Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.02.2023 r. kadeci klasy 4 c LO przystąpili do egzaminu końcowego w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Egzamin końcowy kl. 4 c LO w ramach programu CWKM

 

8 lutego 2023 r. kadeci klasy 4 c LO, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, przystąpili do egzaminu kończącego ich szkolenie w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej w czasie 45 minut należało odpowiedzieć na 30 pytań, otwartych i zamkniętych, dotyczących wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Część praktyczna obejmowała zagadnienia regulaminów i musztry, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki. Uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności z musztry indywidualnej, tj. zwroty w miejscu oraz występowanie z pierwszego i drugiego szeregu.

W części egzaminu, obejmującego szkolenie strzeleckie, oceniania była umiejętność rozkładania i składania Beryla na czas. W przypadku taktyki, kadeci byli oceniani z  umiejętności pokonywania terenu czołgając się.

Oceny dokonywali żołnierze 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach, będącego jednocześnie jednostką patronacką dla szkoły. Grupą instruktorów dowodził oraz czuwał nad  prawidłowym przebiegiem egzaminu Pan st. chor. sztab. Waldemar Chojnacki. Egzamin jest podsumowaniem cyklu szkolenia kadetów CWKM, który trwał 1,5 roku.

Uczniowie z klasy 4 c LO zrealizowali łącznie 135 godzin szkolenia teoretycznego oraz  praktycznego. Niemal każdego miesiąca realizowane były całodniowe zajęcia praktyczne w oparciu o kadrę i bazę szkoleniowo – dydaktyczną 5 Pułku Inżynieryjnego. Klasa 4 c LO wzięła udział w ostatniej edycji programu, który został zastąpiony szkoleniem w  Oddziale Przygotowania Wojskowego – również realizowanym w ZSP w Chojnie.

Większość uczniów klasy 4 c LO, po zakończeniu nauki, zamierza odbyć skróconą służbę przygotowawczą oraz planuje związać swoją przyszłość z wojskiem, jako żołnierze zawodowi.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria