Rafa

05.06.2018 r. o godz. 10.00, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbędzie się XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Serdecznie zapraszamy!

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

      05.06.2018 r. o godz. 10.00, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbędzie się XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Serdecznie zapraszamy!

Celem konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział w  rywalizacji.

***

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2018 

 KARTA ZGŁOSZENIA 

 REGULAMIN KONKURSU 

Rafa

11.05.2018 r. uczniowie Mateusz Jaworski, Bartłomiej Drapaluk i Adam Tomaszewski z kl. III MPS zajęli V miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Eliminacje wojewódzkie XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

 

W dniu 11 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Finał odbył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, a uczniowie Mateusz Jaworski, Bartłomiej Drapaluk oraz Adam Tomaszewski z klasy III MPS byli jedną z drużyn w nim uczestniczących. Eliminacje składały się z części teoretycznej oraz  praktycznej, w wyniku czego uczniowie naszej szkoły zajęli V miejsce.

 

opiekun

mgr inż. Krzysztof Pawlaczyk

Rafa

27.04.2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

 

Przyszłość ma wiele imion.

Dla słabych ma imię niemożliwe,

dla nieśmiałych nieznane,

myślący i walczący nazywa ją ideałem.

Victor Marie Hugo

 

27 kwietnia 2018 r., podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, pożegnano uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek i klas czwartych Technikum Zawodowego oraz Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy. Obok tegorocznych absolwentów, ich rodziców, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Kanonik Jan Zalewski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Rozpoczętą zgodnie z ceremoniałem, w obecności sztandaru szkoły, uroczystość prowadziła Aleksandra Lizurej – uczennica klasy II c LO. Atmosfera spotkania była jak zwykle bardzo ciepła i rodzinna. Był to czas podsumowań oraz pożegnań. Były kwiaty, radość i łzy wzruszenia.

W związku z nieobecnością Pani Dyrektor Adriany Salamończyk, Pani Wicedyrektor Agnieszka Bylewska uroczyście powitała przybyłych oraz odczytała słowa Pani Dyrektor skierowane do absolwentów, kończące się życzeniami: Życzę Wam Drodzy Absolwenci pozytywnych wyników na maturze, ale przede wszystkim dobrze przeżytego życia, bo żyje się  tylko raz, ale jeśli żyje się właściwie, to raz wystarczy. Pani Dyrektor złożyła podziękowania za trud pracy nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki oraz osiągnęli 100% frekwencję otrzymali z  rąk Pani Wicedyrektor nagrody i wyróżnienia oraz dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Pani Wicedyrektor przekazała również absolwentom życzenia w imieniu Starosty Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego oraz Zarządu. Wraz z życzeniami powodzenia na  maturze, każdy z absolwentów otrzymał od organu prowadzącego pamiątkowy długopis.

Niezależnie od tego kim się jest, co się robi w życiu, te chwile, na koniec szkoły średniej pozostają głęboko w sercu. Dlatego niech to piękne wspomnienie czasu przeżytego tutaj w tej szkole pozostanie w was i pielęgnujcie spotkania rocznikowe, pamięć o swoich profesorach, katechetach. (…) Szczęść Boże już na tej dorosłej drodze życia – tymi słowami żegnał absolwentów Ksiądz Jan Zalewski.

Pięknym podsumowaniem trzech lub czterech lat nauki w szkole był ten moment uroczystości, w którym opiekunowie szkolnych organizacji i kół zainteresowań wręczali absolwentom pamiątkowe dyplomy oraz upominki za sukcesy w konkursach i olimpiadach, zaangażowanie w życie szkoły, m.in. reprezentowanie szkoły w Poczcie sztandarowym, działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Europejskim Klubie Douzelage, szkolnej gazecie Wióry, kole teatralnym, Klubie Alternatywy Młodzieżowej. Tak wielu uświetniało nasze uroczystości muzycznie, angażowało się  w  promocję szkoły, osiągało sukcesy sportowe.

Ważnym punktem uroczystości, pełnym emocji i dumy, było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Wychowawcy, z nieukrywanym wzruszeniem, odczytywali listy absolwentów, którym towarzyszyły na przemian łzy i uśmiech. Absolwenci klasy mundurowej III c LO otrzymali dodatkowo certyfikaty ukończenia szkolenia w ramach współpracy wojsk lądowych z instytucjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

W roku szkolnym 2017/2018 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III bd LO – wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz

III c LO – wychowawca mgr Marek Łągiewczyk

IV BI – wychowawca mgr inż. Krzysztof Janik

IV HŻ – wychowawca mgr Krzysztof Pośniak

Nie zabrakło też ślubowania absolwentów, które poprowadził mgr Krzysztof Pośniak. Za  pracę i opiekę dyrekcji i nauczycielom, pracownikom szkoły, w imieniu absolwentów, podziękowała Justyna Leszczyńska. Tradycyjnie, swoich kolegów pożegnali uczniowie, którzy jeszcze pozostają w murach szkoły, a dla których sukces innych jest piękną motywacją do własnej pracy.

To była wspaniała, wzruszająca uroczystość. Kolejny rocznik młodzieży opuścił szkolne mury i wkroczył w nowy etap w życiu.

 

Drodzy Absolwenci,

życzymy Wam, by doświadczenia zdobyte w naszej szkole

dodały wam odwagi, wiary w siebie

 i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu.

Nie traćcie nigdy swoich marzeń!

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

26.04.2018 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji projektu „Licealista w świecie nauki”.

Podsumowanie projektu „Licealista w świecie nauki”

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji projektu „Licealista w świecie nauki”. Podczas spotkania przeszło 20 szkół prezentowało wyniki badań z wybranych przez siebie tematów.

Grupę projektową z naszej szkoły reprezentowała Wiktoria Liput i Wiktoria Kaberow z klasy II ad LO, które jako pierwsze ze wszystkich szkół, przedstawiły prezentację na temat „Mikrokosmos wokół nas”. Badania naszych uczniów przeprowadzane były na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej i dotyczyły hodowli bakterii. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w tak wielkim przedsięwzięciu i już nie możemy doczekać się następnej edycji.

 

opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

25.04.2018 r. odbył się wojskowy dzień szkoleniowy dla klas mundurowych.

Wojskowy dzień szkoleniowy – kwiecień 2018

 

Szkolenie uczniów klas mundurowych, uczestniczących w programie pilotażowym MON, przebiega zgodnie z harmonogramem programu nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Kolejny wojskowy dzień szkoleniowy ponownie został zorganizowany w oparciu o bazę i kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – 25 kwietnia 2018 r.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe w okolicach Puszczy Bukowej. Na  miejscu omówione zostały warunki bezpieczeństwa oraz zagadnienia realizowane w  trakcie zajęć.

Następnie uczniowie, poinstruowani przez żołnierzy zawodowych, przystąpili do realizacji maskowania. Po przydziale funkcji ćwiczyli i doskonalili zagadnienia dotyczące taktyki w  tym:

– przygotowanie żołnierza do realizacji marszu,

– planowanie marszu,

– prowadzenie marszu ubezpieczonego,

– zasady postoju ubezpieczonego i odpoczynku,

– przedsięwzięcia zabezpieczania bojowego podczas marszu,

– sygnały dowodzenia i łączności,

– szyki marszowe i patrolowe.

W ten sam sposób nastąpił powrót do jednostki, a po przebraniu się i odłożeniu ekwipunku, przystąpiono do realizacji kolejnego zagadnienia czyli elementów walki w bliskim kontakcie.

W ramach przeprowadzonych zajęć omawiano i ćwiczono:

– zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i techniki walki w bliskim kontakcie,

– postawy do walki, bezpieczne poruszanie się z bronią.

Realizowano również zajęcia ogólnorozwojowe.

Po omówieniu i podsumowaniu zajęć uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

Rafa

21.04.2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach 73. rocznicy Forsowania Odry.

Udział ZSP w Chojnie w obchodach 73. rocznicy Forsowania Odry

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców, wzięli udział w obchodach 73 rocznicy Forsowania Odry. Uroczystości pod pomnikiem Wdzięczności 1 Armii Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach rozpoczęły się wprowadzeniem kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. Następnie odbyła się  polowa msza święta celebrowana przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego oraz uroczysty apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem. W  uroczystościach wzięli udział: minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, szef Urzędu ds.  Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także przedstawiciele władz województwa, powiatu, gminy, służb mundurowych, związków kombatantów, organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty, młodzież szkolna oraz ludność cywilna. Naszą szkołę godnie reprezentowali poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski i klasy mundurowe.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

19.04.2018 r. w internacie odbyło się pożegnalne spotkanie z uczniami kończącymi szkołę.

Pożegnalne spotkanie z uczniami kończącymi szkołę

 

Pożegnanie

Szybko upływa czas

Nadeszła rozstania godzina

Patrz, ile jest tu nas?

My, jakby wielka rodzina.

[Franciszek Fiolek]

 

Te słowa bardzo dobrze oddają nastrój pożegnania tegorocznych maturzystów i  uczniów kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową, którzy mieszkali w internacie. Z  tej  okazji 19 kwietnia 2018 r. mieszkańcy internatu wraz z wychowawcami zorganizowali uroczysty pożegnalny poczęstunek.

Kierownik internatu p. Dorota Szwiec w imieniu wychowawców podziękowała za wspólnie spędzony czas, życząc powodzenia na maturze czy egzaminach zawodowych oraz szczęścia i  powodzenia na dalszym etapie życia.

Młodsi koledzy i koleżanki żegnali swoich starszych kolegów specjalnie przygotowanymi na  tą okazję zabawnymi wierszykami, które ukazywały ich zalety oraz pasje.

W ramach podziękowań pani kierownik wraz z wychowawcami podarowała upominki w  postaci małych, porcelanowych słoników na szczęście oraz dyplomy na pamiątkę pobytu w internacie.

Wszystkim wychowankom, którzy opuścili mury naszego internatu życzymy sukcesów i radości każdego dnia.

Organizatorzy

Rafa

18.04.2018 r. drużyna chłopców zajęła II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej.

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców

 

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców. W turnieju wzięły udział trzy zespoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

W pierwszym spotkaniu, po bezbarwnym widowisku, przegraliśmy z ZSO Gryfino 6:5 i pozostało nam walczyć o II miejsce.

W drugim meczu, z ZSP nr 2 w Gryfinie, wygraliśmy do przerwy 4:0, a ostatecznie 6:3 – zajmując II miejsce.

 

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Skład reprezentacji:

 1. Szymon Waniel
 2. Dacjan Koster
 3. Eryk Madera
 4. Aleksander Panicz
 5. Igor Podleśny
 6. Adrian Czarnecki
 7. Arkadiusz Czarnecki
 8. Paweł Rząd
 9. Adrian Dopierała

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

18.04.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas I TI i III TI wzięli udział w konferencji r@bbIT na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Konferencja r@bbiT na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

18 kwietnia 2018 r. uczniowie klas I i III technikum informatycznego, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, wzięli udział w konferencji r@bbIT. W  programie były: Targi Pracy IT, ciekawe prezentacje o nowościach technologicznych i  perspektywach rozwoju, pokazy technologii, warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, spośród bogatej oferty programowej, uczestniczyli w  następujących warsztatach: „Unity”, „Blender”, „Internet rzeczy – jak zacząć z małym budżetem” oraz „Opór jest daremny, czyli o pomiarach wielkości elektrycznych”.

Pierwsze zajęcia dotyczyły tworzenia gry komputerowej 3D w programie Unity. Na początku uczniowie zostali zapoznani z interfejsem aplikacji i jej funkcjami. Do pracy wykorzystali wcześniej przygotowane przez prowadzącą tekstury, które umożliwiły szybkie stworzenie świata. Zajmowali się ukształtowaniem terenu na mapie, po której poruszać się będzie gracz, a następnie przeszli do detali na biomie. Po spersonalizowaniu postaci zajęli się dodaniem dla  niej latarki i wyrzutni kul. Ostatnią rzeczą, o jaką wzbogacili swoją pierwszą grę, było ognisko. Zajęcia prowadzone były bardzo ciekawe i zrozumiale dla początkujących. Każdy miał czas na dopracowanie swojego „pierwszego FPS’a”. Na koniec pracy każdy mógł swój  projekt wyeksportować i zabrać na nośniku pamięci do domu. Warsztaty pokazały jak  ciekawa jest praca twórcy gier komputerowych na platformę Windows.

Kolejne warsztaty dotyczyły tworzenia grafiki trójwymiarowej w programie Blender. Uczniowie, po zapoznaniu się z narzędziami do modelowania 3d, renderingu oraz animacji, ochoczo wzięli się do pracy. Dowiedzieli się, że program umożliwia tworzenie gier oraz  aplikacji 3D. Praca w grafice 3D jest niezwykle wciągająca i nim się spostrzegliśmy – już  był koniec zajęć.

Podczas kolejnego warsztatu – „Opór jest daremny, czyli o pomiarach wielkości elektrycznych”, uczniowie poznali zasady pomiaru napięcia i natężenia prądu, korzystając z  multimetru oraz pomiaru za pomocą urządzeń wirtualnych w środowisku komputerowym. Wszystkie wykonywane ćwiczenia prowadziły do poznania prawa dotyczącego obwodów elektrycznych – prawa Ohma.

Punktem kulminacyjnym konferencji r@bbIT były Targi Pracy IT, w których już po raz piąty uczestniczymy. Uczniowie w rozmowach z przedstawicielami firm dowiadywali się, jakie umiejętności i kompetencje są poszukiwane na rynku pracy branży IT. Jest to niezwykłe miejsce spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń, gdzie swoją ofertę zatrudnienia, staży oraz  praktyk, przedstawiło 36 firm ze Szczecina i Polski.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

16.04.2018 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły.

Uroczyste obchody Święta Szkoły 2018

 

„Pamięć o przeszłości

oznacza zaangażowanie w przyszłość.”

św. Jan Paweł II

 

Słowa wielkiego Polaka – Jana Pawła II były mottem przewodnim uroczystości Święta Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbywającej się dnia 16  kwietnia 2018 r. Był to dzień, w którym uczczono pamięć Patronów – popr. Ryszarda Kuleszy oraz Bohaterów spod Siekierek, którzy 73 lata temu przelali swoją krew na  rozlewiskach Odry, biorąc udział w operacji forsowania rzeki. To była jedna z  najważniejszych bitew II wojny światowej, w której Polacy, pod ciągłym ogniem Niemców, z trudem pokonali lodowatą i szeroko rozlaną Odrę w rejonie Siekierek i  Gozdowic otwierając drogę na Berlin. Była to ostatnia wielka ofensywa drugiej wojny światowej. W dniu Święta Szkoły społeczność szkolna oddała hołd poległym żołnierzom, których blisko dwa tysiące spoczywa na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego. Cmentarz wypełniają jednakowe, niskie krzyże z tabliczkami informującymi, kto jest w danym miejscu pochowany. Mnóstwo jest mogił młodych żołnierzy, którzy zginęli mając 20 lat.

Święto Szkoły to głównie, z racji Patronów, dzień, w którym społeczność szkoły poddaje refleksji znaczenie słów wolność i patriotyzm, ale jest to również dzień radości. Radości z tego, że ponownie możemy się spotkać z byłymi pracownikami szkoły, przyjaciółmi, sprzymierzeńcami i jej darczyńcami.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz, ks. Kanonik Krzysztof Kontek, ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny Pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji US dr. Beata Kanarek, dr. Ewa Filip z Wydziału Biologii US, Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Joanna Mendrygał – Para, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2  w  Gryfinie Pan Maciej Puzik, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie Pani Ewa Kaniewska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie Pani Halina Szczygieł, Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie Pani Sabina Cedro, Prezes oddziału ZNP w Chojnie Pani Iwona Hernik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pan Leszek Siatka, Zastępca kierownika restauracji Piastowska w Chojnie Pani Jolanta Zalewska, pan Piotr Błażkiewicz – reprezentujący firmę budowlaną „Dankom”, Redaktor Naczelny Gazety Chojeńskiej Pan Robert Ryss, Redaktor Naczelny portalu Chojna24.pl Pan Paweł Sławiński, byli nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość, którą poprowadzili Pani Karolina Kubowicz oraz Maciej Ogonowski – uczeń klasy III TBI, rozpoczęła się o godz. 12:00 wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie chór szkolny wykonał pieśń Elżbiety Kuryłło oraz Edwarda Pałasza „Za nasz spokojny dom”.

Po przywitaniu gości przez prowadzącą uroczystość p. Karolinę Kubowicz, głos zabrała Dyrektor Szkoły mgr Adriana Salamończyk. W swoim przemówieniu podkreśliła, iż Święto Szkoły jest nie tylko kultywowaniem tradycji i wypełnianiem obowiązku wobec przeszłości, ale jest szczególną pamięcią o ludziach, którzy zginęli za to, byśmy my mogli żyć w pokoju tu i teraz. W dalszych słowach wzbudziła w obecnych na uroczystości refleksję dotyczącą życia każdego z nas: „W dużej mierze zależy od nas, jak przeżyjemy nasze życie, czy  przyczynimy się do budowania dobra i miłości, pokoju i wolności. Pamiętajmy, że zło triumfuje wówczas, gdy dobrzy i mądrzy ludzie zachowują się biernie. Bądźmy więc dobrzy, mądrzy, ale nie bądźmy bierni”. Kończąc wyraziła podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju szkoły i sukcesów w każdym jej obszarze.

W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście. Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia, iż kultywujemy pamięć Bohaterów spod Siekierek w szczególnym roku 100 – lecia odzyskania niepodległości przez  Polskę: „W tej 100 – letniej historii jesteśmy pokoleniem Polaków, którzy od 73 lat mogą żyć i rozwijać się w pokoju, co nie było dane imiennikom szkoły, niewiele starszym od  jej uczniów, którzy zginęli podczas forsowania Odry. Nie było im dane realizować swoich pasji i talentów. Pamiętajmy o nich z należytą czcią i doceniajmy ich poświęcenie oraz ten czas pokoju”. W dalszych słowach wyraził uznanie za realizację przez szkołę wielu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych, które pomagają uczniom się rozwijać i spełniać. Kończąc złożył całej społeczności szkolnej życzenia, których symbolicznym wyrazem były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor oraz cukierki, którymi wraz z Wicestarostą Panem Jerzym Milerem oraz Sekretarz Powiatu Panią Barbarą Rawecką poczęstowali obecnych na  uroczystości uczniów.

Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz w swoim przemówieniu zwrócił się do wszystkich byłych i obecnych pracowników szkoły: „To dzięki Wam w tej szkole godność, patriotyzm, miłość są zawsze pielęgnowane. Życzę, aby te słowa zawsze wyznaczały kierunki rozwoju szkoły i były mottem na każdy dzień”.

Ksiądz Kanonik Krzysztof Kontek, który w zastępstwie ks. Proboszcza Jana Zalewskiego reprezentował parafię Św. Trójcy, na terenie której znajduje się szkoła, powiedział: „Uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości z wielką radością przekonuję się, że patriotyczne wychowanie młodzieży jest w dobrych rękach, za co dziękuję i życzę szkole, aby jak najowocniej służyła przyszłym pokoleniom młodzieży”.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dr Cezary Hendryk, absolwent chojeńskiego liceum, w imieniu swoim oraz władz uczelni złożył na ręce Pani Dyrektor życzenia oraz odczytał list gratulacyjny.

Kolejnym ważnym momentem uroczystości było podpisanie umowy patronackiej pomiędzy szkołą, a Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym „POMOT” w Chojnie, której celem jest utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie klasy patronackiej, kształcącej młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I st. w zawodzie ślusarz oraz  operator obrabiarek skrawających. Umowę podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „POMOT” Pan Leszek Siatka oraz Dyrektor ZSP Pani Adriana Salamończyk. Złożenie podpisów na stosownych dokumentach poprzedziła prezentacja dotycząca działalności firmy „POMOT”.

Tradycyjnie, podczas uroczystości, ogłoszone zostały wyniki rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i Pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły ten  tytuł w roku szkolnym 2017/2018. Zwycięskie klasy w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Zespołu, to: klasa 1 bd – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk, klasa 1 TH/Ż – wychowawca mgr inż. Izabela Barylska oraz klasa 1 MW – wychowawca mgr  Rafał Kaliciak.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy uroczystości obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompani reprezentacyjnej klas mundurowych. Wszyscy obecni na sali z wielkim zainteresowaniem obejrzeli pokaz umiejętności uczniów, przygotowany pod kierunkiem nauczyciela podstaw wojskowości Pana mgra Marka Bednarza.

W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem Pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas, młodzież z grupy teatralnej „Jeszcze chwila” poprowadziła zgromadzonych na  uroczystości ku refleksji nad znaczeniem słów „wolność” oraz „patriotyzm” w  dzisiejszym świecie. Szczególną podpowiedzią był utwór „Wolność” Marka Grechuty:

Wolność – to nie cel, lecz szansa, by

Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.

(…) to wśród mądrych ludzi żyć,

Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

 

Dalszy przebieg uroczystego spotkania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i  zaproszonych gości miał miejsce w budynku pracowni szkolnych, gdzie dokonane zostało uroczyste otwarcie szkolnej strzelnicy pneumatycznej.

Jak co roku uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznego Święta Szkoły.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

10.04.2018 r. zajęliśmy II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Biegach Przełajowych.

POWIATOWA LICEALIADA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

W dniu 10.04.2018 r., w piękny słoneczny dzień w Gryfinie, odbyła się Powiatowa Licealiada w Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Aleksandra Lizurej z kl. II c LO, Dominika Grącka z kl. I a LO, Aleksander Panicz z kl. II MZ, Piotr Lach z kl. II MZ, Eryk Madera z kl. III MZ i Oskar Piątek z kl. III TB.

Dziewczęta musiały pokonać dystans 1500 metrów, chłopcy 2500 metrów. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą sprawnością i kondycją fizyczną. Reprezentacja Naszej Szkoły wróciła ze srebrnymi medalami.

 

 

Opiekun – mgr Lilla Kość

Rafa

9.04.2018 r. odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski.

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI

 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Szczecinie odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski, którego organizatorami są Szkoły Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego w  Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Celem konkursu jest podniesienie rangi zawodu stolarz i technik technologii drewna, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami, promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich oraz stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników wyrobu stolarskiego według przygotowanej przez organizatorów dokumentacji. Poza oceną wyrobu komisja konkursowa ocenia także przestrzeganie przepisów bhp.

Naszą szkołę reprezentował Radosław Łagoda – uczeń klasy III w zawodzie stolarz zajmując 8 miejsce na 26. Opiekę nad uczniem sprawował p. Andrzej Seredyński.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

7 – 8.04.2018 r. Mateusz Grzegórzek z kl. II b LO uczestniczył w wycieczce do Centrum Pieniądza w Warszawie dla uczestników II etapu Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

Wycieczka do Centrum Pieniądza Sławomira S. Skrzypka w Warszawie

 

W dniach 7 – 8 kwietnia 2018 r. został zorganizowany wyjazd do Centrum Pieniądza im.  Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, przygotowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dla uczestników II etapu Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka. Uczestnicy zostali zapoznani z historią pieniądza, jego rolą oraz ciekawostkami z nim związanymi. Zobaczyliśmy również najstarszą monetę w Polsce. Największą atrakcją było jednak wejście do skarbca oraz możliwość zobaczenia oraz podniesienia sztabki złota.

Po tym bankowym zawrocie głowy uczestnicy mogli trochę odetchnąć i zwiedzić Warszawę. W  Planetarium Niebo Kopernika odbyły się dwa pokazy. Pierwszy – pt. „Voices in the Dark” – był swego rodzaju abstrakcją, bajkową krainą. Drugi zaś pokaz dotyczył gwiazd, gwiazdozbiorów, czarnych dziur i galaktyk. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy w hotelu, który także okazał się pięknym obiektem i miło spędziliśmy w nim czas. W drugim dniu naszego pobytu, w niedzielę, powróciliśmy do Centrum Pieniądza. Uczestniczyliśmy w laboratoriach dotyczących zabezpieczeń, które znajdują się na banknotach. Potem samodzielnie mieliśmy możliwość sprawdzić autentyczność własnych pieniędzy.

Kolejną atrakcją było Muzeum Fryderyka Chopina, którego misją jest kultywowanie pamięci Wielkiego Kompozytora oraz udostępnianie wiedzy na temat jego życia i twórczości.

Wycieczka była bardzo udana, dopisała również pogoda. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc, zdobyliśmy nowy bagaż doświadczeń i zrobiliśmy mnóstwo pamiątkowych zdjęć.

Składamy serdeczne podziękowania Organizatorowi.

Uczestnicy:

Mateusz Grzegórzek z kl. II abd LO

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

6.04.2018 r. Kamila Błoch z kl. 1 TH oraz Kamila Pisanko z kl. 1 bd LO zajęły II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych

W dniu 6.04.2018 r. w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział 11  dwuosobowych drużyn z 11 szkół ze Szczecina i okolic, w tym dwie uczennice z ZSP w  Chojnie – Kamila Błoch z klasy 1 TH oraz Kamila Pisanko z klasy 1 bd LO. Opiekunem grupy była mgr Joanna Gorska – Hamkało.

Uczniowie i nauczyciele zostali na miejscu przywitani przez organizatorów i dyrekcję szkoły, po czym obejrzeli pokaz tańca towarzyskiego oraz wysłuchali utworu na gitarach elektrycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Następnie grupy odpowiadały na pytania dotyczące: filmu „Utalentowany pan Ripley”, historii, geografii, literatury i filmu, wynalazków, kultury, obyczajów i życia codziennego, polityki, zdjęć znanych osób i miejsc, słyszanych utworów muzycznych oraz różnych innych zagadnień związanych z krajami anglojęzycznymi, nazwanych trafnie „los szczęścia”.

Po długotrwałych zmaganiach konieczna była dogrywka między trzema drużynami o trzecie miejsce. Zaangażowanie naszych uczennic zostało wynagrodzone. Jako osoby początkujące w  tej dziedzinie zajęły drugie miejsce, wprawiając w osłupienie wszystkich zgromadzonych.

Ważniejsze jest jednak to, że mogły dowiedzieć się ciekawych informacji na temat kultury krajów anglojęzycznych, w oryginalny sposób zmierzyć się z kolegami z innych szkół oraz  spędzić miło czas w gronie tak ambitnych osób jak one same. Nagrodami za drugie miejsce, poza dyplomem, były: tort, książki o Anglii i drobne gadżety.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

29.03.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas informatycznych uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Warsztaty w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

29 marca 2018 r. uczniowie klas informatycznych, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

  

Pierwsze warsztaty dotyczyły komunikacji interpersonalnej w praktyce. Pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel wyjaśniła, jakie są ważne umiejętności komunikacyjne. Uczniowie pracując w grupach zastanawiali się, co sprzyja „udanej skutecznej komunikacji”. Najczęściej wymieniali: ciekawy temat, kulturę osobistą, zrozumienie, podobne poglądy, spójność językową. Bardzo ciekawe okazało się ćwiczenie sprawdzające „umiejętne słuchanie”. Uczniowie przekonali się, jakie sygnały niewerbalne odbierali, co było dla nich wsparciem, a co przeszkodą i na końcu – co ich deprymowało.

Dowiedzieli się również, co to jest terytorializm, poznali jego przykłady oraz sposoby bronienia własnego terytorium przez ludzi i zwierzęta.

Ostatnim punktem tych warsztatów była prezentacja kolegi na forum całej grupy. Okazało się, że podczas wystąpień publicznych utrzymanie prawidłowej postawy w  połączeniu z poprawnością językową może być bardzo trudne. Uczniowie chętnie pracowali w grupach dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem. Warsztaty okazały się niezwykle ciekawe i pouczające oraz bardzo przydatne w przyszłości.

Kolejne warsztaty „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i  komercyjnych” poprowadził p. Wojciech Surma. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca grafika komputerowego, wykonali praktycznie własną wizytówkę i baner w programie Adobe Photoshop. Poznali elementy typografii, warstwy, kształty itp. Praca w grafice przyniosła radość i dużą satysfakcję z wykonanych projektów. Na koniec jednogłośnie możemy stwierdzić, że praca wykonywana z pasją to naprawdę czysta przyjemność i  tego  bardzo chcielibyśmy sobie życzyć.

 

mgr Kamila Góra

 

Rafa

25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów wraz z opiekunami uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Malcie, w ramach projektu Understanding Cultural Mattersthrough – program Erasmus+

Spotkanie młodzieży na Malcie

 

W dniach 25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wraz z opiekunami p. Januszem Cezarym Salamończykiem, p. Sylwią Łozińską i p. Hanną Leszczyńską uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Malcie, w ramach realizacji projektu Erasmus + Understanding Cultural Mattersthrough the Music Sector, którego celem była integracja młodzieży z Polski, Łotwy, Bułgarii i Malty poprzez  poznanie kultur i tradycji krajów partnerskich.

Po przylocie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu Cerviola w Marsaskali. W poniedziałek 26  marca koordynatorzy projektu zorganizowali spotkanie integracyjne wszystkich uczestników w Zatoce św. Tomasza w celu przełamania barier kulturowych i bliższego poznania. Dostaliśmy także identyfikatory z naszymi imionami, dzięki którym łatwiej nam  było nauczyć się rozpoznawać naszych nowych zagranicznych znajomych. W tym dniu mogliśmy również zwiedzać malownicze miasto uczestnicząc w grze miejskiej zorganizowanej przez naszych opiekunów.

We wtorek 27 marca gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Zejtun, gdzie partnerzy z Malty przybliżyli nam swoją kulturę, a następnie spotkaliśmy się z zastępcą burmistrza miasta.

Następnie odwiedziliśmy lokalnych rzemieślników. Byliśmy w piekarni i cukierni. Tam  dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wyrabiane są wypieki. Mieliśmy okazję skosztować gotowe produkty. Po lunchu organizatorzy zorganizowali wszystkim uczestnikom projektu zabawę miejską James Bond. Zostaliśmy podzieleni na 6 drużyn, w każdej były po dwie osoby z jednego państwa. Celem tej zabawy było odnalezienie różnych miejsc miasteczka i  wykonanie odpowiedniego polecenia. Ta gra pozwoliła nam na jeszcze bliższe poznanie uczestników i okolicy. Kolejną atrakcją tego dnia było zwiedzanie Zejtun. Najcenniejszymi zabytkami miasta są dwa kościoły. Pierwszym z nich jest wzniesiony w pierwszej połowie XV wieku kościół św. Jerzego, a drugim – wybudowany w XVIII wieku kościół farny św.  Katarzyny. Ponadto znajduje się tu wiele malowniczych małych kościółków wotywnych oraz pozostałości rzymskiej willi. Wieczorem w jednym z miejscowych klubów dwa państwa, Bułgaria i Polska, zaprezentowały swój kraj, kulturę, sławne osoby, tańce narodowe oraz  muzykę. Nasza grupa zaprezentowała poloneza, piosenkę grupy Enej Lilii i zabawę Chocolate. Prezentacja zakończyła się poczęstunkiem lokalnych przysmaków każdego kraju.

W następnym dniu, 27 marca w środę, uczestnicy projektu spotkali się w Zejtun na boisku szkolnym, by wziąć udział w zabawach integracyjnych. Pierwszą z nich była przedstawiana przez Polskę Belgijka. Po krótkiej nauce kroków, przedstawiciele innych krajów zostali zaproszeni do wspólnego tańca. Zaprezentowaliśmy również Colę, do której dołączyło wiele osób. Po wspólnych tańcach uczestnicy zostali podzieleni na grupy według narodowości i  otrzymali zadanie, w którym mieli utworzyć własną firmę działającą na Malcie. Po upływie określonego czasu, każda drużyna przedstawiała koncepcję swojego biznesu.

Po lunchu, który zjedliśmy w hotelu, mieliśmy kolejne zadanie do wykonania. Tym razem nasi opiekunowie podzielili nas na dwie grupy. Celem tej zabawy było wykonanie sześciu zdjęć na terenie Marsaskali do wcześniej podanych tematów. Nasze prace zostały ocenione i  nagrodzone. Wieczorem znowu gościliśmy w Zejtun. Mogliśmy uczestniczyć w  przedstawieniu Ostatnia wieczerza zorganizowanym przez gospodarzy projektu. Następnie udaliśmy się na wieczór kulturowy Malty i Łotwy. Oba kraje pokrótce opisały swoje państwo, tradycje i kulturę oraz zorganizowały poczęstunek.

W czwartym dniu pobytu, 28 marca, wszyscy pojechaliśmy do Valletty, stolicy Malty, która została wybrana Europejską Stolicą Kultury na obecny rok. Kiedy dotarliśmy na miejsce udaliśmy się do Teatru Manoel, gdzie odbyło się spotkanie z ministrem sprawiedliwości i  kultury Owenem Bonnicim, który przybliżył nam historię Malty. Minister wspomniał, że  teatr, w którym się znajdowaliśmy jest najstarszym i nieprzerwanie działającym teatrem w  Europie. Po spotkaniu z ministrem wysłuchaliśmy krótkiej historii teatru. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek. Potem był czas na to, abyśmy samodzielnie zwiedzali stolicę. W  trakcie wolnego czasu mogliśmy zobaczyć między innymi saluty armatnie, które są  oddawane codziennie o godzinie 12.00 i 16.00. Miasto ma wiele turystycznych atrakcji mimo, że jest najmniejszą stolicą Starego Kontynentu. Następnie z Valletty pojechaliśmy do  byłej stolicy Malty – Mdiny. Jest to średniowieczne miasto z wąskimi, cichymi uliczkami, położone na wzgórzu, skąd roztacza się szeroki widok na wyspę. Na miejscu czekało nas  zadanie, które polegało na znalezieniu odpowiedzi na pytania o Mdinie. Podczas wypełniania zadań mieliśmy okazję zwiedzenia tego miejsca. Po zakończeniu spotkania wróciliśmy do hotelu.

W piątek, 30 marca, organizatorzy zapewnili nam kolejne atrakcje. Zostaliśmy poinformowani o tym, że naszym zadaniem jest zaprezentowanie w przeróżny sposób czym  dla Maltańczyków są kultura, tradycja i muzyka. Chodząc po Marsaskali zadawaliśmy mieszkańcom wcześniej już ustalone pytania. Po zebraniu całego materiału zmontowaliśmy krótki filmik, a następnie razem z innymi grupami prezentowaliśmy swoje prace. W związku z obchodami Wielkiego Tygodnia mieliśmy okazję uczestniczyć tego dnia w Zejtun w  procesji z okazji obchodów Good Friday. Przez prawie dwie godziny podziwialiśmy niezwykle uroczystą, podniosłą i kolorową procesję, która przedstawiała postacie biblijne oraz mękę Jezusa Chrystusa. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem jej piękna i niezwykłości, gdyż było to coś, czego nie można doświadczyć w naszym kraju.

Po powrocie do hotelu odbyło się podsumowanie i oficjalne zakończenie projektu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

Ostatni dzień na Malcie, 31 marca w sobotę, upłynął nam na wypoczynku. Po śniadaniu udaliśmy się na pobliską plażę nad Zatokę św. Tomasza. Pogoda nam sprzyjała, więc  mogliśmy się poopalać i zamoczyć nogi w Morzu Śródziemnym. Tego dnia również ostatni raz spacerowaliśmy po Marsaskali, napawając się niezwykłymi widokami.

Rano 1 kwietnia w niedzielę wylądowaliśmy w deszczowym i zimnym Gdańsku, ale  szczęśliwi, pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Uczestnicy projektu

Rafa

23.03.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIELKANOCNA WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

23 marca 2018 r. ( drugiego dnia wiosny!) my – wolontariusze, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziliśmy zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju. Powodem naszych odwiedzin – jak można się domyślić – były zbliżające się Święta Wielkanocne.

Nasza piątka, w tym nowa wolontariuszka – Laura, moja przyjaciółka, już przed budynkiem była przywitana przez sympatycznego pana Witka, który wprowadził nas do wnętrza budynku. W holu czekała na nas niezawodna pani Danusia, mieszkanka domu, która zawsze towarzyszy nam w wędrówkach po piętrach, korytarzach i pokojach.

Jak zwykle, do wizyty byliśmy starannie przygotowani. Mieliśmy dla wszystkich mieszkańców domu pięknie wypisane kartki świąteczne, wielkanocne drobiazgi przygotowane przez klasę I BI, przy ogromnym wsparciu Pani Kamili Góry, a wolontariuszka Małgosia częstowała seniorów własnoręcznie przygotowanymi babeczkami.

Oczywiście, jak to bywa w takich miejscach, nie obyło się bez łez wzruszenia. Pensjonariusze domu, wyjątkowi ludzie, mieli w oczach wypisaną wdzięczność, a w naszych sercach paliła się ogromna miłość i duma, że możemy sprawić im odrobinę szczęścia. Każdemu z osobna złożyliśmy życzenia. Życzyliśmy głównie zdrowia i radosnych świąt.

Zbliżają się święta. Wielkanoc to radosny okres. Popatrzmy, czy w pobliżu nie ma osób, którym można umilić ten czas? Sprawmy, by ludzie samotni – młodzi i starsi, odzyskali wiarę w to, że świąt nie spędzą sami.

 

Laura, kl. 1 c LO

Rafa

22.03.2018 r. odbyły się warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.

Warsztaty rękodzieła

W dniu 22 marca 2018 r. dla uczniów mieszkających w internacie odbyły się  warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.

  

Podczas warsztatów powstały piękne pisanki, wianki i stroiki świąteczne, którymi uczniowie udekorowali hol w internacie naszej szkoły.

Mieszkańcy internatu, tworząc dekoracje, musieli wykazać się kreatywnością, zręcznością w  trakcie posługiwania się przyrządami i poczuciem estetyki przy wyborze użytych materiałów, by ich dzieła przyciągały wzrok i oddawały charakter nadchodzących świąt Wielkiej Nocy.

 

 

 

Organizatorzy

Rafa

23.03.2018 r. zakończył się konkurs na wykonanie spotu, organizowanego przez WSH TWP w Szczecinie.

Konkurs „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus?
Jak zapobiegać?”

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie młodzież szkół średnich województwa zachodniopomorskiego. Oceniane będą materiały filmowe lub radiowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zachowaniami suicydalnymi wśród osób nastoletnich oraz właściwych postaw wobec tych zagrożeń.

Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Teatr Lalek „Pleciuga”, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, „Kurier Szczeciński”.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu;
 • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie
  ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o wcześniejszy kontakt z p. Kamilą Górą (sala nr 36) w celu rejestracji uczestników.

Termin składania prac konkursowych został przedłużony do 23 marca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin Konkursu

 Zgłoszenie na konkurs-karta zgłoszeniowa

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie rodzica

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie uczestnika

 Deklaracja chęci udziału w konkursie

 

Rafa

21.03.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych

 

W dniu 21 marca 2018 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, biorący udział w programie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Zajęcia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez MON, przeprowadzane są przez kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Szkoła współpracuje z jednostką od 10 lat uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez 5 Pułk oraz zapraszając jego przedstawicieli. Zajęcia organizowane w marcu odbywały się na terenie szkoły i  dotyczyły realizacji takich bloków tematycznych jak: terenoznawstwo, taktyka oraz  musztra.

Po zbiórce uczniów i przywitaniu nastąpił podział na grupy szkoleniowe oraz przydział do  poszczególnych instruktorów na punktach nauczania. Zajęcia tradycyjnie odbywały się  metodą rotacji. W ramach szkolenia z musztry uczniowie ćwiczyli umiejętność oddawania honorów w marszu, bieg i zatrzymanie, zwroty oraz przemarsz całością pododdziału.

Doskonalono marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz występowanie z drugiego oraz  kolejnych szeregów. Kolejny punkt nauczania dotyczył terenoznawstwa i orientowania się w terenie bez mapy, przy pomocy różnych obiektów w terenie i ich cech charakterystycznych.

Ćwiczono określanie kierunków stron świata różnymi metodami oraz określanie odległości w  terenie. Do zajęć wykorzystywano m.in. zegarek, linijkę, metodę na oko oraz kompasy. Kolejny blok zajęć dotyczył taktyki. Utrwalano działania podczas marszu, stosowanie różnych szyków patrolowych czy marszowych oraz realizację zadań taktycznych przez  pojedynczego żołnierza oraz sekcję.

Na koniec zajęć przeprowadzono zaliczenie z tematyki zrealizowanej w czasie zajęć, wyróżniono uczniów najlepiej ćwiczących oraz omówiono zrealizowaną tematykę.

Kolejne zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

21.03.2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na wieczorny spektakl Hamlet.

Wieczorny spektakl Hamlet w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

 

W dniu 21 marca 2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru im.  Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na wieczorny spektakl Hamlet w  reżyserii Błażeja Peszka. Inicjatorkami wycieczki były nauczycielki mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas i mgr Renata Czubak.

www.teatr – gorzow.pl

Sztuka wzbudziła entuzjazm wśród młodzieży, zwłaszcza aktualną tematyką, co jest zresztą cechą uniwersalną utworów Szekspira. Wartka akcja i ciekawa obsada dostarczyły mnóstwo kulturalnych przeżyć. Realizacja sceniczna historii duńskiego księcia mierzącego się ze światem, własnym szaleństwem, miłością, sprzed czterystu lat została przedstawiona w sposób przystępny dla współczesnych widzów.

Sam reżyser Błażej Peszek tak mówi o dramacie Szekspira: Być albo nie być? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I nie sądzę, by ktokolwiek mógł. To jest tekst, który trzeba po prostu wypowiedzieć na scenie.

 

mgr Renata Czubak

Rafa

19 – 23.03.2018 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach projektu SAVE – program Erasmus+.

Spotkanie szkoleniowe w ramach projektu SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży

 

Moim marzeniem jest, żeby celem każdej lekcji lub choćby jej niewielkiej części była nauka tego, co ludzkie/humanitarne. – José Gabriel Molina Avella, uczestnik projektu ze Szwecji

W dniach 19 – 23 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe z  programu Erasmus+, z projektu SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół i instytucji edukacyjnych z Polski (6 osób), Turcji (10 osób), Węgier (2 osoby) i Szwecji (5 osób). Jeden z uczestników ze Szwecji pochodzi z Meksyku, jeden z Afganistanu. Celem spotkania było przeszkolenie nauczycieli, aby skutecznie zapobiegali dołączaniu uczniów do ekstremistycznych grup, które stosują przemoc w dążeniu do narzucania za wszelką cenę swoich radykalnych poglądów innym.

Warsztaty szkoleniowe trwały pięć dni. Większość zajęć została poprowadzona przez grupę turecką, organizatora projektu, część przez pozostałych partnerów. Program został również wzbogacony o dodatkowe działania, mające na celu zaprezentowanie gościom szkoły elementów polskiego systemu nauczania, polskiej kultury, środowiska lokalnego i regionalnego.

Pierwszym wydarzeniem, dzięki któremu partnerzy projektu mogli wymienić się  doświadczeniami i przykładami działań z własnych krajów, była obserwacja lekcji matematyki, geografii oraz biologii. Następnie pan Janusz Salamończyk wraz z panią dyrektor Adrianą Salamończyk oficjalnie powitali gości.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji regulacji prawnych i sposobów przeciwdziałania ekstremizmowi w poszczególnych krajach. Pierwszym dyskutowanym międzynarodowym problemem były uprzedzenia. Uczestnicy projektu stwierdzili, że powodują one strach, który prowadzi do nienawiści, ta do dyskryminacji; dyskryminacja jest przyczyną ekstremizmu, którego wynikiem jest przemoc. Wszyscy zgromadzeni przedyskutowali z jakimi problemami, w ramach tego schematu, spotykają się w swoich krajach.

Kolejnym punktem programu dla uczestników było wręczenie nagrody uczniowi, który wygrał konkurs na logo projektu.

Następnie dwie grupy zwiedziły budynki, pracownie i tereny szkoły. Wiedza gości o naszej szkole została również uzupełniona o różnorodne działania, w tym o projekty podczas prezentacji przeprowadzonej przez państwa Salamończyków. Odbyła się również dyskusja nt.  różnych typów ekstremizmów oraz tego, jak radykalizacja prowadzi do ekstremizmu, a  ten z kolei do terroryzmu.

Kolejny dzień był niemniej intensywny i interesujący. Uczestnicy nauczyli się tego, jak  rozpoznawać osoby zagrożone radykalizacją oraz jak prowadzić trudne rozmowy w klasie tak, aby pomóc uczniom rozwiązać ich problemy bez udziału grup ekstremistycznych i innych osób, mających na uczniów negatywny wpływ. Następną sesję poprowadził uczestnik ze Szwecji, Afgańczyk, były doradca prezydenta w Afganistanie, osoba zajmująca niegdyś wysokie stanowiska w rządzie. Zgromadzeni dowiedzieli się  od  niego, w jaki sposób prezydent Carter wraz ze swoim doradcą Brzezińskim, walcząc z ZSRR, doprowadzili do powstania dzisiejszych islamskich radykałów – terrorystów. Prowadzący opowiedział również o dramatycznych wydarzeniach, zamachach na jego życie i  o tym jak był zmuszony opuścić swoją rodzinę i ojczyznę, aby móc prowadzić normalną egzystencję na północy Europy. Po tej poruszającej historii obejrzeliśmy również filmy obrazujące proces radykalizacji młodych ludzi z problemami, którzy trafili we wspierające ich  środowiska ekstremistyczne oraz przedyskutowaliśmy przykłady efektywnych działań szkoły, które ustrzegły uczniów przed dalszym angażowaniem się w praktyki terrorystyczne.

W środę 21 marca uczestnicy zajęli się rolą Internetu w propagowaniu ekstremizmu. Po  burzliwych dyskusjach nt. cenzury, wolności słowa i doświadczeń z tym związanych w  naszych krajach stwierdziliśmy, że skoro cała dostępna wiedza o radykalizacji, ekstremizmie, terroryzmie i przeciwdziałaniu tym społecznym ruchom jest dostępna w  Internecie, jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, żeby przyszłość nowych pokoleń wyglądała lepiej niż nasza teraźniejszość, żeby ludzie żyli szanując siebie nawzajem i ze sobą pokojowo współpracowali, jest edukacja nowych pokoleń. Usunięcie z Internetu wszelkich złych treści i ściganie przestępców, którzy nawołują poprzez nowoczesne media do aktów terroru jest walką z wiatrakami. Młodzi ludzie powinni sami szukać informacji. Sięgać po  to,  co zbuduje ich lepsze życie. Tego właśnie, jako nauczyciele, powinniśmy być  ambasadorami i taki właśnie cel powinna obrać nasza edukacja. Jest to jedyny sposób, aby uchronić młodych ludzi przed złą, destrukcyjną drogą. W międzyczasie pedagodzy wraz  z  nauczycielem ze Szwecji uczestniczyli w spotkaniu w bibliotece, mającym na celu wymianę praktyk stosowanych w ramach pomocy uczniom. Partnerzy ze Szwecji podkreślali, że rola szkoły w pomocy uczniom jest wyjątkowa i często, zgodnie z prawem międzynarodowym, stosują wszelkie możliwe opcje wsparcia ucznia zanim zaproszą do  współpracy rodziców, ponieważ rodzice lub opiekunowie prawni często bywają bezpośrednim lub pośrednim źródłem problemów.

Po owocnych dyskusjach tego dnia, zakończonych wspólnymi konkluzjami, grupa wybrała się do Szczecina. Po drodze odwiedziliśmy z gośćmi Krzywy Las. W Szczecinie uczestnicy dowiedzieli się podstawowych informacji nt. stolicy naszego województwa: o  obszarze, populacji, projekcie architektonicznym, zabudowie, reprezentatywnych miejscach i budynkach, ciekawych zabytkach i miejscach użyteczności publicznej, gospodarce regionu, edukacji, sporcie. Nasi goście zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich, Stary Rynek, Wały Chrobrego. Szczególne wrażenie zrobiło na nich Centrum Dialogów „Przełomy”, w którym mogli doświadczyć, jak wyglądało przejście Polski z czasów komunistycznych do czasów demokratycznych.

Tematem czwartkowych warsztatów było budowanie strategii szkoły wobec ekstremizmu. Każda z narodowości zaprezentowała jak radzi sobie z problemami omawianymi podczas spotkania szkoleniowego, jakie posiadają zasoby w szkole oraz jakie instytucje są  zaangażowane w pomoc przy konkretnym problemie. Szczególną kwestią, którą poruszali uczestnicy, była rola wczesnej interwencji, w ramach której po usłyszeniu o problemie, należy sprawdzić wiarygodność źródeł i potwierdzić informacje, a następnie podzielić się  tymi  informacjami z właściwymi osobami. Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie w szkołach integralnej strategii działań, która krok po kroku, prowadzi do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Przedyskutowano również środki zaradcze, prewencyjne, które należy przedsięwziąć, aby nie dopuścić do rozwijania się omawianych problemów. Ważnym aspektem jest również pomoc uczniom w zastosowaniu strategii wyjścia z grup ekstremistycznych tak, aby mogli odzyskać swoje życie i pójść w konstruktywnym kierunku.

Po owocnym przedpołudniu, po obiedzie, grupa udała się na zwiedzanie Chojny. Goście poznali historię Chojny, interesujące zabytki, ciekawe miejsca Chojny i jej okolic. Uczestnicy projektu wzięli również udział w przedstawieniu pt. „Kopciuszek” w sali gimnastycznej naszej szkoły, prezentowane przez dzieci z Domu Dziecka w Chojnie. Goście byli zachwyceni wzruszającym przedstawieniem.

Piątkowe warsztaty, poprowadzone przez grupę węgierską i polską miały na celu zaprezentowanie dalszych działań w ramach projektu oraz przedstawienie szablonu planu lekcji, według którego każdy z uczestniczących w wydarzeniu nauczycieli, ma przygotować dwa scenariusze oraz dwa ćwiczenia związane z tematem. Scenariusze te zostaną przetłumaczone na wszystkie języki oprócz szwedzkiego ( Szwedzi skorzystają z wersji po  angielsku), rozpowszechnione i zastosowane w krajach partnerskich. Uczestnicy uzupełnili również ankiety ewaluacyjne, wymienili się informacjami na temat całego projektu oraz mailami, a także podsumowali spotkanie szkoleniowe.

Ostatni dzień został zakończony uroczystym obiadem, w trakcie którego rozdano certyfikaty, upominki. Goście mieli okazję do spotkania i rozmowy ze Starostą Powiatu Gryfińskiego.

Tydzień szkolenia w międzynarodowym środowisku był niesamowitym czasem wymiany perspektyw, poglądów, stanowisk, doświadczeń kulturowych i narodowych. Usłyszeliśmy, czasem dramatyczne i wzruszające, czasem ciekawe i zabawne historie z życia nauczycieli i ich uczniów. Poznaliśmy inne sposoby radzenia sobie z tymi samymi, co nasze, problemami. Doświadczyliśmy troski i życzliwości ludzi, którzy na co dzień żyją setki kilometrów od nas, w zupełnie innych warunkach społeczno – polityczno – ekonomicznych i których widzieliśmy pierwszy raz w życiu. Nauczyliśmy się od siebie nawzajem tego, że nie jesteśmy wolnymi elektronami – Warszawa, Sztokholm, Budapeszt, Ankara – wszyscy na siebie oddziałujemy i tylko razem, szanując różnice między nami, patrząc wielowymiarowo na nasze bolączki, znajdziemy rozwiązania, które pozwolą nam bardziej optymistycznie patrzeć w naszą wspólną, międzynarodową przyszłość.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

19.03.2018 r. klasa II Technikum Informatycznego uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Zajęcia na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

W dniu 19 marca 2018 r. klasa II Technikum Informatycznego uczestniczyła w  zajęciach dydaktycznych zorganizowanych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zajęcia podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. Pierwsze zajęcia prowadzone były przez  mgr inż. Stanisława Ławniczaka i dotyczyły programowania robotów jezdnych. Uczniowie zostali zapoznani z praktycznym działaniem robotów jezdnych. Poznali budowę, zasady działania, konfiguracje, programowanie oraz uruchamianie robota. Zajęcia cieszyły się  bardzo dużym zainteresowaniem.

Drugie zajęcia odbyły się w serwerowni ZUT, gdzie omówiona została zasada działania serwerowni i jej funkcjonowanie.

Uczniowie uczestniczyli również w wykładzie dr inż. Mirosława Mościckiego pt. „Tworzenie aplikacji na urządzeniach Apple”.

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

mgr Krzysztof Janik

Rafa

16.03.2018 r. uczniowie klas I, II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w nasyconej nauką imprezie „Moc naukowców” ZUT w Szczecinie.

„Moc Naukowców’’- dzień otwarty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

W dniu 16 marca 2018 roku uczniowie z klas I, II, III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach wykładowo – ćwiczeniowych, zorganizowanych w ramach dnia otwartego pt. „Moc Naukowców” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pierwsza część odbyła się na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwie. Klasa I i II wzięła udział w wykładzie „Żywieniowe pułapki Internetu”, podczas którego uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest selekcja informacji żywieniowych umieszczanych w Internecie, gdyż nie  wszystkie informacje są prawdziwe. Klasa III skorzystała z zajęć laboratoryjnych „Antropometria nie taka straszna” na temat oceny wyżywienia.

Druga część odbyła się na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wszystkie klasy wysłuchały trzech wykładów. Z wykładu „Owoce dla zdrowia”, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat wartości odżywczej owoców i ich znaczenia w żywieniu.

Z wykładu pt. „Skąd w szampanie są bąbelki?” uczniowie dowiedzieli się jak brzmi odpowiedź na to pytanie.

Ostatni wykład pt. „Moc ziół” – był dużą porcją wiedzy na ich temat. Przedstawiono sposoby wykorzystania ziół świeżych i suszonych, wskazano ich walory lecznicze i kulinarne. Podczas wykładu studenci z koła zielarskiego prezentowali różne sposoby wykorzystania ziół, np.  napar ziołowy, miody, syropy ziołowe.

 

mgr inż. Izabela Barylska

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

15.03.2018 r. ZSP w Chojnie wziął udział w akcji „Zachodniopomorska#Komórkomania”.

„Zachodniopomorska#Komórkomania” akcja rejestracji dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego

 

W dniu 15 marca 2018 r., w odpowiedzi na apel Fundacji DKMS – Bazy Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku z siedzibą w Warszawie, nasza szkoła zorganizowała rejestrację pełnoletnich uczniów na potencjalnego dawcę komórek macierzystych lub szpiku kostnego. Nazwa tej akcji to: „Zachodniopomorska #Komórkomania”. Zaangażowanie uczniów i chęć pomocy szkoły, ma realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów cierpiących na  nowotwory krwi i potrzebujących przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego.

Udział w akcji wzięło 47 osób. Rejestracja polegała na wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu z jamy ustnej przy użyciu pałeczek specjalnie do tego przeznaczonych.

Po przeprowadzeniu rejestracji wolontariusze wraz z opiekunem odpowiednio przygotowali paczkę do wysyłki. Po paczkę przyjechał kurier zorganizowany przez fundację DKMS. Cieszymy się, że ZSP w Chojnie bierze czynny udział w takich akcjach i może pomóc chorym i cierpiącym ludziom w walce z chorobą nowotworową krwi.

Akcję przygotowały i przeprowadziły: Aneta Jaz ( kl. III TH), Justyna Jaz ( kl. III TH), Katarzyna Barwiak (kl. III TŻ), Kinga Hrycaj (kl. III TH) oraz p. pielęgniarka Wanda Nużyńska.

Wszystkim wolontariuszom i dawcom należą się ogromne podziękowania i gratulacje.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

15.03.2018 r. w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji” odbyły się warsztaty dla maturzystów.

Warsztaty dla maturzystów w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji”

 

„Umysł ludzki jest niesamowitą rzeczą.

Zaczyna działać w dniu twoich narodzin

i nigdy nie przestaje, do momentu kiedy

masz się odezwać publicznie”

[George Jessel]

 

15 marca 2018 r., w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji”, maturzyści z naszej szkoły wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pana Arkadiusza Minko – trenera z Wyższej Szkoły Bankowej ze  Szczecina.

       Celem programu jest wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy, a także stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Tematem warsztatów dla maturzystów były „Wystąpienia publiczne – jak  przeżyć od a do z”?

Podczas warsztatów pan Arkadiusz Minko przedstawił główne zagadnienia związane ze  sztuką wystąpień publicznych, m.in.: sposoby doboru treści, sposoby prezentacji treści, podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz jak dbać o prawidłową emisję głosu.

Przekazane treści są niezbędne dla maturzystów, szczególnie podczas egzaminów ustnych oraz w kontekście poszukiwania przyszłej pracy, gdzie niezwykle ważna jest umiejętność zaprezentowania swojej osoby podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Uczniowie poznali efektywne sposoby radzenia sobie ze stresem przed i podczas wystąpień publicznych. Poruszona została również kwestia tego, co tak naprawdę najważniejsze jest  dla  odbiorców, na czym skupiają się słuchający oraz co należy uczynić, by zostać odebranym jako osoba wartościowa i kompetentna.

         Na zakończenie spotkania pan Arkadiusz Minko podkreślił, że najlepszą metodą, aby  czuć się pewnie i swobodnie w trakcie egzaminu jest po prostu dobre przygotowanie się  do niego.

 

Doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

15.03.2018 r. odbył się finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

 

W dniu 15 marca 2018 roku w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie odbył się  finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, organizowanego przez  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Wiodącym tematem tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach była „Swoboda działalności gospodarczej.

Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu przez uczestników pracy na jeden z  czterech następujących tematów:

 1. Równość podmiotów gospodarczych w polskim prawie podatkowym.
 2. Swoboda działalności gospodarczej, aspekt jej legalności w Polsce i innych państwach europejskich.
 3. Pozorna działalność gospodarcza, pozorne samozatrudnienie – skutki, zakres odpowiedzialności karnej dla przedsiębiorcy i faktycznego pracodawcy.
 4. Działania doradców podatkowych wspomagające rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Wśród uczestników nie zabrakło 4 reprezentantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Do etapu finałowego zakwalifikowało się troje uczniów: Zuzanna Laskowska ( 1bd LO), Jakub Trzop ( 2 TŻ) i Bartosz Matysiak ( 2 abd LO).

Finał wojewódzki Konkursu składał się z części pisemnej – w formie testu wielokrotnego wyboru. Następnie odbyła się część ustna, do której weszło 21 uczniów.

Mimo iż nasi uczniowie nie dostali się do ścisłej czołówki, to udział w konkursie był okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu prawa podatkowego i być może, w przyszłości, zainteresowania zawodem doradcy podatkowego.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

15.03.2018 r. drużyna ZSP w Chojnie w składzie Kamila Błoch, Gracjan Jasnos i Jacek Sztubecki zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Mitologicznym.

XI Powiatowy Konkurs Mitologiczny

 

15 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  XI  edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Konkurs skierowany był, jak  co  roku, do uczniów gimnazjów oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku w konkursie wzięły udział cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Koordynatorami konkursu są nauczyciele: mgr Krzysztof Pośniak i mgr Gabriela Lasowska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której pracowali:

– Teresa Błońska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie,

– dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Radosław Skrycki – zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

W pierwszej części konkursu drużyny zmierzyły się z zadaniem „postać zagadka”, układając z otrzymanych puzzli obrazek, będący ilustracją postaci mitologicznej. Po ułożeniu drużyna określała kim jest postać i podawała istotne informacje dotyczące atrybutów, czynów i funkcji przypisywanych jej w mitologicznym świecie. W kolejnym etapie zmagań, zespoły odpowiadały w określonym czasie na 6 losowo wybranych pytań o różnym stopniu trudności. W trzeciej rundzie – kalamburach – młodzież sprawdzała swoje umiejętności przedstawiania na rysunku i odgadywania mitologicznych haseł. Czwarta runda polegała na przedstawieniu dowolnej postaci mitologicznej przez reprezentacje szkół. W tej części jurorzy oceniali prezentację postaci ( strój, rekwizyty, pomysłowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem mitologicznym oraz samo wystąpienie m.in. płynność i oryginalność wypowiedzi).

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Kamila Błoch, Gracjan Jasnos, Jacek Sztubecki ( opiekun: Krzysztof Pośniak);

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie: Patrycja Kowalczyk, Olga Morawiak, Danuta Rzechółka ( opiekun: Magdalena Klimas);

III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w składzie: Szymon Pająk, Adrian Kazimierak, Dawid Matusiak (opiekun: Joanna Ulaszewska);

IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie: Klaudia Hrycaj, Justyna Krystofiak, Wiktoria Raźniewska ( opiekun: Katarzyna Wieder).

Nagrody dla uczestników konkursu i poczęstunek zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP w Chojnie.

 

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

15.03.2018 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”
XXVII edycja

 

W dniu 15 marca 2018 r. w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”. Inicjatorem Konkursu jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti’eres” z siedzibą w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Konkurs jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w  nim  krajach na zasadach określonych w Karcie stowarzyszenia „Kangourou Sans Fronti’eres”. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla  poszczególnych poziomów podnoszą trakcyjność konkursu, którego główną ideą jest  spowodowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej intelektualnej zabawy.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 26 osób. W kategorii JUNIOR – 7 osób, reprezentujących klasy I bd LO, I TB, I TH, II MZ. W kategorii STUDENT udział wzięło 19  osób z klas II abd LO, II TB i III TB. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe jednokrotnego wyboru, zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności ( 10 zadań za  3  punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Maksymalnie uczeń może uzyskać w tym konkursie 150 punktów.

Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu, który trwał 75 minut, czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl i mgr Gustaw Cedro.

 

Nienaruszalność koperty z testami potwierdziły uczennice klasy 2 b LO: Justyna Zygmunt i  Patrycja Radtke.

W dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu. Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród zostanie przekazana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu. Pozostaje już tylko cierpliwie czekać na wyniki.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa

14.03.2018 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby PI.

Międzynarodowy Dzień Liczby PI

 

W dniu 14 marca 2018 r. w ZSP w Chojnie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Liczby PI. Z tej okazji klasa 2 b LO pod opieką p. Emilii Skrzypy, zorganizowała i  zrealizowała kilka działań.

Obchody tego dnia rozpoczęły się od rozdania uczniom ciastek oraz muffin z lukrowym symbolem liczby PI. W trakcie rozdawania smakołyków wręczane były emblematy oraz  ulotki, na których znajdowało się kilka istotnych i cennych ciekawostek o liczbie PI.

Ważnym punktem, który został w tym dniu zrealizowany, było przeprowadzenie lekcji o  tematyce liczby PI. Podczas lekcji dogłębniej poznaliśmy historię, definicję liczby Pi oraz  wiele ciekawostek na jej temat. Zainteresowanie i aktywność na lekcji była bardzo wysoka, dlatego z całą pewnością można powiedzieć, że uczniowie nie tylko uzyskali nową, ciekawą wiedzę, ale także mogli się dobrze bawić.

Międzynarodowy Dzień Liczby PI jest organizowany w naszej szkole po raz drugi. Obchody tego dnia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie biorą udział w tego typu działaniach. Biorąc to pod uwagę, mamy nadzieję, że w następnych latach będzie ten dzień nadal organizowany, a co więcej, będzie on przepełniony tak samo ciekawymi i  doskonałymi atrakcjami.

Mateusz Grzegórzek, kl. II b LO

Rafa

14.03.2018 r. odbył się finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców.

Finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców

 

W dniu 14 marca 2018 r. do zmagań Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej przystąpili chłopcy. W zawodach wzięły udział reprezentacje trzech szkół: ZSO Gryfino, ZSP  nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie.

Pierwszy mecz rozegraliśmy z zespołem ZSO. Od początku gry czuliśmy przewagę przeciwnika. Do przerwy nie udało się zniwelować strat i schodziliśmy z boiska przegrywając 2:7. Po przerwie nasz zespół przejął inicjatywę i doprowadził do wyniku 5:11, mając na  parkiecie 3 zawodników przewagi. Było to efektem trzech kar za nadmierną agresję w  grze. W czasie tej przewagi wypracowaliśmy 6 dogodnych sytuacji do zdobycia bramki, lecz przez własną nonszalancję i błędy techniczne nie udało nam się wykorzystać żadnej z  nich. W końcówce nieco opadliśmy z sił i mecz zakończył się wynikiem 7:14. Mimo wszystko walczyliśmy do końca z drużyną, uważaną za zdecydowanego faworyta, choćby ze  względu na to, że w swoich szeregach posiada zawodników drugoligowego Energetyka Gryfino.

W drugim meczu przeciwnikiem naszej drużyny był ZSP nr 2 w Gryfinie. Gra od początku była bardzo wyrównana. Nasi zawodnicy świetnie sprawdzali się w kontrach, które były bardzo widowiskowe i skuteczne. Na przerwę schodziliśmy minimalne przegrywając 8:9. Po  przerwie – przeciwnicy faulowali, my graliśmy w przewadze. Przy wyniku 12:14 nie  wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych. Duże zmęczenie (graliśmy drugi mecz pod  rząd) i brak zmian, wprowadziły sporo chaosu i niedokładności w nasze poczynania. Efektem czego przegraliśmy 14:17.

Pomimo przegranej należy docenić postawę reprezentacji chłopców naszej szkoły. Na  turniej wybrali się w 7, co oznaczało grę bez zmian. I mimo 60 minut przebywania na  parkiecie ani na chwilę nie odpuszczali i nie zwalniali tempa gry. A kontr, które wyprowadzali, szczególnie podczas drugiego meczu, nie powstydziłyby się najlepsze polskie i zagraniczne zespoły szczypiorniaka. Za rok wrócimy silniejsi, bo doświadczenie już mamy.

Skład reprezentacji chłopców:

 1. Piotr Lach, kl. 2 MZ
 2. Aleksander Panicz, kl. 2 MZ
 3. Szymon Piorun, kl. 1 MPS
 4. Tomasz Szkolnicki, kl. 1 TB
 5. Paweł Jędrasiak, kl. 2 c LO
 6. Eryk Madera, kl. 3 MZ
 7. Kamil Łuczyszyn, kl. 3 MZ

 

Zapraszam wszystkich na SKS – y z piłki ręcznej.

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

14.03.2018 r. w ramach obchodów Dni Zdrowego Trybu Życia zorganizowaliśmy „Akcję Poboru Krwi”.

Akcja Poboru Krwi

 

W dniu 14 marca 2018 roku po raz kolejny na placu przy ZSP w Chojnie pojawił się  mobilny punkt poboru krwi z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa ze Szczecina. Akcja została zorganizowana w ramach obchodów „Dni Zdrowego Trybu Życia”. Zainteresowani uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Chojny mogli udać się do ambulansu, aby oddać swoją krew. Jednorazowo krwiodawca oddając nawet do 0.450 ml krwi, może uratować życie innej osobie.

Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ łącznie krew oddało około 54  uczniów, czterech nauczycieli i dwóch mieszkańców Chojny. Podczas akcji od  krwiodawców otrzymano 150 czekolad z przeznaczeniem dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Chojnie. Dodatkowo tego samego dnia odbyły się prelekcje, prowadzone przez lekarza z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa – dr T. Gębkę, mające na celu promowanie postaw prospołecznych oraz  idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkim krwiodawcom należą się podziękowania za tak godną naśladowania postawę.

 

Justyna Zygmunt, kl. II b LO

Rafa

14.03.2018 r. uczniowie kl. III b LO wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” PLUS.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” Plus

 

14 marca 2018 r. troje uczniów klasy III b LO wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” Plus. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się 25 pytań o tematyce: Geografia Polski – „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety” oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczniowie mieli zaproponować wycieczkę po polskich górach uwzględniając, ich zdaniem, najciekawsze miejsca. Uczestnicy konkursu to: Kornelia Gil, Wiktor Hadała i Aleksandra Pieloszczyk.

 

 

Szkolny Organizator Konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

13 – 14.03.2018 r. Ida Rumbuć i Aneta Kaczor zajęły 5 i 6 m-ce w XI Międzywojewódzkim Konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

XI Międzywojewódzki Konkurs
„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2018”

 

W dniach 13 i 14 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku odbył się XI Międzywojewódzki Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska. W pierwszym dniu 20 uczestników dziesięciu szkół z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego, dokonało autoprezentacji, natomiast w II części eliminacji, sprawdzali swoją wiedzę pisząc test zawodowy.

Naszą szkołę ponownie w konkursie reprezentowały uczennice klasy III TH Ida Rumbuć i Aneta Kaczor. Opiekę nad uczennicami sprawowała Bianka Małysz – Lewandowska.

W jury konkursu  zasiedli: Joanna Orłowska, Anna Ćwigoń – Słomkowska – Hotel Jantar*** Ustka, Ewelina Jażdżewska asystent prezesa Grand Lubicz Hotel*****, Miłosz Stanisławski – General Menager Sound Garden Hotel w Warszawie – absolwent Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Słupsku, Grzegorz Dacków – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku.

Podczas prezentacji jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na treść, poprawność językową i atrakcyjność wypowiedzi uczestników konkursu, a także na ich wygląd zewnętrzny, sposób bycia i poruszania się oraz postawę podczas prezentacji. Bardzo ważne było poczucie humoru, umiejętność przyciągnięcia uwagi i urok osobisty.

Finał tegorocznej edycji konkursu odbył się już po raz drugi w Hotelu Grand Lubicz ***** Uzdrowisko Ustka, który jako partner strategiczny i sponsor zarazem, gościł uczestników oraz udostępnił swoją bazę do przeprowadzenia części praktycznej konkursu. Do  tej części konkursu zakwalifikowało się zaledwie 8 najlepszych uczniów, w tym obie reprezentantki naszej szkoły.

W pierwszej konkurencji finałowej, sprawdzono znajomość zasad nakrywania stołu dla gości hotelowych. Oceniano sposób nakrycia, organizację pracy i wygląd stołu. Zawodnicy musieli dobrać odpowiednią zastawę do zamówionego zestawu potraw i we właściwy sposób nakryć stół dla dwóch osób. Drugie finałowe zadanie polegało na obsłudze gościa w hotelowej recepcji. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością procedur hotelowych, zasad savoir vivre’u oraz znajomością języka obcego podczas obsługi gości, umiejętnością poradzenia sobie w kłopotliwej sytuacji w hotelu.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplomów i podziękowań. Zwyciężył uczeń z Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. Nasz uczennice niestety znalazły się poza zwycięską trójką. Ida Rumbuć i Aneta Kaczor godnie zaprezentowały naszą szkołę zdobywając wysokie 5 i 6 miejsca w konkursie.

Uczestnicy, opiekunowie, jury i obserwatorzy zgodnie dostrzegli, że poziom umiejętności rywalizujących uczniów z roku na rok jest coraz wyższy i podkreślali konieczność organizowania tego typu konkursów w celu doskonalenia umiejętności przyszłych hotelarzy. Przewodniczący komisji –Miłosz Stanisławski, pogratulował naszym uczennicom i opiekunowi wysokiego awansu w tegorocznych rozgrywkach konkursu (13,16 miejsce w roku ubiegłym). Aneta Kaczor została dodatkowo wyróżniona przez menagera Hotelu Mercure Grand w Warszawie – Joannę Stanisławską za udział w konkursie i pasję malarską uczennicy, pod której była wrażeniem. Nagrodą dla Anety jest pobyt i zwiedzanie Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Pomimo braku wygranej, konkurs pozwolił nam na sprawdzenie i wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nawiązanie znajomości z uczniami i nauczycielami z  innych szkół. Dziękuję naszym reprezentantkom za trud włożony w przygotowania i udział w konkursie, a Gospodarzom za profesjonalną organizację konkursu. Wyrażam nadzieję na udział w kolejnej edycji konkursu!

 

Opiekun:

Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

12.03.2018 r. finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

 

W dniu 12 marca 2018 roku w Gryfinie odbył się finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W zawodach wzięły udział reprezentacje trzech szkół: ZSO Gryfino, ZSP  nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie. Przed turniejem odbyło się losowanie. Los sprawił, że  w pierwszym meczu naszym przeciwnikiem okazała się drużyna ZSO Gryfino. Już  pierwsze minuty wskazywały na to, że mecz będzie dla nas bardzo trudny, pod dyktando ZSO. Po pierwszych 15 minutach schodziliśmy przegrywając 2:7. W drugiej połowie mimo ambitnej gry dziewcząt, wyższość pokazała drużyna z Gryfina, z którą przegraliśmy 4:12.

Przed turniejem opiekunowie grup ustalili, że zespół który przegra swój pierwszy pojedynek, pozostanie na parkiecie i rozegra kolejne spotkanie, a zwycięzca będzie miał czas na odpoczynek. Oznaczało to, że po krótkiej przerwie na odpoczynek dziewczęta będą walczyć z następnym zespołem.

Mecz z ZSP nr 2 Gryfino, chodź zakończył się stosunkowo niewysokim wynikiem 4:7, miał podobny przebieg do naszej pierwszej potyczki i nie dawał nam realnych szans na  zwycięstwo.

 

Skład reprezentacji dziewcząt ZSP w Chojnie:

 1. Aneta Jaz, kl. 3 TH
 2. Justyna Jaz, kl. 3 TH
 3. Nikola Michałek, 3 TH
 4. Kinga Hrycaj, kl. 3 TH
 5. Dominika Gajewska, 3 TH
 6. Wiktoria Klag, kl. 1 WZ
 7. Aleksandra Lizurej, kl. 2 c LO
 8. Karolina Herman, kl. 2 c LO
 9. Julia Sawicka, kl. 2 abd LO
 10. Emilia Woźniak, kl. 1 c LO
 11. Izabela Grempka, kl. 1 b LO

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

11.03.2018 r. uczennice Aneta Jaz, Justyna Jaz, Dominika Grącka i Paulina Karpicka wzięły udział w biegu kobiet Sanprobi.

Sanprobi Bieg Kobiet 2018

 

W dniu 11 marca 2018 r. po raz 9 w Szczecinie na Jasnych Błoniach odbył się,  organizowany przez Ruchową Akademię Zdrowia, Sanprobi Bieg Kobiet 2018. Bieg ma  na celu promocję sportu, upowszechnianie biegania i Nordic – Walking wśród kobiet oraz  uczczenie Dnia Kobiet na sportowo.

Do pokonania, jak co roku, była 5 kilometrowa trasa, która przebiegała po asfalcie wokół Jasnych Błoni oraz ścieżkami naturalnymi w Parku Kasprowicza.          W tym roku piękna pogoda zachęciła ponad 1200 kobiet do udziału w biegu. Szczeciński bieg kobiet jest jednym z  największych tego typu wydarzeń w całej Polsce. Na wszystkie panie, które ukończyły bieg na mecie czekał medal i kwiatek.

Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice, osiągając świetne wyniki:

– Aneta Jaz ( kl. 3 TH) – 19 miejsce z czasem 00:24:40,

– Justyna Jaz (kl. 3 TH) – 111 miejsce z czasem 00:27:38,

– Dominika Grącka ( kl. 1 a LO – 320 miejsce z czasem 00:31:00,

– Paulina Karpicka ( kl. 1 c LO) – 365 miejsce z czasem 00:31:31.

 

 

Opiekun: mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

8.03.2018 r. odbyły się „Dni Otwarte” ZSP w Chojnie.

Dni Otwarte w ZSP w Chojnie

 

W dniu 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach „Dni Otwartych”, gościliśmy ponad 120 gimnazjalistów z Cedyni, Morynia, Góralic i  Mieszkowic. Przyszli absolwenci gimnazjum zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły: w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Budowlanym, Technikum Zawodowym oraz w Branżowej Szkole I stopnia. Wśród wielu nowych profili Liceum Ogólnokształcącego nowością w przyszłym roku szkolnym jest klasa patronacka firmy usługowo – produkcyjnej Pomot. Dzięki temu 10 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia będzie mogło kształcić się w zawodzie ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających.

W sali kinowej koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie, pan mgr Janusz Salamończyk, przedstawił projekty realizowane w naszej szkole oraz możliwości rozwoju i doskonalenia, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE. Na sali gimnastycznej zostały zorganizowane stoiska tematyczne, na których nauczyciele oraz uczniowie poszczególnych kierunków i zawodów udzielali gimnazjalistom informacji. Zaprezentowano kierunki kształcenia, osiągnięcia i działania uczniów w naszej szkole.

Gimnazjaliści zwiedzili nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły, pracownie szkolne, sale lekcyjne, salon maturzystów, salę kinową, hotelik, zaplecze sportowe, internat oraz stołówkę. Odbył się pokaz umiejętności fryzjerskich uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer. Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych, w ramach zajęć praktycznych, przygotowali dla gości słodki poczęstunek. Młodzież z gimnazjów miała również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, panią mgr Dorotą Szwiec, podczas których głównym tematem była pomoc w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia.

Uczniowie klas mundurowych, pod bacznym okiem mgra Marka Bednarza, przygotowali pokaz musztry wojskowej.

Uczniowie z grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, podczas symulacji wypadku komunikacyjnego, zademonstrowali zasady udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach zagrożeń życia.

Przyszli absolwenci gimnazjum mieli okazję porozmawiać ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami o sposobie kształcenia i doskonalenia zawodowego, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych w ramach odbywania praktyki zawodowej oraz możliwościach edukacyjnych i  zawodowych, jakie otwierają się przed wszystkimi uczniami, którzy wybierają naukę w  naszej szkole.

Mamy nadzieję, iż główne założenie przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych uczniów i swoje marzenia o przyszłości będą realizować w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

mgr Joanna Rogacewicz

Rafa

7.03.2018 r. uczniowie kl. II c LO z wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Uczniowie kl. II c LO z wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Nigdy wcześniej uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniach związanych z historią polskiego lotnictwa wojskowego. Po raz pierwszy taka okazja zdarzyła się w jakże ważnej w historii państwa polskiego rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 – lecia powstania polskiego lotnictwa wojskowego. W dniu 7 marca 2018 r. swoje podwoje otworzyła przed  uczniami Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, kolebka polskiego lotnictwa wojskowego – Dęblin. Szkoła Orląt, organizując Dzień Otwarty, zaprezentowała ofertę kierunków kształcenia, a także bazę dydaktyczno – szkoleniową. ZSP w Chojnie skorzystał z  zaproszenia, skierowanego do uczniów klas o kierunku społeczno – wojskowym.

Spotkanie z lotnictwem rozpoczęło się od uroczystego otwarcia przedsięwzięcia przez  Rektora – Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, który zachęcał młodych ludzi do wstąpienia w szeregi elitarnej szkoły, dzieląc się przy okazji własnymi spostrzeżeniami i wspomnieniami sprzed 30 lat, kiedy sam przekraczał bramy uczelni. Po  powitaniu przez Rektora, głos zabrali studenci, przedstawiając zasady naboru na  oferowane przez WSOSP kierunki wojskowe i cywilne oraz zasady rekrutacji.

Następnie każda grupa, pod opieką przydzielonego opiekuna spośród studentów uczelni, udała się na zwiedzanie szkoły. Uczniowie obejrzeli sprzęt lotniczy Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego, gdzie początkujący studenci szkolą się na sprzęcie cywilnym, dużo tańszym w eksploatacji niż wojskowy. Odwiedzili także Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, gdzie szkolą się kontrolerzy ruchu lotniczego. Przy okazji okazało się,  że  zarobki początkującego kontrolera w cywilnym ruchu lotniczym zaczynają się  od  6  tys. zł, natomiast doświadczonego sięgają 50 tys. miesięcznie! Kolejną pozycją w  zwiedzanym grafiku był symulator spadochronowy i urządzenie treningowe do nauki katapultowania. Uczniowie mieli możliwość odczuć na własnej skórze, z jakimi przeciążeniami zmagają się piloci samolotów odrzutowych w codziennej służbie. W  Zakładzie Wychowania Fizycznego, prezentowane były lotniczo – gimnastyczne przyrządy specjalne, przy czym najmniej skomplikowane przypominało huśtawkę, a w głowie kręciło się od samego patrzenia. Nowoczesnym wyposażeniem zaimponował także Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych, prezentujący bezpilotowce, używane obecnie w polskiej armii głównie do celów rozpoznawczych i  obserwacyjnych. Naszej młodzieży szczególnie do gustu przypadł system szkolno – treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, na dużym ekranie, można ćwiczyć prowadzenie strzelania w różnych sytuacjach taktycznych, z każdej wykorzystywanej przez armię broni.

Prawdziwą przysłowiową wisienką na torcie były symulatory lotu, np. samolotu F – 16 lub  śmigłowca SW – 4 Puszczyk. Szkolony zajmuje miejsce w kabinie odwzorowującej oryginał, a program komputerowy umożliwia symulowanie każdej możliwej sytuacji w  powietrzu z bardzo bogatą grafiką – wyświetlaną na wielkich monitorach. Operator prezentował także lot samolotu bojowego, wykonując różne figury akrobacyjne, jak  np.  beczka czy pętla. Ciekawie reagował na owe ewolucje organizm, gdyż przy każdym położeniu samolotu na skrzydło, pojawiało się złudzenie optyczne przewrócenia się,  co  wynikało stąd, iż błędnik ludzki nie jest przystosowany do patrzenia na świat z góry. W trakcie zwiedzania uczelni można było zauważyć również szkolonych żołnierzy armii innych państw, chociażby węgierskiej czy Arabii Saudyjskiej. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Sił Powietrznych, a w nim bardzo bogatą kolekcją samolotów polskiego lotnictwa po II wojnie światowej.

Wizytę w Dęblinie uwieczniło pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem bohaterskich lotników, wychowanków dęblińskiej Szkoły Orląt.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

7.03.2018 r. odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”.

VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy  Uniwersytet Warszawski.

Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla  człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich  umiejętności.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowało 14 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

W części opisowej uczniowie mieli za zadanie wymienić i krótko opisać zastosowanie w  życiu codziennym znanych rozpuszczalników. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45  minut. Prace oceni jury, powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 maja 2018 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

3.03.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana w 1987 roku i  stanowi kontynuację, organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Jest olimpiadą tematyczną, związaną z  dziedziną wiedzy budowlanej. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych, lepsze przygotowanie uczniów do  podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa, zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej  warunków szlachetnego współzawodnictwa, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą, stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

Eliminacje okręgowe odbyły się w dniu 3 marca 2018 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie. Naszą szkołę reprezentowała Daria Jakubowska – uczennica klasy IV technikum budowlanego, zdobywając 10 miejsce na 24. Opiekę nad uczennicą sprawowała mgr inż. Monika Kowalska.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

1.03.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klasy II TI uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Warsztaty w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

1 marca 2018 r. uczniowie klasy II Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w  Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu RPO WZ pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i komercyjnych” oraz „Komunikacja interpersonalna w  praktyce”.

Spotkanie rozpoczęła pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel, przedstawiając plan spotkania i omawiając na czym polega komunikacja interpersonalna. Uczniowie pracując w grupach zastanawiali się m.in. co wpływa na korzystną komunikację, prezentowali mapę myśli, zwracali uwagę na aspekt umiejętnego słuchania. Dowiedzieli się  na czym polega proksemika oraz co oznaczają dystanse personalne.

Na koniec warsztatów uczniowie prezentowali na forum grupy swojego kolegę. Okazało się,  że to nie jest takie łatwe. W trakcie prezentacji uczniowie zwracali uwagę nie tylko na  treść przekazu, ale również na gestykulację, intonację głosu oraz postawę ciała. Warsztaty okazały się bardzo interesujące, a sami uczestnicy bardzo zadowoleni z przebiegu zajęć.

Kolejnym punktem wyjazdu były warsztaty z grafiki rastrowej „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i komercyjnych” prowadzone przez pana Wojciecha Surmę. Uczniowie poznali elementy typografii w programie Adobe Photoshop, utrwalali umiejętności z rysowania kształtów, wykorzystania gradientów oraz warstw. Okazuje się,  że  pierwsze projekty nie zawsze wyglądają profesjonalnie, ale im więcej „wyzwań”, tym  lepsze efekty w przyszłości. Doskonaląc swój warsztat pracy, stajemy się coraz lepsi i  bardziej otwarci na rynek pracy – z takim przesłaniem opuszczaliśmy mury uczelni.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

1 – 2.03.2018 r. Klaudia Kurdziel i Bartłomiej Nadworski z kl. 2c LO finalistami ogólnopolskiego Konkursu na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pn. „Wierni przysiędze”.

Konkurs na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych „Wierni przysiędze”

 

W dniach 1 – 2 marca 2018 roku w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w  Warszawie odbył się etap finałowy ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla młodzieży na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pn. „Wierni przysiędze”. Spośród licznych nadesłanych prac z całej Polski Rada Artystyczna zakwalifikowała 10 projektów. W  finałowej 10 znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły Klaudia Kurdziel i Bartłomiej Nadworski z klasy 2c LO, którzy przygotowali pracę pt. ” Zapora – Żołnierz Wyklęty”. Uczestnicy przedsięwzięcia musieli wykazać się nie tylko talentem plastycznym, ale także wiedzą. Konkurs składał się bowiem z dwóch części: projektu muralu oraz eseju, który uzasadniał wybór tematyki plakatu.

Organizatorzy konkursu, dla zakwalifikowanych uczniów i ich opiekunów, przygotowali bardzo obszerny program towarzyszący konkursowi. Dnia 1 marca wzięliśmy udział w obchodach „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, następnie zwiedziliśmy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37. Podczas drugiego dnia pobytu w stolicy, w Muzeum Katyńskim znajdującym się na terenie Cytadeli Warszawskiej, odbyły się obrony napisanych przez finalistów konkursu esejów oraz wręczenie nagród.

Zwiedziliśmy także Muzeum Katyńskie, które dokumentuje zbrodnię popełnioną na  22  tysiącach polskich obywateli, zgładzonych na podstawie rozkazu Ławrentija Berii z  5  marca 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie, Mińsku. Wyeksponowane w  muzeum przedmioty, wydobyte podczas prac sondażowo – ekshumacyjnych, ułożone są  z  szacunkiem w urnach oraz gablotach.

Poznanie losów żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów po wrześniu 1939 roku, w oparciu o  ponad 40 tysięcy eksponatów znajdujących się w Muzeum Katyńskim oraz wizyta w  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, wywołuje emocje.

Pani kierownik Muzeum Katyńskiego – dr Ewa Kowalska – podsumowując konkurs stwierdziła, że sukcesem młodych uczestników konkursu jest nie tylko zwycięstwo w  konkursie, ale przede wszystkim poznanie przeszłości przodków i chęć przekazywania tej  wiedzy potomnym. Wszystkim uczestnikom ogólnopolskiego konkursu gratulowała artyzmu wyrażonego w projektach murale, pięknie napisanych esejów i aktywnej postawy patriotycznej.

mgr Gabriela Lasowska

 

zdjęcia: „fot. G. Jakubczyk / Muzeum Katyńskie”

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Rafa

28.02.2018 r. odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

 

W tym roku nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do Olimpiady Wiedzy o Biznesie i  Innowacjach, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem Olimpiady było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze  szczególnym uwzględnieniem innowacji. Organizatorem Olimpiady był Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Zakres tematyczny obejmował: pojęcia związane z przedsiębiorczością, zarządzanie firmą i ludźmi, marketing, tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Olimpiada składała się z trzech etapów. Pierwsze dwa etapy – to test wielokrotnego wyboru, wypełniany online w szkołach macierzystych. Trzeci etap to rozwiązanie zadania typu case’y w zespołach uczniowskich.

W dniu 28 lutego 2018 r. w ZSP w Chojnie odbył się I etap Olimpiady, do której przystąpiły: Kinga Hrycaj ( kl. III TH), Kamila Pisanko ( kl. I b LO), Magdalena Bielanin (  kl.  II  b LO) i Weronika Firląg ( kl. II b LO).

W szkolnej Komisji konkursowej zasiadali: mgr Emilia Skrzypa i mgr inż. Krzysztof Janik.

Niestety zakres tematyczny tegorocznej Olimpiady okazał się dla naszych uczestniczek zbyt trudny i na tym etapie musieliśmy zakończyć udział w rywalizacji.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

02.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas II TH i III TH rozpoczęli kurs stylizacji paznokci.

Kurs stylizacji paznokci

 

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” realizowanego przez TWP Oddział Szczecin i ZSP w Chojnie, w miesiącu lutym, 20 uczniów z klasy II i III Technikum Hotelarskiego rozpoczęło kurs stylizacji paznokci.

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do zawodu stylisty paznokci, co podniesie ich kompetencje zawodowe w zakresie dodatkowych usług hotelarskich oraz pozwoli na  lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.

Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w łącznym wymiarze 30 godzin. Podczas pierwszych – teoretycznych zajęć omówione zostały zagadnienia w  temacie m.in. budowy i chorób paznokci, zasad dezynfekcji narzędzi i nadawania kształtów paznokciom. Szkolenie praktyczne odbywa się w dwóch grupach na stanowiskach pracy wyposażonych w produkty, urządzenia i narzędzia niezbędne do nauki. Kursantki, pod  okiem wykwalifikowanej i doświadczonej pani instruktor, uczą się wykonywać manicure klasyczny i hybrydowy, ćwiczą techniki przedłużania płytki paznokcia oraz doskonalą umiejętności tradycyjnego wzornictwa.

Po zakończeniu kursu uczniowie uzyskają zaświadczenie, które będzie potwierdzeniem nabytych umiejętności i uprawni do podjęcia pracy w charakterze stylisty paznokci.

 

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

28.02.2018 r. odbył się IX Turniej Piłki Siatkowej.

IX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z 5 PUŁKIEM INŻYNIERYJNYM W SZCZECINIE PODJUCHACH

 

28 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się IX Turniej Piłki Siatkowej w ramach współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. Udział w turnieju wzięły następujące drużyny: reprezentacja 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach – obrońcy tytułu sprzed roku, reprezentacja Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Gryfina, reprezentacja Nadleśnictwa Chojna, reprezentacja uczniów naszej szkoły oraz drużyna nauczycieli z ZSP Chojna. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, więc odbyło się aż 10 zaciętych pojedynków.

Po czterech godzinach zmagań poznaliśmy końcową klasyfikację. Podobnie jak w ubiegłym roku – bezkonkurencyjni okazali się żołnierze z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Warto zaznaczyć, iż turniej odbył się w przyjaznej atmosferze, a rywalizacji sportowej towarzyszyła idea Fair Play.

Już teraz zapraszamy na jubileuszowy X turniej, który już za rok.

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. 5 Pułki Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach
 2. Reprezentacja uczniów ZSP Chojna
 3. Nadleśnictwo Chojna
 4. PSP Gryfino
 5. Nauczyciele ZSP Chojna.

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

27.02.2018 r. uczniowie klasy II abd LO wzięli udział w zajęciach w ramach Akademii Szlifowania Diamentów.

Udział kl. II abd LO w zajęciach Akademii Szlifowania Diamentów

 

27 lutego 2018 r. uczniowie klasy II abd LO pod opieką mgr Hanny Leszczyńskiej i  mgr Renaty Czubak wzięli udział w zajęciach, w ramach Akademii Szlifowania Diamentów, organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Młodzież uczestniczyła w dwóch spotkaniach. Pierwszy dotyczył mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów, sporów i problemów. Wykład prowadziła dr Barbara Popiel – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych.

Drugie spotkanie poprowadziła nadkom. Marzena Maćkowiak – Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Tematem rozmowy była odpowiedzialność prawna osób nieletnich w Internecie. Prowadząca skupiła się na zagrożeniach płynących z  Internetu, czy można być anonimowym, bezkarnym i swobodnym w sieci oraz jak wygląda odpowiedzialność prawna nastolatków w Internecie.

 

Opiekun

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

26.02.2018 r. uczniowie klasy I bd LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy I bd LO na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 26 lutego 2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii. Zajęcia przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip na katedrze Biologii Komórki, a ich celem było zapoznanie się z przebiegiem metod badań inżynierii genetycznej. Po omówionej teorii na lekcji biologii, dotyczącej metody PCR i elektroforezy, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia tych metod.

Przez blisko cztery godziny uczestnicy zajęć nauczyli się obsługiwać automatyczne pipety oraz korzystali ze sprzętu laboratoryjnego, który w warunkach szkolnych nie jest dostępny ze  względu na swoją wartość. Fachowy instruktaż Pani dr inż. Filip oraz przyjazny stosunek do uczniów spowodował, że zajęcia były bardzo atrakcyjne.

Po raz kolejny uczniowie mieli możliwość poszerzać swoją wiedzę dzięki życzliwości nauczycieli dydaktycznych Wydziału Biologii. Tym razem jednak już oficjalnie – w ramach objętego przez ten wydział Patronatu.

opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

24.02.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

24 lutego 2018 r. odwiedziliśmy zaprzyjaźniony ze Szkolnym Klubem Wolontariusza Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Tym razem powód naszych odwiedzin był wyjątkowy: 16 – lecie pobytu Pani Danusi w placówce!

Najpierw udaliśmy się z bukietami kwiatów do świetlicy, gdzie spędziliśmy parę magicznych chwil, przenosząc się z Panią Danusią do jej przeszłości. Pani Danusia poczęstowała nas kawą, herbatą i chętnie odpowiadała na wszelkie nasze pytania. Dowiedzieliśmy się,  że  pochodzi z  Jeżyczek, bliskie są jej tereny nadmorskie – Darłowo, Darłówko, ale  najbliższy jej sercu jest dom w Trzcińsku, bo właśnie tutaj spotkała ludzi, których traktuje jak przyjaciół czy rodzinę, a my właśnie do tego grona się zaliczamy!

Następnie w kaplicy DPS odbyła się Msza Święta w intencji najważniejszej tego dnia pensjonariuszki! Razem z Małgosią przeczytałyśmy biblijne czytania.

Po kameralnej Mszy udaliśmy się na uroczysty poczęstunek. Był tort, ciasto i różne inne słodkości. Spędziliśmy kilka miłych godzin, rozmawiając z podopiecznymi DPS, zabawiając i  robiąc selfie z naszą Panią Danusią.

Przed rozstaniem – wyjątkowa znajoma – dziękowała zgromadzonym za przybycie, głośno nie  raz powtarzała jak bardzo nas kocha i jak bardzo my – przyjaciele – jesteśmy dla niej ważni. Natomiast to my, wolontariusze, dziękujemy Pani Danusi, za to, że jest, że możemy uczestniczyć w ważnych dla niej wydarzeniach. Dziękujemy, że ktoś taki, jak Pani Danusia, ktoś tak wyjątkowy i wartościowy – zagościł w naszym życiu.

 

Laura, kl. I c LO

Rafa

22.02.2018 r. reprezentacja ZSP w Chojnie zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie.

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

W dniu 22 lutego 2018 r. odbył się po raz XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Honorowym Patronatem konkurs objął po raz szósty prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę – wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku uczestniczyli gimnazjaliści ze szkoły w Cedyni, Chojny i Widuchowej oraz pierwszoklasiści z ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP w  Chojnie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw naszego kontynentu.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test, w drugim zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy: historycznej, geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, w tym głównie Unii Europejskiej, zabytków, języków, walut, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część była bardzo ciekawa, mogliśmy posłuchać muzyki na żywo, spróbować wypieków kuchni holenderskiej, ukraińskiej i  hiszpańskiej.

Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, pani Krystyna Leddin – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz pan Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego. Po podliczeniu punktów komisja ogłosiła wyniki oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna z ZSP w Chojnie, w składzie: Natalia Ziembowska, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski ( opiekun p. Gabriela Lasowska),

II miejsce – drużyna gimnazjalistów z Widuchowej w składzie: Małgorzata Mlak, Adam Madej, Wojciech Rogalski ( opiekun p. Irena Chęś),

III miejsce – drużyna gimnazjalistów z Cedyni w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś, Jakub Wojtasik ( opiekun p. Renata Misiura).

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

22.02.2018 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 22 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Przedsięwzięcie było adresowane do szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu była promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawa pracy.
Naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” reprezentowały: Klaudia Daśko (kl. III TH) i Justyna Jaz (kl. III TŻ).

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań. W konkursie udział wzięło ponad 40 uczestników z różnych szkół województwa zachodniopomorskiego. Po napisaniu testu i ustnej dogrywce wyłoniono zwycięzców, którzy pojadą na etap centralny konkursu do Warszawy. Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego konkursu, zostali nagrodzeniu dyplomami i upominkami, ufundowanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

22.02.2018 r. odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie.

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE
POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I szkół  ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas gimnazjum. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie.

 

Konkurs odbył się 22 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w ZSP w Chojnie.

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE 2018

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU

Rafa

22.02.2018 r. czworo uczniów otrzymało Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

 

22 lutego 2018 roku podczas sesji Rady Powiatu czworo uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odebrało stypendium Rady Powiatu.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 osiągnęli oni najwyższe średnie ocen w szkole.

Kornelia Gil, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Średnia ocen: 5,13

 

Aleksandra Pieloszczyk, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Średnia ocen: 5,13.

 

Wiktor Hadała, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Średnia ocen: 5,13.

 

Ida Rumbuć, uczennica klasy III Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Średnia ocen: 5,06.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

21.02.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych ZSP w Chojnie

 

W dniu 21 lutego 2018 r. uczniowie, biorący udział w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Są to zajęcia praktyczne, realizowane przez przypisaną do szkoły w ramach programu, jednostkę wojskową, w tym wypadku 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Szkoła od wielu lat współpracuje właśnie z tą jednostką.

Z przyczyn niezależnych zajęcia odbywały się na obiektach ZSP w Chojnie, a tematyka przeprowadzanych zajęć dotyczyła szkolenia strzeleckiego oraz taktyki. Uczniowie ćwiczyli czynności przygotowawcze do strzelania oraz reakcje żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych. Dowiedzieli się, jakie czynności wchodzą w zakres przygotowania strzelania, doskonalili umiejętność składania i rozkładania broni oraz jej obsługi.

W ramach taktyki doskonalono reakcje żołnierza na kontakt ogniowy w terenie otwartym, reakcje żołnierza na kontakt w terenie zurbanizowanym oraz umiejętność zerwania kontaktu w sekcji dwuosobowej.

Warto podkreślić, że w czasie zajęć wykorzystywany był sprzęt – zakupiony w ramach dotacji MON dla klas uczestniczących w programie, a więc kamizelki taktyczne, hełmy, atrapy broni oraz przepisowe umundurowanie. Zajęcia zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem ze strony jednostki, której kadra wkłada duży wysiłek w realizację programu. Uczniowie podkreślali, że zajęcia były ciekawe, a wykorzystywany sprzęt jeszcze bardziej je  uatrakcyjnił. Dopisała także pogoda, co było istotne, gdyż całość zajęć odbywała się  na  powietrzu.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

20.02.2018 r. pierwszy dzień prelekcji z udziałem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Chojnie

 

W dniach 20 i 28 lutego 2018 r., na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, dzielnicowi rewiru Chojna – mł. asp. Adam Andrzejewski oraz sierż. szt. Artur Bułgajewski z Komisariatu Policji w Chojnie przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas: 2 HŻ,2 MM, 2 abd, 2 c LO, 2 BI, 4 HŻ, 1 HŻ, 1 MW, 3 bd LO.

 

Tematem wiodącym była odpowiedzialność prawna w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nieletnich w kontekście nieprzestrzegania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Poruszono problem zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w  tym  związanych z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, a także sytuacji konfliktu ucznia z prawem.

Serdecznie dziękujemy Panom mł. asp. Adamowi Andrzejewskiemu oraz sierż. szt. Arturowi Bułgajewskiemu za wsparcie działań wychowawczych szkoły w kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

20.02.2018 r. uczniowie klasy 1 ac LO uczestniczyli w wycieczce integracyjnej.

Wycieczka integracyjna klasy 1ac LO

 

W dniu 20.02.2018 r. uczniowie klasy 1 ac LO wraz z wychowawcą Panem Grzegorzem Michasiukiem wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Szczecina na film pt.  „Cudowny chłopak”. Celem wycieczki było pokazanie odmienności każdego z nas, uświadomienie jak ważna jest tolerancja i samoakceptacja w dzisiejszych czasach. Tuż  po  seansie dzieliliśmy się swoimi wrażeniami i odczuciami.

Wycieczka przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Spędziliśmy wspaniale czas, integrując się jako nowa klasa.

 

Kinga Świtalska, kl. 1a LO

Rafa

20.02.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

20 lutego 2018 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie dziekana dr hab. Zbigniewa Kuniewicza prof. US z  przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu uczestniczyli również prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. Marek Andrzejewski prof. US oraz prodziekan ds.  Studenckich dr Beata Kanarek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowali wicedyrektor mgr Agnieszka Bylewska oraz mgr Norbert Oleśków – nauczyciel historii i języka niemieckiego. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań związanych z patronatem, a także ustalenie satysfakcjonującej formuły dalszej współpracy.

 

mgr Agnieszka Bylewska

Rafa

16.02.2018 r. reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców

 

W dniu 16.02.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się  Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców. W turnieju wzieły udział 3 zespoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Zawody rozegrane były systemem każdy z każdym – po cztery kwarty. Nasi zawodnicy przegrali pierwsze spotkanie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Gryfinie, ale w drugim spotkaniu wykazali się wolą walki, co zaowocowało prowadzeniem przez 3 kwarty. Jednak w ostatniej kwarcie, więcej sił zachował przeciwnik i wygrał z nami 2 koszami. Tym samym zajęliśmy III miejsce.

Zacięty pojedynek, który nie dał nam jednak II miejsca

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP Chojna

Skład zespołu:

 1. Paweł Jędrasiak
 2. Konrad Miler
 3. Oskar Piątek
 4. Tomasz Szkolnicki
 5. Dawid Czuchrowski
 6. Hubert Olszowiak
 7. Patryk Matejko
 8. Dominik Bartusiak

 

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

15.02.2018 r. reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce.

POWIATOWA LICEALIADA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

 

W dniu 15.02.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Koszykówce Dziewcząt. W turnieju wzięły udział następujące Zespoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – organizator, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

Zawody zostały rozegrane systemem „ każdy z każdym”. Mecz składał się z czterech kwart – każda kwarta po 7 minut. Po zaciętej walce reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła III miejsce.

WYNIKI:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP Chojna

 

Skład naszego zespołu:

 1. Grącka Dominika, kl. I a LO
 2. Jaz Aneta, kl. III TH
 3. Jaz Justyna, kl. III TH
 4. Lizurej Aleksandra, kl. II c LO
 5. Herman Karolina, kl. II c LO
 6. Ziembowska Natalia, kl. I b LO
 7. Ceglarek Monika, kl. II TH
 8. Grempke Izabela, kl. I b LO

Opiekun: mgr Lilla Kość

 

Rafa

13.02.2018 r. odbyła się zabawa walentynkowo – karnawałowa.

ZABAWA WALENTYNKOWO – KARNAWAŁOWA

 

W dniu 13 lutego 2018 r. dla mieszkańców internatu odbyła się zabawa walentynkowo – karnawałowa. Uczestnicy zabawy wystąpili w pomysłowych kreacjach.

Dodatkowo, w trakcie zabawy, można było korzystać z akcesoriów przygotowanych do  fotobudki i pozować do zdjęć w własnoręcznie przygotowanych ramkach.

Zabawę uatrakcyjniły konkursy i pokaz mody, które były oceniane przez szanowne jury. Piękne serca, wykonane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w  Chojnie, zdobiły kameralny kącik. Doskonała muzyka, stół zastawiony pysznymi przekąskami i wspaniała dekoracja, umilały mieszkańcom internatu całą zabawę.

            Nad bezpieczną i radosną zabawą czuwały wychowawca pani Monika Mucha i  kierownik internatu pani Dorota Szwiec.

Organizatorzy

Rafa

9.02.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza złożyli walentynkową wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WALENTYNKOWA WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

9 lutego 2018 r. wolontariusze pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas złożyli wizytę znajomym z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Tym razem okazja była wyjątkowa. Przybyliśmy z okazji nadchodzących Walentynek! Niewyobrażalne jest to, jak urocza była reakcja podopiecznych, gdy wręczaliśmy kartki walentynkowe i  słodkości!

Wszyscy emanowaliśmy wręcz miłością. Ci wspaniali ludzie nie spodziewali się,  że  obdarujemy ich walentynkami – szczególnie tymi, wykonanymi własnoręcznie przez  naszą koleżankę – Małgosię.

Pani Danusia, jedna z podopiecznych, również podarowała nam słodkości i zaprosiła na  szczególną dla niej uroczystość. Nie zdradzimy, co to za okazja, ale zapewniamy, że  niebawem wszystko zostanie opisane!

Wszystkich nas rozczuliła radość podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Radość, ponieważ jesteśmy i nie zapominamy. Odwiedzamy, rozmawiamy. Kochamy. Bywamy u  naszych kochanych seniorów nie tylko z okazji popularnych świąt, ale i z okazji urodzin, które potrafimy zorganizować z niemałą fantazją.

Warto dodać, że walentynki to nie tylko dzień zakochanych. Rozejrzyjmy się! Jest tylu ludzi, którym mogłoby się zdawać, że świat o nich zapomniał. Mała karteczka, słodki drobiazg w  kształcie serca potrafią wywołać szczere, ogromne emocje! Dziękujemy Pani Katarzynie Mickiewicz – Bindas za zorganizowanie kolejnej wizyty i zapewniamy, że w każdą kolejną włożymy całe swoje serca.

Laura, kl. I c LO

 

Rafa

9.02.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” 20 uczniów z kl. II TI i III TI rozpoczęło kurs Microsoft Technology Associate ( MTA) – „Cloud Fundamentals”.

Kurs Microsoft Technology Associate

 

W dniu 9 lutego 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, 20 uczniów z klasy II i III Technikum Informatycznego rozpoczęło 30 godzinny kurs Microsoft Technology Associate ( MTA) – „Cloud Fundamentals” prowadzony przez  pana Janusza Grabowskiego z Fundacji IT.

 

Na zajęciach zostały omówione następujące zagadnienia:

– zasady działania chmur i mechanizmy dostarczania;

– zasady dotyczące bezpieczeństwa w chmurze;

– rodzaje usług w chmurze;

– wymagania i zależności dotyczące korzystania z pakietu Office 365 i Microsoft Intune;

– planowanie sieci i domen, reguła zapory, wymagania klienta, DNS;

– usługi i licencje dla użytkowników, grup;

– monitorowanie stanu usług w programie Office 365 i Microsoft Intune;

– konfiguracja programu Exchange Online;

– konfiguracja SharePoint Online, w tym OneDrive;

– konfiguracja Skype for Business Online;

– konfiguracja programu Microsoft Intune;

– rozwiazywanie problemów z instalacją aplikacji logowania i logowania.

 

Kurs kończy się egzaminem w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym CERTIPORT, utworzonym w ZSP w Chojnie. Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT ( Information Technology). Współpracuje z partnerami z ponad 50  krajów na wszystkich kontynentach i jest obecny w ponad 12 tys. Ośrodków Szkoleniowych i Testowych na całym świecie. Ponad 10 mln użytkowników posiada jakikolwiek certyfikat Certiport.

Posiadacze certyfikatu są postrzegani przez pracodawców za osoby wyposażone w  podstawowy poziom umiejętności potrzebnych do wykorzystywania najnowszych technologii do osiągania celów biznesowych, zwiększania wydajności, poprawy dochodowości oraz zapewniania przewagi konkurencyjnej. Uzyskanie takiego certyfikatu, to  z  pewnością bardzo dobry początek przyszłej kariery zawodowej w branży IT.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

6.02.2018 r. uczniowie klas I LO, I BI oraz I MZ uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym z podkom. Robertem Panną z Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Chojnie

 

W dniu 6 lutego 2018 r. naczelnik wydziału prewencji Komisariatu Policji w Chojnie – podkom. Robert Panna – przeprowadził prelekcję dla uczniów z klas I bd LO, I ac LO, I  BI  oraz I MZ.

 

Tematem wiodącym była odpowiedzialność nieletnich w kontekście nieprzestrzegania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poruszono problem zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w  tym  związanych z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, a także sytuacji konfliktu ucznia z prawem.

Uczniom przybliżono znaczenie takich pojęć jak: demoralizacja i czyn karalny. Przedstawiono również katalog środków wychowawczych, które może zastosować sąd wobec nieletnich. Przypomniano, że dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklama są w Polsce ustawowo zakazane. Funkcjonariusz Policji starał się przekazać młodzieży jak  najwięcej wskazówek, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Serdecznie dziękujemy Panu podkom. Robertowi Pannie za wsparcie działań wychowawczych szkoły w kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

05.02.2018 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

 

W dniu 05.02.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju wzięły udział: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. Pierwszy mecz nasza szkoła rozegrała z ZSP w Gryfinie. Niestety przegraliśmy wynikiem 2:0. Kolejny mecz rozegrały zespoły z Gryfina. Zwyciężył ZSO w Gryfinie. W rezultacie nasza szkoła zajęła III miejsce.

 

Skład reprezentacji ZSP w Chojnie:

 1. Bylewska Natalia, kl. I d LO
 2. Bielanin Magdalena, kl. II b LO
 3. Ceglarek Dominika, kl. II TH
 4. Hreczyńska Monika, kl. II TH
 5. Chmielowiec Oliwia, kl. I d LO
 6. Jaz Aneta, kl. III H
 7. Jaz Justyna, kl. III TH
 8. Nowak Kaja, kl. I b LO
 9. Radtke Patrycja, kl. II b LO
 10. Szachnowska Julia, kl. I a LO
 11. Włodarczyk Katarzyna, kl. II a LO
 12. Zygmunt Justyna, kl. II a LO

 

Opiekun: mgr Lilla Kość

Rafa Rafa

1.02.2018 r. reprezentacja chłopców zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców

 

W dniu 1 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się  Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów tradycyjnie już  przystąpiły trzy zespoły: ZSP nr 2 Gryfino, ZSO Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Podobnie jak w ubiegłych latach – reprezentacja naszej szkoły była poza zasięgiem drużyn z Gryfina. W turnieju odnieśliśmy dwa zdecydowane zwycięstwa, uzyskując kolejny awans do zawodów regionalnych. W meczu o 2 miejsce gospodarze ulegli drużynie z ZSO.

WYNIKI:

ZSP Chojna – ZSP nr 2 Gryfino       2:0

ZSP nr 2 Gryfino – ZSO Gryfino     0:2

ZSP Chojna – ZSO Gryfino              2:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP nr 2 Gryfino

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Panicz Aleksander, kl. 2MZ
 2. Słonecki Hubert, kl. 3TŻ
 3. Juzyszyn Oskar, kl. 1c LO
 4. Dopierała Adrian, kl. 1c LO
 5. Czuchrowski Dawid, kl. 2c LO
 6. Mucha Dominik, kl. 1MZ
 7. Jędrasiak Paweł, kl. 2c LO
 8. Rząd Paweł, kl. 2c LO
 9. Miler Konrad, kl. 3TI
 10. Matejko Patryk, kl. 1d LO

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

 

 

Rafa Rafa

13.01.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

ELIMINACJE OKRĘGOWE TURNIEJU BUDOWLANEGO

„ZŁOTA KIELNIA” W POZNANIU

 

W dniu 13 stycznia 2018 r. odbyły się okręgowe eliminacje LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Celem turnieju jest  pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa, podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

W eliminacjach okręgowych naszą szkołę reprezentował Eryk Madera, uczeń klasy 3  MZ, pod opieką instruktora zawodu pana Andrzeja Kuflowskiego. Eliminacje te polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z budownictwem, a w szczególności z  kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich oraz na rozwiązaniu zadania praktycznego. Łącznie do zdobycia było 70 punktów – 40 z etapu pisemnego i 30 z etapu praktycznego. Eryk z dorobkiem 51 punktów – zajął 19 miejsce na 82.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

12.01.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

 

12 stycznia 2018 r. w Zespole Szkól Nr 6 w Szczecinie odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji są: ,,Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

Do rywalizacji przystąpiło 44 uczniów z 25 szkół województwa zachodniopomorskiego i  lubuskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III TŻ: Anita Orszulak, która zajęła 18 miejsce i Justyna Jaz – 24 miejsce.

W trakcie eliminacji zorganizowano następujące wykłady poprowadzone przez pracowników wyższych uczelni Szczecina: „Wartość odżywcza cennych, choć zapomnianych warzyw strączkowych” dr hab. Wioletta Biel– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, „Prozdrowotne właściwości żurawiny” dr hab. Katarzyna Janda – Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie. Uczennica z technikum obsługi turystycznej przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji projektu: ,,Doświadczenie ma znaczenie 2” finansowanego ze środków UE.

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

12.01.2018 r. siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”

 

Już po raz dziesiąty uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”. Organizatorem XV edycji konkursu jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak co roku uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub dwóch formach rywalizacji: teście z zakresu wiedzy o ochronie środowiska i  konkursie prac indywidualnych. Temat tegorocznych prac to: „Ptaki parków, lasów i łąk”. Test konkursowy odbędzie się 1 marca 2018 r., natomiast 12 stycznia minął termin przesłania prac indywidualnych. W konkursie prac indywidualnych wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły:

– Dawid Depa, kl. II TB,

– Oliwia Chmielowiec, kl. I bd LO,

– Kaja Nowak, kl. I bd LO,

– Klaudia Perczyńska, kl. II abd LO,

– Kamila Pisanko, kl. I bd LO,

– Anna Sobolewska, kl. I bd LO,

– Natalia Ziembowska, kl. I bd LO.

Wyniki konkursu poznamy w maju. Poniżej kilka zdjęć prac uczestników. Pozostałe zdjęcia w galerii.

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Barbara Zubala

 

Rafa

12.01.2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii US.

„Noc Biologów” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 12 stycznia 2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w „Nocy Biologów”, zorganizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali na ten dzień szereg interesujących wykładów, pokazów, warsztatów oraz zajęć laboratoryjnych.

Uczniowie naszej szkoły, tym razem, uczestniczyli w warsztatach dotyczących zagadnień kryminalistycznych. Temat „Wykorzystanie pierwotniaków w badaniach kryminalistycznych”, na Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, miał na celu prezentację wybranych grup pierwotniaków, które mają zastosowanie w badaniach kryminalistycznych, zapoznanie z metodami badawczymi i przykładami zastosowań. Następnie na Katedrze Biologii Komórki prowadzące: dr Magdalena Achrem, dr inż. Ewa Filip i dr Anna Kalinka omówiły budowę włosa i dzięki zastosowaniu mikroskopu optycznego – wyjaśniły jak rozpoznawać jego morfologię. Każdy miał możliwość wykonania preparatu z własnego włosa, obejrzenia go pod mikroskopem i dokonania analizy jego  budowy.

Nowe, ale równie ciekawe zadanie, czekało uczestników warsztatów pt. „Zabójstwo i jego motyw. Jak zostać policyjną Agathą Christie?” W pierwszej kolejności omówione zostały główne motywy zabójstw, a następnie należało stworzyć scenariusz zbrodni w oparciu o  fotografię dowodową. Jak się okazało, nie jest to wcale łatwe, w szczególności jeżeli każdy w grupie ma własny pomysł na scenariusz.

Dodatkowo w holu wydziału odbył się pokaz kilkunastu gatunków żywych owadów i pajęczaków tropikalnych w terrariach, a także ekspozycja kilku zaaranżowanych pojemników – prezentujących kilkanaście gatunków roślin owadożernych, ukazujących bogactwo tej grupy roślin.

Jak co roku, wróciliśmy z zajęć z większą wiedzą i umiejętnościami, za co dziękujemy Organizatorom „ Nocy Biologów”.

 

Opiekunowie grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Barbara Zubala

Rafa

12.01.2018 r. odbył się bal studniówkowy.

STUDNIÓWKA 2018

 

12 stycznia 2018 roku był bardzo ważną datą dla uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Po trzech lub czterech latach edukacji, tegoroczni maturzyści bawili się wspólnie na balu studniówkowym. Dla wszystkich było to długo wyczekiwane wydarzenie, które pozwoliło na chwilę zapomnieć o czekającym ich egzaminie maturalnym.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie balu przyszłych maturzystów w auli szkolnej. Studniówka rozpoczęła się punktualnie o godz. 18:00 powitaniem wszystkich zgromadzonych przez prowadzących – Justynę Leszczyńską i Marcina Stasińskiego. Następnie Pani dyrektor Adriana Salamończyk, w krótkim przemówieniu, oficjalnie rozpoczęła uroczystość. By  tradycji stało się zadość uczniowie klas maturalnych zatańczyli na początku wspólnego poloneza. W ramach podziękowań za poświęcony czas, cierpliwość i pracę podarowali kwiaty i szczere życzenia dyrekcji szkoły i wychowawcom klas.

Kiedy zakończyła się część oficjalna uczniowie i grono pedagogiczne zasiedli do pięknie udekorowanych stołów. Nadeszła chwila na kolację i inne przepyszne dania. W końcu nadszedł czas na zabawę. Na parkiecie pojawiły się wszystkie pary oraz nauczyciele. Sala mieniła się od kolorów pięknych sukienek i eleganckich garniturów maturzystów. Wszyscy dobrze się bawili przy dźwiękach najlepszych przebojów. O północy po raz kolejny uczniowie zatańczyli poloneza, ale tym razem z nauczycielami. Zabawa została uwieczniona przez kamerzystę i fotografów. Była to niezwykła i niezapomniana noc. W świetnych humorach, z uśmiechem na twarzy nasi maturzyści wytrwale bawili się do 2. nad ranem.

Studniówka była bardzo ważnym wydarzeniem w życiu klas maturalnych. Bal oraz lata spędzone w liceum i technikum zostaną w pamięci każdego. Nasze wspomnienia będą zawsze ciepłe i pełne nostalgii.

 

Organizatorzy

Rafa

11.01.2018 r. ZSP w Chojnie zakwalifikował się do projektu MON i fundacji Wolne dźwięki pod nazwą „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”.

Cyfrowe biblioteki multimedialne

 

11 stycznia 2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zakwalifikował się  do projektu fundacji Wolne dźwięki pod nazwą „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako  narzędzie wychowania patriotycznego”. Projekt jest współfinansowany przez  Ministerstwo Obrony Narodowej i skierowany głównie do klas mundurowych.

Istotą projektu jest stworzenie biblioteki multimedialnej składającej się z 30 audiobooków o  treściach patriotycznych, mających zachęcić uczniów do poznawania bogatej historii nowożytnej Polski oraz służyć jako wsparcie nauczycieli w edukacji patriotycznej.

 

Otrzymaliśmy następujące audiobooki:

 1. F. Ossendowski Okręty zbłąkane;
 2. F. Ossendowski Mali zwycięzcy;
 3. F. Ossendowski Lisowczycy;
 4. F. Ossendowski Biały Kapitan;
 5. F. Ossendowski Mocni ludzie;
 6. F. Ossendowski Wacek i jego pies;
 7. F. Ossendowski Postrach gór
 8. Lenkiewicz Naczelni wodzowie II Rzeczypospolitej;
 9. Lenkiewicz Kazimierz Pułaski;
 10. Lenkiewicz Kawalerowie Krzyża Niepodległości;
 11. Lenkiewicz Generał Władysław Anders (1892 – 1970);
 12. Piasecki Zapiski oficera Armii Czerwonej;
 13. Lazarowicz Klamra mój ojciec;
 14. Dmowski Polityka polska i odbudowanie państwa;
 15. Dmowski Niemcy, Rosja i kwestia polska;
 16. Michalski Śladami zbrodni Katyńskiej;
 17. Piłsudski Moje pierwsze boje;
 18. Piłsudski Bibuła;
 19. Gajdziński Anatomia zbrodni nieukaranej;
 20. Kiersnowski Tam i wtedy;
 21. Łuniewska Szukając Inki;
 22. Jasienica Pamiętnik;
 23. Janke Twierdza. Solidarność walcząca – podziemna armia;
 24. Janke Napastnik;
 25. P. Wieczorkiewicz Bohaterowie, renegaci, zdrajcy;
 26. S. W. Frelichowski Pamiętnik;
 27. Wildstein Czas niedokonany;
 28. Haller Pamiętniki;
 29. Mieszkowska Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej;
 30. Zbiór czytanek Mały konspirator.

Wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli zapraszamy do biblioteki.

mgr Hanna Leszczyńska

 

Rafa

10.01.2018 r. odbyła się pogadanka profilaktyczna „Bezpieczne ferie” z udziałem policjantów z Komisariatu Policji w Chojnie.

Bezpieczne ferie zimowe

 

10 stycznia 2018 r., dla uczniów mieszkających w internacie, odbyła się pogadanka profilaktyczna z udziałem aspiranta sztabowego Małgorzaty Skowrońskiej oraz sierżanta sztabowego Artura Bugajewskiego z Komisariatu Policji w Chojnie.

Policjanci apelowali do młodzieży o rozsądne spędzanie czasu wolnego podczas zimowego wypoczynku. Podkreślili, że okres ferii zimowych to czas wspólnych spotkań w klubach i  dyskotekach, podczas których młodzież sięga po alkohol i inne używki, nie przewidując jakie może to mieć dla nich skutki. Funkcjonariusze przekazali naszym wychowankom wiedzę dotyczącą szkodliwości zażywania środków uzależniających, ich negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka.

 Podczas spotkania policjanci poruszyli także temat jazdy pod wpływem alkoholu oraz  odpowiedzialności karnej za taki czyn. Uczulili młodzież na specyficzne zagrożenia w  ruchu drogowym podczas okresu zimowego, który jest trudny zarówno dla kierowców jak  i pieszych. Poruszono również problem przestępczości wśród młodzieży pełnoletniej i  nieletniej: kradzieże i rozboje. Funkcjonariusze omówili Ustawę o Postępowaniu w  Sprawach Nieletnich.

 Aspirant sztabowy Małgorzata Skowrońska rozmawiała z młodzieżą o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi, w kontekście propozycji pracy za granicą dla młodych ludzi. Ważnym tematem, o którym policjanci rozmawiali z uczniami, był temat korzystania z portali społecznościowych oraz zjawisko hejtu wśród uczniów.

W końcowej części spotkania młodzież rozmawiała z funkcjonariuszami w małych grupach i  indywidualnie, zadając nurtujące ich pytania.

Podsumowaniem pogadanki były życzenia udanego wypoczynku z przesłaniem, że tylko zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków i sprawi, że ferie będą czasem beztroskiej zabawy i radości.

Dziękuję zaproszonym gościom za poświęcony czas, za przekazanie młodzieży tak  cennych wskazówek i rad, dzięki którym zimowe ferie na długo pozostaną w pamięci jako niezapomniana, radosna przygoda.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

9.01.2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. w ZSP w Chojnie odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 424 uczniów, a frekwencja wyniosła 85,83%.

Zanim doszło do ich przeprowadzenia, zgodnie z ordynacja wyborczą, z każdej klasy, z wyjątkiem klas kończących szkołę, należało wytypować kandydatów, którzy w trakcie kampanii prezentowali swoje sylwetki w postaci kolorowych plakatów i ulotek. W przeddzień wyborów wszystkie materiały reklamowe zostały usunięte i zapanowała w szkole cisza przedwyborcza. Spośród 20 kandydatów, znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 6 osób.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Justyna Leszczyńska, Jagoda Rzeszowska, Mikołaj Gładkowski i Karol Madera.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego przedstawiają się następująco:

 1. Szpilski Bartłomiej – 142 głosy,
 2. Herman Karolina – 136 głosów,
 3. Muscas Luca – 131 głosów,
 4. Lizurej Aleksandra – 129 głosów,
 5. Barczyk Mateusz – 95 głosów,
 6. Matysiak Bartosz – 90 głosów,
 7. Ziembowska Natalia – 86 głosów,
 8. Pisanko Kamila – 79 głosów,
 9. Bielanin Magdalena – 76 głosów,
 10. Jasnos Gracjan – 76 głosów,
 11. Błoch Kamila – 75 głosów,
 12. Wiszniewski Kamil – 72 głosy,
 13. Matuszczyk Klaudia – 70 głosów,
 14. Warkowski Szymon – 60 głosów,
 15. Solarska Paula – 62 głosy,
 16. Urbańska Irmina – 60 głosów,
 17. Sawicki Maciej – 59 głosów,
 18. Chański Przemysław – 58 głosów,
 19. Grącka Dominika – 54 głosy,
 20. Przetacznik Piotr – 40 głosów.

Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Leszek Lejman i pedagog szkolny mgr Aleksander Lizak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

 

Opiekun SU

mgr Leszek Lejman

Rafa

5.01.2018 r. uczniowie kl. 2 ad LO wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”.

„Licealista w świecie nauki” – cykl zajęć warsztatowych

 

W ramach realizacji VI edycji projektu „ Licealista w świecie nauki” na ZUT w Szczecinie, uczniowie klasy II ad Liceum, wzięli udział w trzech zajęciach warsztatowych na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej. Zajęcia na temat „Mikrokosmos wokół nas” prowadziła Pani dr hab. Jolanta Karakulska wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów.

Podczas pierwszych zajęć w dniu 5 stycznia 2018 roku uczniowie zostali zapoznani z przepisami BHP obowiązującymi podczas wykonywanych badań, a następnie pobrali materiał biologiczny, jakim w tym przypadku były bakterie, z wybranych powierzchni, takich jak suszarka w toalecie, telefon, włącznik światła, klawiatura czy kosmetyki. Następnie wykonano wymaz, naniesiono go na różne rodzaje podłoża i umieszczono w cieplarce w celu inkubacji przez około 48 godzin. Dodatkową atrakcją była możliwość wykonania, na przygotowanych podłożach, rysunków z bakterii, które zmieniają kolory w zależności od tego podłoża.

Na drugich zajęciach, w dniu dnia 8 stycznia 2018 r., w pierwszej kolejności odbyło się krótkie powtórzenie z lekcji biologii, dotyczące morfologii kolonii oraz komórki bakteryjnej. Dodatkowo studenci omówili rodzaje preparatów i typy ich barwienia. Po wprowadzeniu teoretycznym, uczniowie obejrzeli wykonane na wcześniejszych zajęciach z materiału biologicznego rysunki, a następnie zajęli się kolejnym zadaniem. Z przygotowanych przez siebie hodowli bakterii należało wykonać preparat utrwalony, barwiąc go metodą Grama.

Ostatnie zajęcia warsztatowe w dniu 10 stycznia 2018 r. miały na celu obserwacje mikroskopowe wykonanych preparatów i rozpoznawanie kształtów bakterii na tych preparatach. Następnie wraz z Panią dr Jolantą Karakulską omówione zostały i porównane uzyskane wyniki badań.

Dzięki uprzejmości organizatorów projektu i dobrej organizacji, zajęcia były bardzo ciekawe, a uczniowie bardzo zaangażowani w realizację swoich zadań. Finalnym zadaniem uczestników projektu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej z przeprowadzonych badań i zaprezentowanie jej wraz z uczniami innych szkół.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

2017 NA

2017 r.

Sadzewicz Aleksandra
Bożek Aleksandra
Czubak Michalina
Karpicki Rafał
Stamblewski Krzysztof
Sokołowska Ewa
Wiśniewska Natalia
Wróbel Łukasz
Chański Adrian
Kulik Anna
Łągiewczyk Julia
Surowiecki Jakub
Nowak Patryk
Rumbuć Kaja
Pasiud Weronika

Rafa

2.01.2018 r. zapisy na Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”

 

15 marca 2018 r. o godz.9:00 w naszej szkole zostanie przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy  Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkole ponadgimnazjalnej Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

– „JUNIOR” – kl. I liceów i techników, oraz kl. I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

„STUDENT” – kl. II i III liceów oraz II,III i IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest  75 minut. Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10  zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.

Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:

-nagrody dla laureatów Konkursu;

-nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie;

-nagrody za wyróżnienie.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa- zabawkę edukacyjną – zakręcone druciki

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłoszenie udziału u  nauczyciela matematyki p. Agaty Motyl.

Zapisy przyjmowane są do 8 stycznia 2018 r.

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie na stronie www.kangur-mat.pl

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

 

 

Rafa

1.09. – 31.12.2017 r. inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie.

Inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie

 

Czy warto pomagać? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podejmując liczne inicjatywy wolontariackie na rzecz osób potrzebujących, a także podejmując pożyteczne działania na rzecz środowiska lokalnego.

            Działania wolontariackie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczął Szkolny Klub Wolontariusza, którego członkowie, w dniu 27 października 2017 r., odwiedzili zaprzyjaźniony ze szkołą Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Młodzi wolontariusze wysłuchali niepowtarzalne historie z życia pensjonariuszy, a w zamian podarowali im swoją obecność, troskę i chwile radości. Szkolny Klub Wolontariusza nie  zwalnia tempa i 10 listopada 2017 r. po raz kolejny odwiedza Dom Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze mają w zwyczaju odwiedzać podopiecznych DPS w  okolicach Dnia Seniora, ale ta wizyta była podwójnie ważna, ponieważ wybrali się  z  własnoręcznie upieczonym tortem na urodziny podopiecznej DPS, pani Danusi. Wolontariusze postarali się, aby każdy podopieczny otrzymał słodkości. Po poczęstunku wolontariusze zorganizowali również zabawę przy muzyce. Wszyscy bawili się doskonale, a  pani Danusia miała niepowtarzalne urodziny.

Kolejnym działaniem Szkolnego Klubu Wolontariusza były obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji, 5 grudnia 2017 r., członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza aktywnie świętowali, rozpoczynając od rozdania przed pierwszym dzwonkiem serduszka – symbolu szkolnego wolontariatu. Każdy nauczyciel i uczeń dumnie nosił przypięty symbol wolontariatu.

Tego dnia zakończyła się również akcja pomocy bezdomnym zwierzętom, którą zorganizowali członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Zebraną karmę oraz uzbierane pieniądze w kwocie 410 zł wolontariusze zawieźli do  Witniczki, gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Fundacja ta  ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również opiekę nad  porzuconymi czy krzywdzonymi kotami. W akcję włączyła się cała społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Chcą pomagać? Więc pomagają! Szkolny Klub Wolontariusza w swojej działalności wolontariackiej spieszy z pomocą dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w  Trzcińsku – Zdroju. W dniu 7 grudnia 2017 r. wolontariusze zawieźli dla dzieci zebrane artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej oraz słodycze. W zbiórkę aktywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspólnotą parafialną Czachowa zebrał pokaźną ilość słodyczy.

Warto dodać, że członkowie Szkolnego Klub Wolontariusza wraz z opiekunem w  dniach 20 – 24.09.2017 r. uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „World Without Violence”, który odbywał się w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu.

W okresie przedświątecznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wzmożone są  działania wolontariackie, w które zaangażowani są uczniowie oraz nauczyciele.

            W grudniu Klub Europejski Douzelage, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie, przeprowadził akcję charytatywną polegającą na sprzedaży ciasteczek upieczonych przez członków Klubu. Do akcji chętnie włączyli się przedstawiciele społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, radni oraz pracownicy urzędów. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu oraz Stowarzyszenia Douzelage udało się zebrać 1350 zł. Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym wsparcia rzeczowego przed świętami.

            W działania wolontariackie włączył się również Samorząd Uczniowski szkoły, który w ramach akcji „Góra grosza” na przełomie listopada i grudnia zebrał drobne monety, które przekazane zostaną dla dzieci wychowujących się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcję zorganizowało Towarzystwo Nasz Dom. Samorząd Uczniowski przeprowadził także 22 grudnia 2017 r. akcję charytatywną, podczas której licytowane były stroiki świąteczne, wykonane przez uczniów szkoły. Pieniądze z licytacji stroików przekazane będą na cele charytatywne.

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie powstał wolontariat, którego członkami są uczniowie mieszkający w internacie. Swoje działania wolontariusze rozpoczęli 8 listopada 2017 r. odwiedzając wraz z opiekunem Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w  Chojnie. Uczniowie z pasją i zaangażowaniem w każdą środę pomagają dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i aktywnie spędzają z nimi czas. W dniu 7 grudnia 2017 r. sprawili dzieciom wyjątkową niespodziankę i obdarowali wszystkie dzieci mikołajkowymi prezentami, a także przygotowali słodki poczęstunek.

Wolontariat to wspaniałe doświadczenia, niezapomniane przeżycia, chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Wyraz temu dali po raz kolejny wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza biorąc udział w przygotowaniu obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych, który organizowany jest 26 grudnia 2017 r. przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej o w Szczecinie. Wolontariusze obdarowują bezdomnych prezentami, dając im  tym samym życzliwość, zrozumienie, swoją obecność i ciepło płynące z dobroci serca.

Czym jest wolontariat dla uczniów? Jest przykładem bezinteresownej pomocy, wzajemnej życzliwości, drobnym gestem, który sprawia, że drugi człowiek uśmiecha się, ogromną satysfakcją z tego, że czyni się dobro nie oczekując nic w zamian.

Rafa

2017 ZSZ

Rok 2017


Klasa III wielozawodowa
wychowawca mgr Karolina Kubowicz

Balcerzak Ewelina
Cieślak Natalia
Faryńska Natalia
Grządkowska Marlena
Hryniewicz Karolina
Janus Nikola
Jeżyna Adrianna
Juzyszyn Malwina
Łużna Alina
Majewski Rafała
Mendyk Agata
Mirkiewicz Agata
Radzikowska Mariola
Szumiło Daria
Walczak Agata
Wrona Karolina
Zarzycka Natalia

Klasa III  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie
wychowawca  mgr Aleksander Lizak

Kruczek Kacper Jacek
Kubisiak Patryk
Rusin Albert Robert
Szeliga Kamil
Szpilski Maciej
III MZ
Borczyński Ireneusz
Cichewicz Patryk Piotr
Czerkawski Mateusz
Hybiak Konrad Seweryn
Jałowicki Jarosław
Jasiński Filip
Josik Hubert
Judt Grzegorz Jan
Krutys Damian
Lewandowski Adam Adrian
Litra Sławomir
Łużny Adam
Majdan Łukasz
Markowski Mateusz
Sikorski Paweł Robert
Sławiński Wojciech
Soboń Rafał
Ściuba Michał
Wojtczak Patryk Piotr
Woźniak Michał Aleksander
Zawistowski Michał

Rafa Rafa

2017 TI

Rok 2017


Klasa IV TI
wychowawca mgr Kamila Góra

Chański Adrian
Dumański Andrzej
Karpicki Rafał
Kornalewicz Michał
Kwiek Gracjan
Łucka Jarosław
Nowak Patryk
Saskowski Bartosz
Stamblewski Krzysztof
Szeremeta Dawid
Wiśniewski Kamil
Zawadzki Filip

Rafa

2017 TH

Rok 2017


Klasa IV TH
wychowawca mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Czuchrowska Dominika
Danelska Karolina
Dymarkowska Sylwia
Dżanojan Maria
Gluth Damian
Kudyba Olga
Kulik Anna
Kwaśnica Dominika
Lewandowska Patrycja
Malinowska Marta
Nowak Alicja
Nowicki Dawid
Poręba Martyna
Rumbuć Kaja
Sokołowska Ewa
Wierzbicka Katarzyna
Wiśniewska Natalia

Rafa

2017 TB

Rok 2017


Klasa IV TB
wychowawca mgr Kamila Góra

1. Baczyński Jakub
2. Chwaciński Damian
3. Dereń Michał
4. Jaz Jakub
5. Jesiółkowski Sebastian
6. Klimas Oskar
7. Laskowski Paweł
8. Łuszczek Dawid
9. Pyra Radosław
10. Sularz Piotr
11. Śliwiński Jakub
12. Wiszniowski Konrad
13. Wolny Jakub
14. Wróblewski Rafał
15. Zawada Norbert

Rafa

26.12.2017 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych i ubogich zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Świąteczny obiad dla osób bezdomnych i ubogich

26 grudnia 2017 r., drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, Wspólnota Sant’Egidio i Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, zorganizowały obiad świąteczny dla osób bezdomnych i ubogich. Spotkanie świąteczne stało się już coroczną tradycją, a jej celem jest stworzenie świątecznej atmosfery dla ludzi, których sytuacja materialna nie jest wystarczająca, aby zapewnić godne warunki do przeżywania świąt w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Przygotowaniem świątecznych stołów zajęli się wolontariusze, którzy wydawali posiłki, rozmawiali z zaproszonymi gośćmi, śpiewali kolędy oraz dbali o przyjazną atmosferę w czasie całego przedsięwzięcia. Oczywiście – wśród wolontariuszy nie zabrakło członków szkolnego Klubu Wolontariusza z klas II TŻ oraz  III  TI (wraz z opiekunką Katarzyną Mickiewicz – Bindas) oraz absolwentów naszej szkoły – Emilki oraz Radka.

Zanim wszyscy zasiedli do obiadu, spotkanie zainaugurowano uroczystą Mszą Świętą, w  kościele należącym do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po mszy wszyscy goście udali się do refektarza i zajęli miejsca przy świątecznie udekorowanych stołach. Na początek poczęstowano wszystkich zupą – krupnikiem, a następnie przyszedł czas na główne danie, w postaci pieczonego udka z kurczaka, ziemniaków i surówki.

Goście mogli poczuć świąteczną atmosferę, dzięki pięknie udekorowanej sali, w której rozbrzmiewały najpiękniejsze polskie kolędy, zagrane i zaśpiewane przez muzycznych wolontariuszy, w tym Dominika – ucznia kl. III TI i jego brata – Tadeusza. Do melodii przygrywanej przez gitary i skrzypce, z ochotą przyłączali się wszyscy, wesoło śpiewając.

Kiedy wszyscy goście zjedli główne danie i pośpiewali wspólnie kolędy, wolontariusze przynieśli wszystkim kawę, herbatę, ciasto i owoce. Na spotkaniu nie znalazła się żadna osoba, której by czegoś zabrakło.

Wiele osób było bardzo szczęśliwych, że mogło wziąć udział w tegorocznym obiedzie świątecznym, dlatego część z nich zabrała głos i przez mikrofon, podziękowała wszystkim wolontariuszom za organizację tego wyjątkowego spotkania. Na zakończenie, ok. godz. 14.30, wolontariusze rozdali wszystkim przybyłym gościom imienne paczki z prezentami, w których znajdowały się słodycze, upominki i najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku. Część paczek stanowiły te, przygotowane przez uczniów ZSP w Chojnie i dostarczone do Szczecina przez panią Katarzynę Mickiewicz – Bindas.

Kiedy już ponad dwustu wyjątkowych gości opuściło refektarz, pozostali najwytrwalsi wolontariusze, którzy – mimo świątecznego dnia – do wieczora zmywali naczynia, sprzątali stoły i myli podłogi – szczęśliwi, że najgodniej jak to jest możliwe, spędzili świąteczny dzień, zapełniając tak wiele pustych talerzy smaczną strawą tym, którzy jej w tym czasie najbardziej potrzebowali.

Wolontariusze SKW

Rafa

21.12.2017 r. odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu.

Kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu

 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Ks. Jan Twardowski

 

            Zbliżając się do nadejścia tej magicznej nocy, 21 grudnia 2017 r., w internacie naszej szkoły odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu, w której uczestniczyli zaproszeni goście: pani dyrektor Adriana Salamończyk, pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska, pedagog szkolny pan Aleksander Lizak, ks. Zbigniew Stachnik. Uroczystość rozpoczęły kierownik internatu pani Dorota Szwiec i dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

Następnie wspólnie z ks. Zbigniewem Stachnikiem odmówiliśmy modlitwę, ksiądz pobłogosławił potrawy wigilijne, po czym wszyscy obecni złożyli sobie życzenia i przełamali się  opłatkiem.

Po oficjalnej części, dzięki naszym paniom z kuchni, zasiedliśmy do kolacji wigilijnej i  delektowaliśmy się potrawami przy pięknie udekorowanym stole. Wspólne biesiadowanie z  pewnością przybliżyło wszystkim atmosferę zbliżających się świąt.

Miłym akcentem naszej kolacji wigilijnej były prezenty od pani dyrektor Adriany Salamończyk, w postaci słodkich upominków, który otrzymał każdy wychowanek internatu.

Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami ten wieczór i sprawili, że stał się bardzo wyjątkowy. To niepowtarzalne spotkanie, widok uśmiechniętych twarzy, wspaniały klimat magicznego wieczoru, na długo pozostanie w naszej pamięci.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

20.12.2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne kl. I c i II c w 5 Pułku Inżynieryjnym
w Szczecinie Podjuchach

 

20 grudnia 2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Zajęcia odbywały się  w ramach współpracy z jednostką wojskową oraz patronatu Ministerstwa Obrony Narodowej, którą objęta została klasa druga.

W grudniu, zgodnie z harmonogramem ujednoliconego programu szkolenia dla klas objętych patronatem, zorganizowane zostały zajęcia praktyczne dotyczące taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.

Temat ze szkolenia strzeleckiego dotyczył przyjmowania postaw strzeleckich oraz łącznych czynności do strzelania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. W ramach zajęć uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów umiejętność przyjmowania właściwych postaw strzeleckich, a także umiejętność nauki celowania.

Wykorzystywane było do tego urządzenie treningowe – Cyklop, umożliwiające naukę celowania poprzez zastosowanie kamery oraz monitora. Uczniowie doskonalili również umiejętności składania i rozkładania broni – posługując się karabinkiem Beryl oraz jego wersją mini. Ponadto instruktorzy, poprzez pokaz i objaśnienia, instruowali uczniów jak  postępować w sytuacjach awaryjnych występujących przy broni.

Drugim ćwiczonym tego dnia elementem były zagadnienia dotyczące taktyki. Realizowano tematy dotyczące technik pokonywania terenu i przeszkód terenowych oraz działań taktycznych pojedynczego żołnierza oraz jego działań w sekcji dwu i czteroosobowej. Ćwiczony był marsz ubezpieczony oraz tzw. rolowanie, czyli wycofywanie się drużyny pod  ogniem nieprzyjaciela lub kiedy nieprzyjaciel posiada przewagę ogniową i liczebną.

Po bardzo ciekawych zajęciach oraz życzeniach świątecznych, przekazanych uczniom przez  przedstawiciela 5 Pułku, nastąpił powrót do szkoły.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

19.12.2017 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 19 grudnia 2017 roku uczniowie z ZSP w Chojnie uczestniczyli w zajęciach wykładowo – warsztatowych, zorganizowanych w ramach współpracy patronackiej z  Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pierwszą część zajęć poprowadził pan dr Konrad Burdziak z katedry Prawa Karnego. Tematyka zajęć dotyczyła przestępstwa umyślnego i nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Część warsztatową spotkania poprowadzili studenci Administracyjnego Koła Naukowego. Uczniowie uzyskali najważniejsze informacje dotyczące dowodu osobistego oraz paszportów, a następnie pod okiem studentów uczyli się poprawnie wypełniać wnioski o wydanie dokumentów.

Uczniowie, w ramach współpracy, zaprosili wykładowców na spotkanie wiosną 2018 r. do  ZSP do Chojny.

 

Kamila Błoch, kl. I TH

Zuzanna Ziółkowska, kl. I TH

Rafa

19.12.2017 r. uczniowie kl. I c i II c LO wraz z podkom. Robertem Panną z Komisariatu Policji w Chojnie przeprowadzili warsztaty profilaktyczne w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie.

Warsztaty profilaktyczne w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

 

 

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie uczniowie z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku społeczno – wojskowym wspólnie z  policjantem z Komisariatu Policji w Chojnie Panem podkom. Robertem Panną, przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci nt. „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych”.

Uczniowie przygotowali dla przedszkolaków materiały edukacyjne: karty pracy, plakaty, opaski odblaskowe oraz kolorowanki. Podzieleni na grupy tematyczne, zaprezentowali dzieciom najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych w górach, na stoku, na drodze, na lodowiskach, a także w domu. Młodzież zademonstrowała na fantomie zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie szkoliła przedszkolaków, wspólnie odgrywając z nimi scenki.

Podczas warsztatów nasi uczniowie spotkali się z ogromną ciekawością i otwartością wychowanków przedszkola, którzy zadawali mnóstwo pytań oraz bardzo aktywnie w nich uczestniczyli.

Było to również bardzo cenne doświadczenie dla młodzieży, która przygotowywała się  do  przeprowadzenia zajęć profilaktycznych pod opieką Pana podkom. Roberta Panny z  Komisariatu Policji w Chojnie.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli wicedyrektorowi przedszkola Pani Sabinie Cedro pluszowy fotel rozkładany oraz dużą torbę cukierków dla przedszkolaków. Prezent został ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Panią Adrianę Salamończyk.

 

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

18.12.2017 r. odbyły się warsztaty zdobienia świec.

Warsztaty zdobienia świec

 

18 grudnia 2017 r. odbyły się w internacie warsztaty zdobienia świec metodą decoupage. Technika ta, w przypadku zdobienia świec, jest niezwykle prosta i nie wymaga wielkich nakładów finansowych ani rzeczowych – wystarczy dowolna świeca, którą chcemy ozdobić, łyżeczka do herbaty, serwetka ze wzorem, niewielki tealight i trochę cierpliwości.

Taka własnoręcznie ozdobiona świeca może być doskonałym pomysłem na prezent bożonarodzeniowy. Jakie są efekty – oceńcie sami.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

14.12.2017 r. uczniowie obejrzeli spektakl „Kogut w rosole” w Teatrze Polskim w Szczecinie.

SPEKTAKL W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE

 

W dniu 14.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję po raz kolejny, w  niektórych przypadkach po raz pierwszy, zetknąć się z artystyczną wymową sztuki teatralnej zaproponowanej przez Teatr Polski w Szczecinie.

W tym miesiącu mogliśmy zobaczyć spektakl „Kogut w rosole”, który poprzez swoją niezwykle zabawną formę i lekkość przekazu, ukazuje publiczności różne postawy i  charaktery mężczyzn. Pod względem gatunkowym jest to komedia, ale pod zabawnymi dialogami, po dłuższej analizie i interpretacji, można dostrzec osobiste tragedie trapiące poszczególnych bohaterów. Próbują poradzić sobie z nimi, ale pomimo dobrych chęci, wychodzi im to dosyć nieudolnie.

Sam reżyser, Marek Gierszał, twierdzi, że chciał zadbać przede wszystkim o radość oraz  pozostawienie publice lekkiej skłonności do refleksji. W rolę pantoflarza, dłużnika i  bankruta, alkoholika, homoseksualistę, obcokrajowca wcielili się kolejno: Adam Dzieciniak, Dariusz Majchrzak, Zbigniew Filary, Mateusz Kostrzyński oraz Filip Cembala. Spektakl trwał trzy godziny, wliczając w to jedną piętnastominutową przerwę.

Przyznać trzeba, że sztuka jest na pewno niezwykle kontrowersyjna, bardzo śmiała i odważna, wymagająca od aktorów wielkiej plastyczności, jak również dojrzałości zawodowej. Publiczność, w tym nasi uczniowie i nauczyciele, odebrali ten pokaz artystyczny bardzo entuzjastycznie i z pewnością pozostanie on w ich pamięci na długo.

Zwiastun spektaklu, a także więcej informacji o nim, zobaczyć można na stronie internetowej Teatru Polskiego w Szczecinie pod adresem:

http://www.teatrpolski.szczecin.pl/repertuar/kogut-w-rosole,28

Kamila Pisanko, kl. I bd LO

Rafa

14.12.2017 r. uczniowie Kornelia Gil, Ida Rumbuć i Jan Drozdowicz otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wręczenie Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Naszą szkołę reprezentowali najlepsi uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i  promocję z wyróżnieniem w danym typie szkół. Byli to: Kornelia Gil – kl. III b LO, Ida Rumbuć – kl. III TZ oraz Jan Drozdowicz – kl. III TB.

W uroczystości wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć. Gospodarzem uroczystości była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

14.12.2017 r. drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. w hali Milenium w Kołobrzegu odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. Do zawodów przystąpiło dziewięć zespołów. W wyniku losowania trafiliśmy do grupy A wraz z I LO z Kołobrzegu, II LO ze Szczecina, ZS nr 1 z Goleniowa oraz I LO ze Stargardu. Wszystkie pojedynki grupowe zakończyły się naszymi zdecydowanymi zwycięstwami, dzięki czemu awansowaliśmy do półfinału. W meczu półfinałowym odnieśliśmy zwycięstwo 3:1 z Zespołem Szkół z Polanowa, uzyskując awans do finału. W finale zmierzyliśmy się z reprezentacją VI LO z Koszalina. Mecz był ozdobą turnieju i stał na bardzo wysokim poziomie. Niestety minimalnie lepsze okazały się dziewczęta z Koszalina, które zwyciężyły 3:2. Ostatecznie zostaliśmy wicemistrzami województwa.

Warto odnotować, iż indywidualnie najlepsza okazała się Katarzyna Grabowicz, która jako jedyna w turnieju, wygrała wszystkie swoje pojedynki.

Klasyfikacja końcowa:

 1. VI LO Koszalin
 2. ZSP Chojna
 3. ZSP Polanów
 4. II LO Szczecin
 5. I LO Stargard
 6. ZS nr 1 Szczecinek

7 – 9. ZS nr 1 Goleniów

7 – 9. I LO Kołobrzeg

7 – 9. ZS nr 2 Pyrzyce

 

Reprezentacja szkoły:

 1. Grabowicz Katarzyna 3c LO
 2. Matusiak Patrycja 3c LO
 3. Saskowska Weronika 2 TŻ

 

Opiekun zespołu:

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.12.2017 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT odbyła się inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”.

Inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”

 

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT odbyła się inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”, którego organizatorem jest Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz zaprzyjaźnione jednostki naukowe ZUT w Szczecinie: Instytut Polimerów, a także Katedra Genetyki, Hodowli i  Biotechnologii Roślin.

W tym roku do projektu przystąpiło 640 uczniów z 21 szkół z Mieszkowic, Stargardu, Koszalina, Barlinka, w tym z ZSP z Chojny. Podczas inauguracji tradycyjnie wręczone zostały uczestnikom projektu indeksy oraz przedstawiono opiekunów akademickich, pod okiem których uczniowie będą przeprowadzać badania na wybrany przez siebie temat. Tym razem do wyboru były następujące tematy:

 1. Mikrokosmos wokół nas.
 2. Molekularny świat enzymów.
 3. Genetyka zachowania.
 4. Czy zwierzęta potrafią leczyć? – terapie z udziałem zwierząt.
 5. Komórki rozrodcze – komórki wyjątkowe.
 6. Świat pasożytów – pasażerowie na gapę.
 7. Krew darem życia.
 8. Organoleptyczna ocena żywności.
 9. Emu – ptak użytkowy i ozdobny.
 10. Zdrowo i naturalnie – prawidłowa dieta dla naszego psa.
 11. Lipidogram w surowicy świń.
 12. Budowa szkieletu zwierząt.
 13. Rośliny ze szkła – roślinne kultury in – vitro.
 14. Polimerowe kapsułki dla medycyny.
 15. Świat nanotechnologii.

 

Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyć będzie 14 uczniów klasy II Liceum, którzy pod  opieką nauczyciela biologii mgr Agnieszki Pawlaczyk i nauczyciela akademickiego Pani dr hab. Jolanty Karakulskiej, przeprowadzać będą badania na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej na temat „Mikrokosmos wokół nas”.

Po zakończeniu części oficjalnej inauguracji, odbył się krótki wykład Pani dr  hab.  inż.  Katarzyny Michałek na temat „Akwaporyny – błonowe wrota dla wody”.

Konferencja kończąca projekt, na której zaprezentowane zostaną przez uczniów wyniki badań, planowana jest na wiosnę 2018 roku.

Opiekun

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.12.2017 r. w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas I i III Technikum Informatycznego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

 

W ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, w dniu 7 grudnia 2017 r., uczniowie klas I i III Technikum Informatycznego odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. W programie znalazły się  wykłady nt. wystąpień publicznych, warsztaty z grafiki wektorowej oraz zajęcia z  cyberniebezpieczeństwa.

Do zajęć wprowadzała nas Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych p. dr Barbara Popiel, przedstawiając uczelnię i specjalności na poszczególnych kierunkach I i II stopnia.

Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach z grafiki wektorowej, prowadzonych przez  p. Pawła Lipskiego. Każdy uczeń pracował przy swoim stanowisku komputerowym, zgłębiał tajniki programu CorelDRAW. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, uczniowie chętnie podejmowali wyzwania, rysując coraz bardziej złożone obiekty i z dużą satysfakcją oglądali swoje prace.

Kolejnym punktem, były zajęcia z p. dr Barbarą Popiel, która w bardzo interesujący sposób przedstawiła zagadnienia udanych wystąpień publicznych. Zwracała uwagę na postawę ciała, mimikę twarzy, intonację głosu. Uczniowie z wielką uwagą słuchali cennych wskazówek, starając się jak najwięcej zapamiętać, by móc w przyszłości je wykorzystać.

Kolejny wykład pt. „Techniczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni”, prowadzili panowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: nadkomisarz Daniel Michalski i  st.  sierżant Ryszard Ćwiek. Uczniowie zostali zapoznani z przykładami Phisingu, zagrożeń płynących przez otwarte sieci Wi – Fi, fałszywego oprogramowania ochronnego oraz  sposobów ochrony przed atakami w sieci. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, był niezwykle pouczający i uświadomił, że zdrowy rozsądek i rozwaga, pomogą ustrzec się  przed cyberniebezpieczeństwami.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć, mogli pogłębić swoją wiedzę i wykorzystać ją  w praktyce.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

7.12.2017 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

 

7 grudnia 2017 roku odbyła się kolejna edycja Mikołajkowego Turnieju Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiło 7 zespołów. Rozgrywki toczone były systemem pucharowym. Po pierwszej turze gier, do półfinału awansowały cztery zespoły: NAWODNA, BRAK NAZWY, 2C oraz DRUŻYNA. Po dwóch zaciętych pojedynkach do finału awansowała NAWODNA oraz BRAK NAZWY. Ostatecznie bezkonkurencyjna okazała się NAWODNA w składzie: Adam Hrycaj kl. 2TB, Oskar Juzyszyn kl. 1c LO oraz Dawid Czuchrowski kl. 2c LO. Gratulacje !!!

  

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. NAWODNA – Hrycaj Adam, Juzyszyn Oskar, Czuchrowski Dawid,
 2. BRAK NAZWY – Słonecki Hubert, Mucha Dominik, Matejko Patryk,
 3. 2C – Gaj Kacper, Rząd Paweł, Jędrasiak Paweł.

Zwycięzcy turnieju: NAWODNA

II MIEJSCE – BRAK NAZWY

III MIEJSCE – 2C

 

ORGANIZATOR TURNIEJU – mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu „Staże hotelarzy” uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez FRSE w Warszawie.

Nominacja szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017

 

7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu „Staże hotelarzy” uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez FRSE w Warszawie.

Rafa

7.12.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne XIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

7 grudnia 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne XIII Olimpiady Przedsiębiorczości. W naszej szkole udział w nich wzięli uczniowie kl. I bd LO: Zuzanna Laskowska, Kamila Pisanko, Natalia Ziembowska oraz kl. II abd LO: Patrycja Radtke, Justyna Zygmunt, Magdalena Bielanin i Ryszard Wójcik. Etap ten polegał na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 13 tysięcy młodych ludzi z ponad 800 szkół w całej Polsce. Partnerami strategicznymi projektu są  Narodowy Bank Polski oraz Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Zawody wspierane są także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Hasło XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości: to „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Szczegółowe wyniki eliminacji szkolnych poznamy w styczniu.

mgr Barbara Zubala

Rafa

7.12.2017 r. odbył się etap wojewódzki IX edycji konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

„KONKURS „WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY W BUDOWNICTWIE”  ETAP WOJEWÓDZKI

 

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbył się etap wojewódzki IX edycji konkursu „Wiedza o  bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”. Organizatorem konkursu są Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej. Jak co roku etap wojewódzki odbył się w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowali: Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z  klasy III MZ oraz Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy III TB.

Konkurs składał się z dwóch etapów: etap pierwszy to test zawierający 25 pytań związanych z  zasadami bhp w budownictwie, natomiast etap drugi to część praktyczna, do której przechodzi trzech uczestników z każdego typu szkoły. Etap drugi konkursu polegał np.  na  dobraniu środków ochrony indywidualnej, niezbędnych przy wykonaniu konkretnego zadania związanego z pracami budowlanymi. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę nie  dostali się do etapu drugiego, ale godnie reprezentowali szkołę za co bardzo dziękujemy.

 

 

 

Opiekun: mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

7.12.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU DZIECKA
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

Co roku – na początku grudnia – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pod opieką pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas składają wizytę podopiecznym Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju. Nie mogło być inaczej i w bieżącym roku. Wizyta, która miała miejsce 7.12.2017 r., była poprzedzona tradycyjną już zbiórką darów – rzeczy potrzebnych dzieciakom. Wolontariusze zbierali artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej. W zbiórkę aktywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspólnotą parafialną Czachowa, zebrał pokaźną ilość wszelkich słodyczy, które zawsze ogromnie cieszą dzieci.

  

Po zajęciach lekcyjnych wolontariuszki z klasy III bd LO wraz z opiekunką, udały się do Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju, aby wręczyć podopiecznym prezenty. Dzieci, które już doskonale znają wolontariuszy, przyjęły gości z ogromną radością. Po serdecznym powitaniu oprowadzały maturzystki po swoich pokojach.

Bariera wiekowa, po krótkiej chwili, zatarła się całkowicie. Pozwoliło to na szybkie przejście do harców i zabaw. Niemal wszyscy brali czynny udział w zabawie. Oczywiście, nie obyło się  bez rozdawania samoprzylepnych wolontariackich uśmiechniętych serduszek dzieciom, co sprawiło im wielką frajdę.

Wśród maluchów znalazł się też chłopiec, który poprosił o korepetycje z języka angielskiego i  podczas, gdy dzieci z Justyną i Oliwią bawiły się w chowanego czy kalambury, on – pod czujnym okiem Wiktorii i Michasi – pilnie odrabiał lekcje.

Każda z wolontariuszek wyszła z placówki z poczuciem ogromnej satysfakcji. Było to cudowne przeżycie, uczące przyjaźni, tolerancji i cierpliwości. Wyjazd ten pomógł wolontariuszom uświadomić sobie po raz kolejny, że niewielki gest może wywołać uśmiech na twarzy dziecka, co jest najpiękniejszą możliwą zapłatą za trud włożony w przygotowanie tej wizyty.

Wolontariuszki

Rafa

7.12.2017 r. wolontariusze z internatu wraz z opiekunem odwiedzili podopiecznych Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie.

Wizyta w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie

 

„Bogactwem człowieka są: uśmiech,

przyjazny gest, pogodne słowo.”

[Phil Bosmans]

 

Z potrzeby serca, z chęci niesienia pomocy, 7 grudnia 2017 r., Ania, Emilia, Wiktoria, Sara, Zuzanna, Ernest i Maciej wraz z kierownikiem internatu panią Dorotą Szwiec, odwiedzili swoich przyjaciół w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w  Chojnie.

W tym roku wyjątkowo nie było z nami Mikołaja, ale obdarowaliśmy wszystkich mikołajkowymi prezentami, pluszowymi maskotkami, a także przygotowaliśmy słodki poczęstunek. Wraz z naszym przybyciem na twarzach dzieci pojawił się uśmiech i przywitały nas z ogromną radością.

Wiele radości sprawił dzieciom wspólnie spędzony czas, który upłynął na grach i zabawach oraz słodkim poczęstunku.

Nasi przyjaciele przygotowali dla nas niespodziankę w postaci profesjonalnie wykonanych kolęd, a także otrzymaliśmy piękną, własnoręcznie zrobioną kartkę z życzeniami świątecznymi.

Ten przedświąteczny dar serca sprawił, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, pozwolił na realizację potrzeby czynienia dobra, pokazał, że warto być dobrym człowiekiem. Dzięki takim akcjom, młodzież uczy się pomagać potrzebującym, nieść radość oraz uczy się  współodpowiedzialności za innych.

Dziękujemy za tak cudowne przyjęcie wychowawczyniom: pani Agnieszce i pani Magdzie, za gościnność, wspaniałą atmosferę, pełną życzliwości i wesołej zabawy.

Grupie uczniów, mieszkających w internacie dziękuję, że swój wolny czas przeznaczyli na tak wartościowy gest oraz sprawili, że ten dzień był dla dzieci bardzo wyjątkowy.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

6.12.2017 r. Powiat Gryfiński jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

6 grudnia Powiat Gryfiński jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań bieżących   i inwestycyjnych w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Dzięki dofinansowaniu MON w wysokości 56 270, 00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zostanie doposażony w profesjonalny sprzęt szkoleniowy dla klas mundurowych.

Rafa

5.12.2017. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

 

W dniu 5 grudnia, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, postanowił aktywnie świętować. Tuż przed pierwszym dzwonkiem wolontariuszki rozdawały przy wejściu do szkoły uśmiechnięte serduszka – symbole szkolnego wolontariatu, które już od pierwszej lekcji każdy uczeń, jak i nauczyciel, dumnie nosił na piersi.

Wyeksponowane na parterze plakaty i fotografie, przedstawiające działalność klubu, miały na  celu zachęcenie do zaangażowania się w pracę wolontariacką. Tego dnia również zakończyła się w naszej szkole akcja pomocy bezdomnym zwierzętom.

Po lekcjach pojechaliśmy do Witniczki, gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Fundacja ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również opiekę nad porzuconymi, krzywdzonymi kotami. Gdy już dojechaliśmy na miejsce, przekazaliśmy karmę dla kotów oraz 410 zł, które udało się uzbierać dzięki hojności społeczności szkolnej.

W schronisku przebywa obecnie około 15 kotów. Różnią się między sobą, każdy z nich jest wyjątkowy. Właścicielka opowiedziała nam o tym, jak poszczególne koty znalazły się w schronisku. Niektóre były podrzucane przez właścicieli, a inne – mają za sobą przejścia pełne strachu i cierpienia, często z tego powodu wymagają specjalnej opieki i leczenia. Prawie wszystkie można było pogłaskać, niektóre jednak bały się podejść i zaufać człowiekowi. Pozwolono nam wejść do pomieszczeń, w których mieszkają zwierzęta. Mają one zapewnione specjalne budki na zewnątrz, jednak zdecydowanie wolą zaciszne miejsca pod dachem.

Nie byliśmy zbyt długo w schronisku, gdyż sprzyjała nam dżdżysta pogoda, ale cieszyliśmy się z tego, że mogliśmy przyjechać, podarować karmę, datek na leczenie zwierząt i trochę się z nimi pobawić. Właścicielka schroniska okazała ogromną wdzięczność za naszą wizytę. Zaprosiła nas na kolejne odwiedziny połączone ze spacerami po wyjątkowych pod względem przyrodniczym okolicach Witniczki.

Pani Katarzyna Mickiewicz – Bindas zrobiła dużo zdjęć, więc będziemy pamiętać te chwile na  dłużej. Mam nadzieję, że odwiedzimy koty już niebawem, a w kolejną akcję uda nam się zaangażować jeszcze większą część społeczności szkolnej.

Joanna Wojewoda, kl. I ac LO

Rafa

4.12.2017 r. pierwszy dzień prelekcji uczniów klas I LO i I BI w banku Pekao SA i Banku Spółdzielczym.

Prelekcje klas I LO i I BI w chojeńskich bankach

 

W dniach 4 i 7 grudnia 2017 roku uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy I TB/TI, w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości, uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez przedstawicieli lokalnych banków. Aktualną tematyką zajęć z podstaw przedsiębiorczości są właśnie banki komercyjne, więc wizyta w placówkach okazała się doskonałą lekcją współczesnej bankowości.

Celem wizyt było poznanie zasad funkcjonowania banków, poznanie ich kondycji i oferty. Dzięki uprzejmości pani Anny Małysy – dyrektor banku Pekao S.A. i dzięki panu Piotrowi Stafiejowi – prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnie, uczniowie mieli możliwość bezpośrednio poznać oferty banków.

Szczególnie ciekawe okazały się propozycje obu banków skierowane do młodych osób. Młodzież już od 13 roku życia może posiadać własne konto w banku z pełnym dostępem do bankowości elektronicznej i kartą płatniczą. W dobie pieniądza elektronicznego bardzo istotne jest, aby jak najszybciej umieć korzystać z bezgotówkowej formy obrotu pieniędzmi.

 

Opiekunowie:

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

1.12.2017 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny


1 grudnia 2017 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Celem tegorocznej edycji konkursu było uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia, związane z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, uświadomienie negatywnych skutków zachowań ryzykownych oraz profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla  uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz  Radę Rodziców ZSP w Chojnie.

Do konkursu przystąpiły cztery drużyny: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Konkursowi przewodziła komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca komisji – Pani asp. sztab. Anna Przybylska, reprezentująca Komisariat Policji w Chojnie.
 2. Pani Monika Baczyńska – Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. Pani Grażyna Rozmyślak – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Dyrektor szkoły, Pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów i gości oraz przedstawiła historię organizowanych przez ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS i Powiatowych Konkursów Profilaktycznych.

Pani Dyrektor zaprezentowała działania profilaktyczne projektu „Każdy różny – wszyscy równi”, zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym w ZSP w Chojnie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+. Projekt zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Za realizację wyjątkowych inicjatyw profilaktycznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, główną nagrodę w programie „Bezpieczna Szkoła”. Program ten organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na  wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: rozwiązaniu quizu „Formy cyberprzemocy i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz przedstawieniu przez  drużynę wypowiedzi w formie pisemnej, po obejrzeniu wyświetlonego przez  organizatora fragmentu filmu poruszającego problem cyberprzemocy. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.

Przedstawiony fragment filmu jednoznacznie pokazywał, że nie ma anonimowości w sieci. Młodzi ludzie powinni pamiętać, że za tym, co jest napisane, umieszczone na stronach, zawsze kryje się konkretna osoba, jej historia i emocje, o czym zwykle się zapomina. To,  co  zostaje umieszczone w sieci, zaczyna żyć własnym życiem, bez możliwości kontroli i  ma ogromny wpływ na rzeczywistość. Celem prezentacji fragmentu filmu było wywołanie refleksji na temat tego, czy rzeczywiście powołując się na wolność słowa możemy wszystko.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny poprowadził Aleksander Panicz, uczeń klasy II  MZ Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP w Chojnie.

W tegorocznej edycji IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:

– I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie,

– II miejsce Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

– III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Dyplomy oraz nagrody wręczyła laureatom dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie – Pani mgr Wioletta Rożko.

Serdecznie dziękujemy za udział w IV Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr inż. Biance Małysz – Lewandowskiej.

 

pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

30.11.2017 r. odbył się wyjazd studyjny do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyjazd studyjny
do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

30 listopada 2017 r. uczniowie klas I i III technikum informatycznego wzięli udział w wykładach na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” RPO WZ.

Na uczelni przywitali nas studenci, pokazując samodzielnie wykonane projekty w ramach Koła Naukowego. Uczniowie zostali zapoznani z  m.in. projektem mini konsoli, wykorzystującej jedno-płytkowy komputer Raspberry Pi, obserwowali proces technologii druku 3D,  byli pod ogromnym wrażeniem, że studenci własnoręcznie zbudowali prostą drukarkę 3D. Studenci z zapałem przedstawiali jej budowę oraz rodzaj wykorzystanych materiałów.

Dowiedzieli się, że biblioteki aPL, służą do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, mieli też okazję zobaczyć i usłyszeć własne wygenerowane sygnały oraz jak modulacja wpływa na ich brzmienie. Biblioteka ta, zajęła II miejsce w zeszłorocznej Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.  Zainteresowaniem cieszyła się również zaprezentowana mini perkusja MIDI bazująca na buzzerach piezoelektrycznych, która może być podłączona do komputera poprzez port USB,  uczniowie mogli przetestować możliwości tego prototypu, mając przy tym ogromną frajdę. Kierując pojazdem mobilnym opartym o Arduino, uczniowie dowiedzieli się jak wygląda proces tworzenia takiego pojazdu oraz o użytych w nim technologiach.

Quadrocopter to ostatnie urządzenie jakie mieliśmy przyjemność zobaczyć. Zdalnie sterowana platforma latająca ma służyć jako element systemu monitoringu. Dron posiada webowy interfejs sterowania oraz minikomputer Orange PI Lite dzięki czemu, można sterować obiektem poprzez sieć GSM.  Uczniowie byli pod wrażeniem ogromnej wiedzy studentów i cieszyli się, że choć przez chwilę mogą dzielić pasje ze starszymi kolegami i koleżankami.

Kolejne zajęcia przeprowadziła dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły pokazując laboratorium poligrafii.  Chłopcy, oglądali profesjonalne aparaty fotograficzne, dowiedzieli się m.in. o możliwościach światłomierzy, jak można wykorzystać wzorniki barw, co to jest druk sublimacyjny. Z wielką uwagą oglądali Drzewo kolorów Munsella, ćwicząc układanie palety kolorów.

Uczniowie uczestniczyli również w długo oczekiwanym  wykładzie „Linux – zrób to sam” mgr inż. Sławomira Wernikowskiego.  Poznali historię Linuksa, podstawowe pojęcia, rodzaje dystrybucji. Zainteresowanie wzbudził  ReactOS – projekt systemu operacyjnego, którego każdy może za darmo pobrać z internetu. Punktem kulminacyjnym wykładu było przedstawienie etapów tworzenia systemu operacyjnego Linux, pan Wernikowski z pietyzmem opowiadał jak zbudować własny system oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę. Na koniec, każdy mógł podziwiać uruchomiony z  sukcesem system!

Była to dla nas niezwykle pouczająca przygoda, nie nudziliśmy się tu ani przez chwilę, dzięki bogatemu programowi każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

30.11.2017 r. odbyła się zabawa andrzejkowa dla mieszkańców internatu.

Zabawa andrzejkowa mieszkańców internatu

 

Wróżby andrzejkowe są od lat popularne w całej Europie i odprawiane w wigilię św.  Andrzeja, który jest patronem miłości oraz zamążpójścia. Andrzejki były świetną okazją dla wszystkich młodych ludzi do poznania swojej miłosnej przyszłości. Dziś są one głównie okazją do hucznej zabawy przed okresem Adwentu. Aby tradycji stało się zadość, w dniu 30  listopada 2017 r., odbyła się zabawa andrzejkowa dla mieszkańców internatu.

Zabawę rozpoczęto jedną z najbardziej znanych wróżb, czyli przestawianiem butów. Według przepowiedni, właścicielka buta, który jako pierwszy dotknie progu drzwi, wyjdzie za mąż wcześniej niż pozostałe panny (tożsamości zwyciężczyni nie zdradzimy). Kolejną konkurencją było rzucanie butami. Należy zdjąć but z lewej nogi, odwrócić się w kierunku przeciwnym niż drzwi i rzucić za siebie. Jeśli but będzie skierowany w stronę drzwi, oznacza to, że wyjdziemy za mąż.

W świetlicy internatu można było skorzystać z „usług” różnych osób przepowiadających naszą dalszą lub całkiem nieodległą przyszłość. Była tu czarnooka Cyganka, z której koszyczka można było wylosować karteczkę z wróżbą, Chinka, od której mogliśmy się  dowiedzieć, spod jakiego jesteśmy znaku według chińskiej astrologii i jakie są nasze cechy osobowości.

Nie zabrakło też tradycyjnie serduszek z wypisanymi imionami, które należało przekłuć szpilką, aby poznać imię przyszłego wybranka lub wybranki.

Dwie urocze czarownice: Karolinka i Donia, zajmowały się przepowiadaniem przyszłości z  daty urodzenia oraz z układu wysypanych na stół szpilek. Chyba jednak największą atrakcją wieczoru było lanie wosku i odczytywanie z powstałych figur oraz ich cieni przyszłości, jaka nas czeka.

Po zakończonych wróżbach rozpoczęła się wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki.

 

Organizatorzy

Rafa

29.11.2017 r. uczniowie klas 1c LO i 2c LO uczestniczyli w zajęciach praktyczno – teoretycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 29 listopada 2017 r. uczniowie klas 1c oraz 2c Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w zajęciach praktyczno – teoretycznych, które odbyły się na terenie jednostki 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Po  przyjeździe na miejsce uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy.

Tematyka zajęć klasy 2c:

– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

– Musztra zespołowa,

– Techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych (zasady, trzymanie broni, pozycja wyprostowana, chyłkiem, skoki, czołganie),

– Elementy walki w bliskim kontakcie.

Uczniowie klasy 1c, dla których był to pierwszy wyjazd do jednostki, zajęcia rozpoczęli od  wizyty w Izbie Pamięci, gdzie zapoznali się z historią oraz tradycjami 5 Pułku. Następnie odbyły się zajęcia BHP oraz musztra, która obejmowała trzy elementy: postawa zasadnicza i  swobodna, zwroty oraz oddawanie honorów. Ostatnim punktem zajęć były zajęcia sportowe, podczas których uczniowie doskonalili elementy gimnastyki i samoobrony.

Kolejne zajęcia praktyczne na terenie 5 Pułku Inżynieryjnego odbędą się 20 grudnia 2017 r.

 

mgr Grzegorz Michasiuk

 

Rafa

29.11.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”  eliminacje szkolne

 

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Celem turnieju jest pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i  podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w  wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i  kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

Do eliminacji szkolnych przystąpiło 12 uczniów klasy III MZ: Nesterowicz Szymon, Kamil Łuczyszyn, Eryk Madera, Patrycja Pawlicka, Michał Marczak, Jakub Soroczyński, Marek Studziński, Kamil Nienałtowski, Hubert Stelmach, Łukasz Tałandzis, Kacper Baczyński i  Wojciech Dębowski.

Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z  budownictwem, a w szczególności z kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich. Największą liczbę punktów zdobył Eryk Madera, który będzie reprezentował szkołę podczas eliminacji okręgowych.

Odpowiedzialna: mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

28.11.2017 r. wzięliśmy udział w II edycji akcji „Młodzieży czytanie” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Akcja czytelnicza „Młodzieży czytanie”

W dniu 28 listopada 2017 r. wzięliśmy udział w II edycji akcji „Młodzieży czytanie”,która miała miejsce w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski.

Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i  propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 18 szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, reprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego: Kamila Pisanko (kl. 1 bd), Laura Ociepka (kl. 1 ac), Paulina Jońca (kl. 2 abd), Julia Sawicka (kl. 2 abd), Katarzyna Oleszczuk (kl. 3 TH), Bartosz Matysiak (kl. 2 abd), Konrad Matoszko (kl. 1 ac) pod opieką pani mgr Gabrieli Lasowskiej.

W tym roku, w związku z przypadającą 110 rocznicą śmierci, czytane były utwory Stanisława Wyspiańskiego. Usłyszeliśmy interpretacje utworów: „Warszawianka”, „Noc Listopadowa”, „Wyzwolenie”, „Bolesław Śmiały”, „Achilles”,oraz wiersze i fragmenty listów Stanisława Wyspiańskiego.

W akcji wzięli także udział goście specjalni, przedstawiciele świata kultury: Barbara Jesiołkiewicz – Kowalczyk z TVP Szczecin, Prezes Polskiego Radia Szczecin Artur Kubaj oraz raper i producent muzyczny Adam Zieliński „Łona”.Wspólnie z młodzieżą czytała także Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Strategii i Analiz w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Iwona Rydzkowska.

Nasza młodzież zaprezentowała wybrany przez organizatorów fragment I sceny „Nocy Listopadowej”, która dzieje się w Warszawie 29 – ego listopada roku 1830, czyli w noc wybuchu Powstania Listopadowego.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

mgr G. Lasowska

Rafa

28.11.2017 r. uczniowie z klas I i II LO o kierunku społeczno-wojskowym wzięli udział w konsultacji społecznej, połączonej z debatą ewaluacyjną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

Konsultacja społeczna połączona z debatą ewaluacyjną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”

 

W dniu 28 listopada 2017 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie uczniowie z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w konsultacji społecznej, połączonej z debatą ewaluacyjną pn. „Porozmawiajmy o  bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

 

Fot. Paweł Woźnicki

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komisariat Policji w Chojnie. W czasie debaty p.o. naczelnik wydziału prewencji podkom. Robert Panna omówił programy „Dzielnicowy Bliżej Nas” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja Komenda”.

Fot. Paweł Woźnicki

Dzięki aplikacji „Moja Komenda”, odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać np. po wpisaniu ich imienia i nazwiska lub swojego adresu zamieszkania. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do  Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów, realizowanych w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami, a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla  aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem. Jest narzędziem informatycznym pozwalającym Policji na przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń ( mapa statystyczna) oraz sygnalizowanie mieszkańcom miejsc zagrożonych ( mapa interaktywna) podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Fot. Paweł Woźnicki

Podczas konsultacji społecznej dokonano ewaluacji efektów działań zaplanowanych na  debacie w dniu 23 maja 2017 r., w której również brali udział uczniowie klas mundurowych ZSP w Chojnie.

Celem spotkania było przedstawienie narzędzi, pozwalających na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali oraz rodzaju zagrożeń występujących w środowisku lokalnym, a także instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

27.11. 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje do IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny etap szkolny

 

W dniu 27 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się szkolne eliminacje do IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy młodzieży w zakresie form cyberprzemocy, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie HIV/AIDS.

W wyniku eliminacji szkolnych została wyłoniona 3 – osobowa drużyna uczniów, którzy otrzymali najwyższą punktację: Natalia Ziembowska z kl. I bd LO, Dawid Piotrowski z kl. I BI oraz Emil Krawiec z kl. I MZ. Uczniowie będą reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w finale IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego, który odbędzie się w naszej szkole 1 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w budynku nr 2, w sali nr 5.

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Patronat nad  konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

24.11.2017 r. odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej

 

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej pod hasłem „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, z którym od wielu lat nasza szkoła prowadzi współpracę, za  pośrednictwem mgr Norberta Oleśkowa.

Celem konkursu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu polskiego systemu prawnego. Jednocześnie, zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych, m.in.  z  makroekonomii, mikroekonomii i podstaw przedsiębiorczości. Ponadto poszerzenie wiedzy obejmującej obszar polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, funkcji i zadań Narodowego Banku Polskiego, roli państwa w gospodarce rynkowej, inflacji, papierów wartościowych, podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, podstawowych produktów bankowych, ryzyka kursowego.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów z klasy I i II b LO: Patrycja Radtke, Magdalena Bielanin, Weronika Firląg, Kamila Pisanko i Mateusz Grzegórzek.

Uczniowie w ciągu 75 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, który składał się  z  25  pytań z zakresu ekonomii i 25 z zakresu prawa.

Nad Konkursem czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji US:

– dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US,

– prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski – Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i  Administracji US,

– dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i  Administracji US,

– dr Katarzyna Dadańska – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji US – koordynator,

– dr Wojciech Bożek – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji US – koordynator.

Opiekunowie uczniów, w czasie trwania konkursu, mieli możliwość wzięcia udziału w  seminarium tematycznym pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, poprowadzone przez dr hab. Katarzynę Święch –Kujawską, prof.US i  dra Wojciecha Bożka.

Po napisaniu testu przez uczestników konkursu, wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Organizatora. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną i naukową WPiA US, którą przedstawili studenci i zarazem członkowie Koła Naukowego Prawa Finansowego „Fiskus”. Na zakończenie Pani mgr Iwona Sagan zapoznała uczestników i  opiekunów z zasadami działania i zasobami Biblioteki WPiA US.

W dniu 8 grudnia 2017 r. w II etapie Konkursu będzie brał udział Mateusz Grzegórzek z  klasy II b LO, który zdobył wystarczającą ilość punktów, aby zaleźć się w gronie uczestników dalszych zmagań Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej. Życzymy powodzenia!

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

24.11.2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji oraz Wyróżnienie Specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku.

ZSP w Chojnie otrzymał Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie został laureatem ogólnopolskiego konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, ogłoszonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A., pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem konkursu było wyróżnienie placówek, które stosują w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do  rozwijania swoich zainteresowań.

Praca konkursowa polegała na przygotowaniu przez szkołę prezentacji multimedialnej, opisującej działalność innowacyjną zespołu pedagogicznego, polegającą na wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia, platform e – administracyjnych oraz e – narzędzi do  kontaktu z rodzicami i uczniami. Konkurs trwał od 24 kwietnia do 24 listopada 2017 r.

I etap konkursu polegał na przesłaniu pracy konkursowej do Kuratorium Oświaty w  Szczecinie, które przyznało nominacje placówkom w czterech kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum, technikum lub szkoła zawodowa. ZSP w Chojnie otrzymał nominację do Nagrody „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” w kategorii technikum lub szkoła zawodowa.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystej Gali w dniu 24 listopada 2017 r. w trakcie II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i  Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Kamila Góra

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji za najlepszą prezentację w województwie zachodniopomorskim w kategorii technikum lub szkoła zawodowa oraz Wyróżnienie Specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku. Wyróżnienie specjalne ma  charakter ogólnopolski i jest przyznawane jednej placówce w każdej kategorii.

Uroczystego wręczenia dyplomów i statuetek dokonali prof. dr hab. Zdzisław Ratajek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, członek Zarządu Targów Kielce Dariusz Michalak. W imieniu dyrektora ZSP w Chojnie nagrodę i wyróżnienie odebrali nauczyciele przedmiotów informatycznych mgr Kamila Góra i mgr inż. Krzysztof Janik.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

24.11.2017 r. członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki wzięli udział w promocji IX tomu Rocznika Chojeńskiego.

IX tom Rocznika Chojeńskiego
„ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI WE WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyła się promocja IX tomu Rocznika Chojeńskiego, pisma historyczno – społecznego, wydawanego przez działające w Chojnie Stowarzyszenie Terra Incognita. W najnowszej publikacji znajdziemy między innymi blok poświecony turystyce regionalnej zatytułowany „Wokół turystyki regionalnej”, ale również ciekawy artykuł „Dalsze wybrane rody rycerskie ziemi chojeńskiej, mieszkowickiej i trzcińskiej w  średniowieczu” autorstwa mediewisty prof. dr hab. Edwarda Rymara. Udział w spotkaniu naszej młodzieży ma na celu poszerzenie zainteresowań publikacjami poświęconymi historii naszego regionu, rozwój preferencji czytelniczych oraz promocję naszej szkoły w środowisku lokalnym.

W związku z obchodami 500 – lecia przełomowego wystąpienia Marcina Lutra, wykład na  temat reformacji w Chojnie zaprezentował Michał Gierke – redaktor naczelny rocznika oraz doktorant współpracującego z naszą szkołą Uniwersytetu Szczecińskiego. Promocji towarzyszyły wystawy obrazów oraz rzeźb lokalnych twórców. Całość dopełnił recital szczecińskiej sopranistki Marzeny Wiencis, która z towarzyszącą jej na fortepianie Agnieszką Roguską wykonała utwory chojeńskiego kompozytora Augusta Wilhelma Prachta żyjącego w  latach 1763 – 1824 i szczecińskiej autorki Valerii Zitelmann (1859 – 1929).

Rocznik dostępny jest w bibliotece szkolnej.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

24.11.2017 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego już po raz piąty reprezentowali szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo Planeta”

W dniu 24 listopada 2017 r. już po raz piąty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Celem Konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak  też  terytorialnym).

Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu metodą jednokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na  odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych związanych było z wykorzystaniem załączonej mapy.

W tym roku pytanie otwarte brzmiało – „Do którego kraju lub, w jaki region świata pojechałbyś gdybyś miał nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy? Odpowiedź uzasadnij”.

W konkursie udział wzięli:

 1. Natalia Ziembowska – kl. I b LO
 2. Ada Kaniewska – kl. II a LO
 3. Dominik Nycz – kl. II b LO
 4. Justyna Zygmunt – kl. II b LO
 5. Wiktor Hadała – kl. III b LO
 6. Justyna Mularczyk – III d LO
 7. Julia Zbaradzka – kl. III b LO
 8. Katarzyna Szymkowiak – kl. III d LO
 9. Mariola Hendrysiak – kl. III d LO
 10. Justyna Leszczyńska – kl. III d LO
 11. Natalia Zalewska – kl. III b LO
 12. Szymon Pluskot – kl. III b LO
 13. Oliwia Gramburg – kl. III d LO
 14. Łucja Koba – kl. III d LO
 15. Hanna Babiarz – kl. III d LO
 16. Agata Majewska – kl. III d LO
 17. Dominika Zienkiewicz – kl. III d LO
 18. Szymon Boruciński – kl. III b LO
 19. Jacek Ceglarek – kl. III b LO
 20. Łukasz Zimny – kl. III d LO
 21. Karol Kłonowski – kl. III b LO
 22. Aleksandra Pieloszczyk – kl. III b LO
 23. Justyna Zarzycka – kl. III b LO
 24. Korneli Gil – kl. III b LO
 25. Maciej Budynkiewicz – kl. III b LO
 26. Damian Porczyński – kl. III b LO
 27. Julia Walusz – kl. III d LO

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły 31.03.2018 r.

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

23.11.2017 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej.

Olimpiada Cyfrowa

 

W dniu 23 listopada 2017 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej, która jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on – line (listopad 2017 r.), projektu medialnego (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).

W Olimpiadzie Cyfrowej wzięli udział uczniowie kl. I, II i III Technikum Zawodowego w  zawodzie technik Informatyk. Do I etapu Olimpiady Cyfrowej ( testu on line) przystąpiło 2346 osób z 242 szkół z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone 30 listopada 2017 r.

Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikował się Piotr Przetacznik z klasy II TI.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa Rafa

21.11.2017 r. reprezentacja chłopców zajęła II miejsce , a reprezentacja dziewcząt III miejsce w zawodach regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 

W dniu 21 listopada 2017 r. w hali gimnazjum w Przelewicach odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Drużyna chłopców zajęła drugie miejsce, premiowane awansem do finału województwa. Chłopcy odnieśli dwa zwycięstwa, przegrywając tylko z drużyną z ZSEE ze  Szczecina.

Turniej dziewcząt był bardziej wyrównany. Ostatecznie dziewczęta zajęły trzecie miejsce, przegrywając awans do finału gorszym bilansem „małych punktów”.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Dziewczęta:

 1. ZSP 1 Dębno
 2. SOSW Pyrzyce
 3. ZSP Chojna
 4. IX LO Szczecin

 

Chłopcy:

 1. ZSEE Szczecin
 2. ZSP Chojna
 3. ZSP 1 Dębno
 4. SOSW Pyrzyce

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Ceglarek Monika
 3. Szpilska Emilia
 4. Smalarz Szymon
 5. Kłonowski Karol

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa Rafa Rafa

20.11.2017 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w kl. II MPS i III TB.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, rozpoczęła się realizacja zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.   Doradztwem indywidualnym objętych zostanie 102 uczniów, w wymiarze 2 godzin na uczestnika projektu. Indywidualne doradztwo edukacyjno zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz predyspozycji osobowościowych uczniów do wykonywania poszczególnych zawodów.  Zajęcia z doradztwa indywidualnego prowadzi szkolny doradca zawodowy mgr Dorota Szwiec.

       Grupowe zajęcia edukacyjno – zawodowe mają na celu przygotowanie uczniów  do świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Zajęcia grupowe prowadzi konsultant ds. doradztwa zawodowego  z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mgr Ewa Jaklewicz-Walewicz. Grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane jest    w wymiarze 10 grup x 3 spotkania x 8 godzin.

           W dniu 20 listopada 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w  kl.  II MPS i III TB. Kolejne zajęcia odbędą się 22, 24 i 28 listopada 2017 r.

Zajęcia grupowe  w kl II MPS

Zajęcia grupowe  w kl. III TB

mgr Dorota Szwiec

Rafa

19.11.2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia z grafiki komputerowej dla nauczycieli w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

Kurs z grafiki komputerowej

 

W ramach projektu RPOWZ pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, realizowanego przez TWP Oddział Szczecin z ZSP w Chojnie, nauczyciele p. Kamila Góra, p.  Agnieszka Świercz – Siwiera, rozpoczęły kurs z grafiki komputerowej. Zajęcia prowadzi wykładowca TWP p. Paweł Lipski.

Tematyka obejmuje grafikę wektorową i grafikę rastrową. Podczas zajęć zostaną omówione i przedstawione m.in. takie programy jak: CorelDRAW, AdobePhotoshop, Adobe InDesign oraz GIMP.

Pierwsze zajęcia odbyły się już 19 listopada 2017 r. i dotyczyły wprowadzenia do  programu CorelDRAW, czyli wyrównywanie, modyfikowanie i rozkład obiektów wektorowych oraz zastosowanie narzędzi kształtu przy formowaniu obiektów wektorowych. Spotkania będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.

 

 

mgr Kamila Góra

Rafa

16.11.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

ELIMINACJE SZKOLNE OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 

W dniu 16 listopada 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych. Celem olimpiady jest propagowanie budownictwa, inspirowanie młodzieży do poszukiwania nowych rozwiązań projektowych i  technologicznych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i  uzdolnień, a w szczególności poszerzanie wiedzy z zakresu budownictwa.

 

Do zawodów przystąpiło 6 uczniów:

– Kacper Dębowski – kl. III TB,

– Oskar Piątek – kl. III TB,

– Adam Raszpla – kl. III TB,

– Jan Drozdowicz – kl. III TB,

– Maciej Ogonowski – kl. III TB,

– Daria Jakubowska – kl. IV TB.

 

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu 15 zadań z zakresu budownictwa i historii architektury. Najwięcej punktów zdobyła Daria Jakubowska, która będzie reprezentowała szkołę podczas eliminacji okręgowych.

 

Odpowiedzialna: mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

16.11.2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

W dniu 16 listopada 2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 r. przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji, w której artykuł 1 brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w  różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W ramach obchodów Dnia Tolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie została zaprezentowana wystawa zdjęć z projektu „Każdy różny – wszyscy równi”, zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Uczniowie wykonali prace plastyczne, które można oglądać na korytarzu naszej szkoły. W  ten sposób zwrócono uwagę uczniów na problem tolerancji, uznania i akceptacji różnic indywidualnych.

Podczas tygodnia, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, wychowawcy klas oraz pedagodzy przeprowadzają zajęcia na temat akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu m.in. projekcję filmów poruszających problem dyskryminacji.

 

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących oraz  wyposażenie uczniów w kompetencje, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji przejawiającej się w formie zachowań agresywnych i zaburzonej komunikacji interpersonalnej.

 

pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

 

Rafa

16.-19.11.2017 r. uczennice działające w Klubie Europejskim Douzelage wraz z opiekunem odwiedziły zaprzyjaźnione miasto Sherborne w Anglii.

Z wizytą w Anglii

 

   W dniach 16-19 listopada 2017 r. trzy uczennice chojeńskiego liceum przebywały na  wycieczce edukacyjnej w Sherborne w Anglii. Wyjazd został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, dzięki wsparciu Chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage i szczególnemu zaangażowaniu pana Janusza Cezarego Salamończyka – prezesa chojeńskiego stowarzyszenia.  

     Pierwszego dnia pobytu odwiedziliśmy  prywatną szkołę – Leweston School, do której uczęszczają również stypendystki z Polki. Leweston School to mała szkoła na wsi, położona   w środku pięknego parku z ogromnymi, starymi cedrami. Uczennice chojeńskiego liceum mogły zobaczyć jak przebiegają zajęcia w tej szkole, uczestniczyły w lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii. Lekcje wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Przede wszystkim zajęcia odbywają się w małych grupach, do dziesięciu osób, ale czasami zdarzają się grupy po dwie, trzy osoby. Szkoła to również miejsce gdzie uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania. Leweston oferuje wiele zajęć dodatkowych, takich jak chór, koła muzyczne, koło teatralne, koła sportowe  (szermierka, koszykówka, yoga, basen, tenis, jazda konna, netball, lacrosse lub unihokej). Młodzież z Chojny opowiedziała jak wygląda nasza szkoła, przedstawiły naszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która uczennicom z Anglii wydała się równie interesująca jak u nich w szkole.

Po południu zwiedziliśmy Sherborne. Przewodnikiem po mieście był emerytowany nauczyciel historii, członek Douzelage, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swoim mieście.  Sherborne to niewielkie miasto w hrabstwie  Dorset. Najsłynniejszym zabytkiem tej miejscowości jest  Opactwo  Sherborne Abbey, które powstało w roku 705. Przepiękne średniowieczne wnętrze kościoła zrobiło na nas ogromne wrażenie. Po zwiedzeniu Opactwa odpoczywaliśmy w  miejskim parku.

 Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od podziwiania atrakcji przyrodniczych i architektonicznych w Stourhead Garden – przepięknej angielskiej posiadłości. Centrum posiadłości stanowi, Stourhead House, rezydencja dawnych arystokratów angielskich. Wokół rezydencji powstał  ogród,  pośrodku którego wykopane zostało sztuczne jezioro o trójkątnym kształcie oraz zasadzone zostały drzewa i krzewy pochodzące z różnych stron świata. Wokół jeziora wzniesiono liczne budowle, m.in. świątynie Flory i Apollina, kopię Panteonu. W barwach jesieni ogród wyglądał bardzo malowniczo.

Pozostałą część dnia spędziliśmy na spotkaniach z przedstawicielami Douzelage. Młodzież z naszej szkoły zadawała wiele pytań dotyczących różnych dziedzin życia w Anglii, odpowiadała również na pytania naszych angielskich gospodarzy. Wyjazd stał się okazją do nawiązania nowych znajomości, poszerzenia wiedzy o historii i kulturze Wielkiej Brytanii, praktycznego wykorzystania umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

 

 

Rafa

16.11.2017 r. w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klasy II TI uczestniczyli w zajęciach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Wykłady w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

 

 

16 listopada 2017 uczniowie II klasy Technikum Informatycznego odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” RPOWZ. W programie znalazły się wykłady nt. cyberniebezpieczeństw,  wystąpień publicznych oraz warsztaty z grafiki wektorowej.

Spotkanie rozpoczęła pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel, przedstawiając uczelnię i specjalności na poszczególnych kierunkach I i II stopnia. Następnie Pani dziekan w sposób bardzo interesujący przedstawiła  zagadnienia udanych wystąpień publicznych, czego należy unikać. Zwracała uwagę na postawę ciała, mimikę twarzy, intonację głosu. Uczniowie z wielką uwagą słuchali cennych wskazówek starając się jak najwięcej zapamiętać by móc w przyszłości je wykorzystać.

Kolejny wykład „Techniczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni” prowadzili panowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadkomisarz Daniel Michalski i st. sierżant Ryszard Ćwiek. Uczniowie zostali zapoznani z  przykładami Phisingu, jakie są zagrożenia przez otwarte sieci Wi-Fi, jakie jest fałszywe oprogramowanie ochronne oraz jak się ustrzec przed atakami w sieci. Wykład wzbudził duże zainteresowanie, był niezwykle pouczający i uświadomił że zdrowy rozsądek i  rozwaga pomogą ustrzec się przed cyberniebezpieczeństwami.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach z grafiki wektorowej, prowadzonych przez p. Pawła Lipskiego. Każdy z uczniów siedząc przy swoim stanowisku komputerowym zgłębiał tajniki programu CorelDRAW. Pan Lipski przedstawił możliwości tworzenia i modyfikacji obiektów. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, uczniowie chętnie podejmowali wyzwania, rysując coraz bardziej złożone obiekty i dużą satysfakcją oglądali swoje prace.

Wyjazd okazał się niezwykle udany. Chłopcy, opuszczając mury uczelni byli pod ogromnym  wrażeniem i z radością oczekują na kolejny wyjazd.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

15.11. – 15.12.2017 r. w czytelni szkolnej odbywa się kiermasz książek.

Kiermasz książek w bibliotece szkolnej

 

Biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz książek, który będzie trwał od 15 listopada do  15 grudnia 2017 r. w czytelni szkolnej. W ofercie znajdują się: słowniki, encyklopedie, poradniki, kolorowanki antystresowe, literatura piękna, popularno – naukowa oraz bajki, baśnie, wierszyki, legendy. Wszystkie książki są nowe, pięknie wydane, w bardzo atrakcyjnych cenach. Zakupiona książka może wzbogacić domowy księgozbiór lub być wspaniałym prezentem mikołajowym, urodzinowym lub świątecznym. Zachęcamy uczniów, rodziców, nauczycieli do odwiedzenia czytelni szkolnej i zapoznania się z ofertą.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

15.11.2017 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” odbył się wyjazd studyjny do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wyjazd studyjny uczniów Technikum Zawodowego
w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych
do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

W dniu 15.11.2017 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” Działanie RPZP. 08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, odbył się wyjazd studyjny do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wizyta na uczelni rozpoczęła się od spotkania z niezwykłym wykładowcą, panem Mateuszem Kołodziejczakiem – kierownikiem ds. gastronomii, instruktorem WSHiG, który okazał się być naszym przewodnikiem po placówce. Budynek, przypominający zwykłą uczelnię na zewnątrz, już po przekroczeniu progu, zaskoczył wszystkich swoim wystrojem. Urządzony był na wzór hotelu. Przy wejściu wita wchodzących recepcjonista, korytarze wyłożone są  dywanami, ściany ozdobione tapetami i licznymi lustrami, a wzrok przykuwają piękne żyrandole.

W auli przywitała uczniów pani prorektor ds. dydaktycznych, prof. Ewa Mucha – Szajek. Opowiedziała zebranym o szkole założonej w 1993 r. przez prof. Romana Dawida Taubera. Przedstawiła ogólne działanie instytucji oraz współpracę szkoły z krajami takimi jak: Włochy, Hiszpania, Francja czy Stany Zjednoczone, do których studenci wyjeżdżają na kilkumiesięczne, płatne staże, podczas których są w stanie zarobić na pełne utrzymanie podczas studiów. Wyświetlony po chwili film, w którym wypowiadali się uczniowie i wykładowcy, zachęcał przyszłych kandydatów do podjęcia nauki w WSHiG. Po filmie odbył się krótki wykład pana Mateusza Kołodziejczaka, który rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące szkoły oraz wyjazdów.

Następnym etapem wycieczki było odwiedzenie jednej z wielu sal bankietowo – restauracyjnych, znajdujących się na terenie szkoły – Restauracji Filmowej Beverly Hills. Można było obejrzeć tam pokaz baristyczny, podczas którego pokazano, jak fachowo przygotować kawę latte macchiato oraz cappuccino. Studentka trzeciego roku opowiadała przy tym o rodzajach kawy, sposobach jej parzenia, podawania, dodatkach oraz o tym, że wszystkiego uczyła się w szkole, nie musząc robić dodatkowych kursów. Naturalnie, chętni uczestnicy pokazu mogli pod okiem fachowców obsłużyć profesjonalny sprzęt lub napić się znakomitej kawy.

Niezwykle ciekawym okazał się pokaz carvingu ( sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach) w  wykonaniu Andżeliki Gołębiowskiej. Opowiedziała ona o swoich osiągnięciach, udziałach w  konkursach i swojej pasji, którą odkryła już w technikum. Pokazała dwa najprostsze – według niej – wzory, czyli listek z cukinii oraz kwiatek z marchewki. Osoby, które próbowały wykonać ozdobę z kawałka cukinii stwierdziły, że nie jest to łatwe, choć pasjonujące zadanie.

Równie niezwykły był pokaz barmański. Student trzeciego roku opowiedział nie tylko o różnych drinkach, lecz pokazywał również, jak można efektownie przygotować różne napoje z  zastosowaniem fachowego sprzętu barmańskiego, do którego należy między innymi jigger, muddler, strainer czy shaker. Dodatkową atrakcją pokazu była żonglerka shakerem czy  butelkami, co wywołało wśród obserwatorów ogromne wrażenie.

Na koniec uczniowie udali się do sali gastronomicznej, w której odbył się pokaz kulinarny. Tym  razem jeden z szefów kuchni uczelnianych restauracji pokazał, jak przygotować szybkie, azjatyckie danie, czyli szyjki rakowe po seczuańsku. Danie było znakomite, co potwierdzili wszyscy degustujący je uczestnicy wyjazdu.

Wycieczka była dla wszystkich ciekawym doświadczeniem i może w przyszłości któryś z  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wstąpi w szeregi studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Będzie miał wówczas możliwość pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności zawodowych w hotelach i restauracjach w Europie i  na  świecie.

Opiekunki wyjazdu:

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

15.11.2017 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

 

W dniu 15 listopada 2017 roku 20 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w  Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund. W tym roku odbyła się  XVI edycja tego konkursu, który organizowany jest w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Inicjatywa ta jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania oraz  rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

W całej Polsce z zadaniami zmierzyło się blisko 7 tysięcy uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru.

Najwyższy wynik, wśród uczniów klas drugich i trzecich, uzyskała uczennica klasy III  d  Aleksandra Leddin, zajmując 3 miejsce w województwie i 31 w kraju. Spośród uczniów klas pierwszych najwyżej uplasował się Miłosz Parczewski z klasy I b LO zajmując 30 miejsce w województwie i 227 w kraju.

 

 

Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników.

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

14.11.2017 r. członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką p. Agnieszką Lingas-Łoniewską.

Spotkanie autorskie z pisarką
Agnieszką Lingas – Łoniewską

We wtorkowe popołudnie 14 listopada 2017 r. członkowie szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli w kolejnym spotkaniu autorskim zorganizowanym przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. Tym razem zaproszonym gościem była p.  Agnieszka Lingas – Łoniewska – wrocławska pisarka, autorka książek głównie dla kobiet.

Pani Agnieszka opowiedziała o początkach swego pisania. Początkowo traktowała je  hobbystycznie, chowając pierwsze teksty do szuflady. W końcu, za namową przyjaciółki, zaczęła publikować fragmenty powieści w Internecie. Zadebiutowała w styczniu 2010 roku powieścią Bez przebaczenia. Do tej pory wydała ponad 20 książek. W swoich książkach łączy sensację z romansem, dokładnie przy tym analizując środowisko, które opisuje. Pisze powieści, które wzbudzają wielkie emocje, czytelnicy często nazywają ją Dilerką Emocji.

Agnieszka Lingas – Łoniewska urodziła się 14 listopada 1972 roku. W dniu spotkania obchodziła swoje, jak sama powiedziała okrągłe, urodziny. Przez całe życie jest związana z  Wrocławiem – tu mieszka i pracuje, tu również ukończyła studia – filologię polską na  Uniwersytecie Wrocławskim. Jest laureatką konkursu na kryminalne opowiadanie z  Dolnym Śląskiem w tle. Ponadto założyła i prowadzi portal Czytajmy polskich Autorów. W  2012 roku została członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział Wrocław, a  od  2017 roku jest członkiem Kapituły Literackiego Debiutu Roku.

Spotkanie było wyjątkowe. Zebrani mogli zakupić książki autorki, w których złożyła dedykację oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia.

 

mgr Hanna Leszczyńska

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

2017 LO

Rok 2017


Klasa III abd

Wychowawca mgr Danuta Perz

Będzak Alicja

Błoch Karolina

Borczyński Tomasz

Borecka Sylwia

Bożek Aleksandra

Chorąży Martyna

Czubak Michalina

Jóźwiak Elwira

Kazimierczak Mateusz

Kopka Klaudia

Kostka Karina

Lechowski Jakub

Łągiewczyk Julia

Mularczyk Marek

Nowak Kamil

Olejnik Michał

Perkowska Pamela

Purczyńska Magdalena

Sadzewicz Aleksandra

Sambor Wiktoria

Sim Adrian

Stefańska Dominika

Surowiecki Jakub

Szafrański Konrad

Szurgocińska Aleksandra

Winnicka Anita

Zalewska Monika

Żarkowska Marcelina

Żylewicz Mateusz


Klasa III c

Wychowawca mgr Grzegorz Michasiuk

Bigos Norbert

Błażejczyk Aleksander

Bułhak Adam

Glińska Alicja

Góralska Aleksandra

Jasińska Katarzyna

Jaworska Patrycja

Lubańska Daria

Marcinków Roksana

Pawlisiak Marek

Pociej Emilia

Porczyński Grzegorz

Rumbuć Igor

Szatan Karolina

Sztubecka Aleksandra

Wojtkiewicz Dominik

Ziółkowska Klaudia

Rafa

10.11.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

URODZINY PENSJONARIUSZKI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 10 listopada 2017 r., pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, po  raz  kolejny odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze mają w zwyczaju odwiedzać podopiecznych DPS w okolicach Dnia Seniora, ale dla nas wizyta była podwójnie ważna, ponieważ wybraliśmy się również na urodziny Pani Danusi.

Poczęstunek, muzyka, cudowni goście – przyjaciele naszej ukochanej znajomej – spowodowały, że można było zapomnieć o całym świecie, również o szarudze i chłodzie za  oknem. My – wolontariusze – zrobiliśmy wszystko, by Pani Danusia w tym wyjątkowym dniu czuła się wspaniale, niczym księżniczka. Ciasta i tort, które sami upiekliśmy, bardzo smakowały podopiecznym, a przynajmniej tak twierdzili.

By nikt nie czuł się pokrzywdzony, po pokojach poroznosiliśmy kawałki ciast i tortu, by  uczestniczyć w święcie mogli również seniorzy, którzy z powodu stanu zdrowia przykuci są do łóżek. Wszyscy byli bardzo uradowani, widząc nasze twarze po raz kolejny i  zapewniam, nie ostatni.

Po miłym poczęstunku wyrwaliśmy naszą solenizantkę i głównych gości do tańca. Muzyka grała głośno, a pensjonariusze bawili się z nami przy nowych i trochę starszych hitach.

Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, robiliśmy zdjęcia, by uwiecznić te wspaniałe chwile. Było cudownie.

Dziękuję Pani Katarzynie Mickiewicz – Bindas za zaangażowanie nas w organizację tej uroczystości i możliwość wywołania uśmiechu na czyjejś twarzy. Nasze serca radują się,  bo zrobiliśmy coś szczególnego dla niespokrewnionej z nami, ale wyjątkowej osoby. Nie  bójmy się sprawiać, by inni ludzie się uśmiechali. Uśmiechajmy się do nich na ulicy, w  szkole. Taki drobiazg może komuś umilić dzień. Sprawiajmy, by ludzie czuli się  wyjątkowo, tak, jak Pani Danusia dzisiaj.

Laura, kl. I c LO

Rafa

10.11.2017 r. reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły I miejsca w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 

10 listopada 2017 r. po raz kolejny byliśmy organizatorem Powiatowej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiła reprezentacja naszej szkoły oraz drużyna z ZSO w Gryfinie. Dziewczęta i chłopcy odnieśli zdecydowane zwycięstwa, dzięki czemu zajęliśmy kolejny raz pierwsze miejsce w Powiecie, uzyskując jednocześnie awans do zawodów regionalnych. Brawo !!!

 

WYNIKI: CHŁOPCY

ZSP Chojna – ZSO Gryfino 3:1

WYNIKI: DZIEWCZĘTA

ZSP Chojna – ZSO Gryfino 3:1

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: CHŁOPCY

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: DZIEWCZĘTA

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino

REPREZENTACJA SZKOŁY:

 1. Ceglarek Monika 2TH
 2. Szpilska Emilia 3TŻ
 3. Grabowicz Katarzyna 3c LO
 4. Kłonowski Karol 3b LO
 5. Smalarz Szymon 3c LO

 

 

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

9 – 12.11.2017 r. nauczyciele wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Konyi (Turcja), w ramach projektu „Save” z programu Erasmus +.

Międzynarodowa konferencja w ramach projektu „Save” Programu Erasmus +

 

W dniach 9 – 12 listopada 2017 r. troje nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyło w międzynarodowej konferencji dotyczącej zaplanowaniu działań w ramach realizacji projektu „Save” Programu Erasmus +, która odbyła się w Konyi (Turcja).

Struggle against violent extremizm – „SAVE”, to projekt, którego celem jest  m.in.  zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, identyfikacja i zrozumienie przyczyn powstawania ekstremizmów i postaw radykalnych oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych. Realizatorem projektu jest Konya Il MEM (wydział oświaty prowincji Konya), partnerami: ZSP w Chojnie, NGO z Koszeg (Węgry), Firma ICT ( Słowenia), Nytromska Skolan (Szwecja), Uniwersytet Technologiczny z Konyi (Turcja). Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

W ramach realizacji projektu odbędą się spotkania robocze partnerów, kursy szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów, opracowane zostaną scenariusze zajęć zgodne z  tematyką projektu, możliwe do wykorzystania na różnych lekcjach. Oprócz bezpośrednich spotkań młodzież i nauczyciele będą się porozumiewać dzięki platformie e – Twinningowej Projektu.

W trakcie trzydniowego spotkania przedstawicieli instytucji realizujących projekt, dokonano prezentacji partnerów projektu, opracowano terminarz działań, omówiono sposoby realizacji projektu oraz dopracowano szczegóły wizyt partnerskich. W wolnym czasie, dzięki uprzejmości gospodarzy, uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Konyi, obejrzenia m.in. jednej z największych atrakcji turystycznych Turcji – tańca wirujących derwiszów – członków muzułmańskiego bractwa religijnego oraz Muzeum Mevlana.

 

 

Uczestnicy projektu

Rafa

9.11.2017 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” etap szkolny

 

W dniu 9 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: Pani mgr inż. Andżelika Szkuciak, Pani mgr inż. Anna Szemiot – Trzecka i Pani mgr Emilia Skrzypa przeprowadziła test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru na pierwszym szczeblu konkursu.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 5 uczniów: Aneta Kaczor (kl. III TH), Klaudia Daśko (kl. III TH), Anita Orszulak (kl. III TŻ), Justyna Jaz (kl. III TŻ), Aneta Jaz (kl. III TŻ).

Uczennice Justyna Jaz (kl. III TŻ) i Klaudia Daśko (KL. III TH), które uzyskały największą liczbę punktów, będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych konkursu w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

Szkolna Komisja Konkursowa

Rafa

8.11.2017 r. mieszkańcy internatu rozpoczęli działania w ramach szkolnego wolontariatu.

Wolontariat mieszkańców internatu

 

 „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z  jakim tej pomocy się udziela”

[ Św. Jan Paweł II]

 

Z takim przesłaniem grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, mieszkająca w internacie, w dniu 8 listopada 2017 r., rozpoczęła działania wolontariatu w  Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie. Uczniowie z pasją i  zaangażowaniem w każdą środę pomagają dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i  aktywnie spędzają z nimi czas.

Działalność wolontariuszy ukierunkowana jest również na środowisko szkolne i  zakłada zaangażowanie młodzieży do organizowania pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu na potrzeby szkoły. Planujemy również organizację akcji na rzecz osób potrzebujących (ubogich i chorych).

Celem powstałej grupy wolontariatu jest podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, promowanie spędzania czasu wolnego w pożyteczny sposób, a przede wszystkim uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby środowiska lokalnego oraz  zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

7.11.2017 r. klasy I TI i III TI uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

Zajęcia na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 7 listopada 2017 r. klasy I i III Technikum Informatycznego uczestniczyły w  zajęciach dydaktycznych, zorganizowanych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Spotkanie rozpoczął pan dr inż. dr inż. Piotr Piela – Prodziekan ds. studenckich, który opowiedział o  kryteriach naboru na studia, o perspektywach pracy po jej ukończeniu. Zachęcał do  podjęcia w przyszłości nauki na Wydziale Informatyki mówiąc, że bardzo dobrą podbudową jest ukończenie technikum.

W programie wyjazdu był wykład dr inż. Marcina Plucińskiego pt. „Czy sztuczna inteligencja zastąpi inteligencję ludzką?” oraz warsztaty „Roboty do walk sumo” dra inż. Mariusza Kapruziaka.

Podczas wykładu poznaliśmy znaczenie sztucznej inteligencji i uzyskaliśmy informację o  tym,  czy jest ona w stanie zastąpić ludzką inteligencję. Dowiedzieliśmy się, czym zajmuje się  ta  dziedzina nauki, zgłębiliśmy jej historię.

Kolejne zajęcia zostały przeprowadzone przez dra inż. Mariusza Kapruziaka. Ich tematyką była robotyka. Wykładowca przedstawił schematy blokowe oraz przykłady programowania robotów, prezentując przy tym modele. Każdy z nas miał możliwość zapoznania się  z  ich  działaniem. Wykładowca wyjaśnił również, na czym polega praca programisty oraz  jakie jest na nią zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz aktywnością z naszej strony. Zajęcia pokazały nam możliwości dalszej edukacji w dziedzinie informatyki po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyjazd zorganizowała Pani Kamila Góra, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Gracjan Jasnos, kl. I TI

Rafa

7.11.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Eliminacje szkolne X edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

 

W dniu 7 listopada 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. W eliminacjach uczestniczyło 14  uczniów z klasy trzeciej technikum hotelarstwa.

Głównym celem Olimpiady było sprawdzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy hotelarskiej oraz zakwalifikowanie dwóch najlepszych uczniów do etapu okręgowego.

Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej. Uczniowie mieli do rozwiązania test liczący 50  pytań. Za każdą odpowiedź można było otrzymać 1 pkt. Wyniki testu okazały się zaskakujące. Trzy osoby uzyskały identyczną liczbę punktów i musiały ponownie sprawdzić swoją wiedzę, uczestnicząc w dogrywce o drugie miejsce. Ostatecznie najwyższą liczbę punktów otrzymały:

Ida Rumbuć i Aneta Kaczor z kl. III TH

Uczennice będą reprezentowały naszą szkołę podczas etapu okręgowego Olimpiady w dniu 8  stycznia 2018 r. w Szczecinie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „nietypowe obiekty noclegowe”.

 

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

5.11.2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego dla nauczycieli w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI NA KIERUNKU DORADZTWO ZAWODOWE W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, realizowany w latach 2017 – 2019 przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Szczecin z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, czworo nauczycieli, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, podjęło studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe.

5 listopada 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Zajęcia rozpoczął koordynator studiów dr Wiktor Moś. Na spotkaniu organizacyjnym zostały przedstawione cele studiów na danym kierunku, plan studiów i osoby prowadzące poszczególne moduły. Zajęcia będą miały formę wykładów i ćwiczeń o łącznej liczbie 360 godzin.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z przedmiotu Teoretyczne aspekty kształcenia zawodowego prowadzone przez dr hab. Julitę Orzelską oraz Elementy prawa pracy i prawa oświatowego prowadzone przez mgr Jolantę Konieczną. Ponadto będą prowadzone zajęcia z  następujących przedmiotów: Poradnictwo edukacyjno – zawodowe, Metodyka poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, Wybrane zagadnienia z etyki doradztwa zawodowego, Wiedza w praktycznym kształceniu zawodowym, Psychologia wspierania rozwoju osobistego i  zawodowego, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych doradcy zawodowego, Metodyka pracy doradcy zawodowego, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, Diagnostyka w poradnictwie zawodowym, Projektowanie ścieżki kariery zawodowej, Techniki autoprezentacji, Komunikowanie interpersonalne, Rynek pracy, a rynek edukacyjny w Polsce, Zawodoznawstwo, Kształtowanie umiejętności i nawyków działań zawodowych, Poradnictwo zawodowe dla  osób niepełnosprawnych, Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego, Techniki poradnictwa zawodowego oraz Praktyka. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele: mgr Hanna Leszczyńska, mgr Emilia Skrzypa, mgr inż. Andżelika Szkuciak i mgr inż. Krzysztof Janik.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

2.11. – 30.11.2017 r. w ramach akcji Czytaj PL odbędzie się pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją książkę”.

Projekt „Upoluj swoją książkę”

 

W październiku 2017 r. w ramach akcji Czytaj PL zgłosiliśmy się do pierwszej edycji projektu „Upoluj swoją książkę”. W ramach projektu, który będzie trwał od 2 do 30 listopada 2017 r., uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e – booków i audiobooków, w tym 5 nowości z 2017 roku. Akcja obejmie blisko 500 miast i miejscowości. Udział zadeklarowało również 10 miast zagranicznych, m.in.: Barcelona, Dublin, Lwów, Norwich, Nottingham, Praga i Reykjavik – Miasta Literatury UNESCO.

W ramach projektu do szkół trafiły 3 specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu, przy pomocy smartfona, uczniowie na miesiąc otrzymają darmowy dostęp do książek w formie e – booka i audiobooka. Plakaty, na których umieszczony jest kod QR, znajdują się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w czytelni, bibliotece oraz w gablocie informacyjnej na parterze w budynku nr 1 tak, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w akcji.

Projekt „Upoluj swoją książkę”, oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, ma na celu popularyzację różnych form książki elektronicznej (e – booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

            Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e – bookową Woblink.com. Honorowy Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Lista dostępnych książek:

 1. Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 2”,
 2. Krzysztof Piskorski „Czterdzieści i cztery”,
 3. Gregory David Roberts „Shantaram”,
 4. Filip Springer „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast”,
 5. Anna Kamińska „Wanda”,
 6. Jakub Małecki „Ślady”,
 7. Dan Ariely „Szczera prawda o nieuczciwości”,
 8. Elżbieta Cherezińska „Korona śniegu i krwi”,
 9. Camilla Lackberg „Księżniczka z lodu”,
 10. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”,
 11. Jon Ronson „#WstydźSię!”,
 12. Marek Kamiński „Marek i czaszka jaguara”.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

mgr Gabriela Lasowska

mgr Hanna Leszczyńska

 

 

Rafa

DZIAŁALNOŚĆ KLUB ALTERNATYWY MŁODZIEŻOWEJ 2008/2009

DZIAŁALNOŚĆ KLUB ALTERNATYWY MŁODZIEŻOWEJ 2008/2009

 

 22.05.2009 r. kampania „Aktywni z natury. Zmiany klimatu bądź(?) rozwiązaniem.”

 29.10.2008 r. został ogłoszony konkurs przez Nadleśnictwo w Chojnie, który miał na celu zbiórkę żołędzi.

 10.10.2008 r. obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ DRZEWA.

 18.09.2008 r. uczniowie wzięli udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.

Rafa

1985 1986 T_Hodowlane

 

 

Rok 1985

Artymionek Zbigniew

Biskupski Ryszard

Boukowska Jolanta

Fiutek Jarosław

Frączak Alina

Kaberow Małgorzata

Kmieć Marianna

Kmieć Regina

Kolczyńska Elżbieta

Krężel Anna

Lass Anna

Mazur Beata

Mróz Anetta

Napiórkowski Krzysztof

Ostrowska Jolanta

Plotkowka Dorota

Pohrecka Małgorzata

Sierzpowska Wioletta

Sokulska Celina

Walawender Ireneusz

Wodarczyk Leszek

 

 

1986

Dzierża Dorota

Frąckowiak Adam

Juzyszyn Piotr

Karkowska Leokadia

Korsak Lidia

Kozioł Elżbieta

Krasowska Krystyna

Kurpiel Sławomir

Labuda Marzena

Majdan Andrzej

Marek Sławomir

Maślak Zdzisław

Pawlak Roman

Rosalska Teresa

Rozkrut Maria

Siekierska Maria

Skowron Beata

Sobczak Elżbieta

Sroka Marek

Świątnicka Ewa

Wnuczek Magorzata

Zioła Leszek

 

 

 

Rafa

Konkurs

 

warsztaty_czytelnicze (3)
warsztaty_czytelnicze (2)
warsztaty_czytelnicze (1)
DSC_0866
agnieszk-fraczek (5)
agnieszk-fraczek (4)
agnieszk-fraczek (3)
agnieszk-fraczek (2)
agnieszk-fraczek (1)
otrzesiny-2017 (3)
2000

 

W piwnicu u dziadka [klik] 2000 2001  2002 Click here to open lightbox
Treść kolumny  Treść kolumny Treść kolumny Treść kolumny  Treść kolumny Treść kolumny Treść kolumny  Treść kolumny Treść kolumny
Treść kolumny

 

Tytuł spojlera
Tytuł spojlera
Tytuł spojlera
 • Element listy
 • Element listy
 • Element listy

 

Rafa

27.10.2017 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Znicz 2017”.

Akcja „Znicz 2017”

 

Akcja Znicz to przedsięwzięcie, które w naszej szkole odbywa się od wielu lat. W  dniach 23.10. – 27.10.2017 r. została przeprowadzona zbiórka zniczy. Pomogli wychowawcy klas.

W dniu 27 października 2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Julia Sawicka, Kinga Hrycaj, Justyna Jaz oraz Dawid Depa pod opieką ks. Zbigniewa Stachnika udali się  na  cmentarze w Chojnie, na Barnkowo oraz na ul. Odrzańską. Tam zapalono znicze na  grobach nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów.

 

ks. Zbigniew Stachnik

Rafa

27.10.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 27 października 2017 r., członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili zaprzyjaźniony z naszą szkołą Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Dla  mnie i wielu moich koleżanek i kolegów z klas I ac LO oraz I TH była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Zmierzając w kierunku Alei Róż cieszyłam się, że towarzyszy nam nie  tylko Pani Katarzyna Mickiewicz – Bindas, ale również starsi, doświadczeni wolontariusze.

Choć jesienny deszcz i chłód panował na dworze, nic nie zgasiło ognia w naszych sercach. Przyjemna atmosfera, cudowni pensjonariusze, słodkości i nasza obecność sprawiły, że  na  ustach tych wyjątkowych osób gościły serdeczne i szczere uśmiechy! Rozmawiając z  seniorami, poddałam się refleksji na temat mojego życia i problemów, które – obok problemów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – są niczym. Zrozumiałam, że zwykła obecność drugiej osoby wystarczy, by uszczęśliwić pozbawionego bliskiej rodziny człowieka. Mały cukiereczek, mały, serdeczny gest – otwierają serca.

Odwiedziliśmy wielu ludzi, wielu wspaniałych mężczyzn i wiele wyjątkowych kobiet. Wysłuchaliśmy fantastycznych, tkliwych opowieści wojennych i takich zwyczajnych – o  życiu. Śmialiśmy się, robiliśmy fotografie i otoczyliśmy – najbardziej jak potrafiliśmy – tych  ludzi serdecznością, by nie byli smutni, w ten deszczowy, październikowy dzień.

Zawsze chciałam pomagać ludziom. Cieszę się, że szkolny wolontariat ułatwia mi to zadanie, jednak muszę się w pewien sposób psychicznie uodpornić. Jak można wywnioskować – w  moim przypadku nie obyło się bez łez. W takim miejscu, będąc obok tych ludzi, rozmawiając z nimi, w głowie miałam milion myśli. Dochodziło do mnie, że to się dzieje naprawdę. Ci ludzie naprawdę są chorzy, pozbawieni rodzin. Zrozumiałam, że chcąc pomóc z  całych sił, najbardziej pomogę po prostu tam będąc.

To była moja pierwsza wizyta w takiej placówce. Pierwsza, lecz na pewno nie ostatnia. Poznałam tam panią, którą wprost pokochałam. Oprowadzała nas po budynku, przedstawiając inne osoby. Nie znam cieplejszej, pozytywniejszej osoby, niż Pani Danusia. Połączyła mnie  z  nią ogromna więź. Myślę, że Pani Danusia dostrzegła moje emocje. Na pożegnanie podarowała mi wyjątkowy prezent – medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej, który zostanie ze mną na zawsze. Będzie chronił mnie i moich bliskich, zgodnie z życzeniem Pani Danusi.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej pozostawiła w mojej duszy bardzo wyraźny ślad. Taki  wyjazd pozwala uświadomić sobie wiele rzeczy, właściwie ustawić życiowe priorytety. Mam w sobie mnóstwo emocji, lecz jestem szczęśliwa, że byłam tam i odwiedziłam wspaniałych ludzi. Ogromnie dziękuję Pani Katarzynie Mickiewicz – Bindas za opiekę nad  nami i umożliwienie nam przeżycia tak wyjątkowych chwil. Dodam od siebie, że warto doceniać bliskich, którzy nas otaczają i okazywać im bezmierną miłość.

 

Laura, kl. I c LO

Rafa

26.10.2017 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny nowych mieszkańców internatu

 

Kolejny raz otrzęsiny nowych mieszkańców internatu stały się wyjątkowym wydarzeniem. W dniu 26 października 2017 r. starsi mieszkańcy internatu, wraz  z  wychowawcami i kierownikiem internatu, przyjęli pierwszoklasistów w poczet społeczności internackiej. „Starszyzna” zaprosiła ,,Koty’’ do wspólnej zabawy w świetlicy internatu, gdzie czekała już pięknie udekorowana sala, a w tle radosne dźwięki muzyki.

Pierwszoklasiści musieli przejść test, biorąc udział w kilku konkurencjach, upoważniający ich  do stania się prawowitymi mieszkańcami internatu.

Pierwsza konkurencja polegała na napisaniu ustami na kartce imienia i nazwiska wychowawców z internatu.

Pomimo trudności „Koty” spisały się znakomicie i otrzymały słodki upominek. Kolejny test przynależności do „Starszyzny” wymagał ogromnej sprawności i uwagi, a był to test golenia balonów.

Pierwszoklasiści i z tej próby wyszli zwycięsko, dostarczając wszystkim sporej dawki humoru.

Taniec na gazecie, przeciąganie liny, jedzenie jabłek zawieszonych na sznurku, zjedzenie kredy – bezy, wyścig z jajkiem, to kolejne testy, które dla „Kotów” okazały się doskonałą zabawą i pokazały wszystkim, że godni są, aby dostąpić zaszczytu wstąpienia do społeczności internackiej.

Na koniec pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i musieli wypić „ogniste mleko”, które dało im pełne prawo wstąpienia w poczet mieszkańców internatu, a kierownik internatu – pani Dorota Szwiec, wręczyła im pamiątkowe dyplomy.

Uroczystość otrzęsin w internacie to wspaniała okazja do integracji grupy, pozwala również na zaaklimatyzowanie się do nowych warunków, a także wyrobienie wzajemnych przyjaznych relacji.

Życzymy wszystkim „Kotom”, aby czas, jaki spędzą w internacie, na zawsze zapisał się w ich pamięci, dostarczył pozytywnych wrażeń, a także samych sukcesów w szkole.

 

Organizatorzy

Rafa

26.10.2017 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Oszczędzania.

Światowy Dzień Oszczędzania w ZSP w Chojnie

 

Światowy Dzień Oszczędzania przypada na 31 października. Święto jest jednym z najstarszych inicjatyw edukacyjnych na świecie, a jej głównymi twórcami byli przedstawiciele najprężniej rozwijających się w Europie placówek bankowych. Dzisiaj wielu bankowców zachęca zwykłych obywateli do systematycznego odkładania, choćby małej sumy, pieniędzy.

W naszej szkole od wielu lat, we współpracy z lokalnymi bankami, organizowanych jest wiele różnych inicjatyw, których głównym zadaniem jest promowanie oszczędzania i metod zarządzania osobistymi zasobami finansowymi.

W dniu 26 października 2017 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Banku Spółdzielczego: Panią Barbarę Sobiś i Panią Marzenę Karpińską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IV TH. Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością banku, zabezpieczeniami pieniądza, formami oszczędzania i procesem zakładania konta dla młodych. Podczas spotkania odbyło się wiele konkursów, w ramach których uczniowie mogli wygrać ciekawe edukacyjne nagrody.

Odbyło się również wyjście do banku PKO S.A. w Chojnie, w którym wzięli udział uczniowie klasy 2b LO.

Na początku spotkania Dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. w Chojnie Pani Anna Małysa, krótko przedstawiła historię i działalność Banku. Zapoznała uczniów z procesem zakładania konta dla młodych, a także wytłumaczyła sens działania bankowości elektronicznej, np. płatności telefonem. Następnie uczestnicy udali się na salę obsługi klienta, gdzie zaprezentowano korzystanie z nowej aplikacji do mobilnej bankowości na telefon. Umożliwia ona, między innymi, płatność telefonem.

Wizyta w banku była bardzo pouczającym doświadczeniem, choć niektórzy żałowali, że Pani Anna Małysa, która oprowadzała nas po oddziale nie zdradziła nam szczegółów dotyczących np. ilości pieniędzy w bankomatach.

 

Bartosz Matysiak, kl. II b LO

Rafa

25.10.2017 r. uczniowie kl. IV Technikum Informatycznego wzięli udział w spotkaniu z informatykiem Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Spotkanie z informatykiem Urzędu Miejskiego w Chojnie

 

W dniu 25 października 2017 r. klasa IV Technikum Informatycznego, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, wybrała się do Urzędu Miejskiego w Chojnie na spotkanie z informatykiem panem Łukaszem Malagą.

Uczniowie zwiedzili serwerownię, poznali jej budowę, sposoby połączeń macierzy dyskowych oraz sposób, w jaki dba się o bezpieczeństwo danych osobowych. Pan Malaga opowiedział na czym polega jego praca oraz na jakie niebezpieczeństwa ze strony sieci zewnętrznej należy bardzo uważać. Zaznaczył, że niezbędne w pracy informatyka są również umiejętności językowe.

Uczniowie byli pod wrażeniem tego, co usłyszeli i sami przyznali, że to bardzo odpowiedzialna i ważna praca.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

25.10.2017 r. odbył się etap szkolny konkursu pt. „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

Konkurs „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie” etap szkolny

 

W dniu 25 października 2017 r. odbył się etap szkolny IX edycji konkursu „Wiedza o  bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”. Organizatorem konkursu są Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej. Etap szkolny został przeprowadzony w klasie III monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz w klasie III technikum budowlanego. Konkurs składał się z testu zawierającego 25 pytań związanych z zasadami bhp w budownictwie. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i będą reprezentowali szkołę na etapie wojewódzkim to:  Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z klasy III MZ oraz Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy III TB. Organizatorami etapu szkolnego są panie mgr inż. Andżelika Szkuciak i  mgr  inż. Anna Szemiot – Trzecka.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

25.10.2017 r. w ramach programu Cyfrobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

 

W dniu 25 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach programu cyfrobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. W auli szkolnej zorganizowano spotkanie edukatora p.  Waldemara Howila z uczniami szkoły. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasa czwarta Technikum Budowlanego. Spotkanie dotyczyło cyberbezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na nich w sieci oraz sposobach zapobiegania tym  zagrożeniom.

 

Tego dnia uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Podczas zajęć zebrani chętnie włączali się w ćwiczenia i zadania zaprezentowane przez prowadzącego.

Edukator spotkał się również z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami, zwracając uwagę na pozytywy wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie nauczania, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji.

mgr Krzysztof Janik

Rafa

24.10.2017 r. w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” Program Erasmus+, którego koordynatorem jest p. Janusz Cezary Salamończyk uczestnicy projektu rozpoczęli kurs językowy na platformie OLS.

Wsparcie Językowe Online Erasmus+

 

W ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, którego koordynatorem jest p. Janusz Cezary Salamończyk uczestnicy projektu rozpoczęli kurs językowy na platformie OLS.

Wsparcie Językowe Online (OLS) będzie pomagało uczestnikom programu Erasmus+ w podnoszeniu poziomu znajomości języka angielskiego, którym będą się posługiwali w okresie trwania 4-tygodniowych staży w przedsiębiorstwach na Węgrzech, Luksemburgu w Anglii i na Malcie.

Uroczystej inauguracji kursu dokonała Dyrektor Szkoły p. Adriana Salamończyk wspólnie z koordynatorem projektu w dniu 24 października 2017 r.. Zakwalifikowani uczniowie z Technikum Zawodowego w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą pracowali na platformie samodzielnie w domu, a raz na dwa tygodnie będą odbywały się konsultacje podsumowujące pracę własną na zajęciach z nauczycielem języka angielskiego p. Leszkiem Lejmanem.

  Przystępując do nauki na platformie OLS uczniowie wypełnili pierwszy test biegłości językowej, aby poddać ocenie swoje kompetencje językowe. Kurs językowy OLS, zawiera zarówno zajęcia interaktywne, jak i do samodzielnej nauki, które umożliwiają zwiększenie biegłości w opanowaniu języka obcego. Pod koniec okresu trwania mobilności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie drugiego testu w celu ocenienia postępu, jaki poczynili.

Kurs językowy na platformie OLS jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Swoje umiejętności językowe uczniowie mogą ćwiczyć logując się z dowolnego miejsca. Erasmus+ OLS jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi przeglądarkami i dostępny z urządzeń mobilnych.

Wsparcie Językowe Online (OLS) zapewnia pomoc językową i przyczynia się do promowania nauki języków obcych. Jego celem jest lepsza jakość mobilności edukacyjnej, a także zmierzenie wpływu programu Erasmus+ na umiejętności językowe.

 

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

24.10.2017 r. odbyły się otrzęsiny klasy 1ac LO.

OTRZĘSINY KLASY 1ac LO

 

W dniu 24 października 2017 r. w sali konferencyjnej internatu odbyły się otrzęsiny klasy 1ac LO, której wychowawcą jest mgr Grzegorz Michasiuk, organizowane przez klasę 3c LO z wychowawcą mgr Markiem Łągiewczykiem.

Uczniowie 3c LO po przywitaniu młodszych kolegów i koleżanek przedstawili klasie 1ac  LO  tradycję otrzęsin w naszej szkole. Następnie przeprowadzono szereg konkurencji mających na celu wprowadzenie uczniów klasy pierwszej w szeregi społeczności szkolnej.

Wszystkie konkurencje przygotowane przez uczniów klasy 3c LO spotkały się z aprobatą młodszych kolegów. Po miłym integracyjnym spotkaniu uczniowie klasy 1ac LO zostali przyjęci do społeczności szkolnej.

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

20.10.2017 r. wzięliśmy udział w projekcie „Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”.

„Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”

 

W dniu 20 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”.

W projekcie wzięły udział klasy 3HŻ, 3BI oraz 2c LO. Uczniowie brali udział w 3 godzinnym szkoleniu z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodą, a także uczyli się podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, zagrażających życiu ludzkiemu.

Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa

Prelekcja na temat pracy Ratowników

Wodomaniacy – gra, w której trzeba się wykazać wiedzą z zakresu pierwszej pomocy.

Przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego.

Po zakończeniu szkolenia, na podstawie obserwacji ratowników, została wyselekcjonowana grupa uczniów z największą wiedzą z zakresu zachowań w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, która będzie reprezentowała naszą szkołę w finale wojewódzkim w Szczecinie.

mgr Marek Łągiewczyk

 

Rafa

10.2017 r. Bartłomiej Nadworski z kl. 2 c LO zajął I miejsce w międzynarodowym konkursie na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) realizowanego z programu Erasmus+.

Finał konkursu na logo projektu SAVE

 

Bartłomiej Nadworski, uczeń klasy 2 c LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie, zdobył I miejsce w międzynarodowym konkursie na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) w ramach programu Erasmus+.

Logo autorstwa Bartłomieja Nadworskiego

 

Projekt jest realizowany przez partnerów z Polski, Turcji, Słowenii, Szwecji i Węgier, a  jego  celem jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę na temat przyczyn powstawania ekstremistycznych postaw, stereotypów, dyskryminacji, różnic kulturowych. Uczestnicy projektu dowiedzą się w jaki sposób należy chronić się i przeciwdziałać radykalnym postawom.

Udział w konkursie polegał na samodzielnym wykonaniu logo promującego projekt – techniką komputerową z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Rozstrzygnięcie konkursu na  etapie międzynarodowym nastąpiło poprzez głosowanie przedstawicieli państw partnerskich projektu.

 

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

19 – 22.10.2017 r. nauczyciele i pracownicy ZSP w Chojnie uczestniczyli w seminarium na Malcie w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT”.

EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT

„Nawet my – opinie mieszkańców małych miast mają znaczenie”

 

W dniach 19 – 22 października 2017 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w seminarium na Malcie, w ramach realizacji projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast Marsaskala (Malta), Velletri (Włochy), Bad Kötzing (Niemcy), Köszeg (Węgry) i Chojna (Polska).

Seminarium otworzył burmistrz Malty Mario Calleja, witając i przedstawiając uczestników projektu.

 

Po wystąpieniu burmistrza Malty, głos zabrał lider projektu, Istvan Matrai z Węgier, przedstawiając jego cele i działania.

Podczas seminarium odbyło się również wystąpienie dr. Owena Bonnici, ministra kultury, sprawiedliwości i samorządów lokalnych Malty.

Po oficjalnych wystąpieniach liderzy każdego z państw uczestniczących w seminarium przedstawili prezentacje multimedialne, dotyczące określonego tematu.

Nasz kraj reprezentował pan Janusz Cezary Salamończyk, przedstawiając prezentację multimedialną nt.: „Postawa lokalnych uczestników i zagranicznych gości do pracy za  granicą, szczególnie w małym miasteczku”. W prezentacji zostały między innymi przedstawione działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po uzyskaniu Karty jakości mobilności w kształceniu zawodowym oraz upowszechniono rezultaty projektu Erasmus+ „Europejskie staże”.

Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość degustacji regionalnych potraw każdego z  państw biorących udział w projekcie.

Po lunchu odbył się spacer pod pomnik Douzelage, gdzie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których każde z państw opracowywało zagadnienia zgodnie z przydzielonym tematem:

 1. Köszeg – Wada i korzyści bycia małym miasteczkiem,
 2. Chojna – Młodzi w polityce,
 3. Valletrii – Imigracja,
 4. Bad Kötzing – Młodzi w sporcie,
 5. Marsaskala – Dziedzictwo, rozwój i młode pokolenie.

Warsztaty zakończone były przedstawieniem wyników wypracowanych podczas pracy w  grupach.

Po efektywnych warsztatach, przy akompaniamencie maltańskiego folkloru, w pięknej Villa Sant Anna, odbyła się uroczysta kolacja, podczas której burmistrz Mario Calleja podziękował wszystkim za udział w projekcie, wręczone zostały także upominki i certyfikaty uczestnictwa w seminarium.

Następnego dnia uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z przepiękną architekturą maltańską, zwiedzając stolicę Malty Vallettę.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło upowszechnienie rezultatów projektów mobilności zawodowej Erasmus+, pozwoliło poznać kulturę maltańską, zasmakować w  potrawach narodowych, a także nawiązać nowe znajomości wśród uczestników projektu. Pobyt na Malcie pozwolił również na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, a piękna i oryginalna architektura Malty pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenia.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

19.10.2017 r. odbyły się warsztaty z języka angielskiego.

Warsztaty z języka angielskiego

 

W dniach 19 października, 2 i 9 listopada 2017 r. w sali nr 5 odbyły się warsztaty z  języka angielskiego, dotyczące współczesnych problemów społecznych, cywilizacyjnych i problemów w środowisku lokalnym.

Uczniowie klasy 3 TB poszerzali i utrwalali słownictwo w zakresie działów: żywienie, praca, państwo i społeczeństwo.

Współczesnym problemem społecznym była migracja ludności, cywilizacyjnym – zaburzenia odżywiania, lokalnym – poszukiwanie pracy. Uczniowie oglądali prezentacje multimedialne, przygotowywali scenki językowe i plakaty, pracowali metodą TPR, dyskutowali na zadane tematy.

Uczestnicy chętnie brali udział w warsztatach, pozytywnie je ocenili i stwierdzili, że były ciekawym urozmaiceniem codziennych zajęć.

Warsztaty przeprowadziła pani mgr Joanna Gorska – Hamkało, gośćmi obserwującymi byli pan mgr Leszek Lejman oraz pani mgr Barbara Oleksy.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

17.10.2017 r. uczniowie klas III Technikum Zawodowego uczestniczyli w spotkaniu w ramach Akademii Szlifowania Diamentów.

Akademia Szlifowania Diamentów

 

W ramach kolejnej edycji Akademii Szlifowania Diamentów, organizowanej przez  Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, 17  października 2017 r. uczniowie klas III Technikum Zawodowego pod opieką p. Hanny Leszczyńskiej i p. Marka Łągiewczyka wzięli udział w spotkaniu z dr Anną Oleszak.

Wykład poświęcony był rozmowie kwalifikacyjnej. Uczniowie mogli dowiedzieć się  jak  dobrze przygotować się do rozmowy, aby zabłysnąć, czego unikać i jak się zachować, aby nie zrazić do siebie przyszłego pracodawcę. Prowadząca zwróciła również uwagę na stres towarzyszący przy rozmowie i podała kilka sposobów na opanowanie zbędnych emocji.

 

Opiekun

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

16 – 19.10.2017 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2017.

 „ Panta rhei kai ouden menei

– wszystko płynie nic nie stoi w miejscu”

[Heraklit]

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery
16 – 19 października 2017 r.

 

W dniach 16 – 19 października 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie kolejny raz przystąpił do realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017, pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej.

Podążając za zmianami, które w szybkim tempie występują na rynku pracy, wyznaczyliśmy cel, aby uświadomić młodzieży jak ważne jest rozwijanie swoich talentów i  kompetencji, dostosowując je do wymogów współczesnego rynku pracy.

Realizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 rozpoczęliśmy 16 października 2017 r. od wycieczki zawodoznawczej, podczas której uczniowie klasy II MPS wraz z  opiekunem panem S. Sokołowskim odwiedzili warsztat samochodowy Auto Serwis Piotrowscy oraz Stację Kontroli Pojazdów w Chojnie. Dzięki uprzejmości właściciela, pana Łukasza Piotrowskiego, uczniowie mogli zwiedzić warsztat samochodowy oraz zapoznać się  ze specyfiką pracy mechanika samochodowego, a także zobaczyć jak wygląda wyposażenie profesjonalnego warsztatu samochodowego. Pierwsze kroki uczniowie skierowali do miejsca, w którym następuje kontrola i naprawa klimatyzacji samochodowej. Zapoznali się z urządzeniem do napełniania klimatyzacji oraz urządzeniem do jonizacji (odgrzybiania) tegoż systemu. Ponadto w pomieszczeniu znajdował się również podnośnik dwukolumnowy oraz wózek narzędziowy. Następnie uczniowie przeszli do pomieszczenia wyposażonego w kanał naprawczy oraz podnośnik, na którym dokonuje się napraw bieżących, jak i napraw głównych pojazdu. Pomieszczenie wyposażono w wózki narzędziowe oraz urządzenie do ustawiania geometrii kół pojazdu. Kolejnym pomieszczeniem, jakie obejrzeli uczniowie, to pomieszczenie, w którym dokonuje się naprawy i wymiany kół. Każdy chętny miał szansę zdemontować i zamontować oponę na obręczy koła. Po zamontowaniu musiał to koło wyważyć, ponieważ było ono z pojazdu służbowego właściciela pojazdu. Pomieszczenie wyposażono w podnośnik dwukolumnowy oraz prasę hydrauliczną wspomagającą pracę mechaników.

 

Z warsztatu samochodowego uczniowie przeszli do Stacji Kontroli Pojazdu, w której pracownik – diagnosta, przeprowadzał kontrole pojazdu w celu umożliwienia właścicielowi dalszej możliwości poruszania się tym samochodem. Diagnosta zadawał pytania na temat kontroli pojazdu, na które uzyskał od uczniów prawidłowe odpowiedzi. Następnie uczniowie dowiedzieli się jak działa urządzenie do kontroli amortyzatorów w samochodzie oraz na czym polega interpretacja wyniku z pomiaru. Na zakończenie wycieczki uczniowie obejrzeli urządzenie do badania skuteczności hamowania, wymuszenia szarpnięć w celu sprawdzenia luzu w zawieszeniu oraz przyrząd do kontroli ustawienia świateł w pojeździe. Stacja jest  wyposażona również w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do kontroli hałasu, przyrząd do sprawdzania przepuszczalności światła w szybach pojazdu oraz przyrząd do  kontroli i ustawienia geometrii kół w pojeździe samochodowym.

Wycieczkę do warsztatu samochodowego Auto Serwis Piotrowscy odbyła również 19  października 2017 r. klasa I MPS wraz z opiekunem panem. K. Pawlaczykiem.

Wycieczki zawodoznawcze, to czas, kiedy uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i  umiejętności oraz kompetencje personalne, a także poznać rzeczywiste warunki pracy w  danym zawodzie.

Drugiego dnia, tj. 17 października 2017 r., realizowaliśmy dwa wydarzenia. Gościliśmy w naszej szkole studentów prawa z Uniwersytetu SWPS z Poznania – pana M.  Kaczmarka i pana K. Milkiewicza, którzy poprowadzili warsztaty z młodzieżą oraz  odbyło się seminarium nt.: „Dlaczego warto rozwijać swój talent?”, poprowadzone przez psychologa szkolnego, panią E. Adurowicz oraz doradcę zawodowego, panią D.  Szwiec. W warsztatach udział wzięli uczniowie z klas: IV H/Ż, III bd, III c oraz II H/Ż. Tematyka warsztatów w poszczególnych klasach obejmowała następujące zagadnienia:

– w kl. IV H/Ż – „Matura nie taka straszna, jak o niej mówią. Jak opanować stres przed  maturą? Warsztat dotyczył zapoznania się z tematyką stresu, jako reakcji psychofizycznej organizmu. Uczniowie opowiedzieli, czym się stresują na co dzień oraz  jak  sobie w takich sytuacjach radzą. Poznali znaczenia słowa „stres” w kontekście negatywnym dla funkcjonowania człowieka oraz pozytywnym, jako pobudzenie do działania, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować w codziennym życiu. Młodzież została również zapoznana z różnorodnością stresujących sytuacji i postrzeganiem, reagowaniem emocjonalnym na każdą z nich, zależnie od doświadczenia życiowego, okoliczności, własnych predyspozycji wrodzonych. Podczas warsztatu w kontekście matury, w krótkiej dyskusji pojawiły się porady, jak przyzwyczaić się do stresu, jak go opanować, gdy zaatakuje na sali egzaminacyjnej oraz jak zapobiegać mu poprzez przygotowanie sił na sytuację.

– w kl. III bd LO, III c LO – „Jak przetrwać maturę ustną, czyli sztuka autoprezentacji. Uczniowie odpowiedzieli, jak interpretują pojęcie autoprezentacji. Po tym nastąpiło krótkie rozgrzanie mięśni przez przygotowanie właściwej postawy na stojąco. Do tego dołączyły gesty, jak je wykonywać oraz co znaczą, zależnie od wysokości utrzymywania rąk względem ciała. Dalsze zadania dotyczyły obycia się z koniecznością improwizacji. Podzieleni na  mniejsze grupy uczniowie, otrzymali kartki z tematem, o którym muszą mówić przez  minutę, zapoznając się jedynie na 5 sekund przed wystąpieniem z jego tematem. Każda osoba z grupy miała wykonać zadanie, a reszta obserwować zachowania, sposób mówienia i  kontrolować upływający czas, aby później przekazać informację zwrotną zainteresowanemu. Po wszystkim zostało 10 minut wykorzystanych, zgodnie z prośbą uczniów, na przedstawienie sposobów prezentowania się w sytuacji egzaminu ustnego, przy  konieczności siedzenia, utrzymywania wzroku z komisją oraz sposobem formułowania wypowiedzi ustnej.

– w kl. II /H/Ż – „Sztuka skutecznej argumentacji z elementami autoprezentacji.” Podczas warsztatu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pojęciem erystyki, czyli sztuką argumentacji w dyskusji, nakierowanej na przekonanie słuchaczy do swojego zdania. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie, gdzie taką formę dyskusji przekonującej możemy znaleźć (m.in. rozmowy polityczne w radio i w telewizji, czasami w domu lub szkole). Warsztat opierał się na początkowym zapoznaniu z historią erystyki (eris gr. – spór), przypomnieniem mitu o jabłku Parysa i roli Schopenhauera we współczesnej nauce stosowania argumentacji (zebranie 32 forteli) oraz zaprezentowanie podstawowych 5 forteli, argumentów erystycznych z przykładami użycia. Warsztat został wzbogacony elementami autoprezentacji.

W seminarium nt.: „Dlaczego warto rozwijać swój talent?” uczestniczyli uczniowie z  klas IV H/Ż, I a LO, I c LO oraz I MW. Celem seminarium było uświadomienie uczniom posiadanych talentów i zachęcanie do ich rozwoju, wzmocnienie własnej samooceny, jako  predyktor rozwoju talentu i innych kompetencji życiowych. Zakończeniem seminarium był panel dyskusyjny uczestników zajęć oraz kreatywne pomysły na odkrywanie nowych zainteresowań i podnoszenie kompetencji w ich zakresie.

18 października 2017 r. – to kolejny dzień poznawania świata zawodów podczas wycieczek zawodoznawczych. Na spotkanie z szefem kuchni z restauracji „Piastowska” w  Chojnie, udały się uczennice z kl. I WZ, kształcące się w zawodzie kucharz wraz  z  opiekunem panią D. Szwiec.

Szef kuchni pan G. Dończyk zaprosił nas do „serca” restauracji, gdzie uczennice zdobyły informacje dotyczące wyposażenia kuchni i pomieszczeń znajdujących się  przy  zapleczu kuchennym. Uczennice obserwowały pracę w kuchni oraz przygotowanie śniadania dla gości hotelowych. Pan Dończyk skrupulatnie zapoznał uczennice z organizacją stanowiska pracy kucharza, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowując się do przyszłego zawodu, uczennice mogły zobaczyć: jak działa winda do wydawania posiłków, podgrzewacz porcelany, patelnia marynarska, taboret gazowy i elektryczny. Uczennice zapoznały się również z systemem HACCP, który obowiązuje w restauracji, a także na czym polega segregacja posiłków i jak wyglądają zamówienia poszczególnych posiłków.

Wycieczka do restauracji „Piastowska” okazała się interesującym doświadczeniem zawodoznawczym.

W dniu 18 października odbyły się również wycieczki zawodoznawcze przyszłych informatyków do firmy komputerowej JP Komputer Serwis w Chojnie oraz do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Uczniowie klasy I TI wraz z opiekunem panem K. Janikiem odwiedzili firmę komputerową JP Komputer Serwis, gdzie właściciel firmy, pan Jakub Pierzgalski, omówił strukturę firmy, obszary działania, w których funkcjonuje firma.

JP Komputer Serwis działa w następujących obszarach:

– montaż i eksploatacja komputerów,

– kasy fiskalne,

– drukarki fiskalne,

– podpis elektroniczny,

– Internet i telewizja.

Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy w wymienionych obszarach, mogli obserwować jak wygląda praca na stanowisku montażowym i obsługi klienta.

Klasa IV TI wybrała się do Urzędu Miejskiego w Chojnie na spotkanie z  informatykiem panem Łukaszem Malagą. Uczniowie zwiedzili serwerownię, poznali jej  budowę, sposoby połączeń macierzy dyskowych oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych. Pan Malaga opowiedział o funkcji informatyka w takim urzędzie, na czym polega jego praca oraz na jakie niebezpieczeństwa ze strony sieci zewnętrznej należy bardzo uważać. Zaznaczył również, że umiejętności językowe są niezbędne w pracy informatyka. Uczniowie byli pod wrażeniem tego, co usłyszeli i sami przyznali, że to bardzo odpowiedzialna i ważna praca.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017 zakończyliśmy „Kuźnią Talentów”, podczas której uczniowie klas technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej zaprezentowali uczniom z liceum swoje pracownie i rezultaty pracy. Uczniowie klasy III  c  LO i II c LO uczestniczyli w zajęciach w pracowni gastronomicznej i pracowniach informatycznych.

W pracowni gastronomicznej, gdzie odbywają się zajęcia uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, na odpowiednio wyposażonych stanowiskach uczniowie przyrządzali potrawy z mięsa: żeberka w miodowej glazurze z dodatkami. Miłą niespodzianką dla zwiedzających był pokaz dekoracji muffinek różnymi kremami i elementami dekoracyjnymi, przeprowadzony przez uczniów z klasy II TŻ.

Dwie uczennice z klas licealnych próbowały swoich sił w dekoracji wcześniej upieczonych babeczek. Finałem pokazu w „Kuźni talentów” była degustacja przygotowanych słodkości.

W pracowniach informatycznych odbył się pokaz montażu i demontażu komputera, wykonanie kabli sieciowych rj 45, prezentacja systemu Linux, wymiana zasilacza oraz  pamięci RAM w komputerach. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskiem pracy oraz  zasadami BHP na stanowisku pracy, które obowiązują podczas zajęć w pracowniach informatycznych. Ciekawostką podczas prezentacji pracowni informatycznych był komputer Macintosh.

Licealiści byli pod wrażeniem pracowni, które odwiedzili oraz pracy ich kolegów z  technikum zawodowego. Zauważyli różnice, jakie są pomiędzy programem nauczania liceum i technikum. Docenili, ile pracy wkładają ich koledzy w realizację zadań podczas zajęć praktycznych, dążąc do zdobycia upragnionego zawodu.

Kolejny pokaz umiejętności zawodowych odbył się w pracowni diagnostycznej i  samochodowej, podczas którego licealiści z klasy II c i II abd, mogli zobaczyć jak wygląda sprawdzenie w samochodzie geometrii kół, jak działa urządzenie do badania skuteczności hamowania, a także jak przyszli mechanicy pojazdów samochodowych lokalizowali uszkodzenia w układzie napędowym.

Uczniowie z kl. III abd LO uczestniczyli w zajęciach w pracowni hotelarskiej i  pracowni obsługi konsumenta. Podczas zajęć w pracowni obsługi konsumenta uczennice klasy III TH zaprezentowały pokaz musztry kelnerskiej, czyli serwis synchroniczny. Jest  to  fachowy i profesjonalny sposób obsługi gości, który wymaga od przyszłych kelnerów sporych umiejętności i wiedzy zawodowej. Łączy on w sobie wszystkie rodzaje serwisów kelnerskich: niemiecki, francuski, angielski, rosyjski. To trudna sztuka obsługi gości, która zarazem jest bardzo efektywna.

Pokaz znalazł ogromne uznanie wśród uczniów z liceum i został nagrodzony gromkimi brawami.

W pracowni hotelarskiej uczennice z klasy III TH przedstawiły dwie scenki symulacyjne, ukazujące pracę w recepcji hotelowej. Pierwsza scenka była w języku angielskim i przedstawiała procedurę chec In gościa indywidualnego. Ida Rumbuć wcieliła się  w rolę recepcjonistki, a Julia Cacek gościa. Dziewczyny profesjonalnie przeprowadziły dialog, dzięki któremu można było dowiedzieć się o metodzie rejestracji gościa w hotelu oraz  usługach dodatkowych.

Następna scenka przedstawiała procedurę postępowania z gościem trudnym, niezadowolonym z usług hotelu. Problem gościa polegał na nietolerancji substancji występujących w materacach z trawy morskiej. W tym przypadku mogliśmy zaobserwować pracę recepcjonisty, który rozwiązał sprawnie problem zgodnie z zasadą „gość ma zawsze rację”. Dzięki profesjonalnej grze „aktorek”, prezentacje przy ladzie recepcyjnej dostarczyły licealistom dużo pozytywnych wrażeń.

Zakończeniem pokazów pracowni i umiejętności zawodowych były pracownie budowlane. Klasy II c i II abd uczestniczyły w zajęciach praktycznych, podczas których uczniowie z klasy II technikum budowlanego wykonywali fragment muru, a uczniowie z  klasy III MZ przygotowywali izolację pod posadzkę, tzw. izolację przeciwwilgociową, izolację termiczną (wygłuszającą), układali również taśmę dylatacyjną przyścienną oraz  akustyczną.

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 pozwoliła na ukazanie młodzieży, że każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał do odkrywania swoich talentów i  pasji. To ciężka praca, która nie tylko kształci wiedzę i umiejętności, ale także rozwija zainteresowania, kompetencje społeczne, personalne i zawodowe, tak ważne w dzisiejszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Talent, pasje, kompetencje to coś, co nas wyróżnia i daje możliwości obrania właściwej drogi zawodowej, która jest jedną z ważniejszych dróg w życiu człowieka.

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i uczniom za pomoc w  przeprowadzeniu tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Dziękuję pracodawcom za umożliwienie realizacji wycieczek zawodoznawczych, za poświęcony czas. Gościom dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie inspirujących warsztatów oraz  pokazanie młodzieży, jak ważne są prawidłowe wybory edukacyjno – zawodowe. Uczniom z TZ i ZSZ bardzo dziękuję za pokazanie, że Wasza droga do kariery jest drogą poprzez nieustanne kształtowanie umiejętności zawodowych.

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go  obrobi i wartość mu wielką nadaje.” [Stanisław Staszic]

Doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

16 – 19.10.2017 r. w naszej szkole odbyły się działania zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery
„Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”

W dniach od 16 października do 19 października 2017 r. w naszej szkole odbędą się działania zorganizowane w ramach ogólnopolskiego Tygodnia  Kariery pod hasłem:   „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  jest  promowanie i wzmacnianie świadomości uczniów w obszarze doradztwa zawodowego.

 Harmonogram 

Rafa

13.10.2017 r. finał etapu szkolnego konkursu na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) w ramach programu Erasmus+.

Konkurs na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism”
etap szkolny

 

 

W dniu 13 października 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) w ramach programu Erasmus+. Udział w konkursie polegał na samodzielnym wykonaniu logo promującego projekt techniką komputerową z wykorzystaniem grafiki wektorowej.

Na etapie szkolnym spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wyróżniła dwie, których autorami są uczniowie: Łukasz Lach i Bartosz Żarkowski z kl. III TI

oraz Bartłomiej Nadworski z kl. II c LO.

Prace zostaną przesłane do Turcji i wezmą udział w konkursie międzynarodowym na  logo projektu. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie międzynarodowym nastąpi poprzez  głosowanie przedstawicieli państw partnerskich projektu.

Serdecznie dziękujemy uczniom za zainteresowanie konkursem i włożony wysiłek w  przygotowanie prac.

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

13.10.2017 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,

a nową bez ustanku zdobywa,

ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz

 

Dzień 14 października jest w Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom i  pracownikom szkoły za ich pracę.

W piątek 13 października, w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie ZSP  w  Chojnie spotkali się ze swoimi nauczycielami na uroczystej akademii. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Prowadzący Maciej Ogonowski powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich:  Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Pan Henryk Kaczmar, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Podziękowania i życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły złożyli uczniowie. W ich imieniu uczyniła to przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska. Wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków podkreślały złożone na ręce Pani Dyrektor kwiaty.

 

„Nasze umiejętności, nasze doświadczenia, nasza wiedza, nasz talent nie pozostają w  ukryciu, ale żyją w innych …” tymi słowami, podkreślającymi niezwykłość zawodu nauczyciela, zwróciła się do obecnych na uroczystości nauczycieli Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk. I tradycyjnie wyrazem uznania sukcesów i osiągnięć w pracy zawodowej były przyznane nagrody Dyrektora Szkoły, w tym roku – jak podkreśliła Pani Dyrektor – w  szczególności za wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, pozyskane fundusze unijne na realizację projektów, wyniki rekrutacji, realizację innowacji pedagogicznych, olbrzymią troskę za wizerunek szkoły. Zgromadzeni na sali uhonorowali nagrodzonych pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi brawami.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dyrektor przekazała informacje o otrzymanych życzeniach przysłanych na adres Dyrekcji ZSP przez instytucje, urzędy, organizacje współpracujące ze szkołą.

W przemówieniu, nawiązującym do obchodzonego święta, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka poddała rozważeniu m.in. takie kwestie, jak: etos zawodu nauczycielskiego oraz rolę nauczyciela – jako mistrza i przewodnika na drodze rozwoju intelektualnego i duchowego współczesnej młodzieży. Osobiste przemyślenia wspomagało cytowanie opinii i porad znawców tematu, jak np.: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a  uczy, nie żąda, a zapytuje”(Profesor Legowicz). Kończąc swoje wystąpienie, Pani  Sekretarz w imieniu swoim oraz Starosty i Zarządu Powiatu, skierowała do wszystkich pracowników szkoły słowa uznania oraz życzenia. Szczególnym tego wyrazem były przyznane nagrody za sukcesy w pracy zawodowej i zarządzanie szkołą, służące jej  rozwojowi, które otrzymała Dyrektor szkoły Adriana Salamończyk oraz nauczyciele Bianka Małysz – Lewandowska oraz Dorota Szwiec.

Poza Panią Sekretarz podziękowania i życzenia nauczycielom i pracownikom administracji i  obsługi złożyli również Członek Zarządu Powiatu Pan Henryk Kaczmar oraz  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Podczas Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, uczniowie klas pierwszych, poprzez ślubowanie na sztandar szkoły, oficjalnie włączeni zostali do społeczności szkolnej. Ceremonię ślubowania poprowadziła pani Karolina Kubowicz. Dbać o dobre imię szkoły, wzbogacać jej tradycję, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia, być wrażliwym na potrzeby innych, taką przysięgę składali pierwszoklasiści stając się pełnoprawnymi członkami szkoły. Symbolicznym gestem wyrażającym życzenia dobrego startu było wręczenie dla  pierwszoklasistów długopisów przez Panią Sekretarz Barbarę Rawecką.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor przedstawiła nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który został wybrany przez uczniów w wyborach powszechnych. Pani Dyrektor wyraziła radość z tego, że uczniowie wykorzystali swoje ustawowe prawo oraz  nadzieję, że dokonany wybór sprawi, iż uczniowie aktywnie włączać się będą w  podejmowane przez szkołę inicjatywy i działania. Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego został pan Leszek Lejman. Jednocześnie Pani Dyrektor wraz  z  przewodniczącą SU podziękowała pani Emilii Skrzypie, która przez ostatnie dwa lata pełniła tę funkcję.

Zwieńczeniem uroczystości był spektakl „Dajmy się zaskoczyć miłości…”, wystawiony przez szkolną grupę teatralną „Jeszcze chwila” w reżyserii Katarzyny Mickiewicz – Bindas. Przedstawienie inspirowane było tekstami A. Osieckiej i J. Przybory. Niepowtarzalna uroda tekstów i piosenek A. Osieckiej rozbudza w odbiorcach szczególną wrażliwość, dlatego też za przybliżanie twórczości tej niezwykłej polskiej poetki, szkolnej grupie teatralnej należą się szczególne podziękowania.

Dalszy przebieg uroczystego spotkania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i  zaproszonych gości miał miejsce w budynku internatu, gdzie dokonane zostało uroczyste otwarcie nowej biblioteki szkolnej. Przecięcia wstęgi dokonali Sekretarz i Członek Zarządu Powiatu. Dzięki udziałowi w ogólnopolskim projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, realizowanym pod patronatem MEN, księgozbiór biblioteki ZSP w Chojnie został wzbogacony o książki wartości 15000 zł, a dofinansowanie ze środków powiatu pozwoliło całkowicie zmienić i unowocześnić pomieszczenia biblioteczne.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły.

Niech w sercach uczestników tego niezwykle ważnego i pięknego dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów spotkania brzmią tony finałowej sceny spektaklu:

… tylko dajmy, dajmy, dajmy

zaskoczyć się radości

i nie wpuszczajmy

rozpaczy za nasz stół …

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

10.10.2017 r. uczestniczyliśmy w 15 edycji programu Święto Drzewa.

Święto Drzewa

 

W dniu 10 października 2017 roku uczestniczyliśmy w 15 edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja pod hasłem „Drzewo – Przyjaciel”, poświęconej niezliczonym korzyściom jakie dają nam drzewa.

Drzewa towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, dostarczając nam nieocenionych korzyści. Jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. W miastach oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, chronią przed hałasem i zwiększają wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od  ich obecności i stanu zdrowotnego zależy także jakość naszego życia.

Tego dnia – w ramach obchodów święta – uczniowie wraz z Panią wicedyrektor Agnieszką Bylewską posadzili na terenie naszej szkoły symboliczne drzewo. Odbył się również indywidualny konkurs plastyczny i fotograficzny, którego wyniki ogłoszone zostaną wkrótce.

„Przyjaźń to wielka wartość. Przyjaciele to ci, którzy stoją przy nas i są z nami w każdym momencie życia – dobrym i tym gorszym. Takie właśnie są dla nas drzewa. Karmią, wspomagają, ochraniają. Są niezastąpione w swojej przyjacielskiej roli. Pamiętajmy o tym sadząc i opiekując się drzewami tak, jak i one przez wieki o nas dbały” – mówi Jacek Bożek z  Klubu Gaja.

 

Organizator

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

9.10.2017 r. wyniki rekrutacji na staże zagraniczne w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”.

Wyniki rekrutacji na staże zagraniczne w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”.

 

 

Zakończył się nabór na staże zagraniczne w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”. Zakwalifikowani uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie z Technikum Zawodowego w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, odbędą 4-tygodniowe staże w przedsiębiorstwach na Węgrzech, Luksemburgu w Anglii i na Malcie.

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego w stażach w Luksemburgu i na Węgrzech udział wezmą uczniowie z Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk:

 

Luksemburg:

 1. Błażkiewicz Michał
 2. Miler Konrad
 3. Soluch Piotr
 4. Żarkowski Bartosz

 

Węgry:

 1. Chański Przemysław
 2. Kiepura Maciej

 

osoba rezerwowa: Bindas Dominik

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego w stażach w Anglii, na Malcie i na Węgrzech udział wezmą uczniowie z Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych:

 

Technik budownictwa

 1. Birger Grzegorz
 2. Dębowski Kacper
 3. Kaczmarczyk Dawid
 4. Kaszycki Piotr
 5. Kuzia Patryk
 6. Ogonowski Maciej
 7. Raszpla Adam
 8. Stypczyński Daniel

 

osoba rezerwowa: Walkiewicz Kacper

 

Technik hotelarstwa

 1. Borowiec Wiktoria
 2. Daśko Klaudia
 3. Kaczor Aneta
 4. Kupczak Milena
 5. Rumbuć Ida
 6. Urbańska Irmina

 

osoba rezerwowa: Matuszczyk Klaudia

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Jaz Aneta
 2. Jaz Justyna
 3. Kaweńska Patrycja
 4. Orszulak Anita
 5. Szpilska Emilia
 6. Tyrka Daria

 

osoba rezerwowa: Barwiak Katarzyna

 

 

Rafa

6.10.2017 r. odbyły się otrzęsiny klasy I bd LO.

Otrzęsiny klasy 1 bd LO

 

W dniu 6 października 2017 r. klasa 3 bd zorganizowała nam otrzęsiny. O godzinie 17.00 zebraliśmy się pod szkołą i razem z wychowawczynią p. Agnieszką Pawlaczyk udaliśmy się do miejsca zaznaczonego na mapie, którą otrzymaliśmy wcześniej od starszych kolegów i koleżanek.

Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że aby wejść do sali, musimy zamiauczeć. Byliśmy lekko przestraszeni, gdyż nie wiedzieliśmy, co nas w środku czeka. Po wydaniu głośnego odgłosu miauczenia, drzwi otworzyły nam dziewczyny w strojach diablic. Narysowały nam wąsy, na środku czoła napisały „KOT’’ i wpuściły nas do środka. Pierwszym zadaniem, które musieliśmy wykonać, było wypicie mleka z ostrymi przyprawami i zjedzenie cebuli posmarowanej czekoladą. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy i  usiedliśmy w rzędzie pod ścianą. Każda z drużyn miała do wykonania wiele konkurencji, w  tym wypicie mleka z miski, jak przystało na prawdziwego kota, oraz zjedzenie jabłka wiszącego na sznurku bez użycia rąk. W konkurencjach tych najlepsi byli Bartek i Miłosz.

 

 

Najgorszą jednak konkurencją było zjedzenie kisielu z dużą ilością cynamonu. Osoby, które karmiły nieszczęsnych wybrańców, miały zawiązane chusty na oczach, co utrudniało wykonanie polecenia. Trudnym okazał się również quiz o szkole. Pytania dotyczyły samego budynku, uczniów oraz nauczycieli.

Konkurencją, która zapadła nam w pamięci, było „golenie’’ balonów posmarowanych pianką do golenia. W czasie wykonywania tego zadania, jedna z „diablic’’ przekłuła nam balony, które były w środku wypełnione confetti.

Po konkurencjach nadszedł czas na ślubowanie. Musieliśmy uklęknąć, podnieść dwa palce do góry i miauczeć – jak na kota przystało.

Spotkanie to pomogło nam zintegrować się i pokazało, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych do zrobienia. Całą tę przygodę będziemy wspominać z uśmiechem na twarzy jeszcze przez długi czas.

 

„koty” z I bd LO

Natalia Bylewska i Kaja Nowak

Rafa

5 – 7.10.2017 r. członkinie Klubu Europejskiego Douzelage wzięły udział w zorganizowanym w Danii seminarium pt. „Non – formal learning – the Danish model”.

Seminarium w Danii „Non-formal learning – the Danish model”

 

W dniach 5 – 7 października 2017 roku członkinie Klubu Europejskiego Douzelage wzięły udział w seminarium „Non – formal learning – the Danish model” ( Nauczanie pozaformalne – model duński). Wyjazd zorganizowany był przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz  Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage z Holandii, Estonii, Łotwy i Słowenii. Wyjazd miał na celu zapoznanie uczestników seminarium ze strukturą systemu edukacji w duńskich szkołach oraz prezentację niekonwencjonalnych sposobów nauczania i spędzania czasu wolnego w placówkach edukacyjnych.

Pobyt rozpoczął się prezentacją Youth School of Holstebro (Młodzieżowej Szkoły w  Holstebro), przedstawioną przez dyrektora placówki Mr. Sorena Hinrichsen’a, który zapoznał gości z działalnością placówki, jej ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz edukacyjnych.

Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w proponowanych przez  szkołę aktywnościach fizycznych: spływ kajakowy, jazda rowerami górskimi czy wspinaczka po drzewach. Mimo złych warunków pogodowych wszyscy chętnie brali udział w oferowanych atrakcjach. Zwieńczeniem wysiłków był wspólny obiad, przygotowany nad ogniskiem. Ostatnim działaniem tego dnia było przygotowanie przez młodzież kolacji we współpracy z duńskim kucharzem. Uczniowie wykazali się talentem kulinarnym oraz nieprzeciętnym wyczuciem smaku. Zaserwowane przez nich dania zakończyły pełen emocjonujących przeżyć dzień.

Piątek uczestnicy rozpoczęli zwiedzaniem UCH – Education Center Holstebro – ( Centrum Edukacji w  Holstebro). Spacer po obszernym obiekcie oraz możliwość obserwacji przebiegu zajęć w duńskiej szkole, pochłonęły znaczną część dnia. Uczniowie zostali wdrożeni w ofertę edukacyjną oraz  rekreacyjną szkoły, która kształci uczniów w kierunkach technicznych i zawodowych, oferując szeroki wybór zawodów. Zaskoczeniem dla zwiedzających szkołę była możliwość sprzedaży na  terenie placówki wytworzonych przez uczniów towarów oraz prowadzenie sklepików szkolnych.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie City Gardens of Holstebro ( Miejskie ogrody w centrum Holstebro) oraz Youth Center of Culture and Street Art ( Młodzieżowe Centrum Kultury), przekształcone ze starej masarni oraz całkowicie zagospodarowane przez miejscową młodzież.

Odbyło się również spotkanie w Volonteer Centre of Holstebro ( Centrum Wolontariuszy), prowadzonym przez Mrs. Anne Lise Holst Jensen. Ideą organizacji jest wspieranie stowarzyszeń zaangażowanych w pomoc społeczną, udostępnianie im miejsca spotkań oraz  organizacja osób chętnych do pomocy. Volonteer Centre służy pomocą prawną oraz  zrzesza wszystkie stowarzyszenia chętne do współpracy na terenie Holstebro.

Ostatni dzień wyjazdu dał szansę uczestnikom seminariów do zapoznania się  z  Lomborg School of Gymnastics and Sports ( Szkołą Sportu i Gimnastyki), która skupia się głównie na kształceniu postaw młodzieży oraz przygotowaniu ich życia pozaszkolnego, poprzez m.in. organizację zajęć pozalekcyjnych.

W sobotnie popołudnie odbyła się wycieczka po zachodnim wybrzeżu Danii oraz wizyta w  nadmorskim muzeum Sct. George.

Udział w seminarium „Non – formal learning – the Danish model” zaowocował świeżym spojrzeniem uczniów na możliwości, jakie może dawać inne podejście do edukacji młodzieży. Zorganizowane zajęcia pozwoliły na nabycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz  poznanie kultury duńskiej i systemu edukacji.

 

Członkinie Klubu Europejskiego Douzelage

Kornelia Gil, kl. 3 bd LO

Julia Zbaradzka, kl. 3 bd LO

Rafa

5.10.2017 r. odbyły się warsztaty integracyjne.

Warsztaty integracyjne w internacie

 

Przyjaciel to ktoś, kto rozumie Twoją przeszłość,

wierzy w Twoją przyszłość

i akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś.

[Fryderyk Nietzsche]

 

Nieodzownym elementem integracji w grupie jest stworzenie prawidłowego klimatu w  grupie rówieśniczej. Proces integracyjny jest procesem długotrwałym, dającym grupie szansę nabycia przydatnych umiejętności interpersonalnych, asertywności i rozwiązywania konfliktów.

W dniu 5 października 2017 r. zostały przeprowadzone pierwsze działania integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie. Psycholog szkolny pani Eliza Adurowicz oraz kierownik internatu pani Dorota Szwiec zorganizowały w internacie naszej szkoły warsztaty integracyjne. Celem warsztatów było rozbudzenie u uczniów poczucia tolerancji, zrozumienia i empatii, oraz rozwijanie postawy szacunku dla kolegów, a także rozwijanie umiejętności prawidłowej współpracy z innymi.

Warsztaty poprzedzone były prezentacją multimedialną nt: „Właściwego kreowania wizerunku w mediach społecznościowych”. Psycholog szkolny pani Eliza Adurowicz zaznaczyła, że w tym przypadku należy kierować się ogromnym rozsądkiem i rozwagą.

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość pozbycia się własnej nieśmiałości poprzez indywidualną autoprezentację, polegającą na przedstawieniu swoich dobrych cech według kolejności pierwszych liter imienia.

Integracja to sposób na zgrany zespół, to akceptacja każdego takim, jakim jest, dlatego tak ważne jest, aby nikogo nie zmuszać do integrowania się. Tym bardziej cieszy fakt, że uczniowie mieszkający w internacie dobrowolnie uczestniczyli w tym procesie. Rolą internatu jest również to, aby proces integracyjny trwał dalej i był kontynuowany przez organizowanie różnych działań i imprez w ciągu całego roku szkolnego.

Kolejnym etapem warsztatów była gra zespołowa „Mafia”, która charakteryzuje się ogromną elastycznością zasad, dzięki którym uczestnicy mogą rozwijać umiejętności współpracy w grupie, umiejętność obserwacji i analizy zachowań, wyciągania wniosków, a także odczytywania sygnałów niewerbalnych i mowy ciała.

Na zakończenie warsztatów każdy uczeń miał za zadanie wypisać na kartce papieru cechy dobrego kolegi/koleżanki, które według niego są najważniejsze. Celem tego zadania było tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie.

Radość, wspólnie spędzony czas, to podstawa do budowania prawidłowych relacji w grupie oraz poznanie siebie nawzajem. Tworzenie atmosfery zbudowanej na poczuciu bezpieczeństwa to nasz cel, który osiągamy poprzez organizację takich działań – jak powyższe warsztaty.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, wspólną zabawę i ogromny wkład w integrację grupy. Niech czas spędzony w internacie będzie czasem owocnej nauki, czasem, który pozwala na rozwijanie swoich pasji i talentów.

 

mgr Eliza Adurowicz

mgr Dorota Szwiec

Rafa

3.10.2017 r. wzięliśmy udział w warsztatach czytelniczych z cyklu „Książka ma głos, czyli sztuka czytania”.

Warsztaty czytelnicze „Książka ma głos, czyli sztuka czytania”

 

W dniu 3 października po raz kolejny wzięliśmy udział w warsztatach czytelniczych z  cyklu „Książka ma głos, czyli sztuka czytania”. Tym razem – pod hasłem I Ty możesz zostać Conradem. Warsztaty odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a prowadzone są przez pana Stanisława Heropolitańskiego, znanego szczecińskiego dziennikarza, lektora, a  obecnie pracownika Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej bd LO wraz z opiekunem p. mgr G. Lasowską.

Celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności głośnego czytania tekstu ze zrozumieniem, właściwą interpretacją i dykcją. Młodzież głośno czytała wybrane fragmenty książki „Tajfun” Josepha Conrada, prowadzący nagrywał ich czytanie na dyktafon cyfrowy, a następnie dokonywał analizy. Nawiązując do czytanego tekstu p. Heropolitański, przekazał uczestnikom cenne rady dotyczące dbania o głos, jak czytać, aby nas słuchano, jak poradzić sobie z tremą, jak właściwie oddychać czytając, jak czytać ze zrozumieniem, oraz omówił techniki czytania przez lektorów i przykłady tego, co dzisiejsza technika potrafi zrobić z  głosem lektora.

Warsztaty są częścią projektu „Podążać za marzeniem”, którego celem jest popularyzacja twórczości i biografii angielskiego pisarza o światowej sławie Josepha Conrada, z  pochodzenia Polaka – Józefa Konrada Korzeniowskiego. Joseph Conrad – Korzeniowski został uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uznany za Patrona Roku 2017.

Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą uczyć się głośnego czytania i robić to dobrze.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

2.10.2017 r. odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Chojnie.

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Chojnie

W dniu 2 października 2017 r. w ZSP w Chojnie, odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 469 uczniów.
Zanim doszło do ich przeprowadzenia, zgodnie z ordynacja wyborczą, z każdej klasy, należało wytypować kandydatów, którym mógł być każdy nauczyciel pracujący w ZSP w Chojnie.

Spośród dwóch kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na jedną osobę. Wybory przeprowadziła Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodnicząca: Justyna Leszczyńska
Zastępca przewodniczącego: Kinga Hrycaj
Członkowie: Julia Sawicka, Maciej Ogonowski

Nad przebiegiem wyborów czuwali opiekun SU Pani mgr Emilia Skrzypa oraz Pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym został Pan Leszek Lejman zdobywając 266 głosów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

 

Opiekun SU- mgr Emilia Skrzypa

Rafa

30.09.2017 r. sześcioosobowa drużyna naszej szkoły wzięła udział w sztafetowym „Biegu Erasmusa” w Warszawie.

Bieg Erasmusa 30 km na 30 – lecie programu Erasmus+

W sobotę, 30 września 2017 r., w Parku Szymańskiego w Warszawie sześcioosobowa drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięła udział w sztafetowym „Biegu Erasmusa” z okazji 30 – lecia programu Erasmus+ oraz w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
Celem imprezy było uczczenie 30 rocznicy uruchomienia europejskiego programu Erasmus, wsparcie projektu WalkCamp, realizowanego przez Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej oraz międzynarodowa integracja z uczestnikami i byłymi uczestnikami programu Erasmus+.

  

Na starcie Biegu stanęło 35 drużyn liczących po sześć osób. Trasę tworzyła pętla o długości 2,5 km prowadząca parkowymi alejkami. Każdy z 6 członków sztafety miał do pokonania dwie pętle, czyli 5 km.

Pierwsze miejsce zajęła „Drużyna A” z czasem 02:04:56. Drugie miejsce wywalczyła drużyna „Polski Komitet Olimpijski” z czasem 02:09:28, w której wystąpili m. in. Jan Marchewka – mistrz Polski z 1988 roku w biegu na 10000 m, Dariusz Wieczorek – dwukrotny brązowy medalista mistrzostw kraju w biegu maratońskim ( 1999, 2000) oraz Janusz Bukowski – laureat nagrody Fair Play przyznawanej przez PKOL.
Sztafeta naszej szkoły w składzie mgr Agnieszka Jabłońska, Paulina Karpicka ( kl. 1c LO), Justyna Jaz ( kl. 3 TŻ), Rafał Kowal ( kl. 4 TI), Dominika Grącka ( kl. 1d LO), Aneta Jaz ( kl. 3 TŻ) z czasem 02:29:17 zajęła świetne 8 miejsce na 35 drużyn.

Pogoda dopisała, więc pozostały czas wykorzystaliśmy na spacer po Starym Mieście i podziwianie zabytków Warszawy.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

30.09.2017 r. uczniowie z Grupy WOPR wzięli udział w Rodzinnym Pikniku Lotniczym.

PIKNIK RODZINNY STRATUS

 

W dniu 30.09.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w Rodzinnym Pikniku Lotniczym, zorganizowanym przez stowarzyszenie STRATUS CHOJNA.

Nasi ratownicy zachęcali społeczność lokalną do niesienia pomocy innym. Demonstrowali na fantomach, jak można pomóc osobie nieprzytomnej nieoddychającej. Sprawdzali się  w  tym zarówno dorośli, jak i dzieci.

Uczniowie tłumaczyli jak należy zachować się nad wodą, jak udzielić tam pierwszej pomocy. Zapoznawali wszystkich zainteresowanych z obsługą sprzętu ratowniczego.

Dla najmłodszych przygotowano grę edukacyjną, mającą na celu zapoznanie ze znakami występującymi na kąpieliskach.

Cały pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Oby więcej takich wydarzeń, bo  w  dzisiejszych czasach to bardzo ważne, abyśmy znali podstawy udzielania pierwszej pomocy.

 

Wiktoria Liput, kl. II abd LO

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa Rafa

28.09.2017 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z p. Agnieszką Frączek.

Spotkanie autorskie z p. Agnieszką Frączek

 

W dniu 28 września 2017 r., w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. Zaproszonym gościem była p. Agnieszka Frączek, która jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w dziedzinie leksykologii i leksykografii. Jest autorką kilkudziesięciu prac z  dziedziny językoznawstwa.

W swoich książkach popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jest również autorką poezji dziecięcej, której pisanie sprawia jej największą przyjemność. Jako pisarka literatury dziecięcej, jest mistrzynią humoru i dowcipnych porównań. Stworzyła całą serię książek logopedycznych.

Pani A. Frączek w zabawny sposób omawiała najczęściej popełniane błędy językowe, przytaczając przykłady z życia codziennego, nawiązując do motta spotkania Byk jak byk, nie  całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych.

 

 

Zebrani mieli możliwość nabycia książek autorki wraz z autografem. Uwieńczeniem mile spędzonych chwil były pamiątkowe fotografie z zaproszonym gościem.

 

mgr Hanna Leszczyńska

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

27.09.2017 r. zajęliśmy II miejsce w Powiatowej Licealiadzie Lekkoatletycznej.

Powiatowa Licealiada Lekkoatletyczna

W dniu 27.09.2017 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada Lekkoatletyczna. Uczniowie startowali w następujących dyscyplinach:
– Bieg na 100 m,
– Bieg na 400 m,
– Bieg na 1500 m,
– Pchnięcie kulą,
– Skok w dal,
– Sztafeta 4×100 m.

 

Reprezentacja chłopców:
1. Gaj Kacper – 100 m, sztafeta
2. Szkolnicki Tomasz – 100 m, sztafeta
3. Mader Eryk – 400 m, sztafeta
4. Smalarz Szymon – 400 m
5. Hadała Wiktor – 1500 m
6. Piąter Oskar – 1500 m
7. Kusiak Michał – pchnięcie kulą
8. Olszowiak Hubert – pchnięcie kulą
9. Budynkiewicz Maciej – skok w dal
10. Rząd Paweł – skok w dal

Reprezentacja dziewcząt:
1. Karpicka Monika – 100 m, sztafeta
2. Szpek wiktoria – 100 m
3. Lizurej Aleksandra – 400 m, sztafeta
4. Grącka Dominika – 400 m
5. Jaz Justyna – 800 m
6. Jaz Justyna – 800 m
7. Matusiak Patrycja – skok w dal, sztafeta
8. Gajewska Dominika – skok w dal, sztafeta
9. Michałek Nikola – pchnięcie kulą
10. Kopek Pamela – pchnięcie kulą

Po zaciętej walce nasza szkoła zdobyła II miejsce.
Najlepsze wyniki:
Madera Eryk I miejsce w biegu na 400 m.
Szkolnicki Tomasz I miejsce w biegu na 100 m.
Kusiak Michał i Olszowiak Hubert I miejsce w pchnięciu kulą.

Opiekun zespołu:
mgr Lilla Kość
mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

26.09.2017 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków.

Europejski Dzień Języków  – 26.09.2017 r.

 

Żyjemy w wielokulturowej i wielojęzycznej Europie i jesteśmy jej integralną częścią, dlatego włączając się w obchodzony od 2001 roku Europejski Dzień Języków, zorganizowano w naszej szkole atrakcje dla świętowania różnorodności językowej. Już od rana rozdawane były ulotki, z których uczniowie mogli się dowiedzieć o samej idei Europejskiego Dnia Języków oraz wydarzeń z nim związanych w ZSP.

 

Od rana 26 września 2017 r. reprezentanci wszystkich klas brali udział w konkursie wiedzy. Ich zadanie polegało na odnalezieniu flag krajów w odpowiedniej kolejności, odpowiedzenie na umieszczone przy nich pytanie i na końcu ułożenie hasła z liter znajdujących się  przy  prawidłowych odpowiedziach. Trzy zespoły, tj. kl. 2 HŻ, 1 ac i 3 HŻ poradziły sobie z wyzwaniem bezbłędnie, a najszybsza okazała się klasa 2 HŻ i to ona zwyciężyła w  konkursie. Kolejnym zadaniem dla klas było ubranie się w kolor flagi wyznaczonego kraju. Większość uczniów wykazała się sumienności w realizacji przydzielonego zadania, a  najbardziej zaangażowała się klasa 2 bd, w której było najwięcej przebranych uczniów.

Europejski Dzień Języków to nie tylko konkurencje dla klas, również indywidualni uczniowie mieli szansę na nagrody. Podczas długiej przerwy na korytarzu w budynku nr 1 odbył się quiz o językach, w którym mógł wziąć udział każdy uczeń. Quiz był przygotowany za pomocą aplikacji Kahoot, która pozwala na wzięcie udziału dużej ilości osób i gdzie nie liczy się tylko wiedza, ale i refleks. Uczniowie dobrze się bawili odpowiadając na pytania o językach, a  największą wiedzą wykazał się duet z klasy 4 TH – Dawid Sowiński i Oskar Żugaj. Quiz składał się z pytań na podstawie ciekawostek językowych porozwieszanych od rana w szkole.

 

Oprócz ciekawostek, elementem wystroju wnętrz szkolnych były plakaty na temat „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”, przygotowane przez uczniów na zajęciach. Plakaty wraz z  flagami i bannerem nad drzwiami wejściowymi, pozwoliły odczuć atmosferę inności, święta oraz wzmocnić świadomość językową uczniów.

Obchody Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole okazały się udane, pozwoliły uczniom w dobrej atmosferze zabawy uświadomić sobie bogactwo językowe świata i naszą, lokalną w nim cegiełkę. Do zobaczenia już za rok!

mgr Leszek Lejman

 

Rafa Rafa

25.09.2017 r. obchodziliśmy „Dzień Budowlańca”.

„DZIEŃ BUDOWLAŃCA”

 

W dniu 25 września 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Budowlańca”. Naszym celem było pokazanie społeczności szkolnej jak wyglądają zajęcia na pracowniach budowlanych, w jakich szkoleniach biorą udział uczniowie klas budowlanych oraz w jakich konkursach młodzież może się wykazać swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

W związku z obchodami została zorganizowana wystawa, przedstawiająca dokumentację fotograficzną ze szkoleń przeprowadzonych na pracowniach szkolnych, z konkursów oraz  wystawiono projekt domu wraz z makietą, wykonany przez uczniów na zajęciach Koła Budowlanego.

Na pracowni murarsko – tynkarskiej młodzież mogła się wykazać umiejętnościami docinania cegieł i murowania.

 

Ciekawostką tego dnia był pokaz maszyn budowlanych wykonanych przez ucznia klasy III  TB z klocków lego w odpowiedniej skali.

mgr Joanna Rogacewicz

Rafa

22.09.2017 r. odbył się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”.

XVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA „HERBERTIADA”

 

Po raz osiemnasty, 22 września 2017 r., odbył się konkurs recytatorski, który jest  częścią Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” w  Kołobrzegu. Przegląd jest świętem „Księcia Poetów” – jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku, dwukrotnie nominowanego do literackiej Nagrody Nobla. To  jedyne cykliczne wydarzenie kulturalne w Polsce, którego najważniejszym celem jest  rozpowszechnianie wiedzy o osobie i dorobku twórczym Zbigniewa Herberta.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się  w  Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta. Uczestnicy ubiegają się o tytuł laureata Grand Prix oraz o nagrody ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naszą szkołę – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – reprezentowali w tym przeglądzie: Szymon Boruciński i Jacek Ceglarek z kl. III bd LO. Młodych artystów oceniało jury w  składzie: Andrzej Mastalerz – aktor Teatru Polskiego w Warszawie, Kazimierz Nowosielski – prof. Uniwersytetu Gdańskiego i Helena Elert – polonistka z Kołobrzegu.

Tym razem wróciliśmy bez sukcesów, ale z nowymi doświadczeniami i planami na przyszły rok.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

21.09.2017 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

Stypendium Rady Powiatu w Gryfinie

 

W dniu 21 września 2017 r., podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie, pięcioro uczniów naszej szkoły odebrało stypendia za szczególne wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017. Dyplomy i listy gratulacyjne wręczyli przewodniczący Rady Powiaty p. Roman Michalski wraz z wiceprzewodniczącymi p. Mariuszem Adamskim i  p.  Piotrem Bugajskim podkreślając, że stypendia i nagrody są dodatkową motywacją w osiąganiu sukcesów i nagrodą za pracowitość, wytrwałość i wiarę we własne możliwości. Podziękował również rodzicom i nauczycielom, że każdego dnia wspierają pasje i pomagają realizować marzenia.

Stypendium Rady Powiatu otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie: Ida Rumbuć, uczennica kl. III Technikum Hotelarskiego oraz Kornelia Gil, Aleksandra Pieloszczyk, Julia Zbaradzka i Wiktor Hadała – uczniowie kl. III Liceum Ogólnokształcącego.

Stypendystom gratulujemy otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

20.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

20 września 2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu. W głosowaniu wzięło udział 29 uczniów obecnych w tym dniu w internacie.

 

Do wyborów wytypowano sześciu kandydatów. Przed rozpoczęciem głosowania jeden z  kandydatów wycofał się. Wyborcy mogli głosować na trzech spośród pięciu kandydatów.

Komisja Skrutacyjna, w składzie: Hubert Kałuża, Jakub Majer i Mateusz Jaworski, po  przeliczeniu wszystkich głosów ogłosiła wyniki wyborów.

 

Do Samorządu Internatu w roku szkolnym 2017/2018 wybrani zostali większością głosów uczniowie:

 1. Dominik Balbuza – 24 głosy,
 2. Ernest Kujałowicz – 20 głosów,
 3. Sara Grabczak – 16 głosów.

 

mgr Monika Mucha

Rafa

20 – 24.09.2017 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „A World Without Violence”.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES ” A WORLD WITHOUT VIOLENCE”

W dniach 20 – 24 września 2017 r. uczniowie związani ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, wraz z panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „A World Without Violence”, który w bieżącym roku odbywał się w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu. Słyszałam o spotkaniach młodych w Krakowie i bardzo się ucieszyłam, że tym razem dane mi było uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Po ośmiogodzinnej podróży autokarem i zakwaterowaniu w hotelu akademickim „Piast”, wyruszyliśmy na zwiedzanie Krakowa. Byliśmy między innymi na Wawelu, na Starym Rynku, w  kościele na Skałce, gdzie spoczywają prochy sławnych Polaków.

Niestety, pogoda nie dopisała, ponieważ słońce nie pokazało nam się ani razu, ale nie traciliśmy pogody ducha. Tym bardziej, że Kraków to naprawdę fascynujące miasto, nawet, jeśli na  Brackiej pada deszcz. Do hotelu akademickiego wróciliśmy dopiero na kolację. Wówczas też mieliśmy okazję zacząć się integrować z młodzieżą z różnych krajów europejskich: Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Niemiec i Włoch.

Następnego dnia mieliśmy spotkanie w Wieliczce z niesamowitą Ritą Prigmore, narodowości Sinti, która jako dziecko przeżyła nazistowskie eksperymenty medyczne w Auschwitz. Na sali, w  której odbywało się spotkanie, było około 500 młodych osób z różnych państw – wszyscy wpatrzeni w starszą kobietę, która dzielnie mówiła o tym, jak ważnym jest rozmawianie o historii i jak przykro jej, gdy ktoś – zwłaszcza politycy – każe przestać. Pani Rita wywodzi się  z  uzdolnionej rodziny. Jej ojciec grał na skrzypcach, zaś matka była tancerką. Jej historia wstrząsnęła wszystkimi obecnymi, a cisza świadczyła o wzruszeniu młodzieży i szacunku wobec mówiącej. Rita miała siostrę bliźniaczkę, co podwajało okropność jej przeszłości, ponieważ trafiła pod ‚opiekę’ doktora Josefa Mengele, którego znamy pod pseudonimem ,,Anioła Śmierci”, nadanym przez więźniów Auschwitz. Matka Rity nie miała prawa widzieć się z córkami, na  których były przeprowadzane okrutne eksperymenty. Siostra pani Rity zmarła, a okoliczności jej śmierci nigdy nie zostały wyjaśnione. W swoim wystąpieniu pani Prigmore w szczególny sposób podkreślała znaczenie przebaczenia, jako decydującego wyboru, który pozwala przerwać spiralę nienawiści i przemocy. „Tylko przebaczenie może przezwyciężyć cierpienie – mówiła – Tylko przebaczenie buduje przyszłość. Nienawiść musi pozostać w przeszłości. Przyszłość można budować tylko wtedy, gdy rozumie się innych. Nigdy nie zdołacie niczego zbudować na  nienawiści.” Historia i niezwykła postawa pani Rity bardzo mnie wzruszyły. Czułam ogromne współczucie, miałam ochotę wstać i objąć ją, wesprzeć, zabrać choć trochę bólu wspomnień.

Wielokrotnie pytana skąd bierze siłę na opowiadanie o swojej przeszłości odpowiedziała, że  przebaczyła. Nie zapomniała, ale przebaczyła.

Na wypowiedź pani Rity młodzież zareagowała brawami na stojąco. Nikt nie mówił. Opowieść była zbyt poruszająca, a postawa tej niezwykłej osoby powinna być wzorem dla wielu osób.
Powinniśmy mówić stanowcze NIE wojnie, ponieważ jest to brama do piekła, którą otwieramy przy jej pomocy.
Podczas wspólnej modlitwy o pokój na świecie, zapaliło się zbyt dużo świeczek symbolizujących kraje obecnie dotknięte nieszczęściem wojny.
W czwartkowy, deszczowy wieczór, uczestnicy spotkania pojechali na Campus Misericordiae, w  miejsce, w którym papież Franciszek na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w 2016 roku wzywał młodych, by byli w świecie świadkami miłosierdzia. W tym miejscu, przy  pamiątkowej bramie miłosierdzia, w obecności kardynała Dziwisza, emerytowanego arcybiskupa Krakowa, został posadzony dąb. „Zanieście iskrę miłosierdzia do krajów, z których pochodzicie” – mówił kardynał Dziwisz.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau. Było to  bardzo mocne doznanie, szczególnie dla tych, którzy byli tam, tak jak ja, po raz pierwszy. Obrazy z Auschwitz zostaną ze mną do końca życia. Część mnie chciała po prostu opuścić to  przykre, pełne bólu miejsce. Przewodnik niezwykle sugestywnie wprowadził nas do tamtych czasów, przekazał nam wiedzę, której niektórzy nie posiadali. Bardzo trudno było przechodzić tymi samymi korytarzami, którymi szli kiedyś więźniowie. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci widokiem włosów, butów, walizek, lecz największy szok wywołała ekspozycja z ubrankami dla  dzieci, która uświadomiła nam, że okrucieństwo Holocaustu dotknęło również tak niewinne istoty.
Z Auschwitz udaliśmy się do Birkenau. Tutaj ponad 500 młodych Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Węgrów, Rumunów, Czechów i Słowaków przeszło w milczeniu wzdłuż torów obozu zagłady. Na zakończenie dnia spędzonego w Auschwitz oraz ceremonii w Birkenau młodzi zaapelowali o świat bez przemocy, wojny, rasizmu i obojętności oraz złożyli wieńce pod  tablicami w języku żydowskim, romskim oraz rosyjskim, w hołdzie tysiącom więźniów, którzy zostali zamordowani z powodu nienawiści rasowej oraz horroru wojny.

Ostatniego dnia, zaraz po śniadaniu, wróciliśmy do Wieliczki, gdzie mieliśmy warsztaty, podczas których wypowiadaliśmy się na temat osobistych spostrzeżeń związanych z opowieścią pani Rity i wizytą w Auschwitz – Birkenau. Młodzież wypowiadała się w niezwykle emocjonalny sposób, jednakże wszyscy doszliśmy do wspólnego wniosku – niezależnie od tego, z którego kraju pochodzimy, powinniśmy zaangażować się w budowanie świata bez przemocy i pokojowy bunt wobec obojętności i niesprawiedliwości.
Nasz pobyt w Wieliczce zakończyliśmy ekumeniczną, międzynarodową Mszą Świętą. Zaraz po  niej spotkała nas fantastyczna niespodzianka – jako jedyna grupa, w prezencie od burmistrza Wieliczki, dostaliśmy bilety do kopalni soli! Kopalnia zrobiła na mnie ogromne wrażenie, szczególnie wykuta w solnej ścianie płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy. Przewodnik opowiadał nam o historii miejsca, jak i o legendach związanych z kopalnią, które bardzo mi się spodobały. Najbardziej jednak przypadły mi do gustu podziemne jeziora, które były po prostu piękne.
Pobyt w Krakowie, Wieliczce, Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau, czy  kopalni soli pozostawił niesamowite wrażenia i silne emocje. Jestem pewna, że obrazy i  słowa, zapamiętane z tych dni, zostaną we mnie na zawsze.

Julia, kl. III TH

Rafa

20.09.2017 r. uczniowie klasy II c LO i III c LO realizowali zajęcia dydaktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Inauguracja szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych

 

W dniu 20 września 2017 r. miała miejsce inauguracja szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W tym dniu uczniowie klas III c LO oraz II c LO uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Zajęcia te realizowane są cyklicznie, w ramach współpracy zawartej pomiędzy szkołą, a  jednostką wojskową. Novum prowadzonych od września zajęć polega na tym, że uczniowie klasy II c LO zostali objęci patronatem przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jako jedna z  trzech szkół w województwie zachodniopomorskim, realizują pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych.

Po zakończeniu cyklu szkolenia absolwent będzie miał prawo do m.in.:

– odbycia skróconego, wojskowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

– pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

– przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach;

– stałych konsultacji Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do  służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Zajęcia wrześniowe odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć, opracowanym przez  MON, do programu nauczania edukacji wojskowej. Pierwszym realizowanym tego  dnia zagadnieniem była musztra indywidualna, w trakcie której uczniowie ćwiczyli umiejętności oddawania honorów w miejscu i w marszu, organizowanie zbiórek oraz  w  ramach musztry zespołowej przemarsze, przeformowania w kolumnę czwórkową, przejście do dwuszeregu. Następnie zaprezentowany został sprzęt służący do ochrony przed  bronią masowego rażenia, w tym maska przeciwgazowa MP – 5, kombinezon OP – 1 oraz sposoby prawidłowego posługiwania się nimi. Zaprezentowane zostało także  wyposażenie indywidualne żołnierza, w postaci indywidualnego pakietu medycznego oraz racja żywnościowa, wydawana żołnierzom w sytuacji braku możliwości zapewnienia ciepłego posiłku. Ostatnim realizowanym tego dnia zagadnieniem było przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP.

Omówione zostały przez instruktora wszystkie wymagane na sprawdzianie konkurencje, z  rozbiciem na płeć oraz wymagania na poszczególne oceny.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

19.09.2017 r. uczniowie klasy III bd LO uczestniczyli w „XVII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki”.

XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

 

W dniach 18 – 23 września 2017 r. w Szczecinie i Koszalinie został zorganizowany XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. W ramach festiwalu, na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych obu miast, odbywały się wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy i  ćwiczenia z różnych nauk.

Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy oraz  zaprezentowanie osiągnięć naukowców regionu. Festiwalowe spotkania są  przygotowywane z myślą o różnych grupach uczestników, przede wszystkim jednak, z  myślą o młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W jednym z takich spotkań uczestniczyli uczniowie klasy III bd Liceum Ogólnokształcącego.

Wydział Matematyczno – Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przygotował dla  miłośników fizyki i matematyki wykłady z doświadczeniami.

 

Uczniowie naszej szkoły wysłuchali dwóch wykładów z doświadczeniami: Niewymierna muzyka ( wykład prowadził dr Marcin Olszewski) i Mikrofizyka wody ( prowadzący – dr  Waldemar Staroń).

Opiekun

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

15.09.2017 r. uczniowie wzięli udział w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt

 

W dniu 15 września 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz kolejny wzięli udział w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

 

Celem udziału w targach było zapoznanie uczniów z ofertami kształcenia zawodowego w  Niemczech, w zawodach takich jak: mechatronik, asystent kierownika hotelu, ratownik medyczny, opiekun osób starszych oraz w zawodach rzemieślniczych.

Przedstawiono program kształcenia dualnego dla osób zainteresowanych nauką zawodu i  pracą w Niemczech. Proponowane były również różne kierunki kształcenia na studiach wyższych. Była to niepowtarzalna okazja, aby w jednym miejscu i w tym samym czasie zapoznać się z tak szeroką ofertą.

Przyszli absolwenci naszej szkoły mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z  przedstawicielami szkół i zakładów pracy w celu zdobycia informacji o możliwościach kształcenia w Niemczech, ofertach pracy i dalszej przyszłości zawodowej. Pomocą służył również tłumacz, który był do dyspozycji uczniów podczas tych targów.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży do aktywności i mobilności zawodowej na  rynku pracy oraz umiejętności takiego zaplanowania własnej kariery zawodowej, aby  osiągnąć sukces.

 

mgr Joanna Rogacewicz

 

Rafa

15.09. – 15.11.2017 r. zapraszamy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.

VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszenia on – line upływa 15.11.2017 r.

W związku z organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński po raz ósmy Międzynarodowym Konkursem Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl zapraszam do udziału i promowania projektu, którego celem jest  budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką, a sztuką fotografii. Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i  kulturę matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnicy za pośrednictwem strony www wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy ( tytułu), zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę ( zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.

Nagrody: Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi ambasadorowie otrzymują: nagrody, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy.

W roku 2017 Nagrody główne ( w obu grupach wiekowych) to laptopy Apple Mac Book ufundowane przez NASK. Pozostałe nagrody to tablety, czytniki e – booków, plecaki, książki, gadżety. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego przewodniczy Honorowemu Komitetowi Patronów, w skład którego wchodzą:

– Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Minister Edukacji Narodowej,

– Ministerstwo Cyfryzacji,

– Rzecznik Praw Dziecka,

– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

– Prezydent Miasta Szczecin,

– Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,

– Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego

– Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

Szczegółowe informacje, zgłoszenia, galerie laureatów 2010 – 2016 na stronie: www.mwo.usz.edu.pl

 

Przewodnicząca Jury Konkursu

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

 Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 

Rafa

12 – 15.09.2017 r. odbył się kiermasz podręczników.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz został przeprowadzony w dniach 12– 15 września 2017 r. w czytelni szkolnej. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki wyeksponowano w czytelni na specjalnie w tym celu przygotowanych stołach.Prowadzeniem kiermaszu zajmowały się panie bibliotekarki p.  H.  Leszczyńska oraz p. G. Lasowska.

Obrót używanymi podręcznikami z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie ze  strony uczniów i rodziców. Jest to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się  w  podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Bardzo cieszymy się, że  możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

W tym roku sprzedano 915 sztuk z 1020 zgromadzonych egzemplarzy.

 

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

Egzamin zawodowy 2018

Egzamin zawodowy 2018

 

Informacje ogólne dla uczniów

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2017/2018

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2019 roku

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2018 roku

 

 

Rafa

4.09.2017 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

Sapere aude ( Odważ się być mądrym)

Horacy

 

     Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, a więc nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również administracji i pracowników obsługi. Tego r oku nie 1 września, a 4 dnia tego miesiąca, tuż po godzinie 9:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

     Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, zgromadzonych na sali gimnastycznej powitał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Maciej Ogonowski. Uroczystość uświetnili swoją osobą: Starosta Powiatu Gryfińskiego Pan Wojciech Konarski, Ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Oficjalnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk. „Witam Was drodzy uczniowie, witam Was drodzy pracownicy ponownie i wierzę, że jesteście gotowi na wyzwania tego roku szkolnego, gotowi osiągać cele, do  których w tym roku w szczególności należy dbałość o jakość nauczania (…).Witam dzisiaj wszystkich z wielką radością i optymizmem, których źródłem są właśnie wyniki, wspaniałe wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, a także wszystkie sukcesy i osiągnięcia ubiegłego roku szkolnego”.

     Szczególnie ciepłe słowa i podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę, usłyszeli uczniowie stojący przed kolejnym etapem swojej edukacji, czyli pierwszoklasiści. Swoje przemówienie Pani Dyrektor zakończyła życzeniami, aby rok szkolny 2017/2018 był rokiem spokojnym, przyjaznym, pełnym sukcesów i jak najbardziej bezstresowym.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:

– klasa I bd LO kierunek matematyczno – ekonomiczny, biologiczno – chemiczny – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk,

– klasa I ac LO kierunek społeczno – wojskowy i ogólny – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk,

– klasa I BI TZ w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa – wychowawca: mgr  Kamila Góra,

– klasa I HŻ TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska,

– klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr Joanna Rogacewicz,

– klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia wielozawodowa i w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: – wychowawca: mgr Rafał Kaliciak.

     Po wystąpieniu Pani Dyrektor życzenia do uczniów i nauczycieli skierował Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, iż rozpoczynający się rok szkolny jest ważnym wydarzeniem w systemie oświaty, ponieważ rozpoczyna systematyczne, organizacyjne zmiany w edukacji, również ponadgimnazjalnej, otwiera nową historię szkół zawodowych. Pan Starosta podziękował nauczycielom i uczniom za  ubiegłoroczny wysiłek, który znalazł swoje odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych. Złożył gratulacje całemu gronu pedagogicznemu, za to, iż szkoła znalazła się  w gronie 3 szkół województwa zachodniopomorskiego, a 50 w całym kraju, wybranych do pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, mającego na celu wsparcie placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Na koniec swojego wystąpienia Pan Starosta złożył serdeczne gratulacje Pani Adrianie Salomończyk z okazji wygrania konkursu i kontynuacji pełnienia obowiązków Dyrektora ZSP w Chojnie.

Wrzesień wiąże się również z tragiczną dla naszego narodu rocznicą wybuchu II wojny światowej, dlatego też, zebrani na sali gimnastycznej uczcili pamięć wszystkich walczących o wolną Polskę. Uczestnicy wysłuchali okolicznościowego referatu. Uczniowie, wspominając walczących i poległych w czasie II wojny światowej, zaakcentowali ich niezłomną i  bohaterską postawę, która może być dla współczesnych drogowskazem w nauce i pracy.

Na koniec uroczystości życzenia, by wszystkie dni rozpoczynającego się roku szkolnego były miłe i owocne, złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska.

 

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. W tym dniu uczniowie klas pierwszych pisali test językowy i wychowawcy zapoznali ich ze szkołą.
Dla uczniów i nauczycieli rozpoczęcie nowego roku szkolnego oznacza dziesięć miesięcy wytężonej, ale ekscytującej pracy. Życzę więc niegasnącego zapału i wytrwałości do  jej  wykonywania, czego owocem będą cieszące wszystkich sukcesy.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!

 

mgr Anna Krzemińska

 

Rafa Rafa Rafa

1.09.2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz drugi został zarejestrowany do udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Inicjatywa obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędzie się w dniach 20 – 24 listopada 2017 r. Najważniejszą jego częścią będą wydarzenia i działania zorganizowane przez uczestników na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Rafa Rafa

23.02.2013 r. odbył się wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Dnia 23.02.2013 r. odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Miał on  szczególny charakter. Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w porozumieniu z  fundacją „Mam marzenie”, z którą prowadzona jest już wieloletnia współpraca, przeznaczył krew na pomoc podopiecznym tej fundacji.

W wyjeździe wzięło udział 8 osób. Byli to: Magda Bromnicka, Sylwia Żyznowska, Kinga Brodowicz, Jakub Radymniak, Natalia Orszulak, Paulina Bratkowska, Martyna Pietrzak, Karolina Krzyżanowska oraz opiekunowie Pan Adam Grzegorzewski i Pan Aleksander Lizak. Wyjazd wypadł naprawdę dobrze. Uczestnicy oddając krew nie tylko wsparli osoby jej potrzebujące, ale również odczuli satysfakcję z udzielenia pomocy.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

17.12.2012 r. odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wyjazdu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Dnia 17 grudnia 2012 roku odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W wyjeździe uczestniczyli: Damian Wróbel, Przemysław Poraziński, Kajetan Powaga, Krzysztof Małysa, Konrad Gotfryd, Adam Tracz, Jakub Radymniak, Michał Budynkiewicz, Dawid Tarasienko oraz dwoje naszych absolwentów: Patrycja Wajer i Joanna Rokicka. Wyjazd zorganizował pedagog szkolny – pan Aleksander Lizak.

Po rejestracji nadszedł czas na badania i niepewność towarzyszącą oczekiwaniom na wyniki. Podczas oddawania krwi wśród uczniów panowała wspaniała atmosfera. Wszyscy czuli radość z możliwości niesienia pomocy innym. Młodzi krwiodawcy mają świadomość, że  ich krew może uratować czyjeś życie.

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.
(Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców, 2004 r.)

Serdecznie zachęcamy wszystkich