Rafa

25.08.2020 r. w ramach projektu „Zdalna szkoła” Powiat Gryfiński przekazał ZSP w Chojnie sprzęt komputerowy.

Sprzęt komputerowy w ramach projektu „Zdalna szkoła”

 

W ramach realizowanego projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Powiat Gryfiński przekazał Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie  8 laptopów i 4 tablety.

Otrzymany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem przekazany został w celu podniesienia jakości prowadzonej  nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.

Projekt w 100% finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rafa

1.07.2020 r. wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Wykaz podręczników

 

Rok szkolny 2020/2021


Liceum Ogólnokształcące

 Wykaz podręczników do klas pierwszych LO  na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich LO po gimnazjum na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich LO po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas trzecich LO na rok szkolny 2020/2021

Technikum Zawodowe

 Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB  na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich TZ i TB po gimnazjum na rok szkolny 2020/2021
  Wykaz podręczników do klas drugich TZ i TB po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas trzecich TZ i TB na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas czwartych TZ i TB na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Branżowa

 Wykaz podręczników do klas pierwszych szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich szkoły branżowej pierwszego stopnia po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas drugich szkoły branżowej pierwszego stopnia po gimnazjum na rok szkolny 2020/2021
 Wykaz podręczników do klas trzecich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szkolny 2020/2021

 

Rafa

26.06.2020 r. uczniowie BS I st. kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ukończyli kurs i zdali egzamin czeladniczy.

KURS EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW MPS I MZ

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 10 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 16 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło w kursie przygotowującym do egzaminu  czeladniczego.

Kurs rozpoczął się we wrześniu 2018 r., trwał 128 godzin lekcyjnych i zakończył się egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej 26 czerwca 2020 r.

Celem kursu było maksymalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu czeladniczego z wynikiem pozytywnym. Zaliczenie egzaminu czeladniczego potwierdza poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego kształcącemu rodzajowi rzemiosła.

Do egzaminu podeszli wszyscy przygotowujący się do niego uczniowie. Podzielony był na dwa etapy. Pierwszy teoretyczny – pisemny oraz ustny, podczas którego egzaminowani odpowiadali na pytania z zakresu tematyki kształconego zawodu i drugi – praktyczny, który polegał na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Egzamin przed komisją egzaminacyjną dla uczniów był nowym i stresującym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Mimo przeprowadzenia go w specyficznych warunkach reżimu sanitarnego wszyscy zdający uzyskali ocenę pozytywną uzyskując stopień czeladniczy, który potwierdza nabycie przez nich kwalifikacji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

26.06.2020 r. zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

Drodzy uczniowie, szanowne grono pedagogiczne

26 czerwca 2020 r., godz. 11.30. Właśnie ostatni uczeń odebrał świadectwo szkolne, w warunkach reżimu sanitarnego w związku z COVID-19. Upamiętniliśmy ten dzień na fotografiach, tak jak i inne ważniejsze, które nastąpiły po12 marca 2020 r. Dla następnych pokoleń. Pierwsze takie doświadczenie w dość już długim życiu wielu z nas, nauczycieli i pracowników, także dla uczniów i młodszych pracowników. Czas od 12 marca był dziwny i bardzo trudny. Wymagał od nas wszystkich błyskawicznego dostosowania się do nowych warunków życia, pracy i nauki. Czy sprostaliśmy wyzwaniom? Wydaje się, że tak. Na pewno bardzo się staraliśmy i zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Przed nami wakacje, także jako wielka niewiadoma. Po raz pierwszy życzymy sobie powrotu do szkoły.

Pomimo obowiązującego w dalszym ciągu stanu zagrożenia epidemicznego, życzę wszystkim udanych wakacji, bezpiecznych wyjazdów i powrotów, zapomnienia o nauczaniu na odległość, zdrowia i odpoczynku. Proszę na siebie uważać.

Można się z ulgą wylogować.

 

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

ŻYCZENIA

 

Rafa

24.06.2020 r. uczniowie BS I st. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ukończyli kurs glazurnika i zdali egzamin czeladniczy.

KURS I EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE GLAZURNIK
DLA UCZNIÓW KLAS MZ

 

16 uczniów Branżowej Szkoły 1 st kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło, w terminie od 8 kwietnia 2020 r. w kursie glazurnika zakończonym 24 czerwca 2020 r. egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.

Kurs zorganizowany został w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Kurs trwał 150 godzin i podzielony był na dwa etapy. 50-godzinny etap teoretyczny i 100-godzinny etap praktyczny. Jego celem głównym było przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją Izby Rzemieślniczej oraz nabycie nowych kwalifikacji i zwiększenie możliwości zawodowych na rynku pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone pod merytorycznym nadzorem Izby Rzemieślniczej oraz na podstawie programu szkolenia.

Program części teoretycznej kursu w formie wykładów zawierał przekazanie uczniom wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; analizy rysunków technicznych i ustalanie na ich podstawie zakresu robót okładzinowych; potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn; organizacji miejsca pracy i dróg transportu na plac budowy oraz ocenianie jakości materiałów okładzinowych.

Podczas części praktycznej kursanci zapoznali się z zagadnieniami z zakresu: przygotowania podłoża pod ułożenie glazury (skuwanie, wyrównywanie nierówności, stawianie ścianek z cegieł lub kartonogipsu); segregacji płytek ze względu na odcień, rozmiar, kształt, jakość szkliwa; przygotowania odpowiedniej zaprawy cementowej lub kleju; przycinania płytek oraz szlifowania powierzchni przycięcia; wycinania w płytkach otworów na gniazdka, włączniki, rur itp.; nakładania kleju lub zaprawy cementowej; układania płytek przy użyciu zaprawy i kleju na wybranej powierzchni (ścianie, filarze, podłodze, itp.); układania płytek według podanego wzoru (np. ozdobny, artystyczny); przygotowania (mieszania proszku z wodą, doboru odpowiedniego odcienia lub barwnika), formowania spoin między płytkami wraz z wykończeniem (wycieranie nadmiaru fugi, polerowanie); wykonywania cokołów i podokienników, półek ceramicznych oraz oklejania ekranów zakrywających wanny i rury kanalizacyjne.

Po zakończonym kursie uczniowie stanęli 24 czerwca 2020 r. do egzaminu czeladniczego pod nadzorem Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej. Pierwszym etapem była pisemna praca egzaminacyjna, w drugim została oceniona praca praktyczna kursantów wykonana podczas kursu. Wszyscy uczniowie zdali egzamin, podwyższając tym samym swoje kwalifikacje i atrakcyjność w zawodzie bardzo dziś pożądanym zarówno na krajowym jak zagranicznym rynku pracy.

 

Alicja Linkiewicz

 

 

Rafa Rafa

20.06.2020 r. uczniowie Jakub Dziewiątka, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski, Filip Rosochacki i Kacper Wąsik zajęli II miejsce w IV sezonie Pomorskiej Ligi Historycznej.

IV sezon Pomorskiej Ligi Historycznej

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przystąpili, już po raz czwarty, do rywalizacji w ramach Pomorskiej Ligi Historycznej, organizowanej od 2016 roku przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Drużyna w składzie: Jakub Dziewiątka – kl. 1 abd LO, Gracjan Jasnos – kl. 3 BI, Dawid Piotrowski – kl. 3 BI, Filip Rosochacki – kl.1 bd LO, Kacper Wąsik – kl.1 BI(g) pod opieką mgr Danuty Perz reprezentowała naszą szkołę. Celem konkursu jest zgłębianie historii naszej „małej ojczyzny” – Pomorza Zachodniego, w powiązaniu z dziejami Polski i Europy.

Rozgrywki Ligi miały trwać od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r. i składać się z czterech rund. Do wykonania były zadania, opracowane przez historyków Instytutu Historycznego. Pierwszym zadaniem był turniej wiedzy. Odbył się 20 listopada 2019 r. i dotyczył tematu „Morze w dziejach świata, Polski i Pomorza”. Składał się z trzech etapów: sprawdzianu pisemnego, quizu i konkursu „detektyw historii”. W tej rundzie nasza drużyna zajęła drugie miejsce, na 100 możliwych punktów uzyskała 90.

Drugie zadanie polegało na skonstruowaniu, w terminie do 20 stycznia 2020 r., „Historycznej gry planszowej”. Drużyna wykonała grę pod tytułem „Śladami Lubinusa”, w której uczestnicy gry mają możliwość wybrać się w podróż z Chojny do miejscowości z mapy Ellharda  Lubinusa, XVII wiecznego niemieckiego kartografa, który na zlecenie księcia szczecińskiego Filipa II stworzył mapę. Gracze mają możliwość poznania architektury i historii miast Pomorza z XVII wieku. Po drodze zapoznają się z ciekawymi informacjami i wydarzeniami dotyczącymi tych miast. Na 100 punktów drużyna uzyskała 83 pkt., co dało nam trzecie miejsce.

Drużynie z ZSP udało się zrealizować także zadanie z III rundy, czyli zorganizować Pomorski Festiwal Nauki. Na stronie szkoły została zamieszczona obszerna informacja z tego przedsięwzięcia. Jednak ze względu na zaistniałą sytuację pandemii COVID – 19, runda ta została anulowana. Natomiast czwarta runda nie doszła do skutku.

Organizatorzy PLH, wzięli pod uwagę tylko 2 rundy, a to dało drużynie z ZSP drugie miejsce, z dorobkiem 173 punktów. W rozgrywkach Ligi uczestniczyło jedenaście drużyn z województwa zachodniopomorskiego. W nagrodę członkowie drużyny i opiekun otrzymali karty podarunkowe do Empiku.

mgr Danuta Perz

Rafa

19.06.2020 r. uczniowie technikum zdali egzamin sprawdzający w zawodzie kelner.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY W ZAWODZIE KELNER DLA UCZNIÓW TH I TŻ

 

19 czerwca 2020 r. w ramach programu RPO WZ projekt „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie Komisja Egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej przeprowadziła egzamin sprawdzający w zawodzie kelner dla 42 uczniów TH i TŻ.

Przeprowadzenie egzaminu miało na celu uzyskanie wyniku pozytywnego oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu mieli za zadanie w pierwszej części rozwiązać test pisemny z wiedzy w zakresie wykonywania usług kelnerskich natomiast w drugiej części przedstawić na wylosowanym zestawie obiadowym swoje umiejętności i wiedzę w zakresie nakrywania stołu, doboru bielizny, zastawy, obsługi klienta oraz zastosowania zasad kultury osobistej.

Pomimo wielkiego stresu jaki towarzyszył młodym przyszłym kelnerom, wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go z wynikiem pozytywnym. Komisja egzaminacyjna wyłoniła kilka diamentów tego zawodu, była pod wrażeniem ogromu wiedzy jaki posiadają oraz łatwości w obsłudze klienta mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia zawodowego. Nagrodą, w pełni zasłużoną, była najwyższa liczba punktów oraz ocena celująca.

Egzamin sprawdzający był dopełnieniem kursu kelnerskiego przeprowadzonego również w ramach projektu. Potwierdzeniem jego ukończenia jest zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy oraz umiejętności. Kwalifikacje rzemieślnicze doceniane są zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy, z czego doskonale zdają sobie sprawę uczniowie, dlatego pilnie przygotowują się oraz podchodzą do egzaminu z pełną odpowiedzialnością za swoją przyszłość.

Alicja Linkiewicz

Rafa

15.06.2020 r. Natalia Ziembowska otrzymała wyróżnienie w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno – Środowiskowego  „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

15 czerwca 2020 r. oddział Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Szczecinie, organizujący etap półfinałowy konkursu dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, ogłosił wyniki XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i  jutro”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem (R)ewolucje Ziemi. Uczennica, a  w  zasadzie już absolwentka naszej Szkoły, Natalia Ziembowska otrzymała w tej edycji konkursu wyróżnienie.

W związku ze stanem epidemii zmianie uległ sposób przeprowadzenia XXI edycji konkursu. Wydłużono termin nadsyłania prac oraz odwołano etap konkursu związany z  pisaniem testów półfinałowych w siedzibach PIG – PIB. Nie zniechęciło to jednak Natalii do napisania pracy. Mimo tego że przygotowywała się do matury, znalazła czas na napisanie pracy, która w oczach jury zasłużyła na wyróżnienie.

Gratuluję Natalii wyróżnienia i dziękuję jednocześnie za zaangażowanie. Natalia wzięła udział w trzech edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego, reprezentując szkołę dwukrotnie na szczeblu ogólnopolskim. Zakwalifikowała się do II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej. Otrzymywała wyróżnienia na szczeblu szkolnym w  Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”. Praca z taką uczennicą, pełną zapału, pasji i pracowitości to przyjemność dla nauczyciela i poczucie, że to co robi – ma sens.

Natalia, życzę Ci powodzenia w dalszym, dorosłym życiu. Samych mądrych i trafnych decyzji.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

10.06.2020 r. Jakub Skrzypek z klasy 1HŻp otrzymał wyróżnienie w VII edycji konkursu „Poszukiwacze smaków”.

Sprawozdanie z VII edycji konkursu „Poszukiwacze smaków”

 

    10.06.2020 r. rozstrzygnięto VII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”. Konkurs wojewódzki organizowany był pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Kuratorium Oświaty w Szczecinie skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o rodzinne tradycje.

          W konkursie naszą szkołę reprezentował Jakub Skrzypek – uczeń klasy 1HŻp. Za przedstawienie wątróbki z dzika otrzymał wyróżnienie i nagrodę rzeczową. Sporządzanie potraw z dziczyzny to rodzinna tradycja kultywowana od kilku pokoleń w rodzinie Jakuba.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym poszukiwaniu i odkrywaniu tradycyjnych smaków.

                                                                                             mgr inż. Małgorzata Zarzycka

 

 

Rafa

8-24.06.2020 egzamin maturalny.

Matura 2020

Informacje  dotyczące egzaminu  maturalnego dostępne są w zakładce Egzamin maturalny

harmonogram egzaminu maturalnego  (aktualizacja z 20 maja 2020 r.)

wytyczne do egzaminu maturalnego

kto może przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej w 2020 r.

– INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

o czym należy pamiętać

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rafa Rafa

29.05.2020 r. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rafa

28.05.2020 r. pierwszy dzień zmagań w ramach Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Ze względu na inny charakter konkursu, czas na rozwiazywanie zadań wydłużono do 90 minut. Każdy z uczestników otrzymał login i hasło do platformy i miał możliwość przetestować swój sprzęt komputerowy, telefon czy laptop, biorąc udział w dwóch próbach przed konkursem właściwym. Próby odbywały się w godzinach popołudniowych. Szkolny koordynator konkursu, dzięki Platformie Dzwonek.pl, mógł sprawdzić, czy  uczniowie zalogowali się na swoje konto, czy rozpoczęli konkurs. Wszelkie problemy z  zalogowaniem, rozpoczęciem sesji, zgłaszał gdańskiej firmie Learnetic SA, która była partnerem technologicznym konkursu.

Główną ideą konkursu „Kangur Matematyczny” jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do  każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest  poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za  odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie..

Do zdalnego konkursu w kategorii Student przystąpiło z naszej szkoły dziewięcioro uczniów klas drugich i trzecich liceum i technikum. Ich zmagania rozpoczęły się 28 maja 2020 r. od godziny 16.30. W kategorii Junior łamigłówki matematyczne, w dniu 29 maja 2020 r. od 16.30, rozpoczęło 23 uczniów klas I liceum i technikum

Najwięcej punktów – w kategorii Junior kl. I po szkole podstawowej – uzyskał Sebastian Szalewski z klasy 1 B LO. W kategorii Junior kl. I po gimnazjum najlepszy okazał się  Mikołaj Oleśków z kl. I BI(g). W kategorii Student kl. II najwięcej punktów zdobył Hubert Kwiecień z kl. II TI. Natomiast w kategorii Student kl. III i IV liceum i technikum liderem został Gracjan Jasnos z kl. III BI.

W tegorocznej edycji nie przyznano tytułu laureata, a wydawanie nagród, dyplomów przełożono na wrzesień. Każdy z uczestników konkursu otrzyma wydruk testu i nagrodę uczestnictwa – układankę logiczną tangram.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa

27-30.05.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych ukończył kurs obsługi obrabiarek konwencjonalnych – frezarek/tokarek.

KURS OBSŁUGA OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH – TOKARZ/FREZER DLA NAUCZYCIELA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczestniczył w kursie obsługi obrabiarek konwencjonalnych – tokarz/frezer w stopniu OBR. Kurs trwający 40 godzin odbył się w dniach 27-30.05.2019 r. i został zorganizowany w EMT SYSTEMS – Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach.

Kurs miał na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestnika poprzez nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi obrabiarek konwencjonalnych. Podczas kursu zrealizowano zagadnienia i tematy z zakresu samodzielnej pracy na obrabiarkach tradycyjnych – tokarkach i frezarkach; analizy dokumentacji technicznej; prowadzenia prawidłowych pomiarów warsztatowych.

Podczas  zajęć kursant, pod nadzorem prowadzących dr inż. Tomasza Wali i dr inż. Grzegorza Dyrbusia, miał za zadanie wykonać produkt, którym była figura szachowa – wieża.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymał dwujęzyczny, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa Rafa

8.05.2020 r. kurs druku 3D w technologii FDM dla uczniów klasy TI.

KURS DRUK 3D W TECHNOLOGII FDM

 

     W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 18 maja 2020 r. pierwsza grupa uczniów klasy Technikum Zawodowego o profilu Technik Informatyk rozpoczęła kurs druku 3D  w technologii FDM.

Kurs trwający 21 godzin dzielił się na 7 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin zajęć praktycznych. Jego zasadniczym celem było zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji, przygotowywania modelu 3D do wydruku oraz metod diagnozowania problemów w pracy z drukarką 3D FDM.

       Kurs rozpoczął się od wprowadzenia kursantów w świat technologii 3D. Instruktor omówił  budowę, zasady działania drukarki w technologii FDM, używane materiały – ich parametry, różnice i zastosowanie. Następnie uczestnicy poznali oprogramowanie tnące, obsługę, funkcje, podstawowe profile sprzętowe i materiałowe oraz różnice między programami. Nauczyli się generować pliki wykonawcze zwane gcodami i transferować je do drukarki. Kolejnymi punktami programu nauki była obsługa drukarki (uruchomienie wydruku, zdjęcie wydruku ze stołu po zakończeniu pracy,  przygotowanie drukarki do kolejnego wydruku) oraz jej konserwacja (czyszczenie ekstrudera, wymiana zużytych/uszkodzonych elementów, naciąg pasków, czyszczenie prowadnic i hotendu, wymiana tulei PTU i aktualizacja oprogramowania). Na zakończenie części teoretycznej omówiono post procesing, najczęstsze problemy z wydrukami oraz metody jak sobie z nimi radzić.

        Tak przygotowana grupa kursantów przeszła do wyczekiwanej części praktycznej, w której wdrożono wszystkie punkty omówione w części teoretycznej od generowania gcodów przez przygotowanie stołu i uruchomienie wydruku , edycji parametrów do wykonywania czynności konserwacyjnych i post procesingu.

     Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

Druk 3D w najbardziej rozpowszechnionej na świecie technologii FDM łączy szybkość powstawania elementu z ekonomicznością druku. Drukarki 3D klasy desktopowej doskonale sprawdzają się w szybkim prototypowaniu i w testowaniu funkcjonalnym. Z kolei zaawansowane systemy druku 3D mogą produkować serie prototypów lub gotowe elementy, które są finalnie montowane w samochodach, samolotach czy w maszynach. Wydruki 3D w przemysłowej wersji FDM nie ustępują obiektom wykonanym metodą wtrysku. Uczniowie klasy informatycznej doskonale zdają sobie sprawę z tego jaką wielką szansą dla ich przyszłej pracy zawodowej jest  poznawanie wszelkich nowinek oraz zdobywanie wiedzy i nowych kompetencji w tej prężnie rozwijającej się dziedzinie, dlatego z ogromnym zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w tak atrakcyjnym kursie.

Alicja Linkiewicz

 

 

Rafa

7.05-8.12.2020 r. odbył się kurs wózki widłowe.

KURS OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie od 7 maja  do 2 grudnia 2020 r. grupa uczniów klasy Technikum Budowlanego o profilu Technik Budownictwa oraz Branżowej Szkoły I st. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych rozpoczęli kurs operator wózków widłowych.

Kurs trwający 65 godzin dzielił się na 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 17 godzin zajęć praktycznych. Jego zasadniczym celem było zdobycie przez uczestników kwalifikacji operatora wózków widłowych.

       Kurs rozpoczął się od wprowadzenia kursantów w prawne aspekty uzyskania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi z napędem silnikowym, wiadomości z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktor przedstawił podstawowe informacje na temat Urzędu Dozoru Technicznego czyli jednostki organizującej egzamin zewnętrzny. Podczas kursu poruszona została tematyka typów wózków, budowy i obsługi wózków. Omówiono także czynniki wpływające na zachowanie równowagi podczas przewozu ładunku.

        Po przyswojeniu części teoretycznej, przystąpiono do realizacji części praktycznej w której uczniowie ćwiczyli manewrowanie osprzętem wózka.

     Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

            Potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji jest certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

 

 

 

 

 

Rafa

24.04.2020 r. pożegnanie uczniów klas III liceum i IV technikum.

Pożegnanie uczniów klas III liceum i IV technikum kończących szkołę 24 kwietnia 2020 r.

Drodzy absolwenci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Nie dane nam było w tym szczególnym roku widzieć się w realu przez ostatni miesiąc, ani pożegnać tradycyjnie w murach Szkoły, którą właśnie kończycie. Pierwsze to w historii szkoły i przykre doświadczenie!

Kończy się ważny etap Waszego życia. Filozof rzymski, Seneka, zauważył, że życie dzieli się na trzy okresy: na to, co było, na to, co jest i na to, co będzie. Nie uprzedził tylko, że czas będzie płynął z taką prędkością, goniąc w nieskończoność, że coraz trudniej zauważyć to pomiędzy. Tak, to już to, co miało kiedyś tam, w odległej przyszłości nastąpić – koniec! Niestety, właśnie mija najpiękniejszy Wasz czas. Czas pierwszych miłości, niewielkiej odpowiedzialności, braku istotnych problemów i zmartwień związanych z dorosłością. Był to czas dojrzewania, spotkań z przyjaciółmi, imprez, beztroski, ale też często wytężonej pracy, związanej ze zdobywaniem wiedzy. Życie układa nam taki scenariusz, że przez wszystko trzeba przejść i wszystkiego zaznać, aby zdobyć życiowe doświadczenie. Przed Wami wiele niewiadomych, nowych wyzwań, decyzji, studia, praca,… Cieszcie się więc z tego, co posiadacie, radujcie się z chwil, które przeżyliście i przeżywacie, tych dobrych i tych złych, bo one wszystkie są ważne. Wspominajcie czas szkoły ciepło, choćby dlatego, że jest to czas Waszej młodości. A jak było? Każdy z Was oceni to za lat kilka, kilkanaście, już z perspektywy czasu, często z uśmiechem i nostalgią wspominając nawet to, co teraz wydaje się złe.

Zaczerpnijcie co nieco z myśli, gdzieś, kiedyś zapisanych, które na nową drogę Wam cytuję: „Nie bój się niczego, jesteś otoczony czułą obecnością. Miłość cię strzeże. Bądź blisko swego serca i tego, co jest najgłębszym jego pragnieniem. Nie udawaj uczuć, nie udawaj też, że ich nie masz, słuchaj co mówi twoje ciało, ono cię nie oszuka. Korzystaj ze swojej mądrości i podejmuj decyzje zgodne ze swym sercem, nawet jeśli dla innych twoje ścieżki są niepojęte. Świeć swoim światłem. Zostawiaj za sobą to, co zbędne i stare, odnawiaj i naprawiaj to, co ci potrzebne, z czego możesz czerpać. Dawaj hojnie, przyjmuj z miłością. Odmawiaj z przekonaniem. Przebaczaj. Bądź wdzięczny. Ufaj swemu wewnętrznemu głosowi, nie słuchaj krytyka, który chce ci odebrać entuzjazm. Od dziś zaczynasz swoje życie i od dziś możesz korzystać ze swojej mądrości. Jesteś tak młody, jak twoja wiara, tak stary, jak twoje zwątpienie, tak młody, jak twe zaufanie do samego siebie, tak stary, jak twój lęk, tak młody, jak twoja nadzieja, tak stary, jak twa rozpacz. Żyj tu i teraz, z odwagą i skupieniem. Weź głęboki oddech. Żyj!”

Dziękuję Waszym Wychowawcom, za doprowadzenie Was wszystkich, do tego szczęśliwego końca – Agacie Motyl, Agnieszce Pawlaczyk, Anecie Żurawskiej i Grzegorzowi Michasiukowi.

Dziękuję wszystkim, którzy godnie reprezentowali szkołę, osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach, realizowali wiele cennych przedsięwzięć, podnosili prestiż naszej szkoły.

Gratuluję i dziękuję tym absolwentom, którzy osiągnęli najwyższe, zasługujące na uznanie wyniki. Uczniowie którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75, ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymując świadectwo z „czerwonym paskiem”. Absolwenci ze średnią co najmniej 4,5, zostaną wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.
Najlepsi absolwenci, to:
– Natalia Bylewska, kl. 3bd LO, śr. 5,22
– Natalia Ziembowska, kl. 3bd LO, śr. 5,00
– Miłosz Parczewski, kl. 3bd LO, śr. 4,83
– Miłosz Zubala, kl. 3bd LO, śr. 4,78
– Wiktoria Borowiec, kl. 4 HŻ, śr. 4,75
– Dominika Hreczyńska, kl. 4 HŻ, śr. 4,64
– Piotr Przetacznik, kl. 4 BI, śr. 4,60
– Klaudia Matuszczyk, kl. 4 HŻ, śr. 4,54
– Kaja Nowak, kl. 3bd LO, śr. 4,50
– Kinga Świtalska, kl. 3ac LO, śr. 4,50
– Dariusz Śliwa, kl. 4 BI, śr, 4,37

Natalia Bylewska, która w II półroczu tego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,2 otrzyma stypendium Rady Powiatu, które będzie wręczone na uroczystej sesji.

Ogromne gratulacje i podziękowania kieruję do Filipa Urbana, który nie opuścił w tym roku szkolnym ani jednej godziny lekcyjnej, osiągając 100% frekwencję.

Drodzy absolwenci.

Dzisiaj otrzymaliście skany świadectw ukończenia szkoły. Oryginały świadectw odbierzecie, gdy, mam nadzieję, 5 czerwca spotkamy się przed maturą, zapowiadaną na 8 czerwca.

Życzę Wam teraz, drodzy absolwenci, wiary w siebie, wytrwałości, pięknych wyników na maturze i egzaminie zawodowym. Życzę mądrości życiowej, udanego i szczęśliwego życia. Kochajcie siebie, abyście umieli kochać innych. Żyjcie choć trochę dla innych, jeżeli chcecie w pełni żyć dla siebie.

Za wszystko co dobre, dziękuję Wam i Waszym Rodzicom.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Rafa

16.04.2020 r. Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

16 kwietnia 2020 r.
ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice.

Jakże proste i znamienne są słowa zawarte w dziele „O obowiązkach społecznych” brzmiące: – „Jak każdy kwiat ma swój zapach, owoc swój smak, a liść swój wygląd, tak każdy człowiek ma swój obowiązek: w różnych położeniach życia, w różnym wieku. Bez względu na to, jakie nam miejsce, czy zajęcie los wyznaczy, zawsze mieć będziemy jakieś zadanie do spełnienia. Każdy stan, każde powołanie ma swoje właściwe obowiązki, są jednak wspólne obowiązki dla wszystkich stanów i wieku każdego – obowiązki wobec Boga, Ojczyzny, Narodu i siebie samego”.

Święto tej Szkoły jest momentem, kiedy wypełniamy obowiązek wobec naszych patronów – bohaterskich żołnierzy spod Siekierek, wskrzeszając pamięć o tych, którzy polegli w walce. Oddajemy hołd tym, którzy poświęcali największy dar jakim jest życie za wolność naszej ojczyzny, za nas, abyśmy mogli żyć tu, tak i teraz.

Niepojętym jest, że pomimo doświadczeń tamtego pokolenia , stale zmagamy się ze złem w postaci wojen, konfliktów, zamachów i ogromu ludzkiego cierpienia. Niepojętym jest, że w dalszym ciągu człowiek człowiekowi potrafi zgotować zły los.

Wypełniajmy więc permanentnie obowiązek przekazywania kolejnym pokoleniom historii, wierząc, że przyczyniamy się do triumfu dobra, wolności i pokoju.

Święto szkoły, to także święto wspólnoty, która ją tworzy. Święto wszystkich nas, którzy związaliśmy swoje zawodowe lub szkolne życie z tym miejscem, którzy czerpiemy dumę z naszych wspólnych osiągnięć i którzy chcemy tę dumę okazać. Mamy powody do satysfakcji, możemy prawdziwie świętować, bo wspólnie osiągamy naprawdę wiele.

Gratuluję wszystkim pracownikom i uczniom sukcesów jakie osiągacie w pracy i nauce. Dziękuję za każdy z nich. Nie ma bowiem dla żadnej szkoły większego powodu do świętowania, niż świadomość skali jej rozwoju.

Dziękuję wszystkim, którzy sprawiają , że trawa u nas przez cały rok ma kolor soczyście zielony i wystarczy ją tylko systematycznie przycinać, aby uzyskać olśniewający efekt.

Szczególnie teraz, gdy doświadczamy trudu nauczania na odległość, ograniczeń i odosobnienia, stresu i niepewności, życzę Wszystkim dużo zdrowia i odporności, wiary i nadziei, wytrwałości i spokoju.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.”
Wisława Szymborska

16 kwietnia dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, to dzień szczególny. W tym dniu obchodzimy Święto Szkoły, oddając hołd Patronom szkół wchodzących w skład Zespołu, którymi są Bohaterowie spod Siekierek oraz ppor. Ryszard Kulesza. Szkoły noszą imiona tych, którzy 75 lat temu, nad Odrą, przelewali krew biorąc udział w operacji forsowania rzeki w rejonie Czelina, Gozdowic i Siekierek. Kwietniowe forsowanie Odry w 1945 roku było gigantyczną operacją, otwarciem drogi przez Siekierki do Berlina, a zarazem ostateczną przyczyną zwycięstwa i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Cedynia i Siekierki stały się symbolem chluby oręża polskiego i miejscem pamięci młodych Polaków, którzy oddali swoje życie za nas, na siekierkowskich łąkach i rozlewiskach.

Każdego roku, w dniu Święta Szkoły, społeczność szkolna oddaje hołd blisko dwóm tysiącom żołnierzy, których mogiły znajdują się na Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Siekierkach. W tym roku to świętowanie odbędzie się w naszych sercach, w myślach, w zaciszu domowym. Pomyślmy o naszych Patronach. O czasach, w jakich im przyszło żyć i umierać. Pozwólmy sobie na chwilę zadumy i refleksji. Oby tamten czas, nigdy więcej się nie powtórzył.

Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa Rafa

6.03.2020 r. reprezentacja chłopców zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców Chojna
06.03.2020 r.

 

6 marca 2020 r. w naszej szkole odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów przystąpiły reprezentacje trzech szkół: ZSP Chojna, I LO Gryfino oraz ZSP Gryfino. W turnieju odnieśliśmy dwa zdecydowane zwycięstwa, uzyskując awans do zawodów regionalnych. W meczu o drugie miejsce lepsza okazała się drużyna z I LO z  Gryfina.

 

WYNIKI:

ZSP Chojna – ZSP Gryfino               2:0

ZSP Gryfino – I LO Gryfino             0:2

ZSP Chojna – I LO Gryfino              2:0

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP Chojna
 2. I LO Gryfino
 3. ZSP Gryfino

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Oskar Klęczar
 2. Maciej Chrobak
 3. Michał Mierzyński
 4. Klaudiusz Korepta
 5. Karol Żurawski
 6. Piotr Kulik
 7. Kacper Barylski
 8. Sławomir Gutowski
 9. Miłosz Zubala
 10. Tomasz Pałka

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

5.03.2020 r. odbył się konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

5 marca 2020 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w  Szczecinie odbył się konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy. W konkursie wzięło udział kilkanaście szkół z naszego regionu.

Do konkursu z naszej szkoły przystąpili:

 1. Mateusz Barczyk – kl. 4 TB
 2. Aleksander Tomaszewski – kl. 3 MZ

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 35 pytań. Po wyłonieniu zwycięzców wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i pamiątkami. Mimo że uczniowie naszej szkoły nie zdobyli pierwszego miejsca, to zdobyta wiedza na pewno przyda im się w przyszłym życiu zawodowym.

mgr Joanna Rogacewicz

 

Rafa

5.03.2020 r. w ZSP w Chojnie odbyła się 3 runda Pomorskiego Festiwalu Nauki w ramach IV Pomorskiej Ligi Historycznej.

Pomorski Festiwal Nauki

 

5 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się Pomorski Festiwal Nauki. Było to przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań IV edycji Pomorskiej Ligi Historycznej. Jej organizatorem jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a  celem jest rozwijanie zainteresowania uczniów historią Pomorza Zachodniego w dziejach Polski i Europy. W tym roku motywem przewodnim jest morze i historia. Była to już III  runda zmagań w konkursie. Drużynę tworzą: Gracjan Jasnos, Jakub Dziewiątka, Kacper Wąsik, Filip Rosochacki i Dawid Piotrowski, a opiekunem jest p. Danuta Perz. Celem festiwalu jest przeprowadzenie wśród uczniów szkoły działań popularyzujących tematykę morską i pomorską. Zostały podjęte działania, których celem było jak największe zaangażowania uczniów. Na lekcjach przedmiotowych uczniowie prezentowali wiedzę z tego zakresu. I tak na języku polskim popularyzowano utwory związane z Morzem Bałtyckim, przygotowano cytaty o morzu w literaturze. Na biologii uczniowie prezentowali faunę i florę Morza Bałtyckiego, a na geografii – cechy polskiego wybrzeża. Podchodząc do tematu w  sposób praktyczny, w klasie technikum hotelarskiego przygotowano prezentację dotyczącą bazy noclegowej nad morzem w województwie zachodniopomorskim.

 

Najważniejszym wydarzeniem dnia były działania w sali konferencyjnej szkoły z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, uczniów ZSP i nauczycieli. Zaproszony gość – p. Leszek Sokulski, absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, wcześniej absolwent naszej szkoły, wygłosił wykład. Przedstawił dzieje Hanzy, czyli związku miast handlowych Europy nad Bałtykiem i Morzem Północnym, porównał rolę kapitana statku w czasach średniowiecza do dzisiejszych czasów; różnice są niewielkie. Podał, jakie wielkości tonażowe miały statki pływające po Bałtyku w przeszłości, a jakie teraz. Następnie p. Marek Bednarz, nauczyciel historii, zaprezentował przebieg bitwy na Westerplatte w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, z bardzo ciekawym komentarzem dotyczącym sił i środków, jakimi dysponowały strony walczące.

W klasach pierwszych ogłoszono konkurs plastyczny o tematyce morskiej i pomorskiej. Autorką najciekawszej pracy była Wiktoria Górna. Kolejnym działaniem była wystawa pt.  „Pocztówki z wakacji”, gdzie zaprezentowano widokówki z pozdrowieniami z różnych miejsc Pomorza Zachodniego, głównie znad morza. Pochodziły one z trzech różnych okresów: z lat 30 – tych XX wieku, z II połowy XX wieku i z XXI wieku. Zarówno młodzież, jak i nauczyciele, najczęściej sięgali po te najstarsze sprzed wojny, z czasów przynależności tych ziem do Niemiec. Przyporządkowywano nazwy niemieckich miejscowości do obecnych, porównywano do dzisiejszego wyglądu.

Ważnym zadaniem festiwalu było wprowadzenie merytoryczne, przez jednego z członków drużyny, do turnieju gry planszowej, która została stworzona przez drużynę naszej szkoły w  ramach II rundy PLH. Tytuł gry to „Śladami Lubinusa”, w której uczestnicy mieli możliwość podróżowania z Chojny do miejscowości z mapy Ellharda Lubinusa – XVII wiecznego niemieckiego kartografa, który stworzył ją na zlecenie księcia szczecińskiego Filipa II. Oprócz tego, gracze zapoznali się z ciekawymi informacjami i wydarzeniami dotyczącymi miast Pomorza z XVII wieku, a także planowaniem wydatków w bardzo ciekawej walucie – gryfów. W grze, zgodnie z zasadami III rundy, wzięły udział trzy zespoły czteroosobowe. Były to grupy zróżnicowane wiekowo. W pierwszej grupie znaleźli się  uczniowie szkoły podstawowej, w drugiej uczniowie szkoły ponadpodstawowej, a  w  trzeciej nauczyciele. Uczestnicy bardzo szybko przyswoili sobie zasady gry, świetnie się  bawili, uczyli i jednocześnie rywalizowali ze sobą. Zangażowanie było bardzo duże, co  ucieszyło twórców gry. Zwycięzcą każdej z drużyn został ten, kto zgromadził najwięcej gryfów. Jako, że wszyscy uczestnicy grali w tę samą grę, został wyłoniony super zwycięzca. Został nim uczeń szkoły podstawowej Antoni Podyma. Ponadto najlepszy gracz z każdego zespołu został nagrodzony regionalnymi publikacjami.

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnie, uczniowie uczestniczyli w  prelekcji i wystawie publikacji utworów z literatury pięknej oraz popularno – naukowej, dotyczącej Morza Bałtyckiego i Pomorza Zachodniego. Nasza drużyna podarowała bibliotece jeden z egzemplarzy gry planszowej „Śladami Lubinusa”, aby poszerzyć w środowisku lokalnym krąg osób grających.

 

 

mgr Danuta Perz

Rafa

05.03.2020 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej Dziewcząt.

Zawody powiatowe w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej dziewcząt

 

05.03.2020 r. w Gryfinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej dziewcząt. W imprezie wzięli udział uczniowie technikum i liceum z Gryfina i Chojny. W  pierwszym meczu zmierzyły się dwie drużyny z Gryfina. Lepsze okazało się I LO w  Gryfinie. W kolejnych meczach ulegliśmy w dwóch setach ZSP Gryfino oraz w tie – breaku I LO Gryfino. Niestety widać było różnicę w zgraniu naszych dziewczyn i  przeciwników oraz brak pewności siebie. Dziewczyny walczyły ambitnie, jednak przed  nimi wiele treningów, by móc nawiązać walkę i w następnym roku szkolnym wygrać rywalizację.

Zwycięzcą turnieju została drużyna z LO w Gryfinie. Wszystkim drużynom gratulujemy włożonego wysiłku i sportowej rywalizacji.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

1 miejsce – I LO Gryfino

II miejsce – ZSP Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

  

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Nikola Grodecka
 2. Paulina Michałowska
 3. Klaudia Markiewicz
 4. Karolina Kubaj
 5. Nikola Grodecka
 6. Julia Szachnowska
 7. Wiktoria Kamień
 8. Julita Szalewska
 9. Monika Strelczuk
 10. Dominika Pałka

 

 

 

Opiekun:

mgr Łukasz Makowski

mgr Agnieszka Jabłońska – Wróbel

Rafa

2.03-24.04.2020 r. kurs branżowy języka angielskiego dla 2 grupy uczniów TH,TŻ i TI w formie online.

DRUGA GRUPA UCZNIÓW UCZESTNICZYŁA W KURSIE BRANŻOWYM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

            W terminach od 2 marca do 24 kwietnia 2020 r. został przeprowadzony kurs branżowy języka angielskiego dla kolejnych 3 grup uczniów z klas TŻ, TH i TI. W realiach pandemii Covid-19 odbył się on online za zgodą uczestników.

Kurs j. angielskiego

Kursanci kształcili swobodne i poprawne porozumiewanie się językiem angielskim branżowym zgodnie z zakresem kształconego zawodu, formułowali wypowiedzi ustne i pisemne na tematy związane ze swoim zawodem, poznawali terminologię oraz zastosowania języka fachowego oraz umiejętności komunikacyjne w środowisku pracy.

Kurs j. angielskiego

Łącznie z kursu skorzystało 66 uczniów. Szkolenie językowe pozwoliło im rozwinąć słownictwo branżowe oraz umiejętności komunikacyjne niezbędne w codziennej pracy oraz do swobodnej dyskusji na tematy związane ze swoją specjalnością.

Potwierdzeniem uczestnictwa w 30-sto godzinnym kursie, po zdanym egzaminie końcowym, było uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Kurs j. angielskiego

Kurs j. angielskiego

Kurs j. angielskiego

Alicja Linkiewicz

Rafa

02.03 – 7.03.2020 r. w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” – POWER, dziesięcioro uczniów i dwie nauczycielki odbyło mobilność do Vääksy Lower and Upper Secondary Schools w Asikkali – Finlandia.

Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”
realizowane w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

W dniach 02.03 – 7.03.2020 roku dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz  z  opiekunami przebywało w Vääksy Lower and Upper Secondary Schools (Finlandia), gdzie wzięli udział w kolejnym etapie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – przedsięwzięciu „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”. Celem przedsięwzięcia było porównanie procesu cyfryzacji społeczeństwa w Polsce i Finlandii oraz integracja młodzieży obu państw.

 

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych. Następnie przedstawiliśmy naszym gospodarzom prezentację o Polsce i porównaliśmy systemy edukacji naszych krajów. Ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że są one bardzo podobne. W czasie przerwy zwiedzaliśmy szkolę i największe wrażenie wywarła na nas sala do symulacji lotów, przeznaczona dla  uczniów średniej szkoły lotniczej. Prezentacje o cyfryzacji w Polsce i Finlandii zakończyły pierwszy dzień zajęć.

Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy od nauki podstawowych zwrotów z życia codziennego w  języku fińskim i polskim. Doświadczenie to było zabawne i trudne, ponieważ języki te  wywodzą się z dwóch różnych grup językowych. Następnie zgodnie z programem porównaliśmy poziom cyfryzacji społeczeństwa w obu krajach. Po lunchu rozpoczęliśmy temat aplikacji internetowych, ale o 11.40 musieliśmy przerwać pracę z powodu alarmu przeciwpożarowego. Po powrocie dowiedzieliśmy się, że w sali, w której przebywaliśmy zepsuł się detektor dymu. Prawdopodobnie atmosfera pracy w naszej grupie była tak gorąca, że urządzenie alarmujące uległo zniszczeniu, w wyniku czego ewakuowano całą szkołę. Po  przerwie zakończyliśmy rozpoczętą pracę i udaliśmy się na wycieczkę kulturową, w  trakcie której – między innymi – smażyliśmy naleśniki w kocie (tradycyjna drewniana chata) i relaksowaliśmy się w fińskiej w saunie.

Kolejny pracowity dzień projektu poświęcony był aplikacjom, jako źródle wiedzy o świecie i  o nas samych. Po prezentacjach, w grupach przedyskutowaliśmy sposoby śledzenia w sieci przez różne podmioty oraz zagrożenia związane z naruszaniem prywatności w świecie wirtualnym, a także stworzyliśmy ranking najlepszych przeglądarek internetowych. Po lunchu przedstawiliśmy prezentację o doborze aplikacji komputerowych pod kątem ich zastosowania oraz bezpieczeństwa. Wspólnie ustaliliśmy, jak bezpiecznie posługiwać się komputerem i  oprogramowaniem oraz jakie są zasady silnego hasła. W przerwie między zajęciami poczęstowaliśmy Finów polskimi słodyczami.

5.03.2020 r., czwartego dnia projektu, poruszyliśmy problem wpływu urządzeń telekomunikacyjnych na ograniczania naszej prywatności: jakie informacje o nas zawiera nasz telefon komórkowy i jakie techniki szpiegowania z pomocą urządzeń mobilnych stosuje się w życiu codziennym. W grupach dyskutowaliśmy o wadach i zaletach używania aplikacji i przeglądarek internetowych, a także o niebezpieczeństwach związanych z logowaniem się  do nieznanych sieci. Omówiliśmy sposoby unikania szpiegowania przez wspomniane aplikacje. Po zajęciach wybraliśmy się na wycieczkę do Lahti, miasta gdzie odbywają się  zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwiedziliśmy miasto oraz  Muzeum Skoków Narciarskich, gdzie mieliśmy okazję skorzystać z symulatora skoków narciarskich.

Ostatni, finałowy dzień projektu “Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, był najbardziej pracowity. Rozpoczęliśmy go od dyskusji o przyszłości Internetu i określenia, w jakim kierunku będzie przebiegał jego rozwój. Następnie wzięliśmy udział w grze typu escape room, której zadania opierały się na znajomości cyfryzacji. Ich celem było rozwiązywanie zagadek o szkole naszych gospodarzy, np. z użyciem wcześniej skomplementowanych QR kodów, czy też krótkich filmów – wiadomości. Przygotowanie tej części programu wymagało od naszych rówieśników wiele pomysłowości, czasu i wysiłku. Po zakończeniu gry przyszedł czas na wręczenie certyfikatów, pamiątkowe zdjęcia i podsumowanie oraz ewaluację projektu.

W trakcie pobytu w Lower and Upper Secondary School pogłębiliśmy i poszerzyliśmy naszą wiedzę z zakresu cyfryzacji, ale przede wszystkim poznaliśmy kulturę i tradycje Finów. Czas spędzony w Vääksy przebiegł pracowicie, ale w miłej atmosferze, zapewniając nam przeżycie niezapomnianych chwil z fińskimi rówieśnikami.

mgr Barbara Oleksy

 

Rafa

02.03.2020 r. odbyły się zawody powiatowe w ramach wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej chłopców.

Zawody powiatowe w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej chłopców

 

02.03.2020 r. w Gryfinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Koszykowej chłopców. W  imprezie wzięli udział uczniowie technikum i liceum z Gryfina i Chojny. W pierwszej fazie pucharowej nasi sportowcy trafili na zwycięzców poprzednich zawodów, czyli I LO Gryfino. Mecz kosztował naszych koszykarzy bardzo dużo wysiłku, ale w ostatnich minutach meczu udało się  ich  pokonać. Drugi mecz odbył się po krótkiej przerwie, przez co nasi zawodnicy nie zdążyli zregenerować sił. Przegraliśmy z ZSP Gryfino oraz z własną kondycją. Ostatecznie zajęliśmy III  miejsce, gdyż o wygranej w turnieju zadecydowała mniejsza ilość straconych koszy. Drużyny walczyły z tą samą zaciętością, więc nie można było ustrzec się błędów. Jednak pozostawiliśmy po  sobie dobre wrażenie i chęć walki w przyszłym roku. Gratulacje dla wszystkich drużyn!

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

I miejsce – I LO Gryfino

II miejsce – ZSP Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Michał Przybylski
 2. Karol Żurawski
 3. Mateusz Kwaśniewski
 4. Piotr Kulik
 5. Michał Szyszka
 6. Kacper Molęda
 7. Oskar Klęczar
 8. Jakub Franc
 9. Jakub Wożniak
 10. Tomasz Szkolnicki
 11. Michał Bosy
 12. Jakub Jabłoński
 13. Jakub Kaleta

 

Opiekun: mgr Łukasz Makowski

Rafa

2-6.03.2020 r. wystawa książek i quiz w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniach od 2 do 6 marca 2020 r. w naszej szkole upamiętnialiśmy Żołnierzy Wyklętych – powojenną, antykomunistyczna opozycję. Pani Aneta Żurawska zorganizowała w sali nr 10 w budynku nr 2 wystawę książek, poświęconych życiu i działalności byłych AK  – owców, działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz powojennych losów „wilcząt”, czyli dzieci Żołnierzy Wyklętych.

W klasach 4 H/Ż i 2 bd LO został zorganizowany quiz podstawowej wiedzy o  tych  formacjach. Zwycięscy, Aleksandra Ignaczak i Łukasz Będzak, otrzymali koszulki z  wizerunkiem Wyklętych. Pozostałe klasy wysłuchały krótkiego wykładu i obejrzały film przybliżający struktury polskiego antykomunistycznego podziemia.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

1.03.2020 r. wzięliśmy udział w obchodach 75 rocznicy wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.

Obchody 75. rocznicy wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie

 

1 marca 2020 r. w Czelinie odbyły się uroczystości upamiętniające wkopanie pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą. 75 lat temu nad Odrą pod Czelinem stanął pierwszy słup graniczny. Wkopali go saperzy z 6. Samodzielnego Batalionu Pontonowo – Mostowego 1. Armii Wojska Polskiego. Naszą szkołę w tych uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Łukasz Będzak, Kaja Nowak, Maja Zielinkiewicz oraz  reprezentacja klas mundurowych – uczniowie klasy 1 ac LO – pod opieką pani Justyny Sumary i pana Marka Bednarza.

Obchody rozpoczęły się mszą święta w kościele p.w. NMP Częstochowskiej w Czelinie, odprawionej w intencji ojczyzny i pamięci poległych saperów, celebrowanej przez proboszcza ks. Marka Szczuckiego. Po zakończeniu mszy, przy asyście kompanii honorowej 5 Pułku Inżynieryjnego, wystawionej przez żołnierzy 2 batalionu inżynieryjnego ze Szczecina Podjuchy oraz orkiestry wojskowej, uczestnicy uroczystości udali się na plac przy obelisku w  Czelinie. Tam odbyła się część oficjalna.

Najpierw został odśpiewany hymn narodowy. Następnie przemówienia wygłosili Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa oraz zaproszeni goście. Odczytano apel pamięci oraz oddano salwę honorową.

Uroczystości zakończyły się złożeniem przed obeliskiem wiązanek kwiatów przez władze samorządowe, służby mundurowe, kombatantów, delegacje szkół i instytucji, gości oraz  mieszkańców. Po uroczystościach odbył się poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czelina. Uroczystość uświetniła inscenizacja wydarzeń z 1945 r. w  wykonaniu grup rekonstrukcyjnych z Polski i Niemiec.

 

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.02-26.06.2020 r. uczennice technikum ukończyły kurs animator czasu wolnego

ANIMATOR CZASU WOLNEGO – KURS WYZWALAJĄCY MILIONY ENDORFIN

 

Kurs animator czasu wolnego, który odbył się w terminie 28.02-26.06.2020 r. z całą pewnością można nazwać najbardziej uśmiechniętym i wyzwalającym endorfiny kursem zrealizowanym przez ZSP w Chojnie w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ. Uczestniczyło w nim 20 uczennic klas TH.

Kurs miał za zadanie przygotowanie uczestniczek do prowadzenia różnorodnych form animacji czasu wolnego. W ramach kursu uczestniczki miały zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne w realizacji działań animacyjnych i zajęć kreatywnych.

W programie kursu znalazły się zagadnienia z zakresu: pojęcia czasu wolnego, jego efektywnego wykorzystywania, funkcji oraz potrzeb edukacyjnych; pojęcia animacji i animatora – zadań, podziału, cech animacji, wad i zalet pracy oraz profilu osobowościowego animatora; zawodu animatora – wymagań, wymiaru pracy, możliwości zarobkowych oraz zatrudnienia; aspektów psychologicznych – stresu do występów przed grupą, sztuki komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, promowania swojego programu; bezpieczeństwa w pracy animatora – pierwsza pomoc przedmedyczna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Najwięcej emocji dostarczył program części praktycznej: gry i zabawy dla zróżnicowanych grup wiekowych.

Kursantki początkowo z dystansem podchodziły do zajęć, jednak z każdym kolejnym wyzwaniem, zadaniem, zabawą lody pękały i tak jak obiecał na początku kursu instruktor praca zamieniła się w czystą radość.

Na zakończenie kursu uczennice otrzymały upominek – zestaw startowy animatora oraz certyfikat ukończenia kursu i nabycia nowych umiejętności. Kurs wyłonił kilka talentów animacji. Instruktorzy zaproponowali również współpracę najbardziej zaangażowanym i wyróżniającym się młodym animatorkom.

 

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

27.02.2020 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie.

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie

27 lutego 2020 r. odbył się po raz trzynasty Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Konkurs, po raz ósmy, objął honorowym patronatem prof. Bogusław Liberadzki – poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę w postaci trzydniowej podróży studyjnej do  Brukseli. W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny uczniów ze szkół powiatu gryfińskiego. W tym roku uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, SP nr 1 z Gryfina i Nawodnej, a także ZSP w Chojnie.

 

Konkurs składał się z trzech części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test, w drugiej zespoły odpowiadały na pięć pytań, dotyczących wiedzy geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, budowli, potraw i znanych postaci ze  świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część wyróżniała się ciekawymi pomysłami. Mogliśmy podróżować po Rosji, Ukrainie, Słowenii, Hiszpanii, Norwegii, a także popróbować ciast z Rosji i Ukrainy oraz łososia norweskiego. Mieliśmy okazję posłuchać muzyki granej na skrzypcach, wypowiedzi ucznia pochodzącego z  Ukrainy – Serhii Porazhiuka, który uczy się w szkole w Chojnie.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw Europy.

Uczestników oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, Krystyna Leddin – pracownik Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz w ramach współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego – pan dr hab. Radosław Ptaszyński oraz pan Marek Szymański – asystent w  biurze europosła prof. Bogusława Liberadzkiego.

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie w  składzie: Maria Kuźma, Zuzanna Proficz i Hanna Tokarek (opiekun p. Ryszard Juzyszyn).

W ramach głównej nagrody pojadą do Brukseli.

II miejsce zajęła drużyna z ZSP w Chojnie w składzie: Piotr Kulik, Piotr Pośniak i Dominik Pierzgalski (opiekun p. Danuta Perz),

III miejsce – drużyna z SP Nr 2 w Chojnie: Amelia Olejnik, Andrzej Barcz i Piotr Podniesiński (opiekun p. Eliza Juzyszyn – Szprejda),

IV miejsce – drużyna z SP nr 1 w Chojnie: Rafał Bryczkowski, Adam Kurpiel i Antoni Podyma (opiekun p. Monika Odróbka),

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Nawodnej w składzie: Ignacy Bednarz, Dawid Gil i Filip Juzyszyn (opiekun p. Agnieszka Łętowska).

Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, książkami i upominkami, ufundowanymi przez  prof. Bogusława Liberadzkiego. Poczęstunek przygotowały klasy Technikum Zawodowego pod opieką p. Małgorzaty Zarzyckiej i p. Bianki Małysz – Lewandowskiej. Zdjęcia wykonała Kamila Błoch z kl. 3TH, a o oprawę techniczną zadbał Szymon Szwechłowicz z klasy 2TI.

 

 

Koordynator konkursu

mgr Danuta Perz

Rafa

24.02.2020 r. zakończenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego.

ZAKOŃCZENIE GRUPOWYCH ZAJĘĆ Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 24 lutego 2020 r. ostatnimi zajęciami zakończyło się grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Przez ścieżkę doradztwa przeszli wszyscy uczestnicy projektu. Zajęcia wprowadziły młodzież w świat zawodów i rynek pracy, nauczyciele prowadzący zajęcia w ciekawy sposób uczyli jak planować własny rozwój, swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową, jak podejmować trafne decyzje dotyczące edukacji oraz zbierania doświadczenia zawodowego.

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

10-11.02.2020 r. odbyły się warsztaty kulinarne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich.

4 WARSZTATY KULINARNE DLA NAUCZYCIELI

 

W dniach 10-11 lutego 2020 r., w ramach projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich wzięły udział w 4 warsztatach kulinarnych.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji zawodowych nauczycielek oraz zdobycie umiejętności przygotowania oraz dekorowania potraw kuchni różnych narodów.

W programie warsztatów znalazły się takie tematy jak: klasyka kuchni orientalnej; kuchnia Ameryki Północnej; pikantna kuchnia łacińska; Hiszpania od strony kuchni; kuchnia francuska; tajniki kuchni włoskiej oraz ryby i owoce morza.

Uczestniczkom zapewniono wszelkie niezbędne produkty, sprzęty, akcesoria kuchenne oraz przestrzeń do degustacji. Każde kolejne warsztaty rozpoczynały się od wstępu teoretycznego, podczas którego omawiano plan działania na dany temat. Następnie rozpoczynano panel praktyczny, gdzie w trakcie gotowania prowadząca poruszała tematy z dziedziny HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej. Podczas paneli praktycznych uczestniczki pod okiem instruktora samodzielnie wykonywały potrawy, po czym każda potrawa była prezentowana na talerzu i profesjonalnie dekorowana z zachowaniem zasad sztuki kulinarnej.

Na zakończenie warsztatów uczestniczkom, wzbogaconym o nowe doświadczenia kulinarne, wręczono zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie warsztatów.

Alicja Linkiewicz

Rafa

10-17.02.2020 r. troje nauczycieli wzięło udział w warsztatach suchej zabudowy wnętrz, robót malarskich i okładzinowych.

3 WARSZTATY SUCHEJ ZABUDOWY

 

W dniach 10-17 lutego 2020 r., w ramach projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, troje nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych wzięło udział w 3 warsztatach suchej zabudowy wnętrz, robót malarskich i okładzinowych.

Celem trwających 150 godzin warsztatów było doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych budowlanych.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli podnieść swoje kompetencje i wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w robotach malarskich i okładzinowych używanych do wykończenia wnętrz; nowoczesnych metod i technik okładzin ściennych do wykończenia wnętrz; nowych technologii oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w systemach suchej zabudowy – ściany działowe, sufity podwieszane, zabudowy poddasza, suche jastrychy, zabudowy ognioodporne; nowych technologii montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy oraz o  akustyce w systemach suchej zabudowy.

Potwierdzeniem odbycia szkoleń doskonalących było wręczenie Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia.

 Alicja Linkiewicz

Rafa

10-19.02.2020 r. odbył się kurs AutoCAD dla nauczyciela przedmiotów teoretycznych budowlanych.

KURS AutoCAD

 

      Kurs AutoCAD stopień 1, 2, 3 (Essentials, Intermediate, Advanced) dla nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych budowlanych był kolejnym kursem zrealizowanym w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

        Celem kursu, który odbywał się w lutym 2020 r. i trwał 48 godzin zajęć praktycznych było doskonalenie umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela.

      Program kursu obejmował naukę interfejsu, nawigacji oraz metod wybierania obiektów w programie. Zapoznanie się z narzędziami rysunkowymi, modyfikacją obiektów  na rysunku, pracą na warstwach (tworzenie, edycję blokowanie, spacer warstwowy), wymiarowaniem oraz elementami opisowymi. Kolejnym etapem była nauka pracy na blokach (ich tworzenie, edycja, wstawianie), wykorzystanie palety narzędzi i palety DesignCenter. Następnym krokiem był szeroko pojęty temat wydruku (wydruk w układach, ustawienia strony, zamiana kolorów na wydruku – tabele styli, skala wydruku z uwzględnieniem jednostki rysunku, ramka oraz tabelka rysunkowa, przekazywanie układów do nowych rysunków, wydruk do PDF pojedynczych stron oraz wydruk do jednego pliku PDF z wielu plików DWG – wydruk zbiorczy). Nauczyciel dowiedział  się co oznacza termin „dostosowanie”, nauczył się tworzyć własne skróty klawiaturowe, skróty literowe (aliasy poleceń), skróty zmiany czasowej, dostosowanie prawego przycisku myszy, CUI, własne polecenia na paskach i panelach, ikony przycisków oraz menu częściowe użytkownika. Omówiono i zastosowano palety narzędzi, ich przykładowe makra i funkcje, dostosowanie wyglądu, eksport oraz import, wymiarowanie i style wymiarowania. W następnym etapie zostały poruszone zagadnienia z zakresu zaawansowanych metod rysowania i edycji oraz odnośników zewnętrznych (wstawianie podkładów rastrowych, plików PDF oraz DWG, skalowanie, kadrowanie i korekta podkładów, edycja lokalna odnośników zewnętrznych, ustalanie załączonych plików DWG, praca z paletą odnośników i mapą geodezyjną, poznanie narzędzia eTransmit, odzyskiwanie niewczytanych odnośników oraz  porządek rysowania).

Potwierdzeniem udziału w kursie jest otrzymanie zaświadczenia o jego ukończeniu oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu firmy Autodesk – Certificate of Completion.

Kursantka z wielkim zapałem i ciekawością uczestniczyła w kursie. Uznała, że nowo nabyta wiedza oraz umiejętności bardzo pomogą jej w przekazywaniu wiedzy uczniom kształcącym się w zawodzie technik budownictwa.

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

10-22.02.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych ukończył kurs diagnostyki samochodowej.

KURS DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wziął udział w kursie diagnostyki samochodowej. Kurs trwał 120 godzin i został zrealizowany w terminie 10-22.02.2020 r.

Ukończenie kursu przez uczestnika miało na celu uzyskanie przez niego kwalifikacji do nauczania przedmiotu diagnostyka samochodowa.

Program kursu swoim zakresem objął następujące zagadnienia: przeprowadzanie okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska; badania techniczne autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu przystosowanego do zasilania gazem; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu: 1) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą; 2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania; 3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Potwierdzeniem ukończenia kursu i nabycia nowych umiejętności jest certyfikat, który został wręczony kursantowi na zakończenie szkolenia.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

7.02.2020 r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

 

W dniu 7 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się  Dzień Bezpiecznego Internetu 2020. W ramach obchodów został wykonany projekt ulotki dotyczący bezpieczeństwa w Internecie. Ulotki wykonali uczniowie klas 1 i 2 liceum ogólnokształcącego i technikum zawodowego na zajęciach informatyki lub przedmiotach informatycznych. Ulotki zostały rozdane 7 lutego 2020 r. na terenie szkoły.

Na godzinach wychowawczych odbyły się zacięcia dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk przygotowali antyramy związane z DBI. Antyramy zostały umieszczone w budynku nr 1 i  budynku nr 2.

7 lutego 2020 r. odbył się test online dla uczniów klas 2 TI w aplikacji Kahoot dotyczący Bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. I miejsce w teście zajął uczeń klasy 3 TI Kacper Fryska.

 

zadanie 1

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

06.02.2020 r. w ramach projektu ,,Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” uczniowie klas HŻ uczestniczyli w zajęciach w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wyjazd klas HŻ do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

06.02.2020 r. 38 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyło w zajęciach w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w  Poznaniu. Wyjazd zrealizowany był z projektu ,,Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”.

O godzinie 11:30 zostaliśmy przywitani przez studenta trzeciego roku, który zaprowadził nas na wykład. Temat był bardzo interesujący, ponieważ dotyczył wyjazdów studentów WSHiG na staże do Hiszpanii i na Majorkę. Obejrzeliśmy film o hotelach, które się tam znajdują i dowiedzieliśmy się o procedurze rekrutacji na wyjazd. Kolejną atrakcją był udział w ćwiczeniach gastronomicznych. Mieliśmy okazję na żywo zobaczyć i posmakować kuchni Tajskiej. Robiliśmy wspólnie pattaja i zupę miso.

Ostatnim ćwiczeniem, w którym braliśmy udział był pokaz barmański. Nauczyliśmy się robić kilka koktajli, np. Cosmopolitan, Pinacolada, Mochito i Blu Lagun.

Zostaliśmy także oprowadzeni po uczelni, salach wykładowych i ćwiczeniowych, które zrobiły na nas ogromne wrażenie. Rozmawialiśmy ze studentami, którzy zachęcali nas do wybrania tej uczelni.

Na koniec zostaliśmy poczęstowani obiadem w restauracji ,,Beverly Hills”, która jest udekorowana ozdobami przywiezionymi ze Stanów Zjednoczonych. Było w niej także wiele zdjęć znanych aktorów, m.in. Marilyn Monroe, Pameli Anderson i Arnolda Schwarzeneggera, a także zdjęcia założyciela uczelni dr Romana Dawida Taubera, który po długiej chorobie zmarł w czerwcu 2019 roku. Podczas kilku wcześniejszych wyjazdów na WSHiG, mieliśmy okazję osobiście poznać Pana rektora.

Opiekunami naszej wycieczki była pani Katarzyna Kicińska – nauczycielka przedmiotów hotelarskich oraz pani pedagog Grażyna Magdziak i pani pedagog Karina Chorąży. Zostaliśmy pochwaleni za aktywny udział w ćwiczeniach i wykładzie, za co nauczyciele przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych nagrodzili nas celującymi i bardzo dobrymi ocenami. Wycieczka była bardzo interesująca. Nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy i przez kilka godzin mogliśmy poczuć się jak studenci WSHiG.

Uczniowie z kl. 2 TH

Rafa

6.02.2020 r. Hubert Kwiecień z kl. 2 TI i Natalia Ziembowska z kl. 3 b LO otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom
Prezesa Rady Ministrów

 

6 lutego 2020 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Z naszej szkoły stypendia otrzymali Hubert Kwiecień z kl. 2 TI i Natalia Ziembowska z kl. 3 b LO, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem w danym typie szkół.

Stypendia najlepszym uczniom wręczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 188 uczniów z  województwa zachodniopomorskiego. Wydarzenie swoimi występami uświetnili: Kinga Chmielewska, która współpracuje z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej oraz Baltic Neopolis Orchestra, Paweł Filipowicz – student II roku studiów, Stypendysta Ministra Kultury oraz  Iwona Grysak – zdobywczyni m.in. Złotego Medalu na IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych FINALS.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

5.02.2020 r. odbył się Turniej Trójek Siatkarskich.

TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

5 lutego 2020 roku odbył się Turniej Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiły 4 zespoły. Rozgrywki toczone były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 6 bardzo wyrównanych i zaciętych pojedynków – najlepszy okazał się zespół PZM 2, w składzie: Mierzyński Michał, Korepta Klaudiusz i Chrobak Maciej. Gratulacje!!!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. PZM 2 – Mierzyński Michał, Korepta Klaudiusz, Chrobak Maciej,
 2. PZM 3 – Klęczar Oskar, Bosy Michał, Woźniak Jakub,
 3. PZM – Tokarski Bartłomiej, Matejko Patryk, Zubala Patryk,
 4. KKO – Żurawski Karol, Gibowski Daniel, Barylski Kacper.

Zwycięzcy turnieju: PZM 2

Wicemistrzowie: PZM 3

 

 

 

Organizator Turnieju

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

4-7.02.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych uczestniczył w kursie Norma PRO.

KURS Norma PRO

 

      W dniach 4-7.02.2020 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zorganizowano dla nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych budowlanych kurs Norma PRO. Norma PRO to profesjonalny i popularny program do kosztorysowania, stworzony przez jedną z wiodących polskich firm wytwarzających oprogramowanie dla budownictwa, spełniający wymagania i standardy stosowane w krajach Unii Europejskiej.

 

Głównym założeniem czternastogodzinnego kursu było posługiwanie się programem Norma PRO/STANDARD w celu samodzielnego tworzenia dowolnego typu kosztorysów oraz nabycie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia ogólnych zasad instalacji i posługiwania się programem, konfiguracji podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu oraz bezpiecznej pracy z programem i sporządzania kopii awaryjnych. Po zapoznaniu się z podstawami prowadzący przeszedł do omówienia możliwości programu. Przedstawił rodzaje kosztorysów, katalogi norm – posługiwanie się bazą katalogów norm, budowę katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się listą skróconą, wyszukiwaniem pozycji, wstawianiem pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystania z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych. Kolejnym omawianym punktem programu była książka przedmiarów/obmiarów, wstawianie pozycji katalogowych, nakłady RMS, edycja i zmiana typu pozycji kosztorysowych, wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań. Następnie kursantka nauczyła się tworzyć kalkulacje własne i zapisywać pozycje do katalogów własnych, jak wykorzystywać słownik CPV, poznała działy kosztorysu oraz bazy cenowe i związane z nią zagadnienia tj.: wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpracy z serwisem Intercenbud. W ostatnim etapie poruszono zagadnienia z zakresu podsumowania kosztorysu: tabelę narzutów, modyfikację kosztów i narzutów; dostrajania kosztorysu: upraszczania wycen, sprawdzania kosztorysu, porządkowania danych, uzupełniania informacji o kosztorysie, łączenia pozycji i nakładów RMS. Punktem kończącym naukę były wydruki kosztorysów i zestawień:  wybór zakresu i ustawień wydruków.

Po zakończonym szkoleniu, w którym kursantka uczestniczyła z dużym zainteresowaniem, wręczono jej certyfikat potwierdzający udział i ukończenie kursu.

Nowo nabyte umiejętności i kompetencje nauczycielka wykorzysta przekazując je swoim uczniom podczas zajęć. Jak stwierdziła nauka i praca na tak popularnym, nowoczesnym i w dzisiejszych realiach rynku budowlanego obligatoryjnym wręcz narzędziu, jest dla niej kolejnym krokiem do budowy nowoczesnego nauczania, a dla uczniów startu z jak najwyższego poziomu w życie zawodowe.

Alicja Linkiewicz

 

 

Rafa

4.02.2020 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” 24 uczniów klas II, III i IV TI uczestniczyło w warsztatach na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Warsztaty na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

4 lutego 2020 r. grupa 24 uczniów z klas II, III i IV technikum informatycznego uczestniczyła w warsztatach na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” RPO WZ.

Na początku młodzież została przywitana przez prodziekana ds. studenckich pana dra  inż. Piotra Pielę prezentacją nt. oferty dydaktycznej Wydziału Informatyki. Mogliśmy się  dowiedzieć jak wyglądają studia na wydziale, w jaki sposób są organizowane wykłady, warsztaty, laboratoria. Z uwagą słuchaliśmy, jak dużą infrastrukturą dysponuje sam wydział oraz jakie prestiżowe projekty są realizowane na uczelni.

Następnie w dwunastoosobowych grupach zostały przeprowadzone warsztaty. Pierwszy z  warsztatów – „Internet rzeczy, programowanie wizualne” – został przygotowany przez  mgr  inż. Stanisława Ławniczaka. Uczestnicy nauczyli się programować wizualnie odkurzacze. W programie przygotowali interfejs, który sterował odkurzaczem i opracowali jego wersję na telefon. Uczniowie byli bardzo zainteresowani przez cały czas trwania zajęć, a  sam wykładowca omówił temat w bardzo ciekawy i przystępny dla młodzieży sposób.

Drugi z warsztatów dotyczył konfigurowania NanoPi, czyli komputera jednopłytkowego, na  którym uczestnicy zainstalowali system Linux. W trakcie zajęć uczniowie nauczyli się  jak  przygotować środowisko do utworzenia strony internetowej, jak umieścić pliki za  pomocą klienta ftp na urządzenie oraz jak zamontować na stronie obraz z kamery. Oprócz tego, prowadzący zademonstrował jak za pomocą tego małego urządzenia można włączyć i  wyłączyć oświetlenie i w ten sposób zrobić ze swojego domu ,,Smart Home”.

Wszystkie zajęcia poprowadzone w tym dniu były naprawdę bardzo ciekawe. Wniosły dużą dawkę wiedzy dla wszystkich uczestników, którzy w zajęciach uczestniczyli bardzo aktywnie.

Serdecznie dziękujemy Władzom i Wykładowcom Wydziału Informatyki za ten niezwykle spędzony czas, który pozostanie w naszej pamięci na długo.

Hubert Kwiecień

uczeń kl. 2TI

Rafa

31.01.2020 r. zgłosiliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”

 

Z końcem stycznia mija termin przesłania prac indywidualnych na Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”. Organizatorem XVII edycji konkursu jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”, przy  współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

„Świat owadów – piękny i nieznany” to temat tegorocznej edycji konkursu prac indywidualnych. Do konkursu przystąpiło pięcioro uczniów naszej szkoły: Monika Strelczuk i  Jessica Cewka z kl. 1 abd LO, Dominika Młynarczak z kl. 1 HŻ(g), Dawid Depa z kl. 4 BI oraz Angelika Lipińska z kl. 1 WZ(g). Zgłoszeni uczestnicy wezmą również udział w innej formie rywalizacji: teście z zakresu wiedzy o ochronie środowiska. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2020 r. Wyniki, zarówno w kategorii prac indywidualnych jak i testów, zostaną ogłoszone w maju.

Poniżej kilka zdjęć prac uczestników:

 

 

 

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Barbara Zubala

 

 

Rafa

30.01.2020 r. odbyły się „Warsztaty Pierwszej Pomocy” dla mieszkańców internatu.

„Warsztaty pierwszej pomocy”

 

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyły się „Warsztaty Pierwszej Pomocy” dla  mieszkańców internatu, które poprowadził nauczyciel mgr Marek Bednarz.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Po krótkiej pogadance wstępnej uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania, urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazów głowy i kręgosłupa.

Wychowankowie ćwiczyli pod opieką nauczyciela: ocenianie stanu poszkodowanego, jak  skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz  jak  postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

 

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

30.01.2020 r. reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce w zawodach powiatowych Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej Dziewcząt.

Zawody powiatowe w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Koszykowej Dziewcząt

 

30.01.2020 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Koszykowej dziewcząt. W  imprezie wzięły udział dwie drużyny z Gryfina i jedna z Chojny. W pierwszym meczu nasze dziewczyny trafiły na mocną drużynę z ZSP Gryfino, ulegając im dość znacznie. Mimo porażki nasi uczniowie pokazali niesamowity charakter i wolę walki. W meczu o 2 miejsce zmierzyli się z kolejnym zespołem z Gryfina. Drużyny były bardzo wyrównane. Mecz odbywał się w atmosferze zawziętości i sportowego zaangażowania. Niestety, w końcowej fazie meczu, ulegliśmy minimalnie drużynie z I LO Gryfino po celnym rzucie za 3 punkty. Ostatecznie zajęliśmy III miejsce.

Nasze dziewczyny dość mocno przeżyły porażkę, ponieważ wiedziały, że wygrana była bardzo blisko. Poświęciły wiele energii, by odwrócić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie w pełni zasłużone pierwsze miejsce przypadło ZSP w Gryfinie.

Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

I miejsce – ZSP Gryfino

II miejsce – I LO Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Paulina Michałowska
 2. Hanna Mendyk
 3. Wiktoria Saskowska
 4. Małgorzata Molęda
 5. Malwina Młynarczak
 6. Klaudia Markiewicz
 7. Wiktoria Wiergowska
 8. Wiktoria Kamień
 9. Julia Szachnowska
 10. Nikola Hołota
 11. Nikola Grodecka

Opiekun: mgr Łukasz Makowski

Rafa

25.01.2020 r. uroczyste zakończenie projektu „Akademia Młodego Prawnika”.

            W ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego czworo uczniów z klasy 2 a – kierunek humanistyczno – prawny, przez rok brało udział w projekcie „Akademia Młodego Prawnika” (POWR.03.01.00 – 00 – T082/18), wyłonionego w Konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00 – IP.08-00 – 3MU/18) „Trzecia Misja Uczelni”.

Realizowane podczas spotkań treści programowe oraz zakładane efekty uczenia, przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć w małych grupach, pozwalała uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Zajęcia odbywały się  w  soboty, było to w sumie 16 zjazdów.

Projekt zakończył się 25 stycznia 2020 r. uroczystym pożegnaniem, gdzie wręczono uczestnikom dyplomy wraz z suplementami. Zakończył się rok ciężkiej, ale owocnej pracy naszych uczniów. Dyplomy otrzymali: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Jakub Kudłak i  Marcel Cacek.

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

24.01.2020 r. odbył się bal studniówkowy 2020.

Bal Studniówkowy 2020

 

24 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się bal studniówkowy. Na balu, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, bawili się uczniowie klas liceum i technikum. Prowadzący zabawę – Wiktoria Borowiec z kl. 4 HŻ i Bartłomiej Tokarski z  kl.  3 bd LO – przywitali dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów. Wzniosłość imprezy dopełniły wieczorowe kreacje, a przede wszystkim wspaniała atmosfera, która udzielała się  wszystkim.

Bal oficjalnie otworzyła Pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska o godz. 18.00, życząc maturzystom pomyślnego zdania egzaminów oraz udanej zabawy.

Na początku imprezy, jak co roku, uczniowie klas maturalnych zatańczyli poloneza. W tym roku po  raz pierwszy w  niecodziennym układzie, przygotowanym przez Pana Grzegorza Michasiuka – wychowawcę klasy 3 c LO. Następnie delegacje klas złożyły podziękowania dyrekcji, wychowawcom i rodzicom. Nie mogło również zabraknąć nauczycielskiego walca, którym zakończyła się oficjalna część studniówki. Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez restaurację „Pod Sadami” i świetną zabawę przy muzyce DJ.

Około godziny 22.00 wwieziono pięknie udekorowany, a przede wszystkim, bardzo smaczny tort. O pokrojenie tortu poproszeni zostali wychowawcy klas maturalnych: Pani Aneta Żurawska –4 HŻ, Pani Agata Motyl – 4 BI, Pani Agnieszka Pawlaczyk – 3 bd LO i Pan Grzegorz Michasiuk – 3  ac  LO. Następnie zaproszono wszystkich nauczycieli, rodziców, gości i uczniów do wspólnego poloneza, którego w pierwszej parze prowadziła Pani Dyrektor Adriana Salamończyk.

Czas zabawy upłynął bardzo szybko. Młodzież wspaniale bawiła się na parkiecie aż do zakończenia balu o godz. 1.00. I choć studniówkowa noc już za nami, to na pewno zostanie w naszych sercach na długo – bo takich chwil się nie zapomina.

Mam nadzieję, że egzaminy maturalne i zawodowe będą równie udane jak nasz bal, czego serdecznie wszystkim maturzystom i sobie życzę!

Klaudia Matuszczyk, kl. 4 HŻ

Rafa

23.01.2020 r. finał konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills” realizowanego w ramach programu Erasmus + .

Finał konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

 

23.01.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”, realizowanego w ramach programu Erasmus +. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie każda ze szkół partnerskich projektu z Turcji, Polski, Portugalii i Rumunii wyłoniła najciekawsze logo, które wzięło udział w etapie międzynarodowym. Rozstrzygnięcie konkursu w etapie drugim, międzynarodowym, nastąpiło poprzez głosowanie przedstawicieli państw partnerskich. Dwie propozycje – Michała Rojkowskiego z kl. 2 b LO w ZSP w Chojnie i Zübeyde Gül Özkan z  Konyi w Turcji – uzyskały taką samą liczbę głosów i tym samym stały się logami projektu. Autorzy zwycięskich logo otrzymują nagrody – tablety.

Michał Rojkowski, Chojna, Polska

Zübeyde Gül Özkan, Konya, Turcja

 

Gratulujemy zwycięzcom.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

17.01.2020 r. Michał Rojkowski z klasy kl. 2 b LO zajął I miejsce w etapie szkolnym konkursu na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”, realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu
„Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”
etap szkolny

 

17 stycznia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills” w ramach programu Erasmus +. Udział w konkursie polegał na samodzielnym wykonaniu logo promującego projekt techniką komputerową z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Do komisji konkursowej wpłynęło 15  prac, z których wyłoniona została najciekawsza – logo wykonane przez Michał Rojkowskiego, ucznia kl. 2 b LO.

Michał Rojkowski, kl. 2 b LO

Dwie prace – logo Martyny Orszulak z kl. 1 TI p i Gracjana Jasnosa z kl. 3 TI uzyskały wyróżnienie.

Martyna Orszulak, kl. 1 TI

Gracjan Jasnos, kl. 3TI

Praca Michała Rojkowskiego weźmie udział w międzynarodowym konkursie na logo projektu. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie międzynarodowym nastąpi poprzez głosowanie przedstawicieli państw partnerskich projektu.

Dziękujemy uczniom, którzy nadesłali prace za zaangażowanie i gratulujemy pomysłowości.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

17.01.2020 r. Michał Frąk z kl. 1 abd LO będzie reprezentował naszą szkołę w X Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

X Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

 

Celem Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach jest popularyzacja zawodu doradcy podatkowego i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Patronat honorowy nad konkursem przyjął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Temat przewodni tegorocznego konkursu to „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”. Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu przez uczestników pracy domowej na jeden z 4 tematów:

1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?

3. Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.

4. Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Zadania tego podjął się uczeń klasy 1 abd LO – Michał Frąk, którego praca została wysłana 17 stycznia 2020 r. do Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Szczecinie – Organizatora Konkursu. Na Michała, który zakwalifikował się  do II etapu wojewódzkiego, czeka 12.03.2020 r. część pisemna w formie testu wielokrotnego wyboru. Do części ustnej przechodzi do dwudziestu pięciu uczniów/słuchaczy, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu. Zakres materiału obejmuje pytania ze  wszystkich podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

12 – 18.01.2020 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 dziesięcioro uczniów wraz z opiekunem wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Rumunii.

Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”

 

W dniach 12 – 18 stycznia 2020 r., w ramach projektu pn. ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dziesięcioro uczestników projektu i jeden nauczyciel wzięli udział w przedsięwzięciu pn. ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Rumunii. Celem wyjazdu do Siret w Rumunii było doskonalenie umiejętności z zakresu cyfryzacji i korzystania z osiągnięć cyfrowych. W Siret uczniowie wraz z nauczycielami prowadzili zajęcia na temat cyfryzacji społeczeństwa w Rumunii i w Polsce.

Nasz pobyt rozpoczął się od zapoznania z rówieśnikami poprzez gry i zabawy integracyjne, które umożliwiły nam przełamanie pierwszych lodów Następnie rumuńscy uczniowie oprowadzili nas po szkole, w której mieściło się liceum i technikum. Była również okazja, by opowiedzieć zagranicznym kolegom o Polsce, o wielkich Polakach takich jak Wisława Szymborska, czy Fryderyk Chopin. Prezentacja o Polsce przyniosła najwięcej pozytywnych emocji. Sprawdziliśmy, co uczniowie zapamiętali o Polsce poprzez krótki quiz, którego zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci polskich słodyczy. W trakcie trwania przedsięwzięcia poruszaliśmy takie tematy jak e – usługi i ich rola w dzisiejszym świecie i naszym codziennym życiu. Dowiedzieliśmy się jak chronić swoje dane osobowe jeszcze skuteczniej niż do tej pory, jakie są niebezpieczeństwa, związane z naruszaniem prywatności m.in. sexting, phishing, pharming. Udowodniliśmy też, że nikt nie jest anonimowy w Internecie, a nasze prywatne dane mogą być wykorzystywane przez różne firmy marketingowe. Uświadomiliśmy sobie jak wiele prywatnych informacji można znaleźć na kontach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram.

 Istotnym celem przedsięwzięcia było wskazanie głównych różnic pomiędzy procesami cyfryzacji w polskim i rumuńskim społeczeństwie. Ważnym punktem były rozmowy, a także ćwiczenia na temat świadomego korzystania z Internetu. Uczestnicy zrealizowali wiele zadań związanych z tematyką projektu. Były to najczęściej prace w grupach, które pozwoliły nam lepiej się poznać i polepszyć nasze umiejętności językowe. Razem z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi określaliśmy główne cechy mocnego hasła, opracowywaliśmy slogany, który miałby zachęcić ludzi do większego dbania o swoją prywatność, a także przeprowadzaliśmy burzę mózgów na temat przyszłości Internetu.

Ponadto przedstawiliśmy wyniki ankiet na temat cyfryzacji społeczeństwa, które zostały wcześniej przeprowadzone w Polsce i w Rumunii na określonej grupie ludzi. Dzięki temu, mogliśmy jeszcze dokładniej porównać przebieg tego procesu w obu krajach.

Podczas realizacji przedsięwzięcia odwiedziliśmy uniwersytet „Ştefan cel Mare”, gdzie odbyły się zajęcia na temat umiejętności planowania i odpowiedniego gospodarowania czasem. Dowiedzieliśmy się o osiągnięciach placówki w dziedzinie informatyki, m.in. o sprzętach, które w przyszłości pomogą osobom niepełnosprawnym korzystać z najnowszych technologii. Następnie udaliśmy się do pobliskiego planetarium, aby wysłuchać wykładu o kosmosie. Byliśmy także w zamku w Suczewie, z którego mogliśmy zobaczyć panoramę miasta. W wolnym czasie zwiedziliśmy katolickie i prawosławne kościoły, żydowską synagogę. Przeprowadziliśmy krótką rozmowę z Siostrami Dominikankami pochodzącymi z Polski, które uczyły religii w miejscowej szkole. Odwiedziliśmy też szpital psychiatryczny w Siret.

Wolne chwile poświęciliśmy na zwiedzanie ważnych obiektów kulturalnych w Rumunii. Widzieliśmy trzy klasztory: w Suczawicy, Moldowicie i Voronecie. Mogliśmy podziwiać piękne malowidła scen biblijnych wykonane na ścianach obiektów. Dodatkową atrakcją były odwiedziny pobliskiego zakładu garncarskiego w Marginei. Idealnym dopełnieniem tych atrakcji była wspólna chwila relaksu w górskim punkcie widokowym.

Przedsięwzięcie zakończyło się ewaluacją naszej pracy. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat. Cały projekt był bardzo pracowity, ale także interesujący. Dowiedzieliśmy się dużo o cyfryzacji i o tym, jak używać Internetu w bezpieczny i przystępny sposób. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Internet jest bardzo dobrym źródłem wiedzy, lecz musimy go używać bezpiecznie i z rozwagą.

Uczestnicy przedsięwzięcia

 

Rafa

12.01.2020 r. kwestowaliśmy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

W roku 2020, kolejny już raz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odpowiedzialnymi za  przeprowadzenie akcji w szkole byli mgr inż. Izabela Barylska i mgr Leszek Lejman. Przygotowania do wielkiego finału, który odbywał się 12 stycznia 2020 r., rozpoczęły się  już w listopadzie, kiedy został założony sztab 2537.

W zbiórce wzięło udział 29 wolontariuszy z naszej szkoły. Na początku stycznia miało miejsce spotkanie, podczas którego zostali oni zapoznani z regulaminem i wszystkimi szczegółami Finału, jak również odebrali akcesoria finałowe, tj. puszkę, identyfikator i  gratisowe gadżety, takie jak: kominy na szyję, smycze do kluczy czy plecaki. Cała akcja w  naszym sztabie odbywała się pod nadzorem policji, która była poinformowana o  wszelkich szczegółach.

Tegoroczna zbiórka pieniędzy była przeznaczona dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

W dniu Finału, tj. 12 stycznia 2020 r. na ulicach miasta, oprócz wolontariuszy z naszego sztabu, pieniądze zbierali wolontariusze ze sztabu w Centrum Kultury. Nasi wolontariusze dzielnie przemierzali ulice Chojny, zbierając pieniądze na szczytny cel. Stołówka naszego internatu była miejscem, gdzie wszyscy zmarznięci zbierający mogli wypić ciepłą herbatę i zjeść coś słodkiego w  przerwie podczas kwestowania. Posiłek był sponsorowany przez Radę Rodziców przy ZSP. O  godz. 14.00 rozpoczęły się występy w Centrum Kultury, którym towarzyszyła licytacja licznie ofiarowanych przez ludzi przedmiotów oraz tych przysłanych przez Fundację WOŚP. Kulminacją dnia było światełko do nieba, wysłane o godzinie 20.00 w solidarności z całą Polską.

Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki na ulicach i  licytacji uzyskaliśmy w Chojnie rekordowe 60707,18zł i 396,14 euro. Serdecznie dziękujemy wszystkimza zaangażowanie i okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli napisać o równie wspaniałych zebranych kwotach.

mgr Leszek Lejman

Rafa

10.01.2020 r. uczniowie klasy 2 d LO uczestniczyli w „Nocy Biologów” na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Noc Biologów” na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

10.01.2020 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się ogólnopolska akcja „Noc Biologów”, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2 d LO w Chojnie. Idea „Nocy Biologów” narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas licznych spotkań otwartych dla  społeczności miasta i regionu. Tysiące odwiedzających uczelnię dzieci, młodzieży i dorosłych było zachętą do zorganizowania w całej Polsce tego typu przedsięwzięć. Propozycję z entuzjazmem przyjęła Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, powierzając Wydziałowi Biologii UAM koordynację pierwszej „Nocy Biologów” w styczniu 2012 r.

Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali na ten dzień szereg interesujących wykładów, pokazów, warsztatów oraz zajęć laboratoryjnych o różnorodnej tematyce związanej m.in.  ze  światem roślin czy immunologią, biochemią, biologią komórki, genetyką.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w trzech zajęciach dotyczących przerabianego na  lekcji biologii materiału. Dwa spotkania warsztatowe odbyły się na Katedrze Fizjologii Zwierząt. Pani dr hab. Wioleta Dudzińska przeprowadziła zajęcia, podczas których uczniowie  samodzielne wykonali oznaczania grup krwi układu ABO i Rh we krwi włośniczkowej za  pomocą przeciwciał monoklonalnych.

Natomiast Pani dr inż. Ewa Skotnicka pokazała, w jaki sposób wykonuje się Analizę bioimpedancji elektrycznej (BIA, bioelectrical impedanceanalysis). Metoda ta umożliwia bezpieczną, nieinwazyjną i wiarygodną ocenę składu ciała m.in. w zakresie jakościowej i ilościowej dystrybucji tkanki tłuszczowej. Każdy uczeń miał możliwość wziąć udział w  badaniu i otrzymał konkretne wyniki z oceną kontroli masy ciała i oceną stanu odżywiania.

Na Katedrze Biologii Molekularnej i Cytologii odbyły się zajęcia „ Komórki w ultrafiolecie”, które przeprowadziła Pani dr Magdalena Achrem oraz dr Anna Kalinka. Podczas tych zajęć uczniowie wykonywali preparaty z roślin oraz nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, barwiąc je fluorochromami. Następnie oglądając je pod mikroskopem fluorescencyjnym, identyfikowali struktury komórkowe, wykorzystując zjawisko autofluorescencji.

Kolejny raz uczniowie wrócili z „Nocy Biologów” z większą wiedzą i ciekawymi doświadczeniami.

opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

10.01. – 4.02.2020 r. odbyła się akcja zbiórki darów dla dzieci z Kenii.

Akcja zbiórki darów dla dzieci z Kenii

W dniach od 10 stycznia do 4 lutego 2020 r. w naszej szkole trwała akcja zbiórki darów dla dzieci z Kenii. Zbiórkę zainicjowały uczennice klasy I H/Ż g, Karolina Kubaj oraz Agata Dorżynkiewicz, należące do Szkolnego Klubu Wolontariusza. Akcję koordynuje Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Mertopolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

 Wszyscy przyjaciele Misji w Kenii odpowiedzieli na ten apel. Część z nas przeprowadziła adopcję szkolną dziecka, cześć wzięła udział w zbiórce darów, tak jak my.

W zbiórce uwzględniliśmy wszelakiego rodzaju środki do higieny osobistej, przybory szkolne, piłki, skakanki. Dla nas to drobiazgi dostępne i niedrogie, dla przyszłych uczniów z Kenii to rzeczy deficytowe.

Dnia 4 lutego 2020 r. rzeczy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie.
Dziękujemy wszystkim za udział w Akcji.

Karolina Kubaj i Agata Dorżynkiewicz kl. 1 H/Ż g

Rafa

8.01 – 10.03.2020 r. kurs spawacza dla uczniów klas TB, MZ i MPS.

KURS SPAWACZA

        8 stycznia 2020 roku 20 uczniów z klas Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I st. kształcących się w zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych rozpoczęło, w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kurs spawacza.

Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Część teoretyczna kursu w wymiarze 25 godzin objęła następujące zagadnienia: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego; urządzenia spawalnicze; bezpieczeństwo i higiena pracy; bezpieczna praca na hali produkcyjnej; materiały dodatkowe do spawania; spawanie w praktyce; oznaczanie i wymiarowanie spoin; metody przygotowania złączy do spawania; kwalifikowanie spawaczy; budowa i użytkowanie urządzeń do spawania mag; materiały dodatkowe do spawania; bezpieczeństwo i higiena pracy (zestaw smag); charakterystyka spawania mag oraz typowe parametry i instruktaż wstępny.

Część praktyczna w wymiarze 118 godzin odbyła się w profesjonalnie wyposażonych halach spawalniczych realizatora kursu.

10 marca kurs zakończył się państwowym egzaminem przed komisją Instytutu Spawalnictwa. Wszyscy kursanci ukończyli go wynikiem pozytywnym. Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień do wykonywania zawodu spawacza będą Książeczki Spawacza z udokumentowanym szkoleniem, oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Nowo nabyte kwalifikacje pomogą w otwarciu niejednych drzwi w przyszłej karierze zawodowej uczniów zarówno w kraju jak i za granicą, gdzie zawód spawacza jest jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

7-10.01.2020 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość ” nauczyciel zawodu uczestniczył w kursie carvingu.

KURS CARVINGU DLA NAUCZYCIELA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 w terminie od 7 do 10 stycznia 2020 r. odbył się kurs carvingu, doskonalący umiejętności nauczycielki kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauczycielka uczestniczyła w 30 godzinnym kursie.

Celem kursu carvingu było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zachęcenie do  ćwiczenia nowych umiejętności z dziedziny carvingu oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycielki.

Uczestniczka kursu carvingu zapoznała się z historią carvingu, techniką i rodzajami cięć oraz  sposobami zabezpieczenia sprzętu. Nauczyła się wykonywać m.in.: liście z cukinii, motywy kwiatowe z papryczki pepperoni, ptaki z cykorii i białej rzodkwi, kwiaty tajskie w  melonie, różę w arbuzie. Poznała także zasady budowania wieloskładnikowej kompozycji z wyrzeźbionych elementów.

Kursantka uczestniczyła w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością. Po zdanym egzaminie końcowym uzyskała zaświadczenie o ukończeniu kursu z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na pewno zaprocentują w nauczaniu zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Alicja Linkiewicz

Rafa

7-8.01.2020 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 odbył się kurs carvingu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

KURS CARVINGU DLA UCZNIÓW KLAS TŻ

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, program RPO WZ 8.6, w terminie od 7 do 8 stycznia 2020 r. odbył się 8 godzinny kurs carvingu, podnoszący kompetencje uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych. W kursie wzięło udział 22 uczniów: 6 osób z kl. 4 TŻ, 10 osób z  kl. 3 TŻ, 5 – z kl. 2 TŻ i 1 z kl. 1 TŻ(g).

Celem kursu carvingu było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zachęcenie do  ćwiczenia nowych umiejętności z dziedziny carvingu, które mogą zapewnić dalszy rozwój i sukces na rynku pracy. Ponadto, poprzez ten kurs, uczniowie przygotowywali się  do  samodzielnej, profesjonalnej pracy na sali, nabyli umiejętności sztuki carvingu, zdobyli nowe umiejętności, podwyższyli kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy kursu carvingu zapoznali się z historią carvingu, techniką i rodzajami cięć oraz  sposobami zabezpieczenia sprzętu. Nauczyli się wykonywać m.in.: liście z cukinii, motywy kwiatowe z papryczki pepperoni, ptaki z cykorii i białej rzodkwi, kwiaty tajskie w  melonie, różę w arbuzie. Poznali także zasady budowania wieloskładnikowej kompozycji z  wyrzeźbionych elementów.

Każdy uczestnik kursu, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskał zaświadczenie o  ukończeniu kursu.

Wszyscy kursanci uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością oraz  ukończyli kurs z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na  pewno zaprocentują w przyszłości – jako bardzo dobry start w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nasi uczniowie będą postrzegani przez przyszłych pracodawców jako osoby wyposażone w duży zakres kwalifikacji oraz kompetencji.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

12.12.2019 r. uczestniczyliśmy w akcji poboru krwi.

Akcja poboru krwi

 

12 grudnia 2019 roku, po raz kolejny na placu przy ZSP w Chojnie, pojawił się  mobilny punkt poboru krwi z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa ze Szczecina.

Akcja zorganizowana została w ramach obchodów „Szkolnych Dni Profilaktyki”. Zainteresowani uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Chojny, mogli udać się  do  ambulansu, aby oddać swoją krew. Jednorazowo, krwiodawca oddając nawet do  0.450  ml krwi może uratować życie innej osobie.

Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ łącznie krew oddało około 54 uczniów, 2 nauczycieli i czworo mieszkańców Gminy Chojna. Krwiodawcy podzielili się  czekoladami, które sami otrzymali, z dziećmi z placówki opiekuńczo – wychowawczej w  Chojnie. Łącznie zebrano 87 czekolad.

Dodatkowo, tego samego dnia odbyły się prelekcje, prowadzone przez lekarza z  Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – dr T. Gębkę, mające na celu promowanie postaw prospołecznych oraz idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkim krwiodawcom należą się podziękowania za tak godną naśladowania postawę.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

19.12.2019 r. zorganizowaliśmy finał akcji „Razem na Święta”.

FINAŁ AKCJI „RAZEM NA ŚWIĘTA”.
WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

Podsumowaliśmy rok 2019. To był niezwykle udany rok dla Szkolnego Klubu Wolontariusza. Rozdaliśmy wszystkie dary i prezenty świąteczne. 19 grudnia 2019 r. jak na podsumowanie roku przystało, zorganizowaliśmy finał akcji „Razem na Święta”. Zebrane od uczniów naszej szkoły podarunki zanieśliśmy dla przebywających w Domu Pomocy Społecznej pensjonariuszy.

Zostaliśmy ciepło przyjęci przez Panią Danusię, która oprowadziła nas po domu i przedstawiała mieszkańcom. Gdyby nie Pani Danusia zapewne zabłądzilibyśmy w tych korytarzach. Pukaliśmy do każdego pokoju, wszystkim wręczyliśmy paczkę i kartkę świąteczną z życzeniami od naszych uczniów.

To były bardzo miłe chwile. Wolontariusze jak zwykle nie zawiedli. Z klasy 2 bd przybyły; Julia Konsik, Oliwia Sugier, Julia Noskowiak, z klasy 4 H/Ż; Wiktoria Borowiec, Zuzanna Wieczorek, Dominika Hreczyńska i Aleksandra Sobczak, a klasy 2 ac przyjechała Zuzanna Lorenc i mieszkający w Trzcińsku, Eryk Sołtys. Swoją pomocą wsparł nas również nasz absolwent, Eryk, oraz młoda wolontariuszka Marysia. Serdecznie dziękuję wolontariuszom, że tak chętnie poświęcają swój wolny czas by nieść pomoc i radość starszym osobom w tym przedświątecznym okresie.

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

19.12.2019 r. przedświąteczna wizyta członków Szkolnego Klubu Wolontariusza w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

SŁODYCZE NA ŚWIĘTA DLA DZIECI Z PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W CHOJNIE

            19 grudnia 2019 r. podsumowaliśmy wszystkie akcje przedświąteczne. Nasze magazyny uprzątnięte. Większość prezentów już rozdaliśmy. Została nam ostatnia przedświąteczna wizyta w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

Grudzień był bardzo intensywny. Czujemy się spełnieni jako wolontariusze. Składamy serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za otwartość na potrzeby innych i za hojne podarunki.

 Rozjeżdżamy się do domów, gdzie przy wigilijnym stole zostawimy nakrycie dla zbłąkanego, być może potrzebującego pomocy, wędrowca.

Niech tradycjom stanie się zadość. WESOŁYCH ŚWIĄT życzy Szkolny Klub Wolontariusza.

 

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

18.12.2019 r. uczniowie klas 1 c i 2 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy zorganizowany przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne klas 1 i 2 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

18 grudnia 2019 r. uczniowie klas 1 c i 2 c LO uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Zajęcia odbywały się w ramach współpracy z jednostką wojskową oraz patronatu Ministerstwa Obrony Narodowej, którą objęta jest klasa druga.

W grudniu, zgodnie z harmonogramem ujednoliconego programu szkolenia dla klas objętych programem, zorganizowane zostały zajęcia praktyczne dotyczące taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.

Temat ze szkolenia strzeleckiego dotyczył przyjmowania postaw strzeleckich oraz łącznych czynności do strzelania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych.

Realizowano tematy dotyczące technik pokonywania terenu i przeszkód terenowych, działań taktycznych pojedynczego żołnierza oraz jego działań w sekcji dwu i czteroosobowej.

W ramach zajęć uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów umiejętność przyjmowania właściwych postaw strzeleckich, a także umiejętność nauki celowania. Uczniowie doskonalili umiejętności składania i rozkładania broni – posługując się karabinkiem Beryl oraz jego wersją mini. Ponadto instruktorzy, poprzez pokaz i objaśnienia, instruowali uczniów jak postępować w sytuacjach awaryjnych występujących przy broni.

mgr Marek Bednarz

Rafa

17.12.2019 – 9.01.2020 r. uczestnicy projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” spotkali się z uczniami, którzy w tym roku wyjadą na staż w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”, z programu Erasmus+.

Spotkania informacyjne stażystów europejskich projektów edukacyjnych

 

W grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. odbyły się spotkania uczniów, którzy w ubiegłym roku odbywali staże w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez  realizację zagranicznych staży” na Malcie, na Węgrzech, w Luksemburgu i w Anglii z  tymi, którzy wyjadą w tym roku – w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez  europejskie staże”.

Podczas spotkań tegoroczni stażyści mogli dowiedzieć się od swoich starszych kolegów wielu praktycznych informacji na temat miejscowości, w których odbędą praktyki, miejsc pracy i innych przydatnych rzeczy.

Doświadczeni stażyści chętnie dzielili się posiadaną wiedzą, z której skorzystają ich młodsi koledzy.

Spotkanie było także okazją do obejrzenia zdjęć z ubiegłorocznych staży, tak by jak najlepiej przygotować się do tegorocznego wyjazdu. Padło wiele pytań, które pozwolą na jak najmniejsze zaskoczenie w nowym miejscu i nowej sytuacji.

 

Opiekunowie stażów

Rafa

17.12.2019 r. uczniowie kasy IV HŻ nadali świąteczne paczki dla Domu Samotnej Matki w Karwowie.

ŚWIĄTECZNE PACZKI DLA DOMU SAMOTNEJ MATKI

 

   Dnia 17 grudnia 2019 r. uczniowie kasy IV H/Ż, Wiktoria Borowiec, Aleksandra Sobczak, Maciej Rogowski i Wojciech Motyliński nadali paczki dla Domu Samotnej Matki w Karwowie. Dom jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

 Zebraliśmy rzeczy niezbędne dla przebywających tam samotnych matek z dziećmi. Dzięki hojności parafian z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej z Czachowa i zaangażowaniu proboszcza tejże parafii, naszego nauczyciela religii, księdza Zbigniewa Stachika udało nam się spełnić zapotrzebowanie dzieci na słodycze. Pani Sylwia Łozińska przekazała bieliznę, z tego prezentu ucieszą się przebywające w Domu mamy. W paczkach znajdują się kartki świąteczne wypisane własnoręcznie przez naszych uczniów. Dziękujemy serdecznie.

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

17.01.2020 r. ZSP w Chojnie ogłasza konkurs na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

Konkurs na logo projektu
„Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

 

ZSP w Chojnie ogłasza konkurs na logo projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu logo promującego projekt.
Szczegóły poniżej w Regulaminie konkursu.

 Regulamin konkursu

Rafa

16.12.2019 r. odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt.

Finał Wojewódzkiej Licealiady
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

 

16 grudnia 2019 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Czaplinku odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt. Awans do zawodów uzyskaliśmy wygrywając zawody powiatowe, a następnie regionalne. Do rywalizacji przystąpiło osiem najlepszych szkół z województwa. W wyniku losowania trafiliśmy do  grupy A wraz z zespołami z Gryfic, Czaplinka oraz Białego Boru. Po rozegraniu trzech zaciętych pojedynków, nie uzyskaliśmy niestety awansu do półfinału, zajmując ostatecznie siódme miejsce w województwie.

 

 

 

Reprezentacja naszej szkoły:

 

 1. Michałowska Paulina
 2. Grodecka Nikola
 3. Szachnowska Weronika

 

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

13.12.2019 r. odbył się etap rejonowy XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK etap rejonowy

13 grudnia 2019 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu PCK odbył się etap rejonowy XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. 3 a LO Julia Tarnowska. Uczennica przeszła przez zestaw trzydziestu pytań typu prawda/ fałsz oraz jednokrotnego wyboru i zajęła 4 miejsce.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

12 – 15.12.2019 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills” w Chojnie.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

 

W ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”( Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów) Program Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne – w dniach 12 – 15.12.2019 r. w  Chojnie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie w Projekcie (TPM). W spotkaniu uczestniczyli delegaci wszystkich partnerów projektu. Z ramienia koordynatora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz organizacji partnerskich ze Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, ze szkoły Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi z Turcji, z przedsiębiorstwa SMART IDEA Igor Razbornik s.p. ze Słowenii, z  administracji oświatowej Konya Il Milli Egitim Mudurlugu z Turcji, ze szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii, z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno – Obrazovatelen Tsenter STEAM z Bułgarii oraz ze szkoły Epralima – Escola Proffisional do  Alto Lima – C.I.P.R.L. z Portugalii.

Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów pracy nad projektem jak: podział ról oraz  zakres prac, ustalenie terminów kolejnych spotkań, szkoleń dla nauczycieli oraz  wymiany uczniów, opracowanie regulaminu konkursu na logo projektu, wyznaczenie dat końcowych na zakończenie prac nad Rezultatami Intelektualnymi (IO), omówienie planu upowszechniania wyników projektu w formie strony internetowej projektu oraz platformy eTwinning i omówienie kwestii finansowych związanych z prawidłowym rozliczaniem wydatków w projekcie.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od powitania gości przez dyrektor szkoły p. Adrianę Salamończyk oraz od przedstawienia gościom szkoły. Wszyscy z dużym zainteresowaniem i  podziwem zwiedzili bazę dydaktyczną: budynki, klasy i pracownie szkolne, wyremontowaną salę gimnastyczną, wielofunkcyjny obiekt sportowy wraz z siłownią zewnętrzną, Ogródek Europejski oraz oddaną niedawno do użytku strzelnicą. Następnie wzięli udział w obserwacji lekcji matematyki, geografii, fizyki oraz języka angielskiego, które poprowadzono z wykorzystaniem różnego rodzaju gier.

Po tym nastąpiła inauguracja spotkania, połączona z uroczystym lunchem w restauracji Piastowska. Gości powitał koordynator projektu p. Janusz Salamończyk, po którym głos zabrał zaproszony na uroczystość Starosta Gryfiński p. Wojciech Konarski. Następnie kolejno występowali wszyscy partnerzy przedstawiając swoje organizacje oraz sposoby ich  funkcjonowania za pomocą krótkich prezentacji multimedialnych.

Po krótkiej przerwie uczestnicy udali się do budynku szkoły, gdzie rozpoczęli prace nad  głównymi celami spotkania. Rozdzielono działania w projekcie, ustalono harmonogram tych działań oraz terminy kolejnych spotkań. Drugi dzień rozpoczął się od analizy Rezultatów Intelektualnych, które należy wytworzyć zgodnie z założeniami projektu. Omówiono dokumenty finansowe oraz plan rozpowszechniania. Ostatnim punktem programu było wręczenie uczestnikom certyfikatów udziału w TPM przez koordynatora projektu oraz  pożegnanie gości przed wyjazdem.

Program prac był bardzo napięty, spotkania rozpoczynały się we wczesnych godzinach rannych, natomiast kończyły się późnym popołudniem. Wszystko po to, aby każde zagadnienie omówić najdokładniej i maksymalnie przygotować się do pracy. Mimo zapełnionego terminarza udało się naszym gościom zwiedzić Chojnę, poznać piękno jej  zabytków oraz skosztować polskich przysmaków w miejscowych restauracjach. Dla  większości z nich była to pierwsza wizyta w naszym mieście, a także w Polsce.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

10.12.2019 r. w Bibliotece Miejskiej w Chojnie odbyła się promocja XI tomu Rocznika Chojeńskiego.

Promocja XI tomu Rocznika Chojeńskiego

 

10 grudnia 2019 r. odbyła się promocja XI tomu Rocznika Chojeńskiego, czasopisma historyczno – społecznego, wydawanego przez działające w Chojnie Stowarzyszenie Terra Incognita. W najnowszej publikacji znajdziemy między innymi artykuł Michała Gierkego o  życiu i działalności chojeńskiego pastora Johannesa Pontanusa w latach 1550 – 1613, dr.  hab. Radosława Skryckiego o mapie powiatu chojeńskiego z 1778 – 1779 roku oraz  artykuł dr hab. Agnieszki Borysowskiej o wierszach hieroglificznych na cześć elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. Natomiast w bloku Terra Artificum znajdziemy artykuł przedstawiający sylwetkę młodego chojeńskiego fotografa – Jacka Szopika, absolwenta naszej szkoły.

Głównym punktem wydarzenia był wykład dr hab. Agnieszki Borysowskiej, sekretarz naukowej szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Jej wystąpienie poświęcone było niezwykle interesującym drukom okolicznościowym, które powstały w związku ze zwycięskim oblężeniem Szczecina przez elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma w 1677 roku.

Promocji towarzyszyła wystawa bardzo ciekawych zdjęć wcześniej wspomnianego Jacka Szopika z cyklu” Warzywa”. Całość dopełnił recital Roberta Ryssa, redaktora naczelnego „Gazety Chojeńskiej”, który, zagrał na znajdującym się w Bibliotece zabytkowym fortepianie, utwory Erika Satiego i Włodzimierza Nahornego.

W spotkaniu udział wzięli liczni goście: starosta gryfiński Wojciech Konarski, proboszcz chojeńskiej parafii Św. Trójcy ks. Janusz Mieszkowski, autorzy opublikowanych w tomie artykułów, a także mieszkańcy Chojny i okolic. W promocji uczestniczyły również uczennice naszej szkoły: Zuzanna Lorenc i Jessica Kosińska pod opieką p. Gabrieli Lasowskiej. Udział w spotkaniu naszej młodzieży miał na celu poszerzenie zainteresowań publikacjami poświęconymi historii naszego regionu, rozwój świadomości kulturowej, rozbudzenie zainteresowań oraz promocję czytelnictwa. Ponadto – przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwój kompetencji kluczowych.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

10.12.2019 r. w internacie ZSP w Chojnie odbyła się Wigilia.

Wigilia w internacie

 

10 grudnia 2019 r. w internacie ZSP w Chojnie odbyła się Wigilia. Tę wyjątkową uroczystość przygotowaliśmy własnymi rękami. Żywe choinki, stroiki świerkowe, ozdoby świąteczne oraz świeczki pachnące żurawiną i cynamonem – młodzież ochoczo rozwieszała i  rozstawiała, by nadać swojemu drugiemu „domowi” odrobinę świątecznej magii.

Na stołach nie zabrakło także wigilijnych potraw. Nasze wspaniałe Panie z kuchni stanęły na  wysokości zadania, przygotowując w pocie czoła barszcz, ryby, sałatki i krokiety. Zanim jednak zasiedliśmy do stołu wspólnie z zaproszonymi gośćmi w osobach pań dyrektor, ksiądz odmówił modlitwę, pobłogosławił pokarmy (żartując, że robi to, by nam nie zaszkodziły), a  pan kierownik złożył wszystkim życzenia.

Opłatkiem z uczestnikami Wigilii przełamała się Pani Dyrektor Adriana Salamończyk, po  czym wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia.

W tle grały cichutko kolędy, potrawy znikały z talerzy, a w sali unosiła się aura radości i  wzruszeń.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

6. – 7.12.2019 r. w ramach akcji „Razem na Święta” wolontariusze SKW zorganizowali zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, pomagam”.

Akcja „Razem na Święta”

„Razem na Święta” to akcja zainicjowana przez Ministra Edukacji Narodowej. Ideą jest pomoc starszym i potrzebującym ludziom w okresie przedświątecznym. Tym razem postanowiliśmy, we współpracy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, zorganizować zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, pomagam”. W dniach 6 i 7 grudnia 2019 r. w Biedronce w Trzcińsku – Zdroju, nasi wolontariusze z oddaniem włączyli się do tej akcji. Po raz kolejny – w szybkim tempie – zapełniały się sklepowe kosze.

W piątkowe popołudnie i w sobotę na posterunku stali nasi wolontariusze: Julia Konsik, Julia Noskowiak z klasy 2 bd LO oraz Bartłomiej Sulikowski z klasy 2 ac LO.

 

 

 

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

5.12.2019 r. odbyły się eliminacje szkolne XV Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje szkolne XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

5 grudnia 2019 r. odbyły się eliminacje szkolne XV Olimpiady Przedsiębiorczości. Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jak co roku, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział się ponad 11 tysięcy młodych ludzi ze szkół w całej Polsce. Hasło przewodnie piętnastej edycji Olimpiady to „Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Kultura, Struktura, Pracownik”. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje następujące obszary: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy, przedsiębiorstwo. Partnerami strategicznymi projektu są Narodowy Bank Polski oraz  Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się  Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Zawody wspierane są także przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W tym roku udział w eliminacjach szkolnych wzięli uczniowie kl. 1 abd LO: Wiktoria Wiergowska i Dominik Pierzgalski oraz klasy I BIg – Piotr Kulik. Etap ten polegał na  rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Niestety nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu okręgowego. Przygotowania do  Olimpiady stały się okazją do analizy bieżących wydarzeń gospodarczych oraz  pogłębienia wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

4.12.2019 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Zajęcia kl. 2 d LO w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

4 grudnia 2019 roku uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Zajęcia, mające na celu poszerzanie zagadnień z biologii sądowej i kryminalistyki, przeprowadziły Panie dr Ewa Filip i dr Magdalena Achrem. Panie omówiły budowę włosa oraz dzięki zastosowaniu mikroskopu optycznego wyjaśniły: jak rozpoznawać jego  morfologię. Każdy miał możliwość wykonania preparatu z własnego włosa, obejrzeć go  pod  mikroskopem i dokonać analizy jego budowy.

 

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

3.12.2019 r. drużyna dziewcząt zajęła IV miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt w Szczecinku.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt w Szczecinku

 

3 grudnia 2019 r. w hali Zespołu Szkół Społecznych w Szczecinku odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. Do zawodów przystąpiło jedenaście zespołów. W wyniku losowania trafiliśmy do grupy B wraz z II LO ze Szczecina, ZS nr1 z Goleniowa oraz ZS nr 6 ze Szczecinka. Wszystkie pojedynki grupowe zakończyły się naszymi zdecydowanymi zwycięstwami, dzięki czemu awansowaliśmy do fazy finałowej. Po rozegraniu kolejnych czterech pojedynków, zajęliśmy ostatecznie 4 miejsce w województwie.

 

Reprezentacja szkoły:

 1. Saskowska Wiktoria, kl. 2 TH
 2. Saskowska Weronika, kl. 4 TŻ

 

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. V LO Koszalin
 2. ZS nr 1 Koszalin
 3. ZST Szczecinek
 4. ZSP Chojna
 5. ZS nr 1 Szczecinek
 6. II LO Szczecin

7 – 11 ZS nr 1 Goleniów

7 – 11 ZS nr 6 Szczecinek

7 – 11 ZS nr 9 Koszalin

7 – 11 I LO Stargard

7 – 11 ZSM Kołobrzeg

 

                                                                       Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

 

Rafa

2 – 6.12.2019 r. w ramach programu Erasmus+ czworo uczniów ZSP w Chojnie uczestniczyło w kursie szkoleniowym „Top skills that young entrepreneurs needs” w Konyi w Turcji.

Kurs szkoleniowy w ramach programu Erasmus+
„Top skills that young entrepreneurs needs” w Konyi w Turcji

 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz stowarzyszenie Douzelage byli partnerami kursu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+ „Top skills that young entrepreneurs needs” w Konyi (Turcja). W projekcie, trwającym od 2 do 6 grudnia 2019 r., uczestniczyły również organizacje partnerskie z Turcji, Portugalii, Litwy, Słowacji, Słowenii oraz Bośnii i Hercegowiny. Większość zajęć prowadził Igor Razbornik pochodzący ze  Słowenii, a koordynatorem całego projektu – Emrah Kocak. W ciągu całego tygodnia poruszaliśmy tematy związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy przez młodych przedsiębiorców, przezwyciężaniem strachu przed porażką oraz szukaliśmy związku między zakładaniem biznesu a sportem. Dni były przeplatane ćwiczeniami i krótkimi grami, mającymi za zadanie przełamanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Dzień przyjazdu, czyli  niedzielę, zakończyliśmy kolacją powitalną w lokalnej restauracji.

Celem pierwszego dnia było zapoznanie się ze wszystkimi uczestnikami projektu oraz  stworzenie i prezentacja plakatu na temat naszych oczekiwań, obowiązków oraz rzeczy, których się obawiamy. Następnie każda z grup miała za zadanie przedstawienie organizacji, do której należy. Mogliśmy zobaczyć informacje na temat tych organizacji: Portugalia – GeoClube, Litwa – Unique Projects, Słowenia – Smart Idea, Turcja – Unity in Diversity, Słowacja – Placement. Nasza grupa przedstawiła prezentację na temat Klubu Europejskiego Douzelage w ZSP w Chojnie.

Dzień drugi rozpoczął się od porannych ćwiczeń, a w zasadzie porannego biegania. Ta  aktywność była powiązana z tematem dnia, czyli powiązaniem pomiędzy zakładaniem biznesu a sportem. Temat ten został szerzej omówiony przez grupę ze Słowenii oraz Bośni i  Hercegowiny. Główną jednak atrakcją tego dnia była gra terenowa w drużynach międzynarodowych, odbywająca się po ulicach Konyi. Wieczorem natomiast odbył się  wieczór kulturowy trzech krajów: Litwy, Słowacji oraz Portugalii. Obejrzeliśmy prezentacje multimedialne, związane z danym krajem i mieliśmy okazję spróbować charakterystycznych przekąsek.

Podczas trzeciego dnia projektu, dowiedzieliśmy się jak utworzyć, zaplanować i przygotować dwudziestosekundową prezentację o sobie. Kolejno nauczyliśmy się: jak i skąd otrzymać wsparcie, jeśli chodzi o zakładanie firmy. Naszym głównym zdaniem dnia było nakręcenie krótkiego spotu reklamowego, promującego wskazany wcześniej produkt. Po kolacji mieliśmy możliwość wzięcia udziału w zawodach siatkówki, która rozwinęła nasze umiejętności pracy zespołowej. Był to bardzo intensywny, ale owocny dzień.

Kolejny, czwarty już dzień, miał na celu pokazać uczestnikom, jak w prosty sposób można analizować aktywność konkurencyjnych firm na rynku. Za tę prezentację była odpowiedzialna grupa z Polski. Kolejnym celem dnia było zdobycie wiedzy w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności analitycznych. Zostało to przedstawione przez grupę Słowaków. Po południu mieliśmy niesamowitą okazję zwiedzić muzeum Mevlany oraz  spotkać się z miejscowym młodym przedsiębiorcą, zajmującym się sprzedażą ręcznie robionych dywanów, plecaków i poszewek na poduszki.

Ostatni dzień projektu spędziliśmy na podsumowaniu tego, czego się nauczyliśmy oraz  umiejętności, które zdobyliśmy. Swoje przemyślenia na ten temat zawarliśmy na  plakatach, które później omówiliśmy i przedstawiliśmy w grupach narodowych. Ostatnim punktem programu było rozdanie wszystkim uczestnikom certyfikatów YouthPass. Popołudnie natomiast było wolne i uczestnicy mogli wykorzystać je w dowolny sposób, na  przykład na zakup pamiątek i zwiedzanie miasta.

 

 

Uczestnicy kursu szkoleniowego:

Natalia Bylewska, kl. 3 bd LO

Kamila Pisanko, kl. 3 bd LO

Miłosz Parczewski, kl. 3 bd LO

Łukasz Zienkiewicz, 3ac LO

Rafa

12.2019 pomoc dla bezdomnych zwierząt.

KLASA 4 HŻ PRZEKAZAŁA KARMĘ DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

            Koty były? Były. W listopadzie zawiozłyśmy karmę i koce dla bezdomnych kotów z Witniczki.

A psy były? Oj! Jeszcze w tym roku nie dołożyliśmy swojej cegiełki by zabezpieczyć psy znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia Psijaciele. Więc…

Tylko ze składek klasy 4 H/Ż, Milena Kupczak i Natalia Jakubowska zakupiły i dowiozły to, co psiakom niezbędne. Smaczki, by czyścić zęby. Mokrą karmę, bo jako najbardziej kaloryczna, grzeje brzuszki czworonogów w mroźne dni.

Załatwione. Szybka akcja. Ta klasa to natchnienie każdego opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza. Z nimi można wszystko. Dziękuję z całego serca.

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawka

Rafa

30.11-14.12.2019 r. nauczycielki przedmiotów zawodowych ukończyły kurs obsługi recepcji hotelowej.

KURS OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ

 

Kurs obsługi recepcji hotelowej został zorganizowany dla 2 nauczycielek przedmiotów zawodowych hotelarskich w terminie 30.11-14.12.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Dzięki ukończeniu kursu nauczycielki miały szansę na przypomnienie, usystematyzowanie podstawowych zasad i standardów pracy recepcjonisty ze szczególnym uwzględnieniem jakości świadczonych usług, sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji; przyswojenie profesjonalnej wiedzy hotelarskiej i sprawdzenie jej znajomości w praktyce oraz na  podniesienie jakości nauczania.

Program kursu objął: organizację pracy w recepcji; przyjmowanie i obsługę rezerwacji hotelowych; procedury check-in; obsługę gości mieszkających w hotelu; check out – wymeldowanie; zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami pracy recepcjonisty /recepcjonistki oraz sprzedażowe i handlowe aspekty pracy recepcji.

Po zakończeniu kursu trwającego 30 godzin uczestniczkom wręczono zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

Rafa

29.11.2019 r. reprezentacja ZSP w Chojnie zajęła I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

  

VI Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 

29 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się  VI  Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Po raz kolejny, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie i pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w  Gryfinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie pełnił funkcję organizatora Konkursu.

  

Celem tegorocznej edycji konkursu była profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom społecznym i  cywilizacyjnym oraz kształtowanie asertywnych zachowań.

W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego z ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło pięć drużyn reprezentujących: Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku – Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca komisji – Pani Wioletta Rożko Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–

Epidemiologicznej w Gryfinie,

 1. Pani Monika Baczyńska – Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 2. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Chojnie asp. Tomasz Czarnecki.

Dyrektor szkoły Pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów i  gości.

Podczas VI Powiatowego Konkursu Profilaktycznego każda z drużyn miała za zadanie:

 1. w sześciu rundach udzielić odpowiedzi na wylosowane pytania;
 2. rozwiązać krzyżówkę profilaktyczną;
 3. wypracować pisemną propozycję rozwiązania niewłaściwego zachowania.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji w tegorocznej edycji VI Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:


I miejsce zdobyła drużyna – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,

 

II miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie,

III miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom. Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom za udział, Starostwu Powiatowemu w Gryfinie za ufundowanie nagród, Radzie Rodziców za sfinansowanie poczęstunku oraz wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się  w  organizację konkursu.

 

pedagog szkolny

mgr Grażyna Magdziak

Rafa

29.11.2019 r. uczestniczyliśmy w wykładzie prof. dr hab. Jana M. Piskorskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Kobiecy batalion spod Barlinka: O marzeniach mężczyzn na wojnie”.

Wykład profesora Jana M. Piskorskiego

29 listopada 2019 roku o godz.17.00 grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w  wykładzie pt. „Kobiecy batalion spod Barlinka: O marzeniach mężczyzn na wojnie”, który wygłosił pan prof. dr hab. Jan M. Piskorski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Miejskiej w Chojnie, a zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Terra Incognita”. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez panią kierownik biblioteki. Pan dr Paweł Migdalski wręczył akt nadania honorowego członkostwa stowarzyszenia prof. Piskorskiemu. Następnie pan profesor wygłosił prezentowany po raz pierwszy wykład, wzbogacony o prezentację multimedialną.

Inspiracją do podjęcia tematu były zapiski z dziennika 22 – letniego radzieckiego podporucznika Władymira Gelfanda, który w lutym i marcu 1945 roku, m.in. koło Barlinka, Mieszkowic i Morynia, walczył w szeregach Armii Czerwonej. Pan profesor przedstawił w  bardzo ciekawy i poruszający sposób istotę zjawiska, zachęcając również do dyskusji. Wnioski, jakie można było wysnuć z tego, co mówił autor : wojny i wojenne okrucieństwa, towarzyszą ludzkości od zawsze i nie ma podstaw do twierdzenia, że to się już skończyło, czy  skończy w przyszłości

mgr Gabriela Lasowska

zdjęcie: autor Robert Ryss (za zgodą autora)

Rafa

28.11.2019 r. odbył się Wieczorny Kramik Literacki.

Wieczorny Kramik Literacki

28 listopada 2019 r., po raz kolejny w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Chojnie, odbył się Wieczorny Kramik Literacki. Spotkanie poświęcone było życiu oraz  twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, nieprzypadkowo, gdyż uchwałą Sejmu i  Senatu RP Gustaw Herling – Grudziński został patronem roku 2019 w związku z  przypadającą 100 rocznicą jego urodzin. Był to wybitny pisarz i publicysta emigracyjny, więzień sowieckich łagrów, uczestnik Bitwy pod Monte Cassino, współtwórca miesięcznika „Kultury” paryskiej” i Radia Wolna Europa. Zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony w Ojczyźnie i świecie autor książki „Inny świat. Zapiski sowieckie”, poruszających opowiadań oraz „Dziennika pisanego nocą”. Autor z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy.

Inicjatorami akcji są Chojeńsko – Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy i Miejska Biblioteka Publiczna. Tym razem w organizację oraz prowadzenie spotkania wkład miała młodzież ZSP w Chojnie. Wprowadzenie przygotowała i przedstawiła pani Eugenia Hajduk oraz pan Gerard Lemke. Natomiast uczniowie Koła teatralnego oraz Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowali prezentację multimedialną oraz czytali wybrane fragmenty utworów.

Losy i twórczość Gustawa Herlinga – Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynu człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości – czytamy w uchwale Sejmu.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zapoznali się z fragmentami filmu pt. „Gustawa Herlinga – Grudzińskiego rozważania o cnotach”.

mgr Gabriela Lasowska

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

28.11.2019 r. odbyła się zabawa andrzejkowa dla mieszkańców internatu.

Zabawa andrzejkowa

      Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się,  jaka  będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku, tradycji i  obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

I tak właśnie było w naszym internacie. W dniu 28.11.2019 r. w godzinach 18.00 – 20.30 odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka, integrująca społeczność uczniowską, zarówno tę  młodszą, jak i starszą. Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja wykonywali różne wróżby: lano wosk przez dziurkę od klucza, przebijano igłą papierowe serca z napisanymi imionami. Kto chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty i kierował je  w stronę drzwi śledząc, czy jego (jej) but jako pierwszy przekroczy próg. Uczniowie wraz  ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki.

Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do swoich pokoi pełni wiary, że spełni im  się  wszystko to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

27.11.2019 r. Julia Tarnowska z kl. 3 a LO zajęła I miejsce w etapie szkolnym XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
etap szkolny

 

W dniu 27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie przeprowadzono etap szkolny XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W  pierwszej części konkursu wzięło udział 38 uczniów z różnych klas. Pierwsze miejsce zajęła Julia Tarnowska z kl. 3 a LO, która – jako jedyna ze szkoły – dostała się do etapu rejonowego.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

27.11.2019 r. rozpoczęły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

 

27 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie rozpoczęły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas realizacji inicjatywy odbyło się wiele interesujących działań profilaktycznych, których celem było uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia oraz doskonalenie umiejętności prospołecznych. Na godzinach wychowawczych wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczniowie klas 1MM, 1WZp oraz  1PM wzięli udział w zajęciach z przedstawicielem Komisariatu Policji w Chojnie, Panem sierż. Tomaszem Dąbrowskim. Tematem zajęć była odpowiedzialność karna nieletnich w związku z posiadaniem, zażywaniem oraz rozprowadzaniem środków psychoaktywnych. Młodzież zapoznała się z konsekwencjami i procedurą postępowania w  przypadku takich zachowań.

Nauczyciele informatyki mgr inż. Kamila Góra i mgr inż. Krzysztof Janik przeprowadzili z  uczniami klas 1 BI(g), 2 TI, 1 BI(p) oraz 1 bd LO zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od  komputera i Internetu. W związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali i przypinali czerwone wstążeczki dla  społeczności szkolnej, jako znak solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. W  klasach 1 MM, 2 PMZ, 1 abd LO, 1 ac LO, 1 Bi(g) i 1 PM(g) odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień z terapeutami Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Po  raz VI odbył się Powiatowy Konkurs Profilaktyczny we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w  Gryfinie. Celem tegorocznej edycji konkursu była profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom społecznym i cywilizacyjnym oraz kształtowanie asertywnych zachowań. Do  tegorocznej edycji konkursu przystąpiło pięć drużyn reprezentujących: Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku – Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Odbyły się również zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień z terapeutą Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Szczecinie. Warsztaty zorganizowane były w klasach 1 WZ(p), 1 PM(g), 1  HŻ(g), 3 HŻ, 1 Bi(g) i 1 MM.

W atrakcyjnych warsztatach z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, przeprowadzonych przez  terapeutę Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Szczecinie, uczestniczyli uczniowie klasy 2 bd LO i 1 HŻ(p).

W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki w klasie 1 abd LO odbyły się ciekawe warsztaty, poprowadzone przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczące „hejtu” w  Internecie.

Na zakończenie Szkolnych Dni Profilaktyki uczniowie klas 1 WZ(p) i 1 PM(g) wzięli udział w warsztatach profilaktycznych z Panią psycholog Ewą Rutkowską.

 

Pedagog szkolny Karina Chorąży

Rafa

27.11.2019 r. drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w zawodach regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

 

27 listopada 2019 r. w hali Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pyrzycach odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje trzech szkół: VI LO Szczecin, SOSW Pyrzyce oraz drużyna z naszej szkoły. Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym”. Nasze dziewczęta odniosły dwa zdecydowane zwycięstwa, uzyskując kolejny awans do finału województwa. Brawo !!!

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP Chojna
 2. VI LO Szczecin
 3. SOSW Pyrzyce

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Grodecka Nikola
 2. Michałowska Paulina
 3. Szachnowska Weronika

 

Opiekun: mgr Grzegorz Michasiuk

 

Rafa

27.11.2019 r. kadeci ZSP w Chojnie realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach listopad 2019

 

27 listopada 2019 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. Na  podstawie diagramu szkolenia programu nauczania Edukacji wojskowej, realizowano zagadnienia dotyczące: szkolenia medycznego, musztry, taktyki oraz wychowania fizycznego.

W ramach szkolenia medycznego kadeci doskonalili umiejętności resuscytacji krążeniowo – oddechowej poprzez poznawanie budowy i fizjologii układu oddechowego oraz krążenia, ocenę parametrów życiowych, a także stosowania pozycji bezpiecznej.

Zajęcia musztry zespołowej obejmowały ćwiczenia umiejętności zorganizowania zbiórek, przemarszu całością pododdziału, zachowania w szyku, w tym występowania i wstępowania.

Kadeci ćwiczyli także oddawanie honorów oraz zmianę szyku ugrupowania. Zagadnienia z  taktyki obejmowały technikę pokonywania terenu różnymi sposobami: przemieszczania się  żołnierza na polu walki pojedynczo oraz zespołowo, zajmowanie stanowisk bojowych oraz sposoby trzymania broni w trakcie przemieszczania się.

Na koniec zajęć kadeci realizowali zajęcia na sali gimnastycznej. Ćwiczyli zastosowanie elementów walki w bliskim kontakcie z zachowaniem bezpieczeństwa. Poznawali postawy walki, sposoby poruszania się, a także uderzenia, kopnięcia oraz metody obrony przed nimi.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

26.11.2019 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”

 

26 listopada 2019 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta”. W teście konkursowym udział wzięło 11 uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy, opracowanego przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Test składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania, oraz zwięzłej części opisowej.

Uczestnicy konkursu:

 1. Kaja Nowak, kl. III b LO
 2. Natalia Ziembowska, kl. III b LO
 3. Zuzanna Laskowska, kl. III b LO
 4. Miłosz Parczewski, kl. III b LO
 5. Laura Majkowska, kl. III b LO
 6. Konrad Matoszko, kl. III a LO
 7. Julia Tarnowska, kl. III a LO
 8. Majka Lipiec, kl. III a LO
 9. Karolina Wieczorek, kl. III a LO
 10. Klaudia Pokucińska, kl. III a LO
 11. Weronika Sobolewska, kl. III a LO

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2020 r.

Szkolny opiekun konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

25.11.2019 r. uczniowie klasy III a i III b LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk o Ziemi US.

Zajęcia dydaktyczne kl. 3 a i 3 b LO na Uniwersytecie Szczecińskim

 

25 listopada 2019 r., w ramach współpracy patronackiej między Wydziałem Nauk o  Ziemi a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, uczniowie klasy III a i III b LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na US.

Zakres zajęć dotyczył geografii społeczno –ekonomicznej, realizowanej w klasach III Liceum z rozszerzoną geografią. Tematy zajęć to: Globalizacja kulturowa – prowadząca dr Anna Czaplewska, Wodne zagadki Szczecina – dr Barbara Osuch, Urbanizacja przestrzenna – dr  hab. Michał Kupiec oraz Przedsiębiorczość mieszkańców slumsów. Inkluzja społeczna i  prawo do miasta – dr Jacek Rudewicz.

 

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

25.11.2019 r. uczniowie klasy III a i III d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne kl. III a i III b LO w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

25 listopada 2019 roku uczniowie klasy III a i III d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajęcia w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii, przeprowadziła Pani dr Ewa Skotnicka.

Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie zapoznali się z budową i funkcjonowaniem narządów zmysłu. Mieli możliwość przeprowadzenia różnorodnych badań, w jaki sposób narządy wzroku, słuchu, czucia i równowagi umożliwiają odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego.

Dzięki życzliwości pracowników naukowych Instytutu Biologii, nasi uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy poprzez przeprowadzanie badań laboratoryjnych oraz  poznawania warunków przyszłych kierunków kształcenia po ukończeniu szkoły średniej.

Nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

25.11.2019 r. rozpoczęcie kursu językowego na platformie OLS przez uczestników projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE NA PLATFORMIE OLS

 

W dniu 25 listopada 2019 r. w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 27 uczniów, zrekrutowanych do wyjazdu na staże zagraniczne, rozpoczęło kurs językowy  na platformie OLS (Online Linguistic Support – Wsparcie Językowe Online).

 

Uczestnictwo w kursie ma na celu zainteresować oraz  zmotywować uczestników projektu do większego wysiłku językowego oraz pomóc im podnieść poziom znajomości języka angielskiego, którym będą posługiwali się w okresie trwania 4-tygodniowych staży w przedsiębiorstwach na Malcie, Węgrzech i w Anglii. Kolejnym celem pracy z platformą jest podniesienie jakości mobilności edukacyjnej, a także zmierzenie wpływu programu Erasmus+ na umiejętności językowe.

Uczniowie z Technikum Zawodowego kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz po raz pierwszy biorący udział w projekcie uczniowie z Branżowej Szkoły I st kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie samodzielnie pracują na platformie
w domu przez ok. 20 minut dziennie. Wyniki całotygodniowej pracy są konsultowane i omawiane na zajęciach  w grupach z nauczycielem języka angielskiego p. Leszkiem Lejmanem. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy wg zawodów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy.

Kurs jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Swoje umiejętności językowe uczniowie mogą ćwiczyć logując się z dowolnego miejsca. Erasmus+ OLS jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi przeglądarkami i dostępny z urządzeń mobilnych. Zawiera zarówno zajęcia interaktywne, jak i do samodzielnej nauki, które umożliwiają zwiększenie biegłości oraz opanowanie języka.

Aby przystąpić do kursu uczestnicy wypełnili wstępny test poziomujący. Składał się on z czterech części: słownictwa, gramatyki, słuchania oraz czytania. Test ten umożliwił tej tzw. „inteligentnej platformie” dostosowanie poziomu poszczególnych zadań do umiejętności i możliwości uczniów. Wyniki testu pokazały jak wygląda poziom ich biegłości językowej w Skali Rady Europy od A1 – początkujący do C1 – zaawansowany we wszystkich czterech kategoriach osobno oraz razem.

Po powrocie z mobilności wszyscy uczestnicy wypełnią test ewaluacyjny, który pozwoli sprawdzić jaki postęp poczynili dzięki swojej systematycznej pracy z platformą.

Alicja Linkiewicz

Rafa

23.11.2019 r. w ramach Akademii Młodego Prawnika uczniowie kl. 2 a LO uczestniczyli w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akademia Młodego Prawnika

     23 listopada 2019 r. po raz kolejny uczestniczyliśmy w warsztatach psychologiczno – pedagogicznych – w ramach sobotnich zajęć z cyklu Akademia Młodego Prawnika. Zajęcia z  projektu odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji przez uczniów szkół średnich w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Na zajęciach mamy możliwość poszerzania wiedzy z  podstaw prawa oraz rozwijanie zainteresowań związanych z kulturą prawną poprzez kształtowanie postaw sprzyjających naszej przedsiębiorczości. Ważny jest też kontakt z  rówieśnikami z innych szkół. Warsztaty uczą nas pracy zespołowej, umożliwiają wymianę poglądów.

Zajęcia z psychologii są bardzo interesujące i dotyczą rozwoju naszej pamięci słuchowej i  wzrokowej. Na ostatnich zajęciach mieliśmy możliwość wykonywania ćwiczeń, polegających na gimnastyce mózgu i treningu umiejętności społecznych. Określaliśmy też  nasze kompetencje zawodowe, poznając własne mocne i słabe strony. Po tych zajęciach na pewno więcej wiemy o sobie, staliśmy się bardziej pewni samych siebie.

 

Zuzanna Lorenc, kl. 2 a LO

Maja Turkiewicz, kl. 2 a LO

Rafa Rafa

20.11.2019 r. wzięliśmy udział w IV edycji akcji „Młodzieży czytanie” w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

Akcja czytelnicza „Młodzieży czytanie”

 

20 listopada 2019 r. wzieliśmy udział w IV edycji akcji „Młodzieży czytanie”, która miała miejsce w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i  Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 15 szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, reprezentowali uczniowie klasy 2 a LO: Zuzanna Lorenc, Marcel Cacek oraz Jakub Kudłak pod opieką pani G. Lasowskiej.

“Młodzieży czytanie” rozpoczęła pani Magdalena Zarębska – Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty, czytając fragmenty “Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W akcji wzięli udział goście specjalni, przedstawiciele świata kultury: zwycięzca II edycji programu Must Be the Music, miłośnik bluesa, ksiądz Maciej Czaczyk, Kierownik Redakcji Publicystyki Polskiego Radia Szczecin – Joanna Skonieczna oraz Redaktor TVP3 Szczecin – Dariusz Baranik.

Głównymi bohaterami wydarzenia były jednak polskie nowele. Książki z końca XIX i  początku XX wieku między innymi Katarynka Bolesława Prusa, Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza, Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Orka Władysława Stanisława Reymonta. W wykonaniu naszej młodzieży usłyszeliśmy interpretację utworu Sawa z cyklu: Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego.

Listopadowa, jesienna atmosfera zachęca do refleksji i do tego, żeby nie rozstawać się  ze  słowem drukowanym. Prezentowana literatura ukazuje młodzieży, jak inny był świat jeszcze sto lat temu. Takie akcje z pewnością pomagają w sięganiu po tytuły, po które sami pewnie by się nie pokusili. Rozwijają świadomość kulturową, rozbudzają zainteresowania klasyką literatury polskiej oraz propagują czytelnictwo. Przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

18.11.2019 r. odbył się szkolny etap XLIX Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Szkolny Turniej Budowlany „Złota Kielnia” XLIX edycja

 

W dniu 18 listopada 2019 roku odbył się szkolny konkurs XLIX Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, którego Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i  Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Do konkursu przystąpili uczniowie z klasy 3 Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i  kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów – Michał Nowacki i Aleksander Tomaszewski – będą reprezentowali naszą szkołę podczas etapu okręgowego.

   Opiekun: mgr inż. Monika Kowalska

Rafa Rafa

15.11.2019 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

15 listopada 2019 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, podczas którego m.in. została zaprezentowana wystawa zdjęć z projektu „Każdy różny – wszyscy równi”, realizowanego w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Wychowawcy klas oraz pedagodzy przeprowadzali w listopadzie zajęcia na temat akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu projekcję filmów poruszających problem braku tolerancji i dyskryminacji oraz scenariusze zajęć z projektu „SAVE” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie z Deklaracją Zasad Tolerancji, przyjętą podczas Konferencji Generalnej UNESCO 16 listopada 1995 r., „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności.”

mgr Aleksander Lizak

Rafa

14.11.2019 r. młodzież wraz z opiekunami wybrała się na wieczorny spektakl Przyjazne dusze do Teatru Polskiego w Szczecinie.

Edukacyjna wycieczka do Teatru Polskiego w Szczecinie na spektakl Przyjazne dusze

 

W czwartkowe popołudnie 14 listopada 2019 r. czterdziestoosobowa grupa młodzieży pod opieką nauczycielek: Edyty Krupy – Nadolny, Agaty Motyl, Gabrieli Lasowskiej i Hanny Leszczyńskiej, wybrała się na wieczorny spektakl do Teatru Polskiego w Szczecinie.

Komediowo – refleksyjna sztuka w reżyserii Stefana Szaciłowskiego Przyjazne dusze była niezwykle interesująca i tyle samo wzruszająca.

 

Celem tej kulturalnej eskapady było kształtowanie kompetencji kluczowych, w szczególności świadomości i ekspresji kulturalnej. Kontakt z teatrem i dziełem scenicznym ma służyć osiągnięciu przez uczniów umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury, ich  interpretację w różnych kontekstach i rozpoznawanie odniesień egzystencjalnych i  historycznych.

W dodatku taki żywy kontakt ze sztuką daje niezapomniane wrażenia. Spektakl, gra aktorska, scenografia to temat do rozmowy i porównywania przeżyć estetycznych. Sztuka dzieje się  na  oczach widza, aktorzy tworzą naturalną, niebanalną historię, bawią humorem i słowem – czasem uszczypliwym, proszącym się o refleksję.

Młodzież była bardzo zadowolona, spektakl podobał się. Może dlatego, że podjęte były tu  tematy życia, śmierci, miłości z nutą nostalgii, ale też romantyzmu i pikanterii na tle dwóch światów. Wartości są tu wartościami, i to zarówno w świecie żywych jak i umarłych, bo  najważniejsza jest miłość, rodzina, dom i chyba wiara…

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

13.11.2019 r. wzięliśmy udział w spotkaniu autorskim z ks. Krzysztofem Kontkiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

Spotkanie autorskie z ks. Krzysztofem Kontkiem

 

13 listopada 2019 r. grupa uczniów ZSP w Chojnie, w ramach działań promujących i  wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży oraz rozwijania świadomości kulturalnej, uczestniczyła w spotkaniu autorskim – zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. Zaproszonym gościem był ks. Krzysztof Kontek, który swój pobyt na  misjach udokumentował w dzienniku misjonarza ”Dwa lata w raju”. Ksiądz Krzysztof w  lutym 2004 roku rozpoczął pracę w Papui – Nowej Gwinei, gdzie pracował jako proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Kagua w diecezji Mendi.

Spotkanie było bardzo ciekawe. Ks. Krzysztof podzielił się swoimi doświadczeniami z  pobytu. Przedstawił w formie prezentacji liczne zdjęcia z pobytu na misjach oraz różne przywiezione i podarowane przez tubylców pamiątki z misji. Czasem w zabawny sposób omawiał i przytaczał przykłady z życia codziennego, nawiązując do motta spotkania – Dwa lata w raju.

Było to kolejne doświadczenie, które zdobywamy podczas takich spotkań.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

12.11.2019 r. uczniowie klas 1 c LO i 2 c LO uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obchody Święta Niepodległości w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

 

12 listopada 2019 r., na zaproszenie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie, uczniowie klas 1 c LO i 2 c LO wraz z opiekunami uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości. Głównym punktem obchodów była promocja książki „Dziennik działań bojowych 12 Pułku Ułanów Podolskich”. Publikacja powstała głównie na podstawie dokumentów oraz pamiątek zgromadzonych w Kole Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie, a jej autorami jest grupa historyków wojskowości: dr hab. prof. US Renata Gałaj – Dempniak, dr hab. prof. US Henryk Walczak oraz Piotr Kaźmierski.

„Dziennik działań bojowych 12 Pułku Ułanów Podolskich” to zbiór wspomnień oficerów i  żołnierzy służących w pułku w czasach Polski Niepodległej, II wojny światowej i  bezpośrednio po jej zakończeniu. Spotkanie wzbogacił pokaz diaporam historycznych, dotyczących 12 Pułku Ułanów, autorstwa fotografika Cezarego Dubiela. Publikację oraz  badania z nią związane zaprezentował prof. Henryk Walczak, który również wygłosił okolicznościowe przemówienie. Charakterystykę zawartości publikacji przedstawiła prof.  Renata Gałaj – Dempniak, a perspektywy dalszych badań nad historią Pułku mgr Piotr Kaźmierski.

Druga część spotkania poświęcona była spojrzeniu różnych pokoleń ludzi, których łączy szacunek dla munduru żołnierza. Młodzież miała możliwość poznać członków Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz wysłuchać krótkiego wykładu prezesa Koła – ppłk. rez. Ryszarda Wietrzychowskiego o tradycji polskiego oręża oraz jej współczesnych przejawach.

Nasza szkoła przygotowała prezentację multimedialną, którą przedstawił mgr Grzegorz Michasiuk oraz antyramy – dotyczące doświadczeń klas mundurowych w obszarach współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, realizacji zadań oraz udziału w uroczystościach oraz wydarzeniach związanych z obchodami rocznic. Spotkanie zakończyło się podpisywaniem książek przez autorów oraz  wspólnym zdjęciem.

 

Opiekunowie:

mgr Gabriela Lasowska

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

12.11. – 6.12.2019 r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza prowadzili zbiórkę paczek dla pensjonariuszy DPS w Trzcińsku – Zdroju w ramach akcji „Razem na Święta”.

Paczka dla pensjonariusza DPS w Trzcińsku – Zdroju w ramach akcji „Razem na Święta”

 

W dniach od 12 listopada do 6 grudnia 2019 r. Szkolny Klub Wolontariusza prowadził zbiórkę darów, paczek dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z Trzcińska – Zdroju. Seniorów odwiedzamy często, są przecież skarbnicą doświadczeń, którymi lubią się dzielić z  młodzieżą. Ponad osiemdziesięciu pensjonariuszy już nas oczekuje. Finał nastąpi 19  grudnia 2019 r. Tymczasem Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który przypada 5  grudnia, nasi uczniowie spędzili na pakowaniu i segregowaniu prezentów. Jak zawsze szkolna społeczność pokazała, że można na nią liczyć. Darów jest tak dużo, że każdy senior otrzyma paczkę oraz kartkę świąteczną z życzeniami od każdej biorącej udział w akcji klasy. Dziękujemy klasom oraz wychowawcom.

Jeszcze nie ma ostatecznego podsumowania akcji, ale już wiemy, że klasa 1 WZ g przekazała najwięcej, bo aż 14 paczek. Z taką młodzieżą wolontariat to czysta przyjemność.

Paczka dla pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju jest  jednym z działań akcji „Razem na Święta”, do której gorąco zachęca Minister Edukacji Narodowej.

 

 

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

11 – 15.11.2019 r. odbyło się spotkanie uczestników projektu „Equipping Youngsters to Tackle Extremism” z programu Erasmus+ w Konya w Turcji.

Spotkanie w mieście Konya (Turcja) w ramach projektu
„Equipping Youngsters to Tackle Extremism”

 

W dniach 11.11 – 15.11.2019 r. w tureckim mieście Konya, odbyło się spotkanie w ramach projektu  realizowanego z programu Erasmus+ pt. „Equipping Youngsters to Tackle Extremism”, którego głównym tematem była walka z ekstremizmem, radykalizacją oraz uprzedzeniami i stereotypami.

Projekt rozpoczął się od zabaw integracyjnych mających na celu zapoznanie się uczestników, przedstawienia każdego z partnerów i omówienia wyników ankiet między wybraną grupą ankietowanych oraz uczestników danego państwa. Następnym wyzwaniem z którym musieli zmierzyć się uczestnicy było stworzenie plakatu związanego z naszymi oczekiwaniami, obawami oraz obowiązkami.

Polscy koledzy zaprezentowali taniec belgijski, w którym wszyscy mieli okazje uczestniczyć. Kolejnym punktem programu był wykład na temat stereotypów prowadzących do przemocy oraz działania zapobiegające. Następnie grupa młodzieży z Turcji zaprezentowała ważne informacje na temat ekstremizmu oraz zorganizowała quiz sprawdzający wiedzę. Dzień zakończył się podsumowaniem dotychczasowych działań. We wtorek zaczęliśmy dzień od zabawy ruchowej przygotowanej przez polską grupę, która polegała na zmianie miejsca na życzenie   prowadzącego. Następnie zostaliśmy podzieleni na międzynarodowe grupy, aby uczestniczyć w grze miejskiej „Actionbound”, podczas której mieliśmy okazję zwiedzić Konyę.

Dzięki zadaniom zawartym w tej grze, mogliśmy zobaczyć takie miejsca, jak Selçuklu, czyli wielką fontannę na tle meczetu, oraz panoramę miasta z jego najwyższego wzgórza.  Po powrocie przedstawiono nam prezentację omawiającą czynniki wywołujące proces radykalizacji. Następnie mieliśmy kolejną zabawę ruchową, przygotowaną przez grupę turecką.

Taka rozgrzewka sprawiła, że byliśmy gotowi przedstawić naszą prezentację na temat radykalizacji wśród młodzieży. Po podzieleniu na międzynarodowe grupy, przygotowywaliśmy scenki dotyczące tego jak następuje proces radykalizacji. Wszystkie grupy przedstawiły ciekawe tematy, a każdy uczestnik odegrał swoją rolę idealnie. Po podsumowaniu udaliśmy się na kolację, po której ponownie się zgromadziliśmy, aby wspólnie przeżyć wieczór kulturowy. Wtorkowy wieczór dotyczył grupy polskiej i portugalskiej.

Po obejrzeniu prezentacji na temat tych krajów, mogliśmy wysłuchać ciekawostek na temat tradycyjnych dań i je spróbować. Nasza grupa pokazała także wcześniej przygotowaną sekwencje poloneza. Trzeci dzień rozpoczęliśmy od gry “Potato, potato, blad “. Następnie przeszliśmy do rozmowy o tym jak powinniśmy zareagować na zachowanie rasistowskie  i agresywne, później uczniowie zostali podzieleni na grupy tak aby w każdej z nich znajdowały się osoby z różnych państw. Następnie ich zadaniem było stworzenie  i opracowanie scenki która przedstawi zachowania ekstremistyczne.

Dzięki różnicom  narodowościowym  w grupach mieliśmy więcej pomysłów oraz mogliśmy lepiej rozwiązać postawione nam wyzwanie. Kiedy wszystkie grupy przedstawiły swoje scenki omówiliśmy czego dotyczyły oraz jakie problemy poruszały. Włosi przedstawiali prezentacje na temat ekstremizmu w poszczególnych państwach. Następnie obejrzeliśmy film opowiadający historię dziewczyny, która uległa negatywnym wpływom, stając się radykalistą i członkinią ISIS. Później udaliśmy się do muzeum Mevlany, było to jedne z pierwszych miejsc kultu. Są tam obecnie przechowywane relikwie najważniejszych osób związanych z turecką religią. Wieczorem odbył się „wieczorek kulturowy”, podczas którego zostały przedstawione prezentacje na temat Włoch i Bułgarii. Każde z wymienionych państw przygotowało tańce narodowe oraz najpopularniejsze potrawy i przysmaki z ich krajów, których po kolei próbowaliśmy. Czwarty dzień projektu rozpoczął się zabawami integracyjnymi przygotowanymi przez naszych partnerów z Bułgarii. Następnie miały miejsce ćwiczenia skupiające się namowie nienawiści spotykanej w Internecie. Uczestnicy zostali zapoznani z różnicami pomiędzy wyrażaniem opinii, a byciem ofensywnym w sieci. Omówione zostały zachowania rasistowskie, w tym uprzedzenia grup społecznych należących do mniejszości. Głównym zadaniem dnia było nakręcenie krótkometrażowego filmiku w grupach międzynarodowych, mającego na celu zapobieganie działań prowadzących do skrajnych zachowań ekstremistycznych, rasistowskich, mowy nienawiści lub prześladowań. Wyreżyserowanie filmu zostały następnie wspólnie obejrzane  i ocenione. Dzień zakończył się wieczorem kulturowym przygotowanym przez grupę tureckich uczestników. Mieliśmy okazję poznać tradycyjną muzykę, tańce, jedzenie oraz piękno kraju naszych przyjaciół. Ostatni dzień projektu zaczęliśmy od prezentacji na temat propagandy, przeciwdziałaniu grupom terrorystycznych i weryfikacji tekstów w Internecie. Na popołudniowej sesji zaczęliśmy od obejrzenia filmu o możliwościach programu Erasmus+, później przeszliśmy  do podsumowania projektu, które zamieściliśmy na plakatach. Projekt zakończyliśmy rozdaniem certyfikatów „Europass”.

Dawid Piotrowski, uczestnik projektu

Rafa

11-18.11.2019 r. uczniowie wzięli udział w przedsięwzięciu „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” – projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, program PO WER, w Velenje, w Słowenii.

„Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” – Słowenia

 

W dniach 11 – 18 listopada 2019 roku dziesięcioro uczniów i dwoje nauczycieli wzięło udział w przedsięwzięciu pn. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem wyjazdu do Velenje w Słowenii było doskonalenie swojej wiedzy i  umiejętności z zakresu skutecznego korzystania z osiągnięć cyfrowych. W Velenje uczniowie wraz z nauczycielami prowadzili zajęcia na temat cyfryzacji społeczeństwa w  Słowenii i w Polsce.

Pobyt rozpoczął się wizytą w jednym z oddziałów zespołu szkół średnich, podczas której mieliśmy okazję zdobyć wiedzę na temat słoweńskiego systemu edukacji. Ponadto gry i  zabawy integracyjne z uczniami ze Słowenii pozwoliły zapoznać się z rówieśnikami i  ze  słoweńską kulturą. Słoweńcy okazali nam ogromną sympatię oraz pokazali, w  jaki  sposób spędzają przerwy.

W trakcie trwania mobilności poruszaliśmy tematy związane z e – usługami, czyli co możemy dzięki nim zrobić bez wychodzenia z domu. Poznaliśmy m.in. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), czyli ogólnopolską platformę teleinformatyczną, służącą do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej; Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) oraz sprawdziliśmy czym jest profil zaufany na stronie obywatel.gov.pl. Wiedza ta okazuje się niezbędna do załatwiania spraw w urzędach.

Rozmawialiśmy o zastosowaniu innych e – usług oraz ich wpływie na nasze życie. Dowiedzieliśmy się jak świadomie korzystać z Internetu, wykorzystując nie tylko oprogramowanie zabezpieczające, ale też zdrowy rozsądek. Podczas zajęć, podzieleni na  grupy, zaprojektowaliśmy m.in. ulotkę nt. bezpiecznych haseł. Zrealizowaliśmy również kilka ćwiczeń edukacyjnych, tj. quizy wiedzy czy mapy myśli. Przygotowaliśmy dwie ankiety. Pierwsza dotyczyła cyfryzacji społeczeństwa, druga – bezpieczeństwa w sieci. Ankiety zostały wypełnione przez uczniów z Polski i Słowenii. Mogliśmy porównać procesy cyfryzacji w obu krajach oraz zbadać, ile czasu w ciągu dnia uczniowie korzystają z Internetu i czy ich komputer/telefon jest dostatecznie zabezpieczony.

Dodatkowym urozmaiceniem była prezentacja o Polsce, którą przygotowaliśmy naszym koleżankom i kolegom ze Słowenii, aby mogli nas lepiej poznać. Na koniec prezentacji zrobiliśmy e – quiz, sprawdzający wiedzę o Polsce, znakomicie się przy tym bawiąc. Ponadto odwiedziliśmy następny oddział miejscowej szkoły, który był odpowiednikiem polskiego technikum. Dyrektor szkoły Miran Papež, a tym samym koordynator projektu ze strony słoweńskiej, oprowadził nas po profesjonalnie wyposażonych pracowniach, takich jak: pracownie mechatroniki, mechaniki samochodowej, elektrotechniki, robotyki, ekologii. Pracownie te zrobiły na nas ogromne wrażenie. Pokazał nam również dom pasywny, za ponad 500 tys. €, ufundowany przez lokalnych przedsiębiorców.

Zwiedziliśmy muzeum kopalni węgla w północnej części Velenje. Dzięki temu doświadczeniu, poznaliśmy sposoby wydobywania węgla oraz dowiedzieliśmy się w jaki sposób postęp technologiczny pomaga górnikom w ich ciężkiej pracy.

Pod koniec mobilności przeprowadziliśmy dyskusję na temat przyszłości Internetu oraz  warunków rozwoju cyfryzacji, dyskutowaliśmy o nowych odkryciach technologicznych. Pracę zakończyliśmy ewaluacją zrealizowanych działań.

Wyjazd okazał się niezwykle udany i bardzo ciekawy. Wzbogacił nas nie tylko w  wiedzę, ale też nowe doświadczenia. Zdajemy sobie sprawę, że cyfryzacja społeczeństwa daje ogromne korzyści, z których trzeba korzystać, ale w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Opiekunami wyjazdu byli Pani Kamila Góra i koordynator projektu Pan Janusz Cezary Salamończyk.

Uczestnicy mobilności:

Natalia Bylewska, Aleksandra Con, Hubert Kwiecień, Paulina Michałowska, Kamil Misiun, Kaja Nowak, Miłosz Parczewski, Damian Ratańczuk, Jakub Woźniak, Maja Zielinkiewicz

 

Rafa

11.11.2019 r. uczestniczyliśmy w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

W dniu 11 listopada 2019 r. Poczet Sztandarowy w składzie: Wiktoria Borowiec, Zuzanna Lorenc oraz Łukasz Będzak wraz z opiekunami panią Justyną Sumarą i panem Leszkiem Lejmanem wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się w południe mszą świętą w intencji Ojczyzny i rodaków w  kościele Mariackim. Na początku mszy wszyscy obecni odśpiewali wspólnie hymn narodowy.

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Leszek Lejman

 

Rafa

8.11.2019 r. drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, której byliśmy organizatorami.

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym
Dziewcząt i Chłopców

 

8 listopada 2019 r. po raz kolejny byliśmy organizatorem Powiatowej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiły trzy drużyny żeńskie i trzy męskie. Oprócz naszej szkoły w turnieju wzięły udział reprezentacje dwóch szkół z Gryfina – I LO oraz ZSP. W kategorii chłopców zajęliśmy trzecie miejsce, natomiast w kategorii dziewcząt odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo, uzyskując kolejny już awans do zawodów regionalnych. BRAWO!!!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: CHŁOPCY

 1. ZSP Gryfino
 2. I LO Gryfino
 3. ZSP Chojna

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: DZIEWCZĘTA

 1. ZSP Chojna
 2. LO nr 1 Gryfino
 3. ZSP Gryfino

 

REPREZENTACJA SZKOŁY:

 1. Michałowska Paulina, kl. 2 TH
 2. Szachnowska Weronika, kl. 1 bd LO
 3. Markiewicz Klaudia, kl. 1 bd LO
 4. Pośniak Piotr kl. 1 BI(p)
 5. Zawadzki Oskar, kl. 1 BI(p)
 6. Natkański Kacper, kl. 1 ac LO

 

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

7.11.2019 r. odbyło się spotkanie literackie upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Montaż słowno – muzyczny
upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 

7 listopada 2019 r. w szkolnej bibliotece odbyło się literackie spotkanie upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, utrwaloną w poezji poetów Apokalipsy Spełnionej.

Przedsięwzięcie przygotowali nauczyciele języka polskiego, historii i bibliotekarze. Miało ono charakter otwarty, bo adresatami byli wszyscy ceniący wartości patriotyczne i  obywatelskie. Wykonawcami zaś, jak zawsze, byli uczniowie działający w szkolnym kole teatralnym. To oni zaproponowali widowni nie tyle ciekawą, co wzruszającą lekcję historii, utrwaloną w poezji, prozie i pieśni patriotycznej tamtych lat.

Spotkanie było okazją do poznania pokolenia poetyckiego, doświadczonego przez wojnę i  okupację, przypomnienia utworów Baczyńskiego, Gajcego i Różewicza. Recytatorzy starali się oddać swoimi interpretacjami grozę tamtych chwil, strach, przerażenie, ale też miłość do  Ojczyzny. Młodzi artyści byli tak autentyczni, że nie obyło się bez wzruszeń. Podniosłości wydarzeniu dodawała muzyka, sceny z filmów wojennych i teksty piosenek patriotycznych.

Oprawę plastyczną w formie plakatów, przygotowywali uczniowie klas pierwszych na wiedzy o kulturze. Po przedstawieniu był czas na rozmowy i słowa uznania dla występującej młodzieży.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

2 – 30.11.2019 r. w ramach akcji Czytaj PL przystąpiliśmy do projektu „Upoluj swoją książkę”.

Projekt „Upoluj swoją książkę”

 

W październiku 2019 r., w ramach akcji Czytaj PL, zgłosiliśmy się do trzeciej edycji projektu „Upoluj swoją książkę”. W ramach projektu, który będzie trwał w dniach od 2 do 30 listopada br., uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e – booków i audiobooków. Do akcji zgłosiło się 21 miast, 1305 szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju. Po raz drugi akcja przekracza też granice państw – jej plakaty trafiły do 8 Miast Literatury UNESCO na  całym świecie.

W ramach projektu do szkół trafiły 3 specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednym z blisko 7000 nośników na  terenie całego kraju. Kod QR jest kluczem do wirtualnej biblioteki, w której można znaleźć niezwykle popularne bestsellery.

W naszej szkole plakaty, na których umieszczony jest kod QR, znajdują się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w czytelni, bibliotece oraz w gablocie informacyjnej tak, aby  wszyscy uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w akcji. W edycji 2019 poziom czytelnictwa pomogą zwiększyć stworzeni przez Jana Kallwejta superbohaterowie i  superbohaterki reprezentujący moce, jakie można zdobyć dzięki czytaniu. Każda z postaci patronuje jednej z 12 udostępnianych książek.

Projekt „Upoluj swoją książkę”, oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, ma na celu popularyzację różnych form książki elektronicznej (e – booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa jako  atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e – bookową Woblink.com.

Wśród proponowanych bestsellerów jest literatura piękna, fantastyka, kryminały, reportaże oraz tytuły popularnonaukowe:

 1. Remigiusz Mróz „Listy zza grobu”,
 2. Magdalena Witkiewicz „Jeszcze się kiedyś spotkamy”,
 3. Holly Black „Okrutny książę”,
 4. Paulina Łopatniuk „Patolodzy”,
 5. Marek Krajewski „Dziewczyna o czterech palcach”,
 6. Tomek Michniewicz „Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata”,
 7. Jakub Małecki „Nikt nie idzie”,
 8. Wojciech Tochman „Pianie kogutów, płacz psów”,
 9. Robert Małecki „Skaza”,
 10. Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 4”,
 11. Jeff Haden „Mit motywacji”,
 12. Wiesław Myśliwski „Ucho igielne”.

Akcja trwać będzie do soboty 30 listopada 2019 r., ale użytkownicy otrzymają także  siedem dodatkowych dni na dokończenie rozpoczętych książek.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

30.10.2019 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych

 

W dniu 30 października 2019 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, biorący udział w programie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy, zorganizowany w oparciu o bazę i kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe, gdzie zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowano zagadnienia, które dotyczyły: szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

W trakcie zajęć kadeci doskonalili umiejętności przygotowania do strzelania z karabinka, składania i rozkładania broni, umiejętności celownicze przy wykorzystaniu trenażera Cyklop. Omawiano zagadnienia z zakresu budowy, przeznaczenia i właściwości bojowej broni strzeleckiej, amunicji i granatów ręcznych.

Ćwiczono czynności przygotowawcze do strzelania: ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie, rozkładanie i obsługa broni.

Zajęcia zakończyły się ćwiczeniami z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

25.10.2019 r. uczniowie klas II i III i IV TI wzięli udział w wykładach na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Wykłady na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

25 października 2019 r. uczniowie klas I, II i III i IV TI wzięli udział w wykładach na  Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” RPO WZ.

Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwszy wykład „Podstawy syntezy dźwięku w środowisku sprzętowym i komputerowym” poprowadził mgr inż. Krzysztof Makles. Podczas wykładu został omówiony ogólny podział instrumentów, uczniowie dowiedzieli się na co pozwala synteza dźwięku i czym jest sampling. Poznali takie pojęcia jak: synteza subtraktywna, obwiednia, transjent. Na koniec zajęć został zaprezentowany program Reaper, czyli wirtualne studio nagrań, które umożliwia tworzenie muzyki, jej edycję, miksowanie, przetwarzanie i mastering. Tworzona muzyka przez wykładowcę spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem. Uczniowie z podziwem słuchali kompozycji przygotowanych przez pana Maklesa.

Kolejne zajęcia dotyczyły podkręcania komputera. Temat okazał się równie ciekawy jak poprzedni. Uczniowie dowiedzieli się, co jest konieczne do podkręcania komputera, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Prowadzący omówił budowę płyty głównej, zasilacza, procesora, a następnie przeszedł do wyjaśniania poszczególnych funkcji BIOSU. Podczas zajęć uczniowie byli bardzo aktywni i chętnie zadawali pytania.

Wizytę zakończyliśmy „spacerem po serwerowni”, podziwiając serwery Wydziału Informatyki, systemy sterowania oraz macierze dyskowe.

Bardzo dziękujemy Władzom i Wykładowcom Wydziału Informatyki za niezwykle interesujące zajęcia, które okazały się czystą przyjemnością i na długo pozostaną w naszej pamięci.

mgr Kamila Góra

Rafa

24.10.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ uczniowie z kl. 3 TB i 4 TB uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

ZAJĘCIA DLA KLAS 3 TB i 4 TB NA WYDZIALE
BUDOWNICTWA I  ARCHITEKTURY ZUT W SZCZECINIE

 

W dniu 24 października 2019 r., w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” programu RPO WZ, 10 uczniów z kl. trzeciej i  czwartej Technikum Budowlanego uczestniczyło w zajęciach na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Naszą grupą zajął się dr inż. Krzysztof Tarnowski, który po  raz kolejny zorganizował ciekawą wycieczkę po Katedrach.

W trakcie spotkania w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu uczniowie mogli zaobserwować zasadę mieszania składników mieszanki betonowej i zmianę jej  struktury pod wpływem dodania plastyfikatorów. Dodatki tego typu w błyskawicznym tempie powodują, że mieszanka staje się bardziej płynna lub bardziej zwarta/plastyczna.

Na kolejnej Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa młodzież mogła zobaczyć, jak wygląda fragment instalacji różnego typu, np. wodnej i gazowej. Bardzo zaciekawiła uczniów budowa oraz działanie klimatyzatora.

Równie interesujące okazały się kolejne zajęcia w Katedrze Geotechniki, podczas których dr  Cyprian Seul wyjaśnił zasady osiadania gruntu, przytaczając za przykład bliski nam teren gruntów obok szkoły w Chojnie. Tu również uczniowie dowiedzieli się na jakich zasadach będzie przeprowadzany przekop pod tunel w Świnoujściu.

W Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu byliśmy świadkami tzw.  zrywania prętów stalowych. Maszyna do zrywania była podłączona do komputera i  dzięki temu, na wykresie mogliśmy zaobserwować jak wyglądają momenty, w których pręt ulega zniekształceniu, po czym następuje zerwanie, czyli pęknięcie.

Nasz pobyt na Wydziale Budownictwa i Architektury zakończony został ciekawym wykładem na temat stalowych konstrukcji i kominów. Została nam przedstawiona prezentacja związana z powyższymi zagadnieniami.

Wycieczka okazała się dla uczestników bardzo interesującym przeżyciem. Pojawiły się pytania do dalszej dyskusji oraz co najważniejsze – uczestnictwo w niej rozbudziło głód wiedzy.

Andżelika Szkuciak

Alicja Linkiewicz

Rafa

24 – 25.10.2019 r. wzięliśmy udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Szkoła Pamięta”.

Akcja „Szkoła Pamięta”

 

W dniach 24 – 25 października 2019 r. nasza szkoła przyłączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Szkoła Pamięta”. Uczniowie klasy II  H/Ż  oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem ks. Zbigniewem Stachnikiem udali się na cmentarz miejski w Chojnie, aby posprzątać opuszczone groby i  zapalić znicze, w tym także na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

W akcji wzięli udział także uczniowie klasy I ac LO, którzy zapalili znicze oraz oddali hołd pod Pomnikiem Niepodległości, zlokalizowanym na szczecińskim Osiedlu Słonecznym.

Już od wielu lat nasza szkoła przed świętem Wszystkich Świętych prowadzi zbiórkę zniczy i  ta akcja jest rokrocznie kontynuowana.

Dziękujemy wychowawcom i uczniom za udział w akcji.

Amelia Kasperek – przewodnicząca SU

Ks. Zbigniew Stachnik

Rafa

23.10.2019 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w Dniu Otwartym Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Udział klas mundurowych
w Dniu Otwartym Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

23 października 2019 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w Dniu Otwartym Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

W trakcie pobytu uczniowie zostali oprowadzeni po niedawno oddanym do użytku nowoczesnym budynku, a także uczestniczyli w zajęciach pokazowych z taktyki i techniki interwencji, gdzie instruktor prezentował swoje umiejętności w obezwładnianiu napastnika oraz dodatkowe wyposażenie ochronne policjanta.

Ciekawe atrakcje czekały również na strzelnicy. Instruktor zapoznał uczniów z bronią palną będącą na wyposażeniu, a więc pistoletami Walter, Glock, karabinem Kałasznikow czy  strzelbą gładkolufową Mosberg oraz przeprowadził instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa na strzelnicy.

Kolejną “atrakcją” dla uczniów było wcielenie się w rolę przewodnika psa służbowego. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił jako przewodnik. Najpierw trzeba było pod okiem specjalisty przygotować psa do tropienia, następnie podjąć trop, a później przejść już  do  samego tropienia.

Następnym punktem Dnia Otwartego był sprzęt transportowy, jakim dysponuje komenda Policji. Zwiedzający mogli obejrzeć oraz zasiąść za kierownicą m.in.: BMW 330i, Kia Ceed, VW T – 6, motocykla służbowego Honda CBF1000.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

23.10.2019 r. przystąpiliśmy do akcji „Mundurowa pamięć”.

Udział w akcji „Mundurowa pamięć”

 

Włączając się w ogólnopolską akcję „Mundurowa pamięć”, pod patronatem dyrektora Biura ds. Proobronnych, uczniowie klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniu 23 października 2019 r. odwiedzili cmentarz komunalny w Gryfinie, gdzie oddali hołd i zapalili znicze pod pomnikiem ofiar Sybiru.

30 października 2019 r. – w ramach akcji – uczniowie klasy pierwszej odwiedzili także  cmentarz wojenny w Siekierkach, gdzie zapalili znicze żołnierzom 1 Armii Wojska Polskiego, a także przy nagrobku patrona szkoły – ppor. Ryszarda Kuleszy.

Ich obecność przy grobach i pomnikach polskich żołnierzy jest formą uczczenia pamięci o  Zmarłych, która jest częścią naszej tradycji i kultury narodowej. Wcześniej, we wrześniu, uczniowie szkoły uczestniczyli w akcji odnawiania cmentarza, zajmując się  odmalowywaniem nagrobków i krzyży na cmentarzu siekierkowskim.

Odwiedzając w tym wyjątkowym czasie miejsca, które upamiętniają czyn zbrojny Polskich Żołnierzy, młodzież klas wojskowych swoją postawą potwierdziła przywiązanie do tradycji narodowych. Pokazała, że pamięć o polskich bohaterach i o ich dokonaniach przetrwa w  kolejnych pokoleniach.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

23.10.2019 r. uczniowie klas 1 HŻ g i 1 HŻ p uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Szczecina.

Wycieczka integracyjna klas 1 HŻg i 1 HŻp do Szczecina

23 października 2019 r. uczniowie klas 1 HŻg i 1 HŻp pod opieką wychowawców pani mgr inż. Justyny Sumary i pani mgr inż. Małgorzaty Zarzyckiej oraz rodziców, uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Szczecina. Głównym celem wycieczki była integracja zespołów klasowych oraz upowszechnienie form aktywnego wypoczynku.

Głównym punktem wycieczki był film „Czarownica 2” w Multikinie w Centrum Galaxy. To kontynuacja filmu Disneya z 2014 roku. Film opowiada historię Diaboliny, która była kiedyś dobrą i piękną królową, jednak zdrada, której doświadczyła, zamieniła jej serce w kamień i skłoniła do rzucenia klątwy na księżniczkę Aurorę. Film „Czarownica 2” to opowieść ukazująca skomplikowane relacje między Diaboliną, a jej dorosłą córką Aurorą, które wspólnie będą musiały zmierzyć się z silnymi przeciwnikami w walce o ocalenie wrzosowisk i żyjących na nich magicznych stworzeń. Główna obsada filmu to: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning oraz Ed Skrein. Młodzież oglądała film z dużym zainteresowaniem, ponieważ był on przepełniony wspaniałymi efektami wizualnymi i dźwiękowymi.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w kręgielni w Centrum Rozrywek MK Bowling. Młodzież miała możliwość spróbowania swoich sił w grze w kręgle – niektórzy po raz pierwszy. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Gra w kręgle okazała się doskonałym sposobem na aktywny wypoczynek i naładowanie pozytywną energią. To świetne miejsce do zabawy, rywalizacji i poprawy sprawności.

 

Opiekunowie:

mgr inż. Justyna Sumara

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

22.10.2019 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny nowych mieszkańców internatu

 

22.10.2019 r. w internacie ZSP w Chojnie odbyły się otrzęsiny uczniów klas pierwszych. Na początek starsi koledzy udekorowali twarze pierwszaków czarnymi wąsami, sugerując tym samym, że mają do czynienia z „kotami“.

  

  Każdy młody uczestnik dostał do wypicia miskę mleka – oczywiście zabarwionego przyprawami. Zabawa od razu rozluźniła atmosferę, wprowadzając wesoły nastrój.

Następnie dokonano podziału pierwszaków na trzy grupy i rozpoczęto kolejną konkurencję. Polegała ona na zjedzeniu jabłek bez użycia rąk. Śmiechu było co nie miara. Młodzież dzielnie sobie z tym radziła, choć było to spore wyzwanie. Jabłka zniknęły w mig razem z ogryzkami.

Trzecim zadaniem, z jakim musieli zmierzyć się pierwszoklasiści, był taniec. Nie byle jaki, gdyż każda para musiała utrzymać ułożony między sobą balon. Tu także wyobraźnia nie miała granic. Prawdziwą gratką dla starszaków było podziwianie młodzików w tanecznej konkurencji. Bawili się i tańczący i obserwujący. Obie konkurencje wygrała ta sama drużyna. W „nagrodę“ jej członkowie mogli posprzątać salę.

Odbyło się również uroczyste ślubowanie, po którym nowi mieszkańcy otrzymali dyplom pełnoprawnego lokatora internatu.

Następnie padło hasło -zabawę czas zacząć! – i wszyscy ruszyli w rytm muzyki.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

21.10. – 6.11.2019 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w schronisku dla kotów w Witniczce

 

Od 21 października do 6 listopada 2019 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza prowadzili zbiórkę suchej karmy, puszek oraz ciepłych koców dla  bezdomnych zwierząt. Zbiórkę w tym roku przeznaczyliśmy dla Stowarzyszenia Ochrony Natury i Krajobrazu z Witniczki. Stowarzyszeniem kieruje jedna rodzina – opiekują się  bezdomnymi kotami.

Zapotrzebowanie ogromne, tym bardziej, że zbliża się zima. W związku z tym, klasa 4  H/Ż  postanowiła wspomóc zbiórkę i dokupiła kilka zgrzewek kocich puszek z klasowych pieniędzy. Jak widać koty zadowolone. Dziewczyny też. Serdeczne podziękowania dla  Wiktorii Borowiec, Klaudii Matuszczyk, Igi Mytkowskiej, Dominiki Hreczyńskiej oraz  całej klasy 4 H/Ż.

 

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

18.10.2019 r. Gracjan Jasnos, Hubert Kwiecień, Wiktoria Borowiec, Natalia Ziembowska, Natalia Bylewska i Miłosz Parczewski otrzymali Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego.

Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego

 

18 października 2019 r., podczas XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie, sześcioro uczniów naszej szkoły odebrało stypendia za szczególne wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019. Dyplomy i listy gratulacyjne wręczyli przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski wraz z wiceprzewodniczącym p. Jerzym Domaradzkim. Stypendia są dodatkową motywacją w osiąganiu sukcesów i nagrodą za pracowitość, wytrwałość oraz rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Pan przewodniczący podziękował również rodzicom i nauczycielom, że każdego dnia wspierają i pomagają realizować marzenia.

Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie otrzymali: Gracjan Jasnos – uczeń kl. III Technikum Informatycznego, Hubert Kwiecień – uczeń kl. II Technikum Informatycznego, Wiktoria Borowiec – uczennica kl. IV Technikum Hotelarskiego oraz Natalia Ziembowska, Natalia Bylewska, Miłosz Parczewski – uczniowie kl. III Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy stypendystom otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

15 – 18.10.2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019 odbyło się wiele działań promujących kształcenie zawodowe.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
15 – 18 października 2019 r.

 

W dniach od 15 do 18 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyły się działania w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych “Odkryj swój talent”. Była to już czwarta edycja organizowana przez Komisję Europejską w  partnerstwie z fińską prezydencją Rady UE. Inicjatywa obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych promował kształcenie zawodowe, organizując spotkania uczniów z lokalnymi pracodawcami i zaproszonymi gośćmi, wizyty studyjne w  przedsiębiorstwach, warsztaty dla uczniów ZSP, zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków, Dzień Drzwi Otwartych dla uczniów szkół podstawowych z Chojny i Morynia.

15 października 2019 r.

Swoje działania rozpoczęliśmy od sesji zajęć, podczas których koordynator projektów mobilności zawodowych w ZSP w Chojnie przedstawił staże zawodowe za granicą, odbywające się w ramach projektów mobilności zawodowych programu Erasmus+. Tego dnia odbyły się dwie sesje zajęć. Uczestniczyli w nich uczniowie klas 1 HŻp, 1 HŻg, 2 TŻ, 1 BIp, 1 BIg, 2 TI. W czasie prezentacji zostały pokazane działania realizowane w obszarze mobilności zawodowych w latach 2006 – 2019. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się  z  przebiegiem projektów mobilności zawodowej, od rozpoczęcia rekrutacji po uznanie wyników staży zagranicznych i rozpowszechnianie rezultatów projektów. Ważnym elementem prezentacji było omówienie zasad naboru, gdyż obecni podczas zajęć uczniowie są potencjalnymi uczestnikami tych przedsięwzięć w latach 2021 – 2023.

Kolejnym wydarzeniem była wizyta uczniów klasy 1 MPS w warsztacie samochodowym i  na  stacji diagnostycznej Auto Serwis Piotrowski w Chojnie. Uczniowie mogli zobaczyć, jak funkcjonuje warsztat samochodowy, zapoznali się z usługami oferowanymi przez zakład. Mieli możliwość obserwowania mechaników samochodowych, którymi sami będą po  ukończeniu szkoły, podczas naprawy samochodu. Obserwowali też jak przeprowadza się  obowiązkowe badanie techniczne pojazdu.

We wtorek 15.10.19 r. odbyły się też spotkania z zaproszonymi gośćmi. Jednym z  gości była pani Małgorzata Rąpała Zygmunt, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, filia w Chojnie. Tematem spotkania było: „Jak być dobrym pracownikiem? Oczekiwania pracodawcy”. Pani Małgorzata Rąpała Zygmunt wyjaśniła jak przygotować się  do wejścia na rynek jako pracownik. Mówiła jak istotne jest w dzisiejszych czasach podnoszenie kompetencji, rozwijanie umiejętności zawodowych. Podczas spotkania uczniowie klas 3 BI i 2 MZ mieli możliwość poznania lokalnego rynku pracy, zapoznania się  z zawodami obecnie pożądanymi, poszukiwanymi na rynku pracy. Została też krótko omówiona sprawa założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Drugim z zaproszonych gości, w ramach współpracy pomiędzy ZSP w Chojnie, a  Państwową Inspekcją Pracy w Szczecinie, był inspektor pracy pan Marcin Oziębło. W  spotkaniu, pod tytułem „Poinformowany uczeń – świadomym pracownikiem – prawo pracy bez tajemnic”, udział wzięli uczniowie klas kończących szkołę: 4 BI, 4 HŻ, 3 MZ, 3MPS. Tematem wykładu były zagadnienia dotyczące prawnych aspektów zawierania pierwszych umów o pracę, podejmowania pracy podczas wakacji, bezpieczeństwa w pracy. Prowadzący zwrócił szczególną uwagę na wypadki przy pracy występujące w zawodach, w  których kształci nasza szkoła.

Ciekawe warsztaty „Stół pięknie nakryty” dla klasy 3 bd LO przeprowadzili uczniowie klasy 2 TH pod okiem pani Bianki Małysz – Lewandowskiej. Przyszli technicy hotelarstwa mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w zakresie zasad nakrywania stołów bielizną i  zastawą stołową. Przeprowadzili pokaz i naukę składania serwetek, układania zastawy, dzieląc się swoimi umiejętnościami z licealistami. Jest to atrakcyjna, ale jedna z bardzo wielu umiejętności, którą muszą opanować uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa, nim  zdobędą tytuł zawodowy.

„Edukacja dla zawodowców – wsparcie rozwój i kariera” to tytuł konferencji, która odbyła się  w Stargardzie, zorganizowanej w ramach ETUZ przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W konferencji uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak. Przedstawicielem szkoły na  konferencji była pani Małgorzata Limanówka, która zapoznała się między innymi z  prezentowanymi tematami, takimi jak: polityka na rzecz uczenia się przez całe życie w  Polsce, Specjalna Strefa Ekonomiczna – działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, ECVET – uczenie się przez całe życie – kumulowanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.

15.10.19 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyła się Rada Pedagogiczna z  udziałem Samorządu Uczniowskiego, gospodarzy wszystkich klas, a także pracowników administracji i obsługi, inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Radę otworzyła dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk, zwracając uwagę na ideę ETUZ, zachęcając do czynnego udziału w działaniach realizowanych przez szkołę. Następnie głos zabrali uczniowie klasy 3 bd LO Natalia Ziembowska, Miłosz Parczewski i Bartłomiej Tokarski, którzy zaprezentowali wyniki badania: „Rozpoznanie środowiska uczniowskiego w  zakresie pracy poza szkołą”. Następnie uczniowie należący do Klubu Europejskiego Douzelage: Aleksandra Czuto z kl. 3 bd LO, Kamila Błoch (kl.3 TH), Oskar Klęczar (kl.  2  bd  LO), przedstawili prezentację projektu: „Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych”

16 października 2019 r.

W środę 16.10.2019 r. gościliśmy dwie grupy przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Nauczyciele zawodu, w sześciu pracowniach szkolnych, przygotowali dla pięciolatków z chojeńskiego przedszkola ciekawe warsztaty związane z  zawodami kształconymi w naszej szkole ( technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, czy fryzjer, który zajęcia praktyczne odbywa u pracodawców). Dzieci podzielone na małe grupki rotacyjnie uczestniczyły w przygotowanych dla  nich  warsztatach. W pracowni projektowej, pod opieką pani Andżeliki Szkuciak i  uczniów klasy 3 TB, sklejały przygotowane modele domków, dowolnie je ozdabiając. Gotowe domki maluchy zabrały ze sobą.

W pracowni gastronomicznej, pod opieką pani Małgorzaty Zarzyckiej i uczniów klasy 3 TŻ, przedszkolaki wałkowały, wykrawały i zdobiły upieczone ciasteczka, które następnie skrzętnie zostały zapakowane i zabrane do przedszkola.

W szkolnym hoteliku, pod opieką pani Izabeli Barylskiej wraz z uczniami klasy 3 TH, dzieci składały ciekawe wzory z serwetek, które również zabrały na pamiątkę. W salonie maturzystów uczennice w zawodzie fryzjer, pod opieką pani Agnieszki Jabłońskiej, przygotowały stanowiska fryzjerskie, gdzie przedszkolaki z pomocą uczennic wykonywały warkocze, ułożenia na fryzjerskich główkach treningowych. W pracowni samochodowej pan Sławomir Sokołowski, z pomocą uczniów klasy 3 MPS, pokazał dzieciom samochód „od  podszewki”. Tłumaczył, dlaczego reflektory świecą, jakich narzędzi używają uczniowie przy naprawie samochodu, jak napompować koło – czego każde dziecko mogło spróbować. W pracowni budowlanej, pod okiem pana Adama Bachowa i uczniów klasy 2 MZ, przedszkolaki pokryły przygotowaną dla nich ścianę wspaniałymi malunkami. Zajęcia dostarczyły przedszkolakom dużo emocji i radości, a jednocześnie przybliżyły, wprowadziły w świat zawodów. W tym samym dniu uczniowie klas 1 HŻp i 1 HŻg wzięli udział w  wycieczce do Ośrodka Wczasowego Familijni w Pogorzelicy. Ośrodek Familijni znajduje się w niezwykle urokliwej miejscowości letniskowej województwa zachodniopomorskiego, nad Bałtykiem. Po przyjeździe do Ośrodka uczestników wyjazdu przywitali menager pan Piotr Kędzia i pan Arkadiusz Myślicki – szef kuchni, którzy oprowadzili młodzież po całym obiekcie. Pokazali bazę noclegową, która pomieści 700 uczestników kolonii lub 500 gości indywidualnych, “Aquapark”, spray park, jacuzzi, mini golf, siłownie, bawialnie i plac zabaw dla dzieci oraz sale konferencyjną, której wielofunkcyjność oraz wyposażenie zapewniają znakomite warunki do organizacji szkoleń, konferencji, prezentacji i spotkań biznesowych, przestronną stołówkę, w której można zorganizować przerwę kawową, lunch, obiad, bankiet, uroczystą kolację lub live cooking. W kawiarni na młodzież czekał poczęstunek: kawa, herbata, pyszne drożdżówki i pączki. Menager obiektu opowiedział o specyfice pracy w  hotelarstwie i w gastronomii, o uprzejmości, znaczeniu kultury obsługi w hotelu czy  restauracji. Szef kuchni pokazał swoje miejsce pracy – ogromną kuchnię z całym wyposażeniem oraz opowiedział o pracy kucharzy i kelnerów oraz o kilkuletniej współpracy ZSP w Chojnie z ośrodkiem Familijni, która polega na odbywaniu praktyk i staży naszych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczniowie byli pod wrażeniem wielkości, organizacji, nowoczesności i wszechstronności ośrodka.

16 października, na długiej przerwie, odbył się quiz przygotowany przez panią Barbarę Zubalę dla przedstawicieli klas pierwszych i drugich liceum: ”Co wiem o zawodach kształconych w szkole”. Uczniowie musieli zmierzyć się, między innymi z takimi pytaniami jak: czym zajmuje się barista i na czym najlepiej zna się teksturator. Ważna była nie tylko poprawność, ale i jak najkrótszy czas podania odpowiedzi. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła klasa II bd LO, drugie klasa I bd p LO i trzecie I abd g LO.

Klasy III MZ i II bd LO wzięły udział w warsztatach przeprowadzonych przez panią Barbarę Zubalę na temat: „Jak poprowadzić własną firmę”. Podczas zajęć poruszano problem zdobycia środków na sfinansowanie własnej działalności gospodarczej, np. z dotacji z urzędu pracy, z projektów unijnych, programu rządowego, finansowanie przez tzw. anioła biznesu czy też crowdfunding. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na własny biznes może skorzystać z tzw. umowy franczyzowej. Omawiano również zagadnienie, w jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą i jakie kolejne czynności należy podjąć.

Uczennica klasy 3 WZ w zawodzie fryzjer, Aleksandra Jakubik, zaprezentowała młodszym koleżankom z klas pierwszych, które stawiają pierwsze kroki w zawodzie, swoje osiągnięcia. Uczennica nabyła już umiejętności pozwalające jej startować w konkursach fryzjerskich, organizowanych dla uczniów, spróbowała swoich sił – pod opieką pracodawcy – podczas konkursów krajowych, np.: WELLA GALA NTVA 2019 w Łodzi. Uczennica przekonywała, że warto inwestować w siebie, doskonalić umiejętności, rozwijać predyspozycje, kreatywność, co da dużą satysfakcję z wykonywanego zawodu, pozwoli stworzyć markę.

16 października gościliśmy również lokalnych przedsiębiorców. Pan Jakub Pierzgalski, właściciel firmy JP Komputer Serwis, przedstawił klasie 4 TI funkcjonowanie swojej firmy. Opowiedział o rozwoju firmy na rynku lokalnym, o tym czego oczekuje od  swoich pracowników. Zaznaczył, że zawód informatyka to bardzo szerokie pojęcie, wymaga ciągłego dokształcania się, śledzenia nowości, specjalizacji.

Uczniowie klasy 1 MMp, na spotkaniu z panami Radosławem Karwanem i  Zbigniewem Bąkiem, zostali zapoznani z działalnością Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PUH „PROGRES”, natomiast uczniowie klas 1 BIg, 1 TBp mieli możliwość zapoznać się  z  działalnością Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „POMOT”, które zaprezentowali pani Magdalena Prochera i pan Adam Grzegorzewski. Oba przedsiębiorstwa są jednymi z największych na rynku lokalnym. Swoją działalność prowadzą na skalę międzynarodową. Podczas prezentacji została uczniom przybliżona specyfika firm.To, jak rozwijały się na przestrzeni lat, a także wymagania, jakie pracodawca stawia przed swoimi pracownikami, a jednocześnie, jakie daje możliwości rozwoju zawodowego.

17 października 2019 r.

            17 października 2019 r. był Dniem Drzwi Otwartych w ZSP w Chojnie. Gościliśmy uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie i ZS w Moryniu. Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie kształcenia zawodowego, realizowanego w  naszej szkole. Ósmoklasistom została przybliżona idea organizowania ETUZ. Uczniowie podzieleni na małe grupy mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkoły, w jakich zawodach kształci się młodzież w Technikum Zawodowym i Budowlanym oraz w Branżowej Szkole I  stopnia, jaką dysponujemy bazą dydaktyczną, wyposażeniem pracowni szkolnych, jakie  działania dodatkowe są realizowane w naszej szkole. Pan J. C. Salamończyk przedstawił prezentacje realizowanych w ZSP w Chojnie projektów i przedsięwzięć międzynarodowych. Zapoznał uczniów klas ósmych z Morynia i Chojny z projektami mobilności zawodowej, które odbywały się w ramach programów Leonardo da Vinci i  Erasmus+, a także pozostałe działania, będące elementami procesu umiędzynarodowiania szkoły, czyli projekty Erasmus+ z obszaru edukacji szkolnej oraz Erasmus+ Młodzież. Pani Małgorzata Limanówka przedstawiła młodzieży prezentację projektu pt. „Inwestycja w  kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, który jest właśnie realizowany, a  zaplanowany na lata 2018 – 2020 przez ZSP w Chojnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na strzelnicy szkolnej, pod okiem pana Marka Bednarza, odbył się pokaz składania broni na czas, wykonany przez uczniów klasy wojskowej. Z nie mniejszym zainteresowaniem spotkał się pokaz ratownictwa, zaprezentowany przez szkloną grupę WOPR. Następnie po bloku zajęć teoretycznych, ósmoklasiści przeszli do praktyki. Nauczyciele zawodu w pracowniach szkolnych przeprowadzili wspólne warsztaty naszych uczniów i uczniów szkół podstawowych. W  pracowni informatycznej pani Kamila Góra wykonała z uczniami projekt graficzny.

W pracowni gastronomicznej, pod okiem pani Małgorzaty Zarzyckiej, odbyło się  przygotowywanie ciasta do pieczenia, dekorowanie ciastek, a przyjemnym akcentem była konsumpcja własnoręcznie przygotowanych wypieków. W pracowni hotelarskiej pani Bianka Małysz – Lewandowska przeprowadziła warsztaty ze składania serwetek i strojenia stołów na  różne okazje. W pracowni diagnostycznej z pomocą pana Sławomira Sokołowskiego została przeprowadzona diagnoza samochodu.

Zrealizowane działanie pozwoli młodym ludziom zweryfikować ich spojrzenie na kształcenie zawodowe, pomoże określić kierunek rozwoju zawodowego, obudzi lub potwierdzi zainteresowania, pasje, talenty uczniów.

Kolejny raz, podczas realizacji wydarzeń Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie mógł zaprezentować się  jako  szkoła z dobrze wyposażonymi pracowniami, wykwalifikowaną kadrą, realizująca liczne przedsięwzięcia i projekty, dające młodzieży możliwość podnoszenia umiejętności zawodowych, współpracująca i otwarta na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

            Podczas ostatniego dnia ETUZ, 18 października 2019 r., odbyły się wizyty studyjne w  chojeńskich przedsiębiorstwach. Klasa 1 HŻg, zgodnie ze specyfiką swojego zawodu ,wybrała się na wycieczkę zawodoznawczą do Restauracji Piastowska. Pani Jolanta Zalewska zapoznała uczniów ze strukturą organizacyjną restauracji i hotelu. Uczniowie obejrzeli kuchnię, mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem i zasadami funkcjonowania pomieszczeń gastronomicznych. Kolejnym punktem wizyty było obejrzenie restauracji, pokoi hotelowych, zapoznanie z zasadami rezerwacji i utrzymania ich w czystości. Uczniowie poznali realia prowadzenia hotelu, restauracji. Uczniowie klasy 1 MPSp udali się do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PUH „PROGRES”, gdzie mieli okazję obejrzeć hale, w których prowadzona jest naprawa samochodów osobowych oraz halę napraw samochodów ciężarowych, uruchomioną na potrzeby licznej floty transportu ciężarowego. Obserwowali pracę mechaników. Zostali zapoznani z funkcjonowaniem firmy z uwzględnieniem spedycji transportu towarowego, z działalnością stacji diagnostycznej, w tym ze specyfiką pracy mechanika diagnosty.

Klasa 2 MZ oraz 3 BI wybrała się na wizytę studyjną do Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „POMOT”. Uczniowie zostali oprowadzeni po halach produkcyjnych zakładu, mogli obserwować warunki pracy, nowoczesne wyposażenie w specjalistyczne urządzenia oraz pracę wykwalifikowanych pracowników. Podczas oprowadzania pan Adam Grzegorzewski omawiał strukturę zakładu, zakres usług i produktów oferowanych przez  firmę, zasięg współpracy z międzynarodowymi klientami i partnerami. Podczas wycieczek zawodoznawczych uczniowie mieli możliwość zweryfikowania swojego wyobrażenia o danym zawodzie ze stanem rzeczywistym w wybranych zakładach pracy.

18 października odbyły się również zaplanowane na ten dzień spotkania z  pracodawcami z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Gościliśmy szefa kuchni Restauracji Piastowska, pana Grzegorza Dończyka, który klasie 2 HŻ i 3 TŻ opowiedział o  swojej drodze do sukcesu, rozwoju kariery zawodowej. Przedstawił pożądane cechy u  pracownika branży gastronomicznej. Zwrócił uwagę na praktykę zawodową podczas szukania zatrudnienia. Określił swój zawód jako zawsze modny i poszukiwany, dający wiele możliwości rozwoju, a zaskakujący ciekawymi zdarzeniami, jak na przykład spotkanie sławnego człowieka. Gościem klasy 1 HŻp była pani Anna Ruchniak, manager Dworku Bielin. Na spotkaniu przedstawiła historię, specyfikę działania, strukturę organizacyjną hotelu i restauracji, powiązanych ze stadniną koni. Opowiedziała o ciekawych wydarzeniach, organizowanych przez Dworek Bielin, a przeważnie mających związek z jeździectwem.

W piątek 18 października odbyło się również spotkanie pana Daniela Błażkiewicza, właściciela firmy DANKOM, z uczniami klasy 1 TBp, 2 MZ, 3 MZ. Pan Błażkiewicz gorąco namawiał uczniów do pozostania w branży budowlanej, zdobywania kwalifikacji montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, rozszerzania kwalifikacji brukarza, operatora maszyn budowlanych. Przedstawił te zawody, umiejętności, jako poszukiwane na  polskim rynku pracy. Określił zalety podejmowania pracy w polskich firmach budowlanych. Zapoznał uczniów z rozwojem własnej kariery zawodowej, rozbudową własnej firmy.

Na zakończenie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbyły się warsztaty przygotowane i przeprowadzone przez szkolnych doradców zawodowych. Warsztaty pt.  „Jak  zdobyć wymarzoną pracę? – moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna” zrealizowała pani Hanna Leszczyńska w klasie 2 bd LO. Najpierw uczniowie zostali zapoznani z zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymali informację – jak przygotować się do takiej rozmowy. Kolejnym krokiem było odbycie takiej rozmowy przez chętnych uczniów z  nauczycielem jako pracodawcą. Rozmowy te zostały zarejestrowane kamerą, a następnie odtworzone na forum klasy. Pozytywnym aspektem warsztatów, była możliwość obejrzenia swojego zachowania podczas rozmowy, a także omówienie w swoim klasowym gronie prawidłowych zachowań, jak i błędów popełnionych przez rozmówców. Warsztaty pt. „Warto spełniać swoje marzenia” przeprowadziła w klasie 2 ac LO pani Andżelika Szkuciak. Stosując testy, kwestionariusze, ankiety, doradca starała się sprowokować uczniów do wglądu wewnątrz siebie, analizy umiejętności, zainteresowań, predyspozycji. Starała się utwierdzić uczniów, że każdy ma mocne strony, talent, który należy przekuwać w pasję i pielęgnować, rozwijać, realizować się.

Realizacja wydarzeń Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uświadomiła odwiedzającym nas uczniom klas ósmych, a uczniów ZSP w Chojnie utwierdziła, że kształcenie zawodowe to dobry wybór, zapewniający rozwój umiejętności zawodowych, predyspozycji społecznych, dużą dawkę wiedzy, ale także zabawę, w  przyszłości dobrą pracę i rozwój kariery zawodowej. ZSP w Chojnie jest atrakcyjnym miejscem do podjęcia kształcenia zawodowego, zdobywania umiejętności, realizacji zdolności i zainteresowań. Coraz większy udział w rozwoju młodego człowieka mają pracodawcy. Zaproszeni goście przedstawili pozytywny obraz reprezentowanych przez siebie zawodów, utwierdzając uczniów w podjętych decyzjach, dając poczucie, że nie zmarnują czasu, a raczej wiele zyskają dzięki wyborowi ścieżki kształcenia zawodowego. Zacieśnia się  współpraca goszczonych Pracodawców z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie, a naświetlone podczas spotkań oczekiwania wobec przyszłych praktykantów mogą zaowocować w późniejszym czasie stałymi miejscami pracy. Dlatego cieszę się  i  serdecznie dziękuję, że znaleźli czas na spotkania i rozmowy z naszymi uczniami mimo wielu obowiązków zawodowych.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

15-18.10.2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowaliśmy wiele wydarzeń promujących kształcenie zawodowe.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Inicjatywa obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

 

15-18.10.2019 r.  w ramach  Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizujemy wiele wydarzeń promujących kształcenie zawodowe.

 15-18.10.2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędą się zajęcia warsztatowe, wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania uczniów z zaproszonymi gośćmi (harmonogram).

Rafa

12.10.2019 r. – 7.03.2020 r. odbywały się zajęcia przygotowawcze przed odbyciem mobilności przez uczestników przedsięwzięcia “Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Słowenii, Rumunii, Finlandii i Portugalii.

Zajęcia przygotowawcze dla uczestników przedsięwzięcia
„Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”

 

Uczestnicy przedsięwzięcia „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” wzięli udział w  obowiązkowych zajęciach przygotowawczych przed mobilnościami w Słowenii, Rumunii, Finlandii i Portugalii. Zajęcia w 4 grupach rozpoczęły się 12 października 2019 r. i trwały do 7 marca 2020 r. i zostały przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w zakresie językowym, merytorycznym, kulturowym, pedagogicznym oraz psychologicznym.

Zajęcia kulturowo-językowe miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacji, poszerzenie zasobu słownictwa w obszarze realizowanego przedsięwzięcia przydatnego podczas mobilności oraz przybliżenie uczestnikom realiów kulturowych kraju instytucji przyjmującej z uwzględnieniem takich zagadnień jak tradycje i obyczaje, kuchnia, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Przeprowadzone były przez nauczycieli języka angielskiego p. Leszka Lejmana, p. Barbarę Oleksy, p. Patrycję Naruszewicz oraz p. Janusza Salamończyka.

Zajęcia merytoryczne uwzględniały obszar tematyczny przedsięwzięcia czyli zdobycie oraz poprawę nabytych już umiejętności oraz wiedzy w zakresie bezpiecznego i skutecznego korzystania z osiągnięć technologii cyfrowej. Na zajęciach uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne, ankiety, filmiki oraz inne niezbędne materiały, które  wykorzystają podczas mobilności. Zajęcia prowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk p. Kamila Góra.

Zajęcia z pedagogiem i psychologiem miały przygotować uczestników do umiejętnego radzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na czas wyjazdu oraz ze stresem w nowym środowisku, jak również udoskonaliły umiejętność komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym oraz wielonarodowościowym. Zostały omówione zasady bhp, prawa i obowiązki uczestników oraz zasady pierwszej pomocy.  Zajęcia prowadzone były przez pedagoga szkolnego p. Małgorzatę Limanówkę oraz psychologa p. Katarzynę Prędkiewicz.

Uczniowie w ramach przedsięwzięcia mieli zapewniony transport na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania oraz posiłek regeneracyjny podczas zajęć.

Wszystkie cele zajęć zostały zrealizowane, uczestnicy przedsięwzięcia chętnie i z zapałem uczestniczyli w proponowanych formach. Przede wszystkim został spełniony jeden najważniejszy niepisany cel: każde z 10 obcych sobie osób w grupie w różnym wieku, z różnych szkolnych klas i  miejscowości stało się zgraną i współpracującą jednością, gotową do podjęcia nowego, wspólnego, niełatwego wyzwania jakim jest kilkudniowy wyjazd do obcego kraju.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

11.10.2019 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

11.10.2019 r. odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie klasy III TŻ, którzy rozwiązywali test obejmujący podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz technologii gastronomicznej z towaroznawstwem. Test składał się z różnego typu zadań: wybór, prawda – fałsz, przyporządkowanie.

Najlepszy wynik uzyskał Piotr Czarnota, który będzie reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w dniu 3 stycznia 2020 r. w Szczecinie. Przewodnim tematem tegorocznej Olimpiady jest „Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości”.

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

10.10.2019 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

Święto Drzewa  XVII edycja

 

10 października 2019 r. odbyła się XVII edycja Święta Drzewa – programu edukacyjnego Klubu Gaja. Tegoroczne hasło, „Drzewa dla klimatu”, miało zaktywizować Polaków do podejmowania lokalnych akcji sadzenia i ochrony drzew – z przesłaniem ochrony klimatu i różnorodności biologicznej.

„Przyroda pomaga nam w adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, dlatego powinniśmy ją chronić i odtwarzać zniszczone ekosystemy, a sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu. Działanie zgodne z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści nam wszystkim”– podkreśla Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka programu Święto Drzewa.

W naszej szkole obchody Święta Drzewa zorganizowali członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego – pod opieką zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Miłym akcentem obchodów na rozpoczęcie dnia było wręczenie uczniom jabłek, a głównym punktem obchodów było wspólne posadzenie symbolicznego drzewa oraz czytanie fragmentów poezji i prozy nawiązujących do drzew.

Dodatkowo odbył się konkurs plastyczny i Quiz – pod takim samym hasłem jak tegoroczne Święto Drzewa. Uczniowie z różnych klas mieli możliwość zaprezentować swoje zdolności plastyczne oraz wykazać się wiedzą o roli drzew dla klimatu.

opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

07.10.2019 r. odbyły się otrzęsiny klasy I BI.

Otrzęsiny klas I BI p i I BI g

W dniach 7 i 9 października 2019 r., zgodnie z tradycją, miały miejsce otrzęsiny uczniów klasy I BI g i kl. I BI p, zorganizowane przez klasę 4 BI. Nowi uczniowie naszej szkoły, podczas godzinnej zabawy, zmagali się z kilkoma konkurencjami przygotowanymi przez starszych kolegów. Na początku ozdobiono twarze pierwszaków. Ich pierwszym zadaniem było symboliczne spróbowanie mleka z odrobiną przypraw. Na osoby, które zdołały wypić mleko z miski bez pomocy rąk, czekała miła niespodzianka w postaci słodyczy. Pozostali uczestnicy zabawy musieli zadowolić się nagrodą pocieszenia.

Następnym zadaniem, z którym musieli zmierzyć się pierwszoklasiści było tzw. „golenie balona”. Konkurencja wymagała sprawności manualnej, ale też refleksu. Organizatorzy postawili w niej na czas. Na zwycięzców, i tym razem, czekała słodka nagroda.

Trzecia i ostatnia konkurencja była najbardziej wymagająca. Polegała na zjedzeniu jogurtu z  utrudnieniami. Jedna osoba z pary miała za zadanie nakarmić drugą osobę, nie widząc jej  twarzy. Zabawie towarzyszyło wiele emocji, ale przede wszystkim śmiechu.

Na zakończenie otrzęsin odbyło się ślubowanie, wymyślone przez czwartoklasistów, które pierwszoklasiści przyjęli – głośnym ślubuję, stając się pełnoprawnymi uczniami ZSP w  Chojnie.

Uczniowie klasy I BI p pokazali klasę. Zdopingowani przez wychowawcę z uśmiechem podeszli do wszystkich konkurencji i walczyli w nich do końca. Pierwszoklasiści kl. I BI g, początkowo przestraszeni przez starszych, wymagających kolegów, w trakcie kolejnych konkurencji nabrali pewności i odważnie stawili czoła zadaniom.

Otrzęsiny przebiegały w miłej atmosferze zabawy i rywalizacji. Starsi koledzy zadbali nie tylko o słodkości z pikantną nutką, ale i o porządek.

Filip Urban, kl. IV BI

Rafa

3.10.2019 r. uczniowie klasy 1 abd LO uczestniczyli w wycieczce integracyjnej.

Wycieczka integracyjna klasy 1 abd LO do Szczecina

 

3 października 2019 r. klasa 1 abd LO wraz z wychowawczynią uczestniczyła w wycieczce do Szczecina.

Integrację zespołu klasowego rozpoczęliśmy od obejrzenia seansu filmowego w kinie Helios pod tytułem ,,Nieznajomi” w reżyserii Tadeusza Śliwy. To polska wersja włoskiego „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, połączenie komedii z dramatem o świetnym scenariuszu i  z doborową obsada aktorską.

Następnie udaliśmy się do Parku Trampolin Fun Jump, gdzie mogliśmy popracować nad  formą fizyczną. Pod bacznym okiem instruktora mieliśmy okazję pograć zespołowo, poćwiczyć skoki, salta i inne mniej lub bardziej skomplikowane figury fizyczne.

Klasa bawiła się wybornie, spędzając ze sobą czas i poznając się w innych okolicznościach niż w szkole. W drodze powrotnej udaliśmy się na wspólny posiłek i tym miłym akcentem zakończyliśmy wycieczkę.

mgr Anna Jabłońska -Wróbel

Rafa

3.10.2019 r. odbyły się otrzęsiny uczniów klas pierwszych LO.

Otrzęsiny klas pierwszych LO

 

W dniu 3.10.2019 r., o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej znajdującej się w budynku nr 2, odbyły się otrzęsiny uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie klasy III bd LO, pod opieką Pani Agnieszki Pawlaczyk, zorganizowali dla swoich młodszych koleżanek i kolegów z klas pierwszych szereg atrakcji i zabaw. Klasa I abd LO Pani Anny Jabłońskiej – Wróbel i klasa I bdp LO Pani Anny Krzemińskiej rozpoczęły zabawę od  pomalowania twarzy i wypicia „kocich mikstur”. Następnie uczniowie przystąpili do  pierwszej konkurencji, tj. picia na czas mleka z misek (jak na kota przystało bez użycia rąk). Na wykonanie zadania mieli maksymalnie minutę.

Kolejnym wyzwaniem był quiz wiedzy o swoich wychowawcach i o szkole. Okazało się,  że  lepiej własnego wychowawcę do tej pory poznała klasa Pani Anny Jabłońskiej – Wróbel, zaś klasa Pani Anny Krzemińskiej lepiej orientuje się w tematach związanych ze  szkołą.

Trzecią konkurencją była popularna zabawa „w karetę”. Czujni pierwszoklasiści nie dali się  podejść i bezbłędnie przebrnęli przez tę konkurencję. Ostatnią atrakcją była gra przypominająca „głuchy telefon”, oparta na jednej ze szkolnych lektur – „Ferdydurke”. Na  koniec, zadowoleni uczniowie klas pierwszych wzięli udział w przysiędze wymyślonej przez klasę III bd LO, dzięki czemu stali się pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie.

Patryk Matejko, kl. III bd LO

Miłosz Parczewski, kl. III bd LO

Rafa

1.10.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego oraz prezesem stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego

 

1 października 2019 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie gościł przedstawicieli Agencji Mienia Wojskowego ze Szczecina oraz prezesa stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Celem spotkania z młodzieżą było zachęcenie uczniów do  kontynuowania swoich militarnych pasji i wstępowania do wojska.

Uczniowie nie tylko dowiedzieli się czym zajmuje się AMW, ale też zapoznali się z zasadami przydziału kwater i innych lokali mieszkaniowych, możliwościami otrzymania świadczenia mieszkaniowego i odprawy mieszkaniowej, czyli ze sprawami, z którymi zetkną się, kiedy zdecydują się już na służbę zawodową.

Wizyta w szkole była również okazją do pokazania strony AMW, na której można znaleźć m.in. elementy umundurowania i żołnierskiego wyposażenia.

Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera zajmuje się organizowaniem pomocy dla kombatantów poprzez przygotowywanie paczek, remontów mieszkań, zakupu opału, lekarstw oraz  wycieczek organizowanych dla obrońców Ojczyzny.

Szkoła postanowiła także o przystąpieniu do tej szlachetnej inicjatywy, organizując zbiórkę wśród uczniów klas mundurowych. Kadetom klasy została także zaprezentowana kolekcja broni oraz umundurowania żołnierza polskiego ze wszystkich teatrów działań podczas II wojny światowej.

Projekt AMW „Edukacja wojskowa – współpraca AMW z Certyfikowanymi Wojskowymi Klasami Mundurowymi” został objęty honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

30.09.2019-3.10.2020 r. kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów klas TB, MZ i MPS.

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

20 uczniów, Branżowej Szkoły I st. kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik samochodowy oraz Technikum Zawodowego kształcący się w zawodzie technik budownictwa, w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe, inwestycją w przyszłość!” w ramach programu RPO WZ w dniu 30 września 2019 r. rozpoczęło 60-godzinny kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs składa się z części teoretycznej w wymiarze 25 godzin, zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin oraz 5-godzinnej nauki udzielania pierwszej pomocy.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B i uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi, a tym samym zwiększenie ich mobilności.

Program kursu podzielony został na 4 części: 1 część – zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie: podstaw kierowania pojazdem silnikowym i uczestnictwa w ruchu drogowym; budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej; przepisów ogólnych i szczególnych o ruchu pojazdów; obowiązków i praw kierującego pojazdem; znaków drogowych i sygnałów świetlnych; błędów człowieka jako najczęstszej przyczyny wypadków drogowych; 2 część – zajęcia praktyczne w zakresie kierowania pojazdem: na placu manewrowym; na placu manewrowym egzaminacyjnym WORD Gorzów Wielkopolski; w ruchu miejskim; w ruchu poza obszarem zabudowanym oraz ecodriving; 3 część – nauka udzielania pierwszej pomocy w czasie wypadku; 4 część – egzamin wewnętrzny czyli kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności zwanym poprzez test z wiedzy teoretycznej i wewnętrzny egzamin praktyczny.

Kursanci nie poniosą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w kursie, zostali zaopatrzeni w materiały szkoleniowe takie jak: podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, wydruki oraz płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi oraz piśmiennicze teczki, notesy, długopisy, ołówki, itp., które po zakończeniu kursu przejdą na ich własność, zostały pokryte koszty badań lekarskich oraz koszt pierwszego egzaminu państwowego.

Kurs zakończy się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie uczestnicy podejdą do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Pozytywne wyniki egzaminów zapewnią uczestnikom kursu zdobycie uprawnień kat. „B” do kierowania pojazdem.
12. kursantom, którzy już zakończyli egzamin pozytywnym wynikiem i otrzymali uprawnienia do kierowania pojazdem gratulujemy, a za pozostałych trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dążeniu do osiągnięcia celu.

Alicja Linkiewicz

Rafa

28.09.2019 r. uczniowie kl. II a LO uczestniczyli w zajęciach Akademii Młodego Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akademia Młodego Prawnika

28 września 2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, odbyły się pierwsze zajęcia Akademii Młodego Prawnika – Projektu finansowanego ze środków EFS. W zajęciach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestniczyło czworo uczniów klasy II a LO: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Marcel Cacek i Jakub Kudłak. Realizowano blok wiedzy psychologiczno – pedagogicznej z elementami doradztwa zawodowego. Na kolejnych spotkaniach uczniowie klasy humanistyczno – prawnej poznawać będą takie zagadnienia jak: podstawy pedagogiki i  psychologii, trudności wychowawcze i dydaktyczne, rozwój pamięci słuchowej i  wzrokowej, ćwiczenia mózgu i trening umiejętności społecznych, planowanie kariery zawodowej, autoprezentacja, asertywność, przedsiębiorczość.

Warsztaty przebiegały w miłej, naukowej atmosferze. Były też okazją do zawarcia nowych znajomości, ponieważ uczestniczą w nich uczniowie z różnych szkół naszego województwa.

Zuzanna Lorenc z kl. II a LO

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

27.09. – 18.10. 2019 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza zorganizowali zbiórkę nakrętek na rzecz potrzebujących.

Zbiórka nakrętek na rzecz potrzebujących

 

Od 27 września do 18 października 2019 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza prowadzili w naszej szkole zbiórkę nakrętek. Społeczność szkolna – jak  zwykle nie zawiodła. Uzbieraliśmy dwa duże worki.

Plakaty informujące o zbiórce wykonała uczennica klasy 2 WZ, Julia Kornecka. Ciężkie worki pomógł zanieść na miejsce zbiórki Kacper Dybizbański z klasy 2 bd LO. Pamiętajmy, że każda tona nakrętek to spora suma pieniędzy – w tym przypadku pieniędzy niezbędnych na  leczenie i rehabilitację. Finał zbiórki i przekazanie nakrętek nastąpił 18 października. Wszystkim dziękujemy za udział w zbiórce i jednoczesnie apelujemy: NIE WYRZUCAJ PLASTIKOWYCH NAKTĘTEK DO KOSZA. Przynieś do szkoły. Wolontariusze nie raz jeszcze będą je zbierać dla kogoś, kto potrzebuje pomocy.

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

mgr Aneta Żurawska

Rafa

26 – 27.09.2019 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019

 

            W dniach 26 – 27 września 2019 roku w naszej szkole odbyła się ósma odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w  środkach masowego przekazu. Patronat Honorowy sprawuje Para Prezydencka. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano “Trylogię” Henryka Sienkiewicza, “Lalkę” Bolesława Prusa, “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

W tym roku Para Prezydencka dokonała wyboru ośmiu nowel z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta i zaproponowała do czytania następujące nowele polskie: Dobra pani – Elizy Orzeszkowej, Dym – Marii Konopnickiej, Katarynka – Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, Orka – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego, Sachem – Henryka Sienkiewicza, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego.

Wspólnym mianownikiem wybranych tekstów jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie do czytania wybraliśmy cztery nowele: „Dobra pani”, „Dym”, „Katarynka” oraz „Sachem”. Narodowe Czytanie odbyło się  w  bibliotece szkolnej. Organizatorem akcji była mgr G. Lasowska. Aktywny udział w  promowaniu akcji wzięli uczniowie klasy I abd LO i I bd LO.

Narodowe czytanie to działanie, które na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

25.09.2019 r. uczniowie klas II c i III c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia praktyczne klas II c i III c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

25 września 2019 r. kadeci klas II c i III c LO, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, uczestniczyli w realizacji wojskowego dnia szkoleniowego w 5 Pułku Inżynieryjnym w  Szczecinie Podjuchach. Zajęcia, w ramach pilotażowego programu MON, realizowano w  terenie, a dotyczyły one zagadnień musztry indywidualnej i zespołowej oraz taktyki. Zajęcia z taktyki polegały na doskonaleniu umiejętności działania w sekcji dwu i  czteroosobowej oraz realizacji różnych scenariuszy działań taktycznych.

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

21.09.2019 r. uczniowie wzięli udział w akcji odnawiania krzyży na Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii WP w Starych Łysogórkach.

Akcja odnawiania krzyży na Cmentarzu Siekierkowskim

 

W dniu 21 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji odnawiania krzyży na grobach żołnierzy spoczywających na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1.  Armii WP w Starych Łysogórkach.

Jako, że nasza szkoła nosi imię Bohaterów spod Siekierek, 26 uczniów poczuło się  w  obowiązku, aby w ramach wolontariatu uhonorować w ten sposób pamięć tych, którzy jej patronują.

W sobotni poranek uczniowie wraz z opiekunami dotarli na cmentarz autobusem. Wszyscy chętnie i z zapałem zabrali się do pracy, która polegała na malowaniu krzyży. Pogoda sprzyjała i atmosfera przy przedsięwzięciu była bardzo dobra.

Na koniec organizatorzy akcji podjęli naszą młodzież pożywną grochówką, po  czym  zmęczeni, ale zadowoleni z wykonanej pracy, wszyscy wrócili do domów.

Bardzo dziękujemy uczniom, którzy wzięli udział w akcji za ich zaangażowanie.

 

Opiekunowie

mgr Marek Bednarz

mgr Leszek Lejman

Rafa

21.09.2019 r. członkowie SKW wzięli udział w akcji „Kromka chleba dla sąsiada”.

Akcja „Kromka chleba dla sąsiada”

 

Szkolny Klub Wolontariusza od września 2019 r. przeżywał dużo zmian. Opiekę nad  klubem przejął nowy nauczyciel, pani Aneta Żurawska. Grono klubowiczów zasilili liczni w tym roku szkolnym pierwszoklasiści. Stąd pewne opóźnienie w pisaniu sprawozdań z  akcji przeprowadzonych w pierwszym semestrze. Przepraszamy i już przedstawiamy wyniki naszych działań. Działo się, oj działo! W każdym miesiącu realizowaliśmy zaplanowane działania. Już we wrześniu 2019 r. we współpracy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej zorganizowaliśmy akcję „Kromka chleba dla sąsiada”.

21 września 2019 r. w Biedronce w Trzcińsku – Zdroju nasi niezastąpieni wolontariusze zbierali żywność dla potrzebujących. W sobotnie przedpołudnie zebrali kilka koszy artykułów spożywczych o długim terminie do spożycia. To bardzo dużo. Opiekun, pani Aneta Żurawska, kursowała między Biedronką a Plebanią, opróżniając kosze i dowożąc dary. To  była bardzo udana akcja, która dała uczestnikom ogromną satysfakcję. Na zdjęciu uczniowie, na których jak pokazał czas i późniejsze zbiórki żywności, zawsze można liczyć: Oliwia Sugier, Julia Konsik i Julia Noskowiak z klasy 2 bd LO oraz Bartłomiej Sulikowski z  klasy 2 ac LO.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

mgr Aneta Żurawska

Rafa

21.09.2019 r. uczniowie I i II klasy patronackiej POMOT uczestniczyli w XXI Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Rolnicze Agro Show w Bednarach 2019

 

21 września 2019 r. na zaproszenie prezesa Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „POMOT” Sp. z o.o. pana Leszka Siatki, uczniowie I i II klasy patronackiej POMOT mieli okazję uczestniczyć w XXI Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach 2019. Jest to największa wystawa najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i  urządzeń rolniczych w Europie. Na wystawie, o powierzchni 120 hektarów, prezentuje się  około 800 firm z branży rolniczej. Wystawcami są krajowi producenci maszyn rolniczych, a także przedstawicielstwa wszystkich czołowych światowych marek maszynowych, w tym również Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „POMOT” Sp. o.o.

Na miejscu uczniowie zostali zapoznani z ofertą Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „POMOT”. Obejrzeli wozy asenizacyjne o konstrukcji samonośnej i ramowej o  pojemności od 2500 do 30000 litrów na zestawach kołowych jednoosiowych, tandemy, resorowane, jak również kontenery asenizacyjne, agregaty doglebowe i naglebowe, zabudowy samochodów ciężarowych i rozsiewacze nawozów, wapna, piasku i soli.

Młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w rolnictwie, uczestnicząc w pokazach maszyn w nowej formule. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokazy polowe w rolnictwie precyzyjnym, techniki uprawy w systemie uproszczonym, jak również przyjrzeć się mobilnemu bankomatowi.

W targach wzięli udział również producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego, producenci wyposażenia budynków inwentarskich i innych branż związanych z rolnictwem.

Nasza młodzież była bardzo zadowolona z wyjazdu na targi, w szczególności z  różnorodności wystawców i ciekawych prezentacji.

 

Opiekun wycieczki

mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

19-28.09.2019 r. uczniowie TH rozpoczęli kurs stylizacji rzęs.

KURS STYLIZACJI RZĘS

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, we wrześniu 2019 roku 20 uczniów z klas Technikum Zawodowegoo profilu technik hotelarstwa ukończyło kurs stylizacji rzęs.

Celem kursu było poznanie stylizacji 1:1, samodzielne ich wykonywanie, prowadzenie kart klienta, poznanie zasad BHP, przeciwskazań oraz czynników, które mogą wpłynąć na trwałość aplikacji i wszystkich tajników teoretycznych oraz praktycznych zawodu stylisty rzęs.

Podczas 30-to godzinnego kursu zostały omówione zagadnienia teoretyczne z zakresu: używanych produktów i sprzętu, przeciwskazań, analizy oka,  idealnych map, czynników, które wpływają na trwałość wykonywanych zabiegów, marketingu oraz zgód klienta.

Szkolenie praktyczne odbyło się na stanowiskach pracy wyposażonych w profesjonalne produkty, urządzenia i narzędzia niezbędne do nauki. Kursantki, pod  okiem wykwalifikowanej i doświadczonej pani instruktor, nauczyły się pracy pęsetami, tworzyć stylizacje 1:1, wybierać idealne stylizacje dla danej klientki, zakładać rzęsy na modelce.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności były zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczone kursantkom po jego zakończeniu. Kurs podniósł kompetencje zawodowe uczniów w zakresie dodatkowych usług hotelarskich oraz pozwoli na  lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.

 

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

18-30.09.2019 r. odbyła się rekrutacja uczestników do udziału w przedsięwzięciu „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

18-30.09.2019 r. odbyła się rekrutacja uczestników do udziału w przedsięwzięciu „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Rafa

17.09.2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

W dniu 17 września 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata, zaznaczając to na karcie do  głosowania.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: mgr Sylwia Werszychora –przewodnicząca oraz członkowie – Dominik Balbuza, Kacper Biczyński i  Patryk Olchowy.

Przewodniczącym Samorządu Internatu został Emil Krawiec, zastępcą – Sandra Klabisz, a  skarbnikiem – Patrycja Hamkało.

Nowemu Samorządowi Internatu gratulujemy i życzymy wielu pomysłów oraz dużo chęci i sił do pracy.

 

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

17.09.2019 r. – ogłoszenie o naborze uczestników na staże zagraniczne w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”.

Ogłoszenie o naborze uczestników na staże zagraniczne
w ramach projektu
Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże

 Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

 Ogłoszenie o rekrutacji na staże za granicą

Rafa

12 – 18.09.2019 r. odbył się kiermasz podręczników.

Sprawozdanie z kiermaszu podręczników szkolnych

 

   Od kilku lat we wrześniu, zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz został zaplanowany w bibliotece szkolnej na 12 – 13 września, ale ze względu na duże zainteresowanie został przedłużony do 18 września 2019 r. Samorząd uczniowski przekazał informację o kiermaszu całej społeczności szkolnej. Zadbał o to, by uczniowie mogli kupić książki od starszych kolegów. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko, klasa sprzedającego, autor, tytuł i  wycena książki. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki wyeksponowano w bibliotece na  specjalnie w tym celu przygotowanych stołach. Prowadzeniem kiermaszu zajmowała się  p. Gabriela Lasowska.

Obrót używanymi podręcznikami z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie ze  strony uczniów i rodziców. Jest to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się  w  podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka i szkoła nie czerpią żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Zachęcam do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzę świetnych ocen w tym roku szkolnym.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

6.09.2019 r. uczestniczyliśmy w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt.

Targi Akademickie i Kształcenia Zawodowego w Schwedt

 

            W dniu 6 września 2019 r. uczniowie klas kończących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w Targach Akademickich i Kształcenia Zawodowego w Schwedt. Jest to impreza cykliczna, podczas której regionalne firmy, przedsiębiorstwa i instytucje niemieckie prezentują swoją ofertę skierowaną do młodzieży, w  tym również z Polski.

            Targi dają możliwość zaprezentowania się, pokazania:

– możliwości kształcenia zawodowego i możliwości w zakresie studiowania,

– wymagań, jakie stawiają pracodawcy danego zawodu,

– warunków, jakie stworzą pracodawcy dla wykształcenia w określonym zawodzie,

– możliwości gospodarczych regionu.

W tym roku w targach wzięło udział 58 wystawców. Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami kształcenia zawodowego w konkretnych zawodach. Przedstawiono zasady kształcenia dualnego w Niemczech, łączącego naukę zawodu bezpośrednio u pracodawcy z  zajęciami teoretycznymi w szkole. Oferta skierowana jest zarówno do uczniów klas zawodowych, jak i uczniów ze świadectwem maturalnym. Niektórzy pracodawcy sami wychodzą z propozycją łączenia pracy ze studiami na pożądanych kierunkach. W zależności od posiadanego świadectwa i ocen na świadectwie oraz indywidualnych zainteresowań, młodzież może uzyskać kwalifikacje w takich zawodach jak np.: cukiernik, logistyk, pielęgniarz, doradca podatkowy, urzędnik państwowy, policjant, laborant, pracownik kolei.

Pomocą w zrozumieniu ofert służyli tłumacze, którzy towarzyszyli naszym uczniom podczas oglądania stoisk.      Była to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscy i w tym samym czasie zapoznać się z tak szeroką ofertą.

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa

3-12.09.2019 r. odbył się kurs barmański i kurs baristy dla uczniów uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

KURS BARISTA I BARMAN

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 w terminie od 3 do 5 września 2019 r. odbył się kurs baristy  oraz w terminie od 9 do 12 września 2019 r. kurs barmański podnoszące umiejętności uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i  usług gastronomicznych. Uczniowie uczestniczyli w 16 godzinnym kursie baristy oraz w 30 godzinnym kursie barmańskim.

 

Celem obu kursów było przygotowanie 42 uczniów klas TH i TŻ do samodzielnej, profesjonalnej pracy za barem, nabycie umiejętności sztuki baristycznej i barmańskiej, zdobycie nowych umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy kursu baristy poznali historię kawy, najpopularniejsze gatunki, proces obróbki ziaren oraz różne sposoby przyrządzania kaw. W praktyce uczestnicy ćwiczyli zasadę 4 M: La Macchina,
La Macinodosatore, La Miscela, La Mano, ustawienie młynka do kawy, dozowanie, ubijanie oraz poziomowanie kawy. Uczestnicy zapoznali się także z alternatywnymi metodami parzenia kawy jak sporządzanie kawy w chemexie.

Uczestnicy kursu barmańskiego zostali wprowadzeni do zawodu barmana poprzez poznanie charakterystyki pracy za barem, obowiązków barmana, etyki pracy, optymalizacji ruchów
i ergonomii pracy barmana. Zapoznali się także z technologią napojów alkoholowych, towaroznawstwem alkoholowym oraz podziałem alkoholi i koktajli. W praktyce uczestnicy ćwiczyli obsługę gości przy barze oraz stoliku, organizację baru oraz Working Flair.

Uczestnicy obu kursów po zdanym egzaminie końcowym, uzyskali zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wszyscy kursanci uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością oraz  ukończyli kursy z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na  pewno zaprocentują w przyszłości – jako bardzo dobry start w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nasi uczniowie będą postrzegani przez przyszłych pracodawców jako osoby wyposażone w duży zakres kwalifikacji oraz kompetencji.

 

Rafa

2.09.2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Wykształcenie to dobro,

którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

Menander

 

2 września 2019 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie o godzinie 9:00, rozpoczęła się inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość szkolną uświetnili swoją obecnością: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, Ks. Proboszcz Janusz Mieszkowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała oraz bardzo liczne grono rodziców.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, zgromadzonych na uroczystości powitali Amelia Kasperek i Oskar Klęczar – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Uroczystego otwarcia roku szkolnego 2019/2020 dokonała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk, która w swoim przemówieniu powitała wszystkich powracających do szkoły. W szczególny sposób zwróciła się do 355 uczniów przyjętych do klas pierwszych:

Dziękuję uczniom klas pierwszych za wybór tej szkoły, która z Waszą pomocą Was  nie  zawiedzie, spełni Wasze oczekiwania, będzie wspierała w osiągnięciu celu, jakim  jest egzamin maturalny, egzamin zawodowy, zdobycie wykształcenia, zdobycie zawodu, dojrzałość i dorosłość. Życzę, aby było Wam tu wszystkim dobrze i bezpiecznie. (…) Pierwszoklasiści, wykorzystujcie nasze doświadczenie, naszą wiedzę i umiejętności. Jesteśmy tu dla Was. Ważne jest jednak, aby się Wam chciało chcieć i abyście z nami współpracowali w dążeniu do celu.

Pani Dyrektor przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły, oddziały klas pierwszych i  ich  wychowawców oraz poinformowała o zmianach w kadrze nauczycielskiej. Kończąc swoje wystąpienie życzyła wszystkim, aby ten nowy rok szkolny był rokiem spokojnym, ciekawym i pełnym sukcesów.

Następnie głos zabrał Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, który życzył uczniom, aby  wspomnienia wakacyjne były impulsem do dobrej nauki i osiągania celów. Podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy w okresie wakacyjnym byli odpowiedzialni za staże uczniów, przygotowanie nowego roku szkolnego oraz podnosili swoje kwalifikacje. Pan Starosta podkreślił również, iż obecny rocznik uczniów klas I stanowi swoistą osobliwość – skupia absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, a rok szkolny 2019/2020 jest dla oświaty historyczny, przynosząc zmiany szkół ponadgimnazjalnych w  ponadpodstawowe.

Ksiądz Dziekan Janusz Mieszkowski życzył uczniom, aby nowy rok szkolny był dla  nich najpiękniejszą przygodą życia do tej pory przeżytą. Kończąc, humorystycznie zachęcił uczniów do modlitwy: Panie Boże spraw, aby mi się tak chciało, jak mi się nie chce.

Po inauguracyjnych przemówieniach uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w  poczet uczniów naszej szkoły. Składając ślubowanie na sztandar szkoły przyrzekali dbać o  dobre jej imię, wzbogacać jej tradycję, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia, być wrażliwym na potrzeby innych.

Życzymy, aby młodzież, która rozpoczyna naukę w naszej szkole, szybko i trwale zintegrowała się z całą szkolną społecznością, a czas nauki upływał jej w przyjaznej atmosferze, sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi.

Nawiązując do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej młodzież szkoły dała świadectwo swego patriotyzmu i przywiązania do uniwersalnych wartości, takich jak  wolność, honor, piękno i człowieczeństwo. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości złożyli hołd bohaterom – obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w pierwszych dniach września. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar II wojny światowej.

Na koniec uroczystości przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Oskar Klęczar, życzył wszystkim owocnego roku szkolnego, pełnego pracy, ale też zadowolenia i satysfakcji z osiąganych wyników.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

 

Zatem – witaj szkoło, żegnajcie wakacje!

mgr Anna Krzemińska