Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.06.2017 r. uczniowie klasy II d LO realizowali zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy II d
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

    W dniu 9 czerwca 2017 roku uczniowie klasy II d, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii, wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze, przeszło dwugodzinne, zajęcia na Katedrze Biologii Komórki przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip. Podczas zajęć na temat „ Zobaczyć swoje DNA” uczniowie mieli możliwość wyizolowania swojego DNA z nabłonka jamy ustnej oraz  poddania go elektroforezie. Przy tej okazji nauczyli się obsługiwać pipety automatyczne, wirówkę oraz urządzenie do przeprowadzania elektroforezy. Owocna praca naszych uczniów i ich zainteresowanie pracą laboratoryjną zostały nagrodzone zaproszeniem na ponowne zajęcia z metody PCR w przyszłym roku szkolnym.

Drugie zajęcia, przeprowadzone przez Panią dr Ewę Rębacz – Maron na Katedrze Zoologii Kręgowców i Antropologii, miały na celu zapoznanie się z metodami dokonywania pomiarów antropometrycznych. Badania takie służą do oceny prawidłowości własnej sylwetki, w tym tęgości ciała oraz rozkładu podściółki tłuszczowej. Każdy uczeń miał możliwość samodzielnie wykonać pomiary antropometryczne swoich kolegów i koleżanek, a następnie obliczyć swoje BMI oraz WHR. Dodatkowy krótki wykład, dotyczący interpretacji wyników i  ich związku z odżywianiem się, zachęcił uczniów, aby takie pomiary wykonać na członkach swojej rodziny.

Składamy serdeczne podziękowania wykładowcom Wydziału Biologii za otwartość, życzliwość i za poświęcony nam czas.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria