Rafa Rafa

4.07.2022 r. przeprowadzona została dodatkowa próba sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW.

Dodatkowa próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW)

 

Oddział Przygotowania Wojskowego stanowi nową ofertę edukacji wojskowej w naszej szkole, skierowaną do absolwentów szkół podstawowych. Utworzenie OPW daje możliwość realizowania ujednoliconego programu wojskowego przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści.

Jednym z warunków dostania się absolwenta szkoły podstawowej do  OPW, jest pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

Pierwsza próba odbyła się 4. czerwca, natomiast w terminie dodatkowym, tj. 4. lipca, przeprowadzona była kolejna próba dla kandydatów, którzy uzupełnili wymaganą dokumentację.

Po weryfikacji dokumentów przez komisję, do próby przystąpiło 21 kandydatów, którzy zgodnie z regulaminem wykonywali skłony tułowia w przód, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce oraz bieg zygzakiem „koperta”.

Warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku z próby było zaliczenie co najmniej dwóch konkurencji, zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami. Warto podkreślić, iż sprawność fizyczna wszystkich kandydatów spełniła wymagania regulaminu, czego rezultatem były pozytywne, choć bardzo zróżnicowane wyniki.

OPW cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. O 22 miejsca w oddziale ubiega się w tej chwili 36 absolwentów szkół podstawowych. Listy kandydatów przyjętych do OPW zostaną ogłoszone 25. lipca, o godz. 12.00.

Rafa

30.06.2022 r. wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023.

Wykaz podręczników w roku szk.  2022/2023

Liceum Ogólnokształcące

 Wykaz podręczników do klas pierwszych LO na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas drugich LO na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas trzecich LO na rok szk. 2022/2023
 

 Wykaz podręczników do klas czwartych LO na rok szk. 2022/2023 

Technikum Zawodowe

 Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas drugich TZ na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas trzecich TZ na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas czwartych TZ po szkole podstawowej na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas czwartych TZ po gimnazjum na rok szk. 2022/2023 

Szkoła Branżowa

 Wykaz podręczników do klas pierwszych szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas drugich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas trzecich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szk. 2022/2023 

Rafa

06.2022 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zorganizowaliśmy wystawę eksponatów militarnych i książek.

Wystawa eksponatów militarnych i książek

 

Jednym z zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, było przygotowanie wystawy eksponatów militarnych i książek o militariach, połączonej z wykładem “Ciekawostki o militariach” oraz “Historia ziem zachodnich”.

Nasi uczniowie, w sali gimnastycznej, mieli okazję obejrzeć wystawę eksponatów militarnych pana Mirosława Wójcika oraz wysłuchać wykładu, a właściwie opowieści o zgromadzonych przez niego zbiorach. Pan Mirosław Wójcik, który jest wielkim pasjonatem historii, a zarazem założycielem i kustoszem Muzeum Regionalnego w Kierzkowie, zaprezentował nam część swojej kolekcji z działów: Oręża, Techniki Użytkowe i Dokumentów. Z pasją opowiadał, że  od  najmłodszych lat fascynowały go starocie, zachwycał się estetyką dawnych przedmiotów i zastanawiał, jaką też kryją w sobie historię. Najbardziej cieszą go wizyty dzieci i młodzieży i ich radość, kiedy mogą dotknąć muzealnych eksponatów. Czuje dumę, że  zainteresowani przyjeżdżają z całej Polski, aby zobaczyć jego zbiory.

W zbiorach z działu Oręża, szczególną uwagę zwróciła bogata kolekcja pistoletów i  karabinów maszynowych z czasów ostatniej wojny, jak również granaty oraz miny. Uczniowie mogli również zobaczyć kolekcję broni białej: szable, noże, bagnety.

Na wystawie znalazły się także m.in. archiwalne zdjęcia, eksponaty bibliofilskie, numizmaty, odznaczenia wojskowe, charakterystyczne dla początków XX wieku.

W sali 22 zorganizowana została wystawa modeli redukcyjnych polskiego lotnictwa wojskowego, przygotowana przez mgra Marka Bednarza. Składała się ona z dziesięciu modeli samolotów w skali 1:48. Można było obejrzeć między innymi Fokkera w barwach pilota Stefana Bastyra z 1919 roku, słynny z okresu dwudziestolecia międzywojennego legendarny samolot bombowy PZL-37 Łoś. Polskie Siły Zbrojne na zachodzie reprezentował myśliwiec Hurricane, na którym latali polscy piloci w Bitwie o Anglię, w brawach dywizjonu 303. Okres powojenny to era naddźwiękowa, więc nie mogło zabraknąć Mig-21MF, Su-22M4, a także Mig-29 w barwach jednostki z Mińska Mazowieckiego, kultywującej tradycje dywizjonu 303.

W bibliotece szkolnej przygotowana została ekspozycja książkowa poświęcona militariom, tematyce historii ziem zachodnich, tematyce wojennej. W ekspozycji znalazły się albumy, ale też pozycje z literatury pięknej, powieści, wspomnienia.

Dziękuję panu Mirosławowi Wójcikowi za przybycie oraz podzielenie się swoją wiedzą płynącą z pasji, ale też i wartościowymi spostrzeżeniami. Właściciel muzeum na zakończenie powiedział: „Trzeba w życiu coś zrobić nie za pieniądze, tylko tak od siebie, wtedy człowiek lepiej się czuje”.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

24.06.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

Sukces, to nie przypadek. To ciężka praca,
wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie,
a przede wszystkim miłość do tego
co robisz.
Pele

24 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 uczniowie ZSP w Chojnie uroczyście zakończyli rok szkolny i rozpoczęli upragnione wakacje, a dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia im.  popr. Ryszarda Kuleszy był to dzień kończący pewien znaczący etap w ich życiu.

Było przemówienie Pani Dyrektor, podsumowanie trudnego, bo kolejnego roku szkolnego z pandemią w tle. Nie zabrakło ciepłych słów podziękowań za wytrwałość, solidną pracę i godne reprezentowanie Szkoły w różnych konkursach i zawodach. Uroczyście pożegnani zostali absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia. Wychowawcy wręczali świadectwa ukończenia szkoły, po czym miało miejsce pamiątkowe zdjęcie, które po latach przypomni chwile towarzyszące zakończeniu tego etapu w ich życiu.

W roku szkolnym 2021-2022 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Branżowej Szkoły I stopnia im. ppor. Ryszarda Kuleszy:

Absolwenci klasy III wielozawodowej po gimnazjum, wychowawca – mgr Hanna Leszczyńska

Absolwenci klasy III wielozawodowej po szkole podstawowej, wychowawca – mgr Patrycja Naruszewicz

Absolwenci klasy III po szkole podstawowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca – mgr Łukasz Makowski

Absolwenci klasy III patronackiej POMOT w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz, wychowawca – mgr Emilia Marcinkowska

Bardzo ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie nagrodami tych uczniów, którzy dali się poznać jako wyróżniający się w nauce, zdobywający laury w konkursach oraz uzyskali 100% frekwencję. Pani Dyrektor przedstawiła stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz  Rady Powiatu Gryfińskiego. Wyróżnienia i nagrody potwierdziły, że warto znaleźć czas na pracę, bo jest podstawą sukcesu. Ważną chwilą było ogłoszenie wyników całorocznej rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Liceum Ogólnokształcące zdobyła klasa 2d LO – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk.

Kamila Góra

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Technikum Zawodowe zdobyła klasa 1 TI – wychowawca mgr Kamila Góra.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Branżowa Szkoła I st. zdobyła klasa 2 PDW – wychowawca mgr Dorota Szwiec.

Symbolicznymi upominkami nagrodzeni zostali również uczniowie oddziału przygotowawczego dla ukraińskich uczniów.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za całoroczną pracę i życzyła udanych wakacji. Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas po odbiór świadectw promocyjnych.

       Był czas nauki – intensywny, obfitujący w wiele wspaniałych chwil, a jednocześnie czas trudny, stawiający przed nami wiele wyzwań. Teraz przed nami wakacje, a z nimi inspirujące podróże, ciekawe spotkania, niezapomniane przeżycia. Do spotkania 1 września 2022 roku w  nowym roku szkolnym!

 

mgr Anna Krzemińska

 

Rafa

24.06.2022 r. finał współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy”.

Finał współzawodnictwa klas

o tytuł „Super Klasy” 2021/2022

 

Podczas apelu z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 p. Dyrektor Adriana Salamończyk ogłosiła wyniki współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy” w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe oraz  Branżowa Szkoła I st. We współzawodnictwie klas oceniano średnią ocen klasy w  klasyfikacji rocznej, średnią ocen zachowania klasy w klasyfikacji rocznej, średnią frekwencję klasy w klasyfikacji rocznej, aktywność uczniów, udział w przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego oraz inicjatywę społeczną klasy. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli nauczycieli oraz uczniów, po przeanalizowaniu kart oceny klas, złożonych przez wychowawców, wyłoniła zwycięzców współzawodnictwa.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Liceum Ogólnokształcące zdobyła klasa 2d LO – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Technikum Zawodowe zdobyła klasa 1 TI – wychowawca mgr Kamila Góra.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Branżowa Szkoła I st. zdobyła klasa 2 PDW – wychowawca mgr Dorota Szwiec.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

21.06.2022 r. wzięliśmy udział w uroczystości z okazji 40-lecia Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie.

Udział w uroczystości z okazji 40-lecia

Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie

 

21 czerwca 2022 r. wzięliśmy udział w uroczystości z okazji 40-lecia Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Naszą szkołę, w imieniu p. Dyrektor Adriany Salamończyk, reprezentowała p. wicedyrektor Małgorzata Limanówka wraz  z  przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego – przewodniczącą Emilią Witkowską oraz zastępcą przewodniczącego Piotrem Podniesińskim. Podczas uroczystości niesamowite wrażenie wywarły występy przedszkolaków, które były bardzo przejęte rolą, jaka im przypadła podczas uroczystości. Emilia i Piotr, jako absolwenci Bajkowego Przedszkola Miejskiego w  Chojnie, mieli możliwość wrócić wspomnieniami do beztroskich lat, które spędzili w  tym  przedszkolu.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom oraz  Dzieciom Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie za zaproszenie na uroczystość. Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzymy sukcesów i  satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

mgr Małgorzata Limanówka

 

Rafa

18.06.2022 r. odbyła się XIV Sztafeta Literacka.

XIV SZTAFETA LITERACKA

 

18 czerwca 2022 r. po raz XIV w Bibliotece szkolnej odbyła się Sztafeta Literacka. Upamiętniając 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej, przypadającą na rok 2022, zaprezentowane zostały różne utwory poetki. Przedstawiono wiersze dla dzieci: “Na jagody”, “Stefek Burczymucha” i fragment bajki “O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Maria Konopnicka w swoich wierszykach odkrywa przed dziećmi świat wiejskiej przyrody, lasy, w  których żyją dzikie zwierzęta, skrzaty i krasnoludki. Wierszyki Marii Konopnickiej pamięta się przez całe życie i czyta się z przyjemnością. Twórczość Konopnickiej to nie tylko wiersze, lecz poematy, nowele, szkice, obrazki, teksty publicystyczno-reportażowe, prace krytycznoliterackie oraz tłumaczenia utworów literackich.

Podczas spotkania uczniowie przeczytali jedną z nowel autorki “Mendel Gdański” oraz odczytano „Rotę” – najbardziej znaną w naszym kraju pieśń patriotyczną. „Rota” powstała podczas pobytu autorki w Cieszynie w 1908 r. i miała być protestem Marii Konopnickiej przeciw wywłaszczeniom w zaborze pruskim.

W sztafecie wzięli udział uczniowie klasy 2 d LO, 1 TI, 3 HŻ oraz nauczyciele mgr Renata Czubak, mgr Dorota Szwiec, mgr Gabriela Lasowska, mgr Łukasz Makowski, mgr Jacek Limanówka. Sztafeta Literacka polega na czytaniu utworów w wielu miejscach. Imprezę czytelniczą od lat inicjuje Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie. Głównym celem sztafety jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz integracja czytelników lokalnej społeczności, a także sprawienie przyjemności szczególnie tym, którym obcowanie z literaturą przynosi radość.

Całą imprezę wzbogaciła wystawa planszowa, poświęcona Mari Konopnickiej. Spotkanie było bardzo udane, a uczestniczący w Sztafecie uczniowie – zadowoleni. Takie akcje umacniają nas  w przekonaniu, że spotkania z literaturą są potrzebne i wartościowe.

Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku na kolejną Sztafetę Literacką. Wydarzenie odbyło się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

14.06.2022 r. dziesięcioro uczniów ZSP w Chojnie wzięło udział w zakończeniu I edycji Akademii Młodego Prawnika.

 

Akademii Młodego Prawnika dobiegła końca!

 

14 czerwca 2022 r. dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie z klas 1 abc LO i 2 ac LO o kierunku humanistyczno–prawnym wzięło udział w  uroczystym zakończeniu I edycji Akademii Młodego Prawnika.

Uroczystość odbyła się w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. W wydarzeniu wzięły udział władze uczelni: JM prof. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, przedstawiciele współorganizatorów i partnerów wydarzenia, nauczyciele akademiccy oraz  młodzi studenci Akademii Młodego Prawnika. Naszą szkołę reprezentowali: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński pod opieką pani mgr Edyty Krupy-Nadolny.

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Misją tego  przedsięwzięcia było popularyzowanie wiedzy prawnej wśród młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Młodzież w  cyklicznych zajęciach, odbywających się w soboty, miała możliwość poznania prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Uczestnicy poszerzali zainteresowania z zakresu nauk prawnych, rozwijali umiejętności, pracowali w zespole. Udział w Akademii pozwolił na rozwijanie pasji młodych studentów i  stwarzał możliwość rozwoju osobistego. Każde spotkanie uświadamiało młodym ludziom, że warto inwestować w własny rozwój, zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty, poznawać nowych ludzi, kształcić się i rozwijać. Tak więc udział w Akademii nie był czasem straconym.

 

Opiekun mgr Edyta krupa-Nadolny

Rafa

14.06.2022 r. w klasie 1 TI odbyły się warsztaty w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

Warsztaty kl. 1 TI z projektu „Zaplątani w sieci”

 

14 czerwca 2022 r. w klasie 1 TI odbyły się warsztaty z projektu „Zaplątani w sieci”, dotyczące cyberbezpieczeństawa. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z konkretnymi przykładami zagrożeń świata wirtualnego, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie zajęć prowadzący prezentował podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w Internecie. Dodatkową wartością projektu była możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak: teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie Internetu i telefonu komórkowego, specyfikę nowych mediów i ich potencjał uzależniający, negatywne skutki nadużywania Internetu i telefonu komórkowego, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają na nich w świecie Internetu. Aktywność uczestników została porównana z innymi użytkownikami wirtualnego świata w zakresie form spędzania czasu w przestrzeni Internetu, w tym także przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymały wsparcie w postaci wiedzy: jak zapobiegać zagrożeniom w sieci, jakie można wdrożyć zabezpieczenia.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

14.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

Warsztaty z elementów kryminalistyki w klasie 2 d LO

 

14.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez Doktoranta na Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji, Pana Stanisława Rabczuka. Zajęcia miały przybliżyć uczniom praktyczne postępowanie podczas „Oględzin miejsca przestępstwa”.

Cała klas podzielona została na 3 grupy, które zostały przydzielone do konkretnych sektorów miejsca zdarzenia. Wszyscy uczniowie pracowali samodzielnie pod czujnym okiem prowadzącego warsztaty. Zbierali ślady przestępstwa, sporządzali dokumentację fotograficzną, a Filip Wiśniewski, jako szef całej ekipy, sporządzał protokół miejsca oględzin i nadzorował wszystkich pozostałych.

 

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

14.06.2022 r. w internacie odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia.

Pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia – mieszkańców Internatu

 

14 czerwca 2022 r. w internacie odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia. Uroczystość przebiegała w radosnej atmosferze. Młodsi wychowankowie internatu dedykowali absolwentom wiersze i piosenki. Wręczono symboliczne upominki i pamiątkowy dyplom od kierownika i od wychowawców internatu. Tańcom i śpiewom nie było końca. Takie wspomnienia zostaną z nami na lata i miło będzie wspominać ten beztroski czas. Oczywiście przy ognisku nie zabrakło smacznych kiełbasek.

Nadszedł czas pożegnania. Czas rozstania z kolegami i wychowawcami. Już niedługo w Waszym życiu pojawią się inni ludzie, inne przeżycia.

       Życzymy Wam radości, wytrwałości, oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły.

 

Naszym Absolwentom – zespół wychowawców internatu

Aleksander Lizak

Hanna Chmura

Magdalena Kardasz

Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

11.06.2022 r. Chór szkolny wyróżniony w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. H. Rasiewicza „ Kima”

Chór szkolny wyróżniony w wojewódzkim etapie

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej

im. H. Rasiewicza „ Kima”

 

W sobotę 11 czerwca 2022 r. w Bibliotece i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju, odbył się wojewódzki etap VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „KIMA”. Organizatorami  festiwalu jest Stowarzyszenie PASSIONART, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Armii Krajowej w Londynie oraz Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Patronat nad Festiwalem objął Minister Edukacji i Nauki.

Przedmiotem Festiwalu są piosenki i pieśni partyzanckie, obozowe, patriotyczne, związane z historią Polski.

Podczas konkursu chórzyści zaprezentowali dwa utwory – „Rotę” oraz „Pieśń Konfederatów Barskich”. Każdy występ konkursowy wiąże się z ogromną dawką adrenaliny, skupienia i ekscytacji. Takich emocji się nie zapomina, a wspólne fotografie będą  wspaniałą pamiątką wspólnych przeżyć.

 Chór to jeden z ciekawszych pomysłów na wspólne spędzanie czasu i zawiązanie nowych przyjaźni.

 

Elżbieta Moska

Rafa

11.06.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika.

Akademia Młodego Prawnika

 

11 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Młodzież miała okazję poznać najpiękniejsze zakątki Szczecina podczas spaceru z  przewodnikiem i wziąć udział w grze miejskiej.

Uczestnicy Akademii wzięli udział w konkursie na temat historii Szczecina. Zajęcia były nie  tylko ciekawe, ale i pouczajace. Integrowały uczestników projektu, rozwijały wyobraźnię przestrzenną i umiejętność obserwacji.

 

Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

6-10.06.2022 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

Obóz szkoleniowy kl. 3 c LO

zorganizowany przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach

 

W dniach 6-10 czerwca 2022 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w obozie szkoleniowym, zorganizowanym przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Jest on jednym z warunków realizacji przedmiotu Edukacja wojskowa, w ramach Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych programu MON, w którym szkoła od kilku lat uczestniczy.

W jego trakcie uczniowie zrealizują 50 godzin ćwiczeń praktycznych. W obozie szkoleniowym, przeprowadzonym przez kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego, uczestniczyło 15  kadetów – uczniów kl. 3 c LO. W czasie obozu uczniowie realizowali w praktyce zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego. Doskonalili umiejętności ładowania magazynków, składania i rozkładania broni. Ponadto ćwiczyli przyjmowanie postaw strzeleckich oraz łącznych czynności niezbędnych do strzelania.

W realizacji tego bloku szkoleniowego wykorzystywano urządzenia treningowe do nauki celowania w różnych postawach strzeleckich – cyklop. Szkolenie inżynieryjno-saperskie polegało m.in. na ćwiczeniu umiejętności wyboru właściwego miejsca i wykonania stanowiska ogniowego do postawy leżąc oraz jego odpowiedniego maskowania.

Kadeci szkolili się także z zasad obowiązujących podczas układania miny przeciwpancernej, jej uzbrajania, rozbrajania oraz maskowania. Wykonywali maskowanie sprzętu wojskowego, poznawali tajniki maskowania żołnierskiego. W bloku zajęć poświęconych taktyce, realizowali zajęcia poświęcone działaniu pojedynczego żołnierza oraz sekcji, działania w  rejonie ześrodkowania.

W czasie realizacji zajęć terenoznawstwa: doskonalili umiejętność posługiwania się busolą, wyznaczania za jej pomocą kierunków, a także wyznaczania kierunku na azymut. Przeprowadzony został kilkukilometrowy marsz, podczas którego, przy pomocy busoli oraz  mapy, należało udać się w określone miejsce.

W szkoleniu medycznym uczniowie zapoznawali się z wyposażeniem medycznym indywidualnego żołnierza, ćwiczyli praktycznie umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym nieprzytomnym, nieoddychającym oraz doskonalili sposoby ewakuacji z  pola walki. Pod okiem ratownika medycznego ćwiczyli w praktyce umiejętność tamowania krwawienia, w zależności od lokalizacji. Realizując przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia, zapoznawali się z sygnałami alarmowymi oraz zasadami postępowania po ich ogłoszeniu, obroną przed środkami napadu powietrznego, w tym stawiania zasłony przeciwlotniczej. Poznali wyposażenie indywidualne żołnierza w przypadku ataku gazowego.

Blok tematyczny rozpoznania wojskowego był realizowany m.in. przez praktyczne rozpoznanie drogi podczas marszu ubezpieczonego. Kadeci wyszukiwali podejrzane przedmioty, mogące stanowić niebezpieczeństwo przy przemieszczaniu się. Zasady i tajniki rozpoznania zgłębiali od instruktorów – będących prawdziwymi fachowcami w swojej dziedzinie. Przy realizacji zajęć dotyczących ochrony i obrony obiektów – przygotowywali i  ćwiczyli działanie punktu kontrolno–ochronnego, łącznie z zasadami przeszukiwania osób podejrzanych.

W bloku tematycznym poświęconym łączności – doskonalili umiejętność nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji wojskowej, zarówno na radiostacjach przenośnych małej mocy, jak i na przewodowych środkach łączności. Specjalnie dla kadetów szkoły, przygotowana została wystawa statyczna specjalistycznego sprzętu wojskowego, znajdującego się na wyposażeniu 5 Pułku Inżynieryjnego – w tym patrolu saperskiego. Na  zakończenie najlepsi uczniowie zostali uhonorowani przez dowódcę 5 Pułku, Pana płk  Wojciecha Rudnikowicza pamiątkowymi dyplomami oraz gadżetami z logo jednostki. Cały pięciodniowy obóz odbył się bez żadnych zakłóceń. Wszyscy uczniowie wrócili do  domu zdrowi i pełni wrażeń, a przede wszystkim wyposażeni w nowe umiejętności. Warto podkreślić duże zaangażowanie kadry jednostki oraz samych kadetów. Koszt obozu w  całości został pokryty przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

6-9.06.2022 r. w Konya, w Turcji odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie (TPM) partnerów projektu ‘Game Based Learning For Development Of Problem Skills’.

Trzecie międzynarodowe spotkanie (TPM) w ramach projektu

“Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

6-10 czerwca 2022 r., Konya, Turcja.

 

W pierwszych dniach czerwca 2022 r. w Konya (Turcja) odbyło się spotkanie partnerów projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills – Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów”,  program Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne, Edukacja Szkolna. W  spotkaniu uczestniczyli delegaci wszystkich partnerów projektu: organizacji koordynatora przedsięwzięcia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, a także partnerzy ze szkoły Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi z Turcji, z  przedsiębiorstwa SMART IDEA s.p. ze Słowenii, ze szkoły Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. z Portugalii, ze  szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z  Rumunii,  partnerzy z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter STEAM  (Bułgaria) oraz gospodarze spotkania, z  administracji oświatowej Konya Il Milli Egitim Mudurlugu z Turcji.

Podczas ostatniego już spotkania międzynarodowego przedsięwzięcia, podsumowano jego dotychczasowe działania, szczególny nacisk kładąc na ewaluację Rezultatów Intelektualnych (IO). Omówiono plan upowszechniania produktów i  rezultatów projektu oraz platformy eTwinning.  Przedyskutowano kwestie finansowe związane z prawidłowym rozliczaniem wydatków i ich dokumentowaniem. Podsumowano mobilności zrealizowane w 2022 roku: LTT w Chojnie (Polska) i w Velenje (Słowenia).

Partnerzy projektu mieli możliwość upowszechnienia przedsięwzięć realizowanych w swoich placówkach. ZSP w Chojnie przedstawił działania projektu mobilności zawodowej Erasmus+ „Od praktyki do pracy” oraz Ponadnarodowej mobilności uczniów z programu POWER „Zdrowie na pierwszym planie” i „Klimat na pierwszym planie”. Uczestnicy spotkania omówili możliwości przyszłej współpracy w ramach programu Erasmus+.

W programie pobytu nie mogło zabraknąć atrakcji kulturowych. Uczestnicy spotkania zwiedzili zespół klasztorny należący do derwiszów, zwany Mevlevi Tekkesi, tropikalny ogród motyli, wioskę Sille, gdzie przez wieki Grecy, żyli w pokojowej koegzystencji z Turkami.

 

Rafa

4.06.2022 r. odbyła się próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSP w Chojnie.

Próba sprawności fizycznej
dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

 

4 czerwca 2022 r. w ZSP w Chojnie odbyła się próba sprawności fizycznej dla  kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSP w Chojnie. Komisja powołana do przeprowadzenia próby sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w składzie: przewodniczący mgr Marek Bednarz, członkowie mgr Jacek Limanówka i mgr Aneta Kisły, po  weryfikacji przedłożonych przez kandydatów dokumentów, zakwalifikowała do próby sprawności fizycznej 14 kandydatów. Do próby sprawności fizycznej, w dniu 6 czerwca 2022  r., został zakwalifikowany jeden kandydat, który nie będzie miał możliwości uczestniczenia w próbie w dodatkowym terminie. Kandydaci podczas próby przystąpili do  trzech konkurencji:

 • skłony tułowia w przód w czasie 2 minut,
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce,
 • bieg zygzakiem „koperta”.

Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej kandydatów do OPW otrzymali wszyscy, którzy wzięli udział w próbie. W dniu 4 lipca 2022 r. odbędzie się termin dodatkowy próby sprawności fizycznej kandydatów, którzy nie przystąpili do próby w terminie głównym.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

4.06.2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji US odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika.

Akademia Młodego Prawnika Studia prawnicze i co dalej?

 

4 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, które prowadził pan dr Kamil Dąbrowski. Tym razem dyskutowano na temat studiów prawniczych i tego, że ich skończenie to dopiero połowa sukcesu, bo absolwenci prawa, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą podjąć się pracy na  przykład w sądownictwie w charakterze sędziego lub prokuratora albo w ramach praktyki prywatnej zostać adwokatem, notariuszem czy radcą prawnym. Prawnik to także odpowiedni kandydat na rzecznika prasowego różnych instytucji państwowych oraz prywatnych. Adepci Akademii Młodego Prawnika uświadomili sobie, że chociaż studia prawnicze są dzisiaj łatwo dostępne, a nawet modne, to ich ukończenie wymaga wiele pracy, determinacji, poświęcenia i  wyrzeczeń.

Następnie pani dr Marta Jasińska i gość dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie omawiali tematykę praworządności i roli Policji we  współczesnym świecie.

Zajęcia jak zawsze spełniły oczekiwania uczestników, a poruszane zagadnienia, przekazywane w jasny i zrozumiały sposób, pozytywnie wpływają na rozwijanie zainteresowań młodych ludzi z zakresu nauk prawnych.

 

Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

3.06.2022 r. szkolna Grupa WOPR przeprowadziła pokaz ratowniczy dzieciom z Bajkowego Przedszkola w Chojnie.

Pokaz ratowniczy Szkolnej Grupy WOPR

w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

 

3 czerwca 2022 r. Szkolna Grupa WOPR gościła w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie. Przy pięknej pogodzie, nasi uczniowie przekazywali jak bezpiecznie zachować się  nad wodą podczas wakacji. Dzieci poznały pozycję boczną bezpieczną oraz dowiedziały się jak zachować się w sytuacji zadławienia lub zachłyśnięcia. Każde dziecko mogło spróbować akcji resuscytacji na fantomie.

Pokaz, przygotowany przez Szkolną Grupę WOPR, cieszył się dużym zainteresowaniem. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w kolejnych prezentacjach.

Na zakończenie pokazu, Szkolna Grupa WOPR została nagrodzona oklaskami, a w zamian za  to, dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Współpraca z Bajkowym Przedszkolem, którą odnowiliśmy, na pewno zaowocuje w przyszłości kolejnymi spotkaniami.

 

Inicjatywę opracowali i pełnili opiekę nad Szkolną Grupą WOPR:

mgr Aneta Kisły

mgr Łukasz Makowski

Rafa

02.06.2022 r. o godz. 10.00, w ZSP w Chojnie, odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych powiatu gryfińskiego.

Konkurs odbędzie się 02.06.2022 r. o godz. 10.00 w ZSP w Chojnie.

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2022

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU 

 

Rafa

02.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO wzięli udział w wykładzie online „Konsekwencje pandemii COVID-19 i ich wpływ na gospodarki państw narodowych oraz ich finanse publiczne (czy grozi nam globalny kryzys ekonomiczny?)” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online

  „Konsekwencje pandemii COVID-19 i ich wpływ na gospodarki państw narodowych oraz ich finanse publiczne (czy grozi nam globalny kryzys ekonomiczny?)”

 

2.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO uczestniczyli w wykładzie online zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat wykładu: „Konsekwencje pandemii COVID-19 i ich wpływ na gospodarki państw narodowych oraz  ich  finanse publiczne (czy grozi nam globalny kryzys ekonomiczny?)”. Spotkanie, w  aplikacji Microsoft Teams, prowadziła dr hab. Krystyna Nizioł, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (WPiA US).

Pani profesor szczegółowo omówiła konsekwencje pandemii COVID-19 na poszczególne sektory gospodarki, wskazując na skutki odczuwalne już obecnie oraz te, które będą się jeszcze pojawiały w najbliższej przyszłości. Swoje argumenty poparła zestawieniami statystycznymi, które obrazują ogrom zmian zachodzących w gospodarkach państw. Nawiązała również do  agresji Rosji na Ukrainę, która pogłębia kryzysy gospodarcze, wywołując problemy z  handlem surowcami mineralnymi, płodami rolnymi czy inflację.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

2.06.2022 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Chojna 2022

 

2 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W konkursie wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr  2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach, Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie oraz nasza szkoła. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W pierwszym etapie konkursu – konkurencji indywidualnej – uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego. Pisali dyktando oraz test ortograficzny.

W drugim etapie młodzież walczyła o zwycięstwo drużynowe. Do wykonania miała dwa zadania. Ćwiczenie pierwsze wymagało kreatywności i umiejętności plastycznych. Polegało na wykonaniu plakatu, na którym drużyna promowała wybraną regułę ortograficzną. W zadaniu drugim uczestnicy konkursu poprawiali błędy w dyktandzie. W skład komisji konkursowej wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, drugie – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach, trzecie – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Natalia Kowalik, uczennica Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do rywalizacji w przyszłym roku szkolnym.

 

mgr Renata Czubak – koordynatorka konkursu

Rafa Rafa

1.06.2022 r. obchodziliśmy Dzień Dziecka.

Obchody Dnia Dziecka w ZSP w Chojnie

 

1 czerwca 2022 r. z okazji Dnia Dziecka w ZSP w Chojnie odbyły się pokazy ratownicze oraz militarne. Pokazy ratownicze były przeprowadzone przez zaproszonego gościa Pana Marka Kisły oraz młodych ratowników z WOPR Myślibórz. Na wysokości zadania stanęła również Szkolna Grupa WOPR, organizując bardzo realistyczny pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym osobom. Pokaz eksponatów militarnych w naszej szkole był możliwy dzięki zaproszonemu pasjonatowi historii i muzelanikowi – Panu Mirosławowi Wójcikowi.

Po uroczystym otwarciu pokazów przez Panią Dyrektor Adrianę Salamończyk w sali gimnastycznej, uczniowie z zainteresowaniem słuchali o działaniach WOPR Myślibórz.

Pokazy ratownicze, początkowo miały odbyć się na otwartej przestrzeni, jednak ze względu na  niedogodne warunki atmosferyczne, zostały przeniesione do wyznaczonych wcześniej sal lekcyjnych.

Powyższe zmiany nie wpłynęły negatywnie na obchody Dnia Dziecka, a uczniowie wraz  z  opiekunami mogli poruszać się po następujących stacjach:

Stacja 1 – Rzut liną,

Stacja 2 – Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa oraz pozycja boczna bezpieczna,

Stacja 3 – Obsługa apteczki pierwszej pomocy,

Stacja 4 – Zasady bezpieczeństwa wodnego,

Stacja 5 – Promocja WOPR,

Stacja 6 – Pokazy Szkolnej Grupy WOPR,

Stacja 7 – Historia Ziem Zachodnich – pokazy eksponatów militarnych.

Program obchodów Dnia Dziecka został wcześniej przedstawiony nauczycielom oraz uczniom, dzięki czemu każda klasa wiedziała, gdzie się udać w danej chwili.

Dzień dziecka zakończył się poczęstunkiem w postaci kiełbasek, zakupionych dzięki Pani Dyrektor oraz Radzie Rodziców. Obchodom towarzyszyła świetna muzyka i doskonała atmosfera. Zaproszeni goście otrzymali tabliczki z podziękowaniami od organizatorów imprezy. Po zakończonym Dniu Dziecka uczniowie wrócili na lekcje.

 

Opiekunowie:

mgr Aneta Kisły

mgr Łukasz Makowski

Rafa

31.05.2022 r. VII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny zaplanowany na dzień 31 maja 2022 r. nie odbył się z przyczyn niezależnych od organizatora

POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

 

VII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny zaplanowany na dzień 31 maja 2022 r.  nie odbył się z przyczyn niezależnych od organizatora.

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Powiatowym Konkursie Profilaktycznym, który odbędzie się w następnym roku szkolnym 1 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

31.05.2022 r. uczniowie Kamil Bielak, Piotr Pośniak i Karol Waliłko finalistami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Dziedzinie Cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland 2021 Edycja II.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu

CyberSkiller Challenge Poland 2021 Edycja II

 

31 maja 2022 r. uczniowie Kamil Bielak (kl. 3 TI), Piotr Pośniak (kl. 3 TI) i Karol Waliłko (kl. 1 TI) uczestniczyli w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Dziedzinie Cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland 2021 Edycja II, którego organizatorem jest spółka Cyberskiller Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Lublinie.

Celem Konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży zainteresowania cyberbezpieczeństwem oraz szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy w tym zakresie, a także zachęcenie do  realizowania swoich zainteresowań i pasji.

Do I etapu konkursu przystąpiło ok. 1700 uczniów ze 191 szkół. W wielkim finale znalazło się  tylko 44 uczniów, wśród nich nasi uczniowie. Finał został przeprowadzony online według formuły CTF (ang. Capture the Flag) za pośrednictwem platformy CyberSkiller. Uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, za które otrzymywali punkty. Zmagania wszystkich drużyn były obserwowane online przez kamery internetowe. Poziom trudności był  dużo wyższy niż w poprzednim roku, mimo to nasza reprezentacja zdobyła 11 miejsce w  kraju.

Gratuluję uczestnikom konkursu i życzę dalszych sukcesów.

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

31.05.2022 r. obchodziliśmy Światowy Dzień bez Tytoniu 2022.

„Chroń środowisko”- Światowy Dzień bez Tytoniu 2022

 

31 maja 2022 roku obchodziliśmy Światowy Dzień bez Tytoniu 2022 pod hasłem „Chroń środowisko”. Uczniowie klasy 1 PDW i 1 TI Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez Asystenta Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie – panią Natalię Korkuś. Celem spotkania było podniesienie świadomości uczniów na temat wpływu tytoniu na środowisko – od uprawy, produkcji, dystrybucji po odpady.

Omawiany był wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko naturalne. Ponadto przeprowadzono prelekcję pt. „e-Papierosy. Jak wpływają na nasze zdrowie?”, podczas której uczniowie poznali wpływ e-papierosów na zdrowie i długofalowe skutki ich stosowania. Dowiedzieli się, że tlenek węgla jest gazem zawartym w dymie tytoniowym, uważanym za podstawową przyczynę chorób serca u osób palących.

Młodzież została poinformowana o szkodliwości uprawy, produkcji i użytkowania tytoniu na wodę, glebę, plaże i ulice miast, które są zatruwane chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami i odpadami z e-papierosów. Chętni uczniowi wzięli udział w badaniu, mającym na celu zmierzenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Takie badanie pomaga określić stan uzależnienia od nikotyny.

Jestem przekonana, że uczestnicy spotkania otrzymali dodatkowe argumenty, aby nie palić papierosów.

pedagog szkolny

mgr Grażyna Magdziak

Rafa

30.05.-02.06.2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

 

W dniach 30.05. do 02.06.2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego. W demokratycznym i tajnym głosowaniu uczniowie danych klas oddawali głosy na swoich kandydatów. Po podliczeniu głosów nowymi członkami Samorządu Uczniowskiego zostali uczniowie:

 1. Hernik Klaudia
 2. Kwaśniak Wiktoria
 3. Podyma Antoni

 

Gratulujemy i życzymy nowym członkom SU dużo zapału i kreatywności w działaniach na rzecz społeczności szkolnej.

Organizatorzy

Rafa

30.05.2022 r. odbył się Powiatowy Konkurs Mitologiczny.

Powiatowy Konkurs Mitologiczny

30 maja 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, po dwóch latach przerwy, odbył się Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Konkurs skierowany był tym razem do  uczniów szkół podstawowych powiatu gryfińskiego, a poświęcony był najsłynniejszemu mitycznemu herosowi – Herkulesowi. W konkursie wzięły udział trzy szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie i Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie.

Drużyny, w pierwszej części konkursu, przedstawiały przeciwnikom tajemniczy przedmiot, wykonany własnoręcznie. Należało odgadnąć, po wysłuchaniu trzech różnych definicji, co to za przedmiot. W drugiej rundzie – kalambury – młodzież sprawdzała swoje umiejętności przedstawiania na rysunku i odgadywania mitologicznych haseł. W trzeciej konkurencji pojawiły się sceny z dwóch filmów o Herkulesie, dotyczące dwunastu prac. Zadaniem drużyn było rozpoznanie, na podstawie wyemitowanego fragmentu filmu lub kadru z filmu, czego dotyczy scena i jakie motywy mitologiczne i postacie przedstawia. Czwarta runda inspirowana była pracami herosa. Smutny, że los jest niesprawiedliwy, Herkules zaplanował działania charytatywne. Jakie prace mógłby wykonać, gdyby żył współcześnie? Na to pytanie uczestnicy odpowiadali w przepięknych i pouczających scenkach.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie w składzie: Michał Bandyszewski, Oskar Jednacz, Julia Kurpiel (opiekun: Małgorzata Iżak);

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej: Gabriel Foremny, Dawid Figórek, Rafał Gmyz (opiekun: Agnieszka Łętowska);

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie w składzie: Mikołaj Kurpiel, Wojciech Okoński, Łucja Liput (opiekun: Justyna Gała).

Nagrody dla uczestników konkursu i poczęstunek zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP w Chojnie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której pracowali:

Danuta Perz – emerytowana nauczycielka historii w ZSP w Chojnie;

Krzysztof Pośniak – nauczyciel języka polskiego i koordynator konkursu.

 

 

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

26.05.2022 r. Uwaga! Zmiana terminu konkursu! Informujemy, że termin Powiatowego Konkursu Mitologicznego został zmieniony. Nowy termin konkursu to 30.05.2022 r.

POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych powiatu gryfińskiego. Zasadniczym celem konkursu jest  rozbudzanie zainteresowania mitologią oraz kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.

      Uwaga! Zmiana terminu konkursu!

Informujemy, że termin Powiatowego Konkursu Mitologicznego został zmieniony.

Nowy termin konkursu to 30.05.2022 r.

 

  INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY 2022

  KARTA ZGŁOSZENIA

  REGULAMIN KONKURSU

Rafa Rafa

19.05.2022 r. Obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka.

Obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła _„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”_ zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady _„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”_ zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

 

_Pozostaję z szacunkiem, _

Lek. Michał Siwik
_Młodszy asystent, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

 

Rafa Rafa

18.05.2022 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru Polskiego w Szczecinie na spektakl “Weekend z R.”.

Wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie na sztukę „Weekend z R.”

 

18 maja 2022 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru Polskiego w Szczecinie na wieczorny spektakl “Weekend z R.” w reżyserii Andrzeja Zaorskiego. Jak się okazało w czasie spektaklu, był to weekend z 4R, mianowicie Rafaelem, Robertem, Rajmundem i Ryszardem, których role grali fenomenalni aktorzy Teatru Polskiego.

Inicjatorką wycieczki była nauczycielka języka polskiego mgr Renata Czubak we współpracy z panią mgr Gabrielą Lasowską i panią mgr Hanną Leszczyńską. Sztuka wzbudziła entuzjazm wśród młodzieży, zwłaszcza aktualną tematyką. Wartka akcja i ciekawa obsada dostarczyły mnóstwo kulturalnych przeżyć.

W drodze do teatru młodzież spożyła posiłek w restauracji McDonalds, a w drodze powrotnej dyskutowała na temat obejrzanego spektaklu. Uczniowie wyrazili chęć udziału w wyjazdach do teatru w przyszłym roku szkolnym.

 

 

mgr Renata Czubak

Rafa

17.05.2022 r. finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej.

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady

Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie została przeprowadzona kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej, której celem była popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin oraz  upowszechnianie idei i kultury Olimpijskiej wśród młodzieży szkół podstawowych i  średnich, jak również promowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia. W  tym roku do konkursu przystąpiło więcej zainteresowanych osób, które chciały sprawdzić swoją wiedzę. Wypadliśmy nieco słabiej, w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale kilkoro uczniów zajęło dość wysokie pozycje – na tle wyników z całej Polski. Cieszy również większe zainteresowanie konkursem. Uczniowie z niecierpliwością czekali na wyniki. Gratuluję!

 

Imię Nazwisko – Suma punktów – Miejsce – Opis

Bartosz Natkański – 168 punktów – 29 miejsce – Dyplom uznania,

Mateusz Kucharczyk – 168 punktów – 29 miejsce – Dyplom uznania,

Michał Iżak – 164 punkty – 31 miejsce – Dyplom uznania,

Alicja Sobas – 160 punktów – 33 miejsce – Dyplom uznania,

Antoni Podyma – 158 punktów – 34 miejsce – Dyplom uznania,

Hubert Tarnowski – 154 punkty – 36 miejsce – Dyplom uznania,

Hanna Jońca – 152 punkty – 37 miejsce – Dyplom uznania,

Wiktoria Kwaśniak – 150 punktów – 38 miejsce – Dyplom uznania,

Daria Żmuda – Trzebiatowska – 150 punktów – 38 miejsce – Dyplom uznania,

Wiktoria Tkacz – 140 punktów – 43 miejsce – Dyplom uznania,

Weronika Szachnowska – 138 punktów – 44 miejsce – Dyplom uznania,

Hubert Groszewski – 138 punktów – 44 miejsce – Dyplom uznania.

 

Ogólne statystyki:

Maks. ilość punktów do zdobycia – 224,

Min. ilość punktów do zdobycia – 112,

Średnia ilość punktów do zdobycia – 170,

Liczba uczestników – 195.

 

Opiekun konkursu

mgr Łukasz Makowski

Rafa

16-20.05.2022 r. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował akcję pomocy dla zwierząt ze schroniska „Psijaciele” w Chojnie.

Akcja pomocy dla zwierząt ze schroniska „Psijaciele”

 

W dniach 16-20.05.2022 r. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował akcję pomocy dla zwierząt ze schroniska „Psijaciele” w Chojnie. Zbieraliśmy przede wszystkim karmę suchą i mokrą oraz żwirek dla kotów.

Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i za to, że zawsze możemy na Was liczyć.

 

Szkolny Klub Wolontariusza z opiekunami

Rafa

14.05.2022 r. Nikola Hapczyk z klasy 3 acp LO została laureatką szkolnego konkursu z okazji Dnia Ziemi.

Finał szkolnego konkursu z okazji Dnia Ziemi

 

14 maja 2022 r. rozstrzygnięty został szkolny konkurs z okazji Dnia Ziemi. Konkurs polegał na napisaniu rymowanki, wierszyka, sentencji lub fraszki na temat ochrony naszej planety. Celem konkursu było uwrażliwienie na tematy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów. Jury w  składzie: mgr Edyta Daszkiewicz, mgr Agnieszka Pawlaczyk, mgr Aneta Żurawska jednogłośnie najwyżej oceniło pracę Nikoli Hapczyk z klasy 3 acp LO.

 

„Ziemia”

Moja Ziemio ukochana

gdy budziłam się co rana

twarz ma była roześmiana.

Góry, rzeki, morza, lasy

radość miałam po wsze czasy.

Żadnych zgiełków, wrzasków, pisków

zaszczyt żyć w tym środowisku … było…

To już dawno się skończyło.

I nie mieści mi się w głowie

co dziś ludzie robią Tobie,

niby postęp i technika

twa natura dziś zanika.

Wokół śmieci i plastiki

takie mamy te nawyki,

Chmury dymu się unoszą

smutne wieści z sobą niosą.

Jest nadzieja na te czasy

Czyste rzeki, piękne lasy.

Taka wiara mi została,

że Ty Ziemio będziesz trwała!

Nikola Hapczyk, kl. 3 acp LO

 

Gratuluję laureatce i dziękuję pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.

 

Organizator konkursu

mg Edyta Daszkiewicz

Rafa

13.05.2022 r. uczniowie klasy 1 d LO byli w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wyjazd klasy 1 d LO do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

13.05.2022 r. uczniowie klasy 1 d LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w wycieczce do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Uczniowie, za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji i  Naczelnika Laboratorium, w ramach realizacji przedmiotu elementy kryminalistyki obejrzeli pięć pracowni laboratorium: Daktyloskopii, Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, Chemii, Mechanoskopii oraz Biologii.

Pracownicy laboratorium, poświęcając swój cenny czas, opowiedzieli o swojej pracy i pokazali sprzęt, jaki wykorzystują podczas wykonywanych badań.

 

 

Opiekun:

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

6.05.2022 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.

Święto 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie

 

6 maja 2022 r. na zaproszenie dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie płk. mgr inż. Wojciecha Rudnikowicza,  uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji Święta 5. Pułku Inżynieryjnego. Uroczystości  rozpoczęła Msza Święta w kościele Wojskowym w intencji żołnierzy i pracowników Pułku.

 Kolejnym punktem obchodów był uroczysty apel, gdzie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz Odznaki Pamiątkowe 5. Pułku Inżynieryjnego.

Pokazy sprzętu wojskowego, walki w bliskim kontakcie oraz liczne pokazy dla zaproszonych gości, to tylko niektóre z ciekawostek, jakie zostały przygotowane z okazji święta.  Oficjalną część obchodów zakończyła uroczysta defilada pododdziałów pułku.

Następnie wszyscy uczestnicy udali się na tradycyjny, wojskowy poczęstunek, czyli grochówkę.

 

  Gabriela Lasowska

Aleksander Lizak

Rafa

4-20.05.2022 r. egzaminy maturalne.

EGZAMIN MATURALNY 2022

 

Terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2022 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2022 r.

Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2021/2022

  Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2022 r.

Listy zdających

język polski poziom podstawowy 4 maja 2022 r.:

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

– sala 2, TZ [więcej]

sala 22, LO [więcej]

matematyka poziom podstawowy 5 maja 2022 r.

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

sala 2, TB [więcej]

– sala 2, TZ [więcej]

sala 22, LO [więcej]

język angielski poziom podstawowy 6 maja 2022 r.

sala 22, LO [więcej]

– sala 41, LO [więcej]

– sala 42, LO [więcej]

– sala 43, LO [więcej]

sala 43, LD [więcej]

– sala 44, TZ [więcej]

sala 45, TZ [więcej]

sala 47, TZ [więcej]

– sala 48, TZ [więcej]

sala 49, TZ [więcej]

język niemiecki poziom podstawowy 6 maja 2022 r.

– sala 51, LO [więcej]

sala 51, TZ [więcej]

język angielski poziom rozszerzony  9 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

– sala 42, TZ [więcej]

sala 43, TZ [więcej]

– sala 44, TZ [więcej]

język polski  poziom rozszerzony 10 maja 2022 r.

sala 42, LO [więcej]

sala 42, TZ [więcej]

matematyka poziom rozszerzony 11 maja 2022 r.

sala 47, LO [więcej]

sala 47, TZ [więcej]

biologia  poziom rozszerzony 12 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

język niemiecki poziom rozszerzony  13 maja 2022 r.

– sala 51, TZ [więcej]

chemia  poziom rozszerzony 16 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

sala 41, TZ [więcej]

historia  poziom rozszerzony 17 maja 2022 r.

sala 22, LO [więcej]

sala 41, LO [więcej]

sala 41, TZ [więcej]

geografia  poziom rozszerzony 18 maja 2022 r.

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

– sala 1, TZ [więcej]

informatyka  poziom rozszerzony 20 maja 2022 r.

sala 36, LO [więcej]

sala 36, TZ [więcej]

Życzenia dla maturzystów

Rafa

4.05.2022 r. wyróżnienie w konkursie “Poszukiwacze smaków”.

IX edycja  konkursu  „Poszukiwacze smaków”

 

        Konkurs „Poszukiwacze smaków”, organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,  skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest między innymi poszukiwanie produktów /potraw charakterystycznych dla  danej rodziny, miejscowości czy regionu; kultywowanie tożsamości regionalnej; pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych. Młodzież musiała udokumentować lokalne tradycje kulinarne poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Jednym z punktowanych elementów konkursu było przedstawienie na zdjęciu walorów estetycznych produktu lub potrawy, co było zachętą do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, czy też podpytywania o rodzinne tradycje.

Z naszej szkoły w konkursie wzięła udział Nikola Hołota, uczennica klasy 3HŻp. Przygotowała  tort bezowy z owocami wg rodzinnej procedury, za który otrzymała pierwsze wyróżnienie.

 

 

                                                                                          mgr inż. Małgorzata Zarzycka

 

Rafa

3.05.2022 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Chojnie

 

3 maja 2022 r., z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Poczty Sztandarowe i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą św. za Ojczyznę w Kościele Mariackim. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła Burmistrz Gminy Chojna pani Barbara Rawecka.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego: Emilia Witkowska i Hubert Kowalski oraz Poczet Sztandarowy: Marta Wałowska, Anna Szczepańska i Kacper Walczak, pod opieką pani mgr Emilii Marcinkowskiej i pani mgr Sylwii Łozińskiej.

 

„Witaj majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie,

uczcimy ciebie piosenką,

która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,

u Polaków błogi raj.”

(Rajnold Suchodolski)

 

mgr Emilia Marcinkowska

wraz z uczestnikami

Rafa

2-29.05.2022 uczniowie technikum i BS I st. odbyli staże zawodowe w Rumunii w ramach projektu „Od praktyki do pracy” z programu Erasmus+.

Staże zawodowe w Rumunii z projektu „Od praktyki do pracy”, program Erasmus+,
2-29 maja 2022

 

Sześcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie kształcący się  w zawodach technik informatyk, technik hotelarstwa oraz mechanik pojazdów samochodowych,  odbyło staże zagraniczne w Rumunii,  w ramach projektu mobilności Erasmus+ pt. „Od praktyki do pracy”. Staże trwały cztery tygodnie i zostały zrealizowane w hotelu Casa Vatra (Radauti), szkole podstawowej Şcoala Gimnazială “Petru Muşat” w Siret, przedsiębiorstwie GSM Siret oraz warsztacie samochodowym Total Plus, Car service w Siret.

Uczniom podczas całej mobilności towarzyszył opiekun, nauczyciel ZSP w Chojnie. Podczas staży, które były jednocześnie obowiązkowymi szkolnymi praktykami zawodowymi, uczniowie zrealizowali program zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi kwalifikacji w swoich zawodach.

Uczniowie ZSP w Chojnie wraz ze swoim opiekunem podczas pobytu w Rumunii, mieli możliwość zrealizowania bogatego programu kulturowego. Odbyli z przewodnikiem spacer po Siret, zwiedzili obronne monastyry w Sucevita i Voronet, miasto Radauti i znajdujący się tam ogród zoologiczny oraz kopalnię soli w Cacice. Wzięli również udział w koncercie charytatywnym w wykonaniu artystów z Ukrainy i pokazie sportów ekstremalnych.

 

 

Rafa

2-8.05.2022 r. odbyło się szkolenie kadry nauczycielskiej w Rădăuți w Rumunii w ramach projektu „Od praktyki do pracy” program Erasmus +.

Szkolenie kadry nauczycielskiej w Rădăuți w Rumunii

w ramach projektu „Od praktyki do pracy” program Erasmus+

 

W dniach od 2 do 8 maja 2022 r. nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich, Małgorzata Czubko i Bianka Małysz-Lewandowska, uczestniczyły w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry nauczycielskiej. Mobilność odbywała się w formie „job – shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć w obiekcie hotelarskim Casa Vatră w Rădăuți. Celem projektu było podniesienie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.

Pierwszego dnia szkolenia odbyło się spotkanie z właścicielką obiektu Casa Vatră, która przedstawiła nam działalność oraz strukturę organizacyjną obiektu. Poznałyśmy zasady organizacji stanowiska pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii i z zasadami BHP, a także strukturę kształcenia zawodowego w Rumunii. Następnym punktem szkolenia była obserwacja uczennic podczas zajęć praktycznych. Wykonując prace porządkowe w obiekcie, przyjrzały się  jednostkom mieszkalnym, ich wyposażeniu. Poznały zakres czynności porządkowych, wykonywanych w jednostce mieszkalnej przed przyjazdem i po przyjeździe gości. Oprócz tego  doskonaliły swoje umiejętności w zakresie obsługi klienta w restauracji hotelowej. Zwracałyśmy uwagę na to, czy uczennice wykonują swoją pracę zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Podczas pobytu udało nam się zwiedzieć atrakcyjne miejsca turystyczne w Rumunii. Zobaczyłyśmy jeden z najpiękniejszych i najlepiej ufortyfikowanych klasztorów obronnych na  Bukowinie, czyli Klasztor Suczewica, ozdobiony przepięknymi freskami. Byłyśmy również w miejscowości Marginea, która słynie z wyrobu ceramiki. Znajdują się tam sklepy oraz  warsztat pokazowy, gdzie można zobaczyć jak powstają gliniane naczynia.

Realizacja stażu nauczycieli u pracodawcy była dla nas ciekawym doświadczeniem, które z pewnością wykorzystamy w naszej pracy. Poszerzyłyśmy swoją wiedzę i zdobyłyśmy praktyczne umiejętności – ważne dla naszego rozwoju zawodowego. Udoskonaliłyśmy nasze umiejętności językowe, a także rozwinęłyśmy kompetencje międzykulturowe.

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich

mgr Małgorzata Czubko

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

29.04.2022 r. odbyło się spotkanie uczniów kl. 1 TI z weteranem misji poza granicami państwa.

Spotkanie uczniów kl. 1 TI z weteranem misji poza granicami państwa

 

29 kwietnia 2022 r. uczniów klasy 1 TI odwiedził jeden z rodziców – pan Rafał Trochowski, który jest weteranem misji poza granicami państwa. Był 3 razy na misjach w  Afganistanie i raz w Iraku, został odznaczony trzykrotnie Gwiazdą Afganistanu i Gwiazdą Iraku.

Pan Trochowski opowiedział uczniom o swojej pracy w służbie wojskowej. Praca była bardzo niebezpieczna i polegała na oczyszczeniu terenu z przedmiotów niebezpiecznych i  wybuchowych. Omówił jak wyglądał jego dzień pracy i jakie relacje panowały z okoliczną społecznością. Uczniowie z uwagą i podziwem słuchali ciekawych opowieści, które wcześniej znali tylko z filmów. Pan Trochowski dowodził drużyną składającą się z trzech sekcji i był jednocześnie dowódcą pierwszej sekcji rozminowania. Główne zadanie sekcji polegało na sprawdzaniu drogi przejazdu patrolu, pod względem wykrywania tzw.  niebezpiecznych improwizowanych ładunków wybuchowych.

Na koniec przewodniczący klasy serdecznie podziękował za spotkanie, a uczniowie przyznali, że praca na misjach poza granicami państwa jest pełna niebezpieczeństw i wiąże się  z  wieloma wyrzeczeniami, np. z rozłąką z bliskimi, mimo to, może przynieść wiele satysfakcji.

 

mgr Kamila Góra

Rafa

29.04.2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

 

            29 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im Bohaterów spod Siekierek i klas czwartych Technikum Zawodowego im. popr. Ryszarda Kuleszy. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej sytuacją pandemiczną i reżimem sanitarnym w latach 2019/2020 i 2020/2021 z powodu epidemii Covid 19, dopiero w br. mogliśmy uroczyście nagrodzić i pożegnać absolwentów. Kończącym rok szkolny przyświecało motto: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy uczyć się sami”. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 w auli szkolnej. Po powitaniu zebranych, wprowadzono sztandar szkoły, a następnie wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

            Jako pierwsza abiturientów żegnała pani Dyrektor Adriana Salamończyk. Na początku swojego przemówienia podkreśliła, że czas, w którym tegorocznym absolwentom przyszło kontynuować edukację w naszej szkole, wymagał od uczniów wyjątkowej samodzielności, dojrzałości i wielkiej umiejętności sprostania problemom, a do trudnych doświadczeń z pandemią doszły wydarzenia w Ukrainie. Przemówienie pani Dyrektor było bardzo wymowne, pełne przemyśleń, refleksji i życzeń.

Niezwykle miłym akcentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów uznania najlepszym uczniom szkoły. Absolwenci wyróżnieni w nauce dokonali wpisu do  Złotej Księgi Absolwentów. Podziękowania otrzymali także wszyscy uczniowie, którzy w sposób szczególny angażowali się w życie szkolne, brali udział w konkursach i  olimpiadach.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie przez wychowawców świadectw ukończenia szkoły uczniom poszczególnych klas i ostatnia już możliwość na wspólne klasowe zdjęcie, które w kadrze zwieńczyło i zatrzymało na długie lata to wydarzenie.

W roku szkolnym 2021/2022 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

3 abd LO – wychowawca mgr Anna Jabłońska–Wróbel

4 THŻ – wychowawca mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

4 TI – wychowawca mgr inż. Krzysztof Janik

 

Miłym i wzruszającym akcentem była mowa pożegnalna przedstawiciela uczniów kończących szkołę. W imieniu absolwentów głos zabrała Paulina Michałowska. Dokonując krótkiej refleksji nt. lat nauki w szkole, podziękowała Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za ten ważny w ich życiu czas.      Absolwenci ślubowali, że dołożą wszelkich starań, aby swoją wiedzą i pracą zasłużyć na miano dobrego obywatela oraz godnie reprezentować szeregi absolwentów szkoły.

W imieniu społeczności szkolnej młodsi uczniowie podziękowali absolwentom za wspólne lata, spędzone razem w murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, życząc im  powodzenia podczas czekających ich egzaminów.

            Dla tegorocznych absolwentów czas spędzony w murach naszej szkoły dobiegł końca. Przed nimi nowe wyzwania, nowe pomysły, nowe drogi. Życzymy szczęśliwego, spełnionego życia, w którym będą mieli odwagę podążać za marzeniami oraz realizować swoje pasje.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

28.04.2022 r. uczniowie klasy 3dp LO uczestniczyli w zajęciach w Szkole Policyjnej w Pile.

Wycieczka dydaktyczna klasy 3dp LO do Szkoły Policyjnej w Pile

 

28.04.2022 r. uczniowie klasy 3dp Liceum o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Szkoły Policyjnej w Pile.

Był to pierwszy taki wyjazd uczniów w ramach realizacji przedmiotu elementy kryminalistyki. Celem wyjazdu było przybliżenie pracy policji i technika kryminalistyki. W pierwszej kolejności mieliśmy możliwość zwiedzania obiektów Szkoły, zapoznania się z jej historią oraz  dniem dzisiejszym. Zapoznaliśmy się ze strukturą Szkoły, dowiedzieliśmy się na czym polega szkolenie policjantów oraz jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać funkcjonariuszem Policji.

Zobaczyliśmy także szkolną galerię sztuki „Akwarium”, która powstała w 1994 roku. Prezentowane są w niej prace twórców nie tylko ze środowiska policyjnego, lecz także artystów z Piły i okolic. Wszystko przybliżyła nam Pani podkom. Magdalena Pałys – Rzecznik Prasowy Komendanta Szkoły.

Podczas zwiedzania szkoły mieliśmy również możliwość obejrzenia trwających zajęć m.in.  z  samoobrony oraz z oględzin miejsca przestępstwa podczas kursu specjalistycznego techników kryminalistyki.

Następnie podkom. Marcin Mańczak przeprowadził zajęcia, dotyczące śladów kryminalistycznych oraz wprowadził nas w zagadnienia z balistyki.

Wyjazd ten był bardzo wyczerpujący ze względu na odległość, jaką musieliśmy przebyć, ale  było bardzo ciekawie.

Opiekunowie grupy:

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Sylwia Łozińska

Rafa

27.04.2022 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Dniu Sportu w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Dzień Sportu w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

27 kwietnia 2022 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Dniu Sportu, którego organizatorem był 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Przed głównym punktem rywalizacji, czyli biegiem na dystansie 2700 m, nasi uczniowie mieli możliwość obserwowania rywalizacji żołnierzy zawodowych na torze przeszkód, a także w konkursie siłowania się na rękę. Warto zaznaczyć, iż jeden z naszych uczniów – Kacper Natkański również wziął udział w tym konkursie, wygrywając jeden pojedynek. Główną konkurencją dnia był bieg na dystansie 2700 m, w którym udział wzięli żołnierze zawodowi, pracownicy 5 Pułku oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

 

 

 

 

Skład reprezentacji szkoły:

 1. Głuszakiewicz Filip, kl. 3 ac LO
 2. Natkański Kacper, kl. 3 ac LO
 3. Wrona Dominik, kl. 3 ac LO
 4. Jońca Hanna, kl. 2 ac LO
 5. Kałachurska Iwona, kl. 2 ac LO
 6. Kucharczyk Mateusz, kl. 2 ac LO
 7. Olejniczak Mikołaj, kl. 2 ac LO
 8. Wołotkiewicz Gracjan, kl. 1 ac LO
 9. Koliński Wojciech, kl. 1 ac LO
 10. Olszewski Jakub, kl. 1 ac LO

 

 

OPIEKUN – mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

27.04.2022 r. mieszkańcy internatu obchodzili Dzień Ziemi.

„Dzień Ziemi” oraz pożegnanie absolwenta TZ w internacie

 

27 kwietnia 2022 r. uczniowie mieszkający w internacie ZSP w Chojnie, pod opieką wychowawców internatu: mgr Hanny Chmury i mgr Marleny Wawrzyńczyk, zaangażowali się  w prace porządkowe wokół internatu. Z okazji ,,Dnia Ziemi”, młodzież grabiła liście, zbierała śmieci wokół internatu oraz sadziła kwiaty przed wejściem do budynku. W organizacji i pracach mogliśmy liczyć na życzliwą pomoc i wsparcie rodziny z Ukrainy, która otrzymała schronienie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Dzięki takim działaniom, świat choć na chwilę staje się czystszy i piękniejszy. Dzień zakończył się ogniskiem pełnym wzruszeń, podczas którego pożegnaliśmy absolwenta klasy 4 TI – Patryka Olchowy.

 

 

 

 

Wychowawcy internatu:

mgr Hanna Chmura

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

25.04.-22.05.2022 uczniowie technikum i BS I st. odbyli staże zawodowe na Malcie w ramach projektu „Od praktyki do pracy” z programu Erasmus+

Staże zawodowe na Malcie  z projektu „Od praktyki do pracy”,
program Erasmus+,
25 kwietnia – 22 maja 2022 r.

 

W dniach od 25 kwietnia do 22 maja 2022 roku trzynaścioro uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik informatyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, realizowało praktykę zawodową w Marsaskali na Malcie. Realizacja staży zagranicznych była możliwa dzięki uczestnictwu szkoły w kolejnym już projekcie mobilności zawodowej pt. „Od praktyki do pracy”, w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zwiększenie szans absolwentów Technikum Zawodowego oraz Technikum Budowlanego na europejskim rynku pracy.

Przed przystąpieniem do praktyk, uczniowie, w celu ułatwienia adaptacji w nowym środowisku odbyli przygotowanie kulturowe, uczestniczyli w warsztatach z psychologiem, pedagogiem    i policjantem oraz ukończyli kurs języka angielskiego na platformie językowej OLS. Uczennice kształcące się w technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizowały swoje praktyki w hotelu Sensi, hotelu Cerviola oraz restauracjach Beanos, Legends oraz Taninu.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbywali praktykę zawodową w firmie budowlanej Bilom Construction Ltd, natomiast uczniowie o kierunku technik informatyk realizowali swoją praktykę w firmie informatycznej TCTC w miejscowościach Paola oraz Naxxar. Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin, przez 5 dni w tygodniu.

Celem stażu było pogłębienie przez uczniów wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie z wymaganiami obowiązującymi na europejskim rynku pracy, które są niezbędne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik budownictwa. Uczennice w restauracjach i hotelach były odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku, kompleksową obsługę gości, w tym przygotowywanie sal restauracyjnych poprzez nakrywanie do stołu zastawy stołowej do rodzaju posiłków, obsługę recepcji, doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi gości, a także kulturę zachowania oraz komunikację w języku angielskim.

Uczniowie w zawodzie technik informatyk zajmowali się działalnością z zakresu administracji serwerów, tworzenia kabli połączeniowych, stron internetowych oraz  konfiguracji urządzeń sieciowych. Ważnym aspektem podczas praktyk była komunikacja i kooperacja z pracownikami firmy.

W firmie budowlanej Bilom uczniowie ćwiczyli i wykonywali takie działania jak: przygotowywanie podłoża, przygotowywanie zbrojenia, przygotowanie szalunków fundamentowych, przygotowywanie zaprawy cementowo-wapiennej czy przygotowywanie podłoża do wykonania wylewki cementowej a także prace porządkowe. Niezwykle ważnym aspektem realizacji praktyk zagranicznym była możliwość zwiedzania wyspy.

W czasie wolnym stażyści zobaczyli wiele atrakcyjnych miejsc turystycznych na Malcie, zwiedzili stolicę państwa Vallettę, w której znajduje się ponad 310 zabytków, co skutkowało wpisaniem całego miasta na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zobaczyli Błękitną Grotę (Blue Grotto) położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża w pobliżu miejscowości Żurrieq, Marsaxlokk wieś rybacką, w której można podziwiać jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów na wyspie. Uczniowie zwiedzili także Mdinę dawną stolicę Malty, gdzie mogli też zobaczyć gotową scenerię do kręconego filmu poświęconego Napoleonowi, którego reżyserem jest Ridley Scott. Uczestniczyli także w odbywającym się corocznie w Marsaskali, bardzo widowiskowym i efektownym, międzynarodowym festiwalu fajerwerków. Ponadto zwiedzali także Crafts Village, miejsce gdzie ręcznie wykonuję się piękne przedmioty szklane.

Podczas czterotygodniowej praktyki uczniowie zdobyli ogromne doświadczenie, wiedzę  i umiejętności, podnosząc kwalifikacje zawodowe. Nauka języka, a tym samym coraz  większa jego znajomość sprawiły, że byli coraz bardziej pewni siebie i samodzielni. Pracodawcy docenili trud i zaangażowanie uczniów, wystawiając im świetne referencje i oceny ze stażu. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności, podnieśli kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe i wielokulturowe. Osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze, jak też  i emocjonalne.

 

 

Rafa

25.04.-22.05.2022 r. uczniowie technikum i BS I st. odbyli staże zawodowe na Węgrzech w ramach projektu „Od praktyki do pracy” z programu Erasmus+

Staże zawodowe na Węgrzech z projektu „Od praktyki do pracy”,
program Erasmus+,
25 kwietnia – 22 maja 2022

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz technik hotelarstwa, w terminie od 25 kwietnia do 22 maja 2022 r., realizowali czterotygodniowe praktyki zawodowe w Kőszeg na Węgrzech.

Uczniowie technikum budowlanego Maciej Koster, Mikołaj Pasternak, Kamil Sakwa z klasy 3BIp oraz Karol Bosak z klasy 3BIg, realizowali praktykę zawodową w firmie budowlanej Szárnyas Kft, zajmującej się wykonywaniem robót ogólnobudowlanych.

Uczennice technikum hotelarskiego Zuzanna Kowalska z klasy 3HŻp oraz Daria Nagaj z klasy 3HŻg, odbywały praktykę zawodową w Kőszeg Lutheran Highs School – Harangtorony Szálló –  Hotelu świadczącym usługi noclegowe i gastronomiczne.

Praktyki zawodowe realizowane były zgodnie z Porozumieniem o programie zajęć edukacyjnych w ramach mobilności programu Erasmus+ podpisanym przez organizacje wysyłającą i przyjmującą. Podczas stażu za granicą uczniowie byli objęci merytorycznym wsparciem opiekunów praktyk z instytucji przyjmujących.

Uczniowie odbywający praktykę w firmie budowlanej zajmowali się m.in. układaniem kostki brukowej, montowaniem profili aluminiowych, montowaniem regipsów na ścianach i suficie, montowaniem izolacji budowlanych, murowaniem konstrukcji budowlanych.

Uczennice odbywające praktykę w hotelu zajmowały się m.in. utrzymywaniem czystości i porządku w pokojach mieszkalnych oraz częściach wspólnych hotelu, przygotowywaniem sali gastronomicznej poprzez nakrywanie do stołu, dobór zastawy oraz  aranżacji miejsca do śniadania.

Podczas pobytu na Węgrzech, w czasie wolnym od pracy realizowany był program kulturowy.

Uczniowie wraz z opiekunem zwiedzali zabytkowe miasto Kőszeg z polskim przewodnikiem, byli w Centrum Turystycznym Ochrony Przyrody w Kőszeg, zwiedzali miasteczko podczas przejażdżki pociągiem turystycznym. Zwiedzali zamek oraz obejrzeli film 3D o historii Węgier.

Uczestniczyli w wycieczkach pieszych po górach, weszli na najwyższy punkt widokowy w Kőszeg Ohaz-Kilato oraz na Wzgórze Kalwaria.

Wzięli udział w wycieczce kulturoznawczej do Keszthely, gdzie zwiedzili przepiękny neobarokowy pałac oraz spacerowali nad Balatonem, największym jeziorem na Węgrzech.

Podczas odbytych staży zagranicznych uczniowie zdobyli doświadczenie oraz zwiększyli swoje umiejętności zawodowe. Poprawili swoje kompetencje językowe, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim zyskali większą pewność siebie. Zdobyta wiedza oraz uzyskane umiejętności z pewnością przydadzą im się zarówno w pracy zawodowej, jak również w życiu osobistym.

Opiekunowie praktyk z instytucji przyjmujących nie kryli swojego zadowolenia
z zaangażowania i pracy uczniów, co miało odzwierciedlenie w wystawionych referencjach  oraz w bardzo dobrych i celujących ocenach praktyki zawodowej uczniów.

 

 

      Małgorzata Limanówka

 

Rafa

23.04.2022 r. w ramach Akademii Młodego Prawnika odbyły się zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akademia Młodego Prawnika

Czy sąd sądzi – symulacja rozpraw

23 kwietnia 2022 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Tym razem młodzież zastanawiała się nad zagadnieniem: Czy sąd sądzi? Następnie odbyła się symulacja rozprawy. W składzie orzekającym inscenizowanej rozprawy znalazł się Piotr Podniesiński.

Symulacja rozprawy była niezwykle ciekawym doświadczeniem. Każdy, kto brał w niej udział, czuł się jak na prawdziwym procesie. Dzięki takiej aktywnej formie edukacyjnej, uczestnicy mogli poczuć się współodpowiedzialni za całe inscenizowane przedsięwzięcie. Adepci udowodnili swoją kreatywność, umiejętności aktorskie i co ważne bardzo dobrze się bawili, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenie. Nikt się nie nudził. Każdy poznał budowę procesu od taktyki, po analizę strategii procesowej. Zajęcia uczyły sztuki komunikacji i dały możliwość poznania tak zwanego prawa w działaniu.

 

 

Agnieszka Piotrowska, kl. 1 abc LO

Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

23.04.2022 r. uczestniczyliśmy w obchodach 77. rocznicy forsowania Odry.

Obchody 77. rocznicy forsowania Odry

 

23 kwietnia 2022 r. uczniowie, Poczet Sztandarowy, Samorząd Uczniowski ZSP w Chojnie pod opieką mgr Doroty Szwiec, mgr Emilii Marcinkowskiej i mgr Krzysztofa Janika wraz z panią wicedyrektor Agnieszką Bylewską uczestniczyli w obchodach 77. rocznicy forsowania Odry przez 1. Armię Wojska Polskiego.

Uroczyste obchody forsowania Odry, zorganizowane w Gozdowicach i Starych Łysogórkach, to upamiętnienie wydarzeń z kwietnia 1945 roku. W dniach 16-20 kwietnia 1945 r. 1. Armia Wojska Polskiego przeprowadziła operację forsowania Odry w rejonie Siekierek i Gozdowic. W operacji wzięli również udział żołnierze wojsk inżynieryjnych. Cała operacja zakończyła się rozbiciem niemieckich wojsk. W walkach śmierć poniosło blisko 2 tysiące polskich żołnierzy.

Główne uroczystości, na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach, rozpoczął polową Mszą Świętą arcybiskup Andrzej Dzięga. Następnie odbyły się wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatów oraz apel poległych przy Pomniku Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego.

Po oficjalnych uroczystościach uczniowie udali się na prezentację pojazdów, pokaz sprzętu wojskowego i przepyszną grochówkę.

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

22.04.2022 r. uczniowie klasy 4 TI przystąpili do egzaminu IT Essentials: PC Hardware and Software Akademii CISCO.

Egzamin IT Essentials: PC Hardware and Software

 

22 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 4, kształcący się w zawodzie technik informatyk, przystąpili do egzaminu IT Essentials: PC Hardware and Software Akademii CISCO.

Egzamin obejmował zagadnienia z zakresu budowy i naprawy komputera i urządzeń peryferyjnych, instalacji, naprawy i konserwacji systemów operacyjnych, konfiguracji urządzeń sieciowych oraz zabezpieczania systemów operacyjnych mobilnych, OS X i Linux. Uczniowie podczas kursu wykorzystywali materiały zamieszczone na platformie NetAcad.

IT Essentials pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych, umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach np. serwisanta czy asystenta help desk.

Egzamin zdało 18 uczniów, a uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 29 kwietnia 2022  r. podczas apelu zakończenia roku szkolnego.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

 

Instruktor Akademii CISCO

mgr Kamila Góra

Rafa

22.04.2022 r. uczniowie klasy wojskowej uczestniczyli w V Zjeździe Klas Mundurowych zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

V Zjazd Klas Mundurowych w Szczecinie

Konferencja metodyczno–naukowa klas mundurowych

województwa zachodniopomorskiego

 

 

22 kwietnia sześcioro uczniów z klasy 2 ac LO wzięło udział w V Zjeździe Klas Mundurowych w Szczecinie organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa  Urzędu Wojewódzkiego . Konferencja podzielona była na dwie części. Pierwsza część, to wykłady nt. „Współczesne zagrożenia hybrydowe”, „Nowoczesne kształcenie na rzecz bezpieczeństwa” oraz „14 Zachodniopomorska Brygada WOT”. W drugiej części nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się m.in. z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego, strzelnicą laserową. Odbył się również pokaz pierwszej pomocy, a także bardzo ciekawe spotkanie z kryminologiem oraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

22-29.04.2022 r. wzięliśmy udział w II Hotelowym Tygodniu Ziemi.

Hotelowy Tydzień Ziemi w ZSP w Chojnie

 

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Zainicjowane w 1970 roku przez UNESCO, a w Polsce obchodzone od  1990. Celem Dnia Ziemi jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie i  budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. W 2021 roku Karol Weber, inspektor hotelowy i Agata Delmaczyńska, ekspertka ds. ekologii w hotelarstwie greenofficer.pl., postanowili zaangażować hotelarzy, w tym szkoły hotelarskie, do działania i tak spontanicznie zrodził się pomysł na Hotelowy Tydzień Ziemi. W tym roku w dniach 22-29 kwietnia odbywa się II Hotelowy Tydzień Ziemi. Po raz pierwszy do akcji włączają się uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych naszej szkoły. Planowane są następujące działania:

 • posprzątanie terenów zielonych w pobliżu szkoły (park),
 • posadzenie symbolicznego drzewka na terenie szkoły z tabliczką upamiętniającą udział w akcji,
 • “Jesteśmy Eko” – działania ekologiczne w praktyce podczas zajęć w pracowniach szkolnych: zakupy produktów bez plastiku, zero waste, segregacja śmieci, Eko hotele i  rozwiązania ekologiczne stosowane w hotelach, foldery i zawieszki hotelowe informujące o możliwościach dbania o naturę.

Dołącz do Nas. Bądź Eko! KAŻDY DZIEŃ TO DZIEŃ ZIEMI!

 

Zespół nauczycieli gastronomii i hotelarstwa

Rafa

22.04.2022 r. zapraszamy do konkursu na Dzień Ziemi.

DZIEŃ ZIEMI 2022

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata obchodzone 22 kwietnia. Każdego roku  odbywa się ono pod hasłem przewodnim. W 2022 roku hasło brzmi „Inwestujmy w naszą planetę”. Hasło zachęca do rozwoju nowoczesnych technologii, które będą np. ograniczać emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, zanieczyszczenie plastikiem. Zwraca uwagę na rozwój proekologicznych technologii i modeli biznesowych tak, by zwykli ludzie mogli z nich korzystać i wybierać mniej szkodliwe dla środowiska źródła energii.

Konkurs z okazji Dnia Ziemi

Zapraszam do napisania rymowanki, wierszyka, sentencji lub fraszki na temat ochrony naszej planety w formie apelu do swoich rówieśników, dorosłych, artystów, przedsiębiorców, lub polityków. Podpowiedzcie światu jak zadbać o przyszłość naszą i przyszłych pokoleń.   Prace mogą być wesołe, dowcipne, śmieszne, poważne, ostrzegające, namawiające – mają wyrażać Wasze emocje związane z problemami Ziemi. Możecie przygotować je indywidualnie,  w parach lub trzyosobowych grupach.

Prace, do 28.04.2022 r., przekażcie Waszym wychowawcom. Jury wyłoni i nagrodzi najciekawsze.

Liczę na Waszą kreatywność.

 

 

Organizator

Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

21.04.2022 r. „Dni Otwarte” dla ósmoklasistów

Dni Otwarte w ZSP w Chojnie

 

W dniach 21, 22 oraz 26 kwietnia 2022 r. organizowaliśmy w naszej szkole „Dni Otwarte” dla szkół podstawowych. Na zaproszenie odpowiedziały okoliczne szkoły podstawowe. Gościliśmy uczniów klas ósmych ze szkół w Krzymowie, Nawodnej, Moryniu, Cedyni, Chojnie, Grzybnie, Piasku, Czelinie, Zielinie, Trzcińsku-Zdroju wraz z opiekunami oraz indywidualnie ze Swobnicy i Mieszkowic. Łącznie odwiedziło naszą szkołę 340  uczniów. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Adriana Salamończyk oraz pani Dorota Szwiec.

Program „Dni Otwartych” był bardzo bogaty. Pani Dorota Szwiec przedstawiła kierunki i  zawody proponowane w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023, zapoznała młodzież z  ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz jako doradca zawodowy udzielała konsultacji związanych z wyborem szkoły. Uczennice Kinga Woźniak i Zuzanna Biel zaprezentowały działalność „Błękitnego Patrolu”, pokazując między innymi jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ósmoklasiści zostali poczęstowani rogalikami, które przygotowali uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Zarzyckiej.

Kolejnym punktem „Dni Otwartych” było zwiedzanie szkoły, możliwość krótkiej obserwacji lekcji na pracowniach szkolnych. Ósmoklasiści zostali zapoznani z „Praktykami zawodowymi za granicą”, które w formie prezentacji multimedialnej przedstawił koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie – pan Janusz Salamończyk. Młodzież była bardzo zainteresowana możliwością rozwoju i doskonalenia, jakie niesie za sobą uczestnictwo w stażach zagranicznych. Nowością podczas „Dni Otwartych” było zaangażowanie nie tylko zespołu do spraw promocji, ale uczniów naszej szkoły, którzy jeszcze tak niedawno zastanawiali się nad wyborem szkoły. Goście byli bardzo zadowoleni z tego, że  ich  rówieśnicy tak ciekawie opowiadali o kierunkach i bazie szkoły. Uczniowie wspomagający zespół do spraw promocji świetnie spisali się również podczas „Dni Otwartych” 26 kwietnia 2022 r., gdy gościliśmy uczniów SP w Trzcińsku-Zdroju. Tego dnia uczeń Piotr Podniesiński z klasy 2 ac LO, wraz z panią Andżeliką Szkuciak i panią Gabrielą Lasowską, zaprezentował propozycje naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Dużym zaangażowaniem w promocję szkoły wykazali się uczniowie: Hubert Kropielnicki z  klasy 2ac LO, Hubert Kowalski z klasy 2 BI, Aleksandra Kowalska z klasy 3 HŻp, Wiktoria Kwaśniak z klasy 2 ac LO, Hanna Jońca z klasy 2 ac LO. Ogromny wkład, w  atrakcyjność „Dni Otwartych”, wnieśli uczniowie kl. 3 acp LO, którzy każdej grupie kończącej zwiedzanie zaprezentowali pokaz musztry wojskowej. W pokazie wzięli udział: Barylski Maciej, Biernacka Oliwia, Głuszakiewicz Filip, Kaczmarek Bartosz, Kiniorska Patrycja, Natkański Kacper, Noworolnik Szymon, Pajestka Kamil, Rzeszowski Kacper, Stasiak Katarzyna, Szybowski Natan, Wirżyk Jakub i Wrona Dominik.

„Dni Otwarte” w ZSP to duże przedsięwzięcie, które zespół do spraw promocji szkoły realizował przy współpracy wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Bardzo wszystkim dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

Zespół do spraw promocji szkoły

Rafa

20.04.2022 r. uczniowie Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

Wojskowy dzień szkoleniowy zajęcia dydaktyczne

w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

Szkolenie kadetów CWKM Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przebiega zgodnie z harmonogramem programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa. W kwietniu 2022 r. wojskowy dzień szkoleniowy nabrał wyraźnego tempa.

Drugi realizowany w tym miesiącu wojskowy dzień szkoleniowy ponownie został przeprowadzony w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie – 20 kwietnia 2022 roku.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na kompleks poligonu wodnego Regalica. Na miejscu omówione zostały warunki bezpieczeństwa oraz zagadnienia realizowane w trakcie zajęć. W  tym dniu realizowane były zagadnienia dotyczące taktyki, OPBMR, wychowania fizycznego oraz musztry. Zagadnienia, dotyczące taktyki, obejmowały doskonalenie w zakresie przygotowania żołnierza do realizacji marszu, jego planowania, prowadzenia marszu ubezpieczonego, zasad postoju ubezpieczonego i odpoczynku, przedsięwzięcia zabezpieczania bojowego, jak również sygnałów dowodzenia i łączności, a także rodzajów szyków marszowych i patrolowych.

Tu również realizowane były przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwchemicznej, w  takcie których kadeci doskonalili umiejętności posługiwania się filtracyjną odzieżą ochronną, jej właściwego zakładania oraz zapoznania się z właściwościami.

Instruktorzy zapoznali uczniów z powszechnie używanymi w Wojsku Polskim maskami filtracyjnymi MP-5 oraz MP-6. Powrót do jednostki nastąpił również w szyku marszowym, a  po przebraniu się i odłożeniu ekwipunku, przystąpiono do realizacji kolejnego zagadnienia, czyli elementów walki w bliskim kontakcie. W ramach przeprowadzonych zajęć ćwiczono zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i techniki walki w bliskim kontakcie, a także postawy do walki, w tym bezpieczne poruszanie się z bronią.

Ostatnim ćwiczonym tego dnia zagadnieniem była musztra, w trakcie której doskonalono zwroty, oddawanie honorów, marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz przemarsz całością pododdziału w kolumnie czwórkowej. Na tym zagadnieniu zajęcia się zakończyły oraz nastąpił powrót do szkoły.

mgr Marek Bednarz

Rafa

12.04.2022 r. obchodziliśmy Święto Szkoły.

Święto Szkoły 2022

 

„Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”

Krzysztof Kamil Baczyński

 

            16 kwietnia 1945 r. około godz. 4 nad ranem ostrzałem artyleryjskim rozpoczęło się  forsowanie Odry w rejonie Siekierek i Gozdowic i trwało do 20 kwietnia. Podczas trzech dni walk życie straciło ok. 2 tys. polskich żołnierzy. Obrona niemiecka została złamana i  wojska zaczęły się wycofywać. Droga do Berlina była otwarta. Siekierkowska bitwa, nazywana potocznie „forsowaniem Odry”, była jedną z ostatnich wielkich bitew II wojny światowej. Od tego wydarzenia mija właśnie 77 lat.

            Co roku 16 kwietnia jest dla całej społeczności naszej szkoły – której Bohaterowie spod Siekierek oraz poległy w siekierkowskiej bitwie popr. Ryszard Kulesza patronują – dniem szczególnym. To Święto Szkoły, które jest wyrazem szczególnej naszej pamięci o  poległych młodych polskich żołnierzach, którzy na siekierkowskiej ziemi złożyli Ojczyźnie ofiarę ze swego życia.

Pamięć o poległych polskich żołnierzach przekazywana jest uczniom od początku nadania szkole imienia. Upamiętniając forsowanie Odry, każdego roku uczniowie i grono pedagogiczne brali udział w rocznicowych uroczystościach na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym, a uczniowie klas pierwszych wyjeżdżali w Rejon Pamięci Narodowej – Siekierki, Gozdowice. Przez ostatnie dwa lata, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, nie  odbywały się uroczystości na Siekierkowskim Cmentarzu i wyjazdy uczniów. Kontynuując ceremoniał Święta Szkoły, od lat niezmiennie towarzyszący pokoleniom naszych uczniów, w tym roku 12 kwietnia społeczność szkolna – w ramach Święta Szkoły – spotkała się na Siekierkowskim Cmentarzu, gdzie oddano hołd i cześć poległym żołnierzom.

Uroczystość na cmentarzu w Siekierkach rozpoczęła się o godz. 10:30 wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Po przemówieniu pani Dyrektor Adriany Salamończyk minutą ciszy uczczono pamięć poległych, a następnie zostały złożone wieńce przy Pomniku Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego i na mogile popr. Ryszarda Kuleszy.

Po części oficjalnej odbył się szkolny piknik. Była okazja do rozmów, integracji, skosztowania pysznej wojskowej grochówki, przygotowanej przez Koło Gospodyń w  Czelinie. Miłośnicy militariów mogli odwiedzić Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego, gdzie znajdują się m.in. historyczne mundury i broń.

Był to piękny dzień! Wspaniała atmosfera, przepiękna pogoda, która nam towarzyszyła, na  długo zostaną w naszej pamięci. Po długim okresie nauki zdalnej potrzebowaliśmy spotkać się wspólnie w innym otoczeniu niż mury szkoły. Tegoroczne Święto Szkoły było ku  temu okazją.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

30.03.2022 r. mieszkańcy internatu wzięli udział w zajęciach z psychologiem.

Spotkanie z psychologiem

 

30 marca 2022 r. w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych gościliśmy Panią psycholog Klaudię Tylus. Celem spotkania było zwiększenie wiedzy w zakresie komunikacji i  doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Młodzież, w małych zespołach, wzięła udział w doświadczeniu. Polegało ono na odwzorowaniu rysunku, na podstawie słownych instrukcji lidera grupy, który jako jedyny widział obrazek. Przy  omawianiu ćwiczenia określano czynniki sprzyjające i utrudniające porozumiewanie się.  Następnie uczestnicy poznali empatyczny model komunikacji, wolny od osądów, oskarżeń, zawstydzania, czy narzucania swojej woli. Mieli możliwość przećwiczenia w praktyce udzielania informacji zwrotnej, odwołującej się do faktów, ich uczuć, potrzeb, oczekiwań i konsekwencji.

Podsumowaniem spotkania była krótka animacja, zwracająca uwagę na różne style komunikacji – styl rodzica, dziecka i osoby dorosłej. Młodzież poznała korzyści wynikające z formułowania komunikatu „ja”, odwołującego się do własnych potrzeb i uczuć, przy jednoczesnym poszanowaniu drugiej osoby.

 

mgr Marlena Wawrzyńczyk

wychowawca internatu

Rafa

13.04.2022 r. pracownicy naukowi Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno–Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili zajęcia w naszej szkole w ramach współpracy patronackiej.

Zajęcia w ramach współpracy naukowej z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno–Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego

 

13.04.2022 r. pracownicy naukowi Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno–Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzili zajęcia dla młodzieży naszej szkoły w ramach współpracy patronackiej.

Dr Anna Czaplińska, z pochodzenia Ukrainka, poprowadziła w klasie 3 bdp LO wykład „Ukraina jedna czy dwie?” Wykład poruszał tematykę dwukulturowości Ukrainy, wspólną historię i bogactwo kulturowe ukraińsko-rosyjskie. Pani dr spotkała się również z uczniami klasy 1 e, pochodzącymi z objętej działaniami wojennymi Ukrainy.

Dr Jacek Rudewicz poprowadził zajęcia w klasie 3 d i 2 a LO oraz w klasie 1 LO (grupa a3). Spotkania miały charakter quizu wiedzy z geografii społeczno – ekonomicznej. Zwycięzcy potyczek geograficznych otrzymali atrakcyjne nagrody.

Warsztaty w pracowni komputerowej, na temat: „W jaki sposób dane przestrzenne zmieniają funkcjonowanie społeczeństwa”, poprowadził prof. Michał Kupiec. Młodzież klasy 3 d LO i  klasy 1 TB miała okazje poznać strony internetowe, mapy przedstawiające różne zjawiska przyrodnicze, gospodarcze i społeczne, które można wykorzystać w celu rozwiązywania różnych problemów w codziennym funkcjonowaniu.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

13.04.2022 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy

 

13 kwietnia 2022 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, uczestniczący w programie CWKM, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Zajęcia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez MON, zostały przeprowadzone przez  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Szkoła współpracuje z jednostką od ponad 10 lat, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez 5 Pułk oraz  zapraszając jego przedstawicieli.

Zajęcia organizowane w kwietniu, zaległe za marzec, dotyczyły realizacji takich bloków tematycznych jak: terenoznawstwo, taktyka oraz wychowanie fizyczne. Po zbiórce uczniów i  przywitaniu, nastąpił podział na grupy szkoleniowe oraz przydział do poszczególnych instruktorów na punktach nauczania. Zajęcia tradycyjnie odbywały się metodą rotacji. W  ramach zajęć z terenoznawstwa, kadeci uczyli się umiejętności orientowania się w terenie bez mapy, przy pomocy różnych obiektów w terenie i ich cech charakterystycznych. Określali kierunki stron świata różnymi sposobami, a także odległości w terenie.

Do zajęć wykorzystywano m.in. zegarek, linijkę, metodę na oko oraz kompasy. Kolejny blok zajęć dotyczył taktyki. Utrwalano działania podczas marszu, stosowanie różnych szyków patrolowych, marszowych, realizację zadań taktycznych przez pojedynczego żołnierza oraz  sekcję. Kadeci uczyli się jak wygląda planowanie, prowadzenie marszu ubezpieczonego w różnym terenie, zasad ubezpieczania i odpoczynku.

Ostatnim realizowanym tego dnia zagadnieniem było wychowanie fizyczne, gdzie ćwiczone były elementy walki w bliskim kontakcie, takie jak: kopnięcia, uderzenia, obrona przed  ciosami oraz zaborem broni.

Na koniec zajęć wyróżniono uczniów najlepiej ćwiczących oraz omówiono zrealizowaną tematykę.

mgr Marek Bednarz

Rafa

12.04.2022 r. uczniowie ZSP w Chojnie wzięli udział w Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych w Policach.

Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

 

12 kwietnia 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbył się na hali sportowo – widowiskowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Organizatorem przedsięwzięcia byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Przegląd to forma rywalizacji zespołów w zakresie: musztry zespołowej zgodnej z  regulaminem musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, programu dowolnego oraz  polskiej piosenki marszowej. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja klas mundurowych, prezentacja poziomu ich wyszkolenia oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży. Uczniowie naszej szkoły zajęli 6 miejsce.

Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja sprzętu wojskowego i służb mundurowych, między innymi ze stacjonującego w Warszawie Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

11.04.2022 r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „#Komórkomania”.

Akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych DKMS

 

W dniach 11 i 20 kwietnia 2022 r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji i konkursie, przeznaczonym dla szkół ponadpodstawowych, „#Komórkomania”. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku (DKMS) w  Warszawie. Pomimo obaw związanych z tym przedsięwzięciem nasi uczniowie chętnie wzięli udział w tej akcji. Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni ilością potencjalnych dawców. Akcji towarzyszyło mnóstwo pytań i wątpliwości. Uczniowie pytali czy zabieg pobierania szpiku jest bezbolesny, bezpieczny i nie zagraża zdrowiu i życiu?

Z badań i doświadczeń wynika, że wątpliwości nie mają uzasadnienia. W ciągu dwóch dni akcji zarejestrowano 52 osoby, potencjalnych dawców komórek macierzystych. W śród tych osób znaleźli się również nauczyciele. Należy wspomnieć, że do rejestracji mogły przystąpić tylko osoby zdrowe i pełnoletnie. Po zakończeniu rejestracji i dokończeniu wszystkich formalności, próbki i kwestionariusze zostały spakowane i odesłane do fundacji. W dniu 5 maja 2022  r.  otrzymaliśmy informację o zajęciu trzeciego miejsca w skali kraju z wynikiem 52  osoby.

Dziękujemy za udział w projekcie i przystąpienie do rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. Dzięki Wam wszystkim i wolontariuszom: Karolinie Kubaj, Agacie Dorżykiewicz, Milenie Rogowskiej z klasy 3 HŻg, nasza szkoła zdobyła „TARCZĘ SZKOŁY Z ŻYCIEM”.

 

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

07.04.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO wybrali się na wycieczkę integracyjną do kręgielni.

Integracja i rozgrywki w kręgle kl. 1 d LO

 

07.04.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO, po zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii US, w ramach integracji klasy wybrali się do kręgielni. Młodzież podzieliła się  na  3  grupy, jednak każdy indywidualnie walczył o jak największą ilość punktów. Jednym wychodziło to lepiej, innym gorzej. Jednak dla większości była to fajna wspólna zabawa.

 

Wychowawca

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.04.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy 2 d LO z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii US

 

07.04.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia odbywały się w ramach realizacji materiału z przedmiotu elementy kryminalistyki i miały na celu przeprowadzenie izolacji DNA z roślin oraz zapoznanie z  techniką elektroforetyczną przy zastosowaniu ZESTAWU THERMO SCIENTIFIC™ PHIRE™ PLANT DIRECT PCR.

Pani dr inż. Ewa Filip przedstawiła na początku zajęć krótką prezentację, przypominającą o  tym, co to jest elektroforeza oraz jak używać pipety półautomatycznej. Następnie uczniowie samodzielnie wykonywali izolację DNA z produktów pochodzenia roślinnego, takich jak mąka pszenna i płatki owsiane oraz umieścili wyizolowany materiał na żelu do elektroforezy.

Na koniec obserwowali otrzymane wyniki badań.

Dzięki współpracy naszej szkoły z Instytutem Biologii, uczniowie mają możliwość wykonywania praktycznych ćwiczeń, które wymagają specjalistycznego sprzętu, jak też sprawdzić swoje umiejętności w warunkach laboratoryjnych.

 

Opiekun grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

7.04.2022 r. uczniowie klasy 1 abc LO wzięli udział w zajęciach „Dzień z psychologią” w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Akademia Szlifowania Diamentów

 

7 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 1 abc LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie wzięli udział w zajęciach: Dzień z psychologią w ramach tygodnia z Akademią Szlifowania Diamentów w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Celem spotkania było zaznajomienie młodzieży z problematyką burzy w mózgu nastolatka, czyli jakie zmiany w głowie wpływają na to jak funkcjonujemy. Hiperemocjonalność, poszukiwanie nowości i ryzyka, walka ze schematami, poszukiwanie więzi z innymi i swojej tożsamości to wyzwania, którym sprostać musi nastolatek. Młodzież dowiedziała się, że okres dojrzewania to czas wielu zagrożeń, ale i ogromnych możliwości. Przybliżono również zagadnienie neuronauki, która podpowiada, jak żyć i w jaki sposób zmniejszyć stres, usprawnić pamięć, efektywniej pracować, osiągnąć szczęście. Uczestnicy dowiedzieli się, jak tę wiedzę wykorzystać w relacjach z rówieśnikami i rodzicami.

 

 

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

6.04.2022 r. w internacie odbyły się warsztaty dekoracji świątecznych.

Warsztaty dekoracji wielkanocnych w internacie

 

Na kilka dni przed Wielkanocą zauważalny był wśród młodzieży w internacie nastrój zbliżających się świąt. 6.04.2022 r. grupa wychowanków postanowiła twórczo spędzić czas i  wykonać świąteczne elementy dekoracyjne. Zajęcia grupowe stały się doskonałą okazją do  ujawnienia indywidualnych umiejętności, pomysłowości, talentów, a także wymiany doświadczeń. Własnoręcznie przygotowane dekoracje sprawiły wiele radości i satysfakcji. Wykonaliśmy stroiki z bukszpanu, kolorowe jajka, dekoracje ze sznurka i patyczków, zajączki. Wszystko ozdabialiśmy kolorowymi wstążkami.

Z niecierpliwością czekając na Wielkanoc, świąteczne ozdoby wprowadziły w  wyjątkowo radosny nastrój każdego, komu zima już się znudziła.

Na zdjęciach – wychowankowie internatu w czasie pracy twórczej, i efekty ich działań.

 

Wychowawca internatu

mgr Marlena Wawrzyńczyk

 

Rafa

6.04.2022 r. wzięliśmy udział w „Giełdzie Szkół” ponadpodstawowych w SP nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie

Promocja ZSP w środowisku lokalnym

 

6 kwietnia 2022 r., na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w  Chojnie, wzięliśmy udział w „Giełdzie Szkół” ponadpodstawowych. Byliśmy jedną z  sześciu szkół, która zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023. Każda ze szkół miała 10 minut na przedstawienie swojej oferty. Zespół do spraw promocji szkoły przygotował stoisko, promujące naszą szkołę: ulotki, broszury, antyramy. Natomiast bogatą ofertę edukacyjną, dla przyszłych absolwentów szkoły podstawowej, przedstawili nasi uczniowie: Piotr Podniesiński z klasy 2 ac LO, Emilia Witkowska z klasy 2 bd LO, Hubert Kropielnicki z klasy 2 ac LO, Nikola Hołota z klasy 3 HŻp i Kinga Woźniak z klasy 2 bd LO, wspomagając się prezentacją multimedialną, która została wykonana przez mgr Kamilę Górę. Uczniowie naszej szkoły, bardzo obrazowo „prowadzili” ósmoklasistów przez kierunki kształcenia, szkoły, liczne koła zainteresowań i uczestnictwo szkoły w projektach. Zachęcając do  wstąpienia w progi naszej szkoły, zaprezentowali również filmik, pokazujący bardzo bogatą bazę dydaktyczną szkoły.

Kolejnym punktem „Giełdy Szkół” było zwiedzanie przez ósmoklasistów stoisk promocyjnych, przygotowanych przez szkoły ponadpodstawowe. Nasze stoisko cieszyło się  dużym zainteresowaniem. Uczniowie rozdawali ulotki, częstowali słodyczami. Hubert Kropielnicki z klasy 2 ac LO „przyciągał” młodzież, pokazując zasady obsługiwania broni szkoleniowej, a Kinga Woźniak z klasy 2 d LO zaprezentowała działalność „Błękitnego Patrolu”. Na koniec bardzo serdecznie zaprosiliśmy przyszłych absolwentów szkoły podstawowej do wstąpienia w szeregi naszej szkoły.

 

Zespół do spraw promocji szkoły

Rafa

05.04.2022 r. uczniowie ZSP w Chojnie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej

05.04.2022 r. uczniowie ZSP w Chojnie wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. Tym razem pandemia nie zmieniła planów organizatorom i możliwe było przeprowadzenie konkursu w naszej szkole. Uczniowie spotkali się z nauczycielem w sali konferencyjnej nr 5. Przed rozpoczęciem testu zostali zapoznani z  procedurami konkursu oraz poinstruowani o właściwym kodowaniu zadań. Olimpiada polegała na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych. Czas trwania testu wynosił 45 minut. Dodatkowo przeznaczono 10 minut na sprawy organizacyjne. Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzyma dyplom. Organizator zobowiązał się  przekazać wyniki do 19.05.2022 r.

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:

 1. Wiktoria Kwaśniak, kl. 2 ac LO
 2. Hanna Jońca klasa, kl. 2 ac LO
 3. Michał Iżak, kl. 2 ac LO
 4. Antoni Podyma, kl. 2 ac LO
 5. Mateusz Kucharczyk, kl. 2 ac LO
 6. Weronika Szachnowska, kl. 2 bdp LO
 7. Alicja Sobas, kl. 2 bdp LO
 8. Daria Żmuda–Trzebiatowska, kl. 2 bdp LO
 9. Hubert Groszewski, kl. 2 bdp LO
 10. Wiktoria Tkacz, kl. 2 HŻ
 11. Bartosz Natkański, kl. 1 MM
 12. Hubert Tarnowski, kl. 2 BI

Wszystkim uczniom dziękuję za udział w konkursie i trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki.

 

mgr Łukasz Makowski

Rafa

4.04.2022 r. obchodziliśmy „Dzień przedsiębiorczości”.

Dzień przedsiębiorczości

 

4 kwietnia 2022 r. w ZSP w Chojnie obchodzony był „Dzień przedsiębiorczości”. W ramach obchodów odbyło się szereg ciekawych spotkań z ekspertami, którzy propagują przedsiębiorcze postawy i ukierunkowują młodych ludzi na sukces zawodowy. Jak to powiedział Henry Marchant: „Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny”.

Na pierwszej lekcji mikroekonomii przedsiębiorstw, w klasie 2 MM pod opieką mgr Emilii Marcinkowskiej, odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Sikorą – pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie filia w Chojnie. Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Urzędu Pracy i przedstawienie obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W klasie 3 PM, na godzinie wychowawczej, odbył się webinar z panią Magdaleną Kwaśniewską z Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie, w ramach programu realizowanego w naszej szkole pt. Kultura bezpieczeństwa. Pani Magdalena Kwaśniewska, prowadząc zajęcia w sposób bardzo interesujący, przedstawiła tematykę dotyczącą prawa pracy, tj. zatrudnienia, umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, bhp itp.

W tym dniu zajęcia poprowadzili również uczniowie. Piotr Podniesiński i Antoni Podyma z klasy 2 ac LO, na godzinie wychowawczej, przeprowadzili zajęcia o tematyce „Dług Publiczny, Budżet Państwa oraz Budżet Obywatelski”. Uczniowie z ciekawością wysłuchali krótkiego wykładu, wspomaganego prezentacją multimedialną, zawierającą liczne ciekawostki. Wdali się również w ciekawą dyskusję, która skłoniła do refleksji wszystkich uczniów. Podczas zajęć uczniowie mogli przeliczyć Dług Publiczny Polski ze złotówek na słonie, wielbłądy, czy Fiaty 126 (czyli popularne „Maluchy”). Uczniowie klasy 2ac LO byli bardzo zadowoleni po przeprowadzonych zajęciach i liczą na więcej tego typu „ucieczek od szkolnej rzeczywistości”.

Uczennice klasy 1 d LO: Zofia Fragstein-Niemsdorff i Amelia Urban, przeprowadziły na godzinie wychowawczej lekcję na temat inflacji. W ostatnim czasie inflacja to temat z pierwszych stron gazet. Dziewczyny przedstawiły najnowsze informacje dotyczące inflacji w Polsce Na koniec przeprowadziły krótki test w aplikacji Kahoot!

Uczniowie z kl. 4 TI wzięli udział w niecodziennej grze w aplikacji Quizizz. Zajęcia zostały przeprowadzone przez jednego z uczniów – Huberta Kwietnia – w ramach przedmiotu działalność gospodarcza branży informatycznej. Gra dotyczyła prawa pracy, w ramach powtórzenia tej tematyki na przyszłą pracę klasową.

W tym roku „Dzień przedsiębiorczości” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszej społeczności szkolnej. Jest on wyjątkową i niepowtarzalną okazją do zweryfikowania wiedzy i umiejętności posiadanych przez uczniów.

„Działanie jest prawdziwą miarą inteligencji” (Napoleon Hill).

mgr Emilia Marcinkowska

 

Rafa

3-9.04.2022 r. dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w przedsięwzięciu „Zdrowie na pierwszym planie” w Velenje w Słowenii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, program PO WER.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”

w Velenje w Słowenii

 

W dniach 3-9.04.2022 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywało w Velenje (Słowenia), gdzie wzięli udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie na pierwszym planie”. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, w szczególności zasad zdrowego odżywiania, a także poznanie słoweńskiej kultury oraz integracja młodzieży z obu państw.

Nasz wyjazd rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych z naszymi rówieśnikami ze Słowenii. Przedstawiliśmy prezentację o Polsce i o naszej szkole, systemie edukacji w Polsce, który został porównany z systemem edukacji Słowenii. Kolejne, przedstawiane tego dnia zagadnienie, dotyczyło edukacji zdrowotnej w Polsce i Słowenii. Wraz z naszymi rówieśnikami ze Słowenii, dokonaliśmy porównania edukacji zdrowotnej w obu krajach. Po  zajęciach wybraliśmy się na spacer po mieście. Zwiedziliśmy zamek Wöllan oraz skocznię narciarską Grajski Grič. Drugi dzień zajęć rozpoczął się od przedstawiania prezentacji dotyczącej oddziaływania pandemii COVID-19 na młodych ludzi w Słowenii i w Polsce. Uczniowie rozwiązywali także ankietę dotyczącą COVID-19 oraz nastąpiło omówienie jej  wyników. W ramach zajęć kulturowych, przedstawialiśmy filmik nagrany przez naszą grupę, o najważniejszych polskich słowach. Po prezentacjach, w ramach zajęć kulturowych, nasze dwie koleżanki zaśpiewały 3 piosenki: 1 polską i 2 zagraniczne. Ostatnim punktem zajęć w tym dniu była prezentacja o platformie internetowej wychowania zdrowotnego. Po lunchu udaliśmy się na spacer nad najgłębsze jezioro w Velenje.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od prezentacji o zdrowym odżywianiu. Wspólnie z uczestnikami przedsięwzięcia ze Słowenii, tworzyliśmy i prezentowaliśmy piramidy zdrowego odżywiania. Wykorzystaliśmy również zeszyty ćwiczeń, rozwiązując zadania w mieszanych grupach. Na  koniec zajęć poczęstowaliśmy naszych przyjaciół polskimi smakołykami. W tym dniu uczestniczyliśmy także w grze miejskiej, dotyczącej historii miasta Velenje.

Następnego dnia przeprowadzone zostały warsztaty, dotyczące umiejętności przygotowania narzędzi do konstruowania ćwiczeń o zdrowym odżywianiu. Pracując w grupach mieszanych, przygotowywaliśmy materiały dydaktyczne, które zostaną zamieszczone na platformie internetowej.

W ostatnim dniu przedsięwzięcia w Słowenii, przeprowadzone zostały ćwiczenia w grupie kontrolnej z tych, przygotowanych dzień wcześniej. Nastąpiło także podsumowanie, w formie prezentacji, wszystkich działań przeprowadzonych w kolejnych dniach pobytu. Po południu udaliśmy się do muzeum kopalni węgla, którą zwiedziliśmy z przewodnikiem oraz zostaliśmy poczęstowani górniczym posiłkiem.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie, leżącej 80 kilometrów od Velenje, stolicy kraju – Lublany. Czas spędzony w Velenje przebiegał pracowicie, ale w miłej atmosferze. Gościnność i  serdeczność gospodarzy sprawiły, że mogliśmy poczuć się jak w domu. Wyjazd dał nam możliwość pogłębienia swojej wiedzy, dotyczącej zdrowego stylu życia, jak również poznania nowych ludzi, ich kultury i historii. Nawiązaliśmy nowe znajomości zagraniczne, międzyszkolne oraz przełamaliśmy różne swoje bariery.

Kowalska Aleksandra, kl. 3 HŻp

Kowalska Zuzanna, kl. 3 HŻp

Rafa

2.04.2022 r. w ramach Akademii Młodego Prawnika uczniowie klasy 1 abc LO i 2 ac LO wzięli udział w zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akademia Młodego Prawnika

2 kwietnia 2022 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński. Tym razem młodzież zastanawiała się nad zagadnieniem: Czy dbam o  swoje środowisko? Chcę być EKO! Prawo w sieci, czyli jak klikać bezpiecznie.

Młodzież zastanawiała się nad znaczeniem słowa: „eko”, które obecnie często pojawia się  w  wielu kontekstach i jest stosowane niemal codziennie. Czy tak naprawdę „eko” ma  znaczenie dla środowiska? Dlaczego zielony styl życia nie jest chwilową modą i może stać się ważnym elementem codzienności?

Po zajęciach adepci otrzymali wpis do indeksów.

 

                                                         Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

1.04.2022 odbył się XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie

XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej

Już po raz jedenasty, 1 kwietnia 2022 r., byliśmy organizatorami  Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej w ramach współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie.   Idea organizacji turnieju narodziła się w momencie nawiązania współpracy przez szkołę z 5 Pułkiem, w związku z rozpoczęciem prowadzenia w szkole klas wojskowych.

W tegorocznej edycji wystąpiły zespoły 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach, reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie, a także gospodarze czyli drużyny nauczycieli oraz uczniów szkoły.

Po ustaleniach z kapitanami drużyn zespoły zostały podzielone na dwa koszyki oraz przystąpiły do rywalizacji w grupach. Los nie był łaskawy dla reprezentacji nauczycieli, którzy zgodnie     z planem przegrali z faworyzowaną reprezentacją 5 Pułku, natomiast reprezentacja PSP w Gryfinie, po dość zaciętym i dramatycznym meczu ostatecznie pokonała reprezentację uczniów szkoły.

Taki układ gier i wyniki spowodowały, że w meczu o trzecie miejsce doszło do rywalizacji pomiędzy nauczycielami oraz uczniami, gdzie zwyciężyła bardziej doświadczona ekipa belfrów.

W finale spotkały się natomiast reprezentacje 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie oraz PSP w Gryfinie. Zgodnie z przewidywaniami zwyciężył faworyt, czyli reprezentacja 5 Pułku, wynikiem 2:0. Na zakończenie nastąpiło uroczyste wręczenie uczestnikom pamiątkowych dyplomów oraz pucharu przechodniego, który ponownie trafił do 5 Pułku. W tym miejscu bardzo dziękujemy  całemu zespołowi nauczycieli przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich za przygotowanie poczęstunku oraz obsługi turnieju.  Za rok widzimy się ponownie na kolejnej, 12. edycji turnieju.

 

Rafa

26.03.2022 r. odbyły się eliminacje powiatowe 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

48. OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY
TURNIEJ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY
eliminacje powiatowe

 

26 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w  Gryfinie odbyły się eliminacje powiatowe 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Celem turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako  formy aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania i rozwijanie sprawności fizycznej.

Organizatorem turnieju był Gryfiński Dom Kultury oraz Pracownia Regionalna PTTK w Szczecinie. Turniej organizowany jest w kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

W ramach turnieju uczestnicy pisali test:

– krajoznawczy – wiadomości o powiecie gryfińskim, województwie zachodniopomorskim, atrakcje turystyczne województwa dolnośląskiego, Polska;

– z wiedzy turystycznej i topograficznej (zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i  zdobywania odznak PTTK, zadania z zakresu topografii, opis znaków topograficznych);

– z przepisów ruchu drogowego (dotyczące pieszego i rowerzysty);

– z pierwszej pomocy (ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy);

– z rozpoznawania liści.

Konkurencją konkursową jest również turystyczny marsz na orientację. Niestety, ze względu na zakaz wstępu do lasu, w tym roku ta konkurencja została odwołana.

W turnieju biorą udział zespoły trzyosobowe.

Naszą szkołę reprezentowali: Hanna Kucińska (kl. 2 HŻ) i Filip Głuszakiewicz (kl. 3 acp LO).

Trzecia osoba w ostatniej chwili zrezygnowała z wyjazdu z przyczyn zdrowotnych. Osłabiony skład drużyny uniemożliwił nam awans do etapu wojewódzkiego.

Opiekun konkursu

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

22.03.-06.06.2022 r. uczniowie ZSP w Chojnie uczestniczyli w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektu grantowego „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Realizacja projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Od 22 marca do 6 czerwca 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektu grantowego „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”.

Celem pięciogodzinnych warsztatów, prowadzonych przez psychologa i zrealizowanych w 24 klasach ZSP w Chojnie, było niwelowanie negatywnych skutków spowodowanych nauką zdalną uczniów podczas COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów. Zajęcia warsztatowe miały na celu odbudowanie relacji rówieśniczych i społecznych, kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami oraz odnajdywanie się w trudnych sytuacjach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie był realizatorem projektu ze strony Powiatu Gryfińskiego, który złożył wniosek o przyznanie grantu, a następnie podpisał umowę z Województwem Zachodniopomorskim o powierzenie grantu na realizację projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

21.03.2022 r. obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny.

Pierwszy Dzień Wiosny w ZSP w Chojnie

 

21.03.2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyło się huczne powitanie wiosny. Samorząd Uczniowski, za pozwoleniem p. Dyrektor, zorganizował tego dnia „Dzień bez plecaka”. Uczniowie naszej szkoły wykazali się olbrzymią kreatywnością, przynosząc do szkoły swoje książki i zeszyty w różnego rodzaju alternatywach. Na korytarzach budynków szkolnych można było zobaczyć rowery, walizki, wózki sklepowe i wiele innych oryginalnych pomysłów. Do akcji włączyli się również nauczyciele, którzy postanowili pokazać swoim uczniom, jak ważna w dzisiejszych czasach jest umiejętność kreatywnego myślenia, zostawiając swoje torby i plecaki w domach.

Pierwszego Dnia Wiosny lekcje zostały skrócone, a długa przerwa wydłużona do godziny zegarowej. Na placu apelowym, przed budynkiem nr 1, uczniowie mieli możliwość zintegrowana się po dwuletniej pandemicznej przerwie. Z chęcią przyłączyli się do zabaw organizowanych na płycie placu, które odbywały się w rytm wybieranych przez szkolną społeczność aktualnych i nieco starszych hitów. Klasa 1 HŻ tego dnia przyrządziła pyszne kiełbaski, których z wielką chęcią skosztowali uczniowie i nauczyciele. Młodzież doskonale się bawiła, chętnie uczestniczyła w zabawach. W związku z tym przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego poprosili dyrekcję o przedłużenie zabawy. Prośba spotkała się  z  aprobatą, a zabawa przedłużyła się o 2 i pół godziny, po czym uczniowie udali się  do  domów. Społeczność szkolna ocenia tegoroczny Dzień Wiosny jako jeden z najlepszych dni w ich szkolnych karierach. Wszyscy liczą na możliwie szybką powtórkę tak doskonałej zabawy.

 

 

Piotr Podniesiński, kl. 2 ac LO

Rafa

21–26.03.2022 r. nauczycielka przedmiotów informatycznych uczestniczyła w kursie ”Introduction to Coding and Robotics with Arduino” we Florencji organizowanym przez Europass Teacher Academy w ramach projektu „Od praktyki do pracy” z programu Erasmus+

Kurs ”Introduction to Coding and Robotics with Arduino”

 

W ramach projektu „Od praktyki do pracy” z programu Erasmus+ nauczycielka przedmiotów informatycznych w zawodzie technik informatyk uczestniczyła w kursie ”Introduction to Coding and Robotics with Arduino” („Wprowadzenie do kodowania i robotyki z Arduino”) organizowanym przez Europass Teacher Academy we Florencji. Celem kursu, który odbywał się od 21–26.03.2022 r. i trwał 30 godzin, było doskonalenie umiejętności oraz  podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela. Program kursu obejmował podstawy elektroniki, programowanie w języku C++, instalację sterownika Arduino IDE w  systemie Windows oraz wykorzystanie metod/funkcji oprogramowania do sterowania podzespołami Arduino.

Zajęcia prowadzone były w małej grupie, obejmującej 9 osób. Grupa składała się z kursantów różnych narodowości, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Czech czy Węgier.

   Na początku prowadzący wyjaśnił podstawy elektroniki, omówił szczegółowo budowę mikrokontrolera ATmega328P oraz w jaki sposób należy wykonać podłączenie do laptopa. Zostały omówione funkcje i metody Arduino, za pomocą których można sterować diodami, sprawdzać stan przycisku przy wykorzystywaniu instrukcji warunkowych. W kolejnych dniach były omówione zasady generowania dźwięków za pomocą buzzera, gdzie każdy uczestnik w  sposób praktyczny budował układ z buzzerem i mógł regulować intensywność potencjometrem.

 Najwięcej radości sprawiło uczestnikom poznanie serwomechanizmów. Serwomechanizm to  silnik z przekładnią obracającą się o zadany kąt, zazwyczaj w zakresie od 0 do 180 stopni, zasilany najczęściej napięciem 4,8 V. Każdy mógł go przetestować na swojej płytce Arduino i  choć na początku nie było łatwo, to satysfakcja z wykonanego w rezultacie zadania była duża. Ostatniego dnia cały zespół został podzielony na grupy i każda z grup pracowała nad budową „własnego samochodu”, który wykonywał różne zadania, związane z poruszaniem się,  wydawaniem dźwięków i zatrzymywaniem się w określonej odległości od napotkanej przeszkody. Praca nad zadaniem nie była łatwa, ale wszyscy uczestnicy doskonale sobie poradzili. Podczas zajęć cały czas byliśmy aktywizowani poprzez różne ćwiczenia i zadania do  wykonania.

 Potwierdzeniem udziału w kursie jest otrzymanie zaświadczenia o jego ukończeniu.

 W programie były zaplanowane wycieczki z przewodnikiem po Florencji, odwiedzenie średniowiecznego Monteriggioni oraz zwiedzanie pobliskiej winnicy w regionie Chianti. Florencja zachwyca przepięknymi zabytkami, począwszy od Katedry Santa Maria del Fiore, skończywszy na zachwycającej galerii sztuki Uffizi. Kurs, w otoczeniu przepięknej architektury, okazał się niezwykłym doświadczeniem i pozwolił przełamać barierę językową oraz uwierzyć we własne możliwości. Był okazją do nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń zawodowych.

mgr Kamila Góra

Rafa

21-25.03.2022 r. w Velenje, w Słowenii odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ‘Game Based Learning For Development Of Problem Skills’.

Konferencja szkoleniowa (LTT) w ramach projektu

„Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

21-25 marca 2022 r. Velenje, Słowenia

 

 

W dniach od 21. do 25.03 2022 r. w Słowenii, w miejscowości Velenje, grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyła  w mobilności w ramach przedsięwzięcia „Game Based Learning (GBL) and Problem Solving” z programu Erasmus +. Oprócz uczniów z Polski uczestnikami projektu była młodzież z Turcji, Rumunii, Portugalii oraz Słowenii. Pobyt rozpoczęliśmy od gier integracyjnych oraz zwiedzania miasta i okolic. Pod koniec pierwszego dnia poznaliśmy cele i plan pobytu.

Drugiego dnia część uczestników udała się na wycieczkę do Słoweńskiego Muzeum Górnictwa. Spacerując wyrobiskami kopalni mogliśmy poznać jej historię, oraz przeżyć symulację wypadku górniczego. Skosztowaliśmy również posiłek, przypominający ten, który górnicy spożywali w dawnych czasach. Na popołudniowych zajęciach pracowaliśmy w międzynarodowych grupach. Naszym zadaniem było odnalezienie rośliny znajdującej się na otrzymanym zdjęciu. Następnie musieliśmy zebrać informacje na temat tej rośliny oraz wykonać prezentację promującą wymyślony przez nas lek, zawierający daną roślinę.

Trzeciego dnia zostaliśmy oprowadzeni po miejscowym gimnazjum. Tego dnia każda z grup, w formie prezentacji multimedialnej, prezentowała swój kraj – położenie, historię, tradycje, symbole. Mieliśmy również okazje poznać system nauczenia obowiązujący w Słowenii. Po południu odbyły się rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Gry odbywały się w międzynarodowych grupach.

Kolejnego dnia rozwiązywaliśmy zagadki o różnych poziomach trudności oraz wzięliśmy udział w grze miejskiej. Gra polegała na zlokalizowaniu konkretnych miejsc oraz udokumentowaniu ich na zdjęciu.

Piątego dnia, w godzinach porannych, kolejna z grup udała się do Muzeum Górnictwa. Na zajęciach popołudniowych odbył się wielki finał, który miał za zadanie wyłonić zwycięską grupę uczestników. Naszym zadaniem było wymyślenie jak najciekawszego hasła promującego projekt oraz opublikowanie go wraz z ciekawym zdjęciem na różnych portalach społecznościowych. Zwycięską okazała się grupa 6, która została nagrodzona pucharami.          W drużynie tej było dwóch uczniów z Polski. Na zakończenie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Uczestnicy mobilności: Oliwia Będzak, Joanna Bławat, Fabian Kiciński

Rafa

18.03.2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk wzięli udział w „Dniach Otwartych” ZUT w Szczecinie.

Dni Otwarte

 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

18 marca 2022 r. uczniowie Technikum Zawodowego, kształcący się w zawodzie technik informatyk, odwiedzili „Wydział Informatyki” oraz „Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w  ramach „Dni Otwartych”.

Na Wydziale Informatyki, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia na czym polega praca w laboratoriach, odwiedzili Laboratorium Dźwięku Cyfrowego, Laboratorium Prototypowania Systemów Wbudowanych, GlobalLogic Automotive Lab oraz Laboratorium Systemów Technicznych. W laboratorium Druku 3D uczniowie zobaczyli, gdzie studenci nabywają umiejętności modelowania i projektowania przedmiotów użytkowych, urządzeń i elementów mechanicznych prototypowanych w technologii przyrostowej oraz w jakich warunkach nabywają biegłości w obsłudze, konfiguracji i konserwacji prostych maszyn, drukujących tworzywem termoplastycznym.

Ciekawym doświadczeniem było „zobaczyć niewidzialne”, czyli jak jest wykorzystywana kamera termowizyjna na WI. Prowadzący objaśnił działanie takiej kamery i podał kilka ciekawostek. Na stanowiskach, uczniowie mogli obejrzeć także przemysłowego drona DJI Matrice 210 RTK v2, którym dysponuje Zespół Systemów Informacji Przestrzennej, wykorzystywanego do pozyskiwania danych przestrzennych. Wizytę zakończyliśmy „spacerem po serwerowni”, podziwiając serwery Wydziału Informatyki, systemy sterowania oraz macierze dyskowe.

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki uczniowie zwiedzili Halę Technologiczną, a w niej największe i najmniejsze roboty przemysłowe (jakimi dysponuje wydział), m.in. Fanuc CRX10iA, Fanuc delta M-3iA/6A, Fanuc ARC mate 100iD, Fanuc M- 900iA/400L, Kinova, a także obrabiarki CNC. Uczniowie osobiście wzięli w stery robota i  wykonując przydzielone zadania, mogli przetestować możliwości urządzeń dobrze się  przy  tym bawiąc.

Uczniowie odwiedzili również laboratorium wytrzymałości materiałów, hamownię podwoziową i silnikową, testowali młot udarnościowy oraz mogli praktycznie sprawdzić na  giętarce krawędziowej czy każda krawędź jest ostra. Na stanowiskach prowadzący pokazali jak wygrawerować własne logo na znakowarce laserowej, na drukarkach 3D oraz jak wykonać trójwymiarowe skanowanie.

Podczas całej wizyty uczniowie z zainteresowaniem słuchali i chłonęli wiedzę, byli pod  ogromnym wrażeniem zaplecza dydaktycznego, jak również profesjonalnego podejścia prowadzących. Bardzo dziękujemy Władzom i Wykładowcom ZUT w Szczecinie za niezwykle interesujące zajęcia, oraz bardzo miłe przyjęcie.

mgr Kamila Góra

Rafa

17.03.2022 r. Amelia Przybylska z kl. 1d LO i Aleksander Skiba z kl. 1TB otrzymali wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2022”.

Amelia Przybylska i Aleksander Skiba wyróżnieni
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2022”

 

17 marca 2022 r. w naszej szkole został przeprowadzony stacjonarnie Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2022”. W Polsce głównym jego organizatorem jest  Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”. Cel Konkursu to  propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach i ma charakter jednorazowego testu, na  rozwiązanie którego przeznaczone jest 75 minut. Podczas konkursu nie wolno korzystać z  kalkulatora.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 14 osób. W kategorii JUNIOR – 5 osób, reprezentujących klasy 1 d LO, 1 abc LO, 1 TB, 1 MM, 2 ac LO, natomiast w kategorii STUDENT udział wzięło 9 osób z kl. 3 BIp i 3 bdp LO. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Do każdego zadania, w każdej kategorii, dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż  jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W chwili rozpoczęcia Konkursu każdy otrzymuje 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl, mgr Emilia Marcinkowska. Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili uczniowie: Amelia Przybylska i Igor Czynsz.

Ponadto w dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał zabawkę logiczną „Zaplątany kangurek”.

Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród jest podawana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu.

Po długim dwumiesięcznym oczekiwaniu na wyniki konkursu okazało się,  że  w  tegorocznej XXXI edycji Konkursu „Kangur” Amelia Przybylska z klasy 1 d LO i Aleksander Skiba z klasy 1 TB otrzymali wyróżnienia.

Serdecznie gratuluję Amelii i Aleksandrowi. Dziękuję również pozostałym uczestnikom matematycznych zmagań za udział i zgromadzone punkty.

Wszystkich miłośników matematycznych łamigłówek zapraszam do udziału w konkursie za  rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa

16.03.2022 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

„Poznaj swoje prawa w pracy” etap regionalny konkursu

 

16 marca 2022 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” na platformie internetowej Teams. Etap został zorganizowany przez Okręgową Komisję Konkursową, powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy, dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę, w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, reprezentowały dwie osoby z klasy trzeciej BS: Karolina Krzemińska i Dariusz Matwijów.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test online, który składał się z 35 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 35 minut.

Uczniowie naszej szkoły, choć w tym roku nie stanęli na podium, nie są osobami przegranymi. Konkurs wyposażył ich w bogatą wiedzę z zakresu prawa pracy, którą wykorzystają w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.

„Prawdziwe bogactwo to nie to,

ile Twoja praca pozwoli Ci zarobić,

ale kim Cię uczyni” – Pino Pellegrino

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

15.03.2022 r. Kamil Bielak (kl. 3 TI), Piotr Pośniak (kl. 3 TI) i Karol Waliłko (kl. 1 TI) będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w Ogólnopolskim Konkursie CyberSkiller Challenge Poland.

Wyniki etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland

 

15 marca 2022 r. Organizatorzy Konkursu CyberSkiller Challenge Poland 2021 ogłosili wyniki drugiego etapu. Województwo zachodniopomorskie będzie reprezentowane przez  uczniów naszej szkoły!!! tj. Kamila Bielaka (kl. 3 TI), Piotra Pośniaka (kl. 3 TI) i Karola Waliłko (kl. 1 TI). Chłopcy znaleźli się wśród 16 najlepszych drużyn w kraju.

31 maja 2022 r. zmierzą się w Wielkim Finale CyberSkiller Challenge Poland CTF Online, który odbędzie się w formie online, według formuły CTF (ang. Capture the Flag) i  zostanie przeprowadzony przy pomocy platformy CyberSkiller.

Serdecznie gratuluję.

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

15.03.2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk wzięli udział w prelekcjach online w ramach wydarzenia Check IT.

Check IT 2022

 Lublin

15 marca 2022 r. uczniowie klas Technikum Zawodowego, kształcący się w zawodzie technik informatyk, wzięli udział w prelekcjach online w ramach wydarzenia Check IT. Jest  to  wydarzenie skierowane zarówno do uczniów, którzy interesują się informatyką, jak  i  do młodzieży, której świat nowych technologii nie jest jeszcze do końca znany. W  programie konferencji znalazły się liczne prelekcje, warsztaty i spotkania, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli uczelni, kół naukowych oraz firm z branży IT w Lublinie. Check IT organizowana jest przez Miasto Lublin, w ścisłej współpracy z uczelniami, kołami naukowymi oraz specjalistami z branży IT, w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT.

Uczniowie wysłuchali specjalistów, z wybranych dziedzin, z tematyki: „Sztuczna inteligencja” (DataArt), „Jak stworzyć grę w 5 „prostych” krokach?” (Lublin GameDev), „OWASP top 10 – XSS oraz dlaczego phising jest straszny?” (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), „Learn once, write anywhere czyli sztuka tworzenia aplikacji multimedialnych” (Koło naukowe INNOVATIO oraz „Rozwój kariery IT w Asseco Data Systems S.A”).

Udział uczniów w tego typu zajęciach, daje możliwość sprawdzenia aktualnych trendów w  branży IT oraz pokazuje całe spektrum możliwości, jakie daje nam informatyka. Wystarczy tylko chcieć.

mgr Kamila Góra

Rafa

15.03.2022 r. uczniowie klasy 3 acp LO uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Udział uczniów kl. 3 acp LO w webinarium
z cyklu „Praktyczny Narodowy”

 

15 marca 2022 r. uczniowie klasy 3 ac LO, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie, uczestniczyli w kolejnym webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”, którego organizatorem była Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Tym razem gośćmi uczelni byli przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji. Projekt „Praktyczny Narodowy” jest inicjatywą studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Projekt „Praktyczny Narodowy” – to cykl spotkań, skierowanych do społeczności akademickiej oraz współpracujących z uczelnią szkół, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych formacji, realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Webinarium otworzył uroczyście dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej, Pan płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, witając uczestników spotkania oraz szkoły partnerskie.

Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji opowiedzieli o specyfice służby w ruchu drogowym, wydziale kryminalnym, a także o zasadach naboru do tej formacji mundurowej. Na  zakończenie studenci i uczniowie zaproszonych szkół mogli zadawać prowadzącym webinarium pytania.

Już wkrótce kolejne spotkanie zorganizowane przez ASzWoj. Będzie to wykład na temat „Świata współczesnej logistyki”.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

14–18.03.2022 r. w ramach przedsięwzięcia pt. „Zdrowie na pierwszym planie” z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 2021-2022 Program PO WER dziesięcioro uczniów uczestniczyło w mobilności w Sieret w Rumunii.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie” w Sieret w Rumunii

 

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach w dniach 14–18.03.2022 r. odbyła się  ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach przedsięwzięcia pt. „Zdrowie na pierwszym planie”. W przedsięwzięciu wzięło udział 10 uczniów z naszej szkoły pod opieką pedagogów – pani mgr Edyty Daszkiewicz i pana mgra J. Cezarego Salomończyka oraz 12 uczniów szkoły rumuńskiej. Tematem przewodnim spotkań była aktywność fizyczna i formy spędzania wolnego czasu. Wyjazd rozpoczął się od zwiedzenia Bergamo, a dokładniej najstarszej jego części, starówki, uznawanej za jedną z najpiękniejszych we Włoszech. Młodzież spędziła tam około 4 godzin, kosztując włoską pizzę i zachwycając się architekturą miejsca. Po wylądowaniu na lotnisku w Suczawie, uczniowie udali się do swojego hotelu, gdzie w bardzo dobrych warunkach spędzili cały tydzień.

Pierwszego dnia grupa rumuńska i polska skupiły się na wspólnej integracji. Tego dnia uczniowie naszej szkoły opowiedzieli swoim zagranicznym kolegom o Polsce oraz przedstawili prezentację, w której pokazali jakie warunki panują w szkole w Chojnie.

Drugiego dnia gospodarze zaprezentowali swoje państwo oraz przedstawili systemem edukacji w Rumunii. Po omówieniu, jak wygląda polski system edukacji, dyskutowano na temat różnic i podobieństw w nauczaniu w obu państwach. Kolejnym tematem tego dnia był wpływ sytuacji pandemicznej na psychikę młodych ludzi w Polsce i na świecie. Zajęcia zakończyły się  uroczystym odśpiewaniem hymnów, po którym wszyscy udali się do zmodernizowanego parku nad rzeką przepływającą przez Siret. W parku uczniowie mieli możliwość integracji poprzez gry sportowe. Chętnie grali w tenisa stołowego oraz badmintona, inni mieli możliwość ćwiczenia na siłowni zewnętrznej lub zrelaksowania się na ławkach nad rzeką Siret.

Trzeci dzień rozpoczął się od zaprezentowania wyników ankiety na temat form spędzania wolnego czasu uczniów ZSP w Chojnie, po której odbyła się żywa dyskusja oraz wskazywanie podobieństw pomiędzy młodzieżą w obu krajach. Tego dnia uczniowie z Rumunii przygotowali niezwykle miłą niespodziankę dla dwóch naszych kolegów, którzy obchodzili tego dnia urodziny. Z tej okazji odśpiewano im urodzinowe piosenki w trzech językach – polskim, rumuńskim i angielskim. Polska grupa zapewniła im tradycyjne pasowanie, natomiast zgodnie z rumuńską tradycją, jubilatom wysmarowano twarze ich urodzinowymi tortami. Po  urodzinowej przerwie uczniowie wrócili do swoich obowiązków i zaprezentowali rumuńskiej grupie: jak korzystać z platformy internetowej „health education for life”. Dzień zakończono indywidualnym rozwiązywaniem zadań w zeszytach ćwiczeń, przywiezionych przez polskich uczniów, w których znajdowały się zadania dotyczące zdrowego trybu życia, których można użyć na każdym przedmiocie szkolnym.

Czwartego dnia uczniowie stworzyli w grupach mieszanych produkty, w formie quizów i  krzyżówek, które zostaną umieszczone na platformie. Przygotowane materiały dotyczą form spędzania wolnego czasu, wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, zdrowego trybu życia. Po  zakończeniu prac uczniowie udali się na wycieczkę do Suczawicy, gdzie podziwiali, z  punktu widokowego, oszałamiający zimowy krajobraz rumuńskich Karpat. Następnym punktem wycieczki był okoliczny Monastyr, który ze względu na unikalne freski został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uczniowie byli pod wrażeniem wysiłku, którym wykazał się autor, tworząc malowidła umieszczone na ścianach Cerkwii.

Ostatniego, piątego dnia uczniowie testowali przygotowane dzień wcześniej quizy i gry. Następnie odbyło się uroczyste zwieńczenie mobilności i rozdanie certyfikatów dla  uczestników projektu. Tego dnia uczniowie obu krajów zagrali pożegnalny mecz w piłkę nożną. Grupa rumuńskich uczniów zorganizowała tego dnia również wycieczkę po Sirecie, dzięki której polscy uczniowie mieli możliwość obejrzenia zabytkowego kamiennego kościoła prawosławnego oraz zabytkowego cmentarza mniejszości żydowskiej. Po wycieczce polscy uczniowie wręczyli na pożegnanie swoim zagranicznym kolegom upominki z Polski.

Wszyscy uczestnicy projektu byli zachwyceni możliwością wzięcia udziału w tego typu projekcie. Poznanie innej kultury, wspólne tworzenie i rozwiazywanie zadań związanych ze  zdrowiem, spędzaniem wolnego czasu, aktywnością fizyczną było dla nich niezwykle fascynującym przeżyciem, a nawiązanie kontaktów z rówieśnikami zza granicy pozwoliło rozwinąć umiejętności językowe, które są niezwykle ważne w dobie globalizacji.

 

Piotr Podniesiński, kl.2 a LO

Oliwia Będzak, kl. 2 d LO

Rafa

14-18.03.2022 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w ZSP w Chojnie

 

Na lekcjach matematyki nie da się bez tej liczby wykonać wielu obliczeń, w  tym  obliczyć pola powierzchni koła czy objętości kuli. Matematycy i uczeni głowili się  nad  nią przez tysiące lat. Fascynująca, nieskończona i oryginalna na tyle, żeby stać się  tematem wierszy – taka właśnie jest liczba π, której święto przypada 14 marca. Ten dzień jest nazwany Międzynarodowym Dniem Liczby Pi, a data nieprzypadkowa, bo 14 marca w  notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby Pi.

      Z tej też okazji uczniowie naszej szkoły przez cały tydzień od 14 do 18 marca wzbogacali swoją wiedzę o liczbie Pi. Na lekcjach matematyki wyznaczali liczbę Pi, rozwiązywali różne łamigłówki matematyczne, przygotowywali i oglądali prezentacje o liczbie Pi, brali udział w quizach na jej temat.

Uczniowie klasy 2 MM oraz 3 HŻp obliczający liczbę Pi.

Uczeń kl. 3 acp LO prezentujący ciekawostki o liczbie Pi

Futoshiki, Shikaku, Fillomino – łamigłówki liczbowe, które rozwiązywali uczniowie klasy 1  abc LO i kl. 1 TB.

Uczniowie kl. 3 abd LO wykorzystujący tangramy.

Obchody Święta Liczby Pi miały na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i zabawa. Uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy, poznali wiele faktów i ciekawostek o LUDOLFINIE – czyli o liczbie Pi, wzięli udział w rywalizacjach, korzystając z platformy Quizizz, korzystali z tangramów. Emocji, śmiechu i  dobrej zabawy na lekcjach matematyki w tym tygodniu nie brakowało.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

12.03.2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika.

Akademia Młodego Prawnika – pierwsze zajęcia

12 marca 2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika, w których udział wzięli adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński.

Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień: Dobrze wiedzieć – krótki kurs prawoznawstwa i prawa wyborczego. Co się dzieje w moim państwie? Na co mam wpływ? Zajęcia miały formę warsztatów. Młodzież pracowała w grupach. Poruszane kwestie były bardzo interesujące. Każdy mógł wziąć udział w dyskusji.

Po zajęciach adepci otrzymali pierwsze oceny do indeksów. Oczywiści same piątki. Kolejne spotkanie już za dwa tygodnie.

Agnieszka Piotrowska, kl. 1 abc LO

Opiekun mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

12-19.03.2022 r. dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Zdrowie na pierwszym planie” , program POWER, w miejscowości Arcos de Valdevez w Portugalii.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie” w Portugalii w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

W dniach od 12 do 19 marca 2022 r., w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dziesięcioro uczniów i dwoje nauczycieli wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Zdrowie na pierwszym planie” w miejscowości Arcos de Valdevez w  Portugalii. Celem projektu było zapoznanie się z pojęciem stresu oraz z metodami zwalczania go wśród młodzieży w Polsce i Portugalii.

Wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z dyrektorem szkoły EscolaProfissional do Alto Lima, który zapoznał nas ze swoją placówką. Następnie, w ramach zajęć integracyjnych, udaliśmy się  na wycieczkę w góry, gdzie każdy z nas miał możliwość zasmakować odrobiny prawdziwej adrenaliny, podczas górskiej wspinaczki z pomocą profesjonalnego sprzętu. Portugalscy uczestnicy projektu przyjęli nas bardzo ciepło, dlatego nie mieliśmy najmniejszego problemu z  zawarciem nowych przyjaźni. Następnie, zgodnie z programem wizyty, zapoznaliśmy naszych kolegów z naszą szkołą, systemem edukacji oraz edukacją zdrowotną w Polsce.

W drugim dniu przedsięwzięcia, przedstawiliśmy prezentację dotyczącą oddziaływania pandemii COVID-19 na młodych ludzi w Polsce. Podczas dyskusji dowiedzieliśmy się  o  negatywnym wpływie pandemii na naszych gospodarzy. Przedstawiona została również nasza szkolna platforma internetowa wychowania zdrowotnego healthedu.pl. Dzień zakończyliśmy zwiedzaniem urokliwego miasteczka Arkos de Valdevez.

Prezentacja „Stres a zdrowie człowieka” – rozpoczęła cykl zajęć związanych ze stresem. W  trakcie warsztatów przygotowywaliśmy scenki dotyczące sytuacji stresogennych. Po  zapoznaniu z Zeszytem ćwiczeń wraz z portugalskimi przyjaciółmi wykonaliśmy szereg zadań związanych z edukacją zdrowotną.

Kolejny dzień upłynął na przygotowywaniu w grupach mieszanych materiałów dydaktycznych na platformę internetową. Miłym akcentem, kończącym ten dzień, była wycieczka nad ocean do Viana do Castelo, gdzie wzięliśmy udział w lekcji surfowania.

Finałem naszej współpracy z Portugalczykami było stworzenie prezentacji działań przedsięwzięcia oraz ewaluacja projektu w Epralima – Escola Profissional do Alto Lima. Nasz  pobyt zakończyliśmy wspaniałą wycieczką do Porto i pełni wrażeń pożegnaliśmy Portugalię.

mgr inż. Krzysztof Janik

uczestnicy przedsięwzięcia

Rafa

11.03.2022 r. sześcioro uczniów kl. 1 abc LO otrzymało indeksy Akademii Młodego Prawnika.

Akademia Młodego Prawnika

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w lutym 2022 r. rozpoczął nabór do Akademii Młodego Prawnika. Dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z klas 1 abc LO i 2 ac LO o kierunku humanistyczno – prawnym zgłosiło się do Akademii Młodego Prawnika, wypełniło kartę zgłoszenia oraz  napisało esej pt. „Dlaczego chcę wziąć udział w projekcie Akademia Młodego Prawnika?”. Rekrutacji dokonała komisja uniwersytecka na podstawie złożonych dokumentów. Spośród zgłoszonych kandydatów zakwalifikowali się następujący uczniowie: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński.

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on  adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Misją Akademii Młodego Prawnika jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej uczestników. Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto rozwijanie zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych. Zajęcia będą miały charakter cyklicznych spotkań.

11 marca 2022 r. inaugurowano Akademię Młodego Prawnika. W uroczystości wzięli udział nie tylko adepci Akademii, ale również zaproszeni gości. W roli gospodarza Pani Dziekan dr  hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, a także Pan dr Przemysław Mijal – Dziekan OIRP w Szczecinie, Pan Marcin Borek – Przewodniczący Izby Komorniczej w Szczecinie, Pani Kurator Magdalena Zarębska-Kulesza – Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Pani dr  Marieta Czekałowska – Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Studentom Akademii wręczono Indeksy i życzono samych piątek i ciekawych doświadczeń. Spotkanie było bardzo uroczyste, a młodzi uczestnicy bardzo serdecznie przyjęci w poczet adeptów Akademii. Z całą pewnością udział w Akademii Młodego Prawnika nie będzie czasem straconym, ale zaprocentuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami naszej młodzieży.

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

10.03.2022 r. reprezentacja dziewcząt zajęła I miejsce w zawodach powiatowych w ramach Powiatowej Licealiady w Piłce Koszykowej dziewcząt i chłopców.

Zawody powiatowe w ramach Powiatowej Licealiady
w Piłce Koszykowej dziewcząt i chłopców

 

10.03.2022 r. w Gryfinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Koszykowej dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Gryfina i ZSP z Chojny. Jako pierwsze tradycyjnie wystąpiły dziewczęta, które zafundowały wszystkim potężne emocje. Potrzebne były aż dwie dogrywki, aby wyłonić zwycięzcę. Dzięki doskonałym radom Pani Anety Kisły, która kiedyś sama odnosiła sukcesy w tej dyscyplinie, nasze dziewczyny ostatecznie pokonały rywalki! Passa niepowodzeń została przerwana, a dziewczyny swoim charakterem pokazały, że potrafią walczyć i odnosić sukcesy. Nieco gorzej poszło drużynie chłopców. Dwie pierwsze kwarty były bardzo wyrównane, jednak zawodnicy z Chojny stracili czujność, a zarazem celność. Niemoc rzutowa trwała przez kolejne kwarty i musieliśmy uznać wyższość naszych rywali z  Gryfina. Turniej kosztował, ze strony trenerów i zawodników, wiele wysiłku i emocji. Nasze koszykarki sprawiły niespodziankę swoim kolegom z drużyny w postaci zwycięstwa, akurat w „Dniu Mężczyzny”. Po zawodach dziewczyny osłodziły chłopakom gorycz porażki w postaci słodkiego poczęstunku.

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Dziewczęta:

I miejsce – ZSP Chojna

II miejsce – ZSP Gryfino

Chłopcy:

I miejsce – ZSP Gryfino

II miejsce – ZSP Chojna

 

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Maciej Chrobak
 2. Michał Mierzyński
 3. Michał Iżak
 4. Maciej Woźniak
 5. Michał Szyszka
 6. Patryk Jaz
 7. Mateusz Kwaśniewski
 8. Jakub Jabłoński
 9. Dominik Bigus
 10. Klaudiusz Korepta
 11. Emilia Witkowska
 12. Wanesa Adamska
 13. Daria Klisowska
 14. Kinga Woźniak
 15. Wiktoria Kwaśniak
 16. Hanna Jońca
 17. Zuzanna Biel
 18. Iwona Kałachurska
 19. Joanna Bławat
 20. Martyna Szczepankiewicz

 

Opiekunowie:

mgr Aneta Kisły

mgr Łukasz Makowski

Rafa

10.03.2022 r. uczniowie Kamil Bielak, Piotr Pośniak i Karol Waliłko wzięli udział w etapie wojewódzkim konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland
etap wojewódzki

 

10 marca 2022 r. uczniowie Technikum Zawodowego, w zawodzie technik informatyk, przystąpili do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Wyłoniona trzyosobowa reprezentacja, tj. Kamil Bielak (kl. 3 TI), Piotr Pośniak (kl. 3 TI), Karol Waliłko (kl. 1 TI), rozwiązywała wspólnie test na przygotowanej przez organizatora platformie. Tematyka dotyczyła systemów operacyjnych (Linux, Windows), bezpieczeństwa sieci komputerowych, kryptografii stosowanej, bezpiecznego programowania oraz  bezpieczeństwa aplikacji WWW.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

8.03.2022 r. obchodziliśmy Dzień Kobiet.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca 2022 r.

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet na stałe wpisał się do wydarzeń w szkolnym kalendarzu. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zadbali o to, aby ten dzień był wyjątkowy. 8 marca wszystkie panie zostały przywitane w szkole słodkim upominkiem. Ten  drobny gest pozwolił na to, aby wszystkie kobiety w naszej szkole poczuły się naprawdę wyjątkowo i miały uśmiech na twarzy.

Poniżej krótka fotorelacja:

 

 

mgr Dorota Szwiec

Rafa

5.03.2022 r. Kamil Sakwa, Maciej Koster i Jakub Kowalewski z kl. 3 BIp wzięli udział w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Eliminacje okręgowe
XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

5 marca 2022 r. uczniowie klasy trzeciej Technikum Budowlanego: Kamil Sakwa, Maciej Koster i Jakub Kowalewski, reprezentowali szkołę w etapie okręgowym XXXV  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Eliminacje okręgowe odbyły się w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie. Organizatorem OWiUB jest Politechnika Warszawska. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowana jest nieprzerwanie od 1987 roku. Uczniowie, dzięki uczestnictwu w  olimpiadzie, rozwijają zainteresowanie budownictwem, pogłębiają wiedzę, poznają najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz zagłębiają się w historię architektury. W tym roku nasi uczniowie zajęli 12, 16 i 20 miejsce z 26.

Upominki dla wszystkich uczestników i opiekunów, ufundowane przez sponsorów, wręczyła pani Iwona Wiśniewska Starosta Stargardzki oraz pani Jolanta Smagalska z Kuratorium Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyli: pan Jerzy Hernet – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, pan Tomasz Zusel – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, pani Ewa Pilarczyk – zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, pan Bronisław Stefanowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Dziękuję naszym uczniom za reprezentowanie szkoły i życzę sukcesów.

mgr Andżelika Szkuciak

Rafa

03.03.2022 r. wzięliśmy udział w zawodach powiatowych w ramach Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców

 

03.03.2022 r. w Gryfinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców. W imprezie tej wzięli udział uczniowie technikum i liceum z  ZSP z  Gryfina i z ZSP z Chojny. Jako pierwsze wystąpiły dziewczęta, które w pierwszym secie nawiązały dość wyrównaną walkę, ulegając jednak w końcówce drużynie z Gryfina. Drugi set odbywał się  niestety pod dyktando gospodarzy. Drugi mecz rozegrali chłopacy. Zawodnicy naszej szkoły wygrywali 2:0 i wydawało się, że można cieszyć się ze zwycięstwa. Jednak sprawdziło się siatkarskie powiedzenie, że „kto nie wygrywa 3:0 – przegrywa 3:2”. Nasi zawodnicy nie zdążyli zregenerować organizmu i przegraliśmy z ZSP w Gryfinie oraz  z  własną kondycją. Ostatecznie obie nasze drużyny zajęły 2 miejsce. Pozostawiliśmy po  sobie dość dobre wrażenie, biorąc pod uwagę, że były to pierwsze zawody po długiej pandemii. Miejmy nadzieję, że kondycja wszystkich zawodników będzie coraz lepsza!

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

I miejsce – ZSP Gryfino

II miejsce – ZSP Chojna


 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Maciej Chrobak
 2. Michał Mierzyński
 3. Kacper Barylski
 4. Piotr Kulik
 5. Michał Szyszka
 6. Patryk Jaz
 7. Marcel Szpilski
 8. Dominik Wrona
 9. Dominik Bigus
 10. Klaudiusz Korepta
 11. Emilia Witkowska
 12. Wanesa Adamska
 13. Martyna Makulska
 14. Amelia Laskowska
 15. Wiktoria Kwaśniak
 16. Hanna Jońca
 17. Zuzanna Biel
 18. Zofia Fragstein–Niemsdorff
 19. Maja Łuczak

 

 

 

Opiekunowie:

mgr Aneta Kisły

mgr Łukasz Makowski

 

 

Rafa

2.03.2022 r. wzięliśmy udział w konferencji podsumowującej działania w ramach programu „Młodzi w Akcji+”.

Konferencja podsumowująca działania
w ramach programu „Młodzi w Akcji+”

 

            2 marca 2022 r. uczennice klasy 1 abc LO: Oriana Kozłowska, Aleksandra Oczyńska i  Amelia Laskowska, pod opieką pani Edyty Krupy-Nadolny, wzięły udział w konferencji podsumowującej działania związane z udziałem w programie Młodzi w Akcji+. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska .

W wydarzeniu wzięły udział wszystkie zespoły uczniowskie oraz nauczyciele, którzy w  pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 realizowali projekty w ramach programu “Młodzi w Akcji+”. Celem spotkania było wspólnie podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w projekcie i świętowanie zakończenia intensywnych działań.

Młodzież odbyła spotkanie z prof. Adamem Bodnarem na temat: Czy kryzys praworządności ma znaczenie dla młodych ludzi? Poruszona została kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dokonano analizy sytuacji państw będących w strefie wojny. Pan prof. Adam Bodnar podkreślił, że podstawą bytu człowieka jest wolność i ukraiński, heroiczny opór służy obronie wartości: demokracji, praworządności i praw człowieka. Ukraina walczy o dobrą przyszłość, daje światu świadectwo, że wolność jest bezwzględnie najważniejszą wartością.

Na zakończenie odbył się challenge dla zespołów, gdzie opowiadano o wrażeniach związanych z udziałem w programie Młodzi w Akcji+. Uczestnicy dzięki niemu nauczyli się projektować etapy swojego działania oraz samodzielnie je przydzielać. Przygotowanie zadań wymagało od  młodzieży ciężkiej pracy, często towarzyszyła temu niepewność. Jednak przez  współdziałanie poczuli się ważni i docenieni. Zrozumieli, że ich głos ma znaczenie. Udział w programie był bardzo ciekawym doświadczeniem.

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

III-VI.2022 r. mieszkańcy internatu prowadzili zbiórkę na rzecz rodziny z Ukrainy.

Zbiórka w internacie dla rodziny z Ukrainy

 

            Od marca do czerwca 2022 r. młodzież internacka prowadziła zbiórkę na rzecz rodziny z  Ukrainy, przebywającej na terenie naszej szkoły. Młodzież, rodzice i zespół wychowawców internatu z wielkim zaangażowaniem włączyli się w to szlachetne przedsięwzięcie. Z dumą patrzyliśmy na rosnący każdego dnia stos darów. Zgromadzono mnóstwo ubrań, środków higieny osobistej, sprzętu gospodarstwa domowego itp. Zapał naszych wolontariuszy pokazał, jak bardzo zależy im na wsparciu tych, których bezpieczeństwo za naszą wschodnią granicą jest zagrożone.

 

,, Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,

ponieważ wszelki dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Flora Edwards

 

Serdecznie dziękujemy Młodzieży oraz Rodzicom za ten wspaniały dar serca.

 

Wychowawca internatu

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

1.03.2022 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

XII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

1 marca 2022 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkurs było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracuje merytorycznie z renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi.

Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii – poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. W  tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach konkursowych: „Adept” – uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, „Junior” – uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych oraz „Żak” – uczniowie II, III i IV klas szkół ponadpodstawowych.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w kategorii „Żak”, reprezentowało 11 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz  zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do  30 kwietnia 2022 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

1-3.03.2022 r. Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariusza zorganizowali pomoc rzeczową dla Ukrainy.

Pomoc dla Ukrainy

 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, w naszej szkole zostały podjęte działania pomocy dla uchodźców. W dniach od 1 do 3 marca 2022 r. Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariusza zorganizowali pomoc rzeczową dla Ukrainy.

Uciekali przed wojną. Mieli niewiele lub nie mieli niczego, dlatego nie mogliśmy przejść obojętnie. Przyłączyliśmy się do akcji „Pomocy dla Ukrainy”, organizowanej przez gminę Chojna. Potrzeby były ogromne. Zbieraliśmy: koce, ręczniki, zabawki, pluszaki, żywność długoterminową, kosmetyki, leki, słodycze, przybory szkolne. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego i Klubu Wolontariusza, na znak solidarności z Ukrainą, rozdawali społeczności szkolnej niebiesko – żółte wstążeczki.

Po raz kolejny uczniowie udowodnili, że możemy na nich liczyć. Dary zostały przekazane do Powiatowego Magazynu Humanitarnego, który znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Chojnie. Akcja okazała się ogromną pomocą dla najbardziej potrzebujących.

 

DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE SERCE, WSPARCIE I BEZCENNĄ POMOC.

 

Szkolny Klub Wolontariusza z opiekunami

Rafa

01.03.2022 r. Nikola Ignatowska z klasy 3 bdp LO i Wiktoria Górna z klasy 3 abd LO otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”

 

01.03.2022 r. Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” ogłosił wyniki tegorocznej edycji Konkursu. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: „test konkursowy” i „praca indywidualna”. Naszą szkołę w teście konkursowym w kategorii „Żak” reprezentowało 18. uczniów. Najwyższy wynik w szkole osiągnął Kacper Wiergowski z klasy 2 ac LO. Czworo uczniów wykonało pracę indywidualną na temat „Zjawiska atmosferyczne i ich skutki”. W tej kategorii wyróżnienie uzyskały prace Nikoli Ignatowskiej z klasy 3 bdp LO oraz Wiktorii Górnej z klasy 3 abd LO.

Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i życzę zwycięstwa w kolejnych edycjach.

Szkolny Koordynator Konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

 

Rafa

28.02.2022 r. Pani Agnieszka Pawlaczyk laureatką konkursu w ramach projektu EkoBarkod.

Pani Agnieszka Pawlaczyk laureatką konkursu
w ramach projektu EkoBarkod

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego ogłosiło konkurs, skierowany do  nauczycieli, którzy uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu EkoBarkod. Celem konkursu było dzielenie się doświadczeniem i popularyzacja wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy zdobytej podczas warsztatów, które odbyły się  w ramach projektu EkoBarkod. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie autorskiej pracy konkursowej zawierającej konspekt zajęć z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na warsztatach. Prace miały uwzględniać narzędzia oraz metody i formy pracy, umożliwiające podnoszenie kompetencji uczniów. Przy ocenie nadesłanych prac, pod uwagę były brane walory merytoryczne, poprawność przygotowanego konspektu, autorski charakter koncepcji opracowania, oryginalność pracy, język przekazu i jego zrozumiałość, wykorzystanie ciekawych środków dydaktycznych oraz efekty działania konspektu.

W konkursie brało udział 9. nauczycieli z  9. szkół.  Troje nauczycieli otrzymało nagrodę w postaci mikroskopu z  wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz drobne upominki dla uczniów, a wśród nich Pani Agnieszka Pawlaczyk,  nauczycielka biologii i kryminalistyki w naszej szkole.

Serdeczne gratulacje i podziękowania.

Rafa

21-25.02.2022 r. w Chojnie odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „Game Based Learning For Development Of Solving Problem Skills’.

Konferencja szkoleniowa (LTT) w ramach projektu

„Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

21-25.02.2022 r. Chojna, Polska

W ramach projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills – Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Program Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, w dniach 21-25 lutego 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyło się międzynarodowe spotkanie uczestników projektu. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy ze szkoły Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi z Turcji, z przedsiębiorstwa Smart Idea s.p. ze Słowenii, z  administracji oświatowej Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü z Turcji, ze szkoły w Portugalii Epralıma – Escola Profıssıonal Do Alto Lıma – Cooperatıva De Interesse Publıco E Responsabılıdade Lımıtada, ze  szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii. oraz  partnerzy z instytucji naukowej Sdrugenie Nauchno Obrazovatelen Center STEAM w Bułgarii. Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Ponadpodstwowych w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie.

Celem mobilności było zapoznanie uczestników z grami online i tradycyjnymi grami planszowymi, zaproponowanymi  przez strony projektu w trakcie jego realizacji oraz testowanie tych gier. Za realizację zajęć w poszczególnych dniach mobilności byli odpowiedzialni liderzy partnerów projektu. Po przeprowadzonych zajęciach wśród uczestników przeprowadzano ankiety ewaluacyjne  testowanych gier projektu.

W poniedziałek 21 lutego 2022 r. zajęcia prowadził Gašper  Pongrac ze Słowenii. Celem zajęć prowadzonych przez lidera  strony słoweńskiej  była integracja grupy międzynarodowej, poznanie uczestników. Uczestnicy projektu brali udział w grach i zabawach integracyjnych.

We wtorek 22 lutego zajęcia prowadzili  partnerzy z Bułgarii Natalia Pavlova oraz prof. Dragomir Marchev. Zaprezentowano i testowano grę  rozwijającą kreatywność, wymagającą od uczestników skupienia uwagi i logicznego myślenia „Logical Monsters” oraz aplikację wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość „PlanetARy”.  Testowanie aplikacji „PlanetARy” dało możliwość obejrzenia ciał niebieskich, zbliżenia się do odległych obiektów astronomicznych. Odbyło się również zwiedzanie szkoły. Zagraniczni goście mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą szkoły, wyposażeniem i bazą dydaktyczną.

Kolejne zajęcia były prowadzone przez liderów z Rumunii. Prowadzone gry i zabawy integracyjne miały na celu lepsze poznanie uczestników projektu. Między innymi wypełniano karty BINGO imionami rówieśników pasującymi do podanych opisów.

Poranne zajęcia  23 lutego prowadziła grupa z Turcji. Podczas sesji testowano tradycyjne gry planszowe takie jak: Scrabble, Dixit, Ubongo oraz Warcaby. W przerwach, przy tureckiej muzyce, odbywały się zabawy integracyjne. Po południu zorganizowana została wycieczka do Szczecina. Główne jej punkty to Muzeum Techniki i Komunikacji, Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Filharmonia oraz Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła.

Kolejny dzień projektu, 24 lutego poświęcony był grom edukacyjnym online. Bardzo ciekawą sesją okazały się zajęcia prowadzone w tym dniu przez szkoleniowca z Gliwic, specjalistkę od gier i gamifikacji panią Agnieszkę Bilską. Aplikacja „Actionbound” do tworzenia gier terenowych, którą min. poznała młodzież została wykorzystana do przeprowadzenia, kolejnego dnia, konkursu drużynowego polegającego na stworzeniu najciekawszej gry terenowej.

Piątek 25 lutego, ostatni dzień projektu to czas konkursów i rywalizacji, praktycznego wykorzystania nabytych wiadomości i umiejętności. Podczas konkursu na grę terenową uczniowie w 4-osobowych grupach projektowali grę online z wykorzystaniem poznanej aplikacji „Actionbound”. Prace konkursowe oceniało Jurry, którego członkami byli nauczyciele z poszczególnych państw. Najwyżej oceniono grę przygotowaną przez jedną z grup tureckich. Konkurs wygrała grupa z Turcji w składzie: Hayrunnisa Badem, Elif Berra İzi, Mahmut Sami Özkan oraz Hasan Fatih Orman.

Piątego dnia odbył się również Turniej Rummicub, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie. Po zaciętej walce w finale zmierzyli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. W ostatecznej rozgrywce Fabian Kiciński pokonał Szymona Parczewskiego.

Podsumowaniem mobilności była wspólna kolacja, podczas której wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa. Kolację uświetniła degustacja tradycyjnych tureckich przekąsek.

 

mgr Agnieszka Bylewska

Rafa

15.02.2022 r. przystąpiliśmy do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

 

15 lutego 2022 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. DBI, obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzy państwowy Instytut badawczy NASK. W tym roku DBI w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbył się w formie online za pomocą Microsoft Teams. W klasach 1 i 2, w ramach obchodów DBI, na zajęciach online zostały wykonane ulotki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

Klaudia Hernik, kl. 1 abc LO

 

Uczniowie wykonywali ulotki na zajęciach informatyki, przedmiotach informatycznych.

Juliusz Naruszewicz kl. 2 BI

Dawid Tałandzis kl. 2 BI

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, zagrożeń wynikających z korzystania przez młodzież z Internetu.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

15.02.2022 r. podsumowanie realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego konkursu Szkoła zdrowego żywienia – XXVI edycja.

Posumowanie realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego konkursu Szkoła Zdrowego Żywienia – XXVI edycja

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła uczestniczyła w  XXVI  edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Szkoła zdrowego żywienia”. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w  Warszawie. Zgłaszając się do tego konkursu, zostaliśmy zobligowani do zrealizowania 6  wybranych zadań, znajdujących się w regulaminie konkursu, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali 1 – 10. Szkoły, które wzięły udział w konkursie mogą otrzymać tytuł „Szkoły Zdrowego Żywienia”, pod warunkiem uzyskania co najmniej 80%  możliwych do zdobycia punktów. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora konkursu. Konkurs realizowany był od 15 października 2021 r. do 15 lutego 2022 r.

Celem konkursu było zapoznanie młodzieży z zasadami racjonalnego odżywiania oraz  zdrowym stylem życia.

Realizowane były następujące zadania:

Zadanie 1:

Przeprowadzenie konwersatorium pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?

Uczniowie obejrzeli, opracowaną przez specjalistę dietetyka, prezentację. Dowiedzieli się,  jakie  mogą być zaburzenia w zakresie spożywania pokarmów i ich konsekwencje – nierozsądne i niekontrolowane odchudzanie może być pierwszym krokiem do anoreksji, bulimii lub napadowego objadania się. Zaburzenia odżywiania to poważny problem społeczny. Nieleczone mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, skrajnego wycieńczenia organizmu i zgonu. Spożywanie nadmiernych ilości pokarmu, w niekontrolowany sposób, prowadzi do nadwagi, otyłości i innych chorób dietozależnych, np.: miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy. Zaburzenia odżywiania wymagają specjalistycznego leczenia pod opieką specjalistów: dietetyka, psychologa, psychiatry. Uczniowie poznali też najczęstsze błędy żywieniowe, popełniane przez młodych ludzi, alternatywne rozwiązania, czyli zdrowe nawyki żywieniowe.

Wnioski:

– nieprawidłowe odżywianie prowadzi do wielu niebezpiecznych zaburzeń, chorób, zagrożeń życia,

– należy stosować zasady właściwego odżywiania się,

-warto dokonywać zmian w żywieniu, nawet metodą małych kroków.

Zadanie 2:

Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i zdrowo się odżywiać?

Sondaż – ankietę „Jak dbać o swoją formę, jak żyć i zdrowo się odżywiać?”, skierowano do uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły, by móc dokonać diagnozy ich wiedzy i  działań na rzecz własnego zdrowia. Uczniowie odpowiadali na 26 pytań, udzielając jednej odpowiedzi na pytania zamknięte oraz własnej odpowiedzi na pytania otwarte. W ankiecie udział wzięło 239 uczniów. Wyniki ankiety, wraz z wnioskami, zostały umieszczone na stronie szkoły i zostały omówione z wychowawcami klas oraz uczniami biorącymi udział w sondażu.

W obszarze zdrowego stylu życia wyróżniono 4 główne zakresy tematyczne:

 1. zdrowe odżywianie,
 2. aktywność fizyczna i organizacja czasu wolnego,
 3. używki i stres,
 4. stan wiedzy oraz jej samoocena w zakresie zdrowego trybu życia.

Wnioski:

Obszar 1 – zdrowe żywienie:

 • uczniowie spożywają zbyt małe ilości warzyw i owoców. Powinny one pojawiać się  codziennie w diecie, najlepiej w każdym posiłku. Dostarczają cennego błonnika pokarmowego oraz są doskonałym źródłem witamin i soli mineralnych.
 • uczniowie spożywają zbyt małą ilość ryb morskich, będących źródłem dobrych tłuszczów – kwasów omega 3 oraz jodu. Ryby powinny pojawiać się w diecie co  najmniej raz w tygodniu.
 • nie wszyscy uczniowie kontrolują ilość wody dostarczanej do organizmu, co może prowadzić do jego odwodnienia,
 • uczniowie spożywają zdecydowanie zbyt małą ilość posiłków w ciągu dnia. W okresie dojrzewania i intensywnego rozwoju należy zadbać o regularność posiłków i  odpowiednią ich ilość – minimum 4. Część uczniów nie zjada pierwszego śniadania,
 • młodzi ludzie nie czytają etykiet i nie zwracają uwagi na skład produktów żywnościowych,
 • należy zachęcać młodzież do wdrażania zmian w żywieniu i eliminowania złych nawyków żywieniowych. Poruszać temat zdrowego żywienia na lekcjach wychowawczych.

Obszar 2 – aktywność fizyczna i organizacja czasu wolnego:

 • ponad 30% uczniów swój wolny czas spędza przed komputerem i telewizorem w  wymiarze pond 3 godzin,
 • zbyt mało czasu uczniowie poświęcają na sen,
 • uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego, ale ich aktywność fizyczna ogranicza się najczęściej tylko do tych lekcji. Większość uczniów nie  uczestniczy w innych zajęciach ruchowych po szkole.
 • należy zachęcać młodzież do poszukiwań i poznawania różnych form aktywności fizycznej i dopasowania ich do swoich potrzeb i możliwości.

Obszar 3 – używki i stres:

 • większość uczniów deklaruje brak kontaktu z używkami: alkoholem, papierosami, substancjami odurzającymi. Młody wiek uczniów oraz brak szczerości mogą mieć wpływ na wyniki tego badania.
 • znaczna większość uczniów wskazuje szkołę jako środowisko stresogenne. Należy zwrócić uwagę na ten problem i wskazać młodzieży sposoby radzenia sobie ze stresem.

Obszar 4 – stan wiedzy oraz jej samoocena w zakresie zdrowego trybu życia:

 • uczniowie prawidłowo definiują pojęcie zdrowego stylu życia,
 • swoją wiedzę na ten temat oceniają na średnim i wysokim poziomie, jednak przyznają, że nie przywiązują większej wagi do stosowania zasad zdrowego trybu życia na  co  dzień,
 • należy uświadamiać uczniów by wzięli odpowiedzialność za swoje zdrowie,
 • prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna gwarantują dobrą sprawność umysłową, równowagę emocjonalną i dobrą kondycję oraz zmniejszają ryzyko chorób, zapewniając długie i zdrowe życie.

Zadanie 3:

Zorganizowanie wystawy prac nt. prawidłowego żywienia „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

W związku z realizacją tego zadania, w szkole został ogłoszony w nieco zmodyfikowanej formule konkurs na najciekawsze, autorskie zdjęcie: „Mój ulubiony zdrowy posiłek/potrawa”. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej szkoły. W dniu 28.01.2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W konkursie udział wzięło 21 uczniów naszej szkoły. Uczniowie wykazali się kreatywnością, estetyką wykonania dań oraz znajomością tematu zdrowego odżywiania. Komisja powołana przez organizatora wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Juliusz Naruszewicz, klasa 2 BI

Kanapka z chleba razowego z sałatą i rybą.

II miejsce: Dominik Frydryk, klasa 4 HŻ

 

Jogurt naturalny z granolą, swojskim dżemem i owocami.

III miejsce: Amelia Młodojewska, klasa 3 HŻp

 

Wegańska pizza z ciasta o niskim indeksie glikemicznym.

Wybrane fotografie w najbliższym czasie ozdobią korytarz naszej szkoły i stołówki szkolnej.

Wnioski:

– młodzież stosuje w praktyce zasady zdrowego żywienia,

– promuje spożywanie wartościowych, zbilansowanych i zdrowych posiłków,

– inspiruje rówieśników do twórczych działań kulinarnych.

Zadanie 4:

Przygotowanie wspólnie z uczniami dekalogu zdrowego żywienia.

W dniach 17-24.01.2022 r. na lekcjach wychowawczych, we wszystkich klasach naszej szkoły, odbyły się zajęcia promujące zasady zdrowego odżywiania. Wychowawcy klas otrzymali scenariusz lekcji i dodatkowe materiały dydaktyczne, przydatne do jej przeprowadzenia. W  trakcie zajęć rozmawiano o złych i dobrych nawykach żywieniowych, omawiano zasady racjonalnego odżywiania w oparciu o piramidę zdrowego żywienia. Efektem przeprowadzonych zajęć były plakaty, przedstawiające klasowe dekalogi, czyli  10  najważniejszych zasad dotyczących zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Plakaty wzięły udział w międzyklasowej rywalizacji. Oceniana była pomysłowość, zgodność z  tematem i estetyka wykonania. Cała społeczność szkolna, bardzo ambitnie podeszła do  zleconego zadania. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazał się plakat wykonany przez klasę 3HŻg. Wyeksponowane w holu szkoły plakaty klas, utworzyły mini galerię, która promuje zasady racjonalnego żywienia i zachęca do stosowania ich na co dzień.

Wnioski:

– nastąpił wzrost świadomości wśród uczniów na temat odżywiania i zdrowego stylu życia,

– aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem i eliminowanie używek są, oprócz żywienia, gwarancją optymalnego wzrostu i rozwoju młodego człowieka.

Zadanie 5:

„Jestem tym co jem?” – rola racjonalnego żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki szkolnej.

29.01.2022 r. pod takim hasłem odbyła się pogadanka z uczniami naszej szkoły, przygotowującymi się do udziału w mobilności w Słowenii, w ramach projektu: ”Zdrowie na  pierwszym planie”. Tematem przewodnim tego wydarzenia jest zdrowe odżywianie. Uczniowie, na podstawie zdobytych podczas zajęć wiadomości, będą upowszechniać wiedzę o  prawidłowym żywieniu wśród rówieśników z kraju partnerskiego i tworzyć ćwiczenia o  tej  tematyce.

Uczniowie w trakcie spotkania zaprezentowali efekty swojej pracy. Przedstawili prezentację multimedialną i ćwiczenia interaktywne, poświęcone tematyce zdrowego żywienia, które zostaną wykorzystane w trakcie projektu. Rozmawialiśmy o nowej piramidzie i talerzu zdrowego żywienia, wartości odżywczej i energetycznej żywności. Zwracaliśmy uwagę na  produkty pożądane w naszej diecie, bogate w błonnik pokarmowy, kwasy omega oraz  te,  które powinny być ograniczane: bogate w cukry proste lub nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Omówiliśmy najważniejsze zasady zdrowego żywienia: regularność posiłków, jedzenie śniadań, wypijanie wody, ograniczenie żywności przetworzonej i dbanie o  kondycję fizyczną. Podsumowując spotkanie uczestnicy projektu ocenili, że zgadzają się  ze  stwierdzeniem: „Jestem tym co jem”, a nasze samopoczucie, sprawność umysłowa, zdrowie, uzależnione są od jakości spożywanych pokarmów oraz ich rodzaju. Efektem pogadanki są dwie gazetki szkolne, przygotowane przez młodzież, które zdobią korytarz szkoły oraz jedną z klas lekcyjnych.

Wnioski:

– uczniowie maja świadomość wpływu żywienia na samopoczucie, sprawność umysłową, kondycję i zdrowie,

– potrafią ze swojej diety wyeliminować produkty niezdrowe,

– młodzi ludzie będą propagatorami i kreatorami zdrowych nawyków żywieniowych.

Zadanie 6

Udział w kursie Rola nauczyciela i szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

Szkolny koordynator konkursu wziął udział w przeprowadzonym metodą e-learning trzymiesięcznym kursie: Rola nauczyciela i szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

Koordynator konkursu

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

1.02.2022 r. w ramach programu „Młodzi w Akcji+” odbyły się Zimowe Warsztaty E-skejpowe online.

Program „Młodzi w Akcji+” Zimowe Warsztaty E-skejpowe online

 

1 lutego 2022 r., w ramach programu „Młodzi w Akcji+”, nasz zespół wziął udział w  Zimowych Warsztatach E-skejpowch online. Zajęcia trwały trzy dni. Podczas warsztatów poznałyśmy koleżanki i kolegów w naszym wieku z różnych miejscowości w Polsce. Wraz  z  nimi rozwiązywałyśmy zagadki w wirtualnych escape roomach różnego typu. Tworzyłyśmy wraz z grupą, przy wsparciu ekspertów i ekspertek, tematyczny escape room dla  osób w naszym wieku.

Świetnie się bawiąc, zrozumiałyśmy dlaczego różni ludzie angażują się w gry i jak to  wykorzystać przy projektowaniu gier. Poznałyśmy też aktualne trendy wykorzystywania gier w działaniach społecznych online.

 

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa

30.01.2022 r. włączyliśmy się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2022 r.

W roku 2022, kolejny już raz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie włączył się  w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, ponownie został założony sztab 2537. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji w szkole byli mgr inż. Izabela Barylska, mgr inż. Małgorzata Zarzycka i mgr Leszek Lejman. Wielki Finał odbył się 30 stycznia 2022 r.

W zbiórce z ZSP w Chojnie wzięło udział 26 wolontariuszy. Na początku stycznia miało miejsce spotkanie, podczas którego zostali zapoznani z regulaminem, poinformowani o  wszystkich szczegółach Finału oraz odebrali akcesoria finałowe, tj. puszkę, identyfikator i gratisowe gadżety, takie jak kominy na szyję, smycze do kluczy czy plecaki. Cała akcja w naszym sztabie odbywała się pod nadzorem policji, która była poinformowana o wszelkich szczegółach akcji. Tegoroczna zbiórka pieniędzy była przeznaczona dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

W dniu Finału, tj. 30 stycznia 2022 r. na ulicach miasta, oprócz wolontariuszy z naszego sztabu, pieniądze zbierali wolontariusze ze sztabu w Centrum Kultury. Nasi wolontariusze dzielnie przemierzali ulice Chojny, zbierając pieniądze na szczytny cel. Wszyscy zmarznięci zbierający, w przerwie podczas kwestowania, w stołówce internatu mogli wypić ciepłą herbatę i zjeść ciepłe pierogi. Posiłek był sponsorowany przez Radę Rodziców naszej szkoły. Po południu w  Centrum Kultury rozpoczęły się występy, którym towarzyszyła licytacja licznie ofiarowanych przez ludzi przedmiotów oraz tych przysłanych przez Fundację WOŚP. Kulminacją dnia było światełko do nieba wysłane o godzinie 20.00 w solidarności z całą Polską. Wolontariusze i darczyńcy nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki na ulicach i licytacji uzyskaliśmy w naszym sztabie 7650.94 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli napisać o równie wspaniałych zebranych kwotach.

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

29.01.2022 r. odbyła się pogadanka pod hasłem „Jestem tym co jem”.

Pogadanka „Jestem tym co jem?” na temat prawidłowego odżywiania się
zwieńczona przygotowaniem gazetki szkolnej

 

„Jestem tym co jem?” – pod takim hasłem, 29.01.2022 r., odbyła się pogadanka z  uczniami naszej szkoły, przygotowującymi się do udziału w mobilności w Słowenii w  ramach projektu: „Zdrowie na pierwszym planie”. Tematem przewodnim tego wydarzenia jest zdrowe odżywianie. Uczniowie, na podstawie zdobytych podczas zajęć wiadomości, będą upowszechniać wiedzę o prawidłowym żywieniu wśród rówieśników z kraju partnerskiego i  tworzyć ćwiczenia o tej tematyce.

Uczniowie, w trakcie spotkania, zaprezentowali efekty swojej pracy. Przedstawili prezentację multimedialną i ćwiczenia interaktywne, poświęcone tematyce zdrowego żywienia, które zostaną wykorzystane w trakcie projektu. Rozmawialiśmy o nowej piramidzie i talerzu zdrowego żywienia, wartości odżywczej i energetycznej żywności. Zwracaliśmy uwagę na produkty pożądane w naszej diecie, bogate w błonnik pokarmowy, kwasy omega oraz te, które powinny być ograniczane, bogate w cukry proste lub nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Omówiliśmy najważniejsze zasady zdrowego żywienia: regularność posiłków, jedzenie śniadań, wypijanie wody, ograniczenie żywności przetworzonej i dbanie o kondycję fizyczną. Podsumowując spotkanie uczniowie wspólnie ocenili, że zgadzają się ze stwierdzeniem „Jestem tym co jem”, a nasze samopoczucie, sprawność umysłowa i zdrowie, uzależnione są  od jakości spożywanych pokarmów oraz ich rodzaju. Efektem pogadanki są dwie gazetki szkolne, przygotowane przez młodzież, które zdobią korytarz szkoły oraz jedną z klas lekcyjnych.

Wnioski:

Uczniowie maja świadomość wpływu żywienia na samopoczucie, sprawność umysłową, kondycję i zdrowie. Potrafią ze swojej diety wyeliminować produkty niezdrowe. Młodzi ludzie będą propagatorami i kreatorami zdrowych nawyków żywieniowych.

 

Koordynator konkursu

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

28.01.2022 r. finał konkursu fotograficznego „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

Konkurs fotograficzny „Mój ulubiony, zdrowy posiłek”

 

Jednym z zadań projektu Szkoła Zdrowego Żywienia był  konkurs fotograficzny na najciekawsze, autorskie zdjęcie:  „Mój ulubiony, zdrowy posiłek/potrawa”. W konkursie wzięło udział 21 fotografii.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej szkoły.  Dnia 28.01.2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Uczniowie wykazali się kreatywnością, estetyką wykonania dań oraz znajomością tematu zdrowego odżywiania. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 28.01.2022 r., a komisja  wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Juliusz Naruszewicz, klasa 2BI

Kanapka z chleba razowego z sałatą i rybą

 

II miejsce: Dominik Frydryk, klasa 4HŻ

Jogurt naturalny z granolą, swojskim dżemem i owocami.

III miejsce: Amelia Młodojewska, klasa 3 HŻp

Wegańska pizza z ciasta o niskim indeksie glikemicznym

Serdecznie gratuluję laureatom i jednocześnie dziękuję pozostałym uczniom za udział w konkursie oraz zapraszam do obejrzenia wszystkich fotografii na stronie internetowej szkoły. Wybrane zdjęcia w najbliższym czasie ozdobią korytarze naszej szkoły. Niech wasze zdrowe potrawy/ posiłki, staną się twórczą inspiracją kulinarną dla innych uczniów i zachętą do spożywania wartościowych, zbilansowanych i zdrowych dań!

 

                                                                                          koordynator konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

26.01.2022 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z policjantem w ramach bezpiecznych ferii.

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z POLICJANTEM W RAMACH BEZPIECZNYCH FERII

 

W dniu 26 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z  funkcjonariuszem policji, dzielnicowym mł. asp. Tomaszem Dąbrowskim z Komisariatu Policji w  Chojnie.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze sprawy i problemy profilaktyczne, dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz zostały poruszone tematy związane z  cyberprzemocą, narkotykami, alkoholem, paleniem papierosów, wykroczeniami.

Policjant – p. Tomasz Dąbrowski – przedstawił w jasny i ciekawy sposób najważniejsze tematy związane z młodym człowiekiem. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze oraz substancje psychoaktywne.

Życzymy miłych i bezpiecznych ferii!

 

Wychowawcy internatu:

mgr Hanna Chmura

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

20.01.2022 r. w ramach programu Młodzi w Akcji+ odbyła się debata nt. „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”.

Debata „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”

 

20 stycznia 2022 r. w naszej szkole odbyła się debata pt. „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”. Debata była podsumowaniem działań, związanych z uczniowskim projektem społecznym, w ramach programu „Młodzi w  akcji+”. Spotkanie zorganizowały uczennice: Oriana Kozłowska, Aleksandra Oczyńska, Amelia Laskowska pod opieką wychowawcy mgr Edyty Krupy–Nadolny.

Wcześniej została opracowana przez zespół ankieta, która dotyczyła sposobów spędzania wolnego czasu oraz zainteresowań i pasji młodzieży. Badanie było przeprowadzone w formie elektronicznej wśród uczniów klas liceum, technikum i szkoły branżowej. Jego celem było pozyskanie informacji na temat tego, w jaki sposób młodzież spędza czas wolny i rozwija pozaszkolne zainteresowania i pasje. Wyniki opracowano w formie prezentacji i  zaprezentowano podczas spotkania, na którym wspólnie zastanawiano się nad pytaniem kluczowym: Dlaczego warto poświęcać czas na rozwijanie pasji i zainteresowań?

W debacie udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Adriana Salamończyk, panie Wicedyrektor Szkoły Małgorzata Limanówka i Agnieszka Bylewska, doradca zawodowy pani Dorota Szwiec, nauczyciele i uczniowie z poszczególnych klas.

Pozyskano również sojuszników, autorów Albumu fotograficznego „Życie w Dolinie Odry” – pana Piotra Rosińskiego i pana Piotra Piznala. Panowie są dwójką dobrych znajomych, których łączy pasja – fotografia przyrodnicza. I jak sami twierdzą: pasja dodaje skrzydeł. O czym opowiadali z wielkim zaangażowaniem podczas wspólnego spotkania.

Goście zaprezentowali ciekawe zdjęcia przyrodnicze. Zwrócili uwagę na piękno otaczającego nas świata przyrody, która inspiruje ich od dzieciństwa i jest tematem fotografii, której poświęcają się w każdej wolnej chwili. Opowiadali o tym, ile godzin muszą niekiedy spędzić w błocie i zimnie, aby zrobić dobre zdjęcie.

Następnie uczestnikom spotkania zadano pytania i tym samym rozpoczęto dyskusję na  temat pasji i zainteresowań.

Młodzież dzieliła się swoimi spostrzeżeniami. Opowiadano ciekawe historie na temat zainteresowań. Wszyscy, którzy zabrali głos, stwierdzali, że życie bez pasji byłoby szare i  nudne. Mimo wielu obowiązków, starają się znaleźć chwilę na rozwijanie zainteresowań.

 

Podsumowaniem debaty było wyciągnięcie wniosków, na podstawie udzielonych odpowiedzi. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że pasje są ważne i dają dużo satysfakcji. Wzbogacają, rozwijają, pomagają wyrazić siebie. Wiele osób realizuje w ten sposób swoje marzenia, niektórzy ze swoimi zainteresowaniami wiążą plany na przyszłość. Zdaniem debatujących, każdy, kto twierdzi, że nie ma czasu na rozwijanie zainteresowań, bardzo dużo traci. Elementem podsumowania debaty była wymiana uwag i wskazówek miedzy nauczycielami i uczniami. Pozwoliło to na wypracowanie rekomendacji. Pasje i zainteresowania, w opinii uczestników debaty, wpływają na rozwój człowieka niezależnie od jego wieku, dodają pewności siebie, uczą samodyscypliny, wpływają na wyniki w nauce, pomagają realizować marzenia. Rozmówcy zgodnie przyznali, że nie każdy jednak potrafi i chce mówić głośno o  swoich zainteresowaniach. Zrodziło się pytanie – dlaczego? Stwierdzono, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa i strach przed opinią innych. Młodzi ludzie często rezygnują ze  swoich marzeń na skutek krytyki ze strony kolegów. Dlatego stwierdzono, że od tych wszystkich, którzy nas ograniczają albo krytykują należy uciekać, bo ważne są nasze marzenia i chęć robienia czegoś, co jest właśnie dla nas ważne. Człowiek przez rozwijanie swoich pasji wyraża siebie i to jest najważniejsze.

Na zakończenie spotkania pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka podziękowała organizatorkom za przeprowadzenie debaty i pogratulowała pomysłu na projekt uczniowski. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników debaty.

Dziękujemy uczestnikom debaty za przyjęcie zaproszenia i bardzo aktywny udział w  dyskusji. Szczerość, cenne uwagi, wskazówki i niezwykła otwartość naszych koleżanek i  kolegów, zaskoczyła wszystkich uczestników. Każdy, kto zabrał głos, miał do przekazania bardzo cenne wskazówki, które często łączyły się z prawdziwymi emocjami. Naszą społeczność szkolną tworzą ludzie otwarci i odważni, gotowi do obrony swoich zainteresowań, pewni siebie i ciekawi świata. Udział w projekcie społecznym, w ramach programu „Młodzi w  akcji+”, to bardzo ciekawe doświadczenie, uczące sztuki współdziałania i dyskusji.

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

19.01.2022 r. uczniowie klasy 1 ac LO uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

            19 stycznia 2022 r. uczniowie klasy 1 ac LO o kierunku wojskowym po raz kolejny uczestniczyli w webinarium zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Jest to cykl spotkań, z projektu „Praktyczny Narodowy”, skierowanych do społeczności akademickiej, a także szkół współpracujących z uczelnią, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji, realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Tym razem spotkanie odbyło się  z  przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Gościem i zarazem prelegentem spotkania był płk. Adam Gwiazdowicz, który zapoznał uczestników ze specyfiką działania i funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, omówił zadania i cele, jakie stawia przed nimi państwo.

Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ochrona państwa przed  planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla  niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych, narazić na szwank podstawowe interesy kraju. Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach.

Jednym z obszarów za który odpowiada ABW jest zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”. Nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” wynika z konieczności ochrony przed poważną lub wyjątkowo poważną szkodą dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do tego typu danych mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione oraz dające rękojmię zachowania tajemnicy, co potwierdza się w ramach postępowania sprawdzającego.

Pan pułkownik Gwiazdowicz przedstawił warunki rekrutacji do służb specjalnych. Szczegółowo omówił: jakie warunki i wymagania formalne trzeba spełnić, jakie predyspozycje należy posiadać, aby zostać kandydatem do pracy w ABW, jakie są etapy postępowania klasyfikacyjnego.

Według pana pułkownika, praca w ABW wymaga maksymalnego zaangażowania, odporności psychicznej i fizycznej oraz gotowości do poświęceń, często kosztem swojego życia prywatnego. Każdy kandydat powinien również wykazywać się szacunkiem do państwa i  systemu prawnego, interesować się sprawami bezpieczeństwa państwa, a także być w pełni dyspozycyjnym. Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są bardzo szerokie. W  związku z tym nie jest to tylko służba, ale również praca osób cywilnych, działających w  branży IT, historyków, matematyków, chemików, inżynierów, elektryków, prawników, lingwistyków i tłumaczy.

Na zakończenie webinarium pan płk. Adam Gwiazdowicz odpowiadał na pytania dotyczące tej  formacji. Było to kolejne ciekawe spotkanie, zrealizowane przez Akademię Sztuki Wojennej, w którym uczestniczyliśmy.

mgr Gabriela Lasowska

 

 

Rafa

19.01.2022 r. uczniowie kl. 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 3 c LO

 

19 stycznia 2022 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, uczestniczący w V edycji programu CWKM, wzięli udział w wojskowym dniu szkoleniowym. Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie szkoły, w oparciu o kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W tym dniu, zgodnie z harmonogramem ujednoliconego programu szkolenia dla klas objętych programem, zorganizowane zostały zajęcia praktyczne. Doskonalono zagadnienia z taktyki oraz odbyło się szkolenie strzeleckie.

W trakcie zajęć z taktyki, dotyczących pokonywania terenu i przeszkód terenowych, kadeci ćwiczyli umiejętność przemieszczania się na polu walki różnymi sposobami: na czworaka, czołgając się, skokami, podczas ewakuacji rannego żołnierza. Realizowane były także zagadnienia dotyczące sposobów trzymania broni oraz działania żołnierzy pojedynczo, w sekcji dwuosobowej, czteroosobowej.

Tematyka szkolenia strzeleckiego dotyczyła przyjmowania postaw strzeleckich, łącznych czynności do strzelania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. W ramach zajęć, uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów umiejętność przyjmowania właściwych postaw strzeleckich, a także umiejętność celowania. Doskonalili umiejętności składania i  rozkładania broni – posługując się karabinkiem Beryl.

Ponadto instruktorzy, poprzez pokaz i ćwiczenia praktyczne, instruowali uczniów jak  postępować w sytuacjach awaryjnych występujących przy broni. Znalazł się też czas na  elementy topografii wojskowej, w tym określanie kierunku północnego oraz obliczanie odległości od przedmiotu w terenie.

W lutym odbędą się kolejne zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

15.01.2022 r. odbyły się eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu.

L (50) edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” -eliminacje okręgowe

 

15 stycznia 2022 roku odbyły się eliminacje okręgowe L (50) edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i  podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych. Turniej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranym zawodzie, w zakresie podstaw programowych kształcenia we wskazanych przez organizatora zawodach budowlanych, nauczanych na poziomie branżowej szkoły I st. oraz specjalistycznych zagadnień, związanych z technologią wykonywania określonych robót budowlanych. Ważnym elementem turnieju jest przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej oraz  doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 2 uczniów: Adam Kabziński oraz Szymon Michalak z 3 klasy Branżowej Szkoły I stopnia, kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, ale godnie reprezentowali szkołę w eliminacjach okręgowych. Zajęli 18 miejsce wśród szkół przystępujących do konkursu z całej Polski.

 

Opiekun: mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

14.01.2022 r. ogłoszenie o szkolnym konkursie “Mój ulubiony, zdrowy posiłek”.

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MÓJ ULUBIONY ZDROWY POSIŁEK”

 

Zapraszam wszystkich pasjonatów gotowania i fotografowania do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym: „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

Zmagania konkursowe mają na celu  zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania się oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia.

 • Termin nadsyłania prac do dnia 24.01.22 r. do godz.12.00
 • Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres opiekuna konkursu bianka.malyszlewandowska@zsp1chojna.pl lub dostarczyć na nośniku do sali nr 2  w budynku nr 2.

Zachęcam do udziału!

 Regulamin konkursu

koordynator projektu

                                                                              mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

12.01.2022 r. uczniowie kl. 1 ac LO uczestniczyli w wykładzie „Do czego służy nam prawo i jak na nas wpływa?” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład otwarty „Do czego służy nam prawo”

 

12 stycznia 2022 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1 ac LO, o kierunku humanistyczno – prawnym. Spotkanie poprowadził pan mgr Patryk Kupis, a tematem było: „Do czego służy nam prawo i jak na nas wpływa?”.

Na wstępie pan magister przedstawił definicję prawa i jego elementy. Prawo to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środków przymusu.

Ponadto prawa człowieka – to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z  samego faktu bycia człowiekiem, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Prawa człowieka mają charakter: powszechny, przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny, naturalny, niepodzielny.

Kolejne zagadnienie dotyczyło podstawowych funkcji prawa i roli, jaką mają do spełnienia. Prawo pełni w państwie różnorodne funkcje, zarówno wobec obywatela, jak i wobec całej zbiorowości. Podstawowe funkcje prawa: stabilizująca, dynamizująca, ochronna, organizacyjna, represyjna, wychowawcza. Funkcje regulują i kontrolują poszczególne sfery życia społecznego. Prowadzący podkreślił, że w nauce nie utrwalił się jeszcze jednolity pogląd na temat typologii funkcji prawa. Stąd w literaturze prawniczej znajdziemy próby typologii, uwzględniające rozmaite kryteria podziału.

Pan mgr Kupis odniósł się do tematu wykładu. Do czego służy nam prawo? Oprócz szeroko rozumianej sprawiedliwości, prawo służy trzem ważnym sprawom: kontroli zachowań, rozdziałem dóbr i ciężarów oraz regulacji konfliktów. Kontrolę zachowań ludzi powodują wszelakie prawne zakazy i nakazy. Życie społeczne każdego człowieka podporządkowane jest  pewnym normom. Norma zawiera pewien wzorzec postępowania, do którego należy się  dostosować. Prawo skierowane jest nie tylko do jednostek, ale też grup ludzkich i  organizacji. Obowiązuje powszechnie, czyli nie tylko obywateli danego państwa, ale także obcokrajowców przebywających na terenie tego państwa.

Na zakończenie spotkania pan mgr Kupis zachęcił uczestników to pogłębienia podjętego zagadnienia oraz odpowiadał na pytania. Udział w wykładzie przybliżył uczniom temat. Uświadomił jak ten temat jest rozległy i jak wielu dziedzin życia dotyczy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.01.2022 r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland
etap szkolny

 

8 stycznia 2022 r. w ZSP w Chojnie odbył się etap szkolny CyberSkiller Challenge Poland (edycja II). Jest to Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Celem Konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży zainteresowania cyberbezpieczeństwem oraz szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy w  tym zakresie, a także zachęcenie do realizowania swoich zainteresowań i pasji.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 6 uczniów z klasy 3 BIp: Kamil Bielak, Martyna Orszulak, Piotr Pośniak, Jakub Śliwa, Mateusz Śmiśniewicz, Oskar Zawadzki i 1 uczeń z klasy 1 TI – Karol Waliłko.

Etap szkolny polegał na indywidualnym rozwiązaniu testu, znajdującego się na platformie organizatorów Cyberskiller. Do testu uczniowie przygotowywali się z materiałów dostarczonych przez organizatora konkursu.

27 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu CyberSkiller Challenge Poland. Największą ilość punktów zdobyli uczniowie Kamil Bielak (kl. 3 BIp), Karol Waliłko (kl.  1  TI), Piotr Pośniak (kl. 3 BIp), którzy będą reprezentować naszą szkołę w etapie wojewódzkim. Dodatkowo, uczeń Kamil Bielak, który zdobył największą liczbą punktów, zostaje kapitanem drużyny.

Serdecznie gratuluję zwycięskiej trójce!

 

Opiekun konkursu

mgr Kamila Góra

Rafa

4.01.2022 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Eliminacje okręgowe XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

4 stycznia 2022 roku, w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematyka wiodąca XXIII  edycji Olimpiady to „Trendy w polskiej gastronomii hotelowej”. Tegoroczny temat przewodni obejmował bardzo szerokie spektrum wiedzy. Dotyczył kuchni narodowych, regionalnych, a także produktu lokalnego. Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Kowalska z klasy 3 HŻp.

Etap okręgowy polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zamkniętych.

Niestety Aleksandra Kowalska nie zakwalifikowała się do etapu centralnego.

Dziękuję uczennicy za przygotowanie i udział w Olimpiadzie. Zawsze warto zdobywać nową wiedzę i doświadczenie z branży hotelarskiej i gastronomicznej.

mgr inż. Izabela Barylska

Rafa

23.12.2021 r. – powstała w szkole wirtualna strzelnica.

Wirtualna Strzelnica w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzbogacił swoją bazę dydaktyczną o nowoczesną strzelnicę wirtualną wartości 185 175,00 zł., dedykowaną przede wszystkim uczniom klas wojskowych i Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, prowadzonych przez szkołę. Ze strzelnicy będą mogli korzystać także uczniowie klas mundurowych innych szkół, członkowie  organizacji proobronnych oraz funkcjonariusze formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Wszystko to dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 146 288,25 zł., które szkoła pozyskała przystępując do konkursu „Strzelnica w powiecie”, a także wsparciu finansowemu Powiatu Gryfińskiego, w wysokości 38 886,75 zł.

Celem konkursu „Strzelnica w powiecie” jest  rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, umożliwiającej szkolenie młodzieży, a także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.

Zasadniczym przeznaczeniem wirtualnej  strzelnicy jest nauka i doskonalenie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, w szczególności manualnej jej obsługi, celowania, prowadzenia ćwiczeń w obserwacji, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia w różnych postawach i na różnych odległościach, do celów stacjonarnych, ruchomych i ukazujących się.  Ćwiczenia w obserwacji oraz szkolenie strzeleckie prowadzone są w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie w postaci płaskiego obrazu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieją szerokie możliwości kształtowania wirtualnej rzeczywistości poprzez zmiany pory dnia, warunków atmosferycznych i oświetleniowych, ukształtowania powierzchni, roślinności, obiektów terenowych, sprzętu, animację efektów specjalnych oraz wpływ na przebieg zdarzeń. W oparciu o te zmienne, użytkownik otrzymuje możliwość tworzenia niezliczonej liczby ćwiczeń w obserwacji i strzelania z broni strzeleckiej oraz zestaw ćwiczeń sytuacyjnych z przebiegiem zdarzeń, w oparciu o zamknięte scenariusze. Umożliwia to kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki i profesjonalny system szkolno-treningowy pn. „Pojedynek”, składający się z wysokiej klasy zestawu mikrokomputerowego, projektora, kamery, głośników, 4 karabinków i 4 pistoletów (laserowych symulatorów broni)  oraz urządzeń sterowniczych, tj. klawiatury bezprzewodowej, tabletu i drukarki. System „Pojedynek” został zainstalowany w zaadaptowanym i wyremontowanym z pozyskanych środków finansowych pomieszczeniu w ZSP w Chojnie, w sąsiedztwie już istniejącej, profesjonalnej strzelnicy pneumatycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Rafa Rafa

16.12.2021 r. wyniki wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

        W listopadzie 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W wyniku wyborów opiekunem Samorządu Uczniowskiego od 1 stycznia 2022 r. będzie Pani Dorota Szwiec.

 

         mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

15.12.2021 r. uczniowie CWKM realizowali dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

15 grudnia 2021 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Na podstawie diagramu szkolenia programu nauczania Edukacji wojskowej, realizowano zagadnienia dotyczące: szkolenia medycznego, musztry, taktyki oraz wychowania fizycznego. W ramach szkolenia medycznego kadeci doskonalili umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, właściwej oceny parametrów życiowych, stosowania pozycji bezpiecznej oraz pierwszej pomocy przy zadławieniach. Zajęcia musztry zespołowej obejmowały ćwiczenia umiejętności zorganizowania zbiórek, przemarszu całością pododdziału, zachowania w szyku, w tym występowania i wstępowania. Kadeci ćwiczyli także oddawanie honorów oraz zmianę szyku ugrupowania.

Zagadnienia z taktyki obejmowały technikę pokonywania terenu różnymi sposobami: przemieszczania się żołnierza na polu walki pojedynczo oraz zespołowo, zajmowanie stanowisk bojowych oraz sposoby trzymania broni w trakcie przemieszczania się.

W takcie zajęć z taktyki, kadeci zostali także zapoznani z arkanami maskowania twarzy. Na  koniec zajęć kadeci realizowali zajęcia na sali gimnastycznej. Ćwiczyli zastosowanie elementów walki w bliskim kontakcie z zachowaniem bezpieczeństwa.

Na koniec zajęć doskonalone były umiejętności składania i rozkładania broni wraz  z  nazewnictwem jej poszczególnych podzespołów.

Już w Nowym Roku 2022 kolejne pasjonujące zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

mgr Marek Bednarz

Rafa

10.12.2021 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0.

Konferencja otwarcia ogólnopolskiego projektu badawczego
pod nazwą Młodzież 4.0
“Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”

 

10 grudnia 2021 r., w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0 “Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”. To ogólnopolski projekt, który dotyczy interdyscyplinarnego portretu młodego pokolenia Polaków. Projekt realizowany będzie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021-2023.

 

Uczestników konferencji uroczyście przywitał pan dr hab. Waldemar Urbanik, Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Następnie koordynator projektu pan prof. dr hab. Jacek Kurzępa przedstawił cele projektu Młodzież 4.0. W ramach działań, przebadanych zostanie 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców. Badania dotyczyć będą następujących obszarów: Obszar JA – JA, Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy, Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne, Obszar JA – Ojczyzna – Świat, Ludzkość, Matka Ziemia. Badania mają też pomóc starszym zrozumieć świat młodszego pokolenia.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, m.in. z Universitas Pontificia Salesiana w Watykanie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Margaret Archer (University of  Warwick, UK), prof. Douglas Porpora (Drexel University Philadelphia, USA). W  inauguracji projektu udział wzięli: Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Wojewoda zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki.

W drugiej części konferencji młodzież wzięła udział w warsztatach komunikacyjnych, przygotowujących do udziału w debacie. Warsztaty przeprowadziła pani dr Grażyna Leśniewska – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Następnie odbyła się debata ekspertów prowadzących projekt z uczniami i zaproszonymi gośćmi. Moderatorami debaty byli prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik oraz mgr Magdalena Stankiewicz, dziennikarz TVP3 Szczecin. W debacie udział wziął Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej pan Piotr Mazurek. Minister opowiedział o  idei Konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, podkreślił, że podczas 16  konsultacji w każdym z województw, wsłuchiwał się w głos młodego pokolenia, które bardzo chętnie dzieliło się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Minister powiedział, że  dzięki przeprowadzanym konsultacjom, możliwe jest przygotowanie wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej, w oparciu o realne potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w Polsce.

Na spotkaniu młodzież i przedstawiciele oświaty omawiali problemy współczesnego szkolnictwa oraz starali się znaleźć na nie rozwiązania. Podczas debaty poruszane były tematy takie jak: nadmiar sprawdzianów i zadań domowych, brak rozwijania przez szkoły przydatnych na rynku pracy umiejętności. Bardzo burzliwym zagadnieniem były relacje szkolne uczeń – nauczyciel oraz dom rodzinny i relacje z rodzicami. Udało się częściowo dojść do wspólnych rozwiązań, trapiących polską szkołę i uczniów.

W konferencji uczestniczyli członkowie Samorządu Uczniowskiego ZSP w Chojnie: Oliwia Biernacka, Hanna Jońca, Piotr Podniesiński, Emilia Witkowska, Hubert Kowalski, pod opieką mgr Gabrieli Lasowskiej.

Wyniki badań posłużą do opracowania programu “Strategia dla młodych”, aby nakreślić portret młodzieży polskiej w pełnym wymiarze, uwzględniający wszystkie możliwe elementy życia, zachowania, marzeń, co stanowi istotę życia współczesnego młodego Polaka.

 

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

8.12.2021 r. odbyła się konferencja szkoleniowa upowszechniająca produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills”, program Erasmus+.

Konferencja szkoleniowa
upowszechniająca produkty intelektualne projektu
„Game based learning for development of problem solving skills”,
program  Erasmus+

 

Dnia 8 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyła się konferencja szkoleniowa upowszechniająca produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills –  Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów”, program  Erasmus+. W konferencji uczestniczyli nauczyciele reprezentujący Szkołę Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie.

Uczestników konferencji uroczyście przywitała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk, następnie koordynator projektu Pan Janusz Cezary Salamończyk przedstawił cele projektu GAME. Szkolenie z wykorzystania produktów intelektualnych projektu przeprowadziła Pani Kamila Góra, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, która zaprezentowała zeszyt ćwiczeń zawierający dobre praktyki w uczeniu się opartym na grach  oraz wykorzystanie przykładowych gier – produktów intelektualnych projektu „GAME”.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z filmami instruktarzowymi, jak również mieli możliwość zagrać w grę Rummikub. Przedstawiciele szkół otrzymali od organizatorów konferencji zeszyt ćwiczeń zawierający dobre praktyki w uczeniu się opartym na grach, grę Rummikub oraz Dixit. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej upowszechniającej produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills”, program  Erasmus+.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

6.12.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

[Św. Jan Paweł II]

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem. To święto ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, działając na rzecz osób potrzebujących. W naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodziliśmy 6 grudnia 2021 r. Ze  względu na epidemię Covid-19, nasze działania zostały bardzo ograniczone. W tym dniu członkowie Klubu Wolontariusza rozdawali na przerwach czerwone serduszka, jako symbol dobroci serca, które możemy ofiarować drugiemu człowiekowi oraz wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Wolontariusze, z Klubu Wolontariusza naszej szkoły, otrzymali od opiekunów podziękowania, za to, że wyrazili chęć zostania wolontariuszem, za dotychczasowe działania, za to, że w każdej chwili są gotowi nieść pomoc. I choć sytuacja na świecie bardzo utrudnia działania wolontariackie, to każdy najmniejszy gest dobroci, uśmiech na twarzy, może zdziałać cuda.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wychowawcy klas otrzymali materiały promujące ideę wolontariatu, które mogli wykorzystać podczas godziny wychowawczej.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce, za pomocną dłoń, uśmiech i życzliwość. Dziękujemy rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspieranie naszych działań.

Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia i nieustającej dobroci płynącej prosto z serca.

 

Opiekunowie Klubu Wolontariusza

mgr Izabela Barylska

mgr Dorota Szwiec

Rafa

6.12.2021 r. obchodziliśmy Mikołajki.

Mikołajki 2021

 

            W dniu 6 grudnia 2021 r., jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Mikołajki. Uczniowie przyszli w tym dniu w mikołajkowych czapkach, dzięki czemu w klasach i  na  korytarzach zapanował świąteczny nastrój. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, na długiej przerwie, przygotowali dla całej społeczności słodkie niespodzianki. W tym samym czasie, uczniowie wraz z panią Dyrektor ubierali choinkę, co symbolicznie rozpoczęło okres świąteczny w naszej szkole.

mgr Leszek Lejman

Rafa

6-13.12.2021 r. odbył się cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniach od 6-13 grudnia 2021 r. odbył się cykl wykładów online o tematyce ekonomicznej, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W pierwszym z nich: “Podatki na co dzień – wybrane aspekty praktyczne”, który miał miejsce 6 grudnia 2021 r., wzięła udział klasa 3 bd LO.

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy o podatkach, które płacą na co dzień, biorąc udział w krótkiej ankiecie, przeprowadzonej za pomocą smartfonów w aplikacji Mentimeter. Następnie prowadzący przybliżyli informacje, związane z mniej lub  bardziej znanymi podatkami. Uczniowie dowiedzieli się: gdzie one trafiają i na co zostają przeznaczone.

Kolejny wykład, który poprowadził mgr Jakub Baranowski: “Jak można zmienić swoją lokalną rzeczywistość? Przykład budżetu obywatelskiego”, odbył się 9 grudnia 2021 r. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2 acp LO.

Budżet obywatelski jest procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o  wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Te projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację, podaje się  pod  głosowanie. Najwyżej ocenione projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu. Możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczynia się do poprawy funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale  i całego miasta.

 

W ostatnim z wykładów, w dniu 13 grudnia 2021 r., wzięła udział ponownie klasa 3 bd LO. Temat wykładu online: ”Jak załatwić sprawę w urzędzie”. Uczniowie otrzymali szereg praktycznych wskazówek i informacji. W ramach przykładu: jeśli wniesiemy sprawę do  niewłaściwego organu administracji publicznej, wówczas organ ten poinformuje nas o  tym oraz poda właściwy adres.

 

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

6.12.2021 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

6 grudnia 2021 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczniów naszej szkoły z klasy 3 Branżowej Szkoły I stopnia: Krzemińska Karolina, Warawko Daniel, Matuszewski Kacper, Michalak Szymon, Kaczyński Filip, Matwijów Dariusz i Kudłak Kacper. Konkurs na etapie szkolnym polegał na wypełnieniu testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Największą ilość punktów zdobyli uczniowie tj. Karolina Krzemińska i Dariusz Matwijów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Marcinkowska

Rafa

6.12.2021 r. uczniowie kl. 2 d LO wraz z wychowawcą byli na lodowisku.

Wyjazd klasy 2 d LO na lodowisko

 

6.12.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w wycieczce na lodowisko „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowanej z okazji Mikołajek.

Kolejny raz mieliśmy możliwość spędzić razem czas wolny poza szkołą i jeszcze lepiej się  poznać. Wszyscy dobrze się bawili. Jedni dopiero „stawiali pierwsze kroki na lodzie”, a  inni szlifowali posiadane umiejętności.

wychowawca

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

17.12.2021 r. finał konkursu na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.

Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy

 

6.12.2021 r. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy. W konkursie udział wzięło kilkanaście klas. Wszystkie stroiki prezentowały się pięknie.

W dniu 17.12.2021 r. najładniejszy stroik wybrała komisja, złożona z przedstawicieli dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów. Najładniejszy stroik, według komisji konkursowej, wykonali uczniowie klasy 4 TI, otrzymując w nagrodę słodką niespodziankę. Wszystkie stroiki zostały wystawione na  sprzedaż. Uzyskane w ten sposób pieniądze, zostały przeznaczone na cele charytatywne.

 

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

6-20.12.2021 r. uczniowie klasy 2HŻ wraz z wychowawcą zorganizowali zbiórkę przedświąteczną na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju.

Zbiórka przedświąteczna

 

W dniach 6-20 grudnia 2021 r. klasa 2HŻ z wychowawcą mgr Małgorzatą Limanówką zorganizowała zbiórkę przedświąteczną na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju.

Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły, udało się zebrać: przybory szkolne, zeszyty, ręczniki, odzież oraz maskotki. 23 grudnia 2021 r. przedświąteczne upominki zostały dostarczone do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

            Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przedświąteczną zbiórkę dla wychowanków placówek, w szczególności dla Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Klasa 2HŻ z wychowawcą

Rafa

5.12.2021 r. uczestniczyliśmy w IX Biegu Mikołajkowym w Policach.

IX Bieg Mikołajkowy w Policach

 

5 grudnia 2021 r. już po raz dziewiąty odbył się Bieg Mikołajkowy w Policach. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police. Bieg ma na celu promocję aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia, popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchowej, jak również promocję Powiatu Polickiego, Gminy Police oraz  Pomorza Zachodniego.

Odbiór pakietu startowego.

Prawie pół tysiąca biegaczy stanęło na starcie 10 kilometrowego biegu. Trasa Biegu prowadziła drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, płaska, lekko pofałdowana. W tym roku mocno sypnął śnieg i zapewnił piękną zimową aurę. Impreza odbywała się na otwartym powietrzu, a Mikołajowe miasteczko, fantazyjne świąteczne przebierania uczestników sprawiły, że świąteczny klimat był jeszcze bardziej odczuwalny.

Przygotowania do biegu.

W biegu zadebiutował uczeń naszej szkoły, Juliusz Naruszewicz z klasy 2 BI. W zimowych warunkach pokonał dystans w czasie 00:59:03 zajmując 188 miejsce w kategorii open. W  swojej kategorii wiekowej (M-16) zajął 5 miejsce.

 

Na starcie.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

04.12.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Eliminacje okręgowe XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

04.12.2021 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbyły się  eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą XXVI edycji Olimpiady było „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”. Naszą szkolę reprezentowała Nikola Hołota z klasy 3 HŻp.

Do olimpiady przystąpiło 34 uczniów z całego okręgu, z liceum i technikum. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 80 pytań, które obejmowały podstawowe wiadomości z  zakresu nauki o żywieniu oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologicznochemicznych aspektów żywienia, technologii żywności i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, a także podstawowe umiejętności z zakresu oceny surowców, sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta.

Nikola Hołota nie zakwalifikowała się do etapu centralnego. Mimo to gratulujemy uzyskanego wyniku.

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

3.12.2021 r. odbył się konkurs plastyczny w ramach kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Konkurs plastyczny w ramach kampanii
,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

 

3 grudnia 2021 r. odbył się konkurs plastyczny, w ramach kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Gryfiński, Burmistrz Gminy Chojna, Komisariat Policji w Chojnie.

Celem konkursu było wspieranie kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i  młodzieży”, organizowanej przez fundację „po Drugie”, której przyświeca cel budowania świata bezpiecznego, spokojnego i bez przemocy.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 5 uczniów:

Dominika Czekalska, kl. 3 WZp

Barbara Deptuła, kl. 3 WZp

Kacper Bobrel, kl. 1 TB

Wojciech Bobrel, kl. 1 TB

Miłosz Malinowski, kl. 1 PDW

Dziękuję i gratuluję uczestnikom konkursu odwagi, pomysłowości i kreatywności.

 

Opiekun

mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

2.12.2021 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”
etap I

2 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbył się I etap eliminacji ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Słupsku. W tym roku naszą szkołę w konkursie reprezentują dwie uczennice z klasy 3 TH – Aleksandra Kowalska i Zuzanna Kowalska.

Etap ten polegał na rozwiązaniu testu z zakresu przedmiotów zawodowych, w zawodzie technik hotelarstwa, który składał się z 56 pytań. Czas trwania testu wynosił 60 minut. Osoby, które zakwalifikują się do grupy najlepszych 13 osób, 16 marca 2022 r., będą walczyć w  Hotelu *****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej w  Polsce. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki pierwszego etapu.

Opiekun konkursu:

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

 

Rafa

2.12.2021 r. Juliusz Naruszewicz z kl. 2 BI został laureatem w konkursie „Nieodkryte Zakątki Regionu”.

Konkurs „Nieodkryte Zakątki Regionu”

 

2.12.2021 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu pt. „Nieodkryte Zakątki Regionu”. Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat regionu zachodniopomorskiego oraz pokazanie rejonu mało znanego dla odwiedzających nasze województwo, czy też nawet dla samych mieszkańców. Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia przedstawiającego nieodkryty, ciekawy zakątek naszego regionu. Mógł to  być zabytek, pejzaż, wieś, miasto, bądź inne warte zobaczenia miejsce.

Do konkursu z naszej szkoły przystąpiło siedmioro uczniów. Do dnia 30 listopada do  Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 465 prac. Komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru najlepszych zdjęć. Laureatami konkursu zostało 17 uczniów. Wśród grona nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły – Juliusz Naruszewicz z klasy 2 BI.

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w  Szczecinie na rok 2022.

Poniżej zdjęcie Juliusza:

Zdjęcie przedstawia wieżę widokową, która znajduje się w miejscowości Stoki. Wieża położona jest na terenie dawnego folwarku z połowy XIX wieku. Otacza ją park krajobrazowy z przełomu XVIII/XIX wieku.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

1.12.2021 r. odbyła się wieczornica pod hasłem Polskie drogi ku niepodległości.

Polskie drogi ku niepodległości

 

            We wtorkowy wieczór, 1 grudnia 2021 r. w bibliotece szkolnej, odbyła się  wieczornica patriotyczna, upamiętniająca bohaterów walk o wolność naszej Ojczyzny. Literacko – muzyczne spotkanie pod hasłem: Polskie drogi ku niepodległości przygotowały: mgr Elżbieta Moska, mgr Edyta Krupa-Nadolny i mgr Gabriela Lasowska. Młodzież zaprosiła zebranych do wspólnego rozpamiętywania kart historii o trudzie walki za naszą Ojczyznę słowami: “Mówimy Ojczyzna, wolność, niepodległość, odwaga, braterstwo, poświęcenie, hołd….Cóż znaczyłyby dziś te słowa, gdyby nie bohaterowie tamtych dni!”

 

Program artystyczny oparty był na kanwie patriotycznych pieśni i utworów literackich. Młodzież jak zawsze, z wielkim wyczuciem i entuzjazmem, słowami poetów opowiadała o  historii. Porywająco wyśpiewane pieśni patriotyczne, przeplatane były recytacją najpiękniejszych utworów lirycznych, dotykających problematyki zniewolenia i walki o  wolność. Całość uzupełniała tematyczna prezentacja multimedialna z fotografiami ilustrującymi bohaterstwo walczących o naszą niepodległość. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane pieśni patriotyczne, wykonywane przez szkolny chór oraz solistów.

Panująca atmosfera oraz scenografia, budziły w słuchaczach emocjonujące doznania, wprawiały w stan skupienia i zadumy.

Młodzież przypomniała zebranym ważne słowa, że z kart historii płynie przesłanie, byśmy pozostali zawsze wierni wartościom, które ocaliły naszą Ojczyznę od unicestwienia. Prowadzący wieczornicę złożyli także podziękowania wszystkim uczestnikom za patriotyczne świadectwo poprzez uczestnictwo w spotkaniu. Przywołane zostały ważne słowa Jana Pawła II: “Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”.

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne z  “Małego śpiewnika polskiej pieśni patriotycznej”, co jeszcze bardziej podkreśliło aurę tego spotkania, dostarczyło wielu emocji i wzruszeń.

Dziękujemy wszystkim za wielkie zaangażowanie i włożoną pracę.

 

mgr Edyta Krupa-Nadolny

Rafa

30.11.–1.12.2021 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

 

30 listopada i 1 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas Szkolnych Dni profilaktyki realizowane były działania profilaktyczne, mające na celu budowanie odpowiednich postaw wobec substancji psychoaktywnych, przekazanie kompetentnej wiedzy na temat środków odurzających oraz  wykazanie ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

1 grudnia 2021 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali społeczności szkolnej ulotki profilaktyczne i przypinali czerwone wstążeczki – w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS.

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Ich celem było kształtowanie umiejętność ćwiczenia asertywności, uświadomienia młodzieży znaczenia relacji (z samym sobą oraz z innymi ludźmi) w procesie budowania poczucia własnej wartości. Przedstawiono uczniom szkodliwe skutki, które wynikają z palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych oraz e-uzależnień.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

29.11.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
eliminacje szkolne

 

29 listopada 2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Celem tych zawodów jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa oraz zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień. Ważne, aby  uczniowie stali się nie tylko konstruktorami budownictwa, ale również własnego życia.

W tym roku w eliminacjach szkolnych wzięło udział 12 uczniów z klasy 3 BI, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Uczniowie Kamil Sakwa, Jakub Kowalewski i Maciej Koster, którzy zajęli najwyższe pozycje w eliminacjach szkolnych, będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

mgr Andżelika Szkuciak

Rafa

26.11.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO wzięli udział w wykładzie „Mechanoskopia”.

Wykład online klasy 3dp LO z Mechanoskopii

26.11.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w wykładzie online na temat „Mechanoskopia”. Wykład przeprowadził mł. asp. mgr inż. Bartosz Frydrych, biegły z Zakresu Badań Mechanoskopijnych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób ujawnia się i zabezpiecza ślady mechanoskopijne, jakie wnioski o okolicznościach zdarzenia można wyciągnąć na podstawie tych śladów oraz jakie są formy badań mechanoskopijnych.

Biegły w ciekawy sposób przedstawił również przykłady badań prowadzonych przez siebie.

Opiekun

mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

Rafa

26.11.2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

26 listopada 2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”. Szkołę w konkursie reprezentowało 18 uczniów z klas drugich i trzecich LO oraz z klasy 4 TH. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań, metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie opisowe (od 0 do 8 punktów). Maksymalna liczba punktów do  zdobycia to 38. Dziesięć pytań testowych należało wykonać na podstawie załączonej mapy topograficznej.

Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursie:

 1. Kacper Perliński – kl. 3 d LO
 2. Jakub Dziewiątka – kl. 3 d LO
 3. Marcel Sobczyński – kl. 3 d LO
 4. Aleksandra Con – kl. 3 d LO
 5. Hubert Groszewski – kl. 3 dp LO
 6. Szymon Laskowski – kl. 3 dp LO
 7. Piotr Podniesiński– kl. 2 a LO
 8. Kacper Wiergowski – kl. 2 a LO
 9. Michał Orłowski – kl. 2 a LO
 10. Adrianna Majda – kl. 2 a LO
 11. Sandra Gutowska – kl. 2 c LO
 12. Wiktoria Klimela – kl. 4 TH
 13. Agata Wroniewska – kl. 4 TH
 14. Dagmara Ogórek – kl. 4 TH
 15. Agnieszka Lorenc – kl. 4 TH
 16. Dominika Jaworska – kl. 4 TH
 17. Wiktoria Sembera – kl. 4 TH
 18. Paulina Michałowska – kl. 4 TH

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2022 r. – szkoła otrzyma imienną listę wszystkich uczestników wraz z punktacją.

 

Szkolny opiekun konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

24.11.2021 r. członkowie programu „Młodzi w Akcji +” wzięli udział w webinarium “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”.

Program „Młodzi w Akcji+”

webinarium “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”

 

24 listopada 2021 r. odbyło się webinarium, w ramach programu Młodzi w Akcji+, pod hasłem “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”, poprowadzone przez  Wawrzyńca Smoczyńskiego z Uniwersytetu SWPS.

Każde szkolenie jest dla nas nowym doświadczeniem. Dzisiaj wiemy, że nie ma spraw nieważnych i co to jest tak naprawdę społeczne zaangażowanie. Może to być pomoc innym, rozmowa o problemach, pomoc w różnych sytuacjach. Ważne, aby mieć odwagę i  podejmować działanie na rzecz innych. Robić rzeczy dla dobra wspólnego. I to wcale nie  muszą być rzeczy wielkie.

Udział w programie „Młodzi w Akcji+” umożliwia nam komunikację z kolegami z różnych miast. Rozmawiamy, wymieniamy się poglądami i to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób uczymy się samorządności. Do tej pory nawet się nie zastanawiałyśmy ile spraw mamy wspólnych i jak dużo nas łączy. I co najważniejsze – nie trzeba być liderem, ale należy umieć pracować wspólnie, razem działać i rozwiązywać problemy. Teraz wiemy, że my młodzi też  mamy wpływ na sprawy społeczne.

 

 

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa Rafa

21.-27.11. 2021 r. w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie na pierwszym planie”, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, program PO WER, dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w mobilności w Kőszeg, na Węgrzech.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”
w Kőszeg na Węgrzech

 

W dniach 21.11 – 27.11 2021 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywało w Kőszeg (Węgry), gdzie wzięli udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”.

Celem przedsięwzięcia było porównanie edukacji zdrowotnej w Polsce i na Węgrzech oraz  integracja młodzieży obu państw. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych. Następnie przedstawiliśmy naszym gospodarzom prezentację o Polsce i  porównaliśmy systemy edukacji naszych krajów. Kolejne prezentacje zestawiły poziom edukacji zdrowotnej w obu krajach. Na tym zakończyliśmy dzień pierwszy.

Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy od przedstawienia wpływu COVID-19 na młodzież. Następnie zgodnie z programem pokazaliśmy możliwości platformy edukacyjnej healthedu. Po  zajęciach udaliśmy się na zwiedzanie zamku w Kőszeg. Następnie po lunchu pojechaliśmy na  wycieczkę do pobliskiego miasta Szombathely. Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy zabytki miasta, spróbowaliśmy regionalnych dań i zobaczyliśmy panoramę miasta z perspektywy diabelskiego młyna.

Kolejny pracowity dzień projektu poświęcony był warsztatom na temat uzależnień i sposobom jak im zapobiegać. Warsztaty odbyły się w grupach mieszanych, co wspomogło integrację. Następnie w parach mieszanych rozwiązywaliśmy zadania zawarte w przedstawionym zeszycie ćwiczeń. 25.11.2021 r. pokazaliśmy jak stworzyć ćwiczenia na przedstawionej wcześniej platformie.

Każdy z nas przygotował wybrane przez siebie ćwiczenie, współpracując w parze z osobą z  Węgier. Następnie zaprezentowaliśmy rezultaty naszych działań. Po posiłku, razem z naszymi rówieśnikami, wzięliśmy udział w grze miejskiej, która polegała na odnajdywaniu punktów w  mieście i wykonaniu zdjęcia potwierdzającego wykonanie zadania.

Ostatniego dnia podsumowaliśmy cały pobyt. Po podsumowaniu wykonaliśmy ćwiczenia, wcześniej przez nas przygotowane. Na koniec podziękowaliśmy za gościnę i miło spędzony czas. Wieczorem wszyscy udaliśmy się na uroczystą pożegnalną kolację.

Czas spędzony w Kőszeg przebiegł pracowicie, ale w miłej atmosferze, zapewniając nam przeżycie niezapomnianych chwil z naszymi rówieśnikami.

Julia Barylska, kl. 2 ac LO

Wiktoria Saskowska, kl. 4 TH

Rafa

16.11.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

16 listopada 2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu, kraje członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację Zasad Tolerancji”. Artykuł I  „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

 

Wychowawcy klas oraz pedagodzy przeprowadzili w listopadzie zajęcia, na temat akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu projekcję filmów, poruszających problem braku tolerancji i dyskryminacji oraz scenariusze zajęć z projektu „SAVE” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji miały na celu uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację.

 

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

16.11.2021 r. wzięliśmy udział w V edycji akcji „Młodzieży czytanie”.

V edycja akcji „Młodzieży czytanie”

pod hasłem „Młodzież czyta utwory Gabrieli Zapolskiej”

 

            16 listopada 2021 r., w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz w koszalińskiej delegaturze kuratorium, odbyła się V edycja akcji „Młodzieży czytanie” pod hasłem „Młodzież czyta utwory Gabrieli Zapolskiej”. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie.

W szczecińskiej odsłonie wydarzenia udział wzięli przedstawiciele 14 szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, reprezentowały uczennice klasy 1 a LO: Emilia Kłonowska, Oliwia Pohorecka, Klaudia Hernik oraz Anastazja Snopek. W wykonaniu naszej młodzieży usłyszeliśmy interpretację utworu “Moralności Pani Dulskiej”. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaleźć możemy w nim komizm i gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. A pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.

Podczas wydarzenia, wraz z uczniami i organizatorami, utwory Zapolskiej czytali zaproszeni goście. W Szczecinie był to pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziennikarz Polskiego Radia Szczecin Konrad Wojtyła, który współtworzył audycję „Radio Belfer”. Przybliżała ona treści lektur szkolnych przed maturą z języka polskiego, wspomagając zdalne nauczanie.

Prezentowana literatura ukazuje młodzieży, jak inny był świat jeszcze sto lat temu. Takie akcje z pewnością pomagają w sięganiu po tytuły, po które sami pewnie by się nie pokusili. Rozwijają świadomość kulturową, rozbudzają zainteresowania klasyką literatury polskiej oraz  propagują czytelnictwo.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

15.11.2021 r. początek zimowych akcji Klubu Wolontariusza.

„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości,

jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem”

[Seneka]

 

Działania Klubu Wolontariusza

W dniach od 15 listopada do 9 grudnia 2021 r., ramach ogólnopolskiego programu społecznego Szlachetna Paczka, Klub Wolontariusza zorganizował w szkole zbiórkę żywności i przyborów szkolnych. Jest to program wspierający osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Zebrane dary dotarły do najbardziej potrzebujących osób i rodzin z gminy Gryfino i okolic. Członkowie Klubu Wolontariusza zachęcali wszystkich do przyłączenia się  do programu poprzez ogłoszenia na wirtualnej gazetce i przekazywanie informacji poprzez  e-dziennik.

 

Cała szkoła przyłączyła się do akcji, dając dowód swojej otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Pomaganie jest proste, wystarczy tylko odpowiednio się zaangażować.

Zebrane dary, dwa dni przed wielkim finałem, 9 grudnia 2021 r. zostały przekazane do siedziby Szlachetnej Paczki w Gryfinie, gdzie zostały podzielone według potrzeb oczekujących rodzin.

Siedzibę Szlachetnej Paczki opuszczaliśmy z poczuciem dobrze spełnionej misji. Spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy przygotowywali paczki na wielki finał. Otrzymaliśmy ogromne podziękowania i dyplom. Jesteśmy dumni, że oprócz zebranych artykułów spożywczych i  przyborów szkolnych mogliśmy dać coś więcej: swoje zaangażowanie, czas i dobre serce. Szlachetna Paczka to program, który daje nam możliwość uwrażliwienia się na potrzeby drugiego człowieka, pokazuje jak ważna jest współpraca i pomoc drugiemu człowiekowi.

Większość zebranych przyborów szkolnych Klub Wolontariusza przekazał na akcję charytatywną, zorganizowaną przez kl. 2 HŻ. Przybory zostaną przekazane do Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Trzcińsku–Zdroju.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Dziękujemy za dobre serce, zrozumienie i wiarę w pomyślność akcji.

Członkowie Klubu Wolontariusza wzięli również udział w zbiórce żywności i środków pierwszej potrzeby, zorganizowanej przez Wspólnotę Sant’Egidio w Chojnie i Parafialny Zespół Caritas. Zbiórka potrzebnych artykułów odbywała się w sklepie Intermarche w Chojnie. Organizatorzy otrzymali również pomoc przy pakowaniu darów. Paczki zostały przygotowane dla 170 potrzebujących osób Chojny i okolic, samotnych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Za okazaną pomoc otrzymaliśmy piękne podziękowania.

Uczniowie pomimo codziennych obowiązków znaleźli czas, aby wziąć udział w tak szlachetnej akcji. Znaleźli czas, aby nieść bezinteresowną pomóc drugiemu człowiekowi. Wierzymy, że  dzięki takim uczniom nasz wolontariat będzie się rozwijał i dawał przykład jak być dobrym człowiekiem, o wrażliwym sercu i chętnym do niesienia pomocy.

Ogromne podziękowania należą się: Paulinie Białous, Amelii Laskowskiej, Wiktorii Kwaśniak, Sandrze Gutowskiej, Aleksandrze Oczyńskiej i Patrykowi Jaz.

DZIĘKUJEMY! Jesteście przykładem dla innych. Swoją postawą pokazaliście, że praca wolontariusza jest nieoceniona, a Wasze działania mają wpływ na uśmiech drugiego człowieka.

 

Opiekunowie

mgr inż. Izabela Barylska

mgr Dorota Szwiec

Rafa

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Udział pocztu sztandarowego ZSP
w Chojnie w gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

11 listopada 2021 r. poczet sztandarowy ZSP w Chojnie wziął udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą za  Ojczyznę w Kościele Mariackim. Następnie obchody przeniosły się pod pomnik papieża Jana Pawła II oraz na plac Konstytucji 3 Maja. Pod „Pomnikiem Osadników” delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich, złożyły wiązanki kwiatów.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Marta Wałowska, Anna Szczepańska i Mateusz Śmiśniewicz, pod opieką Pana mgra Marka Bednarza.

 

 

Opiekunowie pocztu sztandarowego:

mgr Emilia Skrzypa

mgr Marek Bednarz

Rafa

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

I Wirtualny Bieg Niepodległości

 

11 listopada 2021 r. obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkolna uczciła to wydarzenie na wiele fantastycznych sposobów. Niektórzy przyłączyli się do akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

Od 11 do 14 listopada biegaliśmy i chodziliśmy dla Niepodległej. Każdy uczestnik nadsyłał zdjęcia świadczące o jego aktywności i przebytych kilometrach. Ci, którzy nie chcieli biegać sami, przyszli na szkolne boisko, gdzie pan mgr Grzegorz Michasiuk poprowadził rozgrzewkę i dopingował nas do aktywności. Spędziliśmy ten dzień rodzinnie i aktywnie, oczywiście w  towarzystwie barw narodowych.

Spośród nauczycieli największy dystans dla Niepodległej przebył mgr Łukasz Makowski. Spośród uczniów – Włodzimierz Oleśków z klasy 1 TI. Gratulujemy wyników.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

10-11.11.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości

Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, łączy w sobie przeszłość – pamięć o tych, którzy przywrócili Polsce wolność – i teraźniejszość – radość, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Z okazji Święta Niepodległości, Samorząd Uczniowski poprosił uczniów, aby w dniu 10 listopada 2021 r. przyszli do szkoły w strojach biało – czerwonych lub mieli założony jakiś dodatek w barwach polskiej flagi. Prośba SU spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony klas, które przyłączając się do tej inicjatywy, otrzymały punkty do konkursu na Super Klasę.

 

W dniu 11 listopada 2021 r., podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości, członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod „Pomnikiem Osadników” na Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

mgr Leszek Lejman

Rafa

10.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 2021

 

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele ZSP w Chojnie włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” 2021, która polegała na odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”. W środę, 10 listopada o godz. 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali hymn narodowy.

„Szkoła do hymnu” to akcja o charakterze patriotycznym, której celem jest włączenie społeczności szkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

                                                                                                 mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

9.11.2021 r. odbyło się szkolenie opiekunów programu ,,Młodzi w Akcji+”.

Program „Młodzi w Akcji+” szkolenie dla opiekunów

 

     9 listopada 2021 r. na platformie kursowej odbyło się szkolenie dla opiekunów, w ramach programu ,,Młodzi w Akcji+”, w którym wzięła udział mgr Edyta Krupa – Nadolny. Tym razem opiekunowie zastanawiali się nad zagadnieniem dotyczącym konfliktów międzypokoleniowych. Kluczowe pytanie brzmiało: Dlaczego nauczyciele i uczniowie nie  mają racji? O niuansach pokoleniowych w komunikacji między nauczycielem a uczniem. Szkolenie poprowadziła dr Justyna Sarnowska z Uniwersytetu SWPS.

9.11.2021 r. zakończył się etap szkoleniowy dla opiekunów. 24 listopada 2021 r. odbędzie się  kurs poświęcony tematyce mediów i wykorzystywania ich w działaniach projektowych. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

8.11.2021 r. Wiktoria Tkacz z kl. 2 HŻ i Kacper Bobrel z kl. 1 TB otrzymali wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym: ,,Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”.

Wojewódzki konkurs plastyczny
,,Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”

 

8 listopada 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu plastycznego: ,,Gdy  wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”. Organizatorem konkursu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Szczecinie. Celem konkursu było pozyskanie informacji, które obejmują rozumienie terminów HIV i AIDS, zapoznanie się z różnymi typami działań i zachowań w celu zapobiegania HIV/AIDS, propagowanie ich oraz poznanie dróg zakażenia i sposobów rozprzestrzeniania się choroby.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie reprezentowało 3 uczniów: Wiktoria Tkacz z kl. 2HŻ, Kacper Bobrel z kl. 1 TB oraz Wojciech Bobrel z kl. 1TB.

Naszym uczniom udało się uzyskać dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Wiktoria Tkacz oraz Kacper Bobrel.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym!

 

Opiekun mgr Marlena Wawrzyńczyk

Rafa

8.11.2021 – Pani Dorota Szwiec i Pani Małgorzata Limanówka prezentowały Metody i narzędzia diagnostyczne oraz efektywne działania wspierające uczniów i nauczycieli naszej szkoły, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, podczas wojewódzkiej konferencji pt. „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej?”, organizowanej przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Metody i narzedzia diagnostyczne oraz efektywne dzialania ZSP w Chojnie

Otwórz w nowym oknie

Rafa

8.11.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

Warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”

 

8 listopada 2021 r. odbyły się kolejne warsztaty na platformie kursowej, w ramach szkolenia z programu „Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska.

Oriana Kozłowska z kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska z kl. 1 a LO, Amelia Laskowska z kl. 1 b LO.

Omawiałyśmy nasz pomysł na realizację zadania projektowego i poznałyśmy etapy pracy. Zastanawiałyśmy się nad celami naszego pomysłu. Zdałyśmy sobie sprawę z tego, że ważnym etapem naszych działań będzie pozyskanie sojuszników – osób, których wiedza i  doświadczenie będą nam potrzebne. Przed nami trudne wyzwanie, czas na podsumowania, których dokonamy wspólnie z opiekunem panią Edytą Krupą – Nadolny. Będziemy analizować to, czego się dowiedziałyśmy na szkoleniach i ustalimy etapy naszej pracy badawczej. Zaczniemy od doprecyzowania pomysłu i pozyskiwania informacji na  interesujący nas temat.

Wiemy już jak planować działania, wyznaczać cele i przeprowadzać diagnozę. Teraz musimy to odnieść do naszego pomysłu. Nadchodzi czas na naszą inicjatywę.

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa

29.10.2021 r. uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

Ogłoszenie

 

Uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

Rafa Rafa

27.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”.

Akcja „Szkoła pamięta”

 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości

 nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

 i nie ma prawa do przyszłości”

J. Piłsudski

 

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień, dla każdego Polaka to również czas upamiętnienia rocznic odzyskania niepodległości. Wspominamy wszystkie, również te  lokalne ważne rocznice, wydarzenia i postaci. W bieżącym 2021 roku już po raz trzeci Ministerstwa Edukacji i Nauki zachęcało do wzięcia udziału w akcji „Szkoła pamięta”. Nasza szkoła każdego roku przystępuje do tego przedsięwzięcia. W tym roku zrealizowaliśmy wyjątkowo dużo działań.

Reprezentacja uczniów klas mundurowych oddaje hołd poległym żołnierzom Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym w Siekierkach – 5.11.2021 r.

W ramach akcji uczniowie klas 1 TI oraz 1 b LO wysłuchali wykładu oraz pokazu symboliki cmentarza wojennego w Siekierkach. Szeroko nawiązaliśmy do historii naszych Ziem Odzyskanych, pomnika upamiętniającego ich powrót do macierzy oraz widniejących na nim dwóch nagich mieczy. Nie dziwi więc fakt, że jest to miejsce szczególnie ważne dla  społeczności naszej szkoły i mieszkańców regionu. Uczniowie klasy 3 ac LO uczestniczyli w szkolnej akcji zbiórki zniczy. Uczniowie klasy 3 abd LO i 3 bdp LO przygotowali prezentacje w na temat cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach. Na  godzinie wychowawczej w klasie 3 ac LO nastąpiło zapoznanie z akcją oraz przekazanie informacji o patronach szkoły i cmentarzu wojennym w Siekierkach. 27.10.2021 r. uczniowie klas mundurowych, 2 c LO oraz 3 c LO, zapalili znicze oraz oddali hołd pod pomnikiem ofiar Sybiru na cmentarzu komunalnym w Gryfinie.

Na lekcjach historii w klasie 2 MM, wspominaliśmy Powstanie Listopadowe, odbył się pokaz prezentacji multimedialnej na temat przyczyn wybuchu powstania i jego przebiegu. Klasa 3  HŻp zrealizowała temat nawiązujący do kultura polskiej w 1. połowie XIX w. Obejrzała film edukacyjny na temat rozwoju kultury polskiej w kraju i na emigracji. Nauczyciele wychowawcy również szeroko przystąpili do akcji. 2.11.2021 r. klasa 1abc LO zrealizowała temat „Listopad miesiącem pamięci o tych, którzy odeszli”. Wspomnienie ważnych dla  kultury polskiej postaci. Klasa 4 TI obejrzała film pt. ”Czarny czwartek” – przypomnienie czasu walki o wolność i bohaterstwa strajkujących robotników. Opracowano również scenariusz wieczornicy, w ramach koła teatralnego i recytatorskiego, na kanwie poezji i pieśni patriotycznych upamiętniający drogę Polaków do wolności.

27 października 2021 r. uczniowie klasy 2 HŻ włączyli się do akcji “Szkoła pamięta” zapalając znicze przy pomniku Jana Pawła II w Chojnie.

Z niecierpliwością czekamy na czwartą edycję akcji. Mamy jeszcze wiele pomysłów na  uczczenie miejsc pamięci. Taka nasza powinność.

 

mgr Aneta Żurawska

Rafa

25.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Znicz”.

Akcja Znicz

  Początek listopada to okres zadumy i refleksji nad sensem życia. Samorząd Uczniowski, pod  koniec października 2021 r. – przed świętem Wszystkich Świętych, zorganizował w naszej szkole akcję „Znicz”. Akcja ta przypomina, jak ważnym aspektem naszej kultury jest pamięć o zmarłych i zatrzymanie się na chwilę w teraźniejszości. Nasza społeczność szkolna, i tym razem, nie zawiodła. Zebraliśmy pokaźną ilość zniczy.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego, wraz z mgr Gabrielą Lasowską i księdzem Piotrem Suboczem, zapalili znicze na grobach nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także pomodlili się  za dusze zmarłych.

Jest coś co mrokom się opiera. To pamięć – ona nigdy nie umiera! Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do tak szlachetnej akcji.

mgr Leszek Lejman

Rafa

24.10.2021 r.Zuzanna Biel z kl. 2 d LO i Hubert Kwiecień z kl. 4 TI uzyskali stopień ratownika WOPR.

Egzamin na ratownika WOPR

 

24.10.2021 r. dwójka uczniów z naszej szkoły: Zuzanna Biel z kl. 2 d LO i Hubert Kwiecień z kl. 4 TI przystąpili do kursu na stopień Ratownika WOPR. Nad przebiegiem kursu i egzaminu końcowego czuwali Marek Kisły i Przemysław Tomczak, wieloletni i doświadczeni instruktorzy z WOPR Myślibórz. Koszt kursu oraz dojazdy uczniowie organizowali we  własnym zakresie. Opiekunowie Szkolnej Grupy WOPR zadbali, by uczniowie uzyskali wszelkie niezbędne informacje odnośnie szkolenia. Kurs na ratownika WOPR zakończył się  13  marca 2022 r. egzaminem. Zajęcia odbywały się w środy i niedziele po 2 godziny. Uczniowie doskonalili style ratownicze, pływanie pod wodą, a także rzuty kołem ratowniczym. Gratulujemy ratownikom zdanego egzaminu i życzymy dalszych sukcesów.

 

mgr Łukasz Makowski

Rafa

24.10.2021 r. uczniowie klas 2 c LO i 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 2 c LO i 3 c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym

W dniu 24 października 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, biorący udział w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy – w oparciu o bazę i  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe. Zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowali zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

Ćwiczono łączne czynności przygotowawcze do strzelania: ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie, rozkładanie i składanie broni. Zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią (B.L.O.S.).

Kadeci zostali także zapoznani z zakresem sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, która obowiązuje w Siłach Zbrojnych RP.

W zajęciach uczestniczyła klasa 3 c LO, będąca w V edycji CWKM, oraz klasa 2 c LO.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

21.10.2021 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Uroczystość pasowania nowych mieszkańców internatu na pełnoprawnych lokatorów

 

Zgodnie z tradycją, 21 października 2021 roku, w Internacie ZSP w Chojnie odbyły się otrzęsiny wychowanków, którzy w roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy zamieszkali w naszej placówce.

Nowi wychowankowie zostali zobowiązani do zmierzenia się z zadaniami, przygotowanymi przez wychowawców internatu. Musieli wykazać się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami sportowymi oraz dobrym smakiem.

Uczniowie, w oprawie pięknych makijaży, złożyli uroczyste ślubowanie, przez co wstąpili w “szeregi braci internackiej”. Zwieńczeniem otrzęsin było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

„Otrzęsiny” są sprawdzoną formą integracji. Zabawa, z dużą dozą humoru, sprzyja tworzeniu się pozytywnych relacji między wychowankami.

 

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO w ramach obchodów Święta Drzewa  uczestniczyli w akcji sadzenia lasu.

Sadzenie lasu przez klasę 2 d LO 21.10.2021

 

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w akcji sadzenia lasu, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Chojna. Leśniczy Sebastian Kałuża, na terenie Leśnictwa Rynica, przeprowadził krótką pogadankę dotyczącą ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Opowiedział również o tym, jak przebiega użytkowanie i hodowla lasów.

Wszyscy uczniowie otrzymali sadzonki drzew i przeszli krótkie szkolenie na temat sposobu sadzenia drzew.

Pod okiem pracowników Leśnictwa, przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie w pocie czoła sadzili kolejne drzewa.

Na koniec ciężkiej pracy odbyło się ognisko, przygotowane przez Nadleśnictwo, a  na  pamiątkę wykonane zostało wspólne zdjęcie.

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie akcji sadzenia lasu, ufundowanie posiłku oraz  życzliwość. Wyjazd do lasu dał nam poczucie, że każdy z nas może zrobić coś dla  środowiska. Uświadomił młodzieży, że każdy ma wpływ na to, jak wyglądać będzie w  przyszłości nasza planeta.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

20.10.2021 r. odbyło się szkolenie online dla opiekunów programu ,,Młodzi w akcji+”.

20 października 2021 r. na platformie kursowej odbyło się szkolenie dla opiekunów, w  ramach programu ,,Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska. Udział w nim wzięła mgr Edyta Krupa – Nadolny. Podczas szkolenia online omówiono rolę opiekuna w uczniowskim projekcie społecznym. Poruszono zagadnienia związane z procesem grupowym, dotyczące wspierania zespołu na każdym etapie pracy.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań w związku z realizacją projektu.

Opiekunowie poznali dokładnie etapy pracy z grupą: proces powstania grupy, problemy, z  którymi można się spotkać w trakcie pracy i jak eliminować konflikty w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

19.10.2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów
w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

 

W maju 2021 r. 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii była Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy było wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały podręczniki i bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC, do których przystąpili we wrześniu. Uczniowie byli przygotowywani do egzaminów przez p. Krzysztofa Janika, p. Emilię Marcinkowską oraz p. Babarę Zubalę.


 19 października 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk wręczyła ośmiorgu uczniom, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje w ramach kampanii „ Kwalifikacje 2025+”, Certyfikaty VCC w zakresie dwóch kwalifikacji. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Grafik komputerowy – Igor Czynsz, kl. 3 BIp, Bartłomiej Lewandowski, 3 BIp, Martyna Orszulak, kl. 3 BIp oraz Piotr Pośniak, kl. 3 BIp. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą – Paulina Cholewa, kl. 3 abd LO, Zuzanna Kowalska, kl. 3 HŻp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 3 BIp oraz Oskar Zawadzki, kl. 3 BIp.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

19.10.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

Warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”

19 października 2021 r. uczennice: Oriana Kozłowska z kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska z kl. 1 a LO, Amelia Laskowska z kl. 1 b LO uczestniczyły w warsztatach i  wypełniały zadania na platformie kursowej w ramach pierwszego szkolenia z programu „Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i  pani Judyta Ziętkowska.

Spotkanie miało na celu integrację zespołu oraz pomoc w wyborze i zaplanowaniu zadań projektowych. Uczestniczki pracowały indywidualnie i w grupach zadaniowych, co dało możliwość poznania innych zespołów biorących udział w projekcie. Głównymi zagadnieniami, o których była mowa, były informacje dotyczące etapów pracy. Omówiono problemy wynikające z realizacji zadania, przeznaczono też czas na prezentowanie pomysłów.

                                                           Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

Rafa Rafa

18-22.10.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

„Kreatywność jest wyjściem poza wyobraźnię, bo wymaga, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonywać, a nie tylko myśleć o niej.”

 Ken Robinson

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2021

 

Jak wyjść poza swoją wyobraźnię, jak zostać twórcą własnej kariery, tego m.in. dowiedzieli się uczniowie podczas organizowanego w szkole Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W ramach tego wydarzenia, w dniach od 18 do 22 października 2021 r., odbyły się działania pod hasłem: „Wyprawa na 3K: Kreatywność, Kompetencje, Kariera”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach i webinariach w formie online, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie. Odbyły się również warsztaty, prowadzone przez doradcę zawodowego panią Dorotę Szwiec.

Wyprawa naszych uczniów na 3K, miała następujący przebieg:

18.10.2021 r.

Warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Bądź kreatywnym pracownikiem” dla klasy 3 WZg i 3 PM, poprowadziła pani Dorota Szwiec.

19.10.2021 r.

„Oswój bestię! – czyli zarządzaj swoim stresem” – webinar dla klasy 3 abd LO.

„Nic umiem, nic nie wiem, czy na pewno? Porozmawiajmy o talentach – webinar dla klasy 1 abc LO.

20.10.2021 r.

„Podłącz się do kreatywności” – webinar/warsztaty dla klasy 3 bdp LO.

„Czy współpraca się opłaca?” – webinar/warsztaty, kl. 4 TH.

„Czy studia są dzisiaj kluczem do kariery?” – webinar kl. 4 TI.

 

21.10.2021 r.

„Co z tymi studiami? – spotkanie online z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kl. 4 TI.

21.10.2021 r.

„Kariera inna niż wszystkie” – życie w jaskini” – webinar, kl. 2 PDW.

„Władaj i gadaj, czyli jak się uczyć języków sprytnie i efektywnie?” – webinar/warsztaty, kl. 1 d LO.

Tematyka wydarzenia spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z uwagą i zaciekawieniem wzięli udział w wyprawie po Kreatywność, Kompetencje i Karierę. Wyprawa na 3K pokazała, jak ważne jest poznanie siebie, odkrycie swoich talentów i zainteresowań. To również rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i planowanie własnej kariery zawodowej. Uczniowie dowiedzieli się,  co jest ważne we współczesnym rynku pracy, jakie kompetencje są poszukiwane przez pracodawców.

Dziękuję uczestnikom wyprawy za chęć rozwijania swoich kompetencji, kształtowanie własnej postawy zawodowej i odnalezienie w sobie motywacji do tego, aby być osobą kreatywną, świadomą swoich zasobów osobistych.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

Warsztaty klasy 3dp LO „Oględziny miejsca przestępstwa”

 

W maju 2021 r. uczniowie klas o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w badaniu naukowym, przeprowadzonym przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie, za pomocą ankiety online, dotyczyło prywatności oraz podejścia uczniów do weryfikacji profili kandydatów do Policji w mediach społecznościowych. Szkoły, które uczestniczyły w badaniu, wzięły udział w losowaniu dwugodzinnych warsztatów z kryminalistyki. Wśród szczęśliwych szkół znalazła się również nasza.

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach, przeprowadzonych przez Pana Stanisława Rabczuka – Doktoranta na Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia miały przybliżyć uczniom praktyczne postępowanie podczas oględzin miejsca przestępstwa.

W pierwszej kolejności uczniowie zapoznani zostali ze sprzętem niezbędnym do  przeprowadzenia oględzin, a następnie przeszli do części praktycznej.

Cała klasa podzielona została na 3 grupy, które przydzielono do konkretnych sektorów miejsca zdarzenia. Wszyscy uczniowie pracowali samodzielnie pod czujnym okiem prowadzącego warsztaty. Zbierali ślady przestępstwa, wykonali dokumentację fotograficzną, a Szymon Laskowski – jako szef całej ekipy, sporządził protokół miejsca oględzin i  nadzorował wszystkich pozostałych.

Wszyscy świetnie się bawili, ucząc się jednocześnie podstaw kryminalistyki. To kolejny przykład na to, że najlepiej samemu coś zrobić, aby się przekonać, czy wybrany kierunek kształcenia jest tym właściwym.

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

13.10.2021 r. uczniowie kl. 2 BI wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

Zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”

 

13 października 2021 r. w klasie 2 BI odbyły się zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada organizację kompleksowego szkolenia w formie warsztatów. Warsztaty polegały na przekazaniu wiedzy, popartej konkretnymi przykładami opisującymi zagrożenia świata wirtualnego, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń dla osób niepełnosprawnych.

Podczas warsztatów prowadzący prezentowali podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w Internecie. Dodatkową wartością projektu była możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak: teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie Internetu i telefonu komórkowego, specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający, negatywne skutki nadużywania Internetu i telefonu komórkowego, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach, które czyhają na nich w świecie wirtualnym. Aktywność uczestników została porównana z innymi użytkownikami Internetu w zakresie form spędzania czasu w przestrzeni Internetu, w tym także przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci wiedzy jak zapobiegać takim zagrożeniom, jakie można wdrożyć zabezpieczenia oraz jak rozmawiać o tych kwestiach.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa Rafa

20.09.2021 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział online w Zachodniopomorskim i Lubuskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2021.

Zachodniopomorski i Lubuski Salon Maturzystów Perspektywy 2021

 

20 września 2021 roku odbył się Zachodniopomorski i Lubuski Salon Maturzystów Perspektywy 2021 – największa kampania informacyjna w Polsce dla klas maturalnych. Współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Szczeciński. Salon Maturzystów, poprzedzający termin składania deklaracji maturalnych, jest już stałym elementem kalendarza szkolnego. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną tegoroczna edycja odbyła się w formule online.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof.  dr  hab. Waldemara Tarczyńskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, którzy podkreślili w swoich wystąpieniach wagę Salonu jako miejsca, w którym matura spotyka się ze studiami. Zaprosili również maturzystów na studia na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczestnicy Salonu wzięli udział w wykładach ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych na temat egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz z przedmiotów dodatkowych – najczęściej wybieranych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mieli możliwość odwiedzić wirtualne stoiska uczelni oraz instytucji edukacyjnych, zadawać pytania na czacie oraz pobierać materiały informacyjne.

W ramach tej inicjatywy, w programie znalazła się bogata prezentacja kierunków studiów i  uczelni z całej Polski wraz z zasadami rekrutacji w roku 2022. W Salonie Maturzystów, w  ramach zajęć szkolnych, udział wzięły klasy maturalne LO i TZ pod opieką nauczycieli.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

11.10.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

Święto Drzewa 11.10.2021 r.

 

11.10.2021 roku uczestniczyliśmy w obchodach 19 edycji Święta Drzewa pod hasłem – Dla przyrody!

Święto Drzewa Klubu Gaja to program edukacji ekologicznej na temat ochrony środowiska i  klimatu – popartej realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. Co roku, 10  października, Klub Gaja inicjuje społeczne inicjatywy. Angażuje ludzi, przedszkola i  szkoły, samorządy, różne instytucje i firmy do sadzenia drzew i krzewów, opieki nad nimi oraz podejmowania lokalnych działań dla drzew. Przez 18 lat Święta Drzewa, dzięki zaangażowaniu ponad 760 000 osób, posadzono ponad 942 000 drzew i zebrano ponad 5100 ton makulatury.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, komentuje – „Święto Drzewa to nie tylko sadzenie drzew. To także udzielanie wsparcia tym społecznościom, które chronią stare drzewa, parki czy aleje. Różnorodność biologiczną można także wspierać sadząc odpowiednie gatunki drzew i krzewów, by zapewnić dzikim zwierzętom schronienie i  pożywienie. Wybierajmy rodzime gatunki, dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, klimatycznych i krajobrazowych, a wsparcia w wyborze roślin szukajmy u  specjalistów. Świętujmy z przyrodą i dla niej, a ona da nam życie, pokarm i odpoczynek.”

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego przygotowali dla uczniów naszej szkoły bogaty program obchodów tegorocznego Święta Drzewa. Tradycyjnie od kilku lat „Czytamy drzewom” oraz sadzimy drzewa.

 

Podczas tegorocznych obchodów Święta Drzewa odbył się konkurs „Rozpoznawanie gatunków drzew polskich”. Konkurs przygotowały: Pani Katarzyna Chwalińska i Pani Daria Rożniata – goście specjalni z Nadleśnictwa Chojna, z którym nasza szkoła współpracuje od  lat. Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Osiem drużyn dwuosobowych, podczas 4 etapów, rozpoznawało gatunki drzew na podstawie pokroju korony drzew, kształtu liści oraz rodzaju nasion.

Wyniki konkursu:

I miejsce: klasa 1 a LO ( Oliwia Sztuka, Izabela Ludwiczak),

II miejsce: klasa 1 TI ( Szymon Wojna, Karol Waliłko),

III miejsce: klasa 1 b LO ( Alicja Osowska, Martyna Makulska).

Drużyny z podium otrzymały nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu – upominki przygotowane przez Nadleśnictwo Chojna.

Zwieńczeniem obchodów Święta Drzewa będzie sadzenie lasu w dniu 21.10.2021 r., przygotowane również przez Nadleśnictwo Chojna, w którym uczestniczyć będzie klasa 2  d  LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za życzliwość, poświęcony czas i wsparcie merytoryczne.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

6.10.2021 r. wzięliśmy udział w inauguracji programu „Młodzi w akcji+”.

Program „Młodzi w akcji+”

24 września 2021 r. nasza szkoła została kolejny raz zakwalifikowana do programu „Młodzi w akcji+”. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do  podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia, przez realizację projektów społecznych. Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr  POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Oriana Kozłowska kl. 1 c LO, Aleksandra Oczyńska kl. 1 a LO, Amelia Laskowska kl. 1 b LO pod opieką wychowawcy mgr Edyty Krupy – Nadolny. Zespoły uczniowskie, podczas trwania programu, wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tej edycji będą mogli, między innymi, nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy  zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Inauguracja programu odbyła się 6 października 2021 r. Koordynatorki Młodych w Akcji+ – pani Magda Domańska i pani Judyta Ziętkowska – przedstawiły harmonogram działań w  tej  edycji. Następnie uczestnicy wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym, który wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Temat wykładu dotyczył praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wykład odbył się w formie online na  platformie Zoom.

Po części wykładowej, odbyły się warsztaty i ćwiczenia przygotowane dla zespołów, które miały pomóc sprecyzować własny pomysł na projekt. Wstępnie został ustalony temat projektu. Zespół skorzystał z zaproponowanych przez organizatorów ścieżek tematycznych i  stworzył własną koncepcję opracowania zadania. Interesującym wydał się projekt społeczny, na rzecz szkoły, o tematyce związanej ze sposobami spędzania wolnego czasu przez młodzież i ich zainteresowaniami pozaszkolnymi.

Już 19 października 2021 r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w programie, odbędą szkolenie zdalne, dotyczące uczniowskich projektów lokalnych. Uczniowie pod opieką doświadczonych trenerów będą pracować nad koncepcją wybranych projektów lokalnych. Projekt zakończy się w marcu 2022 r. prezentacją projektów utworzonych przez zespoły biorące udział w programie „Młodzi w akcji +”.

Szkolenie online pt. ,,Rola opiekuna w uczniowskim projekcie społecznym”, dla  opiekuna projektu, odbędzie się 20 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

4.10.2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt.

„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”

[autor nieznany]

 

Światowy Dzień Zwierząt

 

4 października 2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów tego wydarzenia, organizując zbiórkę karmy i akcesoriów dla  zwierząt ze schroniska „Psijaciele” w Chojnie. Organizatorem zbiórki był Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza. Zbiórka trwała od 4 do 11 października 2021 r.

Cała społeczność szkolna bardzo zaangażowała się w zbiórkę, co potwierdziła ilość przyniesionych darów dla naszych małych przyjaciół. Oprócz karmy, zebraliśmy koce, poduszki, ręczniki oraz zabawki. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak ważne jest wsparcie schroniska, szczególnie teraz w okresie jesienno – zimowym. Każda najmniejsza pomoc jest  bezcenna.

14 października 2021 r. wszystkie podarunki zostały przekazane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz opiekunów mgr  inż.  Izabelę Barylską i mgr Dorotę Szwiec do schroniska „Psijaciele” w Chojnie.

             Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tym wydarzeniu. Po raz kolejny doświadczyliśmy jak wielkie macie serca. Liczymy na dalszą współpracę.

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

mgr Dorota Szwiec

Rafa

30.09.2021 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

Dzień Chłopaka

 

30 września 2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował niespodziankę dla każdego chłopaka: uczniowie otrzymali słodkości, a nauczyciele „śmieszne skarpetki”.

Wszystkim obdarowanym składamy jeszcze raz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 

 

 

 

mgr Leszek Lejman

Rafa Rafa Rafa

24.09.2021 r. wzięliśmy udział w V Biegu Erasmusa.

V Bieg Erasmusa – Bijemy rekord Polski w ZSP w Chojnie!

 


„Bijemy rekord Polski!” – to hasło kolejnej edycji Biegu Erasmusa, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Przedsięwzięcie organizowane jest już po raz piąty przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. W związku z pandemią COVID – 19, podobnie jak w roku ubiegłym, bieg przebiegał w formule zdalnej.

24 września 2021 r. czterech uczniów ZSP w Chojnie, razem z innymi uczestnikami z całej Polski, stanęło do rywalizacji, której celem było przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w  czasie 60 minut w dowolnym miejscu. W tym roku Narodowa Agencja poszerzyła formułę o możliwość startu pojedynczych osób, które zostaną losowo połączone w sztafety z innymi indywidualnymi biegaczami.

Każdy zarejestrowany uczestnik biegł ze swoim urządzeniem (aplikacja śledząca lub zegarek z GPS), które rejestrowało osiągnięty wynik.

Pierwszych sto zarejestrowanych szkół otrzymało zestawy sprzętu sportowego. Natomiast dwieście pierwszych zarejestrowanych drużyn zostało nagrodzonych pakietami biegowymi, zawierającymi odzież sportową i medale.

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

23.09.2021 r. uczniowie klasy 3 dp LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy 3dp LO z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

23 września 2021 roku, w ramach współpracy z Instytutem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyły się zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z elementów kryminalistyki. W dwóch zajęciach laboratoryjnych uczestniczyła klasa 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Pierwsze zajęcia na temat „Mikroskopowa analiza włosa” przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip oraz Pani dr Izabela Szućko – Kociuba. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z budową włosa, wykonali preparaty z własnych włosów oraz obserwowali je pod mikroskopem.

Drugie zajęcia na temat „Przeprowadzenie izolacji DNA roślin oraz zapoznanie z techniką elektroforetyczną przy zastosowaniu zestawu THERMO SCIENTIFIC(tm) PHIRE(tm) PLANT DIRECT PCR” przeprowadziła Pani mgr Anna Sielska i Natalia Czarniecka – studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki.

Kolejny raz, dzięki współpracy z Instytutem Biologii, a w szczególności dzięki życzliwości Pani dr inż. Ewy Filip, uczniowie mieli możliwość poznać tajniki laboratorium oraz  obsługiwać sprzęt laboratoryjny.

 

 

Opiekunowie grupy

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa

23-26.09.2021 r. w Baia Sprie w Rumunii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu
“Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”
23 – 26.09.2021 r. Baia Sprie, Rumunia

 

W ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills – Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Program Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, w dniach 23 – 26 września 2021 r. w Baia Sprie w Rumunii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w projekcie (TPM). W  spotkaniu uczestniczyli delegaci wszystkich partnerów projektu. Z ramienia koordynatora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oddelegowano 4 uczestników oraz  2  uczestników ze Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. W spotkaniu stacjonarnie uczestniczyli partnerzy ze szkoły Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi z Turcji, z przedsiębiorstwa SMART IDEA Igor Razbornik s.p. ze Słowenii, z  administracji oświatowej Konya Il Milli Egitim Mudurlugu z Turcji, ze szkoły Epralima – Escola Proffisional do Alto Lima – C.I.P.R.L. z Portugalii oraz gospodarze spotkania ze  szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii. Ze względu na obostrzenia w  Bułgarii, spowodowane pandemią Covid-19, partnerzy z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter STEAM uczestniczyli w spotkaniu online.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie, ustalenie szczegółowego terminarza pracy oraz spotkań wymiany uczniów, omówienie prac nad  Rezultatami Intelektualnymi (IO), omówienie planu upowszechniania wyników projektu w  formie strony internetowej projektu oraz platformy eTwinning i omówienie kwestii finansowych związanych z prawidłowym rozliczaniem wydatków w projekcie.

Pierwszy dzień rozpoczął się od przemowy koordynatora z ramienia organizacji goszczącej p. Iolandy Sztrelenczuk, która przywitała gości, zaprezentowała swoją szkołę, miejscowość, region oraz tradycje rumuńskie. Następnie zabierali głos: Zastępca Szefa Administracji Oświatowej w Maramures oraz przedstawicielki lokalnych władz samorządowych. Po  zakończeniu oficjalnej części uczestnicy przystąpili do realizacji programu spotkania. Podsumowano dotychczasowe mobilności (TPM w Chojnie oraz LTT w Bułgarii), ustalono terminy przyszłych mobilności. W przerwie pomiędzy kolejnymi pracami gospodarze zaprosili uczestników na uroczysty tradycyjny rumuński obiad. Po przerwie ustalono daty zakończenia prac przy Rezultatach Intelektualnych numer 3 i 4.

Dzień zakończony został kolacją, w stuletnim domu na świeżym powietrzu, z regionalnymi przysmakami. Gospodarze zaskoczyli gości prezentacją tańców ludowych, do których zostali włączeni wszyscy uczestnicy. Kolejnym niespodziewanym punktem wieczoru był pokaz tradycyjnego garncarstwa, połączony z pamiątkowym podpisem uczestników na wylepionym naczyniu.

Drugi dzień rozpoczął się od omówienia przebiegu działań, prac oraz ich rezultatów na  platformie eTwinning, następnie omówiono dokumenty finansowe oraz plan upowszechniania działań. Po lunchu i krótkiej przerwie wszystkim uczestnikom zostały uroczyście wręczone certyfikaty udziału w TPM. W poczuciu dobrze wykonanej pracy nad  wszystkimi punktami programu oraz pełnego porozumienia w każdej poruszanej kwestii, nastąpiło oficjalne zamknięcie spotkania oraz serdeczne pożegnanie gości przed wyjazdem.

Pomimo napiętego programu uczestnicy znaleźli czas na krótką wycieczkę po urokliwej okolicy, zwiedzenie okolicznych atrakcji turystycznych, m.in. Wesołego Cmentarza czy  skosztowanie lokalnych smakołyków w okolicznych restauracjach.

 

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

21.09.2021 r. odbył się festiwal kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

Festiwal kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych

 

21 września 2021 r. w sali gimnastycznej w budynku nr 1 odbył się festiwal kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. W festiwalu wzięli udział uczniowie wszystkich klas pierwszych i drugich naszej szkoły, według ustalonego harmonogramu.

Uczniowie, po opieką nauczycieli, mogli zapoznać się z ofertą szkoły w zakresie rozwijania swoich zainteresowań oraz możliwości wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Była to  również doskonała okazja do zaprezentowania działalności kół przedmiotowych oraz  do  wymiany doświadczeń między uczestnikami festiwalu i uczniami prezentującymi przygotowane stoiska.

21 września odbyło się również zebranie z rodzicami. Po spotkaniach z wychowawcami, rodzice zostali zapoznani z ofertą kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, z różnymi formami spędzania czasu wolnego przez ich dzieci. Mogli zobaczyć jak uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje i zdobywają nowe umiejętności.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa Rafa

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

25 Festiwal Nauki w Warszawie

 

W dniach od 17 – 26 września 2021 roku, odbywał się w Warszawie 25 Festiwal Nauki. Celem Festiwalu jest udostępnianie społeczeństwu wiedzy oraz najnowszych odkryć naukowych. Imprezy Festiwalu odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i w seminaryjnych. Prelegentami są  naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe). W tym roku dostępne były warsztaty i spotkania online, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w Festiwalu. Spośród ogromu propozycji wybraliśmy te – związane z kierunkiem kształcenia klas przyrodniczych z  elementami kryminalistyki.

Uczniowie klasy 1 d LO uczestniczyli w spotkaniu weekendowym na temat „Wykrywanie wiedzy o przestępstwie – jakie możliwości dają obecne metody badawcze”. Podczas spotkania dr Jerzy Wojciechowski przybliżył informacje dotyczące sposobów wykrywania skrywanych informacji oraz skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu.

W spotkaniu na temat „Ujawnianie śladów krwawych na miejscu przestępstwa” uczestniczyli uczniowie klasy 2d LO, dzięki czemu dowiedzieli się jak plamy krwi mogą przyczynić się  do  rozwiązania sprawy oraz jakie metody stosują śledczy, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe.

W kolejnym spotkaniu udział wzięła klasa 3dp LO. Wykład na temat „Wykorzystanie Epigenetyki w kryminalistyce, czyli o określaniu wieku osób na podstawie DNA ze śladów” miał na celu przybliżenie słuchaczom podstaw mechanizmów epigenetycznych oraz  wykorzystaniu wiedzy o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do  określania wieku ludzi.

Organizatorem wszystkich tych spotkań było Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

Szczepienia uczniów

 

15 września 2021 r. naszej szkole został utworzony punkt szczepień, we współpracy z NZOZ „SALUS” S.C. w Chojnie, w ramach akcji #SZCZEPIMYSIĘ. Zaszczepionych przeciw  COVID-19 zostało 29 uczniów oraz 1 osoba zgłoszona jako członek rodziny. W sumie w szkole zaszczepionych jest 42,47% uczniów, 94,92% nauczycieli oraz 83,87% pracowników administracji i obsługi.

 

                                                                                             mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

15.09.2022 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Szkoła Zdrowego Żywienia.

Szkoła zdrowego żywienia XXVI edycja

 

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił do  realizacji ogólnopolskiego projektu: „Szkoła zdrowego żywienia – XXVI edycja”. Organizatorem projektu jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem projektu jest  wskazanie jak ważną rolę w życiu ucznia pełni prawidłowe odżywianie się. Podejmowane działania mają kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe młodzieży i dostarczyć wiedzy na temat zdrowego odżywiania się. Jednocześnie szkoła ubiega się o zdobycie certyfikatu „Szkoły Zdrowego żywienia”.

Termin realizacji: 15.09.2021-15.02.2022 r.

Realizowane działania:

 1. Konwersatorium – zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem – spotkanie z dietetykiem.
 2. Mój ulubiony zdrowy posiłek – konkurs fotograficzny.
 3. Dekalog zdrowego żywienia – lekcja wychowawcza, wykonanie plakatu.
 4. Sondaż – ankieta pn.: Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i zdrowo się odżywiać?
 5. “Jestem tym co jem?” – rola racjonalnego żywienia na co dzień. Pogawędka.
 6. Kurs dla opiekuna projektu: Rola nauczyciela i szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

Koordynator

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Rafa

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

AMBASADORKA ERASMUS+ !!!

Uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

w gronie Ambasadorów Erasmus+

Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z radością i dumą informuje, iż Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej Technikum Zawodowego, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, uzyskała tytuł Ambasadora Erasmus+ Europejskiej Sieci EuroApprentices 2021/2022.

EuroApprentices Europe jest rozbudowaną siecią absolwentów zawodowego Erasmusa+, w której uczestniczą stażyści z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch, a od tego roku także z Polski.

W br. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwróciła się do koordynatorów projektów mobilności zawodowej Erasmus+ o rekomendacje uczestników staży zagranicznych, którzy angażują się w projekt, dobrze reprezentują idee Programu Erasmus+, są entuzjastami zawodu, w którym się kształcą i posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym. J. Cezary Salamończyk, koordynator projektów w ZSP w Chojnie, rekomendował Paulinę Michałowską, obecnie odbywającą staż w Cerviola Hotel na Malcie w ramach projektu pn. „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” z Erasmus+. W roku szkolnym 2020/2021 Paulina także odbyła staż zagraniczny w restauracji Driegh Ltd na Malcie, w ramach projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejski staże” z Erasmus+. W 2020 r. uczestniczyła w IV edycji  Biegu Erasmusa. W 2021 r. brała udział w mobilności do Słowenii w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z PO WER. Od roku 2018 systematycznie podnosiła swoje kompetencje zawodowe i zdobywała nowe kwalifikacje w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” z  RPO WZ.

Poza uczestnictwem w realizowanych przez ZSP w Chojnie projektach, Paulina aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.  Jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, zajęła piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie Mistrz Wiedzy Hotelarskiej, a także trzecie miejsce w koszykówce i piłce siatkowej w ramach Wojewódzkiej i Powiatowej Licealiady.

Głównym zadaniem Pauliny, jako Ambasadorki Erasmus+, będzie stała działalność online głównie poprzez kanały social media oraz udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach sieci EuroApprentices. Pierwsze spotkanie sieci EuroApprentices odbyło się 15 września 2021 r. Obowiązkiem Ambasadorki Erasmus+ ZSP w Chojnie, będzie także uczestnictwo w okresowych „challenge’ach dla EuroApprenticów”, organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz składanie kwartalnych raportów z działalności.

Członkowie Sieci EuroApprentices są zachęcani do przekazywania wiedzy o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom oraz lokalnej społeczności, do podejmowania działań wykorzystujących Internet do prowadzenia relacji ze swojego udziału w Programie Erasmus+, w Sieci EuroStażystów oraz do nauki zawodu, np. na Instagramie, Facebooku, YouTube lub w innych aplikacjach. Ambasadorzy Erasmus+ są także motywowani  do aktywnego uczestnictwa lub organizacji różnego typu wydarzeń szkolnych, jak spotkania informacyjne, Dni Otwarte, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Mile widziana jest także współpraca Ambasadorów Erasmus+ z Regionalnymi Punktami Informacyjnymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, udział lub współpraca przy organizacji wydarzeń tematycznych, targów, szkoleń, konferencji realizowanych przez FRSE oraz współpraca z mediami.

 

Paulina Michałowska

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Rafa

13 – 15.09.2021 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników szkolnych

 

Od kilku lat we wrześniu, zgodnie z kalendarzem imprez i przedsięwzięć szkolnych, odbywa się w naszej szkole kiermasz podręczników. W tym roku kiermasz trwał od 13 do 15 września 2021 r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zostały opracowane procedury oraz regulamin kiermaszu. Informacja o kiermaszu została przekazana poprzez dziennik elektroniczny wychowawcom klas oraz uczniom. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki przyjmowane były od 6 do 10 września w bibliotece szkolnej, a następnie zostały poddane obowiązkowej kwarantannie. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników sporządzili listę książek, na której znajdowały się: imię i nazwisko oraz klasa sprzedającego, autor, tytuł i wycena książki. Podręczniki wyeksponowano w bibliotece na specjalnie przygotowanych stołach.

Kupujący, w celu usprawnienia kiermaszu, mogli z jednodniowym wyprzedzeniem złożyć zamówienie na podręczniki w bibliotece lub drogą elektroniczną.

Prowadzeniem kiermaszu zajmowała się mgr Gabriela Lasowska. Kiermasz jest doskonałą okazją, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki tańsze nawet o połowę ceny niż ta, proponowana w księgarniach. Biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Zachęcam do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i życzę świetnych ocen na sprawdzianach.

mgr Gabriela Lasowska

 

Rafa

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

10 jubileuszowa edycja Narodowego Czytania
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

 

  10 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się 10 jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w  środkach masowego przekazu. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku przez Prezydenta RP. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a w kolejnych latach odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zbioru Nowel polskich oraz w ubiegłym roku „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W tym roku czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To  wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i  gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do  języka potocznego. Jako cechy dulszczyzny wymienia się najczęściej: zakłamanie, obłudę i dbanie wyłącznie o pozory – postawy uważane za typowe dla mieszczaństwa.

Czytanie dzieła poprzedził krótki wstęp w wykonaniu pani mgr Edyty Krupy-Nadolny, która przedstawiła młodzieży rys historyczny akcji, a także cel przedsięwzięcia, jakim jest  promowanie czytelnictwa i ukazanie piękna literatury polskiej. Następnie rozpoczęło się  wspólne czytanie utworu przez uczniów klasy 1 abc LO, 1 HŻ oraz przez Panią Dyrektor Adrianę Salamończyk.

Akcja Narodowe Czytanie jest działaniem, które na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

9.09.2021r wybrany został nowy Samorząd Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

9 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata, zaznaczając to na karcie głosowania.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja  w składzie: mgr Sylwia Werszychora – przewodnicząca oraz członkowie Patryk Olchowy, Karol Biczyński i Joanna Mikuć.

Przewodniczącym Samorządu Internatu został Piotr Wiącek, zastępcą Barbara Deptuła, a  Bartosz Kaczmarek skarbnikiem.

Nowemu Samorządowi  Internatu gratulujemy i życzymy wielu pomysłów oraz dużo chęci i sił do pracy.

 

mgr Sylwia Werszychora

Rafa

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Ogłoszenie

Od 8 września 2021 r.  absolwentom  Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,  którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

Wydawanie dokumentów odbywa się w budynku nr 1, ul. Dworcowa 3, po wcześniejszym umówieniu się  z pracownikiem sekretariatu telefonicznie  nr tel. 914142029  lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl.

Rafa

1.09.2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

Aby osiągnąć wielkie rzeczy,

musimy nie tylko działać, ale i marzyć;

 musimy nie tylko planować, ale też wierzyć.

Anatole France

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

 

1 września 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, podobnie jak  w  roku ubiegłym, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie było wspólnej, uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny. Pierwsze spotkania odbywały się  według ustalonego harmonogramu w różnych budynkach szkoły i o różnych godzinach. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, a pani dyrektor w sposób szczególny powitała uczniów klas pierwszych. Dziękując im za wybór naszej szkoły zapewniła, że  od  dzisiaj będziemy wspólnie podążać drogą, na której uczniowie będą mieli możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych, które pomogą im  się  rozwijać i spełniać. Ostatecznym celem tej drogi powinna być świetnie zdana matura oraz egzaminy zawodowe.

Wszystkim pierwszakom życzymy dużo wartościowych przygód i doświadczeń w naszej szkole.

Po kilkumiesięcznej przerwie nauczyciele i uczniowie wracają do nauki stacjonarnej, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, całą społeczność naszej szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na terenie całej placówki.

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie zabrakło również informacji związanych z 82 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Co roku pamiętamy o nieodległej jeszcze historii naszego kraju, tj. wojnie, która przetoczyła się przez naszą ojczyznę w latach 1939 – 1945. Oddajemy cześć żołnierzom i cywilom, którzy zginęli w walce, masowych egzekucjach i obozach zagłady, odnieśli rany lub stracili zdrowie w wyniku niewolniczej pracy. Pielęgnowanie pamięci o bolesnych doświadczeniach sprzed 80 lat jest ważne, ponieważ wyznacza przed nami zadanie budowania świata, w którym poczucie wolności i  bezpieczeństwa są jednymi z najważniejszych wartości.

Mimo wielu obaw i niewiadomych, zarówno uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym. Mamy przemożną nadzieję, że będzie to,  wbrew wszystkiemu, szczęśliwy i spełniony rok szkolny, który zakończy się pomyślnie za  dziesięć miesięcy.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa