Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.04.2018 r. odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski.

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI

 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Szczecinie odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski, którego organizatorami są Szkoły Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego w  Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Celem konkursu jest podniesienie rangi zawodu stolarz i technik technologii drewna, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami, promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich oraz stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników wyrobu stolarskiego według przygotowanej przez organizatorów dokumentacji. Poza oceną wyrobu komisja konkursowa ocenia także przestrzeganie przepisów bhp.

Naszą szkołę reprezentował Radosław Łagoda – uczeń klasy III w zawodzie stolarz zajmując 8 miejsce na 26. Opiekę nad uczniem sprawował p. Andrzej Seredyński.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

linki

galeria