Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9.11.2018 r. Zuzanna Lorenc z klasy I a LO zajęła I miejsce w konkursie „Postaw na Niepodległą” w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”.

KONKURS „POSTAW NA NIEPODLEGŁĄ”

 

W dniu 9 listopada 2018 r., w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, odbył się  konkurs wiedzy historyczno – kulturowej „Postaw na Niepodległą”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem drogi Polski do  niepodległości i pierwszych lat II RP oraz wspieranie postaw patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych.

W finale konkursu – opartego na formule teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, wzięło udział dziesięć osób, głównie uczniów klas pierwszych.

W pierwszej rundzie każdy uczestnik odpowiadał na dwa pytania. Aby przejść do dalszej rozgrywki, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej jedno pytanie. Do drugiej części przeszło siedem osób. W tej części uczestnicy sami wskazywali odpowiadającego, najczęściej pytanym uczestnikiem był Hubert Kwiecień. Do finału zakwalifikowały się trzy osoby, które najlepiej odpowiadały i zachowały szanse z poprzednich rund.

Konkurs wygrała Zuzanna Lorenc z klasy I a LO i to ona weźmie udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy śladami Niepodległej. Drugie miejsce zajął Hubert Kwiecień z  klasy I TI, a trzecie – Michał Rojkowski z klasy I d LO. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Konkurs prowadziły: mgr Danuta Perz i mgr Renata Czubak. Pani Danuta Perz – nauczycielka historii – była też autorką pytań do konkursu. Konkurs przebiegał w duchu rywalizacji, ale  przede wszystkim była to dobra zabawa, wzbudzająca pozytywne emocje zarówno wśród  uczestników, jak i widowni.

mgr Danuta Perz

 

linki

galeria