Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6-12.11.2022 r. w ramach przedsięwzięcia „Klimat na pierwszym planie”, z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dziesięcioro uczniów z opiekunami uczestniczyło w mobilności w Kőszeg na Węgrzech.

Przedsięwzięcie „Klimat na pierwszym planie” z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Kőszeg na Węgrzech

 

W dniach 6-12 listopada 2022 r., w ramach przedsięwzięcia „Klimat na pierwszym planie” z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dziesięcioro uczniów z opiekunami uczestniczyło w mobilności w Kőszeg na Węgrzech. Celem wyjazdu było upowszechnienie wiedzy na temat konsekwencji kontynuowania niewłaściwych zachowań w obszarze polityki klimatycznej, identyfikowanie największych zagrożeń klimatycznych oraz promowanie działań na rzecz ochrony klimatu na  poziomie lokalnym. Nasza młodzież miała okazję do poznania kultury i tradycji Węgier oraz  nawiązania kontaktów z rówieśnikami kraju partnerskiego. Realizacja celów mobilności przebiegała w dwudziestoosobowej grupie, którą stanowiło dziesięcioro uczniów z ZSP w  Chojnie oraz dziesięcioro uczniów z Ewangelickiego Liceum Zawodowego w Kőszeg. Językiem komunikacji był język angielski. Spotkanie uczestników projektu rozpoczęły gry i  zabawy integracyjne, prowadzone przez uczniów. Kolejnym krokiem było przedstawienie prezentacji multimedialnych na temat krajów partnerskich i funkcjonowania obu szkół.

Już pierwszego dnia rozpoczęła się realizacja tematyki mobilności. Tematem pierwszej dyskusji była realizacja zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi w szkołach na  Węgrzech i w Polsce. Okazało się, że w polskich i węgierskich szkołach temat ten  jest  szeroko omawiany na lekcjach biologii, geografii, chemii czy wiedzy o  społeczeństwie. Podjęto kolejną dyskusję na temat skutków zmian klimatycznych, omówionych w kontekście zmian globalnych i lokalnych. Stosunek młodych ludzi do  zmieniających się cech klimatu, informacje o znajomości problemu, zaangażowanie w  podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu, zostały sprawdzone poprzez analizę wyników ankiety, przygotowanej przez polską grupę. Wyniki ankiety, dotyczącej zmian klimatycznych, jednoznacznie wskazały, że młodzież z Węgier i z Polski zna skalę problemu, dostrzega przyczyny i skutki zmian zachodzących we współczesnym świecie.

O tym, jak temat zmian klimatycznych przedstawiany jest w mediach, w jaki sposób rozpoznać, czy informacja jest prawdziwa, czy jest fake newsem, dyskutowano kolejnego dnia. Weryfikowano i analizowano źródła wybranych informacji, pojawiających się  na  stronach internetowych i w mediach społecznościowych, pod względem ich zgodności z prawdą.

Uczniowie, pracując w grupach międzynarodowych, tworzyli listy działań, które mogą zapobiec zmianom klimatycznym. Grupa węgierska zaprezentowała szkolną wystawę ekologiczną, przedstawiającą konieczność segregacji odpadów, ograniczenie palenia papierosów.

Uczestnicy projektu zastanawiali się jak wpłynąć na władze lokalne i krajowe, aby zwrócić ich  uwagę na zmieniający się klimat. Wśród propozycji pojawiły się: organizowanie demonstracji i wieców, pisanie listów – do gazet, autorytetów lokalnych, polityków, wysuwanie lub popieranie takich kandydatów, na ważne stanowiska, których programy wyborcze zawierają konkretne rozwiązania dla klimatu. Ostatnim punktem mobilności było przygotowanie i rozwieszenie w przestrzeni miejskiej plakatów ekologicznych.

Pobyt w Kőszeg to również czas integracji i poznania kultury węgierskiej. Gospodarze zorganizowali wiele atrakcji. Podczas pobytu uczestnicy mobilności zwiedzili miasto z  przewodniczką, jedyną polką mieszkającą w mieście – panią Magdaleną Siwiec Bőnditzné.

Pod okiem specjalisty uczniowie uczyli się tańca węgierskiego. Odbyło się również spotkanie z burmistrzem miasta – panem Béla Básthym. Razem z dyrektorem Liceum Zawodowego, panem Balázsem Mesterházym, uczniowie posadzili w szkolnym ogrodzie kasztan jadalny.

Młodzież wzięła udział w seansie filmowym pt. Serce Dębu, w oddalonym o kilkanaście kilometrów od Kőszeg Szombathely. Udało się również przy okazji zwiedzić to miasto, jak  też okolicę Kőszeg. Z punktu widokowego Szulejmán uczestnicy mobilności obejrzeli panoramę miasta, weszli na wzgórze Kálvária, gdzie znajduje się odrestaurowywany kościół z  1729 r. Wzięli również udział w uroczystej kolacji, organizowanej corocznie w szkole z  okazji Dnia Świętego Marcina.

Tydzień spędzony na Węgrzech to ogromne doświadczenie i satysfakcja z wykonywanych zadań, związanych z tematyką zmian klimatycznych. Nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z  Węgier, poznanie kultury kraju partnerskiego było fascynującym przeżyciem, które zostanie z nami na długo

Opiekun

mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria