Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.01.2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. w ZSP w Chojnie odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 424 uczniów, a frekwencja wyniosła 85,83%.

Zanim doszło do ich przeprowadzenia, zgodnie z ordynacja wyborczą, z każdej klasy, z wyjątkiem klas kończących szkołę, należało wytypować kandydatów, którzy w trakcie kampanii prezentowali swoje sylwetki w postaci kolorowych plakatów i ulotek. W przeddzień wyborów wszystkie materiały reklamowe zostały usunięte i zapanowała w szkole cisza przedwyborcza. Spośród 20 kandydatów, znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 6 osób.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Justyna Leszczyńska, Jagoda Rzeszowska, Mikołaj Gładkowski i Karol Madera.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego przedstawiają się następująco:

 1. Szpilski Bartłomiej – 142 głosy,
 2. Herman Karolina – 136 głosów,
 3. Muscas Luca – 131 głosów,
 4. Lizurej Aleksandra – 129 głosów,
 5. Barczyk Mateusz – 95 głosów,
 6. Matysiak Bartosz – 90 głosów,
 7. Ziembowska Natalia – 86 głosów,
 8. Pisanko Kamila – 79 głosów,
 9. Bielanin Magdalena – 76 głosów,
 10. Jasnos Gracjan – 76 głosów,
 11. Błoch Kamila – 75 głosów,
 12. Wiszniewski Kamil – 72 głosy,
 13. Matuszczyk Klaudia – 70 głosów,
 14. Warkowski Szymon – 60 głosów,
 15. Solarska Paula – 62 głosy,
 16. Urbańska Irmina – 60 głosów,
 17. Sawicki Maciej – 59 głosów,
 18. Chański Przemysław – 58 głosów,
 19. Grącka Dominika – 54 głosy,
 20. Przetacznik Piotr – 40 głosów.

Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Leszek Lejman i pedagog szkolny mgr Aleksander Lizak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

 

Opiekun SU

mgr Leszek Lejman

linki

galeria