Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa

24.09.2021 r. wzięliśmy udział w V Biegu Erasmusa.

V Bieg Erasmusa – Bijemy rekord Polski w ZSP w Chojnie!

 


„Bijemy rekord Polski!” – to hasło kolejnej edycji Biegu Erasmusa, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Przedsięwzięcie organizowane jest już po raz piąty przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. W związku z pandemią COVID – 19, podobnie jak w roku ubiegłym, bieg przebiegał w formule zdalnej.

24 września 2021 r. czterech uczniów ZSP w Chojnie, razem z innymi uczestnikami z całej Polski, stanęło do rywalizacji, której celem było przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w  czasie 60 minut w dowolnym miejscu. W tym roku Narodowa Agencja poszerzyła formułę o możliwość startu pojedynczych osób, które zostaną losowo połączone w sztafety z innymi indywidualnymi biegaczami.

Każdy zarejestrowany uczestnik biegł ze swoim urządzeniem (aplikacja śledząca lub zegarek z GPS), które rejestrowało osiągnięty wynik.

Pierwszych sto zarejestrowanych szkół otrzymało zestawy sprzętu sportowego. Natomiast dwieście pierwszych zarejestrowanych drużyn zostało nagrodzonych pakietami biegowymi, zawierającymi odzież sportową i medale.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

23.09.2021 r. uczniowie klasy 3 dp LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy 3dp LO z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

23 września 2021 roku, w ramach współpracy z Instytutem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyły się zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z elementów kryminalistyki. W dwóch zajęciach laboratoryjnych uczestniczyła klasa 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Pierwsze zajęcia na temat „Mikroskopowa analiza włosa” przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip oraz Pani dr Izabela Szućko – Kociuba. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z budową włosa, wykonali preparaty z własnych włosów oraz obserwowali je pod mikroskopem.

Drugie zajęcia na temat „Przeprowadzenie izolacji DNA roślin oraz zapoznanie z techniką elektroforetyczną przy zastosowaniu zestawu THERMO SCIENTIFIC(tm) PHIRE(tm) PLANT DIRECT PCR” przeprowadziła Pani mgr Anna Sielska i Natalia Czarniecka – studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki.

Kolejny raz, dzięki współpracy z Instytutem Biologii, a w szczególności dzięki życzliwości Pani dr inż. Ewy Filip, uczniowie mieli możliwość poznać tajniki laboratorium oraz  obsługiwać sprzęt laboratoryjny.

 

 

Opiekunowie grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa Rafa

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

25 Festiwal Nauki w Warszawie

 

W dniach od 17 – 26 września 2021 roku, odbywał się w Warszawie 25 Festiwal Nauki. Celem Festiwalu jest udostępnianie społeczeństwu wiedzy oraz najnowszych odkryć naukowych. Imprezy Festiwalu odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i w seminaryjnych. Prelegentami są  naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe). W tym roku dostępne były warsztaty i spotkania online, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w Festiwalu. Spośród ogromu propozycji wybraliśmy te – związane z kierunkiem kształcenia klas przyrodniczych z  elementami kryminalistyki.

Uczniowie klasy 1 d LO uczestniczyli w spotkaniu weekendowym na temat „Wykrywanie wiedzy o przestępstwie – jakie możliwości dają obecne metody badawcze”. Podczas spotkania dr Jerzy Wojciechowski przybliżył informacje dotyczące sposobów wykrywania skrywanych informacji oraz skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu.

W spotkaniu na temat „Ujawnianie śladów krwawych na miejscu przestępstwa” uczestniczyli uczniowie klasy 2d LO, dzięki czemu dowiedzieli się jak plamy krwi mogą przyczynić się  do  rozwiązania sprawy oraz jakie metody stosują śledczy, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe.

W kolejnym spotkaniu udział wzięła klasa 3dp LO. Wykład na temat „Wykorzystanie Epigenetyki w kryminalistyce, czyli o określaniu wieku osób na podstawie DNA ze śladów” miał na celu przybliżenie słuchaczom podstaw mechanizmów epigenetycznych oraz  wykorzystaniu wiedzy o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do  określania wieku ludzi.

Organizatorem wszystkich tych spotkań było Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

Szczepienia uczniów

 

15 września 2021 r. naszej szkole został utworzony punkt szczepień, we współpracy z NZOZ „SALUS” S.C. w Chojnie, w ramach akcji #SZCZEPIMYSIĘ. Zaszczepionych przeciw  COVID-19 zostało 29 uczniów oraz 1 osoba zgłoszona jako członek rodziny. W sumie w szkole zaszczepionych jest 42,47% uczniów, 94,92% nauczycieli oraz 83,87% pracowników administracji i obsługi.

 

                                                                                             mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

AMBASADORKA ERASMUS+ !!!

Uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

w gronie Ambasadorów Erasmus+

Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z radością i dumą informuje, iż Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej Technikum Zawodowego, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, uzyskała tytuł Ambasadora Erasmus+ Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022.

EuroApprentices Europe jest rozbudowaną siecią absolwentów zawodowego Erasmusa+, w której uczestniczą stażyści z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch, a od tego roku także z Polski.

W br. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwróciła się do koordynatorów projektów mobilności zawodowej Erasmus+ o rekomendacje uczestników staży zagranicznych, którzy angażują się w projekt, dobrze reprezentują idee Programu Erasmus+, są entuzjastami zawodu, w którym się kształcą i posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym. J. Cezary Salamończyk, koordynator projektów w ZSP w Chojnie, rekomendował Paulinę Michałowską, obecnie odbywającą staż w Cerviola Hotel na Malcie w ramach projektu pn. „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” z Erasmus+. W roku szkolnym 2020/2021 Paulina także odbyła staż zagraniczny w restauracji Driegh Ltd na Malcie, w ramach projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejski staże” z Erasmus+. W 2020 r. uczestniczyła w IV edycji  Biegu Erasmusa. W 2021 r. brała udział w mobilności do Słowenii w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z PO WER. Od roku 2018 systematycznie podnosiła swoje kompetencje zawodowe i zdobywała nowe kwalifikacje w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” z  RPO WZ.

Poza uczestnictwem w realizowanych przez ZSP w Chojnie projektach, Paulina aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.  Jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, zajęła piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie Mistrz Wiedzy Hotelarskiej, a także trzecie miejsce w koszykówce i piłce siatkowej w ramach Wojewódzkiej i Powiatowej Licealiady.

Głównym zadaniem Pauliny, jako Ambasadorki Erasmus+, będzie stała działalność online głównie poprzez kanały social media oraz udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach sieci EuroApprentices. Pierwsze spotkanie sieci EuroApprentices odbyło się 15 września 2021 r. Obowiązkiem Ambasadorki Erasmus+ ZSP w Chojnie, będzie także uczestnictwo w okresowych „challenge’ach dla EuroApprenticów”, organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz składanie kwartalnych raportów z działalności.

Członkowie Sieci EuroApprentices są zachęcani do przekazywania wiedzy o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom oraz lokalnej społeczności, do podejmowania działań wykorzystujących Internet do prowadzenia relacji ze swojego udziału w Programie Erasmus+, w Sieci EuroStażystów oraz do nauki zawodu, np. na Instagramie, Facebooku, YouTube lub w innych aplikacjach. Ambasadorzy Erasmus+ są także motywowani  do aktywnego uczestnictwa lub organizacji różnego typu wydarzeń szkolnych, jak spotkania informacyjne, Dni Otwarte, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Mile widziana jest także współpraca Ambasadorów Erasmus+ z Regionalnymi Punktami Informacyjnymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, udział lub współpraca przy organizacji wydarzeń tematycznych, targów, szkoleń, konferencji realizowanych przez FRSE oraz współpraca z mediami.

 

Paulina Michałowska

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Rafa

13 – 15.09.2021 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu, zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz trwał od 13 do 15 września 2021 r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zostały opracowane procedury oraz regulamin kiermaszu. Informacja o kiermaszu została przekazana poprzez dziennik elektroniczny wychowawcom klas oraz uczniom. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki przyjmowane były od 6 do 10 września w bibliotece szkolnej, a następnie zostały poddane obowiązkowej kwarantannie. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Podręczniki wyeksponowano w bibliotece na specjalnie przygotowanych stołach.

Kupujący, w celu usprawnienia kiermaszu, mogli z jednodniowym wyprzedzeniem złożyć zamówienie na podręczniki w bibliotece lub drogą elektroniczną.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowała się mgr Gabriela Lasowska. Kiermasz jest doskonałą okazją, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Zachęcam do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzę świetnych ocen na sprawdzianach.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

10 jubileuszowa edycja Narodowego Czytania
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

 

  10 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się 10 jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w  środkach masowego przekazu. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku przez Prezydenta RP. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a w kolejnych latach odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zbioru Nowel polskich oraz w ubiegłym roku „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W tym roku czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To  wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i  gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do  języka potocznego. Jako cechy dulszczyzny wymienia się najczęściej: zakłamanie, obłudę i dbanie wyłącznie o pozory – postawy uważane za typowe dla mieszczaństwa.

Czytanie dzieła poprzedził krótki wstęp w wykonaniu pani mgr Edyty Krupy-Nadolny, która przedstawiła młodzieży rys historyczny akcji, a także cel przedsięwzięcia, jakim jest  promowanie czytelnictwa i ukazanie piękna literatury polskiej. Następnie rozpoczęło się  wspólne czytanie utworu przez uczniów klasy 1 abc LO, 1 HŻ oraz przez Panią Dyrektor Adrianę Salamończyk.

Akcja Narodowe Czytanie jest działaniem, które na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Ogłoszenie

Od 8 września 2021 r.  absolwentom  Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,  którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Wydawanie dokumentów odbywa się w budynku nr 1, ul. Dworcowa 3, po wcześniejszym umówieniu się  z pracownikiem sekretariatu telefonicznie  nr tel. 914142029  lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl.

Rafa Rafa

2018-2021 r. doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu “Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” RPO WZ

DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

        Diagnoza przygotowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i przeprowadzona w formie ankiet wśród uczniów i nauczycieli, wyłoniła kluczowe obszary problemowe wpływające na sytuację edukacyjną uczniów i jakość realizowanego kształcenia zawodowego. Jednym z głównych problemów na jakie uczniowie zwrócili uwagę było niewystarczające wyposażenie pracowni szkolnych. Szczególne braki zauważono w pracowniach: informatycznej, gastronomicznej, budowlanej, hotelarskiej i samochodowej. W związku z tym zaplanowano w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” doposażenie tych 5 pracowni w nowoczesny i niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Pracownia hotelarska w trakcie montażu kompletu mebli

Przez cały okres trwania projektu zakupiono do:

– pracowni gastronomicznej: piec konwekcyjno-parowy, 2 kuchenki elektryczne, 6 zmywarek, 10 stołów roboczych w tym 6 ze zlewem jednokomorowym, szklany zestaw ekspozycyjny;

– pracowni hotelarskiej: telewizor 43-calowy, system mebli hotelowych, wózek room-service, urządzenie wielofunkcyjne, 1 komplet systemu oświetlenia, 2 komplety pościeli, 2 prześcieradła, 4 poduszki w 2 rozmiarach, kołdrę, nakładkę na materac, narzutę na łóżko, koc, wykładzinę dywanową;

– pracowni informatycznej: 15 laptopów, ekran dotykowy, 2 drukarki 3D z materiałami eksploatacyjnymi, drukarka 3D ze skanerem, drukarkę 3D z automatycznym poziomowaniem i magnetycznym podgrzewanym stołem, drukarkę 3D ze skanerem i modułem grawerującym, 2 komplety plansz dydaktycznych;

– pracowni budowlanej: 18 laptopów, wyrzynarkę, szlifierkę do gipsu z wyciągiem, odkurzacz przemysłowy, stół do tapetowania;

– pracowni samochodowej: 2 klucze dynamometryczne, klucz pneumatyczno-udarowy 1/2cala oraz przyrząd do pomiaru luzu układu kierowniczego.

Doposażenie pracowni w znaczący sposób podniosło ich standard, a co za tym idzie jakość kształcenia zawodowego. Spełniło również oczekiwania uczniów oraz nauczycieli, którzy nie kryją swojego zadowolenia z możliwości korzystania podczas procesu edukacji z nowych technologii, nowoczesnych sprzętów oraz pracy w warunkach jak najbardziej odzwierciedlających naturalne.

 

 

 

 


Alicja Linkiewicz

Rafa

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie.

Wdrożenie platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie

 

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.  W spotykaniu uczestniczyli: dr hab. Bogdan Księżopolski, Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk, nauczyciel przedmiotów informatycznych Kamila Góra.

Platforma CyberSkiller działa w chmurze i  oferuje szereg działów związanych z tematyką informatyczną a są to m.in. systemy operacyjne Linux, sieci komputerowe, bazy danych,  bezpieczeństwo systemów operacyjnych, zaawansowane ataki na aplikacje www oraz algorytmika i programowanie. Z platformy będą korzystać uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Środowisko CyberSkiller oferuje laboratoria, które zapewniają praktyczną naukę poprzez symulację środowisk rzeczywistych, oprogramowania, programowania komputerowego i interfejsu wiersza poleceń. Każdy uczeń będzie posiadał dostęp do indywidulanych laboratoriów z opisem zadań do wykonania, każde zadanie praktyczne jest rozwiązane przez eksperta wraz z jego omówieniem i jest dostępne w postaci materiału video na platformie. Materiał ten prezentuje konkretny sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez ucznia, ale uczeń może też rozwiązać zadanie w inny sposób. Zadania zamieszczone na platformie są zgodne ze standardami europejskimi.

W przeciwieństwie do tradycyjnego nauczania, CyberSkiller oferuje naukę poprzez skoncentrowane, krótkie porcje edukacyjne (ang. micro learning), gdzie każda porcja edukacyjna ma na celu osiągnięcie określonego  wyniku uczenia się. Na platformie wykorzystywana jest grywalizacja, która będzie angażować uczniów, pobudzać do nauki i motywować do dalszej pracy.

Platforma CyberSkiller z pewnością wpłynie na wysoką jakość kształcenia w ZSP w Chojnie i zwiększy kompetencje informatyczne, które zaowocują na rynku pracy.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

5.07.2021 wydawano świadectwa dojrzałości.

Świadectwa maturalne

 

5 lipca 2021 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wydawano świadectwa maturalne. Zdający mogli odczytać swoje wyniki  już od godziny 8.30 logując się w  serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.

Tegoroczni absolwenci zobowiązani byli przystąpić do egzaminów  z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w części pisemnej: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W bieżącym roku nie była przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego. Absolwenci zostali również zwolnieni z obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym.

 Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego było uzyskanie wyniku co najmniej 30%  z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,  a przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym absolwent nie później niż do 12 lipca 2021 r. musi złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

Rafa Rafa

21.06-6.07.2021 r. obyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021

W terminie od 21 czerwca 2021 r.  do 6 lipca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do egzaminu przystąpili tegoroczni absolwenci Technikum Zawodowego, Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniowie klas 3 Technikum Zawodowego. Egzamin składał się z dwóch  części: pisemnej i praktycznej.

technik informatyk

technik informatyk

technik usług gastronomicznych

technik usług gastronomicznych

W technikum przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

– TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji,

– TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

– EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

– EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

– BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

– E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W branżowej szkole I stopnia przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– AU.20. Prowadzenie sprzedaży,

– MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

– MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej i 75 % z części praktycznej. Na wyniki egzaminów czekamy do 31 sierpnia 2021r.

 

 

 

Rafa Rafa

18.06.2021 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland.

Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland

 

18 czerwca 2021 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland. Konkurs został zorganizowany przez działającą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w  Lublinie spółkę “CyberSkiller”, a współorganizatorem konkursu był Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. Do przeprowadzenia konkursu została wykorzystana autorska platforma przeznaczona do edukacji specjalistów w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa, która została opracowana przez kierownika Katedry Cyberbezpieczeństwa UMCS w Lublinie – dra  hab. Bogdana Księżopolskiego.

Uczniowie Kamil Bielak (kl. 2 BIp), Kacper Fryska (kl. 4 TI), Piotr Pośniak (kl.  2  BIp), zdobywając I miejsce w województwie zachodniopomorskim, zakwalifikowali się do ścisłego etapu ogólnopolskiego.

Finał konkursu miał się odbyć w Lubelskim Parku Naukowo – Technicznym, ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną został przeprowadzony online. Każda drużyna na czas trwania konkursu miała podłączoną kamerę internetową, a całą relację na żywo prowadził p.  Bogdan Księżopolski. Po omówieniu zasad konkursu, uczestnicy przystąpili do  rozwiązywania zadań. Zadania były wykonywane z wykorzystaniem VPN, maszyn wirtualnych i systemu operacyjnego przeznaczonego do testowania zabezpieczeń, tj. Kali Linux. Punkty były naliczane w zależności od stopnia trudności zadania.

Do konkursu przystąpiło 160 szkół z całej Polski, 1340 uczniów, a do ścisłego finału zakwalifikowało się tylko 44 uczestników. Walka i determinacja była bardzo duża. W  kwalifikacji końcowej nasza drużyna zajęła 13 miejsce w kraju. Mieliśmy apetyt na  więcej, ale i tak, wynik ten jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. Zdobyta wiedza z  zakresu cyberbezpieczeństwa pozwoli lepiej przygotować się do kolejnej edycji w  przyszłym roku.

Bardzo dziękuję chłopcom za poświęcony czas na przygotowanie się do konkursu oraz  za zaangażowanie, które z pewnością może być mierzone w gigabajtach 🙂  Gratuluję!

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

17.06.-2.07.2021 r. uczestniczyliśmy w projekcie „Towards Zero Waste” z Erasmus+ realizowanym wspólnie z chojeńskim Stowarzyszeniem Douzelage.

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT
STOWARZYSZENIA DOUZELAGE w Chojnie i ZSP w CHOJNIE
ZAKOŃCZONY SUKCESEM

 

 Chojeńskie Stowarzyszenie Douzelage wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniach od 27. czerwca do 1. lipca 2021 r. realizowali projekt „Kierunek bez odpadów” (Towards zero waste) w ramach programu Erasmus+. Uczestnikami wymiany młodzieży było 40 osób, w wieku 15-18 lat wraz z opiekunami, z zaprzyjaźnionych organizacji partnerskich z: Marsaskali z Malty, Siret z Rumunii, Köszeg z Węgier oraz z Chojny.

            Projekt powstał w celu przedstawienia młodzieży roli świadomego konsumenta, zapoznanie ich z metodami efektywnego recyklingu odpadów domowych, przygotowanie do bycia aktywnym w promowaniu problemów środowiska, zwiększanie ich aktywności społecznej oraz budowanie tożsamości europejskiej.

            Program pięciodniowego spotkania w Chojnie, oprócz zadań, które uczestnicy musieli wykonać zgodnie z wytycznymi projektu, został wzbogacony przez organizatorów o wiele różnego rodzaju aktywności. W ramach integracji grupy przygotowały prezentacje na temat partnerskiego państwa, zostało zorganizowane barbecue nad jeziorem, przy muzyce, z grillem, wspólnym pieczeniem kiełbasek na ognisku, zabawami i grami na powietrzu oraz wycieczka z przewodnikiem po Chojnie.

Zgodnie z założeniami, uczestnicy projektu przed przyjazdem do Chojny przygotowali ankiety na temat nawyków związanych z kwestiami środowiskowymi w swoich krajach, w różnych grupach wiekowych. Wyniki przedstawili i porównali podczas debaty. Posprzątali swoje lokalne tereny, uwiecznili to zadanie na zdjęciach, które wzięły udział w konkursie „Przed i po sprzątaniu”. Odbyły się warsztaty na temat segregacji i recyklingu odpadów domowych oraz wiele rozmów na tematy związane z obawami, ale też nadziejami młodych, co do przyszłości naszej planety. Uczestnicy odwiedzili Bajkowe Przedszkole w Chojnie, gdzie w formie zabaw uczyli najmłodszych mieszkańców gminy świadomego segregowania odpadów. Podczas wyjazdu do Szczecina zwiedzili niesamowite laboratorium Wydziału Ochrony Środowiska ZUT, gdzie  dowiedzieli się, jak można wykorzystać algi do różnych rodzajów źródeł energii oraz odwiedzili Dom Skandynawski, który jest przykładem życia bezodpadowego. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z burmistrz Chojny, podsumowanie i ewaluacja projektu. Zwieńczeniem była pożegnalna kolacja w restauracji, podczas której koordynator projektu pan Janusz Cezary Salamończyk wręczył wszystkim uczestnikom dokument Youthpass potwierdzający udział w projekcie oraz upominki w postaci T-shirta oraz worka z logo projektu.

Młodzież zgodnie uznała, że tego typu projekty w dzisiejszym świecie są niezwykle potrzebne. Podczas spotkania, młodzi ludzie nauczyli się wiele o życiu bez odpadów, nabyli świadomość w kwestii ochrony środowiska. Poza tym uczestnicy podkreślali, jak wiele znaczy dla nich kontakt z inną od ich kulturą, obyczajami, doskonalenie języka oraz przełamanie własnych barier językowo-kulturowych, a przede wszystkim możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni.

Alicja Linkiewicz

Rafa

15.06.2021 r. odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania” w ramach programu „Młodzi w Akcji+”.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

 [Henry Ford]

 

Debata „Wady i zalety zdalnego nauczania”

 

15 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania”. Debatę, jako projekt uczniowski kończący udział w programie „Młodzi w  akcji+”, zorganizowały uczennice Wiktoria Podyma, Kinga Woźniak, Amelia Zalcewicz pod opieką mgr Doroty Szwiec. Celem debaty było poznanie opinii uczniów i nauczycieli nt.  wad i zalet zdalnego nauczania. W debacie udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Adriana Salamończyk, Wicedyrektor Szkoły pani Małgorzata Limanówka, pedagodzy szkolni, nauczyciele i  przedstawiciele uczniów z poszczególnych klas.

Udział w debacie polegał na wspólnym podjęciu dyskusji poprzez udzielanie odpowiedzi na  zadawane przez organizatorki pytania. Była to debata panelowa, uwzględniająca panel dyskusyjny, pozwalający na szczere opinie i wypowiedzi dotyczące zdalnego nauczania.

Miłym akcentem była muzyczna niespodzianka w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczennic naszej szkoły – Wanesy Adamskiej i Martyny Bartosewicz.

Podsumowaniem debaty było wyciągnięcie wniosków, na podstawie udzielonych odpowiedzi, pozwalających określić czy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie są za czy przeciw zdalnemu nauczaniu. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się  za  tym, że zdalne nauczanie ma więcej wad niż zalet.

Bardzo ważnym elementem podsumowania debaty była wymiana uwag i wskazówek miedzy nauczycielami i uczniami. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na wypracowanie rekomendacji odnośnie przebiegu zdalnego nauczania. Zdalne nauczanie w opinii uczestników debaty spowodowało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli dostosować się do nowych, trudnych warunków i zaakceptować wyzwania, które postawiło przed wszystkimi zdalne nauczanie.

Na zakończenie debaty pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka podziękowała organizatorkom za przeprowadzenie debaty i pogratulowała pomysłu na projekt uczniowski. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników debaty.

Bardzo dziękuję uczestnikom debaty za przyjęcia zaproszenia i bardzo aktywny udział w debacie. Dziękuję za szczerość, cenne uwagi i wskazówki, za otwartość, pozytywne emocje, dzięki którym możemy wspólnie sprostać nowym wyzwaniom w nowej szkolnej rzeczywistości.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

14.06.2021 r. „Szczepimy się”.

„Szczepimy się”

 

 1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat [więcej]
 2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat [więcej]
 3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN [więcej]
 4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 [więcej]
Rafa

7.06.2021 r. uczniowie klasy 3 TŻ wzięli udział w wykładzie na temat prawa pracy i BHP zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wykład online dotyczący prawa pracy i BHP w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”

 

7 czerwca 2021 r. uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w wykładzie, zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, na temat prawa pracy i BHP. Wykład odbył się na lekcji działalność gospodarcza w gastronomii w ramach realizowanego w naszej szkole programu „Kultura bezpieczeństwa”. Spotkanie poprowadził Pan mgr Artur Kwiatkowski z Inspekcji Pracy w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania, w trakcie prowadzonych zajęć, zapoznali się z ciekawą prezentacją dotyczącą rozpowszechniania wśród młodzieży wiedzy nt. prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Omówiono również różnice pomiędzy umową o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. Na podstawie licznych przykładów wykładowca podkreślił, iż podejmując pracę bardzo ważne jest podpisanie odpowiedniego rodzaju umowy oraz zwracanie uwagi na warunki w niej zawarte.

Uczniowie obejrzeli również krótki film dot. handlu ludźmi, jako przestroga przed wakacyjnym zatrudnianiem się i łatwym zarobkiem.

Tego typu działania, prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy młodych ludzi. Zdrowie i życie człowieka jest najważniejsze.

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

6 – 13.06.2021 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” dziesięcioro uczniów wraz z opiekunem wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Portugalii.

Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Portugalii w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

W dniach od 6 do 13 czerwca 2021 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dziesięcioro uczestników projektu i jeden nauczyciel wzięli udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w miejscowości Arcos de Valdevez w Portugalii. Celem projektu było porównanie procesu cyfryzacji w  Polsce i Portugalii, a także omówienie zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z dyrekcją Escola Profissional do Alto Lima, która nas gościła i integracji z tutejszą młodzieżą. Udaliśmy się na wycieczkę krajoznawczą, na  której mieliśmy okazję zapoznać się z rówieśnikami w miłej atmosferze, w pięknych okolicznościach przyrody parku narodowego.

W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia warsztatowe, osadzone w tematyce projektu. Na  początku zaznajomiliśmy Portugalczyków z naszym krajem, pokazując im prezentację o  Polsce, polskim systemie edukacji i krótki film do nauki języka polskiego. Portugalscy uczniowie oprowadzili nas po szkole. Następnie prowadziliśmy lekcje dotyczące e – usług oraz tego jak możemy je wykorzystać. Rozmawialiśmy o tym, jak być bezpiecznym w sieci i  czego nie powinno się robić w Internecie. Ponadto tematami naszych zajęć były ochrona wizerunku w sieci, porównanie procesu cyfryzacji w naszych dwóch krajach oraz przyszłość Internetu. W trakcie zajęć, pracując w grupach, robiliśmy mapy myśli, plakaty i inne zadania związane z tematami. Rozwiązywaliśmy quizy, które miały sprawdzić, jaką wiedzę wynieśliśmy z warsztatów. Jak na projekt związany z cyfryzacją korzystaliśmy z wielu rozwiązań cyfrowych, m.in. do przeprowadzania ankiet czy zbierania wypowiedzi.

Nasz wyjazd to nie tylko praca. W ramach projektu mieliśmy zaplanowany czas na  zwiedzanie portugalskich miast, takich jak Porto i Braga. Poznaliśmy historyczne zabytki Portugalii i tutejszą kuchnię. Podczas pobytu nie zabrakło także wycieczki nad ocean i nauki surfowania. Na koniec projektu podsumowaliśmy ankietę na temat cyfryzacji społeczeństwa w Portugalii i Polsce, a także dyskutowaliśmy na temat przyszłości Internetu i możliwego rozwoju e – usług.

Wyjazd okazał się bardzo przyjemny i ciekawy. Udało nam się zrealizować wszystkie tematy, a sam wyjazd pomógł nam wzbogacić naszą wiedzę i rozwinąć nasze umiejętności.

Zrozumieliśmy jak wiele korzyści czerpiemy z użytkowania Internetu, ale także dowiedzieliśmy się jak wiele niebezpieczeństw czyha w sieci. Dodatkowo mogliśmy doskonalić swoje umiejętności, np. prezentacji, pracy w grupie czy interpersonalne.

Opiekunem wyjazdu był Pan Leszek Lejman.

 

Uczestnicy projektu:

Jakub Andrzejczyk, Magda Braszka, Nikola Hołota, Malwina Kalandyk, Oskar Klęczar, Filip Rosochacki, Oliwia Sugier, Natan Szybowski, Michał Wańczurowski, Kacper Wąsik.

 

Rafa Rafa

05.2021 r. Kampania “Kwalifikacje 2025+”.

Kampania „Kwalifikacje 2025+”

 

20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii jest Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC.

Uczniowie naszej szkoły spośród pięciu wskazanych kwalifikacji, wybrali dwie kwalifikacje, z których przystąpią do certyfikowanego egzaminu VCC.

Ośmioro uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacjiGrafik komputerowy”: Igor Czynsz, kl. 2 BIp, Filip Głuszakiewicz, kl. 2 acp LO, Bartłomiej Lewandowski, kl. 2 BIp, Martyna Orszulak, kl. 2 BIp, Piotr Pośniak, kl. 2 BIp, Michał Przybył, kl. 2 BIg, Wiktoria Wiergowska, kl. 2 abd LO oraz Aleksandra Wrona, kl. 2 bdp LO.

  

Dwunastu uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”: Paulina Cholewa, kl. 2 abd LO, Amelia Gorzelańczyk, kl. 2 abd LO, Nikola Hołota, kl. 2 HŻp, Aleksandra Kowalska, kl. 2 HŻp, Zuzanna Kowalska, kl. 2 HŻp, Jakub Matuszewski, kl. 2 BIp, Małgorzata Mroczek, kl. 2 abd LO, Kamil Sakwa, kl. 2 BIp, Jakub Śliwa, kl. 2 BIp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 2 BIp, Sebastian Szalewski, kl. 2 bdp LO oraz Oskar Zawadzki, kl. 2 BIp.

Uczniowie otrzymali podręczniki na podstawie, których będą przygotowywać się do egzaminów.

W maju rozpoczęły się zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w wybranej kwalifikacji. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji „Grafik komputerowy” prowadzi p. Krzysztof Janik, zajęcia przygotowujące do egzaminu w kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” prowadzi p. Emilia Marcinkowska oraz p. Barbara Zubala.

 

mgr Małgorzata Limanówka

 

Rafa

31.05.2021 r. uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w wykładzie online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?”

 

31 maja 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Tytuł wykładu to: „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?”, a jego prelegentem był pierwszy radca w Wydziale Politycznym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO – dr Rafał Domisiewicz.

Pan doktor opowiadał o relacjach pomiędzy NATO i Unią Europejską, koncentrując się  na  zagadnieniach współpracy pomiędzy organizacjami. Sporo miejsca poświęcił zagadnieniu budowy armii europejskiej i płynących z tego korzyściach, jak i zagrożeniach. Wyjaśnił wiele aspektów polityki międzynarodowej oraz zawiłych kwestii dotyczących polityki prowadzonej obecnie przez Rosję, w tym aneksję Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy.

Przybliżył politykę Stanów Zjednoczonych i zaangażowania tego kraju w bezpieczeństwo światowe. Omówił również rolę europejskich sojuszników w tworzeniu bezpieczeństwa zbiorowego w ramach NATO. Na koniec przyszedł czas na pytania, zadawane przez  studentów i uczniów, dotyczące polityki bezpieczeństwa.

Udział w wykładzie pomógł zrozumieć naszej młodzieży wiele aspektów i działań realizowanych na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organizacjami. Uczniowie dowiedzieli się o projekcie budowy i zamówieniu wspólnego samolotu do tankowania w powietrzu. W  odpowiedzi na tytuł debaty wyraźnie widać, że obie organizacje traktują siebie jak  równoprawnych partnerów, wzajemnie się uzupełniając.

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.05.2021 r. uczniowie klas 2 acp LO i 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???”

 

W dniu 28 maja 2021 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: “Dzieciobójstwo czy  zabójstwo???”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1ac LO i 2abd LO, pod  opieką pani Justyny Gały i Gabrieli Lasowskiej. Wykład prowadziła pani mgr Monika Niedźwiecka.

Oba wymienione w tytule wykładu terminy zdają się być tożsame, stąd też bardzo często używane są zamiennie. W języku prawnym jednak nie ma synonimów, dlatego dwie przedstawione frazy nie mogą być jednoznaczne, a stanowią dwa odrębne, choć nie aż tak bardzo oddalone od siebie przestępstwa, z których jedno jest występkiem, a drugie zbrodnią.

Na wstępie pani magister Niedźwiecka przedstawiła art.148 k.k. który dotyczy przestępstwa zabójstwa, omówiła jakie są znamiona czynu podstawowego oraz kwalifikowane typy zabójstw.

Kolejne zagadnienie dotyczyło definicji zabójstwa i dzieciobójstwa oraz wynikających między nimi różnic. Dowiedzieliśmy się czym jest zabójstwo i jakie istotne czynniki muszą zaistnieć, aby czyn zakwalifikować jako dzieciobójstwo. Dzieciobójstwo na kartach kodeksu nie jest odległe od zabójstwa „zwykłego”, zajmuje kolejną jednostkę w kodeksie karnym art.  149 kk. Czynność wykonawcza również polega na pozbawieniu życia. Na tym jednak podobieństwa się kończą. W przeciwieństwie do zabójstwa, dzieciobójstwo jest  przestępstwem indywidualnym, nie może go więc popełnić każdy, a jedynie matka narodzonego dziecka. Istotny jest także czas popełnienia tego występku oraz stan psychiczny sprawczyni i to właśnie ze względu na ten stan, wprowadzono istotne zmniejszenie karalności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prawo karne chroni życie dziecka tak samo jak dorosłego człowieka. Jakakolwiek inna osoba współdziałająca z matką: podżegacz, pomocnik, współsprawca odpowie za zabójstwo w typie podstawowym, za co grozić mu będzie kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W  Polsce za każdym razem to sąd orzeka, czy zabójstwo jest uprzywilejowane, powołując biegłych sądowych, którzy pomagają zrozumieć motywy działania i ocenić, na ile sytuacja mogła wpłynąć na poczytalność kobiety.

Na zakończenie prowadząca wykład omówiła przykłady zabójstwa i dzieciobójstwa wraz  z  wydanymi wyrokami w sprawach. Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom temat, który budzi w społeczeństwie zawsze wątpliwości i kontrowersje, ale uświadomił jak  trudno orzekać w takich sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa

28.05.2021 r. w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” odbyła się lekcja otwarta godziny wychowawczej.

Lekcja otwarta godziny wychowawczej w ramach programu „Aktywna tablica”

 

28.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Na godzinie wychowawczej, w klasie 2WZp branżowej szkoły I st.  zaproszony doradca zawodowy Pani Dorota Szwiec, przeprowadziła zajęcia dotyczące motywacji. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Zajęcia obserwowali zaproszeni nauczyciele ze szkół gryfińskich.

Prowadząca zadawała pytania czym jest motywacja, czy uczniowie mieli motywację, aby przystąpić dzisiaj do zajęć.

Przedstawiała różne uwarunkowania fizjologiczne oraz psychiczne motywacji, czyli co zrobić aby nam się „chciało chcieć”.

Na koniec Pani Szwiec obiecała uczniom zajęcia praktyczne, kiedy będą już mogli spotkać się  w klasie.

mgr Barbara Zubala

Rafa

27.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Lekcja biologii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

27 maja 2021 roku odbyła się lekcja otwarta z biologii, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w  zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Lekcję przeprowadziła Pani Magdalena Michońska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Tematem lekcji był Fonoholizm.

W lekcji, w ramach narzędzi IT, prowadząca wykorzystała prezentację multimedialną i filmy edukacyjne, które pokazały, w jaki sposób telefony zawładnęły naszym życiem codziennym.

Omówione zostały zagrożenia związane z używaniem telefonów komórkowych. Szczególnie zwrócono uwagę na to, aby ograniczyć używanie telefonu minimum 40 minut przed snem. Telefon emituje światło niebieskie, które zaburza produkcję melatoniny odpowiedzialnej za  jakość naszego snu. Przestrzegano również młodzież przed używaniem telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów, ponieważ jego używanie zwiększa ryzyko wypadku aż o 30%.

Uczniowie podczas lekcji chętnie zadawali pytania, a zajęcia odbyły się w przyjaznej atmosferze.

mgr Karina Chorąży

Rafa

LO 2021

Rok 2021


Klasa III ac

Wychowawca mgr Edyta Krupa-Nadolny

Andrzejewski Jakub

Bencal Klaudia

Cacek Marcel

Dalenkiewicz Kamila

Drapała Kamila

Dyrcz Kacper

Kosińska Jessica

Kowalczuk Sandra

Kozak Magdalena

Kozak Mateusz

Kudłak Jakub

Kuśpiś Łukasz

Kuziemkowska Katarzyna

Lewandowski Filip

Lorenc Zuzanna

Sobczak Jakub

Sołtys Eryk

Sosnowska Katarzyna

Stańczuk Sandra

Sulikowski Bartłomiej

Szulc Magdalena

Turkiewicz Maja

Warda Szymon

Wojtaś Michał


Klasa III bd

Wychowawca mgr  Edyta Daszkiewicz

Babicz Paula

Bała Bartosz

Będzak Łukasz

Białek Bartosz

Biel Łukasz

Bosy Michał

Budzyń Tomasz

Dybizbański Kacper

Kalandyk Karolina

Kasperek Amelia

Klęczar Oskar

Konsik Julia

Końcub Filip

Lejman Julia

Lorenc Jakub

Mendyk Hanna

Nizio Alizja

Noskowiak Julia

Pawelec Julia

Przybylski Michał

Rębacz Oliwia

Rojkowski Michał

Sugier Oliwia

Tulko Adianna

Wąchała Kaja

Witkiewicz Nikola

Zielinkiewicz Maja

 

Rafa Rafa

TH 2021

Rok 2021


Klasa IV TH
wychowawca mgr  Izabela Barylska

Błoch Kamila

Dziedzicz Martyna

Famulak Dajana

Półchłopek Zuzanna

Sawko Aleksandra

Szachnowska Julia

Szlachetka Nikola

Śliwka Małgorzata

Ziółkowska Zuzanna

Rafa

TB 2021

Rok 2021


Klasa IV TB
wychowawca mgr  Kamila Góra

Biczyński Kacper

Cholewa Michał

Czarnecki Maciej

Janecki Dawid

Piotrowski Dawid

Sawicki Maciej

Siarkiewicz Bartosz

Szkolnicki Tomasz

Wójcik Adam

 

Rafa

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta elementów kryminalistyki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z elementów kryminalistyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z elementów kryminalistyki, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Lekcję na temat: Daktyloskopia – budowa i rodzaje śladów linii papilarnych przeprowadziła Pani mgr Agnieszka Pawlaczyk. Stacjonarnie w lekcji uczestniczyli uczniowie klasy 2dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Obserwatorami zajęć, poprzez aplikację Ms Teams, byli nauczyciele współpracujący ze szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani z właściwościami, budową i rodzajami wzorów linii papilarnych. Na koniec zajęć uczniowie wykonali ćwiczenie praktyczne, mające na celu wyszukanie 12 minucji na materiale dowodowym i porównawczym odcisków palców.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa Rafa

24.05.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką” zorganizowanym przez Instytut Historyczny US.

Wykład online “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką”

 

24 maja 2021 r. uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym, wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego na temat “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką”.

Spotkanie rozpoczęła pani dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji. Wykład poprowadził dr hab. Radosław Skrycki, prof. US.

Wykładowca przedstawił genezę oraz ważne wydarzenia z wojny trzydziestoletniej, trwającej w Europie z różnym natężeniem w latach 1618 – 1648, a prowadzonej przez protestantów przeciwko cesarzowi katolickiemu.

W drugiej części pan profesor odpowiadał na pytania słuchaczy. Został zapytany między innymi o postać wodza i polityka Albrechta Wallensteina i wątek Polski w wojnie trzydziestoletniej.

            Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Krzysztof Pośniak

 

Rafa

24.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta geografii w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z geografii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

24 maja 2021 r. w ramach programu „Aktywna tablica” pani Edyta Daszkiewicz przeprowadziła lekcję otwartą z geografii. Lekcja odbyła się z wykorzystaniem platformy MS  Teams. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 1 BI oraz 5. nauczycieli współpracujących ze  szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, powstałej w wyniku Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 –„Aktywna tablica”.

Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność morza – obejmował zakres materiału z podstawy programowej do geografii na poziomie podstawowym.

W lekcji, w ramach narzędzi IT, wykorzystane zostały: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, animacje procesów zachodzących w strefie brzegowej z  Multiteki – Oblicza Geografii wydawnictwa Nowa Era oraz program Google Earth. Dobór narzędzi uatrakcyjnił realizację tematu i umożliwił zaangażowanie uczniów podczas lekcji.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

19.05.2021 r. w ramach programu Aktywna tablica przeprowadzona została lekcja otwarta godziny wychowawczej.

Lekcja otwarta godziny wychowawczej w kl. 1 PDW

w ramach programu „Aktywna tablica”

 

19.05.2021 r., w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się lekcja otwarta godziny wychowawczej w  kl. 1 PDW, którą poprowadziła mgr Dorota Szwiec. Lekcja odbyła się online za pomocą aplikacji MS Teams. W lekcji wzięli udział nauczyciele gryfińskich szkół średnich, zaangażowanych w sieć współpracy międzyszkolnej w ramach Aktywnej tablicy. Temat lekcji: Gra profilaktyczna – Profil Mocy. Budowanie pozytywnych relacji po powrocie do  nauki stacjonarnej. Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID – 19, pozwoliły na przygotowanie uczniów na bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej. Pandemia i izolacja uczniów podczas nauki zdalnej spowodowała, że relacje rówieśnicze zostały zaburzone. Stąd tak ważne, aby szkoła po powrocie do nauki stacjonarnej zadbała o dobre samopoczucie uczniów, budowała prawidłowe relacje i stworzyła bezpieczną przestrzeń dla  uczniów. W trosce o bezpieczeństwo uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej pani Szwiec przypomniała uczniom Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID – 19. Dodatkowo zastosowanie gry profilaktycznej „Profil Mocy” pozwoliło uczniom na  swobodne wypowiedzi dotyczące umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań. Podczas zajęć prowadząca wykorzystała również mapę emocji i koło uczuć, dzięki której młodzież rozpoznawała i nazywała własne emocje i uczucia, a także rozwijała świadomość własnych granic.

Na zakończenie lekcji pani Dorota Szwiec zastosowała elementy bajkoterapii, układając na potrzeby zajęć bajkę profilaktyczną. Lekcja została poprowadzona w formie pogadanki z wykorzystaniem elementów dyskusji, co spowodowało duże zaangażowanie uczniów. Uczniowie chętnie wypowiadali się, mówiąc o swoich emocjach i uczuciach.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

18.05.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w wykładzie online „Co się dzieje z naszym głosem w wyborach? Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online
„Co się dzieje z naszym głosem w wyborach?
Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym”

 

Co matematyk ma do powiedzenia o wyborach politycznych? Jak się okazuje, matematycy mają na ich temat do powiedzenia sporo, o czym przekonali się uczniowie klasy 2 bdp LO, którzy w dniu 18 maja 2021 r. wzięli udział w wykładzie online zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr Agata Pyrzyńska z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Uczestnicy wykładu mieli okazję poznać różne systemy wyborcze oraz ich wady i zalety pod  kątem złożoności obliczeniowej. Pani doktor omówiła podstawowe typy systemów wyborczych: większościowe – historycznie starsze i prostsze w swej istocie oraz  proporcjonalne, które są bardziej skomplikowane, ale jak podaje literatura, lepiej oddają preferencje wyborców.

Ustalenie wyników wyborów proporcjonalnych, a takimi są np. wybory do PE, Senatu, Rad Powiatu czy Sejmiku, odbywa się na podstawie formuły matematycznej, która umożliwia przeliczanie oddanych głosów na mandaty. Na wykładzie dr Agata Pyrzyńska przybliżyła uczniom bliżej dwie metody: Sainte – Lague’a oraz d’Hondta. Nazwa pierwszej formuły pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka André Sainte – Laguë, drugiej zaś  od  nazwiska belgijskiego matematyka Victora D’Hondta.

Analizując podane na wykładzie przykłady uczestnicy uświadomili sobie, że zależnie od przyjętej metody można otrzymać różne wyniki wyborów: metoda Sainte-Lague’a sprzyja ugrupowaniom, które w wyborach uzyskały mniejszą liczbę głosów, z kolei metoda d’Hondta, jest korzystniejsza dla partii, które uzyskały najwięcej głosów.

Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom niuanse współczesnego prawa wyborczego, ale uświadomił również, że prawo to nie tylko suche paragrafy, ale i w tych paragrafach kryją się ciekawe rzeczy, takie jak np. formuły matematyczne.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się wziąć udział w podobnym wykładzie.

mgr Anna Krzemińska

Rafa Rafa

13.05.20021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta z biologii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

13.05.20021 r. odbyła się kolejna lekcja otwarta, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Zajęcia z biologii przeprowadziła pani Magdalena Michońska – nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Tematem zajęć był rozwój zarodkowy i płodowy człowieka.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystała materiały z e – booków, filmy obrazujące zapłodnienie, a także kolejne fazy rozwoju zarodkowego i płodowego oraz poród.

Omówiono funkcje łożyska. Szczególny nacisk nauczycielka położyła na informację dotyczącą wnikania do płodu, poprzez łożysko, wielu substancji szkodliwych.

Uczniowie podczas zajęć uzupełniali karty pracy, wykazując się nabytą podczas lekcji wiedzą. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

11.05.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

Wykład online „Polska droga do NATO”

 

11 maja 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

Pan Waszczykowski pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, a obecnie jest europosłem oraz wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej. Tematem wykładu była trudna droga do  członkowska Polski w Pakcie Północnoatlantyckim – od momentu przełomu w roku 1989 do momentu wstąpienia do sojuszu w 1999 roku.

Dr Waszczykowski przedstawił rys historyczny, dotyczący powstania organizacji, sięgając czasów I i II wojny światowej. Nasza młodzież poznała dylematy polskiej polityki zagranicznej w momencie uzyskania pełni suwerenności, a także uwarunkowania historyczne. Dużo uwagi, podczas tego wykładu, było poświęcone zmianom, które trzeba było dokonać w  prawie oraz w strukturach Sił Zbrojnych, dostosowaniom do zmieniających się realiów geopolitycznych.

Ważną rolę odegrały działania Polski, która aktywnie uczestniczyła w operacjach i  ćwiczeniach wojskowych, szkoląc swoich żołnierzy u boku krajów będących członkami NATO od wielu lat. Dzięki temu uzyskiwano wiedzę i niezbędnie doświadczenie.

Podczas spotkania online sporo uwagi poświęcone było Rosji i jej reakcji na polskie działania, zmierzające do członkostwa w NATO. Następnie wykładowca odpowiadał na  pytania zadawane przez uczestników wykładu, m.in. uzasadniając obecność wojsk amerykańskich i sojuszniczych w Polsce. To bardzo interesujące spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Z  niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie już 20 maja, które będzie dotyczyć działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

mgr Marek Bednarz

 

Rafa

10.05.2021 r. Otylia Kierul z kl. 2 acp LO zajęła I miejsce w szkolnym konkursie „Ekologia w moim domu”.

Konkurs „Ekologia w moim domu” rozstrzygnięty

 

10.05.2021 r. rozstrzygnięty został konkurs szkolny „Ekologia w moim domu” ogłoszony w ramach obchodów Dnia Ziemi. Konkurs polegał na nakręceniu filmiku promującego ekologię w życiu codziennym. Mogły w nim wziąć pojedyncze osoby lub  zespoły, maksymalnie trzyosobowe. Do organizatorów trafiło 6 filmików. Każdy z  nich  przedstawiał przykłady dbania o środowisko, czynności i postawy, które świadczą o  dużej świadomości ekologicznej uczestników konkursu i ich rodzin.

Komisja konkursowa w składzie:

– mgr Edyta Daszkiewicz – przewodnicząca

– mgr inż. Andżelika Szkuciak – członek

– mgr Barbara Zubala – członek

– mgr Aneta Żurawska – członek

po obejrzeniu konkursowych filmików ogłosiła wyniki.

1 miejsce – Otylia Kierul, kl. 2 ac p LO

2 miejsce – Wanesa Adamska, Emilia Witkowska, Kinga Woźniak, kl. 1 b LO

3 miejsce – Nikola Hołota, Aleksandra Kowalska, Zuzanna Kowalska, kl. 2 HŻ p

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za  zaangażowanie.

Organizatorzy

Rafa

8.05.-4.06.2021 uczniowie klas TI odbyli staże zawodowe w Rumunii z projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus+ .

Staż zawodowy w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia)
w ramach projektu mobilności Erasmus+
„Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”.

 

Czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się  w zawodzie technik informatyk, odbyło staże zagraniczne w ramach projektu mobilności Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”. Staże trwały cztery tygodnie i zostały zrealizowane w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia). Uczniom podczas całej mobilności towarzyszył opiekun, nauczyciel ZSP w Chojnie.

W początkowym okresie staży uczniowie poznali funkcjonowanie urzędu, spotkali się na krótko z burmistrzem Siret oraz został im przedstawiony opiekun merytoryczny staży. Przebieg staży był zgodny z opracowanym wcześniej programem oraz porozumieniem między instytucjami wysyłającą i przyjmującą. Szczegółowe zagadnienia zostały przedstawione w opisie jednostek ECVET i są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi kwalifikacji EE.08.

Uczniowie odbywający staż byli pod stałą opieką merytoryczną specjalisty IT z instytucji przyjmującej, wykonywane przez nich zadania podlegały ewaluacji ze strony opiekuna. Stażyści prowadzili na bieżąco wymaganą dokumentację, która była sprawdzana systematycznie przez ich szkolnego opiekuna.

Uczniowie ZSP w Chojnie wraz ze swoim opiekunem podczas pobytu w Rumunii, mieli możliwość zrealizowania bogatego programu kulturowego. Odbyli z przewodnikiem spacer po Siret, zwiedzili obronne monastyry w Sucevita i Voronet, zamek obronny i obserwatorium astronomiczne w Suceava, kopalnię soli w Cacice oraz polską wieś Nowy Soloniec.

Wszystkie zaplanowane do realizacji  podczas mobilności w projekcie Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” zadania, zostały wykonane.

 

Rafa

8.05.2021 r. Filip Głuszakiewicz z kl. 2 acp LO i Nicola Hołota z kl. 2 HŻp otrzymali wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Samorząd lokalny w obiektywie” zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konkurs fotograficzny „Samorząd lokalny w obiektywie”

 

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował konkurs fotograficzny „Samorząd lokalny w obiektywie”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu. Celem konkursu było promowanie idei samorządności oraz  zachęcenie uczniów do pokazania w formie zdjęć miejsc ważnych dla społeczności lokalnych i mających wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

W konkursie wzięło udział 62 uczniów ze szkół województwa zachodniopomorskiego, którzy nadesłali ponad 200 zdjęć. Komisja konkursowa wyłoniła 17 projektów, które zostały ocenione przez Jury konkursu.

W grupie wyróżnionych znalazło się dwoje uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie: Filip Głuszakiewicz z klasy 2 acp LO oraz Nicola Hołota z klasy 2 HŻp.

Współorganizatorem konkursu był Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof.  dr  hab. Waldemar Tarczyński oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

5.04.2016 r. uczniowie klasy 4TI przystąpili do egzaminu IT Essentials: PC Hardware and Software w ramach Akademii CISCO.

Uczniowie klasy 4TI przystąpili do egzaminu  IT Essentials

 

5 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 4TI po raz pierwszy w naszej szkole, po rocznym kursie IT Essentials: PC Hardware and Software przystąpili do egzaminu. Egzamin odbył się na platformie netAcad Akademii CISCO. Uczniowie rozwiązali test sprawdzający wiadomości z zakresu budowy komputera, działania urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych,  działania i konfiguracji systemów operacyjnych.

Wręczenie certyfikatów odbyło się na uroczystości pożegnania absolwentów 29 kwietnia 2016 r.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJĘ i życzę dalszych sukcesów. 🙂

mgr Kamila Góra

Rafa Rafa

30.04.2021 r. II miejsce Nikoli Hołoty i wyróżnienie Oliwii Kryger z kl. 2 HŻp w wojewódzkim konkursie „Poszukiwacze smaków”.

Konkurs „Poszukiwacze smaków – VIII edycja

 

30.04.2021 r. rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jak co roku organizowano go pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie, np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co  było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o  rodzinne tradycje. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 2HŻp: Nikola Hołota i Oliwia Kryger. Nikola Hołota, prezentując placki ziemniaczane z łososiem i musem chrzanowym, zajęła drugie miejsce. Większość surowców tej potrawy pochodziła z  rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Oliwia Kryger przedstawiła również potrawę z ziemniaków – kluski z cebulą, która jest  sporządzana w jej rodzinie od czterech pokoleń. Otrzymała za to drugie wyróżnienie.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

30.04.20021 r. wzięliśmy udział w lekcji otwartej obsługi klienta i kontrahenta w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta w ramach programu „Aktywna tablica”

 

30.04.2021 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu: Obsługa klienta i kontrahenta. Zajęcia przeprowadziła pani Teresa Jakubowska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i logistycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams, a uczestniczyli w niej uczniowie klasy drugiej o kierunku technik logistyk oraz zaproszeni nauczyciele z ZSP w Gryfinie i ZSP w Chojnie. Tematem zajęć było logo firmy.

Prowadząca na początek poprosiła, aby uczniowie przesłali piktogram obrazujący ich  aktualne samopoczucie. Zwróciła uwagę, że za pomocą symboli, barw można przekazać pewne informacje. Następnie poprosiła uczniów o podanie swoich skojarzeń związanych z określonymi barwami. Omawiano znaczenie kolorystyki i jej powiązanie z określonymi branżami.

Kolejnym punktem było prześledzenie jak zmieniało się na przestrzeni lat logo znanych firm, takich jak: Pepsi, Apple, Mercedes, Coca – cola, KFC i innych.

W dalszej części lekcji analizowano logo firm transportowych, np. DHL, Sprint, Truck, Wataha trans, Rafkar. Nauczycielka zadała pytanie jakich barw uczniowie użyliby w firmie przewozowej, czy zmieniliby coś w przedstawianych logotypach firm. Nie obyło się bez zadania domowego – uczestnicy zajęć wybiorą branżę, do której przedstawią logo.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Uczniowie, mimo początkowego onieśmielenia, z minuty na minutę coraz aktywniej brali udział w lekcji.

mgr Barbara Zubala

Rafa

30.04.2021 r. Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z kl. 2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”.

Uczennice naszej szkoły: Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z  kl.  2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” zorganizowanego  przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs skierowany był do  uczniów szkół ponadpodstawowych i swym zasięgiem obejmował całe województwo zachodniopomorskie.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy w formie felietonu:

 1. Pandemia i codzienność: czy wprowadzone ograniczenia mogą nas nauczyć korzystania z życia?
 2. Druki, ebooki, audiobooki: czy zróżnicowane nośniki literatury wspierają współczesne czytelnictwo?
 3. W świecie ficków. Co fanfiction wnosi (nie tylko) do świata fandomów?

Termin nadsyłania felietonów wyznaczony był na 16 kwietnia 2021 roku, a  rozstrzygnięcie nastąpiło 30.05.2021 r. W tym roku zgłoszono 40 prac. Karolina i Wiktoria napisały prace na temat: Druki, ebooki, audiobooki: czy zróżnicowane nośniki literatury wspierają współczesne czytelnictwo? Poziom zaprezentowany w tym roku przez uczestników konkursu był bardzo wysoki i według przewodniczącej jury dr. Barbary Popiel, Prorektora ds.  Jakości Kształcenia w SSW Collegium Balticum, naprawdę pozwalał nacieszyć się  lekturą. Jury nagrodziło sześć osób, a pierwsze miejsce zajęła uczennica z II Liceum w  Nowogardzie.

Serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznej edycji, a my powalczymy w przyszłym roku.

Oto kilka refleksji z felietonów dziewcząt.

Karolina woli książkę tradycyjną, ale dostrzega potencjał e – booków i audiobooków: Choć jestem zwolenniczką czytania książek wydanych w wersji papierowej, i może to jest spowodowane tym, że salon w moim domu przypomina wielką bibliotekę zastawioną książkami mojej mamy, to dostrzegam zamienniki, które świetnie zastępują zwykłe książki. Chodzi tutaj o e – booki oraz audiobooki. Jedna i druga forma jest alternatywą dla książki. Zresztą bardzo dobrą. W swoim życiu przeczytałam mnóstwo powieści, niektóre tytuły przerabiałam kilkakrotnie, bo uwielbiam wracać do starych przygód moich ulubionych bohaterów. Niestety nie zawsze mamy możliwość by trzymać przy sobie stertę książek. Bo  co  jeśli mamy w planach wycieczkę, albo długi urlop za granicą, a miejsca w walizce jest zbyt mało by pomieścić potrzebne ubrania, a co dopiero kilka książek? Wtedy idealnym rozwiązaniem staje się e – book, który zmieści się nawet w torebce. Aż nieprawdopodobne, że  wszystkie tytuły książek możemy przeczytać na jednym urządzeniu. Szacuje się, że 14% osób czyta jeden e – book miesięcznie, a 22% wybiera książkę papierową. Sprzedaż elektronicznych książek zwiększa się o kilkaset procent z roku na rok! Jest to fantastyczna nowina, bo dzięki tym zamiennikom nie dajemy zginąć tej żądzy, która mówi cicho w naszej głowie – chcę przeczytać coś jeszcze!

Wiktoria uważa, że różnorodność jest dobra wszędzie: Nowoczesne nośniki literatury są  jednym z najlepszych tego przykładów. Umożliwiają czytanie w miejscach, gdzie  tradycyjnie byłoby to niezbyt praktyczne np. przy słabym oświetleniu. Dają możliwość zapoznania się z tym skarbem każdemu, nawet najbardziej wygodnickiemu. Pokrzepiające jest to, że czytelnictwo jest ponadczasowe i dostosowuje się do czasów w jakich żyjemy. Dzięki temu coraz więcej osób może poznać magię książek. Systematyczne czytanie – powoli, ale  konsekwentnie zmieni nasze życie na lepsze, nie ważne w jakiej formie przyjdzie nam poznać treść książki.

 

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

30.04.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu Poszukiwacze smaków.

VII edycja konkursu „Poszukiwacze smaków”

 

    30.04.2021 r. rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Jak co roku organizowano go pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o rodzinne tradycje.

Naszą szkołę reprezentowały  dwie uczennice z klasy 2HŻp- Nikola Hołota i Oliwia Kryger.

Nikola Hołota prezentując placki ziemniaczane z łososiem i musem chrzanowym zajęła drugie miejsce. Większość surowców tej potrawy pochodziła z rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Oliwia Kryger  przedstawiła również potrawę z ziemniaków- kluski z cebulą, która jest sporządzana w jej rodzinie od czterech pokoleń. Otrzymała za to drugie wyróżnienie.

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

 

Rafa Rafa

29.04.2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

VI edycja konkursu

„Poznaj swoje prawa w pracy” – etap regionalny

 

              W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, tym razem w formie zdalnej. Etap wojewódzki zorganizowany został przez Okręgową Komisję Konkursową powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku w konkursie wzięło udział 39  uczniów z różnych szkół naszego regionu.

Do etapu regionalnego konkursu z naszej szkoły przystąpili laureaci eliminacji szkolnych: Szymon Michalak i Szymon Trębacz – uczniowie 2 klasy Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

            Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test online, który składał się z 35 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 40 minut. Po wykonaniu przez uczestników testu, konieczna była jednak dogrywka, aby wyłonić zwycięzców. Nasi uczniowie: Szymon Trębacz zdobył 31 punktów i Szymon Michalak – 28 punktów.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznego etapu. A my powalczymy w przyszłym roku.

 

                                                                                                   mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

29.04.2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała”

 

29 kwietnia 2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w  kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykład prowadziła dr inż. Beata Kołodziej.

W pierwszej części wykładu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z mechanizmem usuwania brudu z naszej skóry, jakie substancje chemiczne są za to odpowiedzialne. Co to są substancje powierzchniowo czynne, nazywane surfaktantami lub detergentami i jakie jest ich działanie?

W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość przygotowania kosmetyków według określonych receptur: krem myjący bez mydła na bazie glinki mineralnej i czekolady, słodko – słony peeling do ciała oraz olejek do demakijażu twarzy i oczu. Kosmetyki te można wykonać w bezpieczny sposób w warunkach domowych.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w wykładzie, chętnie odpowiadała na zadawane pytania. Poruszane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Opiekun: mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

29.04.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w ramach projektu „Pokonać COVID w szkole”.

„Pokonać COVID w szkole”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, chcąc jak najlepiej wykorzystać technologię IT w nauczaniu zdalnym, bierze udział w projekcie realizowanym przez  Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFos wspólnie z partnerem niemieckim Uckermarkischer Bildungsverbund gGmbH. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach programu 16 polskich i niemieckich nauczycieli zapozna się z zasadami nauczania online, pozna stronę techniczną i specyfikę dydaktyki online, a także zagrożenia w Internecie i zasady etyczne pracy w przestrzeni wirtualnej. Nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne, z których będą korzystać w swoich szkołach, przekazując wiedzę i umiejętności nauczania online.

Od maja, we wtorki i czwartki, przez 6 tygodni z naszej szkoły w szkoleniach uczestniczy nauczycielka matematyki p. Anna Krzemińska. Łącznie weźmie udział w 36 godzinach lekcyjnych szkoleń.

 Zakończenie projektu nastąpi pod koniec sierpnia konferencją dla dyrektorów szkół i przedstawicieli władz oświatowych – zarówno po stronie niemieckiej i polskiej – podsumowującą projekt i prezentującą jego efekty. Zostanie wydany podręcznik będący kompendium wiedzy nt. narzędzi, efektywności i bezpieczeństwa dla nauczania zdalnego. Dotrze on do szkół po obu stronach granicy.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia” zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia”

 

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia”, zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Wykład prowadziła dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof ZUT.

Na wstępie pani profesor wyjaśniła pojęcie suplementu, przedstawiła poziom stosowania tych  środków przez Polaków. Okazuje się, że zażywa je od 50 do 70% naszego społeczeństwa, a wartość rynku to 5,04 mld zł.

Drugim zagadnieniem omawianym był skład suplementów. Niektóre mogą zawierać substancje niebezpieczne dla człowieka, występują również duże różnice w składzie deklarowanym i rzeczywistym. Zgodnie z tematem wykładu pani prof. Sadowska szeroko omówiła zagrożenia wynikające z zażywania suplementów. Zwróciła uwagę na niedostarczanie wszystkich potrzeb pokarmowych, niebezpieczeństwo przedawkowania, występowanie alergii, brak nadzoru przy produkcji i rzeczywistym składzie, występowanie różnych substancji dodatkowych.

Podsumowując – stosowana suplementacja jest najczęściej co najwyżej obojętna dla zdrowia, ale czasami wręcz szkodliwa.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

28.04.2021 r. Wanesa Gołko z kl. I HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO zostały zakwalifikowane do grona laureatów półfinału regionalnego oraz kolejnego etapu Konkursu geologiczno-środowiskowego “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Półfinał XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

Tegoroczna XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywa się pod hasłem Tajemniczy świat jaskiń. Dwa pierwsze etapy rozgrywane w ramach półfinałów odbywają się  w obrębie poszczególnych regionów i przeprowadzone są przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG – PIB) w  Warszawie oraz przez placówki regionalne PIG – PIB, w naszym regionie przez Oddział Pomorski w Szczecinie. Wyłonieni w drugim etapie zwycięzcy półfinałowi z każdego regionu i w każdej kategorii wiekowej zakwalifikowani zostaną do finału ogólnopolskiego i  rywalizować będą o I nagrodę XXII edycji konkursu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek geologia) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszy etap w ramach półfinałów polegał na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych przez organizatorów tematów. Wśród laureatów tego etapu znalazły się: Wanesa Gołko z kl. 1 HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO.

18 maja dziewczęta przystąpią do kolejnego etapu półfinału – testu wiedzy geologicznej, który odbędzie się w formie online. Test wiedzy będzie obejmował zagadnienia związane z szeroko pojętymi naukami geologicznymi. Znajdą się w nim również pytania odnoszące się do tegorocznego hasła konkursu Tajemniczy świat jaskiń.

Gratuluję uczennicom, które znalazły się w gronie laureatów i życzę sukcesów w  kolejnych etapach konkursu.

mgr Edyt Daszkiewicz

Rafa

28.04.2021 r. przystąpiliśmy do programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

„e-WF sprawność i zdrowie”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił do programu „e-WF prawność i zdrowie”, który pomaga wszystkim uczniom aktywnie wrócić do szkoły. Program składa się z dwóch modułów:

 1. Szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie diagnostyki oraz testowania sprawności uczniów.
 2. Dostępu do innowacyjnego oprogramowania do:
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów on-line.
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów stacjonarnie po powrocie do szkoły.
  • diagnozowania i testowania wiedzy uczniów z zakresu wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej.
  • badania aktywności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.

Uczestnictwo w programie gwarantuje:

 1. Rzetelną diagnozę kondycji uczniów.
 2. Nowoczesny system generowania wybranego testu dla każdego ucznia.
 3. Dostęp do innowacyjnego systemu testowania sprawności, wydolności oraz wiedzy z wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej dla wszystkich nauczycieli w szkole.
 4. Dostosowanie do wszystkich grup wiekowych uczniów.
 5. Certyfikat dla szkoły potwierdzający udział w programie „e-WF sprawność i drowie”
 6. Indywidualne certyfikaty dla nauczycieli.
 7. Ozbszerne materiały szkoleniowe instruujące jak przeprowadzić testy, webinaria i wsparcie merytoryczne specjalistów platformy e-WF.
 8. Dostęp do panelu badania aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
 1. kwietnia oraz 12 maja 2021 r. nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w szkoleniach online z programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

mgr Łukasz Makowski

Rafa

23.04.2021 r. uczniowie klasy 2 TB uczestniczyli zdalnie w wykładzie „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wykład online „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek”

 

23 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 2 technikum budowlanego uczestniczyli w  wykładzie prowadzonym przez dr inż. Agnieszkę Pełka – Sawenko „Stal na budowie i  kilka innych ciekawostek”.

Głównym założeniem wykładu było przybliżenie inwestycji, które powstają w Szczecinie we  współpracy z Katedrą Teorii Konstrukcji oraz jak wyglądają prace przy projektowaniu, na  warsztacie, przy transporcie i na budowie. Uczniowie dowiedzieli się jak powstaje projekt konstrukcji nośnej stalowej, składającej się ze słupów, pasów górnych i dolnych, krzyżulców elementów kratowych, zaprojektowanych przez projektanta i architekta.

Następnie poznali jak wyglądają prace na warsztacie, gdzie wykonuje się wycinanie, docinanie, otworowanie elementów stalowych – dwuteowniki walcowane do montażu słupów i elementy wykonane z blach płaskich oraz łączenie i spawanie. W efekcie końcowym następuje transport drogowy lub morski materiałów wielkogabarytowych. Części danej konstrukcji są układane, mocowane i przewożone na budowę. I tu za pomocą podnośników, wyciągów, urządzeń i maszyn montowane w jedną całość. Oprócz tych wszystkich zautomatyzowanych sprzętów, które przytrzymują poszczególne części konstrukcji niezbędna jest praca rąk ludzkich, czyli wykwalifikowanych pracowników – spawaczy, w  tym  alpinistów, gdyż większość konstrukcji wykonywana jest na bardzo dużych wysokościach i łączona za pomocą spawania w jedną całość.

Przyszli technicy budownictwa dowiedzieli się jakie budowle powstają w Szczecinie, w  tym  bramownica kratowa stalowa, największa w Europie – wysoka na 120 m z  udźwigiem 1400 t i o masie 1800 t, usytuowana wzdłuż nabrzeża, służąca do podnoszenia ciężkich i wysokich elementów w inne miejsce.

Wykonanie kopuły na zbiorniku stalowym na paliwo, fabryka wody, hale produkcyjne czy  przemysłowe z suwnicą do podnoszenia i przenoszenia dużych i ciężkich elementów to  jedne z dużych przedsięwzięć. Oprócz tak dużych przedsięwzięć budowane są konstrukcje stalowe – kratowe, które można znaleźć wokół siebie: domy industrialne, przystanki autobusowe, stacja PKP, kładka dla pieszych w Szczecinie, kładka widokowa w Trzęsaczu, mosty kratowe czy łukowe oraz wiadukty.

Wykład był bardzo ciekawy. Uczniowie uczestniczyli w nim z dużym zainteresowaniem i odpowiadali na pytania zadane przez prowadzącą.

Opiekun mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

22.04.2021 r. uczniowie kl. 1TB i 2 TB uczestniczyli w wykładzie online „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta” w ramach współpracy z Wydziałem Architektury ZUT w Szczecinie.

Wykład „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta”

 

22 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 technikum budowlanego uczestniczyli w  wykładzie „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta”. W trakcie wykładu, który był prowadzony przez dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego – adiunkta z  Katedry Architektury Współczesnej, została przybliżona uczniom cyfrowa strona projektowania architektonicznego. Pan Wojciech Pawłowski rozpoczął od przedstawienia zajęć na Wydziale Architektury, z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, czyli: wspomaganie komputerowe w projektowaniu, technologie informacyjne, projektowanie systemowe, modelowanie i wizualizacje, wprowadzenie do BIM, zaawansowane technologie BIM, projektowanie parametryczne. Następnie prowadzący zaprezentował na krótkim filmie pracownie komputerowe i ich wyposażenie oraz pracownie druku 3D, pracownie VR i  laboratorium rzeźby. Bardzo obrazowo została opisana praca w poszczególnych pracowniach na programach, w które są one wyposażone. Wydział Architektury korzysta miedzy innymi z następujących programów: ArchiCad, Revit, Vectorworks, AutoCad, Rchino, Grasshopper, Lumion, Enscape, Twinmotion, 3DS MAX, SolidWorks, Sketchup, BIM Vision, BIMestiMate, Solibri. Cyfrowa strona projektowania to możliwości np. wymiany branżowej – współpracy, np. między architektem, a konstruktorem, dzięki oprogramowaniu BIM. Wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną możemy projekt budynku wrzucić w rzeczywistą przestrzeń. Oprogramowanie VR umożliwia przeniesienie się  do  zaprojektowanego obiektu i poruszanie się po nim. Wykorzystując skaner laserowy 3D możemy zeskanować każdą przestrzeń i za pomocą chmury punktów możemy ją wstawić do komputera.

Ciekawa okazała się również pracownia druku 3D, w której studenci mogą zaprojektowany obiekt wydrukować za pomocą drukarek 3D. Ponadto uczniowie zobaczyli fragmenty projektu wykonanego na programie ArchiCad i zapoznali się z możliwościami tego programu. Wykład został przeprowadzony w ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

mgr inż. arch. Andżelika Szkuciak

Rafa

22.04.2021 r. uczniowie klas 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rodzaje zatrudnienia”

 

22.04.2021 r. uczniowie klasy 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO o kierunku humanistyczno – prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadził dr Sławomir Driczinski, starszy wykładowca na Wydziale Prawa US.

Na początku wykładu prelegent omówił specyfikę trzech rodzajów zatrudnienia: zatrudnienia pracowniczego, służbowego i cywilnoprawnego. Ostatni rodzaj postrzegany jest jako zatrudnienie tzw. „śmieciowe” i niestabilne. Jednak w przypadku osób o silnej pozycji zawodowej, które mogą wybierać w ofertach, jest jak najbardziej pożądany.

Następnie wykładowca poruszył zagadnienie uniformizacji oraz karnizacji prawa zatrudnienia, czyli ujednolicania praw i wprowadzania uregulowań prawnych znanych z  Prawa Pracy, niezależnie od form zatrudnienia. Przykładami mogą tu być zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego, czasu pracy i okresu odpoczynku np. w przypadku wolontariatu lub stażu, regulacje BHP czy też antydyskryminacyjne. Poruszono problem wsparcia wybranych grup społecznych, zawodowych np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, pracowników w wieku przedemerytalnym, skazańców, pracowników młodocianych, górników. Społeczeństwo w większości zgadza się na wspieranie tych grup, jednak nie  do  końca uświadamiając sobie, że będzie musiało finansować ten cel.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była praca młodocianych. Dr Driczinski zwrócił uwagę na wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym. Często zdarza się, że młodzi ludzie zatrudniani są jako kelnerzy – a więc pracują przy sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz często po godzinie 22, nierzadko bez umowy. Grozi za to kara grzywny, odpowiedzialność podatkowa i związana z ubezpieczeniami społecznymi.

W końcowej części wykładu prelegent zwrócił szczególną uwagę na przymusową pracę dzieci na świecie, w tym bardzo złą sytuację pod tym względem w Afryce.

Czy możemy na to coś poradzić? Przeczytajcie na poniższym slajdzie.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

22.04.2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” XXX edycja

 

22 kwietnia 2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs ze względu na decyzję CKE, dotyczącą próbnych egzaminów ósmoklasisty, został przesunięty z 18 marca na 22 kwietnia.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i  Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Główną ideą konkursu „Kangur Matematyczny” jest  sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Czas przeznaczony na zadania konkursowe to 75 minut. Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W tym roku, ze względu na ograniczenia obowiązujące w całym kraju, konkurs mógł być przeprowadzony stacjonarnie oraz zdalnie. W naszej szkole konkurs odbył się  stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego i zdalnie. Do konkursu w formie stacjonarnej przystąpiło sześć osób, a w formie zdalnej 5 osób.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO i Filip Rosochacki z kl. 2 bdp LO.

Uczniowie w formie zdalnej, po otrzymaniu drogą elektroniczną testu i kodu dostępu do pliku z zadaniami, wypełniali go w czasie 90 minut i przesyłali drogą mailową do szkolnego organizatora konkursu. Koordynator w dniu 26.04.2021 r., po otrzymaniu hasła, mógł uzyskać informację o sumie punktów. Zgodnie z regulaminem Konkursu – uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się dyplomów i nagród, a wskazani przez szkolnego koordynatora konkursu otrzymują upominki.

Wyniki konkursu stacjonarnego zostały ogłoszone 29 maja 2021 r. Najwięcej punktów w  szkole i w kategorii Student (3L) uzyskał Hubert Kwiecień z kl.3 TI. Najbliżej wyróżnienia była Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO, która zdobyła najwięcej punktów w  kategorii Student (2L). W kategorii Junior (II) najwięcej punktów w szkole uzyskała Nikola Hołota z kl. 2 HŻp.

Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzymał upominek w postaci układanki przestrzennej w  formie breloczka.   Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa Rafa

21.04.2021 r. uczniowie klas LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online „Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.

Wykład online

„Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera”

 

21 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 1 b i 2dp LO o kierunku przyrodniczym z  elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online, zorganizowanym przez  Wyższą Szkołę Humanistyczną w Szczecinie. Wykład na temat: Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera przeprowadził dr Bogdan Lach, profiler uczestniczący w tworzeniu profili psychologicznych nieznanych sprawców.

Wykład rozpoczął się omówieniem zagadnień ogólnych dotyczących pojęcia i charakterystyki profilowania, a następnie omówiony został rys historyczny, przywołujący pionierów profilowania – Cesarego Lombroso, Ernsta Kretschmera, Hansa Grossa, słynnego ze sprawy londyńskiego Kuby Rozpruwacza Thomasa Bonda, a także współczesnych profilerów – takich jak Robert Resler.

Wzbogaceni o nowe zagadnienia dotyczące elementów kryminalistyki, jesteśmy zgodni co  do  tego, że profilowanie kryminalistyczne jest tylko jedną z wielu dróg pomagających wykryć sprawcę przestępstwa.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

19.04.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

Wykład online “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”

 

19 kwietnia 2021 r. uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez  Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat “Nowy dom na  niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

Spotkanie rozpoczęła pani dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US. Następnie wszystkich nauczycieli i uczniów przywitała i wprowadziła w cykl “Szczecińskich spotkań z historią” dyrektor Instytutu, pani dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US.

Wykład poprowadził dr hab. Eryk Krasucki – pracownik naukowy Instytutu, specjalizujący się  w historii powojennej Polski i Pomorza Zachodniego – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych i kulturalnych. Przedstawił Pomorze Zachodnie jako nowe miejsce na  mapie powojennej Polski, miejsce migracji ogromnych liczebnie grup ludności.

Wyjaśnił skąd przyjeżdżano na te ziemie, jakie były motywy osadników. Przybliżył też  z  jakimi problemami zmagali się przybysze na tzw. ziemiach odzyskanych.

Opowiedział jak trudne było to doświadczenie zarówno dla Polaków i Niemców.

W drugiej części pan doktor odpowiadał na pytania słuchaczy. Został poproszony między innymi o ocenę przyłączenia Pomorza Zachodniego do Polski.

Wykład był szczególnie interesujący, ponieważ dotyczył miejsca, w którym mieszkamy my, nasi rodzice i dziadkowie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się  poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

16.04.2021 r. – Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Święto Szkoły 2021

Tak wielu poległych, tak wielu okaleczonych.

Tak wiele pięknych nadziei obróconych w wniwecz.

Tak wiele marzeń, które pochłonęło wojenne szaleństwo.

Eugene B. Sledge

Co roku, 16. Kwietnia,  nasza szkoła obchodzi święto Patronów, którymi są Bohaterowie spod Siekierek oraz ppor. Ryszard Kulesza. Położenie Chojny w Rejonie Pamięci Narodowej, miejscu szczególnej martyrologii polskiego żołnierza, zadecydowało o Patronach szkół wchodzących w skład Zespołu. Zarządzeniem Ministra Oświaty z 12 października 1965 roku, szkole zawodowej i technikum nadano imię ppor. Ryszarda Kuleszy, a 4 lutego 1970 roku Kurator Oświaty, na wniosek władz szkolnych, nadał Liceum Ogólnokształcącemu w Chojnie imię Bohaterów spod Siekierek. Te zaszczytne imiona zobowiązują całą społeczność szkolną do szczególnej pamięci o poległych, młodych, polskich żołnierzach, którzy na siekierkowskiej ziemi złożyli Ojczyźnie ofiarę ze swego życia.

Siekierkowska bitwa, nazywana potocznie „forsowaniem Odry”, była jedną z ostatnich wielkich bitew II wojny światowej otwierającą drogę do zdobycia Berlina i zakończenia wojny.  76 lat temu, 16 kwietnia, około 4 nad ranem rozpoczął się ostrzał artyleryjski a jako pierwsi rzekę zaczęli forsować żołnierze 1 Dywizji Piechoty z okolic Siekierek. Kwietniowa aura, lodowata woda, rozlewiska Odry tworzące liczne płycizny i grzęzawiska nie pomagały żołnierzom w żaden sposób a otwarta przestrzeń wystawiała ich na łatwy cel.

Forsowanie Odry zakończyło się 20 kwietnia rozbiciem niemieckich wojsk. Obrona niemiecka została złamana i wojska zaczęły się wycofywać. Droga do Berlina była otwarta. Jednakże cena tego zwycięstwa była wysoka. W nurtach rzeki straciło życie ponad 2 tys. młodych Polaków, głównie mieszkańców Wileńszczyzny.

Fragment autentycznego listu młodego żołnierza, piszącego w przeddzień „forsowania Odry” do swojej mamy: „…kochana Mamusiu, módlcie się, abym powrócił do was żyw i niech Mamusia nie ubolewa nad naszym losem, bo taka jest wola Boga…”.

            Święto Szkoły jest więc dla nas czasem zadumy nad losem poległych polskich żołnierzy, jednak nie ubolewaniem, ale pamięcią oraz zobowiązaniem, aby ich marzenia i  nadzieje, które pochłonęła wojna, o życiu w wolnej, tolerancyjnej, pięknej i szczęśliwej ojczyźnie, realizować w czasie teraźniejszym.

Historyczna prawda o ofierze jaką złożyli młodzi Polacy jest obecna na siekierkowskim cmentarzu, gdzie każdego roku uczniowie i grono pedagogiczne brali udział w rocznicowych uroczystościach wraz z licznymi delegacjami instytucji, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich i młodzieżowych. Co roku w kwietniu, w sposób szczególny, Siekierkowski Cmentarz Wojskowy i gozdowicki Pomnik Saperów, były miejscem modlitwy, pamięci i czci poległych. W związku z panującą sytuacją pandemiczną, podobnie jak w roku poprzednim, oficjalne obchody 76. rocznicy Forsowania Odry zostały odwołane. Jednak nie zapominamy o  poległych, a cześć dla nich oddawać będziemy indywidualnie w naszych sercach, pamięcią i  modlitwą.

                                                                                                          mgr Anna Krzemińska

Rafa

15.04.2021 r. kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, uczniowie kl. 3 c LO zdawali egzamin końcowy.

Egzamin kl. 3 c LO kończący udział w programie

„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w egzaminie kończącym ich udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie 1,5 roku edukacji uczniowie klasy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych realizowanych na terenie szkoły, a także uczestniczyli w comiesięcznych wyjazdach na  zajęcia praktyczne (Wojskowy Dzień Szkoleniowy) do jednostki patronackiej – 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W tym czasie przyswajali wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak: taktyka, musztra, regulaminy wojskowe, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, szkolenie medyczne i wiele innych. Całość to 185 godzin zajęć, niestety uszczuplonych z powodu pandemii o 50 godzinny obóz wojskowy.

Egzamin odbył się na terenie szkoły, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pandemii. Składał się z części teoretycznej – polegającej na rozwiązaniu testu wiedzy z wymienionych wyżej zagadnień.

Warunkiem zaliczenia testu było uzyskanie minimum 60% pozytywnych odpowiedzi w  czasie 45 minut. Następnie egzaminujący uczniów żołnierze 5 Pułku przeprowadzili część praktyczną. W jej trakcie należało zaprezentować zdobyte, w czasie nauczania przedmiotu EW, umiejętności z regulaminów i musztry, taktyki oraz szkolenia strzeleckiego. Zadania uczniów polegały na wykonaniu elementów musztry w postaci występowania i zwrotów, pokonywania terenu różnymi sposobami oraz składaniu i rozkładaniu broni (norma nr 1 i 2).

Uczniowie uczestniczyli w egzaminie z wielkim zaangażowaniem oraz -co warto podkreślić – w pełnym składzie. Wielu z nich przystąpiło do niego myśląc o wojsku jako przyszłym miejscu pracy. W tym kontekście podsumował zakończenie egzaminu, odpowiedzialny za  współpracę ze strony 5 Pułku Inżynieryjnego, Pan st. chor. szt. Waldemar Chojnacki, zachęcając uczniów do aplikowania do tej właśnie jednostki.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie uzyskali stosowną wiedzę ogólnowojskową, a  ponadto – decyzją MON po odbyciu skróconej do 12 dni służby przygotowawczej i  złożeniu przysięgi – mogą zasilić szeregi żołnierzy zawodowych lub przejść do rezerwy. Uczniowie kończący szkolenie brali udział w jego III edycji. Obecnie trwa nabór do V  ostatniej edycji. Docelowo program CWKM zostanie zastąpiony przez Oddziały Przygotowania Wojskowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

14.04.2021 r. uczniowie kl. 1 c i 2 c LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład otwarty

 „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO”

 

14 kwietnia 2021 roku uczniowie klasy 1c i 2c o kierunku wojskowym uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie. Wykład prowadził Pan gen. broni dr. Sławomir Wojciechowski, obecnie dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód z siedzibą w Szczecinie.

Wykład rozpoczął się uroczystym powitaniem wszystkich gości przez Pana dziekana płk. dr. hab. inż. Andrzeja Sobonia, który zapraszał uczniów do studiowania na Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz  Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja.

Następnie gość honorowy – Pan gen. Sławomir Sokołowski – opowiedział słuchaczom o swoich doświadczeniach i historii, jak doszło do tego, że został żołnierzem. Swoich osiągnięć i tytułów naukowych nie traktuje przez pryzmat kariery. Zachęcał młodzież do studiowania kierunków o  profilu wojskowym oraz do służby w wojsku, jednocześnie wymieniając inne możliwości, jakie można uzyskać ucząc się w tym kierunku. Podczas wykładu Pan generał szczególną uwagę zwrócił na to, aby licealiści inwestowali swój czas w rozwijanie umiejętności lingwistycznych. Perfekcyjna znajomość języka angielskiego jest nieodzownym elementem w służbie wojskowej, natomiast ze  względu na naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów, zachęcał również do nauki języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

Cytując Pana generała „wojsko to skomplikowany organizm” w związku z tym wymaga ludzi myślących i otwartych. Służba wojskowa jest równoznaczna z poświęceniem, nie tylko żołnierza, ale całej rodziny, która pełni bardzo ważną rolę pomocniczą.

Po interesującej prelekcji słuchacze mieli możliwość zadawania pytań Panu generałowi. Uczniowie mieli dużo ciekawych przemyśleń i pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

mgr Marek Bednarz

Rafa

14.04.2021 r. – uczniowie klasy 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”

 

14.04.2021 r. uczniowie klasy 2 abd Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr  hab. Anna Barczak prof. US.

Na wstępie pani profesor omówiła możliwości ochrony środowiska, kto i w jaki sposób może chronić środowisko przyrodnicze. Przedstawiła dokumenty, źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe), na mocy których społeczeństwo ma prawo do partycypacji w ochronę środowiska.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się: w jakim zakresie społeczeństwo uczestniczy w  podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów w postępowaniach w sprawach z  zakresu ochrony środowiska, jakie są rodzaje dokumentów oraz procedury ich składania oraz źródła prawa, na mocy których działają organizacje ekologiczne (stowarzyszenia, fundacje).

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

6.04.2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online, z wykorzystaniem platformy E-twinning, w ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” z programu Erasmus+.

Działania upowszechniające projekt „Game based learning for development of problem solving skills” na platformie E – twinning

 

Projekt pn. „Game based learning for development of problem solving skills”, („Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów”), program Erasmus+, nr 2019 – 1 – PL01 – KA201 – 065002.

Partnerzy projektu:

– Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi – Turcja

– SMART IDEA Igor Razbornik s.p. – Słowenia

– Konya Il Milli Egitim Mudurlugu – Turcja

– Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Rumunia

– Sdrujenie Nauchno – Obrazovatelen Tsenter STEAM – Bułgaria

– Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. – Portugalia

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – Koordynator Polska

– Stowarzyszenie Douzelage – Polska

W realizacji naszego projektu pomaga platforma eTwinning. Jest ona częścią unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej i ma za zadanie wspierać jednostki w  realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zrzesza wiele szkół europejskich, biorących udział w projekcie, w jedną wielką „rodzinę”. W  ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” do  społeczności na platformie e – twinning z ramienia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie dołączyły 3 uczennice z klasy 2 HŻp, 4 uczniów z klasy 2 bdp LO oraz 6 uczniów z klasy 2 BIp. Ostatnie tygodnie obfitowały w ciężką, ale kreatywną pracę młodzieży na  platformie e – twinning. Koordynatorka wydarzeń na platformie Müzeyyen Çil z Turcji zorganizowała konkurs na plakat, którego tematem było przedstawienie swoich ulubionych gier – jako doskonałą pomoc w nauczaniu. Do konkursu przystąpili uczniowie z Turcji, Rumunii oraz z Polski. Przygotowano 16 plakatów. Głosowanie, w którym oddano setki głosów, odbyło się za pomocą platformy tricider.com.

Najlepszym okazał się plakat uczennicy z Rumunii Alexandry Ceteras. Na drugim miejscu uplasowała się ze swoją pracą uczennica z Turcji M. Yagmur , a na trzecim uczennica ZSP Magdalena Braszka z klasy 2 bdp LO.

Zwycięski plakat

6 kwietnia 2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online uczniów oraz  nauczycieli e -twinningowej społeczności projektu, podczas którego ogłoszony został zwycięzca konkursu, a uczniowie zaprezentowali swoje ulubione gry. Zadaniem uczniów było przygotowanie pięciominutowej prezentacji w języku angielskim oraz przedstawienie jej  w ciekawy sposób. Uczestnicy wybrali bardzo różnorodne gry – od starożytnych gier liczbowych przez tradycyjne planszówki typu „Młynek”, kończąc na nowoczesnych internetowych tj. ”Minecraft”. Okazało się, że wszystkie są bardzo popularne i doskonale znane mimo tak odległych miejsc i różnych środowisk, z których uczniowie pochodzą.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli prezentacje swoich kolegów oraz wzięli udział online w jednej z prezentowanych interaktywnych gier.

Spotkanie było też doskonałym sposobem przećwiczenia poziomu języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy świetnie sobie poradzili, wykonując polecenia, przedstawiając swoje gry oraz rozmawiając z innymi uczestnikami.

Alicja Linkiewicz

Rafa

31.03, 28.04.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego w ramach programu Aktywna tablica.

Sprawozdanie z lekcji otwartej języka niemieckiego w ramach programu „Aktywna tablica”

 

31 marca oraz 28 kwietnia 2021 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyły się lekcja otwarte z języka niemieckiego.

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu nauczyciele języków obcych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie uczestniczyli w lekcjach otwartych języka niemieckiego prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Podczas lekcji otwartych zostało zaprezentowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Lekcję otwartą z języka niemieckiego o tematyce świątecznej poprowadziła pani Monika Matuszkiewicz. Lekcja odbyła się dnia 31 marca 2021. Lekcję otwartą z języka niemieckiego zatytułowaną „Dzień Lary – historyjka” dnia 28 kwietnia 2021 poprowadziła pani Joanna Skrzypulec.

Nauczyciele zaprezentowali bogatą gamę ćwiczeń i materiałów wykorzystanych podczas lekcji.

Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zainteresowaniem, chętnie wykonywali ćwiczenia. Zajęcia zostały zorganizowane w bardzo ciekawy sposób inspirując oraz angażując każdego ucznia.

Przeprowadzone lekcje umożliwiły wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi IT oraz  dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy nauczycielami.

 

mgr Patrycja Naruszewicz

Rafa

31.03.2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI uczestniczyli w wykładzie otwartym „Roboty całego świata w Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Roboty całego świata w Twoim komputerze”

 

31 marca 2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI technikum zawodowego w  zawodzie technik informatyk uczestniczyli wykładzie otwartym „Roboty całego świata w  Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykład prowadził mgr inż. Adam Łukomski.

Wykład składał się 2 części. W pierwszej części został odtworzony film przedstawiający wpływ robotów na funkcjonowanie społeczeństwa.

Roboty wykonują za nas najtrudniejsze prace w miejscach, w których człowiek nadal nie jest w stanie przetrwać. Na wykładzie przedstawiono przykłady darmowego oprogramowania, które każdy może zainstalować na własnym komputerze, by zacząć przygodę ze sterowaniem zaawansowanymi robotami – od dwunożnych kroczących po roboty latające.

W drugiej części odbyła się dyskusja na temat zastosowania robotów, wyboru odpowiedniego języka oprogramowania do tworzenia funkcjonalnych robotów. Poruszone zostały zagadnienia robotów humanoidalnych, sztucznej inteligencji. Wykład prowadzony był w  miłej atmosferze, a nasi uczniowie byli bardzo aktywni i ciekawi tematu. Nabyta wiedza była z pewnością bardzo interesująca i przydatna.

mgr inż. Krzysztof Janik

mgr Kamila Góra

Rafa

29.03.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie

29.03.2021 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie. Z powodów pandemicznych konkurs odbył się na zasadach zdalnych. Uczniowie otrzymali link aktywacyjny do testu i mieli czas na rozwiązanie zadań od godziny 8.00 do godz. 16.00. Przed konkursem uczniowie otrzymali pełną instrukcję, ale nad sprawnym przebiegiem konkursu w formie zdalnej czuwały osoby zgłaszające uczniów do konkursu. Olimpiada polegała na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone było 45 minut oraz dodatkowe 10 minut na sprawy organizacyjne. Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzyma dyplom. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 19.05.2021 r.

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:

 1. Górska Julia, kl. 1 b LO
 2. Leszczyńska Oliwia, kl. 1 b LO
 3. Wróbel Kacper, kl. 2 abd LO
 4. Kuzdak Oskar, kl. 2 acp LO
 5. Wrona Dominika, kl. 2 acp LO
 6. Szachnowska Weronika, kl. 2 bdp LO
 7. Markiewicz Klaudia, kl. 2 bdp LO
 8. Lorenc Zuzanna, kl. 3 ac LO
 9. Lorenc Jakub, kl. 3 bd LO

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.

mgr Łukasz Makowski

Rafa

27.03.2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00 psycholog Ewa Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców.

Dyżur psychologa

27 marca 2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00  psycholog Ewa  Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców. Rodzice chcący skorzystać z konsultacji mieli możliwość kontaktu telefonicznego z psychologiem.
Pani psycholog 23 marca 2021 r. podczas zebrania z rodzicami przeprowadziła dla rodziców uczniów klasy 1a LO, 1b LO, 1BI oraz 1HŻ, pedagogizację na temat „Wsparcia rodzicielskiego w czasie nauki zdalnej”.

mgr Małgorzata Limanówka
Rafa

26.03.2021 r. zakończenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 26 marca 2021 r. odbyły się ostatnie zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w których wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.

Uczestnicy po zrealizowaniu zajęć, zgodnie z założeniami programu posiedli wiedzę na temat własnych zasobów zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, wartości oraz predyspozycji zawodowych. Poznali system edukacji i inne formy uczenia się, umieją wyszukiwać informacje o placówkach kształcenia. Poznali rynek pracy, wiedzą jak poruszać się po nim, adaptować do niego, jakie strategie stosować w aktywnym poszukiwaniu, utrzymywaniu i zmiany pracy. Rozumieją konieczność ciągłego kształcenia, rozumieją jak ważna w dzisiejszych czasach jest ideologia uczenia się przez całe życie.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

26.03.2021 r. uczniowie kl. 3 LO, 1 HŻ i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne, to samo zło.” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wykład online „Plastic is not fantastic.
Czyli czy tworzywa sztuczne to samo zło.”

 

26 marca 2021 r. uczniowie klas 3 LO oraz 1 i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online, przygotowanym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wykład „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne to samo zło.” poprowadziła Pani dr inż. Magdalena Kwiatkowska.

W związku z tym, że od kilku lat wokół tworzyw sztucznych narasta wiele kontrowersji, związanych z ich szkodliwym wpływem na środowisko, temat stał się szczególnie interesujący. Tony poużytkowych odpadów, które przedostają się między innymi do mórz i  oceanów, mikroplastik w atmosferze i w próbkach śniegu z Arktyki dowodzą, że jest to już problem globalny. Okazuje się jednak, że tworzywa sztuczne, to nie tylko reklamówki i  słomki, ale szeroka gama różnych materiałów, produktów, dzięki którym żyje się nam bezpieczniej, ciekawiej i komfortowo.

Podczas wykładu Pani doktor udowadniała, że tworzywa sztuczne to nie „samo zło” oraz  wskazywała, co my – społeczeństwo oraz naukowcy – możemy zrobić, aby ograniczyć zagrożenia płynące z nadmiaru odpadowych tworzyw.

Wykład przeprowadzony został w ramach Dni Otwartych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i zakończył się prezentacją kierunków uczelni.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa Rafa

26.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta matematyki w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta matematyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26 marca 2021 r., w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, nauczyciele matematyki i fizyki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w lekcji otwartej matematyki, prowadzonej przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie Panią Agnieszkę Ciszewską. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Temat lekcji: Zdarzenia losowe – obejmował zakres materiału z podstawy programowej matematyki.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystywała tablicę internetową OpenBoard oraz “slajdy” z zadaniami – przygotowanymi w programie GeoGebra oraz Word. Omówiono między innymi zdarzenie losowe, zdarzenia wykluczające się, zdarzenia przeciwne. Uczniowie określali przestrzeń zdarzeń elementarnych, sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń losowych, wskazywali pary zdarzeń przeciwnych i pary zdarzeń wykluczających się.

 

 

mgr Gustaw Cedro

Rafa

26.03.2021 r. uczniowie klas TI ukończyli kurs System kontroli wersji Git.

KURS SYSTEM KONTROLI WERSJI GIT

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniu 26 marca 2021 r. 20 uczniów 3 i 4 klasy Technikum Zawodowego kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyło 8-godzinny kurs e-learningowy z zakresu „System kontroli wersji Git”.

Jego zasadniczym celem było wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.

Prowadzący kurs w bardzo ciekawy sposób wprowadził uczniów w zagadnienia teoretyczne: wprowadził ich do kontroli wersji, omówił historię systemu, instalację, konfigurację, uzyskiwanie pomocy, tworzenie i pobieranie repozytorium, tworzenie wpisów do historii i przeglądanie jej oraz cofanie zmian.

Po przyswojeniu części teoretycznej, przystąpiono do realizacji części praktycznej. Uczniowie w systemie przećwiczyli wszystkie zagadnienia, które poznali w części teoretycznej, następnie rozpoczęli pracę ze zdalnymi repozytoriami, przećwiczyli tagowanie. poznali Git Branching (tworzenie branchy, menedżerowanie i zarządzanie branchami zdalne branche i Rebase) oraz scenariusze pracy z Gitem (praca w środowisku rozproszonym; Workflow w środowisku rozproszonym; Gitflow; Schowek; przepisywanie Historii).

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem oraz ciekawością poruszali się po nowym, dla większości z nich,  programie. Jednogłośnie uznali, że praktyczna umiejętność korzystania z Git jest jedną z najważniejszych cech dobrego programisty oraz że jest to bilet do lepszego świata programistycznego.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

 

Alicja Linkiewicz

 

 

 

 

 

Rafa

24.03.2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Obrona konieczna, czy, kiedy i przed kim możemy się bronić” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”

 

24 marca 2021 r. w godzinach od 12.00 do 13.30 uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, pod opieką pana Grzegorza Michasiuka i pani Gabrieli Lasowskiej. Tematem tego spotkania była “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”. Spotkanie poprowadził pan Konrad Burdziak – doktor nauk prawnych, suicydolog, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Na wstępie pan doktor omówił czym jest obrona konieczna, co na temat obrony koniecznej mówi doktryna i prawo karne Art.25 KK. Kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem granic obrony koniecznej. Każdy człowiek ma prawo do obrony swojego bezpieczeństwa. W ramach obrony koniecznej można stosować różne środki obrony, jednak muszą być one proporcjonalne do okoliczności ataku. Czym więc jest obrona konieczna i kiedy przekracza się jej granice?

Obrona konieczna przed bezprawnym zamachem jest prawem gwarantowanym przez  obowiązujący w Polsce Kodeks karny z 1997 roku. Zgodnie z art. 25 k.k.: Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na  jakiekolwiek dobro chronione prawem. Przepisy karne wymagają, aby środki obrony nie przekraczały granicy konieczności w zakresie siły i rodzaju, czyli aby były konieczne dla  odparcia zamachu. Osoba odpierająca zamach musi działać w celu jego odparcia, co  zakłada świadomość zamachu i wolę obrony dobra zaatakowanego. Jeżeli działania podjęte w ramach obrony koniecznej nie odpowiadają stawianym im wymogom i powodują naruszenie dobra napastnika: życia, zdrowia, czci i mienia, to wówczas następuje przekroczenie granic obrony koniecznej. Przekroczenie takie ma miejsce, gdy środki lub  sposoby obrony były niewspółmierne do niebezpieczeństwa zamachu.

Następnie zostały przedstawione oraz przeanalizowane dwa zdarzenia. Uczestnicy, na  podstawie przedstawionej sytuacji w formie krótkiego filmiku, mieli za zadanie wyrazić swoją opinię, wypełniając ankietę. Pytania dotyczyły między innymi kwestii czy oskarżony działał w granicach obrony koniecznej, czy powinien zostać uniewinniony?, a może oskarżony przekroczył granice obrony i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Odpowiedzi były różne, dzięki temu wywiązała się burzliwa dyskusja połączona z  zadawaniem pytań. Wspólnie zostały wyjaśnione omawiane kwestie.

Odpowiedzi zostały przedstawione w formie graficznej na wykresach. Czas przeznaczony na  spotkanie nie wyjaśnił oczywiście wszystkich kwestii związanych z podjętym tematem, ale zdecydowanie przybliżył nam zagadnienie. Przekonaliśmy się też, jak trudno jest podjąć decyzję i decydować w tak ważnych sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

22.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu „Aktywna tablica”

 

22 maca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. W tym dniu, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się w klasie 2  abd  LO lekcja otwarta z języka angielskiego. Lekcję, z wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu Health education for life: platformy oraz zeszytu ćwiczeń, poprowadziła pani Joanna Gorska – Hamkało. W lekcji, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, uczestniczyli nauczyciele języków obcych z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, jak również e – koordynator działań w zakresie stosowania TIK w szkole – p. Małgorzata Limanówka.

Zajęcia z języka angielskiego zapoczątkowały cykl ćwiczeń, mających na celu przedyskutowanie z młodzieżą, co można zrobić, aby być sprawnym, a nie grubym (ang. fit or  fat?) oraz czym się kierować, aby kompleksowo dbać o swoje zdrowie.

Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. Poza materiałami z projektu Wychowanie zdrowotne na całe życie wykorzystano: różne funkcje programu Microsoft Teams, narzędzie MakerMoon, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom kolekcję materiałów do zajęć oraz dodatkowych ćwiczeń, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Zajęcia były doskonałą okazją do utrwalenia dotychczas przerabianych treści językowych oraz zapoznania się z nowymi zagadnieniami, refleksji nad szeroko pojętym zdrowiem. Umożliwiły wykorzystanie wielu ciekawych narzędzi IT oraz dzielenie się dobrymi praktykami.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

22.03.2021 r. odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu „Aktywna tablica”

 

22 marca 2021 r., w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” i z okazji obchodów Dnia Nowych Technologii, odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych. W lekcjach otwartych, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w  nauczaniu, uczestniczyli nauczyciele informatyki z I Liceum Ogólnokształcącego w  Gryfinie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Podczas lekcji otwartych, prowadzonych przez mgra inż. Krzysztofa Janika – nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych, zostały zaprezentowane zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model. Przygotowanie projektu modelu do  wydruku 3D podzielone zostało na etapy. Pierwszym etapem było modelowanie. Trójwymiarowe modele stworzono wykorzystując programy komputerowe typu CAD w  programie Tinkercad. Następnie projekt został zapisany z rozszerzeniem .stl.

Kolejnym etapem było przygotowanie modelu do wydruku. Sam druk modelu może trwać od  kilku minut do kilku dni. Przed drukiem należy jeszcze sprawdzić poprawność trójwymiarowego modelu. Jeśli jest on prawidłowo wykonany, trzeba dobrać parametry takie jak: np. temperatura i wysokość warstwy.

Uczniowie projektowali modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, pracowali w PrusaSlicer. Podczas zajęć został zaprezentowany i wydrukowany model logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

22.03.2021 r. uczniowie kl. 2 bdp LO uczestniczyli online w lekcji geografii w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US.

Lekcja geografii online w klasie 2 bdp LO „Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy.”

 

22.03.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny uczestniczyli w przygotowanej, w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i  Geografii Społeczno – Ekonomicznej US, lekcji geografii online. Temat lekcji Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy przedstawił dr hab. Jacek Rudewicz.

Uczniowie, oprócz poznania znaczenia podstawowych pojęć takich jak: kapitał ludzki, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, poznali czynniki wpływające na  rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz cechy takiej gospodarki. Dowiedzieli się jakimi cechami wyróżnia się społeczeństwo informacyjne oraz jakie są pozytywne i negatywne skutki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

22.03.2021 r. realizowane były działania w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021

22 marca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się działania w  ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Była to już trzecia edycja, organizowana z  inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.  Swoje umiejętności i działania zaprezentowali nauczyciele przedmiotów ogólnych i  zawodowych.

W bieżącym roku możliwa była organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i  metod pracy na odległość. Odbyły się zdalne lekcje z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych i aplikacji specjalistycznych z języka angielskiego, matematyki oraz elementów kryminalistyki, w których wzięli udział uczniowie klas licealnych. Natomiast dla uczniów technikum zorganizowano zdalne warsztaty: wykorzystanie drukarek 3D, tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem autorskiej aplikacji, budowa i konfiguracja sieci komputerowej z wykorzystaniem Academii CISCO.

Pani mgr Joanna Gorska – Hamkało przeprowadziła lekcję z języka angielskiego z  wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu „Health education for life Wychowanie zdrowotne na całe życie”: platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 2 abd LO oraz zaproszeni goście: pani wicedyrektor ZSP w Chojnie Małgorzata Limanówka, nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych w Gryfinie oraz nauczyciele języków obcych z naszej szkoły. Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W czasie zajęć wykorzystano różne funkcje platformy Microsoft Teams, narzędzie Moon Maker, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom pakiet materiałów do zajęć dodatkowych, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams prowadzona była online ćwiczeniowa lekcja matematyki, utrwalająca równanie prostej oraz warunki wzajemnego położenia prostych w  układzie współrzędnych. Natomiast przypomnienie pojęć związanych z równaniem prostej oraz wzajemnym położeniem prostych na płaszczyźnie odbyło się z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter. Wykorzystując prezentację WORD CLOUD uczniowie utworzyli chmurę pojęć związanych z prostą w układzie współrzędnych, co pozwoliła sprawnie i aktywnie powtórzyć potrzebne do dalszej części zajęć równania, wzory, zależności. Następnym zadaniem uczniów było rozwiązanie na żywo quizu w aplikacji Quizizz. Po realizacji testu nauczyciel pobrał raport i omówił wraz z uczniami odpowiedzi, co pozwoliło przeanalizować znajomość poszczególnych zagadnień przez uczniów. Następnie nauczyciel wyświetlił uczniom przygotowany wcześniej na stronie https://learningapps.org/ quiz, stworzony na zasadach konkursu „Milionerzy”. Lekcję matematyki przeprowadziła mgr Anna Krzemińska.

Uczniowie klasy 2bdp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w lekcji online przeprowadzonej przez mgr Agnieszkę Pawlaczyk na temat „Zastosowanie genetyki w kryminalistyce”. Uczniowie zostali zapoznani z etapami ustalania profilu genetycznego z zastosowaniem specjalistycznego programu komputerowego PeakScanner oraz opisem do zestawu odczynników do genotypowania AmpFISTR NGM PCR Amplification Kit firmy Life Technologies. Po utworzeniu w programie projektu z  przykładowymi wynikami przebadanego DNA 4 osób, nauczyciel omówił w jaki sposób należy odczytywać informacje z pików na wykresie dla 16 loci, a następnie jak obliczać prawdopodobieństwo wykluczenia ojcostwa. Lekcja ta była wprowadzeniem do ćwiczenia ustalenia ojcostwa, które uczniowie będą wykonywać samodzielnie na lekcji elementów kryminalistyki.

Na zajęciach pracownia lokalnych sieci komputerowych uczniowie klasy 3TI korzystali z  platformy e – learningowej NetAcad Akademii CISCO. Wykorzystywali wbudowane narzędzia wspomagające proces uczenia się takie jak: quizy, nauka przez dopasowania, fiszki, ćwiczenia pisowni. Korzystając z platformy mieli dostęp do materiałów multimedialnych, pokazujących konfigurację wysokiej jakości sprzętu sieciowego. Poprzez zaawansowane narzędzie do symulacji sieci komputerowych budowali i konfigurowali sieci LAN ćwicząc umiejętności obsługi sieci.

Na zajęciach pracownia aplikacji internetowych uczniowie klasy 3TI wykorzystali program napisany przez ucznia klasy 4 TI Kacpra Fryskę. Aplikacja jest doskonałym przykładem zastosowania nowoczesnych technologii webowych takich jak: JavaScript, PHP, HTML5, biblioteki jQuery, Bootstrap w praktycznym zastosowaniu. Uczniowie mogli przetestować działanie aplikacji rozwiązując testy w sposób grupowy lub indywidualny. Ciekawym rozwiązaniem jest interaktywny quiz, rozwiązywany np. zespołowo, który zachęca do  regularnej nauki języków programowania i jest świetnym narzędziem motywującym uczniów do pracy. Zajęcia przeprowadziła mgr Kamila Góra.

Kolejnym przedsięwzięciem tego dnia była przeprowadzona przez mgra inż. Krzysztofa Janika lekcja otwarta – zdalne warsztaty dla uczniów klasy 3 TI. Podczas zajęć zostały podane i  omówione zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model. Uczniowie projektowali własne modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W  trakcie trwania zajęć zostało wydrukowane logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie.

Wykonano również antyramy z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie nowych technologii w naszej szkole oraz gazetkę ścienną.

            Szkoła XXI wieku to zmieniająca się wokół nas rzeczywistość i podążanie za tempem tych przemian. Jest to wdrażanie nowoczesnych metod i rozwiązań, ponieważ nowinek technicznych nie może zabraknąć w takiej szkole.

Rafa

21.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

21 marca 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie po raz kolejny uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” – tym  razem z przedstawicielem Żandarmerii Wojskowej.

Projekt „Praktyczny Narodowy” jest inicjatywą studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Jest to cykl spotkań skierowanych do społeczności akademickiej oraz współpracujących z uczelnią szkół, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji realizujących zadania związane z  bezpieczeństwem państwa.

Webinarium otworzył uroczyście dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej Pan płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, witając uczestników spotkania. Po przywitaniu i wymienieniu uczestniczących w webinarium szkół przekazał głos Panu płk Mateuszowi Dadale, będącemu szefem oddziału operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Pan pułkownik posługując się interesującą prezentacją opowiedział o funkcjonowaniu Żandarmerii Wojskowej, poruszając takie zagadnienia z nią związane jak: tworzeniu tego  typu formacji w historii Polski, akty prawne umożliwiające jej funkcjonowanie.

Opowiadał o zadaniach oraz strukturze ŻW, jej roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Dodatkowym smaczkiem uatrakcyjniającym przekaz była prezentacja dynamicznych filmików przedstawiającym udział ŻW w misjach poza granicami kraju, m.in. w Republice Środkowoafrykańskiej. Ostatnim omawianym podczas spotkania zagadnieniem był nabór do  Żandarmerii Wojskowej.

Na koniec webinarium Pan płk Dadał odpowiadał na zadawane na forum pytania dotyczące tej formacji porządkowej w Siłach Zbrojnych RP. Było to kolejne ciekawe spotkanie zrealizowane przez Akademię Sztuki Wojennej, w którym uczestniczyliśmy. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się już w maju.

mgr Marek Bednarz

Rafa

18.03.2021 r. uczniowie kl. 2 i 3 TI wzięli udział w wykładzie otwartym “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością” w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online “Cyberprzestrzeń.

Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością”

18 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11.30 uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Informatycznego wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i  cyberprzestępczością”. Spotkanie poprowadziła mgr Dominika Skoczylas.

Wykład podzielony był na dwie części. W pierwszej znalazły się treści dotyczące roli informatyzacji we współczesnym świecie oraz porządku prawnego, wspólnego dla całej Unii Europejskiej.

Prowadząca przytoczyła przykłady zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, a także najczęstsze ich źródła. Zwróciła też szczególną uwagę na bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, które obecnie generują największe zagrożenia. Przygotowała i przedstawiła wskazówki jak zapobiec cyberprzemocy.

Druga część wykładu dotyczyła prawno – karnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Najważniejszymi dokumentami w tej kwestii są: Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości, a w Polsce Kodeks Karny. Zostały wymienione najczęstsze przestępstwa, które mogą wystąpić w cyberprzestrzeni.

Prowadząca wyjaśniła dlaczego cyberataki są tak skuteczne i jakie mogą mieć skutki dla  funkcjonowania państw. Podkreśliła przy tym, jak ważna jest minimalizacja negatywnych konsekwencji ataków przez odpowiednie strategie każdego kraju. Był też czas na refleksje, spostrzeżenia uczestników wykładu i pytania do prowadzącej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

                                                                                                          mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

18.03.2021 r. Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska z kl. 3 TH zajęły IV i V miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

 

18 marca 2021 r. w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku odbyła się kolejna edycja Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” – po raz pierwszy o zasięgu ogólnopolskim. W czwartkowy dzień do Słupska przyjechali najlepsi uczniowie z całej Polski, m.in. z Dąbrowy Górniczej, Siedlec, Kwidzyna, Gdyni oraz z Chojny. Finalny etap poprzedziły zmagania online 4 grudnia 2020 roku, które wyłoniły finalistów. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Słupska, Marszałka Województwa Pomorskiego i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowały uczennice klasy 3 Technikum Hotelarskiego: Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska. Opiekunem dziewcząt była mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy dokonali autoprezentacji. 9 najlepszych zostało zakwalifikowanych do drugiej konkurencji, która polegała na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta. Następnie najlepsza 6 wzięła udział w konkurencji rozstrzygającej, dotyczącej obsługi gościa hotelowego w języku obcym.

Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:

 1. Ewelina Jażdżewska – general director Hotelu Grand Lubicz w Ustce,
 2. Mateusz Bożek – manager gastronomii Hotelu Grand Lubicz w Ustce,
 3. Anna Ćwigoń – Słomkowska, dyrektor Hotelu “Jantar” w Ustce,
 4. Jonatan Jurgiewicz – front office manager Hotelu Grand Lubicz w Ustce.

Tegorocznym Mistrzem Wiedzy Hotelarskiej został uczeń klasy Technikum Hotelarskiego w Gdyni –Dawid Miotk. Wiktoria i Paulina godnie reprezentowały naszą szkołę i dzielnie walczyły do końca zdobywając wysokie 4 i 5 miejsca w konkursie!

Ponowny udział uczniów naszej szkoły w konkursie stał się kolejną świetną okazją do wymiany doświadczeń, pobudzania ambicji i doskonalenia umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy. Dziękuję naszym reprezentantkom za trud włożony w przygotowania, udział w konkursie oraz gratuluję wysokich wyników.

Opiekun

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

 

Rafa

17.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

17 marca 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej. Projekt „Praktyczny Narodowy” powstał w 2020 roku z inicjatywy studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Jest to cykl spotkań skierowanych do społeczności akademickiej, a także szkół współpracujących z uczelnią, który ma na celu ukazanie im specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa.

Webinarium otworzył uroczyście Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej Pan gen. bryg. dr Robert Kosowski, zachęcając młodzież do wstępowania w szeregi stosunkowo nowej formacji w Siłach Zbrojnych RP.

W trakcie spotkania z przedstawicielami Dowództwa WOT, uczniowie mogli dowiedzieć się m.in.: jakie są zadania Wojsk Obrony Terytorialnej, jak narodziła się koncepcja wojsk tego typu, jaka jest struktura wojsk oraz plany dotyczące rozbudowy na najbliższy czas, jak wygląda rekrutacja oraz jakie trzeba spełnić kryteria, aby znaleźć się w Terytorialnej Służbie Wojskowej. Ponadto zapoznali się z uposażeniem oraz innymi korzyściami płynącymi ze służby w WOT.

Kolejnym ciekawym omawianym zagadnieniem był system szkolenia oraz jego etapy, a także kształcenie specjalistów. Na zakończenie spotkania żołnierze WOT odpowiadali na różne pytania, stawiane przez studentów oraz uczniów szkół uczestniczących w spotkaniu. Całe spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze i przeprowadzone zostało w ciekawiej i jedynej możliwej formie online.

Z niecierpliwością czekamy na zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu „Praktyczny Narodowy”, które odbędzie się 14.04.2021 r. z gen. broni dr Sławomirem Wojciechowskim, a  następnie 21.04.2021 r. z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej. W webinarium uczestniczyli uczniowie klas mundurowych – kl. 2 c LO oraz 1 c LO wraz z opiekunem.

mgr Marek Bednarz

Rafa

9.03.2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

9 marca 2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. W tym roku, ze względów na pandemię, konkurs został przeprowadzony online poprzez platformę edukacyjną Testportal. Organizatorem konkurs było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z  takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy Uniwersytet Warszawski. Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii – poprzez dalsze rozwijanie ich  umiejętności. W tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach konkursowych: „Adept”– uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, „Junior”– uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych oraz „Żak” – uczniowie II – IV klas szkół ponadpodstawowych.

W XI edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 10 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2021 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa Rafa

8-12.03.2021 r. odbyły się Dni Przedsiębiorczości.

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego także dokonać”

[Walt Disney]

 

Dni Przedsiębiorczości 2021

Tegoroczne Dni Przedsiębiorczości odbyły się w naszej szkole w dniach od 8 do 12 marca 2021 r. Wydarzenie ze względów na epidemię COVID – 19 odbyło się w większości w  formie spotkań i warsztatów on – line za pomocą aplikacji Teams. Spotkania z uczniami rozpoczęły się 8 marca 2021 r. W tym dniu, doradca szkolny mgr Dorota Szwiec poprowadziła w kl. 3 HŻ warsztaty „Jak być przedsiębiorczym pracownikiem?”

10 i 11 marca 2021 r. w/w warsztaty, w ramach godziny wychowawczej, odbyły się również w klasie 3 ac i 4 BI.

9 marca odbył się webinar pt. „Lokalny rynek pracy”. Przeprowadzony był na lekcji działalność gospodarcza w budownictwie w klasie 4 TB. Wykład poprowadziła przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – filia w Chojnie Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt. Uczniom został zaprezentowany lokalny rynek pracy:

– jakie są deficytowe zawody w naszym regionie,

– kto jest najczęściej bezrobotnym ze względu na wiek i wykształcenie,

– co proponuje Urząd Pracy bezrobotnym (szkolenia, staże, dofinansowania na rozpoczęcie

 działalności gospodarczej),

– jak funkcjonuje urząd w czasie pandemii.

Na lekcjach mikroekonomii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej w budownictwie i  podstawach działalności gospodarczej mgr Emilia Marcinkowska przeprowadziła konkurs pt. „ABC przedsiębiorczości”. Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Nagrodą za  udział w konkursie były oceny: celujący za I miejsce, bardzo dobry – II miejsce, dobry – III miejsce. Konkurs przeprowadzono w klasach: 4 TB, 2 TŻ, 2 MM, 2 PM, 2 WZg, 2 WZp, 3  PM.

W dniach od 9 do 12 marca na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, w klasach: 2 BIp, 2  bdp  LO, 2acp LO, 2 HŻp, 1 PDW i 1 MM, pani Aneta Kisły przeprowadziła test wiedzy pt. „ABC przedsiębiorczości”. Uczniowie klasy 1 PDW mieli za zadanie napisać dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), a klasa 1 MM miała napisać biznes plan firmy, której chcieliby być właścicielem. Zadania te zostały ocenione przez nauczyciela. W formie stacjonarnej odbyły się zajęcia w kl. 2 MZ. Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Joannę Rogacewicz i obejmowały zagadnienia dotyczące kompetencji miękkich i twardych w  aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz roli kompetencji kluczowych w szkole i  w  przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy.

W ramach Dni Przedsiębiorczości wychowawcy otrzymali scenariusze zajęć obejmujące tematykę przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz zasad przygotowania się  do  rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo doradca szkolny mgr Dorota Szwiec przesłała do uczniów poradnik „Tajemnice przedsiębiorczości”, test „Czy jestem osobą przedsiębiorczą” oraz grę on – line „Rynek pracy”. Oprawę graficzną na stronę internetową szkoły i wirtualną gazetkę przygotował Gracjan Jasnos z klasy 4 TI.

 Harmonogram do pobrania

 Plakat

 

mgr Dorota Szwiec

mgr Emilia Marcinkowska

mgr Joanna Rogacewicz

mgr Aneta Kisły

Rafa

6.03.2021 r. Dawid Piotrowski z kl. 4 BI reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

6 marca 2021 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie odbyły się  eliminacje okręgowe XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której Organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Naszą szkołę reprezentował Dawid Piotrowski, uczeń klasy czwartej technikum budowlanego.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu o tematyce budowlanej i architektonicznej. Uczniowie musieli się wykazać znajomością obiektów zabytkowych i współczesnych, umiejętnością opisywania procesów technologicznych różnych prac budowlanych, znajomością konstrukcji budowlanych i projektowania budynków różnego rodzaju. Uczestniczenie w Olimpiadzie daje możliwość rywalizacji i pozwala uczniom wykazać się  swoją wiedzą i umiejętnościami, rozwija wśród uczniów zainteresowanie budownictwem, daje możliwość doskonalenia zawodowego oraz podejmowania kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych.

Na zakończenie eliminacji nie zabrakło upominków dla wszystkich uczestników i opiekunów, ufundowanych przez sponsorów, które wręczyli: pani Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki, pan Jerzy Hernet – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, Radni Powiatu oraz przedstawiciele firmy Atlas.

 

 

Opiekun mgr inż. Monika Kowalska

Rafa Rafa Rafa

25.02.2021 r. uczniowie klasy 2ac LO uczestniczyli w wykładzie online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”

 

25 lutego 2021 r. uczniowie klasy 2ac Liceum Ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym i wojskowym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rewelacje z  reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”. Dwugodzinny wykład, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, poprowadził dr Radek Wasilewski. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, między innymi, co to jest reklamacja, czym jest prawo konsumenckie, kim jest konsument oraz jakie są różnicę między gwarancją, a rękojmią.

Na początku wykładu Pan doktor wyjaśnił definicję reklamacji, następnie omówił cały tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. W kolejnym punkcie wyjaśnił, jakie prawa i w jakich przypadkach przysługują konsumentowi.

Kolejny punkt przedstawiony przez pana dr Wasilewskiego dotyczył zagadnienia, czym jest rękojmia, a czym gwarancja, w jakich okolicznościach możemy z nich korzystać, komu przysługują i na jakiej podstawie.

Rękojmia, a gwarancja różnią się inną odpowiedzialnością za towar oraz odmiennymi terminami dochodzenia roszczeń. W ramach rękojmi – za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji – odpowiedzialność ponosi producent.

Uczniowie zostali zapoznani z terminami odstąpienia konsumenta od umowy, poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, terminem liczonym od momentu zauważenia wady, okresem obowiązującym sprzedawcę z tytułu rękojmi.

Prowadzący, posługując się przykładami, omówił dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Podał nazwy, adresy oraz strony instytucji, gdzie możemy uzyskać informację oraz pomoc. Instytucje te udzielają bezpłatnych porad, związanych z naruszeniem interesów konsumentów.

Wiedza nabyta podczas wykładu okazała się interesująca i przydatna. Dotyczyła sytuacji, z  którymi często się spotykamy. Ważne by znać swoje prawa i obowiązki konsumenta. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

17.02.2021 r. zakwalifikowaliśmy się do programu „Młodzi w akcji+” w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

Program „Młodzi w akcji+”

 

17 lutego 2021 r. nasza szkoła została zakwalifikowana do programu „Młodzi w  akcji+”. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do  podejmowania działań, na rzecz swojego najbliższego otoczenia, przez realizację projektów społecznych. Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Wiktoria Podyma kl. 1 ac LO, Kinga Woźniak kl. 1 b LO, Amelia Zalcewicz kl. 1 H/Ż pod opieką doradcy zawodowego mgr  Doroty Szwiec. Zespoły uczniowskie, podczas trwania programu, wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tym półroczu będą mogli, między innymi, nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Udział w programie rozpoczęliśmy 2 marca 2021 r. wykładem inauguracyjnym. Wykład wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Temat wykładu dotyczył praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wykład odbył się w formie online na platformie Zoom.

Po zakończonym wykładzie koordynatorki Młodych w Akcji+ – pani Magda Domańska i pani Judyta Ziętkowska – przedstawiły harmonogram działań w tej edycji programu.

Już 17 marca 2021 r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w programie, odbędą szkolenie zdalne, dotyczące uczniowskich projektów lokalnych. Uczniowie pod opieką doświadczonych trenerów będą pracować nad koncepcją wybranych projektów lokalnych. Projekt zakończy się  w czerwcu 2021 r. prezentacją projektów utworzonych przez zespoły biorące udział w  programie „Młodzi w akcji +”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

16.02.2021 r. – uczennica kl. 2 bdp LO Nikola Ignatowska zdobyła 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” w kategorii praca indywidualna, a uczeń klasy 1 ac LO Piotr Podniesiński otrzymał wyróżnienie za najlepszy wynik w szkole w kategorii test wiedzy.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” rozstrzygnięty

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” ogłosił wyniki XII edycji konkursu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: test wiedzy i praca indywidualna. W teście konkursowym naszą szkołę reprezentowało 9. uczniów, pracę indywidualną w formie albumu na temat „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” wykonało 4. uczniów.

Test, w kategorii „Żak” – szkoły ponadpodstawowe, składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej. Ta część konkursu została przeprowadzona online. Najwyższą liczbę punktów w teście konkursowym, a zarazem wyróżnienie na szczeblu szkolnym, osiągnął Piotr Podniesiński – uczeń klasy 1 ac LO.

W konkursie indywidualnym sukces odniosła Nikola Ignatowska, uczennica kl. 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego, zdobywając 3 miejsce w kraju.W tej kategorii wyróżnione zostały również prace Wiktorii Górnej z kl. 2 abd LOAmelii Olejnik z kl. 1 ac LO.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatce 3 miejsca w kraju i wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

15.02.2021 r. uczniowie kl. 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym”

 

15 lutego 2021 r. w godzinach 8.15 – 10.15 uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, po raz kolejny wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem spotkania były „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym”. Spotkanie poprowadził dr Mateusz Tomczyk. Wykład połączony był z dyskusją. Uczniowie odpowiadali na stawiane pytania i wspólnie wyjaśniali omawiane kwestie, jak  również zadawali pytania prowadzącemu. Pan doktor omówił między innymi: rodzaje oraz  zasady postępowania przygotowawczego w polskim postępowaniu karnym. Następnie przedstawił cele postępowania karnego oraz wyjaśnił, kiedy mówimy o śledztwie, a kiedy o  dochodzeniu i w jakich okolicznościach prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie. Co  jest podstawowym zadaniem zarówno śledztwa, jak i dochodzenia. Kto prowadzi te  postępowania. W przypadku popełnienia przestępstwa w zależności od jego rodzaju, a  ściślej od zagrożenia sankcją karną, wszczęte będzie z urzędu, bądź na wniosek pokrzywdzonego śledztwo przez prokuratora lub dochodzenie przez Policję.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się jakim organom, oprócz policji, przysługują uprawnienia procesowe do prowadzenia dochodzeń. Prowadzący poruszył również kwestię społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego każda osoba, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma  społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję. Wobec niektórych przestępstw społeczny obowiązek ulega przekształceniu w prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania o ich popełnieniu, usiłowaniu lub przygotowaniu. Zaniechanie wypełnienia prawnego obowiązku zawiadomienia organów ścigania powoduje popełnienie przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Wykład zakończył się podsumowaniem całego przebiegu postępowania karnego. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub, na zasadach określonych w ustawie, korzystać z obrońcy z urzędu. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w lekcji geografii online zorganizowanej w ramach patronatu przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lekcja geografii online w klasie 2bdp LO
Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii

 

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w lekcji geografii prowadzonej przez pana prof. US Pawła Czaplińskiego. Lekcja odbyła się online na  platformie Microsoft Teams. Temat wykładu to: Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii.

Pan Profesor w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię rozwoju przemysłu i zmiany, które w nim zachodziły. Zwrócił uwagę na różnice między przemysłem tradycyjnym, a  przemysłem wysokich technologii. Omówił czynniki lokalizacji oraz formy koncentracji przemysłu high – tech i formy koncentracji przemysłu tradycyjnego. Poruszył kwestie wydatków na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej oraz wpływu przemysłu na stan środowiska przyrodniczego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa Rafa

9.02.2021 r. przystąpiliśmy do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił w dniu 9.02.2021 r. do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021, który jest obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. W ramach obchodów na zajęciach online zostały wykonane ulotki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

  Zajęcia online, kl. 2 BIp

Zajęcia online, kl. 2 Big

Ulotki wykonali uczniowie klas 1 i 2 liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego oraz branżowej szkoły I stopnia na zajęciach informatyki lub przedmiotach informatycznych.

Autor: Piotr Pośniak, klasa 2BIp

Autor: Piotr Pośniak, klasa 2BIp

Autor: Juliusz Naruszewicz, klasa 1BI

Autor: Julia Górska, klasa 1b LO

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystania z Internetu.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

9.02.2021 Dzień Bezpiecznego Internetu.

ZAGROŻENIA INTERNETU

 

            Internet oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Kontakt z nieodpowiednimi treściami

            Korzystając z Internetu możesz zostać narażony na kontakt z nieodpowiednimi treściami, a  także możesz być zachęcany do podejmowania działań, które są nielegalne lub niebezpieczne.

            Istnieje ryzyko, iż korzystając z sieci, możesz dostarczyć obcym osobom informacji lub  zaaranżować spotkanie, które będą stanowić zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa lub  bezpieczeństwa rodziny. W wielu przypadkach osoby wykorzystują pocztę elektroniczną, chat room, grupy dyskusyjne, aby zdobyć zaufanie, a następnie zorganizować spotkanie w prawdziwym świecie.

Nękanie

            Możesz stać się obiektem nękania, zastraszania czy choćby niewybrednych żartów. Powinieneś wiedzieć, że nie należy odpowiadać na zaczepki, gdyż zachęca to tylko sprawcę do  dalszego działania. O zachowaniu sprawcy można donieść administracji komunikatora, dostawcy Internetu, administratorowi serwera konta pocztowego, a w przypadku złamania prawa – zgłosić sprawę na policję.

Łamanie prawa

            Możesz zaangażować się w działalność, która jest nielegalna lub pociąga za sobą straty finansowe. Korzystając z aukcji internetowych, podając dane karty kredytowej rodziców itp.  możesz stać się ofiarą różnych oszustów. Młodzi ludzie bywają nie tylko ofiarami nękania czy  niewybrednych żartów, ale także bardzo często sami są ich autorami. Łamią prawo przesyłając wirusy, nielegalne treści, uprawiając hazard, jak również kopiując filmy i muzykę.

Uzależnienie od Internetu

            Oprócz wielkich korzyści, postępująca informatyzacja przyniosła nowe zagrożenia. Rośnie bowiem stale liczba osób uzależnionych od Internetu i gier komputerowych. Popularność gier przekroczyła wszelkie oczekiwania i oceniana jest jako prawdziwy fenomen socjologiczny lub  wręcz zjawisko kulturowe. Powodowane przez nie efekty destrukcyjne stają się poważnym problemem społecznym i zdrowotnym.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

            Cyberprzestrzeń jest jak wielkie miasto. Możesz znaleźć tam biblioteki, uniwersytety, muzea, miejsca rozrywki oraz możliwość spotkania wielu wspaniałych ludzi. Niestety, możesz tam spotkać ludzi lub sprawy, których powinieneś unikać. Znając niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia będziesz mógł bezpiecznie korzystać z Internetu.

            Ustal wspólnie z rodzicami zasady korzystania z Internetu. Ustalcie kiedy i jak długo możesz przebywać w Sieci, z jakich serwisów internetowych wolno Ci korzystać. Umowa z  rodzicami nie oznacza rezygnacji z Twojej prywatności czy Twoich praw. Jest ona po prostu uzgodnieniem waszego wspólnego stanowiska opartego na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.           Chroń swoją prywatność w Sieci. Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek forum publicznym w  Internecie, nie podawaj swojego nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy szkoły oraz innych informacji, które mogłyby pozwolić na ustalenie Twojej tożsamości.

            Nie wysyłaj swoich zdjęć osobom, których nie znasz.

            Odpowiadaj mądrze na otrzymane wiadomości. Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości, które sprawiają, że czujesz się skrępowany, zmieszany lub zaniepokojony.

            Bądź ostrożny korzystając z czat room. Nigdy nie będziesz mieć pewności z kim naprawdę rozmawiasz. Jest tam wielu przyjaznych i ciekawych ludzi, jednak pamiętaj, że czaty są również wykorzystywane przez osoby poszukujące swoich ofiar, szczególnie wśród nastolatków. Nigdy nie  podawaj swoich danych osobowych i nie organizuj spotkań w „realu” bez wiedzy rodziców.

            Bądź ostrożny, jeśli ściągasz coś do swojego komputera ze strony www. Niektóre strony www proszą o pozwolenie na załadowanie jakiegoś programu lub „podłączenie się”. Programy te,  w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane później do przesyłania ci jedynie irytujących reklam. Niestety często są również używane do ingerowania w Twoją prywatność, śledzenia tego, co robisz w danej chwili w sieci, czy wprowadzania wirusów do Twojego komputera. Mogą one zamienić Twój komputer w serwer, z którego ktoś nieznajomy będzie mógł swobodnie korzystać, np. pobierając bez Twojej zgody Twoje fotografie lub prywatne dokumenty. Nie wgrywaj żadnych programów, jeśli nie masz pewności, że pochodzą one z godnego zaufania źródła.

            Jeśli prowadzisz blog, musisz mieć świadomość, że jest on dostępny dla każdego kto  korzysta z Internetu. Pamiętaj o tym, zamieszczając w blogu informacje o sobie. Zastanów się,  jakie wiadomości na swój temat chciałbyś tam umieścić i czy naprawdę powinieneś to zrobić. Wszystko, co umieścisz w blogu może być nie tylko przeczytane przez innych użytkowników sieci, ale także z łatwością kopiowane i przechowywane, a w przyszłości może zostać wykorzystane przeciwko Tobie.

            To, co teraz wydaje ci się fajne i zabawne, może okazać się niestosowne i kłopotliwe kilka lat później. Pamiętaj, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania. Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem.

 

Zespół wychowawców internatu

źródła:

John Lenardon „Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko”

Nicholas Kardaras „Dzieci ekranu”

https://www.youtube.com/watch?v=sGUE2ODE8ck

https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E&has_verified=1&bpctr=1611737672

 

 

Rafa

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

Zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19

 

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 

Rafa

02-05.2021 r. realizowany był w naszej szkole program „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program „Loguj się z głową”

 

Od lutego do maja 2021 r.  realizowany był w naszej szkole program „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadaniem programu było dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności uczniów sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z internetu i mediów elektronicznych oraz chroniących przed e-uzależnieniami.
W ramach programu „Loguj się z głową” wychowawcy na godzinach wychowawczych realizowali tematy np.: „Radzenie sobie ze stresem”, „E-hazard i gry online”,  „Zagrożenia internetu”. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą mechanizmu działania czynników wywołujących stres, zostali zapoznani z konsekwencjami radzenia sobie ze stresem poprzez granie w gry komputerowe i korzystanie z internetu, otrzymali informacje na temat skutecznych metod pokonywania stresu oraz zostali zapoznani z ryzykiem związanymz nadmiernym zaangażowaniem się w gry online.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

29.01.2021 r. uczniowie Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI) i Kacper Fryska (4 TI) zajęli I miejsce w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge i będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

Uczniowie technikum informatycznego
w finale ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge

 

CyberSkiller Challenge to ogólnopolski konkurs wiedzy i umiejętności praktycznych w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa, organizowany jest przez działającą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie spółkę “CyberSkiller”.

29 stycznia 2021 r. odbył się II etap (wojewódzki) konkursu, w którym wzięła udział drużyna naszej szkoły w składzie: Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI), Kacper Fryska (4 TI). Tematyka etapu wojewódzkiego obejmowała system Linux oraz jego bezpieczeństwo, a sam konkurs odbył się  w  formie online na autorskiej platformie przeznaczonej do edukacji specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Spotkanie przed konkursem

9 lutego 2021 r. zostały podane wyniki – uczniowie naszej szkoły byli najlepsi w województwie zachodniopomorskim i znaleźli się w ogólnopolskim finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

Turniej finałowy odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w Lublinie i przewidziany jest w formie stacjonarnej. Po tym etapie poznamy najlepszą drużynę szkolną z dziedziny cyberbezpieczeństwa w  całej Polsce.

Trzymamy kciuki!!

 

Szkolny opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

6.05.2020-28.01.2021 r. odbył się kurs operator suwnic

Kurs operatora suwnic

 

W terminie od 6 maja 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, realizowanego przez ZSP w Chojnie, 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbyło kurs operatora suwnic z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych E1-G1. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs trwał 44 godziny, w tym 36 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych.

Celem kursu było zdobycie uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1 oraz aktualizacje wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie uczestników do zdobycia uprawnień państwowych przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego, który odbył się w dniu 24 marca 2021 r.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały m.in.: wiadomości o dozorze technicznym, podział i rodzaje suwnic oraz cięgników, budowę elementów suwnic, obowiązki operatora, zakres czynności przy pracy, zawiesia i inny sprzęt przeładunkowy, zasady bezpiecznej obsługi suwnic oraz przepisy BHP.

Każdy uczestnik kursu otrzymał imienne zaświadczenie o ukończenia kursu, a po zdanym egzaminie – Zaświadczenie Kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

28.01.2021 r. uczniowie klas 1a i 2a LO wzięli udział w wykładzie otwartym pt. „Historyczno-prawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Historycznoprawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu”

 

W dniu 28 stycznia 2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym po raz kolejny wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym razem tematem spotkania były „Historycznoprawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu”. Spotkanie poprowadził dr Radosław Zych.

Podczas wykładu uczniowie zapoznali się z obowiązującą Konstytucją Apostolską „Universi Dominici Gregis”, która reguluje czynności przeprowadzane po śmierci papieża, związane z jego pogrzebem oraz wyborem następcy. Dodatkowo, poznali zasady, na jakich przeprowadza się konklawe oraz charakterystyczne elementy towarzyszące wyborom.

Poza tym była mowa także o najbardziej znanych historiach zgromadzenia konklawe, które często trwały kilka dni, a nawet miesięcy.

Pan dr Zych tłumaczył również: jak Konstytucja Apostolska zmieniła się na przestrzeni lat, jakie czynniki miały na to wpływ. Opowiedział również o Kaplicy Sykstyńskiej, miejscu, gdzie odbywa się konklawe, zwracając uwagę na warunki tam panujące podczas wyborów.

Wykład zakończył się dyskusją. Pojawiły się pytania i nowe informacje wyjaśniające różne kwestie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

8.01.2021 r. w ramach X Nocy Biologów uczennica kl. 2 abd LO Jessica Cewka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Przez klocki do nauki”.

Wyróżnienie uczennicy kl. 2abd LO Jessiki Cewki w konkursie Przez klocki do nauki w ramach Nocy Biologów

 

Idea Nocy Biologów narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas licznych spotkań otwartych dla społeczności miasta i  regionu. Tysiące odwiedzających dzieci, młodzieży i dorosłych, było zachętą do  zorganizowania w całej Polsce tego typu przedsięwzięcia.

X edycja Nocy Biologów, tym razem w przestrzeni wirtualnej, odbyła się 8 stycznia 2021 r. pod hasłem „Człowiek i mikroorganizmy”. Do wyboru były zajęcia w trzydziestu czterech ośrodkach naukowych na terenie całego kraju. Uczniowie naszej szkoły, z klas o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia, pod nazwą CSI Kryminalne Zagadki Wydziału Biologii, obejmowały 3 wykłady w zakresie Genetyki sądowej, Entomologii Sądowej oraz zbierania śladów biologicznych. Dodatkowo część uczniów wysłuchała wykładu o Historii bioterroryzmu.

W ramach Nocy Biologów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyły się  konkursy dla różnych grup wiekowych. Do uczniów szkół ponadpodstawowych skierowany został konkurs Przez klocki do nauki. Celem konkursu było wykonanie z  klocków typu LEGO modelu dowolnego mikroorganizmu. Do konkursu zgłoszono łącznie 68 prac z całej Polski, a Jessica Cewka, uczennica naszego liceum, otrzymała wyróżnienie.

https://us.edu.pl/event/noc-biologow-2021/

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.01.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

XII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

 

7 stycznia 2021 r., w czasie ferii zimowych, odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Wzięło w niej udział 155 uczniów z całej Polski. Głównym organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Klimela i Wiktoria Saskowska z klasy 3 TH.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady są “działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii”. Z powodu pandemii tegoroczne eliminacje odbyły się na specjalnej platformie – w formie online. Do etapu centralnego zakwalifikowało się zaledwie 35 osób. Niestety naszym uczennicom się nie udało. Dziękuję za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły. Spróbujemy za rok.

Opiekun

Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

31.12.2020 r. – otrzymaliśmy piękne prezenty pod choinkę w postaci sprzętu komputerowego i ochronnego przed COVID-19.

Koniec roku 2020 przyniósł  Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie nadzwyczajny prezent w postaci dużej liczby wysokiej jakości sprzętu komputerowego oraz ochronnego przed COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie Adriana Salamończyk wraz z pracownikami od wielu lat podejmuje działania, w celu pozyskania  finansowych środków unijnych i krajowych, m.in. na systematyczne doposażanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.  Szkoła realizuje projekty z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ostatnie działania ukierunkowane były przede wszystkim na doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i ochronny w związku z trwającym stanem epidemicznym COVID-19 i zdalnym nauczaniem, wspierające uczniów i nauczycieli w kształceniu na odległość oraz rozwijaniu kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zapewniające bezpieczeństwo.

W wyniku podpisania przez dyrektora szkoły umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK), będącą operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), uczniowie i pracownicy mają dostęp do szerokopasmowego Internetu lub do usługi LTE (bezprzewodowy dostęp do Internetu). OSE przekazała szkole nieodpłatnie 4 Szkolne Pakiety Multimedialne, tj. 100 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu, oprogramowaniem, etui, bezprzewodową klawiaturą i rysikiem o wartości ponad 97 tys. zł.

          W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, szkoła otrzymała 6 tablic interaktywnych z projektorami i sounbarami oraz 14 laptopów, dofinansowanych kwotą 56 tys. zł.

          W celu zapobiegania skutkom pandemii COVID-19 oraz ochrony uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w ramach realizowanego przez Powiat Gryfiński  projektu grantowego „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”, szkoła otrzymała  72 przegrody stanowiskowe do przeprowadzania egzaminów zawodowych i maturalnych, 5 przegród nabiurkowych, 7 stacji bezdotykowych do dezynfekcji rąk, termometry bezdotykowe oraz zapas płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Rafa

22.12.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Razem na Święta”.

Akcja „Razem na Święta”.

 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

(Papież Franciszek)

 

Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Wśród nich byli również nasi uczniowie. Szkolny Klub Wolontariusza zawsze chętnie angażuje się w tego typu akcje. Była to już trzecie edycja akcji. Uczniowie naszej szkoły, w zmienionej pandemią rzeczywistości, postanowili wesprzeć potrzebujących dobrym słowem i najszczerszymi świątecznym życzeniami.

Tym razem mogliśmy liczyć na pomoc nauczyciela informatyki, mgr Doroty Szwiec, która na  zajęciach wraz z uczniami tworzyła przepiękne kartki świąteczne. Trafiły one do  podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Chojnie, Domu Pomocy Społecznej „Dom z sercem” w Trzcińsku – Zdroju, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie oraz do pensjonariuszy Nadodrzańskiego Domu Seniora w  Starej Rudnicy.

 

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

10.12.2020 r. – jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Game based learning for development of problem solving skills”.

TRWAJĄ PRACE W PROJEKCIE „GAME BASED LEARNING FOR DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING SKILLS”

 

Partnerzy projektu „Game based learning for development of problem solving skills”:

– Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi – Turcja

– SMART IDEA Igor Razbornik s.p. – Słowenia

– Konya Il Milli Egitim Mudurlugu – Turcja

– Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Rumunia

– Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter STEAM – Bułgaria

– Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. – Portugalia

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – Polska

– Stowarzyszenie Douzelage – Polska

pracują nad kolejnymi rezultatami pracy intelektualnej. Treść przewodnika jest gotowa, projekt i tłumaczenia są w toku. Ruszają też prace nad filmami instruktażowymi do gier. Zostały wybrane gry planszowe i gry online, napisane scenariusze na podstawie, których zostaną nakręcone filmy instruktażowe oraz rozpoczęto przygotowania do nagrywania tych filmów. Wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

Rafa

7.12.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa”

7 grudnia 2020 r. od godz.13.00 do 14.00 uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa”. Spotkanie poprowadziła Pani dr hab. Krystyna Nizioł, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani Doktor omówiła przebieg procesu legislacyjnego w Polsce, czyli sposób uchwalania ustaw. Ponadto przedstawiła regulacje prawne dotyczące zagadnienia oceny wpływu w  rządowym procesie legislacyjnym.

Proces oceny wpływu jest elementem prowadzenia polityki w oparciu o dowody; obejmuje analizę dostępnych informacji i danych, ewaluację istniejącego stanu prawnego w danej dziedzinie życia społeczno – gospodarczego oraz konsultacje publiczne. Poprawnie przeprowadzona ocena wpływu zapewnia możliwie pełną i wiarygodną informację na temat celowości interwencji państwa oraz korzyści i kosztów związanych z podjęciem konkretnych działań. Natomiast wyniki przeprowadzonej oceny wpływu są przedstawiane w ocenie skutków regulacji (OSR), która jest dokumentem towarzyszącym projektowi aktu normatywnego, procedowanego w rządowym procesie legislacyjnym.

Zestawienie wyników stanowi bazę dla wypracowania rekomendacji do dalszych działań. Wzory formularzy, zgodnie z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów, zamieszcza się  w BIP KPRM i można się szczegółowo z nimi zapoznać.

Wykład zakończył się dyskusją. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

7.12.2020 r. Wojewódzka Konferencja „SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”.

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA

„SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”

            7 grudnia 2020 r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie zaprosiło doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym do udziału w konferencji, zorganizowanej przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego, pn. „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę”. Konferencja odbyła się na platformie Teams.

Bogaty program konferencji obejmował liczne wystąpienia zaproszonych do udziału gości. W swojej prezentacji dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej przedstawił planowanie ścieżki edukacyjnej na przykładzie szkolnictwa branżowego http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/12/szkolnictwo-branzowe-planowanie-sciezki-edukacyjnej.pdf.
Doradcy regionalni ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali sposoby rozmawiania z uczniami o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/12/doradztwo-zawodowe.pdf.

            Dyrektor naszej szkoły Pani Adriana Salamończyk wygłosiła prelekcję, przedstawiając prezentację multimedialną, na temat „Form wykorzystywania środków unijnych w szkołach ponadpodstawowych zawodowych” na podstawie prawie 20-letniego doświadczenia i osiągnięć szkoły w tym obszarze. Na początek wprowadziła słuchaczy w strukturę szkoły, w zawody, w jakich kształcą się uczniowie, opowiedziała o wieloletniej pracy przy realizacji projektów oraz o tym jak środki z Unii Europejskiej z różnych programów (aktualnie Erasmus+, RPO WZ oraz PO WER) są wykorzystywane  z podziałem na potrzeby uczniów, nauczycieli i szkoły. W dalszej części wystąpienia zilustrowała działania oraz rezultaty projektów. Na koniec z dumą zreferowała sukcesy jakie szkoła oraz nauczyciele odnieśli na przestrzeni lat.

https://drive.google.com/file/d/1AxxPxsyD7T4mbl-v7qDYbX5rcrFWIv1B/view?usp=sharing

Rafa

4.12.2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

 

4 grudnia 2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Słupsku. W tym roku naszą szkołę reprezentują dwie uczennice z klasy 3 TH – Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska.

Dziewczyny wzięły udział w teście wiedzy zawodowej, który przeprowadzony był w macierzystej szkole, a uzyskane wysokie wyniki stały się dla nich przepustką do udziału w kolejnym etapie. Zakwalifikowały się do najlepszej 13, wyłonionej spośród wszystkich uczestników. Już 18 marca 2021 r. w Hotelu *****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka będą walczyły w finałowym etapie o tytuł najlepszego technika hotelarstwa w Polsce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych!

Opiekun konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

 

Rafa

4.12.2020 r. odbyło się webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

Webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

 

Z początkiem grudnia Biuro Kształcenia Zawodowego Krajowego Centrum Europass Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zainicjowało cykl spotkań w formule on-line pt. „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”. Do udziału w tych spotkaniach zaproszono beneficjentów, którzy realizowali projekty mobilności zawodowej z zastosowaniem zasad i elementów systemu ECVET. ECVET – Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (European Credit System for Vocational Eduaction and Training) jest jednym z narzędzi polityki Unii Europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej. Został zaprojektowany, aby wspierać przenoszenie, akumulowanie oraz uznawanie osiągnięć edukacyjnych osób chcących uzyskać kwalifikacje. „Piątki z ECVET” dedykowane są koordynatorom i nauczycielom ze szkół, które realizują projekty w „zawodowym” komponencie programu Erasmus+ oraz POWER-VET, a ich głównym celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja różnych podejść i zastosowań założeń ECVET podczas realizacji staży zagranicznych, prezentacja dokumentów, materiałów, programów już zrealizowanych staży opartych na założeniach ECVET.

Pierwsze spotkanie, inicjujące cykl, odbyło się 1 grudnia 2020 r. swoje wystąpienia mieli Pani Karolina Dołomisiewicz i Pan Tomasz Marmaj.

 W kolejny piątek 4 grudnia 2020 r. prelegentem z ramienia naszej szkoły była Pani Kamila Góra, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, która w prezentacji multimedialnej przedstawiła opracowanie dokumentów Ecvet w oparciu o zawód „technik informatyk”. Swoje wystąpienie rozpoczęła od zaprezentowania szkoły, zawodów w jakich kształcą się uczniowie oraz projektów mobilności zawodowych, które ZSP zrealizował od 2006 roku. Przedstawiła firmy, w których staże odbywali uczniowie, opowiedziała o stażach nauczycieli za granicą oraz o wizytach zagranicznych pracodawców w ZSP. Następnie przeszła do dokumentacji Ecvet. Opowiedziała o procesie przygotowania dokumentów oraz o podziale obowiązków przy pracy nad nimi, od podpisania umowy finansowej, porozumienia o partnerstwie, przez przygotowania porozumienia o programie zajęć, podpisanie umów z uczestnikami staży, do walidacji i uznania. Swoje wystąpienie zakończyła udzielaniem odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania, którzy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację.

 

Link do prezentacji:

http://eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/384/kamila_g__ra_ecvet_4.12.2020_.pdf

 

 

 

Rafa

3.12.2020 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

3 grudnia 2020 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Monika Kowalska, mgr inż. Andżelika Szkuciak i mgr Emilia Marcinkowska, przeprowadziła test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru w formie zdalnej. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczniów z  klasy 2 PM: Paweł Krupiński, Kacper Kudłak, Michał Rosłon, Szymon Trębacz, Szymon Michalak, Dariusz Matwijów i Kacper Matuszewski.

Szymon Trębacz i Szymon Michalak, którzy uzyskali największą liczbę punktów, będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

30.11. – 1.12.2020 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

30 listopada i 1 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas ich realizacji odbyły się działania profilaktyczne, których celem było budowanie pożądanych postaw w stosunku do substancji psychoaktywnych, przekazanie kompetentnej wiedzy z zakresu używek, wykazanie ich szkodliwego działania na organizm człowieka, wzbogacenie wiedzy uczniów w zakresie uzależnień, dostarczenie kompetentnej wiedzy jak się nie uzależnić.

Uczniowie klas 1 PDW, 1 BI, 1 ac LO, 1 b LO, 2 acp LO uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach online, prowadzonych przez terapeutów z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie oraz z Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Genesis. Zajęcia prowadzone były w formie interaktywnej, angażującej wszystkich uczestników. Zapewniały im nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim miały na celu kształtowanie umiejętności ćwiczenia asertywności – jako narzędzia skutecznego odmawiania, uświadomienia młodzieży znaczenia relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi w procesie budowania poczucia własnej wartości.

Na godzinach wychowawczych wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przedstawili uczniom szkodliwe skutki wynikające z palenia papierosów, e – papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych.

Na stronie szkoły w zakładce profilaktyka została umieszczona prezentacja z zakresu profilaktyki uzależnień od e – papierosów oraz środków psychoaktywnych.

 

pedagog szkolny

mgr Grażyna Magdziak

Rafa Rafa

25.11.2020 r. uczniowie klasy 1 a i 2 a LO uczestniczyli w wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”.

Wykład online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”

 

25 listopada 2020 r. od godz.11.00 do 13.00 uczniowie klasy 1 oraz 2 Liceum Ogólnokształcącego ZSP w Chojnie o kierunku humanistyczno – prawnym, uczestniczyli w  wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”. Spotkanie poprowadziła Pani Doktor Beata Kanarek – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani Doktor przedstawiła historię, a także współczesną sytuację, związaną z zastosowaniem kary śmierci wobec przestępców oraz rodzaje tych kar. Ponadto omówiła regulacje prawne oraz statystyki dotyczące takiej formy wymierzania sprawiedliwości. Wymieniła kraje, w  których w ostatnich latach wymierzono i wykonano karę śmierci.

Do 2019 r. 142 kraje zniosły karę śmierci w prawie lub w praktyce, ale nadal 56 krajów stosuje ją. Odnotowano co najmniej 657 egzekucji w 20 krajach, nie licząc Chin, gdzie, jak  się przypuszcza wykonano ich tysiące, a w celach śmierci przetrzymywano ponad 25 000 osób. Liczba egzekucji w 2019 r. była na najniższym poziomie od co najmniej dekady. W  kolejnym punkcie spotkania Pani Doktor dokonała również analizy problemu kary śmierci, jako współczesnego sporu o charakterze światopoglądowym. Przedstawiła oraz  szczegółowo omówiła argumenty zwolenników oraz przeciwników wymierzania kary śmierci. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, zapoznając się z przedstawioną prezentacją, co znalazło wymiar w aktywnym udziale w dyskusji z Panią Doktor.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

16.11.2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

16 LISTOPADA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

 

           16 listopada 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO.  Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację Zasad Tolerancji.” Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji miały na celu uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

16.11.2020 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

 

16 listopada 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiego  konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.  Organizatorem Konkursu jest spółka Cyberskiller Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

I etap polegał na wypełnieniu testu, składającego się z 25 pytań, był on umieszczony na platformie przeznaczonej do edukacji najlepszych specjalistów w dziedzinie cyber security, która została opracowana przez kierownika Katedry Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  – dra hab. Bogdana Księżopolskiego.

Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i będą reprezentowali szkołę na etapie wojewódzkim to:

Piotr Pośniak kl. 2TIp

Kacper Fryska kl. 4TI

Kamil Bielak kl. 2TIp

Serdecznie gratuluję zwycięskiej trójce!

 

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Kamila Góra

 

Rafa

16.11.2020 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli online w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego IV edycja

 

16 listopada 2020 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński oraz  Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach i Starych Łysogórkach. Spotkanie, odbywające się online w postaci webinarium, otworzył Pan dr. Tomasz Czapiewski, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US oraz Pan Mariusz Sikora z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Następnie głos zabrała Pani dr hab. Luiza Wojnicz – Smal, prowadząc wykład dotyczący Współczesnych zagrożeń terrorystycznych w UE, w trakcie którego można było oglądać ciekawą prezentację, dotyczącą tematu wystąpienia.

Kolejnym prelegentem był dr Michał Romańczuk, który zajął się często występującym problemem Dezinformacji i fake newsów, jako zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Dyrektor Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego omówił działalność placówki, w  tym  działania edukacyjne, zachęcając słuchaczy do odwiedzania Rejonu Pamięci Narodowej. Na koniec głos zabrał Pan Jan Zapłatyński, pracownik Urzędu Marszałkowskiego, który podjął się trudu opracowania, przedstawiającej historyczne miejsca i obiekty znajdujące się na Pomorzu Zachodnim, nie tylko związane z działaniami wojennymi. Zachęcał także nauczycieli oraz uczniów do aktywnego udziału w tworzeniu takiej mapy. Jest to już czwarta konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w której nasza szkoła zawsze aktywnie uczestniczy.

Po raz pierwszy z powodu pandemii była to video konferencji, co powodowało pewne ograniczenia. Oby kolejna konferencja odbyła się w formie tradycyjnej, czego sobie i  Państwu życzę.

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

12.11.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „System ochrony praw człowieka w Polsce” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział klas 1 i 2 liceum o profilu humanistyczno – prawnym w wykładzie online
„System ochrony praw człowieka w Polsce”

12 listopada 2020 roku klasy 1 oraz 2 liceum o profilu humanistyczno – prawnym uczestniczyły w otwartym wykładzie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ” System ochrony praw człowieka w Polsce”. Przedsięwzięcie organizowane było w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams. Wykład prowadziła dr Ewa Milczarek, a traktował on o prawach człowieka w Europie i na świecie od  czasów historycznych do współczesnych, w kontekście Polski oraz obecnej sytuacji.

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości ustanowione na pamiątkę przekazania przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu pełni władzy nad formującym się Wojskiem Polskim. Wydarzenie to miało miejsce 11 listopada 1918 roku. Józef Piłsudski powołał nowy centralny rząd, który 21 listopada wydał manifest zapowiadający reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu, uzależniając jednak ich przeprowadzenie od postanowień przyszłego Sejmu Ustawodawczego. Jednocześnie Józef Piłsudski wprowadził bardzo korzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedział wybory parlamentarne.

22 listopada Józef Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej. O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi polskiemu toczyć krwawe boje.
W Galicji Wschodniej trwały od listopada zacięte walki z Ukraińcami, a na wschodnich kresach Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. 27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. Ponadto trzeba było trzech powstań śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski.

   Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której naród polski obronił odzyskaną niepodległość. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą.

 

Zespół wychowawców internatu

Źródła:

www.e-historia.com.pl

wikipedia

Ryszard Kaczmarek „Historia Polski 1914-1989”

 

Rafa

10.11.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

Akcja „Szkoła do hymnu 2020”

 

We wtorek 10 listopada 2020 r., dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, po  raz kolejny wzięliśmy udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkolna, uczniowie i nauczyciele łącząc się online za pomocą komunikatorów, odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

9 – 10.11. 2020 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 9 – 10.11.2020 r.

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w  Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2020. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) organizowany jest  z  inicjatywy Komisji Europejskiej od 2016 r. W ramach Tygodnia Komisja Europejska organizuje wydarzenia centralne. Towarzyszą temu wydarzania organizowane w państwach członkowskich i współpracujących z UE. Tematem przewodnim tegorocznej kampanii jest  „Kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie transformacji ekologicznej i  cyfrowej”. Z powodu epidemii Covid – 19 wszystkie wydarzenia i działania promujące kształcenie zawodowe w ramach ETUZ 2020 odbywają się w formacie online. My również promujemy i pokazujemy ogromne możliwości kształcenia zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. Dajemy możliwość rozwijania swoich umiejętności i  talentów. Rozwijamy wiedzę i kompetencje, które są niezbędne do odniesienia sukcesu na  rynku pracy. W tym celu zorganizowaliśmy następujące wydarzenia online:

1. Promocja kształcenia zawodowego i staży zagranicznych w Szkole Podstawowej nr  1  i  Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie. W wydarzeniu udział wezmą klasy VIII.

2. Promocja kształcenia zawodowego i staży zagranicznych w klasach I liceum ZSP w  Chojnie

3. Promocja staży zagranicznych w klasach I Branżowej Szkoły I st.

4. Udział doradcy zawodowego w konferencji online pt.:„Zawodowcy przyszłości”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Konferencja odbędzie się 9 listopada 2020 r.

Ponadto doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami przeprowadzi cykl zajęć dla  uczniów. Ich zakres to:

1. Rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności personalnych.

2. Rola kształcenia zawodowego w odkrywaniu swoich talentów.

3. Szanse na rynku pracy. Zawody przyszłości.

4. Moja przedsiębiorczość w kreowaniu wizerunku na rynku pracy.

5. Edukacja, a rynek pracy.

Wydarzenia w ramach ETUZ 2020, pozwolą na wykorzystanie zasobów kształcenia i  szkolenia zawodowego w celu zaprezentowania ogromu możliwości i korzyści, które zapewnia kształcenie zawodowe, a także zdobycie nowych perspektyw na przyszłość. To  również szansa na zdobycie cennych kwalifikacji, uznawanych przez pracodawców oraz  zwiększenie szansy na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

22.10.2020 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny w Internacie

 

Zgodnie z tradycją, 22 października 2020 roku, w Internacie ZSP w Chojnie odbyły się  otrzęsiny wychowanków, którzy w roku szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy zamieszkali w  naszej placówce.

Aby stać się pełnoprawnym mieszkańcem internatu młodsi koledzy i koleżanki zostali zobowiązani do zmierzenia się z zadaniami przygotowanymi przez wychowawców internatu. Nowicjusze musieli wykazać się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami sportowymi, jak również dobrym smakiem.

W oprawie pięknych makijaży uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, tym samym wstępując w  “szeregi braci internackiej”. Zwieńczeniem było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

„Otrzęsiny” to dobra forma integracji poprzez zabawę z dużą dozą humoru, która sprzyja tworzeniu pozytywnych relacji między wychowankami.

 

 

mgr Hanna Chmura

Rafa

15 – 17.10.2020 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim IV Biegu Erasmusa.

IV Bieg Erasmusa

 

W dniach 15 – 17 października 2020 r. w całej Polsce odbył się IV Bieg Erasmusa pod  hasłem Włącz czwarty e – Bieg Erasmusa!, organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Bieg ma na celu między innymi promocję aktywności fizycznej i sportu na  poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – w ramach programów Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatywy Erasmus Days.

      

Impreza zmieniła dotychczasowy charakter i w tym roku bieg odbył się w formie rywalizacji zdalnej 4 – osobowych drużyn sztafetowych. Każda sztafeta biegła w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, spełniającym wymogi bezpieczeństwa. Dystans Biegu nie został określony, zawodnicy biegli przez godzinę, zapisując trasę za pomocą aplikacji Endomondo.

Sztafetę ZSP w Chojnie tworzyły:

Anna Lipińska, kl. 4 TH

Paulina Michałowska, kl. 3 TH

Dagmara Ogórek, kl. 3 TH

Wiktoria Saskowska, kl. 3 TH

Dziewczyny w ciągu 60 minut biegu pokonały 9,25 km.

Pierwsze 100 zgłoszonych drużyn otrzymało pakiety startowe: plecaki – worki, koszulki biegowe z długim rękawem, numery startowe, lekko ocieplane opaski biegowe, medale za  udział w e – Biegu. Ponadto szkoła otrzymała zestaw sprzętów treningowych: mini płotki lekkoatletyczne, drabinkę leżącą do ćwiczeń, taśmy oporowe oraz spadochron oporowy.

Początkowo limit drużyn wynosił 200 zespołów, ostatecznie w biegu wystartowało ponad 300 drużyn. Uplasowaliśmy się na 132 miejscu.

 

 

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa Rafa

9.10.2020 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie 2020.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

 

            9 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się dziewiąta odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Patronat Honorowy sprawuje Para Prezydencka. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w 2019 roku lekturą były Nowele polskie.

    

W tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Jest to wybitne dzieło epoki romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, jak również promowanie literatury polskiej i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. Wspólne Narodowe Czytanie jest organizowane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Narodowe Czytanie odbyło się w bibliotece szkolnej. Organizatorkami akcji były mgr G. Lasowska i mgr Edyta Krupa – Nadolny. W promowaniu akcji wzięli aktywny udział uczniowie klasy 3 ac LO, 1 BI oraz 1 HŻ. Akcja jest stałym elementem w naszym szkolnym kalendarzu imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie Covid – 19, tegoroczne czytanie było realizowane w innej formie niż dotychczas, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Rękopis Balladyny znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej i można go obejrzeć na stronie Polona.pl>>

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

9.10.2020 r. klasa 1 b LO z wychowawcą wzięła udział w wycieczce integracyjnej do Namyślina.

Wycieczka integracyjna kl. 1 b LO do Namyślina

 

9 października 2020 r. klasa 1 b LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, wraz z wychowawcą, wzięła udział w wycieczce integracyjnej do Namyślina. Integracja odbyła się w formie aktywnej, na powierzchni 1 ha oddalonej 1,5 km od  miejscowości Namyślin i sąsiadującej z rzeką Myśla. Znajdują się na nim sztuczne, jak  i naturalne przeszkody, dzięki czemu uczniowie mogli poczuć się podczas gry w  paintballa – jak żołnierze na polu bitwy.

Po przebraniu się w mundury i ochraniacze, organizator przedstawił wszystkim zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas gry w paintballa.

Podczas pierwszej gry „2 drużyny – czyli pokaż kto tu rządzi” – dwa zespoły, składające się  z takiej samej liczby graczy, miały swoją bazę, z której rozpoczynały grę. Celem gry było wyeliminowanie wszystkich członków drużyny przeciwnej. Wygrywała drużyna, która zrobiła to jako pierwsza.

Celem drugiej gry „2 flagi – czyli zdobądź flagę przeciwnika”, było zdobycie flagi przeciwnika i przeniesienie jej do swojej bazy. Trafiony zawodnik kończył grę, a jeśli niósł flagę, zostawiał ją w miejscu, w którym został wyeliminowany.

Po zakończeniu wyczerpującej gry odbyło się ognisko. Wszyscy dobrze się bawili i na pewno lepiej się poznali.

 

wychowawca

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

4.10.2020 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w finale akcji charytatywnej na rzecz Pana Grzegorza Jędrzejczaka.

Finał akcji charytatywnej dla Grzegorza

 

4 października 2020 r. uczniowie naszej szkoły, ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, wzięli udział w finale akcji charytatywnej na rzecz Pana Grzegorza Jędrzejczaka, który zmaga się z nowotworem. Akcja odbyła się na stadionie miejskim w Chojnie.

Głównym organizatorem i koordynatorem akcji było Centrum Kultury w Chojnie. Większość firm i instytucji z naszego regionu wzięło udział w finale. Lokalne szkoły miały swoje stoiska, gdzie sprzedawano własnoręcznie wykonane przedmioty, odbyły się licytacje podarowanych fantów. Nasi uczniowie obsługiwali grilla, stoisko z fantami oraz zbierali do  puszek datki od przybyłych na festyn mieszkańców gminy. Również nauczyciele z naszej szkoły wsparli akcję. Oprócz zbiórki pieniędzy, upiekli ciasta, brali udział w drużynowym turnieju piłki nożnej. Na festynie było mnóstwo atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Cheerleaderki zaprezentowały świetny układ taneczny. Dzieci mogły pobawić się na zamkach dmuchanych, każdy mógł skosztować pysznego ciasta, grillowanej kiełbasy i kaszanki oraz  kupić sobie jakąś drobnostkę. Pieniądze zostały przekazane na leczenie Pana Grzegorza. Według wstępnych informacji, podanych przez Centrum Kultury w Chojnie, uzbierano ponad  40 000 złotych. Bardzo dziękuję za udział i zaangażowanie członkom Szkolnego Klubu Wolontariusza – na Was zawsze można liczyć.

Julia Konsik, kl. 3 bd LO

Opiekun SKW Aneta Żurawska

Rafa

30.09.2020 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 3 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

W dniu 30 września 2020 r. kadeci klasy 3 c LO biorący udział w projekcie MON – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. W związku ze  szczególnymi warunkami bezpieczeństwa, związanymi z pandemią, dopiero teraz realizowane były zajęcia przewidziane programem nauczania, które pierwotnie miały odbyć się w marcu.

W trakcie zajęć, przeprowadzonych przez instruktorów jednostki, realizowano zadania z  terenoznawstwa, poświęcone orientowaniu się w terenie bez mapy. Kadeci dowiadywali się  na czym polega istota orientowania się w terenie bez mapy, określali kierunki stron świata różnymi sposobami, a także praktycznie określali odległość do różnych przedmiotów terenowych.

Realizowane były dwa zagadnienia z taktyki: Działanie podczas marszu, szyki marszowe i  patrolowe oraz działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i  czteroosobowej.

Kadeci ćwiczyli umiejętność planowania marszu, działania marszu ubezpieczonego, zasad organizacji postoju ubezpieczonego i odpoczynku, sygnałów dowodzenia i łączności, a także poznawali rodzaje szyków marszowych i patrolowych.

Doskonalili działania żołnierza pojedynczego oraz w zespołach. Ostatnim ćwiczonym tego dania zagadnieniem były elementy walki w bliskim kontakcie, w czasie którego uczniowie poznawali zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń podczas technik walki w bliskim kontakcie, postawy do walki oraz sposoby poruszania się.

Na zakończenie zajęć przeprowadzona została zbiórka całego pododdziału, podczas której omówiono wykonywane zadania.

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.09-23.10.2020 r. – odbył się kurs wulkanizator.

KURS WULKANIZATOR

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie od 28 września do 23 października 2020 r. uczniowie klasy patronackiej POMOT kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i ślusarz odbyli kurs wulkanizator.

 

Celem kursu było przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu czeladniczego teoretycznego oraz praktycznego przed komisją Izby Rzemieślniczej. 16 osób zrealizowało 150 godzin kursu (50 godzin teoretycznych i 100 godzin praktycznych zajęć).

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zaczerpnęli informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą. Instruktor przekazał wiedzę i umiejętności zawodowe zgodne z programem kursu, takie jak: posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; rozpoznawanie materiałów stosowanych w wulkanizacji i określanie ich zastosowania; określanie procesów zachodzących w wulkanizacji; określanie prac niezbędnych w produkcji wyrobów gumowych; rozróżnianie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w wulkanizacji; rozróżnianie przyrządów pomiarowych stosowanych w wulkanizacji; wykonywanie pomiarów warsztatowych; rozróżnianie metod kontroli jakości wykonanych prac; określanie budowy oraz przestrzeganie zasad działania maszyn i urządzeń; przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; przestrzeganie zasad tolerancji i pasowania; posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy nauczyli się montowania i demontowania opon oraz ich wyważania oraz wykonywania napraw i renowacji wyrobów gumowych w całej rozpiętości tych zagadnień.

Po ukończeniu kursu i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej, absolwenci kursu otrzymali dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu wulkanizatora.

Alicja Linkiewicz

 

 

 

 

 

Rafa

28.09.2020 r. uczniowie klasy 2d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne kl. 2 d LO w Instytucie Biologii

 

28.09.2020 r. uczniowie klasy 2d LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji materiału z przedmiotu Elementy kryminalistyki i dotyczyły metod badań inżynierii genetycznej.

 

Pani dr inż. Ewa Filip oraz mgr Aleksandra Strońska przeprowadziły na początku krótki wykład dotyczący tych metod, po czym uczniowie samodzielnie dokonali pipetowania poszczególnych składników mieszaniny do PCR i nałożyli DNA na żel do elektroforezy. Na  koniec obserwowali otrzymane wyniki badań.

Dzięki współpracy naszej szkoły z Instytutem Biologii, uczniowie mają możliwość wykonywania praktycznych ćwiczeń, które wymagają specjalistycznego sprzętu oraz  sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach laboratoryjnych.

 

 

Opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

25-29.09.2020 r. nauczyciele odbyli staż w Hotelu Cerviola na Malcie w ramach projektu „Jakość w kształcenie zawodowe poprzez europejskie staże” z programu Erasmus+

Szkolenie dla mobilności kadry w ramach projektu
„Jakość w kształcenie zawodowe poprzez europejskie staże”

 

W dniach od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska i mgr Katarzyna Kicińska oraz nauczycielka przedmiotów gastronomicznych mgr inż. Justyna Sumara odbyły 5 – dniowy staż w Hotelu Cerviola*** na Malcie. Szkolenie dla mobilności kadry, w wymiarze 40 godzin, odbyło się w ramach w ramach projektu „Jakość w kształcenie zawodowe poprzez  europejskie staże” – 2019 – 2020 Program Erasmus+.

Hotel Cerviola to piękny 3 – gwiazdkowy obiekt hotelarski, położony wzdłuż piaszczystej plaży, około 1 km od centrum Marsaskali. Obiekt posiada pokoje typu Basic, Deluxe czy superior. Wszystkie są wyposażone w telewizory płasko ekranowe, sejfy i  ekspresy do kawy. W restauracji hotelowej codziennie rano serwowane jest angielskie śniadanie, podczas którego goście mogą delektować się posiłkami kuchni lokalnej.

W dniu 25.09.2020 roku stażystki przywitał burmistrz Marsaskali oraz właściciel obiektu hotelarskiego. Nauczycielki zapoznano z działalnością hotelu oraz strukturą organizacyjną obiektu, układem funkcjonalnym oraz wykorzystaniem nowych technologii, zapleczem technicznym oraz zakresem usług świadczonych przez hotel.

26.09.2020 i 27.2020 rozpoczął się staż w części mieszkalnej. Stażystki poznały układ funkcjonalny i komunikacyjny hotelu w jednostkach mieszkalnych, w części gospodarczej i  pomieszczeniach ogólnodostępnych. Ponadto przedstawiono im wyposażenie jednostek mieszkalnych, system i technikę sprzątania pokoi hotelowych i pomieszczeń sanitarnych, postępowanie z rzeczami zagubionymi, pozostawionymi czy zniszczonymi przez gości.

28.09.2020 i 29.09.2020 odbył się staż w części gastronomicznej. Stażystkom objaśniono organizację pracy na sali restauracyjnej, obowiązki działu gastronomicznego, techniki i  organizację pracy przy obsłudze gości w hotelu Cerviola, jak również organizację bufetu śniadaniowego, podawanie śniadań z układem funkcjonalnym, urządzeniami i wyposażeniem kuchni oraz zasady odpowiedzialności materialnej za urządzenia i wyposażenie w dziale gastronomicznym.

Celem stażu było zapoznanie z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwach hotelarskich, urządzeniami, narzędziami i sprzętem technicznym, a także poznaniem specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży hotelarskiej i gastronomicznej, zastosowanie praktycznych umiejętności interpersonalnych oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie.

mgr Katarzyna Kicińska

Rafa

22-24.09.2020 r. odbyły się zebrania rodziców.

ZEBRANIE RODZICÓW

 

22.09.2020 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego.

23.09.2020 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych Technikum.

24.09.2020 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia.

22.09.2020 r. o godz. 17.00 zebrania rodziców klas drugich i trzecich LO, drugich, trzecich i czwartych Technikum oraz drugich i trzecich BS I st. odbyły się w formie zdalnej.

 

Rafa

17.09.2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

W dniu 17 września 2020 r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Internatu. Wybory poprzedziła kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy i pomysły.

   

Uczniowie wybierali swoich przedstawicieli spośród czworga kandydatów. Wybory były tajne i wzięli w nich udział wszyscy obecni wychowankowie. Komisja wyborcza, pod  przewodnictwem wychowawcy mgr Marleny Wawrzyńczyk w składzie: Martyna Wiewióra, Katarzyna Stasiak oraz Kacper Wiewióra, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

W skład Samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów. Przewodniczącą została Barbara Deptuła, wiceprzewodniczącym Cezary Zerka, skarbnikiem Angelika Bobrel.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy pomysłowości i wytrwałości.

 

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

14 – 16.09.2020 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu, zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz odbywał się  w  dwóch terminach. W dniach14 – 16 oraz od 28 – 30 września 2020 r. ze względu na  uczniów przebywających na praktykach zawodowych. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zostały opracowane procedury oraz regulamin kiermaszu. Informacja o kiermaszu została przekazana poprzez dziennik elektroniczny wychowawcom klas oraz uczniom. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki przyjmowane były od 9 do 11 września w bibliotece szkolnej, a następnie poddane zostały obowiązkowej kwarantannie. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Podręczniki wyeksponowano w bibliotece na specjalnie przygotowanych stołach.

W celu usprawnienia kiermaszu kupujący mogli z 1 dniowym wyprzedzeniem złożyć zamówienie na podręczniki w bibliotece lub drogą elektroniczną.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowała się mgr Gabriela Lasowska. Kiermasz jest doskonałą okazją, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i  rodzicami. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Zachęcam do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzę celujących ocen na  sprawdzianach.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

14 – 18.09.2020 r. w Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

 

W ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”( Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów) Program Erasmus + Partnerstwa Strategiczne – w dniach 14 – 18.09.2020 r. w  Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w Projekcie (LTT). W  spotkaniu uczestniczyli delegaci partnerów projektu z Polski, Słowenii, Rumunii i  Bułgarii: z ramienia koordynatora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz  organizacji partnerskich ze Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, z przedsiębiorstwa SMART IDEA Igor Razbornik s.p. ze Słowenii, ze szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii oraz z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno – Obrazovatelen Tsenter STEAM z Bułgarii.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od powitania gości i rozpoczęcia spotkania przez  Silvinę Simeonovą, przedstawicielkę gospodarzy oraz od przedstawienia gościom programu tygodniowego spotkania. Zaprezentowano projekt i jego dwa podstawowe terminy – GBL i umiejętności rozwiązywania problemów. Zaprezentowano opis projektu oraz jego główne produkty, koncepcje i metodologię GBL. Prelegentami byli Silvina Simeonova oraz  dr Igor Razbornik. Po krótkiej przerwie kawowej przystąpiliśmy do dalszej części programu. Wystąpiła prof. Natalia Pavlova, która przeprowadziła analizę istoty problemów oraz umiejętności ich rozwiązywania. Tą część programu zakończyliśmy obiadem, po którym odbyło się zwiedzanie muzeum ziemi Shumen. Następnie pracowaliśmy w grupach – zastanawialiśmy się czego oczekujemy od instrukcji, która jest celem wdrożenia GBL w  klasie. Ostatnim punktem dnia była ewaluacja – podsumowanie zaplanowanych zajęć, przeprowadzona przez przedstawicieli z Polski.

W dniu następnym po śniadaniu przystąpiliśmy do zajęć prowadzonych prze Silvinę Simeonovą na temat wprowadzania GBL w klasie – jako pomoc dydaktyczna. Następnym prelegentem był dr Angel Angelov, który przedstawił eksperymenty, animację, symulację oraz multimedialne technologie. Przedstawiały one rozwój różnorodnego zastosowania gier edukacyjnych w klasie. Następnie prof. Natalia Pavlova przedstawiła zastosowanie gier w  matematyce. Dr Igor Razbornik wprowadził uczestników do nowego zadania, które polegało na testowaniu gier zamieszczonych na platformie projektu. Po obiedzie kontynuowaliśmy testowanie gier w grupach. Na zakończenie dnia ewaluację przeprowadziła grupa z Polski.

W trzecim dniu przedstawiciele gospodarzy przedstawili gry z geografii, biologii, fizyki, języków obcych. Jeszcze przed obiadem przeprowadziliśmy w grupach testowanie gier. Następnie Igor Razbornik podsumował pracę w grupach w tej części. Po obiedzie kontynuowaliśmy pracę w 4 grupach nad grami. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie wszystkich gier i całego dnia przez grupę przedstawicieli z Polski.

W kolejnym – czwartym dniu – wykłady przeprowadzili Violeta Marazova i Lyubomir Manov. Dotyczyły one gier online z historii i geografii. Przedstawiciele z Polski przedstawili prezentację na temat wprowadzania gier planszowych na lekcjach języków obcych. Po  przerwie dr Angel Angelov i Silvina Simeonova przedstawili drugą część zajęć dotyczacą eksperymentów, animacji, symulacji oraz multimedialnych technologii. Po tej części przeprowadzono monitoring wprowadzania tych gier. Po przerwie obiadowej w grupach pracowano nad przygotowaniem portalu edukacyjnego pod kierunkiem Igora Razbornika. Dzień zakończyliśmy tradycyjnie ewaluacją.

W ostatnim dniu wykład przeprowadził prof. Dragomir Marchev. Dotyczył on zastosowania gier edukacyjnych w astronomii i geografii. Te zajęcia odbyły się w obserwatorium astronomicznym w Shumen. Ostatnią częścią udziału w projekcie było rozdanie certyfikatów i przeprowadzenie ewaluacji całego tygodnia.

Program prac był bardzo napięty. Spotkania rozpoczynały się we wczesnych godzinach rannych i kończyły się późnym popołudniem. Wszystko po to, aby każde zagadnienie omówić najdokładniej i maksymalnie przygotować się do pracy. Mimo zapełnionego terminarza udało się wszystkim uczestnikom zwiedzić Shumen, między innymi pomnik 1300 letniej historii Bułgarii, poznać piękno jej zabytków oraz skosztować bułgarskich przysmaków w  miejscowych restauracjach. Dla większości z nas była to pierwsza wizyta w tym mieście, a  także w Bułgarii.

Uczestnicy projektu

Rafa

8.09.2020 r. odbył się egzamin maturalny w sesji poprawkowej.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

8 września 2020 r.   godz. 14.00

Język angielski – poziom podstawowy, sala 23

wejście do budynku: wejście przy pokoju maturzystów

miejsce pozostawiania rzeczy osobistych: sala 22

***

8 września 2020 r.   godz. 14.00

Matematyka – poziom podstawowy, sala 1

wejście do budynku: wejście do łącznika przy sali gimnastycznej w budynku nr 1 od strony parkingu,

miejsce pozostawiania rzeczy osobistych: łącznik przy sali gimnastycznej w bud. nr 1

 

 

 

 

Rafa

1.09.2020 r. odmiennie niż zwykle powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.

Każdy przecież początek

to tylko ciąg dalszy,

a księga zdarzeń

zawsze otwarta w połowie.

Wisława Szymborska

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

1 września 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, odmiennie niż  zwykle, powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. W tym roku w murach szkoły brakowało typowego dla tego dnia radosnego gwaru. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie było wspólnej, uroczystej akademii. Na sali gimnastycznej, o różnych godzinach i w bardzo ograniczonym gronie, spotkali się z wychowawcami i dyrekcją szkoły tylko uczniowie klas pierwszych.

  

Dla pozostałych uczniów rozpoczęcie roku szkolnego było bardzo kameralne – w klasach, z wychowawcami. Pierwsze spotkania odbywały się według ustalonego harmonogramu w  różnych budynkach szkoły i o różnych godzinach.

Do tego roku szkolnego trzeba było przygotować się szczególnie. W szkole wprowadzono szereg nakazanych zaleceń sanitarnych, a także przeorganizowano pracę tak, aby  zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem. W związku z tym, 2 września z uczniami klas drugich i trzecich liceum oraz częściowo technikum, nauczyciele prowadzili lekcje zdalnie.

W tym dniu uczniowie klas pierwszych, pod opieką nauczycieli i wychowawców, poznawali szkołę. W czwartek natomiast uczniowie wszystkich klas, na pierwszych trzech lekcjach, spotkali się ze swoimi wychowawcami. Po prawie półrocznej nieobecności na terenie szkoły potrzebne były takie spotkania, w czasie których można było podzielić się wspomnieniami pełnymi emocji z okresu nauczania zdalnego, nabrać świeżego zapału do zdobywania wiedzy a także m. in. szczegółowo omówić procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Wszystkim uczniom, szczególnie tym, którzy w tym roku rozpoczynają przygodę z nauką w naszej szkole, życzymy sukcesów oraz by zdobywanie wiedzy było piękną przygodą.

Zaczynamy nowy rozdział kroniki naszej Szkoły – szczególny okres, który dziś bardziej niż kiedykolwiek naznaczony jest potrzebą troski nie tylko o siebie, lecz także o  innych.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

30.08-23.10.2020 r. 13 nauczycieli odbyło staże zawodowe u pracodawców.

STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych IT, budowlanych, hotelarskich, gastronomicznych i kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło tygodniowe stażach zawodowe u lokalnych pracodawców. Tematyka i branża staży była ściśle związana z nauczanymi przez nich przedmiotami. Staże rozpoczęły się 30 sierpnia 2020 r.  i zakończyły 23 października 2020 r.

 

4 nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych odbyło staże w Wytwórni Wyrobów Betonowych Chojna – Beton sp. z o.o., 1 nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych oraz 1 nauczyciel kształcący w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło staże w WPU-H PROGRES sp. z o.o. w Chojnie, 2 nauczycieli przedmiotów IT odbyło staże |w gryfińskich firmach „MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE” i w serwisie komputerowym „WIR-COM” natomiast 3 nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich przyjęto na staż do Dworku Bielin  i do zajazdu SAGA w Pniewie. 2 nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych odbyły swój staż w restauracji Piastowska w Chojnie.

Celem staży było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w związku z wykonywanym zawodem. W trakcie trwania stażu mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem i materiałami, doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, rozpoznania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy.

Wszyscy stażyści po ukończeniu stażu otrzymali od swoich pracodawców zaświadczenia potwierdzające ukończenie stażu. Nauczyciele odbyli staże już po raz drugi, bardzo pozytywnie podeszli do zadania. Staże w serwisie pozwoliły im zdobyć nowe umiejętności i wykorzystać swoją wiedzy w praktyce. Udział w stażach to doskonała okazja, by nauczyciele mogli wyjść poza szkolną teorię i sprawdzić, jak zdobytą wiedzę  można wykorzystać w codziennej pracy.

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

25.08.2020 r. w ramach projektu „Zdalna szkoła” Powiat Gryfiński przekazał ZSP w Chojnie sprzęt komputerowy.

Sprzęt komputerowy w ramach projektu „Zdalna szkoła”

 

W ramach realizowanego projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Powiat Gryfiński przekazał Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie  8 laptopów i 4 tablety.

Otrzymany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem przekazany został w celu podniesienia jakości prowadzonej  nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.

Projekt w 100% finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rafa

2020 TŻ

Rok 2020


Klasa IV TŻ
wychowawca mgr  Aneta Żurawska

Cempa Klaudia

Czarnota Tomasz Bartosz

Dziergas Kinga

Haczek Jakub

Ignaczak Aleksandra Justyna

Kopaczewska Katarzyna Izabela

Majcher Dawid

Motyliński Wojciech Kacper

Poważa Jakub Krzysztof

Rogowski Maciej

Saskowska Weronika Sara

Tracz Sara Magdalena

Trzop Jakub Mariusz

Rafa Rafa Rafa

2020 TI

Rok 2020


Klasa IV TI
wychowawca mgr  Agata Motyl

Balbuza Dominik

Będzak Marcin

Chorąży Sebastian

Drapaluk Konrad

Franczak Bartosz

Frątczak Arkadiusz

Grzesik Marcin

Klasowski Dominik

Krysztoforski Damian

Macała Kornel

Marcinków Patryk

Morawski Ernest

Pasiud Kamil

Przetacznik Piotr

Słowik Bartłomiej

Szczepański Marcin

Śliwa Dariusz

Urban Filip

Wróbel Szymon

Zazulak Sebastian

Rafa

2019 TI

Rok 2019


Klasa IV TI
wychowawca mgr  Anna Jabłońska-Wróbel

Bindas Dominik

Błażkiewicz Michał

Chański Przemysław

Dogiel Kacper

Gryglewski Mateusz

Kiepura Maciej

Klisowski Dawid

Kowalewski Radosław

Krzemiński Przemysław

Lach Łukasz

Miler Konrad

Soluch Piotr

Żarkowski Bartosz

Rafa

2018 TI

Rok 2018


Klasa IV TI
wychowawca mgr  Krzysztof Janik

Bylewski Mateusz

Fedorowicz Łukasz

Kowal Rafał

Kowalski Adrian

Kwaśniewski Grzegorz

Palczyński Michał

Przetacznik Wiktor

Ratańczuk Sebastian

Remis Beniamin

Romańczuk Ludwik

Woźniak Dominik

Rafa

2020 TH

Rok 2020


Klasa IV TH
wychowawca mgr  Aneta Żurawska

Borowiec Wiktoria Weronika

Hreczyńska Dominika

Jakubowska Natalia

Kupczak Milena Aleksandra

Maciejewska Paulina Klaudia

Matuszczyk Klaudia

Mystkowska Iga

Sawko Paulina

Sobczak Aleksandra

Wasążnik Natalia Sylwia

Wieczorek Zuzanna Maria

Wójtowicz Anna

Rafa

2019 TH

Rok 2019


Klasa IV TH
wychowawca mgr  Justyna Sumara

Cacek Julia

Daśko Klaudia

Gajewska Dominika

Hrycaj Kinga

Jarząbek Sylwia

Kaczor Aneta

Karpicka Monika

Korzeniewska Angela

Malecka Wioleta

Michałek Nikola

Oleszczuk Katarzyna

Runbuć Ida

Urbańska Irmina

Żelichowska Patrycja

Rafa

2018 TH

Rok 2018


Klasa IV TH
wychowawca mgr  Krzysztof Pośniak

Babiarz Izabela

Chawóła Paulina

Cieluch Kamila

Dziergas Karolina

Gil Klaudia

Jeremicz Dorota

Janicka Karolina

Kłaptij Aleksandra

Koszulińska Eliza

Kruszewska Patrycja

Lach Katarzyna

Matuszak Barbara

Numryk Sandra

Orłowska Natalia

Serafin Oktawia

Sowiński Dawid

Szot Aleksandra

Toporek Katarzyna

Werwiński Patryk

Żugaj Oskar

Rafa Rafa

2019 TB

Rok 2019


Klasa IV TB
wychowawca mgr  Anna Jabłońska-Wróbel

Birger Grzegorz

Dębowski Kacper

Drozdowicz Jan

Kaczmarczyk Dawid

Kaszycki Piotr

Koster Dacjan

Kremer Klaudia

Kuzia Patryk

Ogonowski Maciej

Raszpla Adam

Stypczyński Daniel

Walkiewicz Kacper

Zygmunt Oskar

Rafa

2018 TB

Rok 2018


Klasa IV TB
wychowawca mgr Krzysztof Janik

Galant Artur

Gutowski Gabriel

Hołczyński Patryk

Jakubowska Daria

Konikowski Radosław

Kośmider Kacper

Krzeszowski Damian

Kusiak Michał

Madera Karol

Mróz Juliusz

Owczarek Dominik

Sienkiewicz Adam

Tołłoczko Tomasz

Zychal Bartosz

Rafa

2020 LO

Rok 2020


Klasa III ac

Wychowawca mgr Grzegorz Michasiuk

Błęcka Katarzyna Julia

Cacek Laura

Juzyszyn Oskar Piotr

Kaberow Mateusz

Karpicka Paulina

Kwiatkowska Weronika Oliwia

Lipiec Majka

Matoszko Konrad Marcel

Nowicki Damian Daniel

Ociepka Laura Elżbieta

Pokucińska Klaudia Paulina

Romańska Paulina

Sobolewska Weronika

Sokulska Agnieszka

Świtalska Kinga Ewa

Tarnowska Julia

Werwiński Jakub

Wiatrowski Hubert Jakub

Wieczorek Karolina

Wojewoda Joanna

Woźniak Emilia

Zienkiewicz Łukasz

Zubala Katarzyna


Klasa III bd

Wychowawca mgr  Agnieszka Pawlaczyk

Basarab Weronika

Bylewska Natalia

Cebulska Martyna

Chmielowiec Oliwia

Czarnecka Arleta

Czuto Aleksandra

Grempka Izabela

Kicińska Kinga

Kutyła Izabela

Laskowska Zuzanna

Majkowska Laura

Matejko Patryk

Nowak Kaja

Parczewski Miłosz

Pierzynowska Jagoda

Pisanko Kamila

Sobolewska Anna

Tokarski Bartłomiej

Ziembowska Natalia

Zubala Miłosz

Rafa

2018 LO

Rok 2018


Klasa III bd

Wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz

Babiarz Hanna

Brzezińska Ilona

Budynkiewicz Maciej

Bujak Wiktoria

Ceglarek Jacek

Chełstowska Nikoletta

Gil Kornelia

Gramburg Oliwia

Guminska Michalina

Hadała Wiktor

Hendrysiak Mariola

Kłonowski Karol

Koba Łucja

Kowalczyk Natalia

Kowalska Agata

Kukurowski Dawid

Kurpiel Olga

Leddin Aleksandra

Leszczyńska Justyna

Majewska Agata

Mularczyk Justyna

Pieloszczyk Aleksandra

Pluskot Szymon

Pokrywka Klaudia

Porczyński Damian

Szymańska Karina

Szymkowiak Katarzyna

Walusz Julia

Zalewska Natalia

Zarzycka Justyna

Zbaradzka Julia

Zienkiewicz Dominika

Zimny Łukasz

Żelichowski Szymon


Klasa III c

Wychowawca mgr  Marek Łągiewczyk

Bilska Anita

Barwiak Agnieszka

Grabowicz Katarzyna

Kiełbasa Marta

Klepajczuk Klaudia

Kowalski Kamil

Koziniec Błażej

Malecki Krzysztof

Malinowska Natalia

Matusiak Patrycja

Olearczyk Joanna

Pietrzykowska Paulina

Pohorecki Jacek

Rzeszowska Jagoda

Serdeczny Radosław

Smalarz Szymon

Sosnowski Tomasz

Suska Dominika

Szurgociński Sylwester

Szymanski Józef

Rafa

2019 LO

Rok 2019


Klasa III abd

Wychowawca mgr Renata Czubak

Anders Kornelia

Bakalarczyk Marcelina

Bielanin Magdalena

Birger Radosław

Borejko Sandra

Boruciński Szymon

Firląg Weronika

Grabowska Sandra

Grzegórzek Mateusz

Jońca Paulina

Kaberow Wiktoria

Kaniewska Ada

Liput Wiktoria

Matysiak Bartosz

Modras Marta

Nycz Dominik

Perczyńska Klaudia

Płotkowska Weronika

Podyma Maciej

Radke Patrycja

Sawicka Julia

Skarżyński Jonasz

Szpek Wiktoria

Walentowicz Sandra

Włodarczyk Katarzyna

Wojewoda Dominika

Wańczurowska Klaudia

Wójcik Ryszard

Wręczycka Wiktoria

Zdunek Marcelina

Zubala Mateusz

Zygmunt Justyna


Klasa III c

Wychowawca mgr  Marek Bednarz

Czuchrowski Dawid

Gaj Kacper

Herman Karolina

Hrycaj Iza

Jacykowski Mateusz

Jędrasiak Paweł

Kałużyński Kacper

Kujałowicz Magdalena

Kurdziel Klaudia

Lizurej Aleksandra

Morawski Szymon

Nadworski Bartłomiej

Przybylski Grzegorz

Rząd Paweł

Sobek Marcelina

Stachów Bartłomiej

Wiśniewska Zuzanna

Rafa

1.07.2020 r. wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Wykaz podręczników

 

Rok szkolny 2020/2021


Liceum Ogólnokształcące

 Wykaz podręczników do klas pierwszych LO  na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich LO po gimnazjum na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich LO po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas trzecich LO na rok szkolny 2020/2021

Technikum Zawodowe

 Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB  na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich TZ i TB po gimnazjum na rok szkolny 2020/2021
  Wykaz podręczników do klas drugich TZ i TB po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas trzecich TZ i TB na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas czwartych TZ i TB na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Branżowa

 Wykaz podręczników do klas pierwszych szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich szkoły branżowej pierwszego stopnia po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich szkoły branżowej pierwszego stopnia po gimnazjum na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas trzecich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szkolny 2020/2021

 

Rafa

26.06.2020 r. uczniowie BS I st. kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ukończyli kurs i zdali egzamin czeladniczy.

KURS EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW MPS I MZ

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 10 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 16 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło w kursie przygotowującym do egzaminu  czeladniczego.

Kurs rozpoczął się we wrześniu 2018 r., trwał 128 godzin lekcyjnych i zakończył się egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej 26 czerwca 2020 r.

Celem kursu było maksymalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu czeladniczego z wynikiem pozytywnym. Zaliczenie egzaminu czeladniczego potwierdza poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego kształcącemu rodzajowi rzemiosła.

Do egzaminu podeszli wszyscy przygotowujący się do niego uczniowie. Podzielony był na dwa etapy. Pierwszy teoretyczny – pisemny oraz ustny, podczas którego egzaminowani odpowiadali na pytania z zakresu tematyki kształconego zawodu i drugi – praktyczny, który polegał na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Egzamin przed komisją egzaminacyjną dla uczniów był nowym i stresującym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Mimo przeprowadzenia go w specyficznych warunkach reżimu sanitarnego wszyscy zdający uzyskali ocenę pozytywną uzyskując stopień czeladniczy, który potwierdza nabycie przez nich kwalifikacji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

26.06.2020 r. zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

Drodzy uczniowie, szanowne grono pedagogiczne

26 czerwca 2020 r., godz. 11.30. Właśnie ostatni uczeń odebrał świadectwo szkolne, w warunkach reżimu sanitarnego w związku z COVID-19. Upamiętniliśmy ten dzień na fotografiach, tak jak i inne ważniejsze, które nastąpiły po12 marca 2020 r. Dla następnych pokoleń. Pierwsze takie doświadczenie w dość już długim życiu wielu z nas, nauczycieli i pracowników, także dla uczniów i młodszych pracowników. Czas od 12 marca był dziwny i bardzo trudny. Wymagał od nas wszystkich błyskawicznego dostosowania się do nowych warunków życia, pracy i nauki. Czy sprostaliśmy wyzwaniom? Wydaje się, że tak. Na pewno bardzo się staraliśmy i zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Przed nami wakacje, także jako wielka niewiadoma. Po raz pierwszy życzymy sobie powrotu do szkoły.

Pomimo obowiązującego w dalszym ciągu stanu zagrożenia epidemicznego, życzę wszystkim udanych wakacji, bezpiecznych wyjazdów i powrotów, zapomnienia o nauczaniu na odległość, zdrowia i odpoczynku. Proszę na siebie uważać.

Można się z ulgą wylogować.

 

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

ŻYCZENIA

 

Rafa

24.06.2020 r. uczniowie BS I st. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ukończyli kurs glazurnika i zdali egzamin czeladniczy.

KURS I EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE GLAZURNIK
DLA UCZNIÓW KLAS MZ

 

16 uczniów Branżowej Szkoły 1 st kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło, w terminie od 8 kwietnia 2020 r. w kursie glazurnika zakończonym 24 czerwca 2020 r. egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.

Kurs zorganizowany został w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Kurs trwał 150 godzin i podzielony był na dwa etapy. 50-godzinny etap teoretyczny i 100-godzinny etap praktyczny. Jego celem głównym było przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją Izby Rzemieślniczej oraz nabycie nowych kwalifikacji i zwiększenie możliwości zawodowych na rynku pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone pod merytorycznym nadzorem Izby Rzemieślniczej oraz na podstawie programu szkolenia.

Program części teoretycznej kursu w formie wykładów zawierał przekazanie uczniom wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; analizy rysunków technicznych i ustalanie na ich podstawie zakresu robót okładzinowych; potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn; organizacji miejsca pracy i dróg transportu na plac budowy oraz ocenianie jakości materiałów okładzinowych.

Podczas części praktycznej kursanci zapoznali się z zagadnieniami z zakresu: przygotowania podłoża pod ułożenie glazury (skuwanie, wyrównywanie nierówności, stawianie ścianek z cegieł lub kartonogipsu); segregacji płytek ze względu na odcień, rozmiar, kształt, jakość szkliwa; przygotowania odpowiedniej zaprawy cementowej lub kleju; przycinania płytek oraz szlifowania powierzchni przycięcia; wycinania w płytkach otworów na gniazdka, włączniki, rur itp.; nakładania kleju lub zaprawy cementowej; układania płytek przy użyciu zaprawy i kleju na wybranej powierzchni (ścianie, filarze, podłodze, itp.); układania płytek według podanego wzoru (np. ozdobny, artystyczny); przygotowania (mieszania proszku z wodą, doboru odpowiedniego odcienia lub barwnika), formowania spoin między płytkami wraz z wykończeniem (wycieranie nadmiaru fugi, polerowanie); wykonywania cokołów i podokienników, półek ceramicznych oraz oklejania ekranów zakrywających wanny i rury kanalizacyjne.

Po zakończonym kursie uczniowie stanęli 24 czerwca 2020 r. do egzaminu czeladniczego pod nadzorem Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej. Pierwszym etapem była pisemna praca egzaminacyjna, w drugim została oceniona praca praktyczna kursantów wykonana podczas kursu. Wszyscy uczniowie zdali egzamin, podwyższając tym samym swoje kwalifikacje i atrakcyjność w zawodzie bardzo dziś pożądanym zarówno na krajowym jak zagranicznym rynku pracy.

 

Alicja Linkiewicz

 

 

Rafa Rafa

20.06.2020 r. uczniowie Jakub Dziewiątka, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski, Filip Rosochacki i Kacper Wąsik zajęli II miejsce w IV sezonie Pomorskiej Ligi Historycznej.

IV sezon Pomorskiej Ligi Historycznej

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przystąpili, już po raz czwarty, do rywalizacji w ramach Pomorskiej Ligi Historycznej, organizowanej od 2016 roku przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Drużyna w składzie: Jakub Dziewiątka – kl. 1 abd LO, Gracjan Jasnos – kl. 3 BI, Dawid Piotrowski – kl. 3 BI, Filip Rosochacki – kl.1 bd LO, Kacper Wąsik – kl.1 BI(g) pod opieką mgr Danuty Perz reprezentowała naszą szkołę. Celem konkursu jest zgłębianie historii naszej „małej ojczyzny” – Pomorza Zachodniego, w powiązaniu z dziejami Polski i Europy.

Rozgrywki Ligi miały trwać od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r. i składać się z czterech rund. Do wykonania były zadania, opracowane przez historyków Instytutu Historycznego. Pierwszym zadaniem był turniej wiedzy. Odbył się 20 listopada 2019 r. i dotyczył tematu „Morze w dziejach świata, Polski i Pomorza”. Składał się z trzech etapów: sprawdzianu pisemnego, quizu i konkursu „detektyw historii”. W tej rundzie nasza drużyna zajęła drugie miejsce, na 100 możliwych punktów uzyskała 90.

Drugie zadanie polegało na skonstruowaniu, w terminie do 20 stycznia 2020 r., „Historycznej gry planszowej”. Drużyna wykonała grę pod tytułem „Śladami Lubinusa”, w której uczestnicy gry mają możliwość wybrać się w podróż z Chojny do miejscowości z mapy Ellharda  Lubinusa, XVII wiecznego niemieckiego kartografa, który na zlecenie księcia szczecińskiego Filipa II stworzył mapę. Gracze mają możliwość poznania architektury i historii miast Pomorza z XVII wieku. Po drodze zapoznają się z ciekawymi informacjami i wydarzeniami dotyczącymi tych miast. Na 100 punktów drużyna uzyskała 83 pkt., co dało nam trzecie miejsce.

Drużynie z ZSP udało się zrealizować także zadanie z III rundy, czyli zorganizować Pomorski Festiwal Nauki. Na stronie szkoły została zamieszczona obszerna informacja z tego przedsięwzięcia. Jednak ze względu na zaistniałą sytuację pandemii COVID – 19, runda ta została anulowana. Natomiast czwarta runda nie doszła do skutku.

Organizatorzy PLH, wzięli pod uwagę tylko 2 rundy, a to dało drużynie z ZSP drugie miejsce, z dorobkiem 173 punktów. W rozgrywkach Ligi uczestniczyło jedenaście drużyn z województwa zachodniopomorskiego. W nagrodę członkowie drużyny i opiekun otrzymali karty podarunkowe do Empiku.

mgr Danuta Perz

Rafa

19.06.2020 r. uczniowie technikum zdali egzamin sprawdzający w zawodzie kelner.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY W ZAWODZIE KELNER DLA UCZNIÓW TH I TŻ

 

19 czerwca 2020 r. w ramach programu RPO WZ projekt „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie Komisja Egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej przeprowadziła egzamin sprawdzający w zawodzie kelner dla 42 uczniów TH i TŻ.

Przeprowadzenie egzaminu miało na celu uzyskanie wyniku pozytywnego oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu mieli za zadanie w pierwszej części rozwiązać test pisemny z wiedzy w zakresie wykonywania usług kelnerskich natomiast w drugiej części przedstawić na wylosowanym zestawie obiadowym swoje umiejętności i wiedzę w zakresie nakrywania stołu, doboru bielizny, zastawy, obsługi klienta oraz zastosowania zasad kultury osobistej.

Pomimo wielkiego stresu jaki towarzyszył młodym przyszłym kelnerom, wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go z wynikiem pozytywnym. Komisja egzaminacyjna wyłoniła kilka diamentów tego zawodu, była pod wrażeniem ogromu wiedzy jaki posiadają oraz łatwości w obsłudze klienta mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia zawodowego. Nagrodą, w pełni zasłużoną, była najwyższa liczba punktów oraz ocena celująca.

Egzamin sprawdzający był dopełnieniem kursu kelnerskiego przeprowadzonego również w ramach projektu. Potwierdzeniem jego ukończenia jest zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy oraz umiejętności. Kwalifikacje rzemieślnicze doceniane są zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy, z czego doskonale zdają sobie sprawę uczniowie, dlatego pilnie przygotowują się oraz podchodzą do egzaminu z pełną odpowiedzialnością za swoją przyszłość.

Alicja Linkiewicz

Rafa

15.06.2020 r. Natalia Ziembowska otrzymała wyróżnienie w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno – Środowiskowego  „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

15 czerwca 2020 r. oddział Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Szczecinie, organizujący etap półfinałowy konkursu dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, ogłosił wyniki XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i  jutro”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem (R)ewolucje Ziemi. Uczennica, a  w  zasadzie już absolwentka naszej Szkoły, Natalia Ziembowska otrzymała w tej edycji konkursu wyróżnienie.

W związku ze stanem epidemii zmianie uległ sposób przeprowadzenia XXI edycji konkursu. Wydłużono termin nadsyłania prac oraz odwołano etap konkursu związany z  pisaniem testów półfinałowych w siedzibach PIG – PIB. Nie zniechęciło to jednak Natalii do napisania pracy. Mimo tego że przygotowywała się do matury, znalazła czas na napisanie pracy, która w oczach jury zasłużyła na wyróżnienie.

Gratuluję Natalii wyróżnienia i dziękuję jednocześnie za zaangażowanie. Natalia wzięła udział w trzech edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego, reprezentując szkołę dwukrotnie na szczeblu ogólnopolskim. Zakwalifikowała się do II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej. Otrzymywała wyróżnienia na szczeblu szkolnym w  Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”. Praca z taką uczennicą, pełną zapału, pasji i pracowitości to przyjemność dla nauczyciela i poczucie, że to co robi – ma sens.

Natalia, życzę Ci powodzenia w dalszym, dorosłym życiu. Samych mądrych i trafnych decyzji.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

10.06.2020 r. Jakub Skrzypek z klasy 1HŻp otrzymał wyróżnienie w VII edycji konkursu „Poszukiwacze smaków”.

Sprawozdanie z VII edycji konkursu „Poszukiwacze smaków”

 

    10.06.2020 r. rozstrzygnięto VII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”. Konkurs wojewódzki organizowany był pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Kuratorium Oświaty w Szczecinie skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o rodzinne tradycje.

          W konkursie naszą szkołę reprezentował Jakub Skrzypek – uczeń klasy 1HŻp. Za przedstawienie wątróbki z dzika otrzymał wyróżnienie i nagrodę rzeczową. Sporządzanie potraw z dziczyzny to rodzinna tradycja kultywowana od kilku pokoleń w rodzinie Jakuba.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym poszukiwaniu i odkrywaniu tradycyjnych smaków.

                                                                                             mgr inż. Małgorzata Zarzycka

 

 

Rafa

8-24.06.2020 egzamin maturalny.

Matura 2020

Informacje  dotyczące egzaminu  maturalnego dostępne są w zakładce Egzamin maturalny

harmonogram egzaminu maturalnego  (aktualizacja z 20 maja 2020 r.)

wytyczne do egzaminu maturalnego

kto może przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej w 2020 r.

– INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

o czym należy pamiętać

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rafa Rafa

29.05.2020 r. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rafa

28.05.2020 r. pierwszy dzień zmagań w ramach Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Ze względu na inny charakter konkursu, czas na rozwiazywanie zadań wydłużono do 90 minut. Każdy z uczestników otrzymał login i hasło do platformy i miał możliwość przetestować swój sprzęt komputerowy, telefon czy laptop, biorąc udział w dwóch próbach przed konkursem właściwym. Próby odbywały się w godzinach popołudniowych. Szkolny koordynator konkursu, dzięki Platformie Dzwonek.pl, mógł sprawdzić, czy  uczniowie zalogowali się na swoje konto, czy rozpoczęli konkurs. Wszelkie problemy z  zalogowaniem, rozpoczęciem sesji, zgłaszał gdańskiej firmie Learnetic SA, która była partnerem technologicznym konkursu.

Główną ideą konkursu „Kangur Matematyczny” jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do  każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest  poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za  odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie..

Do zdalnego konkursu w kategorii Student przystąpiło z naszej szkoły dziewięcioro uczniów klas drugich i trzecich liceum i technikum. Ich zmagania rozpoczęły się 28 maja 2020 r. od godziny 16.30. W kategorii Junior łamigłówki matematyczne, w dniu 29 maja 2020 r. od 16.30, rozpoczęło 23 uczniów klas I liceum i technikum

Najwięcej punktów – w kategorii Junior kl. I po szkole podstawowej – uzyskał Sebastian Szalewski z klasy 1 B LO. W kategorii Junior kl. I po gimnazjum najlepszy okazał się  Mikołaj Oleśków z kl. I BI(g). W kategorii Student kl. II najwięcej punktów zdobył Hubert Kwiecień z kl. II TI. Natomiast w kategorii Student kl. III i IV liceum i technikum liderem został Gracjan Jasnos z kl. III BI.

W tegorocznej edycji nie przyznano tytułu laureata, a wydawanie nagród, dyplomów przełożono na wrzesień. Każdy z uczestników konkursu otrzyma wydruk testu i nagrodę uczestnictwa – układankę logiczną tangram.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa

27-30.05.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych ukończył kurs obsługi obrabiarek konwencjonalnych – frezarek/tokarek.

KURS OBSŁUGA OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH – TOKARZ/FREZER DLA NAUCZYCIELA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczestniczył w kursie obsługi obrabiarek konwencjonalnych – tokarz/frezer w stopniu OBR. Kurs trwający 40 godzin odbył się w dniach 27-30.05.2019 r. i został zorganizowany w EMT SYSTEMS – Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach.

Kurs miał na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestnika poprzez nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi obrabiarek konwencjonalnych. Podczas kursu zrealizowano zagadnienia i tematy z zakresu samodzielnej pracy na obrabiarkach tradycyjnych – tokarkach i frezarkach; analizy dokumentacji technicznej; prowadzenia prawidłowych pomiarów warsztatowych.

Podczas  zajęć kursant, pod nadzorem prowadzących dr inż. Tomasza Wali i dr inż. Grzegorza Dyrbusia, miał za zadanie wykonać produkt, którym była figura szachowa – wieża.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymał dwujęzyczny, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa Rafa

8.05.2020 r. kurs druku 3D w technologii FDM dla uczniów klasy TI.

KURS DRUK 3D W TECHNOLOGII FDM

 

     W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 18 maja 2020 r. pierwsza grupa uczniów klasy Technikum Zawodowego o profilu Technik Informatyk rozpoczęła kurs druku 3D  w technologii FDM.

Kurs trwający 21 godzin dzielił się na 7 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin zajęć praktycznych. Jego zasadniczym celem było zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji, przygotowywania modelu 3D do wydruku oraz metod diagnozowania problemów w pracy z drukarką 3D FDM.

       Kurs rozpoczął się od wprowadzenia kursantów w świat technologii 3D. Instruktor omówił  budowę, zasady działania drukarki w technologii FDM, używane materiały – ich parametry, różnice i zastosowanie. Następnie uczestnicy poznali oprogramowanie tnące, obsługę, funkcje, podstawowe profile sprzętowe i materiałowe oraz różnice między programami. Nauczyli się generować pliki wykonawcze zwane gcodami i transferować je do drukarki. Kolejnymi punktami programu nauki była obsługa drukarki (uruchomienie wydruku, zdjęcie wydruku ze stołu po zakończeniu pracy,  przygotowanie drukarki do kolejnego wydruku) oraz jej konserwacja (czyszczenie ekstrudera, wymiana zużytych/uszkodzonych elementów, naciąg pasków, czyszczenie prowadnic i hotendu, wymiana tulei PTU i aktualizacja oprogramowania). Na zakończenie części teoretycznej omówiono post procesing, najczęstsze problemy z wydrukami oraz metody jak sobie z nimi radzić.

        Tak przygotowana grupa kursantów przeszła do wyczekiwanej części praktycznej, w której wdrożono wszystkie punkty omówione w części teoretycznej od generowania gcodów przez przygotowanie stołu i uruchomienie wydruku , edycji parametrów do wykonywania czynności konserwacyjnych i post procesingu.

     Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

Druk 3D w najbardziej rozpowszechnionej na świecie technologii FDM łączy szybkość powstawania elementu z ekonomicznością druku. Drukarki 3D klasy desktopowej doskonale sprawdzają się w szybkim prototypowaniu i w testowaniu funkcjonalnym. Z kolei zaawansowane systemy druku 3D mogą produkować serie prototypów lub gotowe elementy, które są finalnie montowane w samochodach, samolotach czy w maszynach. Wydruki 3D w przemysłowej wersji FDM nie ustępują obiektom wykonanym metodą wtrysku. Uczniowie klasy informatycznej doskonale zdają sobie sprawę z tego jaką wielką szansą dla ich przyszłej pracy zawodowej jest  poznawanie wszelkich nowinek oraz zdobywanie wiedzy i nowych kompetencji w tej prężnie rozwijającej się dziedzinie, dlatego z ogromnym zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w tak atrakcyjnym kursie.

Alicja Linkiewicz

 

 

Rafa

7.05-8.12.2020 r. odbył się kurs wózki widłowe.

KURS OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie od 7 maja  do 2 grudnia 2020 r. grupa uczniów klasy Technikum Budowlanego o profilu Technik Budownictwa oraz Branżowej Szkoły I st. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych rozpoczęli kurs operator wózków widłowych.

Kurs trwający 65 godzin dzielił się na 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 17 godzin zajęć praktycznych. Jego zasadniczym celem było zdobycie przez uczestników kwalifikacji operatora wózków widłowych.

       Kurs rozpoczął się od wprowadzenia kursantów w prawne aspekty uzyskania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi z napędem silnikowym, wiadomości z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktor przedstawił podstawowe informacje na temat Urzędu Dozoru Technicznego czyli jednostki organizującej egzamin zewnętrzny. Podczas kursu poruszona została tematyka typów wózków, budowy i obsługi wózków. Omówiono także czynniki wpływające na zachowanie równowagi podczas przewozu ładunku.

        Po przyswojeniu części teoretycznej, przystąpiono do realizacji części praktycznej w której uczniowie ćwiczyli manewrowanie osprzętem wózka.

     Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

            Potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji jest certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

 

 

 

 

 

Rafa

24.04.2020 r. pożegnanie uczniów klas III liceum i IV technikum.

Pożegnanie uczniów klas III liceum i IV technikum kończących szkołę 24 kwietnia 2020 r.

Drodzy absolwenci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Nie dane nam było w tym szczególnym roku widzieć się w realu przez ostatni miesiąc, ani pożegnać tradycyjnie w murach Szkoły, którą właśnie kończycie. Pierwsze to w historii szkoły i przykre doświadczenie!

Kończy się ważny etap Waszego życia. Filozof rzymski, Seneka, zauważył, że życie dzieli się na trzy okresy: na to, co było, na to, co jest i na to, co będzie. Nie uprzedził tylko, że czas będzie płynął z taką prędkością, goniąc w nieskończoność, że coraz trudniej zauważyć to pomiędzy. Tak, to już to, co miało kiedyś tam, w odległej przyszłości nastąpić – koniec! Niestety, właśnie mija najpiękniejszy Wasz czas. Czas pierwszych miłości, niewielkiej odpowiedzialności, braku istotnych problemów i zmartwień związanych z dorosłością. Był to czas dojrzewania, spotkań z przyjaciółmi, imprez, beztroski, ale też często wytężonej pracy, związanej ze zdobywaniem wiedzy. Życie układa nam taki scenariusz, że przez wszystko trzeba przejść i wszystkiego zaznać, aby zdobyć życiowe doświadczenie. Przed Wami wiele niewiadomych, nowych wyzwań, decyzji, studia, praca,… Cieszcie się więc z tego, co posiadacie, radujcie się z chwil, które przeżyliście i przeżywacie, tych dobrych i tych złych, bo one wszystkie są ważne. Wspominajcie czas szkoły ciepło, choćby dlatego, że jest to czas Waszej młodości. A jak było? Każdy z Was oceni to za lat kilka, kilkanaście, już z perspektywy czasu, często z uśmiechem i nostalgią wspominając nawet to, co teraz wydaje się złe.

Zaczerpnijcie co nieco z myśli, gdzieś, kiedyś zapisanych, które na nową drogę Wam cytuję: „Nie bój się niczego, jesteś otoczony czułą obecnością. Miłość cię strzeże. Bądź blisko swego serca i tego, co jest najgłębszym jego pragnieniem. Nie udawaj uczuć, nie udawaj też, że ich nie masz, słuchaj co mówi twoje ciało, ono cię nie oszuka. Korzystaj ze swojej mądrości i podejmuj decyzje zgodne ze swym sercem, nawet jeśli dla innych twoje ścieżki są niepojęte. Świeć swoim światłem. Zostawiaj za sobą to, co zbędne i stare, odnawiaj i naprawiaj to, co ci potrzebne, z czego możesz czerpać. Dawaj hojnie, przyjmuj z miłością. Odmawiaj z przekonaniem. Przebaczaj. Bądź wdzięczny. Ufaj swemu wewnętrznemu głosowi, nie słuchaj krytyka, który chce ci odebrać entuzjazm. Od dziś zaczynasz swoje życie i od dziś możesz korzystać ze swojej mądrości. Jesteś tak młody, jak twoja wiara, tak stary, jak twoje zwątpienie, tak młody, jak twe zaufanie do samego siebie, tak stary, jak twój lęk, tak młody, jak twoja nadzieja, tak stary, jak twa rozpacz. Żyj tu i teraz, z odwagą i skupieniem. Weź głęboki oddech. Żyj!”

Dziękuję Waszym Wychowawcom, za doprowadzenie Was wszystkich, do tego szczęśliwego końca – Agacie Motyl, Agnieszce Pawlaczyk, Anecie Żurawskiej i Grzegorzowi Michasiukowi.

Dziękuję wszystkim, którzy godnie reprezentowali szkołę, osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach, realizowali wiele cennych przedsięwzięć, podnosili prestiż naszej szkoły.

Gratuluję i dziękuję tym absolwentom, którzy osiągnęli najwyższe, zasługujące na uznanie wyniki. Uczniowie którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75, ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymując świadectwo z „czerwonym paskiem”. Absolwenci ze średnią co najmniej 4,5, zostaną wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.
Najlepsi absolwenci, to:
– Natalia Bylewska, kl. 3bd LO, śr. 5,22
– Natalia Ziembowska, kl. 3bd LO, śr. 5,00
– Miłosz Parczewski, kl. 3bd LO, śr. 4,83
– Miłosz Zubala, kl. 3bd LO, śr. 4,78
– Wiktoria Borowiec, kl. 4 HŻ, śr. 4,75
– Dominika Hreczyńska, kl. 4 HŻ, śr. 4,64
– Piotr Przetacznik, kl. 4 BI, śr. 4,60
– Klaudia Matuszczyk, kl. 4 HŻ, śr. 4,54
– Kaja Nowak, kl. 3bd LO, śr. 4,50
– Kinga Świtalska, kl. 3ac LO, śr. 4,50
– Dariusz Śliwa, kl. 4 BI, śr, 4,37

Natalia Bylewska, która w II półroczu tego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,2 otrzyma stypendium Rady Powiatu, które będzie wręczone na uroczystej sesji.

Ogromne gratulacje i podziękowania kieruję do Filipa Urbana, który nie opuścił w tym roku szkolnym ani jednej godziny lekcyjnej, osiągając 100% frekwencję.

Drodzy absolwenci.

Dzisiaj otrzymaliście skany świadectw ukończenia szkoły. Oryginały świadectw odbierzecie, gdy, mam nadzieję, 5 czerwca spotkamy się przed maturą, zapowiadaną na 8 czerwca.

Życzę Wam teraz, drodzy absolwenci, wiary w siebie, wytrwałości, pięknych wyników na maturze i egzaminie zawodowym. Życzę mądrości życiowej, udanego i szczęśliwego życia. Kochajcie siebie, abyście umieli kochać innych. Żyjcie choć trochę dla innych, jeżeli chcecie w pełni żyć dla siebie.

Za wszystko co dobre, dziękuję Wam i Waszym Rodzicom.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Rafa

16.04.2020 r. Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

16 kwietnia 2020 r.
ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice.

Jakże proste i znamienne są słowa zawarte w dziele „O obowiązkach społecznych” brzmiące: – „Jak każdy kwiat ma swój zapach, owoc swój smak, a liść swój wygląd, tak każdy człowiek ma swój obowiązek: w różnych położeniach życia, w różnym wieku. Bez względu na to, jakie nam miejsce, czy zajęcie los wyznaczy, zawsze mieć będziemy jakieś zadanie do spełnienia. Każdy stan, każde powołanie ma swoje właściwe obowiązki, są jednak wspólne obowiązki dla wszystkich stanów i wieku każdego – obowiązki wobec Boga, Ojczyzny, Narodu i siebie samego”.

Święto tej Szkoły jest momentem, kiedy wypełniamy obowiązek wobec naszych patronów – bohaterskich żołnierzy spod Siekierek, wskrzeszając pamięć o tych, którzy polegli w walce. Oddajemy hołd tym, którzy poświęcali największy dar jakim jest życie za wolność naszej ojczyzny, za nas, abyśmy mogli żyć tu, tak i teraz.

Niepojętym jest, że pomimo doświadczeń tamtego pokolenia , stale zmagamy się ze złem w postaci wojen, konfliktów, zamachów i ogromu ludzkiego cierpienia. Niepojętym jest, że w dalszym ciągu człowiek człowiekowi potrafi zgotować zły los.

Wypełniajmy więc permanentnie obowiązek przekazywania kolejnym pokoleniom historii, wierząc, że przyczyniamy się do triumfu dobra, wolności i pokoju.

Święto szkoły, to także święto wspólnoty, która ją tworzy. Święto wszystkich nas, którzy związaliśmy swoje zawodowe lub szkolne życie z tym miejscem, którzy czerpiemy dumę z naszych wspólnych osiągnięć i którzy chcemy tę dumę okazać. Mamy powody do satysfakcji, możemy prawdziwie świętować, bo wspólnie osiągamy naprawdę wiele.

Gratuluję wszystkim pracownikom i uczniom sukcesów jakie osiągacie w pracy i nauce. Dziękuję za każdy z nich. Nie ma bowiem dla żadnej szkoły większego powodu do świętowania, niż świadomość skali jej rozwoju.

Dziękuję wszystkim, którzy sprawiają , że trawa u nas przez cały rok ma kolor soczyście zielony i wystarczy ją tylko systematycznie przycinać, aby uzyskać olśniewający efekt.

Szczególnie teraz, gdy doświadczamy trudu nauczania na odległość, ograniczeń i odosobnienia, stresu i niepewności, życzę Wszystkim dużo zdrowia i odporności, wiary i nadziei, wytrwałości i spokoju.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.”
Wisława Szymborska

16 kwietnia dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, to dzień szczególny. W tym dniu obchodzimy Święto Szkoły, oddając hołd Patronom szkół wchodzących w skład Zespołu, którymi są Bohaterowie spod Siekierek oraz ppor. Ryszard Kulesza. Szkoły noszą imiona tych, którzy 75 lat temu, nad Odrą, przelewali krew biorąc udział w operacji forsowania rzeki w rejonie Czelina, Gozdowic i Siekierek. Kwietniowe forsowanie Odry w 1945 roku było gigantyczną operacją, otwarciem drogi przez Siekierki do Berlina, a zarazem ostateczną przyczyną zwycięstwa i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Cedynia i Siekierki stały się symbolem chluby oręża polskiego i miejscem pamięci młodych Polaków, którzy oddali swoje życie za nas, na siekierkowskich łąkach i rozlewiskach.

Każdego roku, w dniu Święta Szkoły, społeczność szkolna oddaje hołd blisko dwóm tysiącom żołnierzy, których mogiły znajdują się na Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Siekierkach. W tym roku to świętowanie odbędzie się w naszych sercach, w myślach, w zaciszu domowym. Pomyślmy o naszych Patronach. O czasach, w jakich im przyszło żyć i umierać. Pozwólmy sobie na chwilę zadumy i refleksji. Oby tamten czas, nigdy więcej się nie powtórzył.

Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa

6.03.2020 r. reprezentacja chłopców zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców Chojna
06.03.2020 r.

 

6 marca 2020 r. w naszej szkole odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów przystąpiły reprezentacje trzech szkół: ZSP Chojna, I LO Gryfino oraz ZSP Gryfino. W turnieju odnieśliśmy dwa zdecydowane zwycięstwa, uzyskując awans do zawodów regionalnych. W meczu o drugie miejsce lepsza okazała się drużyna z I LO z  Gryfina.

 

WYNIKI:

ZSP Chojna – ZSP Gryfino               2:0

ZSP Gryfino – I LO Gryfino             0:2

ZSP Chojna – I LO Gryfino              2:0

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP Chojna
 2. I LO Gryfino
 3. ZSP Gryfino

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Oskar Klęczar
 2. Maciej Chrobak
 3. Michał Mierzyński
 4. Klaudiusz Korepta
 5. Karol Żurawski
 6. Piotr Kulik
 7. Kacper Barylski
 8. Sławomir Gutowski
 9. Miłosz Zubala
 10. Tomasz Pałka

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

5.03.2020 r. odbył się konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

5 marca 2020 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w  Szczecinie odbył się konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy. W konkursie wzięło udział kilkanaście szkół z naszego regionu.

Do konkursu z naszej szkoły przystąpili:

 1. Mateusz Barczyk – kl. 4 TB
 2. Aleksander Tomaszewski – kl. 3 MZ

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 35 pytań. Po wyłonieniu zwycięzców wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i pamiątkami. Mimo że uczniowie naszej szkoły nie zdobyli pierwszego miejsca, to zdobyta wiedza na pewno przyda im się w przyszłym życiu zawodowym.

mgr Joanna Rogacewicz

 

Rafa

5.03.2020 r. w ZSP w Chojnie odbyła się 3 runda Pomorskiego Festiwalu Nauki w ramach IV Pomorskiej Ligi Historycznej.

Pomorski Festiwal Nauki

 

5 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się Pomorski Festiwal Nauki. Było to przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań IV edycji Pomorskiej Ligi Historycznej. Jej organizatorem jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a  celem jest rozwijanie zainteresowania uczniów historią Pomorza Zachodniego w dziejach Polski i Europy. W tym roku motywem przewodnim jest morze i historia. Była to już III  runda zmagań w konkursie. Drużynę tworzą: Gracjan Jasnos, Jakub Dziewiątka, Kacper Wąsik, Filip Rosochacki i Dawid Piotrowski, a opiekunem jest p. Danuta Perz. Celem festiwalu jest przeprowadzenie wśród uczniów szkoły działań popularyzujących tematykę morską i pomorską. Zostały podjęte działania, których celem było jak największe zaangażowania uczniów. Na lekcjach przedmiotowych uczniowie prezentowali wiedzę z tego zakresu. I tak na języku polskim popularyzowano utwory związane z Morzem Bałtyckim, przygotowano cytaty o morzu w literaturze. Na biologii uczniowie prezentowali faunę i florę Morza Bałtyckiego, a na geografii – cechy polskiego wybrzeża. Podchodząc do tematu w  sposób praktyczny, w klasie technikum hotelarskiego przygotowano prezentację dotyczącą bazy noclegowej nad morzem w województwie zachodniopomorskim.

 

Najważniejszym wydarzeniem dnia były działania w sali konferencyjnej szkoły z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, uczniów ZSP i nauczycieli. Zaproszony gość – p. Leszek Sokulski, absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, wcześniej absolwent naszej szkoły, wygłosił wykład. Przedstawił dzieje Hanzy, czyli związku miast handlowych Europy nad Bałtykiem i Morzem Północnym, porównał rolę kapitana statku w czasach średniowiecza do dzisiejszych czasów; różnice są niewielkie. Podał, jakie wielkości tonażowe miały statki pływające po Bałtyku w przeszłości, a jakie teraz. Następnie p. Marek Bednarz, nauczyciel historii, zaprezentował przebieg bitwy na Westerplatte w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, z bardzo ciekawym komentarzem dotyczącym sił i środków, jakimi dysponowały strony walczące.

W klasach pierwszych ogłoszono konkurs plastyczny o tematyce morskiej i pomorskiej. Autorką najciekawszej pracy była Wiktoria Górna. Kolejnym działaniem była wystawa pt.  „Pocztówki z wakacji”, gdzie zaprezentowano widokówki z pozdrowieniami z różnych miejsc Pomorza Zachodniego, głównie znad morza. Pochodziły one z trzech różnych okresów: z lat 30 – tych XX wieku, z II połowy XX wieku i z XXI wieku. Zarówno młodzież, jak i nauczyciele, najczęściej sięgali po te najstarsze sprzed wojny, z czasów przynależności tych ziem do Niemiec. Przyporządkowywano nazwy niemieckich miejscowości do obecnych, porównywano do dzisiejszego wyglądu.

Ważnym zadaniem festiwalu było wprowadzenie merytoryczne, przez jednego z członków drużyny, do turnieju gry planszowej, która została stworzona przez drużynę naszej szkoły w  ramach II rundy PLH. Tytuł gry to „Śladami Lubinusa”, w której uczestnicy mieli możliwość podróżowania z Chojny do miejscowości z mapy Ellharda Lubinusa – XVII wiecznego niemieckiego kartografa, który stworzył ją na zlecenie księcia szczecińskiego Filipa II. Oprócz tego, gracze zapoznali się z ciekawymi informacjami i wydarzeniami dotyczącymi miast Pomorza z XVII wieku, a także planowaniem wydatków w bardzo ciekawej walucie – gryfów. W grze, zgodnie z zasadami III rundy, wzięły udział trzy zespoły czteroosobowe. Były to grupy zróżnicowane wiekowo. W pierwszej grupie znaleźli się  uczniowie szkoły podstawowej, w drugiej uczniowie szkoły ponadpodstawowej, a  w  trzeciej nauczyciele. Uczestnicy bardzo szybko przyswoili sobie zasady gry, świetnie się  bawili, uczyli i jednocześnie rywalizowali ze sobą. Zangażowanie było bardzo duże, co  ucieszyło twórców gry. Zwycięzcą każdej z drużyn został ten, kto zgromadził najwięcej gryfów. Jako, że wszyscy uczestnicy grali w tę samą grę, został wyłoniony super zwycięzca. Został nim uczeń szkoły podstawowej Antoni Podyma. Ponadto najlepszy gracz z każdego zespołu został nagrodzony regionalnymi publikacjami.

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnie, uczniowie uczestniczyli w  prelekcji i wystawie publikacji utworów z literatury pięknej oraz popularno – naukowej, dotyczącej Morza Bałtyckiego i Pomorza Zachodniego. Nasza drużyna podarowała bibliotece jeden z egzemplarzy gry planszowej „Śladami Lubinusa”, aby poszerzyć w środowisku lokalnym krąg osób grających.

 

 

mgr Danuta Perz

Rafa

05.03.2020 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej Dziewcząt.

Zawody powiatowe w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej dziewcząt

 

05.03.2020 r. w Gryfinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej dziewcząt. W imprezie wzięli udział uczniowie technikum i liceum z Gryfina i Chojny. W  pierwszym meczu zmierzyły się dwie drużyny z Gryfina. Lepsze okazało się I LO w  Gryfinie. W kolejnych meczach ulegliśmy w dwóch setach ZSP Gryfino oraz w tie – breaku I LO Gryfino. Niestety widać było różnicę w zgraniu naszych dziewczyn i  przeciwników oraz brak pewności siebie. Dziewczyny walczyły ambitnie, jednak przed  nimi wiele treningów, by móc nawiązać walkę i w następnym roku szkolnym wygrać rywalizację.

Zwycięzcą turnieju została drużyna z LO w Gryfinie. Wszystkim drużynom gratulujemy włożonego wysiłku i sportowej rywalizacji.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

1 miejsce – I LO Gryfino

II miejsce – ZSP Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

  

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Nikola Grodecka
 2. Paulina Michałowska
 3. Klaudia Markiewicz
 4. Karolina Kubaj
 5. Nikola Grodecka
 6. Julia Szachnowska
 7. Wiktoria Kamień
 8. Julita Szalewska
 9. Monika Strelczuk
 10. Dominika Pałka

 

 

 

Opiekun:

mgr Łukasz Makowski

mgr Agnieszka Jabłońska – Wróbel

Rafa

2.03-24.04.2020 r. kurs branżowy języka angielskiego dla 2 grupy uczniów TH,TŻ i TI w formie online.

DRUGA GRUPA UCZNIÓW UCZESTNICZYŁA W KURSIE BRANŻOWYM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

            W terminach od 2 marca do 24 kwietnia 2020 r. został przeprowadzony kurs branżowy języka angielskiego dla kolejnych 3 grup uczniów z klas TŻ, TH i TI. W realiach pandemii Covid-19 odbył się on online za zgodą uczestników.

Kurs j. angielskiego

Kursanci kształcili swobodne i poprawne porozumiewanie się językiem angielskim branżowym zgodnie z zakresem kształconego zawodu, formułowali wypowiedzi ustne i pisemne na tematy związane ze swoim zawodem, poznawali terminologię oraz zastosowania języka fachowego oraz umiejętności komunikacyjne w środowisku pracy.

Kurs j. angielskiego

Łącznie z kursu skorzystało 66 uczniów. Szkolenie językowe pozwoliło im rozwinąć słownictwo branżowe oraz umiejętności komunikacyjne niezbędne w codziennej pracy oraz do swobodnej dyskusji na tematy związane ze swoją specjalnością.

Potwierdzeniem uczestnictwa w 30-sto godzinnym kursie, po zdanym egzaminie końcowym, było uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Kurs j. angielskiego

Kurs j. angielskiego

Kurs j. angielskiego

Alicja Linkiewicz

Rafa

02.03 – 7.03.2020 r. w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” – POWER, dziesięcioro uczniów i dwie nauczycielki odbyło mobilność do Vääksy Lower and Upper Secondary Schools w Asikkali – Finlandia.

Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”
realizowane w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

W dniach 02.03 – 7.03.2020 roku dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz  z  opiekunami przebywało w Vääksy Lower and Upper Secondary Schools (Finlandia), gdzie wzięli udział w kolejnym etapie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – przedsięwzięciu „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”. Celem przedsięwzięcia było porównanie procesu cyfryzacji społeczeństwa w Polsce i Finlandii oraz integracja młodzieży obu państw.

 

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych. Następnie przedstawiliśmy naszym gospodarzom prezentację o Polsce i porównaliśmy systemy edukacji naszych krajów. Ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że są one bardzo podobne. W czasie przerwy zwiedzaliśmy szkolę i największe wrażenie wywarła na nas sala do symulacji lotów, przeznaczona dla  uczniów średniej szkoły lotniczej. Prezentacje o cyfryzacji w Polsce i Finlandii zakończyły pierwszy dzień zajęć.

Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy od nauki podstawowych zwrotów z życia codziennego w  języku fińskim i polskim. Doświadczenie to było zabawne i trudne, ponieważ języki te  wywodzą się z dwóch różnych grup językowych. Następnie zgodnie z programem porównaliśmy poziom cyfryzacji społeczeństwa w obu krajach. Po lunchu rozpoczęliśmy temat aplikacji internetowych, ale o 11.40 musieliśmy przerwać pracę z powodu alarmu przeciwpożarowego. Po powrocie dowiedzieliśmy się, że w sali, w której przebywaliśmy zepsuł się detektor dymu. Prawdopodobnie atmosfera pracy w naszej grupie była tak gorąca, że urządzenie alarmujące uległo zniszczeniu, w wyniku czego ewakuowano całą szkołę. Po  przerwie zakończyliśmy rozpoczętą pracę i udaliśmy się na wycieczkę kulturową, w  trakcie której – między innymi – smażyliśmy naleśniki w kocie (tradycyjna drewniana chata) i relaksowaliśmy się w fińskiej w saunie.

Kolejny pracowity dzień projektu poświęcony był aplikacjom, jako źródle wiedzy o świecie i  o nas samych. Po prezentacjach, w grupach przedyskutowaliśmy sposoby śledzenia w sieci przez różne podmioty oraz zagrożenia związane z naruszaniem prywatności w świecie wirtualnym, a także stworzyliśmy ranking najlepszych przeglądarek internetowych. Po lunchu przedstawiliśmy prezentację o doborze aplikacji komputerowych pod kątem ich zastosowania oraz bezpieczeństwa. Wspólnie ustaliliśmy, jak bezpiecznie posługiwać się komputerem i  oprogramowaniem oraz jakie są zasady silnego hasła. W przerwie między zajęciami poczęstowaliśmy Finów polskimi słodyczami.

5.03.2020 r., czwartego dnia projektu, poruszyliśmy problem wpływu urządzeń telekomunikacyjnych na ograniczania naszej prywatności: jakie informacje o nas zawiera nasz telefon komórkowy i jakie techniki szpiegowania z pomocą urządzeń mobilnych stosuje się w życiu codziennym. W grupach dyskutowaliśmy o wadach i zaletach używania aplikacji i przeglądarek internetowych, a także o niebezpieczeństwach związanych z logowaniem się  do nieznanych sieci. Omówiliśmy sposoby unikania szpiegowania przez wspomniane aplikacje. Po zajęciach wybraliśmy się na wycieczkę do Lahti, miasta gdzie odbywają się  zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwiedziliśmy miasto oraz  Muzeum Skoków Narciarskich, gdzie mieliśmy okazję skorzystać z symulatora skoków narciarskich.

Ostatni, finałowy dzień projektu “Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, był najbardziej pracowity. Rozpoczęliśmy go od dyskusji o przyszłości Internetu i określenia, w jakim kierunku będzie przebiegał jego rozwój. Następnie wzięliśmy udział w grze typu escape room, której zadania opierały się na znajomości cyfryzacji. Ich celem było rozwiązywanie zagadek o szkole naszych gospodarzy, np. z użyciem wcześniej skomplementowanych QR kodów, czy też krótkich filmów – wiadomości. Przygotowanie tej części programu wymagało od naszych rówieśników wiele pomysłowości, czasu i wysiłku. Po zakończeniu gry przyszedł czas na wręczenie certyfikatów, pamiątkowe zdjęcia i podsumowanie oraz ewaluację projektu.

W trakcie pobytu w Lower and Upper Secondary School pogłębiliśmy i poszerzyliśmy naszą wiedzę z zakresu cyfryzacji, ale przede wszystkim poznaliśmy kulturę i tradycje Finów. Czas spędzony w Vääksy przebiegł pracowicie, ale w miłej atmosferze, zapewniając nam przeżycie niezapomnianych chwil z fińskimi rówieśnikami.

mgr Barbara Oleksy

 

Rafa

02.03.2020 r. odbyły się zawody powiatowe w ramach wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej chłopców.

Zawody powiatowe w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej chłopców

 

02.03.2020 r. w Gryfinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Koszykowej chłopców. W  imprezie wzięli udział uczniowie technikum i liceum z Gryfina i Chojny. W pierwszej fazie pucharowej nasi sportowcy trafili na zwycięzców poprzednich zawodów, czyli I LO Gryfino. Mecz kosztował naszych koszykarzy bardzo dużo wysiłku, ale w ostatnich minutach meczu udało się  ich  pokonać. Drugi mecz odbył się po krótkiej przerwie, przez co nasi zawodnicy nie zdążyli zregenerować sił. Przegraliśmy z ZSP Gryfino oraz z własną kondycją. Ostatecznie zajęliśmy III  miejsce, gdyż o wygranej w turnieju zadecydowała mniejsza ilość straconych koszy. Drużyny walczyły z tą samą zaciętością, więc nie można było ustrzec się błędów. Jednak pozostawiliśmy po  sobie dobre wrażenie i chęć walki w przyszłym roku. Gratulacje dla wszystkich drużyn!

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

I miejsce – I LO Gryfino

II miejsce – ZSP Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Michał Przybylski
 2. Karol Żurawski
 3. Mateusz Kwaśniewski
 4. Piotr Kulik
 5. Michał Szyszka
 6. Kacper Molęda
 7. Oskar Klęczar
 8. Jakub Franc
 9. Jakub Wożniak
 10. Tomasz Szkolnicki
 11. Michał Bosy
 12. Jakub Jabłoński
 13. Jakub Kaleta

 

Opiekun: mgr Łukasz Makowski

Rafa

2-6.03.2020 r. wystawa książek i quiz w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniach od 2 do 6 marca 2020 r. w naszej szkole upamiętnialiśmy Żołnierzy Wyklętych – powojenną, antykomunistyczna opozycję. Pani Aneta Żurawska zorganizowała w sali nr 10 w budynku nr 2 wystawę książek, poświęconych życiu i działalności byłych AK  – owców, działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz powojennych losów „wilcząt”, czyli dzieci Żołnierzy Wyklętych.

W klasach 4 H/Ż i 2 bd LO został zorganizowany quiz podstawowej wiedzy o  tych  formacjach. Zwycięscy, Aleksandra Ignaczak i Łukasz Będzak, otrzymali koszulki z  wizerunkiem Wyklętych. Pozostałe klasy wysłuchały krótkiego wykładu i obejrzały film przybliżający struktury polskiego antykomunistycznego podziemia.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

1.03.2020 r. wzięliśmy udział w obchodach 75 rocznicy wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.

Obchody 75. rocznicy wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie

 

1 marca 2020 r. w Czelinie odbyły się uroczystości upamiętniające wkopanie pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą. 75 lat temu nad Odrą pod Czelinem stanął pierwszy słup graniczny. Wkopali go saperzy z 6. Samodzielnego Batalionu Pontonowo – Mostowego 1. Armii Wojska Polskiego. Naszą szkołę w tych uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Łukasz Będzak, Kaja Nowak, Maja Zielinkiewicz oraz  reprezentacja klas mundurowych – uczniowie klasy 1 ac LO – pod opieką pani Justyny Sumary i pana Marka Bednarza.

Obchody rozpoczęły się mszą święta w kościele p.w. NMP Częstochowskiej w Czelinie, odprawionej w intencji ojczyzny i pamięci poległych saperów, celebrowanej przez proboszcza ks. Marka Szczuckiego. Po zakończeniu mszy, przy asyście kompanii honorowej 5 Pułku Inżynieryjnego, wystawionej przez żołnierzy 2 batalionu inżynieryjnego ze Szczecina Podjuchy oraz orkiestry wojskowej, uczestnicy uroczystości udali się na plac przy obelisku w  Czelinie. Tam odbyła się część oficjalna.

Najpierw został odśpiewany hymn narodowy. Następnie przemówienia wygłosili Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa oraz zaproszeni goście. Odczytano apel pamięci oraz oddano salwę honorową.

Uroczystości zakończyły się złożeniem przed obeliskiem wiązanek kwiatów przez władze samorządowe, służby mundurowe, kombatantów, delegacje szkół i instytucji, gości oraz  mieszkańców. Po uroczystościach odbył się poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czelina. Uroczystość uświetniła inscenizacja wydarzeń z 1945 r. w  wykonaniu grup rekonstrukcyjnych z Polski i Niemiec.

 

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.02-26.06.2020 r. uczennice technikum ukończyły kurs animator czasu wolnego

ANIMATOR CZASU WOLNEGO – KURS WYZWALAJĄCY MILIONY ENDORFIN

 

Kurs animator czasu wolnego, który odbył się w terminie 28.02-26.06.2020 r. z całą pewnością można nazwać najbardziej uśmiechniętym i wyzwalającym endorfiny kursem zrealizowanym przez ZSP w Chojnie w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ. Uczestniczyło w nim 20 uczennic klas TH.

Kurs miał za zadanie przygotowanie uczestniczek do prowadzenia różnorodnych form animacji czasu wolnego. W ramach kursu uczestniczki miały zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne w realizacji działań animacyjnych i zajęć kreatywnych.

W programie kursu znalazły się zagadnienia z zakresu: pojęcia czasu wolnego, jego efektywnego wykorzystywania, funkcji oraz potrzeb edukacyjnych; pojęcia animacji i animatora – zadań, podziału, cech animacji, wad i zalet pracy oraz profilu osobowościowego animatora; zawodu animatora – wymagań, wymiaru pracy, możliwości zarobkowych oraz zatrudnienia; aspektów psychologicznych – stresu do występów przed grupą, sztuki komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, promowania swojego programu; bezpieczeństwa w pracy animatora – pierwsza pomoc przedmedyczna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Najwięcej emocji dostarczył program części praktycznej: gry i zabawy dla zróżnicowanych grup wiekowych.

Kursantki początkowo z dystansem podchodziły do zajęć, jednak z każdym kolejnym wyzwaniem, zadaniem, zabawą lody pękały i tak jak obiecał na początku kursu instruktor praca zamieniła się w czystą radość.

Na zakończenie kursu uczennice otrzymały upominek – zestaw startowy animatora oraz certyfikat ukończenia kursu i nabycia nowych umiejętności. Kurs wyłonił kilka talentów animacji. Instruktorzy zaproponowali również współpracę najbardziej zaangażowanym i wyróżniającym się młodym animatorkom.

 

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

27.02.2020 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie.

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie

27 lutego 2020 r. odbył się po raz trzynasty Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Konkurs, po raz ósmy, objął honorowym patronatem prof. Bogusław Liberadzki – poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę w postaci trzydniowej podróży studyjnej do  Brukseli. W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny uczniów ze szkół powiatu gryfińskiego. W tym roku uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, SP nr 1 z Gryfina i Nawodnej, a także ZSP w Chojnie.

 

Konkurs składał się z trzech części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test, w drugiej zespoły odpowiadały na pięć pytań, dotyczących wiedzy geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, budowli, potraw i znanych postaci ze  świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część wyróżniała się ciekawymi pomysłami. Mogliśmy podróżować po Rosji, Ukrainie, Słowenii, Hiszpanii, Norwegii, a także popróbować ciast z Rosji i Ukrainy oraz łososia norweskiego. Mieliśmy okazję posłuchać muzyki granej na skrzypcach, wypowiedzi ucznia pochodzącego z  Ukrainy – Serhii Porazhiuka, który uczy się w szkole w Chojnie.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw Europy.

Uczestników oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, Krystyna Leddin – pracownik Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz w ramach współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego – pan dr hab. Radosław Ptaszyński oraz pan Marek Szymański – asystent w  biurze europosła prof. Bogusława Liberadzkiego.

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie w  składzie: Maria Kuźma, Zuzanna Proficz i Hanna Tokarek (opiekun p. Ryszard Juzyszyn).

W ramach głównej nagrody pojadą do Brukseli.

II miejsce zajęła drużyna z ZSP w Chojnie w składzie: Piotr Kulik, Piotr Pośniak i Dominik Pierzgalski (opiekun p. Danuta Perz),

III miejsce – drużyna z SP Nr 2 w Chojnie: Amelia Olejnik, Andrzej Barcz i Piotr Podniesiński (opiekun p. Eliza Juzyszyn – Szprejda),

IV miejsce – drużyna z SP nr 1 w Chojnie: Rafał Bryczkowski, Adam Kurpiel i Antoni Podyma (opiekun p. Monika Odróbka),

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Nawodnej w składzie: Ignacy Bednarz, Dawid Gil i Filip Juzyszyn (opiekun p. Agnieszka Łętowska).

Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, książkami i upominkami, ufundowanymi przez  prof. Bogusława Liberadzkiego. Poczęstunek przygotowały klasy Technikum Zawodowego pod opieką p. Małgorzaty Zarzyckiej i p. Bianki Małysz – Lewandowskiej. Zdjęcia wykonała Kamila Błoch z kl. 3TH, a o oprawę techniczną zadbał Szymon Szwechłowicz z klasy 2TI.

 

 

Koordynator konkursu

mgr Danuta Perz

Rafa

24.02.2020 r. zakończenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego.

ZAKOŃCZENIE GRUPOWYCH ZAJĘĆ Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 24 lutego 2020 r. ostatnimi zajęciami zakończyło się grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Przez ścieżkę doradztwa przeszli wszyscy uczestnicy projektu. Zajęcia wprowadziły młodzież w świat zawodów i rynek pracy, nauczyciele prowadzący zajęcia w ciekawy sposób uczyli jak planować własny rozwój, swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową, jak podejmować trafne decyzje dotyczące edukacji oraz zbierania doświadczenia zawodowego.

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

10-11.02.2020 r. odbyły się warsztaty kulinarne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich.

4 WARSZTATY KULINARNE DLA NAUCZYCIELI

 

W dniach 10-11 lutego 2020 r., w ramach projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich wzięły udział w 4 warsztatach kulinarnych.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji zawodowych nauczycielek oraz zdobycie umiejętności przygotowania oraz dekorowania potraw kuchni różnych narodów.

W programie warsztatów znalazły się takie tematy jak: klasyka kuchni orientalnej; kuchnia Ameryki Północnej; pikantna kuchnia łacińska; Hiszpania od strony kuchni; kuchnia francuska; tajniki kuchni włoskiej oraz ryby i owoce morza.

Uczestniczkom zapewniono wszelkie niezbędne produkty, sprzęty, akcesoria kuchenne oraz przestrzeń do degustacji. Każde kolejne warsztaty rozpoczynały się od wstępu teoretycznego, podczas którego omawiano plan działania na dany temat. Następnie rozpoczynano panel praktyczny, gdzie w trakcie gotowania prowadząca poruszała tematy z dziedziny HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej. Podczas paneli praktycznych uczestniczki pod okiem instruktora samodzielnie wykonywały potrawy, po czym każda potrawa była prezentowana na talerzu i profesjonalnie dekorowana z zachowaniem zasad sztuki kulinarnej.

Na zakończenie warsztatów uczestniczkom, wzbogaconym o nowe doświadczenia kulinarne, wręczono zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie warsztatów.

Alicja Linkiewicz

Rafa

10-17.02.2020 r. troje nauczycieli wzięło udział w warsztatach suchej zabudowy wnętrz, robót malarskich i okładzinowych.

3 WARSZTATY SUCHEJ ZABUDOWY

 

W dniach 10-17 lutego 2020 r., w ramach projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, troje nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych wzięło udział w 3 warsztatach suchej zabudowy wnętrz, robót malarskich i okładzinowych.

Celem trwających 150 godzin warsztatów było doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych budowlanych.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli podnieść swoje kompetencje i wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w robotach malarskich i okładzinowych używanych do wykończenia wnętrz; nowoczesnych metod i technik okładzin ściennych do wykończenia wnętrz; nowych technologii oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w systemach suchej zabudowy – ściany działowe, sufity podwieszane, zabudowy poddasza, suche jastrychy, zabudowy ognioodporne; nowych technologii montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy oraz o  akustyce w systemach suchej zabudowy.

Potwierdzeniem odbycia szkoleń doskonalących było wręczenie Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia.

 Alicja Linkiewicz

Rafa

10-19.02.2020 r. odbył się kurs AutoCAD dla nauczyciela przedmiotów teoretycznych budowlanych.

KURS AutoCAD

 

      Kurs AutoCAD stopień 1, 2, 3 (Essentials, Intermediate, Advanced) dla nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych budowlanych był kolejnym kursem zrealizowanym w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

        Celem kursu, który odbywał się w lutym 2020 r. i trwał 48 godzin zajęć praktycznych było doskonalenie umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela.

      Program kursu obejmował naukę interfejsu, nawigacji oraz metod wybierania obiektów w programie. Zapoznanie się z narzędziami rysunkowymi, modyfikacją obiektów  na rysunku, pracą na warstwach (tworzenie, edycję blokowanie, spacer warstwowy), wymiarowaniem oraz elementami opisowymi. Kolejnym etapem była nauka pracy na blokach (ich tworzenie, edycja, wstawianie), wykorzystanie palety narzędzi i palety DesignCenter. Następnym krokiem był szeroko pojęty temat wydruku (wydruk w układach, ustawienia strony, zamiana kolorów na wydruku – tabele styli, skala wydruku z uwzględnieniem jednostki rysunku, ramka oraz tabelka rysunkowa, przekazywanie układów do nowych rysunków, wydruk do PDF pojedynczych stron oraz wydruk do jednego pliku PDF z wielu plików DWG – wydruk zbiorczy). Nauczyciel dowiedział  się co oznacza termin „dostosowanie”, nauczył się tworzyć własne skróty klawiaturowe, skróty literowe (aliasy poleceń), skróty zmiany czasowej, dostosowanie prawego przycisku myszy, CUI, własne polecenia na paskach i panelach, ikony przycisków oraz menu częściowe użytkownika. Omówiono i zastosowano palety narzędzi, ich przykładowe makra i funkcje, dostosowanie wyglądu, eksport oraz import, wymiarowanie i style wymiarowania. W następnym etapie zostały poruszone zagadnienia z zakresu zaawansowanych metod rysowania i edycji oraz odnośników zewnętrznych (wstawianie podkładów rastrowych, plików PDF oraz DWG, skalowanie, kadrowanie i korekta podkładów, edycja lokalna odnośników zewnętrznych, ustalanie załączonych plików DWG, praca z paletą odnośników i mapą geodezyjną, poznanie narzędzia eTransmit, odzyskiwanie niewczytanych odnośników oraz  porządek rysowania).

Potwierdzeniem udziału w kursie jest otrzymanie zaświadczenia o jego ukończeniu oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu firmy Autodesk – Certificate of Completion.

Kursantka z wielkim zapałem i ciekawością uczestniczyła w kursie. Uznała, że nowo nabyta wiedza oraz umiejętności bardzo pomogą jej w przekazywaniu wiedzy uczniom kształcącym się w zawodzie technik budownictwa.

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

10-22.02.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych ukończył kurs diagnostyki samochodowej.

KURS DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wziął udział w kursie diagnostyki samochodowej. Kurs trwał 120 godzin i został zrealizowany w terminie 10-22.02.2020 r.

Ukończenie kursu przez uczestnika miało na celu uzyskanie przez niego kwalifikacji do nauczania przedmiotu diagnostyka samochodowa.

Program kursu swoim zakresem objął następujące zagadnienia: przeprowadzanie okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska; badania techniczne autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu przystosowanego do zasilania gazem; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu: 1) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą; 2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania; 3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Potwierdzeniem ukończenia kursu i nabycia nowych umiejętności jest certyfikat, który został wręczony kursantowi na zakończenie szkolenia.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

7.02.2020 r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

 

W dniu 7 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się  Dzień Bezpiecznego Internetu 2020. W ramach obchodów został wykonany projekt ulotki dotyczący bezpieczeństwa w Internecie. Ulotki wykonali uczniowie klas 1 i 2 liceum ogólnokształcącego i technikum zawodowego na zajęciach informatyki lub przedmiotach informatycznych. Ulotki zostały rozdane 7 lutego 2020 r. na terenie szkoły.

Na godzinach wychowawczych odbyły się zacięcia dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk przygotowali antyramy związane z DBI. Antyramy zostały umieszczone w budynku nr 1 i  budynku nr 2.

7 lutego 2020 r. odbył się test online dla uczniów klas 2 TI w aplikacji Kahoot dotyczący Bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. I miejsce w teście zajął uczeń klasy 3 TI Kacper Fryska.

 

zadanie 1

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

06.02.2020 r. w ramach projektu ,,Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” uczniowie klas HŻ uczestniczyli w zajęciach w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wyjazd klas HŻ do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

06.02.2020 r. 38 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyło w zajęciach w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w  Poznaniu. Wyjazd zrealizowany był z projektu ,,Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”.

O godzinie 11:30 zostaliśmy przywitani przez studenta trzeciego roku, który zaprowadził nas na wykład. Temat był bardzo interesujący, ponieważ dotyczył wyjazdów studentów WSHiG na staże do Hiszpanii i na Majorkę. Obejrzeliśmy film o hotelach, które się tam znajdują i dowiedzieliśmy się o procedurze rekrutacji na wyjazd. Kolejną atrakcją był udział w ćwiczeniach gastronomicznych. Mieliśmy okazję na żywo zobaczyć i posmakować kuchni Tajskiej. Robiliśmy wspólnie pattaja i zupę miso.

Ostatnim ćwiczeniem, w którym braliśmy udział był pokaz barmański. Nauczyliśmy się robić kilka koktajli, np. Cosmopolitan, Pinacolada, Mochito i Blu Lagun.

Zostaliśmy także oprowadzeni po uczelni, salach wykładowych i ćwiczeniowych, które zrobiły na nas ogromne wrażenie. Rozmawialiśmy ze studentami, którzy zachęcali nas do wybrania tej uczelni.

Na koniec zostaliśmy poczęstowani obiadem w restauracji ,,Beverly Hills”, która jest udekorowana ozdobami przywiezionymi ze Stanów Zjednoczonych. Było w niej także wiele zdjęć znanych aktorów, m.in. Marilyn Monroe, Pameli Anderson i Arnolda Schwarzeneggera, a także zdjęcia założyciela uczelni dr Romana Dawida Taubera, który po długiej chorobie zmarł w czerwcu 2019 roku. Podczas kilku wcześniejszych wyjazdów na WSHiG, mieliśmy okazję osobiście poznać Pana rektora.

Opiekunami naszej wycieczki była pani Katarzyna Kicińska – nauczycielka przedmiotów hotelarskich oraz pani pedagog Grażyna Magdziak i pani pedagog Karina Chorąży. Zostaliśmy pochwaleni za aktywny udział w ćwiczeniach i wykładzie, za co nauczyciele przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych nagrodzili nas celującymi i bardzo dobrymi ocenami. Wycieczka była bardzo interesująca. Nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy i przez kilka godzin mogliśmy poczuć się jak studenci WSHiG.

Uczniowie z kl. 2 TH

Rafa

6.02.2020 r. Hubert Kwiecień z kl. 2 TI i Natalia Ziembowska z kl. 3 b LO otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom
Prezesa Rady Ministrów

 

6 lutego 2020 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Z naszej szkoły stypendia otrzymali Hubert Kwiecień z kl. 2 TI i Natalia Ziembowska z kl. 3 b LO, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem w danym typie szkół.

Stypendia najlepszym uczniom wręczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 188 uczniów z  województwa zachodniopomorskiego. Wydarzenie swoimi występami uświetnili: Kinga Chmielewska, która współpracuje z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej oraz Baltic Neopolis Orchestra, Paweł Filipowicz – student II roku studiów, Stypendysta Ministra Kultury oraz  Iwona Grysak – zdobywczyni m.in. Złotego Medalu na IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych FINALS.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

5.02.2020 r. odbył się Turniej Trójek Siatkarskich.

TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

5 lutego 2020 roku odbył się Turniej Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiły 4 zespoły. Rozgrywki toczone były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 6 bardzo wyrównanych i zaciętych pojedynków – najlepszy okazał się zespół PZM 2, w składzie: Mierzyński Michał, Korepta Klaudiusz i Chrobak Maciej. Gratulacje!!!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. PZM 2 – Mierzyński Michał, Korepta Klaudiusz, Chrobak Maciej,
 2. PZM 3 – Klęczar Oskar, Bosy Michał, Woźniak Jakub,
 3. PZM – Tokarski Bartłomiej, Matejko Patryk, Zubala Patryk,
 4. KKO – Żurawski Karol, Gibowski Daniel, Barylski Kacper.

Zwycięzcy turnieju: PZM 2

Wicemistrzowie: PZM 3

 

 

 

Organizator Turnieju

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

4-7.02.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych uczestniczył w kursie Norma PRO.

KURS Norma PRO

 

      W dniach 4-7.02.2020 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zorganizowano dla nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych budowlanych kurs Norma PRO. Norma PRO to profesjonalny i popularny program do kosztorysowania, stworzony przez jedną z wiodących polskich firm wytwarzających oprogramowanie dla budownictwa, spełniający wymagania i standardy stosowane w krajach Unii Europejskiej.

 

Głównym założeniem czternastogodzinnego kursu było posługiwanie się programem Norma PRO/STANDARD w celu samodzielnego tworzenia dowolnego typu kosztorysów oraz nabycie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia ogólnych zasad instalacji i posługiwania się programem, konfiguracji podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu oraz bezpiecznej pracy z programem i sporządzania kopii awaryjnych. Po zapoznaniu się z podstawami prowadzący przeszedł do omówienia możliwości programu. Przedstawił rodzaje kosztorysów, katalogi norm – posługiwanie się bazą katalogów norm, budowę katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się listą skróconą, wyszukiwaniem pozycji, wstawianiem pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystania z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych. Kolejnym omawianym punktem programu była książka przedmiarów/obmiarów, wstawianie pozycji katalogowych, nakłady RMS, edycja i zmiana typu pozycji kosztorysowych, wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań. Następnie kursantka nauczyła się tworzyć kalkulacje własne i zapisywać pozycje do katalogów własnych, jak wykorzystywać słownik CPV, poznała działy kosztorysu oraz bazy cenowe i związane z nią zagadnienia tj.: wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpracy z serwisem Intercenbud. W ostatnim etapie poruszono zagadnienia z zakresu podsumowania kosztorysu: tabelę narzutów, modyfikację kosztów i narzutów; dostrajania kosztorysu: upraszczania wycen, sprawdzania kosztorysu, porządkowania danych, uzupełniania informacji o kosztorysie, łączenia pozycji i nakładów RMS. Punktem kończącym naukę były wydruki kosztorysów i zestawień:  wybór zakresu i ustawień wydruków.

Po zakończonym szkoleniu, w którym kursantka uczestniczyła z dużym zainteresowaniem, wręczono jej certyfikat potwierdzający udział i ukończenie kursu.

Nowo nabyte umiejętności i kompetencje nauczycielka wykorzysta przekazując je swoim uczniom podczas zajęć. Jak stwierdziła nauka i praca na tak popularnym, nowoczesnym i w dzisiejszych realiach rynku budowlanego obligatoryjnym wręcz narzędziu, jest dla niej kolejnym krokiem do budowy nowoczesnego nauczania, a dla uczniów startu z jak najwyższego poziomu w życie zawodowe.

Alicja Linkiewicz

 

 

Rafa

4.02.2020 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” 24 uczniów klas II, III i IV TI uczestniczyło w warsztatach na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Warsztaty na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

4 lutego 2020 r. grupa 24 uczniów z klas II, III i IV technikum informatycznego uczestniczyła w warsztatach na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” RPO WZ.

Na początku młodzież została przywitana przez prodziekana ds. studenckich pana dra  inż. Piotra Pielę prezentacją nt. oferty dydaktycznej Wydziału Informatyki. Mogliśmy się  dowiedzieć jak wyglądają studia na wydziale, w jaki sposób są organizowane wykłady, warsztaty, laboratoria. Z uwagą słuchaliśmy, jak dużą infrastrukturą dysponuje sam wydział oraz jakie prestiżowe projekty są realizowane na uczelni.

Następnie w dwunastoosobowych grupach zostały przeprowadzone warsztaty. Pierwszy z  warsztatów – „Internet rzeczy, programowanie wizualne” – został przygotowany przez  mgr  inż. Stanisława Ławniczaka. Uczestnicy nauczyli się programować wizualnie odkurzacze. W programie przygotowali interfejs, który sterował odkurzaczem i opracowali jego wersję na telefon. Uczniowie byli bardzo zainteresowani przez cały czas trwania zajęć, a  sam wykładowca omówił temat w bardzo ciekawy i przystępny dla młodzieży sposób.

Drugi z warsztatów dotyczył konfigurowania NanoPi, czyli komputera jednopłytkowego, na  którym uczestnicy zainstalowali system Linux. W trakcie zajęć uczniowie nauczyli się  jak  przygotować środowisko do utworzenia strony internetowej, jak umieścić pliki za  pomocą klienta ftp na urządzenie oraz jak zamontować na stronie obraz z kamery. Oprócz tego, prowadzący zademonstrował jak za pomocą tego małego urządzenia można włączyć i  wyłączyć oświetlenie i w ten sposób zrobić ze swojego domu ,,Smart Home”.

Wszystkie zajęcia poprowadzone w tym dniu były naprawdę bardzo ciekawe. Wniosły dużą dawkę wiedzy dla wszystkich uczestników, którzy w zajęciach uczestniczyli bardzo aktywnie.

Serdecznie dziękujemy Władzom i Wykładowcom Wydziału Informatyki za ten niezwykle spędzony czas, który pozostanie w naszej pamięci na długo.

Hubert Kwiecień

uczeń kl. 2TI

Rafa

31.01.2020 r. zgłosiliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”

 

Z końcem stycznia mija termin przesłania prac indywidualnych na Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”. Organizatorem XVII edycji konkursu jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”, przy  współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

„Świat owadów – piękny i nieznany” to temat tegorocznej edycji konkursu prac indywidualnych. Do konkursu przystąpiło pięcioro uczniów naszej szkoły: Monika Strelczuk i  Jessica Cewka z kl. 1 abd LO, Dominika Młynarczak z kl. 1 HŻ(g), Dawid Depa z kl. 4 BI oraz Angelika Lipińska z kl. 1 WZ(g). Zgłoszeni uczestnicy wezmą również udział w innej formie rywalizacji: teście z zakresu wiedzy o ochronie środowiska. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2020 r. Wyniki, zarówno w kategorii prac indywidualnych jak i testów, zostaną ogłoszone w maju.

Poniżej kilka zdjęć prac uczestników:

 

 

 

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Barbara Zubala

 

 

Rafa

30.01.2020 r. odbyły się „Warsztaty Pierwszej Pomocy” dla mieszkańców internatu.

„Warsztaty pierwszej pomocy”

 

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyły się „Warsztaty Pierwszej Pomocy” dla  mieszkańców internatu, które poprowadził nauczyciel mgr Marek Bednarz.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Po krótkiej pogadance wstępnej uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania, urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazów głowy i kręgosłupa.

Wychowankowie ćwiczyli pod opieką nauczyciela: ocenianie stanu poszkodowanego, jak  skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz  jak  postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

 

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

30.01.2020 r. reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce w zawodach powiatowych Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej Dziewcząt.

Zawody powiatowe w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej Dziewcząt

 

30.01.2020 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Koszykowej dziewcząt. W  imprezie wzięły udział dwie drużyny z Gryfina i jedna z Chojny. W pierwszym meczu nasze dziewczyny trafiły na mocną drużynę z ZSP Gryfino, ulegając im dość znacznie. Mimo porażki nasi uczniowie pokazali niesamowity charakter i wolę walki. W meczu o 2 miejsce zmierzyli się z kolejnym zespołem z Gryfina. Drużyny były bardzo wyrównane. Mecz odbywał się w atmosferze zawziętości i sportowego zaangażowania. Niestety, w końcowej fazie meczu, ulegliśmy minimalnie drużynie z I LO Gryfino po celnym rzucie za 3 punkty. Ostatecznie zajęliśmy III miejsce.

Nasze dziewczyny dość mocno przeżyły porażkę, ponieważ wiedziały, że wygrana była bardzo blisko. Poświęciły wiele energii, by odwrócić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie w pełni zasłużone pierwsze miejsce przypadło ZSP w Gryfinie.

Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

I miejsce – ZSP Gryfino

II miejsce – I LO Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Paulina Michałowska
 2. Hanna Mendyk
 3. Wiktoria Saskowska
 4. Małgorzata Molęda
 5. Malwina Młynarczak
 6. Klaudia Markiewicz
 7. Wiktoria Wiergowska
 8. Wiktoria Kamień
 9. Julia Szachnowska
 10. Nikola Hołota
 11. Nikola Grodecka

Opiekun: mgr Łukasz Makowski

Rafa

25.01.2020 r. uroczyste zakończenie projektu „Akademia Młodego Prawnika”.

            W ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego czworo uczniów z klasy 2 a – kierunek humanistyczno – prawny, przez rok brało udział w projekcie „Akademia Młodego Prawnika” (POWR.03.01.00 – 00 – T082/18), wyłonionego w Konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00 – IP.08-00 – 3MU/18) „Trzecia Misja Uczelni”.

Realizowane podczas spotkań treści programowe oraz zakładane efekty uczenia, przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć w małych grupach, pozwalała uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Zajęcia odbywały się  w  soboty, było to w sumie 16 zjazdów.

Projekt zakończył się 25 stycznia 2020 r. uroczystym pożegnaniem, gdzie wręczono uczestnikom dyplomy wraz z suplementami. Zakończył się rok ciężkiej, ale owocnej pracy naszych uczniów. Dyplomy otrzymali: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Jakub Kudłak i  Marcel Cacek.

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

24.01.2020 r. odbył się bal studniówkowy 2020.

Bal Studniówkowy 2020

 

24 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się bal studniówkowy. Na balu, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, bawili się uczniowie klas liceum i technikum. Prowadzący zabawę – Wiktoria Borowiec z kl. 4 HŻ i Bartłomiej Tokarski z  kl.  3 bd LO – przywitali dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów. Wzniosłość imprezy dopełniły wieczorowe kreacje, a przede wszystkim wspaniała atmosfera, która udzielała się  wszystkim.

Bal oficjalnie otworzyła Pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska o godz. 18.00, życząc maturzystom pomyślnego zdania egzaminów oraz udanej zabawy.

Na początku imprezy, jak co roku, uczniowie klas maturalnych zatańczyli poloneza. W tym roku po  raz pierwszy w  niecodziennym układzie, przygotowanym przez Pana Grzegorza Michasiuka – wychowawcę klasy 3 c LO. Następnie delegacje klas złożyły podziękowania dyrekcji, wychowawcom i rodzicom. Nie mogło również zabraknąć nauczycielskiego walca, którym zakończyła się oficjalna część studniówki. Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez restaurację „Pod Sadami” i świetną zabawę przy muzyce DJ.

Około godziny 22.00 wwieziono pięknie udekorowany, a przede wszystkim, bardzo smaczny tort. O pokrojenie tortu poproszeni zostali wychowawcy klas maturalnych: Pani Aneta Żurawska –4 HŻ, Pani Agata Motyl – 4 BI, Pani Agnieszka Pawlaczyk – 3 bd LO i Pan Grzegorz Michasiuk – 3  ac  LO. Następnie zaproszono wszystkich nauczycieli, rodziców, gości i uczniów do wspólnego poloneza, którego w pierwszej parze prowadziła Pani Dyrektor Adriana Salamończyk.

Czas zabawy upłynął bardzo szybko. Młodzież wspaniale bawiła się na parkiecie aż do zakończenia balu o godz. 1.00. I choć studniówkowa noc już za nami, to na pewno zostanie w naszych sercach na długo – bo takich chwil się nie zapomina.

Mam nadzieję, że egzaminy maturalne i zawodowe będą równie udane jak nasz bal, czego serdecznie wszystkim maturzystom i sobie życzę!

Klaudia Matuszczyk, kl. 4 HŻ

Rafa

23.01.2020 r. finał konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills” realizowanego w ramach programu Erasmus + .

Finał konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

 

23.01.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”, realizowanego w ramach programu Erasmus +. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie każda ze szkół partnerskich projektu z Turcji, Polski, Portugalii i Rumunii wyłoniła najciekawsze logo, które wzięło udział w etapie międzynarodowym. Rozstrzygnięcie konkursu w etapie drugim, międzynarodowym, nastąpiło poprzez głosowanie przedstawicieli państw partnerskich. Dwie propozycje – Michała Rojkowskiego z kl. 2 b LO w ZSP w Chojnie i Zübeyde Gül Özkan z  Konyi w Turcji – uzyskały taką samą liczbę głosów i tym samym stały się logami projektu. Autorzy zwycięskich logo otrzymują nagrody – tablety.

Michał Rojkowski, Chojna, Polska

Zübeyde Gül Özkan, Konya, Turcja

 

Gratulujemy zwycięzcom.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

17.01.2020 r. Michał Rojkowski z klasy kl. 2 b LO zajął I miejsce w etapie szkolnym konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”, realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu
„Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”
etap szkolny

 

17 stycznia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills” w ramach programu Erasmus +. Udział w konkursie polegał na samodzielnym wykonaniu logo promującego projekt techniką komputerową z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Do komisji konkursowej wpłynęło 15  prac, z których wyłoniona została najciekawsza – logo wykonane przez Michał Rojkowskiego, ucznia kl. 2 b LO.

Michał Rojkowski, kl. 2 b LO

Dwie prace – logo Martyny Orszulak z kl. 1 TI p i Gracjana Jasnosa z kl. 3 TI uzyskały wyróżnienie.

Martyna Orszulak, kl. 1 TI

Gracjan Jasnos, kl. 3TI

Praca Michała Rojkowskiego weźmie udział w międzynarodowym konkursie na logo projektu. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie międzynarodowym nastąpi poprzez głosowanie przedstawicieli państw partnerskich projektu.

Dziękujemy uczniom, którzy nadesłali prace za zaangażowanie i gratulujemy pomysłowości.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

17.01.2020 r. Michał Frąk z kl. 1 abd LO będzie reprezentował naszą szkołę w X Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

X Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

 

Celem Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach jest popularyzacja zawodu doradcy podatkowego i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Patronat honorowy nad konkursem przyjął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Temat przewodni tegorocznego konkursu to „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”. Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu przez uczestników pracy domowej na jeden z 4 tematów:

1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?

3. Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.

4. Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Zadania tego podjął się uczeń klasy 1 abd LO – Michał Frąk, którego praca została wysłana 17 stycznia 2020 r. do Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Szczecinie – Organizatora Konkursu. Na Michała, który zakwalifikował się  do II etapu wojewódzkiego, czeka 12.03.2020 r. część pisemna w formie testu wielokrotnego wyboru. Do części ustnej przechodzi do dwudziestu pięciu uczniów/słuchaczy, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu. Zakres materiału obejmuje pytania ze  wszystkich podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

12 – 18.01.2020 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 dziesięcioro uczniów wraz z opiekunem wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Rumunii.

Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”

 

W dniach 12 – 18 stycznia 2020 r., w ramach projektu pn. ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dziesięcioro uczestników projektu i jeden nauczyciel wzięli udział w przedsięwzięciu pn. ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Rumunii. Celem wyjazdu do Siret w Rumunii było doskonalenie umiejętności z zakresu cyfryzacji i korzystania z osiągnięć cyfrowych. W Siret uczniowie wraz z nauczycielami prowadzili zajęcia na temat cyfryzacji społeczeństwa w Rumunii i w Polsce.

Nasz pobyt rozpoczął się od zapoznania z rówieśnikami poprzez gry i zabawy integracyjne, które umożliwiły nam przełamanie pierwszych lodów Następnie rumuńscy uczniowie oprowadzili nas po szkole, w której mieściło się liceum i technikum. Była również okazja, by opowiedzieć zagranicznym kolegom o Polsce, o wielkich Polakach takich jak Wisława Szymborska, czy Fryderyk Chopin. Prezentacja o Polsce przyniosła najwięcej pozytywnych emocji. Sprawdziliśmy, co uczniowie zapamiętali o Polsce poprzez krótki quiz, którego zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci polskich słodyczy. W trakcie trwania przedsięwzięcia poruszaliśmy takie tematy jak e – usługi i ich rola w dzisiejszym świecie i naszym codziennym życiu. Dowiedzieliśmy się jak chronić swoje dane osobowe jeszcze skuteczniej niż do tej pory, jakie są niebezpieczeństwa, związane z naruszaniem prywatności m.in. sexting, phishing, pharming. Udowodniliśmy też, że nikt nie jest anonimowy w Internecie, a nasze prywatne dane mogą być wykorzystywane przez różne firmy marketingowe. Uświadomiliśmy sobie jak wiele prywatnych informacji można znaleźć na kontach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram.

 Istotnym celem przedsięwzięcia było wskazanie głównych różnic pomiędzy procesami cyfryzacji w polskim i rumuńskim społeczeństwie. Ważnym punktem były rozmowy, a także ćwiczenia na temat świadomego korzystania z Internetu. Uczestnicy zrealizowali wiele zadań związanych z tematyką projektu. Były to najczęściej prace w grupach, które pozwoliły nam lepiej się poznać i polepszyć nasze umiejętności językowe. Razem z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi określaliśmy główne cechy mocnego hasła, opracowywaliśmy slogany, który miałby zachęcić ludzi do większego dbania o swoją prywatność, a także przeprowadzaliśmy burzę mózgów na temat przyszłości Internetu.

Ponadto przedstawiliśmy wyniki ankiet na temat cyfryzacji społeczeństwa, które zostały wcześniej przeprowadzone w Polsce i w Rumunii na określonej grupie ludzi. Dzięki temu, mogliśmy jeszcze dokładniej porównać przebieg tego procesu w obu krajach.

Podczas realizacji przedsięwzięcia odwiedziliśmy uniwersytet „Ştefan cel Mare”, gdzie odbyły się zajęcia na temat umiejętności planowania i odpowiedniego gospodarowania czasem. Dowiedzieliśmy się o osiągnięciach placówki w dziedzinie informatyki, m.in. o sprzętach, które w przyszłości pomogą osobom niepełnosprawnym korzystać z najnowszych technologii. Następnie udaliśmy się do pobliskiego planetarium, aby wysłuchać wykładu o kosmosie. Byliśmy także w zamku w Suczewie, z którego mogliśmy zobaczyć panoramę miasta. W wolnym czasie zwiedziliśmy katolickie i prawosławne kościoły, żydowską synagogę. Przeprowadziliśmy krótką rozmowę z Siostrami Dominikankami pochodzącymi z Polski, które uczyły religii w miejscowej szkole. Odwiedziliśmy też szpital psychiatryczny w Siret.

Wolne chwile poświęciliśmy na zwiedzanie ważnych obiektów kulturalnych w Rumunii. Widzieliśmy trzy klasztory: w Suczawicy, Moldowicie i Voronecie. Mogliśmy podziwiać piękne malowidła scen biblijnych wykonane na ścianach obiektów. Dodatkową atrakcją były odwiedziny pobliskiego zakładu garncarskiego w Marginei. Idealnym dopełnieniem tych atrakcji była wspólna chwila relaksu w górskim punkcie widokowym.

Przedsięwzięcie zakończyło się ewaluacją naszej pracy. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat. Cały projekt był bardzo pracowity, ale także interesujący. Dowiedzieliśmy się dużo o cyfryzacji i o tym, jak używać Internetu w bezpieczny i przystępny sposób. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Internet jest bardzo dobrym źródłem wiedzy, lecz musimy go używać bezpiecznie i z rozwagą.

Uczestnicy przedsięwzięcia

 

Rafa

12.01.2020 r. kwestowaliśmy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

W roku 2020, kolejny już raz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odpowiedzialnymi za  przeprowadzenie akcji w szkole byli mgr inż. Izabela Barylska i mgr Leszek Lejman. Przygotowania do wielkiego finału, który odbywał się 12 stycznia 2020 r., rozpoczęły się  już w listopadzie, kiedy został założony sztab 2537.

W zbiórce wzięło udział 29 wolontariuszy z naszej szkoły. Na początku stycznia miało miejsce spotkanie, podczas którego zostali oni zapoznani z regulaminem i wszystkimi szczegółami Finału, jak również odebrali akcesoria finałowe, tj. puszkę, identyfikator i  gratisowe gadżety, takie jak: kominy na szyję, smycze do kluczy czy plecaki. Cała akcja w  naszym sztabie odbywała się pod nadzorem policji, która była poinformowana o  wszelkich szczegółach.

Tegoroczna zbiórka pieniędzy była przeznaczona dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

W dniu Finału, tj. 12 stycznia 2020 r. na ulicach miasta, oprócz wolontariuszy z naszego sztabu, pieniądze zbierali wolontariusze ze sztabu w Centrum Kultury. Nasi wolontariusze dzielnie przemierzali ulice Chojny, zbierając pieniądze na szczytny cel. Stołówka naszego internatu była miejscem, gdzie wszyscy zmarznięci zbierający mogli wypić ciepłą herbatę i zjeść coś słodkiego w  przerwie podczas kwestowania. Posiłek był sponsorowany przez Radę Rodziców przy ZSP. O  godz. 14.00 rozpoczęły się występy w Centrum Kultury, którym towarzyszyła licytacja licznie ofiarowanych przez ludzi przedmiotów oraz tych przysłanych przez Fundację WOŚP. Kulminacją dnia było światełko do nieba, wysłane o godzinie 20.00 w solidarności z całą Polską.

Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki na ulicach i  licytacji uzyskaliśmy w Chojnie rekordowe 60707,18zł i 396,14 euro. Serdecznie dziękujemy wszystkimza zaangażowanie i okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli napisać o równie wspaniałych zebranych kwotach.

mgr Leszek Lejman

Rafa

10.01.2020 r. uczniowie klasy 2 d LO uczestniczyli w „Nocy Biologów” na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Noc Biologów” na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

10.01.2020 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się ogólnopolska akcja „Noc Biologów”, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2 d LO w Chojnie. Idea „Nocy Biologów” narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas licznych spotkań otwartych dla  społeczności miasta i regionu. Tysiące odwiedzających uczelnię dzieci, młodzieży i dorosłych było zachętą do zorganizowania w całej Polsce tego typu przedsięwzięć. Propozycję z entuzjazmem przyjęła Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, powierzając Wydziałowi Biologii UAM koordynację pierwszej „Nocy Biologów” w styczniu 2012 r.

Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali na ten dzień szereg interesujących wykładów, pokazów, warsztatów oraz zajęć laboratoryjnych o różnorodnej tematyce związanej m.in.  ze  światem roślin czy immunologią, biochemią, biologią komórki, genetyką.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w trzech zajęciach dotyczących przerabianego na  lekcji biologii materiału. Dwa spotkania warsztatowe odbyły się na Katedrze Fizjologii Zwierząt. Pani dr hab. Wioleta Dudzińska przeprowadziła zajęcia, podczas których uczniowie  samodzielne wykonali oznaczania grup krwi układu ABO i Rh we krwi włośniczkowej za  pomocą przeciwciał monoklonalnych.

Natomiast Pani dr inż. Ewa Skotnicka pokazała, w jaki sposób wykonuje się Analizę bioimpedancji elektrycznej (BIA, bioelectrical impedanceanalysis). Metoda ta umożliwia bezpieczną, nieinwazyjną i wiarygodną ocenę składu ciała m.in. w zakresie jakościowej i ilościowej dystrybucji tkanki tłuszczowej. Każdy uczeń miał możliwość wziąć udział w  badaniu i otrzymał konkretne wyniki z oceną kontroli masy ciała i oceną stanu odżywiania.

Na Katedrze Biologii Molekularnej i Cytologii odbyły się zajęcia „ Komórki w ultrafiolecie”, które przeprowadziła Pani dr Magdalena Achrem oraz dr Anna Kalinka. Podczas tych zajęć uczniowie wykonywali preparaty z roślin oraz nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, barwiąc je fluorochromami. Następnie oglądając je pod mikroskopem fluorescencyjnym, identyfikowali struktury komórkowe, wykorzystując zjawisko autofluorescencji.

Kolejny raz uczniowie wrócili z „Nocy Biologów” z większą wiedzą i ciekawymi doświadczeniami.

opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

10.01. – 4.02.2020 r. odbyła się akcja zbiórki darów dla dzieci z Kenii.

Akcja zbiórki darów dla dzieci z Kenii

W dniach od 10 stycznia do 4 lutego 2020 r. w naszej szkole trwała akcja zbiórki darów dla dzieci z Kenii. Zbiórkę zainicjowały uczennice klasy I H/Ż g, Karolina Kubaj oraz Agata Dorżynkiewicz, należące do Szkolnego Klubu Wolontariusza. Akcję koordynuje Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Mertopolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

 Wszyscy przyjaciele Misji w Kenii odpowiedzieli na ten apel. Część z nas przeprowadziła adopcję szkolną dziecka, cześć wzięła udział w zbiórce darów, tak jak my.

W zbiórce uwzględniliśmy wszelakiego rodzaju środki do higieny osobistej, przybory szkolne, piłki, skakanki. Dla nas to drobiazgi dostępne i niedrogie, dla przyszłych uczniów z Kenii to rzeczy deficytowe.

Dnia 4 lutego 2020 r. rzeczy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie.
Dziękujemy wszystkim za udział w Akcji.

Karolina Kubaj i Agata Dorżynkiewicz kl. 1 H/Ż g

Rafa

8.01 – 10.03.2020 r. kurs spawacza dla uczniów klas TB, MZ i MPS.

KURS SPAWACZA

        8 stycznia 2020 roku 20 uczniów z klas Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I st. kształcących się w zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych rozpoczęło, w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kurs spawacza.

Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Część teoretyczna kursu w wymiarze 25 godzin objęła następujące zagadnienia: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego; urządzenia spawalnicze; bezpieczeństwo i higiena pracy; bezpieczna praca na hali produkcyjnej; materiały dodatkowe do spawania; spawanie w praktyce; oznaczanie i wymiarowanie spoin; metody przygotowania złączy do spawania; kwalifikowanie spawaczy; budowa i użytkowanie urządzeń do spawania mag; materiały dodatkowe do spawania; bezpieczeństwo i higiena pracy (zestaw smag); charakterystyka spawania mag oraz typowe parametry i instruktaż wstępny.

Część praktyczna w wymiarze 118 godzin odbyła się w profesjonalnie wyposażonych halach spawalniczych realizatora kursu.

10 marca kurs zakończył się państwowym egzaminem przed komisją Instytutu Spawalnictwa. Wszyscy kursanci ukończyli go wynikiem pozytywnym. Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień do wykonywania zawodu spawacza będą Książeczki Spawacza z udokumentowanym szkoleniem, oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Nowo nabyte kwalifikacje pomogą w otwarciu niejednych drzwi w przyszłej karierze zawodowej uczniów zarówno w kraju jak i za granicą, gdzie zawód spawacza jest jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

7-10.01.2020 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość ” nauczyciel zawodu uczestniczył w kursie carvingu.

KURS CARVINGU DLA NAUCZYCIELA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 w terminie od 7 do 10 stycznia 2020 r. odbył się kurs carvingu, doskonalący umiejętności nauczycielki kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauczycielka uczestniczyła w 30 godzinnym kursie.

Celem kursu carvingu było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zachęcenie do  ćwiczenia nowych umiejętności z dziedziny carvingu oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycielki.

Uczestniczka kursu carvingu zapoznała się z historią carvingu, techniką i rodzajami cięć oraz  sposobami zabezpieczenia sprzętu. Nauczyła się wykonywać m.in.: liście z cukinii, motywy kwiatowe z papryczki pepperoni, ptaki z cykorii i białej rzodkwi, kwiaty tajskie w  melonie, różę w arbuzie. Poznała także zasady budowania wieloskładnikowej kompozycji z wyrzeźbionych elementów.

Kursantka uczestniczyła w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością. Po zdanym egzaminie końcowym uzyskała zaświadczenie o ukończeniu kursu z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na pewno zaprocentują w nauczaniu zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Alicja Linkiewicz

Rafa

7-8.01.2020 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 odbył się kurs carvingu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

KURS CARVINGU DLA UCZNIÓW KLAS TŻ

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, program RPO WZ 8.6, w terminie od 7 do 8 stycznia 2020 r. odbył się 8 godzinny kurs carvingu, podnoszący kompetencje uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych. W kursie wzięło udział 22 uczniów: 6 osób z kl. 4 TŻ, 10 osób z  kl. 3 TŻ, 5 – z kl. 2 TŻ i 1 z kl. 1 TŻ(g).

Celem kursu carvingu było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zachęcenie do  ćwiczenia nowych umiejętności z dziedziny carvingu, które mogą zapewnić dalszy rozwój i sukces na rynku pracy. Ponadto, poprzez ten kurs, uczniowie przygotowywali się  do  samodzielnej, profesjonalnej pracy na sali, nabyli umiejętności sztuki carvingu, zdobyli nowe umiejętności, podwyższyli kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy kursu carvingu zapoznali się z historią carvingu, techniką i rodzajami cięć oraz  sposobami zabezpieczenia sprzętu. Nauczyli się wykonywać m.in.: liście z cukinii, motywy kwiatowe z papryczki pepperoni, ptaki z cykorii i białej rzodkwi, kwiaty tajskie w  melonie, różę w arbuzie. Poznali także zasady budowania wieloskładnikowej kompozycji z  wyrzeźbionych elementów.

Każdy uczestnik kursu, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskał zaświadczenie o  ukończeniu kursu.

Wszyscy kursanci uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością oraz  ukończyli kurs z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na  pewno zaprocentują w przyszłości – jako bardzo dobry start w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nasi uczniowie będą postrzegani przez przyszłych pracodawców jako osoby wyposażone w duży zakres kwalifikacji oraz kompetencji.

 

Alicja Linkiewicz