Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.06.2020 r. uczniowie BS I st. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ukończyli kurs glazurnika i zdali egzamin czeladniczy.

KURS I EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE GLAZURNIK
DLA UCZNIÓW KLAS MZ

 

16 uczniów Branżowej Szkoły 1 st kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło, w terminie od 8 kwietnia 2020 r. w kursie glazurnika zakończonym 24 czerwca 2020 r. egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.

Kurs zorganizowany został w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Kurs trwał 150 godzin i podzielony był na dwa etapy. 50-godzinny etap teoretyczny i 100-godzinny etap praktyczny. Jego celem głównym było przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją Izby Rzemieślniczej oraz nabycie nowych kwalifikacji i zwiększenie możliwości zawodowych na rynku pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone pod merytorycznym nadzorem Izby Rzemieślniczej oraz na podstawie programu szkolenia.

Program części teoretycznej kursu w formie wykładów zawierał przekazanie uczniom wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; analizy rysunków technicznych i ustalanie na ich podstawie zakresu robót okładzinowych; potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn; organizacji miejsca pracy i dróg transportu na plac budowy oraz ocenianie jakości materiałów okładzinowych.

Podczas części praktycznej kursanci zapoznali się z zagadnieniami z zakresu: przygotowania podłoża pod ułożenie glazury (skuwanie, wyrównywanie nierówności, stawianie ścianek z cegieł lub kartonogipsu); segregacji płytek ze względu na odcień, rozmiar, kształt, jakość szkliwa; przygotowania odpowiedniej zaprawy cementowej lub kleju; przycinania płytek oraz szlifowania powierzchni przycięcia; wycinania w płytkach otworów na gniazdka, włączniki, rur itp.; nakładania kleju lub zaprawy cementowej; układania płytek przy użyciu zaprawy i kleju na wybranej powierzchni (ścianie, filarze, podłodze, itp.); układania płytek według podanego wzoru (np. ozdobny, artystyczny); przygotowania (mieszania proszku z wodą, doboru odpowiedniego odcienia lub barwnika), formowania spoin między płytkami wraz z wykończeniem (wycieranie nadmiaru fugi, polerowanie); wykonywania cokołów i podokienników, półek ceramicznych oraz oklejania ekranów zakrywających wanny i rury kanalizacyjne.

Po zakończonym kursie uczniowie stanęli 24 czerwca 2020 r. do egzaminu czeladniczego pod nadzorem Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej. Pierwszym etapem była pisemna praca egzaminacyjna, w drugim została oceniona praca praktyczna kursantów wykonana podczas kursu. Wszyscy uczniowie zdali egzamin, podwyższając tym samym swoje kwalifikacje i atrakcyjność w zawodzie bardzo dziś pożądanym zarówno na krajowym jak zagranicznym rynku pracy.

 

Alicja Linkiewicz

 

 

linki

galeria