Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6-25.05.2019 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli tygodniowe staże zawodowe u pracodawców.

STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych IT, budowlanych, hotelarskich, gastronomicznych i kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło tygodniowe stażach zawodowe u lokalnych pracodawców. Tematyka i branża staży była ściśle związana z nauczanymi przez nich przedmiotami. Staże podzielone były na 3 terminy, rozpoczęły się 6 maja 2019 r.  i zakończyły 25 maja 2019 r.

4 nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych odbyło staże w Wytwórni Wyrobów Betonowych Chojna – Beton sp. z o.o., 1 nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych oraz 2 nauczycieli kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło staże w WPU-H PROGRES sp. z o.o. w Chojnie, 2 nauczycieli przedmiotów IT odbyło staże |w gryfińskich firmach „MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE” i w serwisie komputerowym „WIR-COM” natomiast 3 nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich przyjęto na staż do hotelu DANA w Szczecinie i do hotelu SAGA w Pniewie. Nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych odbyła swój staż w restauracji Piastowska w Chojnie.

Celem staży było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w związku z wykonywanym zawodem. W trakcie trwania stażu mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem i materiałami, doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, rozpoznania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy.

Wszyscy stażyści po ukończeniu stażu otrzymali od swoich pracodawców zaświadczenia potwierdzające ukończenie stażu. Nauczyciele bardzo pozytywnie podeszli do nowego doświadczenia zawodowego, czego dowodem są ich wypowiedzi i komentarze: „Staż w serwisie pozwolił mi na zdobycie nowych umiejętności jak również wykorzystanie wiedzy w praktyce”- p. Krzysztof Janik. „Praca w przedsiębiorstwie budowlanym oraz obserwacja całego procesu produkcji była dla mnie nowym oraz ciekawym doświadczeniem zawodowym. Przyczyniła się do poszerzenia mojej wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonaliła moje umiejętności interpersonalne bezpośrednio w kontaktach z pracownikami oraz zapewniła wzrost kompetencji społecznych. Zwiększyła się moją pewność siebie i na pewno zmotywowała do udziału w kolejnych stażach” – p. Adam Bachów. „Udział w stażach to okazja, by wyjść poza szkolną teorię i sprawdzić, jak zdobytą wiedzę  można wykorzystać w codziennej pracy. Staż w firmie „MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE” był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem” – p. Kamila Góra. „Staż pozwolił  mi  na  obserwację  niektórych  procesów budowlanych,  był dla mnie nowym oraz ciekawym doświadczeniem zawodowym. Poszerzyłam swoją wiedzę i zdobyłam praktyczne umiejętności istotne w pracy i rozwoju zawodowym” – p. Andżelika Szkuciak.

Alicja Linkiewicz

 

 

 

linki

galeria