Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.09.2018 r. uczniowie uczestniczyli w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt

 

W dniu 7 września 2018 r. uczniowie ZSP w Chojnie, kończący w tym roku szkołę, uczestniczyli w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

   

Targi dają możliwość zaprezentowania się przez regionalne niemieckie przedsiębiorstwa, firmy oraz urzędy, pokazania:

– możliwości kształcenia zawodowego i możliwości w zakresie studiowania,

– wymogów dotyczących pożądanego zawodu,

– możliwości gospodarczych regionu.

W tym roku w targach wzięło udział 58 wystawców.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami kształcenia zawodowego w konkretnych zawodach. Przedstawiono zasady kształcenia dualnego w Niemczech, łączącego naukę zawodu bezpośrednio u pracodawcy z zajęciami teoretycznymi w szkole.

Oferta skierowana jest zarówno do uczniów klas zawodowych, jak i uczniów ze świadectwem maturalnym. W zależności od posiadanego świadectwa i ocen na świadectwie oraz  indywidualnych zainteresowań, młodzież może uzyskać kwalifikacje w takich zawodach jak np.: kucharz, logistyk, bankier, pielęgniarz, doradca podatkowy, urzędnik państwowy, policjant, specjalista ds. handlu międzynarodowego. Pomocą w zapoznaniu się i zrozumieniu oferty służyli tłumacze, którzy towarzyszyli naszym uczniom podczas oglądania stoisk.

            Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt były okazją, by w jednym miejscu i w tym samym czasie zapoznać się z tak szeroką ofertą.

mgr Agnieszka Jabłońska

linki

galeria