Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.05.-4.06.2021 uczniowie klas TI odbyli staże zawodowe w Rumunii z projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus+ .

Staż zawodowy w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia)
w ramach projektu mobilności Erasmus+
„Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”.

 

Czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się  w zawodzie technik informatyk, odbyło staże zagraniczne w ramach projektu mobilności Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”. Staże trwały cztery tygodnie i zostały zrealizowane w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia). Uczniom podczas całej mobilności towarzyszył opiekun, nauczyciel ZSP w Chojnie.

W początkowym okresie staży uczniowie poznali funkcjonowanie urzędu, spotkali się na krótko z burmistrzem Siret oraz został im przedstawiony opiekun merytoryczny staży. Przebieg staży był zgodny z opracowanym wcześniej programem oraz porozumieniem między instytucjami wysyłającą i przyjmującą. Szczegółowe zagadnienia zostały przedstawione w opisie jednostek ECVET i są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi kwalifikacji EE.08.

Uczniowie odbywający staż byli pod stałą opieką merytoryczną specjalisty IT z instytucji przyjmującej, wykonywane przez nich zadania podlegały ewaluacji ze strony opiekuna. Stażyści prowadzili na bieżąco wymaganą dokumentację, która była sprawdzana systematycznie przez ich szkolnego opiekuna.

Uczniowie ZSP w Chojnie wraz ze swoim opiekunem podczas pobytu w Rumunii, mieli możliwość zrealizowania bogatego programu kulturowego. Odbyli z przewodnikiem spacer po Siret, zwiedzili obronne monastyry w Sucevita i Voronet, zamek obronny i obserwatorium astronomiczne w Suceava, kopalnię soli w Cacice oraz polską wieś Nowy Soloniec.

Wszystkie zaplanowane do realizacji  podczas mobilności w projekcie Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” zadania, zostały wykonane.

 

linki

galeria