Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.02.2023 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z funkcjonariuszem Policji.

Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

pod hasłem

„Bezpiecznie i dobrze spędzić ferie zimowe”

 

7 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z funkcjonariuszem Policji, dzielnicowym Patrykiem Zimolągiem z Komisariatu Policji w Chojnie.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze sprawy i problemy profilaktyczne, dotyczące w  szczególności bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz zostały poruszone tematy związane z cyberprzemocą, narkotykami, alkoholem, paleniem papierosów, wykroczeniami. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze oraz substancje psychoaktywne.

mgr Aleksander Lizak

linki

galeria