Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Akademia CISCO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Akademia CISCO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Od maja 2015 r. w naszej szkole rozpoczęła działalność Akademia CISCO, będzie realizowała swoje zadania w ramach programu Cisco Networking Academy (CNA). Działalnością akademii objęte są wszystkie klasy technikum informatycznego.

Program ten rozwija się dynamicznie od 1997 roku na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 200 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Każdy uczeń biorący udział w kursie otrzymuje konto na portalu Akademii Cisco, uzyskując tym samym dostęp do materiałów kursowych (on-line). Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo umożliwia bieżące testowanie nabytej przez uczniów wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Dzięki Akademii Cisco w ZSP odbywać się będzie kurs szkoleniowy: IT Essentials: PC Hardware and Software. 
Obejmuje on podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.
Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest nie tylko w języku polskim. Kurs w programie integruje tradycyjne i  nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w  pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory.

Całość materiału tworzy 12 rozdziałów. Po zrealizowaniu wszystkich  działów i pomyślnym zdaniu egzaminu   uczeń otrzymuje  Certyfikat Cisco IT Essentials a to otworzy mu drogę do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+.

  1. Tytuły działów:

 

 1. Wstęp do komputera osobistego.
 2. Procedury laboratoryjne i stosowanie narzędzi.
 3. Montaż komputera.
 4. Omówienie konserwacji profilaktycznej.
 5. Systemy operacyjne.
 6. Sieci.
 7. Laptopy.
 8. Urządzenia mobilne.
 9. Drukarki.
 10. Bezpieczeństwo.

 

Nasza Akademia działa dzięki umowie zawartej w styczniu 2015 roku z Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, gdzie na mocy tej umowy udziela naszej szkole wsparcia procesu dydaktycznego.

Koordynatorem i instruktorem Akademii CISCO w ZSP w Chojnie jest pani mgr Kamila Góra.

 

Więcej informacji można uzyskać na poniższych stronach www.

 

linki

galeria