Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7-12-20.08.2012 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w projekcie “Together Across Generations” koordynowanym przez Stowarzyszenie Douzelage w Sherborne (Anglia), w ramach którego odbyły się spotkania partnerów w Chojnie i w Sherborne.

„Razem przez pokolenia”
programu „Młodzież w działaniu”

  W związku z obchodzonym w 2012 roku Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej od 1 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage Sherborne (Anglia) realizowały wspólny projekt pt.: „Razem przez pokolenia” z programu „Młodzież w działaniu”. Uczestniczyło w nim 16 uczniów, po 8 z każdego kraju.

Głównym celem projektu było zacieranie różnic międzypokoleniowych poprzez wspólne działania i wymianę doświadczeń. Każdy kraj podjął badania potrzeb osób starszych w lokalnych wspólnotach, aby podczas wymiany móc porównać otrzymane wyniki.
7 – 12 sierpnia 2012 roku uczniowie ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z opiekunami: Anną Dubik – Galicką oraz Katarzyną Mickiewicz – Bindas byli w Anglii, gdzie uczestniczyli w wielu spotkaniach z seniorami mieszkającymi w Sherborne. Poznali oni różne formy aktywności osób starszych i, co najważniejsze, mieli okazję odwiedzić ośrodki pomocy, które bardzo różnią się od tych w Polsce. Z pewnością było to ważne doświadczenie dla polskich uczestników wymiany, ponieważ uświadomiło im, jak ważna jest pomoc starszym ludziom, ile daje radości i jakie są jej efekty.

W dniach 12-16 sierpnia 2012 roku wymiana miała miejsce w Chojnie, gdzie angielska młodzież mogła poznać lokalne formy pomocy oraz działalność wolontariacką, między innymi poprzez przeprowadzanie ankiet ze starszymi osobami, dzięki którym mogli poznać problemy, z jakimi borykają się seniorzy, a także jakie mają możliwości spędzania wolnego czasu w swoich miejscowościach. Odbyło się m.in. spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy, wspólne z seniorami przygotowywanie tradycyjnych dań polskich oraz robótek ręcznych. Był również wyjazd do Starostwa w Gryfinie, gdzie miało miejsce spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Zwieńczeniem pobytu w Polsce było posadzenie drzew upamiętniających projekt.

Podczas wymiany nie zabrakło czasu na zwiedzanie i odpoczynek. Polska młodzież miała okazję obserwować żeglarskie zawody igrzysk olimpijskich odbywające się w Weymouth oraz zobaczyć najważniejsze miejsca w Sherborne, natomiast grupa partnerska z Anglii mogła zwiedzić chojeńskie zabytki oraz Dolinę Miłości.

Projekt „Razem przez pokolenia” był bardzo ważny dla uczestników z Polski, ponieważ zmobilizował ich do działania w swoich miejscowościach, do pomagania seniorom. Wszyscy zgodnie zauważyli, że wolontariat w Polsce nie jest jeszcze tak rozwinięty, jak w Anglii, co odzwierciedla się w sposobie postrzegania starszego pokolenia przez młodych.

linki

galeria