Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.12.2015 r. odbyły się wykłady edukacyjne z zakresu Profilaktyki raka piersi oraz warsztaty nauki samobadania piersi na fantomie.

Sprawozdanie ze szkolenia z zakresu profilaktyki raka piersi
przeprowadzonego w ramach realizacji projektu
„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”.

8 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się wykłady edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu Profilaktyki raka piersi oraz warsztaty nauki samobadania piersi na fantomie. W szkoleniu uczestniczyły 124 osoby.
Wykład poprowadziła lek. med. Beata Ciborowska-Zielińska z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania Raka Piersi finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Celem programu jest budowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi oraz oddziaływanie wyedukowanej młodzieży na swoje najbliższe otoczenie (rodzinę, znajomych) w zakresie motywowania      do podjęcia działań profilaktycznych. W trakcie spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjne.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie współpracuje z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach realizacji projektu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Szkolnym koordynatorem projektu jest
pedagog szkolny, mgr Karolina Kubowicz. Założeniem projektu jest poprawa świadomości onkologicznej społeczeństwa inicjowana przez dzieci i młodzież. Wzrost udziału mieszkańców województwa w badaniach przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz inspiracje do zachowań prozdrowotnych populacji:
– walka z nałogiem palenia tytoniu i picia alkoholu,
– walka z otyłością, promocja zdrowego odżywiania się i ruchu,
– wdrożenie nawyku uczestnictwa w badaniach okresowych.

10 grudnia 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca działania edukacyjne w szkołach w ramach realizacji projektu w latach 2013-2015. Nastąpi wręczenie certyfikatów i nagród  szkołom wyróżniającym się systematycznymi działaniami w zakresie upowszechniania zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Spośród szkół zgłoszonych do konkursu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał trzecie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim.

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria