Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.12.2022 r. w ZSP w Chojnie odbył się VII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

VII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

7 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się VII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Po raz kolejny, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie i  pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie pełnił funkcję organizatora Konkursu. Celem tegorocznej edycji konkursu było uświadamianie młodzieży skutków zachowań ryzykownych, propagowanie i  popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz innych. W  konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego z ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas pierwszych lub drugich szkół ponadpodstawowych. Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło pięć drużyn reprezentujących: Szkołę Podstawową w Baniach, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową w Krzymowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w  składzie: Przewodnicząca komisji – Pani Wioletta Rożko, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gryfinie, Pani asp. sztab. Anna Przybylska – Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Chojnie, Pani Monika Baczyńska-Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Pani Natalia Korkuś – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie.

Przybyłych uczniów i gości uroczyście powitała Dyrektor Szkoły – Pani Adriana Salamończyk.

Podczas VII Powiatowego Konkursu Profilaktycznego każda z drużyn miała za zadanie w sześciu rundach udzielić odpowiedzi na wylosowane pytania, rozwiązać krzyżówkę, omówić i wykonać czynności podczas udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Po bardzo wyrównanej rywalizacji, w tegorocznej edycji VII Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:

I miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie,

II miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Baniach,

 

III miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

 

Ponadto uczestnicy konkursu wysłuchali prelekcji, przeprowadzonej przez Panią Natalię Korkuś – przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, z zakresu skutków spożywania napojów energetycznych. Obejrzeli pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu Szkolnej Grupy WOPR pod opieką Pana Łukasza Makowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach, prowadzonych przez Pana Marka Bednarza – nauczyciela historii oraz edukacji wojskowej, na strzelnicy pneumatycznej oraz wirtualnej.

Gratuluję zwycięzcom i ich opiekunom. Składam serdeczne podziękowania uczestnikom Konkursu za udział, Starostwu Powiatowemu w Gryfinie za ufundowanie nagród, Radzie Rodziców za  sfinansowanie poczęstunku oraz wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację konkursu.

 

pedagog szkolny

mgr Grażyna Magdziak

linki

galeria