Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.11.2018 r. uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob.

FLASH MOB ŚPIEW PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CHOJNY PROJEKT „GODNOŚĆ. WOLNOŚĆ. NIEPODLEGŁOŚĆ.”

 

W dniu 9 listopada 2018 r., w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob. Celem akcji było zachęcenie przechodniów do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w przededniu tak ważnego dla wszystkich Polaków święta – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Już w październiku, w celu popularyzacji utworów żołnierskich i patriotycznych oraz  zachęcenia młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym, zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu, opracował mały śpiewnik polskiej pieśni patriotycznej. Zadaniem uczniów było natomiast przygotowanie białych i czerwonych baloników oraz utrwalenie pamięciowe pieśni umieszczonych w śpiewniku. Śpiewniki i  balony przygotowano w celu wręczenia ich mieszkańcom miasta.

Uczestnicy akcji udali się w miejsca, w których można spotkać najwięcej ludzi (np. place przed lokalnymi marketami, skwery, bazar). W każdym z tych miejsc inicjowali pieśń patriotyczną „Przybyli ułani”. Wychodząc z różnych stron odwiedzonych miejsc z pieśnią na  ustach gromadzili się w jednym punkcie, by wspólnie kończyć utwór.

Aby zachęcić przechodniów do wspólnego śpiewania, uczniowie rozdawali śpiewniki polskiej pieśni patriotycznej oraz rozdawali białe i czerwone balony. Do akcji z wielkim entuzjazmem przyłączyły się przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, z grupy integracyjnej „Krasnale”, które również znały pieśń przewodnią akcji i zachęcały przechodniów do jej zaśpiewania.

Akcja bardzo zaskoczyła mieszkańców Chojny, część z nich ze wzruszeniem nuciła pieśń, część, stojąc, przyglądała się jedynie i słuchała z wyraźnym wzruszeniem.

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

linki

galeria