Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6-13.12.2021 r. odbył się cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniach od 6-13 grudnia 2021 r. odbył się cykl wykładów online o tematyce ekonomicznej, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W pierwszym z nich: “Podatki na co dzień – wybrane aspekty praktyczne”, który miał miejsce 6 grudnia 2021 r., wzięła udział klasa 3 bd LO.

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy o podatkach, które płacą na co dzień, biorąc udział w krótkiej ankiecie, przeprowadzonej za pomocą smartfonów w aplikacji Mentimeter. Następnie prowadzący przybliżyli informacje, związane z mniej lub  bardziej znanymi podatkami. Uczniowie dowiedzieli się: gdzie one trafiają i na co zostają przeznaczone.

Kolejny wykład, który poprowadził mgr Jakub Baranowski: “Jak można zmienić swoją lokalną rzeczywistość? Przykład budżetu obywatelskiego”, odbył się 9 grudnia 2021 r. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2 acp LO.

Budżet obywatelski jest procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o  wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Te projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację, podaje się  pod  głosowanie. Najwyżej ocenione projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu. Możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczynia się do poprawy funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale  i całego miasta.

 

W ostatnim z wykładów, w dniu 13 grudnia 2021 r., wzięła udział ponownie klasa 3 bd LO. Temat wykładu online: ”Jak załatwić sprawę w urzędzie”. Uczniowie otrzymali szereg praktycznych wskazówek i informacji. W ramach przykładu: jeśli wniesiemy sprawę do  niewłaściwego organu administracji publicznej, wówczas organ ten poinformuje nas o  tym oraz poda właściwy adres.

 

 

mgr Barbara Zubala

linki

galeria