Rafa

5.04.2016 r. uczniowie klasy 4TI przystąpili do egzaminu IT Essentials: PC Hardware and Software w ramach Akademii CISCO.

Uczniowie klasy 4TI przystąpili do egzaminu  IT Essentials

 

5 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 4TI po raz pierwszy w naszej szkole, po rocznym kursie IT Essentials: PC Hardware and Software przystąpili do egzaminu. Egzamin odbył się na platformie netAcad Akademii CISCO. Uczniowie rozwiązali test sprawdzający wiadomości z zakresu budowy komputera, działania urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych,  działania i konfiguracji systemów operacyjnych.

Wręczenie certyfikatów odbyło się na uroczystości pożegnania absolwentów 29 kwietnia 2016 r.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJĘ i życzę dalszych sukcesów. 🙂

mgr Kamila Góra

Rafa Rafa

26-29.07.2016 r. członkowie klubu europejskiego Douzelage uczestniczyli w projekcie międzynarodowym „Look around” w Sušice w Republice Czeskiej.

LOOK AROUND!

       W dniach 26-29.07.2016 r. w mieście Sušice, w kraju pilzneńskim, w Republice Czeskiej miał miejsce międzynarodowy projekt pt. „Look around”. Jego głównym organizatorem było Sdružení Douzelage Sušice, przy współpracy z Městský úřad Sušice. Za najważniejszy cel tego spotkania uznano skłonienie wszystkich uczestników, czyli młodzieży w wieku 16-19 lat z Polski, Czech, Niemiec, Węgier oraz Łotwy, do jak najczęstszego komunikowania się z innymi ludźmi bez korzystania z sieci społecznościowych w Internecie. Oprócz tego, partycypanci wzmocnili swoje zdolności komunikacyjne w sferze werbalnej, zapoznali się z zasadami bezpiecznego użytkowania różnorakich portali oraz rozszerzyli swoje horyzonty na również inne aspekty życia tak, aby ustawicznie wzbogacać dzienne czynności. Co więcej, mieli oni okazję nawiązać znajomości i przyjaźnie na szczeblu międzynarodowym, dowiadując się, że ich zagraniczni rówieśnicy mogą mieć te same zainteresowania, pasje, problemy. Stronę polską w tym projekcie reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – członkowie Klubu Europejskiego Douzelage: przewodnicząca zarządu Michalina Czubak, Marcelina Żarkowska, Julia Łągiewczyk i Bartosz Żarkowski, wraz z opiekunami dydaktycznymi: panią mgr Edytą Daszkiewicz oraz panią mgr Hanną Leszczyńską. Do projektu dołączył też absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek – Mikołaj Gajowski.  W poniedziałek 25. lipca, po wyczerpującej podróży i zakwaterowaniu w internacie, przedstawiciele pięciu narodowości dokonali prezentacji miast partnerskich Stowarzyszenia Douzelage, z których pochodzą, najważniejszych obiektów architektonicznych sprawujących funkcje administracyjne i turystyczno-krajoznawcze, nie zapominając o ciekawych atrakcjach czekających na mieszkańców oraz przyjezdnych. Uczennice: Julia Łągiewczyk oraz Michalina Czubak, prezentując zebranym Chojnę, zwróciły uwagę również na aktywną działalność szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage, przejawiającą się w rosnącej liczbie zrealizowanych projektówmiędzynarodowych.

                       

We wtorek 26. lipca uczestnicy projektu „Look around” wybrali się z koordynatorami do Urzędu Miejskiego w Sušice w celu spotkania z wiceburmistrz miasta panią inż. Věrą Marešovą. Po przywitaniu gości z zagranicy oraz krótkiej prezentacji urzędu miasta, partycypanci wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez inż. Lukásza Hamáka – dyrektora centrum sportowego miasta Sušice, nt. powstania, ekspansji oraz ciekawostek ze świata sieci społecznościowych. Na warsztatach tych przekazane zostały młodzieży użyteczne informacje odnoszące się do danych statystycznych.

 Po obiedzie młodzież miała okazję skorzystać z wielkiego zadaszonego stadionu, by zagrać w piłkę siatkową, nożną, czy też spróbować swych sił na ściance wspinaczkowej. Na zakończenie dnia uczestnicy projektu udali się na Ostrov Santos (park nad rzeką Otavą) na ognisko z tradycyjnymi czeskimi kiełbaskami. Zanim jednak powrócili do internatu, czekała ich tam niespodzianka – koncert miejscowego zespołu ludowych pieśniarzy. Trzej gitarzyści zaprosili młodzież do współpracy przy wykonywaniu utworów, co sprawiło, że resztę wieczoru wszyscy spędzili w niemalże rodzinnej atmosferze. Każda grupa projektowa miała za zadanie uprzednio przygotować krótki występ przed widownią. I tu Chojnianie nie zawiedli. Marcelina Żarkowska zaśpiewała utwór Marka Grechuty pt. „Będziesz moją panią”, akompaniując sobie gitarą.

   

W środę 27. lipca w Urzędzie Miejskim w Sušice uczestnicy projektu „Look around” wzięli udział w wykładach mgr Niny Moravcovej – miejscowej psycholog, eksperta do spraw cyberprzemocy. W trakcie trzech osobnych sesji partycypanci zdobyli pokaźną wiedzę na temat tego zjawiska, jego rodzajów, nauczyli się, jak należy bezpiecznie korzystać z sieci społecznościowych, jakich danych osobowych absolutnie nie wolno zamieszczać w Internecie oraz poznali prawdziwe życiowe sytuacje, w których doszło do cyberprzemocy, dzięki rozwiązaniu zadań problemowych. Przybliżona również została młodzieży przejmująca historia Amandy Todd, obywatelki Kanady, która w wieku 16 lat popełniła samobójstwo z powodu nękania i publikowania w Internecie jej nagich zdjęć. Wieczorem koordynatorki projektu zaprosiły wszystkich do miejskiego kina na projekcję filmu pt. „Tarzan: Legenda” w reżyserii Davida Yatesa.

   

  Przedostatni dzień projektu, czwartek 28. lipca, był dniem, w którym sprawdzona została zdolność uczestników projektu do orientacji w terenie, właściwej interpretacji znaków i poleceń oraz umiejętności sprawnego komunikowania się w mieszanych grupach. Zadaniem młodzieży był udział w grze symulacyjnej, w której każda osoba stawała się członkiem antykomunistycznego podziemia, próbującym przedostać się za Żelazną Kurtynę. Gra polegała na dotarciu do poszczególnych miejsc zaznaczonych na mapach, opatrzonych napisem TOP SECRET, i wykonaniu poleceń związanych z interakcją z podstawioną osobą tam się pojawiającą co jakiś czas lub stale tam przebywającą, albo należało też wykraść coś pod jej nieobecność. Celem było zdobycie hasła, słowa-klucza, którego znajomość dawała możliwość odgadnięcia magicznego słowa. Należało jednak pilnować upływającego czasu oraz, co ważniejsze, unikać bezpośrednich spotkań z agentami KGB, działającymi oficjalnie (w mundurach) lub pod przykrywką (w ubiorze cywilnym). Każdy uczestnik otrzymał legitymację, która, jeśli została zabrana przez agenta, traciła ważność – należało wtedy zakupić nową w konkretnym miejscu wskazanym na mapie. Po skończonej grze czekała na uczestników kolejna niespodzianka – wyjazd do lasu na mecz paintballa. Wieczorem z kolei nastąpiło oficjalne zakończenie projektu zabawą na dyskotece w strojach retro.

 

Koordynatorkami projektu były panie: inż. Eva Beníšková – urzędnik w Wydziale Edukacji, Turystyki i Ochrony zabytków Urzędu Miejskiego w Sušice i inż. Olga Melkusová – urzędnik w Sušické Kulturní Centrum „SIRKUS”. Konsultantkami językowymi były panie: inż. Anežka Nová, mgr Kristina Volná oraz mgr Věra Svobodová.Udział uczniów i nauczycieli ZSP w Chojnie w projekcie finansowany był przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie.

           

 

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: http://lookaroundproject.com/index.html  

 

    absolwent Mikołaj Gajowski

Rafa

8-15.07.2016 r. realizowany był projekt pt. “Be different, be tolerant” w ramach programu Erasmus+, z partnerami z Turcji, Węgier i Słowacji.

Spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Be different, be tolerant” z programu Erasmus+

   W dniach 8-15.07.2016 r. w Chojnie odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Be different, be tolerant” z programu Erasmus+ . Koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie i ZSP w Chojnie, a partnerami  Nitrianske Hrnciarovce (Słowacja), Koszeg (Węgry), Konya (Turcja). W wymianie wzięło udział 32 młodych ludzi, w wieku 16-18 wraz z 8 liderami.

Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom tolerancji międzykulturowej, akceptacji odmiennych obyczajów i religii. Uczestnicy projektu przez kolejne dni brali udział  w różnorodnych warsztatach, które rozwijały ich umiejętności.  Poznawali wzajemnie swoje kultury oraz nabywali zdolności  związane z asertywnością. Projekt zakładał integrację młodzieży z Słowacji, Turcji, Węgier i Polski.

Uczestnicy projektu mieli za zadanie przeprowadzenie ankiet w swojej miejscowości, na temat stosunku ludności lokalnej do problemu uchodźców, po czym przedstawiciele każdej organizacji partnerskiej  zaprezentowali  rezultaty swojej pracy. Grupy partnerskie  przygotowały prezentacje multimedialne na temat kultury i zwyczajów w krajach uczestniczących w wymianie.  Podczas gry miejskiej, która odbyła się na terenie Chojny uczestnicy projektu zwracali uwagę na różnice i podobieństwa między swoją miejscowością, a naszym miastem.  Trzeciego dnia odbyły się warsztaty dotyczące asertywnych  postaw wobec ludzi prezentujących zachowania  ksenofobiczne oraz rasistowskie. Uczestnicy brali czynny udział w zajęciach praktycznych, dzięki którym nabyli umiejętności bycia asertywnym. Kolejny dzień młodzież poświęciła na debatowanie nad tematami tabu oraz tolerancji w swoich krajach. Najważniejszym wydarzeniem kolejnego dnia wymiany było spotkanie z przedstawicielką organizacji  Refugees Szczecin oraz dr. Samir Zeair z Syrii. Ostatniego dnia wymiany jej uczestnicy przygotowali newslettery, artykuły, ankietę ewaluacyjną oraz prezentację multimedialną. Tematyka kolejnych zajęć dotyczyła programu Erasmus+ oraz rozwijania umiejętności związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych projektów.

Uczestnicy projektu mieli możliwość odwiedzić miejsca takie jak Moryń, Siekierki, Cedynia  oraz poznać ich historie, a także wzięli udział w wycieczce do Szczecina, gdzie zwiedzili najciekawsze miejsca tego miasta. Głównym celem wycieczki była wizyta w  syryjskiej restauracji, której towarzyszyło spotkanie z Syryjczykami mieszkającymi w Szczecinie. W ramach programu uczestnicy nauczyli się pisania własnych projektów oraz składania wniosków.  Każdego dnia odbywały się gry i  zabawy integracyjne, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość poznania nowych ludzi i rozwinięcia swoich umiejętności językowych.

 

Rafa

30.06.-3.07.2016 r. pracownicy szkoły odwiedzili zaprzyjaźnione miasto Sherborne w Anglii.

Wycieczka pracowników ZSP w Chojnie do zaprzyjaźnionego Sherborne w Anglii

 

            W dniach od 30 czerwca do 3 lipca 2016 r. pięcioosobowa grupa pracowników naszej szkoły wyjechała do Sherborne w Anglii by tam, w warunkach naturalnych doskonalić naukę języka angielskiego. Już na samym początku okazało się, że nawiązanie kontaktu  z naszymi gospodarzami to nie lada wyzwanie i nasz angielski wymaga jeszcze dużego treningu. Wyrozumiałość naszych nowo poznanych przyjaciół pozwoliła nam jednak odzyskać równowagę i podjąć wyzwanie by porozumiewać się w języku angielskim.
Partnerzy z Sherborne przyjęli nas bardzo ciepło i zorganizowali naprawdę ciekawy pobyt.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy miasto poznając jego historię i zabytki. Niesamowite wrażenie zrobiła na wszystkich budowla Abbey Church – saksońska katedra, opactwo benedyktynów, a obecnie kościół parafialny.

Następnego dnia udaliśmy się z wizytą do szkoły podstawowej Abbey Promar School, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach z grupą sześcio- i siedmiolatków. Pozwoliło nam to poznać metody nauczania angielskich nauczycieli, porównać sposoby angażowania i motywowania uczniów do pracy.
Po południu udaliśmy się na stary zamek w Sherborn i wysłuchaliśmy historii jego powstania oraz powodów upadku.

Kolejny dzień spędziliśmy w Gryphon School. Uczniowie tej szkoły oprowadzili nas po placówce opowiadając o realizowanych w niej zajęciach artystycznych, kulturalnych, kulinarnych i sportowych. Mieliśmy również okazję spotkać się z uczniami, którzy pochodzą z Polski. Ich rodzice, jak wielu Polaków podjęło decyzję o emigracji. Uczniowie opowiedzieli nam w jaki sposób odbywa się rekrutacja do Gryphon School, jakie przedmioty realizują, jakich języków się uczą i ile czasu spędzają w swojej szkole. Bardzo poruszyła nas ich determinacja w dożęciu do znalezienia się w nowym otoczeniu.

Po południu pojechaliśmy do  zamku Montacute, w którym kręcono mini serial z czasów Tudorów pt. „Wolf Hall”. Ostatniego dnia, po udanych zakupach w Yeovil pojechaliśmy do Stourhead obejrzeć ogród w stylu angielskim, w którym urzekały swym pięknem jeziora oraz drzewa i krzewy pochodzące z różnych stron świata. Wokół największego jeziora wzniesiono liczne budowle, m.in. świątynię FloryApollina oraz kopię Panteonu.
Specjalnie dla Marka, pasjonata czasów II wojny światowej oraz ornitologii,  nasi przyjaciele zorganizowali wycieczkę do The Tank Museum w Bovington oraz do parku narodowego by tam w ciszy oglądać przez lornetki ptaki w ich naturalnym środowisku.
Ten krótki pobyt w Anglii był dla nas lekcją  geografii, historii a przede wszystkim praktyczną lekcją języka angielskiego.

Jeremy&Katherine, Mike&Margaret, Pam&Tom, Giles&Celia, Clifton&Janet, Chris- dzięki Wam nasz pobyt w Sherborne był bardzo udany.

Rafa Rafa

30.06.2016 r. uroczyste wręczenie stypendium Rady Powiatu w Gryfinie.

Stypendium Rady Powiatu

 

Dnia 30 czerwca 2016 roku o godz. 14:00, podczas XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej przy ul. Sprzymierzonych 4, wyróżniono najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Systematyczna praca, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji zostały nagrodzone stypendiami Rady Powiatu w dwóch kategoriach. Stypendium Rady Powiatu w kategorii za szczególne wyniki w nauce otrzymało dziewięcioro absolwentów, w tym troje z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Mikołaj Gajowski, Hubert Pieloszczyk oraz Alicja Krystofiak.

W kategorii za szczególne osiągnięcia artystyczne  Rada Powiatu przyznała stypendium absolwentce naszej szkoły Emilii Hadrzynskiej.

 

 

Mikołaj Gajowski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Niezwykle ambitny, pracowity i konsekwentny w realizacji zamierzonych celów. Reprezentował szkołę w wielu konkursach. W roku szkolnym 2015/2016 zdobył wyróżnienia: w Wojewódzkim konkursie dla uczniów klas licealnych na najlepszą pracę  pisemną „Wolność  słowa a mowa nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja”, w II edycji konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego „Mój język ojczysty, czyli najważniejsze słowo”, w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – planeta”,  w IX Wojewódzkim Konkursie Geograficzno – Nautologicznym. Brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym KANGUR. W klasie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Aktywnie działał w Samorządzie Uczniowskim. Jako przewodniczący koordynował wszystkimi akcjami organizowanymi przez SU. Reprezentował szkołę na forum międzynarodowym uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i projektach międzynarodowych realizowanych przez szkolny Klub Europejski Douzelage, w którym pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Bardzo lubi czytać i zdobywać wiedzę na temat świata. Jest osobą  wszechstronnych zainteresowaniach. Zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Średnia ocen: 5,3

 

 


Hubert Pieloszczyk
– absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W roku szkolnym 2015/2016 reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie matematycznym KANGUR,w VIII Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych, w IX Wojewódzkim Konkursie Geograficzno – Nautologicznym. Pracowity i odpowiedzialny, konsekwentnie realizuje wyznaczone sobie cele. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką i fizyką. Jego mocnymi stronami są przedmioty ścisłe, dlatego studia i przyszłą karierę zawodową wiąże właśnie z tymi dziedzinami.
Średnia ocen: 5,13

 

 

 

 

 


Alicja Krystofiak
– absolwentka Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Zawsze sumienna, rzetelna i niezwykle aktywna. Współorganizatorka Powiatowego Konkursu Mitologicznego oraz jego prowadząca, wolontariuszka 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Reprezentowała Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych podczas promocji szkoły w gimnazjach. Brała udział w wielu konkursach na poziomie szkolnym, a także Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych. Jej zainteresowania to przede wszystkim języki obce, informatyka, tworzenie stron internetowych, literatura i turystyka rowerowa. Alicja chciałaby studiować języki obce i informatykę, a w przyszłości pracować w branży IT. Średnia ocen; 5,0

 

 

 

 


Emilia Hadrzyńska
– absolwentka Liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Emilia z wielką  pasją i sukcesami, przez cały okres nauki w liceum, rozwijała swoje zainteresowania oraz talenty aktorskie i wokalne, m. in. w roku szkolnym 2014/2015 została uhonorowana Grand Prix XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Herbertiada” a w roku 2015/2016 zajęła II miejsce w XVI edycji tego konkursu. W XIV edycji Festiwalu Piosenki Angielskiej „EYE” zajęła I miejsce. Zdobyła wyróżnienie I stopnia w finale wojewódzkim 60. Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego oraz brała udział w XXIV finale Turnieju Poezji Śpiewanej 60. OKR.  Była osobą, która angażowała się w przygotowania licznych imprez i uroczystości szkolnych. Emilia wyróżniała się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością artystyczną oraz aktywnością w życiu szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach ogólnopolskiego projektu „Jestem, więc zmieniam”, współfinansowanego przez program Erasmus+, który jest organizowany przez stowarzyszenie Youth Human Impact, Emilia Hadrzyńska i Michalina Czubak, stworzyły projekt pod tytułem „Politeja Szkoły Średniej”. W ramach tego projektu przeprowadziły one szereg działań w obrębie społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej. Jej talent, kreatywność zaowocowały zdobyciem wyróżnienia w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Jestem szefową”. Swoje pasje i zainteresowanie pragnie rozwijać w szkole aktorskiej .Średnia ocen: 4,25

Rafa

24.06.2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

„Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu.
Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne,
tracimy radość i sens tego, co przed nami”

Paulo Coelho

W piątek 24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Większość uczniów powróci w mury szkoły za dwa miesiące, lecz dla uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. popr. Ryszarda Kuleszy był to dzień kończący pewien znaczący etap w ich życiu.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego prowadząca uroczystość Katarzyna Grabowicz powitała wszystkich obecnych.
W pierwszej części uroczystości Dyrektor Szkoły – pani Adriana Salamończyk pożegnała absolwentów ZSZ, a wychowawcy uroczyście wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły.

Tegoroczni absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

Absolwenci klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz w zawodzie stolarz wychowawca – mgr Rafał Kaliciak.

Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Aleksander Lizak

Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły oraz podziękowanie absolwentów skierowane do dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli.
Bardzo ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie nagrodami tych uczniów, którzy dali się poznać jako wyróżniający się w nauce, zdobywający laury w konkursach, artyści, sportowcy, wolontariusze.

         

Pani Dyrektor wręczyła świadectwa promocyjne uczniom wyróżniającym się w nauce oraz tym, którzy osiągnęli 100% frekwencję.

         

Na zakończenie uroczystości, Krzysztof Stamblewski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, podziękował dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za całoroczną pracę i życzył udanych wakacji.

         

Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas po odbiór świadectw promocyjnych.
Rozpoczynamy wakacje, można więc leniuchować, plażować, podróżować, czytać książki … i robić wszystko to, na co nie starczało czasu, gdy trwały szkolne obowiązki.
Udanych wakacji i pamiętajcie o własnym bezpieczeństwie, byśmy spotkali się wszyscy wspólnie 1 września.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

24.06.2016 r. bierzemy udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W maju  2016 r. nasza biblioteka  przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu pn.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego pod patronatem MEN. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży. Projekt umożliwia wybór i zakup książek, o których marzy młodzież, uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, a w szczególności lektur szkolnych. Chcielibyśmy na trwałe zainteresować młodych ludzi czytaniem, aby doświadczali przyjemności z czytania, odkrywali w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu. W ramach realizacji programu kontynuowana jest współpraca biblioteki szkolnej z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnie. Na czas  realizacji projektu zaplanowane zostały różnorodne działania, podczas których uczestnicy projektu będą poszerzali swoją wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu księgozbiór  biblioteki  ZSP w Chojnie zostanie wzbogacony o książki wartości 15 000 zł. Udział w tym projekcie jest kolejnym wyzwaniem dla szkoły  i ciekawym doświadczeniem.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

23.06.2016 r. lekcja języka angielskiego w SP w Chojnie poprowadzona przez naszych uczniów.

Wycieczka szkolna do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie

 

            Dnia 23 czerwca 2016 roku odbyła się wycieczka szkolna do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie, w ramach której uczniowie klasy 1 TB pod opieką pani mgr Joanny Gorskiej-Hamkało, opiekuna stażu pani Barbary Oleksy oraz nauczycielki języka angielskiego ze szkoły podstawowej, pani Krystyny Stasiak, przeprowadzili z klasą pierwszą zajęcia „Wyjątkowe zwierzęta”.

 

Działanie zostało zorganizowane w ramach Roku Otwartej Szkoły w odpowiedzi na podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie technikum czytali uczniom szkoły podstawowej krótkie teksty o zwierzętach po angielsku, a następnie tłumaczyli je na język polski. Teksty te zostały przygotowane na podstawie książki dostosowanej do poziomu szkoły podstawowej Animal Athletes Caroline Laidlaw. Czytaniu tekstów towarzyszyła projekcja prezentacji multimedialnej ze zdjęciami. Uczniowie technikum przebrani za zwierzęta pokazywali również młodszym kolegom co dane zwierzę robi, jak się zachowuje.

 

Po każdym tekście uczniowie szkoły podstawowej zgadywali, o którym z zaprezentowanych na slajdzie zwierzątku była mowa. W trakcie zajęć młodzież uczyła młodszych kolegów i koleżanki nazw zwierząt oraz czasowników – czynności, które te zwierzęta wykonują w języku angielskim. Ponadto dzieci prezentowały czasowniki, chętni odgrywali zwierzęta, pozostałe osoby zgadywały.Wycieczka była doskonałą szansą na rozwój zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, wzrost kompetencji językowych oraz interpersonalnych. Młodzież w oryginalny sposób mogła nauczyć czegoś dzieci, czytając proste teksty i ilustrując je odgrywaniem ról, a dzieci, współpracując ze starszymi kolegami w formie zabawy, mogły dowiedzieć się kilku ciekawych informacji oraz przyswoić sobie podstawowe słówka w języku angielskim.

mgr Joanna Gorska-Hamkało

Rafa

23.06.2016 r. uczestnicy projektu “Be different be tolerant” wzięli udział w dyskusji nt. „Uchodźcy gdzie nasza solidarność?”.

Dyskusja nt. „Uchodźcy gdzie nasza solidarność?”

 

    23 czerwca 2016 r. uczestnicy projektu „Be different be tolerant” wzięli udział w dyskusji nt. „Uchodźcy gdzie nasza solidarność?” zorganizowanej w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Gośćmi spotkania byli dr Samir Zeair oraz red. Jarosław Mikołajewski. Dr Zeair jest ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej i transplantacyjnej w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie oraz kierownikiem zespołu transplantacyjnego specjalizującego się m.in. w przeszczepach wątroby. Z pochodzenia jest Syryjczykiem, a z wyboru szczecinianinem. Jarosław Mikołajewski jest redaktorem Gazety Wyborczej oraz autorem książki Wielki przypływ, opowiadającej o włoskiej Lampedusie i jej mieszkańcach, którzy każdego dnia obserwują tragedię imigrantów.

 

Uczestnicy dyskusji opowiedzieli zebranym o swojej współpracy z imigrantami, a dr Zeair wspominał swoje doświadczenia z przyjazdu do Polski. Tematem przewodnim spotkania była próba odpowiedzi na pytanie czy zdajemy sobie sprawę co to właściwie znaczy stracić swój dom i wyjechać do innego kraju? Goście spotkania opowiadali o ogromnej tragedii jaka spotyka nie tylko Syryjczyków, ale wszystkie narody i państwa, na terenie których toczą się konflikty zbrojne.

 

W trakcie spotkania uczestnicy projektu mogli także obejrzeć wystawę zdjęć zrobionych uchodźcom syryjskim przez szczecińskie wolontariuszki.

            W podziękowaniu za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu uczestnicy debaty otrzymali od członków szkolnego Klubu Douzelage książkę poświęconą partnerskim miastom zrzeszonych w Stowarzyszeniu Douzelage.

 

Jakub Lechowski

Rafa

20-22.06.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w IV Forum Kół Wolontariatu.

IV FORUM  KÓŁ WOLONTARIATU

 

W dniach 20-22.06.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza, uczestniczyli w IV Forum Kół Wolontariatu pod hasłem „W przyjaźni z niepełnosprawnymi”.

W poniedziałkowy poranek uczestnicy Forum spotkali się pod Bazyliką archikatedralną św. Jakuba w Szczecinie, aby wspólnie pojechać do Nowego Warpna i zainaugurować spotkanie uroczystą Mszą Świętą. Po niej nastąpiło spotkanie z burmistrzem Nowego Warpna. Po wysłuchaniu historii miasta, nadarzyła się pierwsza okazja integracji – ognisko, już wtedy zawiązały się pierwsze znajomości.

Zintegrowani wolontariusze udali się do pobliskich Brzózek. Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym, nastąpiły warsztaty  psychologiczne, na których wolontariusze nie tylko poznali innych uczestników forum, ale i własne możliwości. Reszta wieczoru minęła na wspólnej zabawie i odpoczynku.

Kolejny dzień był bardzo pracowity. Podczas zajęć z panią Aleksandrą Sileńską na temat pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym, można było dowiedzieć się, jak rozmawiać z takimi osobami i w jaki sposób im pomagać. Kolejne warsztaty pt. „W przyjaźni z uchodźcami” poprowadził   ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko -Kamieńskiej.

Po przerwie obiadowej odbyły się niezwykle ciekawe zajęcia prowadzone przez Klaudię Piotrowską i Magdalenę Czajkowską, w których uczestniczyli również seniorzy. Można było poznać potrzeby najstarszego pokolenia oraz – dzięki doświadczeniom z „symulatorem  starości” – na własnej skórze  w niewielkim stopniu poczuć, jak czuje się osoba w podeszłym wieku, cierpiąca na różne dolegliwości.

Po pracowitym dniu, pełnym wrażeń i nowych doświadczeń, wolontariusze odpoczywali nad  Zalewem Szczecińskim i spędzili miło czas przy ognisku. Atrakcją ostatniego dnia forum była wizyta w Kinie Pionier w Szczecinie i projekcja filmu „Mój przyjaciel orzeł”. Po wzruszającym seansie nastąpiło podsumowanie i uroczyste zakończenie IV Forum Wolontariatu.

Katarzyna Szymkowiak, kl. I d LO

Rafa

16.06.2016 r. zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w internacie.

„Od chwili, gdy nauczyłem się
wspominać, nie nudziłem się już wcale”

[Albert Camus]

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w internacie ZSP w Chojnie

Czerwiec, to czas podsumowań, oczekiwań na wymarzone wakacje, a także czas pożegnań, które są niestety nieuniknione.
16 czerwca 2016 r. wychowankowie i wychowawcy internatu, zebrali się przy ognisku, aby podsumować cały mijający rok szkolny 2015/2016, a także pożegnać uczniów kończących ZSZ, mieszkających w internacie.
Kierownik internatu, pani Dorota Szwiec, powitała wszystkich, nawiązując do motta Alberta Camusa, że dzięki wspomnieniom nasze życie jest piękniejsze, a my wspólnie w internacie stworzyliśmy niezapomniane chwile, do których z pewnością każdy powróci.
Kierownik internatu podziękowała wychowankom i wychowawcom za zaangażowanie w pracę internatu, szczególnie dziękując absolwentom ZSZ, którzy zawsze chętnie angażowali się w różnego rodzaju przedsięwzięcia.
Mury internatu opuszczają: Daria Marczak, Olga Mordyl, Tomasz Wojtasiński, Krzysztof Sobotnik, Patryk Mazurek i Jakub Wiącek.

To dla nich po raz ostatni uczniowie klas młodszych wraz z wychowawcami przygotowali ognisko, podczas którego podziękowaliśmy im za wspólne spędzone lata, za pomoc w organizowaniu imprez, życząc jednocześnie powodzenia w dalszym dorosłym życiu.
W ramach tych podziękowań uczniowie otrzymali od wychowawców drobne upominki na pamiątkę pobytu w internacie.

Przy wspólnym pieczeniu kiełbasek, nie mogło oczywiście zabraknąć dobrego humoru i muzyki. Pogoda nam dopisywała i wszyscy cieszyliśmy się chwilą, aby po raz ostatni w tym roku szkolnym móc razem spędzić czas.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, kierownik internatu pani Szwiec, zaprosiła pana Marka Łągiewczyka, ratownika wodnego, aby przeprowadził warsztaty na temat: „Bezpiecznych wakacji”.

Pan Marek Łągiewczyk przypomniał młodzieży zasady bezpiecznego wypoczynku, szczególnie spędzonego nad wodą. Warsztaty obejmowały tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy podczas utraty przytomności, zawału, zadławienia, złamania kończyn górnych i dolnych, podtopienia, krwawień, ukąszeń, przegrzania organizmu, a także zachowań np. w przypadku wypadku samochodowego.

Pan Marek Łągiewczyk uczulał uczniów na to, aby nigdy obojętnie nie przechodzili obok osoby, która potrzebuje pomocy, ponieważ każda najmniejsza pomoc może komuś uratować życie.

Na zakończenie spotkania, kierownik internatu życzyła wychowankom i wychowawcom udanych i atrakcyjnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Organizatorzy

Rafa

15 – 18.06.2016 r. odbyła się wycieczka kulturalno – patriotyczna do Warszawy.

Wycieczka kulturalno – patriotyczna do Warszawy

     „Jeśli coś każdego dnia trwać w sercu ma – znajdziesz to w Warszawie” – zapewniała przed  laty Irena Santor. Pod tymi słowami z pewnością mogą się podpisać uczestnicy czerwcowej wycieczki do Warszawy szlakiem kulturalno – patriotycznym, którzy w Stolicy znaleźli nie tylko czas wzruszeń i radości, ale także pewną nową jakość przeżywania codzienności, owo „coś”, które wpada w serce każdego, kto choć raz był w Warszawie.

Program wyjazdu był nader intensywny – ale jak nie chcieć przeżyć warszawskiego czasu, by  nie chłonąć tego wszystkiego, co przynosi miasto? Miasto, którego siedemdziesiąt lat temu nie było na mapie, a które dziś nie ustępuje miejsca innym europejskim stolicom. Raz po raz mijane były rany po Powstaniu Warszawskim – mury, miejsca pamięci – które doprowadziły do serca powstańczej Warszawy, ukrytego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Brakowało słów na ogrom cierpienia i odwagi, ale oczy uczestników pełne były nadziei, zaciekawienia i podziwu. Wizualna rekonstrukcja po – powstańczej Warszawy, „Miasto ruin”, pomogła jeszcze mocniej zachwycić się odbudowaną już dziś stolicą. Jednocześnie wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego przywołała poetów czasu wojny – na czele z Krzysztofem Kamilem Baczyński, Tadeuszem Gajcym i Krystyną Krahelską. Opiekunowie i uczestnicy przypomnieli ich teksty, które w zetknięciu z doświadczeniem muzeum nabrały jeszcze większej głębi.

Historii literatury dotykaliśmy niemal „na żywo” także w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które powstało na terenie byłego Getta Warszawskiego – tam przeprowadzeni przez  blisko tysiącletnią historię żydów polskich mogliśmy głębiej i szerzej dostrzec rozmaite niuanse naszych ojczystych dziejów. Interaktywne zwiedzanie i wypełnianie kart pracy w ekspozycji międzywojennej warszawy, pozwoliło zapoznać się z poetyckim i  prozatorskim dorobkiem żydowskim, tworzonym w jidysz i po polsku. Następnie w  Łazienkach Królewskich wczuliśmy się w rolę uczestników stanisławowskich obiadów czwartkowych, słuchając bajek Ignacego Krasickiego i tworząc własne wiersze.

Kolejnych literackich inspiracji nie brakowało – „Kordian” w reż. Jana Englerta w Teatrze Narodowym był nie tylko ucztą dla wrażliwego serca, ale zachęcił do ponownego sięgnięcia po tekst Słowackiego, by dostrzec zastosowane skróty ( i powtórzenia) teatralne.

„Mamma Mia!” w Teatrze Muzycznym ROMA pomogło z kolei przyjrzeć się trudnej sztuce przekładu dzieła piosenkowego ( czyli przecież poetyckiego).

Ogromne wrażenie zrobił na nas dom ks. Jana Twardowskiego – z ruchliwego, głośnego Krakowskiego Przedmieścia wystarczy ledwie przejść przez bramę, by wejść w zupełnie inny świat – cichy i prosty, zupełnie jak z wierszy ks. Jana.

Udało się nam także spotkać ze studentami warszawskiej polonistyki i pooddychać atmosferą Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Kampusu Centralnego – czy zaowocuje to  podjęciem decyzji o studiach w Warszawie przez uczestników? Jest nadzieja!

Do tego trzeba by dodać spokojny spacer po Starych i Nowych Powązkach – z nawiedzeniem grobów m.in. Władysława St. Reymonta, Juliana Tuwima czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Uczestnicy ( i opiekunowie!) wrócili napełnieni radością, ale i motywacją do sięgania po  książki, które pomogą przedłużyć tamten piękny warszawski czas. Po takich dniach staje się jasne, że jeśli coś – to „znajdziesz to w Warszawie…”.

Ks. Wojciech Koladyński
Gabriela Lasowsk

Rafa

15 – 18.06.2016 r. odbyła się wycieczka kulturalno – patriotyczna do Warszawy.

Wycieczka kulturalno – patriotyczna do Warszawy

„Jeśli coś każdego dnia trwać w sercu ma – znajdziesz to w Warszawie” – zapewniała przed  laty Irena Santor. Pod tymi słowami z pewnością mogą się podpisać uczestnicy czerwcowej wycieczki do Warszawy szlakiem kulturalno – patriotycznym, którzy w Stolicy znaleźli nie tylko czas wzruszeń i radości, ale także pewną nową jakość przeżywania codzienności, owo „coś”, które wpada w serce każdego, kto choć raz był w Warszawie.

Program wyjazdu był nader intensywny – ale jak nie chcieć przeżyć warszawskiego czasu, by  nie chłonąć tego wszystkiego, co przynosi miasto? Miasto, którego siedemdziesiąt lat temu nie było na mapie, a które dziś nie ustępuje miejsca innym europejskim stolicom. Raz po raz mijane były rany po Powstaniu Warszawskim – mury, miejsca pamięci – które doprowadziły do serca powstańczej Warszawy, ukrytego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Brakowało słów na ogrom cierpienia i odwagi, ale oczy uczestników pełne były nadziei, zaciekawienia i podziwu. Wizualna rekonstrukcja po – powstańczej Warszawy, „Miasto ruin”, pomogła jeszcze mocniej zachwycić się odbudowaną już dziś stolicą. Jednocześnie wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego przywołała poetów czasu wojny – na czele z Krzysztofem Kamilem Baczyński, Tadeuszem Gajcym i Krystyną Krahelską. Opiekunowie i uczestnicy przypomnieli ich teksty, które w zetknięciu z doświadczeniem muzeum nabrały jeszcze większej głębi.

Historii literatury dotykaliśmy niemal „na żywo” także w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które powstało na terenie byłego Getta Warszawskiego – tam przeprowadzeni przez  blisko tysiącletnią historię żydów polskich mogliśmy głębiej i szerzej dostrzec rozmaite niuanse naszych ojczystych dziejów. Interaktywne zwiedzanie i wypełnianie kart pracy w ekspozycji międzywojennej warszawy, pozwoliło zapoznać się z poetyckim i  prozatorskim dorobkiem żydowskim, tworzonym w jidysz i po polsku. Następnie w  Łazienkach Królewskich wczuliśmy się w rolę uczestników stanisławowskich obiadów czwartkowych, słuchając bajek Ignacego Krasickiego i tworząc własne wiersze.

Kolejnych literackich inspiracji nie brakowało – „Kordian” w reż. Jana Englerta w Teatrze Narodowym był nie tylko ucztą dla wrażliwego serca, ale zachęcił do ponownego sięgnięcia po tekst Słowackiego, by dostrzec zastosowane skróty ( i powtórzenia) teatralne.

„Mamma Mia!” w Teatrze Muzycznym ROMA pomogło z kolei przyjrzeć się trudnej sztuce przekładu dzieła piosenkowego ( czyli przecież poetyckiego).

Ogromne wrażenie zrobił na nas dom ks. Jana Twardowskiego – z ruchliwego, głośnego Krakowskiego Przedmieścia wystarczy ledwie przejść przez bramę, by wejść w zupełnie inny świat – cichy i prosty, zupełnie jak z wierszy ks. Jana.

Udało się nam także spotkać ze studentami warszawskiej polonistyki i pooddychać atmosferą Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Kampusu Centralnego – czy zaowocuje to  podjęciem decyzji o studiach w Warszawie przez uczestników? Jest nadzieja!

     

Do tego trzeba by dodać spokojny spacer po Starych i Nowych Powązkach – z nawiedzeniem grobów m.in. Władysława St. Reymonta, Juliana Tuwima czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Uczestnicy ( i opiekunowie!) wrócili napełnieni radością, ale i motywacją do sięgania po  książki, które pomogą przedłużyć tamten piękny warszawski czas. Po takich dniach staje się jasne, że jeśli coś – to „znajdziesz to w Warszawie…”.

Ks. Wojciech Koladyński
Gabriela Lasowska

Rafa

10.06.2016 r. odbyła się Ogólnopolska akcja pobijania rekordu “Jak nie czytam, jak czytam”

Ogólnopolska akcja pobijania rekordu
“Jak nie czytam, jak czytam”

     Redakcja  miesięcznika „Biblioteka w Szkole” 10 czerwca, o godz. 10:00 zainicjowała  ogólnopolską akcję  “Jak nie czytam, jak czytam“. Przy organizacyjnej pomocy bibliotek, stworzyła niespotykaną dotąd ogólnopolską akcję, ustanawiając rekord czytania jednym momencie.

Głównymi celami wydarzenia były: zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia) oraz wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, a ponadto promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie  dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

Piękna pogoda, słońce, i miła atmosfera w piątkowy poranek sprzyjała czytaniu.
W wydarzeniu uczestniczyła grupa uczniów, p. Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji ZSP, którzy zebrali się w naszym  Ogródku Europejskim aby  przyłączyć się do przedsięwzięcia. Takie działanie jest również promocją naszej biblioteki, zachęceniem do wypożyczania ciekawych książek, które czekają cierpliwie na swoich odbiorców. Przyłączenie się do akcji jest też podkreśleniem znaczenia biblioteki szkolnej dla edukacji czytelniczej

 

Dziękujemy
Lasowska Gabriela

Rafa

7.06.2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt “Health Education for life”, realizowany przez ZSP w Chojnie z partnerami z Turcji i Węgier w ramach programu Erasmus+.

Konferencja podsumowująca projekt “Health Education for life”

   7 czerwca 2016 r. w Chojnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Health education for life”, realizowany z partnerami z Turcji i Węgier z programu Erasmus+. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gryfinie wraz ze Starostą Gryfińskim Wojciechem Konarskim, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele biorący udział  w projekcie,  członkowie Stowarzyszenia Douzelage oraz inni goście.

Podczas konferencji Dyrektor ZSP w Chojnie Adriana Salamończyk  przedstawiła projekt HEFL jako element internacjonalizacji szkoły, zaprezentowała zrealizowane dotychczas projekty w ramach programów: Comenius, Młodzież w działaniu, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Leonardo da Vinci i Erasmus+. Narodowa Agencja Programu Erasmus+,  przyznała ZSP w Chojnie, jako jednej z czterech szkół w Polsce Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020 w ramach programu Erasmus+, która  umożliwia aplikowanie w uproszczonej procedurze, bez oceny jakościowej wniosków projektów.

Autor i koordynator projektu HEFL  pan  J. C. Salamończyk przedstawił główne cele i założenia projektu oraz działania, które zostały zrealizowane w trakcie jego trwania. Zaprezentował produkty intelektualne projektu: platformę edukacyjną i zeszyt ćwiczeń, a także jego rezultaty miękkie.

Funkcjonowanie platformy internetowej szczegółowo omówiła pani Kamila Góra, nauczyciel ZSP w Chojnie i administrator platformy, prezentując możliwości jej wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych bądź gimnazjalnych w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej. Przedstawiła sposoby tworzenia na platformie jednostek lekcyjnych, modułów lekcji, testów, ankiet i krzyżówek, a także techniki śledzenia postępów, tworzenia statystyk lekcji oraz statystyk użytkowników. Kolejny produkt intelektualny projektu – zeszyt ćwiczeń zaprezentował pan  Leszek Lejman, omawiając zasady i etapy tworzenia materiałów do ćwiczeń oraz konstrukcję zeszytu. Zeszyt ćwiczeń został wydrukowany w trzech wersjach dwujęzycznych: polsko-angielskiej, węgiersko-angielskiej i turecko-angielskiej. Wykorzystanie go na zajęciach edukacyjnych pozwoli na przyswajanie przez uczniów zagadnień prozdrowotnych w łatwy i atrakcyjny sposób oraz na utrwalanie odpowiednich postaw wobec uprawiania sportu, odżywiania się oraz wszelkich innych działań, mających na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów W pakietach konferencyjnych uczestnicy spotkania otrzymali materiały promujące projekt „HEFL”, w tym wersję elektroniczną zeszytu ćwiczeń, a dyrektorzy szkół także jego  wersję papierową.

W swoim przemówieniu konferencję  podsumował Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, potwierdzając zasadność realizacji projektu o tak ważnej, nie tylko dla młodzieży, tematyce. Celem konferencji było upowszechnienie w środowisku lokalnym projektu „Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie”, a także zachęcenie szkół do włączania się w realizację projektów prozdrowotnych.

Prezentacje multimedialne:

Rafa

7.06.2016 r. odbył się III Wieczorny Kramik Literacki.

III Wieczorny Kramik Literacki

     W ramach III Wieczornego Kramiku Literackiego we wtorek 7 czerwca 2016 r. Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie odwiedziła z prelekcją i prezentacją multimedialną pt. “Henryk Sienkiewicz i Marie jego życia” pani Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Pani Cecylia nieprzypadkowo opowiadała o życiu i twórczości pisarza, gdyż uchwałą Sejmu i Senatu RP Henryk Sienkiewicz został patronem roku 2016 w związku z przypadającą 170 rocznicą jego urodzin i 100 rocznicą śmierci. ,,Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, został doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – ,,rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu” – co podkreślono  w uchwale. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną wzbudzał świadomość narodową. Powieści historyczne cenił za ich walory dydaktyczne i pielęgnowanie tradycji. Wskazywał w nich również wady Polaków: egoizm, zdradę oraz inne przywary.

Pani Cecylia zabrała uczniów w czasy historyczne od narodzin pisarza w 1846 roku, poprzez lata zaborów na ziemiach polskich w połowie XIX w., Powstanie Styczniowe w 1963-64, I wojnę światową, okres powojenny, po odzyskiwanie niepodległości Polski.
W sposób niezwykle ciekawy opowiadała o życiu pisarza w poszczególnych latach, o jego misji krzewienia nadziei w Polakach i jego ogromnej popularności w ówczesnych czasach.
W 1905 roku Sienkiewicz za całokształt twórczości otrzymał Nagrodę Nobla.  W tych czasach, stał się najbardziej poczytnym pisarzem, tłumaczono jego utwory na wiele języków. Napisał m. in.: W pustyni i puszczy, słynną Trylogię: Ogniem i mieczem, PotopPana Wołodyjowskiego oraz KrzyżakówQuo Vadis. Ich treści nosiły przesłanie dla Polaków i nie tylko, dlatego są tak ważne i ponadczasowe, bo można z nich czerpać ogromną wiedzę historyczną. Pani Cecylia zachęcała do lektury uświadamiając odbiorcom, jak ważna jest wiedza zdobywana z różnych źródeł, by nie kierować się w życiu „prawem Kalego” – bohatera książki „W pustyni i w puszczy”. Kończąc swój wykład nawiązała do zalet i korzyści intelektualnych wynikających z czytania książek, podkreślając przy tym szczególną wagę tego nawyku w przypadku młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z biblioteką szkolną ZSP w Chojnie
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ZSP w Chojnie wraz z opiekunami, którzy mieli okazję poznać wiele ciekawych faktów z życia pisarza.

Gabriela Lasowska

Rafa

5.06.2016 r. członkowie Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi uczestniczyli w akcji rejestrowania potencjalnych dawców szpiku.

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku

W odpowiedzi na apel dyrekcji Gimnazjum w Cedyni, członkowie Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi uczestniczyli w akcji, która odbyła się 5 czerwca 2016 r. w Lubiechowie Dolnym, Cedyni i Osinowie Dolnym. Akcja została zorganizowana przez Fundację Dawców Komórek Macierzystych Szpiku i miała na celu zarejestrować potencjalnych dawców szpiku. Nasi uczniowie: Michalina Czubak, Patrycja Jaworska, Emilia Pociej, Roksana Marcinków, Dominik Wojtkiewicz, Aneta Jaz, Justyna Jaz, Norbert Bigos i Bartosz Pasiud pomagali w dniu akcji, rejestrując potencjalnych dawców szpiku. Udzielali pomocy w wypełnianiu formularza z danymi osobowymi, informowali o sposobach pobrania szpiku, pomagali przy oddaniu wymazu. Akcja ta zorganizowana była dla pana Piotra Misiury, który jest wieloletnim nauczycielem fizyki, informatyki i matematyki w szkole w Cedyni. Wychował wiele pokoleń młodzieży, czerpał satysfakcje z życia.

Praca z młodzieżą była dla niego największą pasją. Niestety życie Pana Piotra i jego rodziny zmieniło się diametralnie, kiedy dowiedział się, że cierpi na ostrą białaczkę szpikową. Choroba odebrała mu możliwość pracy oraz kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, które czyniły każdy dzień jego życia wyjątkowym. Być może jedynym ratunkiem dla Pana Piotra będzie przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego.
Akcja przebiegła pomyślnie. Ponad 300 osób zarejestrowało się aby zostać potencjalnym dawcą szpiku.

„Więcej jest zdrowych ludzi aniżeli tych chorych, dlatego ważne jest, aby zdrowy człowiek pomógł choremu” – mówił pan Piotr.
Jeżeli jeszcze nie zarejestrowałeś się aby zostać potencjalnym dawcą, zrób to! Wystarczy wejść na stronę https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca i wpisać swoje dane, a w ciągu tygodnia listonosz przyniesie Ci pakiet do pobrania wymazu. To nic nie kosztuje, a możesz uratować komuś życie.
Wszelkie informacje dotyczące rejestracji znajdziecie na stronie https://www.dkms.pl/pl .

Panu Piotrowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Trzymamy kciuki J

 

Emilia Pociej klasa 2c

Rafa

3.06.2016 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, odbyła się uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych, podczas której absolwent naszej szkoły Mikołaj Gajowski otrzymał wyróżnienie.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

W dniu 3 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy Alei Piastów 45, odbyła się uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Na uroczystość tę organizatorzy: Pan dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. – Prorektor ds. Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Pani Urszula Pańka – Dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, mieli zaszczyt zaprosić Mikołaja Gajowskiego – absolwenta Liceum Ogólnokształcącego  im. Bohaterów spod Siekierek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wraz z jego opiekunem dydaktycznym – Panią mgr Edytą Daszkiewicz.
Mikołaj Gajowski (wówczas uczeń klasy III b o kierunku matematyczno-ekonomicznym) w dniu 23 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w auli im. prof. Łaskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 1-2, wraz z trójką innych uczniów ZSP       w Chojnie: Hubertem Pieloszczykiem kl. III b LO, Jakubem Lechowskim kl. II abd LO oraz Michaliną Czubak kl. II abd LO, wziął udział w IX Konkursie Geograficzno-Nautologicznym, organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się  z czterdziestu pytań zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Zakres materiału obejmował rozszerzony program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Natomiast cztery dni później, 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji ds. IX Konkursu Geograficzno-Nautologicznego ustalono, iż Mikołaj Gajowski (z liczbą 36 uzyskanych punktów) zdobył wyróżnienie.
Zanim jednak doszło do uroczystego rozdania nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym w dziewięciu konkursach współorganizowanych przez ZCDN (tj. 3 czerwca br.), wszyscy zainteresowani mieli okazję do zwiedzenia pracowni fizykochemicznych, laboratoriów biologicznych oraz wysłuchania krótkich prezentacji badań aktualnie przeprowadzanych przez studentów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dwoje przedstawicieli ZSP w Chojnie również nie zmarnowało okazji do bliższego poznania działań tej placówki. Co ciekawe, w miejscu tym opracowuje się naukowe patenty, które, ze względu na coraz bardziej korzystne właściwości, w przyszłości mogą zostać wykorzystane w przemysłowej produkcji masowej.
W trakcie konferencji podsumowującej konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016, słuchacze mieli przyjemność wziąć udział w wykładzie pt. „3,5 Nobla” na temat rozwoju technologii komputerowych (m.in. mikroprocesorów krzemowych oraz grafenowych) i osób, które za swe odkrycia w danej dziedzinie zostały nagrodzone Noblem lub też z różnych przyczyn do tego nie doszło. Z kolei w przerwie między wręczaniem nagród organizatorzy uroczystości przeprowadzili konkurs dla uczniów, który polegał na pisemnym rozwiązaniu trzech logicznych zagadek. Oto dwie    z nich:

1. W Szekspirowskim “Kupcu weneckim” Porcja ma trzy szkatułki – złotą, srebrną i ołowianą – a w jednej z nich jest ukryty jej portret. Zalotnik miał wybrać jedną z tych szkatułek, a jeśli dopisało mu szczęście i wybrał tę z portretem, mógł pojąć Porcję za żonę. Na wieku każdej ze szkatułek był napis, który miał ułatwić zalotnikowi roztropny wybór. Otóż załóżmy, że Porcja chciała wybrać męża, kierując się nie jego prawością, tylko inteligencją. Umieściła na szkatułkach następujące napisy:

Szkatułka złota: “Portret jest w tej szkatułce”

Szkatułka srebrna: “Portretu nie ma w tej szkatułce”

Szkatułka ołowiana: “Portretu nie ma w złotej szkatułce”

Porcja wyjaśniła zalotnikowi, że najwyżej jedno z tych trzech zdań jest prawdziwe. Którą szkatułkę powinien wybrać zalotnik?

2. Skazany na śmierć ma wygłosić zdanie. Jeśli będzie ono prawdziwe ma zostać utopiony; jeśli będzie fałszywe, ma zostać powieszony. Jakie powinien wygłosić zdanie, żeby wprawić w zakłopotanie katów?

 

Na zakończenie uroczystości przed audiencją stawił się Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod dyrekcją Pani dr hab. Iwony Wiśniewskiej-Salamon, by dać krótki koncert polifoniczny.

Osobiście zachęcam wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   w Chojnie oraz nauczycieli i innych czytelników do próby rozwiązania zaprezentowanych zagadek logicznych. Życzę wielu sukcesów na polu edukacyjnym i pedagogicznym oraz aby wzrastająca z roku na rok liczba uczniów decydujących się na udział w konkursach przedmiotowych współorganizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i, co więcej, osiągających w nich wysokie lokaty, przynosiła naszej szkole zasłużony prestiż wśród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim.

Mikołaj Gajowski
                                                                                      absolwent

Rafa

2-4.06.2016 r. 11. m-ce w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Tenisie Stołowym Chłopców.

Sprawozdanie z Drużynowego Ogólnopolskiego Finału Licealiady
w Tenisie Stołowym Chłopców – Łódź 3-4.06.2016 r.

W dniach 2-4 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1 w Łodzi odbył się Drużynowy Ogólnopolski Finał Licealiady w Tenisie Stołowym Chłopców. Awans do finału nasza drużyna zdobyła dzięki zajęciu pierwszego miejsca w województwie.
Pierwszego dnia zawodów odbyły się rozgrywki grupowe. Nasza drużyna trafiła do grupy A wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej oraz 2LO we Włodawie. Nasi przeciwnicy byli zdecydowanie lepsi i ostatecznie, przegrywając oba pojedynki, zajęliśmy trzecie miejsce w grupie. W drugim dniu turnieju odbyła się faza pucharowa. W pierwszym pojedynku zmierzyliśmy się z drużyną z Krosna Odrzańskiego.
Po bardzo wyrównanym i zaciętym pojedynku, odnieśliśmy zwycięstwo 3-1, awansując do następnego etapu rozgrywek. Naszym kolejnym przeciwnikiem był zespół z 2LO z Chełma, a stawką meczu był awans do pierwszej dziesiątki turnieju. Pomimo ambitnej postawy naszych chłopców, przeciwnik okazał się lepszy i odpadliśmy z zawodów, zajmując ostatecznie 11 miejsce w Polsce w tegorocznej Licealiadzie.

Skład reprezentacji:

 1. Olejnik Michał kl. 2b LO
 2. Kłonowski Karol kl. 1b LO
 3. Zychal Bartosz kl. 2TB (rezerwowy)

 

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

2.06.2016 r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny organizowany w naszej szkole.

IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Chojna 2016

 

2 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył  się  IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie wzięły udział szkoły: Gimnazjum w Mieszkowicach, ZSP w Mieszkowicach, Gimnazjum w Chojnie, Gimnazjum w Cedyni, ZSP w Chojnie.
Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W pierwszym etapie konkursu – konkurencji indywidualnej – uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego, mieli do napisania dyktando oraz test ortograficzny. W drugim etapie, młodzież walczyła o zwycięstwo drużynowe, do wykonania miała trzy zadania. W zadaniu pierwszym uczniowie mieli ułożyć zdanie z wylosowanych wyrazów najeżonych trudnościami ortograficznymi. Ćwiczenie drugie wymagało kreatywności i umiejętności plastycznych. Drużyny projektowały i prezentowały plakaty, na których wyraziły swój sprzeciw  wobec zaśmiecania języka ojczystego zbędnymi słowami. Ćwiczenie trzecie polegało na poprawieniu błędów w tekście.

W komisji konkursowej pracowali: ksiądz Wojciech Koladyński jako przewodniczący, mgr Aneta Kowal – polonistka, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie oraz mgr Katarzyna Mickiewicz-Bindas – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, drugie – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Zuzanna Sakowska, uczennica gimnazjum w Chojnie.

                                                        mgr  Renata Czubak , mgr  Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

31.05.2016 r. odbyło się spotkanie Państwowej Inspekcji Pracy z uczniami klas trzecich ZSZ.

Spotkanie Państwowej Inspekcji Pracy
z uczniami klas trzecich ZSZ

W ramach współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie a Państwową Inspekcją Pracy w Szczecinie, w dniu 31 maja 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe nadinspektora pracy, p. Janusza Ignaczaka, z uczniami klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Spotkania takie odbywają się co roku w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa”.

 

Tematem wykładów są przede wszystkim zagadnienia dotyczące prawnych aspektów zawierania pierwszych umów o pracę, podejmowania pracy podczas wakacji, rozwiązywania umów, wynagrodzenia za pracę oraz bezpieczeństwa w pracy, a szczególnie wypadków przy pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów, w których kształci nasza szkoła.

Młodzież chętnie bierze udział w warsztatach, ponieważ niektórzy uczniowie pracowali już  podczas wakacji,  dlatego zadają pytania i podejmują dyskusję na bazie swoich doświadczeń. Również na egzaminach  zawodowych jest dział poświęcony zagadnieniom prawa pracy oraz BHP. Po wykładzie każdy z uczniów otrzymał książkę „Moja pierwsza praca”. Dzięki takim spotkaniom absolwenci rozpoczynający dorosłe życie znają swoje prawa i mogą je skutecznie egzekwować. Ponadto, młodzi pracownicy wkraczający po raz pierwszy na rynek pracy, świadomi są zagrożeń, wiedzą jak zadbać o swoje zdrowie i życie oraz bezpieczeństwo innych.

                         mgr Joanna Rogacewicz – kierownik pracowni szkolnych

Rafa

05.2016 r. Nikola Michałek została laureatką konkursu historyczno – literackiego „Pamięć miejsc i ludzi”.

Konkurs historyczno-literacki „Pamięć miejsc i ludzi”

W maju został rozstrzygnięty Konkurs historyczno – literacki   „Pamięć miejsc i ludzi” dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego organizowany przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Laureatką  została Nikola Michałek uczennica klasy I TH, która napisała reportaż historyczno- literacki.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2016 r. w Książnicy Pomorskiej.

Opiekun: Edyta Krupa -Nadolny

 

W załączeniu praca konkursowa – „Pamięć miejsc i ludzi” Nikola Michałek

Rafa

27-29.05.2016 r. odbyła się wycieczka dydaktyczno-turystyczna do Wrocławia.

Dydaktyczno-turystyczna wycieczka do Wrocławia

 

            W dniach 27-29 maja 2016 roku dla członków Koła Języka Angielskiego oraz innych zainteresowanych uczniów, odbyła się wycieczka dydaktyczno-turystyczna do Wrocławia. Celami wyjazdu było: stworzenie listy rekomendowanych lektur anglojęzycznych dla rówieśników oraz zwiedzenie stolicy Dolnego Śląska. Razem z opiekunem koła, panią Joanną Gorską-Hamkało, na wycieczkę wybrało się trzech uczniów: Kaja Rumbuć, Dawid Wawrzyńczyk i Krzysztof Stamblewski oraz trzech tegorocznych absolwentów naszej szkoły: Hubert Pieloszczyk, Alicja Krystofiak i Małgorzata Ceglarek. Młodzież zatrzymała się w Szkolnym schronisku młodzieżowym przy Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży.

W celu zebrania tytułów i autorów lektur anglojęzycznych grupa wybrała się do Mediateki, Centrum Brytyjskiego oraz Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie, korzystając z pomocy pracowników tych instytucji, spisali tytuły i autorów interesujących ich książek, a następnie, wykorzystując również swoją wiedzę i zainteresowania, stworzyli listę rekomendowanych książek dla rówieśników.

                

Zwiedzanie Wrocławia rozpoczęto od zapoznania się z podstawowymi danymi na temat miasta, takimi jak: początki osadnictwa, pochodzenie nazwy, najważniejsze zabytki, informacje geograficzne, gospodarcze, kulturalne, oświatowe. Spacer od Opery Wrocławskiej, poprzez rynek i ulicę Kuźniczą do siedziby Uniwersytetu Wrocławskiego pozwolił młodzieży podziwiać historyczne centrum piątego pod względem wielkości i czwartego pod względem liczby ludności miasta w Polsce.

Po posileniu się w jednej z najsmaczniejszych stołówek studenckich – stołówce Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, barze Bazylia, spacer kontynuowano w kierunku Wyspy Słodowej, Wyspy Piasek oraz Ostrowia Tumskiego z Achikatedrą św. Jana Chrzciciela, a następnie wzdłuż Odry aż do Instytutu Matematyki UWr i z powrotem aż do rynku. Po wyczerpującym, pełnym wrażeń dniu grupa posiliła się w pubie Czeski film, po czym obejrzała ekranizację Alicji po drugiej stronie lustra w jednym z wrocławskich oddziałów Multikina.

Cały kolejny dzień grupa spędziła w malowniczych dzielnicach Dąbie i Szczytniki, korzystając z oferty Ogrodu Zoologicznego, Hali Ludowej z fontanną multimedialną oraz Ogrodu Japońskiego. W największym ogrodzie zoologicznym w Polsce, z największą liczbą gatunków, można było podziwiać zwierzęta z różnych zakątków świata, zarówno na otwartych wybiegach, jak i w pawilonach tematycznych z ptakami, rybami, owadami, gadami, dorzeczem Odry, itp.

   

     

Piękną atrakcją od dwóch lat stało się również Afrykarium z fauną: plaży i rafy koralowej Morza Czerwonego, Afryki Wschodniej z basenem hipopotamów nilowych oraz rybami jezior MalawiTanganika, Kanału Mozambickiego z basenem prezentującą m.in. płaszczkirekiny brunatne, dżungli Konga z basenami manatówkrokodyli nilowych oraz ptakami. Bogate zaplecze gastronomiczne zoo pozwoliło na posilenie się oraz spędzenie w tym uroczym miejscu połowy dnia.
Po siedmiu godzinach spaceru i obserwacji grupa udała się na pokaz fontanny multimedialnej pod Halę Ludową.

Następnym punktem programu był Ogród Japoński, gdzie można było zobaczyć malowniczo kwitnące różaneczniki nad jeziorkiem z japońskimi budowlami i ogromnymi, czerwonymi karpiami hodowlanymi.

Po drugim dniu zwiedzania zaplanowanych atrakcji, młodzież odbyła spotkanie z dyrektorem ds. rozwoju produktów z jednej z wrocławskich firm informatycznych. Na spotkaniu zainteresowani uczniowie technikum informatycznego oraz profilu matematyczno-ekonomicznego liceum mogli dowiedzieć się o wymaganiach na studia informatyczne, różnych możliwościach w trakcie studiowania na Politechnice Wrocławskiej, obiecujących perspektywach rozwoju kariery zawodowej w branży IT we Wrocławiu i za granicą, zaletach życia w stolicy Dolnego Śląska. Poza tym, młodzież przedyskutowała swoje pierwsze wybory zawodowe pod kątem realizacji swojego własnego potencjału i wymagań rynku pracy.
W ostatni dzień wycieczki, tuż przed wyjazdem grupa zrobiła zakupy w Galerii Dominikańskiej, żegnając się w ten sposób z Wrocławiem – miastem spotkań.

Wycieczka była dla uczniów doskonałą możliwością zwiedzenia olbrzymiego miasta, poznania nowych ludzi, zdobycia nowych doświadczeń. Była również zwieńczeniem tegorocznej pracy Koła języka angielskiego oraz działaniem realizowanym w ramach Roku Otwartej Szkoły w odpowiedzi na podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Stworzona lista rekomendowanych książek anglojęzycznych dla młodzieży będzie dostępna przed zakończeniem obecnego roku szkolnego u nauczycieli języka angielskiego oraz w czytelni szkolnej. Enjoy and have fun! – z życzeniami owocnego rozwoju oraz satysfakcjonującego wakacyjnego wypoczynku uczestnicy i opiekun wycieczki.

mgr Joanna Gorska-Hamkało

Rafa

25.05.2016 r. uczniowie klas mundurowych odbyli zajęcia praktyczno-teoretyczne w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach – 25.05.2016r.

    25 maja 2016 roku uczniowie klasy 1c i 2c, wraz z wychowawcami wyjechali na kolejne zajęcia praktyczno – teoretyczne do 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Po przyjeździe uczniowie zostali wyposażeni w saperki, a następnie wyruszyli w pięciokilometrowy marsz na teren Puszczy Bukowej. Na miejscu dokonano podziału na trzy grupy. Każda z grup miała inne zadanie do wykonania – wykopanie oraz przygotowanie miejsca strzeleckiego w pozycji leżącej, klęczącej oraz stojącej. Po wykonaniu zadania efekty pracy uczniów ocenili zawodowi żołnierze. Zajęcie zakończyły się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, a następnie uczniowie oraz wychowawcy wyruszyli w powrotny marsz do jednostki.

Rafa

23.05.2016 r. II m-ce w Zawodach Regionalnych w Wojewódzkiej Licealiadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt.

ZAWODY REGIONALNE W RAMACH WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY
W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT – DĘBNO 23.05.2016 r.

23 maja 2016 roku w Dębnie odbyły się Zawody Regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Nożnej Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje czterech szkół – ZSP1 Dębno, ZS1 Pyrzyce, ZSB Szczecin oraz reprezentacja naszej szkoły. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny był zespół ze Szczecina. Mecz toczył się pod nasze dyktando i po bramkach Doroty Kałużniak oraz Justyny Mularczyk odnieśliśmy zwycięstwo 2-1. W drugim meczu zmierzyliśmy się z gospodarzami i po bardzo wyrównanym pojedynku przegraliśmy 0-1. Na zakończenie zawodów zagraliśmy z drużyną z Pyrzyc. Po bramkach Katarzyny Grabowicz oraz Justyny Mularczyk odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo 2-0, zajmując ostatecznie drugie miejsce w regionie.

WYNIKI:
ZSP Chojna – ZSB Szczecin 2-1
ZSP Chojna – ZSP1 Dębno   0-1
ZSP Chojna – ZS1 Pyrzyce   2-0
ZSB Szczecin – ZS1 Pyrzyce 1-1
ZSB Szczecin – ZSP1 Dębno 0-2
ZS1 Pyrzyce – ZSP1 Dębno  0-1

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP1 Dębno
 2. ZSP  Chojna
 3. ZS1 Pyrzyce
 4. ZSB Szczecin
 5. ZS Police – zespół nie dojechał.

SKŁAD DRUŻYNY:

 1. Dróżdż Aleksandra
 2. Kałużniak Dorota
 3. Jasińska Katarzyna
 4. Jaworska Patrycja
 5. Grabowicz Katarzyna
 6. Matusiak Patrycja
 7. Jaz Aneta
 8. Jaz Juztyna
 9. Lizurej Aleksandra
 10. Michałek Nikola
 11. Gajewska Dominika
 12. Hrycaj Kinga

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

21.05.2016 r. wzięliśmy udział w uroczystościach poświęconych 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz 25-leciu powrotu katechezy do polskiej szkoły.

Jubileusz 1050. Rocznicy Chrztu Polski
oraz 25 – lecie powrotu katechezy do polskiej szkoły

W tym roku szkolnym świętujemy ważne dla naszej Ojczyzny i Kościoła katolickiego w Polsce jubileusze: 1050. Rocznicę Chrztu Polski oraz 25 – lecie powrotu katechezy do polskiej szkoły.

Włączając się w ogólnopolskie obchody rocznic tych ważnych wydarzeń, środowisko szkolne i katechetyczne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej wyrażało swoją radość
i wdzięczność Bogu podczas wspólnego świętowania w sobotę 21 maja 2016 r. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele św. Ottona w Pyrzycach, której przewodniczył J. E. Ks. Biskup dr Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
Nasza szkoła wzięła udział w tej uroczystości. Reprezentacja składała się
z następujących osób: Aneta i Justyna Jaz klasa I TŻ, Kinga Hrycaj klasa I TH, Michalina Czubak, Tomasz Borczyński, Jakub Lechowski z klasy II b.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali ks. Zbigniew Stachnik i Aleksander Lizak

Po Mszy świętej wszyscy jej uczestnicy wyruszyli w „pielgrzymce wiary” do sanktuarium maryjnego w Brzesku, zatrzymując się po drodze na modlitwę dziękczynną przy studzience św. Ottona – historycznym miejscu, w którym mieszkańcy Pomorza w XII wieku przyjęli chrzest z rąk biskupa Ottona z Bambergu. Wędrując do Matki Bożej Brzeskiej, pielgrzymi radośnie śpiewali pieśni maryjne oraz rozważali tajemnice różańca świętego.

Aneta i Justyna Jaz klasa I TŻ

Rafa

19.05.2016 r. Krzysztof Stamblewski zdobył tytuł laureata w Ogólnopolskim Teście Informatycznym.

OGÓLNOPOLSKI TEST INFORMATYCZNY

     19 maja 2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się Regionalny Konkurs OTI dla szkół ponadgimnazjalnych.

Do konkursu przystąpili uczniowie technikum informatycznego Adrian Chański, Krzysztof Stamblewski, Sebastian Ratańczuk i Dominik Woźniak. Mieli oni za zadanie wypełnić test (poziom zaawansowany) w ciągu 10 minut i odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań z  kategorii:
– budowa i użytkownie komputerów,
– algorytmika i języki programowania,
– sieci komputerowe i usługi sieciowe,
– grafika prezentacyjna i multimedia,
– oprogramowanie biurowe.

O wyniku zdecydowała poprawność oraz czas udzielenia odpowiedzi.


Źródło: http://wneiz.pl/konkursOTI

Spośród 150 uczniów z województwa zachodniopomorskiego Krzysztof Stamblewski zdobył tytuł laureata zajmując 5 miejsce.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Opiekun konkursu
mgr Kamila Góra

Rafa

18.05.2016 r. uczniowie 1 TH brali udział w wycieczce dydaktycznej do restauracji Piastowska oraz Hotelu Rolsped w Chojnie.

Wycieczka dydaktyczna do restauracji Piastowska oraz Hotelu Rolsped

Dnia 18 maja 2016 roku klasa 1 TH, w ramach zajęć z pracowni hotelarskiej, wzięła udział w wycieczce dydaktycznej. Celem zorganizowanej wycieczki było zapoznanie się z bazą noclegową i gastronomiczną restauracji Piastowska oraz Hotelu Rolsped w Chojnie.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały Pani Izabela Barylska i Pani Katarzyna Skotnicka, nauczycielki przedmiotów hotelarskich w ZSP w Chojnie.
Pierwszym obiektem zwiedzania była Restauracja Piastowska, podczas którego uczennice  zostały oprowadzone przez Panią kierownik i szefa kuchni – przekazali oni wiele cennych informacji na temat pracy obiektu.

Restauracja Piastowska posiada 5 jednostek mieszkalnych, które zostały obejrzane z zaciekawieniem i zrobiły duże wrażenie na uczniach. Zadawano  pytania między innymi  na temat ilości gości, którą może pomieścić baza noclegowa czy cen jednostek mieszkalnych.

Z zainteresowaniem zwiedzono także kuchnie i zaplecza gastronomiczne. Uczniowie poznali także zasady funkcjonowania baru w lokalu oraz obsługę  programu  gastronomicznego i windy towarowej. Największe wrażenie zrobiło na uczniach Patio z pięknym widokiem  na ogród w restauracji.

Po zwiedzeniu restauracji Piastowska młodzież udała się do Hotelu Rolsped. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali hotel pracowniczy, czyli pokoje hotelowe, kuchnię dla gości, gdzie można  samemu przyrządzić posiłek. Uczennice 1 TH  zostały oprowadzone przez  uczniów klasy III TH, którzy w tym czasie odbywali praktykę zawodową, tj: Dawida Wróbla, Katarzynę Toporek, Elizę Koszulińską i Kamilę Cieluch.

Na koniec wycieczki  uczestnicy udali się do Restauracji Capri i wrócili z pełnym bagażem wiedzy do szkoły.

mgr Katarzyna Skotnicka

Rafa

13.05.2016 r. nasi uczniowie wraz z młodszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej w Chojnie, uczestniczyli w Święcie Rowerów.

„Święto Roweru”

Dnia 13 maja 2016 r. uczniowie ZSP w Chojnie, wraz z młodszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej w Chojnie, uczestniczyli w Święcie Rowerów.

Cyklicznie co roku, nasi uczniowie starają się wspierać i pomagać młodszym kolegom podczas przejazdu na jezioro Ostrów. Podczas przejazdu dbają o ich bezpieczeństwo i pomagają w sprawach technicznych (np. gdy zawiedzie sprzęt).

Pierwszy mechanik Jakub Lechowski

Po przyjechaniu na jezioro Ostrów, Nadleśnictwo w Chojnie zorganizowało mnóstwo ciekawych konkurencji oraz zadań z zakresu tropienia zwierząt i właściwego zachowywania się w lesie.

Na koniec uczniowie upiekli kiełbaski i bezpiecznie wrócili do domu.

Opiekun Marek Łągiewczyk

Rafa

12.05.2016 r. Wiktor Hadała, uczeń kl. I bd, otrzymał Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w półfinale XVII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego.

Półfinał XVII edycji konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem ZIEMIA W OKOWACH LODU

12 maja 2016 roku Wiktor Hadała, uczeń kl. I bd, otrzymał Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w półfinale XVII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego.
12 maja 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecina odbyła się część teoretyczna półfinału  konkursu „Nasza Ziemia-środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem: ZIEMIA W OKOWACH LODU. Naszą szkołę w tym etapie konkursu reprezentował uczeń klasy I bd Wiktor Hadała. Uczniowie zakwalifikowani do etapu II rozwiązywali test sprawdzający wiedzę teoretyczną.

                                                 

W finale regionalnym konkursu Wiktor Hadała otrzymał nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Opiekun
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

11.05.2016 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach w ramach projektu “Książki do biblioteki szkolnej” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Spotkanie ze Stanisławem Heropolitańskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie

     Czytanie na głos, to pozornie prosta czynność, będąca zmorą każdego ucznia, który przez cały okres nauki jest zmuszany do „publicznych” wystąpień ze wskazanym fragmentem lektury. Jedni całkiem zgrabnie radzą sobie z tą torturą, inni przegrywają, kończąc na nerwowym „dukaniu” resztek tekstu. Co jest tego przyczyną? Może stres, niechęć do głośnego czytania czy świadomość konkretnej wady wymowy? Im więcej ludzi, tym więcej opinii, choć to chyba normalne, że większość z nas woli unikać tzw. „wystąpień na forum”. Mimo to są ludzie, którzy zarabiają właśnie w ten, tak nielubiany przez młodzież, sposób, są to lektorzy. Ale co to ma do rzeczy? Już pokazuję, objaśniam i przechodzę do sedna.

11 maja 2016 roku, uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniu właśnie z lektorem – Stanisławem Heropolitańskim, którego głos usłyszeć można w takich produkcjach, jak: RoboCop (serial animowany z 1988 r.), Co ludzie powiedzą? oraz w wielu audiobookach.

Warsztaty – mające na celu pracę nad słowem mówionym – zorganizowane zostały w związku z projektem, “Książki do biblioteki szkolnej” w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, w którym nasza placówka bierze udział. Gdzie do tego doszło? Nie trudno domyślić się, iż miejscem, gdzie całe przedsięwzięcie zostało zrealizowanie, była Miejska Biblioteka Publiczna, z którą biblioteka szkolna nawiązała współpracę. Odpowiednie miejsce na czytanie przygód pewnego pana o słynnym nazwisku Soplica, tak dobrze znanym polskiemu społeczeństwu nie tylko ze stronic Mickiewiczowego dzieła.

Tak, nasza młodzież czytała na głos fragmenty piątej księgi Pana Tadeusza, powiem więcej była nagrywana w celach edukacyjnych. Po odtworzeniu uczniowskiej próby lektorskiej pan Heropolitański, jako osoba na co dzień pracująca głosem, wskazywał i tłumaczył błędy oraz zalety  pojawiające się w usłyszanym fragmencie.

Wymowa poszczególnych głosek, ton głosu, interpretacja oraz nadinterpretacja – oto niektóre z zagadnień, które poruszane były przy okazji analizy. Prowadzący zajęcia lektor, prezentował uczniom swój sposób czytania tego samego tekstu. Ale to nie wszystko! Poza tą (nie)lubianą czynnością mieliśmy możliwość nauczyć się jeszcze kilku ciekawych rzeczy, np. jak przygotować się do prezentacji, kiedy najlepiej prowadzić tego typu spotkania, jak ważny jest nasz wygląd oraz na czym polega praca lektora.

Najbardziej spodobała mi się metoda „uśmiechniętych słów”, która stosowana jest przez prezenterów radiowych. Polega na wypowiadaniu się z uniesionymi kącikami ust. Ponoć pomaga w załatwieniu ważnych spraw, więc jest nadzieja dla wszystkich uczniów wywołanych do odpowiedzi, chyba, że nauczyciel również pozna jej tajniki, wtedy z uśmiechem na ustach oznajmi o ocenie niedostatecznej. Carpe diem! Uczestnicy mieli również okazję usłyszeć kilka ciekawych anegdotek dotyczących sytuacji z życia lektora, związanych z każdym zagadnieniem poruszanym na spotkaniu.

Karolina Błoch kl. II a LO

Rafa

9.05.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00 odbyła się w naszej szkole IX Sztafeta Literacka.

IX SZTAFETA LITERACKA

            9 maja 2016 r. w godz. 9.00 – 12.00 odbyła się w naszej szkole IX Sztafeta Literacka. Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także sprawienie przyjemności  szczególnie tym,  którym obcowanie z literaturą przynosi radość.
Sztafeta Literacka polega na czytaniu utworów jednego autora w wielu miejscach, w tym samym dniu, w określonych godzinach. Tym razem, ponieważ rok 2016 ogłoszony  został  rokiem Henryka Sienkiewicza, sztafeta poświęcona była właśnie naszemu wielkiemu wieszczowi.

Do czytania wybrano nowele Latarnik, Sachem, Szkice węglem. Ponadto  przytoczono fragmenty utworów: Ogniem i mieczem, PotopPan Wołodyjowski, opisujących burzliwe dzieje Polski w XVII w. podczas wojen z Tatarami, Szwedami i Turkami. Nawiązywały one do romantycznej powieści historycznej, w której Sienkiewicz stworzył model łączący pełną przygód fabułę z szerokim obrazem wydarzeń dziejowych i obyczajowości – “dla pokrzepienia serc” rodaków. W kolejnej części wydarzenia, zostały przedstawione przez p. Gabrielę Lasowską fragmenty z życia Sienkiewicza oraz różne ciekawostki zaczerpnięte z książki Bogumiły Kaniewskiej  “Henryk Sienkiewicz”.

            W sztafecie wzięło udział 45 uczniów z klas II LO, I ZSZ i II TZ wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego. Całą imprezę wzbogaciła wystawa poświęcona twórczości Henryka  Sienkiewicza w bibliotece szkolnej oraz gazetka. Spotkanie było bardzo udane, a uczestniczący w Sztafecie uczniowie – zadowoleni. Sztafeta Literacka zakończyła się otrzymaniem certyfikatu.

Udział w Sztafecie Literackiej jest kontynuacją działań związanych z obchodem Roku Henryka Sienkiewicza i realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku na X Sztafetę Literacką

Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

03.05.2016 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Pocztów Sztandarowych ZSP w Chojnie wzięli udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Pocztów Sztandarowych
ZSP w Chojnie w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja,  poczty sztandarowe i przedstawiciele samorządu uczniowskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą św. w Kościele pw. Świętej Trójcy w Chojnie celebrowaną przez ks. A. Chodakowskiego.

Kolejnym etapem obchodów były uroczystości na placu Konstytucji 3 Maja, w których udział brali Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz, przedstawiciele szkół, związków, stowarzyszeń, świetlic środowiskowych i wiejskich.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Adam Fedorowicz, w którym przypomniał historię dotyczącą święta.

Po przemówieniu pod „Pomnikiem Osadników” autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Biżka, delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich złożyły wiązanki kwiatów.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego w składzie: Maciej Ogonowski, Justyna i Aneta Jaz, natomiast w  poczcie sztandarowym wystąpił: Jakub Surowiecki, Julia Łągiewczyki i Aleksandra Szurgocińska.

Samorząd Uczniowski
Poczty Sztandarowe

Rafa

29.04.2016 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

„Po każdym dniu trzeba postawić kropkę,
odwrócić kartkę i zaczynać na nowo.”
Phil Bosmans  

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

29 kwietnia 2016 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pożegnał kolejną grupę absolwentów. O godz. 12:00 na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas maturalnych, ich Rodzice, Nauczyciele, Dyrekcja szkoły oraz delegacje klas.
Po ​uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i wspólnym zaśpiewaniu hymnu państwowego, prowadząca uroczystość Emilia Pociej, powitała dyrekcję, przewodniczącą Rady Rodziców, grono pedagogiczne, rodziców, a także bohaterów dnia – tegorocznych maturzystów.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Adriana Salamończyk, która dużo ciepłych słów skierowała do tegorocznych maturzystów. Wiele zasług uczniów klas trzecich liceum i czwartych technikum zostało wyeksponowanych, by dotrzeć dźwięcznych echem do wszystkich zgromadzonych.

 Na uroczystości rozdano świadectwa ukończenia szkoły. Jako pierwsi otrzymali je absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Ważnym momentem było wyróżnienie ich wpisem do Księgi Pamiątkowej Najlepszych Absolwentów Szkoły.

Ważnym momentem było wyróżnienie uczniów, którzy osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach, nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej, angażowali się w życie szkolne oraz imprezy i uroczystości szkolne. Wielu działało m. in. w Klubie Europejskim Douzelage, Klubie Wolontariusza, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, udzielało się artystycznie, angażowało się w promocję szkoły, czy też osiągało sukcesy sportowe. Tym wszystkim osobom bardzo serdecznie dziękujemy.

W roku szkolnym 2015 / 2016 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

 

III a LO – wychowawca mgr Edyta Krupa – Nadolny

 

III b LO – wychowawca mgr Anna Krzemińska

 

III c LO – wychowawca mgr Marek Bednarz

 

IV TB – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

IV TH/I – wychowawca mgr Leszek Lejman

 

IV TŻ – wychowawca mgr Małgorzata Zarzycka

 

III LD – wychowawca mgr Renata Czubak

Uroczystość wręczania świadectw absolwentom szkoły uświetniły występy artystyczne utalentowanych uczennic naszej szkoły, Marceliny Żarkowskiej z klasy II a oraz Wiktorii Sambor z klasy II b, która zaśpiewała piosenkę przy akompaniamencie Patryka Kurpiela z klasy I TB (gitara).
Podczas uroczystości nie zabrakło życzliwych słów i życzeń pod adresem przyszłych maturzystów, którzy podczas „odnowienia ślubowania” zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły, pogłębiać zdobytą wiedzę, postępować z zasadami etyki i pracować sumiennie dla dobra ojczyzny. Rotę ślubowania odczytał absolwent, Mikołaj Gajowski.

Niezwykle wzruszający moment to podziękowania skierowane od absolwentów do nauczycieli, złożone przez Emilię Hadrzyńską. Niespodzianką była wyśpiewana przez Emilię wspólnie z ks. Wojciechem Koladyńskim piosenka, która wzbudziła wśród zebranych niesamowity aplauz, zakończony owacją na stojąco.

Na zakończenie uroczystości, w imieniu samorządu uczniowskiego, głos zabrała Katarzyna Grabowicz, która pożegnała tegorocznych absolwentów, życząc im pomyślnie zdanych czekających ich egzaminów oraz dużo wiary i siły w realizacji swoich marzeń.
Dziękujemy wszystkim tegorocznym Absolwentom za wspólne lata spędzone razem w murach naszej szkoły. Na dalszy etap Waszej edukacji oraz drogi zawodowej życzymy:
…sięgajcie tam, gdzie wzrok nie sięga; łamcie to, czego rozum nie złamie…

mgr Anna Krzemińska

Rafa

28.04.2016 r. Wiktor Hadała został laureatem półfinału XVII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego.

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego
„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

28.04.2016 r. uczeń klasy I b Liceum Ogólnokształcącego Wiktor Hadała został laureatem półfinału XVII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Już po raz siedemnasty Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zorganizowało konkurs geologiczno-środowiskowy.    I etap konkursu – półfinał polegał na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden   z zaproponowanych tematów. Praca Wiktora Hadały została wysoko oceniona przez organizatorów konkursu. Jury kwalifikuje do finału prace, w których uczniowie nie tylko wykazują się zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych wiadomości zdobywanych  z różnych źródeł, ale także przedstawiają interpretację tych wiadomości oraz własne opinie   i wykazują się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych.
12 maja 2016 r. Wiktor będzie uczestniczył w II etapie finału regionalnego, rozwiązywał test sprawdzający jego ogólną wiedzę geologiczną.
Zwycięzca II etapu  konkursu reprezentuje region (woj. zachodniopomorskie i lubuskie) w finale ogólnopolskim.
Życzę Wiktorowi dalszych sukcesów w zmaganiach konkursowych!

Warto podkreślić, że w ubiegłorocznej edycji konkursu uczeń naszej szkoły Mikołaj Gajowski reprezentował szkołę w finale ogólnopolskim zdobywając IV miejsce w kraju.

                                                                                                             Szkolny opiekun konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

28.04.2016 r. III m-ce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt – Szczecin 28.04.2016 r.

28 kwietnia 2016 r. w Sali Zespołu Szkół Sportowych (XII LO) w Szczecinie odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły uzyskała awans do finału dzięki zwycięstwu w zawodach powiatowych oraz zajęciu pierwszego miejsca w zawodach regionalnych. Do zawodów, oprócz naszej szkoły przystąpiły tylko dwie reprezentacje – gospodarz XII LO Szczecin oraz II LO Koszalin. Rozgrywki toczone były systemem każdy z każdym. Nasza drużyna oba swoje pojedynki niestety przegrała, zajmując ostatecznie trzecie miejsce w województwie  w tegorocznej licealiadzie. Pierwsze miejsce w zawodach zdobyły dziewczęta ze Szczecina, które w meczu finałowym pokonały Koszalin.

Wyniki:
ZSP Chojna – II LO Koszalin           0-3
ZSP Chojna – XII LO Szczecin        0-3
XII LO Szczecin – II LO Koszalin   3-1

Klasyfikacja końcowa:

 1. XII LO Szczecin
 2. II LO Koszalin
 3. ZSP Chojna

Reprezentacja naszej szkoły:

 1. Michasiuk Monika
 2. Kałużniak Dorota
 3. Grabowicz Katarzyna

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

27.04.2016 r. odbyło się podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja.

„Jeżeli potrafisz coś wymarzyć
Potrafisz także to osiągnąć”

Walt Disney

 

Podsumowanie realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja

            27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się  podsumowanie zadań  zrealizowanych w ramach  Ogólnopolskiego  Konkursu  Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja, do którego przystąpiła nasza szkoła.
W  spotkaniu udział wzięli   Starosta Powiatu  Gryfińskiego – pan Wojciech Konarski,   Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Justyna Michalska, Menadżer hotelu Piast  w Cedyni i restauracji Piastowska w Chojnie – pani Jolanta Zalewska,  Redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej – pan Robert Ryss, Dyrektor ZSP w Chojnie – pani Adriana Salamończyk, Wicedyrektor ds. dydaktycznych – pani Agnieszka Bylewska, Wicedyrektor ds. wychowawczych – pani Małgorzata Limanówka, Kierownik Szkolenia Praktycznego – pani Monika Kowalska, pedagog szkolny – pan Aleksander Lizak, Kierownik Gospodarczy – pan Rafał Czubik, nauczyciele: pani Iza Barylska, pani Kamila Góra, pani Bianka Małysz – Lewandowska, pani Katarzyna Skotnicka,  pani Justyna Sumara, pani Emilia Skrzypa, pani Andżelika Szkuciak,  pan Adam Bachów, pan  Krzysztof Janik oraz przedstawiciele  uczniów z klasy II i III TI, II TB, III TŻ, III ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, II i III WZ w zawodzie fryzjer.

Organizatorami podsumowania były: pani Emilia Skrzypa i pani Dorota Szwiec.
Zebranych  przywitała Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk, dziękując przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia. Pani Dyrektor  przybliżyła  ideę  konkursu, a następnie poprosiła  o poprowadzenie dalszej części spotkania panią Dorotę Szwiec, doradcę zawodowego  i koordynatorkę konkursu.

Pani Dorota Szwiec przedstawiła cele i zadania konkursu, które przyjęła na siebie szkoła przystępując do konkursu. Celem konkursu było zwiększenie aktywności szkół      w kierunku dostosowywania kształcenia  zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.
Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą   w Warszawie. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie realizację 10 zadań, których wykonanie oceniane było przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″.
Szkoły, które wzięły udział w konkursie mogą otrzymać tytuł  „Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy”  pod warunkiem uzyskania   co najmniej 80 punktów (na 100 możliwych) za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu. Konkurs realizowany był od 5 października 20015 r. do 5 kwietnia 2016 r.

W dalszej części spotkania pani Dorota Szwiec przedstawiła prezentację multimedialną, która zawierała opis zadań realizowanych podczas trwania konkursu.

  Omawiając poszczególne zadania pani Dorota Szwiec przedstawiła zwycięzców konkursów, które były realizowane podczas trwania  Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy.
W Konkursie Umiejętności Zawodowych I miejsce zajęła drużyna z technikum informatycznego (opiekunowie pani K. Góra i pan K. Janik), II miejsce, drużyna z ZSZ     w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, (opiekun pan   A. Bachów),  III miejsce zajęła drużyna z technikum budowlanego, (opiekun pani   A. Szkuciak) wyróżnienie przypadło drużynie z ZSZ w zawodzie fryzjer (opiekun pani  D. Szwiec) Pani Szwiec poprosiła zwycięskie drużyny o krótkie przedstawienie produktów, które brały udział w konkursie.

Drużyna z technikum informatycznego

 

Drużyna ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


Drużyna z technikum budowlanego

 

            Warto dodać, że podczas spotkania można było obejrzeć produkty, które przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, z technikum hotelarskiego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie z ZSZ w zawodzie stolarz.

Technik hotelarstwa

  

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

ZSZ – stolarz

 

W konkursie „Moja wymarzona praca”  komisja wyłoniła trzy najciekawsze prace autorstwa: Barbary Matuszak z kl. II TH (praca literacka), Patryka Werwińskiego      z kl. II  TH  (praca literacka)  i Michała  Palczyńskiego z  kl. II  TI (praca plastyczna).
Kolejnym konkursem ogłoszonym podczas trwania projektu był konkurs: „Jakie możliwości zatrudnienia mam po  skończeniu szkoły? – analiza rynku pracy”
Spośród 8 analiz, które wpłynęły od uczniów,  komisja wybrała 3 analizy autorstwa: Anity Orszulak  z  kl. I TŻ, Klaudii Augustynowicz z  kl. III TŻ oraz Sandry Burdzy z  kl.  I WZ.
Pani Dorota Szwiec poprosiła panią Dyrektor Adrianę Salamończyk o wręczenie nagród dla uczniów biorących udział w wymienionych  konkursach.

Poniżej fotorelacja z wręczenia nagród.

     Po wręczeniu nagród, koordynator konkursu pani Dorota Szwiec, wyraziła słowa uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie podczas realizacji zadań konkursowych. Podziękowania skierowała również do Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców, pracodawców, którzy wzięli udział w realizacji zadania konkursowego oraz pracowników szkoły, którzy pomagali przy organizacji konkursu.

            Kończąc spotkanie pani Dorota Szwiec, jako myśl przewodnią konkursu zacytowała słowa J. Korczaka:
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało”

Pani Szwiec, podkreśliła, że w kształceniu zawodowym właśnie chodzi o to, aby uczniów coś naprawdę zajmowało i interesowało, bo tylko wtedy efekt ich pracy będzie widoczny.
Na zakończenie podsumowania zadań realizowanych podczas konkursu, głos zabrał Starosta Powiatu Gryfińskiego, pan Wojciech Konarski, który podziękował za zaproszenie    i wyraził uznanie za pomysł przystąpienia do konkursu.
Pan Starosta pogratulował zwycięzcom wszystkich konkursów a nauczycielom  i uczniom podziękował, że  z takim  zaangażowaniem  przystąpili do realizacji zadań konkursowych oraz wykazali się dużą kreatywnością.

Po wystąpieniu pana Starosty, pani Dorota Szwiec zaprosiła wszystkich na poczęstunek, który przygotowali uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie z technikum hotelarskiego pod kierunkiem pani I. Barylskiej, pani B. Małysz – Lewandowskiej, pani K. Skotnickiej, pani J. Sumary i pani M. Zarzyckiej.
Był to również swoisty pokaz umiejętności zawodowych, za który uczniom   i nauczycielom serdecznie dziękuję.

Koordynator konkursu
mgr Dorota Szwiec

Rafa

27.04.2016 r. odbył się II Turniej Piłki Siatkowej.

II Turniej Piłki Siatkowej

Dnia 27 kwietnia 2016 r. w sali gimnastycznej w budynku nr 2, odbył się II Turniej Piłki Siatkowej, w którym wzięli udział mieszkańcy internatu oraz uczniowie naszej szkoły, którzy nie mieszkają w internacie. Turniej zorganizowały pani Hanna Chmura i pani  Monika Mucha.

Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny:

 1. „Dwie blondynki i reszta”,
 2. „Gruby i spółka”,
 3. „Ikea ogni ochron”.

Mecze rozgrywane były w systemie ,,każdy z każdym” i trwały do dwóch wygranych setów. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie w składzie: pani Hanna Chmura  i pani Monika Mucha.

 

Po bardzo zaciekłej walce wyłoniliśmy zwycięzców. Oto klasyfikacja końcowa:
I miejsce – „Gruby i spółka”
II miejsce –  „Ikea ogni ochron”
II miejsce – „Dwie blondynki i reszta”

Wszystkim graczom dopisywały humory, więc cały turniej przebiegał w radosnej atmosferze.

Organizatorzy

Rafa

26.04.2016 r. odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców w Choszcznie. Zdobyliśmy I miejsce w województwie!

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców – Choszczno 26.04.2016 r.

26 kwietnia 2016 r. w Sali Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców. Reprezentacja naszej szkoły uzyskała awans do finału dzięki zwycięstwu w zawodach powiatowych oraz zajęciu pierwszego miejsca w zawodach regionalnych. Rozgrywki toczone były systemem pucharowym do dwóch porażek. W pierwszym meczu zawodów odnieśliśmy pewne zwycięstwo 3-0 z ZS1 ze Szczecinka. W drugim pojedynku naszym przeciwnikiem był gospodarz zawodów – ZS1 Choszczno. Po bardzo dobrym meczu wygraliśmy 3-0 uzyskując awans do finału. O pierwsze miejsce zmierzyliśmy się z reprezentacją z ZSO1 z Nowogardu. Mecz finałowy stał na bardzo wysokim poziomie, był bardzo zacięty i wyrównany. Ostatecznie pokonaliśmy naszych przeciwników 3-2 zajmując historyczne pierwsze miejsce w województwie. Uzyskaliśmy tym samym awans do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Łodzi (3-4 czerwiec), i w którym będziemy reprezentować województwo zachodniopomorskie.

 

Końcowa klasyfikacja:

 1. ZSP Chojna
 2. ZS – CKP Świdwin
 3. ZSO1 Nowogard
 4. ZS1 Choszczno
 5. SOSW Pyrzyce
 6. ZS1 Szczecinek
 7. VI LO Szczecin
 8. ZSP Wolin

Reprezentacja naszej szkoły:

 1. Kłonowski Karol
 2. Olejnik Michał
 3. Zychal Bartosz

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

25.04.2016 r. odbyła się III edycja Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pod hasłem „Zasada zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska w aspekcie gospodarczym i prawnym”.

III edycja Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej

Dnia 25 kwietnia 2016 r. odbyła się III edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pod hasłem „Zasada zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska w aspekcie gospodarczym i prawnym”. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział w Szczecinie i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, z którym  od wielu lat nasza szkoła współpracuje.
Celem konkursu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu polskiego systemu prawnego, zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych m.in. z makroekonomii, mikroekonomii i podstaw przedsiębiorczości oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska i jego rozwoju.
W tym roku naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów z klasy 2 b LO: Aleksandra Sadzewicz, Michalina Czubak, Marek Mularczyk, Tomasz Borczyński i Jakub Lechowski.

Uczniowie mieli 60 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, który składał się z 50 pytań, podzielonych na 25 z zakresu ekonomii i 25 z zakresu prawa.

Opiekunowie uczniów w czasie trwania konkursu mieli możliwość wzięcia udziału w seminarium połączonym z projekcją filmu pt. ”Wielka zielona ściana. Afryka Afryce”.

Czekamy teraz na wyniki końcowe, które zostaną ogłoszone do 31 maja 2016 r.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

23.04.16 – 23.05.2016 r. dwanaścioro uczniów z naszej szkoły, odbyło praktykę zawodową w hotelach w Sherborne w Anglii oraz w restauracjach w Marsaskali na Malcie w ramach projektu “Od praktyki do pracy 2” realizowanego z programu Erasmus+

Projekt „Od praktyki do pracy 2” z programu Erasmus+

    W dniach od 23 kwietnia do 23 maja 2016 r. dwanaścioro uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia, odbyło praktykę zawodową w obiektach hotelarskich oraz restauracjach w Sherborne w Anglii oraz w Marsaskali na Malcie. Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności.
W ramach projektu dla uczestników odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe oraz psychologiczno-pedagogiczne. Został zorganizowany kurs językowy, zakupiono słowniki, odbyły się spotkania z policjantem i pedagogiem, wszystko po to, aby uczniom ułatwić pracę w obcym państwie, by jak najwięcej z oferowanych możliwości skorzystali.
Uczennice kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa: Klaudia Gil, Patrycja Kruszewska, Martyna Poręba, Ewa Sokołowska, Kaja Rumbuć i Natalia Wiśniewska pracowały w Sherborne w Anglii w hotelach: The Bakehouse Bed&Breakfast, The Grange at Oborne Hotel&Restaurant,  The Crown Inn oraz The Eastbury Hotel. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia: Weronika Pasiud, Klaudia Koblowska, Mateusz Kopias, Adam Ułanek, Konrad Szyszka, Kamil Fidos, którzy odbywali staże na Malcie, w Marsaskali, pracowali w restauracjach: JDJ Operations Ltd – Sensi oraz Illusions Ltd – 47 Summer Nights.
Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczestnikom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom pogłębienie wiadomości teoretycznych oraz rozwijanie umiejętności praktycznych, które są niezbędne w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia. Uczniowie w hotelach oraz restauracjach byli odpowiedzialni za utrzymywanie czystości i porządku zarówno w pokojach, jak i częściach wspólnych hotelu, przyjmowanie i realizowanie zleceń związanych z obsługą gości w części mieszkalnej, dbanie o gości i mienie obiektu hotelarskiego oraz przygotowywanie i prezentowanie w nim ofert usług dodatkowych. Ich zadaniem była również kompleksowa obsługa gości w restauracji, w tym przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do stołu czy dobór zastawy oraz przygotowywanie i serwowanie śniadań.
Uczniowie realizując praktykę zawodową doskonalili umiejętności m.in. z zakresu: obsługi urządzeń znajdujących się w jednostce mieszkalnej, dbania o estetykę ubioru i kulturę zachowania, dobierania bielizny i zastawy stołowej do rodzaju posiłków, obsługi klienta w restauracji oraz komunikatywnej rozmowy w języku angielskim.
Stażyści nauczyli się obsługi urządzeń gastronomicznych, ekspedycji potraw, sporządzania potraw charakterystycznych dla kuchni angielskiej, aranżacji sal restauracyjnych oraz pomagali w utrzymywaniu ich czystości. Przygotowywali pomocniki kelnerskie służące do przechowywania bielizny stołowej. Uczennice poznały metody podawania potraw i napojów. Ważnym doświadczeniem było zdobycie umiejętności parzenia różnych rodzajów  kaw i herbat. Stażyści wykonywali również zamówienia „room-service”, a także nauczyli się rozliczania kosztów konsumpcji z zastosowaniem różnych systemów.

Uczniowie obsługiwali przyjęcia weselne, chrzciny, obiady okolicznościowe, spotkania biznesowe oraz licznych turystów bardzo chętnie zatrzymujących się w tych uroczych hotelach w Sherborne oraz Marsaskali. Podczas czterotygodniowej praktyki w hotelach uczniowie zdobyli ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, podnosząc w ten sposób własne kwalifikacje zawodowe.
Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w lekcjach języka angielskiego, które były prowadzone przez  pana Boba Bets. Systematyczna nauka języka, a tym samym coraz większa jego znajomość sprawiły, że młodzi ludzie byli coraz bardziej pewni siebie i samodzielni.
Podczas stażu uczennice zwiedziły wiele ciekawych miejsc w Anglii, min. wybrzeże West Bay. Dzięki przepięknej pogodzie można było podziwiać wybrzeże Jurassic Coast, które jest wpisane do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odbyły wycieczkę do Exeter, podziwiając centralny punkt turystyczny miasta, czyli katedrę św. Piotra (St Peter’s Cathedral).
W Sherborne uczennice również bardzo aktywnie brały udział w wydarzeniach kulturowych,   Uczestniczyły w koncertach i mini recitalach muzyków, którzy zjechali z wielu krajów chcąc doskonalić swój warsztat podczas XVII Festiwalu Muzycznego Sherborne Abbey. Podziwiały Opactwo Abbey i zwiedziły lokalne muzeum. Zobaczyły jedną z większych atrakcji turystycznych regionu, mianowicie Nowy Zamek wraz z otaczającymi go ogrodami oraz położone nieopodal ruiny Starego Zamku z wielowiekową historią. Dzięki uprzejmości przyjaciół z Sherborne mogły również potrenować grę w skittles.

Na Malcie odpowiedzialnością gastronomów było przygotowanie sal restauracyjnych do przyjęcia gości, porządkowanie stołów po posiłku, podawanie karty menu i realizacja zamówień, stosowanie różnych metod sporządzania  potraw czy dobieranie i obsługa  maszyn i urządzeń stosowanych  do wykonywania zadań zawodowych. Odpowiadali także częściowo za promocję lokalu, zachęcając turystów do odwiedzenia go oraz odpowiadali za przygotowanie zamówień w barze. Stażyści pomagali też w procesie przygotowania posiłków w restauracji, utrzymywali czystość podczas pracy kuchni.

Grupa uczniów, która odbywała staż w restauracjach na Malcie, uczestniczyła w wyjeździe do stolicy kraju, Valletty oraz dawnej stolicy Mdiny. W ramach przygotowań do poznania kulturowo-językowego kraju, pod opieką pana Charlotta Mifsuda uczestniczyli w rejsie na Gozo. W ciągu spędzonego tam dnia uczestnicy obejrzeli najciekawsze zakątki uroczej wyspy, m.in. stolicę wyspy Victorię wraz z Cytadelą, kościół i katakumby gdzie przebywał św. Paweł, bazylikę Ta’Pinu oraz Lazurowe Okno.

Program praktyk został przygotowany i wdrożony w szkole zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w ramach Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Są to wspólne ramy metodologiczne mające ułatwić akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Dzięki temu systemowi bez problemów można przełożyć wynik ze stażu za granicą na polskie warunki. Dzięki tej inicjatywie stażyści mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych staży, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim UE.
Czterotygodniowy staż zarówno w Anglii jak i na Malcie był dla uczniów szkoły bardzo ważnym doświadczeniem. Zdobyli nowe umiejętności, podnieśli kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe.

Uczniowie osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Dziś, to młodzi obywatele świata, którzy zobaczyli i uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w bardzo dobrych hotelach i restauracjach. Właściciele hoteli oraz restauracji, gdzie odbyła się praktyka docenili trud i zaangażowanie uczniów, wystawiając im świetne referencje i oceny ze stażu.

Opiekunowie:
mgr Karolina Kubowicz
mgr Marek Bednarz

Rafa

23.04.2016 r. czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w IX Konkursie Geograficzno-Nautologicznym.

IX Konkurs Geograficzno-Nautologiczny

23.04.2016 r. czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w IX Konkursie Geograficzno-Nautologicznym.
Już po raz dziewiąty w auli im. prof. Łaskiego Akademii Morskiej w Szczecinie odbył się wojewódzki Konkurs Geograficzno-Nautologiczny. Konkurs jest jednoetapowy. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie w ciągu 90. minut testu składającego się z 40. pytań.
Tematyka konkursu obejmuje zakres rozszerzony podstawy programowej z geografii  w szkole ponadgimnazjalnej.

W tym roku szkołę w konkursie reprezentowali:
1. Mikołaj Gajowski, kl. III b LO
2. Hubert Pieloszczyk, kl. III b LO
3. Michalina Czubak, kl. II b LO
4. Jakub Lechowski, kl. II b LO

 

    

 

Wyniki ogłoszone zostaną w połowie maja.

 

  mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

23.04.2016 r. odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą Forsowania Odry.

Obchody 71. rocznicy Forsowania Odry

23 kwietnia 2016 roku, na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach i pod Pomnikiem Sapera w Gozdowicach, odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą Forsowania Odry. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Obchody rozpoczęły się pokazem sprzętu wojskowego, a następnie odbyła się polowa msza święta. Tuż po niej odbyły się uroczystości przy pomniku Wdzięczności Żołnierzom 1 Armii Wojska Polskiego oraz apel poległych. Specjalny list w imieniu prezydenta odczytał społeczny doradca, Paweł Mucha. W obchodach brali udział: przedstawiciele władz województwa, powiatu, gminy, służb mundurowych, związków kombatantów, organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty, młodzież szkolna oraz ludność cywilna.
W  uroczystości wziął również udział poczet sztandarowy, klasy pierwsze oraz klasy mundurowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Rafa Rafa

21.04.2016 r. zajęliśmy II miejsce w eliminacjach wojewódzkich do XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

XX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

W dniu 21.04.2016 r. w Szczecinie w siedzibie Polskiego Związku Motorowego odbył się wojewódzki finał do XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowała drużyna w składzie: Norbert Zawada, Dawid Łuszczek i Kacper Cholewa. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod  czujnym okiem opiekunów: mgra Marka Łągiewczyka i Bogdana Denysa.
Zawodnicy w pierwszej części turnieju rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji. Następnie uczestnicy przenieśli się na tor w celu sprawdzenia się w konkurencjach praktycznych: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy samochodem z tzw. „Talerzem Stewarda”, jazdy sprawnościowej motorowerem i obsługi codziennej pojazdu. Zmagania były bardzo wyrównane. Po  konkurencjach praktycznych nasi uczniowie zajmowali pierwsze miejsce.

 

Obsługa codzienna pojazdu.


Jazda z „Talerzem Stewarda”.

W klasyfikacji końcowej uczniowie zajęli drugie miejsce, ze stratą 2 punktów do pierwszej ekipy.

Klasyfikacja końcowa

 1. ZSS w Szczecinie
 2. ZSP Chojna
 3. ZS Nr 10 w Koszalinie
 4. ZSR CKP w Świdwinie
 5. ZS w Nowogardzie
 6. ZS Nr 5 w Stargardzie

Indywidualnie Mistrzem Województwa został Norbert Zawada, trzecie miejsce zajął Kacper Cholewa, a czwarte miejsce – Dawid Łuszczek.

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

21-22.04.2016 r. odbywały się Dni Otwarte, promujące naszą szkołę wśród gimnazjalistów z Chojny, Góralic oraz Morynia.

XX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

W dniu 21.04.2016 r. w Szczecinie w siedzibie Polskiego Związku Motorowego odbył się wojewódzki finał do XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowała drużyna w składzie: Norbert Zawada, Dawid Łuszczek i Kacper Cholewa. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod  czujnym okiem opiekunów: mgra Marka Łągiewczyka i Bogdana Denysa.
Zawodnicy w pierwszej części turnieju rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji. Następnie uczestnicy przenieśli się na tor w celu sprawdzenia się w konkurencjach praktycznych: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy samochodem z tzw. „Talerzem Stewarda”, jazdy sprawnościowej motorowerem i obsługi codziennej pojazdu. Zmagania były bardzo wyrównane. Po  konkurencjach praktycznych nasi uczniowie zajmowali pierwsze miejsce.

 

Obsługa codzienna pojazdu.


Jazda z „Talerzem Stewarda”.

W klasyfikacji końcowej uczniowie zajęli drugie miejsce, ze stratą 2 punktów do pierwszej ekipy.

Klasyfikacja końcowa

 1. ZSS w Szczecinie
 2. ZSP Chojna
 3. ZS Nr 10 w Koszalinie
 4. ZSR CKP w Świdwinie
 5. ZS w Nowogardzie
 6. ZS Nr 5 w Stargardzie

Indywidualnie Mistrzem Województwa został Norbert Zawada, trzecie miejsce zajął Kacper Cholewa, a czwarte miejsce – Dawid Łuszczek.

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

20.04.2016 r. odbyła się III edycja targów pracy R@bbIT 2016 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Targi pracy R@bbIT pod hasłem „Inspiration. Innovation. Impact”

20 kwietnia na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, odbyła się III edycja największych w regionie targów pracy IT.R@bbIT2016.  Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Inspiration. Innovation. Impact”.
Z ZSP w Chojnie w wydarzeniu wzięły udział dwie klasy II i III technikum informatycznego wraz z wychowawcami p. Kamilą Górą i p.  Krzysztofem Janikiem.

Podczas  R@bbIT  uczniowie spotykali się z przedstawicielami branży IT i mieli możliwość dowiedzenia się jakie umiejętności i kompetencje są poszukiwane na rynku pracy oraz jakich języków programowania warto się uczyć.

Bardzo ciekawą prezentację przygotowała firma Avid|Orad, która przygotowała pokazy swoich technologii, czyli wirtualne studio na bazie pattern recognition  oraz wzbogacanie transmisji sportowych na bazie telestracji. Uczniowie mogli się poczuć jak w prawdziwym studiu telewizyjnym i po raz pierwszy przedstawić np. wiadomości sportowe.

Wielu zwolenników zgromadziło stoisko, na którym studenci z koła naukowego prezentowali m.in. elektroniczną perkusję zbudowaną na układzie programowalnym z padami wykonanymi z piezoelektryków; eksperyment naukowy dotyczący możliwości zmniejszenia ilości szczegółów w obiekcie trójwymiarowym przy patrzeniu na obiekt kątem oka; dokładny model czołgu zrobiony w blenderze; drukarkę 3D oraz mikrofon wstęgowy własnej konstrukcji.
Będąc na Wydziale Informatyki uczniowie zwiedzili „serce wydziału”, czyli serwerownię.

Taki wyjazd to niezwykłe doświadczenie  i pierwsze spotkanie z przyszłymi pracodawcami, z którymi być może nasi uczniowie w przyszłości będą spotykać się częściej.

mgr Kamila Góra

Rafa

20.04.2016 r. I m-ce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt.

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt
Gryfino, 20.04.2016 r.

20 kwietnia 2016 r.  na stadionie w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły: ZSO Gryfino, ZSP 2 Gryfino  oraz reprezentacja naszej szkoły. Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
W pierwszym pojedynku nasze dziewczęta zmierzyły się z drużyną z ZSO w Gryfinie. Pojedynek był jednostronny – odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo 8 – 0 (bramki strzelały: Mularczyk Justyna 5 i Grabowicz Katarzyna 3). W kolejnym meczu turnieju zmierzyły się dwie gryfińskie szkoły, lepsze okazały się dziewczęta z ZSP 2, które wygrały 7 – 1. Ostatni pojedynek to kolejne zwycięstwo naszej reprezentacji. Po golu Nikoli Michałek oraz dwóch trafieniach  Katarzyny Grabowicz wygraliśmy 3 – 0, zajmując kolejny raz pierwsze miejsce w Powiatowej Licealiadzie, uzyskując jednocześnie awans do zawodów regionalnych.

 

 WYNIKI:

ZSO Gryfino ZSP Chojna          0-8
ZSP 2 Gryfino – ZSP Chojna        03
ZSO Gryfino – ZSP 2 Gryfino         1-7

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

 1. ZSP Chojna
 2. ZSP 2 Gryfino
 3. ZSO Gryfino

 

 

SKŁAD ZESPOŁU:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Lizurej Aleksandra
 3. Matusiak Patrycja
 4. Michałek Nikola
 5. Jaworska Patrycja
 6. Jasińska Katarzyna
 7. Jaz Aneta
 8. Jaz Justyna
 9. Hrycaj Kinga
 10. Gajewska Dominika
 11. Mularczyk Justyna

 

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

20.04.2016 r. odbył się VI turniej singli siatkarskich.

VI turniej singli siatkarskich – 20.04.2016 r.

20 kwietnia 2016 roku odbył się VI turniej singli siatkarskich. Do turnieju przystąpiło 6 chłopców. Gra w single siatkarskie odbywa się na zasadach siatkówki plażowej – skrócone boisko, zawodnik ma do dyspozycji dwa odbicia, wyłączając odbicia sposobem oburącz górnym. Pierwsza faza turnieju rozgrywana była systemem pucharowym. W wyniku losowania utworzone zostały trzy pary, z których do ścisłego finału awansował zwycięzca. Faza finałowa rozgrywana była systemem każdy z każdym. Po trzech wyrównanych i emocjonujących pojedynkach, pierwsze miejsce przypadło Karolowi Kłonowskiemu.

 

Końcowa klasyfikacja:

 1. Kłonowski Karol kl.1b LO
 2. Bil Piotr kl. 3b LO
 3. Olejnik Michał kl. 2b LO

4-6. Sosnowski Tomasz kl. 2c LO
4-6. Wiącek Jakub kl. 3MZ
4-6. Słonecki Hubert kl. 1TŻ

 

Turniej zorganizował i przeprowadził mgr Grzegorz Michasiuk.

Rafa

15.04.2016 r. obchodziliśmy Święto Szkoły.

Uroczyste obchody Święta Szkoły 2016

Tradycją stało się coroczne upamiętnianie patronów szkoły – ppor. Ryszarda Kuleszy oraz Bohaterów spod Siekierek, które przyjęło się nazywać Świętem Szkoły. Tak i w tym roku 15 kwietnia 2016 odbyła się ta uroczystość, gromadząc grono gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Obchody połączone były z upamiętnieniem 71. rocznicy krwawego forsowania Odry w okolicach Siekierek i Gozdowic w kwietniu 1945 r. Pieczołowicie pielęgnowana pamięć o tych, którzy przebyli trwającą niemal dwa lata wędrówkę z dalekich Sielc nad Oką i  spoczęli na cmentarzu w Siekierkach, jest swoistym hołdem tysiącom poległych za wolność naszej ojczyzny. Pamięć żołnierzy poległych podczas przeprawy młodzież szkoły wraz z  nauczycielami uczciła również uczestnicząc 23. kwietnia w uroczystościach w Siekierkach, które odbyły się z udziałem kombatantów, przedstawicieli władz samorządowych, rządowych i służb mundurowych.
Uroczystości szkolne rozpoczęły się o godz. 13:30 w sali gimnastycznej wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu.

Prowadząca akademię, Katarzyna Grabowicz, serdecznie powitała wszystkich gości. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego, Pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny, Pan Wojciech Długoborski, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji US, dr Marek Tkaczuk, Starszy Chorąży, Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, dr  Tomasz Zalewski, Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Justyna Michalska.
Po przywitaniu gości, rys historyczny, przybliżający wydarzenia sprzed 71 lat, przedstawiłauczennica klasy II c LO – Emilia Pociej.

  W części oficjalnej akademii, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, mgr Adriana Salamończyk, w swym przemówieniu podkreślała rangę uroczystości czczącej ofiarę żołnierzy poległych na cmentarzu w Siekierkach, która zobowiązuje nas do zachowania o nich pamięci oraz pielęgnowania takich wartości, jak dobro, pokój, wolność. Nawiązując do obchodzonej w kraju 1050. rocznicy chrztu Polski  akcentowała  rolę młodego człowieka w  budowaniu państwowości i kształtowaniu patriotyzmu. Święto Szkoły, to również czas radosnych spotkań z byłymi nauczycielami i pracownikami, przyjaciółmi i darczyńcami szkoły, którym Pani Dyrektor podziękowała za przybycie i pamięć.
Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrał Wicestarosta Gryfiński, Pan Jerzy Miler, który w  swoim przemówieniu wyraził uznanie dla wychowawczych i dydaktycznych osiągnięć placówki, a z okazji szkolnego święta życzył dalszych sukcesów.

        

 Święto Szkoły jest okazją do podsumowania współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy”.Pani Dyrektor, Adriana Salamończyk i pani Wicedyrektor, Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły tytuł „Super klasy” roku szkolnego 2015/2016. W tym roku spośród klas LO zwyciężyła klasa 1 c – wychowawca mgr Marek Łagiewczyk, z klas TZ i TB tytuł wywalczyła klasa 3 TB/I – wychowawca mgr Kamila Góra. Wśród klas ZSZ najlepsza okazała się klasa 3 MMS – wychowawca mgr Rafał Kaliciak.

         

 Święto patronalne szkoły uświetnione zostało częścią artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli: mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas oraz ks. Wojciecha Koladyńskiego. Młodzi artyści, pięknym poetycko-muzycznym montażem zatytułowanym: „Pamiętać aż tyle znaczy” i przemyślaną aktorsko inscenizacją,  sprawili wszystkim niezapomnianą ucztę duchową, za co przyjęli zasłużone brawa.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała młodzieży oraz zaprosiła przybyłych gości na spacer po szkole  i słodki poczęstunek.
Wszystkim Obecnym dziękujemy za udział w uroczystościach Święta Szkoły i zapraszamy za rok!

mgr Anna Krzemińska

Rafa

15.04.2016 r. po raz kolejny wzięliśmy udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gryfinie.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Dnia 15 kwietnia 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz kolejny wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gryfinie.

Dwie drużyny młodych ratowników musiały zmierzyć się z 7 konkurencjami części praktycznej oraz testem w części teoretycznej.

Nasi uczniowie, którzy przez cały rok są przygotowywani przez Pana Marka Łągiewczyka, po raz kolejny pokazali klasę i zdobyli 2. oraz 3. miejsce w kategorii Liceum/Technikum.

Uczniom w rozgrywkach towarzyszył  Pan Aleksander Lizak, który wspierał obie nasze drużyny. Uczniowie po sukcesie w Gryfinie nie spoczywają na laurach i już teraz przygotowują się do kolejnych rozgrywek  za rok.

Michalina Czubak 2b

Rafa

14.04.2016 r. uczeń klasy IIIc, Bartosz Nowak uzyskał III miejsce w kraju w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta.

III miejsce w XIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
Eko – Planeta

14.04.2016 r. ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko – Planeta.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy  i Kultury Regionalnej  „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego oraz aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć. Uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu: teście konkursowym z zakresu przyrody (szkoła podstawowa), biologii (gimnazjum) oraz ochrony środowiska (szkoły ponadgimnazjalne) i konkursie prac indywidualnych.
W tym roku w teście konkursowym wystartowali uczniowie klasy IHŻ – Irmina Urbańska, Angela Korzeniewska, Anita Orszulak oraz Jakub Werner. Uczniowie zaprezentowali bardzo dobrą znajomość zagadnień ochrony przyrody za co uhonorowano ich pamiątkowymi dyplomami. Najlepszy wynik w szkole osiągnęła Irmina Urbańska. Natomiast uczeń klasy IIIc Liceum Ogólnokształcącego – Bartosz Nowak zdobył III miejsce w kraju w kategorii prac indywidualnych na temat: „Drzewa i krzewy w Polsce”.
Poniżej zdjęcia zwycięskiej pracy.

 

Coroczne podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród dla laureatów odbywa się na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie.

mgr Barbara Zubala

Rafa

8.04.2016 r. reprezentacja ZSP w Chojnie wzięła udział w II powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.

II powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

 

8 kwietnia 2016 roku reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięła udział w II powiatowym Konkursie Języka Angielskiego zorganizowanym przez panią Małgorzatę Woroniecką, nauczycielkę języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
W skład drużyny z ZSP w Chojnie wchodzili: Kaja Rumbuć z klasy 3 TH oraz Krzysztof Stamblewski i Adrian Chański  z klasy 3 TI. Opiekunem uczniów była pani Joanna Gorska-Hamkało. W konkursie ponadto współzawodniczyło 5 drużyn: dwie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, dwie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, jedna z Zespołu Szkół w Gryfinie – Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie.

Konkurs składał się z 3 etapów. W pierwszym etapie drużyny odpowiadały na 12 wylosowanych przez siebie pytań za 1 lub 2 punkty. Pierwsze pytanie dotyczyło słowotwórstwa, drugie – związków frazeologicznych, trzecie – cyklu filmów „Gwiezdne wojny”, czwarte – książki „Portret Doriana Graya”; pozostałe 8 pytań drużyny mogły wybrać z dowolnej z powyższych kategorii. Etap drugi konkursu stanowiły urywki filmu „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy”, po których następowały pytania o pewien element następnej sceny, np.: „Jaki ptak pojawi się w następnej scenie?”.

Uczestnicy wszystkich grup mogli wybrać jedną z czterech odpowiedzi poprzez podniesienie na dźwięk gwizdka kartek „A”, „B”, „C” lub „D”. Analogicznie odbywał się etap trzeci, tym razem pytania odnosiły się do najnowszego filmu z serii o Jamesie Bondzie – „Spectre”.

W skład komisji konkursowej wchodzili: organizator konkursu oraz opiekunowie grup. Każdy członek komisji na przygotowanych kartach zapisywał wynik każdej grupy, zliczał punkty i podsumowywał wszystkie etapy. Po naradzie komisja przyznała pierwsze, drugie miejsce i trzecie miejsce ex aequo. O trzecie miejsce odbyła się dogrywka w oparciu o pytania z etapu pierwszego. Pierwsze miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, drugie – z Gimnazjum nr 1 w Gryfinie, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami oraz otrzymali dyplom z rąk wicedyrektora szkoły, pana Macieja Puzika. Dzięki dbałości organizatorów o sprawny przebieg konkursu, zapewnieniu poczęstunku oraz określeniu jasnych zasad uczestnictwa, rywalizacja przebiegała w miłej, kulturalnej atmosferze i była doświadczeniem motywującym do nauki języka angielskiego w ciekawy, oryginalny sposób.

 

Joanna Gorska-Hamkało

Rafa

8.04.2016 r. byliśmy organizatorem zawodów regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców – Chojna, 08.04.2016 r.

            8 kwietnia 2016 r. nasza szkoła była organizatorem zawodów regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów przystąpiły trzy  zespoły:  ZS 1 Pyrzyce, CKS Szczecin oraz reprezentacja naszej szkoły (zespół z Myśliborza nie dojechał). Rozgrywki toczyły się systemem każdy z każdym. Po losowaniu okazało się, iż w pierwszym meczu turnieju zagramy z drużyną ze Szczecina. Pomimo ambitnej postawy naszego zespołu, musieliśmy uznać wyższość gości, odnosząc porażkę 0-2. W drugim pojedynku zmierzyły się zespoły z Pyrzyc oraz Szczecina. Mecz toczył się pod dyktando drużyny CKS-u i zakończył się zwycięstwem tego zespołu 2-0. W ostatnim meczu zawodów w meczu o drugie miejsce zmierzyliśmy się z drużyną z Pyrzyc. Przeciwnik niestety okazał się lepszy i ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce w regionie w tegorocznej licealiadzie.

Wyniki:
ZSP Chojna – CKS Szczecin 0-2
ZSP Chojna – ZS1 Pyrzyce 0-2
CKS Szczecin – ZS1 Pyrzyce 2-0

Klasyfikacja końcowa:

 1. CKS Szczecin
 2. ZS1 Pyrzyce
 3. ZSP Chojna

 Skład reprezentacji:

 1. Bil Piotr
 2. Sosnowski Tomasz
 3. Wojtczak Patryk
 4. Słonecki Hubert
 5. Karpicki Rafał
 6. Szafrański Konrad
 7. Sim Adrian
 8. Przerada Paweł
 9. Miler Konrad
 10. Kłonowski Karol
 11. Sobolak Mateusz

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.04.2016 r. podczas konferencji organizowanej przez FRSE w Warszawie koordynator realizowanych przez szkołę projektów Pan J.C. Salamończyk przedstawił działania prowadzone przez szkołę w celu uzyskania Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020.

Konferencja organizowana przez FRSE w Warszawie

 

Rafa

07.04.2016 r. ogłoszono wyniki szkolnego konkursu “Globtroter – tajemnice Ziemi”.

Szkolny Konkurs „Globtroter – tajemnice Ziemi”

W marcu został ogłoszony w naszej szkole Szkolny Konkurs Geograficzny „Globtroter – tajemnice Ziemi”. Ogłoszenia o konkursie w postaci plakatów były prezentowane na korytarzach szkolnych w obu budynkach szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Konkurs polegał na przedstawieniu w postaci prezentacji wybranego zagadnienia o tematyce geograficznej. Z zaproponowanej listy tematów uczniowie wybrali takie, które uważali za interesujące. Prezentacje zostały wykonane głównie w programie Prezi. 07 kwietnia 2016 r. w sali kinowej odbyły się pokazy nadesłanych prezentacji. Uczniowie i pomysłodawca konkursu wybierali najlepsze i w ten sposób, poprzez głosowanie, ustalona została lista zwycięzców.

Wyniki konkursu „Globtroter – tajemnice Ziemi”
I miejsce Aneta Jaz z klasy  I TŻ                  Temat: Spektakularne wybuchy wulkanów
II miejsce Anna Kulik z klasy  III TH             Temat: Pompeje
III miejsce Justyna Jaz z klasy  I TŻ             Temat: Tajemniczy Trójkąt Bermudzki

Wyróżnienia otrzymały:
Ida Rumbuć z klasy  I TH                            Temat: Kolory Wielkiej Rafy Koralowej
Anita Orszulak z klasy  I TŻ                         Temat: Spektakularne wybuchy wulkanów


Na zdjęciu od lewej: Ania Kulik, siostry Aneta i Justyna Jaz, Barbara Dybczak

Gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.

Organizator:  Barbara Dybczak

Rafa

5.04.2016 r. zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca w zawodach regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców – Pyrzyce 05.04.2016r.

 

5 kwietnia 2016 r. w SOSW w Pyrzycach odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Naszą szkołę reprezentowała drużyna chłopców oraz drużyna dziewcząt. Obie nasze reprezentacje okazały się bezkonkurencyjne i za mocne dla przeciwników. Drużyna chłopców wygrała wszystkie pojedynki a drużyna dziewcząt dwa pojedynki wygrała i odniosła jedną porażkę. Ostatecznie zajęliśmy dwa pierwsze miejsca w regionie, co jeszcze nigdy w historii naszej szkoły się nie wydarzyło. Uzyskaliśmy równocześnie awans do ścisłego finału, w którym wystąpi osiem najlepszych szkół z naszego województwa.

 

 

WYNIKI:
Dziewczęta
ZSP Chojna – SOSW Pyrzyce          3-0
ZSP Chojna – ZSP nr1 Barlinek        3-1
ZSP Chojna – LO nr6 Szczecin         2-3
LO nr6 Szczecin – SOSW Pyrzyce   1-3
LO nr6 Szczecin – ZSP nr1 Barlinek            2-3
ZSP nr1 Barlinek – SOSW Pyrzyce  2-3

Chłopcy
ZSP Chojna – LO nr2 Szczecin         3-2
ZSP  Chojna – SOSW Pyrzyce         3-0
ZSP Chojna – ZSiP Smolnica            3-1
LO nr2 Szczecin – SOSW Pyrzyce   1-3
LO nr2 Szczecin – ZSiP Smolnica    3-1
SOSW Pyrzyce – ZSiP Smolnica      3-2

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
Dziewczęta

 1. ZSP Chojna
 2. SOSW Pyrzyce
 3. ZSP1 Barlinek
 4. LO nr 6 Szczecin
 5. Police – zespół nie dojechał

Chłopcy

 1. ZSP Chojna
 2. SOSW Pyrzyce
 3. LO nr2 Szczecin
 4. ZSiP Smolnica
 5. Police – zespół nie dojechał

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Michasiuk Monika
 2. Kałużniak Dorota
 3. Grabowicz Katarzyna
 4. Olejnik Michał
 5. Kłonowski Karol
 6. Zychal Bartosz

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

4-8.04.2016 r. odbywał się Tydzień Języków Obcych pod hasłem: „Jak uczyć się języków obcych?”.

Tydzień Języków Obcych

W dniach 4-8.04.2016 roku w ZSP w Chojnie odbywał się Tydzień Języków Obcych pod hasłem: „Jak uczyć się języków obcych?”. W ramach inicjatywy odbył się szereg działań, mających na celu zaznajomienie uczniów ze stylami uczenia się oraz efektywnymi sposobami nauki języków obcych, odpowiadającymi poszczególnym stylom.

                 

             

Uczniowie mogli się także dowiedzieć jak osoby z przewagą poszczególnych typów stylów uczenia się powinny organizować sobie naukę, z jakich powinny korzystać pomocy, jakie formy utrwalania zdobytych informacji są dla nich najkorzystniejsze. Osoby uczestniczące w tych zajęciach wypełniły ponadto test na to, jaki styl uczenia się jest dla nich charakterystyczny. Wyniki kwestionariusza zaprezentowano w formie plakatu. Poniżej znajdują się wyniki według różnych kategorii:Różnym grupom z klas z liceum, techników oraz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej (odnośnik do prezentacji) charakterystykę wzrokowców, słuchowców, kinestetyków oraz dotykowców.

01. STYLE UCZENIA SIĘ WYNIKI ZSP

02. STYLE UCZENIA SIĘ WG TYPÓW SZKÓŁ

03. STYLE UCZENIA SIĘ LO KIERUNKI

04. STYLE UCZENIA SIĘ LO KLASY

05. STYLE UCZENIA SIĘ TECH KIERUNKI

06. STYLE UCZENIA SIĘ TECH KLASY

07. STYLE UCZENIA SIĘ ZSZ KIERUNKI

08. STYLE UCZENIA SIĘ ZSZ KLASY

W celu lepszego przetworzenia oraz zapamiętania zdobytych w trakcie prezentacji informacji uczniowie przygotowywali na zajęciach oraz jako zadanie domowe materiały wizualne.

Najlepsze plakaty zostały następnie zaprezentowane w formie wystawy na parterze oraz na pierwszym piętrze, we wnęce, w budynki nr 1.

 

Ponadto, w ramach Tygodnia Języków Obcych, uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, rozwiązując zadania zamieszczone na platformie e-learningowej projektu ‘Health education for life’. Uczniowie zostali poinformowani o założeniach projektu, którego produktem intelektualnym jest platforma zawierająca scenariusze fragmentów lekcji i materiały dodatkowe związane z realizacją wychowania zdrowotnego. Uczestnicy warsztatów wykonywali zadania w języku angielskim. W zajęciach wzięło udział 45 uczniów.

Kolejnym ważnym elementem programu były zajęcia lekcyjne prowadzone z wykorzystaniem ćwiczeń dla wszystkich stylów uczenia się. Wzrokowcy oglądali zdjęcia z nowo poznawanym lub utrwalanym już słownictwem oraz rozwiązywali zadania pisemne z materiałami wizualnymi.

Słuchowcy słuchali i powtarzali słowa lub zwroty oraz rozwiązywali zadania z wykorzystaniem nagań. Dotykowcy i kinestetycy przygotowywali i prezentowali scenki ilustrujące np. idiomy związane ze zdrowiem, bawili się w „Simon says” („Szymon mówi”), wykorzystując angielskie nazwy poszczególnych części ciała. Gra w domino lub Memory Game była świetną okazją do wykorzystania różnych stylów uczenia się, gdyż zarówno słuchowcy, wzrokowcy, jak i dotykowcy oraz kinestetycy mogli znaleźć w tych grach coś dla siebie.

Celem zajęć było zweryfikowanie przekonań co do własnego stylu uczenia się i zastosowanie różnorodnych możliwości przetwarzania materiału, wykorzystujących umiejętności wszystkich uczniów.

Tydzień Języków Obcych pozwolił uczniom na uzyskanie wiedzy o sobie samych, o tym czym się charakteryzują i w jaki sposób wykorzystać swoje atuty, aby uczenie się było przyjemniejsze, bardziej efektywne i odnosiło oczekiwane rezultaty. Dzięki wynikom przeprowadzonego testu mogliśmy ponadto dostrzec jakim dużym procentem badanych są kinestetycy. Pozwala to wyciągnąć wniosek, że należy na lekcjach pracować tak, aby tę grupę uczniów, wymagającą największej uwagi ze strony nauczyciela, zaangażować w działania odpowiadające ich usposobieniu oraz predyspozycjom.

Nad właściwym przebiegiem tegorocznego Tygodnia Języków Obcych czuwała Pani mgr Kamila Nowak. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom języków obcych, a przede wszystkim uczniom za aktywny udział i zaangażowanie w przeprowadzenie Tygodnia Języków Obcych.

Joanna Gorska-Hamkało

Rafa

2.04.2016 r. pięciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie ustnym VIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych.

VIII Wojewódzki Konkurs Języków Obcych – etap ustny

 

W VIII Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych ZSP w Chojnie reprezentowało pięcioro uczniów: Ida Rumbuć, Krzysztof Stamblewski, Alicja Krystofiak, Hubert Pieloszczyk, Sylwia Borecka. Część pisemna konkursu odbyła się w dniu 27 lutego 2016 roku, część ustna odbyła się w dniu 2 kwietnia 2016 roku na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Opiekunami merytorycznymi uczniów byli nauczyciele języka angielskiego: pani Barbara Oleksy, pani Joanna Gorska-Hamkało oraz pan Janusz Cezary Salamończyk. Koordynatorem szkolnym konkursu była pani Joanna Gorska-Hamkało. W konkursie wzięło udział 111 uczniów z całego województwa. Najlepszy wynik spośród naszych uczniów uzyskała Ida Rumbuć, plasując się na 49. miejscu.

Zachęcamy wszystkich uczniów do przygotowania się do IX edycji konkursu. Życzymy sukcesów.

 

mgr Joanna Gorska-Hamkało

Rafa

23.03.2016 r. wolontariusze odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

23.03.2016 r., pod opieką p. Katarzyny Mickiewicz – Bindas, pojechaliśmy do Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Mieszkańców domu odwiedzamy zawsze przed ważnymi świętami, więc i tym razem nie mogło być inaczej. Pomimo licznych przedświątecznych obowiązków, pragnęliśmy naszym znajomym złożyć wielkanocne  życzenia i spędzić z nimi trochę czasu. Święta to czas, który spędzamy w gronie bliskich i właśnie dlatego chcieliśmy pokazać, że są dla nas ważni i pamiętamy o nich.

Szybko weszliśmy do środka, by nie tracić czasu. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Każdy z nas chciał choć na chwilę wejść do pokoju każdej osoby.

Dla każdego z osobna mieliśmy świąteczne słodkości i kartki wielkanocne. Pytaliśmy o imiona i na miejscu wypisywaliśmy życzenia. Mieszkańcom domu takie indywidualne traktowanie bardzo sie spodobało, wielu reagowało wzruszeniem.

Z każdym też zamieniliśmy kilka zdań, a jeśli było takie życzenie – robiliśmy pamiątkowe fotografie. Nie brakowało nawet modnych ostatnimi czasy selfie.

Słuchaliśmy opowiadań i historii, głównie związanych z tradycjami świątecznymi. Były również takie sytuacje, w których to my byliśmy o coś pytani. Było to bardzo miłe i z przyjemnością  udzielaliśmy odpowiedzi. Niektórzy seniorzy już nas zapamiętali i mówili: „A ta pani już kiedyś u mnie była”. Miło jest usłyszeć takie słowa. Wie się wtedy, że to, co się robi, nie idzie na marne.

W Domu Pomocy Społecznej spędziliśmy radosne i wzruszające chwile. Spotkało nas wiele serdeczności. Podczas każdej wizyty odczuwamy radość seniorów, co sprawia, że do domów wracamy z uśmiechami na twarzach i naładowanymi życiowymi akumulatorami. Czas, który tam spędziliśmy był potrzebny schorowanym, samotnym ludziom i nam…

Wolontariuszki z klasy I bd LO

Rafa

21.03.2016 r. uczniowie klasy I stolarz odwiedzili zakład stolarski „Drewco” w Chojnie.

Wycieczka do zakładu stolarskiego

W dniu 21 marca 2016 r. została zorganizowana wycieczka dla uczniów klasy I stolarz do zakładu stolarskiego „Drewco” w Chojnie. Celem wycieczki było zapoznanie się uczniów z organizacją stolarni, maszynami oraz pracami wykonywanymi w zakładzie produkcyjnym. Podstawową działalnością firmy jest masowa produkcja komponentów meblarskich oraz mebli z litego drewna sosny i buka, a także okazjonalnie olchy i dębu. Firma posiada certyfikat FSC.

Podstawowy asortyment komponentów meblarskich, to wszelkiego rodzaju nogi do stołów, komód, łączyny i szuflady. Natomiast asortyment meblowy, to stoły, ławy, regały, a także meble małogabarytowe sosnowe i bukowe. Park maszynowy firmy to nowoczesne maszyny obróbcze między innymi strugarka Weinig, automaty wiertarskie, centrum obróbcze CNC, czy też strugarko – tokarka CNC.

Firma współpracuje z fabrykami oraz innymi dużymi producentami mebli na terenie kraju oraz sieciami handlowymi w Danii.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć wszystko to, czym zajmuje się stolarnia i porozmawiać z właścicielem, p. Mirosławem Ochalem, który zbudował zakład od początku, zapewniając kilkadziesiąt miejsc pracy. Specjalnie dla uczniów prezentowany był proces technologiczny elementu drewnianego na strugarko–tokarce, którego produktem końcowym była noga od stołu.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży do kreatywności, mobilności i aktywności zawodowej na rynku pracy oraz umiejętności takiego zaplanowania własnej kariery zawodowej aby osiągnąć sukces.

mgr Joanna Rogacewicz – kierownik pracowni szkolnych

Rafa

18-21.03.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zjeździe na Malcie w ramach projektu: „For a Better Democracy; Youth’s Role In Politics”.

Zjazd na Malcie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a zarazem członkowie szkolnego Klubu Douzelage, wzięli udział w projekcie „For a Better Democracy; Youth’s Role In Politics”, którego działania zostały zwieńczone spotkaniem na Malcie w dniach 18-21 marca. W ramach tego projektu uczniowie, przed wyjazdem, zorganizowali debatę, którą później  przedstawili w formie prezentacji na zjeździe na Malcie. Debata odbyła się 1 marca, wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele oraz inni zaproszeni goście. Po działaniach przeprowadzonych na terenie Chojny, pięcioro uczniów pod opieką pana Janusza Salamończyka oraz pani wicedyrektor Małgorzaty Limanówki, polecieli do malowniczej miejscowości na Malcie, Marsaskali.  W czasie pobytu uczniowie wzięli udział w panelach dyskusyjnych z uczestnikami z innych krajów: Litwy, Węgier, Malty, Wielkiej Brytanii. Wszystkie grupy przedstawiły prezentację z wynikami  sondaży i debat, przeprowadzonych w swoich krajach. Kolejny dzień pobytu przebiegł na zwiedzaniu stolicy, Valetty oraz innych maltańskich miejscowości. Wizyta na Malcie została zakończona uroczystą kolacją, której towarzyszyło rozdanie certyfikatów.

Michalina Czubak 2b

Rafa

18.03.2016 r. uczniowie klas technikum hotelarskiego oraz żywienia i usług gastronomicznych, brali udział w wycieczce dydaktycznej do Kołobrzegu.

TARGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

Dnia 18.03.2016 roku uczniowie ZSP w Chojnie, w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, brali udział w wycieczce dydaktycznej do Kołobrzegu.

Kluczowym elementem wycieczki było uczestnictwo w Targach Hotelarsko – Gastronomicznych w Hali Milenium w Kołobrzegu.

Targi Gastro-Hotel, to możliwość spotkań z wystawcami, czołowymi producentami i liderami rynku gastronomiczno – hotelarskiego. Dla uczniów to  kompendium wiedzy o nowościach i trendach w wyposażaniu hoteli i restauracji w tekstylia, środki czystości, artykuły spożywcze, półprodukty oraz nowinki techniczne i oprogramowanie.

Targi Gastro-Hotel, to salon nowości, branżowych hitów, atrakcji, pokazów, szkoleń zarówno dla przyszłych i obecnych pracowników, jak i kadr menadżerskich, to salon o kameralnej atmosferze w profesjonalnej oprawie.

Uczestnicy  oprócz licznych  pokazów i degustacji  produktów brali udział w szkoleniu pt. „Predyspozycje i sylwetka psychologiczna hotelarza i gastronoma. Czy to zawód dla mnie?”. Rozmawiano głównie na temat predyspozycji i kompetencji niezbędnych do podjęcia zawodu w hotelu czy w restauracji. Szkolenie prowadziła dyrektor hotelu, p. Anna  Juras, która wzbudziła wielkie zainteresowanie i zaraziła pasją do wykonywania tego  zawodu. Na koniec uczniowie dostali zaświadczenia o uczestnictwie w wyżej wymienionym  szkoleniu.

Kolejnym punktem programu była wycieczka do Hotelu Aquarius***** zlokalizowanego w uzdrowiskowej dzielnicy Kołobrzegu, zaledwie 280 m od morza. Hotel posiada 201 komfortowo wyposażonych pokoi. Dysponuje jednym z największych SPA w Polsce (40 nowoczesnych gabinetów), basen sportowy (25 m długości), basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi. Dopełnienie strefy relaksu stanowią różnorodne sauny oraz taras słoneczny z leżakami.

Hotel jest miejscem przyjaznym dzieciom, dlatego na każdym kroku znajdują się udogodnienia dla najmłodszych. Hotel AQUARIUS SPA***** jest wyjątkowym miejscem zarówno dla Gości indywidualnych, jak i biznesowych.

Energetyczna, kolorowa fasada budynku nawiązuje do promieni słońca. Duża przestrzeń hotelu pozwala na swobodne funkcjonowanie, przepełnione dyskrecją i wyjątkową atmosferą.

Uczniowie odbyli 1.5 godzinną wycieczkę po obiekcie. Zobaczyli trzy rodzaje jednostek mieszkalnych. Mieli możliwość porównania apartamentu, standardowego pokoju dwuosobowego i pokoju typu superior. Zwiedzili obiekty gastronomiczne, znajdujące się na terenie hotelu, w tym restaurację Horyzont, która jako jedna z nielicznych w Polsce znalazła się w prestiżowym gronie restauracji wyróżnionych certyfikatem Slow Food potwierdzającym, że serwowane w niej dania powstają na bazie produktów pochodzących od regionalnych dostawców i są ekologicznie uprawiane. Oglądali również liczne sale konferencyjnie, pub z dyskoteką,  a także strefę SPA.

Wycieczka zakończyła się spacerem po plaży. Organizatorami  i opiekunami wycieczki były nauczycielki przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich: Izabela Barylska, Bianka Małysz-Lewandowska, Katarzyna Skotnicka i Justyna Sumara.

Rafa

18.03.2016 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” PLUS.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” PLUS – 18.03.2016 r.

W tym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” PLUS. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Test obejmował wiedzę z  geografii Polski zgodną z programem nauczania.

                  

Szkołę w Konkursie reprezentowali uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego:

 1. Wojciech Bielak, kl. III a LO
 2. Magdalena Błaszkiewicz, kl. III a LO
 3. Nina Michalska, kl. III a LO
 4. Paweł Przerada, kl. III a LO
 5. Edyta Sobczak, kl. III a LO
 6. Małgorzata Ceglarek, kl. III b LO
 7. Mikołaj Daszkiewicz, kl. III b LO
 8. Mikołaj Gajowski, kl. III b LO
 9. Wiktoria Gil, kl. III b LO
 10. Krzysztof Janicki, kl. III b LO
 11. Natalia Nowacka, kl. III b LO
 12. Hubert Pieloszczyk, kl. III b LO
 13. Marta Wojewoda, kl. III b LO

 

                 
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” PLUS jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2016 r.

Szkolny organizator Konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa Rafa

17.03.2016 r. o godz. 9:00 w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny 2016”.

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny 2016”
XXV edycja

W dniu 17 marca 2016 r. o godz. 9.00 w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny 2016”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiły 33 osoby. W kategorii JUNIOR – 10 osób, reprezentujących klasy I b LO, I i III ZSZ. W kategorii STUDENT 1S udział wzięło 14 osób z klas II b LO, II c LO, a w kategorii STUDENT 2S – 9 osób z klas III b LO, III B/I, III TH i IV TI. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Maksymalnie uczeń może uzyskać w tym konkursie 150 punktów.
Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, który trwał 75 minut, czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl, mgr Gustaw Cedro.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili uczniowie: Ewa Sokołowska i  Krzysztof Stamblewski.

Na dobry początek każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę uczestnictwa- łamigłówkę przestrzenną.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia, formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu. Każdy Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla  każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących i zawodowych. Kryteria te są dostępne na stronie Szczecińskiego Towarzystwa Matematycznego „Kangur”.

Najwięcej punktów w kategorii JUNIOR zdobył Jacek Ceglarek z kl. II I b LO, w  kategorii STUDENT 1 S – Marek Mularczyk z kl. II b LO; a w kategorii STUDENT 2S – Hubert Pieloszczyk z kl. III b LO, który uzyskał najwyższy wynik w szkole.

 

Dziękuję wszystkim za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu
mgr Agata Motyl

Rafa

16.03.2016 r. wolontariusze odwiedzili dzieci w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju i Chojnie.

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU DZIECKA
W TRZCIŃSKU – ZDROJU I CHOJNIE

16.03.2016 r., wolontariusze pod opieką nauczycieli: Katarzyny Mickiewicz – Bindas i Aleksandra Lizaka odwiedzili dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych w Trzcińsku – Zdroju i Chojnie.

Celem wizyty było przekazanie 140 czekolad uzbieranych podczas akcji honorowego oddawania krwi, które odbyło się 10.03.2016 r. na terenie naszej szkoły, z inicjatywy pedagoga szkolnego – Aleksandra Lizaka.

Oczywiście, każde z naszych spotkań z dziećmi nie kończy się wyłącznie na przekazaniu zebranych darów. Nieodłączną częścią naszych wizyt, szczególnie tych w Trzcińsku, zawsze są rozmowy i wspólna zabawa.

Dzień był piękny, więc część maluchów zaproponowała spacer na pobliski plac zabaw i nad jezioro pod opieką wychowawcy grupy. Chętnie się na to zgodziliśmy. Spotkanie zakończyliśmy snuciem planów na najbliższe spotkania i wspólne przedsięwzięcia, z których najważniejszym jest pełne wrażeń i zabawy coroczne spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Wolontariusze z kl. I bd LO i I TI

Rafa

15.03.2016 r. rozpoczęła się promocja naszej szkoły w gimnazjach.

Promocja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie rozpoczął promocję szkoły wśród gimnazjalistów.
W dniu 15 marca 2016 r. zespół ds. promocji szkoły wraz z delegacją uczniów uczestniczył w „Targach Szkół Ponadgimnazjalnych”.
Prezentacja oferty edukacyjnej naszej placówki na rok szkolny 2016/2017 odbyła się dla uczniów klas trzecich w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Widuchowej.
Podczas spotkania gimnazjaliści obejrzeli prezentację o naszej szkole, a także zostali zapoznani z najnowszą ofertą kierunków, zawodów i kół zainteresowań. Zostały również zaprezentowane projekty edukacyjne i międzynarodowe realizowane w naszej szkole. Uczniowie otrzymali również informacje na temat procedury rekrutacji.

                      

                      

                      

Przewodnicząca zespołu
mgr Karolina Kubowicz

Rafa

14–15.03.2016 r., 21-23.03.2016 r. odbył się Tydzień Zdrowego Trybu Życia.

`Tydzień Zdrowego Trybu Życia

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
– Jan Kochanowski

W dniach 14 – 15 marca 2016 r. , 21 – 23 marca 2016 r. w ZSP w Chojnie odbył się  „Tydzień Zdrowego Trybu Życia”. Jak co roku organizatorami są uczniowie klasy 2 b LO, którzy realizują projekty szkolne pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy w ramach lekcji Ekonomia w praktyce. W tym roku do akcji przyłączyło się wielu nauczycieli i pedagogów z naszej szkoły m.in.: pani kierownik internatu mgr Dorota Szwiec, pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka, pan Aleksander Lizak, pan Marek Łągiewczyk.

Projekt rozpoczął  się akcją – Oddajemy krew, w mobilnym punkcie oddawania krwi, który do naszej szkoły przyjechał już drugi raz w tym roku szkolnym. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest od wielu lat pan Aleksander Lizak, honorowy dawca krwi.

Podczas realizacji projektu pan Marek Łągiewczyk, opiekun Młodzieżowej Grupy WOPR przy ZSP w Chojnie, przeprowadził w naszej szkole zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Te przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, którzy podczas zajęć są zapoznawani z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, a następnie mogą to przećwiczyć na fantomach i w różnych sytuacjach szkolnych.

W tym roku szkolnym na czas trwania Tygodnia Zdrowego Trybu Życia przypadł pierwszy dzień wiosny, który w naszej szkole odbywał się pod hasłem „Dzień aktywności fizycznej”. W tym dniu od samego rana członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali jabłka, które otrzymaliśmy od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego i Produkcyjnego „Sady Trzcińsko Zdrój”. Ponadto podczas długiej przerwy odbyły się dwa pokazy przygotowane przez uczniów naszej placówki: chodzenie po linie zademonstrowane przez Konrada Wiszniowskiego, ucznia klasy 3 TB, i pokaz tańca zumba zaprezentowany przez Agatę Płochę i Patrycję Zalcewicz, uczennice z klasy 4 TH.  Pokaz zumby przeniósł się po przerwie na czwartą lekcję na salę gimnastyczną, gdzie w ramach wychowania fizycznego uczniowie mieli możliwość poznania kilku podstawowych kroków z tego tańca. Zabawa była wyśmienita!

Podczas całego tygodnia odbyło się wiele warsztatów i spotkań z panią psychoterapeutką Agnieszką Strzelec i panią psycholog Magdą Zagajewską. Warsztaty z Panią Agnieszką Strzelec prowadzone były na temat „Jak dbać o zdrowie psychiczne?” Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się co to jest Bullying, mieli możliwość wykonania kilku ćwiczeń dotyczących m.in. zamiany komunikatu TY na komunikat JA. To tylko nieliczne kwestie, które były poruszane podczas spotkań z uczniami. Spotkania te kończyły się pięknym slajdem ze słowami: „Słabi ludzie szukają zemsty, silni – wybaczają, a inteligentni – ignorują”.

Jednym ze spotkań były zajęcia wykładowo – warsztatowe pt. „Higiena zdrowia psychicznego” poprowadzone w klasie 2 TH/Ż prze panią Magdę Zagajewską. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się  krótko o higienie psychicznej jako ciągłym rozwoju, dążeniu do równowagi wewnętrznej, pozytywnych relacji z otoczeniem i efektywnego rozwiązywania problemów. Pod koniec zajęć grupa podsumowała warsztaty, stwierdzając, iż higiena psychiczna prowadzi do szczęścia. Wszechstronny rozwój, poznawanie i zaspokajanie potrzeb, dbałość o emocje i myśli, prowadzą do dobrego samopoczucia, spełnienia i wewnętrznej harmonii.

Podczas całego tygodnia nie zabrakło również konkursów i quizu. W tym roku został zorganizowany konkurs pt. „Zdrowo – kanapkowo” w ramach śniadania dla mieszkańców internatu. W konkursie mógł wziąć udział każdy z mieszkańców internatu, który podczas śniadania zrobi najbardziej zdrową, kolorową i pięknie podaną kanapkę. Produkty na zdrowe śniadanie zakupiła pani kierownik internatu Dorota Szwiec, a były to: sałata, szczypiorek, jajka, serek, ser żółty, pomidor, ogórek, wędlina. Wszystkie te produkty zostały przygotowane i podane w formie stołu szwedzkiego przez nasze panie kucharki w internacie. Konkurs wygrał Sebastian Idzi z klasy 3MZ, drugie miejsce zajęła Dorota Wypych, z klasy 4 TH, natomiast trzecie miejsce zajął Radosław Serdeczny z klasy 2 c LO. W konkursie przyznano ponadto wyróżnienie dla Jakuba Wiącka, z klasy 3 MZ.

Druga rywalizacja przewidziana dla uczniów w Tygodniu Zdrowego Trybu Życia to „Quiz dotyczący zdrowego trybu życia”. Udział w nim brały całe klasy, które w ciągu 10 min. miały rozwiązać Quiz składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Zwyciężyła klasa 4 TB, drugie miejsce zajęła 1 B/I, trzecie miejsce przypadło dwóm klasom 4 H/I i 4 TŻ.
Ostatnim przedsięwzięciem zrealizowanym podczas całego tygodnia była prezentacja umiejętności fizycznych uczniów promujących zdrowy tryb życia. Każdy uczeń mógł podczas zajęć z wychowania fizycznego zaprezentować wybraną umiejętność fizyczną, w której jest bardzo dobry. Były to przeróżne umiejętności, jak: Slackline (chodzenie po linie), pompki, przewroty, flaga, szpagat, zumba, żonglerka piłką. Wygrała klasa 3a za ćwiczenia przy muzyce aerobik, 3 TB za Slackline w wykonaniu Konrada Wiszniowskiego i 3 SMM za wychwyt
z karku, salto, marsz na rękach, pompka w staniu na rękach.

W piątek 8 kwietnia nastąpiło podsumowanie Tygodnia Zdrowego Trybu Życia,  na które zaproszono dyrekcję, pedagogów, nauczycieli i uczniów. Podczas spotkania omówiono całe przedsięwzięcie i pokazano liczne zdjęcia. Uczniowie złożyli duże podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację całego projektu.

Tydzień Zdrowego Trybu Życia jest projektem szkolnym realizowanym w naszej szkole co roku przez uczniów dla uczniów. Bo to oni sami wiedzą, że kształtowanie ciała i psychiki służy rozwijaniu całej osobowości i wszechstronnemu przygotowaniu do życia.

Organizatorzy

Rafa

11.03.2016 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w koszykówce chłopców.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW
GRYFINO 11 MARCA 2016 r.

Dnia 11 marca 2016 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w koszykówce chłopców.

Nasz zespół, pomimo bardzo ambitnej gry w dwóch meczach, nie był wstanie pokonać rywali.

Ostatecznie nasz zespół zajął 3. miejsce za Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Końcowa klasyfikacja oraz skład naszego zespołu:

 1. ZSP 2 GRYFINO
 2. ZSO GRYFINO
 3. ZSP 1 CHOJNA

Zespół ZSP 1 Chojna

 1. Jakub Mróz
 2. Marcin Dudek
 3. Konrad Miler
 4. Mateusz Sobola
 5. Paweł Przerada
 6. Szymon Pluskot
 7. Rafał Kowal
 8. Karol Wołyński
 9. Mateusz Górski
 10. Piotr Kaszycki

 

                                                                  Opiekun Marek Łągiewczyk

Rafa

10.03.2016 r. w siedzibie Izby Skarbowej w Szczecinie, odbył się II etap VI Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

II etap Zachodniopomorskiego VI Konkursu Wiedzy o Podatkach

Dnia 10 marca 2016 r. w siedzibie Izby Skarbowej w Szczecinie, odbył się II etap VI Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, zorganizowany jak co roku przez Zachodniopomorski Odział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Szczecinie pod patronatem  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Wśród uczniów nie zabrakło reprezentantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Były to dwie uczennice: Emilia Hadrzyńska z kl. 3 b LO i Aleksandra Bożek z kl. 2 b LO.

Celem konkursu było budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Ponadto upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione i popularyzacja zawodu doradcy podatkowego.
Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu pracy na jeden z 4 następujących tematów:
1. Ulgi podatkowe – dokonaj podziału i opisz zasady dokonywania odliczeń od podatku i od dochodu (przychodu).
2. W jaki sposób wysokość podatków lokalnych oraz ulgi w podatkach lokalnych mogą stymulować rozwój gospodarczy na danym terenie – podaj przykłady.
3. System podatkowy w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE.
4. Rola doradcy podatkowego – pomoc w funkcjonowaniu działalności gospodarczej.
Nasze uczennice; Emilka Hadrzyńska napisała pracę  na temat 2, a Aleksandra Bożek napisała pracę na temat 1. Pracę pisały pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy.

Do etapu wojewódzkiego zostało zakwalifikowanych 59 prac. Spośród tych prac 35 zakwalifikowało się do II etapu.

Finał konkursu składał się z części pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań, do którego przystąpiło 33 uczniów.  Następnie odbyła się część ustna, do której weszło 18 uczniów.

Udział w tym konkursie, pomimo braku laureatów wśród naszych uczennic, był okazją do pogłębienia wiedzy z prawa podatkowego. Z pewnością uczennice wykorzystają zdobytą wiedzę w dalszej swojej edukacji, życiu zawodowym, jak i prywatnym. Bo jak powiedział kiedyś Benjamin Franklin: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.”

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

10.03.2016 r. odbył się Konkurs Umiejętności Zawodowych na Najciekawszy Produkt.

„ Nie ma wielkiej odwagi tam, gdzie nie ma wiary
we własne siły i pewności siebie; połowa sukcesu
zależy od przekonania, że osiągniemy to, co zamierzyliśmy”.

Orison Swett Marden

KONKURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NA NAJCIEKAWSZY PRODUKT

10 marca 2016 r., w ramach projektu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy” odbył się konkurs, podczas którego uczniowie przedstawili  swoje umiejętności zawodowe, prezentując produkt, który powstał podczas zajęć praktycznych.

Celem konkursu była promocja szkolnictwa zawodowego naszej szkoły oraz zaprezentowanie talentów, jakie posiadają nasi uczniowie.

              Zespoły uczniów z poszczególnych klas TZ i ZSZ zaprezentowali swoje produkty, które mogli obejrzeć nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły.

Drużyna uczniów z klasy III technikum informatycznego Krzysztof Stamblewski,  Kamil Wiśniewski, Adrian Chański, zaprezentowali swoje umiejętności, przedstawiając samodzielnie wykonane strony internetowe.  Strony są napisane w oparciu o języki HTML5, CSS3, PHP, JavaScript i jQuery, wykorzystano również programy graficzne takie jak GIMP czy Adobe Photoshop. Jedna ze stron została umieszczona w internecie, na jednym z  darmowych hostingów.

Tematyka pierwszej strony  dotyczy zdrowego odżywiania się, można tam znaleźć przepisy na witaminowe i odżywcze koktajle. Witryna jest dostępna pod adresem: http://smoothies.internetowyazylszczescia.cba.pl/.
Na uwagę zasługuje interaktywny slider na stronie głównej i również interaktywna lista koktajli.

“Slajder w akcji”

Poszczególne pola w liście koktajli mogą być w trzech stanach:

 • nieklikniętym (zielona ramka),
 • po kliknięciu na pole (fioletowa ramka),
 • po kliknięciu i najechaniu na pole (biała ramka)

Po kliknięciu na obrazek, wyświetla się jego nazwa i skład, po najechaniu kursorem- tło pola i kolor czcionki ulegają zmianie w celu ułatwienia czytania. Po kliknięciu już obróconego pola, wraca ono do stanu pierwotnego.


Trzy stany pól

Listę koktajli można bez problemu edytować. Można zmienić obrazek wpisując jego ścieżkę (fioletowa linia), nazwę (czerwona linia) oraz skład (zielone pole), którego każdy składnik umieszcza się pomiędzy znacznikami <li>, oznaczającymi elementy listy.


Kod źródłowy strony

Strona jest responsywna, czyli dopasowuje się do ekranów o różnych rozmiarach.


Przykładowy wygląd strony na różnych rozmiarach ekranów

 

Temat drugiej strony to “WebDesign” przedstawia ofertę własnych usług projektowania i tworzenia stron internetowych. Wykorzystano również interaktywny slider (przybliżanie obrazków, animowane przejścia grafiki, interaktywne elementy), okno lightbox.
Strona została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi zasadami tworzenia stron:

 • dopasowuje się do przeglądarki,
 • dostosowuje się do urządzeń mobilnych,
 • przejrzysty styl graficzny,
 • minimalna ilość kolorów i grafiki,
 • widoczna nawigacja,
 • zastosowanie divów do dokładnego umiejscowienia elementów,
 • dzięki zastosowaniu CSS – animacja w nawigacji,
 • dzięki znacznikowi hover –  zaokrąglenie obrazu, dzięki użyciu border-radius,
 • dzięki zastosowaniu języka PHP:
  – po wypełnieniu formularza dane wysyłane są na adres e-mail określony przez twórcę strony, przez co może trafić on do bazy danych.

Tworzenie stron internetowych to ogromna i pełna zaangażowania praca, w której można wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami ale także odpowiednim zmysłem estetycznym.
Linie kodu i trud włożony w pracę przekłada się na końcowy efekt, który przede wszystkim  napawa dumą i daje ogromną satysfakcję.

Projekt nr 2

Uczniowie klasy II technikum informatycznego: Sebastian Ratańczuk, Rafał Kowal, Dominik Wożniak, wykonali Projekt sieci LAN/WLAN – Udostępnienie połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń sieciowych typu Access Point.
Do wykonania zadania wykorzystano:
– dwie stacje robocze z systemem operacyjnym Windows 7 Home Premium,
– dwa punkty dostępowe Access Point 150 Mbps Wireless N Nano Router Model TL-WR702N,
– przełącznik ośmio – portowy niezarządzany TL-SF1008D,
– dwa podwójne naścienne gniazda sieciowe standardu UTP CAT. 5e,
– tunel do umieszczenia kabli typu UTP CAT. 5e 40mmX40mm,
– osiem kabli prostych wykonanych wg standardu TIA/EIA 568-B,
– dwanaście końcówek RJ-45,
– zaciskarka RJ-45,
– narzędzie uderzeniowe LSA,
– tester okablowania RJ-45 CHL-468.
Sposób wykonania:
1.  Wykonanie montażu tunelu oraz dwóch podwójnych gniazd naściennych UTP
CAT. 5e.
2.  Umieszczenie 4 kabli UTP CAT. 5e w tunelu oraz połączenie ich z gniazdami naściennymi UTP CAT. 5e.
3.  Wykończenie 4 kabli wg standardu TIA/EIA 568-B końcówkami RJ-45.
4.   Przygotowanie 4 kabli wg standardu TIA/EIA 568-B.
5.   Skonfigurowanie punktu dostępowego Access Point 150 Mbps Wireless N Nano Router Model TL-WR702N.
6.   Skonfigurowanie kolejnego punktu dostępowego oraz nadanie mu roli
Repeater.
7.   Połączenie Access Point do sieci LAN w klasie kablem UTP CAT. 5e wykonanym w standardzie TIA/EIA 568-B.
8.   Połączenie Repeater do Access Point za pomocą WLAN.
9.   Podłączenie czterech kabli UTP CAT. 5e podłączonych do gniazd naściennych UTP CAT. 5e z przełącznikiem niezarządzanym 8 portowym TL-SF1008D.
10.  Podłączenie Repeater do gniazda naściennego UTP CAT. 5e kablem UTP CAT. 5e wykonanym w standardzie TIA/EIA 568-B.
11.  Podłączenie stacji roboczych do gniazd naściennych UTP CAT. 5e kablem UTP CAT. 5e wykonanym w standardzie TIA/EIA 568-B.


Rys.1 Projekt sieci bezprzewodowej wyk. Dominik Woźniak

 


Fot. 1 Sieć LAN

Projekt nr 3
Uczniowie klasy II technikum informatycznego wykonali:
Projekt sieci LAN oraz montaż szafy dystrybucyjnej wraz z infrastrukturą sieci.
Do wykonania zadania użyto:
– szafa dystrybucyjna DIGITUS,
– przełącznik 24 portowy niezarządzany EXP.SLOT WEB SMART SWITCH 24
10/100TX+1,
– krosownica STLPP24U5E-D (UTP CAT. 5e),
– sześć podwójnych naściennych gniazd sieciowych standardu UTP CAT. 5e,
– tunele do umieszczenia kabli typu UTP CAT. 5e 60mmX40mm oraz 40mmX40mm,
-trzynaście kabli prostych wykonanych wg standardu TIA/EIA 568-B,
– dwadzieścia sześć końcówek RJ-45,
– zaciskarka RJ-45,
– narzędzie uderzeniowe LSA,
– tester okablowania RJ-45 CHL-468.
Sposób wykonania:
1.  Montaż szafy dystrybucyjnej na stelażu.
2.  Montaż kabli UTP CAT. 5e w kategorii TIA/EIA 568-B w patchpanelu.
3.  Montaż tuneli, gniazd naściennych oraz ułożenie kabli.
4.  Montaż kabli UTP CAT. 5e w gniazdach naściennych w standardzie TIA/EIA
568-B.
5.  Wykonanie trzynastu kabli UTP CAT. 5e w standardzie TIA/EIA 568-B.
6. Podłączenie przełącznika z krosownicą za pomocą kabli UTP CAT. 5e w standardzie TIA/EIA 568-B.


Fot. 2   Szafa dystrybucyjna – widok ogólny


Fot. 3 Szafa dystrybucyjna switch i patchpanel

Opiekunami uczniów byli mgr Kamila Góra i mgr inż. Krzysztof Janik.

Kolejny produkt zaprezentowali uczniowie z technikum budowlanego pod opieką   mgr inż. Andżeliki Szkuciak.
Drużyna uczniów w składzie: Daria Jakubowska kl.  II TB, Klaudia Kremer kl. I TB, Artur Galant kl. II TB, Michał Kusiak kl. II TB i Damian Krzeszowski kl. II TB, wykonali produkt, który stanowił projekt domu jednorodzinnego wraz z makietą

Charakterystyka produktu:

Jednokondygnacyjny dom przeznaczony dla jednej rodziny, wygodny i niebanalny. Na kondygnacji parteru znajdują się: sień, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, 2 sypialnie, łazienka, gabinet, garderoba, pokój dzienny rozplanowany wokół kominka, kuchnia. Rozwiązanie funkcjonalne pozwala na wydzielenie  jadalni. Atutem domu jest duża otwarta przestrzeń, duży taras ze szklanym zadaszeniem oraz duży ogród pełniący funkcję rekreacyjną. Projekt terenu przewiduje miejsce na garaż jednostanowiskowy, zieleń niską                   i średniowysoką, wrzosy, miejsce zabaw dla dzieci, oczko wodne z pomostem, altaną                                  i tarasem. Projekt zakłada wykonanie budynku w następującej technologii: ściany:  2 – warstwowe – pustak ceramiczny i styropian; stropy: gęstożebrowe, wylewane; dach: blachodachówka; elewacje: tynk strukturalny, niektóre miejsca zaakcentowane drewnem.

Specyfika projektu:
Powierzchnia użytkowa – 104 m2
Powierzchnia zabudowy – 130,125 m2
Wysokość budynku – 7,25 m
Kąt nachylenia dachu – 41o
Wymagane minimalne wymiary działki dla budynku bez garażu 23,70 x 34,00 m

            Prezentacji  produktu hotelarskiego dokonali uczniowie z kl. III TH:     Ewa Sokołowska,  Natalia Wiśniewska,  Katarzyna Wierzbicka, Martyna Poręba, Anna Kulik, Dominika Czuchrowska, Dawid Sowiński, Oskar Żugaj.
Na zajęciach praktycznych uczniowie opracowali dwa plakaty.  Pierwszym była zawieszka room service, która obejmowała głównie potrawy śniadaniowe, godziny podawania usługi, a także inne informacje. Drugim plakatem była reklama HOTELU QUEEN, który został wymyślony przez uczniów i zawierał  m.in. informację o usługach podstawowych  oraz dodatkowych. Umieszczono na nim głównie pakiety marketingowe dotyczące usług towarzyszących i fakultatywnych z okazji Dnia Kobiet, a także mapę Chojny i zdjęcia.
Na kolejnych zajęciach klasa II TH udekorowała pracownię i  nagrała pierwszą część filmiku. Uczeń  Dawid Sowiński zagrał prowadzącego program „The Best Hotel”, który odwiedził obiekt, aby zbadać funkcjonowanie hotelu i gościnność personelu. Podczas tego odcinka zostały nagrane  rozmowy z uczniami, którzy zagrali rolę różnych pracowników hotelowych. Oskar Żugaj był menagerem, który oprowadził prowadzącego program po hoteliku – pracowni hotelarskiej  oraz  opowiedział o usługach korzystając z przygotowanego na wcześniejszych zajęciach plakatu .
Druga część filmu została nagrana na kolejnych zajęciach w klasie III TH.

Film opowiadał o tajemniczym gościu hotelowym wysłanym z programu „The Best Hotel”, którego  zagrała uczennica Ewa Sokołowska. W filmie nagrana została kompleksowa obsługa gościa, pokazano procedurę check in z Natalią Wiśniewską w roli recepcjonistki.  Zaprezentowano pracę barmanki, w którą wcieliła się Martyna Poręba rozmawiając   z jednym z gości (z panią Katarzyną Skotnicką) w języku angielskim. W filmie nagrano usługę room service, którą przygotowywały: Anna Kulik, Dominika Czuchrowka i Kaja Rumbuć. Zostało nagrane przygotowanie ciasta na naleśniki, ich usmażenie i udekorowanie,                      a następnie zaprezentowano wniesienie na tacy do pokoju śniadania dla gościa. Filmik kończy się procedurą chceck out, w których wystąpiło pięć osób z klasy IV TH oraz  odjazdem gości.   Cały film został  podsumowany  przez  tajemniczego klienta, który ocenił pobyt w skali od 1 do 10 na dziesięć ( jak w  programie „Ugotowani”). Film dostępny jest u pani mgr Katarzyny Skotnickiej.
Podczas pokazu uczniowie nakryli dostawkę, ułożyli ręczniki w łabędzia, a także udekorowali  stolik z  przygotowanymi wcześniej na zajęciach ozdobach tj. krzesełka ze słodką niespodzianką w środku, ułożonymi serwetkami, udekorowanymi krzesłami, rozłożyli plakaty, ubrano manekina wypożyczonego z zakładu krawieckiego w ubranie hotelarza, a na wózku room service przygotowano udekorowane naleśniki i sok pomarańczowy.
Produkt został wykonany po opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych: pani mgr inż. Izabeli Barylskiej, mgr inż. Bianki Małysz – Lewandowskiej i pani mgr Katarzyny Skotnickiej.

 

            Kolejną drużyną prezentującą swój produkt, byli uczniowie z klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych: Weronika Pasiud, Łukasz Wróbel, przygotowali „Czekoladowe pancakes z bitą śmietaną”, natomiast uczniowie z kl. I technikum żywienia   i usług gastronomicznych:  Anita Orszulak, Patrycja Kaweńska, Patryk Błasik, zaprezentowali „Mini serniki” o różnym smaku, „Tartę z jabłkami z bitą śmietaną”. Wypieki poswatały pod kierunkiem mgr inż. Małgorzaty Zarzyckiej.

Reprezentacja uczniów z kl. III ZSZ w zawodzie monter zabudowy robót wykończeniowych   w budownictwie: Sebastian Idzi, Andrzej Gieczański, Piotr Granda, Marek Jaruszewski, Mateusz Mikić,  przygotowała fragment obudowy pomieszczenia z płyt gipsowo – kartonowych w którym przedstawiono:

 • montaż ścian działowych i sufitów podwieszanych,
 • system montażu okładzin ceramicznych w łazience oraz  prace wykończeniowe.

Opiekunami uczniów byli nauczyciele zawodu: pan Adam Bachów i pan Andrzej Kuflowski.

Uczniowie z  klasy I stolarz: Radosław Łagoda, Patryk Franczak, Damian Czerwiec, Szymon Markiewicz i Filip Barczyk, wykonali drewniany stolik na gazety.     Podczas pracy uczniowie mieli możliwość wykazania się pomysłowością i swoimi umiejętnościami zawodowymi. Opiekunem uczniów był nauczyciel zawodu, pan Edward Dziura.

          Drużyna uczniów  z kl. III ZSZ w zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych  w składzie: Bartłomiej Dunikowski, Daniel Drela, Patryk Dziewiątka, Albert Młynarczak, Sebastian Waliczek, wykonali schematy skrzyni biegów, rozrusznika  oraz model silnika czterotaktowego i pompy wtryskowej.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie produktu na  konkurs byli pan Bogdan Denys  i pan mgr Sławomir Sokołowski.

Uczennice z kl. II ZSZ w zawodzie fryzjer: Karolina Hryniewicz, Agata Walczak,  Mariola Radzikowska, Ewelina Balcerzak, zaprezentowały dwie fryzury wykonane z długich włosów: wieczorową i  okolicznościową. Przyszłe fryzjerki swoje umiejętności zawodowe kształcą w zakładzie fryzjerskim „Kosmyk” w Chojnie.
Za przygotowanie produktu odpowiedzialna była mgr Dorota Szwiec.

Po wnikliwym zapoznaniu się z zaprezentowanymi produktami, komisja w składzie:

 • Dyrektor Szkoły – mgr Adriana Salamończyk,
 • Wicedyrektor Szkoły – mgr Agnieszka Bylewska,
 • Kierownik szkolenia praktycznego – inż. Monika Kowalska,

wyłoniła następujących   zwycięzców:

I miejsce  drużyna uczniów z   technikum informatycznego,

II miejsce drużyna  ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

III miejsce
drużyna  uczniów z technikum budowlanego.

Wyróżnienie przypadło drużynie uczennic z kl III ZSZ w zawodzie fryzjer.

Udział uczniów w konkursie pozwolił im na zaprezentowanie swoich umiejętności  zawodowych, a także  na rozwijanie ich zainteresowań i pasji.
Zajęcia praktyczne kształcą wiele umiejętności, które mają wpływ na skuteczne poruszanie się  młodzieży po współczesnym rynku pracy.

Zwycięzcom serdecznie gratuluję a pozostałym uczniom i opiekunom poszczególnych drużyn, dziękuję za przygotowanie tak ciekawych produktów.

Koordynator projektu
mgr Dorota Szwiec

Rafa

10.03.2016 r. odbyła się prezentacja produktu hotelarskiego – usługi room service w pakiecie na Dzień Kobiet.

PRODUKT HOTELARSKI –
USŁUGA ROOM SERVICE W PAKIECIE NA DZIEŃ KOBIET

Dnia 10.03.2016 r. odbyła się prezentacja produktu hotelarskiego w ZSP w Chojnie. Uczniowie pod opieką nauczycieli tj. Pani Izabeli Barylskiej, Bianki Małysz-Lewandowskiej i Katarzyny Skotnickiej, zaprezentowali usługę room service w pakiecie na Dzień Kobiet.

Na zajęciach praktycznych uczniowie klasy 3 TH przygotowali dwa plakaty.  Pierwszym była zawieszka  room service, która obejmowała głównie  potrawy śniadaniowe, godziny podawania usługi, a także inne informacje. Drugim plakatem była  reklama HOTELU QUEEN, który został wymyślony przez uczniów i  zawierał  miedzy innymi informację  o usługach podstawowych  oraz dodatkowych. Umieszczono na nim głównie pakiety marketingowe dotyczące usług towarzyszących i fakultatywnych z okazji Dnia Kobiet, a także mapę Chojny i zdjęcia.

Na kolejnych zajęciach klasa 2 TH udekorowała pracownię i  nagrała pierwszą część filmiku.  Dawid Sowiński zagrał prowadzącego program „The Best Hotel”, który odwiedził obiekt aby zbadać funkcjonowanie hotelu i gościnność personelu. Podczas tego odcinka zostały nagrane  rozmowy z uczniami, którzy zagrali rolę różnych pracowników hotelowych. Oskar Żugaj był menagerem, który oprowadził prowadzącego  program po hoteliku-pracowni hotelarskiej  oraz  opowiedział o usługach, korzystając z przygotowanego na wcześniejszych zajęciach plakatu.

Druga część filmu została nagrana na kolejnych zajęciach w klasie 3 TH. Film opowiadał o podstawionym tajemniczym gościu hotelowym wysłanym z programu „The Best Hotel” , którego  zagrała Ewa Sokołowska .W filmie nagrana została kompleksowa obsługa gościa, pokazano procedurę check-in z Natalią Wiśniewską w roli recepcjonistki.  Zaprezentowano pracę barmanki, w którą  wcieliła się  Martyna Poręba rozmawiając z jednym z gości  (z  Panią Katarzyną Skotnicką) w języku obcym. W filmie nagrano usługę room service, którą przygotowywały: Anna Kulik, Dominika Czuchrowka i Kaja Rumbuć. Na filmie uwieczniono również przygotowanie ciasta na naleśniki, usmażenie i udekorowanie dania, a następnie zaprezentowano wniesienie na tacy do pokoju śniadania dla gościa.

Filmik kończy się procedurą chceck-out (w których wystąpiło pięć osób z klasy 4 TH) oraz  odjazdem gości. Cały film został  podsumowany  przez  tajemniczego klienta, który ocenił pobyt w skali od 1 do 10 na dziesięć ( jak w  programie „Ugotowani”).

Uczennica Katarzyna Wierzbicka  z 3 TH, która zajęła się montażem 15-minutowego filmu, umieściła w nim  także zdjęcia z zajęć w pracowni hotelarskiej oraz  z wycieczek edukacyjnych do hoteli.

We wnęce w ZSP w Chojnie uczniowie nakryli dostawkę, ułożyli ręczniki w łabędzia a także udekorowali  stolik z  przygotowanymi wcześniej na zajęciach ozdobami, tj. krzesełka ze słodką niespodzianką w środku, ułożonymi serwetkami, udekorowanymi krzesłami. Uczniowie rozłożyli plakaty i wyemitowali film reklamujący nasz produkt, czyli usługę room service w pakiecie Dzień Kobiet. Ubrano manekina wypożyczonego z zakładu krawieckiego w ubranie hotelarza, a na wózku room service przygotowano udekorowane naleśniki i sok pomarańczowy.

Pomimo wielu godzin pracy włożonej  w ten projekt  i zaangażowanie wszystkich klas technikum hotelarskiego, nie udało się  wygrać ani dostać wyróżnienia,   mimo wszystko uczestnicy są zadowoleni z przygotowanej usługi, z integracji z uczniami z różnych klas hotelarskich,  a zwłaszcza ze wspólnie  nakręconego filmiku, który nie jest może profesjonalny, ale oddaje to, czym się zajmujemy na zajęciach  w pracowni hotelarskiej i obsługi konsumenta. Filmik  będzie zatem  pamiątką na długie lata po skończeniu szkoły przez uczniów w zawodzie technik hotelarstwa.

Uczestnicy  dziękują  Panu Rafałowi Czubikowi za pomoc w zorganizowaniu  sprzętu  niezbędnego  do wykonania tego zadania oraz  gratulują pozostałym zawodom wygranej.
Uczestnicy  zaangażowani w projekt: Ewa Sokołowska,  Natalia Wiśniewska,  Katarzyna Wierzbicka, Martyna Poręba, Anna Kulik, Dominika Czuchrowska, Dawid Sowiński, Oskar Żugaj oraz nauczycielki przedmiotów hotelarskich.

mgr Katarzyna Skotnicka

Rafa

10.03.2016 r. na placu przy naszej szkole po raz kolejny pojawił się mobilny punkt poboru krwi ze Szczecina.

Akcja oddawania krwi

Dnia 10 marca 2016 r. na placu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz kolejny pojawił się mobilny punkt poboru krwi ze Szczecina, zaproszony przez szkolnego pedagoga, Pana Aleksandra Lizaka. Chętni uczniowie mogli oddać swoją krew, która w Polsce jest bardzo potrzebna. Każdorazowo akcja ta cieszy się wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. I tym razem nie było wyjątku. Łącznie krew oddało 55 osób, 7 nauczycieli oraz jeden z mieszkańców Chojny. Chętnych było o wiele więcej, jednak ambulans nie był przygotowany na tak dużą ilość osób. W sumie zebrano około 28 litrów krwi. Jest to ilość, która wystarczy na podtrzymaniu pacjenta przy życiu podczas przeprowadzania trzech poważnych operacji, takich jak np. operacja na otwartym sercu.      Podczas przeprowadzania akcji młodzież zebrała 140 czekolad, które zostaną przekazane do placówki opiekuńczo – wychowawczej w Chojnie oraz Trzcińsku – Zdroju.

Równocześnie z pobieraniem krwi, w szkolnym salonie maturzystów, Młodzieżowa Grupa WOPR przy ZSP w Chojnie, prowadziła pokazy pierwszej pomocy dla wszystkich chętnych.

Uczniowie mogli spróbować swoich sił i sprawdzić jaka jest ich wiedza i umiejętności na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Cała akcja została przeprowadzona w ramach Szkolnych Dni Promocji Zdrowego Stylu Życia, które są co roku organizowane w naszej szkole.

Michalina Czubak 2 b

Rafa

9.03.2016 r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Mitologiczny.

Sprawozdanie z IX Powiatowego Konkursu Mitologicznego

9 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się IX Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Konkurs skierowany był, jak co roku, do uczniów gimnazjów oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego.

W tym roku w konkursie wzięły udział cztery szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, Gimnazjum nr 1 w Gryfinie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Drużyny w pierwszej części konkursu układały drzewo genealogiczne starożytnych bogów.
W drugiej rundzie, zmierzyły się z zadaniem „postać zagadka”. Następnie odpowiadały na 5 losowo wybranych pytań o różnym stopniu trudności, w określonym czasie. W czwartej rundzie (kalambury), młodzież sprawdzała swoje umiejętności przedstawiania na rysunku i odgadywania mitologicznych haseł. Piąta runda – w tym roku w zmienionej formie –   polegała  na przedstawieniu dowolnej postaci mitologicznej przez reprezentacje szkół . W tej części jurorzy oceniali prezentację postaci (strój, rekwizyty, pomysłowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem mitologicznym oraz samo wystąpienie m.in. płynność i oryginalność wypowiedzi).

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach: Magdalena Pastuła, Magdalena Sztadilów, Kinga Kościelna (opiekun: Renata Walawender);

II miejsce: Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie: Julia Laskowska, Ewa Jabłońska, Kamila Błoch (opiekun: Katarzyna Wieder);

III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Kornelia Gil, Ida Rumbuć, Wiktor Hadała (opiekun: Krzysztof Pośniak i Edyta Krupa-Nadolny);

IV miejsce: Gimnazjum nr 1 w Gryfinie: Danuta Rzechółka, Aleksandra Domagała, Aleksandra Pasik (opiekun: Anna Romanowska);

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której pracowali:
Eugenia Hajduk – emerytowany nauczyciel języka polskiego, wieloletni pracownik i wicedyrektor  ZSP Nr 2 w Chojnie; Teresa Błońska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie; dr hab. prof. US Radosław Skrycki – zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych  US.
Koordynatorami konkursu są nauczyciele:  Krzysztof Pośniak i Gabriela Lasowska.
Dziękujemy tegorocznym uczestnikom konkursu i zapraszamy na dziesiątą edycję w przyszłym roku.

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

09.03.2016 r. odbył się VII Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej.

Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej

Już po raz siódmy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zorganizował Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej. Tradycyjnie uczestniczyły w nim reprezentacje: 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, grona pedagogicznego oraz uczniów szkoły.

Idea turnieju zrodziła się w szkole, gdy utworzone zostały w niej klasy o profilu społeczno-wojskowym. Szkoła szukała wtedy partnera, aby  uczniowie mogli być szkoleni przez żołnierzy zawodowych. Ze względu na odległość, wybór padł na 5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Od tego czasu uczniowie regularnie uczestniczą w zajęciach w jednostce, biorą udział w organizowanych tam uroczystościach a także, raz w roku, w biwaku. Szkoła w podzięce za organizację tych wszystkich przedsięwzięć, organizuje rokrocznie turniej piłki siatkowej od 2010 roku poczynając. W tym roku turniej odbył się 9 marca. Otwarcia dokonała Pani Dyrektor, życząc wszystkim udanej zabawy oraz zwycięstwa dla najlepszych. Rywalizujące drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej los połączył strażaków oraz uczniów, w drugiej znalazły się reprezentacje 5. Pułku oraz nauczycieli. Zwycięzca każdej z grup spotykał się w finale, a przegrany walczył o miejsca 3-4. Rywalizacja toczyła się do dwóch wygranych setów.

Na początek, doszło do spotkania pomiędzy strażakami a uczniami. Mecz był bardzo wyrównany, a o zwycięstwie musiał decydować time break, gdzie zwycięzcami okazali się uczniowie wygrywając 15:8. Po tej rywalizacji przyszedł czas na zespoły z drugiej grupy. Zdecydowanymi faworytami byli w tym wypadku żołnierze, którzy gładko pokonali zespół nauczycieli 2:0 (do 18 i 12). Tym samym wyłonione zostały pary walczące o finał oraz 3 miejsce. Jak obyczaj nakazuje najpierw doszło do rywalizacji o miejsce trzecie.

Zwycięstwo odnieśli nauczyciele wygrywając w setach 2:0 (do 21 i 22). W finale zwycięstwo odniosła reprezentacja 5. Pułku, zwyciężając reprezentację uczniów szkoły 2:0 (do 19 i 20). Tym samym puchar przechodni ponowie wrócił do Szczecina, choć przed rokiem górą byli uczniowie. Po rywalizacji nastąpiło zakończenie turnieju, wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do Pań: mgr Małgorzaty Zarzyckiej, mgr Izabeli Barylskiej oraz mgr Katarzyny Skotnickiej, które zadbały o przygotowanie poczęstunku oraz  jego obsługę. Organizatorami turnieju byli: mgr Grzegorz Michasiuk oraz mgr Marek Bednarz. Już teraz zapraszamy na kolejny VIII Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej!

Rafa

08.03.2016 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet.

Być dziewczynką, być kobietką…..
–  Obchody Dnia Kobiet w ZSP w Chojnie

 

8 marca to wyjątkowy dzień dla każdej kobiety. Po raz pierwszy Dzień Kobiet świętowano w Stanach Zjednoczonych w 1909 roku. Następnie zwyczaj ten przywędrował do Europy, najpierw do Austrii i Danii, potem do Niemiec i Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto w 1922 roku na pamiątkę fali marcowych kobiecych strajków w Sankt Petersburgu w 1917 roku. W naszym kraju święto kobiet zostało zauważone dopiero po II wojnie światowej.
W zakładach pracy składano kobietom życzenia i obdarowywano prezentami w postaci  rajstop, mydełka albo kawy. Obowiązkowo wręczano tulipana lub goździka. Centralne obchody Dnia Kobiet zniknęły w roku 1993.

Na ten dzień w naszej szkole została przygotowana przez wychowanków Pana Krzysztofa Janika, klasy 2BI, przepiękna gazetka szkolna.

Natomiast wejścia do szkoły zostało przyozdobione dużymi kwiatami wykonanymi przez członków Samorządu Uczniowskiego.

Każdego roku w naszej szkole Święto Pań obchodzi się z niezwykłym rozmachem.
Z tej okazji męska część Samorządu Uczniowskiego, odświętnie ubrana, z kwiatami w dłoni,  złożyła najserdeczniejsze życzenia Pani Dyrektor Adrianie Salamończyk, wicedyrektorkom: pani Agnieszce Bylewskiej i Małgorzacie Limanówce, kadrze kierowniczej, paniom nauczycielkom oraz pracownicom administracji i obsługi. Panie oprócz życzeń obdarowane zostały kwiatkiem goździkiem i ciasteczkiem.

Natomiast dziewczęta z wszystkich klas naszej szkoły zostały obdarowane przez chłopców z Samorządu Uczniowskiego słodką niespodzianką w postaci ciacha.

Atmosfera tego dnia była świetna! Te miłe gesty ze strony panów wywołały wiele radości i uśmiechów na twarzach wszystkich kobiet. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych pań. Ponieważ: „Kobieta jest arcydziełem wszechświata” – Gotthold Lessing.

Chłopcy z Samorządu Uczniowskiego
Zdjęcia: Dawid Szeremeta, kl. 3 TI

Rafa

04.03.2016 r. wzięliśmy udział w Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory w Technoparku Pomerania w Szczecinie.

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory

04.03.2016 roku uczniowie klasy I bd LO i II abd LO brali udział w Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory w Szczecinie. Na festiwalu mieli okazję obejrzeć projekty naukowe uczestników Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory, a także stoiska popularyzujące naukę, m.in. Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt, Smart_Lab, Wydział Informatyki ZUT i inne.

                                              

 

Młodzież uczestniczyła również w wykładach: „Czym pogoda może nas zaskoczyć? – groźne zjawiska atmosferyczne”, „Egzoplanety – w poszukiwaniu drugiej Ziemi”, „Groźna Ziemia – ekstremalne zjawiska naturalne” oraz warsztatach „Alchemia drewna”. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz pracownicy Nadleśnictwa Gryfino.

                                         

Organizator wyjazdu
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

03.03.2016 r. zapraszamy do udziału w Konkursie Geograficznym “Globtroter – tajemnice Ziemi”.

Marzec 2016 – Szkolny Konkurs Geograficzny “Globtroter – tajemnice Ziemi”

Zapraszam wszystkich uczniów interesujących się niezwykłymi i tajemniczymi zjawiskami na Ziemi do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Geograficznym “Globtroter – tajemnice Ziemi”.

Konkurs składa się z jednego etapu. Polega na opracowaniu wybranego przez siebie tematu w postaci prezentacji multimedialnej. Opiekunem konkursu jest Pani Barbara Dybczak, do której należy się zgłaszać. Termin zgłoszeń – do 15 marca. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione otrzymają nagrody i dyplomy.

Przykładowe tematy prezentacji:
– Piramidy w Egipcie
-Tajemniczy Trójkąt Bermudzki
– Pompeje i Herkulanum
– Moja wycieczka marzeń (np. Tajlandia, Grecja, Włochy, Chiny)
– Tajemnice jaskiń
– Spektakularne wybuchy wulkanów
– Aborygeni – poznać i zrozumieć
– Piękne i intrygujące gejzery
– Wędrówka przez pustynię
– Kolory Wielkiej Rafy Koralowej

Zapraszam
Barbara Dybczak

Rafa

1.03.2016 r. odbyła się debata na temat demokracji kiedyś i dziś, zorganizowana w ramach projektu “Politeja Szkoły Średniej”

Debata nt. demokracji kiedyś i dziś

     W ramach projektu pt. „Politeja Szkoły Średniej” organizowanego przez uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Michalinę Czubak i Emilię Hadrzyńską, 1.03.2016 r. odbyła się debata na temat demokracji kiedyś i dziś. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie pod opieką pani Katarzyny Wieder, którzy wykazali się ogromną wiedzą na temat polityki zarówno w czasach starożytnych, jak i  dzisiaj. Uczniowie na początku musieli zaprezentować przygotowane przez siebie prezentacje o różnych ustrojach politycznych, po czym przeszli do głównej części spotkania, czyli debaty. Debata podzielona była na dwie części, w czasie których, w poszczególnych grupach, omawiane były różne problemy. Wszystkie grupy aktywnie zabierały głos i udzielały konstruktywnych odpowiedzi, popierając je mocnymi argumentami.

Michalina Czubak 2abd

Rafa

1.03.2016 r. odbyła się debata na temat demokracji kiedyś i dziś, zorganizowana w ramach projektu “Politeja Szkoły Średniej”.

Debata nt. demokracji kiedyś i dziś

W ramach projektu pt. „Politeja Szkoły Średniej” organizowanego przez uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Michalinę Czubak i Emilię Hadrzyńską, 1.03.2016 r. odbyła się debata na temat demokracji kiedyś i dziś. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie pod opieką pani Katarzyny Wieder, którzy wykazali się ogromną wiedzą na temat polityki zarówno w czasach starożytnych, jak i  dzisiaj. Uczniowie na początku musieli zaprezentować przygotowane przez siebie prezentacje o różnych ustrojach politycznych, po czym przeszli do głównej części spotkania, czyli debaty. Debata podzielona była na dwie części, w czasie których, w poszczególnych grupach, omawiane były różne problemy. Wszystkie grupy aktywnie zabierały głos i udzielały konstruktywnych odpowiedzi, popierając je mocnymi argumentami.

Michalina Czubak 2abd

Rafa

1.03.2016 r. przeprowadzono debatę na temat polityki oraz roli młodzieży w polityce w ramach projektu „Activities – Youth Seminar”.

Debata na temat polityki oraz roli młodzieży w polityce

W ramach projektu „Activities – Youth Seminar” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i jednocześnie członkowie Klubu Europejskiego Douzelage, organizowali debatę, która odbyła się 1.03.2016 r. na temat polityki oraz roli młodzieży w polityce. W debacie wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz kilku innych zaproszonych gości. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe, w których dyskutowali nad zadanymi przez moderatora pytaniami. Uczniowie przygotowujący debatę mieli za zadanie zapisać wnioski, które wyniknęły z dyskusji oraz przygotować prezentację podsumowującą która zostanie przedstawiona podczas zjazdu na Malcie.

Michalina Czubak 2abd

Rafa

29.02.2016 r. w ramach projektu „Politeja Szkoły Średniej”, odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącą Wojewódzkiego Sejmiku Młodzieżowego, Anną Szewczak.

Spotkanie z wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Sejmiku Młodzieżowego – Anną Szewczak

29 lutego 2016 roku w ramach projektu organizowanego przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie „Politeja Szkoły Średniej”, odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącą Wojewódzkiego Sejmiku Młodzieżowego, Anną Szewczak. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas licealnych oraz klas technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak działa Młodzieżowa Rada Miasta czy Wojewódzki Sejmik Młodzieżowy. W szkole zebrała się grupka uczniów, którzy bardzo prężnie działają nad stworzeniem takiej Rady w Chojnie.  Byli oni bardzo zaangażowani w spotkanie, chcąc jak najwięcej dowiedzieć się o różnych kwestiach dotyczących samego stworzenia takiej rady.

Michalina Czubak 2abd

Rafa

28.02.2016 r. braliśmy udział w uroczystych obchodach 71. rocznicy wkopania pierwszego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.

Udział Pocztu Sztandarowego i Samorządu Uczniowskiego
w uroczystościach 71. rocznicy wkopania pierwszego polskiego
słupa granicznego nad Odrą w Czelinie

W niedzielę 28 lutego br. Poczet Sztandarowy i Samorząd Uczniowski ZSP w Chojnie wziął udział w uroczystych obchodach 71. rocznicy wkopania pierwszego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Julia Łagiewczyk, asysta – Aleksandra Szurgocińska (pod opieką pana Leszka Lejmana) i Samorząd Uczniowski w składzie: Justyna Leszczyńska, Katarzyna Grabowicz i Oskar Klimas (pod opieką pani Emili Skrzypy).
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Czelinie odprawionej w  intencji ojczyzny i pamięci poległych saperów  poprowadzonej przez proboszcza Marka Szczuckiego.

Po mszy, w asyście kampanii honorowej i orkiestry wojskowej, wszyscy przybyli na uroczystości, udali się pod pomnik upamiętniający pierwszy polski słup graniczny nad Odrą, gdzie wysłuchano przemówienia burmistrza Mieszkowic, pana Andrzeja Salwy oraz por. Adama Niedźwieckiego, kombatanta (uczestnik wydarzeń sprzed 71 lat). Następnie odczytano apel poległych przygotowany prze żołnierzy z 5. Pułku Inżynieryjnego im gen dyw. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie.

Na zakończenie uroczystości władze samorządowe, służby mundurowe, kombatanci, radni, sołtysi, delegacje szkół i instytucji, goście oraz mieszkańcy, złożyli przed obeliskiem kwiaty i zapalili znicze.

Po oficjalnych uroczystościach odbył się poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czelina. Każdy z przybyłych mógł skosztować przepysznej grochówki.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Leszek Lejman

Rafa

27.02.2016 r. odbył się etap pisemny VIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych.

VIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych – etap pisemny

27 lutego w etapie pisemnym VIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział pięciu uczniów: Ida Rumbuć 1 TH, Alicja Krystofiak 4 TI, Krzysztof Stamblewski 3 TI, Sylwia Borecka 2d, Hubert Pieloszczyk 3b. Dwugodzinny test pisemny zawierał zadania z części rozszerzonej podstawy programowej oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Do części ustnej uczniowie podejdą 2 kwietnia. Wyniki konkursu z części pisemnej oraz ustnej zostaną podane do 2 maja 2016 roku. Osobą odpowiedzialną za opiekę nad uczniami w ramach konkursu jest pani mgr Joanna Gorska-Hamkało.

Rafa

26.02.2016 r. zorganizowaliśmy Powiatową Licealiadę w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt
– Chojna 26.02.2016 r.

26 lutego 2016 roku nasza szkoła była organizatorem Powiatowej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje trzech szkół – ZSP Chojna, ZSO Gryfino oraz ZSP nr 2 Gryfino. Rozgrywki toczone były systemem „każdy z każdym”.
W pierwszym pojedynku reprezentacja naszej szkoły odniosła zdecydowane zwycięstwo 2-0, z drużyną z ZSO Gryfino. W kolejnym meczu zmierzyliśmy się z reprezentacją ZSP nr 2 z Gryfina. Mecz był bardzo wyrównany i emocjonujący. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był time break, który niestety przegraliśmy 14-16, odnosząc porażkę 1-2. W ostatnim pojedynku zmierzyły się dwie gryfińskie szkoły – mecz zakończył się zwycięstwem ZSP nr 2. Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce w turnieju.

WYNIKI:
ZSP Chojna – ZSO Gryfino           2-0
ZSP Chojna – ZSP nr 2 Gryfino     1-2
ZSO Gryfino – ZSP nr 2 Gryfino    1-2

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSP Chojna
 3. ZSO Gryfino

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Mularczyk Justyna
 3. Babiarz Hanna
 4. Lubańska Daria
 5. Jaz Aneta
 6. Jaz Justyna
 7. Gajewska Dominika
 8. Hrycaj Kinga
 9. Młynarczyk Sylwia
 10. Drożdż Aleksandra
 11. Bernadzka Kamila
 12. Danelska Karolina

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

25.02.2016 r. uroczyste wręczenie stypendium Rady Powiatu w Gryfinie.

Stypendium Rady Powiatu w Gryfinie

 

Zarząd Powiatu w Gryfinie przyznał stypendium Rady Powiatu w Gryfinie Idzie Rumbuć uczennicy klasy I Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Uroczyste wręczenie stypendium odbyło się 25 lutego 2016 r. podczas XV sesji Rady Powiatu. Wręczył je przewodniczący Roman Michalski, podkreślając, że stypendia i nagrody są dodatkową motywacją w osiąganiu sukcesów.

Właśnie takim przykładem jest Ida, która w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, jako jedyna spośród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, osiągnęła średnią ocen powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie i tym samym została stypendystką Rady Powiatu.

Ida Rumbuć jest uczennicą I klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa Jest ambitna, pracowita i sumienna, czego dowodem są jej wyniki w nauce – średnia ocen 5,06.W pierwszym semestrze uzyskała stuprocentową frekwencję. Zajęła pierwsze miejsce w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych kwalifikując się do udziału na szczeblu wojewódzkim. Wraz z drużyną zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie. Pasją Idy jest nauka języków obcych, m.in. języka szwedzkiego. Interesuje się także architekturą i w przyszłości chciałaby studiować na tym kierunku. W wolnych chwilach czyta książki i rozwija swoją wiedzę w dziedzinie hotelarstwa.

Gratulując idzie otrzymanego stypendiów, życzymy Jej dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

Gabriela Lasowska

Rafa

25.02.2016 r. odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie.

IX  Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie

IX edycja  Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie odbyła się 25 lutego 2016 roku.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, a koordynatorem nauczyciele: Danuta Perz i Gabriela Lasowska.  Honorowym Patronatem konkurs objął już  kolejny raz prof. Bogusław Liberadzki poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę w postaci studyjnego wyjazdu do Parlamentu Europejskiego.

W konkursie brali  udział  uczniowie gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego, były to trzyosobowe zepoły z gimnazjów z Cedyni, Chojny i Widuchowej oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie.

Konkurs składał się z trzech części. W pierwszej, uczestnicy rozwiązywali test, w drugiej, drużyna odpowiadała na pięć losowo wybranych pytań, dotyczących wiedzy z  historii, geografii, symboli narodowych, organizacji międzynarodowych, sztuki, kulinariów i wybitnych postaci.

W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali przygotowane prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie państwo. Według oceny jury, są one na wysokim poziomie, widać bardzo duże zaangazowanie, można spróbować charakterystycznych potraw, wypieków, posłuchać muzyki na żywo. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie,  wspólnych korzeniach, procesach integracyjnych, wzbudzanie szacunku wobec innych narodów, państw, języków i kultur.

Jury w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, polonista, pani Krystyna Leddin – pracownik Biblioteki Publicznej w Chojnie, pan Kazimierz Komorzycki reprezentujący prof.  Bogusława Liberadzkiego.

I miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły, w składzie: Kornelia Gil, Justyna Leszczyńska i Ida Rumbuć (opiekun p. Danuta Perz), która wygrała  studyjny wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez Honorowego Patrona Konkursu Prof. Bogusława Liberadzkiego, posła do Parlamentu Europejskiego.

II miejsce zajęła drużyna z ZSP Nr 2 w Gryfinie, reprezentowana przez Karolinę Jasińską, Natalię Kowalską i Zuzanę Zdybel   (opiekun p. Julian Dalidowicz).

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Chojnie w składzie: Karol Janulewicz, Karol Miler i Damian Ryś (opiekun p.Urszula Rados).

Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Rafa

24.02.2016 r. odbyły się wybory nowego Zarządu Klubu Europejskiego Douzelage.

Czwarte zgromadzenie członków Klubu Europejskiego Douzelage

Dnia 24.02.2016 r. po ósmej godzinie lekcyjnej w sali nr 4 w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się zebranie członków Klubu Europejskiego Douzelage, na którym przedstawiono plan pracy na najbliższe akcje związane z działalnością klubu oraz wybrano nowy zarząd organizacji, którego skład, po jednej turze jawnego głosowania, wygląda następująco:

– Przewodnicząca – Michalina Czubak
– Zastępca przewodniczącej – Jakub Surowiecki
– Członek zarządu – Jakub Lechowski
– Członkini zarządu – Katarzyna Szymkowiak

Oficjalnie złożono również podziękowania wszystkim członkom klubu, którzy w tym roku nauczania opuszczą mury naszej szkoły, a zwłaszcza przekazującemu władzę zarządowi,      za ich zaangażowanie w przeprowadzaniu akcji oraz właściwe kierowanie przy wypełnianiu różnorodnych zadań. W skład ustępującego zarządu (lata 2015-2016) wchodzili:

– Przewodnicząca – Emilia Hadrzyńska
– Zastępca przewodniczącej – Mikołaj Gajowski
Członek zarządu – Jakub Lechowski
– Członkini zarządu – Michalina Czubak

Na spotkaniu byli obecni następujący uczniowie:

 1. Katarzyna Szymkowiak
 2. Łukasz Lach
 3. Michalina Czubak
 4. Karolina Błoch
 5. Julia Łągiewczyk
 6. Aleksandra Szurgocińska
 7. Dominika Stefańska
 8. Elwira Jóźwiak
 9. Jakub Lechowski
 10. Jakub Surowiecki
 11. Tomasz Borczyński
 12. Edyta Sobczak
 13. Nina Michalska
 14. Mikołaj Gajowski
 15. Mikołaj Daszkiewicz

 

Nad przebiegiem zebrania czuwał Zastępca przewodniczącej kończącego swą kadencję zarządu Klubu Europejskiego Douzelage – Mikołaj Gajowski z kl. III b.

 

ZARZĄD KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE
2016-2017


Przewodnicząca
Michalina Czubak

 


 Zastępca przewodniczącej
Jakub Surowiecki

 


Członek zarządu
Jakub Lechowski


Członkini zarządu
Katarzyna Szymkowiak

Rafa

24.02.2016 r. odbyły się zajęcia w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

Zajęcia w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie – 24.02.2016 r.

Po raz kolejny uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, większość zajęć odbywała się  w pomieszczeniach.  Podobnie jak w czasie wcześniejszego wyjazdu, w zajęciach lutowych brali udział uczniowie klasy I c oraz II c.

            Po przyjeździe na miejsce uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy ćwiczeniowe. Klasa II rozpoczęła zajęcia na placu apelowym, ćwicząc zagadnienia musztry, takie jak: wykonywanie zbiórek, krycie, równanie, odstępowanie, marsz krokiem zwykłym oraz postawę zasadniczą i swobodną. W tym czasie uczniowie klasy I udali się na salę gimnastyczną, gdzie prowadzone były zajęcia z gimnastyki, ćwiczeń siłowych, gry i zabawy ruchowe, a na koniec, mieli możliwość poznać tajniki walki wręcz. Po przeprowadzeniu tej części zajęć nastąpiła zamiana klas, by na zakończenie zrobić przerwę na smaczną i pożywną grochówkę.

Ostatnim elementem przygotowanym do ćwiczenia tego dnia, było szklenie ogniowe. Uczniowie doskonalili umiejętność składania i rozkładania broni na czas. Te zagadnienie sprawiło im największą frajdę, mogli bowiem porównać swoje umiejętności. Na tym zakończyły się zajęcia w lutym.

W marcu odbędą się kolejne zajęcia, tym razem na powietrzu!

Rafa

24.02.2016 r. zajęliśmy I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców

            24 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów przystąpiły trzy zespoły: ZSP nr 2 Gryfino, ZSO Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Pierwszy mecz turnieju rozegrały ze sobą dwie gryfińskie szkoły. Lepsza okazała się drużyna gospodarzy, która wygrała 2-1. W dwóch kolejnych meczach zawodów, odnieśliśmy dwa zwycięstwa, pokonując najpierw drużynę z ZSO 2-1, a następnie gospodarzy 2-0, zajmując pierwsze miejsce w turnieju. Potwierdziliśmy tym samym dominację naszej szkoły w powiecie, gdyż było to trzecie zwycięstwo z rzędu.

 WYNIKI:
ZSP Chojna – ZSP nr2 Gryfino        2-0
ZSP nr2 Gryfino – ZSO Gryfino      2-1
ZSP Chojna – ZSO Gryfino              2-1

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

 1. ZSP  Chojna
 2. ZSP nr2 Gryfino
 3. ZSO Gryfino

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Sosnowski Tomasz
 2. Bil Piotr
 3. Miler Konrad
 4. Przerada Paweł
 5. Karpicki Rafał
 6. Szafrański Konrad
 7. Wojtczak Patryk
 8. Kłonowski Karol
 9. Łukian Krzysztof
 10. Sobolak Mateusz
 11. Słonecki Hubert

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

20.02.2016 r. ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu zatytułowanego Mój język ojczysty, czyli najważniejsze słowo.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Przypadający 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego uczcił spotkaniem w sali konferencyjnej Biblioteki Międzywydziałowej w dniu 20.02.2016 r. o godz. 11.00. Podczas uroczystych obchodów ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, zatytułowanego Mój język ojczysty, czyli najważniejsze słowo, polegającego na przygotowaniu pracy pisemnej, realizującej dowolną formę wypowiedzi. W programie ujęto także wykład dr hab. Doroty Kozaryn, profesor US dotyczący etyki języka oraz językiadę – zabawy językowe przygotowane przez Fundację Fabryka Języka Szczecin.

W trakcie tej podniosłej uroczystości nie zabrakło reprezentantów Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Chojnie (pisemnie zaproszonych na podsumowanie konkursu) – trójki uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek: Kornelii Gil z kl. I bd LO, Wiktora Hadały z kl. I bd LO oraz Mikołaja Gajowskiego z kl. III b LO wraz z ich opiekunem prac, Panią mgr Katarzyną Mickiewicz-Bindas.

Ostatecznie, decyzją jury w składzie: literaturoznawczyni, teoretyczka i krytyczka literatury, pisarka prof. dr hab. Inga Iwasiów; językoznawczyni, propagatorka kultury języka, kierująca Telefoniczną i Internetową Poradnią Językową przy IPiK prof. dr hab. Ewa Kołodziejek; literaturoznawca, krytyk i teoretyk literatury, poeta dr hab. Piotr Michałowski, prof. US oraz językoznawczyni, znawczyni polskiej frazeologii, dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, Kornelia Gil z kl. I bd zajęła  I miejsce w rywalizacji,

Wiktor Hadała z kl. I bd został wyróżniony,

 

Podobnie Mikołaj Gajowski z kl. III b otrzymał z rąk jurorów dyplom z wyróżnieniem. 

Oprócz pamiątkowych dyplomów warto zaznaczyć, iż wszyscy uczniowie nagrodzeni oraz wyróżnieni w konkursie otrzymali książkowe publikacje własnych prac.

Mikołaj Gajowski z kl. III b

Rafa

19.02.2016 r. odbył się etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Poznaj swoje prawa w pracy”- już za nami!

              W dniu 19 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Etap wojewódzki zorganizowany został przez Okręgową Komisję Konkursową powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  W tym roku w konkursie wzięło udział aż 46 uczniów po dwóch z każdej szkoły.
Do etapu regionalnego konkursu z naszej szkoły przystąpili laureaci eliminacji szkolnych: Krzysztof Stamblewski i Adrian Chański, uczniowie klasy 3 Technikum Informatycznego.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań w czasie 60 minut.

Po  dokonaniu oceny testów i podliczeniu punktów, konieczna była dogrywka. Po wyłonieniu zwycięzców wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeniu dyplomami i pamiątkowymi gadżetami.

Mimo, że uczniowie naszej szkoły nie stanęli na podium w konkursie, to nie czuli się  przegranymi, ponieważ zdobyta wiedza na pewno przyda się im w przyszłym życiu zawodowym.

                   

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

19.02.2016 r. w naszej szkole odbyła się XII OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA.

XII OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 19 lutego 2016 roku po raz koleiny zagościli w naszej szkoły przedszkolaki z Gminy Chojna oraz zaprzyjaźnionego przedszkola z Niemiec.

Po uroczystym powitaniu i wniesieniu flagi olimpijskiej przystąpiliśmy do uroczystego ślubowania. Sportowcy przyrzekali, iż będą starać się ze wszystkich sił wykonywać wszystkie ćwiczenia uczciwie, ale również kibicować  kolegom i oklaskiwać wszystkie drużyny.

Po zaprezentowaniu okrzyku sportowego nadszedł czas na udział w poszczególnych konkurencjach. A były one takie: slalom hokejowy, rzut woreczkami do celu, przekładanie szarfy, bieg z piłką, tunel oraz rysowanie bałwana na czas. Mimo, że konkurencje wydawały się trudne nasi sportowcy świetnie sobie z nimi poradzili.

Drużyny dzieliły tylko minimalne punkty, a o trzecie miejsce musiały zawalczyć dwa zespoły w dogrywce.

A tak oto wyglądały wyniki olimpijskich zmagań:

I miejsce (13 punktów) – Motylki
II miejsce (12 punktów) – Pszczółki
III miejsce (11 punktów) – Stokrotki
IV miejsce (10 punktów) – Smerfy
V miejsce (8 punktów) – Godków i Landin

Marek Łągiewczyk

Rafa

16.02.2016 r. w ramach projektu “Politeja szkoły średniej”, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chojnie, panem Piotrem Mrozem.

SPOTKANIE Z PANEM PIOTREM MROZEM W RAMACH PROJEKTU „POLITEJA SZKOŁY ŚREDNIEJ”

W ramach projektu pt. „Politeja Szkoły Średniej” organizowanego przez uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Michalinę Czubak i Emilię Hadrzyńską, w dniu 16 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chojnie, panem Piotrem Mrozem. W spotkaniu brali udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek z klas IIIb i IIIc; dyskutowali oni z działaczem samorządowym o roli przewodniczącego rady miejskiej, sytuacji ekonomicznej w gminie Chojna oraz jak zostać aktywistą w swojej gminie.

Michalina Czubak z  kl. IIabd

Rafa

05.02.2016 r. Bartosz Nowak, uczeń kl. III c został zdobywcą I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta w kategorii prac indywidualnych.

„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.”
Napoleon Hill

05.02.2016 roku Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” ogłosił wyniki tegorocznej edycji Konkursu. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: „test konkursowy” i „praca indywidualna”.

Naszą szkołę w kategorii „test konkursowy” reprezentowało 29. uczniów. Najwyższy wynik osiągnął Mikołaj Gajowski z klasy IIIb zdobywając wyróżnienie.

9. uczniów wykonało „pracę indywidualną” na temat „Polscy podróżnicy i odkrywcy”. W tej kategorii najwyżej oceniona została praca  Bartosza Nowaka z klasy IIIc, który zdobył I miejsce w kraju. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również Agata Jasnos uczennica kl. IIIa.

Gratuluję zdobywcy I miejsca i wyróżnionym. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i życzę zwycięstwa w kolejnych edycjach.

Szkolny Organizator konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

29.01.2016 r. odbył się Bal Studniówkowy.

Bal studniówkowy 2016

Dnia 29 stycznia 2016 roku o godzinie 18.00 w naszej szkole rozpoczął się bal studniówkowy. Bawili się na nim uczniowie klas liceum i technikum, a poprowadzili go Anna Kłapouch i Jakub Kowalski z kl. IIIa LO. Sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową. Wzniosłość imprezy dopełniły wieczorowe kreacje, a przede wszystkim przemiła atmosfera, która udzielała się wszystkim.

Bal zainaugurowała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk, która przywitała gości i życzyła wspaniałej zabawy i sukcesów w przyszłości.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym polonezem. Dwanaście tańczących par przygotowanych przez p. mgr Hannę Chmurę dostarczyło wielu wspaniałych wrażeń.

Szczególnym i wzruszającym momentem było wręczenie kwiatów na ręce Pani Dyrektor, wychowawców i rodziców. To podziękowanie za cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w nasze wychowanie.

Zakończeniem części oficjalnej było zatańczenie z nauczycielami walca, co dla uczniów było wielkim przeżyciem.

Zaraz potem goście mieli czas na zjedzenie ciepłego posiłku, przygotowanego przez restaurację „Premier Cru”, aby chwilę później już znaleźć się na parkiecie i dobrze się bawić. Każdy czuł się wspaniale i swobodnie, cała sala nie przestawała tańczyć. Był to dla nas szczególnie wyjątkowy wieczór wśród przyjaciół, z którymi spędziliśmy kilka niezapomnianych lat.

Swoistym „hymnem” Studniówki stała się piosenka „Ruda tańczy jak szalona” – grana kilkakrotnie przez towarzyszący nam tej nocy zespół „Bracia Lisowscy”, porywająca uczestników do zabawy i śpiewu. W przerwach między tańcami, oprócz tradycyjnej sesji zdjęciowej, mogliśmy skorzystać z  fotobudki, która okazała się ciekawą atrakcją.
Około godziny 22.00 wwieziono pięknie udekorowany, a przede wszystkim, bardzo smaczny tort.

 

Następnie zaproszono wszystkich nauczycieli, rodziców, gości i uczniów do wspólnego poloneza, którego w pierwszej parze prowadziła Pani Dyrektor.
Czas zabawy upłynął bardzo szybko, w bardzo przyjemnej atmosferze, o czym świadczy fakt, że niemal wszyscy goście pozostali do samego zakończenia imprezy, które to nastąpiło o godzinie 2.00. Choć studniówkowa noc już za nami, to na pewno zostanie w naszych sercach na długo – bo takich chwil się nie zapomina.

Mamy nadzieję, że egzaminy maturalne i zawodowe będą równie udane jak nasz bal, czego  serdecznie wszystkim maturzystom życzymy!

Uczestnicy „Studniówki 2016”

Zdjęcia Przemysław Kaweński

 

Rafa

28.01.2016 roku odbyła się edukacyjna wycieczka do Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Spektakl  “Ożenek”

28 stycznia 2016 roku odbyła się edukacyjna wycieczka do Teatru Współczesnego w Szczecinie, na wieczorny spektakl pt. Ożenek, na podstawie jednej z bardziej znanych sztuk Mikołaja Gogola w reżyserii Justyny Celedy. Wycieczkę organizowali poloniści: mgr Renata Czubak oraz mgr Katarzyna Mickiewicz-Bindas, w ramach cyklicznych wyjazdów do teatru, w celu rozwijania kulturalnych zainteresowań młodzieży naszej szkoły. W opiece nad młodzieżą pomagali mgr Gabriela Lasowska i mgr Krzysztof Janik. W wycieczce uczestniczyło 34 uczniów z różnych klas.

Spektakl, który trwał 150 minut, wzbudził duże zainteresowanie młodzieży. Klasyka komedii, w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego, była doskonałą lekcją kultury słowa, a wartka akcja pokazała różne rodzaje komizmu związanego z ciągle żywą tematyką miłości. Uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń, którymi w kolejnych dniach dzielili się z kolegami z poszczególnych klas na lekcjach języka polskiego.
Na koniec warto przytoczyć fragment recenzji z „Gazety Wyborczej”: „Przedstawienie bawi komizmem postaci i sytuacji, ale w gogolowskim tekście komizm jest przewrotny. „Ożenek” Justyny Celedy jest o singlach i singielkach, którzy w końcu ulegają społecznej presji wiązania się w pary przed ołtarzem.”

 

 

 

                       Uczennice ZSP w Chojnie

Rafa

28.01.2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali wystawę prac o tematyce “Bezpieczne Ferie”.

Konkurs „Bezpieczne ferie”

Rok 2016 Samorząd Uczniowski rozpoczął od zorganizowania w ZSP w Chojnie szkolnego konkursu plastycznego pt. ”Bezpieczne ferie”.

Celem konkursu było uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych w czasie ferii zimowych.
Konkurs został ogłoszony na początku stycznia, gdzie w budynkach szkolnych zostały zawieszone plakaty informujące o konkursie i zachęcające wszystkich uczniów do wzięcia w nim udziału.

Każda klasa mogła zgłosić do konkursu jedną lub więcej prac, za co otrzymali punkty w konkursie Super Klasa.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego zbierali prace do 28 stycznia br., a następnie zorganizowali wystawę we wnęce budynku nr 1. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

Rozstrzygnięcie konkursu pt. ”Bezpieczne ferie” nastąpiło w dniu 29 stycznia 2016r. na długiej przerwie. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem i nauczyciele.
Zwycięzcami konkursu została klasa II c LO,


drugie miejsce zajęła klasa II WZ


i trzecie miejsce przypadło klasie I c LO.

                             

 

                    Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych i bezpiecznych ferii.

Samorząd Uczniowski

Rafa

27.01.2016 r. niektórzy z nas pojechali do Szczecina do Opery na Zamku na sztukę Zemsta nietoperza Johanna Straussa.

Wyjazd do operetki

27 stycznia 2016 roku (sobota) nauczyciele poloniści, p. Edyta Krupa –Nadolny i p. Hanna Leszczyńska, zorganizowali wyjazd do Szczecina do Opery na Zamku na sztukę Zemsta nietoperza Johanna Straussa syna.Historia, która zaczyna się w mieszczańskim domu, przechodzi przez salę balową, aby zakończyć się… w więzieniu, bawi od prawie półtora wieku publiczność na całym świecie. Intryga, przebrania, walce, kuplety – to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę i pozwala przeżyć wspaniały wieczór w operze, wypełniony śpiewem i śmiechem. Sztuka trwała 180 min. i wywołała żywe zainteresowanie i artystyczne wzruszenie wśród uczniów. Sztuka dawała nie tylko możliwość obcowania z kulturą wysoką, ale stwarzała możliwość wymiany doświadczeń międzypokoleniowych, gdyż oglądali ją nie tylko uczniowie, ale rodzice i nauczyciele.

Uczniowie ZSP w Chojnie

Rafa

27.01.2016 r. odbyły się zajęcia w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach
– 27.01.2016 r.

27 stycznia 2016 r. uczniowie klasy 1c i 2c wraz z wychowawcami wyjechali na kolejne zajęcia praktyczno teoretyczne do 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Po przyjeździe uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa odbywała swoje zajęcia w sali gimnastycznej, gdzie po ćwiczeniach ogólnorozwojowych i gimnastycznych, uczniowie wykonywali ćwiczenia związane z samoobroną. W tym samym czasie druga grupa doskonaliła elementy musztry wojskowej. Po zmianie grup, uczniowie mieli przerwę na posiłek – prawdziwą wojskową grochówkę. Po przerwie odbyły się zajęcia związane z budową broni i jej konserwacją. Każdy uczeń miał możliwość samodzielnego złożenia i rozłożenia broni. Zajęcia zakończyły się mini turniejem – wybrani uczniowie składali i rozkładali broń na czas.

Rafa

26.01.2016 r. w ramach projektu “Politeja szkoły średniej”, odbyło się spotkanie z członkiem Rady Powiatu w Gryfinie, Pawłem Sławińskim.

SPOTKANIE Z PANEM PAWŁEM SŁAWIŃSKIM W RAMACH PROJEKTU „POLITEJA SZKOŁY ŚREDNIEJ”

W ramach ogólnopolskiego projektu „Jestem, więc zmieniam”, współfinansowanego przez program Erasmus+, który jest organizowany przez stowarzyszenie Youth Human Impact, uczennice naszej szkoły, Emilia Hadrzyńska i Michalina Czubak, stworzyły projekt pod tytułem „Politeja Szkoły Średniej”. W ramach tego projektu przeprowadziły one szereg działań w obrębie społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej. W dniu 26 stycznia 2016 r. w sali kinowej odbyło się spotkanie z członkiem Rady Powiatu w Gryfinie, Pawłem Sławińskim. Pan Sławiński opowiadał czym zajmuje się rada powiatu i z jakimi problemami młodzież może wystąpić do radnego powiatowego. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie z klasy IIIa LO okazali się być bardzo pilnymi słuchaczami oraz aktywnymi rozmówcami, zadawali dużo ciekawych pytań radnemu i wykazali się znajomością bieżących problemów lokalnych.

   

Michalina Czubak z  kl. IIabd

Rafa

25.01.2016 r. przeprowadzono warsztaty dotyczące bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas wypoczynku w okresie ferii zimowych dla wychowanków z internatu.

Bezpieczne ferie
warsztaty dla wychowanków   internatu  ZSP w Chojnie

Niedługo nastąpi czas, na który z niecierpliwością czekają uczniowie wszystkich szkół – ferie zimowe. To czas wymarzonego odpoczynku, miłej zabawy, spędzonej na śniegu  i lodowisku.
25 stycznia 2016 r.,  pani mgr Dorota Szwiec i pani mgr Emilia Skrzypa przygotowały i przeprowadziły  dla wychowanków z internatu ZSP w Chojnie, warsztaty dotyczące bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Podczas warsztatów uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego spędzania czasu wolnego, tak aby nadchodzące ferie były szczęśliwe  i udane, a przede wszystkim aby wszyscy wrócili do swoich domów wypoczęci i pełni energii  do dalszej pracy.
Organizatorki zwróciły uwagę na to, aby  pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Tematyka warsztatów:

 • Bezpieczna  aktywność fizyczna;
 • Bezpieczna jazda samochodem;
 • Bezpieczne poruszanie sie po drogach;
 • Rozsądne korzystanie z imprez organizowanych podczas ferii;
 • Zasady bezpiecznego zachowania się, zwłaszcza podczas uprawiania sportów zimowych, w tym korzystania z naturalnych lodowisk i torów saneczkowych;
 • Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych, w tym tytoniu  i alkoholu;
 • Profilaktyka ryzykownych zachowań zdrowotnych, w tym seksualnych;
 • Profilaktyka zatruć pokarmowych, w tym edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania przy pierwszych objawach zatrucia;
 • Zasady racjonalnego odżywiania;
 • Przydatne numery telefonów (112, 998, 999).

Efektem pracy uczniów  były plakaty przedstawiające tematykę „Bezpiecznych ferii.”

 

Życzymy wszystkim uczniom oraz wychowawcom, udanego wypoczynku, śnieżnych  ferii i szczęśliwego powrotu do szkoły.

mgr D. Szwiec i mgr E. Skrzypa

Rafa

18.01-26.01.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” odbył się cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami.

„Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana”

 

Albert Einstein

 

CYKL SPOTKAŃ Z LOKALNYMI PRACODAWCAMI

 

Cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami odbył sie w naszej szkole w terminie   od 18 stycznia 2016 r.  do 26 stycznia 2016 r. Realizacja tego przedsięwzięcia odbyła się  w ramach „Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy – III edycja”.
Spotkania z pracodawcami miały na celu  uzyskanie  odpowiedzi na pytanie:  Czego od nas oczekuje rynek pracy  i  jak sprostać tym wymaganiom?
Pierwsze spotkanie z lokalnym pracodawcą, panem Radosławem Stecem, właścicielem hurtowni instalacyjno – budowlanej AIB z Chojny, odbyło się  18 stycznia 2016. W spotkaniu udział wzięli  uczniowie kl. III WZ.
Pan Stec opowiedział uczniom o specyfice pracy sprzedawcy, zaznaczając, że zawód sprzedawcy jest bardzo popularnym, ale również wymagającym  zawodem. W tej branży pan Radosław Stec pracuje od 20 lat i jest również pracodawcą, który zatrudnia w swojej firmie młodocianych pracowników, uczniów naszej szkoły kształcącej  się  w zawodzie sprzedawca.

Podczas spotkania pan Stec przedstawił uczniom swoje oczekiwania jako pracodawca od przyszłych pracowników, których zatrudniłby w swojej firmie. Poszukując pracownika, pan Radosław Stec zwraca uwagę na motywację potencjalnego pracownika do pracy i jego osobowość oraz znajomość produktu, który miałby sprzedawać. Ważne jest, aby przyszły sprzedawca umiał badać potrzeby klienta, wiedział jak doradzić, wspomóc przy wyborze zakupu danego produktu i posiadać tzw. zdolności handlowe.
Młodzież dowiedziała się także jakie cechy powinien posiadać dobry pracownik oraz jakie są wymogi współczesnego rynku pracy i jak im sprostać:

 1. Po pierwsze nie należy zamykać się na dalsze kształcenie,
 2. Być otwartym na współpracę z innymi pracownikami firmy i posiadać umiejętności pracy w zespole,
 3. Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki,
 4. Swoją osobą godnie reprezentować firmę,
 5. Być cierpliwym i odpornym na stres,
 6. Posiadać wysoką kulturę osobistą,
 7. Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 8. Być dyspozycyjnym.

Po wystąpieniu pana Radosława Steca, uczniowie zadawali pytania związane   z przyszłą pracą  w zawodzie sprzedawcy oraz  możliwościami zatrudnienia w firmie AIB.
Na zakończenie spotkania pan Stec zaznaczył, że w tej branży bardzo ważna jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów z klientami, ponieważ najlepszą reklamą firmy jest zadowolony klient. W tym dniu spotkanie z pracodawcą mieli również  uczniowie klasy III technikum budowlanego, klasy III monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie i klasy III w zawodzie stolarz.
Uczniowie spotkali się z właścicielem firmy budowlanej Termo – Tech,  panem Andrzejem Berdzikiem.

Pan Andrzej Berdzik przedstawił uczniom specyfikę pracy w branży budowlanej. Jego firma zajmuje sie również termoizolacją budynków. Podczas spotkania pan Berdzik uczulał młodzież na przestrzeganie zasad bhp podczas pracy na budowie, ponieważ branża budowlana zaliczana jest do rodzajów działalności, z którymi związane jest bardzo wysokie ryzyko zawodowe. Młodzież mogła zobaczyć niektóre akcesoria niezbędne w pacy  na budowie oraz zobaczyć jak wygląda profesjonalny ubiór pracownika na budowie.
W dalszej części spotkania uczniowie zapytali pana Berdzika, czego oczekiwałby od nich jako przyszłych pracowników w jego firmie? Pan Andrzej Berdzik odpowiedział, że od swoich pracowników oczekuje przede wszystkim uczciwości i sumiennej pracy, ponieważ od efektów ich pracy zależny jest wizerunek firmy. Rzetelność to podstawa, aby być dobrym fachowcem w tej branży. Liczy się również kreatywność i chęć do pracy. Pracownik musi również wykazywać się dobrym stanem zdrowia i niezawodną kondycją fizyczną. Ważne jest, aby pracownik w jego firmie chciał poszerzać swoją wiedzę o nowych technologiach i technikach pracy w tym zawodzie. Wspomnieć należy także o dyscyplinie w pracy i umiejętności pracy w zespole, ponieważ bez tego żadna firma nie będzie dobrze prosperowała.
Pan Berdzik podkreślił, że w dzisiejszych czasach branża budowlana jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią naszej gospodarki, a pracownicy budowlani  są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na polskim rynku pracy. Wspominając początki działalności swojej firmy, pan Andrzej powiedział, że zaczynał od dwóch osób pracujących w firmie,        a dzisiaj zatrudnia kilkanaście osób. Nawiązał współpracę z firmami w Niemczech i Dani, gdzie jego firma wykonuje duże inwestycje budowlane. Na potwierdzenie swoich słów pokazał młodzieży projekty budowlane dotyczące obiektu, którego budowę będzie nadzorował   w Berlinie.

 Kończąc spotkanie uczniowie  zapytali jakie są szanse, że po skończeniu szkoły dostaną pracę w firmie pana Berdzika? Pan Andrzej odpowiedział, że jeżeli będą już posiadali odpowiednie kwalifikacje, to mogą się z nim skontaktować. Dodał przy tym, że w tej branży ważna jest znajomość języków obcych.

 Kolejne spotkania odbyły się 25 i 26 stycznia 2016 r. Tym razem uczniowie klasy   III technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarskiego  oraz klasa III ZSZ w zawodzie kucharz spotkali się z menadżerem hotelu Piast w Cedyni i restauracji Piastowska w Chojnie, panią Jolantą Zalewską, która w imieniu właścicieli przybliżyła młodzieży specyfikę pracy w hotelu i restauracji.
Pani Zalewska zaprosiła na spotkanie szefa kuchni z restauracji Piastowska, pana Grzegorza Dończyka.

W restauracji Piastowska uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz miesięczne praktyki zawodowe.
Pani Jolanta Zalewska opowiedziała młodzieży o „blaskach i cieniach” pracy w branży hotelarskiej dodając, że nie jest ważne czy pracujemy w małej czy dużej restauracji, ważne jest, aby kochać to co się robi i wkładać całe serce w wykonywaną pracę. Zarówno pracując jako kelner czy kucharz należy mieć chęć do pracy, pomysły, zdobywać doświadczenie, umieć zorganizować pracę w zespole. W branży hotelarskiej ważne jest nastawienie do klienta, który niejednokrotnie bywa uciążliwy, ale to od obsługi hotelu zależy czy klient wróci tu po raz drugi.
Przedstawiając pana Grzegorza Dończyka, pani Zalewska powiedziała, że sercem restauracji jest kuchnia i szef kuchni. Dobra organizacja pracy w kuchni to podstawa dobrze zorganizowanego zespołu całego hotelu i restauracji.

            Pan Grzegorz przedstawił młodzieży specyfikę praca szefa kuchni i kucharza, podając najważniejsze cechy którymi powinien charakteryzować się dobry kucharz:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. znajomość języków obcych,
 3. odpowiednie wykształcenie,
 4. wyobraźnia,
 5. zmysł estetyczny,
 6. samodzielność i inicjatywa w opracowywaniu nowych potraw
 7. podzielność uwagi
 8. doskonały stan zdrowia.

            W kuchni ważny jest sprzęt, który w dzisiejszych czasach powinien być wysokiej klasy. Szef kuchni musi budzić zaufanie klientów. Niejednokrotnie zadowoleni klienci proszą, aby szef kuchni przyszedł do ich stolika, dziękując za  przygotowany posiłek.  I takie sytuacje zdaniem pana Grzegorza są rekompensatą za trudy tej pracy.
            Pani Jola dodała, że młodociani pracownicy uczą się pod okiem Mistrza, zdobywając bogate doświadczenie i wiedzę. Uczniowie, którzy mają  praktyki w restauracji, po skończeniu szkoły mają zapewnioną pracę.
Cykl spotkań z pracodawcami przybliżył młodzieży specyfikę pracy w danym zawodzie pokazując, że  rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką zmian.
Szybki rozwój techniki, powstawanie nowych branż i sektorów gospodarki, powoduje nieustające zmiany, mające wpływ na rynku pracy i wymagania pracodawców względem przyszłych pracowników.
Młodzi ludzie muszą posiadać wiedzę, która pozwoli im na zapoznanie się z tymi zmianami, aby móc swobodnie i efektywnie poruszać się w świecie zawodów i potrzeb rynku pracy.

doradca zawodowy
mgr  Dorota Szwiec

Rafa

15.01.2016 r. odbył się etap szkolny VIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych.

Etap szkolny VIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

            Etap szkolny VIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych odbył się dnia 15.01.2016 r. Wzięło w nim udział sześciu uczniów. Uzyskane przez nich wyniki przedstawia poniższa tabela:

Lp.

imię i nazwisko

klasa

punkty zdobyte/
maximum punktów

%

1.

Ida Rumbuć

1TH

46/58

79

2.

Alicja Krystofiak

4TI

42/58

72

3.

Krzysztof Stamblewski

3TI

39/58

67

4.

Sylwia Borecka

2d

37/58

64

5.

Hubert Pieloszczyk

3b

28/58

48

6.

Maciej Ogonowski

1TB

22/58

38

 

Do etapu wojewódzkiego konkursu przechodzą osoby, które uzyskały pierwszych pięć wyników.

Rafa

15.01.2016 r. odbyła się VIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej.

Etap okręgowy -VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Dnia 15 stycznia 2016 r. w Szczecinie odbyła się VIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej (etap okręgowy), organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Polską Izbę Hotelarską.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy III TH,  które realizowały  staże hotelarzy w Sherborne w Anglii  w ramach projektu  „Od praktyki do pracy” – Natalia Wiśniewska  i Kaja Rumbuć.

Celem Olimpiady było  głownie rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych oraz kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów. Tematem tegorocznej olimpiady była   „Historia hotelarstwa”.

Etap okręgowy polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 80 pytań. Do dalszego etapu centralnego w Kołobrzegu przeszło 30 z 329 uczniów wyłonionych ze wszystkich okręgów w Polsce. Niestety uczennice z naszej szkoły nie dostały się do dalszego etapu – Kai Rumbuć zabrakło trzech punktów aby dostać się do etapu centralnego.

Dziękuję uczennicom za  zaangażowanie w przygotowaniach do olimpiady i życzę samych sukcesów.

 

 Opiekun – mgr Katarzyna Skotnicka

Rafa

12.01.2016 r. klasa 2 TH wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do restauracji Piastowska.

Wycieczka dydaktyczna do restauracji Piastowska

Dnia 12 stycznia 2016 roku klasa 2 TH, w ramach zajęć z pracowni hotelarskiej, wzięła udział w wycieczce dydaktycznej. Celem zorganizowanej wycieczki było zapoznanie się z bazą noclegową i gastronomiczną restauracji Piastowskiej w Chojne.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały Pani Izabela Barylska i Pani Katarzyna Skotnicka, nauczycielki przedmiotów hotelarskich w ZSP w Chojnie .
Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni przez Panią kierownik Jolantę Zalewską, która przekazała wiele cennych informacji na temat pracy obiektu wykazując się dużą kompetencją, gościnnością, a przede wszystkim pasją do wykonywanego zawodu.

Restauracja Piastowska poosiada 5 jednostek mieszkalnych, które zostały obejrzane z zaciekawieniem i zrobiły duże wrażenie na uczniach. Zadawano Pani kierownik pytania między innymi na temat ilości gości, które może pomieścić baza noclegowa, czy cen jednostek mieszkalnych.

Z zainteresowaniem zwiedzono także kuchnie i zaplecza gastronomiczne. Na koniec wycieczki wszyscy zostali poczęstowani ciepłymi bułeczkami upieczonymi przez pracownika kuchni. Poznali także zasady funkcjonowania baru w lokalu oraz obsługę programu  gastronomicznego i windy towarowej.

Uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowania dla Pani kierownik restauracji Piastowskiej za gościnność, cenne rady niezbędne do pracy w hotelarstwie oraz życzą  samych sukcesów w dalszym prowadzeniu restauracji.

mgr Katarzyna Skotnicka

Rafa

11.01.2016 r. odbył się okręgowy etap jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

OKRĘGOWE ELIMINACJE XX OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU
I ŻYWNOŚCI

11 stycznia w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się okręgowy etap jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Hasłem przewodnim tegorocznej olimpiady jest „Żywność prozdrowotna”. W rywalizacji wzięło udział 37 uczniów z 20 szkół województwa zachodniopomorskiego. Pytania dotyczyły problemów żywienia, ewolucji sztuki kulinarnej i technologii potraw, teraźniejszości i przyszłości żywności prozdrowotnej. Naszą szkołę reprezentowała Weronika Tołłoczko z klasy IV TŻ, która zajęła 23 miejsce.


W trakcie trwania eliminacji, dla opiekunów i młodzieży zorganizowano wykłady prowadzone przez pracowników wyższych uczelni Szczecina oraz pokazy: baristyczny i piekarniczy.

 

 

                                                                                                             Małgorzata Zarzycka

Rafa

10.01.2016 r. odbył się XXIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

XXIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

            Dnia 10 stycznia 2016 r. odbył się XXIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka pieniędzy została przeznaczona na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku wśród wolontariuszy nie mogło zabraknąć Sztabu utworzonego przy ZSP w Chojnie. Na ulicach miasta, oprócz wolontariuszy ze sztabu w Centrum Kultury, kwestowało 50 wolontariuszy z naszej szkoły oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, którymi opiekowali się pani Małgorzata Zarzycka i pan Leszek Lejman. Nasi wolontariusze dzielnie przemierzali ulice Chojny, zbierając pieniądze na szczytny cel. Wszyscy zmarznięci zbierający mogli wypić ciepłą herbatę i zjeść bigos w stołówce internatu, z czego chętnie korzystali w przerwie podczas kwestowania. Po południu rozpoczęły się występy w Centrum Kultury, którym towarzyszyła licytacja oraz światełko do nieba wysłane o godzinie 20.00. Zarówno wolontariusze jak i darczyńcy nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki na ulicach i licytacji uzyskaliśmy w Chojnie 32.438,18 i 474,49 euro. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli napisać o równie wspaniałych zebranych kwotach.

 

 

Szef Sztabu,

Leszek Lejman

Rafa

4.01.2016 r. został rozstrzygnięty konkurs pt. “Moja wymarzona praca”.

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało”
                                                                                                                                                                            [J.Korczak]

Wyniki szkolnego konkursu  „Moja wymarzona praca

            4 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie został  rozstrzygnięty konkurs pt.  Moja wymarzona praca”, który zorganizowany był w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy  –  III edycja”. Koordynatorem konkursu z ramienia naszej szkoły jest pani mgr Dorota Szwiec.

Inicjatywa konkursu, pod  hasłem „Moja wymarzona praca”, została w naszej szkole nagłośniona przez plakaty w budynkach szkolnych oraz poprzez informację zamieszczoną  na stronie internetowej szkoły.

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Prace mogły być wykonane w formie plastycznej, literackiej lub publicystycznej.

Do konkursu zgłoszonych zostało 11 prac, w tym 8 plastycznych i 3 literackie.

Wystawa prac konkursowych odbyła się w holu internatu ZSP w Chojnie, którą mogli obejrzeć zarówno nauczyciela, jaki i uczniowie.

Oceny wszystkich prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

 1. mgr Dorota Szwiec,
 2. inż. Monika Kowalska,
 3. mgr Emilia Skrzypa.

Po burzliwych naradach komisja wyłoniła trzy najciekawsze prace autorstwa:
Barbary Matuszak z kl. II TH (praca literacka), Patryka Werwińskiego  z kl. II  TH  (praca literacka)  i Michała  Palczyńskiego z  kl. II  TI (praca plastyczna).

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim uczniom za to, że wykazali się swoim talentem i wzięli udział w konkursie.

Powyższe prace zostaną wysłane do Instytutu Badań nad Demokracją – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, który jest organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja”

 

 

Komisja konkursowa

Rafa

26.12.2015 r. Szkolnego Klub Wolontariusza wziął udział w corocznym Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

OBIAD BOŻONARODZENIOWY DLA BEZDOMNYCH, UBOGICH
I SAMOTNYCH

W sobotę, 26 grudnia 2015 roku, członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z klas I TI, I bd i III b LO pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, wzięli udział w corocznym Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Odbył się on w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Od godziny dziewiątej zebrani wolontariusze układali stoły i przykrywali je białymi obrusami, przystroili świątecznie, a następnie ustawiali na nich zastawę. Po godzinnych przygotowaniach przyszedł czas na chwilę przerwy i Mszę Świętą, w której udział wzięli zarówno uczestnicy obiadu jak i wolontariusze.

Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się do wcześniej przygotowanej sali i zajęli miejsca. Na uroczysty obiad przybyło ponad 230 osób, więc potrzebnych było sporo rąk do wydawania posiłków (tym zajęła się nasza opiekunka), roznoszenia potraw, zmywania naczyń, sprzątania…

Przy każdym stole było miejsce dla wolontariusza, który przez cały czas towarzyszył gościom Obiadu, rozmawiał z nimi, słuchał ich historii, a także przynosił posiłek. O oprawę muzyczną zadbali: Dominik Bindas (gitara klasyczna) i Tadeusz Bindas (skrzypce) pod dyrekcją Pana Grzegorza Mycy, nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Myśliborzu.

Na zakończenie świątecznego spotkania każdy gość otrzymał prezent, przygotowany wcześniej przez wolontariuszy, a część z nas, wraz z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas wróciła do pracy – zmywania naczyń, porządkowania sali. Mimo ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w przygotowania i organizację całego przedsięwzięcia, wszyscy opuścili salę szczęśliwi i z uśmiechami na twarzach.

     Dla niektórych wolontariuszy z naszej szkoły był to już trzeci Obiad Bożonarodzeniowy, w którym uczestniczyli. I z pewnością nie ostatni.

Wiktoria Gil, kl. III LO

Rafa

22.12.2015 r. miało miejsce przekazanie władzy Samorządu Uczniowskiego.

Przekazanie władz Samorządu Uczniowskiego

Po przeprowadzonych wyborach uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego, nadszedł czas na przekazanie władzy nowym członkom Samorządu Uczniowskiego. Nastąpiło to w dniu 22 grudnia podczas apelu w auli szkoły, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie z poszczególnych klas pod opieką wychowawców.

Uroczystość rozpoczęta została przypomnieniem składu ustępującego Samorządu Uczniowskiego i przedstawienia członków Samorządu przejmującego władzę.

Po raz ostatni apel poprowadził  Mikołaj Gajowski, który oddał uroczyście władzę nowemu przewodniczącemu, Krzysztofowi Stamblewskiemu, przekazując mu symboliczne biret.

Następnie, pani Emilia Skrzypa, opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz jej członkami wręczyła dyplomy i drobne upominki ustępującym opiekunom i członkom.
Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości, czyli ślubowanie Samorządu Uczniowskiego, którą poprowadził Pana Marek Łągiewczyk.

Po ślubowaniu głos zabrała Pani Dyrektor, Adriana Salamończyk i ksiądz Wojciech Koladyński. Duchowny przeczytał fragment Ewangelii o narodzinach Jezusa i przypomniał prawdziwą ideę Świat. W imieniu Dyrekcji i swoim, złożył społeczności szkolnej życzenia świąteczne i rozdał opłatek wszystkim gospodarzom klas.

Po pięknych słowach i życzeniach Dyrekcji i księdza, życzenia na Święta Bożego Narodzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożyła Ewa Sokołowska i Jagoda Rzeszowska.

W nastrój świąteczny wprowadziła nas piękna pastorałka zaśpiewana przez Ewę Sokołowką  i  kolędy w wykonaniu szkolnego chóru.

Na zakończenie uroczystości, Samorząd Uczniowski uwiecznił tą piękną chwilę na pamiątkowym zdjęciu z udziałem całej Dyrekcji ZSP w Chojnie.

Kinga Hrycaj, kl. I TH

Rafa

21.12.2015 r. członkowie Klubu Douzelage podarowali prezenty dzieciom imigrantów z Syrii i Afganistanu, mieszkającym w Schwedt.

Z WIZYTĄ U IMIGRANTÓW

21 grudnia 2015 r. w Schwedt (Niemcy) odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Europejskiego Douzelage działającego w  ZSP w Chojnie z rodzinami imigrantów z Syrii i Afganistanu mieszkających w Schwedt.
O godzinie 13:15 czwórka członków Klubu zebrała się przed budynkiem naszej szkoły, skąd pod opieką nauczycieli  J. C. Salamończyka, N. Oleśkowa  wyruszyliśmy do Schwedt na spotkanie z dziećmi imigrantów.

Przy budynku szkoły w Schwedt zostaliśmy serdecznie przywitani przez Hartmuta Knispela, koordynatora do spraw imigrantów. Pan Knispel zaprosił nas do środka, gdzie w małej sali czekały już rodziny z dziećmi. Zostaliśmy skierowani do stołu i mogliśmy zjeść słodki poczęstunek. Wtedy imigrantom zostały złożone życzenia świąteczne. Głos zabrał również przewodniczący chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage i opiekun naszego Klubu pan J. C. Salamończyk. Gdy życzenia dobiegły końca, mogliśmy rozdać upominki przygotowane dla najmłodszych. Dzieci bardzo się ucieszyły, niektóre tuż po rozpakowaniu prezentu zakładały czapki i szczęśliwe pokazywały je rodzicom. Gdy już każde z  pięćdziesięciorga dzieci otrzymało swój upominek, zaproponowano nam kawę i  herbatę.

Po poczęstunku zostaliśmy pożegnani w nadzwyczaj wzruszającej atmosferze. Wszystko przebiegło pomyślnie. Zakup prezentów był możliwy dzięki staraniom członków Klubu Europejskiego Douzelage, którzy piekli ciastka na coroczną akcję zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na cel charytatywny. W tym roku były to właśnie podarunki dla dzieci imigrantów ze Schwedt i paczki dla dzieci potrzebujących z naszego środowiska.

Marcelina Żarkowska,
Klub Europejski Douzelage

Rafa

21.12.2015 r. odbył się konkurs „Pięknie nakryty stół bożonarodzeniowy”.

KONKURS „ PIĘKNIE NAKRYTY STÓŁ BOŻONARODZENIOWY”

Jak co roku w naszej szkole, tym razem  w poniedziałek 21.12.2015 roku, odbył się konkurs „Pięknie nakryty stół bożonarodzeniowy”. Celem tego konkursu było podtrzymanie wśród młodzieży tradycji Świąt Bożego Narodzenia, jak również przedstawienie zasad nakrywania i dekoracji  stołów.

W konkursie  wzięli udział uczniowie klas Technikum Żywienia i Technikum Hotelarskiego. Do konkursu zgłosiło się 11 zespołów. Każdy zespół składał się z trzech osób. Uczestnicy pokazu bardzo zaangażowali się w przygotowania stołów poprzez przygotowanie stroików świątecznych i prawidłowy dobór zastawy stołowej. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i pomysłowością.

Tegoroczną atrakcją dla osób oglądających przygotowane stoły, było krótkie szkolenie na temat prawidłowego nakrycia stołu i składania serwetek, przeprowadzone przez uczniów klasy III TŻ:   Weronikę Pasiud, Klaudię Koblowską i Łukasza Wróbla.

W konkursie poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce –  Weronika Pasiud, Klaudia Koblowska i Łukasz Wróbel; klasa III TŻ

II miejsce – Ida Rumbuć, Irmina Urbańska, Kinga Hrycaj; klasa I TH

III miejsce – Aneta Kaczor, Nikola Michałek, Monika Karpicka,   klasa I TH

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy pomysłowości  i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich

Rafa

17.12.2015 r. – 21.03.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” nauczyciele przedmiotów zawodowych zorganizowali wycieczki o tematyce zawodowej dla różnych typów zawodów.

17.12.2015 r. – 21.03.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” nauczyciele przedmiotów zawodowych zorganizowali wycieczki o tematyce zawodowej dla różnych typów zawodów.

Rafa

17.12.2015 r. odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców Internatu.

Wigilia w Internacie

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…”

Kolacja wigilijna w polskiej tradycji jest najbardziej uroczystym i rodzinnym wieczorem roku. To tradycja przenoszona z pokolenia na pokolenie. I jak co roku, mieszkańcy internatu   17 grudnia 2015 r. spotkali się przy biało nakrytym stole wigilijnym.

Na spotkanie wigilijne została zaproszona pani dyrektor Adriana Salamończyk,   pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska i pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka,    a także  ksiądz Wojciech Koladyński.

Uroczystą wieczerzę wigilijną rozpoczęła pani Dorota Szwiec, kierownik internatu, życzeniami kierowanymi do mieszkańców internatu i zaproszonych gości. Następnie zabrała głos pani Dyrektor, Adriana Salamończyk, życząc wszystkim przede wszystkim zdrowia, które jest tak ważne w życiu każdego człowieka. Na sam koniec Ksiądz Wojciech Koladyński odczytał fragment Pisma Świętego i złożył wszystkim gościom życzenia, aby czas Świat Bożego Narodzenia był szczególnym czasem w obecności bliskich, kochających osób.

Najważniejszym punktem tego tak ważnego dla nas wieczoru było przełamanie się opłatkiem, który rozdała wszystkim uczestnikom wigilii pani Dyrektor .

W tym roku mieszkańcy internatu otrzymali prezenty od pani Dyrektor Adriany Salamończyk, które  sprawiły uczniom wiele radości i uśmiechów na twarzy.
Gdy już wszyscy zostali obdarowani prezentami, mogliśmy zasiąść do pięknie nakrytego stołu, gdzie pojawiły się barszcz czerwony, uszka, pierogi i krokiety z kapustą i grzybami, ryby, śledzie i na deser, obowiązkowo, świąteczne ciasto.

Kolacja wigilijna była niezapomnianym przeżyciem szczególnie dla najmłodszych uczniów klas pierwszych, ponieważ uczestniczyli w niej po raz pierwszy, natomiast ostatnim już dla uczniów klas czwartych technikum i trzecich liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej.

.

Kiedy skończyliśmy biesiadować przy stole, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, by mieć co wspominać w dalszym życiu i by te wspomnienia nadal były tak żywe jak są teraz.

Wszystkim gościom i uczestnikom, którzy spędzili z nami ten Wigilijny wieczór,   oraz tym, którzy pomogli przygotować tak wspaniałą, niepowtarzalną kolację – dziękujemy i jeszcze raz życzymy Wesołych Świąt!

Wychowawcy i wychowankowie
internatu ZSP w Chojnie

Rafa

16.12.2015 r. uczniowie klas mundurowych realizowali zajęcia w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

WYJAZD UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH ZSP W CHOJNIE NA ZAJĘCIA TEORETYCZNO – PRAKTYCZNE W V PUŁKU INŻYNIERYJNYM
W SZCZECINIE  16 GRUDNIA 2015 r.

           W dniu 16 grudnia tuż przed świętami klasy mundurowe – pierwsza i druga klasa o profilu społeczno-wojskowym – udały się na zajęcia do 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.
Zajęcia rozpoczęły się od  zbiórki i ustalenia planu dnia.

Następnie uczniowie podzieleni na grupy udali się na zajęcia praktyczne: klasa 2c udała się na wychowanie fizyczne, zaś klasa 1c na zajęcia taktyczne w terenie.

Po zajęciach taktycznych w terenie, uczniowie udali się do sal szkoleniowych na instruktaż z obsługi i składania broni, gdzie były absolwent naszej szkoły szkolił naszych uczniów.

Nasi uczniowie rozkładali i składali broń.

Był to kolejny udany wyjazd do 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.

 

Marek Łągiewczyk

Rafa

14.12.2015 r. nasza drużyna szachowa uczestniczyła w Finale Wojewódzkiej Licealiady Szachów Drużynowych.

FINAŁ WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

            Dnia 14.12.2015 r. drużyna szachowa przy ZSP w Chojnie uczestniczyła w Finale Wojewódzkiej Licealiady Szachów Drużynowych.

            Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przy ulicy Henryka Pobożnego II. Do rywalizacji przystąpiło 16 najlepszych szkół z województwa zachodniopomorskiego.

Uczniowie przystąpili do rywalizacji w następującym składzie :

 • Szachownica nr 1 – Wiktor Hadała
 • Szachownica nr 2 – Patryk Kurpiel
 • Szachownica nr 3 – Przemysław Krzemiński
 • Szachownica nr 4 – Karolina Danelska

            Z pośród 16 drużyn  (64 uczniów)  nasza szkoła zajęła 15 miejsce. Duży sukces odnotował Wiktor Hadała, który uplasował się indywidualnie w pierwszej dziesiątce.
Opiekunem naszej drużyny był Pan Marek Łągiewczyk – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Chojnie.

Rafa

14.12.2015 r. w naszej szkole gościliśmy pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

14.12.2015 r. w naszej szkole gościliśmy pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, panów: doktora hab. profesora US Radosława Skryckiego i doktoranta Michała Gierke, którzy przedstawili ofertę edukacyjną Instytutu przyszłym maturzystom. W spotkaniu zorganizowanym w szkolnej sali kinowej przez pana Krzysztofa Pośniaka uczestniczyły klasy: IIIa, IIIc i zainteresowani uczniowie z klasy IIIb.

Panowie skupili się na prezentacji pięciu głównych kierunków studiów tj. Historii, Stosunków międzynarodowych, Archeologii, Studiów nad wojną i wojskowością oraz Mediów i cywilizacji.

Historia została przedstawiona jako kierunek dla miłośników przeszłości, pragnących zdobyć  gruntowną wiedzę historyczną i ogólnohumanistyczną oraz chcących uzyskać uprawnienia  nauczycielskie lub archiwistyczne. Student może też wybrać inne specjalności: społeczno-samorządową, pomorzoznawczą lub komunikację społeczną, które ułatwią pracę w regionalnych urzędach administracyjnych lub organach samorządowych, w turystyce lub dziennikarstwie.

Stosunki międzynarodowe to studia dla poszukiwaczy sensu współczesnego świata, pozwalające zrozumieć politykę zagraniczną i m.in. sztukę dyplomacji.
Studia na kierunku Archeologia, jak wspomniał pan M. Gierke, kierowane są do maturzystów zainteresowanych najdawniejszymi dziejami Pomorza i Europy, którzy do tej pory zmuszeni byli studiować poza Szczecinem. Pan R. Skrycki zaznaczył, że studia archeologiczne w Szczecinie dają obecnie interesujące możliwości na rynku pracy, z uwagi na brak specjalistów i potrzeby związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, wymuszającymi badania archeologiczne.
Celem  kierunku Media i cywilizacja  jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli i informacji w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym. Studia mają umożliwić poznanie różnych systemów medialnych i ich cech charakterystycznych, wynikających z różnic kulturowych. Dzięki studiom, ich uczestnicy będą specjalistami w zakresie analizy różnego rodzaju form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych, wytworów kultury masowej.
Kierunek: Studia nad wojną i wojskowością, wyposaża studenta w podstawową wiedzę o dziejach wojska i wojskowości oraz konfliktów militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym w wymiarze historycznym i współczesnym.
Celem studiów w Instytucie jest wzmocnienie szans przyszłych  absolwentów na rynku pracy. Chodzi nie tylko o przekazanie niezbędnej wiedzy, na co wskazywali wykładowcy, ale i wyrobienie takich cech jak kreatywność, otwartość, odpowiedzialność i umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji.
Prelekcji towarzyszyła barwna  prezentacja multimedialna promująca kierunki Instytutu. Panowie, których korzenie wywodzą się z Chojny przeplatali swoją wypowiedź  ciekawostkami historycznymi dotyczącymi naszego regionu. Na koniec jeszcze raz zaprosili na atrakcyjne studia do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rafa

14.12.2015 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na temat wolności słowa.

Troje  uczniów naszej szkoły tj. Kornelia Gil, Michalina Czubak i Mikołaj Gajowski, zostało wyróżnionych w Wojewódzkim konkursie dla uczniów klas licealnych na najlepszą pracę  pisemną „Wolność  słowa a mowa nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja”. Organizatorem konkursu był Wojewoda Zachodniopomorski. Tematyka wyróżnionych prac była związana z zapobieganiem rasizmowi, walką z dyskryminacją rasową oraz ksenofobią. Ocenie podlegała zgodność pracy z tematem, trafność tytułu, spójność, logiczność i poprawność językowa tekstu i pomysłowość autora.

 

                                                                                                       Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

14.12.2015 r. – 22.01.2016 r. ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” przeprowadzono wśród uczniów sondaż na temat “Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?”.

Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem,
będzie obywatelem,  będzie prawodawcą, ale  czekać  trzeba.
Cierpliwie czekać. Czujnie czekać (…).
Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej,
cenę….
[J. Korczak]

PRZEPROWADZENIE WŚRÓD UCZNIÓW  SONDAŻU  NT:
„JAKIE PREDYSPOZYCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE  SĄ SZCZEGÓLNIE POŻĄDANE PRZEZ PRACODAWCÓW”

Realizacja powyższego zadania w ramach projektu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja” trwała od 14 grudnia 2015 r.  do 22 stycznia 2016 r.    Efektem przeprowadzonego sondażu były  plakaty i prace publicystyczne wykonane przez uczniów TZ i ZSZ. Przeprowadzenie sondażu zostało poprzedzone warsztatami nt: „Psychologicznych uwarunkowań sukcesów zawodowych”, które poprowadziły pani Magdalena Zagajewska  –  psycholog szkolny  oraz  pani Dorota Szwiec – doradca zawodowy. Warsztaty  zorganizowane były dla uczniów ostatnich  klas TZ i ZSZ.

Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży jak ważną wartością w życiu człowieka jest praca, dzięki której możemy się realizować, dążyć do zaspakajania swoich ambicji zawodowych oraz zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej.
Psycholog szkolny, pani Magdalena Zagajewska przybliżyła uczniom pojęcie sukcesu zawodowego oraz czym są  zmienne psychologiczne warunkujące sukces zawodowy.
Doradca zawodowy, pani Dorota Szwiec przeprowadziła  we wszystkich klasach sondaż nt: „Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców”, organizujączajęcia, których efektem były plakaty i prace pisemne.
Młodzież z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem wzięła udział w zajęciach, pracując zespołowo oraz indywidualnie.

Biorąc pod uwagę swoje doświadczenia z praktyk zawodowych, uczniowie podkreślali, że bardzo ważna jest chęć do pracy i wybór właściwego kierunku kształcenia, zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi. Dobry pracownik, to taki pracownik, który z radością wykonuje swoje zadania w pracy, która  daje jemu satysfakcję i motywację do działania.

Z prac utworzonych przez uczniów, pani Dorota Szwiec i pani Emilia Skrzypa zorganizowały wystawę,  która odbyła się dnia 25 stycznia 2016 r. w internacie ZSP  w Chojnie.
Prace obejrzało wielu nauczycieli, jak i uczniów, którzy oddali głos na jedną  z wytypowanych przez siebie prac.

Nad głosowaniem przez cały czas czuwała komisja konkursowa w składzie:

 1. mgr Dorota Szwiec,
 2. mgr Emilia Skrzypa,
 3. inż. Monika Kowalska.

W wyniku głosowania wyłoniono trzy najciekawsze prace autorstwa: Barbary Matuszak   z kl. II TH (praca plastyczna), Patrycja Kruszewska z kl. II TH (praca pisemna) i Łukasz Wróbel    z kl. III TŻ.

Barbara Matuszak – kl. II technikum hotelarskie

 

Łukasz Wróbel – kl. III technikum żywienia i  usług gastronomicznych

 

Rafa

11.12.2015 r. zapraszamy uczniów klas ZSZ i TZ do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „Moja wymarzona praca”, który zorganizowany jest w ramach konkursu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja”.

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY – III EDYCJA

Zapraszamy uczniów klas ZSZ i TZ do wzięcia udziału w szkolnym konkursie   „Moja wymarzona praca”, który zorganizowany jest w ramach konkursu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja” . Forma pracy do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.

Prace należy składać do pani E. Skrzypy lup pani D. Szwiec. Termin składania prac  upływa  11 grudnia 2015 r.

Rafa

10.12.2015 r. odbyła się debata nt. praw człowieka zorganizowana przez Komisariat Policji w Chojnie.

Debata społeczna na temat: „Prawa człowieka, a uprawnienia policji”

 

W dniu 10 grudnia 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie, odbyła się debata zorganizowana przez policję. Wiodącym tematem debaty były  prawa i wolności człowieka w kontekście zadań realizowanych przez policję. Wzięli w niej udział min: Burmistrz Chojny, Adam Fedorowicz, przedstawiciele placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, przedstawiciele samorządów i  trójka naszych uczniów.

Debatę prowadził  mł. insp. Miłosz Bogdański, Komendant Komisariatu w Chojnie, który przedstawił rys historyczny Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku uchwalonej  przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zawiera ona 30 artykułów, w których zawarte są  najważniejsze prawa człowieka. W dalszej części omówił  zagadnienia dotyczące praw i wolności człowieka w kontekście zadań realizowanych przez policję. Następnie zarówno prowadzący jak i Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, insp. Andrzej Stechnij, odpowiadali na pytania  dotyczące codziennych sytuacji, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy naszego powiatu w kontekście  przestrzegania praw człowieka. W drugiej części debaty poruszono sprawę przestrzegania praw człowieka w związku z  falą imigrantów jaka ma miejsce w  Europie, szczególnie u naszych sąsiadów zza Odry. Prowadzący przedstawił także sprawę przestrzeganiu praw człowieka przez funkcjonariuszy policji w czasie wykonywania swoich ustawowych obowiązków służbowych. Debata była bardzo ciekawa.

mgr Danuta Perz

Rafa

10.12.2015 r. po raz trzeci zorganizowano mikołajkowe podarunki dla dzieci z Domu Dziecka w Chojnie.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
                                                                lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
                                                          lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

[św. Jan Paweł II]

Podążając słowami św. Jana Pawła II, młodzież mieszkająca w internacie ZSP    w Chojnie, dała dowód swojej wielkiej dobroci, bezinteresownie pomagając innym. 10 grudnia 2015 r. wraz z panią kierownik internatu, Dorotą Szwiec po raz trzeci zorganizowała  mikołajkowe podarunki dla dzieci z Domu Dziecka w Chojnie.

Pomimo tego, że były to małe upominki, dzieci były bardzo zadowolone i z ogromną radością przywitały św. Mikołaja, śpiewając różne piosenki i recytując wierszyki.

Dzieci z ufnością podchodziły do Mikołaja, dziękując za jego przybycie i przyniesione prezenty.

W tym szczególnym okresie świąt Bożego Narodzenia, wielu dobrych ludzi odwiedza Domy Dziecka, obdarowując ich prezentami,  młodzież z naszej szkoły dała dzieciom coś jeszcze: swój czas, dobrą zabawę, organizując  różnorodne  gry  i zabawy.

Co może być cenniejszego niż uśmiech dziecka?  Cieszymy się więc, że oprócz prezentów podarowaliśmy naszym małym przyjaciołom radość i uśmiech, dużo zabawy    oraz   zdobyliśmy nowe dla nas doświadczenia.

Nadszedł czas pożegnania, uściskom nie było końca, a nasza mikołajkowa drużyna dotrzymała danej rok temu obietnicy, że Mikołaj przybędzie do nich z prezentami.   Teraz też obiecujemy, że już za rok spotkamy się i będziemy wspólnie rozdawać nie tylko prezenty, ale również dobrą zabawę i moc  uśmiechów.

 

mgr Dorota Szwiec

Rafa

9.12.2015 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru Polskiego w Szczecinie na sztukę na podstawie komedii Aleksandra Fredry Pan Geldhab.

Sprawozdanie z wycieczki do Teatru Polskiego w Szczecinie

W ramach cyklicznych wyjazdów do teatru, 9 grudnia odbyła się kolejna wycieczka edukacyjna do Teatru Polskiego w Szczecinie na sztukę w reżyserii Janusza Cichockiego na podstawie komedii Aleksandra Fredry Pan Geldhab. Organizatorkami wyjazdu były nauczycielki języka polskiego, Edyta Krupa – Nadolny i Hanna Leszczyńska. W wycieczce brało udział 48 uczniów z różnych klas pod opieką nauczycieli: Agaty Motyl, Edyty Daszkiewicz i Krzysztofa Janika. Celem  przedsięwzięcia było kształcenie uczniów w zakresie wiedzy o teatrze, rozwijanie zainteresowań teatrem, poznanie i interpretacja dzieła literackiego, obcowanie z kulturą wysoką. Temat sztuki zainteresował młodzież ze względu na swój aktualny charakter. Główny bohater, to człowiek dążący za wszelką cenę do wzbogacenia się. Wartka gra aktorska w znakomity sposób oddała groteskową sytuację i przybliżyła oglądającym komediowy ale skomplikowany świat tej romantycznej komedii.

 

                                                                                                   Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

8.12.2015 r. odbyły się wykłady edukacyjne z zakresu Profilaktyki raka piersi oraz warsztaty nauki samobadania piersi na fantomie.

Sprawozdanie ze szkolenia z zakresu profilaktyki raka piersi
przeprowadzonego w ramach realizacji projektu
„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”.

8 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się wykłady edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu Profilaktyki raka piersi oraz warsztaty nauki samobadania piersi na fantomie. W szkoleniu uczestniczyły 124 osoby.
Wykład poprowadziła lek. med. Beata Ciborowska-Zielińska z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania Raka Piersi finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Celem programu jest budowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi oraz oddziaływanie wyedukowanej młodzieży na swoje najbliższe otoczenie (rodzinę, znajomych) w zakresie motywowania      do podjęcia działań profilaktycznych. W trakcie spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjne.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie współpracuje z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach realizacji projektu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Szkolnym koordynatorem projektu jest
pedagog szkolny, mgr Karolina Kubowicz. Założeniem projektu jest poprawa świadomości onkologicznej społeczeństwa inicjowana przez dzieci i młodzież. Wzrost udziału mieszkańców województwa w badaniach przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz inspiracje do zachowań prozdrowotnych populacji:
– walka z nałogiem palenia tytoniu i picia alkoholu,
– walka z otyłością, promocja zdrowego odżywiania się i ruchu,
– wdrożenie nawyku uczestnictwa w badaniach okresowych.

10 grudnia 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca działania edukacyjne w szkołach w ramach realizacji projektu w latach 2013-2015. Nastąpi wręczenie certyfikatów i nagród  szkołom wyróżniającym się systematycznymi działaniami w zakresie upowszechniania zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Spośród szkół zgłoszonych do konkursu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał trzecie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim.

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

4.12.2015 r. obchodziliśmy oraz Dzień Wolontariusza.

Mikołajki 2015

W dniu 4 grudnia br. pomimo braku białego puchu za oknami, nastrój świąteczny w naszej szkole gościł od samego rana. Była to zasługa Świętych Mikołajów, którzy pojawili się w szkole na długiej przerwie, w asyście swoich pomocników! Pani Dyrektor Adriana Salamończyk przywitała dostojnych gości, a następnie zapaliła lampki na pięknych, przeogromnych i ślicznie przystrojonych przez młodzież choinkach.

Podczas spotkania z Mikołajami wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki w postaci cukierków i ciasteczek. Nauczyciele również zostali obdarowani słodkościami w postaci przepysznych ciasteczek.

Przez cały ten wyjątkowy dzień na korytarzach szkolnych można było również ujrzeć młodzież z klasy 4 Technikum Budowlanego przebraną w  mikołajkowe czapki. Ten fakt uwiecznili na wspólnym zdjęciu z Panią Dyrektor Adrianą Salamończyk i opiekunem Samorządu Uczniowskiego, Panią Emilią Skrzypą.

4 grudnia to także święto Wolontariusza. Od rana w wejściach do budynków szkolnych członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego rozdawali serduszka z uśmiechniętymi buźkami. W szkole pojawiły się ponadto plakaty promujące wolontariat.

Ten dzień w naszej szkole obfitował w radość i uśmiech nie tylko na twarzach uczniów, nauczycieli, ale i wszystkich pracowników szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Emilia Skrzypa

Rafa

3.12.2015 r. odbyło spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W dniu 3 grudnia 2015 roku odbyło się w Szczecinie spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentował mgr Norbert Oleśków. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań związanych z patronatem, a także ustalenie satysfakcjonującej formuły dalszej współpracy.

 

Rafa

3.12.2015 r. zorganizowano akcję oddawania krwi, przeprowadzoną w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki.

Oddajemy krew

3 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki, została zorganizowana przez uczniów należących do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi,  akcja oddawania krwi. Przedsięwzięcie odbyło się  we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Opiekunem młodzieży oraz pomysłodawcą przedsięwzięcia był pedagog szkolny, Aleksander Lizak. Do akcji przystąpiło 77 uczniów i 7 nauczycieli, krew oddały 74 osoby. Łącznie oddano około 33 litrów krwi, która może zaspokoić np. pięć przeszczepów wątroby lub innych, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Jednocześnie w tym dniu prowadzone były prelekcje przez lekarza z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, o tematyce promowania postaw prospołecznych i uświadomienia ważności krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla młodzieży. Kolejna taka akcja planowana jest w ZSP w Chojnie w marcu 2016 r.

Krzysztof Stamblewski, kl. IIITI

Rafa

2.12.2015 r. działania Szkolnej Grupy WOPR podczas Szkolnych Dni Profilaktyki.

Działania Młodzieżowej Grupy WOPR przy ZSP w Chojnie
podczas Szkolnych Dni Profilaktyki

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka,
 ratuje cały świat” – Thomas Keneally

 

Dnia 2 grudnia 2015 r. Młodzieżowa Grupa WOPR przy ZSP w Chojnie, pod opieką pana  Marka Łągiewczyka, przyłączyła się do akcji Szkolne Dni Profilaktyki, które odbyły się w naszej szkole w dniach od 30 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r.

Członkowie Młodzieżowej Grupy WOPR przeprowadzili szkolenia dla uczniów klas pierwszych. Wzięły w nich udział następujące klasy: Ic LO, I MMS, I BI.
Młodzież podczas takiego szkolenia została zapoznana z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie aktywnie ćwiczyli na fantomach i uczestniczyli w licznych ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy w przeróżnych sytuacjach jakie mogą zdarzyć się nie tylko w szkole, ale i życiu codziennym.

Za udział wszystkim uczestnikom dziękujemy i mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystacie w sytuacjach tego wymagających.

Rafa

2.12.2015 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Mikołajkowego Turnieju Trójek Siatkarskich.

SPRAWOZDANIE Z MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU
TRÓJEK SIATKARSKICH

2 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbyła się kolejna edycja  Mikołajkowego Turnieju Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiło 11 zespołów. Rozgrywki toczone były systemem pucharowym, a faza finałowa, systemem „każdy z każdym”. Po pierwszych dwóch turach gier, do ścisłego finału awansowały zespoły: SPARTA GUMISIE, MMS oraz CHŁOPAKI DO OGRANIA.  Faza finałowa była bardzo wyrównana, każdy zespół wygrał jeden mecz i jeden mecz przegrał. O pierwszym miejscu zdecydował więc stosunek małych punktów, który najlepszy miał zespół CHŁOPAKI DO OGRANIA.

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

 1. CHŁOPAKI DO OGRANIA – Piotr Bil, Paweł Przerada, Sobolak Mateusz.
 2. SPARTA GUMISIE – Karpicki Rafał, Pohorecki Jacek, Łukian Krzysztof.
 3. MMS – Gieczański Andrzej, Piechota Mariusz, Rzechaczek Kazimierz.

 


Zwycięzcy turnieju: CHŁOPAKI DO OGRANIA

Turniej zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego – mgr Grzegorz Michasiuk.

 

Rafa Rafa

1.12.2015 r. w naszej szkole odbyła się Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 1 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiła reprezentacja naszej szkoły oraz drużyna z ZSO w Gryfinie. W każdym pojedynku rozgrywane były najpierw single a następnie mecz deblowy. Reprezentanci naszej szkoły okazali się bezkonkurencyjni, potwierdzając jednocześnie naszą dominację w powiecie. 1 miejsce w zawodach dało nam awans do kolejnego etapu rozgrywek.

 

WYNIKI: CHŁOPCY
ZSP  Chojna – ZSO Gryfino 3:0

WYNIKI: DZIEWCZĘTA
ZSP  Chojna – ZSO Gryfino 3:0

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: CHŁOPCY

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO Gryfino

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: DZIEWCZĘTA

 1. ZSP Chojna
 2. ZSO  Gryfino

 

REPREZENTACJA SZKOŁY:

 1. Michasiuk Monika           kl. 4TŻ
 2. Kałużniak Dorota            kl. 4TŻ
 3. Grabowicz Katarzyna      kl. 1C
 4. Kłonowski Karol             kl. 1B
 5. Olejnik Michał                 kl. 2B
 6. Pohorecki Jacek               kl. 1C

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

 

Rafa

1.12.2015 r. odbył się II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

Sprawozdanie z II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

1 grudnia 2015 r. odbył się organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.  W tym roku szkolnym konkurs został objęty patronatem przez Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gryfinie.
Do konkursu przystąpiło pięć drużyn: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodnicząca komisji –  pani Hanna Domagalska (przedstawiciel  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie ),
2. Pani Monika Baczyńska-Padjasek ( przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
3. Pani asp. sztab. Anna Przybylska (asystenta ds. nieletnich Komisariatu Policji w Chojnie),
4. Pani Barbara Pawełczak (przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS. W ubiegłym roku szkolnym odbyła się pierwsza  edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego promującego zdrowy styl życia. Kontynuuje on cele poprzedniego konkursu, jednocześnie wprowadza treści poszerzające problem profilaktyki o uzależnienia, negatywne skutki zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na przedstawieniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: transparentu promującego hasło antydopalaczowe i ustnej jego interpretacji. Pierwsze zadanie było oceniane za estetykę wykonania, oryginalność i jasność przekazu. Drugie za zgodność z tematem oraz właściwe i wyczerpujące uzasadnienie hasła.

W tegorocznej edycji II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
– I miejsce zdobyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach,
– II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach,
– III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
Laureatom dyplomy oraz nagrody wręczyła pani mgr inż. Wioletta RożkoPaństwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Gryfinie i  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Po ogłoszeniu wyników konkursu odbyła się prelekcja nt. przyczyn, skutków oraz regulacji prawnych zażywania środków zastępczych, tzw. “dopalaczy”, którą poprowadziła pani asp. sztab. Anna Przybylska. Brali w niej udział uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami. Celem prelekcji było uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.
Podczas II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego można było obejrzeć wystawę plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Prace powstały na przełomie ostatnich sześciu lat i prezentują dorobek laureatów wojewódzkiego konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego i Fundacją Razem Bezpieczniej.

W dniu konkursu został również przeprowadzony antydopalaczowy happening. Wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły oraz uczestnicy II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego uczestniczyli w marszu przez nasze miasto ztransparentami promującymi hasła antydopalaczowe.
II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny oraz antydopalaczowy happening to inicjatywy, które zostały zgłoszone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w ramach przyłączenia się ZSP w Chojnie do akcji profilaktycznej „Dopalacze kradną życie”, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podejmowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w zakresie uświadamiania młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.
Serdecznie dziękujemy Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnie, panu mł. insp. Miłoszowi Bogdańskiemu oraz Komendantowi Straży Miejskiej, panu Piotrowi Bajsarowicz, za zabezpieczenie przemarszu naszej społeczności szkolnej ulicami Chojny.

http://dopalaczekradnazycie.pl/dkz/form/r39501,Powiatowy-konkurs-profilaktyczny-i-marsz-w-Chojnie.html

https://www.facebook.com/DopalaczeKradnaZycie/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1451635199&hash=-6366492218597607815&pagefilter=3

https://twitter.com/stop_dopalaczom/status/674591557622865920

http://www.chojna24.pl/2015/12/zespo-szko-ponadgimnazjalnych-przeciwko.html#.VmdZWvkvfIU

http://chojnanews.pl/stop-dopalaczom-zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-chojnie/

Rafa

30.11.2015 r. podczas konferencji „ERASMUS Kształcenie i szkolenia zawodowe” organizowanej w Szczecinie przez FRSE prezentowaliśmy zrealizowane projekty z programu Erasmus, jako przykłady dobrych praktyk.

KONFERENCJA „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe”

    30 listopada 2015 r. w auli Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, odbyła się konferencja „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw oraz organizacji i  instytucji związanych z  kształceniem zawodowym. Spotkanie zostało zorganizowane przez FRSE w  Warszawie wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie reprezentował pan Janusz Salamończyk, pani Kamila Góra oraz uczennice: Agata Płocha, Dagmara Mastela z opiekunem, panią Gabrielą Lasowską.

Konferencję rozpoczął konsultant regionalny, Waldemar Kryjewski, przybliżając uczestnikom cele, założenia oraz możliwości aplikowania w Programie ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w  roku 2016.

Następnie w ramach prezentacji dobrych praktyk w regionie, koordynator do spraw realizacji projektów międzynarodowych  ZSP w Chojnie, pan Janusz Salamończyk, przedstawił prezentację multimedialną, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i  wypracowanymi rozwiązaniami z realizowanych projektów w latach 2006-2015 w  naszej szkole (np. „Staże hotelarzy”, „Staże gastronomów”, „Staże w europejskich hotelach” programu Leonardo da Vinci, „Od praktyki do pracy” projektprogramu Erasmus+).

Została również przygotowana i zaprezentowana podczas spotkania  wystawa antyram oraz dokumentacji ECVET i produktów z realizacji projektów: broszury, ulotki, zakładki.

W  części dyskusyjnej nasze uczennice, które odbywały staże w hotelach i restauracjach na Malcie i w Anglii, odpowiadały na pytania dotyczące praktyk. Pytania dotyczyły zakwaterowania, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej,  godzin i warunków pracy oraz czasu wolnego. Dzięki tej wiedzy szkoły, które zamierzają przystąpić do programu Erasmus+ rozwiały pewne wątpliwości i wzbogaciły swoją wiedzę na nurtujące pytania.

Rafa

30.11.2015 – 04.12.2015 r. przeprowadzone zostały Szkolne Dni Profilaktyki.

„Szkolne Dni Profilaktyki”

W dniach 30 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r. w ZSP w Chojnie zostały zorganizowane Szkolne Dni Profilaktyki. Przez tydzień trwania całej akcji w naszej szkole odbyło się wiele działań zorganizowanych przez wielu nauczycieli i uczniów naszej placówki. Już w pierwszy dzień rozpoczętej akcji można było zobaczyć plakat wykonany przez Ernesta Białousa, ucznia klasy 4 Technikum Budowlanego na temat Profilaktyki uzależnień.

Działania rozpoczęły się w poniedziałek 2 grudnia br. od spotkania klasy 2 Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z panią położną Marianną Czerwińską na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Uczniowie zadawali wile pytań pod kątem zabezpieczania się przed tego typu chorobami.

W Światowym Dniu Walki z AIDS, czyli 1 grudnia od samego rana członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego rozdawali uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły czerwone wstążeczki, symbol solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. Tego dnia od godziny 10.00 w naszej szkole odbywał się II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny, którego organizatorem jest pani pedagog Karolina Kubowicz. W tym dniu uczniowie naszej szkoły zorganizowali marsz ulicami Chojny  pod hasłem “Stop Dopalaczom”. Młodzież  na pochodzie niosła liczne plakaty z napisami “Stop dopalaczom”, “Dopalacze wypalą Ci głowę” czy “Dopalacze kradną życie”. Były to przede wszystkim hasła nawołujące do niezażywania środków odurzających.

Dnia 2 grudnia br. pan Marek Łągiewczyk nauczyciel naszej szkoły, opiekun Młodzieżowej Grupy WOPR przy ZSP w Chojnie zorganizował cykl warsztatów dla uczniów klas pierwszych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Następnie ćwiczyli na fantomach i uczestniczyli w licznych ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy w przeróżnych sytuacjach jakie mogą się zdarzyć w życiu codziennym.

W dniu 3 grudnia br. do naszej szkoły zajechał mobilny punkt pobierania krwi. Uczniowie i nauczyciele tego dnia mieli okazję oddać krew, która następnie będzie przekazana dla osób potrzebujących. Zorganizowana akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród społeczności szkolnej bo aż  74 osoby oddało krew, czyli dokładnie zebrano 33,3 litra krwi. Organizatorem całej akcji był pedagog szkolny i opiekun Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi – pan Aleksander Lizak. Tego dnia obyły się ponadto wykłady i spotkania z  uczniami na temat: „Dlaczego warto oddawać krew i narządy” i  „Jak zadbać o swoje zdrowie”.

Na zakończenie całej akcji 4 grudnia br. zaproszono do szkoły na wykładów pt. ”Stop dopalaczom”, panią asp. sztab. Anna Przybylską z Komisariatu Policji w Chojnie. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom jakie niebezpieczeństwa niesie zażywanie dopalaczy. W oparciu o przedstawione materiał przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny prowadząca rozmawiała z młodzieżą na temat przyczyn, skutków oraz regulacji prawnych zażywania dopalaczy.

Wszystkim osobom zaangażowanym w całą akcje, a przede wszystkim zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że niedługo określone działania powtórzymy.

Szkolne Dni Profilaktyki – prezentacja multimedialna

Organizatorzy

Rafa

30.11.2015 r. podczas konferencji „ERASMUS Kształcenie i szkolenia zawodowe” organizowanej w Szczecinie przez FRSE prezentowaliśmy zrealizowane projekty z programu Erasmus, jako przykłady dobrych praktyk.

KONFERENCJA „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe”

30 listopada 2015 r. w auli Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, odbyła się konferencja „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw oraz organizacji i  instytucji związanych z  kształceniem zawodowym. Spotkanie zostało zorganizowane przez FRSE w  Warszawie wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie reprezentował pan Janusz Salamończyk, pani Kamila Góra oraz uczennice: Agata Płocha, Dagmara Mastela z opiekunem, panią Gabrielą Lasowską.

Konferencję rozpoczął konsultant regionalny, Waldemar Kryjewski, przybliżając uczestnikom cele, założenia oraz możliwości aplikowania w Programie ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w  roku 2016.

Następnie w ramach prezentacji dobrych praktyk w regionie, koordynator do spraw realizacji projektów międzynarodowych  ZSP w Chojnie, pan Janusz Salamończyk, przedstawił prezentację multimedialną, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i  wypracowanymi rozwiązaniami z realizowanych projektów w latach 2006-2015 w  naszej szkole (np. „Staże hotelarzy”, „Staże gastronomów”, „Staże w europejskich hotelach” programu Leonardo da Vinci, „Od praktyki do pracy” projektprogramu Erasmus+).

Została również przygotowana i zaprezentowana podczas spotkania  wystawa antyram oraz dokumentacji ECVET i produktów z realizacji projektów: broszury, ulotki, zakładki.

W  części dyskusyjnej nasze uczennice, które odbywały staże w hotelach i restauracjach na Malcie i w Anglii, odpowiadały na pytania dotyczące praktyk. Pytania dotyczyły zakwaterowania, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej,  godzin i warunków pracy oraz czasu wolnego. Dzięki tej wiedzy szkoły, które zamierzają przystąpić do programu Erasmus+ rozwiały pewne wątpliwości i wzbogaciły swoją wiedzę na nurtujące pytania.

Rafa

30.11.2015 r. miały miejsce uzupełniające Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego 2015

Wyboru uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego w tym roku w naszej szkole ogłoszono w październiku br., tuż po wyborze nowego opiekuna samorządu. Dyrekcja szkoły zgodnie z ordynacją wyborczą ustaliła harmonogram, według którego powołano Komisję Wyborczą, składającą się z gospodarzy klas kończących szkołę lub ich zastępców, przyjęto zgłoszenia nowych kandydatów. Przez okres dwóch tygodni w szkole huczała kampania wyborcza pod postacią kosmicznych plakatów, grabowo-jagodowo-malinowych ulotek
i leszczyńskich ciasteczek.

    

   W dniu 30 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 470 uczniów naszej szkoły. Spośród 24 kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 10 kandydatów.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Justyna Stryczek, Karolina Garczyńska, Sebastian Idzi, Monika Mak, Piotr Hrycaj, Patryk Martynowicz, Karolina Żak.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowy skład Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego przedstawiają się następująco:

 1. Kinga Hrycaj, 189 głosów
 2. Babiarz Izabela, 184 głosy
 3. Klimas Oskar, 174 głosy
 4. Gumińska Michalina, 165 głosów
 5. Pociej Emilia, 161 głosów
 6. Leszczyńska Justyna, 157 głosów
 7. Rzeszowska Jagoda, 154 głosy
 8. Szeremeta Dawid, 153 głosy
 9. Grabowicz Katarzyna, 151 głosów
 10. Stamblewski Krzysztof, 149 głosów
 11. Ciołek Ewelina, 147 głosów
 12. 12.  Jaz Justyna, 143 głosy
 13.   Madera Eryk, 141 głosów
 14.   Wziętek Ernest, 137 głosów
 15.   Cieślak Natalia, 106 głosów
 16.   Lach Łukasz, 104 głosy
 17.   Ogonowski Maciej, 101 głosów
 18.   Kusiak Michał, 94 głosy
 19.   Malinowska Natalia, 88 głosów
 20.   Kornalewicz Michał, 87 głosów
 21.   Kubisiak Patryk, 82 głosy
 22. Danelska Karolina, 75 głosów
 23.   Perkowska Pamela, 67 głosów
 24.    Juzyszyn Malwina, 63 głosy
Zgodnie z ordynacją wyborczą w roku szkolnym 2015/2016 w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi pierwsze dziesięć osób z największą liczbą głosów:
 1.  Kinga Hrycaj
 2. Babiarz Iza
 3. Klimas Oskar
 4. Gumińska Michalina
 5. Pociej Emilia
 6. Leszczyńska Justyna
 7. Rzeszowska Jagoda
 8. Szeremeta Dawid
 9. Grabowicz Katarzyna
 10. Stamblewski Krzysztof

Nad organizacją wyborów czuwał nowy opiekun Samorządu Uczniowskiego: pani Emilia Skrzypa i pedagog szkolny, pan Aleksander Lizak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Opiekun SU- mgr Emilia Skrzypa

Rafa Rafa

26.11.2015 r. odbył się etap wojewódzki VII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

VII edycja konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy
w budownictwie”


26 listopada w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się etap wojewódzki VII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy  w budownictwie”. Do zmagań konkursowych przystąpiło 37 uczniów z 7 techników i 6 zasadniczych szkół zawodowych, w tym ze szkół ze Szczecina, Koszalina, Choszczna, Chojny, Stargardu Szczecińskiego, Wałcza i Szczecinka. Organizatorem konkursu,  od początku jego istnienia, jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowali: Norbert Zawada kl. III TB, Konrad Wiszniowski kl. III TB, Sebastian Idzi kl. III MZ, Mateusz Mikuć kl. III MZ.

                                  

Celem Konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach występujących w budownictwie. Konkurs składał się z dwóch części: w części pisemnej uczniowie szkół zawodowych i techników odpowiadali na pytania testowe, natomiast w drugiej części praktycznej – po wylosowaniu zadań, również musieli wskazać praktyczne zastosowanie np. środków ochrony indywidualnej. 10 uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów w testach (6 uczniów techników i 4 uczniów szkół zawodowych), przystąpiło do części praktycznej. Wśród zadań praktycznych znalazły się m.in.: ubranie i dopasowanie szelek bezpieczeństwa, odpowiedni dobór środków ochrony osobistej w zależności od wykonywanej pracy i demonstracja na manekinie oraz przygotowanie ładunku do przenoszenia ręcznego lub z wykorzystaniem taczki. Podczas konkursu odbywały się również pokazy i warsztaty z zakresu użytkowania środków ochrony indywidualnej przygotowane przez firmę Supon S.A. w Szczecinie.

                                  

Uczniowie: Konrad Wiszniowski z klasy III TB zajął IV miejsce wśród uczniów z technikum, natomiast Sebastian Idzi IV miejsce wśród uczniów szkół zawodowych.

Wykonała: mgr Andżelika Szkuciak

Rafa

25.11.2015 r. w świetlicy internatu została zorganizowana zabawa andrzejkowa dla mieszkańców internatu.

Andrzejki w internacie

25 listopada 2015 roku w świetlicy internatu została zorganizowana zabawa andrzejkowa dla mieszkańców internatu.

 

Andrzejkowy wieczór wróżb był znany od dawna w całej chrześcijańskiej Europie. Organizowano go w wigilię świętego Andrzeja 29 listopada. Był to szczególny dzień pełen magii i tajemnic.

Młodzież przygotowała na ten wieczór różne wróżby, w których wszyscy uczestniczyli, doskonale się przy tym bawiąc. Jedną z nich było wychodzenie butów za próg. W dawnych czasach dziewczęta za pomocą tej wróżby próbowały się dowiedzieć, która pierwsza z nich wyjdzie za mąż.

 

Kolejną wróżbą była najdłuższa obierzyna z jabłka. Rzucenie jej za siebie miało wskazać pierwszą literę imienia przyszłej wybranki lub narzeczonego.

Oczywiście nie mogło zabraknąć wróżby z serca. Każdy podchodził do serca i przebijał je szpilką w ten sposób wskazywał na imię wybranki lub wybranka.

Jednak najwięcej atrakcji było przy laniu wosku. Każdy z uczestników na początku zabawy zapalił swoją świeczkę, z której lał wosk przez klucz (według tradycji klucz zamyka wszelkie sekrety i tajemnice). Po zastygnięciu wosku dopatrywano się w odlewie swojej przyszłości.

Po wróżbach przyszedł czas na tańce i słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież.

Wszystkim uczestnikom dopisywał humor, przy skocznej muzyce każdy bawił się wspaniale. Był to magiczny niezapomniany wieczór.

Rafa

23.11.2015 r. odbyły się szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

Szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego

W dniu 23 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów z klas LO, TZ oraz ZSZ.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie uzależnień, uświadomienie im negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania oraz promocja zdrowego stylu życia.
W wyniku eliminacji szkolnych została wyłoniona 3-osobowa drużyna uczniów, którzy otrzymali najwyższą punktację. Szymon Smalarz i Aleksandra Lizurej z kl. I c oraz  Nikola Michałek z kl. I TH będą reprezentowali szkołę w finale.
II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny odbędzie się w naszej szkole 1 grudnia 2015 r.
o godz. 1000 w budynku nr 2, w sali nr 5. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie.

 

mgr Karolina Kubowicz

Rafa

18.11.2015 r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

 

18 listopada odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”. Szkołę w konkursie reprezentowało 29. uczniów z klas II i III LO oraz III i IV TH.
Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań, metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie opisowe (od 0 do 8 punktów). Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 38. Dziesięć pytań testowych należało wykonać na podstawie załączonej mapy topograficznej.

Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursie:

1. Piotr Bil kl.3b
2. Mikołaj Daszkiewicz kl.3b
3. Mikołaj Gajowski kl.3b
4.Wiktoria Gil kl.3b
5. Krzysztof Janicki kl.,3 b
6. Natalia Nowacka kl.3b
7. Hubert Pieloszczyk kl.3b
8. Radosław Walawander kl.3b
9. Kaja Rumbuć  kl.3 TH
10. Konrad Szafrański kl. 2 abd
11. Michalina Czubak kl.2 abd
12. Jakub Surowiecki kl. 2 abd
13. Aleksandra Bożek kl. 2abd
14. Aleksandra Sadzewicz kl.2 abd
15. Julia Łągiewczyk kl.2 abd
16. Elwira Jóźwiak kl. 2 abd
17. Magdalena Błaszkiewicz kl.3a
18. Karolina Garczyńska kl.3a
19. Paweł Przerada kl.3a
20. Wojciech Bielak kl.3a
21. Dorota Wypych kl.4 TH
22. Dawid Świętek kl.4 TH
23. Patrycja Zalcewicz kl.4 TH
24. Paulina Drochomirecka kl.4 TH
25. Marlena Domańska kl.4 TH
26. Sylwia Nowicka kl. 4 TH
27. Agata Czernecka kl.4 TH
28. Dagmara Mastela kl.4 TH
29. Joanna Dziura kl.3a

 

  

  
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2016 r. – każda szkoła otrzyma listę imienną wszystkich uczestników wraz z punktacją.

Szkolny organizator konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

18 i 25.11.2015 r. odbyły się zebrania członków Klubu Europejskiego Douzelage.

Spotkania Klubu Europejskiego Douzelage z 18 i 25 listopada

W dniach 18 i 25 listopada 2015 r. w sali numer 22 odbyły się zebrania członków Klubu Europejskiego Douzelage. Na pierwszym spotkaniu wstępnie omówiono operacje konieczne do realizacji tegorocznej akcji charytatywnej związanej ze sprzedażą ciasteczek przez nasz klub oraz przedstawiono jej ideę uczniom klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 dołączyli do stowarzyszenia. Tydzień później ustalony został ostateczny plan działania dotyczący całego przedsięwzięcia. Uczniowie otrzymali przepisy na słodkości z różnych krajów Unii Europejskiej m.in. z Holandii, Norwegii, Belgii, Grecji itp. oraz dokładne instrukcje odnośnie sposobu, terminu oraz miejsca ich przekazania. Cała akcja organizowana jest przez klub co roku, polega na sprzedaży ciastek, upieczonych i ozdobnie zapakowanych przez uczniów, na sesji Rady Miasta, w urzędach oraz innych dostępnych miejscach, jak np. zakładach pracy. Zebrane pieniądze przeznaczane zostają na nabycie środków czystości, żywności, artykułów szkolnych, prezentów oraz innych drobiazgów na Święta Bożego Narodzenia dla potrzebujących rodzin mieszkających na terenie gminy Chojna. W tamtym roku nasze starania pomogły w organizacji wspaniałych świąt dwóm rodzinom z okolic miasta.

Karolina Błoch z kl. IIabd

Rafa

16.11.2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Profilaktycznym, który odbędzie się 1 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w naszej szkole.

OGŁOSZENIE

 

16.11.2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Profilaktycznym, który odbędzie się 1 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w naszej szkole.

Rafa

13.11.2015 r. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował przyjęcie urodzinowe dla pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

URODZINY PENSJONARIUSZKI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

Piątek, 13.11.2015 r. Ponure, deszczowe popołudnie. Wszyscy dookoła zmęczeni, pozbawieni chęci do życia. Za oknem słychać jedynie powiewy wiatru, oraz spadające z nieba krople deszczu. Fakt, że był to piątek trzynastego, nie dawał nikomu powodu do radości.
W ten jakże smutny dzień, miały się odbyć “osiemnaste” urodziny zaprzyjaźnionej z nami Pani Danusi z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Oczywiście, nasza niezawodna ekipa wolontariuszy pod przewodnictwem opiekunki klubu, Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, nie mogła zawieść ukochanej jubilatki. Stanęliśmy na wysokości zadania, pomimo przygnębiającej pogody.

Do Domu Pomocy Społecznej przybyliśmy ze smacznym tortem i urodzinowymi czapeczkami. Pani Danusia była przeszczęśliwa! Nikt nigdy przedtem nie sprawił jej takiej niespodzianki. Wszyscy śpiewali “Sto lat” jubilatce. Gdy poczęstowaliśmy się tortem, który był oczywiście przepyszny, zaczęliśmy tańczyć w rytm skocznej muzyki.

Nasi chłopcy nie zawiedli i chętnie prosili Panią Danusię do tańca. Wszyscy świetnie się bawili, a do pokoju naszej znajomej co chwila przybywali nowi goście – pensjonariusze domu, by razem z nami świętować.

 Atmosfera była wspaniała i wszyscy zapomnieli o ponurej aurze za oknem.
Pani Danusia na długo zapamięta ten dzień, dzień swoich “osiemnastych” urodzin, a w jej sercu pozostaną wspaniałe wspomnienia.

Magdalena Purczyńska, kl. II a LO

Rafa

10-11.11.2015 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości.

Gminne obchody Święta Niepodległości

Dnia 10 listopada 2015 r. o godz. 17:00 na Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie przy „Pomniku Osadników” (autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Biżka), odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączone z obchodami 70-lecia Osadnictwa Polskiego na Ziemi Chojeńskiej. Wzięły w nich udział władze samorządowe, Mieszkańcy, Goście Gminy Chojna i poczty sztandarowe placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, instytucji i zakładów pracy.

Nasz zespół szkół reprezentował w trakcie tych uroczystości poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Julia Łągiewczyk, asysta – Aleksandra Szurgocińska  oraz Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego: przewodniczący – Mikołaj Gajowski, wiceprzewodnicząca – Kamila Bernadzka, wiceprzewodniczący – Konrad Wiszniowski. Opiekę nad uczniami sprawowali: pani mgr Emilia Skrzypa – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz pan mgr Marek Łągiewczyk – opiekun pocztu sztandarowego.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego złożono pod pomnikiem kwiaty oraz zapalono znicze. Następnie o godz. 17:30 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie odbyła się wieczornica niepodległościowa przygotowana przez tę instytucję, wręczono również dyplomy najstarszym wiekiem, pierwszym powojennym osadnikom na Ziemi Chojeńskiej i otwarto wystawę fotograficzną pt. „ Mieszkańców Chojny portret własny”.

Nazajutrz, dnia 11 listopada 2015 r.  o godz. 11:00 w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Chojnie odbyła się Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, na której również nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Godzinę później w Miejskiej Bibliotece Publicznej na spotkaniu zatytułowanym „Póki w narodzie myśl swobody żyje…” zachwycano się fragmentami utworów prozatorskich oraz poezją.

 

Przewodniczący SU
Mikołaj Gajowski kl. III b

Rafa

10.11.2015 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Informatyczny “BÓBR”.

X edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego “Bóbr”

 

10 listopada 2015 roku jedenaścioro uczniów ZSP w Chojnie wzięło udział w  międzynarodowym konkursie z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej “Bóbr”. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz  popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Organizatorami konkursu są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma VULCAN z Wrocławia.

Konkurs rozpoczął się punktualnie o godzinie 12.00 i trwał nieprzerwanie godzinę. Za  pomocą nowej aplikacji  www.mcourser.pl uczniowie rozwiązywali 24 zadania podzielone na trzy grupy. Każda z nich była inna pod względem trudności. Uczestnicy konkursu zmagali się  z  łamigłówkami matematyczno – logicznymi, które ze względu na czas należało w marę szybko rozwiązać.

4 lutego 2016 r. zostały ogłoszone wyniki, niestety żadnemu z naszych uczniów nie udało się osiągnąć pożądanego rezultatu, mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uczniowie lepiej poradzą sobie z zadaniami.

W konkursie uczestniczyli:

 1. Chański Przemysław – kl. I TI
 2. Miler Konrad – kl. I TI
 3. Lach Łukasz – kl. I TI
 4. Sobolak Mateusz – kl. II TI
 5. Ratańczuk Sebastian – kl. II TI
 6. Łucka Jarosław – kl. III TI
 7. Kornalewicz Michał – kl. III TI
 8. Stamblewski Krzysztof – kl. III TI
 9. Chański Adrian – kl. III TI
 10. Saskowski Bartosz – kl. III TI
 11. Wiśniewski Kamil – kl. III TI

 

Szkolny Organizator Konkursu
mgr Kamila Góra

Rafa

10.11.2015 r. obchodziliśmy w szkole 97. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada jest naszym najważniejszym świętem narodowym, dlatego też już na kilka dni przed tym świętem, uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowywali się do obchodów 97. rocznicy odzyskania niepodległości, zaplanowanego przez Samorząd Uczniowski i wyznaczonych nauczycieli. Znakiem rozpoznawczym w tym dniu były noszone przez uczniów, nauczycieli i  pracowników szkoły rozety w barwach narodowych.

W dniu 10 listopada odbyły się w naszej szkole dwa konkursy związane tematycznie z obchodzonym świętem. Pierwszym z nich był szkolny konkursu plastyczny pt. „Narodowe Święto Niepodległości”, w ramach którego zostały przygotowane przez uczniów każdej klasy plakaty. Na długiej przerwie prace zostały poddane ocenie przez komisję konkursową w składzie: pani dyrektor – Adriana Salamończyk, pani wicedyrektor – Agnieszka Bylewska, pani wicedyrektor – Małgorzata Limanówka, pani Aneta Żurawska – Rusek, pani Danuta Perz, pani Edyta Krupa – Nadolny, pani Emilia Skrzypa, pani Agnieszka Pawlaczyk, pani Gabriela Lasowska, pani Alina Rewers, pani Hanna Leszczyńska, pan Marek Bednarz, pan Gustaw Cedro i przedstawiciel SU – Jolanta Pięta.

W wyniku głosowania wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce zajęła klasa I TH. Plakat wykonała Aneta Kaczor.

II miejsce zajęła klasa I d, gdzie pracę wykonała Justyna Zarzycka.

III miejsce klasa 2 TB/TI. Pracę wykonał komputerowo Michał Palczyński.

W tym dniu odbył się także szkolny konkurs historyczny pt.”11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”, w którym wzięło udział po dwóch uczniów z każdej klasy. Ich zadaniem było, przy pomocy mapki budynku  nr 1 lub 2, znalezienie ukrytych pytań, na które następnie odpowiadali na kartach odpowiedzi, wszystko to odbywało się pod opieką nauczycieli, aby zapewnić samodzielność pracy. Najlepszy wynik uzyskała klasa Ic –
z liceum ogólnokształcącego, zdobywając 5 pkt, II  miejsce klasa I MMS – szkoła zawodowa, zaś III –  kilka klas: IIc i IIIa – liceum ogólnokształcące, oraz klasy technikum – IBI, IVHI, IVB i IVŻ. Wyniki obu  konkursów zadecydowały o kolejnych punktach o tytuł super klasy w roku szkolnym 2015/2016. Zwycięskim klasom i ich wychowawcom gratulujemy.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele przybrali w tym dniu barwy białe lub czerwone, na długiej przerwie przed budynkiem szkoły utworzyli flagę Polski, co zostało uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu. Zdjęcie wykonał Dawid Szeremeta – uczeń klasy III Technikum Informatycznego.

Dodatkowo w całym tygodniu wychowawcy w ramach godzin wychowawczych, przeprowadzili lekcje związane z tym świętem według scenariusza opracowanego przez nauczycieli historii.

mgr Danuta Perz
mgr Emilia Skrzypa

Rafa

09.11.2015 – 12.03.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” zrealizowano zadanie pt. “Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?”.

09.11.2015 – 12.03.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” zrealizowano zadanie pt. “Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?”.

Rafa

06.11.2015 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Już dwudziestą edycję Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu organizuje jej komitet. W związku z tym 06.11.2015r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne olimpiady.

Dwudziestu dwóch uczniów z klasy  III i IV technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych rozwiązywało test składający się z 52 pytań. Obejmował on podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz  technologii gastronomicznej z towaroznawstwem.
Najlepszy wynik uzyskała Weronika Tołłoczko z klasy IV TŻ. Uczennica weźmie udział w eliminacjach okręgowych XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 11 stycznia 2016 r. w Szczecinie. Przewodnim tematem tegorocznej olimpiady jest „Ewolucja na talerzu”.

 

 

                                                                                           Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Rafa

29.10.2015 r. miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów miała miejsce dnia 29 października 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Alicja Krystofiak z klasy 4 Technikum Zawodowego w zawodzie Technik Informatyk

oraz Mikołaj Gajowski z klasy 3 b Liceum Ogólnokształcącego,

zostali uhonorowani stypendium Premiera RP za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendyści odebrali listy gratulacyjne z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza oraz Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Krzysztofa Rembowskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w danej dziedzinie wiedzy, mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Spotkanie uświetnił występ kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Dziewczęta zagrały m.in. utwór Piotra Czajkowskiego „Walc Kwiatów”, humoreskę i motyw filmowy z Małej Syrenki.

Po zakończeniu ceremonii stypendyści zostali zaproszeni na poczęstunek. Istniała także możliwość wykonania indywidualnych zdjęć z gospodarzami.

Alicja Krystofiak kl. 4 TI

Rafa

28.10.2015 r. uczniowie klas III c i II c uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez 5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Zajęcia w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie

W dniu 28 października uczniowie klas III c i II c, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, uczestniczyli w kolejnych zajęciach organizowanych przez 5. Pułk Inżynieryjny  w Szczecinie. Tym razem przeprowadzone one zostały według innego scenariusza niż zazwyczaj. Zaczęło się tradycyjnie od przyjazdu na teren jednostki, lecz na tym skończyły się podobieństwa. Po przyjeździe uczniowie udali się marszem pieszym na teren kompleksu strzelniczego, znajdującego się w Puszczy Bukowej, szczególnie pięknej o tej porze roku.

            Na miejscu podzieleni zostali na grupy ćwiczeniowe, które rotacyjnie uczestniczyły we wszystkich zaplanowanych tego dnia szkoleniach. Uczniowie mieli więc możliwość doskonalenia swoich umiejętności celowniczych, przy wykorzystaniu symulatora Cyklop,      z czego chętnie korzystali.

            Na kolejnym punkcie nauczania, ćwiczona była umiejętność składania i rozkładania broni osobistej żołnierza, czyli Beryla. Następny punkt nauczania dotyczył doskonalenia umiejętności niesienia pierwszej pomocy, przy wykorzystaniu fantoma ćwiczona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Po zrealizowaniu całości szkolenia uczniowie, ponownie marszem udali się na teren obiektów koszarowych 5. Pułku.

Na miejscu na chętnych czekała pyszna grochówka, pozwalająca zregenerować wysiłek fizyczny poniesiony podczas marszu. Ostatnim ćwiczonym tego dania elementem była musztra zespołowa, w trakcie której uczniowie ćwiczyli marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz oddawanie honorów w czasie marszu.

Na tym zajęcia się zakończyły i nastąpił powrót do Chojny. Po raz ostatni, brali w nich udział uczniowie klasy III c, którzy teraz skupią się na przygotowaniach do matury. W listopadzie ich miejsce zajmą uczniowie klasy I c.

Rafa

28.10.2015 r. szkolna grupa WOPR przeprowadziła szkolenie uczniów SP w Krzymowie z zakresu pierwszej pomocy.

ŁĘKITNY PATROL W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYMOWIE
28 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

           Dnia 28 października 2015 roku Młodzieżowa grupa WOPR przy ZSP, wzmocniona uczniami klas pierwszych, ruszyła na szkolenie uczniów Szkoły Podstawowej w Krzymowie z zakresu pierwszej pomocy.

Uczniom została przekazana wiedza z zakresu pierwszej pomocy Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia życia .

Następnie uczniowie zapoznali się ze sprzętem ratowniczym.

Na koniec zajęć uczniowie zapoznali się z symbolami obowiązującymi nad zbiornikami wodnymi grając w karty Błękitnego Patrolu.

Na koniec zajęć Dyrekcja wraz z gronem nauczycielskim Szkoły Podstawowej w Krzymowie podziękowała Młodzieżowej Grupie WOPR przy ZSP za przekazanie tak wartościowej wiedzy.

Opiekun Marek Łągiewczyk

Rafa

28.10.2015 r. miały miejsce otrzęsiny nowych mieszkańców Internatu.

Nadszedł nowy rok szkolny, a wraz z nim w internacie pojawili się nowi mieszkańcy. Tak więc, 28 października 2015 roku, jak obyczaj nakazuje, urządziliśmy nowicjuszom otrzęsiny.


W tym roku świetlica zamieniła się w halę sportowo – otrzęsinową, wychowawcy w sędziów, my w dojrzałych sportowców, a „nowi” w młodzików.

Przygotowaliśmy wiele zabawnych sportowych konkurencji, do których zaprosiliśmy oprócz młodzików również nowych wychowawców.

Jak to w sporcie bywa, była zagorzała rywalizacja. Wszyscy ze śmiechem na ustach walczyli o kolejne punkty.

Ostatnią konkurencją sportową było przeciąganie liny i tu swoją siłę pokazali „starzy” mieszkańcy wygrywając 2:1 z młodymi. Po złożeniu uroczystej przysięgi i wychłeptaniu mleczka z miseczki, wszyscy wspólnie przystąpiliśmy do pałaszowania smakołyków.

Potem ochrzczeni mieszkańcy internatu, również jak nakazuje obyczaj, posprzątali bałagan pozostawiony po całej zabawie.

Wszystkim nowo ochrzczonym koleżankom i kolegom życzymy miłego spędzania czasu w internacie.

Przedstawiciele „starszyzny”

Rafa

26-30.10.2015 r. – szkolne konkursy o oszczędzaniu – rozstrzygnięte!

Szkolne konkursy o oszczędzaniu – rozstrzygnięte!

           

W ramach akcji „Tydzień dla Oszczędzania 2015” w naszej szkole odbyły się trzy szkolne konkursy:

 1. Konkurs plastyczny pt. „Jak rozumiesz oszczędzanie?”.

Konkurs polegał na wykonaniu dowolną techniką plakatu o tematyce oszczędzania. Prace oceniane były przez komisję konkursową w składzie: pani Renata Czubak, pani Emilia Skrzypa i dwie uczennice klasy 2b: Michalina Czubak i Wiktoria Sambor. Zwycięzcą konkursu został Ernest Białous z klasy 4 Technikum Budowlanego.

 1. Konkurs pt. „Ekonomiczny zawrót głowy” odbył się dnia 27 października b.r.

Konkurs polegał na odnalezieniu przez klasy jak największej ilości pytań, jakie schowane zostały na terenie szkoły. Komisja w składzie: pani Emilia Skrzypa, pani Barbara Zubala i dwóch uczniów klasy 2b: Jakub Lechowski i Jakub Surowiecki, po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów wyłoniła zwycięzcę. Największą wiedzę o oszczędzaniu w naszej szkole wykazała klasa 3 liceum ogólnokształcącego o kierunku społeczno – wojskowym, która zdobyła największą liczbę punktów i została  zwycięzcą tego konkursu.

 1. Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Woda źródłem życia”.

Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej na jeden z trzech podanych tematów. Komisja w składzie: pani Edyta Daszkiewicz, pani Renata Czubak i uczennica klasy 2b – Michalina Czubak, po obejrzeniu i wnikliwej analizie prac, wyłoniła zwycięzców, którymi zostali Mateusz Sobolak i Sebastian Ratańczuk – uczniowie  klasy 2 Technikum Informatycznego.

Prezentacja (załącznik)

Wyniki konkursów podane zostały na uroczystym podsumowaniu całej akcji Tygodnia dla Oszczędzania w dniu 30 października br. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom na najbliższym apelu.
Serdecznie gratulujemy i zapraszam za rok do udziału w konkursach.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

26-30.10.2015 r. obchodziliśmy „Tydzień dla Oszczędzania 2015”.

Zapraszamy
do udziału w szkolnych konkursach o oszczędzaniu
w ramach akcji
 „Tydzień dla Oszczędzania 2015”

W ramach „Tygodnia dla Oszczędzania 2015”, który odbędzie się w naszej szkole w dniach 26-30.10.2015 r. zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursach związanych z oszczędzaniem i wiedzą praktyczną w zakresie Ekonomii.

 1. Konkurs plastyczny „Jak rozumiesz oszczędzanie?” jest kierowany do wszystkich uczniów i polega na wykonaniu plakatu w formacie A1 dowolną techniką. Prace należy składać do 23.10.2015 r. do Pani Emilii Skrzypy.
 2. Konkurs „Ekonomiczny zawrót głowy” jest kierowany do wszystkich klas i opiera się na umiejętności pracy w zespole. Polega on na odnalezieniu kartek z pytaniami
  w kształcie  pieniędzy rozmieszczonych w budynku nr 1 i nr 2. Pytania należy przepisać na arkusz, udzielić na nie odpowiedzi i dostarczyć wypełniony arkusz następnego dnia Pani Emilii Skrzypy. Konkurs odbędzie się 27.10.2015 r. Termin dostarczenia arkuszy: 28.10.2015 r.
 3. Konkurs pt. „Woda źródłem życia” jest  kierowany do wszystkich uczniów i polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point na jeden
  z wybranych tematów (regulamin konkursu). Prace należy złożyć do Pani Edyty Daszkiewicz do dnia 23.10.2015 r.

 

Szczegóły wszystkich konkursów znajdziecie w regulaminach konkursów. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi dnia 30.10.2015 r. o godz. 14.15 w sali kinowej.

Organizatorzy: klasa 2b pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy

 

Rafa

26.10.2015 r. w ramach Tygodnia dla Oszczędzania 2015 odbył się pokaz prezentacji multimedialnych pt. „Woda źródłem życia”.

Pokaz prezentacji multimedialnych
pt. „Woda źródłem życia”

W dniu 26 października 2015 r. odbył się w internacie naszej szkoły pokaz prezentacji multimedialnych pt. „Woda źródłem życia”. Prezentacje były przygotowywane przez uczniów naszej placówki w ramach konkursu organizowanego podczas akcji „Tydzień dla Oszczędzania 2015”.

Uczniowie internatu mieli możliwość obejrzenia kilku prezentacji multimedialnych, jednak najciekawsza okazała się praca Sebastiana Ratańczuka i Mateusza Sobolaka, uczniów klasy 2 Technikum Informatycznego, której wychowawcą jest pan mgr Krzysztof Janik.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z całą historią akcji „Tygodnia dla Oszczędzania”, organizowanej od kilku lat w naszej szkole przez klasę 2 Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

26-30.10.2015 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję “Znicz”.

Akcja „Znicz”

W dniach od 26 do 30 października 2015 r. Samorząd Uczniowski, z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, zachęcił uczniów naszej szkoły do udziału w akcji, której celem było zebranie zniczy, by postawić je na grobach zmarłych nauczycieli i  pracowników szkoły.

 

Zbiórka zniczy odbyła się w tych dniach w czytelni w bud. nr 1 i koordynowana była przez dwóch uczniów: Piotra Bila (kl. III b) i Krzysztofa Stamblewskiego (kl. III TI). Po podliczeniu liczby złożonych zniczy, okazało się, że najwięcej sztuk przynieśli przedstawiciele klasy IV TB (35 sztuk), drugie miejsce zajęła klasa III b (25 sztuk), a trzecie – klasa II c (14 sztuk). Każdej klasie, adekwatnie do ilości przyniesionych zniczy, przydzielone zostały punkty w walce o tytuł „Super klasy”.
30 października 2015 r. znicze zebrane przez uczniów zostały zawiezione po zajęciach lekcyjnych na cmentarze chojeńskie (przy ul. Odrzańskiej oraz przy ul. Słowiańskiej). Zadaniem członków Samorządu Uczniowskiego: Piotra Bila (kl. III b), Mikołaja Gajowskiego (kl. III b), Konrada Wiszniowskiego (kl. III TB) oraz ucznia spoza Rady – Krzysztofa Stamblewskiego (kl. III TI)  było zapalenie zniczy na grobach Świętej Pamięci byłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Ksiądz Zbigniew Stachnik wskazał miejsca pochówku oraz pomodlił się za dusze zmarłych.

W imieniu księdza mgr Zbigniewa Stachnika – naszego katechety – oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego – p. mgr Emilii Skrzypy i p. mgr Grzegorza Michasiuka – pragnę podziękować zarówno wszystkim członkom Rady za rzetelną organizację tej corocznej akcji, jak i pozostałej społeczności uczniowskiej za pełne zaangażowanie w zbiórkę zniczy.

Rafa

26–30.10.2015 r. odbywały się obchody „Tygodnia dla Oszczędzania 2015”.

„Tydzień dla Oszczędzania 2015”

W dniach 26 – 30 października 2015 r. w ZSP w Chojnie odbywały się obchody akcji „Tygodnia dla Oszczędzania 2015”. Jest to wieloletnia tradycja naszej szkoły dzięki, której co roku organizowane są liczne konkursy, spotkania z pracownikami banków, wycieczki do pobliskich banków i wiele innych zajęć edukacyjnych, które uświadamiają społeczność uczniowską, jak ważne w życiu codziennym jest racjonalne zarządzanie pieniędzmi. Organizatorzy – klasa 2 b –  wkładają wiele wysiłku, by przekazana wiedza ekonomiczna zaprocentowała i przyczyniła się do bardziej racjonalnego i efektywnego zarządzania pieniędzmi.
W związku z akcją edukacyjną i w tym roku nasza szkoła podjęła wiele działań, mających na  celu zaprezentowanie społeczności szkolnej różne formy oszczędzania pieniędzy.

Pierwszym działaniem organizowanej akcji był szkolny konkurs plastyczny pt. „Jak rozumiesz oszczędzanie?”, który polegał na wykonaniu plakatu w formacie A1, na wybrany temat. Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy związanej z oszczędzaniem pieniędzy. Plakaty zostały złożone do dnia 23  października do pani mgr Emilii Skrzypy.

W poniedziałek 26 października 2015 w internacie naszej szkoły odbył się pokaz prezentacji konkursowych na temat „Woda źródłem życia”. Uczniowie obejrzeli kilka prezentacji, ale najciekawszą okazała się opracowana przez uczniów klasy 2 TI.

Tego samego dnia, dla poszczególnych klas odbył się wykład Pani A. Stamblewskiej, pracownika Banku Spółdzielczego w Chojnie. Wykład odbył się w sali kinowej dla klas 3 TH, 2 TŻ, 2 TH pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy. Uczniom została przedstawiona historia, organizacja i struktura banku, ale głównym tematem spotkania były produkty bankowe, takie jak: konto bankowe dla młodych i formy oszczędzania pieniędzy.

Następnym działaniem w ramach tej akcji była organizacja konkursu pt. „Ekonomiczny zawrót głowy”. W dniu 27 października na terenie budynku liceum oraz technikum można było dostrzec atrapy banknotów, na których zostały umieszczone pytania. Klasy, które znalazły i odpowiedziały na największą ilość pytań – zwyciężyły. Konkurs miał na celu sprawdzenie, która klasa posiada największą wiedzę o oszczędzaniu. Osobami odpowiedzialnymi za ten konkurs byli uczniowie klasy 2b: Jakub Lechowski i Jakub Surowiecki.

W środę o godzinie 10:50 klasa 2b w ramach lekcji Ekonomia w praktyce, pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy, udała się do Banku PKO w Chojnie.  Uczniowie zapoznani zostali z salą obsługi klienta i poszczególnymi stanowiskami jakie znajdują się w banku, odwiedzili również gabinet pani prezes, Ewy Jędrych. Pracownik banku, pani Żaneta Iżak, przedstawiła uczniom organizację pracy w banku, produkty bankowe i formy oszczędzania na przyszłość.

W środę 28 października 2015 r. w sali kinowej klasa 4 TB  pod opieką pani Emilii Skrzypy wzięła udział w spotkaniu z  panią Martą Łągiewczyk, pracownikiem Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Chojnie. Uczniowie zadawali liczne pytania odnośnie oszczędzania, kont bankowych dla młodych i form pomocy dla młodych przedsiębiorców.

W czwartek 29 października 2015 w budynku nr 1 (w sali 24) została zorganizowana wystawa pieniędzy – zarówno tych zabytkowych, jak i kolekcjonerskich. Społeczność szkolna mogła w ten dzień na każdej przerwie obejrzeć ciekawe okazy monet oraz banknotów, które były zbiorem kolekcji pana mgr Marka Bednarza i ucznia klasy 2 b Tomasza Borczyńskiego.

Tego samego dnia, uczniowie klasy 4TH pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy udali się do Banku PKO w Chojnie.  W banku spotkali się z panią prezes Ewą Jędrych, która przedstawiła jakie formy oszczędzania na przyszłość występują w tym banku. Podczas spotkania odbyły się krótkie konkursy, w ramach których dwóch uczniów wygrało atrakcyjne nagrody edukacyjne. Uczniowie zwiedzili bank, gdzie zostali zapoznani z poszczególnymi stanowiskami jakie funkcjonują w banku.

Natomiast w piątek, 30 października, w sali kinowej, uczniowie klasy 3TI wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez z panią prezes banku PKO w Chojnie – Ewę Jędrych. Uczestnicy tego spotkania zostali zapoznani z działalnością banku i z procesem zakładania konta dla młodych. Wykonali kilka zadań przygotowanych przez panią prezes, związanych z kartą bankomatową i oszczędzaniem.

W piątek o godz. 14.20 w sali kinowej odbyło się podsumowanie działań zorganizowanych przez klasę 2b podczas całej akcji „Tydzień dla Oszczędzania 2015”. Na spotkaniu wyświetlono prezentację i ogłoszono wyniki konkursu jakie odbyły się podczas organizowanej akcji. Uczniowie klasy 2b podziękowali nauczycielom zaangażowanym w całe przedsięwzięcie: pani Edycie Daszkiewicz, pani Renacie Czubak, pani Gabrieli Lasowskiej, panu Krzysztofowi Jankowi i panu Markowi Bednarzowi.

Organizatorzy: klasa 2b

Rafa

22.10.2015 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIUM RADY POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dnia 22 października 2015 roku o godz. 14:00, podczas X sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się  uroczyste uhonorowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Czternaścioro młodych ludzi, którzy, cytując słowa młodopolskiego prozaika Stefana Żeromskiego: „Im więcej nauki piją, tym bardziej są spragnieni”, otrzymało stypendia w trzech kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za sukcesy w rywalizacji sportowej w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015. Stypendyści musieli wykazać się sumiennością, pracowitością i  wytrwałością, ponieważ, aby otrzymać stypendium, należało uzyskać średnią ocen minimum 5,0 i  bardzo dobre zachowanie (dla I kategorii), posiadać osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (dla II kategorii) lub odnosić sukcesy na polu dyscyplin sportowych (dla III kategorii). Stypendium obejmuje jednorazową nagrodę

pieniężną, która ma być zachętą do dalszej pracy, wyrazem uznania i wsparciem w realizowaniu marzeń.

STYPENDYŚCI RADY POWIATU

Z naszej szkoły stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego za wybitne wyniki w nauce otrzymało czworo uczniów:
Mikołaj Gajowski, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest uczniem o wszechstronnych zainteresowaniach. Brał udział w wielu konkursach na etapie szkolnym i wojewódzkim, zdobywając m.in. I miejsce w etapie regionalnym i IV w etapie finałowym Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym. Mikołaj reprezentuje szkołę na forum międzynarodowym uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i projektach międzynarodowych realizowanych przez szkolny Klub Europejski Douzelage. Brał udział w Ogólnopolskim Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”, odbywającym się w Gdańsku ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2015. W przyszłości zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia ocen: 5,3

Hubert Pieloszczyk, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W roku szkolnym 2014/2015 reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie matematycznym ALFIK, w Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym, Konkursie Wiedzy Prawno-Ekonomicznej oraz w Olimpiadzie Przedsiębiorczości na szczeblu szkolnym. Aktywnie uczestniczył w działalności szkolnego koła ekonomicznego. Jego mocnymi stronami są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka, dlatego studia i przyszłą karierę zawodową wiąże właśnie z tymi dziedzinami. Średnia ocen: 5,1

Aleksandra Bożek, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza, angażując się w akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka oraz osób starszych w domach pomocy społecznej. Interesuje się przedmiotami ścisłymi. W roku szkolnym 2014/2015 reprezentowała szkołę w ogólnopolskim konkursie matematycznym ALFIK i Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. W szkolnym konkursie chemicznym „Alchemik” zajęła I miejsce. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki i czytać książki. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen: 5,0

Alicja Krystofiak, uczennica klasy IV Technikum Zawodowego, w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest bardzo sumienną i aktywną uczennicą. Była współorganizatorem i prowadzącą odbywającego się w szkole Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Brała udział w wielu konkursach m.in.: Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, szkolnym konkursie matematyczno-fizycznym „Ciekawe pomoce” oraz Wojewódzkim Konkursie „Profilaktyka oczami młodzieży”. Jej zainteresowania obejmują języki obce, informatykę, tworzenie stron internetowych, literaturę i turystykę rowerową. W przyszłości chciałaby studiować języki obce i informatykę,
a następnie pracować w branży IT. Średnia ocen: 5,0

Mikołaj Gajowski III b

Rafa Rafa

21.10.2015 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.”

Napoleon Hill

 

Warsztaty  edukacyjno – zawodowe

21 października 2015 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej odbyły się warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji   i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie panią       Sylwię Hantz.  W warsztatach uczestniczyły klasy maturalne.

Celem warsztatów było stworzenie warunków do rozpoznania i zaprezentowania   mocnych stron, uzdolnień i talentów uczniów oraz wskazanie młodzieży konieczności rozpoznania swoich predyspozycji jako ważnego czynnika planowania swojej kariery zawodowej. Podczas zajęć uczniowie wypełniali testy, których wyniki  były omawiane  i interpretowane  pod kątem predyspozycji i  zainteresowań zawodowych.

Prowadząca warsztaty przybliżyła uczniom zawód doradcy zawodowego, omawiając rolę  doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej ucznia.
Młodzież została zapoznana również z aktualną sytuacją na rynku pracy, poznała tzw. zawody przyszłości  oraz  metody aktywnego poszukiwania pracy.
Zajęcia dały możliwość uczniom poznania etapów kariery zawodowej  i swoich szans na rynku pracy.

 Spotkanie z doradcą zawodowym to także zajęcia praktyczne, przygotowujące młodzież  do świadomego zaplanowania przyszłej drogi zawodowej.
Uczniowie omawiali pojęcia związane z kompetencjami zawodowymi, swoimi  mocnymi i słabymi stronami, oczekiwaniami względem przyszłej pracy, wymaganiami pracodawców oraz przygotowaniami do  rozmowy kwalifikacyjnej.

Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery”. Ważne jest więc upowszechnianie nie tylko w ramach tego przedsięwzięcia  roli  doradcy zawodowego w prowadzeniu  ucznia właściwą drogą edukacyjno – zawodową, aby nigdy nie zapominał jak ważne jest dążenie do celu i rozwijanie swoich pasji oraz  zainteresowań.

 

Doradca zawodowy
mgr Dorota Szwiec

Rafa

20-27.10.2015 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu „Health education for life”.

Sprawozdanie z kursu szkoleniowego partnerów na Węgrzech w ramach projektu
„Health education for life”

            W dniach 20-27 października odbyło się spotkanie partnerów projektu „Health education for life” realizowanego przez Powiat Gryfiński, ZSP w Chojnie, Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie ze strony polskiej, miasto Köszeg, JurisichMiklos Gimnazjum w Köszeg, Stowarzyszenie Miast Partnerskich w Köszeg ze strony węgierskiej, a także region Konya, szkołę średnią i organizację pozarządową z Konya ze strony tureckiej. Kilkunastoosobowe grupy reprezentujące partnerów projektu spotkały się w Köszeg na Węgrzech w celu odbycia kursu szkoleniowego dotyczącego konstruowania materiałów do zeszytu ćwiczeń, który ma być kolejnym produktem intelektualnym projektu. Szkolenie było zorganizowane przez stronę węgierską.

Podczas kursu uczestnicy zdobyli wiedzę jak poprawnie konstruować różnorodne zadania, które znajdą się w opracowywanym na koniec projektu zeszycie ćwiczeń. W ramach szkolenia odbył się wykład pani profesor Agnes Tooth z Uniwersytetu Zachodnich Węgier i Wydziału Edukacji, który dał metodyczne podstawy opracowywania zadań.

W kolejnych dniach nauczyciele z Köszeg przeprowadzili warsztaty mające na celu wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez tworzenie przykładowych materiałów do zeszytu ćwiczeń.
Grupy prezentowały efekty swojej pracy, które były oceniane przez uczestników kursu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia kursu szkoleniowego „Przygotowanie i użycie zeszytu ćwiczeń” w ramach projektu „Health education for life”.

W trakcie wizyty na Węgrzech stworzono również możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli węgierskich. Młodzież mieszkająca w internacie Gimnazjum przygotowała dla uczestników kursu testy na temat zdrowego stylu życia, przeprowadziła szereg konkursów dotyczących edukacji prozdrowotnej oraz zaprezentowała swoje możliwości wokalne. Podczas pobytu uczestnicy kursu mogli także poznać kulturę i architekturę węgierską, zarówno w uroczym mieście Köszeg, jak i w stolicy – Budapeszcie, gdzie m.in. zwiedzano siedzibę Węgierskiego Pa