Rafa Rafa

25.01.2019 r. odbył się bal studniówkowy.

Bo coś w szaleństwach jest młodości,

Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,

Co jest mądrzejsze od mądrości

I rozumniejsze od rozumu.

Leopold Staff

Studniówka 2019

 

25 stycznia 2019 roku punktualnie o godzinie 18.00 rozpoczął się w naszej szkole bal studniówkowy. Po długich przygotowaniach nadszedł upragniony czas zabawy i odprężenia dla tegorocznych maturzystów. W tym roku zgodnie z tradycją studniówka zorganizowana została w auli szkoły dokładnie 100 dni przed maturą. Bal rozpoczął się uroczystym powitaniem przez prowadzących – Idę Rumbuć i Macieja Ogonowskiego – dyrekcji, grona pedagogicznego, przybyłych rodziców i oczywiście uczniów.

Następnie glos zabrała Pani dyrektor Adriana Salamończyk, która w krótkim wystąpieniu oficjalnie rozpoczęła uroczystość. Potem przyszedł czas na poloneza w wykonaniu tegorocznych maturzystów.

Kolejnym punktem oficjalnej części było wręczenie dyrekcji oraz wychowawcom klas kwiatów w podziękowaniu za poświęcony czas, życzliwość oraz trud i dotychczasowy wkład pracy. Młodzież złożyła także podziękowania rodzicom oraz Panu Markowi Łągiewczykowi za przygotowanie poloneza. Po części oficjalnej uczniowie wraz z gronem pedagogicznym zasiedli do uroczystej kolacji, po której przyszedł czas szaleństw na parkiecie. Tradycyjnie tańce rozpoczął walc w towarzystwie nauczycieli. Potem była już tylko zabawa.

O północy młodzież zatańczyła ponownie poloneza, tym razem w parach z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Był to magiczny, niezapomniany, pełen wrażeń wieczór dla wszystkich uczestników, który zakończył się dla najbardziej wytrwałych o godzinie 2.00 nad ranem.

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Renata Czubak

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

mgr Marek Bednarz

Rafa

24.01.2019 r. uczniowie klasy II b Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk o Ziemi US

Zajęcia dydaktyczne kl. II b LO na Wydziale Nauk o Ziemi US

 

W dniu 24 stycznia 2019 r., w ramach podpisanej umowy patronackiej, odbyły się  pierwsze zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. W zajęciach, podzielonych na 4 bloki tematyczne, uczestniczyli uczniowie klasy II b LO, którzy realizują rozszerzony poziom geografii. Pierwszy blok dotyczył właściwości wód morskich. Eksperyment przeprowadzony w trakcie spotkania miał odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego morze szumi? Prowadził je dr hab. Roman Marks, prof. US.

O przyrządach do pomiarów meteorologicznych i pomiarach opowiadał mgr Szymon Walkiewicz. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia przyrządów, poznania ich cech i dokładności.

Dr Jacek Rudewicz przygotował warsztaty dotyczące obsługi – nawigacji programu Google Earth. Młodzież uczestniczyła w wirtualnej wycieczce do Denver, Las Vegas i Madrytu oraz porównywała charakter zabudowy tych miast, kształt i wielkość pól uprawnych USA czy Chin.

Ostatnie zajęcia odbyły się w Muzeum Geologicznym w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nauk Przyrodniczych. Zbiory muzeum są imponujące: 8000 okazów w postaci minerałów, skał oraz skamieniałości, jedna z największych na świecie kolekcji piasków plażowych. W cudowny świat minerałów i skał przenieśliśmy się dzięki zajęciom z kierownikiem muzeum – dr Robertem Wozińskim.

 

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

23.01.2018 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Umowa patronacka pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 23 stycznia 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi podpisana została umowa o  sprawowaniu patronatu naukowo – dydaktycznego pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem umowy jest współpraca Wydziału i Szkoły, w kwestii promocji nauk geograficznych w skali lokalnej i regionalnej, a także szeroko rozumiana popularyzacja zagadnień z zakresu nauk geograficznych, zwiększająca potencjał naukowy młodzieży licealnej. W ramach sprawowania patronatu Wydział zobowiązuje się wspierać Szkołę w  nauczaniu geografii w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Współpraca stron ma  na  celu także umożliwianie rozwijania zainteresowań i zdolności najbardziej utalentowanym uczniom ZSP w Chojnie oraz ich gruntowniejsze przygotowanie do  ewentualnego podjęcia studiów na kierunkach geograficznych.

Umowę podpisali: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego prof.  dr  hab. Marek Dutkowski i wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mgr  Małgorzata Limanówka. Pełnomocnikiem Wydziału w realizacji postanowień umowy patronackiej jest dr hab. Paweł Czapliński, prof. US. Pełnomocnikiem ZSP w Chojnie – mgr  Edyta Daszkiewicz.

W ramach współpracy uczniowie klas licealnych, realizujący rozszerzony program geografii, będą brali udział w organizowanych przez Wydział pokazach lekcyjnych, wykładach, sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach, warsztatach tematycznych oraz  szkoleniach.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

17.01.2019 r. wycieczka dydaktyczna do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wycieczka dydaktyczna uczniów Technikum Zawodowego
w zawodzie technik hotelarstwa
i technik żywienia i usług gastronomicznych
do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

 

W dniu 17 stycznia 2019 r., w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” odbyła się wycieczka dydaktyczna  uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Sali Senatu z władzami uczelni oraz projekcji filmu o WSHiG. Uczniów przywitali  osobiście sam Kanclerz prof. WSHiG Roman Dawid Tauber –założyciel szkoły oraz kierownik ds. marketingu-pani Martyna Błotny, którzy następnie przybliżyli zasady funkcjonowania tej instytucji.

Szkoła  istnieje od 1993 roku i kształci na poziomie wyższym  samodzielnych  gastronomów, hotelarzy oraz managerów obiektów i przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. WSHiG oferuje studentom studia I i II stopnia  oraz studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja w różnych specjalnościach. Uczelnia, dzięki współpracy międzynarodowej stwarza uczniom  i studentom możliwości praktyk, wymiany, praktycznej nauki języków obcych oraz zarobienia na opłatę czesnego. Kanclerz uczelni  przedstawił też perspektywy rozwoju zawodowego i zatrudnienia  absolwentów w kraju i na świecie oraz zachęcał młodzież do podjęcia nauki w WSHiG w Poznaniu.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się zwiedzanie. Uczelnia może  pochwalić się nowoczesnymi salami  przystosowanymi  do specyfiki oferowanych kierunków. Studenci mogą ćwiczyć w wyposażonej w najnowsze sprzęty kuchni oraz restauracji „Beverly Hills”. Tam tez odbył się pokaz baristyczny przeprowadzony przez studentów, podczas którego pokazano, jak fachowo przygotować różne rodzaje kawy m.in. latte macchiato oraz cappuccino. Chętni uczestnicy pokazu mogli pod okiem fachowców obsłużyć profesjonalny sprzęt lub napić się znakomitej kawy.

Uczelnia może się również pochwalić  w pełni wyposażoną salą do nauki sztuki barmańskiej. Tam też odbył się pokaz barmański podczas którego Student trzeciego roku opowiedział nie tylko o różnych drinkach, lecz prezentował też różne techniki sporządzania napojów z zastosowaniem fachowego sprzętu barmańskiego. Młodzież podziwiała bardzo atrakcyjne  efekty  pracy barmańskiej  ale jednocześnie miała okazję utrwalić swoją wiedzę teoretyczną zdobytą na ubiegłorocznym kursie barmańskim. Dwie osoby zdecydowały się również  sprawdzić  swoje umiejętności praktyczne sporządzając pod okiem fachowca wybrane napoje mieszane.

Wycieczka była dla wszystkich ciekawym doświadczeniem i może w przyszłości któryś z  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wstąpi w szeregi studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Będzie miał wówczas możliwość pogłębienia  swoich zawodowych kompetencji i podjęcia pracy w hotelach i restauracjach  Europy i świata.

 

                                                                                                                   Opiekunowie wycieczki:

Bianka Małysz-Lewandowska

Małgorzata Zarzycka

Izabela Barylska

Rafa

17.01.2019 r. wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie na spektakl „Pijacy”.

Edukacyjna wycieczka do Teatru Polskiego w Szczecinie

na spektakl Pijacy

 

            W czwartkowe popołudnie 17 stycznia 2019 r., czterdziestoosobowa grupa młodzieży pod opieką nauczycielek Edyty Krupy – Nadolny, Agaty Motyl i Gabrieli Lasowskiej, wybrała się na wieczorny spektakl do Teatru Polskiego w Szczecinie.

Oświeceniowa komedia pt. Pijacy – to spektakl, który na długo pozostanie w pamięci oglądających. Połączenie tradycji z nowoczesnością i wreszcie gorzka prawda o Polakach. Spektakl w niezwykle inteligentny sposób opowiadał i przestrzegał zarazem, że alkohol może stać się podstępnym wrogiem człowieka. Była to ciekawa opowieść w reżyserii Artura Więcka „Barona”, oparta na oświeceniowej komedii dydaktycznej, która przenosiła oglądających na współczesną prowincję, gdzie odbywało się wesele. Wszyscy tam pili i  rozmawiali o piciu. Rozpijający gości pan domu Pijakiewicz, zapraszał do wspólnej zabawy. Nie brakowało muzyki i tańców. Słychać było między innymi „Hej sokoły” i  „W  stepie szerokim”. Zabawa trwała, ale kiedy nadszedł jej koniec, to już nie było tak wesoło. A potem na scenie pojawił się Pleban i moralizował, wyciągał wnioski. Zmuszało to  do refleksji – nawet publiczność.

Spektakl doskonale pokazywał, że alkohol może stać się problemem, największym wrogiem, może odebrać rozum, być przyczyną tragedii. Taka antyreklama alkoholu jest dobrą reklamą dla współczesnego społeczeństwa. Młodzież oglądała, bawiąc się i wyciągając wnioski i takie właśnie było założenie oświecenia – uczyć bawiąc.

 

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Gabriela Lasowska

mgr Agata Motyl

Rafa

16.01.2019 r. uczniowie kl. I TI i II H/Ż wzięli udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”.

 

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa

– nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

[Budda]

 

Warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”

 

W dniu 16 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole trenerów z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Kontynuując współpracę w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”, doradca zawodowy pani Dorota Szwiec zorganizowała warsztaty dla uczniów naszej szkoły.

            Projekt edukacyjny „Strefa Młodzieży” to cykliczne spotkania z uczniami, które mają na celu wspieranie działań w zakresie profilaktyczno – edukacyjnym wśród młodzieży i  ich  rodziców, a także poruszanie ważnych i trudnych tematów zarówno o tematyce psychologicznej, jak i ogólnorozwojowej. W warsztatach udział wzięły klasy maturalne oraz  kl. I TI i kl. II H/Ż.

Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Jak przetrwać maturę ustną, czyli sztuka argumentacji.
 2. Matura nie taka straszna, jak o niej mówią. Jak opanować stres przed maturą?
 3. Skuteczne formy uczenia się.

Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się w jaki sposób wystąpienia publiczne mogą być mniej stresujące niż bywają. Trenerzy zaprezentowali proste techniki na nabranie pewności siebie podczas ustnego egzaminu maturalnego. Pokazali również w jaki sposób występujący jest postrzegany przez słuchaczy oraz jak można poradzić sobie, gdy chwilowo pojawia się pustka w głowie.

            Uczniowie poznali czym jest stres oraz jego pozytywny i negatywny wymiar, w tym mobilizujący aspekt działania stresu, który może pomóc w nauce do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przedstawione zostały różne techniki radzenia sobie ze stresem, a także sposoby jego redukowania. Nasza młodzież została także zapoznana z technikami skutecznego uczenia się.

Warsztaty prowadzili: studentka IV roku psychologii dziecka, pani Wiktoria Zielińska oraz  psycholog pan Maciej Jankowski.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

16.01.2019 r. uczniowie klasy II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

ZAJĘCIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZUT W SZCZECINIE W RAMACH PROJEKTU „INWESTYCJA W KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

 

W dniu 16 stycznia 2019 r. uczniowie klasy II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”.

Pierwsze zajęcia prowadził dr inż. T. Wróblewski. Był to wykład dotyczący podstawowych właściwości stali, jako materiału konstrukcyjnego. Uczniowie zostali zapoznani z takimi pojęciami jak moduł sprężystości podłużnej stali, od czego zależą odkształcenia i kiedy mówimy o granicy plastyczności stali.

Po wykładzie uczniowie przeszli do laboratorium, w którym pan mgr inż. R. Wojtaszewski omówił zasadę badania stali w maszynie zrywającej, w której bada się wytrzymałość na  rozciąganie. Kolejne badania były również bardzo obrazowo omówione. Były to między innymi: stanowisko do rozciągania cegieł, stanowisko do symulowania spawania pod  obciążeniem, stanowisko do badania dużych obiektów np. dźwigarów. Prowadzący omówił również, jak należy przygotować podłoże pod maszyny do badań i jakiego wymagają zakotwienia.

Następne zajęcia odbyły się w Katedrze Dróg i Mostów w laboratorium drogowym. Tematyka zajęć dotyczyła budowy i techniki badania dróg. Pan mgr inż. B. Budziński zwrócił uwagę na  istotną rolę badania materiałów i gruntu przed rozpoczęciem budowy dróg oraz poprawę ich  parametrów jakościowych. Ciekawostką dla uczniów okazała się informacja o tym, że  nawierzchnia drogowa zawiera tylko 5% asfaltu, a głównym jej „agregatem” jest  kruszywo.

Kolejny prowadzący przybliżył młodzieży zagadnienia związane z systemem ciepłowniczym. W węźle cieplnym pan dr inż. J. Nejranowski zapoznał uczniów z budową i zasadą działania miejskiej sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania. Uczniowie poznali urządzenie do  wykrywania w budownictwie elementów słabo izolowanych tzw. mostków cieplnych.

W Katedrze geotechniki uczniowie zostali oprowadzeni przez panią mgr inż. M. Olszewską po laboratorium naukowym, które jest dostępne tylko dla dyplomantów, natomiast w  laboratorium dydaktycznym pod kierunkiem pana mgra inż. Krzysztofa Żarkiewicza mogli zaobserwować wyniki badania dotyczącego upłynnienia gruntu.

Ostatnie zajęcia odbyły się w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, w której uczniowie badali wodę z jeziora pod kątem zawartości fosforanów, siarczanów, detergentów, chlorków oraz  oznaczali jej barwę i zapach. Prowadzący dr inż. J. Mazur podkreślił znaczenie tych  badań przed zastosowaniem wody – jako wody zarobowej do mieszanki betonowej.

Młodzież była bardzo zadowolona z proponowanych form wykładów i warsztatów, aktywnie w nich uczestniczyła i chętnie skorzystałaby z następnych.

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

13.01.2019 r. włączyliśmy się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

XXVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, po raz kolejny, włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji w  szkole byli pani mgr inż. Małgorzata Zarzycka i pan mgr Leszek Lejman. Przygotowania do wielkiego finału, który odbył się 13 stycznia 2019 r., rozpoczęły się już w październiku, kiedy został założony sztab 2537.

W listopadzie uczniowie mieli możliwość zgłosić chęć wzięcia udziału w zbiórce – jako wolontariusze. Z takiej możliwości skorzystało 26 osób z naszej szkoły i nie tylko. Na  początku stycznia miało miejsce spotkanie z wolontariuszami, podczas którego zapoznani zostali z regulaminem, poinformowani o wszystkich szczegółach Finału i odebrali akcesoria finałowe, tj. puszkę, identyfikator i gratisowe gadżety, takie jak plecaki, kominy na szyję czy  smycze do kluczy. Cała akcja w naszym sztabie odbywała się pod nadzorem policji, która była poinformowana o wszelkich szczegółach.

W końcu nadszedł dzień Finału. Tegoroczna zbiórka pieniędzy była przeznaczona na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Na ulicach miasta, oprócz wolontariuszy z  naszego sztabu, pieniądze zbierali wolontariusze ze sztabu w Centrum Kultury. Nasi wolontariusze dzielnie, mimo padającego deszczu, przemierzali ulice Chojny, zbierając pieniądze na szczytny cel. Wszyscy zmarznięci zbierający w stołówce internatu mogli wypić ciepłą herbatę i zjeść bigos, z czego część skorzystała w przerwie podczas kwestowania. Posiłek był sponsorowany przez Radę Rodziców przy ZSP, a przygotowany przez nasze panie kucharki. O godz. 14.00 rozpoczęły się występy w Centrum Kultury, którym towarzyszyła licytacja licznie ofiarowanych przez ludzi przedmiotów oraz tych przysłanych przez Fundację WOŚP. Kulminacją dnia było światełko do nieba wysłane o godzinie 20.00 w solidarności z  całą Polską.

Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki na ulicach i licytacji uzyskaliśmy w Chojnie 43657,32 zł i 491,73 euro, co jest dotychczasowym rekordem. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli napisać o równie wspaniałych zebranych kwotach.

mgr Leszek Lejman

Rafa

12.01.2019 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVIII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu.

ELIMINACJE OKRĘGOWE TURNIEJU BUDOWLANEGO

„ZŁOTA KIELNIA”

 

W dniu 12 stycznia 2019 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVIII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Celem turnieju jest  pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa, podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich  zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z  młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

W eliminacjach okręgowych naszą szkołę reprezentował Piotr Lach, uczeń klasy 3 MZ, pod opieką instruktora zawodu pana Adama Bachów. Eliminacje te polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z budownictwem, a w szczególności z kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich oraz na rozwiązaniu zadania praktycznego. Niestety Piotrowi nie udało się zająć znaczącego miejsca. Dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

 

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

11.01.2019 r. odbył się etap okręgowy XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

XXIII ELIMINACJE OKRĘGOWE

OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

 

 

W dniu 11.01.2019 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się etap okręgowy XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W tym roku tematyką wiodącą są „Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu”. W rywalizacji wzięło udział 43 uczniów ze szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Minimalna liczba punktów decydująca o wpisaniu na listę kandydatów do etapu centralnego wyniosła 60  punktów.

Naszą szkołę reprezentowała Anita Orszulak z klasy IV TŻ, której niestety nie udało się zakwalifikować do etapu centralnego.

W trakcie trwania eliminacji, dla opiekunów i młodzieży, zorganizowano następujące wykłady poprowadzone przez pracowników uczelni wyższych Szczecina i Poznania:

– „Innowacyjne przetwory mleczarskie”- dr inż. Katarzyna Skryplonek – Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

– „Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka” – prof. dr hab. Józef Korczak – z – ca przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

4.01.2019 r. odbył się etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej etap okręgowy

 

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Szczecinie odbył się etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów. Naszą szkołę, w tegorocznej edycji Olimpiady, reprezentowały uczennice klasy III  TH Wiktoria Borowiec i Klaudia Matuszczyk.

W rywalizacji wzięło udział 18 uczniów z 10 szkół województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy zmagali się na teście z 60 pytaniami z zakresu m.in.  „hotelarstwa XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. Zagadnienie to stanowiło temat przewodni tegorocznej Olimpiady.

Do etapu centralnego w Kołobrzegu przeszło 30 najlepszych uczniów, wyłonionych ze  wszystkich 9 okręgów w Polsce. Niestety uczennice z naszej szkoły nie dostały się  do  dalszego etapu. Test dla większości uczniów okazał się wyjątkowo trudny.

Dziękuję uczennicom za zaangażowanie w przygotowaniach do olimpiady i życzę samych sukcesów.

Opiekun:

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

XII 2018 r. odbyła się akcja charytatywna Klubu Europejskiego Douzelage

Akcja charytatywna Klubu Europejskiego Douzelage

 

Klub Europejski Douzelage, działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  przeprowadził jak co roku świąteczną akcję charytatywną, polegającą na sprzedaży ciasteczek. Ciasteczka charakterystyczne dla różnych krajów, upieczone zostały przez uczniów – członków Klubu Europejskiego Douzelage. Akcję chętnie wsparli finansowo uczniowie i nauczyciele ZSP, a także członkowie Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, przedstawiciele społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, radni oraz pracownicy urzędów.

            Zgromadzone środki finansowe w wysokości 1830 zł  zostały przeznaczone na pomoc  poszkodowanym w pożarze kamienicy w Mieszkowicach oraz innym osobom potrzebującym.

Osobom zaangażowanym w pieczenie, sprzedaż i promowanie akcji oraz wszystkim niezwykle hojnym ofiarodawcom dziękujemy za życzliwość, pomoc i wsparcie naszej akcji. Odwiedzimy Państwa znowu za rok.

 

 

                                                                                                          Klub Europejski Douzelage

Rafa

20.12.2018 r. odbyła się konferencja „Podsumowanie projektów Razem Bezpieczniej”. Kaja Nowak z kl. II d LO i Gracjan Jasnos z kl. II TI laureatami konkursu plastyczno – multimedialnego „Tolerancja –jestem na TAK”.

KONFERENCJA „RAZEM BEZPIECZNIEJ” Konkurs „Tolerancja – jestem na TAK!”

 

            W dniu 20 grudnia 2018 r. w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem „Podsumowanie projektów Razem Bezpieczniej”, podczas której zostały zaprezentowane wyniki działań przeprowadzonych w ramach projektu oraz  uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Tolerancja – jestem na TAK!”.

Konferencja rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych gości przez Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Waldemara Urbanika oraz Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadinspektora Jacka Cegieły. W pierwszej części konferencji nastąpiło omówienie oraz prezentacja poszczególnych działań i badań realizowanych w ramach projektu. Podinspektor Marzena Maćkowiak – Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ogłosiła wyniki plebiscytu „Twój dzielnicowy”. Następnie pani dr Barbara Popiel, Dziekan Wydziału Nauk stosowanych WSH TWP w  Szczecinie zaprezentowała i omówiła wszystkie podjęte działania w ramach realizacji projektu „Młodzi bezpieczni: NIE dla patologii, TAK dla bezpieczeństwa nieletnich w  województwie zachodniopomorskim” oraz zaprezentowała wyniki badań społecznych w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej oraz zachowań i  stosunku mieszkańców regionu do przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych.

Kolejnym bardzo ważnym punktem konferencji było podsumowanie konkursu plastyczno – multimedialnego „Tolerancja –jestem na TAK!” organizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie wraz z partnerami, w ramach projektu „Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim”, który został dofinansowany w  2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy w postaci materiału filmowego lub pracy plastycznej na  temat szacunku i tolerancji dla innych osób, bez względu na ich pochodzenie, rasę, kolor skóry, religię, poglądy czy status społeczny. Komisja konkursowa wręczyła nagrody laureatom konkursu, wśród których znalazła się dwójka uczniów naszej szkoły: Kaja Nowak z  klasy II d LO oraz Gracjan Jasnos z kl. II TI.

W kategorii praca plastyczna – Kaja Nowak zajęła I miejsce za pracę pt. „Różni, ale tacy sami”.

 

 

W kategorii film – Gracjan Jasnos zajął II miejsce za film pt. „Kochaj. Pozwól Kochać”.

 

 Pani mgr Agnieszka Żyszkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego TWP, pogratulowała laureatom, doceniając ogromne zaangażowanie w realizację prac oraz filmów. Wszystkim uczestnikom dziękowała za udział w konkursie.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

19.12.2018 r. reprezentacja dziewcząt zajęła II miejsce w Finale Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

FINAŁ POWIATOWEJ LICEALIADY W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

 

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Mieszkowicach odbył się Finał Powiatowej Licealiady w  Piłce Ręcznej Dziewcząt. Dwa najlepsze zespoły z poprzedniego roku zostały rozstawione, mowa tu o ZSP 2 Gryfino i ZSO Gryfino. Do tych zespołów zostały dolosowane odpowiednio ZSP Chojna i ZSCKR Mieszkowice, tworząc pary półfinałowe. Zwycięzcy tych par uzyskiwali bezpośredni awans do finału, przegrani mieli zmierzyć się w meczu o 3 miejsce.

Nasze dziewczyny w swoim meczu półfinałowym sprawiły dużą niespodziankę, pokonując ZSP 2 Gryfino 2:1 po dwóch bramkach Kamili Drapały. W meczu finałowym nasz zespół przegrał 2:0 z faworytem turnieju – ZSO Gryfino. Mimo wszystko turniej należy uznać za  udany. 2 miejsce to powód do zadowolenie tym bardziej, że o sile zespołu stanowiły uczennice klas pierwszych, które również w przyszłych latach będą mogły reprezentować barwy naszej szkoły.

 

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce – ZSO Gryfino

2 miejsce – ZSP Chojna

3 miejsce – ZSP Gryfino

4 miejsce – ZSCKR Mieszkowice

 

Skład naszej reprezentacji:

 1. WERONIKA SASKOWSKA – kl. III TŻ
 2. WIKTORIA KAMIEŃ – kl. II TŻ
 3. ADRIANNA SZOT – kl. I WZ
 4. PAULINA MICHAŁOWSKA – kl. I TH
 5. JULIA TARNOWSKA – kl. II a LO
 6. NATALIA MIELCZAREK – kl. I TŻ
 7. KAMILA DRAPALA – kl. I c LO
 8. DOMINIKA HRECZYŃSKA – kl. III TH
 9. PAULINA SAWKO – kl. III TH

 

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

18.12.2018 r. odbył się wyjazd studyjny uczniów klasy II I III MPS do fabryki samochodów Volkswagen Poznań.

Wyjazd studyjny klasy II i III MPS do fabryki samochodów Volkswagen Poznań

 

18 grudnia 2018 r. odbył się wyjazd studyjny uczniów klasy II I III Mechanik Pojazdów Samochodowych do fabryki samochodów Volkswagen Poznań. Wyjazd odbył się  w ramach realizowanego w naszej szkole projektu pt. Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro.

O godzinie 8.00 nastąpił wyjazd z ZSP w Chojnie. Około godziny 11.40 dotarliśmy do  fabryki samochodów modelu Crafter w Białężycach k. Wrześni. Tu pod opieką przewodnika rozpoczęliśmy dwugodzinne zwiedzanie jedynej z najnowocześniejszych na  świecie fabryk, w której od podstaw powstaje Volkswagen Crafter. Fabryka powstała w  październiku 2016 r. Zatrudnia ok 3000 osób. Koszt inwestycji wyniósł 800 milionów euro. Powierzchnia zakładu obejmuje 22 ha. W fabryce we Wrześni od dwóch lat produkowane są nowej generacji modele Craftera w kilkunastu wariantach. Produkcja odbywa się w sposób nowoczesny i ekologiczny. Ponad 70% produkcji stanowią pojazdy ze  specjalną zabudową, spełniające indywidualne potrzeby klientów.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Działu Budowy Karoserii, gdzie tworzy się podstawę przyszłego samochodu. Droga do gotowego nadwozia prowadzi przez zgrzewanie, spawanie, lutowanie i klejenie. W spawalni prace w 80% wykonują roboty. Następnie udaliśmy się  do  hali montażowej, gdzie nadwozia aut są wyposażane w kokpit wraz z niezbędnym okablowaniem. Na stanowisku zwanym „weselem” następuje łączenie ze sobą nadwozia z  karoserią samochodu. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany. Wreszcie nadchodzi czas, by samochód uzyskał koła, zespół napędowy, a w kolejnych etapach fotele i drzwi. Szczególnie interesujące było wklejanie szyb. Następnie samochód sprawdza się w tunelu świetlnym i po raz pierwszy uruchomiany jest silnik. Wreszcie samochód może wyjechać z  taśmy montażowej.

Uczniowie podczas zwiedzania hali produkcyjnej zadawali mnóstwo pytań dotyczących rekrutacji do pracy w fabryce, pracy nowo przyjętej osoby, a także wynagrodzenia.

Niestety w całej fabryce obowiązuje zakaz robienie zdjęć i filmów dlatego też  nie  można było zaobserwowanych efektów pracy udokumentować fotografiami i  filmami. Wszyscy opuściliśmy fabrykę pod bardzo dużym wrażeniem zastosowanych technologii, robotyki i linii produkcyjnych stosowanych przy montażu Crafterów.

Kolejnym punktem wycieczki był Stary Rynek w Poznaniu, gdzie czekał na nas smaczny posiłek i przepiękne dekoracje bożonarodzeniowe, które wprawiły nas w iście świąteczny nastrój.

Dzięki wycieczce do zakładów Craftera uczniowie, jaki i opiekunowie, mogli zobaczyć jak  wygląda proces produkcji aut i praca w tak dużym zakładzie jakim jest fabryka VW. Wycieczka była ciekawa i kształcąca. Była to również okazja by oderwać się od codziennych obowiązków i przygotowań przedświątecznych.

Opiekunowie i uczniowie klasy II i III MPS

Rafa

17.12.2018 r. Paweł Rząd, Dawid Czuchrowski i Kacper Gaj z kl. 3 c LO zajęli I miejsce w Mikołajkowym turnieju trójek w piłce nożnej.

MIKOŁAJKOWY TUNEJ TRÓJEK W PIŁCE NOŻNEJ

 

W dniu 17 grudnia 2018 r. na sali gimnastycznej w budynku nr 2 odbył się  Mikołajkowy turniej trójek w piłce nożnej. Do turnieju zgłosiły się 4 zespoły. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” – mecz i rewanż. Czas trwania jednego pojedynku to 3 minuty. Po rozegraniu 12 meczów, na podstawie ilości punktów, utworzona została tabela końcowa:

I MIEJSCE:

PAWEŁ RZĄD – kl. 3 c LO

DAWID CZUCHROWSKI – kl. 3 c LO

KACPER GAJ – kl. 3 c LO

 

II MIEJSCE:

PIOTR KASZYCKI – kl. 4 BI

DACJAN KOSTER – kl. 4 BI

KONRAD MILER – kl. 4 BI

3 MIEJSCE:

ADRIAN DOPIERAŁA – kl. 1 MZ

DOMINIK MUCHA – kl. 2 MZ

FILIP LEWANDOWSKI – kl. 1 ac LO

4 MIEJSCE:

GRACJAN SKUBISZEWSKI – kl. 2 MZ

KONRAD OLSZEWSKI – kl. 2 MZ

ADRIAN CZERNECKI – kl. 2 MZ

ARKADIUSZ CZERNECKI – kl. 2 MZ

Zawodnicy otrzymali drobne nagrody zgodnie z zajętymi pozycjami. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział serdecznie dziękuję za sportową rywalizację zgodną z duchem „Fair Play”.

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

14.12.2018 r. uczniowie kl. II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne kl. II i III TB
na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie
w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”

 

W dniu 14 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2 i 3 technikum budowlanego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w  Szczecinie. Zajęcia rozpoczęły się wykładem dr inż. Agnieszki Pełki – Sawenko na temat kierunków studiów, kół naukowych, warunków rekrutacji i możliwości dofinansowania (  stypendia, akademiki), możliwości pracy w trakcie i po ukończeniu studiów.

Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach laboratoryjnych w Zakładzie Teorii Konstrukcji pod  opieką dr inż. Małgorzaty Abramowicz. Zostali podzieleni na czteroosobowe zespoły. Każdy z zespołów musiał poskładać i poskręcać swoją część przęsła mostu, a następnie połączyć w jedną całość. Uczniowie żywo zabrali się do pracy i w ciągu paru minut udało im  się odtworzyć konstrukcję mostu stalowego prefabrykowanego, po czym odbyła się próba obciążeniowa. Pod mostem ustawiono manometr, a na przęsła mostu po kolei wchodzili uczniowie. W trakcie zwiększania się ilości uczniów na moście, manometr pokazywał stopień ugięcia. Uczniowie byli zachwyceni swoją pracą zespołową, jak i badaniem wytrzymałości danej konstrukcji.

Po udanej próbie obciążeniowej mostu uczniowie udali się do Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, gdzie pod okiem dr. inż. Adama Zielińskiego mogli uczestniczyć w wykładzie i pokazie drukarki 3 – D do betonu. Uczniowie poznali budowę drukarki, zobaczyli jak ona pracuje i jakich materiałów używa się do produkcji wydruków. Ponadto mieli możliwość obejrzenia gotowych wydruków obiektów małej architektury. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w próbie wytrzymałościowej na zginanie i ściskanie kostki betonowej wykonanej z dwóch różnych materiałów.

W Katedrze Budownictwa Wodnego w laboratorium wodnym uczestniczyliśmy w  ćwiczeniach laboratoryjnych pod kierunkiem dr inż. Roberta Mańko i dr inż. Sławomira Beringa. Uczniowie podzieleni na trzy grupy musieli sprawdzić pomiar wydatku przewodu, obliczyć straty ciśnienia przy przepływie wody przez rurociąg, rozpoznać ruch laminarny i  burzliwy oraz obliczyć liczbę Reynoldsa. Wszystkie zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem do chwili zapisu pomiarów na kartkach, podstawienia do wzorów i  obliczenia zadania. Zasady matematyczne uleciały z głów. Innym dość ciekawym zadaniem była obserwacja odskoku hydraulicznego i warunków przeciekania wody przez wał przeciwpowodziowy. Tu uczniów zabawa w wodzie bardzo zaciekawiła.

Na zakończenie zajęć odbył się krótki wykład i pokaz poprowadzony przez  dr  inż.  Dorotę Leciej – Pirczewską na Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i  Ciepłownictwa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć i sprawdzić, jakie jest działanie i  wykorzystanie kamery termowizyjnej w inżynierii środowiska.

 

Opiekun wycieczki:

mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

13.12.2018 r. wolontariusze z internatu pośrednikami świętego Mikołaja w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie.

Akcja Mikołajkowa

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,  co  posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Św. Jan Paweł II

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. wolontariusze z internatu wraz z wychowawcą panią Dorotą Szwiec osobiście wręczyli swoim przyjaciołom z Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie upominki od świętego Mikołaja. Jest to czas, kiedy każdy z nas, bez  względu na wiek, czeka na prezenty. Dla nas największym prezentem było obdarowanie dzieci prezentami i widok radosnych uśmiechów na twarzy naszych przyjaciół.

Dziękujemy wychowawczyniom pani Agnieszce i pani Marii za ciepłe przyjęcie, gościnność, wspaniałą atmosferę – pełną życzliwości i dobrej zabawy.

Składam gorące podziękowania dla uczniów mieszkających w internacie za to, że  włączyli się w akcję, a wolontariuszom za to, że po raz kolejny udowodnili swoją postawą, że warto pomagać i dawać radość innym. Ten dar serca sprawił, że czas spędzony z dziećmi był wyjątkowy i zapewniał o wielkiej przyjaźni.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

12.12.2018 r. odbył Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

 

12 grudnia 2018 roku odbył Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiło 6 zespołów. Turniej rozpoczął się losowaniem, w wyniku którego utworzone zostały dwie grupy. W grupach rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu spotkań grupowych do kolejnego etapu awansowały cztery drużyny. Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał się zespół MŁODYCH WILKÓW (obrońcy tytułu sprzed roku) w składzie: Adam Hrycaj kl. 3TB, Oskar Juzyszyn kl. 2c LO oraz Dawid Czuchrowski kl. 3c LO. Gratulacje !!!

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. MŁODE WILKI – Hrycaj Adam, Juzyszyn Oskar, Czuchrowski Dawid,
 2. SZERSZENIE – Tokarski Bartłomiej, Matejko Patryk, Zubal Patryk,
 3. ZJEDNOCZENI 3C – Gaj Kacper, Rząd Paweł, Jędrasiak Paweł,
 4. GRZYBNO TEAM – Bartusiak Dominik, Podyma Maciej, Skarżyński Jonasz.

 

Zwycięzcy turnieju: MŁODE WILKI

Wicemistrzowie: SZERSZENIE

 

ORGANIZATOR TURNIEJU

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

12.12.2018 r. odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu.

Kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu

 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, 12 grudnia 2018 r. w  internacie naszej szkoły odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu. Oprócz wychowanków i wychowawców wzięli w niej udział zaproszeni goście: pani dyrektor Adriana Salamończyk, pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka i ks. Zbigniew Stachnik. Uroczystość rozpoczęły kierownik internatu pani Hanna Leszczyńska i dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk. Panie złożyły obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. Również do życzeń dołączył się ks. Zbigniew Stachnik.

Dzięki paniom kucharkom mogliśmy cieszyć się smakiem prawdziwie wigilijnych potraw, a  atmosferę świąt przybliżyły dekoracje świąteczne i dźwięki kolęd.

Aby tradycji stało się zadość zgromadzeni przełamali się opłatkiem. Jak w poprzednim roku pani dyrektor obdarowała mieszkańców słodkimi upominkami.

Mimo, że do wigilii zostało jeszcze trochę czasu, myślę, że wielu z nas poczuło już magię tych niezwykłych, rodzinnych świąt.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

11.12.2018 r. w ramach działań profilaktycznych odbyło się spotkanie z aktorem panem Lechem Dyblikiem.

Spotkanie z aktorem Panem Lechem Dyblikiem

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach Programu wychowawczo – profilaktycznego, zrealizowano działanie profilaktyczne, którego celem było uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Panem Lechem Dyblikiem, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, którego znamy m.in.  z  filmów: „Dom zły”, „Wołyń”, „Pod mocnym aniołem”, „Drogówka”, „Chce się  żyć”, czy też „Świat według Kiepskich”. Pan Lech Dyblik jest również pieśniarzem, gra na gitarze. Aktor d 27 lat jest niepijącym alkoholikiem.

Podczas spotkania z uczniami Pan Dyblik opowiadał bardzo szczerze o swoich doświadczeniach sprzed lat, wpływie jego problemu na życie rodzinne, o spotkaniu z  wartościowymi ludźmi, którzy mieli pozytywny wpływ na zmianę w jego życiu. Podczas swojej opowieści Pan Lech wielokrotnie mówił o znaczeniu rodziny, relacjach z bliskimi, które powinny być oparte na szacunku i zaufaniu. Swoją opowieść pieśniarz przeplatał grą na  gitarze i śpiewem m.in. pieśni rosyjskich.

Opowieści aktora wywarły niesamowite wrażenie na uczestnikach spotkania. Interesująca osobowość Pana Dyblika, człowieka niezwykle otwartego i szczerego, wzbudziła sympatię uczniów. Aktor chętnie pozował do zdjęć – nie tylko z uczniami.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Gminy Chojna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie za sfinansowanie działania profilaktycznego zrealizowanego przez ZSP w Chojnie.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

6.12.2018 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” uczniowie klas II i III technikum informatycznego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

6 grudnia 2018 r. uczniowie klas II i III technikum informatycznego, w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, wyjechali na  Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie.

Wizyta na uczelni rozpoczęła się od wykładu dr inż. Krzysztofa Małeckiego „Programowanie skryptów na przykładzie języka Bash”. Uczniowie z uwagą słuchali informacji na temat budowy i składni poleceń BASH. Poznali m.in. zasady pisania i wykonywania skryptów, instrukcje warunkowe i iteracyjne, operatory logiczne, porównania liczbowe, porównania tekstowe. Dowiedzieli się czym są skrypty, jak działają i jak można je napisać. Podczas wykładu zostały szczegółowo omówione powłoki systemu Linux, uprawnienia do plików i  przydatne polecenia pisane w terminalu systemu Linux.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach „Pierwsza gra w godzinę – podstawy silnika Unity”, gdzie zostali zapoznani z interfejsem aplikacji i jej funkcjami. Do pracy wykorzystali wcześniej przygotowane przez prowadzącą tekstury, które umożliwiły szybkie stworzenie świata. Zajmowali się ukształtowaniem terenu na mapie, po której poruszać się będzie gracz, a następnie przeszli do detali na biomie. Zajęcia prowadzone były bardzo ciekawe i  zrozumiale dla początkujących. Każdy miał czas na dopracowanie swojego „pierwszego FPS’a”. Warsztaty pokazały jak ciekawa jest praca twórcy gier komputerowych na platformę Windows. Uczniowie otrzymali również linki do materiałów z gotowymi przykładami pierwszych aplikacji w Unity. Gry komputerowe to wyjątkowa dziedzina, a proces tworzenia dużych gier jest bardzo złożony i wymaga znajomości programowania.

Bardzo dziękujemy Władzom i Wykładowcom Wydziału Informatyki za niezwykle interesujące zajęcia, które okazały się dla nas przyjemnością i na długo pozostaną w naszej pamięci.

mgr Kamila Góra

Rafa

5.12.2018 r. w ramach projektu „Cybernauci” odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

 

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu „Cybernauci”, odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Projekt jest  realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas, a  głównym działaniem jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Celem projektu „Cybernauci” jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez  dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów przez wykfalifikowanego trenera. Dotyczyły cyberbezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na nich w sieci oraz sposobach zapobiegania tym zagrożeniom.

Trener spotkał się również z nauczycielami, zwracając uwagę na pozytywy wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie nauczania, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji. Na zebraniu rodziców odbyły się warsztaty dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

5.12.2018 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W dniu 5.12.2018 r. my – szkolni wolontariusze – wraz z naszą opiekunką, Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Swoje świętowanie rozpoczęliśmy już od samego rana, rozdając na szkolnych korytarzach kolorowe uśmiechnięte serduszka. Wraz z innymi wolontariuszami ustawiliśmy się  przy  wszystkich drzwiach wejściowych i oczekiwaliśmy na przychodzących do szkoły uczniów i pracowników. Sprawiało nam to wielką radość, a z każdym kolejnym rozdanym serduszkiem, widzieliśmy coraz więcej uśmiechów naszych kolegów i koleżanek.

Na parterze naszej szkoły można było dostrzec także plakaty wykonane przez uczniów promujące wolontariat i zachęcające do pomocy. Tego dnia miał odbył się również finał akcji na rzecz Stowarzyszenia Ochrony Natury i Krajobrazu z Witniczki, które prowadzi schronisko dla porzuconych i chorych kotów. Wolontariusze ponownie zbierali karmę i  najpotrzebniejsze rzeczy dla tych zwierząt. Przyniesione przez uczniów darowizny można było umieszczać w specjalnie przygotowanym do tego celu koszu, który stał na parterze albo  zanosić do gabinetu 48. Na szczególne podziękowanie zasługują tutaj klasy: I bd, II ac, III HŻ, IV HŻ, I WZ oraz III MM, które najbardziej zaangażowały się w pomoc. Łącznie, dzięki wszystkim uczniom, udało się zebrać ponad 300 opakowań karmy!

Kolejnym punktem obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza była wizyta w  Stowarzyszeniu Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce – w schronisku dla  porzuconych, niechcianych i chorych kotków. Po raz kolejny zostaliśmy ciepło przywitani, tym razem przez córkę właścicielki – Ninę. Ona także jest zaangażowana w pracę swojej mamy i widać, że temat kotów nie jest jej obcy. Po pewnym czasie pojawiła się  również Pani Agata – kobieta o wielkim sercu, zajmująca się tymi cudownymi zwierzakami.

Jako że święta zbliżają się coraz większymi krokami, wraz z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, Kamilą i Kasią postanowiłyśmy poczuć się jak prawdziwy Święty Mikołaj. Naszym prezentem były oczywiście zebrane przez uczniów karmy oraz poduszki i kołdry, tak bardzo potrzebne zwierzakom szczególnie podczas chłodów. Pracownicy stowarzyszenia byli nam bardzo wdzięczni za podarunki, a w zamian otrzymałyśmy szczere uśmiechy. Co może przynosić większą radość, niż taki widok?

Osobiście drugi raz brałam udział w takim wydarzeniu i – jestem pewna – na pewno nie  ostatni. Cudowna atmosfera i ludzie, uśmiechy, radość, możliwość wsparcia potrzebujących – można mieć to wszystko za odrobinę bezinteresownej pomocy. Według mnie działalność szkolnego wolontariatu pokazuje, jak wielka wrażliwość tkwi w młodych ludziach. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym wydarzeniem będzie nas – wolontariuszy, coraz więcej i jeszcze nie raz udowodnimy, że losy innych ludzi, czy zwierząt nie są nam obojętne.

Julia, kl. II a LO

Rafa

4.12.2018 r. Weronika Saskowska z kl. 3 TŻ i Wiktoria Saskowska z kl. 1 TH zajęły III miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w Badmintonie Dziewcząt.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt – III miejsce

 

W dniu 4 grudnia 2018 r. odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. W imprezie wzięło udział 11 drużyn z całego województwa zachodniopomorskiego m.in. z Polanowa, Wałcza, Goleniowa, Kołobrzegu, Koszalina, Stargardu, Szczecina, Szczecinka i oczywiście Chojny. Nasza drużyna dotarła na zawody po  niemal czterech godzinach jazdy. Finał odbył się w Zespole Szkół Społecznych STO przy  ulicy Słowiańskiej w Szczecinku.

W pierwszym pojedynku zmierzyliśmy się z I LO Stargard, wygrywając gładko single jak i debla, a tym samym odnosząc pewne zwycięstwo w całym meczu 3:0.

W drugim pojedynku musieliśmy uznać wyższość ZS I Koszalin, przegrywając 0:3. Warto dodać, że mimo porażki dziewczyny zostawiły po sobie dobre wrażenie. W trzecim pojedynku nasz zespół wygrał 3:0 z LO I Szczecin. Pewnie i przekonywująco.

Czwarty pojedynek to kolejna rywalizacja o miejsce w grupie. Po meczu pełnym walki i zwrotów akcji, pełnym dramaturgii, dziewczęta wygrały 3:2 kwalifikując się  do  małego finału. Po niemal dwóch godzinach oczekiwań, rozpoczęła się walka o  podium. Na dwóch boiskach równocześnie rozpoczęły się single. Dziewczęta grały pewnie, z zimną krwią i niemal równocześnie zakończyły swoje pojedynki wygrywając 2:0. W deblu postawiły kropkę nad i, pokonując 3:0 zespół ZS nr 1 Szczecinek. Ostatecznie stanęły na  podium z III lokatą.

Naszą szkołę reprezentowały:

Weronika Saskowska – kl. 3 TŻ

Wiktoria Saskowska – kl. 1 TH

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

4 – 5.12.2018 r. uczniowie klasy II b LO z wizytą w Banku Spółdzielczym w Chojnie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie filia w Chojnie.

Uczniowie klasy II b LO z wizytą w Banku Spółdzielczym
i Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie filia w Chojnie

 

W dniach 4 i 5 grudnia 2018 r. uczniowie klasy II b LO, w ramach realizacji podstawy programowej z ekonomii w praktyce, odwiedzili Bank Spółdzielczy w Chojnie i Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie filia w Chojnie. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z  możliwościami uzyskania środków na założenie działalności gospodarczej.

Uczniów klasy matematyczno – ekonomicznej po Oddziale Banku oprowadzał kierownik placówki – pani Marta Szczepankiewicz, która szczegółowo tłumaczyła, jakimi czynnościami zajmują się poszczególne stanowiska. W trakcie wycieczki uczniowie dowiedzieli się jakich czynności można dokonać w banku, jakimi umiejętnościami musi się wykazywać pracownik bankowy. Pani kierownik przybliżyła uczniom także możliwości uzyskania środków pieniężnych na założenie firmy przez młodych przedsiębiorców oraz odpowiedziała na szereg pytań, jakie w trakcie wizyty pojawiły się wśród młodzieży.

Uczniowie odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy filia w Chojnie gdzie spotkali się z doradcą zawodowym Panią Małgorzatą Rąpałą – Zygmunt.

Podczas spotkania zapoznali się z lokalnym rynkiem pracy i zasadami ubiegania się  o  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wypełnili także kwestionariusz pt. „Ja i własny biznes w kontekście predyspozycji osobowościowo – motywacyjnych (czyli charakter Twojej przyszłej pracy)”. Tu oczywiście też padło dużo pytań ze strony uczniów dotyczących możliwości dofinansowania na założenie firmy.

 

 

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

3.12.2018 r. uczniowie klasy II MPS realizowali zajęcia dydaktyczne w zakładzie „Auto Serwis Piotrowscy”.

Wycieczka dydaktyczna kl. II MPS do zakładu „Auto Serwis Piotrowscy”

 

W dniu 3 grudnia 2018 r. klasa II MPS odwiedziła zakład „Auto Serwis Piotrowscy”. Uczniowie zapoznali się z pracą mechaników samochodowych. Po czym udali się do stacji kontroli pojazdów, gdzie mogli z bliska przyjrzeć się jak przebiega wykonanie podstawowego przeglądu auta osobowego. Pan diagnosta przybliżył uczniom swoją pracę. Wyjaśnił, co  sprawdza się podczas przeglądu, na co zwraca się uwagę i jakie urządzenia wykorzystywane są do pomiarów parametrów aut osobowych. Wizyta ta była doskonałą okazją sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie mechaniki i diagnostyki samochodowej.

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

30.11.2018 r. zajęliśmy III miejsce w V Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 

W dniu 30 listopada 2018 r. odbył się V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Celem tegorocznej edycji konkursu było dostarczenie podstawowych wiadomości o  substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, zdrowego stylu życia, uświadomienie negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie asertywnych zachowań oraz profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych.

W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego z klas gimnazjalnych, z  ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło dziewięć drużyn reprezentujących: Szkołę Podstawową im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w  Baniach, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, Szkołę Podstawową im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Szkołę Podstawową w Swobnicy, Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach oraz  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca komisji – Pani Wioletta Rożko – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie,
 2. Pani Monika Baczyńska – Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. Pani Barbara Pawełczak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie.

Wicedyrektor szkoły – Pani Małgorzata Limanówka – uroczyście powitała przybyłych uczniów i gości oraz przedstawiła krótką historię organizowanych przez ostatnie lata Powiatowych Konkursów Profilaktycznych w naszej szkole.

V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z trzech zadań. Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu przez drużynę testu wiedzy wielokrotnego wyboru. Drugim zadaniem była rozsypanka słów, z których drużyna układała tekst dotyczący charakterystyki dopalaczy. Trzecie zadanie to udzielenie odpowiedzi przez drużyny na wylosowane pytanie w  5  kolejnych rundach.

 Konkurs poprowadził Gracjan Jasnos, uczeń klasy II Technikum Informatycznego w  ZSP w Chojnie. Nad obsługą techniczną czuwał Kacper Fryska z klasy II Technikum Informatycznego oraz Kamila Błoch z klasy II Technikum Hotelarskiego.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji w tegorocznej edycji V Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baniach,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie,

III miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Serdecznie dziękujemy za udział w V Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr inż. Biance Małysz – Lewandowskiej oraz uczennicom Technikum Hotelarskiego: Julii Szachnowskiej i  Aleksandrze Sawko.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

29.30.2018 r. w internacie odbył się wieczór wróżb andrzejkowych.

Wieczór wróżb andrzejkowych dla mieszkańców internatu

 

Żaden dzień się nie powtórzy,

nie ma dwóch podobnych nocy,

dwóch tych samych pocałunków,

dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska

 

Kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, dzień przed kalendarzowymi Andrzejkami, 29 listopada 2018 r. w Internacie ZSP w Chojnie odbył się wieczór wróżb andrzejkowych.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

Spotkanie rozpoczęło się od najbardziej znanej andrzejkowej wróżby – lanie wosku. Każdy z  uczestników mógł ponadto powróżyć sobie z daty swojego urodzenia, wylosować karteczkę z wróżbą i wywróżyć sobie imię przyszłej żony/męża. Jednak wszyscy czekali z  niecierpliwością na andrzejkowe wyścigi butów.

Zabawy, radości oraz śmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy wieczór wróżb.

 

 

mgr Emilia Skrzypa

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

29.11.2018 r. młodzież ZSP w Chojnie uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej „Śladami Niepodległej”.

Wycieczka „Śladami Niepodległej”

 

W dniu 29 listopada 2018 r. młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką nauczycieli: mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas, mgr Edyty Krupy – Nadolny i  mgr inż. Krzysztofa Janika udała się na wycieczkę edukacyjną „Śladami Niepodległej”. Uczestnikami byli uczniowie będący zwycięzcami konkursów szkolnych przeprowadzonych w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” Wycieczka była finałowym zadaniem realizowanego projektu edukacyjnego w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięciu przyświecały cele związane z kształtowaniem świadomości patriotycznej i obywatelskiej młodzieży oraz umożliwienie poznania miejsc, w których rodziła się niepodległość. Przebywanie w miejscach kultu narodowego było doskonałym sposobem na ugruntowanie wiedzy historycznej o Polsce oraz kultywowanie pamięci o  bohaterach i ich czynach związanych z odzyskaniem i utrzymaniem niepodległości. Wyjazd do stolicy umożliwił też integrację młodzieży z różnych typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I st. Uczestnicy, a  zarazem zwycięzcy konkursów to: Zuzanna Lorenc, Oskar Klęczar, Kaja Wąchała, Sara Kierul, Kaja Nowak, Ryszard Gruszczyński, Jakub Kulik, Hubert Kwiecień, Aneta Kaczor, Hubert Olszowiak, Adrian Dopierała, Jakub Mazurkiewicz i Jan Jesiółkowski.

Historyczna przygoda rozpoczęła się w Sulejówku. Tu uczestnicy wycieczki zobaczyli Dworek Milusin – miejsce, gdzie wraz z rodziną mieszkał Marszałek Józef Piłsudski.

Kolejnym ważnym punktem był przejazd do muzeum POLIN. Tu młodzież poznawała historię Żydów polskich. Miejscem szczególnie ciekawym była ulica z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Uliczka zaprezentowana była w sposób bardzo realistyczny. Było tam kino, punkty usługowe, sklepy, bruk z betonowej kostki, latarenki uliczne i ławeczki, na których można było odpocząć. Była również kultowa kawiarnia – Mała Ziemiańska. Otwarta w 1918 r. Mała Ziemiańska stanowiła jedno z najważniejszych miejsc spotkań inteligencji warszawskiej tamtego okresu: poetów, literatów, artystów malarzy, a  także profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. Do bywalców lokalu należeli m.in. Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, którzy mieli tam specjalnie dla nich przeznaczony stolik.

A potem przyszedł czas na oglądanie ekspozycji dotyczących zagłady i drugiej wojny światowej. Ból i cierpienie widać było na twarzach postaci, które przedstawiały zamieszczone tam fotografie i eksponaty.

Wspólny obiad w Restauracji Besamim na terenie muzeum był okazją do refleksji i  odpoczynku, a także poznania smaków kuchni międzywojennej.

Po obiedzie uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Po drodze mijali jeszcze zabytkowy Cmentarz Żydowski i wspominali o historii warszawskiego getta.

Pamiątki i eksponaty zgromadzone w Muzeum Powstania Warszawskiego, pokazywały bohaterstwo i odwagę tych wszystkich, którzy walczyli i ginęli za Ojczyznę. Młodzież miała okazję odpowiedzieć sobie na pytanie, co dziś znaczą pojęcia takie jak: zaangażowanie społeczne, obywatelskie, patriotyzm i bohaterstwo. Poznanie tych trudnych dla młodego pokolenia kart naszej historii i bycie w miejscach kultu narodowego na pewno wzmocni ich  młodzieńczy patriotyzm, a także wrażliwość społeczną.

W Muzeum Narodowym uczestnicy wycieczki odwiedzili wystawę czasową „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, zorganizowaną dla uczczenia 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wizyta w Muzeum Narodowym była źródłem szczególnych przeżyć dla pasjonatek malarstwa – Kai i Anety, które prezentowały już swoje prace na wernisażach. Wystawa składała się  z  dziesięciu części o tematyce związanej z dramatycznymi wydarzeniami, w wyniku których Polska odzyskała niepodległość. Można było zobaczyć portrety ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego. Zgromadzono tu  dzieła sztuki o tematyce związanej z Wielką Wojną, walką o granice odrodzonej Rzeczpospolitej, wyłonieniem Sejmu Ustawodawczego i wyborem prezydenta Gabriela Narutowicza. Młodzież miała okazję przybliżyć sobie trudną historię kształtowania się  państwa polskiego, ale też zobaczyć dzieła twórców polskich początków XX wieku i  czasów dwudziestolecia międzywojennego, takich jak Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak, Bruno Schulz.

Wieczorny spacer Powiślem do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zwieńczony został kolacją w restauracji studenckiej Rewers.

Po kolacji uczniowie podziwiali niezwykły budynek biblioteki, a następnie – wędrując przez  Mariensztat w kierunku Placu Zamkowego – słuchali opowieści o skali zniszczeń wojennych i zmianach architektonicznych Warszawy. Naturalnie – nie mogło zabraknąć wizyty na Rynku Starego Miasta, który zaczynał już przybierać wystrój świąteczny, podziwiania Katedry św. Jana, kolumny Zygmunta, kościoła św. Anny i Pałacu Prezydenckiego – specjalnie oświetlonego akurat w rocznicową noc wybuchu powstania listopadowego.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie wystawy plenerowej zlokalizowanej przy  ul.  Krakowskie Przedmieście, związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, opowiadającej historię cmentarza na wileńskiej Rossie – jednej z najważniejszych nekropolii narodowych, gdzie złożono prochy wielu wielkich Polaków. To tam – przy matce – spoczęło serce Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Krakowskie Przedmieście to jedna z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic historycznej części naszej stolicy i tu ustanowiliśmy koniec naszej patriotycznej eskapady „Śladami Niepodległej” – wycieczki, która była niesamowitą lekcją historii.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

28.11.2018 r. kadeci klasy III c LO uczestniczyli w zajęciach wojskowego dnia szkoleniowego w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne klasy III c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 28 listopada 2018 r. kadeci klasy III c LO po raz kolejny uczestniczyli w  realizacji wojskowego dnia szkoleniowego w ramach programu pilotażowego MON.

Zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowane w tym miesiącu zagadnienia dotyczyły: szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

W trakcie zajęć kadeci doskonalili umiejętności przygotowywania do strzelania z karabinka, składania i rozkładania broni, umiejętności celownicze przy wykorzystaniu trenażera cyklop.

Zajęcia z musztry dotyczyły zagadnień musztry indywidualnej i zespołowej. Natomiast zajęcia z taktyki polegały na doskonaleniu umiejętności działania w sekcji dwu i  czteroosobowej oraz realizacji różnych scenariuszy działań taktycznych.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

22.11.2018 r. odbyły się zajęcia na platformie OLS (Online Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne online) dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne.

Zajęcia na platformie OLS dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne

 

            W dniu 22.11.2018 r. na 9 godzinie lekcyjnej w pracowni komputerowej odbyły się  zajęcia z platformy OLS (Online Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne online) dla  uczniów wyjeżdżających w tym roku szkolnym na staże zagraniczne.

Celem pracy z platformą jest wzrost umiejętności językowych uczniów, zainteresowanie ora  zmotywowanie ich do większego wysiłku językowego przed wyjazdem na staże zagraniczne. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego mgr Joanna Gorska – Hamkało. Dwudziestu sześciu uczniów zostało podzielonych na dwie grupy. Sześciu uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz sześciu uczniów klasy trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk wypełniło wstępny test poziomujący. Składał się on z czterech części: słownictwa, gramatyki, słuchania oraz czytania.

Wyniki testu pokazały uczniom, jak wygląda ich poziom biegłości językowej w Skali Rady Europy od A1 – początkujący do C1 – zaawansowany we wszystkich czterech kategoriach osobno oraz razem. Test ten umożliwia tej tzw. „inteligentnej platformie” na dostosowanie poziomu poszczególnych zadań do umiejętności i możliwości uczniów. Kolejna grupa uczniów wyjeżdżających na staże uzupełni test poziomujący 30 listopada.

Po uzyskaniu wyników testu oraz obejrzeniu instruktażowego filmu celem przedsięwzięcia jest to, aby uczniowie mogli uzupełniać ćwiczenia na platformie i uczestniczyć w seminariach online codziennie przez ok. 20 min. Ta systematyczna praca nad umiejętnościami językowymi powinna zaowocować większą biegłością językową na stażach i po nich.

Zajęcia na platformie OLS ze wsparciem językowym nauczyciela anglisty będą odbywały się  co dwa tygodnie dla każdej z grup aż do momentu wyjazdu na staże. Po powrocie z  obcych krajów uczniowie ponownie uzupełnią test ewaluacyjny, określający ich poziom biegłości językowej, dzięki czemu będą mogli zobaczyć swój progres.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

21.11.2018 r. poznaliśmy wyniki konkursu plastyczno – fotograficznego Rack your brains.

Konkurs plastyczno – fotograficzny Rack your brains

 

W dniu 21 listopada 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – fotograficzny o  idiomach. W konkursie brały udział maksymalnie 3 – osobowe zespoły uczniów z naszej szkoły. Cel konkursu to: nauka idiomów w języku angielskim, zachęcenie młodzieży do  samodzielnego doskonalenia umiejętności językowych, wzbudzenie zainteresowania językiem, umacnianie wiary we własne możliwości, motywowanie do rywalizacji i rozwijania ambicji, rozwój kreatywności oraz umiejętności fotograficznych, plastycznych, współpraca rówieśnicza, jak również doskonalenie zdolności organizacyjnych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu z wykorzystaniem fotografii, prezentującego znaczenie idiomu w języku angielskim.

            Komisja w składzie: przewodnicząca zespołu – mgr Joanna Gorska – Hamkało, członkowie – mgr Barbara Oleksy oraz mgr Leszek Lejman oceniła prace plastyczno – fotograficzne pod względem estetyki, jakości wykonania oraz pomysłowości.

Zwyciężczyniami konkursu zostały: Kamila Błoch, Nikola Szlachetka oraz Zuzanna Półchłopek z klasy 2 TH za plakat Speak of the devil – O wilku mowa. Drugie miejsce uzyskali: Klaudia Kremer, Grzegorz Birger oraz Kacper Dębowski za pracę Put a sock in  it  (zamilcz). Trzecie miejsce zajął Dawid Depa z klasy 3 TB za plakat IDIOMY, prezentujący trzy różne zwroty: plenty more fish in the seatego kwiatu jest pół świata, a  piece of cake – bułka z masłem, i am completely broke, i haven’t got a bean – bez grosza przy duszy.

Prace, które spełniły wymagania techniczne i zakwalifikowały się do konkursu zaprezentowano, po rozstrzygnięciu konkursu, na pierwszym piętrze w budynku numer 1.

Zwycięzcom gratulujemy wygranej, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Uczniowie wykazali się wspaniałą pomysłowością, umiejętnościami językowymi i plastycznymi. Zdobywcy pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

21.11.2018 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”

W dniu 21 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu metodą jednokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych związanych było z wykorzystaniem załączonej mapy.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Celem Konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz wiedzy o miejscu i znaczeniu Polski na świecie (w aspekcie gospodarczym, jak  i terytorialnym).

 

W konkursie wzięli udział:

 1. Zuzanna Lasowska – kl. II b LO
 2. Natalia Ziembowska – kl. II b LO
 3. Miłosz Parczewski – kl. II b LO
 4. Bartłomiej Tokarski – kl. II b LO
 5. Miłosz Zubala – kl. II b LO
 6. Kornelia Anders – kl. III b LO
 7. Magdalena Bielanin – kl. III b LO
 8. Szymon Boruciński – kl. III b LO
 9. Weronika Firląg – kl. III b LO
 10. Mateusz Grzegórzek – kl. III b LO
 11. Ada Kaniewska – kl. III a LO
 12. Patrycja Radtke – kl. III b LO
 13. Justyna Zygmunt – kl. III b LO

 

 

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły 31.03.2019 r.

Szkolny organizator konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

20.11.2018 r. wzięliśmy udział w III edycji akcji czytelniczej „Młodzieży czytanie”.

Akcja czytelnicza „Młodzieży czytanie”

We wtorek 20 listopada 2018 r. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w  Szczecinie odbyła się III edycja akcji czytelniczej „Młodzieży czytanie”. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i  Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania młodzieży klasyką literatury polskiej, historią Polski oraz  propagowanie czytelnictwa.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, reprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Jessika Kosińska, Marcel Cacek (kl. 1 a LO), Amelia Kasperek (kl. 1 d LO), Oskar Klęczar (kl. 1 b LO), Emilia Czeda (kl. 2 TŻ) pod opieką Pana mgr  Aleksandra Lizaka.

W związku z obchodami 100 letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  przypadającą 20 listopada rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego, tegoroczna odsłona akcji była wyjątkowa. Młodzież zaprezentowała fragmenty 44 tekstów Antologii Niepodległości oraz wybrane przez organizatorów fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które jest kontynuacją akcji Narodowe Czytanie. W wykonaniu naszej młodzieży usłyszeliśmy interpretacje utworów Ignacego Krasickiego „Święta miłości kochanej ojczyzny”, Józefa Wybickiego „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, Alojzego Felińskiego „Boże coś Polskę”oraz fragmenty „Księgi pielgrzymstwa polskiego”Adama Mickiewicza.

W akcji wzięli także udział goście specjalni, przedstawiciele świata kultury, między innymi Prezes Polskiego Radia Szczecin Artur Kubaj. Wspólnie z młodzieżą czytała także pani Magdalena Zarębska – Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

Emilia Czeda, kl.2 TŻ

mgr G. Lasowska

Rafa

20.11.2018 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. W II etapie naszą szkołę będzie reprezentował Gracjan Jasnos z kl. II TI.

Olimpiada Cyfrowa – I etap

 

W dniu 20 listopada 2018 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on – line ( listopad 2018 r.), projektu medialnego ( styczeń – luty 2019 r.) oraz zawodów finałowych ( kwiecień 2019 r.).

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, którzy przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci.

W olimpiadzie Cyfrowej wzięli udział uczniowie kl. I, II i III Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk.

W I etapie Olimpiady Cyfrowej – testu on – line wzięło udział 2 584 osób z 300 szkół z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone 28 listopada 2018 r. Do II etapu – rozwiązywania zadania metodą projektu – zakwalifikował się z naszej szkoły Gracjan Jasnos z klasy II TI.

 

mgr Krzysztof Janik

Rafa

20 – 23.11.2018 r. gościliśmy w naszej szkole pracodawców z Anglii i z Malty w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus +

Spotkanie z pracodawcami z Anglii i z Malty w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez  realizację zagranicznych staży” program Erasmus + w ZSP w Chojnie

 

W dniach od 20 do 23 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej szkole właściciela hotelu Bakehouse B&B w Sherborne Malcolma Heygate – Browne oraz właściciela sieci restauracji i  hoteli Uncle Matts Kitchen Matthew Pace wraz z partnerką biznesową. To partnerzy przyjmujący uczniów naszej szkoły z Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych na 4 – tygodniowe staże do  swoich firm w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez  realizację zagranicznych staży” program Erasmus + .

Podczas pobytu goście zostali zapoznani z bazą dydaktyczną naszej szkoły. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przedstawili charakterystykę kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, omawiając przedmioty zawodowe ujęte w czteroletnim programie nauczania, program praktyk zawodowych, przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zostały omówione korzyści stosowania Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i  szkoleniu zawodowym (ECVET), który jest inicjatywą Unii Europejskiej i ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (  świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się  przez  całe życie.

Goście przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas zawodowych. Pan Malcolm Heygate – Brown spotkał się z uczniami klas II i III Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Natomiast pan Matthew Pace z uczniami klas II i III Technikum Zawodowego w  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem warsztatów było omówienie tegorocznej oraz ubiegłorocznej praktyki zawodowej uczniów. Rozmawiano o  doświadczeniach, oczekiwaniach względem praktyk oraz planach zawodowych młodzieży. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji, zadając swoim gościom wiele pytań. Odgrywali scenki, podczas których mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych, interpersonalnych, obsługi klienta oraz pracy w zespole potrzebnej w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej.

Na spotkaniu z nauczycielami przedmiotów zawodowych zagraniczni przedsiębiorcy wymienili się spostrzeżeniami na temat umiejętności i zdolności wymaganych na rynku zagranicznym od młodych ludzi w branży hotelarsko – gastronomicznej. Podczas warsztatów dokonano ewaluacji pod kątem oceny mocnych i słabych stron osiągnięć uczniów podczas realizacji praktyk zawodowych w ramach realizacji programu Erasmus +.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z nauczycielami języka angielskiego, podczas którego omówiono problemy związane z przygotowaniem językowym przed  rozpoczęciem mobilności.

Pracodawcy z Malty w Siedzibie Filii Powiatowego Urzędu Pracy spotkali się  z  Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej, Doradcą zawodowym oraz  Pośrednikiem pracy. Podczas spotkania wymieniono się spostrzeżeniami na temat lokalnych rynków pracy oraz współpracy między Urzędem Pracy, a pracodawcami.

W czasie pobytu w Chojnie goście z Anglii i Malty mieli okazję odwiedzić restaurację „Piastowska” oraz restaurację „Makarun”, gdzie spotkali się z szefami kuchni tych restauracji. Spotkanie zagranicznych i lokalnych pracodawców miało na celu poznanie specyfiki funkcjonowania firm oraz wymianę poglądów i doświadczeń w prowadzeniu podobnych działalności.

Podczas kilkudniowej wizyty goście zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Chojnie, Berlinie oraz w Szczecinie.

Alicja Linkiewicz

Rafa

15.11.2018 r. w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” odbyła się wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej.

Wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej

 

W dniu 15 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, odbyła się wieczornica poezji i  muzyki niepodległościowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięcie artystyczne miało charakter otwarty, bo adresatami byli wszyscy ceniący wartości patriotyczne i obywatelskie.

Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w bibliotece szkolnej. Montaż słowno – muzyczny zawierał wiersze, poematy i pieśni patriotyczne.

Celem tego kulturalno – patriotycznego spotkania było pokazanie i uświadomienie, jak wielką wartością była i jest Ojczyzna. Młodzież czytała wiersze poetów znanych i nieznanych, a  także takie utwory, których autorzy się pod nimi nie podpisali, bo kiedy Ojczyzna była zniewolona, nie chodziło o sławę, tylko o bohaterską walkę o wolność. Utwory brzmiały ze  zdwojoną siłą. Poprzez swoją treść i młodzieńczą interpretację uczniów, stawały się  dla  słuchających szczególnie wzruszające. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane zebranym pieśni, wykonywane przez szkolne chórzystki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, zebrane w przygotowanym wcześniej przez zespół odpowiedzialny za realizację projektu „Małym śpiewniku polskiej pieśni patriotycznej”.

Atmosfera była podniosła, ale nie patetyczna. Taka, jak nasz współczesny patriotyzm – Polaków żyjących w wolnej Ojczyźnie.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

15.11.2018 r. Grodecka Nikola i Ceglarek Monika zajęły II miejsce w zawodach regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

 

15 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje trzech szkół: VII LO Szczecin, SOSW  Pyrzyce oraz drużyna z naszej szkoły. Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z  każdym”. W ostatecznej klasyfikacji zajęliśmy drugie miejsce, dzięki czemu uzyskaliśmy awans do finału województwa.

 

WYNIKI:

VII LO Szczecin – SOSW Pyrzyce   3:0

SOSW Pyrzyce – ZSP Chojna           1:3

ZSP Chojna – VII LO Szczecin         2:3

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

 1. VII LO Szczecin
 2. ZSP Chojna
 3. SOSW Pyrzyce

  

SKŁAD REPREZENTACJI:

– Grodecka Nikola

– Ceglarek Monika

Opiekun: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

14.11.2018 r. Anita Orszulak z kl. IV TŻ zajęła I miejsce w etapie szkolnym XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK –  etap szkolny

 

W dniu 14 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie przeprowadzono etap szkolny XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W  pierwszej części konkursu wzięło udział 39 uczniów z różnych klas. Pierwsze miejsce zajęła Anita Orszulak z kl. IV TŻ, która jako jedyna ze szkoły, z największą ilością punktów, dostała się do etapu rejonowego.

W dalszej części etapu szkolnego należało przeprowadzić w szkole inicjatywę prozdrowotną, angażując do tego minimum piętnastu uczestników, jednak nie było to wliczane do ilości uzyskanych punktów w etapie rejonowym. Celem tego wydarzenia było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli dbania o własne zdrowie i promowanie zdrowego stylu życia. Anita promowała prawidłowe samopoczucie psychiczne, poprzez ukazanie szerokiego pojęcia, jakim jest „stres”. Rozpropagowała to wśród całej społeczności szkolnej, wśród uczniów i nauczycieli. W tym wydarzeniu wzięło udział co najmniej kilkadziesiąt osób. Anita wykonała ulotki zawierające takie informacje jak: skąd się bierze stres, jak sobie z nim radzić oraz reakcje organizmu na niego. Zrobiła również dwa plakaty, z czego jeden zawierał informacje dotyczące objawów stresu i powodów jego odczuwania, a drugi: sposoby na  radzenie sobie ze stresem. Uczennica przeprowadziła również lekcje z psychologiem szkolnym w kilku klasach na temat stresu oraz stworzyła prezentację. W prezentacji ujęła podobne wiadomości, jak w ulotce i plakatach, jednak znacznie rozszerzone. Dołączyła tam  liczne zdjęcia i opisała przeprowadzone lekcje. Wszystko to miało na celu uświadomienie innym – czym jest stres i jak sobie z nim radzić. Całość została entuzjastycznie odebrana. Każdy z uczestników akcji zamienił z nią kilka słów i zainteresował się szerzej tym  tematem.

 

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

14.11.2018 r. uczniowie kl. I d LO wzięli udział w zajęciach z kryminalistyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia kl. I d LO z kryminalistyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 14 listopada 2018 roku uczniowie klasy I d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze z wielu zaplanowanych zajęć z zakresu kryminalistyki, w ramach objętego przez wydział patronatu, odbyły się na Katedrze Biologii Komórki. Zajęcia dotyczące wykorzystania metod badań inżynierii genetycznej w kryminalistyce miały na celu identyfikację płci, z wykorzystaniem genu amelogeniny, a przeprowadziła je Pani dr Ewa Filip. Po wprowadzeniu teoretycznym i krótkim instruktarzu posługiwania się przyrządami laboratoryjnymi, uczniowie przystąpili do samodzielnego wykonania łańcuchowej reakcji polimerazy, czyli metody PCR.

W pierwszej kolejności przygotowali w probówkach mieszaninę Master Mix, niezbędną do przeprowadzenia metody, a następnie umieścili te probówki w termocyklerze, który umożliwia wielokrotne i szybkie zmiany temperatury próbki w określonych momentach.

Takie urządzenie uczniowie widzieli do tej pory tylko na zdjęciu w podręczniku, podczas omawiania tematu na lekcji biologii. Tym razem mogli zobaczyć nowoczesny sprzęt na własne oczy i nauczyć się go obsługiwać. Powstające w wyniku metody PCR produkty sprawdza się następnie za pomocą elektroforezy, określając płeć badanej próby.

Współpraca z nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii przynosi niewymierne korzyści dla uczniów naszej szkoły. Mają oni możliwość zastosowania teorii w praktyce i sprawdzenia swoich umiejętności.

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

13.11.2018 r. uczniowie kl. 2 ac LO i kl. 2 MPS wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu – „Młodzi bezpieczni. Nie dla patologii. Tak dla bezpieczeństwa.” w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Udział kl. II ac LO i 2 MPS spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu „Młodzi bezpieczni. Nie dla patologii. Tak dla bezpieczeństwa.”

W dniu 13 listopada 2018 r. uczniowie kl. 2 ac LO i kl. 2 MPS wzięli udział w  spotkaniu edukacyjnym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu – „Młodzi bezpieczni. Nie dla patologii. Tak dla bezpieczeństwa.” Spotkanie odbyło się  w  Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zajęcia odbyły się w trzech modułach tematycznych:

Pierwszy temat – „Żandarmeria Wojskowa – w trosce o porządek publiczny”. Spotkanie ze szczecińskimi żandarmami to wyjątkowa okazja, by lepiej poznać funkcjonowanie i  zadania Żandarmerii Wojskowej, a także by dowiedzieć się, jak dba ona o porządek publiczny w naszym kraju.

 

Drugi temat – Stresy i konflikty w naszym życiu: jak sobie radzić, by nie stracić głowy”. Wszyscy musimy się zmagać ze stresem i wszyscy wchodzimy czasem w konflikty. Jak  radzić sobie z jednym i drugim ? Psycholog Szymon Kucharski podpowiedział młodzieży kilka przydatnych sposobów na odstresowanie się oraz na radzenie sobie podczas kłótni i  sporów!

Trzeci temat – „Przemoc w domu i w szkole – jak się przed nią uchronić?”

Przemoc w domu i w szkole to zjawiska, z którymi spotykamy się (niestety) dość często. Jak  jednak je dobrze rozpoznać? Jak na nie reagować, chronić się, gdzie szukać pomocy? Uczniowie się dowiedzieli – dzięki temu mogą pomóc sobie lub innym!

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

11.11.2018 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Udział ZSP w Chojnie w gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

W dniu 11 listopada 2018 r. Poczet Sztandarowy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą św. za ojczyznę w Kościele Mariackim. Przed  Mszą wszyscy obecni w kościele wspólnie odśpiewali polski hymn narodowy „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie obchody przeniosły się na placu Konstytucji 3 Maja, gdzie Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Pod „Pomnikiem Osadników”, autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Biżka, delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich złożyły wiązanki kwiatów. Wśród składających kwiaty byli również uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły: Maciej Ogonowski, Mateusz Barczyk i Bartłomiej Szpilski.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Julia Sawicka, Wiktoria Liput i Miłosz Parczewski, pod opieką Pana mgra Marka Łągiewczyka.

Po raz pierwszy na zaproszenie władz miasta, w uroczystościach odbywających się na placu Konstytucji 3 Maja, uczestniczyła także reprezentacja klas mundurowych. Uczniowie klasy III  c  LO, pod opieką wychowawcy, wzięli udział w apelu, a także zaprezentowali pokaz musztry paradnej, co wzbudziło duże zainteresowanie przybyłych gości.

 

 

mgr Marek Łągiewczyk

mgr Leszek Lejman

mgr Marek Bednarz

Rafa

9.11.2018 r. uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob.

FLASH MOB ŚPIEW PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CHOJNY PROJEKT „GODNOŚĆ. WOLNOŚĆ. NIEPODLEGŁOŚĆ.”

 

W dniu 9 listopada 2018 r., w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob. Celem akcji było zachęcenie przechodniów do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w przededniu tak ważnego dla wszystkich Polaków święta – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Już w październiku, w celu popularyzacji utworów żołnierskich i patriotycznych oraz  zachęcenia młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym, zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu, opracował mały śpiewnik polskiej pieśni patriotycznej. Zadaniem uczniów było natomiast przygotowanie białych i czerwonych baloników oraz utrwalenie pamięciowe pieśni umieszczonych w śpiewniku. Śpiewniki i  balony przygotowano w celu wręczenia ich mieszkańcom miasta.

Uczestnicy akcji udali się w miejsca, w których można spotkać najwięcej ludzi (np. place przed lokalnymi marketami, skwery, bazar). W każdym z tych miejsc inicjowali pieśń patriotyczną „Przybyli ułani”. Wychodząc z różnych stron odwiedzonych miejsc z pieśnią na  ustach gromadzili się w jednym punkcie, by wspólnie kończyć utwór.

Aby zachęcić przechodniów do wspólnego śpiewania, uczniowie rozdawali śpiewniki polskiej pieśni patriotycznej oraz rozdawali białe i czerwone balony. Do akcji z wielkim entuzjazmem przyłączyły się przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, z grupy integracyjnej „Krasnale”, które również znały pieśń przewodnią akcji i zachęcały przechodniów do jej zaśpiewania.

Akcja bardzo zaskoczyła mieszkańców Chojny, część z nich ze wzruszeniem nuciła pieśń, część, stojąc, przyglądała się jedynie i słuchała z wyraźnym wzruszeniem.

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

9.11.2018 r. Zuzanna Lorenc z klasy I a LO zajęła I miejsce w konkursie „Postaw na Niepodległą” w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”.

KONKURS „POSTAW NA NIEPODLEGŁĄ”

 

W dniu 9 listopada 2018 r., w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, odbył się  konkurs wiedzy historyczno – kulturowej „Postaw na Niepodległą”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem drogi Polski do  niepodległości i pierwszych lat II RP oraz wspieranie postaw patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych.

W finale konkursu – opartego na formule teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, wzięło udział dziesięć osób, głównie uczniów klas pierwszych.

W pierwszej rundzie każdy uczestnik odpowiadał na dwa pytania. Aby przejść do dalszej rozgrywki, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej jedno pytanie. Do drugiej części przeszło siedem osób. W tej części uczestnicy sami wskazywali odpowiadającego, najczęściej pytanym uczestnikiem był Hubert Kwiecień. Do finału zakwalifikowały się trzy osoby, które najlepiej odpowiadały i zachowały szanse z poprzednich rund.

Konkurs wygrała Zuzanna Lorenc z klasy I a LO i to ona weźmie udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy śladami Niepodległej. Drugie miejsce zajął Hubert Kwiecień z  klasy I TI, a trzecie – Michał Rojkowski z klasy I d LO. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Konkurs prowadziły: mgr Danuta Perz i mgr Renata Czubak. Pani Danuta Perz – nauczycielka historii – była też autorką pytań do konkursu. Konkurs przebiegał w duchu rywalizacji, ale  przede wszystkim była to dobra zabawa, wzbudzająca pozytywne emocje zarówno wśród  uczestników, jak i widowni.

mgr Danuta Perz

 

Rafa

9.11.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 9 listopada 2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza po raz kolejny odwiedzili znajomych z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Wizyta miała podwójną moc – zbliżające się urodziny Pani Danusi i Ogólnopolski Dzień Seniora!

Oczywiście, bez poczęstunku uroczystość odbyć się nie mogła! Gosia z klasy II TH upiekła babeczki, a ja przyniosłam domowe, pyszne ciasto czekoladowe!

Z okazji zbliżających się urodzin kochanej Pani Danusi zostały wręczone upominki – miś i  piękna karta urodzinowa. Potem – już przy wspólnym stole – razem z naszymi znajomymi, rozmawialiśmy, delektując się naszymi wypiekami.

Dziadkowie i babcie opowiadali nam o swoich szkolnych czasach, niekoniecznie zawsze dobrych momentach, mówili o nauczycielach i uczniach. Tematów było wiele, dowiadywaliśmy się nawet, jakie gusta muzyczne mają seniorzy! Okazało się, że słuchają też  współczesnej muzyki rozrywkowej i doskonale znane są im nazwiska młodych wykonawców.

Z przyjemnością słuchaliśmy wspomnień tak naprawdę obcych nam ludzi, lecz bliskich naszym sercom. Z każdą kolejną chwilą coraz bardziej docenialiśmy to, że to akurat nam ci  ludzie uchylili rąbka swego życia. Słuchając historii o surowym wychowaniu szkolnym w  dawnych czasach, jesteśmy wdzięczni za to, co mamy dziś. Wniosek sam się nasuwa – należy cieszyć się z tego, co mamy. Nie chodzi już nawet o sytuację szkolną w dzisiejszych czasach. Chodzi o docenienie tego, że urodziny, święta, walentynki, etc. możemy spędzić w  gronie bliskich, z osobami, które kochamy.

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej – jestem pewna – oddaliby wszystko, by choć chwilę spędzić z rodziną. Nie jesteśmy związani więzami krwi, ale staramy się być jak najbliżej, fizycznie i emocjonalnie, aby ci wyjątkowi ludzie nie czuli się samotni. W święta, urodziny chcemy po prostu być.

Laura, klasa II c LO

 

Rafa

9.11.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w Szczecinie w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Udział kl. III c LO w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

W dniu 9 listopada 2018 r., na zaproszenie rady Osiedla Słoneczne oraz 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, reprezentacja kadetów klasy III c LO wzięła udział w  uroczystych obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym dniu pod pomnikiem Niepodległości zebrały się władze miasta, okoliczni mieszkańcy, uczniowie, a także żołnierze reprezentujący 5 Pułk Inżynieryjny – będący współgospodarzem uroczystości.

Uroczystości rozpoczęły się od uroczystego apelu, po którym nastąpiły przemówienia, w  których głównym prezentowanym wątkiem były wydarzenia historyczne, związane z  odzyskaniem niepodległości.

Nastąpiło także uroczyste złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem, gdzie wartę wystawiła jednostka z Podjuch.

Święto stało się także okazją do uhonorowania najlepszych żołnierzy jednostki, którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie. Przygotowano defiladę zgromadzonych pododdziałów przed trybuną honorową. Odbyła się także modlitwa za poległych oraz pomyślność Ojczyzny.

Zgromadzeni mogli również obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

8.11.2018 r. w internacie odbył się Światowy Dzień Postaci z Bajek.

Światowy Dzień Postaci z Bajek w Internacie ZSP w Chojnie

 

W dniu 8 listopada 2018 r. w Internacie ZSP w Chojnie odbył się Światowy Dzień Postaci z Bajek. Postanowiliśmy zorganizować taki dzień, ponieważ bajki cieszą się  ogromnym powodzeniem zarówno wśród dzieci, jak i młodzieży. Są dla nas źródłem relaksu i pobudzają naszą wyobraźnię. Ten dzień miał przypomnieć, że bajki są ważne i warto do nich wraca.

W Światowym Dniu Postaci z Bajek mieszkańcy internatu oraz uczniowie klasy 2b LO pod  opieką Pani Emilii Skrzypy świetnie się bawili, rozwiązując quiz wiedzy o postaciach z  bajek, który został przeprowadzony na aplikacji mobilnej Kahoot. Komisja w składzie: Pani  Emilia Skrzypa, Zuzanna Laskowska (kl. II b LO) oraz Lura Majkowska (kl. II b LO) wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Bartosz Franczak (kl. III TI), drugie Ernest Kujałowicz (kl. III TB), trzecie Emil Krawiec (kl. II MZ). Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz  słodkie upominki.

Po przerwie przeszliśmy do ostatniego elementu tego dnia, a mianowicie do obejrzenia wspólnie wybranej bajki pt. ,,Iniemamocni 2”. Ciekawej animacji towarzyszyła miła atmosfera panująca wśród uczestników. Wieczór uważamy za udany i zachęcamy każdego do  chwili relaksu przy bajce.

Uczniowie klasy 2b LO

Rafa

8.11.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Udział Samorządu Uczniowskiego w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

W dniu 8 listopada 2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – Przewodnicząca Julia Sawicka, Wiceprzewodniczący Maciej Ogonowski i Sekretarz Justyna Jaz – wzięli udział w uroczystej sesji Rady Powiatu z  okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na początku spotkania odśpiewano wspólnie polski hymn państwowy, następnie głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu – Roman Michalski, otwierając uroczystą sesję Rady Powiatu.

 Kolejnym wydarzeniem był wykład księdza doktora Andrzeja Supłata na temat patriotyzmu w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie nagród Starosty Gryfińskiego za  promocję powiatu. Wszystko było przeplatane muzyką i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Młodzież miała okazję dobrze przeżyć tą szczególną rocznicę w historii państwa polskiego i włączyć się we wspólne świętowanie tego podniosłego wydarzenia.

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

7 – 14.11.2018 r. wzięliśmy udział w wystawie pamiątek pod nazwą „Bohaterowie Niepodległej”.

WYSTAWA PAMIĄTEK ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Jednym z wielu zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie, w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, było przygotowanie wystawy pamiątek pod nazwą „Bohaterowie Niepodległej” – modeli redukcyjnych, przedstawiających historię polskiego lotnictwa wojskowego oraz monet i  banknotów kolekcjonerskich, prezentujących wydarzenia i bohaterów niepodległości.

Przygotowania do zorganizowania wystawy zostały rozpoczęte we wrześniu, od ogłoszenia przez nauczycieli i Samorząd Uczniowski informacji o projekcie i zbiórce pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości.

Od tego czasu w szkole do nauczycieli, zaangażowanych w projekt, zaczęły spływać pamiątki rodzinne, posiadające wartość historyczną i sentymentalną, przedmioty często przedstawiające historie indywidualne, rodzinne. Oczywiście, każdy uczeń indywidualnie musiał opisać prezentowany przez siebie przedmiot. W ten sposób na wystawę trafił portret pradziadka w mundurze armii austro – węgierskiej, służącego jeszcze jako poddany Franciszka Józefa.

Udało się także wypożyczyć francuski bagnet Lebel, identyczny, jak używany przez Błękitną Armię gen. Hallera czy oddziały polskie w bitwie warszawskiej, a także bagnet polskiej produkcji z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wyprodukowany w fabryce broni w  Radomiu. Na wystawie znalazły się także m.in. zegarki kieszonkowe, charakterystyczne dla początków XX wieku, lampa naftowa, żelazko z duszą, reprodukcje banknotów używanych w Polsce w początkach niepodległości, plecak imitujący plecak legionowy, bucik z początku XX wieku, lampa karbidowa z dwudziestolecia międzywojennego z logo PKP, zdjęcia z lat 20 – tych ubiegłego wieku, jak też reprodukcja dokumentu informująca o  powstaniu niepodległego państwa polskiego.

Wystawa modeli redukcyjnych dotyczyła 100– lecia polskiego lotnictwa wojskowego. Składała się ona z dziesięciu modeli samolotów w skali 1/48 – prezentujących samoloty lotnictwa polskiego.

Można było obejrzeć więc Fokkera w barwach pil. Stefana Bastyra z 1919 roku, słynny z  okresu dwudziestolecia międzywojennego legendarny samolot bombowy PZL-37 Łoś, myśliwiec P – 11 c, R – XIII Lublin. Polskie Siły Zbrojne na zachodzie reprezentował myśliwiec Hurricane, na którym latali polscy piloci w Bitwie o Anglię, koniecznie w brawach dywizjonu 303, a także znakomity P – 51 Mustang w barwach 315 dywizjonu. Okres powojenny to era naddźwiękowa, więc nie mogło zabraknąć Mig – 21MF, Su-22M4 w  barwach z przełomu wieku, a także Mig – 29 w barwach jednostki z Mińska Mazowieckiego, kultywującej tradycje dywizjonu 303.

Na wystawie numizmatycznej prezentowana byłą kolekcja monet srebrnych oraz banknotów emitowanych przez NBP, których tematyka związana była historią Polski, w tym także okresu odzyskania niepodległości.

Po przygotowaniu wystawy, od 7 do 14 listopada 2018 r., każdy wychowawca lub nauczyciel historii był zobowiązany do jej obejrzenia wraz z klasą. Dzięki temu, w krótkim czasie, wszyscy uczniowie ZSP w Chojnie mogli zapoznać się z prezentowanymi na  niej  przedmiotami, akcesoriami. Całość prezentowana była w sali konferencyjnej, w  zakupionych w tym celu gablotach. Na wystawie prezentowany był także, wykonany przez  uczniów, zdalnie sterowany aplikacją telefoniczną model czołgu Renault FT 17, będący pierwszym czołgiem polskiego wojska w historii.

mgr Marek Bednarz

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

7.11.2018 r. uczniowie klas 1 TI, 1 TH/TŻ, 1 MZ, 1bd LO wzięli udział w targach kształcenia i konferencjach w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” w Szczecinie.

Udział w Targach „Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym” w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”

 

W dniu 7 listopada 2018 r. uczniowie klas 1 TI, 1 TH/TŻ, 1 MZ, 1bd Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział, w zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, targach kształcenia i konferencjach w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”.

Oferta skierowana była do wszystkich typów szkół. W hali widowiskowo – sportowej Netto Arena w Szczecinie nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół policealnych z terenu województwa we współpracy z firmami i przedsiębiorstwami z naszego regionu. Na stoisku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+ mogli uzyskać informację o programach Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej. Podczas targów zostały podpisane umowy partnerskie pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Powiatem Polickim oraz pomiędzy Zespołem Szkół Łączności i firmą Eltek Polska Sp. z o.o.

            Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat: „Pokolenie Z i rola Feedbacku” oraz „Najpierw masa później forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji”, które mogą być podpowiedzią jak planować, budować swoją przyszłość.

W wydarzeniu wzięły udział grupy od przedszkolaków do uczniów szkół średnich. Młodzież z zainteresowaniem oglądała stoiska szkół i firm w zakresie branży handlowej, hotelarsko – gastronomicznej, administracyjnej, medyczno – rehabilitacyjno – kosmetycznej, chemicznej, morskiej, elektryczno – elektroniczno – informatycznej, transportowo – spedycyjno – logistycznej, czy rzemiosła.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

7.11.2018 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

7 listopada 2018 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w  tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest  przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie Pani mgr Joanna Rogacewicz, Pani mgr Emilia Skrzypa i Pan mgr Gustaw Cedro przeprowadziła test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru na pierwszym szczeblu konkursu.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły: Piotr Kaszycki (kl.  IV  TB), Dacjan Koster (kl. IV TB), Kacper Dębowski (kl. IV TB), Adam Raszpla (kl.  IV  TB), Kacper Walkiewicz (kl. IV TB), Patryk Kuzia (kl. IV TB), Maciej Ogonowski (kl.  IV TB), Julia Szachnowska (kl. II TH), Zuzanna Ziółkowska (kl. II TH), Aleksandra Sawko (kl. II TH), Dajana Famulak (kl. II TH), Martyna Dziedzicz (kl. II TH), Zuzanna Półchłopek (kl.  II TH), Nikola Szlachetka (kl. II TH), Kamila Błoch (kl. II TH), Mariusz Dziewiński (kl.  I  WZ), Emilia Czeda (kl. II TŻ), Filip Urban (kl. III TI), Piotr Przetacznik (kl. III TI), Marcin Grzesik (kl. III TI), Dariusz Śliwa (kl. III TI).

Największą ilość punktów zdobyli uczniowie klasy IV Technikum Budowlanego: Kacper Walkiewicz 17 punktów i po 16 punktów: Maciej Ogonowski, Kacper Dębowski i Patryk Kuzia.

Dogrywka pomiędzy trzema uczniami odbył się dnia 14 listopada 2018 r. w wyniku, której najwięcej punktów zdobył Kacper Dębowski.

Uczniowie klasy IV Technikum Budowlanego: Kacper Walkiewicz i Kacper Dębowski będą reprezentować naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

6.11.2018 r. uczniowie klas II BI i II MZ wzięli udział w wykładzie pt. „Dopalacze, czyli środki zastępcze: mity i fakty” w WSH TWP w Szczecinie.

Dopalacze, czyli środki zastępcze: mity i fakty

 

W dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 9:00 uczniowie klas II BI i II MZ wraz  z  opiekunami: p. Kamilą Górą, p. Joanną Rogacewicz, p. Andrzejem Kuflowskim oraz  p. Adamem Bachów wzięli udział w wykładzie pt. „Dopalacze, czyli środki zastępcze: mity i fakty” mgr Przemysława Mazeka. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie i miało na celu poszerzenie wiedzy w temacie używek – narkotyków i dopalaczy.

Wykład rozpoczął się od zapoznania uczestników z poszczególnymi rodzajami środków psychoaktywnych, a także z różnicami pomiędzy dopalaczami, a narkotykami, tj.  rozbieżnością na poziomie produkcji. W swojej prezentacji multimedialnej mgr  Przemysław Mazeka uwzględnił ich wpływ na organizm oraz przedstawił przyczyny rosnącej popularności tej formy używek. Ponadto padło bardzo istotne stwierdzenie, że rynek dopalaczy reaguje niczym bakteria na antybiotyk, czyli dostosowuje się do potrzeb ,,klienta”. Oznacza to, że skład dopalaczy nie jest stały, a co za tym idzie, nie jest możliwe podanie odpowiedniego antidotum. Uczestnicy usłyszeli fakty i mity o dopalaczach. Na przykład mitem jest poprawa sprawności intelektualnej i fizycznej bez wywołania efektu uzależnienia oraz to, że nie wpływają negatywnie na układ nerwowy, w przeciwieństwie do amfetaminy czy Ecstasy. Prowadzący poruszył kwestię profilaktyki uzależnień w gronie najbliższych. Podkreślił, aby nie być obojętnym i reagować jak najszybciej, jeśli ktoś diametralnie zmienia swoje zachowanie.

Źródło: szczecin.tvp.pl

Źródło: szczecin.tvp.pl

            Po zakończeniu wykładu zgromadzeni wzięli udział w ankiecie na temat przeciwdziałania uzależnieniom i bezpieczeństwa w swoim środowisku. Odbyła się także dyskusja, nawiązująca do tematu poruszonego w wykładzie, podczas której każdy mógł zadać pytanie prowadzącemu.

Kamila Góra kl. 2BI

 

Dawid Piotrowski, kl. II TB

Rafa Rafa

6-7.11. 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędą się zajęcia warsztatowe, wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania uczniów z zaproszonymi gośćmi.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH EUROPEJSKIEGO  TYGODNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W dniach od 6 listopada  do  7 listopada 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych  odbędą się zajęcia warsztatowe, wycieczki zawodoznawcze oraz  spotkania uczniów  z zaproszonymi gośćmi.

Uczniowie uczestniczą w spotkaniach pod opieką nauczycieli, wg poniższego harmonogramu:

Dzień Lekcja Klasa Sala Realizacja działania Przedmiot
6.11.2018 r.

Wtorek

1 I bd 5 Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy w Chojnie „Analiza własnych umiejętności                    i predyspozycji zawodowych. GW

 

2 I ac 31 „Bądź  zawodowcem” – pokaz umiejętności zawodowej klasy II TI podstawy przedsiębiorczości
3,4 Reprezentanci    klas: liceum wojskowego, technikum informatycznego,                              technikum żywienia, technikum hotelarstwa, Zajęcia w przedszkolu miejskim w Chojnie         „Jaki to zawód”? opiekun                     Dorota

Szwiec

długa przerwa 2 reprezentantów z danej klasy 5 Quiz wiedzy o zawodach E. Skrzypa
5 III MM 5 Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy  w Chojnie „Nowe wyzwania na rynku pracy. GW
6 I WZ 5 Spotkanie z panią Żanetą Hamkało, właścicielką salonu fryzjerskiego „Żaneta w Chojnie” religia
7.11.2018 r. środa

 

 

1,2 II H/Ż Wycieczka do restauracji „Piastowska” w Chojnie opiekun                     Dorota Szwiec
4 II ac 5 Spotkanie z panem Tomaszem Gibowskim-  klub Karate Shodan „Moja pasja – mój sukces” GW
5 III H/Ż 5 Spotkanie z panią Aleksandrą Bałachowską – Jagusz „Żyj z pasją” j. polski
6  II MZ, II TB 5 Spotkanie z właścicielem przedsiębiorstwa wielobranżowego Multipol w Chojnie, panem Piotrem Rzeczyckim j. niemiecki

zajęcia praktyczne

 

Rafa

5.11.2018 r. uczniowie klas III TI i II TI wykonali projekt planszy do gry „Postaw na Niepodległą”.

Gra planszowa „Postaw na Niepodległą”

W ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” powstała gra planszowa „Postaw na Niepodległą”, która będzie wykorzystywana na zajęciach historii, wiedzy o  społeczeństwie, języka polskiego oraz godziny z wychowawcą.

W październiku uczniowie klas Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk – pod kierunkiem mgr Kamili Góry -rozpoczęli prace nad projektem gry planszowej. Pomysłów było bardzo dużo, uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wykonywali wstępne szkice projektu gry. Bardzo kreatywny i twórczy okazał się uczeń klasy III TI, Sebastian Zazulak, który – wspomagany przez kolegów z klasy – wykonał projekt gry wraz z kartami.

Elementy gry:

1) plansza,

2) karty z pytaniami:

 1. historia – 20 pytań,
 2. literatura – 20 pytań,
 3. kultura – 20 pytań,
 4. ciekawostki – 20 pytań.

Instrukcję, pytania i klucz odpowiedzi przygotowały nauczycielki zaangażowane w realizację projektu ”Godność. Wolność. Niepodległość.”: mgr Danuta Perz, mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas oraz mgr Joanna Gorska – Hamkało.

Bardzo dziękuję uczniom z klasy III TI (gr. 2) za zaangażowanie, współpracę i serce, jakie włożyli w projekt oraz chęć zrobienia czegoś naprawdę wielkiego. Pokazaliście klasę BRAWO !

mgr Kamila Góra

Rafa

5.11.2018 r. uczestniczyliśmy w wykładzie pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków” dr Marty Cichockiej połączonym z debatą pt. „Czym dla ciebie jest wolność”.

Wykład dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego

pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków”

połączony z debatą „Czym dla ciebie jest wolność”

 

W dniu 5 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” Z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA, odbył się wykład dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego pt.  „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków” połączony z debatą „Czym dla ciebie jest wolność”. W spotkaniu uczestniczyli: pan Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, pan  Robert Ryss – Redaktor Naczelny „Gazety Chojeńskiej”, pani Teresa Błońska – Kierownik Biblioteki Miejskiej w Chojnie, pani Jolanta Łosowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, nauczyciele historii z zaprzyjaźnionych szkół oraz uczniowie. Wszystkich obecnych powitała pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska.

Pan Rafał Kaliciak, nauczyciel wychowania fizycznego oraz koordynator szkolnego turnieju szczypiorniaka, krótko przypomniał, że oprócz stulecia niepodległości obchodzimy w  bieżącym roku również stulecie polskiej piłki ręcznej – szczypiorniaka. Dyscyplina ta,  wymyślona przez polskich legionistów, wzięła swoją nazwę od miejscowości Szczypiorno, (obecnie dzielnicy Kalisza). Zwycięzcy turnieju – drużyna reprezentująca klasę 1 MZ Branżowej Szkoły I stopnia: Adrian Dopierała, Wiktor Mendyk, Jakub Mazurkiewicz, Jan Jesiółkowski, Hubert Olszowiak oraz Wojciech Ceglarek – otrzymali dyplom oraz  statuetkę.

Dyplomy z rąk pani wicedyrektor Agnieszki Bylewskiej oraz przewodniczącej zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, otrzymali również zwycięzcy konkursów plastycznych. Najlepszy projekt muralu o tematyce niepodległościowej wykonała Kaja Nowak z klasy II b LO.

W szkolnym konkursie plastycznym na plakat wykonany dowolną techniką, przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości, pierwsze miejsce zdobyli ex  aequo Sara Kierul i Kaja Wąchała z klasy I d LO oraz Kaja Nowak z klasy II b LO. W  konkursie na projekt ilustracji do kalendarza o tematyce niepodległościowej pierwsze miejsce zajęli ex aequo Ryszard Gruszczyński i Jakub Kulik z klasy I TI oraz Aneta Kaczor z  klasy IV TH.

Najbardziej oczekiwaną nagrodą dla wszystkich wymienionych uczniów będzie jednak wycieczka patriotyczna do Warszawy i Sulejówka śladami Niepodległej, która odbędzie się  29 listopada 2018 r.

Głównym punktem programu był wykład dr Marty Cichockiej pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków”. Opowieść o Polsce i Polakach została rozpoczęta stwierdzeniem, że wolność to przede wszystkim odpowiedzialność, którą każdy z nas ponosi za swoje osobiste wybory i czyny.

W naszym narodzie idee wolności i niepodległości były przez wieki bardzo silne, ponieważ jako jedyne państwo na świecie musieliśmy walczyć o swój byt, sąsiadując z dwoma silnymi, agresywnymi państwami – Niemcami i Rosją. Wbrew powszechnemu mniemaniu, Polacy czerpali siłę ducha z czasów demokracji szlacheckiej XIV – XVII wieku. Wtedy nastąpił wzrost Rzeczpospolitej; osiągnęła ona również największy zasięg terytorialny w dziejach. W  XVIII wieku upadek państwa był związany ze złym wykorzystaniem wolności, gdyż dla  magnaterii ważniejsze niż państwo stały się interesy prywatne, a liberum veto zostało użyte na szkodę narodu. Celem przywilejów było wzmacnianie narodu, ale szlachta zbyt późno zrozumiała, że reformy to konieczność rezygnacji z wolności osobistej w celu ratowania państwa. Konstytucja 3 Maja, ograniczająca de facto ich prawa, powstała zbyt późno. Trzeci rozbiór Polski był precedensem w skali świata i Polacy stali się narodem niewolników, ale to równocześnie dzięki złotej wolności szlacheckiej przetrwała w narodzie idea wolności. Nasz naród, poddawany wynarodowieniu, znalazł wiele sposobów na  zachowanie miłości do ojczyzny. Jednym z nich było wychowanie patriotyczne w  rodzinach, głównie przez matki. Kolejnym – szkoła – tajne komplety, filomaci i filareci. Ważną grupą społeczną była również elita intelektualna, która propagowała polskość poprzez  działalność naukową i pisarstwo. Polacy zyskiwali świadomość narodową dzięki dziełom Sienkiewicza, Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Reymonta i wielu innych, tworzonym „ku pokrzepieniu serc”. Idee narodowościowe szerzyli również inni artyści, np.  Matejko czy Chopin.

Jednakże, najbardziej bezpośrednim sposobem walki o wolność była walka w powstaniach. Mimo olbrzymich strat i represji, Polacy pragnęli poczuć się wolnymi – stąd: insurekcja kościuszkowska, Legiony Polskie, powstanie listopadowe, krakowskie, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe. Quasi – państwo pod zaborami nie zadowalało Polaków walczących o pełną niepodległość – 123 lata pozostawali bez pełnej wolności, a jednak idee w narodzie nie umarły. Ważna w uzyskaniu pełnej wolości była rola Legionów – gdyby nie one, Państwo Polskie również by powstało, lecz byłoby to państwo małe, słabe, na zawsze zależne od  silnych sąsiadów. Jednakże sukces roku 1918 potrzebował jednej postaci stawianej na  pomnikach. Tą postacią stał się Józef Piłsudski z wielu różnych powodów: był patriotą, męczennikiem w niewoli niemieckiej i rosyjskiej, działaczem ponoszącym odpowiedzialność za swoje czyny, odważnym, konsekwentnym, charyzmatycznym przywódcą, potrafiącym zjednoczyć Polaków oraz wojsko. Pozostali Polacy w tym czasie również „zdali egzamin z patriotyzmu” – wszystkie niezależne ośrodki władzy na terenach polskich, mimo swoich ambicji, intelektu, wykształcenia, opcji politycznych, zrezygnowały z władzy na rzecz Piłsudskiego. Zwykli Polacy również zdawali sobie sprawę z tego, że nie można bać się  wolności, ale trzeba ją „udźwignąć” i z dumą nieść na swoich barkach – w pierwszych demokratycznych wyborach frekwencja wyniosła 80%.

Po wykładzie głos zabrał pan Robert Ryss, poruszając kwestie pańszczyzny, kościoła i wolności osobistej. Do poruszanych kwestii dodał, że ważną pozycją w trakcie dyskusji o wolności powinna być książka Ericha Fromma „Ucieczka od wolności”, z której możemy się dowiedzieć, że ludzie sami pozbawiają się wolności, uciekając przed brzemieniem odpowiedzialności.

Dalsza część debaty dotyczyła warunków niezbędnych do uzyskania wolności. Uczestnicy wspomnieli o szkolnictwie, wolności słowa, wolności wyznania, o prawie – wolność jednego człowieka kończy się na wolności drugiego; o cnocie i moralności, normach społecznych i wychowaniu, gdyż prawo pisane nie reguluje wszystkich sytuacji z życia codziennego oraz  o sile, która pozwala ludziom i narodom walczyć o siebie. Pani doktor dodała stwierdzenie, że: Sprawiedliwość bez mocy jest niczym, a moc bez sprawiedliwości to  przemoc.

Odpowiedź na kolejne pytanie w debacie – jak przekazać wartości wolności i moralności młodym pokoleniom? – brzmiała: wolność to kwestia samorealizacji, moralność zaś – światopoglądu. We wszystkich wartościowych systemach moralnych podstawą jest  niekrzywdzenie drugiego człowieka i to należy przekazywać.

Kolejnym punktem w dyskusji było uleganie opiniom innych osób. Wszyscy zgodzili się  ze  stwierdzeniem, że należy rozpatrywać opinie różnych stron, nie zamykając się jedynie w jednym światopoglądzie, gdyż tylko w ten sposób możemy podejmować świadome, przemyślane, wyważone, samodzielne decyzje. Wadą jest nie tylko uleganie wpływom, ale  również nieprzejmowanie się opiniami innych i „okopywanie się” w jednym miejscu, podczas gdy cała świat wokół nas się zmienia i rozwija. Taki błąd popełniła właśnie pierwsza Rzeczpospolita. Uczestnicy debaty podzielili się swoimi opiniami czym dla nich jest wolność. Niektóre z odpowiedzi to: własny język, własne państwo, możliwość przemieszczania się,  samorealizacja oraz przede wszystkim wolność wyboru, podejmowania samodzielnych decyzji.

Opinie zebranych dotyczące ostatniego pytania debaty – czym się kierować jako patriota – sercem czy rozumem? – były podzielone. Część stwierdziła, że zarówno sercem, jak  i  rozumem, gdyż nie jest tak łatwo oddzielić jedno od drugiego. Nie możemy lekceważyć uczuć, emocji ludzi, gdyż zaprowadzi nas to donikąd. Kierowanie się jedynie, czy głównie, emocjami również nie jest zbyt rozsądne. Ważnym, z punktu widzenia człowieka żyjącego w  tzw. świecie globalnej wioski, jest patriotyzm lokalny. Należy zauważać małe rzeczy wokół nas i nimi się zajmować dla dobra wspólnoty, wyrzekając się czasem własnego interesu. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wolne, silne, stabilne, wytrzymałe, solidarne społeczeństwo.

Po debacie nastąpiła część nieoficjalna. Spotkanie przy kawie i ciastku było dla  uczestników doskonałą okazją do wymiany poglądów i opinii oraz do refleksji nad  tak  ważnym i niedocenianym na co dzień zagadnieniem, jakim jest idea wolności w historii naszego narodu oraz współcześnie.

Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza pani dr Marcie Cichockiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, za przybycie oraz podzielenie się swoją wiedzą i wartościowymi spostrzeżeniami.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

3 – 7.11.2018 r nauczyciele i pracownicy szkoły odbyli wizytę studyjną na Malcie.

Wizyta studyjna na Malcie

 

W dniach od 3 – 7 listopada 2018 r. ośmioosobowa grupa pracowników naszej szkoły uczestniczyła w wizycie studyjnej w Marsaskali na Malcie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z różnych kręgów kulturowych oraz poznanie sposobów radzenia sobie z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.

Uczestnicy projektu spotkali się z Burmistrzem Marsaskali panem Mario Calleją. Pan Calleja przedstawił historię miasta, problemy z jakimi borykają się mieszkańcy, omówił plany rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki, funkcjonowania oświaty oraz planów jej rozwoju, związanych z budową nowego budynku szkolnego, który zostanie oddany do użytku w lutym przyszłego roku.

W trakcie wizyty odwiedziliśmy St Thomas More College Primary School w  Marsaskali. Zwiedziliśmy szkołę, poznaliśmy zasady jej funkcjonowania, obserwowaliśmy prowadzone tam zajęcia. Spodobały nam się bardzo zajęcia językowe z dziećmi różnych narodowości, które wraz z rodzicami przyjechały na Maltę i w tej szkole uczą się zarówno podstaw języka maltańskiego, jak i angielskiego.

W następnej szkole, którą odwiedziliśmy, Saint Margaret College Vittoriosa School, uczniowie ostatniej klasy urządzili nam prawdziwe przesłuchanie. Dzieci były bardzo ciekawe jak jest w Polsce, kiedy pada śnieg, jakie mamy pory roku, tradycyjne potrawy, których nie ma na Malcie, czym się zajmujemy na co dzień. Było bardzo dużo śmiechu i  dobrej zabawy, a dzieci przesympatyczne.

W Saint Margaret College – szkole dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z problemami emocjonalnymi poznaliśmy wyjątkowych nauczycieli, pasjonatów i  terapeutów. To wyjątkowa placówka, w której pracuje 7 nauczycieli i uczy się 10 uczniów, dowożonych do szkoły taksówkami na koszt państwa. Uczniowie uczą się jak radzić sobie ze  stresem, trudnymi sytuacjami życia codziennego oraz podstawami zawodu stolarza i  kamieniarza.

Ostatnim etapem naszej wizyty była budowa nowej szkoły w Marsaskali. Kierownik budowy oprowadził nas po budynku omawiając poszczególne etapy budowy, plany związane z  wykończeniem oraz wyposażeniem sal lekcyjnych. Szef budowy przedstawił nam również plany zagospodarowania przestrzeni przed budynkiem, która zostanie zagospodarowana zgodnie z potrzebami uczniów.

Malta zachwyciła nas pięknymi widokami i smacznym jedzeniem.

 

mgr Sylwia Łozińska

Rafa

2 – 30.11.2018 r. w ramach akcji Czytaj PL wzięliśmy udział w projekcie „Upoluj swoją książkę”.

Projekt „Upoluj swoją książkę”

W październiku 2018 r. zgłosiliśmy się do drugiej edycji projektu „Upoluj swoją książkę” w ramach akcji Czytaj PL.W ramach projektu, który będzie trwać w dniach od  2  do  30 listopada 2018 r., uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e – booków i audiobooków. Przez miesiąc na terenie przeszło 500 miast i mniejszych miejscowości, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wisieć będzie kilka tysięcy plakatów – darmowych wypożyczalni książek elektronicznych. W tym roku w akcji znalazło się sześć polskich i sześć zagranicznych książek. Do wyboru jest sześć powieści, cztery książki non – fiction, zbiór opowiadań oraz  biografia.

W ramach projektu do szkół trafiły 3 specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu przy pomocy smartfona, uczniowie na  miesiąc otrzymają darmowy dostęp do książek w formie e – booka i audiobooka. Plakaty, na których umieszczony jest kod QR, znajdują się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w czytelni, bibliotece oraz w gablocie informacyjnej na parterze w budynku nr 1 tak, aby  wszyscy uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w akcji.

Projekt „Upoluj swoją książkę”, oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, ma na celu popularyzację różnych form książki elektronicznej (e – booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa – jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e – bookową Woblink.com.

 

Lista dostępnych książek w akcji:

 1. Olga Tokarczuk „Opowiadania bizarne”
 2. Magdalena Grzebałkowska „Komeda. Osobiste życie jazzu”
 3. Christophe Galfard „Wszechświat w twojej dłoni”
 4. Anna Brzezińska „Córki Wawelu”
 5. Wojciech Chmielarz „Cienie”
 6. Anna Ficner – Ogonowska „Okruch”
 7. Remigiusz Mróz „Hashtag”
 8. Mark Bowden „Polowanie na Escobara”
 9. Joanna Jax „Zemsta i przebaczenie”
 10. Reni Eddo – Lodge „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry”
 11. Ariely Dan „Potęga irracjonalności”
 12. John Flanagan „Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

IX-X.2018 r. realizowano działania związane ze Szkolnym Turniejem Szczypiorniaka.

SZKOLNY TURNIEJ SZCZYPIORNIAKA NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” we wrześniu i październiku, przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne z piłki ręcznej. Zajęcia te odbywały się podczas lekcji wychowania fizycznego.

We wrześniu uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, w sali kinowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podczas oglądania prezentacji multimedialnej, mogli zapoznać się z historią piłki ręcznej na ziemiach polskich. Z  prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że nazwa szczypiorniak (dawna nazwa piłki ręcznej) wywodzi się od nazwy miejscowości Szczypiorno (od 1976 r. dzielnica Kalisza), w której w  latach 1917/1918 w obozie jenieckim przebywali internowani żołnierze Legionów Polskich. I to oni stali się prekursorami tej gry w naszym kraju.

Charakterystyczny jest fragment z pamiętników przetrzymywanego w Szczypiornie Władysława Broniewskiego – znanego wszystkim poety dwudziestolecia międzywojennego i  współczesności – w ciągu dnia koledzy biegali za szmacianką, zabawa ta podbiła ich serca, grali całe dnie, zapominając że są internowani (…) Do gry wykorzystali właśnie wolną przestrzeń między barakami prawdopodobnie o wymiarach 30×12 metrów (…) grano bowiem – jak wspomina w swych pamiętnikach Władysław Broniewski – bez sędziów, a w kwestii spornej rozstrzygał najstarszy szarżą grający legionista.

 

W dalszej części prezentacji uczniowie mogli zobaczyć, jak dziś wygląda Kalisz – Szczypiorno. I jak kultywowana jest tradycja szczypiorniaka na tych ziemiach.

Właśnie w Kaliszu, z okazji 100 – lecia piłki ręcznej w Polsce, przed Areną Kalisz został odsłonięty Pomnik „Piłkarze ręczni”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP, Andrzej Duda.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, odczytał list od prezydenta. Andrzej Duda przypomniał, że polska piłka ręczna narodziła się w obozie dla legionistów w Szczypiornie, którzy odmówili złożenia przysięgi lojalności cesarzowi niemieckiemu. „Gra w piłkę pomagała im przetrwać trudne chwile, dodawała otuchy i  pozwalała zachować sprawność fizyczną. To przykład, jak ważną rolę społeczną odgrywa sport, a szczególnie gry zespołowe. Uczą działania w grupie, pomagają budować relacje i  są  szkołą zdrowej rywalizacji, opartej na szacunku i wzajemnej życzliwości. Tak zapewne wyglądała gra żołnierzy Legionów Polskich, oczekujących przed stu laty za obozowym murem na odzyskanie tak upragnionej niepodległości” – podkreślił prezydent RP.

W październiku uczniowie rozgrywali mecze piłki ręcznej. Celem turnieju było przybliżenie uczniom zasad gry i zachęcenie ich do gry w szczypiorniaka, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Przede wszystkim jednak była to forma uczczenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania piłki ręcznej na ziemiach polskich.

W ramach turnieju mecze rozgrywane były systemem 2 x 10 minut. Zwycięzcą turnieju została klasa I MZ Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie.

Uroczyste wręczenie statuetki najlepszej drużynie nastąpi 5 listopada 2018 r. podczas uroczystej debaty pt. „Czym dla ciebie jest wolność?”, która połączona będzie z wykładem pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

mgr Rafał Kaliciak

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

31.10.2018 r. wzięliśmy udział w akcji „Znicz”.

Akcja „Znicz”

 

Głównym elementem akcji „Znicz” jest wdzięczność i pamięć o tych, którzy w naszej szkole pracowali, a których wspominamy podczas uroczystości Wszystkich Świętych. W  akcję zaangażowali się uczniowie poszczególnych klas zbierając znicze, które przynoszone systematycznie – składane były w czytelni.

W dniu 31 października 2018 r. wszystkie znicze zostały przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego zawiezione na dwa chojeńskie cmentarze: na Barnkowie i na ul. Odrzańskiej i  złożone na grobach byłych pracowników naszej szkoły.

W akcji wzięli udział również nauczyciele: ks. Zbigniew Stachnik i pan Leszek Lejman. Dziękujemy wszystkim uczniom za ich zaangażowanie w akcję.

 

 

Ks. Zbigniew Stachnik

Rafa

30.10.2018 r. reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 

W dniu 30 października 2018 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców W zawodach wzięły udział 3 zespoły dziewcząt: ZSO Gryfino, ZSP  2  Gryfino, ZSP Chojna i 4 zespoły chłopców: ZSO Gryfino, ZSP 2 Gryfino, ZSP  Chojna i ZSCKR Mieszkowice.

Po rozegraniu spotkań systemem pucharowym, obie nasze drużyny wygrały i  zakwalifikowały się do finału. Ostatecznie po wyrównanych pojedynkach reprezentacje dziewcząt i chłopców zdobyły wicemistrzostwo Powiatu.

 

Reprezentacja chłopców: Adrian Dopierała, Aleksander Panicz, Filip Lewandowski, Jakub Woźniak, Bartosz Nagaj, Kacper Nowicki, Michał Przybylski, Mikołaj Szkolnicki, Kacper Masztaler.

Reprezentacja dziewcząt: Sara Kierul, Nikola Grodecka, Wiktoria Saskowska, Monika Jurochnik, Kamila Dalenkiewicz, Kamila Drapała, Natalia Mielczarek, JuliaTarnowska, Paulina Karpicka, Dominika Grącka.

 

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:

 1. ZSO Gryfino
 2. ZSP Chojna
 3. ZSP 2 Gryfino

Klasyfikacja końcowa chłopców:

 1. ZSP 2 Gryfino
 2. ZSP Chojna
 3. ZSO Gryfino
 4. ZSCKR Mieszkowice

 

Opiekunowie: mgr Marek Łągiewczyk, mgr Rafał Kaliciak

Rafa

27.10.2018 r. wycieczka na mecz ligowy z udziałem uczniów ZSP w Chojnie.

Mecz ligowy z udziałem uczniów ZSP w Chojnie

 

W sobotę 27 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły, w ramach promowania zdrowego stylu życia, wybrali się na stadion miejski w Chojnie. Celem wycieczki była obserwacja meczu ligowego klasy okręgowej pomiędzy MKS Odra Chojna, a zespołem Mierzynianki Mierzyn.

Tego dnia na murawę boiska przy ulicy Wojska Polskiego 16 w barwach Odry wybiegło pięciu uczniów naszej szkoły: Adrian Dopierała, Filip Lewandowski, Oskar Piątek, Dacjan Koster i Szymon Waniel. I to właśnie po strzale Szymona w 25 minucie Odra objęła prowadzenie.

Jednak gospodarze z prowadzenia cieszyli się tylko przez 10 minut. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Druga połowa dla drużyny Odry zaczęła się bardzo źle. W  59  minucie drugą bramkę zdobyła Mierzynianka, a na domiar złego Odra od 67 minuty musiała grać w 10, po czerwonej kartce dla jednego z zawodników. Mimo ambitnej walki i  kilku sytuacji, wynik nie uległ zmianie.

Kolejne wyjście na mecz już w marcu. Wszystkich chętnych zapraszam.

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

27.10.2018 r. seria sukcesów wokalnych Natalii Ziembowskiej z kl. II bd LO.

SUKCESY WOKALNE NATALII ZIEMBOWSKIEJ

 

Są w naszej szkole uczniowie szczególnie uzdolnieni. Do takich niewątpliwie należy uczennica klasy II bd LO – Natalia Ziembowska, aktywna uczestniczka zajęć koła teatralno – recytatorskiego. Natalia nie tylko występuje przed szkolną publicznością podczas przedstawień przygotowanych w ramach działalności koła, ale również reprezentuje z ogromnymi sukcesami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na licznych konkursach o zasięgu wojewódzkim oraz  ogólnopolskim.

W dniu 27.10.2018 r. Natalia uczestniczyła w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” w Szczecinie. Był to już drugi etap tego konkursu. Pierwszy etap polegał na wysłaniu dwóch piosenek w swoim wykonaniu. Do organizatora wpłynęły 64 zgłoszenia w  poszczególnych kategoriach wiekowych, z czego Jury zakwalifikowało do finału 27 wykonawców. Organizatorzy z nadesłanych zgłoszeń wybierali te, które były ich zdaniem najlepsze. W  tym  konkursie Natalia zdobyła wyróżnienie.

Kolejnym konkursem Natalii Ziembowskiej były eliminacje wojewódzkie w Trzcińsku – Zdroju do  III  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. W tych eliminacjach Natalia wywalczyła I miejsce i eliminacje do ogólnopolskiego etapu tego konkursu, który odbywał się 16 – 18 listopada br. w Krakowie.

W Krakowie, gdzie poziom był niezwykle wysoki, Natalia zdobyła doświadczenie i kilka przydatnych informacji dotyczących występów scenicznych. Podczas pobytu w Krakowie miała okazję także zwiedzić piękne miasto, spotkać niezwykle utalentowanych młodych ludzi z różnych regionów Polski.

Pozostając w temacie konkursów związanych ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, w VII edycji Przeglądu Pieśni Patriotycznych w Chojnie Natalia wywalczyła tytuł laureata. Przegląd ten odbył się 7 listopada 2018 r. Natomiast reprezentując naszą szkołę w Festiwalu Polskiej Piosenki Wojennej i Niepodległościowej w Mieszkowicach, który odbył się 8 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, Natalia zajęła I miejsce.

Kolejnym konkursem, na którym Natalia reprezentowała naszą szkołę, była XIV Trzebiatowska Cecyliada. Konkurs ten odbył się 24 listopada 2018 r. w Mrzeżynie. Poziom był bardzo wysoki, a  w  swojej kategorii Natalia wywalczyła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu wokalnych sukcesów!

 

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

26.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny klasy I HŻ.

OTRZĘSINY KLASY I HŻ

 

Tradycją naszej szkoły jest przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej. W dniu 26 października 2018 roku odbyły się otrzęsiny klasy I HŻ prowadzone przez klasę maturalną IV HŻ. Całej imprezie towarzyszyło dużo śmiechu, mleka i pozytywnego nastawienia. Nasze „koty” po wspaniałej metamorfozie zostały uroczyście powitane przez starszych kolegów.

 

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. W pierwszej konkurencji „kociaki” musiały wykazać się szczegółową wiedzą na temat swojej nowej szkoły w quizie „Jak dobrze znasz swoją szkołę?” Pierwszoklasiści sprostali tej konkurencji bez żadnego problemu, za co zostali nagrodzeni słodkościami oraz gromkimi brawami. Następne zadanie polegało na narysowaniu portretu wychowawczyni klasy I HŻ pani Bianki Małysz – Lewandowskiej. Zadanie było utrudnione, gdyż zawodnicy mieli zasłonięte oczy. Wszystkie portrety wyszły niemalże perfekcyjnie.

W kolejnej konkurencji „kociaki” musiały skonsumować jabłko wiszące na sznurku bez użycia rąk. Zadanie to sprawiło wiele trudu, ale dzięki uporowi i wytrwałości oraz zastosowaniu wielu dziwacznych technik zadanie zostało wykonane.

Ostatnim etapem przyjęcia pierwszaków do naszej społeczności było złożenie przysięgi, przypieczętowane wypiciem mleka z odrobinką cytryny.

Na koniec uczestnikom otrzęsin obcięto ogony i obdarowano słodkościami na zagryzienie kwaśnego smaku cytryny.

 

Ida Rumbuć, kl. IV TH

Rafa

25.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce.

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA ODWIEDZILI SCHRONISKO DLA KOTÓW W WITNICZCE

 

W dniu 25.10.2018 r., wraz z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas – opiekunką Szkolnego Klubu Wolontariusza, odwiedziliśmy Stowarzyszenie Ochrony Natury i  Krajobrazu w Witniczce. Stowarzyszenie to pełni funkcję schroniska dla porzuconych, niechcianych, źle traktowanych i chorych kotów.

Celem naszej wizyty było przekazanie niezbędnych rzeczy dla zwierzaków. Klasom: I bd LO, II ac LO, III MM, I WZ, II MW, II HŻ, III HŻ oraz 4HŻ udało się zebrać łącznie ponad 130  opakowań karmy dla kotów, a dzięki pomocy innych ludzi, mogliśmy zawieźć również kilka kołder potrzebnych przed zbliżającymi się mrozami.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy bardzo miło przywitani przez właścicieli oraz same koty. Niektóre z nich, mimo tego, co przeszły, nie boją się ludzi i są chętne do zabawy. Zwierzątka mruczały, łasiły się i tuliły – nie dało się przejść obok nich bez pogłaskania czy  wzięcia na ręce!

Właścicielka – Pani Agata, pokazała nam, jak mieszkają koty i jak wygląda opieka nad nimi. Niestety, kotki złapały „koci katar” i wymagają leczenia, ale na szczęście nie jest to dla nich groźne.

Zarówno Pani Agata, jak i jej podopieczni, byli nam bardzo wdzięczni za przekazaną pomoc, ale przyjemność leży po naszej stronie! Podziwiamy zaangażowanie, wkład pracy i czasu dla  tych biednych kotów.

Osobiście byłam tam pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Pomoc przy schronisku jest  potrzebna zawsze. Gorąco zachęcam do zainteresowania się naszymi małymi przyjaciółmi. Pani Agata wkłada w opiekę nad zwierzętami swoje serce i z chęcią przyjmie nowych wolontariuszy, czy też drobne rzeczy, które mogą pomóc zwierzaczkom przetrwać chłody. Dla nas jest to tylko kilka chwil, czy trochę „żółtaków” z portfela, a dla kotków jest  to  szansa na dalsze życie.

 

Julia, kl. II a LO

Rafa

25.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny kl. I bd LO.

Zabawa otrzęsinowa uczniów klasy I bd LO

 

W dniu 25 października 2018 r. w salonie maturzystów odbyły się otrzęsiny kl. I bd LO. Celem tej starej jak świat tradycji jest uroczyste przyjęcie do grona uczniów „pierwszaków”. Starsi koledzy i koleżanki z klasy III abd LO przygotowali kilka ciekawych zabaw i  konkurencji, które miały sprawdzić, czy po miesiącu pobytu w szkole „młodzi” mogą być  przyjęci w poczet braci uczniowskiej.

Już przed wejściem do sali pierwszakom namalowano wąsy i podano magiczny napój, który miał ich wprowadzić w wesoły nastrój i zachęcić do zabawy. Przygotowane konkurencje i  pełne humoru zabawy wymagały zaangażowania, skupienia i spontaniczności, czego  uczniom tej klasy pierwszej nie brakuje.

Okazało się, że wszyscy pomyślenie przeszli chrzest i zostali przyjęci do uczniowskiej społeczności, a impreza zakończył się słodkim poczęstunkiem.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

25.10.2018 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

 

 25 października 2018 roku podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Jedenaścioro młodych ludzi, w tym pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w II półroczu 2017/2018 roku.

Dyplomy stypendystom wręczyli przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski oraz  wiceprzewodniczący p. Andrzej Szelążek.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

 

Natalia Bylewska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku biologiczno – chemicznym w ZSP w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez szkołę m.in. uczestniczyła w spotkaniach młodzieży na Malcie i w Belgii. Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, podejmowała działania charytatywne. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym zdobyła tytuł „Mistrza ortografii”. W wolnym czasie Natalia trenuje piłkę siatkową oraz dużo czyta, zwłaszcza powieści fantasy. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub pracować w laboratorium kryminalistycznym. Średnia ocen: 5,19

Gracjan Jasnos, uczeń klasy II technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk w  ZSP w Chojnie. Bierze udział w licznych konkursach osiągając sukcesy. Zajął m.in.  I  miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, gdzie główną nagrodą był trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym. Brał udział w Olimpiadzie Cyfrowej, w wojewódzkim konkursie „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”, reżyserując, nagrywając i montując spot wideo przeciwdziałający odbieraniu sobie życia przez młode osoby. Aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez szkołę. W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate – Cloud Fundamentals i  po  zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. Z  zaangażowaniem uczestniczył w projekcie „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, gdzie wziął udział w kursie szkoleniowym nt. przeciwdziałania nietolerancji i  przemocy, odbywającym się w Koszeg na Węgrzech. Współredaguje szkolną gazetę „Wióry”, angażuje się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Pasje Gracjana to  podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka i  lotnictwo cywilne. Średnia ocen: 5,11

 

Anita Orszulak, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych w ZSP w Chojnie. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zdobywała nowe doświadczenia zawodowe podczas czterotygodniowego stażu na Malcie Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. W ramach realizacji tego projektu uczestniczyła w  kursie barmańskim oraz cross – sellingu i up – sellingu. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, brała udział w akcji oddawania krwi organizowanej przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Aktywnie działa w kole teatralno – recytatorskim, uczestniczyła przygotowaniach polsko – niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach chojeńskich Dni Integracji i Ekumenizmu. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W  przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen: 5,21.

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w  ZSP w Chojnie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konkursach związanych z branżą hotelarską. Zajęła V miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” oraz III miejsce w  etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem Szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”, intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Uczestniczyła w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” odbywając czterotygodniowy staż w Anglii, pogłębiając i zdobywając nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. Po maturze chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,44.

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, w ramach realizowanych przez szkołę projektów uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży, m.in. na Malcie. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz  V  miejsce w finale tego konkursu. Reprezentowała szkołę w Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, otrzymując w kategorii indywidualnej wyróżnienie za zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. W ramach koła teatralno – recytatorskiego uczestniczyła w szkolnych przedstawieniach. Natalia swoją przyszłość wiąże głównie z geografią i śpiewaniem. Średnia ocen: 5,06.

Nagrodzonym gratulujemy otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

24.10.2018 r. uczniowie klas 2c i 3c realizowali zajęciach praktyczno – teoretyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia praktyczne kl. 2c i 3 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 24 października 2018 r. uczniowie klas 2c oraz 3c Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizowali zajęciach praktyczno – teoretyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda odbyła szkolenie z  zakresu strzelania: strzelanie z karabinka z użyciem UST, postawy strzeleckie, zmiana stanowisk ogniowych, taktyki – działania taktyczne sekcji dwu i czteroosobowej, terenoznawstwa – określanie współrzędnych miejsca i przedmiotów terenowych oraz czytanie treści mapy. Zajęcia zakończyły się ćwiczeniami z zakresu musztry indywidualnej i  zespołowej.

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

19.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny kl. I ac LO.

Otrzęsiny kl. I ac LO

 

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. 

Einstein

 

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się otrzęsiny pierwszaków z klasy I ac, które zostały przygotowane przez starszych kolegów z klasy społeczno – wojskowej III c. Wydarzenie miało miejsce w salonie maturzystów, gdzie zwołano naszych szanownych pierwszaków w celu przyjęcia ich do grona społeczności szkolnej.

Ceremoniał otrzęsin, potocznie biorąc kocenie – jest wydarzeniem, którego w życiu żadnego szanowanego się ucznia nie może zabraknąć.

Nie zrozumie ten, kto tego nie doświadczył. Jako starsi, doświadczeni koledzy, wymyśliliśmy dla pierwszaków kilka zadań i prób, które musieli przejść. Czekały na nich konkurencje takie  jak: picie mleka z pieprzem, jedzenie cytryny czy malowanie twarzy.

Wszyscy byli zadowoleni i miło spędzili czas na zabawie w przyjaznej atmosferze. Starsi koledzy śpiewali pierwszakom szkolne wesołe piosenki, a koleżanki malowały im kocie wąsy i noski na twarzach. Takie chwile na długo pozostaną w pamięci, bo szkoła to najciekawszy etap w życiu człowieka, a zabawa i rozrywka doskonale integruje i rozwija.

 

Szymon Morawski, kl. III c

Rafa

18.10.2018 r. reprezentacja dziewcząt zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 

18 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiły trzy drużyny żeńskie i dwie męskie. Oprócz naszej szkoły w turnieju wzięły udział reprezentacje dwóch szkół z Gryfina – I LO oraz ZSP. W kategorii chłopców musieliśmy uznać wyższość reprezentacji ZSP z Gryfina, natomiast w kategorii dziewcząt odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo, uzyskując jednocześnie awans do zawodów regionalnych.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: CHŁOPCY

 1. ZSP Gryfino
 2. ZSP Chojna

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: DZIEWCZĘTA

 1. ZSP Chojna
 2. I LO Gryfino
 3. ZSP Gryfino

 

REPREZENTACJA SZKOŁY:

 1. Ceglarek Monika 3 TH
 2. Szpilska Emilia 4 TŻ
 3. Grodecka Nikola 1 TH
 4. Biczyński Kacper 2 TI
 5. Wojtczak Hubert 3 MZ
 6. Nowicki Kacper 1 MZ

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

 

 

Rafa

18 – 21.10.2018 r. nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu w Köszeg na Węgrzech w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT.”

Spotkanie w Köszeg na Węgrzech w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT

 

W dniach 18 – 21 października 2018 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie uczestniczyli w kolejnym spotkaniu roboczym w ramach realizacji projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT. Tym razem delegacje z Malty, Włoch, Niemiec, Węgier i Polski spotkały się w Köszeg na Węgrzech. Gospodarzami seminarium byli Istvan i Ica Matrai.

Pierwsza część spotkania poświęcona była wodzie, dyskutowano na temat kończących się  zasobach wody pitnej na Ziemi i konieczności jej racjonowania. W ramach tej sesji odbył się konkurs plac plastycznych poświęconych wodzie. Przywiezione przez delegacje prace uczniów zostały ocenione w dwóch kategoriach: zdjęcie i praca plastyczna.

Konkurs w kategorii zdjęcie wygrał uczeń z Malty, w kategorii praca plastyczna najwyżej oceniona została praca Kai Nowak, uczennicy klasy II b LO w Chojnie.

Prezes stowarzyszenia Douzelage – Annigje Kruytbosch – wygłosiła krótką autorefleksję na  temat: Co dla mnie znaczy UE? Swoje opinie na temat przynależności do UE wygłosili również uczniowie lokalnego Liceum. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał wiceburmistrz Kőszeg Béli Básthy. Powitał delegacje w ich językach ojczystych i zapowiedział wykład prof.  György’ego Schöpflina, posła Parlamentu Europejskiego. Wykład dotyczył sytuacji społecznej i gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie sytuacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty na temat eurosceptycyzmu. Poszczególne grupy warsztatowe przedstawiały swoje wnioski na temat przygotowanych przez prowadzących informacji dotyczących eurosceptyzmu. Oświadczenia dotyczyły przykładów reakcji mieszkańców Wspólnoty na działania podejmowane przez  Unię Europejską, ich zadowolenie lub dezaprobatę.

               Projekt zakończył się wycieczką integracyjną po okolicy. Uczestnicy spotkania, szczególnie ci, którzy byli w Kőszeg po raz pierwszy, mieli okazję poznać bogatą historię miasta, podziwiać architekturę i lokalne zwyczaje.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Renata Czubak

Rafa

16.10.2018 r. odbyła się Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Powiatowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych

 

W dniu 16 października 2018 r. w Gryfinie odbyła się Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W biegu wzięły udział dziesięcioosobowe drużyny. Każda zawodniczka i każdy zawodnik mieli do pokonania dystans 1000 m, co wymagało dużej sprawności oraz dobrej kondycji fizycznej.

 

Reprezentacja dziewcząt:

 • Hanna Mendyk, kl. 1 bd LO
 • Julia Konsik, kl. 1 d LO
 • Dominika Grącka, kl. 2 a LO
 • Adriana Szot, kl. 1 WZ
 • Wiktoria Kamień, kl. 2 TŻ
 • Paulina Karpicka, kl. 2 c LO
 • Paulina Wujko, kl. 1 WZ
 • Dagmara Ogórek, kl. 1 TH
 • Wiktoria Saskowska, kl. 1 TH
 • Justyna Jaz, kl. 4 TŻ
 • Katarzyna Kuziemkowska, kl. 1 c LO – rezerwowa

Reprezentacja chłopców:

 • Adrian Dopierała, kl. 1 MZ
 • Filip Lewandowski, kl. 1 a LO
 • Aleksander Panicz, kl. 3 MZ
 • Wiktor Mendyk, kl. 1 MZ
 • Kacper Nowicki, kl. 1 MZ
 • Arkadiusz Czernecki, kl. 2 MZ
 • Adrian Czernecki, kl. 2 MZ
 • Łukasz Będzak, kl. 1 d LO
 • Tomasz Budzyń, kl. 1 b LO
 • Szymon Waniel, kl. 3 MZ
 • Piotr Lach, kl. 3 MZ – rezerwowy

 

Wyniki rywalizacji dziewcząt:

I miejsce – I LO Gryfino,

II miejsce – ZSP 2 Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

 

Wyniki rywalizacji chłopców:

I miejsce – I LO Gryfino

II miejsce – ZSP 2 Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

Opiekun: mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

10.10.2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

Święto Drzewa

10 października 2018 roku kolejny raz nasza szkoła uczestniczyła w obchodach „Święta Drzewa”. Tegoroczna – 16 edycja, która odbyła się pod hasłem „ Każdy liść pochłania CO2”, została poświęcona ochronie klimatu, wpływom człowieka na zmiany klimatu, a także roli i znaczeniu drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. Klub Gaja, organizator tego święta, zachęca w ten sposób wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew, a także zmiany naszych codziennych nawyków na bardziej ekologiczne i odpowiedzialne.

 

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego bardzo aktywnie zaangażowali się w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pod hasłem „100 Drzew na 100 – lecie Niepodległości” nawiązali do projektu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” i posadzili 100 sadzonek rodzimego Buku otrzymanych od Nadleśnictwa Chojna, dopisując je tym samym do blisko 850 tysięcy drzew posadzonych w całej Polsce.

Dodatkowo członkowie Klubu wręczali uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły symboliczny biało – czerwony listek klonu, nawiązując do projektu „ Niepodległa”.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

9.10.2018 r. wyniki konkursów plastycznych realizowanych w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”

Znamy zwycięzców konkursów plastycznych ogłoszonych w ramach

projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”

 realizowanego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie!

 

W dniu 29 października 2018 r., podczas posiedzenia zespołu odpowiedzialnego za  realizację projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, komisja konkursowa w składzie: mgr Hanna Leszczyńska, mgr inż. Andżelika Szkuciak, mgr Rafał Kaliciak, mgr Gabriela Lasowska, mgr Kamila Góra, wyłoniła zwycięzców w konkursach plastycznych, realizowanych w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” Uczniowie rywalizowali w następujących kategoriach:

– projekt muralu o tematyce niepodległościowej,

– plakat wykonany dowolną techniką – przedstawiający postać lub wydarzenie związane z  odzyskaniem niepodległości,

– ilustracja do kalendarza upamiętniająca najważniejsze wydarzenia i postaci związane z  odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Celem konkursów plastycznych było pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w  związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak również popularyzowanie wiedzy o Polsce Niepodległej wśród młodzieży szkolnej oraz motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.

Komisja konkursowa po obejrzeniu i ocenie dwóch projektów muralu, dwudziestu sześciu plakatów, osiemdziesięciu pięciu projektów ilustracji do kalendarza, ustaliła wyniki konkursów.

W kategorii: projekt muralu o tematyce niepodległościowej, pierwsze miejsce zdobyła Kaja Nowak z klasy II b LO.

W kategorii: plakat wykonany dowolną techniką, przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości, pierwsze miejsce zdobyli ex aequo Sara Kierul i  Kaja Wąchała z klasy I d LO oraz Kaja Nowak z klasy II b LO.

W kategorii: ilustracja do kalendarza upamiętniająca najważniejsze wydarzenia związane z  odzyskaniem niepodległości, pierwsze miejsce zajęli ex aequo Ryszard Gruszczyński i  Jakub Kulik z klasy I TI oraz Aneta Kaczor z klasy IV TH.

Autorzy najlepszych prac wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy śladami Niepodległej. Oficjalne głoszenie wyników konkursów nastąpiło 5 listopada 2018 r.,  podczas debaty pt. „Czym dla ciebie jest wolność”. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na  zorganizowanej w szkole wystawie pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości.

 

mgr E. Krupa – Nadolny

mgr K. Mickiewicz – Bindas

Rafa

9.10.2018 r. uczniowie klasy I a LO realizowali w ramach patronatu zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 9 października 2018 roku uczniowie klasy I a Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Było to pierwsze z cyklu siedmiu zaplanowanych spotkań na rok szkolny 2018/2019, w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw prawa. Wykłady prowadziła Prodziekan ds. Studenckich dr Beata Kanarek.

Uczniowie klasy humanistyczno – prawnej poznali zagadnienia teoretyczne dotyczące aktów prawnych, źródeł prawa i strukturę normy prawnej. Brali udział w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień. Poznali rodzaje aktów normatywnych obowiązujących w Polsce. Dowiedzieli się o szczególnej roli Konstytucji. Poruszone zostały też zagadnienia dotyczące praw człowieka i obywatela. Wykład był prowadzony w sposób bardzo przystępny dla młodych humanistów, z ciekawym nawiązaniem do czasów współczesnych, w których żyjemy. Uczniowie przypomnieli sobie ważne wydarzenia z historii Polski i świata. Dygresyjny sposób przedstawienia ważnych i trudnych zagadnień z dziedziny prawa spowodował, że młodzież słuchała z zainteresowaniem.

Podczas przerw młodzież zwiedzała budynek wydziału. W salonie dyskusyjnym można było odpocząć i skorzystać ze zgromadzonej tam literatury podręcznej i czasopism. Była też okazja do zwiedzenia biblioteki, która pełni rolę centrum informacyjnego.

Młodzież spędziła czas na Wydziale Prawa i Administracji bardzo efektywnie, ponieważ nie polegało to tylko na pogłębianiu wiedzy teoretycznej, ale pozwoliło na zdobycie nowego doświadczenia obcowania z nauką, z tym co interesujące, nowe i intrygujące.

                                                                                                         mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

8.10.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” , 12 uczniów z klasy II i III Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I st. rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. „B”.

Kurs Prawo Jazdy kat. „B”

 

W dniu 8 października 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” !, 12 uczniów z klasy II i III Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły  I st. rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. „B”. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne – 35 godzin i zajęcia praktyczne – 30 godzin.

Na zajęciach teoretycznych zostały omówione następujące zagadnienia:

– podstawy kierowania pojazdem silnikowym i uczestnictwa w ruchu drogowym,

– budowa pojazdu i zasady obsługi technicznej,

– przepisy ogólne i szczegółowe o ruchu pojazdów,

– obowiązki i prawa kierującego pojazdem,

– znaki drogowe i sygnały świetlne,

– błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych,

– pierwsza pomoc.

Na zajęciach praktycznych realizowane są następujące zagadnienia:

– kierowanie pojazdem na placu manewrowym,

– kierowanie pojazdem w ruchu miejskim,

– kierowanie pojazdem poza obszarem zabudowanym,

– ecodriving.

Kurs zakończy się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie gdzie uczestnicy podejdą do egzaminu teoretycznego i praktycznego.  Pozytywne wyniki egzaminów zapewnią uczestnikom kursu zdobycie uprawnień kat. „B” do kierowania pojazdem.

 

Rafa

5.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 5 października 2018 r. po raz kolejny, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziliśmy – bliski naszym sercom – Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Wizyta była w pewien sposób wyjątkowa. Oczywiście, gdy odwiedzamy naszych kochanych dziadków i babcie, każde spotkanie jest inne, a wspomnienia odbijają na nas ogromne piętno. Do naszego grona ochotników bezinteresownej pomocy dołączyła spora gromadka! Mieliśmy okazję wziąć pod nasze skrzydła Jakuba, Julię, Julię, Oliwię, Bartka i Zuzię! Nowicjusze spisali się wzorowo, a podopieczni DPS – u byli niezwykle zadowoleni z nowych przyszywanych wnucząt!

Oczywiście, jak zawsze, nie obyło się bez ogromnych emocji. Towarzyszyły nam wzruszenie i śmiech – dużo śmiechu! Dwie przemiłe, przebojowe, przekochane kobiety – Pani Józia i Pani Janeczka, wprawiły nas w radosny nastrój. Pomimo godziwego wieku Panie nie szczędziły sobie żartów, śmiesznych uwag wobec siebie. Cudowne kobiety, z którymi można konie kraść!

Niedopuszczalne byłoby, gdybyśmy przyszli do tych wyjątkowych ludzi, bez upominku czy  poczęstunku. Nasza kochana Gosia z klasy II TH upiekła pyszne czekoladowo – wiśniowe babeczki, w które włożyła całą garść serca, dużo serdeczności, szklankę uśmiechu i  szczyptę współczucia. Wszystkim podopiecznym bardzo smakowały i pochwalali umiejętności cukiernicze Gosi!

Pewna Pani zaszczyciła nas uchyleniem rąbka swojego życia, pokazując fotografie z albumu i  opowiadając historie, które wiązały się ze zdjęciami. Wspomnienia wywarły na  nas  ogromne wrażenie. Słuchając opowieści i oglądając zdjęcia naszła mnie pewna głęboka, ale i smutna refleksja. Dlaczego ci ludzi tam są? Przecież niektórzy z nich mieli cudowne życie, byli rodzicami, kimś na wysokim stanowisku, zwiedzali świat, a nawet walczyli o Polskę, życie swoje i innych. Samotność jest odpowiedzią na zadane przeze mnie wyżej pytanie. Ci ludzie są samotni. Życie odebrało im bliskich. Nie zawsze w dosłownym znaczeniu tego słowa.

Czas i przemijanie. Każdy z nas, nieważne czy szczodrze obdarowany przez los, czy gorzej, będzie w pewien sposób, choć w jednej chwili, czuł się sam na tym świecie, bez kogoś bliskiego u boku. Staramy się na to w pozytywny sposób wpływać, dając odczuć tym  wyjątkowym ludziom, że kogoś na świecie obchodzi ich los.

Zapewniam, że jeszcze nie raz i nie dwa, wrócimy do tych cudownych ludzi i  przeżyjemy z nimi mnóstwo wspaniałych chwil. Mogę obiecać.

 

Laura, kl. II c LO

Rafa

4 – 7.10.2018 r. w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” odbyło się spotkanie w Söderköping w Szwecji.

Spotkanie w Söderköping w Szwecji w ramach projektu „SAVE” programu ERASMUS+

 

W dniach 4 – 7 października 2018 r. dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział w spotkaniu w Söderköping w Szwecji, w  ramach projektu Struggle Against Violent Extremism Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, programu Erasmus+, w którym uczestniczyli partnerzy projektu ze  Szwecji, Węgier, Słowenii i Polski, jak również koordynatorzy projektu z Turcji. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania w ramach projektu „SAVE”, ustalono terminy przyszłych wydarzeń, omówiono szczegóły dotyczące spotkania uczniów w Słowenii. Ponadto wskazano kolejne zadania do realizacji przez partnerów projektu, m.in. w zakresie upowszechniania projektu. Zaprezentowano również platformę e – Twinningową, dzięki której uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie komunikują się między sobą.

 

W czasie wolnym uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę średnią Nyströmskaskolan, miejscowość Söderköping, muzeum wędkarskie archipelagu Świętej Anny oraz ruiny zamku Stegeborg.

Bardzo dużym wyzwaniem dla uczestników spotkania w Szwecji była degustacja sfermentowanego śledzia – tradycyjnego przysmaku szwedzkiego.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

4.10.2018 r. odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie.

Warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie

 

„Twoje założenia są Twoimi oknami na świat.

Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło.”

[I. Assimov]

 

Co sprawia, że otwieramy nasze wewnętrzne okna na świat innych?. Co powoduje, że  współpraca w grupie daje nam radość i potrzebę bycia z drugim człowiekiem? Na  te  pytania postanowiliśmy odpowiedzieć, organizując warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie, które odbyły się 4 października 2018 r.

Każdy z nas chce być dostrzeżony i doceniony przez otoczenie, w którym przebywa i  kiedy niespełnione są te pragnienia czujemy się odizolowani i osamotnieni. Szczególne znaczenie ma to w grupach rówieśniczych, gdzie dążyć należy do tego, aby osoby przebywające w tej grupie poznały się bliżej i wyrobiły u siebie potrzebę akceptacji i  zrozumienia. Organizując warsztaty integracyjne dajemy uczniom możliwość wzajemnego poznania się i wspólną zabawę, nawiązywanie kontaktów i wspólne przeżywanie radości. Nasze warsztaty uczą nas wzajemnej akceptacji, tolerancji, empatii, poprawiają atmosferę w  internacie i sprzyjają powstawaniu nowych przyjaźni.

Realizując powyższe założenia nasza wspólna zabawa polegała na spontaniczności, zdobyciu poczucia bezpieczeństwa, otwarciu się na innych, a przede wszystkim graliśmy w  jednej drużynie, gdzie wszyscy byliśmy ZWYCIĘZCAMI!

Dziękuję wychowankom za wspólną zabawę, za czas spędzony na wzajemnym poznaniu, za aktywny udział w warsztatach, uśmiech, wspaniałą współpracę i kreatywną zabawę. Niech pobyt w internacie będzie czasem, który pozwoli Wam na systematyczną naukę, wzajemną pomoc i szacunek.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

3.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny nowych mieszkańców internatu

Coroczną tradycją jest przyjęcie nowych członków do grona społeczności internatu. W  dniu 3 października 2018 roku odbyły się otrzęsiny naszych „kotków”. Aby zaliczyć szereg prób, wychowankowie musieli wykazać się zręcznością, muzykalnością oraz wiedzą na temat szkoły i internatu. Rywalizacja odbywała się drużynowo. Pierwszą konkurencją było  napisanie za pomocą długopisu w ustach imienia wychowawcy internatu. Należało zrobić to jak najszybciej i czytelnie. Kolejne zadanie wymagało nie lada zręczności – trzeba było wyłowić bez użycia rąk jabłko z naczynia wypełnionego wodą. Niektórym osobom udało się to zrobić błyskawicznie.

Sprawdzana była również muzykalność „kotów” – należało drużynowo zaśpiewać tekst wycięty z gazety. Okazało się, że powiedzenie „kocia muzyka” nie ma odniesienia do  uczestników zabawy – w większości bardzo dobrze sobie poradzili. Zdobycie kolejnych punktów wymagało odpowiedzi na krótki quiz dotyczący nauczycieli, wychowawców i  pracowników internatu. Ostatnią konkurencją było rozwiązanie zagadki logicznej, która zaintrygowała wszystkich obecnych. Na koniec „kociaki” wypiły przygotowane aromatyczne mleko i złożyły przysięgę przed panią kierownik.

Nowo wybrany samorząd internatu rozdał pamiątkowe dyplomy. Po trudach zabawy można było sięgnąć po słodki poczęstunek.

 

 

wychowawcy: mgr Dorota Szwiec

mgr Barbara Zubala

Rafa

2.10.2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

W dniu 2 października 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata, zaznaczając to na karcie do głosowania.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: mgr Barbara Zubala – przewodnicząca oraz członkowie – Anna Lipińska i Anna Wójtowicz. Po głosowaniu komisja przeliczyła wszystkie głosy i podała wyniki wyborów.

Przewodniczącą Samorządu Internatu została Sara Grabczak, zastępcą – Dominik Balbuza, zaś obowiązki skarbnika będzie pełnić Ernest Kujałowicz.

Nowemu Samorządowi Internatu gratulujemy i życzymy wielu pomysłów oraz dużo chęci i sił do pracy.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

1.10.2018 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

Dzień Chłopaka

 

Dzień Chłopaka, przypadający na 30 września, a w naszej szkole obchodzony dzień później, tj. 1 października jest szczególną okazją, aby chłopcy, mężczyźni mogli się poczuć docenieni, potrzebni.

Z tej okazji dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego postanowiły umilić ten dzień kolegom oraz nauczycielom – rozdając cukierki. Samorząd Uczniowski wystosował także prośbę do  nauczycieli, aby przedstawicieli „płci brzydszej” traktować pobłażliwiej podczas oceniania i ten jeden dzień w roku sprawić im tym wyjątkową przyjemność. Panowie bardzo ucieszyli się ze słodkiego poczęstunku i uśmiechu dziewcząt.

Wszystkim chłopakom z naszej szkoły raz jeszcze życzymy wszystkiego dobrego!

 

Samorząd Uczniowski

Rafa

1.10.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 14 uczniów Technikum Budowlanego rozpoczęło kurs spawacza.

Kurs – spawacz

 

W dniu 1 października 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 14 uczniów Technikum Budowlanego rozpoczęło kurs spawacza. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne – 25 godzin i zajęcia praktyczne – 120 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Zajęciach teoretycznych i praktyczne objęły m.in. następujące zagadnienia:

–  zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,

– urządzenia spawalnicze,

– zasady BHP,

– zasady bezpieczeństwa pracy na hali produkcyjnej,

– metody przygotowania złącza do spawania,

– charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry,

– budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.

Absolwent kursu otrzyma Książeczkę spawacza – z udokumentowanym szkoleniem, oraz Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza – dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza.

 

 

 

 

Rafa

1.10.2018 r. Prezentacja projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, podczas apelu dla uczniów

 

Prezentacja projektu  „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”,
podczas apelu dla uczniów

1 października 2018 r. podczas apelu dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Pani Adriana Salamończyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zaprezentowała uczniom cele, założenia i działania projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VIII – Edukacja,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w okresie       od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Działania projektu skierowane są do uczniów technikum zawodowego, technikum budowlanego i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

                                                                                                          mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

28.09.2018 r. obchodziliśmy uroczyście jubileusz 60 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

60 lat Liceum Ogólnokształcącego

im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie

 

„Odwiedzaj swoje wspomnienia.

Uszyj dla nich płócienne pokrowce.

Odsłoń okna i otwórz powietrze.

Bądź dla nich serdeczny i nigdy

Nie daj im poznać po sobie.

To są Twoje wspomnienia”.

Adam Zagajewski

 

Swoje sześćdziesiąte urodziny Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie obchodziło uroczyście 28 września 2018 r.

 

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele Mariackim w Chojnie, którą koncelebrowali: ksiądz kanonik Jan Zalewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Chojnie wraz z byłym, wieloletnim proboszczem tej parafii, księdzem kanonikiem Antonim Chodakowskim oraz księża absolwenci szkoły i obecnie pracujący księża katecheci. Ksiądz dr  Lucjan Chronchol – absolwent liceum wygłosił piękną homilię w nawiązaniu do słów z I czytania z Księgi Koheleta: „Wszystko ma swój czas. Jest czas tworzenia szkoły, który być może niektórzy z nas jeszcze pamiętają. Jest czas entuzjastycznych początków, czas sukcesów, zmagania, trudności i porażek. Jest czas rozpoczynania nauki w pierwszej klasie, czas pierwszych sprawdzianów, czas matury, czas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych. Czas tworzenia, czas zachwytu i rozczarowań. Czas zawierania znajomości i przyjaźni. Jest czas uczenia się i nauczania innych. Jest czas wspomnień. (…) Zatrzymujemy się zatem dzisiaj zadziwieni nad tajemnicą naszego trwania, zaangażowania i przemijania. Cieszymy się wzajemnym spotkaniem, wspomnieniami i z nadzieją otwieramy się na to, co jeszcze przed nami”.

Z Kościoła Mariackiego uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przeszli do budynku szkoły. Po poświęceniu tablicy upamiętniającej jubileusz 60 – lecia, w pięknie udekorowanej auli szkolnej, rozpoczęła się część oficjalna obchodów.

Honory gospodarza uroczystości pełniła dyrektor szkoły Adriana Salamończyk, która powitała uczestników uroczystości: przedstawicieli władz samorządowych, wyższych uczelni i lokalnych organizacji, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły, byłych i obecnych uczniów, przedstawicieli lokalnych mediów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in.: Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Prałat Antoni Chodakowski, Ks. Kanonik Jan Zalewski, Burmistrz Gminy Chojna pan Adam Fedorowicz, Wicestarosta Gryfiński pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego pani Barbara Rawecka, wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prof. zw. dr hab. Krzysztof Ślebzak – Collegium Iuridicum w Poznaniu, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ppłk dr inż. Andrzej Soboń, Starszy Chorąży Sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Robert Panna.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dyrektor ZSP w Chojnie pani Adriana Salamończyk, Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Kanonik Jan Zalewski, Wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska oraz absolwent szkoły Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Pani dyrektor zabrała obecnych na jubileuszu w podróż przez 6 dekad Liceum, które żyje w sercu i pamięci 5444 absolwentów, 232 nauczycieli, 211 pracowników administracji i obsługi. Prezentacja multimedialna obrazująca 60 lat Liceum przywołała wydarzenia i fakty z kart historii szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, ale przede wszystkim sylwetki pierwszych absolwentów, dyrektorów szkoły oraz nauczycieli. Oklaskami i kwiatami witano absolwentów pierwszego rocznika – Teresę Lizak, Marię Borys, Stanisława Michalskiego oraz byłych dyrektorów – Zbigniewa Srokę, Gerarda Lemke, Cezarego Salamończyka oraz Danutę Czerniukiewicz. Szczególne miejsce w podróży po wspomnieniach zajęli nauczyciele, którzy w chojeńskim liceum zostawili cząstkę swego życia. Wielu z nich już nie ma. Dzień wcześniej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili chojeńskie cmentarze, składając kwiaty na grobach Zmarłych, a uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili Ich pamięć.

Kończąc swoje wystąpienie pani dyrektor przedstawiła szkołę dzisiaj – nowoczesną, przyjazną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne placówkę, co potwierdzają intensywnie i efektywnie realizowane projekty, finansowane ze środków unijnych oraz rządowych, współpraca w ramach patronatów, nowe kierunki kształcenia, liczne inwestycje i modernizacje zmieniające jej wizerunek. Wspomnieniowej podróży po kartach historii Liceum towarzyszyli muzycy z Grodzkiego Kwartetu Smyczkowego w Szczecinie.

W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to gratulacje, kwiaty, upominki złożone na ręce pani dyrektor oraz nadesłane życzenia od absolwentów m. in.: Europosła Mirosława Hoca, rysownika i satyryka Henryka Sawki, O. prof. dr hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego – paulina, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US dr. hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, jak zwykle wywołał wzruszenie, refleksję nad przemijającym czasem i niekłamany podziw dla zespołu grupy teatralnej. Wartym podkreślenia jest udział w nim trójki absolwentów – obecnych nauczycieli Liceum.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie jubileuszowych upominków oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie, po którym wszyscy zebrani mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć przygotowane wystawy i pamiątki w postaci kronik, dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz KSIĘGI ŻYCZEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ na 100 lecie niepodległości. Uczestnicy uroczystości obejrzeli również pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych.

Po wspomnieniowych wędrówkach po znanych korytarzach i klasach zaproszeni goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci Jubilatki udali się do budynku internatu, na wspólny poczęstunek, przygotowany przez nauczycieli i uczniów kształcących się w klasach gastronomicznych, który sprzyjał wspomnieniom i spotkaniom po latach.

Choć „czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w pamięci na zawsze”. Przekonali się o tym wszyscy uczestnicy obchodów 60 – lecia Liceum im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie. Obecność tak licznie przybyłych Absolwentów potwierdziła, jak wiele Jubilatka znaczyła w ich życiu.

 

Za obecność, pamięć, liczne wyrazy sympatii serdecznie dziękujemy!

Przeżyte chwile na długo pozostaną w pamięci.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

27.09.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczcili pamięć byłych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

Uczcili pamięć

W dniu 27 września 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz  z  opiekunem mgr Leszkiem Lejmanem i ks. mgr Zbigniewem Stachnikiem złożyli kwiaty na grobach byłych dyrektorów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im.  Bohaterów spod Siekierek, przy okazji obchodów jubileuszu 60 – lecia istnienia Liceum. Młodzież miała okazję uczcić pamięć tych, dzięki którym nasza szkoła ma możliwość trwać i  rozwijać się już tyle lat oraz poznać część historii swojej szkoły.

 

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

26.09.2018 r. uczniowie kl. II c LO i III c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. II c LO i III c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

26 września 2018 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, uczestniczący w  projekcie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w oparciu o bazę instruktorsko – dydaktyczną 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji programu we wrześniu, kadeci wzięli udział w  szkoleniu z musztry ogólnowojskowej, w trakcie której ćwiczono i doskonalono umiejętności: organizowania zbiórek, występowania, przemarszu krokiem zwykłym i  defiladowym w kolumnie marszowej.

Doskonalono walkę w bliskim kontakcie, poprzedzoną rozgrzewką. Kadeci ćwiczyli postawy do walki, uderzenia i kopnięcia oraz obronę przed ciosami i kopnięciami.

Odbyły się również zajęcia z łączności, podczas których kadeci trenowali wymianę korespondencji przy pomocy radiostacji plecakowych.

Podczas wojskowego dnia szkoleniowego odbyły się również zajęcia ze szkolenia medycznego. Przeprowadzono symulacje udzielania pierwszej pomocy medycznej rannemu na polu walki.

Po zrealizowaniu wszystkich zagadnień, zaplanowanych w czasie wojskowego dnia szkoleniowego, uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

Rafa

26.09.2018 r. odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna.

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA

 

W dniu 26 września 2018 r. w Gryfinie odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna. W zawodach wzięły udział następujące szkoły: ZSP w Chojnie, ZSP nr 2 w Gryfinie oraz I LO w Gryfinie.

W klasyfikacji końcowej reprezentacje chłopców i dziewcząt zajęły III miejsca.

Skład reprezentacji ZSP w Chojnie:

1. Szot Adrianna – bieg na 800 m

2. Mendyk Hanna – bieg na 800 m

3. Konsik Julia – bieg na 400 m

4. Fira Dominika – bieg na 400 m

5. Kuziemkowska Katarzyna – bieg na 100 m

6. Michałowska Paulina – skok w dal

7. Grącka Dominika – skok w dal

8. Tarnowska Julia – pchnięcie kulą

9. Kamień Wiktoria – pchnięcie kulą

10. Lewadowski Filip – bieg na 1500 m

11. Lach Piotr – bieg na 1500 m

12. Hrycaj Adam – bieg na 400 m

13. Czernecki Arkadiusz – bieg na 200 m

14. Czernecki Adrian – bieg na 100 m

15. Szkolnicki Mikołaj – bieg na 100 m

16. Dopierała Adrian – skok w dal

17. Szkolnicki Tomasz – skok w dal

18. Nowicki Kacper – skok w dal

19. Krawiec Emil –pchnięcie kulą

20. Olszowik Hubert – pchniecie kulą

Opiekun:

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

21.09.2018 r. uczniowie z klasy I ac LO uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Szczecina.

Wycieczka integracyjna klasy I ac LO

 

21 września 2018 roku uczniowie z klasy I ac LO pod opieką wychowawczyni pani Edyty Krupy – Nadolny oraz rodziców uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Szczecina. Głównym punktem wycieczki był wojenny film „Dywizjon 303” w kinie Helios. Fabułą filmu jest prawdziwa historia polskich lotników, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o  tym  samym tytule, którzy obronili Wielką Brytanię przed hitlerowską inwazją. Film pokazuje jak nasi rodacy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się legendą. Młodzi bohaterowie i ich losy ukazane były w sposób bardzo wzruszający, a fakt, że każdy dzień mógł być ich ostatnim, napawał dumą nas oglądających i pokazywał najwyższy poziom patriotyzmu. Film opowiada nie tylko o bohaterskich akcjach, w których brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje również młodych Polaków i ich życie prywatne, którzy bawią się, śmieją, kochają, boją się i pokonują swój strach. Wszystko to jest dobrym przykładem dla  młodzieży, która przecież jeszcze kształtuje swoją postawę patriotyczną i obywatelską.

źródło: www.filmweb.pl

 

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

21.09.2018 r. uczniowie kl. I bd Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Międzyzdrojów.

Wycieczka integracyjna kl. I bd LO do Międzyzdrojów

 

21 września 2018 r. uczniowie klasy I bd Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy uczestniczyli we wspólnej wycieczce klasowej, która miała zintegrować nową grupę uczniów.

Celem wycieczki było miasto położone na wyspie Wolin – Międzyzdroje, nadmorski ośrodek wypoczynkowo – turystyczny.

Pierwszym punktem programu wycieczki był spacer po molo – pomoście o długości 395 m wychodzącym w głąb Morza Bałtyckiego. Dzięki słonecznej pogodzie i delikatnej bryzie spacer był prawdziwą przyjemnością i u części uczestników powróciły wspomnienia po niedawno zakończonych wakacjach.

Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy, była najpopularniejsza aleja w Międzyzdrojach – Promenada Gwiazd. Niektórzy porównywali swoją dłoń z dłońmi ludzi estrady – aktorów, czy piosenkarzy.

Jednym z bardziej interesujących punktów wycieczki była podróż przez niewyobrażalne przestrzenie, w poszukiwaniu granic galaktyki, podróż odkrywająca tajemnice największych fenomenów przyrody aż po narodziny wszechświata, w którą przeniósł nas seans w  miejscowym Planetarium. Po przerwie na posiłek udaliśmy się do Gabinetu Figur Woskowych, gdzie mogliśmy zobaczyć ok. 100 naturalnej wielkości figur woskowych, przedstawiających znane osobistości, np. aktorów, polityków, sportowców, muzyków, a  także  postacie z bajek.

Na koniec „błądziliśmy” w labiryncie luster, z przerażeniem szukając wyjścia na zewnątrz, a  korzystając z ostatnich ciepłych dni tego lata udaliśmy się jeszcze na spacer po plaży.

W dobrych humorach, podśpiewując w autokarze znane przeboje Sławomira czy Zenka Martyniuka, późnym popołudniem wróciliśmy do domów.

 

Uczniowie klasy I bd LO

Rafa

21.09.2018 r. odbyła się wycieczka integracyjna klasy I TH/TŻ.

Wycieczka integracyjna kl. I TH/TŻ

 

21 września 2018 r. uczniowie klasy I TH/TŻ udali się wraz z wychowawcą na wycieczkę integracyjną do Open the door w Gorzowie Wielkopolskim. Pokój pełen zagadek i tylko 60 minut żeby z niego uciec – tak można w skrócie opisać tę grę, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem na  całym świecie. To prawdziwy wyścig z czasem, któremu towarzyszy znakomita zabawa i emocje – rosnące z minuty na minutę.

  

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i zamknięci w przygotowanych tematycznych pokojach o  zróżnicowanej scenerii. Więzienie Guantanamo i możliwość ucieczki, tonący statek Czarna Perła, labirynty, piramidy i tajemnice egipskich bogów, leśne królestwo pełne czarów z potworem i  niebezpiecznym skrajem lasu – to zadania z jakimi przyszło im się zmierzyć. W każdym z tych pokoi znajdowały się trzymające w napięciu zagadki. Ich rozwiązanie, łamało szyfry i stwarzało możliwość odnalezienia klucza, dzięki któremu można otworzyć magiczne drzwi.

Wydostanie się z tych pomieszczeń wymagało od uczniów znajomości historii, pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz spostrzegawczości. Każda z przygód to walka z czasem oraz szereg zadań logicznych i zręcznościowych. Wszystkie drużyny doskonale współpracowały, jednak nie udało się  żadnej z grup zakończyć przygody sukcesem i opuścić pokoju. Niektórym zespołom zabrakło tylko odrobiny czasu i szczęścia.

Po wyjściu z Escape room – u odbyła się krótka wycieczka po mieście, połączona z integracją młodzieży na placu zabaw oraz obiad w Mc Donalds, który stał się okazją do wymiany wrażeń. Ekscytujące przygody tego dnia zapewne na długo pozostaną w pamięci uczniów. Zapoczątkowane podczas wycieczki zespolenie klasy zostanie sprawdzone ponownie za jakiś czas, bo klasa zgodnie wyraziła chęć powrotu do tajemniczych pokoi.

 

Wychowawca:

Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

21.09.2018 r. Kamila Pisanko z kl. II b LO otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Herbertiada” w Kołobrzegu.

XIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

ZBIGNIEWA HERBERTA „HERBERTIADA”

 

Twórczość Zbigniewa Herberta to twórczość niezwykle skomplikowana i trudna. Każdy wiersz tego autora posiada inny, niepowtarzalny wydźwięk i przekaz, że aż nie sposób zorientować się kiedy gubimy się w słowach wersów, które nie narzucają jakichkolwiek zasad interpretacji ani  rozumienia. Może właśnie to tak bardzo urzeka i zachęca młodych ludzi z wielu regionów Polski, w wieku ponadgimnazjalnym, do zagłębienia się w rzeczywistość Herberta, którą to właśnie po sobie pozostawił w formie słowa pisanego. Wspaniale, że mogą oni dzielić się swoimi odczuciami i emocjami, przeżywając tę twórczość podczas własnej interpretacji również z innymi, ponieważ wzmacnia i kształtuje to ich charakter oraz pomaga określić wyznaczniki, którymi kierują się w życiu.

Taką możliwość oferuje wszystkim zainteresowanym odbywający się corocznie Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Herbertiada” w Kołobrzegu. W tym roku odbył się on 21 września, a  poprzedziły go warsztaty recytatorskie poprowadzone przez panią Agatę Piotrowską – Mastalerz z Teatru Narodowego w Warszawie. Były one niezwykle miłym i podnoszącym na duchu doświadczeniem oraz pomogły odstresować się odrobinę przed mającym się odbyć następnego dnia konkursem.

Naszą szkołę tym razem reprezentowało dwoje uczniów z Liceum Ogólnokształcącego – podopiecznych Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, członków szkolnego koła teatralno – recytatorskiego. Byli to: Kamila Pisanko z klasy II b oraz Patryk Matejko z klasy II d. Całościowo konkurs rozstrzygnął się w przeciągu kilku godzin, a najważniejszej decyzji – wyboru zwycięzców – dokonało jury w składzie: Helena Elert – kołobrzeska działaczka ruchu teatralnego oraz Magdalena Warzecha i Jarosław Gajewski – aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie.

Poziom konkursu był niezwykle wysoki, dlatego wielkią radość sprawiło uczestnikom z Chojny oraz ich opiekunce wyróżnienie Kamili Pisanko za „Bezpretensjonalną recytację wiersza Pięciu”.

Radość była tym większa, że inni laureaci konkursu, reprezentujący Warszawę, Poznań czy  Szczecin, to często podopieczni profesjonalnych form kształcenia scenicznego. Mamy nadzieję, że to nie ostatni sceniczny sukces podopiecznych koła teatralno – recytatorskiego!

Herbertiado, do zobaczenia za rok!

 

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Kamila Pisanko, kl. II b LO

Rafa

IX – XI 2018 r. w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” dwunastu uczniów wzięło udział w warsztatach programowania.

WARSZTATY PROGRAMOWANIA

PROJEKT „GODNOŚĆ. WOLNOŚĆ. NIEPODLEGŁOŚĆ.”

 

Od września do listopada 2018 r., w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbywały się warsztaty programowania. Wzięło w nich udział 12 uczniów.

Zajęcia obejmowały takie zagadnienia, jak: konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego, typy danych, zakresy oraz inicjalizacja zmiennych, tworzenie dodatkowych nazw typów, pobieranie danych, operatory, tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe, ciągi znaków w stylu C, napisy C++ (klasa std: string).

Uczniowie w ramach zajęć zostali zapoznani z algorytmami, tworzyli, kompilowali, a  następnie uruchamiali programy w języku C++.

W ramach zajęć został też złożony model pojazdu bojowego – czołgu Renault FT z okresu I  wojny światowej.

Szczególnie zaangażowany w prowadzenie warsztatów był uczeń kl. IV Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk – Przemysław Krzemiński, niezwykle doświadczony w tworzeniu modeli pojazdów zdalnie sterowanych aplikacją telefoniczną. Chętnie dzielił się on z młodszymi uczniami swoją wyjątkową wiedzą, m.in. z zakresu projektowania i składania modeli redukcyjnych oraz drukowania za pomocą drukarki 3D.

Model pojazdu bojowego, zdalnie sterowanego aplikacją telefoniczną, został zaprezentowany społeczności szkolnej podczas wystawy pamiątek „Bohaterowie Niepodległej”.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

19.09.2018 r. uczniowie klasy IV HŻ oraz IV BI uczestniczyli w XII edycji Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018.

Szczeciński Salon Maturzystów 2018

 

W dniu 19 września 2018 roku uczniowie klasy IV HŻ oraz IV BI wraz z wychowawcami uczestniczyli w XII edycji Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018. Impreza przygotowana została przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i odbywała się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przyszli maturzyści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną wielu uczelni wyższych ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Koszalina i Warszawy. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przygotowała dla odwiedzających Salon prezentacje na temat egzaminu maturalnego w 2019 roku z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych: biologii, historii, geografii czy wiedzy o społeczeństwie. Dzięki temu młodzież uzyskała odpowiedzi na pytania, jak wygląda struktura tych egzaminów, jakie kryteria oceniania brane są pod uwagę i jak przygotować się do matury.

Szczeciński Salon jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Salon Maturzystów Perspektywy 2018, w ramach której od 6 do 27 września odbędzie się 16 imprez w największych ośrodkach akademickich naszego kraju. Wstęp na Salon był wolny, a każdy z  uczniów, który wypełnił Ankietę Maturzysty mógł odebrać bezpłatny egzemplarz „Informatora dla Maturzystów 2019”.

 

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

19.09.2018 r. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

19 września 2018 roku był w naszej szkole niezwykle uroczysty, zwłaszcza dla klas pierwszych. Tego dnia miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, na którym oficjalnie społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzbogaciła się o nowych członków. Uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkoły złożyli przedstawiciele klas I, tym  samym potwierdzając swoją przynależność do naszej szkolnej rodziny.

Dyrektor szkoły p. Adriana Salamończyk, w słowie skierowanym do pierwszoklasistów, życzyła im wielu sukcesów w naszej szkole. Nad częścią oficjalną ślubowania czuwał opiekun Pocztu Sztandarowego p. Marek Łągiewczyk. Ponadto na uroczystości miało miejsce zaprzysiężenie chorążego pocztu sztandarowego, którym został Miłosz Parczewski, uczeń klasy II b LO.

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

IX 2018 r. zapraszamy do akcji „sto dobrych uczynków na 100 – lecie niepodległości”.

„Księga dobrych uczynków” – sto dobrych uczynków na 100 – lecie niepodległości

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizuje liczne działania. We wrześniu, w czytelni szkolnej, pojawiła się „Księga dobrych uczynków” w ramach akcji ”100 dobrych uczynków na 100 – lecie”. Zadanie polega na  zaktywizowaniu młodzieży w spontaniczne akcje charytatywne, a następnie anonimowym wpisaniu ich do księgi. Akcja trwa od września do momentu zrealizowania zadania.

Zapraszamy i zachęcamy do wpisywania informacji o każdym dobrym uczynku i towarzyszącej mu historii. Niezależnie, czy jest to zrobienie zakupów sąsiadce, odwiedziny u chorego, czy też akcja zbiórki na rzecz potrzebujących. Każde dobro, nawet drobny gest wobec drugiego człowieka powoduje, że świat staje się lepszy, a nawet najmniejsza pomoc jest lepsza od  wielkiego współczucia. Pomoc słabszym, biedniejszym, chorym, czy samotnym – to nasz podstawowy ludzki obowiązek. Papież Jan Paweł II mówił o tym, że człowiek jest wielki nie  przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Wierzymy, że każdy – nawet najmniejszy gest, ma ogromne znaczenie, dlatego tak ważne są nawet te najmniejsze przykłady działań, które wykonujemy wobec naszych bliźnich. Podzielcie się z nami swoimi historiami i  wspólnie stwórzmy „Księgę dobrych uczynków” – miejsce przepełnione radością i dobrocią.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

18.09.2018 r. w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów ZSP w Chojnie do wzięcia udziału w konkursach!

UWAGA! KONKURSY!

     Zespół odpowiedzialny za realizację projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.” serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do wzięcia udziału w konkursach! Nagrodą dla zwycięzców jest wycieczka do Warszawy śladami Niepodległej, która odbędzie się 29 listopada 2018 r.

     Oto propozycje konkursów, w których każdy może wziąć udział:

 1. Szkolny konkurs plastyczny na plakat wykonany dowolną techniką, przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości;
 2. Konkurs na projekt muralu o tematyce niepodległościowej;
 3. Konkurs na projekt ilustracji do kalendarza upamiętniającej najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości;
 4. Szkolny konkurs wiedzy historyczno-kulturowej „Postaw na Niepodległą” według formuły teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

     Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze oraz bibliotekarze.

 Regulamin konkursów plastycznych 

                                                                                             mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

18.09.2018 r. uczniowie klasy III ad LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęciach dydaktycznych kl. 3 ad LO na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 18 września 2018 roku uczniowie klasy III ad LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Warsztaty na Katedrze Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii, poprowadziła Pani dr hab. Katarzyna Dziewulska.

Podczas dwugodzinnego szkolenia uczniowie zapoznali się z budową i funkcjonowaniem układu rozrodczego człowieka oraz metodami badania nasienia. Dodatkowo każdy uczeń miał możliwość skorzystać z nowoczesnych mikroskopów elektronowych podczas obserwacji przekroju budowy jajnika oraz jąder.

Dzięki intensywnej współpracy naszej szkoły z Wydziałem Biologii, uczniowie poszerzają swoją wiedzę, ale także mają możliwość sprawdzenia, jak mogłaby wyglądać ich przyszłość jako studentów na tym Wydziale.

organizator wyjazdu

mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

Rafa

18.09.2018 r. prezentacja projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” podczas zebrania rodziców.

  

Prezentacja projektu  „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” podczas zebrania rodziców

18 września 2018 r. podczas zebrania rodziców Pani Adriana Salamończyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zaprezentowała cele, założenia i działania projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VIII – Edukacja,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Działania projektu skierowane są do uczniów technikum zawodowego, technikum budowlanego i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

Rafa

16.09.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka.

Udział Samorządu Uczniowskiego

w obchodach Światowego Dnia Sybiraka

 

W dniu 16 września 2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka. Z tej okazji w Kościele Mariackim w  Chojnie odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem księdza Kanonika Jana Zalewskiego. Następnie zgromadzeni przeszli na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie po odegraniu hymnu Polski i hymnu Sybiraków miały miejsce przemówienia: prezesa Oddziału Terenowego Związku Sybiraków w Szczecinie Jerzego Kołaczyka, starosty gryfińskiego Wojciecha Konarskiego oraz burmistrza Chojny Adama Fedorowicza.

Zgromadzone delegacje, w tym nasza, złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym poległym.

mgr Leszek Lejman

Rafa

11 – 14.09.2018 r. odbył się kiermasz podręczników.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, od kilku lat we wrześniu, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz został przeprowadzony w dniach 11 – 14 września 2018 r. w czytelni szkolnej – sala 33 w budynku nr 1. Samorząd Uczniowski przekazał informację o kiermaszu całej społeczności szkolnej, zadbał o to, by uczniowie mogli kupić książki od starszych kolegów. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się:  imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Przeznaczone do  sprzedaży podręczniki wyeksponowano w czytelni na specjalnie w tym celu przygotowanych stołach.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowały się panie bibliotekarki, wspomagane przez Samorząd Uczniowski. Obrót używanymi podręcznikami z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony uczniów i rodziców. Jest to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki – tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w  księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Mamy za to olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Cieszymy się,  że  możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów. W tym roku sprzedano 950 sztuk z 1200 zgromadzonych egzemplarzy.

Zachęcamy do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzymy świetnych ocen na  sprawdzianach w tym roku szkolnym.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

11.09.2018 r. w ramach akcji „Zielona Energia” odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

BŁĘKITNY PATROL w ZSP w CHOJNIE

 

W dniu 11 września 2018 r. w ramach akcji „Zielona Energia” grupa ratowników WOPR ze Szczecina, wspomagana przez Szkolną Grupę WOPR ZSP w Chojnie, przeszkoliła uczniów klas pierwszych technikum i liceum z zakresu pierwszej pomocy.

Uczniowie, po udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z pierwszej pomocy, ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową na elektronicznych fantomach, na których dokładnie można było odczytać skuteczność przeprowadzanej przez nich resuscytacji.

Dodatkowo pierwszoklasiści mogli podszkolić się z zakresu ochrony środowiska i recyklingu oraz zdrowej diety. Dokonali segregacji śmieci – również ze względu na długość ich rozpadu, prawidłowo ułożyli piramidę żywieniową oraz wzięli udział w turnieju „Familiada”, odpowiadając na pytania dotyczące poznanych wcześniej zagadnień.

Zwycięski zespół: Dybizbański Kacper, Konsik Julia, Witkiewicz Nikola, Bała Bartosz, Biel Łukasz

Podsumowanie szkolenia z instruktorami WOPR

 

Szkolna grupa WOPR:

 1. Julia Sawicka
 1. Ada Kaniewska
 2. Adrian Działkowski
 3. Amelia Kasperek
 4. Bartłomiej Tokarski
 5. Jakub Lorenc
 6. Jakub Woźniak
 7. Justna Zygmunt
 8. Kaja Wąchała
 9. Jakub Hefka
 10. Mateusz Barczyk
 11. Oskar Klęczar
 12. Piotr Czarnota
 13. Wiktoria Liput
 14. Weronika Kwiatkowska

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

 

Rafa

10 – 14.09.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym.

Obóz szkoleniowy kl. III c LO

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest jedną z kilku szkół województwa zachodniopomorskiego, która uczestniczy – w prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach z przedmiotu Edukacja wojskowa, realizowanych zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez MON, korzystają z wyposażenia i umundurowania niezbędnego do  właściwego przebiegu procesu szkolenia.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w szkole, natomiast wojskowy dzień szkoleniowy odbywa się raz w miesiącu, w oparciu o bazę i instruktorów 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – Podjuchach. Warto nadmienić, iż ZSP w Chojnie współpracuje z jednostką 5 Pułku Inżynieryjnego już 10 lat.

Jednym z warunków realizacji przedmiotu Edukacja wojskowa jest przeprowadzenie pięciodniowego obozu szkoleniowego, w czasie którego uczniowie zrealizują 50 godzin ćwiczeń praktycznych.

W dniach 10 – 14 września 2018 r. w obozie szkoleniowym, przeprowadzonym przez  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego, uczestniczyło 17 kadetów – uczniów kl. III c LO.

W trakcie obozu uczniowie realizowali w praktyce zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego. Doskonalili umiejętności ładowania magazynków, składania i rozkładania broni, przygotowania jej do strzelania. Ponadto ćwiczyli przyjmowanie postaw strzeleckich oraz łącznych czynności niezbędnych do strzelania.

W realizacji tego bloku szkoleniowego wykorzystywano urządzenia treningowe do nauki celowania w różnych postawach strzeleckich. Szkolenie inżynieryjno – saperskie polegało m.in. na ćwiczeniu umiejętności wyboru właściwego miejsca i wykonania stanowiska ogniowego do postawy leżąc oraz jego odpowiedniego maskowania.

Kadeci szkolili się także z zasad obowiązujących podczas układania miny przeciwpancernej, jej uzbrajania, rozbrajania oraz maskowania. Wykonywali także maskowanie sprzętu wojskowego, jak również poznawali tajniki maskowania żołnierskiego. W bloku zajęć poświęconych taktyce realizowali zajęcia poświęcone działaniu pojedynczego żołnierza oraz  sekcji, działania w rejonie ześrodkowania. W czasie realizacji zajęć terenoznawstwa: doskonalili umiejętność posługiwania się busolą, wyznaczania za jej pomocą kierunków, a  także wyznaczania kierunku na azymut. Przeprowadzony został kilkukilometrowy marsz, podczas którego, przy pomocy busoli oraz mapy, należało udać się w określone miejsce. W  szkoleniu medycznym uczniowie zapoznawali się z wyposażeniem medycznym indywidualnego żołnierza, ćwiczyli praktycznie umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym nieprzytomnym oraz nieoddychającym. Pod okiem ratownika medycznego ćwiczyli w praktyce umiejętność tamowania krwawienia w zależności od lokalizacji. Realizując przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia zapoznawali się z sygnałami alarmowymi oraz zasadami postępowania po  ich ogłoszeniu, obroną przed środkami napadu powietrznego, w tym stawiania zasłony przeciwlotniczej. Poznali wyposażenie indywidualne żołnierza w przypadku ataku gazowego. Blok tematyczny rozpoznania wojskowego był realizowany m.in. przez praktyczne rozpoznanie drogi podczas marszu ubezpieczonego. Kadeci wyszukiwali podejrzane przedmioty, mogące stanowić niebezpieczeństwo przy przemieszczaniu się. Zasady i tajniki rozpoznania zgłębiali od instruktorów – będących prawdziwymi fachowcami w swojej dziedzinie.

Przy realizacji zajęć dotyczących ochrony i obrony obiektów – przygotowywali i ćwiczyli działanie punktu kontrolno – ochronnego, łącznie z zasadami przeszukiwania osób podejrzanych. W bloku tematycznym poświęconym łączności – doskonalili umiejętność nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji wojskowej, zarówno na radiostacjach przenośnych małej mocy, jak i na przewodowych środkach łączności.

Kadeci szkoły wzięli także udział w uroczystym apelu, poświęconych obchodom Święta Wojsk Lądowych, które odbyły się w 5 Pułku Inżynieryjnym 12 września 2018 r. na  pamiątkę wiktorii wiedeńskiej. W trakcie ceremonii dowódca jednostki przedstawił krótki rys historyczny oraz odbyła się defilada pododdziałów, w której uczestniczyli uczniowie ZSP  w Chojnie. Na zakończenie najlepsi uczniowie zostali uhonorowani przez dowódcę 5  Pułku Pana płk. Piotra Bednarczyka pamiątkowymi gadżetami z logo jednostki.

Cały 5-dniowy obóz odbył się bez żadnych zakłóceń. Wszyscy uczniowie zdrowi wrócili do domu pełni wrażeń, a przede wszystkim nowych umiejętności. Warto podkreślić duże zaangażowanie kadry jednostki oraz samych kadetów.

mgr Marek Bednarz

Rafa

7.09.2018 r. pierwszy dzień akcji „Narodowe Czytanie”.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

W dniu 7 i 10 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się kolejna odsłona akcji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość narodowej literatury, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Patronat Honorowy sprawuje Para Prezydencka. Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane było „Przedwiośnie ” Stefana Żeromskiego. „Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924  roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie „Narodowe Czytanie” odbyło się w bibliotece szkolnej. Organizatorem akcji była mgr G. Lasowska. Aktywny udział w promowaniu akcji wzięli uczniowie klasy I bd LO, II bd LO oraz nauczyciele mgr K. Mickiewicz – Bindas oraz mgr Joanna Gorska – Hamkało.

„Narodowe Czytanie” na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

mgr Lasowska Gabriela

Rafa

7.09.2018 r. uczniowie należący do koła teatralno-recytatorskiego wzięli udział w polsko –niemieckim czytaniu poezji i prozy Zbigniewa Herberta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

POLSKO – NIEMIECKIE CZYTANIE POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA

 

W dniu 7.09.2018 r. w chojeńskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie polsko – niemieckie, poświęcone zarówno twórczości, jak i samej postaci Zbigniewa Herberta. Odbyło się ono w związku z obchodami Dni Integracji i Ekumenizmu, które zostały uroczyście otwarte w kościele Mariackim o godzinie 16:00 przez Burmistrza Chojny – Adama Fedorowicza oraz Przewodniczącego Zarządu Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie – ks. Jana Zalewskiego.

 

O godzinie 17.30 rolę wiodącą przejęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, członkowie koła teatralno – recytatorskiego, przygotowani przez panią Katarzynę Mickiewicz – Bindas. Uczennice Amelia Kasperek i Anita Orszulak przedstawiły prezentację multimedialną o  życiu Zbigniewa Herberta, natomiast Patryk Matejko i Kamila Pisanko zaprezentowali jego  wybrane wiersze.

Ponieważ znaczącą część widowni stanowili goście z Niemiec – członkowie Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie – w celu głębszego poznania artysty odczytano wiele wierszy w języku polskim oraz niemieckim, tak, aby wszyscy mogli zaczerpnąć inspiracji, wsłuchać się w mądrość wypływającą z poezji Herberta.

Na tym oficjalna część spotkania, w której wszyscy zajmowali siedzące miejsca i rozkoszowali się  poezją, została zakończona. Równie przyjemna okazała się część nieoficjalna. Było w  niej  zawartych wiele miłych gratulacji dla organizatorów oraz uczniów naszej szkoły od  polskiej i niemieckiej części widowni.

Zostaliśmy również zaskoczeni słodkim poczęstunkiem, który stał się pretekstem do podjęcia wielu ciekawych rozmów przy kawie i herbacie.

Cieszy nas możliwość uczestnictwa w tak użytecznych społecznie przedsięwzięciach, które rozwijają jeszcze bardziej nasze umiejętności i pozwalają dopisać do naszego życia nowe doświadczenia.

 

Kamila Pisanko z kl. II b LO

Rafa

7.09.2018 r. uczniowie uczestniczyli w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt

 

W dniu 7 września 2018 r. uczniowie ZSP w Chojnie, kończący w tym roku szkołę, uczestniczyli w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

   

Targi dają możliwość zaprezentowania się przez regionalne niemieckie przedsiębiorstwa, firmy oraz urzędy, pokazania:

– możliwości kształcenia zawodowego i możliwości w zakresie studiowania,

– wymogów dotyczących pożądanego zawodu,

– możliwości gospodarczych regionu.

W tym roku w targach wzięło udział 58 wystawców.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami kształcenia zawodowego w konkretnych zawodach. Przedstawiono zasady kształcenia dualnego w Niemczech, łączącego naukę zawodu bezpośrednio u pracodawcy z zajęciami teoretycznymi w szkole.

Oferta skierowana jest zarówno do uczniów klas zawodowych, jak i uczniów ze świadectwem maturalnym. W zależności od posiadanego świadectwa i ocen na świadectwie oraz  indywidualnych zainteresowań, młodzież może uzyskać kwalifikacje w takich zawodach jak np.: kucharz, logistyk, bankier, pielęgniarz, doradca podatkowy, urzędnik państwowy, policjant, specjalista ds. handlu międzynarodowego. Pomocą w zapoznaniu się i zrozumieniu oferty służyli tłumacze, którzy towarzyszyli naszym uczniom podczas oglądania stoisk.

            Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt były okazją, by w jednym miejscu i w tym samym czasie zapoznać się z tak szeroką ofertą.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

6.09.2018 r. prezentacja celów, założeń i działań projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” na radzie pedagogicznej.

 

Prezentacja projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, podczas zebrania rady pedagogicznej

6 września 2018 r. podczas zebrania rady pedagogicznej Pani Adriana Salamończyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zaprezentowała cele, założenia i działania projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VIII – Edukacja,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Działania projektu skierowane są do uczniów technikum zawodowego, technikum budowlanego i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

3.09.2018 r. zajęcia z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej

Zajęcia z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej

 

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” !,  w roku szkolnym 2018/2019 nastąpiła kontynuacja zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.   Doradztwem indywidualnym objętych jest 102 uczniów, w wymiarze 2 godzin na uczestnika projektu. Indywidualne doradztwo edukacyjno- zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz predyspozycji osobowościowych uczniów do wykonywania poszczególnych zawodów.  Zajęcia z doradztwa indywidualnego prowadzi szkolny doradca zawodowy mgr Dorota Szwiec.

       Grupowe zajęcia edukacyjno – zawodowe mają na celu przygotowanie uczniów  do świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Zajęcia grupowe prowadzi konsultant ds. doradztwa zawodowego  z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mgr Ewa Jaklewicz-Walewicz. Grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane jest  w wymiarze 10 grup x 3 spotkania x 8 godzin.

           W dniu 5 listopada 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w  kl.  III TI i III TŻ. Kolejne zajęcia odbywać się będą do dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Rafa

3.09.2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uczenie się jest jak wiosłowanie pod prąd,

jeżeli przestaniemy wiosłować, cofamy się.

Benjamin Briten

3 września 2018 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o godzinie 9:00, rozpoczęła się inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość szkolną uświetnili swoją obecnością: Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Ks. Kanonik Jan Zalewski, Ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Pani Marta Drewniok z  TWP  w  Szczecinie, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT i PROGRES w Chojnie Pan Grzegorz Orzechowski, koordynator współpracy szkoły z przedsiębiorstwem POMOT Pan Adam Grzegorzewski, rodzice uczniów.

  

Po wejściu kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych oddano honor symbolom – poczet sztandarowy wniósł sztandar i odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk powitała uczniów powracających z wakacji, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych, zapewniając ich o życzliwości i wszechstronnej pomocy nauczycieli, wychowawców i szkolnych pedagogów. Przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły, klasy pierwsze i ich wychowawców oraz poinformowała o zmianach w kadrze nauczycielskiej.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:

– klasa I b LO kierunek politechniczny oraz klasa I d LO kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz,

– klasa I a LO kierunek humanistyczno – prawny oraz klasa I c LO kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krupa – Nadolny,

– klasa I TZ w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr inż. Krzysztof Janik,

– klasa I TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska,

– klasa I patronacka pod patronatem przedsiębiorstwa POMOT w BS I st. w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr inż. Monika Kowalska,

– klasa I wielozawodowa w BS I st.– wychowawca: mgr Gustaw Cedro.

Kierownik szkolenia praktycznego wraz z przedstawicielami przedsiębiorstwa POMOT uroczyście wręczyli uczniom z klasy patronackiej umowy o pracę.

Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest adresatem działań projektu pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Szczecin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli technikum zawodowego, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I st. Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do  lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu 102 uczniów podczas wakacji odbyło staże i praktyki zawodowe u pracodawców. W ciągu roku szkolnego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wielu kursach zdobywając nowe kwalifikacje. Pani Dyrektor wraz z panią Martą Drewniok, koordynatorem projektu z ramienia TWP, uroczyście wręczyły nauczycielom i uczniom certyfikaty poświadczające nabyte kwalifikacje. Pani Dyrektor poinformowała również, iż podczas wakacji, w ramach projektu, szkoła otrzymała wyposażenie pracowni budowlanej oraz część wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Ksiądz Kanonik Jan Zalewski, przywołując sentencję „Per aspera ad astra” – „Przez trudy do  gwiazd”, zachęcał młodzież do podjęcia wysiłku rozwoju i zaangażowania się w ciągu tego roku szkolnego w pomnażanie swoich talentów.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego życzyła wszystkim owocnego roku szkolnego, pełnego pracy, ale też zadowolenia i satysfakcji z osiąganych wyników.

Nawiązując do 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej cała społeczność szkolna złożyła hołd bohaterom – obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w pierwszych dniach września, a  także  później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i na wszystkich frontach II wojny światowej.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Drodzy uczniowie!

Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty.

Zdobywajcie wiedzę i umiejętności,

znajdujcie nowe przyjaźnie i realizujcie swoje pasje!

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

3.09-7.10.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” 14 uczniów z klasy III i IV Technikum Hotelarskiego odbył się kurs wizażu.

Kurs wizażu

 

W dniach 3 września do 7 października 2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” ! realizowanego przez TWP Oddział Szczecin i ZSP w Chojnie 14 uczniów z klasy III i IV Technikum Hotelarskiego odbył się kurs wizażu.

  

Celem kursu było przygotowanie uczniów do zawodu wizażysty, podniosło ich kompetencje zawodowe w zakresie dodatkowych usług hotelarskich oraz pozwoliło na  lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.

Szkolenie prowadzone było w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w łącznym wymiarze 60 godzin. Podczas pierwszych – teoretycznych zajęć omówione zostały zagadnienia m.in. elementy kosmetologii pielęgnacji twarzy, przygotowanie skóry pod makijaż, modelowanie brwi, podstawy kamuflażu i korekty. Szkolenie praktyczne odbyło się w dwóch grupach na stanowiskach pracy wyposażonych w produkty, urządzenia i narzędzia niezbędne do nauki. Kursantki, pod  okiem wykwalifikowanej i doświadczonej pani instruktor, uczyły się wykonywania profesjonalnego makijażu tj.: makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny, biznesowy oraz sylwestrowy.

Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymali certyfikaty udziału w szkoleniu, które jest potwierdzeniem nabytych umiejętności.

Rafa

23-27.07.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie wzięło udział w projekcie „Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe” z programu Europa dla Obywateli.

Projekt „Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe”.

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział w dniach od 23 do 27 lipca 2018 roku w projekcie Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe z programu Europa dla Obywateli. W spotkaniu wzięło udział 12 miast Douzelage: Altea/Hiszpania, Bad Kotzting/Niemcy, Bundoran/Irlandia, Granville/Francja, Meerssen/Holandia, Rovijn/ Chorwacja, Sherborne/Anglia, Sigulda/Łotwa, Skofia Loka/Słowenia, Susice/Czechy, Chojna/Polska. Koordynatorem projektu było miasto Houffalize w Belgii.

W poniedziałek 23 lipca 2018 r. odbyło się oficjalne powitanie uczestników projektu przez burmistrza miasta Houffalize, Marca Caprasse`a. Następnie goście zostali zapoznani z celami projektu. Spotkanie prowadzili Alphonse Henrard, Franz Clément oraz Martin Cugnon. Następnie odbyła się konferencja pod tytułem “60 lat Europy – lekcja o przeszłości, perspektywy na przyszłość”. Autorką wykładu była Elena Danescu. Podczas prezentacji została przedstawiona historia Unii, jej podłoże historyczne  oraz kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego i walka z eursceptycyzmem. Młodzież miała szanse zadawać pytania i brać udział w dyskusji.

O godzinie 16:00 wszyscy udaliśmy się na spacer do centrum Houffalize. Podczas zwiedzania poznaliśmy historię miasta oraz zwiedziliśmy ciekawe miejsca.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Muzeum II Wojny Światowej w Bastonge. Podczas zwiedzania mieliśmy okazję poznać jak wyglądała wojna z punktu widzenia mieszkańców Belgii i Stanów Zjednoczonych. Pobyt w muzeum był bardzo pouczający i poruszający. Liczne eksponaty z czasów II Wojny Światowej i filmy edukacyjne pomogły nam zwizualizować koszmar tamtych wydarzeń. Następnie udaliśmy się na pobliski Mardasson Memorial. Jest to ogromny pomnik, zbudowany w kształcie gwiazdy pięcioramiennej, upamiętniający żołnierzy amerykańskich poległych w bitwie o Ardeny.

 Następnie braliśmy udział w tzw. ‘roleplay’, który miał nam ukazać sposób sądzenia przestępców wojennych po roku ’45. W role wcielili się uczestnicy projektu, a obrady na ‘Sali sądowej’ były bardzo intensywne.

Podczas drogi powrotnej, zatrzymaliśmy się na cmentarzu żołnierzy niemieckich. Podsumowaniem dnia była projekcja filmu pt. ‘ The Reader ‘.

Dnia 25 lipca (środa) wyjechaliśmy do Luksemburga, najbogatszego kraju w Europie . Na początku zwiedziliśmy Belval- miasto nauki, ekonomii i innowacji. Przewodnik przybliżył nam historię i rozmieszczenie budynków w mieście, po czym zwiedziliśmy m.in. Castle House, House of Innovation. Po lunchu odbyła się konferencja ,,Greater Region Saar-Lor-Lux”. Poruszaliśmy tematy dotyczące przekraczania granic, pracy w sąsiednim kraju oraz integracji między państwami. Mieliśmy także szansę na zadawanie pytań specjalistom, Franz’owi Clément’owi i Isahelle on-Piroth. W drodze powrotnej, przewodnik Jean-Paul Dondelinger pokazał nam ciekawe miejsca na granicy trzech państw: Wielkiego Księstwa Luksemburga, Francji i Belgii.

Czwartego dnia rano udaliśmy się do sali konferencyjnej na spotkanie z Florence Cassart, która przybliżyła wszystkim uczestnikom projektu działanie „Youth Wiki”, czyli europejskiej encyklopedii internetowej w dziedzinie krajowej polityki młodzieżowej. Platforma stanowi kompleksową bazę danych dotyczących krajowych struktur, polityki działań wspierających młodzież. Po prezentacji została przeprowadzona krótka dyskusja, a uczestnicy mogli podzielić się swoimi refleksjami. Następnie Jimmy Jamar, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Belgii, zaprezentował zgromadzonym cele i sposób działania Europejskiego Korpusu Solidarności. Później Franz Clement i Esther Zana-Nau analizowali wcześniej sporządzone przez nas kwestionariusze dotyczące eurosceptyzmu i sposobu poprawy tej sytuacji. Podobnie jak wcześniej każdy mógł podzielić się swoją opinią oraz zadać pytania. Po przerwie na lunch wróciliśmy na salę konferencyjną, aby uczestniczyć w prezentacji  gości, m.in. Marie Arena, Yuriko Backers, Eleny Danescu oraz Domenico Rossetti di Valdalbero. Po debacie odbyła się praca w grupach. Każda grupa miała odnieść się do tematu podanego przez organizatorów,  na przykład dlaczego podróżowanie jest ważne dla rozwijania się Europy. Uczestnicy chętnie wymieniali się swoimi sugestiami oraz pomysłami.

W piątek odbyło się podsumowanie całego tygodnia . Spotkanie prowadzili między innymi : M.Cugnon, A.Herrord oraz F. Clement. Prowadzący omówili sugestie i uchwały pisane przez uczestników do Komisji Europejskiej. Następnie delegacje  każdego kraju podpisały karty spotkania młodzieży w Houffalize.

Kolejnym punktem dnia była wycieczka do Libramont na targi rolnicze i leśnicze. Wydarzenie to jest największym wydarzeniem tego rodzaju na świeżym powietrzu w Europie. Mieliśmy okazję zobaczyć najnowocześniejsze sprzęty rolnicze oraz posłuchać rad profesjonalistów.

Po przyjeździe czekała na nas pożegnalna kolacja, na której młodzież dziękowała organizatorom za wspaniale zorganizowany projekt, profesjonalizm i zaangażowanie oraz żegnała się z nowymi zagranicznymi kolegami i koleżankami.

 

Uczestnicy projektu

Rafa

3-7.07.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie zrealizowało projekt wymiany młodzieży „Internet – szanse i zagrożenia” Program Erasmus+.

Projekt pt. „Internet – szanse i zagrożenia”

 

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zrealizowało w okresie 3-7 lipca 2018 projekt wymiany młodzieży  „Internet – szanse i zagrożenia” (Program Erasmus+).

W projekcie oprócz organizacji koordynatora  uczestniczyli uczniowie z tureckiego miasta Konya, które od 2014 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Douzelage i ZSP w Chojnie. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 młodych ludzi oraz 4 dorosłych opiekunów,  którzy nabyli umiejętności  związane ze świadomym zarządzaniem ryzykiem i czasem  podczas korzystania z Internetu.

Uczestnicy projektu poznali zagrożenia związane z naruszaniem prywatności w świecie wirtualnym, pracowali nad rozwijaniem postaw asertywnych w trakcie korzystania z mediów społecznościowych, zdobywali umiejętności kreowania wizerunku w Internecie. Ważnymi  elementami programu  projektu były zajęcia kulturowe, które pozwoliły poznać zwyczaje i życie codzienne krajów partnerskich projektu.  Goście z Turcji mieli możliwość poznać okolice Chojny oraz wypróbować swoje umiejętności negocjowania cen na targowisku w Osinowie.

Rafa

2–8.07.2018 r. w ramach projektu Zapobieganie Ekstremistycznym Postawom Młodzieży (SAVE) ośmioro uczniów ZSP w Chojnie wraz z opiekunami wzięło udział w kursie szkoleniowym nt. zapobiegania nietolerancji i przemocy w Koszeg na Węgrzech.

Kurs szkoleniowy w Koszeg na Węgrzech w ramach projektu Zapobieganie ekstremistycznym Postawom Młodzieży (SAVE) z programu Erasmus+

 

W dniach 02 – 08 lipca 2018 r. ośmioro uczniów ZSP w Chojnie wraz z opiekunami mgr Grzegorzem Michasiukiem i mgr Leszkiem Lejmanem przebywało w Koszeg na  Węgrzech, gdzie wzięło udział w kursie szkoleniowym nt. zapobiegania nietolerancji i  przemocy w ramach projektu Zapobieganie Ekstremistycznym Postawom Młodzieży (SAVE) z programu Erasmus+. W kursie szkoleniowym, oprócz polskiej grupy, udział wzięła młodzież z Turcji, Szwecji i Węgier.

Pierwszy dzień wizyty przebiegał pod hasłem „Jedność w różności”. Młodzież wzięła udział w różnego rodzaju grach i zabawach integracyjnych, które miały na celu zbliżyć uczestników i pokazać, że mimo różnorodności są do siebie podobni. Uczestnicy mieli szansę spróbować specjałów różnych kuchni narodowych przywiezionych przez każdą z reprezentacji.

W drugim dniu pobytu uczestnicy warsztatów koncentrowali się na zagadnieniu uprzedzeń różnego rodzaju i dyskutowali jak sobie z nimi radzić. Została przygotowana także wystawa zdjęć przywiezionych przez uczniów, prezentująca ich kraj i jego obyczaje. Po południu odbyła się wycieczka, w czasie której węgierscy uczniowie pokazali nam uroki swojego miasteczka. W czwartek w programie pobytu znalazła się wycieczka do Wiednia, gdzie  uczniowie mieli okazję zobaczyć wielokulturowość i współpracę w praktyce, a  przy  okazji zobaczyć słynne zabytki jak Pałace Schonbrunn oraz Hofburg, a  także  m.in.  Katedra św. Szczepana. Kolejny dzień stał pod znakiem dyskusji o  ekstremizmie. Mieliśmy okazję posłuchać i porozmawiać z ekspertem, panem Zulmay’em Afzali, który obecnie mieszka w Szwecji, ale pochodzi z Afganistanu, gdzie zawodowo zetknął się z terroryzmem, ekstremistami i przemocą. Odwiedziliśmy także ratusz, gdzie  dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek na temat Koszeg.

W sobotę rano miał miejsce Flash Mob, podczas którego uczniowie tańczyli wspólnie na  rynku i promowali projekt. Po południu, po kolejnej sesji warsztatów odbyły się występy artystyczne każdej grupy, prezentujące kulturę danego kraju szerszej publiczności. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy i w niedzielę z rana pożegnaliśmy urocze Koszeg i  udaliśmy się do domu bogatsi o nowe znajomości, nową wiedzę na temat ekstremizmu i  przeciwdziałania jemu oraz nowe doświadczenia.

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

23-27.06.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie zrealizowało projekt „Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem” z programu Erasmus+.

Sprawozdanie z projektu Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem

 

 

            W dniach 23-27 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie zrealizowało projekt Voluntary work as stress remedyWolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem z programu Erasmus+.  Działania projektu realizowane były w  ZSP w Chojnie, a także w różnych placówkach w Chojnie, Moryniu i  Szczecinie. Partnerami w projekcie były następujące instytucje: z Węgier – Köszegi Testvervarosi Egyesulet, z Turcji – Konya Il Milli Egitim Mudurlugu, z Malty – Marsaskala Local Council, z Rumunii – Asociatia Douzelage Siret.

Głównym celem projektu było umożliwienie uczestnikom, liderom młodzieżowym, nabycia umiejętności walki ze stresem oraz wdrożenie młodych ludzi w wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem. Kurs szkoleniowy prowadziło dwóch trenerów: pani Joanna Gorska-Hamkało oraz pan Janusz Cezary Salamończyk. Osobami zaangażowanymi w projekt, odpowiedzialnymi za niektóre zadania byli: kierownik gospodarczy pan Rafał Czubik, sekretarz szkoły pani Sylwia Łozińska oraz referent pani Alicja Linkiewicz. Grupa uczestników kursu szkoleniowego składała się z liderów młodzieżowych z Malty, Węgier, Turcji, Rumunii i Polski. Działania, które podejmowano dotyczyły ludzi upośledzonych umysłowo i zwierząt w schroniskach.

Celami projektu były również: przekazanie wiedzy nt. fizycznych, emocjonalnych, psychologicznych i behawioralnych symptomów stresu, strategii porównania społecznego jako metody radzenia sobie ze stresem zachęcającej do wolontariatu z osobami upośledzonymi umysłowo; zdobycie wiedzy nt. innych strategii zmniejszających negatywny wpływ stresu na zdrowie człowieka oraz specyfiki wolontariatu dla osób opóźnionych umysłowo i w schroniskach dla zwierząt; integracja między uczestnikami projektu oraz integracja liderów młodzieżowych uczestniczących w kursie szkoleniowym z reprezentantami lokalnych organizacji w Chojnie.

W kursie szkoleniowym uczestniczyły 23 osoby, włączając dwóch trenerów. Grupa uczestników projektu składała się z liderów młodzieżowych z organizacji partnerskich projektu. Liderzy młodzieżowi byli w wieku 18-30 lat, byli absolwentami szkół średnich, studentami uniwersytetów, młodymi ludźmi, którzy właśnie rozpoczęli swoją pierwszą pracę i uczniami ostatniej klasy szkoły średniej. Liczba kobiet i mężczyzn była taka sama. Zajęcia szkoleniowe były przeprowadzane z użyciem metod edukacji nieformalnej, takich jak: gry integracyjne, pantomima, prezentacje, burza mózgów, dyskusja, badanie potrzeb, metoda projektowa, praca indywidualna i grupowa. W trakcie kursu szkoleniowego zapewniono również czas na wymianę opinii nt. codziennych zajęć w formie grup refleksyjnych.

W pierwszy dzień projektu, w sobotę, grupy narodowe zaprezentowały swoje organizacje i ich działania oraz rezultaty badania nt. problemów młodych ludzi w miastach partnerskich. Następnie cała grupa pracowała nad wyzwaniami w projekcie, bezpieczeństwem, nadziejami i obawami. Ostatnim punktem programu był wyjazd do Szczecina.

W niedzielę zajęcia zaczęły się od zabawy w escape room – uczestnicy rozwiązywali zagadki, labirynty, równania matematyczne, szukali wskazówek, grali na instrumentach, wykazywali się zręcznością, współpracowali, aby móc wyjść z pokoju. Następnie młodzież wykonywała różnorodne ćwiczenia związane z symptomami stresu, stworzyła kolaże, uzupełniła kwestionariusz dotyczący stresu, grała w gry związane z metodami radzenia sobie z problemami. Omówiono czynniki osobowości redukujące stres.

Sesja popołudniowa dotyczyła strategii porównania społecznego. Omówiono porównania w dół i w górę, myślenie kontrfaktyczne i różne psychologiczne interpretacje „altruizmu”. Uczestnicy porównali w parach swoje doświadczenia związane z trudnościami w nauce, konfliktami w rodzinie i wśród znajomych oraz przedyskutowali dlaczego wsparcie społeczne im pomaga. Dzień zakończył się konkursem na najlepsze, najoryginalniejsze zdjęcie pt. Ja i Chojna – pary uczestników projektu wybrały się „w teren” w poszukiwaniu inspiracji. Konkurs rozstrzygnięto przed zakończeniem projektu.

W poniedziałek młodzież wybrała się do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Podczas wizyty poinformowano uczestników projektu o historii i głównych działaniach instytucji. Koordynator projektu opowiedział terapeutom o projekcie Voluntary work as stress remedyWolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem z programu Erasmus+, jego celach i organizacjach partnerskich. Uczestnicy projektu pooglądali film ze sztuką „Historia Tarzana”, w której grali ludzie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie razem z dziećmi z przedszkola, wzięli udział w terapii muzycznej i zajęciach sportowych z grupą ludzi z odwiedzanej instytucji. Terapeuci poinformowali uczestników projektu o wolontariuszach zaangażowanych w codzienną pracę z osobami upośledzonymi umysłowo.

Następnie młodzież odwiedziła Bajkowe Przedszkole w Chojnie. W trakcie wizyty uczestnicy projektu poznali placówkę. Dowiedzieli się o oddziale integracyjnym, sprzęcie i metodach pracy używanych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, takimi jak autyzm, upośledzenie umysłowe czy choroba immunologiczna. Poznali dyrektora i przedszkolanki, którzy ich oprowadzili, opowiedzieli o codziennych działaniach dzieci, terapii logopedycznej, metodzie Tomatisa, zaprezentowali Salę doświadczeń świata. Młodzież wzięła udział w grach z dziećmi i poczęstunku – kawa i herbata oraz tradycyjne polskie ciasto drożdżowe; spędziła miło czas z maluchami.

Po południu kolejny warsztat dotyczył strategii redukowania stresu. Liderzy młodzieżowi omówili te strategie, przedyskutowali jak zmienić irracjonalne myślenie w konstruktywne, zagłosowali na najlepsze dowcipy, medytowali, czytali poezję, pisali wiersze, dowiedzieli się o eksperymencie nt. wyuczonej bezradności oraz prezentowali przygotowane przez grupy instrukcje jak radzić sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Dzień zakończył się zajęciami fizycznymi na sali gimnastycznej – uczestnicy integrowali się, grając w koszykówkę.

We wtorek liderzy młodzieżowi odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, prowadzony przez siostry zakonne. Jest to instytucja dla ludzi z poważnymi chorobami, którzy nie są w stanie żyć samemu i potrzebują ciągłej opieki. Uczestnicy projektu spotkali pacjentów i dowiedzieli się o ich problemach zdrowotnych, terapii i opiece, którą otrzymują. Zainicjowano dyskusję o cechach wolontariuszy, którzy pomagają w takich miejscach. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Morynia i odpoczynek nad jeziorem.

Po południu odbyło się spotkanie z wolontariuszem pracującym ze zwierzętami. Pani Agnieszka Świercz-Siwiera jest wolontariuszem w jednym z największych schronisk dla psów w Europie, w Radysach. Na spotkanie z młodzieżą przyszła z dwoma psami – jej własnym wziętym ze schroniska dużym mieszańcem Owczarka alzackiego i małym Hawańczykiem, któremu zapewnia dom tymczasowy. Opowiedziała wszystkim o różnych rodzajach wolontariatu dla zwierząt: prawdziwi wolontariusze wyprowadzają psy, robią im zdjęcia i odbierają telefony od potencjalnych właścicieli; osoby zapewniające tymczasowe domy, w których pies jest zabierany do weterynarza, uczy się go wykonywania podstawowych komend, komunikacji i kontaktu z ludźmi oraz wolontariusze online, którzy zamieszczają zdjęcia psów i udostępniają je swoim znajomym, żeby każdy pies mógł znaleźć kochający dom. Pani Agnieszka wyjaśniła również, że z powodu różnic pomiędzy psami – różnic w ich potrzebach, problemach i osobowościach – niezbędnym jest odpowiednie dopasowanie właściciela do psa, aby uzyskać wzajemną satysfakcję i szczęście. Po wydarzeniu uczestnicy skoncentrowali się na sposobie dopasowywania potencjalnego wolontariusza do działań, które powinien podjąć. Zaprezentowano metodę Assessment center, którą uczestnicy projektu zastosowali do swoich potrzeb, tworząc zadanie wraz z arkuszem obserwacyjnym.

W środę młodzież odwiedziła schronisko dla zwierząt prowadzone przez Stowarzyszenie Psijaciele, zarejestrowane w 2016 roku. Jest ono prowadzone jedynie przez wolontariuszy – 5 aktywnych członków zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie tego nietypowego schroniska. Zajmują się zabłąkanymi i źle potraktowanymi przez los psami i kotami i próbują znaleźć im nowe domy. Uczestnicy projektów poznali pracę wolontariuszy w schronisku i główne problemy, które rozwiązują, pomogli również posprzątać teren pod piknik, który miał odbyć się w weekend. Po południu przedyskutowano różne sposoby rozpowszechniania rezultatów projektu.

W trakcie kursu zostały osiągnięte wszystkie założone cele. Uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje wielokulturowe, usprawnili umiejętności pracy w grupie, poprawili umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, otrzymali dokument Youthpass. Przygotowano i rozdano uczestnikom projektu zestaw szkoleniowy z planem działań, treściami z projektu, grami i innymi ćwiczeniami. Jest on również dostępny jako otwarty zasób edukacyjny na stronie Stowarzyszenia Douzelage. Rezultaty projektu będą również rozpowszechnione przez partnerów projektu w ich miastach i wśród liderów młodzieżowych w sieci Douzelage. Projekt zakończono uroczystą, smaczną kolacją. Uczestnicy otrzymali drobne upominki, młodzież podziękowała trenerom oraz osobom wspierającym projekt za ich profesjonalizm, wysiłek i zaangażowanie oraz również wręczyła drobne prezenty.

 

 

mgr Joanna Gorska-Hamkało

Rafa

22.06.2018 r. wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2018/2019

 

Rafa

22.06.2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

Ważne aby odpoczynek nie był ucieczką w próżnię,

ale aby był wypełniony spotkaniem.

św. Jan Paweł II

 

22 czerwca uczniowie ZSP w Chojnie uroczyście zakończyli rok szkolny i rozpoczęli upragnione wakacje, a dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.  popr.  Ryszarda Kuleszy był to dzień kończący pewien znaczący etap w ich życiu.

 

Gościliśmy w tym dniu: Księdza Kanonika Jana Zalewskiego, Księdza Proboszcza Mariusza Matuszaka, Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosza Bogdańskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pana Leszka Siatkę, Starszego Chorążego Waldemara Chojnackiego z 5. Pułku Inżynieryjnego w  Szczecinie, Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Aldonę Wąchałę.

W pierwszej części uroczystości Dyrektor Szkoły – Pani Adriana Salamończyk pożegnała absolwentów ZSZ, a wychowawcy uroczyście wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy:

Absolwenci klasy III w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz, wychowawca – mgr Gustaw Cedro

Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Barbara Zubala

Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły oraz  podziękowanie skierowane do dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie nagrodami tych uczniów, którzy dali się poznać jako wyróżniający się w nauce, zdobywający laury w konkursach oraz  uzyskali 100% frekwencję.

Pani Kamila Góra wręczyła uczniom technikum informatycznego Certyfikaty Cisco IT  Essentials.

Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie wręczył puchar oraz dyplomy drużynie klas mundurowych za zajęcie III miejsca w wojewódzkich Zawodach użyteczno – bojowych klas mundurowych.

Uczniowie oraz nauczyciele, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą, otrzymali dokumenty Europass Mobilność.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pan Leszek Siatka złożył na ręce pani Dyrektor podziękowania dla całego grona pedagogicznego za dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz wręczył uczniom technikum informatycznego, odbywającym obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwie POMOT, dyplomy uznania za szczególną sumienność, zaangażowanie oraz znakomitą organizację pracy podczas praktyk.

Komendant Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosz Bogdański, podkreślając szczególną dbałość oraz zaangażowanie szkoły w zakresie realizacji inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i bezpieczeństwem młodzieży, wręczył Pani Dyrektor certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”.

Ksiądz Jan Zalewski życzył nauczycielom oraz uczniom dobrze spędzonego czasu odpoczynku.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za całoroczną pracę i życzyła udanych wakacji. Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas po odbiór świadectw promocyjnych.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

19.06.2018 r. odbyło się zakończenie i podsumowanie całorocznych działań wolontariackich przez uczniów mieszkających w internacie.

Podsumowanie całorocznych działań wolontariackich przez uczniów mieszkających w internacie

 

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń.” [ Św. Jan Paweł II ]

 

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie i podsumowanie całorocznych działań wolontariackich przez uczniów mieszkających w internacie. Wolontariusze i  kierownik internatu, podczas odwiedzin, obdarowali dzieci Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych małymi upominkami, a w zamian otrzymali laurki i gorące słowa podziękowania za dar serca i troskę, jaką obdarzyli swoich małych przyjaciół.

Tradycyjnie, wzorem cotygodniowych spotkań, nasza młodzież aktywnie spędziła czas z  dziećmi na wspólnej zabawie i pomocy w codziennych czynnościach. Było wspólne czytanie książek, wspomnienia z odwiedzin i obietnice, że kolejny rok szkolny będzie rokiem wspólnych spotkań i kontynuacji zawiązanych przyjaźni.

Warto wspomnieć, że 13 czerwca 2018 r., wzięliśmy udział w przedstawieniu „Akademia Pana Kleksa”, które przygotowały dzieci wraz z wychowawcami z CPOW w Chojnie. Młodzież uczestnicząca w przedstawieniu mogła doświadczyć niesamowitych wrażeń, a  także spróbować przepysznych wypieków przygotowanych przez gospodarzy.

Żegnając się z naszymi przyjaciółmi obiecaliśmy, że po wakacjach wrócimy do nich i dalej będziemy wspólnie spędzać czas. Dzięki takim działaniom możemy rozwijać oraz  pielęgnować w sobie takie cechy jak: otwartość, empatia, odwaga, odpowiedzialność, a  także szacunek do drugiego człowieka.

            Wolontariat internacki to nie tylko pomoc dzieciom z CPOW, to także wzajemna, codzienna pomoc koleżeńska, wspólne odrabianie lekcji, motywowanie do nauki, dbanie o  poczucie, że można polegać na innych kolegach czy też koleżankach. To również zachęcanie do zawierania głębokich, wartościowych przyjaźni, to kształtowanie działania zespołowego, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, a przede wszystkim inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, dającego możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń poprzez pomoc innym.

 

Kierownik internatu

mgr Dorota Szwiec

Rafa

14.06.2018 r. nauczyciele bibliotekarze zorganizowali dla mieszkańców internatu wieczorek poetycki poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta.

WIECZOREK POETYCKI W INTERNACIE

Wolę czytać, niż pisać,

jestem dobrym czytelnikiem

 – tak samo jak uważam,

 że jestem bardzo dobrym widzem malarstwa.

Uważam, że to też wymaga pewnego talentu

 i można nawet na tym poprzestać.

Zbigniew Herbert

 

W dniu 14 czerwca 2018 roku nauczyciele bibliotekarze, p. Hanna Leszczyńska i p. Gabriela Lasowska, zorganizowali dla mieszkańców internatu wieczorek poetycki poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta.

W związku z mijającą w przyszłym roku 20. rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta posłowie przyjęli rok 2018 Rokiem Poety, oddając w ten sposób hołd „jednemu z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w.”

Wychowankowie chętnie angażowali się w czytanie wybranych przez siebie utworów Zbigniewa Herberta. W wieczorku wzięli udział również członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz nauczyciele.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za czynny udział i zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia poświęcone Zbigniewowi Herbertowi.

Organizatorzy

mgr Hanna Leszczyńska

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

13.06.2018 r. uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w schronisku dla kotów w Witniczce.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W SCHRONISKU DLA KOTÓW W WITNICZCE

 

13 czerwca 2018 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: Sara, Małgosia, Kamila i Dominik wraz z opiekunką, Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, ponownie odwiedzili niesamowite miejsce, jakim jest schronisko dla kotów w Witniczce, założone przez  Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Naszym celem było przekazanie schronisku zebranego przez społeczność szkolną i nas samych pokarmu w postaci suchej karmy i puszek dla kotów.

Po przekazaniu jedzenia mieliśmy okazję pooglądać koty i kocięta czekające na adopcję w  ich  stałym otoczeniu, jakim jest budynek specjalnie dla nich wybudowany. Ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, zastaliśmy wiele zmian w konstrukcji, które przynoszą jeszcze więcej wygody dla pozostających w nim podopiecznych. Na przykład, pojawiły się specjalne, wyodrębnione boksy i kojce dla kociąt oraz kotów wymagających leczenia.

To naprawdę niesamowite, że jedna rodzina podejmuje się tego trudnego zadania, a  mianowicie stałego opiekowania się kotami, których liczba obecnie wynosi czterdzieści osiem. Zapewne liczba podopiecznych wzrośnie, ponieważ na przełomie wiosny i lata najwięcej jest krzywdzonych i porzucanych zwierząt.

Jesteśmy bardzo wdzięczni właścicielom za okazywaną dobroć i realizację planu, według którego koty mogą zacząć nowe życie, odcinając się często od złej i trudnej przeszłości, która je spotkała. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do zaangażowania się w zbiórkę żywności dla naszych braci mniejszych, która trwa nieprzerwanie przez cały rok. Pamiętajmy, że warto ofiarować odrobinę szczęścia tym, którzy go potrzebują.

 

Kamila Pisanko, kl. I bd LO

Rafa

12 – 13.06.2018 r. uczniowie kl. II c LO uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa

 

W dniach 12 – 13 czerwca 2018 r. kadeci klasy II c, biorących udział w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej, uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu Edukacja wojskowa.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, otwartych i zamkniętych, obejmujących swoimi zagadnieniami treści nauczanego przedmiotu.

Kolejnego dnia przyszedł czas na realizację sprawdzianu umiejętności i wiedzy praktycznej zdobytej w trakcie realizowanych w 5 Pułku Inżynieryjnym wojskowych dni szkoleniowych. Zagadnienia, z którymi musieli się zmierzyć, dotyczyły wiedzy z taktyki, musztry, terenoznawstwa, szkolenia medycznego oraz strzeleckiego. Do sprawdzanych przez  egzaminatorów czynności należały: pokonywanie terenu różnymi sposobami, reakcja podczas marszu na przeciwnika, określenie odległości do przedmiotów terenowych, oddawanie honorów w miejscu, wykonywanie komendy „do mnie”, wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, rzut granatem, składanie i rozkładanie broni oraz umiejętność przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej.

Należy podkreślić wysoki poziom przygotowania uczniów do sprawdzianu oraz  zaangażowanie w wykonywane czynności, czego najlepszym dowodem są otrzymane oceny dobre oraz bardzo dobre, wystawiane przez żołnierzy – egzaminatorów z 5 Pułku.

Po zakończeniu sprawdzianów nastąpiło ich omówienie oraz powrót po dniu pełnym wrażeń do szkoły.

mgr Marek Bednarz

Rafa

7 – 10.06.2018 r. przedstawiciele ZSP w Chojnie uczestniczyli w warsztatach w Bad Kötzting w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT”.

EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT „Nawet my – opinie mieszkańców małych miast mają znaczenie”

 

W dniach 7 – 10 czerwca 2018 r. bawarskie miasteczko Bad Kötzting pełniło rolę gospodarza, w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A  LOT”. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele miast: Köszeg (Węgry), Marsaskala (Malta), Velletri (Włochy) i Chojna. Główny punkt projektu dotyczył tematu „Znaczenie pszczół w naturze oraz zagrożenie związane z wysoką śmiertelnością tych owadów”.

Warsztaty, które odbywały się w miejscowym Gimnazjum, a sprawnie prowadzone przez nauczycieli Karstena Nasdala i Simona Haselbauera, wywołały żywą dyskusję uczestników i uzmysłowiły im znaczenie i zależność człowieka od tych małych owadów. Kolejnym punktem projektu była dyskusja na temat „Znaczenia UE dla mojego kraju”. Każda z delegacji, w ramach debaty, omawiała zalety, ale również i wady funkcjonowania EU. Gospodarze z Bad Kötzting zorganizowali także wycieczkę krajoznawczo – edukacyjną.

Pasmo górskie o nazwie Hohenbogen, to nie tylko centrum sportów zimowych, ale także ważne strategicznie miejsce z okresu „zimnej wojny”. Na najwyższym wzniesieniu znajdują się bowiem dwie wieże, wybudowane przez żołnierzy amerykańskich, w celu zachowania łączności. Obecnie służą jako muzeum łączności oraz platforma widokowa, z której roztacza się piękna panorama.

Ostatnim wydarzeniem, w ramach projektu, było odsłonięcie pamiątkowych kamieni symbolizujących miasta partnerskie, w tym także Chojny. Burmistrz Bad Kötzting Markus Hoffman, na powitanie wszystkich delegacji, powiedział: „Cieszę się z przybycia wszystkich gości, których nie odstraszyła daleka droga, począwszy od Malty aż po Bałtyk, od Rumunii aż  po Holandię”, a następnie dodał „krąg ten wyraża jedność i mocne, stabilne powiązania miast partnerskich”. Głos zabrała także Annigje Kruytbosch, Przewodnicząca Stowarzyszenia Douzelage, która określiła krąg z kamieni, jako symbol trwałości Douzelage.

Spotkanie zakończyło się na terenie dawnych koszar po armii amerykańskiej, gdzie uczestnicy projektu otrzymali drobne upominki w postaci miodu z lokalnych pasiek.

 

mgr Norbert Oleśków

Rafa

6.06.2018 r. odbyła się wycieczka kl. II abd LO i II HŻ do Zatoru, Zakopanego oraz Krakowa.

Wycieczka klasowa do Zatoru, Zakopanego i Krakowa

W dniu 6 czerwca 2018 r. uczniowie kl. II abd LO oraz II HŻ wyjechali na czterodniową wycieczkę do Zatoru, Zakopanego oraz Krakowa.

Do Zatoru dotarliśmy około godziny 9.00, tuż przed otwarciem. Na miejscu obejrzeliśmy show „Streets of New York”. Spektakl pokazywał historię tańca ulicznego, jego rozwój, od momentu powstania aż do współczesności. Był to bardzo energetyczny pokaz, który zyskał sympatię młodzieży. O godzinie 16.00 ruszyliśmy do Poronina, gdzie zamieszkaliśmy w góralskiej Willi Kasprowy. Następnego dnia z przewodnikiem wyruszyliśmy jednym z najbardziej znanych i uczęszczanych przez turystów szlaków na Morskie Oko. Droga była długa i wyczerpująca, jednak wspaniałe widoki, majestatyczne góry i niezwykła przyroda zrekompensowały zmęczenie. Urokliwe Morskie Oko zrobiło wrażenie na tych, którzy przybyli tutaj kolejny raz, jednak szczególnie zachwyciło odwiedzających je po raz pierwszy. Po zrobieniu miliona zdjęć i krótkim wypoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną. Przed powrotem do hotelu zwiedziliśmy niezwykłą, zbudowaną w  zakopiańskim stylu Kaplicę Najświętszego Serca Jezusowego w Jaszczorówce.

Trzeciego dnia pogoda nas nie rozpieszczała. Mimo iż na początku było słonecznie, później rozpadało się na dobre, ale deszcz był nam niestraszny. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie zmodernizowanej Wielkiej Krokwi, na której odbywają się konkursy skoków narciarskich. Przewodnik opowiedział nam ciekawą historię sportów zimowych. Później wjechaliśmy na szczyt obiektu, skąd podziwialiśmy panoramę Zakopanego. Następnym etapem naszej wycieczki była Gubałówka. Po wjeździe na szczyt mogliśmy wykonać wspólne zdjęcia, kupić pamiątki. Potem udaliśmy się do Muzeum Tatrzańskiego, gdzie poznaliśmy historię Zakopanego i jego mieszkańców, uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze Podhala.

Wyprawę z przewodnikiem zakończyliśmy zwiedzaniem starego, zakopiańskiego kościółka oraz cmentarza na Pęksowym Brzyzku. Spoczywa tutaj wielu znanych ludzi, którzy byli związani z Zakopanym i Krakowem np. Kornel Makuszyński, Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Stanisław Marusarz czy Stanisław Witkiewicz. Nie obyło się bez najważniejszego punktu w Zakopanym, a mianowicie spaceru po Krupówkach. Ostatni dzień spędziliśmy w dawnej stolicy Polski. Dzień w Krakowie rozpoczęliśmy od spotkania z przewodnikiem, który zabrał nas  na początku na najbardziej znaną ulicę miasta, na Franciszkańską 3. Zwiedziliśmy jeszcze dziedziniec Collegium Maius, Wawel, Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki, Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, gdzie obejrzeliśmy wspaniały witraż Witkacego. Odwiedziliśmy też ziejącego ogniem smoka wawelskiego.

Nasz wyjazd powoli dobiegał końca. Kraków opuściliśmy z wielkim żalem o godzinie 18.00. Wycieczka była bardzo udana, a niezapomniane wspomnienia pozostaną z nami na zawsze. Mamy nadzieję, że jeszcze wrócimy w te historyczne, malownicze okolice.

Ada – kl. II a LO

Rafa

5.06.2018 r. reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Ortograficznym.

XI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

W dniu 5 czerwca 2018 r. w naszej szkole, tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie, odbył się XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów gimnazjów i klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Corocznym celem konkursu jest poszerzanie zdobytej wiedzy w dziedzinie ortografii i wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego oraz reprezentacji, która najlepiej poradzi sobie z wyzwaniami i trudnościami postawionymi w etapie drużynowym konkursu. W tym roku spełniony został również cel promowania kultury słowa wśród młodzieży przez rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy w tak ważnej dziedzinie, jaką jest ortografia.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły cztery szkoły. Każdą reprezentowała trzyosobowa drużyna. Były to: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach pod opieką Pani Lucyny Piskorowskiej, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie pod opieką Pani Ewy Stryczek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie pod opieką Pani Joanny Ulaszewskiej oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką Pani Renaty Czubak i Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas.

Zmagania młodzieży podzielone zostały na dwa etapy, z których każdy składał się z dwóch części. Pierwszy etap miał na celu wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego poprzez  przeprowadzenie dyktanda i testu ortograficznego. W tym roku ponownie najwyższy tytuł, w konkurencji indywidualnej, zdobyła Natalia Bylewska – uczennica naszej szkoły. Natomiast w  drugim etapie uczniowie, reprezentujący różne szkoły, musieli połączyć siły, aby wypaść jak  najlepiej podczas kolejnych zadań konkursowych. Wykazali się oni niezwykłym zorganizowaniem i dyscypliną w trakcie wykonywania plakatu promującego kulturę słowa. Samodzielnie wymyślili hasło – rymowankę oraz przedstawili oryginalne pomysły na promowanie kultury słowa. Następnie przeszli do zaprezentowania swojej wiedzy ortograficznej w sposób praktyczny, a mianowicie oceniali poprawność zdań wyświetlanych na tablicy multimedialnej. Każda drużyna, podczas trzech tur drugiego zadania, miała szansę zdobyć jak największą ilość punktów.

Nieprzerwanie nad pracą drużyn i jej postępami czuwała komisja w składzie: mgr Aneta Kowal – polonistka, kierownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie, organizatorka konkursów ortograficznych dla dyslektyków, mgr Marta Lemke – wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Chojnie, obecnie na emeryturze, mgr Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. Efektem starań drużyn i uczestników było zajęcie pierwszego miejsca przez uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, drugiego miejsca przez uczniów gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach oraz trzeciego miejsca przez reprezentantów Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za udział, życzymy dalszych sukcesów i  zapraszamy na kolejne edycje konkursu ortograficznego.

Szczególne podziękowania kierujemy do komisji czuwającej nad przebiegiem konkursu, a  także do organizatorek konkursu: Pani mgr Renaty Czubak i Pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas – polonistek z naszej szkoły.

 

Kamila Pisanko z kl. I bd LO

Rafa

4.06.2018 r. uczniowie kl. II TI przystąpili do egzaminu o Certyfikat IT Essentials.

Uczniowie technikum informatycznego zdobywają

Certyfikaty Akademii CISCO

 

Uczniowie klasy II technikum informatycznego w tym roku szkolnym uczestniczyli w  Akademii CISCO, realizując IT Essentials PC.

IT Essentials: PC Hardware and Software to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do  bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach np.  serwisanta czy asystenta help desk.

W dniach 4 i 7 czerwca 2018 r. uczniowie przystąpili do egzaminu, po zdanym egzaminie otrzymają Certyfikat IT Essentials.

 


Certyfikat IT Essentials to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie. Potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco.

Certyfikat IT Essentials zapewnia:

– podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,

– posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,

– poprawę zawodowych perspektyw i mobilności.

Podczas zajęć uczniowie mieli dostęp do materiałów i programów, m.in.:

– CISCO VIRTUAL DESKTOP – Symulator komputera stacjonarnego;

– CISCO VIRTUAL LAPTOP – Symulator komputera mobilnego;

– CISCO PACKET TRACER – Zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych.

Kamila Góra CISCO

CISCO jest największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i  zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych. Fakt ten stwarza ogromne możliwości rozwojowe uczniów naszej szkoły i zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJĘ i życzę dalszych sukcesów. 🙂

 

Instruktor Akademii CISCO

mgr Kamila Góra

Rafa

4 – 6.06.2018 r. Natalia Ziembowska z kl. I b LO zajęła VI miejsce w finale XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Finał XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

W dniach 4 – 6 czerwca 2018 r. w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Gdańsku odbył się finał XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i  jutro”. W finale naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. I b Liceum Ogólnokształcącego – Natalia Ziembowska.

Od 11. lat półfinaliści regionalni z całej Polski uczestniczą w trzydniowej wycieczce zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie. Podczas wycieczki odbywa się m.in. finałowy turniej wiedzy. Tegoroczna edycja finału odbyła się  w  Gdańsku w Oddziale Geologii Morza. Organizatorzy, oprócz oficjalnego turnieju, przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Pierwszego dnia zorganizowano spacer po  Gdańsku Oliwie. Finaliści mieli okazję zobaczyć Bazylikę archikatedralną w Gdańsku – Oliwie ze słynnymi wielkimi organami oliwskimi, zaprojektowanymi i zbudowanymi w  latach 1763 – 1788 przez o. Johanna Wilhelma Wulffa, Park Oliwski im. Adama Mickiewicza oraz podziwiać panoramę miasta z Pachołka –  najbardziej znanego punktu widokowego, poza centrum Gdańska o 15 metrowej konstrukcji stalowej znajdującego się  na  wzgórzu o wysokości 100 m.

Drugi dzień pobytu był pełen emocji. W auli Instytutu odbył się turniej wiedzy. Składał się  on  z 4 rund: skały i minerały, paleontologia, karbon, procesy geologiczne i odbywał się  w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Pytania konkursowe wyświetlane były na prezentacji i wszyscy uczestnicy jednocześnie pisemnie udzielali odpowiedzi.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: dr. hab. Włodzimierz Mizerski, prof. Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dr. Tomasz Rychliński adiunkt w Zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej ING Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Robert Sokołowski adiunkt Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Po zliczeniu punktów ogłoszono wyniki. Uczennica reprezentująca ZSP w Chojnie – Natalia Ziembowska zdobyła VI miejsce w kraju.

 

 Po emocjonujących zmaganiach konkursowych uczestnicy udali się na kolejną wycieczkę, przygotowaną przez organizatorów. Była to wyprawa nad Morze Bałtyckie do Gdyni Orłowo. Tam prowadzący mgr inż. Leszek Jurys – pracownik Oddziału Geologii Morza PIG, omawiał procesy geologiczne zachodzące w obrębie strefy brzegowej. Scharakteryzował m.  in.  budowę geologiczną słynnego orłowskiego klifu oraz procesy w nim zachodzące. Omówił pochodzenie skał tego obszaru i sposoby zabezpieczenia brzegu przed niszczącą działalnością morza.

Ostatnią atrakcją wycieczki finałowej było ognisko i pieczenie kiełbasek oraz dzielenie się  spostrzeżeniami na temat konkursu.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

28.05.2018 r. odbył się IV Turniej Trójek Siatkarskich o Mistrzostwo Internatu.

IV Turniej Trójek Siatkarskich o Mistrzostwo Internatu

 

Jak co roku podczas wiosny, szykujemy siły do rywalizacji sportowej jaką  są  Mistrzostwa Internatu Trójek Siatkarskich. W tym roku 28.05.2018 r. po raz czwarty do rywalizacji zgłosiły się 3 trójki w następującym składzie: z „Jedynką” wystartowali: Michał Paranycz, Dominik Balbuza i Filip Urban. „Dwójkę” wylosowali: Ernest Kujałowicz, Szymon Waniel i Ireneusz Czarnecki. Z „Trójką” wystąpili: Emil Krawiec, Gracjan Skubiszewski i Maciej Czarnecki. Pierwszy mecz rozegrały zespoły ,,1” i ,,3”. Mecz wygrał zespół ,,1”, po zaciekłej walce – 2:1 w setach. Zespół ,,2” pokonał ,,3” wynikiem – 2:1.

W ostatnim meczu grały ,,2” z ,,1”. Walka była bardzo zaciekła, ale ,,1” nie dały się pokonać.

W rezultacie I miejsce zajął zespół „1”, II miejsce przypadło ,,2”, III miejsce – ,,3”. Gra była na wysokim poziomie i przestrzegane były zasady „fair – play”.

Rozgrywki dostarczyły uczestnikom dużo radości i satysfakcji. Po turnieju kierownik internatu – pani Dorota Szwiec oraz wychowawca – pani Hanna Chmura wręczyły zawodnikom dyplomy i słodkie upominki. Teraz czekamy do nowego roku szkolnego, aby  rozegrać kolejny turniej.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Organizatorzy

Rafa

28.05.2018 r. Miłosz Parczewski (kl. I d LO) oraz Ryszard Wójcik (kl. II d LO) zajęli I miejsce w szkolnym konkursie chemicznym „Chemia w życiu codziennym”.

Szkolny konkurs chemiczny „ Chemia w życiu codziennym”

 

W dniu 28 maja 2018 r. odbył się, po raz kolejny w naszej szkole, szkolny konkurs chemiczny „Chemia w życiu codziennym”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do  poszerzania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz  popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych. W konkursie udział wzięło 9  uczniów z klas pierwszych i drugich liceum i technikum.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 40 zadań. Pytania dotyczyły zagadnień takich jak: skały i minerały, przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu, gleba, źródła energii, chemia środków czystości, chemia w żywności, chemia leków oraz  odzież i opakowania.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Miłosz Parczewski, klasa 1 d LO oraz Ryszard Wójcik, klasa 2 d LO

II miejsce: Natalia Ziembowska, klasa 1 d LO

III miejsce: Aleksandra Czuto, klasa 1 d LO

Zwycięzcom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w przyszłym roku. Uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, a na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

 

Organizator konkursu:

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

25.05.2018 r. RODO

Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu!

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych chcemy przekazać Ci kilka informacji: Zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna dalej zwany Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu wykonywania niezbędnych czynności związanych z celami oświatowymi placówki. Zapewniamy bezpieczeństwo usług, a także zwracamy uwagę na wykrywanie ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania statutowej działalności szkoły zgodnie z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas realizowania obowiązku szkolnego Państwa dziecka wynikającego z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Za pomocą poczty elektronicznej zsp1@zsp1chojna.pl lub osobiście w sekretariacie dyrektora szkoły.

Rafa

25.05. – 27.05.2018 r. uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w VI Forum Kół Wolontariatu.

VI FORUM KÓŁ WOLONTARIATU

 

Podstawą istnienia wolontariuszy jest jedna mała, ale najważniejsza rzecz. Tą rzeczą jest  uczucie bezinteresownej chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi na przeróżne możliwe sposoby. Wolontariusz nawet w najmniejszym stopniu nie oczekuje głośnych pochwał, ani nie liczy na jakiekolwiek korzyści, których mógłby zaczerpnąć w wyniku swoich działań na rzecz innych osób. Poprawienie komuś stanu duchowego, materialnego lub fizycznego jest priorytetem, motywującym do dalszego aktywnego działania, a uśmiech jedyną, najcenniejszą zapłatą. Czasami może się jednak zdarzyć, iż ktoś pomimo wszystko postanowi otwarcie podziękować danym wolontariuszom i zorganizować coś w zamian za rozprzestrzenianą przez nich tak ochoczo dobroć.

Tym razem możliwość skorzystania z takiego podziękowania otrzymali szkolni wolontariusze z  województwa zachodniopomorskiego, w tym, oczywiście, uczniowie naszej szkoły, którzy od  dawna tworzą w niej silną grupę zorganizowaną. Z radością odbyli oni trzydniową wycieczkę do Warszawy i Torunia, rozpoczętą 25.05.2018 r. w piątek, a zakończoną 27.05.2018 r. w niedzielę. W plan pobytu wpisanych było wiele miejsc. Dla wielu z nas był to pierwszy w życiu pobyt w  stolicy kraju, co jeszcze bardziej potęgowało radość i zaciekawienie ogólnym zarysem sytuacji na kolejne godziny i dni. Schematycznie połowa pierwszego i trzeciego dnia minęła nam na długiej, wydawałoby się ciągnącej w nieskończoność i odrobinę męczącej, podróży. Dzięki uprzejmości Caritas Polska miejscem docelowym pierwszego dnia stała się właśnie jej siedziba – Centrum Okopowa przy ulicy Okopowej 55 w centrum Warszawy. To dzięki Caritas wyjazd ten był niemal darmowym i bardziej dostępnym.

Po dotarciu na miejsce od razu przywitali nas pracownicy tej organizacji, odpowiedzialni za  działanie tak dużego organizmu, jakim jest Caritas Polska. Zanim opowiedzieli nam o swojej pracy, przedstawili nam na dobry początek wcześniej już przygotowane, interaktywne zadanie do  wykonania. W tym celu wolontariusze dokonali podziału na kilkunastoosobowe grupy, przy  czym zadaniem każdej grupy było wykonanie zdjęć i filmu reklamowego z wykorzystaniem dostępnych rekwizytów.

Współpraca przyniosła zadowalające efekty, a uczniowie uświadomili sobie jeszcze bardziej siłę pracy w grupie. Zaraz po tym przyszedł czas na zakwaterowanie, wypakowanie bagażu i godzinny odpoczynek, po którym udaliśmy się żywiołowo na kolację, a następnie spacer po starym mieście.

Kolejnego dnia rano, jeszcze przed śniadaniem, ujawnione zostały nam plany na nadchodzący dzień. Zdziwieni nie mogliśmy uwierzyć, że zapowiada się on bardziej ekscytująco w stosunku do  poprzedniego, co wydawało się przecież niemożliwe, zważywszy na jego intensywność i formę. Pierwszym przystankiem trasy stało się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego zwiedzanie lepiej zobrazowało i wytłumaczyło nam mentalność oraz tradycję żydowską w naszym kraju na przestrzeni wieków. Kolejno, po wspólnie przebytym spacerze ulicami miasta, zatrzymaliśmy się na dłuższe i bardziej szczegółowe zwiedzanie Pałacu Królewskiego, którego wnętrze skrywa przepięknie odrestaurowane pokoje dworskie wraz z ich zabytkowymi eksponatami. Było to doświadczenie natury czysto egzystencjalnej, pozwalające na odnalezienie, wewnętrznie zagubionego ducha minionych epok.

Ostatniego dnia rano, po wymeldowaniu i ponownym spakowaniu walizek, uczestniczyliśmy we  mszy świętej w kościele przy Starych Powązkach oraz zwiedziliśmy cmentarz. Po  tym,  niestety, przyszedł czas na pożegnanie Warszawy i popołudniowe przywitanie Torunia. Tam otrzymaliśmy czas wolny, różnorako wykorzystany przez każdego ucznia, który i tak zwykle kończył się w tradycyjnej piernikarni. I tak, w bardzo późnych godzinach wieczornych, znaleźliśmy się w domach, zmęczeni, ale wzbogaceni o nowy bagaż doświadczeń i znajomości.

 

Kamila Pisanko, kl. I bd LO

 

Rafa

24.05.2018 r. Adam Hrycaj z kl. II TB zajął I miejsce w szkolnym konkursie budowlanym „Najlepszy murarz”.

Konkurs budowlany „Najlepszy murarz”

 

W dniu 24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  szkolny konkurs budowlany „Najlepszy murarz”. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy II TB.

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych, wymiana doświadczeń między uczniami, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności budowlanych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wprowadzenie elementów rywalizacji.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fragmentu ściany według dokumentacji. Konkurs obejmował umiejętności praktyczne, zdobyte podczas nauki zajęć praktycznych, zgodnie z programem nauczania i standardami egzaminacyjnymi.

Sprawdzane były umiejętności z takich obszarów wymagań jak: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonanie zadania z  zachowaniem przepisów BHP.

Wykonanie zadania przyniosło uczniom dużo zadowolenia, było nowym doświadczeniem i  sprawdzianem przed egzaminem zawodowym, który odbędzie się niebawem.

            Tytuł najlepszego murarza zdobył Adam Hrycaj. Zwycięscy gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie.

 

mgr Joanna Rogacewicz

Rafa

23.05.2018 r. Kaja Nowak z kl. I b LO zajęła I miejsce w plebiscycie na najlepsze koło i indywidualną pasję podczas IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”.

IV Festiwal Kół Zainteresowań

 

23 maja 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Szczecin oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Celem festiwalu była prezentacja działalności kół zainteresowań, prezentacja pasji indywidualnych uczniów, propagowanie pozalekcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.

Festiwal uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Cezary Hendryk. Podczas festiwalu działalność kół zainteresowań zaprezentowali uczniowie naszej szkoły działający w Szkolnej Grupie WOPR, Kole Recytatorskim i Teatralnym oraz Kole Budowlanym.

W kategorii indywidualne pasje, uczennice Kaja Nowak z klasy I b LO oraz Aneta Kaczor z  klasy III TH – zaprezentowały swój talent plastyczny, natomiast Natalia Ziembowska – uczennica klasy I b LO zaprezentowała swój talent wokalny.

Komisja konkursowa w składzie: p. Iwona Urbanik – reprezentująca Kuratorium Oświaty w  Szczecinie, p. Elżbieta Kubera – redaktor Kuriera Szczecińskiego, dr Barbara Popiel – Dziekan WNST WSH TWP w Szczecinie, dr Cezary Hendryk – Dziekan WNS WSH TWP w  Szczecinie oraz dr Alina Tomaszewska – Dyrektor ODN WSH TWP w Szczecinie wyłoniła zwycięzców plebiscytu na najlepsze koło i indywidualną pasję.

I miejsce zajęła – Kaja Nowak z ZSP w Chojnie,

II miejsce – Piraci mórz z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie,

III miejsce – Szkolna Grupa WOPR z ZSP w Chojnie.

Ponadto wyróżnienie otrzymała Natalia Ziembowska.

 

 

Artykuł „Młodzi pokazali swoje pasje” – 24kurier.pl – link

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

22.05.2018 r. uczniowie klas mundurowych o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w II Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

II Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie klas mundurowych o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w II Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego, której Organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Założeniem konferencji było spotkanie nauczycieli prowadzących tzw. „klasy mundurowe”, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie płaszczyzny do wzajemnej współpracy, w  tym  również z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dowódcą 5  Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Konferencja miała charakter „podróży historycznej”, a jej celem było zapoznanie uczniów z historią walk Państwa Polskiego o Pomorze Zachodnie oraz walk o Szczecin w  ramach „Operacji Berlińskiej” podczas II Wojny Światowej.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pierwszym punktem tej lekcji historii było spotkanie wszystkich uczestników w miejscowości Chlebowo, gdzie zostaliśmy zapoznani z przebiegiem przygotowań 65 i 70 Armii do  „Operacji Odra” oraz przebiegiem samej operacji w rejonie Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem forsowania Odry. Przybliżona została nam również historia pomnika „Artylerzystów”.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kolejnym punktem konferencji był przejazd do m. Kamieniec, w której dowiedzieliśmy się  jak przebiegały walki o rozszerzenie przyczółka w dniach 16 – 29 kwietnia 1945 r. Mieliśmy również czas na integrację i wymianę wzajemnych doświadczeń przy smacznej wojskowej grochówce.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Następnie udaliśmy się na Plac Solidarności do Muzeum Narodowego w Szczecinie „Centrum Dialogu Przełomy”, gdzie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Ofiar Grudnia 1970 r.”, zapoznanie z wystawą muzeum oraz zakończenie konferencji.

W konferencji wzięło udział łącznie 101 uczniów z dziewięciu szkół z terenu województwa, realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

22.05.2018 r. uczniowie Kamila Błoch (kl. I TŻ) i Gracjan Jasnos (kl. I TI) wzięli udział w finale konkursu „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?” w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Finał konkursu „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”

 

W dniu 22 maja 2018 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w finale konkursu „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?” w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Szczecinie, Stowarzyszenie Absolwentów MBA, Teatr Lalek „Pleciuga” i „Kurier Szczeciński”.

W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie Kamila Błoch (kl. I TŻ) i Gracjan Jasnos (kl. I TI), którzy nakręcili film na podstawie własnego scenariusza. Na uroczystości obejrzeliśmy wszystkie finałowe filmy i wysłuchaliśmy prelekcji funkcjonariusza Policji Szczecińskiej na temat problemu samobójstw wśród nastolatków.

 

 


Początek filmu Kamili i Gracjana

 

Podczas Gali wręczenia nagród towarzyszyły nam niezwykłe emocje, niestety tym razem konkurencja okazała się lepsza. Udział w finale to ogromne doświadczenie, inspiracja do  podejmowania kolejnych wyzwań.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

22.05. 2018 r. Wiktor Hadała, zwycięzca III miejsca w Konkursie Geograficzno – Nautologicznym, uczestniczył w uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego

 

W dniu 22 maja 2018 r. w auli wydziału matematyczno – fizycznego odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego.

W uroczystości uczestniczył absolwent naszej szkoły Wiktor Hadała, który uzyskał III miejsce w XI Konkursie Geograficzno – Nautologicznym.

W dniu 7 kwietnia 2018 r. Wiktor Hadała wraz z Natalią Ziembowską z kl. I b LO, Magdaleną Bielanin i Patrycją Radtke z kl. II b LO oraz Kornelią Gil z kl. III b LO, wziął udział w XI Konkursie Geologiczno – Nautologicznym. Organizatorami konkursu byli ZCDN w Szczecinie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu wiedzy geograficznej na poziomie rozszerzonym.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. komisja konkursowa ogłosiła wyniki i okazało się, że Wiktor Hadała, uzyskując 28 punktów, uplasował się na III miejscu.

Gospodarzami uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych byli: pani Urszula Pańka – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Waldemar Staroń – Koordynator Uczelniany Spotkania. Gala wręczenia nagród laureatom konkursów została poprzedzona wykładem dr Waldemara Staronia na temat „Co można zobaczyć na niebie?”, a dużą niespodzianką okazał się występ Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego, który wykonał cztery utwory pod batutą dyrygenta dr Tadeusza Buczkowskiego.

Wiktor odebrał nagrodę z rąk pani Urszuli Pańka i mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusza Dzikowskiego prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

18.05.2018 r. Natalia Ziembowska z kl. I b LO zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Półfinał ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

18 maja 2018 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecina odbył się półfinał XIX  Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”. Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego Oddział Pomorski PIG – PIB w Szczecinie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy na jeden z podanych przez  organizatorów tematów. Komisja konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac teoretycznych pod kątem ich zgodności z zadanym tematem, samodzielności myślenia i  wykonania, rzetelności merytorycznej. Autorzy najlepszych prac zostają dopuszczeni do  etapu drugiego, który polega na rozwiązaniu testu wiedzy geologicznej. Zakres merytoryczny testu obejmuje podstawę programową z geografii na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczny półfinał wygrała uczennica naszej szkoły Natalia Ziembowska z klasy I  b  Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Natalia pokonała w rywalizacji pięcioro uczestników z regionu województwa zachodniopomorskiego i  lubuskiego, zdobywając największą liczbę punktów w teście wiedzy geologicznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu Natalia będzie reprezentowała nasz region w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 4 – 6 czerwca 2018 r. w Gdańsku. Tam zmierzy się ze zwycięzcami półfinału z siedmiu regionów Polski w turnieju wiedzy geologicznej. Nagrodami głównymi finału ogólnopolskiego są 3 indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego na  kierunek geologia.

Życzę Natalii zwycięstwa w finale konkursu. Zdobycie pierwszego miejsca w  półfinale jest już ogromnym sukcesem, zwłaszcza, że Natalia dopiero w drugiej klasie będzie realizowała geografię na poziomie rozszerzonym. Jej wiedza i umiejętności z zakresu geologii już teraz są na bardzo wysokim poziomie, a zdobycie półfinału dowodzi, ile pracy włożyła w przygotowanie się do konkursu.

 

Opiekun merytoryczny

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

17.05.2018 r. odbyła się XI Sztafeta Literacka.

XI SZTAFETA LITERACKA

 

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Zbigniew Herbert

 

W dniu 17 maja 2018 r. po raz 11 w Bibliotece szkolnej odbyła się Sztafeta Literacka. W tym roku, w związku z przypadającą rocznicą obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, czytaliśmy poezję patriotyczną. W sztafecie udział wzięli uczniowie klasy I  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klasy II B Liceum Ogólnokształcącego. Sztafeta Literacka polega na czytaniu utworów w wielu miejscach, w  tym samym dniu, w określonych godzinach. Wszyscy uczestnicy spotkania wybrali, a  następnie prezentowali wybrany przez siebie wiersz.

Do czytania wybrano wiersze między innymi Juliana Przybosia, Tadeusza Kubiaka, Adama Asnyka, Ignacego Krasickiego. Ponadto przytoczono fragmenty rozkazu wydanego przez  J.  Piłsudskiego 5 VIII 1915 r. w pierwszą rocznicę wybuchu wojny. W sztafecie wzięli również udział nauczyciele p. mgr Joanna Gorska – Hamkało, p. mgr Norbert Oleśków, p. mgr Renata Czubak oraz p. mgr Emila Skrzypa.

Całą imprezę wzbogaciła wystawa planszowa, poświęcona Konstytucji 3 Maja. Spotkanie było bardzo udane, a uczestniczący w Sztafecie uczniowie – zadowoleni. Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także sprawienie przyjemności szczególnie tym, którym obcowanie z literaturą przynosi radość.

Takie akcje umacniają nas w przekonaniu, że takie spotkania z literaturą, są potrzebne i  wartościowe.

Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku na XII Sztafetę Literacką.

 

Uczestniczka –

Kornelia Anders, kl. II b LO

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

11.05.2018 r. wzięliśmy udział i zajęliśmy II miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „ Zbieraj baterie”.

VII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „ Zbieraj baterie”

 

W tym roku szkolnym ZSP w Chojnie wzięło udział w VII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „Zbieraj baterie”. W tegorocznej edycji uczestniczyło aż 1314 placówek oświatowych z całego kraju, na terenie których od 04.09.2017 r. do 11.05.2018 roku trwała selektywna zbiórka zużytych baterii. Nagrody główne przydzielane były w dwóch kategoriach:

I Kategoria – za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla dużych Placówek z podziałem na grupy konkursowe.

II Kategoria – za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla małych Placówek z podziałem na grupy konkursowe.

Nasza szkoła zebrała aż 284 kg zużytych baterii i w I kategorii zajęła II miejsce wśród Zespołów Szkół i Szkół Ponadpodstawowych. Zwycięskie placówki otrzymały pulę punktów, którą mogą wymienić na nagrody przyznawane zgodnie z regulaminem programu.

http://www.zbierajbaterie.pl/aktualnosci/laureaci-vii-edycji

organizator szkolny zbiórki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

Rafa

11.05.2018 r. Kompania Reprezentacyjna ZSP w Chojnie wzięła udział w uroczystych obchodach Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Święto 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 11 maja 2018 r. Kompania Reprezentacyjna ZSP w Chojnie, w której skład wchodzi trzynastu uczniów z klasy 2c LO, wzięła udział w uroczystych obchodach Święta 5  Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, po której dowódca pułku – płk. dypl. Piotr Bednarczyk, przyjął meldunek od dowódcy uroczystości ppłk Grzegorza Oskroby o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnie odbyło się wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych żołnierzy oraz defilada pododdziałów pułku, w której wzięli udział również nasi uczniowie. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym, który jest na  wyposażeniu 5 Pułku.

 

 

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

11.05.2018 r. uczniowie Mateusz Jaworski, Bartłomiej Drapaluk i Adam Tomaszewski z kl. III MPS zajęli V miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Eliminacje wojewódzkie XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

 

W dniu 11 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Finał odbył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, a uczniowie Mateusz Jaworski, Bartłomiej Drapaluk oraz Adam Tomaszewski z klasy III MPS byli jedną z drużyn w nim uczestniczących. Eliminacje składały się z części teoretycznej oraz  praktycznej, w wyniku czego uczniowie naszej szkoły zajęli V miejsce.

 

opiekun

mgr inż. Krzysztof Pawlaczyk

Rafa

10 – 13.05.2018 r. w Oxelosund (Szwecja) odbyła się 43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage.

43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage

 

W dniach 10 – 13 maja 2018 r. w Oxelosund (Szwecja) odbyła się 43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage, skupiającym po jednym mieście z każdego państwa UE. Stronę polską w konferencji reprezentowali nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: E. Daszkiewicz, D. Szwiec i J.C. Salamończyk oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, z którym szkoła od wielu lat współpracuje w zakresie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Zgodnie z programem konferencja przebiegała w trzech grupach – warsztaty edukacyjne, spotkanie delegatów młodzieżowych oraz obrady przedstawicieli miast należących do Stowarzyszenia. Przewodnim tematem konferencji była sytuacja uchodźców w  krajach zrzeszonych. Grupa młodzieżowa omawiała sytuację migrantów w poszczególnych państwach, rozpatrywano główne problemy związane z integracją uchodźców i migrantów, wymieniano się informacjami na temat działań na rzecz integracji migrantów. Grupa edukacyjna omawiała problemy związane z asymilacją dzieci i młodzieży w szkołach, rozwiązywaniem problemów językowych uchodźców, możliwościami uczenia się  na  odległość przez e – nauczanie, zarówno dla imigrantów, jak i dla nauczycieli.

Przedstawiciele poszczególnym miast członkowskich omawiali sprawy bieżące związane z  działalnością Stowarzyszenia, m.in. przyszłością Sherborn (Anglia) w związku z Brexitem oraz rozpowszechnianiem informacji o działalności Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Grupa edukacyjna

Podczas warsztatów edukacyjnych nauczycielki z Chojny przedstawiły prezentację projektu „Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych”, skierowanego do wszystkich państw członkowskich. Projekt, po zatwierdzeniu przez Narodową Agencję Erasmus +, byłby doskonałą formą poznania rynku pracy państw partnerskich, wymiany informacji i  przygotowania młodzieży do podejmowania świadomych decyzji zawodowych.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta kolacja, na której delegacje poszczególnych państw, dziękując za profesjonalną organizację konferencji, pożegnały się z gospodarzami.

Wieczór uświetnił koncert zespołu, który wykonując utwory szwedzkiego zespołu Abba przeniósł wszystkich w lata siedemdziesiąte.

Efektem konferencji są zgłoszenia szkół i instytucji z wielu państw, zainteresowanych udziałem w projekcie przygotowywanym przez ZSP w Chojnie.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

2 – 29.05.2018 r. czterech uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyło praktykę zawodową w Luksemburgu.

Praktyka zawodowa w Luksemburgu

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W ramach projektu ” Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik informatyk, odbyło w dniach od 2 maja do 29 maja 2018 r. praktyki zawodowe w Luksemburgu. Przed  przystąpieniem do realizacji czterotygodniowych praktyk zagranicznych, dla uczestników projektu odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe, a także pedagogiczno – psychologiczne. Prowadzone były dodatkowe zajęcia języka angielskiego, prezentowane materiały dotyczące aspektów kulturowych, spotkania z psychologiem, pedagogiem, wszystko po to, aby ułatwić uczniom pracę za granicą oraz osiągnąć jak największe korzyści. Stażystom została zakupiona odzież, niezbędna podczas wykonywanej pracy. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk: Michał Błażkiewicz, Piotr Soluch, Bartosz Żarkowski, Konrad Miller odbywali staże w Luksemburgu, pracując w firmie informatycznej Cloud Managed Data S.A..

Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom rozwijanie wiedzy teoretycznej i  praktycznej, niezbędnej w zawodzie technik informatyk. Do wykonywanych w czasie praktyk obowiązków należało: posługiwanie się sieciowym systemem operacyjnym, dokonywanie instalacji wybranych usług, opanowanie umiejętności obsługi urządzeń sieciowych poprzez poprawną konfigurację adresów IP, DNS, DHCP, charakteryzowanie i definiowanie chmur, opanowanie umiejętności tworzenia i modyfikacji baz danych, opanowanie umiejętności językowych słownictwa technicznego oraz umiejętność pracy w zespole.

Praktyki odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczniom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Czterotygodniowy pobyt pozwolił uczestnikom zdobyć ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do znacznego podniesienia ich  kompetencji zawodowych. W czasie pobytu w Luksemburgu, młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach kulturowo – językowych, które poprowadził Pan Ed Weber. Dzięki nim uczniowie nabrali większej pewności siebie oraz stali się bardziej samodzielni, rozszerzyli także swoją wiedzę dotyczącą historii Luksemburga oraz języka angielskiego.

Stażyści odbywający staż w Luksemburgu, uczestniczyli w licznych wyjazdach do stolicy, gdzie  mogli podziwiać tarasowo położone miasto wraz z licznymi obwarowaniami miejskimi, architekturę zarówno historyczną, jak i współczesną. Duże wrażenie wśród uczestników praktyk wzbudziły także liczne piękne pałace i obiekty sakralne, wzniesione w  różnych stylach architektonicznych, których w stolicy nie brakuje. Podczas zwiedzania stolicy uczniowie mogli zobaczyć członków rodziny wielkoksiążęcej z panującym obecnie Henrykiem wraz z małżonką Marią Teresą, uczestniczących w tradycyjnej pielgrzymce. W ramach zajęć kulturowo – językowych młodzież, odbywająca staż w Luksemburgu, uczestniczyła także w wycieczce po  zabytkowej starówce stolicy oraz wyjeździe do urokliwego miasteczka Clervaux.

Uczniowie podziwiali więc opactwo benedyktynów św. Maurycego, W tutejszym zamku oglądali wystawę poświęconą bitwie o Ardeny, muzeum modeli dioram zamków Luksemburga, a także wystawę fotografii wybranych przez Edwarda Steichena – Rodzina człowiecza. W miasteczku oglądali wystawę poświęconą historii Luksemburga w czasie I wojny światowej. Uczniowie zwiedzali także muzeum w Bastogne, miejscowości znanej z uporczywej obrony w czasie II  wojny światowej. Ponadto wraz z opiekunem udali do miasteczka Echternacht, jednego z  najstarych w Luksemburgu, gdzie podziwiali majestatyczną bazylikę, w której spoczywa św.  Willibrord, a także XV – wieczną kamienicę – pałac sprawiedliwości. W czasie wyjazdu do  Vianden, podziwiali majestatyczny zamek, położony wysoko nad urokliwymi okolicami miasteczka. Atrakcją mającą szczególne znaczenia dla uczniów była wizyta w salonie samochodowym Lamborgini, gdzie mogli podziwiać najnowsze i najdroższe auta tej  renomowanej firmy.

Program praktyk został przygotowany i wdrożony w szkole zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do  uczenia się przez całe życie. Dzięki tej inicjatywie stażyści mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych staży, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim UE.

Realizacja czterotygodniowego stażu w Luksemburgu była dla uczniów szkoły bardzo ważnym doświadczeniem. Poprzez udział w praktykach zdobyli nowe umiejętności oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe. Osiągnęli tym samym wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Dzięki stażom, młodzi ludzie uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w firmach branży informatycznej, realizując się  na  polu zawodowym i osobistym. Właściciele i pracownicy firmy wystawili młodzieży świetne referencje i oceny, doceniając tym samym ich trud i zaangażowanie podczas odbytych praktyk.

mgr Marek Bednarz

Rafa

27.04.2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

 

Przyszłość ma wiele imion.

Dla słabych ma imię niemożliwe,

dla nieśmiałych nieznane,

myślący i walczący nazywa ją ideałem.

Victor Marie Hugo

 

27 kwietnia 2018 r., podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, pożegnano uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek i klas czwartych Technikum Zawodowego oraz Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy. Obok tegorocznych absolwentów, ich rodziców, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Kanonik Jan Zalewski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Rozpoczętą zgodnie z ceremoniałem, w obecności sztandaru szkoły, uroczystość prowadziła Aleksandra Lizurej – uczennica klasy II c LO. Atmosfera spotkania była jak zwykle bardzo ciepła i rodzinna. Był to czas podsumowań oraz pożegnań. Były kwiaty, radość i łzy wzruszenia.

W związku z nieobecnością Pani Dyrektor Adriany Salamończyk, Pani Wicedyrektor Agnieszka Bylewska uroczyście powitała przybyłych oraz odczytała słowa Pani Dyrektor skierowane do absolwentów, kończące się życzeniami: Życzę Wam Drodzy Absolwenci pozytywnych wyników na maturze, ale przede wszystkim dobrze przeżytego życia, bo żyje się  tylko raz, ale jeśli żyje się właściwie, to raz wystarczy. Pani Dyrektor złożyła podziękowania za trud pracy nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki oraz osiągnęli 100% frekwencję otrzymali z  rąk Pani Wicedyrektor nagrody i wyróżnienia oraz dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Pani Wicedyrektor przekazała również absolwentom życzenia w imieniu Starosty Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego oraz Zarządu. Wraz z życzeniami powodzenia na  maturze, każdy z absolwentów otrzymał od organu prowadzącego pamiątkowy długopis.

Niezależnie od tego kim się jest, co się robi w życiu, te chwile, na koniec szkoły średniej pozostają głęboko w sercu. Dlatego niech to piękne wspomnienie czasu przeżytego tutaj w tej szkole pozostanie w was i pielęgnujcie spotkania rocznikowe, pamięć o swoich profesorach, katechetach. (…) Szczęść Boże już na tej dorosłej drodze życia – tymi słowami żegnał absolwentów Ksiądz Jan Zalewski.

Pięknym podsumowaniem trzech lub czterech lat nauki w szkole był ten moment uroczystości, w którym opiekunowie szkolnych organizacji i kół zainteresowań wręczali absolwentom pamiątkowe dyplomy oraz upominki za sukcesy w konkursach i olimpiadach, zaangażowanie w życie szkoły, m.in. reprezentowanie szkoły w Poczcie sztandarowym, działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Europejskim Klubie Douzelage, szkolnej gazecie Wióry, kole teatralnym, Klubie Alternatywy Młodzieżowej. Tak wielu uświetniało nasze uroczystości muzycznie, angażowało się  w  promocję szkoły, osiągało sukcesy sportowe.

Ważnym punktem uroczystości, pełnym emocji i dumy, było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Wychowawcy, z nieukrywanym wzruszeniem, odczytywali listy absolwentów, którym towarzyszyły na przemian łzy i uśmiech. Absolwenci klasy mundurowej III c LO otrzymali dodatkowo certyfikaty ukończenia szkolenia w ramach współpracy wojsk lądowych z instytucjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

W roku szkolnym 2017/2018 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III bd LO – wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz

III c LO – wychowawca mgr Marek Łągiewczyk

IV BI – wychowawca mgr inż. Krzysztof Janik

IV HŻ – wychowawca mgr Krzysztof Pośniak

Nie zabrakło też ślubowania absolwentów, które poprowadził mgr Krzysztof Pośniak. Za  pracę i opiekę dyrekcji i nauczycielom, pracownikom szkoły, w imieniu absolwentów, podziękowała Justyna Leszczyńska. Tradycyjnie, swoich kolegów pożegnali uczniowie, którzy jeszcze pozostają w murach szkoły, a dla których sukces innych jest piękną motywacją do własnej pracy.

To była wspaniała, wzruszająca uroczystość. Kolejny rocznik młodzieży opuścił szkolne mury i wkroczył w nowy etap w życiu.

 

Drodzy Absolwenci,

życzymy Wam, by doświadczenia zdobyte w naszej szkole

dodały wam odwagi, wiary w siebie

 i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu.

Nie traćcie nigdy swoich marzeń!

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

26.04.2018 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji projektu „Licealista w świecie nauki”.

Podsumowanie projektu „Licealista w świecie nauki”

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji projektu „Licealista w świecie nauki”. Podczas spotkania przeszło 20 szkół prezentowało wyniki badań z wybranych przez siebie tematów.

Grupę projektową z naszej szkoły reprezentowała Wiktoria Liput i Wiktoria Kaberow z klasy II ad LO, które jako pierwsze ze wszystkich szkół, przedstawiły prezentację na temat „Mikrokosmos wokół nas”. Badania naszych uczniów przeprowadzane były na Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej i dotyczyły hodowli bakterii. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w tak wielkim przedsięwzięciu i już nie możemy doczekać się następnej edycji.

 

opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

25.04.2018 r. odbył się wojskowy dzień szkoleniowy dla klas mundurowych.

Wojskowy dzień szkoleniowy – kwiecień 2018

 

Szkolenie uczniów klas mundurowych, uczestniczących w programie pilotażowym MON, przebiega zgodnie z harmonogramem programu nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Kolejny wojskowy dzień szkoleniowy ponownie został zorganizowany w oparciu o bazę i kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – 25 kwietnia 2018 r.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe w okolicach Puszczy Bukowej. Na  miejscu omówione zostały warunki bezpieczeństwa oraz zagadnienia realizowane w  trakcie zajęć.

Następnie uczniowie, poinstruowani przez żołnierzy zawodowych, przystąpili do realizacji maskowania. Po przydziale funkcji ćwiczyli i doskonalili zagadnienia dotyczące taktyki w  tym:

– przygotowanie żołnierza do realizacji marszu,

– planowanie marszu,

– prowadzenie marszu ubezpieczonego,

– zasady postoju ubezpieczonego i odpoczynku,

– przedsięwzięcia zabezpieczania bojowego podczas marszu,

– sygnały dowodzenia i łączności,

– szyki marszowe i patrolowe.

W ten sam sposób nastąpił powrót do jednostki, a po przebraniu się i odłożeniu ekwipunku, przystąpiono do realizacji kolejnego zagadnienia czyli elementów walki w bliskim kontakcie.

W ramach przeprowadzonych zajęć omawiano i ćwiczono:

– zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i techniki walki w bliskim kontakcie,

– postawy do walki, bezpieczne poruszanie się z bronią.

Realizowano również zajęcia ogólnorozwojowe.

Po omówieniu i podsumowaniu zajęć uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

Rafa

24.04. – 21.05.2018 r. sześciu uczniów z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa odbyło praktykę zawodową na Węgrzech.

Praktyki zawodowe na Węgrzech w ramach realizacji projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” z programu Erasmus+

 

W dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. sześciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa, odbyło praktykę zawodową na Węgrzech. Czterech uczniów kształcących się  w zawodzie technik informatyk odbyło staż w firmie Remicro Kft w Kőszeg, będącej największym dostawcą Internetu w swoim regionie. Natomiast dwóch uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, odbyło staż w firmie Szárnyas Kft w Pusztacsó – jednej z największych firm ogólnobudowlanych w tym rejonie. Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności. W ramach projektu dla uczestników odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe oraz psychologiczno – pedagogiczne. Zostały zorganizowane kursy językowe, odpowiedni ubiór obowiązujący w firmie. Odbyły się  spotkania z policjantem, pedagogiem oraz przedstawicielem miejscowości Kőszeg – Istvanem Matrai. Wszystko po to, aby ułatwić uczniom pracę, tak by jak najlepiej skorzystali z oferowanych możliwości i zapoznali się z warunkami pobytu oraz kulturą Węgier.

Przemysław Chański i Maciej Kiepura z Istvanem Matrai, opiekunem stażu i Peterem Rege, szefem firmy Remicro Kft w Kőszeg.

    Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczniom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Staż zawodowy miał na celu umożliwienie uczniom pogłębienie wiadomości i umiejętności praktyczno – teoretycznych, współpracy w zespole, które są  niezbędne w zawodach technika informatyka oraz technika budownictwa.

Uczniowie w firmie informatycznej zajmowali się montażem i instalacją urządzeń sieciowych, eksploatacją komputerów osobistych oraz tworzeniem witryn internetowych. W  czasie stażu, mieli okazję poznać tutejsze krajobrazy podczas pracy w terenie. Uczniowie w firmie budowlanej zajmowali się technologią wykonania robót budowlanych oraz  dobieraniem odpowiednich materiałów do wykonywanej pracy.

Stawianie konstrukcji pod przyszły montaż anten.

Układanie kostki brukowej

W firmie Szárnyas Kft stażyści wyćwiczyli umiejętności m.in. wykonywania fundamentów i posadzek, więźb dachowych, montażu zbrojenia, układania paneli oraz kostki brukowej i wiele innych, co w rezultacie pozwoli w przyszłości na zbudowanie domu od  podstaw. Natomiast w firmie Remicro Kft stażyści nabyli umiejętności z zakresu administracji serwerów, tworzenia kabli połączeniowych typu 8P8C, stron internetowych oraz  konfiguracji urządzeń sieciowych. Ważnym aspektem podczas praktyk była komunikacja i kooperacja z pracownikami firmy. Uczniowie mieli okazję nauczyć się  budowy, zasad działania anten internetowych oraz za pomocą specjalistycznych narzędzi i  oprogramowania diagnozować oraz naprawiać ich usterki. Tworzyli również stronę internetową na rzecz projektu EULOCAL.

Tworzenie kabli połączeniowych 8P8C

Wykonywanie zbrojenia pod fundamenty.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez opiekuna stażu Istvana Matrai, który wykazał się wielkim zaangażowaniem w organizację naszego pobytu w  miejscowości Kőszeg. Stażyści poznali funkcjonowanie dwóch lokalnych szkół, w których nauczycielem był opiekun stażu, brali udział w lekcji i zwiedzali szkołę. Uczestniczyli w  lokalnych, tradycyjnych dla tej części regionu, uroczystościach święta wina oraz święta piwa, w trakcie których zaprezentowane zostały tańce oraz stroje regionalne. Wzięli również udział w spotkaniu z włodarzami miasta. Grupa miała okazję uczestniczyć w wielu wycieczkach. Poznali historię Węgier, jak i miast pobytu. Zwiedzili przepiękny pałac Helikon Kastélymúzeum. Odbyli wycieczkę do Vadászati Kiállítás, gdzie podziwiali majestatyczne trofea łowieckie. Udali się nad Balaton, które jest największym jeziorem w tej części Europy.

W trakcie miesięcznego pobytu, uczniowie zetknęli się z niesamowitą otwartością i  życzliwością ze strony lokalnej społeczności. Nabyli umiejętności językowe i zawodowe.

Uczniowie nad Balatonem.

„Praktyka na Węgrzech pozwoliła mi  nabyć nowe umiejętności z zakresu technologii IT oraz utworzyć siatkę kontaktów zagranicznych, które mogą być dla mnie furtką na sukces w przyszłości.” ~Przemysław Chański

„Staże zagraniczne pozwoliły nie tylko rozwinąć moje umiejętności zawodowe i komunikacyjne, lecz również zwiększyć pewność siebie i zdobyć doświadczenie, co  umożliwi bycie bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.” ~Maciej Kiepura

Uczniowie wraz z opiekunem Benjaminem Szarnyas i szefem firmy Janosem Szarnyas.

„Dzięki praktyce na Węgrach miałem możliwość poznania nowych technologii oraz zdobycia potrzebnego doświadczenia w branży budowlanej. Mogłem również poznać nową kulturę oraz obyczaje.” ~Kacper Dębowski

„Dzięki praktyce w Köszeg zdobyłem nowe doświadczenie w branży budowlanej oraz poznałem nowe technologie. Dało mi to także możliwość poznania nowej kultury i obyczajów.” ~Dawid Kaczmarczyk

„Dzięki odbytej praktyce na Węgrzech zdobyłem nowe umiejętności zawodowe potrzebne do branży budowlanej oraz  poznałem nowe technologie. Poznałem również nową kulturę oraz różne obyczaje” ~Piotr Kaszycki

„Dzięki rewelacyjnemu stażowi zagranicznemu odbytemu w Köszeg poznałem nowe technologie budowlane, które przydadzą się w zawodzie technik budownictwa. Jestem pod dużym wrażeniem otwartości oraz kultury mieszkańców Köszeg” ~Daniel Stypczyński

„Podczas praktyk moi uczniowie wykazali się dużą wiedzą z dziedziny wykonywanego zawodu. Ich kultura osobista i zaangażowanie w pracę spotkały się z dużą aprobatą pracodawców. Jestem szczęśliwy, że mogłem spędzić miesiąc na Węgrzech z tak dojrzałą i inteligentną młodzieżą, która w 100 procentach wywiązała się ze swoich obowiązków o czym świadczą opinie pracodawców i opiekuna Istvana Matrai ”

~Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

23.04.2018 r. uczniowie ZSP w Chojnie zajęli III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 23 kwietnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie po raz kolejny wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w  Gryfinie. Drużyna młodych ratowników zmierzyła się z testem w części teoretycznej oraz  z 6 konkurencjami w części praktycznej.

Uczniowie przez cały rok przygotowywali się do mistrzostw pod kierunkiem mgra Marka Łągiewczyka i po raz kolejny pokazali, że naprawdę potrafią stanąć przed trudnym zadaniem. Drużyna ZSP w Chojnie zajęła 3 miejsce w kategorii Liceum/Technikum.

Uczniom towarzyszył mgr Aleksander Lizak, który dzielnie wspierał drużynę. Uczniowie po  sukcesie w Gryfinie nadal ćwiczą umiejętności niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji trudnej z życia codziennego.

Aleksandra Lizurej kl. 2 c

Rafa

23.04. -19.05.2018 r. dziesięcioro uczniów z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa odbyło praktykę zawodową w Marsaskali na Malcie.

Praktyki zawodowe w Marsaskali

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W dniach od 23 kwietnia do 19 maja 2018 r. dziesięcioro uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa, odbyło praktykę zawodową w restauracjach oraz przedsiębiorstwie budowlanym w Marsaskali na Malcie, wyspie na Morzu Śródziemnym, 93 km na południe od Sycylii.

Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności. Autorem wniosku projektu mobilności zawodowej, realizowanego przez ZSP w Chojnie, jest  nauczyciel, koordynator projektów pan J. C. Salamończyk.

W celu ułatwienia adaptacji w nowym środowisku uczestnicy projektu, przed  wyjazdem na staże, odbyli przygotowanie kulturowe, uczestniczyli w warsztatach z  psychologiem, pedagogiem i policjantem oraz ukończyli kurs języka angielskiego na  platformie językowej OLS. Ponadto młodzież została wyposażona w profesjonalną odzież stosownie do charakteru wykonywanej pracy.

Uczennice z klasy III Technikum Zawodowego kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Daria Tyrka, Anita Orszulak, Aneta Jaz, Justyna Jaz, Patrycja Kaweńska i Emilia Szpilska pracowały w restauracjach: JDJ Operations Ltd – Sensi oraz Illusions Ltd – 47 Summer Nights. Uczniowie kształcący się w klasie trzeciej Technikum Budowlanego w zawodzie technik budownictwa: Adam Raszpla, Patryk Kuzia, Maciej Ogonowski i Grzegorz Birger odbyli praktykę zawodową w przedsiębiorstwie budowlanym Bilom Construction LTD.

Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczestnikom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom pogłębienie wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie z wymaganiami obowiązującymi na europejskim rynku pracy, które są niezbędne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa. W trakcie staży uczniowie pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w  zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w  kształceniu i szkoleniu zawodowym” – ECVET. Są to wspólne ramy metodologiczne, ułatwiające akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie.

Uczennice w restauracjach były odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku, kompleksową obsługę gości, w tym przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do stołu, dobieranie bielizny i zastawy stołowej do rodzaju posiłków, doskonaliły umiejętności z zakresu obsługi urządzeń gastronomicznych, a także kulturę zachowania oraz komunikację w języku angielskim. Stażystki nauczyły się ekspedycji potraw, sporządzania potraw charakterystycznych dla kuchni śródziemnomorskiej, aranżacji sal restauracyjnych. Przygotowywały pomocniki kelnerskie, poznały metody podawania potraw i napojów, odpowiadały za przygotowanie zamówień w barze. Ważnym doświadczeniem było zdobycie umiejętności przygotowywania kaw i koktajlów, a także nauka rozliczania kosztów konsumpcji z zastosowaniem różnych systemów operacyjnych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa zdobyli wiedzę praktyczną, m.in.  z zakresu wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji i kontrolowania robót budowlanych, rozpoznawania elementów zagospodarowania terenu budowy, rozróżniania środków transportu stosowanego w budownictwie, a także przestrzegania zasad transportu i składowania materiałów budowlanych.

W czasie wolnym od pracy stażyści zwiedzili wiele słynnych i atrakcyjnych miejsc turystycznych na Malcie, doskonaląc naukę języka angielskiego z panem Charlot. Zobaczyli Vallettę, najmniejszą stolicę Starego Kontynentu, która w 2018 r. została wybrana Europejską Stolicą Kultury. Nagromadzenie ponad 310 zabytków na powierzchni 55 ha sprawiło, że  miasto od 1980 r. jest wpisane na listę UNESCO. Zobaczyli Błękitną Grotę ( Blue Grotto), położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża w pobliżu miejscowości Żurrieq, Marsaxlokk wieś rybacką, w której można podziwiać jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów na  wyspie, tworzony przez kolorowe łodzie o nazwie „Luzzu”.

Uczniowie zwiedzili również Mdinę – dawną stolicę Malty, jedną z najpiękniejszych miejscowości w basenie Morza Śródziemnego, urzekającą swymi wąskimi uliczkami, średniowiecznymi zabudowaniami, a także imponującymi murami, z których w słoneczne dni widać praktycznie całą Maltę. Stanowisko archeologiczne Ħaġar Qim, w którym zachowały się pozostałości megalitycznych świątyń, datowanych na IV i III tysiąclecie p.n.e. Kompleks w 1992 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Grupa uczniów odbyła rejs na trzecią, co do wielkości maltańską wyspę Comino, gdzie znajduje się Błękitna Laguna (Blue Lagoon).

Podczas czterotygodniowej praktyki uczniowie zdobyli ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, podnosząc kwalifikacje zawodowe. Nauka języka, a tym samym coraz  większa jego znajomość sprawiły, że byli coraz bardziej pewni siebie i samodzielni. Pracodawcy docenili trud i zaangażowanie uczniów, wystawiając im świetne referencje i oceny ze stażu. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności, podnieśli kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe i wielokulturowe. Osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Staż był ważnym doświadczeniem kształtującym tożsamość europejską. Dziś to młodzi, tolerancyjni obywatele świata, którzy zobaczyli i uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w bardzo dobrych restauracjach i uznanych przedsiębiorstwach.

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

23.04. – 19.05.2018 r. sześć uczennic z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa odbyło praktykę zawodową w Sherborne w Anglii.

Praktyka zawodowa w Sherborne w Anglii

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W dniach od 23 kwietnia do 19 maja 2018 r. sześć uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, odbywało czterotygodniowy staż w Sherborne w Anglii, w ramach projektu” „Europejska jakość w  kształceniu zawodowym” z programu Erasmus+. Partnerem projektu były hotele The  Bakehouse B&B, The Eastbury, The Grange at Oborne.

Przed rozpoczęciem stażu dla uczestników projektu zorganizowano zajęcia z  przygotowania kulturowego, kurs językowy prowadzony w sposób tradycyjny oraz  z  wykorzystaniem platformy internetowej OLS. Odbyły się spotkania z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Kurs językowy oraz zajęcia podwyższające umiejętności komunikacyjne były kontynuowane także podczas praktyki za granicą. Uczniowie otrzymali odzież roboczą. W trakcie stażu pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” – ECVET.

Do obowiązków stażystów należało utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przyjmowanie i realizowanie zleceń związanych z obsługą gości w części mieszkalnej, dbanie o gości i mienie hotelu. Stażyści poznali także pracę w recepcji, gdzie  obsługiwali urządzenia techniczne, komunikowali się w języku angielskim z gośćmi i  personelem oraz wykonywali inne obowiązki związane z programem praktyk.

Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie językowo – kulturowym prowadzonym przez  nauczyciela języka angielskiego Pana Boba Betts’a, który zapoznał uczestników kursu m. in. z historią Sherborne i hrabstwa Dorset oraz przybliżył stażystkom tradycje i zwyczaje panujące w Anglii.

W czasie wolnym od pracy stażystki zwiedzały okolice oraz brały udział w odbywających się  imprezach artystycznych i kulturalnych: wystawach, koncertach, paradach i wycieczkach. Uczestnicy projektu zwiedzili Sherborne, Yeowil i Exter.

W trakcie stażu uczennice spotkały się z ogromną życzliwością i wsparciem od wszystkich partnerów projektu. Menadżerowie hoteli oraz pracownicy wykazywali dużą wyrozumiałość wobec stażystek i zawsze chętnie służyli radą, dodatkowymi wyjaśnieniami oraz pomocą. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Pracodawcy docenili zaangażowanie i  pracowitość stażystek wystawiając wszystkim bardzo dobre referencje.

 

mgr Sylwia Łozińska

Rafa

22.04 – 28.04.2018 r. czworo nauczycieli przedmiotów budowlanych uczestniczyło w szkoleniu na Malcie w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” ERASMUS +.

Szkolenie  kadry nauczycieli  na Malcie w ramach  projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” ERASMUS +

 

 W dniach od 22.04 – 28.04.2018 r. czworo nauczycieli przedmiotów budowlanych uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej.  Mobilność  odbywała się w formie „job-shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć  w firmie budowlanej „Bilom”.

Celem projektu było podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.

W poniedziałek miało miejsce  spotkanie ze współwłaścicielem firmy Bilom p. Gilbertem Budeja, z którym odwiedziliśmy 9 placów budowy.  Zapoznaliśmy się ze sposobem realizacji  prowadzenia inwestycji oraz specyfiką rynku budowlanego na Malcie. Na jednej z budów gdzie nasi uczniowie odbywali praktykę zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym na budowie. W trakcie job shadowing zapoznaliśmy się z zakresem usług świadczonych przez firmę oraz posiadanymi zasobami.

Następnym punktem szkolenia była obserwacja zajęć praktycznych uczniów klasy III TB. Uczniowie  wykonywali między innymi  montaż i demontaż szalunków stropowych, demontaż ścian z bloczków betonowych,  oraz wykonywali montaż   zbrojenia. Również obserwowaliśmy czy uczniowie wykonują pracę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatnim dniu pobytu zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych miejsc turystycznych  na Malcie,  doskonaląc naukę języka angielskiego z panem Charlot. Zobaczyliśmy Błękitną Grotę położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża,  Marsaxlokk – wieś rybacką, w której można było podziwiać malownicze krajobrazy oraz kolorowe łodzie. Zwiedziliśmy również Medinę dawną stolice Malty, która urzekła nas swymi wąskimi uliczkami i starożytną architekturą.

      Udział w mobilności był dla nas ciekawym  i nowym doświadczeniem. Przyczynił się do poszerzenia wiedzy  i zdobycia praktycznych umiejętności istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonalił  nasze umiejętności językowe,  zapewnił wzrost kompetencji społecznych i kulturowych. Zwiększył naszą pewność siebie i zmotywował do udziału w kolejnych mobilnościach.

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych

Rafa

21.04.2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach 73. rocznicy Forsowania Odry.

Udział ZSP w Chojnie w obchodach 73. rocznicy Forsowania Odry

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców, wzięli udział w obchodach 73 rocznicy Forsowania Odry. Uroczystości pod pomnikiem Wdzięczności 1 Armii Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach rozpoczęły się wprowadzeniem kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. Następnie odbyła się  polowa msza święta celebrowana przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego oraz uroczysty apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem. W  uroczystościach wzięli udział: minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, szef Urzędu ds.  Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także przedstawiciele władz województwa, powiatu, gminy, służb mundurowych, związków kombatantów, organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty, młodzież szkolna oraz ludność cywilna. Naszą szkołę godnie reprezentowali poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski i klasy mundurowe.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

19.04.2018 r. w internacie odbyło się pożegnalne spotkanie z uczniami kończącymi szkołę.

Pożegnalne spotkanie z uczniami kończącymi szkołę

 

Pożegnanie

Szybko upływa czas

Nadeszła rozstania godzina

Patrz, ile jest tu nas?

My, jakby wielka rodzina.

[Franciszek Fiolek]

 

Te słowa bardzo dobrze oddają nastrój pożegnania tegorocznych maturzystów i  uczniów kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową, którzy mieszkali w internacie. Z  tej  okazji 19 kwietnia 2018 r. mieszkańcy internatu wraz z wychowawcami zorganizowali uroczysty pożegnalny poczęstunek.

Kierownik internatu p. Dorota Szwiec w imieniu wychowawców podziękowała za wspólnie spędzony czas, życząc powodzenia na maturze czy egzaminach zawodowych oraz szczęścia i  powodzenia na dalszym etapie życia.

Młodsi koledzy i koleżanki żegnali swoich starszych kolegów specjalnie przygotowanymi na  tą okazję zabawnymi wierszykami, które ukazywały ich zalety oraz pasje.

W ramach podziękowań pani kierownik wraz z wychowawcami podarowała upominki w  postaci małych, porcelanowych słoników na szczęście oraz dyplomy na pamiątkę pobytu w internacie.

Wszystkim wychowankom, którzy opuścili mury naszego internatu życzymy sukcesów i radości każdego dnia.

Organizatorzy

Rafa

18.04.2018 r. drużyna chłopców zajęła II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej.

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców

 

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców. W turnieju wzięły udział trzy zespoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

W pierwszym spotkaniu, po bezbarwnym widowisku, przegraliśmy z ZSO Gryfino 6:5 i pozostało nam walczyć o II miejsce.

W drugim meczu, z ZSP nr 2 w Gryfinie, wygraliśmy do przerwy 4:0, a ostatecznie 6:3 – zajmując II miejsce.

 

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Skład reprezentacji:

 1. Szymon Waniel
 2. Dacjan Koster
 3. Eryk Madera
 4. Aleksander Panicz
 5. Igor Podleśny
 6. Adrian Czarnecki
 7. Arkadiusz Czarnecki
 8. Paweł Rząd
 9. Adrian Dopierała

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

18.04.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas I TI i III TI wzięli udział w konferencji r@bbIT na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Konferencja r@bbiT na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

18 kwietnia 2018 r. uczniowie klas I i III technikum informatycznego, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, wzięli udział w konferencji r@bbIT. W  programie były: Targi Pracy IT, ciekawe prezentacje o nowościach technologicznych i  perspektywach rozwoju, pokazy technologii, warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, spośród bogatej oferty programowej, uczestniczyli w  następujących warsztatach: „Unity”, „Blender”, „Internet rzeczy – jak zacząć z małym budżetem” oraz „Opór jest daremny, czyli o pomiarach wielkości elektrycznych”.

Pierwsze zajęcia dotyczyły tworzenia gry komputerowej 3D w programie Unity. Na początku uczniowie zostali zapoznani z interfejsem aplikacji i jej funkcjami. Do pracy wykorzystali wcześniej przygotowane przez prowadzącą tekstury, które umożliwiły szybkie stworzenie świata. Zajmowali się ukształtowaniem terenu na mapie, po której poruszać się będzie gracz, a następnie przeszli do detali na biomie. Po spersonalizowaniu postaci zajęli się dodaniem dla  niej latarki i wyrzutni kul. Ostatnią rzeczą, o jaką wzbogacili swoją pierwszą grę, było ognisko. Zajęcia prowadzone były bardzo ciekawe i zrozumiale dla początkujących. Każdy miał czas na dopracowanie swojego „pierwszego FPS’a”. Na koniec pracy każdy mógł swój  projekt wyeksportować i zabrać na nośniku pamięci do domu. Warsztaty pokazały jak  ciekawa jest praca twórcy gier komputerowych na platformę Windows.

Kolejne warsztaty dotyczyły tworzenia grafiki trójwymiarowej w programie Blender. Uczniowie, po zapoznaniu się z narzędziami do modelowania 3d, renderingu oraz animacji, ochoczo wzięli się do pracy. Dowiedzieli się, że program umożliwia tworzenie gier oraz  aplikacji 3D. Praca w grafice 3D jest niezwykle wciągająca i nim się spostrzegliśmy – już  był koniec zajęć.

Podczas kolejnego warsztatu – „Opór jest daremny, czyli o pomiarach wielkości elektrycznych”, uczniowie poznali zasady pomiaru napięcia i natężenia prądu, korzystając z  multimetru oraz pomiaru za pomocą urządzeń wirtualnych w środowisku komputerowym. Wszystkie wykonywane ćwiczenia prowadziły do poznania prawa dotyczącego obwodów elektrycznych – prawa Ohma.

Punktem kulminacyjnym konferencji r@bbIT były Targi Pracy IT, w których już po raz piąty uczestniczymy. Uczniowie w rozmowach z przedstawicielami firm dowiadywali się, jakie umiejętności i kompetencje są poszukiwane na rynku pracy branży IT. Jest to niezwykłe miejsce spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń, gdzie swoją ofertę zatrudnienia, staży oraz  praktyk, przedstawiło 36 firm ze Szczecina i Polski.

Kamila Góra, ZSP w Chojnie

 

mgr Kamila Góra

Rafa

16.04.2018 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły.

Uroczyste obchody Święta Szkoły 2018

 

„Pamięć o przeszłości

oznacza zaangażowanie w przyszłość.”

św. Jan Paweł II

 

Słowa wielkiego Polaka – Jana Pawła II były mottem przewodnim uroczystości Święta Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbywającej się dnia 16  kwietnia 2018 r. Był to dzień, w którym uczczono pamięć Patronów – popr. Ryszarda Kuleszy oraz Bohaterów spod Siekierek, którzy 73 lata temu przelali swoją krew na  rozlewiskach Odry, biorąc udział w operacji forsowania rzeki. To była jedna z  najważniejszych bitew II wojny światowej, w której Polacy, pod ciągłym ogniem Niemców, z trudem pokonali lodowatą i szeroko rozlaną Odrę w rejonie Siekierek i  Gozdowic otwierając drogę na Berlin. Była to ostatnia wielka ofensywa drugiej wojny światowej. W dniu Święta Szkoły społeczność szkolna oddała hołd poległym żołnierzom, których blisko dwa tysiące spoczywa na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego. Cmentarz wypełniają jednakowe, niskie krzyże z tabliczkami informującymi, kto jest w danym miejscu pochowany. Mnóstwo jest mogił młodych żołnierzy, którzy zginęli mając 20 lat.

Święto Szkoły to głównie, z racji Patronów, dzień, w którym społeczność szkoły poddaje refleksji znaczenie słów wolność i patriotyzm, ale jest to również dzień radości. Radości z tego, że ponownie możemy się spotkać z byłymi pracownikami szkoły, przyjaciółmi, sprzymierzeńcami i jej darczyńcami.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz, ks. Kanonik Krzysztof Kontek, ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny Pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji US dr. Beata Kanarek, dr. Ewa Filip z Wydziału Biologii US, Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Joanna Mendrygał – Para, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2  w  Gryfinie Pan Maciej Puzik, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie Pani Ewa Kaniewska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie Pani Halina Szczygieł, Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie Pani Sabina Cedro, Prezes oddziału ZNP w Chojnie Pani Iwona Hernik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pan Leszek Siatka, Zastępca kierownika restauracji Piastowska w Chojnie Pani Jolanta Zalewska, pan Piotr Błażkiewicz – reprezentujący firmę budowlaną „Dankom”, Redaktor Naczelny Gazety Chojeńskiej Pan Robert Ryss, Redaktor Naczelny portalu Chojna24.pl Pan Paweł Sławiński, byli nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość, którą poprowadzili Pani Karolina Kubowicz oraz Maciej Ogonowski – uczeń klasy III TBI, rozpoczęła się o godz. 12:00 wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie chór szkolny wykonał pieśń Elżbiety Kuryłło oraz Edwarda Pałasza „Za nasz spokojny dom”.

Po przywitaniu gości przez prowadzącą uroczystość p. Karolinę Kubowicz, głos zabrała Dyrektor Szkoły mgr Adriana Salamończyk. W swoim przemówieniu podkreśliła, iż Święto Szkoły jest nie tylko kultywowaniem tradycji i wypełnianiem obowiązku wobec przeszłości, ale jest szczególną pamięcią o ludziach, którzy zginęli za to, byśmy my mogli żyć w pokoju tu i teraz. W dalszych słowach wzbudziła w obecnych na uroczystości refleksję dotyczącą życia każdego z nas: „W dużej mierze zależy od nas, jak przeżyjemy nasze życie, czy  przyczynimy się do budowania dobra i miłości, pokoju i wolności. Pamiętajmy, że zło triumfuje wówczas, gdy dobrzy i mądrzy ludzie zachowują się biernie. Bądźmy więc dobrzy, mądrzy, ale nie bądźmy bierni”. Kończąc wyraziła podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju szkoły i sukcesów w każdym jej obszarze.

W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście. Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia, iż kultywujemy pamięć Bohaterów spod Siekierek w szczególnym roku 100 – lecia odzyskania niepodległości przez  Polskę: „W tej 100 – letniej historii jesteśmy pokoleniem Polaków, którzy od 73 lat mogą żyć i rozwijać się w pokoju, co nie było dane imiennikom szkoły, niewiele starszym od  jej uczniów, którzy zginęli podczas forsowania Odry. Nie było im dane realizować swoich pasji i talentów. Pamiętajmy o nich z należytą czcią i doceniajmy ich poświęcenie oraz ten czas pokoju”. W dalszych słowach wyraził uznanie za realizację przez szkołę wielu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych, które pomagają uczniom się rozwijać i spełniać. Kończąc złożył całej społeczności szkolnej życzenia, których symbolicznym wyrazem były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor oraz cukierki, którymi wraz z Wicestarostą Panem Jerzym Milerem oraz Sekretarz Powiatu Panią Barbarą Rawecką poczęstowali obecnych na  uroczystości uczniów.

Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz w swoim przemówieniu zwrócił się do wszystkich byłych i obecnych pracowników szkoły: „To dzięki Wam w tej szkole godność, patriotyzm, miłość są zawsze pielęgnowane. Życzę, aby te słowa zawsze wyznaczały kierunki rozwoju szkoły i były mottem na każdy dzień”.

Ksiądz Kanonik Krzysztof Kontek, który w zastępstwie ks. Proboszcza Jana Zalewskiego reprezentował parafię Św. Trójcy, na terenie której znajduje się szkoła, powiedział: „Uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości z wielką radością przekonuję się, że patriotyczne wychowanie młodzieży jest w dobrych rękach, za co dziękuję i życzę szkole, aby jak najowocniej służyła przyszłym pokoleniom młodzieży”.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dr Cezary Hendryk, absolwent chojeńskiego liceum, w imieniu swoim oraz władz uczelni złożył na ręce Pani Dyrektor życzenia oraz odczytał list gratulacyjny.

Kolejnym ważnym momentem uroczystości było podpisanie umowy patronackiej pomiędzy szkołą, a Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym „POMOT” w Chojnie, której celem jest utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie klasy patronackiej, kształcącej młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I st. w zawodzie ślusarz oraz  operator obrabiarek skrawających. Umowę podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „POMOT” Pan Leszek Siatka oraz Dyrektor ZSP Pani Adriana Salamończyk. Złożenie podpisów na stosownych dokumentach poprzedziła prezentacja dotycząca działalności firmy „POMOT”.

Tradycyjnie, podczas uroczystości, ogłoszone zostały wyniki rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i Pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły ten  tytuł w roku szkolnym 2017/2018. Zwycięskie klasy w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Zespołu, to: klasa 1 bd – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk, klasa 1 TH/Ż – wychowawca mgr inż. Izabela Barylska oraz klasa 1 MW – wychowawca mgr  Rafał Kaliciak.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy uroczystości obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompani reprezentacyjnej klas mundurowych. Wszyscy obecni na sali z wielkim zainteresowaniem obejrzeli pokaz umiejętności uczniów, przygotowany pod kierunkiem nauczyciela podstaw wojskowości Pana mgra Marka Bednarza.

W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem Pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas, młodzież z grupy teatralnej „Jeszcze chwila” poprowadziła zgromadzonych na  uroczystości ku refleksji nad znaczeniem słów „wolność” oraz „patriotyzm” w  dzisiejszym świecie. Szczególną podpowiedzią był utwór „Wolność” Marka Grechuty:

Wolność – to nie cel, lecz szansa, by

Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.

(…) to wśród mądrych ludzi żyć,

Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

 

Dalszy przebieg uroczystego spotkania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i  zaproszonych gości miał miejsce w budynku pracowni szkolnych, gdzie dokonane zostało uroczyste otwarcie szkolnej strzelnicy pneumatycznej.

Jak co roku uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznego Święta Szkoły.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

10.04.2018 r. zajęliśmy II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Biegach Przełajowych.

POWIATOWA LICEALIADA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

W dniu 10.04.2018 r., w piękny słoneczny dzień w Gryfinie, odbyła się Powiatowa Licealiada w Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Aleksandra Lizurej z kl. II c LO, Dominika Grącka z kl. I a LO, Aleksander Panicz z kl. II MZ, Piotr Lach z kl. II MZ, Eryk Madera z kl. III MZ i Oskar Piątek z kl. III TB.

Dziewczęta musiały pokonać dystans 1500 metrów, chłopcy 2500 metrów. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą sprawnością i kondycją fizyczną. Reprezentacja Naszej Szkoły wróciła ze srebrnymi medalami.

 

 

Opiekun – mgr Lilla Kość

Rafa

9.04.2018 r. odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski.

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI

 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Szczecinie odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski, którego organizatorami są Szkoły Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego w  Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Celem konkursu jest podniesienie rangi zawodu stolarz i technik technologii drewna, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami, promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich oraz stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników wyrobu stolarskiego według przygotowanej przez organizatorów dokumentacji. Poza oceną wyrobu komisja konkursowa ocenia także przestrzeganie przepisów bhp.

Naszą szkołę reprezentował Radosław Łagoda – uczeń klasy III w zawodzie stolarz zajmując 8 miejsce na 26. Opiekę nad uczniem sprawował p. Andrzej Seredyński.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

7 – 8.04.2018 r. Mateusz Grzegórzek z kl. II b LO uczestniczył w wycieczce do Centrum Pieniądza w Warszawie dla uczestników II etapu Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

Wycieczka do Centrum Pieniądza Sławomira S. Skrzypka w Warszawie

 

W dniach 7 – 8 kwietnia 2018 r. został zorganizowany wyjazd do Centrum Pieniądza im.  Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, przygotowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dla uczestników II etapu Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka. Uczestnicy zostali zapoznani z historią pieniądza, jego rolą oraz ciekawostkami z nim związanymi. Zobaczyliśmy również najstarszą monetę w Polsce. Największą atrakcją było jednak wejście do skarbca oraz możliwość zobaczenia oraz podniesienia sztabki złota.

Po tym bankowym zawrocie głowy uczestnicy mogli trochę odetchnąć i zwiedzić Warszawę. W  Planetarium Niebo Kopernika odbyły się dwa pokazy. Pierwszy – pt. „Voices in the Dark” – był swego rodzaju abstrakcją, bajkową krainą. Drugi zaś pokaz dotyczył gwiazd, gwiazdozbiorów, czarnych dziur i galaktyk. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy w hotelu, który także okazał się pięknym obiektem i miło spędziliśmy w nim czas. W drugim dniu naszego pobytu, w niedzielę, powróciliśmy do Centrum Pieniądza. Uczestniczyliśmy w laboratoriach dotyczących zabezpieczeń, które znajdują się na banknotach. Potem samodzielnie mieliśmy możliwość sprawdzić autentyczność własnych pieniędzy.

Kolejną atrakcją było Muzeum Fryderyka Chopina, którego misją jest kultywowanie pamięci Wielkiego Kompozytora oraz udostępnianie wiedzy na temat jego życia i twórczości.

Wycieczka była bardzo udana, dopisała również pogoda. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc, zdobyliśmy nowy bagaż doświadczeń i zrobiliśmy mnóstwo pamiątkowych zdjęć.

Składamy serdeczne podziękowania Organizatorowi.

Uczestnicy:

Mateusz Grzegórzek z kl. II abd LO

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

6.04.2018 r. Kamila Błoch z kl. 1 TH oraz Kamila Pisanko z kl. 1 bd LO zajęły II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych

W dniu 6.04.2018 r. w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział 11  dwuosobowych drużyn z 11 szkół ze Szczecina i okolic, w tym dwie uczennice z ZSP w  Chojnie – Kamila Błoch z klasy 1 TH oraz Kamila Pisanko z klasy 1 bd LO. Opiekunem grupy była mgr Joanna Gorska – Hamkało.

Uczniowie i nauczyciele zostali na miejscu przywitani przez organizatorów i dyrekcję szkoły, po czym obejrzeli pokaz tańca towarzyskiego oraz wysłuchali utworu na gitarach elektrycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Następnie grupy odpowiadały na pytania dotyczące: filmu „Utalentowany pan Ripley”, historii, geografii, literatury i filmu, wynalazków, kultury, obyczajów i życia codziennego, polityki, zdjęć znanych osób i miejsc, słyszanych utworów muzycznych oraz różnych innych zagadnień związanych z krajami anglojęzycznymi, nazwanych trafnie „los szczęścia”.

Po długotrwałych zmaganiach konieczna była dogrywka między trzema drużynami o trzecie miejsce. Zaangażowanie naszych uczennic zostało wynagrodzone. Jako osoby początkujące w  tej dziedzinie zajęły drugie miejsce, wprawiając w osłupienie wszystkich zgromadzonych.

Ważniejsze jest jednak to, że mogły dowiedzieć się ciekawych informacji na temat kultury krajów anglojęzycznych, w oryginalny sposób zmierzyć się z kolegami z innych szkół oraz  spędzić miło czas w gronie tak ambitnych osób jak one same. Nagrodami za drugie miejsce, poza dyplomem, były: tort, książki o Anglii i drobne gadżety.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

29.03.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas informatycznych uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Warsztaty w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

29 marca 2018 r. uczniowie klas informatycznych, w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

  

Pierwsze warsztaty dotyczyły komunikacji interpersonalnej w praktyce. Pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel wyjaśniła, jakie są ważne umiejętności komunikacyjne. Uczniowie pracując w grupach zastanawiali się, co sprzyja „udanej skutecznej komunikacji”. Najczęściej wymieniali: ciekawy temat, kulturę osobistą, zrozumienie, podobne poglądy, spójność językową. Bardzo ciekawe okazało się ćwiczenie sprawdzające „umiejętne słuchanie”. Uczniowie przekonali się, jakie sygnały niewerbalne odbierali, co było dla nich wsparciem, a co przeszkodą i na końcu – co ich deprymowało.

Dowiedzieli się również, co to jest terytorializm, poznali jego przykłady oraz sposoby bronienia własnego terytorium przez ludzi i zwierzęta.

Ostatnim punktem tych warsztatów była prezentacja kolegi na forum całej grupy. Okazało się, że podczas wystąpień publicznych utrzymanie prawidłowej postawy w  połączeniu z poprawnością językową może być bardzo trudne. Uczniowie chętnie pracowali w grupach dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem. Warsztaty okazały się niezwykle ciekawe i pouczające oraz bardzo przydatne w przyszłości.

Kolejne warsztaty „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i  komercyjnych” poprowadził p. Wojciech Surma. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca grafika komputerowego, wykonali praktycznie własną wizytówkę i baner w programie Adobe Photoshop. Poznali elementy typografii, warstwy, kształty itp. Praca w grafice przyniosła radość i dużą satysfakcję z wykonanych projektów. Na koniec jednogłośnie możemy stwierdzić, że praca wykonywana z pasją to naprawdę czysta przyjemność i  tego  bardzo chcielibyśmy sobie życzyć.

 

mgr Kamila Góra

 

Rafa

25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów wraz z opiekunami uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Malcie, w ramach projektu Understanding Cultural Mattersthrough – program Erasmus+

Spotkanie młodzieży na Malcie

 

W dniach 25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wraz z opiekunami p. Januszem Cezarym Salamończykiem, p. Sylwią Łozińską i p. Hanną Leszczyńską uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Malcie, w ramach realizacji projektu Erasmus + Understanding Cultural Mattersthrough the Music Sector, którego celem była integracja młodzieży z Polski, Łotwy, Bułgarii i Malty poprzez  poznanie kultur i tradycji krajów partnerskich.

Po przylocie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu Cerviola w Marsaskali. W poniedziałek 26  marca koordynatorzy projektu zorganizowali spotkanie integracyjne wszystkich uczestników w Zatoce św. Tomasza w celu przełamania barier kulturowych i bliższego poznania. Dostaliśmy także identyfikatory z naszymi imionami, dzięki którym łatwiej nam  było nauczyć się rozpoznawać naszych nowych zagranicznych znajomych. W tym dniu mogliśmy również zwiedzać malownicze miasto uczestnicząc w grze miejskiej zorganizowanej przez naszych opiekunów.

We wtorek 27 marca gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Zejtun, gdzie partnerzy z Malty przybliżyli nam swoją kulturę, a następnie spotkaliśmy się z zastępcą burmistrza miasta.

Następnie odwiedziliśmy lokalnych rzemieślników. Byliśmy w piekarni i cukierni. Tam  dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wyrabiane są wypieki. Mieliśmy okazję skosztować gotowe produkty. Po lunchu organizatorzy zorganizowali wszystkim uczestnikom projektu zabawę miejską James Bond. Zostaliśmy podzieleni na 6 drużyn, w każdej były po dwie osoby z jednego państwa. Celem tej zabawy było odnalezienie różnych miejsc miasteczka i  wykonanie odpowiedniego polecenia. Ta gra pozwoliła nam na jeszcze bliższe poznanie uczestników i okolicy. Kolejną atrakcją tego dnia było zwiedzanie Zejtun. Najcenniejszymi zabytkami miasta są dwa kościoły. Pierwszym z nich jest wzniesiony w pierwszej połowie XV wieku kościół św. Jerzego, a drugim – wybudowany w XVIII wieku kościół farny św.  Katarzyny. Ponadto znajduje się tu wiele malowniczych małych kościółków wotywnych oraz pozostałości rzymskiej willi. Wieczorem w jednym z miejscowych klubów dwa państwa, Bułgaria i Polska, zaprezentowały swój kraj, kulturę, sławne osoby, tańce narodowe oraz  muzykę. Nasza grupa zaprezentowała poloneza, piosenkę grupy Enej Lilii i zabawę Chocolate. Prezentacja zakończyła się poczęstunkiem lokalnych przysmaków każdego kraju.

W następnym dniu, 27 marca w środę, uczestnicy projektu spotkali się w Zejtun na boisku szkolnym, by wziąć udział w zabawach integracyjnych. Pierwszą z nich była przedstawiana przez Polskę Belgijka. Po krótkiej nauce kroków, przedstawiciele innych krajów zostali zaproszeni do wspólnego tańca. Zaprezentowaliśmy również Colę, do której dołączyło wiele osób. Po wspólnych tańcach uczestnicy zostali podzieleni na grupy według narodowości i  otrzymali zadanie, w którym mieli utworzyć własną firmę działającą na Malcie. Po upływie określonego czasu, każda drużyna przedstawiała koncepcję swojego biznesu.

Po lunchu, który zjedliśmy w hotelu, mieliśmy kolejne zadanie do wykonania. Tym razem nasi opiekunowie podzielili nas na dwie grupy. Celem tej zabawy było wykonanie sześciu zdjęć na terenie Marsaskali do wcześniej podanych tematów. Nasze prace zostały ocenione i  nagrodzone. Wieczorem znowu gościliśmy w Zejtun. Mogliśmy uczestniczyć w  przedstawieniu Ostatnia wieczerza zorganizowanym przez gospodarzy projektu. Następnie udaliśmy się na wieczór kulturowy Malty i Łotwy. Oba kraje pokrótce opisały swoje państwo, tradycje i kulturę oraz zorganizowały poczęstunek.

W czwartym dniu pobytu, 28 marca, wszyscy pojechaliśmy do Valletty, stolicy Malty, która została wybrana Europejską Stolicą Kultury na obecny rok. Kiedy dotarliśmy na miejsce udaliśmy się do Teatru Manoel, gdzie odbyło się spotkanie z ministrem sprawiedliwości i  kultury Owenem Bonnicim, który przybliżył nam historię Malty. Minister wspomniał, że  teatr, w którym się znajdowaliśmy jest najstarszym i nieprzerwanie działającym teatrem w  Europie. Po spotkaniu z ministrem wysłuchaliśmy krótkiej historii teatru. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek. Potem był czas na to, abyśmy samodzielnie zwiedzali stolicę. W  trakcie wolnego czasu mogliśmy zobaczyć między innymi saluty armatnie, które są  oddawane codziennie o godzinie 12.00 i 16.00. Miasto ma wiele turystycznych atrakcji mimo, że jest najmniejszą stolicą Starego Kontynentu. Następnie z Valletty pojechaliśmy do  byłej stolicy Malty – Mdiny. Jest to średniowieczne miasto z wąskimi, cichymi uliczkami, położone na wzgórzu, skąd roztacza się szeroki widok na wyspę. Na miejscu czekało nas  zadanie, które polegało na znalezieniu odpowiedzi na pytania o Mdinie. Podczas wypełniania zadań mieliśmy okazję zwiedzenia tego miejsca. Po zakończeniu spotkania wróciliśmy do hotelu.

W piątek, 30 marca, organizatorzy zapewnili nam kolejne atrakcje. Zostaliśmy poinformowani o tym, że naszym zadaniem jest zaprezentowanie w przeróżny sposób czym  dla Maltańczyków są kultura, tradycja i muzyka. Chodząc po Marsaskali zadawaliśmy mieszkańcom wcześniej już ustalone pytania. Po zebraniu całego materiału zmontowaliśmy krótki filmik, a następnie razem z innymi grupami prezentowaliśmy swoje prace. W związku z obchodami Wielkiego Tygodnia mieliśmy okazję uczestniczyć tego dnia w Zejtun w  procesji z okazji obchodów Good Friday. Przez prawie dwie godziny podziwialiśmy niezwykle uroczystą, podniosłą i kolorową procesję, która przedstawiała postacie biblijne oraz mękę Jezusa Chrystusa. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem jej piękna i niezwykłości, gdyż było to coś, czego nie można doświadczyć w naszym kraju.

Po powrocie do hotelu odbyło się podsumowanie i oficjalne zakończenie projektu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

Ostatni dzień na Malcie, 31 marca w sobotę, upłynął nam na wypoczynku. Po śniadaniu udaliśmy się na pobliską plażę nad Zatokę św. Tomasza. Pogoda nam sprzyjała, więc  mogliśmy się poopalać i zamoczyć nogi w Morzu Śródziemnym. Tego dnia również ostatni raz spacerowaliśmy po Marsaskali, napawając się niezwykłymi widokami.

Rano 1 kwietnia w niedzielę wylądowaliśmy w deszczowym i zimnym Gdańsku, ale  szczęśliwi, pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Uczestnicy projektu

Rafa

23.03.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIELKANOCNA WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

23 marca 2018 r. ( drugiego dnia wiosny!) my – wolontariusze, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziliśmy zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju. Powodem naszych odwiedzin – jak można się domyślić – były zbliżające się Święta Wielkanocne.

Nasza piątka, w tym nowa wolontariuszka – Laura, moja przyjaciółka, już przed budynkiem była przywitana przez sympatycznego pana Witka, który wprowadził nas do wnętrza budynku. W holu czekała na nas niezawodna pani Danusia, mieszkanka domu, która zawsze towarzyszy nam w wędrówkach po piętrach, korytarzach i pokojach.

Jak zwykle, do wizyty byliśmy starannie przygotowani. Mieliśmy dla wszystkich mieszkańców domu pięknie wypisane kartki świąteczne, wielkanocne drobiazgi przygotowane przez klasę I BI, przy ogromnym wsparciu Pani Kamili Góry, a wolontariuszka Małgosia częstowała seniorów własnoręcznie przygotowanymi babeczkami.

Oczywiście, jak to bywa w takich miejscach, nie obyło się bez łez wzruszenia. Pensjonariusze domu, wyjątkowi ludzie, mieli w oczach wypisaną wdzięczność, a w naszych sercach paliła się ogromna miłość i duma, że możemy sprawić im odrobinę szczęścia. Każdemu z osobna złożyliśmy życzenia. Życzyliśmy głównie zdrowia i radosnych świąt.

Zbliżają się święta. Wielkanoc to radosny okres. Popatrzmy, czy w pobliżu nie ma osób, którym można umilić ten czas? Sprawmy, by ludzie samotni – młodzi i starsi, odzyskali wiarę w to, że świąt nie spędzą sami.

 

Laura, kl. 1 c LO

Rafa

22.03.2018 r. odbyły się warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.

Warsztaty rękodzieła

W dniu 22 marca 2018 r. dla uczniów mieszkających w internacie odbyły się  warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.

  

Podczas warsztatów powstały piękne pisanki, wianki i stroiki świąteczne, którymi uczniowie udekorowali hol w internacie naszej szkoły.

Mieszkańcy internatu, tworząc dekoracje, musieli wykazać się kreatywnością, zręcznością w  trakcie posługiwania się przyrządami i poczuciem estetyki przy wyborze użytych materiałów, by ich dzieła przyciągały wzrok i oddawały charakter nadchodzących świąt Wielkiej Nocy.

 

 

 

Organizatorzy

Rafa

22-31.03.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” 0 uczniów z klasy Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięło udział w kursie barmańskim.

Kurs barmański

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” realizowanego przez TWP Oddział Szczecin i ZSP w Chojnie, w terminie od 22 do 31 marca 2018 roku, 40 uczniów z klasy Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięło udział w kursie barmańskim.

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do zawodu barmana, co podniesie ich kompetencje zawodowe w zakresie dodatkowych usług hotelarskich i gastronomicznych oraz pozwoli na  lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.

Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w łącznym wymiarze 30 godzin. Podczas pierwszych – teoretycznych zajęć omówione zostały zagadnienia w  temacie: charakterystyki pracy barmana, terminologii i funkcjonowania sprzętu barmańskiego, alkoholoznawstwa, miksologii, dekoracji, obsługi gości przy barze i stoliku oraz przeprowadzono wprowadzenie do Working Flair.

Szkolenie praktyczne odbywa się w dwóch grupach na stanowiskach pracy wyposażonych w produkty, urządzenia i narzędzia niezbędne do nauki. Kursanci, pod  okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, uczą się wykonywać wszelkiego rodzaju koktajle m.in. warstwowe, płonące, bezalkoholowe, w świeżych owocach; dekorować je oraz serwować według najwyższych standardów i najnowszych trendów światowych.

Po zakończeniu kursu uczniowie uzyskają zaświadczenie, które będzie potwierdzeniem nabytych umiejętności i uprawni do podjęcia pracy w zawodzie barman.

 

Rafa

23.03.2018 r. zakończył się konkurs na wykonanie spotu, organizowanego przez WSH TWP w Szczecinie.

Konkurs „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus?
Jak zapobiegać?”

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie młodzież szkół średnich województwa zachodniopomorskiego. Oceniane będą materiały filmowe lub radiowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zachowaniami suicydalnymi wśród osób nastoletnich oraz właściwych postaw wobec tych zagrożeń.

Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Teatr Lalek „Pleciuga”, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, „Kurier Szczeciński”.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu;
 • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie
  ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o wcześniejszy kontakt z p. Kamilą Górą (sala nr 36) w celu rejestracji uczestników.

Termin składania prac konkursowych został przedłużony do 23 marca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin Konkursu

 Zgłoszenie na konkurs-karta zgłoszeniowa

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie rodzica

 Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie uczestnika

 Deklaracja chęci udziału w konkursie

 

Rafa

21.03.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych

 

W dniu 21 marca 2018 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, biorący udział w programie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Zajęcia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez MON, przeprowadzane są przez kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Szkoła współpracuje z jednostką od 10 lat uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez 5 Pułk oraz zapraszając jego przedstawicieli. Zajęcia organizowane w marcu odbywały się na terenie szkoły i  dotyczyły realizacji takich bloków tematycznych jak: terenoznawstwo, taktyka oraz  musztra.

Po zbiórce uczniów i przywitaniu nastąpił podział na grupy szkoleniowe oraz przydział do  poszczególnych instruktorów na punktach nauczania. Zajęcia tradycyjnie odbywały się  metodą rotacji. W ramach szkolenia z musztry uczniowie ćwiczyli umiejętność oddawania honorów w marszu, bieg i zatrzymanie, zwroty oraz przemarsz całością pododdziału.

Doskonalono marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz występowanie z drugiego oraz  kolejnych szeregów. Kolejny punkt nauczania dotyczył terenoznawstwa i orientowania się w terenie bez mapy, przy pomocy różnych obiektów w terenie i ich cech charakterystycznych.

Ćwiczono określanie kierunków stron świata różnymi metodami oraz określanie odległości w  terenie. Do zajęć wykorzystywano m.in. zegarek, linijkę, metodę na oko oraz kompasy. Kolejny blok zajęć dotyczył taktyki. Utrwalano działania podczas marszu, stosowanie różnych szyków patrolowych czy marszowych oraz realizację zadań taktycznych przez  pojedynczego żołnierza oraz sekcję.

Na koniec zajęć przeprowadzono zaliczenie z tematyki zrealizowanej w czasie zajęć, wyróżniono uczniów najlepiej ćwiczących oraz omówiono zrealizowaną tematykę.

Kolejne zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

21.03.2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na wieczorny spektakl Hamlet.

Wieczorny spektakl Hamlet w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

 

W dniu 21 marca 2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru im.  Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na wieczorny spektakl Hamlet w  reżyserii Błażeja Peszka. Inicjatorkami wycieczki były nauczycielki mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas i mgr Renata Czubak.

www.teatr – gorzow.pl

Sztuka wzbudziła entuzjazm wśród młodzieży, zwłaszcza aktualną tematyką, co jest zresztą cechą uniwersalną utworów Szekspira. Wartka akcja i ciekawa obsada dostarczyły mnóstwo kulturalnych przeżyć. Realizacja sceniczna historii duńskiego księcia mierzącego się ze światem, własnym szaleństwem, miłością, sprzed czterystu lat została przedstawiona w sposób przystępny dla współczesnych widzów.

Sam reżyser Błażej Peszek tak mówi o dramacie Szekspira: Być albo nie być? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I nie sądzę, by ktokolwiek mógł. To jest tekst, który trzeba po prostu wypowiedzieć na scenie.

 

mgr Renata Czubak

Rafa

19 – 23.03.2018 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach projektu SAVE – program Erasmus+.

Spotkanie szkoleniowe w ramach projektu SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży

 

Moim marzeniem jest, żeby celem każdej lekcji lub choćby jej niewielkiej części była nauka tego, co ludzkie/humanitarne. – José Gabriel Molina Avella, uczestnik projektu ze Szwecji

W dniach 19 – 23 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe z  programu Erasmus+, z projektu SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół i instytucji edukacyjnych z Polski (6 osób), Turcji (10 osób), Węgier (2 osoby) i Szwecji (5 osób). Jeden z uczestników ze Szwecji pochodzi z Meksyku, jeden z Afganistanu. Celem spotkania było przeszkolenie nauczycieli, aby skutecznie zapobiegali dołączaniu uczniów do ekstremistycznych grup, które stosują przemoc w dążeniu do narzucania za wszelką cenę swoich radykalnych poglądów innym.

Warsztaty szkoleniowe trwały pięć dni. Większość zajęć została poprowadzona przez grupę turecką, organizatora projektu, część przez pozostałych partnerów. Pro