Rafa

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

Szczepienia uczniów

 

15 września 2021 r. naszej szkole został utworzony punkt szczepień, we współpracy z NZOZ „SALUS” S.C. w Chojnie, w ramach akcji #SZCZEPIMYSIĘ. Zaszczepionych przeciw  COVID-19 zostało 29 uczniów oraz 1 osoba zgłoszona jako członek rodziny. W sumie w szkole zaszczepionych jest 42,47% uczniów, 94,92% nauczycieli oraz 83,87% pracowników administracji i obsługi.

 

                                                                                             mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy trzeciej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

AMBASADORKA ERASMUS+ !!!

Z radością i dumą ogłaszamy, że uczennica kl. 3 technikum (technik hotelarstwa),
 Paulina Michałowska została wybrana do Grona Ambasadorów Erasmus+ i znalazła się
w Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022.

Sieć EuroApprentices – Eurostażyści, to sieć absolwentów zawodowego Erasmusa+,
w której uczestniczą stażyści z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch. W tym roku do tego grona dołączyła również Polska.

Paulina Michałowska

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Rafa

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Ogłoszenie

Od 8 września 2021 r.  absolwentom  Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,  którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Wydawanie dokumentów odbywa się w budynku nr 1, ul. Dworcowa 3, po wcześniejszym umówieniu się  z pracownikiem sekretariatu telefonicznie  nr tel. 914142029  lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl.

Rafa Rafa

2018-2021 r. doposażenie pracowni szkolnych.

DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

        Diagnoza przygotowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i przeprowadzona w formie ankiet wśród uczniów i nauczycieli, wyłoniła kluczowe obszary problemowe wpływające na sytuację edukacyjną uczniów i jakość realizowanego kształcenia zawodowego. Jednym z głównych problemów na jakie uczniowie zwrócili uwagę było niewystarczające wyposażenie pracowni szkolnych. Szczególne braki zauważono w pracowniach: informatycznej, gastronomicznej, budowlanej, hotelarskiej i samochodowej. W związku z tym zaplanowano w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” doposażenie tych 5 pracowni w nowoczesny i niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Pracownia hotelarska w trakcie montażu kompletu mebli

Przez cały okres trwania projektu zakupiono do:

– pracowni gastronomicznej: piec konwekcyjno-parowy, 2 kuchenki elektryczne, 6 zmywarek, 10 stołów roboczych w tym 6 ze zlewem jednokomorowym, szklany zestaw ekspozycyjny;

– pracowni hotelarskiej: telewizor 43-calowy, system mebli hotelowych, wózek room-service, urządzenie wielofunkcyjne, 1 komplet systemu oświetlenia, 2 komplety pościeli, 2 prześcieradła, 4 poduszki w 2 rozmiarach, kołdrę, nakładkę na materac, narzutę na łóżko, koc, wykładzinę dywanową;

– pracowni informatycznej: 15 laptopów, ekran dotykowy, 2 drukarki 3D z materiałami eksploatacyjnymi, drukarka 3D ze skanerem, drukarkę 3D z automatycznym poziomowaniem i magnetycznym podgrzewanym stołem, drukarkę 3D ze skanerem i modułem grawerującym, 2 komplety plansz dydaktycznych;

– pracowni budowlanej: 18 laptopów, wyrzynarkę, szlifierkę do gipsu z wyciągiem, odkurzacz przemysłowy, stół do tapetowania;

– pracowni samochodowej: 2 klucze dynamometryczne, klucz pneumatyczno-udarowy 1/2cala oraz przyrząd do pomiaru luzu układu kierowniczego.

Doposażenie pracowni w znaczący sposób podniosło ich standard, a co za tym idzie jakość kształcenia zawodowego. Spełniło również oczekiwania uczniów oraz nauczycieli, którzy nie kryją swojego zadowolenia z możliwości korzystania podczas procesu edukacji z nowych technologii, nowoczesnych sprzętów oraz pracy w warunkach jak najbardziej odzwierciedlających naturalne.

 

 

 

 


Alicja Linkiewicz

Rafa

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie.

Wdrożenie platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie

 

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.  W spotykaniu uczestniczyli: dr hab. Bogdan Księżopolski, Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk, nauczyciel przedmiotów informatycznych Kamila Góra.

Platforma CyberSkiller działa w chmurze i  oferuje szereg działów związanych z tematyką informatyczną a są to m.in. systemy operacyjne Linux, sieci komputerowe, bazy danych,  bezpieczeństwo systemów operacyjnych, zaawansowane ataki na aplikacje www oraz algorytmika i programowanie. Z platformy będą korzystać uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Środowisko CyberSkiller oferuje laboratoria, które zapewniają praktyczną naukę poprzez symulację środowisk rzeczywistych, oprogramowania, programowania komputerowego i interfejsu wiersza poleceń. Każdy uczeń będzie posiadał dostęp do indywidulanych laboratoriów z opisem zadań do wykonania, każde zadanie praktyczne jest rozwiązane przez eksperta wraz z jego omówieniem i jest dostępne w postaci materiału video na platformie. Materiał ten prezentuje konkretny sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez ucznia, ale uczeń może też rozwiązać zadanie w inny sposób. Zadania zamieszczone na platformie są zgodne ze standardami europejskimi.

W przeciwieństwie do tradycyjnego nauczania, CyberSkiller oferuje naukę poprzez skoncentrowane, krótkie porcje edukacyjne (ang. micro learning), gdzie każda porcja edukacyjna ma na celu osiągnięcie określonego  wyniku uczenia się. Na platformie wykorzystywana jest grywalizacja, która będzie angażować uczniów, pobudzać do nauki i motywować do dalszej pracy.

Platforma CyberSkiller z pewnością wpłynie na wysoką jakość kształcenia w ZSP w Chojnie i zwiększy kompetencje informatyczne, które zaowocują na rynku pracy.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

5.07.2021 wydawano świadectwa dojrzałości.

Świadectwa maturalne

 

5 lipca 2021 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wydawano świadectwa maturalne. Zdający mogli odczytać swoje wyniki  już od godziny 8.30 logując się w  serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.

Tegoroczni absolwenci zobowiązani byli przystąpić do egzaminów  z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w części pisemnej: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W bieżącym roku nie była przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego. Absolwenci zostali również zwolnieni z obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym.

 Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego było uzyskanie wyniku co najmniej 30%  z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,  a przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym absolwent nie później niż do 12 lipca 2021 r. musi złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

Rafa Rafa

21.06-6.07.2021 r. obyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021

W terminie od 21 czerwca 2021 r.  do 6 lipca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do egzaminu przystąpili tegoroczni absolwenci Technikum Zawodowego, Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniowie klas 3 Technikum Zawodowego. Egzamin składał się z dwóch  części: pisemnej i praktycznej.

technik informatyk

technik informatyk

technik usług gastronomicznych

technik usług gastronomicznych

W technikum przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

– TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji,

– TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

– EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

– EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

– BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

– E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W branżowej szkole I stopnia przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– AU.20. Prowadzenie sprzedaży,

– MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

– MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej i 75 % z części praktycznej. Na wyniki egzaminów czekamy do 31 sierpnia 2021r.

 

 

 

Rafa Rafa

18.06.2021 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland.

Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland

 

18 czerwca 2021 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland. Konkurs został zorganizowany przez działającą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w  Lublinie spółkę “CyberSkiller”, a współorganizatorem konkursu był Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. Do przeprowadzenia konkursu została wykorzystana autorska platforma przeznaczona do edukacji specjalistów w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa, która została opracowana przez kierownika Katedry Cyberbezpieczeństwa UMCS w Lublinie – dra  hab. Bogdana Księżopolskiego.

Uczniowie Kamil Bielak (kl. 2 BIp), Kacper Fryska (kl. 4 TI), Piotr Pośniak (kl.  2  BIp), zdobywając I miejsce w województwie zachodniopomorskim, zakwalifikowali się do ścisłego etapu ogólnopolskiego.

Finał konkursu miał się odbyć w Lubelskim Parku Naukowo – Technicznym, ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną został przeprowadzony online. Każda drużyna na czas trwania konkursu miała podłączoną kamerę internetową, a całą relację na żywo prowadził p.  Bogdan Księżopolski. Po omówieniu zasad konkursu, uczestnicy przystąpili do  rozwiązywania zadań. Zadania były wykonywane z wykorzystaniem VPN, maszyn wirtualnych i systemu operacyjnego przeznaczonego do testowania zabezpieczeń, tj. Kali Linux. Punkty były naliczane w zależności od stopnia trudności zadania.

Do konkursu przystąpiło 160 szkół z całej Polski, 1340 uczniów, a do ścisłego finału zakwalifikowało się tylko 44 uczestników. Walka i determinacja była bardzo duża. W  kwalifikacji końcowej nasza drużyna zajęła 13 miejsce w kraju. Mieliśmy apetyt na  więcej, ale i tak, wynik ten jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. Zdobyta wiedza z  zakresu cyberbezpieczeństwa pozwoli lepiej przygotować się do kolejnej edycji w  przyszłym roku.

Bardzo dziękuję chłopcom za poświęcony czas na przygotowanie się do konkursu oraz  za zaangażowanie, które z pewnością może być mierzone w gigabajtach 🙂  Gratuluję!

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

17.06.-2.07.2021 r. uczestniczyliśmy w projekcie „Towards Zero Waste” z Erasmus+ realizowanym wspólnie z chojeńskim Stowarzyszeniem Douzelage.

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT
STOWARZYSZENIA DOUZELAGE w Chojnie i ZSP w CHOJNIE
ZAKOŃCZONY SUKCESEM

 

 Chojeńskie Stowarzyszenie Douzelage wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniach od 27. czerwca do 1. lipca 2021 r. realizowali projekt „Kierunek bez odpadów” (Towards zero waste) w ramach programu Erasmus+. Uczestnikami wymiany młodzieży było 40 osób, w wieku 15-18 lat wraz z opiekunami, z zaprzyjaźnionych organizacji partnerskich z: Marsaskali z Malty, Siret z Rumunii, Köszeg z Węgier oraz z Chojny.

            Projekt powstał w celu przedstawienia młodzieży roli świadomego konsumenta, zapoznanie ich z metodami efektywnego recyklingu odpadów domowych, przygotowanie do bycia aktywnym w promowaniu problemów środowiska, zwiększanie ich aktywności społecznej oraz budowanie tożsamości europejskiej.

            Program pięciodniowego spotkania w Chojnie, oprócz zadań, które uczestnicy musieli wykonać zgodnie z wytycznymi projektu, został wzbogacony przez organizatorów o wiele różnego rodzaju aktywności. W ramach integracji grupy przygotowały prezentacje na temat partnerskiego państwa, zostało zorganizowane barbecue nad jeziorem, przy muzyce, z grillem, wspólnym pieczeniem kiełbasek na ognisku, zabawami i grami na powietrzu oraz wycieczka z przewodnikiem po Chojnie.

Zgodnie z założeniami, uczestnicy projektu przed przyjazdem do Chojny przygotowali ankiety na temat nawyków związanych z kwestiami środowiskowymi w swoich krajach, w różnych grupach wiekowych. Wyniki przedstawili i porównali podczas debaty. Posprzątali swoje lokalne tereny, uwiecznili to zadanie na zdjęciach, które wzięły udział w konkursie „Przed i po sprzątaniu”. Odbyły się warsztaty na temat segregacji i recyklingu odpadów domowych oraz wiele rozmów na tematy związane z obawami, ale też nadziejami młodych, co do przyszłości naszej planety. Uczestnicy odwiedzili Bajkowe Przedszkole w Chojnie, gdzie w formie zabaw uczyli najmłodszych mieszkańców gminy świadomego segregowania odpadów. Podczas wyjazdu do Szczecina zwiedzili niesamowite laboratorium Wydziału Ochrony Środowiska ZUT, gdzie  dowiedzieli się, jak można wykorzystać algi do różnych rodzajów źródeł energii oraz odwiedzili Dom Skandynawski, który jest przykładem życia bezodpadowego. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z burmistrz Chojny, podsumowanie i ewaluacja projektu. Zwieńczeniem była pożegnalna kolacja w restauracji, podczas której koordynator projektu pan Janusz Cezary Salamończyk wręczył wszystkim uczestnikom dokument Youthpass potwierdzający udział w projekcie oraz upominki w postaci T-shirta oraz worka z logo projektu.

Młodzież zgodnie uznała, że tego typu projekty w dzisiejszym świecie są niezwykle potrzebne. Podczas spotkania, młodzi ludzie nauczyli się wiele o życiu bez odpadów, nabyli świadomość w kwestii ochrony środowiska. Poza tym uczestnicy podkreślali, jak wiele znaczy dla nich kontakt z inną od ich kulturą, obyczajami, doskonalenie języka oraz przełamanie własnych barier językowo-kulturowych, a przede wszystkim możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni.

Alicja Linkiewicz

Rafa

15.06.2021 r. odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania” w ramach programu „Młodzi w Akcji+”.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

 [Henry Ford]

 

Debata „Wady i zalety zdalnego nauczania”

 

15 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania”. Debatę, jako projekt uczniowski kończący udział w programie „Młodzi w  akcji+”, zorganizowały uczennice Wiktoria Podyma, Kinga Woźniak, Amelia Zalcewicz pod opieką mgr Doroty Szwiec. Celem debaty było poznanie opinii uczniów i nauczycieli nt.  wad i zalet zdalnego nauczania. W debacie udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Adriana Salamończyk, Wicedyrektor Szkoły pani Małgorzata Limanówka, pedagodzy szkolni, nauczyciele i  przedstawiciele uczniów z poszczególnych klas.

Udział w debacie polegał na wspólnym podjęciu dyskusji poprzez udzielanie odpowiedzi na  zadawane przez organizatorki pytania. Była to debata panelowa, uwzględniająca panel dyskusyjny, pozwalający na szczere opinie i wypowiedzi dotyczące zdalnego nauczania.

Miłym akcentem była muzyczna niespodzianka w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczennic naszej szkoły – Wanesy Adamskiej i Martyny Bartosewicz.

Podsumowaniem debaty było wyciągnięcie wniosków, na podstawie udzielonych odpowiedzi, pozwalających określić czy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie są za czy przeciw zdalnemu nauczaniu. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się  za  tym, że zdalne nauczanie ma więcej wad niż zalet.

Bardzo ważnym elementem podsumowania debaty była wymiana uwag i wskazówek miedzy nauczycielami i uczniami. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na wypracowanie rekomendacji odnośnie przebiegu zdalnego nauczania. Zdalne nauczanie w opinii uczestników debaty spowodowało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli dostosować się do nowych, trudnych warunków i zaakceptować wyzwania, które postawiło przed wszystkimi zdalne nauczanie.

Na zakończenie debaty pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka podziękowała organizatorkom za przeprowadzenie debaty i pogratulowała pomysłu na projekt uczniowski. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników debaty.

Bardzo dziękuję uczestnikom debaty za przyjęcia zaproszenia i bardzo aktywny udział w debacie. Dziękuję za szczerość, cenne uwagi i wskazówki, za otwartość, pozytywne emocje, dzięki którym możemy wspólnie sprostać nowym wyzwaniom w nowej szkolnej rzeczywistości.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

14.06.2021 r. „Szczepimy się”.

„Szczepimy się”

 

 1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat [więcej]
 2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat [więcej]
 3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN [więcej]
 4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 [więcej]
Rafa

7.06.2021 r. uczniowie klasy 3 TŻ wzięli udział w wykładzie na temat prawa pracy i BHP zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wykład online dotyczący prawa pracy i BHP w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”

 

7 czerwca 2021 r. uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w wykładzie, zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, na temat prawa pracy i BHP. Wykład odbył się na lekcji działalność gospodarcza w gastronomii w ramach realizowanego w naszej szkole programu „Kultura bezpieczeństwa”. Spotkanie poprowadził Pan mgr Artur Kwiatkowski z Inspekcji Pracy w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania, w trakcie prowadzonych zajęć, zapoznali się z ciekawą prezentacją dotyczącą rozpowszechniania wśród młodzieży wiedzy nt. prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Omówiono również różnice pomiędzy umową o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. Na podstawie licznych przykładów wykładowca podkreślił, iż podejmując pracę bardzo ważne jest podpisanie odpowiedniego rodzaju umowy oraz zwracanie uwagi na warunki w niej zawarte.

Uczniowie obejrzeli również krótki film dot. handlu ludźmi, jako przestroga przed wakacyjnym zatrudnianiem się i łatwym zarobkiem.

Tego typu działania, prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy młodych ludzi. Zdrowie i życie człowieka jest najważniejsze.

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

6 – 13.06.2021 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” dziesięcioro uczniów wraz z opiekunem wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Portugalii.

Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Portugalii w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

W dniach od 6 do 13 czerwca 2021 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dziesięcioro uczestników projektu i jeden nauczyciel wzięli udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w miejscowości Arcos de Valdevez w Portugalii. Celem projektu było porównanie procesu cyfryzacji w  Polsce i Portugalii, a także omówienie zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z dyrekcją Escola Profissional do Alto Lima, która nas gościła i integracji z tutejszą młodzieżą. Udaliśmy się na wycieczkę krajoznawczą, na  której mieliśmy okazję zapoznać się z rówieśnikami w miłej atmosferze, w pięknych okolicznościach przyrody parku narodowego.

W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia warsztatowe, osadzone w tematyce projektu. Na  początku zaznajomiliśmy Portugalczyków z naszym krajem, pokazując im prezentację o  Polsce, polskim systemie edukacji i krótki film do nauki języka polskiego. Portugalscy uczniowie oprowadzili nas po szkole. Następnie prowadziliśmy lekcje dotyczące e – usług oraz tego jak możemy je wykorzystać. Rozmawialiśmy o tym, jak być bezpiecznym w sieci i  czego nie powinno się robić w Internecie. Ponadto tematami naszych zajęć były ochrona wizerunku w sieci, porównanie procesu cyfryzacji w naszych dwóch krajach oraz przyszłość Internetu. W trakcie zajęć, pracując w grupach, robiliśmy mapy myśli, plakaty i inne zadania związane z tematami. Rozwiązywaliśmy quizy, które miały sprawdzić, jaką wiedzę wynieśliśmy z warsztatów. Jak na projekt związany z cyfryzacją korzystaliśmy z wielu rozwiązań cyfrowych, m.in. do przeprowadzania ankiet czy zbierania wypowiedzi.

Nasz wyjazd to nie tylko praca. W ramach projektu mieliśmy zaplanowany czas na  zwiedzanie portugalskich miast, takich jak Porto i Braga. Poznaliśmy historyczne zabytki Portugalii i tutejszą kuchnię. Podczas pobytu nie zabrakło także wycieczki nad ocean i nauki surfowania. Na koniec projektu podsumowaliśmy ankietę na temat cyfryzacji społeczeństwa w Portugalii i Polsce, a także dyskutowaliśmy na temat przyszłości Internetu i możliwego rozwoju e – usług.

Wyjazd okazał się bardzo przyjemny i ciekawy. Udało nam się zrealizować wszystkie tematy, a sam wyjazd pomógł nam wzbogacić naszą wiedzę i rozwinąć nasze umiejętności.

Zrozumieliśmy jak wiele korzyści czerpiemy z użytkowania Internetu, ale także dowiedzieliśmy się jak wiele niebezpieczeństw czyha w sieci. Dodatkowo mogliśmy doskonalić swoje umiejętności, np. prezentacji, pracy w grupie czy interpersonalne.

Opiekunem wyjazdu był Pan Leszek Lejman.

 

Uczestnicy projektu:

Jakub Andrzejczyk, Magda Braszka, Nikola Hołota, Malwina Kalandyk, Oskar Klęczar, Filip Rosochacki, Oliwia Sugier, Natan Szybowski, Michał Wańczurowski, Kacper Wąsik.

 

Rafa Rafa

05.2021 r. Kampania “Kwalifikacje 2025+”.

Kampania „Kwalifikacje 2025+”

 

20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii jest Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC.

Uczniowie naszej szkoły spośród pięciu wskazanych kwalifikacji, wybrali dwie kwalifikacje, z których przystąpią do certyfikowanego egzaminu VCC.

Ośmioro uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacjiGrafik komputerowy”: Igor Czynsz, kl. 2 BIp, Filip Głuszakiewicz, kl. 2 acp LO, Bartłomiej Lewandowski, kl. 2 BIp, Martyna Orszulak, kl. 2 BIp, Piotr Pośniak, kl. 2 BIp, Michał Przybył, kl. 2 BIg, Wiktoria Wiergowska, kl. 2 abd LO oraz Aleksandra Wrona, kl. 2 bdp LO.

  

Dwunastu uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”: Paulina Cholewa, kl. 2 abd LO, Amelia Gorzelańczyk, kl. 2 abd LO, Nikola Hołota, kl. 2 HŻp, Aleksandra Kowalska, kl. 2 HŻp, Zuzanna Kowalska, kl. 2 HŻp, Jakub Matuszewski, kl. 2 BIp, Małgorzata Mroczek, kl. 2 abd LO, Kamil Sakwa, kl. 2 BIp, Jakub Śliwa, kl. 2 BIp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 2 BIp, Sebastian Szalewski, kl. 2 bdp LO oraz Oskar Zawadzki, kl. 2 BIp.

Uczniowie otrzymali podręczniki na podstawie, których będą przygotowywać się do egzaminów.

W maju rozpoczęły się zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w wybranej kwalifikacji. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji „Grafik komputerowy” prowadzi p. Krzysztof Janik, zajęcia przygotowujące do egzaminu w kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” prowadzi p. Emilia Marcinkowska oraz p. Barbara Zubala.

 

mgr Małgorzata Limanówka

 

Rafa

31.05.2021 r. uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w wykładzie online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?”

 

31 maja 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Tytuł wykładu to: „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?”, a jego prelegentem był pierwszy radca w Wydziale Politycznym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO – dr Rafał Domisiewicz.

Pan doktor opowiadał o relacjach pomiędzy NATO i Unią Europejską, koncentrując się  na  zagadnieniach współpracy pomiędzy organizacjami. Sporo miejsca poświęcił zagadnieniu budowy armii europejskiej i płynących z tego korzyściach, jak i zagrożeniach. Wyjaśnił wiele aspektów polityki międzynarodowej oraz zawiłych kwestii dotyczących polityki prowadzonej obecnie przez Rosję, w tym aneksję Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy.

Przybliżył politykę Stanów Zjednoczonych i zaangażowania tego kraju w bezpieczeństwo światowe. Omówił również rolę europejskich sojuszników w tworzeniu bezpieczeństwa zbiorowego w ramach NATO. Na koniec przyszedł czas na pytania, zadawane przez  studentów i uczniów, dotyczące polityki bezpieczeństwa.

Udział w wykładzie pomógł zrozumieć naszej młodzieży wiele aspektów i działań realizowanych na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organizacjami. Uczniowie dowiedzieli się o projekcie budowy i zamówieniu wspólnego samolotu do tankowania w powietrzu. W  odpowiedzi na tytuł debaty wyraźnie widać, że obie organizacje traktują siebie jak  równoprawnych partnerów, wzajemnie się uzupełniając.

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.05.2021 r. uczniowie klas 2 acp LO i 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???”

 

W dniu 28 maja 2021 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: “Dzieciobójstwo czy  zabójstwo???”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1ac LO i 2abd LO, pod  opieką pani Justyny Gały i Gabrieli Lasowskiej. Wykład prowadziła pani mgr Monika Niedźwiecka.

Oba wymienione w tytule wykładu terminy zdają się być tożsame, stąd też bardzo często używane są zamiennie. W języku prawnym jednak nie ma synonimów, dlatego dwie przedstawione frazy nie mogą być jednoznaczne, a stanowią dwa odrębne, choć nie aż tak bardzo oddalone od siebie przestępstwa, z których jedno jest występkiem, a drugie zbrodnią.

Na wstępie pani magister Niedźwiecka przedstawiła art.148 k.k. który dotyczy przestępstwa zabójstwa, omówiła jakie są znamiona czynu podstawowego oraz kwalifikowane typy zabójstw.

Kolejne zagadnienie dotyczyło definicji zabójstwa i dzieciobójstwa oraz wynikających między nimi różnic. Dowiedzieliśmy się czym jest zabójstwo i jakie istotne czynniki muszą zaistnieć, aby czyn zakwalifikować jako dzieciobójstwo. Dzieciobójstwo na kartach kodeksu nie jest odległe od zabójstwa „zwykłego”, zajmuje kolejną jednostkę w kodeksie karnym art.  149 kk. Czynność wykonawcza również polega na pozbawieniu życia. Na tym jednak podobieństwa się kończą. W przeciwieństwie do zabójstwa, dzieciobójstwo jest  przestępstwem indywidualnym, nie może go więc popełnić każdy, a jedynie matka narodzonego dziecka. Istotny jest także czas popełnienia tego występku oraz stan psychiczny sprawczyni i to właśnie ze względu na ten stan, wprowadzono istotne zmniejszenie karalności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prawo karne chroni życie dziecka tak samo jak dorosłego człowieka. Jakakolwiek inna osoba współdziałająca z matką: podżegacz, pomocnik, współsprawca odpowie za zabójstwo w typie podstawowym, za co grozić mu będzie kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W  Polsce za każdym razem to sąd orzeka, czy zabójstwo jest uprzywilejowane, powołując biegłych sądowych, którzy pomagają zrozumieć motywy działania i ocenić, na ile sytuacja mogła wpłynąć na poczytalność kobiety.

Na zakończenie prowadząca wykład omówiła przykłady zabójstwa i dzieciobójstwa wraz  z  wydanymi wyrokami w sprawach. Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom temat, który budzi w społeczeństwie zawsze wątpliwości i kontrowersje, ale uświadomił jak  trudno orzekać w takich sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

28.05.2021 r. w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” odbyła się lekcja otwarta godziny wychowawczej.

Lekcja otwarta godziny wychowawczej w ramach programu „Aktywna tablica”

 

28.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Na godzinie wychowawczej, w klasie 2WZp branżowej szkoły I st.  zaproszony doradca zawodowy Pani Dorota Szwiec, przeprowadziła zajęcia dotyczące motywacji. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Zajęcia obserwowali zaproszeni nauczyciele ze szkół gryfińskich.

Prowadząca zadawała pytania czym jest motywacja, czy uczniowie mieli motywację, aby przystąpić dzisiaj do zajęć.

Przedstawiała różne uwarunkowania fizjologiczne oraz psychiczne motywacji, czyli co zrobić aby nam się „chciało chcieć”.

Na koniec Pani Szwiec obiecała uczniom zajęcia praktyczne, kiedy będą już mogli spotkać się  w klasie.

mgr Barbara Zubala

Rafa

27.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Lekcja biologii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

27 maja 2021 roku odbyła się lekcja otwarta z biologii, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w  zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Lekcję przeprowadziła Pani Magdalena Michońska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Tematem lekcji był Fonoholizm.

W lekcji, w ramach narzędzi IT, prowadząca wykorzystała prezentację multimedialną i filmy edukacyjne, które pokazały, w jaki sposób telefony zawładnęły naszym życiem codziennym.

Omówione zostały zagrożenia związane z używaniem telefonów komórkowych. Szczególnie zwrócono uwagę na to, aby ograniczyć używanie telefonu minimum 40 minut przed snem. Telefon emituje światło niebieskie, które zaburza produkcję melatoniny odpowiedzialnej za  jakość naszego snu. Przestrzegano również młodzież przed używaniem telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów, ponieważ jego używanie zwiększa ryzyko wypadku aż o 30%.

Uczniowie podczas lekcji chętnie zadawali pytania, a zajęcia odbyły się w przyjaznej atmosferze.

mgr Karina Chorąży

Rafa

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta elementów kryminalistyki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z elementów kryminalistyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z elementów kryminalistyki, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Lekcję na temat: Daktyloskopia – budowa i rodzaje śladów linii papilarnych przeprowadziła Pani mgr Agnieszka Pawlaczyk. Stacjonarnie w lekcji uczestniczyli uczniowie klasy 2dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Obserwatorami zajęć, poprzez aplikację Ms Teams, byli nauczyciele współpracujący ze szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani z właściwościami, budową i rodzajami wzorów linii papilarnych. Na koniec zajęć uczniowie wykonali ćwiczenie praktyczne, mające na celu wyszukanie 12 minucji na materiale dowodowym i porównawczym odcisków palców.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa Rafa

24.05.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką” zorganizowanym przez Instytut Historyczny US.

Wykład online “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką”

 

24 maja 2021 r. uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym, wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego na temat “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką”.

Spotkanie rozpoczęła pani dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji. Wykład poprowadził dr hab. Radosław Skrycki, prof. US.

Wykładowca przedstawił genezę oraz ważne wydarzenia z wojny trzydziestoletniej, trwającej w Europie z różnym natężeniem w latach 1618 – 1648, a prowadzonej przez protestantów przeciwko cesarzowi katolickiemu.

W drugiej części pan profesor odpowiadał na pytania słuchaczy. Został zapytany między innymi o postać wodza i polityka Albrechta Wallensteina i wątek Polski w wojnie trzydziestoletniej.

            Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Krzysztof Pośniak

 

Rafa

24.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta geografii w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z geografii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

24 maja 2021 r. w ramach programu „Aktywna tablica” pani Edyta Daszkiewicz przeprowadziła lekcję otwartą z geografii. Lekcja odbyła się z wykorzystaniem platformy MS  Teams. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 1 BI oraz 5. nauczycieli współpracujących ze  szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, powstałej w wyniku Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 –„Aktywna tablica”.

Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność morza – obejmował zakres materiału z podstawy programowej do geografii na poziomie podstawowym.

W lekcji, w ramach narzędzi IT, wykorzystane zostały: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, animacje procesów zachodzących w strefie brzegowej z  Multiteki – Oblicza Geografii wydawnictwa Nowa Era oraz program Google Earth. Dobór narzędzi uatrakcyjnił realizację tematu i umożliwił zaangażowanie uczniów podczas lekcji.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

18.05.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w wykładzie online „Co się dzieje z naszym głosem w wyborach? Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online
„Co się dzieje z naszym głosem w wyborach?
Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym”

 

Co matematyk ma do powiedzenia o wyborach politycznych? Jak się okazuje, matematycy mają na ich temat do powiedzenia sporo, o czym przekonali się uczniowie klasy 2 bdp LO, którzy w dniu 18 maja 2021 r. wzięli udział w wykładzie online zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr Agata Pyrzyńska z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Uczestnicy wykładu mieli okazję poznać różne systemy wyborcze oraz ich wady i zalety pod  kątem złożoności obliczeniowej. Pani doktor omówiła podstawowe typy systemów wyborczych: większościowe – historycznie starsze i prostsze w swej istocie oraz  proporcjonalne, które są bardziej skomplikowane, ale jak podaje literatura, lepiej oddają preferencje wyborców.

Ustalenie wyników wyborów proporcjonalnych, a takimi są np. wybory do PE, Senatu, Rad Powiatu czy Sejmiku, odbywa się na podstawie formuły matematycznej, która umożliwia przeliczanie oddanych głosów na mandaty. Na wykładzie dr Agata Pyrzyńska przybliżyła uczniom bliżej dwie metody: Sainte – Lague’a oraz d’Hondta. Nazwa pierwszej formuły pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka André Sainte – Laguë, drugiej zaś  od  nazwiska belgijskiego matematyka Victora D’Hondta.

Analizując podane na wykładzie przykłady uczestnicy uświadomili sobie, że zależnie od przyjętej metody można otrzymać różne wyniki wyborów: metoda Sainte-Lague’a sprzyja ugrupowaniom, które w wyborach uzyskały mniejszą liczbę głosów, z kolei metoda d’Hondta, jest korzystniejsza dla partii, które uzyskały najwięcej głosów.

Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom niuanse współczesnego prawa wyborczego, ale uświadomił również, że prawo to nie tylko suche paragrafy, ale i w tych paragrafach kryją się ciekawe rzeczy, takie jak np. formuły matematyczne.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się wziąć udział w podobnym wykładzie.

mgr Anna Krzemińska

Rafa Rafa

13.05.20021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta z biologii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

13.05.20021 r. odbyła się kolejna lekcja otwarta, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Zajęcia z biologii przeprowadziła pani Magdalena Michońska – nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Tematem zajęć był rozwój zarodkowy i płodowy człowieka.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystała materiały z e – booków, filmy obrazujące zapłodnienie, a także kolejne fazy rozwoju zarodkowego i płodowego oraz poród.

Omówiono funkcje łożyska. Szczególny nacisk nauczycielka położyła na informację dotyczącą wnikania do płodu, poprzez łożysko, wielu substancji szkodliwych.

Uczniowie podczas zajęć uzupełniali karty pracy, wykazując się nabytą podczas lekcji wiedzą. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

11.05.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

Wykład online „Polska droga do NATO”

 

11 maja 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

Pan Waszczykowski pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, a obecnie jest europosłem oraz wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej. Tematem wykładu była trudna droga do  członkowska Polski w Pakcie Północnoatlantyckim – od momentu przełomu w roku 1989 do momentu wstąpienia do sojuszu w 1999 roku.

Dr Waszczykowski przedstawił rys historyczny, dotyczący powstania organizacji, sięgając czasów I i II wojny światowej. Nasza młodzież poznała dylematy polskiej polityki zagranicznej w momencie uzyskania pełni suwerenności, a także uwarunkowania historyczne. Dużo uwagi, podczas tego wykładu, było poświęcone zmianom, które trzeba było dokonać w  prawie oraz w strukturach Sił Zbrojnych, dostosowaniom do zmieniających się realiów geopolitycznych.

Ważną rolę odegrały działania Polski, która aktywnie uczestniczyła w operacjach i  ćwiczeniach wojskowych, szkoląc swoich żołnierzy u boku krajów będących członkami NATO od wielu lat. Dzięki temu uzyskiwano wiedzę i niezbędnie doświadczenie.

Podczas spotkania online sporo uwagi poświęcone było Rosji i jej reakcji na polskie działania, zmierzające do członkostwa w NATO. Następnie wykładowca odpowiadał na  pytania zadawane przez uczestników wykładu, m.in. uzasadniając obecność wojsk amerykańskich i sojuszniczych w Polsce. To bardzo interesujące spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Z  niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie już 20 maja, które będzie dotyczyć działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

mgr Marek Bednarz

 

Rafa

10.05.2021 r. Otylia Kierul z kl. 2 acp LO zajęła I miejsce w szkolnym konkursie „Ekologia w moim domu”.

Konkurs „Ekologia w moim domu” rozstrzygnięty

 

10.05.2021 r. rozstrzygnięty został konkurs szkolny „Ekologia w moim domu” ogłoszony w ramach obchodów Dnia Ziemi. Konkurs polegał na nakręceniu filmiku promującego ekologię w życiu codziennym. Mogły w nim wziąć pojedyncze osoby lub  zespoły, maksymalnie trzyosobowe. Do organizatorów trafiło 6 filmików. Każdy z  nich  przedstawiał przykłady dbania o środowisko, czynności i postawy, które świadczą o  dużej świadomości ekologicznej uczestników konkursu i ich rodzin.

Komisja konkursowa w składzie:

– mgr Edyta Daszkiewicz – przewodnicząca

– mgr inż. Andżelika Szkuciak – członek

– mgr Barbara Zubala – członek

– mgr Aneta Żurawska – członek

po obejrzeniu konkursowych filmików ogłosiła wyniki.

1 miejsce – Otylia Kierul, kl. 2 ac p LO

2 miejsce – Wanesa Adamska, Emilia Witkowska, Kinga Woźniak, kl. 1 b LO

3 miejsce – Nikola Hołota, Aleksandra Kowalska, Zuzanna Kowalska, kl. 2 HŻ p

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za  zaangażowanie.

Organizatorzy

Rafa

8.05.-4.06.2021 uczniowie klas TI odbyli staże zawodowe w Rumunii z projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus+ .

Staż zawodowy w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia)
w ramach projektu mobilności Erasmus+
„Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”.

 

Czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się  w zawodzie technik informatyk, odbyło staże zagraniczne w ramach projektu mobilności Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”. Staże trwały cztery tygodnie i zostały zrealizowane w Urzędzie Miejskim w Siret (Rumunia). Uczniom podczas całej mobilności towarzyszył opiekun, nauczyciel ZSP w Chojnie.

W początkowym okresie staży uczniowie poznali funkcjonowanie urzędu, spotkali się na krótko z burmistrzem Siret oraz został im przedstawiony opiekun merytoryczny staży. Przebieg staży był zgodny z opracowanym wcześniej programem oraz porozumieniem między instytucjami wysyłającą i przyjmującą. Szczegółowe zagadnienia zostały przedstawione w opisie jednostek ECVET i są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi kwalifikacji EE.08.

Uczniowie odbywający staż byli pod stałą opieką merytoryczną specjalisty IT z instytucji przyjmującej, wykonywane przez nich zadania podlegały ewaluacji ze strony opiekuna. Stażyści prowadzili na bieżąco wymaganą dokumentację, która była sprawdzana systematycznie przez ich szkolnego opiekuna.

Uczniowie ZSP w Chojnie wraz ze swoim opiekunem podczas pobytu w Rumunii, mieli możliwość zrealizowania bogatego programu kulturowego. Odbyli z przewodnikiem spacer po Siret, zwiedzili obronne monastyry w Sucevita i Voronet, zamek obronny i obserwatorium astronomiczne w Suceava, kopalnię soli w Cacice oraz polską wieś Nowy Soloniec.

Wszystkie zaplanowane do realizacji  podczas mobilności w projekcie Erasmus+ „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” zadania, zostały wykonane.

 

Rafa

8.05.2021 r. Filip Głuszakiewicz z kl. 2 acp LO i Nicola Hołota z kl. 2 HŻp otrzymali wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Samorząd lokalny w obiektywie” zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konkurs fotograficzny „Samorząd lokalny w obiektywie”

 

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował konkurs fotograficzny „Samorząd lokalny w obiektywie”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu. Celem konkursu było promowanie idei samorządności oraz  zachęcenie uczniów do pokazania w formie zdjęć miejsc ważnych dla społeczności lokalnych i mających wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

W konkursie wzięło udział 62 uczniów ze szkół województwa zachodniopomorskiego, którzy nadesłali ponad 200 zdjęć. Komisja konkursowa wyłoniła 17 projektów, które zostały ocenione przez Jury konkursu.

W grupie wyróżnionych znalazło się dwoje uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie: Filip Głuszakiewicz z klasy 2 acp LO oraz Nicola Hołota z klasy 2 HŻp.

Współorganizatorem konkursu był Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof.  dr  hab. Waldemar Tarczyński oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

30.04.2021 r. II miejsce Nikoli Hołoty i wyróżnienie Oliwii Kryger z kl. 2 HŻp w wojewódzkim konkursie „Poszukiwacze smaków”.

Konkurs „Poszukiwacze smaków – VIII edycja

 

30.04.2021 r. rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jak co roku organizowano go pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie, np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co  było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o  rodzinne tradycje. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 2HŻp: Nikola Hołota i Oliwia Kryger. Nikola Hołota, prezentując placki ziemniaczane z łososiem i musem chrzanowym, zajęła drugie miejsce. Większość surowców tej potrawy pochodziła z  rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Oliwia Kryger przedstawiła również potrawę z ziemniaków – kluski z cebulą, która jest  sporządzana w jej rodzinie od czterech pokoleń. Otrzymała za to drugie wyróżnienie.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

30.04.20021 r. wzięliśmy udział w lekcji otwartej obsługi klienta i kontrahenta w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta w ramach programu „Aktywna tablica”

 

30.04.2021 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu: Obsługa klienta i kontrahenta. Zajęcia przeprowadziła pani Teresa Jakubowska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i logistycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams, a uczestniczyli w niej uczniowie klasy drugiej o kierunku technik logistyk oraz zaproszeni nauczyciele z ZSP w Gryfinie i ZSP w Chojnie. Tematem zajęć było logo firmy.

Prowadząca na początek poprosiła, aby uczniowie przesłali piktogram obrazujący ich  aktualne samopoczucie. Zwróciła uwagę, że za pomocą symboli, barw można przekazać pewne informacje. Następnie poprosiła uczniów o podanie swoich skojarzeń związanych z określonymi barwami. Omawiano znaczenie kolorystyki i jej powiązanie z określonymi branżami.

Kolejnym punktem było prześledzenie jak zmieniało się na przestrzeni lat logo znanych firm, takich jak: Pepsi, Apple, Mercedes, Coca – cola, KFC i innych.

W dalszej części lekcji analizowano logo firm transportowych, np. DHL, Sprint, Truck, Wataha trans, Rafkar. Nauczycielka zadała pytanie jakich barw uczniowie użyliby w firmie przewozowej, czy zmieniliby coś w przedstawianych logotypach firm. Nie obyło się bez zadania domowego – uczestnicy zajęć wybiorą branżę, do której przedstawią logo.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Uczniowie, mimo początkowego onieśmielenia, z minuty na minutę coraz aktywniej brali udział w lekcji.

mgr Barbara Zubala

Rafa

30.04.2021 r. Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z kl. 2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”.

Uczennice naszej szkoły: Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z  kl.  2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” zorganizowanego  przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs skierowany był do  uczniów szkół ponadpodstawowych i swym zasięgiem obejmował całe województwo zachodniopomorskie.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy w formie felietonu:

 1. Pandemia i codzienność: czy wprowadzone ograniczenia mogą nas nauczyć korzystania z życia?
 2. Druki, ebooki, audiobooki: czy zróżnicowane nośniki literatury wspierają współczesne czytelnictwo?
 3. W świecie ficków. Co fanfiction wnosi (nie tylko) do świata fandomów?

Termin nadsyłania felietonów wyznaczony był na 16 kwietnia 2021 roku, a  rozstrzygnięcie nastąpiło 30.05.2021 r. W tym roku zgłoszono 40 prac. Karolina i Wiktoria napisały prace na temat: Druki, ebooki, audiobooki: czy zróżnicowane nośniki literatury wspierają współczesne czytelnictwo? Poziom zaprezentowany w tym roku przez uczestników konkursu był bardzo wysoki i według przewodniczącej jury dr. Barbary Popiel, Prorektora ds.  Jakości Kształcenia w SSW Collegium Balticum, naprawdę pozwalał nacieszyć się  lekturą. Jury nagrodziło sześć osób, a pierwsze miejsce zajęła uczennica z II Liceum w  Nowogardzie.

Serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznej edycji, a my powalczymy w przyszłym roku.

Oto kilka refleksji z felietonów dziewcząt.

Karolina woli książkę tradycyjną, ale dostrzega potencjał e – booków i audiobooków: Choć jestem zwolenniczką czytania książek wydanych w wersji papierowej, i może to jest spowodowane tym, że salon w moim domu przypomina wielką bibliotekę zastawioną książkami mojej mamy, to dostrzegam zamienniki, które świetnie zastępują zwykłe książki. Chodzi tutaj o e – booki oraz audiobooki. Jedna i druga forma jest alternatywą dla książki. Zresztą bardzo dobrą. W swoim życiu przeczytałam mnóstwo powieści, niektóre tytuły przerabiałam kilkakrotnie, bo uwielbiam wracać do starych przygód moich ulubionych bohaterów. Niestety nie zawsze mamy możliwość by trzymać przy sobie stertę książek. Bo  co  jeśli mamy w planach wycieczkę, albo długi urlop za granicą, a miejsca w walizce jest zbyt mało by pomieścić potrzebne ubrania, a co dopiero kilka książek? Wtedy idealnym rozwiązaniem staje się e – book, który zmieści się nawet w torebce. Aż nieprawdopodobne, że  wszystkie tytuły książek możemy przeczytać na jednym urządzeniu. Szacuje się, że 14% osób czyta jeden e – book miesięcznie, a 22% wybiera książkę papierową. Sprzedaż elektronicznych książek zwiększa się o kilkaset procent z roku na rok! Jest to fantastyczna nowina, bo dzięki tym zamiennikom nie dajemy zginąć tej żądzy, która mówi cicho w naszej głowie – chcę przeczytać coś jeszcze!

Wiktoria uważa, że różnorodność jest dobra wszędzie: Nowoczesne nośniki literatury są  jednym z najlepszych tego przykładów. Umożliwiają czytanie w miejscach, gdzie  tradycyjnie byłoby to niezbyt praktyczne np. przy słabym oświetleniu. Dają możliwość zapoznania się z tym skarbem każdemu, nawet najbardziej wygodnickiemu. Pokrzepiające jest to, że czytelnictwo jest ponadczasowe i dostosowuje się do czasów w jakich żyjemy. Dzięki temu coraz więcej osób może poznać magię książek. Systematyczne czytanie – powoli, ale  konsekwentnie zmieni nasze życie na lepsze, nie ważne w jakiej formie przyjdzie nam poznać treść książki.

 

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

30.04.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu Poszukiwacze smaków.

VII edycja konkursu „Poszukiwacze smaków”

 

    30.04.2021 r. rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Poszukiwacze smaków”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Jak co roku organizowano go pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Młodzież miała za zadanie udokumentowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o rodzinne tradycje.

Naszą szkołę reprezentowały  dwie uczennice z klasy 2HŻp- Nikola Hołota i Oliwia Kryger.

Nikola Hołota prezentując placki ziemniaczane z łososiem i musem chrzanowym zajęła drugie miejsce. Większość surowców tej potrawy pochodziła z rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Oliwia Kryger  przedstawiła również potrawę z ziemniaków- kluski z cebulą, która jest sporządzana w jej rodzinie od czterech pokoleń. Otrzymała za to drugie wyróżnienie.

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

 

Rafa Rafa

29.04.2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

VI edycja konkursu

„Poznaj swoje prawa w pracy” – etap regionalny

 

              W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, tym razem w formie zdalnej. Etap wojewódzki zorganizowany został przez Okręgową Komisję Konkursową powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku w konkursie wzięło udział 39  uczniów z różnych szkół naszego regionu.

Do etapu regionalnego konkursu z naszej szkoły przystąpili laureaci eliminacji szkolnych: Szymon Michalak i Szymon Trębacz – uczniowie 2 klasy Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

            Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test online, który składał się z 35 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 40 minut. Po wykonaniu przez uczestników testu, konieczna była jednak dogrywka, aby wyłonić zwycięzców. Nasi uczniowie: Szymon Trębacz zdobył 31 punktów i Szymon Michalak – 28 punktów.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznego etapu. A my powalczymy w przyszłym roku.

 

                                                                                                   mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

29.04.2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała”

 

29 kwietnia 2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w  kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykład prowadziła dr inż. Beata Kołodziej.

W pierwszej części wykładu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z mechanizmem usuwania brudu z naszej skóry, jakie substancje chemiczne są za to odpowiedzialne. Co to są substancje powierzchniowo czynne, nazywane surfaktantami lub detergentami i jakie jest ich działanie?

W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość przygotowania kosmetyków według określonych receptur: krem myjący bez mydła na bazie glinki mineralnej i czekolady, słodko – słony peeling do ciała oraz olejek do demakijażu twarzy i oczu. Kosmetyki te można wykonać w bezpieczny sposób w warunkach domowych.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w wykładzie, chętnie odpowiadała na zadawane pytania. Poruszane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Opiekun: mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

29.04.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w ramach projektu „Pokonać COVID w szkole”.

„Pokonać COVID w szkole”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, chcąc jak najlepiej wykorzystać technologię IT w nauczaniu zdalnym, bierze udział w projekcie realizowanym przez  Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFos wspólnie z partnerem niemieckim Uckermarkischer Bildungsverbund gGmbH. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach programu 16 polskich i niemieckich nauczycieli zapozna się z zasadami nauczania online, pozna stronę techniczną i specyfikę dydaktyki online, a także zagrożenia w Internecie i zasady etyczne pracy w przestrzeni wirtualnej. Nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne, z których będą korzystać w swoich szkołach, przekazując wiedzę i umiejętności nauczania online.

Od maja, we wtorki i czwartki, przez 6 tygodni z naszej szkoły w szkoleniach uczestniczy nauczycielka matematyki p. Anna Krzemińska. Łącznie weźmie udział w 36 godzinach lekcyjnych szkoleń.

 Zakończenie projektu nastąpi pod koniec sierpnia konferencją dla dyrektorów szkół i przedstawicieli władz oświatowych – zarówno po stronie niemieckiej i polskiej – podsumowującą projekt i prezentującą jego efekty. Zostanie wydany podręcznik będący kompendium wiedzy nt. narzędzi, efektywności i bezpieczeństwa dla nauczania zdalnego. Dotrze on do szkół po obu stronach granicy.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia” zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia”

 

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia”, zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Wykład prowadziła dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof ZUT.

Na wstępie pani profesor wyjaśniła pojęcie suplementu, przedstawiła poziom stosowania tych  środków przez Polaków. Okazuje się, że zażywa je od 50 do 70% naszego społeczeństwa, a wartość rynku to 5,04 mld zł.

Drugim zagadnieniem omawianym był skład suplementów. Niektóre mogą zawierać substancje niebezpieczne dla człowieka, występują również duże różnice w składzie deklarowanym i rzeczywistym. Zgodnie z tematem wykładu pani prof. Sadowska szeroko omówiła zagrożenia wynikające z zażywania suplementów. Zwróciła uwagę na niedostarczanie wszystkich potrzeb pokarmowych, niebezpieczeństwo przedawkowania, występowanie alergii, brak nadzoru przy produkcji i rzeczywistym składzie, występowanie różnych substancji dodatkowych.

Podsumowując – stosowana suplementacja jest najczęściej co najwyżej obojętna dla zdrowia, ale czasami wręcz szkodliwa.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

28.04.2021 r. Wanesa Gołko z kl. I HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO zostały zakwalifikowane do grona laureatów półfinału regionalnego oraz kolejnego etapu Konkursu geologiczno-środowiskowego “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Półfinał XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

Tegoroczna XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywa się pod hasłem Tajemniczy świat jaskiń. Dwa pierwsze etapy rozgrywane w ramach półfinałów odbywają się  w obrębie poszczególnych regionów i przeprowadzone są przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG – PIB) w  Warszawie oraz przez placówki regionalne PIG – PIB, w naszym regionie przez Oddział Pomorski w Szczecinie. Wyłonieni w drugim etapie zwycięzcy półfinałowi z każdego regionu i w każdej kategorii wiekowej zakwalifikowani zostaną do finału ogólnopolskiego i  rywalizować będą o I nagrodę XXII edycji konkursu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek geologia) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszy etap w ramach półfinałów polegał na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych przez organizatorów tematów. Wśród laureatów tego etapu znalazły się: Wanesa Gołko z kl. 1 HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO.

18 maja dziewczęta przystąpią do kolejnego etapu półfinału – testu wiedzy geologicznej, który odbędzie się w formie online. Test wiedzy będzie obejmował zagadnienia związane z szeroko pojętymi naukami geologicznymi. Znajdą się w nim również pytania odnoszące się do tegorocznego hasła konkursu Tajemniczy świat jaskiń.

Gratuluję uczennicom, które znalazły się w gronie laureatów i życzę sukcesów w  kolejnych etapach konkursu.

mgr Edyt Daszkiewicz

Rafa

28.04.2021 r. przystąpiliśmy do programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

„e-WF sprawność i zdrowie”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił do programu „e-WF prawność i zdrowie”, który pomaga wszystkim uczniom aktywnie wrócić do szkoły. Program składa się z dwóch modułów:

 1. Szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie diagnostyki oraz testowania sprawności uczniów.
 2. Dostępu do innowacyjnego oprogramowania do:
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów on-line.
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów stacjonarnie po powrocie do szkoły.
  • diagnozowania i testowania wiedzy uczniów z zakresu wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej.
  • badania aktywności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.

Uczestnictwo w programie gwarantuje:

 1. Rzetelną diagnozę kondycji uczniów.
 2. Nowoczesny system generowania wybranego testu dla każdego ucznia.
 3. Dostęp do innowacyjnego systemu testowania sprawności, wydolności oraz wiedzy z wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej dla wszystkich nauczycieli w szkole.
 4. Dostosowanie do wszystkich grup wiekowych uczniów.
 5. Certyfikat dla szkoły potwierdzający udział w programie „e-WF sprawność i drowie”
 6. Indywidualne certyfikaty dla nauczycieli.
 7. Ozbszerne materiały szkoleniowe instruujące jak przeprowadzić testy, webinaria i wsparcie merytoryczne specjalistów platformy e-WF.
 8. Dostęp do panelu badania aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
 1. kwietnia oraz 12 maja 2021 r. nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w szkoleniach online z programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

mgr Łukasz Makowski

Rafa

23.04.2021 r. uczniowie klasy 2 TB uczestniczyli zdalnie w wykładzie „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wykład online „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek”

 

23 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 2 technikum budowlanego uczestniczyli w  wykładzie prowadzonym przez dr inż. Agnieszkę Pełka – Sawenko „Stal na budowie i  kilka innych ciekawostek”.

Głównym założeniem wykładu było przybliżenie inwestycji, które powstają w Szczecinie we  współpracy z Katedrą Teorii Konstrukcji oraz jak wyglądają prace przy projektowaniu, na  warsztacie, przy transporcie i na budowie. Uczniowie dowiedzieli się jak powstaje projekt konstrukcji nośnej stalowej, składającej się ze słupów, pasów górnych i dolnych, krzyżulców elementów kratowych, zaprojektowanych przez projektanta i architekta.

Następnie poznali jak wyglądają prace na warsztacie, gdzie wykonuje się wycinanie, docinanie, otworowanie elementów stalowych – dwuteowniki walcowane do montażu słupów i elementy wykonane z blach płaskich oraz łączenie i spawanie. W efekcie końcowym następuje transport drogowy lub morski materiałów wielkogabarytowych. Części danej konstrukcji są układane, mocowane i przewożone na budowę. I tu za pomocą podnośników, wyciągów, urządzeń i maszyn montowane w jedną całość. Oprócz tych wszystkich zautomatyzowanych sprzętów, które przytrzymują poszczególne części konstrukcji niezbędna jest praca rąk ludzkich, czyli wykwalifikowanych pracowników – spawaczy, w  tym  alpinistów, gdyż większość konstrukcji wykonywana jest na bardzo dużych wysokościach i łączona za pomocą spawania w jedną całość.

Przyszli technicy budownictwa dowiedzieli się jakie budowle powstają w Szczecinie, w  tym  bramownica kratowa stalowa, największa w Europie – wysoka na 120 m z  udźwigiem 1400 t i o masie 1800 t, usytuowana wzdłuż nabrzeża, służąca do podnoszenia ciężkich i wysokich elementów w inne miejsce.

Wykonanie kopuły na zbiorniku stalowym na paliwo, fabryka wody, hale produkcyjne czy  przemysłowe z suwnicą do podnoszenia i przenoszenia dużych i ciężkich elementów to  jedne z dużych przedsięwzięć. Oprócz tak dużych przedsięwzięć budowane są konstrukcje stalowe – kratowe, które można znaleźć wokół siebie: domy industrialne, przystanki autobusowe, stacja PKP, kładka dla pieszych w Szczecinie, kładka widokowa w Trzęsaczu, mosty kratowe czy łukowe oraz wiadukty.

Wykład był bardzo ciekawy. Uczniowie uczestniczyli w nim z dużym zainteresowaniem i odpowiadali na pytania zadane przez prowadzącą.

Opiekun mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

22.04.2021 r. uczniowie kl. 1TB i 2 TB uczestniczyli w wykładzie online „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta” w ramach współpracy z Wydziałem Architektury ZUT w Szczecinie.

Wykład „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta”

 

22 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 technikum budowlanego uczestniczyli w  wykładzie „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta”. W trakcie wykładu, który był prowadzony przez dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego – adiunkta z  Katedry Architektury Współczesnej, została przybliżona uczniom cyfrowa strona projektowania architektonicznego. Pan Wojciech Pawłowski rozpoczął od przedstawienia zajęć na Wydziale Architektury, z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, czyli: wspomaganie komputerowe w projektowaniu, technologie informacyjne, projektowanie systemowe, modelowanie i wizualizacje, wprowadzenie do BIM, zaawansowane technologie BIM, projektowanie parametryczne. Następnie prowadzący zaprezentował na krótkim filmie pracownie komputerowe i ich wyposażenie oraz pracownie druku 3D, pracownie VR i  laboratorium rzeźby. Bardzo obrazowo została opisana praca w poszczególnych pracowniach na programach, w które są one wyposażone. Wydział Architektury korzysta miedzy innymi z następujących programów: ArchiCad, Revit, Vectorworks, AutoCad, Rchino, Grasshopper, Lumion, Enscape, Twinmotion, 3DS MAX, SolidWorks, Sketchup, BIM Vision, BIMestiMate, Solibri. Cyfrowa strona projektowania to możliwości np. wymiany branżowej – współpracy, np. między architektem, a konstruktorem, dzięki oprogramowaniu BIM. Wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną możemy projekt budynku wrzucić w rzeczywistą przestrzeń. Oprogramowanie VR umożliwia przeniesienie się  do  zaprojektowanego obiektu i poruszanie się po nim. Wykorzystując skaner laserowy 3D możemy zeskanować każdą przestrzeń i za pomocą chmury punktów możemy ją wstawić do komputera.

Ciekawa okazała się również pracownia druku 3D, w której studenci mogą zaprojektowany obiekt wydrukować za pomocą drukarek 3D. Ponadto uczniowie zobaczyli fragmenty projektu wykonanego na programie ArchiCad i zapoznali się z możliwościami tego programu. Wykład został przeprowadzony w ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

mgr inż. arch. Andżelika Szkuciak

Rafa

22.04.2021 r. uczniowie klas 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rodzaje zatrudnienia”

 

22.04.2021 r. uczniowie klasy 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO o kierunku humanistyczno – prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadził dr Sławomir Driczinski, starszy wykładowca na Wydziale Prawa US.

Na początku wykładu prelegent omówił specyfikę trzech rodzajów zatrudnienia: zatrudnienia pracowniczego, służbowego i cywilnoprawnego. Ostatni rodzaj postrzegany jest jako zatrudnienie tzw. „śmieciowe” i niestabilne. Jednak w przypadku osób o silnej pozycji zawodowej, które mogą wybierać w ofertach, jest jak najbardziej pożądany.

Następnie wykładowca poruszył zagadnienie uniformizacji oraz karnizacji prawa zatrudnienia, czyli ujednolicania praw i wprowadzania uregulowań prawnych znanych z  Prawa Pracy, niezależnie od form zatrudnienia. Przykładami mogą tu być zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego, czasu pracy i okresu odpoczynku np. w przypadku wolontariatu lub stażu, regulacje BHP czy też antydyskryminacyjne. Poruszono problem wsparcia wybranych grup społecznych, zawodowych np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, pracowników w wieku przedemerytalnym, skazańców, pracowników młodocianych, górników. Społeczeństwo w większości zgadza się na wspieranie tych grup, jednak nie  do  końca uświadamiając sobie, że będzie musiało finansować ten cel.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była praca młodocianych. Dr Driczinski zwrócił uwagę na wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym. Często zdarza się, że młodzi ludzie zatrudniani są jako kelnerzy – a więc pracują przy sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz często po godzinie 22, nierzadko bez umowy. Grozi za to kara grzywny, odpowiedzialność podatkowa i związana z ubezpieczeniami społecznymi.

W końcowej części wykładu prelegent zwrócił szczególną uwagę na przymusową pracę dzieci na świecie, w tym bardzo złą sytuację pod tym względem w Afryce.

Czy możemy na to coś poradzić? Przeczytajcie na poniższym slajdzie.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

22.04.2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” XXX edycja

 

22 kwietnia 2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs ze względu na decyzję CKE, dotyczącą próbnych egzaminów ósmoklasisty, został przesunięty z 18 marca na 22 kwietnia.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i  Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Główną ideą konkursu „Kangur Matematyczny” jest  sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Czas przeznaczony na zadania konkursowe to 75 minut. Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W tym roku, ze względu na ograniczenia obowiązujące w całym kraju, konkurs mógł być przeprowadzony stacjonarnie oraz zdalnie. W naszej szkole konkurs odbył się  stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego i zdalnie. Do konkursu w formie stacjonarnej przystąpiło sześć osób, a w formie zdalnej 5 osób.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO i Filip Rosochacki z kl. 2 bdp LO.

Uczniowie w formie zdalnej, po otrzymaniu drogą elektroniczną testu i kodu dostępu do pliku z zadaniami, wypełniali go w czasie 90 minut i przesyłali drogą mailową do szkolnego organizatora konkursu. Koordynator w dniu 26.04.2021 r., po otrzymaniu hasła, mógł uzyskać informację o sumie punktów. Zgodnie z regulaminem Konkursu – uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się dyplomów i nagród, a wskazani przez szkolnego koordynatora konkursu otrzymują upominki.

Wyniki konkursu stacjonarnego zostały ogłoszone 29 maja 2021 r. Najwięcej punktów w  szkole i w kategorii Student (3L) uzyskał Hubert Kwiecień z kl.3 TI. Najbliżej wyróżnienia była Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO, która zdobyła najwięcej punktów w  kategorii Student (2L). W kategorii Junior (II) najwięcej punktów w szkole uzyskała Nikola Hołota z kl. 2 HŻp.

Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzymał upominek w postaci układanki przestrzennej w  formie breloczka.   Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa Rafa

21.04.2021 r. uczniowie klas LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online „Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.

Wykład online

„Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera”

 

21 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 1 b i 2dp LO o kierunku przyrodniczym z  elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online, zorganizowanym przez  Wyższą Szkołę Humanistyczną w Szczecinie. Wykład na temat: Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera przeprowadził dr Bogdan Lach, profiler uczestniczący w tworzeniu profili psychologicznych nieznanych sprawców.

Wykład rozpoczął się omówieniem zagadnień ogólnych dotyczących pojęcia i charakterystyki profilowania, a następnie omówiony został rys historyczny, przywołujący pionierów profilowania – Cesarego Lombroso, Ernsta Kretschmera, Hansa Grossa, słynnego ze sprawy londyńskiego Kuby Rozpruwacza Thomasa Bonda, a także współczesnych profilerów – takich jak Robert Resler.

Wzbogaceni o nowe zagadnienia dotyczące elementów kryminalistyki, jesteśmy zgodni co  do  tego, że profilowanie kryminalistyczne jest tylko jedną z wielu dróg pomagających wykryć sprawcę przestępstwa.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

19.04.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

Wykład online “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”

 

19 kwietnia 2021 r. uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez  Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat “Nowy dom na  niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

Spotkanie rozpoczęła pani dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US. Następnie wszystkich nauczycieli i uczniów przywitała i wprowadziła w cykl “Szczecińskich spotkań z historią” dyrektor Instytutu, pani dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US.

Wykład poprowadził dr hab. Eryk Krasucki – pracownik naukowy Instytutu, specjalizujący się  w historii powojennej Polski i Pomorza Zachodniego – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych i kulturalnych. Przedstawił Pomorze Zachodnie jako nowe miejsce na  mapie powojennej Polski, miejsce migracji ogromnych liczebnie grup ludności.

Wyjaśnił skąd przyjeżdżano na te ziemie, jakie były motywy osadników. Przybliżył też  z  jakimi problemami zmagali się przybysze na tzw. ziemiach odzyskanych.

Opowiedział jak trudne było to doświadczenie zarówno dla Polaków i Niemców.

W drugiej części pan doktor odpowiadał na pytania słuchaczy. Został poproszony między innymi o ocenę przyłączenia Pomorza Zachodniego do Polski.

Wykład był szczególnie interesujący, ponieważ dotyczył miejsca, w którym mieszkamy my, nasi rodzice i dziadkowie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się  poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

16.04.2021 r. – Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Święto Szkoły 2021

Tak wielu poległych, tak wielu okaleczonych.

Tak wiele pięknych nadziei obróconych w wniwecz.

Tak wiele marzeń, które pochłonęło wojenne szaleństwo.

Eugene B. Sledge

Co roku, 16. Kwietnia,  nasza szkoła obchodzi święto Patronów, którymi są Bohaterowie spod Siekierek oraz ppor. Ryszard Kulesza. Położenie Chojny w Rejonie Pamięci Narodowej, miejscu szczególnej martyrologii polskiego żołnierza, zadecydowało o Patronach szkół wchodzących w skład Zespołu. Zarządzeniem Ministra Oświaty z 12 października 1965 roku, szkole zawodowej i technikum nadano imię ppor. Ryszarda Kuleszy, a 4 lutego 1970 roku Kurator Oświaty, na wniosek władz szkolnych, nadał Liceum Ogólnokształcącemu w Chojnie imię Bohaterów spod Siekierek. Te zaszczytne imiona zobowiązują całą społeczność szkolną do szczególnej pamięci o poległych, młodych, polskich żołnierzach, którzy na siekierkowskiej ziemi złożyli Ojczyźnie ofiarę ze swego życia.

Siekierkowska bitwa, nazywana potocznie „forsowaniem Odry”, była jedną z ostatnich wielkich bitew II wojny światowej otwierającą drogę do zdobycia Berlina i zakończenia wojny.  76 lat temu, 16 kwietnia, około 4 nad ranem rozpoczął się ostrzał artyleryjski a jako pierwsi rzekę zaczęli forsować żołnierze 1 Dywizji Piechoty z okolic Siekierek. Kwietniowa aura, lodowata woda, rozlewiska Odry tworzące liczne płycizny i grzęzawiska nie pomagały żołnierzom w żaden sposób a otwarta przestrzeń wystawiała ich na łatwy cel.

Forsowanie Odry zakończyło się 20 kwietnia rozbiciem niemieckich wojsk. Obrona niemiecka została złamana i wojska zaczęły się wycofywać. Droga do Berlina była otwarta. Jednakże cena tego zwycięstwa była wysoka. W nurtach rzeki straciło życie ponad 2 tys. młodych Polaków, głównie mieszkańców Wileńszczyzny.

Fragment autentycznego listu młodego żołnierza, piszącego w przeddzień „forsowania Odry” do swojej mamy: „…kochana Mamusiu, módlcie się, abym powrócił do was żyw i niech Mamusia nie ubolewa nad naszym losem, bo taka jest wola Boga…”.

            Święto Szkoły jest więc dla nas czasem zadumy nad losem poległych polskich żołnierzy, jednak nie ubolewaniem, ale pamięcią oraz zobowiązaniem, aby ich marzenia i  nadzieje, które pochłonęła wojna, o życiu w wolnej, tolerancyjnej, pięknej i szczęśliwej ojczyźnie, realizować w czasie teraźniejszym.

Historyczna prawda o ofierze jaką złożyli młodzi Polacy jest obecna na siekierkowskim cmentarzu, gdzie każdego roku uczniowie i grono pedagogiczne brali udział w rocznicowych uroczystościach wraz z licznymi delegacjami instytucji, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich i młodzieżowych. Co roku w kwietniu, w sposób szczególny, Siekierkowski Cmentarz Wojskowy i gozdowicki Pomnik Saperów, były miejscem modlitwy, pamięci i czci poległych. W związku z panującą sytuacją pandemiczną, podobnie jak w roku poprzednim, oficjalne obchody 76. rocznicy Forsowania Odry zostały odwołane. Jednak nie zapominamy o  poległych, a cześć dla nich oddawać będziemy indywidualnie w naszych sercach, pamięcią i  modlitwą.

                                                                                                          mgr Anna Krzemińska

Rafa

15.04.2021 r. kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, uczniowie kl. 3 c LO zdawali egzamin końcowy.

Egzamin kl. 3 c LO kończący udział w programie

„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w egzaminie kończącym ich udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie 1,5 roku edukacji uczniowie klasy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych realizowanych na terenie szkoły, a także uczestniczyli w comiesięcznych wyjazdach na  zajęcia praktyczne (Wojskowy Dzień Szkoleniowy) do jednostki patronackiej – 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W tym czasie przyswajali wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak: taktyka, musztra, regulaminy wojskowe, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, szkolenie medyczne i wiele innych. Całość to 185 godzin zajęć, niestety uszczuplonych z powodu pandemii o 50 godzinny obóz wojskowy.

Egzamin odbył się na terenie szkoły, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pandemii. Składał się z części teoretycznej – polegającej na rozwiązaniu testu wiedzy z wymienionych wyżej zagadnień.

Warunkiem zaliczenia testu było uzyskanie minimum 60% pozytywnych odpowiedzi w  czasie 45 minut. Następnie egzaminujący uczniów żołnierze 5 Pułku przeprowadzili część praktyczną. W jej trakcie należało zaprezentować zdobyte, w czasie nauczania przedmiotu EW, umiejętności z regulaminów i musztry, taktyki oraz szkolenia strzeleckiego. Zadania uczniów polegały na wykonaniu elementów musztry w postaci występowania i zwrotów, pokonywania terenu różnymi sposobami oraz składaniu i rozkładaniu broni (norma nr 1 i 2).

Uczniowie uczestniczyli w egzaminie z wielkim zaangażowaniem oraz -co warto podkreślić – w pełnym składzie. Wielu z nich przystąpiło do niego myśląc o wojsku jako przyszłym miejscu pracy. W tym kontekście podsumował zakończenie egzaminu, odpowiedzialny za  współpracę ze strony 5 Pułku Inżynieryjnego, Pan st. chor. szt. Waldemar Chojnacki, zachęcając uczniów do aplikowania do tej właśnie jednostki.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie uzyskali stosowną wiedzę ogólnowojskową, a  ponadto – decyzją MON po odbyciu skróconej do 12 dni służby przygotowawczej i  złożeniu przysięgi – mogą zasilić szeregi żołnierzy zawodowych lub przejść do rezerwy. Uczniowie kończący szkolenie brali udział w jego III edycji. Obecnie trwa nabór do V  ostatniej edycji. Docelowo program CWKM zostanie zastąpiony przez Oddziały Przygotowania Wojskowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

14.04.2021 r. uczniowie kl. 1 c i 2 c LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład otwarty

 „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO”

 

14 kwietnia 2021 roku uczniowie klasy 1c i 2c o kierunku wojskowym uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie. Wykład prowadził Pan gen. broni dr. Sławomir Wojciechowski, obecnie dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód z siedzibą w Szczecinie.

Wykład rozpoczął się uroczystym powitaniem wszystkich gości przez Pana dziekana płk. dr. hab. inż. Andrzeja Sobonia, który zapraszał uczniów do studiowania na Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz  Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja.

Następnie gość honorowy – Pan gen. Sławomir Sokołowski – opowiedział słuchaczom o swoich doświadczeniach i historii, jak doszło do tego, że został żołnierzem. Swoich osiągnięć i tytułów naukowych nie traktuje przez pryzmat kariery. Zachęcał młodzież do studiowania kierunków o  profilu wojskowym oraz do służby w wojsku, jednocześnie wymieniając inne możliwości, jakie można uzyskać ucząc się w tym kierunku. Podczas wykładu Pan generał szczególną uwagę zwrócił na to, aby licealiści inwestowali swój czas w rozwijanie umiejętności lingwistycznych. Perfekcyjna znajomość języka angielskiego jest nieodzownym elementem w służbie wojskowej, natomiast ze  względu na naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów, zachęcał również do nauki języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

Cytując Pana generała „wojsko to skomplikowany organizm” w związku z tym wymaga ludzi myślących i otwartych. Służba wojskowa jest równoznaczna z poświęceniem, nie tylko żołnierza, ale całej rodziny, która pełni bardzo ważną rolę pomocniczą.

Po interesującej prelekcji słuchacze mieli możliwość zadawania pytań Panu generałowi. Uczniowie mieli dużo ciekawych przemyśleń i pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

mgr Marek Bednarz

Rafa

14.04.2021 r. – uczniowie klasy 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”

 

14.04.2021 r. uczniowie klasy 2 abd Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr  hab. Anna Barczak prof. US.

Na wstępie pani profesor omówiła możliwości ochrony środowiska, kto i w jaki sposób może chronić środowisko przyrodnicze. Przedstawiła dokumenty, źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe), na mocy których społeczeństwo ma prawo do partycypacji w ochronę środowiska.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się: w jakim zakresie społeczeństwo uczestniczy w  podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów w postępowaniach w sprawach z  zakresu ochrony środowiska, jakie są rodzaje dokumentów oraz procedury ich składania oraz źródła prawa, na mocy których działają organizacje ekologiczne (stowarzyszenia, fundacje).

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

6.04.2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online, z wykorzystaniem platformy E-twinning, w ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” z programu Erasmus+.

Działania upowszechniające projekt „Game based learning for development of problem solving skills” na platformie E – twinning

 

Projekt pn. „Game based learning for development of problem solving skills”, („Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów”), program Erasmus+, nr 2019 – 1 – PL01 – KA201 – 065002.

Partnerzy projektu:

– Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi – Turcja

– SMART IDEA Igor Razbornik s.p. – Słowenia

– Konya Il Milli Egitim Mudurlugu – Turcja

– Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Rumunia

– Sdrujenie Nauchno – Obrazovatelen Tsenter STEAM – Bułgaria

– Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. – Portugalia

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – Koordynator Polska

– Stowarzyszenie Douzelage – Polska

W realizacji naszego projektu pomaga platforma eTwinning. Jest ona częścią unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej i ma za zadanie wspierać jednostki w  realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zrzesza wiele szkół europejskich, biorących udział w projekcie, w jedną wielką „rodzinę”. W  ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” do  społeczności na platformie e – twinning z ramienia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie dołączyły 3 uczennice z klasy 2 HŻp, 4 uczniów z klasy 2 bdp LO oraz 6 uczniów z klasy 2 BIp. Ostatnie tygodnie obfitowały w ciężką, ale kreatywną pracę młodzieży na  platformie e – twinning. Koordynatorka wydarzeń na platformie Müzeyyen Çil z Turcji zorganizowała konkurs na plakat, którego tematem było przedstawienie swoich ulubionych gier – jako doskonałą pomoc w nauczaniu. Do konkursu przystąpili uczniowie z Turcji, Rumunii oraz z Polski. Przygotowano 16 plakatów. Głosowanie, w którym oddano setki głosów, odbyło się za pomocą platformy tricider.com.

Najlepszym okazał się plakat uczennicy z Rumunii Alexandry Ceteras. Na drugim miejscu uplasowała się ze swoją pracą uczennica z Turcji M. Yagmur , a na trzecim uczennica ZSP Magdalena Braszka z klasy 2 bdp LO.

Zwycięski plakat

6 kwietnia 2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online uczniów oraz  nauczycieli e -twinningowej społeczności projektu, podczas którego ogłoszony został zwycięzca konkursu, a uczniowie zaprezentowali swoje ulubione gry. Zadaniem uczniów było przygotowanie pięciominutowej prezentacji w języku angielskim oraz przedstawienie jej  w ciekawy sposób. Uczestnicy wybrali bardzo różnorodne gry – od starożytnych gier liczbowych przez tradycyjne planszówki typu „Młynek”, kończąc na nowoczesnych internetowych tj. ”Minecraft”. Okazało się, że wszystkie są bardzo popularne i doskonale znane mimo tak odległych miejsc i różnych środowisk, z których uczniowie pochodzą.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli prezentacje swoich kolegów oraz wzięli udział online w jednej z prezentowanych interaktywnych gier.

Spotkanie było też doskonałym sposobem przećwiczenia poziomu języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy świetnie sobie poradzili, wykonując polecenia, przedstawiając swoje gry oraz rozmawiając z innymi uczestnikami.

Alicja Linkiewicz

Rafa

31.03, 28.04.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego w ramach programu Aktywna tablica.

Sprawozdanie z lekcji otwartej języka niemieckiego w ramach programu „Aktywna tablica”

 

31 marca oraz 28 kwietnia 2021 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyły się lekcja otwarte z języka niemieckiego.

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu nauczyciele języków obcych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie uczestniczyli w lekcjach otwartych języka niemieckiego prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Podczas lekcji otwartych zostało zaprezentowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Lekcję otwartą z języka niemieckiego o tematyce świątecznej poprowadziła pani Monika Matuszkiewicz. Lekcja odbyła się dnia 31 marca 2021. Lekcję otwartą z języka niemieckiego zatytułowaną „Dzień Lary – historyjka” dnia 28 kwietnia 2021 poprowadziła pani Joanna Skrzypulec.

Nauczyciele zaprezentowali bogatą gamę ćwiczeń i materiałów wykorzystanych podczas lekcji.

Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zainteresowaniem, chętnie wykonywali ćwiczenia. Zajęcia zostały zorganizowane w bardzo ciekawy sposób inspirując oraz angażując każdego ucznia.

Przeprowadzone lekcje umożliwiły wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi IT oraz  dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy nauczycielami.

 

mgr Patrycja Naruszewicz

Rafa

31.03.2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI uczestniczyli w wykładzie otwartym „Roboty całego świata w Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.

Wykład online „Roboty całego świata w Twoim komputerze”

 

31 marca 2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI technikum zawodowego w  zawodzie technik informatyk uczestniczyli wykładzie otwartym „Roboty całego świata w  Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykład prowadził mgr inż. Adam Łukomski.

Wykład składał się 2 części. W pierwszej części został odtworzony film przedstawiający wpływ robotów na funkcjonowanie społeczeństwa.

Roboty wykonują za nas najtrudniejsze prace w miejscach, w których człowiek nadal nie jest w stanie przetrwać. Na wykładzie przedstawiono przykłady darmowego oprogramowania, które każdy może zainstalować na własnym komputerze, by zacząć przygodę ze sterowaniem zaawansowanymi robotami – od dwunożnych kroczących po roboty latające.

W drugiej części odbyła się dyskusja na temat zastosowania robotów, wyboru odpowiedniego języka oprogramowania do tworzenia funkcjonalnych robotów. Poruszone zostały zagadnienia robotów humanoidalnych, sztucznej inteligencji. Wykład prowadzony był w  miłej atmosferze, a nasi uczniowie byli bardzo aktywni i ciekawi tematu. Nabyta wiedza była z pewnością bardzo interesująca i przydatna.

mgr inż. Krzysztof Janik

mgr Kamila Góra

Rafa

29.03.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie

29.03.2021 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie. Z powodów pandemicznych konkurs odbył się na zasadach zdalnych. Uczniowie otrzymali link aktywacyjny do testu i mieli czas na rozwiązanie zadań od godziny 8.00 do godz. 16.00. Przed konkursem uczniowie otrzymali pełną instrukcję, ale nad sprawnym przebiegiem konkursu w formie zdalnej czuwały osoby zgłaszające uczniów do konkursu. Olimpiada polegała na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone było 45 minut oraz dodatkowe 10 minut na sprawy organizacyjne. Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzyma dyplom. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 19.05.2021 r.

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:

 1. Górska Julia, kl. 1 b LO
 2. Leszczyńska Oliwia, kl. 1 b LO
 3. Wróbel Kacper, kl. 2 abd LO
 4. Kuzdak Oskar, kl. 2 acp LO
 5. Wrona Dominika, kl. 2 acp LO
 6. Szachnowska Weronika, kl. 2 bdp LO
 7. Markiewicz Klaudia, kl. 2 bdp LO
 8. Lorenc Zuzanna, kl. 3 ac LO
 9. Lorenc Jakub, kl. 3 bd LO

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.

mgr Łukasz Makowski

Rafa

27.03.2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00 psycholog Ewa Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców.

Dyżur psychologa

27 marca 2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00  psycholog Ewa  Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców. Rodzice chcący skorzystać z konsultacji mieli możliwość kontaktu telefonicznego z psychologiem.
Pani psycholog 23 marca 2021 r. podczas zebrania z rodzicami przeprowadziła dla rodziców uczniów klasy 1a LO, 1b LO, 1BI oraz 1HŻ, pedagogizację na temat „Wsparcia rodzicielskiego w czasie nauki zdalnej”.

mgr Małgorzata Limanówka
Rafa

26.03.2021 r. zakończenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 26 marca 2021 r. odbyły się ostatnie zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w których wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.

Uczestnicy po zrealizowaniu zajęć, zgodnie z założeniami programu posiedli wiedzę na temat własnych zasobów zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, wartości oraz predyspozycji zawodowych. Poznali system edukacji i inne formy uczenia się, umieją wyszukiwać informacje o placówkach kształcenia. Poznali rynek pracy, wiedzą jak poruszać się po nim, adaptować do niego, jakie strategie stosować w aktywnym poszukiwaniu, utrzymywaniu i zmiany pracy. Rozumieją konieczność ciągłego kształcenia, rozumieją jak ważna w dzisiejszych czasach jest ideologia uczenia się przez całe życie.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

26.03.2021 r. uczniowie kl. 3 LO, 1 HŻ i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne, to samo zło.” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wykład online „Plastic is not fantastic.
Czyli czy tworzywa sztuczne to samo zło.”

 

26 marca 2021 r. uczniowie klas 3 LO oraz 1 i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online, przygotowanym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wykład „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne to samo zło.” poprowadziła Pani dr inż. Magdalena Kwiatkowska.

W związku z tym, że od kilku lat wokół tworzyw sztucznych narasta wiele kontrowersji, związanych z ich szkodliwym wpływem na środowisko, temat stał się szczególnie interesujący. Tony poużytkowych odpadów, które przedostają się między innymi do mórz i  oceanów, mikroplastik w atmosferze i w próbkach śniegu z Arktyki dowodzą, że jest to już problem globalny. Okazuje się jednak, że tworzywa sztuczne, to nie tylko reklamówki i  słomki, ale szeroka gama różnych materiałów, produktów, dzięki którym żyje się nam bezpieczniej, ciekawiej i komfortowo.

Podczas wykładu Pani doktor udowadniała, że tworzywa sztuczne to nie „samo zło” oraz  wskazywała, co my – społeczeństwo oraz naukowcy – możemy zrobić, aby ograniczyć zagrożenia płynące z nadmiaru odpadowych tworzyw.

Wykład przeprowadzony został w ramach Dni Otwartych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i zakończył się prezentacją kierunków uczelni.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa Rafa

26.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta matematyki w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta matematyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26 marca 2021 r., w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, nauczyciele matematyki i fizyki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w lekcji otwartej matematyki, prowadzonej przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie Panią Agnieszkę Ciszewską. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Temat lekcji: Zdarzenia losowe – obejmował zakres materiału z podstawy programowej matematyki.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystywała tablicę internetową OpenBoard oraz “slajdy” z zadaniami – przygotowanymi w programie GeoGebra oraz Word. Omówiono między innymi zdarzenie losowe, zdarzenia wykluczające się, zdarzenia przeciwne. Uczniowie określali przestrzeń zdarzeń elementarnych, sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń losowych, wskazywali pary zdarzeń przeciwnych i pary zdarzeń wykluczających się.

 

 

mgr Gustaw Cedro

Rafa

26.03.2021 r. uczniowie klas TI ukończyli kurs System kontroli wersji Git.

KURS SYSTEM KONTROLI WERSJI GIT

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniu 26 marca 2021 r. 20 uczniów 3 i 4 klasy Technikum Zawodowego kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyło 8-godzinny kurs e-learningowy z zakresu „System kontroli wersji Git”.

Jego zasadniczym celem było wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.

Prowadzący kurs w bardzo ciekawy sposób wprowadził uczniów w zagadnienia teoretyczne: wprowadził ich do kontroli wersji, omówił historię systemu, instalację, konfigurację, uzyskiwanie pomocy, tworzenie i pobieranie repozytorium, tworzenie wpisów do historii i przeglądanie jej oraz cofanie zmian.

Po przyswojeniu części teoretycznej, przystąpiono do realizacji części praktycznej. Uczniowie w systemie przećwiczyli wszystkie zagadnienia, które poznali w części teoretycznej, następnie rozpoczęli pracę ze zdalnymi repozytoriami, przećwiczyli tagowanie. poznali Git Branching (tworzenie branchy, menedżerowanie i zarządzanie branchami zdalne branche i Rebase) oraz scenariusze pracy z Gitem (praca w środowisku rozproszonym; Workflow w środowisku rozproszonym; Gitflow; Schowek; przepisywanie Historii).

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem oraz ciekawością poruszali się po nowym, dla większości z nich,  programie. Jednogłośnie uznali, że praktyczna umiejętność korzystania z Git jest jedną z najważniejszych cech dobrego programisty oraz że jest to bilet do lepszego świata programistycznego.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

 

Alicja Linkiewicz

 

 

 

 

 

Rafa

24.03.2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Obrona konieczna, czy, kiedy i przed kim możemy się bronić” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”

 

24 marca 2021 r. w godzinach od 12.00 do 13.30 uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, pod opieką pana Grzegorza Michasiuka i pani Gabrieli Lasowskiej. Tematem tego spotkania była “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”. Spotkanie poprowadził pan Konrad Burdziak – doktor nauk prawnych, suicydolog, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Na wstępie pan doktor omówił czym jest obrona konieczna, co na temat obrony koniecznej mówi doktryna i prawo karne Art.25 KK. Kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem granic obrony koniecznej. Każdy człowiek ma prawo do obrony swojego bezpieczeństwa. W ramach obrony koniecznej można stosować różne środki obrony, jednak muszą być one proporcjonalne do okoliczności ataku. Czym więc jest obrona konieczna i kiedy przekracza się jej granice?

Obrona konieczna przed bezprawnym zamachem jest prawem gwarantowanym przez  obowiązujący w Polsce Kodeks karny z 1997 roku. Zgodnie z art. 25 k.k.: Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na  jakiekolwiek dobro chronione prawem. Przepisy karne wymagają, aby środki obrony nie przekraczały granicy konieczności w zakresie siły i rodzaju, czyli aby były konieczne dla  odparcia zamachu. Osoba odpierająca zamach musi działać w celu jego odparcia, co  zakłada świadomość zamachu i wolę obrony dobra zaatakowanego. Jeżeli działania podjęte w ramach obrony koniecznej nie odpowiadają stawianym im wymogom i powodują naruszenie dobra napastnika: życia, zdrowia, czci i mienia, to wówczas następuje przekroczenie granic obrony koniecznej. Przekroczenie takie ma miejsce, gdy środki lub  sposoby obrony były niewspółmierne do niebezpieczeństwa zamachu.

Następnie zostały przedstawione oraz przeanalizowane dwa zdarzenia. Uczestnicy, na  podstawie przedstawionej sytuacji w formie krótkiego filmiku, mieli za zadanie wyrazić swoją opinię, wypełniając ankietę. Pytania dotyczyły między innymi kwestii czy oskarżony działał w granicach obrony koniecznej, czy powinien zostać uniewinniony?, a może oskarżony przekroczył granice obrony i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Odpowiedzi były różne, dzięki temu wywiązała się burzliwa dyskusja połączona z  zadawaniem pytań. Wspólnie zostały wyjaśnione omawiane kwestie.

Odpowiedzi zostały przedstawione w formie graficznej na wykresach. Czas przeznaczony na  spotkanie nie wyjaśnił oczywiście wszystkich kwestii związanych z podjętym tematem, ale zdecydowanie przybliżył nam zagadnienie. Przekonaliśmy się też, jak trudno jest podjąć decyzję i decydować w tak ważnych sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

22.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu „Aktywna tablica”

 

22 maca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. W tym dniu, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się w klasie 2  abd  LO lekcja otwarta z języka angielskiego. Lekcję, z wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu Health education for life: platformy oraz zeszytu ćwiczeń, poprowadziła pani Joanna Gorska – Hamkało. W lekcji, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, uczestniczyli nauczyciele języków obcych z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, jak również e – koordynator działań w zakresie stosowania TIK w szkole – p. Małgorzata Limanówka.

Zajęcia z języka angielskiego zapoczątkowały cykl ćwiczeń, mających na celu przedyskutowanie z młodzieżą, co można zrobić, aby być sprawnym, a nie grubym (ang. fit or  fat?) oraz czym się kierować, aby kompleksowo dbać o swoje zdrowie.

Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. Poza materiałami z projektu Wychowanie zdrowotne na całe życie wykorzystano: różne funkcje programu Microsoft Teams, narzędzie MakerMoon, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom kolekcję materiałów do zajęć oraz dodatkowych ćwiczeń, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Zajęcia były doskonałą okazją do utrwalenia dotychczas przerabianych treści językowych oraz zapoznania się z nowymi zagadnieniami, refleksji nad szeroko pojętym zdrowiem. Umożliwiły wykorzystanie wielu ciekawych narzędzi IT oraz dzielenie się dobrymi praktykami.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

22.03.2021 r. odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu „Aktywna tablica”

 

22 marca 2021 r., w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” i z okazji obchodów Dnia Nowych Technologii, odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych. W lekcjach otwartych, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w  nauczaniu, uczestniczyli nauczyciele informatyki z I Liceum Ogólnokształcącego w  Gryfinie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Podczas lekcji otwartych, prowadzonych przez mgra inż. Krzysztofa Janika – nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych, zostały zaprezentowane zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model. Przygotowanie projektu modelu do  wydruku 3D podzielone zostało na etapy. Pierwszym etapem było modelowanie. Trójwymiarowe modele stworzono wykorzystując programy komputerowe typu CAD w  programie Tinkercad. Następnie projekt został zapisany z rozszerzeniem .stl.

Kolejnym etapem było przygotowanie modelu do wydruku. Sam druk modelu może trwać od  kilku minut do kilku dni. Przed drukiem należy jeszcze sprawdzić poprawność trójwymiarowego modelu. Jeśli jest on prawidłowo wykonany, trzeba dobrać parametry takie jak: np. temperatura i wysokość warstwy.

Uczniowie projektowali modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, pracowali w PrusaSlicer. Podczas zajęć został zaprezentowany i wydrukowany model logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

22.03.2021 r. uczniowie kl. 2 bdp LO uczestniczyli online w lekcji geografii w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US.

Lekcja geografii online w klasie 2 bdp LO „Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy.”

 

22.03.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny uczestniczyli w przygotowanej, w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i  Geografii Społeczno – Ekonomicznej US, lekcji geografii online. Temat lekcji Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy przedstawił dr hab. Jacek Rudewicz.

Uczniowie, oprócz poznania znaczenia podstawowych pojęć takich jak: kapitał ludzki, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, poznali czynniki wpływające na  rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz cechy takiej gospodarki. Dowiedzieli się jakimi cechami wyróżnia się społeczeństwo informacyjne oraz jakie są pozytywne i negatywne skutki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

22.03.2021 r. realizowane były działania w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021

22 marca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się działania w  ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Była to już trzecia edycja, organizowana z  inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.  Swoje umiejętności i działania zaprezentowali nauczyciele przedmiotów ogólnych i  zawodowych.

W bieżącym roku możliwa była organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i  metod pracy na odległość. Odbyły się zdalne lekcje z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych i aplikacji specjalistycznych z języka angielskiego, matematyki oraz elementów kryminalistyki, w których wzięli udział uczniowie klas licealnych. Natomiast dla uczniów technikum zorganizowano zdalne warsztaty: wykorzystanie drukarek 3D, tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem autorskiej aplikacji, budowa i konfiguracja sieci komputerowej z wykorzystaniem Academii CISCO.

Pani mgr Joanna Gorska – Hamkało przeprowadziła lekcję z języka angielskiego z  wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu „Health education for life Wychowanie zdrowotne na całe życie”: platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 2 abd LO oraz zaproszeni goście: pani wicedyrektor ZSP w Chojnie Małgorzata Limanówka, nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych w Gryfinie oraz nauczyciele języków obcych z naszej szkoły. Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W czasie zajęć wykorzystano różne funkcje platformy Microsoft Teams, narzędzie Moon Maker, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom pakiet materiałów do zajęć dodatkowych, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams prowadzona była online ćwiczeniowa lekcja matematyki, utrwalająca równanie prostej oraz warunki wzajemnego położenia prostych w  układzie współrzędnych. Natomiast przypomnienie pojęć związanych z równaniem prostej oraz wzajemnym położeniem prostych na płaszczyźnie odbyło się z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter. Wykorzystując prezentację WORD CLOUD uczniowie utworzyli chmurę pojęć związanych z prostą w układzie współrzędnych, co pozwoliła sprawnie i aktywnie powtórzyć potrzebne do dalszej części zajęć równania, wzory, zależności. Następnym zadaniem uczniów było rozwiązanie na żywo quizu w aplikacji Quizizz. Po realizacji testu nauczyciel pobrał raport i omówił wraz z uczniami odpowiedzi, co pozwoliło przeanalizować znajomość poszczególnych zagadnień przez uczniów. Następnie nauczyciel wyświetlił uczniom przygotowany wcześniej na stronie https://learningapps.org/ quiz, stworzony na zasadach konkursu „Milionerzy”. Lekcję matematyki przeprowadziła mgr Anna Krzemińska.

Uczniowie klasy 2bdp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w lekcji online przeprowadzonej przez mgr Agnieszkę Pawlaczyk na temat „Zastosowanie genetyki w kryminalistyce”. Uczniowie zostali zapoznani z etapami ustalania profilu genetycznego z zastosowaniem specjalistycznego programu komputerowego PeakScanner oraz opisem do zestawu odczynników do genotypowania AmpFISTR NGM PCR Amplification Kit firmy Life Technologies. Po utworzeniu w programie projektu z  przykładowymi wynikami przebadanego DNA 4 osób, nauczyciel omówił w jaki sposób należy odczytywać informacje z pików na wykresie dla 16 loci, a następnie jak obliczać prawdopodobieństwo wykluczenia ojcostwa. Lekcja ta była wprowadzeniem do ćwiczenia ustalenia ojcostwa, które uczniowie będą wykonywać samodzielnie na lekcji elementów kryminalistyki.

Na zajęciach pracownia lokalnych sieci komputerowych uczniowie klasy 3TI korzystali z  platformy e – learningowej NetAcad Akademii CISCO. Wykorzystywali wbudowane narzędzia wspomagające proces uczenia się takie jak: quizy, nauka przez dopasowania, fiszki, ćwiczenia pisowni. Korzystając z platformy mieli dostęp do materiałów multimedialnych, pokazujących konfigurację wysokiej jakości sprzętu sieciowego. Poprzez zaawansowane narzędzie do symulacji sieci komputerowych budowali i konfigurowali sieci LAN ćwicząc umiejętności obsługi sieci.

Na zajęciach pracownia aplikacji internetowych uczniowie klasy 3TI wykorzystali program napisany przez ucznia klasy 4 TI Kacpra Fryskę. Aplikacja jest doskonałym przykładem zastosowania nowoczesnych technologii webowych takich jak: JavaScript, PHP, HTML5, biblioteki jQuery, Bootstrap w praktycznym zastosowaniu. Uczniowie mogli przetestować działanie aplikacji rozwiązując testy w sposób grupowy lub indywidualny. Ciekawym rozwiązaniem jest interaktywny quiz, rozwiązywany np. zespołowo, który zachęca do  regularnej nauki języków programowania i jest świetnym narzędziem motywującym uczniów do pracy. Zajęcia przeprowadziła mgr Kamila Góra.

Kolejnym przedsięwzięciem tego dnia była przeprowadzona przez mgra inż. Krzysztofa Janika lekcja otwarta – zdalne warsztaty dla uczniów klasy 3 TI. Podczas zajęć zostały podane i  omówione zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model. Uczniowie projektowali własne modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W  trakcie trwania zajęć zostało wydrukowane logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie.

Wykonano również antyramy z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie nowych technologii w naszej szkole oraz gazetkę ścienną.

            Szkoła XXI wieku to zmieniająca się wokół nas rzeczywistość i podążanie za tempem tych przemian. Jest to wdrażanie nowoczesnych metod i rozwiązań, ponieważ nowinek technicznych nie może zabraknąć w takiej szkole.

Rafa

21.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

21 marca 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie po raz kolejny uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” – tym  razem z przedstawicielem Żandarmerii Wojskowej.

Projekt „Praktyczny Narodowy” jest inicjatywą studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Jest to cykl spotkań skierowanych do społeczności akademickiej oraz współpracujących z uczelnią szkół, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji realizujących zadania związane z  bezpieczeństwem państwa.

Webinarium otworzył uroczyście dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej Pan płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, witając uczestników spotkania. Po przywitaniu i wymienieniu uczestniczących w webinarium szkół przekazał głos Panu płk Mateuszowi Dadale, będącemu szefem oddziału operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Pan pułkownik posługując się interesującą prezentacją opowiedział o funkcjonowaniu Żandarmerii Wojskowej, poruszając takie zagadnienia z nią związane jak: tworzeniu tego  typu formacji w historii Polski, akty prawne umożliwiające jej funkcjonowanie.

Opowiadał o zadaniach oraz strukturze ŻW, jej roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Dodatkowym smaczkiem uatrakcyjniającym przekaz była prezentacja dynamicznych filmików przedstawiającym udział ŻW w misjach poza granicami kraju, m.in. w Republice Środkowoafrykańskiej. Ostatnim omawianym podczas spotkania zagadnieniem był nabór do  Żandarmerii Wojskowej.

Na koniec webinarium Pan płk Dadał odpowiadał na zadawane na forum pytania dotyczące tej formacji porządkowej w Siłach Zbrojnych RP. Było to kolejne ciekawe spotkanie zrealizowane przez Akademię Sztuki Wojennej, w którym uczestniczyliśmy. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się już w maju.

mgr Marek Bednarz

Rafa

18.03.2021 r. uczniowie kl. 2 i 3 TI wzięli udział w wykładzie otwartym “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością” w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online “Cyberprzestrzeń.

Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością”

18 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11.30 uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Informatycznego wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i  cyberprzestępczością”. Spotkanie poprowadziła mgr Dominika Skoczylas.

Wykład podzielony był na dwie części. W pierwszej znalazły się treści dotyczące roli informatyzacji we współczesnym świecie oraz porządku prawnego, wspólnego dla całej Unii Europejskiej.

Prowadząca przytoczyła przykłady zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, a także najczęstsze ich źródła. Zwróciła też szczególną uwagę na bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, które obecnie generują największe zagrożenia. Przygotowała i przedstawiła wskazówki jak zapobiec cyberprzemocy.

Druga część wykładu dotyczyła prawno – karnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Najważniejszymi dokumentami w tej kwestii są: Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości, a w Polsce Kodeks Karny. Zostały wymienione najczęstsze przestępstwa, które mogą wystąpić w cyberprzestrzeni.

Prowadząca wyjaśniła dlaczego cyberataki są tak skuteczne i jakie mogą mieć skutki dla  funkcjonowania państw. Podkreśliła przy tym, jak ważna jest minimalizacja negatywnych konsekwencji ataków przez odpowiednie strategie każdego kraju. Był też czas na refleksje, spostrzeżenia uczestników wykładu i pytania do prowadzącej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

                                                                                                          mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

18.03.2021 r. Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska z kl. 3 TH zajęły IV i V miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

 

18 marca 2021 r. w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku odbyła się kolejna edycja Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” – po raz pierwszy o zasięgu ogólnopolskim. W czwartkowy dzień do Słupska przyjechali najlepsi uczniowie z całej Polski, m.in. z Dąbrowy Górniczej, Siedlec, Kwidzyna, Gdyni oraz z Chojny. Finalny etap poprzedziły zmagania online 4 grudnia 2020 roku, które wyłoniły finalistów. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Słupska, Marszałka Województwa Pomorskiego i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowały uczennice klasy 3 Technikum Hotelarskiego: Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska. Opiekunem dziewcząt była mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy dokonali autoprezentacji. 9 najlepszych zostało zakwalifikowanych do drugiej konkurencji, która polegała na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta. Następnie najlepsza 6 wzięła udział w konkurencji rozstrzygającej, dotyczącej obsługi gościa hotelowego w języku obcym.

Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:

 1. Ewelina Jażdżewska – general director Hotelu Grand Lubicz w Ustce,
 2. Mateusz Bożek – manager gastronomii Hotelu Grand Lubicz w Ustce,
 3. Anna Ćwigoń – Słomkowska, dyrektor Hotelu “Jantar” w Ustce,
 4. Jonatan Jurgiewicz – front office manager Hotelu Grand Lubicz w Ustce.

Tegorocznym Mistrzem Wiedzy Hotelarskiej został uczeń klasy Technikum Hotelarskiego w Gdyni –Dawid Miotk. Wiktoria i Paulina godnie reprezentowały naszą szkołę i dzielnie walczyły do końca zdobywając wysokie 4 i 5 miejsca w konkursie!

Ponowny udział uczniów naszej szkoły w konkursie stał się kolejną świetną okazją do wymiany doświadczeń, pobudzania ambicji i doskonalenia umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy. Dziękuję naszym reprezentantkom za trud włożony w przygotowania, udział w konkursie oraz gratuluję wysokich wyników.

Opiekun

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

 

Rafa

17.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

17 marca 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej. Projekt „Praktyczny Narodowy” powstał w 2020 roku z inicjatywy studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Jest to cykl spotkań skierowanych do społeczności akademickiej, a także szkół współpracujących z uczelnią, który ma na celu ukazanie im specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa.

Webinarium otworzył uroczyście Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej Pan gen. bryg. dr Robert Kosowski, zachęcając młodzież do wstępowania w szeregi stosunkowo nowej formacji w Siłach Zbrojnych RP.

W trakcie spotkania z przedstawicielami Dowództwa WOT, uczniowie mogli dowiedzieć się m.in.: jakie są zadania Wojsk Obrony Terytorialnej, jak narodziła się koncepcja wojsk tego typu, jaka jest struktura wojsk oraz plany dotyczące rozbudowy na najbliższy czas, jak wygląda rekrutacja oraz jakie trzeba spełnić kryteria, aby znaleźć się w Terytorialnej Służbie Wojskowej. Ponadto zapoznali się z uposażeniem oraz innymi korzyściami płynącymi ze służby w WOT.

Kolejnym ciekawym omawianym zagadnieniem był system szkolenia oraz jego etapy, a także kształcenie specjalistów. Na zakończenie spotkania żołnierze WOT odpowiadali na różne pytania, stawiane przez studentów oraz uczniów szkół uczestniczących w spotkaniu. Całe spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze i przeprowadzone zostało w ciekawiej i jedynej możliwej formie online.

Z niecierpliwością czekamy na zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu „Praktyczny Narodowy”, które odbędzie się 14.04.2021 r. z gen. broni dr Sławomirem Wojciechowskim, a  następnie 21.04.2021 r. z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej. W webinarium uczestniczyli uczniowie klas mundurowych – kl. 2 c LO oraz 1 c LO wraz z opiekunem.

mgr Marek Bednarz

Rafa

9.03.2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

9 marca 2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. W tym roku, ze względów na pandemię, konkurs został przeprowadzony online poprzez platformę edukacyjną Testportal. Organizatorem konkurs było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z  takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy Uniwersytet Warszawski. Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii – poprzez dalsze rozwijanie ich  umiejętności. W tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach konkursowych: „Adept”– uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, „Junior”– uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych oraz „Żak” – uczniowie II – IV klas szkół ponadpodstawowych.

W XI edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 10 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2021 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa Rafa

8-12.03.2021 r. odbyły się Dni Przedsiębiorczości.

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego także dokonać”

[Walt Disney]

 

Dni Przedsiębiorczości 2021

Tegoroczne Dni Przedsiębiorczości odbyły się w naszej szkole w dniach od 8 do 12 marca 2021 r. Wydarzenie ze względów na epidemię COVID – 19 odbyło się w większości w  formie spotkań i warsztatów on – line za pomocą aplikacji Teams. Spotkania z uczniami rozpoczęły się 8 marca 2021 r. W tym dniu, doradca szkolny mgr Dorota Szwiec poprowadziła w kl. 3 HŻ warsztaty „Jak być przedsiębiorczym pracownikiem?”

10 i 11 marca 2021 r. w/w warsztaty, w ramach godziny wychowawczej, odbyły się również w klasie 3 ac i 4 BI.

9 marca odbył się webinar pt. „Lokalny rynek pracy”. Przeprowadzony był na lekcji działalność gospodarcza w budownictwie w klasie 4 TB. Wykład poprowadziła przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – filia w Chojnie Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt. Uczniom został zaprezentowany lokalny rynek pracy:

– jakie są deficytowe zawody w naszym regionie,

– kto jest najczęściej bezrobotnym ze względu na wiek i wykształcenie,

– co proponuje Urząd Pracy bezrobotnym (szkolenia, staże, dofinansowania na rozpoczęcie

 działalności gospodarczej),

– jak funkcjonuje urząd w czasie pandemii.

Na lekcjach mikroekonomii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej w budownictwie i  podstawach działalności gospodarczej mgr Emilia Marcinkowska przeprowadziła konkurs pt. „ABC przedsiębiorczości”. Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Nagrodą za  udział w konkursie były oceny: celujący za I miejsce, bardzo dobry – II miejsce, dobry – III miejsce. Konkurs przeprowadzono w klasach: 4 TB, 2 TŻ, 2 MM, 2 PM, 2 WZg, 2 WZp, 3  PM.

W dniach od 9 do 12 marca na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, w klasach: 2 BIp, 2  bdp  LO, 2acp LO, 2 HŻp, 1 PDW i 1 MM, pani Aneta Kisły przeprowadziła test wiedzy pt. „ABC przedsiębiorczości”. Uczniowie klasy 1 PDW mieli za zadanie napisać dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), a klasa 1 MM miała napisać biznes plan firmy, której chcieliby być właścicielem. Zadania te zostały ocenione przez nauczyciela. W formie stacjonarnej odbyły się zajęcia w kl. 2 MZ. Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Joannę Rogacewicz i obejmowały zagadnienia dotyczące kompetencji miękkich i twardych w  aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz roli kompetencji kluczowych w szkole i  w  przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy.

W ramach Dni Przedsiębiorczości wychowawcy otrzymali scenariusze zajęć obejmujące tematykę przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz zasad przygotowania się  do  rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo doradca szkolny mgr Dorota Szwiec przesłała do uczniów poradnik „Tajemnice przedsiębiorczości”, test „Czy jestem osobą przedsiębiorczą” oraz grę on – line „Rynek pracy”. Oprawę graficzną na stronę internetową szkoły i wirtualną gazetkę przygotował Gracjan Jasnos z klasy 4 TI.

 Harmonogram do pobrania

 Plakat

 

mgr Dorota Szwiec

mgr Emilia Marcinkowska

mgr Joanna Rogacewicz

mgr Aneta Kisły

Rafa

6.03.2021 r. Dawid Piotrowski z kl. 4 BI reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

6 marca 2021 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie odbyły się  eliminacje okręgowe XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której Organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Naszą szkołę reprezentował Dawid Piotrowski, uczeń klasy czwartej technikum budowlanego.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu o tematyce budowlanej i architektonicznej. Uczniowie musieli się wykazać znajomością obiektów zabytkowych i współczesnych, umiejętnością opisywania procesów technologicznych różnych prac budowlanych, znajomością konstrukcji budowlanych i projektowania budynków różnego rodzaju. Uczestniczenie w Olimpiadzie daje możliwość rywalizacji i pozwala uczniom wykazać się  swoją wiedzą i umiejętnościami, rozwija wśród uczniów zainteresowanie budownictwem, daje możliwość doskonalenia zawodowego oraz podejmowania kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych.

Na zakończenie eliminacji nie zabrakło upominków dla wszystkich uczestników i opiekunów, ufundowanych przez sponsorów, które wręczyli: pani Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki, pan Jerzy Hernet – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, Radni Powiatu oraz przedstawiciele firmy Atlas.

 

 

Opiekun mgr inż. Monika Kowalska

Rafa Rafa Rafa

25.02.2021 r. uczniowie klasy 2ac LO uczestniczyli w wykładzie online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”

 

25 lutego 2021 r. uczniowie klasy 2ac Liceum Ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym i wojskowym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rewelacje z  reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”. Dwugodzinny wykład, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, poprowadził dr Radek Wasilewski. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, między innymi, co to jest reklamacja, czym jest prawo konsumenckie, kim jest konsument oraz jakie są różnicę między gwarancją, a rękojmią.

Na początku wykładu Pan doktor wyjaśnił definicję reklamacji, następnie omówił cały tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. W kolejnym punkcie wyjaśnił, jakie prawa i w jakich przypadkach przysługują konsumentowi.

Kolejny punkt przedstawiony przez pana dr Wasilewskiego dotyczył zagadnienia, czym jest rękojmia, a czym gwarancja, w jakich okolicznościach możemy z nich korzystać, komu przysługują i na jakiej podstawie.

Rękojmia, a gwarancja różnią się inną odpowiedzialnością za towar oraz odmiennymi terminami dochodzenia roszczeń. W ramach rękojmi – za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji – odpowiedzialność ponosi producent.

Uczniowie zostali zapoznani z terminami odstąpienia konsumenta od umowy, poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, terminem liczonym od momentu zauważenia wady, okresem obowiązującym sprzedawcę z tytułu rękojmi.

Prowadzący, posługując się przykładami, omówił dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Podał nazwy, adresy oraz strony instytucji, gdzie możemy uzyskać informację oraz pomoc. Instytucje te udzielają bezpłatnych porad, związanych z naruszeniem interesów konsumentów.

Wiedza nabyta podczas wykładu okazała się interesująca i przydatna. Dotyczyła sytuacji, z  którymi często się spotykamy. Ważne by znać swoje prawa i obowiązki konsumenta. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

17.02.2021 r. zakwalifikowaliśmy się do programu „Młodzi w akcji+” w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

Program „Młodzi w akcji+”

 

17 lutego 2021 r. nasza szkoła została zakwalifikowana do programu „Młodzi w  akcji+”. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do  podejmowania działań, na rzecz swojego najbliższego otoczenia, przez realizację projektów społecznych. Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Wiktoria Podyma kl. 1 ac LO, Kinga Woźniak kl. 1 b LO, Amelia Zalcewicz kl. 1 H/Ż pod opieką doradcy zawodowego mgr  Doroty Szwiec. Zespoły uczniowskie, podczas trwania programu, wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tym półroczu będą mogli, między innymi, nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Udział w programie rozpoczęliśmy 2 marca 2021 r. wykładem inauguracyjnym. Wykład wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Temat wykładu dotyczył praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wykład odbył się w formie online na platformie Zoom.

Po zakończonym wykładzie koordynatorki Młodych w Akcji+ – pani Magda Domańska i pani Judyta Ziętkowska – przedstawiły harmonogram działań w tej edycji programu.

Już 17 marca 2021 r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w programie, odbędą szkolenie zdalne, dotyczące uczniowskich projektów lokalnych. Uczniowie pod opieką doświadczonych trenerów będą pracować nad koncepcją wybranych projektów lokalnych. Projekt zakończy się  w czerwcu 2021 r. prezentacją projektów utworzonych przez zespoły biorące udział w  programie „Młodzi w akcji +”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

16.02.2021 r. – uczennica kl. 2 bdp LO Nikola Ignatowska zdobyła 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” w kategorii praca indywidualna, a uczeń klasy 1 ac LO Piotr Podniesiński otrzymał wyróżnienie za najlepszy wynik w szkole w kategorii test wiedzy.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” rozstrzygnięty

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” ogłosił wyniki XII edycji konkursu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: test wiedzy i praca indywidualna. W teście konkursowym naszą szkołę reprezentowało 9. uczniów, pracę indywidualną w formie albumu na temat „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” wykonało 4. uczniów.

Test, w kategorii „Żak” – szkoły ponadpodstawowe, składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej. Ta część konkursu została przeprowadzona online. Najwyższą liczbę punktów w teście konkursowym, a zarazem wyróżnienie na szczeblu szkolnym, osiągnął Piotr Podniesiński – uczeń klasy 1 ac LO.

W konkursie indywidualnym sukces odniosła Nikola Ignatowska, uczennica kl. 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego, zdobywając 3 miejsce w kraju.W tej kategorii wyróżnione zostały również prace Wiktorii Górnej z kl. 2 abd LOAmelii Olejnik z kl. 1 ac LO.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatce 3 miejsca w kraju i wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

15.02.2021 r. uczniowie kl. 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym”

 

15 lutego 2021 r. w godzinach 8.15 – 10.15 uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, po raz kolejny wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem spotkania były „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym”. Spotkanie poprowadził dr Mateusz Tomczyk. Wykład połączony był z dyskusją. Uczniowie odpowiadali na stawiane pytania i wspólnie wyjaśniali omawiane kwestie, jak  również zadawali pytania prowadzącemu. Pan doktor omówił między innymi: rodzaje oraz  zasady postępowania przygotowawczego w polskim postępowaniu karnym. Następnie przedstawił cele postępowania karnego oraz wyjaśnił, kiedy mówimy o śledztwie, a kiedy o  dochodzeniu i w jakich okolicznościach prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie. Co  jest podstawowym zadaniem zarówno śledztwa, jak i dochodzenia. Kto prowadzi te  postępowania. W przypadku popełnienia przestępstwa w zależności od jego rodzaju, a  ściślej od zagrożenia sankcją karną, wszczęte będzie z urzędu, bądź na wniosek pokrzywdzonego śledztwo przez prokuratora lub dochodzenie przez Policję.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się jakim organom, oprócz policji, przysługują uprawnienia procesowe do prowadzenia dochodzeń. Prowadzący poruszył również kwestię społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego każda osoba, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma  społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję. Wobec niektórych przestępstw społeczny obowiązek ulega przekształceniu w prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania o ich popełnieniu, usiłowaniu lub przygotowaniu. Zaniechanie wypełnienia prawnego obowiązku zawiadomienia organów ścigania powoduje popełnienie przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Wykład zakończył się podsumowaniem całego przebiegu postępowania karnego. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub, na zasadach określonych w ustawie, korzystać z obrońcy z urzędu. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w lekcji geografii online zorganizowanej w ramach patronatu przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lekcja geografii online w klasie 2bdp LO
Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii

 

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w lekcji geografii prowadzonej przez pana prof. US Pawła Czaplińskiego. Lekcja odbyła się online na  platformie Microsoft Teams. Temat wykładu to: Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii.

Pan Profesor w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię rozwoju przemysłu i zmiany, które w nim zachodziły. Zwrócił uwagę na różnice między przemysłem tradycyjnym, a  przemysłem wysokich technologii. Omówił czynniki lokalizacji oraz formy koncentracji przemysłu high – tech i formy koncentracji przemysłu tradycyjnego. Poruszył kwestie wydatków na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej oraz wpływu przemysłu na stan środowiska przyrodniczego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa Rafa

9.02.2021 r. przystąpiliśmy do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił w dniu 9.02.2021 r. do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021, który jest obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. W ramach obchodów na zajęciach online zostały wykonane ulotki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

  Zajęcia online, kl. 2 BIp

Zajęcia online, kl. 2 Big

Ulotki wykonali uczniowie klas 1 i 2 liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego oraz branżowej szkoły I stopnia na zajęciach informatyki lub przedmiotach informatycznych.

Autor: Piotr Pośniak, klasa 2BIp

Autor: Piotr Pośniak, klasa 2BIp

Autor: Juliusz Naruszewicz, klasa 1BI

Autor: Julia Górska, klasa 1b LO

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystania z Internetu.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

9.02.2021 Dzień Bezpiecznego Internetu.

ZAGROŻENIA INTERNETU

 

            Internet oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Kontakt z nieodpowiednimi treściami

            Korzystając z Internetu możesz zostać narażony na kontakt z nieodpowiednimi treściami, a  także możesz być zachęcany do podejmowania działań, które są nielegalne lub niebezpieczne.

            Istnieje ryzyko, iż korzystając z sieci, możesz dostarczyć obcym osobom informacji lub  zaaranżować spotkanie, które będą stanowić zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa lub  bezpieczeństwa rodziny. W wielu przypadkach osoby wykorzystują pocztę elektroniczną, chat room, grupy dyskusyjne, aby zdobyć zaufanie, a następnie zorganizować spotkanie w prawdziwym świecie.

Nękanie

            Możesz stać się obiektem nękania, zastraszania czy choćby niewybrednych żartów. Powinieneś wiedzieć, że nie należy odpowiadać na zaczepki, gdyż zachęca to tylko sprawcę do  dalszego działania. O zachowaniu sprawcy można donieść administracji komunikatora, dostawcy Internetu, administratorowi serwera konta pocztowego, a w przypadku złamania prawa – zgłosić sprawę na policję.

Łamanie prawa

            Możesz zaangażować się w działalność, która jest nielegalna lub pociąga za sobą straty finansowe. Korzystając z aukcji internetowych, podając dane karty kredytowej rodziców itp.  możesz stać się ofiarą różnych oszustów. Młodzi ludzie bywają nie tylko ofiarami nękania czy  niewybrednych żartów, ale także bardzo często sami są ich autorami. Łamią prawo przesyłając wirusy, nielegalne treści, uprawiając hazard, jak również kopiując filmy i muzykę.

Uzależnienie od Internetu

            Oprócz wielkich korzyści, postępująca informatyzacja przyniosła nowe zagrożenia. Rośnie bowiem stale liczba osób uzależnionych od Internetu i gier komputerowych. Popularność gier przekroczyła wszelkie oczekiwania i oceniana jest jako prawdziwy fenomen socjologiczny lub  wręcz zjawisko kulturowe. Powodowane przez nie efekty destrukcyjne stają się poważnym problemem społecznym i zdrowotnym.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

            Cyberprzestrzeń jest jak wielkie miasto. Możesz znaleźć tam biblioteki, uniwersytety, muzea, miejsca rozrywki oraz możliwość spotkania wielu wspaniałych ludzi. Niestety, możesz tam spotkać ludzi lub sprawy, których powinieneś unikać. Znając niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia będziesz mógł bezpiecznie korzystać z Internetu.

            Ustal wspólnie z rodzicami zasady korzystania z Internetu. Ustalcie kiedy i jak długo możesz przebywać w Sieci, z jakich serwisów internetowych wolno Ci korzystać. Umowa z  rodzicami nie oznacza rezygnacji z Twojej prywatności czy Twoich praw. Jest ona po prostu uzgodnieniem waszego wspólnego stanowiska opartego na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.           Chroń swoją prywatność w Sieci. Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek forum publicznym w  Internecie, nie podawaj swojego nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy szkoły oraz innych informacji, które mogłyby pozwolić na ustalenie Twojej tożsamości.

            Nie wysyłaj swoich zdjęć osobom, których nie znasz.

            Odpowiadaj mądrze na otrzymane wiadomości. Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości, które sprawiają, że czujesz się skrępowany, zmieszany lub zaniepokojony.

            Bądź ostrożny korzystając z czat room. Nigdy nie będziesz mieć pewności z kim naprawdę rozmawiasz. Jest tam wielu przyjaznych i ciekawych ludzi, jednak pamiętaj, że czaty są również wykorzystywane przez osoby poszukujące swoich ofiar, szczególnie wśród nastolatków. Nigdy nie  podawaj swoich danych osobowych i nie organizuj spotkań w „realu” bez wiedzy rodziców.

            Bądź ostrożny, jeśli ściągasz coś do swojego komputera ze strony www. Niektóre strony www proszą o pozwolenie na załadowanie jakiegoś programu lub „podłączenie się”. Programy te,  w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane później do przesyłania ci jedynie irytujących reklam. Niestety często są również używane do ingerowania w Twoją prywatność, śledzenia tego, co robisz w danej chwili w sieci, czy wprowadzania wirusów do Twojego komputera. Mogą one zamienić Twój komputer w serwer, z którego ktoś nieznajomy będzie mógł swobodnie korzystać, np. pobierając bez Twojej zgody Twoje fotografie lub prywatne dokumenty. Nie wgrywaj żadnych programów, jeśli nie masz pewności, że pochodzą one z godnego zaufania źródła.

            Jeśli prowadzisz blog, musisz mieć świadomość, że jest on dostępny dla każdego kto  korzysta z Internetu. Pamiętaj o tym, zamieszczając w blogu informacje o sobie. Zastanów się,  jakie wiadomości na swój temat chciałbyś tam umieścić i czy naprawdę powinieneś to zrobić. Wszystko, co umieścisz w blogu może być nie tylko przeczytane przez innych użytkowników sieci, ale także z łatwością kopiowane i przechowywane, a w przyszłości może zostać wykorzystane przeciwko Tobie.

            To, co teraz wydaje ci się fajne i zabawne, może okazać się niestosowne i kłopotliwe kilka lat później. Pamiętaj, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania. Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem.

 

Zespół wychowawców internatu

źródła:

John Lenardon „Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko”

Nicholas Kardaras „Dzieci ekranu”

https://www.youtube.com/watch?v=sGUE2ODE8ck

https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E&has_verified=1&bpctr=1611737672

 

 

Rafa

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

Zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19

 

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 

Rafa

02-05.2021 r. realizowany był w naszej szkole program „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program „Loguj się z głową”

 

Od lutego do maja 2021 r.  realizowany był w naszej szkole program „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadaniem programu było dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności uczniów sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z internetu i mediów elektronicznych oraz chroniących przed e-uzależnieniami.
W ramach programu „Loguj się z głową” wychowawcy na godzinach wychowawczych realizowali tematy np.: „Radzenie sobie ze stresem”, „E-hazard i gry online”,  „Zagrożenia internetu”. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą mechanizmu działania czynników wywołujących stres, zostali zapoznani z konsekwencjami radzenia sobie ze stresem poprzez granie w gry komputerowe i korzystanie z internetu, otrzymali informacje na temat skutecznych metod pokonywania stresu oraz zostali zapoznani z ryzykiem związanymz nadmiernym zaangażowaniem się w gry online.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

29.01.2021 r. uczniowie Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI) i Kacper Fryska (4 TI) zajęli I miejsce w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge i będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

Uczniowie technikum informatycznego
w finale ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge

 

CyberSkiller Challenge to ogólnopolski konkurs wiedzy i umiejętności praktycznych w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa, organizowany jest przez działającą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie spółkę “CyberSkiller”.

29 stycznia 2021 r. odbył się II etap (wojewódzki) konkursu, w którym wzięła udział drużyna naszej szkoły w składzie: Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI), Kacper Fryska (4 TI). Tematyka etapu wojewódzkiego obejmowała system Linux oraz jego bezpieczeństwo, a sam konkurs odbył się  w  formie online na autorskiej platformie przeznaczonej do edukacji specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Spotkanie przed konkursem

9 lutego 2021 r. zostały podane wyniki – uczniowie naszej szkoły byli najlepsi w województwie zachodniopomorskim i znaleźli się w ogólnopolskim finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

Turniej finałowy odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w Lublinie i przewidziany jest w formie stacjonarnej. Po tym etapie poznamy najlepszą drużynę szkolną z dziedziny cyberbezpieczeństwa w  całej Polsce.

Trzymamy kciuki!!

 

Szkolny opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

6.05.2020-28.01.2021 r. odbył się kurs operator suwnic

Kurs operatora suwnic

 

W terminie od 6 maja 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, realizowanego przez ZSP w Chojnie, 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbyło kurs operatora suwnic z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych E1-G1. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs trwał 44 godziny, w tym 36 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych.

Celem kursu było zdobycie uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1 oraz aktualizacje wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie uczestników do zdobycia uprawnień państwowych przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego, który odbył się w dniu 24 marca 2021 r.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały m.in.: wiadomości o dozorze technicznym, podział i rodzaje suwnic oraz cięgników, budowę elementów suwnic, obowiązki operatora, zakres czynności przy pracy, zawiesia i inny sprzęt przeładunkowy, zasady bezpiecznej obsługi suwnic oraz przepisy BHP.

Każdy uczestnik kursu otrzymał imienne zaświadczenie o ukończenia kursu, a po zdanym egzaminie – Zaświadczenie Kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

28.01.2021 r. uczniowie klas 1a i 2a LO wzięli udział w wykładzie otwartym pt. „Historyczno-prawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Historycznoprawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu”

 

W dniu 28 stycznia 2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym po raz kolejny wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym razem tematem spotkania były „Historycznoprawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu”. Spotkanie poprowadził dr Radosław Zych.

Podczas wykładu uczniowie zapoznali się z obowiązującą Konstytucją Apostolską „Universi Dominici Gregis”, która reguluje czynności przeprowadzane po śmierci papieża, związane z jego pogrzebem oraz wyborem następcy. Dodatkowo, poznali zasady, na jakich przeprowadza się konklawe oraz charakterystyczne elementy towarzyszące wyborom.

Poza tym była mowa także o najbardziej znanych historiach zgromadzenia konklawe, które często trwały kilka dni, a nawet miesięcy.

Pan dr Zych tłumaczył również: jak Konstytucja Apostolska zmieniła się na przestrzeni lat, jakie czynniki miały na to wpływ. Opowiedział również o Kaplicy Sykstyńskiej, miejscu, gdzie odbywa się konklawe, zwracając uwagę na warunki tam panujące podczas wyborów.

Wykład zakończył się dyskusją. Pojawiły się pytania i nowe informacje wyjaśniające różne kwestie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

8.01.2021 r. w ramach X Nocy Biologów uczennica kl. 2 abd LO Jessica Cewka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Przez klocki do nauki”.

Wyróżnienie uczennicy kl. 2abd LO Jessiki Cewki w konkursie Przez klocki do nauki w ramach Nocy Biologów

 

Idea Nocy Biologów narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas licznych spotkań otwartych dla społeczności miasta i  regionu. Tysiące odwiedzających dzieci, młodzieży i dorosłych, było zachętą do  zorganizowania w całej Polsce tego typu przedsięwzięcia.

X edycja Nocy Biologów, tym razem w przestrzeni wirtualnej, odbyła się 8 stycznia 2021 r. pod hasłem „Człowiek i mikroorganizmy”. Do wyboru były zajęcia w trzydziestu czterech ośrodkach naukowych na terenie całego kraju. Uczniowie naszej szkoły, z klas o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia, pod nazwą CSI Kryminalne Zagadki Wydziału Biologii, obejmowały 3 wykłady w zakresie Genetyki sądowej, Entomologii Sądowej oraz zbierania śladów biologicznych. Dodatkowo część uczniów wysłuchała wykładu o Historii bioterroryzmu.

W ramach Nocy Biologów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyły się  konkursy dla różnych grup wiekowych. Do uczniów szkół ponadpodstawowych skierowany został konkurs Przez klocki do nauki. Celem konkursu było wykonanie z  klocków typu LEGO modelu dowolnego mikroorganizmu. Do konkursu zgłoszono łącznie 68 prac z całej Polski, a Jessica Cewka, uczennica naszego liceum, otrzymała wyróżnienie.

https://us.edu.pl/event/noc-biologow-2021/

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.01.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

XII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

 

7 stycznia 2021 r., w czasie ferii zimowych, odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Wzięło w niej udział 155 uczniów z całej Polski. Głównym organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Klimela i Wiktoria Saskowska z klasy 3 TH.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady są “działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii”. Z powodu pandemii tegoroczne eliminacje odbyły się na specjalnej platformie – w formie online. Do etapu centralnego zakwalifikowało się zaledwie 35 osób. Niestety naszym uczennicom się nie udało. Dziękuję za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły. Spróbujemy za rok.

Opiekun

Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

31.12.2020 r. – otrzymaliśmy piękne prezenty pod choinkę w postaci sprzętu komputerowego i ochronnego przed COVID-19.

Koniec roku 2020 przyniósł  Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie nadzwyczajny prezent w postaci dużej liczby wysokiej jakości sprzętu komputerowego oraz ochronnego przed COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie Adriana Salamończyk wraz z pracownikami od wielu lat podejmuje działania, w celu pozyskania  finansowych środków unijnych i krajowych, m.in. na systematyczne doposażanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.  Szkoła realizuje projekty z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ostatnie działania ukierunkowane były przede wszystkim na doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i ochronny w związku z trwającym stanem epidemicznym COVID-19 i zdalnym nauczaniem, wspierające uczniów i nauczycieli w kształceniu na odległość oraz rozwijaniu kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zapewniające bezpieczeństwo.

W wyniku podpisania przez dyrektora szkoły umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK), będącą operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), uczniowie i pracownicy mają dostęp do szerokopasmowego Internetu lub do usługi LTE (bezprzewodowy dostęp do Internetu). OSE przekazała szkole nieodpłatnie 4 Szkolne Pakiety Multimedialne, tj. 100 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu, oprogramowaniem, etui, bezprzewodową klawiaturą i rysikiem o wartości ponad 97 tys. zł.

          W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, szkoła otrzymała 6 tablic interaktywnych z projektorami i sounbarami oraz 14 laptopów, dofinansowanych kwotą 56 tys. zł.

          W celu zapobiegania skutkom pandemii COVID-19 oraz ochrony uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w ramach realizowanego przez Powiat Gryfiński  projektu grantowego „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”, szkoła otrzymała  72 przegrody stanowiskowe do przeprowadzania egzaminów zawodowych i maturalnych, 5 przegród nabiurkowych, 7 stacji bezdotykowych do dezynfekcji rąk, termometry bezdotykowe oraz zapas płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Rafa

22.12.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Razem na Święta”.

Akcja „Razem na Święta”.

 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

(Papież Franciszek)

 

Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Wśród nich byli również nasi uczniowie. Szkolny Klub Wolontariusza zawsze chętnie angażuje się w tego typu akcje. Była to już trzecie edycja akcji. Uczniowie naszej szkoły, w zmienionej pandemią rzeczywistości, postanowili wesprzeć potrzebujących dobrym słowem i najszczerszymi świątecznym życzeniami.

Tym razem mogliśmy liczyć na pomoc nauczyciela informatyki, mgr Doroty Szwiec, która na  zajęciach wraz z uczniami tworzyła przepiękne kartki świąteczne. Trafiły one do  podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Chojnie, Domu Pomocy Społecznej „Dom z sercem” w Trzcińsku – Zdroju, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie oraz do pensjonariuszy Nadodrzańskiego Domu Seniora w  Starej Rudnicy.

 

Opiekun SKW

mgr Aneta Żurawska

Rafa

10.12.2020 r. – jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Game based learning for development of problem solving skills”.

TRWAJĄ PRACE W PROJEKCIE „GAME BASED LEARNING FOR DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING SKILLS”

 

Partnerzy projektu „Game based learning for development of problem solving skills”:

– Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi – Turcja

– SMART IDEA Igor Razbornik s.p. – Słowenia

– Konya Il Milli Egitim Mudurlugu – Turcja

– Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Rumunia

– Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter STEAM – Bułgaria

– Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. – Portugalia

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – Polska

– Stowarzyszenie Douzelage – Polska

pracują nad kolejnymi rezultatami pracy intelektualnej. Treść przewodnika jest gotowa, projekt i tłumaczenia są w toku. Ruszają też prace nad filmami instruktażowymi do gier. Zostały wybrane gry planszowe i gry online, napisane scenariusze na podstawie, których zostaną nakręcone filmy instruktażowe oraz rozpoczęto przygotowania do nagrywania tych filmów. Wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

Rafa

7.12.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa”

7 grudnia 2020 r. od godz.13.00 do 14.00 uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa”. Spotkanie poprowadziła Pani dr hab. Krystyna Nizioł, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani Doktor omówiła przebieg procesu legislacyjnego w Polsce, czyli sposób uchwalania ustaw. Ponadto przedstawiła regulacje prawne dotyczące zagadnienia oceny wpływu w  rządowym procesie legislacyjnym.

Proces oceny wpływu jest elementem prowadzenia polityki w oparciu o dowody; obejmuje analizę dostępnych informacji i danych, ewaluację istniejącego stanu prawnego w danej dziedzinie życia społeczno – gospodarczego oraz konsultacje publiczne. Poprawnie przeprowadzona ocena wpływu zapewnia możliwie pełną i wiarygodną informację na temat celowości interwencji państwa oraz korzyści i kosztów związanych z podjęciem konkretnych działań. Natomiast wyniki przeprowadzonej oceny wpływu są przedstawiane w ocenie skutków regulacji (OSR), która jest dokumentem towarzyszącym projektowi aktu normatywnego, procedowanego w rządowym procesie legislacyjnym.

Zestawienie wyników stanowi bazę dla wypracowania rekomendacji do dalszych działań. Wzory formularzy, zgodnie z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów, zamieszcza się  w BIP KPRM i można się szczegółowo z nimi zapoznać.

Wykład zakończył się dyskusją. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

7.12.2020 r. Wojewódzka Konferencja „SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”.

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA

„SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”

            7 grudnia 2020 r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie zaprosiło doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym do udziału w konferencji, zorganizowanej przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego, pn. „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę”. Konferencja odbyła się na platformie Teams.

Bogaty program konferencji obejmował liczne wystąpienia zaproszonych do udziału gości. W swojej prezentacji dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej przedstawił planowanie ścieżki edukacyjnej na przykładzie szkolnictwa branżowego http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/12/szkolnictwo-branzowe-planowanie-sciezki-edukacyjnej.pdf.
Doradcy regionalni ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali sposoby rozmawiania z uczniami o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/12/doradztwo-zawodowe.pdf.

            Dyrektor naszej szkoły Pani Adriana Salamończyk wygłosiła prelekcję, przedstawiając prezentację multimedialną, na temat „Form wykorzystywania środków unijnych w szkołach ponadpodstawowych zawodowych” na podstawie prawie 20-letniego doświadczenia i osiągnięć szkoły w tym obszarze. Na początek wprowadziła słuchaczy w strukturę szkoły, w zawody, w jakich kształcą się uczniowie, opowiedziała o wieloletniej pracy przy realizacji projektów oraz o tym jak środki z Unii Europejskiej z różnych programów (aktualnie Erasmus+, RPO WZ oraz PO WER) są wykorzystywane  z podziałem na potrzeby uczniów, nauczycieli i szkoły. W dalszej części wystąpienia zilustrowała działania oraz rezultaty projektów. Na koniec z dumą zreferowała sukcesy jakie szkoła oraz nauczyciele odnieśli na przestrzeni lat.

https://drive.google.com/file/d/1AxxPxsyD7T4mbl-v7qDYbX5rcrFWIv1B/view?usp=sharing

Rafa

4.12.2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

 

4 grudnia 2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Słupsku. W tym roku naszą szkołę reprezentują dwie uczennice z klasy 3 TH – Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska.

Dziewczyny wzięły udział w teście wiedzy zawodowej, który przeprowadzony był w macierzystej szkole, a uzyskane wysokie wyniki stały się dla nich przepustką do udziału w kolejnym etapie. Zakwalifikowały się do najlepszej 13, wyłonionej spośród wszystkich uczestników. Już 18 marca 2021 r. w Hotelu *****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka będą walczyły w finałowym etapie o tytuł najlepszego technika hotelarstwa w Polsce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych!

Opiekun konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

 

Rafa

4.12.2020 r. odbyło się webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

Webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

 

Z początkiem grudnia Biuro Kształcenia Zawodowego Krajowego Centrum Europass Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zainicjowało cykl spotkań w formule on-line pt. „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”. Do udziału w tych spotkaniach zaproszono beneficjentów, którzy realizowali projekty mobilności zawodowej z zastosowaniem zasad i elementów systemu ECVET. ECVET – Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (European Credit System for Vocational Eduaction and Training) jest jednym z narzędzi polityki Unii Europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej. Został zaprojektowany, aby wspierać przenoszenie, akumulowanie oraz uznawanie osiągnięć edukacyjnych osób chcących uzyskać kwalifikacje. „Piątki z ECVET” dedykowane są koordynatorom i nauczycielom ze szkół, które realizują projekty w „zawodowym” komponencie programu Erasmus+ oraz POWER-VET, a ich głównym celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja różnych podejść i zastosowań założeń ECVET podczas realizacji staży zagranicznych, prezentacja dokumentów, materiałów, programów już zrealizowanych staży opartych na założeniach ECVET.

Pierwsze spotkanie, inicjujące cykl, odbyło się 1 grudnia 2020 r. swoje wystąpienia mieli Pani Karolina Dołomisiewicz i Pan Tomasz Marmaj.

 W kolejny piątek 4 grudnia 2020 r. prelegentem z ramienia naszej szkoły była Pani Kamila Góra, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, która w prezentacji multimedialnej przedstawiła opracowanie dokumentów Ecvet w oparciu o zawód „technik informatyk”. Swoje wystąpienie rozpoczęła od zaprezentowania szkoły, zawodów w jakich kształcą się uczniowie oraz projektów mobilności zawodowych, które ZSP zrealizował od 2006 roku. Przedstawiła firmy, w których staże odbywali uczniowie, opowiedziała o stażach nauczycieli za granicą oraz o wizytach zagranicznych pracodawców w ZSP. Następnie przeszła do dokumentacji Ecvet. Opowiedziała o procesie przygotowania dokumentów oraz o podziale obowiązków przy pracy nad nimi, od podpisania umowy finansowej, porozumienia o partnerstwie, przez przygotowania porozumienia o programie zajęć, podpisanie umów z uczestnikami staży, do walidacji i uznania. Swoje wystąpienie zakończyła udzielaniem odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania, którzy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację.

 

Link do prezentacji:

http://eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/384/kamila_g__ra_ecvet_4.12.2020_.pdf

 

 

 

Rafa

3.12.2020 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

3 grudnia 2020 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Monika Kowalska, mgr inż. Andżelika Szkuciak i mgr Emilia Marcinkowska, przeprowadziła test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru w formie zdalnej. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczniów z  klasy 2 PM: Paweł Krupiński, Kacper Kudłak, Michał Rosłon, Szymon Trębacz, Szymon Michalak, Dariusz Matwijów i Kacper Matuszewski.

Szymon Trębacz i Szymon Michalak, którzy uzyskali największą liczbę punktów, będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

30.11. – 1.12.2020 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

30 listopada i 1 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas ich realizacji odbyły się działania profilaktyczne, których celem było budowanie pożądanych postaw w stosunku do substancji psychoaktywnych, przekazanie kompetentnej wiedzy z zakresu używek, wykazanie ich szkodliwego działania na organizm człowieka, wzbogacenie wiedzy uczniów w zakresie uzależnień, dostarczenie kompetentnej wiedzy jak się nie uzależnić.

Uczniowie klas 1 PDW, 1 BI, 1 ac LO, 1 b LO, 2 acp LO uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach online, prowadzonych przez terapeutów z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie oraz z Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Genesis. Zajęcia prowadzone były w formie interaktywnej, angażującej wszystkich uczestników. Zapewniały im nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim miały na celu kształtowanie umiejętności ćwiczenia asertywności – jako narzędzia skutecznego odmawiania, uświadomienia młodzieży znaczenia relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi w procesie budowania poczucia własnej wartości.

Na godzinach wychowawczych wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przedstawili uczniom szkodliwe skutki wynikające z palenia papierosów, e – papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych.

Na stronie szkoły w zakładce profilaktyka została umieszczona prezentacja z zakresu profilaktyki uzależnień od e – papierosów oraz środków psychoaktywnych.

 

pedagog szkolny

mgr Grażyna Magdziak

Rafa Rafa

25.11.2020 r. uczniowie klasy 1 a i 2 a LO uczestniczyli w wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”.

Wykład online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”

 

25 listopada 2020 r. od godz.11.00 do 13.00 uczniowie klasy 1 oraz 2 Liceum Ogólnokształcącego ZSP w Chojnie o kierunku humanistyczno – prawnym, uczestniczyli w  wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”. Spotkanie poprowadziła Pani Doktor Beata Kanarek – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani Doktor przedstawiła historię, a także współczesną sytuację, związaną z zastosowaniem kary śmierci wobec przestępców oraz rodzaje tych kar. Ponadto omówiła regulacje prawne oraz statystyki dotyczące takiej formy wymierzania sprawiedliwości. Wymieniła kraje, w  których w ostatnich latach wymierzono i wykonano karę śmierci.

Do 2019 r. 142 kraje zniosły karę śmierci w prawie lub w praktyce, ale nadal 56 krajów stosuje ją. Odnotowano co najmniej 657 egzekucji w 20 krajach, nie licząc Chin, gdzie, jak  się przypuszcza wykonano ich tysiące, a w celach śmierci przetrzymywano ponad 25 000 osób. Liczba egzekucji w 2019 r. była na najniższym poziomie od co najmniej dekady. W  kolejnym punkcie spotkania Pani Doktor dokonała również analizy problemu kary śmierci, jako współczesnego sporu o charakterze światopoglądowym. Przedstawiła oraz  szczegółowo omówiła argumenty zwolenników oraz przeciwników wymierzania kary śmierci. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, zapoznając się z przedstawioną prezentacją, co znalazło wymiar w aktywnym udziale w dyskusji z Panią Doktor.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa Rafa

16.11.2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

16 LISTOPADA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

 

           16 listopada 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO.  Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację Zasad Tolerancji.” Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji miały na celu uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

16.11.2020 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

 

16 listopada 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiego  konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.  Organizatorem Konkursu jest spółka Cyberskiller Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

I etap polegał na wypełnieniu testu, składającego się z 25 pytań, był on umieszczony na platformie przeznaczonej do edukacji najlepszych specjalistów w dziedzinie cyber security, która została opracowana przez kierownika Katedry Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  – dra hab. Bogdana Księżopolskiego.

Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i będą reprezentowali szkołę na etapie wojewódzkim to:

Piotr Pośniak kl. 2TIp

Kacper Fryska kl. 4TI

Kamil Bielak kl. 2TIp

Serdecznie gratuluję zwycięskiej trójce!

 

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Kamila Góra

 

Rafa

16.11.2020 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli online w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego IV edycja

 

16 listopada 2020 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński oraz  Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach i Starych Łysogórkach. Spotkanie, odbywające się online w postaci webinarium, otworzył Pan dr. Tomasz Czapiewski, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US oraz Pan Mariusz Sikora z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Następnie głos zabrała Pani dr hab. Luiza Wojnicz – Smal, prowadząc wykład dotyczący Współczesnych zagrożeń terrorystycznych w UE, w trakcie którego można było oglądać ciekawą prezentację, dotyczącą tematu wystąpienia.

Kolejnym prelegentem był dr Michał Romańczuk, który zajął się często występującym problemem Dezinformacji i fake newsów, jako zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Dyrektor Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego omówił działalność placówki, w  tym  działania edukacyjne, zachęcając słuchaczy do odwiedzania Rejonu Pamięci Narodowej. Na koniec głos zabrał Pan Jan Zapłatyński, pracownik Urzędu Marszałkowskiego, który podjął się trudu opracowania, przedstawiającej historyczne miejsca i obiekty znajdujące się na Pomorzu Zachodnim, nie tylko związane z działaniami wojennymi. Zachęcał także nauczycieli oraz uczniów do aktywnego udziału w tworzeniu takiej mapy. Jest to już czwarta konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w której nasza szkoła zawsze aktywnie uczestniczy.

Po raz pierwszy z powodu pandemii była to video konferencji, co powodowało pewne ograniczenia. Oby kolejna konferencja odbyła się w formie tradycyjnej, czego sobie i  Państwu życzę.

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

12.11.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „System ochrony praw człowieka w Polsce” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział klas 1 i 2 liceum o profilu humanistyczno – prawnym w wykładzie online
„System ochrony praw człowieka w Polsce”

12 listopada 2020 roku klasy 1 oraz 2 liceum o profilu humanistyczno – prawnym uczestniczyły w otwartym wykładzie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ” System ochrony praw człowieka w Polsce”. Przedsięwzięcie organizowane było w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams. Wykład prowadziła dr Ewa Milczarek, a traktował on o prawach człowieka w Europie i na świecie od  czasów historycznych do współczesnych, w kontekście Polski oraz obecnej sytuacji.

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości ustanowione na pamiątkę przekazania przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu pełni władzy nad formującym się Wojskiem Polskim. Wydarzenie to miało miejsce 11 listopada 1918 roku. Józef Piłsudski powołał nowy centralny rząd, który 21 listopada wydał manifest zapowiadający reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu, uzależniając jednak ich przeprowadzenie od postanowień przyszłego Sejmu Ustawodawczego. Jednocześnie Józef Piłsudski wprowadził bardzo korzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedział wybory parlamentarne.

22 listopada Józef Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej. O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi polskiemu toczyć krwawe boje.
W Galicji Wschodniej trwały od listopada zacięte walki z Ukraińcami, a na wschodnich kresach Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. 27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. Ponadto trzeba było trzech powstań śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski.

   Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której naród polski obronił odzyskaną niepodległość. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą.

 

Zespół wychowawców internatu

Źródła:

www.e-historia.com.pl

wikipedia

Ryszard Kaczmarek „Historia Polski 1914-1989”

 

Rafa

10.11.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

Akcja „Szkoła do hymnu 2020”

 

We wtorek 10 listopada 2020 r., dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, po  raz kolejny wzięliśmy udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkolna, uczniowie i nauczyciele łącząc się online za pomocą komunikatorów, odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

9 – 10.11. 2020 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 9 – 10.11.2020 r.

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w  Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2020. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) organizowany jest  z  inicjatywy Komisji Europejskiej od 2016 r. W ramach Tygodnia Komisja Europejska organizuje wydarzenia centralne. Towarzyszą temu wydarzania organizowane w państwach członkowskich i współpracujących z UE. Tematem przewodnim tegorocznej kampanii jest  „Kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie transformacji ekologicznej i  cyfrowej”. Z powodu epidemii Covid – 19 wszystkie wydarzenia i działania promujące kształcenie zawodowe w ramach ETUZ 2020 odbywają się w formacie online. My również promujemy i pokazujemy ogromne możliwości kształcenia zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. Dajemy możliwość rozwijania swoich umiejętności i  talentów. Rozwijamy wiedzę i kompetencje, które są niezbędne do odniesienia sukcesu na  rynku pracy. W tym celu zorganizowaliśmy następujące wydarzenia online:

1. Promocja kształcenia zawodowego i staży zagranicznych w Szkole Podstawowej nr  1  i  Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie. W wydarzeniu udział wezmą klasy VIII.

2. Promocja kształcenia zawodowego i staży zagranicznych w klasach I liceum ZSP w  Chojnie

3. Promocja staży zagranicznych w klasach I Branżowej Szkoły I st.

4. Udział doradcy zawodowego w konferencji online pt.:„Zawodowcy przyszłości”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Konferencja odbędzie się 9 listopada 2020 r.

Ponadto doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami przeprowadzi cykl zajęć dla  uczniów. Ich zakres to:

1. Rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności personalnych.

2. Rola kształcenia zawodowego w odkrywaniu swoich talentów.

3. Szanse na rynku pracy. Zawody przyszłości.

4. Moja przedsiębiorczość w kreowaniu wizerunku na rynku pracy.

5. Edukacja, a rynek pracy.

Wydarzenia w ramach ETUZ 2020, pozwolą na wykorzystanie zasobów kształcenia i  szkolenia zawodowego w celu zaprezentowania ogromu możliwości i korzyści, które zapewnia kształcenie zawodowe, a także zdobycie nowych perspektyw na przyszłość. To  również szansa na zdobycie cennych kwalifikacji, uznawanych przez pracodawców oraz  zwiększenie szansy na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

22.10.2020 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny w Internacie

 

Zgodnie z tradycją, 22 października 2020 roku, w Internacie ZSP w Chojnie odbyły się  otrzęsiny wychowanków, którzy w roku szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy zamieszkali w  naszej placówce.

Aby stać się pełnoprawnym mieszkańcem internatu młodsi koledzy i koleżanki zostali zobowiązani do zmierzenia się z zadaniami przygotowanymi przez wychowawców internatu. Nowicjusze musieli wykazać się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami sportowymi, jak również dobrym smakiem.

W oprawie pięknych makijaży uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, tym samym wstępując w  “szeregi braci internackiej”. Zwieńczeniem było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

„Otrzęsiny” to dobra forma integracji poprzez zabawę z dużą dozą humoru, która sprzyja tworzeniu pozytywnych relacji między wychowankami.

 

 

mgr Hanna Chmura

Rafa

15 – 17.10.2020 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim IV Biegu Erasmusa.

IV Bieg Erasmusa

 

W dniach 15 – 17 października 2020 r. w całej Polsce odbył się IV Bieg Erasmusa pod  hasłem Włącz czwarty e – Bieg Erasmusa!, organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Bieg ma na celu między innymi promocję aktywności fizycznej i sportu na  poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – w ramach programów Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatywy Erasmus Days.

      

Impreza zmieniła dotychczasowy charakter i w tym roku bieg odbył się w formie rywalizacji zdalnej 4 – osobowych drużyn sztafetowych. Każda sztafeta biegła w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, spełniającym wymogi bezpieczeństwa. Dystans Biegu nie został określony, zawodnicy biegli przez godzinę, zapisując trasę za pomocą aplikacji Endomondo.

Sztafetę ZSP w Chojnie tworzyły:

Anna Lipińska, kl. 4 TH

Paulina Michałowska, kl. 3 TH

Dagmara Ogórek, kl. 3 TH

Wiktoria Saskowska, kl. 3 TH

Dziewczyny w ciągu 60 minut biegu pokonały 9,25 km.

Pierwsze 100 zgłoszonych drużyn otrzymało pakiety startowe: plecaki – worki, koszulki biegowe z długim rękawem, numery startowe, lekko ocieplane opaski biegowe, medale za  udział w e – Biegu. Ponadto szkoła otrzymała zestaw sprzętów treningowych: mini płotki lekkoatletyczne, drabinkę leżącą do ćwiczeń, taśmy oporowe oraz spadochron oporowy.

Początkowo limit drużyn wynosił 200 zespołów, ostatecznie w biegu wystartowało ponad 300 drużyn. Uplasowaliśmy się na 132 miejscu.

 

 

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa Rafa

9.10.2020 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie 2020.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

 

            9 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się dziewiąta odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Patronat Honorowy sprawuje Para Prezydencka. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w 2019 roku lekturą były Nowele polskie.

    

W tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Jest to wybitne dzieło epoki romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, jak również promowanie literatury polskiej i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. Wspólne Narodowe Czytanie jest organizowane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Narodowe Czytanie odbyło się w bibliotece szkolnej. Organizatorkami akcji były mgr G. Lasowska i mgr Edyta Krupa – Nadolny. W promowaniu akcji wzięli aktywny udział uczniowie klasy 3 ac LO, 1 BI oraz 1 HŻ. Akcja jest stałym elementem w naszym szkolnym kalendarzu imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie Covid – 19, tegoroczne czytanie było realizowane w innej formie niż dotychczas, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Rękopis Balladyny znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej i można go obejrzeć na stronie Polona.pl>>

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

9.10.2020 r. klasa 1 b LO z wychowawcą wzięła udział w wycieczce integracyjnej do Namyślina.

Wycieczka integracyjna kl. 1 b LO do Namyślina

 

9 października 2020 r. klasa 1 b LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, wraz z wychowawcą, wzięła udział w wycieczce integracyjnej do Namyślina. Integracja odbyła się w formie aktywnej, na powierzchni 1 ha oddalonej 1,5 km od  miejscowości Namyślin i sąsiadującej z rzeką Myśla. Znajdują się na nim sztuczne, jak  i naturalne przeszkody, dzięki czemu uczniowie mogli poczuć się podczas gry w  paintballa – jak żołnierze na polu bitwy.

Po przebraniu się w mundury i ochraniacze, organizator przedstawił wszystkim zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas gry w paintballa.

Podczas pierwszej gry „2 drużyny – czyli pokaż kto tu rządzi” – dwa zespoły, składające się  z takiej samej liczby graczy, miały swoją bazę, z której rozpoczynały grę. Celem gry było wyeliminowanie wszystkich członków drużyny przeciwnej. Wygrywała drużyna, która zrobiła to jako pierwsza.

Celem drugiej gry „2 flagi – czyli zdobądź flagę przeciwnika”, było zdobycie flagi przeciwnika i przeniesienie jej do swojej bazy. Trafiony zawodnik kończył grę, a jeśli niósł flagę, zostawiał ją w miejscu, w którym został wyeliminowany.

Po zakończeniu wyczerpującej gry odbyło się ognisko. Wszyscy dobrze się bawili i na pewno lepiej się poznali.

 

wychowawca

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

4.10.2020 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w finale akcji charytatywnej na rzecz Pana Grzegorza Jędrzejczaka.

Finał akcji charytatywnej dla Grzegorza

 

4 października 2020 r. uczniowie naszej szkoły, ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, wzięli udział w finale akcji charytatywnej na rzecz Pana Grzegorza Jędrzejczaka, który zmaga się z nowotworem. Akcja odbyła się na stadionie miejskim w Chojnie.

Głównym organizatorem i koordynatorem akcji było Centrum Kultury w Chojnie. Większość firm i instytucji z naszego regionu wzięło udział w finale. Lokalne szkoły miały swoje stoiska, gdzie sprzedawano własnoręcznie wykonane przedmioty, odbyły się licytacje podarowanych fantów. Nasi uczniowie obsługiwali grilla, stoisko z fantami oraz zbierali do  puszek datki od przybyłych na festyn mieszkańców gminy. Również nauczyciele z naszej szkoły wsparli akcję. Oprócz zbiórki pieniędzy, upiekli ciasta, brali udział w drużynowym turnieju piłki nożnej. Na festynie było mnóstwo atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Cheerleaderki zaprezentowały świetny układ taneczny. Dzieci mogły pobawić się na zamkach dmuchanych, każdy mógł skosztować pysznego ciasta, grillowanej kiełbasy i kaszanki oraz  kupić sobie jakąś drobnostkę. Pieniądze zostały przekazane na leczenie Pana Grzegorza. Według wstępnych informacji, podanych przez Centrum Kultury w Chojnie, uzbierano ponad  40 000 złotych. Bardzo dziękuję za udział i zaangażowanie członkom Szkolnego Klubu Wolontariusza – na Was zawsze można liczyć.

Julia Konsik, kl. 3 bd LO

Opiekun SKW Aneta Żurawska

Rafa

30.09.2020 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 3 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

W dniu 30 września 2020 r. kadeci klasy 3 c LO biorący udział w projekcie MON – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. W związku ze  szczególnymi warunkami bezpieczeństwa, związanymi z pandemią, dopiero teraz realizowane były zajęcia przewidziane programem nauczania, które pierwotnie miały odbyć się w marcu.

W trakcie zajęć, przeprowadzonych przez instruktorów jednostki, realizowano zadania z  terenoznawstwa, poświęcone orientowaniu się w terenie bez mapy. Kadeci dowiadywali się  na czym polega istota orientowania się w terenie bez mapy, określali kierunki stron świata różnymi sposobami, a także praktycznie określali odległość do różnych przedmiotów terenowych.

Realizowane były dwa zagadnienia z taktyki: Działanie podczas marszu, szyki marszowe i  patrolowe oraz działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i  czteroosobowej.

Kadeci ćwiczyli umiejętność planowania marszu, działania marszu ubezpieczonego, zasad organizacji postoju ubezpieczonego i odpoczynku, sygnałów dowodzenia i łączności, a także poznawali rodzaje szyków marszowych i patrolowych.

Doskonalili działania żołnierza pojedynczego oraz w zespołach. Ostatnim ćwiczonym tego dania zagadnieniem były elementy walki w bliskim kontakcie, w czasie którego uczniowie poznawali zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń podczas technik walki w bliskim kontakcie, postawy do walki oraz sposoby poruszania się.

Na zakończenie zajęć przeprowadzona została zbiórka całego pododdziału, podczas której omówiono wykonywane zadania.

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.09-23.10.2020 r. – odbył się kurs wulkanizator.

KURS WULKANIZATOR

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie od 28 września do 23 października 2020 r. uczniowie klasy patronackiej POMOT kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i ślusarz odbyli kurs wulkanizator.

 

Celem kursu było przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu czeladniczego teoretycznego oraz praktycznego przed komisją Izby Rzemieślniczej. 16 osób zrealizowało 150 godzin kursu (50 godzin teoretycznych i 100 godzin praktycznych zajęć).

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zaczerpnęli informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą. Instruktor przekazał wiedzę i umiejętności zawodowe zgodne z programem kursu, takie jak: posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; rozpoznawanie materiałów stosowanych w wulkanizacji i określanie ich zastosowania; określanie procesów zachodzących w wulkanizacji; określanie prac niezbędnych w produkcji wyrobów gumowych; rozróżnianie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w wulkanizacji; rozróżnianie przyrządów pomiarowych stosowanych w wulkanizacji; wykonywanie pomiarów warsztatowych; rozróżnianie metod kontroli jakości wykonanych prac; określanie budowy oraz przestrzeganie zasad działania maszyn i urządzeń; przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; przestrzeganie zasad tolerancji i pasowania; posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy nauczyli się montowania i demontowania opon oraz ich wyważania oraz wykonywania napraw i renowacji wyrobów gumowych w całej rozpiętości tych zagadnień.

Po ukończeniu kursu i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej, absolwenci kursu otrzymali dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu wulkanizatora.

Alicja Linkiewicz

 

 

 

 

 

Rafa

28.09.2020 r. uczniowie klasy 2d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne kl. 2 d LO w Instytucie Biologii

 

28.09.2020 r. uczniowie klasy 2d LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji materiału z przedmiotu Elementy kryminalistyki i dotyczyły metod badań inżynierii genetycznej.

 

Pani dr inż. Ewa Filip oraz mgr Aleksandra Strońska przeprowadziły na początku krótki wykład dotyczący tych metod, po czym uczniowie samodzielnie dokonali pipetowania poszczególnych składników mieszaniny do PCR i nałożyli DNA na żel do elektroforezy. Na  koniec obserwowali otrzymane wyniki badań.

Dzięki współpracy naszej szkoły z Instytutem Biologii, uczniowie mają możliwość wykonywania praktycznych ćwiczeń, które wymagają specjalistycznego sprzętu oraz  sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach laboratoryjnych.

 

 

Opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

25-29.09.2020 r. nauczyciele odbyli staż w Hotelu Cerviola na Malcie w ramach projektu „Jakość w kształcenie zawodowe poprzez europejskie staże” z programu Erasmus+

Szkolenie dla mobilności kadry w ramach projektu
„Jakość w kształcenie zawodowe poprzez europejskie staże”

 

W dniach od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska i mgr Katarzyna Kicińska oraz nauczycielka przedmiotów gastronomicznych mgr inż. Justyna Sumara odbyły 5 – dniowy staż w Hotelu Cerviola*** na Malcie. Szkolenie dla mobilności kadry, w wymiarze 40 godzin, odbyło się w ramach w ramach projektu „Jakość w kształcenie zawodowe poprzez  europejskie staże” – 2019 – 2020 Program Erasmus+.

Hotel Cerviola to piękny 3 – gwiazdkowy obiekt hotelarski, położony wzdłuż piaszczystej plaży, około 1 km od centrum Marsaskali. Obiekt posiada pokoje typu Basic, Deluxe czy superior. Wszystkie są wyposażone w telewizory płasko ekranowe, sejfy i  ekspresy do kawy. W restauracji hotelowej codziennie rano serwowane jest angielskie śniadanie, podczas którego goście mogą delektować się posiłkami kuchni lokalnej.

W dniu 25.09.2020 roku stażystki przywitał burmistrz Marsaskali oraz właściciel obiektu hotelarskiego. Nauczycielki zapoznano z działalnością hotelu oraz strukturą organizacyjną obiektu, układem funkcjonalnym oraz wykorzystaniem nowych technologii, zapleczem technicznym oraz zakresem usług świadczonych przez hotel.

26.09.2020 i 27.2020 rozpoczął się staż w części mieszkalnej. Stażystki poznały układ funkcjonalny i komunikacyjny hotelu w jednostkach mieszkalnych, w części gospodarczej i  pomieszczeniach ogólnodostępnych. Ponadto przedstawiono im wyposażenie jednostek mieszkalnych, system i technikę sprzątania pokoi hotelowych i pomieszczeń sanitarnych, postępowanie z rzeczami zagubionymi, pozostawionymi czy zniszczonymi przez gości.

28.09.2020 i 29.09.2020 odbył się staż w części gastronomicznej. Stażystkom objaśniono organizację pracy na sali restauracyjnej, obowiązki działu gastronomicznego, techniki i  organizację pracy przy obsłudze gości w hotelu Cerviola, jak również organizację bufetu śniadaniowego, podawanie śniadań z układem funkcjonalnym, urządzeniami i wyposażeniem kuchni oraz zasady odpowiedzialności materialnej za urządzenia i wyposażenie w dziale gastronomicznym.

Celem stażu było zapoznanie z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwach hotelarskich, urządzeniami, narzędziami i sprzętem technicznym, a także poznaniem specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży hotelarskiej i gastronomicznej, zastosowanie praktycznych umiejętności interpersonalnych oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie.

mgr Katarzyna Kicińska

Rafa

22-24.09.2020 r. odbyły się zebrania rodziców.

ZEBRANIE RODZICÓW

 

22.09.2020 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego.

23.09.2020 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych Technikum.

24.09.2020 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia.

22.09.2020 r. o godz. 17.00 zebrania rodziców klas drugich i trzecich LO, drugich, trzecich i czwartych Technikum oraz drugich i trzecich BS I st. odbyły się w formie zdalnej.

 

Rafa

17.09.2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

W dniu 17 września 2020 r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Internatu. Wybory poprzedziła kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy i pomysły.

   

Uczniowie wybierali swoich przedstawicieli spośród czworga kandydatów. Wybory były tajne i wzięli w nich udział wszyscy obecni wychowankowie. Komisja wyborcza, pod  przewodnictwem wychowawcy mgr Marleny Wawrzyńczyk w składzie: Martyna Wiewióra, Katarzyna Stasiak oraz Kacper Wiewióra, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

W skład Samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów. Przewodniczącą została Barbara Deptuła, wiceprzewodniczącym Cezary Zerka, skarbnikiem Angelika Bobrel.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy pomysłowości i wytrwałości.

 

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

14 – 16.09.2020 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu, zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz odbywał się  w  dwóch terminach. W dniach14 – 16 oraz od 28 – 30 września 2020 r. ze względu na  uczniów przebywających na praktykach zawodowych. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zostały opracowane procedury oraz regulamin kiermaszu. Informacja o kiermaszu została przekazana poprzez dziennik elektroniczny wychowawcom klas oraz uczniom. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki przyjmowane były od 9 do 11 września w bibliotece szkolnej, a następnie poddane zostały obowiązkowej kwarantannie. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Podręczniki wyeksponowano w bibliotece na specjalnie przygotowanych stołach.

W celu usprawnienia kiermaszu kupujący mogli z 1 dniowym wyprzedzeniem złożyć zamówienie na podręczniki w bibliotece lub drogą elektroniczną.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowała się mgr Gabriela Lasowska. Kiermasz jest doskonałą okazją, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i  rodzicami. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Zachęcam do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzę celujących ocen na  sprawdzianach.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

14 – 18.09.2020 r. w Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

 

W ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”( Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów) Program Erasmus + Partnerstwa Strategiczne – w dniach 14 – 18.09.2020 r. w  Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w Projekcie (LTT). W  spotkaniu uczestniczyli delegaci partnerów projektu z Polski, Słowenii, Rumunii i  Bułgarii: z ramienia koordynatora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz  organizacji partnerskich ze Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, z przedsiębiorstwa SMART IDEA Igor Razbornik s.p. ze Słowenii, ze szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii oraz z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno – Obrazovatelen Tsenter STEAM z Bułgarii.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od powitania gości i rozpoczęcia spotkania przez  Silvinę Simeonovą, przedstawicielkę gospodarzy oraz od przedstawienia gościom programu tygodniowego spotkania. Zaprezentowano projekt i jego dwa podstawowe terminy – GBL i umiejętności rozwiązywania problemów. Zaprezentowano opis projektu oraz jego główne produkty, koncepcje i metodologię GBL. Prelegentami byli Silvina Simeonova oraz  dr Igor Razbornik. Po krótkiej przerwie kawowej przystąpiliśmy do dalszej części programu. Wystąpiła prof. Natalia Pavlova, która przeprowadziła analizę istoty problemów oraz umiejętności ich rozwiązywania. Tą część programu zakończyliśmy obiadem, po którym odbyło się zwiedzanie muzeum ziemi Shumen. Następnie pracowaliśmy w grupach – zastanawialiśmy się czego oczekujemy od instrukcji, która jest celem wdrożenia GBL w  klasie. Ostatnim punktem dnia była ewaluacja – podsumowanie zaplanowanych zajęć, przeprowadzona przez przedstawicieli z Polski.

W dniu następnym po śniadaniu przystąpiliśmy do zajęć prowadzonych prze Silvinę Simeonovą na temat wprowadzania GBL w klasie – jako pomoc dydaktyczna. Następnym prelegentem był dr Angel Angelov, który przedstawił eksperymenty, animację, symulację oraz multimedialne technologie. Przedstawiały one rozwój różnorodnego zastosowania gier edukacyjnych w klasie. Następnie prof. Natalia Pavlova przedstawiła zastosowanie gier w  matematyce. Dr Igor Razbornik wprowadził uczestników do nowego zadania, które polegało na testowaniu gier zamieszczonych na platformie projektu. Po obiedzie kontynuowaliśmy testowanie gier w grupach. Na zakończenie dnia ewaluację przeprowadziła grupa z Polski.

W trzecim dniu przedstawiciele gospodarzy przedstawili gry z geografii, biologii, fizyki, języków obcych. Jeszcze przed obiadem przeprowadziliśmy w grupach testowanie gier. Następnie Igor Razbornik podsumował pracę w grupach w tej części. Po obiedzie kontynuowaliśmy pracę w 4 grupach nad grami. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie wszystkich gier i całego dnia przez grupę przedstawicieli z Polski.

W kolejnym – czwartym dniu – wykłady przeprowadzili Violeta Marazova i Lyubomir Manov. Dotyczyły one gier online z historii i geografii. Przedstawiciele z Polski przedstawili prezentację na temat wprowadzania gier planszowych na lekcjach języków obcych. Po  przerwie dr Angel Angelov i Silvina Simeonova przedstawili drugą część zajęć dotyczacą eksperymentów, animacji, symulacji oraz multimedialnych technologii. Po tej części przeprowadzono monitoring wprowadzania tych gier. Po przerwie obiadowej w grupach pracowano nad przygotowaniem portalu edukacyjnego pod kierunkiem Igora Razbornika. Dzień zakończyliśmy tradycyjnie ewaluacją.

W ostatnim dniu wykład przeprowadził prof. Dragomir Marchev. Dotyczył on zastosowania gier edukacyjnych w astronomii i geografii. Te zajęcia odbyły się w obserwatorium astronomicznym w Shumen. Ostatnią częścią udziału w projekcie było rozdanie certyfikatów i przeprowadzenie ewaluacji całego tygodnia.

Program prac był bardzo napięty. Spotkania rozpoczynały się we wczesnych godzinach rannych i kończyły się późnym popołudniem. Wszystko po to, aby każde zagadnienie omówić najdokładniej i maksymalnie przygotować się do pracy. Mimo zapełnionego terminarza udało się wszystkim uczestnikom zwiedzić Shumen, między innymi pomnik 1300 letniej historii Bułgarii, poznać piękno jej zabytków oraz skosztować bułgarskich przysmaków w  miejscowych restauracjach. Dla większości z nas była to pierwsza wizyta w tym mieście, a  także w Bułgarii.

Uczestnicy projektu

Rafa

8.09.2020 r. odbył się egzamin maturalny w sesji poprawkowej.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

8 września 2020 r.   godz. 14.00

Język angielski – poziom podstawowy, sala 23

wejście do budynku: wejście przy pokoju maturzystów

miejsce pozostawiania rzeczy osobistych: sala 22

***

8 września 2020 r.   godz. 14.00

Matematyka – poziom podstawowy, sala 1

wejście do budynku: wejście do łącznika przy sali gimnastycznej w budynku nr 1 od strony parkingu,

miejsce pozostawiania rzeczy osobistych: łącznik przy sali gimnastycznej w bud. nr 1

 

 

 

 

Rafa

1.09.2020 r. odmiennie niż zwykle powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.

Każdy przecież początek

to tylko ciąg dalszy,

a księga zdarzeń

zawsze otwarta w połowie.

Wisława Szymborska

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

1 września 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, odmiennie niż  zwykle, powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. W tym roku w murach szkoły brakowało typowego dla tego dnia radosnego gwaru. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie było wspólnej, uroczystej akademii. Na sali gimnastycznej, o różnych godzinach i w bardzo ograniczonym gronie, spotkali się z wychowawcami i dyrekcją szkoły tylko uczniowie klas pierwszych.

  

Dla pozostałych uczniów rozpoczęcie roku szkolnego było bardzo kameralne – w klasach, z wychowawcami. Pierwsze spotkania odbywały się według ustalonego harmonogramu w  różnych budynkach szkoły i o różnych godzinach.

Do tego roku szkolnego trzeba było przygotować się szczególnie. W szkole wprowadzono szereg nakazanych zaleceń sanitarnych, a także przeorganizowano pracę tak, aby  zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem. W związku z tym, 2 września z uczniami klas drugich i trzecich liceum oraz częściowo technikum, nauczyciele prowadzili lekcje zdalnie.

W tym dniu uczniowie klas pierwszych, pod opieką nauczycieli i wychowawców, poznawali szkołę. W czwartek natomiast uczniowie wszystkich klas, na pierwszych trzech lekcjach, spotkali się ze swoimi wychowawcami. Po prawie półrocznej nieobecności na terenie szkoły potrzebne były takie spotkania, w czasie których można było podzielić się wspomnieniami pełnymi emocji z okresu nauczania zdalnego, nabrać świeżego zapału do zdobywania wiedzy a także m. in. szczegółowo omówić procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Wszystkim uczniom, szczególnie tym, którzy w tym roku rozpoczynają przygodę z nauką w naszej szkole, życzymy sukcesów oraz by zdobywanie wiedzy było piękną przygodą.

Zaczynamy nowy rozdział kroniki naszej Szkoły – szczególny okres, który dziś bardziej niż kiedykolwiek naznaczony jest potrzebą troski nie tylko o siebie, lecz także o  innych.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

30.08-23.10.2020 r. 13 nauczycieli odbyło staże zawodowe u pracodawców.

STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych IT, budowlanych, hotelarskich, gastronomicznych i kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło tygodniowe stażach zawodowe u lokalnych pracodawców. Tematyka i branża staży była ściśle związana z nauczanymi przez nich przedmiotami. Staże rozpoczęły się 30 sierpnia 2020 r.  i zakończyły 23 października 2020 r.

 

4 nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych odbyło staże w Wytwórni Wyrobów Betonowych Chojna – Beton sp. z o.o., 1 nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych oraz 1 nauczyciel kształcący w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło staże w WPU-H PROGRES sp. z o.o. w Chojnie, 2 nauczycieli przedmiotów IT odbyło staże |w gryfińskich firmach „MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE” i w serwisie komputerowym „WIR-COM” natomiast 3 nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich przyjęto na staż do Dworku Bielin  i do zajazdu SAGA w Pniewie. 2 nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych odbyły swój staż w restauracji Piastowska w Chojnie.

Celem staży było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w związku z wykonywanym zawodem. W trakcie trwania stażu mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem i materiałami, doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, rozpoznania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy.

Wszyscy stażyści po ukończeniu stażu otrzymali od swoich pracodawców zaświadczenia potwierdzające ukończenie stażu. Nauczyciele odbyli staże już po raz drugi, bardzo pozytywnie podeszli do zadania. Staże w serwisie pozwoliły im zdobyć nowe umiejętności i wykorzystać swoją wiedzy w praktyce. Udział w stażach to doskonała okazja, by nauczyciele mogli wyjść poza szkolną teorię i sprawdzić, jak zdobytą wiedzę  można wykorzystać w codziennej pracy.

 

Alicja Linkiewicz