Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9 – 10.11. 2020 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 9 – 10.11.2020 r.

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w  Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2020. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) organizowany jest  z  inicjatywy Komisji Europejskiej od 2016 r. W ramach Tygodnia Komisja Europejska organizuje wydarzenia centralne. Towarzyszą temu wydarzania organizowane w państwach członkowskich i współpracujących z UE. Tematem przewodnim tegorocznej kampanii jest  „Kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie transformacji ekologicznej i  cyfrowej”. Z powodu epidemii Covid – 19 wszystkie wydarzenia i działania promujące kształcenie zawodowe w ramach ETUZ 2020 odbywają się w formacie online. My również promujemy i pokazujemy ogromne możliwości kształcenia zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. Dajemy możliwość rozwijania swoich umiejętności i  talentów. Rozwijamy wiedzę i kompetencje, które są niezbędne do odniesienia sukcesu na  rynku pracy. W tym celu zorganizowaliśmy następujące wydarzenia online:

1. Promocja kształcenia zawodowego i staży zagranicznych w Szkole Podstawowej nr  1  i  Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie. W wydarzeniu udział wezmą klasy VIII.

2. Promocja kształcenia zawodowego i staży zagranicznych w klasach I liceum ZSP w  Chojnie

3. Promocja staży zagranicznych w klasach I Branżowej Szkoły I st.

4. Udział doradcy zawodowego w konferencji online pt.:„Zawodowcy przyszłości”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Konferencja odbędzie się 9 listopada 2020 r.

Ponadto doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami przeprowadzi cykl zajęć dla  uczniów. Ich zakres to:

1. Rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności personalnych.

2. Rola kształcenia zawodowego w odkrywaniu swoich talentów.

3. Szanse na rynku pracy. Zawody przyszłości.

4. Moja przedsiębiorczość w kreowaniu wizerunku na rynku pracy.

5. Edukacja, a rynek pracy.

Wydarzenia w ramach ETUZ 2020, pozwolą na wykorzystanie zasobów kształcenia i  szkolenia zawodowego w celu zaprezentowania ogromu możliwości i korzyści, które zapewnia kształcenie zawodowe, a także zdobycie nowych perspektyw na przyszłość. To  również szansa na zdobycie cennych kwalifikacji, uznawanych przez pracodawców oraz  zwiększenie szansy na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria