Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7.12.2022 r. zapraszamy do wzięcia udziału w “Powiatowym Konkursie Profilaktycznym”.

POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem konkursu jest:

– uświadamianie młodzieży skutków zachowań ryzykownych,

– propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– kształtowanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz innych.

 

Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2022 r., o godz. 10.00, w ZSP w Chojnie.

 Informacja dla szkół – Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 Karta zgłoszenia

 Regulamin konkursu

linki

galeria