Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.11.2016 r. uczniowie wzięli udział w spotkaniu z p. Janem Górskim – ekspertem z organizacji „Refugees”.

Spotkanie z ekspertem z organizacji „Refugees”
na temat tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka

 

    W dniu 7 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się spotkania uczniów z Panem Janem Górskim – ekspertem z organizacji „Refugees”. W  spotkaniach udział wzięli uczniowie z klas III Technikum Zawodowego oraz klasy II  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, łącznie ponad 100 osób. Pan Jan Górski przedstawił młodzieży przyczyny dyskryminacji, techniki rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Spotkanie z ekspertem z organizacji „Refugees” odbyło się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego pt. „Każdy różny – wszyscy równi”, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i  opieki w szkołach Bezpieczna+.

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz


linki

galeria