Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8-15.07.2016 r. realizowany był projekt pt. “Be different, be tolerant” w ramach programu Erasmus+, z partnerami z Turcji, Węgier i Słowacji.

Spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Be different, be tolerant” z programu Erasmus+

   W dniach 8-15.07.2016 r. w Chojnie odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Be different, be tolerant” z programu Erasmus+ . Koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie i ZSP w Chojnie, a partnerami  Nitrianske Hrnciarovce (Słowacja), Koszeg (Węgry), Konya (Turcja). W wymianie wzięło udział 32 młodych ludzi, w wieku 16-18 wraz z 8 liderami.

Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom tolerancji międzykulturowej, akceptacji odmiennych obyczajów i religii. Uczestnicy projektu przez kolejne dni brali udział  w różnorodnych warsztatach, które rozwijały ich umiejętności.  Poznawali wzajemnie swoje kultury oraz nabywali zdolności  związane z asertywnością. Projekt zakładał integrację młodzieży z Słowacji, Turcji, Węgier i Polski.

Uczestnicy projektu mieli za zadanie przeprowadzenie ankiet w swojej miejscowości, na temat stosunku ludności lokalnej do problemu uchodźców, po czym przedstawiciele każdej organizacji partnerskiej  zaprezentowali  rezultaty swojej pracy. Grupy partnerskie  przygotowały prezentacje multimedialne na temat kultury i zwyczajów w krajach uczestniczących w wymianie.  Podczas gry miejskiej, która odbyła się na terenie Chojny uczestnicy projektu zwracali uwagę na różnice i podobieństwa między swoją miejscowością, a naszym miastem.  Trzeciego dnia odbyły się warsztaty dotyczące asertywnych  postaw wobec ludzi prezentujących zachowania  ksenofobiczne oraz rasistowskie. Uczestnicy brali czynny udział w zajęciach praktycznych, dzięki którym nabyli umiejętności bycia asertywnym. Kolejny dzień młodzież poświęciła na debatowanie nad tematami tabu oraz tolerancji w swoich krajach. Najważniejszym wydarzeniem kolejnego dnia wymiany było spotkanie z przedstawicielką organizacji  Refugees Szczecin oraz dr. Samir Zeair z Syrii. Ostatniego dnia wymiany jej uczestnicy przygotowali newslettery, artykuły, ankietę ewaluacyjną oraz prezentację multimedialną. Tematyka kolejnych zajęć dotyczyła programu Erasmus+ oraz rozwijania umiejętności związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych projektów.

Uczestnicy projektu mieli możliwość odwiedzić miejsca takie jak Moryń, Siekierki, Cedynia  oraz poznać ich historie, a także wzięli udział w wycieczce do Szczecina, gdzie zwiedzili najciekawsze miejsca tego miasta. Głównym celem wycieczki była wizyta w  syryjskiej restauracji, której towarzyszyło spotkanie z Syryjczykami mieszkającymi w Szczecinie. W ramach programu uczestnicy nauczyli się pisania własnych projektów oraz składania wniosków.  Każdego dnia odbywały się gry i  zabawy integracyjne, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość poznania nowych ludzi i rozwinięcia swoich umiejętności językowych.

 

linki

galeria