Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.09.2018 r. uczniowie należący do koła teatralno-recytatorskiego wzięli udział w polsko –niemieckim czytaniu poezji i prozy Zbigniewa Herberta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

POLSKO – NIEMIECKIE CZYTANIE POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA

 

W dniu 7.09.2018 r. w chojeńskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie polsko – niemieckie, poświęcone zarówno twórczości, jak i samej postaci Zbigniewa Herberta. Odbyło się ono w związku z obchodami Dni Integracji i Ekumenizmu, które zostały uroczyście otwarte w kościele Mariackim o godzinie 16:00 przez Burmistrza Chojny – Adama Fedorowicza oraz Przewodniczącego Zarządu Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie – ks. Jana Zalewskiego.

 

O godzinie 17.30 rolę wiodącą przejęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, członkowie koła teatralno – recytatorskiego, przygotowani przez panią Katarzynę Mickiewicz – Bindas. Uczennice Amelia Kasperek i Anita Orszulak przedstawiły prezentację multimedialną o  życiu Zbigniewa Herberta, natomiast Patryk Matejko i Kamila Pisanko zaprezentowali jego  wybrane wiersze.

Ponieważ znaczącą część widowni stanowili goście z Niemiec – członkowie Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie – w celu głębszego poznania artysty odczytano wiele wierszy w języku polskim oraz niemieckim, tak, aby wszyscy mogli zaczerpnąć inspiracji, wsłuchać się w mądrość wypływającą z poezji Herberta.

Na tym oficjalna część spotkania, w której wszyscy zajmowali siedzące miejsca i rozkoszowali się  poezją, została zakończona. Równie przyjemna okazała się część nieoficjalna. Było w  niej  zawartych wiele miłych gratulacji dla organizatorów oraz uczniów naszej szkoły od  polskiej i niemieckiej części widowni.

Zostaliśmy również zaskoczeni słodkim poczęstunkiem, który stał się pretekstem do podjęcia wielu ciekawych rozmów przy kawie i herbacie.

Cieszy nas możliwość uczestnictwa w tak użytecznych społecznie przedsięwzięciach, które rozwijają jeszcze bardziej nasze umiejętności i pozwalają dopisać do naszego życia nowe doświadczenia.

 

Kamila Pisanko z kl. II b LO

linki

galeria