Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

9 – 12.11.2017 r. nauczyciele wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Konyi (Turcja), w ramach projektu „Save” z programu Erasmus +.

Międzynarodowa konferencja w ramach projektu „Save” Programu Erasmus +

 

W dniach 9 – 12 listopada 2017 r. troje nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyło w międzynarodowej konferencji dotyczącej zaplanowaniu działań w ramach realizacji projektu „Save” Programu Erasmus +, która odbyła się w Konyi (Turcja).

Struggle against violent extremizm – „SAVE”, to projekt, którego celem jest  m.in.  zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, identyfikacja i zrozumienie przyczyn powstawania ekstremizmów i postaw radykalnych oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych. Realizatorem projektu jest Konya Il MEM (wydział oświaty prowincji Konya), partnerami: ZSP w Chojnie, NGO z Koszeg (Węgry), Firma ICT ( Słowenia), Nytromska Skolan (Szwecja), Uniwersytet Technologiczny z Konyi (Turcja). Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

W ramach realizacji projektu odbędą się spotkania robocze partnerów, kursy szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów, opracowane zostaną scenariusze zajęć zgodne z  tematyką projektu, możliwe do wykorzystania na różnych lekcjach. Oprócz bezpośrednich spotkań młodzież i nauczyciele będą się porozumiewać dzięki platformie e – Twinningowej Projektu.

W trakcie trzydniowego spotkania przedstawicieli instytucji realizujących projekt, dokonano prezentacji partnerów projektu, opracowano terminarz działań, omówiono sposoby realizacji projektu oraz dopracowano szczegóły wizyt partnerskich. W wolnym czasie, dzięki uprzejmości gospodarzy, uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Konyi, obejrzenia m.in. jednej z największych atrakcji turystycznych Turcji – tańca wirujących derwiszów – członków muzułmańskiego bractwa religijnego oraz Muzeum Mevlana.

 

 

Uczestnicy projektu

linki

galeria