Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6 – 12.12.2016 r. w Köszeg (Węgry) odbyło się spotkanie polskich, węgierskich i tureckich partnerów projektu pt. „Women in society” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie partnerów na Węgrzech
w ramach projektu „Women in society”

     6 – 12 grudnia 2016 r. odbyła się mobilność mieszana partnerów projektu „Women in  society”, realizowanego przez Stowarzyszenie Douzelage we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ze strony polskiej, Stowarzyszenie Miast Partnerskich Koszeg wraz z Jurisich Miklos Gimnazjum w Köszeg ze strony węgierskiej oraz regionem Konya ze strony tureckiej. Projekt obywa się w ramach programu Erasmus+.

      W czasie pobytu na Węgrzech poznaliśmy kulturę, architekturę ze wspaniałymi zabytkami, potrawy kuchni regionalnej i tradycyjne tańce ludowe, w których braliśmy czynny udział. Odwiedziliśmy również miasto Szombathely, gdzie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w  jarmarku Bożonarodzeniowym.Grupy młodzieżowe, reprezentujące organizacje partnerskie projektu, spotkały się w Köszeg, węgierskim miasteczku. Głównym celem projektu jest zachęcenie do dyskusji nad  zmieniającą się we współczesnym świecie rolą kobiet, motywowanie dziewcząt i  młodych kobiet do brania bardziej aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, walka z fałszywymi stereotypami dotyczącymi stopnia aktywności zawodowej kobiet, promowanie kobiet sukcesu w lokalnej społeczności, a także ukazywanie i promowanie przykładów pozytywnych rozwiązań problemów, jakie podejmuje projekt. W ramach siedmiodniowego spotkania uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach przybliżających różnice kulturowe w  państwach partnerskich. Każda grupa przygotowała prezentacje o swoim państwie, szkole i  systemie, jaki w niej panuje oraz podsumowanie wyników ankiet. Uczestnicy podczas pobytu podsumowali dotychczasowe działania projektu i przygotowali newslettery. W trakcie spotkania mieliśmy okazję poznać naszych młodzieżowych i dorosłych partnerów projektu oraz wymienić się doświadczeniami i poglądami. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Wszyscy uczestnicy i liderzy są zadowoleni z efektów tej części projektu. Zdobyli bardzo użyteczną wiedzę, która może im pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacją kobiet. Ponadto, mieli dużo zabawy, poznali nowych przyjaciół, a także mieli okazję poznać piękne miasto – Köszeg.
Mobilność mieszana projektu była poprzedzona międzynarodowym spotkaniem projektowym, które również odbyło się w Koszeg. Liderzy grup partnerskich i dorośli opiekunowie podsumowali pierwszy etap realizacji projektu, przedstawiono stronę internetową, zbudowaną na potrzeby projektu, omówiono zrealizowane zadania, a każda grupa partnerska przedstawiła napotkane trudności.

Uczestnicy projektu wspólnie poszukiwali najskuteczniejszych rozwiązań pojawiających się problemów. Młodzieżowi liderzy wyznaczyli zadania związane z  organizacją mieszanej mobilności uczestników projektu, m.in. tematykę prezentacji dotychczas zrealizowanych zadań, materiały do zamieszczenia w newsletterze oraz  w  raportach z przeprowadzonych wywiadów. Ustalono szczegóły logistyczne tego  przedsięwzięcia oraz przeprowadzono ewaluację dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu. W trakcie wizyty ustalono daty kolejnych spotkań, omówiono szczegóły konferencji zaplanowanej do przeprowadzenia na Skypie. Młodzieżowi liderzy zobowiązali się do systematycznego umieszczania efektów pracy zespołu na stronie internetowej projektu.

Julia Łągiewczyk i Michalina Czubak,
kl. III abd

linki

galeria