Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Absolwenci

Absolwenci:

 • Liceum Profilowane

 • Technikum Hodowlane 

 • Technikum Budowlane

 • Technikum Zawodowe:

  – technik hotelarstwa

  – technik informatyk 

  – technik organizacji usług gastronomicznych

  – technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

 NAJLEPSI ABSOLWENCI

Absolwencie, jeśli przeglądając listę swojego rocznika zauważysz błąd w nazwisku lub imieniu, proszę kliknąć tutaj aby zgłosić pomyłkę.

linki

galeria