Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.06.2021 r. uczniowie klasy 3 TŻ wzięli udział w wykładzie na temat prawa pracy i BHP zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wykład online dotyczący prawa pracy i BHP w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”

 

7 czerwca 2021 r. uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w wykładzie, zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, na temat prawa pracy i BHP. Wykład odbył się na lekcji działalność gospodarcza w gastronomii w ramach realizowanego w naszej szkole programu „Kultura bezpieczeństwa”. Spotkanie poprowadził Pan mgr Artur Kwiatkowski z Inspekcji Pracy w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania, w trakcie prowadzonych zajęć, zapoznali się z ciekawą prezentacją dotyczącą rozpowszechniania wśród młodzieży wiedzy nt. prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Omówiono również różnice pomiędzy umową o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. Na podstawie licznych przykładów wykładowca podkreślił, iż podejmując pracę bardzo ważne jest podpisanie odpowiedniego rodzaju umowy oraz zwracanie uwagi na warunki w niej zawarte.

Uczniowie obejrzeli również krótki film dot. handlu ludźmi, jako przestroga przed wakacyjnym zatrudnianiem się i łatwym zarobkiem.

Tego typu działania, prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy młodych ludzi. Zdrowie i życie człowieka jest najważniejsze.

mgr Emilia Marcinkowska

linki

galeria