Rafa

02.06.2022 r. o godz. 10.00, w ZSP w Chojnie, odbędzie się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Serdecznie zapraszamy!

XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych powiatu gryfińskiego.

Konkurs odbędzie się 02.06.2022 r. o godz. 10.00 w ZSP w Chojnie.

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2022

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU 

 

Rafa

31.05.2022 r. zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.
Głównym celem konkursu jest:
– uświadamianie młodzieży skutków zachowań ryzykownych,
– propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
– kształtowanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz innych.

Konkurs odbędzie się 31 maja 2022 r., o godz. 10.00, w ZSP  w Chojnie.

  INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

  KARTA ZGŁOSZENIA

  REGULAMIN KONKURSU

Rafa

26.05.2022 r. Uwaga! Zmiana terminu konkursu! Informujemy, że termin Powiatowego Konkursu Mitologicznego został zmieniony. Nowy termin konkursu to 30.05.2022 r.

POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych powiatu gryfińskiego. Zasadniczym celem konkursu jest  rozbudzanie zainteresowania mitologią oraz kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.

      Uwaga! Zmiana terminu konkursu!

Informujemy, że termin Powiatowego Konkursu Mitologicznego został zmieniony.

Nowy termin konkursu to 30.05.2022 r.

 

  INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY 2022

  KARTA ZGŁOSZENIA

  REGULAMIN KONKURSU

Rafa Rafa

19.05.2022 r. Obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka.

Obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła _„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”_ zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady _„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”_ zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

 

_Pozostaję z szacunkiem, _

Lek. Michał Siwik
_Młodszy asystent, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

 

Rafa Rafa

4-20.05.2022 r. egzaminy maturalne.

EGZAMIN MATURALNY 2022

 

Terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2022 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2022 r.

Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2021/2022

  Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2022 r.

Listy zdających

język polski poziom podstawowy 4 maja 2022 r.:

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

– sala 2, TZ [więcej]

sala 22, LO [więcej]

matematyka poziom podstawowy 5 maja 2022 r.

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

sala 2, TB [więcej]

– sala 2, TZ [więcej]

sala 22, LO [więcej]

język angielski poziom podstawowy 6 maja 2022 r.

sala 22, LO [więcej]

– sala 41, LO [więcej]

– sala 42, LO [więcej]

– sala 43, LO [więcej]

sala 43, LD [więcej]

– sala 44, TZ [więcej]

sala 45, TZ [więcej]

sala 47, TZ [więcej]

– sala 48, TZ [więcej]

sala 49, TZ [więcej]

język niemiecki poziom podstawowy 6 maja 2022 r.

– sala 51, LO [więcej]

sala 51, TZ [więcej]

język angielski poziom rozszerzony  9 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

– sala 42, TZ [więcej]

sala 43, TZ [więcej]

– sala 44, TZ [więcej]

język polski  poziom rozszerzony 10 maja 2022 r.

sala 42, LO [więcej]

sala 42, TZ [więcej]

matematyka poziom rozszerzony 11 maja 2022 r.

sala 47, LO [więcej]

sala 47, TZ [więcej]

biologia  poziom rozszerzony 12 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

język niemiecki poziom rozszerzony  13 maja 2022 r.

– sala 51, TZ [więcej]

chemia  poziom rozszerzony 16 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

sala 41, TZ [więcej]

historia  poziom rozszerzony 17 maja 2022 r.

sala 22, LO [więcej]

sala 41, LO [więcej]

sala 41, TZ [więcej]

geografia  poziom rozszerzony 18 maja 2022 r.

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

– sala 1, TZ [więcej]

informatyka  poziom rozszerzony 20 maja 2022 r.

sala 36, LO [więcej]

sala 36, TZ [więcej]

Życzenia dla maturzystów

Rafa

3.05.2022 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Chojnie

 

3 maja 2022 r., z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Poczty Sztandarowe i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą św. za Ojczyznę w Kościele Mariackim. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła Burmistrz Gminy Chojna pani Barbara Rawecka.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego: Emilia Witkowska i Hubert Kowalski oraz Poczet Sztandarowy: Marta Wałowska, Anna Szczepańska i Kacper Walczak, pod opieką pani mgr Emilii Marcinkowskiej i pani mgr Sylwii Łozińskiej.

 

„Witaj majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie,

uczcimy ciebie piosenką,

która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,

u Polaków błogi raj.”

(Rajnold Suchodolski)

 

mgr Emilia Marcinkowska

wraz z uczestnikami

Rafa

28.04.2022 r. uczniowie klasy 3dp LO uczestniczyli w zajęciach w Szkole Policyjnej w Pile.

Wycieczka dydaktyczna klasy 3dp LO do Szkoły Policyjnej w Pile

 

28.04.2022 r. uczniowie klasy 3dp Liceum o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Szkoły Policyjnej w Pile.

Był to pierwszy taki wyjazd uczniów w ramach realizacji przedmiotu elementy kryminalistyki. Celem wyjazdu było przybliżenie pracy policji i technika kryminalistyki. W pierwszej kolejności mieliśmy możliwość zwiedzania obiektów Szkoły, zapoznania się z jej historią oraz  dniem dzisiejszym. Zapoznaliśmy się ze strukturą Szkoły, dowiedzieliśmy się na czym polega szkolenie policjantów oraz jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać funkcjonariuszem Policji.

Zobaczyliśmy także szkolną galerię sztuki „Akwarium”, która powstała w 1994 roku. Prezentowane są w niej prace twórców nie tylko ze środowiska policyjnego, lecz także artystów z Piły i okolic. Wszystko przybliżyła nam Pani podkom. Magdalena Pałys – Rzecznik Prasowy Komendanta Szkoły.

Podczas zwiedzania szkoły mieliśmy również możliwość obejrzenia trwających zajęć m.in.  z  samoobrony oraz z oględzin miejsca przestępstwa podczas kursu specjalistycznego techników kryminalistyki.

Następnie podkom. Marcin Mańczak przeprowadził zajęcia, dotyczące śladów kryminalistycznych oraz wprowadził nas w zagadnienia z balistyki.

Wyjazd ten był bardzo wyczerpujący ze względu na odległość, jaką musieliśmy przebyć, ale  było bardzo ciekawie.

Opiekunowie grupy:

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Sylwia Łozińska

Rafa

23.04.2022 r. w ramach Akademii Młodego Prawnika odbyły się zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akademia Młodego Prawnika

Czy sąd sądzi – symulacja rozpraw

23 kwietnia 2022 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Tym razem młodzież zastanawiała się nad zagadnieniem: Czy sąd sądzi? Następnie odbyła się symulacja rozprawy. W składzie orzekającym inscenizowanej rozprawy znalazł się Piotr Podniesiński.

Symulacja rozprawy była niezwykle ciekawym doświadczeniem. Każdy, kto brał w niej udział, czuł się jak na prawdziwym procesie. Dzięki takiej aktywnej formie edukacyjnej, uczestnicy mogli poczuć się współodpowiedzialni za całe inscenizowane przedsięwzięcie. Adepci udowodnili swoją kreatywność, umiejętności aktorskie i co ważne bardzo dobrze się bawili, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenie. Nikt się nie nudził. Każdy poznał budowę procesu od taktyki, po analizę strategii procesowej. Zajęcia uczyły sztuki komunikacji i dały możliwość poznania tak zwanego prawa w działaniu.

 

 

Agnieszka Piotrowska, kl. 1 abc LO

Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

22.04.2022 r. zapraszamy do konkursu na Dzień Ziemi.

DZIEŃ ZIEMI 2022

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata obchodzone 22 kwietnia. Każdego roku  odbywa się ono pod hasłem przewodnim. W 2022 roku hasło brzmi „Inwestujmy w naszą planetę”. Hasło zachęca do rozwoju nowoczesnych technologii, które będą np. ograniczać emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, zanieczyszczenie plastikiem. Zwraca uwagę na rozwój proekologicznych technologii i modeli biznesowych tak, by zwykli ludzie mogli z nich korzystać i wybierać mniej szkodliwe dla środowiska źródła energii.

Konkurs z okazji Dnia Ziemi

Zapraszam do napisania rymowanki, wierszyka, sentencji lub fraszki na temat ochrony naszej planety w formie apelu do swoich rówieśników, dorosłych, artystów, przedsiębiorców, lub polityków. Podpowiedzcie światu jak zadbać o przyszłość naszą i przyszłych pokoleń.   Prace mogą być wesołe, dowcipne, śmieszne, poważne, ostrzegające, namawiające – mają wyrażać Wasze emocje związane z problemami Ziemi. Możecie przygotować je indywidualnie,  w parach lub trzyosobowych grupach.

Prace, do 28.04.2022 r., przekażcie Waszym wychowawcom. Jury wyłoni i nagrodzi najciekawsze.

Liczę na Waszą kreatywność.

 

 

Organizator

Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

20.04.2022 r. uczniowie Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

Wojskowy dzień szkoleniowy zajęcia dydaktyczne

w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

Szkolenie kadetów CWKM Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przebiega zgodnie z harmonogramem programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa. W kwietniu 2022 r. wojskowy dzień szkoleniowy nabrał wyraźnego tempa.

Drugi realizowany w tym miesiącu wojskowy dzień szkoleniowy ponownie został przeprowadzony w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie – 20 kwietnia 2022 roku.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na kompleks poligonu wodnego Regalica. Na miejscu omówione zostały warunki bezpieczeństwa oraz zagadnienia realizowane w trakcie zajęć. W  tym dniu realizowane były zagadnienia dotyczące taktyki, OPBMR, wychowania fizycznego oraz musztry. Zagadnienia, dotyczące taktyki, obejmowały doskonalenie w zakresie przygotowania żołnierza do realizacji marszu, jego planowania, prowadzenia marszu ubezpieczonego, zasad postoju ubezpieczonego i odpoczynku, przedsięwzięcia zabezpieczania bojowego, jak również sygnałów dowodzenia i łączności, a także rodzajów szyków marszowych i patrolowych.

Tu również realizowane były przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwchemicznej, w  takcie których kadeci doskonalili umiejętności posługiwania się filtracyjną odzieżą ochronną, jej właściwego zakładania oraz zapoznania się z właściwościami.

Instruktorzy zapoznali uczniów z powszechnie używanymi w Wojsku Polskim maskami filtracyjnymi MP-5 oraz MP-6. Powrót do jednostki nastąpił również w szyku marszowym, a  po przebraniu się i odłożeniu ekwipunku, przystąpiono do realizacji kolejnego zagadnienia, czyli elementów walki w bliskim kontakcie. W ramach przeprowadzonych zajęć ćwiczono zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i techniki walki w bliskim kontakcie, a także postawy do walki, w tym bezpieczne poruszanie się z bronią.

Ostatnim ćwiczonym tego dnia zagadnieniem była musztra, w trakcie której doskonalono zwroty, oddawanie honorów, marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz przemarsz całością pododdziału w kolumnie czwórkowej. Na tym zagadnieniu zajęcia się zakończyły oraz nastąpił powrót do szkoły.

mgr Marek Bednarz

Rafa

30.03.2022 r. mieszkańcy internatu wzięli udział w zajęciach z psychologiem.

Spotkanie z psychologiem

 

30 marca 2022 r. w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych gościliśmy Panią psycholog Klaudię Tylus. Celem spotkania było zwiększenie wiedzy w zakresie komunikacji i  doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Młodzież, w małych zespołach, wzięła udział w doświadczeniu. Polegało ono na odwzorowaniu rysunku, na podstawie słownych instrukcji lidera grupy, który jako jedyny widział obrazek. Przy  omawianiu ćwiczenia określano czynniki sprzyjające i utrudniające porozumiewanie się.  Następnie uczestnicy poznali empatyczny model komunikacji, wolny od osądów, oskarżeń, zawstydzania, czy narzucania swojej woli. Mieli możliwość przećwiczenia w praktyce udzielania informacji zwrotnej, odwołującej się do faktów, ich uczuć, potrzeb, oczekiwań i konsekwencji.

Podsumowaniem spotkania była krótka animacja, zwracająca uwagę na różne style komunikacji – styl rodzica, dziecka i osoby dorosłej. Młodzież poznała korzyści wynikające z formułowania komunikatu „ja”, odwołującego się do własnych potrzeb i uczuć, przy jednoczesnym poszanowaniu drugiej osoby.

 

mgr Marlena Wawrzyńczyk

wychowawca internatu

Rafa Rafa

11.04.2022 r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „#Komórkomania”.

Akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych DKMS

 

W dniach 11 i 20 kwietnia 2022 r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji i konkursie, przeznaczonym dla szkół ponadpodstawowych, „#Komórkomania”. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku (DKMS) w  Warszawie. Pomimo obaw związanych z tym przedsięwzięciem nasi uczniowie chętnie wzięli udział w tej akcji. Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni ilością potencjalnych dawców. Akcji towarzyszyło mnóstwo pytań i wątpliwości. Uczniowie pytali czy zabieg pobierania szpiku jest bezbolesny, bezpieczny i nie zagraża zdrowiu i życiu?

Z badań i doświadczeń wynika, że wątpliwości nie mają uzasadnienia. W ciągu dwóch dni akcji zarejestrowano 52 osoby, potencjalnych dawców komórek macierzystych. W śród tych osób znaleźli się również nauczyciele. Należy wspomnieć, że do rejestracji mogły przystąpić tylko osoby zdrowe i pełnoletnie. Po zakończeniu rejestracji i dokończeniu wszystkich formalności, próbki i kwestionariusze zostały spakowane i odesłane do fundacji. W dniu 5 maja 2022  r.  otrzymaliśmy informację o zajęciu trzeciego miejsca w skali kraju z wynikiem 52  osoby.

Dziękujemy za udział w projekcie i przystąpienie do rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. Dzięki Wam wszystkim i wolontariuszom: Karolinie Kubaj, Agacie Dorżykiewicz, Milenie Rogowskiej z klasy 3 HŻg, nasza szkoła zdobyła „TARCZĘ SZKOŁY Z ŻYCIEM”.

 

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

7.04.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy 2 d LO z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii US

 

07.04.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia odbywały się w ramach realizacji materiału z przedmiotu elementy kryminalistyki i miały na celu przeprowadzenie izolacji DNA z roślin oraz zapoznanie z  techniką elektroforetyczną przy zastosowaniu ZESTAWU THERMO SCIENTIFIC™ PHIRE™ PLANT DIRECT PCR.

Pani dr inż. Ewa Filip przedstawiła na początku zajęć krótką prezentację, przypominającą o  tym, co to jest elektroforeza oraz jak używać pipety półautomatycznej. Następnie uczniowie samodzielnie wykonywali izolację DNA z produktów pochodzenia roślinnego, takich jak mąka pszenna i płatki owsiane oraz umieścili wyizolowany materiał na żelu do elektroforezy.

Na koniec obserwowali otrzymane wyniki badań.

Dzięki współpracy naszej szkoły z Instytutem Biologii, uczniowie mają możliwość wykonywania praktycznych ćwiczeń, które wymagają specjalistycznego sprzętu, jak też sprawdzić swoje umiejętności w warunkach laboratoryjnych.

 

Opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

4.04.2022 r. obchodziliśmy „Dzień przedsiębiorczości”.

Dzień przedsiębiorczości

 

4 kwietnia 2022 r. w ZSP w Chojnie obchodzony był „Dzień przedsiębiorczości”. W ramach obchodów odbyło się szereg ciekawych spotkań z ekspertami, którzy propagują przedsiębiorcze postawy i ukierunkowują młodych ludzi na sukces zawodowy. Jak to powiedział Henry Marchant: „Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny”.

Na pierwszej lekcji mikroekonomii przedsiębiorstw, w klasie 2 MM pod opieką mgr Emilii Marcinkowskiej, odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Sikorą – pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie filia w Chojnie. Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Urzędu Pracy i przedstawienie obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W klasie 3 PM, na godzinie wychowawczej, odbył się webinar z panią Magdaleną Kwaśniewską z Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie, w ramach programu realizowanego w naszej szkole pt. Kultura bezpieczeństwa. Pani Magdalena Kwaśniewska, prowadząc zajęcia w sposób bardzo interesujący, przedstawiła tematykę dotyczącą prawa pracy, tj. zatrudnienia, umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, bhp itp.

W tym dniu zajęcia poprowadzili również uczniowie. Piotr Podniesiński i Antoni Podyma z klasy 2 ac LO, na godzinie wychowawczej, przeprowadzili zajęcia o tematyce „Dług Publiczny, Budżet Państwa oraz Budżet Obywatelski”. Uczniowie z ciekawością wysłuchali krótkiego wykładu, wspomaganego prezentacją multimedialną, zawierającą liczne ciekawostki. Wdali się również w ciekawą dyskusję, która skłoniła do refleksji wszystkich uczniów. Podczas zajęć uczniowie mogli przeliczyć Dług Publiczny Polski ze złotówek na słonie, wielbłądy, czy Fiaty 126 (czyli popularne „Maluchy”). Uczniowie klasy 2ac LO byli bardzo zadowoleni po przeprowadzonych zajęciach i liczą na więcej tego typu „ucieczek od szkolnej rzeczywistości”.

Uczennice klasy 1 d LO: Zofia Fragstein-Niemsdorff i Amelia Urban, przeprowadziły na godzinie wychowawczej lekcję na temat inflacji. W ostatnim czasie inflacja to temat z pierwszych stron gazet. Dziewczyny przedstawiły najnowsze informacje dotyczące inflacji w Polsce Na koniec przeprowadziły krótki test w aplikacji Kahoot!

Uczniowie z kl. 4 TI wzięli udział w niecodziennej grze w aplikacji Quizizz. Zajęcia zostały przeprowadzone przez jednego z uczniów – Huberta Kwietnia – w ramach przedmiotu działalność gospodarcza branży informatycznej. Gra dotyczyła prawa pracy, w ramach powtórzenia tej tematyki na przyszłą pracę klasową.

W tym roku „Dzień przedsiębiorczości” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszej społeczności szkolnej. Jest on wyjątkową i niepowtarzalną okazją do zweryfikowania wiedzy i umiejętności posiadanych przez uczniów.

„Działanie jest prawdziwą miarą inteligencji” (Napoleon Hill).

mgr Emilia Marcinkowska

 

Rafa

2.04.2022 r. w ramach Akademii Młodego Prawnika uczniowie klasy 1 abc LO i 2 ac LO wzięli udział w zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akademia Młodego Prawnika

2 kwietnia 2022 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński. Tym razem młodzież zastanawiała się nad zagadnieniem: Czy dbam o  swoje środowisko? Chcę być EKO! Prawo w sieci, czyli jak klikać bezpiecznie.

Młodzież zastanawiała się nad znaczeniem słowa: „eko”, które obecnie często pojawia się  w  wielu kontekstach i jest stosowane niemal codziennie. Czy tak naprawdę „eko” ma  znaczenie dla środowiska? Dlaczego zielony styl życia nie jest chwilową modą i może stać się ważnym elementem codzienności?

Po zajęciach adepci otrzymali wpis do indeksów.

 

                                                         Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

26.03.2022 r. odbyły się eliminacje powiatowe 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

48. OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY
TURNIEJ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY
eliminacje powiatowe

 

26 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w  Gryfinie odbyły się eliminacje powiatowe 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Celem turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako  formy aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania i rozwijanie sprawności fizycznej.

Organizatorem turnieju był Gryfiński Dom Kultury oraz Pracownia Regionalna PTTK w Szczecinie. Turniej organizowany jest w kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

W ramach turnieju uczestnicy pisali test:

– krajoznawczy – wiadomości o powiecie gryfińskim, województwie zachodniopomorskim, atrakcje turystyczne województwa dolnośląskiego, Polska;

– z wiedzy turystycznej i topograficznej (zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i  zdobywania odznak PTTK, zadania z zakresu topografii, opis znaków topograficznych);

– z przepisów ruchu drogowego (dotyczące pieszego i rowerzysty);

– z pierwszej pomocy (ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy);

– z rozpoznawania liści.

Konkurencją konkursową jest również turystyczny marsz na orientację. Niestety, ze względu na zakaz wstępu do lasu, w tym roku ta konkurencja została odwołana.

W turnieju biorą udział zespoły trzyosobowe.

Naszą szkołę reprezentowali: Hanna Kucińska (kl. 2 HŻ) i Filip Głuszakiewicz (kl. 3 acp LO).

Trzecia osoba w ostatniej chwili zrezygnowała z wyjazdu z przyczyn zdrowotnych. Osłabiony skład drużyny uniemożliwił nam awans do etapu wojewódzkiego.

Opiekun konkursu

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

16.03.2022 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

„Poznaj swoje prawa w pracy” etap regionalny konkursu

 

16 marca 2022 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” na platformie internetowej Teams. Etap został zorganizowany przez Okręgową Komisję Konkursową, powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy, dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę, w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, reprezentowały dwie osoby z klasy trzeciej BS: Karolina Krzemińska i Dariusz Matwijów.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test online, który składał się z 35 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 35 minut.

Uczniowie naszej szkoły, choć w tym roku nie stanęli na podium, nie są osobami przegranymi. Konkurs wyposażył ich w bogatą wiedzę z zakresu prawa pracy, którą wykorzystają w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.

„Prawdziwe bogactwo to nie to,

ile Twoja praca pozwoli Ci zarobić,

ale kim Cię uczyni” – Pino Pellegrino

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

15.03.2022 r. Kamil Bielak (kl. 3 TI), Piotr Pośniak (kl. 3 TI) i Karol Waliłko (kl. 1 TI) będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w Ogólnopolskim Konkursie CyberSkiller Challenge Poland.

Wyniki etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland

 

15 marca 2022 r. Organizatorzy Konkursu CyberSkiller Challenge Poland 2021 ogłosili wyniki drugiego etapu. Województwo zachodniopomorskie będzie reprezentowane przez  uczniów naszej szkoły!!! tj. Kamila Bielaka (kl. 3 TI), Piotra Pośniaka (kl. 3 TI) i Karola Waliłko (kl. 1 TI). Chłopcy znaleźli się wśród 16 najlepszych drużyn w kraju.

31 maja 2022 r. zmierzą się w Wielkim Finale CyberSkiller Challenge Poland CTF Online, który odbędzie się w formie online, według formuły CTF (ang. Capture the Flag) i  zostanie przeprowadzony przy pomocy platformy CyberSkiller.

Serdecznie gratuluję.

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

15.03.2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk wzięli udział w prelekcjach online w ramach wydarzenia Check IT.

Check IT 2022

 Lublin

15 marca 2022 r. uczniowie klas Technikum Zawodowego, kształcący się w zawodzie technik informatyk, wzięli udział w prelekcjach online w ramach wydarzenia Check IT. Jest  to  wydarzenie skierowane zarówno do uczniów, którzy interesują się informatyką, jak  i  do młodzieży, której świat nowych technologii nie jest jeszcze do końca znany. W  programie konferencji znalazły się liczne prelekcje, warsztaty i spotkania, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli uczelni, kół naukowych oraz firm z branży IT w Lublinie. Check IT organizowana jest przez Miasto Lublin, w ścisłej współpracy z uczelniami, kołami naukowymi oraz specjalistami z branży IT, w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT.

Uczniowie wysłuchali specjalistów, z wybranych dziedzin, z tematyki: „Sztuczna inteligencja” (DataArt), „Jak stworzyć grę w 5 „prostych” krokach?” (Lublin GameDev), „OWASP top 10 – XSS oraz dlaczego phising jest straszny?” (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), „Learn once, write anywhere czyli sztuka tworzenia aplikacji multimedialnych” (Koło naukowe INNOVATIO oraz „Rozwój kariery IT w Asseco Data Systems S.A”).

Udział uczniów w tego typu zajęciach, daje możliwość sprawdzenia aktualnych trendów w  branży IT oraz pokazuje całe spektrum możliwości, jakie daje nam informatyka. Wystarczy tylko chcieć.

mgr Kamila Góra

Rafa

15.03.2022 r. uczniowie klasy 3 acp LO uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Udział uczniów kl. 3 acp LO w webinarium
z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

15 marca 2022 r. uczniowie klasy 3 ac LO, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie, uczestniczyli w kolejnym webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”, którego organizatorem była Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Tym razem gośćmi uczelni byli przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji. Projekt „Praktyczny Narodowy” jest inicjatywą studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Projekt „Praktyczny Narodowy” – to cykl spotkań, skierowanych do społeczności akademickiej oraz współpracujących z uczelnią szkół, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych formacji, realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Webinarium otworzył uroczyście dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej, Pan płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, witając uczestników spotkania oraz szkoły partnerskie.

Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji opowiedzieli o specyfice służby w ruchu drogowym, wydziale kryminalnym, a także o zasadach naboru do tej formacji mundurowej. Na  zakończenie studenci i uczniowie zaproszonych szkół mogli zadawać prowadzącym webinarium pytania.

Już wkrótce kolejne spotkanie zorganizowane przez ASzWoj. Będzie to wykład na temat „Świata współczesnej logistyki”.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

12.03.2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika.

Akademia Młodego Prawnika – pierwsze zajęcia

12 marca 2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński.

Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień: Dobrze wiedzieć – krótki kurs prawoznawstwa i prawa wyborczego. Co się dzieje w moim państwie? Na co mam wpływ? Zajęcia miały formę warsztatów. Młodzież pracowała w grupach. Poruszane kwestie były bardzo interesujące. Każdy mógł wziąć udział w dyskusji.

Po zajęciach adepci otrzymali pierwsze oceny do indeksów. Oczywiści same piątki. Kolejne spotkanie już za dwa tygodnie.

Agnieszka Piotrowska, kl. 1 abc LO

Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

11.03.2022 r. sześcioro uczniów kl. 1 abc LO otrzymało indeksy Akademii Młodego Prawnika.

Akademia Młodego Prawnika

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w lutym 2022 r. rozpoczął nabór do Akademii Młodego Prawnika. Dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z klas 1 abc LO i 2 ac LO o kierunku humanistyczno – prawnym zgłosiło się do Akademii Młodego Prawnika, wypełniło kartę zgłoszenia oraz  napisało esej pt. „Dlaczego chcę wziąć udział w projekcie Akademia Młodego Prawnika?”. Rekrutacji dokonała komisja uniwersytecka na podstawie złożonych dokumentów. Spośród zgłoszonych kandydatów zakwalifikowali się następujący uczniowie: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński.

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on  adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Misją Akademii Młodego Prawnika jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej uczestników. Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto rozwijanie zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych. Zajęcia będą miały charakter cyklicznych spotkań.

11 marca 2022 r. inaugurowano Akademię Młodego Prawnika. W uroczystości wzięli udział nie tylko adepci Akademii, ale również zaproszeni gości. W roli gospodarza Pani Dziekan dr  hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, a także Pan dr Przemysław Mijal – Dziekan OIRP w Szczecinie, Pan Marcin Borek – Przewodniczący Izby Komorniczej w Szczecinie, Pani Kurator Magdalena Zarębska-Kulesza – Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Pani dr  Marieta Czekałowska – Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Studentom Akademii wręczono Indeksy i życzono samych piątek i ciekawych doświadczeń. Spotkanie było bardzo uroczyste, a młodzi uczestnicy bardzo serdecznie przyjęci w poczet adeptów Akademii. Z całą pewnością udział w Akademii Młodego Prawnika nie będzie czasem straconym, ale zaprocentuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami naszej młodzieży.

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

10.03.2022 r. uczniowie Kamil Bielak, Piotr Pośniak i Karol Waliłko wzięli udział w etapie wojewódzkim konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland
etap wojewódzki

 

10 marca 2022 r. uczniowie Technikum Zawodowego, w zawodzie technik informatyk, przystąpili do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Wyłoniona trzyosobowa reprezentacja, tj. Kamil Bielak (kl. 3 TI), Piotr Pośniak (kl. 3 TI), Karol Waliłko (kl. 1 TI), rozwiązywała wspólnie test na przygotowanej przez organizatora platformie. Tematyka dotyczyła systemów operacyjnych (Linux, Windows), bezpieczeństwa sieci komputerowych, kryptografii stosowanej, bezpiecznego programowania oraz  bezpieczeństwa aplikacji WWW.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

5.03.2022 r. Kamil Sakwa, Maciej Koster i Jakub Kowalewski z kl. 3 BIp wzięli udział w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Eliminacje okręgowe
XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

5 marca 2022 r. uczniowie klasy trzeciej Technikum Budowlanego: Kamil Sakwa, Maciej Koster i Jakub Kowalewski, reprezentowali szkołę w etapie okręgowym XXXV  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Eliminacje okręgowe odbyły się w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie. Organizatorem OWiUB jest Politechnika Warszawska. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowana jest nieprzerwanie od 1987 roku. Uczniowie, dzięki uczestnictwu w  olimpiadzie, rozwijają zainteresowanie budownictwem, pogłębiają wiedzę, poznają najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz zagłębiają się w historię architektury. W tym roku nasi uczniowie zajęli 12, 16 i 20 miejsce z 26.

Upominki dla wszystkich uczestników i opiekunów, ufundowane przez sponsorów, wręczyła pani Iwona Wiśniewska Starosta Stargardzki oraz pani Jolanta Smagalska z Kuratorium Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyli: pan Jerzy Hernet – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, pan Tomasz Zusel – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, pani Ewa Pilarczyk – zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, pan Bronisław Stefanowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Dziękuję naszym uczniom za reprezentowanie szkoły i życzę sukcesów.

mgr Andżelika Szkuciak

Rafa

03.03.2022 r. wzięliśmy udział w zawodach powiatowych w ramach Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców

 

03.03.2022 r. w Gryfinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców. W imprezie tej wzięli udział uczniowie technikum i liceum z  ZSP z  Gryfina i z ZSP z Chojny. Jako pierwsze wystąpiły dziewczęta, które w pierwszym secie nawiązały dość wyrównaną walkę, ulegając jednak w końcówce drużynie z Gryfina. Drugi set odbywał się  niestety pod dyktando gospodarzy. Drugi mecz rozegrali chłopacy. Zawodnicy naszej szkoły wygrywali 2:0 i wydawało się, że można cieszyć się ze zwycięstwa. Jednak sprawdziło się siatkarskie powiedzenie, że „kto nie wygrywa 3:0 – przegrywa 3:2”. Nasi zawodnicy nie zdążyli zregenerować organizmu i przegraliśmy z ZSP w Gryfinie oraz  z  własną kondycją. Ostatecznie obie nasze drużyny zajęły 2 miejsce. Pozostawiliśmy po  sobie dość dobre wrażenie, biorąc pod uwagę, że były to pierwsze zawody po długiej pandemii. Miejmy nadzieję, że kondycja wszystkich zawodników będzie coraz lepsza!

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

I miejsce – ZSP Gryfino

II miejsce – ZSP Chojna


 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Maciej Chrobak
 2. Michał Mierzyński
 3. Kacper Barylski
 4. Piotr Kulik
 5. Michał Szyszka
 6. Patryk Jaz
 7. Marcel Szpilski
 8. Dominik Wrona
 9. Dominik Bigus
 10. Klaudiusz Korepta
 11. Emilia Witkowska
 12. Wanesa Adamska
 13. Martyna Makulska
 14. Amelia Laskowska
 15. Wiktoria Kwaśniak
 16. Hanna Jońca
 17. Zuzanna Biel
 18. Zofia Fragstein–Niemsdorff
 19. Maja Łuczak

 

 

 

Opiekunowie:

mgr Aneta Kisły

mgr Łukasz Makowski

 

 

Rafa

2.03.2022 r. wzięliśmy udział w konferencji podsumowującej działania w ramach programu „Młodzi w Akcji+”.

Konferencja podsumowująca działania
w ramach programu „Młodzi w Akcji+”

 

            2 marca 2022 r. uczennice klasy 1 abc LO: Oriana Kozłowska, Aleksandra Oczyńska i  Amelia Laskowska, pod opieką pani Edyty Krupy-Nadolny, wzięły udział w konferencji podsumowującej działania związane z udziałem w programie Młodzi w Akcji+. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska .

W wydarzeniu wzięły udział wszystkie zespoły uczniowskie oraz nauczyciele, którzy w  pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 realizowali projekty w ramach programu “Młodzi w Akcji+”. Celem spotkania było wspólnie podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w projekcie i świętowanie zakończenia intensywnych działań.

Młodzież odbyła spotkanie z prof. Adamem Bodnarem na temat: Czy kryzys praworządności ma znaczenie dla młodych ludzi? Poruszona została kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dokonano analizy sytuacji państw będących w strefie wojny. Pan prof. Adam Bodnar podkreślił, że podstawą bytu człowieka jest wolność i ukraiński, heroiczny opór służy obronie wartości: demokracji, praworządności i praw człowieka. Ukraina walczy o dobrą przyszłość, daje światu świadectwo, że wolność jest bezwzględnie najważniejszą wartością.

Na zakończenie odbył się challenge dla zespołów, gdzie opowiadano o wrażeniach związanych z udziałem w programie Młodzi w Akcji+. Uczestnicy dzięki niemu nauczyli się projektować etapy swojego działania oraz samodzielnie je przydzielać. Przygotowanie zadań wymagało od  młodzieży ciężkiej pracy, często towarzyszyła temu niepewność. Jednak przez  współdziałanie poczuli się ważni i docenieni. Zrozumieli, że ich głos ma znaczenie. Udział w programie był bardzo ciekawym doświadczeniem.

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

1.03.2022 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

XII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

1 marca 2022 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkurs było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracuje merytorycznie z renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi.

Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii – poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. W  tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach konkursowych: „Adept” – uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, „Junior” – uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych oraz „Żak” – uczniowie II, III i IV klas szkół ponadpodstawowych.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w kategorii „Żak”, reprezentowało 11 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz  zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do  30 kwietnia 2022 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

01.03.2022 r. Nikola Ignatowska z klasy 3 bdp LO i Wiktoria Górna z klasy 3 abd LO otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”

 

01.03.2022 r. Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” ogłosił wyniki tegorocznej edycji Konkursu. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: „test konkursowy” i „praca indywidualna”. Naszą szkołę w teście konkursowym w kategorii „Żak” reprezentowało 18. uczniów. Najwyższy wynik w szkole osiągnął Kacper Wiergowski z klasy 2 ac LO. Czworo uczniów wykonało pracę indywidualną na temat „Zjawiska atmosferyczne i ich skutki”. W tej kategorii wyróżnienie uzyskały prace Nikoli Ignatowskiej z klasy 3 bdp LO oraz Wiktorii Górnej z klasy 3 abd LO.

Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i życzę zwycięstwa w kolejnych edycjach.

Szkolny Koordynator Konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

28.02.2022 r. Pani Agnieszka Pawlaczyk laureatką konkursu w ramach projektu EkoBarkod.

Pani Agnieszka Pawlaczyk laureatką konkursu
w ramach projektu EkoBarkod

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego ogłosiło konkurs, skierowany do  nauczycieli, którzy uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu EkoBarkod. Celem konkursu było dzielenie się doświadczeniem i popularyzacja wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy zdobytej podczas warsztatów, które odbyły się  w ramach projektu EkoBarkod. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie autorskiej pracy konkursowej zawierającej konspekt zajęć z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na warsztatach. Prace miały uwzględniać narzędzia oraz metody i formy pracy, umożliwiające podnoszenie kompetencji uczniów. Przy ocenie nadesłanych prac, pod uwagę były brane walory merytoryczne, poprawność przygotowanego konspektu, autorski charakter koncepcji opracowania, oryginalność pracy, język przekazu i jego zrozumiałość, wykorzystanie ciekawych środków dydaktycznych oraz efekty działania konspektu.

W konkursie brało udział 9. nauczycieli z  9. szkół.  Troje nauczycieli otrzymało nagrodę w postaci mikroskopu z  wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz drobne upominki dla uczniów, a wśród nich Pani Agnieszka Pawlaczyk,  nauczycielka biologii i kryminalistyki w naszej szkole.

Serdeczne gratulacje i podziękowania.

Rafa

15.02.2022 r. podsumowanie realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego konkursu Szkoła zdrowego żywienia – XXVI edycja.

Posumowanie realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego konkursu Szkoła Zdrowego Żywienia – XXVI edycja

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła uczestniczyła w  XXVI  edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Szkoła zdrowego żywienia”. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w  Warszawie. Zgłaszając się do tego konkursu, zostaliśmy zobligowani do zrealizowania 6  wybranych zadań, znajdujących się w regulaminie konkursu, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali 1 – 10. Szkoły, które wzięły udział w konkursie mogą otrzymać tytuł „Szkoły Zdrowego Żywienia”, pod warunkiem uzyskania co najmniej 80%  możliwych do zdobycia punktów. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora konkursu. Konkurs realizowany był od 15 października 2021 r. do 15 lutego 2022 r.

Celem konkursu było zapoznanie młodzieży z zasadami racjonalnego odżywiania oraz  zdrowym stylem życia.

Realizowane były następujące zadania:

Zadanie 1:

Przeprowadzenie konwersatorium pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?

Uczniowie obejrzeli, opracowaną przez specjalistę dietetyka, prezentację. Dowiedzieli się,  jakie  mogą być zaburzenia w zakresie spożywania pokarmów i ich konsekwencje – nierozsądne i niekontrolowane odchudzanie może być pierwszym krokiem do anoreksji, bulimii lub napadowego objadania się. Zaburzenia odżywiania to poważny problem społeczny. Nieleczone mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, skrajnego wycieńczenia organizmu i zgonu. Spożywanie nadmiernych ilości pokarmu, w niekontrolowany sposób, prowadzi do nadwagi, otyłości i innych chorób dietozależnych, np.: miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy. Zaburzenia odżywiania wymagają specjalistycznego leczenia pod opieką specjalistów: dietetyka, psychologa, psychiatry. Uczniowie poznali też najczęstsze błędy żywieniowe, popełniane przez młodych ludzi, alternatywne rozwiązania, czyli zdrowe nawyki żywieniowe.

Wnioski:

– nieprawidłowe odżywianie prowadzi do wielu niebezpiecznych zaburzeń, chorób, zagrożeń życia,

– należy stosować zasady właściwego odżywiania się,

-warto dokonywać zmian w żywieniu, nawet metodą małych kroków.

Zadanie 2:

Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i zdrowo się odżywiać?

Sondaż – ankietę „Jak dbać o swoją formę, jak żyć i zdrowo się odżywiać?”, skierowano do uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły, by móc dokonać diagnozy ich wiedzy i  działań na rzecz własnego zdrowia. Uczniowie odpowiadali na 26 pytań, udzielając jednej odpowiedzi na pytania zamknięte oraz własnej odpowiedzi na pytania otwarte. W ankiecie udział wzięło 239 uczniów. Wyniki ankiety, wraz z wnioskami, zostały umieszczone na stronie szkoły i zostały omówione z wychowawcami klas oraz uczniami biorącymi udział w sondażu.

W obszarze zdrowego stylu życia wyróżniono 4 główne zakresy tematyczne:

 1. zdrowe odżywianie,
 2. aktywność fizyczna i organizacja czasu wolnego,
 3. używki i stres,
 4. stan wiedzy oraz jej samoocena w zakresie zdrowego trybu życia.

Wnioski:

Obszar 1 – zdrowe żywienie:

 • uczniowie spożywają zbyt małe ilości warzyw i owoców. Powinny one pojawiać się  codziennie w diecie, najlepiej w każdym posiłku. Dostarczają cennego błonnika pokarmowego oraz są doskonałym źródłem witamin i soli mineralnych.
 • uczniowie spożywają zbyt małą ilość ryb morskich, będących źródłem dobrych tłuszczów – kwasów omega 3 oraz jodu. Ryby powinny pojawiać się w diecie co  najmniej raz w tygodniu.
 • nie wszyscy uczniowie kontrolują ilość wody dostarczanej do organizmu, co może prowadzić do jego odwodnienia,
 • uczniowie spożywają zdecydowanie zbyt małą ilość posiłków w ciągu dnia. W okresie dojrzewania i intensywnego rozwoju należy zadbać o regularność posiłków i  odpowiednią ich ilość – minimum 4. Część uczniów nie zjada pierwszego śniadania,
 • młodzi ludzie nie czytają etykiet i nie zwracają uwagi na skład produktów żywnościowych,
 • należy zachęcać młodzież do wdrażania zmian w żywieniu i eliminowania złych nawyków żywieniowych. Poruszać temat zdrowego żywienia na lekcjach wychowawczych.

Obszar 2 – aktywność fizyczna i organizacja czasu wolnego:

 • ponad 30% uczniów swój wolny czas spędza przed komputerem i telewizorem w  wymiarze pond 3 godzin,
 • zbyt mało czasu uczniowie poświęcają na sen,
 • uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego, ale ich aktywność fizyczna ogranicza się najczęściej tylko do tych lekcji. Większość uczniów nie  uczestniczy w innych zajęciach ruchowych po szkole.
 • należy zachęcać młodzież do poszukiwań i poznawania różnych form aktywności fizycznej i dopasowania ich do swoich potrzeb i możliwości.

Obszar 3 – używki i stres:

 • większość uczniów deklaruje brak kontaktu z używkami: alkoholem, papierosami, substancjami odurzającymi. Młody wiek uczniów oraz brak szczerości mogą mieć wpływ na wyniki tego badania.
 • znaczna większość uczniów wskazuje szkołę jako środowisko stresogenne. Należy zwrócić uwagę na ten problem i wskazać młodzieży sposoby radzenia sobie ze stresem.

Obszar 4 – stan wiedzy oraz jej samoocena w zakresie zdrowego trybu życia:

 • uczniowie prawidłowo definiują pojęcie zdrowego stylu życia,
 • swoją wiedzę na ten temat oceniają na średnim i wysokim poziomie, jednak przyznają, że nie przywiązują większej wagi do stosowania zasad zdrowego trybu życia na  co  dzień,
 • należy uświadamiać uczniów by wzięli odpowiedzialność za swoje zdrowie,
 • prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna gwarantują dobrą sprawność umysłową, równowagę emocjonalną i dobrą kondycję oraz zmniejszają ryzyko chorób, zapewniając długie i zdrowe życie.

Zadanie 3:

Zorganizowanie wystawy prac nt. prawidłowego żywienia „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

W związku z realizacją tego zadania, w szkole został ogłoszony w nieco zmodyfikowanej formule konkurs na najciekawsze, autorskie zdjęcie: „Mój ulubiony zdrowy posiłek/potrawa”. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej szkoły. W dniu 28.01.2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W konkursie udział wzięło 21 uczniów naszej szkoły. Uczniowie wykazali się kreatywnością, estetyką wykonania dań oraz znajomością tematu zdrowego odżywiania. Komisja powołana przez organizatora wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Juliusz Naruszewicz, klasa 2 BI

Kanapka z chleba razowego z sałatą i rybą.

II miejsce: Dominik Frydryk, klasa 4 HŻ

 

Jogurt naturalny z granolą, swojskim dżemem i owocami.

III miejsce: Amelia Młodojewska, klasa 3 HŻp

 

Wegańska pizza z ciasta o niskim indeksie glikemicznym.

Wybrane fotografie w najbliższym czasie ozdobią korytarz naszej szkoły i stołówki szkolnej.

Wnioski:

– młodzież stosuje w praktyce zasady zdrowego żywienia,

– promuje spożywanie wartościowych, zbilansowanych i zdrowych posiłków,

– inspiruje rówieśników do twórczych działań kulinarnych.

Zadanie 4:

Przygotowanie wspólnie z uczniami dekalogu zdrowego żywienia.

W dniach 17-24.01.2022 r. na lekcjach wychowawczych, we wszystkich klasach naszej szkoły, odbyły się zajęcia promujące zasady zdrowego odżywiania. Wychowawcy klas otrzymali scenariusz lekcji i dodatkowe materiały dydaktyczne, przydatne do jej przeprowadzenia. W  trakcie zajęć rozmawiano o złych i dobrych nawykach żywieniowych, omawiano zasady racjonalnego odżywiania w oparciu o piramidę zdrowego żywienia. Efektem przeprowadzonych zajęć były plakaty, przedstawiające klasowe dekalogi, czyli  10  najważniejszych zasad dotyczących zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Plakaty wzięły udział w międzyklasowej rywalizacji. Oceniana była pomysłowość, zgodność z  tematem i estetyka wykonania. Cała społeczność szkolna, bardzo ambitnie podeszła do  zleconego zadania. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazał się plakat wykonany przez klasę 3HŻg. Wyeksponowane w holu szkoły plakaty klas, utworzyły mini galerię, która promuje zasady racjonalnego żywienia i zachęca do stosowania ich na co dzień.

Wnioski:

– nastąpił wzrost świadomości wśród uczniów na temat odżywiania i zdrowego stylu życia,

– aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem i eliminowanie używek są, oprócz żywienia, gwarancją optymalnego wzrostu i rozwoju młodego człowieka.

Zadanie 5:

„Jestem tym co jem?” – rola racjonalnego żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki szkolnej.

29.01.2022 r. pod takim hasłem odbyła się pogadanka z uczniami naszej szkoły, przygotowującymi się do udziału w mobilności w Słowenii, w ramach projektu: ”Zdrowie na  pierwszym planie”. Tematem przewodnim tego wydarzenia jest zdrowe odżywianie. Uczniowie, na podstawie zdobytych podczas zajęć wiadomości, będą upowszechniać wiedzę o  prawidłowym żywieniu wśród rówieśników z kraju partnerskiego i tworzyć ćwiczenia o  tej  tematyce.

Uczniowie w trakcie spotkania zaprezentowali efekty swojej pracy. Przedstawili prezentację multimedialną i ćwiczenia interaktywne, poświęcone tematyce zdrowego żywienia, które zostaną wykorzystane w trakcie projektu. Rozmawialiśmy o nowej piramidzie i talerzu zdrowego żywienia, wartości odżywczej i energetycznej żywności. Zwracaliśmy uwagę na  produkty pożądane w naszej diecie, bogate w błonnik pokarmowy, kwasy omega oraz  te,  które powinny być ograniczane: bogate w cukry proste lub nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Omówiliśmy najważniejsze zasady zdrowego żywienia: regularność posiłków, jedzenie śniadań, wypijanie wody, ograniczenie żywności przetworzonej i dbanie o  kondycję fizyczną. Podsumowując spotkanie uczestnicy projektu ocenili, że zgadzają się  ze  stwierdzeniem: „Jestem tym co jem”, a nasze samopoczucie, sprawność umysłowa, zdrowie, uzależnione są od jakości spożywanych pokarmów oraz ich rodzaju. Efektem pogadanki są dwie gazetki szkolne, przygotowane przez młodzież, które zdobią korytarz szkoły oraz jedną z klas lekcyjnych.

Wnioski:

– uczniowie maja świadomość wpływu żywienia na samopoczucie, sprawność umysłową, kondycję i zdrowie,

– potrafią ze swojej diety wyeliminować produkty niezdrowe,

– młodzi ludzie będą propagatorami i kreatorami zdrowych nawyków żywieniowych.

Zadanie 6

Udział w kursie Rola nauczyciela i szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

Szkolny koordynator konkursu wziął udział w przeprowadzonym metodą e-learning trzymiesięcznym kursie: Rola nauczyciela i szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

Koordynator konkursu

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

1.02.2022 r. w ramach programu „Młodzi w Akcji+” odbyły się Zimowe Warsztaty E-skejpowe online.

Program „Młodzi w Akcji+” Zimowe Warsztaty E-skejpowe online

 

1 lutego 2022 r., w ramach programu „Młodzi w Akcji+”, nasz zespół wziął udział w  Zimowych Warsztatach E-skejpowch online. Zajęcia trwały trzy dni. Podczas warsztatów poznałyśmy koleżanki i kolegów w naszym wieku z różnych miejscowości w Polsce. Wraz  z  nimi rozwiązywałyśmy zagadki w wirtualnych escape roomach różnego typu. Tworzyłyśmy wraz z grupą, przy wsparciu ekspertów i ekspertek, tematyczny escape room dla  osób w naszym wieku.

Świetnie się bawiąc, zrozumiałyśmy dlaczego różni ludzie angażują się w gry i jak to  wykorzystać przy projektowaniu gier. Poznałyśmy też aktualne trendy wykorzystywania gier w działaniach społecznych online.

 

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa

29.01.2022 r. odbyła się pogadanka pod hasłem „Jestem tym co jem”.

Pogadanka „Jestem tym co jem?” na temat prawidłowego odżywiania się
zwieńczona przygotowaniem gazetki szkolnej

 

„Jestem tym co jem?” – pod takim hasłem, 29.01.2022 r., odbyła się pogadanka z  uczniami naszej szkoły, przygotowującymi się do udziału w mobilności w Słowenii w  ramach projektu: „Zdrowie na pierwszym planie”. Tematem przewodnim tego wydarzenia jest zdrowe odżywianie. Uczniowie, na podstawie zdobytych podczas zajęć wiadomości, będą upowszechniać wiedzę o prawidłowym żywieniu wśród rówieśników z kraju partnerskiego i  tworzyć ćwiczenia o tej tematyce.

Uczniowie, w trakcie spotkania, zaprezentowali efekty swojej pracy. Przedstawili prezentację multimedialną i ćwiczenia interaktywne, poświęcone tematyce zdrowego żywienia, które zostaną wykorzystane w trakcie projektu. Rozmawialiśmy o nowej piramidzie i talerzu zdrowego żywienia, wartości odżywczej i energetycznej żywności. Zwracaliśmy uwagę na produkty pożądane w naszej diecie, bogate w błonnik pokarmowy, kwasy omega oraz te, które powinny być ograniczane, bogate w cukry proste lub nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Omówiliśmy najważniejsze zasady zdrowego żywienia: regularność posiłków, jedzenie śniadań, wypijanie wody, ograniczenie żywności przetworzonej i dbanie o kondycję fizyczną. Podsumowując spotkanie uczniowie wspólnie ocenili, że zgadzają się ze stwierdzeniem „Jestem tym co jem”, a nasze samopoczucie, sprawność umysłowa i zdrowie, uzależnione są  od jakości spożywanych pokarmów oraz ich rodzaju. Efektem pogadanki są dwie gazetki szkolne, przygotowane przez młodzież, które zdobią korytarz szkoły oraz jedną z klas lekcyjnych.

Wnioski:

Uczniowie maja świadomość wpływu żywienia na samopoczucie, sprawność umysłową, kondycję i zdrowie. Potrafią ze swojej diety wyeliminować produkty niezdrowe. Młodzi ludzie będą propagatorami i kreatorami zdrowych nawyków żywieniowych.

 

Koordynator konkursu

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

28.01.2022 r. finał konkursu fotograficznego „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

Konkurs fotograficzny „Mój ulubiony, zdrowy posiłek”

 

Jednym z zadań projektu Szkoła Zdrowego Żywienia był  konkurs fotograficzny na najciekawsze, autorskie zdjęcie:  „Mój ulubiony, zdrowy posiłek/potrawa”. W konkursie wzięło udział 21 fotografii.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej szkoły.  Dnia 28.01.2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Uczniowie wykazali się kreatywnością, estetyką wykonania dań oraz znajomością tematu zdrowego odżywiania. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 28.01.2022 r., a komisja  wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Juliusz Naruszewicz, klasa 2BI

Kanapka z chleba razowego z sałatą i rybą

 

II miejsce: Dominik Frydryk, klasa 4HŻ

Jogurt naturalny z granolą, swojskim dżemem i owocami.

III miejsce: Amelia Młodojewska, klasa 3 HŻp

Wegańska pizza z ciasta o niskim indeksie glikemicznym

Serdecznie gratuluję laureatom i jednocześnie dziękuję pozostałym uczniom za udział w konkursie oraz zapraszam do obejrzenia wszystkich fotografii na stronie internetowej szkoły. Wybrane zdjęcia w najbliższym czasie ozdobią korytarze naszej szkoły. Niech wasze zdrowe potrawy/ posiłki, staną się twórczą inspiracją kulinarną dla innych uczniów i zachętą do spożywania wartościowych, zbilansowanych i zdrowych dań!

 

                                                                                          koordynator konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

26.01.2022 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z policjantem w ramach bezpiecznych ferii.

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z POLICJANTEM W RAMACH BEZPIECZNYCH FERII

 

W dniu 26 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z  funkcjonariuszem policji, dzielnicowym mł. asp. Tomaszem Dąbrowskim z Komisariatu Policji w  Chojnie.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze sprawy i problemy profilaktyczne, dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz zostały poruszone tematy związane z  cyberprzemocą, narkotykami, alkoholem, paleniem papierosów, wykroczeniami.

Policjant – p. Tomasz Dąbrowski – przedstawił w jasny i ciekawy sposób najważniejsze tematy związane z młodym człowiekiem. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze oraz substancje psychoaktywne.

Życzymy miłych i bezpiecznych ferii!

 

Wychowawcy internatu:

mgr Hanna Chmura

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

20.01.2022 r. w ramach programu Młodzi w Akcji+ odbyła się debata nt. „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”.

Debata „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”

 

20 stycznia 2022 r. w naszej szkole odbyła się debata pt. „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”. Debata była podsumowaniem działań, związanych z uczniowskim projektem społecznym, w ramach programu „Młodzi w  akcji+”. Spotkanie zorganizowały uczennice: Oriana Kozłowska, Aleksandra Oczyńska, Amelia Laskowska pod opieką wychowawcy mgr Edyty Krupy–Nadolny.

Wcześniej została opracowana przez zespół ankieta, która dotyczyła sposobów spędzania wolnego czasu oraz zainteresowań i pasji młodzieży. Badanie było przeprowadzone w formie elektronicznej wśród uczniów klas liceum, technikum i szkoły branżowej. Jego celem było pozyskanie informacji na temat tego, w jaki sposób młodzież spędza czas wolny i rozwija pozaszkolne zainteresowania i pasje. Wyniki opracowano w formie prezentacji i  zaprezentowano podczas spotkania, na którym wspólnie zastanawiano się nad pytaniem kluczowym: Dlaczego warto poświęcać czas na rozwijanie pasji i zainteresowań?

W debacie udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Adriana Salamończyk, panie Wicedyrektor Szkoły Małgorzata Limanówka i Agnieszka Bylewska, doradca zawodowy pani Dorota Szwiec, nauczyciele i uczniowie z poszczególnych klas.

Pozyskano również sojuszników, autorów Albumu fotograficznego „Życie w Dolinie Odry” – pana Piotra Rosińskiego i pana Piotra Piznala. Panowie są dwójką dobrych znajomych, których łączy pasja – fotografia przyrodnicza. I jak sami twierdzą: pasja dodaje skrzydeł. O czym opowiadali z wielkim zaangażowaniem podczas wspólnego spotkania.

Goście zaprezentowali ciekawe zdjęcia przyrodnicze. Zwrócili uwagę na piękno otaczającego nas świata przyrody, która inspiruje ich od dzieciństwa i jest tematem fotografii, której poświęcają się w każdej wolnej chwili. Opowiadali o tym, ile godzin muszą niekiedy spędzić w błocie i zimnie, aby zrobić dobre zdjęcie.

Następnie uczestnikom spotkania zadano pytania i tym samym rozpoczęto dyskusję na  temat pasji i zainteresowań.

Młodzież dzieliła się swoimi spostrzeżeniami. Opowiadano ciekawe historie na temat zainteresowań. Wszyscy, którzy zabrali głos, stwierdzali, że życie bez pasji byłoby szare i  nudne. Mimo wielu obowiązków, starają się znaleźć chwilę na rozwijanie zainteresowań.

 

Podsumowaniem debaty było wyciągnięcie wniosków, na podstawie udzielonych odpowiedzi. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że pasje są ważne i dają dużo satysfakcji. Wzbogacają, rozwijają, pomagają wyrazić siebie. Wiele osób realizuje w ten sposób swoje marzenia, niektórzy ze swoimi zainteresowaniami wiążą plany na przyszłość. Zdaniem debatujących, każdy, kto twierdzi, że nie ma czasu na rozwijanie zainteresowań, bardzo dużo traci. Elementem podsumowania debaty była wymiana uwag i wskazówek miedzy nauczycielami i uczniami. Pozwoliło to na wypracowanie rekomendacji. Pasje i zainteresowania, w opinii uczestników debaty, wpływają na rozwój człowieka niezależnie od jego wieku, dodają pewności siebie, uczą samodyscypliny, wpływają na wyniki w nauce, pomagają realizować marzenia. Rozmówcy zgodnie przyznali, że nie każdy jednak potrafi i chce mówić głośno o  swoich zainteresowaniach. Zrodziło się pytanie – dlaczego? Stwierdzono, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa i strach przed opinią innych. Młodzi ludzie często rezygnują ze  swoich marzeń na skutek krytyki ze strony kolegów. Dlatego stwierdzono, że od tych wszystkich, którzy nas ograniczają albo krytykują należy uciekać, bo ważne są nasze marzenia i chęć robienia czegoś, co jest właśnie dla nas ważne. Człowiek przez rozwijanie swoich pasji wyraża siebie i to jest najważniejsze.

Na zakończenie spotkania pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka podziękowała organizatorkom za przeprowadzenie debaty i pogratulowała pomysłu na projekt uczniowski. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników debaty.

Dziękujemy uczestnikom debaty za przyjęcie zaproszenia i bardzo aktywny udział w  dyskusji. Szczerość, cenne uwagi, wskazówki i niezwykła otwartość naszych koleżanek i  kolegów, zaskoczyła wszystkich uczestników. Każdy, kto zabrał głos, miał do przekazania bardzo cenne wskazówki, które często łączyły się z prawdziwymi emocjami. Naszą społeczność szkolną tworzą ludzie otwarci i odważni, gotowi do obrony swoich zainteresowań, pewni siebie i ciekawi świata. Udział w projekcie społecznym, w ramach programu „Młodzi w  akcji+”, to bardzo ciekawe doświadczenie, uczące sztuki współdziałania i dyskusji.

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

19.01.2022 r. uczniowie klasy 1 ac LO uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

            19 stycznia 2022 r. uczniowie klasy 1 ac LO o kierunku wojskowym po raz kolejny uczestniczyli w webinarium zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Jest to cykl spotkań, z projektu „Praktyczny Narodowy”, skierowanych do społeczności akademickiej, a także szkół współpracujących z uczelnią, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji, realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Tym razem spotkanie odbyło się  z  przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Gościem i zarazem prelegentem spotkania był płk. Adam Gwiazdowicz, który zapoznał uczestników ze specyfiką działania i funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, omówił zadania i cele, jakie stawia przed nimi państwo.

Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ochrona państwa przed  planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla  niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych, narazić na szwank podstawowe interesy kraju. Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach.

Jednym z obszarów za który odpowiada ABW jest zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”. Nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” wynika z konieczności ochrony przed poważną lub wyjątkowo poważną szkodą dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do tego typu danych mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione oraz dające rękojmię zachowania tajemnicy, co potwierdza się w ramach postępowania sprawdzającego.

Pan pułkownik Gwiazdowicz przedstawił warunki rekrutacji do służb specjalnych. Szczegółowo omówił: jakie warunki i wymagania formalne trzeba spełnić, jakie predyspozycje należy posiadać, aby zostać kandydatem do pracy w ABW, jakie są etapy postępowania klasyfikacyjnego.

Według pana pułkownika, praca w ABW wymaga maksymalnego zaangażowania, odporności psychicznej i fizycznej oraz gotowości do poświęceń, często kosztem swojego życia prywatnego. Każdy kandydat powinien również wykazywać się szacunkiem do państwa i  systemu prawnego, interesować się sprawami bezpieczeństwa państwa, a także być w pełni dyspozycyjnym. Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są bardzo szerokie. W  związku z tym nie jest to tylko służba, ale również praca osób cywilnych, działających w  branży IT, historyków, matematyków, chemików, inżynierów, elektryków, prawników, lingwistyków i tłumaczy.

Na zakończenie webinarium pan płk. Adam Gwiazdowicz odpowiadał na pytania dotyczące tej  formacji. Było to kolejne ciekawe spotkanie, zrealizowane przez Akademię Sztuki Wojennej, w którym uczestniczyliśmy.

mgr Gabriela Lasowska

 

 

Rafa

19.01.2022 r. uczniowie kl. 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 3 c LO

 

19 stycznia 2022 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, uczestniczący w V edycji programu CWKM, wzięli udział w wojskowym dniu szkoleniowym. Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie szkoły, w oparciu o kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W tym dniu, zgodnie z harmonogramem ujednoliconego programu szkolenia dla klas objętych programem, zorganizowane zostały zajęcia praktyczne. Doskonalono zagadnienia z taktyki oraz odbyło się szkolenie strzeleckie.

W trakcie zajęć z taktyki, dotyczących pokonywania terenu i przeszkód terenowych, kadeci ćwiczyli umiejętność przemieszczania się na polu walki różnymi sposobami: na czworaka, czołgając się, skokami, podczas ewakuacji rannego żołnierza. Realizowane były także zagadnienia dotyczące sposobów trzymania broni oraz działania żołnierzy pojedynczo, w sekcji dwuosobowej, czteroosobowej.

Tematyka szkolenia strzeleckiego dotyczyła przyjmowania postaw strzeleckich, łącznych czynności do strzelania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. W ramach zajęć, uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów umiejętność przyjmowania właściwych postaw strzeleckich, a także umiejętność celowania. Doskonalili umiejętności składania i  rozkładania broni – posługując się karabinkiem Beryl.

Ponadto instruktorzy, poprzez pokaz i ćwiczenia praktyczne, instruowali uczniów jak  postępować w sytuacjach awaryjnych występujących przy broni. Znalazł się też czas na  elementy topografii wojskowej, w tym określanie kierunku północnego oraz obliczanie odległości od przedmiotu w terenie.

W lutym odbędą się kolejne zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

15.01.2022 r. odbyły się eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu.

L (50) edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” -eliminacje okręgowe

 

15 stycznia 2022 roku odbyły się eliminacje okręgowe L (50) edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i  podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych. Turniej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranym zawodzie, w zakresie podstaw programowych kształcenia we wskazanych przez organizatora zawodach budowlanych, nauczanych na poziomie branżowej szkoły I st. oraz specjalistycznych zagadnień, związanych z technologią wykonywania określonych robót budowlanych. Ważnym elementem turnieju jest przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej oraz  doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 2 uczniów: Adam Kabziński oraz Szymon Michalak z 3 klasy Branżowej Szkoły I stopnia, kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, ale godnie reprezentowali szkołę w eliminacjach okręgowych. Zajęli 18 miejsce wśród szkół przystępujących do konkursu z całej Polski.

 

Opiekun: mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

14.01.2022 r. ogłoszenie o szkolnym konkursie “Mój ulubiony, zdrowy posiłek”.

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MÓJ ULUBIONY ZDROWY POSIŁEK”

 

Zapraszam wszystkich pasjonatów gotowania i fotografowania do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym: „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

Zmagania konkursowe mają na celu  zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania się oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia.

 • Termin nadsyłania prac do dnia 24.01.22 r. do godz.12.00
 • Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres opiekuna konkursu bianka.malyszlewandowska@zsp1chojna.pl lub dostarczyć na nośniku do sali nr 2  w budynku nr 2.

Zachęcam do udziału!

 Regulamin konkursu

koordynator projektu

                                                                              mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

12.01.2022 r. uczniowie kl. 1 ac LO uczestniczyli w wykładzie „Do czego służy nam prawo i jak na nas wpływa?” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład otwarty „Do czego służy nam prawo”

 

12 stycznia 2022 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1 ac LO, o kierunku humanistyczno – prawnym. Spotkanie poprowadził pan mgr Patryk Kupis, a tematem było: „Do czego służy nam prawo i jak na nas wpływa?”.

Na wstępie pan magister przedstawił definicję prawa i jego elementy. Prawo to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środków przymusu.

Ponadto prawa człowieka – to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z  samego faktu bycia człowiekiem, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Prawa człowieka mają charakter: powszechny, przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny, naturalny, niepodzielny.

Kolejne zagadnienie dotyczyło podstawowych funkcji prawa i roli, jaką mają do spełnienia. Prawo pełni w państwie różnorodne funkcje, zarówno wobec obywatela, jak i wobec całej zbiorowości. Podstawowe funkcje prawa: stabilizująca, dynamizująca, ochronna, organizacyjna, represyjna, wychowawcza. Funkcje regulują i kontrolują poszczególne sfery życia społecznego. Prowadzący podkreślił, że w nauce nie utrwalił się jeszcze jednolity pogląd na temat typologii funkcji prawa. Stąd w literaturze prawniczej znajdziemy próby typologii, uwzględniające rozmaite kryteria podziału.

Pan mgr Kupis odniósł się do tematu wykładu. Do czego służy nam prawo? Oprócz szeroko rozumianej sprawiedliwości, prawo służy trzem ważnym sprawom: kontroli zachowań, rozdziałem dóbr i ciężarów oraz regulacji konfliktów. Kontrolę zachowań ludzi powodują wszelakie prawne zakazy i nakazy. Życie społeczne każdego człowieka podporządkowane jest  pewnym normom. Norma zawiera pewien wzorzec postępowania, do którego należy się  dostosować. Prawo skierowane jest nie tylko do jednostek, ale też grup ludzkich i  organizacji. Obowiązuje powszechnie, czyli nie tylko obywateli danego państwa, ale także obcokrajowców przebywających na terenie tego państwa.

Na zakończenie spotkania pan mgr Kupis zachęcił uczestników to pogłębienia podjętego zagadnienia oraz odpowiadał na pytania. Udział w wykładzie przybliżył uczniom temat. Uświadomił jak ten temat jest rozległy i jak wielu dziedzin życia dotyczy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.01.2022 r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland
etap szkolny

 

8 stycznia 2022 r. w ZSP w Chojnie odbył się etap szkolny CyberSkiller Challenge Poland (edycja II). Jest to Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Celem Konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży zainteresowania cyberbezpieczeństwem oraz szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy w  tym zakresie, a także zachęcenie do realizowania swoich zainteresowań i pasji.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 6 uczniów z klasy 3 BIp: Kamil Bielak, Martyna Orszulak, Piotr Pośniak, Jakub Śliwa, Mateusz Śmiśniewicz, Oskar Zawadzki i 1 uczeń z klasy 1 TI – Karol Waliłko.

Etap szkolny polegał na indywidualnym rozwiązaniu testu, znajdującego się na platformie organizatorów Cyberskiller. Do testu uczniowie przygotowywali się z materiałów dostarczonych przez organizatora konkursu.

27 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu CyberSkiller Challenge Poland. Największą ilość punktów zdobyli uczniowie Kamil Bielak (kl. 3 BIp), Karol Waliłko (kl.  1  TI), Piotr Pośniak (kl. 3 BIp), którzy będą reprezentować naszą szkołę w etapie wojewódzkim. Dodatkowo, uczeń Kamil Bielak, który zdobył największą liczbą punktów, zostaje kapitanem drużyny.

Serdecznie gratuluję zwycięskiej trójce!

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

4.01.2022 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Eliminacje okręgowe XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

4 stycznia 2022 roku, w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematyka wiodąca XXIII  edycji Olimpiady to „Trendy w polskiej gastronomii hotelowej”. Tegoroczny temat przewodni obejmował bardzo szerokie spektrum wiedzy. Dotyczył kuchni narodowych, regionalnych, a także produktu lokalnego. Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Kowalska z klasy 3 HŻp.

Etap okręgowy polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zamkniętych.

Niestety Aleksandra Kowalska nie zakwalifikowała się do etapu centralnego.

Dziękuję uczennicy za przygotowanie i udział w Olimpiadzie. Zawsze warto zdobywać nową wiedzę i doświadczenie z branży hotelarskiej i gastronomicznej.

mgr inż. Izabela Barylska

Rafa

23.12.2021 r. – powstała w szkole wirtualna strzelnica.

Wirtualna Strzelnica w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzbogacił swoją bazę dydaktyczną o nowoczesną strzelnicę wirtualną wartości 185 175,00 zł., dedykowaną przede wszystkim uczniom klas wojskowych i Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, prowadzonych przez szkołę. Ze strzelnicy będą mogli korzystać także uczniowie klas mundurowych innych szkół, członkowie  organizacji proobronnych oraz funkcjonariusze formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Wszystko to dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 146 288,25 zł., które szkoła pozyskała przystępując do konkursu „Strzelnica w powiecie”, a także wsparciu finansowemu Powiatu Gryfińskiego, w wysokości 38 886,75 zł.

Celem konkursu „Strzelnica w powiecie” jest  rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, umożliwiającej szkolenie młodzieży, a także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.

Zasadniczym przeznaczeniem wirtualnej  strzelnicy jest nauka i doskonalenie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, w szczególności manualnej jej obsługi, celowania, prowadzenia ćwiczeń w obserwacji, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia w różnych postawach i na różnych odległościach, do celów stacjonarnych, ruchomych i ukazujących się.  Ćwiczenia w obserwacji oraz szkolenie strzeleckie prowadzone są w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie w postaci płaskiego obrazu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieją szerokie możliwości kształtowania wirtualnej rzeczywistości poprzez zmiany pory dnia, warunków atmosferycznych i oświetleniowych, ukształtowania powierzchni, roślinności, obiektów terenowych, sprzętu, animację efektów specjalnych oraz wpływ na przebieg zdarzeń. W oparciu o te zmienne, użytkownik otrzymuje możliwość tworzenia niezliczonej liczby ćwiczeń w obserwacji i strzelania z broni strzeleckiej oraz zestaw ćwiczeń sytuacyjnych z przebiegiem zdarzeń, w oparciu o zamknięte scenariusze. Umożliwia to kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki i profesjonalny system szkolno-treningowy pn. „Pojedynek”, składający się z wysokiej klasy zestawu mikrokomputerowego, projektora, kamery, głośników, 4 karabinków i 4 pistoletów (laserowych symulatorów broni)  oraz urządzeń sterowniczych, tj. klawiatury bezprzewodowej, tabletu i drukarki. System „Pojedynek” został zainstalowany w zaadaptowanym i wyremontowanym z pozyskanych środków finansowych pomieszczeniu w ZSP w Chojnie, w sąsiedztwie już istniejącej, profesjonalnej strzelnicy pneumatycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Rafa Rafa

16.12.2021 r. wyniki wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

        W listopadzie 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W wyniku wyborów opiekunem Samorządu Uczniowskiego od 1 stycznia 2022 r. będzie Pani Dorota Szwiec.

 

         mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

15.12.2021 r. uczniowie CWKM realizowali dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

15 grudnia 2021 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Na podstawie diagramu szkolenia programu nauczania Edukacji wojskowej, realizowano zagadnienia dotyczące: szkolenia medycznego, musztry, taktyki oraz wychowania fizycznego. W ramach szkolenia medycznego kadeci doskonalili umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, właściwej oceny parametrów życiowych, stosowania pozycji bezpiecznej oraz pierwszej pomocy przy zadławieniach. Zajęcia musztry zespołowej obejmowały ćwiczenia umiejętności zorganizowania zbiórek, przemarszu całością pododdziału, zachowania w szyku, w tym występowania i wstępowania. Kadeci ćwiczyli także oddawanie honorów oraz zmianę szyku ugrupowania.

Zagadnienia z taktyki obejmowały technikę pokonywania terenu różnymi sposobami: przemieszczania się żołnierza na polu walki pojedynczo oraz zespołowo, zajmowanie stanowisk bojowych oraz sposoby trzymania broni w trakcie przemieszczania się.

W takcie zajęć z taktyki, kadeci zostali także zapoznani z arkanami maskowania twarzy. Na  koniec zajęć kadeci realizowali zajęcia na sali gimnastycznej. Ćwiczyli zastosowanie elementów walki w bliskim kontakcie z zachowaniem bezpieczeństwa.

Na koniec zajęć doskonalone były umiejętności składania i rozkładania broni wraz  z  nazewnictwem jej poszczególnych podzespołów.

Już w Nowym Roku 2022 kolejne pasjonujące zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

10.12.2021 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0.

Konferencja otwarcia ogólnopolskiego projektu badawczego
pod nazwą Młodzież 4.0
“Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”

 

10 grudnia 2021 r., w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0 “Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”. To ogólnopolski projekt, który dotyczy interdyscyplinarnego portretu młodego pokolenia Polaków. Projekt realizowany będzie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021-2023.

 

Uczestników konferencji uroczyście przywitał pan dr hab. Waldemar Urbanik, Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Następnie koordynator projektu pan prof. dr hab. Jacek Kurzępa przedstawił cele projektu Młodzież 4.0. W ramach działań, przebadanych zostanie 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców. Badania dotyczyć będą następujących obszarów: Obszar JA – JA, Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy, Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne, Obszar JA – Ojczyzna – Świat, Ludzkość, Matka Ziemia. Badania mają też pomóc starszym zrozumieć świat młodszego pokolenia.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, m.in. z Universitas Pontificia Salesiana w Watykanie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Margaret Archer (University of  Warwick, UK), prof. Douglas Porpora (Drexel University Philadelphia, USA). W  inauguracji projektu udział wzięli: Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Wojewoda zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki.

W drugiej części konferencji młodzież wzięła udział w warsztatach komunikacyjnych, przygotowujących do udziału w debacie. Warsztaty przeprowadziła pani dr Grażyna Leśniewska – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Następnie odbyła się debata ekspertów prowadzących projekt z uczniami i zaproszonymi gośćmi. Moderatorami debaty byli prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik oraz mgr Magdalena Stankiewicz, dziennikarz TVP3 Szczecin. W debacie udział wziął Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej pan Piotr Mazurek. Minister opowiedział o  idei Konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, podkreślił, że podczas 16  konsultacji w każdym z województw, wsłuchiwał się w głos młodego pokolenia, które bardzo chętnie dzieliło się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Minister powiedział, że  dzięki przeprowadzanym konsultacjom, możliwe jest przygotowanie wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej, w oparciu o realne potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w Polsce.

Na spotkaniu młodzież i przedstawiciele oświaty omawiali problemy współczesnego szkolnictwa oraz starali się znaleźć na nie rozwiązania. Podczas debaty poruszane były tematy takie jak: nadmiar sprawdzianów i zadań domowych, brak rozwijania przez szkoły przydatnych na rynku pracy umiejętności. Bardzo burzliwym zagadnieniem były relacje szkolne uczeń – nauczyciel oraz dom rodzinny i relacje z rodzicami. Udało się częściowo dojść do wspólnych rozwiązań, trapiących polską szkołę i uczniów.

W konferencji uczestniczyli członkowie Samorządu Uczniowskiego ZSP w Chojnie: Oliwia Biernacka, Hanna Jońca, Piotr Podniesiński, Emilia Witkowska, Hubert Kowalski, pod opieką mgr Gabrieli Lasowskiej.

Wyniki badań posłużą do opracowania programu “Strategia dla młodych”, aby nakreślić portret młodzieży polskiej w pełnym wymiarze, uwzględniający wszystkie możliwe elementy życia, zachowania, marzeń, co stanowi istotę życia współczesnego młodego Polaka.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.12.2021 r. odbyła się konferencja szkoleniowa upowszechniająca produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills”, program Erasmus+.

Konferencja szkoleniowa
upowszechniająca produkty intelektualne projektu
„Game based learning for development of problem solving skills”,
program  Erasmus+

 

Dnia 8 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyła się konferencja szkoleniowa upowszechniająca produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills –  Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów”, program  Erasmus+. W konferencji uczestniczyli nauczyciele reprezentujący Szkołę Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie.

Uczestników konferencji uroczyście przywitała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk, następnie koordynator projektu Pan Janusz Cezary Salamończyk przedstawił cele projektu GAME. Szkolenie z wykorzystania produktów intelektualnych projektu przeprowadziła Pani Kamila Góra, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, która zaprezentowała zeszyt ćwiczeń zawierający dobre praktyki w uczeniu się opartym na grach  oraz wykorzystanie przykładowych gier – produktów intelektualnych projektu „GAME”.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z filmami instruktarzowymi, jak również mieli możliwość zagrać w grę Rummikub. Przedstawiciele szkół otrzymali od organizatorów konferencji zeszyt ćwiczeń zawierający dobre praktyki w uczeniu się opartym na grach, grę Rummikub oraz Dixit. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej upowszechniającej produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills”, program  Erasmus+.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

6.12.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

[Św. Jan Paweł II]

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem. To święto ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, działając na rzecz osób potrzebujących. W naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodziliśmy 6 grudnia 2021 r. Ze  względu na epidemię Covid-19, nasze działania zostały bardzo ograniczone. W tym dniu członkowie Klubu Wolontariusza rozdawali na przerwach czerwone serduszka, jako symbol dobroci serca, które możemy ofiarować drugiemu człowiekowi oraz wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Wolontariusze, z Klubu Wolontariusza naszej szkoły, otrzymali od opiekunów podziękowania, za to, że wyrazili chęć zostania wolontariuszem, za dotychczasowe działania, za to, że w każdej chwili są gotowi nieść pomoc. I choć sytuacja na świecie bardzo utrudnia działania wolontariackie, to każdy najmniejszy gest dobroci, uśmiech na twarzy, może zdziałać cuda.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wychowawcy klas otrzymali materiały promujące ideę wolontariatu, które mogli wykorzystać podczas godziny wychowawczej.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce, za pomocną dłoń, uśmiech i życzliwość. Dziękujemy rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspieranie naszych działań.

Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia i nieustającej dobroci płynącej prosto z serca.

 

Opiekunowie Klubu Wolontariusza

mgr Izabela Barylska

mgr Dorota Szwiec

Rafa

6.12.2021 r. obchodziliśmy Mikołajki.

Mikołajki 2021

 

            W dniu 6 grudnia 2021 r., jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Mikołajki. Uczniowie przyszli w tym dniu w mikołajkowych czapkach, dzięki czemu w klasach i  na  korytarzach zapanował świąteczny nastrój. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, na długiej przerwie, przygotowali dla całej społeczności słodkie niespodzianki. W tym samym czasie, uczniowie wraz z panią Dyrektor ubierali choinkę, co symbolicznie rozpoczęło okres świąteczny w naszej szkole.

mgr Leszek Lejman

Rafa

6-13.12.2021 r. odbył się cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniach od 6-13 grudnia 2021 r. odbył się cykl wykładów online o tematyce ekonomicznej, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W pierwszym z nich: “Podatki na co dzień – wybrane aspekty praktyczne”, który miał miejsce 6 grudnia 2021 r., wzięła udział klasa 3 bd LO.

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy o podatkach, które płacą na co dzień, biorąc udział w krótkiej ankiecie, przeprowadzonej za pomocą smartfonów w aplikacji Mentimeter. Następnie prowadzący przybliżyli informacje, związane z mniej lub  bardziej znanymi podatkami. Uczniowie dowiedzieli się: gdzie one trafiają i na co zostają przeznaczone.

Kolejny wykład, który poprowadził mgr Jakub Baranowski: “Jak można zmienić swoją lokalną rzeczywistość? Przykład budżetu obywatelskiego”, odbył się 9 grudnia 2021 r. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2 acp LO.

Budżet obywatelski jest procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o  wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Te projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację, podaje się  pod  głosowanie. Najwyżej ocenione projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu. Możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczynia się do poprawy funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale  i całego miasta.

 

W ostatnim z wykładów, w dniu 13 grudnia 2021 r., wzięła udział ponownie klasa 3 bd LO. Temat wykładu online: ”Jak załatwić sprawę w urzędzie”. Uczniowie otrzymali szereg praktycznych wskazówek i informacji. W ramach przykładu: jeśli wniesiemy sprawę do  niewłaściwego organu administracji publicznej, wówczas organ ten poinformuje nas o  tym oraz poda właściwy adres.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

6.12.2021 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

6 grudnia 2021 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczniów naszej szkoły z klasy 3 Branżowej Szkoły I stopnia: Krzemińska Karolina, Warawko Daniel, Matuszewski Kacper, Michalak Szymon, Kaczyński Filip, Matwijów Dariusz i Kudłak Kacper. Konkurs na etapie szkolnym polegał na wypełnieniu testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Największą ilość punktów zdobyli uczniowie tj. Karolina Krzemińska i Dariusz Matwijów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

6.12.2021 r. uczniowie kl. 2 d LO wraz z wychowawcą byli na lodowisku.

Wyjazd klasy 2 d LO na lodowisko

 

6.12.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w wycieczce na lodowisko „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowanej z okazji Mikołajek.

Kolejny raz mieliśmy możliwość spędzić razem czas wolny poza szkołą i jeszcze lepiej się  poznać. Wszyscy dobrze się bawili. Jedni dopiero „stawiali pierwsze kroki na lodzie”, a  inni szlifowali posiadane umiejętności.

wychowawca

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

17.12.2021 r. finał konkursu na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.

Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy

 

6.12.2021 r. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy. W konkursie udział wzięło kilkanaście klas. Wszystkie stroiki prezentowały się pięknie.

W dniu 17.12.2021 r. najładniejszy stroik wybrała komisja, złożona z przedstawicieli dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów. Najładniejszy stroik, według komisji konkursowej, wykonali uczniowie klasy 4 TI, otrzymując w nagrodę słodką niespodziankę. Wszystkie stroiki zostały wystawione na  sprzedaż. Uzyskane w ten sposób pieniądze, zostały przeznaczone na cele charytatywne.

 

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

6-20.12.2021 r. uczniowie klasy 2HŻ wraz z wychowawcą zorganizowali zbiórkę przedświąteczną na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju.

Zbiórka przedświąteczna

 

W dniach 6-20 grudnia 2021 r. klasa 2HŻ z wychowawcą mgr Małgorzatą Limanówką zorganizowała zbiórkę przedświąteczną na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju.

Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły, udało się zebrać: przybory szkolne, zeszyty, ręczniki, odzież oraz maskotki. 23 grudnia 2021 r. przedświąteczne upominki zostały dostarczone do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

            Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przedświąteczną zbiórkę dla wychowanków placówek, w szczególności dla Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Klasa 2HŻ z wychowawcą

Rafa

5.12.2021 r. uczestniczyliśmy w IX Biegu Mikołajkowym w Policach.

IX Bieg Mikołajkowy w Policach

 

5 grudnia 2021 r. już po raz dziewiąty odbył się Bieg Mikołajkowy w Policach. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police. Bieg ma na celu promocję aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia, popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchowej, jak również promocję Powiatu Polickiego, Gminy Police oraz  Pomorza Zachodniego.

Odbiór pakietu startowego.

Prawie pół tysiąca biegaczy stanęło na starcie 10 kilometrowego biegu. Trasa Biegu prowadziła drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, płaska, lekko pofałdowana. W tym roku mocno sypnął śnieg i zapewnił piękną zimową aurę. Impreza odbywała się na otwartym powietrzu, a Mikołajowe miasteczko, fantazyjne świąteczne przebierania uczestników sprawiły, że świąteczny klimat był jeszcze bardziej odczuwalny.

Przygotowania do biegu.

W biegu zadebiutował uczeń naszej szkoły, Juliusz Naruszewicz z klasy 2 BI. W zimowych warunkach pokonał dystans w czasie 00:59:03 zajmując 188 miejsce w kategorii open. W  swojej kategorii wiekowej (M-16) zajął 5 miejsce.

 

Na starcie.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

04.12.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Eliminacje okręgowe XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

04.12.2021 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbyły się  eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą XXVI edycji Olimpiady było „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”. Naszą szkolę reprezentowała Nikola Hołota z klasy 3 HŻp.

Do olimpiady przystąpiło 34 uczniów z całego okręgu, z liceum i technikum. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 80 pytań, które obejmowały podstawowe wiadomości z  zakresu nauki o żywieniu oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologicznochemicznych aspektów żywienia, technologii żywności i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, a także podstawowe umiejętności z zakresu oceny surowców, sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta.

Nikola Hołota nie zakwalifikowała się do etapu centralnego. Mimo to gratulujemy uzyskanego wyniku.

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

3.12.2021 r. odbył się konkurs plastyczny w ramach kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Konkurs plastyczny w ramach kampanii
,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

 

3 grudnia 2021 r. odbył się konkurs plastyczny, w ramach kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Gryfiński, Burmistrz Gminy Chojna, Komisariat Policji w Chojnie.

Celem konkursu było wspieranie kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i  młodzieży”, organizowanej przez fundację „po Drugie”, której przyświeca cel budowania świata bezpiecznego, spokojnego i bez przemocy.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 5 uczniów:

Dominika Czekalska, kl. 3 WZp

Barbara Deptuła, kl. 3 WZp

Kacper Bobrel, kl. 1 TB

Wojciech Bobrel, kl. 1 TB

Miłosz Malinowski, kl. 1 PDW

Dziękuję i gratuluję uczestnikom konkursu odwagi, pomysłowości i kreatywności.

 

Opiekun

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

2.12.2021 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”
etap I

2 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbył się I etap eliminacji ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Słupsku. W tym roku naszą szkołę w konkursie reprezentują dwie uczennice z klasy 3 TH – Aleksandra Kowalska i Zuzanna Kowalska.

Etap ten polegał na rozwiązaniu testu z zakresu przedmiotów zawodowych, w zawodzie technik hotelarstwa, który składał się z 56 pytań. Czas trwania testu wynosił 60 minut. Osoby, które zakwalifikują się do grupy najlepszych 13 osób, 16 marca 2022 r., będą walczyć w  Hotelu *****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej w  Polsce. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki pierwszego etapu.

Opiekun konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

 

Rafa

2.12.2021 r. Juliusz Naruszewicz z kl. 2 BI został laureatem w konkursie „Nieodkryte Zakątki Regionu”.

Konkurs „Nieodkryte Zakątki Regionu”

 

2.12.2021 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu pt. „Nieodkryte Zakątki Regionu”. Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat regionu zachodniopomorskiego oraz pokazanie rejonu mało znanego dla odwiedzających nasze województwo, czy też nawet dla samych mieszkańców. Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia przedstawiającego nieodkryty, ciekawy zakątek naszego regionu. Mógł to  być zabytek, pejzaż, wieś, miasto, bądź inne warte zobaczenia miejsce.

Do konkursu z naszej szkoły przystąpiło siedmioro uczniów. Do dnia 30 listopada do  Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 465 prac. Komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru najlepszych zdjęć. Laureatami konkursu zostało 17 uczniów. Wśród grona nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły – Juliusz Naruszewicz z klasy 2 BI.

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w  Szczecinie na rok 2022.

Poniżej zdjęcie Juliusza:

Zdjęcie przedstawia wieżę widokową, która znajduje się w miejscowości Stoki. Wieża położona jest na terenie dawnego folwarku z połowy XIX wieku. Otacza ją park krajobrazowy z przełomu XVIII/XIX wieku.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

1.12.2021 r. odbyła się wieczornica pod hasłem Polskie drogi ku niepodległości.

Polskie drogi ku niepodległości

 

            We wtorkowy wieczór, 1 grudnia 2021 r. w bibliotece szkolnej, odbyła się  wieczornica patriotyczna, upamiętniająca bohaterów walk o wolność naszej Ojczyzny. Literacko – muzyczne spotkanie pod hasłem: Polskie drogi ku niepodległości przygotowały: mgr Elżbieta Moska, mgr Edyta Krupa-Nadolny i mgr Gabriela Lasowska. Młodzież zaprosiła zebranych do wspólnego rozpamiętywania kart historii o trudzie walki za naszą Ojczyznę słowami: “Mówimy Ojczyzna, wolność, niepodległość, odwaga, braterstwo, poświęcenie, hołd….Cóż znaczyłyby dziś te słowa, gdyby nie bohaterowie tamtych dni!”

 

Program artystyczny oparty był na kanwie patriotycznych pieśni i utworów literackich. Młodzież jak zawsze, z wielkim wyczuciem i entuzjazmem, słowami poetów opowiadała o  historii. Porywająco wyśpiewane pieśni patriotyczne, przeplatane były recytacją najpiękniejszych utworów lirycznych, dotykających problematyki zniewolenia i walki o  wolność. Całość uzupełniała tematyczna prezentacja multimedialna z fotografiami ilustrującymi bohaterstwo walczących o naszą niepodległość. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane pieśni patriotyczne, wykonywane przez szkolny chór oraz solistów.

Panująca atmosfera oraz scenografia, budziły w słuchaczach emocjonujące doznania, wprawiały w stan skupienia i zadumy.

Młodzież przypomniała zebranym ważne słowa, że z kart historii płynie przesłanie, byśmy pozostali zawsze wierni wartościom, które ocaliły naszą Ojczyznę od unicestwienia. Prowadzący wieczornicę złożyli także podziękowania wszystkim uczestnikom za patriotyczne świadectwo poprzez uczestnictwo w spotkaniu. Przywołane zostały ważne słowa Jana Pawła II: “Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”.

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne z  “Małego śpiewnika polskiej pieśni patriotycznej”, co jeszcze bardziej podkreśliło aurę tego spotkania, dostarczyło wielu emocji i wzruszeń.

Dziękujemy wszystkim za wielkie zaangażowanie i włożoną pracę.

 

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

30.11.–1.12.2021 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

 

30 listopada i 1 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas Szkolnych Dni profilaktyki realizowane były działania profilaktyczne, mające na celu budowanie odpowiednich postaw wobec substancji psychoaktywnych, przekazanie kompetentnej wiedzy na temat środków odurzających oraz  wykazanie ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

1 grudnia 2021 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali społeczności szkolnej ulotki profilaktyczne i przypinali czerwone wstążeczki – w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS.

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Ich celem było kształtowanie umiejętność ćwiczenia asertywności, uświadomienia młodzieży znaczenia relacji (z samym sobą oraz z innymi ludźmi) w procesie budowania poczucia własnej wartości. Przedstawiono uczniom szkodliwe skutki, które wynikają z palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych oraz e-uzależnień.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

29.11.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
eliminacje szkolne

 

29 listopada 2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Celem tych zawodów jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa oraz zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień. Ważne, aby  uczniowie stali się nie tylko konstruktorami budownictwa, ale również własnego życia.

W tym roku w eliminacjach szkolnych wzięło udział 12 uczniów z klasy 3 BI, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Uczniowie Kamil Sakwa, Jakub Kowalewski i Maciej Koster, którzy zajęli najwyższe pozycje w eliminacjach szkolnych, będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

mgr Andżelika Szkuciak

Rafa

26.11.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO wzięli udział w wykładzie „Mechanoskopia”.

Wykład online klasy 3dp LO z Mechanoskopii

26.11.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w wykładzie online na temat „Mechanoskopia”. Wykład przeprowadził mł. asp. mgr inż. Bartosz Frydrych, biegły z Zakresu Badań Mechanoskopijnych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób ujawnia się i zabezpiecza ślady mechanoskopijne, jakie wnioski o okolicznościach zdarzenia można wyciągnąć na podstawie tych śladów oraz jakie są formy badań mechanoskopijnych.

Biegły w ciekawy sposób przedstawił również przykłady badań prowadzonych przez siebie.

Opiekun

mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

Rafa

26.11.2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

26 listopada 2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”. Szkołę w konkursie reprezentowało 18 uczniów z klas drugich i trzecich LO oraz z klasy 4 TH. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań, metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie opisowe (od 0 do 8 punktów). Maksymalna liczba punktów do  zdobycia to 38. Dziesięć pytań testowych należało wykonać na podstawie załączonej mapy topograficznej.

Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursie:

 1. Kacper Perliński – kl. 3 d LO
 2. Jakub Dziewiątka – kl. 3 d LO
 3. Marcel Sobczyński – kl. 3 d LO
 4. Aleksandra Con – kl. 3 d LO
 5. Hubert Groszewski – kl. 3 dp LO
 6. Szymon Laskowski – kl. 3 dp LO
 7. Piotr Podniesiński– kl. 2 a LO
 8. Kacper Wiergowski – kl. 2 a LO
 9. Michał Orłowski – kl. 2 a LO
 10. Adrianna Majda – kl. 2 a LO
 11. Sandra Gutowska – kl. 2 c LO
 12. Wiktoria Klimela – kl. 4 TH
 13. Agata Wroniewska – kl. 4 TH
 14. Dagmara Ogórek – kl. 4 TH
 15. Agnieszka Lorenc – kl. 4 TH
 16. Dominika Jaworska – kl. 4 TH
 17. Wiktoria Sembera – kl. 4 TH
 18. Paulina Michałowska – kl. 4 TH

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2022 r. – szkoła otrzyma imienną listę wszystkich uczestników wraz z punktacją.

 

Szkolny opiekun konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

24.11.2021 r. członkowie programu „Młodzi w Akcji +” wzięli udział w webinarium “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”.

Program „Młodzi w Akcji+”

webinarium “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”

 

24 listopada 2021 r. odbyło się webinarium, w ramach programu Młodzi w Akcji+, pod hasłem “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”, poprowadzone przez  Wawrzyńca Smoczyńskiego z Uniwersytetu SWPS.

Każde szkolenie jest dla nas nowym doświadczeniem. Dzisiaj wiemy, że nie ma spraw nieważnych i co to jest tak naprawdę społeczne zaangażowanie. Może to być pomoc innym, rozmowa o problemach, pomoc w różnych sytuacjach. Ważne, aby mieć odwagę i  podejmować działanie na rzecz innych. Robić rzeczy dla dobra wspólnego. I to wcale nie  muszą być rzeczy wielkie.

Udział w programie „Młodzi w Akcji+” umożliwia nam komunikację z kolegami z różnych miast. Rozmawiamy, wymieniamy się poglądami i to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób uczymy się samorządności. Do tej pory nawet się nie zastanawiałyśmy ile spraw mamy wspólnych i jak dużo nas łączy. I co najważniejsze – nie trzeba być liderem, ale należy umieć pracować wspólnie, razem działać i rozwiązywać problemy. Teraz wiemy, że my młodzi też  mamy wpływ na sprawy społeczne.

 

 

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa Rafa

21.-27.11. 2021 r. w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie na pierwszym planie”, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, program PO WER, dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w mobilności w Kőszeg, na Węgrzech.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”
w Kőszeg na Węgrzech

 

W dniach 21.11 – 27.11 2021 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywało w Kőszeg (Węgry), gdzie wzięli udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”.

Celem przedsięwzięcia było porównanie edukacji zdrowotnej w Polsce i na Węgrzech oraz  integracja młodzieży obu państw. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych. Następnie przedstawiliśmy naszym gospodarzom prezentację o Polsce i  porównaliśmy systemy edukacji naszych krajów. Kolejne prezentacje zestawiły poziom edukacji zdrowotnej w obu krajach. Na tym zakończyliśmy dzień pierwszy.

Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy od przedstawienia wpływu COVID-19 na młodzież. Następnie zgodnie z programem pokazaliśmy możliwości platformy edukacyjnej healthedu. Po  zajęciach udaliśmy się na zwiedzanie zamku w Kőszeg. Następnie po lunchu pojechaliśmy na  wycieczkę do pobliskiego miasta Szombathely. Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy zabytki miasta, spróbowaliśmy regionalnych dań i zobaczyliśmy panoramę miasta z perspektywy diabelskiego młyna.

Kolejny pracowity dzień projektu poświęcony był warsztatom na temat uzależnień i sposobom jak im zapobiegać. Warsztaty odbyły się w grupach mieszanych, co wspomogło integrację. Następnie w parach mieszanych rozwiązywaliśmy zadania zawarte w przedstawionym zeszycie ćwiczeń. 25.11.2021 r. pokazaliśmy jak stworzyć ćwiczenia na przedstawionej wcześniej platformie.

Każdy z nas przygotował wybrane przez siebie ćwiczenie, współpracując w parze z osobą z  Węgier. Następnie zaprezentowaliśmy rezultaty naszych działań. Po posiłku, razem z naszymi rówieśnikami, wzięliśmy udział w grze miejskiej, która polegała na odnajdywaniu punktów w  mieście i wykonaniu zdjęcia potwierdzającego wykonanie zadania.

Ostatniego dnia podsumowaliśmy cały pobyt. Po podsumowaniu wykonaliśmy ćwiczenia, wcześniej przez nas przygotowane. Na koniec podziękowaliśmy za gościnę i miło spędzony czas. Wieczorem wszyscy udaliśmy się na uroczystą pożegnalną kolację.

Czas spędzony w Kőszeg przebiegł pracowicie, ale w miłej atmosferze, zapewniając nam przeżycie niezapomnianych chwil z naszymi rówieśnikami.

Julia Barylska, kl. 2 ac LO

Wiktoria Saskowska, kl. 4 TH

Rafa

16.11.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

16 listopada 2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu, kraje członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację Zasad Tolerancji”. Artykuł I  „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

 

Wychowawcy klas oraz pedagodzy przeprowadzili w listopadzie zajęcia, na temat akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu projekcję filmów, poruszających problem braku tolerancji i dyskryminacji oraz scenariusze zajęć z projektu „SAVE” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji miały na celu uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację.

 

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

16.11.2021 r. wzięliśmy udział w V edycji akcji „Młodzieży czytanie”.

V edycja akcji „Młodzieży czytanie”

pod hasłem „Młodzież czyta utwory Gabrieli Zapolskiej”

 

            16 listopada 2021 r., w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz w koszalińskiej delegaturze kuratorium, odbyła się V edycja akcji „Młodzieży czytanie” pod hasłem „Młodzież czyta utwory Gabrieli Zapolskiej”. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie.

W szczecińskiej odsłonie wydarzenia udział wzięli przedstawiciele 14 szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, reprezentowały uczennice klasy 1 a LO: Emilia Kłonowska, Oliwia Pohorecka, Klaudia Hernik oraz Anastazja Snopek. W wykonaniu naszej młodzieży usłyszeliśmy interpretację utworu “Moralności Pani Dulskiej”. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaleźć możemy w nim komizm i gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. A pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.

Podczas wydarzenia, wraz z uczniami i organizatorami, utwory Zapolskiej czytali zaproszeni goście. W Szczecinie był to pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziennikarz Polskiego Radia Szczecin Konrad Wojtyła, który współtworzył audycję „Radio Belfer”. Przybliżała ona treści lektur szkolnych przed maturą z języka polskiego, wspomagając zdalne nauczanie.

Prezentowana literatura ukazuje młodzieży, jak inny był świat jeszcze sto lat temu. Takie akcje z pewnością pomagają w sięganiu po tytuły, po które sami pewnie by się nie pokusili. Rozwijają świadomość kulturową, rozbudzają zainteresowania klasyką literatury polskiej oraz  propagują czytelnictwo.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

15.11.2021 r. początek zimowych akcji Klubu Wolontariusza.

„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości,

jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem”

[Seneka]

 

Działania Klubu Wolontariusza

W dniach od 15 listopada do 9 grudnia 2021 r., ramach ogólnopolskiego programu społecznego Szlachetna Paczka, Klub Wolontariusza zorganizował w szkole zbiórkę żywności i przyborów szkolnych. Jest to program wspierający osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Zebrane dary dotarły do najbardziej potrzebujących osób i rodzin z gminy Gryfino i okolic. Członkowie Klubu Wolontariusza zachęcali wszystkich do przyłączenia się  do programu poprzez ogłoszenia na wirtualnej gazetce i przekazywanie informacji poprzez  e-dziennik.

 

Cała szkoła przyłączyła się do akcji, dając dowód swojej otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Pomaganie jest proste, wystarczy tylko odpowiednio się zaangażować.

Zebrane dary, dwa dni przed wielkim finałem, 9 grudnia 2021 r. zostały przekazane do siedziby Szlachetnej Paczki w Gryfinie, gdzie zostały podzielone według potrzeb oczekujących rodzin.

Siedzibę Szlachetnej Paczki opuszczaliśmy z poczuciem dobrze spełnionej misji. Spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy przygotowywali paczki na wielki finał. Otrzymaliśmy ogromne podziękowania i dyplom. Jesteśmy dumni, że oprócz zebranych artykułów spożywczych i  przyborów szkolnych mogliśmy dać coś więcej: swoje zaangażowanie, czas i dobre serce. Szlachetna Paczka to program, który daje nam możliwość uwrażliwienia się na potrzeby drugiego człowieka, pokazuje jak ważna jest współpraca i pomoc drugiemu człowiekowi.

Większość zebranych przyborów szkolnych Klub Wolontariusza przekazał na akcję charytatywną, zorganizowaną przez kl. 2 HŻ. Przybory zostaną przekazane do Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Trzcińsku–Zdroju.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Dziękujemy za dobre serce, zrozumienie i wiarę w pomyślność akcji.

Członkowie Klubu Wolontariusza wzięli również udział w zbiórce żywności i środków pierwszej potrzeby, zorganizowanej przez Wspólnotę Sant’Egidio w Chojnie i Parafialny Zespół Caritas. Zbiórka potrzebnych artykułów odbywała się w sklepie Intermarche w Chojnie. Organizatorzy otrzymali również pomoc przy pakowaniu darów. Paczki zostały przygotowane dla 170 potrzebujących osób Chojny i okolic, samotnych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Za okazaną pomoc otrzymaliśmy piękne podziękowania.

Uczniowie pomimo codziennych obowiązków znaleźli czas, aby wziąć udział w tak szlachetnej akcji. Znaleźli czas, aby nieść bezinteresowną pomóc drugiemu człowiekowi. Wierzymy, że  dzięki takim uczniom nasz wolontariat będzie się rozwijał i dawał przykład jak być dobrym człowiekiem, o wrażliwym sercu i chętnym do niesienia pomocy.

Ogromne podziękowania należą się: Paulinie Białous, Amelii Laskowskiej, Wiktorii Kwaśniak, Sandrze Gutowskiej, Aleksandrze Oczyńskiej i Patrykowi Jaz.

DZIĘKUJEMY! Jesteście przykładem dla innych. Swoją postawą pokazaliście, że praca wolontariusza jest nieoceniona, a Wasze działania mają wpływ na uśmiech drugiego człowieka.

 

Opiekunowie

mgr inż. Izabela Barylska

mgr Dorota Szwiec

Rafa

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Udział pocztu sztandarowego ZSP
w Chojnie w gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

11 listopada 2021 r. poczet sztandarowy ZSP w Chojnie wziął udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą za  Ojczyznę w Kościele Mariackim. Następnie obchody przeniosły się pod pomnik papieża Jana Pawła II oraz na plac Konstytucji 3 Maja. Pod „Pomnikiem Osadników” delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich, złożyły wiązanki kwiatów.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Marta Wałowska, Anna Szczepańska i Mateusz Śmiśniewicz, pod opieką Pana mgra Marka Bednarza.

 

 

Opiekunowie pocztu sztandarowego:

mgr Emilia Skrzypa

mgr Marek Bednarz

Rafa

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

I Wirtualny Bieg Niepodległości

 

11 listopada 2021 r. obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkolna uczciła to wydarzenie na wiele fantastycznych sposobów. Niektórzy przyłączyli się do akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

Od 11 do 14 listopada biegaliśmy i chodziliśmy dla Niepodległej. Każdy uczestnik nadsyłał zdjęcia świadczące o jego aktywności i przebytych kilometrach. Ci, którzy nie chcieli biegać sami, przyszli na szkolne boisko, gdzie pan mgr Grzegorz Michasiuk poprowadził rozgrzewkę i dopingował nas do aktywności. Spędziliśmy ten dzień rodzinnie i aktywnie, oczywiście w  towarzystwie barw narodowych.

Spośród nauczycieli największy dystans dla Niepodległej przebył mgr Łukasz Makowski. Spośród uczniów – Włodzimierz Oleśków z klasy 1 TI. Gratulujemy wyników.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

10-11.11.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości

Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, łączy w sobie przeszłość – pamięć o tych, którzy przywrócili Polsce wolność – i teraźniejszość – radość, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Z okazji Święta Niepodległości, Samorząd Uczniowski poprosił uczniów, aby w dniu 10 listopada 2021 r. przyszli do szkoły w strojach biało – czerwonych lub mieli założony jakiś dodatek w barwach polskiej flagi. Prośba SU spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony klas, które przyłączając się do tej inicjatywy, otrzymały punkty do konkursu na Super Klasę.

 

W dniu 11 listopada 2021 r., podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości, członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod „Pomnikiem Osadników” na Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

mgr Leszek Lejman

Rafa

10.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 2021

 

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele ZSP w Chojnie włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” 2021, która polegała na odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”. W środę, 10 listopada o godz. 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali hymn narodowy.

„Szkoła do hymnu” to akcja o charakterze patriotycznym, której celem jest włączenie społeczności szkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

                                                                                                 mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

9.11.2021 r. odbyło się szkolenie opiekunów programu ,,Młodzi w Akcji+”.

Program „Młodzi w Akcji+” szkolenie dla opiekunów

 

     9 listopada 2021 r. na platformie kursowej odbyło się szkolenie dla opiekunów, w ramach programu ,,Młodzi w Akcji+”, w którym wzięła udział mgr Edyta Krupa – Nadolny. Tym razem opiekunowie zastanawiali się nad zagadnieniem dotyczącym konfliktów międzypokoleniowych. Kluczowe pytanie brzmiało: Dlaczego nauczyciele i uczniowie nie  mają racji? O niuansach pokoleniowych w komunikacji między nauczycielem a uczniem. Szkolenie poprowadziła dr Justyna Sarnowska z Uniwersytetu SWPS.

9.11.2021 r. zakończył się etap szkoleniowy dla opiekunów. 24 listopada 2021 r. odbędzie się  kurs poświęcony tematyce mediów i wykorzystywania ich w działaniach projektowych. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

8.11.2021 r. Wiktoria Tkacz z kl. 2 HŻ i Kacper Bobrel z kl. 1 TB otrzymali wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym: ,,Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”.

Wojewódzki konkurs plastyczny
,,Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”

 

8 listopada 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu plastycznego: ,,Gdy  wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”. Organizatorem konkursu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Szczecinie. Celem konkursu było pozyskanie informacji, które obejmują rozumienie terminów HIV i AIDS, zapoznanie się z różnymi typami działań i zachowań w celu zapobiegania HIV/AIDS, propagowanie ich oraz poznanie dróg zakażenia i sposobów rozprzestrzeniania się choroby.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 3 uczniów: Wiktoria Tkacz z kl. 2HŻ, Kacper Bobrel z kl. 1 TB oraz Wojciech Bobrel z kl. 1TB.

Naszym uczniom udało się uzyskać dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Wiktoria Tkacz oraz Kacper Bobrel.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym!

 

Opiekun mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

8.11.2021 – Pani Dorota Szwiec i Pani Małgorzata Limanówka prezentowały Metody i narzędzia diagnostyczne oraz efektywne działania wspierające uczniów i nauczycieli naszej szkoły, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, podczas wojewódzkiej konferencji pt. „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej?”, organizowanej przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Metody i narzedzia diagnostyczne oraz efektywne dzialania ZSP w Chojnie

Otwórz w nowym oknie

Rafa

8.11.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

Warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”

 

8 listopada 2021 r. odbyły się kolejne warsztaty na platformie kursowej, w ramach szkolenia z programu „Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska.

Oriana Kozłowska z kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska z kl. 1 a LO, Amelia Laskowska z kl. 1 b LO.

Omawiałyśmy nasz pomysł na realizację zadania projektowego i poznałyśmy etapy pracy. Zastanawiałyśmy się nad celami naszego pomysłu. Zdałyśmy sobie sprawę z tego, że ważnym etapem naszych działań będzie pozyskanie sojuszników – osób, których wiedza i  doświadczenie będą nam potrzebne. Przed nami trudne wyzwanie, czas na podsumowania, których dokonamy wspólnie z opiekunem panią Edytą Krupą – Nadolny. Będziemy analizować to, czego się dowiedziałyśmy na szkoleniach i ustalimy etapy naszej pracy badawczej. Zaczniemy od doprecyzowania pomysłu i pozyskiwania informacji na  interesujący nas temat.

Wiemy już jak planować działania, wyznaczać cele i przeprowadzać diagnozę. Teraz musimy to odnieść do naszego pomysłu. Nadchodzi czas na naszą inicjatywę.

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa

29.10.2021 r. uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

Ogłoszenie

 

Uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

Rafa Rafa

27.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”.

Akcja „Szkoła pamięta”

 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości

 nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

 i nie ma prawa do przyszłości”

J. Piłsudski

 

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień, dla każdego Polaka to również czas upamiętnienia rocznic odzyskania niepodległości. Wspominamy wszystkie, również te  lokalne ważne rocznice, wydarzenia i postaci. W bieżącym 2021 roku już po raz trzeci Ministerstwa Edukacji i Nauki zachęcało do wzięcia udziału w akcji „Szkoła pamięta”. Nasza szkoła każdego roku przystępuje do tego przedsięwzięcia. W tym roku zrealizowaliśmy wyjątkowo dużo działań.

Reprezentacja uczniów klas mundurowych oddaje hołd poległym żołnierzom Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym w Siekierkach – 5.11.2021 r.

W ramach akcji uczniowie klas 1 TI oraz 1 b LO wysłuchali wykładu oraz pokazu symboliki cmentarza wojennego w Siekierkach. Szeroko nawiązaliśmy do historii naszych Ziem Odzyskanych, pomnika upamiętniającego ich powrót do macierzy oraz widniejących na nim dwóch nagich mieczy. Nie dziwi więc fakt, że jest to miejsce szczególnie ważne dla  społeczności naszej szkoły i mieszkańców regionu. Uczniowie klasy 3 ac LO uczestniczyli w szkolnej akcji zbiórki zniczy. Uczniowie klasy 3 abd LO i 3 bdp LO przygotowali prezentacje w na temat cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach. Na  godzinie wychowawczej w klasie 3 ac LO nastąpiło zapoznanie z akcją oraz przekazanie informacji o patronach szkoły i cmentarzu wojennym w Siekierkach. 27.10.2021 r. uczniowie klas mundurowych, 2 c LO oraz 3 c LO, zapalili znicze oraz oddali hołd pod pomnikiem ofiar Sybiru na cmentarzu komunalnym w Gryfinie.

Na lekcjach historii w klasie 2 MM, wspominaliśmy Powstanie Listopadowe, odbył się pokaz prezentacji multimedialnej na temat przyczyn wybuchu powstania i jego przebiegu. Klasa 3  HŻp zrealizowała temat nawiązujący do kultura polskiej w 1. połowie XIX w. Obejrzała film edukacyjny na temat rozwoju kultury polskiej w kraju i na emigracji. Nauczyciele wychowawcy również szeroko przystąpili do akcji. 2.11.2021 r. klasa 1abc LO zrealizowała temat „Listopad miesiącem pamięci o tych, którzy odeszli”. Wspomnienie ważnych dla  kultury polskiej postaci. Klasa 4 TI obejrzała film pt. ”Czarny czwartek” – przypomnienie czasu walki o wolność i bohaterstwa strajkujących robotników. Opracowano również scenariusz wieczornicy, w ramach koła teatralnego i recytatorskiego, na kanwie poezji i pieśni patriotycznych upamiętniający drogę Polaków do wolności.

27 października 2021 r. uczniowie klasy 2 HŻ włączyli się do akcji “Szkoła pamięta” zapalając znicze przy pomniku Jana Pawła II w Chojnie.

Z niecierpliwością czekamy na czwartą edycję akcji. Mamy jeszcze wiele pomysłów na  uczczenie miejsc pamięci. Taka nasza powinność.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

25.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Znicz”.

Akcja Znicz

  Początek listopada to okres zadumy i refleksji nad sensem życia. Samorząd Uczniowski, pod  koniec października 2021 r. – przed świętem Wszystkich Świętych, zorganizował w naszej szkole akcję „Znicz”. Akcja ta przypomina, jak ważnym aspektem naszej kultury jest pamięć o zmarłych i zatrzymanie się na chwilę w teraźniejszości. Nasza społeczność szkolna, i tym razem, nie zawiodła. Zebraliśmy pokaźną ilość zniczy.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego, wraz z mgr Gabrielą Lasowską i księdzem Piotrem Suboczem, zapalili znicze na grobach nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także pomodlili się  za dusze zmarłych.

Jest coś co mrokom się opiera. To pamięć – ona nigdy nie umiera! Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do tak szlachetnej akcji.

mgr Leszek Lejman

Rafa

24.10.2021 r. uczniowie klas 2 c LO i 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 2 c LO i 3 c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym

W dniu 24 października 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, biorący udział w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy – w oparciu o bazę i  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe. Zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowali zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

Ćwiczono łączne czynności przygotowawcze do strzelania: ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie, rozkładanie i składanie broni. Zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią (B.L.O.S.).

Kadeci zostali także zapoznani z zakresem sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, która obowiązuje w Siłach Zbrojnych RP.

W zajęciach uczestniczyła klasa 3 c LO, będąca w V edycji CWKM, oraz klasa 2 c LO.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

21.10.2021 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Uroczystość pasowania nowych mieszkańców internatu na pełnoprawnych lokatorów

 

Zgodnie z tradycją, 21 października 2021 roku, w Internacie ZSP w Chojnie odbyły się otrzęsiny wychowanków, którzy w roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy zamieszkali w naszej placówce.

Nowi wychowankowie zostali zobowiązani do zmierzenia się z zadaniami, przygotowanymi przez wychowawców internatu. Musieli wykazać się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami sportowymi oraz dobrym smakiem.

Uczniowie, w oprawie pięknych makijaży, złożyli uroczyste ślubowanie, przez co wstąpili w “szeregi braci internackiej”. Zwieńczeniem otrzęsin było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

„Otrzęsiny” są sprawdzoną formą integracji. Zabawa, z dużą dozą humoru, sprzyja tworzeniu się pozytywnych relacji między wychowankami.

 

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO w ramach obchodów Święta Drzewa  uczestniczyli w akcji sadzenia lasu.

Sadzenie lasu przez klasę 2 d LO 21.10.2021

 

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w akcji sadzenia lasu, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Chojna. Leśniczy Sebastian Kałuża, na terenie Leśnictwa Rynica, przeprowadził krótką pogadankę dotyczącą ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Opowiedział również o tym, jak przebiega użytkowanie i hodowla lasów.

Wszyscy uczniowie otrzymali sadzonki drzew i przeszli krótkie szkolenie na temat sposobu sadzenia drzew.

Pod okiem pracowników Leśnictwa, przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie w pocie czoła sadzili kolejne drzewa.

Na koniec ciężkiej pracy odbyło się ognisko, przygotowane przez Nadleśnictwo, a  na  pamiątkę wykonane zostało wspólne zdjęcie.

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie akcji sadzenia lasu, ufundowanie posiłku oraz  życzliwość. Wyjazd do lasu dał nam poczucie, że każdy z nas może zrobić coś dla  środowiska. Uświadomił młodzieży, że każdy ma wpływ na to, jak wyglądać będzie w  przyszłości nasza planeta.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

20.10.2021 r. odbyło się szkolenie online dla opiekunów programu ,,Młodzi w akcji+”.

20 października 2021 r. na platformie kursowej odbyło się szkolenie dla opiekunów, w  ramach programu ,,Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska. Udział w nim wzięła mgr Edyta Krupa – Nadolny. Podczas szkolenia online omówiono rolę opiekuna w uczniowskim projekcie społecznym. Poruszono zagadnienia związane z procesem grupowym, dotyczące wspierania zespołu na każdym etapie pracy.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań w związku z realizacją projektu.

Opiekunowie poznali dokładnie etapy pracy z grupą: proces powstania grupy, problemy, z  którymi można się spotkać w trakcie pracy i jak eliminować konflikty w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

19.10.2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów
w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

 

W maju 2021 r. 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii była Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy było wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały podręczniki i bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC, do których przystąpili we wrześniu. Uczniowie byli przygotowywani do egzaminów przez p. Krzysztofa Janika, p. Emilię Marcinkowską oraz p. Babarę Zubalę.


 19 października 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk wręczyła ośmiorgu uczniom, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje w ramach kampanii „ Kwalifikacje 2025+”, Certyfikaty VCC w zakresie dwóch kwalifikacji. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Grafik komputerowy – Igor Czynsz, kl. 3 BIp, Bartłomiej Lewandowski, 3 BIp, Martyna Orszulak, kl. 3 BIp oraz Piotr Pośniak, kl. 3 BIp. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą – Paulina Cholewa, kl. 3 abd LO, Zuzanna Kowalska, kl. 3 HŻp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 3 BIp oraz Oskar Zawadzki, kl. 3 BIp.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

19.10.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

Warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”

19 października 2021 r. uczennice: Oriana Kozłowska z kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska z kl. 1 a LO, Amelia Laskowska z kl. 1 b LO uczestniczyły w warsztatach i  wypełniały zadania na platformie kursowej w ramach pierwszego szkolenia z programu „Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i  pani Judyta Ziętkowska.

Spotkanie miało na celu integrację zespołu oraz pomoc w wyborze i zaplanowaniu zadań projektowych. Uczestniczki pracowały indywidualnie i w grupach zadaniowych, co dało możliwość poznania innych zespołów biorących udział w projekcie. Głównymi zagadnieniami, o których była mowa, były informacje dotyczące etapów pracy. Omówiono problemy wynikające z realizacji zadania, przeznaczono też czas na prezentowanie pomysłów.

                                                           Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa Rafa

18-22.10.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

„Kreatywność jest wyjściem poza wyobraźnię, bo wymaga, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonywać, a nie tylko myśleć o niej.”

 Ken Robinson

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2021

 

Jak wyjść poza swoją wyobraźnię, jak zostać twórcą własnej kariery, tego m.in. dowiedzieli się uczniowie podczas organizowanego w szkole Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W ramach tego wydarzenia, w dniach od 18 do 22 października 2021 r., odbyły się działania pod hasłem: „Wyprawa na 3K: Kreatywność, Kompetencje, Kariera”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach i webinariach w formie online, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie. Odbyły się również warsztaty, prowadzone przez doradcę zawodowego panią Dorotę Szwiec.

Wyprawa naszych uczniów na 3K, miała następujący przebieg:

18.10.2021 r.

Warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Bądź kreatywnym pracownikiem” dla klasy 3 WZg i 3 PM, poprowadziła pani Dorota Szwiec.

19.10.2021 r.

„Oswój bestię! – czyli zarządzaj swoim stresem” – webinar dla klasy 3 abd LO.

„Nic umiem, nic nie wiem, czy na pewno? Porozmawiajmy o talentach – webinar dla klasy 1 abc LO.

20.10.2021 r.

„Podłącz się do kreatywności” – webinar/warsztaty dla klasy 3 bdp LO.

„Czy współpraca się opłaca?” – webinar/warsztaty, kl. 4 TH.

„Czy studia są dzisiaj kluczem do kariery?” – webinar kl. 4 TI.

 

21.10.2021 r.

„Co z tymi studiami? – spotkanie online z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kl. 4 TI.

21.10.2021 r.

„Kariera inna niż wszystkie” – życie w jaskini” – webinar, kl. 2 PDW.

„Władaj i gadaj, czyli jak się uczyć języków sprytnie i efektywnie?” – webinar/warsztaty, kl. 1 d LO.

Tematyka wydarzenia spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z uwagą i zaciekawieniem wzięli udział w wyprawie po Kreatywność, Kompetencje i Karierę. Wyprawa na 3K pokazała, jak ważne jest poznanie siebie, odkrycie swoich talentów i zainteresowań. To również rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i planowanie własnej kariery zawodowej. Uczniowie dowiedzieli się,  co jest ważne we współczesnym rynku pracy, jakie kompetencje są poszukiwane przez pracodawców.

Dziękuję uczestnikom wyprawy za chęć rozwijania swoich kompetencji, kształtowanie własnej postawy zawodowej i odnalezienie w sobie motywacji do tego, aby być osobą kreatywną, świadomą swoich zasobów osobistych.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

Warsztaty klasy 3dp LO „Oględziny miejsca przestępstwa”

 

W maju 2021 r. uczniowie klas o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w badaniu naukowym, przeprowadzonym przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie, za pomocą ankiety online, dotyczyło prywatności oraz podejścia uczniów do weryfikacji profili kandydatów do Policji w mediach społecznościowych. Szkoły, które uczestniczyły w badaniu, wzięły udział w losowaniu dwugodzinnych warsztatów z kryminalistyki. Wśród szczęśliwych szkół znalazła się również nasza.

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach, przeprowadzonych przez Pana Stanisława Rabczuka – Doktoranta na Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia miały przybliżyć uczniom praktyczne postępowanie podczas oględzin miejsca przestępstwa.

W pierwszej kolejności uczniowie zapoznani zostali ze sprzętem niezbędnym do  przeprowadzenia oględzin, a następnie przeszli do części praktycznej.

Cała klasa podzielona została na 3 grupy, które przydzielono do konkretnych sektorów miejsca zdarzenia. Wszyscy uczniowie pracowali samodzielnie pod czujnym okiem prowadzącego warsztaty. Zbierali ślady przestępstwa, wykonali dokumentację fotograficzną, a Szymon Laskowski – jako szef całej ekipy, sporządził protokół miejsca oględzin i  nadzorował wszystkich pozostałych.

Wszyscy świetnie się bawili, ucząc się jednocześnie podstaw kryminalistyki. To kolejny przykład na to, że najlepiej samemu coś zrobić, aby się przekonać, czy wybrany kierunek kształcenia jest tym właściwym.

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

13.10.2021 r. uczniowie kl. 2 BI wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

Zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”

 

13 października 2021 r. w klasie 2 BI odbyły się zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada organizację kompleksowego szkolenia w formie warsztatów. Warsztaty polegały na przekazaniu wiedzy, popartej konkretnymi przykładami opisującymi zagrożenia świata wirtualnego, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń dla osób niepełnosprawnych.

Podczas warsztatów prowadzący prezentowali podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w Internecie. Dodatkową wartością projektu była możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak: teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie Internetu i telefonu komórkowego, specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający, negatywne skutki nadużywania Internetu i telefonu komórkowego, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach, które czyhają na nich w świecie wirtualnym. Aktywność uczestników została porównana z innymi użytkownikami Internetu w zakresie form spędzania czasu w przestrzeni Internetu, w tym także przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci wiedzy jak zapobiegać takim zagrożeniom, jakie można wdrożyć zabezpieczenia oraz jak rozmawiać o tych kwestiach.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa Rafa

20.09.2021 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział online w Zachodniopomorskim i Lubuskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2021.

Zachodniopomorski i Lubuski Salon Maturzystów Perspektywy 2021

 

20 września 2021 roku odbył się Zachodniopomorski i Lubuski Salon Maturzystów Perspektywy 2021 – największa kampania informacyjna w Polsce dla klas maturalnych. Współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Szczeciński. Salon Maturzystów, poprzedzający termin składania deklaracji maturalnych, jest już stałym elementem kalendarza szkolnego. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną tegoroczna edycja odbyła się w formule online.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof.  dr  hab. Waldemara Tarczyńskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, którzy podkreślili w swoich wystąpieniach wagę Salonu jako miejsca, w którym matura spotyka się ze studiami. Zaprosili również maturzystów na studia na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczestnicy Salonu wzięli udział w wykładach ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych na temat egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz z przedmiotów dodatkowych – najczęściej wybieranych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mieli możliwość odwiedzić wirtualne stoiska uczelni oraz instytucji edukacyjnych, zadawać pytania na czacie oraz pobierać materiały informacyjne.

W ramach tej inicjatywy, w programie znalazła się bogata prezentacja kierunków studiów i  uczelni z całej Polski wraz z zasadami rekrutacji w roku 2022. W Salonie Maturzystów, w  ramach zajęć szkolnych, udział wzięły klasy maturalne LO i TZ pod opieką nauczycieli.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

11.10.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

Święto Drzewa 11.10.2021 r.

 

11.10.2021 roku uczestniczyliśmy w obchodach 19 edycji Święta Drzewa pod hasłem – Dla przyrody!

Święto Drzewa Klubu Gaja to program edukacji ekologicznej na temat ochrony środowiska i  klimatu – popartej realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. Co roku, 10  października, Klub Gaja inicjuje społeczne inicjatywy. Angażuje ludzi, przedszkola i  szkoły, samorządy, różne instytucje i firmy do sadzenia drzew i krzewów, opieki nad nimi oraz podejmowania lokalnych działań dla drzew. Przez 18 lat Święta Drzewa, dzięki zaangażowaniu ponad 760 000 osób, posadzono ponad 942 000 drzew i zebrano ponad 5100 ton makulatury.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, komentuje – „Święto Drzewa to nie tylko sadzenie drzew. To także udzielanie wsparcia tym społecznościom, które chronią stare drzewa, parki czy aleje. Różnorodność biologiczną można także wspierać sadząc odpowiednie gatunki drzew i krzewów, by zapewnić dzikim zwierzętom schronienie i  pożywienie. Wybierajmy rodzime gatunki, dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, klimatycznych i krajobrazowych, a wsparcia w wyborze roślin szukajmy u  specjalistów. Świętujmy z przyrodą i dla niej, a ona da nam życie, pokarm i odpoczynek.”

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego przygotowali dla uczniów naszej szkoły bogaty program obchodów tegorocznego Święta Drzewa. Tradycyjnie od kilku lat „Czytamy drzewom” oraz sadzimy drzewa.

 

Podczas tegorocznych obchodów Święta Drzewa odbył się konkurs „Rozpoznawanie gatunków drzew polskich”. Konkurs przygotowały: Pani Katarzyna Chwalińska i Pani Daria Rożniata – goście specjalni z Nadleśnictwa Chojna, z którym nasza szkoła współpracuje od  lat. Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Osiem drużyn dwuosobowych, podczas 4 etapów, rozpoznawało gatunki drzew na podstawie pokroju korony drzew, kształtu liści oraz rodzaju nasion.

Wyniki konkursu:

I miejsce: klasa 1 a LO ( Oliwia Sztuka, Izabela Ludwiczak),

II miejsce: klasa 1 TI ( Szymon Wojna, Karol Waliłko),

III miejsce: klasa 1 b LO ( Alicja Osowska, Martyna Makulska).

Drużyny z podium otrzymały nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu – upominki przygotowane przez Nadleśnictwo Chojna.

Zwieńczeniem obchodów Święta Drzewa będzie sadzenie lasu w dniu 21.10.2021 r., przygotowane również przez Nadleśnictwo Chojna, w którym uczestniczyć będzie klasa 2  d  LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za życzliwość, poświęcony czas i wsparcie merytoryczne.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

6.10.2021 r. wzięliśmy udział w inauguracji programu „Młodzi w akcji+”.

Program „Młodzi w akcji+”

24 września 2021 r. nasza szkoła została kolejny raz zakwalifikowana do programu „Młodzi w akcji+”. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do  podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia, przez realizację projektów społecznych. Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr  POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Oriana Kozłowska kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska kl. 1 a LO, Amelia Laskowska kl. 1 b LO pod opieką wychowawcy mgr Edyty Krupy – Nadolny. Zespoły uczniowskie, podczas trwania programu, wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tej edycji będą mogli, między innymi, nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy  zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Inauguracja programu odbyła się 6 października 2021 r. Koordynatorki Młodych w Akcji+ – pani Magda Domańska i pani Judyta Ziętkowska – przedstawiły harmonogram działań w  tej  edycji. Następnie uczestnicy wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym, który wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Temat wykładu dotyczył praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wykład odbył się w formie online na  platformie Zoom.

Po części wykładowej, odbyły się warsztaty i ćwiczenia przygotowane dla zespołów, które miały pomóc sprecyzować własny pomysł na projekt. Wstępnie został ustalony temat projektu. Zespół skorzystał z zaproponowanych przez organizatorów ścieżek tematycznych i  stworzył własną koncepcję opracowania zadania. Interesującym wydał się projekt społeczny, na rzecz szkoły, o tematyce związanej ze sposobami spędzania wolnego czasu przez młodzież i ich zainteresowaniami pozaszkolnymi.

Już 19 października 2021 r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w programie, odbędą szkolenie zdalne, dotyczące uczniowskich projektów lokalnych. Uczniowie pod opieką doświadczonych trenerów będą pracować nad koncepcją wybranych projektów lokalnych. Projekt zakończy się w marcu 2022 r. prezentacją projektów utworzonych przez zespoły biorące udział w programie „Młodzi w akcji +”.

Szkolenie online pt. ,,Rola opiekuna w uczniowskim projekcie społecznym”, dla  opiekuna projektu, odbędzie się 20 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

4.10.2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt.

„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”

[autor nieznany]

 

Światowy Dzień Zwierząt

 

4 października 2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów tego wydarzenia, organizując zbiórkę karmy i akcesoriów dla  zwierząt ze schroniska „Psijaciele” w Chojnie. Organizatorem zbiórki był Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza. Zbiórka trwała od 4 do 11 października 2021 r.

Cała społeczność szkolna bardzo zaangażowała się w zbiórkę, co potwierdziła ilość przyniesionych darów dla naszych małych przyjaciół. Oprócz karmy, zebraliśmy koce, poduszki, ręczniki oraz zabawki. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak ważne jest wsparcie schroniska, szczególnie teraz w okresie jesienno – zimowym. Każda najmniejsza pomoc jest  bezcenna.

14 października 2021 r. wszystkie podarunki zostały przekazane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz opiekunów mgr  inż.  Izabelę Barylską i mgr Dorotę Szwiec do schroniska „Psijaciele” w Chojnie.

             Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tym wydarzeniu. Po raz kolejny doświadczyliśmy jak wielkie macie serca. Liczymy na dalszą współpracę.

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

mgr Dorota Szwiec

Rafa Rafa Rafa

24.09.2021 r. wzięliśmy udział w V Biegu Erasmusa.

V Bieg Erasmusa – Bijemy rekord Polski w ZSP w Chojnie!

 


„Bijemy rekord Polski!” – to hasło kolejnej edycji Biegu Erasmusa, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Przedsięwzięcie organizowane jest już po raz piąty przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. W związku z pandemią COVID – 19, podobnie jak w roku ubiegłym, bieg przebiegał w formule zdalnej.

24 września 2021 r. czterech uczniów ZSP w Chojnie, razem z innymi uczestnikami z całej Polski, stanęło do rywalizacji, której celem było przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w  czasie 60 minut w dowolnym miejscu. W tym roku Narodowa Agencja poszerzyła formułę o możliwość startu pojedynczych osób, które zostaną losowo połączone w sztafety z innymi indywidualnymi biegaczami.

Każdy zarejestrowany uczestnik biegł ze swoim urządzeniem (aplikacja śledząca lub zegarek z GPS), które rejestrowało osiągnięty wynik.

Pierwszych sto zarejestrowanych szkół otrzymało zestawy sprzętu sportowego. Natomiast dwieście pierwszych zarejestrowanych drużyn zostało nagrodzonych pakietami biegowymi, zawierającymi odzież sportową i medale.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

23.09.2021 r. uczniowie klasy 3 dp LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy 3dp LO z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

23 września 2021 roku, w ramach współpracy z Instytutem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyły się zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z elementów kryminalistyki. W dwóch zajęciach laboratoryjnych uczestniczyła klasa 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Pierwsze zajęcia na temat „Mikroskopowa analiza włosa” przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip oraz Pani dr Izabela Szućko – Kociuba. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z budową włosa, wykonali preparaty z własnych włosów oraz obserwowali je pod mikroskopem.

Drugie zajęcia na temat „Przeprowadzenie izolacji DNA roślin oraz zapoznanie z techniką elektroforetyczną przy zastosowaniu zestawu THERMO SCIENTIFIC(tm) PHIRE(tm) PLANT DIRECT PCR” przeprowadziła Pani mgr Anna Sielska i Natalia Czarniecka – studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki.

Kolejny raz, dzięki współpracy z Instytutem Biologii, a w szczególności dzięki życzliwości Pani dr inż. Ewy Filip, uczniowie mieli możliwość poznać tajniki laboratorium oraz  obsługiwać sprzęt laboratoryjny.

 

 

Opiekunowie grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa

23-26.09.2021 r. w Baia Sprie w Rumunii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu
“Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”
23 – 26.09.2021 r. Baia Sprie, Rumunia

 

W ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills – Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Program Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, w dniach 23 – 26 września 2021 r. w Baia Sprie w Rumunii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w projekcie (TPM). W  spotkaniu uczestniczyli delegaci wszystkich partnerów projektu. Z ramienia koordynatora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oddelegowano 4 uczestników oraz  2  uczestników ze Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. W spotkaniu stacjonarnie uczestniczyli partnerzy ze szkoły Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi z Turcji, z przedsiębiorstwa SMART IDEA Igor Razbornik s.p. ze Słowenii, z  administracji oświatowej Konya Il Milli Egitim Mudurlugu z Turcji, ze szkoły Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. z Portugalii oraz gospodarze spotkania ze  szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii. Ze względu na obostrzenia w  Bułgarii, spowodowane pandemią Covid-19, partnerzy z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter STEAM uczestniczyli w spotkaniu online.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie, ustalenie szczegółowego terminarza pracy oraz spotkań wymiany uczniów, omówienie prac nad  Rezultatami Intelektualnymi (IO), omówienie planu upowszechniania wyników projektu w  formie strony internetowej projektu oraz platformy eTwinning i omówienie kwestii finansowych związanych z prawidłowym rozliczaniem wydatków w projekcie.

Pierwszy dzień rozpoczął się od przemowy koordynatora z ramienia organizacji goszczącej p. Iolandy Sztrelenczuk, która przywitała gości, zaprezentowała swoją szkołę, miejscowość, region oraz tradycje rumuńskie. Następnie zabierali głos: Zastępca Szefa Administracji Oświatowej w Maramures oraz przedstawicielki lokalnych władz samorządowych. Po  zakończeniu oficjalnej części uczestnicy przystąpili do realizacji programu spotkania. Podsumowano dotychczasowe mobilności (TPM w Chojnie oraz LTT w Bułgarii), ustalono terminy przyszłych mobilności. W przerwie pomiędzy kolejnymi pracami gospodarze zaprosili uczestników na uroczysty tradycyjny rumuński obiad. Po przerwie ustalono daty zakończenia prac przy Rezultatach Intelektualnych numer 3 i 4.

Dzień zakończony został kolacją, w stuletnim domu na świeżym powietrzu, z regionalnymi przysmakami. Gospodarze zaskoczyli gości prezentacją tańców ludowych, do których zostali włączeni wszyscy uczestnicy. Kolejnym niespodziewanym punktem wieczoru był pokaz tradycyjnego garncarstwa, połączony z pamiątkowym podpisem uczestników na wylepionym naczyniu.

Drugi dzień rozpoczął się od omówienia przebiegu działań, prac oraz ich rezultatów na  platformie eTwinning, następnie omówiono dokumenty finansowe oraz plan upowszechniania działań. Po lunchu i krótkiej przerwie wszystkim uczestnikom zostały uroczyście wręczone certyfikaty udziału w TPM. W poczuciu dobrze wykonanej pracy nad  wszystkimi punktami programu oraz pełnego porozumienia w każdej poruszanej kwestii, nastąpiło oficjalne zamknięcie spotkania oraz serdeczne pożegnanie gości przed wyjazdem.

Pomimo napiętego programu uczestnicy znaleźli czas na krótką wycieczkę po urokliwej okolicy, zwiedzenie okolicznych atrakcji turystycznych, m.in. Wesołego Cmentarza czy  skosztowanie lokalnych smakołyków w okolicznych restauracjach.

 

 

Alicja Linkiewicz

Rafa Rafa

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

25 Festiwal Nauki w Warszawie

 

W dniach od 17 – 26 września 2021 roku, odbywał się w Warszawie 25 Festiwal Nauki. Celem Festiwalu jest udostępnianie społeczeństwu wiedzy oraz najnowszych odkryć naukowych. Imprezy Festiwalu odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i w seminaryjnych. Prelegentami są  naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe). W tym roku dostępne były warsztaty i spotkania online, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w Festiwalu. Spośród ogromu propozycji wybraliśmy te – związane z kierunkiem kształcenia klas przyrodniczych z  elementami kryminalistyki.

Uczniowie klasy 1 d LO uczestniczyli w spotkaniu weekendowym na temat „Wykrywanie wiedzy o przestępstwie – jakie możliwości dają obecne metody badawcze”. Podczas spotkania dr Jerzy Wojciechowski przybliżył informacje dotyczące sposobów wykrywania skrywanych informacji oraz skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu.

W spotkaniu na temat „Ujawnianie śladów krwawych na miejscu przestępstwa” uczestniczyli uczniowie klasy 2d LO, dzięki czemu dowiedzieli się jak plamy krwi mogą przyczynić się  do  rozwiązania sprawy oraz jakie metody stosują śledczy, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe.

W kolejnym spotkaniu udział wzięła klasa 3dp LO. Wykład na temat „Wykorzystanie Epigenetyki w kryminalistyce, czyli o określaniu wieku osób na podstawie DNA ze śladów” miał na celu przybliżenie słuchaczom podstaw mechanizmów epigenetycznych oraz  wykorzystaniu wiedzy o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do  określania wieku ludzi.

Organizatorem wszystkich tych spotkań było Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

Szczepienia uczniów

 

15 września 2021 r. naszej szkole został utworzony punkt szczepień, we współpracy z NZOZ „SALUS” S.C. w Chojnie, w ramach akcji #SZCZEPIMYSIĘ. Zaszczepionych przeciw  COVID-19 zostało 29 uczniów oraz 1 osoba zgłoszona jako członek rodziny. W sumie w szkole zaszczepionych jest 42,47% uczniów, 94,92% nauczycieli oraz 83,87% pracowników administracji i obsługi.

 

                                                                                             mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

AMBASADORKA ERASMUS+ !!!

Uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

w gronie Ambasadorów Erasmus+

Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z radością i dumą informuje, iż Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej Technikum Zawodowego, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, uzyskała tytuł Ambasadora Erasmus+ Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022.

EuroApprentices Europe jest rozbudowaną siecią absolwentów zawodowego Erasmusa+, w której uczestniczą stażyści z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch, a od tego roku także z Polski.

W br. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwróciła się do koordynatorów projektów mobilności zawodowej Erasmus+ o rekomendacje uczestników staży zagranicznych, którzy angażują się w projekt, dobrze reprezentują idee Programu Erasmus+, są entuzjastami zawodu, w którym się kształcą i posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym. J. Cezary Salamończyk, koordynator projektów w ZSP w Chojnie, rekomendował Paulinę Michałowską, obecnie odbywającą staż w Cerviola Hotel na Malcie w ramach projektu pn. „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” z Erasmus+. W roku szkolnym 2020/2021 Paulina także odbyła staż zagraniczny w restauracji Driegh Ltd na Malcie, w ramach projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejski staże” z Erasmus+. W 2020 r. uczestniczyła w IV edycji  Biegu Erasmusa. W 2021 r. brała udział w mobilności do Słowenii w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z PO WER. Od roku 2018 systematycznie podnosiła swoje kompetencje zawodowe i zdobywała nowe kwalifikacje w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” z  RPO WZ.

Poza uczestnictwem w realizowanych przez ZSP w Chojnie projektach, Paulina aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.  Jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, zajęła piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie Mistrz Wiedzy Hotelarskiej, a także trzecie miejsce w koszykówce i piłce siatkowej w ramach Wojewódzkiej i Powiatowej Licealiady.

Głównym zadaniem Pauliny, jako Ambasadorki Erasmus+, będzie stała działalność online głównie poprzez kanały social media oraz udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach sieci EuroApprentices. Pierwsze spotkanie sieci EuroApprentices odbyło się 15 września 2021 r. Obowiązkiem Ambasadorki Erasmus+ ZSP w Chojnie, będzie także uczestnictwo w okresowych „challenge’ach dla EuroApprenticów”, organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz składanie kwartalnych raportów z działalności.

Członkowie Sieci EuroApprentices są zachęcani do przekazywania wiedzy o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom oraz lokalnej społeczności, do podejmowania działań wykorzystujących Internet do prowadzenia relacji ze swojego udziału w Programie Erasmus+, w Sieci EuroStażystów oraz do nauki zawodu, np. na Instagramie, Facebooku, YouTube lub w innych aplikacjach. Ambasadorzy Erasmus+ są także motywowani  do aktywnego uczestnictwa lub organizacji różnego typu wydarzeń szkolnych, jak spotkania informacyjne, Dni Otwarte, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Mile widziana jest także współpraca Ambasadorów Erasmus+ z Regionalnymi Punktami Informacyjnymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, udział lub współpraca przy organizacji wydarzeń tematycznych, targów, szkoleń, konferencji realizowanych przez FRSE oraz współpraca z mediami.

 

Paulina Michałowska

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Rafa

13 – 15.09.2021 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu, zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz trwał od 13 do 15 września 2021 r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zostały opracowane procedury oraz regulamin kiermaszu. Informacja o kiermaszu została przekazana poprzez dziennik elektroniczny wychowawcom klas oraz uczniom. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki przyjmowane były od 6 do 10 września w bibliotece szkolnej, a następnie zostały poddane obowiązkowej kwarantannie. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Podręczniki wyeksponowano w bibliotece na specjalnie przygotowanych stołach.

Kupujący, w celu usprawnienia kiermaszu, mogli z jednodniowym wyprzedzeniem złożyć zamówienie na podręczniki w bibliotece lub drogą elektroniczną.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowała się mgr Gabriela Lasowska. Kiermasz jest doskonałą okazją, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Zachęcam do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzę świetnych ocen na sprawdzianach.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

10 jubileuszowa edycja Narodowego Czytania
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

 

  10 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się 10 jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w  środkach masowego przekazu. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku przez Prezydenta RP. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a w kolejnych latach odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zbioru Nowel polskich oraz w ubiegłym roku „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W tym roku czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To  wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i  gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do  języka potocznego. Jako cechy dulszczyzny wymienia się najczęściej: zakłamanie, obłudę i dbanie wyłącznie o pozory – postawy uważane za typowe dla mieszczaństwa.

Czytanie dzieła poprzedził krótki wstęp w wykonaniu pani mgr Edyty Krupy-Nadolny, która przedstawiła młodzieży rys historyczny akcji, a także cel przedsięwzięcia, jakim jest  promowanie czytelnictwa i ukazanie piękna literatury polskiej. Następnie rozpoczęło się  wspólne czytanie utworu przez uczniów klasy 1 abc LO, 1 HŻ oraz przez Panią Dyrektor Adrianę Salamończyk.

Akcja Narodowe Czytanie jest działaniem, które na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Ogłoszenie

Od 8 września 2021 r.  absolwentom  Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,  którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Wydawanie dokumentów odbywa się w budynku nr 1, ul. Dworcowa 3, po wcześniejszym umówieniu się  z pracownikiem sekretariatu telefonicznie  nr tel. 914142029  lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl.

Rafa

1.09.2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

Aby osiągnąć wielkie rzeczy,

musimy nie tylko działać, ale i marzyć;

 musimy nie tylko planować, ale też wierzyć.

Anatole France

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

 

1 września 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, podobnie jak  w  roku ubiegłym, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie było wspólnej, uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny. Pierwsze spotkania odbywały się  według ustalonego harmonogramu w różnych budynkach szkoły i o różnych godzinach. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, a pani dyrektor w sposób szczególny powitała uczniów klas pierwszych. Dziękując im za wybór naszej szkoły zapewniła, że  od  dzisiaj będziemy wspólnie podążać drogą, na której uczniowie będą mieli możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych, które pomogą im  się  rozwijać i spełniać. Ostatecznym celem tej drogi powinna być świetnie zdana matura oraz egzaminy zawodowe.

Wszystkim pierwszakom życzymy dużo wartościowych przygód i doświadczeń w naszej szkole.

Po kilkumiesięcznej przerwie nauczyciele i uczniowie wracają do nauki stacjonarnej, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, całą społeczność naszej szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na terenie całej placówki.

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie zabrakło również informacji związanych z 82 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Co roku pamiętamy o nieodległej jeszcze historii naszego kraju, tj. wojnie, która przetoczyła się przez naszą ojczyznę w latach 1939 – 1945. Oddajemy cześć żołnierzom i cywilom, którzy zginęli w walce, masowych egzekucjach i obozach zagłady, odnieśli rany lub stracili zdrowie w wyniku niewolniczej pracy. Pielęgnowanie pamięci o bolesnych doświadczeniach sprzed 80 lat jest ważne, ponieważ wyznacza przed nami zadanie budowania świata, w którym poczucie wolności i  bezpieczeństwa są jednymi z najważniejszych wartości.

Mimo wielu obaw i niewiadomych, zarówno uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym. Mamy przemożną nadzieję, że będzie to,  wbrew wszystkiemu, szczęśliwy i spełniony rok szkolny, który zakończy się pomyślnie za  dziesięć miesięcy.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa Rafa

2018-2021 r. doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu “Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” RPO WZ

DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

        Diagnoza przygotowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i przeprowadzona w formie ankiet wśród uczniów i nauczycieli, wyłoniła kluczowe obszary problemowe wpływające na sytuację edukacyjną uczniów i jakość realizowanego kształcenia zawodowego. Jednym z głównych problemów na jakie uczniowie zwrócili uwagę było niewystarczające wyposażenie pracowni szkolnych. Szczególne braki zauważono w pracowniach: informatycznej, gastronomicznej, budowlanej, hotelarskiej i samochodowej. W związku z tym zaplanowano w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” doposażenie tych 5 pracowni w nowoczesny i niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Pracownia hotelarska w trakcie montażu kompletu mebli

Przez cały okres trwania projektu zakupiono do:

– pracowni gastronomicznej: piec konwekcyjno-parowy, 2 kuchenki elektryczne, 6 zmywarek, 10 stołów roboczych w tym 6 ze zlewem jednokomorowym, szklany zestaw ekspozycyjny;

– pracowni hotelarskiej: telewizor 43-calowy, system mebli hotelowych, wózek room-service, urządzenie wielofunkcyjne, 1 komplet systemu oświetlenia, 2 komplety pościeli, 2 prześcieradła, 4 poduszki w 2 rozmiarach, kołdrę, nakładkę na materac, narzutę na łóżko, koc, wykładzinę dywanową;

– pracowni informatycznej: 15 laptopów, ekran dotykowy, 2 drukarki 3D z materiałami eksploatacyjnymi, drukarka 3D ze skanerem, drukarkę 3D z automatycznym poziomowaniem i magnetycznym podgrzewanym stołem, drukarkę 3D ze skanerem i modułem grawerującym, 2 komplety plansz dydaktycznych;

– pracowni budowlanej: 18 laptopów, wyrzynarkę, szlifierkę do gipsu z wyciągiem, odkurzacz przemysłowy, stół do tapetowania;

– pracowni samochodowej: 2 klucze dynamometryczne, klucz pneumatyczno-udarowy 1/2cala oraz przyrząd do pomiaru luzu układu kierowniczego.

Doposażenie pracowni w znaczący sposób podniosło ich standard, a co za tym idzie jakość kształcenia zawodowego. Spełniło również oczekiwania uczniów oraz nauczycieli, którzy nie kryją swojego zadowolenia z możliwości korzystania podczas procesu edukacji z nowych technologii, nowoczesnych sprzętów oraz pracy w warunkach jak najbardziej odzwierciedlających naturalne.

 

 

 

 


Alicja Linkiewicz

Rafa

21.07.2021 gościliśmy w szkole komisję ds. edukacji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych oraz komisję budżetu i gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie.

Wizyta Radnych Powiatu Gryfińskiego

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

26 lipca 2021 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji ds. edukacji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych oraz komisji budżetu i gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie obu komisji odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Obecny na nim był Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Krzemiński i dyrektor szkoły, Adriana Salamończyk. Radni zostali oprowadzeni przez panią dyrektor po całym, 5. hektarowym  terenie szkolnym i wszystkich, czterech budynkach szkolnych. Obejrzeli najciekawsze pomieszczenia, jak pracownie szkolne, salę kinową, pokój wypoczynkowy maturzystów, hotelik, sale gimnastyczne, strzelnicę pneumatyczną, Szkolny Punkt Przedsiębiorczości, Szkolny Punkt Informacji i Kariery, bibliotekę i czytelnię, internat i stołówkę, salę konferencyjną oraz bogato i nowocześnie pod względem TIK wyposażone sale lekcyjne. Spacerując po pięknie utrzymanym, zielonym terenie, obejrzeli m.in. ogród międzynarodowy, boisko wielofunkcyjne z bieżnią oraz siłownię zewnętrzną. Ogląd szkoły zajął  kilka godzin, pełnych wrażeń i pozytywnych ocen ze strony Państwa radnych, którzy po raz pierwszy zobaczyli, jak wielki jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Rafa

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie.

Wdrożenie platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie

 

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.  W spotykaniu uczestniczyli: dr hab. Bogdan Księżopolski, Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk, nauczyciel przedmiotów informatycznych Kamila Góra.

Platforma CyberSkiller działa w chmurze i  oferuje szereg działów związanych z tematyką informatyczną a są to m.in. systemy operacyjne Linux, sieci komputerowe, bazy danych,  bezpieczeństwo systemów operacyjnych, zaawansowane ataki na aplikacje www oraz algorytmika i programowanie. Z platformy będą korzystać uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Środowisko CyberSkiller oferuje laboratoria, które zapewniają praktyczną naukę poprzez symulację środowisk rzeczywistych, oprogramowania, programowania komputerowego i interfejsu wiersza poleceń. Każdy uczeń będzie posiadał dostęp do indywidulanych laboratoriów z opisem zadań do wykonania, każde zadanie praktyczne jest rozwiązane przez eksperta wraz z jego omówieniem i jest dostępne w postaci materiału video na platformie. Materiał ten prezentuje konkretny sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez ucznia, ale uczeń może też rozwiązać zadanie w inny sposób. Zadania zamieszczone na platformie są zgodne ze standardami europejskimi.

W przeciwieństwie do tradycyjnego nauczania, CyberSkiller oferuje naukę poprzez skoncentrowane, krótkie porcje edukacyjne (ang. micro learning), gdzie każda porcja edukacyjna ma na celu osiągnięcie określonego  wyniku uczenia się. Na platformie wykorzystywana jest grywalizacja, która będzie angażować uczniów, pobudzać do nauki i motywować do dalszej pracy.

Platforma CyberSkiller z pewnością wpłynie na wysoką jakość kształcenia w ZSP w Chojnie i zwiększy kompetencje informatyczne, które zaowocują na rynku pracy.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

5.07.2021 wydawano świadectwa dojrzałości.

Świadectwa maturalne

 

5 lipca 2021 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wydawano świadectwa maturalne. Zdający mogli odczytać swoje wyniki  już od godziny 8.30 logując się w  serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.

Tegoroczni absolwenci zobowiązani byli przystąpić do egzaminów  z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w części pisemnej: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W bieżącym roku nie była przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego. Absolwenci zostali również zwolnieni z obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym.

 Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego było uzyskanie wyniku co najmniej 30%  z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,  a przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym absolwent nie później niż do 12 lipca 2021 r. musi złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

Rafa Rafa

21.06-6.07.2021 r. obyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021

W terminie od 21 czerwca 2021 r.  do 6 lipca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do egzaminu przystąpili tegoroczni absolwenci Technikum Zawodowego, Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniowie klas 3 Technikum Zawodowego. Egzamin składał się z dwóch  części: pisemnej i praktycznej.

technik informatyk

technik informatyk

technik usług gastronomicznych

technik usług gastronomicznych

W technikum przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

– TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji,

– TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

– EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

– EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

– BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

– E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W branżowej szkole I stopnia przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– AU.20. Prowadzenie sprzedaży,

– MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

– MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej i 75 % z części praktycznej. Na wyniki egzaminów czekamy do 31 sierpnia 2021r.

 

 

 

Rafa Rafa

18.06.2021 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland.

Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland

 

18 czerwca 2021 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland. Konkurs został zorganizowany przez działającą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w  Lublinie spółkę “CyberSkiller”, a współorganizatorem konkursu był Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. Do przeprowadzenia konkursu została wykorzystana autorska platforma przeznaczona do edukacji specjalistów w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa, która została opracowana przez kierownika Katedry Cyberbezpieczeństwa UMCS w Lublinie – dra  hab. Bogdana Księżopolskiego.

Uczniowie Kamil Bielak (kl. 2 BIp), Kacper Fryska (kl. 4 TI), Piotr Pośniak (kl.  2  BIp), zdobywając I miejsce w województwie zachodniopomorskim, zakwalifikowali się do ścisłego etapu ogólnopolskiego.

Finał konkursu miał się odbyć w Lubelskim Parku Naukowo – Technicznym, ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną został przeprowadzony online. Każda drużyna na czas trwania konkursu miała podłączoną kamerę internetową, a całą relację na żywo prowadził p.  Bogdan Księżopolski. Po omówieniu zasad konkursu, uczestnicy przystąpili do  rozwiązywania zadań. Zadania były wykonywane z wykorzystaniem VPN, maszyn wirtualnych i systemu operacyjnego przeznaczonego do testowania zabezpieczeń, tj. Kali Linux. Punkty były naliczane w zależności od stopnia trudności zadania.

Do konkursu przystąpiło 160 szkół z całej Polski, 1340 uczniów, a do ścisłego finału zakwalifikowało się tylko 44 uczestników. Walka i determinacja była bardzo duża. W  kwalifikacji końcowej nasza drużyna zajęła 13 miejsce w kraju. Mieliśmy apetyt na  więcej, ale i tak, wynik ten jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. Zdobyta wiedza z  zakresu cyberbezpieczeństwa pozwoli lepiej przygotować się do kolejnej edycji w  przyszłym roku.

Bardzo dziękuję chłopcom za poświęcony czas na przygotowanie się do konkursu oraz  za zaangażowanie, które z pewnością może być mierzone w gigabajtach 🙂  Gratuluję!

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

17.06.-2.07.2021 r. uczestniczyliśmy w projekcie „Towards Zero Waste” z Erasmus+ realizowanym wspólnie z chojeńskim Stowarzyszeniem Douzelage.

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT
STOWARZYSZENIA DOUZELAGE w Chojnie i ZSP w CHOJNIE
ZAKOŃCZONY SUKCESEM

 

 Chojeńskie Stowarzyszenie Douzelage wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniach od 27. czerwca do 1. lipca 2021 r. realizowali projekt „Kierunek bez odpadów” (Towards zero waste) w ramach programu Erasmus+. Uczestnikami wymiany młodzieży było 40 osób, w wieku 15-18 lat wraz z opiekunami, z zaprzyjaźnionych organizacji partnerskich z: Marsaskali z Malty, Siret z Rumunii, Köszeg z Węgier oraz z Chojny.

            Projekt powstał w celu przedstawienia młodzieży roli świadomego konsumenta, zapoznanie ich z metodami efektywnego recyklingu odpadów domowych, przygotowanie do bycia aktywnym w promowaniu problemów środowiska, zwiększanie ich aktywności społecznej oraz budowanie tożsamości europejskiej.

            Program pięciodniowego spotkania w Chojnie, oprócz zadań, które uczestnicy musieli wykonać zgodnie z wytycznymi projektu, został wzbogacony przez organizatorów o wiele różnego rodzaju aktywności. W ramach integracji grupy przygotowały prezentacje na temat partnerskiego państwa, zostało zorganizowane barbecue nad jeziorem, przy muzyce, z grillem, wspólnym pieczeniem kiełbasek na ognisku, zabawami i grami na powietrzu oraz wycieczka z przewodnikiem po Chojnie.

Zgodnie z założeniami, uczestnicy projektu przed przyjazdem do Chojny przygotowali ankiety na temat nawyków związanych z kwestiami środowiskowymi w swoich krajach, w różnych grupach wiekowych. Wyniki przedstawili i porównali podczas debaty. Posprzątali swoje lokalne tereny, uwiecznili to zadanie na zdjęciach, które wzięły udział w konkursie „Przed i po sprzątaniu”. Odbyły się warsztaty na temat segregacji i recyklingu odpadów domowych oraz wiele rozmów na tematy związane z obawami, ale też nadziejami młodych, co do przyszłości naszej planety. Uczestnicy odwiedzili Bajkowe Przedszkole w Chojnie, gdzie w formie zabaw uczyli najmłodszych mieszkańców gminy świadomego segregowania odpadów. Podczas wyjazdu do Szczecina zwiedzili niesamowite laboratorium Wydziału Ochrony Środowiska ZUT, gdzie  dowiedzieli się, jak można wykorzystać algi do różnych rodzajów źródeł energii oraz odwiedzili Dom Skandynawski, który jest przykładem życia bezodpadowego. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z burmistrz Chojny, podsumowanie i ewaluacja projektu. Zwieńczeniem była pożegnalna kolacja w restauracji, podczas której koordynator projektu pan Janusz Cezary Salamończyk wręczył wszystkim uczestnikom dokument Youthpass potwierdzający udział w projekcie oraz upominki w postaci T-shirta oraz worka z logo projektu.

Młodzież zgodnie uznała, że tego typu projekty w dzisiejszym świecie są niezwykle potrzebne. Podczas spotkania, młodzi ludzie nauczyli się wiele o życiu bez odpadów, nabyli świadomość w kwestii ochrony środowiska. Poza tym uczestnicy podkreślali, jak wiele znaczy dla nich kontakt z inną od ich kulturą, obyczajami, doskonalenie języka oraz przełamanie własnych barier językowo-kulturowych, a przede wszystkim możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni.

Alicja Linkiewicz

Rafa

15.06.2021 r. odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania” w ramach programu „Młodzi w Akcji+”.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

 [Henry Ford]

 

Debata „Wady i zalety zdalnego nauczania”

 

15 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania”. Debatę, jako projekt uczniowski kończący udział w programie „Młodzi w  akcji+”, zorganizowały uczennice Wiktoria Podyma, Kinga Woźniak, Amelia Zalcewicz pod opieką mgr Doroty Szwiec. Celem debaty było poznanie opinii uczniów i nauczycieli nt.  wad i zalet zdalnego nauczania. W debacie udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Adriana Salamończyk, Wicedyrektor Szkoły pani Małgorzata Limanówka, pedagodzy szkolni, nauczyciele i  przedstawiciele uczniów z poszczególnych klas.

Udział w debacie polegał na wspólnym podjęciu dyskusji poprzez udzielanie odpowiedzi na  zadawane przez organizatorki pytania. Była to debata panelowa, uwzględniająca panel dyskusyjny, pozwalający na szczere opinie i wypowiedzi dotyczące zdalnego nauczania.

Miłym akcentem była muzyczna niespodzianka w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczennic naszej szkoły – Wanesy Adamskiej i Martyny Bartosewicz.

Podsumowaniem debaty było wyciągnięcie wniosków, na podstawie udzielonych odpowiedzi, pozwalających określić czy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie są za czy przeciw zdalnemu nauczaniu. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się  za  tym, że zdalne nauczanie ma więcej wad niż zalet.

Bardzo ważnym elementem podsumowania debaty była wymiana uwag i wskazówek miedzy nauczycielami i uczniami. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na wypracowanie rekomendacji odnośnie przebiegu zdalnego nauczania. Zdalne nauczanie w opinii uczestników debaty spowodowało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli dostosować się do nowych, trudnych warunków i zaakceptować wyzwania, które postawiło przed wszystkimi zdalne nauczanie.

Na zakończenie debaty pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka podziękowała organizatorkom za przeprowadzenie debaty i pogratulowała pomysłu na projekt uczniowski. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników debaty.

Bardzo dziękuję uczestnikom debaty za przyjęcia zaproszenia i bardzo aktywny udział w debacie. Dziękuję za szczerość, cenne uwagi i wskazówki, za otwartość, pozytywne emocje, dzięki którym możemy wspólnie sprostać nowym wyzwaniom w nowej szkolnej rzeczywistości.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

14.06.2021 r. „Szczepimy się”.

„Szczepimy się”

 

 1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat [więcej]
 2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat [więcej]
 3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN [więcej]
 4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 [więcej]
Rafa

14-17.06.2021 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

 

W dniach 14-17 czerwca 2021 r. w ZSP w Chojnie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach ogółem głosowało 378 uczniów. Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza, w składzie: Paulina Michałowska, Oliwia Biernacka, Jakub Woźniak, oraz opiekunowie: mgr Karina Chorąży i mgr Leszek Lejman.

Ze względu na sytuację epidemiczną, głosowanie przeprowadzano z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniowie w klasach oddawali głosy, które w zaklejonych kopertach były dostarczone Komisji Wyborczej.

    Do Rady Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowało się pięcioro kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów:

 1. Witkowska Emilia – 166 głosów,
 2. Cholewa Paulina – 136 głosów,
 3. Podniesiński Piotr – 89 głosów,
 4. Kowalski Hubert – 86 głosów ,
 5. Jońca Hanna – 84 głosy.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za chęć aktywnego udziału w pracy szkoły. Nowo wybranym członkom SU gratulujemy, życzymy zapału do pracy i świeżych pomysłów.

mgr Leszek Lejman

Rafa

7.06.2021 r. uczniowie klasy 3 TŻ wzięli udział w wykładzie na temat prawa pracy i BHP zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wykład online dotyczący prawa pracy i BHP w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”

 

7 czerwca 2021 r. uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w wykładzie, zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, na temat prawa pracy i BHP. Wykład odbył się na lekcji działalność gospodarcza w gastronomii w ramach realizowanego w naszej szkole programu „Kultura bezpieczeństwa”. Spotkanie poprowadził Pan mgr Artur Kwiatkowski z Inspekcji Pracy w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania, w trakcie prowadzonych zajęć, zapoznali się z ciekawą prezentacją dotyczącą rozpowszechniania wśród młodzieży wiedzy nt. prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Omówiono również różnice pomiędzy umową o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. Na podstawie licznych przykładów wykładowca podkreślił, iż podejmując pracę bardzo ważne jest podpisanie odpowiedniego rodzaju umowy oraz zwracanie uwagi na warunki w niej zawarte.

Uczniowie obejrzeli również krótki film dot. handlu ludźmi, jako przestroga przed wakacyjnym zatrudnianiem się i łatwym zarobkiem.

Tego typu działania, prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy młodych ludzi. Zdrowie i życie człowieka jest najważniejsze.

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

6 – 13.06.2021 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” dziesięcioro uczniów wraz z opiekunem wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Portugalii.

Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Portugalii w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

W dniach od 6 do 13 czerwca 2021 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dziesięcioro uczestników projektu i jeden nauczyciel wzięli udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w miejscowości Arcos de Valdevez w Portugalii. Celem projektu było porównanie procesu cyfryzacji w  Polsce i Portugalii, a także omówienie zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z dyrekcją Escola Profissional do Alto Lima, która nas gościła i integracji z tutejszą młodzieżą. Udaliśmy się na wycieczkę krajoznawczą, na  której mieliśmy okazję zapoznać się z rówieśnikami w miłej atmosferze, w pięknych okolicznościach przyrody parku narodowego.

W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia warsztatowe, osadzone w tematyce projektu. Na  początku zaznajomiliśmy Portugalczyków z naszym krajem, pokazując im prezentację o  Polsce, polskim systemie edukacji i krótki film do nauki języka polskiego. Portugalscy uczniowie oprowadzili nas po szkole. Następnie prowadziliśmy lekcje dotyczące e – usług oraz tego jak możemy je wykorzystać. Rozmawialiśmy o tym, jak być bezpiecznym w sieci i  czego nie powinno się robić w Internecie. Ponadto tematami naszych zajęć były ochrona wizerunku w sieci, porównanie procesu cyfryzacji w naszych dwóch krajach oraz przyszłość Internetu. W trakcie zajęć, pracując w grupach, robiliśmy mapy myśli, plakaty i inne zadania związane z tematami. Rozwiązywaliśmy quizy, które miały sprawdzić, jaką wiedzę wynieśliśmy z warsztatów. Jak na projekt związany z cyfryzacją korzystaliśmy z wielu rozwiązań cyfrowych, m.in. do przeprowadzania ankiet czy zbierania wypowiedzi.

Nasz wyjazd to nie tylko praca. W ramach projektu mieliśmy zaplanowany czas na  zwiedzanie portugalskich miast, takich jak Porto i Braga. Poznaliśmy historyczne zabytki Portugalii i tutejszą kuchnię. Podczas pobytu nie zabrakło także wycieczki nad ocean i nauki surfowania. Na koniec projektu podsumowaliśmy ankietę na temat cyfryzacji społeczeństwa w Portugalii i Polsce, a także dyskutowaliśmy na temat przyszłości Internetu i możliwego rozwoju e – usług.

Wyjazd okazał się bardzo przyjemny i ciekawy. Udało nam się zrealizować wszystkie tematy, a sam wyjazd pomógł nam wzbogacić naszą wiedzę i rozwinąć nasze umiejętności.

Zrozumieliśmy jak wiele korzyści czerpiemy z użytkowania Internetu, ale także dowiedzieliśmy się jak wiele niebezpieczeństw czyha w sieci. Dodatkowo mogliśmy doskonalić swoje umiejętności, np. prezentacji, pracy w grupie czy interpersonalne.

Opiekunem wyjazdu był Pan Leszek Lejman.

 

Uczestnicy projektu:

Jakub Andrzejczyk, Magda Braszka, Nikola Hołota, Malwina Kalandyk, Oskar Klęczar, Filip Rosochacki, Oliwia Sugier, Natan Szybowski, Michał Wańczurowski, Kacper Wąsik.

 

Rafa Rafa

05.2021 r. Kampania “Kwalifikacje 2025+”.

Kampania „Kwalifikacje 2025+”

 

20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii jest Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC.

Uczniowie naszej szkoły spośród pięciu wskazanych kwalifikacji, wybrali dwie kwalifikacje, z których przystąpią do certyfikowanego egzaminu VCC.

Ośmioro uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacjiGrafik komputerowy”: Igor Czynsz, kl. 2 BIp, Filip Głuszakiewicz, kl. 2 acp LO, Bartłomiej Lewandowski, kl. 2 BIp, Martyna Orszulak, kl. 2 BIp, Piotr Pośniak, kl. 2 BIp, Michał Przybył, kl. 2 BIg, Wiktoria Wiergowska, kl. 2 abd LO oraz Aleksandra Wrona, kl. 2 bdp LO.

  

Dwunastu uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”: Paulina Cholewa, kl. 2 abd LO, Amelia Gorzelańczyk, kl. 2 abd LO, Nikola Hołota, kl. 2 HŻp, Aleksandra Kowalska, kl. 2 HŻp, Zuzanna Kowalska, kl. 2 HŻp, Jakub Matuszewski, kl. 2 BIp, Małgorzata Mroczek, kl. 2 abd LO, Kamil Sakwa, kl. 2 BIp, Jakub Śliwa, kl. 2 BIp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 2 BIp, Sebastian Szalewski, kl. 2 bdp LO oraz Oskar Zawadzki, kl. 2 BIp.

Uczniowie otrzymali podręczniki na podstawie, których będą przygotowywać się do egzaminów.

W maju rozpoczęły się zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w wybranej kwalifikacji. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji „Grafik komputerowy” prowadzi p. Krzysztof Janik, zajęcia przygotowujące do egzaminu w kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” prowadzi p. Emilia Marcinkowska oraz p. Barbara Zubala.

 

mgr Małgorzata Limanówka

 

Rafa

31.05.2021 r. uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w wykładzie online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?”

 

31 maja 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Tytuł wykładu to: „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?”, a jego prelegentem był pierwszy radca w Wydziale Politycznym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO – dr Rafał Domisiewicz.

Pan doktor opowiadał o relacjach pomiędzy NATO i Unią Europejską, koncentrując się  na  zagadnieniach współpracy pomiędzy organizacjami. Sporo miejsca poświęcił zagadnieniu budowy armii europejskiej i płynących z tego korzyściach, jak i zagrożeniach. Wyjaśnił wiele aspektów polityki międzynarodowej oraz zawiłych kwestii dotyczących polityki prowadzonej obecnie przez Rosję, w tym aneksję Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy.

Przybliżył politykę Stanów Zjednoczonych i zaangażowania tego kraju w bezpieczeństwo światowe. Omówił również rolę europejskich sojuszników w tworzeniu bezpieczeństwa zbiorowego w ramach NATO. Na koniec przyszedł czas na pytania, zadawane przez  studentów i uczniów, dotyczące polityki bezpieczeństwa.

Udział w wykładzie pomógł zrozumieć naszej młodzieży wiele aspektów i działań realizowanych na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organizacjami. Uczniowie dowiedzieli się o projekcie budowy i zamówieniu wspólnego samolotu do tankowania w powietrzu. W  odpowiedzi na tytuł debaty wyraźnie widać, że obie organizacje traktują siebie jak  równoprawnych partnerów, wzajemnie się uzupełniając.

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.05.2021 r. uczniowie klas 2 acp LO i 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???”

 

W dniu 28 maja 2021 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: “Dzieciobójstwo czy  zabójstwo???”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1ac LO i 2abd LO, pod  opieką pani Justyny Gały i Gabrieli Lasowskiej. Wykład prowadziła pani mgr Monika Niedźwiecka.

Oba wymienione w tytule wykładu terminy zdają się być tożsame, stąd też bardzo często używane są zamiennie. W języku prawnym jednak nie ma synonimów, dlatego dwie przedstawione frazy nie mogą być jednoznaczne, a stanowią dwa odrębne, choć nie aż tak bardzo oddalone od siebie przestępstwa, z których jedno jest występkiem, a drugie zbrodnią.

Na wstępie pani magister Niedźwiecka przedstawiła art.148 k.k. który dotyczy przestępstwa zabójstwa, omówiła jakie są znamiona czynu podstawowego oraz kwalifikowane typy zabójstw.

Kolejne zagadnienie dotyczyło definicji zabójstwa i dzieciobójstwa oraz wynikających między nimi różnic. Dowiedzieliśmy się czym jest zabójstwo i jakie istotne czynniki muszą zaistnieć, aby czyn zakwalifikować jako dzieciobójstwo. Dzieciobójstwo na kartach kodeksu nie jest odległe od zabójstwa „zwykłego”, zajmuje kolejną jednostkę w kodeksie karnym art.  149 kk. Czynność wykonawcza również polega na pozbawieniu życia. Na tym jednak podobieństwa się kończą. W przeciwieństwie do zabójstwa, dzieciobójstwo jest  przestępstwem indywidualnym, nie może go więc popełnić każdy, a jedynie matka narodzonego dziecka. Istotny jest także czas popełnienia tego występku oraz stan psychiczny sprawczyni i to właśnie ze względu na ten stan, wprowadzono istotne zmniejszenie karalności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prawo karne chroni życie dziecka tak samo jak dorosłego człowieka. Jakakolwiek inna osoba współdziałająca z matką: podżegacz, pomocnik, współsprawca odpowie za zabójstwo w typie podstawowym, za co grozić mu będzie kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W  Polsce za każdym razem to sąd orzeka, czy zabójstwo jest uprzywilejowane, powołując biegłych sądowych, którzy pomagają zrozumieć motywy działania i ocenić, na ile sytuacja mogła wpłynąć na poczytalność kobiety.

Na zakończenie prowadząca wykład omówiła przykłady zabójstwa i dzieciobójstwa wraz  z  wydanymi wyrokami w sprawach. Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom temat, który budzi w społeczeństwie zawsze wątpliwości i kontrowersje, ale uświadomił jak  trudno orzekać w takich sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa

28.05.2021 r. w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” odbyła się lekcja otwarta godziny wychowawczej.

Lekcja otwarta godziny wychowawczej w ramach programu „Aktywna tablica”

 

28.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Na godzinie wychowawczej, w klasie 2WZp branżowej szkoły I st.  zaproszony doradca zawodowy Pani Dorota Szwiec, przeprowadziła zajęcia dotyczące motywacji. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Zajęcia obserwowali zaproszeni nauczyciele ze szkół gryfińskich.

Prowadząca zadawała pytania czym jest motywacja, czy uczniowie mieli motywację, aby przystąpić dzisiaj do zajęć.

Przedstawiała różne uwarunkowania fizjologiczne oraz psychiczne motywacji, czyli co zrobić aby nam się „chciało chcieć”.

Na koniec Pani Szwiec obiecała uczniom zajęcia praktyczne, kiedy będą już mogli spotkać się  w klasie.

mgr Barbara Zubala

Rafa

27.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Lekcja biologii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

27 maja 2021 roku odbyła się lekcja otwarta z biologii, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w  zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Lekcję przeprowadziła Pani Magdalena Michońska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Tematem lekcji był Fonoholizm.

W lekcji, w ramach narzędzi IT, prowadząca wykorzystała prezentację multimedialną i filmy edukacyjne, które pokazały, w jaki sposób telefony zawładnęły naszym życiem codziennym.

Omówione zostały zagrożenia związane z używaniem telefonów komórkowych. Szczególnie zwrócono uwagę na to, aby ograniczyć używanie telefonu minimum 40 minut przed snem. Telefon emituje światło niebieskie, które zaburza produkcję melatoniny odpowiedzialnej za  jakość naszego snu. Przestrzegano również młodzież przed używaniem telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów, ponieważ jego używanie zwiększa ryzyko wypadku aż o 30%.

Uczniowie podczas lekcji chętnie zadawali pytania, a zajęcia odbyły się w przyjaznej atmosferze.

mgr Karina Chorąży

Rafa

LO 2021

Rok 2021


Klasa III ac

Wychowawca mgr Edyta Krupa-Nadolny

Andrzejewski Jakub

Bencal Klaudia

Cacek Marcel

Dalenkiewicz Kamila

Drapała Kamila

Dyrcz Kacper

Kosińska Jessica

Kowalczuk Sandra

Kozak Magdalena

Kozak Mateusz

Kudłak Jakub

Kuśpiś Łukasz

Kuziemkowska Katarzyna

Lewandowski Filip

Lorenc Zuzanna

Sobczak Jakub

Sołtys Eryk

Sosnowska Katarzyna

Stańczuk Sandra

Sulikowski Bartłomiej

Szulc Magdalena

Turkiewicz Maja

Warda Szymon

Wojtaś Michał


Klasa III bd

Wychowawca mgr  Edyta Daszkiewicz

Babicz Paula

Bała Bartosz

Będzak Łukasz

Białek Bartosz

Biel Łukasz

Bosy Michał

Budzyń Tomasz

Dybizbański Kacper

Kalandyk Karolina

Kasperek Amelia

Klęczar Oskar

Konsik Julia

Końcub Filip

Lejman Julia

Lorenc Jakub

Mendyk Hanna

Nizio Alicja

Noskowiak Julia

Pawelec Julia

Przybylski Michał

Rębacz Oliwia

Rojkowski Michał

Sugier Oliwia

Tulko Adianna

Wąchała Kaja

Witkiewicz Nikola

Zielinkiewicz Maja

 

Rafa Rafa

TH 2021

Rok 2021


Klasa IV TH
wychowawca mgr  Izabela Barylska

Błoch Kamila

Dziedzicz Martyna

Famulak Dajana

Półchłopek Zuzanna

Sawko Aleksandra

Szachnowska Julia

Szlachetka Nikola

Śliwka Małgorzata

Ziółkowska Zuzanna

Rafa

TB 2021

Rok 2021


Klasa IV TB
wychowawca mgr  Kamila Góra

Biczyński Kacper

Cholewa Michał

Czarnecki Maciej

Janecki Dawid

Piotrowski Dawid

Sawicki Maciej

Siarkiewicz Bartosz

Szkolnicki Tomasz

Wójcik Adam

 

Rafa

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta elementów kryminalistyki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z elementów kryminalistyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z elementów kryminalistyki, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Lekcję na temat: Daktyloskopia – budowa i rodzaje śladów linii papilarnych przeprowadziła Pani mgr Agnieszka Pawlaczyk. Stacjonarnie w lekcji uczestniczyli uczniowie klasy 2dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Obserwatorami zajęć, poprzez aplikację Ms Teams, byli nauczyciele współpracujący ze szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani z właściwościami, budową i rodzajami wzorów linii papilarnych. Na koniec zajęć uczniowie wykonali ćwiczenie praktyczne, mające na celu wyszukanie 12 minucji na materiale dowodowym i porównawczym odcisków palców.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa Rafa

24.05.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką” zorganizowanym przez Instytut Historyczny US.

Wykład online “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką”

 

24 maja 2021 r. uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym, wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego na temat “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką”.

Spotkanie rozpoczęła pani dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji. Wykład poprowadził dr hab. Radosław Skrycki, prof. US.

Wykładowca przedstawił genezę oraz ważne wydarzenia z wojny trzydziestoletniej, trwającej w Europie z różnym natężeniem w latach 1618 – 1648, a prowadzonej przez protestantów przeciwko cesarzowi katolickiemu.

W drugiej części pan profesor odpowiadał na pytania słuchaczy. Został zapytany między innymi o postać wodza i polityka Albrechta Wallensteina i wątek Polski w wojnie trzydziestoletniej.

            Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Krzysztof Pośniak

 

Rafa

24.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta geografii w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z geografii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

24 maja 2021 r. w ramach programu „Aktywna tablica” pani Edyta Daszkiewicz przeprowadziła lekcję otwartą z geografii. Lekcja odbyła się z wykorzystaniem platformy MS  Teams. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 1 BI oraz 5. nauczycieli współpracujących ze  szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, powstałej w wyniku Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 –„Aktywna tablica”.

Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność morza – obejmował zakres materiału z podstawy programowej do geografii na poziomie podstawowym.

W lekcji, w ramach narzędzi IT, wykorzystane zostały: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, animacje procesów zachodzących w strefie brzegowej z  Multiteki – Oblicza Geografii wydawnictwa Nowa Era oraz program Google Earth. Dobór narzędzi uatrakcyjnił realizację tematu i umożliwił zaangażowanie uczniów podczas lekcji.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

19.05.2021 r. w ramach programu Aktywna tablica przeprowadzona została lekcja otwarta godziny wychowawczej.

Lekcja otwarta godziny wychowawczej w kl. 1 PDW

w ramach programu „Aktywna tablica”

 

19.05.2021 r., w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się lekcja otwarta godziny wychowawczej w  kl. 1 PDW, którą poprowadziła mgr Dorota Szwiec. Lekcja odbyła się online za pomocą aplikacji MS Teams. W lekcji wzięli udział nauczyciele gryfińskich szkół średnich, zaangażowanych w sieć współpracy międzyszkolnej w ramach Aktywnej tablicy. Temat lekcji: Gra profilaktyczna – Profil Mocy. Budowanie pozytywnych relacji po powrocie do  nauki stacjonarnej. Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID – 19, pozwoliły na przygotowanie uczniów na bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej. Pandemia i izolacja uczniów podczas nauki zdalnej spowodowała, że relacje rówieśnicze zostały zaburzone. Stąd tak ważne, aby szkoła po powrocie do nauki stacjonarnej zadbała o dobre samopoczucie uczniów, budowała prawidłowe relacje i stworzyła bezpieczną przestrzeń dla  uczniów. W trosce o bezpieczeństwo uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej pani Szwiec przypomniała uczniom Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID – 19. Dodatkowo zastosowanie gry profilaktycznej „Profil Mocy” pozwoliło uczniom na  swobodne wypowiedzi dotyczące umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań. Podczas zajęć prowadząca wykorzystała również mapę emocji i koło uczuć, dzięki której młodzież rozpoznawała i nazywała własne emocje i uczucia, a także rozwijała świadomość własnych granic.

Na zakończenie lekcji pani Dorota Szwiec zastosowała elementy bajkoterapii, układając na potrzeby zajęć bajkę profilaktyczną. Lekcja została poprowadzona w formie pogadanki z wykorzystaniem elementów dyskusji, co spowodowało duże zaangażowanie uczniów. Uczniowie chętnie wypowiadali się, mówiąc o swoich emocjach i uczuciach.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

18.05.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w wykładzie online „Co się dzieje z naszym głosem w wyborach? Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online
„Co się dzieje z naszym głosem w wyborach?
Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym”

 

Co matematyk ma do powiedzenia o wyborach politycznych? Jak się okazuje, matematycy mają na ich temat do powiedzenia sporo, o czym przekonali się uczniowie klasy 2 bdp LO, którzy w dniu 18 maja 2021 r. wzięli udział w wykładzie online zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr Agata Pyrzyńska z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Uczestnicy wykładu mieli okazję poznać różne systemy wyborcze oraz ich wady i zalety pod  kątem złożoności obliczeniowej. Pani doktor omówiła podstawowe typy systemów wyborczych: większościowe – historycznie starsze i prostsze w swej istocie oraz  proporcjonalne, które są bardziej skomplikowane, ale jak podaje literatura, lepiej oddają preferencje wyborców.

Ustalenie wyników wyborów proporcjonalnych, a takimi są np. wybory do PE, Senatu, Rad Powiatu czy Sejmiku, odbywa się na podstawie formuły matematycznej, która umożliwia przeliczanie oddanych głosów na mandaty. Na wykładzie dr Agata Pyrzyńska przybliżyła uczniom bliżej dwie metody: Sainte – Lague’a oraz d’Hondta. Nazwa pierwszej formuły pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka André Sainte – Laguë, drugiej zaś  od  nazwiska belgijskiego matematyka Victora D’Hondta.

Analizując podane na wykładzie przykłady uczestnicy uświadomili sobie, że zależnie od przyjętej metody można otrzymać różne wyniki wyborów: metoda Sainte-Lague’a sprzyja ugrupowaniom, które w wyborach uzyskały mniejszą liczbę głosów, z kolei metoda d’Hondta, jest korzystniejsza dla partii, które uzyskały najwięcej głosów.

Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom niuanse współczesnego prawa wyborczego, ale uświadomił również, że prawo to nie tylko suche paragrafy, ale i w tych paragrafach kryją się ciekawe rzeczy, takie jak np. formuły matematyczne.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się wziąć udział w podobnym wykładzie.

mgr Anna Krzemińska

Rafa Rafa

13.05.20021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta z biologii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

13.05.20021 r. odbyła się kolejna lekcja otwarta, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Zajęcia z biologii przeprowadziła pani Magdalena Michońska – nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Tematem zajęć był rozwój zarodkowy i płodowy człowieka.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystała materiały z e – booków, filmy obrazujące zapłodnienie, a także kolejne fazy rozwoju zarodkowego i płodowego oraz poród.

Omówiono funkcje łożyska. Szczególny nacisk nauczycielka położyła na informację dotyczącą wnikania do płodu, poprzez łożysko, wielu substancji szkodliwych.

Uczniowie podczas zajęć uzupełniali karty pracy, wykazując się nabytą podczas lekcji wiedzą. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

11.05.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

Wykład online „Polska droga do NATO”

 

11 maja 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

Pan Waszczykowski pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, a obecnie jest europosłem oraz wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej. Tematem wykładu była trudna droga do  członkowska Polski w Pakcie Północnoatlantyckim – od momentu przełomu w roku 1989 do momentu wstąpienia do sojuszu w 1999 roku.

Dr Waszczykowski przedstawił rys historyczny, dotyczący powstania organizacji, sięgając czasów I i II wojny światowej. Nasza młodzież poznała dylematy polskiej polityki zagranicznej w momencie uzyskania pełni suwerenności, a także uwarunkowania historyczne. Dużo uwagi, podczas tego wykładu, było poświęcone zmianom, które trzeba było dokonać w  prawie oraz w strukturach Sił Zbrojnych, dostosowaniom do zmieniających się realiów geopolitycznych.

Ważną rolę odegrały działania Polski, która aktywnie uczestniczyła w operacjach i  ćwiczeniach wojskowych, szkoląc swoich żołnierzy u boku krajów będących członkami NATO od wielu lat. Dzięki temu uzyskiwano wiedzę i niezbędnie doświadczenie.

Podczas spotkania online sporo uwagi poświęcone było Rosji i jej reakcji na polskie działania, zmierzające do członkostwa w NATO. Następnie wykładowca odpowiadał na  pytania zadawane przez uczestników wykładu, m.in. uzasadniając obecność wojsk amerykańskich i sojuszniczych w Polsce. To bardzo interesujące spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Z  niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie już 20 maja, które będzie dotyczyć działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

mgr Marek Bednarz

 

Rafa

10.05.2021 r. Otylia Kierul z kl. 2 acp LO zajęła I miejsce w szkolnym konkursie „Ekologia w moim domu”.

Konkurs „Ekologia w moim domu” rozstrzygnięty

 

10.05.2021 r. rozstrzygnięty został konkurs szkolny „Ekologia w moim domu” ogłoszony w ramach obchodów Dnia Ziemi. Konkurs polegał na nakręceniu filmiku promującego ekologię w życiu codziennym. Mogły w nim wziąć pojedyncze osoby lub  zespoły, maksymalnie trzyosobowe. Do organizatorów trafiło 6 filmików. Każdy z  nich  przedstawiał przykłady dbania o środowisko, czynności i postawy, które świadczą o  dużej świadomości ekologicznej uczestników konkursu i ich rodzin.

Komisja konkursowa w składzie:

– mgr Edyta Daszkiewicz – przewodnicząca

– mgr inż. Andżelika Szkuciak – członek

– mgr Barbara Zubala – członek

– mgr Aneta Żurawska – członek

po obejrzeniu konkursowych filmików ogłosiła wyniki.

1 miejsce – Otylia Kierul, kl. 2 ac p LO

2 miejsce – Wanesa Adamska, Emilia Witkowska, Kinga Woźniak, kl. 1 b LO

3 miejsce – Nikola Hołota, Aleksandra Kowalska, Zuzanna Kowalska, kl. 2 HŻ p

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za  zaangażowanie.

Organizatorzy

Rafa

8.05.-4.06.2021 uczniowie klas TI odbyli staże zawodowe w Rumunii z projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus+ .

Staż zawodowy w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia)
w ramach projektu mobilności Erasmus+
„Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”.

 

Czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się  w zawodzie technik informatyk, odbyło staże zagraniczne w ramach projektu mobilności Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”. Staże trwały cztery tygodnie i zostały zrealizowane w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia). Uczniom podczas całej mobilności towarzyszył opiekun, nauczyciel ZSP w Chojnie.

W początkowym okresie staży uczniowie poznali funkcjonowanie urzędu, spotkali się na krótko z burmistrzem Siret oraz został im przedstawiony opiekun merytoryczny staży. Przebieg staży był zgodny z opracowanym wcześniej programem oraz porozumieniem między instytucjami wysyłającą i przyjmującą. Szczegółowe zagadnienia zostały przedstawione w opisie jednostek ECVET i są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi kwalifikacji EE.08.

Uczniowie odbywający staż byli pod stałą opieką merytoryczną specjalisty IT z instytucji przyjmującej, wykonywane przez nich zadania podlegały ewaluacji ze strony opiekuna. Stażyści prowadzili na bieżąco wymaganą dokumentację, która była sprawdzana systematycznie przez ich szkolnego opiekuna.

Uczniowie ZSP w Chojnie wraz ze swoim opiekunem podczas pobytu w Rumunii, mieli możliwość zrealizowania bogatego programu kulturowego. Odbyli z przewodnikiem spacer po Siret, zwiedzili obronne monastyry w Sucevita i Voronet, zamek obronny i obserwatorium astronomiczne w Suceava, kopalnię soli w Cacice oraz polską wieś Nowy Soloniec.

Wszystkie zaplanowane do realizacji  podczas mobilności w projekcie Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” zadania, zostały wykonane.

 

Rafa

8.05.2021 r. Filip Głuszakiewicz z kl. 2 acp LO i Nicola Hołota z kl. 2 HŻp otrzymali wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Samorząd lokalny w obiektywie” zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konkurs fotograficzny „Samorząd lokalny w obiektywie”

 

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował konkurs fotograficzny „Samorząd lokalny w obiektywie”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu. Celem konkursu było promowanie idei samorządności oraz  zachęcenie uczniów do pokazania w formie zdjęć miejsc ważnych dla społeczności lokalnych i mających wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

W konkursie wzięło udział 62 uczniów ze szkół województwa zachodniopomorskiego, którzy nadesłali ponad 200 zdjęć. Komisja konkursowa wyłoniła 17 projektów, które zostały ocenione przez Jury konkursu.

W grupie wyróżnionych znalazło się dwoje uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie: Filip Głuszakiewicz z klasy 2 acp LO oraz Nicola Hołota z klasy 2 HŻp.

Współorganizatorem konkursu był Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof.  dr  hab. Waldemar Tarczyński oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

5.04.2016 r. uczniowie klasy 4TI przystąpili do egzaminu IT Essentials: PC Hardware and Software w ramach Akademii CISCO.

Uczniowie klasy 4TI przystąpili do egzaminu  IT Essentials

 

5 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 4TI po raz pierwszy w naszej szkole, po rocznym kursie IT Essentials: PC Hardware and Software przystąpili do egzaminu. Egzamin odbył się na platformie netAcad Akademii CISCO. Uczniowie rozwiązali test sprawdzający wiadomości z zakresu budowy komputera, działania urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych,  działania i konfiguracji systemów operacyjnych.

Wręczenie certyfikatów odbyło się na uroczystości pożegnania absolwentów 29 kwietnia 2016 r.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJĘ i życzę dalszych sukcesów. 🙂

mgr Kamila Góra

Rafa Rafa

30.04.2021 r. II miejsce Nikoli Hołoty i wyróżnienie Oliwii Kryger z kl. 2 HŻp w wojewódzkim konkursie „Poszukiwacze smaków”.

Konkurs „Poszukiwacze smaków – VIII edycja

 

30.04.2021 r. rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jak co roku organizowano go pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie, np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co  było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o  rodzinne tradycje. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 2HŻp: Nikola Hołota i Oliwia Kryger. Nikola Hołota, prezentując placki ziemniaczane z łososiem i musem chrzanowym, zajęła drugie miejsce. Większość surowców tej potrawy pochodziła z  rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Oliwia Kryger przedstawiła również potrawę z ziemniaków – kluski z cebulą, która jest  sporządzana w jej rodzinie od czterech pokoleń. Otrzymała za to drugie wyróżnienie.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

30.04.20021 r. wzięliśmy udział w lekcji otwartej obsługi klienta i kontrahenta w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta w ramach programu „Aktywna tablica”

 

30.04.2021 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu: Obsługa klienta i kontrahenta. Zajęcia przeprowadziła pani Teresa Jakubowska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i logistycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams, a uczestniczyli w niej uczniowie klasy drugiej o kierunku technik logistyk oraz zaproszeni nauczyciele z ZSP w Gryfinie i ZSP w Chojnie. Tematem zajęć było logo firmy.

Prowadząca na początek poprosiła, aby uczniowie przesłali piktogram obrazujący ich  aktualne samopoczucie. Zwróciła uwagę, że za pomocą symboli, barw można przekazać pewne informacje. Następnie poprosiła uczniów o podanie swoich skojarzeń związanych z określonymi barwami. Omawiano znaczenie kolorystyki i jej powiązanie z określonymi branżami.

Kolejnym punktem było prześledzenie jak zmieniało się na przestrzeni lat logo znanych firm, takich jak: Pepsi, Apple, Mercedes, Coca – cola, KFC i innych.

W dalszej części lekcji analizowano logo firm transportowych, np. DHL, Sprint, Truck, Wataha trans, Rafkar. Nauczycielka zadała pytanie jakich barw uczniowie użyliby w firmie przewozowej, czy zmieniliby coś w przedstawianych logotypach firm. Nie obyło się bez zadania domowego – uczestnicy zajęć wybiorą branżę, do której przedstawią logo.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Uczniowie, mimo początkowego onieśmielenia, z minuty na minutę coraz aktywniej brali udział w lekcji.

mgr Barbara Zubala

Rafa

30.04.2021 r. Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z kl. 2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”.

Uczennice naszej szkoły: Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z  kl.  2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” zorganizowanego  przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs skierowany był do  uczniów szkół ponadpodstawowych i swym zasięgiem obejmował całe województwo zachodniopomorskie.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy w formie felietonu:

 1. Pandemia i codzienność: czy wprowadzone ograniczenia mogą nas nauczyć korzystania z życia?
 2. Druki, ebooki, audiobooki: czy zróżnicowane nośniki literatury wspierają współczesne czytelnictwo?
 3. W świecie ficków. Co fanfiction wnosi (nie tylko) do świata fandomów?

Termin nadsyłania felietonów wyznaczony był na 16 kwietnia 2021 roku, a  rozstrzygnięcie nastąpiło 30.05.2021 r. W tym roku zgłoszono 40 prac. Karolina i Wiktoria napisały prace na temat: Druki, ebooki, audiobooki: czy zróżnicowane nośniki literatury wspierają współczesne czytelnictwo? Poziom zaprezentowany w tym roku przez uczestników konkursu był bardzo wysoki i według przewodniczącej jury dr. Barbary Popiel, Prorektora ds.  Jakości Kształcenia w SSW Collegium Balticum, naprawdę pozwalał nacieszyć się  lekturą. Jury nagrodziło sześć osób, a pierwsze miejsce zajęła uczennica z II Liceum w  Nowogardzie.

Serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznej edycji, a my powalczymy w przyszłym roku.

Oto kilka refleksji z felietonów dziewcząt.

Karolina woli książkę tradycyjną, ale dostrzega potencjał e – booków i audiobooków: Choć jestem zwolenniczką czytania książek wydanych w wersji papierowej, i może to jest spowodowane tym, że salon w moim domu przypomina wielką bibliotekę zastawioną książkami mojej mamy, to dostrzegam zamienniki, które świetnie zastępują zwykłe książki. Chodzi tutaj o e – booki oraz audiobooki. Jedna i druga forma jest alternatywą dla książki. Zresztą bardzo dobrą. W swoim życiu przeczytałam mnóstwo powieści, niektóre tytuły przerabiałam kilkakrotnie, bo uwielbiam wracać do starych przygód moich ulubionych bohaterów. Niestety nie zawsze mamy możliwość by trzymać przy sobie stertę książek. Bo  co  jeśli mamy w planach wycieczkę, albo długi urlop za granicą, a miejsca w walizce jest zbyt mało by pomieścić potrzebne ubrania, a co dopiero kilka książek? Wtedy idealnym rozwiązaniem staje się e – book, który zmieści się nawet w torebce. Aż nieprawdopodobne, że  wszystkie tytuły książek możemy przeczytać na jednym urządzeniu. Szacuje się, że 14% osób czyta jeden e – book miesięcznie, a 22% wybiera książkę papierową. Sprzedaż elektronicznych książek zwiększa się o kilkaset procent z roku na rok! Jest to fantastyczna nowina, bo dzięki tym zamiennikom nie dajemy zginąć tej żądzy, która mówi cicho w naszej głowie – chcę przeczytać coś jeszcze!

Wiktoria uważa, że różnorodność jest dobra wszędzie: Nowoczesne nośniki literatury są  jednym z najlepszych tego przykładów. Umożliwiają czytanie w miejscach, gdzie  tradycyjnie byłoby to niezbyt praktyczne np. przy słabym oświetleniu. Dają możliwość zapoznania się z tym skarbem każdemu, nawet najbardziej wygodnickiemu. Pokrzepiające jest to, że czytelnictwo jest ponadczasowe i dostosowuje się do czasów w jakich żyjemy. Dzięki temu coraz więcej osób może poznać magię książek. Systematyczne czytanie – powoli, ale  konsekwentnie zmieni nasze życie na lepsze, nie ważne w jakiej formie przyjdzie nam poznać treść książki.

 

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

30.04.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu Poszukiwacze smaków.

VII edycja konkursu „Poszukiwacze smaków”

 

    30.04.2021 r. rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Jak co roku organizowano go pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o rodzinne tradycje.

Naszą szkołę reprezentowały  dwie uczennice z klasy 2HŻp- Nikola Hołota i Oliwia Kryger.

Nikola Hołota prezentując placki ziemniaczane z łososiem i musem chrzanowym zajęła drugie miejsce. Większość surowców tej potrawy pochodziła z rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Oliwia Kryger  przedstawiła również potrawę z ziemniaków- kluski z cebulą, która jest sporządzana w jej rodzinie od czterech pokoleń. Otrzymała za to drugie wyróżnienie.

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

 

Rafa Rafa

29.04.2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

VI edycja konkursu

„Poznaj swoje prawa w pracy” – etap regionalny

 

              W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, tym razem w formie zdalnej. Etap wojewódzki zorganizowany został przez Okręgową Komisję Konkursową powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku w konkursie wzięło udział 39  uczniów z różnych szkół naszego regionu.

Do etapu regionalnego konkursu z naszej szkoły przystąpili laureaci eliminacji szkolnych: Szymon Michalak i Szymon Trębacz – uczniowie 2 klasy Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

            Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test online, który składał się z 35 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 40 minut. Po wykonaniu przez uczestników testu, konieczna była jednak dogrywka, aby wyłonić zwycięzców. Nasi uczniowie: Szymon Trębacz zdobył 31 punktów i Szymon Michalak – 28 punktów.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznego etapu. A my powalczymy w przyszłym roku.

 

                                                                                                   mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

29.04.2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała”

 

29 kwietnia 2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w  kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykład prowadziła dr inż. Beata Kołodziej.

W pierwszej części wykładu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z mechanizmem usuwania brudu z naszej skóry, jakie substancje chemiczne są za to odpowiedzialne. Co to są substancje powierzchniowo czynne, nazywane surfaktantami lub detergentami i jakie jest ich działanie?

W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość przygotowania kosmetyków według określonych receptur: krem myjący bez mydła na bazie glinki mineralnej i czekolady, słodko – słony peeling do ciała oraz olejek do demakijażu twarzy i oczu. Kosmetyki te można wykonać w bezpieczny sposób w warunkach domowych.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w wykładzie, chętnie odpowiadała na zadawane pytania. Poruszane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Opiekun: mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

29.04.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w ramach projektu „Pokonać COVID w szkole”.

„Pokonać COVID w szkole”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, chcąc jak najlepiej wykorzystać technologię IT w nauczaniu zdalnym, bierze udział w projekcie realizowanym przez  Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFos wspólnie z partnerem niemieckim Uckermarkischer Bildungsverbund gGmbH. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach programu 16 polskich i niemieckich nauczycieli zapozna się z zasadami nauczania online, pozna stronę techniczną i specyfikę dydaktyki online, a także zagrożenia w Internecie i zasady etyczne pracy w przestrzeni wirtualnej. Nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne, z których będą korzystać w swoich szkołach, przekazując wiedzę i umiejętności nauczania online.

Od maja, we wtorki i czwartki, przez 6 tygodni z naszej szkoły w szkoleniach uczestniczy nauczycielka matematyki p. Anna Krzemińska. Łącznie weźmie udział w 36 godzinach lekcyjnych szkoleń.

 Zakończenie projektu nastąpi pod koniec sierpnia konferencją dla dyrektorów szkół i przedstawicieli władz oświatowych – zarówno po stronie niemieckiej i polskiej – podsumowującą projekt i prezentującą jego efekty. Zostanie wydany podręcznik będący kompendium wiedzy nt. narzędzi, efektywności i bezpieczeństwa dla nauczania zdalnego. Dotrze on do szkół po obu stronach granicy.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia” zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia”

 

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia”, zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Wykład prowadziła dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof ZUT.

Na wstępie pani profesor wyjaśniła pojęcie suplementu, przedstawiła poziom stosowania tych  środków przez Polaków. Okazuje się, że zażywa je od 50 do 70% naszego społeczeństwa, a wartość rynku to 5,04 mld zł.

Drugim zagadnieniem omawianym był skład suplementów. Niektóre mogą zawierać substancje niebezpieczne dla człowieka, występują również duże różnice w składzie deklarowanym i rzeczywistym. Zgodnie z tematem wykładu pani prof. Sadowska szeroko omówiła zagrożenia wynikające z zażywania suplementów. Zwróciła uwagę na niedostarczanie wszystkich potrzeb pokarmowych, niebezpieczeństwo przedawkowania, występowanie alergii, brak nadzoru przy produkcji i rzeczywistym składzie, występowanie różnych substancji dodatkowych.

Podsumowując – stosowana suplementacja jest najczęściej co najwyżej obojętna dla zdrowia, ale czasami wręcz szkodliwa.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

28.04.2021 r. Wanesa Gołko z kl. I HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO zostały zakwalifikowane do grona laureatów półfinału regionalnego oraz kolejnego etapu Konkursu geologiczno-środowiskowego “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Półfinał XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

Tegoroczna XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywa się pod hasłem Tajemniczy świat jaskiń. Dwa pierwsze etapy rozgrywane w ramach półfinałów odbywają się  w obrębie poszczególnych regionów i przeprowadzone są przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG – PIB) w  Warszawie oraz przez placówki regionalne PIG – PIB, w naszym regionie przez Oddział Pomorski w Szczecinie. Wyłonieni w drugim etapie zwycięzcy półfinałowi z każdego regionu i w każdej kategorii wiekowej zakwalifikowani zostaną do finału ogólnopolskiego i  rywalizować będą o I nagrodę XXII edycji konkursu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek geologia) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszy etap w ramach półfinałów polegał na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych przez organizatorów tematów. Wśród laureatów tego etapu znalazły się: Wanesa Gołko z kl. 1 HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO.

18 maja dziewczęta przystąpią do kolejnego etapu półfinału – testu wiedzy geologicznej, który odbędzie się w formie online. Test wiedzy będzie obejmował zagadnienia związane z szeroko pojętymi naukami geologicznymi. Znajdą się w nim również pytania odnoszące się do tegorocznego hasła konkursu Tajemniczy świat jaskiń.

Gratuluję uczennicom, które znalazły się w gronie laureatów i życzę sukcesów w  kolejnych etapach konkursu.

mgr Edyt Daszkiewicz

Rafa

28.04.2021 r. przystąpiliśmy do programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

„e-WF sprawność i zdrowie”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił do programu „e-WF prawność i zdrowie”, który pomaga wszystkim uczniom aktywnie wrócić do szkoły. Program składa się z dwóch modułów:

 1. Szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie diagnostyki oraz testowania sprawności uczniów.
 2. Dostępu do innowacyjnego oprogramowania do:
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów on-line.
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów stacjonarnie po powrocie do szkoły.
  • diagnozowania i testowania wiedzy uczniów z zakresu wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej.
  • badania aktywności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.

Uczestnictwo w programie gwarantuje:

 1. Rzetelną diagnozę kondycji uczniów.
 2. Nowoczesny system generowania wybranego testu dla każdego ucznia.
 3. Dostęp do innowacyjnego systemu testowania sprawności, wydolności oraz wiedzy z wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej dla wszystkich nauczycieli w szkole.
 4. Dostosowanie do wszystkich grup wiekowych uczniów.
 5. Certyfikat dla szkoły potwierdzający udział w programie „e-WF sprawność i drowie”
 6. Indywidualne certyfikaty dla nauczycieli.
 7. Ozbszerne materiały szkoleniowe instruujące jak przeprowadzić testy, webinaria i wsparcie merytoryczne specjalistów platformy e-WF.
 8. Dostęp do panelu badania aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
 1. kwietnia oraz 12 maja 2021 r. nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w szkoleniach online z programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

mgr Łukasz Makowski

Rafa

23.04.2021 r. uczniowie klasy 2 TB uczestniczyli zdalnie w wykładzie „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wykład online „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek”

 

23 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 2 technikum budowlanego uczestniczyli w  wykładzie prowadzonym przez dr inż. Agnieszkę Pełka – Sawenko „Stal na budowie i  kilka innych ciekawostek”.

Głównym założeniem wykładu było przybliżenie inwestycji, które powstają w Szczecinie we  współpracy z Katedrą Teorii Konstrukcji oraz jak wyglądają prace przy projektowaniu, na  warsztacie, przy transporcie i na budowie. Uczniowie dowiedzieli się jak powstaje projekt konstrukcji nośnej stalowej, składającej się ze słupów, pasów górnych i dolnych, krzyżulców elementów kratowych, zaprojektowanych przez projektanta i architekta.

Następnie poznali jak wyglądają prace na warsztacie, gdzie wykonuje się wycinanie, docinanie, otworowanie elementów stalowych – dwuteowniki walcowane do montażu słupów i elementy wykonane z blach płaskich oraz łączenie i spawanie. W efekcie końcowym następuje transport drogowy lub morski materiałów wielkogabarytowych. Części danej konstrukcji są układane, mocowane i przewożone na budowę. I tu za pomocą podnośników, wyciągów, urządzeń i maszyn montowane w jedną całość. Oprócz tych wszystkich zautomatyzowanych sprzętów, które przytrzymują poszczególne części konstrukcji niezbędna jest praca rąk ludzkich, czyli wykwalifikowanych pracowników – spawaczy, w  tym  alpinistów, gdyż większość konstrukcji wykonywana jest na bardzo dużych wysokościach i łączona za pomocą spawania w jedną całość.

Przyszli technicy budownictwa dowiedzieli się jakie budowle powstają w Szczecinie, w  tym  bramownica kratowa stalowa, największa w Europie – wysoka na 120 m z  udźwigiem 1400 t i o masie 1800 t, usytuowana wzdłuż nabrzeża, służąca do podnoszenia ciężkich i wysokich elementów w inne miejsce.

Wykonanie kopuły na zbiorniku stalowym na paliwo, fabryka wody, hale produkcyjne czy  przemysłowe z suwnicą do podnoszenia i przenoszenia dużych i ciężkich elementów to  jedne z dużych przedsięwzięć. Oprócz tak dużych przedsięwzięć budowane są konstrukcje stalowe – kratowe, które można znaleźć wokół siebie: domy industrialne, przystanki autobusowe, stacja PKP, kładka dla pieszych w Szczecinie, kładka widokowa w Trzęsaczu, mosty kratowe czy łukowe oraz wiadukty.

Wykład był bardzo ciekawy. Uczniowie uczestniczyli w nim z dużym zainteresowaniem i odpowiadali na pytania zadane przez prowadzącą.

Opiekun mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

22.04.2021 r. uczniowie kl. 1TB i 2 TB uczestniczyli w wykładzie online „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta” w ramach współpracy z Wydziałem Architektury ZUT w Szczecinie.

Wykład „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta”

 

22 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 technikum budowlanego uczestniczyli w  wykładzie „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta”. W trakcie wykładu, który był prowadzony przez dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego – adiunkta z  Katedry Architektury Współczesnej, została przybliżona uczniom cyfrowa strona projektowania architektonicznego. Pan Wojciech Pawłowski rozpoczął od przedstawienia zajęć na Wydziale Architektury, z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, czyli: wspomaganie komputerowe w projektowaniu, technologie informacyjne, projektowanie systemowe, modelowanie i wizualizacje, wprowadzenie do BIM, zaawansowane technologie BIM, projektowanie parametryczne. Następnie prowadzący zaprezentował na krótkim filmie pracownie komputerowe i ich wyposażenie oraz pracownie druku 3D, pracownie VR i  laboratorium rzeźby. Bardzo obrazowo została opisana praca w poszczególnych pracowniach na programach, w które są one wyposażone. Wydział Architektury korzysta miedzy innymi z następujących programów: ArchiCad, Revit, Vectorworks, AutoCad, Rchino, Grasshopper, Lumion, Enscape, Twinmotion, 3DS MAX, SolidWorks, Sketchup, BIM Vision, BIMestiMate, Solibri. Cyfrowa strona projektowania to możliwości np. wymiany branżowej – współpracy, np. między architektem, a konstruktorem, dzięki oprogramowaniu BIM. Wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną możemy projekt budynku wrzucić w rzeczywistą przestrzeń. Oprogramowanie VR umożliwia przeniesienie się  do  zaprojektowanego obiektu i poruszanie się po nim. Wykorzystując skaner laserowy 3D możemy zeskanować każdą przestrzeń i za pomocą chmury punktów możemy ją wstawić do komputera.

Ciekawa okazała się również pracownia druku 3D, w której studenci mogą zaprojektowany obiekt wydrukować za pomocą drukarek 3D. Ponadto uczniowie zobaczyli fragmenty projektu wykonanego na programie ArchiCad i zapoznali się z możliwościami tego programu. Wykład został przeprowadzony w ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

mgr inż. arch. Andżelika Szkuciak

Rafa

22.04.2021 r. uczniowie klas 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rodzaje zatrudnienia”

 

22.04.2021 r. uczniowie klasy 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO o kierunku humanistyczno – prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadził dr Sławomir Driczinski, starszy wykładowca na Wydziale Prawa US.

Na początku wykładu prelegent omówił specyfikę trzech rodzajów zatrudnienia: zatrudnienia pracowniczego, służbowego i cywilnoprawnego. Ostatni rodzaj postrzegany jest jako zatrudnienie tzw. „śmieciowe” i niestabilne. Jednak w przypadku osób o silnej pozycji zawodowej, które mogą wybierać w ofertach, jest jak najbardziej pożądany.

Następnie wykładowca poruszył zagadnienie uniformizacji oraz karnizacji prawa zatrudnienia, czyli ujednolicania praw i wprowadzania uregulowań prawnych znanych z  Prawa Pracy, niezależnie od form zatrudnienia. Przykładami mogą tu być zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego, czasu pracy i okresu odpoczynku np. w przypadku wolontariatu lub stażu, regulacje BHP czy też antydyskryminacyjne. Poruszono problem wsparcia wybranych grup społecznych, zawodowych np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, pracowników w wieku przedemerytalnym, skazańców, pracowników młodocianych, górników. Społeczeństwo w większości zgadza się na wspieranie tych grup, jednak nie  do  końca uświadamiając sobie, że będzie musiało finansować ten cel.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była praca młodocianych. Dr Driczinski zwrócił uwagę na wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym. Często zdarza się, że młodzi ludzie zatrudniani są jako kelnerzy – a więc pracują przy sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz często po godzinie 22, nierzadko bez umowy. Grozi za to kara grzywny, odpowiedzialność podatkowa i związana z ubezpieczeniami społecznymi.

W końcowej części wykładu prelegent zwrócił szczególną uwagę na przymusową pracę dzieci na świecie, w tym bardzo złą sytuację pod tym względem w Afryce.

Czy możemy na to coś poradzić? Przeczytajcie na poniższym slajdzie.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

22.04.2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” XXX edycja

 

22 kwietnia 2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs ze względu na decyzję CKE, dotyczącą próbnych egzaminów ósmoklasisty, został przesunięty z 18 marca na 22 kwietnia.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i  Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Główną ideą konkursu „Kangur Matematyczny” jest  sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Czas przeznaczony na zadania konkursowe to 75 minut. Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W tym roku, ze względu na ograniczenia obowiązujące w całym kraju, konkurs mógł być przeprowadzony stacjonarnie oraz zdalnie. W naszej szkole konkurs odbył się  stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego i zdalnie. Do konkursu w formie stacjonarnej przystąpiło sześć osób, a w formie zdalnej 5 osób.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO i Filip Rosochacki z kl. 2 bdp LO.

Uczniowie w formie zdalnej, po otrzymaniu drogą elektroniczną testu i kodu dostępu do pliku z zadaniami, wypełniali go w czasie 90 minut i przesyłali drogą mailową do szkolnego organizatora konkursu. Koordynator w dniu 26.04.2021 r., po otrzymaniu hasła, mógł uzyskać informację o sumie punktów. Zgodnie z regulaminem Konkursu – uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się dyplomów i nagród, a wskazani przez szkolnego koordynatora konkursu otrzymują upominki.

Wyniki konkursu stacjonarnego zostały ogłoszone 29 maja 2021 r. Najwięcej punktów w  szkole i w kategorii Student (3L) uzyskał Hubert Kwiecień z kl.3 TI. Najbliżej wyróżnienia była Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO, która zdobyła najwięcej punktów w  kategorii Student (2L). W kategorii Junior (II) najwięcej punktów w szkole uzyskała Nikola Hołota z kl. 2 HŻp.

Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzymał upominek w postaci układanki przestrzennej w  formie breloczka.   Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa Rafa

21.04.2021 r. uczniowie klas LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online „Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.

Wykład online

„Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera”

 

21 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 1 b i 2dp LO o kierunku przyrodniczym z  elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online, zorganizowanym przez  Wyższą Szkołę Humanistyczną w Szczecinie. Wykład na temat: Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera przeprowadził dr Bogdan Lach, profiler uczestniczący w tworzeniu profili psychologicznych nieznanych sprawców.

Wykład rozpoczął się omówieniem zagadnień ogólnych dotyczących pojęcia i charakterystyki profilowania, a następnie omówiony został rys historyczny, przywołujący pionierów profilowania – Cesarego Lombroso, Ernsta Kretschmera, Hansa Grossa, słynnego ze sprawy londyńskiego Kuby Rozpruwacza Thomasa Bonda, a także współczesnych profilerów – takich jak Robert Resler.

Wzbogaceni o nowe zagadnienia dotyczące elementów kryminalistyki, jesteśmy zgodni co  do  tego, że profilowanie kryminalistyczne jest tylko jedną z wielu dróg pomagających wykryć sprawcę przestępstwa.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

19.04.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

Wykład online “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”

 

19 kwietnia 2021 r. uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez  Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat “Nowy dom na  niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

Spotkanie rozpoczęła pani dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US. Następnie wszystkich nauczycieli i uczniów przywitała i wprowadziła w cykl “Szczecińskich spotkań z historią” dyrektor Instytutu, pani dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US.

Wykład poprowadził dr hab. Eryk Krasucki – pracownik naukowy Instytutu, specjalizujący się  w historii powojennej Polski i Pomorza Zachodniego – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych i kulturalnych. Przedstawił Pomorze Zachodnie jako nowe miejsce na  mapie powojennej Polski, miejsce migracji ogromnych liczebnie grup ludności.

Wyjaśnił skąd przyjeżdżano na te ziemie, jakie były motywy osadników. Przybliżył też  z  jakimi problemami zmagali się przybysze na tzw. ziemiach odzyskanych.

Opowiedział jak trudne było to doświadczenie zarówno dla Polaków i Niemców.

W drugiej części pan doktor odpowiadał na pytania słuchaczy. Został poproszony między innymi o ocenę przyłączenia Pomorza Zachodniego do Polski.

Wykład był szczególnie interesujący, ponieważ dotyczył miejsca, w którym mieszkamy my, nasi rodzice i dziadkowie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się  poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

16.04.2021 r. – Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Święto Szkoły 2021

Tak wielu poległych, tak wielu okaleczonych.

Tak wiele pięknych nadziei obróconych w wniwecz.

Tak wiele marzeń, które pochłonęło wojenne szaleństwo.

Eugene B. Sledge

Co roku, 16. Kwietnia,  nasza szkoła obchodzi święto Patronów, którymi są Bohaterowie spod Siekierek oraz ppor. Ryszard Kulesza. Położenie Chojny w Rejonie Pamięci Narodowej, miejscu szczególnej martyrologii polskiego żołnierza, zadecydowało o Patronach szkół wchodzących w skład Zespołu. Zarządzeniem Ministra Oświaty z 12 października 1965 roku, szkole zawodowej i technikum nadano imię ppor. Ryszarda Kuleszy, a 4 lutego 1970 roku Kurator Oświaty, na wniosek władz szkolnych, nadał Liceum Ogólnokształcącemu w Chojnie imię Bohaterów spod Siekierek. Te zaszczytne imiona zobowiązują całą społeczność szkolną do szczególnej pamięci o poległych, młodych, polskich żołnierzach, którzy na siekierkowskiej ziemi złożyli Ojczyźnie ofiarę ze swego życia.

Siekierkowska bitwa, nazywana potocznie „forsowaniem Odry”, była jedną z ostatnich wielkich bitew II wojny światowej otwierającą drogę do zdobycia Berlina i zakończenia wojny.  76 lat temu, 16 kwietnia, około 4 nad ranem rozpoczął się ostrzał artyleryjski a jako pierwsi rzekę zaczęli forsować żołnierze 1 Dywizji Piechoty z okolic Siekierek. Kwietniowa aura, lodowata woda, rozlewiska Odry tworzące liczne płycizny i grzęzawiska nie pomagały żołnierzom w żaden sposób a otwarta przestrzeń wystawiała ich na łatwy cel.

Forsowanie Odry zakończyło się 20 kwietnia rozbiciem niemieckich wojsk. Obrona niemiecka została złamana i wojska zaczęły się wycofywać. Droga do Berlina była otwarta. Jednakże cena tego zwycięstwa była wysoka. W nurtach rzeki straciło życie ponad 2 tys. młodych Polaków, głównie mieszkańców Wileńszczyzny.

Fragment autentycznego listu młodego żołnierza, piszącego w przeddzień „forsowania Odry” do swojej mamy: „…kochana Mamusiu, módlcie się, abym powrócił do was żyw i niech Mamusia nie ubolewa nad naszym losem, bo taka jest wola Boga…”.

            Święto Szkoły jest więc dla nas czasem zadumy nad losem poległych polskich żołnierzy, jednak nie ubolewaniem, ale pamięcią oraz zobowiązaniem, aby ich marzenia i  nadzieje, które pochłonęła wojna, o życiu w wolnej, tolerancyjnej, pięknej i szczęśliwej ojczyźnie, realizować w czasie teraźniejszym.

Historyczna prawda o ofierze jaką złożyli młodzi Polacy jest obecna na siekierkowskim cmentarzu, gdzie każdego roku uczniowie i grono pedagogiczne brali udział w rocznicowych uroczystościach wraz z licznymi delegacjami instytucji, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich i młodzieżowych. Co roku w kwietniu, w sposób szczególny, Siekierkowski Cmentarz Wojskowy i gozdowicki Pomnik Saperów, były miejscem modlitwy, pamięci i czci poległych. W związku z panującą sytuacją pandemiczną, podobnie jak w roku poprzednim, oficjalne obchody 76. rocznicy Forsowania Odry zostały odwołane. Jednak nie zapominamy o  poległych, a cześć dla nich oddawać będziemy indywidualnie w naszych sercach, pamięcią i  modlitwą.

                                                                                                          mgr Anna Krzemińska

Rafa

15.04.2021 r. kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, uczniowie kl. 3 c LO zdawali egzamin końcowy.

Egzamin kl. 3 c LO kończący udział w programie

„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w egzaminie kończącym ich udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie 1,5 roku edukacji uczniowie klasy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych realizowanych na terenie szkoły, a także uczestniczyli w comiesięcznych wyjazdach na  zajęcia praktyczne (Wojskowy Dzień Szkoleniowy) do jednostki patronackiej – 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W tym czasie przyswajali wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak: taktyka, musztra, regulaminy wojskowe, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, szkolenie medyczne i wiele innych. Całość to 185 godzin zajęć, niestety uszczuplonych z powodu pandemii o 50 godzinny obóz wojskowy.

Egzamin odbył się na terenie szkoły, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pandemii. Składał się z części teoretycznej – polegającej na rozwiązaniu testu wiedzy z wymienionych wyżej zagadnień.

Warunkiem zaliczenia testu było uzyskanie minimum 60% pozytywnych odpowiedzi w  czasie 45 minut. Następnie egzaminujący uczniów żołnierze 5 Pułku przeprowadzili część praktyczną. W jej trakcie należało zaprezentować zdobyte, w czasie nauczania przedmiotu EW, umiejętności z regulaminów i musztry, taktyki oraz szkolenia strzeleckiego. Zadania uczniów polegały na wykonaniu elementów musztry w postaci występowania i zwrotów, pokonywania terenu różnymi sposobami oraz składaniu i rozkładaniu broni (norma nr 1 i 2).

Uczniowie uczestniczyli w egzaminie z wielkim zaangażowaniem oraz -co warto podkreślić – w pełnym składzie. Wielu z nich przystąpiło do niego myśląc o wojsku jako przyszłym miejscu pracy. W tym kontekście podsumował zakończenie egzaminu, odpowiedzialny za  współpracę ze strony 5 Pułku Inżynieryjnego, Pan st. chor. szt. Waldemar Chojnacki, zachęcając uczniów do aplikowania do tej właśnie jednostki.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie uzyskali stosowną wiedzę ogólnowojskową, a  ponadto – decyzją MON po odbyciu skróconej do 12 dni służby przygotowawczej i  złożeniu przysięgi – mogą zasilić szeregi żołnierzy zawodowych lub przejść do rezerwy. Uczniowie kończący szkolenie brali udział w jego III edycji. Obecnie trwa nabór do V  ostatniej edycji. Docelowo program CWKM zostanie zastąpiony przez Oddziały Przygotowania Wojskowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

14.04.2021 r. uczniowie kl. 1 c i 2 c LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład otwarty

 „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO”

 

14 kwietnia 2021 roku uczniowie klasy 1c i 2c o kierunku wojskowym uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie. Wykład prowadził Pan gen. broni dr. Sławomir Wojciechowski, obecnie dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód z siedzibą w Szczecinie.

Wykład rozpoczął się uroczystym powitaniem wszystkich gości przez Pana dziekana płk. dr. hab. inż. Andrzeja Sobonia, który zapraszał uczniów do studiowania na Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz  Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja.

Następnie gość honorowy – Pan gen. Sławomir Sokołowski – opowiedział słuchaczom o swoich doświadczeniach i historii, jak doszło do tego, że został żołnierzem. Swoich osiągnięć i tytułów naukowych nie traktuje przez pryzmat kariery. Zachęcał młodzież do studiowania kierunków o  profilu wojskowym oraz do służby w wojsku, jednocześnie wymieniając inne możliwości, jakie można uzyskać ucząc się w tym kierunku. Podczas wykładu Pan generał szczególną uwagę zwrócił na to, aby licealiści inwestowali swój czas w rozwijanie umiejętności lingwistycznych. Perfekcyjna znajomość języka angielskiego jest nieodzownym elementem w służbie wojskowej, natomiast ze  względu na naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów, zachęcał również do nauki języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

Cytując Pana generała „wojsko to skomplikowany organizm” w związku z tym wymaga ludzi myślących i otwartych. Służba wojskowa jest równoznaczna z poświęceniem, nie tylko żołnierza, ale całej rodziny, która pełni bardzo ważną rolę pomocniczą.

Po interesującej prelekcji słuchacze mieli możliwość zadawania pytań Panu generałowi. Uczniowie mieli dużo ciekawych przemyśleń i pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

mgr Marek Bednarz

Rafa

14.04.2021 r. – uczniowie klasy 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”

 

14.04.2021 r. uczniowie klasy 2 abd Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr  hab. Anna Barczak prof. US.

Na wstępie pani profesor omówiła możliwości ochrony środowiska, kto i w jaki sposób może chronić środowisko przyrodnicze. Przedstawiła dokumenty, źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe), na mocy których społeczeństwo ma prawo do partycypacji w ochronę środowiska.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się: w jakim zakresie społeczeństwo uczestniczy w  podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów w postępowaniach w sprawach z  zakresu ochrony środowiska, jakie są rodzaje dokumentów oraz procedury ich składania oraz źródła prawa, na mocy których działają organizacje ekologiczne (stowarzyszenia, fundacje).

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

6.04.2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online, z wykorzystaniem platformy E-twinning, w ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” z programu Erasmus+.

Działania upowszechniające projekt „Game based learning for development of problem solving skills” na platformie E – twinning

 

Projekt pn. „Game based learning for development of problem solving skills”, („Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów”), program Erasmus+, nr 2019 – 1 – PL01 – KA201 – 065002.

Partnerzy projektu:

– Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi – Turcja

– SMART IDEA Igor Razbornik s.p. – Słowenia

– Konya Il Milli Egitim Mudurlugu – Turcja

– Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Rumunia

– Sdrujenie Nauchno – Obrazovatelen Tsenter STEAM – Bułgaria

– Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. – Portugalia

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – Koordynator Polska

– Stowarzyszenie Douzelage – Polska

W realizacji naszego projektu pomaga platforma eTwinning. Jest ona częścią unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej i ma za zadanie wspierać jednostki w  realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zrzesza wiele szkół europejskich, biorących udział w projekcie, w jedną wielką „rodzinę”. W  ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” do  społeczności na platformie e – twinning z ramienia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie dołączyły 3 uczennice z klasy 2 HŻp, 4 uczniów z klasy 2 bdp LO oraz 6 uczniów z klasy 2 BIp. Ostatnie tygodnie obfitowały w ciężką, ale kreatywną pracę młodzieży na  platformie e – twinning. Koordynatorka wydarzeń na platformie Müzeyyen Çil z Turcji zorganizowała konkurs na plakat, którego tematem było przedstawienie swoich ulubionych gier – jako doskonałą pomoc w nauczaniu. Do konkursu przystąpili uczniowie z Turcji, Rumunii oraz z Polski. Przygotowano 16 plakatów. Głosowanie, w którym oddano setki głosów, odbyło się za pomocą platformy tricider.com.

Najlepszym okazał się plakat uczennicy z Rumunii Alexandry Ceteras. Na drugim miejscu uplasowała się ze swoją pracą uczennica z Turcji M. Yagmur , a na trzecim uczennica ZSP Magdalena Braszka z klasy 2 bdp LO.

Zwycięski plakat

6 kwietnia 2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online uczniów oraz  nauczycieli e -twinningowej społeczności projektu, podczas którego ogłoszony został zwycięzca konkursu, a uczniowie zaprezentowali swoje ulubione gry. Zadaniem uczniów było przygotowanie pięciominutowej prezentacji w języku angielskim oraz przedstawienie jej  w ciekawy sposób. Uczestnicy wybrali bardzo różnorodne gry – od starożytnych gier liczbowych przez tradycyjne planszówki typu „Młynek”, kończąc na nowoczesnych internetowych tj. ”Minecraft”. Okazało się, że wszystkie są bardzo popularne i doskonale znane mimo tak odległych miejsc i różnych środowisk, z których uczniowie pochodzą.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli prezentacje swoich kolegów oraz wzięli udział online w jednej z prezentowanych interaktywnych gier.

Spotkanie było też doskonałym sposobem przećwiczenia poziomu języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy świetnie sobie poradzili, wykonując polecenia, przedstawiając swoje gry oraz rozmawiając z innymi uczestnikami.

Alicja Linkiewicz

Rafa

31.03, 28.04.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego w ramach programu Aktywna tablica.

Sprawozdanie z lekcji otwartej języka niemieckiego w ramach programu „Aktywna tablica”

 

31 marca oraz 28 kwietnia 2021 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyły się lekcja otwarte z języka niemieckiego.

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu nauczyciele języków obcych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie uczestniczyli w lekcjach otwartych języka niemieckiego prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Podczas lekcji otwartych zostało zaprezentowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Lekcję otwartą z języka niemieckiego o tematyce świątecznej poprowadziła pani Monika Matuszkiewicz. Lekcja odbyła się dnia 31 marca 2021. Lekcję otwartą z języka niemieckiego zatytułowaną „Dzień Lary – historyjka” dnia 28 kwietnia 2021 poprowadziła pani Joanna Skrzypulec.

Nauczyciele zaprezentowali bogatą gamę ćwiczeń i materiałów wykorzystanych podczas lekcji.

Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zainteresowaniem, chętnie wykonywali ćwiczenia. Zajęcia zostały zorganizowane w bardzo ciekawy sposób inspirując oraz angażując każdego ucznia.

Przeprowadzone lekcje umożliwiły wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi IT oraz  dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy nauczycielami.

 

mgr Patrycja Naruszewicz

Rafa

31.03.2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI uczestniczyli w wykładzie otwartym „Roboty całego świata w Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Roboty całego świata w Twoim komputerze”

 

31 marca 2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI technikum zawodowego w  zawodzie technik informatyk uczestniczyli wykładzie otwartym „Roboty całego świata w  Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykład prowadził mgr inż. Adam Łukomski.

Wykład składał się 2 części. W pierwszej części został odtworzony film przedstawiający wpływ robotów na funkcjonowanie społeczeństwa.

Roboty wykonują za nas najtrudniejsze prace w miejscach, w których człowiek nadal nie jest w stanie przetrwać. Na wykładzie przedstawiono przykłady darmowego oprogramowania, które każdy może zainstalować na własnym komputerze, by zacząć przygodę ze sterowaniem zaawansowanymi robotami – od dwunożnych kroczących po roboty latające.

W drugiej części odbyła się dyskusja na temat zastosowania robotów, wyboru odpowiedniego języka oprogramowania do tworzenia funkcjonalnych robotów. Poruszone zostały zagadnienia robotów humanoidalnych, sztucznej inteligencji. Wykład prowadzony był w  miłej atmosferze, a nasi uczniowie byli bardzo aktywni i ciekawi tematu. Nabyta wiedza była z pewnością bardzo interesująca i przydatna.

mgr inż. Krzysztof Janik

mgr Kamila Góra

Rafa

29.03.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie

29.03.2021 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie. Z powodów pandemicznych konkurs odbył się na zasadach zdalnych. Uczniowie otrzymali link aktywacyjny do testu i mieli czas na rozwiązanie zadań od godziny 8.00 do godz. 16.00. Przed konkursem uczniowie otrzymali pełną instrukcję, ale nad sprawnym przebiegiem konkursu w formie zdalnej czuwały osoby zgłaszające uczniów do konkursu. Olimpiada polegała na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone było 45 minut oraz dodatkowe 10 minut na sprawy organizacyjne. Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzyma dyplom. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 19.05.2021 r.

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:

 1. Górska Julia, kl. 1 b LO
 2. Leszczyńska Oliwia, kl. 1 b LO
 3. Wróbel Kacper, kl. 2 abd LO
 4. Kuzdak Oskar, kl. 2 acp LO
 5. Wrona Dominika, kl. 2 acp LO
 6. Szachnowska Weronika, kl. 2 bdp LO
 7. Markiewicz Klaudia, kl. 2 bdp LO
 8. Lorenc Zuzanna, kl. 3 ac LO
 9. Lorenc Jakub, kl. 3 bd LO

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.

mgr Łukasz Makowski

Rafa

27.03.2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00 psycholog Ewa Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców.

Dyżur psychologa

27 marca 2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00  psycholog Ewa  Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców. Rodzice chcący skorzystać z konsultacji mieli możliwość kontaktu telefonicznego z psychologiem.
Pani psycholog 23 marca 2021 r. podczas zebrania z rodzicami przeprowadziła dla rodziców uczniów klasy 1a LO, 1b LO, 1BI oraz 1HŻ, pedagogizację na temat „Wsparcia rodzicielskiego w czasie nauki zdalnej”.

mgr Małgorzata Limanówka
Rafa

26.03.2021 r. zakończenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 26 marca 2021 r. odbyły się ostatnie zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w których wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.

Uczestnicy po zrealizowaniu zajęć, zgodnie z założeniami programu posiedli wiedzę na temat własnych zasobów zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, wartości oraz predyspozycji zawodowych. Poznali system edukacji i inne formy uczenia się, umieją wyszukiwać informacje o placówkach kształcenia. Poznali rynek pracy, wiedzą jak poruszać się po nim, adaptować do niego, jakie strategie stosować w aktywnym poszukiwaniu, utrzymywaniu i zmiany pracy. Rozumieją konieczność ciągłego kształcenia, rozumieją jak ważna w dzisiejszych czasach jest ideologia uczenia się przez całe życie.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

26.03.2021 r. uczniowie kl. 3 LO, 1 HŻ i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne, to samo zło.” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wykład online „Plastic is not fantastic.
Czyli czy tworzywa sztuczne to samo zło.”

 

26 marca 2021 r. uczniowie klas 3 LO oraz 1 i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online, przygotowanym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wykład „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne to samo zło.” poprowadziła Pani dr inż. Magdalena Kwiatkowska.

W związku z tym, że od kilku lat wokół tworzyw sztucznych narasta wiele kontrowersji, związanych z ich szkodliwym wpływem na środowisko, temat stał się szczególnie interesujący. Tony poużytkowych odpadów, które przedostają się między innymi do mórz i  oceanów, mikroplastik w atmosferze i w próbkach śniegu z Arktyki dowodzą, że jest to już problem globalny. Okazuje się jednak, że tworzywa sztuczne, to nie tylko reklamówki i  słomki, ale szeroka gama różnych materiałów, produktów, dzięki którym żyje się nam bezpieczniej, ciekawiej i komfortowo.

Podczas wykładu Pani doktor udowadniała, że tworzywa sztuczne to nie „samo zło” oraz  wskazywała, co my – społeczeństwo oraz naukowcy – możemy zrobić, aby ograniczyć zagrożenia płynące z nadmiaru odpadowych tworzyw.

Wykład przeprowadzony został w ramach Dni Otwartych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i zakończył się prezentacją kierunków uczelni.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa Rafa

26.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta matematyki w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta matematyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26 marca 2021 r., w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, nauczyciele matematyki i fizyki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w lekcji otwartej matematyki, prowadzonej przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie Panią Agnieszkę Ciszewską. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Temat lekcji: Zdarzenia losowe – obejmował zakres materiału z podstawy programowej matematyki.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystywała tablicę internetową OpenBoard oraz “slajdy” z zadaniami – przygotowanymi w programie GeoGebra oraz Word. Omówiono między innymi zdarzenie losowe, zdarzenia wykluczające się, zdarzenia przeciwne. Uczniowie określali przestrzeń zdarzeń elementarnych, sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń losowych, wskazywali pary zdarzeń przeciwnych i pary zdarzeń wykluczających się.

 

 

mgr Gustaw Cedro

Rafa

26.03.2021 r. uczniowie klas TI ukończyli kurs System kontroli wersji Git.

KURS SYSTEM KONTROLI WERSJI GIT

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniu 26 marca 2021 r. 20 uczniów 3 i 4 klasy Technikum Zawodowego kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyło 8-godzinny kurs e-learningowy z zakresu „System kontroli wersji Git”.

Jego zasadniczym celem było wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.

Prowadzący kurs w bardzo ciekawy sposób wprowadził uczniów w zagadnienia teoretyczne: wprowadził ich do kontroli wersji, omówił historię systemu, instalację, konfigurację, uzyskiwanie pomocy, tworzenie i pobieranie repozytorium, tworzenie wpisów do historii i przeglądanie jej oraz cofanie zmian.

Po przyswojeniu części teoretycznej, przystąpiono do realizacji części praktycznej. Uczniowie w systemie przećwiczyli wszystkie zagadnienia, które poznali w części teoretycznej, następnie rozpoczęli pracę ze zdalnymi repozytoriami, przećwiczyli tagowanie. poznali Git Branching (tworzenie branchy, menedżerowanie i zarządzanie branchami zdalne branche i Rebase) oraz scenariusze pracy z Gitem (praca w środowisku rozproszonym; Workflow w środowisku rozproszonym; Gitflow; Schowek; przepisywanie Historii).

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem oraz ciekawością poruszali się po nowym, dla większości z nich,  programie. Jednogłośnie uznali, że praktyczna umiejętność korzystania z Git jest jedną z najważniejszych cech dobrego programisty oraz że jest to bilet do lepszego świata programistycznego.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

 

Alicja Linkiewicz

 

 

 

 

 

Rafa

24.03.2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Obrona konieczna, czy, kiedy i przed kim możemy się bronić” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”

 

24 marca 2021 r. w godzinach od 12.00 do 13.30 uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, pod opieką pana Grzegorza Michasiuka i pani Gabrieli Lasowskiej. Tematem tego spotkania była “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”. Spotkanie poprowadził pan Konrad Burdziak – doktor nauk prawnych, suicydolog, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Na wstępie pan doktor omówił czym jest obrona konieczna, co na temat obrony koniecznej mówi doktryna i prawo karne Art.25 KK. Kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem granic obrony koniecznej. Każdy człowiek ma prawo do obrony swojego bezpieczeństwa. W ramach obrony koniecznej można stosować różne środki obrony, jednak muszą być one proporcjonalne do okoliczności ataku. Czym więc jest obrona konieczna i kiedy przekracza się jej granice?

Obrona konieczna przed bezprawnym zamachem jest prawem gwarantowanym przez  obowiązujący w Polsce Kodeks karny z 1997 roku. Zgodnie z art. 25 k.k.: Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na  jakiekolwiek dobro chronione prawem. Przepisy karne wymagają, aby środki obrony nie przekraczały granicy konieczności w zakresie siły i rodzaju, czyli aby były konieczne dla  odparcia zamachu. Osoba odpierająca zamach musi działać w celu jego odparcia, co  zakłada świadomość zamachu i wolę obrony dobra zaatakowanego. Jeżeli działania podjęte w ramach obrony koniecznej nie odpowiadają stawianym im wymogom i powodują naruszenie dobra napastnika: życia, zdrowia, czci i mienia, to wówczas następuje przekroczenie granic obrony koniecznej. Przekroczenie takie ma miejsce, gdy środki lub  sposoby obrony były niewspółmierne do niebezpieczeństwa zamachu.

Następnie zostały przedstawione oraz przeanalizowane dwa zdarzenia. Uczestnicy, na  podstawie przedstawionej sytuacji w formie krótkiego filmiku, mieli za zadanie wyrazić swoją opinię, wypełniając ankietę. Pytania dotyczyły między innymi kwestii czy oskarżony działał w granicach obrony koniecznej, czy powinien zostać uniewinniony?, a może oskarżony przekroczył granice obrony i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Odpowiedzi były różne, dzięki temu wywiązała się burzliwa dyskusja połączona z  zadawaniem pytań. Wspólnie zostały wyjaśnione omawiane kwestie.

Odpowiedzi zostały przedstawione w formie graficznej na wykresach. Czas przeznaczony na  spotkanie nie wyjaśnił oczywiście wszystkich kwestii związanych z podjętym tematem, ale zdecydowanie przybliżył nam zagadnienie. Przekonaliśmy się też, jak trudno jest podjąć decyzję i decydować w tak ważnych sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

22.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu „Aktywna tablica”

 

22 maca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. W tym dniu, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się w klasie 2  abd  LO lekcja otwarta z języka angielskiego. Lekcję, z wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu Health education for life: platformy oraz zeszytu ćwiczeń, poprowadziła pani Joanna Gorska – Hamkało. W lekcji, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, uczestniczyli nauczyciele języków obcych z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, jak również e – koordynator działań w zakresie stosowania TIK w szkole – p. Małgorzata Limanówka.

Zajęcia z języka angielskiego zapoczątkowały cykl ćwiczeń, mających na celu przedyskutowanie z młodzieżą, co można zrobić, aby być sprawnym, a nie grubym (ang. fit or  fat?) oraz czym się kierować, aby kompleksowo dbać o swoje zdrowie.

Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. Poza materiałami z projektu Wychowanie zdrowotne na całe życie wykorzystano: różne funkcje programu Microsoft Teams, narzędzie MakerMoon, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom kolekcję materiałów do zajęć oraz dodatkowych ćwiczeń, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Zajęcia były doskonałą okazją do utrwalenia dotychczas przerabianych treści językowych oraz zapoznania się z nowymi zagadnieniami, refleksji nad szeroko pojętym zdrowiem. Umożliwiły wykorzystanie wielu ciekawych narzędzi IT oraz dzielenie się dobrymi praktykami.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

22.03.2021 r. odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu „Aktywna tablica”

 

22 marca 2021 r., w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” i z okazji obchodów Dnia Nowych Technologii, odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych. W lekcjach otwartych, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w  nauczaniu, uczestniczyli nauczyciele informatyki z I Liceum Ogólnokształcącego w  Gryfinie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Podczas lekcji otwartych, prowadzonych przez mgra inż. Krzysztofa Janika – nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych, zostały zaprezentowane zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model. Przygotowanie projektu modelu do  wydruku 3D podzielone zostało na etapy. Pierwszym etapem było modelowanie. Trójwymiarowe modele stworzono wykorzystując programy komputerowe typu CAD w  programie Tinkercad. Następnie projekt został zapisany z rozszerzeniem .stl.

Kolejnym etapem było przygotowanie modelu do wydruku. Sam druk modelu może trwać od  kilku minut do kilku dni. Przed drukiem należy jeszcze sprawdzić poprawność trójwymiarowego modelu. Jeśli jest on prawidłowo wykonany, trzeba dobrać parametry takie jak: np. temperatura i wysokość warstwy.

Uczniowie projektowali modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, pracowali w PrusaSlicer. Podczas zajęć został zaprezentowany i wydrukowany model logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

22.03.2021 r. uczniowie kl. 2 bdp LO uczestniczyli online w lekcji geografii w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US.

Lekcja geografii online w klasie 2 bdp LO „Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy.”

 

22.03.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny uczestniczyli w przygotowanej, w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i  Geografii Społeczno – Ekonomicznej US, lekcji geografii online. Temat lekcji Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy przedstawił dr hab. Jacek Rudewicz.

Uczniowie, oprócz poznania znaczenia podstawowych pojęć takich jak: kapitał ludzki, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, poznali czynniki wpływające na  rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz cechy takiej gospodarki. Dowiedzieli się jakimi cechami wyróżnia się społeczeństwo informacyjne oraz jakie są pozytywne i negatywne skutki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

22.03.2021 r. realizowane były działania w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021

22 marca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się działania w  ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Była to już trzecia edycja, organizowana z  inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.  Swoje umiejętności i działania zaprezentowali nauczyciele przedmiotów ogólnych i  zawodowych.

W bieżącym roku możliwa była organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i  metod pracy na odległość. Odbyły się zdalne lekcje z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych i aplikacji specjalistycznych z języka angielskiego, matematyki oraz elementów kryminalistyki, w których wzięli udział uczniowie klas licealnych. Natomiast dla uczniów technikum zorganizowano zdalne warsztaty: wykorzystanie drukarek 3D, tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem autorskiej aplikacji, budowa i konfiguracja sieci komputerowej z wykorzystaniem Academii CISCO.

Pani mgr Joanna Gorska – Hamkało przeprowadziła lekcję z języka angielskiego z  wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu „Health education for life Wychowanie zdrowotne na całe życie”: platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 2 abd LO oraz zaproszeni goście: pani wicedyrektor ZSP w Chojnie Małgorzata Limanówka, nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych w Gryfinie oraz nauczyciele języków obcych z naszej szkoły. Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W czasie zajęć wykorzystano różne funkcje platformy Microsoft Teams, narzędzie Moon Maker, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom pakiet materiałów do zajęć dodatkowych, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams prowadzona była online ćwiczeniowa lekcja matematyki, utrwalająca równanie prostej oraz warunki wzajemnego położenia prostych w  układzie współrzędnych. Natomiast przypomnienie pojęć związanych z równaniem prostej oraz wzajemnym położeniem prostych na płaszczyźnie odbyło się z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter. Wykorzystując prezentację WORD CLOUD uczniowie utworzyli chmurę pojęć związanych z prostą w układzie współrzędnych, co pozwoliła sprawnie i aktywnie powtórzyć potrzebne do dalszej części zajęć równania, wzory, zależności. Następnym zadaniem uczniów było rozwiązanie na żywo quizu w aplikacji Quizizz. Po realizacji testu nauczyciel pobrał raport i omówił wraz z uczniami odpowiedzi, co pozwoliło przeanalizować znajomość poszczególnych zagadnień przez uczniów. Następnie nauczyciel wyświetlił uczniom przygotowany wcześniej na stronie https://learningapps.org/ quiz, stworzony na zasadach konkursu „Milionerzy”. Lekcję matematyki przeprowadziła mgr Anna Krzemińska.

Uczniowie klasy 2bdp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w lekcji online przeprowadzonej przez mgr Agnieszkę Pawlaczyk na temat „Zastosowanie genetyki w kryminalistyce”. Uczniowie zostali zapoznani z etapami ustalania profilu genetycznego z zastosowaniem specjalistycznego programu komputerowego PeakScanner oraz opisem do zestawu odczynników do genotypowania AmpFISTR NGM PCR Amplification Kit firmy Life Technologies. Po utworzeniu w programie projektu z  przykładowymi wynikami przebadanego DNA 4 osób, nauczyciel omówił w jaki sposób należy odczytywać informacje z pików na wykresie dla 16 loci, a następnie jak obliczać prawdopodobieństwo wykluczenia ojcostwa. Lekcja ta była wprowadzeniem do ćwiczenia ustalenia ojcostwa, które uczniowie będą wykonywać samodzielnie na lekcji elementów kryminalistyki.

Na zajęciach pracownia lokalnych sieci komputerowych uczniowie klasy 3TI korzystali z  platformy e – learningowej NetAcad Akademii CISCO. Wykorzystywali wbudowane narzędzia wspomagające proces uczenia się takie jak: quizy, nauka przez dopasowania, fiszki, ćwiczenia pisowni. Korzystając z platformy mieli dostęp do materiałów multimedialnych, pokazujących konfigurację wysokiej jakości sprzętu sieciowego. Poprzez zaawansowane narzędzie do symulacji sieci komputerowych budowali i konfigurowali sieci LAN ćwicząc umiejętności obsługi sieci.

Na zajęciach pracownia aplikacji internetowych uczniowie klasy 3TI wykorzystali program napisany przez ucznia klasy 4 TI Kacpra Fryskę. Aplikacja jest doskonałym przykładem zastosowania nowoczesnych technologii webowych takich jak: JavaScript, PHP, HTML5, biblioteki jQuery, Bootstrap w praktycznym zastosowaniu. Uczniowie mogli przetestować działanie aplikacji rozwiązując testy w sposób grupowy lub indywidualny. Ciekawym rozwiązaniem jest interaktywny quiz, rozwiązywany np. zespołowo, który zachęca do  regularnej nauki języków programowania i jest świetnym narzędziem motywującym uczniów do pracy. Zajęcia przeprowadziła mgr Kamila Góra.

Kolejnym przedsięwzięciem tego dnia była przeprowadzona przez mgra inż. Krzysztofa Janika lekcja otwarta – zdalne warsztaty dla uczniów klasy 3 TI. Podczas zajęć zostały podane i  omówione zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model. Uczniowie projektowali własne modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W  trakcie trwania zajęć zostało wydrukowane logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie.

Wykonano również antyramy z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie nowych technologii w naszej szkole oraz gazetkę ścienną.

            Szkoła XXI wieku to zmieniająca się wokół nas rzeczywistość i podążanie za tempem tych przemian. Jest to wdrażanie nowoczesnych metod i rozwiązań, ponieważ nowinek technicznych nie może zabraknąć w takiej szkole.

Rafa

21.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

21 marca 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie po raz kolejny uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” – tym  razem z przedstawicielem Żandarmerii Wojskowej.

Projekt „Praktyczny Narodowy” jest inicjatywą studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Jest to cykl spotkań skierowanych do społeczności akademickiej oraz współpracujących z uczelnią szkół, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji realizujących zadania związane z  bezpieczeństwem państwa.

Webinarium otworzył uroczyście dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej Pan płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, witając uczestników spotkania. Po przywitaniu i wymienieniu uczestniczących w webinarium szkół przekazał głos Panu płk Mateuszowi Dadale, będącemu szefem oddziału operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Pan pułkownik posługując się interesującą prezentacją opowiedział o funkcjonowaniu Żandarmerii Wojskowej, poruszając takie zagadnienia z nią związane jak: tworzeniu tego  typu formacji w historii Polski, akty prawne umożliwiające jej funkcjonowanie.

Opowiadał o zadaniach oraz strukturze ŻW, jej roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Dodatkowym smaczkiem uatrakcyjniającym przekaz była prezentacja dynamicznych filmików przedstawiającym udział ŻW w misjach poza granicami kraju, m.in. w Republice Środkowoafrykańskiej. Ostatnim omawianym podczas spotkania zagadnieniem był nabór do  Żandarmerii Wojskowej.

Na koniec webinarium Pan płk Dadał odpowiadał na zadawane na forum pytania dotyczące tej formacji porządkowej w Siłach Zbrojnych RP. Było to kolejne ciekawe spotkanie zrealizowane przez Akademię Sztuki Wojennej, w którym uczestniczyliśmy. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się już w maju.

mgr Marek Bednarz

Rafa

18.03.2021 r. uczniowie kl. 2 i 3 TI wzięli udział w wykładzie otwartym “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością” w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online “Cyberprzestrzeń.

Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością”

18 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11.30 uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Informatycznego wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i  cyberprzestępczością”. Spotkanie poprowadziła mgr Dominika Skoczylas.

Wykład podzielony był na dwie części. W pierwszej znalazły się treści dotyczące roli informatyzacji we współczesnym świecie oraz porządku prawnego, wspólnego dla całej Unii Europejskiej.

Prowadząca przytoczyła przykłady zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, a także najczęstsze ich źródła. Zwróciła też szczególną uwagę na bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, które obecnie generują największe zagrożenia. Przygotowała i przedstawiła wskazówki jak zapobiec cyberprzemocy.

Druga część wykładu dotyczyła prawno – karnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Najważniejszymi dokumentami w tej kwestii są: Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości, a w Polsce Kodeks Karny. Zostały wymienione najczęstsze przestępstwa, które mogą wystąpić w cyberprzestrzeni.

Prowadząca wyjaśniła dlaczego cyberataki są tak skuteczne i jakie mogą mieć skutki dla  funkcjonowania państw. Podkreśliła przy tym, jak ważna jest minimalizacja negatywnych konsekwencji ataków przez odpowiednie strategie każdego kraju. Był też czas na refleksje, spostrzeżenia uczestników wykładu i pytania do prowadzącej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

                                                                                                          mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

18.03.2021 r. Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska z kl. 3 TH zajęły IV i V miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

 

18 marca 2021 r. w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku odbyła się kolejna edycja Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” – po raz pierwszy o zasięgu ogólnopolskim. W czwartkowy dzień do Słupska przyjechali najlepsi uczniowie z całej Polski, m.in. z Dąbrowy Górniczej, Siedlec, Kwidzyna, Gdyni oraz z Chojny. Finalny etap poprzedziły zmagania online 4 grudnia 2020 roku, które wyłoniły finalistów. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Słupska, Marszałka Województwa Pomorskiego i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowały uczennice klasy 3 Technikum Hotelarskiego: Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska. Opiekunem dziewcząt była mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy dokonali autoprezentacji. 9 najlepszych zostało zakwalifikowanych do drugiej konkurencji, która polegała na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta. Następnie najlepsza 6 wzięła udział w konkurencji rozstrzygającej, dotyczącej obsługi gościa hotelowego w języku obcym.

Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:

 1. Ewelina Jażdżewska – general director Hotelu Grand Lubicz w Ustce,
 2. Mateusz Bożek – manager gastronomii Hotelu Grand Lubicz w Ustce,
 3. Anna Ćwigoń – Słomkowska, dyrektor Hotelu “Jantar” w Ustce,
 4. Jonatan Jurgiewicz – front office manager Hotelu Grand Lubicz w Ustce.

Tegorocznym Mistrzem Wiedzy Hotelarskiej został uczeń klasy Technikum Hotelarskiego w Gdyni –Dawid Miotk. Wiktoria i Paulina godnie reprezentowały naszą szkołę i dzielnie walczyły do końca zdobywając wysokie 4 i 5 miejsca w konkursie!

Ponowny udział uczniów naszej szkoły w konkursie stał się kolejną świetną okazją do wymiany doświadczeń, pobudzania ambicji i doskonalenia umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy. Dziękuję naszym reprezentantkom za trud włożony w przygotowania, udział w konkursie oraz gratuluję wysokich wyników.

Opiekun

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

 

Rafa

17.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

17 marca 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej. Projekt „Praktyczny Narodowy” powstał w 2020 roku z inicjatywy studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Jest to cykl spotkań skierowanych do społeczności akademickiej, a także szkół współpracujących z uczelnią, który ma na celu ukazanie im specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa.

Webinarium otworzył uroczyście Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej Pan gen. bryg. dr Robert Kosowski, zachęcając młodzież do wstępowania w szeregi stosunkowo nowej formacji w Siłach Zbrojnych RP.

W trakcie spotkania z przedstawicielami Dowództwa WOT, uczniowie mogli dowiedzieć się m.in.: jakie są zadania Wojsk Obrony Terytorialnej, jak narodziła się koncepcja wojsk tego typu, jaka jest struktura wojsk oraz plany dotyczące rozbudowy na najbliższy czas, jak wygląda rekrutacja oraz jakie trzeba spełnić kryteria, aby znaleźć się w Terytorialnej Służbie Wojskowej. Ponadto zapoznali się z uposażeniem oraz innymi korzyściami płynącymi ze służby w WOT.

Kolejnym ciekawym omawianym zagadnieniem był system szkolenia oraz jego etapy, a także kształcenie specjalistów. Na zakończenie spotkania żołnierze WOT odpowiadali na różne pytania, stawiane przez studentów oraz uczniów szkół uczestniczących w spotkaniu. Całe spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze i przeprowadzone zostało w ciekawiej i jedynej możliwej formie online.

Z niecierpliwością czekamy na zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu „Praktyczny Narodowy”, które odbędzie się 14.04.2021 r. z gen. broni dr Sławomirem Wojciechowskim, a  następnie 21.04.2021 r. z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej. W webinarium uczestniczyli uczniowie klas mundurowych – kl. 2 c LO oraz 1 c LO wraz z opiekunem.

mgr Marek Bednarz

Rafa

9.03.2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

9 marca 2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. W tym roku, ze względów na pandemię, konkurs został przeprowadzony online poprzez platformę edukacyjną Testportal. Organizatorem konkurs było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z  takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy Uniwersytet Warszawski. Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii – poprzez dalsze rozwijanie ich  umiejętności. W tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach konkursowych: „Adept”– uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, „Junior”– uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych oraz „Żak” – uczniowie II – IV klas szkół ponadpodstawowych.

W XI edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 10 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2021 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa Rafa

8-12.03.2021 r. odbyły się Dni Przedsiębiorczości.

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego także dokonać”

[Walt Disney]

 

Dni Przedsiębiorczości 2021

Tegoroczne Dni Przedsiębiorczości odbyły się w naszej szkole w dniach od 8 do 12 marca 2021 r. Wydarzenie ze względów na epidemię COVID – 19 odbyło się w większości w  formie spotkań i warsztatów on – line za pomocą aplikacji Teams. Spotkania z uczniami rozpoczęły się 8 marca 2021 r. W tym dniu, doradca szkolny mgr Dorota Szwiec poprowadziła w kl. 3 HŻ warsztaty „Jak być przedsiębiorczym pracownikiem?”

10 i 11 marca 2021 r. w/w warsztaty, w ramach godziny wychowawczej, odbyły się również w klasie 3 ac i 4 BI.

9 marca odbył się webinar pt. „Lokalny rynek pracy”. Przeprowadzony był na lekcji działalność gospodarcza w budownictwie w klasie 4 TB. Wykład poprowadziła przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – filia w Chojnie Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt. Uczniom został zaprezentowany lokalny rynek pracy:

– jakie są deficytowe zawody w naszym regionie,

– kto jest najczęściej bezrobotnym ze względu na wiek i wykształcenie,

– co proponuje Urząd Pracy bezrobotnym (szkolenia, staże, dofinansowania na rozpoczęcie

 działalności gospodarczej),

– jak funkcjonuje urząd w czasie pandemii.

Na lekcjach mikroekonomii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej w budownictwie i  podstawach działalności gospodarczej mgr Emilia Marcinkowska przeprowadziła konkurs pt. „ABC przedsiębiorczości”. Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Nagrodą za  udział w konkursie były oceny: celujący za I miejsce, bardzo dobry – II miejsce, dobry – III miejsce. Konkurs przeprowadzono w klasach: 4 TB, 2 TŻ, 2 MM, 2 PM, 2 WZg, 2 WZp, 3  PM.

W dniach od 9 do 12 marca na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, w klasach: 2 BIp, 2  bdp  LO, 2acp LO, 2 HŻp, 1 PDW i 1 MM, pani Aneta Kisły przeprowadziła test wiedzy pt. „ABC przedsiębiorczości”. Uczniowie klasy 1 PDW mieli za zadanie napisać dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), a klasa 1 MM miała napisać biznes plan firmy, której chcieliby być właścicielem. Zadania te zostały ocenione przez nauczyciela. W formie stacjonarnej odbyły się zajęcia w kl. 2 MZ. Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Joannę Rogacewicz i obejmowały zagadnienia dotyczące kompetencji miękkich i twardych w  aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz roli kompetencji kluczowych w szkole i  w  przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy.

W ramach Dni Przedsiębiorczości wychowawcy otrzymali scenariusze zajęć obejmujące tematykę przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz zasad przygotowania się  do  rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo doradca szkolny mgr Dorota Szwiec przesłała do uczniów poradnik „Tajemnice przedsiębiorczości”, test „Czy jestem osobą przedsiębiorczą” oraz grę on – line „Rynek pracy”. Oprawę graficzną na stronę internetową szkoły i wirtualną gazetkę przygotował Gracjan Jasnos z klasy 4 TI.

 Harmonogram do pobrania

 Plakat

 

mgr Dorota Szwiec

mgr Emilia Marcinkowska

mgr Joanna Rogacewicz

mgr Aneta Kisły

Rafa

6.03.2021 r. Dawid Piotrowski z kl. 4 BI reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

6 marca 2021 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie odbyły się  eliminacje okręgowe XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której Organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Naszą szkołę reprezentował Dawid Piotrowski, uczeń klasy czwartej technikum budowlanego.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu o tematyce budowlanej i architektonicznej. Uczniowie musieli się wykazać znajomością obiektów zabytkowych i współczesnych, umiejętnością opisywania procesów technologicznych różnych prac budowlanych, znajomością konstrukcji budowlanych i projektowania budynków różnego rodzaju. Uczestniczenie w Olimpiadzie daje możliwość rywalizacji i pozwala uczniom wykazać się  swoją wiedzą i umiejętnościami, rozwija wśród uczniów zainteresowanie budownictwem, daje możliwość doskonalenia zawodowego oraz podejmowania kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych.

Na zakończenie eliminacji nie zabrakło upominków dla wszystkich uczestników i opiekunów, ufundowanych przez sponsorów, które wręczyli: pani Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki, pan Jerzy Hernet – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, Radni Powiatu oraz przedstawiciele firmy Atlas.

 

 

Opiekun mgr inż. Monika Kowalska

Rafa Rafa Rafa

25.02.2021 r. uczniowie klasy 2ac LO uczestniczyli w wykładzie online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”

 

25 lutego 2021 r. uczniowie klasy 2ac Liceum Ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym i wojskowym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rewelacje z  reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”. Dwugodzinny wykład, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, poprowadził dr Radek Wasilewski. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, między innymi, co to jest reklamacja, czym jest prawo konsumenckie, kim jest konsument oraz jakie są różnicę między gwarancją, a rękojmią.

Na początku wykładu Pan doktor wyjaśnił definicję reklamacji, następnie omówił cały tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. W kolejnym punkcie wyjaśnił, jakie prawa i w jakich przypadkach przysługują konsumentowi.

Kolejny punkt przedstawiony przez pana dr Wasilewskiego dotyczył zagadnienia, czym jest rękojmia, a czym gwarancja, w jakich okolicznościach możemy z nich korzystać, komu przysługują i na jakiej podstawie.

Rękojmia, a gwarancja różnią się inną odpowiedzialnością za towar oraz odmiennymi terminami dochodzenia roszczeń. W ramach rękojmi – za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji – odpowiedzialność ponosi producent.

Uczniowie zostali zapoznani z terminami odstąpienia konsumenta od umowy, poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, terminem liczonym od momentu zauważenia wady, okresem obowiązującym sprzedawcę z tytułu rękojmi.

Prowadzący, posługując się przykładami, omówił dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Podał nazwy, adresy oraz strony instytucji, gdzie możemy uzyskać informację oraz pomoc. Instytucje te udzielają bezpłatnych porad, związanych z naruszeniem interesów konsumentów.

Wiedza nabyta podczas wykładu okazała się interesująca i przydatna. Dotyczyła sytuacji, z  którymi często się spotykamy. Ważne by znać swoje prawa i obowiązki konsumenta. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

17.02.2021 r. zakwalifikowaliśmy się do programu „Młodzi w akcji+” w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

Program „Młodzi w akcji+”

 

17 lutego 2021 r. nasza szkoła została zakwalifikowana do programu „Młodzi w  akcji+”. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do  podejmowania działań, na rzecz swojego najbliższego otoczenia, przez realizację projektów społecznych. Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Wiktoria Podyma kl. 1 ac LO, Kinga Woźniak kl. 1 b LO, Amelia Zalcewicz kl. 1 H/Ż pod opieką doradcy zawodowego mgr  Doroty Szwiec. Zespoły uczniowskie, podczas trwania programu, wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tym półroczu będą mogli, między innymi, nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Udział w programie rozpoczęliśmy 2 marca 2021 r. wykładem inauguracyjnym. Wykład wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Temat wykładu dotyczył praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wykład odbył się w formie online na platformie Zoom.

Po zakończonym wykładzie koordynatorki Młodych w Akcji+ – pani Magda Domańska i pani Judyta Ziętkowska – przedstawiły harmonogram działań w tej edycji programu.

Już 17 marca 2021 r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w programie, odbędą szkolenie zdalne, dotyczące uczniowskich projektów lokalnych. Uczniowie pod opieką doświadczonych trenerów będą pracować nad koncepcją wybranych projektów lokalnych. Projekt zakończy się  w czerwcu 2021 r. prezentacją projektów utworzonych przez zespoły biorące udział w  programie „Młodzi w akcji +”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

16.02.2021 r. – uczennica kl. 2 bdp LO Nikola Ignatowska zdobyła 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” w kategorii praca indywidualna, a uczeń klasy 1 ac LO Piotr Podniesiński otrzymał wyróżnienie za najlepszy wynik w szkole w kategorii test wiedzy.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” rozstrzygnięty

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” ogłosił wyniki XII edycji konkursu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: test wiedzy i praca indywidualna. W teście konkursowym naszą szkołę reprezentowało 9. uczniów, pracę indywidualną w formie albumu na temat „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” wykonało 4. uczniów.

Test, w kategorii „Żak” – szkoły ponadpodstawowe, składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej. Ta część konkursu została przeprowadzona online. Najwyższą liczbę punktów w teście konkursowym, a zarazem wyróżnienie na szczeblu szkolnym, osiągnął Piotr Podniesiński – uczeń klasy 1 ac LO.

W konkursie indywidualnym sukces odniosła Nikola Ignatowska, uczennica kl. 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego, zdobywając 3 miejsce w kraju.W tej kategorii wyróżnione zostały również prace Wiktorii Górnej z kl. 2 abd LOAmelii Olejnik z kl. 1 ac LO.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatce 3 miejsca w kraju i wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

15.02.2021 r. uczniowie kl. 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym”

 

15 lutego 2021 r. w godzinach 8.15 – 10.15 uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, po raz kolejny wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem spotkania były „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym”. Spotkanie poprowadził dr Mateusz Tomczyk. Wykład połączony był z dyskusją. Uczniowie odpowiadali na stawiane pytania i wspólnie wyjaśniali omawiane kwestie, jak  również zadawali pytania prowadzącemu. Pan doktor omówił między innymi: rodzaje oraz  zasady postępowania przygotowawczego w polskim postępowaniu karnym. Następnie przedstawił cele postępowania karnego oraz wyjaśnił, kiedy mówimy o śledztwie, a kiedy o  dochodzeniu i w jakich okolicznościach prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie. Co  jest podstawowym zadaniem zarówno śledztwa, jak i dochodzenia. Kto prowadzi te  postępowania. W przypadku popełnienia przestępstwa w zależności od jego rodzaju, a  ściślej od zagrożenia sankcją karną, wszczęte będzie z urzędu, bądź na wniosek pokrzywdzonego śledztwo przez prokuratora lub dochodzenie przez Policję.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się jakim organom, oprócz policji, przysługują uprawnienia procesowe do prowadzenia dochodzeń. Prowadzący poruszył również kwestię społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego każda osoba, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma  społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję. Wobec niektórych przestępstw społeczny obowiązek ulega przekształceniu w prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania o ich popełnieniu, usiłowaniu lub przygotowaniu. Zaniechanie wypełnienia prawnego obowiązku zawiadomienia organów ścigania powoduje popełnienie przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Wykład zakończył się podsumowaniem całego przebiegu postępowania karnego. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub, na zasadach określonych w ustawie, korzystać z obrońcy z urzędu. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w lekcji geografii online zorganizowanej w ramach patronatu przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lekcja geografii online w klasie 2bdp LO
Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii

 

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w lekcji geografii prowadzonej przez pana prof. US Pawła Czaplińskiego. Lekcja odbyła się online na  platformie Microsoft Teams. Temat wykładu to: Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii.

Pan Profesor w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię rozwoju przemysłu i zmiany, które w nim zachodziły. Zwrócił uwagę na różnice między przemysłem tradycyjnym, a  przemysłem wysokich technologii. Omówił czynniki lokalizacji oraz formy koncentracji przemysłu high – tech i formy koncentracji przemysłu tradycyjnego. Poruszył kwestie wydatków na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej oraz wpływu przemysłu na stan środowiska przyrodniczego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa Rafa

9.02.2021 r. przystąpiliśmy do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił w dniu 9.02.2021 r. do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021, który jest obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. W ramach obchodów na zajęciach online zostały wykonane ulotki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

  Zajęcia online, kl. 2 BIp

Zajęcia online, kl. 2 Big

Ulotki wykonali uczniowie klas 1 i 2 liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego oraz branżowej szkoły I stopnia na zajęciach informatyki lub przedmiotach informatycznych.

Autor: Piotr Pośniak, klasa 2BIp

Autor: Piotr Pośniak, klasa 2BIp

Autor: Juliusz Naruszewicz, klasa 1BI

Autor: Julia Górska, klasa 1b LO

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystania z Internetu.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

9.02.2021 Dzień Bezpiecznego Internetu.

ZAGROŻENIA INTERNETU

 

            Internet oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Kontakt z nieodpowiednimi treściami

            Korzystając z Internetu możesz zostać narażony na kontakt z nieodpowiednimi treściami, a  także możesz być zachęcany do podejmowania działań, które są nielegalne lub niebezpieczne.

            Istnieje ryzyko, iż korzystając z sieci, możesz dostarczyć obcym osobom informacji lub  zaaranżować spotkanie, które będą stanowić zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa lub  bezpieczeństwa rodziny. W wielu przypadkach osoby wykorzystują pocztę elektroniczną, chat room, grupy dyskusyjne, aby zdobyć zaufanie, a następnie zorganizować spotkanie w prawdziwym świecie.

Nękanie

            Możesz stać się obiektem nękania, zastraszania czy choćby niewybrednych żartów. Powinieneś wiedzieć, że nie należy odpowiadać na zaczepki, gdyż zachęca to tylko sprawcę do  dalszego działania. O zachowaniu sprawcy można donieść administracji komunikatora, dostawcy Internetu, administratorowi serwera konta pocztowego, a w przypadku złamania prawa – zgłosić sprawę na policję.

Łamanie prawa

            Możesz zaangażować się w działalność, która jest nielegalna lub pociąga za sobą straty finansowe. Korzystając z aukcji internetowych, podając dane karty kredytowej rodziców itp.  możesz stać się ofiarą różnych oszustów. Młodzi ludzie bywają nie tylko ofiarami nękania czy  niewybrednych żartów, ale także bardzo często sami są ich autorami. Łamią prawo przesyłając wirusy, nielegalne treści, uprawiając hazard, jak również kopiując filmy i muzykę.

Uzależnienie od Internetu

            Oprócz wielkich korzyści, postępująca informatyzacja przyniosła nowe zagrożenia. Rośnie bowiem stale liczba osób uzależnionych od Internetu i gier komputerowych. Popularność gier przekroczyła wszelkie oczekiwania i oceniana jest jako prawdziwy fenomen socjologiczny lub  wręcz zjawisko kulturowe. Powodowane przez nie efekty destrukcyjne stają się poważnym problemem społecznym i zdrowotnym.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

            Cyberprzestrzeń jest jak wielkie miasto. Możesz znaleźć tam biblioteki, uniwersytety, muzea, miejsca rozrywki oraz możliwość spotkania wielu wspaniałych ludzi. Niestety, możesz tam spotkać ludzi lub sprawy, których powinieneś unikać. Znając niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia będziesz mógł bezpiecznie korzystać z Internetu.

            Ustal wspólnie z rodzicami zasady korzystania z Internetu. Ustalcie kiedy i jak długo możesz przebywać w Sieci, z jakich serwisów internetowych wolno Ci korzystać. Umowa z  rodzicami nie oznacza rezygnacji z Twojej prywatności czy Twoich praw. Jest ona po prostu uzgodnieniem waszego wspólnego stanowiska opartego na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.           Chroń swoją prywatność w Sieci. Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek forum publicznym w  Internecie, nie podawaj swojego nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy szkoły oraz innych informacji, które mogłyby pozwolić na ustalenie Twojej tożsamości.

            Nie wysyłaj swoich zdjęć osobom, których nie znasz.

            Odpowiadaj mądrze na otrzymane wiadomości. Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości, które sprawiają, że czujesz się skrępowany, zmieszany lub zaniepokojony.

            Bądź ostrożny korzystając z czat room. Nigdy nie będziesz mieć pewności z kim naprawdę rozmawiasz. Jest tam wielu przyjaznych i ciekawych ludzi, jednak pamiętaj, że czaty są również wykorzystywane przez osoby poszukujące swoich ofiar, szczególnie wśród nastolatków. Nigdy nie  podawaj swoich danych osobowych i nie organizuj spotkań w „realu” bez wiedzy rodziców.

            Bądź ostrożny, jeśli ściągasz coś do swojego komputera ze strony www. Niektóre strony www proszą o pozwolenie na załadowanie jakiegoś programu lub „podłączenie się”. Programy te,  w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane później do przesyłania ci jedynie irytujących reklam. Niestety często są również używane do ingerowania w Twoją prywatność, śledzenia tego, co robisz w danej chwili w sieci, czy wprowadzania wirusów do Twojego komputera. Mogą one zamienić Twój komputer w serwer, z którego ktoś nieznajomy będzie mógł swobodnie korzystać, np. pobierając bez Twojej zgody Twoje fotografie lub prywatne dokumenty. Nie wgrywaj żadnych programów, jeśli nie masz pewności, że pochodzą one z godnego zaufania źródła.

            Jeśli prowadzisz blog, musisz mieć świadomość, że jest on dostępny dla każdego kto  korzysta z Internetu. Pamiętaj o tym, zamieszczając w blogu informacje o sobie. Zastanów się,  jakie wiadomości na swój temat chciałbyś tam umieścić i czy naprawdę powinieneś to zrobić. Wszystko, co umieścisz w blogu może być nie tylko przeczytane przez innych użytkowników sieci, ale także z łatwością kopiowane i przechowywane, a w przyszłości może zostać wykorzystane przeciwko Tobie.

            To, co teraz wydaje ci się fajne i zabawne, może okazać się niestosowne i kłopotliwe kilka lat później. Pamiętaj, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania. Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem.

 

Zespół wychowawców internatu

źródła:

John Lenardon „Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko”

Nicholas Kardaras „Dzieci ekranu”

https://www.youtube.com/watch?v=sGUE2ODE8ck

https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E&has_verified=1&bpctr=1611737672

 

 

Rafa

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

Zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19

 

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 

Rafa

02-05.2021 r. realizowany był w naszej szkole program „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program „Loguj się z głową”

 

Od lutego do maja 2021 r.  realizowany był w naszej szkole program „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadaniem programu było dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności uczniów sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z internetu i mediów elektronicznych oraz chroniących przed e-uzależnieniami.
W ramach programu „Loguj się z głową” wychowawcy na godzinach wychowawczych realizowali tematy np.: „Radzenie sobie ze stresem”, „E-hazard i gry online”,  „Zagrożenia internetu”. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą mechanizmu działania czynników wywołujących stres, zostali zapoznani z konsekwencjami radzenia sobie ze stresem poprzez granie w gry komputerowe i korzystanie z internetu, otrzymali informacje na temat skutecznych metod pokonywania stresu oraz zostali zapoznani z ryzykiem związanymz nadmiernym zaangażowaniem się w gry online.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

29.01.2021 r. uczniowie Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI) i Kacper Fryska (4 TI) zajęli I miejsce w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge i będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

Uczniowie technikum informatycznego
w finale ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge

 

CyberSkiller Challenge to ogólnopolski konkurs wiedzy i umiejętności praktycznych w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa, organizowany jest przez działającą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie spółkę “CyberSkiller”.

29 stycznia 2021 r. odbył się II etap (wojewódzki) konkursu, w którym wzięła udział drużyna naszej szkoły w składzie: Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI), Kacper Fryska (4 TI). Tematyka etapu wojewódzkiego obejmowała system Linux oraz jego bezpieczeństwo, a sam konkurs odbył się  w  formie online na autorskiej platformie przeznaczonej do edukacji specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Spotkanie przed konkursem

9 lutego 2021 r. zostały podane wyniki – uczniowie naszej szkoły byli najlepsi w województwie zachodniopomorskim i znaleźli się w ogólnopolskim finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

Turniej finałowy odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w Lublinie i przewidziany jest w formie stacjonarnej. Po tym etapie poznamy najlepszą drużynę szkolną z dziedziny cyberbezpieczeństwa w  całej Polsce.

Trzymamy kciuki!!

 

Szkolny opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

6.05.2020-28.01.2021 r. odbył się kurs operator suwnic

Kurs operatora suwnic

 

W terminie od 6 maja 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, realizowanego przez ZSP w Chojnie, 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbyło kurs operatora suwnic z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych E1-G1. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs trwał 44 godziny, w tym 36 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych.

Celem kursu było zdobycie uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1 oraz aktualizacje wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie uczestników do zdobycia uprawnień państwowych przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego, który odbył się w dniu 24 marca 2021 r.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały m.in.: wiadomości o dozorze technicznym, podział i rodzaje suwnic oraz cięgników, budowę elementów suwnic, obowiązki operatora, zakres czynności przy pracy, zawiesia i inny sprzęt przeładunkowy, zasady bezpiecznej obsługi suwnic oraz przepisy BHP.

Każdy uczestnik kursu otrzymał imienne zaświadczenie o ukończenia kursu, a po zdanym egzaminie – Zaświadczenie Kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

28.01.2021 r. uczniowie klas 1a i 2a LO wzięli udział w wykładzie otwartym pt. „Historyczno-prawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Historycznoprawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu”

 

W dniu 28 stycznia 2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym po raz kolejny wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym razem tematem spotkania były „Historycznoprawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu”. Spotkanie poprowadził dr Radosław Zych.

Podczas wykładu uczniowie zapoznali się z obowiązującą Konstytucją Apostolską „Universi Dominici Gregis”, która reguluje czynności przeprowadzane po śmierci papieża, związane z jego pogrzebem oraz wyborem następcy. Dodatkowo, poznali zasady, na jakich przeprowadza się konklawe oraz charakterystyczne elementy towarzyszące wyborom.

Poza tym była mowa także o najbardziej znanych historiach zgromadzenia konklawe, które często trwały kilka dni, a nawet miesięcy.

Pan dr Zych tłumaczył również: jak Konstytucja Apostolska zmieniła się na przestrzeni lat, jakie czynniki miały na to wpływ. Opowiedział również o Kaplicy Sykstyńskiej, miejscu, gdzie odbywa się konklawe, zwracając uwagę na warunki tam panujące podczas wyborów.

Wykład zakończył się dyskusją. Pojawiły się pytania i nowe informacje wyjaśniające różne kwestie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

8.01.2021 r. w ramach X Nocy Biologów uczennica kl. 2 abd LO Jessica Cewka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Przez klocki do nauki”.

Wyróżnienie uczennicy kl. 2abd LO Jessiki Cewki w konkursie Przez klocki do nauki w ramach Nocy Biologów

 

Idea Nocy Biologów narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas licznych spotkań otwartych dla społeczności miasta i  regionu. Tysiące odwiedzających dzieci, młodzieży i dorosłych, było zachętą do  zorganizowania w całej Polsce tego typu przedsięwzięcia.

X edycja Nocy Biologów, tym razem w przestrzeni wirtualnej, odbyła się 8 stycznia 2021 r. pod hasłem „Człowiek i mikroorganizmy”. Do wyboru były zajęcia w trzydziestu czterech ośrodkach naukowych na terenie całego kraju. Uczniowie naszej szkoły, z klas o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia, pod nazwą CSI Kryminalne Zagadki Wydziału Biologii, obejmowały 3 wykłady w zakresie Genetyki sądowej, Entomologii Sądowej oraz zbierania śladów biologicznych. Dodatkowo część uczniów wysłuchała wykładu o Historii bioterroryzmu.

W ramach Nocy Biologów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyły się  konkursy dla różnych grup wiekowych. Do uczniów szkół ponadpodstawowych skierowany został konkurs Przez klocki do nauki. Celem konkursu było wykonanie z  klocków typu LEGO modelu dowolnego mikroorganizmu. Do konkursu zgłoszono łącznie 68 prac z całej Polski, a Jessica Cewka, uczennica naszego liceum, otrzymała wyróżnienie.

https://us.edu.pl/event/noc-biologow-2021/

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.01.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

XII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

 

7 stycznia 2021 r., w czasie ferii zimowych, odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Wzięło w niej udział 155 uczniów z całej Polski. Głównym organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Klimela i Wiktoria Saskowska z klasy 3 TH.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady są “działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii”. Z powodu pandemii tegoroczne eliminacje odbyły się na specjalnej platformie – w formie online. Do etapu centralnego zakwalifikowało się zaledwie 35 osób. Niestety naszym uczennicom się nie udało. Dziękuję za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły. Spróbujemy za rok.

Opiekun

Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

31.12.2020 r. – otrzymaliśmy piękne prezenty pod choinkę w postaci sprzętu komputerowego i ochronnego przed COVID-19.

Koniec roku 2020 przyniósł  Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie nadzwyczajny prezent w postaci dużej liczby wysokiej jakości sprzętu komputerowego oraz ochronnego przed COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie Adriana Salamończyk wraz z pracownikami od wielu lat podejmuje działania, w celu pozyskania  finansowych środków unijnych i krajowych, m.in. na systematyczne doposażanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.  Szkoła realizuje projekty z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ostatnie działania ukierunkowane były przede wszystkim na doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i ochronny w związku z trwającym stanem epidemicznym COVID-19 i zdalnym nauczaniem, wspierające uczniów i nauczycieli w kształceniu na odległość oraz rozwijaniu kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zapewniające bezpieczeństwo.

W wyniku podpisania przez dyrektora szkoły umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK), będącą operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), uczniowie i pracownicy mają dostęp do szerokopasmowego Internetu lub do usługi LTE (bezprzewodowy dostęp do Internetu). OSE przekazała szkole nieodpłatnie 4 Szkolne Pakiety Multimedialne, tj. 100 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu, oprogramowaniem, etui, bezprzewodową klawiaturą i rysikiem o wartości ponad 97 tys. zł.

          W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, szkoła otrzymała 6 tablic interaktywnych z projektorami i sounbarami oraz 14 laptopów, dofinansowanych kwotą 56 tys. zł.

          W celu zapobiegania skutkom pandemii COVID-19 oraz ochrony uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w ramach realizowanego przez Powiat Gryfiński  projektu grantowego „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”, szkoła otrzymała  72 przegrody stanowiskowe do przeprowadzania egzaminów zawodowych i maturalnych, 5 przegród nabiurkowych, 7 stacji bezdotykowych do dezynfekcji rąk, termometry bezdotykowe oraz zapas płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Rafa

22.12.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Razem na Święta”.

Akcja „Razem na Święta”.

 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

(Papież Franciszek)

 

Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Wśród nich byli również nasi uczniowie. Szkolny Klub Wolontariusza zawsze chętnie angażuje się w tego typu akcje. Była to już trzecie edycja akcji. Uczniowie naszej szkoły, w zmienionej pandemią rzeczywistości, postanowili wesprzeć potrzebujących dobrym słowem i najszczerszymi świątecznym życzeniami.

Tym razem mogliśmy liczyć na pomoc nauczyciela informatyki, mgr Doroty Szwiec, która na  zajęciach wraz z uczniami tworzyła przepiękne kartki świąteczne. Trafiły one do  podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Chojnie, Domu Pomocy Społecznej „Dom z sercem” w Trzcińsku – Zdroju, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie oraz do pensjonariuszy Nadodrzańskiego Domu Seniora w  Starej Rudnicy.

 

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

10.12.2020 r. – jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Game based learning for development of problem solving skills”.

TRWAJĄ PRACE W PROJEKCIE „GAME BASED LEARNING FOR DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING SKILLS”

 

Partnerzy projektu „Game based learning for development of problem solving skills”:

– Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi – Turcja

– SMART IDEA Igor Razbornik s.p. – Słowenia

– Konya Il Milli Egitim Mudurlugu – Turcja

– Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Rumunia

– Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter STEAM – Bułgaria

– Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. – Portugalia

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – Polska

– Stowarzyszenie Douzelage – Polska

pracują nad kolejnymi rezultatami pracy intelektualnej. Treść przewodnika jest gotowa, projekt i tłumaczenia są w toku. Ruszają też prace nad filmami instruktażowymi do gier. Zostały wybrane gry planszowe i gry online, napisane scenariusze na podstawie, których zostaną nakręcone filmy instruktażowe oraz rozpoczęto przygotowania do nagrywania tych filmów. Wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

Rafa

7.12.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa”

7 grudnia 2020 r. od godz.13.00 do 14.00 uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa”. Spotkanie poprowadziła Pani dr hab. Krystyna Nizioł, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani Doktor omówiła przebieg procesu legislacyjnego w Polsce, czyli sposób uchwalania ustaw. Ponadto przedstawiła regulacje prawne dotyczące zagadnienia oceny wpływu w  rządowym procesie legislacyjnym.

Proces oceny wpływu jest elementem prowadzenia polityki w oparciu o dowody; obejmuje analizę dostępnych informacji i danych, ewaluację istniejącego stanu prawnego w danej dziedzinie życia społeczno – gospodarczego oraz konsultacje publiczne. Poprawnie przeprowadzona ocena wpływu zapewnia możliwie pełną i wiarygodną informację na temat celowości interwencji państwa oraz korzyści i kosztów związanych z podjęciem konkretnych działań. Natomiast wyniki przeprowadzonej oceny wpływu są przedstawiane w ocenie skutków regulacji (OSR), która jest dokumentem towarzyszącym projektowi aktu normatywnego, procedowanego w rządowym procesie legislacyjnym.

Zestawienie wyników stanowi bazę dla wypracowania rekomendacji do dalszych działań. Wzory formularzy, zgodnie z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów, zamieszcza się  w BIP KPRM i można się szczegółowo z nimi zapoznać.

Wykład zakończył się dyskusją. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

7.12.2020 r. Wojewódzka Konferencja „SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”.

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA

„SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”

            7 grudnia 2020 r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie zaprosiło doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym do udziału w konferencji, zorganizowanej przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego, pn. „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę”. Konferencja odbyła się na platformie Teams.

Bogaty program konferencji obejmował liczne wystąpienia zaproszonych do udziału gości. W swojej prezentacji dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej przedstawił planowanie ścieżki edukacyjnej na przykładzie szkolnictwa branżowego http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/12/szkolnictwo-branzowe-planowanie-sciezki-edukacyjnej.pdf.
Doradcy regionalni ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali sposoby rozmawiania z uczniami o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/12/doradztwo-zawodowe.pdf.

            Dyrektor naszej szkoły Pani Adriana Salamończyk wygłosiła prelekcję, przedstawiając prezentację multimedialną, na temat „Form wykorzystywania środków unijnych w szkołach ponadpodstawowych zawodowych” na podstawie prawie 20-letniego doświadczenia i osiągnięć szkoły w tym obszarze. Na początek wprowadziła słuchaczy w strukturę szkoły, w zawody, w jakich kształcą się uczniowie, opowiedziała o wieloletniej pracy przy realizacji projektów oraz o tym jak środki z Unii Europejskiej z różnych programów (aktualnie Erasmus+, RPO WZ oraz PO WER) są wykorzystywane  z podziałem na potrzeby uczniów, nauczycieli i szkoły. W dalszej części wystąpienia zilustrowała działania oraz rezultaty projektów. Na koniec z dumą zreferowała sukcesy jakie szkoła oraz nauczyciele odnieśli na przestrzeni lat.

https://drive.google.com/file/d/1AxxPxsyD7T4mbl-v7qDYbX5rcrFWIv1B/view?usp=sharing

Rafa

4.12.2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

 

4 grudnia 2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Słupsku. W tym roku naszą szkołę reprezentują dwie uczennice z klasy 3 TH – Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska.

Dziewczyny wzięły udział w teście wiedzy zawodowej, który przeprowadzony był w macierzystej szkole, a uzyskane wysokie wyniki stały się dla nich przepustką do udziału w kolejnym etapie. Zakwalifikowały się do najlepszej 13, wyłonionej spośród wszystkich uczestników. Już 18 marca 2021 r. w Hotelu *****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka będą walczyły w finałowym etapie o tytuł najlepszego technika hotelarstwa w Polsce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych!

Opiekun konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

 

Rafa

4.12.2020 r. odbyło się webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

Webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

 

Z początkiem grudnia Biuro Kształcenia Zawodowego Krajowego Centrum Europass Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zainicjowało cykl spotkań w formule on-line pt. „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”. Do udziału w tych spotkaniach zaproszono beneficjentów, którzy realizowali projekty mobilności zawodowej z zastosowaniem zasad i elementów systemu ECVET. ECVET – Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (European Credit System for Vocational Eduaction and Training) jest jednym z narzędzi polityki Unii Europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej. Został zaprojektowany, aby wspierać przenoszenie, akumulowanie oraz uznawanie osiągnięć edukacyjnych osób chcących uzyskać kwalifikacje. „Piątki z ECVET” dedykowane są koordynatorom i nauczycielom ze szkół, które realizują projekty w „zawodowym” komponencie programu Erasmus+ oraz POWER-VET, a ich głównym celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja różnych podejść i zastosowań założeń ECVET podczas realizacji staży zagranicznych, prezentacja dokumentów, materiałów, programów już zrealizowanych staży opartych na założeniach ECVET.

Pierwsze spotkanie, inicjujące cykl, odbyło się 1 grudnia 2020 r. swoje wystąpienia mieli Pani Karolina Dołomisiewicz i Pan Tomasz Marmaj.

 W kolejny piątek 4 grudnia 2020 r. prelegentem z ramienia naszej szkoły była Pani Kamila Góra, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, która w prezentacji multimedialnej przedstawiła opracowanie dokumentów Ecvet w oparciu o zawód „technik informatyk”. Swoje wystąpienie rozpoczęła od zaprezentowania szkoły, zawodów w jakich kształcą się uczniowie oraz projektów mobilności zawodowych, które ZSP zrealizował od 2006 roku. Przedstawiła firmy, w których staże odbywali uczniowie, opowiedziała o stażach nauczycieli za granicą oraz o wizytach zagranicznych pracodawców w ZSP. Następnie przeszła do dokumentacji Ecvet. Opowiedziała o procesie przygotowania dokumentów oraz o podziale obowiązków przy pracy nad nimi, od podpisania umowy finansowej, porozumienia o partnerstwie, przez przygotowania porozumienia o programie zajęć, podpisanie umów z uczestnikami staży, do walidacji i uznania. Swoje wystąpienie zakończyła udzielaniem odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania, którzy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację.

 

Link do prezentacji:

http://eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/384/kamila_g__ra_ecvet_4.12.2020_.pdf

 

 

 

Rafa

3.12.2020 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

3 grudnia 2020 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Monika Kowalska, mgr inż. Andżelika Szkuciak i mgr Emilia Marcinkowska, przeprowadziła test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru w formie zdalnej. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczniów z  klasy 2 PM: Paweł Krupiński, Kacper Kudłak, Michał Rosłon, Szymon Trębacz, Szymon Michalak, Dariusz Matwijów i Kacper Matuszewski.

Szymon Trębacz i Szymon Michalak, którzy uzyskali największą liczbę punktów, będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

30.11. – 1.12.2020 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

30 listopada i 1 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas ich realizacji odbyły się działania profilaktyczne, których celem było budowanie pożądanych postaw w stosunku do substancji psychoaktywnych, przekazanie kompetentnej wiedzy z zakresu używek, wykazanie ich szkodliwego działania na organizm człowieka, wzbogacenie wiedzy uczniów w zakresie uzależnień, dostarczenie kompetentnej wiedzy jak się nie uzależnić.

Uczniowie klas 1 PDW, 1 BI, 1 ac LO, 1 b LO, 2 acp LO uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach online, prowadzonych przez terapeutów z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie oraz z Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Genesis. Zajęcia prowadzone były w formie interaktywnej, angażującej wszystkich uczestników. Zapewniały im nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim miały na celu kształtowanie umiejętności ćwiczenia asertywności – jako narzędzia skutecznego odmawiania, uświadomienia młodzieży znaczenia relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi w procesie budowania poczucia własnej wartości.

Na godzinach wychowawczych wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przedstawili uczniom szkodliwe skutki wynikające z palenia papierosów, e – papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych.

Na stronie szkoły w zakładce profilaktyka została umieszczona prezentacja z zakresu profilaktyki uzależnień od e – papierosów oraz środków psychoaktywnych.

 

pedagog szkolny

mgr Grażyna Magdziak

Rafa Rafa

25.11.2020 r. uczniowie klasy 1 a i 2 a LO uczestniczyli w wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”.

Wykład online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”

 

25 listopada 2020 r. od godz.11.00 do 13.00 uczniowie klasy 1 oraz 2 Liceum Ogólnokształcącego ZSP w Chojnie o kierunku humanistyczno – prawnym, uczestniczyli w  wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”. Spotkanie poprowadziła Pani Doktor Beata Kanarek – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani Doktor przedstawiła historię, a także współczesną sytuację, związaną z zastosowaniem kary śmierci wobec przestępców oraz rodzaje tych kar. Ponadto omówiła regulacje prawne oraz statystyki dotyczące takiej formy wymierzania sprawiedliwości. Wymieniła kraje, w  których w ostatnich latach wymierzono i wykonano karę śmierci.

Do 2019 r. 142 kraje zniosły karę śmierci w prawie lub w praktyce, ale nadal 56 krajów stosuje ją. Odnotowano co najmniej 657 egzekucji w 20 krajach, nie licząc Chin, gdzie, jak  się przypuszcza wykonano ich tysiące, a w celach śmierci przetrzymywano ponad 25 000 osób. Liczba egzekucji w 2019 r. była na najniższym poziomie od co najmniej dekady. W  kolejnym punkcie spotkania Pani Doktor dokonała również analizy problemu kary śmierci, jako współczesnego sporu o charakterze światopoglądowym. Przedstawiła oraz  szczegółowo omówiła argumenty zwolenników oraz przeciwników wymierzania kary śmierci. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, zapoznając się z przedstawioną prezentacją, co znalazło wymiar w aktywnym udziale w dyskusji z Panią Doktor.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

16.11.2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

16 LISTOPADA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

 

           16 listopada 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO.  Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację Zasad Tolerancji.” Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji miały na celu uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

16.11.2020 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

 

16 listopada 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiego  konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.  Organizatorem Konkursu jest spółka Cyberskiller Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

I etap polegał na wypełnieniu testu, składającego się z 25 pytań, był on umieszczony na platformie przeznaczonej do edukacji najlepszych specjalistów w dziedzinie cyber security, która została opracowana przez kierownika Katedry Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  – dra hab. Bogdana Księżopolskiego.

Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i będą reprezentowali szkołę na etapie wojewódzkim to:

Piotr Pośniak kl. 2TIp

Kacper Fryska kl. 4TI

Kamil Bielak kl. 2TIp

Serdecznie gratuluję zwycięskiej trójce!

 

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Kamila Góra

 

Rafa

16.11.2020 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli online w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego IV edycja

 

16 listopada 2020 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński oraz  Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach i Starych Łysogórkach. Spotkanie, odbywające się online w postaci webinarium, otworzył Pan dr. Tomasz Czapiewski, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US oraz Pan Mariusz Sikora z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Następnie głos zabrała Pani dr hab. Luiza Wojnicz – Smal, prowadząc wykład dotyczący Współczesnych zagrożeń terrorystycznych w UE, w trakcie którego można było oglądać ciekawą prezentację, dotyczącą tematu wystąpienia.

Kolejnym prelegentem był dr Michał Romańczuk, który zajął się często występującym problemem Dezinformacji i fake newsów, jako zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Dyrektor Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego omówił działalność placówki, w  tym  działania edukacyjne, zachęcając słuchaczy do odwiedzania Rejonu Pamięci Narodowej. Na koniec głos zabrał Pan Jan Zapłatyński, pracownik Urzędu Marszałkowskiego, który podjął się trudu opracowania, przedstawiającej historyczne miejsca i obiekty znajdujące się na Pomorzu Zachodnim, nie tylko związane z działaniami wojennymi. Zachęcał także nauczycieli oraz uczniów do aktywnego udziału w tworzeniu takiej mapy. Jest to już czwarta konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w której nasza szkoła zawsze aktywnie uczestniczy.

Po raz pierwszy z powodu pandemii była to video konferencji, co powodowało pewne ograniczenia. Oby kolejna konferencja odbyła się w formie tradycyjnej, czego sobie i  Państwu życzę.

mgr Marek Bednarz