Rafa

15.03.2018 r. odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”

 

15 marca 2018 r. o godz.9:00 w naszej szkole zostanie przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy  Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkole ponadgimnazjalnej Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

– „JUNIOR” – kl. I liceów i techników, oraz kl. I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

„STUDENT” – kl. II i III liceów oraz II,III i IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest  75 minut. Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10  zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.

Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:

-nagrody dla laureatów Konkursu;

-nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie;

-nagrody za wyróżnienie.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa- zabawkę edukacyjną – zakręcone druciki

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłoszenie udziału u  nauczyciela matematyki p. Agaty Motyl.

Zapisy przyjmowane są do 8 stycznia 2018 r.

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie na stronie www.kangur-mat.pl

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

 

 

Rafa

15.03.2018 r. zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XI edycji Powiatowego Konkursu Mitologicznego.

POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas gimnazjum. Zasadniczym celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania mitologią oraz kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.

 Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 r. o godz. 10.00 w ZSP w Chojnie.

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY 2018 

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU 

Rafa

28.02.2018 r. serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie na wykonanie spotu „Nastoletnie samobójstwo-wybór czy przymus? Jak zapobiegać?, organizowanego przez WSH TWP w Szczecinie.

Konkurs „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus?
Jak zapobiegać?”

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie młodzież szkół średnich województwa zachodniopomorskiego. Oceniane będą materiały filmowe lub radiowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zachowaniami suicydalnymi wśród osób nastoletnich oraz właściwych postaw wobec tych zagrożeń.

Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Teatr Lalek „Pleciuga”, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, „Kurier Szczeciński”.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu;
 • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie
  ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o wcześniejszy kontakt z p. Kamilą Górą (sala nr 36) w celu rejestracji uczestników.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 28 lutego 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin Konkursu

 Zgłoszenie na konkurs-karta zgłoszeniowa

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie rodzica

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie uczestnika

 Deklaracja chęci udziału w konkursie

 

Rafa

22.02.2018 r. zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XI edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie.

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE
POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I szkół  ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas gimnazjum. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie.

 

Konkurs odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w ZSP w Chojnie.

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE 2018

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU

Rafa

13.02.2018 r. odbyła się zabawa walentynkowo – karnawałowa.

ZABAWA WALENTYNKOWO – KARNAWAŁOWA

 

W dniu 13 lutego 2018 r. dla mieszkańców internatu odbyła się zabawa walentynkowo – karnawałowa. Uczestnicy zabawy wystąpili w pomysłowych kreacjach.

Dodatkowo, w trakcie zabawy, można było korzystać z akcesoriów przygotowanych do  fotobudki i pozować do zdjęć w własnoręcznie przygotowanych ramkach.

Zabawę uatrakcyjniły konkursy i pokaz mody, które były oceniane przez szanowne jury. Piękne serca, wykonane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w  Chojnie, zdobiły kameralny kącik. Doskonała muzyka, stół zastawiony pysznymi przekąskami i wspaniała dekoracja, umilały mieszkańcom internatu całą zabawę.

            Nad bezpieczną i radosną zabawą czuwały wychowawca pani Monika Mucha i  kierownik internatu pani Dorota Szwiec.

Organizatorzy

Rafa

9.02.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza złożyli walentynkową wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WALENTYNKOWA WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

9 lutego 2018 r. wolontariusze pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas złożyli wizytę znajomym z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Tym razem okazja była wyjątkowa. Przybyliśmy z okazji nadchodzących Walentynek! Niewyobrażalne jest to, jak urocza była reakcja podopiecznych, gdy wręczaliśmy kartki walentynkowe i  słodkości!

Wszyscy emanowaliśmy wręcz miłością. Ci wspaniali ludzie nie spodziewali się,  że  obdarujemy ich walentynkami – szczególnie tymi, wykonanymi własnoręcznie przez  naszą koleżankę – Małgosię.

Pani Danusia, jedna z podopiecznych, również podarowała nam słodkości i zaprosiła na  szczególną dla niej uroczystość. Nie zdradzimy, co to za okazja, ale zapewniamy, że  niebawem wszystko zostanie opisane!

Wszystkich nas rozczuliła radość podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Radość, ponieważ jesteśmy i nie zapominamy. Odwiedzamy, rozmawiamy. Kochamy. Bywamy u  naszych kochanych seniorów nie tylko z okazji popularnych świąt, ale i z okazji urodzin, które potrafimy zorganizować z niemałą fantazją.

Warto dodać, że walentynki to nie tylko dzień zakochanych. Rozejrzyjmy się! Jest tylu ludzi, którym mogłoby się zdawać, że świat o nich zapomniał. Mała karteczka, słodki drobiazg w  kształcie serca potrafią wywołać szczere, ogromne emocje! Dziękujemy Pani Katarzynie Mickiewicz – Bindas za zorganizowanie kolejnej wizyty i zapewniamy, że w każdą kolejną włożymy całe swoje serca.

Laura, kl. I c LO

 

Rafa

6.02.2018 r. uczniowie klas I LO, I BI oraz I MZ uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym z podkom. Robertem Panną z Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Chojnie

 

W dniu 6 lutego 2018 r. naczelnik wydziału prewencji Komisariatu Policji w Chojnie – podkom. Robert Panna – przeprowadził prelekcję dla uczniów z klas I bd LO, I ac LO, I  BI  oraz I MZ.

 

Tematem wiodącym była odpowiedzialność nieletnich w kontekście nieprzestrzegania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poruszono problem zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w  tym  związanych z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, a także sytuacji konfliktu ucznia z prawem.

Uczniom przybliżono znaczenie takich pojęć jak: demoralizacja i czyn karalny. Przedstawiono również katalog środków wychowawczych, które może zastosować sąd wobec nieletnich. Przypomniano, że dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklama są w Polsce ustawowo zakazane. Funkcjonariusz Policji starał się przekazać młodzieży jak  najwięcej wskazówek, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Serdecznie dziękujemy Panu podkom. Robertowi Pannie za wsparcie działań wychowawczych szkoły w kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

05.02.2018 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

 

W dniu 05.02.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju wzięły udział: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. Pierwszy mecz nasza szkoła rozegrała z ZSP w Gryfinie. Niestety przegraliśmy wynikiem 2:0. Kolejny mecz rozegrały zespoły z Gryfina. Zwyciężył ZSO w Gryfinie. W rezultacie nasza szkoła zajęła III miejsce.

 

Skład reprezentacji ZSP w Chojnie:

 1. Bylewska Natalia, kl. I d LO
 2. Bielanin Magdalena, kl. II b LO
 3. Ceglarek Dominika, kl. II TH
 4. Hreczyńska Monika, kl. II TH
 5. Chmielowiec Oliwia, kl. I d LO
 6. Jaz Aneta, kl. III H
 7. Jaz Justyna, kl. III TH
 8. Nowak Kaja, kl. I b LO
 9. Radtke Patrycja, kl. II b LO
 10. Szachnowska Julia, kl. I a LO
 11. Włodarczyk Katarzyna, kl. II a LO
 12. Zygmunt Justyna, kl. II a LO

 

Opiekun: mgr Lilla Kość

Rafa Rafa

1.02.2018 r. reprezentacja chłopców zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców

 

W dniu 1 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się  Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów tradycyjnie już  przystąpiły trzy zespoły: ZSP nr 2 Gryfino, ZSO Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Podobnie jak w ubiegłych latach – reprezentacja naszej szkoły była poza zasięgiem drużyn z Gryfina. W turnieju odnieśliśmy dwa zdecydowane zwycięstwa, uzyskując kolejny awans do zawodów regionalnych. W meczu o 2 miejsce gospodarze ulegli drużynie z ZSO.

WYNIKI:

ZSP Chojna – ZSP nr 2 Gryfino       2:0

ZSP nr 2 Gryfino – ZSO Gryfino     0:2

ZSP Chojna – ZSO Gryfino              2:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP nr 2 Gryfino

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Panicz Aleksander, kl. 2MZ
 2. Słonecki Hubert, kl. 3TŻ
 3. Juzyszyn Oskar, kl. 1c LO
 4. Dopierała Adrian, kl. 1c LO
 5. Czuchrowski Dawid, kl. 2c LO
 6. Mucha Dominik, kl. 1MZ
 7. Jędrasiak Paweł, kl. 2c LO
 8. Rząd Paweł, kl. 2c LO
 9. Miler Konrad, kl. 3TI
 10. Matejko Patryk, kl. 1d LO

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

 

 

Rafa Rafa

13.01.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

ELIMINACJE OKRĘGOWE TURNIEJU BUDOWLANEGO

„ZŁOTA KIELNIA” W POZNANIU

 

W dniu 13 stycznia 2018 r. odbyły się okręgowe eliminacje LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Celem turnieju jest  pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa, podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

W eliminacjach okręgowych naszą szkołę reprezentował Eryk Madera, uczeń klasy 3  MZ, pod opieką instruktora zawodu pana Andrzeja Kuflowskiego. Eliminacje te polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z budownictwem, a w szczególności z  kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich oraz na rozwiązaniu zadania praktycznego. Łącznie do zdobycia było 70 punktów – 40 z etapu pisemnego i 30 z etapu praktycznego. Eryk z dorobkiem 51 punktów – zajął 19 miejsce na 82.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

12.01.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

 

12 stycznia 2018 r. w Zespole Szkól Nr 6 w Szczecinie odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji są: ,,Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

Do rywalizacji przystąpiło 44 uczniów z 25 szkół województwa zachodniopomorskiego i  lubuskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III TŻ: Anita Orszulak, która zajęła 18 miejsce i Justyna Jaz – 24 miejsce.

W trakcie eliminacji zorganizowano następujące wykłady poprowadzone przez pracowników wyższych uczelni Szczecina: „Wartość odżywcza cennych, choć zapomnianych warzyw strączkowych” dr hab. Wioletta Biel– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, „Prozdrowotne właściwości żurawiny” dr hab. Katarzyna Janda – Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie. Uczennica z technikum obsługi turystycznej przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji projektu: ,,Doświadczenie ma znaczenie 2” finansowanego ze środków UE.

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

12.01.2018 r. siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”

 

Już po raz dziesiąty uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”. Organizatorem XV edycji konkursu jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak co roku uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub dwóch formach rywalizacji: teście z zakresu wiedzy o ochronie środowiska i  konkursie prac indywidualnych. Temat tegorocznych prac to: „Ptaki parków, lasów i łąk”. Test konkursowy odbędzie się 1 marca 2018 r., natomiast 12 stycznia minął termin przesłania prac indywidualnych. W konkursie prac indywidualnych wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły:

– Dawid Depa, kl. II TB,

– Oliwia Chmielowiec, kl. I bd LO,

– Kaja Nowak, kl. I bd LO,

– Klaudia Perczyńska, kl. II abd LO,

– Kamila Pisanko, kl. I bd LO,

– Anna Sobolewska, kl. I bd LO,

– Natalia Ziembowska, kl. I bd LO.

Wyniki konkursu poznamy w maju. Poniżej kilka zdjęć prac uczestników. Pozostałe zdjęcia w galerii.

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Barbara Zubala

 

Rafa

12.01.2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii US.

„Noc Biologów” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 12 stycznia 2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w „Nocy Biologów”, zorganizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali na ten dzień szereg interesujących wykładów, pokazów, warsztatów oraz zajęć laboratoryjnych.

Uczniowie naszej szkoły, tym razem, uczestniczyli w warsztatach dotyczących zagadnień kryminalistycznych. Temat „Wykorzystanie pierwotniaków w badaniach kryminalistycznych”, na Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, miał na celu prezentację wybranych grup pierwotniaków, które mają zastosowanie w badaniach kryminalistycznych, zapoznanie z metodami badawczymi i przykładami zastosowań. Następnie na Katedrze Biologii Komórki prowadzące: dr Magdalena Achrem, dr inż. Ewa Filip i dr Anna Kalinka omówiły budowę włosa i dzięki zastosowaniu mikroskopu optycznego – wyjaśniły jak rozpoznawać jego morfologię. Każdy miał możliwość wykonania preparatu z własnego włosa, obejrzenia go pod mikroskopem i dokonania analizy jego  budowy.

Nowe, ale równie ciekawe zadanie, czekało uczestników warsztatów pt. „Zabójstwo i jego motyw. Jak zostać policyjną Agathą Christie?” W pierwszej kolejności omówione zostały główne motywy zabójstw, a następnie należało stworzyć scenariusz zbrodni w oparciu o  fotografię dowodową. Jak się okazało, nie jest to wcale łatwe, w szczególności jeżeli każdy w grupie ma własny pomysł na scenariusz.

Dodatkowo w holu wydziału odbył się pokaz kilkunastu gatunków żywych owadów i pajęczaków tropikalnych w terrariach, a także ekspozycja kilku zaaranżowanych pojemników – prezentujących kilkanaście gatunków roślin owadożernych, ukazujących bogactwo tej grupy roślin.

Jak co roku, wróciliśmy z zajęć z większą wiedzą i umiejętnościami, za co dziękujemy Organizatorom „ Nocy Biologów”.

 

Opiekunowie grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Barbara Zubala

Rafa

10.01.2018 r. odbyła się pogadanka profilaktyczna „Bezpieczne ferie” z udziałem policjantów z Komisariatu Policji w Chojnie.

Bezpieczne ferie zimowe

 

10 stycznia 2018 r., dla uczniów mieszkających w internacie, odbyła się pogadanka profilaktyczna z udziałem aspiranta sztabowego Małgorzaty Skowrońskiej oraz sierżanta sztabowego Artura Bugajewskiego z Komisariatu Policji w Chojnie.

Policjanci apelowali do młodzieży o rozsądne spędzanie czasu wolnego podczas zimowego wypoczynku. Podkreślili, że okres ferii zimowych to czas wspólnych spotkań w klubach i  dyskotekach, podczas których młodzież sięga po alkohol i inne używki, nie przewidując jakie może to mieć dla nich skutki. Funkcjonariusze przekazali naszym wychowankom wiedzę dotyczącą szkodliwości zażywania środków uzależniających, ich negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka.

 Podczas spotkania policjanci poruszyli także temat jazdy pod wpływem alkoholu oraz  odpowiedzialności karnej za taki czyn. Uczulili młodzież na specyficzne zagrożenia w  ruchu drogowym podczas okresu zimowego, który jest trudny zarówno dla kierowców jak  i pieszych. Poruszono również problem przestępczości wśród młodzieży pełnoletniej i  nieletniej: kradzieże i rozboje. Funkcjonariusze omówili Ustawę o Postępowaniu w  Sprawach Nieletnich.

 Aspirant sztabowy Małgorzata Skowrońska rozmawiała z młodzieżą o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi, w kontekście propozycji pracy za granicą dla młodych ludzi. Ważnym tematem, o którym policjanci rozmawiali z uczniami, był temat korzystania z portali społecznościowych oraz zjawisko hejtu wśród uczniów.

W końcowej części spotkania młodzież rozmawiała z funkcjonariuszami w małych grupach i  indywidualnie, zadając nurtujące ich pytania.

Podsumowaniem pogadanki były życzenia udanego wypoczynku z przesłaniem, że tylko zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków i sprawi, że ferie będą czasem beztroskiej zabawy i radości.

Dziękuję zaproszonym gościom za poświęcony czas, za przekazanie młodzieży tak  cennych wskazówek i rad, dzięki którym zimowe ferie na długo pozostaną w pamięci jako niezapomniana, radosna przygoda.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

9.01.2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. w ZSP w Chojnie odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 424 uczniów, a frekwencja wyniosła 85,83%.

Zanim doszło do ich przeprowadzenia, zgodnie z ordynacja wyborczą, z każdej klasy, z wyjątkiem klas kończących szkołę, należało wytypować kandydatów, którzy w trakcie kampanii prezentowali swoje sylwetki w postaci kolorowych plakatów i ulotek. W przeddzień wyborów wszystkie materiały reklamowe zostały usunięte i zapanowała w szkole cisza przedwyborcza. Spośród 20 kandydatów, znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 6 osób.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Justyna Leszczyńska, Jagoda Rzeszowska, Mikołaj Gładkowski i Karol Madera.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego przedstawiają się następująco:

 1. Szpilski Bartłomiej – 142 głosy,
 2. Herman Karolina – 136 głosów,
 3. Muscas Luca – 131 głosów,
 4. Lizurej Aleksandra – 129 głosów,
 5. Barczyk Mateusz – 95 głosów,
 6. Matysiak Bartosz – 90 głosów,
 7. Ziembowska Natalia – 86 głosów,
 8. Pisanko Kamila – 79 głosów,
 9. Bielanin Magdalena – 76 głosów,
 10. Jasnos Gracjan – 76 głosów,
 11. Błoch Kamila – 75 głosów,
 12. Wiszniewski Kamil – 72 głosy,
 13. Matuszczyk Klaudia – 70 głosów,
 14. Warkowski Szymon – 60 głosów,
 15. Solarska Paula – 62 głosy,
 16. Urbańska Irmina – 60 głosów,
 17. Sawicki Maciej – 59 głosów,
 18. Chański Przemysław – 58 głosów,
 19. Grącka Dominika – 54 głosy,
 20. Przetacznik Piotr – 40 głosów.

Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Leszek Lejman i pedagog szkolny mgr Aleksander Lizak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

 

Opiekun SU

mgr Leszek Lejman

Rafa

5.01.2018 r. uczniowie kl. 2 ad LO wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”.

„Licealista w świecie nauki” – cykl zajęć warsztatowych

 

W ramach realizacji VI edycji projektu „ Licealista w świecie nauki” na ZUT w Szczecinie, uczniowie klasy II ad Liceum, wzięli udział w trzech zajęciach warsztatowych na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej. Zajęcia na temat „Mikrokosmos wokół nas” prowadziła Pani dr hab. Jolanta Karakulska wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów.

Podczas pierwszych zajęć w dniu 5 stycznia 2018 roku uczniowie zostali zapoznani z przepisami BHP obowiązującymi podczas wykonywanych badań, a następnie pobrali materiał biologiczny, jakim w tym przypadku były bakterie, z wybranych powierzchni, takich jak suszarka w toalecie, telefon, włącznik światła, klawiatura czy kosmetyki. Następnie wykonano wymaz, naniesiono go na różne rodzaje podłoża i umieszczono w cieplarce w celu inkubacji przez około 48 godzin. Dodatkową atrakcją była możliwość wykonania, na przygotowanych podłożach, rysunków z bakterii, które zmieniają kolory w zależności od tego podłoża.

Na drugich zajęciach, w dniu dnia 8 stycznia 2018 r., w pierwszej kolejności odbyło się krótkie powtórzenie z lekcji biologii, dotyczące morfologii kolonii oraz komórki bakteryjnej. Dodatkowo studenci omówili rodzaje preparatów i typy ich barwienia. Po wprowadzeniu teoretycznym, uczniowie obejrzeli wykonane na wcześniejszych zajęciach z materiału biologicznego rysunki, a następnie zajęli się kolejnym zadaniem. Z przygotowanych przez siebie hodowli bakterii należało wykonać preparat utrwalony, barwiąc go metodą Grama.

Ostatnie zajęcia warsztatowe w dniu 10 stycznia 2018 r. miały na celu obserwacje mikroskopowe wykonanych preparatów i rozpoznawanie kształtów bakterii na tych preparatach. Następnie wraz z Panią dr Jolantą Karakulską omówione zostały i porównane uzyskane wyniki badań.

Dzięki uprzejmości organizatorów projektu i dobrej organizacji, zajęcia były bardzo ciekawe, a uczniowie bardzo zaangażowani w realizację swoich zadań. Finalnym zadaniem uczestników projektu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej z przeprowadzonych badań i zaprezentowanie jej wraz z uczniami innych szkół.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

2017 NA

2017 r.

Sadzewicz Aleksandra
Bożek Aleksandra
Czubak Michalina
Karpicki Rafał
Stamblewski Krzysztof
Sokołowska Ewa
Wiśniewska Natalia
Wróbel Łukasz
Chański Adrian
Kulik Anna
Łągiewczyk Julia
Surowiecki Jakub
Nowak Patryk
Rumbuć Kaja
Pasiud Weronika

Rafa

1.09. – 31.12.2017 r. inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie.

Inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie

 

Czy warto pomagać? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podejmując liczne inicjatywy wolontariackie na rzecz osób potrzebujących, a także podejmując pożyteczne działania na rzecz środowiska lokalnego.

            Działania wolontariackie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczął Szkolny Klub Wolontariusza, którego członkowie, w dniu 27 października 2017 r., odwiedzili zaprzyjaźniony ze szkołą Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Młodzi wolontariusze wysłuchali niepowtarzalne historie z życia pensjonariuszy, a w zamian podarowali im swoją obecność, troskę i chwile radości. Szkolny Klub Wolontariusza nie  zwalnia tempa i 10 listopada 2017 r. po raz kolejny odwiedza Dom Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze mają w zwyczaju odwiedzać podopiecznych DPS w  okolicach Dnia Seniora, ale ta wizyta była podwójnie ważna, ponieważ wybrali się  z  własnoręcznie upieczonym tortem na urodziny podopiecznej DPS, pani Danusi. Wolontariusze postarali się, aby każdy podopieczny otrzymał słodkości. Po poczęstunku wolontariusze zorganizowali również zabawę przy muzyce. Wszyscy bawili się doskonale, a  pani Danusia miała niepowtarzalne urodziny.

Kolejnym działaniem Szkolnego Klubu Wolontariusza były obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji, 5 grudnia 2017 r., członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza aktywnie świętowali, rozpoczynając od rozdania przed pierwszym dzwonkiem serduszka – symbolu szkolnego wolontariatu. Każdy nauczyciel i uczeń dumnie nosił przypięty symbol wolontariatu.

Tego dnia zakończyła się również akcja pomocy bezdomnym zwierzętom, którą zorganizowali członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Zebraną karmę oraz uzbierane pieniądze w kwocie 410 zł wolontariusze zawieźli do  Witniczki, gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Fundacja ta  ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również opiekę nad  porzuconymi czy krzywdzonymi kotami. W akcję włączyła się cała społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Chcą pomagać? Więc pomagają! Szkolny Klub Wolontariusza w swojej działalności wolontariackiej spieszy z pomocą dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w  Trzcińsku – Zdroju. W dniu 7 grudnia 2017 r. wolontariusze zawieźli dla dzieci zebrane artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej oraz słodycze. W zbiórkę aktywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspólnotą parafialną Czachowa zebrał pokaźną ilość słodyczy.

Warto dodać, że członkowie Szkolnego Klub Wolontariusza wraz z opiekunem w  dniach 20 – 24.09.2017 r. uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „World Without Violence”, który odbywał się w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu.

W okresie przedświątecznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wzmożone są  działania wolontariackie, w które zaangażowani są uczniowie oraz nauczyciele.

            W grudniu Klub Europejski Douzelage, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie, przeprowadził akcję charytatywną polegającą na sprzedaży ciasteczek upieczonych przez członków Klubu. Do akcji chętnie włączyli się przedstawiciele społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, radni oraz pracownicy urzędów. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu oraz Stowarzyszenia Douzelage udało się zebrać 1350 zł. Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym wsparcia rzeczowego przed świętami.

            W działania wolontariackie włączył się również Samorząd Uczniowski szkoły, który w ramach akcji „Góra grosza” na przełomie listopada i grudnia zebrał drobne monety, które przekazane zostaną dla dzieci wychowujących się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcję zorganizowało Towarzystwo Nasz Dom. Samorząd Uczniowski przeprowadził także 22 grudnia 2017 r. akcję charytatywną, podczas której licytowane były stroiki świąteczne, wykonane przez uczniów szkoły. Pieniądze z licytacji stroików przekazane będą na cele charytatywne.

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie powstał wolontariat, którego członkami są uczniowie mieszkający w internacie. Swoje działania wolontariusze rozpoczęli 8 listopada 2017 r. odwiedzając wraz z opiekunem Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w  Chojnie. Uczniowie z pasją i zaangażowaniem w każdą środę pomagają dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i aktywnie spędzają z nimi czas. W dniu 7 grudnia 2017 r. sprawili dzieciom wyjątkową niespodziankę i obdarowali wszystkie dzieci mikołajkowymi prezentami, a także przygotowali słodki poczęstunek.

Wolontariat to wspaniałe doświadczenia, niezapomniane przeżycia, chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Wyraz temu dali po raz kolejny wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza biorąc udział w przygotowaniu obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych, który organizowany jest 26 grudnia 2017 r. przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej o w Szczecinie. Wolontariusze obdarowują bezdomnych prezentami, dając im  tym samym życzliwość, zrozumienie, swoją obecność i ciepło płynące z dobroci serca.

Czym jest wolontariat dla uczniów? Jest przykładem bezinteresownej pomocy, wzajemnej życzliwości, drobnym gestem, który sprawia, że drugi człowiek uśmiecha się, ogromną satysfakcją z tego, że czyni się dobro nie oczekując nic w zamian.

Rafa

2017 ZSZ

Rok 2017


Klasa III wielozawodowa
wychowawca mgr Karolina Kubowicz

Balcerzak Ewelina
Cieślak Natalia
Faryńska Natalia
Grządkowska Marlena
Hryniewicz Karolina
Janus Nikola
Jeżyna Adrianna
Juzyszyn Malwina
Łużna Alina
Majewski Rafała
Mendyk Agata
Mirkiewicz Agata
Radzikowska Mariola
Szumiło Daria
Walczak Agata
Wrona Karolina
Zarzycka Natalia

Klasa III  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie
wychowawca  mgr Aleksander Lizak

Kruczek Kacper Jacek
Kubisiak Patryk
Rusin Albert Robert
Szeliga Kamil
Szpilski Maciej
III MZ
Borczyński Ireneusz
Cichewicz Patryk Piotr
Czerkawski Mateusz
Hybiak Konrad Seweryn
Jałowicki Jarosław
Jasiński Filip
Josik Hubert
Judt Grzegorz Jan
Krutys Damian
Lewandowski Adam Adrian
Litra Sławomir
Łużny Adam
Majdan Łukasz
Markowski Mateusz
Sikorski Paweł Robert
Sławiński Wojciech
Soboń Rafał
Ściuba Michał
Wojtczak Patryk Piotr
Woźniak Michał Aleksander
Zawistowski Michał

Rafa Rafa

2017 TI

Rok 2017


Klasa IV TI
wychowawca mgr Kamila Góra

Chański Adrian
Dumański Andrzej
Karpicki Rafał
Kornalewicz Michał
Kwiek Gracjan
Łucka Jarosław
Nowak Patryk
Saskowski Bartosz
Stamblewski Krzysztof
Szeremeta Dawid
Wiśniewski Kamil
Zawadzki Filip

Rafa

2017 TH

Rok 2017


Klasa IV TH
wychowawca mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Czuchrowska Dominika
Danelska Karolina
Dymarkowska Sylwia
Dżanojan Maria
Gluth Damian
Kudyba Olga
Kulik Anna
Kwaśnica Dominika
Lewandowska Patrycja
Malinowska Marta
Nowak Alicja
Nowicki Dawid
Poręba Martyna
Rumbuć Kaja
Sokołowska Ewa
Wierzbicka Katarzyna
Wiśniewska Natalia

Rafa

2017 TB

Rok 2017


Klasa IV TB
wychowawca mgr Kamila Góra

1. Baczyński Jakub
2. Chwaciński Damian
3. Dereń Michał
4. Jaz Jakub
5. Jesiółkowski Sebastian
6. Klimas Oskar
7. Laskowski Paweł
8. Łuszczek Dawid
9. Pyra Radosław
10. Sularz Piotr
11. Śliwiński Jakub
12. Wiszniowski Konrad
13. Wolny Jakub
14. Wróblewski Rafał
15. Zawada Norbert

Rafa

26.12.2017 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych i ubogich zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Świąteczny obiad dla osób bezdomnych i ubogich

26 grudnia 2017 r., drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, Wspólnota Sant’Egidio i Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, zorganizowały obiad świąteczny dla osób bezdomnych i ubogich. Spotkanie świąteczne stało się już coroczną tradycją, a jej celem jest stworzenie świątecznej atmosfery dla ludzi, których sytuacja materialna nie jest wystarczająca, aby zapewnić godne warunki do przeżywania świąt w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Przygotowaniem świątecznych stołów zajęli się wolontariusze, którzy wydawali posiłki, rozmawiali z zaproszonymi gośćmi, śpiewali kolędy oraz dbali o przyjazną atmosferę w czasie całego przedsięwzięcia. Oczywiście – wśród wolontariuszy nie zabrakło członków szkolnego Klubu Wolontariusza z klas II TŻ oraz  III  TI (wraz z opiekunką Katarzyną Mickiewicz – Bindas) oraz absolwentów naszej szkoły – Emilki oraz Radka.

Zanim wszyscy zasiedli do obiadu, spotkanie zainaugurowano uroczystą Mszą Świętą, w  kościele należącym do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po mszy wszyscy goście udali się do refektarza i zajęli miejsca przy świątecznie udekorowanych stołach. Na początek poczęstowano wszystkich zupą – krupnikiem, a następnie przyszedł czas na główne danie, w postaci pieczonego udka z kurczaka, ziemniaków i surówki.

Goście mogli poczuć świąteczną atmosferę, dzięki pięknie udekorowanej sali, w której rozbrzmiewały najpiękniejsze polskie kolędy, zagrane i zaśpiewane przez muzycznych wolontariuszy, w tym Dominika – ucznia kl. III TI i jego brata – Tadeusza. Do melodii przygrywanej przez gitary i skrzypce, z ochotą przyłączali się wszyscy, wesoło śpiewając.

Kiedy wszyscy goście zjedli główne danie i pośpiewali wspólnie kolędy, wolontariusze przynieśli wszystkim kawę, herbatę, ciasto i owoce. Na spotkaniu nie znalazła się żadna osoba, której by czegoś zabrakło.

Wiele osób było bardzo szczęśliwych, że mogło wziąć udział w tegorocznym obiedzie świątecznym, dlatego część z nich zabrała głos i przez mikrofon, podziękowała wszystkim wolontariuszom za organizację tego wyjątkowego spotkania. Na zakończenie, ok. godz. 14.30, wolontariusze rozdali wszystkim przybyłym gościom imienne paczki z prezentami, w których znajdowały się słodycze, upominki i najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku. Część paczek stanowiły te, przygotowane przez uczniów ZSP w Chojnie i dostarczone do Szczecina przez panią Katarzynę Mickiewicz – Bindas.

Kiedy już ponad dwustu wyjątkowych gości opuściło refektarz, pozostali najwytrwalsi wolontariusze, którzy – mimo świątecznego dnia – do wieczora zmywali naczynia, sprzątali stoły i myli podłogi – szczęśliwi, że najgodniej jak to jest możliwe, spędzili świąteczny dzień, zapełniając tak wiele pustych talerzy smaczną strawą tym, którzy jej w tym czasie najbardziej potrzebowali.

Wolontariusze SKW

Rafa

21.12.2017 r. odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu.

Kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu

 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Ks. Jan Twardowski

 

            Zbliżając się do nadejścia tej magicznej nocy, 21 grudnia 2017 r., w internacie naszej szkoły odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu, w której uczestniczyli zaproszeni goście: pani dyrektor Adriana Salamończyk, pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska, pedagog szkolny pan Aleksander Lizak, ks. Zbigniew Stachnik. Uroczystość rozpoczęły kierownik internatu pani Dorota Szwiec i dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

Następnie wspólnie z ks. Zbigniewem Stachnikiem odmówiliśmy modlitwę, ksiądz pobłogosławił potrawy wigilijne, po czym wszyscy obecni złożyli sobie życzenia i przełamali się  opłatkiem.

Po oficjalnej części, dzięki naszym paniom z kuchni, zasiedliśmy do kolacji wigilijnej i  delektowaliśmy się potrawami przy pięknie udekorowanym stole. Wspólne biesiadowanie z  pewnością przybliżyło wszystkim atmosferę zbliżających się świąt.

Miłym akcentem naszej kolacji wigilijnej były prezenty od pani dyrektor Adriany Salamończyk, w postaci słodkich upominków, który otrzymał każdy wychowanek internatu.

Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami ten wieczór i sprawili, że stał się bardzo wyjątkowy. To niepowtarzalne spotkanie, widok uśmiechniętych twarzy, wspaniały klimat magicznego wieczoru, na długo pozostanie w naszej pamięci.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

20.12.2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne kl. I c i II c w 5 Pułku Inżynieryjnym
w Szczecinie Podjuchach

 

20 grudnia 2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Zajęcia odbywały się  w ramach współpracy z jednostką wojskową oraz patronatu Ministerstwa Obrony Narodowej, którą objęta została klasa druga.

W grudniu, zgodnie z harmonogramem ujednoliconego programu szkolenia dla klas objętych patronatem, zorganizowane zostały zajęcia praktyczne dotyczące taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.

Temat ze szkolenia strzeleckiego dotyczył przyjmowania postaw strzeleckich oraz łącznych czynności do strzelania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. W ramach zajęć uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów umiejętność przyjmowania właściwych postaw strzeleckich, a także umiejętność nauki celowania.

Wykorzystywane było do tego urządzenie treningowe – Cyklop, umożliwiające naukę celowania poprzez zastosowanie kamery oraz monitora. Uczniowie doskonalili również umiejętności składania i rozkładania broni – posługując się karabinkiem Beryl oraz jego wersją mini. Ponadto instruktorzy, poprzez pokaz i objaśnienia, instruowali uczniów jak  postępować w sytuacjach awaryjnych występujących przy broni.

Drugim ćwiczonym tego dnia elementem były zagadnienia dotyczące taktyki. Realizowano tematy dotyczące technik pokonywania terenu i przeszkód terenowych oraz działań taktycznych pojedynczego żołnierza oraz jego działań w sekcji dwu i czteroosobowej. Ćwiczony był marsz ubezpieczony oraz tzw. rolowanie, czyli wycofywanie się drużyny pod  ogniem nieprzyjaciela lub kiedy nieprzyjaciel posiada przewagę ogniową i liczebną.

Po bardzo ciekawych zajęciach oraz życzeniach świątecznych, przekazanych uczniom przez  przedstawiciela 5 Pułku, nastąpił powrót do szkoły.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

19.12.2017 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 19 grudnia 2017 roku uczniowie z ZSP w Chojnie uczestniczyli w zajęciach wykładowo – warsztatowych, zorganizowanych w ramach współpracy patronackiej z  Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pierwszą część zajęć poprowadził pan dr Konrad Burdziak z katedry Prawa Karnego. Tematyka zajęć dotyczyła przestępstwa umyślnego i nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Część warsztatową spotkania poprowadzili studenci Administracyjnego Koła Naukowego. Uczniowie uzyskali najważniejsze informacje dotyczące dowodu osobistego oraz paszportów, a następnie pod okiem studentów uczyli się poprawnie wypełniać wnioski o wydanie dokumentów.

Uczniowie, w ramach współpracy, zaprosili wykładowców na spotkanie wiosną 2018 r. do  ZSP do Chojny.

 

Kamila Błoch, kl. I TH

Zuzanna Ziółkowska, kl. I TH

Rafa

19.12.2017 r. uczniowie kl. I c i II c LO wraz z podkom. Robertem Panną z Komisariatu Policji w Chojnie przeprowadzili warsztaty profilaktyczne w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie.

Warsztaty profilaktyczne w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

 

 

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie uczniowie z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku społeczno – wojskowym wspólnie z  policjantem z Komisariatu Policji w Chojnie Panem podkom. Robertem Panną, przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci nt. „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych”.

Uczniowie przygotowali dla przedszkolaków materiały edukacyjne: karty pracy, plakaty, opaski odblaskowe oraz kolorowanki. Podzieleni na grupy tematyczne, zaprezentowali dzieciom najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych w górach, na stoku, na drodze, na lodowiskach, a także w domu. Młodzież zademonstrowała na fantomie zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie szkoliła przedszkolaków, wspólnie odgrywając z nimi scenki.

Podczas warsztatów nasi uczniowie spotkali się z ogromną ciekawością i otwartością wychowanków przedszkola, którzy zadawali mnóstwo pytań oraz bardzo aktywnie w nich uczestniczyli.

Było to również bardzo cenne doświadczenie dla młodzieży, która przygotowywała się  do  przeprowadzenia zajęć profilaktycznych pod opieką Pana podkom. Roberta Panny z  Komisariatu Policji w Chojnie.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli wicedyrektorowi przedszkola Pani Sabinie Cedro pluszowy fotel rozkładany oraz dużą torbę cukierków dla przedszkolaków. Prezent został ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Panią Adrianę Salamończyk.

 

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

18.12.2017 r. odbyły się warsztaty zdobienia świec.

Warsztaty zdobienia świec

 

18 grudnia 2017 r. odbyły się w internacie warsztaty zdobienia świec metodą decoupage. Technika ta, w przypadku zdobienia świec, jest niezwykle prosta i nie wymaga wielkich nakładów finansowych ani rzeczowych – wystarczy dowolna świeca, którą chcemy ozdobić, łyżeczka do herbaty, serwetka ze wzorem, niewielki tealight i trochę cierpliwości.

Taka własnoręcznie ozdobiona świeca może być doskonałym pomysłem na prezent bożonarodzeniowy. Jakie są efekty – oceńcie sami.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

14.12.2017 r. uczniowie obejrzeli spektakl „Kogut w rosole” w Teatrze Polskim w Szczecinie.

SPEKTAKL W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE

 

W dniu 14.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję po raz kolejny, w  niektórych przypadkach po raz pierwszy, zetknąć się z artystyczną wymową sztuki teatralnej zaproponowanej przez Teatr Polski w Szczecinie.

W tym miesiącu mogliśmy zobaczyć spektakl „Kogut w rosole”, który poprzez swoją niezwykle zabawną formę i lekkość przekazu, ukazuje publiczności różne postawy i  charaktery mężczyzn. Pod względem gatunkowym jest to komedia, ale pod zabawnymi dialogami, po dłuższej analizie i interpretacji, można dostrzec osobiste tragedie trapiące poszczególnych bohaterów. Próbują poradzić sobie z nimi, ale pomimo dobrych chęci, wychodzi im to dosyć nieudolnie.

Sam reżyser, Marek Gierszał, twierdzi, że chciał zadbać przede wszystkim o radość oraz  pozostawienie publice lekkiej skłonności do refleksji. W rolę pantoflarza, dłużnika i  bankruta, alkoholika, homoseksualistę, obcokrajowca wcielili się kolejno: Adam Dzieciniak, Dariusz Majchrzak, Zbigniew Filary, Mateusz Kostrzyński oraz Filip Cembala. Spektakl trwał trzy godziny, wliczając w to jedną piętnastominutową przerwę.

Przyznać trzeba, że sztuka jest na pewno niezwykle kontrowersyjna, bardzo śmiała i odważna, wymagająca od aktorów wielkiej plastyczności, jak również dojrzałości zawodowej. Publiczność, w tym nasi uczniowie i nauczyciele, odebrali ten pokaz artystyczny bardzo entuzjastycznie i z pewnością pozostanie on w ich pamięci na długo.

Zwiastun spektaklu, a także więcej informacji o nim, zobaczyć można na stronie internetowej Teatru Polskiego w Szczecinie pod adresem:

http://www.teatrpolski.szczecin.pl/repertuar/kogut-w-rosole,28

Kamila Pisanko, kl. I bd LO

Rafa

14.12.2017 r. uczniowie Kornelia Gil, Ida Rumbuć i Jan Drozdowicz otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wręczenie Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Naszą szkołę reprezentowali najlepsi uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i  promocję z wyróżnieniem w danym typie szkół. Byli to: Kornelia Gil – kl. III b LO, Ida Rumbuć – kl. III TZ oraz Jan Drozdowicz – kl. III TB.

W uroczystości wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć. Gospodarzem uroczystości była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

14.12.2017 r. drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. w hali Milenium w Kołobrzegu odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. Do zawodów przystąpiło dziewięć zespołów. W wyniku losowania trafiliśmy do grupy A wraz z I LO z Kołobrzegu, II LO ze Szczecina, ZS nr 1 z Goleniowa oraz I LO ze Stargardu. Wszystkie pojedynki grupowe zakończyły się naszymi zdecydowanymi zwycięstwami, dzięki czemu awansowaliśmy do półfinału. W meczu półfinałowym odnieśliśmy zwycięstwo 3:1 z Zespołem Szkół z Polanowa, uzyskując awans do finału. W finale zmierzyliśmy się z reprezentacją VI LO z Koszalina. Mecz był ozdobą turnieju i stał na bardzo wysokim poziomie. Niestety minimalnie lepsze okazały się dziewczęta z Koszalina, które zwyciężyły 3:2. Ostatecznie zostaliśmy wicemistrzami województwa.

Warto odnotować, iż indywidualnie najlepsza okazała się Katarzyna Grabowicz, która jako jedyna w turnieju, wygrała wszystkie swoje pojedynki.

Klasyfikacja końcowa:

 1. VI LO Koszalin
 2. ZSP Chojna
 3. ZSP Polanów
 4. II LO Szczecin
 5. I LO Stargard
 6. ZS nr 1 Szczecinek

7 – 9. ZS nr 1 Goleniów

7 – 9. I LO Kołobrzeg

7 – 9. ZS nr 2 Pyrzyce

 

Reprezentacja szkoły:

 1. Grabowicz Katarzyna 3c LO
 2. Matusiak Patrycja 3c LO
 3. Saskowska Weronika 2 TŻ

 

Opiekun zespołu:

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.12.2017 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT odbyła się inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”.

Inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”

 

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT odbyła się inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”, którego organizatorem jest Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz zaprzyjaźnione jednostki naukowe ZUT w Szczecinie: Instytut Polimerów, a także Katedra Genetyki, Hodowli i  Biotechnologii Roślin.

W tym roku do projektu przystąpiło 640 uczniów z 21 szkół z Mieszkowic, Stargardu, Koszalina, Barlinka, w tym z ZSP z Chojny. Podczas inauguracji tradycyjnie wręczone zostały uczestnikom projektu indeksy oraz przedstawiono opiekunów akademickich, pod okiem których uczniowie będą przeprowadzać badania na wybrany przez siebie temat. Tym razem do wyboru były następujące tematy:

 1. Mikrokosmos wokół nas.
 2. Molekularny świat enzymów.
 3. Genetyka zachowania.
 4. Czy zwierzęta potrafią leczyć? – terapie z udziałem zwierząt.
 5. Komórki rozrodcze – komórki wyjątkowe.
 6. Świat pasożytów – pasażerowie na gapę.
 7. Krew darem życia.
 8. Organoleptyczna ocena żywności.
 9. Emu – ptak użytkowy i ozdobny.
 10. Zdrowo i naturalnie – prawidłowa dieta dla naszego psa.
 11. Lipidogram w surowicy świń.
 12. Budowa szkieletu zwierząt.
 13. Rośliny ze szkła – roślinne kultury in – vitro.
 14. Polimerowe kapsułki dla medycyny.
 15. Świat nanotechnologii.

 

Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyć będzie 14 uczniów klasy II Liceum, którzy pod  opieką nauczyciela biologii mgr Agnieszki Pawlaczyk i nauczyciela akademickiego Pani dr hab. Jolanty Karakulskiej, przeprowadzać będą badania na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej na temat „Mikrokosmos wokół nas”.

Po zakończeniu części oficjalnej inauguracji, odbył się krótki wykład Pani dr  hab.  inż.  Katarzyny Michałek na temat „Akwaporyny – błonowe wrota dla wody”.

Konferencja kończąca projekt, na której zaprezentowane zostaną przez uczniów wyniki badań, planowana jest na wiosnę 2018 roku.

Opiekun

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.12.2017 r. w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas I i III Technikum Informatycznego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

 

W ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, w dniu 7 grudnia 2017 r., uczniowie klas I i III Technikum Informatycznego odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. W programie znalazły się  wykłady nt. wystąpień publicznych, warsztaty z grafiki wektorowej oraz zajęcia z  cyberniebezpieczeństwa.

Do zajęć wprowadzała nas Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych p. dr Barbara Popiel, przedstawiając uczelnię i specjalności na poszczególnych kierunkach I i II stopnia.

Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach z grafiki wektorowej, prowadzonych przez  p. Pawła Lipskiego. Każdy uczeń pracował przy swoim stanowisku komputerowym, zgłębiał tajniki programu CorelDRAW. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, uczniowie chętnie podejmowali wyzwania, rysując coraz bardziej złożone obiekty i z dużą satysfakcją oglądali swoje prace.

Kolejnym punktem, były zajęcia z p. dr Barbarą Popiel, która w bardzo interesujący sposób przedstawiła zagadnienia udanych wystąpień publicznych. Zwracała uwagę na postawę ciała, mimikę twarzy, intonację głosu. Uczniowie z wielką uwagą słuchali cennych wskazówek, starając się jak najwięcej zapamiętać, by móc w przyszłości je wykorzystać.

Kolejny wykład pt. „Techniczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni”, prowadzili panowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: nadkomisarz Daniel Michalski i  st.  sierżant Ryszard Ćwiek. Uczniowie zostali zapoznani z przykładami Phisingu, zagrożeń płynących przez otwarte sieci Wi – Fi, fałszywego oprogramowania ochronnego oraz  sposobów ochrony przed atakami w sieci. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, był niezwykle pouczający i uświadomił, że zdrowy rozsądek i rozwaga, pomogą ustrzec się  przed cyberniebezpieczeństwami.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć, mogli pogłębić swoją wiedzę i wykorzystać ją  w praktyce.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

7.12.2017 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

 

7 grudnia 2017 roku odbyła się kolejna edycja Mikołajkowego Turnieju Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiło 7 zespołów. Rozgrywki toczone były systemem pucharowym. Po pierwszej turze gier, do półfinału awansowały cztery zespoły: NAWODNA, BRAK NAZWY, 2C oraz DRUŻYNA. Po dwóch zaciętych pojedynkach do finału awansowała NAWODNA oraz BRAK NAZWY. Ostatecznie bezkonkurencyjna okazała się NAWODNA w składzie: Adam Hrycaj kl. 2TB, Oskar Juzyszyn kl. 1c LO oraz Dawid Czuchrowski kl. 2c LO. Gratulacje !!!

  

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. NAWODNA – Hrycaj Adam, Juzyszyn Oskar, Czuchrowski Dawid,
 2. BRAK NAZWY – Słonecki Hubert, Mucha Dominik, Matejko Patryk,
 3. 2C – Gaj Kacper, Rząd Paweł, Jędrasiak Paweł.

Zwycięzcy turnieju: NAWODNA

II MIEJSCE – BRAK NAZWY

III MIEJSCE – 2C

 

ORGANIZATOR TURNIEJU – mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu „Staże hotelarzy” uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez FRSE w Warszawie.

Nominacja szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017

 

7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu „Staże hotelarzy” uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez FRSE w Warszawie.

Rafa

7.12.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne XIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

7 grudnia 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne XIII Olimpiady Przedsiębiorczości. W naszej szkole udział w nich wzięli uczniowie kl. I bd LO: Zuzanna Laskowska, Kamila Pisanko, Natalia Ziembowska oraz kl. II abd LO: Patrycja Radtke, Justyna Zygmunt, Magdalena Bielanin i Ryszard Wójcik. Etap ten polegał na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 13 tysięcy młodych ludzi z ponad 800 szkół w całej Polsce. Partnerami strategicznymi projektu są  Narodowy Bank Polski oraz Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Zawody wspierane są także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Hasło XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości: to „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Szczegółowe wyniki eliminacji szkolnych poznamy w styczniu.

mgr Barbara Zubala

Rafa

7.12.2017 r. odbył się etap wojewódzki IX edycji konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

„KONKURS „WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY W BUDOWNICTWIE”  ETAP WOJEWÓDZKI

 

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbył się etap wojewódzki IX edycji konkursu „Wiedza o  bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”. Organizatorem konkursu są Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej. Jak co roku etap wojewódzki odbył się w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowali: Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z  klasy III MZ oraz Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy III TB.

Konkurs składał się z dwóch etapów: etap pierwszy to test zawierający 25 pytań związanych z  zasadami bhp w budownictwie, natomiast etap drugi to część praktyczna, do której przechodzi trzech uczestników z każdego typu szkoły. Etap drugi konkursu polegał np.  na  dobraniu środków ochrony indywidualnej, niezbędnych przy wykonaniu konkretnego zadania związanego z pracami budowlanymi. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę nie  dostali się do etapu drugiego, ale godnie reprezentowali szkołę za co bardzo dziękujemy.

 

 

 

Opiekun: mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

7.12.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU DZIECKA
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

Co roku – na początku grudnia – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pod opieką pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas składają wizytę podopiecznym Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju. Nie mogło być inaczej i w bieżącym roku. Wizyta, która miała miejsce 7.12.2017 r., była poprzedzona tradycyjną już zbiórką darów – rzeczy potrzebnych dzieciakom. Wolontariusze zbierali artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej. W zbiórkę aktywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspólnotą parafialną Czachowa, zebrał pokaźną ilość wszelkich słodyczy, które zawsze ogromnie cieszą dzieci.

  

Po zajęciach lekcyjnych wolontariuszki z klasy III bd LO wraz z opiekunką, udały się do Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju, aby wręczyć podopiecznym prezenty. Dzieci, które już doskonale znają wolontariuszy, przyjęły gości z ogromną radością. Po serdecznym powitaniu oprowadzały maturzystki po swoich pokojach.

Bariera wiekowa, po krótkiej chwili, zatarła się całkowicie. Pozwoliło to na szybkie przejście do harców i zabaw. Niemal wszyscy brali czynny udział w zabawie. Oczywiście, nie obyło się  bez rozdawania samoprzylepnych wolontariackich uśmiechniętych serduszek dzieciom, co sprawiło im wielką frajdę.

Wśród maluchów znalazł się też chłopiec, który poprosił o korepetycje z języka angielskiego i  podczas, gdy dzieci z Justyną i Oliwią bawiły się w chowanego czy kalambury, on – pod czujnym okiem Wiktorii i Michasi – pilnie odrabiał lekcje.

Każda z wolontariuszek wyszła z placówki z poczuciem ogromnej satysfakcji. Było to cudowne przeżycie, uczące przyjaźni, tolerancji i cierpliwości. Wyjazd ten pomógł wolontariuszom uświadomić sobie po raz kolejny, że niewielki gest może wywołać uśmiech na twarzy dziecka, co jest najpiękniejszą możliwą zapłatą za trud włożony w przygotowanie tej wizyty.

Wolontariuszki

Rafa

7.12.2017 r. wolontariusze z internatu wraz z opiekunem odwiedzili podopiecznych Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie.

Wizyta w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie

 

„Bogactwem człowieka są: uśmiech,

przyjazny gest, pogodne słowo.”

[Phil Bosmans]

 

Z potrzeby serca, z chęci niesienia pomocy, 7 grudnia 2017 r., Ania, Emilia, Wiktoria, Sara, Zuzanna, Ernest i Maciej wraz z kierownikiem internatu panią Dorotą Szwiec, odwiedzili swoich przyjaciół w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w  Chojnie.

W tym roku wyjątkowo nie było z nami Mikołaja, ale obdarowaliśmy wszystkich mikołajkowymi prezentami, pluszowymi maskotkami, a także przygotowaliśmy słodki poczęstunek. Wraz z naszym przybyciem na twarzach dzieci pojawił się uśmiech i przywitały nas z ogromną radością.

Wiele radości sprawił dzieciom wspólnie spędzony czas, który upłynął na grach i zabawach oraz słodkim poczęstunku.

Nasi przyjaciele przygotowali dla nas niespodziankę w postaci profesjonalnie wykonanych kolęd, a także otrzymaliśmy piękną, własnoręcznie zrobioną kartkę z życzeniami świątecznymi.

Ten przedświąteczny dar serca sprawił, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, pozwolił na realizację potrzeby czynienia dobra, pokazał, że warto być dobrym człowiekiem. Dzięki takim akcjom, młodzież uczy się pomagać potrzebującym, nieść radość oraz uczy się  współodpowiedzialności za innych.

Dziękujemy za tak cudowne przyjęcie wychowawczyniom: pani Agnieszce i pani Magdzie, za gościnność, wspaniałą atmosferę, pełną życzliwości i wesołej zabawy.

Grupie uczniów, mieszkających w internacie dziękuję, że swój wolny czas przeznaczyli na tak wartościowy gest oraz sprawili, że ten dzień był dla dzieci bardzo wyjątkowy.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

6.12.2017 r. Powiat Gryfiński jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

6 grudnia Powiat Gryfiński jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań bieżących   i inwestycyjnych w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Dzięki dofinansowaniu MON w wysokości 56 270, 00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zostanie doposażony w profesjonalny sprzęt szkoleniowy dla klas mundurowych.

 20.12.2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Rafa

5.12.2017. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

 

W dniu 5 grudnia, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, postanowił aktywnie świętować. Tuż przed pierwszym dzwonkiem wolontariuszki rozdawały przy wejściu do szkoły uśmiechnięte serduszka – symbole szkolnego wolontariatu, które już od pierwszej lekcji każdy uczeń, jak i nauczyciel, dumnie nosił na piersi.

Wyeksponowane na parterze plakaty i fotografie, przedstawiające działalność klubu, miały na  celu zachęcenie do zaangażowania się w pracę wolontariacką. Tego dnia również zakończyła się w naszej szkole akcja pomocy bezdomnym zwierzętom.

Po lekcjach pojechaliśmy do Witniczki, gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Fundacja ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również opiekę nad porzuconymi, krzywdzonymi kotami. Gdy już dojechaliśmy na miejsce, przekazaliśmy karmę dla kotów oraz 410 zł, które udało się uzbierać dzięki hojności społeczności szkolnej.

W schronisku przebywa obecnie około 15 kotów. Różnią się między sobą, każdy z nich jest wyjątkowy. Właścicielka opowiedziała nam o tym, jak poszczególne koty znalazły się w schronisku. Niektóre były podrzucane przez właścicieli, a inne – mają za sobą przejścia pełne strachu i cierpienia, często z tego powodu wymagają specjalnej opieki i leczenia. Prawie wszystkie można było pogłaskać, niektóre jednak bały się podejść i zaufać człowiekowi. Pozwolono nam wejść do pomieszczeń, w których mieszkają zwierzęta. Mają one zapewnione specjalne budki na zewnątrz, jednak zdecydowanie wolą zaciszne miejsca pod dachem.

Nie byliśmy zbyt długo w schronisku, gdyż sprzyjała nam dżdżysta pogoda, ale cieszyliśmy się z tego, że mogliśmy przyjechać, podarować karmę, datek na leczenie zwierząt i trochę się z nimi pobawić. Właścicielka schroniska okazała ogromną wdzięczność za naszą wizytę. Zaprosiła nas na kolejne odwiedziny połączone ze spacerami po wyjątkowych pod względem przyrodniczym okolicach Witniczki.

Pani Katarzyna Mickiewicz – Bindas zrobiła dużo zdjęć, więc będziemy pamiętać te chwile na  dłużej. Mam nadzieję, że odwiedzimy koty już niebawem, a w kolejną akcję uda nam się zaangażować jeszcze większą część społeczności szkolnej.

Joanna Wojewoda, kl. I ac LO

Rafa

4.12.2017 r. pierwszy dzień prelekcji uczniów klas I LO i I BI w banku Pekao SA i Banku Spółdzielczym.

Prelekcje klas I LO i I BI w chojeńskich bankach

 

W dniach 4 i 7 grudnia 2017 roku uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy I TB/TI, w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości, uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez przedstawicieli lokalnych banków. Aktualną tematyką zajęć z podstaw przedsiębiorczości są właśnie banki komercyjne, więc wizyta w placówkach okazała się doskonałą lekcją współczesnej bankowości.

Celem wizyt było poznanie zasad funkcjonowania banków, poznanie ich kondycji i oferty. Dzięki uprzejmości pani Anny Małysy – dyrektor banku Pekao S.A. i dzięki panu Piotrowi Stafiejowi – prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnie, uczniowie mieli możliwość bezpośrednio poznać oferty banków.

Szczególnie ciekawe okazały się propozycje obu banków skierowane do młodych osób. Młodzież już od 13 roku życia może posiadać własne konto w banku z pełnym dostępem do bankowości elektronicznej i kartą płatniczą. W dobie pieniądza elektronicznego bardzo istotne jest, aby jak najszybciej umieć korzystać z bezgotówkowej formy obrotu pieniędzmi.

 

Opiekunowie:

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

1.12.2017 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny


1 grudnia 2017 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Celem tegorocznej edycji konkursu było uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia, związane z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, uświadomienie negatywnych skutków zachowań ryzykownych oraz profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla  uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz  Radę Rodziców ZSP w Chojnie.

Do konkursu przystąpiły cztery drużyny: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Konkursowi przewodziła komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca komisji – Pani asp. sztab. Anna Przybylska, reprezentująca Komisariat Policji w Chojnie.
 2. Pani Monika Baczyńska – Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. Pani Grażyna Rozmyślak – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Dyrektor szkoły, Pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów i gości oraz przedstawiła historię organizowanych przez ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS i Powiatowych Konkursów Profilaktycznych.

Pani Dyrektor zaprezentowała działania profilaktyczne projektu „Każdy różny – wszyscy równi”, zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym w ZSP w Chojnie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+. Projekt zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Za realizację wyjątkowych inicjatyw profilaktycznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, główną nagrodę w programie „Bezpieczna Szkoła”. Program ten organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na  wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: rozwiązaniu quizu „Formy cyberprzemocy i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz przedstawieniu przez  drużynę wypowiedzi w formie pisemnej, po obejrzeniu wyświetlonego przez  organizatora fragmentu filmu poruszającego problem cyberprzemocy. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.

Przedstawiony fragment filmu jednoznacznie pokazywał, że nie ma anonimowości w sieci. Młodzi ludzie powinni pamiętać, że za tym, co jest napisane, umieszczone na stronach, zawsze kryje się konkretna osoba, jej historia i emocje, o czym zwykle się zapomina. To,  co  zostaje umieszczone w sieci, zaczyna żyć własnym życiem, bez możliwości kontroli i  ma ogromny wpływ na rzeczywistość. Celem prezentacji fragmentu filmu było wywołanie refleksji na temat tego, czy rzeczywiście powołując się na wolność słowa możemy wszystko.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny poprowadził Aleksander Panicz, uczeń klasy II  MZ Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP w Chojnie.

W tegorocznej edycji IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:

– I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie,

– II miejsce Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

– III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Dyplomy oraz nagrody wręczyła laureatom dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie – Pani mgr Wioletta Rożko.

Serdecznie dziękujemy za udział w IV Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr inż. Biance Małysz – Lewandowskiej.

 

pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

30.11.2017 r. odbył się wyjazd studyjny do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyjazd studyjny
do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

30 listopada 2017 r. uczniowie klas I i III technikum informatycznego wzięli udział w wykładach na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” RPO WZ.

Na uczelni przywitali nas studenci, pokazując samodzielnie wykonane projekty w ramach Koła Naukowego. Uczniowie zostali zapoznani z  m.in. projektem mini konsoli, wykorzystującej jedno-płytkowy komputer Raspberry Pi, obserwowali proces technologii druku 3D,  byli pod ogromnym wrażeniem, że studenci własnoręcznie zbudowali prostą drukarkę 3D. Studenci z zapałem przedstawiali jej budowę oraz rodzaj wykorzystanych materiałów.

Dowiedzieli się, że biblioteki aPL, służą do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, mieli też okazję zobaczyć i usłyszeć własne wygenerowane sygnały oraz jak modulacja wpływa na ich brzmienie. Biblioteka ta, zajęła II miejsce w zeszłorocznej Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.  Zainteresowaniem cieszyła się również zaprezentowana mini perkusja MIDI bazująca na buzzerach piezoelektrycznych, która może być podłączona do komputera poprzez port USB,  uczniowie mogli przetestować możliwości tego prototypu, mając przy tym ogromną frajdę. Kierując pojazdem mobilnym opartym o Arduino, uczniowie dowiedzieli się jak wygląda proces tworzenia takiego pojazdu oraz o użytych w nim technologiach.

Quadrocopter to ostatnie urządzenie jakie mieliśmy przyjemność zobaczyć. Zdalnie sterowana platforma latająca ma służyć jako element systemu monitoringu. Dron posiada webowy interfejs sterowania oraz minikomputer Orange PI Lite dzięki czemu, można sterować obiektem poprzez sieć GSM.  Uczniowie byli pod wrażeniem ogromnej wiedzy studentów i cieszyli się, że choć przez chwilę mogą dzielić pasje ze starszymi kolegami i koleżankami.

Kolejne zajęcia przeprowadziła dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły pokazując laboratorium poligrafii.  Chłopcy, oglądali profesjonalne aparaty fotograficzne, dowiedzieli się m.in. o możliwościach światłomierzy, jak można wykorzystać wzorniki barw, co to jest druk sublimacyjny. Z wielką uwagą oglądali Drzewo kolorów Munsella, ćwicząc układanie palety kolorów.

Uczniowie uczestniczyli również w długo oczekiwanym  wykładzie „Linux – zrób to sam” mgr inż. Sławomira Wernikowskiego.  Poznali historię Linuksa, podstawowe pojęcia, rodzaje dystrybucji. Zainteresowanie wzbudził  ReactOS – projekt systemu operacyjnego, którego każdy może za darmo pobrać z internetu. Punktem kulminacyjnym wykładu było przedstawienie etapów tworzenia systemu operacyjnego Linux, pan Wernikowski z pietyzmem opowiadał jak zbudować własny system oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę. Na koniec, każdy mógł podziwiać uruchomiony z  sukcesem system!

Była to dla nas niezwykle pouczająca przygoda, nie nudziliśmy się tu ani przez chwilę, dzięki bogatemu programowi każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

30.11.2017 r. odbyła się zabawa andrzejkowa dla mieszkańców internatu.

Zabawa andrzejkowa mieszkańców internatu

 

Wróżby andrzejkowe są od lat popularne w całej Europie i odprawiane w wigilię św.  Andrzeja, który jest patronem miłości oraz zamążpójścia. Andrzejki były świetną okazją dla wszystkich młodych ludzi do poznania swojej miłosnej przyszłości. Dziś są one głównie okazją do hucznej zabawy przed okresem Adwentu. Aby tradycji stało się zadość, w dniu 30  listopada 2017 r., odbyła się zabawa andrzejkowa dla mieszkańców internatu.

Zabawę rozpoczęto jedną z najbardziej znanych wróżb, czyli przestawianiem butów. Według przepowiedni, właścicielka buta, który jako pierwszy dotknie progu drzwi, wyjdzie za mąż wcześniej niż pozostałe panny (tożsamości zwyciężczyni nie zdradzimy). Kolejną konkurencją było rzucanie butami. Należy zdjąć but z lewej nogi, odwrócić się w kierunku przeciwnym niż drzwi i rzucić za siebie. Jeśli but będzie skierowany w stronę drzwi, oznacza to, że wyjdziemy za mąż.

W świetlicy internatu można było skorzystać z „usług” różnych osób przepowiadających naszą dalszą lub całkiem nieodległą przyszłość. Była tu czarnooka Cyganka, z której koszyczka można było wylosować karteczkę z wróżbą, Chinka, od której mogliśmy się  dowiedzieć, spod jakiego jesteśmy znaku według chińskiej astrologii i jakie są nasze cechy osobowości.

Nie zabrakło też tradycyjnie serduszek z wypisanymi imionami, które należało przekłuć szpilką, aby poznać imię przyszłego wybranka lub wybranki.

Dwie urocze czarownice: Karolinka i Donia, zajmowały się przepowiadaniem przyszłości z  daty urodzenia oraz z układu wysypanych na stół szpilek. Chyba jednak największą atrakcją wieczoru było lanie wosku i odczytywanie z powstałych figur oraz ich cieni przyszłości, jaka nas czeka.

Po zakończonych wróżbach rozpoczęła się wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki.

 

Organizatorzy

Rafa

29.11.2017 r. uczniowie klas 1c LO i 2c LO uczestniczyli w zajęciach praktyczno – teoretycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 29 listopada 2017 r. uczniowie klas 1c oraz 2c Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w zajęciach praktyczno – teoretycznych, które odbyły się na terenie jednostki 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Po  przyjeździe na miejsce uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy.

Tematyka zajęć klasy 2c:

– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

– Musztra zespołowa,

– Techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych (zasady, trzymanie broni, pozycja wyprostowana, chyłkiem, skoki, czołganie),

– Elementy walki w bliskim kontakcie.

Uczniowie klasy 1c, dla których był to pierwszy wyjazd do jednostki, zajęcia rozpoczęli od  wizyty w Izbie Pamięci, gdzie zapoznali się z historią oraz tradycjami 5 Pułku. Następnie odbyły się zajęcia BHP oraz musztra, która obejmowała trzy elementy: postawa zasadnicza i  swobodna, zwroty oraz oddawanie honorów. Ostatnim punktem zajęć były zajęcia sportowe, podczas których uczniowie doskonalili elementy gimnastyki i samoobrony.

Kolejne zajęcia praktyczne na terenie 5 Pułku Inżynieryjnego odbędą się 20 grudnia 2017 r.

 

mgr Grzegorz Michasiuk

 

Rafa

29.11.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”  eliminacje szkolne

 

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Celem turnieju jest pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i  podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w  wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i  kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

Do eliminacji szkolnych przystąpiło 12 uczniów klasy III MZ: Nesterowicz Szymon, Kamil Łuczyszyn, Eryk Madera, Patrycja Pawlicka, Michał Marczak, Jakub Soroczyński, Marek Studziński, Kamil Nienałtowski, Hubert Stelmach, Łukasz Tałandzis, Kacper Baczyński i  Wojciech Dębowski.

Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z  budownictwem, a w szczególności z kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich. Największą liczbę punktów zdobył Eryk Madera, który będzie reprezentował szkołę podczas eliminacji okręgowych.

Odpowiedzialna: mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

28.11.2017 r. wzięliśmy udział w II edycji akcji „Młodzieży czytanie” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Akcja czytelnicza „Młodzieży czytanie”

W dniu 28 listopada 2017 r. wzięliśmy udział w II edycji akcji „Młodzieży czytanie”,która miała miejsce w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski.

Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i  propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 18 szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, reprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego: Kamila Pisanko (kl. 1 bd), Laura Ociepka (kl. 1 ac), Paulina Jońca (kl. 2 abd), Julia Sawicka (kl. 2 abd), Katarzyna Oleszczuk (kl. 3 TH), Bartosz Matysiak (kl. 2 abd), Konrad Matoszko (kl. 1 ac) pod opieką pani mgr Gabrieli Lasowskiej.

W tym roku, w związku z przypadającą 110 rocznicą śmierci, czytane były utwory Stanisława Wyspiańskiego. Usłyszeliśmy interpretacje utworów: „Warszawianka”, „Noc Listopadowa”, „Wyzwolenie”, „Bolesław Śmiały”, „Achilles”,oraz wiersze i fragmenty listów Stanisława Wyspiańskiego.

W akcji wzięli także udział goście specjalni, przedstawiciele świata kultury: Barbara Jesiołkiewicz – Kowalczyk z TVP Szczecin, Prezes Polskiego Radia Szczecin Artur Kubaj oraz raper i producent muzyczny Adam Zieliński „Łona”.Wspólnie z młodzieżą czytała także Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Strategii i Analiz w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Iwona Rydzkowska.

Nasza młodzież zaprezentowała wybrany przez organizatorów fragment I sceny „Nocy Listopadowej”, która dzieje się w Warszawie 29 – ego listopada roku 1830, czyli w noc wybuchu Powstania Listopadowego.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

mgr G. Lasowska

Rafa

28.11.2017 r. uczniowie z klas I i II LO o kierunku społeczno-wojskowym wzięli udział w konsultacji społecznej, połączonej z debatą ewaluacyjną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

Konsultacja społeczna połączona z debatą ewaluacyjną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”

 

W dniu 28 listopada 2017 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie uczniowie z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w konsultacji społecznej, połączonej z debatą ewaluacyjną pn. „Porozmawiajmy o  bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

 

Fot. Paweł Woźnicki

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komisariat Policji w Chojnie. W czasie debaty p.o. naczelnik wydziału prewencji podkom. Robert Panna omówił programy „Dzielnicowy Bliżej Nas” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja Komenda”.

Fot. Paweł Woźnicki

Dzięki aplikacji „Moja Komenda”, odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać np. po wpisaniu ich imienia i nazwiska lub swojego adresu zamieszkania. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do  Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów, realizowanych w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami, a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla  aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem. Jest narzędziem informatycznym pozwalającym Policji na przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń ( mapa statystyczna) oraz sygnalizowanie mieszkańcom miejsc zagrożonych ( mapa interaktywna) podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Fot. Paweł Woźnicki

Podczas konsultacji społecznej dokonano ewaluacji efektów działań zaplanowanych na  debacie w dniu 23 maja 2017 r., w której również brali udział uczniowie klas mundurowych ZSP w Chojnie.

Celem spotkania było przedstawienie narzędzi, pozwalających na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali oraz rodzaju zagrożeń występujących w środowisku lokalnym, a także instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

27.11. 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje do IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny etap szkolny

 

W dniu 27 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się szkolne eliminacje do IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy młodzieży w zakresie form cyberprzemocy, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie HIV/AIDS.

W wyniku eliminacji szkolnych została wyłoniona 3 – osobowa drużyna uczniów, którzy otrzymali najwyższą punktację: Natalia Ziembowska z kl. I bd LO, Dawid Piotrowski z kl. I BI oraz Emil Krawiec z kl. I MZ. Uczniowie będą reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w finale IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego, który odbędzie się w naszej szkole 1 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w budynku nr 2, w sali nr 5.

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Patronat nad  konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

24.11.2017 r. odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej

 

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej pod hasłem „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, z którym od wielu lat nasza szkoła prowadzi współpracę, za  pośrednictwem mgr Norberta Oleśkowa.

Celem konkursu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu polskiego systemu prawnego. Jednocześnie, zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych, m.in.  z  makroekonomii, mikroekonomii i podstaw przedsiębiorczości. Ponadto poszerzenie wiedzy obejmującej obszar polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, funkcji i zadań Narodowego Banku Polskiego, roli państwa w gospodarce rynkowej, inflacji, papierów wartościowych, podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, podstawowych produktów bankowych, ryzyka kursowego.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów z klasy I i II b LO: Patrycja Radtke, Magdalena Bielanin, Weronika Firląg, Kamila Pisanko i Mateusz Grzegórzek.

Uczniowie w ciągu 75 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, który składał się  z  25  pytań z zakresu ekonomii i 25 z zakresu prawa.

Nad Konkursem czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji US:

– dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US,

– prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski – Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i  Administracji US,

– dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i  Administracji US,

– dr Katarzyna Dadańska – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji US – koordynator,

– dr Wojciech Bożek – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji US – koordynator.

Opiekunowie uczniów, w czasie trwania konkursu, mieli możliwość wzięcia udziału w  seminarium tematycznym pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, poprowadzone przez dr hab. Katarzynę Święch –Kujawską, prof.US i  dra Wojciecha Bożka.

Po napisaniu testu przez uczestników konkursu, wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Organizatora. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną i naukową WPiA US, którą przedstawili studenci i zarazem członkowie Koła Naukowego Prawa Finansowego „Fiskus”. Na zakończenie Pani mgr Iwona Sagan zapoznała uczestników i  opiekunów z zasadami działania i zasobami Biblioteki WPiA US.

W dniu 8 grudnia 2017 r. w II etapie Konkursu będzie brał udział Mateusz Grzegórzek z  klasy II b LO, który zdobył wystarczającą ilość punktów, aby zaleźć się w gronie uczestników dalszych zmagań Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej. Życzymy powodzenia!

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

24.11.2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji oraz Wyróżnienie Specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku.

ZSP w Chojnie otrzymał Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie został laureatem ogólnopolskiego konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, ogłoszonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A., pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem konkursu było wyróżnienie placówek, które stosują w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do  rozwijania swoich zainteresowań.

Praca konkursowa polegała na przygotowaniu przez szkołę prezentacji multimedialnej, opisującej działalność innowacyjną zespołu pedagogicznego, polegającą na wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia, platform e – administracyjnych oraz e – narzędzi do  kontaktu z rodzicami i uczniami. Konkurs trwał od 24 kwietnia do 24 listopada 2017 r.

I etap konkursu polegał na przesłaniu pracy konkursowej do Kuratorium Oświaty w  Szczecinie, które przyznało nominacje placówkom w czterech kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum, technikum lub szkoła zawodowa. ZSP w Chojnie otrzymał nominację do Nagrody „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” w kategorii technikum lub szkoła zawodowa.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystej Gali w dniu 24 listopada 2017 r. w trakcie II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i  Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji za najlepszą prezentację w województwie zachodniopomorskim w kategorii technikum lub szkoła zawodowa oraz Wyróżnienie Specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku. Wyróżnienie specjalne ma  charakter ogólnopolski i jest przyznawane jednej placówce w każdej kategorii.

Uroczystego wręczenia dyplomów i statuetek dokonali prof. dr hab. Zdzisław Ratajek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, członek Zarządu Targów Kielce Dariusz Michalak. W imieniu dyrektora ZSP w Chojnie nagrodę i wyróżnienie odebrali nauczyciele przedmiotów informatycznych mgr Kamila Góra i mgr inż. Krzysztof Janik.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

24.11.2017 r. członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki wzięli udział w promocji IX tomu Rocznika Chojeńskiego.

IX tom Rocznika Chojeńskiego
„ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI WE WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyła się promocja IX tomu Rocznika Chojeńskiego, pisma historyczno – społecznego, wydawanego przez działające w Chojnie Stowarzyszenie Terra Incognita. W najnowszej publikacji znajdziemy między innymi blok poświecony turystyce regionalnej zatytułowany „Wokół turystyki regionalnej”, ale również ciekawy artykuł „Dalsze wybrane rody rycerskie ziemi chojeńskiej, mieszkowickiej i trzcińskiej w  średniowieczu” autorstwa mediewisty prof. dr hab. Edwarda Rymara. Udział w spotkaniu naszej młodzieży ma na celu poszerzenie zainteresowań publikacjami poświęconymi historii naszego regionu, rozwój preferencji czytelniczych oraz promocję naszej szkoły w środowisku lokalnym.

W związku z obchodami 500 – lecia przełomowego wystąpienia Marcina Lutra, wykład na  temat reformacji w Chojnie zaprezentował Michał Gierke – redaktor naczelny rocznika oraz doktorant współpracującego z naszą szkołą Uniwersytetu Szczecińskiego. Promocji towarzyszyły wystawy obrazów oraz rzeźb lokalnych twórców. Całość dopełnił recital szczecińskiej sopranistki Marzeny Wiencis, która z towarzyszącą jej na fortepianie Agnieszką Roguską wykonała utwory chojeńskiego kompozytora Augusta Wilhelma Prachta żyjącego w  latach 1763 – 1824 i szczecińskiej autorki Valerii Zitelmann (1859 – 1929).

Rocznik dostępny jest w bibliotece szkolnej.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

24.11.2017 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego już po raz piąty reprezentowali szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo Planeta”

W dniu 24 listopada 2017 r. już po raz piąty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Celem Konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak  też  terytorialnym).

Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu metodą jednokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na  odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych związanych było z wykorzystaniem załączonej mapy.

W tym roku pytanie otwarte brzmiało – „Do którego kraju lub, w jaki region świata pojechałbyś gdybyś miał nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy? Odpowiedź uzasadnij”.

W konkursie udział wzięli:

 1. Natalia Ziembowska – kl. I b LO
 2. Ada Kaniewska – kl. II a LO
 3. Dominik Nycz – kl. II b LO
 4. Justyna Zygmunt – kl. II b LO
 5. Wiktor Hadała – kl. III b LO
 6. Justyna Mularczyk – III d LO
 7. Julia Zbaradzka – kl. III b LO
 8. Katarzyna Szymkowiak – kl. III d LO
 9. Mariola Hendrysiak – kl. III d LO
 10. Justyna Leszczyńska – kl. III d LO
 11. Natalia Zalewska – kl. III b LO
 12. Szymon Pluskot – kl. III b LO
 13. Oliwia Gramburg – kl. III d LO
 14. Łucja Koba – kl. III d LO
 15. Hanna Babiarz – kl. III d LO
 16. Agata Majewska – kl. III d LO
 17. Dominika Zienkiewicz – kl. III d LO
 18. Szymon Boruciński – kl. III b LO
 19. Jacek Ceglarek – kl. III b LO
 20. Łukasz Zimny – kl. III d LO
 21. Karol Kłonowski – kl. III b LO
 22. Aleksandra Pieloszczyk – kl. III b LO
 23. Justyna Zarzycka – kl. III b LO
 24. Korneli Gil – kl. III b LO
 25. Maciej Budynkiewicz – kl. III b LO
 26. Damian Porczyński – kl. III b LO
 27. Julia Walusz – kl. III d LO

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły 31.03.2018 r.

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

23.11.2017 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej.

Olimpiada Cyfrowa

 

W dniu 23 listopada 2017 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej, która jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on – line (listopad 2017 r.), projektu medialnego (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).

W Olimpiadzie Cyfrowej wzięli udział uczniowie kl. I, II i III Technikum Zawodowego w  zawodzie technik Informatyk. Do I etapu Olimpiady Cyfrowej ( testu on line) przystąpiło 2346 osób z 242 szkół z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone 30 listopada 2017 r.

Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikował się Piotr Przetacznik z klasy II TI.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa Rafa

21.11.2017 r. reprezentacja chłopców zajęła II miejsce , a reprezentacja dziewcząt III miejsce w zawodach regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 

W dniu 21 listopada 2017 r. w hali gimnazjum w Przelewicach odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Drużyna chłopców zajęła drugie miejsce, premiowane awansem do finału województwa. Chłopcy odnieśli dwa zwycięstwa, przegrywając tylko z drużyną z ZSEE ze  Szczecina.

Turniej dziewcząt był bardziej wyrównany. Ostatecznie dziewczęta zajęły trzecie miejsce, przegrywając awans do finału gorszym bilansem „małych punktów”.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Dziewczęta:

 1. ZSP 1 Dębno
 2. SOSW Pyrzyce
 3. ZSP Chojna
 4. IX LO Szczecin

 

Chłopcy:

 1. ZSEE Szczecin
 2. ZSP Chojna
 3. ZSP 1 Dębno
 4. SOSW Pyrzyce

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Ceglarek Monika
 3. Szpilska Emilia
 4. Smalarz Szymon
 5. Kłonowski Karol

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa Rafa Rafa

20.11.2017 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w kl. II MPS i III TB.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, rozpoczęła się realizacja zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.   Doradztwem indywidualnym objętych zostanie 102 uczniów, w wymiarze 2 godzin na uczestnika projektu. Indywidualne doradztwo edukacyjno zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz predyspozycji osobowościowych uczniów do wykonywania poszczególnych zawodów.  Zajęcia z doradztwa indywidualnego prowadzi szkolny doradca zawodowy mgr Dorota Szwiec.

       Grupowe zajęcia edukacyjno – zawodowe mają na celu przygotowanie uczniów  do świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Zajęcia grupowe prowadzi konsultant ds. doradztwa zawodowego  z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mgr Ewa Jaklewicz-Walewicz. Grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane jest    w wymiarze 10 grup x 3 spotkania x 8 godzin.

           W dniu 20 listopada 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w  kl.  II MPS i III TB. Kolejne zajęcia odbędą się 22, 24 i 28 listopada 2017 r.

Zajęcia grupowe  w kl II MPS

Zajęcia grupowe  w kl. III TB

mgr Dorota Szwiec

Rafa

19.11.2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia z grafiki komputerowej dla nauczycieli w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

Kurs z grafiki komputerowej

 

W ramach projektu RPOWZ pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, realizowanego przez TWP Oddział Szczecin z ZSP w Chojnie, nauczyciele p. Kamila Góra, p.  Agnieszka Świercz – Siwiera, rozpoczęły kurs z grafiki komputerowej. Zajęcia prowadzi wykładowca TWP p. Paweł Lipski.

Tematyka obejmuje grafikę wektorową i grafikę rastrową. Podczas zajęć zostaną omówione i przedstawione m.in. takie programy jak: CorelDRAW, AdobePhotoshop, Adobe InDesign oraz GIMP.

Pierwsze zajęcia odbyły się już 19 listopada 2017 r. i dotyczyły wprowadzenia do  programu CorelDRAW, czyli wyrównywanie, modyfikowanie i rozkład obiektów wektorowych oraz zastosowanie narzędzi kształtu przy formowaniu obiektów wektorowych. Spotkania będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.

 

 

mgr Kamila Góra

Rafa

16.11.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

ELIMINACJE SZKOLNE OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 

W dniu 16 listopada 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych. Celem olimpiady jest propagowanie budownictwa, inspirowanie młodzieży do poszukiwania nowych rozwiązań projektowych i  technologicznych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i  uzdolnień, a w szczególności poszerzanie wiedzy z zakresu budownictwa.

 

Do zawodów przystąpiło 6 uczniów:

– Kacper Dębowski – kl. III TB,

– Oskar Piątek – kl. III TB,

– Adam Raszpla – kl. III TB,

– Jan Drozdowicz – kl. III TB,

– Maciej Ogonowski – kl. III TB,

– Daria Jakubowska – kl. IV TB.

 

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu 15 zadań z zakresu budownictwa i historii architektury. Najwięcej punktów zdobyła Daria Jakubowska, która będzie reprezentowała szkołę podczas eliminacji okręgowych.

 

Odpowiedzialna: mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

16.11.2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

W dniu 16 listopada 2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 r. przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji, w której artykuł 1 brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w  różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W ramach obchodów Dnia Tolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie została zaprezentowana wystawa zdjęć z projektu „Każdy różny – wszyscy równi”, zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Uczniowie wykonali prace plastyczne, które można oglądać na korytarzu naszej szkoły. W  ten sposób zwrócono uwagę uczniów na problem tolerancji, uznania i akceptacji różnic indywidualnych.

Podczas tygodnia, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, wychowawcy klas oraz pedagodzy przeprowadzają zajęcia na temat akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu m.in. projekcję filmów poruszających problem dyskryminacji.

 

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących oraz  wyposażenie uczniów w kompetencje, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji przejawiającej się w formie zachowań agresywnych i zaburzonej komunikacji interpersonalnej.

 

pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

 

Rafa

16.-19.11.2017 r. uczennice działające w Klubie Europejskim Douzelage wraz z opiekunem odwiedziły zaprzyjaźnione miasto Sherborne w Anglii.

Z wizytą w Anglii

 

   W dniach 16-19 listopada 2017 r. trzy uczennice chojeńskiego liceum przebywały na  wycieczce edukacyjnej w Sherborne w Anglii. Wyjazd został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, dzięki wsparciu Chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage i szczególnemu zaangażowaniu pana Janusza Cezarego Salamończyka – prezesa chojeńskiego stowarzyszenia.  

     Pierwszego dnia pobytu odwiedziliśmy  prywatną szkołę – Leweston School, do której uczęszczają również stypendystki z Polki. Leweston School to mała szkoła na wsi, położona   w środku pięknego parku z ogromnymi, starymi cedrami. Uczennice chojeńskiego liceum mogły zobaczyć jak przebiegają zajęcia w tej szkole, uczestniczyły w lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii. Lekcje wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Przede wszystkim zajęcia odbywają się w małych grupach, do dziesięciu osób, ale czasami zdarzają się grupy po dwie, trzy osoby. Szkoła to również miejsce gdzie uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania. Leweston oferuje wiele zajęć dodatkowych, takich jak chór, koła muzyczne, koło teatralne, koła sportowe  (szermierka, koszykówka, yoga, basen, tenis, jazda konna, netball, lacrosse lub unihokej). Młodzież z Chojny opowiedziała jak wygląda nasza szkoła, przedstawiły naszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która uczennicom z Anglii wydała się równie interesująca jak u nich w szkole.

Po południu zwiedziliśmy Sherborne. Przewodnikiem po mieście był emerytowany nauczyciel historii, członek Douzelage, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swoim mieście.  Sherborne to niewielkie miasto w hrabstwie  Dorset. Najsłynniejszym zabytkiem tej miejscowości jest  Opactwo  Sherborne Abbey, które powstało w roku 705. Przepiękne średniowieczne wnętrze kościoła zrobiło na nas ogromne wrażenie. Po zwiedzeniu Opactwa odpoczywaliśmy w  miejskim parku.

 Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od podziwiania atrakcji przyrodniczych i architektonicznych w Stourhead Garden – przepięknej angielskiej posiadłości. Centrum posiadłości stanowi, Stourhead House, rezydencja dawnych arystokratów angielskich. Wokół rezydencji powstał  ogród,  pośrodku którego wykopane zostało sztuczne jezioro o trójkątnym kształcie oraz zasadzone zostały drzewa i krzewy pochodzące z różnych stron świata. Wokół jeziora wzniesiono liczne budowle, m.in. świątynie Flory i Apollina, kopię Panteonu. W barwach jesieni ogród wyglądał bardzo malowniczo.

Pozostałą część dnia spędziliśmy na spotkaniach z przedstawicielami Douzelage. Młodzież z naszej szkoły zadawała wiele pytań dotyczących różnych dziedzin życia w Anglii, odpowiadała również na pytania naszych angielskich gospodarzy. Wyjazd stał się okazją do nawiązania nowych znajomości, poszerzenia wiedzy o historii i kulturze Wielkiej Brytanii, praktycznego wykorzystania umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

 

 

Rafa

16.11.2017 r. w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klasy II TI uczestniczyli w zajęciach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Wykłady w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

 

 

16 listopada 2017 uczniowie II klasy Technikum Informatycznego odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” RPOWZ. W programie znalazły się wykłady nt. cyberniebezpieczeństw,  wystąpień publicznych oraz warsztaty z grafiki wektorowej.

Spotkanie rozpoczęła pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel, przedstawiając uczelnię i specjalności na poszczególnych kierunkach I i II stopnia. Następnie Pani dziekan w sposób bardzo interesujący przedstawiła  zagadnienia udanych wystąpień publicznych, czego należy unikać. Zwracała uwagę na postawę ciała, mimikę twarzy, intonację głosu. Uczniowie z wielką uwagą słuchali cennych wskazówek starając się jak najwięcej zapamiętać by móc w przyszłości je wykorzystać.

Kolejny wykład „Techniczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni” prowadzili panowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadkomisarz Daniel Michalski i st. sierżant Ryszard Ćwiek. Uczniowie zostali zapoznani z  przykładami Phisingu, jakie są zagrożenia przez otwarte sieci Wi-Fi, jakie jest fałszywe oprogramowanie ochronne oraz jak się ustrzec przed atakami w sieci. Wykład wzbudził duże zainteresowanie, był niezwykle pouczający i uświadomił że zdrowy rozsądek i  rozwaga pomogą ustrzec się przed cyberniebezpieczeństwami.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach z grafiki wektorowej, prowadzonych przez p. Pawła Lipskiego. Każdy z uczniów siedząc przy swoim stanowisku komputerowym zgłębiał tajniki programu CorelDRAW. Pan Lipski przedstawił możliwości tworzenia i modyfikacji obiektów. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, uczniowie chętnie podejmowali wyzwania, rysując coraz bardziej złożone obiekty i dużą satysfakcją oglądali swoje prace.

Wyjazd okazał się niezwykle udany. Chłopcy, opuszczając mury uczelni byli pod ogromnym  wrażeniem i z radością oczekują na kolejny wyjazd.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

15.11. – 15.12.2017 r. w czytelni szkolnej odbywa się kiermasz książek.

Kiermasz książek w bibliotece szkolnej

 

Biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz książek, który będzie trwał od 15 listopada do  15 grudnia 2017 r. w czytelni szkolnej. W ofercie znajdują się: słowniki, encyklopedie, poradniki, kolorowanki antystresowe, literatura piękna, popularno – naukowa oraz bajki, baśnie, wierszyki, legendy. Wszystkie książki są nowe, pięknie wydane, w bardzo atrakcyjnych cenach. Zakupiona książka może wzbogacić domowy księgozbiór lub być wspaniałym prezentem mikołajowym, urodzinowym lub świątecznym. Zachęcamy uczniów, rodziców, nauczycieli do odwiedzenia czytelni szkolnej i zapoznania się z ofertą.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

15.11.2017 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” odbył się wyjazd studyjny do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wyjazd studyjny uczniów Technikum Zawodowego
w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych
do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

W dniu 15.11.2017 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” Działanie RPZP. 08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, odbył się wyjazd studyjny do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wizyta na uczelni rozpoczęła się od spotkania z niezwykłym wykładowcą, panem Mateuszem Kołodziejczakiem – kierownikiem ds. gastronomii, instruktorem WSHiG, który okazał się być naszym przewodnikiem po placówce. Budynek, przypominający zwykłą uczelnię na zewnątrz, już po przekroczeniu progu, zaskoczył wszystkich swoim wystrojem. Urządzony był na wzór hotelu. Przy wejściu wita wchodzących recepcjonista, korytarze wyłożone są  dywanami, ściany ozdobione tapetami i licznymi lustrami, a wzrok przykuwają piękne żyrandole.

W auli przywitała uczniów pani prorektor ds. dydaktycznych, prof. Ewa Mucha – Szajek. Opowiedziała zebranym o szkole założonej w 1993 r. przez prof. Romana Dawida Taubera. Przedstawiła ogólne działanie instytucji oraz współpracę szkoły z krajami takimi jak: Włochy, Hiszpania, Francja czy Stany Zjednoczone, do których studenci wyjeżdżają na kilkumiesięczne, płatne staże, podczas których są w stanie zarobić na pełne utrzymanie podczas studiów. Wyświetlony po chwili film, w którym wypowiadali się uczniowie i wykładowcy, zachęcał przyszłych kandydatów do podjęcia nauki w WSHiG. Po filmie odbył się krótki wykład pana Mateusza Kołodziejczaka, który rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące szkoły oraz wyjazdów.

Następnym etapem wycieczki było odwiedzenie jednej z wielu sal bankietowo – restauracyjnych, znajdujących się na terenie szkoły – Restauracji Filmowej Beverly Hills. Można było obejrzeć tam pokaz baristyczny, podczas którego pokazano, jak fachowo przygotować kawę latte macchiato oraz cappuccino. Studentka trzeciego roku opowiadała przy tym o rodzajach kawy, sposobach jej parzenia, podawania, dodatkach oraz o tym, że wszystkiego uczyła się w szkole, nie musząc robić dodatkowych kursów. Naturalnie, chętni uczestnicy pokazu mogli pod okiem fachowców obsłużyć profesjonalny sprzęt lub napić się znakomitej kawy.

Niezwykle ciekawym okazał się pokaz carvingu ( sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach) w  wykonaniu Andżeliki Gołębiowskiej. Opowiedziała ona o swoich osiągnięciach, udziałach w  konkursach i swojej pasji, którą odkryła już w technikum. Pokazała dwa najprostsze – według niej – wzory, czyli listek z cukinii oraz kwiatek z marchewki. Osoby, które próbowały wykonać ozdobę z kawałka cukinii stwierdziły, że nie jest to łatwe, choć pasjonujące zadanie.

Równie niezwykły był pokaz barmański. Student trzeciego roku opowiedział nie tylko o różnych drinkach, lecz pokazywał również, jak można efektownie przygotować różne napoje z  zastosowaniem fachowego sprzętu barmańskiego, do którego należy między innymi jigger, muddler, strainer czy shaker. Dodatkową atrakcją pokazu była żonglerka shakerem czy  butelkami, co wywołało wśród obserwatorów ogromne wrażenie.

Na koniec uczniowie udali się do sali gastronomicznej, w której odbył się pokaz kulinarny. Tym  razem jeden z szefów kuchni uczelnianych restauracji pokazał, jak przygotować szybkie, azjatyckie danie, czyli szyjki rakowe po seczuańsku. Danie było znakomite, co potwierdzili wszyscy degustujący je uczestnicy wyjazdu.

Wycieczka była dla wszystkich ciekawym doświadczeniem i może w przyszłości któryś z  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wstąpi w szeregi studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Będzie miał wówczas możliwość pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności zawodowych w hotelach i restauracjach w Europie i  na  świecie.

Opiekunki wyjazdu:

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

15.11.2017 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

 

W dniu 15 listopada 2017 roku 20 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w  Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund. W tym roku odbyła się  XVI edycja tego konkursu, który organizowany jest w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Inicjatywa ta jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania oraz  rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

W całej Polsce z zadaniami zmierzyło się blisko 7 tysięcy uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru.

Najwyższy wynik, wśród uczniów klas drugich i trzecich, uzyskała uczennica klasy III  d  Aleksandra Leddin, zajmując 3 miejsce w województwie i 31 w kraju. Spośród uczniów klas pierwszych najwyżej uplasował się Miłosz Parczewski z klasy I b LO zajmując 30 miejsce w województwie i 227 w kraju.

 

 

Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników.

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

14.11.2017 r. członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką p. Agnieszką Lingas-Łoniewską.

Spotkanie autorskie z pisarką
Agnieszką Lingas – Łoniewską

We wtorkowe popołudnie 14 listopada 2017 r. członkowie szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli w kolejnym spotkaniu autorskim zorganizowanym przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. Tym razem zaproszonym gościem była p.  Agnieszka Lingas – Łoniewska – wrocławska pisarka, autorka książek głównie dla kobiet.

Pani Agnieszka opowiedziała o początkach swego pisania. Początkowo traktowała je  hobbystycznie, chowając pierwsze teksty do szuflady. W końcu, za namową przyjaciółki, zaczęła publikować fragmenty powieści w Internecie. Zadebiutowała w styczniu 2010 roku powieścią Bez przebaczenia. Do tej pory wydała ponad 20 książek. W swoich książkach łączy sensację z romansem, dokładnie przy tym analizując środowisko, które opisuje. Pisze powieści, które wzbudzają wielkie emocje, czytelnicy często nazywają ją Dilerką Emocji.

Agnieszka Lingas – Łoniewska urodziła się 14 listopada 1972 roku. W dniu spotkania obchodziła swoje, jak sama powiedziała okrągłe, urodziny. Przez całe życie jest związana z  Wrocławiem – tu mieszka i pracuje, tu również ukończyła studia – filologię polską na  Uniwersytecie Wrocławskim. Jest laureatką konkursu na kryminalne opowiadanie z  Dolnym Śląskiem w tle. Ponadto założyła i prowadzi portal Czytajmy polskich Autorów. W  2012 roku została członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział Wrocław, a  od  2017 roku jest członkiem Kapituły Literackiego Debiutu Roku.

Spotkanie było wyjątkowe. Zebrani mogli zakupić książki autorki, w których złożyła dedykację oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia.

 

mgr Hanna Leszczyńska

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

2017 LO

Rok 2017


Klasa III abd

Wychowawca mgr Danuta Perz

Będzak Alicja

Błoch Karolina

Borczyński Tomasz

Borecka Sylwia

Bożek Aleksandra

Chorąży Martyna

Czubak Michalina

Jóźwiak Elwira

Kazimierczak Mateusz

Kopka Klaudia

Kostka Karina

Lechowski Jakub

Łągiewczyk Julia

Mularczyk Marek

Nowak Kamil

Olejnik Michał

Perkowska Pamela

Purczyńska Magdalena

Sadzewicz Aleksandra

Sambor Wiktoria

Sim Adrian

Stefańska Dominika

Surowiecki Jakub

Szafrański Konrad

Szurgocińska Aleksandra

Winnicka Anita

Zalewska Monika

Żarkowska Marcelina

Żylewicz Mateusz


Klasa III c

Wychowawca mgr Grzegorz Michasiuk

Bigos Norbert

Błażejczyk Aleksander

Bułhak Adam

Glińska Alicja

Góralska Aleksandra

Jasińska Katarzyna

Jaworska Patrycja

Lubańska Daria

Marcinków Roksana

Pawlisiak Marek

Pociej Emilia

Porczyński Grzegorz

Rumbuć Igor

Szatan Karolina

Sztubecka Aleksandra

Wojtkiewicz Dominik

Ziółkowska Klaudia

Rafa

10.11.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

URODZINY PENSJONARIUSZKI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 10 listopada 2017 r., pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, po  raz  kolejny odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze mają w zwyczaju odwiedzać podopiecznych DPS w okolicach Dnia Seniora, ale dla nas wizyta była podwójnie ważna, ponieważ wybraliśmy się również na urodziny Pani Danusi.

Poczęstunek, muzyka, cudowni goście – przyjaciele naszej ukochanej znajomej – spowodowały, że można było zapomnieć o całym świecie, również o szarudze i chłodzie za  oknem. My – wolontariusze – zrobiliśmy wszystko, by Pani Danusia w tym wyjątkowym dniu czuła się wspaniale, niczym księżniczka. Ciasta i tort, które sami upiekliśmy, bardzo smakowały podopiecznym, a przynajmniej tak twierdzili.

By nikt nie czuł się pokrzywdzony, po pokojach poroznosiliśmy kawałki ciast i tortu, by  uczestniczyć w święcie mogli również seniorzy, którzy z powodu stanu zdrowia przykuci są do łóżek. Wszyscy byli bardzo uradowani, widząc nasze twarze po raz kolejny i  zapewniam, nie ostatni.

Po miłym poczęstunku wyrwaliśmy naszą solenizantkę i głównych gości do tańca. Muzyka grała głośno, a pensjonariusze bawili się z nami przy nowych i trochę starszych hitach.

Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, robiliśmy zdjęcia, by uwiecznić te wspaniałe chwile. Było cudownie.

Dziękuję Pani Katarzynie Mickiewicz – Bindas za zaangażowanie nas w organizację tej uroczystości i możliwość wywołania uśmiechu na czyjejś twarzy. Nasze serca radują się,  bo zrobiliśmy coś szczególnego dla niespokrewnionej z nami, ale wyjątkowej osoby. Nie  bójmy się sprawiać, by inni ludzie się uśmiechali. Uśmiechajmy się do nich na ulicy, w  szkole. Taki drobiazg może komuś umilić dzień. Sprawiajmy, by ludzie czuli się  wyjątkowo, tak, jak Pani Danusia dzisiaj.

Laura, kl. I c LO

Rafa

10.11.2017 r. reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły I miejsca w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 

10 listopada 2017 r. po raz kolejny byliśmy organizatorem Powiatowej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiła reprezentacja naszej szkoły oraz drużyna z ZSO w Gryfinie. Dziewczęta i chłopcy odnieśli zdecydowane zwycięstwa, dzięki czemu zajęliśmy kolejny raz pierwsze miejsce w Powiecie, uzyskując jednocześnie awans do zawodów regionalnych. Brawo !!!

 

WYNIKI: CHŁOPCY

ZSP Chojna – ZSO Gryfino 3:1

WYNIKI: DZIEWCZĘTA

ZSP Chojna – ZSO Gryfino 3:1

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: CHŁOPCY

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: DZIEWCZĘTA

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino

REPREZENTACJA SZKOŁY:

 1. Ceglarek Monika 2TH
 2. Szpilska Emilia 3TŻ
 3. Grabowicz Katarzyna 3c LO
 4. Kłonowski Karol 3b LO
 5. Smalarz Szymon 3c LO

 

 

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

9 – 12.11.2017 r. nauczyciele wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Konyi (Turcja), w ramach projektu „Save” z programu Erasmus +.

Międzynarodowa konferencja w ramach projektu „Save” Programu Erasmus +

 

W dniach 9 – 12 listopada 2017 r. troje nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyło w międzynarodowej konferencji dotyczącej zaplanowaniu działań w ramach realizacji projektu „Save” Programu Erasmus +, która odbyła się w Konyi (Turcja).

Struggle against violent extremizm – „SAVE”, to projekt, którego celem jest  m.in.  zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, identyfikacja i zrozumienie przyczyn powstawania ekstremizmów i postaw radykalnych oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych. Realizatorem projektu jest Konya Il MEM (wydział oświaty prowincji Konya), partnerami: ZSP w Chojnie, NGO z Koszeg (Węgry), Firma ICT ( Słowenia), Nytromska Skolan (Szwecja), Uniwersytet Technologiczny z Konyi (Turcja). Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

W ramach realizacji projektu odbędą się spotkania robocze partnerów, kursy szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów, opracowane zostaną scenariusze zajęć zgodne z  tematyką projektu, możliwe do wykorzystania na różnych lekcjach. Oprócz bezpośrednich spotkań młodzież i nauczyciele będą się porozumiewać dzięki platformie e – Twinningowej Projektu.

W trakcie trzydniowego spotkania przedstawicieli instytucji realizujących projekt, dokonano prezentacji partnerów projektu, opracowano terminarz działań, omówiono sposoby realizacji projektu oraz dopracowano szczegóły wizyt partnerskich. W wolnym czasie, dzięki uprzejmości gospodarzy, uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Konyi, obejrzenia m.in. jednej z największych atrakcji turystycznych Turcji – tańca wirujących derwiszów – członków muzułmańskiego bractwa religijnego oraz Muzeum Mevlana.

 

 

Uczestnicy projektu

Rafa

9.11.2017 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” etap szkolny

 

W dniu 9 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: Pani mgr inż. Andżelika Szkuciak, Pani mgr inż. Anna Szemiot – Trzecka i Pani mgr Emilia Skrzypa przeprowadziła test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru na pierwszym szczeblu konkursu.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 5 uczniów: Aneta Kaczor (kl. III TH), Klaudia Daśko (kl. III TH), Anita Orszulak (kl. III TŻ), Justyna Jaz (kl. III TŻ), Aneta Jaz (kl. III TŻ).

Uczennice Justyna Jaz (kl. III TŻ) i Klaudia Daśko (KL. III TH), które uzyskały największą liczbę punktów, będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych konkursu w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

Szkolna Komisja Konkursowa

Rafa

8.11.2017 r. mieszkańcy internatu rozpoczęli działania w ramach szkolnego wolontariatu.

Wolontariat mieszkańców internatu

 

 „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z  jakim tej pomocy się udziela”

[ Św. Jan Paweł II]

 

Z takim przesłaniem grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, mieszkająca w internacie, w dniu 8 listopada 2017 r., rozpoczęła działania wolontariatu w  Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie. Uczniowie z pasją i  zaangażowaniem w każdą środę pomagają dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i  aktywnie spędzają z nimi czas.

Działalność wolontariuszy ukierunkowana jest również na środowisko szkolne i  zakłada zaangażowanie młodzieży do organizowania pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu na potrzeby szkoły. Planujemy również organizację akcji na rzecz osób potrzebujących (ubogich i chorych).

Celem powstałej grupy wolontariatu jest podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, promowanie spędzania czasu wolnego w pożyteczny sposób, a przede wszystkim uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby środowiska lokalnego oraz  zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

7.11.2017 r. klasy I TI i III TI uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

Zajęcia na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 7 listopada 2017 r. klasy I i III Technikum Informatycznego uczestniczyły w  zajęciach dydaktycznych, zorganizowanych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Spotkanie rozpoczął pan dr inż. dr inż. Piotr Piela – Prodziekan ds. studenckich, który opowiedział o  kryteriach naboru na studia, o perspektywach pracy po jej ukończeniu. Zachęcał do  podjęcia w przyszłości nauki na Wydziale Informatyki mówiąc, że bardzo dobrą podbudową jest ukończenie technikum.

W programie wyjazdu był wykład dr inż. Marcina Plucińskiego pt. „Czy sztuczna inteligencja zastąpi inteligencję ludzką?” oraz warsztaty „Roboty do walk sumo” dra inż. Mariusza Kapruziaka.

Podczas wykładu poznaliśmy znaczenie sztucznej inteligencji i uzyskaliśmy informację o  tym,  czy jest ona w stanie zastąpić ludzką inteligencję. Dowiedzieliśmy się, czym zajmuje się  ta  dziedzina nauki, zgłębiliśmy jej historię.

Kolejne zajęcia zostały przeprowadzone przez dra inż. Mariusza Kapruziaka. Ich tematyką była robotyka. Wykładowca przedstawił schematy blokowe oraz przykłady programowania robotów, prezentując przy tym modele. Każdy z nas miał możliwość zapoznania się  z  ich  działaniem. Wykładowca wyjaśnił również, na czym polega praca programisty oraz  jakie jest na nią zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz aktywnością z naszej strony. Zajęcia pokazały nam możliwości dalszej edukacji w dziedzinie informatyki po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyjazd zorganizowała Pani Kamila Góra, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Gracjan Jasnos, kl. I TI

Rafa

7.11.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Eliminacje szkolne X edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

 

W dniu 7 listopada 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. W eliminacjach uczestniczyło 14  uczniów z klasy trzeciej technikum hotelarstwa.

Głównym celem Olimpiady było sprawdzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy hotelarskiej oraz zakwalifikowanie dwóch najlepszych uczniów do etapu okręgowego.

Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej. Uczniowie mieli do rozwiązania test liczący 50  pytań. Za każdą odpowiedź można było otrzymać 1 pkt. Wyniki testu okazały się zaskakujące. Trzy osoby uzyskały identyczną liczbę punktów i musiały ponownie sprawdzić swoją wiedzę, uczestnicząc w dogrywce o drugie miejsce. Ostatecznie najwyższą liczbę punktów otrzymały:

Ida Rumbuć i Aneta Kaczor z kl. III TH

Uczennice będą reprezentowały naszą szkołę podczas etapu okręgowego Olimpiady w dniu 8  stycznia 2018 r. w Szczecinie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „nietypowe obiekty noclegowe”.

 

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

5.11.2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego dla nauczycieli w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI NA KIERUNKU DORADZTWO ZAWODOWE W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, realizowany w latach 2017 – 2019 przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Szczecin z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, czworo nauczycieli, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, podjęło studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe.

5 listopada 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Zajęcia rozpoczął koordynator studiów dr Wiktor Moś. Na spotkaniu organizacyjnym zostały przedstawione cele studiów na danym kierunku, plan studiów i osoby prowadzące poszczególne moduły. Zajęcia będą miały formę wykładów i ćwiczeń o łącznej liczbie 360 godzin.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z przedmiotu Teoretyczne aspekty kształcenia zawodowego prowadzone przez dr hab. Julitę Orzelską oraz Elementy prawa pracy i prawa oświatowego prowadzone przez mgr Jolantę Konieczną. Ponadto będą prowadzone zajęcia z  następujących przedmiotów: Poradnictwo edukacyjno – zawodowe, Metodyka poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, Wybrane zagadnienia z etyki doradztwa zawodowego, Wiedza w praktycznym kształceniu zawodowym, Psychologia wspierania rozwoju osobistego i  zawodowego, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych doradcy zawodowego, Metodyka pracy doradcy zawodowego, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, Diagnostyka w poradnictwie zawodowym, Projektowanie ścieżki kariery zawodowej, Techniki autoprezentacji, Komunikowanie interpersonalne, Rynek pracy, a rynek edukacyjny w Polsce, Zawodoznawstwo, Kształtowanie umiejętności i nawyków działań zawodowych, Poradnictwo zawodowe dla  osób niepełnosprawnych, Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego, Techniki poradnictwa zawodowego oraz Praktyka. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele: mgr Hanna Leszczyńska, mgr Emilia Skrzypa, mgr inż. Andżelika Szkuciak i mgr inż. Krzysztof Janik.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

2.11. – 30.11.2017 r. w ramach akcji Czytaj PL odbędzie się pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją książkę”.

Projekt „Upoluj swoją książkę”

 

W październiku 2017 r. w ramach akcji Czytaj PL zgłosiliśmy się do pierwszej edycji projektu „Upoluj swoją książkę”. W ramach projektu, który będzie trwał od 2 do 30 listopada 2017 r., uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e – booków i audiobooków, w tym 5 nowości z 2017 roku. Akcja obejmie blisko 500 miast i miejscowości. Udział zadeklarowało również 10 miast zagranicznych, m.in.: Barcelona, Dublin, Lwów, Norwich, Nottingham, Praga i Reykjavik – Miasta Literatury UNESCO.

W ramach projektu do szkół trafiły 3 specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu, przy pomocy smartfona, uczniowie na miesiąc otrzymają darmowy dostęp do książek w formie e – booka i audiobooka. Plakaty, na których umieszczony jest kod QR, znajdują się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w czytelni, bibliotece oraz w gablocie informacyjnej na parterze w budynku nr 1 tak, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w akcji.

Projekt „Upoluj swoją książkę”, oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, ma na celu popularyzację różnych form książki elektronicznej (e – booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

            Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e – bookową Woblink.com. Honorowy Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Lista dostępnych książek:

 1. Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 2”,
 2. Krzysztof Piskorski „Czterdzieści i cztery”,
 3. Gregory David Roberts „Shantaram”,
 4. Filip Springer „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast”,
 5. Anna Kamińska „Wanda”,
 6. Jakub Małecki „Ślady”,
 7. Dan Ariely „Szczera prawda o nieuczciwości”,
 8. Elżbieta Cherezińska „Korona śniegu i krwi”,
 9. Camilla Lackberg „Księżniczka z lodu”,
 10. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”,
 11. Jon Ronson „#WstydźSię!”,
 12. Marek Kamiński „Marek i czaszka jaguara”.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

mgr Gabriela Lasowska

mgr Hanna Leszczyńska

 

 

Rafa

DZIAŁALNOŚĆ KLUB ALTERNATYWY MŁODZIEŻOWEJ 2008/2009

DZIAŁALNOŚĆ KLUB ALTERNATYWY MŁODZIEŻOWEJ 2008/2009

 

 22.05.2009 r. kampania „Aktywni z natury. Zmiany klimatu bądź(?) rozwiązaniem.”

 29.10.2008 r. został ogłoszony konkurs przez Nadleśnictwo w Chojnie, który miał na celu zbiórkę żołędzi.

 10.10.2008 r. obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ DRZEWA.

 18.09.2008 r. uczniowie wzięli udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.

Rafa

1985 1986 T_Hodowlane

 

 

Rok 1985

Artymionek Zbigniew

Biskupski Ryszard

Boukowska Jolanta

Fiutek Jarosław

Frączak Alina

Kaberow Małgorzata

Kmieć Marianna

Kmieć Regina

Kolczyńska Elżbieta

Krężel Anna

Lass Anna

Mazur Beata

Mróz Anetta

Napiórkowski Krzysztof

Ostrowska Jolanta

Plotkowka Dorota

Pohrecka Małgorzata

Sierzpowska Wioletta

Sokulska Celina

Walawender Ireneusz

Wodarczyk Leszek

 

 

1986

Dzierża Dorota

Frąckowiak Adam

Juzyszyn Piotr

Karkowska Leokadia

Korsak Lidia

Kozioł Elżbieta

Krasowska Krystyna

Kurpiel Sławomir

Labuda Marzena

Majdan Andrzej

Marek Sławomir

Maślak Zdzisław

Pawlak Roman

Rosalska Teresa

Rozkrut Maria

Siekierska Maria

Skowron Beata

Sobczak Elżbieta

Sroka Marek

Świątnicka Ewa

Wnuczek Magorzata

Zioła Leszek

 

 

 

Rafa

Konkurs

 

warsztaty_czytelnicze (3)
warsztaty_czytelnicze (2)
warsztaty_czytelnicze (1)
DSC_0866
agnieszk-fraczek (5)
agnieszk-fraczek (4)
agnieszk-fraczek (3)
agnieszk-fraczek (2)
agnieszk-fraczek (1)
otrzesiny-2017 (3)
2000

 

W piwnicu u dziadka [klik] 2000 2001  2002 Click here to open lightbox
Treść kolumny  Treść kolumny Treść kolumny Treść kolumny  Treść kolumny Treść kolumny Treść kolumny  Treść kolumny Treść kolumny
Treść kolumny

 

Tytuł spojlera
Tytuł spojlera
Tytuł spojlera
 • Element listy
 • Element listy
 • Element listy

 

Rafa

27.10.2017 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Znicz 2017”.

Akcja „Znicz 2017”

 

Akcja Znicz to przedsięwzięcie, które w naszej szkole odbywa się od wielu lat. W  dniach 23.10. – 27.10.2017 r. została przeprowadzona zbiórka zniczy. Pomogli wychowawcy klas.

W dniu 27 października 2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Julia Sawicka, Kinga Hrycaj, Justyna Jaz oraz Dawid Depa pod opieką ks. Zbigniewa Stachnika udali się  na  cmentarze w Chojnie, na Barnkowo oraz na ul. Odrzańską. Tam zapalono znicze na  grobach nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów.

 

ks. Zbigniew Stachnik

Rafa

27.10.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 27 października 2017 r., członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili zaprzyjaźniony z naszą szkołą Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Dla  mnie i wielu moich koleżanek i kolegów z klas I ac LO oraz I TH była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Zmierzając w kierunku Alei Róż cieszyłam się, że towarzyszy nam nie  tylko Pani Katarzyna Mickiewicz – Bindas, ale również starsi, doświadczeni wolontariusze.

Choć jesienny deszcz i chłód panował na dworze, nic nie zgasiło ognia w naszych sercach. Przyjemna atmosfera, cudowni pensjonariusze, słodkości i nasza obecność sprawiły, że  na  ustach tych wyjątkowych osób gościły serdeczne i szczere uśmiechy! Rozmawiając z  seniorami, poddałam się refleksji na temat mojego życia i problemów, które – obok problemów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – są niczym. Zrozumiałam, że zwykła obecność drugiej osoby wystarczy, by uszczęśliwić pozbawionego bliskiej rodziny człowieka. Mały cukiereczek, mały, serdeczny gest – otwierają serca.

Odwiedziliśmy wielu ludzi, wielu wspaniałych mężczyzn i wiele wyjątkowych kobiet. Wysłuchaliśmy fantastycznych, tkliwych opowieści wojennych i takich zwyczajnych – o  życiu. Śmialiśmy się, robiliśmy fotografie i otoczyliśmy – najbardziej jak potrafiliśmy – tych  ludzi serdecznością, by nie byli smutni, w ten deszczowy, październikowy dzień.

Zawsze chciałam pomagać ludziom. Cieszę się, że szkolny wolontariat ułatwia mi to zadanie, jednak muszę się w pewien sposób psychicznie uodpornić. Jak można wywnioskować – w  moim przypadku nie obyło się bez łez. W takim miejscu, będąc obok tych ludzi, rozmawiając z nimi, w głowie miałam milion myśli. Dochodziło do mnie, że to się dzieje naprawdę. Ci ludzie naprawdę są chorzy, pozbawieni rodzin. Zrozumiałam, że chcąc pomóc z  całych sił, najbardziej pomogę po prostu tam będąc.

To była moja pierwsza wizyta w takiej placówce. Pierwsza, lecz na pewno nie ostatnia. Poznałam tam panią, którą wprost pokochałam. Oprowadzała nas po budynku, przedstawiając inne osoby. Nie znam cieplejszej, pozytywniejszej osoby, niż Pani Danusia. Połączyła mnie  z  nią ogromna więź. Myślę, że Pani Danusia dostrzegła moje emocje. Na pożegnanie podarowała mi wyjątkowy prezent – medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej, który zostanie ze mną na zawsze. Będzie chronił mnie i moich bliskich, zgodnie z życzeniem Pani Danusi.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej pozostawiła w mojej duszy bardzo wyraźny ślad. Taki  wyjazd pozwala uświadomić sobie wiele rzeczy, właściwie ustawić życiowe priorytety. Mam w sobie mnóstwo emocji, lecz jestem szczęśliwa, że byłam tam i odwiedziłam wspaniałych ludzi. Ogromnie dziękuję Pani Katarzynie Mickiewicz – Bindas za opiekę nad  nami i umożliwienie nam przeżycia tak wyjątkowych chwil. Dodam od siebie, że warto doceniać bliskich, którzy nas otaczają i okazywać im bezmierną miłość.

 

Laura, kl. I c LO

Rafa

26.10.2017 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny nowych mieszkańców internatu

 

Kolejny raz otrzęsiny nowych mieszkańców internatu stały się wyjątkowym wydarzeniem. W dniu 26 października 2017 r. starsi mieszkańcy internatu, wraz  z  wychowawcami i kierownikiem internatu, przyjęli pierwszoklasistów w poczet społeczności internackiej. „Starszyzna” zaprosiła ,,Koty’’ do wspólnej zabawy w świetlicy internatu, gdzie czekała już pięknie udekorowana sala, a w tle radosne dźwięki muzyki.

Pierwszoklasiści musieli przejść test, biorąc udział w kilku konkurencjach, upoważniający ich  do stania się prawowitymi mieszkańcami internatu.

Pierwsza konkurencja polegała na napisaniu ustami na kartce imienia i nazwiska wychowawców z internatu.

Pomimo trudności „Koty” spisały się znakomicie i otrzymały słodki upominek. Kolejny test przynależności do „Starszyzny” wymagał ogromnej sprawności i uwagi, a był to test golenia balonów.

Pierwszoklasiści i z tej próby wyszli zwycięsko, dostarczając wszystkim sporej dawki humoru.

Taniec na gazecie, przeciąganie liny, jedzenie jabłek zawieszonych na sznurku, zjedzenie kredy – bezy, wyścig z jajkiem, to kolejne testy, które dla „Kotów” okazały się doskonałą zabawą i pokazały wszystkim, że godni są, aby dostąpić zaszczytu wstąpienia do społeczności internackiej.

Na koniec pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i musieli wypić „ogniste mleko”, które dało im pełne prawo wstąpienia w poczet mieszkańców internatu, a kierownik internatu – pani Dorota Szwiec, wręczyła im pamiątkowe dyplomy.

Uroczystość otrzęsin w internacie to wspaniała okazja do integracji grupy, pozwala również na zaaklimatyzowanie się do nowych warunków, a także wyrobienie wzajemnych przyjaznych relacji.

Życzymy wszystkim „Kotom”, aby czas, jaki spędzą w internacie, na zawsze zapisał się w ich pamięci, dostarczył pozytywnych wrażeń, a także samych sukcesów w szkole.

 

Organizatorzy

Rafa

26.10.2017 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Oszczędzania.

Światowy Dzień Oszczędzania w ZSP w Chojnie

 

Światowy Dzień Oszczędzania przypada na 31 października. Święto jest jednym z najstarszych inicjatyw edukacyjnych na świecie, a jej głównymi twórcami byli przedstawiciele najprężniej rozwijających się w Europie placówek bankowych. Dzisiaj wielu bankowców zachęca zwykłych obywateli do systematycznego odkładania, choćby małej sumy, pieniędzy.

W naszej szkole od wielu lat, we współpracy z lokalnymi bankami, organizowanych jest wiele różnych inicjatyw, których głównym zadaniem jest promowanie oszczędzania i metod zarządzania osobistymi zasobami finansowymi.

W dniu 26 października 2017 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Banku Spółdzielczego: Panią Barbarę Sobiś i Panią Marzenę Karpińską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IV TH. Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością banku, zabezpieczeniami pieniądza, formami oszczędzania i procesem zakładania konta dla młodych. Podczas spotkania odbyło się wiele konkursów, w ramach których uczniowie mogli wygrać ciekawe edukacyjne nagrody.

Odbyło się również wyjście do banku PKO S.A. w Chojnie, w którym wzięli udział uczniowie klasy 2b LO.

Na początku spotkania Dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. w Chojnie Pani Anna Małysa, krótko przedstawiła historię i działalność Banku. Zapoznała uczniów z procesem zakładania konta dla młodych, a także wytłumaczyła sens działania bankowości elektronicznej, np. płatności telefonem. Następnie uczestnicy udali się na salę obsługi klienta, gdzie zaprezentowano korzystanie z nowej aplikacji do mobilnej bankowości na telefon. Umożliwia ona, między innymi, płatność telefonem.

Wizyta w banku była bardzo pouczającym doświadczeniem, choć niektórzy żałowali, że Pani Anna Małysa, która oprowadzała nas po oddziale nie zdradziła nam szczegółów dotyczących np. ilości pieniędzy w bankomatach.

 

Bartosz Matysiak, kl. II b LO

Rafa

25.10.2017 r. uczniowie kl. IV Technikum Informatycznego wzięli udział w spotkaniu z informatykiem Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Spotkanie z informatykiem Urzędu Miejskiego w Chojnie

 

W dniu 25 października 2017 r. klasa IV Technikum Informatycznego, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, wybrała się do Urzędu Miejskiego w Chojnie na spotkanie z informatykiem panem Łukaszem Malagą.

Uczniowie zwiedzili serwerownię, poznali jej budowę, sposoby połączeń macierzy dyskowych oraz sposób, w jaki dba się o bezpieczeństwo danych osobowych. Pan Malaga opowiedział na czym polega jego praca oraz na jakie niebezpieczeństwa ze strony sieci zewnętrznej należy bardzo uważać. Zaznaczył, że niezbędne w pracy informatyka są również umiejętności językowe.

Uczniowie byli pod wrażeniem tego, co usłyszeli i sami przyznali, że to bardzo odpowiedzialna i ważna praca.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

25.10.2017 r. odbył się etap szkolny konkursu pt. „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

Konkurs „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie” etap szkolny

 

W dniu 25 października 2017 r. odbył się etap szkolny IX edycji konkursu „Wiedza o  bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”. Organizatorem konkursu są Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej. Etap szkolny został przeprowadzony w klasie III monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz w klasie III technikum budowlanego. Konkurs składał się z testu zawierającego 25 pytań związanych z zasadami bhp w budownictwie. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i będą reprezentowali szkołę na etapie wojewódzkim to:  Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z klasy III MZ oraz Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy III TB. Organizatorami etapu szkolnego są panie mgr inż. Andżelika Szkuciak i  mgr  inż. Anna Szemiot – Trzecka.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

25.10.2017 r. w ramach programu Cyfrobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

 

W dniu 25 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach programu cyfrobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. W auli szkolnej zorganizowano spotkanie edukatora p.  Waldemara Howila z uczniami szkoły. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasa czwarta Technikum Budowlanego. Spotkanie dotyczyło cyberbezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na nich w sieci oraz sposobach zapobiegania tym  zagrożeniom.

 

Tego dnia uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Podczas zajęć zebrani chętnie włączali się w ćwiczenia i zadania zaprezentowane przez prowadzącego.

Edukator spotkał się również z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami, zwracając uwagę na pozytywy wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie nauczania, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji.

mgr Krzysztof Janik

Rafa

24.10.2017 r. w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” Program Erasmus+, którego koordynatorem jest p. Janusz Cezary Salamończyk uczestnicy projektu rozpoczęli kurs językowy na platformie OLS.

Wsparcie Językowe Online Erasmus+

 

W ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, którego koordynatorem jest p. Janusz Cezary Salamończyk uczestnicy projektu rozpoczęli kurs językowy na platformie OLS.

Wsparcie Językowe Online (OLS) będzie pomagało uczestnikom programu Erasmus+ w podnoszeniu poziomu znajomości języka angielskiego, którym będą się posługiwali w okresie trwania 4-tygodniowych staży w przedsiębiorstwach na Węgrzech, Luksemburgu w Anglii i na Malcie.

Uroczystej inauguracji kursu dokonała Dyrektor Szkoły p. Adriana Salamończyk wspólnie z koordynatorem projektu w dniu 24 października 2017 r.. Zakwalifikowani uczniowie z Technikum Zawodowego w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą pracowali na platformie samodzielnie w domu, a raz na dwa tygodnie będą odbywały się konsultacje podsumowujące pracę własną na zajęciach z nauczycielem języka angielskiego p. Leszkiem Lejmanem.

  Przystępując do nauki na platformie OLS uczniowie wypełnili pierwszy test biegłości językowej, aby poddać ocenie swoje kompetencje językowe. Kurs językowy OLS, zawiera zarówno zajęcia interaktywne, jak i do samodzielnej nauki, które umożliwiają zwiększenie biegłości w opanowaniu języka obcego. Pod koniec okresu trwania mobilności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie drugiego testu w celu ocenienia postępu, jaki poczynili.

Kurs językowy na platformie OLS jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Swoje umiejętności językowe uczniowie mogą ćwiczyć logując się z dowolnego miejsca. Erasmus+ OLS jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi przeglądarkami i dostępny z urządzeń mobilnych.

Wsparcie Językowe Online (OLS) zapewnia pomoc językową i przyczynia się do promowania nauki języków obcych. Jego celem jest lepsza jakość mobilności edukacyjnej, a także zmierzenie wpływu programu Erasmus+ na umiejętności językowe.

 

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

24.10.2017 r. odbyły się otrzęsiny klasy 1ac LO.

OTRZĘSINY KLASY 1ac LO

 

W dniu 24 października 2017 r. w sali konferencyjnej internatu odbyły się otrzęsiny klasy 1ac LO, której wychowawcą jest mgr Grzegorz Michasiuk, organizowane przez klasę 3c LO z wychowawcą mgr Markiem Łągiewczykiem.

Uczniowie 3c LO po przywitaniu młodszych kolegów i koleżanek przedstawili klasie 1ac  LO  tradycję otrzęsin w naszej szkole. Następnie przeprowadzono szereg konkurencji mających na celu wprowadzenie uczniów klasy pierwszej w szeregi społeczności szkolnej.

Wszystkie konkurencje przygotowane przez uczniów klasy 3c LO spotkały się z aprobatą młodszych kolegów. Po miłym integracyjnym spotkaniu uczniowie klasy 1ac LO zostali przyjęci do społeczności szkolnej.

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

20.10.2017 r. wzięliśmy udział w projekcie „Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”.

„Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”

 

W dniu 20 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”.

W projekcie wzięły udział klasy 3HŻ, 3BI oraz 2c LO. Uczniowie brali udział w 3 godzinnym szkoleniu z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodą, a także uczyli się podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, zagrażających życiu ludzkiemu.

Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa

Prelekcja na temat pracy Ratowników

Wodomaniacy – gra, w której trzeba się wykazać wiedzą z zakresu pierwszej pomocy.

Przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego.

Po zakończeniu szkolenia, na podstawie obserwacji ratowników, została wyselekcjonowana grupa uczniów z największą wiedzą z zakresu zachowań w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, która będzie reprezentowała naszą szkołę w finale wojewódzkim w Szczecinie.

mgr Marek Łągiewczyk

 

Rafa

19 – 22.10.2017 r. nauczyciele i pracownicy ZSP w Chojnie uczestniczyli w seminarium na Malcie w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT”.

EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT

„Nawet my – opinie mieszkańców małych miast mają znaczenie”

 

W dniach 19 – 22 października 2017 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w seminarium na Malcie, w ramach realizacji projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast Marsaskala (Malta), Velletri (Włochy), Bad Kötzing (Niemcy), Köszeg (Węgry) i Chojna (Polska).

Seminarium otworzył burmistrz Malty Mario Calleja, witając i przedstawiając uczestników projektu.

 

Po wystąpieniu burmistrza Malty, głos zabrał lider projektu, Istvan Matrai z Węgier, przedstawiając jego cele i działania.

Podczas seminarium odbyło się również wystąpienie dr. Owena Bonnici, ministra kultury, sprawiedliwości i samorządów lokalnych Malty.

Po oficjalnych wystąpieniach liderzy każdego z państw uczestniczących w seminarium przedstawili prezentacje multimedialne, dotyczące określonego tematu.

Nasz kraj reprezentował pan Janusz Cezary Salamończyk, przedstawiając prezentację multimedialną nt.: „Postawa lokalnych uczestników i zagranicznych gości do pracy za  granicą, szczególnie w małym miasteczku”. W prezentacji zostały między innymi przedstawione działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po uzyskaniu Karty jakości mobilności w kształceniu zawodowym oraz upowszechniono rezultaty projektu Erasmus+ „Europejskie staże”.

Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość degustacji regionalnych potraw każdego z  państw biorących udział w projekcie.

Po lunchu odbył się spacer pod pomnik Douzelage, gdzie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których każde z państw opracowywało zagadnienia zgodnie z przydzielonym tematem:

 1. Köszeg – Wada i korzyści bycia małym miasteczkiem,
 2. Chojna – Młodzi w polityce,
 3. Valletrii – Imigracja,
 4. Bad Kötzing – Młodzi w sporcie,
 5. Marsaskala – Dziedzictwo, rozwój i młode pokolenie.

Warsztaty zakończone były przedstawieniem wyników wypracowanych podczas pracy w  grupach.

Po efektywnych warsztatach, przy akompaniamencie maltańskiego folkloru, w pięknej Villa Sant Anna, odbyła się uroczysta kolacja, podczas której burmistrz Mario Calleja podziękował wszystkim za udział w projekcie, wręczone zostały także upominki i certyfikaty uczestnictwa w seminarium.

Następnego dnia uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z przepiękną architekturą maltańską, zwiedzając stolicę Malty Vallettę.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło upowszechnienie rezultatów projektów mobilności zawodowej Erasmus+, pozwoliło poznać kulturę maltańską, zasmakować w  potrawach narodowych, a także nawiązać nowe znajomości wśród uczestników projektu. Pobyt na Malcie pozwolił również na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, a piękna i oryginalna architektura Malty pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenia.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

19.10.2017 r. odbyły się warsztaty z języka angielskiego.

Warsztaty z języka angielskiego

 

W dniach 19 października, 2 i 9 listopada 2017 r. w sali nr 5 odbyły się warsztaty z  języka angielskiego, dotyczące współczesnych problemów społecznych, cywilizacyjnych i problemów w środowisku lokalnym.

Uczniowie klasy 3 TB poszerzali i utrwalali słownictwo w zakresie działów: żywienie, praca, państwo i społeczeństwo.

Współczesnym problemem społecznym była migracja ludności, cywilizacyjnym – zaburzenia odżywiania, lokalnym – poszukiwanie pracy. Uczniowie oglądali prezentacje multimedialne, przygotowywali scenki językowe i plakaty, pracowali metodą TPR, dyskutowali na zadane tematy.

Uczestnicy chętnie brali udział w warsztatach, pozytywnie je ocenili i stwierdzili, że były ciekawym urozmaiceniem codziennych zajęć.

Warsztaty przeprowadziła pani mgr Joanna Gorska – Hamkało, gośćmi obserwującymi byli pan mgr Leszek Lejman oraz pani mgr Barbara Oleksy.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

17.10.2017 r. uczniowie klas III Technikum Zawodowego uczestniczyli w spotkaniu w ramach Akademii Szlifowania Diamentów.

Akademia Szlifowania Diamentów

 

W ramach kolejnej edycji Akademii Szlifowania Diamentów, organizowanej przez  Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, 17  października 2017 r. uczniowie klas III Technikum Zawodowego pod opieką p. Hanny Leszczyńskiej i p. Marka Łągiewczyka wzięli udział w spotkaniu z dr Anną Oleszak.

Wykład poświęcony był rozmowie kwalifikacyjnej. Uczniowie mogli dowiedzieć się  jak  dobrze przygotować się do rozmowy, aby zabłysnąć, czego unikać i jak się zachować, aby nie zrazić do siebie przyszłego pracodawcę. Prowadząca zwróciła również uwagę na stres towarzyszący przy rozmowie i podała kilka sposobów na opanowanie zbędnych emocji.

 

Opiekun

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

16 – 19.10.2017 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2017.

 „ Panta rhei kai ouden menei

– wszystko płynie nic nie stoi w miejscu”

[Heraklit]

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery
16 – 19 października 2017 r.

 

W dniach 16 – 19 października 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie kolejny raz przystąpił do realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017, pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej.

Podążając za zmianami, które w szybkim tempie występują na rynku pracy, wyznaczyliśmy cel, aby uświadomić młodzieży jak ważne jest rozwijanie swoich talentów i  kompetencji, dostosowując je do wymogów współczesnego rynku pracy.

Realizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 rozpoczęliśmy 16 października 2017 r. od wycieczki zawodoznawczej, podczas której uczniowie klasy II MPS wraz z  opiekunem panem S. Sokołowskim odwiedzili warsztat samochodowy Auto Serwis Piotrowscy oraz Stację Kontroli Pojazdów w Chojnie. Dzięki uprzejmości właściciela, pana Łukasza Piotrowskiego, uczniowie mogli zwiedzić warsztat samochodowy oraz zapoznać się  ze specyfiką pracy mechanika samochodowego, a także zobaczyć jak wygląda wyposażenie profesjonalnego warsztatu samochodowego. Pierwsze kroki uczniowie skierowali do miejsca, w którym następuje kontrola i naprawa klimatyzacji samochodowej. Zapoznali się z urządzeniem do napełniania klimatyzacji oraz urządzeniem do jonizacji (odgrzybiania) tegoż systemu. Ponadto w pomieszczeniu znajdował się również podnośnik dwukolumnowy oraz wózek narzędziowy. Następnie uczniowie przeszli do pomieszczenia wyposażonego w kanał naprawczy oraz podnośnik, na którym dokonuje się napraw bieżących, jak i napraw głównych pojazdu. Pomieszczenie wyposażono w wózki narzędziowe oraz urządzenie do ustawiania geometrii kół pojazdu. Kolejnym pomieszczeniem, jakie obejrzeli uczniowie, to pomieszczenie, w którym dokonuje się naprawy i wymiany kół. Każdy chętny miał szansę zdemontować i zamontować oponę na obręczy koła. Po zamontowaniu musiał to koło wyważyć, ponieważ było ono z pojazdu służbowego właściciela pojazdu. Pomieszczenie wyposażono w podnośnik dwukolumnowy oraz prasę hydrauliczną wspomagającą pracę mechaników.

 

Z warsztatu samochodowego uczniowie przeszli do Stacji Kontroli Pojazdu, w której pracownik – diagnosta, przeprowadzał kontrole pojazdu w celu umożliwienia właścicielowi dalszej możliwości poruszania się tym samochodem. Diagnosta zadawał pytania na temat kontroli pojazdu, na które uzyskał od uczniów prawidłowe odpowiedzi. Następnie uczniowie dowiedzieli się jak działa urządzenie do kontroli amortyzatorów w samochodzie oraz na czym polega interpretacja wyniku z pomiaru. Na zakończenie wycieczki uczniowie obejrzeli urządzenie do badania skuteczności hamowania, wymuszenia szarpnięć w celu sprawdzenia luzu w zawieszeniu oraz przyrząd do kontroli ustawienia świateł w pojeździe. Stacja jest  wyposażona również w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do kontroli hałasu, przyrząd do sprawdzania przepuszczalności światła w szybach pojazdu oraz przyrząd do  kontroli i ustawienia geometrii kół w pojeździe samochodowym.

Wycieczkę do warsztatu samochodowego Auto Serwis Piotrowscy odbyła również 19  października 2017 r. klasa I MPS wraz z opiekunem panem. K. Pawlaczykiem.

Wycieczki zawodoznawcze, to czas, kiedy uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i  umiejętności oraz kompetencje personalne, a także poznać rzeczywiste warunki pracy w  danym zawodzie.

Drugiego dnia, tj. 17 października 2017 r., realizowaliśmy dwa wydarzenia. Gościliśmy w naszej szkole studentów prawa z Uniwersytetu SWPS z Poznania – pana M.  Kaczmarka i pana K. Milkiewicza, którzy poprowadzili warsztaty z młodzieżą oraz  odbyło się seminarium nt.: „Dlaczego warto rozwijać swój talent?”, poprowadzone przez psychologa szkolnego, panią E. Adurowicz oraz doradcę zawodowego, panią D.  Szwiec. W warsztatach udział wzięli uczniowie z klas: IV H/Ż, III bd, III c oraz II H/Ż. Tematyka warsztatów w poszczególnych klasach obejmowała następujące zagadnienia:

– w kl. IV H/Ż – „Matura nie taka straszna, jak o niej mówią. Jak opanować stres przed  maturą? Warsztat dotyczył zapoznania się z tematyką stresu, jako reakcji psychofizycznej organizmu. Uczniowie opowiedzieli, czym się stresują na co dzień oraz  jak  sobie w takich sytuacjach radzą. Poznali znaczenia słowa „stres” w kontekście negatywnym dla funkcjonowania człowieka oraz pozytywnym, jako pobudzenie do działania, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować w codziennym życiu. Młodzież została również zapoznana z różnorodnością stresujących sytuacji i postrzeganiem, reagowaniem emocjonalnym na każdą z nich, zależnie od doświadczenia życiowego, okoliczności, własnych predyspozycji wrodzonych. Podczas warsztatu w kontekście matury, w krótkiej dyskusji pojawiły się porady, jak przyzwyczaić się do stresu, jak go opanować, gdy zaatakuje na sali egzaminacyjnej oraz jak zapobiegać mu poprzez przygotowanie sił na sytuację.

– w kl. III bd LO, III c LO – „Jak przetrwać maturę ustną, czyli sztuka autoprezentacji. Uczniowie odpowiedzieli, jak interpretują pojęcie autoprezentacji. Po tym nastąpiło krótkie rozgrzanie mięśni przez przygotowanie właściwej postawy na stojąco. Do tego dołączyły gesty, jak je wykonywać oraz co znaczą, zależnie od wysokości utrzymywania rąk względem ciała. Dalsze zadania dotyczyły obycia się z koniecznością improwizacji. Podzieleni na  mniejsze grupy uczniowie, otrzymali kartki z tematem, o którym muszą mówić przez  minutę, zapoznając się jedynie na 5 sekund przed wystąpieniem z jego tematem. Każda osoba z grupy miała wykonać zadanie, a reszta obserwować zachowania, sposób mówienia i  kontrolować upływający czas, aby później przekazać informację zwrotną zainteresowanemu. Po wszystkim zostało 10 minut wykorzystanych, zgodnie z prośbą uczniów, na przedstawienie sposobów prezentowania się w sytuacji egzaminu ustnego, przy  konieczności siedzenia, utrzymywania wzroku z komisją oraz sposobem formułowania wypowiedzi ustnej.

– w kl. II /H/Ż – „Sztuka skutecznej argumentacji z elementami autoprezentacji.” Podczas warsztatu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pojęciem erystyki, czyli sztuką argumentacji w dyskusji, nakierowanej na przekonanie słuchaczy do swojego zdania. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie, gdzie taką formę dyskusji przekonującej możemy znaleźć (m.in. rozmowy polityczne w radio i w telewizji, czasami w domu lub szkole). Warsztat opierał się na początkowym zapoznaniu z historią erystyki (eris gr. – spór), przypomnieniem mitu o jabłku Parysa i roli Schopenhauera we współczesnej nauce stosowania argumentacji (zebranie 32 forteli) oraz zaprezentowanie podstawowych 5 forteli, argumentów erystycznych z przykładami użycia. Warsztat został wzbogacony elementami autoprezentacji.

W seminarium nt.: „Dlaczego warto rozwijać swój talent?” uczestniczyli uczniowie z  klas IV H/Ż, I a LO, I c LO oraz I MW. Celem seminarium było uświadomienie uczniom posiadanych talentów i zachęcanie do ich rozwoju, wzmocnienie własnej samooceny, jako  predyktor rozwoju talentu i innych kompetencji życiowych. Zakończeniem seminarium był panel dyskusyjny uczestników zajęć oraz kreatywne pomysły na odkrywanie nowych zainteresowań i podnoszenie kompetencji w ich zakresie.

18 października 2017 r. – to kolejny dzień poznawania świata zawodów podczas wycieczek zawodoznawczych. Na spotkanie z szefem kuchni z restauracji „Piastowska” w  Chojnie, udały się uczennice z kl. I WZ, kształcące się w zawodzie kucharz wraz  z  opiekunem panią D. Szwiec.

Szef kuchni pan G. Dończyk zaprosił nas do „serca” restauracji, gdzie uczennice zdobyły informacje dotyczące wyposażenia kuchni i pomieszczeń znajdujących się  przy  zapleczu kuchennym. Uczennice obserwowały pracę w kuchni oraz przygotowanie śniadania dla gości hotelowych. Pan Dończyk skrupulatnie zapoznał uczennice z organizacją stanowiska pracy kucharza, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowując się do przyszłego zawodu, uczennice mogły zobaczyć: jak działa winda do wydawania posiłków, podgrzewacz porcelany, patelnia marynarska, taboret gazowy i elektryczny. Uczennice zapoznały się również z systemem HACCP, który obowiązuje w restauracji, a także na czym polega segregacja posiłków i jak wyglądają zamówienia poszczególnych posiłków.

Wycieczka do restauracji „Piastowska” okazała się interesującym doświadczeniem zawodoznawczym.

W dniu 18 października odbyły się również wycieczki zawodoznawcze przyszłych informatyków do firmy komputerowej JP Komputer Serwis w Chojnie oraz do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Uczniowie klasy I TI wraz z opiekunem panem K. Janikiem odwiedzili firmę komputerową JP Komputer Serwis, gdzie właściciel firmy, pan Jakub Pierzgalski, omówił strukturę firmy, obszary działania, w których funkcjonuje firma.

JP Komputer Serwis działa w następujących obszarach:

– montaż i eksploatacja komputerów,

– kasy fiskalne,

– drukarki fiskalne,

– podpis elektroniczny,

– Internet i telewizja.

Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy w wymienionych obszarach, mogli obserwować jak wygląda praca na stanowisku montażowym i obsługi klienta.

Klasa IV TI wybrała się do Urzędu Miejskiego w Chojnie na spotkanie z  informatykiem panem Łukaszem Malagą. Uczniowie zwiedzili serwerownię, poznali jej  budowę, sposoby połączeń macierzy dyskowych oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych. Pan Malaga opowiedział o funkcji informatyka w takim urzędzie, na czym polega jego praca oraz na jakie niebezpieczeństwa ze strony sieci zewnętrznej należy bardzo uważać. Zaznaczył również, że umiejętności językowe są niezbędne w pracy informatyka. Uczniowie byli pod wrażeniem tego, co usłyszeli i sami przyznali, że to bardzo odpowiedzialna i ważna praca.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017 zakończyliśmy „Kuźnią Talentów”, podczas której uczniowie klas technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej zaprezentowali uczniom z liceum swoje pracownie i rezultaty pracy. Uczniowie klasy III  c  LO i II c LO uczestniczyli w zajęciach w pracowni gastronomicznej i pracowniach informatycznych.

W pracowni gastronomicznej, gdzie odbywają się zajęcia uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, na odpowiednio wyposażonych stanowiskach uczniowie przyrządzali potrawy z mięsa: żeberka w miodowej glazurze z dodatkami. Miłą niespodzianką dla zwiedzających był pokaz dekoracji muffinek różnymi kremami i elementami dekoracyjnymi, przeprowadzony przez uczniów z klasy II TŻ.

Dwie uczennice z klas licealnych próbowały swoich sił w dekoracji wcześniej upieczonych babeczek. Finałem pokazu w „Kuźni talentów” była degustacja przygotowanych słodkości.

W pracowniach informatycznych odbył się pokaz montażu i demontażu komputera, wykonanie kabli sieciowych rj 45, prezentacja systemu Linux, wymiana zasilacza oraz  pamięci RAM w komputerach. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskiem pracy oraz  zasadami BHP na stanowisku pracy, które obowiązują podczas zajęć w pracowniach informatycznych. Ciekawostką podczas prezentacji pracowni informatycznych był komputer Macintosh.

Licealiści byli pod wrażeniem pracowni, które odwiedzili oraz pracy ich kolegów z  technikum zawodowego. Zauważyli różnice, jakie są pomiędzy programem nauczania liceum i technikum. Docenili, ile pracy wkładają ich koledzy w realizację zadań podczas zajęć praktycznych, dążąc do zdobycia upragnionego zawodu.

Kolejny pokaz umiejętności zawodowych odbył się w pracowni diagnostycznej i  samochodowej, podczas którego licealiści z klasy II c i II abd, mogli zobaczyć jak wygląda sprawdzenie w samochodzie geometrii kół, jak działa urządzenie do badania skuteczności hamowania, a także jak przyszli mechanicy pojazdów samochodowych lokalizowali uszkodzenia w układzie napędowym.

Uczniowie z kl. III abd LO uczestniczyli w zajęciach w pracowni hotelarskiej i  pracowni obsługi konsumenta. Podczas zajęć w pracowni obsługi konsumenta uczennice klasy III TH zaprezentowały pokaz musztry kelnerskiej, czyli serwis synchroniczny. Jest  to  fachowy i profesjonalny sposób obsługi gości, który wymaga od przyszłych kelnerów sporych umiejętności i wiedzy zawodowej. Łączy on w sobie wszystkie rodzaje serwisów kelnerskich: niemiecki, francuski, angielski, rosyjski. To trudna sztuka obsługi gości, która zarazem jest bardzo efektywna.

Pokaz znalazł ogromne uznanie wśród uczniów z liceum i został nagrodzony gromkimi brawami.

W pracowni hotelarskiej uczennice z klasy III TH przedstawiły dwie scenki symulacyjne, ukazujące pracę w recepcji hotelowej. Pierwsza scenka była w języku angielskim i przedstawiała procedurę chec In gościa indywidualnego. Ida Rumbuć wcieliła się  w rolę recepcjonistki, a Julia Cacek gościa. Dziewczyny profesjonalnie przeprowadziły dialog, dzięki któremu można było dowiedzieć się o metodzie rejestracji gościa w hotelu oraz  usługach dodatkowych.

Następna scenka przedstawiała procedurę postępowania z gościem trudnym, niezadowolonym z usług hotelu. Problem gościa polegał na nietolerancji substancji występujących w materacach z trawy morskiej. W tym przypadku mogliśmy zaobserwować pracę recepcjonisty, który rozwiązał sprawnie problem zgodnie z zasadą „gość ma zawsze rację”. Dzięki profesjonalnej grze „aktorek”, prezentacje przy ladzie recepcyjnej dostarczyły licealistom dużo pozytywnych wrażeń.

Zakończeniem pokazów pracowni i umiejętności zawodowych były pracownie budowlane. Klasy II c i II abd uczestniczyły w zajęciach praktycznych, podczas których uczniowie z klasy II technikum budowlanego wykonywali fragment muru, a uczniowie z  klasy III MZ przygotowywali izolację pod posadzkę, tzw. izolację przeciwwilgociową, izolację termiczną (wygłuszającą), układali również taśmę dylatacyjną przyścienną oraz  akustyczną.

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 pozwoliła na ukazanie młodzieży, że każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał do odkrywania swoich talentów i  pasji. To ciężka praca, która nie tylko kształci wiedzę i umiejętności, ale także rozwija zainteresowania, kompetencje społeczne, personalne i zawodowe, tak ważne w dzisiejszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Talent, pasje, kompetencje to coś, co nas wyróżnia i daje możliwości obrania właściwej drogi zawodowej, która jest jedną z ważniejszych dróg w życiu człowieka.

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i uczniom za pomoc w  przeprowadzeniu tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Dziękuję pracodawcom za umożliwienie realizacji wycieczek zawodoznawczych, za poświęcony czas. Gościom dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie inspirujących warsztatów oraz  pokazanie młodzieży, jak ważne są prawidłowe wybory edukacyjno – zawodowe. Uczniom z TZ i ZSZ bardzo dziękuję za pokazanie, że Wasza droga do kariery jest drogą poprzez nieustanne kształtowanie umiejętności zawodowych.

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go  obrobi i wartość mu wielką nadaje.” [Stanisław Staszic]

Doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

16 – 19.10.2017 r. w naszej szkole odbyły się działania zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery
„Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”

W dniach od 16 października do 19 października 2017 r. w naszej szkole odbędą się działania zorganizowane w ramach ogólnopolskiego Tygodnia  Kariery pod hasłem:   „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  jest  promowanie i wzmacnianie świadomości uczniów w obszarze doradztwa zawodowego.

 Harmonogram 

Rafa

13.10.2017 r. finał etapu szkolnego konkursu na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) w ramach programu Erasmus+.

Konkurs na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism”
etap szkolny

 

 

W dniu 13 października 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) w ramach programu Erasmus+. Udział w konkursie polegał na samodzielnym wykonaniu logo promującego projekt techniką komputerową z wykorzystaniem grafiki wektorowej.

Na etapie szkolnym spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wyróżniła dwie, których autorami są uczniowie: Łukasz Lach i Bartosz Żarkowski z kl. III TI

oraz Bartłomiej Nadworski z kl. II c LO.

Prace zostaną przesłane do Turcji i wezmą udział w konkursie międzynarodowym na  logo projektu. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie międzynarodowym nastąpi poprzez  głosowanie przedstawicieli państw partnerskich projektu.

Serdecznie dziękujemy uczniom za zainteresowanie konkursem i włożony wysiłek w  przygotowanie prac.

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

13.10.2017 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,

a nową bez ustanku zdobywa,

ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz

 

Dzień 14 października jest w Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom i  pracownikom szkoły za ich pracę.

W piątek 13 października, w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie ZSP  w  Chojnie spotkali się ze swoimi nauczycielami na uroczystej akademii. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Prowadzący Maciej Ogonowski powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich:  Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Pan Henryk Kaczmar, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Podziękowania i życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły złożyli uczniowie. W ich imieniu uczyniła to przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska. Wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków podkreślały złożone na ręce Pani Dyrektor kwiaty.

 

„Nasze umiejętności, nasze doświadczenia, nasza wiedza, nasz talent nie pozostają w  ukryciu, ale żyją w innych …” tymi słowami, podkreślającymi niezwykłość zawodu nauczyciela, zwróciła się do obecnych na uroczystości nauczycieli Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk. I tradycyjnie wyrazem uznania sukcesów i osiągnięć w pracy zawodowej były przyznane nagrody Dyrektora Szkoły, w tym roku – jak podkreśliła Pani Dyrektor – w  szczególności za wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, pozyskane fundusze unijne na realizację projektów, wyniki rekrutacji, realizację innowacji pedagogicznych, olbrzymią troskę za wizerunek szkoły. Zgromadzeni na sali uhonorowali nagrodzonych pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi brawami.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dyrektor przekazała informacje o otrzymanych życzeniach przysłanych na adres Dyrekcji ZSP przez instytucje, urzędy, organizacje współpracujące ze szkołą.

W przemówieniu, nawiązującym do obchodzonego święta, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka poddała rozważeniu m.in. takie kwestie, jak: etos zawodu nauczycielskiego oraz rolę nauczyciela – jako mistrza i przewodnika na drodze rozwoju intelektualnego i duchowego współczesnej młodzieży. Osobiste przemyślenia wspomagało cytowanie opinii i porad znawców tematu, jak np.: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a  uczy, nie żąda, a zapytuje”(Profesor Legowicz). Kończąc swoje wystąpienie, Pani  Sekretarz w imieniu swoim oraz Starosty i Zarządu Powiatu, skierowała do wszystkich pracowników szkoły słowa uznania oraz życzenia. Szczególnym tego wyrazem były przyznane nagrody za sukcesy w pracy zawodowej i zarządzanie szkołą, służące jej  rozwojowi, które otrzymała Dyrektor szkoły Adriana Salamończyk oraz nauczyciele Bianka Małysz – Lewandowska oraz Dorota Szwiec.

Poza Panią Sekretarz podziękowania i życzenia nauczycielom i pracownikom administracji i  obsługi złożyli również Członek Zarządu Powiatu Pan Henryk Kaczmar oraz  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Podczas Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, uczniowie klas pierwszych, poprzez ślubowanie na sztandar szkoły, oficjalnie włączeni zostali do społeczności szkolnej. Ceremonię ślubowania poprowadziła pani Karolina Kubowicz. Dbać o dobre imię szkoły, wzbogacać jej tradycję, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia, być wrażliwym na potrzeby innych, taką przysięgę składali pierwszoklasiści stając się pełnoprawnymi członkami szkoły. Symbolicznym gestem wyrażającym życzenia dobrego startu było wręczenie dla  pierwszoklasistów długopisów przez Panią Sekretarz Barbarę Rawecką.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor przedstawiła nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który został wybrany przez uczniów w wyborach powszechnych. Pani Dyrektor wyraziła radość z tego, że uczniowie wykorzystali swoje ustawowe prawo oraz  nadzieję, że dokonany wybór sprawi, iż uczniowie aktywnie włączać się będą w  podejmowane przez szkołę inicjatywy i działania. Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego został pan Leszek Lejman. Jednocześnie Pani Dyrektor wraz  z  przewodniczącą SU podziękowała pani Emilii Skrzypie, która przez ostatnie dwa lata pełniła tę funkcję.

Zwieńczeniem uroczystości był spektakl „Dajmy się zaskoczyć miłości…”, wystawiony przez szkolną grupę teatralną „Jeszcze chwila” w reżyserii Katarzyny Mickiewicz – Bindas. Przedstawienie inspirowane było tekstami A. Osieckiej i J. Przybory. Niepowtarzalna uroda tekstów i piosenek A. Osieckiej rozbudza w odbiorcach szczególną wrażliwość, dlatego też za przybliżanie twórczości tej niezwykłej polskiej poetki, szkolnej grupie teatralnej należą się szczególne podziękowania.

Dalszy przebieg uroczystego spotkania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i  zaproszonych gości miał miejsce w budynku internatu, gdzie dokonane zostało uroczyste otwarcie nowej biblioteki szkolnej. Przecięcia wstęgi dokonali Sekretarz i Członek Zarządu Powiatu. Dzięki udziałowi w ogólnopolskim projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, realizowanym pod patronatem MEN, księgozbiór biblioteki ZSP w Chojnie został wzbogacony o książki wartości 15000 zł, a dofinansowanie ze środków powiatu pozwoliło całkowicie zmienić i unowocześnić pomieszczenia biblioteczne.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły.

Niech w sercach uczestników tego niezwykle ważnego i pięknego dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów spotkania brzmią tony finałowej sceny spektaklu:

… tylko dajmy, dajmy, dajmy

zaskoczyć się radości

i nie wpuszczajmy

rozpaczy za nasz stół …

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

10.10.2017 r. uczestniczyliśmy w 15 edycji programu Święto Drzewa.

Święto Drzewa

 

W dniu 10 października 2017 roku uczestniczyliśmy w 15 edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja pod hasłem „Drzewo – Przyjaciel”, poświęconej niezliczonym korzyściom jakie dają nam drzewa.

Drzewa towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, dostarczając nam nieocenionych korzyści. Jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. W miastach oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, chronią przed hałasem i zwiększają wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od  ich obecności i stanu zdrowotnego zależy także jakość naszego życia.

Tego dnia – w ramach obchodów święta – uczniowie wraz z Panią wicedyrektor Agnieszką Bylewską posadzili na terenie naszej szkoły symboliczne drzewo. Odbył się również indywidualny konkurs plastyczny i fotograficzny, którego wyniki ogłoszone zostaną wkrótce.

„Przyjaźń to wielka wartość. Przyjaciele to ci, którzy stoją przy nas i są z nami w każdym momencie życia – dobrym i tym gorszym. Takie właśnie są dla nas drzewa. Karmią, wspomagają, ochraniają. Są niezastąpione w swojej przyjacielskiej roli. Pamiętajmy o tym sadząc i opiekując się drzewami tak, jak i one przez wieki o nas dbały” – mówi Jacek Bożek z  Klubu Gaja.

 

Organizator

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

9.10.2017 r. wyniki rekrutacji na staże zagraniczne w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”.

Wyniki rekrutacji na staże zagraniczne w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”.

 

 

Zakończył się nabór na staże zagraniczne w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”. Zakwalifikowani uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie z Technikum Zawodowego w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, odbędą 4-tygodniowe staże w przedsiębiorstwach na Węgrzech, Luksemburgu w Anglii i na Malcie.

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego w stażach w Luksemburgu i na Węgrzech udział wezmą uczniowie z Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk:

 

Luksemburg:

 1. Błażkiewicz Michał
 2. Miler Konrad
 3. Soluch Piotr
 4. Żarkowski Bartosz

 

Węgry:

 1. Chański Przemysław
 2. Kiepura Maciej

 

osoba rezerwowa: Bindas Dominik

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego w stażach w Anglii, na Malcie i na Węgrzech udział wezmą uczniowie z Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych:

 

Technik budownictwa

 1. Birger Grzegorz
 2. Dębowski Kacper
 3. Kaczmarczyk Dawid
 4. Kaszycki Piotr
 5. Kuzia Patryk
 6. Ogonowski Maciej
 7. Raszpla Adam
 8. Stypczyński Daniel

 

osoba rezerwowa: Walkiewicz Kacper

 

Technik hotelarstwa

 1. Borowiec Wiktoria
 2. Daśko Klaudia
 3. Kaczor Aneta
 4. Kupczak Milena
 5. Rumbuć Ida
 6. Urbańska Irmina

 

osoba rezerwowa: Matuszczyk Klaudia

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Jaz Aneta
 2. Jaz Justyna
 3. Kaweńska Patrycja
 4. Orszulak Anita
 5. Szpilska Emilia
 6. Tyrka Daria

 

osoba rezerwowa: Barwiak Katarzyna

 

 

Rafa

6.10.2017 r. odbyły się otrzęsiny klasy I bd LO.

Otrzęsiny klasy 1 bd LO

 

W dniu 6 października 2017 r. klasa 3 bd zorganizowała nam otrzęsiny. O godzinie 17.00 zebraliśmy się pod szkołą i razem z wychowawczynią p. Agnieszką Pawlaczyk udaliśmy się do miejsca zaznaczonego na mapie, którą otrzymaliśmy wcześniej od starszych kolegów i koleżanek.

Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że aby wejść do sali, musimy zamiauczeć. Byliśmy lekko przestraszeni, gdyż nie wiedzieliśmy, co nas w środku czeka. Po wydaniu głośnego odgłosu miauczenia, drzwi otworzyły nam dziewczyny w strojach diablic. Narysowały nam wąsy, na środku czoła napisały „KOT’’ i wpuściły nas do środka. Pierwszym zadaniem, które musieliśmy wykonać, było wypicie mleka z ostrymi przyprawami i zjedzenie cebuli posmarowanej czekoladą. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy i  usiedliśmy w rzędzie pod ścianą. Każda z drużyn miała do wykonania wiele konkurencji, w  tym wypicie mleka z miski, jak przystało na prawdziwego kota, oraz zjedzenie jabłka wiszącego na sznurku bez użycia rąk. W konkurencjach tych najlepsi byli Bartek i Miłosz.

 

 

Najgorszą jednak konkurencją było zjedzenie kisielu z dużą ilością cynamonu. Osoby, które karmiły nieszczęsnych wybrańców, miały zawiązane chusty na oczach, co utrudniało wykonanie polecenia. Trudnym okazał się również quiz o szkole. Pytania dotyczyły samego budynku, uczniów oraz nauczycieli.

Konkurencją, która zapadła nam w pamięci, było „golenie’’ balonów posmarowanych pianką do golenia. W czasie wykonywania tego zadania, jedna z „diablic’’ przekłuła nam balony, które były w środku wypełnione confetti.

Po konkurencjach nadszedł czas na ślubowanie. Musieliśmy uklęknąć, podnieść dwa palce do góry i miauczeć – jak na kota przystało.

Spotkanie to pomogło nam zintegrować się i pokazało, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych do zrobienia. Całą tę przygodę będziemy wspominać z uśmiechem na twarzy jeszcze przez długi czas.

 

„koty” z I bd LO

Natalia Bylewska i Kaja Nowak

Rafa

5 – 7.10.2017 r. członkinie Klubu Europejskiego Douzelage wzięły udział w zorganizowanym w Danii seminarium pt. „Non – formal learning – the Danish model”.

Seminarium w Danii „Non-formal learning – the Danish model”

 

W dniach 5 – 7 października 2017 roku członkinie Klubu Europejskiego Douzelage wzięły udział w seminarium „Non – formal learning – the Danish model” ( Nauczanie pozaformalne – model duński). Wyjazd zorganizowany był przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz  Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage z Holandii, Estonii, Łotwy i Słowenii. Wyjazd miał na celu zapoznanie uczestników seminarium ze strukturą systemu edukacji w duńskich szkołach oraz prezentację niekonwencjonalnych sposobów nauczania i spędzania czasu wolnego w placówkach edukacyjnych.

Pobyt rozpoczął się prezentacją Youth School of Holstebro (Młodzieżowej Szkoły w  Holstebro), przedstawioną przez dyrektora placówki Mr. Sorena Hinrichsen’a, który zapoznał gości z działalnością placówki, jej ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz edukacyjnych.

Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w proponowanych przez  szkołę aktywnościach fizycznych: spływ kajakowy, jazda rowerami górskimi czy wspinaczka po drzewach. Mimo złych warunków pogodowych wszyscy chętnie brali udział w oferowanych atrakcjach. Zwieńczeniem wysiłków był wspólny obiad, przygotowany nad ogniskiem. Ostatnim działaniem tego dnia było przygotowanie przez młodzież kolacji we współpracy z duńskim kucharzem. Uczniowie wykazali się talentem kulinarnym oraz nieprzeciętnym wyczuciem smaku. Zaserwowane przez nich dania zakończyły pełen emocjonujących przeżyć dzień.

Piątek uczestnicy rozpoczęli zwiedzaniem UCH – Education Center Holstebro – ( Centrum Edukacji w  Holstebro). Spacer po obszernym obiekcie oraz możliwość obserwacji przebiegu zajęć w duńskiej szkole, pochłonęły znaczną część dnia. Uczniowie zostali wdrożeni w ofertę edukacyjną oraz  rekreacyjną szkoły, która kształci uczniów w kierunkach technicznych i zawodowych, oferując szeroki wybór zawodów. Zaskoczeniem dla zwiedzających szkołę była możliwość sprzedaży na  terenie placówki wytworzonych przez uczniów towarów oraz prowadzenie sklepików szkolnych.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie City Gardens of Holstebro ( Miejskie ogrody w centrum Holstebro) oraz Youth Center of Culture and Street Art ( Młodzieżowe Centrum Kultury), przekształcone ze starej masarni oraz całkowicie zagospodarowane przez miejscową młodzież.

Odbyło się również spotkanie w Volonteer Centre of Holstebro ( Centrum Wolontariuszy), prowadzonym przez Mrs. Anne Lise Holst Jensen. Ideą organizacji jest wspieranie stowarzyszeń zaangażowanych w pomoc społeczną, udostępnianie im miejsca spotkań oraz  organizacja osób chętnych do pomocy. Volonteer Centre służy pomocą prawną oraz  zrzesza wszystkie stowarzyszenia chętne do współpracy na terenie Holstebro.

Ostatni dzień wyjazdu dał szansę uczestnikom seminariów do zapoznania się  z  Lomborg School of Gymnastics and Sports ( Szkołą Sportu i Gimnastyki), która skupia się głównie na kształceniu postaw młodzieży oraz przygotowaniu ich życia pozaszkolnego, poprzez m.in. organizację zajęć pozalekcyjnych.

W sobotnie popołudnie odbyła się wycieczka po zachodnim wybrzeżu Danii oraz wizyta w  nadmorskim muzeum Sct. George.

Udział w seminarium „Non – formal learning – the Danish model” zaowocował świeżym spojrzeniem uczniów na możliwości, jakie może dawać inne podejście do edukacji młodzieży. Zorganizowane zajęcia pozwoliły na nabycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz  poznanie kultury duńskiej i systemu edukacji.

 

Członkinie Klubu Europejskiego Douzelage

Kornelia Gil, kl. 3 bd LO

Julia Zbaradzka, kl. 3 bd LO

Rafa

5.10.2017 r. odbyły się warsztaty integracyjne.

Warsztaty integracyjne w internacie

 

Przyjaciel to ktoś, kto rozumie Twoją przeszłość,

wierzy w Twoją przyszłość

i akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś.

[Fryderyk Nietzsche]

 

Nieodzownym elementem integracji w grupie jest stworzenie prawidłowego klimatu w  grupie rówieśniczej. Proces integracyjny jest procesem długotrwałym, dającym grupie szansę nabycia przydatnych umiejętności interpersonalnych, asertywności i rozwiązywania konfliktów.

W dniu 5 października 2017 r. zostały przeprowadzone pierwsze działania integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie. Psycholog szkolny pani Eliza Adurowicz oraz kierownik internatu pani Dorota Szwiec zorganizowały w internacie naszej szkoły warsztaty integracyjne. Celem warsztatów było rozbudzenie u uczniów poczucia tolerancji, zrozumienia i empatii, oraz rozwijanie postawy szacunku dla kolegów, a także rozwijanie umiejętności prawidłowej współpracy z innymi.

Warsztaty poprzedzone były prezentacją multimedialną nt: „Właściwego kreowania wizerunku w mediach społecznościowych”. Psycholog szkolny pani Eliza Adurowicz zaznaczyła, że w tym przypadku należy kierować się ogromnym rozsądkiem i rozwagą.

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość pozbycia się własnej nieśmiałości poprzez indywidualną autoprezentację, polegającą na przedstawieniu swoich dobrych cech według kolejności pierwszych liter imienia.

Integracja to sposób na zgrany zespół, to akceptacja każdego takim, jakim jest, dlatego tak ważne jest, aby nikogo nie zmuszać do integrowania się. Tym bardziej cieszy fakt, że uczniowie mieszkający w internacie dobrowolnie uczestniczyli w tym procesie. Rolą internatu jest również to, aby proces integracyjny trwał dalej i był kontynuowany przez organizowanie różnych działań i imprez w ciągu całego roku szkolnego.

Kolejnym etapem warsztatów była gra zespołowa „Mafia”, która charakteryzuje się ogromną elastycznością zasad, dzięki którym uczestnicy mogą rozwijać umiejętności współpracy w grupie, umiejętność obserwacji i analizy zachowań, wyciągania wniosków, a także odczytywania sygnałów niewerbalnych i mowy ciała.

Na zakończenie warsztatów każdy uczeń miał za zadanie wypisać na kartce papieru cechy dobrego kolegi/koleżanki, które według niego są najważniejsze. Celem tego zadania było tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie.

Radość, wspólnie spędzony czas, to podstawa do budowania prawidłowych relacji w grupie oraz poznanie siebie nawzajem. Tworzenie atmosfery zbudowanej na poczuciu bezpieczeństwa to nasz cel, który osiągamy poprzez organizację takich działań – jak powyższe warsztaty.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, wspólną zabawę i ogromny wkład w integrację grupy. Niech czas spędzony w internacie będzie czasem owocnej nauki, czasem, który pozwala na rozwijanie swoich pasji i talentów.

 

mgr Eliza Adurowicz

mgr Dorota Szwiec

Rafa

3.10.2017 r. wzięliśmy udział w warsztatach czytelniczych z cyklu „Książka ma głos, czyli sztuka czytania”.

Warsztaty czytelnicze „Książka ma głos, czyli sztuka czytania”

 

W dniu 3 października po raz kolejny wzięliśmy udział w warsztatach czytelniczych z  cyklu „Książka ma głos, czyli sztuka czytania”. Tym razem – pod hasłem I Ty możesz zostać Conradem. Warsztaty odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a prowadzone są przez pana Stanisława Heropolitańskiego, znanego szczecińskiego dziennikarza, lektora, a  obecnie pracownika Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej bd LO wraz z opiekunem p. mgr G. Lasowską.

Celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności głośnego czytania tekstu ze zrozumieniem, właściwą interpretacją i dykcją. Młodzież głośno czytała wybrane fragmenty książki „Tajfun” Josepha Conrada, prowadzący nagrywał ich czytanie na dyktafon cyfrowy, a następnie dokonywał analizy. Nawiązując do czytanego tekstu p. Heropolitański, przekazał uczestnikom cenne rady dotyczące dbania o głos, jak czytać, aby nas słuchano, jak poradzić sobie z tremą, jak właściwie oddychać czytając, jak czytać ze zrozumieniem, oraz omówił techniki czytania przez lektorów i przykłady tego, co dzisiejsza technika potrafi zrobić z  głosem lektora.

Warsztaty są częścią projektu „Podążać za marzeniem”, którego celem jest popularyzacja twórczości i biografii angielskiego pisarza o światowej sławie Josepha Conrada, z  pochodzenia Polaka – Józefa Konrada Korzeniowskiego. Joseph Conrad – Korzeniowski został uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uznany za Patrona Roku 2017.

Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą uczyć się głośnego czytania i robić to dobrze.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

2.10.2017 r. odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Chojnie.

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Chojnie

W dniu 2 października 2017 r. w ZSP w Chojnie, odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 469 uczniów.
Zanim doszło do ich przeprowadzenia, zgodnie z ordynacja wyborczą, z każdej klasy, należało wytypować kandydatów, którym mógł być każdy nauczyciel pracujący w ZSP w Chojnie.

Spośród dwóch kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na jedną osobę. Wybory przeprowadziła Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodnicząca: Justyna Leszczyńska
Zastępca przewodniczącego: Kinga Hrycaj
Członkowie: Julia Sawicka, Maciej Ogonowski

Nad przebiegiem wyborów czuwali opiekun SU Pani mgr Emilia Skrzypa oraz Pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym został Pan Leszek Lejman zdobywając 266 głosów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

 

Opiekun SU- mgr Emilia Skrzypa

Rafa

30.09.2017 r. sześcioosobowa drużyna naszej szkoły wzięła udział w sztafetowym „Biegu Erasmusa” w Warszawie.

Bieg Erasmusa 30 km na 30 – lecie programu Erasmus+

W sobotę, 30 września 2017 r., w Parku Szymańskiego w Warszawie sześcioosobowa drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięła udział w sztafetowym „Biegu Erasmusa” z okazji 30 – lecia programu Erasmus+ oraz w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
Celem imprezy było uczczenie 30 rocznicy uruchomienia europejskiego programu Erasmus, wsparcie projektu WalkCamp, realizowanego przez Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej oraz międzynarodowa integracja z uczestnikami i byłymi uczestnikami programu Erasmus+.

  

Na starcie Biegu stanęło 35 drużyn liczących po sześć osób. Trasę tworzyła pętla o długości 2,5 km prowadząca parkowymi alejkami. Każdy z 6 członków sztafety miał do pokonania dwie pętle, czyli 5 km.

Pierwsze miejsce zajęła „Drużyna A” z czasem 02:04:56. Drugie miejsce wywalczyła drużyna „Polski Komitet Olimpijski” z czasem 02:09:28, w której wystąpili m. in. Jan Marchewka – mistrz Polski z 1988 roku w biegu na 10000 m, Dariusz Wieczorek – dwukrotny brązowy medalista mistrzostw kraju w biegu maratońskim ( 1999, 2000) oraz Janusz Bukowski – laureat nagrody Fair Play przyznawanej przez PKOL.
Sztafeta naszej szkoły w składzie mgr Agnieszka Jabłońska, Paulina Karpicka ( kl. 1c LO), Justyna Jaz ( kl. 3 TŻ), Rafał Kowal ( kl. 4 TI), Dominika Grącka ( kl. 1d LO), Aneta Jaz ( kl. 3 TŻ) z czasem 02:29:17 zajęła świetne 8 miejsce na 35 drużyn.

Pogoda dopisała, więc pozostały czas wykorzystaliśmy na spacer po Starym Mieście i podziwianie zabytków Warszawy.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

30.09.2017 r. uczniowie z Grupy WOPR wzięli udział w Rodzinnym Pikniku Lotniczym.

PIKNIK RODZINNY STRATUS

 

W dniu 30.09.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w Rodzinnym Pikniku Lotniczym, zorganizowanym przez stowarzyszenie STRATUS CHOJNA.

Nasi ratownicy zachęcali społeczność lokalną do niesienia pomocy innym. Demonstrowali na fantomach, jak można pomóc osobie nieprzytomnej nieoddychającej. Sprawdzali się  w  tym zarówno dorośli, jak i dzieci.

Uczniowie tłumaczyli jak należy zachować się nad wodą, jak udzielić tam pierwszej pomocy. Zapoznawali wszystkich zainteresowanych z obsługą sprzętu ratowniczego.

Dla najmłodszych przygotowano grę edukacyjną, mającą na celu zapoznanie ze znakami występującymi na kąpieliskach.

Cały pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Oby więcej takich wydarzeń, bo  w  dzisiejszych czasach to bardzo ważne, abyśmy znali podstawy udzielania pierwszej pomocy.

 

Wiktoria Liput, kl. II abd LO

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa Rafa

28.09.2017 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z p. Agnieszką Frączek.

Spotkanie autorskie z p. Agnieszką Frączek

 

W dniu 28 września 2017 r., w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. Zaproszonym gościem była p. Agnieszka Frączek, która jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w dziedzinie leksykologii i leksykografii. Jest autorką kilkudziesięciu prac z  dziedziny językoznawstwa.

W swoich książkach popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jest również autorką poezji dziecięcej, której pisanie sprawia jej największą przyjemność. Jako pisarka literatury dziecięcej, jest mistrzynią humoru i dowcipnych porównań. Stworzyła całą serię książek logopedycznych.

Pani A. Frączek w zabawny sposób omawiała najczęściej popełniane błędy językowe, przytaczając przykłady z życia codziennego, nawiązując do motta spotkania Byk jak byk, nie  całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych.

 

 

Zebrani mieli możliwość nabycia książek autorki wraz z autografem. Uwieńczeniem mile spędzonych chwil były pamiątkowe fotografie z zaproszonym gościem.

 

mgr Hanna Leszczyńska

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

27.09.2017 r. zajęliśmy II miejsce w Powiatowej Licealiadzie Lekkoatletycznej.

Powiatowa Licealiada Lekkoatletyczna

W dniu 27.09.2017 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada Lekkoatletyczna. Uczniowie startowali w następujących dyscyplinach:
– Bieg na 100 m,
– Bieg na 400 m,
– Bieg na 1500 m,
– Pchnięcie kulą,
– Skok w dal,
– Sztafeta 4×100 m.

 

Reprezentacja chłopców:
1. Gaj Kacper – 100 m, sztafeta
2. Szkolnicki Tomasz – 100 m, sztafeta
3. Mader Eryk – 400 m, sztafeta
4. Smalarz Szymon – 400 m
5. Hadała Wiktor – 1500 m
6. Piąter Oskar – 1500 m
7. Kusiak Michał – pchnięcie kulą
8. Olszowiak Hubert – pchnięcie kulą
9. Budynkiewicz Maciej – skok w dal
10. Rząd Paweł – skok w dal

Reprezentacja dziewcząt:
1. Karpicka Monika – 100 m, sztafeta
2. Szpek wiktoria – 100 m
3. Lizurej Aleksandra – 400 m, sztafeta
4. Grącka Dominika – 400 m
5. Jaz Justyna – 800 m
6. Jaz Justyna – 800 m
7. Matusiak Patrycja – skok w dal, sztafeta
8. Gajewska Dominika – skok w dal, sztafeta
9. Michałek Nikola – pchnięcie kulą
10. Kopek Pamela – pchnięcie kulą

Po zaciętej walce nasza szkoła zdobyła II miejsce.
Najlepsze wyniki:
Madera Eryk I miejsce w biegu na 400 m.
Szkolnicki Tomasz I miejsce w biegu na 100 m.
Kusiak Michał i Olszowiak Hubert I miejsce w pchnięciu kulą.

Opiekun zespołu:
mgr Lilla Kość
mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

26.09.2017 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków.

Europejski Dzień Języków  – 26.09.2017 r.

 

Żyjemy w wielokulturowej i wielojęzycznej Europie i jesteśmy jej integralną częścią, dlatego włączając się w obchodzony od 2001 roku Europejski Dzień Języków, zorganizowano w naszej szkole atrakcje dla świętowania różnorodności językowej. Już od rana rozdawane były ulotki, z których uczniowie mogli się dowiedzieć o samej idei Europejskiego Dnia Języków oraz wydarzeń z nim związanych w ZSP.

 

Od rana 26 września 2017 r. reprezentanci wszystkich klas brali udział w konkursie wiedzy. Ich zadanie polegało na odnalezieniu flag krajów w odpowiedniej kolejności, odpowiedzenie na umieszczone przy nich pytanie i na końcu ułożenie hasła z liter znajdujących się  przy  prawidłowych odpowiedziach. Trzy zespoły, tj. kl. 2 HŻ, 1 ac i 3 HŻ poradziły sobie z wyzwaniem bezbłędnie, a najszybsza okazała się klasa 2 HŻ i to ona zwyciężyła w  konkursie. Kolejnym zadaniem dla klas było ubranie się w kolor flagi wyznaczonego kraju. Większość uczniów wykazała się sumienności w realizacji przydzielonego zadania, a  najbardziej zaangażowała się klasa 2 bd, w której było najwięcej przebranych uczniów.

Europejski Dzień Języków to nie tylko konkurencje dla klas, również indywidualni uczniowie mieli szansę na nagrody. Podczas długiej przerwy na korytarzu w budynku nr 1 odbył się quiz o językach, w którym mógł wziąć udział każdy uczeń. Quiz był przygotowany za pomocą aplikacji Kahoot, która pozwala na wzięcie udziału dużej ilości osób i gdzie nie liczy się tylko wiedza, ale i refleks. Uczniowie dobrze się bawili odpowiadając na pytania o językach, a  największą wiedzą wykazał się duet z klasy 4 TH – Dawid Sowiński i Oskar Żugaj. Quiz składał się z pytań na podstawie ciekawostek językowych porozwieszanych od rana w szkole.

 

Oprócz ciekawostek, elementem wystroju wnętrz szkolnych były plakaty na temat „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”, przygotowane przez uczniów na zajęciach. Plakaty wraz z  flagami i bannerem nad drzwiami wejściowymi, pozwoliły odczuć atmosferę inności, święta oraz wzmocnić świadomość językową uczniów.

Obchody Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole okazały się udane, pozwoliły uczniom w dobrej atmosferze zabawy uświadomić sobie bogactwo językowe świata i naszą, lokalną w nim cegiełkę. Do zobaczenia już za rok!

mgr Leszek Lejman

 

Rafa Rafa

25.09.2017 r. obchodziliśmy „Dzień Budowlańca”.

„DZIEŃ BUDOWLAŃCA”

 

W dniu 25 września 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Budowlańca”. Naszym celem było pokazanie społeczności szkolnej jak wyglądają zajęcia na pracowniach budowlanych, w jakich szkoleniach biorą udział uczniowie klas budowlanych oraz w jakich konkursach młodzież może się wykazać swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

W związku z obchodami została zorganizowana wystawa, przedstawiająca dokumentację fotograficzną ze szkoleń przeprowadzonych na pracowniach szkolnych, z konkursów oraz  wystawiono projekt domu wraz z makietą, wykonany przez uczniów na zajęciach Koła Budowlanego.

Na pracowni murarsko – tynkarskiej młodzież mogła się wykazać umiejętnościami docinania cegieł i murowania.

 

Ciekawostką tego dnia był pokaz maszyn budowlanych wykonanych przez ucznia klasy III  TB z klocków lego w odpowiedniej skali.

mgr Joanna Rogacewicz

Rafa

22.09.2017 r. odbył się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”.

XVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA „HERBERTIADA”

 

Po raz osiemnasty, 22 września 2017 r., odbył się konkurs recytatorski, który jest  częścią Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” w  Kołobrzegu. Przegląd jest świętem „Księcia Poetów” – jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku, dwukrotnie nominowanego do literackiej Nagrody Nobla. To  jedyne cykliczne wydarzenie kulturalne w Polsce, którego najważniejszym celem jest  rozpowszechnianie wiedzy o osobie i dorobku twórczym Zbigniewa Herberta.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się  w  Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta. Uczestnicy ubiegają się o tytuł laureata Grand Prix oraz o nagrody ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naszą szkołę – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – reprezentowali w tym przeglądzie: Szymon Boruciński i Jacek Ceglarek z kl. III bd LO. Młodych artystów oceniało jury w  składzie: Andrzej Mastalerz – aktor Teatru Polskiego w Warszawie, Kazimierz Nowosielski – prof. Uniwersytetu Gdańskiego i Helena Elert – polonistka z Kołobrzegu.

Tym razem wróciliśmy bez sukcesów, ale z nowymi doświadczeniami i planami na przyszły rok.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

21.09.2017 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

Stypendium Rady Powiatu w Gryfinie

 

W dniu 21 września 2017 r., podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie, pięcioro uczniów naszej szkoły odebrało stypendia za szczególne wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017. Dyplomy i listy gratulacyjne wręczyli przewodniczący Rady Powiaty p. Roman Michalski wraz z wiceprzewodniczącymi p. Mariuszem Adamskim i  p.  Piotrem Bugajskim podkreślając, że stypendia i nagrody są dodatkową motywacją w osiąganiu sukcesów i nagrodą za pracowitość, wytrwałość i wiarę we własne możliwości. Podziękował również rodzicom i nauczycielom, że każdego dnia wspierają pasje i pomagają realizować marzenia.

Stypendium Rady Powiatu otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie: Ida Rumbuć, uczennica kl. III Technikum Hotelarskiego oraz Kornelia Gil, Aleksandra Pieloszczyk, Julia Zbaradzka i Wiktor Hadała – uczniowie kl. III Liceum Ogólnokształcącego.

Stypendystom gratulujemy otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

20.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

20 września 2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu. W głosowaniu wzięło udział 29 uczniów obecnych w tym dniu w internacie.

 

Do wyborów wytypowano sześciu kandydatów. Przed rozpoczęciem głosowania jeden z  kandydatów wycofał się. Wyborcy mogli głosować na trzech spośród pięciu kandydatów.

Komisja Skrutacyjna, w składzie: Hubert Kałuża, Jakub Majer i Mateusz Jaworski, po  przeliczeniu wszystkich głosów ogłosiła wyniki wyborów.

 

Do Samorządu Internatu w roku szkolnym 2017/2018 wybrani zostali większością głosów uczniowie:

 1. Dominik Balbuza – 24 głosy,
 2. Ernest Kujałowicz – 20 głosów,
 3. Sara Grabczak – 16 głosów.

 

mgr Monika Mucha

Rafa

20 – 24.09.2017 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „A World Without Violence”.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES ” A WORLD WITHOUT VIOLENCE”

W dniach 20 – 24 września 2017 r. uczniowie związani ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, wraz z panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „A World Without Violence”, który w bieżącym roku odbywał się w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu. Słyszałam o spotkaniach młodych w Krakowie i bardzo się ucieszyłam, że tym razem dane mi było uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Po ośmiogodzinnej podróży autokarem i zakwaterowaniu w hotelu akademickim „Piast”, wyruszyliśmy na zwiedzanie Krakowa. Byliśmy między innymi na Wawelu, na Starym Rynku, w  kościele na Skałce, gdzie spoczywają prochy sławnych Polaków.

Niestety, pogoda nie dopisała, ponieważ słońce nie pokazało nam się ani razu, ale nie traciliśmy pogody ducha. Tym bardziej, że Kraków to naprawdę fascynujące miasto, nawet, jeśli na  Brackiej pada deszcz. Do hotelu akademickiego wróciliśmy dopiero na kolację. Wówczas też mieliśmy okazję zacząć się integrować z młodzieżą z różnych krajów europejskich: Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Niemiec i Włoch.

Następnego dnia mieliśmy spotkanie w Wieliczce z niesamowitą Ritą Prigmore, narodowości Sinti, która jako dziecko przeżyła nazistowskie eksperymenty medyczne w Auschwitz. Na sali, w  której odbywało się spotkanie, było około 500 młodych osób z różnych państw – wszyscy wpatrzeni w starszą kobietę, która dzielnie mówiła o tym, jak ważnym jest rozmawianie o historii i jak przykro jej, gdy ktoś – zwłaszcza politycy – każe przestać. Pani Rita wywodzi się  z  uzdolnionej rodziny. Jej ojciec grał na skrzypcach, zaś matka była tancerką. Jej historia wstrząsnęła wszystkimi obecnymi, a cisza świadczyła o wzruszeniu młodzieży i szacunku wobec mówiącej. Rita miała siostrę bliźniaczkę, co podwajało okropność jej przeszłości, ponieważ trafiła pod ‚opiekę’ doktora Josefa Mengele, którego znamy pod pseudonimem ,,Anioła Śmierci”, nadanym przez więźniów Auschwitz. Matka Rity nie miała prawa widzieć się z córkami, na  których były przeprowadzane okrutne eksperymenty. Siostra pani Rity zmarła, a okoliczności jej śmierci nigdy nie zostały wyjaśnione. W swoim wystąpieniu pani Prigmore w szczególny sposób podkreślała znaczenie przebaczenia, jako decydującego wyboru, który pozwala przerwać spiralę nienawiści i przemocy. „Tylko przebaczenie może przezwyciężyć cierpienie – mówiła – Tylko przebaczenie buduje przyszłość. Nienawiść musi pozostać w przeszłości. Przyszłość można budować tylko wtedy, gdy rozumie się innych. Nigdy nie zdołacie niczego zbudować na  nienawiści.” Historia i niezwykła postawa pani Rity bardzo mnie wzruszyły. Czułam ogromne współczucie, miałam ochotę wstać i objąć ją, wesprzeć, zabrać choć trochę bólu wspomnień.

Wielokrotnie pytana skąd bierze siłę na opowiadanie o swojej przeszłości odpowiedziała, że  przebaczyła. Nie zapomniała, ale przebaczyła.

Na wypowiedź pani Rity młodzież zareagowała brawami na stojąco. Nikt nie mówił. Opowieść była zbyt poruszająca, a postawa tej niezwykłej osoby powinna być wzorem dla wielu osób.
Powinniśmy mówić stanowcze NIE wojnie, ponieważ jest to brama do piekła, którą otwieramy przy jej pomocy.
Podczas wspólnej modlitwy o pokój na świecie, zapaliło się zbyt dużo świeczek symbolizujących kraje obecnie dotknięte nieszczęściem wojny.
W czwartkowy, deszczowy wieczór, uczestnicy spotkania pojechali na Campus Misericordiae, w  miejsce, w którym papież Franciszek na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w 2016 roku wzywał młodych, by byli w świecie świadkami miłosierdzia. W tym miejscu, przy  pamiątkowej bramie miłosierdzia, w obecności kardynała Dziwisza, emerytowanego arcybiskupa Krakowa, został posadzony dąb. „Zanieście iskrę miłosierdzia do krajów, z których pochodzicie” – mówił kardynał Dziwisz.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau. Było to  bardzo mocne doznanie, szczególnie dla tych, którzy byli tam, tak jak ja, po raz pierwszy. Obrazy z Auschwitz zostaną ze mną do końca życia. Część mnie chciała po prostu opuścić to  przykre, pełne bólu miejsce. Przewodnik niezwykle sugestywnie wprowadził nas do tamtych czasów, przekazał nam wiedzę, której niektórzy nie posiadali. Bardzo trudno było przechodzić tymi samymi korytarzami, którymi szli kiedyś więźniowie. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci widokiem włosów, butów, walizek, lecz największy szok wywołała ekspozycja z ubrankami dla  dzieci, która uświadomiła nam, że okrucieństwo Holocaustu dotknęło również tak niewinne istoty.
Z Auschwitz udaliśmy się do Birkenau. Tutaj ponad 500 młodych Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Węgrów, Rumunów, Czechów i Słowaków przeszło w milczeniu wzdłuż torów obozu zagłady. Na zakończenie dnia spędzonego w Auschwitz oraz ceremonii w Birkenau młodzi zaapelowali o świat bez przemocy, wojny, rasizmu i obojętności oraz złożyli wieńce pod  tablicami w języku żydowskim, romskim oraz rosyjskim, w hołdzie tysiącom więźniów, którzy zostali zamordowani z powodu nienawiści rasowej oraz horroru wojny.

Ostatniego dnia, zaraz po śniadaniu, wróciliśmy do Wieliczki, gdzie mieliśmy warsztaty, podczas których wypowiadaliśmy się na temat osobistych spostrzeżeń związanych z opowieścią pani Rity i wizytą w Auschwitz – Birkenau. Młodzież wypowiadała się w niezwykle emocjonalny sposób, jednakże wszyscy doszliśmy do wspólnego wniosku – niezależnie od tego, z którego kraju pochodzimy, powinniśmy zaangażować się w budowanie świata bez przemocy i pokojowy bunt wobec obojętności i niesprawiedliwości.
Nasz pobyt w Wieliczce zakończyliśmy ekumeniczną, międzynarodową Mszą Świętą. Zaraz po  niej spotkała nas fantastyczna niespodzianka – jako jedyna grupa, w prezencie od burmistrza Wieliczki, dostaliśmy bilety do kopalni soli! Kopalnia zrobiła na mnie ogromne wrażenie, szczególnie wykuta w solnej ścianie płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy. Przewodnik opowiadał nam o historii miejsca, jak i o legendach związanych z kopalnią, które bardzo mi się spodobały. Najbardziej jednak przypadły mi do gustu podziemne jeziora, które były po prostu piękne.
Pobyt w Krakowie, Wieliczce, Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau, czy  kopalni soli pozostawił niesamowite wrażenia i silne emocje. Jestem pewna, że obrazy i  słowa, zapamiętane z tych dni, zostaną we mnie na zawsze.

Julia, kl. III TH

Rafa

20.09.2017 r. uczniowie klasy II c LO i III c LO realizowali zajęcia dydaktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Inauguracja szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych

 

W dniu 20 września 2017 r. miała miejsce inauguracja szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W tym dniu uczniowie klas III c LO oraz II c LO uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Zajęcia te realizowane są cyklicznie, w ramach współpracy zawartej pomiędzy szkołą, a  jednostką wojskową. Novum prowadzonych od września zajęć polega na tym, że uczniowie klasy II c LO zostali objęci patronatem przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jako jedna z  trzech szkół w województwie zachodniopomorskim, realizują pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych.

Po zakończeniu cyklu szkolenia absolwent będzie miał prawo do m.in.:

– odbycia skróconego, wojskowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

– pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

– przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach;

– stałych konsultacji Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do  służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Zajęcia wrześniowe odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć, opracowanym przez  MON, do programu nauczania edukacji wojskowej. Pierwszym realizowanym tego  dnia zagadnieniem była musztra indywidualna, w trakcie której uczniowie ćwiczyli umiejętności oddawania honorów w miejscu i w marszu, organizowanie zbiórek oraz  w  ramach musztry zespołowej przemarsze, przeformowania w kolumnę czwórkową, przejście do dwuszeregu. Następnie zaprezentowany został sprzęt służący do ochrony przed  bronią masowego rażenia, w tym maska przeciwgazowa MP – 5, kombinezon OP – 1 oraz sposoby prawidłowego posługiwania się nimi. Zaprezentowane zostało także  wyposażenie indywidualne żołnierza, w postaci indywidualnego pakietu medycznego oraz racja żywnościowa, wydawana żołnierzom w sytuacji braku możliwości zapewnienia ciepłego posiłku. Ostatnim realizowanym tego dnia zagadnieniem było przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP.

Omówione zostały przez instruktora wszystkie wymagane na sprawdzianie konkurencje, z  rozbiciem na płeć oraz wymagania na poszczególne oceny.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

19.09.2017 r. uczniowie klasy III bd LO uczestniczyli w „XVII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki”.

XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

 

W dniach 18 – 23 września 2017 r. w Szczecinie i Koszalinie został zorganizowany XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. W ramach festiwalu, na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych obu miast, odbywały się wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy i  ćwiczenia z różnych nauk.

Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy oraz  zaprezentowanie osiągnięć naukowców regionu. Festiwalowe spotkania są  przygotowywane z myślą o różnych grupach uczestników, przede wszystkim jednak, z  myślą o młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W jednym z takich spotkań uczestniczyli uczniowie klasy III bd Liceum Ogólnokształcącego.

Wydział Matematyczno – Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przygotował dla  miłośników fizyki i matematyki wykłady z doświadczeniami.

 

Uczniowie naszej szkoły wysłuchali dwóch wykładów z doświadczeniami: Niewymierna muzyka ( wykład prowadził dr Marcin Olszewski) i Mikrofizyka wody ( prowadzący – dr  Waldemar Staroń).

Opiekun

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

15.09.2017 r. uczniowie wzięli udział w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt

 

W dniu 15 września 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz kolejny wzięli udział w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

 

Celem udziału w targach było zapoznanie uczniów z ofertami kształcenia zawodowego w  Niemczech, w zawodach takich jak: mechatronik, asystent kierownika hotelu, ratownik medyczny, opiekun osób starszych oraz w zawodach rzemieślniczych.

Przedstawiono program kształcenia dualnego dla osób zainteresowanych nauką zawodu i  pracą w Niemczech. Proponowane były również różne kierunki kształcenia na studiach wyższych. Była to niepowtarzalna okazja, aby w jednym miejscu i w tym samym czasie zapoznać się z tak szeroką ofertą.

Przyszli absolwenci naszej szkoły mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z  przedstawicielami szkół i zakładów pracy w celu zdobycia informacji o możliwościach kształcenia w Niemczech, ofertach pracy i dalszej przyszłości zawodowej. Pomocą służył również tłumacz, który był do dyspozycji uczniów podczas tych targów.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży do aktywności i mobilności zawodowej na  rynku pracy oraz umiejętności takiego zaplanowania własnej kariery zawodowej, aby  osiągnąć sukces.

 

mgr Joanna Rogacewicz

 

Rafa

15.09. – 15.11.2017 r. zapraszamy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.

VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszenia on – line upływa 15.11.2017 r.

W związku z organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński po raz ósmy Międzynarodowym Konkursem Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl zapraszam do udziału i promowania projektu, którego celem jest  budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką, a sztuką fotografii. Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i  kulturę matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnicy za pośrednictwem strony www wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy ( tytułu), zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę ( zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.

Nagrody: Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi ambasadorowie otrzymują: nagrody, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy.

W roku 2017 Nagrody główne ( w obu grupach wiekowych) to laptopy Apple Mac Book ufundowane przez NASK. Pozostałe nagrody to tablety, czytniki e – booków, plecaki, książki, gadżety. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego przewodniczy Honorowemu Komitetowi Patronów, w skład którego wchodzą:

– Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Minister Edukacji Narodowej,

– Ministerstwo Cyfryzacji,

– Rzecznik Praw Dziecka,

– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

– Prezydent Miasta Szczecin,

– Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,

– Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego

– Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

Szczegółowe informacje, zgłoszenia, galerie laureatów 2010 – 2016 na stronie: www.mwo.usz.edu.pl

 

Przewodnicząca Jury Konkursu

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

 Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 

Rafa

12 – 15.09.2017 r. odbył się kiermasz podręczników.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz został przeprowadzony w dniach 12– 15 września 2017 r. w czytelni szkolnej. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki wyeksponowano w czytelni na specjalnie w tym celu przygotowanych stołach.Prowadzeniem kiermaszu zajmowały się panie bibliotekarki p.  H.  Leszczyńska oraz p. G. Lasowska.

Obrót używanymi podręcznikami z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie ze  strony uczniów i rodziców. Jest to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się  w  podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Bardzo cieszymy się, że  możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

W tym roku sprzedano 915 sztuk z 1020 zgromadzonych egzemplarzy.

 

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

Egzamin zawodowy 2018

Egzamin zawodowy 2018

 

Informacje ogólne dla uczniów

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2017/2018

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2019 roku

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2018 roku

 

 

Rafa

4.09.2017 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

Sapere aude ( Odważ się być mądrym)

Horacy

 

     Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, a więc nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również administracji i pracowników obsługi. Tego r oku nie 1 września, a 4 dnia tego miesiąca, tuż po godzinie 9:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

     Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, zgromadzonych na sali gimnastycznej powitał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Maciej Ogonowski. Uroczystość uświetnili swoją osobą: Starosta Powiatu Gryfińskiego Pan Wojciech Konarski, Ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Oficjalnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk. „Witam Was drodzy uczniowie, witam Was drodzy pracownicy ponownie i wierzę, że jesteście gotowi na wyzwania tego roku szkolnego, gotowi osiągać cele, do  których w tym roku w szczególności należy dbałość o jakość nauczania (…).Witam dzisiaj wszystkich z wielką radością i optymizmem, których źródłem są właśnie wyniki, wspaniałe wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, a także wszystkie sukcesy i osiągnięcia ubiegłego roku szkolnego”.

     Szczególnie ciepłe słowa i podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę, usłyszeli uczniowie stojący przed kolejnym etapem swojej edukacji, czyli pierwszoklasiści. Swoje przemówienie Pani Dyrektor zakończyła życzeniami, aby rok szkolny 2017/2018 był rokiem spokojnym, przyjaznym, pełnym sukcesów i jak najbardziej bezstresowym.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:

– klasa I bd LO kierunek matematyczno – ekonomiczny, biologiczno – chemiczny – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk,

– klasa I ac LO kierunek społeczno – wojskowy i ogólny – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk,

– klasa I BI TZ w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa – wychowawca: mgr  Kamila Góra,

– klasa I HŻ TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska,

– klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr Joanna Rogacewicz,

– klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia wielozawodowa i w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: – wychowawca: mgr Rafał Kaliciak.

     Po wystąpieniu Pani Dyrektor życzenia do uczniów i nauczycieli skierował Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, iż rozpoczynający się rok szkolny jest ważnym wydarzeniem w systemie oświaty, ponieważ rozpoczyna systematyczne, organizacyjne zmiany w edukacji, również ponadgimnazjalnej, otwiera nową historię szkół zawodowych. Pan Starosta podziękował nauczycielom i uczniom za  ubiegłoroczny wysiłek, który znalazł swoje odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych. Złożył gratulacje całemu gronu pedagogicznemu, za to, iż szkoła znalazła się  w gronie 3 szkół województwa zachodniopomorskiego, a 50 w całym kraju, wybranych do pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, mającego na celu wsparcie placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Na koniec swojego wystąpienia Pan Starosta złożył serdeczne gratulacje Pani Adrianie Salomończyk z okazji wygrania konkursu i kontynuacji pełnienia obowiązków Dyrektora ZSP w Chojnie.

Wrzesień wiąże się również z tragiczną dla naszego narodu rocznicą wybuchu II wojny światowej, dlatego też, zebrani na sali gimnastycznej uczcili pamięć wszystkich walczących o wolną Polskę. Uczestnicy wysłuchali okolicznościowego referatu. Uczniowie, wspominając walczących i poległych w czasie II wojny światowej, zaakcentowali ich niezłomną i  bohaterską postawę, która może być dla współczesnych drogowskazem w nauce i pracy.

Na koniec uroczystości życzenia, by wszystkie dni rozpoczynającego się roku szkolnego były miłe i owocne, złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska.

 

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. W tym dniu uczniowie klas pierwszych pisali test językowy i wychowawcy zapoznali ich ze szkołą.
Dla uczniów i nauczycieli rozpoczęcie nowego roku szkolnego oznacza dziesięć miesięcy wytężonej, ale ekscytującej pracy. Życzę więc niegasnącego zapału i wytrwałości do  jej  wykonywania, czego owocem będą cieszące wszystkich sukcesy.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!

 

mgr Anna Krzemińska

 

Rafa Rafa Rafa

1.09.2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz drugi został zarejestrowany do udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Inicjatywa obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędzie się w dniach 20 – 24 listopada 2017 r. Najważniejszą jego częścią będą wydarzenia i działania zorganizowane przez uczestników na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Rafa Rafa

23.02.2013 r. odbył się wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Dnia 23.02.2013 r. odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Miał on  szczególny charakter. Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w porozumieniu z  fundacją „Mam marzenie”, z którą prowadzona jest już wieloletnia współpraca, przeznaczył krew na pomoc podopiecznym tej fundacji.

W wyjeździe wzięło udział 8 osób. Byli to: Magda Bromnicka, Sylwia Żyznowska, Kinga Brodowicz, Jakub Radymniak, Natalia Orszulak, Paulina Bratkowska, Martyna Pietrzak, Karolina Krzyżanowska oraz opiekunowie Pan Adam Grzegorzewski i Pan Aleksander Lizak. Wyjazd wypadł naprawdę dobrze. Uczestnicy oddając krew nie tylko wsparli osoby jej potrzebujące, ale również odczuli satysfakcję z udzielenia pomocy.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

17.12.2012 r. odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wyjazdu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Dnia 17 grudnia 2012 roku odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W wyjeździe uczestniczyli: Damian Wróbel, Przemysław Poraziński, Kajetan Powaga, Krzysztof Małysa, Konrad Gotfryd, Adam Tracz, Jakub Radymniak, Michał Budynkiewicz, Dawid Tarasienko oraz dwoje naszych absolwentów: Patrycja Wajer i Joanna Rokicka. Wyjazd zorganizował pedagog szkolny – pan Aleksander Lizak.

Po rejestracji nadszedł czas na badania i niepewność towarzyszącą oczekiwaniom na wyniki. Podczas oddawania krwi wśród uczniów panowała wspaniała atmosfera. Wszyscy czuli radość z możliwości niesienia pomocy innym. Młodzi krwiodawcy mają świadomość, że  ich krew może uratować czyjeś życie.

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.
(Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców, 2004 r.)

Serdecznie zachęcamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły aby przyłączyli się do naszego Klubu.
Następna wizyta w Centrum Krwiodawstwa zaplanowana jest na 25 lutego 2013 r.

mgr Aleksander Lizak

Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa

17.08.2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała szkole nominację do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu mobilności zawodowej pt. „Staże hotelarzy” z programu Erasmus+

17.08.2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała szkole nominację do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu mobilności zawodowej pt. „Staże hotelarzy” z programu Erasmus+

Rafa

Bookcrossing -Wędrująca książka

Bookcrossing  -Wędrująca książka


Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.
(
przysłowie chińskie)


Każda książka jest dla nas jak przyjaciel, spędzamy z nią miłe i niemiłe chwile. Gdy zaczynamy czytać nową poznajemy ją i lubimy. Wracając do starej, która jest już wypróbowana, wiemy, czego się po niej spodziewać. Tak jak z przyjaciółmi.
Znacie to uczucie, gdy krótko po zakupie książki skończyliście ją czytać i zastanawiacie się co dalej z nią zrobić? Zdecydowana większość ludzi decyduję się zostawić papierowy obiekt na półce, aby kurz miał powierzchnie, na której może się spokojnie gromadzić, inni oddają je do pobliskiej biblioteki, ale jest coś jeszcze! Bookcrossing, czyli po naszemu – jak to ładnie pokazał „Wujek Google” –  krążąca, wędrująca książka albo książka w podróży.„Wędrująca książka”, jest to nazwa projektu edukacyjnego, w którym udział bierze nasza szkoła w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Całe przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie czytania wśród naszej młodzieży. Idea piękna, ale jak miałoby to działać w praktyce? Odpowiedź stoi we wnęce. Z pewnością większość z was zauważyła regał  stojący we wspomnianej wnęce na pierwszym piętrze. Jeżeli do tej pory zastanawiałeś się dlaczego tak nagle zmieniono aranżację tego miejsca, to już wiesz, że ten mebel jest częścią projektu i służy do pozostawiania przeczytanych książek lub ich nabywania przez kolejne osoby, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Ta ciekawa praktyka pozwala na zapoznawanie się z licznymi tytułami, gatunkami i kształci zwyczaj szanowania książek.
Serdeczne zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w projekcie i życzymy przyjemnej lektury.


Karolina Błoch
Gabriela Lasowska

Rafa

Wirtualna fizyka – opis

Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa

     Projekt „ Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Koordynatorem projektu jest Politechnika Koszalińska.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 projekty innowacyjne. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów fizyką, do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych, poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych filmów interaktywnych wspomaganych grami flaszowymi.

Interaktywne filmy, umożliwią obrazowe przedstawianie trudnych pojęć fizycznych i ukazują zastosowanie zjawisk fizycznych w technice, dzięki czemu uczniowie dostrzegą  możliwości połączenia wiedzy z techniką i przemysłem.
Zaletą wykorzystywania technik filmowych jest przedstawienie w zwolnionym tempie zjawisk trwających ułamki sekund, co nie jest możliwe do uchwycenia dla ludzkiego oka lub ich zaobserwowanie wymaga kilku godzin.
Projekt „ Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie realizowany jest od 1 września 2011 roku w ramach zajęć z fizyki i astronomii. Została nim objęta klasa druga liceum ogólnokształcącego o profilu ogólnym – klasa 2d.

Na zajęciach realizowany jest program nauczania fizyki i astronomii w zakresie podstawowym wzbogacony interaktywnymi filmami dydaktycznymi i grami w technologii Flash. Filmy interaktywne wplatane są w tok lekcji. Pokazane na początku lekcji ułatwiają powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w gimnazjum i opanowanie nowego materiału. Pytania zadane w filmach mogą stanowić początek dyskusji. Wzmacnia to zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy, kształtowanie logicznego myślenia
i wyciągania poprawnych wniosków z obserwowanych sytuacji oraz posiadanych wiadomości. Przedstawienie doświadczenia fizycznego z jednoczesną ilustracją graficzną zjawiska znacznie ułatwia opanowanie nowego materiału, powstanie prawidłowych skojarzeń, zgromadzenie nowego zasobu słów i pojęć fizycznych, niezbędnych przy opisie doświadczeń. Filmy interaktywne jako podsumowanie lekcji sprzyjają usystematyzowaniu
i utrwalaniu zdobytych wcześniej wiadomości. Wykorzystanie materiału audiowizualnego, będącego zapisem rzeczywistości prowadzi do rozwijania spostrzegawczości, pamięci, rozwijania wyobraźni, a w konsekwencji do kształtowania naukowego poglądu na świat.

Interaktywne gry zachęcą ucznia do nauki fizyki poprzez wciągnięcie w plot wydarzeń związany ze światem fizyki.
Pobudzają do samodzielnego poszukiwania wiedzy, analizowania różnych źródeł informacji, pobudzają do pozytywnej rywalizacji. Uczniowie utrwalają wcześniej poznane pojęcia, prawa i  zasady, posługują się fachowym słownictwem. Kształcą umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, weryfikowania danych.  Nauka przez zabawę spowoduje iż uczeń niezależnie czy dokonał poprawnego czy też błędnego wyboru pozna skutki swoich decyzji.

 

mgr Agnieszka Bylewska

Rafa

Instytut Historii – podsumowanie współpracy 2016

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

     3.12.2016 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych zainaugurowano Pomorską Ligę Historyczną – Pomorze Zachodnie w dziejach Polski i Europy.
W listopadzie 2016 roku otrzymaliśmy zaproszenie z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego do wzięcia udziału w Pomorskiej Lidze Historycznej. Pomorze Zachodnie w dziejach Polski i Europy, skierowanej do szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu. W grudniu nasza szkoła przystąpiła do inicjatywy. 3 grudnia w Instytucie odbyła się inauguracja PLH, na której obecny był P. Marek Bednarz.

Celem Pomorskiej Ligi Historycznej jest rozwijanie zainteresowania i wiedzy młodych ludzi o historii regionu w powiązaniu z historią Polski oraz historią powszechną. Ma to pokazać wzajemne zależności między historią „małą” – lokalną i regionalną a „wielką” – historią Polski i Europy.

Siedmioosobowe zespoły w trakcie roku szkolnego wykonywały szereg różnych zadań takich jak: gry miejskie, debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy, prezentacje multimedialne. Część z tych zadań wykonywana była przez uczniów w miejscu zamieszkania a następnie oceniania przez zawodowych historyków.

Ostatnim etapem rozgrywek była gra miejska, która przeprowadzona została w Stargardzie. Organizatorzy dokonali także podsumowania I sezonu rozgrywek wręczając nagrody dla najlepszych drużyn.

W rywalizacji uczestniczyły także dwa zespoły składające się z uczniów ZSP w Chojnie. Opiekunami drużyn byli: mgr Aneta Żurawska- Rusek oraz mgr Marek Bednarz.

7.03.2017 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników IHiSM Uniwersytetu Szczecińskiego;
Pani dr Małgorzata Cieśluk – filolog klasyczny, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US – uświetniła jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Mitologiczny wykładem dla uczestników i ich opiekunów na temat miejsca herosów w kulturze starożytnej Grecji.

Ten dzień był wyjątkowy pod względem wydarzeń, ponieważ gościliśmy również w ramach patronatu dr. hab. prof. US Radosława Skryckiego – zastępcę dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych wraz z doktorantem, panem Mateuszem Lipko – pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Gdy w sali konferencyjnej rozpoczynał się konkurs pracownicy naukowi spotkali się z naszą młodzeżą w sali kinowej. Pan M. Lipko – dla klasy III c i IIIa – poprowadził wykład na temat misji Jana Karskiego.

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa Rafa

5.07.2017 r. projekt HEFL – „Health education for life” realizowany w latach 2014-2016 przez ZSP w Chojnie z partnerami z Turcji i Węgier w ramach programu Erasmus+, został wyróżniony i uznany przez Komisję Europejską.

Projekt HEFL – „Health education for life” realizowany w latach 2014-2016 przez ZSP w Chojnie z partnerami z Turcji i Węgier w ramach programu Erasmus+, został wyróżniony i uznany przez Komisję Europejską.

Rafa Rafa

30.06.2017 r. wydawanie świadectw dojrzałości.

Świadectwa dojrzałości

     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku w godzinach od 14.00 do 15.30 wydawane będą świadectwa dojrzałości dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2017 roku. Świadectwo dojrzałości winien odebrać osobiście absolwent. Przy odbiorze świadectw wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości. W uzasadnionych przypadkach świadectwo dojrzałości może być przekazane osobie trzeciej, po uprzednim okazaniu przez nią stosownego upoważnienia.

Rafa

23.06.2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Nie na dzień jeden siejesz swoje ziarno,
ale na jutra czas nieurodzony.
Antoni Lange

     W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli: Wicestarosta Powiatu pan Jerzy Miler, Ksiądz Proboszcz Mariusz Matuszak, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie – mł. insp. Kazimierz Piotrowski, Komendant Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosz Bogdański, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Aldona Wąchała. Gościliśmy również rodziców oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Ze względu na niesprzyjającą aurę tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbyło się  wyjątkowo w auli szkolnej. Oficjalną część uroczystości rozpoczęliśmy o  godz.  9:00  wejściem kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych oraz uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Dla uczniów klas trzecich ZSZ, już absolwentów szkoły, uroczystość miała szczególny charakter. Odbiór świadectw kończył jeden z ważniejszych etapów w ich życiu i  otwierał nowy rozdział. „Wierzę w to, że w przyszłości dalej będziecie podwyższali i  zdobywali nowe kwalifikacje. Myślę, że i szkoła i pracodawcy wyposażyli Was w wiedzę i  umiejętności, i dali Wam podstawę, aby ci, którym w przyszłości będziecie świadczyli usługi byli z Was zadowoleni. (…) Życzę Wam wszystkiego dobrego w dorosłym już życiu!” – tak  absolwentów ZSZ żegnała dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk.
Wszyscy kończący szkołę uroczyście odebrali świadectwa z rąk wychowawców, a  absolwentka z najwyższą średnią ocen – Malwina Juzyszyn, dokonała wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.
W roku szkolnym 2016/2017 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy:


Absolwenci klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca – mgr Aleksander Lizak

 Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Karolina Kubowicz

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie, które poprowadziła pani Karolina Kubowicz. Godnie reprezentować szkołę i żyć uczciwie w poszanowaniu wartości takich jak  prawda, honor, uczciwość – tymi słowami wychowankowie żegnali się ze swoją szkołą.
W imieniu absolwentów, Malwina Juzyszyn podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom za lata spędzone w szkole, za wsparcie i  mobilizację. Słowa dziękujemy i kwiaty złożone na ręce Dyrekcji kończyły tę część uroczystości, jednak nie stanowiły jej końca.
Przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało – czerwonym paskiem najlepszym uczniom, dyplomów i podziękowań dla tych, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu oraz osiągnęli 100% frekwencję. Tym osobom świadectwa wręczała Pani Dyrektor.

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i  sportowych przyjęli z rąk nauczycieli gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców. Wyróżnieni zostali również ci, którzy wykazali się  zaangażowaniem w życie szkoły. Uczniom, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą, wręczone zostały dokumenty Europass Mobilność.

Ważnym momentem uroczystości było wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w  Gryfinie mł. insp. Kazimierza Piotrowskiego, który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wręczył Pani Dyrektor Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017. Przyznanie Certyfikatu było efektem m.in.  realizacji projektu Każdy różny – wszyscy równi w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz projektu Bezpieczna +, który zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler w imieniu Starosty Gryfińskiego i oraz Zarządu Rady Powiatu podziękował dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicznemu za pracę, życzył sukcesów w przyszłym roku szkolnym, a na czas wakacji udanego wypoczynku.
Ksiądz Proboszcz w słowie skierowanym do uczniów, gratulując wszystkim wyróżnionym i  nagrodzonym, zaznaczył, iż życie każdego człowieka można porównać do zawodów, w  których zwycięża ten, kto pomaga innym i kieruje się dobrem drugiego człowieka. Zwycięstw w takich zawodach życzył wszystkim zebranym na sali.
W imieniu uczniów podziękowania dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły wyraziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska. Gratulowała wyróżnionym uzyskania bardzo dobrych wyników i życzyła wspaniałych wakacji.
Takie były ostatnie chwile wspólnego, ponad godzinnego spotkania w sali gimnastycznej poświęconego zakończeniu roku szkolnego. Chwilę później nauczyciele wraz  z  wychowankami udali się do klas, aby podsumować miniony rok szkolny.

Już po oficjalnej części uroczystości szkołę odwiedził ks. Kanonik Jan Zalewski wraz  z Biskupem Czesławem Kozonem ordynariuszem kopenhaskim, składając na ręce Pani Dyrektor podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia dla całej społeczności szkolnej dobrego wypoczynku podczas wakacji.

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2016/2017 powoli się kończy, a  to  oznacza szczególny czas podsumowań i rozstań, ale przecież podróż trwa. Nie kończą się wysiłki i dążenia do realizacji zamierzeń i celów – w lipcu i sierpniu niech będą to udane wakacje, a od września jak najlepsze wyniki w nauce.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

19 – 21.06.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w V Forum Kół Wolontariatu.

V FORUM KÓŁ WOLONTARIATU

     W dniach 19 – 21 czerwca 2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w V Forum Kół Wolontariatu, pod hasłem „Młodzi liderzy – aktywni w realu”, które odbyło się w Brzózkach w okolicach Nowego Warpna. Forum przeznaczone było dla dziewięćdziesięciu wolontariuszy ze szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa oraz dla ich opiekunów ( nauczycieli).

Głównym celem było podniesienie kwalifikacji i motywacji do dalszego działania, wymiana doświadczeń oraz integracja i rekreacja jako forma wynagrodzenia dla wolontariuszy za całoroczną pracę. Forum było skierowane głównie do młodzieży aktywnie działającej przez cały rok.

Tematyka tegorocznego forum skupiła się na aktywności wolontariackiej, jako sposobie na uniknięcie niebezpieczeństw polegających na uzależnieniu od komputera, telefonu i Internetu oraz zagrożeń płynących z nieprzemyślanego korzystania z pożyczek. Podczas warsztatów młodzież uświadomiła sobie, że zamiast iluzji życia w wirtualnym świecie lub za pożyczone pieniądze warto rozwijać aktywność „w realu”, zarówno w najbliższym środowisku ( szkoła, miejscowość), jak i w społeczeństwie. Każdy może mieć realny wpływ na kształt polityki młodzieżowej i rozwój obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne.

Program forum zdecydowanie można uznać za wartościowy i atrakcyjny. Warsztaty, zajęcia w grupach motywowały uczestników do pracy wolontariackiej, a dzielenie się doświadczeniami i porównanie ich z aktywnością wolontariuszy z innych szkół przyniosły wiele satysfakcji. Okazało się bowiem, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie mają wiele do przekazania innym.

W pamięci uczestników forum pozostaną również przyjemne chwile spędzone przy ognisku i muzyce oraz nad Zalewem Szczecińskim.

Udział w Forum Szkolnych Kół Wolontariatu był niezwykle ważny dla jego uczestników. Tych, którzy zaczynają przygodę z wolontariatem przekonał, że ta forma aktywności jest niezwykle potrzebna, a tych, którzy mają doświadczenie – utwierdził w przekonaniu, że praca na rzecz drugiego człowieka ma ogromną wartość dla obu stron.

Wolontariuszki z kl. I HŻ

Rafa

13.06.2017 r. Mateusz Grzegórzek z klasy 1b LO zajął I miejsce w Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej organizowanmy przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego w Szczecinie.

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

    13 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego w Szczecinie.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs był jednoetapowy, realizowany w kilkunastu szkołach województwa zachodniopomorskiego. Polegał na rozwiązaniu testu, który zawierał 30 pytań.

Największą liczbę punktów zdobył Mateusz Grzegórzek z klasy 1b LO. W nagrodę wyjedzie w podróż studyjną do Brukseli.

II miejsce w konkursie zajęła Marcelina Bakalarczyk z kl.1d LO, a III miejsce ex aequo Aleksandra Lizurej z kl. 1c LO i Marcelina Sobek z kl. 1c LO.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział.

mgr Danuta Perz

Rafa

12.06.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY
W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

    W dniu 12 czerwca 2017 r. męska część Szkolnego Klubu Wolontariusza, pod opieką pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziła zaprzyjaźnioną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze chcieli podzielić się z dziećmi wrażeniami z mijającego roku szkolnego oraz planami na wakacje, a ponieważ dzień ten był pochmurny i deszczowy, zwyczajnie – miło spędzić czas na rozmowach indywidualnych w  pokojach dzieci przy ciepłej herbacie.

Wolontariusze znakomicie przygotowali się do wizyty. Przywieźli wyśmienite wypieki, przygotowane przez ucznia kl. I TŻ – Wojtka, oraz torbę wypełnioną czekoladami, które podarowali członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Z czekolad – tradycyjnie najbardziej cieszyły się maluchy, a przepysznymi domowymi wypiekami częstowali się wszyscy mieszkańcy domu.

Czas mijał nam szybko. Wielu z nas – zarówno wolontariusze, jak i dzieci – spieszyło się do książek, by w ostatnich dniach nauki wykazać się przed nauczycielami wiedzą świadczącą o naukowych ambicjach. Ustaliliśmy, że następnym razem spotkamy się, wraz  z  opiekunami, na wycieczce rowerowej, podczas której poznamy bliżej urokliwe ścieżki polne i leśne naszych okolic.

Dominik, kl. II TI
Szymon, kl. II b LO

Rafa

9.06.2017 r. uczniowie klasy II d LO realizowali zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy II d
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

    W dniu 9 czerwca 2017 roku uczniowie klasy II d, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii, wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze, przeszło dwugodzinne, zajęcia na Katedrze Biologii Komórki przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip. Podczas zajęć na temat „ Zobaczyć swoje DNA” uczniowie mieli możliwość wyizolowania swojego DNA z nabłonka jamy ustnej oraz  poddania go elektroforezie. Przy tej okazji nauczyli się obsługiwać pipety automatyczne, wirówkę oraz urządzenie do przeprowadzania elektroforezy. Owocna praca naszych uczniów i ich zainteresowanie pracą laboratoryjną zostały nagrodzone zaproszeniem na ponowne zajęcia z metody PCR w przyszłym roku szkolnym.

Drugie zajęcia, przeprowadzone przez Panią dr Ewę Rębacz – Maron na Katedrze Zoologii Kręgowców i Antropologii, miały na celu zapoznanie się z metodami dokonywania pomiarów antropometrycznych. Badania takie służą do oceny prawidłowości własnej sylwetki, w tym tęgości ciała oraz rozkładu podściółki tłuszczowej. Każdy uczeń miał możliwość samodzielnie wykonać pomiary antropometryczne swoich kolegów i koleżanek, a następnie obliczyć swoje BMI oraz WHR. Dodatkowy krótki wykład, dotyczący interpretacji wyników i  ich związku z odżywianiem się, zachęcił uczniów, aby takie pomiary wykonać na członkach swojej rodziny.

Składamy serdeczne podziękowania wykładowcom Wydziału Biologii za otwartość, życzliwość i za poświęcony nam czas.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

08.06.2017 r. odbył się jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Ortograficzny

     W dniu 8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  X Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do  pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs otworzyła pani dyrektor Adriana Salamończyk.

     W konkursie wzięły udział szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W  pierwszym etapie konkursu, konkurencji indywidualnej, uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego. Mieli do napisania dyktando oraz test ortograficzny. W drugim etapie młodzież walczyła o zwycięstwo drużynowe, do wykonania miała dwa zadania. Zadanie pierwsze polegało na wykazaniu się umiejętnością stosowania wiedzy językowej w praktyce. Na ekranie wyświetlane były nazwy czterech kategorii – każda z  nich  zawierała sześć poleceń, które sprawdzały inny obszar zdolności językowych uczniów. Każda drużyna samodzielnie wybierała kategorię i numer pytania. Ćwiczenie drugie wymagało kreatywności i umiejętności plastycznych. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu, na którym drużyna zapisała ułożoną rymowankę promującą regułę ortograficzną.

    W komisji konkursowej pracowali: mgr Aneta Kowal – polonistka, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie, organizatorka konkursów ortograficznych dla  dyslektyków, mgr Marta Lemke – wieloletnia nauczycielka języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie, obecnie na emeryturze, mgr Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie oraz  ksiądz Wojciech Koladyński – uczestnik wielu konkursów polonistycznych.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, drugie – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Natalia Bylewska, uczennica Gimnazjum w Chojnie. Nagrody uczestnikom wręczyła pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka.
Na zakończenie konkursu uczestnicy zostali poczęstowani jubileuszowym tortem.

 

 

mgr Renata Czubak
mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas
ks. Wojciech Koladyński

Rafa

6.06.2017 r. odbył się ostatni etap Pomorskiej Ligi Historycznej.

Pomorska Liga Historyczna – finał rozgrywek historycznych

     W listopadzie 2016 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurował rozgrywki historyczne, dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą Pomorskiej Ligi Historycznej.

Celem Pomorskiej Ligi Historycznej jest rozwijanie zainteresowania i wiedzy młodych ludzi o historii regionu w powiązaniu z historią Polski oraz historią powszechną. Ma  to pokazać wzajemne zależności między historią „małą” – lokalną i regionalną, a  „wielką” – historią Polski i Europy.

W trakcie roku szkolnego siedmioosobowe zespoły wykonywały szereg różnych zadań, takich jak: gry miejskie, debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy, prezentacje multimedialne. Część z  tych zadań wykonywana była przez uczniów w miejscu zamieszkania, a następnie oceniana przez zawodowych historyków.

Ostatnim etapem rozgrywek była gra miejska, która przeprowadzona została w Stargardzie w  dniu 6 czerwca 2017 roku. Organizatorzy dokonali także podsumowania I sezonu rozgrywek wręczając nagrody dla najlepszych drużyn.

W rywalizacji uczestniczyły także dwa zespoły składające się z uczniów ZSP w Chojnie. Opiekunami drużyn byli: mgr Aneta Żurawska – Rusek oraz mgr Marek Bednarz.

mgr Marek Bednarz

Rafa

6.06.2017 r. odbyła się wycieczka kl. I abd do Międzyzdrojów i Świnoujścia.

Wycieczka kl. I abd
Międzyzdroje – Świnoujście

    W dniu 6 czerwca 2017 r. klasa I abd LO wybrała się na wycieczkę do Międzyzdrojów i do Świnoujścia. W podróż wyruszyliśmy wcześnie rano i o godzinie 10:00 dotarliśmy do  Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach.

Na miejscu dowiedzieliśmy się np. jak żyli Słowianie na terenach Parku oraz jaki tryb życia wiedli inni ciekawi mieszkańcy Wyspy Wolin. Po około dwóch godzinach udaliśmy się  na  spotkanie z żubrami. Te majestatyczne i wielkie zwierzęta, zrobiły na nas ogromne wrażenie. Oprócz nich odwiedziliśmy jeszcze jelenia – Maćka z imponującym porożem, sarny, orła bielika o imieniu Jurand oraz dziki.

Kolejną atrakcją na Wyspie Wolin było zwiedzanie Podziemnego Miasta w Świnoujściu. Na  miejscu naukę dyscypliny, jak w wojsku, zaprowadził starszy sierżant o pseudonimie ,,Bąbelek”. Na wzór wojskowego drylu wyznaczył spośród nas Bartka na drużynowego (kaprala w wojsku), który miał nas strzec przed niebezpieczeństwami! Po tym niecodziennym wstępie udaliśmy się marszowym krokiem na zwiedzanie bunkrów. Dla niektórych było to  ciekawe doświadczenie, lecz dla większości, zwłaszcza dziewczyn – wzbudzające grozę. W  zwiedzanych pomieszczeniach były poustawiane manekiny niemieckich żołnierzy. Widok tych manekinów był dość przerażający.

Dzięki naszemu przewodnikowi poznaliśmy wiele ciekawych opowieści oraz faktów historycznych. Na koniec każdy z nas dostał swój tajny kryptonim, np. ,,Jednorożec Paweł”; ,,Troll bagienny” czy ,,Zardzewiały hełm”. Po zwiedzeniu bunkrów, w doskonałych nastrojach, pożegnaliśmy się z przewodnikiem i korzystaliśmy z kolejnych nadmorskich atrakcji. Oczywiście nie mogło zabraknąć sesji zdjęciowych. Po dniu pełnym wrażeń, około godziny 18:00 udaliśmy się w drogę powrotną.
Wycieczka udała się znakomicie, wszystkie punkty zostały zrealizowane i  z  niecierpliwością czekamy na kolejną ekspedycję.

Ada Kaniewska – klasa Id

Rafa

1.06.2017 r. uczniowie klasy I TŻ i II TŻ realizowali zajęcia laboratoryjne na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

Zajęcia dydaktyczne kl. I TŻ i II TŻ
na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

     W dniu 1 czerwca 2017 r. uczniowie klasy I i II Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z  technologii mleczarskiej i technologii piekarskiej.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, każda część po 90 minut. W ramach zajęć z  technologii mleczarskiej pt. „ Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego”, uczniowie samodzielnie produkowali kefir, jogurt, masło, masło smakowe i lody. Zajęcia prowadziły dr hab. inż. Izabela Dmytrów oraz dr inż. Anna Mituniewicz – Małek z Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności.

W tym samym czasie druga grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach z technologii piekarskiej. Zajęcia prowadziły dr inż. Katarzyna Felisiak oraz dr inż. Sylwia Przybylska z  Katedry Technologii Żywności. Tematyka zajęć dotyczyła produkcji i wypieku chleba pszennego i bułek metodą tradycyjną oraz ciastek owsianych. W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z linią technologiczną produkcji pieczywa. Uczniowie samodzielnie przygotowywali surowce, a następnie – zgodnie z recepturą – łączyli poszczególne składniki. Każdy mógł wykazać się pomysłowością i przygotować różne kształty bułek oraz zastosować dodatki według własnego uznania.

Młodzież była bardzo zaangażowana w wykonywane ćwiczenia, uważnie wsłuchiwała się w prowadzone wykłady. Dla większości z nich to pierwszy kontakt z profesjonalną salą ćwiczeniową – laboratorium, fachowym sprzętem.
Na koniec warsztatów odbyły się degustacje przygotowanych produktów.

Zajęcia dały młodzieży możliwość zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w  szkole. Uczniowie poznali specyfikę nauki w szkole wyższej. Warsztaty cieszyły się  dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest chęć uczestnictwa naszej młodzieży w kolejnym takim wyjeździe.

Opiekunowie: mgr inż. Justyna Sumara
mgr inż. Izabela Barylska

Rafa

1.06.2017 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

Ogólnopolska akcja pobijania rekordu
„Jak nie czytam, jak czytam”

     1 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 włączyliśmy się po raz drugi do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Inicjatorem akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w  Szkole” oraz Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich. Wspólnie z  bibliotekami szkolnymi i publicznymi ustanawialiśmy rekord czytania w jednym momencie.

Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na diagnozowany, przez coroczne badania Biblioteki Narodowej, systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia). Ponadto wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

W wydarzeniu uczestniczyła grupa 86 uczniów, 12 nauczycieli oraz pracowników administracji ZSP, którzy zebrali się w naszym Ogródku Europejskim, aby przyłączyć się  do  przedsięwzięcia. Piękna pogoda, słońce w czwartkowy poranek, sprzyjały czytaniu. Młodzież chętnie prezentowała przygotowane fragmenty ulubionych książek. Takie działanie jest również promocją naszej biblioteki, zachęceniem do wypożyczania ciekawych książek, które czekają cierpliwie na swoich odbiorców. Przyłączenie się do akcji jest również podkreśleniem znaczenia biblioteki szkolnej dla edukacji czytelniczej.
Szkolną akcję „Jak nie czytam, jak czytam” zorganizowały: mgr H. Leszczyńska, mgr  E.  Krupa – Nadolny i mgr G. Lasowska.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

31.05.2017 r. odbył się szkolny konkurs chemiczny „Chemia w życiu codziennym”.

Konkurs chemiczny
„ Chemia w życiu codziennym”

     W dniu 31 maja 2017 r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojne odbył się  szkolny konkurs chemiczny „Chemia w życiu codziennym”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych. W  konkursie udział wzięło 15 uczniów z klas pierwszych i drugich liceum i technikum.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 40 pytań, które dotyczyły zagadnień takich jak: skały i minerały, przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu, gleba, źródła energii, chemia środków czystości, chemia w żywności, chemia leków oraz  odzież i opakowania.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Patrycja Radtke ( kl. I b LO) oraz Ryszard Wójcik ( kl. I d LO)
II miejsce: Daria Tyrka ( kl. II TŻ)
III miejsce: Ada Kaniewska ( kl. I d klasa 1 d LO)

Zwycięzcom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w przyszłym roku. Uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, a na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

Organizator konkursu
mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

26.05.2017 r. odbył się finał IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych, którego laureatką została Aleksandra Leddin z klasy 2d LO.

Finał IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

     29 kwietnia 2017 roku uczennica naszej szkoły Aleksandra Leddin z klasy 2d została laureatką IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych z języka niemieckiego. Po dwóch etapach, pisemnym i ustnym, Aleksandra zajęła ostatecznie III miejsce.
W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu, którego organizatorem jest ZCDN, a patronuje Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

O godzinie 15.00 Dyrektor ZCDN Pani Urszula Pańka uroczyście przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości: Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Pana Jerzego Sołtysiaka, przedstawicieli wyższych uczelni, laureatów, nauczycieli oraz rodziców. Pogratulowała wytrwałej oraz efektywnej pracy, a także zaangażowania, zarówno laureatom jak i nauczycielom, życząc dalszych sukcesów w przyszłości. Następnie dr filologii Uniwersytetu Szczecińskiego Dorota Orsson zaprezentowała interesujący wykład na temat języka Jidysz. Po wykładzie nastąpiła prezentacja laureatów oraz ich opiekunów, po czym Dyrektor ZCDN wraz z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty wręczyli nagrody laureatom. Tego dnia nagrody otrzymali także zwycięzcy innych wojewódzkich konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych, które organizowane są przez ZCDN.

 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przybyli goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

25.05.2017 r. Patryk Kurpiel z kl. II TB zajął I miejsce w szkolnym konkursie budowlanym „Najlepszy murarz”.

Konkurs budowlany „Najlepszy murarz”

     W dniu 25 maja 2017 r. w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  szkolny konkurs budowlany „Najlepszy murarz”. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy II TB.

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych, wymiana doświadczeń między uczniami, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności budowlanych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wprowadzenie elementów rywalizacji.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fragmentu komina według dokumentacji. Konkurs obejmował umiejętności praktyczne, zdobyte podczas nauki zajęć praktycznych zgodnie z programem nauczania i standardami egzaminacyjnymi. Sprawdzane były umiejętności z takich obszarów wymagań jak: planowanie czynności związanych z  wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonanie zadania z  zachowaniem przepisów BHP.

Wykonanie zadania przyniosło uczniom wiele satysfakcji, było nowym doświadczeniem i sprawdzianem przed egzaminem zawodowym, który odbędzie się  niebawem.
Tytuł najlepszego murarza zdobył Patryk Kurpiel. Zwycięzcy gratulujemy, a  wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za konstruktywną rywalizację.

mgr Joanna Rogacewicz
kierownik pracowni szkolnych

Rafa

25.05.2017 r. odbył się finał konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”.

Finał konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami
w cyberprzestrzeni”

     25 maja 2017 r. odbył się finał konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed  zagrożeniami w cyberprzestrzeni”, organizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie. W konkursie wzięły udział dwa zespoły z klasy I  TI.  Pierwszy zespół reprezentowany był przez: Alana Walkowiaka, Marcina Grzesika, Michała Soskę i Kamila Pasiud, zaś w skład drugiego zespołu weszli: Szymon Wróbel, Marcin Szczepański i Sebastian Zazulak. Zadaniem uczniów było nakręcenie 100  sekundowego spotu, którego motywem przewodnim było promowanie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni przez młodzież.

Podczas finału nadkomisarz Marzena Maćkowiak – Pluta z Wydziału Prewencji oraz komisarz Daniel Michalski z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wygłosili prelekcje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.

Pomimo wielkich nadziei, nasz spot nie znalazł uznania wśród jury. Dla autorów nie  był to jednak powód do niezadowolenia, a raczej motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań.

Opiekun konkursu
mgr Kamila Góra

Rafa

24 – 25.05.2017 r. członkowie koła teatralnego uczestniczyli w wycieczce „Warszawa na bis”.

Spełnionych marzeń napisany wzór

     Stanisławowska Warszawa, Saska Kępa z szalonym, zielonym bzem i tunele metra, w  których można dotknąć gwiazd – to ledwie garść obrazów, które były udziałem członków koła teatralnego, uczestniczących w wycieczce „Warszawa na bis” 24 – 25 maja 2017 r. Zeszłoroczny pobyt w Warszawie, pełen niezwykłych wrażeń, zostawił w uczniach pewien (twórczy) niedosyt – przynajmniej kilku ważnych miejsc nie udało się odwiedzić, a i musicali w życiu człowieka przecież nigdy za wiele. Z kolejnymi miesiącami roku szkolnego i  kolejnymi spektaklami muzycznymi przygotowywanymi przez koło teatralne ZSP, ów  niedosyt przeradzał się w chęć kolejnego wyjazdu. Zastanawiano się nad Gdynią, gdzie  w  Teatrze Muzycznym można zobaczyć choćby „Dzwonnika z Notre Dame” czy  musicalową adaptację „Lalki” Bolesława Prusa, ale gdy okazało się, że w maju będzie można w Warszawie obejrzeć słynny musical „Metro” ( który obchodzi już 25 urodziny!) sprawa była jasna! 15 członków koła teatralnego ( także świeżo upieczonych absolwentów ZSP) ruszyło (samolotem!) do Stolicy, by chłonąć historię, ubogacać serca niepowtarzalnymi wrażeniami i zanurzyć się w dźwiękach, tańcu i wirujących na scenie słowach.

Sercem wyjazdu były dwa musicale ( obejrzane w jedno popołudnie!) – wspomniane już  „Metro” w Teatrze Buffo i ( schodząca po trzech latach z afisza) „Mamma Mia!” w  Teatrze Muzycznym ROMA. Niezwykłe jest to, jak bardzo ( po 25 latach od premiery) „Metro” wciąż potrafi oddziaływać – zmieniają się obsady, zmieniają się realia otaczającego nas świata, ale nie zmieniają się marzenia młodych ludzi, nie zmienia się ta ( czasem zuchwała) nadzieja, że da się jednak podbić świat. Bardzo piękny był ten czas w Buffo, gdy  można było na nowo uwierzyć i we własne marzenia, a dźwięki „Wieży Babel”, „Szyby” czy „Chcę być Kopciuszkiem” wpadały do serca i pewnie długo stamtąd nie wyjdą. „Mamma Mia!” to zupełnie inna historia – dużo „lżejsza”, słoneczniejsza, ale wpadająca w serce równie mocno jak „Metro”. Dla części grupy musical z piosenkami ABBY był prawdziwie „na bis” (udało im się obejrzeć go już rok temu po raz pierwszy). Nie było na widowni w teatrze ROMA chyba nikogo, kto nie dałby się porwać gorącym, wakacyjnym rytmom i  na  teatralnych „napisach końcowych” i my śpiewaliśmy głośno po – finałowe „Waterloo” z  całych sił.

Wycieczka do Warszawy była wyjazdem typu „m – m” – muzea i musicale. Ten pierwszy człon to przede wszystkim bardzo udane wizyty w Zamku Królewskim i Muzeum Narodowym. W obu miejscach zwiedzanie odbyło się na zasadzie lekcji muzealnych, a obok wiedzy, uczestnicy dostali garść anegdot z epoki stanisławowskiej i czasu zaborów. Szczególnie cenna była nauka „czytania” obrazów Jana Matejki – próba objęcia „Bitwy pod  Grunwaldem”, karty do gry na „Konstytucji 3 Maja” i powstaniec styczniowy na  „Rejtanie”. To tylko niektóre z punktów, które zrobiły na wszystkich duże wrażenie i  wyczuliły oko na analizę malarstwa, nie tylko Matejkowego, co na pewno przyda się  i  w  życiu, i na maturze.

Specjalną niespodzianką dla uczestników było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Ta wizyta zrobiła duże wrażenie na wszystkich – nawet tych, którzy nie są wielkimi fanami sportu. Ogromny obiekt, piękne loże VIP i kilkanaście ciekawostek z organizacji EURO 2012 sprawiają, że na Stadion Narodowy naprawdę chce się wracać.

Jeden z tegorocznych spektakli naszego koła teatralnego oparty był na tekstach Agnieszki Osieckiej – nie sposób było więc nie jechać na Saską Kępę, zwłaszcza w roku 20. rocznicy śmierci Poetki. Maj na Saskiej Kępie pachniał „szalonym, zielonym bzem”, a sama Osiecka z pomnika przy ul. Francuskiej uśmiechała się tajemniczo nad fragmentem tekstu „Małgośki”.
Warszawa to miasto, którego się nie zwiedza – Warszawę się chłonie, Warszawę się  przeżywa. Każda choćby chwila – i w Ogrodzie Saskim, i przy Grobie Nieznanego Żołnierza ( udało się nam być przy zmianie warty), w kościele Świętego Krzyża (gdzie  spoczywa serce Chopina) i przy domu ks. Jana Twardowskiego, na Starówce wieczorem i nad Wisłą w pełnym słońcu – jest nie do zapomnienia.

Jeden z uczestników, który w Warszawie był „na bis”, tak opowiada o wycieczce: „Wyjazd do Warszawy był niezwykle emocjonującym i ekscytującym wydarzeniem. Dzięki temu mogłem wrócić wspomnieniami do wydarzeń sprzed roku, których tam doświadczyłem. Ujrzałem wiele nowych miejsc i zdobyłem wiedzę, która z pewnością zapulsuje w przyszłości na egzaminie maturalnym i w dorosłym życiu. Najbardziej ekscytujący był oczywiście musical MAMMA MIA!, który przeżyłem na nowo. Bardzo ciekawa była również wizyta na  Stadionie Narodowym, gdzie zwiedziliśmy każdy kąt od loży Vipów po szatnie piłkarzy”.
Inny z uczniów, który pojechał po raz pierwszy, opowiada: „Najbardziej podobała mi  się  MAMMA MIA!. Słyszałem z opowieści, że jest mega, ale to trzeba samemu zobaczyć. Na równi z MAMMA MIA! stawiam również niespodziankę i wiele niezapomnianych wrażeń z Narodowego! Ogólnie całą atmosfera panującą na wycieczce była mega!”; a jedna z absolwentek dodaje: „Wycieczka krótka, ale za to bardzo treściwa, a  to  za  sprawą głównego kierownika i organizatora zamieszania, którego tempo było trzykrotnie większe niż prędkość lecącego samolotu. Pewnie dlatego tak dużo miejsc zwiedziliśmy. Szkoda tylko, że nawet na wycieczce szkolnej potrafi przechrzcić z Wiktorii na  Wikotrię, ale można się przyzwyczaić. Jedzie się jako Wiktoria wraca jako Wikotria [chodzi o literówkę na karcie pokładowej, dzięki czemu uczestniczka wzbogaciła się o nową ksywkę]”.
Mottem wyjazdu były słowa zaczerpnięte z musicalu „Metro” – „Spełnionych marzeń napiszemy wzór”. Radosne twarze, jasne spojrzenia i rozśpiewane gardła uczestników pozwalają sądzić, że ów wzór udało się napisać. Członkowie koła wrócili pełni zapału i szczęścia, można więc liczyć na kolejne około – musicalowe szkolne produkcje w  następnym roku szkolnym. W drodze powrotnej uczestnicy zgodnie stwierdzili, że  do  Warszawy trzeba jeszcze raz wrócić – jest nadzieja, że i to marzenie spełni się  muzycznie.

ks. Wojciech Koladyński

Rafa

24.05.2017 r. uczestniczyliśmy w X Sztafecie Literackiej.

X Sztafeta Literacka

     24 maja 2017 r. w godz. 10.30 – 12.00 spotkaliśmy się w Bibliotece szkolnej na   Sztafecie Literackiej, by wspólnie przypomnieć sobie piękne i zabawne dzieła Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników. Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także sprawienie przyjemności szczególnie tym, którym obcowanie z literaturą przynosi radość. Sztafeta Literacka polega na czytaniu utworów jednego autora w wielu miejscach, w tym samym dniu, w określonych godzinach.

Do czytania wybraliśmy najbardziej znane komedie: „Pan Jowialski”, „Zemsta”, „Śluby panieńskie – czyli magnetyzm serca”, których intrygą są zazwyczaj pieniądze, miłość i  małżeństwo, a głównie dylemat: czy zawrzeć małżeństwo dla pieniędzy, czy wziąć ślub z  miłości. Aleksander Fredro obecny jest w naszym kanonie lektur od pokoleń. Jego utwory poznajemy już jako dzieci poprzez bajki. Podczas sztafety wysłuchaliśmy, bardziej i mniej znanych, tekstów bajek takich jak: „Paweł i Gaweł” „Małpa w kąpieli”, „Bajka o osiołku”, „Motyl”, „Czyżyk i zięba”, „Bajka o sowie”, które nas rozbawiły, ale też zmusiły do odrobiny refleksji.

W sztafecie wzięło udział 40 uczniów z klas I abd, I c, I H/Ż i I TB wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego. Całą imprezę wzbogaciły wystawa poświęcona twórczości Aleksandra Fredry w bibliotece szkolnej oraz gazetka.

Spotkanie było bardzo udane, a uczestniczący w Sztafecie uczniowie – zadowoleni. Takie akcje umacniają nas w przekonaniu, że takie spotkania z literaturą są potrzebne i  wartościowe.
Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku na XI Sztafetę Literacką.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

23.05.2017 r. uczniowie klasy I c i II c o kierunku społeczno – wojskowym uczestniczyli w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

Debata społeczna
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”

     W dniu 23 maja 2017 r. uczniowie klasy I c i II c o kierunku społeczno – wojskowym pod opieką mgr J. Rogacewicz i mgr G. Lasowskiej uczestniczyli w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie, a odbyło się w Chojeńskim Centrum Kultury. Celem debaty było przedstawienie działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazanie rodzaju zagrożeń, sposobów ich weryfikacji, jak również współpracy w tym zakresie z przedstawicielami samorządów, instytucji i społeczeństwa.

Naczelnik Wydziału Prewencji, podkom. Robert Panna, przedstawił założenia Komendanta Głównego Policji dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w naszej okolicy, zawiera również informacje o przestępstwach pospolitych, kryminalnych oraz drogowych. Przybliżył zaproszonym gościom działanie aplikacji „Moja Komenda” oraz „Dzielnicowy Bliżej Nas”, które mają ułatwić i usprawnić kontakt z dzielnicowymi oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Uczestnicy debaty dzielili się swoimi opiniami, sugestiami, wnioskami dotyczącymi bezpieczeństwa – szczególnie w miejscach swojego zamieszkania. Wnioski, które zostaną opracowane na podstawie zgromadzonych opinii, będą służyły zdiagnozowaniu potrzeb i  oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

19.05.2017 r. reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w finale Regionalnej Licealiady w Piłce Nożnej Chłopców.

Finał Regionalnej Licealiady w Piłce Nożnej Chłopców

     W dniu 19 maja 2017 r. w Dębnie został rozegrany Finał Regionalnej Licealiady w  Piłce Nożnej Chłopców. Do turniej finałowego zakwalifikowało się pięciu zwycięzców etapu powiatowego. Powiat Myśliborski reprezentował gospodarz imprezy ZSP Nr 1 Dębno, Powiat Policki – ZS Police, Powiat Szczeciński – ZSB Szczecin, Powiat Pyrzycki – ZS  nr  1  Pyrzyce, Powiat Gryfiński – ZSP Chojna.
Już po przyjeździe na turniej okazało się, że w zawodach nie weźmie udziału szkoła z  Polic. W związku z tym, w rywalizacji o awans, do Finału Wojewódzkiego pozostały cztery drużyny.
Przed rozpoczęciem turnieju odbyła się odprawa trenerów, na której ustalono, że  zespoły będą grały systemem „każdy z każdym”, 2 x 10 minut. Po odprawie odbyło się  losowanie numerów przypisanych poszczególnym zespołom. Nasza drużyna wylosowała nr 3. W związku z czym w swoim pierwszym meczu turnieju ( a drugim w całych rozgrywkach) trafiliśmy na faworyta rozgrywek zespół ze Szczecina.
Mecz rozpoczął się bardzo nerwowo dla obu ekip, było dużo walki i ogromna determinacja w szeregach dwóch ekip. Nieco dłużej przy piłce utrzymywali się zawodnicy ze  Szczecina i to oni stworzyli sobie pierwszą dogodną sytuację do zdobycia bramki. Jednak na wysokości zadania stanął w bramce Igor Rumbuć (wiele razy ratował nas od straty bramki, nie tylko w tym meczu). Mimo tego nasz zespół grał bardzo konsekwentnie w obronie i  skutecznie w ataku, gdzie prym wiódł Eryk Madera ( strzelec 3 bramek w tym meczu). Dzięki czemu pokonaliśmy faworyzowanego rywala 4:2 ( bramkę dołożył jeszcze Szymon Smalarz).
W kolejnym meczu zmierzyliśmy się z zespołem ZS 1 Pyrzyce. Po zaciętym początku nasz zespół wygrał pewnie 4:0 ( bramki: E. Madera, Sz. Waniel, O. Piątek, A. Panicz).
Po dwóch seriach spotkań nasz zespół znajdował się na pierwszym miejscu. Do  zwycięstwa potrzebowaliśmy remisu bądź minimalnej porażki ( jednobramkowej) z  drużyną z Dębna ( ta uległa we wcześniejszym meczu ZSB Szczecin 1:3). Wszyscy wiedzieliśmy o tym doskonale, więc cel był prosty – grać bezpiecznie z tyłu i czekać na  kontrę, gdyż każda kolejna upływająca minuta przybliżała nas do Finału Wojewódzkiego. Niestety już po 80 sekundach straciliśmy pierwszą bramkę, a po kolejnych 120  przegrywaliśmy 2:0. Sparaliżowała nas chyba myśl o zwycięstwie. Dopiero te dwie bramki ocknęły nas i zaczęliśmy grać. Jednak piłka, jak zaczarowana, nie chciała wpaść do  bramki Dębna, a na dodatek straciliśmy kolejne dwie bramki. I kiedy już się wydawało, że  żegnamy się z awansem, rzuciliśmy się po raz kolejny do ataku, stwarzając sobie 4  stuprocentowe sytuacje do strzelenia bramki. Gdybyśmy wykorzystali chociaż dwie, wygralibyśmy ten turniej. Jednak bramkarz Dębna był tego dnia w świetnej formie i  zachował czyste konto.
Po rozegraniu wszystkich spotkań trzy zespoły zdobyły po 6 punktów. O końcowej klasyfikacji decydowała mała tabela między zainteresowanymi drużynami.

Chojna – Szczecin 4:2

Szczecin – Dębno 3:1

Chojna – Dębno 0:4

I tak dzięki najkorzystniejszemu bilansowi bramkowemu ( 5:3) pierwsze miejsce zajął zespół ZSP Nr 1 Dębno. Drugie miejsce ( 5:5) ZSB Szczecin, a trzecie (z wynikiem 4:6) ZSP  Chojna. Ostatnie miejsce w turnieju zajął zespół ZS Nr 1 Pyrzyce z zerowym dorobkiem punktowym.
Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony, za co należą im się ogromne podziękowania i gratulacje. Od kwalifikacji powiatowych zespół zanotował 4 zwycięstwa i  tylko jedną porażkę. Jak się okazało – ta porażka była brzemienna w skutkach i  nie  pozwoliła nam na kwalifikację do Finału Wojewódzkiego. Cóż, może za rok…

Skład ZSP Chojna:

 1. Igor Rumbuć – absolwent
 2. Eryk Madera
 3. Oskar Piątek
 4. Konrad Miler
 5. Aleksander Panicz
 6. Szymon Waniel
 7. Dacjan Koster
 8. Maciej Budynkiewicz
 9. Szymon Smalarz
 10. Paweł Jędrasiak

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

19.05.2017 r. klasa I abd LO uczestniczyła w wykładzie Prodziekana ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US.

Spotkanie z dr hab. Markiem Andrzejewskim prof. US z WPiA

     W dniu 19 maja 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Prodziekana ds. Organizacji i  Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof.  US  oraz studentów z Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Pan prof. Andrzejewski, reprezentujący katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego, wygłosił wykład dotyczący prawa rodzinnego. Punktem wyjściowym wystąpienia był film Roberta Bensona z 1979 r. pt. „Sprawa Kramerów”, z którego fabułą młodzież klasy I  LO  zapoznała się dzień wcześniej. Film opowiada o rozwodzie w małżeństwie i  jego  wpływie na rodzinę, a przede wszystkim na syna głównej pary. Profesor Marek Andrzejewski omówił aspekty rozwodu zarówno pod względem prawnym, jak  i  psychologicznym.

Żywa dyskusja, jaka rozwinęła się między profesorem i młodzieżą, dotyczyła związków partnerskich oraz ich funkcjonowania w świetle prawa. Drugą część spotkania poprowadzili studenci – Jakub Baranowski i Jędrzej Gryko.

Przyszli prawnicy opowiadali o studiach na wydziale prawa, przedstawili bogatą bazę dydaktyczną oraz zaprezentowali ofertę kulturalno – towarzyską przygotowaną przez studentów Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji US.

mgr Norbert Oleśków

Rafa

16.05.2017 r. uczniowie klas mundurowych i nauczyciele historii wzięli udział w Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

      16 maja 2017 r. braliśmy udział w Konferencji Klas Mundurowych dla szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrz Gminy Mieszkowice, Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

      

Do uczestnictwa w tym wydarzeniu historyczno-kulturalnym zgłosiło się 100 uczniów z 10 placówek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowała najliczniejsza, bo aż 25 osobowa  grupa uczniów  I i II klasy mundurowej pod opieką mgr  A. Lizaka oraz nauczycieli historii D. Perz, A. Żurawskiej – Rusek, N. Oleśkowa, E. Krupy- Nadolny.  Z dumą uczestniczyliśmy  w konferencji, która miała  dla nas szczególne znaczenie ze względu na  patronów Technikum Budowlanego, Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  ppor. Ryszarda Kuleszę i Bohaterów spod Siekierek patronów Liceum Ogólnokształcącego,  którzy brali udział i zginęli w walkach toczonych przez Państwo Polskie o Pomorze Zachodnie w 1945 roku. Na naszej młodzieży spoczywała odpowiedzialność oddania poległym bohaterom  zasłużonej czci i godne zaprezentowanie się w gronie uczestniczących w przedsięwzięciu klas mundurowych. Tak więc, dla nas to nie był tylko zjazd klas mundurowychw Rejonie Pamięci Narodowej, ale szansa pokazania, że znamy i kultywujemy historię naszego regionu, której jesteśmy świadomymi spadkobiercami.

Celem konferencji było poznanie i wymiana doświadczeń szkół prowadzących klasy mundurowe, integracja młodzieży w duchu historycznym, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Młodzież poznała fakty dotyczące  wydarzeń historycznych 1945 r., które miały miejsce w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice, podane w ciekawy i obrazowy sposób. Organizatorzy podkreślali, że interpretacja i ocena tych wydarzeń należy do młodego pokolenia.

Młodzież zwiedziła najważniejsze miejsca istotnych wydarzeń historycznych począwszy od Góry Czcibora po Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach. Pierwszym punktem było spotkanie pod Górą Czcibora i serdeczne przywitanie uczestników przez Burmistrz Cedyni – Panią Gabrielę Kotowicz. Następnie młodzież została zapoznana z przebiegiem bitwy stoczonej przez Mieszka I w 972 roku.

Kolejnym punktem naszej historycznej wyprawy były Stare Łysogórki, gdzie uczestników przywitała Pani Teresa Hryniewicz – Sekretarz Gminy Mieszkowice. I tu doświadczyliśmy kontaktu z historią opowiedzianą tak, jakby rozgrywała się na naszych oczach. Pracownicy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej Dyrektor Michał Dworczyk wraz z Kustoszami, Panem Kamilem Iwanowskim i Panią Zofią Iwanowską, z pasją opowiadali o dziejach tych ziem, zapoznali młodzież z eksponatami muzealnymi, przypominali fakty wzruszające, przywoływali wydarzenia dramatyczne. Wszyscy słuchali w skupieniu i z zainteresowaniem.

 

W głębokiej pamięci zostanie pełen zadumy spacer po Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach i lekcja historii, poświęcona wydarzeniom związanym z forsowaniem Odry.

Młodzież złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem Matki Polki, poświęconym I Samodzielnej Brygadzie Moździerzy, oddając w ten sposób cześć poległym żołnierzom.

Wielokrotnie podkreślano, że Rejon Pamięci Narodowej  Cedynia – Siekierki – Gozdowice jest bliski społeczeństwu Pomorza Zachodniego oraz 5. Pułkowi Inżynieryjnemu w Szczecinie Podjuchach, który objął szczególną opieką rejon forsowania Odry i rozpoczęcia „Operacji berlińskiej”. Zadaniem wszystkich uczniów, szczególnie klas mundurowych, jest podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie historii regionu i dawanie świadectwa młodego, świeżego patriotyzmu swoją postawą i  zachowaniem.

W Gozdowicach uczestników konferencji serdecznie przywitała Pani Magdalena Zarębska-Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Pani Kurator skierowała słowa podziękowania i uznania do młodzieży, za ich postawę patriotyczną i świadomość obywatelską.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Sapera i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie, na którym znaleźli się wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu. Natomiast w  muzeum, odbyła się kolejna lekcja historii, na temat walk rozegranych między 16 kwietnia a 7 maja 1945 roku, w trakcie forsowania Odry.

Na nabrzeżu Odry czekały następne atrakcje. Były to punkty edukacyjne przygotowane dla młodzieży przez Uniwersytet Szczeciński i 5 Pułk Inżynieryjny. Tu też odbyły się pokazy sprzętu wojskowego.

Zwieńczeniem działań był wspólny obiad – wojskowa grochówka w plenerze i i rozmowy pełnych wrażeń uczestników. Żegnając się uczestnicy wysłuchali jeszcze Pana Mariusza Sikory  – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego, który jako inicjator przedsięwzięcia zapewnił nas, że Konferencja Klas Mundurowych, będzie kontynuowana  dla podtrzymania tradycji naszego regionu. Nam, jak również wszystkim uczestnikom przykazał, że jako gospodarze tych ziem mamy tu wracać, mówić o tych wydarzeniach, interpretować i wyciągać wnioski. Słowa podziękowania i pozdrowienia  przekazała również Pani Ewa Dudar –  radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach – płk dypl. Jacek Kwiatkowski.

Dzięki udziałowi w konferencji – żywej lekcji historii,   młodzież reprezentująca naszą szkołę – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie, miała okazję nie tylko przypomnieć sobie wydarzenia historyczne z 1945 roku, które miały miejsce w rejonie Pamięci Narodowej  Cedynia – Siekierki – Gozdowice, ale poczuć się gospodarzami tych miejsc. Wróciliśmy do Chojny dumni, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji związanych z historią tych ziem, naszych ziem.

https://www.youtube.com/watch?v=jYXiA45_Z4w

https://www.youtube.com/watch?v=-5d8gVfmKXU

https://www.youtube.com/watch?v=K8BiZIchwfg

mgr E. Krupa- Nadolny
mgr A. Lizak

 

Rafa

15.05.2017 r. reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie zajęła III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.

Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

       W dniu 15 maja 2017 r. reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Konkurs odbył się  w  Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, a jego organizatorem był Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Głównym celem przeglądu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów oraz popularyzacja klas mundurowych. Każda z  reprezentacji musiała przedstawić program obowiązkowy: umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP, program dowolny – pokaz musztry paradnej oraz  wykonać piosenkę marszową. Uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce, II miejsce zajęła drużyna z Centrum Edukacji Zdroje, a zwycięzcą i jednocześnie reprezentantem województwa zachodniopomorskiego w ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych została reprezentacja Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i  Politechnicznej w Szczecinie.

Skład drużyny:

 1. Aleksandra Lizurej
 2. Tomasz Sosnowski
 3. Kamil Kowalski
 4. Marcin Stasiński
 5. Marta Kiełbasa
 6. Katarzyna Grabowicz
 7. Norbert Bigos
 8. Adam Bułhak
 9. Alicja Glińska
 10. Aleksandra Góralska
 11. Patrycja Jaworska
 12. Marek Pawlisiak
 13. Klaudia Ziółkowska

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

9.05.2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Ruszyła rejestracja na debatę Europejskiego Tygodnia Młodzieży

9 maja 2017 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

 

Rafa

5.05.2017 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Święto 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach

     W dniu 5 maja 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie przyjął zaproszenie Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego, Pana płk dypl. Jacka Kwiatkowskiego na Święto Pułku.
Obchody Święta Pułku rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy Pułku, następnie odbył się uroczysty apel, po którym zaprezentowano sprzęt wojskowy będący na  wyposażeniu Pułku. Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentowała Pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa Rafa

3.05.2017 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Udział w gminnych obchodach
226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     W dniu 3 maja 2017 r. z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczty sztandarowe i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą św. za ojczyznę w Kościele pw. Świętej Trójcy w Chojnie, celebrowaną przez Ks. Prob. Kan. Jana Zalewskiego.

 

Następnie obchody przeniosły się na plac Konstytucji 3 Maja, w których udział wzięli Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz, przedstawiciele szkół, związków, stowarzyszeń, świetlic środowiskowych i wiejskich.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Chojna – Adam Fedorowicz, w którym przypomniał historię dotyczącą święta. Po przemówieniu pod „Pomnikiem Osadników” autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Biżka delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich, złożyły wiązanki kwiatów.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego w składzie: Michalina Gumińska, Justyna Leszczyńska i Bartłomiej Drapaluk oraz Poczet Sztandarowy: Julia Sawicka, Wiktoria Liput i Maciej Kiepura. Opiekę nad młodzieżą sprawowały mgr Emilia Skrzypa i mgr Dorota Szwiec.

Samorząd Uczniowski
Poczty Sztandarowe

Rafa

30.04.2017 r. Magdalena Bielanin z kl. I a LO zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno – literackim pt. „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE.”

Ogólnopolski konkurs fotograficzno – literacki
„MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE”

     W dniu 30.04.2017 r. Magdalena Bielanin z kl. I a Liceum Ogólnokształcącego zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno – literackim pt. „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE”. Organizatorem konkursu był Uniwersytet Szczeciński, Pracownia Oceanografii Fizycznej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Oceanologii PAN, Pracownia Biofizyki Morskiej.
Temat konkursu „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE” mógł zostać przedstawiony przez autora w formie fotografii lub utworu poetyckiego.
Wiersz Magdaleny, pt. „Nostalgia”, został wysoko oceniony. Jury konkursu przy  ocenie kierowało się kryterium sposobu przedstawienia tematu konkursu oraz stopniem jego relacji z tematyką morską, a także kryterium zastosowanych „zabiegów” poetyckich. Zasadniczym kryterium był jednak emocjonalny przekaz utworu i swoiste oryginalne wrażenie, jakie utwór wywoła na Jury.

Nostalgia
O bezkresne morze,
nieznające granic,
mam tak wiele pytań,
czy odpowiesz na nie?

Co kryjesz w swej głębi?
Jakie tajemnice?
Otworzysz przede mną
przyszłości stronice?

Błądzę po twym brzegu,
nasłuchuję głosu,
chłód morskiego wiatru
spowija mi włosy.

Na me wątpliwości
odpowiadasz szumem,
wiele byś mówiło,
lecz mówić nie umiesz…

Z nadzieją wpatrzona
w te szumiące fale,
otchłań mnie porusza,
lecz bez lęku wcale…

Twa siła, twój spokój
to potęga wielka.
Każdy wobec Ciebie
jak mała muszelka.

Dodaj też i dla mnie
odwagi i ducha,
z każdym twym przypływem
niech przyjdzie otucha.

„Tekst, który od początku do końca czyta się bardzo dobrze. Właściwie dobrane rymy, dobra rytmika. Przejmująca charakterystyka potęgi żywiołu oraz rangi natury. Czyżby również tęsknota (?) (rzeczywista lub urojona…), na co wskazuje tytuł.”

Jury konkursu

Gratuluję
Szkolny opiekun
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

29.04.2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystościach 72. Rocznicy Forsowania Odry.

Udział klas pierwszych, Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego ZSP w Chojnie w uroczystościach
72. Rocznicy Forsowania Odry.

Ci co tu leżą, byli siłą,
Męstwem, radością jak dziś my.
Byli, walczyli, pracowali.
A choć ich życie płomień zgasł,
to myśli o nich
są przecież w nas.
Bo nic nie znika, nic nie ginie(….)
Chociaż w odmiennej formie trwa.
(Wiersz „Co tu leżą” – Michał Brzyski)

W dniu 29 kwietnia 2017 r. wszystkie klasy pierwsze, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Pocztem Sztandarowym, uczestniczyli w uroczystościach 72. Rocznicy Forsowania Odry.

Główne uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach o  godz. 12.00 mszą świętą polową, którą odprawił metropolita szczecińsko – kamieński Ks.  Abp  Andrzej Dzięga.

Na uroczystościach obecny był prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda, który oddał hołd poległym żołnierzom.

Ponadto obecni byli między innymi wicemarszałek sejmu Joachim Brudziński, Anna Maria Anders, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, szef Kancelarii Prezydenta i radny sejmiku województwa Paweł Mucha, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, wicestarosta Jerzy Miler, poseł Kukiz – Sylwester Chruszcz oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości i lokalni samorządowcy.
Po mszy świętej i okolicznościowych wystąpieniach Prezydenta RP, przedstawicieli władz i kombatantów, odbył się apel poległych.

W ramach obchodów rocznicowych zebrani złożyli wieńce pod pomnikiem Matki – Polski. Z  naszej szkoły kwiaty złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie: Michalina Gumińska, Maciej Ogonowski i Bartosz Matysiak. W uroczystościach uczestniczył ponadto z  naszej szkoły poczet sztandarowy w składzie: Justyna Jaz, Aneta Jaz i Wiktor Hadała.

Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas pierwszych: Renata Czubak, Katarzyna Mickiewicz – Bindas, Kamila Nowak, Lilla Kość, Krzysztof Pawlaczyk oraz opiekunowie: Emilia Skrzypa, Karolina Kubowicz, rodzice.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Kamila Nowak

Rafa

29.04.2017 r. Aleksandra Leddin z kl. 2 d LO zajęła III miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych dla szkół ponadgimnazjalnych.

IX Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

     W dniu 01 kwietnia 2017 roku odbył się w Szczecinie IX Wojewódzki Konkurs Języków Obcych dla szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę z języka niemieckiego reprezentowała Aleksandra Leddin z klasy 2 d LO, zaś z języka angielskiego Ida Rumbuć z klasy 2 TH. 01 kwietnia miał miejsce etap pisemny. Uczniowie rozwiązywali test, który obejmował zagadnienia leksykalno – gramatyczne, a także sprawdzał wiedzę z zakresu krajów niemieckiego oraz angielskiego obszaru językowego. Warunkiem uczestnictwa w drugim, ustnym etapie, było zdobycie 60 procent poprawnych odpowiedzi z części pisemnej. Do etapu ustnego z wynikiem 67 procent zakwalifikowała się Aleksandra Leddin z języka niemieckiego uzyskując jednocześnie 5 miejsce w klasyfikacji.

W dniu 29 kwietnia miał miejsce etap ustny, w czasie którego uczestnicy odpowiadali na dwa wylosowane przez siebie pytania. Ola po tym etapie ostatecznie ukończyła konkurs na  3 miejscu.
W najbliższym czasie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli nastąpi uroczyste wręczenie nagród finalistom.

Serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Opiekun: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

28.04.2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

„…i nie żal nic, i żal tak wiele” 
Cz. Niemen

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

     28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły, w czasie której pożegnaliśmy absolwentów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek, Liceum dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy oraz absolwentów klas czwartych Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy i Technikum Budowlanego im.  ppor.  Ryszarda Kuleszy.

Uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 11:30, poprowadził Maciej Ogonowski. Spotkanie miało podniosły charakter, a słowa Czesława Niemena „…i nie żal nic, i żal tak wiele…” w pełni oddają atmosferę towarzyszącą pożegnaniu.

Absolwentów żegnali: Dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk, wychowawcy klas, nauczyciele, bardzo licznie przybyli rodzice absolwentów oraz uczniowie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler oraz starszy chorąży sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W części oficjalnej głos zabrał Wicestarosta Pan Jerzy Miler: W imieniu Pana Starosty Wojciecha Konarskiego, Zarządu oraz własnym gratuluję Wam, drodzy absolwenci tego, co  przeżyliście, co na dzisiaj jest za Wami i życzę Wam wszystkiego najlepszego na to co tuż, tuż przed Wami, czyli tradycyjnego połamania piór na egzaminie maturalnym. Wraz  z  życzeniami powodzenia na maturze każdy z absolwentów otrzymał od organu prowadzącego długopis.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu gorąco podziękowała wszystkim absolwentom, zwłaszcza tym, którzy swoja postawą i osiągnięciami pozytywnie zasłużyli się dla szkoły. Zwróciła też uwagę, że mija okres w życiu absolwentów, który można nazwać najpiękniejszym. Mija czas beztroski i młodości, nadchodzą nowe wyzwania i trudne życiowe decyzje. Później padły gorące podziękowania dla wychowawców, za to, że doprowadzili swoich podopiecznych do tego etapu, że dbali i wskazywali drogę. Szczególne podziękowania oraz nagrodę Dyrektora Szkoły odebrała pani mgr Danuta Perz, wychowawca klasy III  abd  LO, której klasa osiągnęła najwyższą średnią ocen oraz frekwencję. Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz osiągnęli 100% frekwencję.

Absolwenci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i zachowanie co najmniej bardzo dobre, dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Wśród absolwentów znalazło się również wiele osób, które w sposób szczególny angażowały się w życie szkolne oraz imprezy i uroczystości szkolne. Wielu działało m.in. w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, młodzieżowej grupie WOPR, Europejskim Klubie Douzelage, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, szkolnej gazecie Wióry, reprezentowało szkołę w Poczcie Sztandarowym, udzielało się artystycznie działając w kole teatralnym, czy też uświetniało nasze uroczystości muzycznie, czy też angażowało się  w  promocję szkoły, czy też osiągało sukcesy sportowe. Tym wszystkim osobom bardzo serdecznie dziękujemy. Wszyscy absolwenci, którzy osiągali sukcesy w konkursach i  olimpiadach oraz angażowali się w życie szkolne otrzymali upominki i podziękowania.

W końcu przyszedł czas na wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Absolwenci klasy mundurowej III c otrzymali dodatkowo z rąk starszego chorążego Waldemara Chojnackiego z  5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach certyfikaty ukończenia szkolenia w  ramach współpracy wojsk lądowych z instytucjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Uroczystość wręczania świadectw absolwentom szkoły uświetniły występy artystyczne Oli Lizurej, Patryka Kurpiela oraz absolwentek Ewy Sokołowskiej oraz Wiktorii Sambor.
W roku szkolnym 2016 / 2017 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III abd LO – wychowawca mgr Danuta Perz

III c LO – wychowawca mgr Grzegorz Michasiuk

III LD – wychowawca mgr Gustaw Cedro

IV TB/I – wychowawca mgr Kamila Góra

IV TH/Ż – wychowawca mgr Bianka Małysz – Lewandowska

Nie zabrakło też tradycyjnego ślubowania absolwentów, które poprowadziła mgr Karolina Kubowicz.

Po tych chwilach pełnych emocji, braw i dumy, przyszedł czas na pożegnanie absolwentów z dyrekcją, wychowawcami i gronem pedagogicznym. W imieniu wszystkich abiturientów za  pracę i opiekę Dyrekcji i Nauczycielom podziękowała Michalina Czubak. W imieniu Samorządu Uczniowskiego absolwentów pożegnała przewodnicząca Justyna Leszczyńska.

Drodzy Absolwenci! Teraz przed Wami czas, w którym będziecie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności. Zamykając pewien etap w swoim życiu i zaczynając nowy, zostawiacie cząstkę siebie w naszej Szkole. Jesteście już częścią jej historii. Żegnamy Was słowami piosenki, którą zaśpiewała po raz ostatni absolwentka Ewa Sokołowska, jak zwykle wzruszając i poruszając serca …

Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie
Ono rozproszy złej nocy cienie.
Niechaj nadziei skrzydła białe
Z powrotem niosą cię, jak ptak.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

28.04.2017 r. drużyna ZSP w Chojnie zajęła V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Klas Mundurowych „Silni Sportem” w Akademii sztuki Wojennej w Warszawie.

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych „Silni Sportem” w Akademii sztuki Wojennej w Warszawie

     28 kwietnia 2017 roku, w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych pod hasłem „Silni Sportem”. Regulamin olimpiady przewidywał udział ośmioosobowych drużyn ze szkół w Polsce, prowadzących klasy mundurowe.  W Olimpiadzie  wzięła udział drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Mateusz Barczyk, Jakub Hefka, Kamil Kowalski, Błażej Koziniec, Patrycja Matusiak, Julia Sawicka, Tomasz Sosnowski i Marcin Stasiński. Do Olimpiady uczniów przygotował szkolny koordynator klas mundurowych mgr Marek Bednarz oraz opiekun szkolnej  grupy WOPR mgr Marek Łągiewczyk. Funkcję lidera i opiekuna grupy młodzieży pełnił mgr  Aleksander Lizak.

 

Oprócz ZSP w Chojnie  na zaproszenie organizatora odpowiedziało jeszcze 10  szkół prowadzących klasy mundurowe, objętych patronatem Akademii Sztuki Wojennej.  W zmaganiach uczestniczyła również w ramach programu Erasmus+ reprezentacja  studentów  z Bułgarii,  Litwy, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Turcji i Węgier.

Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał adiunkt wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr Andrzej Soboń. Tuż po otwarciu odbyło się  spotkanie liderów grup, a następnie rozpoczęły się konkurencje:  ratownicze holowanie osoby tonącej w  basenie, tor przeszkód, składający się z biegu z bronią  slalomem, przewrotu w przód, skoku przez kozła, czołgania się i przetransportowania poszkodowanego oraz turniej w piłkę halową. Każda konkurencja była punktowana według osiągniętych wyników czasowych i wygranych lub przegranych meczy.

Po ciężkiej i emocjonującej rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wyników. Drużyna  ZSP w Chojnie zajęła V miejsce.  Olimpiada zakończyła się wspólnym obiadem w kantynie studenckiej. Była okazją do integracji uczniów klas mundurowych z całej Polski, a także kolejnej wizyty uczniów w Akademii Sztuki Wojennej, sprawującej patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Rafa

25.04.2017 r. uczestniczyliśmy w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”. Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

III Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych

     25 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”, zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Celem festiwalu była prezentacja działalności kół zainteresowań, prezentacja pasji indywidualnych uczniów, propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego oraz  wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.
Festiwal uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Cezary Hendryk, następnie głos zabrała Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w  Szczecinie dr Alina Tomaszewska. W przedsięwzięciu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, który wyraził uznanie dla opiekunów kół oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania poprzez działalność w kołach zainteresowań.

Podczas festiwalu działalność kół zainteresowań zaprezentowali uczniowie naszej szkoły działający w Szkolnej Grupie WOPR, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Klubie Europejskim Douzelage, Klubie Honorowych Dawców Krwi, Szkolnym Kole PCK, Klubie Alternatywy Młodzieżowej, Kole Dziennikarskim oraz Kole Recytatorskim i Teatralnym.
Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

24 – 28.04.2017 r. w ramach projektu „Europejskie staże” ERASMUS + czworo nauczycieli przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich wzięło udział w mobilności zawodowej w Institute of Tourism Studies na Malcie.

Szkolenie kadry nauczycieli na Malcie
w ramach projektu „Europejskie staże” ERASMUS +

    W dniach od 24 – 28.04.2017 r. czworo nauczycieli przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej. Szkolenie odbywało się w Institute of Tourism Studies na Malcie. Uczestnikami projektu byli również nauczyciele z hiszpańskiej szkoły zawodowej w Almeraya. Mobilność odbywała się  w formie ” job – shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć i codziennej pracy nauczycieli z instytucji goszczącej.
Celem projektu było podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.
Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu, odbyła się konferencja poświęcona strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, w Polsce i Hiszpanii. Każda grupa przedstawiła i omówiła system szkolnictwa zawodowego swojego kraju. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzanie Institute of Tourism Studies ( ITS). Zaprezentowano bazę dydaktyczną szkoły: klasy lekcyjne, pracownię gastronomiczną oraz funkcjonujące w szkole zakłady gastronomiczne – kantynę i restaurację Pembroke Suite. W ramach kształcenia praktycznego w w/w obiektach uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe dotyczące sporządzania potraw i obsługi gości.

 

Następnego dnia uczestnicy mobilności obserwowali zajęcia lekcyjne dotyczące kultury maltańskiej, po których poszerzali swoją wiedzę zwiedzając stolicę Malty – Vallettę.

W środę miało miejsce spotkanie z koordynatorem d.s. praktyk z ITS, który przedstawił miejsca, czas i przebieg lokalnych i zagranicznych staży. Uczestnicy mobilności wymienili się doświadczeniami na ten temat. Po południu odbyły się ciekawe zajęcia języka angielskiego, przeznaczone dla osób dorosłych dokształcających się z zakresu turystyki. Ludzie z różnych zakątków świata opowiadali historie swojego pobytu na Malcie i planach na  przyszłość. Rozmawiano o tradycyjnych potrawach, zwyczajach i zabytkach Malty.

 

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem ds. przygotowania i organizacji projektu „Valletta – Europejska Stolica Kultury 2018”. Jest to projekt, w którym wybrane przez Unię Europejską miasto może zaprezentować życie kulturalne miasta, regionu, państwa.
W tym dniu obserwowano zajęcia praktyczne uczniów gastronomii w Restauracji Pembroke Suite, podczas których przygotowywano hiszpańskie potrawy na zaplanowany uroczysty obiad. W trakcie zapoznano się z wyposażeniem pracowni, metodami pracy i przebiegiem procesu technologicznego.

W ostatnim dniu szkolenia odbyły się zajęcia w plenerze, polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki i Muzeum Morskiego w Birgu. Oglądanie zabytków połączone było z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których uczniowie sprawdzali się w rolach przewodników.
Nasz tygodniowy staż zakończył się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu w ITS oraz uroczystym pożegnaniem z grupą z Hiszpanii i goszczącymi nas nauczycielami z Malty.
Udział w mobilności był dla nas ciekawym i nowym doświadczeniem. Przyczynił się  do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności, istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonalił nasze umiejętności językowe, zapewnił wzrost kompetencji społecznych i kulturowych. Zwiększył naszą pewność siebie i zmotywował do udziału w  kolejnych mobilnościach.

Nauczycielki przedmiotów
hotelarskich i gastronomicznych

Rafa

24.04.2017 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 24 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gryfinie.

 

Dwie pięcioosobowe drużyny naszych ratowników, z którymi w zakresie pierwszej pomocy przez  cały rok pracował Pan Marek Łągiewczyk, musiały pokazać swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne. W ramach rywalizacji zespoły sprawdzały swoją wiedzę praktyczną podczas scen pozoracyjnych takich jak: wypadek komunikacyjny, upadek paralotniarza, zatrucie gazem. Odbył się również test z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wybuch gazu.

Wypadek komunikacyjny
Podczas Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy opiekę nad Młodzieżową grupą WOPR przy ZSP w Chojnie sprawował Pan Aleksander Lizak. Mimo silnej determinacji, starań oraz  wsparcia ze strony Pana Aleksandra Lizaka, żadnej z naszych drużyn nie udało się  stanąć na podium. Jednak brak wygranej nie demotywuje uczniów i już teraz zaczynają ćwiczyć swoje umiejętności, aby odnieść sukces za rok.
Skład drużyn

 1. Marcin Dudek
 2. Julia Łągiewczyk
 3. Jakub Lechowski
 4. Michalina Czubak
 5. Elwira Jóźwiak
 6. Julia Sawicka
 7. Mateusz Barczyk
 8. Wiktoria Liput
 9. Jakub Hewka
 10. Justyna Zygmunt

 

 

Julia Sawicka , kl. 1d

Rafa

24.04.2017 r. odbyło się pożegnanie maturzystówmieszkających w internacie.

Pożegnalne spotkanie z maturzystami w internacie

Internackie dni przemknęły,
Niczym karty się zamknęły.
Zapełniają wspomnień bank,
Gdy rozstania nadszedł czas.
Bo za parę dni, za dni parę,
Zabierzesz rzeczy swe w torbę starą…

     Maturzyści mieszkający w naszym internacie kończą kolejny etap w swoim życiu. Za  parę dni zakończy się dla nich rok szkolny, pożegnają się z kolegami i nauczycielami, opuszczą również mury szkoły i internatu. Z tej okazji 24 kwietnia 2017 r. młodsi koledzy i  koleżanki wraz z wychowawcami i kierownikiem internatu, przygotowali dla nich uroczyste pożegnanie. Odbyło się również pożegnanie kolegi, który kończy Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Uroczystość rozpoczęła pani Dorota Szwiec, kierownik internatu, która w imieniu swoim i wychowawców podziękowała odchodzącym uczniom za aktywny udział w życiu społeczności internackiej i wzorowe zachowanie. Do uczniów popłynęły również życzenia pomyślnego zdania egzaminu maturalnego, wybrania właściwej drogi w swoim życiu i  dojścia do zamierzonego celu.

Każdy maturzysta otrzymał dyplom Wzorowego Mieszkańca Internatu ZSP, książki oraz  słodkie upominki.

Młodsi koledzy przedstawili wierszyki swojego autorstwa mówiące o życiu maturzystów w  internacie. Powodów do uśmiechu i dobrej zabawy było wiele.

Po wręczeniu upominków wszyscy przystąpiliśmy do pieczenia kiełbasek przy ognisku, przegryzaliśmy chipsy, ciasteczka oraz delektowaliśmy się domowymi wypiekami.

Z pewnością atmosfera tego spotkania, wspaniałe ognisko, na długo pozostanie wszystkim w  pamięci. Postaraliśmy się, aby pożegnanie nie było smutne, a wszyscy bawili się dobrze i  radośnie. Będziemy tęsknić za naszymi koleżankami i kolegami.

Życzymy wszystkim maturzystom jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości, połamania piór oraz wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu.

Organizatorzy

Rafa

21.04.2017 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie odbyło się podsumowanie projektu „Licealista w świecie nauki”.

Podsumowanie projektu „Licealista w świecie nauki”

    W dniu 21 kwietnia 2017 roku, w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, odbyło się zakończenie projektu „Licealista w świecie nauki”. Głównym założeniem projektu było uczestnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych w badaniach naukowych pod opieką nauczycieli akademickich. Podczas uroczystego podsumowania 17 szkół, biorących udział w projekcie, zaprezentowało w postaci prezentacji multimedialnej przebieg i wyniki swoich badań. Grupę naszych uczniów reprezentowały Olga Kurpiel i Katarzyna Szymkowiak z klasy II d, które przedstawiły temat „Rozmnażanie roślin w kulturach in vitro i ich praktyczne wykorzystanie”.

Każdy uczeń otrzymał certyfikat potwierdzający udział w tym przedsięwzięciu.

Uczestnictwo w projekcie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na ZUT w Szczecinie było dla uczniów klasy II d ciekawą przygodą, a zarazem inną niż zwykle formą nauki biologii. Polecamy tym, którzy są chłonni wiedzy i eksperymentów, aby w kolejnej edycji projektu „ Licealista w świecie nauki” spróbowali swoich sił.

 • Prezentacja multimedialna  

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

21.04.2017 r. reprezentacja dziewcząt zajęła II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt.

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt

    21 kwietnia 2017 r. na stadionie w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły: ZSO Gryfino, ZSP nr 2 Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. W  turnieju zajęliśmy drugie miejsce, wygrywając jeden mecz z ZSO Gryfino 3:1  oraz  odnosząc porażkę 0:2 z reprezentacją ZSP nr 2.

 

WYNIKI:

ZSO Gryfino ZSP Chojna 1:3
ZSP nr 2 Gryfino – ZSP Chojna 2:0
ZSO Gryfino – ZSP nr 2 Gryfino 0:2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSP Chojna
 3. ZSO Gryfino

SKŁAD ZESPOŁU:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Lizurej Aleksandra
 3. Matusiak Patrycja
 4. Michałek Nikola
 5. Saskowska Weronika
 6. Bielanin Magdalena
 7. Jaz Aneta
 8. Jaz Justyna
 9. Hrycaj Kinga
 10. Ignaczak Aleksandra
 11. Mularczyk Justyna

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

20.04.2017 r. reprezentacja chłopców wywalczyła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Chłopców.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

    W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców.

 

W zawodach wzięły udział trzy drużyny.

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Mecze odbywały się systemem każdy z każdym, dwa razy po 12 minut.

Pierwszy mecz rozegraliśmy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Po  wyrównanej pierwszej połowie, nasi uczniowie w drugiej odsłonie nie pozostawili złudzeń przeciwnikowi, wygrywając wysoko 7:2. Kolejny mecz rozegrały dwie szkoły z  Gryfina. Liceum z Gryfina pokonało swoich rówieśników z Technikum 7:3, co  zdecydowało, że naszej ekipie w finale wystarczył remis, aby zwyciężyć w turnieju.

W finale nasi uczniowie kontrolowali przebieg spotkania i zapewnili sobie Mistrzostwo Powiatu.

Końcowa klasyfikacja:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Skład zwycięskiej drużyny.

 1. Adam Bułhak
 2. Eryk Madera
 3. Aleksander Panicz
 4. Łukasz Fedorowicz
 5. Konrad Miler
 6. Dacjan Koster
 7. Maciej Budynkiewicz
 8. Szymon Smalarz
 9. Oskar Piątek
 10. Szymon Waniel

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

20.04.2017 r. odbył się VIII Turniej Piłki Siatkowej.

VIII Turniej Piłki Siatkowej

   Po raz ósmy, 20 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbył się Turniej Piłki Siatkowej. Na zaproszenie szkoły odpowiedziały zespoły 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Gospodarze wystawili dwa zespoły, składające się z nauczycieli oraz uczniów. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk, życząc dobrej zabawy oraz zwycięstwa najlepszej drużynie. Po przemówieniu kapitanowie drużyn przeprowadzili losowanie, w wyniku którego uczniom przypadła rywalizacja z 5 Pułkiem, natomiast nauczyciele mieli rozegrać pierwszy mecz ze strażakami. Rywalizacja odbywała się do dwóch wygranych setów. Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się zatem uczniowie oraz saperzy. Zwyciężyli goście – 2:0 w setach.

Po nich do rywalizacji przystąpili nauczyciele oraz strażacy, którzy zwyciężyli po bardzo wyrównanej grze 2:1.

Po rozegraniu obu spotkań, w rywalizacji finałowej, mieli się zatem spotkać zespoły gości, natomiast w rywalizacji o 3 miejsce nauczyciele kontra uczniowie. Aby rozgrzać atmosferę najpierw rozegrano mecz o 3 miejsce, gdzie reprezentacja uczniów przy dużym aplauzie kibiców, nieznacznie pokonała nauczycieli 2:1. Natomiast w finale, kolejny raz niepokonani okazali się żołnierze, czyli 5 Pułk, łatwo wygrywając z reprezentacją PSP w Gryfinie 2:0.

Na zakończenie dyrekcja szkoły wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz puchar przechodni, który powędrował do Szczecina. Jak zwykle pyszny poczęstunek przygotowały Panie wraz z uczennicami z klas TŻ.

Kolejny IX turniej już za rok, jednak już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w nim.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

12.04.2017 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły.

Uroczyste obchody Święta Szkoły 2017

Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością
Krzysztof Kamil Baczyński „Z głową na karabinie”

    Kwiecień jest miesiącem szczególnym w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W miesiącu tym cała społeczność szkolna oddaje hołd Patronom szkół wchodzących w skład zespołu, którymi są ppor. Ryszard Kulesza oraz Bohaterowie spod  Siekierek. Szkoła nosi imię wszystkich tych, którzy nad Odrą 72 lata temu, przelewali krew, pot i łzy biorąc udział w operacji forsowania rzeki w rejonie Czelina, Gozdowic i  Siekierek. To była ostatnia wielka ofensywa drugiej wojny światowej. Otwarcie drogi przez  Siekierki na Berlin, przyczyniło się do ostatecznego zwycięstwa i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Cedynia i Siekierki stały się symbolem chluby oręża polskich walk o  byt narodowy i miejscem pamięci tragicznych dróg życia młodych Polaków, którzy poprzez deportacje, Sybir i szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oddali swoje życie na  siekierkowskich rozlewiskach. Po trzech dniach walk życie straciło około 2 tys. polskich żołnierzy.
Do wspólnego pielęgnowania pamięci Patronów szkoły zapraszani są przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli nauczyciele i pracownicy szkoły. Jest więc to również okazja do  zaprezentowania dorobku szkoły.
W bieżącym roku uroczystość odbyła się 12 kwietnia. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, ks. Kanonik Jan Zalewski, Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny Pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US  dr. hab. Prof. US Zbigniew Kuniewicz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Pani Joanna Mendrygał – Para, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Pan Maciej Puzik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk, byli nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele chojeńskich mediów.
Uroczystości szkolne rozpoczęły się o godz. 12:00 w sali gimnastycznej wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu.

Po powitaniu szanownych gości, przedstawiciel samorządu uczniowskiego przedstawił rys historyczny wydarzeń sprzed 72 lat, których strzeże Rejon Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice. Następnie chór szkolny wykonał pieśń pt. „Modlitwa obozowa”, która narodziła się w październiku 1939 r. w obozie dla internowanych żołnierzy w  miejscowości Bals w Rumunii. Autorem słów i muzyki do dwóch pierwszych strof tej  przepięknej pieśni był Polak Adam Kowalski.
W okolicznościowym przemówieniu Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie mgr Adriana Salamończyk podkreśliła, jak ważna jest pamięć o młodych ludziach, których groby znajdują się na cmentarzu w Siekierkach. Nieustanne kultywowanie pamięci o  ich bohaterstwie jest potrzebne, aby mądrze budować przyszłość i rozumieć, jak bezcenną wartością jest pokój. Podziękowała za zaangażowanie, troskę, życzliwość i owocną współpracę wszystkim, którym zależy na rozwoju szkoły.

Starosta Gryfiński w swoim przemówieniu mówił m. in.: „Pamięć o żołnierzach I Armii Wojska Polskiego, która szła ze wschodu, jest tak samo ważna, jak pamięć o Żołnierzach Wyklętych, jak pamięć o żołnierzach Armii Krajowej. Ta pamięć przecież, to często pamięć o  naszych najbliższych, o naszych pradziadkach, dziadkach, o naszych sąsiadach, o  Sybirakach, o najbliższych, którzy tu się osiedlili i budowali Polskę, jak potrafili najlepiej, m. in. dzięki temu, tu w Chojnie kolejne pokolenia i kolejne roczniki mogą zdobywać wiedzę i  się edukować”.

Ksiądz Kanonik Jan Zalewski w swoim wystąpieniu przywołał osobę śp. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, który troszczył się o siekierkowski cmentarz, chętnie przyjeżdżał, aby się na nim modlić, przykładał ogromną wagę do tego, aby na ziemiach okupionych śmiercią polskich żołnierzy powstało Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach. I choć w Jego życiorysie były dwa hitlerowskie obozy zagłady, był człowiekiem pojednania i pokoju. W akcie erekcyjnym Sanktuarium Maryjnego w  Siekierkach nad Odrą, erygowanym przez abp. Kazimierza Majdańskiego, czytamy: „dla  upamiętnienia trudu i poświęcenia polskich żołnierzy oraz by właśnie tutaj nieustannie trwała modlitwa o pokój”.
Przewodnicząca Rady Rodziców na ręce Pani Dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom i uczniom podziękowania za rozwój szkoły i jej sukcesy, życząc jednocześnie wytrwałości i radości w pracy oraz wspaniałych wyników.
W części oficjalnej głos zabrał również Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr. hab. Prof. US Zbigniew Kuniewicz, absolwent chojeńskiego liceum. W swoim przemówieniu m. in. złożył podziękowania wszystkim nauczycielom i  wychowawcom, zarówno obecnym, jak również tym, którzy w przeszłości wkładali ogromny trud kształcenia wielu pokoleń młodzieży za to, że przyczynili się do wielu sukcesów szkoły i wpłynęli na jej niekwestionowaną renomę.
Po przemówieniach przybyłych na uroczystość gości, nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły. Ceremoniał poprowadził mgr Marek Łągiewczyk. Zanim nastąpiło przekazanie przypomniał skład ustępującego pocztu: chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Aleksandra Szurgocińska i Julia Łągiewczyk. Nowy poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Wiktor Hadała, asysta – Aneta i Justyna Jaz, przejmując sztandar złożył przyrzeczenie: „Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem”. Nowi uczniowie w podniosłej atmosferze przejęli zaszczytny obowiązek reprezentowania sztandaru naszej szkoły.

Święto Szkoły jest okazją do podsumowania współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły tytuł „Super Klasy” roku szkolnego 2016/2017. W tym roku spośród klas LO zwyciężyła klasa 2 bd – wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz, z klas TZ i TB tytuł wywalczyła klasa 1 H/Ż – wychowawca mgr  Katarzyna Mickiewicz – Bindas. Wśród klas ZSZ najlepsza okazała się klasa 2 WZ – wychowawca mgr Barbara Zubala.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na  część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas oraz ks. Wojciecha Koladyńskiego: „Bohaterowie spod Siekierek, którzy patronują naszej szkole, byli dzielni i odważni. Wyrośli w przedwojennej Polsce, ich serca przesiąknięte były tym niepowtarzalnym klimatem rodzącego się Państwa Polskiego. Szczególnym rysem przedwojennego życia było życie kabaretowe – udokumentowane licznymi nagraniami, zdjęciami, spisanymi wspomnieniami. Z nich złożyliśmy mały spektakl kabaretowy, by  zajrzawszy do przedwojennej Polski, lepiej poznać tych, którzy czuwają nad naszą szkołą.”
Spektakl kabaretowy „Może kiedyś innym razem” przywołał postaci Eugeniusza Bodo, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy. I jak zwykle dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, został ciepło przyjęty przez widzów i nagrodzony gromkimi brawami. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że w przedstawieniu wzięła udział Pani Dyrektor.

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz  obejrzenie przygotowanej ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły i Szkolnej Izby Pamięci, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.
Uroczystość była okazją do spotkania, rozmów oraz wzruszeń i radości w chwilach refleksji przy oglądaniu starych kronik szkolnych. Warto do tych wspomnień wracać, warto je  pielęgnować.
Dziękujemy Szanownym Gościom za obecność, dziękujemy za pielęgnowanie wraz  z  nami pamięci naszych Patronów. Dziękujemy za życzenia, za wszelką życzliwość. Zapraszamy za rok!

mgr Anna Krzemińska

Rafa

7.04.2017 r. Ida Rumbuć, Dominik Woźniak i Michał Koksanowicz zajęli III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.

III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

    W dniu 7 kwietnia 2017 roku trzyosobowa drużyna reprezentująca naszą szkołę, w  składzie: Ida Rumbuć ( kl. II TH), Dominik Woźniak ( kl. III TI) oraz Michał Koksanowicz ( kl. III TŻ), pojechała pod opieką mgr Kamili Nowak do Gryfina, aby  zmierzyć się z pozostałymi sześcioma drużynami w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.
Rywalizacja, która rozpoczęła się o godzinie 10.00, skończyła się po kilku godzinach zaciętej walki pomiędzy siedmioma drużynami. Zadaniem uczniów było wzięcie udziału w  losowaniu pytań do 4 kategorii: wiedza o Irlandii, znajomość książki E.  Mphahlele’a „Down Second Avenue”, słowotwórstwo oraz znajomość filmów „Igrzyska śmierci” i  „Igrzyska śmierci – w pierścieniu ognia”. Każda kategoria zawierała 5 rund pytań. Przedstawiciel drużyny losował numer pytania, które następnie było wyświetlane na ekranie. Drużyna miała 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. W przypadku wątpliwości, kołem ratunkowym była możliwość poproszenia o podpowiedzi, co wówczas skutkowało uzyskaniem nie 2 – lecz 1 punktu. W każdej kategorii można było uzyskać maksymalnie 10  punktów.
Pierwsza kategoria, sprawdzająca wiedzę o Irlandii, okazała się być najtrudniejszą dla  każdej drużyny. W sumie, w pięciu rundach tej kategorii, uzyskaliśmy tylko 1 punkt. Najwięcej punktów z wiedzy o Irlandii zdobyło Gimnazjum z Widuchowej – 3 pkt.
Kategoria, sprawdzająca znajomość książki „Down Second Avenue” również nie  należała do najłatwiejszych, lecz tym razem uzyskaliśmy 5 punktów. Najwięcej punktów – 8 – zdobył ZSP nr 2 w Gryfinie.
Słowotwórstwo, będące trzecią kategorią konkursową, okazało się być zwycięskie dla  ZSP nr 2 w Gryfinie – 10 pkt. Nasza drużyna jednakże również była mocna w  tej  dziedzinie – zdobyliśmy 6 pkt.

Ostatnia kategoria zadecydowała o końcowych wynikach. Sprawdzenie znajomości filmów „Igrzyska śmierci” oraz „Igrzyska śmierci – w pierścieniu ognia” polegało na obejrzeniu wylosowanego fragmentu filmu, a następnie należało odpowiedzieć na pytanie, które dotyczyło np. tego, co pojawi się w kolejnej scenie, bądź, co teraz powie przedstawiony bohater. W tej kategorii uzyskaliśmy maksymalną liczbę punktów, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia dogrywki pomiędzy naszą drużyną, a gospodarzami w walce o drugie miejsce. Choć nie zwyciężyliśmy dogrywki, to i tak stanęliśmy na podium, zajmując trzecie miejsce w powiecie, co stanowi powód do dumy.

Wyniki konkursu:

 1. Gimnazjum Chojna – 25 pkt
 2. ZSP nr 2 Gryfino – 22 pkt; po dogrywce 24 pkt
 3. ZSP Chojna – 22 pkt; po dogrywce 23 pkt
 4. Liceum Park – 19 pkt
 5. Gimnazjum Widuchowa – 16 pkt
 6. Gimnazjum Park – 15 pkt
 7. Gimnazjum Gryfino – 13 pkt

Uczestnicy konkursu byli przygotowywani do udziału w nim przez mgr Kamilę Nowak.

Serdecznie dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie i fantastyczną organizację konkursu. Połączenie rywalizacji z zabawą okazało się być strzałem w dziesiątkę. Wszyscy świetnie bawiliśmy się walcząc z pytaniami konkursowymi. Choć mieliśmy niecały miesiąc od zaproszenia do przystąpienia do konkursu, daliśmy z siebie wszystko, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również: Idzie, Dominikowi i Michałowi za bardzo mile spędzony dzień, poświęcony czas na przygotowanie się do konkursu oraz zaangażowanie.

mgr Kamila Nowak

Rafa

6.04.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIELKANOCNA WIZYTA WOLONTARIUSZY
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

   W dniu 6 kwietnia 2017 r. wraz z opiekunką szkolnego wolontariatu, Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, udałyśmy się do Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, by  przed świętami wielkanocnymi złożyć znajomym seniorom serdeczne życzenia. Towarzyszyła nam koleżanka z klasy pierwszej, Kornelia, dla której był to pierwszy kontakt z  wolontariatem.

Pomimo licznych przedświątecznych obowiązków, pragnęłyśmy spędzić ze znajomymi seniorami trochę czasu. Święta to czas, który spędzamy w gronie bliskich i właśnie dlatego chcieliśmy pokazać, że są dla nas ważni i pamiętamy o nich.


Wiemy, że szczególnie w tym czasie, który kojarzy się z bliskością drugiego człowieka, nasi seniorzy w sposób szczególny oczekują naszych odwiedzin.

Tradycyjnie nie przyszłyśmy z pustymi rękami. Dla mieszkańców miałyśmy słodkie co  nieco  i specjalnie przygotowane kartki świąteczne, które były imiennie zaadresowane do  każdego z seniorów. Tego dnia zajrzałyśmy do każdego pokoju, by chociaż przez chwilę porozmawiać z każdym z mieszkańców DPS – u.

Dzień był wyjątkowo chłodny, jednak nam udzieliła się pogoda ducha, ciepło i serdeczność naszych znajomych.

Każda z wizyt u seniorów uczy nas szacunku wobec życia i radości z drobiazgów. Wspólne spotkania pomagają nam wzajemnie się zrozumieć. Znikają podziały między pokoleniami. Uśmiechy ludzi, którzy stają się ( pomimo ogromnej różnicy wieku) naszymi przyjaciółmi, pozostaną w naszej pamięci do następnego spotkania.

Wolontariuszki z kl. II bd LO

Rafa

5.04.2017 r. uczniowie kl. II TI wzięli udział w konferencji r@bbIT na Wydziale Informatyki ZUT.

Konferencja r@bbIT

    W dniu 5 kwietnia 2017 r. klasa II technikum informatycznego wraz z koordynatorem współpracy z ZUT panią Kamilą Górą udała się na coroczną konferencję r@bbIT. Podczas tego wydarzenia odbywały się targi pracy z branży IT, liczne pokazy technologiczne i  prelekcje. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z przyszłymi pracodawcami, zdobyć wiedzę na temat aktualnie panujących trendów, dowiedzieć się jak wyglądają staże pracy. Przekonali się niewątpliwie jak ogromny potencjał drzemie w programowaniu oraz jakich języków programowania warto teraz się uczyć.

  

To było niezwykłe wydarzenie, w którym tak młody człowiek może zacząć się  ukierunkowywać w dziedzinie informatyki.
Uczniowie wzięli udział w następujących prezentacjach potencjału badawczego wybranych laboratoriów Wydziału Informatyki:
– Pokazy technologii w laboratorium multimedialnym;
– Czy trudno steruje się dźwigiem? Jak działa ABS? Sterowanie kulką w labiryncie. (Laboratorium szybkiego prototypowania algorytmów sterowania);
– Sterowanie robotem mobilnym za pomocą smartphone (Laboratorium szybkiego prototypowania algorytmów sterowania);
– „Zobaczyć, usłyszeć, dotknąć” ( koło naukowe WiWav).


fot. źródło: http://rabbit.zut.edu.pl

Niezwykle miłym akcentem było spotkanie naszego absolwenta technikum informatycznego, który obecnie należy do koła naukowego WiWav. Piotr z wielką pasją opowiadał o swoich działaniach i zachęcał do współpracy.

Serdecznie dziękujemy władzom Wydziału Informatyki za zaproszenie. Była to  znakomita okazja do zdobycia pierwszych szlifów w świecie biznesu.

mgr Kamila Góra

Rafa

5.04.2017 r. zajęliśmy I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przedsiębiorczości pt. „Czy masz głowę do interesów?”

Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości
„Czy masz głowę do interesów?”

    W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości pt. „Czy masz głowę do interesów?” Organizatorkami konkursu były Małgorzata Serafin – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości oraz Teresa Ścisłowska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSP nr 2 w Gryfinie. Konkurs wzorowany był na edukacyjnej grze ekonomicznej „Chłopska szkoła biznesu”, stworzonej przez Małopolski Instytut Kultury. Gra ta jest prostą symulacją działalności gospodarczej. Powstała w formie gry planszowej, inspirowanej historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII – wiecznego ośrodka andrychowskiego.

Głównym celem konkursu było pokazanie uczniom w atrakcyjny sposób jak działa mechanizm funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, najkorzystniejsze lokowanie środków finansowych, promowanie postaw przedsiębiorczości i rozwijanie kompetencji społecznych.
Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowały trzy drużyny:
I drużyna – uczniowie klasy II b LO: Kornelia Gil, Justyna Zarzycka, Julia Zbaradzka, Michalina Gumińska, Klaudia Pokrywka, Aleksandra Pieloszczyk,
II drużyna – uczniowie klasy II b LO: Natalia Zalewska, Karol Kłonowski, Jacek Ceglarek, Wiktor Hadała, Szymon Pluskot, Maciej Budynkiewicz,
III drużyna – uczniowie klasy I abd LO: Bartosz Matysiak, Ryszard Wójcik, Mateusz Zubala, Patrycja Radtke, Justyna Zygmunt, Marcelina Bakalarczyk.
Zadaniem uczestników konkursu było wcielenie się w role historycznych przedsiębiorców: piekarzy, tkaczy i kowali. Ich zadaniem było zgromadzenie jak największego majątku. Gracze mogli zająć się produkcją towarów, handlem na jarmarku oraz organizacją wyprawy handlowej. Na majątek gracza składały się: karty złotych górskich, karty chlebów, karty płócien, karty bryk. Zwycięzcą gry został gracz, któremu udało się zgromadzić największy majątek.

Uczniowie z klasy II b LO ( dwie drużyny) zostali zwycięzcami konkursu zajmując pierwsze i  trzecie miejsce, wygrywając nagrodę finansową w postaci dofinansowania do wycieczki w  kwocie 1000 zł i bon na wyjście do kręgielni.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Barbara Zubala

Rafa

5.04.2017 r. odbyły się wielkanocne warsztaty rękodzieła.

Wielkanocne warsztaty rękodzieła

    W dniu 5 kwietnia 2017 roku w internacie odbyły się wielkanocne warsztaty rękodzieła. Uczniowie wykorzystując dary natury, wykonali stroiki wielkanocne, które ozdobiły świątecznie stołówkę i hol internatu.

Mieszkanki naszego internatu uczyły się wykonywać jaja wielkanocne z cekinów.

Ozdoby wielkanocne zostały podarowane stowarzyszeniu ,,Psijaciele” na jarmark wielkanocny, z którego dochód zostanie przekazany na budowę schroniska dla zwierząt w Chojnie.

Organizator: mgr Monika Mucha

Rafa

01-04.03.2017 r. uczniowie liceum wzięli udział w wycieczce do Londynu.

Wycieczka kl. I abd i II bd do Londynu

 

    W dniach 01-04.03.2017 r. odbyła się wycieczka do Londynu, w której udział wzięli uczniowie z klas pierwszej i drugiej liceum ogólnokształcącego pod opieką pani Edyty Daszkiewicz i Renaty Czubak.  Kierownikiem wycieczki była pani Magdalena Zwolińska.
Nasza podróż rozpoczęła się o 13.30. Po sprawdzeniu listy obecności wyruszyliśmy autokarem do Goleniowa. Gotowi na nowe przeżycia i wrażenia bez problemów przeszliśmy przez odprawę i już o 16.30 znajdowaliśmy się w samolocie do Londynu. O 18.30 wylądowaliśmy na Stansted, skąd po krótkiej chwili oczekiwania, udaliśmy się autokarem do hotelu. Wysiedliśmy na London Paddington i pieszo przeszliśmy do Pacific Hotel – miejsca naszego zakwaterowania. Nawet deszcz nie zepsuł nam pierwszych wrażeń w nowym miejscu, a jedynie dodał klimatu pochmurnej, deszczowej Anglii, który wszyscy tak bardzo uwielbiamy i na który dobrze się przygotowaliśmy. Po zakwaterowaniu zgodnie zadecydowaliśmy o udaniu się na kolację do restauracji McDonald’s. Resztę wieczoru odpoczywaliśmy, aby przygotować się na wyzwania kolejnego dnia.

       

Następny dzień zaczęliśmy od typowego angielskiego śniadania, na które składają się jajka, bekon oraz grzanki z dżemem. Już o 8.30 po raz pierwszy wsiedliśmy do londyńskiego metra i pilnując siebie nawzajem przejechaliśmy pod Tower of London. Pani Magdalena Zwolińska opowiedziała nam niezwykle ciekawą historią tego miejsca, pełnego śmierci, tortur, miłości i nienawiści. Następnie spacerem wzdłuż Tamizy udaliśmy się pod Tower Bridge, gdzie zrobiliśmy sobie zdjęcia na tle jednego z najsłynniejszych zabytków Londynu. Kolejnym punktem programu było Sky Garden, gdzie z 35 piętra podziwialiśmy panoramę miasta. Mieliśmy widok m.in. na Katedrę św. Pawła oraz Westminster Abbey. W tak cudownej scenerii mogliśmy usiąść w kafejce i rozkoszować się świeżymi, słodkimi wypiekami oraz ciepłą kawą.  Na wyższych piętrach znajdował się egzotyczny ogród, a całość robiła wspaniałe wrażenie i na długo zostanie w naszej pamięci. Zrelaksowani i wyciszeni udaliśmy się do British Museum, gdzie każdy z nas odbył swoją własną podróż przez czasy starożytnego Egiptu, Grecji i Japonii, ścieżkami samurajów, wielkich wodzów afrykańskich, bogów greckich czy władców średniowiecznych. Do naszej dyspozycji były