Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.04.2016 r. reprezentacja ZSP w Chojnie wzięła udział w II powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.

II powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

 

8 kwietnia 2016 roku reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięła udział w II powiatowym Konkursie Języka Angielskiego zorganizowanym przez panią Małgorzatę Woroniecką, nauczycielkę języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
W skład drużyny z ZSP w Chojnie wchodzili: Kaja Rumbuć z klasy 3 TH oraz Krzysztof Stamblewski i Adrian Chański  z klasy 3 TI. Opiekunem uczniów była pani Joanna Gorska-Hamkało. W konkursie ponadto współzawodniczyło 5 drużyn: dwie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, dwie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, jedna z Zespołu Szkół w Gryfinie – Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie.

Konkurs składał się z 3 etapów. W pierwszym etapie drużyny odpowiadały na 12 wylosowanych przez siebie pytań za 1 lub 2 punkty. Pierwsze pytanie dotyczyło słowotwórstwa, drugie – związków frazeologicznych, trzecie – cyklu filmów „Gwiezdne wojny”, czwarte – książki „Portret Doriana Graya”; pozostałe 8 pytań drużyny mogły wybrać z dowolnej z powyższych kategorii. Etap drugi konkursu stanowiły urywki filmu „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy”, po których następowały pytania o pewien element następnej sceny, np.: „Jaki ptak pojawi się w następnej scenie?”.

Uczestnicy wszystkich grup mogli wybrać jedną z czterech odpowiedzi poprzez podniesienie na dźwięk gwizdka kartek „A”, „B”, „C” lub „D”. Analogicznie odbywał się etap trzeci, tym razem pytania odnosiły się do najnowszego filmu z serii o Jamesie Bondzie – „Spectre”.

W skład komisji konkursowej wchodzili: organizator konkursu oraz opiekunowie grup. Każdy członek komisji na przygotowanych kartach zapisywał wynik każdej grupy, zliczał punkty i podsumowywał wszystkie etapy. Po naradzie komisja przyznała pierwsze, drugie miejsce i trzecie miejsce ex aequo. O trzecie miejsce odbyła się dogrywka w oparciu o pytania z etapu pierwszego. Pierwsze miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, drugie – z Gimnazjum nr 1 w Gryfinie, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami oraz otrzymali dyplom z rąk wicedyrektora szkoły, pana Macieja Puzika. Dzięki dbałości organizatorów o sprawny przebieg konkursu, zapewnieniu poczęstunku oraz określeniu jasnych zasad uczestnictwa, rywalizacja przebiegała w miłej, kulturalnej atmosferze i była doświadczeniem motywującym do nauki języka angielskiego w ciekawy, oryginalny sposób.

 

Joanna Gorska-Hamkało

linki

galeria