Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8-24.06.2020 egzamin maturalny.

Matura 2020

Informacje  dotyczące egzaminu  maturalnego dostępne są w zakładce Egzamin maturalny

harmonogram egzaminu maturalnego  (aktualizacja z 20 maja 2020 r.)

wytyczne do egzaminu maturalnego

kto może przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej w 2020 r.

– INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

o czym należy pamiętać

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

linki

galeria