Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.10.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” , 12 uczniów z klasy II i III Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I st. rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. „B”.

Kurs Prawo Jazdy kat. „B”

 

W dniu 8 października 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” !, 12 uczniów z klasy II i III Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły  I st. rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. „B”. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne – 35 godzin i zajęcia praktyczne – 30 godzin.

Na zajęciach teoretycznych zostały omówione następujące zagadnienia:

– podstawy kierowania pojazdem silnikowym i uczestnictwa w ruchu drogowym,

– budowa pojazdu i zasady obsługi technicznej,

– przepisy ogólne i szczegółowe o ruchu pojazdów,

– obowiązki i prawa kierującego pojazdem,

– znaki drogowe i sygnały świetlne,

– błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych,

– pierwsza pomoc.

Na zajęciach praktycznych realizowane są następujące zagadnienia:

– kierowanie pojazdem na placu manewrowym,

– kierowanie pojazdem w ruchu miejskim,

– kierowanie pojazdem poza obszarem zabudowanym,

– ecodriving.

Kurs zakończy się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie gdzie uczestnicy podejdą do egzaminu teoretycznego i praktycznego.  Pozytywne wyniki egzaminów zapewnią uczestnikom kursu zdobycie uprawnień kat. „B” do kierowania pojazdem.

 

linki

galeria