Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie.

Wdrożenie platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie

 

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.  W spotykaniu uczestniczyli: dr hab. Bogdan Księżopolski, Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk, nauczyciel przedmiotów informatycznych Kamila Góra.

Platforma CyberSkiller działa w chmurze i  oferuje szereg działów związanych z tematyką informatyczną a są to m.in. systemy operacyjne Linux, sieci komputerowe, bazy danych,  bezpieczeństwo systemów operacyjnych, zaawansowane ataki na aplikacje www oraz algorytmika i programowanie. Z platformy będą korzystać uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Środowisko CyberSkiller oferuje laboratoria, które zapewniają praktyczną naukę poprzez symulację środowisk rzeczywistych, oprogramowania, programowania komputerowego i interfejsu wiersza poleceń. Każdy uczeń będzie posiadał dostęp do indywidulanych laboratoriów z opisem zadań do wykonania, każde zadanie praktyczne jest rozwiązane przez eksperta wraz z jego omówieniem i jest dostępne w postaci materiału video na platformie. Materiał ten prezentuje konkretny sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez ucznia, ale uczeń może też rozwiązać zadanie w inny sposób. Zadania zamieszczone na platformie są zgodne ze standardami europejskimi.

W przeciwieństwie do tradycyjnego nauczania, CyberSkiller oferuje naukę poprzez skoncentrowane, krótkie porcje edukacyjne (ang. micro learning), gdzie każda porcja edukacyjna ma na celu osiągnięcie określonego  wyniku uczenia się. Na platformie wykorzystywana jest grywalizacja, która będzie angażować uczniów, pobudzać do nauki i motywować do dalszej pracy.

Platforma CyberSkiller z pewnością wpłynie na wysoką jakość kształcenia w ZSP w Chojnie i zwiększy kompetencje informatyczne, które zaowocują na rynku pracy.

 

mgr Kamila Góra

linki

galeria