Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

WOLONTARIAT 2009/2010

WOLONTARIAT

   Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie działa szkolny Klub Wolontariacki, pod opieką pani Katarzyny Mickiewicz-Bindas. Do jednych z głównych zadań wolontariatu należy współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Jesteśmy” w Chojnie.
Owocem współpracy wolontariuszy z Domem Samopomocy jest wspólnie redagowana integracyjna gazetka „eŚDeeSka”, liczne wspólne projekty,  imprezy sportowe i artystyczne oraz coroczny „Marsz tolerancji” ulicami Chojny. Jednym z ostatnich wspólnych spotkań była impreza „Igraszki ze sportem”, zorganizowana 26 września br. w ośrodku Środowiskowego Domu Samopomocy. Dziewięcioosobowa grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie po pierwszej godzinie lekcyjnej udała się, pod opieką pani Gabrieli Lasowskiej, aby wspólnie z osobami niepełnosprawnymi uczestniczyć w grach i zabawach sportowych.
Z kolei w ubiegłym tygodniu uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w sprzedaż na terenie szkoły dzieł artystycznych wykonanych przez uczestników ŚDS-u. Całkowity dochód przeznaczony będzie na zakup niezbędnych dla ośrodka przedmiotów służących organizowanej tam terapii zajęciowej.

Współpraca między ZSP Nr 1 w Chojnie, a Środowiskowym Domem Samopomocy i Stowarzyszeniem „Jesteśmy” przebiega owocnie i zapowiadane są kolejne wspólne projekty. Głównym celem tego typu działań jest  poszerzanie tolerancji wśród młodzieży oraz pogłębienia integracji i przyjaznych relacji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Przykład współpracy naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi dowodzi, że nawet w małych miejscowościach, gdzie poziom tolerancji i świadomości społecznej jest często na bardzo niskim poziomie, osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować normalnie, angażując się w życie towarzyskie i społeczne swojej miejscowości.

***

DZIAŁALNOŚĆ w roku szkolnym 2009/2010

kwiecień-maj 2010 r. „Przyłącz się i ty” – Akcja SKW na rzecz niepełnosprawnego chłopca [więcej]

25.02.2010 r. wyjazd Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi do Domu Małego Dziecka w Stargardzie Szczecińskim [więcej]

03.02.2010 r. kolejna wizyta Szkolnego Klubu Wolontariusza w Domu Opieki Społecznej w Trzcińsku-Zdroju [więcej]

15.01.2010 r. wizyta Szkolnego Klubu Wolontariusza w Domu Opieki Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. [więcej]

30.11-16.12.2009 r. nasza szkoła ponownie włączyła się do akcji GÓRA GROSZA. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka.

25, 26.09.2009 r. odbyła się ,,Ogólnopolska Zbiórka Żywności”. [więcej]

11.09.2009 r. Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” składa serdeczne podziękowanie za finansowe wsparcie leczenia i rehabilitacji podopiecznej Fundacji Snadry Klabisz. [więcej]

linki

galeria