Rafa

14.01.2022 r. ogłoszenie o szkolnym konkursie “Mój ulubiony, zdrowy posiłek”.

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MÓJ ULUBIONY ZDROWY POSIŁEK”

 

Zapraszam wszystkich pasjonatów gotowania i fotografowania do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym: „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

Zmagania konkursowe mają na celu  zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania się oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia.

 • Termin nadsyłania prac do dnia 24.01.22 r. do godz.12.00
 • Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres opiekuna konkursu bianka.malyszlewandowska@zsp1chojna.pl lub dostarczyć na nośniku do sali nr 2  w budynku nr 2.

Zachęcam do udziału!

 Regulamin konkursu

koordynator projektu

                                                                              mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

23.12.2021 r. – powstała w szkole wirtualna strzelnica.

Wirtualna Strzelnica w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzbogacił swoją bazę dydaktyczną o nowoczesną strzelnicę wirtualną wartości 185 175,00 zł., dedykowaną przede wszystkim uczniom klas wojskowych i Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, prowadzonych przez szkołę. Ze strzelnicy będą mogli korzystać także uczniowie klas mundurowych innych szkół, członkowie  organizacji proobronnych oraz funkcjonariusze formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Wszystko to dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 146 288,25 zł., które szkoła pozyskała przystępując do konkursu „Strzelnica w powiecie”, a także wsparciu finansowemu Powiatu Gryfińskiego, w wysokości 38 886,75 zł.

Celem konkursu „Strzelnica w powiecie” jest  rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, umożliwiającej szkolenie młodzieży, a także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.

Zasadniczym przeznaczeniem wirtualnej  strzelnicy jest nauka i doskonalenie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, w szczególności manualnej jej obsługi, celowania, prowadzenia ćwiczeń w obserwacji, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia w różnych postawach i na różnych odległościach, do celów stacjonarnych, ruchomych i ukazujących się.  Ćwiczenia w obserwacji oraz szkolenie strzeleckie prowadzone są w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie w postaci płaskiego obrazu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieją szerokie możliwości kształtowania wirtualnej rzeczywistości poprzez zmiany pory dnia, warunków atmosferycznych i oświetleniowych, ukształtowania powierzchni, roślinności, obiektów terenowych, sprzętu, animację efektów specjalnych oraz wpływ na przebieg zdarzeń. W oparciu o te zmienne, użytkownik otrzymuje możliwość tworzenia niezliczonej liczby ćwiczeń w obserwacji i strzelania z broni strzeleckiej oraz zestaw ćwiczeń sytuacyjnych z przebiegiem zdarzeń, w oparciu o zamknięte scenariusze. Umożliwia to kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki i profesjonalny system szkolno-treningowy pn. „Pojedynek”, składający się z wysokiej klasy zestawu mikrokomputerowego, projektora, kamery, głośników, 4 karabinków i 4 pistoletów (laserowych symulatorów broni)  oraz urządzeń sterowniczych, tj. klawiatury bezprzewodowej, tabletu i drukarki. System „Pojedynek” został zainstalowany w zaadaptowanym i wyremontowanym z pozyskanych środków finansowych pomieszczeniu w ZSP w Chojnie, w sąsiedztwie już istniejącej, profesjonalnej strzelnicy pneumatycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Rafa Rafa

16.12.2021 r. wyniki wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

        W listopadzie 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W wyniku wyborów opiekunem Samorządu Uczniowskiego od 1 stycznia 2022 r. będzie Pani Dorota Szwiec.

 

         mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

15.12.2021 r. uczniowie CWKM realizowali dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

15 grudnia 2021 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Na podstawie diagramu szkolenia programu nauczania Edukacji wojskowej, realizowano zagadnienia dotyczące: szkolenia medycznego, musztry, taktyki oraz wychowania fizycznego. W ramach szkolenia medycznego kadeci doskonalili umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, właściwej oceny parametrów życiowych, stosowania pozycji bezpiecznej oraz pierwszej pomocy przy zadławieniach. Zajęcia musztry zespołowej obejmowały ćwiczenia umiejętności zorganizowania zbiórek, przemarszu całością pododdziału, zachowania w szyku, w tym występowania i wstępowania. Kadeci ćwiczyli także oddawanie honorów oraz zmianę szyku ugrupowania.

Zagadnienia z taktyki obejmowały technikę pokonywania terenu różnymi sposobami: przemieszczania się żołnierza na polu walki pojedynczo oraz zespołowo, zajmowanie stanowisk bojowych oraz sposoby trzymania broni w trakcie przemieszczania się.

W takcie zajęć z taktyki, kadeci zostali także zapoznani z arkanami maskowania twarzy. Na  koniec zajęć kadeci realizowali zajęcia na sali gimnastycznej. Ćwiczyli zastosowanie elementów walki w bliskim kontakcie z zachowaniem bezpieczeństwa.

Na koniec zajęć doskonalone były umiejętności składania i rozkładania broni wraz  z  nazewnictwem jej poszczególnych podzespołów.

Już w Nowym Roku 2022 kolejne pasjonujące zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

10.12.2021 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0.

Konferencja otwarcia ogólnopolskiego projektu badawczego
pod nazwą Młodzież 4.0
“Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”

 

10 grudnia 2021 r., w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0 “Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”. To ogólnopolski projekt, który dotyczy interdyscyplinarnego portretu młodego pokolenia Polaków. Projekt realizowany będzie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021-2023.

 

Uczestników konferencji uroczyście przywitał pan dr hab. Waldemar Urbanik, Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Następnie koordynator projektu pan prof. dr hab. Jacek Kurzępa przedstawił cele projektu Młodzież 4.0. W ramach działań, przebadanych zostanie 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców. Badania dotyczyć będą następujących obszarów: Obszar JA – JA, Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy, Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne, Obszar JA – Ojczyzna – Świat, Ludzkość, Matka Ziemia. Badania mają też pomóc starszym zrozumieć świat młodszego pokolenia.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, m.in. z Universitas Pontificia Salesiana w Watykanie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Margaret Archer (University of  Warwick, UK), prof. Douglas Porpora (Drexel University Philadelphia, USA). W  inauguracji projektu udział wzięli: Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Wojewoda zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki.

W drugiej części konferencji młodzież wzięła udział w warsztatach komunikacyjnych, przygotowujących do udziału w debacie. Warsztaty przeprowadziła pani dr Grażyna Leśniewska – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Następnie odbyła się debata ekspertów prowadzących projekt z uczniami i zaproszonymi gośćmi. Moderatorami debaty byli prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik oraz mgr Magdalena Stankiewicz, dziennikarz TVP3 Szczecin. W debacie udział wziął Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej pan Piotr Mazurek. Minister opowiedział o  idei Konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, podkreślił, że podczas 16  konsultacji w każdym z województw, wsłuchiwał się w głos młodego pokolenia, które bardzo chętnie dzieliło się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Minister powiedział, że  dzięki przeprowadzanym konsultacjom, możliwe jest przygotowanie wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej, w oparciu o realne potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w Polsce.

Na spotkaniu młodzież i przedstawiciele oświaty omawiali problemy współczesnego szkolnictwa oraz starali się znaleźć na nie rozwiązania. Podczas debaty poruszane były tematy takie jak: nadmiar sprawdzianów i zadań domowych, brak rozwijania przez szkoły przydatnych na rynku pracy umiejętności. Bardzo burzliwym zagadnieniem były relacje szkolne uczeń – nauczyciel oraz dom rodzinny i relacje z rodzicami. Udało się częściowo dojść do wspólnych rozwiązań, trapiących polską szkołę i uczniów.

W konferencji uczestniczyli członkowie Samorządu Uczniowskiego ZSP w Chojnie: Oliwia Biernacka, Hanna Jońca, Piotr Podniesiński, Emilia Witkowska, Hubert Kowalski, pod opieką mgr Gabrieli Lasowskiej.

Wyniki badań posłużą do opracowania programu “Strategia dla młodych”, aby nakreślić portret młodzieży polskiej w pełnym wymiarze, uwzględniający wszystkie możliwe elementy życia, zachowania, marzeń, co stanowi istotę życia współczesnego młodego Polaka.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.12.2021 r. odbyła się konferencja szkoleniowa upowszechniająca produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills”, program Erasmus+.

Konferencja szkoleniowa
upowszechniająca produkty intelektualne projektu
„Game based learning for development of problem solving skills”,
program  Erasmus+

 

Dnia 8 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyła się konferencja szkoleniowa upowszechniająca produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills –  Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów”, program  Erasmus+. W konferencji uczestniczyli nauczyciele reprezentujący Szkołę Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie.

Uczestników konferencji uroczyście przywitała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk, następnie koordynator projektu Pan Janusz Cezary Salamończyk przedstawił cele projektu GAME. Szkolenie z wykorzystania produktów intelektualnych projektu przeprowadziła Pani Kamila Góra, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, która zaprezentowała zeszyt ćwiczeń zawierający dobre praktyki w uczeniu się opartym na grach  oraz wykorzystanie przykładowych gier – produktów intelektualnych projektu „GAME”.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z filmami instruktarzowymi, jak również mieli możliwość zagrać w grę Rummikub. Przedstawiciele szkół otrzymali od organizatorów konferencji zeszyt ćwiczeń zawierający dobre praktyki w uczeniu się opartym na grach, grę Rummikub oraz Dixit. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej upowszechniającej produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills”, program  Erasmus+.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

6.12.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

[Św. Jan Paweł II]

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem. To święto ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, działając na rzecz osób potrzebujących. W naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodziliśmy 6 grudnia 2021 r. Ze  względu na epidemię Covid-19, nasze działania zostały bardzo ograniczone. W tym dniu członkowie Klubu Wolontariusza rozdawali na przerwach czerwone serduszka, jako symbol dobroci serca, które możemy ofiarować drugiemu człowiekowi oraz wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Wolontariusze, z Klubu Wolontariusza naszej szkoły, otrzymali od opiekunów podziękowania, za to, że wyrazili chęć zostania wolontariuszem, za dotychczasowe działania, za to, że w każdej chwili są gotowi nieść pomoc. I choć sytuacja na świecie bardzo utrudnia działania wolontariackie, to każdy najmniejszy gest dobroci, uśmiech na twarzy, może zdziałać cuda.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wychowawcy klas otrzymali materiały promujące ideę wolontariatu, które mogli wykorzystać podczas godziny wychowawczej.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce, za pomocną dłoń, uśmiech i życzliwość. Dziękujemy rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspieranie naszych działań.

Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia i nieustającej dobroci płynącej prosto z serca.

 

Opiekunowie Klubu Wolontariusza

mgr Izabela Barylska

mgr Dorota Szwiec

Rafa

6.12.2021 r. obchodziliśmy Mikołajki.

Mikołajki 2021

 

            W dniu 6 grudnia 2021 r., jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Mikołajki. Uczniowie przyszli w tym dniu w mikołajkowych czapkach, dzięki czemu w klasach i  na  korytarzach zapanował świąteczny nastrój. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, na długiej przerwie, przygotowali dla całej społeczności słodkie niespodzianki. W tym samym czasie, uczniowie wraz z panią Dyrektor ubierali choinkę, co symbolicznie rozpoczęło okres świąteczny w naszej szkole.

mgr Leszek Lejman

Rafa

6-13.12.2021 r. odbył się cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniach od 6-13 grudnia 2021 r. odbył się cykl wykładów online o tematyce ekonomicznej, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W pierwszym z nich: “Podatki na co dzień – wybrane aspekty praktyczne”, który miał miejsce 6 grudnia 2021 r., wzięła udział klasa 3 bd LO.

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy o podatkach, które płacą na co dzień, biorąc udział w krótkiej ankiecie, przeprowadzonej za pomocą smartfonów w aplikacji Mentimeter. Następnie prowadzący przybliżyli informacje, związane z mniej lub  bardziej znanymi podatkami. Uczniowie dowiedzieli się: gdzie one trafiają i na co zostają przeznaczone.

Kolejny wykład, który poprowadził mgr Jakub Baranowski: “Jak można zmienić swoją lokalną rzeczywistość? Przykład budżetu obywatelskiego”, odbył się 9 grudnia 2021 r. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2 acp LO.

Budżet obywatelski jest procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o  wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Te projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację, podaje się  pod  głosowanie. Najwyżej ocenione projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu. Możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczynia się do poprawy funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale  i całego miasta.

 

W ostatnim z wykładów, w dniu 13 grudnia 2021 r., wzięła udział ponownie klasa 3 bd LO. Temat wykładu online: ”Jak załatwić sprawę w urzędzie”. Uczniowie otrzymali szereg praktycznych wskazówek i informacji. W ramach przykładu: jeśli wniesiemy sprawę do  niewłaściwego organu administracji publicznej, wówczas organ ten poinformuje nas o  tym oraz poda właściwy adres.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

6.12.2021 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

6 grudnia 2021 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczniów naszej szkoły z klasy 3 Branżowej Szkoły I stopnia: Krzemińska Karolina, Warawko Daniel, Matuszewski Kacper, Michalak Szymon, Kaczyński Filip, Matwijów Dariusz i Kudłak Kacper. Konkurs na etapie szkolnym polegał na wypełnieniu testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Największą ilość punktów zdobyli uczniowie tj. Karolina Krzemińska i Dariusz Matwijów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

6.12.2021 r. uczniowie kl. 2 d LO wraz z wychowawcą byli na lodowisku.

Wyjazd klasy 2 d LO na lodowisko

 

6.12.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w wycieczce na lodowisko „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowanej z okazji Mikołajek.

Kolejny raz mieliśmy możliwość spędzić razem czas wolny poza szkołą i jeszcze lepiej się  poznać. Wszyscy dobrze się bawili. Jedni dopiero „stawiali pierwsze kroki na lodzie”, a  inni szlifowali posiadane umiejętności.

wychowawca

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

17.12.2021 r. finał konkursu na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.

Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy

 

6.12.2021 r. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy. W konkursie udział wzięło kilkanaście klas. Wszystkie stroiki prezentowały się pięknie.

W dniu 17.12.2021 r. najładniejszy stroik wybrała komisja, złożona z przedstawicieli dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów. Najładniejszy stroik, według komisji konkursowej, wykonali uczniowie klasy 4 TI, otrzymując w nagrodę słodką niespodziankę. Wszystkie stroiki zostały wystawione na  sprzedaż. Uzyskane w ten sposób pieniądze, zostały przeznaczone na cele charytatywne.

 

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

6-20.12.2021 r. uczniowie klasy 2HŻ wraz z wychowawcą zorganizowali zbiórkę przedświąteczną na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju.

Zbiórka przedświąteczna

 

W dniach 6-20 grudnia 2021 r. klasa 2HŻ z wychowawcą mgr Małgorzatą Limanówką zorganizowała zbiórkę przedświąteczną na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju.

Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły, udało się zebrać: przybory szkolne, zeszyty, ręczniki, odzież oraz maskotki. 23 grudnia 2021 r. przedświąteczne upominki zostały dostarczone do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

            Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przedświąteczną zbiórkę dla wychowanków placówek, w szczególności dla Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Klasa 2HŻ z wychowawcą

Rafa

5.12.2021 r. uczestniczyliśmy w IX Biegu Mikołajkowym w Policach.

IX Bieg Mikołajkowy w Policach

 

5 grudnia 2021 r. już po raz dziewiąty odbył się Bieg Mikołajkowy w Policach. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police. Bieg ma na celu promocję aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia, popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchowej, jak również promocję Powiatu Polickiego, Gminy Police oraz  Pomorza Zachodniego.

Odbiór pakietu startowego.

Prawie pół tysiąca biegaczy stanęło na starcie 10 kilometrowego biegu. Trasa Biegu prowadziła drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, płaska, lekko pofałdowana. W tym roku mocno sypnął śnieg i zapewnił piękną zimową aurę. Impreza odbywała się na otwartym powietrzu, a Mikołajowe miasteczko, fantazyjne świąteczne przebierania uczestników sprawiły, że świąteczny klimat był jeszcze bardziej odczuwalny.

Przygotowania do biegu.

W biegu zadebiutował uczeń naszej szkoły, Juliusz Naruszewicz z klasy 2 BI. W zimowych warunkach pokonał dystans w czasie 00:59:03 zajmując 188 miejsce w kategorii open. W  swojej kategorii wiekowej (M-16) zajął 5 miejsce.

 

Na starcie.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

04.12.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Eliminacje okręgowe XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

04.12.2021 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbyły się  eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą XXVI edycji Olimpiady było „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”. Naszą szkolę reprezentowała Nikola Hołota z klasy 3 HŻp.

Do olimpiady przystąpiło 34 uczniów z całego okręgu, z liceum i technikum. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 80 pytań, które obejmowały podstawowe wiadomości z  zakresu nauki o żywieniu oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologicznochemicznych aspektów żywienia, technologii żywności i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, a także podstawowe umiejętności z zakresu oceny surowców, sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta.

Nikola Hołota nie zakwalifikowała się do etapu centralnego. Mimo to gratulujemy uzyskanego wyniku.

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

3.12.2021 r. odbył się konkurs plastyczny w ramach kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Konkurs plastyczny w ramach kampanii
,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

 

3 grudnia 2021 r. odbył się konkurs plastyczny, w ramach kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Gryfiński, Burmistrz Gminy Chojna, Komisariat Policji w Chojnie.

Celem konkursu było wspieranie kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i  młodzieży”, organizowanej przez fundację „po Drugie”, której przyświeca cel budowania świata bezpiecznego, spokojnego i bez przemocy.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 5 uczniów:

Dominika Czekalska, kl. 3 WZp

Barbara Deptuła, kl. 3 WZp

Kacper Bobrel, kl. 1 TB

Wojciech Bobrel, kl. 1 TB

Miłosz Malinowski, kl. 1 PDW

Dziękuję i gratuluję uczestnikom konkursu odwagi, pomysłowości i kreatywności.

 

Opiekun

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

2.12.2021 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”
etap I

2 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbył się I etap eliminacji ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Słupsku. W tym roku naszą szkołę w konkursie reprezentują dwie uczennice z klasy 3 TH – Aleksandra Kowalska i Zuzanna Kowalska.

Etap ten polegał na rozwiązaniu testu z zakresu przedmiotów zawodowych, w zawodzie technik hotelarstwa, który składał się z 56 pytań. Czas trwania testu wynosił 60 minut. Osoby, które zakwalifikują się do grupy najlepszych 13 osób, 16 marca 2022 r., będą walczyć w  Hotelu *****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej w  Polsce. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki pierwszego etapu.

Opiekun konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

 

Rafa

2.12.2021 r. Juliusz Naruszewicz z kl. 2 BI został laureatem w konkursie „Nieodkryte Zakątki Regionu”.

Konkurs „Nieodkryte Zakątki Regionu”

 

2.12.2021 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu pt. „Nieodkryte Zakątki Regionu”. Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat regionu zachodniopomorskiego oraz pokazanie rejonu mało znanego dla odwiedzających nasze województwo, czy też nawet dla samych mieszkańców. Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia przedstawiającego nieodkryty, ciekawy zakątek naszego regionu. Mógł to  być zabytek, pejzaż, wieś, miasto, bądź inne warte zobaczenia miejsce.

Do konkursu z naszej szkoły przystąpiło siedmioro uczniów. Do dnia 30 listopada do  Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 465 prac. Komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru najlepszych zdjęć. Laureatami konkursu zostało 17 uczniów. Wśród grona nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły – Juliusz Naruszewicz z klasy 2 BI.

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w  Szczecinie na rok 2022.

Poniżej zdjęcie Juliusza:

Zdjęcie przedstawia wieżę widokową, która znajduje się w miejscowości Stoki. Wieża położona jest na terenie dawnego folwarku z połowy XIX wieku. Otacza ją park krajobrazowy z przełomu XVIII/XIX wieku.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

1.12.2021 r. odbyła się wieczornica pod hasłem Polskie drogi ku niepodległości.

Polskie drogi ku niepodległości

 

            We wtorkowy wieczór, 1 grudnia 2021 r. w bibliotece szkolnej, odbyła się  wieczornica patriotyczna, upamiętniająca bohaterów walk o wolność naszej Ojczyzny. Literacko – muzyczne spotkanie pod hasłem: Polskie drogi ku niepodległości przygotowały: mgr Elżbieta Moska, mgr Edyta Krupa-Nadolny i mgr Gabriela Lasowska. Młodzież zaprosiła zebranych do wspólnego rozpamiętywania kart historii o trudzie walki za naszą Ojczyznę słowami: “Mówimy Ojczyzna, wolność, niepodległość, odwaga, braterstwo, poświęcenie, hołd….Cóż znaczyłyby dziś te słowa, gdyby nie bohaterowie tamtych dni!”

 

Program artystyczny oparty był na kanwie patriotycznych pieśni i utworów literackich. Młodzież jak zawsze, z wielkim wyczuciem i entuzjazmem, słowami poetów opowiadała o  historii. Porywająco wyśpiewane pieśni patriotyczne, przeplatane były recytacją najpiękniejszych utworów lirycznych, dotykających problematyki zniewolenia i walki o  wolność. Całość uzupełniała tematyczna prezentacja multimedialna z fotografiami ilustrującymi bohaterstwo walczących o naszą niepodległość. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane pieśni patriotyczne, wykonywane przez szkolny chór oraz solistów.

Panująca atmosfera oraz scenografia, budziły w słuchaczach emocjonujące doznania, wprawiały w stan skupienia i zadumy.

Młodzież przypomniała zebranym ważne słowa, że z kart historii płynie przesłanie, byśmy pozostali zawsze wierni wartościom, które ocaliły naszą Ojczyznę od unicestwienia. Prowadzący wieczornicę złożyli także podziękowania wszystkim uczestnikom za patriotyczne świadectwo poprzez uczestnictwo w spotkaniu. Przywołane zostały ważne słowa Jana Pawła II: “Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”.

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne z  “Małego śpiewnika polskiej pieśni patriotycznej”, co jeszcze bardziej podkreśliło aurę tego spotkania, dostarczyło wielu emocji i wzruszeń.

Dziękujemy wszystkim za wielkie zaangażowanie i włożoną pracę.

 

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

30.11.–1.12.2021 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

 

30 listopada i 1 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas Szkolnych Dni profilaktyki realizowane były działania profilaktyczne, mające na celu budowanie odpowiednich postaw wobec substancji psychoaktywnych, przekazanie kompetentnej wiedzy na temat środków odurzających oraz  wykazanie ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

1 grudnia 2021 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali społeczności szkolnej ulotki profilaktyczne i przypinali czerwone wstążeczki – w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS.

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Ich celem było kształtowanie umiejętność ćwiczenia asertywności, uświadomienia młodzieży znaczenia relacji (z samym sobą oraz z innymi ludźmi) w procesie budowania poczucia własnej wartości. Przedstawiono uczniom szkodliwe skutki, które wynikają z palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych oraz e-uzależnień.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

29.11.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
eliminacje szkolne

 

29 listopada 2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Celem tych zawodów jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa oraz zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień. Ważne, aby  uczniowie stali się nie tylko konstruktorami budownictwa, ale również własnego życia.

W tym roku w eliminacjach szkolnych wzięło udział 12 uczniów z klasy 3 BI, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Uczniowie Kamil Sakwa, Jakub Kowalewski i Maciej Koster, którzy zajęli najwyższe pozycje w eliminacjach szkolnych, będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

mgr Andżelika Szkuciak

Rafa

26.11.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO wzięli udział w wykładzie „Mechanoskopia”.

Wykład online klasy 3dp LO z Mechanoskopii

26.11.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w wykładzie online na temat „Mechanoskopia”. Wykład przeprowadził mł. asp. mgr inż. Bartosz Frydrych, biegły z Zakresu Badań Mechanoskopijnych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób ujawnia się i zabezpiecza ślady mechanoskopijne, jakie wnioski o okolicznościach zdarzenia można wyciągnąć na podstawie tych śladów oraz jakie są formy badań mechanoskopijnych.

Biegły w ciekawy sposób przedstawił również przykłady badań prowadzonych przez siebie.

Opiekun

mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

Rafa

26.11.2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

26 listopada 2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”. Szkołę w konkursie reprezentowało 18 uczniów z klas drugich i trzecich LO oraz z klasy 4 TH. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań, metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie opisowe (od 0 do 8 punktów). Maksymalna liczba punktów do  zdobycia to 38. Dziesięć pytań testowych należało wykonać na podstawie załączonej mapy topograficznej.

Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursie:

 1. Kacper Perliński – kl. 3 d LO
 2. Jakub Dziewiątka – kl. 3 d LO
 3. Marcel Sobczyński – kl. 3 d LO
 4. Aleksandra Con – kl. 3 d LO
 5. Hubert Groszewski – kl. 3 dp LO
 6. Szymon Laskowski – kl. 3 dp LO
 7. Piotr Podniesiński– kl. 2 a LO
 8. Kacper Wiergowski – kl. 2 a LO
 9. Michał Orłowski – kl. 2 a LO
 10. Adrianna Majda – kl. 2 a LO
 11. Sandra Gutowska – kl. 2 c LO
 12. Wiktoria Klimela – kl. 4 TH
 13. Agata Wroniewska – kl. 4 TH
 14. Dagmara Ogórek – kl. 4 TH
 15. Agnieszka Lorenc – kl. 4 TH
 16. Dominika Jaworska – kl. 4 TH
 17. Wiktoria Sembera – kl. 4 TH
 18. Paulina Michałowska – kl. 4 TH

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2022 r. – szkoła otrzyma imienną listę wszystkich uczestników wraz z punktacją.

 

Szkolny opiekun konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

24.11.2021 r. członkowie programu „Młodzi w Akcji +” wzięli udział w webinarium “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”.

Program „Młodzi w Akcji+”

webinarium “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”

 

24 listopada 2021 r. odbyło się webinarium, w ramach programu Młodzi w Akcji+, pod hasłem “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”, poprowadzone przez  Wawrzyńca Smoczyńskiego z Uniwersytetu SWPS.

Każde szkolenie jest dla nas nowym doświadczeniem. Dzisiaj wiemy, że nie ma spraw nieważnych i co to jest tak naprawdę społeczne zaangażowanie. Może to być pomoc innym, rozmowa o problemach, pomoc w różnych sytuacjach. Ważne, aby mieć odwagę i  podejmować działanie na rzecz innych. Robić rzeczy dla dobra wspólnego. I to wcale nie  muszą być rzeczy wielkie.

Udział w programie „Młodzi w Akcji+” umożliwia nam komunikację z kolegami z różnych miast. Rozmawiamy, wymieniamy się poglądami i to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób uczymy się samorządności. Do tej pory nawet się nie zastanawiałyśmy ile spraw mamy wspólnych i jak dużo nas łączy. I co najważniejsze – nie trzeba być liderem, ale należy umieć pracować wspólnie, razem działać i rozwiązywać problemy. Teraz wiemy, że my młodzi też  mamy wpływ na sprawy społeczne.

 

 

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa Rafa

21.-27.11. 2021 r. w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie na pierwszym planie”, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, program PO WER, dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w mobilności w Kőszeg, na Węgrzech.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”
w Kőszeg na Węgrzech

 

W dniach 21.11 – 27.11 2021 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywało w Kőszeg (Węgry), gdzie wzięli udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”.

Celem przedsięwzięcia było porównanie edukacji zdrowotnej w Polsce i na Węgrzech oraz  integracja młodzieży obu państw. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych. Następnie przedstawiliśmy naszym gospodarzom prezentację o Polsce i  porównaliśmy systemy edukacji naszych krajów. Kolejne prezentacje zestawiły poziom edukacji zdrowotnej w obu krajach. Na tym zakończyliśmy dzień pierwszy.

Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy od przedstawienia wpływu COVID-19 na młodzież. Następnie zgodnie z programem pokazaliśmy możliwości platformy edukacyjnej healthedu. Po  zajęciach udaliśmy się na zwiedzanie zamku w Kőszeg. Następnie po lunchu pojechaliśmy na  wycieczkę do pobliskiego miasta Szombathely. Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy zabytki miasta, spróbowaliśmy regionalnych dań i zobaczyliśmy panoramę miasta z perspektywy diabelskiego młyna.

Kolejny pracowity dzień projektu poświęcony był warsztatom na temat uzależnień i sposobom jak im zapobiegać. Warsztaty odbyły się w grupach mieszanych, co wspomogło integrację. Następnie w parach mieszanych rozwiązywaliśmy zadania zawarte w przedstawionym zeszycie ćwiczeń. 25.11.2021 r. pokazaliśmy jak stworzyć ćwiczenia na przedstawionej wcześniej platformie.

Każdy z nas przygotował wybrane przez siebie ćwiczenie, współpracując w parze z osobą z  Węgier. Następnie zaprezentowaliśmy rezultaty naszych działań. Po posiłku, razem z naszymi rówieśnikami, wzięliśmy udział w grze miejskiej, która polegała na odnajdywaniu punktów w  mieście i wykonaniu zdjęcia potwierdzającego wykonanie zadania.

Ostatniego dnia podsumowaliśmy cały pobyt. Po podsumowaniu wykonaliśmy ćwiczenia, wcześniej przez nas przygotowane. Na koniec podziękowaliśmy za gościnę i miło spędzony czas. Wieczorem wszyscy udaliśmy się na uroczystą pożegnalną kolację.

Czas spędzony w Kőszeg przebiegł pracowicie, ale w miłej atmosferze, zapewniając nam przeżycie niezapomnianych chwil z naszymi rówieśnikami.

Julia Barylska, kl. 2 ac LO

Wiktoria Saskowska, kl. 4 TH

Rafa

16.11.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

16 listopada 2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu, kraje członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację Zasad Tolerancji”. Artykuł I  „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

 

Wychowawcy klas oraz pedagodzy przeprowadzili w listopadzie zajęcia, na temat akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu projekcję filmów, poruszających problem braku tolerancji i dyskryminacji oraz scenariusze zajęć z projektu „SAVE” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji miały na celu uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację.

 

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

16.11.2021 r. wzięliśmy udział w V edycji akcji „Młodzieży czytanie”.

V edycja akcji „Młodzieży czytanie”

pod hasłem „Młodzież czyta utwory Gabrieli Zapolskiej”

 

            16 listopada 2021 r., w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz w koszalińskiej delegaturze kuratorium, odbyła się V edycja akcji „Młodzieży czytanie” pod hasłem „Młodzież czyta utwory Gabrieli Zapolskiej”. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie.

W szczecińskiej odsłonie wydarzenia udział wzięli przedstawiciele 14 szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, reprezentowały uczennice klasy 1 a LO: Emilia Kłonowska, Oliwia Pohorecka, Klaudia Hernik oraz Anastazja Snopek. W wykonaniu naszej młodzieży usłyszeliśmy interpretację utworu “Moralności Pani Dulskiej”. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaleźć możemy w nim komizm i gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. A pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.

Podczas wydarzenia, wraz z uczniami i organizatorami, utwory Zapolskiej czytali zaproszeni goście. W Szczecinie był to pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziennikarz Polskiego Radia Szczecin Konrad Wojtyła, który współtworzył audycję „Radio Belfer”. Przybliżała ona treści lektur szkolnych przed maturą z języka polskiego, wspomagając zdalne nauczanie.

Prezentowana literatura ukazuje młodzieży, jak inny był świat jeszcze sto lat temu. Takie akcje z pewnością pomagają w sięganiu po tytuły, po które sami pewnie by się nie pokusili. Rozwijają świadomość kulturową, rozbudzają zainteresowania klasyką literatury polskiej oraz  propagują czytelnictwo.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Udział pocztu sztandarowego ZSP
w Chojnie w gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

11 listopada 2021 r. poczet sztandarowy ZSP w Chojnie wziął udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą za  Ojczyznę w Kościele Mariackim. Następnie obchody przeniosły się pod pomnik papieża Jana Pawła II oraz na plac Konstytucji 3 Maja. Pod „Pomnikiem Osadników” delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich, złożyły wiązanki kwiatów.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Marta Wałowska, Anna Szczepańska i Mateusz Śmiśniewicz, pod opieką Pana mgra Marka Bednarza.

 

 

Opiekunowie pocztu sztandarowego:

mgr Emilia Skrzypa

mgr Marek Bednarz

Rafa

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

I Wirtualny Bieg Niepodległości

 

11 listopada 2021 r. obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkolna uczciła to wydarzenie na wiele fantastycznych sposobów. Niektórzy przyłączyli się do akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

Od 11 do 14 listopada biegaliśmy i chodziliśmy dla Niepodległej. Każdy uczestnik nadsyłał zdjęcia świadczące o jego aktywności i przebytych kilometrach. Ci, którzy nie chcieli biegać sami, przyszli na szkolne boisko, gdzie pan mgr Grzegorz Michasiuk poprowadził rozgrzewkę i dopingował nas do aktywności. Spędziliśmy ten dzień rodzinnie i aktywnie, oczywiście w  towarzystwie barw narodowych.

Spośród nauczycieli największy dystans dla Niepodległej przebył mgr Łukasz Makowski. Spośród uczniów – Włodzimierz Oleśków z klasy 1 TI. Gratulujemy wyników.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

10-11.11.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości

Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, łączy w sobie przeszłość – pamięć o tych, którzy przywrócili Polsce wolność – i teraźniejszość – radość, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Z okazji Święta Niepodległości, Samorząd Uczniowski poprosił uczniów, aby w dniu 10 listopada 2021 r. przyszli do szkoły w strojach biało – czerwonych lub mieli założony jakiś dodatek w barwach polskiej flagi. Prośba SU spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony klas, które przyłączając się do tej inicjatywy, otrzymały punkty do konkursu na Super Klasę.

 

W dniu 11 listopada 2021 r., podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości, członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod „Pomnikiem Osadników” na Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

mgr Leszek Lejman

Rafa

10.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 2021

 

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele ZSP w Chojnie włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” 2021, która polegała na odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”. W środę, 10 listopada o godz. 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali hymn narodowy.

„Szkoła do hymnu” to akcja o charakterze patriotycznym, której celem jest włączenie społeczności szkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

                                                                                                 mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

9.11.2021 r. odbyło się szkolenie opiekunów programu ,,Młodzi w Akcji+”.

Program „Młodzi w Akcji+” szkolenie dla opiekunów

 

     9 listopada 2021 r. na platformie kursowej odbyło się szkolenie dla opiekunów, w ramach programu ,,Młodzi w Akcji+”, w którym wzięła udział mgr Edyta Krupa – Nadolny. Tym razem opiekunowie zastanawiali się nad zagadnieniem dotyczącym konfliktów międzypokoleniowych. Kluczowe pytanie brzmiało: Dlaczego nauczyciele i uczniowie nie  mają racji? O niuansach pokoleniowych w komunikacji między nauczycielem a uczniem. Szkolenie poprowadziła dr Justyna Sarnowska z Uniwersytetu SWPS.

9.11.2021 r. zakończył się etap szkoleniowy dla opiekunów. 24 listopada 2021 r. odbędzie się  kurs poświęcony tematyce mediów i wykorzystywania ich w działaniach projektowych. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

8.11.2021 r. Wiktoria Tkacz z kl. 2 HŻ i Kacper Bobrel z kl. 1 TB otrzymali wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym: ,,Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”.

Wojewódzki konkurs plastyczny
,,Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”

 

8 listopada 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu plastycznego: ,,Gdy  wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”. Organizatorem konkursu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Szczecinie. Celem konkursu było pozyskanie informacji, które obejmują rozumienie terminów HIV i AIDS, zapoznanie się z różnymi typami działań i zachowań w celu zapobiegania HIV/AIDS, propagowanie ich oraz poznanie dróg zakażenia i sposobów rozprzestrzeniania się choroby.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 3 uczniów: Wiktoria Tkacz z kl. 2HŻ, Kacper Bobrel z kl. 1 TB oraz Wojciech Bobrel z kl. 1TB.

Naszym uczniom udało się uzyskać dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Wiktoria Tkacz oraz Kacper Bobrel.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym!

 

Opiekun mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

8.11.2021 – Pani Dorota Szwiec i Pani Małgorzata Limanówka prezentowały Metody i narzędzia diagnostyczne oraz efektywne działania wspierające uczniów i nauczycieli naszej szkoły, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, podczas wojewódzkiej konferencji pt. „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej?”, organizowanej przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Metody i narzedzia diagnostyczne oraz efektywne dzialania ZSP w Chojnie

Otwórz w nowym oknie

Rafa

8.11.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

Warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”

 

8 listopada 2021 r. odbyły się kolejne warsztaty na platformie kursowej, w ramach szkolenia z programu „Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska.

Oriana Kozłowska z kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska z kl. 1 a LO, Amelia Laskowska z kl. 1 b LO.

Omawiałyśmy nasz pomysł na realizację zadania projektowego i poznałyśmy etapy pracy. Zastanawiałyśmy się nad celami naszego pomysłu. Zdałyśmy sobie sprawę z tego, że ważnym etapem naszych działań będzie pozyskanie sojuszników – osób, których wiedza i  doświadczenie będą nam potrzebne. Przed nami trudne wyzwanie, czas na podsumowania, których dokonamy wspólnie z opiekunem panią Edytą Krupą – Nadolny. Będziemy analizować to, czego się dowiedziałyśmy na szkoleniach i ustalimy etapy naszej pracy badawczej. Zaczniemy od doprecyzowania pomysłu i pozyskiwania informacji na  interesujący nas temat.

Wiemy już jak planować działania, wyznaczać cele i przeprowadzać diagnozę. Teraz musimy to odnieść do naszego pomysłu. Nadchodzi czas na naszą inicjatywę.

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa

29.10.2021 r. uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

Ogłoszenie

 

Uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

Rafa Rafa

27.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”.

Akcja „Szkoła pamięta”

 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości

 nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

 i nie ma prawa do przyszłości”

J. Piłsudski

 

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień, dla każdego Polaka to również czas upamiętnienia rocznic odzyskania niepodległości. Wspominamy wszystkie, również te  lokalne ważne rocznice, wydarzenia i postaci. W bieżącym 2021 roku już po raz trzeci Ministerstwa Edukacji i Nauki zachęcało do wzięcia udziału w akcji „Szkoła pamięta”. Nasza szkoła każdego roku przystępuje do tego przedsięwzięcia. W tym roku zrealizowaliśmy wyjątkowo dużo działań.

Reprezentacja uczniów klas mundurowych oddaje hołd poległym żołnierzom Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym w Siekierkach – 5.11.2021 r.

W ramach akcji uczniowie klas 1 TI oraz 1 b LO wysłuchali wykładu oraz pokazu symboliki cmentarza wojennego w Siekierkach. Szeroko nawiązaliśmy do historii naszych Ziem Odzyskanych, pomnika upamiętniającego ich powrót do macierzy oraz widniejących na nim dwóch nagich mieczy. Nie dziwi więc fakt, że jest to miejsce szczególnie ważne dla  społeczności naszej szkoły i mieszkańców regionu. Uczniowie klasy 3 ac LO uczestniczyli w szkolnej akcji zbiórki zniczy. Uczniowie klasy 3 abd LO i 3 bdp LO przygotowali prezentacje w na temat cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach. Na  godzinie wychowawczej w klasie 3 ac LO nastąpiło zapoznanie z akcją oraz przekazanie informacji o patronach szkoły i cmentarzu wojennym w Siekierkach. 27.10.2021 r. uczniowie klas mundurowych, 2 c LO oraz 3 c LO, zapalili znicze oraz oddali hołd pod pomnikiem ofiar Sybiru na cmentarzu komunalnym w Gryfinie.

Na lekcjach historii w klasie 2 MM, wspominaliśmy Powstanie Listopadowe, odbył się pokaz prezentacji multimedialnej na temat przyczyn wybuchu powstania i jego przebiegu. Klasa 3  HŻp zrealizowała temat nawiązujący do kultura polskiej w 1. połowie XIX w. Obejrzała film edukacyjny na temat rozwoju kultury polskiej w kraju i na emigracji. Nauczyciele wychowawcy również szeroko przystąpili do akcji. 2.11.2021 r. klasa 1abc LO zrealizowała temat „Listopad miesiącem pamięci o tych, którzy odeszli”. Wspomnienie ważnych dla  kultury polskiej postaci. Klasa 4 TI obejrzała film pt. ”Czarny czwartek” – przypomnienie czasu walki o wolność i bohaterstwa strajkujących robotników. Opracowano również scenariusz wieczornicy, w ramach koła teatralnego i recytatorskiego, na kanwie poezji i pieśni patriotycznych upamiętniający drogę Polaków do wolności.

27 października 2021 r. uczniowie klasy 2 HŻ włączyli się do akcji “Szkoła pamięta” zapalając znicze przy pomniku Jana Pawła II w Chojnie.

Z niecierpliwością czekamy na czwartą edycję akcji. Mamy jeszcze wiele pomysłów na  uczczenie miejsc pamięci. Taka nasza powinność.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

25.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Znicz”.

Akcja Znicz

  Początek listopada to okres zadumy i refleksji nad sensem życia. Samorząd Uczniowski, pod  koniec października 2021 r. – przed świętem Wszystkich Świętych, zorganizował w naszej szkole akcję „Znicz”. Akcja ta przypomina, jak ważnym aspektem naszej kultury jest pamięć o zmarłych i zatrzymanie się na chwilę w teraźniejszości. Nasza społeczność szkolna, i tym razem, nie zawiodła. Zebraliśmy pokaźną ilość zniczy.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego, wraz z mgr Gabrielą Lasowską i księdzem Piotrem Suboczem, zapalili znicze na grobach nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także pomodlili się  za dusze zmarłych.

Jest coś co mrokom się opiera. To pamięć – ona nigdy nie umiera! Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do tak szlachetnej akcji.

mgr Leszek Lejman

Rafa

24.10.2021 r. uczniowie klas 2 c LO i 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 2 c LO i 3 c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym

W dniu 24 października 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, biorący udział w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy – w oparciu o bazę i  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe. Zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowali zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

Ćwiczono łączne czynności przygotowawcze do strzelania: ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie, rozkładanie i składanie broni. Zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią (B.L.O.S.).

Kadeci zostali także zapoznani z zakresem sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, która obowiązuje w Siłach Zbrojnych RP.

W zajęciach uczestniczyła klasa 3 c LO, będąca w V edycji CWKM, oraz klasa 2 c LO.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

21.10.2021 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Uroczystość pasowania nowych mieszkańców internatu na pełnoprawnych lokatorów

 

Zgodnie z tradycją, 21 października 2021 roku, w Internacie ZSP w Chojnie odbyły się otrzęsiny wychowanków, którzy w roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy zamieszkali w naszej placówce.

Nowi wychowankowie zostali zobowiązani do zmierzenia się z zadaniami, przygotowanymi przez wychowawców internatu. Musieli wykazać się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami sportowymi oraz dobrym smakiem.

Uczniowie, w oprawie pięknych makijaży, złożyli uroczyste ślubowanie, przez co wstąpili w “szeregi braci internackiej”. Zwieńczeniem otrzęsin było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

„Otrzęsiny” są sprawdzoną formą integracji. Zabawa, z dużą dozą humoru, sprzyja tworzeniu się pozytywnych relacji między wychowankami.

 

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO w ramach obchodów Święta Drzewa  uczestniczyli w akcji sadzenia lasu.

Sadzenie lasu przez klasę 2 d LO 21.10.2021

 

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w akcji sadzenia lasu, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Chojna. Leśniczy Sebastian Kałuża, na terenie Leśnictwa Rynica, przeprowadził krótką pogadankę dotyczącą ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Opowiedział również o tym, jak przebiega użytkowanie i hodowla lasów.

Wszyscy uczniowie otrzymali sadzonki drzew i przeszli krótkie szkolenie na temat sposobu sadzenia drzew.

Pod okiem pracowników Leśnictwa, przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie w pocie czoła sadzili kolejne drzewa.

Na koniec ciężkiej pracy odbyło się ognisko, przygotowane przez Nadleśnictwo, a  na  pamiątkę wykonane zostało wspólne zdjęcie.

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie akcji sadzenia lasu, ufundowanie posiłku oraz  życzliwość. Wyjazd do lasu dał nam poczucie, że każdy z nas może zrobić coś dla  środowiska. Uświadomił młodzieży, że każdy ma wpływ na to, jak wyglądać będzie w  przyszłości nasza planeta.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

20.10.2021 r. odbyło się szkolenie online dla opiekunów programu ,,Młodzi w akcji+”.

20 października 2021 r. na platformie kursowej odbyło się szkolenie dla opiekunów, w  ramach programu ,,Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska. Udział w nim wzięła mgr Edyta Krupa – Nadolny. Podczas szkolenia online omówiono rolę opiekuna w uczniowskim projekcie społecznym. Poruszono zagadnienia związane z procesem grupowym, dotyczące wspierania zespołu na każdym etapie pracy.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań w związku z realizacją projektu.

Opiekunowie poznali dokładnie etapy pracy z grupą: proces powstania grupy, problemy, z  którymi można się spotkać w trakcie pracy i jak eliminować konflikty w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

19.10.2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów
w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

 

W maju 2021 r. 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii była Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy było wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały podręczniki i bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC, do których przystąpili we wrześniu. Uczniowie byli przygotowywani do egzaminów przez p. Krzysztofa Janika, p. Emilię Marcinkowską oraz p. Babarę Zubalę.


 19 października 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk wręczyła ośmiorgu uczniom, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje w ramach kampanii „ Kwalifikacje 2025+”, Certyfikaty VCC w zakresie dwóch kwalifikacji. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Grafik komputerowy – Igor Czynsz, kl. 3 BIp, Bartłomiej Lewandowski, 3 BIp, Martyna Orszulak, kl. 3 BIp oraz Piotr Pośniak, kl. 3 BIp. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą – Paulina Cholewa, kl. 3 abd LO, Zuzanna Kowalska, kl. 3 HŻp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 3 BIp oraz Oskar Zawadzki, kl. 3 BIp.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

19.10.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

Warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”

19 października 2021 r. uczennice: Oriana Kozłowska z kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska z kl. 1 a LO, Amelia Laskowska z kl. 1 b LO uczestniczyły w warsztatach i  wypełniały zadania na platformie kursowej w ramach pierwszego szkolenia z programu „Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i  pani Judyta Ziętkowska.

Spotkanie miało na celu integrację zespołu oraz pomoc w wyborze i zaplanowaniu zadań projektowych. Uczestniczki pracowały indywidualnie i w grupach zadaniowych, co dało możliwość poznania innych zespołów biorących udział w projekcie. Głównymi zagadnieniami, o których była mowa, były informacje dotyczące etapów pracy. Omówiono problemy wynikające z realizacji zadania, przeznaczono też czas na prezentowanie pomysłów.

                                                           Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa Rafa

18-22.10.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

„Kreatywność jest wyjściem poza wyobraźnię, bo wymaga, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonywać, a nie tylko myśleć o niej.”

 Ken Robinson

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2021

 

Jak wyjść poza swoją wyobraźnię, jak zostać twórcą własnej kariery, tego m.in. dowiedzieli się uczniowie podczas organizowanego w szkole Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W ramach tego wydarzenia, w dniach od 18 do 22 października 2021 r., odbyły się działania pod hasłem: „Wyprawa na 3K: Kreatywność, Kompetencje, Kariera”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach i webinariach w formie online, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie. Odbyły się również warsztaty, prowadzone przez doradcę zawodowego panią Dorotę Szwiec.

Wyprawa naszych uczniów na 3K, miała następujący przebieg:

18.10.2021 r.

Warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Bądź kreatywnym pracownikiem” dla klasy 3 WZg i 3 PM, poprowadziła pani Dorota Szwiec.

19.10.2021 r.

„Oswój bestię! – czyli zarządzaj swoim stresem” – webinar dla klasy 3 abd LO.

„Nic umiem, nic nie wiem, czy na pewno? Porozmawiajmy o talentach – webinar dla klasy 1 abc LO.

20.10.2021 r.

„Podłącz się do kreatywności” – webinar/warsztaty dla klasy 3 bdp LO.

„Czy współpraca się opłaca?” – webinar/warsztaty, kl. 4 TH.

„Czy studia są dzisiaj kluczem do kariery?” – webinar kl. 4 TI.

 

21.10.2021 r.

„Co z tymi studiami? – spotkanie online z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kl. 4 TI.

21.10.2021 r.

„Kariera inna niż wszystkie” – życie w jaskini” – webinar, kl. 2 PDW.

„Władaj i gadaj, czyli jak się uczyć języków sprytnie i efektywnie?” – webinar/warsztaty, kl. 1 d LO.

Tematyka wydarzenia spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z uwagą i zaciekawieniem wzięli udział w wyprawie po Kreatywność, Kompetencje i Karierę. Wyprawa na 3K pokazała, jak ważne jest poznanie siebie, odkrycie swoich talentów i zainteresowań. To również rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i planowanie własnej kariery zawodowej. Uczniowie dowiedzieli się,  co jest ważne we współczesnym rynku pracy, jakie kompetencje są poszukiwane przez pracodawców.

Dziękuję uczestnikom wyprawy za chęć rozwijania swoich kompetencji, kształtowanie własnej postawy zawodowej i odnalezienie w sobie motywacji do tego, aby być osobą kreatywną, świadomą swoich zasobów osobistych.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

Warsztaty klasy 3dp LO „Oględziny miejsca przestępstwa”

 

W maju 2021 r. uczniowie klas o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w badaniu naukowym, przeprowadzonym przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie, za pomocą ankiety online, dotyczyło prywatności oraz podejścia uczniów do weryfikacji profili kandydatów do Policji w mediach społecznościowych. Szkoły, które uczestniczyły w badaniu, wzięły udział w losowaniu dwugodzinnych warsztatów z kryminalistyki. Wśród szczęśliwych szkół znalazła się również nasza.

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach, przeprowadzonych przez Pana Stanisława Rabczuka – Doktoranta na Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia miały przybliżyć uczniom praktyczne postępowanie podczas oględzin miejsca przestępstwa.

W pierwszej kolejności uczniowie zapoznani zostali ze sprzętem niezbędnym do  przeprowadzenia oględzin, a następnie przeszli do części praktycznej.

Cała klasa podzielona została na 3 grupy, które przydzielono do konkretnych sektorów miejsca zdarzenia. Wszyscy uczniowie pracowali samodzielnie pod czujnym okiem prowadzącego warsztaty. Zbierali ślady przestępstwa, wykonali dokumentację fotograficzną, a Szymon Laskowski – jako szef całej ekipy, sporządził protokół miejsca oględzin i  nadzorował wszystkich pozostałych.

Wszyscy świetnie się bawili, ucząc się jednocześnie podstaw kryminalistyki. To kolejny przykład na to, że najlepiej samemu coś zrobić, aby się przekonać, czy wybrany kierunek kształcenia jest tym właściwym.

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

13.10.2021 r. uczniowie kl. 2 BI wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

Zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”

 

13 października 2021 r. w klasie 2 BI odbyły się zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada organizację kompleksowego szkolenia w formie warsztatów. Warsztaty polegały na przekazaniu wiedzy, popartej konkretnymi przykładami opisującymi zagrożenia świata wirtualnego, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń dla osób niepełnosprawnych.

Podczas warsztatów prowadzący prezentowali podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w Internecie. Dodatkową wartością projektu była możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak: teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie Internetu i telefonu komórkowego, specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający, negatywne skutki nadużywania Internetu i telefonu komórkowego, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach, które czyhają na nich w świecie wirtualnym. Aktywność uczestników została porównana z innymi użytkownikami Internetu w zakresie form spędzania czasu w przestrzeni Internetu, w tym także przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci wiedzy jak zapobiegać takim zagrożeniom, jakie można wdrożyć zabezpieczenia oraz jak rozmawiać o tych kwestiach.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa Rafa

20.09.2021 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział online w Zachodniopomorskim i Lubuskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2021.

Zachodniopomorski i Lubuski Salon Maturzystów Perspektywy 2021

 

20 września 2021 roku odbył się Zachodniopomorski i Lubuski Salon Maturzystów Perspektywy 2021 – największa kampania informacyjna w Polsce dla klas maturalnych. Współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Szczeciński. Salon Maturzystów, poprzedzający termin składania deklaracji maturalnych, jest już stałym elementem kalendarza szkolnego. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną tegoroczna edycja odbyła się w formule online.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof.  dr  hab. Waldemara Tarczyńskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, którzy podkreślili w swoich wystąpieniach wagę Salonu jako miejsca, w którym matura spotyka się ze studiami. Zaprosili również maturzystów na studia na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczestnicy Salonu wzięli udział w wykładach ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych na temat egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz z przedmiotów dodatkowych – najczęściej wybieranych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mieli możliwość odwiedzić wirtualne stoiska uczelni oraz instytucji edukacyjnych, zadawać pytania na czacie oraz pobierać materiały informacyjne.

W ramach tej inicjatywy, w programie znalazła się bogata prezentacja kierunków studiów i  uczelni z całej Polski wraz z zasadami rekrutacji w roku 2022. W Salonie Maturzystów, w  ramach zajęć szkolnych, udział wzięły klasy maturalne LO i TZ pod opieką nauczycieli.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

11.10.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

Święto Drzewa 11.10.2021 r.

 

11.10.2021 roku uczestniczyliśmy w obchodach 19 edycji Święta Drzewa pod hasłem – Dla przyrody!

Święto Drzewa Klubu Gaja to program edukacji ekologicznej na temat ochrony środowiska i  klimatu – popartej realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. Co roku, 10  października, Klub Gaja inicjuje społeczne inicjatywy. Angażuje ludzi, przedszkola i  szkoły, samorządy, różne instytucje i firmy do sadzenia drzew i krzewów, opieki nad nimi oraz podejmowania lokalnych działań dla drzew. Przez 18 lat Święta Drzewa, dzięki zaangażowaniu ponad 760 000 osób, posadzono ponad 942 000 drzew i zebrano ponad 5100 ton makulatury.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, komentuje – „Święto Drzewa to nie tylko sadzenie drzew. To także udzielanie wsparcia tym społecznościom, które chronią stare drzewa, parki czy aleje. Różnorodność biologiczną można także wspierać sadząc odpowiednie gatunki drzew i krzewów, by zapewnić dzikim zwierzętom schronienie i  pożywienie. Wybierajmy rodzime gatunki, dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, klimatycznych i krajobrazowych, a wsparcia w wyborze roślin szukajmy u  specjalistów. Świętujmy z przyrodą i dla niej, a ona da nam życie, pokarm i odpoczynek.”

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego przygotowali dla uczniów naszej szkoły bogaty program obchodów tegorocznego Święta Drzewa. Tradycyjnie od kilku lat „Czytamy drzewom” oraz sadzimy drzewa.

 

Podczas tegorocznych obchodów Święta Drzewa odbył się konkurs „Rozpoznawanie gatunków drzew polskich”. Konkurs przygotowały: Pani Katarzyna Chwalińska i Pani Daria Rożniata – goście specjalni z Nadleśnictwa Chojna, z którym nasza szkoła współpracuje od  lat. Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Osiem drużyn dwuosobowych, podczas 4 etapów, rozpoznawało gatunki drzew na podstawie pokroju korony drzew, kształtu liści oraz rodzaju nasion.

Wyniki konkursu:

I miejsce: klasa 1 a LO ( Oliwia Sztuka, Izabela Ludwiczak),

II miejsce: klasa 1 TI ( Szymon Wojna, Karol Waliłko),

III miejsce: klasa 1 b LO ( Alicja Osowska, Martyna Makulska).

Drużyny z podium otrzymały nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu – upominki przygotowane przez Nadleśnictwo Chojna.

Zwieńczeniem obchodów Święta Drzewa będzie sadzenie lasu w dniu 21.10.2021 r., przygotowane również przez Nadleśnictwo Chojna, w którym uczestniczyć będzie klasa 2  d  LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za życzliwość, poświęcony czas i wsparcie merytoryczne.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

6.10.2021 r. wzięliśmy udział w inauguracji programu „Młodzi w akcji+”.

Program „Młodzi w akcji+”

24 września 2021 r. nasza szkoła została kolejny raz zakwalifikowana do programu „Młodzi w akcji+”. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do  podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia, przez realizację projektów społecznych. Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr  POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Oriana Kozłowska kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska kl. 1 a LO, Amelia Laskowska kl. 1 b LO pod opieką wychowawcy mgr Edyty Krupy – Nadolny. Zespoły uczniowskie, podczas trwania programu, wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tej edycji będą mogli, między innymi, nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy  zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Inauguracja programu odbyła się 6 października 2021 r. Koordynatorki Młodych w Akcji+ – pani Magda Domańska i pani Judyta Ziętkowska – przedstawiły harmonogram działań w  tej  edycji. Następnie uczestnicy wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym, który wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Temat wykładu dotyczył praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wykład odbył się w formie online na  platformie Zoom.

Po części wykładowej, odbyły się warsztaty i ćwiczenia przygotowane dla zespołów, które miały pomóc sprecyzować własny pomysł na projekt. Wstępnie został ustalony temat projektu. Zespół skorzystał z zaproponowanych przez organizatorów ścieżek tematycznych i  stworzył własną koncepcję opracowania zadania. Interesującym wydał się projekt społeczny, na rzecz szkoły, o tematyce związanej ze sposobami spędzania wolnego czasu przez młodzież i ich zainteresowaniami pozaszkolnymi.

Już 19 października 2021 r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w programie, odbędą szkolenie zdalne, dotyczące uczniowskich projektów lokalnych. Uczniowie pod opieką doświadczonych trenerów będą pracować nad koncepcją wybranych projektów lokalnych. Projekt zakończy się w marcu 2022 r. prezentacją projektów utworzonych przez zespoły biorące udział w programie „Młodzi w akcji +”.

Szkolenie online pt. ,,Rola opiekuna w uczniowskim projekcie społecznym”, dla  opiekuna projektu, odbędzie się 20 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

4.10.2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt.

„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”

[autor nieznany]

 

Światowy Dzień Zwierząt

 

4 października 2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów tego wydarzenia, organizując zbiórkę karmy i akcesoriów dla  zwierząt ze schroniska „Psijaciele” w Chojnie. Organizatorem zbiórki był Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza. Zbiórka trwała od 4 do 11 października 2021 r.

Cała społeczność szkolna bardzo zaangażowała się w zbiórkę, co potwierdziła ilość przyniesionych darów dla naszych małych przyjaciół. Oprócz karmy, zebraliśmy koce, poduszki, ręczniki oraz zabawki. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak ważne jest wsparcie schroniska, szczególnie teraz w okresie jesienno – zimowym. Każda najmniejsza pomoc jest  bezcenna.

14 października 2021 r. wszystkie podarunki zostały przekazane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz opiekunów mgr  inż.  Izabelę Barylską i mgr Dorotę Szwiec do schroniska „Psijaciele” w Chojnie.

             Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tym wydarzeniu. Po raz kolejny doświadczyliśmy jak wielkie macie serca. Liczymy na dalszą współpracę.

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

mgr Dorota Szwiec

Rafa Rafa Rafa

24.09.2021 r. wzięliśmy udział w V Biegu Erasmusa.

V Bieg Erasmusa – Bijemy rekord Polski w ZSP w Chojnie!

 


„Bijemy rekord Polski!” – to hasło kolejnej edycji Biegu Erasmusa, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Przedsięwzięcie organizowane jest już po raz piąty przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. W związku z pandemią COVID – 19, podobnie jak w roku ubiegłym, bieg przebiegał w formule zdalnej.

24 września 2021 r. czterech uczniów ZSP w Chojnie, razem z innymi uczestnikami z całej Polski, stanęło do rywalizacji, której celem było przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w  czasie 60 minut w dowolnym miejscu. W tym roku Narodowa Agencja poszerzyła formułę o możliwość startu pojedynczych osób, które zostaną losowo połączone w sztafety z innymi indywidualnymi biegaczami.

Każdy zarejestrowany uczestnik biegł ze swoim urządzeniem (aplikacja śledząca lub zegarek z GPS), które rejestrowało osiągnięty wynik.

Pierwszych sto zarejestrowanych szkół otrzymało zestawy sprzętu sportowego. Natomiast dwieście pierwszych zarejestrowanych drużyn zostało nagrodzonych pakietami biegowymi, zawierającymi odzież sportową i medale.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

23.09.2021 r. uczniowie klasy 3 dp LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy 3dp LO z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

23 września 2021 roku, w ramach współpracy z Instytutem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyły się zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z elementów kryminalistyki. W dwóch zajęciach laboratoryjnych uczestniczyła klasa 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Pierwsze zajęcia na temat „Mikroskopowa analiza włosa” przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip oraz Pani dr Izabela Szućko – Kociuba. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z budową włosa, wykonali preparaty z własnych włosów oraz obserwowali je pod mikroskopem.

Drugie zajęcia na temat „Przeprowadzenie izolacji DNA roślin oraz zapoznanie z techniką elektroforetyczną przy zastosowaniu zestawu THERMO SCIENTIFIC(tm) PHIRE(tm) PLANT DIRECT PCR” przeprowadziła Pani mgr Anna Sielska i Natalia Czarniecka – studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki.

Kolejny raz, dzięki współpracy z Instytutem Biologii, a w szczególności dzięki życzliwości Pani dr inż. Ewy Filip, uczniowie mieli możliwość poznać tajniki laboratorium oraz  obsługiwać sprzęt laboratoryjny.

 

 

Opiekunowie grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa

23-26.09.2021 r. w Baia Sprie w Rumunii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu
“Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”
23 – 26.09.2021 r. Baia Sprie, Rumunia

 

W ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills – Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Program Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, w dniach 23 – 26 września 2021 r. w Baia Sprie w Rumunii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w projekcie (TPM). W  spotkaniu uczestniczyli delegaci wszystkich partnerów projektu. Z ramienia koordynatora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oddelegowano 4 uczestników oraz  2  uczestników ze Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. W spotkaniu stacjonarnie uczestniczyli partnerzy ze szkoły Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi z Turcji, z przedsiębiorstwa SMART IDEA Igor Razbornik s.p. ze Słowenii, z  administracji oświatowej Konya Il Milli Egitim Mudurlugu z Turcji, ze szkoły Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. z Portugalii oraz gospodarze spotkania ze  szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii. Ze względu na obostrzenia w  Bułgarii, spowodowane pandemią Covid-19, partnerzy z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter STEAM uczestniczyli w spotkaniu online.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie, ustalenie szczegółowego terminarza pracy oraz spotkań wymiany uczniów, omówienie prac nad  Rezultatami Intelektualnymi (IO), omówienie planu upowszechniania wyników projektu w  formie strony internetowej projektu oraz platformy eTwinning i omówienie kwestii finansowych związanych z prawidłowym rozliczaniem wydatków w projekcie.

Pierwszy dzień rozpoczął się od przemowy koordynatora z ramienia organizacji goszczącej p. Iolandy Sztrelenczuk, która przywitała gości, zaprezentowała swoją szkołę, miejscowość, region oraz tradycje rumuńskie. Następnie zabierali głos: Zastępca Szefa Administracji Oświatowej w Maramures oraz przedstawicielki lokalnych władz samorządowych. Po  zakończeniu oficjalnej części uczestnicy przystąpili do realizacji programu spotkania. Podsumowano dotychczasowe mobilności (TPM w Chojnie oraz LTT w Bułgarii), ustalono terminy przyszłych mobilności. W przerwie pomiędzy kolejnymi pracami gospodarze zaprosili uczestników na uroczysty tradycyjny rumuński obiad. Po przerwie ustalono daty zakończenia prac przy Rezultatach Intelektualnych numer 3 i 4.

Dzień zakończony został kolacją, w stuletnim domu na świeżym powietrzu, z regionalnymi przysmakami. Gospodarze zaskoczyli gości prezentacją tańców ludowych, do których zostali włączeni wszyscy uczestnicy. Kolejnym niespodziewanym punktem wieczoru był pokaz tradycyjnego garncarstwa, połączony z pamiątkowym podpisem uczestników na wylepionym naczyniu.

Drugi dzień rozpoczął się od omówienia przebiegu działań, prac oraz ich rezultatów na  platformie eTwinning, następnie omówiono dokumenty finansowe oraz plan upowszechniania działań. Po lunchu i krótkiej przerwie wszystkim uczestnikom zostały uroczyście wręczone certyfikaty udziału w TPM. W poczuciu dobrze wykonanej pracy nad  wszystkimi punktami programu oraz pełnego porozumienia w każdej poruszanej kwestii, nastąpiło oficjalne zamknięcie spotkania oraz serdeczne pożegnanie gości przed wyjazdem.

Pomimo napiętego programu uczestnicy znaleźli czas na krótką wycieczkę po urokliwej okolicy, zwiedzenie okolicznych atrakcji turystycznych, m.in. Wesołego Cmentarza czy  skosztowanie lokalnych smakołyków w okolicznych restauracjach.

 

 

Alicja Linkiewicz

Rafa Rafa

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

25 Festiwal Nauki w Warszawie

 

W dniach od 17 – 26 września 2021 roku, odbywał się w Warszawie 25 Festiwal Nauki. Celem Festiwalu jest udostępnianie społeczeństwu wiedzy oraz najnowszych odkryć naukowych. Imprezy Festiwalu odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i w seminaryjnych. Prelegentami są  naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe). W tym roku dostępne były warsztaty i spotkania online, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w Festiwalu. Spośród ogromu propozycji wybraliśmy te – związane z kierunkiem kształcenia klas przyrodniczych z  elementami kryminalistyki.

Uczniowie klasy 1 d LO uczestniczyli w spotkaniu weekendowym na temat „Wykrywanie wiedzy o przestępstwie – jakie możliwości dają obecne metody badawcze”. Podczas spotkania dr Jerzy Wojciechowski przybliżył informacje dotyczące sposobów wykrywania skrywanych informacji oraz skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu.

W spotkaniu na temat „Ujawnianie śladów krwawych na miejscu przestępstwa” uczestniczyli uczniowie klasy 2d LO, dzięki czemu dowiedzieli się jak plamy krwi mogą przyczynić się  do  rozwiązania sprawy oraz jakie metody stosują śledczy, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe.

W kolejnym spotkaniu udział wzięła klasa 3dp LO. Wykład na temat „Wykorzystanie Epigenetyki w kryminalistyce, czyli o określaniu wieku osób na podstawie DNA ze śladów” miał na celu przybliżenie słuchaczom podstaw mechanizmów epigenetycznych oraz  wykorzystaniu wiedzy o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do  określania wieku ludzi.

Organizatorem wszystkich tych spotkań było Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

Szczepienia uczniów

 

15 września 2021 r. naszej szkole został utworzony punkt szczepień, we współpracy z NZOZ „SALUS” S.C. w Chojnie, w ramach akcji #SZCZEPIMYSIĘ. Zaszczepionych przeciw  COVID-19 zostało 29 uczniów oraz 1 osoba zgłoszona jako członek rodziny. W sumie w szkole zaszczepionych jest 42,47% uczniów, 94,92% nauczycieli oraz 83,87% pracowników administracji i obsługi.

 

                                                                                             mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

AMBASADORKA ERASMUS+ !!!

Uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

w gronie Ambasadorów Erasmus+

Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z radością i dumą informuje, iż Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej Technikum Zawodowego, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, uzyskała tytuł Ambasadora Erasmus+ Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022.

EuroApprentices Europe jest rozbudowaną siecią absolwentów zawodowego Erasmusa+, w której uczestniczą stażyści z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch, a od tego roku także z Polski.

W br. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwróciła się do koordynatorów projektów mobilności zawodowej Erasmus+ o rekomendacje uczestników staży zagranicznych, którzy angażują się w projekt, dobrze reprezentują idee Programu Erasmus+, są entuzjastami zawodu, w którym się kształcą i posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym. J. Cezary Salamończyk, koordynator projektów w ZSP w Chojnie, rekomendował Paulinę Michałowską, obecnie odbywającą staż w Cerviola Hotel na Malcie w ramach projektu pn. „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” z Erasmus+. W roku szkolnym 2020/2021 Paulina także odbyła staż zagraniczny w restauracji Driegh Ltd na Malcie, w ramach projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejski staże” z Erasmus+. W 2020 r. uczestniczyła w IV edycji  Biegu Erasmusa. W 2021 r. brała udział w mobilności do Słowenii w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z PO WER. Od roku 2018 systematycznie podnosiła swoje kompetencje zawodowe i zdobywała nowe kwalifikacje w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” z  RPO WZ.

Poza uczestnictwem w realizowanych przez ZSP w Chojnie projektach, Paulina aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.  Jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, zajęła piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie Mistrz Wiedzy Hotelarskiej, a także trzecie miejsce w koszykówce i piłce siatkowej w ramach Wojewódzkiej i Powiatowej Licealiady.

Głównym zadaniem Pauliny, jako Ambasadorki Erasmus+, będzie stała działalność online głównie poprzez kanały social media oraz udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach sieci EuroApprentices. Pierwsze spotkanie sieci EuroApprentices odbyło się 15 września 2021 r. Obowiązkiem Ambasadorki Erasmus+ ZSP w Chojnie, będzie także uczestnictwo w okresowych „challenge’ach dla EuroApprenticów”, organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz składanie kwartalnych raportów z działalności.

Członkowie Sieci EuroApprentices są zachęcani do przekazywania wiedzy o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom oraz lokalnej społeczności, do podejmowania działań wykorzystujących Internet do prowadzenia relacji ze swojego udziału w Programie Erasmus+, w Sieci EuroStażystów oraz do nauki zawodu, np. na Instagramie, Facebooku, YouTube lub w innych aplikacjach. Ambasadorzy Erasmus+ są także motywowani  do aktywnego uczestnictwa lub organizacji różnego typu wydarzeń szkolnych, jak spotkania informacyjne, Dni Otwarte, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Mile widziana jest także współpraca Ambasadorów Erasmus+ z Regionalnymi Punktami Informacyjnymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, udział lub współpraca przy organizacji wydarzeń tematycznych, targów, szkoleń, konferencji realizowanych przez FRSE oraz współpraca z mediami.

 

Paulina Michałowska

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Rafa

13 – 15.09.2021 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu, zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz trwał od 13 do 15 września 2021 r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zostały opracowane procedury oraz regulamin kiermaszu. Informacja o kiermaszu została przekazana poprzez dziennik elektroniczny wychowawcom klas oraz uczniom. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki przyjmowane były od 6 do 10 września w bibliotece szkolnej, a następnie zostały poddane obowiązkowej kwarantannie. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Podręczniki wyeksponowano w bibliotece na specjalnie przygotowanych stołach.

Kupujący, w celu usprawnienia kiermaszu, mogli z jednodniowym wyprzedzeniem złożyć zamówienie na podręczniki w bibliotece lub drogą elektroniczną.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowała się mgr Gabriela Lasowska. Kiermasz jest doskonałą okazją, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Zachęcam do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzę świetnych ocen na sprawdzianach.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

10 jubileuszowa edycja Narodowego Czytania
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

 

  10 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się 10 jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w  środkach masowego przekazu. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku przez Prezydenta RP. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a w kolejnych latach odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zbioru Nowel polskich oraz w ubiegłym roku „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W tym roku czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To  wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i  gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do  języka potocznego. Jako cechy dulszczyzny wymienia się najczęściej: zakłamanie, obłudę i dbanie wyłącznie o pozory – postawy uważane za typowe dla mieszczaństwa.

Czytanie dzieła poprzedził krótki wstęp w wykonaniu pani mgr Edyty Krupy-Nadolny, która przedstawiła młodzieży rys historyczny akcji, a także cel przedsięwzięcia, jakim jest  promowanie czytelnictwa i ukazanie piękna literatury polskiej. Następnie rozpoczęło się  wspólne czytanie utworu przez uczniów klasy 1 abc LO, 1 HŻ oraz przez Panią Dyrektor Adrianę Salamończyk.

Akcja Narodowe Czytanie jest działaniem, które na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Ogłoszenie

Od 8 września 2021 r.  absolwentom  Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,  którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Wydawanie dokumentów odbywa się w budynku nr 1, ul. Dworcowa 3, po wcześniejszym umówieniu się  z pracownikiem sekretariatu telefonicznie  nr tel. 914142029  lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl.

Rafa

1.09.2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

Aby osiągnąć wielkie rzeczy,

musimy nie tylko działać, ale i marzyć;

 musimy nie tylko planować, ale też wierzyć.

Anatole France

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

 

1 września 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, podobnie jak  w  roku ubiegłym, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie było wspólnej, uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny. Pierwsze spotkania odbywały się  według ustalonego harmonogramu w różnych budynkach szkoły i o różnych godzinach. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, a pani dyrektor w sposób szczególny powitała uczniów klas pierwszych. Dziękując im za wybór naszej szkoły zapewniła, że  od  dzisiaj będziemy wspólnie podążać drogą, na której uczniowie będą mieli możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych, które pomogą im  się  rozwijać i spełniać. Ostatecznym celem tej drogi powinna być świetnie zdana matura oraz egzaminy zawodowe.

Wszystkim pierwszakom życzymy dużo wartościowych przygód i doświadczeń w naszej szkole.

Po kilkumiesięcznej przerwie nauczyciele i uczniowie wracają do nauki stacjonarnej, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, całą społeczność naszej szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na terenie całej placówki.

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie zabrakło również informacji związanych z 82 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Co roku pamiętamy o nieodległej jeszcze historii naszego kraju, tj. wojnie, która przetoczyła się przez naszą ojczyznę w latach 1939 – 1945. Oddajemy cześć żołnierzom i cywilom, którzy zginęli w walce, masowych egzekucjach i obozach zagłady, odnieśli rany lub stracili zdrowie w wyniku niewolniczej pracy. Pielęgnowanie pamięci o bolesnych doświadczeniach sprzed 80 lat jest ważne, ponieważ wyznacza przed nami zadanie budowania świata, w którym poczucie wolności i  bezpieczeństwa są jednymi z najważniejszych wartości.

Mimo wielu obaw i niewiadomych, zarówno uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym. Mamy przemożną nadzieję, że będzie to,  wbrew wszystkiemu, szczęśliwy i spełniony rok szkolny, który zakończy się pomyślnie za  dziesięć miesięcy.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa