Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

7 – 8.03.2019 r. odbyły się „Dni otwarte” w naszej szkole.

DNI OTWARTE W ZSP W CHOJNIE

W dniach 7 – 8 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się „Dni otwarte” szkoły. Prawie 450 uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz  klas trzecich gimnazjum odwiedziło naszą szkołę. Byli to uczniowie ze szkół z Cedyni, Morynia, Chojny, Góralic, Piasek, Nawodnej, Boleszkowic, Trzcińska Zdroju, Zielina, Czelina, Troszyna, Brwic oraz Mieszkowic. Podczas „Dni otwartych” mieliśmy przyjemność gościć również rodziców, którzy sami przyjechali ze swoimi dziećmi ze szkół z Lipian oraz  z  Krzywina, aby zobaczyć szkołę, w której niebawem uczyć się będą ich dzieci.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów zaprezentowali bogatą ofertę edukacyjną. Przedstawiono kierunki w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Budowlanym, Technikum Zawodowym oraz zawody w Branżowej Szkole I stopnia i klasie patronackiej firmy usługowo – produkcyjnej „Pomot”, która od ubiegłego roku szkolnego kształci uczniów w zawodzie ślusarz oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Przygotowano stoiska tematyczne, na których uczniowie z poszczególnych kierunków i  zawodów udzielali informacji swoim młodszym kolegom. Wyświetlono prezentację multimedialną promującą działania i osiągnięcia uczniów oraz bogatą ofertę kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych naszej szkoły. Uczniowie, którzy w tym roku szklonym staną przed trudnym wyborem dalszego kształcenia zwiedzili nowoczesną bazę dydaktyczną naszej szkoły: sale lekcyjne, pracownie szkolne, salon maturzystów, salę kinową, hotelik, boisko wielofunkcyjne, internat oraz stołówkę.

W nowo utworzonym szkolnym punkcie informacji i kariery, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie – pan mgr Janusz Salamończyk, przedstawił przyszłym absolwentom projekty realizowane w naszej szkole oraz możliwości rozwoju i  doskonalenia, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych, realizowanych przez  szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE.

Podczas dni otwartych odbył się pokaz umiejętności fryzjerskich uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer. Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych, w ramach zajęć praktycznych, przygotowali dla gości słodki poczęstunek. Młodzież  miała również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, panią mgr Dorotą Szwiec, podczas których głównym tematem była pomoc w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia.

Ciekawym punktem Dni Otwartych był pokaz musztry wojskowej, wykonany przez uczniów klas mundurowych – przygotowany przez pana mgr. Marka Bednarza. Uczniowie z grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprezentowali akcję ratunkową, demonstrując zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożeń życia.

 „Dni otwarte” ZSP w Chojnie to czas, kiedy młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum mogła w miłej atmosferze spotkać się i porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami o  zawodach, sposobie kształcenia i doskonalenia zawodowego, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych w ramach odbywania praktyki zawodowej oraz możliwościach edukacyjnych i  zawodowych, jakie otwierają się przed wszystkimi uczniami, którzy wybierają naukę w  naszej szkole. Młodzież mogła choć przez chwilę poczuć atmosferę panującą w szkole, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Zainteresowanie szkołą i kierunkami kształcenia było bardzo duże, dlatego mamy nadzieję na spotkanie już we wrześniu w naszej szkole.

mgr Joanna Rogacewicz

 

linki

galeria