Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9-12.03.2012 r. ankiety przeprowadzone w Polsce i w Czechach oraz ich wyniki.

Ankiety przeprowadzone w Polsce i w Czechach
oraz ich wyniki

     W dniach 9-12 marca 2012 roku członkowie szkolnego klubu Douzelage w Chojnie oraz w Sušicach przeprowadzili ankietę w ramach projektu „Postaw na kobiety”. Zadane  z niej pytania zawiązane były z tematyką roli kobiet w naszym społeczeństwie oraz  z dyskryminacją na tle płci. W badaniu wzięły udział trzy grupy ( po 30 mieszkańców naszego regionu każda): osoby dorosłe, uczniowie ZSP nr 1 oraz szkoły podstawowej  w Chojnie. Zagadnienia dostosowane zostały do wieku odbiorców np. dzieci pytaliśmy o to kto pomaga im w odrabianiu prac domowych, a osoby starsze o to jaką rolę odgrywały kobiety w latach ich młodości.
Wyniki polskich ankiet okazały się dla nas dość zaskakujące.  Nie sądziliśmy bowiem, że według naszych rodziców, w przeszłości rola mężczyzny polegała aż w połowie na wspieraniu kobiety w wychowywaniu dzieci. Większość odpowiedzi potwierdziła nasze przeczucia: nadal dość duża część kobiet jest w naszej okolicy bezrobotna, ale pomimo to   u ponad połowy uczniów rodzinę utrzymuje obydwoje rodziców. Okazało się natomiast, że nasze społeczeństwo jest już dość nowoczesne i według dzieci domem zajmują się równocześnie mama i tata.
Otrzymane z Sušic wyniki także nas zaskoczyły. Okazało się, że mieszkańcy Czech są bardziej przywiązani do tradycji i to kobiety nadal zajmują się w większości domem, a mężczyźni utrzymują rodzinę. Co ciekawe, polskie dzieci twierdzą, że najczęściej spędzają wolny czas z tatą, podczas gdy ich rówieśnicy z Czech bawią się z obojgiem rodziców. W obu grupach okazało się, że najczęstszym wiekiem w którym kobiety zawierały w przeszłości małżeństwa było 18-20 lat. Zdziwiła nas natomiast rozbieżność między przeciętną liczbą dzieci w rodzinie w latach młodości badanych osób: mieszkańcy Sušic opowiedzieli się za dwójką lub trójką dzieci, a mieszkańcy naszego regionu za trójką, czwórką lub piątką.
Uważam, że dzięki powyższym ankietom uda nam się w lepszy sposób zrozumieć specyfikę obu społeczeństw oraz dostrzec zmiany, które zaszły w nich na przestrzeni lat. Pomoże nam to wyciągnąć prawidłowe i owocne wnioski podczas wspólnego spotkania w Chojnie i w Sušicach.

Katarzyna Zgoda

Ankieta i wyniki dla grupy Dzieci – Polska

Ankieta i wyniki dla grupy Dzieci – Czechy

Ankieta i wyniki dla grupy Młodzież – Polska

Ankieta i wyniki dla grupy Młodzież – Czechy

Ankieta, wyniki dla grupy Dorośli – Polska

Ankieta, wyniki dla grupy Dorośli – Czechy

 

 

linki

galeria