Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8-12.03.2021 r. odbyły się Dni Przedsiębiorczości.

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego także dokonać”

[Walt Disney]

 

Dni Przedsiębiorczości 2021

Tegoroczne Dni Przedsiębiorczości odbyły się w naszej szkole w dniach od 8 do 12 marca 2021 r. Wydarzenie ze względów na epidemię COVID – 19 odbyło się w większości w  formie spotkań i warsztatów on – line za pomocą aplikacji Teams. Spotkania z uczniami rozpoczęły się 8 marca 2021 r. W tym dniu, doradca szkolny mgr Dorota Szwiec poprowadziła w kl. 3 HŻ warsztaty „Jak być przedsiębiorczym pracownikiem?”

10 i 11 marca 2021 r. w/w warsztaty, w ramach godziny wychowawczej, odbyły się również w klasie 3 ac i 4 BI.

9 marca odbył się webinar pt. „Lokalny rynek pracy”. Przeprowadzony był na lekcji działalność gospodarcza w budownictwie w klasie 4 TB. Wykład poprowadziła przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – filia w Chojnie Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt. Uczniom został zaprezentowany lokalny rynek pracy:

– jakie są deficytowe zawody w naszym regionie,

– kto jest najczęściej bezrobotnym ze względu na wiek i wykształcenie,

– co proponuje Urząd Pracy bezrobotnym (szkolenia, staże, dofinansowania na rozpoczęcie

 działalności gospodarczej),

– jak funkcjonuje urząd w czasie pandemii.

Na lekcjach mikroekonomii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej w budownictwie i  podstawach działalności gospodarczej mgr Emilia Marcinkowska przeprowadziła konkurs pt. „ABC przedsiębiorczości”. Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Nagrodą za  udział w konkursie były oceny: celujący za I miejsce, bardzo dobry – II miejsce, dobry – III miejsce. Konkurs przeprowadzono w klasach: 4 TB, 2 TŻ, 2 MM, 2 PM, 2 WZg, 2 WZp, 3  PM.

W dniach od 9 do 12 marca na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, w klasach: 2 BIp, 2  bdp  LO, 2acp LO, 2 HŻp, 1 PDW i 1 MM, pani Aneta Kisły przeprowadziła test wiedzy pt. „ABC przedsiębiorczości”. Uczniowie klasy 1 PDW mieli za zadanie napisać dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), a klasa 1 MM miała napisać biznes plan firmy, której chcieliby być właścicielem. Zadania te zostały ocenione przez nauczyciela. W formie stacjonarnej odbyły się zajęcia w kl. 2 MZ. Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Joannę Rogacewicz i obejmowały zagadnienia dotyczące kompetencji miękkich i twardych w  aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz roli kompetencji kluczowych w szkole i  w  przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy.

W ramach Dni Przedsiębiorczości wychowawcy otrzymali scenariusze zajęć obejmujące tematykę przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz zasad przygotowania się  do  rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo doradca szkolny mgr Dorota Szwiec przesłała do uczniów poradnik „Tajemnice przedsiębiorczości”, test „Czy jestem osobą przedsiębiorczą” oraz grę on – line „Rynek pracy”. Oprawę graficzną na stronę internetową szkoły i wirtualną gazetkę przygotował Gracjan Jasnos z klasy 4 TI.

 Harmonogram do pobrania

 Plakat

 

mgr Dorota Szwiec

mgr Emilia Marcinkowska

mgr Joanna Rogacewicz

mgr Aneta Kisły

linki

galeria