Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Klub Europejski Douzelage 2008/2009

     W naszej szkole od 1 września 2006 roku działa Klub Europejski Douzelage, którego opiekunem jest nauczyciel języka angielskiego pan Janusz Cezary Salamończyk, który również sprawuje funkcję przewodniczącego chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage.
Klub ten skupia zarówno młodzież z technikum jak i liceum oraz prowadzi działania, których celem jest promowanie obywatelstwa europejskiego oraz zacieśnienie więzi edukacyjnych, ekonomicznych, turystycznych, sportowych i kulturalnych pomiędzy uczniami. Działania te odbywają się poprzez nawiązywanie kontaktów ze szkołami i nieformalnymi organizacjami młodzieżowymi z krajów Unii Europejskiej.
  Wśród podejmowanych przez Klub Europejski Douzelage działań jest m.in. organizowanie międzynarodowych wymian uczniów, organizowanie wystaw, przedstawień muzycznych i teatralnych oraz imprez sportowych.  Klub daje szansę młodym ludziom do spotkań z rówieśnikami z zagranicy, a także do likwidowania barier językowo-kulturowych i rozwijania umiejętności językowych.

 

 Prezentacja – Klub Europejski Douzelage

 

Rok 2008/2009

 Festiwal Programu Comenius

 Wizyta gości ze Szwecji w Domu Dziecka

 Prezentacja multimedialna o klubie 

 Udział w I Zachodniopomorskim Zlocie Szkolnych Klubów Europejskich

 Wsparcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

 Wybór członków klubu i nowego zarządu

 

linki

galeria