Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.02.2017 r. wychowankowie internatu wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Bezpieczne ferie zimowe 2017

7 lutego 2017 r. wychowankowie internatu ZSP w Chojnie wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Celem spotkania było przypomnienie i uzupełnienie wiedzy uczniów na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku zimowego. Spotkanie poprowadził mgr Marek Łągiewczyk, ratownik wodny.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące niebezpiecznych sytuacji podczas uprawiania sportów zimowych, przebywania w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych oraz  udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Pan Marek Łągiewczyk udzielił uczniom wskazówek dotyczących zachowania w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami wypadku, w szczególności, gdy pod osobą załamał się lód, a także kiedy lód załamie się pod nami.

Młodzież otrzymała również ulotki zawierające informacje na temat bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych oraz numery telefonów alarmowych.
Życzę wszystkim uczniom, aby nadchodzące ferie były czasem bezpiecznego odpoczynku, realizacji zainteresowań i pasji, na które często brakuje czasu w okresie nauki szkolnej.

Kierownik internatu
mgr Dorota Szwiec

linki

galeria