Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.04.2019 r. uczniowie klasy I a LO realizowali zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne kl. I a LO na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 9 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy I a LO wzięli udział w ostatnich już  zajęciach dydaktycznych w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw prawa. Comiesięczne wyjazdy edukacyjne były organizowane w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ostatnie spotkanie dotyczyło prawa pracy i prowadził je dr Mikołaj Rylski.

Czworo uczniów klasy I a LO uczestniczyło w zajęciach w ramach Projektu Akademia Młodego Prawnika, finansowanego ze środków EFS, w ramach Konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014. Spotkania odbywały się  dwa razy w miesiącu w soboty. Treści programowe oraz zakładane efekty uczenia, przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie nauk prawnych i  pozaprawnych. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć w małych grupach, pozwoliła uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Realizacja programu wpłynie na aktywizację społeczną i zawodową uczestników, poszerzy ich wiedzę ogólną i specjalistyczną, pozytywnie wpłynie na rozwój zainteresowań i  aktywność edukacyjną.

mgr Edyta Krupa – Nadolny

linki

galeria