Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.10.2015 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Drzewa.

Święto Drzewa

     Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii „Miliard Drzew”  zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Celem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 12 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych poprzez sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

 

W tym roku szkolnym Święto Drzewa obchodziliśmy dnia 9 października. W ramach obchodów odbył się konkurs plastyczny na temat „ Drzewo-pomnik przyrody”, w którym wzięli udział uczniowie klas I i II technikum oraz liceum. Po konkursie Pani Dyrektor Adriana Salamończyk wraz z uczestnikami konkursu, posadziła symboliczne drzewo.

Program Święto Drzewa przynosi wymierne korzyści dla środowiska przyrodniczego i lokalnych społeczności. Uczestnicząc w takich obchodach czujemy, że robimy coś dobrego dla Ziemi – naszego wspólnego domu!

organizator
mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria