Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.03.2017 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”.

VII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

      W dniu 9 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy Uniwersytet Warszawski. Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowało 11 uczniów z klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz dwie uczennice z klasy drugiej Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu konkursowego składającego się  z 30 zadań zamkniętych ( 1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego punktowanego w skali od 0 do 8 punktów. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury, powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 maja 2017 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu:
mgr inż. Justyna Sumara

linki

galeria