Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.03.2018 r. odbyły się „Dni Otwarte” ZSP w Chojnie.

Dni Otwarte w ZSP w Chojnie

 

W dniu 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach „Dni Otwartych”, gościliśmy ponad 120 gimnazjalistów z Cedyni, Morynia, Góralic i  Mieszkowic. Przyszli absolwenci gimnazjum zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły: w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Budowlanym, Technikum Zawodowym oraz w Branżowej Szkole I stopnia. Wśród wielu nowych profili Liceum Ogólnokształcącego nowością w przyszłym roku szkolnym jest klasa patronacka firmy usługowo – produkcyjnej Pomot. Dzięki temu 10 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia będzie mogło kształcić się w zawodzie ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających.

W sali kinowej koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie, pan mgr Janusz Salamończyk, przedstawił projekty realizowane w naszej szkole oraz możliwości rozwoju i doskonalenia, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE. Na sali gimnastycznej zostały zorganizowane stoiska tematyczne, na których nauczyciele oraz uczniowie poszczególnych kierunków i zawodów udzielali gimnazjalistom informacji. Zaprezentowano kierunki kształcenia, osiągnięcia i działania uczniów w naszej szkole.

Gimnazjaliści zwiedzili nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły, pracownie szkolne, sale lekcyjne, salon maturzystów, salę kinową, hotelik, zaplecze sportowe, internat oraz stołówkę. Odbył się pokaz umiejętności fryzjerskich uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer. Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych, w ramach zajęć praktycznych, przygotowali dla gości słodki poczęstunek. Młodzież z gimnazjów miała również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, panią mgr Dorotą Szwiec, podczas których głównym tematem była pomoc w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia.

Uczniowie klas mundurowych, pod bacznym okiem mgra Marka Bednarza, przygotowali pokaz musztry wojskowej.

Uczniowie z grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, podczas symulacji wypadku komunikacyjnego, zademonstrowali zasady udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach zagrożeń życia.

Przyszli absolwenci gimnazjum mieli okazję porozmawiać ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami o sposobie kształcenia i doskonalenia zawodowego, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych w ramach odbywania praktyki zawodowej oraz możliwościach edukacyjnych i  zawodowych, jakie otwierają się przed wszystkimi uczniami, którzy wybierają naukę w  naszej szkole.

Mamy nadzieję, iż główne założenie przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych uczniów i swoje marzenia o przyszłości będą realizować w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

mgr Joanna Rogacewicz

linki

galeria