Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.11.2017 r. mieszkańcy internatu rozpoczęli działania w ramach szkolnego wolontariatu.

Wolontariat mieszkańców internatu

 

 „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z  jakim tej pomocy się udziela”

[ Św. Jan Paweł II]

 

Z takim przesłaniem grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, mieszkająca w internacie, w dniu 8 listopada 2017 r., rozpoczęła działania wolontariatu w  Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie. Uczniowie z pasją i  zaangażowaniem w każdą środę pomagają dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i  aktywnie spędzają z nimi czas.

Działalność wolontariuszy ukierunkowana jest również na środowisko szkolne i  zakłada zaangażowanie młodzieży do organizowania pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu na potrzeby szkoły. Planujemy również organizację akcji na rzecz osób potrzebujących (ubogich i chorych).

Celem powstałej grupy wolontariatu jest podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, promowanie spędzania czasu wolnego w pożyteczny sposób, a przede wszystkim uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby środowiska lokalnego oraz  zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria