Rafa

25.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny kl. I bd LO.

Zabawa otrzęsinowa uczniów klasy I bd LO

 

W dniu 25 października 2018 r. w salonie maturzystów odbyły się otrzęsiny kl. I bd LO. Celem tej starej jak świat tradycji jest uroczyste przyjęcie do grona uczniów „pierwszaków”. Starsi koledzy i koleżanki z klasy III abd LO przygotowali kilka ciekawych zabaw i  konkurencji, które miały sprawdzić, czy po miesiącu pobytu w szkole „młodzi” mogą być  przyjęci w poczet braci uczniowskiej.

Już przed wejściem do sali pierwszakom namalowano wąsy i podano magiczny napój, który miał ich wprowadzić w wesoły nastrój i zachęcić do zabawy. Przygotowane konkurencje i  pełne humoru zabawy wymagały zaangażowania, skupienia i spontaniczności, czego  uczniom tej klasy pierwszej nie brakuje.

Okazało się, że wszyscy pomyślenie przeszli chrzest i zostali przyjęci do uczniowskiej społeczności, a impreza zakończył się słodkim poczęstunkiem.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

6-7.11. 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędą się zajęcia warsztatowe, wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania uczniów z zaproszonymi gośćmi.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH EUROPEJSKIEGO  TYGODNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W dniach od 6 listopada  do  7 listopada 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych  odbędą się zajęcia warsztatowe, wycieczki zawodoznawcze oraz  spotkania uczniów  z zaproszonymi gośćmi.

Uczniowie uczestniczą w spotkaniach pod opieką nauczycieli, wg poniższego harmonogramu:

Dzień Lekcja Klasa Sala Realizacja działania Przedmiot
6.11.2018 r.

Wtorek

1 I bd 5 Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy w Chojnie „Analiza własnych umiejętności                    i predyspozycji zawodowych. GW

 

2 I ac 31 „Bądź  zawodowcem” – pokaz umiejętności zawodowej klasy II TI podstawy przedsiębiorczości
3,4 Reprezentanci    klas: liceum wojskowego, technikum informatycznego,                              technikum żywienia, technikum hotelarstwa, Zajęcia w przedszkolu miejskim w Chojnie         „Jaki to zawód”? opiekun                     Dorota

Szwiec

długa przerwa 2 reprezentantów z danej klasy 5 Quiz wiedzy o zawodach E. Skrzypa
5 III MM 5 Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy  w Chojnie „Nowe wyzwania na rynku pracy. GW
6 I WZ 5 Spotkanie z panią Żanetą Hamkało, właścicielką salonu fryzjerskiego „Żaneta w Chojnie” religia
7.11.2018 r. środa

 

 

1,2 II H/Ż Wycieczka do restauracji „Piastowska” w Chojnie opiekun                     Dorota Szwiec
4 II ac 5 Spotkanie z panem Tomaszem Gibowskim-  klub Karate Shodan „Moja pasja – mój sukces” GW
5 III H/Ż 5 Spotkanie z panią Aleksandrą Bałachowską – Jagusz „Żyj z pasją” j. polski
6  II MZ, II TB 5 Spotkanie z właścicielem przedsiębiorstwa wielobranżowego Multipol w Chojnie, panem Piotrem Rzeczyckim j. niemiecki

zajęcia praktyczne

 

Rafa

5.11.2018 r. uczestniczyliśmy w wykładzie pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków” dr Marty Cichockiej połączonym z debatą pt. „Czym dla ciebie jest wolność”.

Wykład dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego

pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków”

połączony z debatą „Czym dla ciebie jest wolność”

 

W dniu 5 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” Z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA, odbył się wykład dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego pt.  „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków” połączony z debatą „Czym dla ciebie jest wolność”. W spotkaniu uczestniczyli: pan Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, pan  Robert Ryss – Redaktor Naczelny „Gazety Chojeńskiej”, pani Teresa Błońska – Kierownik Biblioteki Miejskiej w Chojnie, pani Jolanta Łosowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, nauczyciele historii z zaprzyjaźnionych szkół oraz uczniowie. Wszystkich obecnych powitała pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska.

Pan Rafał Kaliciak, nauczyciel wychowania fizycznego oraz koordynator szkolnego turnieju szczypiorniaka, krótko przypomniał, że oprócz stulecia niepodległości obchodzimy w  bieżącym roku również stulecie polskiej piłki ręcznej – szczypiorniaka. Dyscyplina ta,  wymyślona przez polskich legionistów, wzięła swoją nazwę od miejscowości Szczypiorno, (obecnie dzielnicy Kalisza). Zwycięzcy turnieju – drużyna reprezentująca klasę 1 MZ Branżowej Szkoły I stopnia: Adrian Dopierała, Wiktor Mendyk, Jakub Mazurkiewicz, Jan Jesiółkowski, Hubert Olszowiak oraz Wojciech Ceglarek – otrzymali dyplom oraz  statuetkę.

Dyplomy z rąk pani wicedyrektor Agnieszki Bylewskiej oraz przewodniczącej zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, otrzymali również zwycięzcy konkursów plastycznych. Najlepszy projekt muralu o tematyce niepodległościowej wykonała Kaja Nowak z klasy II b LO.

W szkolnym konkursie plastycznym na plakat wykonany dowolną techniką, przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości, pierwsze miejsce zdobyli ex  aequo Sara Kierul i Kaja Wąchała z klasy I d LO oraz Kaja Nowak z klasy II b LO. W  konkursie na projekt ilustracji do kalendarza o tematyce niepodległościowej pierwsze miejsce zajęli ex aequo Ryszard Gruszczyński i Jakub Kulik z klasy I TI oraz Aneta Kaczor z  klasy IV TH.

Najbardziej oczekiwaną nagrodą dla wszystkich wymienionych uczniów będzie jednak wycieczka patriotyczna do Warszawy i Sulejówka śladami Niepodległej, która odbędzie się  29 listopada 2018 r.

Głównym punktem programu był wykład dr Marty Cichockiej pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków”. Opowieść o Polsce i Polakach została rozpoczęta stwierdzeniem, że wolność to przede wszystkim odpowiedzialność, którą każdy z nas ponosi za swoje osobiste wybory i czyny.

W naszym narodzie idee wolności i niepodległości były przez wieki bardzo silne, ponieważ jako jedyne państwo na świecie musieliśmy walczyć o swój byt, sąsiadując z dwoma silnymi, agresywnymi państwami – Niemcami i Rosją. Wbrew powszechnemu mniemaniu, Polacy czerpali siłę ducha z czasów demokracji szlacheckiej XIV – XVII wieku. Wtedy nastąpił wzrost Rzeczpospolitej; osiągnęła ona również największy zasięg terytorialny w dziejach. W  XVIII wieku upadek państwa był związany ze złym wykorzystaniem wolności, gdyż dla  magnaterii ważniejsze niż państwo stały się interesy prywatne, a liberum veto zostało użyte na szkodę narodu. Celem przywilejów było wzmacnianie narodu, ale szlachta zbyt późno zrozumiała, że reformy to konieczność rezygnacji z wolności osobistej w celu ratowania państwa. Konstytucja 3 Maja, ograniczająca de facto ich prawa, powstała zbyt późno. Trzeci rozbiór Polski był precedensem w skali świata i Polacy stali się narodem niewolników, ale to równocześnie dzięki złotej wolności szlacheckiej przetrwała w narodzie idea wolności. Nasz naród, poddawany wynarodowieniu, znalazł wiele sposobów na  zachowanie miłości do ojczyzny. Jednym z nich było wychowanie patriotyczne w  rodzinach, głównie przez matki. Kolejnym – szkoła – tajne komplety, filomaci i filareci. Ważną grupą społeczną była również elita intelektualna, która propagowała polskość poprzez  działalność naukową i pisarstwo. Polacy zyskiwali świadomość narodową dzięki dziełom Sienkiewicza, Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Reymonta i wielu innych, tworzonym „ku pokrzepieniu serc”. Idee narodowościowe szerzyli również inni artyści, np.  Matejko czy Chopin.

Jednakże, najbardziej bezpośrednim sposobem walki o wolność była walka w powstaniach. Mimo olbrzymich strat i represji, Polacy pragnęli poczuć się wolnymi – stąd: insurekcja kościuszkowska, Legiony Polskie, powstanie listopadowe, krakowskie, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe. Quasi – państwo pod zaborami nie zadowalało Polaków walczących o pełną niepodległość – 123 lata pozostawali bez pełnej wolności, a jednak idee w narodzie nie umarły. Ważna w uzyskaniu pełnej wolości była rola Legionów – gdyby nie one, Państwo Polskie również by powstało, lecz byłoby to państwo małe, słabe, na zawsze zależne od  silnych sąsiadów. Jednakże sukces roku 1918 potrzebował jednej postaci stawianej na  pomnikach. Tą postacią stał się Józef Piłsudski z wielu różnych powodów: był patriotą, męczennikiem w niewoli niemieckiej i rosyjskiej, działaczem ponoszącym odpowiedzialność za swoje czyny, odważnym, konsekwentnym, charyzmatycznym przywódcą, potrafiącym zjednoczyć Polaków oraz wojsko. Pozostali Polacy w tym czasie również „zdali egzamin z patriotyzmu” – wszystkie niezależne ośrodki władzy na terenach polskich, mimo swoich ambicji, intelektu, wykształcenia, opcji politycznych, zrezygnowały z władzy na rzecz Piłsudskiego. Zwykli Polacy również zdawali sobie sprawę z tego, że nie można bać się  wolności, ale trzeba ją „udźwignąć” i z dumą nieść na swoich barkach – w pierwszych demokratycznych wyborach frekwencja wyniosła 80%.

Po wykładzie głos zabrał pan Robert Ryss, poruszając kwestie pańszczyzny, kościoła i wolności osobistej. Do poruszanych kwestii dodał, że ważną pozycją w trakcie dyskusji o wolności powinna być książka Ericha Fromma „Ucieczka od wolności”, z której możemy się dowiedzieć, że ludzie sami pozbawiają się wolności, uciekając przed brzemieniem odpowiedzialności.

Dalsza część debaty dotyczyła warunków niezbędnych do uzyskania wolności. Uczestnicy wspomnieli o szkolnictwie, wolności słowa, wolności wyznania, o prawie – wolność jednego człowieka kończy się na wolności drugiego; o cnocie i moralności, normach społecznych i wychowaniu, gdyż prawo pisane nie reguluje wszystkich sytuacji z życia codziennego oraz  o sile, która pozwala ludziom i narodom walczyć o siebie. Pani doktor dodała stwierdzenie, że: Sprawiedliwość bez mocy jest niczym, a moc bez sprawiedliwości to  przemoc.

Odpowiedź na kolejne pytanie w debacie – jak przekazać wartości wolności i moralności młodym pokoleniom? – brzmiała: wolność to kwestia samorealizacji, moralność zaś – światopoglądu. We wszystkich wartościowych systemach moralnych podstawą jest  niekrzywdzenie drugiego człowieka i to należy przekazywać.

Kolejnym punktem w dyskusji było uleganie opiniom innych osób. Wszyscy zgodzili się  ze  stwierdzeniem, że należy rozpatrywać opinie różnych stron, nie zamykając się jedynie w jednym światopoglądzie, gdyż tylko w ten sposób możemy podejmować świadome, przemyślane, wyważone, samodzielne decyzje. Wadą jest nie tylko uleganie wpływom, ale  również nieprzejmowanie się opiniami innych i „okopywanie się” w jednym miejscu, podczas gdy cała świat wokół nas się zmienia i rozwija. Taki błąd popełniła właśnie pierwsza Rzeczpospolita. Uczestnicy debaty podzielili się swoimi opiniami czym dla nich jest wolność. Niektóre z odpowiedzi to: własny język, własne państwo, możliwość przemieszczania się,  samorealizacja oraz przede wszystkim wolność wyboru, podejmowania samodzielnych decyzji.

Opinie zebranych dotyczące ostatniego pytania debaty – czym się kierować jako patriota – sercem czy rozumem? – były podzielone. Część stwierdziła, że zarówno sercem, jak  i  rozumem, gdyż nie jest tak łatwo oddzielić jedno od drugiego. Nie możemy lekceważyć uczuć, emocji ludzi, gdyż zaprowadzi nas to donikąd. Kierowanie się jedynie, czy głównie, emocjami również nie jest zbyt rozsądne. Ważnym, z punktu widzenia człowieka żyjącego w  tzw. świecie globalnej wioski, jest patriotyzm lokalny. Należy zauważać małe rzeczy wokół nas i nimi się zajmować dla dobra wspólnoty, wyrzekając się czasem własnego interesu. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wolne, silne, stabilne, wytrzymałe, solidarne społeczeństwo.

Po debacie nastąpiła część nieoficjalna. Spotkanie przy kawie i ciastku było dla  uczestników doskonałą okazją do wymiany poglądów i opinii oraz do refleksji nad  tak  ważnym i niedocenianym na co dzień zagadnieniem, jakim jest idea wolności w historii naszego narodu oraz współcześnie.

Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza pani dr Marcie Cichockiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, za przybycie oraz podzielenie się swoją wiedzą i wartościowymi spostrzeżeniami.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

IX-X.2018 r. realizowano działania związane ze Szkolnym Turniejem Szczypiorniaka.

SZKOLNY TURNIEJ SZCZYPIORNIAKA NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” we wrześniu i październiku, przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne z piłki ręcznej. Zajęcia te odbywały się podczas lekcji wychowania fizycznego.

We wrześniu uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, w sali kinowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podczas oglądania prezentacji multimedialnej, mogli zapoznać się z historią piłki ręcznej na ziemiach polskich. Z  prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że nazwa szczypiorniak (dawna nazwa piłki ręcznej) wywodzi się od nazwy miejscowości Szczypiorno (od 1976 r. dzielnica Kalisza), w której w  latach 1917/1918 w obozie jenieckim przebywali internowani żołnierze Legionów Polskich. I to oni stali się prekursorami tej gry w naszym kraju.

Charakterystyczny jest fragment z pamiętników przetrzymywanego w Szczypiornie Władysława Broniewskiego – znanego wszystkim poety dwudziestolecia międzywojennego i  współczesności – w ciągu dnia koledzy biegali za szmacianką, zabawa ta podbiła ich serca, grali całe dnie, zapominając że są internowani (…) Do gry wykorzystali właśnie wolną przestrzeń między barakami prawdopodobnie o wymiarach 30×12 metrów (…) grano bowiem – jak wspomina w swych pamiętnikach Władysław Broniewski – bez sędziów, a w kwestii spornej rozstrzygał najstarszy szarżą grający legionista.

 

W dalszej części prezentacji uczniowie mogli zobaczyć, jak dziś wygląda Kalisz – Szczypiorno. I jak kultywowana jest tradycja szczypiorniaka na tych ziemiach.

Właśnie w Kaliszu, z okazji 100 – lecia piłki ręcznej w Polsce, przed Areną Kalisz został odsłonięty Pomnik „Piłkarze ręczni”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP, Andrzej Duda.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, odczytał list od prezydenta. Andrzej Duda przypomniał, że polska piłka ręczna narodziła się w obozie dla legionistów w Szczypiornie, którzy odmówili złożenia przysięgi lojalności cesarzowi niemieckiemu. „Gra w piłkę pomagała im przetrwać trudne chwile, dodawała otuchy i  pozwalała zachować sprawność fizyczną. To przykład, jak ważną rolę społeczną odgrywa sport, a szczególnie gry zespołowe. Uczą działania w grupie, pomagają budować relacje i  są  szkołą zdrowej rywalizacji, opartej na szacunku i wzajemnej życzliwości. Tak zapewne wyglądała gra żołnierzy Legionów Polskich, oczekujących przed stu laty za obozowym murem na odzyskanie tak upragnionej niepodległości” – podkreślił prezydent RP.

W październiku uczniowie rozgrywali mecze piłki ręcznej. Celem turnieju było przybliżenie uczniom zasad gry i zachęcenie ich do gry w szczypiorniaka, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Przede wszystkim jednak była to forma uczczenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania piłki ręcznej na ziemiach polskich.

W ramach turnieju mecze rozgrywane były systemem 2 x 10 minut. Zwycięzcą turnieju została klasa I MZ Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie.

Uroczyste wręczenie statuetki najlepszej drużynie nastąpi 5 listopada 2018 r. podczas uroczystej debaty pt. „Czym dla ciebie jest wolność?”, która połączona będzie z wykładem pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

mgr Rafał Kaliciak

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

27.10.2018 r. wycieczka na mecz ligowy z udziałem uczniów ZSP w Chojnie.

Mecz ligowy z udziałem uczniów ZSP w Chojnie

 

W sobotę 27 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły, w ramach promowania zdrowego stylu życia, wybrali się na stadion miejski w Chojnie. Celem wycieczki była obserwacja meczu ligowego klasy okręgowej pomiędzy MKS Odra Chojna, a zespołem Mierzynianki Mierzyn.

Tego dnia na murawę boiska przy ulicy Wojska Polskiego 16 w barwach Odry wybiegło pięciu uczniów naszej szkoły: Adrian Dopierała, Filip Lewandowski, Oskar Piątek, Dacjan Koster i Szymon Waniel. I to właśnie po strzale Szymona w 25 minucie Odra objęła prowadzenie.

Jednak gospodarze z prowadzenia cieszyli się tylko przez 10 minut. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Druga połowa dla drużyny Odry zaczęła się bardzo źle. W  59  minucie drugą bramkę zdobyła Mierzynianka, a na domiar złego Odra od 67 minuty musiała grać w 10, po czerwonej kartce dla jednego z zawodników. Mimo ambitnej walki i  kilku sytuacji, wynik nie uległ zmianie.

Kolejne wyjście na mecz już w marcu. Wszystkich chętnych zapraszam.

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

25.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce.

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA ODWIEDZILI SCHRONISKO DLA KOTÓW W WITNICZCE

 

W dniu 25.10.2018 r., wraz z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas – opiekunką Szkolnego Klubu Wolontariusza, odwiedziliśmy Stowarzyszenie Ochrony Natury i  Krajobrazu w Witniczce. Stowarzyszenie to pełni funkcję schroniska dla porzuconych, niechcianych, źle traktowanych i chorych kotów.

Celem naszej wizyty było przekazanie niezbędnych rzeczy dla zwierzaków. Klasom: I bd LO, II ac LO, III MM, I WZ, II MW, II HŻ, III HŻ oraz 4HŻ udało się zebrać łącznie ponad 130  opakowań karmy dla kotów, a dzięki pomocy innych ludzi, mogliśmy zawieźć również kilka kołder potrzebnych przed zbliżającymi się mrozami.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy bardzo miło przywitani przez właścicieli oraz same koty. Niektóre z nich, mimo tego, co przeszły, nie boją się ludzi i są chętne do zabawy. Zwierzątka mruczały, łasiły się i tuliły – nie dało się przejść obok nich bez pogłaskania czy  wzięcia na ręce!

Właścicielka – Pani Agata, pokazała nam, jak mieszkają koty i jak wygląda opieka nad nimi. Niestety, kotki złapały „koci katar” i wymagają leczenia, ale na szczęście nie jest to dla nich groźne.

Zarówno Pani Agata, jak i jej podopieczni, byli nam bardzo wdzięczni za przekazaną pomoc, ale przyjemność leży po naszej stronie! Podziwiamy zaangażowanie, wkład pracy i czasu dla  tych biednych kotów.

Osobiście byłam tam pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Pomoc przy schronisku jest  potrzebna zawsze. Gorąco zachęcam do zainteresowania się naszymi małymi przyjaciółmi. Pani Agata wkłada w opiekę nad zwierzętami swoje serce i z chęcią przyjmie nowych wolontariuszy, czy też drobne rzeczy, które mogą pomóc zwierzaczkom przetrwać chłody. Dla nas jest to tylko kilka chwil, czy trochę „żółtaków” z portfela, a dla kotków jest  to  szansa na dalsze życie.

 

Julia, kl. II a LO

Rafa

25.10.2018 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

 

 25 października 2018 roku podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Jedenaścioro młodych ludzi, w tym pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w II półroczu 2017/2018 roku.

Dyplomy stypendystom wręczyli przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski oraz  wiceprzewodniczący p. Andrzej Szelążek.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

 

Natalia Bylewska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku biologiczno – chemicznym w ZSP w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez szkołę m.in. uczestniczyła w spotkaniach młodzieży na Malcie i w Belgii. Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, podejmowała działania charytatywne. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym zdobyła tytuł „Mistrza ortografii”. W wolnym czasie Natalia trenuje piłkę siatkową oraz dużo czyta, zwłaszcza powieści fantasy. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub pracować w laboratorium kryminalistycznym. Średnia ocen: 5,19

Gracjan Jasnos, uczeń klasy II technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk w  ZSP w Chojnie. Bierze udział w licznych konkursach osiągając sukcesy. Zajął m.in.  I  miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, gdzie główną nagrodą był trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym. Brał udział w Olimpiadzie Cyfrowej, w wojewódzkim konkursie „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”, reżyserując, nagrywając i montując spot wideo przeciwdziałający odbieraniu sobie życia przez młode osoby. Aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez szkołę. W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate – Cloud Fundamentals i  po  zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. Z  zaangażowaniem uczestniczył w projekcie „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, gdzie wziął udział w kursie szkoleniowym nt. przeciwdziałania nietolerancji i  przemocy, odbywającym się w Koszeg na Węgrzech. Współredaguje szkolną gazetę „Wióry”, angażuje się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Pasje Gracjana to  podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka i  lotnictwo cywilne. Średnia ocen: 5,11

 

Anita Orszulak, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych w ZSP w Chojnie. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zdobywała nowe doświadczenia zawodowe podczas czterotygodniowego stażu na Malcie Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. W ramach realizacji tego projektu uczestniczyła w  kursie barmańskim oraz cross – sellingu i up – sellingu. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, brała udział w akcji oddawania krwi organizowanej przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Aktywnie działa w kole teatralno – recytatorskim, uczestniczyła przygotowaniach polsko – niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach chojeńskich Dni Integracji i Ekumenizmu. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W  przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen: 5,21.

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w  ZSP w Chojnie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konkursach związanych z branżą hotelarską. Zajęła V miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” oraz III miejsce w  etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem Szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”, intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Uczestniczyła w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” odbywając czterotygodniowy staż w Anglii, pogłębiając i zdobywając nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. Po maturze chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,44.

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, w ramach realizowanych przez szkołę projektów uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży, m.in. na Malcie. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz  V  miejsce w finale tego konkursu. Reprezentowała szkołę w Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, otrzymując w kategorii indywidualnej wyróżnienie za zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. W ramach koła teatralno – recytatorskiego uczestniczyła w szkolnych przedstawieniach. Natalia swoją przyszłość wiąże głównie z geografią i śpiewaniem. Średnia ocen: 5,06.

Nagrodzonym gratulujemy otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

19.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny kl. I ac LO.

Otrzęsiny kl. I ac LO

 

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. 

Einstein

 

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się otrzęsiny pierwszaków z klasy I ac, które zostały przygotowane przez starszych kolegów z klasy społeczno – wojskowej III c. Wydarzenie miało miejsce w salonie maturzystów, gdzie zwołano naszych szanownych pierwszaków w celu przyjęcia ich do grona społeczności szkolnej.

Ceremoniał otrzęsin, potocznie biorąc kocenie – jest wydarzeniem, którego w życiu żadnego szanowanego się ucznia nie może zabraknąć.

Nie zrozumie ten, kto tego nie doświadczył. Jako starsi, doświadczeni koledzy, wymyśliliśmy dla pierwszaków kilka zadań i prób, które musieli przejść. Czekały na nich konkurencje takie  jak: picie mleka z pieprzem, jedzenie cytryny czy malowanie twarzy.

Wszyscy byli zadowoleni i miło spędzili czas na zabawie w przyjaznej atmosferze. Starsi koledzy śpiewali pierwszakom szkolne wesołe piosenki, a koleżanki malowały im kocie wąsy i noski na twarzach. Takie chwile na długo pozostaną w pamięci, bo szkoła to najciekawszy etap w życiu człowieka, a zabawa i rozrywka doskonale integruje i rozwija.

 

Szymon Morawski, kl. III c

Rafa

18.10.2018 r. reprezentacja dziewcząt zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 

18 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiły trzy drużyny żeńskie i dwie męskie. Oprócz naszej szkoły w turnieju wzięły udział reprezentacje dwóch szkół z Gryfina – I LO oraz ZSP. W kategorii chłopców musieliśmy uznać wyższość reprezentacji ZSP z Gryfina, natomiast w kategorii dziewcząt odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo, uzyskując jednocześnie awans do zawodów regionalnych.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: CHŁOPCY

 1. ZSP Gryfino
 2. ZSP Chojna

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: DZIEWCZĘTA

 1. ZSP Chojna
 2. I LO Gryfino
 3. ZSP Gryfino

 

REPREZENTACJA SZKOŁY:

 1. Ceglarek Monika 3 TH
 2. Szpilska Emilia 4 TŻ
 3. Grodecka Nikola 1 TH
 4. Biczyński Kacper 2 TI
 5. Wojtczak Hubert 3 MZ
 6. Nowicki Kacper 1 MZ

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

 

 

Rafa

16.10.2018 r. odbyła się Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Powiatowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych

 

W dniu 16 października 2018 r. w Gryfinie odbyła się Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W biegu wzięły udział dziesięcioosobowe drużyny. Każda zawodniczka i każdy zawodnik mieli do pokonania dystans 1000 m, co wymagało dużej sprawności oraz dobrej kondycji fizycznej.

 

Reprezentacja dziewcząt:

 • Hanna Mendyk, kl. 1 bd LO
 • Julia Konsik, kl. 1 d LO
 • Dominika Grącka, kl. 2 a LO
 • Adriana Szot, kl. 1 WZ
 • Wiktoria Kamień, kl. 2 TŻ
 • Paulina Karpicka, kl. 2 c LO
 • Paulina Wujko, kl. 1 WZ
 • Dagmara Ogórek, kl. 1 TH
 • Wiktoria Saskowska, kl. 1 TH
 • Justyna Jaz, kl. 4 TŻ
 • Katarzyna Kuziemkowska, kl. 1 c LO – rezerwowa

Reprezentacja chłopców:

 • Adrian Dopierała, kl. 1 MZ
 • Filip Lewandowski, kl. 1 a LO
 • Aleksander Panicz, kl. 3 MZ
 • Wiktor Mendyk, kl. 1 MZ
 • Kacper Nowicki, kl. 1 MZ
 • Arkadiusz Czernecki, kl. 2 MZ
 • Adrian Czernecki, kl. 2 MZ
 • Łukasz Będzak, kl. 1 d LO
 • Tomasz Budzyń, kl. 1 b LO
 • Szymon Waniel, kl. 3 MZ
 • Piotr Lach, kl. 3 MZ – rezerwowy

 

Wyniki rywalizacji dziewcząt:

I miejsce – I LO Gryfino,

II miejsce – ZSP 2 Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

 

Wyniki rywalizacji chłopców:

I miejsce – I LO Gryfino

II miejsce – ZSP 2 Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

Opiekun: mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

10.10.2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

Święto Drzewa

10 października 2018 roku kolejny raz nasza szkoła uczestniczyła w obchodach „Święta Drzewa”. Tegoroczna – 16 edycja, która odbyła się pod hasłem „ Każdy liść pochłania CO2”, została poświęcona ochronie klimatu, wpływom człowieka na zmiany klimatu, a także roli i znaczeniu drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. Klub Gaja, organizator tego święta, zachęca w ten sposób wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew, a także zmiany naszych codziennych nawyków na bardziej ekologiczne i odpowiedzialne.

 

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego bardzo aktywnie zaangażowali się w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pod hasłem „100 Drzew na 100 – lecie Niepodległości” nawiązali do projektu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” i posadzili 100 sadzonek rodzimego Buku otrzymanych od Nadleśnictwa Chojna, dopisując je tym samym do blisko 850 tysięcy drzew posadzonych w całej Polsce.

Dodatkowo członkowie Klubu wręczali uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły symboliczny biało – czerwony listek klonu, nawiązując do projektu „ Niepodległa”.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

9.10.2018 r. uczniowie klasy I a LO realizowali w ramach patronatu zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 9 października 2018 roku uczniowie klasy I a Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Było to pierwsze z cyklu siedmiu zaplanowanych spotkań na rok szkolny 2018/2019, w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw prawa. Wykłady prowadziła Prodziekan ds. Studenckich dr Beata Kanarek.

Uczniowie klasy humanistyczno – prawnej poznali zagadnienia teoretyczne dotyczące aktów prawnych, źródeł prawa i strukturę normy prawnej. Brali udział w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień. Poznali rodzaje aktów normatywnych obowiązujących w Polsce. Dowiedzieli się o szczególnej roli Konstytucji. Poruszone zostały też zagadnienia dotyczące praw człowieka i obywatela. Wykład był prowadzony w sposób bardzo przystępny dla młodych humanistów, z ciekawym nawiązaniem do czasów współczesnych, w których żyjemy. Uczniowie przypomnieli sobie ważne wydarzenia z historii Polski i świata. Dygresyjny sposób przedstawienia ważnych i trudnych zagadnień z dziedziny prawa spowodował, że młodzież słuchała z zainteresowaniem.

Podczas przerw młodzież zwiedzała budynek wydziału. W salonie dyskusyjnym można było odpocząć i skorzystać ze zgromadzonej tam literatury podręcznej i czasopism. Była też okazja do zwiedzenia biblioteki, która pełni rolę centrum informacyjnego.

Młodzież spędziła czas na Wydziale Prawa i Administracji bardzo efektywnie, ponieważ nie polegało to tylko na pogłębianiu wiedzy teoretycznej, ale pozwoliło na zdobycie nowego doświadczenia obcowania z nauką, z tym co interesujące, nowe i intrygujące.

                                                                                                         mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

5.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 5 października 2018 r. po raz kolejny, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziliśmy – bliski naszym sercom – Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Wizyta była w pewien sposób wyjątkowa. Oczywiście, gdy odwiedzamy naszych kochanych dziadków i babcie, każde spotkanie jest inne, a wspomnienia odbijają na nas ogromne piętno. Do naszego grona ochotników bezinteresownej pomocy dołączyła spora gromadka! Mieliśmy okazję wziąć pod nasze skrzydła Jakuba, Julię, Julię, Oliwię, Bartka i Zuzię! Nowicjusze spisali się wzorowo, a podopieczni DPS – u byli niezwykle zadowoleni z nowych przyszywanych wnucząt!

Oczywiście, jak zawsze, nie obyło się bez ogromnych emocji. Towarzyszyły nam wzruszenie i śmiech – dużo śmiechu! Dwie przemiłe, przebojowe, przekochane kobiety – Pani Józia i Pani Janeczka, wprawiły nas w radosny nastrój. Pomimo godziwego wieku Panie nie szczędziły sobie żartów, śmiesznych uwag wobec siebie. Cudowne kobiety, z którymi można konie kraść!

Niedopuszczalne byłoby, gdybyśmy przyszli do tych wyjątkowych ludzi, bez upominku czy  poczęstunku. Nasza kochana Gosia z klasy II TH upiekła pyszne czekoladowo – wiśniowe babeczki, w które włożyła całą garść serca, dużo serdeczności, szklankę uśmiechu i  szczyptę współczucia. Wszystkim podopiecznym bardzo smakowały i pochwalali umiejętności cukiernicze Gosi!

Pewna Pani zaszczyciła nas uchyleniem rąbka swojego życia, pokazując fotografie z albumu i  opowiadając historie, które wiązały się ze zdjęciami. Wspomnienia wywarły na  nas  ogromne wrażenie. Słuchając opowieści i oglądając zdjęcia naszła mnie pewna głęboka, ale i smutna refleksja. Dlaczego ci ludzi tam są? Przecież niektórzy z nich mieli cudowne życie, byli rodzicami, kimś na wysokim stanowisku, zwiedzali świat, a nawet walczyli o Polskę, życie swoje i innych. Samotność jest odpowiedzią na zadane przeze mnie wyżej pytanie. Ci ludzie są samotni. Życie odebrało im bliskich. Nie zawsze w dosłownym znaczeniu tego słowa.

Czas i przemijanie. Każdy z nas, nieważne czy szczodrze obdarowany przez los, czy gorzej, będzie w pewien sposób, choć w jednej chwili, czuł się sam na tym świecie, bez kogoś bliskiego u boku. Staramy się na to w pozytywny sposób wpływać, dając odczuć tym  wyjątkowym ludziom, że kogoś na świecie obchodzi ich los.

Zapewniam, że jeszcze nie raz i nie dwa, wrócimy do tych cudownych ludzi i  przeżyjemy z nimi mnóstwo wspaniałych chwil. Mogę obiecać.

 

Laura, kl. II c LO

Rafa

4 – 7.10.2018 r. w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” odbyło się spotkanie w Söderköping w Szwecji.

Spotkanie w Söderköping w Szwecji w ramach projektu „SAVE” programu ERASMUS+

 

W dniach 4 – 7 października 2018 r. dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział w spotkaniu w Söderköping w Szwecji, w  ramach projektu Struggle Against Violent Extremism Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, programu Erasmus+, w którym uczestniczyli partnerzy projektu ze  Szwecji, Węgier, Słowenii i Polski, jak również koordynatorzy projektu z Turcji. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania w ramach projektu „SAVE”, ustalono terminy przyszłych wydarzeń, omówiono szczegóły dotyczące spotkania uczniów w Słowenii. Ponadto wskazano kolejne zadania do realizacji przez partnerów projektu, m.in. w zakresie upowszechniania projektu. Zaprezentowano również platformę e – Twinningową, dzięki której uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie komunikują się między sobą.

 

W czasie wolnym uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę średnią Nyströmskaskolan, miejscowość Söderköping, muzeum wędkarskie archipelagu Świętej Anny oraz ruiny zamku Stegeborg.

Bardzo dużym wyzwaniem dla uczestników spotkania w Szwecji była degustacja sfermentowanego śledzia – tradycyjnego przysmaku szwedzkiego.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

4.10.2018 r. odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie.

Warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie

 

„Twoje założenia są Twoimi oknami na świat.

Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło.”

[I. Assimov]

 

Co sprawia, że otwieramy nasze wewnętrzne okna na świat innych?. Co powoduje, że  współpraca w grupie daje nam radość i potrzebę bycia z drugim człowiekiem? Na  te  pytania postanowiliśmy odpowiedzieć, organizując warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie, które odbyły się 4 października 2018 r.

Każdy z nas chce być dostrzeżony i doceniony przez otoczenie, w którym przebywa i  kiedy niespełnione są te pragnienia czujemy się odizolowani i osamotnieni. Szczególne znaczenie ma to w grupach rówieśniczych, gdzie dążyć należy do tego, aby osoby przebywające w tej grupie poznały się bliżej i wyrobiły u siebie potrzebę akceptacji i  zrozumienia. Organizując warsztaty integracyjne dajemy uczniom możliwość wzajemnego poznania się i wspólną zabawę, nawiązywanie kontaktów i wspólne przeżywanie radości. Nasze warsztaty uczą nas wzajemnej akceptacji, tolerancji, empatii, poprawiają atmosferę w  internacie i sprzyjają powstawaniu nowych przyjaźni.

Realizując powyższe założenia nasza wspólna zabawa polegała na spontaniczności, zdobyciu poczucia bezpieczeństwa, otwarciu się na innych, a przede wszystkim graliśmy w  jednej drużynie, gdzie wszyscy byliśmy ZWYCIĘZCAMI!

Dziękuję wychowankom za wspólną zabawę, za czas spędzony na wzajemnym poznaniu, za aktywny udział w warsztatach, uśmiech, wspaniałą współpracę i kreatywną zabawę. Niech pobyt w internacie będzie czasem, który pozwoli Wam na systematyczną naukę, wzajemną pomoc i szacunek.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

3.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny nowych mieszkańców internatu

Coroczną tradycją jest przyjęcie nowych członków do grona społeczności internatu. W  dniu 3 października 2018 roku odbyły się otrzęsiny naszych „kotków”. Aby zaliczyć szereg prób, wychowankowie musieli wykazać się zręcznością, muzykalnością oraz wiedzą na temat szkoły i internatu. Rywalizacja odbywała się drużynowo. Pierwszą konkurencją było  napisanie za pomocą długopisu w ustach imienia wychowawcy internatu. Należało zrobić to jak najszybciej i czytelnie. Kolejne zadanie wymagało nie lada zręczności – trzeba było wyłowić bez użycia rąk jabłko z naczynia wypełnionego wodą. Niektórym osobom udało się to zrobić błyskawicznie.

Sprawdzana była również muzykalność „kotów” – należało drużynowo zaśpiewać tekst wycięty z gazety. Okazało się, że powiedzenie „kocia muzyka” nie ma odniesienia do  uczestników zabawy – w większości bardzo dobrze sobie poradzili. Zdobycie kolejnych punktów wymagało odpowiedzi na krótki quiz dotyczący nauczycieli, wychowawców i  pracowników internatu. Ostatnią konkurencją było rozwiązanie zagadki logicznej, która zaintrygowała wszystkich obecnych. Na koniec „kociaki” wypiły przygotowane aromatyczne mleko i złożyły przysięgę przed panią kierownik.

Nowo wybrany samorząd internatu rozdał pamiątkowe dyplomy. Po trudach zabawy można było sięgnąć po słodki poczęstunek.

 

 

wychowawcy: mgr Dorota Szwiec

mgr Barbara Zubala

Rafa

2.10.2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

W dniu 2 października 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata, zaznaczając to na karcie do głosowania.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: mgr Barbara Zubala – przewodnicząca oraz członkowie – Anna Lipińska i Anna Wójtowicz. Po głosowaniu komisja przeliczyła wszystkie głosy i podała wyniki wyborów.

Przewodniczącą Samorządu Internatu została Sara Grabczak, zastępcą – Dominik Balbuza, zaś obowiązki skarbnika będzie pełnić Ernest Kujałowicz.

Nowemu Samorządowi Internatu gratulujemy i życzymy wielu pomysłów oraz dużo chęci i sił do pracy.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

1.10.2018 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

Dzień Chłopaka

 

Dzień Chłopaka, przypadający na 30 września, a w naszej szkole obchodzony dzień później, tj. 1 października jest szczególną okazją, aby chłopcy, mężczyźni mogli się poczuć docenieni, potrzebni.

Z tej okazji dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego postanowiły umilić ten dzień kolegom oraz nauczycielom – rozdając cukierki. Samorząd Uczniowski wystosował także prośbę do  nauczycieli, aby przedstawicieli „płci brzydszej” traktować pobłażliwiej podczas oceniania i ten jeden dzień w roku sprawić im tym wyjątkową przyjemność. Panowie bardzo ucieszyli się ze słodkiego poczęstunku i uśmiechu dziewcząt.

Wszystkim chłopakom z naszej szkoły raz jeszcze życzymy wszystkiego dobrego!

 

Samorząd Uczniowski

Rafa

28.09.2018 r. obchodziliśmy uroczyście jubileusz 60 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

60 lat Liceum Ogólnokształcącego

im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie

 

„Odwiedzaj swoje wspomnienia.

Uszyj dla nich płócienne pokrowce.

Odsłoń okna i otwórz powietrze.

Bądź dla nich serdeczny i nigdy

Nie daj im poznać po sobie.

To są Twoje wspomnienia”.

Adam Zagajewski

 

Swoje sześćdziesiąte urodziny Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie obchodziło uroczyście 28 września 2018 r.

 

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele Mariackim w Chojnie, którą koncelebrowali: ksiądz kanonik Jan Zalewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Chojnie wraz z byłym, wieloletnim proboszczem tej parafii, księdzem kanonikiem Antonim Chodakowskim oraz księża absolwenci szkoły i obecnie pracujący księża katecheci. Ksiądz dr  Lucjan Chronchol – absolwent liceum wygłosił piękną homilię w nawiązaniu do słów z I czytania z Księgi Koheleta: „Wszystko ma swój czas. Jest czas tworzenia szkoły, który być może niektórzy z nas jeszcze pamiętają. Jest czas entuzjastycznych początków, czas sukcesów, zmagania, trudności i porażek. Jest czas rozpoczynania nauki w pierwszej klasie, czas pierwszych sprawdzianów, czas matury, czas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych. Czas tworzenia, czas zachwytu i rozczarowań. Czas zawierania znajomości i przyjaźni. Jest czas uczenia się i nauczania innych. Jest czas wspomnień. (…) Zatrzymujemy się zatem dzisiaj zadziwieni nad tajemnicą naszego trwania, zaangażowania i przemijania. Cieszymy się wzajemnym spotkaniem, wspomnieniami i z nadzieją otwieramy się na to, co jeszcze przed nami”.

Z Kościoła Mariackiego uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przeszli do budynku szkoły. Po poświęceniu tablicy upamiętniającej jubileusz 60 – lecia, w pięknie udekorowanej auli szkolnej, rozpoczęła się część oficjalna obchodów.

Honory gospodarza uroczystości pełniła dyrektor szkoły Adriana Salamończyk, która powitała uczestników uroczystości: przedstawicieli władz samorządowych, wyższych uczelni i lokalnych organizacji, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły, byłych i obecnych uczniów, przedstawicieli lokalnych mediów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in.: Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Prałat Antoni Chodakowski, Ks. Kanonik Jan Zalewski, Burmistrz Gminy Chojna pan Adam Fedorowicz, Wicestarosta Gryfiński pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego pani Barbara Rawecka, wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prof. zw. dr hab. Krzysztof Ślebzak – Collegium Iuridicum w Poznaniu, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ppłk dr inż. Andrzej Soboń, Starszy Chorąży Sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Robert Panna.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dyrektor ZSP w Chojnie pani Adriana Salamończyk, Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Kanonik Jan Zalewski, Wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska oraz absolwent szkoły Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Pani dyrektor zabrała obecnych na jubileuszu w podróż przez 6 dekad Liceum, które żyje w sercu i pamięci 5444 absolwentów, 232 nauczycieli, 211 pracowników administracji i obsługi. Prezentacja multimedialna obrazująca 60 lat Liceum przywołała wydarzenia i fakty z kart historii szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, ale przede wszystkim sylwetki pierwszych absolwentów, dyrektorów szkoły oraz nauczycieli. Oklaskami i kwiatami witano absolwentów pierwszego rocznika – Teresę Lizak, Marię Borys, Stanisława Michalskiego oraz byłych dyrektorów – Zbigniewa Srokę, Gerarda Lemke, Cezarego Salamończyka oraz Danutę Czerniukiewicz. Szczególne miejsce w podróży po wspomnieniach zajęli nauczyciele, którzy w chojeńskim liceum zostawili cząstkę swego życia. Wielu z nich już nie ma. Dzień wcześniej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili chojeńskie cmentarze, składając kwiaty na grobach Zmarłych, a uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili Ich pamięć.

Kończąc swoje wystąpienie pani dyrektor przedstawiła szkołę dzisiaj – nowoczesną, przyjazną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne placówkę, co potwierdzają intensywnie i efektywnie realizowane projekty, finansowane ze środków unijnych oraz rządowych, współpraca w ramach patronatów, nowe kierunki kształcenia, liczne inwestycje i modernizacje zmieniające jej wizerunek. Wspomnieniowej podróży po kartach historii Liceum towarzyszyli muzycy z Grodzkiego Kwartetu Smyczkowego w Szczecinie.

W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to gratulacje, kwiaty, upominki złożone na ręce pani dyrektor oraz nadesłane życzenia od absolwentów m. in.: Europosła Mirosława Hoca, rysownika i satyryka Henryka Sawki, O. prof. dr hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego – paulina, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US dr. hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, jak zwykle wywołał wzruszenie, refleksję nad przemijającym czasem i niekłamany podziw dla zespołu grupy teatralnej. Wartym podkreślenia jest udział w nim trójki absolwentów – obecnych nauczycieli Liceum.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie jubileuszowych upominków oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie, po którym wszyscy zebrani mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć przygotowane wystawy i pamiątki w postaci kronik, dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz KSIĘGI ŻYCZEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ na 100 lecie niepodległości. Uczestnicy uroczystości obejrzeli również pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych.

Po wspomnieniowych wędrówkach po znanych korytarzach i klasach zaproszeni goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci Jubilatki udali się do budynku internatu, na wspólny poczęstunek, przygotowany przez nauczycieli i uczniów kształcących się w klasach gastronomicznych, który sprzyjał wspomnieniom i spotkaniom po latach.

Choć „czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w pamięci na zawsze”. Przekonali się o tym wszyscy uczestnicy obchodów 60 – lecia Liceum im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie. Obecność tak licznie przybyłych Absolwentów potwierdziła, jak wiele Jubilatka znaczyła w ich życiu.

 

Za obecność, pamięć, liczne wyrazy sympatii serdecznie dziękujemy!

Przeżyte chwile na długo pozostaną w pamięci.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

27.09.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczcili pamięć byłych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

Uczcili pamięć

W dniu 27 września 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz  z  opiekunem mgr Leszkiem Lejmanem i ks. mgr Zbigniewem Stachnikiem złożyli kwiaty na grobach byłych dyrektorów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im.  Bohaterów spod Siekierek, przy okazji obchodów jubileuszu 60 – lecia istnienia Liceum. Młodzież miała okazję uczcić pamięć tych, dzięki którym nasza szkoła ma możliwość trwać i  rozwijać się już tyle lat oraz poznać część historii swojej szkoły.

 

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

26.09.2018 r. uczniowie kl. II c LO i III c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. II c LO i III c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

26 września 2018 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, uczestniczący w  projekcie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w oparciu o bazę instruktorsko – dydaktyczną 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji programu we wrześniu, kadeci wzięli udział w  szkoleniu z musztry ogólnowojskowej, w trakcie której ćwiczono i doskonalono umiejętności: organizowania zbiórek, występowania, przemarszu krokiem zwykłym i  defiladowym w kolumnie marszowej.

Doskonalono walkę w bliskim kontakcie, poprzedzoną rozgrzewką. Kadeci ćwiczyli postawy do walki, uderzenia i kopnięcia oraz obronę przed ciosami i kopnięciami.

Odbyły się również zajęcia z łączności, podczas których kadeci trenowali wymianę korespondencji przy pomocy radiostacji plecakowych.

Podczas wojskowego dnia szkoleniowego odbyły się również zajęcia ze szkolenia medycznego. Przeprowadzono symulacje udzielania pierwszej pomocy medycznej rannemu na polu walki.

Po zrealizowaniu wszystkich zagadnień, zaplanowanych w czasie wojskowego dnia szkoleniowego, uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

Rafa

26.09.2018 r. odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna.

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA

 

W dniu 26 września 2018 r. w Gryfinie odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna. W zawodach wzięły udział następujące szkoły: ZSP w Chojnie, ZSP nr 2 w Gryfinie oraz I LO w Gryfinie.

W klasyfikacji końcowej reprezentacje chłopców i dziewcząt zajęły III miejsca.

Skład reprezentacji ZSP w Chojnie:

1. Szot Adrianna – bieg na 800 m

2. Mendyk Hanna – bieg na 800 m

3. Konsik Julia – bieg na 400 m

4. Fira Dominika – bieg na 400 m

5. Kuziemkowska Katarzyna – bieg na 100 m

6. Michałowska Paulina – skok w dal

7. Grącka Dominika – skok w dal

8. Tarnowska Julia – pchnięcie kulą

9. Kamień Wiktoria – pchnięcie kulą

10. Lewadowski Filip – bieg na 1500 m

11. Lach Piotr – bieg na 1500 m

12. Hrycaj Adam – bieg na 400 m

13. Czernecki Arkadiusz – bieg na 200 m

14. Czernecki Adrian – bieg na 100 m

15. Szkolnicki Mikołaj – bieg na 100 m

16. Dopierała Adrian – skok w dal

17. Szkolnicki Tomasz – skok w dal

18. Nowicki Kacper – skok w dal

19. Krawiec Emil –pchnięcie kulą

20. Olszowik Hubert – pchniecie kulą

Opiekun:

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

21.09.2018 r. uczniowie z klasy I ac LO uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Szczecina.

Wycieczka integracyjna klasy I ac LO

 

21 września 2018 roku uczniowie z klasy I ac LO pod opieką wychowawczyni pani Edyty Krupy – Nadolny oraz rodziców uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Szczecina. Głównym punktem wycieczki był wojenny film „Dywizjon 303” w kinie Helios. Fabułą filmu jest prawdziwa historia polskich lotników, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o  tym  samym tytule, którzy obronili Wielką Brytanię przed hitlerowską inwazją. Film pokazuje jak nasi rodacy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się legendą. Młodzi bohaterowie i ich losy ukazane były w sposób bardzo wzruszający, a fakt, że każdy dzień mógł być ich ostatnim, napawał dumą nas oglądających i pokazywał najwyższy poziom patriotyzmu. Film opowiada nie tylko o bohaterskich akcjach, w których brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje również młodych Polaków i ich życie prywatne, którzy bawią się, śmieją, kochają, boją się i pokonują swój strach. Wszystko to jest dobrym przykładem dla  młodzieży, która przecież jeszcze kształtuje swoją postawę patriotyczną i obywatelską.

źródło: www.filmweb.pl

 

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

21.09.2018 r. uczniowie kl. I bd Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Międzyzdrojów.

Wycieczka integracyjna kl. I bd LO do Międzyzdrojów

 

21 września 2018 r. uczniowie klasy I bd Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy uczestniczyli we wspólnej wycieczce klasowej, która miała zintegrować nową grupę uczniów.

Celem wycieczki było miasto położone na wyspie Wolin – Międzyzdroje, nadmorski ośrodek wypoczynkowo – turystyczny.

Pierwszym punktem programu wycieczki był spacer po molo – pomoście o długości 395 m wychodzącym w głąb Morza Bałtyckiego. Dzięki słonecznej pogodzie i delikatnej bryzie spacer był prawdziwą przyjemnością i u części uczestników powróciły wspomnienia po niedawno zakończonych wakacjach.

Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy, była najpopularniejsza aleja w Międzyzdrojach – Promenada Gwiazd. Niektórzy porównywali swoją dłoń z dłońmi ludzi estrady – aktorów, czy piosenkarzy.

Jednym z bardziej interesujących punktów wycieczki była podróż przez niewyobrażalne przestrzenie, w poszukiwaniu granic galaktyki, podróż odkrywająca tajemnice największych fenomenów przyrody aż po narodziny wszechświata, w którą przeniósł nas seans w  miejscowym Planetarium. Po przerwie na posiłek udaliśmy się do Gabinetu Figur Woskowych, gdzie mogliśmy zobaczyć ok. 100 naturalnej wielkości figur woskowych, przedstawiających znane osobistości, np. aktorów, polityków, sportowców, muzyków, a  także  postacie z bajek.

Na koniec „błądziliśmy” w labiryncie luster, z przerażeniem szukając wyjścia na zewnątrz, a  korzystając z ostatnich ciepłych dni tego lata udaliśmy się jeszcze na spacer po plaży.

W dobrych humorach, podśpiewując w autokarze znane przeboje Sławomira czy Zenka Martyniuka, późnym popołudniem wróciliśmy do domów.

 

Uczniowie klasy I bd LO

Rafa

21.09.2018 r. odbyła się wycieczka integracyjna klasy I TH/TŻ.

Wycieczka integracyjna kl. I TH/TŻ

 

21 września 2018 r. uczniowie klasy I TH/TŻ udali się wraz z wychowawcą na wycieczkę integracyjną do Open the door w Gorzowie Wielkopolskim. Pokój pełen zagadek i tylko 60 minut żeby z niego uciec – tak można w skrócie opisać tę grę, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem na  całym świecie. To prawdziwy wyścig z czasem, któremu towarzyszy znakomita zabawa i emocje – rosnące z minuty na minutę.

  

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i zamknięci w przygotowanych tematycznych pokojach o  zróżnicowanej scenerii. Więzienie Guantanamo i możliwość ucieczki, tonący statek Czarna Perła, labirynty, piramidy i tajemnice egipskich bogów, leśne królestwo pełne czarów z potworem i  niebezpiecznym skrajem lasu – to zadania z jakimi przyszło im się zmierzyć. W każdym z tych pokoi znajdowały się trzymające w napięciu zagadki. Ich rozwiązanie, łamało szyfry i stwarzało możliwość odnalezienia klucza, dzięki któremu można otworzyć magiczne drzwi.

Wydostanie się z tych pomieszczeń wymagało od uczniów znajomości historii, pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz spostrzegawczości. Każda z przygód to walka z czasem oraz szereg zadań logicznych i zręcznościowych. Wszystkie drużyny doskonale współpracowały, jednak nie udało się  żadnej z grup zakończyć przygody sukcesem i opuścić pokoju. Niektórym zespołom zabrakło tylko odrobiny czasu i szczęścia.

Po wyjściu z Escape room – u odbyła się krótka wycieczka po mieście, połączona z integracją młodzieży na placu zabaw oraz obiad w Mc Donalds, który stał się okazją do wymiany wrażeń. Ekscytujące przygody tego dnia zapewne na długo pozostaną w pamięci uczniów. Zapoczątkowane podczas wycieczki zespolenie klasy zostanie sprawdzone ponownie za jakiś czas, bo klasa zgodnie wyraziła chęć powrotu do tajemniczych pokoi.

 

Wychowawca:

Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

21.09.2018 r. Kamila Pisanko z kl. II b LO otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Herbertiada” w Kołobrzegu.

XIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

ZBIGNIEWA HERBERTA „HERBERTIADA”

 

Twórczość Zbigniewa Herberta to twórczość niezwykle skomplikowana i trudna. Każdy wiersz tego autora posiada inny, niepowtarzalny wydźwięk i przekaz, że aż nie sposób zorientować się kiedy gubimy się w słowach wersów, które nie narzucają jakichkolwiek zasad interpretacji ani  rozumienia. Może właśnie to tak bardzo urzeka i zachęca młodych ludzi z wielu regionów Polski, w wieku ponadgimnazjalnym, do zagłębienia się w rzeczywistość Herberta, którą to właśnie po sobie pozostawił w formie słowa pisanego. Wspaniale, że mogą oni dzielić się swoimi odczuciami i emocjami, przeżywając tę twórczość podczas własnej interpretacji również z innymi, ponieważ wzmacnia i kształtuje to ich charakter oraz pomaga określić wyznaczniki, którymi kierują się w życiu.

Taką możliwość oferuje wszystkim zainteresowanym odbywający się corocznie Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Herbertiada” w Kołobrzegu. W tym roku odbył się on 21 września, a  poprzedziły go warsztaty recytatorskie poprowadzone przez panią Agatę Piotrowską – Mastalerz z Teatru Narodowego w Warszawie. Były one niezwykle miłym i podnoszącym na duchu doświadczeniem oraz pomogły odstresować się odrobinę przed mającym się odbyć następnego dnia konkursem.

Naszą szkołę tym razem reprezentowało dwoje uczniów z Liceum Ogólnokształcącego – podopiecznych Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, członków szkolnego koła teatralno – recytatorskiego. Byli to: Kamila Pisanko z klasy II b oraz Patryk Matejko z klasy II d. Całościowo konkurs rozstrzygnął się w przeciągu kilku godzin, a najważniejszej decyzji – wyboru zwycięzców – dokonało jury w składzie: Helena Elert – kołobrzeska działaczka ruchu teatralnego oraz Magdalena Warzecha i Jarosław Gajewski – aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie.

Poziom konkursu był niezwykle wysoki, dlatego wielkią radość sprawiło uczestnikom z Chojny oraz ich opiekunce wyróżnienie Kamili Pisanko za „Bezpretensjonalną recytację wiersza Pięciu”.

Radość była tym większa, że inni laureaci konkursu, reprezentujący Warszawę, Poznań czy  Szczecin, to często podopieczni profesjonalnych form kształcenia scenicznego. Mamy nadzieję, że to nie ostatni sceniczny sukces podopiecznych koła teatralno – recytatorskiego!

Herbertiado, do zobaczenia za rok!

 

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Kamila Pisanko, kl. II b LO

Rafa

19.09.2018 r. uczniowie klasy IV HŻ oraz IV BI uczestniczyli w XII edycji Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018.

Szczeciński Salon Maturzystów 2018

 

W dniu 19 września 2018 roku uczniowie klasy IV HŻ oraz IV BI wraz z wychowawcami uczestniczyli w XII edycji Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018. Impreza przygotowana została przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i odbywała się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przyszli maturzyści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną wielu uczelni wyższych ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Koszalina i Warszawy. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przygotowała dla odwiedzających Salon prezentacje na temat egzaminu maturalnego w 2019 roku z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych: biologii, historii, geografii czy wiedzy o społeczeństwie. Dzięki temu młodzież uzyskała odpowiedzi na pytania, jak wygląda struktura tych egzaminów, jakie kryteria oceniania brane są pod uwagę i jak przygotować się do matury.

Szczeciński Salon jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Salon Maturzystów Perspektywy 2018, w ramach której od 6 do 27 września odbędzie się 16 imprez w największych ośrodkach akademickich naszego kraju. Wstęp na Salon był wolny, a każdy z  uczniów, który wypełnił Ankietę Maturzysty mógł odebrać bezpłatny egzemplarz „Informatora dla Maturzystów 2019”.

 

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

19.09.2018 r. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

19 września 2018 roku był w naszej szkole niezwykle uroczysty, zwłaszcza dla klas pierwszych. Tego dnia miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, na którym oficjalnie społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzbogaciła się o nowych członków. Uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkoły złożyli przedstawiciele klas I, tym  samym potwierdzając swoją przynależność do naszej szkolnej rodziny.

Dyrektor szkoły p. Adriana Salamończyk, w słowie skierowanym do pierwszoklasistów, życzyła im wielu sukcesów w naszej szkole. Nad częścią oficjalną ślubowania czuwał opiekun Pocztu Sztandarowego p. Marek Łągiewczyk. Ponadto na uroczystości miało miejsce zaprzysiężenie chorążego pocztu sztandarowego, którym został Miłosz Parczewski, uczeń klasy II b LO.

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

18.09.2018 r. w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów ZSP w Chojnie do wzięcia udziału w konkursach!

UWAGA! KONKURSY!

     Zespół odpowiedzialny za realizację projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.” serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do wzięcia udziału w konkursach! Nagrodą dla zwycięzców jest wycieczka do Warszawy śladami Niepodległej, która odbędzie się 29 listopada 2018 r.

     Oto propozycje konkursów, w których każdy może wziąć udział:

 1. Szkolny konkurs plastyczny na plakat wykonany dowolną techniką, przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości;
 2. Konkurs na projekt muralu o tematyce niepodległościowej;
 3. Konkurs na projekt ilustracji do kalendarza upamiętniającej najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości;
 4. Szkolny konkurs wiedzy historyczno-kulturowej „Postaw na Niepodległą” według formuły teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

     Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze oraz bibliotekarze.

 Regulamin konkursów plastycznych 

                                                                                             mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

18.09.2018 r. uczniowie klasy III ad LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęciach dydaktycznych kl. 3 ad LO na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 18 września 2018 roku uczniowie klasy III ad LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Warsztaty na Katedrze Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii, poprowadziła Pani dr hab. Katarzyna Dziewulska.

Podczas dwugodzinnego szkolenia uczniowie zapoznali się z budową i funkcjonowaniem układu rozrodczego człowieka oraz metodami badania nasienia. Dodatkowo każdy uczeń miał możliwość skorzystać z nowoczesnych mikroskopów elektronowych podczas obserwacji przekroju budowy jajnika oraz jąder.

Dzięki intensywnej współpracy naszej szkoły z Wydziałem Biologii, uczniowie poszerzają swoją wiedzę, ale także mają możliwość sprawdzenia, jak mogłaby wyglądać ich przyszłość jako studentów na tym Wydziale.

organizator wyjazdu

mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

Rafa

16.09.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka.

Udział Samorządu Uczniowskiego

w obchodach Światowego Dnia Sybiraka

 

W dniu 16 września 2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka. Z tej okazji w Kościele Mariackim w  Chojnie odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem księdza Kanonika Jana Zalewskiego. Następnie zgromadzeni przeszli na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie po odegraniu hymnu Polski i hymnu Sybiraków miały miejsce przemówienia: prezesa Oddziału Terenowego Związku Sybiraków w Szczecinie Jerzego Kołaczyka, starosty gryfińskiego Wojciecha Konarskiego oraz burmistrza Chojny Adama Fedorowicza.

Zgromadzone delegacje, w tym nasza, złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym poległym.

mgr Leszek Lejman

Rafa

11 – 14.09.2018 r. odbył się kiermasz podręczników.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, od kilku lat we wrześniu, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz został przeprowadzony w dniach 11 – 14 września 2018 r. w czytelni szkolnej – sala 33 w budynku nr 1. Samorząd Uczniowski przekazał informację o kiermaszu całej społeczności szkolnej, zadbał o to, by uczniowie mogli kupić książki od starszych kolegów. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się:  imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Przeznaczone do  sprzedaży podręczniki wyeksponowano w czytelni na specjalnie w tym celu przygotowanych stołach.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowały się panie bibliotekarki, wspomagane przez Samorząd Uczniowski. Obrót używanymi podręcznikami z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony uczniów i rodziców. Jest to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki – tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w  księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Mamy za to olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Cieszymy się,  że  możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów. W tym roku sprzedano 950 sztuk z 1200 zgromadzonych egzemplarzy.

Zachęcamy do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzymy świetnych ocen na  sprawdzianach w tym roku szkolnym.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

11.09.2018 r. w ramach akcji „Zielona Energia” odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

BŁĘKITNY PATROL w ZSP w CHOJNIE

 

W dniu 11 września 2018 r. w ramach akcji „Zielona Energia” grupa ratowników WOPR ze Szczecina, wspomagana przez Szkolną Grupę WOPR ZSP w Chojnie, przeszkoliła uczniów klas pierwszych technikum i liceum z zakresu pierwszej pomocy.

Uczniowie, po udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z pierwszej pomocy, ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową na elektronicznych fantomach, na których dokładnie można było odczytać skuteczność przeprowadzanej przez nich resuscytacji.

Dodatkowo pierwszoklasiści mogli podszkolić się z zakresu ochrony środowiska i recyklingu oraz zdrowej diety. Dokonali segregacji śmieci – również ze względu na długość ich rozpadu, prawidłowo ułożyli piramidę żywieniową oraz wzięli udział w turnieju „Familiada”, odpowiadając na pytania dotyczące poznanych wcześniej zagadnień.

Zwycięski zespół: Dybizbański Kacper, Konsik Julia, Witkiewicz Nikola, Bała Bartosz, Biel Łukasz

Podsumowanie szkolenia z instruktorami WOPR

 

Szkolna grupa WOPR:

 1. Julia Sawicka
 1. Ada Kaniewska
 2. Adrian Działkowski
 3. Amelia Kasperek
 4. Bartłomiej Tokarski
 5. Jakub Lorenc
 6. Jakub Woźniak
 7. Justna Zygmunt
 8. Kaja Wąchała
 9. Jakub Hefka
 10. Mateusz Barczyk
 11. Oskar Klęczar
 12. Piotr Czarnota
 13. Wiktoria Liput
 14. Weronika Kwiatkowska

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

 

Rafa

10 – 14.09.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym.

Obóz szkoleniowy kl. III c LO

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest jedną z kilku szkół województwa zachodniopomorskiego, która uczestniczy – w prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach z przedmiotu Edukacja wojskowa, realizowanych zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez MON, korzystają z wyposażenia i umundurowania niezbędnego do  właściwego przebiegu procesu szkolenia.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w szkole, natomiast wojskowy dzień szkoleniowy odbywa się raz w miesiącu, w oparciu o bazę i instruktorów 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – Podjuchach. Warto nadmienić, iż ZSP w Chojnie współpracuje z jednostką 5 Pułku Inżynieryjnego już 10 lat.

Jednym z warunków realizacji przedmiotu Edukacja wojskowa jest przeprowadzenie pięciodniowego obozu szkoleniowego, w czasie którego uczniowie zrealizują 50 godzin ćwiczeń praktycznych.

W dniach 10 – 14 września 2018 r. w obozie szkoleniowym, przeprowadzonym przez  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego, uczestniczyło 17 kadetów – uczniów kl. III c LO.

W trakcie obozu uczniowie realizowali w praktyce zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego. Doskonalili umiejętności ładowania magazynków, składania i rozkładania broni, przygotowania jej do strzelania. Ponadto ćwiczyli przyjmowanie postaw strzeleckich oraz łącznych czynności niezbędnych do strzelania.

W realizacji tego bloku szkoleniowego wykorzystywano urządzenia treningowe do nauki celowania w różnych postawach strzeleckich. Szkolenie inżynieryjno – saperskie polegało m.in. na ćwiczeniu umiejętności wyboru właściwego miejsca i wykonania stanowiska ogniowego do postawy leżąc oraz jego odpowiedniego maskowania.

Kadeci szkolili się także z zasad obowiązujących podczas układania miny przeciwpancernej, jej uzbrajania, rozbrajania oraz maskowania. Wykonywali także maskowanie sprzętu wojskowego, jak również poznawali tajniki maskowania żołnierskiego. W bloku zajęć poświęconych taktyce realizowali zajęcia poświęcone działaniu pojedynczego żołnierza oraz  sekcji, działania w rejonie ześrodkowania. W czasie realizacji zajęć terenoznawstwa: doskonalili umiejętność posługiwania się busolą, wyznaczania za jej pomocą kierunków, a  także wyznaczania kierunku na azymut. Przeprowadzony został kilkukilometrowy marsz, podczas którego, przy pomocy busoli oraz mapy, należało udać się w określone miejsce. W  szkoleniu medycznym uczniowie zapoznawali się z wyposażeniem medycznym indywidualnego żołnierza, ćwiczyli praktycznie umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym nieprzytomnym oraz nieoddychającym. Pod okiem ratownika medycznego ćwiczyli w praktyce umiejętność tamowania krwawienia w zależności od lokalizacji. Realizując przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia zapoznawali się z sygnałami alarmowymi oraz zasadami postępowania po  ich ogłoszeniu, obroną przed środkami napadu powietrznego, w tym stawiania zasłony przeciwlotniczej. Poznali wyposażenie indywidualne żołnierza w przypadku ataku gazowego. Blok tematyczny rozpoznania wojskowego był realizowany m.in. przez praktyczne rozpoznanie drogi podczas marszu ubezpieczonego. Kadeci wyszukiwali podejrzane przedmioty, mogące stanowić niebezpieczeństwo przy przemieszczaniu się. Zasady i tajniki rozpoznania zgłębiali od instruktorów – będących prawdziwymi fachowcami w swojej dziedzinie.

Przy realizacji zajęć dotyczących ochrony i obrony obiektów – przygotowywali i ćwiczyli działanie punktu kontrolno – ochronnego, łącznie z zasadami przeszukiwania osób podejrzanych. W bloku tematycznym poświęconym łączności – doskonalili umiejętność nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji wojskowej, zarówno na radiostacjach przenośnych małej mocy, jak i na przewodowych środkach łączności.

Kadeci szkoły wzięli także udział w uroczystym apelu, poświęconych obchodom Święta Wojsk Lądowych, które odbyły się w 5 Pułku Inżynieryjnym 12 września 2018 r. na  pamiątkę wiktorii wiedeńskiej. W trakcie ceremonii dowódca jednostki przedstawił krótki rys historyczny oraz odbyła się defilada pododdziałów, w której uczestniczyli uczniowie ZSP  w Chojnie. Na zakończenie najlepsi uczniowie zostali uhonorowani przez dowódcę 5  Pułku Pana płk. Piotra Bednarczyka pamiątkowymi gadżetami z logo jednostki.

Cały 5-dniowy obóz odbył się bez żadnych zakłóceń. Wszyscy uczniowie zdrowi wrócili do domu pełni wrażeń, a przede wszystkim nowych umiejętności. Warto podkreślić duże zaangażowanie kadry jednostki oraz samych kadetów.

mgr Marek Bednarz

Rafa

7.09.2018 r. pierwszy dzień akcji „Narodowe Czytanie”.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

W dniu 7 i 10 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się kolejna odsłona akcji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość narodowej literatury, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Patronat Honorowy sprawuje Para Prezydencka. Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane było „Przedwiośnie ” Stefana Żeromskiego. „Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924  roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie „Narodowe Czytanie” odbyło się w bibliotece szkolnej. Organizatorem akcji była mgr G. Lasowska. Aktywny udział w promowaniu akcji wzięli uczniowie klasy I bd LO, II bd LO oraz nauczyciele mgr K. Mickiewicz – Bindas oraz mgr Joanna Gorska – Hamkało.

„Narodowe Czytanie” na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

mgr Lasowska Gabriela

Rafa

7.09.2018 r. uczniowie należący do koła teatralno-recytatorskiego wzięli udział w polsko –niemieckim czytaniu poezji i prozy Zbigniewa Herberta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

POLSKO – NIEMIECKIE CZYTANIE POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA

 

W dniu 7.09.2018 r. w chojeńskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie polsko – niemieckie, poświęcone zarówno twórczości, jak i samej postaci Zbigniewa Herberta. Odbyło się ono w związku z obchodami Dni Integracji i Ekumenizmu, które zostały uroczyście otwarte w kościele Mariackim o godzinie 16:00 przez Burmistrza Chojny – Adama Fedorowicza oraz Przewodniczącego Zarządu Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie – ks. Jana Zalewskiego.

 

O godzinie 17.30 rolę wiodącą przejęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, członkowie koła teatralno – recytatorskiego, przygotowani przez panią Katarzynę Mickiewicz – Bindas. Uczennice Amelia Kasperek i Anita Orszulak przedstawiły prezentację multimedialną o  życiu Zbigniewa Herberta, natomiast Patryk Matejko i Kamila Pisanko zaprezentowali jego  wybrane wiersze.

Ponieważ znaczącą część widowni stanowili goście z Niemiec – członkowie Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie – w celu głębszego poznania artysty odczytano wiele wierszy w języku polskim oraz niemieckim, tak, aby wszyscy mogli zaczerpnąć inspiracji, wsłuchać się w mądrość wypływającą z poezji Herberta.

Na tym oficjalna część spotkania, w której wszyscy zajmowali siedzące miejsca i rozkoszowali się  poezją, została zakończona. Równie przyjemna okazała się część nieoficjalna. Było w  niej  zawartych wiele miłych gratulacji dla organizatorów oraz uczniów naszej szkoły od  polskiej i niemieckiej części widowni.

Zostaliśmy również zaskoczeni słodkim poczęstunkiem, który stał się pretekstem do podjęcia wielu ciekawych rozmów przy kawie i herbacie.

Cieszy nas możliwość uczestnictwa w tak użytecznych społecznie przedsięwzięciach, które rozwijają jeszcze bardziej nasze umiejętności i pozwalają dopisać do naszego życia nowe doświadczenia.

 

Kamila Pisanko z kl. II b LO

Rafa

7.09.2018 r. uczniowie uczestniczyli w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt

 

W dniu 7 września 2018 r. uczniowie ZSP w Chojnie, kończący w tym roku szkołę, uczestniczyli w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

   

Targi dają możliwość zaprezentowania się przez regionalne niemieckie przedsiębiorstwa, firmy oraz urzędy, pokazania:

– możliwości kształcenia zawodowego i możliwości w zakresie studiowania,

– wymogów dotyczących pożądanego zawodu,

– możliwości gospodarczych regionu.

W tym roku w targach wzięło udział 58 wystawców.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami kształcenia zawodowego w konkretnych zawodach. Przedstawiono zasady kształcenia dualnego w Niemczech, łączącego naukę zawodu bezpośrednio u pracodawcy z zajęciami teoretycznymi w szkole.

Oferta skierowana jest zarówno do uczniów klas zawodowych, jak i uczniów ze świadectwem maturalnym. W zależności od posiadanego świadectwa i ocen na świadectwie oraz  indywidualnych zainteresowań, młodzież może uzyskać kwalifikacje w takich zawodach jak np.: kucharz, logistyk, bankier, pielęgniarz, doradca podatkowy, urzędnik państwowy, policjant, specjalista ds. handlu międzynarodowego. Pomocą w zapoznaniu się i zrozumieniu oferty służyli tłumacze, którzy towarzyszyli naszym uczniom podczas oglądania stoisk.

            Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt były okazją, by w jednym miejscu i w tym samym czasie zapoznać się z tak szeroką ofertą.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

3.09.2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uczenie się jest jak wiosłowanie pod prąd,

jeżeli przestaniemy wiosłować, cofamy się.

Benjamin Briten

3 września 2018 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o godzinie 9:00, rozpoczęła się inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość szkolną uświetnili swoją obecnością: Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Ks. Kanonik Jan Zalewski, Ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Pani Marta Drewniok z  TWP  w  Szczecinie, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT i PROGRES w Chojnie Pan Grzegorz Orzechowski, koordynator współpracy szkoły z przedsiębiorstwem POMOT Pan Adam Grzegorzewski, rodzice uczniów.

  

Po wejściu kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych oddano honor symbolom – poczet sztandarowy wniósł sztandar i odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk powitała uczniów powracających z wakacji, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych, zapewniając ich o życzliwości i wszechstronnej pomocy nauczycieli, wychowawców i szkolnych pedagogów. Przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły, klasy pierwsze i ich wychowawców oraz poinformowała o zmianach w kadrze nauczycielskiej.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:

– klasa I b LO kierunek politechniczny oraz klasa I d LO kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz,

– klasa I a LO kierunek humanistyczno – prawny oraz klasa I c LO kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krupa – Nadolny,

– klasa I TZ w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr inż. Krzysztof Janik,

– klasa I TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska,

– klasa I patronacka pod patronatem przedsiębiorstwa POMOT w BS I st. w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr inż. Monika Kowalska,

– klasa I wielozawodowa w BS I st.– wychowawca: mgr Gustaw Cedro.

Kierownik szkolenia praktycznego wraz z przedstawicielami przedsiębiorstwa POMOT uroczyście wręczyli uczniom z klasy patronackiej umowy o pracę.

Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest adresatem działań projektu pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Szczecin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli technikum zawodowego, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I st. Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do  lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu 102 uczniów podczas wakacji odbyło staże i praktyki zawodowe u pracodawców. W ciągu roku szkolnego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wielu kursach zdobywając nowe kwalifikacje. Pani Dyrektor wraz z panią Martą Drewniok, koordynatorem projektu z ramienia TWP, uroczyście wręczyły nauczycielom i uczniom certyfikaty poświadczające nabyte kwalifikacje. Pani Dyrektor poinformowała również, iż podczas wakacji, w ramach projektu, szkoła otrzymała wyposażenie pracowni budowlanej oraz część wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Ksiądz Kanonik Jan Zalewski, przywołując sentencję „Per aspera ad astra” – „Przez trudy do  gwiazd”, zachęcał młodzież do podjęcia wysiłku rozwoju i zaangażowania się w ciągu tego roku szkolnego w pomnażanie swoich talentów.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego życzyła wszystkim owocnego roku szkolnego, pełnego pracy, ale też zadowolenia i satysfakcji z osiąganych wyników.

Nawiązując do 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej cała społeczność szkolna złożyła hołd bohaterom – obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w pierwszych dniach września, a  także  później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i na wszystkich frontach II wojny światowej.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Drodzy uczniowie!

Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty.

Zdobywajcie wiedzę i umiejętności,

znajdujcie nowe przyjaźnie i realizujcie swoje pasje!

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

23-27.07.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie wzięło udział w projekcie „Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe” z programu Europa dla Obywateli.

Projekt „Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe”.

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział w dniach od 23 do 27 lipca 2018 roku w projekcie Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe z programu Europa dla Obywateli. W spotkaniu wzięło udział 12 miast Douzelage: Altea/Hiszpania, Bad Kotzting/Niemcy, Bundoran/Irlandia, Granville/Francja, Meerssen/Holandia, Rovijn/ Chorwacja, Sherborne/Anglia, Sigulda/Łotwa, Skofia Loka/Słowenia, Susice/Czechy, Chojna/Polska. Koordynatorem projektu było miasto Houffalize w Belgii.

W poniedziałek 23 lipca 2018 r. odbyło się oficjalne powitanie uczestników projektu przez burmistrza miasta Houffalize, Marca Caprasse`a. Następnie goście zostali zapoznani z celami projektu. Spotkanie prowadzili Alphonse Henrard, Franz Clément oraz Martin Cugnon. Następnie odbyła się konferencja pod tytułem “60 lat Europy – lekcja o przeszłości, perspektywy na przyszłość”. Autorką wykładu była Elena Danescu. Podczas prezentacji została przedstawiona historia Unii, jej podłoże historyczne  oraz kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego i walka z eursceptycyzmem. Młodzież miała szanse zadawać pytania i brać udział w dyskusji.

O godzinie 16:00 wszyscy udaliśmy się na spacer do centrum Houffalize. Podczas zwiedzania poznaliśmy historię miasta oraz zwiedziliśmy ciekawe miejsca.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Muzeum II Wojny Światowej w Bastonge. Podczas zwiedzania mieliśmy okazję poznać jak wyglądała wojna z punktu widzenia mieszkańców Belgii i Stanów Zjednoczonych. Pobyt w muzeum był bardzo pouczający i poruszający. Liczne eksponaty z czasów II Wojny Światowej i filmy edukacyjne pomogły nam zwizualizować koszmar tamtych wydarzeń. Następnie udaliśmy się na pobliski Mardasson Memorial. Jest to ogromny pomnik, zbudowany w kształcie gwiazdy pięcioramiennej, upamiętniający żołnierzy amerykańskich poległych w bitwie o Ardeny.

 Następnie braliśmy udział w tzw. ‘roleplay’, który miał nam ukazać sposób sądzenia przestępców wojennych po roku ’45. W role wcielili się uczestnicy projektu, a obrady na ‘Sali sądowej’ były bardzo intensywne.

Podczas drogi powrotnej, zatrzymaliśmy się na cmentarzu żołnierzy niemieckich. Podsumowaniem dnia była projekcja filmu pt. ‘ The Reader ‘.

Dnia 25 lipca (środa) wyjechaliśmy do Luksemburga, najbogatszego kraju w Europie . Na początku zwiedziliśmy Belval- miasto nauki, ekonomii i innowacji. Przewodnik przybliżył nam historię i rozmieszczenie budynków w mieście, po czym zwiedziliśmy m.in. Castle House, House of Innovation. Po lunchu odbyła się konferencja ,,Greater Region Saar-Lor-Lux”. Poruszaliśmy tematy dotyczące przekraczania granic, pracy w sąsiednim kraju oraz integracji między państwami. Mieliśmy także szansę na zadawanie pytań specjalistom, Franz’owi Clément’owi i Isahelle on-Piroth. W drodze powrotnej, przewodnik Jean-Paul Dondelinger pokazał nam ciekawe miejsca na granicy trzech państw: Wielkiego Księstwa Luksemburga, Francji i Belgii.

Czwartego dnia rano udaliśmy się do sali konferencyjnej na spotkanie z Florence Cassart, która przybliżyła wszystkim uczestnikom projektu działanie „Youth Wiki”, czyli europejskiej encyklopedii internetowej w dziedzinie krajowej polityki młodzieżowej. Platforma stanowi kompleksową bazę danych dotyczących krajowych struktur, polityki działań wspierających młodzież. Po prezentacji została przeprowadzona krótka dyskusja, a uczestnicy mogli podzielić się swoimi refleksjami. Następnie Jimmy Jamar, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Belgii, zaprezentował zgromadzonym cele i sposób działania Europejskiego Korpusu Solidarności. Później Franz Clement i Esther Zana-Nau analizowali wcześniej sporządzone przez nas kwestionariusze dotyczące eurosceptyzmu i sposobu poprawy tej sytuacji. Podobnie jak wcześniej każdy mógł podzielić się swoją opinią oraz zadać pytania. Po przerwie na lunch wróciliśmy na salę konferencyjną, aby uczestniczyć w prezentacji  gości, m.in. Marie Arena, Yuriko Backers, Eleny Danescu oraz Domenico Rossetti di Valdalbero. Po debacie odbyła się praca w grupach. Każda grupa miała odnieść się do tematu podanego przez organizatorów,  na przykład dlaczego podróżowanie jest ważne dla rozwijania się Europy. Uczestnicy chętnie wymieniali się swoimi sugestiami oraz pomysłami.

W piątek odbyło się podsumowanie całego tygodnia . Spotkanie prowadzili między innymi : M.Cugnon, A.Herrord oraz F. Clement. Prowadzący omówili sugestie i uchwały pisane przez uczestników do Komisji Europejskiej. Następnie delegacje  każdego kraju podpisały karty spotkania młodzieży w Houffalize.

Kolejnym punktem dnia była wycieczka do Libramont na targi rolnicze i leśnicze. Wydarzenie to jest największym wydarzeniem tego rodzaju na świeżym powietrzu w Europie. Mieliśmy okazję zobaczyć najnowocześniejsze sprzęty rolnicze oraz posłuchać rad profesjonalistów.

Po przyjeździe czekała na nas pożegnalna kolacja, na której młodzież dziękowała organizatorom za wspaniale zorganizowany projekt, profesjonalizm i zaangażowanie oraz żegnała się z nowymi zagranicznymi kolegami i koleżankami.

 

Uczestnicy projektu

Rafa

3-7.07.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie zrealizowało projekt wymiany młodzieży „Internet – szanse i zagrożenia” Program Erasmus+.

Projekt pt. „Internet – szanse i zagrożenia”

 

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zrealizowało w okresie 3-7 lipca 2018 projekt wymiany młodzieży  „Internet – szanse i zagrożenia” (Program Erasmus+).

W projekcie oprócz organizacji koordynatora  uczestniczyli uczniowie z tureckiego miasta Konya, które od 2014 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Douzelage i ZSP w Chojnie. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 młodych ludzi oraz 4 dorosłych opiekunów,  którzy nabyli umiejętności  związane ze świadomym zarządzaniem ryzykiem i czasem  podczas korzystania z Internetu.

Uczestnicy projektu poznali zagrożenia związane z naruszaniem prywatności w świecie wirtualnym, pracowali nad rozwijaniem postaw asertywnych w trakcie korzystania z mediów społecznościowych, zdobywali umiejętności kreowania wizerunku w Internecie. Ważnymi  elementami programu  projektu były zajęcia kulturowe, które pozwoliły poznać zwyczaje i życie codzienne krajów partnerskich projektu.  Goście z Turcji mieli możliwość poznać okolice Chojny oraz wypróbować swoje umiejętności negocjowania cen na targowisku w Osinowie.

Rafa

2–8.07.2018 r. w ramach projektu Zapobieganie Ekstremistycznym Postawom Młodzieży (SAVE) ośmioro uczniów ZSP w Chojnie wraz z opiekunami wzięło udział w kursie szkoleniowym nt. zapobiegania nietolerancji i przemocy w Koszeg na Węgrzech.

Kurs szkoleniowy w Koszeg na Węgrzech w ramach projektu Zapobieganie ekstremistycznym Postawom Młodzieży (SAVE) z programu Erasmus+

 

W dniach 02 – 08 lipca 2018 r. ośmioro uczniów ZSP w Chojnie wraz z opiekunami mgr Grzegorzem Michasiukiem i mgr Leszkiem Lejmanem przebywało w Koszeg na  Węgrzech, gdzie wzięło udział w kursie szkoleniowym nt. zapobiegania nietolerancji i  przemocy w ramach projektu Zapobieganie Ekstremistycznym Postawom Młodzieży (SAVE) z programu Erasmus+. W kursie szkoleniowym, oprócz polskiej grupy, udział wzięła młodzież z Turcji, Szwecji i Węgier.

Pierwszy dzień wizyty przebiegał pod hasłem „Jedność w różności”. Młodzież wzięła udział w różnego rodzaju grach i zabawach integracyjnych, które miały na celu zbliżyć uczestników i pokazać, że mimo różnorodności są do siebie podobni. Uczestnicy mieli szansę spróbować specjałów różnych kuchni narodowych przywiezionych przez każdą z reprezentacji.

W drugim dniu pobytu uczestnicy warsztatów koncentrowali się na zagadnieniu uprzedzeń różnego rodzaju i dyskutowali jak sobie z nimi radzić. Została przygotowana także wystawa zdjęć przywiezionych przez uczniów, prezentująca ich kraj i jego obyczaje. Po południu odbyła się wycieczka, w czasie której węgierscy uczniowie pokazali nam uroki swojego miasteczka. W czwartek w programie pobytu znalazła się wycieczka do Wiednia, gdzie  uczniowie mieli okazję zobaczyć wielokulturowość i współpracę w praktyce, a  przy  okazji zobaczyć słynne zabytki jak Pałace Schonbrunn oraz Hofburg, a  także  m.in.  Katedra św. Szczepana. Kolejny dzień stał pod znakiem dyskusji o  ekstremizmie. Mieliśmy okazję posłuchać i porozmawiać z ekspertem, panem Zulmay’em Afzali, który obecnie mieszka w Szwecji, ale pochodzi z Afganistanu, gdzie zawodowo zetknął się z terroryzmem, ekstremistami i przemocą. Odwiedziliśmy także ratusz, gdzie  dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek na temat Koszeg.

W sobotę rano miał miejsce Flash Mob, podczas którego uczniowie tańczyli wspólnie na  rynku i promowali projekt. Po południu, po kolejnej sesji warsztatów odbyły się występy artystyczne każdej grupy, prezentujące kulturę danego kraju szerszej publiczności. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy i w niedzielę z rana pożegnaliśmy urocze Koszeg i  udaliśmy się do domu bogatsi o nowe znajomości, nową wiedzę na temat ekstremizmu i  przeciwdziałania jemu oraz nowe doświadczenia.

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

23-27.06.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie zrealizowało projekt „Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem” z programu Erasmus+.

Sprawozdanie z projektu Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem

 

 

            W dniach 23-27 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie zrealizowało projekt Voluntary work as stress remedyWolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem z programu Erasmus+.  Działania projektu realizowane były w  ZSP w Chojnie, a także w różnych placówkach w Chojnie, Moryniu i  Szczecinie. Partnerami w projekcie były następujące instytucje: z Węgier – Köszegi Testvervarosi Egyesulet, z Turcji – Konya Il Milli Egitim Mudurlugu, z Malty – Marsaskala Local Council, z Rumunii – Asociatia Douzelage Siret.

Głównym celem projektu było umożliwienie uczestnikom, liderom młodzieżowym, nabycia umiejętności walki ze stresem oraz wdrożenie młodych ludzi w wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem. Kurs szkoleniowy prowadziło dwóch trenerów: pani Joanna Gorska-Hamkało oraz pan Janusz Cezary Salamończyk. Osobami zaangażowanymi w projekt, odpowiedzialnymi za niektóre zadania byli: kierownik gospodarczy pan Rafał Czubik, sekretarz szkoły pani Sylwia Łozińska oraz referent pani Alicja Linkiewicz. Grupa uczestników kursu szkoleniowego składała się z liderów młodzieżowych z Malty, Węgier, Turcji, Rumunii i Polski. Działania, które podejmowano dotyczyły ludzi upośledzonych umysłowo i zwierząt w schroniskach.

Celami projektu były również: przekazanie wiedzy nt. fizycznych, emocjonalnych, psychologicznych i behawioralnych symptomów stresu, strategii porównania społecznego jako metody radzenia sobie ze stresem zachęcającej do wolontariatu z osobami upośledzonymi umysłowo; zdobycie wiedzy nt. innych strategii zmniejszających negatywny wpływ stresu na zdrowie człowieka oraz specyfiki wolontariatu dla osób opóźnionych umysłowo i w schroniskach dla zwierząt; integracja między uczestnikami projektu oraz integracja liderów młodzieżowych uczestniczących w kursie szkoleniowym z reprezentantami lokalnych organizacji w Chojnie.

W kursie szkoleniowym uczestniczyły 23 osoby, włączając dwóch trenerów. Grupa uczestników projektu składała się z liderów młodzieżowych z organizacji partnerskich projektu. Liderzy młodzieżowi byli w wieku 18-30 lat, byli absolwentami szkół średnich, studentami uniwersytetów, młodymi ludźmi, którzy właśnie rozpoczęli swoją pierwszą pracę i uczniami ostatniej klasy szkoły średniej. Liczba kobiet i mężczyzn była taka sama. Zajęcia szkoleniowe były przeprowadzane z użyciem metod edukacji nieformalnej, takich jak: gry integracyjne, pantomima, prezentacje, burza mózgów, dyskusja, badanie potrzeb, metoda projektowa, praca indywidualna i grupowa. W trakcie kursu szkoleniowego zapewniono również czas na wymianę opinii nt. codziennych zajęć w formie grup refleksyjnych.

W pierwszy dzień projektu, w sobotę, grupy narodowe zaprezentowały swoje organizacje i ich działania oraz rezultaty badania nt. problemów młodych ludzi w miastach partnerskich. Następnie cała grupa pracowała nad wyzwaniami w projekcie, bezpieczeństwem, nadziejami i obawami. Ostatnim punktem programu był wyjazd do Szczecina.

W niedzielę zajęcia zaczęły się od zabawy w escape room – uczestnicy rozwiązywali zagadki, labirynty, równania matematyczne, szukali wskazówek, grali na instrumentach, wykazywali się zręcznością, współpracowali, aby móc wyjść z pokoju. Następnie młodzież wykonywała różnorodne ćwiczenia związane z symptomami stresu, stworzyła kolaże, uzupełniła kwestionariusz dotyczący stresu, grała w gry związane z metodami radzenia sobie z problemami. Omówiono czynniki osobowości redukujące stres.

Sesja popołudniowa dotyczyła strategii porównania społecznego. Omówiono porównania w dół i w górę, myślenie kontrfaktyczne i różne psychologiczne interpretacje „altruizmu”. Uczestnicy porównali w parach swoje doświadczenia związane z trudnościami w nauce, konfliktami w rodzinie i wśród znajomych oraz przedyskutowali dlaczego wsparcie społeczne im pomaga. Dzień zakończył się konkursem na najlepsze, najoryginalniejsze zdjęcie pt. Ja i Chojna – pary uczestników projektu wybrały się „w teren” w poszukiwaniu inspiracji. Konkurs rozstrzygnięto przed zakończeniem projektu.

W poniedziałek młodzież wybrała się do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Podczas wizyty poinformowano uczestników projektu o historii i głównych działaniach instytucji. Koordynator projektu opowiedział terapeutom o projekcie Voluntary work as stress remedyWolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem z programu Erasmus+, jego celach i organizacjach partnerskich. Uczestnicy projektu pooglądali film ze sztuką „Historia Tarzana”, w której grali ludzie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie razem z dziećmi z przedszkola, wzięli udział w terapii muzycznej i zajęciach sportowych z grupą ludzi z odwiedzanej instytucji. Terapeuci poinformowali uczestników projektu o wolontariuszach zaangażowanych w codzienną pracę z osobami upośledzonymi umysłowo.

Następnie młodzież odwiedziła Bajkowe Przedszkole w Chojnie. W trakcie wizyty uczestnicy projektu poznali placówkę. Dowiedzieli się o oddziale integracyjnym, sprzęcie i metodach pracy używanych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, takimi jak autyzm, upośledzenie umysłowe czy choroba immunologiczna. Poznali dyrektora i przedszkolanki, którzy ich oprowadzili, opowiedzieli o codziennych działaniach dzieci, terapii logopedycznej, metodzie Tomatisa, zaprezentowali Salę doświadczeń świata. Młodzież wzięła udział w grach z dziećmi i poczęstunku – kawa i herbata oraz tradycyjne polskie ciasto drożdżowe; spędziła miło czas z maluchami.

Po południu kolejny warsztat dotyczył strategii redukowania stresu. Liderzy młodzieżowi omówili te strategie, przedyskutowali jak zmienić irracjonalne myślenie w konstruktywne, zagłosowali na najlepsze dowcipy, medytowali, czytali poezję, pisali wiersze, dowiedzieli się o eksperymencie nt. wyuczonej bezradności oraz prezentowali przygotowane przez grupy instrukcje jak radzić sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Dzień zakończył się zajęciami fizycznymi na sali gimnastycznej – uczestnicy integrowali się, grając w koszykówkę.

We wtorek liderzy młodzieżowi odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, prowadzony przez siostry zakonne. Jest to instytucja dla ludzi z poważnymi chorobami, którzy nie są w stanie żyć samemu i potrzebują ciągłej opieki. Uczestnicy projektu spotkali pacjentów i dowiedzieli się o ich problemach zdrowotnych, terapii i opiece, którą otrzymują. Zainicjowano dyskusję o cechach wolontariuszy, którzy pomagają w takich miejscach. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Morynia i odpoczynek nad jeziorem.

Po południu odbyło się spotkanie z wolontariuszem pracującym ze zwierzętami. Pani Agnieszka Świercz-Siwiera jest wolontariuszem w jednym z największych schronisk dla psów w Europie, w Radysach. Na spotkanie z młodzieżą przyszła z dwoma psami – jej własnym wziętym ze schroniska dużym mieszańcem Owczarka alzackiego i małym Hawańczykiem, któremu zapewnia dom tymczasowy. Opowiedziała wszystkim o różnych rodzajach wolontariatu dla zwierząt: prawdziwi wolontariusze wyprowadzają psy, robią im zdjęcia i odbierają telefony od potencjalnych właścicieli; osoby zapewniające tymczasowe domy, w których pies jest zabierany do weterynarza, uczy się go wykonywania podstawowych komend, komunikacji i kontaktu z ludźmi oraz wolontariusze online, którzy zamieszczają zdjęcia psów i udostępniają je swoim znajomym, żeby każdy pies mógł znaleźć kochający dom. Pani Agnieszka wyjaśniła również, że z powodu różnic pomiędzy psami – różnic w ich potrzebach, problemach i osobowościach – niezbędnym jest odpowiednie dopasowanie właściciela do psa, aby uzyskać wzajemną satysfakcję i szczęście. Po wydarzeniu uczestnicy skoncentrowali się na sposobie dopasowywania potencjalnego wolontariusza do działań, które powinien podjąć. Zaprezentowano metodę Assessment center, którą uczestnicy projektu zastosowali do swoich potrzeb, tworząc zadanie wraz z arkuszem obserwacyjnym.

W środę młodzież odwiedziła schronisko dla zwierząt prowadzone przez Stowarzyszenie Psijaciele, zarejestrowane w 2016 roku. Jest ono prowadzone jedynie przez wolontariuszy – 5 aktywnych członków zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie tego nietypowego schroniska. Zajmują się zabłąkanymi i źle potraktowanymi przez los psami i kotami i próbują znaleźć im nowe domy. Uczestnicy projektów poznali pracę wolontariuszy w schronisku i główne problemy, które rozwiązują, pomogli również posprzątać teren pod piknik, który miał odbyć się w weekend. Po południu przedyskutowano różne sposoby rozpowszechniania rezultatów projektu.

W trakcie kursu zostały osiągnięte wszystkie założone cele. Uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje wielokulturowe, usprawnili umiejętności pracy w grupie, poprawili umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, otrzymali dokument Youthpass. Przygotowano i rozdano uczestnikom projektu zestaw szkoleniowy z planem działań, treściami z projektu, grami i innymi ćwiczeniami. Jest on również dostępny jako otwarty zasób edukacyjny na stronie Stowarzyszenia Douzelage. Rezultaty projektu będą również rozpowszechnione przez partnerów projektu w ich miastach i wśród liderów młodzieżowych w sieci Douzelage. Projekt zakończono uroczystą, smaczną kolacją. Uczestnicy otrzymali drobne upominki, młodzież podziękowała trenerom oraz osobom wspierającym projekt za ich profesjonalizm, wysiłek i zaangażowanie oraz również wręczyła drobne prezenty.

 

 

mgr Joanna Gorska-Hamkało

Rafa

22.06.2018 r. wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2018/2019

 

Rafa

22.06.2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

Ważne aby odpoczynek nie był ucieczką w próżnię,

ale aby był wypełniony spotkaniem.

św. Jan Paweł II

 

22 czerwca uczniowie ZSP w Chojnie uroczyście zakończyli rok szkolny i rozpoczęli upragnione wakacje, a dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.  popr.  Ryszarda Kuleszy był to dzień kończący pewien znaczący etap w ich życiu.

 

Gościliśmy w tym dniu: Księdza Kanonika Jana Zalewskiego, Księdza Proboszcza Mariusza Matuszaka, Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosza Bogdańskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pana Leszka Siatkę, Starszego Chorążego Waldemara Chojnackiego z 5. Pułku Inżynieryjnego w  Szczecinie, Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Aldonę Wąchałę.

W pierwszej części uroczystości Dyrektor Szkoły – Pani Adriana Salamończyk pożegnała absolwentów ZSZ, a wychowawcy uroczyście wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy:

Absolwenci klasy III w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz, wychowawca – mgr Gustaw Cedro

Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Barbara Zubala

Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły oraz  podziękowanie skierowane do dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie nagrodami tych uczniów, którzy dali się poznać jako wyróżniający się w nauce, zdobywający laury w konkursach oraz  uzyskali 100% frekwencję.

Pani Kamila Góra wręczyła uczniom technikum informatycznego Certyfikaty Cisco IT  Essentials.

Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie wręczył puchar oraz dyplomy drużynie klas mundurowych za zajęcie III miejsca w wojewódzkich Zawodach użyteczno – bojowych klas mundurowych.

Uczniowie oraz nauczyciele, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą, otrzymali dokumenty Europass Mobilność.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pan Leszek Siatka złożył na ręce pani Dyrektor podziękowania dla całego grona pedagogicznego za dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz wręczył uczniom technikum informatycznego, odbywającym obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwie POMOT, dyplomy uznania za szczególną sumienność, zaangażowanie oraz znakomitą organizację pracy podczas praktyk.

Komendant Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosz Bogdański, podkreślając szczególną dbałość oraz zaangażowanie szkoły w zakresie realizacji inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i bezpieczeństwem młodzieży, wręczył Pani Dyrektor certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”.

Ksiądz Jan Zalewski życzył nauczycielom oraz uczniom dobrze spędzonego czasu odpoczynku.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za całoroczną pracę i życzyła udanych wakacji. Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas po odbiór świadectw promocyjnych.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

19.06.2018 r. odbyło się zakończenie i podsumowanie całorocznych działań wolontariackich przez uczniów mieszkających w internacie.

Podsumowanie całorocznych działań wolontariackich przez uczniów mieszkających w internacie

 

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń.” [ Św. Jan Paweł II ]

 

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie i podsumowanie całorocznych działań wolontariackich przez uczniów mieszkających w internacie. Wolontariusze i  kierownik internatu, podczas odwiedzin, obdarowali dzieci Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych małymi upominkami, a w zamian otrzymali laurki i gorące słowa podziękowania za dar serca i troskę, jaką obdarzyli swoich małych przyjaciół.

Tradycyjnie, wzorem cotygodniowych spotkań, nasza młodzież aktywnie spędziła czas z  dziećmi na wspólnej zabawie i pomocy w codziennych czynnościach. Było wspólne czytanie książek, wspomnienia z odwiedzin i obietnice, że kolejny rok szkolny będzie rokiem wspólnych spotkań i kontynuacji zawiązanych przyjaźni.

Warto wspomnieć, że 13 czerwca 2018 r., wzięliśmy udział w przedstawieniu „Akademia Pana Kleksa”, które przygotowały dzieci wraz z wychowawcami z CPOW w Chojnie. Młodzież uczestnicząca w przedstawieniu mogła doświadczyć niesamowitych wrażeń, a  także spróbować przepysznych wypieków przygotowanych przez gospodarzy.

Żegnając się z naszymi przyjaciółmi obiecaliśmy, że po wakacjach wrócimy do nich i dalej będziemy wspólnie spędzać czas. Dzięki takim działaniom możemy rozwijać oraz  pielęgnować w sobie takie cechy jak: otwartość, empatia, odwaga, odpowiedzialność, a  także szacunek do drugiego człowieka.

            Wolontariat internacki to nie tylko pomoc dzieciom z CPOW, to także wzajemna, codzienna pomoc koleżeńska, wspólne odrabianie lekcji, motywowanie do nauki, dbanie o  poczucie, że można polegać na innych kolegach czy też koleżankach. To również zachęcanie do zawierania głębokich, wartościowych przyjaźni, to kształtowanie działania zespołowego, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, a przede wszystkim inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, dającego możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń poprzez pomoc innym.

 

Kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

14.06.2018 r. nauczyciele bibliotekarze zorganizowali dla mieszkańców internatu wieczorek poetycki poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta.

WIECZOREK POETYCKI W INTERNACIE

Wolę czytać, niż pisać,

jestem dobrym czytelnikiem

 – tak samo jak uważam,

 że jestem bardzo dobrym widzem malarstwa.

Uważam, że to też wymaga pewnego talentu

 i można nawet na tym poprzestać.

Zbigniew Herbert

 

W dniu 14 czerwca 2018 roku nauczyciele bibliotekarze, p. Hanna Leszczyńska i p. Gabriela Lasowska, zorganizowali dla mieszkańców internatu wieczorek poetycki poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta.

W związku z mijającą w przyszłym roku 20. rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta posłowie przyjęli rok 2018 Rokiem Poety, oddając w ten sposób hołd „jednemu z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w.”

Wychowankowie chętnie angażowali się w czytanie wybranych przez siebie utworów Zbigniewa Herberta. W wieczorku wzięli udział również członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz nauczyciele.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za czynny udział i zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia poświęcone Zbigniewowi Herbertowi.

Organizatorzy

mgr Hanna Leszczyńska

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

13.06.2018 r. uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w schronisku dla kotów w Witniczce.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W SCHRONISKU DLA KOTÓW W WITNICZCE

 

13 czerwca 2018 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: Sara, Małgosia, Kamila i Dominik wraz z opiekunką, Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, ponownie odwiedzili niesamowite miejsce, jakim jest schronisko dla kotów w Witniczce, założone przez  Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Naszym celem było przekazanie schronisku zebranego przez społeczność szkolną i nas samych pokarmu w postaci suchej karmy i puszek dla kotów.

Po przekazaniu jedzenia mieliśmy okazję pooglądać koty i kocięta czekające na adopcję w  ich  stałym otoczeniu, jakim jest budynek specjalnie dla nich wybudowany. Ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, zastaliśmy wiele zmian w konstrukcji, które przynoszą jeszcze więcej wygody dla pozostających w nim podopiecznych. Na przykład, pojawiły się specjalne, wyodrębnione boksy i kojce dla kociąt oraz kotów wymagających leczenia.

To naprawdę niesamowite, że jedna rodzina podejmuje się tego trudnego zadania, a  mianowicie stałego opiekowania się kotami, których liczba obecnie wynosi czterdzieści osiem. Zapewne liczba podopiecznych wzrośnie, ponieważ na przełomie wiosny i lata najwięcej jest krzywdzonych i porzucanych zwierząt.

Jesteśmy bardzo wdzięczni właścicielom za okazywaną dobroć i realizację planu, według którego koty mogą zacząć nowe życie, odcinając się często od złej i trudnej przeszłości, która je spotkała. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do zaangażowania się w zbiórkę żywności dla naszych braci mniejszych, która trwa nieprzerwanie przez cały rok. Pamiętajmy, że warto ofiarować odrobinę szczęścia tym, którzy go potrzebują.

 

Kamila Pisanko, kl. I bd LO

Rafa

12 – 13.06.2018 r. uczniowie kl. II c LO uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa

 

W dniach 12 – 13 czerwca 2018 r. kadeci klasy II c, biorących udział w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej, uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu Edukacja wojskowa.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, otwartych i zamkniętych, obejmujących swoimi zagadnieniami treści nauczanego przedmiotu.

Kolejnego dnia przyszedł czas na realizację sprawdzianu umiejętności i wiedzy praktycznej zdobytej w trakcie realizowanych w 5 Pułku Inżynieryjnym wojskowych dni szkoleniowych. Zagadnienia, z którymi musieli się zmierzyć, dotyczyły wiedzy z taktyki, musztry, terenoznawstwa, szkolenia medycznego oraz strzeleckiego. Do sprawdzanych przez  egzaminatorów czynności należały: pokonywanie terenu różnymi sposobami, reakcja podczas marszu na przeciwnika, określenie odległości do przedmiotów terenowych, oddawanie honorów w miejscu, wykonywanie komendy „do mnie”, wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, rzut granatem, składanie i rozkładanie broni oraz umiejętność przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej.

Należy podkreślić wysoki poziom przygotowania uczniów do sprawdzianu oraz  zaangażowanie w wykonywane czynności, czego najlepszym dowodem są otrzymane oceny dobre oraz bardzo dobre, wystawiane przez żołnierzy – egzaminatorów z 5 Pułku.

Po zakończeniu sprawdzianów nastąpiło ich omówienie oraz powrót po dniu pełnym wrażeń do szkoły.

mgr Marek Bednarz

Rafa

7 – 10.06.2018 r. przedstawiciele ZSP w Chojnie uczestniczyli w warsztatach w Bad Kötzting w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT”.

EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT „Nawet my – opinie mieszkańców małych miast mają znaczenie”

 

W dniach 7 – 10 czerwca 2018 r. bawarskie miasteczko Bad Kötzting pełniło rolę gospodarza, w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A  LOT”. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele miast: Köszeg (Węgry), Marsaskala (Malta), Velletri (Włochy) i Chojna. Główny punkt projektu dotyczył tematu „Znaczenie pszczół w naturze oraz zagrożenie związane z wysoką śmiertelnością tych owadów”.

Warsztaty, które odbywały się w miejscowym Gimnazjum, a sprawnie prowadzone przez nauczycieli Karstena Nasdala i Simona Haselbauera, wywołały żywą dyskusję uczestników i uzmysłowiły im znaczenie i zależność człowieka od tych małych owadów. Kolejnym punktem projektu była dyskusja na temat „Znaczenia UE dla mojego kraju”. Każda z delegacji, w ramach debaty, omawiała zalety, ale również i wady funkcjonowania EU. Gospodarze z Bad Kötzting zorganizowali także wycieczkę krajoznawczo – edukacyjną.

Pasmo górskie o nazwie Hohenbogen, to nie tylko centrum sportów zimowych, ale także ważne strategicznie miejsce z okresu „zimnej wojny”. Na najwyższym wzniesieniu znajdują się bowiem dwie wieże, wybudowane przez żołnierzy amerykańskich, w celu zachowania łączności. Obecnie służą jako muzeum łączności oraz platforma widokowa, z której roztacza się piękna panorama.

Ostatnim wydarzeniem, w ramach projektu, było odsłonięcie pamiątkowych kamieni symbolizujących miasta partnerskie, w tym także Chojny. Burmistrz Bad Kötzting Markus Hoffman, na powitanie wszystkich delegacji, powiedział: „Cieszę się z przybycia wszystkich gości, których nie odstraszyła daleka droga, począwszy od Malty aż po Bałtyk, od Rumunii aż  po Holandię”, a następnie dodał „krąg ten wyraża jedność i mocne, stabilne powiązania miast partnerskich”. Głos zabrała także Annigje Kruytbosch, Przewodnicząca Stowarzyszenia Douzelage, która określiła krąg z kamieni, jako symbol trwałości Douzelage.

Spotkanie zakończyło się na terenie dawnych koszar po armii amerykańskiej, gdzie uczestnicy projektu otrzymali drobne upominki w postaci miodu z lokalnych pasiek.

 

mgr Norbert Oleśków

Rafa

6.06.2018 r. odbyła się wycieczka kl. II abd LO i II HŻ do Zatoru, Zakopanego oraz Krakowa.

Wycieczka klasowa do Zatoru, Zakopanego i Krakowa

W dniu 6 czerwca 2018 r. uczniowie kl. II abd LO oraz II HŻ wyjechali na czterodniową wycieczkę do Zatoru, Zakopanego oraz Krakowa.

Do Zatoru dotarliśmy około godziny 9.00, tuż przed otwarciem. Na miejscu obejrzeliśmy show „Streets of New York”. Spektakl pokazywał historię tańca ulicznego, jego rozwój, od momentu powstania aż do współczesności. Był to bardzo energetyczny pokaz, który zyskał sympatię młodzieży. O godzinie 16.00 ruszyliśmy do Poronina, gdzie zamieszkaliśmy w góralskiej Willi Kasprowy. Następnego dnia z przewodnikiem wyruszyliśmy jednym z najbardziej znanych i uczęszczanych przez turystów szlaków na Morskie Oko. Droga była długa i wyczerpująca, jednak wspaniałe widoki, majestatyczne góry i niezwykła przyroda zrekompensowały zmęczenie. Urokliwe Morskie Oko zrobiło wrażenie na tych, którzy przybyli tutaj kolejny raz, jednak szczególnie zachwyciło odwiedzających je po raz pierwszy. Po zrobieniu miliona zdjęć i krótkim wypoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną. Przed powrotem do hotelu zwiedziliśmy niezwykłą, zbudowaną w  zakopiańskim stylu Kaplicę Najświętszego Serca Jezusowego w Jaszczorówce.

Trzeciego dnia pogoda nas nie rozpieszczała. Mimo iż na początku było słonecznie, później rozpadało się na dobre, ale deszcz był nam niestraszny. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie zmodernizowanej Wielkiej Krokwi, na której odbywają się konkursy skoków narciarskich. Przewodnik opowiedział nam ciekawą historię sportów zimowych. Później wjechaliśmy na szczyt obiektu, skąd podziwialiśmy panoramę Zakopanego. Następnym etapem naszej wycieczki była Gubałówka. Po wjeździe na szczyt mogliśmy wykonać wspólne zdjęcia, kupić pamiątki. Potem udaliśmy się do Muzeum Tatrzańskiego, gdzie poznaliśmy historię Zakopanego i jego mieszkańców, uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze Podhala.

Wyprawę z przewodnikiem zakończyliśmy zwiedzaniem starego, zakopiańskiego kościółka oraz cmentarza na Pęksowym Brzyzku. Spoczywa tutaj wielu znanych ludzi, którzy byli związani z Zakopanym i Krakowem np. Kornel Makuszyński, Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Stanisław Marusarz czy Stanisław Witkiewicz. Nie obyło się bez najważniejszego punktu w Zakopanym, a mianowicie spaceru po Krupówkach. Ostatni dzień spędziliśmy w dawnej stolicy Polski. Dzień w Krakowie rozpoczęliśmy od spotkania z przewodnikiem, który zabrał nas  na początku na najbardziej znaną ulicę miasta, na Franciszkańską 3. Zwiedziliśmy jeszcze dziedziniec Collegium Maius, Wawel, Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki, Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, gdzie obejrzeliśmy wspaniały witraż Witkacego. Odwiedziliśmy też ziejącego ogniem smoka wawelskiego.

Nasz wyjazd powoli dobiegał końca. Kraków opuściliśmy z wielkim żalem o godzinie 18.00. Wycieczka była bardzo udana, a niezapomniane wspomnienia pozostaną z nami na zawsze. Mamy nadzieję, że jeszcze wrócimy w te historyczne, malownicze okolice.

Ada – kl. II a LO

Rafa

5.06.2018 r. reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Ortograficznym.

XI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

W dniu 5 czerwca 2018 r. w naszej szkole, tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie, odbył się XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów gimnazjów i klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Corocznym celem konkursu jest poszerzanie zdobytej wiedzy w dziedzinie ortografii i wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego oraz reprezentacji, która najlepiej poradzi sobie z wyzwaniami i trudnościami postawionymi w etapie drużynowym konkursu. W tym roku spełniony został również cel promowania kultury słowa wśród młodzieży przez rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy w tak ważnej dziedzinie, jaką jest ortografia.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły cztery szkoły. Każdą reprezentowała trzyosobowa drużyna. Były to: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach pod opieką Pani Lucyny Piskorowskiej, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie pod opieką Pani Ewy Stryczek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie pod opieką Pani Joanny Ulaszewskiej oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką Pani Renaty Czubak i Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas.

Zmagania młodzieży podzielone zostały na dwa etapy, z których każdy składał się z dwóch części. Pierwszy etap miał na celu wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego poprzez  przeprowadzenie dyktanda i testu ortograficznego. W tym roku ponownie najwyższy tytuł, w konkurencji indywidualnej, zdobyła Natalia Bylewska – uczennica naszej szkoły. Natomiast w  drugim etapie uczniowie, reprezentujący różne szkoły, musieli połączyć siły, aby wypaść jak  najlepiej podczas kolejnych zadań konkursowych. Wykazali się oni niezwykłym zorganizowaniem i dyscypliną w trakcie wykonywania plakatu promującego kulturę słowa. Samodzielnie wymyślili hasło – rymowankę oraz przedstawili oryginalne pomysły na promowanie kultury słowa. Następnie przeszli do zaprezentowania swojej wiedzy ortograficznej w sposób praktyczny, a mianowicie oceniali poprawność zdań wyświetlanych na tablicy multimedialnej. Każda drużyna, podczas trzech tur drugiego zadania, miała szansę zdobyć jak największą ilość punktów.

Nieprzerwanie nad pracą drużyn i jej postępami czuwała komisja w składzie: mgr Aneta Kowal – polonistka, kierownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie, organizatorka konkursów ortograficznych dla dyslektyków, mgr Marta Lemke – wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Chojnie, obecnie na emeryturze, mgr Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. Efektem starań drużyn i uczestników było zajęcie pierwszego miejsca przez uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, drugiego miejsca przez uczniów gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach oraz trzeciego miejsca przez reprezentantów Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za udział, życzymy dalszych sukcesów i  zapraszamy na kolejne edycje konkursu ortograficznego.

Szczególne podziękowania kierujemy do komisji czuwającej nad przebiegiem konkursu, a  także do organizatorek konkursu: Pani mgr Renaty Czubak i Pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas – polonistek z naszej szkoły.

 

Kamila Pisanko z kl. I bd LO

Rafa

4.06.2018 r. uczniowie kl. II TI przystąpili do egzaminu o Certyfikat IT Essentials.

Uczniowie technikum informatycznego zdobywają

Certyfikaty Akademii CISCO

 

Uczniowie klasy II technikum informatycznego w tym roku szkolnym uczestniczyli w  Akademii CISCO, realizując IT Essentials PC.

IT Essentials: PC Hardware and Software to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do  bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach np.  serwisanta czy asystenta help desk.

W dniach 4 i 7 czerwca 2018 r. uczniowie przystąpili do egzaminu, po zdanym egzaminie otrzymają Certyfikat IT Essentials.

 


Certyfikat IT Essentials to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie. Potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco.

Certyfikat IT Essentials zapewnia:

– podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,

– posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,

– poprawę zawodowych perspektyw i mobilności.

Podczas zajęć uczniowie mieli dostęp do materiałów i programów, m.in.:

– CISCO VIRTUAL DESKTOP – Symulator komputera stacjonarnego;

– CISCO VIRTUAL LAPTOP – Symulator komputera mobilnego;

– CISCO PACKET TRACER – Zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych.

Kamila Góra CISCO

CISCO jest największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i  zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych. Fakt ten stwarza ogromne możliwości rozwojowe uczniów naszej szkoły i zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJĘ i życzę dalszych sukcesów. 🙂

 

Instruktor Akademii CISCO

mgr Kamila Góra

Rafa

4 – 6.06.2018 r. Natalia Ziembowska z kl. I b LO zajęła VI miejsce w finale XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Finał XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

W dniach 4 – 6 czerwca 2018 r. w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Gdańsku odbył się finał XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i  jutro”. W finale naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. I b Liceum Ogólnokształcącego – Natalia Ziembowska.

Od 11. lat półfinaliści regionalni z całej Polski uczestniczą w trzydniowej wycieczce zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie. Podczas wycieczki odbywa się m.in. finałowy turniej wiedzy. Tegoroczna edycja finału odbyła się  w  Gdańsku w Oddziale Geologii Morza. Organizatorzy, oprócz oficjalnego turnieju, przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Pierwszego dnia zorganizowano spacer po  Gdańsku Oliwie. Finaliści mieli okazję zobaczyć Bazylikę archikatedralną w Gdańsku – Oliwie ze słynnymi wielkimi organami oliwskimi, zaprojektowanymi i zbudowanymi w  latach 1763 – 1788 przez o. Johanna Wilhelma Wulffa, Park Oliwski im. Adama Mickiewicza oraz podziwiać panoramę miasta z Pachołka –  najbardziej znanego punktu widokowego, poza centrum Gdańska o 15 metrowej konstrukcji stalowej znajdującego się  na  wzgórzu o wysokości 100 m.

Drugi dzień pobytu był pełen emocji. W auli Instytutu odbył się turniej wiedzy. Składał się  on  z 4 rund: skały i minerały, paleontologia, karbon, procesy geologiczne i odbywał się  w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Pytania konkursowe wyświetlane były na prezentacji i wszyscy uczestnicy jednocześnie pisemnie udzielali odpowiedzi.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: dr. hab. Włodzimierz Mizerski, prof. Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dr. Tomasz Rychliński adiunkt w Zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej ING Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Robert Sokołowski adiunkt Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Po zliczeniu punktów ogłoszono wyniki. Uczennica reprezentująca ZSP w Chojnie – Natalia Ziembowska zdobyła VI miejsce w kraju.

 

 Po emocjonujących zmaganiach konkursowych uczestnicy udali się na kolejną wycieczkę, przygotowaną przez organizatorów. Była to wyprawa nad Morze Bałtyckie do Gdyni Orłowo. Tam prowadzący mgr inż. Leszek Jurys – pracownik Oddziału Geologii Morza PIG, omawiał procesy geologiczne zachodzące w obrębie strefy brzegowej. Scharakteryzował m.  in.  budowę geologiczną słynnego orłowskiego klifu oraz procesy w nim zachodzące. Omówił pochodzenie skał tego obszaru i sposoby zabezpieczenia brzegu przed niszczącą działalnością morza.

Ostatnią atrakcją wycieczki finałowej było ognisko i pieczenie kiełbasek oraz dzielenie się  spostrzeżeniami na temat konkursu.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

28.05.2018 r. odbył się IV Turniej Trójek Siatkarskich o Mistrzostwo Internatu.

IV Turniej Trójek Siatkarskich o Mistrzostwo Internatu

 

Jak co roku podczas wiosny, szykujemy siły do rywalizacji sportowej jaką  są  Mistrzostwa Internatu Trójek Siatkarskich. W tym roku 28.05.2018 r. po raz czwarty do rywalizacji zgłosiły się 3 trójki w następującym składzie: z „Jedynką” wystartowali: Michał Paranycz, Dominik Balbuza i Filip Urban. „Dwójkę” wylosowali: Ernest Kujałowicz, Szymon Waniel i Ireneusz Czarnecki. Z „Trójką” wystąpili: Emil Krawiec, Gracjan Skubiszewski i Maciej Czarnecki. Pierwszy mecz rozegrały zespoły ,,1” i ,,3”. Mecz wygrał zespół ,,1”, po zaciekłej walce – 2:1 w setach. Zespół ,,2” pokonał ,,3” wynikiem – 2:1.

W ostatnim meczu grały ,,2” z ,,1”. Walka była bardzo zaciekła, ale ,,1” nie dały się pokonać.

W rezultacie I miejsce zajął zespół „1”, II miejsce przypadło ,,2”, III miejsce – ,,3”. Gra była na wysokim poziomie i przestrzegane były zasady „fair – play”.

Rozgrywki dostarczyły uczestnikom dużo radości i satysfakcji. Po turnieju kierownik internatu – pani Dorota Szwiec oraz wychowawca – pani Hanna Chmura wręczyły zawodnikom dyplomy i słodkie upominki. Teraz czekamy do nowego roku szkolnego, aby  rozegrać kolejny turniej.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Organizatorzy

Rafa

28.05.2018 r. Miłosz Parczewski (kl. I d LO) oraz Ryszard Wójcik (kl. II d LO) zajęli I miejsce w szkolnym konkursie chemicznym „Chemia w życiu codziennym”.

Szkolny konkurs chemiczny „ Chemia w życiu codziennym”

 

W dniu 28 maja 2018 r. odbył się, po raz kolejny w naszej szkole, szkolny konkurs chemiczny „Chemia w życiu codziennym”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do  poszerzania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz  popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych. W konkursie udział wzięło 9  uczniów z klas pierwszych i drugich liceum i technikum.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 40 zadań. Pytania dotyczyły zagadnień takich jak: skały i minerały, przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu, gleba, źródła energii, chemia środków czystości, chemia w żywności, chemia leków oraz  odzież i opakowania.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Miłosz Parczewski, klasa 1 d LO oraz Ryszard Wójcik, klasa 2 d LO

II miejsce: Natalia Ziembowska, klasa 1 d LO

III miejsce: Aleksandra Czuto, klasa 1 d LO

Zwycięzcom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w przyszłym roku. Uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, a na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

 

Organizator konkursu:

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

25.05.2018 r. RODO

Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu!

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych chcemy przekazać Ci kilka informacji: Zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna dalej zwany Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu wykonywania niezbędnych czynności związanych z celami oświatowymi placówki. Zapewniamy bezpieczeństwo usług, a także zwracamy uwagę na wykrywanie ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania statutowej działalności szkoły zgodnie z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas realizowania obowiązku szkolnego Państwa dziecka wynikającego z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Za pomocą poczty elektronicznej zsp1@zsp1chojna.pl lub osobiście w sekretariacie dyrektora szkoły.

Rafa

25.05. – 27.05.2018 r. uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w VI Forum Kół Wolontariatu.

VI FORUM KÓŁ WOLONTARIATU

 

Podstawą istnienia wolontariuszy jest jedna mała, ale najważniejsza rzecz. Tą rzeczą jest  uczucie bezinteresownej chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi na przeróżne możliwe sposoby. Wolontariusz nawet w najmniejszym stopniu nie oczekuje głośnych pochwał, ani nie liczy na jakiekolwiek korzyści, których mógłby zaczerpnąć w wyniku swoich działań na rzecz innych osób. Poprawienie komuś stanu duchowego, materialnego lub fizycznego jest priorytetem, motywującym do dalszego aktywnego działania, a uśmiech jedyną, najcenniejszą zapłatą. Czasami może się jednak zdarzyć, iż ktoś pomimo wszystko postanowi otwarcie podziękować danym wolontariuszom i zorganizować coś w zamian za rozprzestrzenianą przez nich tak ochoczo dobroć.

Tym razem możliwość skorzystania z takiego podziękowania otrzymali szkolni wolontariusze z  województwa zachodniopomorskiego, w tym, oczywiście, uczniowie naszej szkoły, którzy od  dawna tworzą w niej silną grupę zorganizowaną. Z radością odbyli oni trzydniową wycieczkę do Warszawy i Torunia, rozpoczętą 25.05.2018 r. w piątek, a zakończoną 27.05.2018 r. w niedzielę. W plan pobytu wpisanych było wiele miejsc. Dla wielu z nas był to pierwszy w życiu pobyt w  stolicy kraju, co jeszcze bardziej potęgowało radość i zaciekawienie ogólnym zarysem sytuacji na kolejne godziny i dni. Schematycznie połowa pierwszego i trzeciego dnia minęła nam na długiej, wydawałoby się ciągnącej w nieskończoność i odrobinę męczącej, podróży. Dzięki uprzejmości Caritas Polska miejscem docelowym pierwszego dnia stała się właśnie jej siedziba – Centrum Okopowa przy ulicy Okopowej 55 w centrum Warszawy. To dzięki Caritas wyjazd ten był niemal darmowym i bardziej dostępnym.

Po dotarciu na miejsce od razu przywitali nas pracownicy tej organizacji, odpowiedzialni za  działanie tak dużego organizmu, jakim jest Caritas Polska. Zanim opowiedzieli nam o swojej pracy, przedstawili nam na dobry początek wcześniej już przygotowane, interaktywne zadanie do  wykonania. W tym celu wolontariusze dokonali podziału na kilkunastoosobowe grupy, przy  czym zadaniem każdej grupy było wykonanie zdjęć i filmu reklamowego z wykorzystaniem dostępnych rekwizytów.

Współpraca przyniosła zadowalające efekty, a uczniowie uświadomili sobie jeszcze bardziej siłę pracy w grupie. Zaraz po tym przyszedł czas na zakwaterowanie, wypakowanie bagażu i godzinny odpoczynek, po którym udaliśmy się żywiołowo na kolację, a następnie spacer po starym mieście.

Kolejnego dnia rano, jeszcze przed śniadaniem, ujawnione zostały nam plany na nadchodzący dzień. Zdziwieni nie mogliśmy uwierzyć, że zapowiada się on bardziej ekscytująco w stosunku do  poprzedniego, co wydawało się przecież niemożliwe, zważywszy na jego intensywność i formę. Pierwszym przystankiem trasy stało się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego zwiedzanie lepiej zobrazowało i wytłumaczyło nam mentalność oraz tradycję żydowską w naszym kraju na przestrzeni wieków. Kolejno, po wspólnie przebytym spacerze ulicami miasta, zatrzymaliśmy się na dłuższe i bardziej szczegółowe zwiedzanie Pałacu Królewskiego, którego wnętrze skrywa przepięknie odrestaurowane pokoje dworskie wraz z ich zabytkowymi eksponatami. Było to doświadczenie natury czysto egzystencjalnej, pozwalające na odnalezienie, wewnętrznie zagubionego ducha minionych epok.

Ostatniego dnia rano, po wymeldowaniu i ponownym spakowaniu walizek, uczestniczyliśmy we  mszy świętej w kościele przy Starych Powązkach oraz zwiedziliśmy cmentarz. Po  tym,  niestety, przyszedł czas na pożegnanie Warszawy i popołudniowe przywitanie Torunia. Tam otrzymaliśmy czas wolny, różnorako wykorzystany przez każdego ucznia, który i tak zwykle kończył się w tradycyjnej piernikarni. I tak, w bardzo późnych godzinach wieczornych, znaleźliśmy się w domach, zmęczeni, ale wzbogaceni o nowy bagaż doświadczeń i znajomości.

 

Kamila Pisanko, kl. I bd LO

 

Rafa

24.05.2018 r. Adam Hrycaj z kl. II TB zajął I miejsce w szkolnym konkursie budowlanym „Najlepszy murarz”.

Konkurs budowlany „Najlepszy murarz”

 

W dniu 24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  szkolny konkurs budowlany „Najlepszy murarz”. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy II TB.

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych, wymiana doświadczeń między uczniami, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności budowlanych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wprowadzenie elementów rywalizacji.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fragmentu ściany według dokumentacji. Konkurs obejmował umiejętności praktyczne, zdobyte podczas nauki zajęć praktycznych, zgodnie z programem nauczania i standardami egzaminacyjnymi.

Sprawdzane były umiejętności z takich obszarów wymagań jak: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonanie zadania z  zachowaniem przepisów BHP.

Wykonanie zadania przyniosło uczniom dużo zadowolenia, było nowym doświadczeniem i  sprawdzianem przed egzaminem zawodowym, który odbędzie się niebawem.

            Tytuł najlepszego murarza zdobył Adam Hrycaj. Zwycięscy gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie.

 

mgr Joanna Rogacewicz

Rafa

23.05.2018 r. Kaja Nowak z kl. I b LO zajęła I miejsce w plebiscycie na najlepsze koło i indywidualną pasję podczas IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”.

IV Festiwal Kół Zainteresowań

 

23 maja 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Szczecin oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Celem festiwalu była prezentacja działalności kół zainteresowań, prezentacja pasji indywidualnych uczniów, propagowanie pozalekcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.

Festiwal uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Cezary Hendryk. Podczas festiwalu działalność kół zainteresowań zaprezentowali uczniowie naszej szkoły działający w Szkolnej Grupie WOPR, Kole Recytatorskim i Teatralnym oraz Kole Budowlanym.

W kategorii indywidualne pasje, uczennice Kaja Nowak z klasy I b LO oraz Aneta Kaczor z  klasy III TH – zaprezentowały swój talent plastyczny, natomiast Natalia Ziembowska – uczennica klasy I b LO zaprezentowała swój talent wokalny.

Komisja konkursowa w składzie: p. Iwona Urbanik – reprezentująca Kuratorium Oświaty w  Szczecinie, p. Elżbieta Kubera – redaktor Kuriera Szczecińskiego, dr Barbara Popiel – Dziekan WNST WSH TWP w Szczecinie, dr Cezary Hendryk – Dziekan WNS WSH TWP w  Szczecinie oraz dr Alina Tomaszewska – Dyrektor ODN WSH TWP w Szczecinie wyłoniła zwycięzców plebiscytu na najlepsze koło i indywidualną pasję.

I miejsce zajęła – Kaja Nowak z ZSP w Chojnie,

II miejsce – Piraci mórz z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie,

III miejsce – Szkolna Grupa WOPR z ZSP w Chojnie.

Ponadto wyróżnienie otrzymała Natalia Ziembowska.

 

 

Artykuł „Młodzi pokazali swoje pasje” – 24kurier.pl – link

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

22.05.2018 r. uczniowie klas mundurowych o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w II Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

II Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie klas mundurowych o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w II Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego, której Organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Założeniem konferencji było spotkanie nauczycieli prowadzących tzw. „klasy mundurowe”, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie płaszczyzny do wzajemnej współpracy, w  tym  również z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dowódcą 5  Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Konferencja miała charakter „podróży historycznej”, a jej celem było zapoznanie uczniów z historią walk Państwa Polskiego o Pomorze Zachodnie oraz walk o Szczecin w  ramach „Operacji Berlińskiej” podczas II Wojny Światowej.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pierwszym punktem tej lekcji historii było spotkanie wszystkich uczestników w miejscowości Chlebowo, gdzie zostaliśmy zapoznani z przebiegiem przygotowań 65 i 70 Armii do  „Operacji Odra” oraz przebiegiem samej operacji w rejonie Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem forsowania Odry. Przybliżona została nam również historia pomnika „Artylerzystów”.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kolejnym punktem konferencji był przejazd do m. Kamieniec, w której dowiedzieliśmy się  jak przebiegały walki o rozszerzenie przyczółka w dniach 16 – 29 kwietnia 1945 r. Mieliśmy również czas na integrację i wymianę wzajemnych doświadczeń przy smacznej wojskowej grochówce.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Następnie udaliśmy się na Plac Solidarności do Muzeum Narodowego w Szczecinie „Centrum Dialogu Przełomy”, gdzie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Ofiar Grudnia 1970 r.”, zapoznanie z wystawą muzeum oraz zakończenie konferencji.

W konferencji wzięło udział łącznie 101 uczniów z dziewięciu szkół z terenu województwa, realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

22.05.2018 r. uczniowie Kamila Błoch (kl. I TŻ) i Gracjan Jasnos (kl. I TI) wzięli udział w finale konkursu „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?” w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Finał konkursu „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”

 

W dniu 22 maja 2018 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w finale konkursu „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?” w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Szczecinie, Stowarzyszenie Absolwentów MBA, Teatr Lalek „Pleciuga” i „Kurier Szczeciński”.

W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie Kamila Błoch (kl. I TŻ) i Gracjan Jasnos (kl. I TI), którzy nakręcili film na podstawie własnego scenariusza. Na uroczystości obejrzeliśmy wszystkie finałowe filmy i wysłuchaliśmy prelekcji funkcjonariusza Policji Szczecińskiej na temat problemu samobójstw wśród nastolatków.

 

 


Początek filmu Kamili i Gracjana

 

Podczas Gali wręczenia nagród towarzyszyły nam niezwykłe emocje, niestety tym razem konkurencja okazała się lepsza. Udział w finale to ogromne doświadczenie, inspiracja do  podejmowania kolejnych wyzwań.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

22.05. 2018 r. Wiktor Hadała, zwycięzca III miejsca w Konkursie Geograficzno – Nautologicznym, uczestniczył w uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego

 

W dniu 22 maja 2018 r. w auli wydziału matematyczno – fizycznego odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego.

W uroczystości uczestniczył absolwent naszej szkoły Wiktor Hadała, który uzyskał III miejsce w XI Konkursie Geograficzno – Nautologicznym.

W dniu 7 kwietnia 2018 r. Wiktor Hadała wraz z Natalią Ziembowską z kl. I b LO, Magdaleną Bielanin i Patrycją Radtke z kl. II b LO oraz Kornelią Gil z kl. III b LO, wziął udział w XI Konkursie Geologiczno – Nautologicznym. Organizatorami konkursu byli ZCDN w Szczecinie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu wiedzy geograficznej na poziomie rozszerzonym.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. komisja konkursowa ogłosiła wyniki i okazało się, że Wiktor Hadała, uzyskując 28 punktów, uplasował się na III miejscu.

Gospodarzami uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych byli: pani Urszula Pańka – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Waldemar Staroń – Koordynator Uczelniany Spotkania. Gala wręczenia nagród laureatom konkursów została poprzedzona wykładem dr Waldemara Staronia na temat „Co można zobaczyć na niebie?”, a dużą niespodzianką okazał się występ Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego, który wykonał cztery utwory pod batutą dyrygenta dr Tadeusza Buczkowskiego.

Wiktor odebrał nagrodę z rąk pani Urszuli Pańka i mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusza Dzikowskiego prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

18.05.2018 r. Natalia Ziembowska z kl. I b LO zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Półfinał ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

18 maja 2018 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecina odbył się półfinał XIX  Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”. Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego Oddział Pomorski PIG – PIB w Szczecinie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy na jeden z podanych przez  organizatorów tematów. Komisja konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac teoretycznych pod kątem ich zgodności z zadanym tematem, samodzielności myślenia i  wykonania, rzetelności merytorycznej. Autorzy najlepszych prac zostają dopuszczeni do  etapu drugiego, który polega na rozwiązaniu testu wiedzy geologicznej. Zakres merytoryczny testu obejmuje podstawę programową z geografii na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczny półfinał wygrała uczennica naszej szkoły Natalia Ziembowska z klasy I  b  Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Natalia pokonała w rywalizacji pięcioro uczestników z regionu województwa zachodniopomorskiego i  lubuskiego, zdobywając największą liczbę punktów w teście wiedzy geologicznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu Natalia będzie reprezentowała nasz region w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 4 – 6 czerwca 2018 r. w Gdańsku. Tam zmierzy się ze zwycięzcami półfinału z siedmiu regionów Polski w turnieju wiedzy geologicznej. Nagrodami głównymi finału ogólnopolskiego są 3 indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego na  kierunek geologia.

Życzę Natalii zwycięstwa w finale konkursu. Zdobycie pierwszego miejsca w  półfinale jest już ogromnym sukcesem, zwłaszcza, że Natalia dopiero w drugiej klasie będzie realizowała geografię na poziomie rozszerzonym. Jej wiedza i umiejętności z zakresu geologii już teraz są na bardzo wysokim poziomie, a zdobycie półfinału dowodzi, ile pracy włożyła w przygotowanie się do konkursu.

 

Opiekun merytoryczny

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

17.05.2018 r. odbyła się XI Sztafeta Literacka.

XI SZTAFETA LITERACKA

 

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Zbigniew Herbert

 

W dniu 17 maja 2018 r. po raz 11 w Bibliotece szkolnej odbyła się Sztafeta Literacka. W tym roku, w związku z przypadającą rocznicą obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, czytaliśmy poezję patriotyczną. W sztafecie udział wzięli uczniowie klasy I  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klasy II B Liceum Ogólnokształcącego. Sztafeta Literacka polega na czytaniu utworów w wielu miejscach, w  tym samym dniu, w określonych godzinach. Wszyscy uczestnicy spotkania wybrali, a  następnie prezentowali wybrany przez siebie wiersz.

Do czytania wybrano wiersze między innymi Juliana Przybosia, Tadeusza Kubiaka, Adama Asnyka, Ignacego Krasickiego. Ponadto przytoczono fragmenty rozkazu wydanego przez  J.  Piłsudskiego 5 VIII 1915 r. w pierwszą rocznicę wybuchu wojny. W sztafecie wzięli również udział nauczyciele p. mgr Joanna Gorska – Hamkało, p. mgr Norbert Oleśków, p. mgr Renata Czubak oraz p. mgr Emila Skrzypa.

Całą imprezę wzbogaciła wystawa planszowa, poświęcona Konstytucji 3 Maja. Spotkanie było bardzo udane, a uczestniczący w Sztafecie uczniowie – zadowoleni. Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także sprawienie przyjemności szczególnie tym, którym obcowanie z literaturą przynosi radość.

Takie akcje umacniają nas w przekonaniu, że takie spotkania z literaturą, są potrzebne i  wartościowe.

Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku na XII Sztafetę Literacką.

 

Uczestniczka –

Kornelia Anders, kl. II b LO

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

11.05.2018 r. wzięliśmy udział i zajęliśmy II miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „ Zbieraj baterie”.

VII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „ Zbieraj baterie”

 

W tym roku szkolnym ZSP w Chojnie wzięło udział w VII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „Zbieraj baterie”. W tegorocznej edycji uczestniczyło aż 1314 placówek oświatowych z całego kraju, na terenie których od 04.09.2017 r. do 11.05.2018 roku trwała selektywna zbiórka zużytych baterii. Nagrody główne przydzielane były w dwóch kategoriach:

I Kategoria – za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla dużych Placówek z podziałem na grupy konkursowe.

II Kategoria – za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla małych Placówek z podziałem na grupy konkursowe.

Nasza szkoła zebrała aż 284 kg zużytych baterii i w I kategorii zajęła II miejsce wśród Zespołów Szkół i Szkół Ponadpodstawowych. Zwycięskie placówki otrzymały pulę punktów, którą mogą wymienić na nagrody przyznawane zgodnie z regulaminem programu.

http://www.zbierajbaterie.pl/aktualnosci/laureaci-vii-edycji

organizator szkolny zbiórki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

Rafa

11.05.2018 r. Kompania Reprezentacyjna ZSP w Chojnie wzięła udział w uroczystych obchodach Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Święto 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 11 maja 2018 r. Kompania Reprezentacyjna ZSP w Chojnie, w której skład wchodzi trzynastu uczniów z klasy 2c LO, wzięła udział w uroczystych obchodach Święta 5  Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, po której dowódca pułku – płk. dypl. Piotr Bednarczyk, przyjął meldunek od dowódcy uroczystości ppłk Grzegorza Oskroby o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnie odbyło się wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych żołnierzy oraz defilada pododdziałów pułku, w której wzięli udział również nasi uczniowie. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym, który jest na  wyposażeniu 5 Pułku.

 

 

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

11.05.2018 r. uczniowie Mateusz Jaworski, Bartłomiej Drapaluk i Adam Tomaszewski z kl. III MPS zajęli V miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Eliminacje wojewódzkie XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

 

W dniu 11 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Finał odbył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, a uczniowie Mateusz Jaworski, Bartłomiej Drapaluk oraz Adam Tomaszewski z klasy III MPS byli jedną z drużyn w nim uczestniczących. Eliminacje składały się z części teoretycznej oraz  praktycznej, w wyniku czego uczniowie naszej szkoły zajęli V miejsce.

 

opiekun

mgr inż. Krzysztof Pawlaczyk

Rafa

10 – 13.05.2018 r. w Oxelosund (Szwecja) odbyła się 43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage.

43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage

 

W dniach 10 – 13 maja 2018 r. w Oxelosund (Szwecja) odbyła się 43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage, skupiającym po jednym mieście z każdego państwa UE. Stronę polską w konferencji reprezentowali nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: E. Daszkiewicz, D. Szwiec i J.C. Salamończyk oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, z którym szkoła od wielu lat współpracuje w zakresie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Zgodnie z programem konferencja przebiegała w trzech grupach – warsztaty edukacyjne, spotkanie delegatów młodzieżowych oraz obrady przedstawicieli miast należących do Stowarzyszenia. Przewodnim tematem konferencji była sytuacja uchodźców w  krajach zrzeszonych. Grupa młodzieżowa omawiała sytuację migrantów w poszczególnych państwach, rozpatrywano główne problemy związane z integracją uchodźców i migrantów, wymieniano się informacjami na temat działań na rzecz integracji migrantów. Grupa edukacyjna omawiała problemy związane z asymilacją dzieci i młodzieży w szkołach, rozwiązywaniem problemów językowych uchodźców, możliwościami uczenia się  na  odległość przez e – nauczanie, zarówno dla imigrantów, jak i dla nauczycieli.

Przedstawiciele poszczególnym miast członkowskich omawiali sprawy bieżące związane z  działalnością Stowarzyszenia, m.in. przyszłością Sherborn (Anglia) w związku z Brexitem oraz rozpowszechnianiem informacji o działalności Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Grupa edukacyjna

Podczas warsztatów edukacyjnych nauczycielki z Chojny przedstawiły prezentację projektu „Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych”, skierowanego do wszystkich państw członkowskich. Projekt, po zatwierdzeniu przez Narodową Agencję Erasmus +, byłby doskonałą formą poznania rynku pracy państw partnerskich, wymiany informacji i  przygotowania młodzieży do podejmowania świadomych decyzji zawodowych.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta kolacja, na której delegacje poszczególnych państw, dziękując za profesjonalną organizację konferencji, pożegnały się z gospodarzami.

Wieczór uświetnił koncert zespołu, który wykonując utwory szwedzkiego zespołu Abba przeniósł wszystkich w lata siedemdziesiąte.

Efektem konferencji są zgłoszenia szkół i instytucji z wielu państw, zainteresowanych udziałem w projekcie przygotowywanym przez ZSP w Chojnie.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

2 – 29.05.2018 r. czterech uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyło praktykę zawodową w Luksemburgu.

Praktyka zawodowa w Luksemburgu

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W ramach projektu ” Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik informatyk, odbyło w dniach od 2 maja do 29 maja 2018 r. praktyki zawodowe w Luksemburgu. Przed  przystąpieniem do realizacji czterotygodniowych praktyk zagranicznych, dla uczestników projektu odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe, a także pedagogiczno – psychologiczne. Prowadzone były dodatkowe zajęcia języka angielskiego, prezentowane materiały dotyczące aspektów kulturowych, spotkania z psychologiem, pedagogiem, wszystko po to, aby ułatwić uczniom pracę za granicą oraz osiągnąć jak największe korzyści. Stażystom została zakupiona odzież, niezbędna podczas wykonywanej pracy. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk: Michał Błażkiewicz, Piotr Soluch, Bartosz Żarkowski, Konrad Miller odbywali staże w Luksemburgu, pracując w firmie informatycznej Cloud Managed Data S.A..

Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom rozwijanie wiedzy teoretycznej i  praktycznej, niezbędnej w zawodzie technik informatyk. Do wykonywanych w czasie praktyk obowiązków należało: posługiwanie się sieciowym systemem operacyjnym, dokonywanie instalacji wybranych usług, opanowanie umiejętności obsługi urządzeń sieciowych poprzez poprawną konfigurację adresów IP, DNS, DHCP, charakteryzowanie i definiowanie chmur, opanowanie umiejętności tworzenia i modyfikacji baz danych, opanowanie umiejętności językowych słownictwa technicznego oraz umiejętność pracy w zespole.

Praktyki odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczniom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Czterotygodniowy pobyt pozwolił uczestnikom zdobyć ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do znacznego podniesienia ich  kompetencji zawodowych. W czasie pobytu w Luksemburgu, młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach kulturowo – językowych, które poprowadził Pan Ed Weber. Dzięki nim uczniowie nabrali większej pewności siebie oraz stali się bardziej samodzielni, rozszerzyli także swoją wiedzę dotyczącą historii Luksemburga oraz języka angielskiego.

Stażyści odbywający staż w Luksemburgu, uczestniczyli w licznych wyjazdach do stolicy, gdzie  mogli podziwiać tarasowo położone miasto wraz z licznymi obwarowaniami miejskimi, architekturę zarówno historyczną, jak i współczesną. Duże wrażenie wśród uczestników praktyk wzbudziły także liczne piękne pałace i obiekty sakralne, wzniesione w  różnych stylach architektonicznych, których w stolicy nie brakuje. Podczas zwiedzania stolicy uczniowie mogli zobaczyć członków rodziny wielkoksiążęcej z panującym obecnie Henrykiem wraz z małżonką Marią Teresą, uczestniczących w tradycyjnej pielgrzymce. W ramach zajęć kulturowo – językowych młodzież, odbywająca staż w Luksemburgu, uczestniczyła także w wycieczce po  zabytkowej starówce stolicy oraz wyjeździe do urokliwego miasteczka Clervaux.

Uczniowie podziwiali więc opactwo benedyktynów św. Maurycego, W tutejszym zamku oglądali wystawę poświęconą bitwie o Ardeny, muzeum modeli dioram zamków Luksemburga, a także wystawę fotografii wybranych przez Edwarda Steichena – Rodzina człowiecza. W miasteczku oglądali wystawę poświęconą historii Luksemburga w czasie I wojny światowej. Uczniowie zwiedzali także muzeum w Bastogne, miejscowości znanej z uporczywej obrony w czasie II  wojny światowej. Ponadto wraz z opiekunem udali do miasteczka Echternacht, jednego z  najstarych w Luksemburgu, gdzie podziwiali majestatyczną bazylikę, w której spoczywa św.  Willibrord, a także XV – wieczną kamienicę – pałac sprawiedliwości. W czasie wyjazdu do  Vianden, podziwiali majestatyczny zamek, położony wysoko nad urokliwymi okolicami miasteczka. Atrakcją mającą szczególne znaczenia dla uczniów była wizyta w salonie samochodowym Lamborgini, gdzie mogli podziwiać najnowsze i najdroższe auta tej  renomowanej firmy.

Program praktyk został przygotowany i wdrożony w szkole zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do  uczenia się przez całe życie. Dzięki tej inicjatywie stażyści mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych staży, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim UE.

Realizacja czterotygodniowego stażu w Luksemburgu była dla uczniów szkoły bardzo ważnym doświadczeniem. Poprzez udział w praktykach zdobyli nowe umiejętności oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe. Osiągnęli tym samym wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Dzięki stażom, młodzi ludzie uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w firmach branży informatycznej, realizując się  na  polu zawodowym i osobistym. Właściciele i pracownicy firmy wystawili młodzieży świetne referencje i oceny, doceniając tym samym ich trud i zaangażowanie podczas odbytych praktyk.

mgr Marek Bednarz

Rafa

27.04.2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

 

Przyszłość ma wiele imion.

Dla słabych ma imię niemożliwe,

dla nieśmiałych nieznane,

myślący i walczący nazywa ją ideałem.

Victor Marie Hugo

 

27 kwietnia 2018 r., podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, pożegnano uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek i klas czwartych Technikum Zawodowego oraz Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy. Obok tegorocznych absolwentów, ich rodziców, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Kanonik Jan Zalewski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Rozpoczętą zgodnie z ceremoniałem, w obecności sztandaru szkoły, uroczystość prowadziła Aleksandra Lizurej – uczennica klasy II c LO. Atmosfera spotkania była jak zwykle bardzo ciepła i rodzinna. Był to czas podsumowań oraz pożegnań. Były kwiaty, radość i łzy wzruszenia.

W związku z nieobecnością Pani Dyrektor Adriany Salamończyk, Pani Wicedyrektor Agnieszka Bylewska uroczyście powitała przybyłych oraz odczytała słowa Pani Dyrektor skierowane do absolwentów, kończące się życzeniami: Życzę Wam Drodzy Absolwenci pozytywnych wyników na maturze, ale przede wszystkim dobrze przeżytego życia, bo żyje się  tylko raz, ale jeśli żyje się właściwie, to raz wystarczy. Pani Dyrektor złożyła podziękowania za trud pracy nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki oraz osiągnęli 100% frekwencję otrzymali z  rąk Pani Wicedyrektor nagrody i wyróżnienia oraz dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Pani Wicedyrektor przekazała również absolwentom życzenia w imieniu Starosty Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego oraz Zarządu. Wraz z życzeniami powodzenia na  maturze, każdy z absolwentów otrzymał od organu prowadzącego pamiątkowy długopis.

Niezależnie od tego kim się jest, co się robi w życiu, te chwile, na koniec szkoły średniej pozostają głęboko w sercu. Dlatego niech to piękne wspomnienie czasu przeżytego tutaj w tej szkole pozostanie w was i pielęgnujcie spotkania rocznikowe, pamięć o swoich profesorach, katechetach. (…) Szczęść Boże już na tej dorosłej drodze życia – tymi słowami żegnał absolwentów Ksiądz Jan Zalewski.

Pięknym podsumowaniem trzech lub czterech lat nauki w szkole był ten moment uroczystości, w którym opiekunowie szkolnych organizacji i kół zainteresowań wręczali absolwentom pamiątkowe dyplomy oraz upominki za sukcesy w konkursach i olimpiadach, zaangażowanie w życie szkoły, m.in. reprezentowanie szkoły w Poczcie sztandarowym, działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Europejskim Klubie Douzelage, szkolnej gazecie Wióry, kole teatralnym, Klubie Alternatywy Młodzieżowej. Tak wielu uświetniało nasze uroczystości muzycznie, angażowało się  w  promocję szkoły, osiągało sukcesy sportowe.

Ważnym punktem uroczystości, pełnym emocji i dumy, było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Wychowawcy, z nieukrywanym wzruszeniem, odczytywali listy absolwentów, którym towarzyszyły na przemian łzy i uśmiech. Absolwenci klasy mundurowej III c LO otrzymali dodatkowo certyfikaty ukończenia szkolenia w ramach współpracy wojsk lądowych z instytucjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

W roku szkolnym 2017/2018 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III bd LO – wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz

III c LO – wychowawca mgr Marek Łągiewczyk

IV BI – wychowawca mgr inż. Krzysztof Janik

IV HŻ – wychowawca mgr Krzysztof Pośniak

Nie zabrakło też ślubowania absolwentów, które poprowadził mgr Krzysztof Pośniak. Za  pracę i opiekę dyrekcji i nauczycielom, pracownikom szkoły, w imieniu absolwentów, podziękowała Justyna Leszczyńska. Tradycyjnie, swoich kolegów pożegnali uczniowie, którzy jeszcze pozostają w murach szkoły, a dla których sukces innych jest piękną motywacją do własnej pracy.

To była wspaniała, wzruszająca uroczystość. Kolejny rocznik młodzieży opuścił szkolne mury i wkroczył w nowy etap w życiu.

 

Drodzy Absolwenci,

życzymy Wam, by doświadczenia zdobyte w naszej szkole

dodały wam odwagi, wiary w siebie

 i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu.

Nie traćcie nigdy swoich marzeń!

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

26.04.2018 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji projektu „Licealista w świecie nauki”.

Podsumowanie projektu „Licealista w świecie nauki”

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji projektu „Licealista w świecie nauki”. Podczas spotkania przeszło 20 szkół prezentowało wyniki badań z wybranych przez siebie tematów.

Grupę projektową z naszej szkoły reprezentowała Wiktoria Liput i Wiktoria Kaberow z klasy II ad LO, które jako pierwsze ze wszystkich szkół, przedstawiły prezentację na temat „Mikrokosmos wokół nas”. Badania naszych uczniów przeprowadzane były na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej i dotyczyły hodowli bakterii. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w tak wielkim przedsięwzięciu i już nie możemy doczekać się następnej edycji.

 

opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

25.04.2018 r. odbył się wojskowy dzień szkoleniowy dla klas mundurowych.

Wojskowy dzień szkoleniowy – kwiecień 2018

 

Szkolenie uczniów klas mundurowych, uczestniczących w programie pilotażowym MON, przebiega zgodnie z harmonogramem programu nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Kolejny wojskowy dzień szkoleniowy ponownie został zorganizowany w oparciu o bazę i kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – 25 kwietnia 2018 r.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe w okolicach Puszczy Bukowej. Na  miejscu omówione zostały warunki bezpieczeństwa oraz zagadnienia realizowane w  trakcie zajęć.

Następnie uczniowie, poinstruowani przez żołnierzy zawodowych, przystąpili do realizacji maskowania. Po przydziale funkcji ćwiczyli i doskonalili zagadnienia dotyczące taktyki w  tym:

– przygotowanie żołnierza do realizacji marszu,

– planowanie marszu,

– prowadzenie marszu ubezpieczonego,

– zasady postoju ubezpieczonego i odpoczynku,

– przedsięwzięcia zabezpieczania bojowego podczas marszu,

– sygnały dowodzenia i łączności,

– szyki marszowe i patrolowe.

W ten sam sposób nastąpił powrót do jednostki, a po przebraniu się i odłożeniu ekwipunku, przystąpiono do realizacji kolejnego zagadnienia czyli elementów walki w bliskim kontakcie.

W ramach przeprowadzonych zajęć omawiano i ćwiczono:

– zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i techniki walki w bliskim kontakcie,

– postawy do walki, bezpieczne poruszanie się z bronią.

Realizowano również zajęcia ogólnorozwojowe.

Po omówieniu i podsumowaniu zajęć uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

Rafa

24.04. – 21.05.2018 r. sześciu uczniów z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa odbyło praktykę zawodową na Węgrzech.

Praktyki zawodowe na Węgrzech w ramach realizacji projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” z programu Erasmus+

 

W dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. sześciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa, odbyło praktykę zawodową na Węgrzech. Czterech uczniów kształcących się  w zawodzie technik informatyk odbyło staż w firmie Remicro Kft w Kőszeg, będącej największym dostawcą Internetu w swoim regionie. Natomiast dwóch uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, odbyło staż w firmie Szárnyas Kft w Pusztacsó – jednej z największych firm ogólnobudowlanych w tym rejonie. Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności. W ramach projektu dla uczestników odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe oraz psychologiczno – pedagogiczne. Zostały zorganizowane kursy językowe, odpowiedni ubiór obowiązujący w firmie. Odbyły się  spotkania z policjantem, pedagogiem oraz przedstawicielem miejscowości Kőszeg – Istvanem Matrai. Wszystko po to, aby ułatwić uczniom pracę, tak by jak najlepiej skorzystali z oferowanych możliwości i zapoznali się z warunkami pobytu oraz kulturą Węgier.

Przemysław Chański i Maciej Kiepura z Istvanem Matrai, opiekunem stażu i Peterem Rege, szefem firmy Remicro Kft w Kőszeg.

    Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczniom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Staż zawodowy miał na celu umożliwienie uczniom pogłębienie wiadomości i umiejętności praktyczno – teoretycznych, współpracy w zespole, które są  niezbędne w zawodach technika informatyka oraz technika budownictwa.

Uczniowie w firmie informatycznej zajmowali się montażem i instalacją urządzeń sieciowych, eksploatacją komputerów osobistych oraz tworzeniem witryn internetowych. W  czasie stażu, mieli okazję poznać tutejsze krajobrazy podczas pracy w terenie. Uczniowie w firmie budowlanej zajmowali się technologią wykonania robót budowlanych oraz  dobieraniem odpowiednich materiałów do wykonywanej pracy.

Stawianie konstrukcji pod przyszły montaż anten.

Układanie kostki brukowej

W firmie Szárnyas Kft stażyści wyćwiczyli umiejętności m.in. wykonywania fundamentów i posadzek, więźb dachowych, montażu zbrojenia, układania paneli oraz kostki brukowej i wiele innych, co w rezultacie pozwoli w przyszłości na zbudowanie domu od  podstaw. Natomiast w firmie Remicro Kft stażyści nabyli umiejętności z zakresu administracji serwerów, tworzenia kabli połączeniowych typu 8P8C, stron internetowych oraz  konfiguracji urządzeń sieciowych. Ważnym aspektem podczas praktyk była komunikacja i kooperacja z pracownikami firmy. Uczniowie mieli okazję nauczyć się  budowy, zasad działania anten internetowych oraz za pomocą specjalistycznych narzędzi i  oprogramowania diagnozować oraz naprawiać ich usterki. Tworzyli również stronę internetową na rzecz projektu EULOCAL.

Tworzenie kabli połączeniowych 8P8C

Wykonywanie zbrojenia pod fundamenty.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez opiekuna stażu Istvana Matrai, który wykazał się wielkim zaangażowaniem w organizację naszego pobytu w  miejscowości Kőszeg. Stażyści poznali funkcjonowanie dwóch lokalnych szkół, w których nauczycielem był opiekun stażu, brali udział w lekcji i zwiedzali szkołę. Uczestniczyli w  lokalnych, tradycyjnych dla tej części regionu, uroczystościach święta wina oraz święta piwa, w trakcie których zaprezentowane zostały tańce oraz stroje regionalne. Wzięli również udział w spotkaniu z włodarzami miasta. Grupa miała okazję uczestniczyć w wielu wycieczkach. Poznali historię Węgier, jak i miast pobytu. Zwiedzili przepiękny pałac Helikon Kastélymúzeum. Odbyli wycieczkę do Vadászati Kiállítás, gdzie podziwiali majestatyczne trofea łowieckie. Udali się nad Balaton, które jest największym jeziorem w tej części Europy.

W trakcie miesięcznego pobytu, uczniowie zetknęli się z niesamowitą otwartością i  życzliwością ze strony lokalnej społeczności. Nabyli umiejętności językowe i zawodowe.

Uczniowie nad Balatonem.

„Praktyka na Węgrzech pozwoliła mi  nabyć nowe umiejętności z zakresu technologii IT oraz utworzyć siatkę kontaktów zagranicznych, które mogą być dla mnie furtką na sukces w przyszłości.” ~Przemysław Chański

„Staże zagraniczne pozwoliły nie tylko rozwinąć moje umiejętności zawodowe i komunikacyjne, lecz również zwiększyć pewność siebie i zdobyć doświadczenie, co  umożliwi bycie bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.” ~Maciej Kiepura

Uczniowie wraz z opiekunem Benjaminem Szarnyas i szefem firmy Janosem Szarnyas.

„Dzięki praktyce na Węgrach miałem możliwość poznania nowych technologii oraz zdobycia potrzebnego doświadczenia w branży budowlanej. Mogłem również poznać nową kulturę oraz obyczaje.” ~Kacper Dębowski

„Dzięki praktyce w Köszeg zdobyłem nowe doświadczenie w branży budowlanej oraz poznałem nowe technologie. Dało mi to także możliwość poznania nowej kultury i obyczajów.” ~Dawid Kaczmarczyk

„Dzięki odbytej praktyce na Węgrzech zdobyłem nowe umiejętności zawodowe potrzebne do branży budowlanej oraz  poznałem nowe technologie. Poznałem również nową kulturę oraz różne obyczaje” ~Piotr Kaszycki

„Dzięki rewelacyjnemu stażowi zagranicznemu odbytemu w Köszeg poznałem nowe technologie budowlane, które przydadzą się w zawodzie technik budownictwa. Jestem pod dużym wrażeniem otwartości oraz kultury mieszkańców Köszeg” ~Daniel Stypczyński

„Podczas praktyk moi uczniowie wykazali się dużą wiedzą z dziedziny wykonywanego zawodu. Ich kultura osobista i zaangażowanie w pracę spotkały się z dużą aprobatą pracodawców. Jestem szczęśliwy, że mogłem spędzić miesiąc na Węgrzech z tak dojrzałą i inteligentną młodzieżą, która w 100 procentach wywiązała się ze swoich obowiązków o czym świadczą opinie pracodawców i opiekuna Istvana Matrai ”

~Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

23.04.2018 r. uczniowie ZSP w Chojnie zajęli III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 23 kwietnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie po raz kolejny wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w  Gryfinie. Drużyna młodych ratowników zmierzyła się z testem w części teoretycznej oraz  z 6 konkurencjami w części praktycznej.

Uczniowie przez cały rok przygotowywali się do mistrzostw pod kierunkiem mgra Marka Łągiewczyka i po raz kolejny pokazali, że naprawdę potrafią stanąć przed trudnym zadaniem. Drużyna ZSP w Chojnie zajęła 3 miejsce w kategorii Liceum/Technikum.

Uczniom towarzyszył mgr Aleksander Lizak, który dzielnie wspierał drużynę. Uczniowie po  sukcesie w Gryfinie nadal ćwiczą umiejętności niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji trudnej z życia codziennego.

Aleksandra Lizurej kl. 2 c

Rafa

23.04. -19.05.2018 r. dziesięcioro uczniów z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa odbyło praktykę zawodową w Marsaskali na Malcie.

Praktyki zawodowe w Marsaskali

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W dniach od 23 kwietnia do 19 maja 2018 r. dziesięcioro uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa, odbyło praktykę zawodową w restauracjach oraz przedsiębiorstwie budowlanym w Marsaskali na Malcie, wyspie na Morzu Śródziemnym, 93 km na południe od Sycylii.

Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności. Autorem wniosku projektu mobilności zawodowej, realizowanego przez ZSP w Chojnie, jest  nauczyciel, koordynator projektów pan J. C. Salamończyk.

W celu ułatwienia adaptacji w nowym środowisku uczestnicy projektu, przed  wyjazdem na staże, odbyli przygotowanie kulturowe, uczestniczyli w warsztatach z  psychologiem, pedagogiem i policjantem oraz ukończyli kurs języka angielskiego na  platformie językowej OLS. Ponadto młodzież została wyposażona w profesjonalną odzież stosownie do charakteru wykonywanej pracy.

Uczennice z klasy III Technikum Zawodowego kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Daria Tyrka, Anita Orszulak, Aneta Jaz, Justyna Jaz, Patrycja Kaweńska i Emilia Szpilska pracowały w restauracjach: JDJ Operations Ltd – Sensi oraz Illusions Ltd – 47 Summer Nights. Uczniowie kształcący się w klasie trzeciej Technikum Budowlanego w zawodzie technik budownictwa: Adam Raszpla, Patryk Kuzia, Maciej Ogonowski i Grzegorz Birger odbyli praktykę zawodową w przedsiębiorstwie budowlanym Bilom Construction LTD.

Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczestnikom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom pogłębienie wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie z wymaganiami obowiązującymi na europejskim rynku pracy, które są niezbędne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa. W trakcie staży uczniowie pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w  zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w  kształceniu i szkoleniu zawodowym” – ECVET. Są to wspólne ramy metodologiczne, ułatwiające akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie.

Uczennice w restauracjach były odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku, kompleksową obsługę gości, w tym przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do stołu, dobieranie bielizny i zastawy stołowej do rodzaju posiłków, doskonaliły umiejętności z zakresu obsługi urządzeń gastronomicznych, a także kulturę zachowania oraz komunikację w języku angielskim. Stażystki nauczyły się ekspedycji potraw, sporządzania potraw charakterystycznych dla kuchni śródziemnomorskiej, aranżacji sal restauracyjnych. Przygotowywały pomocniki kelnerskie, poznały metody podawania potraw i napojów, odpowiadały za przygotowanie zamówień w barze. Ważnym doświadczeniem było zdobycie umiejętności przygotowywania kaw i koktajlów, a także nauka rozliczania kosztów konsumpcji z zastosowaniem różnych systemów operacyjnych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa zdobyli wiedzę praktyczną, m.in.  z zakresu wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji i kontrolowania robót budowlanych, rozpoznawania elementów zagospodarowania terenu budowy, rozróżniania środków transportu stosowanego w budownictwie, a także przestrzegania zasad transportu i składowania materiałów budowlanych.

W czasie wolnym od pracy stażyści zwiedzili wiele słynnych i atrakcyjnych miejsc turystycznych na Malcie, doskonaląc naukę języka angielskiego z panem Charlot. Zobaczyli Vallettę, najmniejszą stolicę Starego Kontynentu, która w 2018 r. została wybrana Europejską Stolicą Kultury. Nagromadzenie ponad 310 zabytków na powierzchni 55 ha sprawiło, że  miasto od 1980 r. jest wpisane na listę UNESCO. Zobaczyli Błękitną Grotę ( Blue Grotto), położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża w pobliżu miejscowości Żurrieq, Marsaxlokk wieś rybacką, w której można podziwiać jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów na  wyspie, tworzony przez kolorowe łodzie o nazwie „Luzzu”.

Uczniowie zwiedzili również Mdinę – dawną stolicę Malty, jedną z najpiękniejszych miejscowości w basenie Morza Śródziemnego, urzekającą swymi wąskimi uliczkami, średniowiecznymi zabudowaniami, a także imponującymi murami, z których w słoneczne dni widać praktycznie całą Maltę. Stanowisko archeologiczne Ħaġar Qim, w którym zachowały się pozostałości megalitycznych świątyń, datowanych na IV i III tysiąclecie p.n.e. Kompleks w 1992 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Grupa uczniów odbyła rejs na trzecią, co do wielkości maltańską wyspę Comino, gdzie znajduje się Błękitna Laguna (Blue Lagoon).

Podczas czterotygodniowej praktyki uczniowie zdobyli ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, podnosząc kwalifikacje zawodowe. Nauka języka, a tym samym coraz  większa jego znajomość sprawiły, że byli coraz bardziej pewni siebie i samodzielni. Pracodawcy docenili trud i zaangażowanie uczniów, wystawiając im świetne referencje i oceny ze stażu. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności, podnieśli kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe i wielokulturowe. Osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Staż był ważnym doświadczeniem kształtującym tożsamość europejską. Dziś to młodzi, tolerancyjni obywatele świata, którzy zobaczyli i uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w bardzo dobrych restauracjach i uznanych przedsiębiorstwach.

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

23.04. – 19.05.2018 r. sześć uczennic z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa odbyło praktykę zawodową w Sherborne w Anglii.

Praktyka zawodowa w Sherborne w Anglii

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W dniach od 23 kwietnia do 19 maja 2018 r. sześć uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, odbywało czterotygodniowy staż w Sherborne w Anglii, w ramach projektu” „Europejska jakość w  kształceniu zawodowym” z programu Erasmus+. Partnerem projektu były hotele The  Bakehouse B&B, The Eastbury, The Grange at Oborne.

Przed rozpoczęciem stażu dla uczestników projektu zorganizowano zajęcia z  przygotowania kulturowego, kurs językowy prowadzony w sposób tradycyjny oraz  z  wykorzystaniem platformy internetowej OLS. Odbyły się spotkania z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Kurs językowy oraz zajęcia podwyższające umiejętności komunikacyjne były kontynuowane także podczas praktyki za granicą. Uczniowie otrzymali odzież roboczą. W trakcie stażu pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” – ECVET.

Do obowiązków stażystów należało utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przyjmowanie i realizowanie zleceń związanych z obsługą gości w części mieszkalnej, dbanie o gości i mienie hotelu. Stażyści poznali także pracę w recepcji, gdzie  obsługiwali urządzenia techniczne, komunikowali się w języku angielskim z gośćmi i  personelem oraz wykonywali inne obowiązki związane z programem praktyk.

Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie językowo – kulturowym prowadzonym przez  nauczyciela języka angielskiego Pana Boba Betts’a, który zapoznał uczestników kursu m. in. z historią Sherborne i hrabstwa Dorset oraz przybliżył stażystkom tradycje i zwyczaje panujące w Anglii.

W czasie wolnym od pracy stażystki zwiedzały okolice oraz brały udział w odbywających się  imprezach artystycznych i kulturalnych: wystawach, koncertach, paradach i wycieczkach. Uczestnicy projektu zwiedzili Sherborne, Yeowil i Exter.

W trakcie stażu uczennice spotkały się z ogromną życzliwością i wsparciem od wszystkich partnerów projektu. Menadżerowie hoteli oraz pracownicy wykazywali dużą wyrozumiałość wobec stażystek i zawsze chętnie służyli radą, dodatkowymi wyjaśnieniami oraz pomocą. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Pracodawcy docenili zaangażowanie i  pracowitość stażystek wystawiając wszystkim bardzo dobre referencje.

 

mgr Sylwia Łozińska

Rafa

22.04 – 28.04.2018 r. czworo nauczycieli przedmiotów budowlanych uczestniczyło w szkoleniu na Malcie w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” ERASMUS +.

Szkolenie  kadry nauczycieli  na Malcie w ramach  projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” ERASMUS +

 

 W dniach od 22.04 – 28.04.2018 r. czworo nauczycieli przedmiotów budowlanych uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej.  Mobilność  odbywała się w formie „job-shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć  w firmie budowlanej „Bilom”.

Celem projektu było podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.

W poniedziałek miało miejsce  spotkanie ze współwłaścicielem firmy Bilom p. Gilbertem Budeja, z którym odwiedziliśmy 9 placów budowy.  Zapoznaliśmy się ze sposobem realizacji  prowadzenia inwestycji oraz specyfiką rynku budowlanego na Malcie. Na jednej z budów gdzie nasi uczniowie odbywali praktykę zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym na budowie. W trakcie job shadowing zapoznaliśmy się z zakresem usług świadczonych przez firmę oraz posiadanymi zasobami.

Następnym punktem szkolenia była obserwacja zajęć praktycznych uczniów klasy III TB. Uczniowie  wykonywali między innymi  montaż i demontaż szalunków stropowych, demontaż ścian z bloczków betonowych,  oraz wykonywali montaż   zbrojenia. Również obserwowaliśmy czy uczniowie wykonują pracę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatnim dniu pobytu zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych miejsc turystycznych  na Malcie,  doskonaląc naukę języka angielskiego z panem Charlot. Zobaczyliśmy Błękitną Grotę położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża,  Marsaxlokk – wieś rybacką, w której można było podziwiać malownicze krajobrazy oraz kolorowe łodzie. Zwiedziliśmy również Medinę dawną stolice Malty, która urzekła nas swymi wąskimi uliczkami i starożytną architekturą.

      Udział w mobilności był dla nas ciekawym  i nowym doświadczeniem. Przyczynił się do poszerzenia wiedzy  i zdobycia praktycznych umiejętności istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonalił  nasze umiejętności językowe,  zapewnił wzrost kompetencji społecznych i kulturowych. Zwiększył naszą pewność siebie i zmotywował do udziału w kolejnych mobilnościach.

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych

Rafa

21.04.2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach 73. rocznicy Forsowania Odry.

Udział ZSP w Chojnie w obchodach 73. rocznicy Forsowania Odry

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców, wzięli udział w obchodach 73 rocznicy Forsowania Odry. Uroczystości pod pomnikiem Wdzięczności 1 Armii Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach rozpoczęły się wprowadzeniem kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. Następnie odbyła się  polowa msza święta celebrowana przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego oraz uroczysty apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem. W  uroczystościach wzięli udział: minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, szef Urzędu ds.  Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także przedstawiciele władz województwa, powiatu, gminy, służb mundurowych, związków kombatantów, organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty, młodzież szkolna oraz ludność cywilna. Naszą szkołę godnie reprezentowali poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski i klasy mundurowe.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

19.04.2018 r. w internacie odbyło się pożegnalne spotkanie z uczniami kończącymi szkołę.

Pożegnalne spotkanie z uczniami kończącymi szkołę

 

Pożegnanie

Szybko upływa czas

Nadeszła rozstania godzina

Patrz, ile jest tu nas?

My, jakby wielka rodzina.

[Franciszek Fiolek]

 

Te słowa bardzo dobrze oddają nastrój pożegnania tegorocznych maturzystów i  uczniów kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową, którzy mieszkali w internacie. Z  tej  okazji 19 kwietnia 2018 r. mieszkańcy internatu wraz z wychowawcami zorganizowali uroczysty pożegnalny poczęstunek.

Kierownik internatu p. Dorota Szwiec w imieniu wychowawców podziękowała za wspólnie spędzony czas, życząc powodzenia na maturze czy egzaminach zawodowych oraz szczęścia i  powodzenia na dalszym etapie życia.

Młodsi koledzy i koleżanki żegnali swoich starszych kolegów specjalnie przygotowanymi na  tą okazję zabawnymi wierszykami, które ukazywały ich zalety oraz pasje.

W ramach podziękowań pani kierownik wraz z wychowawcami podarowała upominki w  postaci małych, porcelanowych słoników na szczęście oraz dyplomy na pamiątkę pobytu w internacie.

Wszystkim wychowankom, którzy opuścili mury naszego internatu życzymy sukcesów i radości każdego dnia.

Organizatorzy

Rafa

18.04.2018 r. drużyna chłopców zajęła II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej.

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców

 

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców. W turnieju wzięły udział trzy zespoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

W pierwszym spotkaniu, po bezbarwnym widowisku, przegraliśmy z ZSO Gryfino 6:5 i pozostało nam walczyć o II miejsce.

W drugim meczu, z ZSP nr 2 w Gryfinie, wygraliśmy do przerwy 4:0, a ostatecznie 6:3 – zajmując II miejsce.

 

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Skład reprezentacji:

 1. Szymon Waniel
 2. Dacjan Koster
 3. Eryk Madera
 4. Aleksander Panicz
 5. Igor Podleśny
 6. Adrian Czarnecki
 7. Arkadiusz Czarnecki
 8. Paweł Rząd
 9. Adrian Dopierała

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

18.04.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas I TI i III TI wzięli udział w konferencji r@bbIT na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Konferencja r@bbiT na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

18 kwietnia 2018 r. uczniowie klas I i III technikum informatycznego, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, wzięli udział w konferencji r@bbIT. W  programie były: Targi Pracy IT, ciekawe prezentacje o nowościach technologicznych i  perspektywach rozwoju, pokazy technologii, warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, spośród bogatej oferty programowej, uczestniczyli w  następujących warsztatach: „Unity”, „Blender”, „Internet rzeczy – jak zacząć z małym budżetem” oraz „Opór jest daremny, czyli o pomiarach wielkości elektrycznych”.

Pierwsze zajęcia dotyczyły tworzenia gry komputerowej 3D w programie Unity. Na początku uczniowie zostali zapoznani z interfejsem aplikacji i jej funkcjami. Do pracy wykorzystali wcześniej przygotowane przez prowadzącą tekstury, które umożliwiły szybkie stworzenie świata. Zajmowali się ukształtowaniem terenu na mapie, po której poruszać się będzie gracz, a następnie przeszli do detali na biomie. Po spersonalizowaniu postaci zajęli się dodaniem dla  niej latarki i wyrzutni kul. Ostatnią rzeczą, o jaką wzbogacili swoją pierwszą grę, było ognisko. Zajęcia prowadzone były bardzo ciekawe i zrozumiale dla początkujących. Każdy miał czas na dopracowanie swojego „pierwszego FPS’a”. Na koniec pracy każdy mógł swój  projekt wyeksportować i zabrać na nośniku pamięci do domu. Warsztaty pokazały jak  ciekawa jest praca twórcy gier komputerowych na platformę Windows.

Kolejne warsztaty dotyczyły tworzenia grafiki trójwymiarowej w programie Blender. Uczniowie, po zapoznaniu się z narzędziami do modelowania 3d, renderingu oraz animacji, ochoczo wzięli się do pracy. Dowiedzieli się, że program umożliwia tworzenie gier oraz  aplikacji 3D. Praca w grafice 3D jest niezwykle wciągająca i nim się spostrzegliśmy – już  był koniec zajęć.

Podczas kolejnego warsztatu – „Opór jest daremny, czyli o pomiarach wielkości elektrycznych”, uczniowie poznali zasady pomiaru napięcia i natężenia prądu, korzystając z  multimetru oraz pomiaru za pomocą urządzeń wirtualnych w środowisku komputerowym. Wszystkie wykonywane ćwiczenia prowadziły do poznania prawa dotyczącego obwodów elektrycznych – prawa Ohma.

Punktem kulminacyjnym konferencji r@bbIT były Targi Pracy IT, w których już po raz piąty uczestniczymy. Uczniowie w rozmowach z przedstawicielami firm dowiadywali się, jakie umiejętności i kompetencje są poszukiwane na rynku pracy branży IT. Jest to niezwykłe miejsce spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń, gdzie swoją ofertę zatrudnienia, staży oraz  praktyk, przedstawiło 36 firm ze Szczecina i Polski.

Kamila Góra, ZSP w Chojnie

 

mgr Kamila Góra

Rafa

16.04.2018 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły.

Uroczyste obchody Święta Szkoły 2018

 

„Pamięć o przeszłości

oznacza zaangażowanie w przyszłość.”

św. Jan Paweł II

 

Słowa wielkiego Polaka – Jana Pawła II były mottem przewodnim uroczystości Święta Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbywającej się dnia 16  kwietnia 2018 r. Był to dzień, w którym uczczono pamięć Patronów – popr. Ryszarda Kuleszy oraz Bohaterów spod Siekierek, którzy 73 lata temu przelali swoją krew na  rozlewiskach Odry, biorąc udział w operacji forsowania rzeki. To była jedna z  najważniejszych bitew II wojny światowej, w której Polacy, pod ciągłym ogniem Niemców, z trudem pokonali lodowatą i szeroko rozlaną Odrę w rejonie Siekierek i  Gozdowic otwierając drogę na Berlin. Była to ostatnia wielka ofensywa drugiej wojny światowej. W dniu Święta Szkoły społeczność szkolna oddała hołd poległym żołnierzom, których blisko dwa tysiące spoczywa na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego. Cmentarz wypełniają jednakowe, niskie krzyże z tabliczkami informującymi, kto jest w danym miejscu pochowany. Mnóstwo jest mogił młodych żołnierzy, którzy zginęli mając 20 lat.

Święto Szkoły to głównie, z racji Patronów, dzień, w którym społeczność szkoły poddaje refleksji znaczenie słów wolność i patriotyzm, ale jest to również dzień radości. Radości z tego, że ponownie możemy się spotkać z byłymi pracownikami szkoły, przyjaciółmi, sprzymierzeńcami i jej darczyńcami.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz, ks. Kanonik Krzysztof Kontek, ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny Pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji US dr. Beata Kanarek, dr. Ewa Filip z Wydziału Biologii US, Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Joanna Mendrygał – Para, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2  w  Gryfinie Pan Maciej Puzik, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie Pani Ewa Kaniewska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie Pani Halina Szczygieł, Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie Pani Sabina Cedro, Prezes oddziału ZNP w Chojnie Pani Iwona Hernik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pan Leszek Siatka, Zastępca kierownika restauracji Piastowska w Chojnie Pani Jolanta Zalewska, pan Piotr Błażkiewicz – reprezentujący firmę budowlaną „Dankom”, Redaktor Naczelny Gazety Chojeńskiej Pan Robert Ryss, Redaktor Naczelny portalu Chojna24.pl Pan Paweł Sławiński, byli nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość, którą poprowadzili Pani Karolina Kubowicz oraz Maciej Ogonowski – uczeń klasy III TBI, rozpoczęła się o godz. 12:00 wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie chór szkolny wykonał pieśń Elżbiety Kuryłło oraz Edwarda Pałasza „Za nasz spokojny dom”.

Po przywitaniu gości przez prowadzącą uroczystość p. Karolinę Kubowicz, głos zabrała Dyrektor Szkoły mgr Adriana Salamończyk. W swoim przemówieniu podkreśliła, iż Święto Szkoły jest nie tylko kultywowaniem tradycji i wypełnianiem obowiązku wobec przeszłości, ale jest szczególną pamięcią o ludziach, którzy zginęli za to, byśmy my mogli żyć w pokoju tu i teraz. W dalszych słowach wzbudziła w obecnych na uroczystości refleksję dotyczącą życia każdego z nas: „W dużej mierze zależy od nas, jak przeżyjemy nasze życie, czy  przyczynimy się do budowania dobra i miłości, pokoju i wolności. Pamiętajmy, że zło triumfuje wówczas, gdy dobrzy i mądrzy ludzie zachowują się biernie. Bądźmy więc dobrzy, mądrzy, ale nie bądźmy bierni”. Kończąc wyraziła podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju szkoły i sukcesów w każdym jej obszarze.

W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście. Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia, iż kultywujemy pamięć Bohaterów spod Siekierek w szczególnym roku 100 – lecia odzyskania niepodległości przez  Polskę: „W tej 100 – letniej historii jesteśmy pokoleniem Polaków, którzy od 73 lat mogą żyć i rozwijać się w pokoju, co nie było dane imiennikom szkoły, niewiele starszym od  jej uczniów, którzy zginęli podczas forsowania Odry. Nie było im dane realizować swoich pasji i talentów. Pamiętajmy o nich z należytą czcią i doceniajmy ich poświęcenie oraz ten czas pokoju”. W dalszych słowach wyraził uznanie za realizację przez szkołę wielu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych, które pomagają uczniom się rozwijać i spełniać. Kończąc złożył całej społeczności szkolnej życzenia, których symbolicznym wyrazem były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor oraz cukierki, którymi wraz z Wicestarostą Panem Jerzym Milerem oraz Sekretarz Powiatu Panią Barbarą Rawecką poczęstowali obecnych na  uroczystości uczniów.

Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz w swoim przemówieniu zwrócił się do wszystkich byłych i obecnych pracowników szkoły: „To dzięki Wam w tej szkole godność, patriotyzm, miłość są zawsze pielęgnowane. Życzę, aby te słowa zawsze wyznaczały kierunki rozwoju szkoły i były mottem na każdy dzień”.

Ksiądz Kanonik Krzysztof Kontek, który w zastępstwie ks. Proboszcza Jana Zalewskiego reprezentował parafię Św. Trójcy, na terenie której znajduje się szkoła, powiedział: „Uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości z wielką radością przekonuję się, że patriotyczne wychowanie młodzieży jest w dobrych rękach, za co dziękuję i życzę szkole, aby jak najowocniej służyła przyszłym pokoleniom młodzieży”.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dr Cezary Hendryk, absolwent chojeńskiego liceum, w imieniu swoim oraz władz uczelni złożył na ręce Pani Dyrektor życzenia oraz odczytał list gratulacyjny.

Kolejnym ważnym momentem uroczystości było podpisanie umowy patronackiej pomiędzy szkołą, a Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym „POMOT” w Chojnie, której celem jest utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie klasy patronackiej, kształcącej młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I st. w zawodzie ślusarz oraz  operator obrabiarek skrawających. Umowę podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „POMOT” Pan Leszek Siatka oraz Dyrektor ZSP Pani Adriana Salamończyk. Złożenie podpisów na stosownych dokumentach poprzedziła prezentacja dotycząca działalności firmy „POMOT”.

Tradycyjnie, podczas uroczystości, ogłoszone zostały wyniki rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i Pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły ten  tytuł w roku szkolnym 2017/2018. Zwycięskie klasy w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Zespołu, to: klasa 1 bd – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk, klasa 1 TH/Ż – wychowawca mgr inż. Izabela Barylska oraz klasa 1 MW – wychowawca mgr  Rafał Kaliciak.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy uroczystości obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompani reprezentacyjnej klas mundurowych. Wszyscy obecni na sali z wielkim zainteresowaniem obejrzeli pokaz umiejętności uczniów, przygotowany pod kierunkiem nauczyciela podstaw wojskowości Pana mgra Marka Bednarza.

W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem Pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas, młodzież z grupy teatralnej „Jeszcze chwila” poprowadziła zgromadzonych na  uroczystości ku refleksji nad znaczeniem słów „wolność” oraz „patriotyzm” w  dzisiejszym świecie. Szczególną podpowiedzią był utwór „Wolność” Marka Grechuty:

Wolność – to nie cel, lecz szansa, by

Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.

(…) to wśród mądrych ludzi żyć,

Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

 

Dalszy przebieg uroczystego spotkania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i  zaproszonych gości miał miejsce w budynku pracowni szkolnych, gdzie dokonane zostało uroczyste otwarcie szkolnej strzelnicy pneumatycznej.

Jak co roku uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznego Święta Szkoły.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

10.04.2018 r. zajęliśmy II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Biegach Przełajowych.

POWIATOWA LICEALIADA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

W dniu 10.04.2018 r., w piękny słoneczny dzień w Gryfinie, odbyła się Powiatowa Licealiada w Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Aleksandra Lizurej z kl. II c LO, Dominika Grącka z kl. I a LO, Aleksander Panicz z kl. II MZ, Piotr Lach z kl. II MZ, Eryk Madera z kl. III MZ i Oskar Piątek z kl. III TB.

Dziewczęta musiały pokonać dystans 1500 metrów, chłopcy 2500 metrów. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą sprawnością i kondycją fizyczną. Reprezentacja Naszej Szkoły wróciła ze srebrnymi medalami.

 

 

Opiekun – mgr Lilla Kość

Rafa

9.04.2018 r. odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski.

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI

 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Szczecinie odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski, którego organizatorami są Szkoły Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego w  Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Celem konkursu jest podniesienie rangi zawodu stolarz i technik technologii drewna, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami, promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich oraz stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników wyrobu stolarskiego według przygotowanej przez organizatorów dokumentacji. Poza oceną wyrobu komisja konkursowa ocenia także przestrzeganie przepisów bhp.

Naszą szkołę reprezentował Radosław Łagoda – uczeń klasy III w zawodzie stolarz zajmując 8 miejsce na 26. Opiekę nad uczniem sprawował p. Andrzej Seredyński.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

7 – 8.04.2018 r. Mateusz Grzegórzek z kl. II b LO uczestniczył w wycieczce do Centrum Pieniądza w Warszawie dla uczestników II etapu Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

Wycieczka do Centrum Pieniądza Sławomira S. Skrzypka w Warszawie

 

W dniach 7 – 8 kwietnia 2018 r. został zorganizowany wyjazd do Centrum Pieniądza im.  Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, przygotowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dla uczestników II etapu Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka. Uczestnicy zostali zapoznani z historią pieniądza, jego rolą oraz ciekawostkami z nim związanymi. Zobaczyliśmy również najstarszą monetę w Polsce. Największą atrakcją było jednak wejście do skarbca oraz możliwość zobaczenia oraz podniesienia sztabki złota.

Po tym bankowym zawrocie głowy uczestnicy mogli trochę odetchnąć i zwiedzić Warszawę. W  Planetarium Niebo Kopernika odbyły się dwa pokazy. Pierwszy – pt. „Voices in the Dark” – był swego rodzaju abstrakcją, bajkową krainą. Drugi zaś pokaz dotyczył gwiazd, gwiazdozbiorów, czarnych dziur i galaktyk. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy w hotelu, który także okazał się pięknym obiektem i miło spędziliśmy w nim czas. W drugim dniu naszego pobytu, w niedzielę, powróciliśmy do Centrum Pieniądza. Uczestniczyliśmy w laboratoriach dotyczących zabezpieczeń, które znajdują się na banknotach. Potem samodzielnie mieliśmy możliwość sprawdzić autentyczność własnych pieniędzy.

Kolejną atrakcją było Muzeum Fryderyka Chopina, którego misją jest kultywowanie pamięci Wielkiego Kompozytora oraz udostępnianie wiedzy na temat jego życia i twórczości.

Wycieczka była bardzo udana, dopisała również pogoda. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc, zdobyliśmy nowy bagaż doświadczeń i zrobiliśmy mnóstwo pamiątkowych zdjęć.

Składamy serdeczne podziękowania Organizatorowi.

Uczestnicy:

Mateusz Grzegórzek z kl. II abd LO

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

6.04.2018 r. Kamila Błoch z kl. 1 TH oraz Kamila Pisanko z kl. 1 bd LO zajęły II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych

W dniu 6.04.2018 r. w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział 11  dwuosobowych drużyn z 11 szkół ze Szczecina i okolic, w tym dwie uczennice z ZSP w  Chojnie – Kamila Błoch z klasy 1 TH oraz Kamila Pisanko z klasy 1 bd LO. Opiekunem grupy była mgr Joanna Gorska – Hamkało.

Uczniowie i nauczyciele zostali na miejscu przywitani przez organizatorów i dyrekcję szkoły, po czym obejrzeli pokaz tańca towarzyskiego oraz wysłuchali utworu na gitarach elektrycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Następnie grupy odpowiadały na pytania dotyczące: filmu „Utalentowany pan Ripley”, historii, geografii, literatury i filmu, wynalazków, kultury, obyczajów i życia codziennego, polityki, zdjęć znanych osób i miejsc, słyszanych utworów muzycznych oraz różnych innych zagadnień związanych z krajami anglojęzycznymi, nazwanych trafnie „los szczęścia”.

Po długotrwałych zmaganiach konieczna była dogrywka między trzema drużynami o trzecie miejsce. Zaangażowanie naszych uczennic zostało wynagrodzone. Jako osoby początkujące w  tej dziedzinie zajęły drugie miejsce, wprawiając w osłupienie wszystkich zgromadzonych.

Ważniejsze jest jednak to, że mogły dowiedzieć się ciekawych informacji na temat kultury krajów anglojęzycznych, w oryginalny sposób zmierzyć się z kolegami z innych szkół oraz  spędzić miło czas w gronie tak ambitnych osób jak one same. Nagrodami za drugie miejsce, poza dyplomem, były: tort, książki o Anglii i drobne gadżety.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

29.03.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas informatycznych uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Warsztaty w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

29 marca 2018 r. uczniowie klas informatycznych, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

  

Pierwsze warsztaty dotyczyły komunikacji interpersonalnej w praktyce. Pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel wyjaśniła, jakie są ważne umiejętności komunikacyjne. Uczniowie pracując w grupach zastanawiali się, co sprzyja „udanej skutecznej komunikacji”. Najczęściej wymieniali: ciekawy temat, kulturę osobistą, zrozumienie, podobne poglądy, spójność językową. Bardzo ciekawe okazało się ćwiczenie sprawdzające „umiejętne słuchanie”. Uczniowie przekonali się, jakie sygnały niewerbalne odbierali, co było dla nich wsparciem, a co przeszkodą i na końcu – co ich deprymowało.

Dowiedzieli się również, co to jest terytorializm, poznali jego przykłady oraz sposoby bronienia własnego terytorium przez ludzi i zwierzęta.

Ostatnim punktem tych warsztatów była prezentacja kolegi na forum całej grupy. Okazało się, że podczas wystąpień publicznych utrzymanie prawidłowej postawy w  połączeniu z poprawnością językową może być bardzo trudne. Uczniowie chętnie pracowali w grupach dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem. Warsztaty okazały się niezwykle ciekawe i pouczające oraz bardzo przydatne w przyszłości.

Kolejne warsztaty „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i  komercyjnych” poprowadził p. Wojciech Surma. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca grafika komputerowego, wykonali praktycznie własną wizytówkę i baner w programie Adobe Photoshop. Poznali elementy typografii, warstwy, kształty itp. Praca w grafice przyniosła radość i dużą satysfakcję z wykonanych projektów. Na koniec jednogłośnie możemy stwierdzić, że praca wykonywana z pasją to naprawdę czysta przyjemność i  tego  bardzo chcielibyśmy sobie życzyć.

 

mgr Kamila Góra

 

Rafa

25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów wraz z opiekunami uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Malcie, w ramach projektu Understanding Cultural Mattersthrough – program Erasmus+

Spotkanie młodzieży na Malcie

 

W dniach 25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wraz z opiekunami p. Januszem Cezarym Salamończykiem, p. Sylwią Łozińską i p. Hanną Leszczyńską uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Malcie, w ramach realizacji projektu Erasmus + Understanding Cultural Mattersthrough the Music Sector, którego celem była integracja młodzieży z Polski, Łotwy, Bułgarii i Malty poprzez  poznanie kultur i tradycji krajów partnerskich.

Po przylocie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu Cerviola w Marsaskali. W poniedziałek 26  marca koordynatorzy projektu zorganizowali spotkanie integracyjne wszystkich uczestników w Zatoce św. Tomasza w celu przełamania barier kulturowych i bliższego poznania. Dostaliśmy także identyfikatory z naszymi imionami, dzięki którym łatwiej nam  było nauczyć się rozpoznawać naszych nowych zagranicznych znajomych. W tym dniu mogliśmy również zwiedzać malownicze miasto uczestnicząc w grze miejskiej zorganizowanej przez naszych opiekunów.

We wtorek 27 marca gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Zejtun, gdzie partnerzy z Malty przybliżyli nam swoją kulturę, a następnie spotkaliśmy się z zastępcą burmistrza miasta.

Następnie odwiedziliśmy lokalnych rzemieślników. Byliśmy w piekarni i cukierni. Tam  dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wyrabiane są wypieki. Mieliśmy okazję skosztować gotowe produkty. Po lunchu organizatorzy zorganizowali wszystkim uczestnikom projektu zabawę miejską James Bond. Zostaliśmy podzieleni na 6 drużyn, w każdej były po dwie osoby z jednego państwa. Celem tej zabawy było odnalezienie różnych miejsc miasteczka i  wykonanie odpowiedniego polecenia. Ta gra pozwoliła nam na jeszcze bliższe poznanie uczestników i okolicy. Kolejną atrakcją tego dnia było zwiedzanie Zejtun. Najcenniejszymi zabytkami miasta są dwa kościoły. Pierwszym z nich jest wzniesiony w pierwszej połowie XV wieku kościół św. Jerzego, a drugim – wybudowany w XVIII wieku kościół farny św.  Katarzyny. Ponadto znajduje się tu wiele malowniczych małych kościółków wotywnych oraz pozostałości rzymskiej willi. Wieczorem w jednym z miejscowych klubów dwa państwa, Bułgaria i Polska, zaprezentowały swój kraj, kulturę, sławne osoby, tańce narodowe oraz  muzykę. Nasza grupa zaprezentowała poloneza, piosenkę grupy Enej Lilii i zabawę Chocolate. Prezentacja zakończyła się poczęstunkiem lokalnych przysmaków każdego kraju.

W następnym dniu, 27 marca w środę, uczestnicy projektu spotkali się w Zejtun na boisku szkolnym, by wziąć udział w zabawach integracyjnych. Pierwszą z nich była przedstawiana przez Polskę Belgijka. Po krótkiej nauce kroków, przedstawiciele innych krajów zostali zaproszeni do wspólnego tańca. Zaprezentowaliśmy również Colę, do której dołączyło wiele osób. Po wspólnych tańcach uczestnicy zostali podzieleni na grupy według narodowości i  otrzymali zadanie, w którym mieli utworzyć własną firmę działającą na Malcie. Po upływie określonego czasu, każda drużyna przedstawiała koncepcję swojego biznesu.

Po lunchu, który zjedliśmy w hotelu, mieliśmy kolejne zadanie do wykonania. Tym razem nasi opiekunowie podzielili nas na dwie grupy. Celem tej zabawy było wykonanie sześciu zdjęć na terenie Marsaskali do wcześniej podanych tematów. Nasze prace zostały ocenione i  nagrodzone. Wieczorem znowu gościliśmy w Zejtun. Mogliśmy uczestniczyć w  przedstawieniu Ostatnia wieczerza zorganizowanym przez gospodarzy projektu. Następnie udaliśmy się na wieczór kulturowy Malty i Łotwy. Oba kraje pokrótce opisały swoje państwo, tradycje i kulturę oraz zorganizowały poczęstunek.

W czwartym dniu pobytu, 28 marca, wszyscy pojechaliśmy do Valletty, stolicy Malty, która została wybrana Europejską Stolicą Kultury na obecny rok. Kiedy dotarliśmy na miejsce udaliśmy się do Teatru Manoel, gdzie odbyło się spotkanie z ministrem sprawiedliwości i  kultury Owenem Bonnicim, który przybliżył nam historię Malty. Minister wspomniał, że  teatr, w którym się znajdowaliśmy jest najstarszym i nieprzerwanie działającym teatrem w  Europie. Po spotkaniu z ministrem wysłuchaliśmy krótkiej historii teatru. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek. Potem był czas na to, abyśmy samodzielnie zwiedzali stolicę. W  trakcie wolnego czasu mogliśmy zobaczyć między innymi saluty armatnie, które są  oddawane codziennie o godzinie 12.00 i 16.00. Miasto ma wiele turystycznych atrakcji mimo, że jest najmniejszą stolicą Starego Kontynentu. Następnie z Valletty pojechaliśmy do  byłej stolicy Malty – Mdiny. Jest to średniowieczne miasto z wąskimi, cichymi uliczkami, położone na wzgórzu, skąd roztacza się szeroki widok na wyspę. Na miejscu czekało nas  zadanie, które polegało na znalezieniu odpowiedzi na pytania o Mdinie. Podczas wypełniania zadań mieliśmy okazję zwiedzenia tego miejsca. Po zakończeniu spotkania wróciliśmy do hotelu.

W piątek, 30 marca, organizatorzy zapewnili nam kolejne atrakcje. Zostaliśmy poinformowani o tym, że naszym zadaniem jest zaprezentowanie w przeróżny sposób czym  dla Maltańczyków są kultura, tradycja i muzyka. Chodząc po Marsaskali zadawaliśmy mieszkańcom wcześniej już ustalone pytania. Po zebraniu całego materiału zmontowaliśmy krótki filmik, a następnie razem z innymi grupami prezentowaliśmy swoje prace. W związku z obchodami Wielkiego Tygodnia mieliśmy okazję uczestniczyć tego dnia w Zejtun w  procesji z okazji obchodów Good Friday. Przez prawie dwie godziny podziwialiśmy niezwykle uroczystą, podniosłą i kolorową procesję, która przedstawiała postacie biblijne oraz mękę Jezusa Chrystusa. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem jej piękna i niezwykłości, gdyż było to coś, czego nie można doświadczyć w naszym kraju.

Po powrocie do hotelu odbyło się podsumowanie i oficjalne zakończenie projektu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

Ostatni dzień na Malcie, 31 marca w sobotę, upłynął nam na wypoczynku. Po śniadaniu udaliśmy się na pobliską plażę nad Zatokę św. Tomasza. Pogoda nam sprzyjała, więc  mogliśmy się poopalać i zamoczyć nogi w Morzu Śródziemnym. Tego dnia również ostatni raz spacerowaliśmy po Marsaskali, napawając się niezwykłymi widokami.

Rano 1 kwietnia w niedzielę wylądowaliśmy w deszczowym i zimnym Gdańsku, ale  szczęśliwi, pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Uczestnicy projektu

Rafa

23.03.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIELKANOCNA WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

23 marca 2018 r. ( drugiego dnia wiosny!) my – wolontariusze, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziliśmy zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju. Powodem naszych odwiedzin – jak można się domyślić – były zbliżające się Święta Wielkanocne.

Nasza piątka, w tym nowa wolontariuszka – Laura, moja przyjaciółka, już przed budynkiem była przywitana przez sympatycznego pana Witka, który wprowadził nas do wnętrza budynku. W holu czekała na nas niezawodna pani Danusia, mieszkanka domu, która zawsze towarzyszy nam w wędrówkach po piętrach, korytarzach i pokojach.

Jak zwykle, do wizyty byliśmy starannie przygotowani. Mieliśmy dla wszystkich mieszkańców domu pięknie wypisane kartki świąteczne, wielkanocne drobiazgi przygotowane przez klasę I BI, przy ogromnym wsparciu Pani Kamili Góry, a wolontariuszka Małgosia częstowała seniorów własnoręcznie przygotowanymi babeczkami.

Oczywiście, jak to bywa w takich miejscach, nie obyło się bez łez wzruszenia. Pensjonariusze domu, wyjątkowi ludzie, mieli w oczach wypisaną wdzięczność, a w naszych sercach paliła się ogromna miłość i duma, że możemy sprawić im odrobinę szczęścia. Każdemu z osobna złożyliśmy życzenia. Życzyliśmy głównie zdrowia i radosnych świąt.

Zbliżają się święta. Wielkanoc to radosny okres. Popatrzmy, czy w pobliżu nie ma osób, którym można umilić ten czas? Sprawmy, by ludzie samotni – młodzi i starsi, odzyskali wiarę w to, że świąt nie spędzą sami.

 

Laura, kl. 1 c LO

Rafa

22.03.2018 r. odbyły się warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.

Warsztaty rękodzieła

W dniu 22 marca 2018 r. dla uczniów mieszkających w internacie odbyły się  warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.

  

Podczas warsztatów powstały piękne pisanki, wianki i stroiki świąteczne, którymi uczniowie udekorowali hol w internacie naszej szkoły.

Mieszkańcy internatu, tworząc dekoracje, musieli wykazać się kreatywnością, zręcznością w  trakcie posługiwania się przyrządami i poczuciem estetyki przy wyborze użytych materiałów, by ich dzieła przyciągały wzrok i oddawały charakter nadchodzących świąt Wielkiej Nocy.

 

 

 

Organizatorzy

Rafa

23.03.2018 r. zakończył się konkurs na wykonanie spotu, organizowanego przez WSH TWP w Szczecinie.

Konkurs „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus?
Jak zapobiegać?”

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie młodzież szkół średnich województwa zachodniopomorskiego. Oceniane będą materiały filmowe lub radiowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zachowaniami suicydalnymi wśród osób nastoletnich oraz właściwych postaw wobec tych zagrożeń.

Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Teatr Lalek „Pleciuga”, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, „Kurier Szczeciński”.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu;
 • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie
  ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o wcześniejszy kontakt z p. Kamilą Górą (sala nr 36) w celu rejestracji uczestników.

Termin składania prac konkursowych został przedłużony do 23 marca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin Konkursu

 Zgłoszenie na konkurs-karta zgłoszeniowa

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie rodzica

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie uczestnika

 Deklaracja chęci udziału w konkursie

 

Rafa

21.03.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych

 

W dniu 21 marca 2018 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, biorący udział w programie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Zajęcia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez MON, przeprowadzane są przez kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Szkoła współpracuje z jednostką od 10 lat uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez 5 Pułk oraz zapraszając jego przedstawicieli. Zajęcia organizowane w marcu odbywały się na terenie szkoły i  dotyczyły realizacji takich bloków tematycznych jak: terenoznawstwo, taktyka oraz  musztra.

Po zbiórce uczniów i przywitaniu nastąpił podział na grupy szkoleniowe oraz przydział do  poszczególnych instruktorów na punktach nauczania. Zajęcia tradycyjnie odbywały się  metodą rotacji. W ramach szkolenia z musztry uczniowie ćwiczyli umiejętność oddawania honorów w marszu, bieg i zatrzymanie, zwroty oraz przemarsz całością pododdziału.

Doskonalono marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz występowanie z drugiego oraz  kolejnych szeregów. Kolejny punkt nauczania dotyczył terenoznawstwa i orientowania się w terenie bez mapy, przy pomocy różnych obiektów w terenie i ich cech charakterystycznych.

Ćwiczono określanie kierunków stron świata różnymi metodami oraz określanie odległości w  terenie. Do zajęć wykorzystywano m.in. zegarek, linijkę, metodę na oko oraz kompasy. Kolejny blok zajęć dotyczył taktyki. Utrwalano działania podczas marszu, stosowanie różnych szyków patrolowych czy marszowych oraz realizację zadań taktycznych przez  pojedynczego żołnierza oraz sekcję.

Na koniec zajęć przeprowadzono zaliczenie z tematyki zrealizowanej w czasie zajęć, wyróżniono uczniów najlepiej ćwiczących oraz omówiono zrealizowaną tematykę.

Kolejne zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

21.03.2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na wieczorny spektakl Hamlet.

Wieczorny spektakl Hamlet w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

 

W dniu 21 marca 2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru im.  Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na wieczorny spektakl Hamlet w  reżyserii Błażeja Peszka. Inicjatorkami wycieczki były nauczycielki mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas i mgr Renata Czubak.

www.teatr – gorzow.pl

Sztuka wzbudziła entuzjazm wśród młodzieży, zwłaszcza aktualną tematyką, co jest zresztą cechą uniwersalną utworów Szekspira. Wartka akcja i ciekawa obsada dostarczyły mnóstwo kulturalnych przeżyć. Realizacja sceniczna historii duńskiego księcia mierzącego się ze światem, własnym szaleństwem, miłością, sprzed czterystu lat została przedstawiona w sposób przystępny dla współczesnych widzów.

Sam reżyser Błażej Peszek tak mówi o dramacie Szekspira: Być albo nie być? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I nie sądzę, by ktokolwiek mógł. To jest tekst, który trzeba po prostu wypowiedzieć na scenie.

 

mgr Renata Czubak

Rafa

19 – 23.03.2018 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach projektu SAVE – program Erasmus+.

Spotkanie szkoleniowe w ramach projektu SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży

 

Moim marzeniem jest, żeby celem każdej lekcji lub choćby jej niewielkiej części była nauka tego, co ludzkie/humanitarne. – José Gabriel Molina Avella, uczestnik projektu ze Szwecji

W dniach 19 – 23 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe z  programu Erasmus+, z projektu SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół i instytucji edukacyjnych z Polski (6 osób), Turcji (10 osób), Węgier (2 osoby) i Szwecji (5 osób). Jeden z uczestników ze Szwecji pochodzi z Meksyku, jeden z Afganistanu. Celem spotkania było przeszkolenie nauczycieli, aby skutecznie zapobiegali dołączaniu uczniów do ekstremistycznych grup, które stosują przemoc w dążeniu do narzucania za wszelką cenę swoich radykalnych poglądów innym.

Warsztaty szkoleniowe trwały pięć dni. Większość zajęć została poprowadzona przez grupę turecką, organizatora projektu, część przez pozostałych partnerów. Program został również wzbogacony o dodatkowe działania, mające na celu zaprezentowanie gościom szkoły elementów polskiego systemu nauczania, polskiej kultury, środowiska lokalnego i regionalnego.

Pierwszym wydarzeniem, dzięki któremu partnerzy projektu mogli wymienić się  doświadczeniami i przykładami działań z własnych krajów, była obserwacja lekcji matematyki, geografii oraz biologii. Następnie pan Janusz Salamończyk wraz z panią dyrektor Adrianą Salamończyk oficjalnie powitali gości.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji regulacji prawnych i sposobów przeciwdziałania ekstremizmowi w poszczególnych krajach. Pierwszym dyskutowanym międzynarodowym problemem były uprzedzenia. Uczestnicy projektu stwierdzili, że powodują one strach, który prowadzi do nienawiści, ta do dyskryminacji; dyskryminacja jest przyczyną ekstremizmu, którego wynikiem jest przemoc. Wszyscy zgromadzeni przedyskutowali z jakimi problemami, w ramach tego schematu, spotykają się w swoich krajach.

Kolejnym punktem programu dla uczestników było wręczenie nagrody uczniowi, który wygrał konkurs na logo projektu.

Następnie dwie grupy zwiedziły budynki, pracownie i tereny szkoły. Wiedza gości o naszej szkole została również uzupełniona o różnorodne działania, w tym o projekty podczas prezentacji przeprowadzonej przez państwa Salamończyków. Odbyła się również dyskusja nt.  różnych typów ekstremizmów oraz tego, jak radykalizacja prowadzi do ekstremizmu, a  ten z kolei do terroryzmu.

Kolejny dzień był niemniej intensywny i interesujący. Uczestnicy nauczyli się tego, jak  rozpoznawać osoby zagrożone radykalizacją oraz jak prowadzić trudne rozmowy w klasie tak, aby pomóc uczniom rozwiązać ich problemy bez udziału grup ekstremistycznych i innych osób, mających na uczniów negatywny wpływ. Następną sesję poprowadził uczestnik ze Szwecji, Afgańczyk, były doradca prezydenta w Afganistanie, osoba zajmująca niegdyś wysokie stanowiska w rządzie. Zgromadzeni dowiedzieli się  od  niego, w jaki sposób prezydent Carter wraz ze swoim doradcą Brzezińskim, walcząc z ZSRR, doprowadzili do powstania dzisiejszych islamskich radykałów – terrorystów. Prowadzący opowiedział również o dramatycznych wydarzeniach, zamachach na jego życie i  o tym jak był zmuszony opuścić swoją rodzinę i ojczyznę, aby móc prowadzić normalną egzystencję na północy Europy. Po tej poruszającej historii obejrzeliśmy również filmy obrazujące proces radykalizacji młodych ludzi z problemami, którzy trafili we wspierające ich  środowiska ekstremistyczne oraz przedyskutowaliśmy przykłady efektywnych działań szkoły, które ustrzegły uczniów przed dalszym angażowaniem się w praktyki terrorystyczne.

W środę 21 marca uczestnicy zajęli się rolą Internetu w propagowaniu ekstremizmu. Po  burzliwych dyskusjach nt. cenzury, wolności słowa i doświadczeń z tym związanych w  naszych krajach stwierdziliśmy, że skoro cała dostępna wiedza o radykalizacji, ekstremizmie, terroryzmie i przeciwdziałaniu tym społecznym ruchom jest dostępna w  Internecie, jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, żeby przyszłość nowych pokoleń wyglądała lepiej niż nasza teraźniejszość, żeby ludzie żyli szanując siebie nawzajem i ze sobą pokojowo współpracowali, jest edukacja nowych pokoleń. Usunięcie z Internetu wszelkich złych treści i ściganie przestępców, którzy nawołują poprzez nowoczesne media do aktów terroru jest walką z wiatrakami. Młodzi ludzie powinni sami szukać informacji. Sięgać po  to,  co zbuduje ich lepsze życie. Tego właśnie, jako nauczyciele, powinniśmy być  ambasadorami i taki właśnie cel powinna obrać nasza edukacja. Jest to jedyny sposób, aby uchronić młodych ludzi przed złą, destrukcyjną drogą. W międzyczasie pedagodzy wraz  z  nauczycielem ze Szwecji uczestniczyli w spotkaniu w bibliotece, mającym na celu wymianę praktyk stosowanych w ramach pomocy uczniom. Partnerzy ze Szwecji podkreślali, że rola szkoły w pomocy uczniom jest wyjątkowa i często, zgodnie z prawem międzynarodowym, stosują wszelkie możliwe opcje wsparcia ucznia zanim zaproszą do  współpracy rodziców, ponieważ rodzice lub opiekunowie prawni często bywają bezpośrednim lub pośrednim źródłem problemów.

Po owocnych dyskusjach tego dnia, zakończonych wspólnymi konkluzjami, grupa wybrała się do Szczecina. Po drodze odwiedziliśmy z gośćmi Krzywy Las. W Szczecinie uczestnicy dowiedzieli się podstawowych informacji nt. stolicy naszego województwa: o  obszarze, populacji, projekcie architektonicznym, zabudowie, reprezentatywnych miejscach i budynkach, ciekawych zabytkach i miejscach użyteczności publicznej, gospodarce regionu, edukacji, sporcie. Nasi goście zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich, Stary Rynek, Wały Chrobrego. Szczególne wrażenie zrobiło na nich Centrum Dialogów „Przełomy”, w którym mogli doświadczyć, jak wyglądało przejście Polski z czasów komunistycznych do czasów demokratycznych.

Tematem czwartkowych warsztatów było budowanie strategii szkoły wobec ekstremizmu. Każda z narodowości zaprezentowała jak radzi sobie z problemami omawianymi podczas spotkania szkoleniowego, jakie posiadają zasoby w szkole oraz jakie instytucje są  zaangażowane w pomoc przy konkretnym problemie. Szczególną kwestią, którą poruszali uczestnicy, była rola wczesnej interwencji, w ramach której po usłyszeniu o problemie, należy sprawdzić wiarygodność źródeł i potwierdzić informacje, a następnie podzielić się  tymi  informacjami z właściwymi osobami. Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie w szkołach integralnej strategii działań, która krok po kroku, prowadzi do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Przedyskutowano również środki zaradcze, prewencyjne, które należy przedsięwziąć, aby nie dopuścić do rozwijania się omawianych problemów. Ważnym aspektem jest również pomoc uczniom w zastosowaniu strategii wyjścia z grup ekstremistycznych tak, aby mogli odzyskać swoje życie i pójść w konstruktywnym kierunku.

Po owocnym przedpołudniu, po obiedzie, grupa udała się na zwiedzanie Chojny. Goście poznali historię Chojny, interesujące zabytki, ciekawe miejsca Chojny i jej okolic. Uczestnicy projektu wzięli również udział w przedstawieniu pt. „Kopciuszek” w sali gimnastycznej naszej szkoły, prezentowane przez dzieci z Domu Dziecka w Chojnie. Goście byli zachwyceni wzruszającym przedstawieniem.

Piątkowe warsztaty, poprowadzone przez grupę węgierską i polską miały na celu zaprezentowanie dalszych działań w ramach projektu oraz przedstawienie szablonu planu lekcji, według którego każdy z uczestniczących w wydarzeniu nauczycieli, ma przygotować dwa scenariusze oraz dwa ćwiczenia związane z tematem. Scenariusze te zostaną przetłumaczone na wszystkie języki oprócz szwedzkiego ( Szwedzi skorzystają z wersji po  angielsku), rozpowszechnione i zastosowane w krajach partnerskich. Uczestnicy uzupełnili również ankiety ewaluacyjne, wymienili się informacjami na temat całego projektu oraz mailami, a także podsumowali spotkanie szkoleniowe.

Ostatni dzień został zakończony uroczystym obiadem, w trakcie którego rozdano certyfikaty, upominki. Goście mieli okazję do spotkania i rozmowy ze Starostą Powiatu Gryfińskiego.

Tydzień szkolenia w międzynarodowym środowisku był niesamowitym czasem wymiany perspektyw, poglądów, stanowisk, doświadczeń kulturowych i narodowych. Usłyszeliśmy, czasem dramatyczne i wzruszające, czasem ciekawe i zabawne historie z życia nauczycieli i ich uczniów. Poznaliśmy inne sposoby radzenia sobie z tymi samymi, co nasze, problemami. Doświadczyliśmy troski i życzliwości ludzi, którzy na co dzień żyją setki kilometrów od nas, w zupełnie innych warunkach społeczno – polityczno – ekonomicznych i których widzieliśmy pierwszy raz w życiu. Nauczyliśmy się od siebie nawzajem tego, że nie jesteśmy wolnymi elektronami – Warszawa, Sztokholm, Budapeszt, Ankara – wszyscy na siebie oddziałujemy i tylko razem, szanując różnice między nami, patrząc wielowymiarowo na nasze bolączki, znajdziemy rozwiązania, które pozwolą nam bardziej optymistycznie patrzeć w naszą wspólną, międzynarodową przyszłość.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

19.03.2018 r. klasa II Technikum Informatycznego uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Zajęcia na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

W dniu 19 marca 2018 r. klasa II Technikum Informatycznego uczestniczyła w  zajęciach dydaktycznych zorganizowanych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zajęcia podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. Pierwsze zajęcia prowadzone były przez  mgr inż. Stanisława Ławniczaka i dotyczyły programowania robotów jezdnych. Uczniowie zostali zapoznani z praktycznym działaniem robotów jezdnych. Poznali budowę, zasady działania, konfiguracje, programowanie oraz uruchamianie robota. Zajęcia cieszyły się  bardzo dużym zainteresowaniem.

Drugie zajęcia odbyły się w serwerowni ZUT, gdzie omówiona została zasada działania serwerowni i jej funkcjonowanie.

Uczniowie uczestniczyli również w wykładzie dr inż. Mirosława Mościckiego pt. „Tworzenie aplikacji na urządzeniach Apple”.

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

mgr Krzysztof Janik

Rafa

16.03.2018 r. uczniowie klas I, II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w nasyconej nauką imprezie „Moc naukowców” ZUT w Szczecinie.

„Moc Naukowców’’- dzień otwarty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

W dniu 16 marca 2018 roku uczniowie z klas I, II, III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach wykładowo – ćwiczeniowych, zorganizowanych w ramach dnia otwartego pt. „Moc Naukowców” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pierwsza część odbyła się na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwie. Klasa I i II wzięła udział w wykładzie „Żywieniowe pułapki Internetu”, podczas którego uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest selekcja informacji żywieniowych umieszczanych w Internecie, gdyż nie  wszystkie informacje są prawdziwe. Klasa III skorzystała z zajęć laboratoryjnych „Antropometria nie taka straszna” na temat oceny wyżywienia.

Druga część odbyła się na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wszystkie klasy wysłuchały trzech wykładów. Z wykładu „Owoce dla zdrowia”, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat wartości odżywczej owoców i ich znaczenia w żywieniu.

Z wykładu pt. „Skąd w szampanie są bąbelki?” uczniowie dowiedzieli się jak brzmi odpowiedź na to pytanie.

Ostatni wykład pt. „Moc ziół” – był dużą porcją wiedzy na ich temat. Przedstawiono sposoby wykorzystania ziół świeżych i suszonych, wskazano ich walory lecznicze i kulinarne. Podczas wykładu studenci z koła zielarskiego prezentowali różne sposoby wykorzystania ziół, np.  napar ziołowy, miody, syropy ziołowe.

 

mgr inż. Izabela Barylska

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

15.03.2018 r. ZSP w Chojnie wziął udział w akcji „Zachodniopomorska#Komórkomania”.

„Zachodniopomorska#Komórkomania” akcja rejestracji dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego

 

W dniu 15 marca 2018 r., w odpowiedzi na apel Fundacji DKMS – Bazy Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku z siedzibą w Warszawie, nasza szkoła zorganizowała rejestrację pełnoletnich uczniów na potencjalnego dawcę komórek macierzystych lub szpiku kostnego. Nazwa tej akcji to: „Zachodniopomorska #Komórkomania”. Zaangażowanie uczniów i chęć pomocy szkoły, ma realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów cierpiących na  nowotwory krwi i potrzebujących przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego.

Udział w akcji wzięło 47 osób. Rejestracja polegała na wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu z jamy ustnej przy użyciu pałeczek specjalnie do tego przeznaczonych.

Po przeprowadzeniu rejestracji wolontariusze wraz z opiekunem odpowiednio przygotowali paczkę do wysyłki. Po paczkę przyjechał kurier zorganizowany przez fundację DKMS. Cieszymy się, że ZSP w Chojnie bierze czynny udział w takich akcjach i może pomóc chorym i cierpiącym ludziom w walce z chorobą nowotworową krwi.

Akcję przygotowały i przeprowadziły: Aneta Jaz ( kl. III TH), Justyna Jaz ( kl. III TH), Katarzyna Barwiak (kl. III TŻ), Kinga Hrycaj (kl. III TH) oraz p. pielęgniarka Wanda Nużyńska.

Wszystkim wolontariuszom i dawcom należą się ogromne podziękowania i gratulacje.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

15.03.2018 r. w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji” odbyły się warsztaty dla maturzystów.

Warsztaty dla maturzystów w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji”

 

„Umysł ludzki jest niesamowitą rzeczą.

Zaczyna działać w dniu twoich narodzin

i nigdy nie przestaje, do momentu kiedy

masz się odezwać publicznie”

[George Jessel]

 

15 marca 2018 r., w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji”, maturzyści z naszej szkoły wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pana Arkadiusza Minko – trenera z Wyższej Szkoły Bankowej ze  Szczecina.

       Celem programu jest wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy, a także stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Tematem warsztatów dla maturzystów były „Wystąpienia publiczne – jak  przeżyć od a do z”?

Podczas warsztatów pan Arkadiusz Minko przedstawił główne zagadnienia związane ze  sztuką wystąpień publicznych, m.in.: sposoby doboru treści, sposoby prezentacji treści, podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz jak dbać o prawidłową emisję głosu.

Przekazane treści są niezbędne dla maturzystów, szczególnie podczas egzaminów ustnych oraz w kontekście poszukiwania przyszłej pracy, gdzie niezwykle ważna jest umiejętność zaprezentowania swojej osoby podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Uczniowie poznali efektywne sposoby radzenia sobie ze stresem przed i podczas wystąpień publicznych. Poruszona została również kwestia tego, co tak naprawdę najważniejsze jest  dla  odbiorców, na czym skupiają się słuchający oraz co należy uczynić, by zostać odebranym jako osoba wartościowa i kompetentna.

         Na zakończenie spotkania pan Arkadiusz Minko podkreślił, że najlepszą metodą, aby  czuć się pewnie i swobodnie w trakcie egzaminu jest po prostu dobre przygotowanie się  do niego.

 

Doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

15.03.2018 r. odbył się finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

 

W dniu 15 marca 2018 roku w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie odbył się  finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, organizowanego przez  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Wiodącym tematem tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach była „Swoboda działalności gospodarczej.

Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu przez uczestników pracy na jeden z  czterech następujących tematów:

 1. Równość podmiotów gospodarczych w polskim prawie podatkowym.
 2. Swoboda działalności gospodarczej, aspekt jej legalności w Polsce i innych państwach europejskich.
 3. Pozorna działalność gospodarcza, pozorne samozatrudnienie – skutki, zakres odpowiedzialności karnej dla przedsiębiorcy i faktycznego pracodawcy.
 4. Działania doradców podatkowych wspomagające rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Wśród uczestników nie zabrakło 4 reprezentantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Do etapu finałowego zakwalifikowało się troje uczniów: Zuzanna Laskowska ( 1bd LO), Jakub Trzop ( 2 TŻ) i Bartosz Matysiak ( 2 abd LO).

Finał wojewódzki Konkursu składał się z części pisemnej – w formie testu wielokrotnego wyboru. Następnie odbyła się część ustna, do której weszło 21 uczniów.

Mimo iż nasi uczniowie nie dostali się do ścisłej czołówki, to udział w konkursie był okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu prawa podatkowego i być może, w przyszłości, zainteresowania zawodem doradcy podatkowego.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

15.03.2018 r. drużyna ZSP w Chojnie w składzie Kamila Błoch, Gracjan Jasnos i Jacek Sztubecki zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Mitologicznym.

XI Powiatowy Konkurs Mitologiczny

 

15 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  XI  edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Konkurs skierowany był, jak  co  roku, do uczniów gimnazjów oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku w konkursie wzięły udział cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Koordynatorami konkursu są nauczyciele: mgr Krzysztof Pośniak i mgr Gabriela Lasowska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której pracowali:

– Teresa Błońska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie,

– dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Radosław Skrycki – zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

W pierwszej części konkursu drużyny zmierzyły się z zadaniem „postać zagadka”, układając z otrzymanych puzzli obrazek, będący ilustracją postaci mitologicznej. Po ułożeniu drużyna określała kim jest postać i podawała istotne informacje dotyczące atrybutów, czynów i funkcji przypisywanych jej w mitologicznym świecie. W kolejnym etapie zmagań, zespoły odpowiadały w określonym czasie na 6 losowo wybranych pytań o różnym stopniu trudności. W trzeciej rundzie – kalamburach – młodzież sprawdzała swoje umiejętności przedstawiania na rysunku i odgadywania mitologicznych haseł. Czwarta runda polegała na przedstawieniu dowolnej postaci mitologicznej przez reprezentacje szkół. W tej części jurorzy oceniali prezentację postaci ( strój, rekwizyty, pomysłowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem mitologicznym oraz samo wystąpienie m.in. płynność i oryginalność wypowiedzi).

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Kamila Błoch, Gracjan Jasnos, Jacek Sztubecki ( opiekun: Krzysztof Pośniak);

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie: Patrycja Kowalczyk, Olga Morawiak, Danuta Rzechółka ( opiekun: Magdalena Klimas);

III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w składzie: Szymon Pająk, Adrian Kazimierak, Dawid Matusiak (opiekun: Joanna Ulaszewska);

IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie: Klaudia Hrycaj, Justyna Krystofiak, Wiktoria Raźniewska ( opiekun: Katarzyna Wieder).

Nagrody dla uczestników konkursu i poczęstunek zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP w Chojnie.

 

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

15.03.2018 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”
XXVII edycja

 

W dniu 15 marca 2018 r. w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”. Inicjatorem Konkursu jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti’eres” z siedzibą w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Konkurs jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w  nim  krajach na zasadach określonych w Karcie stowarzyszenia „Kangourou Sans Fronti’eres”. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla  poszczególnych poziomów podnoszą trakcyjność konkursu, którego główną ideą jest  spowodowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej intelektualnej zabawy.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 26 osób. W kategorii JUNIOR – 7 osób, reprezentujących klasy I bd LO, I TB, I TH, II MZ. W kategorii STUDENT udział wzięło 19  osób z klas II abd LO, II TB i III TB. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe jednokrotnego wyboru, zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności ( 10 zadań za  3  punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Maksymalnie uczeń może uzyskać w tym konkursie 150 punktów.

Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu, który trwał 75 minut, czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl i mgr Gustaw Cedro.

 

Nienaruszalność koperty z testami potwierdziły uczennice klasy 2 b LO: Justyna Zygmunt i  Patrycja Radtke.

W dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu. Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród zostanie przekazana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu. Pozostaje już tylko cierpliwie czekać na wyniki.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa

14.03.2018 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby PI.

Międzynarodowy Dzień Liczby PI

 

W dniu 14 marca 2018 r. w ZSP w Chojnie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Liczby PI. Z tej okazji klasa 2 b LO pod opieką p. Emilii Skrzypy, zorganizowała i  zrealizowała kilka działań.

Obchody tego dnia rozpoczęły się od rozdania uczniom ciastek oraz muffin z lukrowym symbolem liczby PI. W trakcie rozdawania smakołyków wręczane były emblematy oraz  ulotki, na których znajdowało się kilka istotnych i cennych ciekawostek o liczbie PI.

Ważnym punktem, który został w tym dniu zrealizowany, było przeprowadzenie lekcji o  tematyce liczby PI. Podczas lekcji dogłębniej poznaliśmy historię, definicję liczby Pi oraz  wiele ciekawostek na jej temat. Zainteresowanie i aktywność na lekcji była bardzo wysoka, dlatego z całą pewnością można powiedzieć, że uczniowie nie tylko uzyskali nową, ciekawą wiedzę, ale także mogli się dobrze bawić.

Międzynarodowy Dzień Liczby PI jest organizowany w naszej szkole po raz drugi. Obchody tego dnia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie biorą udział w tego typu działaniach. Biorąc to pod uwagę, mamy nadzieję, że w następnych latach będzie ten dzień nadal organizowany, a co więcej, będzie on przepełniony tak samo ciekawymi i  doskonałymi atrakcjami.

Mateusz Grzegórzek, kl. II b LO

Rafa

14.03.2018 r. odbył się finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców.

Finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców

 

W dniu 14 marca 2018 r. do zmagań Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej przystąpili chłopcy. W zawodach wzięły udział reprezentacje trzech szkół: ZSO Gryfino, ZSP  nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie.

Pierwszy mecz rozegraliśmy z zespołem ZSO. Od początku gry czuliśmy przewagę przeciwnika. Do przerwy nie udało się zniwelować strat i schodziliśmy z boiska przegrywając 2:7. Po przerwie nasz zespół przejął inicjatywę i doprowadził do wyniku 5:11, mając na  parkiecie 3 zawodników przewagi. Było to efektem trzech kar za nadmierną agresję w  grze. W czasie tej przewagi wypracowaliśmy 6 dogodnych sytuacji do zdobycia bramki, lecz przez własną nonszalancję i błędy techniczne nie udało nam się wykorzystać żadnej z  nich. W końcówce nieco opadliśmy z sił i mecz zakończył się wynikiem 7:14. Mimo wszystko walczyliśmy do końca z drużyną, uważaną za zdecydowanego faworyta, choćby ze  względu na to, że w swoich szeregach posiada zawodników drugoligowego Energetyka Gryfino.

W drugim meczu przeciwnikiem naszej drużyny był ZSP nr 2 w Gryfinie. Gra od początku była bardzo wyrównana. Nasi zawodnicy świetnie sprawdzali się w kontrach, które były bardzo widowiskowe i skuteczne. Na przerwę schodziliśmy minimalne przegrywając 8:9. Po  przerwie – przeciwnicy faulowali, my graliśmy w przewadze. Przy wyniku 12:14 nie  wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych. Duże zmęczenie (graliśmy drugi mecz pod  rząd) i brak zmian, wprowadziły sporo chaosu i niedokładności w nasze poczynania. Efektem czego przegraliśmy 14:17.

Pomimo przegranej należy docenić postawę reprezentacji chłopców naszej szkoły. Na  turniej wybrali się w 7, co oznaczało grę bez zmian. I mimo 60 minut przebywania na  parkiecie ani na chwilę nie odpuszczali i nie zwalniali tempa gry. A kontr, które wyprowadzali, szczególnie podczas drugiego meczu, nie powstydziłyby się najlepsze polskie i zagraniczne zespoły szczypiorniaka. Za rok wrócimy silniejsi, bo doświadczenie już mamy.

Skład reprezentacji chłopców:

 1. Piotr Lach, kl. 2 MZ
 2. Aleksander Panicz, kl. 2 MZ
 3. Szymon Piorun, kl. 1 MPS
 4. Tomasz Szkolnicki, kl. 1 TB
 5. Paweł Jędrasiak, kl. 2 c LO
 6. Eryk Madera, kl. 3 MZ
 7. Kamil Łuczyszyn, kl. 3 MZ

 

Zapraszam wszystkich na SKS – y z piłki ręcznej.

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

14.03.2018 r. w ramach obchodów Dni Zdrowego Trybu Życia zorganizowaliśmy „Akcję Poboru Krwi”.

Akcja Poboru Krwi

 

W dniu 14 marca 2018 roku po raz kolejny na placu przy ZSP w Chojnie pojawił się  mobilny punkt poboru krwi z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa ze Szczecina. Akcja została zorganizowana w ramach obchodów „Dni Zdrowego Trybu Życia”. Zainteresowani uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Chojny mogli udać się do ambulansu, aby oddać swoją krew. Jednorazowo krwiodawca oddając nawet do 0.450 ml krwi, może uratować życie innej osobie.

Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ łącznie krew oddało około 54  uczniów, czterech nauczycieli i dwóch mieszkańców Chojny. Podczas akcji od  krwiodawców otrzymano 150 czekolad z przeznaczeniem dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Chojnie. Dodatkowo tego samego dnia odbyły się prelekcje, prowadzone przez lekarza z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa – dr T. Gębkę, mające na celu promowanie postaw prospołecznych oraz  idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkim krwiodawcom należą się podziękowania za tak godną naśladowania postawę.

 

Justyna Zygmunt, kl. II b LO

Rafa

14.03.2018 r. uczniowie kl. III b LO wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” PLUS.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” Plus

 

14 marca 2018 r. troje uczniów klasy III b LO wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” Plus. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się 25 pytań o tematyce: Geografia Polski – „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety” oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczniowie mieli zaproponować wycieczkę po polskich górach uwzględniając, ich zdaniem, najciekawsze miejsca. Uczestnicy konkursu to: Kornelia Gil, Wiktor Hadała i Aleksandra Pieloszczyk.

 

 

Szkolny Organizator Konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

13 – 14.03.2018 r. Ida Rumbuć i Aneta Kaczor zajęły 5 i 6 m-ce w XI Międzywojewódzkim Konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

XI Międzywojewódzki Konkurs
„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2018”

 

W dniach 13 i 14 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku odbył się XI Międzywojewódzki Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska. W pierwszym dniu 20 uczestników dziesięciu szkół z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego, dokonało autoprezentacji, natomiast w II części eliminacji, sprawdzali swoją wiedzę pisząc test zawodowy.

Naszą szkołę ponownie w konkursie reprezentowały uczennice klasy III TH Ida Rumbuć i Aneta Kaczor. Opiekę nad uczennicami sprawowała Bianka Małysz – Lewandowska.

W jury konkursu  zasiedli: Joanna Orłowska, Anna Ćwigoń – Słomkowska – Hotel Jantar*** Ustka, Ewelina Jażdżewska asystent prezesa Grand Lubicz Hotel*****, Miłosz Stanisławski – General Menager Sound Garden Hotel w Warszawie – absolwent Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Słupsku, Grzegorz Dacków – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku.

Podczas prezentacji jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na treść, poprawność językową i atrakcyjność wypowiedzi uczestników konkursu, a także na ich wygląd zewnętrzny, sposób bycia i poruszania się oraz postawę podczas prezentacji. Bardzo ważne było poczucie humoru, umiejętność przyciągnięcia uwagi i urok osobisty.

Finał tegorocznej edycji konkursu odbył się już po raz drugi w Hotelu Grand Lubicz ***** Uzdrowisko Ustka, który jako partner strategiczny i sponsor zarazem, gościł uczestników oraz udostępnił swoją bazę do przeprowadzenia części praktycznej konkursu. Do  tej części konkursu zakwalifikowało się zaledwie 8 najlepszych uczniów, w tym obie reprezentantki naszej szkoły.

W pierwszej konkurencji finałowej, sprawdzono znajomość zasad nakrywania stołu dla gości hotelowych. Oceniano sposób nakrycia, organizację pracy i wygląd stołu. Zawodnicy musieli dobrać odpowiednią zastawę do zamówionego zestawu potraw i we właściwy sposób nakryć stół dla dwóch osób. Drugie finałowe zadanie polegało na obsłudze gościa w hotelowej recepcji. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością procedur hotelowych, zasad savoir vivre’u oraz znajomością języka obcego podczas obsługi gości, umiejętnością poradzenia sobie w kłopotliwej sytuacji w hotelu.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplomów i podziękowań. Zwyciężył uczeń z Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. Nasz uczennice niestety znalazły się poza zwycięską trójką. Ida Rumbuć i Aneta Kaczor godnie zaprezentowały naszą szkołę zdobywając wysokie 5 i 6 miejsca w konkursie.

Uczestnicy, opiekunowie, jury i obserwatorzy zgodnie dostrzegli, że poziom umiejętności rywalizujących uczniów z roku na rok jest coraz wyższy i podkreślali konieczność organizowania tego typu konkursów w celu doskonalenia umiejętności przyszłych hotelarzy. Przewodniczący komisji –Miłosz Stanisławski, pogratulował naszym uczennicom i opiekunowi wysokiego awansu w tegorocznych rozgrywkach konkursu (13,16 miejsce w roku ubiegłym). Aneta Kaczor została dodatkowo wyróżniona przez menagera Hotelu Mercure Grand w Warszawie – Joannę Stanisławską za udział w konkursie i pasję malarską uczennicy, pod której była wrażeniem. Nagrodą dla Anety jest pobyt i zwiedzanie Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Pomimo braku wygranej, konkurs pozwolił nam na sprawdzenie i wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nawiązanie znajomości z uczniami i nauczycielami z  innych szkół. Dziękuję naszym reprezentantkom za trud włożony w przygotowania i udział w konkursie, a Gospodarzom za profesjonalną organizację konkursu. Wyrażam nadzieję na udział w kolejnej edycji konkursu!

 

Opiekun:

Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

12.03.2018 r. finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

 

W dniu 12 marca 2018 roku w Gryfinie odbył się finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W zawodach wzięły udział reprezentacje trzech szkół: ZSO Gryfino, ZSP  nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie. Przed turniejem odbyło się losowanie. Los sprawił, że  w pierwszym meczu naszym przeciwnikiem okazała się drużyna ZSO Gryfino. Już  pierwsze minuty wskazywały na to, że mecz będzie dla nas bardzo trudny, pod dyktando ZSO. Po pierwszych 15 minutach schodziliśmy przegrywając 2:7. W drugiej połowie mimo ambitnej gry dziewcząt, wyższość pokazała drużyna z Gryfina, z którą przegraliśmy 4:12.

Przed turniejem opiekunowie grup ustalili, że zespół który przegra swój pierwszy pojedynek, pozostanie na parkiecie i rozegra kolejne spotkanie, a zwycięzca będzie miał czas na odpoczynek. Oznaczało to, że po krótkiej przerwie na odpoczynek dziewczęta będą walczyć z następnym zespołem.

Mecz z ZSP nr 2 Gryfino, chodź zakończył się stosunkowo niewysokim wynikiem 4:7, miał podobny przebieg do naszej pierwszej potyczki i nie dawał nam realnych szans na  zwycięstwo.

 

Skład reprezentacji dziewcząt ZSP w Chojnie:

 1. Aneta Jaz, kl. 3 TH
 2. Justyna Jaz, kl. 3 TH
 3. Nikola Michałek, 3 TH
 4. Kinga Hrycaj, kl. 3 TH
 5. Dominika Gajewska, 3 TH
 6. Wiktoria Klag, kl. 1 WZ
 7. Aleksandra Lizurej, kl. 2 c LO
 8. Karolina Herman, kl. 2 c LO
 9. Julia Sawicka, kl. 2 abd LO
 10. Emilia Woźniak, kl. 1 c LO
 11. Izabela Grempka, kl. 1 b LO

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

11.03.2018 r. uczennice Aneta Jaz, Justyna Jaz, Dominika Grącka i Paulina Karpicka wzięły udział w biegu kobiet Sanprobi.

Sanprobi Bieg Kobiet 2018

 

W dniu 11 marca 2018 r. po raz 9 w Szczecinie na Jasnych Błoniach odbył się,  organizowany przez Ruchową Akademię Zdrowia, Sanprobi Bieg Kobiet 2018. Bieg ma  na celu promocję sportu, upowszechnianie biegania i Nordic – Walking wśród kobiet oraz  uczczenie Dnia Kobiet na sportowo.

Do pokonania, jak co roku, była 5 kilometrowa trasa, która przebiegała po asfalcie wokół Jasnych Błoni oraz ścieżkami naturalnymi w Parku Kasprowicza.          W tym roku piękna pogoda zachęciła ponad 1200 kobiet do udziału w biegu. Szczeciński bieg kobiet jest jednym z  największych tego typu wydarzeń w całej Polsce. Na wszystkie panie, które ukończyły bieg na mecie czekał medal i kwiatek.

Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice, osiągając świetne wyniki:

– Aneta Jaz ( kl. 3 TH) – 19 miejsce z czasem 00:24:40,

– Justyna Jaz (kl. 3 TH) – 111 miejsce z czasem 00:27:38,

– Dominika Grącka ( kl. 1 a LO – 320 miejsce z czasem 00:31:00,

– Paulina Karpicka ( kl. 1 c LO) – 365 miejsce z czasem 00:31:31.

 

 

Opiekun: mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

8.03.2018 r. odbyły się „Dni Otwarte” ZSP w Chojnie.

Dni Otwarte w ZSP w Chojnie

 

W dniu 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach „Dni Otwartych”, gościliśmy ponad 120 gimnazjalistów z Cedyni, Morynia, Góralic i  Mieszkowic. Przyszli absolwenci gimnazjum zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły: w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Budowlanym, Technikum Zawodowym oraz w Branżowej Szkole I stopnia. Wśród wielu nowych profili Liceum Ogólnokształcącego nowością w przyszłym roku szkolnym jest klasa patronacka firmy usługowo – produkcyjnej Pomot. Dzięki temu 10 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia będzie mogło kształcić się w zawodzie ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających.

W sali kinowej koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie, pan mgr Janusz Salamończyk, przedstawił projekty realizowane w naszej szkole oraz możliwości rozwoju i doskonalenia, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE. Na sali gimnastycznej zostały zorganizowane stoiska tematyczne, na których nauczyciele oraz uczniowie poszczególnych kierunków i zawodów udzielali gimnazjalistom informacji. Zaprezentowano kierunki kształcenia, osiągnięcia i działania uczniów w naszej szkole.

Gimnazjaliści zwiedzili nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły, pracownie szkolne, sale lekcyjne, salon maturzystów, salę kinową, hotelik, zaplecze sportowe, internat oraz stołówkę. Odbył się pokaz umiejętności fryzjerskich uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer. Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych, w ramach zajęć praktycznych, przygotowali dla gości słodki poczęstunek. Młodzież z gimnazjów miała również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, panią mgr Dorotą Szwiec, podczas których głównym tematem była pomoc w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia.

Uczniowie klas mundurowych, pod bacznym okiem mgra Marka Bednarza, przygotowali pokaz musztry wojskowej.

Uczniowie z grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, podczas symulacji wypadku komunikacyjnego, zademonstrowali zasady udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach zagrożeń życia.

Przyszli absolwenci gimnazjum mieli okazję porozmawiać ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami o sposobie kształcenia i doskonalenia zawodowego, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych w ramach odbywania praktyki zawodowej oraz możliwościach edukacyjnych i  zawodowych, jakie otwierają się przed wszystkimi uczniami, którzy wybierają naukę w  naszej szkole.

Mamy nadzieję, iż główne założenie przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych uczniów i swoje marzenia o przyszłości będą realizować w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

mgr Joanna Rogacewicz

Rafa

7.03.2018 r. uczniowie kl. II c LO z wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Uczniowie kl. II c LO z wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Nigdy wcześniej uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniach związanych z historią polskiego lotnictwa wojskowego. Po raz pierwszy taka okazja zdarzyła się w jakże ważnej w historii państwa polskiego rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 – lecia powstania polskiego lotnictwa wojskowego. W dniu 7 marca 2018 r. swoje podwoje otworzyła przed  uczniami Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, kolebka polskiego lotnictwa wojskowego – Dęblin. Szkoła Orląt, organizując Dzień Otwarty, zaprezentowała ofertę kierunków kształcenia, a także bazę dydaktyczno – szkoleniową. ZSP w Chojnie skorzystał z  zaproszenia, skierowanego do uczniów klas o kierunku społeczno – wojskowym.

Spotkanie z lotnictwem rozpoczęło się od uroczystego otwarcia przedsięwzięcia przez  Rektora – Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, który zachęcał młodych ludzi do wstąpienia w szeregi elitarnej szkoły, dzieląc się przy okazji własnymi spostrzeżeniami i wspomnieniami sprzed 30 lat, kiedy sam przekraczał bramy uczelni. Po  powitaniu przez Rektora, głos zabrali studenci, przedstawiając zasady naboru na  oferowane przez WSOSP kierunki wojskowe i cywilne oraz zasady rekrutacji.

Następnie każda grupa, pod opieką przydzielonego opiekuna spośród studentów uczelni, udała się na zwiedzanie szkoły. Uczniowie obejrzeli sprzęt lotniczy Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego, gdzie początkujący studenci szkolą się na sprzęcie cywilnym, dużo tańszym w eksploatacji niż wojskowy. Odwiedzili także Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, gdzie szkolą się kontrolerzy ruchu lotniczego. Przy okazji okazało się,  że  zarobki początkującego kontrolera w cywilnym ruchu lotniczym zaczynają się  od  6  tys. zł, natomiast doświadczonego sięgają 50 tys. miesięcznie! Kolejną pozycją w  zwiedzanym grafiku był symulator spadochronowy i urządzenie treningowe do nauki katapultowania. Uczniowie mieli możliwość odczuć na własnej skórze, z jakimi przeciążeniami zmagają się piloci samolotów odrzutowych w codziennej służbie. W  Zakładzie Wychowania Fizycznego, prezentowane były lotniczo – gimnastyczne przyrządy specjalne, przy czym najmniej skomplikowane przypominało huśtawkę, a w głowie kręciło się od samego patrzenia. Nowoczesnym wyposażeniem zaimponował także Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych, prezentujący bezpilotowce, używane obecnie w polskiej armii głównie do celów rozpoznawczych i  obserwacyjnych. Naszej młodzieży szczególnie do gustu przypadł system szkolno – treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, na dużym ekranie, można ćwiczyć prowadzenie strzelania w różnych sytuacjach taktycznych, z każdej wykorzystywanej przez armię broni.

Prawdziwą przysłowiową wisienką na torcie były symulatory lotu, np. samolotu F – 16 lub  śmigłowca SW – 4 Puszczyk. Szkolony zajmuje miejsce w kabinie odwzorowującej oryginał, a program komputerowy umożliwia symulowanie każdej możliwej sytuacji w  powietrzu z bardzo bogatą grafiką – wyświetlaną na wielkich monitorach. Operator prezentował także lot samolotu bojowego, wykonując różne figury akrobacyjne, jak  np.  beczka czy pętla. Ciekawie reagował na owe ewolucje organizm, gdyż przy każdym położeniu samolotu na skrzydło, pojawiało się złudzenie optyczne przewrócenia się,  co  wynikało stąd, iż błędnik ludzki nie jest przystosowany do patrzenia na świat z góry. W trakcie zwiedzania uczelni można było zauważyć również szkolonych żołnierzy armii innych państw, chociażby węgierskiej czy Arabii Saudyjskiej. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Sił Powietrznych, a w nim bardzo bogatą kolekcją samolotów polskiego lotnictwa po II wojnie światowej.

Wizytę w Dęblinie uwieczniło pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem bohaterskich lotników, wychowanków dęblińskiej Szkoły Orląt.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

7.03.2018 r. odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”.

VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy  Uniwersytet Warszawski.

Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla  człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich  umiejętności.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowało 14 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

W części opisowej uczniowie mieli za zadanie wymienić i krótko opisać zastosowanie w  życiu codziennym znanych rozpuszczalników. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45  minut. Prace oceni jury, powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 maja 2018 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

3.03.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana w 1987 roku i  stanowi kontynuację, organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Jest olimpiadą tematyczną, związaną z  dziedziną wiedzy budowlanej. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych, lepsze przygotowanie uczniów do  podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa, zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej  warunków szlachetnego współzawodnictwa, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą, stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

Eliminacje okręgowe odbyły się w dniu 3 marca 2018 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie. Naszą szkołę reprezentowała Daria Jakubowska – uczennica klasy IV technikum budowlanego, zdobywając 10 miejsce na 24. Opiekę nad uczennicą sprawowała mgr inż. Monika Kowalska.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

1.03.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klasy II TI uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Warsztaty w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

1 marca 2018 r. uczniowie klasy II Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w  Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu RPO WZ pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i komercyjnych” oraz „Komunikacja interpersonalna w  praktyce”.

Spotkanie rozpoczęła pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel, przedstawiając plan spotkania i omawiając na czym polega komunikacja interpersonalna. Uczniowie pracując w grupach zastanawiali się m.in. co wpływa na korzystną komunikację, prezentowali mapę myśli, zwracali uwagę na aspekt umiejętnego słuchania. Dowiedzieli się  na czym polega proksemika oraz co oznaczają dystanse personalne.

Na koniec warsztatów uczniowie prezentowali na forum grupy swojego kolegę. Okazało się,  że to nie jest takie łatwe. W trakcie prezentacji uczniowie zwracali uwagę nie tylko na  treść przekazu, ale również na gestykulację, intonację głosu oraz postawę ciała. Warsztaty okazały się bardzo interesujące, a sami uczestnicy bardzo zadowoleni z przebiegu zajęć.

Kolejnym punktem wyjazdu były warsztaty z grafiki rastrowej „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i komercyjnych” prowadzone przez pana Wojciecha Surmę. Uczniowie poznali elementy typografii w programie Adobe Photoshop, utrwalali umiejętności z rysowania kształtów, wykorzystania gradientów oraz warstw. Okazuje się,  że  pierwsze projekty nie zawsze wyglądają profesjonalnie, ale im więcej „wyzwań”, tym  lepsze efekty w przyszłości. Doskonaląc swój warsztat pracy, stajemy się coraz lepsi i  bardziej otwarci na rynek pracy – z takim przesłaniem opuszczaliśmy mury uczelni.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

1 – 2.03.2018 r. Klaudia Kurdziel i Bartłomiej Nadworski z kl. 2c LO finalistami ogólnopolskiego Konkursu na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pn. „Wierni przysiędze”.

Konkurs na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych „Wierni przysiędze”

 

W dniach 1 – 2 marca 2018 roku w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w  Warszawie odbył się etap finałowy ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla młodzieży na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pn. „Wierni przysiędze”. Spośród licznych nadesłanych prac z całej Polski Rada Artystyczna zakwalifikowała 10 projektów. W  finałowej 10 znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły Klaudia Kurdziel i Bartłomiej Nadworski z klasy 2c LO, którzy przygotowali pracę pt. ” Zapora – Żołnierz Wyklęty”. Uczestnicy przedsięwzięcia musieli wykazać się nie tylko talentem plastycznym, ale także wiedzą. Konkurs składał się bowiem z dwóch części: projektu muralu oraz eseju, który uzasadniał wybór tematyki plakatu.

Organizatorzy konkursu, dla zakwalifikowanych uczniów i ich opiekunów, przygotowali bardzo obszerny program towarzyszący konkursowi. Dnia 1 marca wzięliśmy udział w obchodach „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, następnie zwiedziliśmy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37. Podczas drugiego dnia pobytu w stolicy, w Muzeum Katyńskim znajdującym się na terenie Cytadeli Warszawskiej, odbyły się obrony napisanych przez finalistów konkursu esejów oraz wręczenie nagród.

Zwiedziliśmy także Muzeum Katyńskie, które dokumentuje zbrodnię popełnioną na  22  tysiącach polskich obywateli, zgładzonych na podstawie rozkazu Ławrentija Berii z  5  marca 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie, Mińsku. Wyeksponowane w  muzeum przedmioty, wydobyte podczas prac sondażowo – ekshumacyjnych, ułożone są  z  szacunkiem w urnach oraz gablotach.

Poznanie losów żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów po wrześniu 1939 roku, w oparciu o  ponad 40 tysięcy eksponatów znajdujących się w Muzeum Katyńskim oraz wizyta w  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, wywołuje emocje.

Pani kierownik Muzeum Katyńskiego – dr Ewa Kowalska – podsumowując konkurs stwierdziła, że sukcesem młodych uczestników konkursu jest nie tylko zwycięstwo w  konkursie, ale przede wszystkim poznanie przeszłości przodków i chęć przekazywania tej  wiedzy potomnym. Wszystkim uczestnikom ogólnopolskiego konkursu gratulowała artyzmu wyrażonego w projektach murale, pięknie napisanych esejów i aktywnej postawy patriotycznej.

mgr Gabriela Lasowska

 

zdjęcia: „fot. G. Jakubczyk / Muzeum Katyńskie”

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Rafa

28.02.2018 r. odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

 

W tym roku nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do Olimpiady Wiedzy o Biznesie i  Innowacjach, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem Olimpiady było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze  szczególnym uwzględnieniem innowacji. Organizatorem Olimpiady był Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Zakres tematyczny obejmował: pojęcia związane z przedsiębiorczością, zarządzanie firmą i ludźmi, marketing, tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Olimpiada składała się z trzech etapów. Pierwsze dwa etapy – to test wielokrotnego wyboru, wypełniany online w szkołach macierzystych. Trzeci etap to rozwiązanie zadania typu case’y w zespołach uczniowskich.

W dniu 28 lutego 2018 r. w ZSP w Chojnie odbył się I etap Olimpiady, do której przystąpiły: Kinga Hrycaj ( kl. III TH), Kamila Pisanko ( kl. I b LO), Magdalena Bielanin (  kl.  II  b LO) i Weronika Firląg ( kl. II b LO).

W szkolnej Komisji konkursowej zasiadali: mgr Emilia Skrzypa i mgr inż. Krzysztof Janik.

Niestety zakres tematyczny tegorocznej Olimpiady okazał się dla naszych uczestniczek zbyt trudny i na tym etapie musieliśmy zakończyć udział w rywalizacji.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

02.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas II TH i III TH rozpoczęli kurs stylizacji paznokci.

Kurs stylizacji paznokci

 

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” realizowanego przez TWP Oddział Szczecin i ZSP w Chojnie, w miesiącu lutym, 20 uczniów z klasy II i III Technikum Hotelarskiego rozpoczęło kurs stylizacji paznokci.

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do zawodu stylisty paznokci, co podniesie ich kompetencje zawodowe w zakresie dodatkowych usług hotelarskich oraz pozwoli na  lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.

Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w łącznym wymiarze 30 godzin. Podczas pierwszych – teoretycznych zajęć omówione zostały zagadnienia w  temacie m.in. budowy i chorób paznokci, zasad dezynfekcji narzędzi i nadawania kształtów paznokciom. Szkolenie praktyczne odbywa się w dwóch grupach na stanowiskach pracy wyposażonych w produkty, urządzenia i narzędzia niezbędne do nauki. Kursantki, pod  okiem wykwalifikowanej i doświadczonej pani instruktor, uczą się wykonywać manicure klasyczny i hybrydowy, ćwiczą techniki przedłużania płytki paznokcia oraz doskonalą umiejętności tradycyjnego wzornictwa.

Po zakończeniu kursu uczniowie uzyskają zaświadczenie, które będzie potwierdzeniem nabytych umiejętności i uprawni do podjęcia pracy w charakterze stylisty paznokci.

 

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

28.02.2018 r. odbył się IX Turniej Piłki Siatkowej.

IX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z 5 PUŁKIEM INŻYNIERYJNYM W SZCZECINIE PODJUCHACH

 

28 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się IX Turniej Piłki Siatkowej w ramach współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. Udział w turnieju wzięły następujące drużyny: reprezentacja 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach – obrońcy tytułu sprzed roku, reprezentacja Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Gryfina, reprezentacja Nadleśnictwa Chojna, reprezentacja uczniów naszej szkoły oraz drużyna nauczycieli z ZSP Chojna. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, więc odbyło się aż 10 zaciętych pojedynków.

Po czterech godzinach zmagań poznaliśmy końcową klasyfikację. Podobnie jak w ubiegłym roku – bezkonkurencyjni okazali się żołnierze z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Warto zaznaczyć, iż turniej odbył się w przyjaznej atmosferze, a rywalizacji sportowej towarzyszyła idea Fair Play.

Już teraz zapraszamy na jubileuszowy X turniej, który już za rok.

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. 5 Pułki Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach
 2. Reprezentacja uczniów ZSP Chojna
 3. Nadleśnictwo Chojna
 4. PSP Gryfino
 5. Nauczyciele ZSP Chojna.

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

27.02.2018 r. uczniowie klasy II abd LO wzięli udział w zajęciach w ramach Akademii Szlifowania Diamentów.

Udział kl. II abd LO w zajęciach Akademii Szlifowania Diamentów

 

27 lutego 2018 r. uczniowie klasy II abd LO pod opieką mgr Hanny Leszczyńskiej i  mgr Renaty Czubak wzięli udział w zajęciach, w ramach Akademii Szlifowania Diamentów, organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Młodzież uczestniczyła w dwóch spotkaniach. Pierwszy dotyczył mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów, sporów i problemów. Wykład prowadziła dr Barbara Popiel – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych.

Drugie spotkanie poprowadziła nadkom. Marzena Maćkowiak – Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Tematem rozmowy była odpowiedzialność prawna osób nieletnich w Internecie. Prowadząca skupiła się na zagrożeniach płynących z  Internetu, czy można być anonimowym, bezkarnym i swobodnym w sieci oraz jak wygląda odpowiedzialność prawna nastolatków w Internecie.

 

Opiekun

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

26.02.2018 r. uczniowie klasy I bd LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy I bd LO na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 26 lutego 2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii. Zajęcia przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip na katedrze Biologii Komórki, a ich celem było zapoznanie się z przebiegiem metod badań inżynierii genetycznej. Po omówionej teorii na lekcji biologii, dotyczącej metody PCR i elektroforezy, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia tych metod.

Przez blisko cztery godziny uczestnicy zajęć nauczyli się obsługiwać automatyczne pipety oraz korzystali ze sprzętu laboratoryjnego, który w warunkach szkolnych nie jest dostępny ze  względu na swoją wartość. Fachowy instruktaż Pani dr inż. Filip oraz przyjazny stosunek do uczniów spowodował, że zajęcia były bardzo atrakcyjne.

Po raz kolejny uczniowie mieli możliwość poszerzać swoją wiedzę dzięki życzliwości nauczycieli dydaktycznych Wydziału Biologii. Tym razem jednak już oficjalnie – w ramach objętego przez ten wydział Patronatu.

opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

24.02.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

24 lutego 2018 r. odwiedziliśmy zaprzyjaźniony ze Szkolnym Klubem Wolontariusza Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Tym razem powód naszych odwiedzin był wyjątkowy: 16 – lecie pobytu Pani Danusi w placówce!

Najpierw udaliśmy się z bukietami kwiatów do świetlicy, gdzie spędziliśmy parę magicznych chwil, przenosząc się z Panią Danusią do jej przeszłości. Pani Danusia poczęstowała nas kawą, herbatą i chętnie odpowiadała na wszelkie nasze pytania. Dowiedzieliśmy się,  że  pochodzi z  Jeżyczek, bliskie są jej tereny nadmorskie – Darłowo, Darłówko, ale  najbliższy jej sercu jest dom w Trzcińsku, bo właśnie tutaj spotkała ludzi, których traktuje jak przyjaciół czy rodzinę, a my właśnie do tego grona się zaliczamy!

Następnie w kaplicy DPS odbyła się Msza Święta w intencji najważniejszej tego dnia pensjonariuszki! Razem z Małgosią przeczytałyśmy biblijne czytania.

Po kameralnej Mszy udaliśmy się na uroczysty poczęstunek. Był tort, ciasto i różne inne słodkości. Spędziliśmy kilka miłych godzin, rozmawiając z podopiecznymi DPS, zabawiając i  robiąc selfie z naszą Panią Danusią.

Przed rozstaniem – wyjątkowa znajoma – dziękowała zgromadzonym za przybycie, głośno nie  raz powtarzała jak bardzo nas kocha i jak bardzo my – przyjaciele – jesteśmy dla niej ważni. Natomiast to my, wolontariusze, dziękujemy Pani Danusi, za to, że jest, że możemy uczestniczyć w ważnych dla niej wydarzeniach. Dziękujemy, że ktoś taki, jak Pani Danusia, ktoś tak wyjątkowy i wartościowy – zagościł w naszym życiu.

 

Laura, kl. I c LO

Rafa

22.02.2018 r. reprezentacja ZSP w Chojnie zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie.

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

W dniu 22 lutego 2018 r. odbył się po raz XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Honorowym Patronatem konkurs objął po raz szósty prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę – wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku uczestniczyli gimnazjaliści ze szkoły w Cedyni, Chojny i Widuchowej oraz pierwszoklasiści z ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP w  Chojnie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw naszego kontynentu.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test, w drugim zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy: historycznej, geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, w tym głównie Unii Europejskiej, zabytków, języków, walut, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część była bardzo ciekawa, mogliśmy posłuchać muzyki na żywo, spróbować wypieków kuchni holenderskiej, ukraińskiej i  hiszpańskiej.

Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, pani Krystyna Leddin – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz pan Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego. Po podliczeniu punktów komisja ogłosiła wyniki oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna z ZSP w Chojnie, w składzie: Natalia Ziembowska, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski ( opiekun p. Gabriela Lasowska),

II miejsce – drużyna gimnazjalistów z Widuchowej w składzie: Małgorzata Mlak, Adam Madej, Wojciech Rogalski ( opiekun p. Irena Chęś),

III miejsce – drużyna gimnazjalistów z Cedyni w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś, Jakub Wojtasik ( opiekun p. Renata Misiura).

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

22.02.2018 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 22 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Przedsięwzięcie było adresowane do szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu była promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawa pracy.
Naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” reprezentowały: Klaudia Daśko (kl. III TH) i Justyna Jaz (kl. III TŻ).

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań. W konkursie udział wzięło ponad 40 uczestników z różnych szkół województwa zachodniopomorskiego. Po napisaniu testu i ustnej dogrywce wyłoniono zwycięzców, którzy pojadą na etap centralny konkursu do Warszawy. Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego konkursu, zostali nagrodzeniu dyplomami i upominkami, ufundowanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

22.02.2018 r. odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie.

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE
POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I szkół  ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas gimnazjum. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie.

 

Konkurs odbył się 22 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w ZSP w Chojnie.

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE 2018

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU

Rafa

22.02.2018 r. czworo uczniów otrzymało Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

 

22 lutego 2018 roku podczas sesji Rady Powiatu czworo uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odebrało stypendium Rady Powiatu.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 osiągnęli oni najwyższe średnie ocen w szkole.

Kornelia Gil, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Średnia ocen: 5,13

 

Aleksandra Pieloszczyk, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Średnia ocen: 5,13.

 

Wiktor Hadała, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Średnia ocen: 5,13.

 

Ida Rumbuć, uczennica klasy III Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Średnia ocen: 5,06.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

21.02.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych ZSP w Chojnie

 

W dniu 21 lutego 2018 r. uczniowie, biorący udział w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Są to zajęcia praktyczne, realizowane przez przypisaną do szkoły w ramach programu, jednostkę wojskową, w tym wypadku 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Szkoła od wielu lat współpracuje właśnie z tą jednostką.

Z przyczyn niezależnych zajęcia odbywały się na obiektach ZSP w Chojnie, a tematyka przeprowadzanych zajęć dotyczyła szkolenia strzeleckiego oraz taktyki. Uczniowie ćwiczyli czynności przygotowawcze do strzelania oraz reakcje żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych. Dowiedzieli się, jakie czynności wchodzą w zakres przygotowania strzelania, doskonalili umiejętność składania i rozkładania broni oraz jej obsługi.

W ramach taktyki doskonalono reakcje żołnierza na kontakt ogniowy w terenie otwartym, reakcje żołnierza na kontakt w terenie zurbanizowanym oraz umiejętność zerwania kontaktu w sekcji dwuosobowej.

Warto podkreślić, że w czasie zajęć wykorzystywany był sprzęt – zakupiony w ramach dotacji MON dla klas uczestniczących w programie, a więc kamizelki taktyczne, hełmy, atrapy broni oraz przepisowe umundurowanie. Zajęcia zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem ze strony jednostki, której kadra wkłada duży wysiłek w realizację programu. Uczniowie podkreślali, że zajęcia były ciekawe, a wykorzystywany sprzęt jeszcze bardziej je  uatrakcyjnił. Dopisała także pogoda, co było istotne, gdyż całość zajęć odbywała się  na  powietrzu.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

20.02.2018 r. pierwszy dzień prelekcji z udziałem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Chojnie

 

W dniach 20 i 28 lutego 2018 r., na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, dzielnicowi rewiru Chojna – mł. asp. Adam Andrzejewski oraz sierż. szt. Artur Bułgajewski z Komisariatu Policji w Chojnie przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas: 2 HŻ,2 MM, 2 abd, 2 c LO, 2 BI, 4 HŻ, 1 HŻ, 1 MW, 3 bd LO.

 

Tematem wiodącym była odpowiedzialność prawna w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nieletnich w kontekście nieprzestrzegania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Poruszono problem zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w  tym  związanych z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, a także sytuacji konfliktu ucznia z prawem.

Serdecznie dziękujemy Panom mł. asp. Adamowi Andrzejewskiemu oraz sierż. szt. Arturowi Bułgajewskiemu za wsparcie działań wychowawczych szkoły w kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

20.02.2018 r. uczniowie klasy 1 ac LO uczestniczyli w wycieczce integracyjnej.

Wycieczka integracyjna klasy 1ac LO

 

W dniu 20.02.2018 r. uczniowie klasy 1 ac LO wraz z wychowawcą Panem Grzegorzem Michasiukiem wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Szczecina na film pt.  „Cudowny chłopak”. Celem wycieczki było pokazanie odmienności każdego z nas, uświadomienie jak ważna jest tolerancja i samoakceptacja w dzisiejszych czasach. Tuż  po  seansie dzieliliśmy się swoimi wrażeniami i odczuciami.

Wycieczka przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Spędziliśmy wspaniale czas, integrując się jako nowa klasa.

 

Kinga Świtalska, kl. 1a LO

Rafa

20.02.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

20 lutego 2018 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie dziekana dr hab. Zbigniewa Kuniewicza prof. US z  przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu uczestniczyli również prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. Marek Andrzejewski prof. US oraz prodziekan ds.  Studenckich dr Beata Kanarek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowali wicedyrektor mgr Agnieszka Bylewska oraz mgr Norbert Oleśków – nauczyciel historii i języka niemieckiego. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań związanych z patronatem, a także ustalenie satysfakcjonującej formuły dalszej współpracy.

 

mgr Agnieszka Bylewska

Rafa

16.02.2018 r. reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców

 

W dniu 16.02.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się  Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców. W turnieju wzieły udział 3 zespoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Zawody rozegrane były systemem każdy z każdym – po cztery kwarty. Nasi zawodnicy przegrali pierwsze spotkanie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Gryfinie, ale w drugim spotkaniu wykazali się wolą walki, co zaowocowało prowadzeniem przez 3 kwarty. Jednak w ostatniej kwarcie, więcej sił zachował przeciwnik i wygrał z nami 2 koszami. Tym samym zajęliśmy III miejsce.

Zacięty pojedynek, który nie dał nam jednak II miejsca

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP Chojna

Skład zespołu:

 1. Paweł Jędrasiak
 2. Konrad Miler
 3. Oskar Piątek
 4. Tomasz Szkolnicki
 5. Dawid Czuchrowski
 6. Hubert Olszowiak
 7. Patryk Matejko
 8. Dominik Bartusiak

 

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

15.02.2018 r. reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce.

POWIATOWA LICEALIADA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

 

W dniu 15.02.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Koszykówce Dziewcząt. W turnieju wzięły udział następujące Zespoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – organizator, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

Zawody zostały rozegrane systemem „ każdy z każdym”. Mecz składał się z czterech kwart – każda kwarta po 7 minut. Po zaciętej walce reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła III miejsce.

WYNIKI:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP Chojna

 

Skład naszego zespołu:

 1. Grącka Dominika, kl. I a LO
 2. Jaz Aneta, kl. III TH
 3. Jaz Justyna, kl. III TH
 4. Lizurej Aleksandra, kl. II c LO
 5. Herman Karolina, kl. II c LO
 6. Ziembowska Natalia, kl. I b LO
 7. Ceglarek Monika, kl. II TH
 8. Grempke Izabela, kl. I b LO

Opiekun: mgr Lilla Kość

 

Rafa

13.02.2018 r. odbyła się zabawa walentynkowo – karnawałowa.

ZABAWA WALENTYNKOWO – KARNAWAŁOWA

 

W dniu 13 lutego 2018 r. dla mieszkańców internatu odbyła się zabawa walentynkowo – karnawałowa. Uczestnicy zabawy wystąpili w pomysłowych kreacjach.

Dodatkowo, w trakcie zabawy, można było korzystać z akcesoriów przygotowanych do  fotobudki i pozować do zdjęć w własnoręcznie przygotowanych ramkach.

Zabawę uatrakcyjniły konkursy i pokaz mody, które były oceniane przez szanowne jury. Piękne serca, wykonane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w  Chojnie, zdobiły kameralny kącik. Doskonała muzyka, stół zastawiony pysznymi przekąskami i wspaniała dekoracja, umilały mieszkańcom internatu całą zabawę.

            Nad bezpieczną i radosną zabawą czuwały wychowawca pani Monika Mucha i  kierownik internatu pani Dorota Szwiec.

Organizatorzy

Rafa

9.02.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza złożyli walentynkową wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WALENTYNKOWA WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

9 lutego 2018 r. wolontariusze pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas złożyli wizytę znajomym z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Tym razem okazja była wyjątkowa. Przybyliśmy z okazji nadchodzących Walentynek! Niewyobrażalne jest to, jak urocza była reakcja podopiecznych, gdy wręczaliśmy kartki walentynkowe i  słodkości!

Wszyscy emanowaliśmy wręcz miłością. Ci wspaniali ludzie nie spodziewali się,  że  obdarujemy ich walentynkami – szczególnie tymi, wykonanymi własnoręcznie przez  naszą koleżankę – Małgosię.

Pani Danusia, jedna z podopiecznych, również podarowała nam słodkości i zaprosiła na  szczególną dla niej uroczystość. Nie zdradzimy, co to za okazja, ale zapewniamy, że  niebawem wszystko zostanie opisane!

Wszystkich nas rozczuliła radość podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Radość, ponieważ jesteśmy i nie zapominamy. Odwiedzamy, rozmawiamy. Kochamy. Bywamy u  naszych kochanych seniorów nie tylko z okazji popularnych świąt, ale i z okazji urodzin, które potrafimy zorganizować z niemałą fantazją.

Warto dodać, że walentynki to nie tylko dzień zakochanych. Rozejrzyjmy się! Jest tylu ludzi, którym mogłoby się zdawać, że świat o nich zapomniał. Mała karteczka, słodki drobiazg w  kształcie serca potrafią wywołać szczere, ogromne emocje! Dziękujemy Pani Katarzynie Mickiewicz – Bindas za zorganizowanie kolejnej wizyty i zapewniamy, że w każdą kolejną włożymy całe swoje serca.

Laura, kl. I c LO

 

Rafa

9.02.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” 20 uczniów z kl. II TI i III TI rozpoczęło kurs Microsoft Technology Associate ( MTA) – „Cloud Fundamentals”.

Kurs Microsoft Technology Associate

 

W dniu 9 lutego 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, 20 uczniów z klasy II i III Technikum Informatycznego rozpoczęło 30 godzinny kurs Microsoft Technology Associate ( MTA) – „Cloud Fundamentals” prowadzony przez  pana Janusza Grabowskiego z Fundacji IT.

 

Na zajęciach zostały omówione następujące zagadnienia:

– zasady działania chmur i mechanizmy dostarczania;

– zasady dotyczące bezpieczeństwa w chmurze;

– rodzaje usług w chmurze;

– wymagania i zależności dotyczące korzystania z pakietu Office 365 i Microsoft Intune;

– planowanie sieci i domen, reguła zapory, wymagania klienta, DNS;

– usługi i licencje dla użytkowników, grup;

– monitorowanie stanu usług w programie Office 365 i Microsoft Intune;

– konfiguracja programu Exchange Online;

– konfiguracja SharePoint Online, w tym OneDrive;

– konfiguracja Skype for Business Online;

– konfiguracja programu Microsoft Intune;

– rozwiazywanie problemów z instalacją aplikacji logowania i logowania.

 

Kurs kończy się egzaminem w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym CERTIPORT, utworzonym w ZSP w Chojnie. Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT ( Information Technology). Współpracuje z partnerami z ponad 50  krajów na wszystkich kontynentach i jest obecny w ponad 12 tys. Ośrodków Szkoleniowych i Testowych na całym świecie. Ponad 10 mln użytkowników posiada jakikolwiek certyfikat Certiport.

Posiadacze certyfikatu są postrzegani przez pracodawców za osoby wyposażone w  podstawowy poziom umiejętności potrzebnych do wykorzystywania najnowszych technologii do osiągania celów biznesowych, zwiększania wydajności, poprawy dochodowości oraz zapewniania przewagi konkurencyjnej. Uzyskanie takiego certyfikatu, to  z  pewnością bardzo dobry początek przyszłej kariery zawodowej w branży IT.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

6.02.2018 r. uczniowie klas I LO, I BI oraz I MZ uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym z podkom. Robertem Panną z Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Chojnie

 

W dniu 6 lutego 2018 r. naczelnik wydziału prewencji Komisariatu Policji w Chojnie – podkom. Robert Panna – przeprowadził prelekcję dla uczniów z klas I bd LO, I ac LO, I  BI  oraz I MZ.

 

Tematem wiodącym była odpowiedzialność nieletnich w kontekście nieprzestrzegania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poruszono problem zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w  tym  związanych z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, a także sytuacji konfliktu ucznia z prawem.

Uczniom przybliżono znaczenie takich pojęć jak: demoralizacja i czyn karalny. Przedstawiono również katalog środków wychowawczych, które może zastosować sąd wobec nieletnich. Przypomniano, że dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklama są w Polsce ustawowo zakazane. Funkcjonariusz Policji starał się przekazać młodzieży jak  najwięcej wskazówek, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Serdecznie dziękujemy Panu podkom. Robertowi Pannie za wsparcie działań wychowawczych szkoły w kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

05.02.2018 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

 

W dniu 05.02.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju wzięły udział: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. Pierwszy mecz nasza szkoła rozegrała z ZSP w Gryfinie. Niestety przegraliśmy wynikiem 2:0. Kolejny mecz rozegrały zespoły z Gryfina. Zwyciężył ZSO w Gryfinie. W rezultacie nasza szkoła zajęła III miejsce.

 

Skład reprezentacji ZSP w Chojnie:

 1. Bylewska Natalia, kl. I d LO
 2. Bielanin Magdalena, kl. II b LO
 3. Ceglarek Dominika, kl. II TH
 4. Hreczyńska Monika, kl. II TH
 5. Chmielowiec Oliwia, kl. I d LO
 6. Jaz Aneta, kl. III H
 7. Jaz Justyna, kl. III TH
 8. Nowak Kaja, kl. I b LO
 9. Radtke Patrycja, kl. II b LO
 10. Szachnowska Julia, kl. I a LO
 11. Włodarczyk Katarzyna, kl. II a LO
 12. Zygmunt Justyna, kl. II a LO

 

Opiekun: mgr Lilla Kość

Rafa Rafa

1.02.2018 r. reprezentacja chłopców zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców

 

W dniu 1 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się  Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów tradycyjnie już  przystąpiły trzy zespoły: ZSP nr 2 Gryfino, ZSO Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Podobnie jak w ubiegłych latach – reprezentacja naszej szkoły była poza zasięgiem drużyn z Gryfina. W turnieju odnieśliśmy dwa zdecydowane zwycięstwa, uzyskując kolejny awans do zawodów regionalnych. W meczu o 2 miejsce gospodarze ulegli drużynie z ZSO.

WYNIKI:

ZSP Chojna – ZSP nr 2 Gryfino       2:0

ZSP nr 2 Gryfino – ZSO Gryfino     0:2

ZSP Chojna – ZSO Gryfino              2:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP nr 2 Gryfino

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Panicz Aleksander, kl. 2MZ
 2. Słonecki Hubert, kl. 3TŻ
 3. Juzyszyn Oskar, kl. 1c LO
 4. Dopierała Adrian, kl. 1c LO
 5. Czuchrowski Dawid, kl. 2c LO
 6. Mucha Dominik, kl. 1MZ
 7. Jędrasiak Paweł, kl. 2c LO
 8. Rząd Paweł, kl. 2c LO
 9. Miler Konrad, kl. 3TI
 10. Matejko Patryk, kl. 1d LO

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

 

 

Rafa Rafa

13.01.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

ELIMINACJE OKRĘGOWE TURNIEJU BUDOWLANEGO

„ZŁOTA KIELNIA” W POZNANIU

 

W dniu 13 stycznia 2018 r. odbyły się okręgowe eliminacje LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Celem turnieju jest  pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa, podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

W eliminacjach okręgowych naszą szkołę reprezentował Eryk Madera, uczeń klasy 3  MZ, pod opieką instruktora zawodu pana Andrzeja Kuflowskiego. Eliminacje te polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z budownictwem, a w szczególności z  kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich oraz na rozwiązaniu zadania praktycznego. Łącznie do zdobycia było 70 punktów – 40 z etapu pisemnego i 30 z etapu praktycznego. Eryk z dorobkiem 51 punktów – zajął 19 miejsce na 82.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

12.01.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

 

12 stycznia 2018 r. w Zespole Szkól Nr 6 w Szczecinie odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji są: ,,Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

Do rywalizacji przystąpiło 44 uczniów z 25 szkół województwa zachodniopomorskiego i  lubuskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III TŻ: Anita Orszulak, która zajęła 18 miejsce i Justyna Jaz – 24 miejsce.

W trakcie eliminacji zorganizowano następujące wykłady poprowadzone przez pracowników wyższych uczelni Szczecina: „Wartość odżywcza cennych, choć zapomnianych warzyw strączkowych” dr hab. Wioletta Biel– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, „Prozdrowotne właściwości żurawiny” dr hab. Katarzyna Janda – Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie. Uczennica z technikum obsługi turystycznej przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji projektu: ,,Doświadczenie ma znaczenie 2” finansowanego ze środków UE.

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

12.01.2018 r. siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”

 

Już po raz dziesiąty uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”. Organizatorem XV edycji konkursu jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak co roku uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub dwóch formach rywalizacji: teście z zakresu wiedzy o ochronie środowiska i  konkursie prac indywidualnych. Temat tegorocznych prac to: „Ptaki parków, lasów i łąk”. Test konkursowy odbędzie się 1 marca 2018 r., natomiast 12 stycznia minął termin przesłania prac indywidualnych. W konkursie prac indywidualnych wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły:

– Dawid Depa, kl. II TB,

– Oliwia Chmielowiec, kl. I bd LO,

– Kaja Nowak, kl. I bd LO,

– Klaudia Perczyńska, kl. II abd LO,

– Kamila Pisanko, kl. I bd LO,

– Anna Sobolewska, kl. I bd LO,

– Natalia Ziembowska, kl. I bd LO.

Wyniki konkursu poznamy w maju. Poniżej kilka zdjęć prac uczestników. Pozostałe zdjęcia w galerii.

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Barbara Zubala

 

Rafa

12.01.2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii US.

„Noc Biologów” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 12 stycznia 2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w „Nocy Biologów”, zorganizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali na ten dzień szereg interesujących wykładów, pokazów, warsztatów oraz zajęć laboratoryjnych.

Uczniowie naszej szkoły, tym razem, uczestniczyli w warsztatach dotyczących zagadnień kryminalistycznych. Temat „Wykorzystanie pierwotniaków w badaniach kryminalistycznych”, na Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, miał na celu prezentację wybranych grup pierwotniaków, które mają zastosowanie w badaniach kryminalistycznych, zapoznanie z metodami badawczymi i przykładami zastosowań. Następnie na Katedrze Biologii Komórki prowadzące: dr Magdalena Achrem, dr inż. Ewa Filip i dr Anna Kalinka omówiły budowę włosa i dzięki zastosowaniu mikroskopu optycznego – wyjaśniły jak rozpoznawać jego morfologię. Każdy miał możliwość wykonania preparatu z własnego włosa, obejrzenia go pod mikroskopem i dokonania analizy jego  budowy.

Nowe, ale równie ciekawe zadanie, czekało uczestników warsztatów pt. „Zabójstwo i jego motyw. Jak zostać policyjną Agathą Christie?” W pierwszej kolejności omówione zostały główne motywy zabójstw, a następnie należało stworzyć scenariusz zbrodni w oparciu o  fotografię dowodową. Jak się okazało, nie jest to wcale łatwe, w szczególności jeżeli każdy w grupie ma własny pomysł na scenariusz.

Dodatkowo w holu wydziału odbył się pokaz kilkunastu gatunków żywych owadów i pajęczaków tropikalnych w terrariach, a także ekspozycja kilku zaaranżowanych pojemników – prezentujących kilkanaście gatunków roślin owadożernych, ukazujących bogactwo tej grupy roślin.

Jak co roku, wróciliśmy z zajęć z większą wiedzą i umiejętnościami, za co dziękujemy Organizatorom „ Nocy Biologów”.

 

Opiekunowie grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Barbara Zubala

Rafa

12.01.2018 r. odbył się bal studniówkowy.

STUDNIÓWKA 2018

 

12 stycznia 2018 roku był bardzo ważną datą dla uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Po trzech lub czterech latach edukacji, tegoroczni maturzyści bawili się wspólnie na balu studniówkowym. Dla wszystkich było to długo wyczekiwane wydarzenie, które pozwoliło na chwilę zapomnieć o czekającym ich egzaminie maturalnym.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie balu przyszłych maturzystów w auli szkolnej. Studniówka rozpoczęła się punktualnie o godz. 18:00 powitaniem wszystkich zgromadzonych przez prowadzących – Justynę Leszczyńską i Marcina Stasińskiego. Następnie Pani dyrektor Adriana Salamończyk, w krótkim przemówieniu, oficjalnie rozpoczęła uroczystość. By  tradycji stało się zadość uczniowie klas maturalnych zatańczyli na początku wspólnego poloneza. W ramach podziękowań za poświęcony czas, cierpliwość i pracę podarowali kwiaty i szczere życzenia dyrekcji szkoły i wychowawcom klas.

Kiedy zakończyła się część oficjalna uczniowie i grono pedagogiczne zasiedli do pięknie udekorowanych stołów. Nadeszła chwila na kolację i inne przepyszne dania. W końcu nadszedł czas na zabawę. Na parkiecie pojawiły się wszystkie pary oraz nauczyciele. Sala mieniła się od kolorów pięknych sukienek i eleganckich garniturów maturzystów. Wszyscy dobrze się bawili przy dźwiękach najlepszych przebojów. O północy po raz kolejny uczniowie zatańczyli poloneza, ale tym razem z nauczycielami. Zabawa została uwieczniona przez kamerzystę i fotografów. Była to niezwykła i niezapomniana noc. W świetnych humorach, z uśmiechem na twarzy nasi maturzyści wytrwale bawili się do 2. nad ranem.

Studniówka była bardzo ważnym wydarzeniem w życiu klas maturalnych. Bal oraz lata spędzone w liceum i technikum zostaną w pamięci każdego. Nasze wspomnienia będą zawsze ciepłe i pełne nostalgii.

 

Organizatorzy

Rafa

11.01.2018 r. ZSP w Chojnie zakwalifikował się do projektu MON i fundacji Wolne dźwięki pod nazwą „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”.

Cyfrowe biblioteki multimedialne

 

11 stycznia 2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zakwalifikował się  do projektu fundacji Wolne dźwięki pod nazwą „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako  narzędzie wychowania patriotycznego”. Projekt jest współfinansowany przez  Ministerstwo Obrony Narodowej i skierowany głównie do klas mundurowych.

Istotą projektu jest stworzenie biblioteki multimedialnej składającej się z 30 audiobooków o  treściach patriotycznych, mających zachęcić uczniów do poznawania bogatej historii nowożytnej Polski oraz służyć jako wsparcie nauczycieli w edukacji patriotycznej.

 

Otrzymaliśmy następujące audiobooki:

 1. F. Ossendowski Okręty zbłąkane;
 2. F. Ossendowski Mali zwycięzcy;
 3. F. Ossendowski Lisowczycy;
 4. F. Ossendowski Biały Kapitan;
 5. F. Ossendowski Mocni ludzie;
 6. F. Ossendowski Wacek i jego pies;
 7. F. Ossendowski Postrach gór
 8. Lenkiewicz Naczelni wodzowie II Rzeczypospolitej;
 9. Lenkiewicz Kazimierz Pułaski;
 10. Lenkiewicz Kawalerowie Krzyża Niepodległości;
 11. Lenkiewicz Generał Władysław Anders (1892 – 1970);
 12. Piasecki Zapiski oficera Armii Czerwonej;
 13. Lazarowicz Klamra mój ojciec;
 14. Dmowski Polityka polska i odbudowanie państwa;
 15. Dmowski Niemcy, Rosja i kwestia polska;
 16. Michalski Śladami zbrodni Katyńskiej;
 17. Piłsudski Moje pierwsze boje;
 18. Piłsudski Bibuła;
 19. Gajdziński Anatomia zbrodni nieukaranej;
 20. Kiersnowski Tam i wtedy;
 21. Łuniewska Szukając Inki;
 22. Jasienica Pamiętnik;
 23. Janke Twierdza. Solidarność walcząca – podziemna armia;
 24. Janke Napastnik;
 25. P. Wieczorkiewicz Bohaterowie, renegaci, zdrajcy;
 26. S. W. Frelichowski Pamiętnik;
 27. Wildstein Czas niedokonany;
 28. Haller Pamiętniki;
 29. Mieszkowska Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej;
 30. Zbiór czytanek Mały konspirator.

Wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli zapraszamy do biblioteki.

mgr Hanna Leszczyńska

 

Rafa

10.01.2018 r. odbyła się pogadanka profilaktyczna „Bezpieczne ferie” z udziałem policjantów z Komisariatu Policji w Chojnie.

Bezpieczne ferie zimowe

 

10 stycznia 2018 r., dla uczniów mieszkających w internacie, odbyła się pogadanka profilaktyczna z udziałem aspiranta sztabowego Małgorzaty Skowrońskiej oraz sierżanta sztabowego Artura Bugajewskiego z Komisariatu Policji w Chojnie.

Policjanci apelowali do młodzieży o rozsądne spędzanie czasu wolnego podczas zimowego wypoczynku. Podkreślili, że okres ferii zimowych to czas wspólnych spotkań w klubach i  dyskotekach, podczas których młodzież sięga po alkohol i inne używki, nie przewidując jakie może to mieć dla nich skutki. Funkcjonariusze przekazali naszym wychowankom wiedzę dotyczącą szkodliwości zażywania środków uzależniających, ich negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka.

 Podczas spotkania policjanci poruszyli także temat jazdy pod wpływem alkoholu oraz  odpowiedzialności karnej za taki czyn. Uczulili młodzież na specyficzne zagrożenia w  ruchu drogowym podczas okresu zimowego, który jest trudny zarówno dla kierowców jak  i pieszych. Poruszono również problem przestępczości wśród młodzieży pełnoletniej i  nieletniej: kradzieże i rozboje. Funkcjonariusze omówili Ustawę o Postępowaniu w  Sprawach Nieletnich.

 Aspirant sztabowy Małgorzata Skowrońska rozmawiała z młodzieżą o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi, w kontekście propozycji pracy za granicą dla młodych ludzi. Ważnym tematem, o którym policjanci rozmawiali z uczniami, był temat korzystania z portali społecznościowych oraz zjawisko hejtu wśród uczniów.

W końcowej części spotkania młodzież rozmawiała z funkcjonariuszami w małych grupach i  indywidualnie, zadając nurtujące ich pytania.

Podsumowaniem pogadanki były życzenia udanego wypoczynku z przesłaniem, że tylko zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków i sprawi, że ferie będą czasem beztroskiej zabawy i radości.

Dziękuję zaproszonym gościom za poświęcony czas, za przekazanie młodzieży tak  cennych wskazówek i rad, dzięki którym zimowe ferie na długo pozostaną w pamięci jako niezapomniana, radosna przygoda.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

9.01.2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. w ZSP w Chojnie odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 424 uczniów, a frekwencja wyniosła 85,83%.

Zanim doszło do ich przeprowadzenia, zgodnie z ordynacja wyborczą, z każdej klasy, z wyjątkiem klas kończących szkołę, należało wytypować kandydatów, którzy w trakcie kampanii prezentowali swoje sylwetki w postaci kolorowych plakatów i ulotek. W przeddzień wyborów wszystkie materiały reklamowe zostały usunięte i zapanowała w szkole cisza przedwyborcza. Spośród 20 kandydatów, znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 6 osób.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Justyna Leszczyńska, Jagoda Rzeszowska, Mikołaj Gładkowski i Karol Madera.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego przedstawiają się następująco:

 1. Szpilski Bartłomiej – 142 głosy,
 2. Herman Karolina – 136 głosów,
 3. Muscas Luca – 131 głosów,
 4. Lizurej Aleksandra – 129 głosów,
 5. Barczyk Mateusz – 95 głosów,
 6. Matysiak Bartosz – 90 głosów,
 7. Ziembowska Natalia – 86 głosów,
 8. Pisanko Kamila – 79 głosów,
 9. Bielanin Magdalena – 76 głosów,
 10. Jasnos Gracjan – 76 głosów,
 11. Błoch Kamila – 75 głosów,
 12. Wiszniewski Kamil – 72 głosy,
 13. Matuszczyk Klaudia – 70 głosów,
 14. Warkowski Szymon – 60 głosów,
 15. Solarska Paula – 62 głosy,
 16. Urbańska Irmina – 60 głosów,
 17. Sawicki Maciej – 59 głosów,
 18. Chański Przemysław – 58 głosów,
 19. Grącka Dominika – 54 głosy,
 20. Przetacznik Piotr – 40 głosów.

Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Leszek Lejman i pedagog szkolny mgr Aleksander Lizak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

 

Opiekun SU

mgr Leszek Lejman

Rafa

8.01.2018 r. odbył się etap okręgowy X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Etap okręgowy X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

 

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie odbył się etap okręgowy X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Celem Olimpiady było rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych oraz kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów. Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady były nietypowe obiekty noclegowe.

W rywalizacji wzięło udział 18 uczniów z 9 szkół województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy zmagali się na teście z 80 pytaniami z zakresu specjalistycznej wiedzy hotelarskiej i obsługi konsumenta. Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl. III TH: Ida Rumbuć oraz Aneta Kaczor, które uzyskały najwyższy wynik z  etapu szkolnego.

Ida Rumbuć zajęła ex aequo wysokie 3 miejsce, a Aneta Kaczor 13 miejsce w okręgu. Niestety Idzie Rumbuć zabrakło dokładnie 3 punktów, by zakwalifikować się do finału. Tylko 30 uczniów z najwyższą ilością punktów, po rozgrywkach etapu okręgowego, dostało się  do  etapu centralnego, który odbędzie się w Kołobrzegu.

                Dziękuję uczennicom za zaangażowanie w przygotowaniach do Olimpiady i życzę samych sukcesów.

 

Opiekun

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

5.01.2018 r. uczniowie kl. 2 ad LO wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”.

„Licealista w świecie nauki” – cykl zajęć warsztatowych

 

W ramach realizacji VI edycji projektu „ Licealista w świecie nauki” na ZUT w Szczecinie, uczniowie klasy II ad Liceum, wzięli udział w trzech zajęciach warsztatowych na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej. Zajęcia na temat „Mikrokosmos wokół nas” prowadziła Pani dr hab. Jolanta Karakulska wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów.

Podczas pierwszych zajęć w dniu 5 stycznia 2018 roku uczniowie zostali zapoznani z przepisami BHP obowiązującymi podczas wykonywanych badań, a następnie pobrali materiał biologiczny, jakim w tym przypadku były bakterie, z wybranych powierzchni, takich jak suszarka w toalecie, telefon, włącznik światła, klawiatura czy kosmetyki. Następnie wykonano wymaz, naniesiono go na różne rodzaje podłoża i umieszczono w cieplarce w celu inkubacji przez około 48 godzin. Dodatkową atrakcją była możliwość wykonania, na przygotowanych podłożach, rysunków z bakterii, które zmieniają kolory w zależności od tego podłoża.

Na drugich zajęciach, w dniu dnia 8 stycznia 2018 r., w pierwszej kolejności odbyło się krótkie powtórzenie z lekcji biologii, dotyczące morfologii kolonii oraz komórki bakteryjnej. Dodatkowo studenci omówili rodzaje preparatów i typy ich barwienia. Po wprowadzeniu teoretycznym, uczniowie obejrzeli wykonane na wcześniejszych zajęciach z materiału biologicznego rysunki, a następnie zajęli się kolejnym zadaniem. Z przygotowanych przez siebie hodowli bakterii należało wykonać preparat utrwalony, barwiąc go metodą Grama.

Ostatnie zajęcia warsztatowe w dniu 10 stycznia 2018 r. miały na celu obserwacje mikroskopowe wykonanych preparatów i rozpoznawanie kształtów bakterii na tych preparatach. Następnie wraz z Panią dr Jolantą Karakulską omówione zostały i porównane uzyskane wyniki badań.

Dzięki uprzejmości organizatorów projektu i dobrej organizacji, zajęcia były bardzo ciekawe, a uczniowie bardzo zaangażowani w realizację swoich zadań. Finalnym zadaniem uczestników projektu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej z przeprowadzonych badań i zaprezentowanie jej wraz z uczniami innych szkół.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

2017 NA

2017 r.

Sadzewicz Aleksandra
Bożek Aleksandra
Czubak Michalina
Karpicki Rafał
Stamblewski Krzysztof
Sokołowska Ewa
Wiśniewska Natalia
Wróbel Łukasz
Chański Adrian
Kulik Anna
Łągiewczyk Julia
Surowiecki Jakub
Nowak Patryk
Rumbuć Kaja
Pasiud Weronika

Rafa

2.01.2018 r. zapisy na Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”

 

15 marca 2018 r. o godz.9:00 w naszej szkole zostanie przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy  Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkole ponadgimnazjalnej Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

– „JUNIOR” – kl. I liceów i techników, oraz kl. I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

„STUDENT” – kl. II i III liceów oraz II,III i IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest  75 minut. Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10  zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.

Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:

-nagrody dla laureatów Konkursu;

-nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie;

-nagrody za wyróżnienie.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa- zabawkę edukacyjną – zakręcone druciki

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłoszenie udziału u  nauczyciela matematyki p. Agaty Motyl.

Zapisy przyjmowane są do 8 stycznia 2018 r.

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie na stronie www.kangur-mat.pl

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

 

 

Rafa

1.09. – 31.12.2017 r. inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie.

Inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie

 

Czy warto pomagać? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podejmując liczne inicjatywy wolontariackie na rzecz osób potrzebujących, a także podejmując pożyteczne działania na rzecz środowiska lokalnego.

            Działania wolontariackie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczął Szkolny Klub Wolontariusza, którego członkowie, w dniu 27 października 2017 r., odwiedzili zaprzyjaźniony ze szkołą Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Młodzi wolontariusze wysłuchali niepowtarzalne historie z życia pensjonariuszy, a w zamian podarowali im swoją obecność, troskę i chwile radości. Szkolny Klub Wolontariusza nie  zwalnia tempa i 10 listopada 2017 r. po raz kolejny odwiedza Dom Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze mają w zwyczaju odwiedzać podopiecznych DPS w  okolicach Dnia Seniora, ale ta wizyta była podwójnie ważna, ponieważ wybrali się  z  własnoręcznie upieczonym tortem na urodziny podopiecznej DPS, pani Danusi. Wolontariusze postarali się, aby każdy podopieczny otrzymał słodkości. Po poczęstunku wolontariusze zorganizowali również zabawę przy muzyce. Wszyscy bawili się doskonale, a  pani Danusia miała niepowtarzalne urodziny.

Kolejnym działaniem Szkolnego Klubu Wolontariusza były obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji, 5 grudnia 2017 r., członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza aktywnie świętowali, rozpoczynając od rozdania przed pierwszym dzwonkiem serduszka – symbolu szkolnego wolontariatu. Każdy nauczyciel i uczeń dumnie nosił przypięty symbol wolontariatu.

Tego dnia zakończyła się również akcja pomocy bezdomnym zwierzętom, którą zorganizowali członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Zebraną karmę oraz uzbierane pieniądze w kwocie 410 zł wolontariusze zawieźli do  Witniczki, gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Fundacja ta  ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również opiekę nad  porzuconymi czy krzywdzonymi kotami. W akcję włączyła się cała społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Chcą pomagać? Więc pomagają! Szkolny Klub Wolontariusza w swojej działalności wolontariackiej spieszy z pomocą dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w  Trzcińsku – Zdroju. W dniu 7 grudnia 2017 r. wolontariusze zawieźli dla dzieci zebrane artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej oraz słodycze. W zbiórkę aktywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspólnotą parafialną Czachowa zebrał pokaźną ilość słodyczy.

Warto dodać, że członkowie Szkolnego Klub Wolontariusza wraz z opiekunem w  dniach 20 – 24.09.2017 r. uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „World Without Violence”, który odbywał się w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu.

W okresie przedświątecznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wzmożone są  działania wolontariackie, w które zaangażowani są uczniowie oraz nauczyciele.

            W grudniu Klub Europejski Douzelage, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie, przeprowadził akcję charytatywną polegającą na sprzedaży ciasteczek upieczonych przez członków Klubu. Do akcji chętnie włączyli się przedstawiciele społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, radni oraz pracownicy urzędów. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu oraz Stowarzyszenia Douzelage udało się zebrać 1350 zł. Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym wsparcia rzeczowego przed świętami.

            W działania wolontariackie włączył się również Samorząd Uczniowski szkoły, który w ramach akcji „Góra grosza” na przełomie listopada i grudnia zebrał drobne monety, które przekazane zostaną dla dzieci wychowujących się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcję zorganizowało Towarzystwo Nasz Dom. Samorząd Uczniowski przeprowadził także 22 grudnia 2017 r. akcję charytatywną, podczas której licytowane były stroiki świąteczne, wykonane przez uczniów szkoły. Pieniądze z licytacji stroików przekazane będą na cele charytatywne.

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie powstał wolontariat, którego członkami są uczniowie mieszkający w internacie. Swoje działania wolontariusze rozpoczęli 8 listopada 2017 r. odwiedzając wraz z opiekunem Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w  Chojnie. Uczniowie z pasją i zaangażowaniem w każdą środę pomagają dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i aktywnie spędzają z nimi czas. W dniu 7 grudnia 2017 r. sprawili dzieciom wyjątkową niespodziankę i obdarowali wszystkie dzieci mikołajkowymi prezentami, a także przygotowali słodki poczęstunek.

Wolontariat to wspaniałe doświadczenia, niezapomniane przeżycia, chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Wyraz temu dali po raz kolejny wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza biorąc udział w przygotowaniu obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych, który organizowany jest 26 grudnia 2017 r. przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej o w Szczecinie. Wolontariusze obdarowują bezdomnych prezentami, dając im  tym samym życzliwość, zrozumienie, swoją obecność i ciepło płynące z dobroci serca.

Czym jest wolontariat dla uczniów? Jest przykładem bezinteresownej pomocy, wzajemnej życzliwości, drobnym gestem, który sprawia, że drugi człowiek uśmiecha się, ogromną satysfakcją z tego, że czyni się dobro nie oczekując nic w zamian.

Rafa

2017 ZSZ

Rok 2017


Klasa III wielozawodowa
wychowawca mgr Karolina Kubowicz

Balcerzak Ewelina
Cieślak Natalia
Faryńska Natalia
Grządkowska Marlena
Hryniewicz Karolina
Janus Nikola
Jeżyna Adrianna
Juzyszyn Malwina
Łużna Alina
Majewski Rafała
Mendyk Agata
Mirkiewicz Agata
Radzikowska Mariola
Szumiło Daria
Walczak Agata
Wrona Karolina
Zarzycka Natalia

Klasa III  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie
wychowawca  mgr Aleksander Lizak

Kruczek Kacper Jacek
Kubisiak Patryk
Rusin Albert Robert
Szeliga Kamil
Szpilski Maciej
III MZ
Borczyński Ireneusz
Cichewicz Patryk Piotr
Czerkawski Mateusz
Hybiak Konrad Seweryn
Jałowicki Jarosław
Jasiński Filip
Josik Hubert
Judt Grzegorz Jan
Krutys Damian
Lewandowski Adam Adrian
Litra Sławomir
Łużny Adam
Majdan Łukasz
Markowski Mateusz
Sikorski Paweł Robert
Sławiński Wojciech
Soboń Rafał
Ściuba Michał
Wojtczak Patryk Piotr
Woźniak Michał Aleksander
Zawistowski Michał

Rafa Rafa

2017 TI

Rok 2017


Klasa IV TI
wychowawca mgr Kamila Góra

Chański Adrian
Dumański Andrzej
Karpicki Rafał
Kornalewicz Michał
Kwiek Gracjan
Łucka Jarosław
Nowak Patryk
Saskowski Bartosz
Stamblewski Krzysztof
Szeremeta Dawid
Wiśniewski Kamil
Zawadzki Filip

Rafa

2017 TH

Rok 2017


Klasa IV TH
wychowawca mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Czuchrowska Dominika
Danelska Karolina
Dymarkowska Sylwia
Dżanojan Maria
Gluth Damian
Kudyba Olga
Kulik Anna
Kwaśnica Dominika
Lewandowska Patrycja
Malinowska Marta
Nowak Alicja
Nowicki Dawid
Poręba Martyna
Rumbuć Kaja
Sokołowska Ewa
Wierzbicka Katarzyna
Wiśniewska Natalia

Rafa

2017 TB

Rok 2017


Klasa IV TB
wychowawca mgr Kamila Góra

1. Baczyński Jakub
2. Chwaciński Damian
3. Dereń Michał
4. Jaz Jakub
5. Jesiółkowski Sebastian
6. Klimas Oskar
7. Laskowski Paweł
8. Łuszczek Dawid
9. Pyra Radosław
10. Sularz Piotr
11. Śliwiński Jakub
12. Wiszniowski Konrad
13. Wolny Jakub
14. Wróblewski Rafał
15. Zawada Norbert

Rafa

26.12.2017 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych i ubogich zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Świąteczny obiad dla osób bezdomnych i ubogich

26 grudnia 2017 r., drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, Wspólnota Sant’Egidio i Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, zorganizowały obiad świąteczny dla osób bezdomnych i ubogich. Spotkanie świąteczne stało się już coroczną tradycją, a jej celem jest stworzenie świątecznej atmosfery dla ludzi, których sytuacja materialna nie jest wystarczająca, aby zapewnić godne warunki do przeżywania świąt w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Przygotowaniem świątecznych stołów zajęli się wolontariusze, którzy wydawali posiłki, rozmawiali z zaproszonymi gośćmi, śpiewali kolędy oraz dbali o przyjazną atmosferę w czasie całego przedsięwzięcia. Oczywiście – wśród wolontariuszy nie zabrakło członków szkolnego Klubu Wolontariusza z klas II TŻ oraz  III  TI (wraz z opiekunką Katarzyną Mickiewicz – Bindas) oraz absolwentów naszej szkoły – Emilki oraz Radka.

Zanim wszyscy zasiedli do obiadu, spotkanie zainaugurowano uroczystą Mszą Świętą, w  kościele należącym do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po mszy wszyscy goście udali się do refektarza i zajęli miejsca przy świątecznie udekorowanych stołach. Na początek poczęstowano wszystkich zupą – krupnikiem, a następnie przyszedł czas na główne danie, w postaci pieczonego udka z kurczaka, ziemniaków i surówki.

Goście mogli poczuć świąteczną atmosferę, dzięki pięknie udekorowanej sali, w której rozbrzmiewały najpiękniejsze polskie kolędy, zagrane i zaśpiewane przez muzycznych wolontariuszy, w tym Dominika – ucznia kl. III TI i jego brata – Tadeusza. Do melodii przygrywanej przez gitary i skrzypce, z ochotą przyłączali się wszyscy, wesoło śpiewając.

Kiedy wszyscy goście zjedli główne danie i pośpiewali wspólnie kolędy, wolontariusze przynieśli wszystkim kawę, herbatę, ciasto i owoce. Na spotkaniu nie znalazła się żadna osoba, której by czegoś zabrakło.

Wiele osób było bardzo szczęśliwych, że mogło wziąć udział w tegorocznym obiedzie świątecznym, dlatego część z nich zabrała głos i przez mikrofon, podziękowała wszystkim wolontariuszom za organizację tego wyjątkowego spotkania. Na zakończenie, ok. godz. 14.30, wolontariusze rozdali wszystkim przybyłym gościom imienne paczki z prezentami, w których znajdowały się słodycze, upominki i najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku. Część paczek stanowiły te, przygotowane przez uczniów ZSP w Chojnie i dostarczone do Szczecina przez panią Katarzynę Mickiewicz – Bindas.

Kiedy już ponad dwustu wyjątkowych gości opuściło refektarz, pozostali najwytrwalsi wolontariusze, którzy – mimo świątecznego dnia – do wieczora zmywali naczynia, sprzątali stoły i myli podłogi – szczęśliwi, że najgodniej jak to jest możliwe, spędzili świąteczny dzień, zapełniając tak wiele pustych talerzy smaczną strawą tym, którzy jej w tym czasie najbardziej potrzebowali.

Wolontariusze SKW

Rafa

21.12.2017 r. odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu.

Kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu

 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Ks. Jan Twardowski

 

            Zbliżając się do nadejścia tej magicznej nocy, 21 grudnia 2017 r., w internacie naszej szkoły odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu, w której uczestniczyli zaproszeni goście: pani dyrektor Adriana Salamończyk, pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska, pedagog szkolny pan Aleksander Lizak, ks. Zbigniew Stachnik. Uroczystość rozpoczęły kierownik internatu pani Dorota Szwiec i dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

Następnie wspólnie z ks. Zbigniewem Stachnikiem odmówiliśmy modlitwę, ksiądz pobłogosławił potrawy wigilijne, po czym wszyscy obecni złożyli sobie życzenia i przełamali się  opłatkiem.

Po oficjalnej części, dzięki naszym paniom z kuchni, zasiedliśmy do kolacji wigilijnej i  delektowaliśmy się potrawami przy pięknie udekorowanym stole. Wspólne biesiadowanie z  pewnością przybliżyło wszystkim atmosferę zbliżających się świąt.

Miłym akcentem naszej kolacji wigilijnej były prezenty od pani dyrektor Adriany Salamończyk, w postaci słodkich upominków, który otrzymał każdy wychowanek internatu.

Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami ten wieczór i sprawili, że stał się bardzo wyjątkowy. To niepowtarzalne spotkanie, widok uśmiechniętych twarzy, wspaniały klimat magicznego wieczoru, na długo pozostanie w naszej pamięci.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

20.12.2017 r. uczniowie klasy I c LO oraz II c LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne kl. I c LO i II c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym
w Szczecinie Podjuchach

 

20 grudnia 2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Zajęcia odbywały się  w ramach współpracy z jednostką wojskową oraz patronatu Ministerstwa Obrony Narodowej, którą objęta została klasa druga.

W grudniu, zgodnie z harmonogramem ujednoliconego programu szkolenia dla klas objętych patronatem, zorganizowane zostały zajęcia praktyczne dotyczące taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.

Temat ze szkolenia strzeleckiego dotyczył przyjmowania postaw strzeleckich oraz łącznych czynności do strzelania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. W ramach zajęć uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów umiejętność przyjmowania właściwych postaw strzeleckich, a także umiejętność nauki celowania.

Wykorzystywane było do tego urządzenie treningowe – Cyklop, umożliwiające naukę celowania poprzez zastosowanie kamery oraz monitora. Uczniowie doskonalili również umiejętności składania i rozkładania broni – posługując się karabinkiem Beryl oraz jego wersją mini. Ponadto instruktorzy, poprzez pokaz i objaśnienia, instruowali uczniów jak  postępować w sytuacjach awaryjnych występujących przy broni.

Drugim ćwiczonym tego dnia elementem były zagadnienia dotyczące taktyki. Realizowano tematy dotyczące technik pokonywania terenu i przeszkód terenowych oraz działań taktycznych pojedynczego żołnierza oraz jego działań w sekcji dwu i czteroosobowej. Ćwiczony był marsz ubezpieczony oraz tzw. rolowanie, czyli wycofywanie się drużyny pod  ogniem nieprzyjaciela lub kiedy nieprzyjaciel posiada przewagę ogniową i liczebną.

Po bardzo ciekawych zajęciach oraz życzeniach świątecznych, przekazanych uczniom przez  przedstawiciela 5 Pułku, nastąpił powrót do szkoły.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

19.12.2017 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 19 grudnia 2017 roku uczniowie z ZSP w Chojnie uczestniczyli w zajęciach wykładowo – warsztatowych, zorganizowanych w ramach współpracy patronackiej z  Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pierwszą część zajęć poprowadził pan dr Konrad Burdziak z katedry Prawa Karnego. Tematyka zajęć dotyczyła przestępstwa umyślnego i nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Część warsztatową spotkania poprowadzili studenci Administracyjnego Koła Naukowego. Uczniowie uzyskali najważniejsze informacje dotyczące dowodu osobistego oraz paszportów, a następnie pod okiem studentów uczyli się poprawnie wypełniać wnioski o wydanie dokumentów.

Uczniowie, w ramach współpracy, zaprosili wykładowców na spotkanie wiosną 2018 r. do  ZSP do Chojny.

 

Kamila Błoch, kl. I TH

Zuzanna Ziółkowska, kl. I TH

Rafa

19.12.2017 r. uczniowie kl. I c i II c LO wraz z podkom. Robertem Panną z Komisariatu Policji w Chojnie przeprowadzili warsztaty profilaktyczne w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie.

Warsztaty profilaktyczne w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

 

 

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie uczniowie z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku społeczno – wojskowym wspólnie z  policjantem z Komisariatu Policji w Chojnie Panem podkom. Robertem Panną, przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci nt. „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych”.

Uczniowie przygotowali dla przedszkolaków materiały edukacyjne: karty pracy, plakaty, opaski odblaskowe oraz kolorowanki. Podzieleni na grupy tematyczne, zaprezentowali dzieciom najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych w górach, na stoku, na drodze, na lodowiskach, a także w domu. Młodzież zademonstrowała na fantomie zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie szkoliła przedszkolaków, wspólnie odgrywając z nimi scenki.

Podczas warsztatów nasi uczniowie spotkali się z ogromną ciekawością i otwartością wychowanków przedszkola, którzy zadawali mnóstwo pytań oraz bardzo aktywnie w nich uczestniczyli.

Było to również bardzo cenne doświadczenie dla młodzieży, która przygotowywała się  do  przeprowadzenia zajęć profilaktycznych pod opieką Pana podkom. Roberta Panny z  Komisariatu Policji w Chojnie.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli wicedyrektorowi przedszkola Pani Sabinie Cedro pluszowy fotel rozkładany oraz dużą torbę cukierków dla przedszkolaków. Prezent został ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Panią Adrianę Salamończyk.

 

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

18.12.2017 r. odbyły się warsztaty zdobienia świec.

Warsztaty zdobienia świec

 

18 grudnia 2017 r. odbyły się w internacie warsztaty zdobienia świec metodą decoupage. Technika ta, w przypadku zdobienia świec, jest niezwykle prosta i nie wymaga wielkich nakładów finansowych ani rzeczowych – wystarczy dowolna świeca, którą chcemy ozdobić, łyżeczka do herbaty, serwetka ze wzorem, niewielki tealight i trochę cierpliwości.

Taka własnoręcznie ozdobiona świeca może być doskonałym pomysłem na prezent bożonarodzeniowy. Jakie są efekty – oceńcie sami.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

14.12.2017 r. uczniowie obejrzeli spektakl „Kogut w rosole” w Teatrze Polskim w Szczecinie.

SPEKTAKL W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE

 

W dniu 14.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję po raz kolejny, w  niektórych przypadkach po raz pierwszy, zetknąć się z artystyczną wymową sztuki teatralnej zaproponowanej przez Teatr Polski w Szczecinie.

W tym miesiącu mogliśmy zobaczyć spektakl „Kogut w rosole”, który poprzez swoją niezwykle zabawną formę i lekkość przekazu, ukazuje publiczności różne postawy i  charaktery mężczyzn. Pod względem gatunkowym jest to komedia, ale pod zabawnymi dialogami, po dłuższej analizie i interpretacji, można dostrzec osobiste tragedie trapiące poszczególnych bohaterów. Próbują poradzić sobie z nimi, ale pomimo dobrych chęci, wychodzi im to dosyć nieudolnie.

Sam reżyser, Marek Gierszał, twierdzi, że chciał zadbać przede wszystkim o radość oraz  pozostawienie publice lekkiej skłonności do refleksji. W rolę pantoflarza, dłużnika i  bankruta, alkoholika, homoseksualistę, obcokrajowca wcielili się kolejno: Adam Dzieciniak, Dariusz Majchrzak, Zbigniew Filary, Mateusz Kostrzyński oraz Filip Cembala. Spektakl trwał trzy godziny, wliczając w to jedną piętnastominutową przerwę.

Przyznać trzeba, że sztuka jest na pewno niezwykle kontrowersyjna, bardzo śmiała i odważna, wymagająca od aktorów wielkiej plastyczności, jak również dojrzałości zawodowej. Publiczność, w tym nasi uczniowie i nauczyciele, odebrali ten pokaz artystyczny bardzo entuzjastycznie i z pewnością pozostanie on w ich pamięci na długo.

Zwiastun spektaklu, a także więcej informacji o nim, zobaczyć można na stronie internetowej Teatru Polskiego w Szczecinie pod adresem:

http://www.teatrpolski.szczecin.pl/repertuar/kogut-w-rosole,28

Kamila Pisanko, kl. I bd LO

Rafa

14.12.2017 r. uczniowie Kornelia Gil, Ida Rumbuć i Jan Drozdowicz otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wręczenie Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Naszą szkołę reprezentowali najlepsi uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i  promocję z wyróżnieniem w danym typie szkół. Byli to: Kornelia Gil – kl. III b LO, Ida Rumbuć – kl. III TZ oraz Jan Drozdowicz – kl. III TB.

W uroczystości wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć. Gospodarzem uroczystości była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

14.12.2017 r. drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. w hali Milenium w Kołobrzegu odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. Do zawodów przystąpiło dziewięć zespołów. W wyniku losowania trafiliśmy do grupy A wraz z I LO z Kołobrzegu, II LO ze Szczecina, ZS nr 1 z Goleniowa oraz I LO ze Stargardu. Wszystkie pojedynki grupowe zakończyły się naszymi zdecydowanymi zwycięstwami, dzięki czemu awansowaliśmy do półfinału. W meczu półfinałowym odnieśliśmy zwycięstwo 3:1 z Zespołem Szkół z Polanowa, uzyskując awans do finału. W finale zmierzyliśmy się z reprezentacją VI LO z Koszalina. Mecz był ozdobą turnieju i stał na bardzo wysokim poziomie. Niestety minimalnie lepsze okazały się dziewczęta z Koszalina, które zwyciężyły 3:2. Ostatecznie zostaliśmy wicemistrzami województwa.

Warto odnotować, iż indywidualnie najlepsza okazała się Katarzyna Grabowicz, która jako jedyna w turnieju, wygrała wszystkie swoje pojedynki.

Klasyfikacja końcowa:

 1. VI LO Koszalin
 2. ZSP Chojna
 3. ZSP Polanów
 4. II LO Szczecin
 5. I LO Stargard
 6. ZS nr 1 Szczecinek

7 – 9. ZS nr 1 Goleniów

7 – 9. I LO Kołobrzeg

7 – 9. ZS nr 2 Pyrzyce

 

Reprezentacja szkoły:

 1. Grabowicz Katarzyna 3c LO
 2. Matusiak Patrycja 3c LO
 3. Saskowska Weronika 2 TŻ

 

Opiekun zespołu:

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.12.2017 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT odbyła się inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”.

Inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”

 

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT odbyła się inauguracja VI Edycji Projektu „Licealista w świecie nauki”, którego organizatorem jest Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz zaprzyjaźnione jednostki naukowe ZUT w Szczecinie: Instytut Polimerów, a także Katedra Genetyki, Hodowli i  Biotechnologii Roślin.

W tym roku do projektu przystąpiło 640 uczniów z 21 szkół z Mieszkowic, Stargardu, Koszalina, Barlinka, w tym z ZSP z Chojny. Podczas inauguracji tradycyjnie wręczone zostały uczestnikom projektu indeksy oraz przedstawiono opiekunów akademickich, pod okiem których uczniowie będą przeprowadzać badania na wybrany przez siebie temat. Tym razem do wyboru były następujące tematy:

 1. Mikrokosmos wokół nas.
 2. Molekularny świat enzymów.
 3. Genetyka zachowania.
 4. Czy zwierzęta potrafią leczyć? – terapie z udziałem zwierząt.
 5. Komórki rozrodcze – komórki wyjątkowe.
 6. Świat pasożytów – pasażerowie na gapę.
 7. Krew darem życia.
 8. Organoleptyczna ocena żywności.
 9. Emu – ptak użytkowy i ozdobny.
 10. Zdrowo i naturalnie – prawidłowa dieta dla naszego psa.
 11. Lipidogram w surowicy świń.
 12. Budowa szkieletu zwierząt.
 13. Rośliny ze szkła – roślinne kultury in – vitro.
 14. Polimerowe kapsułki dla medycyny.
 15. Świat nanotechnologii.

 

Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyć będzie 14 uczniów klasy II Liceum, którzy pod  opieką nauczyciela biologii mgr Agnieszki Pawlaczyk i nauczyciela akademickiego Pani dr hab. Jolanty Karakulskiej, przeprowadzać będą badania na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej na temat „Mikrokosmos wokół nas”.

Po zakończeniu części oficjalnej inauguracji, odbył się krótki wykład Pani dr  hab.  inż.  Katarzyny Michałek na temat „Akwaporyny – błonowe wrota dla wody”.

Konferencja kończąca projekt, na której zaprezentowane zostaną przez uczniów wyniki badań, planowana jest na wiosnę 2018 roku.

Opiekun

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.12.2017 r. w ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas I i III Technikum Informatycznego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

 

W ramach projektu RPOWZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, w dniu 7 grudnia 2017 r., uczniowie klas I i III Technikum Informatycznego odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. W programie znalazły się  wykłady nt. wystąpień publicznych, warsztaty z grafiki wektorowej oraz zajęcia z  cyberniebezpieczeństwa.

Do zajęć wprowadzała nas Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych p. dr Barbara Popiel, przedstawiając uczelnię i specjalności na poszczególnych kierunkach I i II stopnia.

Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach z grafiki wektorowej, prowadzonych przez  p. Pawła Lipskiego. Każdy uczeń pracował przy swoim stanowisku komputerowym, zgłębiał tajniki programu CorelDRAW. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, uczniowie chętnie podejmowali wyzwania, rysując coraz bardziej złożone obiekty i z dużą satysfakcją oglądali swoje prace.

Kolejnym punktem, były zajęcia z p. dr Barbarą Popiel, która w bardzo interesujący sposób przedstawiła zagadnienia udanych wystąpień publicznych. Zwracała uwagę na postawę ciała, mimikę twarzy, intonację głosu. Uczniowie z wielką uwagą słuchali cennych wskazówek, starając się jak najwięcej zapamiętać, by móc w przyszłości je wykorzystać.

Kolejny wykład pt. „Techniczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni”, prowadzili panowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: nadkomisarz Daniel Michalski i  st.  sierżant Ryszard Ćwiek. Uczniowie zostali zapoznani z przykładami Phisingu, zagrożeń płynących przez otwarte sieci Wi – Fi, fałszywego oprogramowania ochronnego oraz  sposobów ochrony przed atakami w sieci. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, był niezwykle pouczający i uświadomił, że zdrowy rozsądek i rozwaga, pomogą ustrzec się  przed cyberniebezpieczeństwami.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć, mogli pogłębić swoją wiedzę i wykorzystać ją  w praktyce.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

7.12.2017 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

 

7 grudnia 2017 roku odbyła się kolejna edycja Mikołajkowego Turnieju Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiło 7 zespołów. Rozgrywki toczone były systemem pucharowym. Po pierwszej turze gier, do półfinału awansowały cztery zespoły: NAWODNA, BRAK NAZWY, 2C oraz DRUŻYNA. Po dwóch zaciętych pojedynkach do finału awansowała NAWODNA oraz BRAK NAZWY. Ostatecznie bezkonkurencyjna okazała się NAWODNA w składzie: Adam Hrycaj kl. 2TB, Oskar Juzyszyn kl. 1c LO oraz Dawid Czuchrowski kl. 2c LO. Gratulacje !!!

  

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. NAWODNA – Hrycaj Adam, Juzyszyn Oskar, Czuchrowski Dawid,
 2. BRAK NAZWY – Słonecki Hubert, Mucha Dominik, Matejko Patryk,
 3. 2C – Gaj Kacper, Rząd Paweł, Jędrasiak Paweł.

Zwycięzcy turnieju: NAWODNA

II MIEJSCE – BRAK NAZWY

III MIEJSCE – 2C

 

ORGANIZATOR TURNIEJU – mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu „Staże hotelarzy” uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez FRSE w Warszawie.

Nominacja szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017

 

7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu „Staże hotelarzy” uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez FRSE w Warszawie.

Rafa

7.12.2017 r. odbyły się eliminacje szkolne XIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

7 grudnia 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne XIII Olimpiady Przedsiębiorczości. W naszej szkole udział w nich wzięli uczniowie kl. I bd LO: Zuzanna Laskowska, Kamila Pisanko, Natalia Ziembowska oraz kl. II abd LO: Patrycja Radtke, Justyna Zygmunt, Magdalena Bielanin i Ryszard Wójcik. Etap ten polegał na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 13 tysięcy młodych ludzi z ponad 800 szkół w całej Polsce. Partnerami strategicznymi projektu są  Narodowy Bank Polski oraz Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Zawody wspierane są także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Hasło XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości: to „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Szczegółowe wyniki eliminacji szkolnych poznamy w styczniu.

mgr Barbara Zubala

Rafa

7.12.2017 r. odbył się etap wojewódzki IX edycji konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

„KONKURS „WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY W BUDOWNICTWIE”  ETAP WOJEWÓDZKI

 

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbył się etap wojewódzki IX edycji konkursu „Wiedza o  bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”. Organizatorem konkursu są Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej. Jak co roku etap wojewódzki odbył się w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowali: Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z  klasy III MZ oraz Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy III TB.

Konkurs składał się z dwóch etapów: etap pierwszy to test zawierający 25 pytań związanych z  zasadami bhp w budownictwie, natomiast etap drugi to część praktyczna, do której przechodzi trzech uczestników z każdego typu szkoły. Etap drugi konkursu polegał np.  na  dobraniu środków ochrony indywidualnej, niezbędnych przy wykonaniu konkretnego zadania związanego z pracami budowlanymi. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę nie  dostali się do etapu drugiego, ale godnie reprezentowali szkołę za co bardzo dziękujemy.

 

 

 

Opiekun: mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

7.12.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU DZIECKA
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

Co roku – na początku grudnia – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pod opieką pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas składają wizytę podopiecznym Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju. Nie mogło być inaczej i w bieżącym roku. Wizyta, która miała miejsce 7.12.2017 r., była poprzedzona tradycyjną już zbiórką darów – rzeczy potrzebnych dzieciakom. Wolontariusze zbierali artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej. W zbiórkę aktywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspólnotą parafialną Czachowa, zebrał pokaźną ilość wszelkich słodyczy, które zawsze ogromnie cieszą dzieci.

  

Po zajęciach lekcyjnych wolontariuszki z klasy III bd LO wraz z opiekunką, udały się do Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju, aby wręczyć podopiecznym prezenty. Dzieci, które już doskonale znają wolontariuszy, przyjęły gości z ogromną radością. Po serdecznym powitaniu oprowadzały maturzystki po swoich pokojach.

Bariera wiekowa, po krótkiej chwili, zatarła się całkowicie. Pozwoliło to na szybkie przejście do harców i zabaw. Niemal wszyscy brali czynny udział w zabawie. Oczywiście, nie obyło się  bez rozdawania samoprzylepnych wolontariackich uśmiechniętych serduszek dzieciom, co sprawiło im wielką frajdę.

Wśród maluchów znalazł się też chłopiec, który poprosił o korepetycje z języka angielskiego i  podczas, gdy dzieci z Justyną i Oliwią bawiły się w chowanego czy kalambury, on – pod czujnym okiem Wiktorii i Michasi – pilnie odrabiał lekcje.

Każda z wolontariuszek wyszła z placówki z poczuciem ogromnej satysfakcji. Było to cudowne przeżycie, uczące przyjaźni, tolerancji i cierpliwości. Wyjazd ten pomógł wolontariuszom uświadomić sobie po raz kolejny, że niewielki gest może wywołać uśmiech na twarzy dziecka, co jest najpiękniejszą możliwą zapłatą za trud włożony w przygotowanie tej wizyty.

Wolontariuszki

Rafa

7.12.2017 r. wolontariusze z internatu wraz z opiekunem odwiedzili podopiecznych Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie.

Wizyta w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie

 

„Bogactwem człowieka są: uśmiech,

przyjazny gest, pogodne słowo.”

[Phil Bosmans]

 

Z potrzeby serca, z chęci niesienia pomocy, 7 grudnia 2017 r., Ania, Emilia, Wiktoria, Sara, Zuzanna, Ernest i Maciej wraz z kierownikiem internatu panią Dorotą Szwiec, odwiedzili swoich przyjaciół w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w  Chojnie.

W tym roku wyjątkowo nie było z nami Mikołaja, ale obdarowaliśmy wszystkich mikołajkowymi prezentami, pluszowymi maskotkami, a także przygotowaliśmy słodki poczęstunek. Wraz z naszym przybyciem na twarzach dzieci pojawił się uśmiech i przywitały nas z ogromną radością.

Wiele radości sprawił dzieciom wspólnie spędzony czas, który upłynął na grach i zabawach oraz słodkim poczęstunku.

Nasi przyjaciele przygotowali dla nas niespodziankę w postaci profesjonalnie wykonanych kolęd, a także otrzymaliśmy piękną, własnoręcznie zrobioną kartkę z życzeniami świątecznymi.

Ten przedświąteczny dar serca sprawił, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, pozwolił na realizację potrzeby czynienia dobra, pokazał, że warto być dobrym człowiekiem. Dzięki takim akcjom, młodzież uczy się pomagać potrzebującym, nieść radość oraz uczy się  współodpowiedzialności za innych.

Dziękujemy za tak cudowne przyjęcie wychowawczyniom: pani Agnieszce i pani Magdzie, za gościnność, wspaniałą atmosferę, pełną życzliwości i wesołej zabawy.

Grupie uczniów, mieszkających w internacie dziękuję, że swój wolny czas przeznaczyli na tak wartościowy gest oraz sprawili, że ten dzień był dla dzieci bardzo wyjątkowy.

 

kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

6.12.2017 r. Powiat Gryfiński jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

6 grudnia Powiat Gryfiński jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań bieżących   i inwestycyjnych w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Dzięki dofinansowaniu MON w wysokości 56 270, 00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zostanie doposażony w profesjonalny sprzęt szkoleniowy dla klas mundurowych.

Rafa

5.12.2017. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

 

W dniu 5 grudnia, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, postanowił aktywnie świętować. Tuż przed pierwszym dzwonkiem wolontariuszki rozdawały przy wejściu do szkoły uśmiechnięte serduszka – symbole szkolnego wolontariatu, które już od pierwszej lekcji każdy uczeń, jak i nauczyciel, dumnie nosił na piersi.

Wyeksponowane na parterze plakaty i fotografie, przedstawiające działalność klubu, miały na  celu zachęcenie do zaangażowania się w pracę wolontariacką. Tego dnia również zakończyła się w naszej szkole akcja pomocy bezdomnym zwierzętom.

Po lekcjach pojechaliśmy do Witniczki, gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Fundacja ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również opiekę nad porzuconymi, krzywdzonymi kotami. Gdy już dojechaliśmy na miejsce, przekazaliśmy karmę dla kotów oraz 410 zł, które udało się uzbierać dzięki hojności społeczności szkolnej.

W schronisku przebywa obecnie około 15 kotów. Różnią się między sobą, każdy z nich jest wyjątkowy. Właścicielka opowiedziała nam o tym, jak poszczególne koty znalazły się w schronisku. Niektóre były podrzucane przez właścicieli, a inne – mają za sobą przejścia pełne strachu i cierpienia, często z tego powodu wymagają specjalnej opieki i leczenia. Prawie wszystkie można było pogłaskać, niektóre jednak bały się podejść i zaufać człowiekowi. Pozwolono nam wejść do pomieszczeń, w których mieszkają zwierzęta. Mają one zapewnione specjalne budki na zewnątrz, jednak zdecydowanie wolą zaciszne miejsca pod dachem.

Nie byliśmy zbyt długo w schronisku, gdyż sprzyjała nam dżdżysta pogoda, ale cieszyliśmy się z tego, że mogliśmy przyjechać, podarować karmę, datek na leczenie zwierząt i trochę się z nimi pobawić. Właścicielka schroniska okazała ogromną wdzięczność za naszą wizytę. Zaprosiła nas na kolejne odwiedziny połączone ze spacerami po wyjątkowych pod względem przyrodniczym okolicach Witniczki.