Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.03.2018 r. odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”.

VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy  Uniwersytet Warszawski.

Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla  człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich  umiejętności.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowało 14 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

W części opisowej uczniowie mieli za zadanie wymienić i krótko opisać zastosowanie w  życiu codziennym znanych rozpuszczalników. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45  minut. Prace oceni jury, powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 maja 2018 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

linki

galeria