Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.06.2016 r. odbył się III Wieczorny Kramik Literacki.

III Wieczorny Kramik Literacki

     W ramach III Wieczornego Kramiku Literackiego we wtorek 7 czerwca 2016 r. Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie odwiedziła z prelekcją i prezentacją multimedialną pt. “Henryk Sienkiewicz i Marie jego życia” pani Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Pani Cecylia nieprzypadkowo opowiadała o życiu i twórczości pisarza, gdyż uchwałą Sejmu i Senatu RP Henryk Sienkiewicz został patronem roku 2016 w związku z przypadającą 170 rocznicą jego urodzin i 100 rocznicą śmierci. ,,Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, został doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – ,,rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu” – co podkreślono  w uchwale. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną wzbudzał świadomość narodową. Powieści historyczne cenił za ich walory dydaktyczne i pielęgnowanie tradycji. Wskazywał w nich również wady Polaków: egoizm, zdradę oraz inne przywary.

Pani Cecylia zabrała uczniów w czasy historyczne od narodzin pisarza w 1846 roku, poprzez lata zaborów na ziemiach polskich w połowie XIX w., Powstanie Styczniowe w 1963-64, I wojnę światową, okres powojenny, po odzyskiwanie niepodległości Polski.
W sposób niezwykle ciekawy opowiadała o życiu pisarza w poszczególnych latach, o jego misji krzewienia nadziei w Polakach i jego ogromnej popularności w ówczesnych czasach.
W 1905 roku Sienkiewicz za całokształt twórczości otrzymał Nagrodę Nobla.  W tych czasach, stał się najbardziej poczytnym pisarzem, tłumaczono jego utwory na wiele języków. Napisał m. in.: W pustyni i puszczy, słynną Trylogię: Ogniem i mieczem, PotopPana Wołodyjowskiego oraz KrzyżakówQuo Vadis. Ich treści nosiły przesłanie dla Polaków i nie tylko, dlatego są tak ważne i ponadczasowe, bo można z nich czerpać ogromną wiedzę historyczną. Pani Cecylia zachęcała do lektury uświadamiając odbiorcom, jak ważna jest wiedza zdobywana z różnych źródeł, by nie kierować się w życiu „prawem Kalego” – bohatera książki „W pustyni i w puszczy”. Kończąc swój wykład nawiązała do zalet i korzyści intelektualnych wynikających z czytania książek, podkreślając przy tym szczególną wagę tego nawyku w przypadku młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z biblioteką szkolną ZSP w Chojnie
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ZSP w Chojnie wraz z opiekunami, którzy mieli okazję poznać wiele ciekawych faktów z życia pisarza.

Gabriela Lasowska

linki

galeria