Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.02.2012 r. Dzień Bezpiecznego Internetu w ZSP Nr 1 w Chojnie – plan działań.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 7 lutego 2012 roku  na całym świecie obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Ma on na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W naszej szkole DBI rozpoczniemy konkursem wiedzy nt. „Bezpiecznego komputera”, w którym udział wezmą przedstawiciele klas LO, TZ, TB z wyłączeniem klas maturalnych.

Dodatkowo w ramach DBI zostanie ogłoszony konkurs na wykonanie plakatu z wykorzystaniem technik aplikacji graficznych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
24 lutego 2012 r uczniowie będą uczestniczyć w kampanii „STOP CYBERPRZEMOCY”, w ramach której  zostaną wykonane gazetki,  filmiki, plakaty, przekazane będą wyniki konkursów.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do włączenia się w akcję DBI  bo warto wiedzieć jak skutecznie zabezpieczyć swój komputer i jak chronić swoje rodzeństwo przed cyberniebezpieczeństwami!

Szczegóły konkursów:
– konkurs informatyczny „Bezpieczny komputer”

                           – I etap: 7 luty 2012 r. na 8 godz. lekcyjnej;
                           – II etap: 24 luty 2012 r. na 7 godz. lekcyjnej

– konkurs na ulotkę nt. cyberniebezpiczeństw – termin oddania prac  do 20 lutego 2012 r.

Cyberniebezpieczeństwa to temat niezwykle szeroki, obejmuje:

  • Niebezpieczne kontakty (pedofile,  nakłanianie do prostytucji,  nakłanianie do popełniania samobójstw, samookaleczeń, promowanie anoreksji, używania narkotyków, hazardu,  nakłanianie do wstępowania do sekt, wyłudzanie informacji (dane osobowe, inne wrażliwe informacje),  wyłudzanie pieniędzy)
  • Niebezpieczne treści:  przemoc,  pornografia,  wulgarny język,  nieprawdziwe informacje (upraszczanie informacji, brak podstaw naukowych prezentowanych informacji, reklama jako źródło wiedzy), wirusy komputerowe
  •  Cyberprzemoc rówieśniczą (nękanie, straszenie, szantażowanie w sieci, rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć,  publikowanie w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających zdjęć, filmów i informacji, podszywanie się w sieci pod inna osobę)
  • Negatywny wpływ na zdrowie:  uzależnienie, brak ruchu, zła postawa,  osłabienie wzroku,
  • Piractwo komputerowe: nielegalne kopiowanie plików z muzyką, grami lub filmami,  wymiana nielegalnych plików (usługa P2P).

Komisja konkursowa przy ocenianiu będzie brała pod uwagę:
–  zgodność z tematem
–  pomysłowość
–  estetykę

Prace należy zgłaszać do 20 lutego 2012 r. do p. Kamili Góry (budynek nr  1, sala 36). Szczegółowe informacje dotyczące prac, znajdują się w regulaminie konkursu.

 Regulamin szkolnego konkursu informatycznego „Bezpieczny komputer”

 Regulamin szkolnego konkursu na ulotkę nt. cyberniebezpiczeństw

mgr K. Góra, mgr inż A. Rudkiewicz-Surmacz

linki

galeria