Rafa Rafa Rafa

17.08.2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała szkole nominację do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu mobilności zawodowej pt. „Staże hotelarzy” z programu Erasmus+

17.08.2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała szkole nominację do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii „30 lat programu Erasmus” za realizację projektu mobilności zawodowej pt. „Staże hotelarzy” z programu Erasmus+

Rafa

6 – 13.08.2017 r. siedmioro uczniów ZSP w Chojnie w ramach programu Erasmus+ uczestniczyło w projekcie ,,Hobby Education”. w Agros na Cyprze.

Projekt „Hobby Education”

 

W dniach od 6 do 13 sierpnia 2017 r. w Agros na Cyprze siedmioro uczniów naszej szkoły, w ramach programu Erasmus+, uczestniczyło w projekcie ,,Hobby Education”.

Projekt realizowany był przy współpracy ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz partnerami z Cypru, Węgier, Holandii i  Danii. Celem projektu było promowanie różnic kulturowych, idei wolontariatu oraz budowanie tolerancji w społeczeństwie opartym na różnorodności kulturowej. Partnerzy projektu byli zaangażowani we wspólną pracę, w której mogli wyrazić własne zdanie, zebrać nowe doświadczenia, które mogą zmodyfikować poglądy na temat europejskiego społeczeństwa oraz skłonić do rozmyślań nad przyszłością Europy i Unii Europejskiej. W trakcie projektu uczestnicy prezentowali swój kraj, kulturę, tradycyjne potrawy, napoje, muzykę oraz popularne tańce.

Zajęcia prowadzone były aktywizującymi metodami pracy wykorzystywanymi w edukacji pozaformalnej. Praca w grupach mieszanych narodowo była niezwykle ciekawym doświadczeniem, a uczestnicy projektu mieli możliwość uczenia się od siebie nawzajem, prowadzenia dyskusji w grupach roboczych, wypracowywania wspólnego stanowiska, dochodzenia do porozumienia oraz prezentowania efektów pracy grupy poprzez występowanie na forum. Ciekawym doświadczeniem było prezentowanie stereotypów dotyczących narodowości uczestniczących w projekcie.

W trakcie pobytu na Cyprze uczestnicy projektu zwiedzili starożytne stanowiska archeologiczne w Kurion. W Limassol – Średniowieczne Muzeum Cypru oraz wspaniałą promenadę, szerokie plaże i piękne nabrzeże, a w Nikozji przejścia graniczne Checkpoint Lidras Street usytuowane na Starym Mieście, dzielące Cypr na dwie części grecką i turecką.

Udział w projekcie umożliwił nam poznanie kultury cypryjskiej, narodowych potraw, tańców oraz obyczajów. Nawiązały się nowe przyjaźnie, a organizowane zajęcia pozwoliły na nabycie nowych umiejętności i kompetencji.

Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali Certyfikat Youthpass.

Uczestnicy projektu

Rafa

5.07.2017 r. projekt HEFL – „Health education for life” realizowany w latach 2014-2016 przez ZSP w Chojnie z partnerami z Turcji i Węgier w ramach programu Erasmus+, został wyróżniony i uznany przez Komisję Europejską.

Projekt HEFL – „Health education for life” realizowany w latach 2014-2016 przez ZSP w Chojnie z partnerami z Turcji i Węgier w ramach programu Erasmus+, został wyróżniony i uznany przez Komisję Europejską.

Rafa Rafa

30.06.2017 r. wydawanie świadectw dojrzałości.

Świadectwa dojrzałości

     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku w godzinach od 14.00 do 15.30 wydawane będą świadectwa dojrzałości dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2017 roku. Świadectwo dojrzałości winien odebrać osobiście absolwent. Przy odbiorze świadectw wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości. W uzasadnionych przypadkach świadectwo dojrzałości może być przekazane osobie trzeciej, po uprzednim okazaniu przez nią stosownego upoważnienia.

Rafa

23.06.2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Nie na dzień jeden siejesz swoje ziarno,
ale na jutra czas nieurodzony.
Antoni Lange

     W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli: Wicestarosta Powiatu pan Jerzy Miler, Ksiądz Proboszcz Mariusz Matuszak, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie – mł. insp. Kazimierz Piotrowski, Komendant Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosz Bogdański, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Aldona Wąchała. Gościliśmy również rodziców oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Ze względu na niesprzyjającą aurę tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbyło się  wyjątkowo w auli szkolnej. Oficjalną część uroczystości rozpoczęliśmy o  godz.  9:00  wejściem kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych oraz uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Dla uczniów klas trzecich ZSZ, już absolwentów szkoły, uroczystość miała szczególny charakter. Odbiór świadectw kończył jeden z ważniejszych etapów w ich życiu i  otwierał nowy rozdział. „Wierzę w to, że w przyszłości dalej będziecie podwyższali i  zdobywali nowe kwalifikacje. Myślę, że i szkoła i pracodawcy wyposażyli Was w wiedzę i  umiejętności, i dali Wam podstawę, aby ci, którym w przyszłości będziecie świadczyli usługi byli z Was zadowoleni. (…) Życzę Wam wszystkiego dobrego w dorosłym już życiu!” – tak  absolwentów ZSZ żegnała dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk.
Wszyscy kończący szkołę uroczyście odebrali świadectwa z rąk wychowawców, a  absolwentka z najwyższą średnią ocen – Malwina Juzyszyn, dokonała wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.
W roku szkolnym 2016/2017 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy:


Absolwenci klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca – mgr Aleksander Lizak

 Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Karolina Kubowicz

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie, które poprowadziła pani Karolina Kubowicz. Godnie reprezentować szkołę i żyć uczciwie w poszanowaniu wartości takich jak  prawda, honor, uczciwość – tymi słowami wychowankowie żegnali się ze swoją szkołą.
W imieniu absolwentów, Malwina Juzyszyn podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom za lata spędzone w szkole, za wsparcie i  mobilizację. Słowa dziękujemy i kwiaty złożone na ręce Dyrekcji kończyły tę część uroczystości, jednak nie stanowiły jej końca.
Przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało – czerwonym paskiem najlepszym uczniom, dyplomów i podziękowań dla tych, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu oraz osiągnęli 100% frekwencję. Tym osobom świadectwa wręczała Pani Dyrektor.

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i  sportowych przyjęli z rąk nauczycieli gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców. Wyróżnieni zostali również ci, którzy wykazali się  zaangażowaniem w życie szkoły. Uczniom, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą, wręczone zostały dokumenty Europass Mobilność.

Ważnym momentem uroczystości było wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w  Gryfinie mł. insp. Kazimierza Piotrowskiego, który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wręczył Pani Dyrektor Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017. Przyznanie Certyfikatu było efektem m.in.  realizacji projektu Każdy różny – wszyscy równi w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz projektu Bezpieczna +, który zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler w imieniu Starosty Gryfińskiego i oraz Zarządu Rady Powiatu podziękował dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicznemu za pracę, życzył sukcesów w przyszłym roku szkolnym, a na czas wakacji udanego wypoczynku.
Ksiądz Proboszcz w słowie skierowanym do uczniów, gratulując wszystkim wyróżnionym i  nagrodzonym, zaznaczył, iż życie każdego człowieka można porównać do zawodów, w  których zwycięża ten, kto pomaga innym i kieruje się dobrem drugiego człowieka. Zwycięstw w takich zawodach życzył wszystkim zebranym na sali.
W imieniu uczniów podziękowania dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły wyraziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska. Gratulowała wyróżnionym uzyskania bardzo dobrych wyników i życzyła wspaniałych wakacji.
Takie były ostatnie chwile wspólnego, ponad godzinnego spotkania w sali gimnastycznej poświęconego zakończeniu roku szkolnego. Chwilę później nauczyciele wraz  z  wychowankami udali się do klas, aby podsumować miniony rok szkolny.

Już po oficjalnej części uroczystości szkołę odwiedził ks. Kanonik Jan Zalewski wraz  z Biskupem Czesławem Kozonem ordynariuszem kopenhaskim, składając na ręce Pani Dyrektor podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia dla całej społeczności szkolnej dobrego wypoczynku podczas wakacji.

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2016/2017 powoli się kończy, a  to  oznacza szczególny czas podsumowań i rozstań, ale przecież podróż trwa. Nie kończą się wysiłki i dążenia do realizacji zamierzeń i celów – w lipcu i sierpniu niech będą to udane wakacje, a od września jak najlepsze wyniki w nauce.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

19 – 21.06.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w V Forum Kół Wolontariatu.

V FORUM KÓŁ WOLONTARIATU

     W dniach 19 – 21 czerwca 2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w V Forum Kół Wolontariatu, pod hasłem „Młodzi liderzy – aktywni w realu”, które odbyło się w Brzózkach w okolicach Nowego Warpna. Forum przeznaczone było dla dziewięćdziesięciu wolontariuszy ze szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa oraz dla ich opiekunów ( nauczycieli).

Głównym celem było podniesienie kwalifikacji i motywacji do dalszego działania, wymiana doświadczeń oraz integracja i rekreacja jako forma wynagrodzenia dla wolontariuszy za całoroczną pracę. Forum było skierowane głównie do młodzieży aktywnie działającej przez cały rok.

Tematyka tegorocznego forum skupiła się na aktywności wolontariackiej, jako sposobie na uniknięcie niebezpieczeństw polegających na uzależnieniu od komputera, telefonu i Internetu oraz zagrożeń płynących z nieprzemyślanego korzystania z pożyczek. Podczas warsztatów młodzież uświadomiła sobie, że zamiast iluzji życia w wirtualnym świecie lub za pożyczone pieniądze warto rozwijać aktywność „w realu”, zarówno w najbliższym środowisku ( szkoła, miejscowość), jak i w społeczeństwie. Każdy może mieć realny wpływ na kształt polityki młodzieżowej i rozwój obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne.

Program forum zdecydowanie można uznać za wartościowy i atrakcyjny. Warsztaty, zajęcia w grupach motywowały uczestników do pracy wolontariackiej, a dzielenie się doświadczeniami i porównanie ich z aktywnością wolontariuszy z innych szkół przyniosły wiele satysfakcji. Okazało się bowiem, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie mają wiele do przekazania innym.

W pamięci uczestników forum pozostaną również przyjemne chwile spędzone przy ognisku i muzyce oraz nad Zalewem Szczecińskim.

Udział w Forum Szkolnych Kół Wolontariatu był niezwykle ważny dla jego uczestników. Tych, którzy zaczynają przygodę z wolontariatem przekonał, że ta forma aktywności jest niezwykle potrzebna, a tych, którzy mają doświadczenie – utwierdził w przekonaniu, że praca na rzecz drugiego człowieka ma ogromną wartość dla obu stron.

Wolontariuszki z kl. I HŻ

Rafa

13.06.2017 r. Mateusz Grzegórzek z klasy 1b LO zajął I miejsce w Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej organizowanmy przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego w Szczecinie.

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

    13 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego w Szczecinie.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs był jednoetapowy, realizowany w kilkunastu szkołach województwa zachodniopomorskiego. Polegał na rozwiązaniu testu, który zawierał 30 pytań.

Największą liczbę punktów zdobył Mateusz Grzegórzek z klasy 1b LO. W nagrodę wyjedzie w podróż studyjną do Brukseli.

II miejsce w konkursie zajęła Marcelina Bakalarczyk z kl.1d LO, a III miejsce ex aequo Aleksandra Lizurej z kl. 1c LO i Marcelina Sobek z kl. 1c LO.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział.

mgr Danuta Perz

Rafa

12.06.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA WOLONTARIUSZY
W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

    W dniu 12 czerwca 2017 r. męska część Szkolnego Klubu Wolontariusza, pod opieką pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziła zaprzyjaźnioną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze chcieli podzielić się z dziećmi wrażeniami z mijającego roku szkolnego oraz planami na wakacje, a ponieważ dzień ten był pochmurny i deszczowy, zwyczajnie – miło spędzić czas na rozmowach indywidualnych w  pokojach dzieci przy ciepłej herbacie.

Wolontariusze znakomicie przygotowali się do wizyty. Przywieźli wyśmienite wypieki, przygotowane przez ucznia kl. I TŻ – Wojtka, oraz torbę wypełnioną czekoladami, które podarowali członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Z czekolad – tradycyjnie najbardziej cieszyły się maluchy, a przepysznymi domowymi wypiekami częstowali się wszyscy mieszkańcy domu.

Czas mijał nam szybko. Wielu z nas – zarówno wolontariusze, jak i dzieci – spieszyło się do książek, by w ostatnich dniach nauki wykazać się przed nauczycielami wiedzą świadczącą o naukowych ambicjach. Ustaliliśmy, że następnym razem spotkamy się, wraz  z  opiekunami, na wycieczce rowerowej, podczas której poznamy bliżej urokliwe ścieżki polne i leśne naszych okolic.

Dominik, kl. II TI
Szymon, kl. II b LO

Rafa

9.06.2017 r. uczniowie klasy II d LO realizowali zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne klasy II d
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

    W dniu 9 czerwca 2017 roku uczniowie klasy II d, w ramach realizacji podstawy programowej z biologii, wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze, przeszło dwugodzinne, zajęcia na Katedrze Biologii Komórki przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Filip. Podczas zajęć na temat „ Zobaczyć swoje DNA” uczniowie mieli możliwość wyizolowania swojego DNA z nabłonka jamy ustnej oraz  poddania go elektroforezie. Przy tej okazji nauczyli się obsługiwać pipety automatyczne, wirówkę oraz urządzenie do przeprowadzania elektroforezy. Owocna praca naszych uczniów i ich zainteresowanie pracą laboratoryjną zostały nagrodzone zaproszeniem na ponowne zajęcia z metody PCR w przyszłym roku szkolnym.

Drugie zajęcia, przeprowadzone przez Panią dr Ewę Rębacz – Maron na Katedrze Zoologii Kręgowców i Antropologii, miały na celu zapoznanie się z metodami dokonywania pomiarów antropometrycznych. Badania takie służą do oceny prawidłowości własnej sylwetki, w tym tęgości ciała oraz rozkładu podściółki tłuszczowej. Każdy uczeń miał możliwość samodzielnie wykonać pomiary antropometryczne swoich kolegów i koleżanek, a następnie obliczyć swoje BMI oraz WHR. Dodatkowy krótki wykład, dotyczący interpretacji wyników i  ich związku z odżywianiem się, zachęcił uczniów, aby takie pomiary wykonać na członkach swojej rodziny.

Składamy serdeczne podziękowania wykładowcom Wydziału Biologii za otwartość, życzliwość i za poświęcony nam czas.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

08.06.2017 r. odbył się jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Ortograficzny

     W dniu 8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  X Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do  pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs otworzyła pani dyrektor Adriana Salamończyk.

     W konkursie wzięły udział szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W  pierwszym etapie konkursu, konkurencji indywidualnej, uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego. Mieli do napisania dyktando oraz test ortograficzny. W drugim etapie młodzież walczyła o zwycięstwo drużynowe, do wykonania miała dwa zadania. Zadanie pierwsze polegało na wykazaniu się umiejętnością stosowania wiedzy językowej w praktyce. Na ekranie wyświetlane były nazwy czterech kategorii – każda z  nich  zawierała sześć poleceń, które sprawdzały inny obszar zdolności językowych uczniów. Każda drużyna samodzielnie wybierała kategorię i numer pytania. Ćwiczenie drugie wymagało kreatywności i umiejętności plastycznych. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu, na którym drużyna zapisała ułożoną rymowankę promującą regułę ortograficzną.

    W komisji konkursowej pracowali: mgr Aneta Kowal – polonistka, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie, organizatorka konkursów ortograficznych dla  dyslektyków, mgr Marta Lemke – wieloletnia nauczycielka języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie, obecnie na emeryturze, mgr Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie oraz  ksiądz Wojciech Koladyński – uczestnik wielu konkursów polonistycznych.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, drugie – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Natalia Bylewska, uczennica Gimnazjum w Chojnie. Nagrody uczestnikom wręczyła pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka.
Na zakończenie konkursu uczestnicy zostali poczęstowani jubileuszowym tortem.

 

 

mgr Renata Czubak
mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas
ks. Wojciech Koladyński

Rafa

6.06.2017 r. odbył się ostatni etap Pomorskiej Ligi Historycznej.

Pomorska Liga Historyczna – finał rozgrywek historycznych

     W listopadzie 2016 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurował rozgrywki historyczne, dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą Pomorskiej Ligi Historycznej.

Celem Pomorskiej Ligi Historycznej jest rozwijanie zainteresowania i wiedzy młodych ludzi o historii regionu w powiązaniu z historią Polski oraz historią powszechną. Ma  to pokazać wzajemne zależności między historią „małą” – lokalną i regionalną, a  „wielką” – historią Polski i Europy.

W trakcie roku szkolnego siedmioosobowe zespoły wykonywały szereg różnych zadań, takich jak: gry miejskie, debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy, prezentacje multimedialne. Część z  tych zadań wykonywana była przez uczniów w miejscu zamieszkania, a następnie oceniana przez zawodowych historyków.

Ostatnim etapem rozgrywek była gra miejska, która przeprowadzona została w Stargardzie w  dniu 6 czerwca 2017 roku. Organizatorzy dokonali także podsumowania I sezonu rozgrywek wręczając nagrody dla najlepszych drużyn.

W rywalizacji uczestniczyły także dwa zespoły składające się z uczniów ZSP w Chojnie. Opiekunami drużyn byli: mgr Aneta Żurawska – Rusek oraz mgr Marek Bednarz.

mgr Marek Bednarz

Rafa

6.06.2017 r. odbyła się wycieczka kl. I abd do Międzyzdrojów i Świnoujścia.

Wycieczka kl. I abd
Międzyzdroje – Świnoujście

    W dniu 6 czerwca 2017 r. klasa I abd LO wybrała się na wycieczkę do Międzyzdrojów i do Świnoujścia. W podróż wyruszyliśmy wcześnie rano i o godzinie 10:00 dotarliśmy do  Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach.

Na miejscu dowiedzieliśmy się np. jak żyli Słowianie na terenach Parku oraz jaki tryb życia wiedli inni ciekawi mieszkańcy Wyspy Wolin. Po około dwóch godzinach udaliśmy się  na  spotkanie z żubrami. Te majestatyczne i wielkie zwierzęta, zrobiły na nas ogromne wrażenie. Oprócz nich odwiedziliśmy jeszcze jelenia – Maćka z imponującym porożem, sarny, orła bielika o imieniu Jurand oraz dziki.

Kolejną atrakcją na Wyspie Wolin było zwiedzanie Podziemnego Miasta w Świnoujściu. Na  miejscu naukę dyscypliny, jak w wojsku, zaprowadził starszy sierżant o pseudonimie ,,Bąbelek”. Na wzór wojskowego drylu wyznaczył spośród nas Bartka na drużynowego (kaprala w wojsku), który miał nas strzec przed niebezpieczeństwami! Po tym niecodziennym wstępie udaliśmy się marszowym krokiem na zwiedzanie bunkrów. Dla niektórych było to  ciekawe doświadczenie, lecz dla większości, zwłaszcza dziewczyn – wzbudzające grozę. W  zwiedzanych pomieszczeniach były poustawiane manekiny niemieckich żołnierzy. Widok tych manekinów był dość przerażający.

Dzięki naszemu przewodnikowi poznaliśmy wiele ciekawych opowieści oraz faktów historycznych. Na koniec każdy z nas dostał swój tajny kryptonim, np. ,,Jednorożec Paweł”; ,,Troll bagienny” czy ,,Zardzewiały hełm”. Po zwiedzeniu bunkrów, w doskonałych nastrojach, pożegnaliśmy się z przewodnikiem i korzystaliśmy z kolejnych nadmorskich atrakcji. Oczywiście nie mogło zabraknąć sesji zdjęciowych. Po dniu pełnym wrażeń, około godziny 18:00 udaliśmy się w drogę powrotną.
Wycieczka udała się znakomicie, wszystkie punkty zostały zrealizowane i  z  niecierpliwością czekamy na kolejną ekspedycję.

Ada Kaniewska – klasa Id

Rafa

1.06.2017 r. uczniowie klasy I TŻ i II TŻ realizowali zajęcia laboratoryjne na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

Zajęcia dydaktyczne kl. I TŻ i II TŻ
na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

     W dniu 1 czerwca 2017 r. uczniowie klasy I i II Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z  technologii mleczarskiej i technologii piekarskiej.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, każda część po 90 minut. W ramach zajęć z  technologii mleczarskiej pt. „ Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego”, uczniowie samodzielnie produkowali kefir, jogurt, masło, masło smakowe i lody. Zajęcia prowadziły dr hab. inż. Izabela Dmytrów oraz dr inż. Anna Mituniewicz – Małek z Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności.

W tym samym czasie druga grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach z technologii piekarskiej. Zajęcia prowadziły dr inż. Katarzyna Felisiak oraz dr inż. Sylwia Przybylska z  Katedry Technologii Żywności. Tematyka zajęć dotyczyła produkcji i wypieku chleba pszennego i bułek metodą tradycyjną oraz ciastek owsianych. W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z linią technologiczną produkcji pieczywa. Uczniowie samodzielnie przygotowywali surowce, a następnie – zgodnie z recepturą – łączyli poszczególne składniki. Każdy mógł wykazać się pomysłowością i przygotować różne kształty bułek oraz zastosować dodatki według własnego uznania.

Młodzież była bardzo zaangażowana w wykonywane ćwiczenia, uważnie wsłuchiwała się w prowadzone wykłady. Dla większości z nich to pierwszy kontakt z profesjonalną salą ćwiczeniową – laboratorium, fachowym sprzętem.
Na koniec warsztatów odbyły się degustacje przygotowanych produktów.

Zajęcia dały młodzieży możliwość zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w  szkole. Uczniowie poznali specyfikę nauki w szkole wyższej. Warsztaty cieszyły się  dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest chęć uczestnictwa naszej młodzieży w kolejnym takim wyjeździe.

Opiekunowie: mgr inż. Justyna Sumara
mgr inż. Izabela Barylska

Rafa

1.06.2017 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

Ogólnopolska akcja pobijania rekordu
„Jak nie czytam, jak czytam”

     1 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 włączyliśmy się po raz drugi do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Inicjatorem akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w  Szkole” oraz Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich. Wspólnie z  bibliotekami szkolnymi i publicznymi ustanawialiśmy rekord czytania w jednym momencie.

Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na diagnozowany, przez coroczne badania Biblioteki Narodowej, systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia). Ponadto wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

W wydarzeniu uczestniczyła grupa 86 uczniów, 12 nauczycieli oraz pracowników administracji ZSP, którzy zebrali się w naszym Ogródku Europejskim, aby przyłączyć się  do  przedsięwzięcia. Piękna pogoda, słońce w czwartkowy poranek, sprzyjały czytaniu. Młodzież chętnie prezentowała przygotowane fragmenty ulubionych książek. Takie działanie jest również promocją naszej biblioteki, zachęceniem do wypożyczania ciekawych książek, które czekają cierpliwie na swoich odbiorców. Przyłączenie się do akcji jest również podkreśleniem znaczenia biblioteki szkolnej dla edukacji czytelniczej.
Szkolną akcję „Jak nie czytam, jak czytam” zorganizowały: mgr H. Leszczyńska, mgr  E.  Krupa – Nadolny i mgr G. Lasowska.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

31.05.2017 r. odbył się szkolny konkurs chemiczny „Chemia w życiu codziennym”.

Konkurs chemiczny
„ Chemia w życiu codziennym”

     W dniu 31 maja 2017 r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojne odbył się  szkolny konkurs chemiczny „Chemia w życiu codziennym”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych. W  konkursie udział wzięło 15 uczniów z klas pierwszych i drugich liceum i technikum.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 40 pytań, które dotyczyły zagadnień takich jak: skały i minerały, przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu, gleba, źródła energii, chemia środków czystości, chemia w żywności, chemia leków oraz  odzież i opakowania.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Patrycja Radtke ( kl. I b LO) oraz Ryszard Wójcik ( kl. I d LO)
II miejsce: Daria Tyrka ( kl. II TŻ)
III miejsce: Ada Kaniewska ( kl. I d klasa 1 d LO)

Zwycięzcom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w przyszłym roku. Uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, a na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

Organizator konkursu
mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

26.05.2017 r. odbył się finał IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych, którego laureatką została Aleksandra Leddin z klasy 2d LO.

Finał IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

     29 kwietnia 2017 roku uczennica naszej szkoły Aleksandra Leddin z klasy 2d została laureatką IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych z języka niemieckiego. Po dwóch etapach, pisemnym i ustnym, Aleksandra zajęła ostatecznie III miejsce.
W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu, którego organizatorem jest ZCDN, a patronuje Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

O godzinie 15.00 Dyrektor ZCDN Pani Urszula Pańka uroczyście przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości: Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Pana Jerzego Sołtysiaka, przedstawicieli wyższych uczelni, laureatów, nauczycieli oraz rodziców. Pogratulowała wytrwałej oraz efektywnej pracy, a także zaangażowania, zarówno laureatom jak i nauczycielom, życząc dalszych sukcesów w przyszłości. Następnie dr filologii Uniwersytetu Szczecińskiego Dorota Orsson zaprezentowała interesujący wykład na temat języka Jidysz. Po wykładzie nastąpiła prezentacja laureatów oraz ich opiekunów, po czym Dyrektor ZCDN wraz z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty wręczyli nagrody laureatom. Tego dnia nagrody otrzymali także zwycięzcy innych wojewódzkich konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych, które organizowane są przez ZCDN.

 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przybyli goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

25.05.2017 r. Patryk Kurpiel z kl. II TB zajął I miejsce w szkolnym konkursie budowlanym „Najlepszy murarz”.

Konkurs budowlany „Najlepszy murarz”

     W dniu 25 maja 2017 r. w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  szkolny konkurs budowlany „Najlepszy murarz”. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy II TB.

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych, wymiana doświadczeń między uczniami, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności budowlanych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wprowadzenie elementów rywalizacji.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fragmentu komina według dokumentacji. Konkurs obejmował umiejętności praktyczne, zdobyte podczas nauki zajęć praktycznych zgodnie z programem nauczania i standardami egzaminacyjnymi. Sprawdzane były umiejętności z takich obszarów wymagań jak: planowanie czynności związanych z  wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonanie zadania z  zachowaniem przepisów BHP.

Wykonanie zadania przyniosło uczniom wiele satysfakcji, było nowym doświadczeniem i sprawdzianem przed egzaminem zawodowym, który odbędzie się  niebawem.
Tytuł najlepszego murarza zdobył Patryk Kurpiel. Zwycięzcy gratulujemy, a  wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za konstruktywną rywalizację.

mgr Joanna Rogacewicz
kierownik pracowni szkolnych

Rafa

25.05.2017 r. odbył się finał konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”.

Finał konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami
w cyberprzestrzeni”

     25 maja 2017 r. odbył się finał konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed  zagrożeniami w cyberprzestrzeni”, organizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie. W konkursie wzięły udział dwa zespoły z klasy I  TI.  Pierwszy zespół reprezentowany był przez: Alana Walkowiaka, Marcina Grzesika, Michała Soskę i Kamila Pasiud, zaś w skład drugiego zespołu weszli: Szymon Wróbel, Marcin Szczepański i Sebastian Zazulak. Zadaniem uczniów było nakręcenie 100  sekundowego spotu, którego motywem przewodnim było promowanie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni przez młodzież.

Podczas finału nadkomisarz Marzena Maćkowiak – Pluta z Wydziału Prewencji oraz komisarz Daniel Michalski z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wygłosili prelekcje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.

Pomimo wielkich nadziei, nasz spot nie znalazł uznania wśród jury. Dla autorów nie  był to jednak powód do niezadowolenia, a raczej motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań.

Opiekun konkursu
mgr Kamila Góra

Rafa

24 – 25.05.2017 r. członkowie koła teatralnego uczestniczyli w wycieczce „Warszawa na bis”.

Spełnionych marzeń napisany wzór

     Stanisławowska Warszawa, Saska Kępa z szalonym, zielonym bzem i tunele metra, w  których można dotknąć gwiazd – to ledwie garść obrazów, które były udziałem członków koła teatralnego, uczestniczących w wycieczce „Warszawa na bis” 24 – 25 maja 2017 r. Zeszłoroczny pobyt w Warszawie, pełen niezwykłych wrażeń, zostawił w uczniach pewien (twórczy) niedosyt – przynajmniej kilku ważnych miejsc nie udało się odwiedzić, a i musicali w życiu człowieka przecież nigdy za wiele. Z kolejnymi miesiącami roku szkolnego i  kolejnymi spektaklami muzycznymi przygotowywanymi przez koło teatralne ZSP, ów  niedosyt przeradzał się w chęć kolejnego wyjazdu. Zastanawiano się nad Gdynią, gdzie  w  Teatrze Muzycznym można zobaczyć choćby „Dzwonnika z Notre Dame” czy  musicalową adaptację „Lalki” Bolesława Prusa, ale gdy okazało się, że w maju będzie można w Warszawie obejrzeć słynny musical „Metro” ( który obchodzi już 25 urodziny!) sprawa była jasna! 15 członków koła teatralnego ( także świeżo upieczonych absolwentów ZSP) ruszyło (samolotem!) do Stolicy, by chłonąć historię, ubogacać serca niepowtarzalnymi wrażeniami i zanurzyć się w dźwiękach, tańcu i wirujących na scenie słowach.

Sercem wyjazdu były dwa musicale ( obejrzane w jedno popołudnie!) – wspomniane już  „Metro” w Teatrze Buffo i ( schodząca po trzech latach z afisza) „Mamma Mia!” w  Teatrze Muzycznym ROMA. Niezwykłe jest to, jak bardzo ( po 25 latach od premiery) „Metro” wciąż potrafi oddziaływać – zmieniają się obsady, zmieniają się realia otaczającego nas świata, ale nie zmieniają się marzenia młodych ludzi, nie zmienia się ta ( czasem zuchwała) nadzieja, że da się jednak podbić świat. Bardzo piękny był ten czas w Buffo, gdy  można było na nowo uwierzyć i we własne marzenia, a dźwięki „Wieży Babel”, „Szyby” czy „Chcę być Kopciuszkiem” wpadały do serca i pewnie długo stamtąd nie wyjdą. „Mamma Mia!” to zupełnie inna historia – dużo „lżejsza”, słoneczniejsza, ale wpadająca w serce równie mocno jak „Metro”. Dla części grupy musical z piosenkami ABBY był prawdziwie „na bis” (udało im się obejrzeć go już rok temu po raz pierwszy). Nie było na widowni w teatrze ROMA chyba nikogo, kto nie dałby się porwać gorącym, wakacyjnym rytmom i  na  teatralnych „napisach końcowych” i my śpiewaliśmy głośno po – finałowe „Waterloo” z  całych sił.

Wycieczka do Warszawy była wyjazdem typu „m – m” – muzea i musicale. Ten pierwszy człon to przede wszystkim bardzo udane wizyty w Zamku Królewskim i Muzeum Narodowym. W obu miejscach zwiedzanie odbyło się na zasadzie lekcji muzealnych, a obok wiedzy, uczestnicy dostali garść anegdot z epoki stanisławowskiej i czasu zaborów. Szczególnie cenna była nauka „czytania” obrazów Jana Matejki – próba objęcia „Bitwy pod  Grunwaldem”, karty do gry na „Konstytucji 3 Maja” i powstaniec styczniowy na  „Rejtanie”. To tylko niektóre z punktów, które zrobiły na wszystkich duże wrażenie i  wyczuliły oko na analizę malarstwa, nie tylko Matejkowego, co na pewno przyda się  i  w  życiu, i na maturze.

Specjalną niespodzianką dla uczestników było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Ta wizyta zrobiła duże wrażenie na wszystkich – nawet tych, którzy nie są wielkimi fanami sportu. Ogromny obiekt, piękne loże VIP i kilkanaście ciekawostek z organizacji EURO 2012 sprawiają, że na Stadion Narodowy naprawdę chce się wracać.

Jeden z tegorocznych spektakli naszego koła teatralnego oparty był na tekstach Agnieszki Osieckiej – nie sposób było więc nie jechać na Saską Kępę, zwłaszcza w roku 20. rocznicy śmierci Poetki. Maj na Saskiej Kępie pachniał „szalonym, zielonym bzem”, a sama Osiecka z pomnika przy ul. Francuskiej uśmiechała się tajemniczo nad fragmentem tekstu „Małgośki”.
Warszawa to miasto, którego się nie zwiedza – Warszawę się chłonie, Warszawę się  przeżywa. Każda choćby chwila – i w Ogrodzie Saskim, i przy Grobie Nieznanego Żołnierza ( udało się nam być przy zmianie warty), w kościele Świętego Krzyża (gdzie  spoczywa serce Chopina) i przy domu ks. Jana Twardowskiego, na Starówce wieczorem i nad Wisłą w pełnym słońcu – jest nie do zapomnienia.

Jeden z uczestników, który w Warszawie był „na bis”, tak opowiada o wycieczce: „Wyjazd do Warszawy był niezwykle emocjonującym i ekscytującym wydarzeniem. Dzięki temu mogłem wrócić wspomnieniami do wydarzeń sprzed roku, których tam doświadczyłem. Ujrzałem wiele nowych miejsc i zdobyłem wiedzę, która z pewnością zapulsuje w przyszłości na egzaminie maturalnym i w dorosłym życiu. Najbardziej ekscytujący był oczywiście musical MAMMA MIA!, który przeżyłem na nowo. Bardzo ciekawa była również wizyta na  Stadionie Narodowym, gdzie zwiedziliśmy każdy kąt od loży Vipów po szatnie piłkarzy”.
Inny z uczniów, który pojechał po raz pierwszy, opowiada: „Najbardziej podobała mi  się  MAMMA MIA!. Słyszałem z opowieści, że jest mega, ale to trzeba samemu zobaczyć. Na równi z MAMMA MIA! stawiam również niespodziankę i wiele niezapomnianych wrażeń z Narodowego! Ogólnie całą atmosfera panującą na wycieczce była mega!”; a jedna z absolwentek dodaje: „Wycieczka krótka, ale za to bardzo treściwa, a  to  za  sprawą głównego kierownika i organizatora zamieszania, którego tempo było trzykrotnie większe niż prędkość lecącego samolotu. Pewnie dlatego tak dużo miejsc zwiedziliśmy. Szkoda tylko, że nawet na wycieczce szkolnej potrafi przechrzcić z Wiktorii na  Wikotrię, ale można się przyzwyczaić. Jedzie się jako Wiktoria wraca jako Wikotria [chodzi o literówkę na karcie pokładowej, dzięki czemu uczestniczka wzbogaciła się o nową ksywkę]”.
Mottem wyjazdu były słowa zaczerpnięte z musicalu „Metro” – „Spełnionych marzeń napiszemy wzór”. Radosne twarze, jasne spojrzenia i rozśpiewane gardła uczestników pozwalają sądzić, że ów wzór udało się napisać. Członkowie koła wrócili pełni zapału i szczęścia, można więc liczyć na kolejne około – musicalowe szkolne produkcje w  następnym roku szkolnym. W drodze powrotnej uczestnicy zgodnie stwierdzili, że  do  Warszawy trzeba jeszcze raz wrócić – jest nadzieja, że i to marzenie spełni się  muzycznie.

ks. Wojciech Koladyński

Rafa

24.05.2017 r. uczestniczyliśmy w X Sztafecie Literackiej.

X Sztafeta Literacka

     24 maja 2017 r. w godz. 10.30 – 12.00 spotkaliśmy się w Bibliotece szkolnej na   Sztafecie Literackiej, by wspólnie przypomnieć sobie piękne i zabawne dzieła Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników. Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także sprawienie przyjemności szczególnie tym, którym obcowanie z literaturą przynosi radość. Sztafeta Literacka polega na czytaniu utworów jednego autora w wielu miejscach, w tym samym dniu, w określonych godzinach.

Do czytania wybraliśmy najbardziej znane komedie: „Pan Jowialski”, „Zemsta”, „Śluby panieńskie – czyli magnetyzm serca”, których intrygą są zazwyczaj pieniądze, miłość i  małżeństwo, a głównie dylemat: czy zawrzeć małżeństwo dla pieniędzy, czy wziąć ślub z  miłości. Aleksander Fredro obecny jest w naszym kanonie lektur od pokoleń. Jego utwory poznajemy już jako dzieci poprzez bajki. Podczas sztafety wysłuchaliśmy, bardziej i mniej znanych, tekstów bajek takich jak: „Paweł i Gaweł” „Małpa w kąpieli”, „Bajka o osiołku”, „Motyl”, „Czyżyk i zięba”, „Bajka o sowie”, które nas rozbawiły, ale też zmusiły do odrobiny refleksji.

W sztafecie wzięło udział 40 uczniów z klas I abd, I c, I H/Ż i I TB wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego. Całą imprezę wzbogaciły wystawa poświęcona twórczości Aleksandra Fredry w bibliotece szkolnej oraz gazetka.

Spotkanie było bardzo udane, a uczestniczący w Sztafecie uczniowie – zadowoleni. Takie akcje umacniają nas w przekonaniu, że takie spotkania z literaturą są potrzebne i  wartościowe.
Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku na XI Sztafetę Literacką.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

23.05.2017 r. uczniowie klasy I c i II c o kierunku społeczno – wojskowym uczestniczyli w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

Debata społeczna
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”

     W dniu 23 maja 2017 r. uczniowie klasy I c i II c o kierunku społeczno – wojskowym pod opieką mgr J. Rogacewicz i mgr G. Lasowskiej uczestniczyli w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie, a odbyło się w Chojeńskim Centrum Kultury. Celem debaty było przedstawienie działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazanie rodzaju zagrożeń, sposobów ich weryfikacji, jak również współpracy w tym zakresie z przedstawicielami samorządów, instytucji i społeczeństwa.

Naczelnik Wydziału Prewencji, podkom. Robert Panna, przedstawił założenia Komendanta Głównego Policji dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w naszej okolicy, zawiera również informacje o przestępstwach pospolitych, kryminalnych oraz drogowych. Przybliżył zaproszonym gościom działanie aplikacji „Moja Komenda” oraz „Dzielnicowy Bliżej Nas”, które mają ułatwić i usprawnić kontakt z dzielnicowymi oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Uczestnicy debaty dzielili się swoimi opiniami, sugestiami, wnioskami dotyczącymi bezpieczeństwa – szczególnie w miejscach swojego zamieszkania. Wnioski, które zostaną opracowane na podstawie zgromadzonych opinii, będą służyły zdiagnozowaniu potrzeb i  oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

19.05.2017 r. reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w finale Regionalnej Licealiady w Piłce Nożnej Chłopców.

Finał Regionalnej Licealiady w Piłce Nożnej Chłopców

     W dniu 19 maja 2017 r. w Dębnie został rozegrany Finał Regionalnej Licealiady w  Piłce Nożnej Chłopców. Do turniej finałowego zakwalifikowało się pięciu zwycięzców etapu powiatowego. Powiat Myśliborski reprezentował gospodarz imprezy ZSP Nr 1 Dębno, Powiat Policki – ZS Police, Powiat Szczeciński – ZSB Szczecin, Powiat Pyrzycki – ZS  nr  1  Pyrzyce, Powiat Gryfiński – ZSP Chojna.
Już po przyjeździe na turniej okazało się, że w zawodach nie weźmie udziału szkoła z  Polic. W związku z tym, w rywalizacji o awans, do Finału Wojewódzkiego pozostały cztery drużyny.
Przed rozpoczęciem turnieju odbyła się odprawa trenerów, na której ustalono, że  zespoły będą grały systemem „każdy z każdym”, 2 x 10 minut. Po odprawie odbyło się  losowanie numerów przypisanych poszczególnym zespołom. Nasza drużyna wylosowała nr 3. W związku z czym w swoim pierwszym meczu turnieju ( a drugim w całych rozgrywkach) trafiliśmy na faworyta rozgrywek zespół ze Szczecina.
Mecz rozpoczął się bardzo nerwowo dla obu ekip, było dużo walki i ogromna determinacja w szeregach dwóch ekip. Nieco dłużej przy piłce utrzymywali się zawodnicy ze  Szczecina i to oni stworzyli sobie pierwszą dogodną sytuację do zdobycia bramki. Jednak na wysokości zadania stanął w bramce Igor Rumbuć (wiele razy ratował nas od straty bramki, nie tylko w tym meczu). Mimo tego nasz zespół grał bardzo konsekwentnie w obronie i  skutecznie w ataku, gdzie prym wiódł Eryk Madera ( strzelec 3 bramek w tym meczu). Dzięki czemu pokonaliśmy faworyzowanego rywala 4:2 ( bramkę dołożył jeszcze Szymon Smalarz).
W kolejnym meczu zmierzyliśmy się z zespołem ZS 1 Pyrzyce. Po zaciętym początku nasz zespół wygrał pewnie 4:0 ( bramki: E. Madera, Sz. Waniel, O. Piątek, A. Panicz).
Po dwóch seriach spotkań nasz zespół znajdował się na pierwszym miejscu. Do  zwycięstwa potrzebowaliśmy remisu bądź minimalnej porażki ( jednobramkowej) z  drużyną z Dębna ( ta uległa we wcześniejszym meczu ZSB Szczecin 1:3). Wszyscy wiedzieliśmy o tym doskonale, więc cel był prosty – grać bezpiecznie z tyłu i czekać na  kontrę, gdyż każda kolejna upływająca minuta przybliżała nas do Finału Wojewódzkiego. Niestety już po 80 sekundach straciliśmy pierwszą bramkę, a po kolejnych 120  przegrywaliśmy 2:0. Sparaliżowała nas chyba myśl o zwycięstwie. Dopiero te dwie bramki ocknęły nas i zaczęliśmy grać. Jednak piłka, jak zaczarowana, nie chciała wpaść do  bramki Dębna, a na dodatek straciliśmy kolejne dwie bramki. I kiedy już się wydawało, że  żegnamy się z awansem, rzuciliśmy się po raz kolejny do ataku, stwarzając sobie 4  stuprocentowe sytuacje do strzelenia bramki. Gdybyśmy wykorzystali chociaż dwie, wygralibyśmy ten turniej. Jednak bramkarz Dębna był tego dnia w świetnej formie i  zachował czyste konto.
Po rozegraniu wszystkich spotkań trzy zespoły zdobyły po 6 punktów. O końcowej klasyfikacji decydowała mała tabela między zainteresowanymi drużynami.

Chojna – Szczecin 4:2

Szczecin – Dębno 3:1

Chojna – Dębno 0:4

I tak dzięki najkorzystniejszemu bilansowi bramkowemu ( 5:3) pierwsze miejsce zajął zespół ZSP Nr 1 Dębno. Drugie miejsce ( 5:5) ZSB Szczecin, a trzecie (z wynikiem 4:6) ZSP  Chojna. Ostatnie miejsce w turnieju zajął zespół ZS Nr 1 Pyrzyce z zerowym dorobkiem punktowym.
Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony, za co należą im się ogromne podziękowania i gratulacje. Od kwalifikacji powiatowych zespół zanotował 4 zwycięstwa i  tylko jedną porażkę. Jak się okazało – ta porażka była brzemienna w skutkach i  nie  pozwoliła nam na kwalifikację do Finału Wojewódzkiego. Cóż, może za rok…

Skład ZSP Chojna:

 1. Igor Rumbuć – absolwent
 2. Eryk Madera
 3. Oskar Piątek
 4. Konrad Miler
 5. Aleksander Panicz
 6. Szymon Waniel
 7. Dacjan Koster
 8. Maciej Budynkiewicz
 9. Szymon Smalarz
 10. Paweł Jędrasiak

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

19.05.2017 r. klasa I abd LO uczestniczyła w wykładzie Prodziekana ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US.

Spotkanie z dr hab. Markiem Andrzejewskim prof. US z WPiA

     W dniu 19 maja 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Prodziekana ds. Organizacji i  Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof.  US  oraz studentów z Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Pan prof. Andrzejewski, reprezentujący katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego, wygłosił wykład dotyczący prawa rodzinnego. Punktem wyjściowym wystąpienia był film Roberta Bensona z 1979 r. pt. „Sprawa Kramerów”, z którego fabułą młodzież klasy I  LO  zapoznała się dzień wcześniej. Film opowiada o rozwodzie w małżeństwie i  jego  wpływie na rodzinę, a przede wszystkim na syna głównej pary. Profesor Marek Andrzejewski omówił aspekty rozwodu zarówno pod względem prawnym, jak  i  psychologicznym.

Żywa dyskusja, jaka rozwinęła się między profesorem i młodzieżą, dotyczyła związków partnerskich oraz ich funkcjonowania w świetle prawa. Drugą część spotkania poprowadzili studenci – Jakub Baranowski i Jędrzej Gryko.

Przyszli prawnicy opowiadali o studiach na wydziale prawa, przedstawili bogatą bazę dydaktyczną oraz zaprezentowali ofertę kulturalno – towarzyską przygotowaną przez studentów Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji US.

mgr Norbert Oleśków

Rafa

16.05.2017 r. uczniowie klas mundurowych i nauczyciele historii wzięli udział w Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

      16 maja 2017 r. braliśmy udział w Konferencji Klas Mundurowych dla szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrz Gminy Mieszkowice, Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

      

Do uczestnictwa w tym wydarzeniu historyczno-kulturalnym zgłosiło się 100 uczniów z 10 placówek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowała najliczniejsza, bo aż 25 osobowa  grupa uczniów  I i II klasy mundurowej pod opieką mgr  A. Lizaka oraz nauczycieli historii D. Perz, A. Żurawskiej – Rusek, N. Oleśkowa, E. Krupy- Nadolny.  Z dumą uczestniczyliśmy  w konferencji, która miała  dla nas szczególne znaczenie ze względu na  patronów Technikum Budowlanego, Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  ppor. Ryszarda Kuleszę i Bohaterów spod Siekierek patronów Liceum Ogólnokształcącego,  którzy brali udział i zginęli w walkach toczonych przez Państwo Polskie o Pomorze Zachodnie w 1945 roku. Na naszej młodzieży spoczywała odpowiedzialność oddania poległym bohaterom  zasłużonej czci i godne zaprezentowanie się w gronie uczestniczących w przedsięwzięciu klas mundurowych. Tak więc, dla nas to nie był tylko zjazd klas mundurowychw Rejonie Pamięci Narodowej, ale szansa pokazania, że znamy i kultywujemy historię naszego regionu, której jesteśmy świadomymi spadkobiercami.

Celem konferencji było poznanie i wymiana doświadczeń szkół prowadzących klasy mundurowe, integracja młodzieży w duchu historycznym, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Młodzież poznała fakty dotyczące  wydarzeń historycznych 1945 r., które miały miejsce w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice, podane w ciekawy i obrazowy sposób. Organizatorzy podkreślali, że interpretacja i ocena tych wydarzeń należy do młodego pokolenia.

Młodzież zwiedziła najważniejsze miejsca istotnych wydarzeń historycznych począwszy od Góry Czcibora po Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach. Pierwszym punktem było spotkanie pod Górą Czcibora i serdeczne przywitanie uczestników przez Burmistrz Cedyni – Panią Gabrielę Kotowicz. Następnie młodzież została zapoznana z przebiegiem bitwy stoczonej przez Mieszka I w 972 roku.

Kolejnym punktem naszej historycznej wyprawy były Stare Łysogórki, gdzie uczestników przywitała Pani Teresa Hryniewicz – Sekretarz Gminy Mieszkowice. I tu doświadczyliśmy kontaktu z historią opowiedzianą tak, jakby rozgrywała się na naszych oczach. Pracownicy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej Dyrektor Michał Dworczyk wraz z Kustoszami, Panem Kamilem Iwanowskim i Panią Zofią Iwanowską, z pasją opowiadali o dziejach tych ziem, zapoznali młodzież z eksponatami muzealnymi, przypominali fakty wzruszające, przywoływali wydarzenia dramatyczne. Wszyscy słuchali w skupieniu i z zainteresowaniem.

 

W głębokiej pamięci zostanie pełen zadumy spacer po Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach i lekcja historii, poświęcona wydarzeniom związanym z forsowaniem Odry.

Młodzież złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem Matki Polki, poświęconym I Samodzielnej Brygadzie Moździerzy, oddając w ten sposób cześć poległym żołnierzom.

Wielokrotnie podkreślano, że Rejon Pamięci Narodowej  Cedynia – Siekierki – Gozdowice jest bliski społeczeństwu Pomorza Zachodniego oraz 5. Pułkowi Inżynieryjnemu w Szczecinie Podjuchach, który objął szczególną opieką rejon forsowania Odry i rozpoczęcia „Operacji berlińskiej”. Zadaniem wszystkich uczniów, szczególnie klas mundurowych, jest podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie historii regionu i dawanie świadectwa młodego, świeżego patriotyzmu swoją postawą i  zachowaniem.

W Gozdowicach uczestników konferencji serdecznie przywitała Pani Magdalena Zarębska-Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Pani Kurator skierowała słowa podziękowania i uznania do młodzieży, za ich postawę patriotyczną i świadomość obywatelską.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Sapera i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie, na którym znaleźli się wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu. Natomiast w  muzeum, odbyła się kolejna lekcja historii, na temat walk rozegranych między 16 kwietnia a 7 maja 1945 roku, w trakcie forsowania Odry.

Na nabrzeżu Odry czekały następne atrakcje. Były to punkty edukacyjne przygotowane dla młodzieży przez Uniwersytet Szczeciński i 5 Pułk Inżynieryjny. Tu też odbyły się pokazy sprzętu wojskowego.

Zwieńczeniem działań był wspólny obiad – wojskowa grochówka w plenerze i i rozmowy pełnych wrażeń uczestników. Żegnając się uczestnicy wysłuchali jeszcze Pana Mariusza Sikory  – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego, który jako inicjator przedsięwzięcia zapewnił nas, że Konferencja Klas Mundurowych, będzie kontynuowana  dla podtrzymania tradycji naszego regionu. Nam, jak również wszystkim uczestnikom przykazał, że jako gospodarze tych ziem mamy tu wracać, mówić o tych wydarzeniach, interpretować i wyciągać wnioski. Słowa podziękowania i pozdrowienia  przekazała również Pani Ewa Dudar –  radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach – płk dypl. Jacek Kwiatkowski.

Dzięki udziałowi w konferencji – żywej lekcji historii,   młodzież reprezentująca naszą szkołę – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie, miała okazję nie tylko przypomnieć sobie wydarzenia historyczne z 1945 roku, które miały miejsce w rejonie Pamięci Narodowej  Cedynia – Siekierki – Gozdowice, ale poczuć się gospodarzami tych miejsc. Wróciliśmy do Chojny dumni, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji związanych z historią tych ziem, naszych ziem.

https://www.youtube.com/watch?v=jYXiA45_Z4w

https://www.youtube.com/watch?v=-5d8gVfmKXU

https://www.youtube.com/watch?v=K8BiZIchwfg

mgr E. Krupa- Nadolny
mgr A. Lizak

 

Rafa

15.05.2017 r. reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie zajęła III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.

Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

       W dniu 15 maja 2017 r. reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Konkurs odbył się  w  Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, a jego organizatorem był Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Głównym celem przeglądu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów oraz popularyzacja klas mundurowych. Każda z  reprezentacji musiała przedstawić program obowiązkowy: umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP, program dowolny – pokaz musztry paradnej oraz  wykonać piosenkę marszową. Uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce, II miejsce zajęła drużyna z Centrum Edukacji Zdroje, a zwycięzcą i jednocześnie reprezentantem województwa zachodniopomorskiego w ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych została reprezentacja Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i  Politechnicznej w Szczecinie.

Skład drużyny:

 1. Aleksandra Lizurej
 2. Tomasz Sosnowski
 3. Kamil Kowalski
 4. Marcin Stasiński
 5. Marta Kiełbasa
 6. Katarzyna Grabowicz
 7. Norbert Bigos
 8. Adam Bułhak
 9. Alicja Glińska
 10. Aleksandra Góralska
 11. Patrycja Jaworska
 12. Marek Pawlisiak
 13. Klaudia Ziółkowska

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

9.05.2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Ruszyła rejestracja na debatę Europejskiego Tygodnia Młodzieży

9 maja 2017 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

 

Rafa

5.05.2017 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Święto 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach

     W dniu 5 maja 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie przyjął zaproszenie Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego, Pana płk dypl. Jacka Kwiatkowskiego na Święto Pułku.
Obchody Święta Pułku rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy Pułku, następnie odbył się uroczysty apel, po którym zaprezentowano sprzęt wojskowy będący na  wyposażeniu Pułku. Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentowała Pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa Rafa

3.05.2017 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Udział w gminnych obchodach
226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     W dniu 3 maja 2017 r. z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczty sztandarowe i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą św. za ojczyznę w Kościele pw. Świętej Trójcy w Chojnie, celebrowaną przez Ks. Prob. Kan. Jana Zalewskiego.

 

Następnie obchody przeniosły się na plac Konstytucji 3 Maja, w których udział wzięli Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz, przedstawiciele szkół, związków, stowarzyszeń, świetlic środowiskowych i wiejskich.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Chojna – Adam Fedorowicz, w którym przypomniał historię dotyczącą święta. Po przemówieniu pod „Pomnikiem Osadników” autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Biżka delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich, złożyły wiązanki kwiatów.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego w składzie: Michalina Gumińska, Justyna Leszczyńska i Bartłomiej Drapaluk oraz Poczet Sztandarowy: Julia Sawicka, Wiktoria Liput i Maciej Kiepura. Opiekę nad młodzieżą sprawowały mgr Emilia Skrzypa i mgr Dorota Szwiec.

Samorząd Uczniowski
Poczty Sztandarowe

Rafa

30.04.2017 r. Magdalena Bielanin z kl. I a LO zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno – literackim pt. „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE.”

Ogólnopolski konkurs fotograficzno – literacki
„MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE”

     W dniu 30.04.2017 r. Magdalena Bielanin z kl. I a Liceum Ogólnokształcącego zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno – literackim pt. „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE”. Organizatorem konkursu był Uniwersytet Szczeciński, Pracownia Oceanografii Fizycznej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Oceanologii PAN, Pracownia Biofizyki Morskiej.
Temat konkursu „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE” mógł zostać przedstawiony przez autora w formie fotografii lub utworu poetyckiego.
Wiersz Magdaleny, pt. „Nostalgia”, został wysoko oceniony. Jury konkursu przy  ocenie kierowało się kryterium sposobu przedstawienia tematu konkursu oraz stopniem jego relacji z tematyką morską, a także kryterium zastosowanych „zabiegów” poetyckich. Zasadniczym kryterium był jednak emocjonalny przekaz utworu i swoiste oryginalne wrażenie, jakie utwór wywoła na Jury.

Nostalgia
O bezkresne morze,
nieznające granic,
mam tak wiele pytań,
czy odpowiesz na nie?

Co kryjesz w swej głębi?
Jakie tajemnice?
Otworzysz przede mną
przyszłości stronice?

Błądzę po twym brzegu,
nasłuchuję głosu,
chłód morskiego wiatru
spowija mi włosy.

Na me wątpliwości
odpowiadasz szumem,
wiele byś mówiło,
lecz mówić nie umiesz…

Z nadzieją wpatrzona
w te szumiące fale,
otchłań mnie porusza,
lecz bez lęku wcale…

Twa siła, twój spokój
to potęga wielka.
Każdy wobec Ciebie
jak mała muszelka.

Dodaj też i dla mnie
odwagi i ducha,
z każdym twym przypływem
niech przyjdzie otucha.

„Tekst, który od początku do końca czyta się bardzo dobrze. Właściwie dobrane rymy, dobra rytmika. Przejmująca charakterystyka potęgi żywiołu oraz rangi natury. Czyżby również tęsknota (?) (rzeczywista lub urojona…), na co wskazuje tytuł.”

Jury konkursu

Gratuluję
Szkolny opiekun
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

29.04.2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystościach 72. Rocznicy Forsowania Odry.

Udział klas pierwszych, Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego ZSP w Chojnie w uroczystościach
72. Rocznicy Forsowania Odry.

Ci co tu leżą, byli siłą,
Męstwem, radością jak dziś my.
Byli, walczyli, pracowali.
A choć ich życie płomień zgasł,
to myśli o nich
są przecież w nas.
Bo nic nie znika, nic nie ginie(….)
Chociaż w odmiennej formie trwa.
(Wiersz „Co tu leżą” – Michał Brzyski)

W dniu 29 kwietnia 2017 r. wszystkie klasy pierwsze, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Pocztem Sztandarowym, uczestniczyli w uroczystościach 72. Rocznicy Forsowania Odry.

Główne uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach o  godz. 12.00 mszą świętą polową, którą odprawił metropolita szczecińsko – kamieński Ks.  Abp  Andrzej Dzięga.

Na uroczystościach obecny był prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda, który oddał hołd poległym żołnierzom.

Ponadto obecni byli między innymi wicemarszałek sejmu Joachim Brudziński, Anna Maria Anders, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, szef Kancelarii Prezydenta i radny sejmiku województwa Paweł Mucha, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, wicestarosta Jerzy Miler, poseł Kukiz – Sylwester Chruszcz oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości i lokalni samorządowcy.
Po mszy świętej i okolicznościowych wystąpieniach Prezydenta RP, przedstawicieli władz i kombatantów, odbył się apel poległych.

W ramach obchodów rocznicowych zebrani złożyli wieńce pod pomnikiem Matki – Polski. Z  naszej szkoły kwiaty złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie: Michalina Gumińska, Maciej Ogonowski i Bartosz Matysiak. W uroczystościach uczestniczył ponadto z  naszej szkoły poczet sztandarowy w składzie: Justyna Jaz, Aneta Jaz i Wiktor Hadała.

Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas pierwszych: Renata Czubak, Katarzyna Mickiewicz – Bindas, Kamila Nowak, Lilla Kość, Krzysztof Pawlaczyk oraz opiekunowie: Emilia Skrzypa, Karolina Kubowicz, rodzice.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Kamila Nowak

Rafa

29.04.2017 r. Aleksandra Leddin z kl. 2 d LO zajęła III miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych dla szkół ponadgimnazjalnych.

IX Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

     W dniu 01 kwietnia 2017 roku odbył się w Szczecinie IX Wojewódzki Konkurs Języków Obcych dla szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę z języka niemieckiego reprezentowała Aleksandra Leddin z klasy 2 d LO, zaś z języka angielskiego Ida Rumbuć z klasy 2 TH. 01 kwietnia miał miejsce etap pisemny. Uczniowie rozwiązywali test, który obejmował zagadnienia leksykalno – gramatyczne, a także sprawdzał wiedzę z zakresu krajów niemieckiego oraz angielskiego obszaru językowego. Warunkiem uczestnictwa w drugim, ustnym etapie, było zdobycie 60 procent poprawnych odpowiedzi z części pisemnej. Do etapu ustnego z wynikiem 67 procent zakwalifikowała się Aleksandra Leddin z języka niemieckiego uzyskując jednocześnie 5 miejsce w klasyfikacji.

W dniu 29 kwietnia miał miejsce etap ustny, w czasie którego uczestnicy odpowiadali na dwa wylosowane przez siebie pytania. Ola po tym etapie ostatecznie ukończyła konkurs na  3 miejscu.
W najbliższym czasie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli nastąpi uroczyste wręczenie nagród finalistom.

Serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Opiekun: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

28.04.2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

„…i nie żal nic, i żal tak wiele” 
Cz. Niemen

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

     28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły, w czasie której pożegnaliśmy absolwentów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek, Liceum dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy oraz absolwentów klas czwartych Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy i Technikum Budowlanego im.  ppor.  Ryszarda Kuleszy.

Uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 11:30, poprowadził Maciej Ogonowski. Spotkanie miało podniosły charakter, a słowa Czesława Niemena „…i nie żal nic, i żal tak wiele…” w pełni oddają atmosferę towarzyszącą pożegnaniu.

Absolwentów żegnali: Dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk, wychowawcy klas, nauczyciele, bardzo licznie przybyli rodzice absolwentów oraz uczniowie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler oraz starszy chorąży sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W części oficjalnej głos zabrał Wicestarosta Pan Jerzy Miler: W imieniu Pana Starosty Wojciecha Konarskiego, Zarządu oraz własnym gratuluję Wam, drodzy absolwenci tego, co  przeżyliście, co na dzisiaj jest za Wami i życzę Wam wszystkiego najlepszego na to co tuż, tuż przed Wami, czyli tradycyjnego połamania piór na egzaminie maturalnym. Wraz  z  życzeniami powodzenia na maturze każdy z absolwentów otrzymał od organu prowadzącego długopis.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu gorąco podziękowała wszystkim absolwentom, zwłaszcza tym, którzy swoja postawą i osiągnięciami pozytywnie zasłużyli się dla szkoły. Zwróciła też uwagę, że mija okres w życiu absolwentów, który można nazwać najpiękniejszym. Mija czas beztroski i młodości, nadchodzą nowe wyzwania i trudne życiowe decyzje. Później padły gorące podziękowania dla wychowawców, za to, że doprowadzili swoich podopiecznych do tego etapu, że dbali i wskazywali drogę. Szczególne podziękowania oraz nagrodę Dyrektora Szkoły odebrała pani mgr Danuta Perz, wychowawca klasy III  abd  LO, której klasa osiągnęła najwyższą średnią ocen oraz frekwencję. Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz osiągnęli 100% frekwencję.

Absolwenci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i zachowanie co najmniej bardzo dobre, dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Wśród absolwentów znalazło się również wiele osób, które w sposób szczególny angażowały się w życie szkolne oraz imprezy i uroczystości szkolne. Wielu działało m.in. w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, młodzieżowej grupie WOPR, Europejskim Klubie Douzelage, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, szkolnej gazecie Wióry, reprezentowało szkołę w Poczcie Sztandarowym, udzielało się artystycznie działając w kole teatralnym, czy też uświetniało nasze uroczystości muzycznie, czy też angażowało się  w  promocję szkoły, czy też osiągało sukcesy sportowe. Tym wszystkim osobom bardzo serdecznie dziękujemy. Wszyscy absolwenci, którzy osiągali sukcesy w konkursach i  olimpiadach oraz angażowali się w życie szkolne otrzymali upominki i podziękowania.

W końcu przyszedł czas na wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Absolwenci klasy mundurowej III c otrzymali dodatkowo z rąk starszego chorążego Waldemara Chojnackiego z  5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach certyfikaty ukończenia szkolenia w  ramach współpracy wojsk lądowych z instytucjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Uroczystość wręczania świadectw absolwentom szkoły uświetniły występy artystyczne Oli Lizurej, Patryka Kurpiela oraz absolwentek Ewy Sokołowskiej oraz Wiktorii Sambor.
W roku szkolnym 2016 / 2017 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III abd LO – wychowawca mgr Danuta Perz

III c LO – wychowawca mgr Grzegorz Michasiuk

III LD – wychowawca mgr Gustaw Cedro

IV TB/I – wychowawca mgr Kamila Góra

IV TH/Ż – wychowawca mgr Bianka Małysz – Lewandowska

Nie zabrakło też tradycyjnego ślubowania absolwentów, które poprowadziła mgr Karolina Kubowicz.

Po tych chwilach pełnych emocji, braw i dumy, przyszedł czas na pożegnanie absolwentów z dyrekcją, wychowawcami i gronem pedagogicznym. W imieniu wszystkich abiturientów za  pracę i opiekę Dyrekcji i Nauczycielom podziękowała Michalina Czubak. W imieniu Samorządu Uczniowskiego absolwentów pożegnała przewodnicząca Justyna Leszczyńska.

Drodzy Absolwenci! Teraz przed Wami czas, w którym będziecie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności. Zamykając pewien etap w swoim życiu i zaczynając nowy, zostawiacie cząstkę siebie w naszej Szkole. Jesteście już częścią jej historii. Żegnamy Was słowami piosenki, którą zaśpiewała po raz ostatni absolwentka Ewa Sokołowska, jak zwykle wzruszając i poruszając serca …

Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie
Ono rozproszy złej nocy cienie.
Niechaj nadziei skrzydła białe
Z powrotem niosą cię, jak ptak.

mgr Anna Krzemińska

Rafa

28.04.2017 r. drużyna ZSP w Chojnie zajęła V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Klas Mundurowych „Silni Sportem” w Akademii sztuki Wojennej w Warszawie.

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych „Silni Sportem” w Akademii sztuki Wojennej w Warszawie

     28 kwietnia 2017 roku, w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych pod hasłem „Silni Sportem”. Regulamin olimpiady przewidywał udział ośmioosobowych drużyn ze szkół w Polsce, prowadzących klasy mundurowe.  W Olimpiadzie  wzięła udział drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Mateusz Barczyk, Jakub Hefka, Kamil Kowalski, Błażej Koziniec, Patrycja Matusiak, Julia Sawicka, Tomasz Sosnowski i Marcin Stasiński. Do Olimpiady uczniów przygotował szkolny koordynator klas mundurowych mgr Marek Bednarz oraz opiekun szkolnej  grupy WOPR mgr Marek Łągiewczyk. Funkcję lidera i opiekuna grupy młodzieży pełnił mgr  Aleksander Lizak.

 

Oprócz ZSP w Chojnie  na zaproszenie organizatora odpowiedziało jeszcze 10  szkół prowadzących klasy mundurowe, objętych patronatem Akademii Sztuki Wojennej.  W zmaganiach uczestniczyła również w ramach programu Erasmus+ reprezentacja  studentów  z Bułgarii,  Litwy, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Turcji i Węgier.

Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał adiunkt wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr Andrzej Soboń. Tuż po otwarciu odbyło się  spotkanie liderów grup, a następnie rozpoczęły się konkurencje:  ratownicze holowanie osoby tonącej w  basenie, tor przeszkód, składający się z biegu z bronią  slalomem, przewrotu w przód, skoku przez kozła, czołgania się i przetransportowania poszkodowanego oraz turniej w piłkę halową. Każda konkurencja była punktowana według osiągniętych wyników czasowych i wygranych lub przegranych meczy.

Po ciężkiej i emocjonującej rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wyników. Drużyna  ZSP w Chojnie zajęła V miejsce.  Olimpiada zakończyła się wspólnym obiadem w kantynie studenckiej. Była okazją do integracji uczniów klas mundurowych z całej Polski, a także kolejnej wizyty uczniów w Akademii Sztuki Wojennej, sprawującej patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Rafa

25.04.2017 r. uczestniczyliśmy w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”. Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

III Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych

     25 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”, zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Celem festiwalu była prezentacja działalności kół zainteresowań, prezentacja pasji indywidualnych uczniów, propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego oraz  wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.
Festiwal uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Cezary Hendryk, następnie głos zabrała Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w  Szczecinie dr Alina Tomaszewska. W przedsięwzięciu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, który wyraził uznanie dla opiekunów kół oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania poprzez działalność w kołach zainteresowań.

Podczas festiwalu działalność kół zainteresowań zaprezentowali uczniowie naszej szkoły działający w Szkolnej Grupie WOPR, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Klubie Europejskim Douzelage, Klubie Honorowych Dawców Krwi, Szkolnym Kole PCK, Klubie Alternatywy Młodzieżowej, Kole Dziennikarskim oraz Kole Recytatorskim i Teatralnym.
Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

24.04.-19.05.2017 r. jedenaścioro uczniów odbyło praktykę zawodową w Anglii, na Węgrzech i na Malcie w ramach projektu „Europejskie staże” realizowanego z programu Erasmus+.

Staże za granicą w ramach projektu „Europejskie staże”

 

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  dobiegła końca realizacja projektu „Europejskie staże” z programu Erasmus+, zaplanowanego na lata 2016-2017, dofinansowanego kwotą 35 139,00 EURO. W ramach projektu jedenastu uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa oraz technik informatyk, odbyło czterotygodniowe staże w przedsiębiorstwach w Anglii, na Węgrzech i na Malcie. Przed rozpoczęciem staży odbyły się zajęcia z przygotowania kulturowego, kurs językowy, spotkania z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym  i policjantem. Kurs językowy oraz zajęcia podwyższające umiejętności komunikacyjne były kontynuowane także w trakcie stażu za granicą. Uczniowie otrzymali słowniki języka angielskiego oraz odzież roboczą. W trakcie staży uczniowie pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole  „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” – ECVET. W czasie wolnym od pracy stażyści poznawali tradycje i kulturę goszczącego kraju, zwiedzali okolice oraz brali udział w odbywających się imprezach artystycznych i kulturalnych: wystawach, koncertach, fiestach i wycieczkach. Uczestnicy projektu zwiedzili Sherborne i Exter w Anglii, Kőszeg i Keszthely na Węgrzech oraz Marsaskalę, Valettę, Żabbar, Mdinę, Xlendi i Mgarr na Malcie. Stażyści rozwinęli kompetencje wielokulturowe oraz wzmocnili poczucie tożsamości europejskiej. Udział w projekcie umożliwił uczniom stosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej, udoskonalił umiejętności pracy w zespole, rozwinął kompetencje językowe i społeczne, a w przyszłości zwiększy szanse stażystów na zaistnienie na europejskim i lokalnym rynku pracy.

            Po raz pierwszy w projekcie mobilności zawodowej z programu Erasmus+  udział wzięli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich, wyjeżdżając na  pięciodniowy kurs szkoleniowy w Institute of Tourism Studies na Malcie. Mobilność odbyła się w formie job shadowing, a jej celem było podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz  zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i formami pracy. Zgodnie z programem szkolenia nauczyciele wzięli udział w konferencji poświęconej strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, zwiedzili ITS wraz z bazą dydaktyczną, obserwowali zajęcia praktyczne, w czasie  których studenci z całego świata doskonalili umiejętności sporządzania potraw i obsługi klienta. Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach na temat kultury maltańskiej oraz w zajęciach języka angielskiego dla osób dorosłych z różnych krajów, dokształcających się z zakresu turystyki. Ciekawym punktem programu były zajęcia w plenerze, polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki i Muzeum Morskiego w Birgu, połączone z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których studenci ITS pełnili rolę przewodników.

            Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie „Europejskie staże” otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

            Projekt „Europejskie staże” był pierwszym, realizowanym w ZSP w Chojnie z „Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+”. Szkoła otrzymała kartę jakości w roku 2015, na lata 2015-2020. Uznaje ona operacyjną zdolność szkoły do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności, wspiera wysiłki szkoły w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+, uznaje wysoką jakość dotychczas realizowanych projektów mobilności, a także umożliwia do roku 2020 wnioskowanie w uproszczonej procedurze. Kartę jakości do tej pory otrzymało tylko osiem instytucji w Polsce.

            Autorem wniosku o kartę jakości, a także wniosków projektów mobilności zawodowej realizowanych przez ZSP w Chojnie jest nauczyciel, koordynator projektów,  pan J.C. Salamończyk.

 

 

Rafa

24 – 28.04.2017 r. w ramach projektu „Europejskie staże” ERASMUS + czworo nauczycieli przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich wzięło udział w mobilności zawodowej w Institute of Tourism Studies na Malcie.

Szkolenie kadry nauczycieli na Malcie
w ramach projektu „Europejskie staże” ERASMUS +

    W dniach od 24 – 28.04.2017 r. czworo nauczycieli przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej. Szkolenie odbywało się w Institute of Tourism Studies na Malcie. Uczestnikami projektu byli również nauczyciele z hiszpańskiej szkoły zawodowej w Almeraya. Mobilność odbywała się  w formie ” job – shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć i codziennej pracy nauczycieli z instytucji goszczącej.
Celem projektu było podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.
Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu, odbyła się konferencja poświęcona strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, w Polsce i Hiszpanii. Każda grupa przedstawiła i omówiła system szkolnictwa zawodowego swojego kraju. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzanie Institute of Tourism Studies ( ITS). Zaprezentowano bazę dydaktyczną szkoły: klasy lekcyjne, pracownię gastronomiczną oraz funkcjonujące w szkole zakłady gastronomiczne – kantynę i restaurację Pembroke Suite. W ramach kształcenia praktycznego w w/w obiektach uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe dotyczące sporządzania potraw i obsługi gości.

 

Następnego dnia uczestnicy mobilności obserwowali zajęcia lekcyjne dotyczące kultury maltańskiej, po których poszerzali swoją wiedzę zwiedzając stolicę Malty – Vallettę.

W środę miało miejsce spotkanie z koordynatorem d.s. praktyk z ITS, który przedstawił miejsca, czas i przebieg lokalnych i zagranicznych staży. Uczestnicy mobilności wymienili się doświadczeniami na ten temat. Po południu odbyły się ciekawe zajęcia języka angielskiego, przeznaczone dla osób dorosłych dokształcających się z zakresu turystyki. Ludzie z różnych zakątków świata opowiadali historie swojego pobytu na Malcie i planach na  przyszłość. Rozmawiano o tradycyjnych potrawach, zwyczajach i zabytkach Malty.

 

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem ds. przygotowania i organizacji projektu „Valletta – Europejska Stolica Kultury 2018”. Jest to projekt, w którym wybrane przez Unię Europejską miasto może zaprezentować życie kulturalne miasta, regionu, państwa.
W tym dniu obserwowano zajęcia praktyczne uczniów gastronomii w Restauracji Pembroke Suite, podczas których przygotowywano hiszpańskie potrawy na zaplanowany uroczysty obiad. W trakcie zapoznano się z wyposażeniem pracowni, metodami pracy i przebiegiem procesu technologicznego.

W ostatnim dniu szkolenia odbyły się zajęcia w plenerze, polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki i Muzeum Morskiego w Birgu. Oglądanie zabytków połączone było z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których uczniowie sprawdzali się w rolach przewodników.
Nasz tygodniowy staż zakończył się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu w ITS oraz uroczystym pożegnaniem z grupą z Hiszpanii i goszczącymi nas nauczycielami z Malty.
Udział w mobilności był dla nas ciekawym i nowym doświadczeniem. Przyczynił się  do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności, istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonalił nasze umiejętności językowe, zapewnił wzrost kompetencji społecznych i kulturowych. Zwiększył naszą pewność siebie i zmotywował do udziału w  kolejnych mobilnościach.

Nauczycielki przedmiotów
hotelarskich i gastronomicznych

Rafa

24.04.2017 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 24 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gryfinie.

 

Dwie pięcioosobowe drużyny naszych ratowników, z którymi w zakresie pierwszej pomocy przez  cały rok pracował Pan Marek Łągiewczyk, musiały pokazać swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne. W ramach rywalizacji zespoły sprawdzały swoją wiedzę praktyczną podczas scen pozoracyjnych takich jak: wypadek komunikacyjny, upadek paralotniarza, zatrucie gazem. Odbył się również test z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wybuch gazu.

Wypadek komunikacyjny
Podczas Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy opiekę nad Młodzieżową grupą WOPR przy ZSP w Chojnie sprawował Pan Aleksander Lizak. Mimo silnej determinacji, starań oraz  wsparcia ze strony Pana Aleksandra Lizaka, żadnej z naszych drużyn nie udało się  stanąć na podium. Jednak brak wygranej nie demotywuje uczniów i już teraz zaczynają ćwiczyć swoje umiejętności, aby odnieść sukces za rok.
Skład drużyn

 1. Marcin Dudek
 2. Julia Łągiewczyk
 3. Jakub Lechowski
 4. Michalina Czubak
 5. Elwira Jóźwiak
 6. Julia Sawicka
 7. Mateusz Barczyk
 8. Wiktoria Liput
 9. Jakub Hewka
 10. Justyna Zygmunt

 

 

Julia Sawicka , kl. 1d

Rafa

24.04.2017 r. odbyło się pożegnanie maturzystówmieszkających w internacie.

Pożegnalne spotkanie z maturzystami w internacie

Internackie dni przemknęły,
Niczym karty się zamknęły.
Zapełniają wspomnień bank,
Gdy rozstania nadszedł czas.
Bo za parę dni, za dni parę,
Zabierzesz rzeczy swe w torbę starą…

     Maturzyści mieszkający w naszym internacie kończą kolejny etap w swoim życiu. Za  parę dni zakończy się dla nich rok szkolny, pożegnają się z kolegami i nauczycielami, opuszczą również mury szkoły i internatu. Z tej okazji 24 kwietnia 2017 r. młodsi koledzy i  koleżanki wraz z wychowawcami i kierownikiem internatu, przygotowali dla nich uroczyste pożegnanie. Odbyło się również pożegnanie kolegi, który kończy Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Uroczystość rozpoczęła pani Dorota Szwiec, kierownik internatu, która w imieniu swoim i wychowawców podziękowała odchodzącym uczniom za aktywny udział w życiu społeczności internackiej i wzorowe zachowanie. Do uczniów popłynęły również życzenia pomyślnego zdania egzaminu maturalnego, wybrania właściwej drogi w swoim życiu i  dojścia do zamierzonego celu.

Każdy maturzysta otrzymał dyplom Wzorowego Mieszkańca Internatu ZSP, książki oraz  słodkie upominki.

Młodsi koledzy przedstawili wierszyki swojego autorstwa mówiące o życiu maturzystów w  internacie. Powodów do uśmiechu i dobrej zabawy było wiele.

Po wręczeniu upominków wszyscy przystąpiliśmy do pieczenia kiełbasek przy ognisku, przegryzaliśmy chipsy, ciasteczka oraz delektowaliśmy się domowymi wypiekami.

Z pewnością atmosfera tego spotkania, wspaniałe ognisko, na długo pozostanie wszystkim w  pamięci. Postaraliśmy się, aby pożegnanie nie było smutne, a wszyscy bawili się dobrze i  radośnie. Będziemy tęsknić za naszymi koleżankami i kolegami.

Życzymy wszystkim maturzystom jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości, połamania piór oraz wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu.

Organizatorzy

Rafa

24.04.-21.05.2017 r. dwanaścioro uczniów odbyło praktykę zawodową w hotelach i restauracjach w Anglii i na Malcie w ramach projektu „Od praktyki do pracy 2” realizowanego z programu Erasmus+

Praktyki zawodowe  za granicą w ramach projektu

„Od praktyki do pracy 2”

 

            W ramach projektu „Od praktyki do pracy 2”, dwanaścioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, odbyło w dniach 24 kwietnia do 21 maja 2017, praktyki zawodowe w restauracjach w Marsaskali na Malcie oraz w hotelach w Sherborne w Anglii. Przed przystąpieniem do realizacji czterotygodniowych praktyk zagranicznych, dla uczestników projektu odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe a także pedagogiczno-psychologiczne. Prowadzone były dodatkowe zajęcia języka angielskiego, prezentowane materiały dotyczące aspektów kulturowych, spotkania z psychologiem, pedagogiem, wszystko po to, aby ułatwić uczniom pracę za granicą oraz osiągnąć jak największe korzyści. Stażystom zostały zakupione słowniki języka angielskiego, koszule i koszulki polo, niezbędne  podczas wykonywanej pracy.. Staż zawodowy miał umożliwić uczniom rozwijanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa. Do wykonywanych w czasie praktyk obowiązków należało: przygotowanie sal restauracyjnych do przyjęcia gości, porządkowanie stołów po posiłku, podawanie karty menu i realizacja zamówień, stosowanie różnych metod sporządzania  potraw czy dobieranie i obsługa  maszyn i urządzeń stosowanych  do wykonywania zadań zawodowych, utrzymanie czystości i porządku w obiektach hotelowych, przygotowywanie i serwowanie śniadań, obsługa wyposażenia recepcji, kompleksowa obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających z hotelu oraz przygotowywanie i prezentowanie usług dodatkowych.

 

Odpowiadali także częściowo za promocję lokalu, zachęcając turystów do odwiedzenia go oraz odpowiadali za przygotowanie zamówień w barze. Stażyści pomagali też w procesie przygotowania posiłków w restauracji, dbali także o utrzymanie czystości w lokalu oraz doskonalili umiejętność komunikatywnej rozmowy w języku angielskim. Stażyści nauczyli się obsługi urządzeń gastronomicznych, ekspedycji potraw ich sporządzania a także różnych metod podawania i przygotowywania potraw i napojów. W czasie trwania stażu obsługiwali przyjęcia, obiady okolicznościowe, spotkania biznesowe oraz turystyczne. W hotelowych restauracjach nakrywali do stołów, przyjmowali, bonowali i realizowali zamówienia, a także przygotowywali sale do odbywających się imprez okolicznościowych ( np. Weddind Day Funktion, Ladi’s lunch, pre –concert meals).

Praktyki odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczniom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Czterotygodniowy pobyt pozwolił uczestnikom zdobyć ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do znacznego podniesienia ich kompetencji zawodowych. W czasie pobytu na Malcie, młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach kulturowo-językowych, które poprowadził Pan Charlott Mifsud. W Anglii, raz w tygodniu, młodzież uczestniczyła w kursie językowo – kulturowym prowadzonym przez doskonałego pedagoga pana Booba Betts’a.

Stażyści odbywający staż na Malcie, uczestniczyli w licznych wyjazdach do Valetty, gdzie mogli podziwiać urokliwe uliczki, piękne XVII-wieczne ogrody Barrakka, z panoramą na port i cumujące tam jednostki. Duże wrażenie wśród uczestników praktyk wzbudziły także liczne piękne pałace i obiekty sakralne wzniesione w niezwykle ozdobnym stylu barokowym oraz forty i bastiony, których w stolicy nie brakuje. W ramach zajęć kulturowo-językowych młodzież, odbywająca staże na Malcie uczestniczyła także w całodniowej wycieczce po Malcie oraz Gozo. Uczniowie oglądali więc kościół-rotundę w Mosta, dawną niezwykle zabytkową stolicę kraju Mdinę, by następnie udać się promem na wyspę Gozo. Zwiedzali stolicę wyspy Victorię, wraz z Cytadelą górującą nad miastem oraz znajdującym się w niej muzeum, gdzie w formie interaktywnej prezentowana jest jej historia. Odwiedzili także malowniczo położone urokliwe Xlendi, Mġarr, bazylikę Ta’Pinu czy pozostałości po jednej z głównych atrakcji wyspy Azure Windows, w pobliżu miejscowości Dwejra. Przewodnikiem w tej wycieczce był Pan Charlott Mifsud, który bardzo starał się przekazać jak najwięcej informacji dotyczących wizytowanych miejsc.

Stażyści odbywający staż w Anglii zwiedzili miasto, którego znaczna  część, w tym opactwo Sherborne i wiele średniowiecznych budynków zbudowana jest  z charakterystycznego kamienia pokrytego żółtą farbą,  dwa zamki: ruiny dwunastowiecznego pałacu obronnego i XVI-wieczny dwór, zwany Sherborne Castle, słynne ogrody wpisane w Krajowy Rejestr Parków Historycznych i Ogrodów. Słuchali koncertów muzyki klasycznej odbywających się w ramach Sherborne Abbey Festiwal. Obejrzeli eksponaty muzealne przedstawiające życie społeczne, historyczne i  przemysłowe miasta i jego okolic od czasów neolitu oraz poznali  historię naturalną obszaru w Sherborne Muzeum. Uczestniczyli również w wycieczce do Exeter – centrum nowoczesnej działalności gospodarczej i turystyki z licznym zabytkami pochodzącymi z XII – XV wieku ( obejrzeli  min.  wnętrze romańsko-gotyckiej katedry – Exeter Cathedral, ruiny  mostu nad rzeką Exe z XIII wieku).

Program praktyk został przygotowany i wdrożony w szkole zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w ramach Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Dzięki tej inicjatywie stażyści mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych staży, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim UE.

Realizacja czterotygodniowego stażu  na Malcie i w Anglii była dla uczniów szkoły bardzo ważnym doświadczeniem. Poprzez udział w praktykach zdobyli nowe umiejętności oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe. Osiągnęli tym samym wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Dzięki stażom, młodzi ludzie uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w bardzo dobrych hotelach i restauracjach, realizując się na polu zawodowym i osobistym.

            Właściciele restauracji wystawili młodzieży świetne referencje i oceny, doceniając tym samym ich trud i zaangażowanie podczas odbytych praktyk. Najlepszą oceną osiągnięć uczniów niech będzie propozycja pracy, jaką otrzymali od pracodawców na Malcie i w Anglii po zakończeniu procesu edukacji w szkole.

 

 

 

Rafa

21.04.2017 r. w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie odbyło się podsumowanie projektu „Licealista w świecie nauki”.

Podsumowanie projektu „Licealista w świecie nauki”

    W dniu 21 kwietnia 2017 roku, w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, odbyło się zakończenie projektu „Licealista w świecie nauki”. Głównym założeniem projektu było uczestnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych w badaniach naukowych pod opieką nauczycieli akademickich. Podczas uroczystego podsumowania 17 szkół, biorących udział w projekcie, zaprezentowało w postaci prezentacji multimedialnej przebieg i wyniki swoich badań. Grupę naszych uczniów reprezentowały Olga Kurpiel i Katarzyna Szymkowiak z klasy II d, które przedstawiły temat „Rozmnażanie roślin w kulturach in vitro i ich praktyczne wykorzystanie”.

Każdy uczeń otrzymał certyfikat potwierdzający udział w tym przedsięwzięciu.

Uczestnictwo w projekcie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na ZUT w Szczecinie było dla uczniów klasy II d ciekawą przygodą, a zarazem inną niż zwykle formą nauki biologii. Polecamy tym, którzy są chłonni wiedzy i eksperymentów, aby w kolejnej edycji projektu „ Licealista w świecie nauki” spróbowali swoich sił.

 • Prezentacja multimedialna  

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

21.04.2017 r. reprezentacja dziewcząt zajęła II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt.

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt

    21 kwietnia 2017 r. na stadionie w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły: ZSO Gryfino, ZSP nr 2 Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. W  turnieju zajęliśmy drugie miejsce, wygrywając jeden mecz z ZSO Gryfino 3:1  oraz  odnosząc porażkę 0:2 z reprezentacją ZSP nr 2.

 

WYNIKI:

ZSO Gryfino ZSP Chojna 1:3
ZSP nr 2 Gryfino – ZSP Chojna 2:0
ZSO Gryfino – ZSP nr 2 Gryfino 0:2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSP Chojna
 3. ZSO Gryfino

SKŁAD ZESPOŁU:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Lizurej Aleksandra
 3. Matusiak Patrycja
 4. Michałek Nikola
 5. Saskowska Weronika
 6. Bielanin Magdalena
 7. Jaz Aneta
 8. Jaz Justyna
 9. Hrycaj Kinga
 10. Ignaczak Aleksandra
 11. Mularczyk Justyna

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

20.04.2017 r. reprezentacja chłopców wywalczyła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Chłopców.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

    W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców.

 

W zawodach wzięły udział trzy drużyny.

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Mecze odbywały się systemem każdy z każdym, dwa razy po 12 minut.

Pierwszy mecz rozegraliśmy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Po  wyrównanej pierwszej połowie, nasi uczniowie w drugiej odsłonie nie pozostawili złudzeń przeciwnikowi, wygrywając wysoko 7:2. Kolejny mecz rozegrały dwie szkoły z  Gryfina. Liceum z Gryfina pokonało swoich rówieśników z Technikum 7:3, co  zdecydowało, że naszej ekipie w finale wystarczył remis, aby zwyciężyć w turnieju.

W finale nasi uczniowie kontrolowali przebieg spotkania i zapewnili sobie Mistrzostwo Powiatu.

Końcowa klasyfikacja:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Skład zwycięskiej drużyny.

 1. Adam Bułhak
 2. Eryk Madera
 3. Aleksander Panicz
 4. Łukasz Fedorowicz
 5. Konrad Miler
 6. Dacjan Koster
 7. Maciej Budynkiewicz
 8. Szymon Smalarz
 9. Oskar Piątek
 10. Szymon Waniel

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

20.04.2017 r. odbył się VIII Turniej Piłki Siatkowej.

VIII Turniej Piłki Siatkowej

   Po raz ósmy, 20 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbył się Turniej Piłki Siatkowej. Na zaproszenie szkoły odpowiedziały zespoły 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Gospodarze wystawili dwa zespoły, składające się z nauczycieli oraz uczniów. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk, życząc dobrej zabawy oraz zwycięstwa najlepszej drużynie. Po przemówieniu kapitanowie drużyn przeprowadzili losowanie, w wyniku którego uczniom przypadła rywalizacja z 5 Pułkiem, natomiast nauczyciele mieli rozegrać pierwszy mecz ze strażakami. Rywalizacja odbywała się do dwóch wygranych setów. Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się zatem uczniowie oraz saperzy. Zwyciężyli goście – 2:0 w setach.

Po nich do rywalizacji przystąpili nauczyciele oraz strażacy, którzy zwyciężyli po bardzo wyrównanej grze 2:1.

Po rozegraniu obu spotkań, w rywalizacji finałowej, mieli się zatem spotkać zespoły gości, natomiast w rywalizacji o 3 miejsce nauczyciele kontra uczniowie. Aby rozgrzać atmosferę najpierw rozegrano mecz o 3 miejsce, gdzie reprezentacja uczniów przy dużym aplauzie kibiców, nieznacznie pokonała nauczycieli 2:1. Natomiast w finale, kolejny raz niepokonani okazali się żołnierze, czyli 5 Pułk, łatwo wygrywając z reprezentacją PSP w Gryfinie 2:0.

Na zakończenie dyrekcja szkoły wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz puchar przechodni, który powędrował do Szczecina. Jak zwykle pyszny poczęstunek przygotowały Panie wraz z uczennicami z klas TŻ.

Kolejny IX turniej już za rok, jednak już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w nim.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

12.04.2017 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły.

Uroczyste obchody Święta Szkoły 2017

Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością
Krzysztof Kamil Baczyński „Z głową na karabinie”

    Kwiecień jest miesiącem szczególnym w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W miesiącu tym cała społeczność szkolna oddaje hołd Patronom szkół wchodzących w skład zespołu, którymi są ppor. Ryszard Kulesza oraz Bohaterowie spod  Siekierek. Szkoła nosi imię wszystkich tych, którzy nad Odrą 72 lata temu, przelewali krew, pot i łzy biorąc udział w operacji forsowania rzeki w rejonie Czelina, Gozdowic i  Siekierek. To była ostatnia wielka ofensywa drugiej wojny światowej. Otwarcie drogi przez  Siekierki na Berlin, przyczyniło się do ostatecznego zwycięstwa i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Cedynia i Siekierki stały się symbolem chluby oręża polskich walk o  byt narodowy i miejscem pamięci tragicznych dróg życia młodych Polaków, którzy poprzez deportacje, Sybir i szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oddali swoje życie na  siekierkowskich rozlewiskach. Po trzech dniach walk życie straciło około 2 tys. polskich żołnierzy.
Do wspólnego pielęgnowania pamięci Patronów szkoły zapraszani są przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli nauczyciele i pracownicy szkoły. Jest więc to również okazja do  zaprezentowania dorobku szkoły.
W bieżącym roku uroczystość odbyła się 12 kwietnia. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, ks. Kanonik Jan Zalewski, Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny Pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US  dr. hab. Prof. US Zbigniew Kuniewicz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Pani Joanna Mendrygał – Para, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Pan Maciej Puzik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk, byli nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele chojeńskich mediów.
Uroczystości szkolne rozpoczęły się o godz. 12:00 w sali gimnastycznej wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu.

Po powitaniu szanownych gości, przedstawiciel samorządu uczniowskiego przedstawił rys historyczny wydarzeń sprzed 72 lat, których strzeże Rejon Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice. Następnie chór szkolny wykonał pieśń pt. „Modlitwa obozowa”, która narodziła się w październiku 1939 r. w obozie dla internowanych żołnierzy w  miejscowości Bals w Rumunii. Autorem słów i muzyki do dwóch pierwszych strof tej  przepięknej pieśni był Polak Adam Kowalski.
W okolicznościowym przemówieniu Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie mgr Adriana Salamończyk podkreśliła, jak ważna jest pamięć o młodych ludziach, których groby znajdują się na cmentarzu w Siekierkach. Nieustanne kultywowanie pamięci o  ich bohaterstwie jest potrzebne, aby mądrze budować przyszłość i rozumieć, jak bezcenną wartością jest pokój. Podziękowała za zaangażowanie, troskę, życzliwość i owocną współpracę wszystkim, którym zależy na rozwoju szkoły.

Starosta Gryfiński w swoim przemówieniu mówił m. in.: „Pamięć o żołnierzach I Armii Wojska Polskiego, która szła ze wschodu, jest tak samo ważna, jak pamięć o Żołnierzach Wyklętych, jak pamięć o żołnierzach Armii Krajowej. Ta pamięć przecież, to często pamięć o  naszych najbliższych, o naszych pradziadkach, dziadkach, o naszych sąsiadach, o  Sybirakach, o najbliższych, którzy tu się osiedlili i budowali Polskę, jak potrafili najlepiej, m. in. dzięki temu, tu w Chojnie kolejne pokolenia i kolejne roczniki mogą zdobywać wiedzę i  się edukować”.

Ksiądz Kanonik Jan Zalewski w swoim wystąpieniu przywołał osobę śp. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, który troszczył się o siekierkowski cmentarz, chętnie przyjeżdżał, aby się na nim modlić, przykładał ogromną wagę do tego, aby na ziemiach okupionych śmiercią polskich żołnierzy powstało Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach. I choć w Jego życiorysie były dwa hitlerowskie obozy zagłady, był człowiekiem pojednania i pokoju. W akcie erekcyjnym Sanktuarium Maryjnego w  Siekierkach nad Odrą, erygowanym przez abp. Kazimierza Majdańskiego, czytamy: „dla  upamiętnienia trudu i poświęcenia polskich żołnierzy oraz by właśnie tutaj nieustannie trwała modlitwa o pokój”.
Przewodnicząca Rady Rodziców na ręce Pani Dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom i uczniom podziękowania za rozwój szkoły i jej sukcesy, życząc jednocześnie wytrwałości i radości w pracy oraz wspaniałych wyników.
W części oficjalnej głos zabrał również Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr. hab. Prof. US Zbigniew Kuniewicz, absolwent chojeńskiego liceum. W swoim przemówieniu m. in. złożył podziękowania wszystkim nauczycielom i  wychowawcom, zarówno obecnym, jak również tym, którzy w przeszłości wkładali ogromny trud kształcenia wielu pokoleń młodzieży za to, że przyczynili się do wielu sukcesów szkoły i wpłynęli na jej niekwestionowaną renomę.
Po przemówieniach przybyłych na uroczystość gości, nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły. Ceremoniał poprowadził mgr Marek Łągiewczyk. Zanim nastąpiło przekazanie przypomniał skład ustępującego pocztu: chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Aleksandra Szurgocińska i Julia Łągiewczyk. Nowy poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Wiktor Hadała, asysta – Aneta i Justyna Jaz, przejmując sztandar złożył przyrzeczenie: „Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem”. Nowi uczniowie w podniosłej atmosferze przejęli zaszczytny obowiązek reprezentowania sztandaru naszej szkoły.

Święto Szkoły jest okazją do podsumowania współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły tytuł „Super Klasy” roku szkolnego 2016/2017. W tym roku spośród klas LO zwyciężyła klasa 2 bd – wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz, z klas TZ i TB tytuł wywalczyła klasa 1 H/Ż – wychowawca mgr  Katarzyna Mickiewicz – Bindas. Wśród klas ZSZ najlepsza okazała się klasa 2 WZ – wychowawca mgr Barbara Zubala.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na  część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas oraz ks. Wojciecha Koladyńskiego: „Bohaterowie spod Siekierek, którzy patronują naszej szkole, byli dzielni i odważni. Wyrośli w przedwojennej Polsce, ich serca przesiąknięte były tym niepowtarzalnym klimatem rodzącego się Państwa Polskiego. Szczególnym rysem przedwojennego życia było życie kabaretowe – udokumentowane licznymi nagraniami, zdjęciami, spisanymi wspomnieniami. Z nich złożyliśmy mały spektakl kabaretowy, by  zajrzawszy do przedwojennej Polski, lepiej poznać tych, którzy czuwają nad naszą szkołą.”
Spektakl kabaretowy „Może kiedyś innym razem” przywołał postaci Eugeniusza Bodo, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy. I jak zwykle dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, został ciepło przyjęty przez widzów i nagrodzony gromkimi brawami. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że w przedstawieniu wzięła udział Pani Dyrektor.

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz  obejrzenie przygotowanej ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły i Szkolnej Izby Pamięci, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.
Uroczystość była okazją do spotkania, rozmów oraz wzruszeń i radości w chwilach refleksji przy oglądaniu starych kronik szkolnych. Warto do tych wspomnień wracać, warto je  pielęgnować.
Dziękujemy Szanownym Gościom za obecność, dziękujemy za pielęgnowanie wraz  z  nami pamięci naszych Patronów. Dziękujemy za życzenia, za wszelką życzliwość. Zapraszamy za rok!

mgr Anna Krzemińska

Rafa

7.04.2017 r. Ida Rumbuć, Dominik Woźniak i Michał Koksanowicz zajęli III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.

III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

    W dniu 7 kwietnia 2017 roku trzyosobowa drużyna reprezentująca naszą szkołę, w  składzie: Ida Rumbuć ( kl. II TH), Dominik Woźniak ( kl. III TI) oraz Michał Koksanowicz ( kl. III TŻ), pojechała pod opieką mgr Kamili Nowak do Gryfina, aby  zmierzyć się z pozostałymi sześcioma drużynami w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.
Rywalizacja, która rozpoczęła się o godzinie 10.00, skończyła się po kilku godzinach zaciętej walki pomiędzy siedmioma drużynami. Zadaniem uczniów było wzięcie udziału w  losowaniu pytań do 4 kategorii: wiedza o Irlandii, znajomość książki E.  Mphahlele’a „Down Second Avenue”, słowotwórstwo oraz znajomość filmów „Igrzyska śmierci” i  „Igrzyska śmierci – w pierścieniu ognia”. Każda kategoria zawierała 5 rund pytań. Przedstawiciel drużyny losował numer pytania, które następnie było wyświetlane na ekranie. Drużyna miała 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. W przypadku wątpliwości, kołem ratunkowym była możliwość poproszenia o podpowiedzi, co wówczas skutkowało uzyskaniem nie 2 – lecz 1 punktu. W każdej kategorii można było uzyskać maksymalnie 10  punktów.
Pierwsza kategoria, sprawdzająca wiedzę o Irlandii, okazała się być najtrudniejszą dla  każdej drużyny. W sumie, w pięciu rundach tej kategorii, uzyskaliśmy tylko 1 punkt. Najwięcej punktów z wiedzy o Irlandii zdobyło Gimnazjum z Widuchowej – 3 pkt.
Kategoria, sprawdzająca znajomość książki „Down Second Avenue” również nie  należała do najłatwiejszych, lecz tym razem uzyskaliśmy 5 punktów. Najwięcej punktów – 8 – zdobył ZSP nr 2 w Gryfinie.
Słowotwórstwo, będące trzecią kategorią konkursową, okazało się być zwycięskie dla  ZSP nr 2 w Gryfinie – 10 pkt. Nasza drużyna jednakże również była mocna w  tej  dziedzinie – zdobyliśmy 6 pkt.

Ostatnia kategoria zadecydowała o końcowych wynikach. Sprawdzenie znajomości filmów „Igrzyska śmierci” oraz „Igrzyska śmierci – w pierścieniu ognia” polegało na obejrzeniu wylosowanego fragmentu filmu, a następnie należało odpowiedzieć na pytanie, które dotyczyło np. tego, co pojawi się w kolejnej scenie, bądź, co teraz powie przedstawiony bohater. W tej kategorii uzyskaliśmy maksymalną liczbę punktów, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia dogrywki pomiędzy naszą drużyną, a gospodarzami w walce o drugie miejsce. Choć nie zwyciężyliśmy dogrywki, to i tak stanęliśmy na podium, zajmując trzecie miejsce w powiecie, co stanowi powód do dumy.

Wyniki konkursu:

 1. Gimnazjum Chojna – 25 pkt
 2. ZSP nr 2 Gryfino – 22 pkt; po dogrywce 24 pkt
 3. ZSP Chojna – 22 pkt; po dogrywce 23 pkt
 4. Liceum Park – 19 pkt
 5. Gimnazjum Widuchowa – 16 pkt
 6. Gimnazjum Park – 15 pkt
 7. Gimnazjum Gryfino – 13 pkt

Uczestnicy konkursu byli przygotowywani do udziału w nim przez mgr Kamilę Nowak.

Serdecznie dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie i fantastyczną organizację konkursu. Połączenie rywalizacji z zabawą okazało się być strzałem w dziesiątkę. Wszyscy świetnie bawiliśmy się walcząc z pytaniami konkursowymi. Choć mieliśmy niecały miesiąc od zaproszenia do przystąpienia do konkursu, daliśmy z siebie wszystko, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również: Idzie, Dominikowi i Michałowi za bardzo mile spędzony dzień, poświęcony czas na przygotowanie się do konkursu oraz zaangażowanie.

mgr Kamila Nowak

Rafa

6.04.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIELKANOCNA WIZYTA WOLONTARIUSZY
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

   W dniu 6 kwietnia 2017 r. wraz z opiekunką szkolnego wolontariatu, Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, udałyśmy się do Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, by  przed świętami wielkanocnymi złożyć znajomym seniorom serdeczne życzenia. Towarzyszyła nam koleżanka z klasy pierwszej, Kornelia, dla której był to pierwszy kontakt z  wolontariatem.

Pomimo licznych przedświątecznych obowiązków, pragnęłyśmy spędzić ze znajomymi seniorami trochę czasu. Święta to czas, który spędzamy w gronie bliskich i właśnie dlatego chcieliśmy pokazać, że są dla nas ważni i pamiętamy o nich.


Wiemy, że szczególnie w tym czasie, który kojarzy się z bliskością drugiego człowieka, nasi seniorzy w sposób szczególny oczekują naszych odwiedzin.

Tradycyjnie nie przyszłyśmy z pustymi rękami. Dla mieszkańców miałyśmy słodkie co  nieco  i specjalnie przygotowane kartki świąteczne, które były imiennie zaadresowane do  każdego z seniorów. Tego dnia zajrzałyśmy do każdego pokoju, by chociaż przez chwilę porozmawiać z każdym z mieszkańców DPS – u.

Dzień był wyjątkowo chłodny, jednak nam udzieliła się pogoda ducha, ciepło i serdeczność naszych znajomych.

Każda z wizyt u seniorów uczy nas szacunku wobec życia i radości z drobiazgów. Wspólne spotkania pomagają nam wzajemnie się zrozumieć. Znikają podziały między pokoleniami. Uśmiechy ludzi, którzy stają się ( pomimo ogromnej różnicy wieku) naszymi przyjaciółmi, pozostaną w naszej pamięci do następnego spotkania.

Wolontariuszki z kl. II bd LO

Rafa

5.04.2017 r. uczniowie kl. II TI wzięli udział w konferencji r@bbIT na Wydziale Informatyki ZUT.

Konferencja r@bbIT

    W dniu 5 kwietnia 2017 r. klasa II technikum informatycznego wraz z koordynatorem współpracy z ZUT panią Kamilą Górą udała się na coroczną konferencję r@bbIT. Podczas tego wydarzenia odbywały się targi pracy z branży IT, liczne pokazy technologiczne i  prelekcje. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z przyszłymi pracodawcami, zdobyć wiedzę na temat aktualnie panujących trendów, dowiedzieć się jak wyglądają staże pracy. Przekonali się niewątpliwie jak ogromny potencjał drzemie w programowaniu oraz jakich języków programowania warto teraz się uczyć.

  

To było niezwykłe wydarzenie, w którym tak młody człowiek może zacząć się  ukierunkowywać w dziedzinie informatyki.
Uczniowie wzięli udział w następujących prezentacjach potencjału badawczego wybranych laboratoriów Wydziału Informatyki:
– Pokazy technologii w laboratorium multimedialnym;
– Czy trudno steruje się dźwigiem? Jak działa ABS? Sterowanie kulką w labiryncie. (Laboratorium szybkiego prototypowania algorytmów sterowania);
– Sterowanie robotem mobilnym za pomocą smartphone (Laboratorium szybkiego prototypowania algorytmów sterowania);
– „Zobaczyć, usłyszeć, dotknąć” ( koło naukowe WiWav).


fot. źródło: http://rabbit.zut.edu.pl

Niezwykle miłym akcentem było spotkanie naszego absolwenta technikum informatycznego, który obecnie należy do koła naukowego WiWav. Piotr z wielką pasją opowiadał o swoich działaniach i zachęcał do współpracy.

Serdecznie dziękujemy władzom Wydziału Informatyki za zaproszenie. Była to  znakomita okazja do zdobycia pierwszych szlifów w świecie biznesu.

mgr Kamila Góra

Rafa

5.04.2017 r. zajęliśmy I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przedsiębiorczości pt. „Czy masz głowę do interesów?”

Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości
„Czy masz głowę do interesów?”

    W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości pt. „Czy masz głowę do interesów?” Organizatorkami konkursu były Małgorzata Serafin – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości oraz Teresa Ścisłowska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSP nr 2 w Gryfinie. Konkurs wzorowany był na edukacyjnej grze ekonomicznej „Chłopska szkoła biznesu”, stworzonej przez Małopolski Instytut Kultury. Gra ta jest prostą symulacją działalności gospodarczej. Powstała w formie gry planszowej, inspirowanej historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII – wiecznego ośrodka andrychowskiego.

Głównym celem konkursu było pokazanie uczniom w atrakcyjny sposób jak działa mechanizm funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, najkorzystniejsze lokowanie środków finansowych, promowanie postaw przedsiębiorczości i rozwijanie kompetencji społecznych.
Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowały trzy drużyny:
I drużyna – uczniowie klasy II b LO: Kornelia Gil, Justyna Zarzycka, Julia Zbaradzka, Michalina Gumińska, Klaudia Pokrywka, Aleksandra Pieloszczyk,
II drużyna – uczniowie klasy II b LO: Natalia Zalewska, Karol Kłonowski, Jacek Ceglarek, Wiktor Hadała, Szymon Pluskot, Maciej Budynkiewicz,
III drużyna – uczniowie klasy I abd LO: Bartosz Matysiak, Ryszard Wójcik, Mateusz Zubala, Patrycja Radtke, Justyna Zygmunt, Marcelina Bakalarczyk.
Zadaniem uczestników konkursu było wcielenie się w role historycznych przedsiębiorców: piekarzy, tkaczy i kowali. Ich zadaniem było zgromadzenie jak największego majątku. Gracze mogli zająć się produkcją towarów, handlem na jarmarku oraz organizacją wyprawy handlowej. Na majątek gracza składały się: karty złotych górskich, karty chlebów, karty płócien, karty bryk. Zwycięzcą gry został gracz, któremu udało się zgromadzić największy majątek.

Uczniowie z klasy II b LO ( dwie drużyny) zostali zwycięzcami konkursu zajmując pierwsze i  trzecie miejsce, wygrywając nagrodę finansową w postaci dofinansowania do wycieczki w  kwocie 1000 zł i bon na wyjście do kręgielni.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Barbara Zubala

Rafa

5.04.2017 r. odbyły się wielkanocne warsztaty rękodzieła.

Wielkanocne warsztaty rękodzieła

    W dniu 5 kwietnia 2017 roku w internacie odbyły się wielkanocne warsztaty rękodzieła. Uczniowie wykorzystując dary natury, wykonali stroiki wielkanocne, które ozdobiły świątecznie stołówkę i hol internatu.

Mieszkanki naszego internatu uczyły się wykonywać jaja wielkanocne z cekinów.

Ozdoby wielkanocne zostały podarowane stowarzyszeniu ,,Psijaciele” na jarmark wielkanocny, z którego dochód zostanie przekazany na budowę schroniska dla zwierząt w Chojnie.

Organizator: mgr Monika Mucha

Rafa

01-04.03.2017 r. uczniowie liceum wzięli udział w wycieczce do Londynu.

Wycieczka kl. I abd i II bd do Londynu

 

    W dniach 01-04.03.2017 r. odbyła się wycieczka do Londynu, w której udział wzięli uczniowie z klas pierwszej i drugiej liceum ogólnokształcącego pod opieką pani Edyty Daszkiewicz i Renaty Czubak.  Kierownikiem wycieczki była pani Magdalena Zwolińska.
Nasza podróż rozpoczęła się o 13.30. Po sprawdzeniu listy obecności wyruszyliśmy autokarem do Goleniowa. Gotowi na nowe przeżycia i wrażenia bez problemów przeszliśmy przez odprawę i już o 16.30 znajdowaliśmy się w samolocie do Londynu. O 18.30 wylądowaliśmy na Stansted, skąd po krótkiej chwili oczekiwania, udaliśmy się autokarem do hotelu. Wysiedliśmy na London Paddington i pieszo przeszliśmy do Pacific Hotel – miejsca naszego zakwaterowania. Nawet deszcz nie zepsuł nam pierwszych wrażeń w nowym miejscu, a jedynie dodał klimatu pochmurnej, deszczowej Anglii, który wszyscy tak bardzo uwielbiamy i na który dobrze się przygotowaliśmy. Po zakwaterowaniu zgodnie zadecydowaliśmy o udaniu się na kolację do restauracji McDonald’s. Resztę wieczoru odpoczywaliśmy, aby przygotować się na wyzwania kolejnego dnia.

       

Następny dzień zaczęliśmy od typowego angielskiego śniadania, na które składają się jajka, bekon oraz grzanki z dżemem. Już o 8.30 po raz pierwszy wsiedliśmy do londyńskiego metra i pilnując siebie nawzajem przejechaliśmy pod Tower of London. Pani Magdalena Zwolińska opowiedziała nam niezwykle ciekawą historią tego miejsca, pełnego śmierci, tortur, miłości i nienawiści. Następnie spacerem wzdłuż Tamizy udaliśmy się pod Tower Bridge, gdzie zrobiliśmy sobie zdjęcia na tle jednego z najsłynniejszych zabytków Londynu. Kolejnym punktem programu było Sky Garden, gdzie z 35 piętra podziwialiśmy panoramę miasta. Mieliśmy widok m.in. na Katedrę św. Pawła oraz Westminster Abbey. W tak cudownej scenerii mogliśmy usiąść w kafejce i rozkoszować się świeżymi, słodkimi wypiekami oraz ciepłą kawą.  Na wyższych piętrach znajdował się egzotyczny ogród, a całość robiła wspaniałe wrażenie i na długo zostanie w naszej pamięci. Zrelaksowani i wyciszeni udaliśmy się do British Museum, gdzie każdy z nas odbył swoją własną podróż przez czasy starożytnego Egiptu, Grecji i Japonii, ścieżkami samurajów, wielkich wodzów afrykańskich, bogów greckich czy władców średniowiecznych. Do naszej dyspozycji były tysiące wspaniałych eksponatów, pamiętających zamierzchłe czasy Imperium Rzymskiego i Cesarstwa Chińskiego. Zdawało się, że rzeźby greckie dopiero co wyszły spod dłuta Fidiasza, złote naszyjniki niedawno wisiały na szyjach bogatych Greczynek, a piękne wazy wcale nie pokonały setek lat, aby dzisiaj zadziwiać nas kunsztem wykonania oraz pomysłowością. Na Oxford Street dostaliśmy czas dla siebie, aby zrobić zakupy w londyńskich sklepach, zwłaszcza pamiątkowych. Nikt z nas nie wrócił do domu bez pięknego magnesu na lodówkę. Pod koniec dnia udaliśmy się do Piccadilly Circus, które znajduje się w pobliżu głównych miejsc handlowych ulicy West End. Spacerem przeszliśmy do Chinatown, gdzie mieliśmy możliwość, bez udawania się w długą podróż za ocean, przenieść się do egzotycznej Azji. Duże wrażenie zrobiły czerwone lampiony zawieszone wzdłuż ulicy oraz smoki wspinające się po elewacjach budynków. Niezwykły był kontrast pomiędzy zabieganą, nowoczesną częścią Londynu, a tą ulicą, która zdawała się być odłączona od miasta i żyć własnym życiem.

Nazajutrz, zaraz po śniadaniu, dla rozbudzenia przeszliśmy spacerem przez Hyde Park – jeden z parków królewskich Londynu – do którego zawitała już wiosna i przystroiła trawę krokusami i żonkilami. Spacer zakończyliśmy pod pomnikiem Alberta, gdzie po krótkiej lekcji historii wsiedliśmy na górny pokład czerwonego autobusu, którym przejechaliśmy pod Buckingam Palace. Zajęliśmy tam dobre miejsca i z niecierpliwością czekaliśmy na zmianę warty, która zrobiła na nas ogromne wrażenie doniosłością i dbałością o każdy szczegół. Po zmianie wart poczekaliśmy pod pomnikiem Wiktorii z nadzieją, że zobaczymy królową, jednak po dłuższej chwili zrezygnowaliśmy i przeszliśmy na Downing Street, przy której znajduje się siedziba premiera. Po drodze minęliśmy słynną Elizabeth Tower zwyczajowo zwaną Big Benem. Wyjątkową atrakcją było Westminster Abbey, gdzie mogliśmy zobaczyć salę koronacyjną oraz tron brytyjskich monarchów oraz zadumać się nad grobami słynnych Brytyjczyków, m.in.  królowej Elżbiety, Charles’a  Dickensa  czy Newtona.  Po opuszczeniu tego miejsca przeszliśmy przez Trafalgar  Square i Leicester Square do National Gallery. Tutaj, w ciszy i skupieniu, oglądaliśmy  najsłynniejsze dzieło Vincenta van Gogha „Słoneczniki” oraz obrazy  innych, mniej lub bardziej znanych twórców. Każdy z nas mógł  zdecydować, które obrazy robią największe wrażenie oraz z uwagą przeanalizować wybrane obrazy, odkrywając na swój sposób ich sekrety. Następnym, odwiedzonym przez nas miejscem było National History Museum, gdzie w interaktywny sposób została przedstawiona wiedza, którą zdobyliśmy na lekcjach geografii. Mogliśmy wziąć udział w symulacji trzęsienia ziemi w Japonii. Na każdym kroku czekały na nas nowe doświadczenia oraz eksponaty do zobaczenia. Dużym zainteresowaniem wśród dziewcząt  cieszył się dział z minerałami i kamieniami. Ciekawe były również rzeźby dinozaurów, które zdawały się żyć, a nawet czasem ryknęły na któregoś ze zwiedzających. Ostatnim miejscem, w którym byliśmy był Harrods – luksusowy dom towarowy. Oprócz bardzo drogich towarów mogliśmy tam podziwiać pierścień księżnej Diany.

W sobotę spędziliśmy ostatnie chwile w Londynie. O 7.45 opuściliśmy hotel i autobusem pojechaliśmy na lotnisko. Po szybkiej odprawie i ostatnich zakupach w londyńskich sklepach wolnocłowych, szczęśliwi i bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do Polski.
Wycieczka została zainicjowana oraz zorganizowana przez pana Janusza Cezarego Salamończyka, a Stowarzyszenie Douzelage, którego pan Salamończyk jest prezesem, pokryło część kosztów wyjazdu.

Rafa

31.03.2017 r. uczestniczyliśmy w „Mocy naukowców” zorganizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

„Moc naukowców”

    W dniu 31 marca 2017 r. uczniowie klasy I abd oraz I HŻ uczestniczyli w nasyconej nauką imprezie pod nazwą „Moc naukowców”, zorganizowaną przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Jest ona kontynuacją „Nocy Naukowców” – największego w regionie wydarzenia edukacyjnego, skupiającego każdorazowo kilkadziesiąt tysięcy uczestników.
Wybrane zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, były bardzo różnorodne i odbywały się na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na ulicy Słowackiego. Na Katedrze Biochemii i Fizjologii Roślin uczestnicy zajęć laboratoryjnych samodzielnie dokonali rozdziału mieszaniny barwników z liści fasoli – metodą chromatografii kolumnowej oraz sprawdzali zawartość pierwiastków popiołu z papierosów.

Jednak największe zainteresowanie podczas tych zajęć wzbudziły okazy rośliny Mimozy wstydliwej, która przy podrażnieniu szklaną bagietką składała liście.

Dodatkowo uczniowie zapoznali się z metodami identyfikacji genetycznej roślin i nabyli umiejętności wprowadzania barwników do żelu wykorzystywanego podczas metody elektroforezy, stosowanej w inżynierii genetycznej. Równie ciekawe okazały się: kurs podstawowej hodowli zwierząt terrarystycznych oraz warsztaty na Katedrze Mikrobiologii, gdzie można było samodzielnie wykonać preparaty z bakterii i pierwotniaków, a następnie obejrzeć je pod mikroskopem.

Wszystkim zainteresowanym biologią polecamy takie zajęcia i zachęcamy do udziału w następnych wycieczkach.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

30.03.2017 r. reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowych Biegach Przełajowych.

Powiatowa Licealiada w Drużynowych Biegach Przełajowych

 

    W dniu 30 marca 2017 roku w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w  Drużynowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców. Dziewczęta rywalizowały na  dystansie 1500 m, chłopcy na dystansie 2000 m. Zwyciężyły reprezentacje LO 1 Gryfino. Reprezentacje naszej szkoły, dziewczęta i chłopcy – wybiegały drużynowo drugie miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej III miejsce zajęła Aneta Jaz z kl. 2 TŻ.

 

Reprezentacja dziewcząt:

 1.  Aneta Jaz, kl. 2TŻ
 2.  Wiktoria Szpek, kl. 1d LO
 3.  Justyna Jaz, kl. 2TŻ
 4.  Patrycja Matusiak, kl. 2c LO

Reprezentacja chłopców:

 1. Oskar Piątek, kl. 2TB
 2.  Szymon Smalarz, kl. 2c LO
 3.  Aleksander Panicz, kl. 1MZ

Opiekun zespołu:
mgr Agnieszka Jabłońska
mgr Lilla Kość

Rafa

30.03.2017 r. odbył się II turniej trójek siatkarskich dla mieszkańców internatu.

II TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH
DLA MIESZKANCÓW INTERNATU

    30 marca 2017 roku odbył się II turniej trójek siatkarskich dla mieszkańców internatu. Nagrodą w konkursie był puchar i dyplomy. Do turnieju przystąpiło sześć zespołów, które rozegrały mecze w dwóch grupach systemem ,,każdy z każdym”.

Do kolejnej fazy rozgrywek dotarły cztery zespoły. W rezultacie meczów półfinałowych, wyłoniliśmy dwa zespoły, które zmierzyły się ze sobą w finale.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ,,Jak przegramy to przez sędziego” w składzie: Daria Lubańska, Adrian Sim i Konrad Szafrański. Na miejscu drugim uplasował się zespół ,,Brazzers” w składzie: Ernest Kujałowicz, Mateusz Jaworski i Hubert Kałuża. Miejsce trzecie uzyskał zespół ,,Pink tube”, w składzie: Dominik Balbuza, Patryk Szpilski i Michał Paranycz.

Organizator: mgr Monika Mucha

Rafa

27 – 31.03.2017 r. odbył się Tydzień Języków Obcych.

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”
Frank Smith

Tydzień Języków Obcych
27 – 31 marca 2017 r.

    Tegoroczny Tydzień Języków Obcych odbył się w dniach od 27 do 31 marca pod  hasłem „Przysłowia mądrością narodu”. Celem wszelkich aktywności podejmowanych w  tym tygodniu było zapoznanie uczniów z różnymi przysłowiami i powiedzeniami w języku angielskim i niemieckim, dostrzeżenie różnic i podobieństw w dosłownym ich tłumaczeniu oraz przyswojenie tych najpopularniejszych.

Pierwszego dnia przysłowiowych mądrości, prezentowano wizualizację przysłów i  powiedzeń w języku angielskim w postaci prezentacji multimedialnej przygotowanej przez  mgr Kamilę Nowak. Prezentacja zawierała 100 najpopularniejszych tzw. idiomów i   powiedzeń używanych w krajach anglojęzycznych. Dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie wizualizację przysłów, zachęcamy do pobrania prezentacji tutaj (link do prezentacji multimedialnej pt.: „100 Idioms & Proverbs – visualisation”).
Grupy języka niemieckiego prezentowały niemieckie przysłowia na wesoło w formie gier i zabaw.

Wizualizacja przysłów miała na celu zainspirować uczniów do przedstawienia wybranych przez siebie powiedzeń w formie plakatów, które były wykonywane drugiego dnia Tygodnia Języków Obcych. Plakaty były przygotowywane nie tylko jako obrazowa prezentacja danego przysłowia, lecz również jako udział w konkursie plastycznym. Zwieńczeniem konkursu była wystawa prac na parterze w budynku nr 1 30.03.2017 r.

Trzeci dzień Tygodnia Języków Obcych to wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez  aktywizującą metodę nauki: grę w domino. Zadaniem uczniów było ułożenie domina zawierającego 100 przysłów i powiedzeń w danym języku.

Czwartek 30.03.2017 r. jako czwarty dzień Tygodnia Języków Obcych, to wystawa prac plastycznych obrazujących wybrane przez uczniów powiedzenia oraz rywalizacja w grupach w quizie sprawdzającym znajomość omawianych przysłów. Quiz polegał na rozwiązaniu rebusów obrazkowych, podaniu angielskiej nazwy przysłowia oraz jego polskiego odpowiednika. Osoby chcące sprawdzić się w znajomości przysłów angielskich, zachęcamy do pobrania quizu tutaj (link do pobrania quizu pt.: „Idioms & Proverbs – quizz”).
Praca, która wygrała konkurs plastyczny, autorstwa uczennicy Darii Tyrki z klasy 2TŻ.

Ostatni dzień Tygodnia Języków Obcych to klasowe kalambury na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego przedstawiające wylosowane przysłowia.

Zespół nauczycieli języków obcych dziękuje serdecznie wszystkim uczniom aktywnie biorącym udział w zajęciach oraz wyraża nadzieję, iż część z przedstawionych przysłów zagości w pamięci uczniów na dłużej.
Nad organizacją i przebiegiem tegorocznego Tygodnia Języków Obcych czuwała mgr  Kamila Nowak.

mgr Kamila Nowak

Rafa

23.03.2017 r. wzięliśmy udział w Wieczornym Kramiku Literackim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

IV Wieczorny Kramik Literacki

    W dniu 23 marca 2017 r. po raz czwarty w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Chojnie odbył się Wieczorny Kramik Literacki, przygotowany przez Chojeńsko – Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy i Miejską Bibliotekę Publiczną. Tematem przewodnim były Motywy Pasyjne w literaturze. Wprowadzenie przygotowała i  przedstawiła pani Zofia Eckert, emerytowana dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, przybliżając nam  definicję oraz podając przykłady motywów pasyjnych na przestrzeni wieków.

Następnie uczestnicy spotkania czytali przygotowane przez siebie utwory literackie, tematycznie związane z Wielkim postem i jego okresem. Miedzy innymi Dawid Depa, uczeń naszej szkoły, przeczytał wiersz Ks. Jana Twardowskiego „Dlaczego Krzyż”.


źródło fot. www.ckchojna.pl

Dlaczego Krzyż
uśmiech
rana głęboka
Widzisz
to takie proste
kiedy się kocha


źródło fot. www.ckchojna.pl

Zaprezentowano również utwory Zbigniewa Herberta „Rozmyślania Pana Cogito o  odkupieniu”, Stanisława Korab – Brzozowskiego „O przyjdź”, Doroty Dobak – Hadrzyńskiej oraz wiersze Ks. Jana Twardowskiego „Żaden Anioł nie pomógł”, „Krzyż”. Przygotowana została również wystawa książek Motywy Pasyjne w sztuce, która dopełniła całość spotkania.

mgr G. Lasowska

Rafa

22.03.2017 r. uczniowie obejrzeli spektakl „Szkoła żon” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.

Wyjazd do Teatru Współczesnego w Szczecinie
na sztukę „Szkoła żon” Moliera

    W dniu 22 marca 2017 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Teatru Współczesnego w Szczecinie na wieczorny spektakl Szkoła żon w reżyserii J. Celedy. Inicjatorkami wycieczki były nauczycielki mgr Edyta Krupa – Nadolny i mgr Hanna Leszczyńska.

 

Sztuka wzbudziła entuzjazm wśród młodzieży, zwłaszcza aktualną tematyką, co jest zresztą cechą uniwersalną komedii Moliera. Wartka akcja i ciekawa obsada dostarczyły mnóstwo kulturalnych przeżyć. Z pozoru banalna treść i zakończenie zmuszające do refleksji. To aktualna opowieść o miłości, małżeństwie i lęku przed zdradą.

Głównym bohaterem jest Arnolf, który boi się kobiet, zwłaszcza tych myślących samodzielnie. W mężczyznach za to nienawidzi słabości i uległości. Miłość do kobiety to dla niego oznaka braku charakteru i pierwszy krok do utraty honoru. Intryga bohatera mści się na nim samym. Sztuka wywołała śmiech, ale też uczyła pokory w życiu, a zwłaszcza w sferze uczuć.

mgr Edyta Krupa – Nadolny
mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

22.03.2017 r. odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady
w Piłce Siatkowej Chłopców

    W dniu 22 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Policach odbyły się zawody regionalne w  ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów przystąpiło pięć zespołów: ZS 1 Pyrzyce, LO nr 13 Szczecin, ZS Police, ZSP 1 Dębno oraz reprezentacja naszej szkoły. W turnieju odnieśliśmy niestety dwie porażki, najpierw z zespołem ze  Szczecina, a następnie z Pyrzyc. W zawodach zajęliśmy ostatecznie 4 miejsce, wyprzedzając jedynie drużynę z Dębna.

Klasyfikacja końcowa:

 1. LO nr 13 Szczecin
 2. ZS Police
 3. ZS 1 Pyrzyce
 4. ZSP Chojna
 5. ZSP 1 Dębno

Skład reprezentacji:

 1. Sosnowski Tomasz
 2. Słonecki Hubert
 3. Karpicki Rafał
 4. Szafrański Konrad
 5. Miler Konrad
 6. Kłonowski Karol
 7. Łukian Krzysztof
 8. Kowal Rafał
 9. Pohorecki Jacek
 10. Hrycaj Adam
 11. Panicz Aleksander

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

22.03.2017 r. zorganizowaliśmy akcję poboru krwi.

Akcja poboru krwi

    W dniu 22 marca 2017 r. na placu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie po raz kolejny pojawił się mobilny punkt poboru krwi z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina, zaproszony przez naszą szkołę.

 

Akcja była jednym z działań w ramach obchodów „Tygodnia Zdrowego Trybu Życia”. Chętni uczniowie, nauczyciele absolwenci oraz mieszkańcy gminy Chojna, mogli oddać swoją krew, która w Polsce jest bardzo potrzebna, a zwłaszcza w naszym regionie. Każdorazowo akcja ta cieszy się wielkim zainteresowaniem.

I tym razem nie było wyjątku. Łącznie krew oddało około 58 uczniów naszej szkoły, dwóch nauczycieli oraz dwóch mieszkańców Chojny. Ta liczba osób pozwoliła zebrać 26 litrów krwi. Osób chętnych było o wiele więcej, jednak ambulans nie był przygotowany na tak dużą ilość osób. Podczas przeprowadzania akcji młodzież zebrała 89 czekolad, które zostaną za  pośrednictwem „wielkanocnego zajączka”, przekazane do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Chojnie oraz Trzcińsku – Zdroju.

Jednocześnie w tym dniu odbywały się prelekcje, prowadzone przez lekarza z  Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – doktora Tadeusza Gębkę o tematyce promowania postaw prospołecznych krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkim krwiodawcom należą się gratulacje i podziękowania za tak wspaniały dar. Przecież hasło „Twoja krew ratuje życie” nie jest pustym sloganem.

Julia Zbaradzka, kl. II b LO

Rafa

22.03.2017 r. uczniowie klas społeczno – wojskowych realizowali zajęcia dydaktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne kl. 1c i 2c
w V Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

    W dniu 22 marca 2017 r. uczniowie klas społeczno – wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wyjechali na zajęcia do 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Po zbiórce, podzieleniu na grupy, klasa 1c pozostała na terenie jednostki ćwicząc musztrę. Natomiast uczniowie klasy 2c wyruszyli na strzelnicę wojskową, gdzie po podziale na  mniejsze grupy mieli do wykonania 3 zadania w obwodzie stacyjnym, tj. strzelanie z  symulatora broni, rzut granatem i składanie i rozkładanie broni.
Pierwsze zadanie to strzelanie z symulatora broni w trzech pozycjach leżącej, stojącej, klęcząc.

W następnym zadaniu uczniowie klasy 2c musieli uporać się z rzutem granatem na  3  odległości: 20cm, 30cm i 40m do zaznaczonych kręgów.

Ostatnim elementem ćwiczeń było składanie i rozkładanie broni na czas.

Po zakończeniu zadań, uczniowie udali się w szyku na teren jednostki, a następnie autokarem powrócili do Chojny.

mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

20 – 24.03.2017 r. odbył się „Tydzień Zdrowego Trybu Życia”.

„Tydzień Zdrowego Trybu Życia”

Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy.
Pliniusz Starszy

    W dniach 20 – 24 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się „Tydzień Zdrowego Trybu Życia”. Jak co roku organizatorami są uczniowie klasy II  b LO, którzy realizują przedsięwzięcia szkolne pod opieką Pani mgr Emilii Skrzypy w  ramach lekcji ekonomia w praktyce. W tym roku do akcji przyłączyło się wielu nauczycieli i pedagogów z naszej szkoły, m.in.: Pani wicedyrektor mgr Małgorzata Limanówka, Pan mgr Aleksander Lizak, Pani mgr Karolina Kubowicz, Pani mgr Gabriela Lasowska, Pan mgr inż. Krzysztof Pawlaczyk oraz wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego: Pan mgr Rafał Kaliciak, Pani mgr Hanna Chmura, Pani mgr Lilla Kość, Pan mgr  Marek Łągiewczyk, Pan mgr Grzegorz Michasiuk, Pani mgr Agnieszka Jabłońska.
Przez cały tydzień w budynku numer 1 można było oglądać wystawę prac dotyczących zdrowego trybu życia – autorstwa Aleksandry Pieloszczyk z klasy II b LO. Ponadto przez cały czas trwania przedsięwzięcia odbywał się konkurs „Aktywność fizyczna”, przeprowadzony przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego oraz Samorząd Uczniowski. Nagrodą w tym konkursie było uzyskanie punktów w ramach współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy”.

W poniedziałek – 20 marca, oraz w czwartek – 23 marca, odbyły się warsztaty z terapeutką Panią A. Walancik. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego trybu życia.


Kolejnego dnia główną atrakcją był „Manekin Challange”, przeprowadzony na długiej przerwie. Zadaniem uczniów każdej klasy było wcześniejsze przygotowanie się do tego zadania. Uczniowie razem z wychowawcami mieli przynieś tego dnia określone rekwizyty, które miały wyróżnić daną klasę na tle innych. Zabawa była niesamowita. Polegała na  zastyganiu w określonych odstępach czasu. Ponadto w tym dniu odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez Pana Marka Łągiewczyka oraz Pana Krzysztofa Pawlaczyka. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach wypadku i jak udzielić pomocy przedmedycznej. Oba wydarzenia zostały nagrane przez  Alana Walkowiaka z klasy I TI, zmontowane przez Jakuba Surowieckiego z klasy III  b  LO oraz sfotografowane.

W środę, 22 marca, przy budynku naszej szkoły pojawił się mobilny punkt poboru krwi ze Szczecina, zaproszony przez Pana Aleksandra Lizaka. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie krew oddało około 60 uczniów naszej szkoły, 2 nauczycieli oraz  dwóch mieszkańców gminy Chojna. Chętnych było o wiele więcej, jednak ambulans nie  był przygotowany na tak dużą ilość osób. W sumie zebrano około 26 litrów krwi.


Jednocześnie w tym dniu prowadzone były prelekcje przez lekarza z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, doktora Tadeusza Gębkę o tematyce promowania postaw prospołecznych i uświadomienia ważności krwiodawstwa i krwiolecznictwa naszym uczniom.
Kolejnymi działaniami, które odbyły się 24 marca, były zajęcia z Panem Mariuszem Kurcem, podczas których opisywał on uczniom swoje doświadczenia oraz przeżycia związane z licznymi podróżami.

Tydzień Zdrowego Trybu Życia jest projektem szkolnym, realizowanym w naszej szkole co roku przez uczniów dla uczniów. Bo to oni sami wiedzą, że kształtowanie ciała i  psychiki służy rozwijaniu całej osobowości i wszechstronnemu przygotowaniu do życia.

Organizatorz

Rafa

17.03.2017 r. uczniowie klasy II bd LO uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na Uniwersytet Szczeciński.

Wycieczka dydaktyczna na Uniwersytet Szczeciński

    17 marca 2017 r. uczniowie klasy II bd pod opieką Pani Agaty Motyl i Pani Anny Krzemińskiej uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na Uniwersytet Szczeciński oraz  do  kina. Wycieczka była związana z Dniem Liczby Pi – przedsięwzięciem, organizowanym w naszej szkole trzy dni wcześniej.

O godzinie 8.10 wyruszyliśmy busem spod budynku liceum do Szczecina. Droga minęła nam dosyć szybko. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uczestniczyliśmy w 1,5 godzinnym wykładzie, prowadzonym przez mgr Magdalenę Kowalską pt. ,,Być jak Steve Jobs, czyli jak wykreować marki, które pokocha świat”. Na  wstępie poznaliśmy ogólną definicję marki oraz odgadliśmy nazwy kilkunastu globalnych marek na podstawie ich symboli. Następnie dowiedzieliśmy się jaką rolę odgrywa logo, nazwa i slogan danego znaku towarowego w marketingu. Poznaliśmy też przykłady kilku nietrafionych logotypów oraz zobaczyliśmy ranking najlepiej zarabiających marek na świecie. Pani Kowalska z wielką chęcią podejmowała z nami dyskusje na temat naszych spostrzeżeń i  przemyśleń, na temat sposobu kreowania dobrych znaków fabrycznych.

Punktem kulminacyjnym wykładu był udział naszej grupy w dwóch testach: teście ślepym i  jawnym. Miały one na celu ukazanie renomy marki i jej wpływu na nasze decyzje zakupowe. Test polegał na degustacji trzech napojów typu Cola, co sprawiło, że nasza grupa jeszcze chętniej przystąpiła do testów. Ostatecznie okazało się, że wyniki z obu testów były bardzo podobne, co potwierdziło fakt, że renoma marki nie wpływa bezpośrednio na nasze decyzje, podejmowane podczas zakupów. Ważniejsza okazała się dla nas jakość danego produktu.

Po zakończonym wykładzie pojechaliśmy do centrum handlowego ,,Galaxy’’, by  zregenerować siły oraz by w Multikinie obejrzeć film ,,Piękna i Bestia’’ w reżyserii Billa Condona. Podczas seansu mogliśmy się odprężyć i poczuć klimat dziecięcych lat.
Wycieczka należała do bardzo udanych. Dzięki niej w przystępny i ciekawy sposób nauczyliśmy się jak ważna jest marka, jaką pełni rolę, na jakie szczegóły zwracać uwagę przy  jej kreowaniu.
Z uśmiechami na twarzy, bogatsi o nowe doświadczenia, wróciliśmy do naszej codzienności, do Chojny.

Wiktor Hadała, klasa II b LO

Rafa

16.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” PLUS.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” PLUS

    16.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” PLUS. W tym roku szkolnym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w teście konkursowym na temat Geografia Polski – Bałtyk i pobrzeża Bałtyku”.
Test składał się z 25 pytań jednokrotnego wyboru ( 1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zawierał jedno pytanie otwarte ( punktowane w skali od 0 do 8 punktów).Tematyka Konkursu nie wykraczała poza program nauczania szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniowie reprezentujący szkołę w tegorocznej edycji to:

 1. Aleksandra Sadzewicz, kl. III b LO
 2. Konrad Szafrański, kl. III b LO
 3. Jakub Lechowski, kl. III b LO
 4. Jakub Surowiecki, kl. III b LO
 5. Ewa Sokołowska, kl. IV TH
 6. Patrycja Lewandowska, kl. IV TH
 7. Damian Gluth, kl. IV TH
 8. Dawid Nowicki, kl. IV TH
 9. Anna Kulik, kl. IV TH
 10. Natalia Wiśniewska, kl. IV TH
 11. Wiktor Hadała, kl. II b LO
 12. Aleksandra Pieloszczyk, kl. II b LO
 13. Aleksandra Leddin, kl. II d LO
 14. Klaudia Pokrywka, kl. II b. LO
 15. Maciej Budynkiewicz, kl. II b LO
 16. Michalina Gumińska, kl. II b LO
 17. Szymon Pluskot, kl. II b LO
 18. Justyna Leszczyńska, kl. II d LO
 19. Oliwia Gramburg, kl. II d LO
 20. Wiktoria Bujak, kl. II d LO
 21. Damian Porczyński, kl. II b LO
 22. Justyna Zarzycka, kl. II b LO
 23. Katarzyna Wierzbicka, kl. IV TH

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” PLUS jest przeprowadzany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2017 roku.

Szkolny Organizator Konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

16.03.2017 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”
XXVI edycja

    W dniu 16 marca 2017 r. o godz. 9.00 w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiły 34 osoby. W kategorii JUNIOR – 20 osób, reprezentujących klasy I abd LO, I B/I, I H/Ż, I MZ i I MPS. W kategorii STUDENT 1S  udział wzięło 13 osób z klas II bd LO, II TB, II TH, a w kategorii STUDENT 2S – udział wzięła 1 osoba z klas III TB. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe zawierające 30  zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Maksymalnie uczeń może uzyskać w tym konkursie 150 punktów.
Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu, który trwał 75 minut, czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl, mgr Gabriela Lasowska i mgr Gustaw Cedro.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili uczniowie: Jan Drozdowicz i Szymon Boruciński.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia, formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu. Każdy Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla  każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących i zawodowych.

W dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał układankę breloczek – magiczny sześcian. Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród zostanie przekazana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu. Pozostaje już tylko cierpliwie czekać na wyniki.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu
mgr Agata Motyl

Rafa

16.03.2017 r. odbyły się warsztaty dla maturzystów.

Warsztaty dla maturzystów

    Osiągnięcie zamierzonego celu zależy od tego, jak dobrze przygotujemy się  do  działania i jak zinterpretujemy napotkane trudności. Najtrudniej jest osiągnąć coś, co  nie zostało dokładnie sprecyzowane. Na pytanie: Czy mój cel jest dobrze dobrany i  sprecyzowany?, pomógł odpowiedzieć uczniom pan Marcin Iskra, trener z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, który 16 marca 2017 r. w sali konferencyjnej internatu naszej szkoły poprowadził warsztaty dla maturzystów. W  warsztatach udział wzięli uczniowie z klas III b LO, III c LO, IV B/I oraz III H/Ż.

Warsztaty odbyły się w obrębie dwóch tematów:

 1. „Po nitce do kłębka, czyli słów kilka o myśleniu projektowym”.
 1. „Wystąpienia publiczne, jak przeżyć od A do Z”.

Podczas pierwszego warsztatu młodzież dowiedziała się, co to jest myślenie projektowe, jak  wyznaczać sobie cele i realizować je oraz jak osiągnąć zamierzone cele. Uczniowie w  ramach ćwiczeń dążyli do osiągnięcia przyjętego celu i uczyli się jak dobrze ten cel sprecyzować.

Warsztat „Wystąpienia publiczne, jak przeżyć od A do Z”, zapoznał uczniów z definicją i  sposobami komunikowania, sposobami komunikacji niewerbalnej.

Uczniowie dowiedzieli się, jak mówić by zaciekawić innych, zwracając uwagę na  intonację, skalę dźwięku, tempo mowy. Pan Marcin Iskra przekazał młodzieży praktyczną i teoretyczną wiedzę o roli pierwszego wrażenia, utrzymywania kontaktu wzrokowego z grupą, pracy nad głosem i mową ciała.

Celem warsztatów był przekaz, że osiągnięcie sukcesu jest wynikiem odpowiedzialności za swoje cele i odpowiedniej motywacji do ich realizacji. Uczniowie dowiedzieli się, jak zaprezentować innym swój potencjał i osiągnąć wyznaczone cele.
Często rezygnujemy ze zdobycia upragnionego celu z powodu spadku motywacji. Ważne jest, aby nie poddawać się, ponieważ przeciwieństwem sukcesu nie jest porażka, ale  brak skuteczności w działaniu.

doradca zawodowy
mgr Dorota Szwiec

Rafa

16.03.2017 r. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2017

    16 marca 2017 r. o godz.9:00 w naszej szkole zostanie przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy  Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.
Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkole ponadgimnazjalnej Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:
– „JUNIOR” – kl. I liceów i techników, oraz kl. I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
„STUDENT” – kl. II i III liceów oraz II,III i IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest  75 minut. Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10  zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
-nagrody dla laureatów Konkursu;
-nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie;
-nagrody za wyróżnienie.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje układankę – breloczek – Magiczny sześcian.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłoszenie udziału u  nauczyciela matematyki p. Agaty Motyl.

Zapisy przyjmowane są do 20 stycznia 2017 r.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie na stronie www.kangur-mat.pl

Szkolny koordynator konkursu
mgr Agata Motyl

Rafa

14 – 15.03.2017 r. odbyła się X edycja Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

Międzywojewódzki Konkurs ,,Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2017”

    W dniach 14 – 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr  1  im.  Noblistów Polskich w Słupsku po raz dziesiąty odbył się Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie ambicji i doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy, stworzenie możliwości właściwego współzawodnictwa między uczniami, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa. Jubileuszową edycję konkursu objęli honorowym patronatem: Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Słupska.

Tegoroczna rywalizacja odbywała się między szkołami kształcącymi techników hotelarstwa w trzech województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko – mazurskim. Województwo zachodniopomorskie reprezentowały uczennice naszej szkoły: Ida Rumbuć i Aneta Kaczor z klasy II Technikum Hotelarskiego pod opieką pani Bianki Małysz – Lewandowskiej.

Do I eliminacji konkursowych przystąpiło 20 uczniów. W pierwszym dniu konkursu w  auli ZSP nr 1w Słupsku uczestnicy, w obecności uczniów, członków jury i zaproszonych gości, dokonywali autoprezentacji dotyczącej siebie, szkoły, regionu, pasji i zainteresowań oraz rozwiązywali test sprawdzający wiedzę o hotelarstwie. Po zakończonym teście i  uroczystym lunchu młodzież wraz z opiekunami udała się autokarem do Hotelu Grand Lubicz***** Uzdrowisko Ustka, gdzie odbywała się dalsza rywalizacja. Na miejscu manager obiektu, podczas spaceru po hotelu, zaprezentowała młodzieży i nauczycielom ofertę usług i  atrakcje, jakie czekają na gości.

Do drugiej – finałowej części zmagań młodych hotelarzy zakwalifikowało się 10 osób z  najwyższą ilością punktów. Niestety naszym uczennicom zabrakło odrobiny szczęścia i  nie  znalazły się w tej grupie. W następnym etapie uczestnicy obsługiwali gościa w  restauracji, pomagali w problematycznej sytuacji, jako recepcjoniści oraz prowadzili dialog z gościem w języku obcym.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplomów i podziękowań. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. miesięczny staż w Sound Garden Hotel Warszawa oraz vouchery do hoteli. W tegorocznej edycji zwyciężyli uczniowie ze Słupska i Gdańska, którym serdecznie gratulujemy.

Pomimo braku wygranej, konkurs pozwolił nam na sprawdzenie i wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nawiązanie znajomości z uczniami i nauczycielami z  innych szkół. Dziękuję naszym reprezentantkom za trud włożony w przygotowania i udział w konkursie, a gospodarzom za profesjonalną organizację konkursu. Z chęcią powrócimy na  kolejną edycję hotelarskich zmagań w przyszły roku!

Opiekun konkursu
mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

14.03.2017 r. uczniowie kl. III d wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne klasy III d
na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej
ZUT w Szczecinie

    W dniu 14 marca 2017 roku, w ramach poszerzania wiedzy z inżynierii genetycznej na  lekcjach biologii, sześcioro uczniów klasy III d wzięło udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ćwiczenia laboratoryjne przeprowadziła Pani dr inż. Agata Markowska – Szczupak pt. „Elektroforeza żelowa, czyli jak rozdzielić substancje z  wykorzystaniem pola elektrycznego”.
Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom zasad, na jakich opiera się podstawowa technika rozdziału związków chemicznych na możliwe jednorodne frakcje, przez wymuszenie wędrówki ich cząstek w polu elektrycznym. Uczniowie otrzymali najpierw podstawy teoretyczne, związane z technikami elektroforetycznymi stosowanymi m.in. w chemii i  biologii molekularnej. Następnie mogli samodzielnie wyizolować DNA z wybranego przez  siebie materiału roślinnego w postaci banana, żeby następnie przeprowadzić elektroforezę.

Podczas ćwiczeń uczniowie mogli się również przekonać jak w prosty sposób, w warunkach domowych, przeprowadzić tą metodę samodzielnie. Na koniec zajęć uczniowie zwiedzili laboratorium mikrobiologii, obejrzeli hodowle bakterii i grzybów oraz dowiedzieli się, jakie ciekawe badania przeprowadzają studenci podczas swoich zajęć.

Dzięki życzliwości wykładowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, nasi uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z biologii poprzez praktykę.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

14.03.2017 r. rozstrzygnięcie szkolnych konkursów matematycznych w ramach Międzynarodowego Dnia Liczby Pi.

Szkolne konkursy matematyczne
w ramach Międzynarodowego Dnia Liczby Pi – rozstrzygnięte!!!

    W ramach Dnia Liczby Pi, ogłoszone zostały trzy konkursy: „Liczba Pi na wesoło”, „Bryły przestrzenne” oraz „Cyfry w świecie”. Uczniowie mieli za zadanie do 13 marca 2017 r. dostarczyć wykonane prace do nauczycieli matematyki.
Konkursy spotkały się z dużym zaangażowaniem. Wpłynęło wiele prac, które odznaczały się niezwykłą pomysłowością oraz nakładem pracy włożonym w ich przygotowanie. Zwieńczeniem akcji była wystawa prac konkursowych, która cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród uczniów.
Głosowanie komisji konkursowej odbyło się 14 marca 2017 r. Komisja pracowała w  składzie: Pani Agata Motyl, Pan Gustaw Cedro, Pani Emilia Skrzypa oraz członkowie grupy organizującej projekt. Przed komisją było niezwykle trudne zadanie, a wybranie zwycięscy nie było oczywiste.

 

Na konkurs „Liczba Pi na wesoło” wpłynęło 9 prac. Pierwsze miejsce zajęła praca autorstwa Anity Orszulak z klasy II TH, drugie miejsce zajęła Karolina Danelska z klasy IV TH, natomiast trzecie miejsce przyznano pracy Tomasza Sosnowskiego z klasy II c LO.

Drugi konkurs, jaki został rozstrzygnięty w wyniku głosowania komisji konkursowej, to „Bryły przestrzenne, na który wpłynęło 5 prac. Najlepszą pracą okazała się bryła Sebastiana Ratańczuka z  klasy III TI, drugie miejsce przypadło Patrykowi Kozakowi z klasy I MZ za bryły drewniane, trzecie miejsce zajęły bryły skonstruowane przez Jakuba Remisa z klasy I WZ.

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny „Cyfry w świecie”. Na konkurs wpłynęło 16 różnorodnych prac. Najlepsze zdjęcie wykonała Patrycja Lewandowska z kasy IV TH Drugie miejsce zajął Marek Pawlisiak z kl. III c LO, zaś miejsce trzecie ex aequo przypadło Grzegorzowi Porczyńskiemu z kl. III c LO („Cztery zera w przełomie motoryzacji”) i Jakubowi Wolnemu z kl. IV B/I ( „Przy tej prędkości licznik liczby gości”).

  

Serdecznie gratulujemy autorom nagrodzonych prac.

Justyna Zarzycka, kl. II b LO

Rafa

14.03.2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

Dzień liczby Pi w ZSP w Chojnie

     Dnia 14 marca 2017 r. w ZSP w Chojnie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Jest to nowa inicjatywa uczniów, niezakorzeniona w naszej szkole. Klasa II b włożyła dużo pracy, aby dzień ten nie przeszedł bez echa w naszej szkole, zachęcając uczniów do udziału w wielu akcjach kultywujących pamięć o Dniu Liczby Pi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach lekcji ekonomia w praktyce.

Tego dnia, już przed lekcjami, uczniów w progu powitali członkowie grupy odpowiedzialnej za organizację Dnia Liczby Pi, rozdając ciasteczka ozdobione symbolami π oraz okazjonalne naklejki. Było to miłe zaskoczenie dla młodzieży, która bardzo chętnie sięgała po wypieki.

Na długiej przerwie, przed budynkiem nr 1 uczniowie uformowali ogromną liczbę Pi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu, udało się ułożyć symbol, a wynik pracy został uwieczniony na zdjęciu.

W tym dniu ponadto na czwartej lekcji odbyła się lekcja otwarta, tematycznie związana z Liczbą Pi. Pani Anna Krzemińska ciekawym wykładem wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów klasy II bd LO historią tej liczby oraz jej „odkrywcami”. Zadaniem domowym było ułożenie przez licealistów pi – ematu – wiersza, którego kolejne słowa powinny zawierać tyle cyfr, ile stanowi kolejna liczba w rozwinięciu dziesiętnym. Najciekawszy pi – emat napisała Katarzyna Szymkowiak:

„Ola i Ania i Kasia
Celebrują, bo wtorek był
Twoim dniem ukochana!
Świętujmy !
Tańczmy!
Klaszczmy! Pij do dna herbatkę albo soczek
Do utraty tchu! Raz! Dwa!
Tańczymy dla „Pi”
Kręcimy wszystkim, szyją
Oj! Biodrami, kolanami,
pupą i piersiami !”

Po czwartej lekcji odbyło się głosowanie w konkursach matematycznych: „Liczba Pi na wesoło”, „Bryły przestrzenne, „Cyfry w świecie”. Do nauczycieli wpłynęło wiele pomysłowych i godnych uwagi prac. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny, na który wpłynęło aż 16 prac. W skład jury wchodzili: pani Agata Motyl, pan Gustaw Cedro, pani Emilia Skrzypa oraz członkowie grupy organizującej przedsięwzięcie.

Dzień Liczby Pi wywarł pozytywne wrażenie na uczniach ZSP w Chojnie, włączył młodzież w ciekawe, niecodzienne działania, dał możliwość rozwoju uzdolnień plastycznych oraz zdobycia wiedzy na jeden z ciekawszych zagadnień matematycznych. Przedsięwzięcie cieszyło się zainteresowaniem i mamy nadzieję, że w przyszłych latach, będzie dalej organizowane w coraz to lepszej formie.

Kornelia Gil, kl. II b LO

Rafa

10.03.2017 r. z okazji Dnia Kobiet członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

DZIEŃ KOBIET W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

    10 marca 2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza udali się wraz z opiekunką wolontariatu, mgr Katarzyną Mickiewicz – Bindas, do Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, by z okazji Dnia Kobiet odwiedzić znajome seniorki.

Tego dnia w przygotowanie i przebieg wizyty zaangażowali się w sposób szczególny chłopcy, którzy przybyli do placówki z bukietami różnokolorowych tulipanów. Oni też przygotowali życzenia, które składali mieszkankom domu:

„Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.
I pierwszy promień bliskiej wiosny.
Dzień bez kłopotów i bez trosk.
Dużo radości.”

Wszystkie panie na serdeczne słowa, kwiaty i gesty pełne sympatii reagowały szczerym uśmiechem, niektóre – wzruszeniem. Wspominały lata młodości i dawne zwyczaje związane ze świętem kobiet.

Nasza wizyta tym razem była niezapowiedziana, tym samym – większe były emocje związane z wręczeniem kwiatów i towarzyszącymi wręczaniu rozmowami. Mamy nadzieję, że sprawiliśmy, iż tego dnia wszystkie mieszkanki Domu Pomocy Społecznej czuły się wyjątkowo i zapamiętają ten dzień na długo.

Dominik Bindas, kl. II TI

Rafa

10.03.2017 r. odbyły się III zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”.

„Licealista w świecie nauki” – III warsztaty

    W dniu 10 marca 2017 r. uczniowie klasy II d wzięli udział w kolejnych zajęciach warsztatowych w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”. Na początku zajęć zostali zapoznani przez Panią Kingę Wełyczko oraz studentów Wydziału Biotechnologii z  propozycją kierunków kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Następnie każdy uczeń otrzymał swoją hodowlę in vitro grochu. Dokonano pomiaru długości łodyg w próbach kontrolnych i badawczych, porównano je,  aby  wreszcie wspólnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych badań.

Na zakończenie zajęć Pani dr inż. Marcelina Krupa – Małkiewicz podała dla uczniów instrukcję, jak należy postępować w domu ze swoimi hodowlami.

Podsumowanie projektu wraz z konkretnymi wynikami i wnioskami nastąpi 21 kwietnia 2017  r. podczas oficjalnego zakończenia projektu „ Licealista w świecie nauki”.

Opiekun grupy
mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

9.03.2017 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”.

VII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

      W dniu 9 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy Uniwersytet Warszawski. Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowało 11 uczniów z klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz dwie uczennice z klasy drugiej Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu konkursowego składającego się  z 30 zadań zamkniętych ( 1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego punktowanego w skali od 0 do 8 punktów. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury, powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 maja 2017 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu:
mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

8.03.2017 r. uczniowie obejrzeli spektakl „Żona potrzebna od zaraz” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
na spektakl Żona potrzebna od zaraz.

     Czy może być coś gorszego dla mężczyzny od posiadania stereotypowej żony z papilotami na głowie i wałkiem w ręku, o której krążą legendy w postaci żartów czy skeczy kabaretowych? Oczywiście, że może, bo jak mówi przysłowie: Gdzie diabeł nie może tam trzy baby pośle…, a może inaczej to szło? Mniejsza o władcę wszelkiego zła, a większa o wspomniane trzy przedstawicielki płci pięknej, bo właśnie one, w połączeniu z mrożącym krew w żyłach tytułem „żona” oraz odrobiną niedomówień i farsy, dają nam zabawną sztukę pt. Żona potrzebna od zaraz. Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie miała przyjemność wypełnić salę Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim gromkim śmiechem, przyglądając się owemu spektaklowi 8 marca 2017 r. w święto wszystkich pań. Przypadek? Nie sądzę!

Jeżeli ktoś pomyślał, że w przedstawieniu chodziło o zakup żony przez allegro, jak świąteczny prezent dzień przed Wigilią, to może się rozczarować faktem, że nic takiego nie miało miejsca. Główny bohater, Jim Watt, to menager oddziału dużej firmy w Londynie, żyje spokojnie ze swoją dziewczyną – Helen i cieszy się jak dziecko, gdy w płatkach śniadaniowych uda się mu znaleźć pistolet na wodę. Jednak – jak to zwykle w komediach bywa – w życiu szczęśliwego mężczyzny pojawia się drobny problem, czyli bardzo konserwatywny szef, rekin finansowy z Wall Street, Bill McGregor, który z ogromną radością poznaje żony swoich podwładnych i jeszcze większą radością wysyła ich na drugi koniec świata, kiedy takowa okoliczność nie występuje.

Co w takiej sytuacji może zrobić pracownik ceniący sobie swoje stanowisko? Znaleźć żonę na  wspólną kolację z przełożonym, proste jak drut. Chyba że trafisz na dzień, kiedy fortuna strzeli tzw. „focha” i niczym w równaniu matematycznym z jednej oczekiwanej pani domu, wyjdą trzy różniące się od siebie indywidua. Ostatecznie wszystko kończy się jednym wielkim… BUM!

Skoro część prezentacji mamy za sobą, pora założyć czarne lenonki i odegrać rolę krytyka. Sztuka Edwarda Taylora, którą mieliśmy przyjemność oglądać w teatrze w Gorzowie Wielkopolskim, była przyjemną i lekką komedią dla każdego. Wszystkie postacie były na swój sposób ciekawe. Choć bezspornie serca widowni skradła Edna, sprzątaczka naszego bohatera, której kuchenne rewolucje przebiłyby nawet słynną panią G. z telewizji. Reżyserowi, Zdzisławowi Derebeckiemu, udało się podać publiczności wspaniałą rozrywkę na zakończenie ciężkiego dnia pracy oraz nauki. Gorąco polecam ten spektakl.

Karolina Błoch, kl. III a LO

Rafa

8.03.2017 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu z literaturoznawcą Michałem Maciejem Rusinkiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

Spotkanie z literaturoznawcą p. Michałem Maciejem Rusinkiem
pt. „Retoryka – jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić”

      W dniu 8 marca 2017 r. kolejny raz braliśmy udział w spotkaniu literackim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. Czterdziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. E. Krupy – Nadolny, p. H. Leszczyńskiej i  p.  G.  Lasowskiej miała niesamowitą możliwość poznać p. Michała Macieja Rusinka – polskiego literaturoznawcę, tłumacza, pisarza, doktora habilitowanego nauk humanistycznych i wieloletniego sekretarza naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Tematem spotkania była „Retoryka – jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić”.

Pan Rusinek okazał się bardzo ciekawą i charyzmatyczną postacią. Wykład zaczął od  przedstawienia się i powitania zebranych. Omawiał zagadnienie retoryki, czyli sztuki mówienia, zdawałoby się sztuki starożytnej, ale jakże potrzebnej w czasach współczesnych.

W zrozumiały sposób przekazywał kwestie trudne, bez których komunikowanie się  nie  byłoby możliwe. Opowiadał żarty i anegdoty, co w sposób obrazowy wyjaśniało językoznawcze zagadnienia i zawiłości.

Omówione zostały trzy z pięciu części teorii retoryki: sposoby komunikacji, mowa ludzkiego ciała, mimika. Pan Rusinek przekazał wiele rad, jak stać się lepszym mówcą, odpowiednio dobierać argumenty oraz jak używać ich na odpowiednim stanowisku i poziomie. Każdy powinien umieć bronić się przed manipulacją, gdyż retoryczne mechanizmy rozmówca może niestety wykorzystywać również w taki sposób. Trzeba więc nie tylko świadomie mówić, ale  przede wszystkim świadomie słuchać wypowiedzi, które zewsząd nas otaczają, namawiają, kuszą, zwodzą.

 

Dominik Woźniak, kl. III TI

Rafa

8.03.2017 r. obchodziliśmy Dzień Kobiet.

Dzień Kobiet w ZSP w Chojnie

„Być kobietą, być kobietą – marzę ciągle będąc dzieckiem,
Ekscentryczną być kobietą – przyjaciółki niech nie milkną,
czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką…„
Alicja Majewska

    Dzień Kobiet, coroczne międzynarodowe święto obchodzone 8 marca, jest organizowane w naszej szkole przez męską część Samorządu Uczniowskiego. Sama idea tego święta ma licznych przeciwników, jednak w naszej szkole każdego roku pamięta się o tym wyjątkowym dniu. Na pewno pamiętają o tym panowie z Samorządu Uczniowskiego, którzy przygotowują z tej okazji zawsze wyjątkową niespodziankę.

Pojawienie się trzech chłopców z Samorządu Uczniowskiego z bukietem czerwonych i żółtych róż, koszykiem słodkości, wywołał wielką radość i uśmiech na twarzach wszystkich pań z naszej szkoły. Kwiatki zostały wręczone paniom, zaś cukierki otrzymały wszystkie uczennice.

Tego dnia pamiętaliśmy również o wszystkich pracownicach szkoły, które każdego dnia dbają o sprawne funkcjonowanie szkoły.

Mamy nadzieję, że ten dzień upłynął dla każdej z pań w radosnej i miłej atmosferze. Życzymy wiele radości i uśmiechów na każdy nadchodzący dzień.

Samorząd Uczniowski

Rafa

8.03.2017 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców.

POWIATOWA LICEALIADA W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW

     W dniu 8 marca 2017 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców. Do zawodów przystąpiły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Mecz składał się z czterech kwart. W ogólnej klasyfikacji chłopcy zajęli III miejsce.

Skład zespołu:

 1. Miler Konrad, kl. II TI
 2. Kowal Rafał, kl. II TI
 3. Kaszycki Piotr, kl. II TB
 4. Porczyński Damian, kl. II b
 5. Stypczyński Daniel, kl. II TB
 6. Bylewski Mateusz, kl. III TI
 7. Fedorowicz Łukasz, kl. III TI
 8. Kowalski Adrian, kl. III TI

Opiekun zespołu: mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

7.03.2017 r. odbył się jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Mitologiczny.

X Powiatowy Konkurs Mitologiczny

    7 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Konkurs skierowany był, jak co roku, do uczniów gimnazjów oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku w konkursie wzięły udział cztery szkoły: Gimnazjum im.  Noblistów Polskich w Mieszkowicach, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie. Koordynatorami konkursu są nauczyciele: Krzysztof Pośniak i Gabriela Lasowska.

Drużyny w pierwszej części konkursu układały drzewo genealogiczne umieszczając w  odpowiednich miejscach potomstwo Zeusa. W drugiej rundzie zmierzyły się z zadaniem „postać zagadka”. Następnie, w określonym czasie, odpowiadały na 5 losowo wybranych pytań o różnym stopniu trudności. W czwartej rundzie ( kalambury) młodzież sprawdzała swoje umiejętności przedstawiania na rysunku i odgadywania mitologicznych haseł. Piąta runda polegała na przedstawieniu dowolnej postaci mitologicznej przez reprezentacje szkół. W tej części jurorzy oceniali prezentację postaci ( strój, rekwizyty, pomysłowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem mitologicznym oraz samo wystąpienie, m.in. płynność i  oryginalność wypowiedzi). Młodzież w tym roku przedstawiła Feniksa odradzającego się  z  popiołów, Charona przewożącego dusze do Hadesu, Narcyza i Hermesa.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce zajęło Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach: Magdalena Pastuła, Magdalena Sztadilów, Kinga Kościelna ( opiekun: Renata Walawender);
II miejsce: Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie: Julia Laskowska, Ewa Jabłońska, Kamila Błoch ( opiekun: Katarzyna Wieder);
III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w składzie: Paulina Gąbka, Filip Kościkiewicz, Dawid Michalski ( opiekun: Katarzyna Stempińska);
IV miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Ada Kaniewska, Wiktoria Borowiec, Dominik Nycz ( opiekun: Krzysztof Pośniak i Edyta Krupa – Nadolny).

Nagrody dla uczestników konkursu i upominki dla opiekunów drużyn zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP w Chojnie.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której pracowali:
Eugenia Hajduk – emerytowany nauczyciel języka polskiego, wieloletni pracownik i  wicedyrektor ZSP Nr 2 w Chojnie;
Teresa Błońska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie;
dr Małgorzata Cieśluk – filolog klasyczny, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, która uświetniła jubileuszowy konkurs wykładem na temat miejsca herosów w kulturze starożytnej Grecji.

Ten dzień był wyjątkowy pod względem wydarzeń, ponieważ gościliśmy również w ramach patronatu dr. hab. prof. US Radosława Skryckiego – zastępcę dyrektora Instytutu Historii i  Stosunków Międzynarodowych wraz z doktorantem, panem Mateuszem Lipko – pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Gdy w sali konferencyjnej rozpoczynał się  konkurs pracownicy naukowi spotkali się z naszą młodzieżą w sali kinowej. Pan M.  Lipko – dla klasy III c i III a – poprowadził wykład na temat misji Jana Karskiego.

mgr Krzysztof Pośniak

Rafa

7.03.2017 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Koszykówce Dziewcząt.

POWIATOWA LICEALIADA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

     W dniu 7 marca 2017 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Koszykówce Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie.

Drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Mecz składał się z czterech kwart. Każda kwarta trwała 7 minut. Po ciężkiej i zaciętej walce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zajął III miejsce.

Skład zespołu:

 1. Jaz Aneta, kl. II TŻ
 2. Jaz Justyna, kl. II
 3. Herman Karolina klasa, kl. I c
 4. Łyczkowska Aleksandra, kl. I c
 5. Jońca Paulina, kl. I a
 6. Lizurej Aleksandra, kl. I c
 7. Babiarz Hanna, kl. II d
 8. Sawicka Julia, kl. I d
 9. Szymańska Karina, kl. II b

 

 

Opiekun: mgr Lilla Kość

Rafa

6.03.2017 r. wzięliśmy udział w I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

      Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbyła się w tym roku po raz pierwszy i była kierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem Olimpiady było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Organizatorem Olimpiady był Instytut Nowych Technologii w Łodzi.
Zakres tematyczny olimpiady obejmował wiedzę z zakresu dotyczącego pojęć związanych z przedsiębiorczością, zarządzania firmą, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia innowacji rozwiązań.
Olimpiada składała się z trzech etapów. Pierwsze dwa etapy to test wielokrotnego wyboru, wypełniany online w szkołach macierzystych. Trzeci etap to rozwiązanie zadania case’y biznesowego w zespołach czteroosobowych ( do tego etapu przechodzi 23 uczniów).
Dnia 6 marca w ZSP w Chojnie odbył się I etap Olimpiady, do której przystąpiło siedmiu uczniów naszej szkoły: Anita Orszulak ( kl. II TH), Justyna Jaz ( kl. II TŻ), Aneta Jaz ( kl. II TŻ), Maciej Budynkiewicz ( kl. II b LO), Kornelia Gil ( kl. II b LO), Aleksandra Pieloszczyk (kl. II b LO), Klaudia Pokrywka (kl. II b LO).

Do II etapu zakwalifikowała się tylko jedna osoba z naszej szkoły – Kornelia Gil, uczennica klasy II b LO. Kornelia do II etapu przystąpiła w dniu 15 marca 2017 r. W szkolnej Komisji konkursowej zasiadali: mgr Emilia Skrzypa i mgr Krzysztof Janik.

Niestety Kornelia nie zakwalifikowała się do III etapu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym naszym uczniom pójdzie znacznie lepiej i etap III nie będzie stanowił żadnej przeszkody.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

5.03.2017 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 72 rocznicę wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

Udział w uroczystościach 72. rocznicy wkopania pierwszego polskiego
słupa granicznego nad Odrą w Czelinie

     W niedzielę 5 marca 2017 r. w Czelinie odbyły się uroczystości upamiętniające wkopanie pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą. 72 lata temu, nad Odrą pod Czelinem, stanął pierwszy słup graniczny. Wkopali go saperzy z 6. Samodzielnego Batalionu Pontonowo – Mostowego 1. Armii Wojska Polskiego. Naszą szkołę w tych uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Julia Łągiewczyk, asysta – Aleksandra Szurgocińska, Samorząd Uczniowski w składzie: Jagoda Rzeszowska, Katarzyna Grabowicz i Maciej Ogonowski i reprezentacja klas mundurowych pod opieką pana mgra Marka Łągiewczyka i pana mgra Marka Bednarza.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w  Czelinie, odprawionej w intencji ojczyzny i pamięci poległych saperów, poprowadzonej przez  proboszcza ks. Marka Szczuckiego.

Po mszy, w asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, wszyscy przybyli na uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający pierwszy polski słup graniczny nad Odrą, gdzie wysłuchano przemówienia Burmistrza Mieszkowic pana Andrzeja Salwy oraz Wicewojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza. Następnie odczytano apel poległych, przygotowany prze żołnierzy z 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w  Szczecinie. Na uroczystościach obecny był również por. Adam Niedźwiecki, kombatant, uczestnik wydarzeń sprzed 72 lat.

Oficjalne uroczystości zakończyły się złożeniem przed obeliskiem wiązanek kwiatów i  zapaleniem zniczy przez władze samorządowe, służby mundurowe, kombatantów, delegacje szkół i instytucji, gości oraz mieszkańców. Po uroczystościach odbył się poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czelina.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Marek Bednarz
mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

5.03.2017 r. Aneta Jaz i Justyna Jaz z kl. 2 TŻ wzięły udział w Biegu Kobiet z okazji Dnia Kobiet

Bieg Kobiet – ósma edycja

    W niedzielę 5 marca 2017 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyła się już ósma edycja Biegu Kobiet z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem imprezy jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie. Celem biegu była promocja sportu, upowszechnianie aktywności fizycznej – biegania wśród kobiet oraz uczczenie Dnia Kobiet na sportowo.

 

W imprezie wzięło udział 1609 dziewcząt i pań. Uczestniczki startowały w sześciu kategoriach. W Biegu Open wystartowało 1245 kobiet na dystansie 5 km. Start i meta znajdowały się przy fontannie Bartłomiejka na Jasnych Błoniach, trasa prowadziła do  amfiteatru i z powrotem ( dwie pętle po 2,5 km). W kategorii Nordic Walking 364  uczestniczek także pokonało tą samą – 5 km – trasę. W obu tych biegach startować mogły osoby powyżej 12 lat. Dziewczynki do 12 lat robiły kilometrowe okrążenie na Jasnych Błoniach. Zwyciężczyni biegu dobiegła na metę z czasem 00:19:15. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice i wybiegały rewelacyjne wyniki:
40 miejsce Aneta Jaz, kl. 2TŻ, z czasem 00:25:18
184 miejsce Justyna Jaz, kl. 2TŻ, z czasem 00:28:37
W swojej kategorii wiekowej zajęły 7 i 37 miejsce.

Każda z uczestniczek na mecie otrzymała pamiątkowy medal i kwiatka. Pierwsze 3 panie w  poszczególnych kategoriach otrzymały puchary i nagrody, a wśród wszystkich uczestniczek biegu rozlosowano nagrody niespodzianki. Atmosfera tego biegu była niepowtarzalna i warto doświadczyć jej osobiście.

Opiekun: mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

4.03.2017 r. odbył się etap okręgowy XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXX OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH
etap okręgowy

     W dniu 4 marca 2017 r. Zespół Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie był gospodarzem i organizatorem XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na etapie okręgowym.

Sponsorami Olimpiady byli: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, firmy – sponsorzy główni: Fakro, PPG, Stowarzyszenie Producentów Cementu, sponsorzy okręgu: Samsung, Mega, Atlas, Marbud, Sanit.

Do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przystąpiło 21 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły w zawodach okręgowych wzięła udział uczennica Daria Jakubowska z klasy III TB, która uzyskała 12 miejsce.

Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Jerzy Hernet oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Ciach wręczyli uczestnikom Olimpiady dyplomy uczestnictwa i upominki, ufundowane przez sponsorów.

 

mgr inż. Anna Szemiot – Trzecka

Rafa

2.03.2017 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Poznaj swoje prawa w pracy”

    W dniu 2 marca 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, który został zorganizowany przez Okręgową Komisję Konkursową powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” reprezentowały dwie uczennice: Klaudia Daśko ( kl. II TH) i Justyna Jaz ( kl. II TŻ).

 

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań w czasie 60 minut. Jednak po napisaniu testu i podliczeniu punktów konieczna była dogrywka. W czasie sprawdzania testów przez komisję konkursową, uczestnicy i opiekunowie mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. Drukarki 3D i zapoznania się z pracą takiego urządzenia. Po wyłonieniu zwycięzców wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i pamiątkowymi gadżetami.

Uczennice naszej szkoły, choć w tym roku nie znalazły się w gronie laureatów, nie czuły się osobami przegranymi, ponieważ zdobyta wiedza na pewno przyda się im w przyszłości.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

1.03.2017 r. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…”
Zbigniew Herbert

 

    Od 2011 r. dzień 1 marca w Polsce obchodzimy uroczyście, pamiętamy i propagujemy wiedzę o Żołnierzach Wyklętych. Z grupą uczniów z naszej szkoły zaprosiliśmy do Chojny autora książek i wielu publikacji dotyczących tej tematyki. W sobotę 25 lutego 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z panem Kajetanem Rajskim. Mieliśmy rzadką okazję posłuchać wykładu z historii powojennej Polski oraz opowieści o losach Wilcząt, czyli o ciężkim życiu rodzin i dzieci Żołnierzy Wyklętych.

Najbardziej skupionymi słuchaczkami wykładu były nasze nauczycielki historii, które dla  odmiany, miały okazję posłuchać o historii.

W środę 1 marca nauczyciele naszej szkoły wraz z uczniami wzięli udział w szkolnych obchodach tego dnia. Od rana w obu budynkach szkoły wystawiono antyramy z wizerunkami Wyklętych, opisem ich życiorysów i tragicznych losów.

Na szkolne maszty wciągnięto flagi narodowe. Uczniowie przez cały dzień nosili koszulki z  wizerunkami Wyklętych. Organizatorzy szkolnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyszli naprzeciw widocznej coraz częściej potrzebie szukania przez  młodych ludzi autorytetów, bezkompromisowych, patriotycznych bohaterów. W  tym  dniu lekcje historii miały jeden temat – Niezłomni Wyklęci. Historia już nie milczy.

Pani Aneta Żurawska – Rusek przygotowała scenariusz lekcji wychowawczej dotyczący losów Niezłomnych. Tematyka Żołnierzy Wyklętych była poruszana nie tylko na lekcjach historii, ale przez cały tydzień również na godzinach wychowawczych.

 

mgr Aneta Żurawska – Rusek

Rafa

1.03.2017 r. uczniowie klasy I c i II c uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne klas I c i II c
w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

    1 marca 2017 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie. Podobnie jak wcześniej, w przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie kl. I oraz II wraz z opiekunami, a  także rodzicami, którzy jako opiekunowie mieli możliwość obserwowania zaangażowania uczniów w prowadzone zajęcia.

Po przyjeździe na teren jednostki, uczniowie podzieleni na klasy, rozpoczęli realizację przewidzianych na ten dzień ćwiczeń. Uczniowie klasy pierwszej udali się na halę gimnastyczną, gdzie po szybkim przebraniu się oraz rozgrzewce przystąpili do wykonywania ćwiczeń pod okiem instruktorów pułku. Były to różnego rodzaju ćwiczenia zręcznościowe, inspirowane kontaktami z żołnierzami armii amerykańskiej.

Uczniowie wykonywali te ćwiczenia z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem. Po  zakończeniu zajęć w kolumnie marszowej udali się na posiłek regeneracyjny w postaci pysznej grochówki, zorganizowany przez pułkową kantynę. Klasa druga w tym czasie intensywnie ćwiczyła wybrane elementy musztry, przygotowując się do kwietniowego Święta Pułku. Uczniowie doskonalili umiejętności przemarszu czwórkami, jak również całym pododdziałem w kolumnie marszowej. Dużą uwagę żołnierze instruktorzy poświęcali detalom, tak aby przemarsz wypadał coraz lepiej.

Klasa pierwsza ćwiczyła na placu przemarsz czwórkami, oddawanie honorów, przeprowadzanie zbiórek oraz występowanie. Wszystkie te elementy były ćwiczone przez  poszczególnych uczniów rotacyjnie. Po tym nastąpił powrót uczniów do szkoły.

Kolejne zajęcia odbędą się jeszcze w marcu, a zajęcia z musztry będą prowadzone przy  akompaniamencie nagrania orkiestry wojskowej. Ponadto planowane są ciekawe zajęcia z taktyki.

mgr Marek Bednarz

Rafa

1 – 4.03.2017 r. uczniowie kl. I i II LO uczestniczyli w wycieczce do Londynu.

Wycieczka kl. I abd i II bd do Londynu

    W dniach od 1 do 4 marca 2017 r. uczniowie klas I abd i II bd wraz z wychowawcami panią mgr Edytą Daszkiewicz i panią mgr Renatą Czubak byli na wycieczce w Londynie. Funkcję kierownika wycieczki pełniła pani Magdalena Zwolińska. Uczestnicy wycieczki o godzinie 16.30 wylecieli z lotniska w Goleniowie, a już o 18.30 wylądowali na londyńskim lotnisku Stansted. Podróż minęła bardzo szybko, na szczęście bez powietrznych turbulencji. Z  portu lotniczego Stansted, po dwóch godzinach jazdy autobusem, wszyscy dotarli do miejsca zakwaterowania – Pacific Hotel. Wieczorem, po rozpakowaniu walizek, odbyła się  kolacja w londyńskim McDonalds’.
Pierwszy dzień wycieczki po Londynie rozpoczął się w hotelu od typowego angielskiego śniadania, czyli jajek na bekonie, słodkiej fasoli i tostów z dżemem. O 8.30 wypoczęci, ciekawi miasta, udaliśmy się metrem do Tower of London. Tam pani Magdalena Zwolińska opowiedziała historię fortecy.

Następnie spacerem wzdłuż Tamizy udaliśmy się do Sky Garden. Po drodze podziwialiśmy najsłynniejszy most w Londynie – London Bridge. W Sky Garden, z 35 piętra budynku, obserwowaliśmy panoramę stolicy Wielkiej Brytanii. Pani Zwolińska wskazywała wszystkie najważniejsze zabytki miasta. Widok z trzydziestego piątego piętra zapierał dech w piersiach.

Kolejnym punktem wycieczki było British Museum, gdzie największym zainteresowaniem wśród naszych kolegów i koleżanek, cieszyły się starożytne mumie. Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się na Oxford Street. W londyńskich sklepach zrobiliśmy zakupy, między innymi prezenty dla rodziny i przyjaciół. Oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o magnesach na lodówkę z zabytkami Londynu. Pod koniec dnia udaliśmy się na Piccadilly Circus – jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Londynie i atrakcja turystyczna. Znajduje się w pobliżu głównych punktów handlowych i rozrywkowych dzielnicy West End oraz stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Później przeszliśmy spacerem do Chinatown. Główną arterią dzielnicy jest Gerrard Street – kulturalne i finansowe centrum chińskiej społeczności w Londynie. Ta część dzielnicy znana jest z orientalnych restauracji. Zjawiskowo wyglądały również czerwone lampiony zawieszone na całej ulicy.

Drugi dzień pobytu w Londynie ponownie zaczęliśmy od typowego angielskiego śniadania, po czym udaliśmy się na poranny spacer po Hyde Parku.

Hyde Park to jeden z kilku królewskich parkówLondynie, położony na obszarze 390 akrów ( ok. 159 ha ). Podzielony na dwie części przez jezioro Serpentine, gdzie główną atrakcją był pomnik Alberta. Stąd czerwonym autobusem, oczywiście na górnym pokładzie, udaliśmy się pod Buckingham Palace, gdzie obserwowaliśmy zmianę warty.

Dalszy spacer obejmował ulicę Downing Street, gdzie zobaczyliśmy siedzibę premiera Wielkiej Brytanii, widzieliśmy również słynnego londyńskiego Big Bena. Kolejną atrakcją było Westminster Abbey, skąd udaliśmy się na Trafalgar Square i Leicester Square, a następnie do National Gallery, gdzie mogliśmy podziwiać oryginalne obrazy największych europejskich malarzy. Przy „Słonecznikach” Vincenta van Gogha zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. W Natural History Museum zobaczyliśmy te zjawiska, o których uczyliśmy się na geografii. Mogliśmy również doświadczyć symulacji trzęsienia ziemi, co nie było miłym uczuciem. Na koniec udaliśmy się do domu Towarowego Harrods, ale ze względu na ceny w tamtejszych sklepach, bardziej jako turyści niż jako potencjalni klienci. Sobota była niestety ostatnim dniem w Londynie. O godzinie 7.45 opuściliśmy hotel i udaliśmy się na lotnisko, gdzie po odprawie i ostatnich zakupach w sklepach wolnocłowych, w pełni usatysfakcjonowani, wylecieliśmy w drogę powrotną.
Nasza wycieczka nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania pan mgra Janusza Cezarego Salamończyka, który był organizatorem wyjazdu. Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, którego prezesem jest pan Salamończyk, pokryło część kosztów naszej wycieczki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Julia Sawicka, kl. I b LO
Julia Zbaradzka, kl. II b LO
Karina Szymańska, kl. II d LO

Rafa

28.02.2017 r. Aleksandra Pieloszczyk z kl. II bd i Kornelia Gil z kl. II bd zostały finalistkami etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

    Bardzo cieszy fakt, że od kilku lat uczniowie naszej szkoły coraz chętniej angażują się  w konkursy religijne. W tym roku do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (marzec – czerwiec 2017), Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego (styczeń – marzec 2017) i Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dołączyła Olimpiada Wiedzy o Rodzinie (listopad  2016 – marzec 2017).

To właśnie od eliminacji szkolnych tej olimpiady rozpoczął się „konkursowy sezon”. Dziewięć dwuosobowych zespołów mierzyło się w szkolnych eliminacjach z dość trudnym testem, który sprawdzał wiedzę o rodzinie w zakresie polskiego ustawodawstwa i prawa kanonicznego Kościoła katolickiego.
Aleksandra Pieloszczyk i Kornelia Gil (obie z klasy II  bd LO) nie tylko zdobyły najwyższą ilość punktów w szkole, ale zakwalifikowały się, jako jedna z 5 drużyn z całego województwa, do finału okręgowego. Dziewczęta przygotowały, zgodnie z regulaminem olimpiady, prezentację na wybrany temat („Kobieta darem mężczyzny”), której broniły przed  wojewódzką komisją. Ostatecznie uczennice zostały finalistkami etapu okręgowego, co  jest wielkim sukcesem, zwłaszcza jak na olimpijski debiut.

Ks. Wojciech Koladyński

Rafa

9.02.2017 r. odbył się X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie.

X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie

9 lutego 2017 r. odbył się, już po raz dziesiąty, Powiatowy Konkurs Wiedzy o  Europie. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Honorowym Patronatem konkurs objął już po raz piąty prof. Bogusław Liberadzki poseł do  Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę – wyjazd studyjny do  Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny uczniów gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku uczestniczyli gimnazjaliści ze szkoły w Baniach, Chojny i Widuchowej oraz pierwszoklasiści z ZSP Nr 2 w Gryfinie i  ZSP  w  Chojnie. Konkurs składał się z kilku części.

W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test, w drugiej zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, w tym głównie Unii Europejskiej, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część wyróżniała się  ciekawymi pomysłami, mogliśmy posłuchać muzyki na żywo, spróbować wypieków kuchni portugalskiej.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw starego kontynentu.

Uczestników oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, Krystyna Leddin – pracownik Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof.  Bogusława Liberadzkiego.

Wyniki konkursu:

I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Chojnie, w składzie: Ewa Jabłońska, Julia Laskowska i Gracjan Jasnos ( opiekun p. Urszula Rados) – to im przypadła nagroda, wyjazd do Brukseli do Parlamentu Europejskiego.

II miejsce – drużyna z Gimnazjum w Widuchowej w składzie: Klaudia Knap, Zuzanna Kałuża i Filip Wermuth ( opiekun p.Irena Chęś).
III miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie: Karolina Herman, Justyna Zygmunt i  Mateusz Grzegórzek ( opiekun p. Danuta Perz).
Koordynatorkami konkursu były: mgr Danuta Perz i mgr Gabriela Lasowska.

mgr Danuta Perz

Rafa

9.02.2017 r. reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt

    9 lutego 2017 roku nasza szkoła była organizatorem Powiatowej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje trzech szkół – ZSP Chojna, ZSO Gryfino oraz ZSP nr 2 Gryfino. W pierwszym pojedynku turnieju reprezentacja naszej szkoły zmierzyła się z drużyną z ZSP nr 2 Gryfino. Rywal okazał się lepszy i odnieśliśmy porażkę 0:2. W drugim pojedynku zagrały dwie gryfińskie szkoły. Lepsza okazała się  drużyna z ZSP nr 2, która tym samym zajęła pierwsze miejsce. W meczu o drugą lokatę rywalizowaliśmy z ZSO Gryfino. Po bardzo wyrównanym pojedynku musieliśmy uznać wyższość zespołu z Gryfina. Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce w turnieju.

WYNIKI:
ZSP Chojna – ZSO Gryfino              0:2
ZSP Chojna – ZSP nr 2 Gryfino       0:2
ZSO Gryfino – ZSP nr 2 Gryfino     0:2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP nr 2 Gryfino
 2. ZSO Gryfino
 3. ZSP Chojna


SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Mularczyk Justyna
 3. Matusiak Patrycja
 4. Ceglarek Monika
 5. Jaz Aneta
 6. Jaz Justyna
 7. Gajewska Dominika
 8. Hrycaj Kinga
 9. Jońca Paulina
 10. Hreczyńska Dominika
 11. Danelska Karolina

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

8.02.2017 r. reprezentacja chłopców zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców

    8 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyła się  Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów przystąpiły trzy zespoły: ZSP nr 2 Gryfino, ZSO Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Turniej zakończyliśmy na pierwszym miejscu, odnosząc dwa zdecydowane zwycięstwa. W meczu o  drugie miejsce lepsza okazała się drużyna gospodarzy. Potwierdziliśmy tym samym dominację naszej szkoły w powiecie, gdyż było to już czwarte zwycięstwo z rzędu.

WYNIKI:
ZSP Chojna – ZSP nr 2 Gryfino       2:0
ZSP nr 2 Gryfino – ZSO Gryfino     2:1
ZSP Chojna – ZSO Gryfino              2:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. ZSP Chojna
 2. ZSP nr 2 Gryfino
 3. ZSO Gryfino

SKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Sosnowski Tomasz
 2. Pohorecki Jacek
 3. Miler Konrad
 4. Panicz Aleksander
 5. Karpicki Rafał
 6. Szafrański Konrad
 7. Wojtczak Patryk
 8. Kłonowski Karol
 9. Łukian Krzysztof
 10. Kowal Rafał
 11. Słonecki Hubert
 12. Hrycaj Adam

 

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk


Rafa

7.02.2017 r. wychowankowie internatu wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Bezpieczne ferie zimowe 2017

7 lutego 2017 r. wychowankowie internatu ZSP w Chojnie wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Celem spotkania było przypomnienie i uzupełnienie wiedzy uczniów na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku zimowego. Spotkanie poprowadził mgr Marek Łągiewczyk, ratownik wodny.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące niebezpiecznych sytuacji podczas uprawiania sportów zimowych, przebywania w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych oraz  udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Pan Marek Łągiewczyk udzielił uczniom wskazówek dotyczących zachowania w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami wypadku, w szczególności, gdy pod osobą załamał się lód, a także kiedy lód załamie się pod nami.

Młodzież otrzymała również ulotki zawierające informacje na temat bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych oraz numery telefonów alarmowych.
Życzę wszystkim uczniom, aby nadchodzące ferie były czasem bezpiecznego odpoczynku, realizacji zainteresowań i pasji, na które często brakuje czasu w okresie nauki szkolnej.

Kierownik internatu
mgr Dorota Szwiec

Rafa

3.02.2017 r. uczniowie kl. II d wzięli udział warsztatach w ramach projektu „ Licealista w świecie nauki” na Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin ZUT w Szczecinie.

Warsztaty w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”

    Dnia 3 lutego 2017 r. uczestnicy projektu „ Licealista w świecie nauki”, wzięli udział w kolejnych warsztatach na Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Podczas tych zajęć uczniowie mieli za zadanie wysterylizować nasiona ogórka, a następnie umieścić je  na przygotowanych wcześniej przez siebie pożywkach. Wszystko przeprowadzone było w  sterylnych warunkach, pod tzw. kamerami i w odpowiednim ubraniu laboratoryjnym. Uczniowie wykonywali zadanie trójkami w specjalnym pomieszczeniu.

Dodatkowo Pani dr Marcelina Krupa – Małkiewicz zaprezentowała uczniom, jak  przygotować sztuczne nasiona. Po prezentacji sami przygotowywali próbki takich nasion.

Jak zwykle zajęcia były bardzo ciekawe i owocne.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

3.02.2017 r. odbył się etap okręgowy IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
etap okręgowy

    Dnia 3.02.2017 r. zostały ogłoszone wyniki etapu okręgowego IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Naszą szkołę reprezentowała Ida Rumbuć – uczennica klasy II TH oraz Patryk Werwiński z  kl. III TH.

Tematyką tegorocznej Olimpiady było wyposażenie techniczne w hotelarstwie. Etap okręgowy polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 80 pytań. Do dalszego etapu centralnego w Kołobrzegu przeszło 39 z 356 uczniów, wyłonionych ze wszystkich 9 okręgów w Polsce.

Ida Rumbuć zajęła 4 miejsce w etapie okręgowym i zabrakło jej tylko 2 punktów, aby przejść do etapu centralnego.

mgr Katarzyna Skotnicka

Rafa

1.02.2017 r. Michalina Czubak z kl. III abd LO otrzymała wyróżnienie, a Ewa Sokołowska z kl. IV TH wyśpiewała II miejsce w Wojewódzkim Recytatorskim Konkursie Poezji i Prozy Religijnej i Religijnej Poezji Śpiewanej.

Wojewódzki Recytatorski Konkurs Poezji i Prozy Religijnej
i Religijnej Poezji Śpiewanej

    Czas roku szkolnego to głównie wytężona praca nad szkolnymi przedstawieniami, na  konkursy recytatorskie nie ma zbyt wiele czasu. Cieszy jednak fakt, że się udało wziąć udział ( kolejny raz!) w Wojewódzkim Recytatorskim Konkursie Poezji i Prozy Religijnej i  Religijnej Poezji Śpiewanej pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ks. Abp  Andrzeja Dzięgi. Konkurs odbył się 1 lutego 2017 r. w ZS Nr 6 im. Mikołaja Reja w  Szczecinie przy współudziale Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Naszą szkołę w konkursie reprezentowali: Szymon Boruciński ( kl. II bd LO), Michalina Czubak (kl.  III  b  LO) i Ewa Sokołowska ( kl. IV TH).

Michalina otrzymała wyróżnienie za interpretację tekstu ks. Jana Twardowskiego, a Ewa wyśpiewała II miejsce, fenomenalnie wykonaną „Modlitwą dziewczyńską”.

Ks. Wojciech Koladyński

Rafa

26.01.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Każdy różny – wszyscy równi”.

Konferencja podsumowująca Projekt „Każdy różny – wszyscy równi”

      26 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  konferencja podsumowująca projekt „Każdy różny – wszyscy równi” zrealizowany w  ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Celem projektu była realizacja działań w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
W konferencji udział wzięli Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Pani Urszula Berlińska Specjalista Wydziału Wspierania Edukacji oraz specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ks. Jan Zalewski proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Chojnie, podinsp.Elżbieta Szatanik Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka, mł. insp. Miłosz Bogdański Komendant Komisariatu Policji w Chojnie, ks. Wiesław Psionka Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu,podkom. Robert Panna Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Chojnie, Pani Marzena Polek – Bakalarczyk wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy i pedagodzy chojeńskich szkół, Pan Mariusz Kurc realizujący zajęcia w ramach projektu, Pan Robert Ryss redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej oraz uczniowie ZSP w  Chojnie.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Adriana Salamończyk, Dyrektor ZSP w Chojnie, przedstawiając główne założenia zrealizowanego projektu. Następnie głos zabrała Pani Urszula Berlińska z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, która zachęcała do realizowania projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” i programu „Bezpieczna Szkoła”. Głos zabrał również Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, który potwierdził zasadność realizacji projektu o tak ważnej tematyce.

  

Następnie koordynator projektu pani Małgorzata Limanówka wraz z pedagogami panią Karoliną Kubowicz i panem Aleksandrem Lizakiem omówili cele i rezultaty projektu oraz przedstawili prezentację ze zrealizowanych działań.

  

W ramach projektu zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród nauczycieli w  celu zdiagnozowania znajomości narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w  przeciwdziałaniu przemocy powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją, przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów w związku z określeniem poziomu zjawiska dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz ankiety wśród rodziców w celu zdobycia wiedzy na temat ich postaw w przypadku pozyskania przez nich informacji o  zjawisku dyskryminacji w środowisku szkolnym. Został wystawiony dla uczniów spektakl „Jak tu pięknie” w wykonaniu Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Po  spektaklu odbyła się prelekcja oraz warsztaty z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z dyskryminacją i agresją rówieśniczą. Odbyły się spotkania uczniów z ekspertem z  organizacji „Refugees” z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka.
Odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów z trenerami umiejętności prospołecznych i  trenerami Treningu Zastępowania Agresji. Zorganizowano wyjazd uczniów do  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, w celu uczestniczenia we  wspólnych grach i zabawach o charakterze sportowo – integracyjnym. W ramach obchodów „Tygodnia Tolerancji” zorganizowano spotkania z „Żywymi Bibliotekami”, odbył się Happening Antydyskryminacyjny w formie przemarszu społeczności szkolnej chodnikami miasta z transparentami promującymi akcję. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w  inicjatywie wokalnej o tematyce tolerancji i akceptacji. Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w  tym celu zakupione w ramach projektu filmy, poruszające problem dyskryminacji. W celu promocji działań szkoły został nagrany film dokumentujący działania projektu. Przygotowano i rozpowszechniano zestaw wskazówek do pedagogizacji dla rodziców. Odbyło się  podsumowanie projektu dla jego uczestników, podczas spotkania odbyła się prezentacja celów i rezultatów projektu oraz omówiono wszystkie zrealizowane działania.

Koordynator projektu zaprezentowała także produkty projektu: film dokumentujący działania projektu, kolumnę interaktywną, baner i tablicę informacyjną projektu, zestaw wskazówek dla rodziców oraz znajdującą się w antyramach fotorelację z działań projektu. Zrealizowane w ramach projektu działania uatrakcyjniły działania szkoły z zakresu polityki antydyskryminacyjnej. Udział uczniów w działaniach projektu wpłynął na rozwój ich  umiejętności społecznych z zakresu komunikacji, współpracy, radzenia sobie ze stresem, co spowodowało u nich wzrost akceptacji, tolerancji i empatii wobec innych.
Celem konferencji było upowszechnienie projektu w środowisku lokalnym, a także zachęcenie szkół do włączania się w realizację projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”.

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

26.01.2017 r. uczniowie klasy 2c o kierunku społeczno – wojskowym pomagali policjantom z Komisariatu Policji w Chojnie w działaniach pn. „Dzień Odblasków”.

Wspólne patrole uczniów kl. 2c i policjantów Komisariatu Policji
w Chojnie

    W dniu 26 stycznia 2017 r. klasa 2c o kierunku społeczno – wojskowym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pomagała policjantom z Komisariatu Policji w  Chojnie w akcji zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

W godzinach rannych na głównych ulicach Chojny, w pobliżu przejść dla pieszych, można było zobaczyć wspólne patrole uczniów i policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Chojnie, których wspierała również policjantka z Niemiec.

Klasa 2c włączyła się w działania pod nazwą. „Dzień Odblasków”, których celem była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności tych najmłodszych i ich bezpiecznej drogi do szkoły.

Już sama obecność młodych ludzi w mundurach dyscyplinowała kierujących do  przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo uczniowie z klasy mundurowej przekazywali mieszkańcom odblaski, dzięki którym będą bardziej widoczni.

Patrole z policjantami były dla licealistów świetną okazją do zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy – niezbędnej w przyszłej pracy w służbach mundurowych.

 

Opiekunowie akcji:
mgr Marek Łągiewczyk mgr Aleksander Lizak

Rafa

25.01.2017 r. w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się I Runda Pomorskiej Ligi Historycznej.

Pomorska Liga Historyczna

    W środę 25 stycznia 2017 r. w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się I Runda Pomorskiej Ligi Historycznej. Wydarzenie ma na celu zachęcić młodzież do głębszego poznania historii własnego regionu, rozpropagować Pomorze Zachodnie. Mieliśmy przyjemność w  nim  uczestniczyć. Z naszej szkoły w konkursie wzięły udział dwie drużyny: uczniowie z  klasy 2 bd pod opieką pana mgra Marka Bednarza oraz kryjąca się pod nazwą Pierwsza Liga – drużyna z klasy 1 abd, pod opieką pani mgr Anety Żurawskiej – Rusek.


Zwiedziliśmy Instytut, obserwowaliśmy studentów przygotowujących się do sesji zimowej i poczuliśmy niepowtarzalny klimat wyżej uczelni. Konkurs był przygotowany bardzo profesjonalnie, przywitał nas Dyrektor Instytutu, pan prof. D. Makowski, którego doskonale pamiętają nasi nauczyciele historii z czasów, kiedy sami byli jego studentami.

Pierwsza runda Pomorskiej Ligi Historycznej zakończyła się sukcesem uczniów z klasy 1  abd. Drużyna w składzie: Justyna Zygmunt, Katarzyna Włodarczyk, Marcelina Bakalarczyk, Patrycja Radtke, Radosław Birger i Maciej Podyma, zajęła trzecie miejsce spośród 21 startujących drużyn. Cieszymy się ich sukcesem, życzymy niebanalnych pomysłów na kolejne rundy PLH oraz trzymamy kciuki za obie nasze szkolne drużyny.

mgr Aneta Żurawska – Rusek

Rafa

20.01.2017 r. w ramach projektu „Licealista w świecie nauki” uczniowie klasy II d LO wzięli udział w warsztatach na Wydziale Biotechnologii ZUT w Szczecinie.

Projekt „Licealista w świecie nauki”

    W ramach projektu „Licealista w świecie nauki”, 20 stycznia 2017 r., czternaścioro uczniów klasy II d wzięło udział w pierwszych z czterech zaplanowanych warsztatów na  Wydziale Biotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zgodnie z wybranym tematem zajęć „Rozmnażanie roślin w kulturach in vitro i  ich  praktyczne zastosowanie”, uczniowie zapoznani zostali przez dr inż. Marcelinę Krupę – Małkiewicz z warsztatem pracy na Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Następnie zgodnie z instrukcją samodzielnie wykonali pożywkę do hodowli, która będzie wykorzystana na kolejnych zajęciach 3 lutego.

Opiekun grupy
mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

18.01.2017 r. odbył się finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców.

Finał Powiatowej Licealiady
w Piłce Ręcznej Chłopców

     18 stycznia 2017 r. w Mieszkowicach odbył się finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców W zawodach wzięły udział reprezentacje czterech szkół: ZSO  w  Gryfinie, ZSP nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Mieszkowicach i ZSP w Chojnie. Reprezentacje grały systemem „każdy z każdym”. Pierwszy mecz rozegraliśmy z zespołem ZSP nr 2 w Gryfinie. Mecz zaczął się dla nas bardzo źle i po kilku minutach przegrywaliśmy 5:0. Do przerwy udało się zniwelować stratę do  wyniku 5:3. Po przerwie nasz zespół przejął inicjatywę i doprowadził do wyniku 5:5,  później 6:6. Jednak ostatnie słowo należało do drużyny z Gryfina, która przed  rozpoczęciem turnieju była stawiana w roli zdecydowanego faworyta, choćby ze  względu na to, że w swoich szeregach posiada zawodników drugoligowego Energetyka Gryfino. Przegapiliśmy dwie doskonałe szanse do zmiany wyniku i ostatecznie przegraliśmy z drużyną ZSP nr 2 w Gryfinie 7:6.
W drugim meczu przeciwnikiem naszej drużyny był ZSCKR w Mieszkowicach, który w swoim pierwszym pojedynku nieoczekiwanie zremisował z ZSO Gryfino 9:9. Ten mecz był od początku pod naszą kontrolą, dzięki czemu szanse gry mieli zawodnicy, którzy we  wcześniejszej fazie turnieju grali mniej. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem naszego zespołu 7:4.

Przed rozegraniem ostatniego meczu jasne było, że nasz zespół nie zajmie już pierwszego miejsca w turnieju. Stało się tak za sprawą drugiej wygranej ZSP nr 2 w Gryfinie z ZSO Gryfino 12:8. Ten wynik miał ogromny wpływ na naszą grę w ostatnim meczu. Graliśmy zbyt nerwowo, momentami chaotycznie i od stanu 3:3 gra posypała się. Do tego doszły niepotrzebne pretensje do sędziego, kary i mecz zakończył się wysoką porażką 16:5. Wpływ na to miały ogromne ambicje naszych zawodników i cel, jaki w tym roku postawiliśmy przed  naszym zespołem. Chcieliśmy po raz pierwszy zaskoczyć wszystkich i wywalczyć pierwsze miejsce. Na pewno było wiele rzeczy, które mogły nas skłaniać do takiego myślenia. Choćby to, że trenowaliśmy 2 razy w tygodniu, na zajęcia przychodziło sporo osób ( stąd w  kadrze na zawody znalazło się aż 15 zawodników), a umiejętności czysto sportowe były na  wysokim poziomie. Zabrakło doświadczenia i spokoju, a to w obliczu bardzo poważnej kontuzji Norberta Bigosa, nie pozwoliło na osiągnięcie lepszego wyniku.

Skład reprezentacji:

 1. Adam Bułhak, kl. III c LO
 2. Marek Pawlisiak, kl. III c LO
 3. Igor Rumbuć, kl. III c LO
 4. Paweł Jędrasik, kl. I c LO
 5. Grzegorz Kwaśniewski, kl. III TI
 6. Rafał Kowal, kl. III TI
 7. Łukasz Fedorowicz, kl. III TI
 8. Aleksander Panicz, kl. I MZ
 9. Norbert Bigos, kl. III c LO
 10. Mateusz Bylewski, kl. III TI
 11. Maciej Budynkiewicz, kl. II d LO
 12. Damian Porczyński, kl. II d LO
 13. Eryk Madera, kl. II MZ
 14. Krzysztof Łukian, kl. II d LO
 15. Adrian Kowalski, kl. III TI

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, wkład w grę zespołów. Dziękuję tym, którzy bardzo ciężko pracowali na zajęciach SKS, systematycznie w nich uczestniczyli, pogłębiali swoją wiedzę z zakresu piłki ręcznej i podnosili umiejętności sportowe z tej dyscypliny. Za  rok wrócimy silniejsi, bo doświadczenie już mamy J

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

18.01.2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

    W dniu 18 stycznia 2017 r. w ZSP w Chojnie odbyły się wybory uzupełniające do  Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 406 uczniów, a frekwencja wyniosła 77,9%.

Zanim doszło do ich przeprowadzenia zgodnie z ordynacją wyborczą, z każdej klasy, za  wyjątkiem kończących szkołę, należało wytypować kandydatów, którzy w trakcie kampanii prezentowali swoje sylwetki za pomocą plakatów. W przeddzień wyborów wszystkie materiały reklamowe zostały usunięte i zapanowała w szkole cisza przedwyborcza. Spośród 24 kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 2 osoby. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Emilia Pociej, Dawid Łuszczek, Pamela Perkowska, Łukasz Wróbel, Karolina Danelska, Patryk Kubisiak, Krzysztof Stamblewski.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, skład Rady Samorządu Uczniowskiego uzupełnią dwie osoby: Bartłomiej Drapaluk i Julia Sawicka, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
Nad organizacją wyborów czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Emilia Skrzypa i pedagog szkolny mgr Aleksander Lizak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

Opiekun SU – mgr Emilia Skrzypa

Rafa

17.01.2017 r. drużyna dziewcząt zajęła III miejsce w finale Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

Finał Powiatowej Licealiady
w Piłce Ręcznej Dziewcząt

         17 stycznia 2017 r. w Mieszkowicach odbył się finał Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W zawodach wzięły udział reprezentacje czterech szkół: ZSO  w  Gryfinie, ZSP nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Mieszkowicach i ZSP w Chojnie.
W tym roku dwie najlepsze ekipy z poprzedniej edycji, ZSCKR w Mieszkowicach i  ZSP nr 2 w Gryfinie, zostały rozstawione. Zespoły z miejsc trzeciego i czwartego były dolosowywane. Los połączył naszą drużynę w parę z ZSP nr 2 w Gryfinie. W drugiej parze znalazły się ZSO Gryfino i ZSCKR Mieszkowice.
Pierwszy półfinał to mecz z udziałem naszej drużyny. Mimo tego, że nie byliśmy faworytem tego pojedynku, dziewczęta podjęły walkę i po zaciętej pierwszej połowie przegrywaliśmy jedną bramką 2:3. Po zmianie stron na parkiecie było widać dominację zespołu ZSP nr 2 w Gryfinie i mimo ogromnego zaangażowania wszystkich dziewcząt, przegraliśmy wyraźnie 2:9. W drugim półfinale ZSCKR w Mieszkowicach pewnie pokonał ZSO Gryfino 7:5.

W meczu o 3 miejsce zmierzyliśmy się więc z zespołem ZSO Gryfino. Faworytem tego  pojedynku, po zaciętym półfinale, był ZSO Gryfino. Nasz zespół, dzięki bramkarce Aleksandrze Lizurej, zagrał bardzo dobrze w obronie. Do tego w ataku błyszczała Hania Babiarz, która rzuciła 4 bramki, i to my mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa w „Małym Finale”. Mecz zakończył się wynikiem 5:4 (2:2). W „Wielkim Finale”, podobnie jak  w  ubiegłym roku, triumfował ZSCKR w Mieszkowicach.

Reprezentacja dziewcząt ZSP w Chojnie:

 1. Kinga Hrycaj, kl. II TH
 2. Dominika Gajewska, kl. II TH
 3. Nikola Michałek, kl. II TH
 4. Karolina Herman, kl. I c LO
 5. Aleksandra Lizurej, kl. I c LO
 6. Aleksandra Sadzewicz, kl. III b LO
 7. Sylwia Borecka, kl. III d LO
 8. Hanna Babiarz, kl. II d LO
 9. Justyna Mularczyk, kl. II d LO
 10. Justyna Jaz, kl. I TŻ
 11. Aneta Jaz, kl. I TŻ
 12. Julia Sawicka, kl. I d LO

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

15.01.2017 r. odbył się XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

                Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji w  szkole byli pani mgr inż. Małgorzata Zarzycka i pan mgr Leszek Lejman. Przygotowania do wielkiego finału, który odbył się 15 stycznia 2017 r. rozpoczęły się już w październiku, kiedy został założony sztab 2537.

W listopadzie uczniowie mieli możliwość zgłosić chęć wzięcia udziału w zbiórce jako wolontariusze i z takiej możliwości skorzystało 37 osób z naszej szkoły. Nawiązano również, jak co roku, współpracę ze Szkołą Podstawową w Chojnie i w akcji reprezentowało ją dziewięcioro uczniów, pod opieką p. Wiesławy Koladyńskiej. Ponadto, trójka wolontariuszy pochodziła z Gimnazjum w Chojnie. Od początku grudnia zorganizowane zostało kilka spotkań z wolontariuszami, podczas których zapoznani zostali z regulaminem, poinformowani o wszystkich szczegółach Finału i odebrali akcesoria finałowe, tj. puszkę, identyfikator i gratisowe gadżety, takie jak plecaczki czy smycze do kluczy. Cała akcja w  naszym sztabie odbywała się pod nadzorem policji, która była poinformowana o  wszelkich szczegółach.

W końcu nadszedł dzień Finału. Tegoroczna zbiórka pieniędzy została przeznaczona na  zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Na ulicach miasta, oprócz wolontariuszy z naszego sztabu, pieniądze zbierali wolontariusze ze sztabu w Centrum Kultury. Nasi wolontariusze dzielnie przemierzali ulice Chojny, zbierając pieniądze na szczytny cel. Wszyscy zmarznięci zbierający, w stołówce internatu, mogli wypić ciepłą herbatę i zjeść bigos, z czego chętnie korzystali w przerwie podczas kwestowania.

Posiłek był sponsorowany przez Radę Rodziców przy ZSP, a przygotowany przez nasze panie kucharki. O godz. 15.00 rozpoczęły się występy w Centrum Kultury, którym towarzyszyła licytacja licznie ofiarowanych przez ludzi przedmiotów oraz tych przysłanych przez Fundację WOŚP. Kulminacją dnia było światełko do nieba wysłane o godzinie 20.00  w solidarności z całą Polską.

Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy, nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki na  ulicach i licytacji uzyskaliśmy w Chojnie 35438,63 i 382,17 euro, co jest dotychczasowym rekordem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli napisać o równie wspaniałych zebranych kwotach.

mgr Leszek Lejman

Rafa

14.01.2017 r. odbyły się eliminacje okręgowe XLVI edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

ELIMINACJE OKRĘGOWE TURNIEJU BUDOWLANEGO
„ZŁOTA KIELNIA”

      14 stycznia 2017 r. w Poznaniu odbyły się eliminacje okręgowe XLVI edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Do rywalizacji stanęło 60 uczniów z 14 szkół z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego. Naszą szkołę, w kwalifikacji wykonywanie robót malarskich – tapeciarskich, reprezentował Eryk Madera – uczeń klasy II  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Eliminacje okręgowe składały się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. W  etapie pisemnym uczniowie odpowiadali na 40 zadań testowych, zaś w etapie praktycznym opisywali przygotowanie podłoża pod prace malarskie i tapeciarskie.
Eryk dzielnie reprezentował naszą szkołę, niestety nie udało mu się zakwalifikować do  etapu centralnego. Życzymy sukcesów w kolejnej edycji.

Opiekun: mgr inż. Andżelika Szkucia

Rafa

13.01.2017 r. troje uczniów naszej szkoły wzięło udział w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko – Planeta”.

Ogólnopolski Konkursu Ekologiczny „Eko-Planeta”

   Organizatorem XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko – Planeta” jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w  Warszawie. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub w dwóch formach rywalizacji: konkursie prac indywidualnych na temat: „Przewodnik przyrodniczy po Polsce – miejsca, które warto odwiedzić” i teście z zakresu wiedzy o ochronie środowiska.
Test konkursowy odbędzie się 1 marca 2017 roku, natomiast 13 stycznia minął termin przesłania prac indywidualnych. W konkursie prac indywidualnych wzięło udział troje uczniów naszej szkoły: Julia Sawicka z kl.1 abd, Klaudia Matuszczyk, kl. 1 TH oraz Dawid Depa z kl. 1 TB. Wyniki konkursu poznamy w maju. Poniżej zdjęcia prac uczestników.


 

mgr Barbara Zubala

Rafa

13.01.2017 r. uczniowie klasy I LO uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Noc Biologów” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Noc Biologów” na Wydziale Biologii
Uniwersytetu Szczecińskiego

     Dnia 13 stycznia 2017 roku uczniowie klasy I abd uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Noc Biologów” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Idea „Nocy Biologów” narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, podczas licznych spotkań otwartych dla społeczności miasta i regionu. Tysiące odwiedzających uczelnię dzieci, młodzieży i dorosłych, było zachętą do zorganizowania w  całej Polsce tego typu przedsięwzięć. Propozycję tę z entuzjazmem przyjęła Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, powierzając Wydziałowi Biologii UAM koordynację pierwszej „Nocy Biologów” w styczniu 2012 r.
Nasza szkoła już po raz trzeci brała udział w tym przedsięwzięciu. W programie realizowanym przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego zaplanowano prawie pięćdziesiąt wyjątkowych wydarzeń: interesujące pokazy, inspirujące warsztaty, niezmiernie ciekawe laboratoria, zajmujące wykłady, a także wystawy i inne ciekawostki – wszystko to  by  ich uczestnicy przez tę jedną noc mogli się poczuć jak prawdziwi naukowcy. Dzięki wieloletniej już współpracy z Wydziałem Biologii, nie tylko podczas „ Nocy Biologów”, nasi uczniowie mogli skorzystać z najciekawszych zajęć dotyczących przerabianego aktualnie na  lekcjach materiału z podstawy programowej. Uczestnicząc w laboratoriach na Katedrze Biochemii mogli poczuć się jak Sherlock Holmes, obserwując w jaki sposób krew, ślina, mocz czy odciski palców mogą posłużyć do wykrycia sprawcy przestępstwa.

Z kolei na Katedrze Mikrobiologii największą frajdę sprawiło uczniom samodzielne przygotowanie preparatów bakterii, począwszy od pobrania materiału bakterii, poprzez etapy barwienia, a skończywszy na obserwacji pod mikroskopem.

Równie ciekawe okazały się laboratoria na Katedrze Biologii Komórki, gdzie uczniowie izolowali własne DNA i wykonywali z niego zawieszkę na szyję lub przygotowywali kultury In Vitro w sterylnych warunkach pod komorami z laminarnym przepływem powietrza.

Na tych ostatnich zajęciach spotkaliśmy absolwentkę naszej szkoły – Karolinę Garczyńską, tym  razem jako studentkę na kierunku Biotechnologii Wydziału Biologii, asystującą w  zajęciach.

Karolina wielokrotnie będąc naszą uczennicą uczestniczyła w wyjazdach na zajęcia dydaktyczne na Wydział Biologii. Czyżby pomogły one w wyborze kierunku studiów?

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

13.01.2017 r. odbył się etap okręgowy XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

ELIMINACJE OKRĘGOWE
XXI OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

     13 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się  etap okręgowy XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W tym roku hasłem przewodnim były: „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”. W rywalizacji wzięło udział 44 uczniów z 26 szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Młodzież rozwiązywała zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia, technologii gastronomicznej, w tym sporządzania potraw i napojów i obsługi konsumenta.
Naszą szkołę reprezentowała Weronika Pasiud z klasy IV TŻ, która zajęła 12 miejsce. Uczestnicy eliminacji mogli wysłuchać ciekawych wykładów, takich jak: „Zastosowania mąk niestandardowych w piekarnictwie” – dra inż. Roberta Iwańskiego z Katedry Technologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, „Słów kilka o genezie wskazówek żywieniowych” – prof.  dra  hab.,dra h.c. multi Jana Gawęckiego z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prelekcji „Mięso wieprzowe, a zdrowie człowieka”- dr hab. Anity Kołodziej – Skalskiej z Katedry Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.


 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

26.12.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

OBIAD BOŻONARODZENIOWY DLA BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH
I UBOGICH

 

W poniedziałek, 26 grudnia 2016 roku, członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z klas I  TŻ, II TI i II d LO pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, wzięli udział w  corocznym Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Wolontariuszom towarzyszyli rodzice, panowie Janusz Tracz i Krzysztof Bindas, oraz byli członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza, obecni studenci – Wiktoria i Radosław, którzy również pracowali jako wolontariusze. Obiad odbył się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.

Od godziny dziewiątej zebrani wolontariusze układali stoły i przykrywali je białymi obrusami, przystroili świątecznie, a następnie ustawiali na nich zastawę. Po godzinnych przygotowaniach, przyszedł czas na chwilę przerwy i Mszę Świętą, w której udział wzięli zarówno uczestnicy obiadu jak i wolontariusze.

Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się do wcześniej przygotowanej sali i zajęli miejsca. Na  uroczysty obiad przybyło prawie 220 osób, więc potrzebnych było sporo rąk do wydawania posiłków ( tym zajęła się nasza opiekunka), roznoszenia potraw, zmywania naczyń, sprzątania.

Przy każdym stole było miejsce dla wolontariusza, który przez cały czas towarzyszył gościom Obiadu, rozmawiał z nimi, słuchał ich historii, a także przynosił posiłek. O oprawę muzyczną zadbali głównie: student seminarium – Maciej Czaczyk ( gitara) – zwycięzca programu Must Be the Music, Dominik Bindas (gitara) i Tadeusz Bindas ( skrzypce) pod dyrekcją Pana Grzegorza Mycy, nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Myśliborzu.

Na zakończenie świątecznego spotkania każdy gość otrzymał prezent, przygotowany wcześniej przez wolontariuszy, a część z nas, wraz z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas wróciła do pracy – zmywania naczyń, porządkowania sali. Mimo ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w przygotowania i organizację całego przedsięwzięcia, wszyscy opuścili salę szczęśliwi i z uśmiechami na twarzach.

Dla niektórych wolontariuszy z naszej szkoły był to już czwarty Obiad Bożonarodzeniowy, w  którym uczestniczyli. I z pewnością nie ostatni.

Dominik Bindas, kl. II TI

Rafa

22.12.2016 r. uczniowie kl. III TB i I MZ wzięli udział w szkoleniu w ramach autorskiego programu Xella Polska „Akademia murowania”.

Warsztaty szkoleniowe „Akademia murowania”

Od roku 2012 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest uczestnikiem programu Xella Polska „Akademia murowania”. Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół zasadniczych i techników o profilu budowlanym.

Jego celem jest zapoznanie młodzieży z nowoczesnymi materiałami budowlanymi i metodami murowania oraz wspieranie wysokiej jakości wykonawstwa w polskiej branży budowlanej.

W dniu 22 grudnia 2016 r. w pracowniach szkolnych ZSP w Chojnie, odbyło się szkolenie warsztatowe dla uczniów klasy III TB oraz I MZ. Pan mgr Przemysław Dorogusz, doradca techniczny, omawiał uczniom cały system wznoszenia poszczególnych elementów budynku i  praktycznie demonstrował techniki budowania ścian, wykorzystując bloczki YTONG i inne materiały, które wcześniej były przygotowane.

Była to aktywizująca cześć szkolenia. Młodzież uczestniczyła w czynnościach przygotowania zaprawy, doborze narzędzi, sprzętu, docinaniu bloczków oraz murowaniu. Uczniowie mieli okazję również wykazać się swoją wiedzą budowlaną. Ponadto każdy z uczniów otrzymał książkę o technikach wznoszenia ścian.

Ideą organizowania tego typu pokazów jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi produktami i technologiami budowlanymi, o które rynek produktów jest systematycznie wzbogacany. Uczymy młodzież, że dobry pracownik musi cały czas uaktualniać swoją wiedzę fachową, aby funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy.

mgr Joanna Rogacewicz – kierownik pracowni szkolnych

Rafa

21.12.2016 r. kolacja wigilijna w internacie.

Kolacja wigilijna w internacie

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia.
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Tradycją stało się już, że przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie naszej szkoły mieszkający w internacie, organizują uroczystą kolację wigilijną.
21 grudnia 2016 r. organizatorzy tej uroczystości zadbali o to, aby ten wieczór był wyjątkowy i magiczny. W pięknie przystrojonej stołówce internatu, czekały stoły nakryte białymi obrusami, a na nich opłatek, świece, dekoracje świąteczne i oczywiście dania wigilijne. W świątecznej atmosferze spotkali się uczniowie, wychowawcy, kierownik internatu, Wicedyrektor Małgorzata Limanówka oraz ks. Wojciech Koladyński.

Kolację wigilijną rozpoczęła kierownik internatu, pani Dorota Szwiec, która złożyła życzenia świąteczne i noworoczne mieszkańcom internatu, a także zaproszonym gościom. Następnie pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka również przekazała uczniom życzenia bożonarodzeniowe. Przed łamaniem się opłatkiem ks. Wojciech Koladyński odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa oraz złożył wszystkim życzenia.


Wiele emocji i wzruszenia dostarczyło dzielenie się opłatkiem i wspólne składanie sobie życzeń.

Do wspólnej wieczerzy zasiedliśmy przy dźwiękach kolęd. W tym roku nasza kolacja wigilijna była bardzo rozśpiewana, wieczór wigilijny uatrakcyjniła nam uczennica Katarzyna Jasińska, która przepięknie zaśpiewała pastorałkę „Maleńka miłość”, a następnie wszyscy razem kolędowaliśmy przy akompaniamencie Jarka Łucki. ›

Kolacja wigilijna jest szczególnym wydarzeniem w życiu mieszkańców internatu, to  kultywowanie polskiej tradycji, związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, a także przeżywanie ich wśród kolegów, co pogłębia więzi i integruje uczniów.
Uczestnikom i gościom uroczystości dziękujemy za niezapomniane chwile, za wieczór w wyjątkowej atmosferze i wzajemnej życzliwości. Uroczystość ta na długo pozostanie w  naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu tej niezapomnianej kolacji, pełnej radości i wzruszenia.

 

Organizatorzy

Rafa

20.12.2016 r. odbyło się podsumowanie projektu „Każdy różny – wszyscy równi” realizowanego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Podsumowanie projektu „Każdy różny – wszyscy równi”

Dnia 20 grudnia 2016 r. w Restauracji Piastowska w Chojnie odbyło się podsumowanie projektu „Każdy różny – wszyscy równi” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015  – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Projekt zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W podsumowaniu projektu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie zaangażowani w realizację działań projektu oraz wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk. Koordynator projektu mgr Małgorzata Limanówka wraz z pedagogami mgr Karoliną Kubowicz i mgr Aleksandrem Lizakiem przedstawili cele projektu i omówili prezentację ze zrealizowanych działań projektu.

Zaprezentowano również film podsumowujący działania projektu, który został nakręcony i zmontowany przez Jakuba Surowieckiego, ucznia klasy 3 b Liceum Ogólnokształcącego. Podczas spotkania nauczyciele i uczniowie wypełnili ankietę ewaluacyjną projektu.

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w realizację działań projektu oraz Jakubowi Surowieckiemu za profesjonalne zmontowanie filmu podsumowującego działania projektu.

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

20.12.2016 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Ponadto Jan Drozdowicz z kl. 2 TB otrzymał medal „Młody Bohater”.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Wręczenie medalu „Młody Bohater”

20 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym stypendia przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z  wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Ida Rumbuć z kl. 2 TH, Wiktor Hadała z  kl.  2b, Jan Drozdowicz z kl. 2 TB.

Akty przyznania stypendiów oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyli Wojewoda Zachodniopomorski – Pan Krzysztof Kozłowski oraz  Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Wielokrotnie podczas uroczystości podkreślano rolę szkoły oraz przede wszystkim rolę rodzica, w wychowaniu i edukacji młodego człowieka.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie medalu „Młody Bohater”. W  imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda Pan Krzysztof Kozłowski, udekorował nim ucznia naszej szkoły Jana Drozdowicza. W ten sposób Janek dołączył do grona 28 młodych ludzi, którzy swoim zachowaniem uratowali życie lub zdrowie innych osób. 21 marca 2016 r. w Mieszkowicach, Jan czekał wraz z kolegą na autobus. Nagle kolega doznał ataku epilepsji. Jan zadbał o to, aby kolega nie zrobił sobie krzywdy i poprosił też przechodzącego w pobliżu burmistrza miasta o wezwanie karetki.

Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom i młodzieży, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o  niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę. Każdy laureat nagrody otrzymuje unikalny, numerowany medal i zostaje wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA.

Na zakończenie uroczystości wszystkim stypendystom został zadedykowany koncert w  wykonaniu kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Po zakończeniu ceremonii stypendyści zostali zaproszeni na  poczęstunek.

Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych osiągnięć i realizacji marzeń.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

20.12.2016 r. wzięliśmy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Przedszkolu Miejskim w Chojnie.

„Cała Polska Czyta Dzieciom” – zajęcia w Przedszkolu Miejskim

W ramach realizacji projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kolejne przedsięwzięcie za nami. 20 grudnia 2016 r. uczennice kl. II Technikum Hotelarskiego: Aneta Kaczor, Angela Korzeniewska, Katarzyna Oleszczuk i uczeń kl. II Technikum Informatycznego Maciej Kiepura wraz z opiekunem Hanną Leszczyńską wzięli udział w  zajęciach integracyjnego oddziału Krasnale w Przedszkolu Miejskim.

Zajęcia promowały Ogólnopolską kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczniowie czytali przygotowane przez siebie krótkie bajeczki i wierszyki tematycznie, związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Dzieci z uwagą i zainteresowaniem słuchały świątecznych tekstów czytanych przez starsze koleżanki i kolegę. Chcąc podziękować gościom, przedszkolaki zaprezentowały fragment przygotowanych jasełek.

Na końcu spotkania wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i udali się na wspólny słodki poczęstunek.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

16.12.2016 r. finał międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.

Międzynarodowy konkurs fotograficzny
„Matematyka w obiektywie”

      Matematyka w obiektywie jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2010, przez  Uniwersytet Szczeciński w celu popularyzowania nauki, a w szczególności wiedzy i  kultury matematycznej poprzez fotografię. Patronem od chwili ogłoszenia konkursu jest  JM  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Komitet organizacyjny konkursu zawiązany został podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”. Jego przewodniczącą została dr hab., prof. US Małgorzata Makiewicz. Organizatorami konkursu są studenci z Koła Naukowego Młodych Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
W tym roku Konkurs został wyróżniony patronatami: Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin, JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Fundacji XX. Czartoryskich.
Konkurs trwał od 1.09. – 31.10.2016 r. Wzięło w nim udział 7456 prac. Każdy z  uczestników mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 6 prac. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 10 osób, zachęconych przez nauczycieli matematyki: Dawid Szeremeta, Bartosz Saskowski i Patryk Nowak z kl. 4 B/I, Weronika Pasiud i Łukasz Wróbel z kl. 4 H/Ż, Kamil Pasiud, Marcin Grzesik i Jakub Hefka z kl. I B/I, Ryszard Wójcik z kl. 1 b LO i Beata Gębicka z kl. II c. Niestety nie udało się zdobyć nagrody, ale każdy z uczestników konkursu ma satysfakcję, że podjął się wyzwania (nadał ciekawy tytuł, opisał pracę), a przede wszystkim zauważył i uwiecznił na fotografii codzienne i niecodzienne oblicza matematyki.

W wysłanych pracach uczniowie doszukiwali się różnych pojęć matematycznych, co  przyczyniło się do wzbogacenia języka matematycznego.

    

Serdecznie gratulujemy udziału w konkursie, zachęcamy do poszukiwań oryginalnych ujęć już dziś i do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

mgr Agata Motyl

Rafa

16.12.2016 r członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

BOŻONARODZENIOWA WIZYTA WOLONTARIUSZY
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Okres Bożego Narodzenia to czas, kiedy członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pamiętają o tych, którzy w tych dniach najbardziej potrzebują wsparcia i ciepła – o osobach starszych, samotnych, chorych. 16 grudnia, jak co roku w okresie przedświątecznym, wolontariusze wraz z opiekunem szkolnego wolontariatu, Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, udali się do Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, by mieszkającym tam  seniorom złożyć życzenia, wręczyć kartki świąteczne przygotowane przez członków SKW, częstować własnoręcznie przygotowanymi pierniczkami oraz wspólnie obdarować się  chwilą rozmowy.

Tym razem na terenie placówki przywitał nas sympatyczny Pan Staś. Wieczór był chłodny, więc szybko weszliśmy do środka, by nie tracić czasu. Każdy z nas chciał choć na chwilę wejść do pokoju każdej osoby.

Ogromnym wsparciem była dla nas Pani Danusia, która dyskretnie informowałam nas,  do  których mieszkańców możemy iść ze słodkim poczęstunkiem, a którym lepiej, ze  względu na problemy zdrowotne, zostawić świąteczny drobiazg.

Podpowiadała nam również imiona nowych mieszkańców domu, a my przed wejściem do  każdego pokoju na przygotowanych wcześniej kartkach świątecznych z ręcznie wpisanymi życzeniami, wpisywaliśmy adresatów.

Mieszkańcom domu takie indywidualne traktowanie bardzo się spodobało, wielu reagowało wzruszeniem.

W Domu Pomocy Społecznej spędziliśmy radosne i wzruszające chwile. Spotkało nas wiele serdeczności. Podczas każdej wizyty odczuwamy radość seniorów, co sprawia, że do domów wracamy z uśmiechami na twarzach i naładowanymi życiowymi akumulatorami. Cenimy nasze zdrowie i bliskość rodziny. Czas, który tam spędziliśmy był potrzebny schorowanym, samotnym ludziom i nam.

Dominik Bindas, kl. II TI

Rafa

16.12.2016 r. uczestniczyliśmy w promocji VIII tomu Rocznika Chojeńskiego.

Promocja VIII tomu Rocznika Chojeńskiego

     16 grudnia 2016 r. uczestniczyliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie w promocji VIII tomu Rocznika Chojeńskiego oraz pierwszych dwóch tomów Słownika historycznego Nowej Marchii w średniowieczu autorstwa prof. Edwarda Rymara.

 

Najnowszy tom dedykowany został prof. dr. hab. Edwardowi Rymarowi, który obchodził w  grudniu 80 rocznicę urodzin. Jest on jednym z16 najwybitniejszych w Europie znawców dziejów Nowej Marchii, której stolicą była kiedyś Chojna ( czyli Königsberg).

Udział w spotkaniu promującym publikacje o historii naszego regionu został zaplanowany w związku z realizacją projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnie.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

15.12.2016 r. zajęliśmy III miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców.

III miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady
w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców

15 grudnia 2016 r. w Hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu odbył się  Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców. Do  zawodów przystąpiliśmy jako obrońcy tytułu z ubiegłorocznych rozgrywek. W  pierwszym meczu zawodów zmierzyliśmy się z drużyną 1 LO ze Stargardu. Mecz był wyrównany i zacięty. Ostatecznie odnieśliśmy zwycięstwo 3:2. Stawką kolejnego pojedynku był awans do finału, a naszym przeciwnikiem był zespół 1 LO z Koszalina. Mecz był ozdobą turnieju. Niestety przeciwnik okazał się minimalnie lepszy i odnieśliśmy porażkę 2:3. W  kolejnym pojedynku pewnie wygraliśmy z drużyną ZS z Białego Boru i pozostał nam  mecz o trzecie miejsce w tegorocznej Licealiadzie. Przeciwnikiem był ponownie zespół 1 LO ze Stargardu. Również tym razem okazaliśmy się lepsi i wygraliśmy 3:2, zdobywając brązowy medal i miejsce na „pudle”.

Końcowa klasyfikacja:

 1. LO nr 1 Koszalin
 2. ZSP Złocieniec
 3. ZSP Chojna
 4. LO nr 1 Stargard

5 – 8. ZS Biały Bór
5 – 8. LO nr 3 Szczecin
5 – 8. LO Świnoujście
5 – 8. ZSP Nowogard


Reprezentacja naszej szkoły:

 1. Kłonowski Karol
 2. Olejnik Michał

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk


Rafa

13.12.2016 r. uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Prywatna klinika” w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Spektakl „Prywatna klinika”
w Teatrze Polskim w Szczecinie

13 grudnia 2016 r. polonistki mgr Edyta Krupa – Nadolny i mgr Hanna Leszczyńska zorganizowały wyjazd do Teatru Polskiego na spektakl pt. Prywatna klinika.

Sztuka przedstawia zabawne perypetie Harriet, która życie dzieli między dwóch, nieświadomych nawzajem swojego istnienia, kochanków. Przypadek oraz niespodziewani goście burzą perfekcyjny plan schadzek bohaterki. Jednak jak to w komedii bywa, wszystko kończy się happy endem.

Prywatna klinika jest zwariowaną sztuką, pełną galopujących gagów, zwrotów akcji, wpadek, pomyłek i komicznych szaleństw. To zgrabnie skonstruowana i niepospolicie śmieszna sztuka, w której humor rozwija się perfekcyjnie aż po ostatnią scenę. Ma wszystkie najlepsze cechy gatunku: lekką treść, zabawne perypetie i arcydowcipne dialogi. To sztuka, która zapewnia absolutny relaks i szczery śmiech.

Sztukę wyreżyserował Stefan Szaciłowski, dzięki któremu od tylu sezonów bawi nas inna, równie zabawna, sztuka Mayday.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

13.12.2016 r. drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w Badmintonie.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt

13 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły debiutowała w tych rozgrywkach. Do zawodów przystąpiło osiem zespołów. W wyniku losowania trafiliśmy do grupy A, wraz z LO nr 1 z Kołobrzegu, ZS nr 1 ze Szczecinka oraz  ZS z Choszczna. Wszystkie trzy mecze grupowe zakończyły się naszymi zdecydowanymi zwycięstwami, dzięki czemu awansowaliśmy do półfinału. W meczu półfinałowym odnieśliśmy zwycięstwo 3:0 z Zespołem Szkół Morskich z Kołobrzegu i  uzyskaliśmy awans do finału, w którym zmierzyliśmy się z drużyną gospodarzy. Mecz finałowy stał na bardzo wysokim poziomie i zakończył się zwycięstwem naszych dziewcząt, dzięki czemu zostaliśmy najlepszą szkołą w województwie. Uzyskaliśmy jednocześnie awans do finału ogólnopolskiego. BRAWO !!!

Końcowa klasyfikacja:

  1. ZSP Chojna
  2. ZS nr 1 Szczecinek
  3. LO nr 2 Szczecin
  4. Zespół Szkół Morskich Kołobrzeg

5 – 8. ZS Choszczno
5 – 8. LO nr 1 Kołobrzeg
5 – 8. LO nr 1 Stargard
5 – 8. ZS nr 1 Goleniów

Reprezentacja szkoły:

  1. Grabowicz Katarzyna            kl. 2c LO
  2. Matusiak Patrycja                  kl. 2c LO
  3. Saskowska Weronika             kl. 1 TŻ


 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

12.12.2016 r. odbyło się świąteczne spotkanie literackie.

Uwolnić wyobraźnię w Święta

 

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, magiczny, dlatego pod koniec grudnia, niemalże w każdym zakątku świata, w powietrzu unosi się cudowna aura przyjaźni, radości i  ciepła domu rodzinnego. Wszyscy są sympatyczniejsi, milsi i lepsi od tych, jakich znamy na  co dzień. To właśnie ten wspaniały czar Świąt Bożego Narodzenia od wieków inspiruje artystów do tworzenia, a nas do czytania.

Z tej właśnie okazji we wtorek 12 grudnia 2016 r. odbyło się świąteczne spotkanie czytelnicze, przygotowane przez uczniów z klas I HŻ, II HŻ, III HŻ, II TB i I c pod opieką nauczycielek: mgr E. Krupy – Nadolny, mgr H. Leszczyńskiej i mgr G. Lasowskiej. Czytano wybrane fragmenty literackie odnoszące się do motywu bożonarodzeniowego, między innymi: Opowieść wigilijną K. Dickensa, Chłopów W. S. Reymonta, NoelkęM. Musierowicz, Dziewczynkę z zapałkami H. Ch. Andersena,wiersze Wigilia w lesie L. Staffa, Psalm Wigilii C.K. Norwida.

Ciekawym elementem był również, zaproponowany przez młodzież, repertuar muzyczny o  tematyce wigilijnej.

Po artystycznych wzruszeniach uczestnicy spotkania kontynuowali rozmowy o literaturze, kosztując świątecznych wypieków, przy dźwiękach najpopularniejszych przebojów muzycznych.

Spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu miłych wzruszeń i było doskonałą formą na  spędzenie wolnego czasu z ciekawą lekturą.

mgr E. Krupa – Nadolny
mgr H. Leszczyńska

Rafa

9.12.2016 r. uczniowie klas mundurowych z wizytą w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Z wizytą w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

   Dnia 9 grudnia 2016 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie miały miejsce eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności z udziałem uczniów klas ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Uczelnia postanowiła połączyć te przedsięwzięcie z organizacją spotkania z władzami uczelni oraz zwiedzaniem kompleksu naukowego dla szkół objętych patronatem przez ASzW.

Na zaproszenie odpowiedziały szkoły prowadzące klasy mundurowe z Sejn, Węgrowa, Mrągowa oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Uczniowie zwiedzili bibliotekę, gdzie zapoznani zostali z księgozbiorem i zasadami korzystania z niego. Mieli możliwość obejrzenia hali sportowej wraz z basenem oraz bogato wyposażonymi siłowniami.

Największe zainteresowanie uczniów wzbudziło Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, gdzie studenci oraz żołnierze rozgrywają wirtualnie scenariusze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Uczą się w ten sposób podejmowania trafnych decyzji pod okiem specjalistów w tej dziedzinie.

Po obiedzie spotkali się z Dziekanem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Panem prof.  Dr hab. Tomaszem Żyro, który opowiadał o zadaniach wydziału, strukturze, kierunkach nauczania, kadrze oraz przedmiotach maturalnych, branych pod uwagę przy rekrutacji na  uczelnię.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Prorektorem ds. studenckich Panem prof.  Dr  hab.  Jarosławem Gryzem oraz Kierownikiem Wydziału Spraw Studenckich Doktoranckich i Promocji – Panią dr Joanną Zagdańską oraz zapoznani zostali z ofertą edukacyjną Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mieli także możliwość spotkania się z żołnierzami armii obcych studiujących na ASzW, m.in. z Ukrainy czy Wietnamu. Klamrą spinającą całe przedsięwzięcie było wręczenie nagród uczniom, biorącym udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Na zakończenie miała miejsce projekcja filmu „Historia Roja”, polskiego dramatu wojennego opowiadającego historię jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Po tych wszystkich przedsięwzięciach oraz dużej ilości wrażeń, nadszedł czas powrotu do Chojny.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

6.12.2016 r. odbyły się Mikołajki.

Mikołajki 2016

    Dnia 6 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się Mikołajki. W obu budynkach na  długiej przerwie miejsce miało uroczyste ozdabiane choinek.

Wtedy też Mikołaje wraz ze śnieżynkami oraz pomocnikami z Samorządu Uczniowskiego, rozdawali słodycze w postaci ciasteczek upieczonych przez dwie śnieżynki – Justynę Leszczyńska ( kl. II bd) i Justynę Jaz ( kl. II TŻ). Ciasteczka trafiły do grzecznych uczniów, a  także do nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że Mikołaje i Śnieżynki, odwiedzą naszą szkołę w następnym roku!

 

Kinga Hrycaj, kl. II TH

Rafa

6 – 12.12.2016 r. w Köszeg (Węgry) odbyło się spotkanie polskich, węgierskich i tureckich partnerów projektu pt. „Women in society” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie partnerów na Węgrzech
w ramach projektu „Women in society”

     6 – 12 grudnia 2016 r. odbyła się mobilność mieszana partnerów projektu „Women in  society”, realizowanego przez Stowarzyszenie Douzelage we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ze strony polskiej, Stowarzyszenie Miast Partnerskich Koszeg wraz z Jurisich Miklos Gimnazjum w Köszeg ze strony węgierskiej oraz regionem Konya ze strony tureckiej. Projekt obywa się w ramach programu Erasmus+.

      W czasie pobytu na Węgrzech poznaliśmy kulturę, architekturę ze wspaniałymi zabytkami, potrawy kuchni regionalnej i tradycyjne tańce ludowe, w których braliśmy czynny udział. Odwiedziliśmy również miasto Szombathely, gdzie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w  jarmarku Bożonarodzeniowym.Grupy młodzieżowe, reprezentujące organizacje partnerskie projektu, spotkały się w Köszeg, węgierskim miasteczku. Głównym celem projektu jest zachęcenie do dyskusji nad  zmieniającą się we współczesnym świecie rolą kobiet, motywowanie dziewcząt i  młodych kobiet do brania bardziej aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, walka z fałszywymi stereotypami dotyczącymi stopnia aktywności zawodowej kobiet, promowanie kobiet sukcesu w lokalnej społeczności, a także ukazywanie i promowanie przykładów pozytywnych rozwiązań problemów, jakie podejmuje projekt. W ramach siedmiodniowego spotkania uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach przybliżających różnice kulturowe w  państwach partnerskich. Każda grupa przygotowała prezentacje o swoim państwie, szkole i  systemie, jaki w niej panuje oraz podsumowanie wyników ankiet. Uczestnicy podczas pobytu podsumowali dotychczasowe działania projektu i przygotowali newslettery. W trakcie spotkania mieliśmy okazję poznać naszych młodzieżowych i dorosłych partnerów projektu oraz wymienić się doświadczeniami i poglądami. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Wszyscy uczestnicy i liderzy są zadowoleni z efektów tej części projektu. Zdobyli bardzo użyteczną wiedzę, która może im pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacją kobiet. Ponadto, mieli dużo zabawy, poznali nowych przyjaciół, a także mieli okazję poznać piękne miasto – Köszeg.
Mobilność mieszana projektu była poprzedzona międzynarodowym spotkaniem projektowym, które również odbyło się w Koszeg. Liderzy grup partnerskich i dorośli opiekunowie podsumowali pierwszy etap realizacji projektu, przedstawiono stronę internetową, zbudowaną na potrzeby projektu, omówiono zrealizowane zadania, a każda grupa partnerska przedstawiła napotkane trudności.

Uczestnicy projektu wspólnie poszukiwali najskuteczniejszych rozwiązań pojawiających się problemów. Młodzieżowi liderzy wyznaczyli zadania związane z  organizacją mieszanej mobilności uczestników projektu, m.in. tematykę prezentacji dotychczas zrealizowanych zadań, materiały do zamieszczenia w newsletterze oraz  w  raportach z przeprowadzonych wywiadów. Ustalono szczegóły logistyczne tego  przedsięwzięcia oraz przeprowadzono ewaluację dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu. W trakcie wizyty ustalono daty kolejnych spotkań, omówiono szczegóły konferencji zaplanowanej do przeprowadzenia na Skypie. Młodzieżowi liderzy zobowiązali się do systematycznego umieszczania efektów pracy zespołu na stronie internetowej projektu.

Julia Łągiewczyk i Michalina Czubak,
kl. III abd

Rafa Rafa

6.12.2016 r. akcja mikołajkowa dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chojnie.

Akcja mikołajkowa

Co to jest szczęście?
Innych uczynić szczęśliwymi.
Co to jest radość?
Innym sprawić radość.
[ Wilhelm von Keppler]

     6 grudnia 2016 r. uczniowie mieszkający w internacie: Katarzyna Jasińska ( kl. III c), Magdalena Kujałowicz ( kl. I c), Marta Szeliga ( kl. I WZ), Jarosław Łucka ( kl. IV TI) wraz  z  kierownikiem internatu panią mgr Dorotą Szwiec i wychowawcą panią mgr Moniką Muchą, zorganizowali po raz kolejny akcję mikołajkową dla dzieci z Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie.

Św. Mikołaj podarował dzieciom paczki oraz pluszowe maskotki, co sprawiło nieopisaną radość dla naszych małych przyjaciół. Dzieci z uśmiechem na twarzy podchodziły do  Mikołaja i przyjmowały upominki, potwierdzając tym samym, że uśmiech dziecka ma  cudowną moc i rozgania wszystkie czarne chmury. Patrząc na roześmiane buzie dzieci, wszyscy odwzajemnialiśmy ten uśmiech.


Wszyscy zostali miło przyjęci i ugoszczeni słodkim poczęstunkiem. Dzieci przedstawiły część artystyczną i zaprosiły gości do wspólnej zabawy.


Pod koniec spotkania maluchy obdarowały Mikołaja i jego pomocników laurkami z  podziękowaniami i życzeniami świątecznymi oraz piękne, własnoręcznie zrobione świeczki.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i zgodnie z tradycją spotkamy się już za rok.

Organizatorzy

Rafa

5 – 8.12.2016 r. realizowaliśmy działania w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zorganizowanego przez Komisję Europejską pod hasłem „Odkryj swój talent”.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
„Odkryj swój talent !”
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczył w zorganizowanym po raz pierwszy, z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”.Wydarzenie miało na celu zachęcić ludzi do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe. Chojeńskie działania były jednymi, z około 800 przedsięwzięć, jakie odbyły się w  28 krajach UE. Wydarzenia Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Chojnie miały miejsce w dniach 5 – 8 grudnia 2016 r.
W poniedziałek, 5 grudnia 2016 r., koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie, p. J.C. Salamończyk, przedstawił grupie uczniów z klas Technikum Zawodowego o specjalnościach informatycznej, budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej możliwości, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE w ramach programu Erasmus+.

Transmisja z wystąpienia Marianne Thyssen

Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum uczestniczyli w relacji na żywo z uroczystości otwarcia Tygodnia. Obejrzeli wystąpienie Marianne Thyssen, unijnej komisarz, odpowiedzialnej za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników. Pani komisarz podkreśliła, że kształcenie i szkolenie zawodowe są dla każdego mądrym wyborem ułatwiającym karierę zawodową. Dzięki nim młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie.
Kolejne wydarzenia Tygodnia miały miejsce we wtorek, 6 grudnia.Pani Ewa Jaklewicz – Walewicz, z Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przeprowadziła dwie sesje zajęć warsztatowych pt. „Kreowanie drogi kariery zawodowej”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum zawodowego. W godzinach popołudniowych, p. Janusz Salamończyk, przedstawił rodzicom uczniów technikum zagadnienia, związane z realizowanym w szkole programem umiędzynarodowienia oraz stażami w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Warsztaty „Kreowanie drogi kariery zawodowej” z p. Ewą Jaklewicz – Walewicz.

W środę, 7 grudnia, ZSP w Chojnie gościł uczniów klas trzecich Gimnazjum w Chojnie. Gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną „Staże zagraniczne – zostań zawodowcem”, która przybliżyła im korzyści uczestnictwa w stażach zagranicznych z programu Erasmus+. Kolejny punkt programu ich pobytu w ZSP w Chojnie, obejmował zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego.

Prezentacja multimedialna „Staże zagraniczne – zostań zawodowcem” prowadzona przez p. J.C. Salamończyka.

Goście zwiedzili stoiska, na których były prezentowane kierunki kształcenia i zawody, a także odwiedzili wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia pracownie, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Uczniowie ostatnich klas gimnazjum spotkali się również z miejscowymi pracodawcami z branży handlowej i budowlanej, p. Radosławem Stecem i p. Danielem Błażkiewiczem. Tematem spotkania były możliwości i warunki zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i technicznych.

Stoisko Technikum Hotelarskie

Zwiedzanie pracowni diagnostycznej

W czwartek, 8 grudnia, przedstawicielka Urzędu Pracy w Chojnie, pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt przeprowadziła dwie sesje zajęć warsztatowych „Jak zaistnieć na rynku pracy?”. W zajęciach dotyczących metod szukania zatrudnienia, przygotowania listu motywacyjnego, CV i zachowania podczas rozmowy o pracę, uczestniczyli uczniowie technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej.

Warsztaty „Jak zaistnieć na rynku pracy?” z p. Małgorzatą Rąpałą – Zygmunt.

W działaniach, w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, wzięło udział 305 osób. Byli to uczniowie oraz nauczyciele ZSP w Chojnie i Gimnazjum w Chojnie, rodzice uczniów ZSP w Chojnie, przedstawicielka Urzędu Pracy w Chojnie, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie i lokalni pracodawcy.

mgr J.C. Salamończyk

Rafa

5.12.2016 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza z projektem „Paczki Szczęścia”

W pierwszych dniach listopada 2016 r. w kasie II b LO powstał pomysł zorganizowania akcji charytatywnej, realizowanej jako projekt na lekcji ekonomii w praktyce, pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy. Nadano jej tytuł „Paczki Szczęścia”. Celem akcji była zbiórka artykułów spożywczych, higienicznych oraz szkolnych i przekazanie ich dzieciom z  Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju oraz włączenie się w programowe działania Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Akcję zaczęto od konsultacji z opiekunką wolontariatu – panią mgr Katarzyną Mickiewicz – Bindas oraz przygotowania plakatów promujących, które zostały wykonane w  dniach od 3 do 21 listopada na zajęciach koła ekonomicznego. Wykonali je uczniowie: Wiktor Hadała, Szymon Boruciński, Michalina Gumińska, Damian Porczyński oraz Szymon Żelichowski. Następnie zostały one rozwieszone w dwóch budynkach szkolnych przez  Macieja Budynkiewicza i Jacka Ceglarka. Rozgłoszenie akcji przez członków Samorządu Uczniowskiego i wywieszenie ogłoszeń w pokojach nauczycielskich odbyło się  następnego dnia. Z dniem 23 listopada 2016 r. zaczęła się zbiórka artykułów dla  potrzebujących dzieci, w którą zaangażowały się wszystkie klasy. Zbiórka zakończyła się  30 listopada. Zebrane artykuły 1 i 2 grudnia zostały zapakowane przez członków grupy projektowej i Szkolny Klub Wolontariusza. Powstały przepiękne paczki.

Wyjazd do Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju odbył się 5 grudnia. Był to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który od wielu lat w naszej szkole jest świętem wszystkich uczniów, pracujących bezinteresownie na rzecz innych ludzi. Tego dnia, tuż przed pierwszym dzwonkiem, wolontariusze i uczestnicy projektu rozdawali przy wejściu do szkoły oraz  na  jej  terenie uśmiechnięte serduszka, które już po pierwszej lekcji każdy uczeń i  nauczyciel dumnie nosił na piersi. Serduszka symbolizujące ten dzień, miały również na  celu zachęcenie do zaangażowania się w pracę wolontariatu.

Serduszka, jak co roku, były rozdawane również dzieciakom z placówki w Trzcińsku – Zdroju. Po przywitaniu i „oznaczeniu” dzieci wolontariackimi serduszkami, uczestnicy projektu oraz członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pod opieką pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas, przekazali paczki. W czasie pobytu w Domu Dziecka odbyły się różne zabawy i konkursy, takie jak: zabawa w chowanego, gra w pomidora, butelkę oraz wspólne tańce. Sprawiło to dzieciom wielką przyjemność.

Miło był popatrzeć na radość i uśmiechy, które nie znikały z ich twarzy. Następna wizyta w  domu dziecka jest planowana na czas karnawału. Wówczas zorganizujemy wspólnie integracyjną zabawę przy muzyce.

13 grudnia, w sali kinowej odbyła się prezentacja wyników projektu akcji charytatywnej „Paczki Szczęścia”, którą przedstawił Szymon Boruciński. Po podsumowaniu projektu wszyscy jego uczestnicy wyrazili zadowolenie oraz chęć do zrealizowania kolejnej akcji we  współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza.

Damian Porczyński i Wiktor Hadała, kl. II b LO

Rafa Rafa

2.12.2016 r. odbyły się warsztaty z dietetykiem pt. „Wiem, co jem”.

Zajęcia warsztatowe „Wiem, co jem”

„Jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego,
 czego nie lubisz, picie tego, czego nie chcesz i robienie tego,
 na co nie masz ochoty”
[Mark Twain]

 

2 grudnia 2016 r. gościliśmy w internacie naszej szkoły, panią dietetyk Iwonę Andrzejak, właścicielkę poradni dietetycznej Strefa Light w Chojnie, która przeprowadziła z  wychowankami internatu zajęcia warsztatowe pt. „Wiem, co jem”.

Spotkanie miało formę wykładu połączonego z warsztatami. Podczas wykładu młodzież dowiedziała się jak prawidłowo należy się odżywiać i jakie są konsekwencje błędów żywieniowych. Ponadto, pani dietetyk przestrzegała uczniów przed stosowaniem wszelkich diet znanych lub mniej znanych. Wskazała skutki uboczne nadmiernego stosowania napojów energetyzujących, izotoników, żywności typu fast food.

Uczniowie dowiedzieli się również jak dobroczynny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma aktywność fizyczna. Kierownik internatu, pani Dorota Szwiec, przypomniała uczniom, że  żywienie w stołówce internatu jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczące żywienia zbiorowego. Poprosiła uczniów, aby zwrócili uwagę na to, co jedzą poza internatem, aby wyrabiali w sobie zdrowe zwyczaje w żywieniu, skoro mają tak dobre podstawy, związane ze zdrowym odżywianiem.

W drugiej części spotkania, odbyła się degustacja produktów mlecznych typu: kefir, maślanka, jogurt naturalny w połączeniu z ziarnami zbóż, żurawiną, otrębami pszennymi, żytnimi i owsianymi oraz z otrębami z dodatkiem owoców.


Spotkanie z dietetykiem miało na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważny jest  zdrowy styl życia, zweryfikowanie własnej wiedzy na temat prawidłowego odżywiania i  przestrzeganie zasad właściwego żywienia. Była to też okazja do zaprezentowania młodzieży skutecznych form zapobiegania złym nawykom żywieniowym oraz  rozpowszechnianie pozytywnych zachowań prozdrowotnych wśród uczniów mieszkających w internacie.

kierownik internatu
mgr Dorota Szwiec

Rafa

2.12.2016 r. Eryk Madera z kl. II MZ zajął III miejsce w wojewódzkim VIII Konkursie „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

ETAP WOJEWÓDZKI VIII KONKURSU
„WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY W BUDOWNICTWIE”

2 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w  Szczecinie odbył się etap wojewódzki VIII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i  higienie pracy w budownictwie”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem konkursu jest  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach występujących w budownictwie. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Drozdowicz, Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy II TB oraz Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z klasy II MZ. Konkurs składał się z dwóch części: w części pisemnej uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników odpowiadali na pytania testowe, natomiast w części praktycznej – po wylosowaniu zadań, musieli wskazać praktyczne zastosowanie, np. środków ochrony indywidualnej. Do etapu praktycznego zakwalifikowało się 3 uczniów technikum i 3 uczniów szkoły zawodowej, a wśród nich jeden uczeń z naszej szkoły, Eryk Madera. Uczeń Eryk Madera po zsumowaniu punktów zajął III  miejsce w grupie szkół zawodowych.


Odpowiedzialna: mgr Andżelika Szkuciak

Rafa

1.12.2016 r. odbył się III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbył się III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.
Celem konkursu było uświadomienie młodzieży skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania, promowanie zdrowego trybu życia oraz  kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.
W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.
Do konkursu przystąpiło pięć drużyn: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie, Gimnazjum im.  Janusza Korczaka w Chojnie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodnicząca komisji – Pani Monika Baczyńska – Padjasek ( przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
2. Pani Grażyna Rozmyślak ( przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie),
3. Pani Barbara Pawełczak ( przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez  ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS oraz Powiatowych Konkursów Profilaktycznych. Konkurs poprowadziła Julia Sawicka, uczennica kl. I d Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Chojnie.
III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na  wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej i przedstawieniu przez drużynę wypowiedzi, po obejrzeniu wyświetlonego przez organizatora fragmentu filmu poruszającego problem dyskryminacji. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.

W tegorocznej edycji III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie,

II miejsce Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie,

III miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

Dyplomy oraz nagrody wręczyła laureatom wicedyrektor szkoły – pani mgr Małgorzata Limanówka.
Serdecznie dziękujemy za udział w III Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr Katarzynie Skotnickiej.

pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

Rafa

1.12.2016 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z AIDS.

Światowy Dzień Walki z AIDS

Dnia 1 grudnia 2016 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali małe czerwone wstążki. Są one symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Pokazuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Jest pierwszym krokiem na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.
Idea „czerwonej kokardki” powstała w 1991 r., zainspirowana żółtą wstążeczką, upamiętniającą żołnierzy USA uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Kolor czerwony wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje krew, walka i miłość. Czerwona wstążeczka ma kształt odwróconego V, ponieważ jeszcze nie zapanowano nad epidemią HIV i AIDS.


Groźny wirus powoduje wzrost osób zakażonych HIV, a w następstwie tego chorych na AIDS. Każdy może ulec zakażeniu, bez względu na swoją przynależność rasową, wyznanie religijne lub  orientację seksualną. Stąd, tak ważna jest wiedza na temat HIV i AIDS, którą powinien posiadać każdy człowiek.

Samorząd Uczniowski

Rafa

1.12.2016 r. odbyły się eliminacje szkolne XII Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje szkolne XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

   1 grudnia 2016 r. odbyły się eliminacje szkolne XII Olimpiady Przedsiębiorczości. W naszej szkole udział w nich wzięli uczniowie kl. I abd LO: Patrycja Radtke, Justyna Zygmunt oraz Bartosz Matysiak. Etap ten polegał na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z  50  pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi z ponad 1000 szkół w całej Polsce. Jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i  Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „Przywództwo w biznesie”.
Niestety nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu okręgowego, ale udział w  Olimpiadzie był okazją, aby przybliżyć zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej.

mgr Barbara Zubala

Rafa

30.11.2016 r. uczniowie klasy I c i II c realizowali zajęcia dydaktyczne w V Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne klasy I c i II c
w V Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

W dniu 30 listopada 2016 roku uczniowie klas I c oraz II c Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

Uczniowie klasy II c wyruszyli z żołnierzami w teren. Długi marsz zakończył się  dla  nich  miłym akcentem – ogniskiem.

Klasa I c, która pierwszy raz uczestniczyła w tym wyjeździe, zapoznawała się z zasadami jakie panują w V Pułku, jego historią. Następnie odbyła się musztra, w której uczniowie poszerzyli swoje umiejętności, dzięki wskazówkom żołnierzy. Musztra obejmowała 3  elementy, które były włączone do ćwiczeń klasy pierwszej: postawa zasadnicza i  swobodna, zwroty i oddawanie honorów. Wszyscy pomyślnie przeszli każdy z tych etapów. Po teorii, biegach i marszach nadszedł czas na zajęcia z wychowania fizycznego, które odbyły się w sali gimnastycznej.

Uczniowie zapoznali się z zasadami panującymi na sali gimnastycznej. W wykonywaniu ćwiczeń pomogła wstępna rozgrzewka. Celem zajęć była nauka przewrotu w przód, przydatna do samoobrony. Po zajęciach wszyscy uczniowie zebrali się przed salą gimnastyczną i  odmaszerowali do autokaru. Dla klasy I ten dzień był pełen wrażeń. Zajęcia zachęciły ich  do kolejnego wyjazdu, który odbędzie się 14.12.2016 r.

                                                                                              Szymon Morawski, kl. I c

Rafa

28.11. – 9.12.2016 r. uczestniczyliśmy w akcji „Góra Grosza”.

XVII edycja akcji „Góra Grosza”

W dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach XVII edycji Góry Grosza.

Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się  poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Zbiórką groszy w naszej szkole zajął się po raz kolejny Szkolny Klub Wolontariusza wraz  z  Samorządem Uczniowskim.

Pieniądze były zbierane podczas lekcji i na przerwach, głównie przez członków Samorządu Uczniowskiego. Natomiast liczeniem, segregowaniem, spisaniem protokołu i wysyłką monet, zajął się Szkolny Klub Wolontariusza. Młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły chętnie wrzucali drobne, jakie tylko mieli przy sobie. Dzięki społeczności uczniowskiej łącznie zebrano 4262 monety ( 324,56 zł).

Wszystkim serdecznie dziękujemy za każdy najmniejszy grosz!

Mikołaj Gładkowski, kl. III TŻ

Rafa

28.11. – 2.12.2016 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas realizacji inicjatywy, zostały przeprowadzone działania profilaktyczne, których celem było uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego trybu życia oraz doskonalenie umiejętności prospołecznych. Na  spotkaniu z uczniami klasy I HŻ, pielęgniarka szkolna – p. Wanda Nużyńska, zachęcała uczniów do aktywności fizycznej oraz przedstawiła negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Psychoterapeutka p. Agnieszka Strzelec w klasach I MM, I BI oraz I HŻ przeprowadziła warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności prospołecznych. Scharakteryzowała najczęstsze problemy i zagrożenia współczesnej młodzieży oraz wynikające z nich konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne.
Dnia 1 grudnia 2016 r. włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypinali, uczniom i nauczycielom, czerwone wstążeczki, jako znak solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. W tym samym dniu zorganizowaliśmy III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w  Gryfinie. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

W realizację przedsięwzięć w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki włączyła się również p.  Dorota Szwiec, kierownik internatu, która zorganizowała dla uczniów mieszkających w  internacie spotkanie z dietetykiem p. Iwoną Andrzejczyk na temat „Wiem co jem”. W  klasach 2 bcd oraz 1 MM odbyły się spotkania z asp. sztab. Anną Przybylską, przedstawicielem Komisariatu Policji w Chojnie, na temat przyczyn i skutków zażywania substancji psychoaktywnych.

Ponadto w klasach 1 abcd oraz 2 WZ na lekcji wychowania fizycznego p. Marek Łągiewczyk przeprowadził zajęcia dotyczące podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

24.11.2016 r. w internacie ZSP odbyła się zabawa andrzejkowa.

ANDRZEJKI DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU

24.11.2016 r. w internacie ZSP w Chojnie odbyła się zabawa andrzejkowa dla  wszystkich mieszkańców internatu. Wróżby andrzejkowe znane są od bardzo dawna, organizowane były w przeddzień imienin św. Andrzeja – czyli 29 listopada. Organizatorzy przygotowali ciekawe wróżby i wesołe zabawy, które wprowadziły wszystkich w dobry nastrój. Konkurencją, która rozpoczęła zabawę andrzejkową był tzw. „taniec połamaniec”, przeprowadzony przez Konrada Szafrańskiego. Zwycięzcy otrzymali bardzo ciekawe nagrody.

Daria Lubańska i Kasia Jasińska przygotowały przekłuwanie serduszka z imionami. W ten  sposób każdy mógł wywróżyć imię, które będzie nosiła jego wybranka lub wybranek.

Taniec z balonami przeprowadził Adrian Sim. Uczestnicy dobrani w pary, tańczyli z  balonami, trzymając je między sobą.


Wszyscy mieszkańcy internatu świetnie się bawili w rytm muzyki, którą przygotował Kamil Szeliga. Każdy mógł wylosować ciekawą wróżbę andrzejkową na przyszły rok, a także zjeść przekąski przygotowane specjalnie na ten wieczór.

Daria Lubańska i Kasia Jasińska, kl. III c

Rafa

24.11.2016 r. drużyna chłopców zajęła I miejsce w zawodach regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

24 listopada 2016 r. w SOSW w Pyrzycach odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Naszą szkołę reprezentowała drużyna chłopców oraz drużyna dziewcząt. Drużyna chłopców wygrała wszystkie pojedynki, uzyskując awans do finału województwa i potwierdzając jednocześnie dominację naszej szkoły w regionie. Dziewczęta niestety nie uzyskały awansu do kolejnego etapu – decydujący o awansie mecz zakończył się naszą porażką 1:3.

 

WYNIKI:
Dziewczęta
ZSP Chojna – SOSW Pyrzyce                    3:1
ZSP Chojna – ZSP nr 1 Barlinek                1:3
ZSP Chojna – LO nr 12 Szczecin                0:3
LO nr 12 Szczecin – SOSW Pyrzyce            3:0
LO nr 12 Szczecin – ZSP nr 1 Barlinek        3:0
ZSP nr 1 Barlinek – SOSW Pyrzyce             3:0

Chłopcy
ZSP Chojna – LO nr 3 Szczecin                3:1
ZSP Chojna – SOSW Pyrzyce                   3:0
ZSP Chojna – ZSP nr 1 Barlinek               3:0
LO nr 3 Szczecin – SOSW Pyrzyce            3:1
LO nr 3 Szczecin – ZSP nr 1 Barlinek        3:0
SOSW Pyrzyce – ZSP nr 1 Barlinek          3:1

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
Dziewczęta

 1. LO nr 12 Szczecin
 2. ZSP nr 1 Barlinek
 3. ZSP Chojna
 4. SOSW Pyrzyce
 5. Police – zespół nie dojechał

Chłopcy

 1. ZSP Chojna
 2. LO nr 3 Szczecin
 3. SOSW Pyrzyce
 4. ZSP nr 1 Barlinek
 5. Police – zespół nie dojechałSKŁAD REPREZENTACJI:

 1. Grabowicz Katarzyna
 2. Ceglarek Monika
 3. Szpilka Emilia
 4. Olejnik Michał
 5. Kłonowski Karol
 6. Zychal Bartosz

OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

24.11.2016 r. uczniowie wzięli udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Geo – Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”

24 listopada 2016 roku uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny, przystąpili do  Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta”. Tematyka konkursu nie  wykracza poza program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej.

W konkursie należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań zamkniętych ( 1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte ( oceniane w skali 1 – 8 punktów). Do dziesięciu pytań testowych uczniowie musieli wykorzystać dołączoną mapę.

Uczestnicy konkursu:

 1. Jacek Ceglarek, kl. II b
 2. Justyna Zarzycka, kl. II b
 3. Kornelia Gil, kl. II b
 4. Aleksandra Pieloszczyk, kl. II b
 5. Szymon Pluskot, kl. II b
 6. Natalia Wiśniewska, kl. IV TH
 7. Anna Kulig, kl. IV TH
 8. Ewa Sokołowska, kl. IV TH
 9. Kaja Rumbuć, kl. IV TH
 10. Alicja Nowak, kl. IV TH
 11. Karolina Danelska, kl. IV TH
 12. Dominika Stefańska, kl. III b
 13. Aleksandra Szurgocińska, kl. III d
 14. Aleksandra Bożek, kl. III b
 15. Wiktoria Sambor, kl. III b
 16. Mateusz Żylewicz, kl. III b
 17. Marek Mularczyk, kl. III b
 18. Aleksandra Sadzewicz kl. III b
 19. Kamil Nowak, kl. III d
 20.  Konrad Szafrański, kl. III b
 21. Adrian Sim, kl. III d
 22. Julia Łągiewczyk, kl. III b
 23. Elwira Jóźwiak, kl. III b
 24. Tomasz Borczyński, kl. III b
 25. Jakub Lechowski, kl. III b

Udział w konkursie to doskonały trening przed maturą próbną.

 

Szkolny organizator konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

24.11.2016 r. odbyły się otrzęsiny klas pierwszych LO.

Otrzęsiny klas pierwszych liceum

24 listopada 2016 roku odbyły się otrzęsiny klas pierwszych liceum ogólnokształcącego. Imprezę przygotowały klasy trzecie, które gościły pierwszaków w  salonie maturzystów.

Tradycyjnie „koty” wraz z wychowawcami, musiały wypić mleko z miseczki z małą niespodzianką w środku lub sok z cytryny. Następnie odbyły się gry i zabawy ruchowe, jedzenie jabłek zawieszonych na nitce, przekładanie fasolki za pomocą słomki, tor przeszkód.

Młodzież miała także okazję zaprezentować swoje umiejętności reklamowania określonych produktów.

Oczywiście odbyło się tradycyjne ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Najwięcej emocji wzbudziła zabawa „Wycieczka do zoo”, w której trzeba było wykazać się  refleksem.

Otrzęsiny okazały się wspaniałą zabawą. Wszystkim dopisywały dobre humory. Na  koniec imprezy, jako że zbliżał się termin andrzejek, uczestnicy losowali ciasteczka z  wróżbami. Mamy nadzieję, że się spełnią.

mgr Danuta Perz

Rafa

23.11.2016 r. odbyło się szkolenie praktyczne z montażu systemów suchej zabudowy M – system.

„Montaż systemów suchej zabudowy M – system”

W dniu 23 listopada 2016 r. w pracowniach szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się szkolenie praktyczne, które przeprowadził p.  Dariusz Rychliński – instruktor montażu systemów suchej zabudowy „M – system” z  firmy Atlas.

Celem szkolenia było zapoznanie uczniów z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, technikami montażu oraz zakresem zastosowania płyt gipsowo – kartonowych w pracach wykończeniowych.

Instruktor prezentował materiały używane do prac wykończeniowych ścian i sufitów. Zajęcia miały charakter aktywizujący – uczniowie brali udział w ćwiczeniach montowania płyt oraz  mogli wykazać się refleksem podczas zadawania pytań przez eksperta. Najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

W szkoleniu brali udział uczniowie z klasy I i III monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz nauczyciele uczący w klasach budowlanych.

mgr Joanna Rogacewicz – kierownik pracowni szkolnych

Rafa

22.11.2016 r. uczniowie wzięli udział w spektaklu pt. „Godzina spokoju” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.

SPEKTAKL „GODZINA SPOKOJU” W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM
W SZCZECINIE

22 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły wybrali się do Teatru Współczesnego w  Szczecinie. Na sztukę pt.: „Godzina spokoju” autorstwa Floriana Zellera, zabrały nas  panie polonistki: Katarzyna Mickiewicz – Bindas i Renata Czubak.

Szczecin przywitał nas lekką mgłą. Wały Chrobrego, przy których znajduje się Teatr Współczesny, zachwyciły wszystkich swoją wieczorną urodą i spowodowały, że do budynku, w którym mieliśmy oglądać spektakl teatralny, wchodziliśmy w podniosłym nastroju.

Na deskach Teatru Współczesnego aktorzy opowiedzieli historię pewnej francuskiej rodziny. Michel, jej głowa, pragnie tylko jednego – GODZINY SPOKOJU. Po wielu latach znalazł wymarzoną płytę, której od zawsze chciał posłuchać. Tego dnia wychodzą na jaw różne sekrety i świat wali mu się na głowę. Żona, kochanka, syn, który okazuje się nie być synem, sąsiad i hydraulik wprowadzają chaos. Jego wymarzona, jedyna sobotnia godzina spokoju zamienia się w istny koszmar. Na pozór zgodna i kochająca się rodzina okazuje się nie być taka idealna. Sztuka bardzo subtelnie pokazuje hipokryzję pozornie idealnych rodzin, ale  i  nieprawdopodobną zdolność ludzi do komplikowania sobie życia.

Sztuka w reżyserii Norberta Rakowskiego bardzo rozbawiła publiczność. Gra aktorska była na najwyższym poziomie. Zdarzały się momenty zaskoczenia, zdziwienia i oczywiście – głośnego śmiechu. Scenografia i stroje były bardzo dobrze przygotowane, a aktorzy wspaniale grali swoje rolę. W czasie spektaklu na sali panowała cisza i skupienie, często przerywane wybuchami śmiechu. Gdy przedstawienie dobiegło końca, rozległy się długie, zasłużone brawa dla aktorów.
Przedstawienie było świetną komedią z niebanalnym i zaskakującym zakończeniem. Myślę, że uczniowie, którzy nie pojechali na ten spektakl, mają czego żałować.

Marcelina Żarkowska, kl. III a LO

Rafa

22.11.2016 r. odbyły się szkolne eliminacje do III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

Szkolne eliminacje do III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego

W dniu 22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się szkolne eliminacje do III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. W konkursie wzięło udział 18 uczniów.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowania postaw asertywnego zachowania, promowania zdrowego trybu życia oraz kształtowania postaw tolerancji i akceptacji.
W wyniku eliminacji szkolnych została wyłoniona 3 – osobowa drużyna uczniów, którzy otrzymali najwyższą punktację. Radosław Birger i Ryszard Wójcik z kl. I d LO oraz Mateusz Barczyk z kl. I TB będą reprezentowali szkołę w finale.
III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny odbędzie się w naszej szkole 1 grudnia 2016 r. o godz. 1000 w budynku nr 2 w sali nr 5. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Patronat nad konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie.

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

Rafa

18.11.2016 r. Justyna Jaz z kl. II TŻ zajęła I miejsce w etapie szkolnym XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Etap szkolny XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

    W dniu 18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie przeprowadzono etap szkolny XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W  pierwszej części konkursu udział wzięło 56 uczniów. Pierwsze miejsce zajęła Justyna Jaz z kl. II TŻ. Jako jedyna ze szkoły, z największą ilością punktów, dostała się do etapu wojewódzkiego.

W dalszej części etapu szkolnego należało przeprowadzić w szkole inicjatywę prozdrowotną, angażując do tego minimum piętnastu uczestników. Udział w wydarzeniu wzięło 51 osób: 3  osoby z kl. II technikum żywienia i usług gastronomicznych, 4 osoby z kl. IV technikum informatycznego, 14 osób z kl. I technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych, 30 osób z grupy „Active Chojna”.

Justyna, w swoich działaniach, wyszła poza szkołę do społeczności lokalnej. Po  przeprowadzeniu akcji promującej zdrowy tryb życia, należało sporządzić dokumentację opisową zdarzenia wraz ze zdjęciami i przesłać do Zachodniopomorskiego Oddziału PCK w  Szczecinie.

Wiesz jak żyć zdrowo i aktywnie? To właśnie dla takich ludzi organizowana jest  Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz  znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.
Oczywiście wspieramy gorąco Justynę w dalszej części konkursy i życzymy sukcesu.
Trzymamy kciuki!!!

mgr Aleksander Lizak

Rafa

17.11.2016 r. Pan J. Cezary Salamończyk został zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie EDUinspirator 2016, w kategorii Edukacja zawodowa.

Nagroda w konkursie EDUinspirator, nominacja w konkursie EDUinspiracje

 

    17 listopada 2016 r. w  Warszawie, podczas gali w  Centrum Nauki Kopernik, rozstrzygnięte zostały ogólnopolskie konkursy EDUinspirator oraz EDUinspiracje, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs EDUinspirator umożliwia nagrodzenie osób wyróżniających się aktywnością i sukcesami w realizacji projektów edukacyjnych. W III edycji konkursu nominację w pięciu kategoriach otrzymało 21 osób, szczególnie zaangażowanych w realizację projektów edukacyjnych i upowszechnianie ich rezultatów, których działania są najbardziej innowacyjne i inspirujące innych. Zwycięzcą konkursu w kategorii Edukacja zawodowa został nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Pan J. Cezary Salamończyk, za projekty mobilności zawodowej, których jest autorem, realizowane przez szkołę od 2006 r. z programu Leonardo da Vinci, a od roku 2014 z programu Erasmus+. W ramach zrealizowanych dotychczas projektów 170 uczniów technikum odbyło staże w hotelach i restauracjach na Malcie, w Niemczech i w Anglii. W roku 2017 realizowany będzie kolejny projekt pt. „Europejskie staże”, pierwszy  z Kartą jakości, którą dla ZSP w Chojnie, jako jednej z czterech szkół w Polsce, zdobył Pan J. C. Salamończyk. W ramach tego projektu oprócz hotelarzy i gastronomów po raz pierwszy wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk (na Węgry) i technik budownictwa (na Maltę i do Anglii), a także nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych (na Maltę). W roku 2017 udział w projekcie mobilności zawodowej weźmie udział 23. uczniów i 4. nauczycieli.

Konkurs EDUinspiracje pozwala na wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE, które m.in. przyczyniają się do pozytywnych zmian w polskim systemie edukacji, mają wpływ na rozwój zawodowy i osobisty ich uczestników, są przykładami dobrych praktyk. W VI edycji konkursu EDUinspiracje przyznano nagrody w ośmiu kategoriach, a w każdej z nich eksperci FRSE nominowali do nagrody pięć projektów najwyższej jakości. W kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży nominację otrzymało Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, za projekt pt. „More active, more healthy”, zrealizowany w roku 2015 w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Podczas Gali  nagrody zwycięzcom wręczała m.in. Sekretarz Stanu MEN Teresa Wargocka, Karol Wójcicki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wszyscy jesteśmy gwiazdami”, przed nominowanymi i zwycięzcami wystąpił  zespół Warszawski Kwartet Saksofonowy, a po części oficjalnej, w czasie bankietu, miała miejsce ważna dla tego typu uroczystości integracja jej uczestników, połączona z dyskusjami, wymianą doświadczeń i kontaktów.

Rafa

17.11.2016 r. uczniowie klasy II TI i III TI uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki

    17 listopada 2016 r. uczniowie klasy II i III technikum informatycznego pod opieką p. Kamili Góry i p. Krzysztofa Janika uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, zorganizowanych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W programie wyjazdu znalazły się: wykład dr inż. Radosława Maciaszczyka „Jak zacząć programować w Androidzie” oraz warsztaty„Programowanie robotów w języku Java” dr inż. Tomasza Wiercińskiego.

Na wykładzie uczniowie poznali ogólną budowę urządzeń mobilnych oraz etapy tworzenia i publikowania aplikacji na system Android. Temat był bardzo ciekawy, w szczególności dla obecnych na sali zwolenników programowania. Okazało się, że każdy, kto ma pasję, a przede wszystkim pomysł, może napisać własną aplikację, a o jakości czy popularności takiego programu i tak zdecydują internauci.

Po pasjonującym wykładzie, rozpoczęły się warsztaty w pracowni komputerowej. Zadaniem uczniów było napisanie kodu w języku Java, dzięki któremu powstawały roboty poruszające się w różnych kierunkach i strzelające do przeciwników.

Wizytę zakończyliśmy „spacerem po serwerowni” podziwiając serwery Wydziału Informatyki, systemy sterowania oraz systemy zabezpieczeń.
Bardzo dziękujemy Władzom i Wykładowcom Wydziału Informatyki za niezwykle interesujące zajęcia, które okazały się czystą przyjemnością i na długo pozostaną w naszej pamięci.

mgr Kamila Góra

Rafa

17.11.2016 r. Pan J. Cezary Salamończyk został zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie EDUinspirator 2016, w kategorii Edukacja zawodowa.

Nagroda w konkursie EDUinspirator, nominacja w konkursie EDUinspiracje

 

   17 listopada 2016 r. w  Warszawie, podczas gali w  Centrum Nauki Kopernik, rozstrzygnięte zostały ogólnopolskie konkursy EDUinspirator oraz EDUinspiracje, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Konkurs EDUinspirator umożliwia nagrodzenie osób wyróżniających się aktywnością i sukcesami w realizacji projektów edukacyjnych. W III edycji konkursu nominację w pięciu kategoriach otrzymało 21 osób, szczególnie zaangażowanych w realizację projektów edukacyjnych i upowszechnianie ich rezultatów, których działania są najbardziej innowacyjne i inspirujące innych. Zwycięzcą konkursu w kategorii Edukacja zawodowa został nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Pan J. Cezary Salamończyk, za projekty mobilności zawodowej, których jest autorem, realizowane przez szkołę od 2006 r. z programu Leonardo da Vinci, a od roku 2014 z programu Erasmus+. W ramach zrealizowanych dotychczas projektów 170 uczniów technikum odbyło staże w hotelach i restauracjach na Malcie, w Niemczech i w Anglii. W roku 2017 realizowany będzie kolejny projekt pt. „Europejskie staże”, pierwszy  z Kartą jakości, którą dla ZSP w Chojnie, jako jednej z czterech szkół w Polsce, zdobył Pan J. C. Salamończyk. W ramach tego projektu oprócz hotelarzy i gastronomów po raz pierwszy wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk (na Węgry) i technik budownictwa (na Maltę i do Anglii), a także nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych (na Maltę). W roku 2017 udział w projekcie mobilności zawodowej weźmie udział 23. uczniów i 4. nauczycieli.

Konkurs EDUinspiracje pozwala na wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE, które m.in. przyczyniają się do pozytywnych zmian w polskim systemie edukacji, mają wpływ na rozwój zawodowy i osobisty ich uczestników, są przykładami dobrych praktyk. W VI edycji konkursu EDUinspiracje przyznano nagrody w ośmiu kategoriach, a w każdej z nich eksperci FRSE nominowali do nagrody pięć projektów najwyższej jakości. W kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży nominację otrzymało Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, za projekt pt. „More active, more healthy”, zrealizowany w roku 2015 w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Podczas Gali  nagrody zwycięzcom wręczała m.in. Sekretarz Stanu MEN Teresa Wargocka, Karol Wójcicki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wszyscy jesteśmy gwiazdami”, przed nominowanymi i zwycięzcami wystąpił  zespół Warszawski Kwartet Saksofonowy, a po części oficjalnej, w czasie bankietu, miała miejsce ważna dla tego typu uroczystości integracja jej uczestników, połączona z dyskusjami, wymianą doświadczeń i kontaktów.

Rafa

16.11.2016 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

    W dniu 16 listopada 2016 r. 12 uczniów naszej szkoły z klasy I abd i II bd uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund. W tym roku miała miejsce XV edycja tego konkursu.

 • Raz
 • Dwa
 • Trzy

 

W całej Polsce wzięło udział blisko 6 tysięcy uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Konkurs ma formę testu gramatyczno – leksykalnego wielokrotnego wyboru. Dodatkowym utrudnieniem tej rywalizacji jest odejmowanie przez organizatorów punktów za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi. Debiut naszej szkoły zakończył się sukcesem.

Uczennica klasy II bd Aleksandra Leddin osiągnęła 4 miejsce w województwie zachodniopomorskim i 28 w kraju, uzyskując wynik 90,18% punktów możliwych do zdobycia, zaś uczennica klasy I abd Paulina Jońca zajęła 37 miejsce w województwie i 39 w kraju.

Gratuluję osiągniętych wyników i życzę dalszych sukcesów w przyszłości.

 

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Rafa

15.11.2016 r. uczniowie uczestniczyli w XX Dniach Edukacji Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

XX Dni Edukacji Prawniczej

15 listopada 2016 roku na zaproszenie Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyła w zajęciach wykładowych w ramach XX Dni Edukacji Prawniczej.

Temat wykładu brzmiał „Kariera w mundurze, czyli prawnik w służbach mundurowych”, a  prelegentem była pani Elżbieta Szymańska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pani podinspektor przedstawiła słuchaczom strukturę policji i omówiła zakres czynności poszczególnych komórek organizacyjnych.

Prowadząca wykład zachęcała obecnych na zajęciach studentów oraz uczniów klas licealnych do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Zwieńczeniem spotkania była krótka dyskusja na temat wizerunku, roli i odpowiedzialności służb mundurowych w społeczeństwie.

Karol Kłonowski
kl. II LO

Rafa

15.11.2016 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej.

Olimpiada Cyfrowa – I etap

    W dniu 15 listopada 2016 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on – line ( listopad 2016 r.), projektu medialnego ( styczeń – luty 2017 r.) oraz zawodów finałowych ( kwiecień 2017 r.).

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych. Uczestnicy olimpiady przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci.

  W I etapie ( test online) udział wzięli uczniowie kl. I i II Technikum Zawodowego w  zawodzie technik informatyk. Wyniki zostały ogłoszone 30 listopada 2016 r.
Do II etapu, polegającego na rozwiązaniu zadania metodą projektu, zakwalifikował się  Ernest Morawski z klasy I TI.

mgr Krzysztof Janik

Rafa Rafa Rafa

14 – 18.11.2016 r. obchodziliśmy „Tydzień Tolerancji”.

Tydzień Tolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
14 – 18.11.2016 r.

     W dniach od 14 do 18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie obchodziliśmy „Tydzień Tolerancji”. W ramach inicjatywy przez cały tydzień odbywała się zintensyfikowana promocja działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałających agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W celu uatrakcyjnienia działań z zakresu polityki antydyskryminacyjnej zostały wykorzystane metody, za pomocą których poprzez wywołane uczucia i emocje wpływano na empatię młodych ludzi w stosunku do osób o niskim statusie ekonomicznym, odmiennym usposobieniu i wyglądzie.
Podążając za ideą, iż najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią, zostały zorganizowane spotkania z Żywymi Bibliotekami, doświadczającymi stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji. Osoby te, zostały zaproszone do  rozmowy, a uczniowie mogli zweryfikować swoje poglądy. W dniach 14 i 18 listopada 2016 r. odbyły się spotkania uczniów z p. Elżbietą Linartowicz i p. Mariuszem Kurcem.

Kiedy pani Elżbieta miała 27 lat, po jednej z operacji musiała zacząć chodzić o kulach. Nie  przeszkodziło jej to pracować zawodowo oraz wychowywać dzieci. W 2011 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych, przyznawany przez kapitułę złożoną z  instytucji i organizacji zajmujących się sprawami związanymi ze zdrowiem. Honorowy tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom nie  posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się  środowisku osób niepełnosprawnych.
Pan Mariusz Kurc, podróżnik, filmowiec, religioznawca. W dzieciństwie doświadczony życiem w trudnym środowisku, mający problemy w szkole, jak i w domu. Po  latach okazał się być człowiekiem, który nie tylko oparł się presji złego otoczenia, ale  niesie innym przestrogę i motywację.
W dniu 15 listopada 2016 r. zorganizowano wycieczkę dla uczniów z ZSP w Chojnie do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu w celu poznania historii życia wychowanków oraz uczestniczenia we wspólnych grach i zabawach o charakterze sportowo – integracyjnym. Młodzież z naszej szkoły zaprezentowała umiejętności wokalne, instrumentalne oraz pokaz sztuczek iluzjonisty. Szkolna grupa WOPR przygotowała pokaz udzielania pierwszej pomocy. Następnie wychowankowie z placówki oraz uczeń naszej szkoły podzielili się swoimi życiowymi doświadczeniami.

Uczniowie z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP w Chojnie uczestniczyli w warsztatach z trenerami umiejętności społecznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w grupach przez p. Ewę Redmer i p. Agnieszką Chamier – Gliszczyńską. Tematyka ćwiczeń warsztatowych dotyczyła dyskryminacji i różnic kulturowych, stereotypów ze względu na pochodzenie, płeć, zawód, orientację lub chorobę. Poruszono temat uprzedzeń oraz kampanii przeciwdziałających dyskryminacji. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności społeczne, m.in.: współpracy, komunikacji, otwartości na  zmiany.

  Nauczyciele zawodu oraz wychowawcy klas Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w warsztatach z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu poznania konkretnych narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w przeciwdziałaniu przemocy, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.
16 listopada 2016 r. został przeprowadzony Happening Antydyskryminacyjny w  formie przemarszu chodnikami miasta z transparentami promującymi akcję. W  Happeningu brali udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ok. 500 osób. Uczniowie przygotowali transparenty i plakaty z hasłami antydyskryminacyjnymi, które następnie były ocenione we współzawodnictwie klas o tytuł „Super klasy”.

W dniu 17 listopada 2016 r. została zorganizowana inicjatywa wokalna dla uczniów i  nauczycieli o tematyce tolerancji i akceptacji.

Podczas Tygodnia Tolerancji wychowawcy wszystkich klas przeprowadzali zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu m.in.  projekcję filmów poruszających problem dyskryminacji.
Inicjatywa obchodów Tygodnia Tolerancji odbyła się w związku z realizacją przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego pt. „Każdy różny – wszyscy równi”, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i  opieki w szkołach Bezpieczna+.
Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących oraz  wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji przejawiającej się w formie zachowań agresywnych i zaburzonej komunikacji interpersonalnej.

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

Rafa

14.11.2016 r. Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016.

Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016

    Pan Janusz Cezary Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego, autor i koordynator projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  został nominowany do nagrody EDUinspirator w kategorii Edukacja zawodowa. Nominacja dotyczy działań w zakresie projektów realizowanych z programu Leonardo da Vinci (lata 2006 – 2014) oraz Erasmus+ (lata 2014 – 2016). W wyniku projektów mobilności 170 uczniów ZSP w Chojnie kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło staże zawodowe w hotelach i restauracjach w Niemczech, Anglii i na Malcie.

http://eduinspiracje.org.pl/nominowani-w-kategorii-edukacja-pozaformalna-mlodziezy/

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie zostało nominowane do nagrody EDUinspiracje, za projekt pt. „More Active, More Healthy”, zrealizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, finansowany w ramach programu Erasmus+ w kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży. Projekt realizowany był w 2015 r. z partnerami z Czech i Rumuni w ZSP w  Chojnie. Projekt został dofinansowany w kwocie 10 344 Euro. Głównym celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych Europejczyków.

http://eduinspiracje.org.pl/kategoria/2016/edukacja-pozaformalna-mlodziezy-2016/

Eduinspiracje i Eduinsprator to konkursy, których  cele  powiązane są bezpośrednio z wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników programu Erasmus+. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 17.11.2016 r. w Warszawie.

Rafa

14.11.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

DZIEŃ SENIORA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRZCIŃSKU – ZDROJU

Ogólnopolski Dzień Seniora to święto obchodzone corocznie 14 listopada. Tego dnia w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o ludziach starszych, dlatego w planie pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza ten dzień wyznacza datę obowiązkowej wizyty u znajomych z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Tym razem świetnym pretekstem do odwiedzin były również urodziny jednej z naszych ulubionych pensjonariuszek domu – Pani Danusi. Do DPS – u szliśmy przygotowani – mieliśmy słodkości i drobny upominek dla Jubilatki. Tym razem na teren placówki wprowadził nas Pan Witek, który z ogromną radością czekał na nas przed bramką, nad  jeziorem.

W swoim pokoju czekała na nas odświętnie ubrana Pani Danusia, która, po krótkiej biesiadzie urodzinowej w swoim pokoju, postanowiła – jak ma to w zwyczaju – oprowadzić nas  po  pokojach mieszkańców domu, informując nas po drodze o nowych pensjonariuszach oraz najważniejszych wydarzeniach z życia mieszkańców.

Przy okazji częstowała swoich przyjaciół podarowanymi przez nas urodzinowymi czekoladkami.

Urodzinowa atmosfera udzielała się wszystkim mieszkańcom domu. Obdarowywali oni  życzeniami i serdecznymi uściskami nie tylko jubilatkę, ale i każdego z wolontariuszy.

Święto Seniorów to szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić ich potencjał doświadczenia i wiedzy, z których mogą czerpać młodzi ludzie. To Seniorzy są źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat. A co możemy dla nich zrobić? Wystarczy po prostu z nimi być.

Dominik Bindas, kl. II TI

Rafa

14.11.2016 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu
„Poznaj swoje prawa w pracy”

    W dniu 14 listopada 2016 r. odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w  tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest  przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.
Szkolny Komitet Konkursowy w składzie: pani mgr Joanna Rogacewicz, pani  inż.  Monika Kowalska, pani mgr Emilia Skrzypa i pani mgr Barbara Zubala, przeprowadził test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru na pierwszym szczeblu konkursu.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 8 uczniów: Ida Rumbuć ( kl. 2 TH), Aneta Kaczor ( kl.  2 TH), Klaudia Daśko ( kl. 2 TH), Karolina Zawada ( kl. 2 TH), Anita Orszulak ( kl. 2 TŻ), Justyna Jaz ( kl. 2 TŻ), Aneta Jaz ( kl. 2 TŻ), Grzegorz Kwaśniewski ( 3 TI).
Uczennice Justyna Jaz i Klaudia Daśko, które uzyskały największą liczbę punktów, będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych konkursu w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

14 – 18.11.2016 r. włączyliśmy się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

     W dniach 14 – 18 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły po raz czwarty włączyli się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku, w 160 krajach świata, w tym w Polsce.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji do udziału w programie „Otwarta firma”, do którego zgłosił się również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W programie tym wolontariusze – przedstawiciele firm i instytucji, spotykali się podczas Tygodnia Przedsiębiorczości na warsztatach z młodzieżą. Szkoły, które się zgłosiły do programu, brały jednocześnie udział w konkursie na najaktywniejszą szkołę w Polsce.
Udział w Tygodniu Przedsiębiorczości rozpoczęła klasa 1 WZ od spotkania z panią Dorotą Olszak, doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chojnie. Tematem zajęć było: „Znaczenie mowy ciała w biznesie – czynniki wpływające na sukces przedsiębiorstwa”. Pani Olszak przedstawiła przykłady zachowań, postaw ciała i innych elementów komunikacji niewerbalnej, które mogą wpływać na decyzje biznesowe. W tym samym dniu odbyły się  również spotkania pani Olszak z klasą 1 c i 1 HŻ dotyczące zasad przygotowania się  i  zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej.
W dniach 15 i 17 listopada uczniowie z klas 3 abd, 3 c, 2 b oraz 1 abd odbyli spotkanie z panią Anetą Piasecką – Hadałą, właścicielką biura podatkowego. Prowadząca spotkanie poruszyła kwestię: „Jak założyć własną firmę, co robić, aby osiągnąć sukces”. Zapoznała też z zagadnieniami dotyczącymi podatków, które należy zapłacić przy kupnie lub  sprzedaży przez Internet.

Następnym punktem w harmonogramie obchodów Tygodnia Przedsiębiorczości były zajęcia kl. 1 WZ z doradcą zawodowym Urzędu Pracy w Chojnie – panią Małgorzatą Rąpałą – Zygmunt. Przedstawicielka UP odniosła się do wad i zalet pracy na etacie, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

17 listopada uczniowie klas 1 abd oraz 1 BI mieli możliwość dokładniejszego poznania praw konsumenta, np. do reklamacji czy zwrotu towaru, dzięki spotkaniu z panem Waldemarem Mejną – Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. W tym samym dniu dziewięcioro uczniów z klasy 3 b wzięło udział w rozprawie sądowej na Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gryfinie – filia w Chojnie.

W ostatnim dniu obchodów Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klas 1MM i 2MPS poznali tajniki zakładania własnej firmy oraz oczekiwania wobec przyszłych pracowników dzięki właścicielowi firmy Auto Master. Kolejnym wydarzeniem tego dnia był wykład dr  A.  Malkowskiego – pracownika Katedry Marketingu Wydziału Ekonomicznego ZUT. Klasa 2 HŻ dowiedziała się o sposobach wsparcia lokalnej przedsiębiorczości społecznej, natomiast klasa 2 bd uzyskała informacje, co to są startupy i skąd pozyskać środki finansowe i  rzeczowe na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Na zakończenie Tygodnia Przedsiębiorczości pan Ryszard Matecki – właściciel Ośrodka Edukacji Regionalnej w Zatoni Dolnej przedstawił swoje doświadczenia związane z tym jak zostać przedsiębiorcą. Klasa 1 HŻ poznała też wiele możliwości, jakie niesie ze sobą ciekawy pod  względem turystycznym obszar Doliny Dolnej Odry.

mgr Barbara Zubala

Rafa

14.11.2016 r. Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016.

Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016

   Pan Janusz Cezary Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego, autor i koordynator projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  został nominowany do nagrody EDUinspirator w kategorii Edukacja zawodowa. Nominacja dotyczy działań w zakresie projektów realizowanych z programu Leonardo da Vinci (lata 2006 – 2014) oraz Erasmus+ (lata 2014 – 2016). W wyniku projektów mobilności 170 uczniów ZSP w Chojnie kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło staże zawodowe w hotelach i restauracjach w Niemczech, Anglii i na Malcie.

http://eduinspiracje.org.pl/nominowani-w-kategorii-edukacja-pozaformalna-mlodziezy/

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie zostało nominowane do nagrody EDUinspiracje, za projekt pt. „More Active, More Healthy”, zrealizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, finansowany w ramach programu Erasmus+ w kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży. Projekt realizowany był w 2015 r. z partnerami z Czech i Rumuni w ZSP w  Chojnie. Projekt został dofinansowany w kwocie 10 344 Euro. Głównym celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych Europejczyków.

http://eduinspiracje.org.pl/kategoria/2016/edukacja-pozaformalna-mlodziezy-2016/

Eduinspiracje i Eduinsprator to konkursy, których  cele  powiązane są bezpośrednio z wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników programu Erasmus+. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 17.11.2016 r. w Warszawie.

Rafa

11.11.2016 r. uczestniczyliśmy w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Udział pocztu sztandarowego i członków Samorządu Uczniowskiego
ZSP w Chojnie
w uroczystościach
z okazji Narodowego Święta Niepodległości

„Ojczyzna moja – to duch narodu”
Maria Konopnicka

W dniu 11 listopada 2016 r. mieszkańcy Chojny obchodzili 98 rocznicę odzyskania niepodległości. Dzień ten ustanowiono Świętem Narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do  1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych, nabrało szczególnego znaczenia, i jest obchodzone corocznie jako Narodowe Święto Niepodległości.
Uroczystości w Chojnie rozpoczęły się w południe mszą św. za Ojczyznę, celebrowaną przez ks. Jana Zalewskiego, w kościele pw. Świętej Trójcy w Chojnie.

Następnie uroczystości przeniosły się na Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie pod „Pomnik Osadników” autorstwa artysty rzeźbiarza – Stanisława Biżka. Udział w nich wzięły władze samorządowe, mieszkańcy, goście Gminy Chojna i poczty sztandarowe placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, instytucji i zakładów pracy. Po  przemówieniu Burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza, odśpiewano hymn narodowy, złożono wiązanki i zapalono znicze pod pomnikiem na placu Konstytucji 3 Maja.

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Szurgocińska, Julia Łągiewczyk, Jakub Surowiecki i członkowie Samorządu Uczniowskiego: Ida Rumbuć i Konrad Wiszniowski.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Marek Łągiewczyk

Rafa

10.11.2016 r. Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

    Dzień 11 listopada to dla każdego Polaka dzień szczególny. W tym dniu wszyscy świętują rocznicę odzyskania niepodległości, która jest momentem do wspominania tych,  którzy oddali życie za naszą Ojczyznę, walczyli i cierpieli za nią. Skłania następne pokolenia do refleksji nad tym, jak łatwo stracić wolność, a jak trudno jest ją odzyskać.
W dniu 10 listopada 2016 r., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, Samorząd Uczniowski – we współpracy z panią mgr Anetą Żurawską – Rusek zorganizował szkolne obchody tego święta.
Od poniedziałku 7 listopada na korytarzach szkolnych pojawiło się wiele plakatów o tematyce niepodległościowej, przygotowanych przez uzdolnioną plastycznie młodzież. Ponadto w tym roku, uczniowie przygotowali wiele pocztówek o tematyce „Mamy niepodległą” i „Odrodzona niepodległa”, z zamiarem wysłania ich do lokalnych urzędów i  instytucji. Na ten tydzień przygotowana została przepiękna gazetka szkolna o tematyce niepodległościowej, która przyciągnęła wzrok niejednego ucznia, nauczyciela czy pracownika szkoły.

Dnia 10 listopada, od samego rana, w wejściach do budynków szkolnych członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali nauczycielom i pracownikom szkoły przygotowane wcześniej rozety. Ponadto tego dnia wielu uczniów i nauczycieli ubranych było w barwy patriotyczne, czyli barwy białe i czerwone, które zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792. Źródła historyczne donoszą, że podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, damy wystąpiły w białych sukniach, przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało – czerwone. Nawiązywało to do białego orła na czerwonej tarczy herbowej Królestwa Polskiego.

Zaskakującym wydarzeniem, jakie miało miejsce w tym roku w naszej szkole, było pojawienie się wielu uczniów przebranych w stroje z okresu odzyskania niepodległości przez  Polskę.

Dodatkowo wszyscy wychowawcy przeprowadzili lekcje, związane z narodowym świętem, według scenariusza opracowanego przez panią mgr Anetę Żurawską – Rusek.

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

10.11.2016 r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla maturzystów.

Za każdym sukcesem stoi płonąca,
wręcz nieugaszona motywacja”.
[Marszałek Nikodem]

WARSZTATY DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU
STREFA MŁODIEŻY UNIWERSYTETU SWPS W POZNANIU

10 listopada 2016 r. w ramach projektu Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS w  Poznaniu, w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne dla maturzystów, prowadzone przez studentki V roku psychologii o specjalności wspieranie rozwoju osobistego i  zawodowego, panią Izabelę Budzyńską i panią Martę Klancko.
Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS to projekt profilaktyczno – edukacyjny, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku szkoły średniej, a także ich rodziców i nauczycieli w budowaniu codziennych relacji z młodzieżą.

Tematem warsztatów była motywacja i realizowanie wyznaczonych sobie celów. Uczniowie klas III abd, III c, IV B/I oraz IV H/Ż, podczas spotkania dowiedzieli się czym jest  motywacja, jakie korzyści mamy ze zwiększonej motywacji, w jaki sposób należy wyznaczać sobie cele, by zwiększyć prawdopodobieństwo ich realizacji, a także o co należy zadbać przed przystąpieniem do działania.

W ramach ćwiczeń, uczniowie pracowali nad metodą określania celów SMART, która pozwala na prawidłowe i efektywne formułowanie celów. Metoda SMART zwiększa szansę na realizację wyznaczonych celów. Jest to jednocześnie akronim opisujący pięć cech, jakie powinien spełniać dobrze sformułowany cel. Dodatkowo maturzyści poznali i przećwiczyli wybrane techniki automotywacji, a także fakty i mity związane z automotywacją.

Uczniowie podczas ćwiczeń doświadczyli, że określanie swojego celu nie jest łatwą sztuką. Metoda SMART ułatwia formułowanie celu, a stosowanie jej w praktyce pozwoli na  realizację tego celu z powodzeniem.

Zajęcia były ciekawe, dobrze przyjęte przez naszych uczniów. Następne warsztaty edukacyjne poprowadzone w ramach Strefy Młodzieży odbędą się już w przyszłym roku szkolnym.
Szkoła średnia to czas odkrywania siebie i dalsze planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej, to czas podejmowania ważnych decyzji życiowych, to czas kiedy młody człowiek potrzebuje motywacji do zrealizowania zamierzonych celów życiowych.

Życzę wszystkim maturzystom powodzenia w wyznaczaniu sobie odpowiednich celów, aby droga w ich zdobywaniu była skuteczna i realna.

Doradca zawodowy
mgr Dorota Szwiec

Rafa

10.11.2016 r. uczniowie klasy II d LO wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym V edycji projektu “Licealista w świecie nauki” organizowanym przez ZUT.

Inauguracja projektu ZUT
„Licealista w świecie nauki”

    Dnia 10 listopada 2016 roku, uczniowie klasy II d Liceum w ZSP w Chojnie, wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym V edycji projektu “Licealista w świecie nauki” w  Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie. W realizację projektu, obok pracowników Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, zaangażowali się  również pracownicy z zaprzyjaźnionych jednostek naukowych ZUT w Szczecinie: Instytut Polimerów oraz Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, jak również wspierający przedsięwzięcie, pracownicy Biura Promocji ZUT w Szczecinie oraz Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt jest bezpłatnym Programem Rozwojowym skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegającym na przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań naukowych. Jest to niecodzienna okazja dla uczniów, aby samodzielnie, ale pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich, mogli przeprowadzić eksperymenty w doskonale wyposażonych laboratoriach Centrum.
W tym roku chęć udziału w projekcie wyraziło 510 uczniów z 17 szkół ze Szczecina i  okolic.

Na spotkaniu inauguracyjnym uczniowie odebrali symboliczne indeksy oraz zapoznali się  z  nauczycielami akademickimi, z którymi będą realizować prace badawcze zaproponowanych tematów zajęć. Ponadto wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat “Dlaczego kochamy zwierzęta domowe”.

Rozwiązanie konkretnych problemów i prezentacja uzyskanych przez uczniów wyników to  efekty finalne projektu, którego uroczyste zakończenie odbędzie się w kwietniu 2017 r.

opiekun grupy
mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

9.11.2016 r. uczniowie z koła teatralnego w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przedstawili spektakl „Listy z daleka. Lekcje śpiewające” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

Jesień z Osiecką – spektakl „Listy z daleka. Lekcje śpiewające”

    „Mało dzisiaj mówi się Miłoszem, mało dzisiaj mówi się Herbertem. Dużo mówi się Osiecką. Wydaje się, że to właśnie ona powinna dzisiaj być wspomniana, jako taka wielka nauczycielka nas wszystkich” – tymi słowami ksiądz Wojciech zaprosił wszystkich do obejrzenia spektaklu „Listy z daleka. Lekcje śpiewające”, powstałego na motywach wieczoru „Miny do lustra” z  cyklu „Listy Śpiewające” Agnieszki Osieckiej. Premiera spektaklu miała miejsce 14.10.2016 r. w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem, a wykonawcy chcieli podzielić się  z najbliższymi tym, co w duszy im gra. Dlatego „W taki wieczór ani zimny, ani letni” uczniowie naszej szkoły zaprosili do Biblioteki Miejskiej w Chojnie przyjaciół i rodziców, by  razem powspominać Agnieszkę Osiecką – dokładnie w miesiąc po 80. rocznicy urodzin Poetki.

Trochę pół – prywatnie ( co na pewno ucieszyłoby Agnieszkę Osiecką) spotkali się 9 listopada 2016 r. popołudniową porą, by Osiecką mówić, śpiewać i by uczyć się od niej, by nigdy niczego nie odkładać na później. I nawet jeśli był to wieczór jesienny, listopadowy – to  jednak na swój sposób słoneczny i piękny.

W spektaklu wykorzystano także teksty Agnieszki Osieckiej: z wieczorów „Pijany zając”, „Dobra pamięć” i „Wystarczy mocno zacisnąć powieki” ( również z „Listów Śpiewających”), ze sztuk „Niech no tylko zakwitną jabłonie” i „Apetyt na czereśnie”, z „Rozmów w tańcu”, z  cyklu „Zabawy poufne” i z piosenek do muzyki Katarzyny Gaertner, Seweryna Krajewskiego i Jerzego Satanowskiego. Zabrzmiała także piosenka „Króliczek” Skaldów z  muzyką Andrzeja Zielińskiego.

Spektakl zrealizowano z okazji 80. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej i Dnia Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.Listy z daleka słali nauczyciele: Katarzyna Mickiewicz – Bindas, Agnieszka Świercz – Siwiera, ks. Wojciech Koladyński i uczniowie: Karolina Błoch, Michalina Czubak, Radosław Pyra, Norbert Zawada, Igor Rumbuć, Maciej Budynkiewicz, Jacek Ceglarek, Michalina Gumińska, Wiktor Hadała, Justyna Leszczyńska, Szymon Boruciński, Julia Sawicka, Ewa Sokołowska, Aleksandra Lizurej, Wiktoria Borowiec, Sandra Grabowska. Głosu użyczył p.  Marek Bednarz. Opracowanie tekstu i inscenizacja: Katarzyna Mickiewicz – Bindas i  ks.  Wojciech Koladyński.

ks. mgr Wojciech Koladyński
mgr Gabriela Lasowska
Rafa

7.11.2016 r. przystąpiliśmy do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Bóbr.

XI Konkurs Informatyczny Bóbr

    7 listopada 2016 r. 19 uczniów z klas technikum informatycznego (kl. I – IV) przystąpiło do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Bóbr. Organizatorami Konkursu są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma Learnetic. Tematyka obejmowała zakres informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Uczniowie mieli za zadanie wypełnić test, który składał się z 24 zadań. Na starcie każdy otrzymał 24 punkty, za poprawną odpowiedź uczeń dostawał 3, 4 lub 5 punktów w zależności od stopnia trudności pytania. Za niepoprawne odpowiedzi punkty były odejmowane.

Zadania okazały się prawdziwym wyzwaniem i dostarczyły sporo emocji uczestnikom konkursu. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.
Trzymamy kciuki!

mgr Kamila Góra

Rafa

7.11.2016 r. odbył się szkolny etap konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSU
„WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY W BUDOWNICTWIE”

7 listopada 2016 r. odbył się szkolny etap konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i  higienie pracy w budownictwie”. Do tego etapu przystąpiło 15 uczniów klasy II w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz 14 uczniów klasy II  w  zawodzie technik budownictwa. Konkurs składał się z etapu pisemnego, w którym uczniowie musieli odpowiedzieć na 20 pytań związanych z bhp w branży budowlanej. Do  etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się i będą reprezentować szkołę: Eryk Madera i  Kamil Łuczyszyn z kl. II MZ oraz Jan Drozdowicz, Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z  kl. II TB.


Odpowiedzialna: mgr Andżelika SzkuciakRafa

7.11.2016 r. uczniowie wzięli udział w spotkaniu z p. Janem Górskim – ekspertem z organizacji „Refugees”.

Spotkanie z ekspertem z organizacji „Refugees”
na temat tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka

 

    W dniu 7 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się spotkania uczniów z Panem Janem Górskim – ekspertem z organizacji „Refugees”. W  spotkaniach udział wzięli uczniowie z klas III Technikum Zawodowego oraz klasy II  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, łącznie ponad 100 osób. Pan Jan Górski przedstawił młodzieży przyczyny dyskryminacji, techniki rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Spotkanie z ekspertem z organizacji „Refugees” odbyło się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego pt. „Każdy różny – wszyscy równi”, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i  opieki w szkołach Bezpieczna+.

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz


Rafa

6.11.2016 r. Kornelia Gil z kl. II bd LO laureatką IV edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno – artystycznego „Pamięć nieustająca”.

Gala konkursu „Pamięć nieustająca”

Im wszystkim, z których jesteśmy,
winniśmy pamięć nieustającą”
Prof. dr hab. Barbara Otwinowska
Kustosz Pamięci Narodowej

    6 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród IV Edycji Konkursu Historyczno – Artystycznego PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA organizowanego przez  Fundację Ostoja przy Wiśle. Konkurs objęty jest honorowym patronatem MEN, a  także: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa, IPN i innych instytucji naukowych oraz samorządowych, prasy i telewizji. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu „Pamięć nieustająca” jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ponadto podkreślenie znaczenia Małych Ojczyzn i  lokalnych bohaterów, zainteresowanie historią współczesną Polski, podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji narodowych oraz pielęgnowanie polskości.
Uczennica naszej szkoły, Kornelia Gil, została laureatką w konkursie literackim za  pracę „Żale do Boga”, która została umieszczona w publikacji „Oni i My spotkania dwóch światów”. Praca została napisana pod kierunkiem Danuty Perz, nauczycielki historii.

Uroczystość rozpoczęła się corocznym złożeniem wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza o godz. 12:00. Następnie zwiedzaliśmy Salę Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Gala wręczania nagród miała miejsce w Auditorium Minus Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła ją Anna Popek, dziennikarka i prezenterka. Nagrody wręczali: Andrzej Krzysztof Kunert, – Przewodniczący Jury Konkursu, Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Romuald Karaś – Przewodniczący Zespołu selekcjonerów, a także prezes Fundacji Joanna Pogórska. Uroczystość uświetnił występ Chóru Dziecięcego i pokaz musztry.

mgr Danuta Perz

Rafa Rafa

03.11.2016 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Dnia 03.11.2016 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Udział w nich wzięło 11 uczniów z klasy III i IV technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 53 pytań, które dotyczyły nauki o żywieniu i żywności oraz technologii gastronomicznej z  towaroznawstwem.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Najlepszy wynik uzyskała Weronika Pasiud z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczennica weźmie udział w eliminacjach okręgowych, które odbędą się  13.01.2017 r. w Szczecinie. Tegoroczna tematyka wiodąca to: ,,Produkty zbożowe – technologia i ich rola w żywieniu”.

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

31.10.2016 r. zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.

VII edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

„Matematyka w obiektywie”

        Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.

 

 Informacja ogólna o Konkursie

 Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 2016

Rafa Rafa

28.10.2016 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Znicz 2016”.

Akcja „Znicz 2016”

„A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich są przecież w nas.”
Maria Czerkawska „Zaduszki” [fragm.]

 

       1 listopada kojarzy się nam z wizytą na cmentarzach, z zapalaniem zniczy na grobach bliskich, znajomych i przyjaciół. W tym dniu panuje nastrój powagi i refleksji, a w rodzinnym gronie wspominamy naszych zmarłych – tych bliskich i tych dalekich. Pamiętamy o naszych zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły.

W dniu 28 października 2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką księdza Zbigniewa Stachnika, uczcili ten szczególny dzień wizytą na chojeńskich cmentarzach – zapalili znicze na grobach Świętej Pamięci byłych nauczycieli i pracowników, a także pomodlili się za dusze zmarłych.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego
Aneta Jaz, kl. 2 TŻ
Ewa Sokołowska, kl.4 TH
Konrad Wiszniowski, kl. 4 TB
Oskar Klimas, kl. 4 TB

Rafa

27.10.2016 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu w Gryfinie.

Stypendium Rady Powiatu
oraz wyniki rywalizacji sportowej szkół

         Dnia 27 października 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, podczas XXI sesji Rady Powiatu w Sali konferencyjnej, miało miejsce uroczyste wręczenie stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Siedemnaścioro młodych ludzi, w tym siedmioro z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymało stypendia w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Stypendyści musieli wykazać się sumiennością, pracowitością i  wytrwałością, ponieważ, aby otrzymać stypendium, należało uzyskać średnią ocen minimum 5,0 i bardzo dobre zachowanie lub odnosić sukcesy na polu dyscyplin sportowych. Stypendium obejmuje jednorazową nagrodę pieniężną, która ma być zachętą do dalszej pracy, wyrazem uznania i wsparciem w realizowaniu marzeń.

Dyplomy stypendystom wręczył przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski w  towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Mariusza Adamskiego i p. Piotra Bugajskiego. Wszyscy tegoroczni nagrodzeni są dowodem na to, że warto inwestować w  edukację.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

Ida Rumbuć, uczennica II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w  ZSP w Chojnie. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole i  100% frekwencję. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach na poziomie szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Bierze udział w realizacji projektu „Women in society” w ramach programu Erasmus+. Intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i  wykorzystuje w praktyce język szwedzki i angielski. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i z tą dziedziną chciałaby związać swoją przyszłość. Średnia ocen 5,42

Kornelia Gil, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Ambitna, pracowita i odpowiedzialna. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych konkursach na  szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Kornelia interesuje się lingwistyką i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen 5,13

Wiktor Hadała, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitny i pracowity. Bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych odnosząc wiele sukcesów. Jest członkiem szkolnego koła teatralnego oraz Szkolnego Klubu Douzelage. W wolnym czasie uprawia karate w UKS Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. Średnia ocen 5,13

Jacek Ceglarek, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne i  angażuje się w życie szkoły. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, brał także udział w wielu konkursach, m.in. Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym oraz szkolnym konkursie wiedzy o religiach. Najbardziej interesuje się sportem, w  szczególności piłką nożną. W przyszłości chciałby zostać komentatorem lub  dziennikarzem sportowym. Kierunku studiów jeszcze nie wybrał, ale prawdopodobnie będą to studia dziennikarskie w Warszawie. Średnia ocen 5,06

Aleksandra Pieloszczyk, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku ogólno – medycznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie podchodzi do obowiązków szkolnych. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała 100% frekwencję, zdobyła drużynowo III miejsce w  Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Ulubionymi przedmiotami Oli są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka. Interesuje się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje ją tworzenie plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne akcje w szkole i poza nią. Marzeniem Oli są studia związane z marketingiem i reklamą, które byłyby idealną drogą do rozwijania jej pasji. Średnia ocen 5,06

Ewa Sokołowska, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz  talent wokalny. Angażuje się w przygotowania uroczystości szkolnych. Chętnie uczestniczy w obsłudze gastronomicznej imprez w szkole. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych, m.in. konkursie umiejętności zawodowych na najciekawszy produkt oraz w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Średnia ocen 5,05

Aleksandra Sadzewicz, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, reprezentowała szkołę w Kangurze Matematycznym, konkursie Wiedzy Prawno – Ekonomicznej, w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym oraz geograficznym „Geo – planeta”. Brała także udział w projekcie szkolnym „Tydzień zdrowego trybu życia” oraz  reprezentowała szkołę w zawodach sportowych w piłce ręcznej i koszykówce. W  wolnych chwilach lubi czytać książki i słuchać muzyki. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Średnia ocen 5,00

Gratulując otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a  także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

 

Jednym z punktów sesji było przedstawienie wyników rywalizacji sportowej szkół powiatu gryfińskiego za rok szkolny 2015/2016. Uroczystego podsumowania dokonał Jan Podleśny – wicedyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zajął pierwsze miejsce wśród tego typu placówek. Jest to wielkie wyróżnienie oraz zachęta do dalszych starań, by  utrzymać tak znakomity poziom. Statuetkę oraz dyplom odebrała p. Dyrektor Adriana Salamończyk.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

26.10.2016 r. uczniowie wzięli udział w spektaklu teatralnym pt. „Kim Pani jest?”.

Teatr przy Stoliku

26 października 2016 r. o godz.17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie grupa młodzieży ZSP uczestniczyła w spektaklu z cyklu Teatr przy Stoliku. Zgromadzona publiczność wysłuchała kameralnego dramatu „ Kim pani jest?” autorstwa Andrzeja Niedoby, w wykonaniu Ewy Sobiech i Ewy Sobczak, aktorek Teatru Współczesnego w Szczecinie. Teatr przy stoliku to oryginalna forma teatralna, będąca skrzyżowaniem lektury książki ze  słuchowiskiem radiowym, czyli czytanie dramatów z pełną aktorską interpretacją, aczkolwiek bez dekoracji, kostiumów i sytuacji scenicznych.

Aktorki w doskonały sposób przedstawiły historię dwóch nieznajomych kobiet. Młodsza z  pań jest znaną niemiecką dziennikarką. Nieoczekiwanie w jej domu pojawia się obca kobieta, podająca się za przyjaciółkę ciotki, mieszkającej od lat w USA. Wciąga Astrid w  rozmowę, przywołuje fakty z przeszłości jej samej i członków rodziny. Niezwykła dama znika, zostawiając swoją rozmówczynię w rozterce. Astrid niczego nie jest pewna – kim jest, skąd pochodzi, jakie sekrety dotyczą jej życia?

Publiczność gromkimi oklaskami podziękowała za wspaniałe przedstawienie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie z teatrem w takie formie.
Spotkanie odbyło się w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa